Page 4

4

P. 20 Pàg. 24

19.

Transport

19.

Habitatge

20.

Impost sobre Activitats Econòmiques

20.

Taxes per subministrament d’aigua

20.

Residus

20.

Participació en els pressupostos, transparència en l’elaboració i rendició de comptes

20.

Aposta ferma per la participació ciutadana

20.

Paper dels Consells de Districte

21.

Pressupostos amb perspectiva de gènere

21.

Pressupostos territorialitzats i Centres de Cost per Districtes i barris

21.

Gestió dels serveis públics: gestió directa i compartida o cooperativa

21.

Gestió racional de la despesa

UN AJUNTAMENT EFICIENT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

ÀMBIT 2 UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT P. 25

UN SABADELL SENSE CORRUPCIÓ I AMB UNA GESTIÓ TRANSPARENT

P. 25

UN SABADELL AMB ESPAIS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA REALS

P. 27

GOVERNAR COLZE A COLZE AMB LA CIUTADANIA 27.

CENTRE

27.

CAN PUIGGENER

28.

CREU ALTA

28.

SECTOR NORD

28.

CAN RULL- CAN LLONG

28.

CONCÒRDIA – CAN BORGONYÓ

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  
Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement