Page 48

-

Augmentarem les zones de velocitat màxima a 30 km hora per augmentar la seguretat viària i reduir la contaminació acústica i atmosfèrica.

-

Millorarem l’accessibilitat als espais públics a les persones amb mobilitat reduïda.

PER UN SABADELL QUE VALORA EL MEDIAMBIENT I EL RODAL 48

-

Vetllarem i protegir el rodal com a patrimoni natural de la ciutat: NO AL 4t Cinturó.

-

Potenciarem l’agricultura periurbana, impulsar mercats no sedentaris de pagès i reduir la fiscalitat a les parades dels mercats municipals que venguin productes de “KM 0” o ecològics.

-

Impulsarem marques i distintius d’origen i qualitat de proximitat. Publicar una guia de punts de venda de productes del municipi i del seu entorn (promoure consum de proximitat).

-

Promourem l’agricultura urbana ecològica a través de campanyes ambientals, cursos i cessions d’espais municipals i els horts escolars.

-

Promourem l’estalvi i l’eficiència energètica en totes les actuacions municipals promovent la responsabilitat ambiental entre la ciutadania, incorporant tecnologies eficients i promovent una fiscalitat que fomenti les bones pràctiques ambientals.

-

Crearem una agència local d’energia que tindrà com a objectiu avançar cap a la sobirania energètica de la ciutat, tant en la gestió de la compra d’energia fins a la producció d’energia a nivell local.

-

Activarem i potenciar la rehabilitació dels edificis aplicant criteris d’eficiència energètica.

-

Promourem de manera progressiva el parc mòbil (públic i privat) amb tecnologia elèctrica.

PER UN SABADELL AMB IDENTITAT I MEMÒRIA COL·LECTIVA -

Preservarem el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.

-

Protegirem, preservarem i farem difusió del patrimoni arqueològic, arquitectònic, industrial i els referents urbans de Sabadell.

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  
Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement