Page 32

-

Serem actius amb l’aflorament de l’economia submergida i escrupolosos la garantia de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

-

Impulsarem la utilització de les clàusules socials i ambientals com a política d’ocupació en les licitacions públiques.

-

Donarem suport i assessorament a les empreses per assolir una bona gestió ambiental i que es comprometin i contribueixin a l’equitat de gènere i una política de contractació activament lliure de racisme.

-

Impulsarem plans de millora dels polígons industrials amb l’objectiu que les empreses tinguin els serveis que necessitin per desenvolupar la seva activitat, especialment els relacionats amb el transport públic, la gestió de residus i l’arribada de banda ampla.

-

Promourem Pactes locals per a l’ocupació i per a la igualtat d’oportunitats. Els pactes locals per l’ocupació seran orientats com a motor de canvi i espais d’incidència en el teixit productiu local per implementar els avenços en matèria d’equitat de gènere i superació de les discriminacions laborals de les dones, les persones joves, migrades, amb discapacitat funcional i els treballadors i treballadores mes grans.

-

Promourem plans d’ocupació per tal de millorar l’accés dels llocs de treballs als col·lectius especialment afectats per múltiples formes d’exclusió, en concret per les dones monomarentals amb fills i filles a càrrec.

32

UN SABADELL PER L’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ CONTINUA -

Sol·licitarem a la Generalitat la descentralització i el traspàs de les polítiques actives d’ocupació i dels recursos necessaris al món local.

-

Promourem polítiques d’ocupació, amb plans d’ocupació vinculats amb plans de formació, especialment els de llarga durada en projectes amb les empreses de la zona.

-

No col·laborarem amb les ETT

-

Analitzarem l’impacte real de la Garantia Juvenil per tal de millorar-ne l’aplicació i establirem mesures positives per afavorir la contractació i la formació juvenil.

-

Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere perquè les dones i els homes de totes les edats -especialment d’aquells amb baixes qualificacions- puguin millorar la formació ocupacional per accedir en millors condicions al mercat de treball

-

Vetllarem perquè adequar i coordinar l’oferta de formació professional i les necessitats del mercat laboral, i treballarem per prestigiar aquest tipus d’estudis i les seves condicions laborals.

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement