Page 31

Actualment estem vivint una crisi del sistema capitalista extraordinària que s’està traduint a Sabadell en una disminució de l’activitat econòmica, amb un alt índex d’atur (gairebé un 20%), un empobriment de les famílies de rendes baixes i mitjanes-baixes, mentre la resposta dels governs de dretes de CiU i PP ha estat prioritzar el rescat del bancs i no el de les persones, retallant i desmantellant el sector públic.

31

Davant d’aquesta situació, malgrat les limitacions en matèria econòmica que té l’administració municipal, des d’Unitat pel Canvi serem actius per contribuir a avançar cap un nou model econòmic que no es basi en el benefici individual a costa del benestar compartit. Una economia al servei de les persones i del bé comú. Durant aquest mandat creiem que és prioritari repensar i planificar de nou l’activitat econòmica de Sabadell de manera conjunta amb els actors econòmics i socials des d’una perspectiva comarcal de la ciutat i en el paper que ha de jugar en l’estructura productiva local i global. ÉS PER AIXÒ QUE TREBALLAREM PER:

UN SABADELL AMB UNA ACTIVITAT ECONÒMICA PRODUCTIVA I SOCIALMENT RESPONSABLE -

Establirem una taula de l’economia productiva de la ciutat amb els representats econòmics i socials de la ciutat per fer una diagnosi i un pla de dinamització econòmica de la ciutat des d’una perspectiva territorial.

-

Treballarem perquè l’Ajuntament sigui un element actiu en l’economia local amb plans d’ocupació que puguin crear llocs de treball pels veïns i veïnes en atur i alhora donar resposta a les necessitats del municipi.

-

Serem actius per avançar cap a una economia ecològicament viable i socialment integradora, amb criteris decidits democràticament.

-

Donarem suport als emprenedors i emprenedores i als projectes de caràcter cooperatiu que tinguin projectes vinculats sectors emergents i sostenibles, en especial a l’economia verda i de cura de les persones. En especial, accions de suport i acompanyament als col·lectius que tirin endavant iniciatives d’autoocupació. Donarem suport al lideratge de les dones en l’economia productiva, especialment per a la creació de cooperatives des de la perspectiva d’una economia social i solidària.

-

Dissenyarem un programa de creixement empresarial col·laboratiu amb empreses i universitats amb la finalitat d’augmentar la capacitat competitiva de les empreses, especialment entre la Universitat Autònoma de Barcelona, creant un pol d’innovació, en especial reforçant els àmbits biomèdics, sòcio-sanitaris i tecnològics.

-

Treballarem perquè el sector empresarial tingui una relació administrativa àgil i propera amb l’Ajuntament.

-

Estudiarem la possibilitat de donar moratòries d’usos a projectes empresarials que necessitin inversions en millores o adaptacions dels locals.

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement