Page 37

-

Defensarem el dret a l’educació de tota la infància, vetllant per evitar experiències de segregació intra i interescolars. Donarem un nou impuls a les escoles d’adults de la ciutat, reforçant el seu paper de centres de primeres i segones oportunitats educatives de les persones majors de 16 anys i la seva coordinació amb els centres d’ensenyament secundari.

-

Crearem condicions per a una formació permanent del professorat que tingui en compte la seva tasca imprescindible en la formació i la cura de les persones mes joves i en la promoció de l’equitat educativa amb programes de suport en estreta relació amb les universitats i els centres de recerca del territori.

-

Establirem un conveni de col·laboració global amb la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d’apropar l’experiència universitària a tota la població de Sabadell, des dels programes de transferència social en matèria sòcio-educativa fins la col·laboració en la recerca més avançada en educació en totes les etapes i dimensions.

37

TREBALLAREM PER GARANTIR L’ACCÉS A LA FORMACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA: Totes les persones, també les persones més joves, són creadores i receptores dels valors, sinó també són protagonistes en les tasques de sensibilització social, com a col·lectiu capaç d’aportar i de materialitzar les idees més innovadores. Els valors principals que promourem són el civisme, la solidaritat, el respecte per la diferència, la defensa dels drets humans, la salut, la igualtat, el medi ambient, el consum responsable i tots aquells valors que promouen les condicions per a una vida digna. -

Promourem el compromís amb l’educació dels actors educatius dels municipis perquè siguin conscients que l’educació va molt més enllà de l’escolarització, i que una educació emancipadora reclama compromís social.

-

Volem una educació compromesa amb una identitat cultural oberta i diversa, amb polítiques de reconeixement i d’inclusió, cercant espais comuns que permetin el desenvolupament de cultures juvenils integradores i democràtiques.

-

Donarem un nou impuls a les oportunitats formatives de les persones adultes, des dels programes d’eradicació de l’analfabetisme funcional fins la integració de l’oferta de cicles de conferències i activitats de divulgació als centres cívics.

-

Reclamarem l’ampliació de l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell i la seva col·laboració amb els centres cívics de la ciutat per tal de realitzar activitats descentralitzades.

-

Promourem experiències educatives d’aprenentatge-servei que fomentin els valors de la sostenibilitat, de la igualtat i de l’equitat, i no la beneficència.

-

Donarem suport i i reconeixerem la tasca de l’educació en el lleure. Volem garantir la oferta d’esplais, casals i colònies d’estiu amb mes places per atendre la demanda existent i a tots els barris de la ciutat.

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement