Page 1

Programa electoral Eleccions municipals 24 de maig de 2015 Sabadell


2


3

Índex Pàg. 8

INTRODUCCIÓ

Pàg. 10

1. ELS NOSTRES EIXOS PROGRAMÀTICS LA CIUTAT QUE VOLEM

Pàg. 13

2. PROGRAMA ELECTORAL Pàg. 13

2.1 MESURES PRIORITÀRIES

Pàg. 15

2.2. PROPOSTES I REIVINDICACIONS PER ÀMBITS

Pàg. 15

ÀMBIT 1 UN AJUNTAMENT EFICIENT I DE LA CIUTADANIA P. 16.

UN AJUNTAMENT AMB UNA ECONOMIA SANEJADA I AMB UNA FISCALITAT JUSTA 16.

Un nou Model de finançament municipal

17.

Auditoria del deute

18.

Una fiscalitat socialment justa i equitativa

18.

Tarifació Social

18.

La necessària reforma de l’IBI

18.

Cànon sobre la Concessió de serveis públics

19.

Fiscalitat verda i de millora de la qualitat de vida

19.

Justícia social


4

P. 20 Pàg. 24

19.

Transport

19.

Habitatge

20.

Impost sobre Activitats Econòmiques

20.

Taxes per subministrament d’aigua

20.

Residus

20.

Participació en els pressupostos, transparència en l’elaboració i rendició de comptes

20.

Aposta ferma per la participació ciutadana

20.

Paper dels Consells de Districte

21.

Pressupostos amb perspectiva de gènere

21.

Pressupostos territorialitzats i Centres de Cost per Districtes i barris

21.

Gestió dels serveis públics: gestió directa i compartida o cooperativa

21.

Gestió racional de la despesa

UN AJUNTAMENT EFICIENT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

ÀMBIT 2 UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT P. 25

UN SABADELL SENSE CORRUPCIÓ I AMB UNA GESTIÓ TRANSPARENT

P. 25

UN SABADELL AMB ESPAIS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA REALS

P. 27

GOVERNAR COLZE A COLZE AMB LA CIUTADANIA 27.

CENTRE

27.

CAN PUIGGENER

28.

CREU ALTA

28.

SECTOR NORD

28.

CAN RULL- CAN LLONG

28.

CONCÒRDIA – CAN BORGONYÓ


5

Pàg. 30

Pàg. 34

Pàg. 45

28.

GRÀCIA

28.

CAN FEU

29.

CREU DE BARBERÀ – LES TERMES

29.

TORREU ROMEU – POBLENOU

29.

ESPRONCEDA – CAMPOAMOR

29.

SANT OLEGUER – SOL I PADRÍS

29.

QUÈ VOLEM PER A TOTS ELS BARRIS

ÀMBIT 3 UNA ECONOMIA AL SERVEI DEL BÉ COMÚ P. 31

UN SABADELL AMB UNA ACTIVITAT ECONÒMICA PRODUCTIVA I SOCIALMENT RESPONSABLE

P. 32.

UN SABADELL PER L’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ CONTINUA

P. 33.

UN SABADELL AMB UN COMERÇ ACTIU I DE PROXIMITAT

ÀMBIT 4 UNS SERVEIS PER UNA VIDA DIGNA P. 35

UN SABADELL AMB UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT

P. 38

UN SABADELL AMB UNA SALUT PÚBLICA I DE QUALITAT 39.

Dret a una vida saludable

39.

Salut i drets sexuals i reproductius

P. 40

UN SABADEL AMB UN MODEL DE SEGURETAT DE PROXIMITAT

P. 41

UN SABADELL AMB UN HABITATGE DIGNE PER TOTHOM

P. 43

PER UN SABADELL QUE NO OBLIDA A LES PERSONES AMB VULNERABILITAT O DIVERSITAT FUNCIONAL 43.

Atenció a la Infància i a l’Adolescència.

43.

Atenció a la Gent Gran i persones amb discapacitats

44.

Persones immigrades

44.

Transversalitat de funcions dels serveis socials

ÀMBIT 5 UN TERRITORI A ESCALA HUMANA


6

Pàg. 49

Pàg. 62

P. 46

PER UN SABADELL AMB UN URBANISME AL SERVEI DEL BÉ COMÚ

P. 47

PER UN SABADELL AMB UN NOVA CULTURA DE LA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

P. 48

PER UN SABADELL QUE VALORA EL MEDIAMBIENT I EL RODAL

P. 48

PER UN SABADELL AMB IDENTITAT I MEMÒRIA COL·LECTIVA

ÀMBIT 6 UNA CIUTAT PER VIURE I CONVIURE P. 50

PER UN SABADELL AMB UN ASSOCIACIONISME ACTIU I UNA PARTICIPACIÓ EFECTIVA

P. 51

PER UN SABADELL ON L’ESPORT ESTIGUI A L’ABAST DE TOTHOM

P. 52

PER UN SABADELL QUE APOSTI PELS CREADORS I CREADORES I PER LA CULTURA LOCAL

P. 54

PER UN SABADELL AMB UN LLEURE DE QUALITAT

P. 54

PER UN SABADELL ON TOTHOM TINGUI ELS MATEIXOS DRETS I OPORTUNITATS 55.

Ciutats i pobles antifeixistes i antiracistes

55.

Ciutats i pobles per la laïcitat

55.

Respecte i defensa de la identitat i la diversitat sexual i afectiva.

56.

Ciutadania plena per a persones amb diversitat funcional

57.

Dret al veïnatge efectiu i a la ciutadania inclusiva

57.

Una ciutat amb equitat de gènere.

P. 59

PER UN SABADELL SOLIDARI I ACTIU PELS DRETS HUMANS I PER LA CULTURA DE LA PAU

P. 60

PER UN SABADELL COMPROMÈS AMB TOTS ELS ÉSSERS VIUS 60.

El medi natural no és només patrimoni dels humans

60.

Ciutat amiga dels animals

3. POSICIONAMENT D’UNITAT PEL CANVI SOBRE EL PROCÉS SOBIRANISTA


7


8

INTRODUCCIÓ Sabadell és una ciutat que pateix però també és una ciutat forta i lluitadora. A Unitat pel Canvi volem mobilitzar la força de Sabadell, la força que ha sabut mostrar en altres èpoques molt dures pels veïns i veïnes de tots els barris. Perquè sabem que ens en podrem sortir i podrem crear millors condicions de vida i més igualtat si tornem a guanyar l’Ajuntament per fer polítiques pensant en les necessitats de la gent i de la ciutat i amb un equip de govern format per persones honrades i preparades. Nosaltres ens posem al servei de la ciutat per contribuir a fer-ho possible, som una candidatura ciutadana formada per persones d’Iniciativa per Catalunya Verds, de Podemos, d’Esquerra Unida i Alternativa, de l’Assemblea Oberta de Sabadell i també per persones independents, de tots els barris i els moviments socials de Sabadell. A Sabadell estem patint doblement aquesta nova i punyent crisi del sistema capitalista des que fou ja evident per a tothom a finals de 2007. La crisi a la nostra ciutat està tenint una insuportable vessant econòmica però també una terrible vessant moral. D’una banda, ja sembla clar que la ciutat ha tingut una trama corrupta al capdavant del govern municipal que vam denunciar de seguida que en vam tenir els primers indicis que podien constituir proves (el Cas Mercuri). Mentre cada vegada més veïns i veïnes de tot Sabadell s’estaven quedant en atur i s’estaven empobrint, aquesta trama corrupta s’estava enriquint amb pràctiques delictives associades a les grans quantitats de diners en circulació procedents de la bombolla immobiliària i a l’ús d’informació privilegiada. D’altra


banda, en tot aquests anys, enlloc d’aprofitar el període expansiu en els ingressos públics per fer front a les necessitats de la ciutat, el govern municipal ha malbaratat el diner públic en grans quantitats, sense projecte ni model de ciutat, amb grans infraestructures ruïnoses i ostentacions impròpies de servidors públics, que han deixat la caixa municipal buida, mentre s’aplicaven pràctiques clientelars per tapar queixes i segrestar la capacitat de resposta de la ciutadania i d’una part del teixit associatiu. 9

El model de ciutat que s’havia construït amb molts anys de treball conjunt entre Ajuntament i ciutadania, que s’estava preparant per fer entrar Sabadell al segle XXI garantint la innovació sense perdre la cohesió social es va començar a afeblir a partir de 1999, i va caure en picat a partir de 2007. Ara ens trobem en un moment excepcional que té molts punts en comú amb aquell 1979. Com aleshores, estem en un moment d’incertesa sobre el model econòmic, les relacions entre la ciutat i l’entorn supramunicipal, el finançament de l’Ajuntament, les competències municipals, amb forces conservadores que volen deixar als ajuntaments sense capacitat de resposta immediata a les necessitats de la ciutadania, que viu en primera persona aquesta incertesa a tots nivells. En aquells moments, la ciutadania afectada per la reconversió industrial, amb altes taxes d’atur i les institucions per democratitzar de d’alt a baix, va poder escollir democràticament per primera vegada els i les seves representants municipals -regidors, regidores i alcalde- després de gairebé quatre dècades de dictadura i la nostra ciutat va arribar a ser referent de benestar i progrés, de transparència, honestedat i democràcia local. A Unitat pel Canvi a Sabadell pensem que podem tornar a ser referents, amb un nou impuls que regeneri la democràcia, amb una nova implicació de la gent en la política que l’afecta, i pensant en el bé comú. Ara, en aquestes eleccions municipals del proper 24 de maig de 2015, tenim novament el repte de repensar la ciutat i ho volem fer en comú amb la ciutadania en tota la seva pluralitat i sumant experteses i experiències de tothom, a partir dels eixos i propostes que us presentem en aquest Programa. Per responsabilitat. Per dignitat. Amb UNITAT.

Joan Berlanga Cap de Llista d’Unitat pel Canvi a Sabadell


10

1. ELS NOSTRES EIXOS PROGRAMÀTICS LA CIUTAT QUE VOLEM A Unitat pel Canvi a Sabadell tenim molt clar la ciutat que volem. Tota la nostra acció política al govern o a l’oposició tindrà com a finalitat última els següents eixos programàtics:

1. Una ciutat SENSE CORRUPCIÓ I RADICALMENT DEMOCRÀTICA A Sabadell la corrupció ha guanyat terreny a la democràcia. Esbrinarem el què ha passat a l’Ajuntament els darrers anys, fent servir eines participatives perquè la ciutadania s’impliqui i sigui protagonista de la regeneració democràtica del consistori i acudint a la justícia davant de qualsevol indici de corrupció. La primera prioritat: dignificar la democràcia a la ciutat.

2. Una ciutat per viure amb DIGNITAT I JUSTÍCIA SOCIAL El sistema capitalista provoca un augment de la pobresa i de les desigualtats socials inadmissible. És per això que la nostra acció política tindrà com un dels seus principals objectius canviar aquesta realitat amb mesures que promoguin des del món local la justícia i la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.


3. Una ciutat amb ESPAIS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA REALS Sabadell no es pot governar només per un grup reduït de persones des de la plaça Sant Roc. A partir d’aquesta convicció, volem governar la ciutat amb la ciutadania i amb els moviments socials a partir de la creació d’espais de participació reals, on entre tots i totes puguem donar resposta a les qüestions que afecten a la nostra vida quotidiana.

11

4. Una ciutat SOSTENIBLE El nostre planeta ja fa temps que dóna senyals que el model de vida actual basat en el consum i l’acumulació està esdevenint un problema. Conscients d’aquesta problemàtica, impulsarem de manera transversal en tots els àmbits de govern mesures orientades cap a un model de ciutat més sostenible i més responsable ambientalment.

5. Una ciutat que REACTIVI L’ECONOMIA CANVIANT EL MODEL L’actual sistema econòmic no ens agrada, perquè afavoreix el manteniment de les desigualtats que s’agreuja en temps de crisi. Des d’aquesta anàlisi, la nostra acció política en l’àmbit econòmic impulsarà les activitats econòmiques ètiques i de caràcter no especulatiu que generin ocupació de qualitat, especialment les relacionades amb l’economia verda i el cooperativisme.

6. Una ciutat amb una PLANIFICACIÓ A ESCALA HUMANA La planificació de l’ordenació territorial d’una ciutat és un element clau a l’hora de definir el model de ciutat. Després d’aquests anys de despropòsits i especulació, la nostra proposta política de planificació del territori prioritzarà els criteris socials, la importància de l’espai públic en les vides de les persones i la protecció de l’entorn urbà i el rodal. I sempre pensant a escala humana.

7. Una ciutat amb uns SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT Els serveis públics són un dret que cal recuperar i preservar, i no pas un negoci o una depesa a retallar. En aquest sentit, és prioritari desenvolupar accions que ajudin a garantir que gràcies als nostres impostos els serveis públics com la sanitat, l’educació, els serveis socials o la seguretat ciutadana siguin gratuïts i de qualitat.

8. Una ciutat amb un ASSOCIACIONISME ACTIU i COHESIONADOR El món associatiu és un espai de convivència fonamental per a la cohesió social d’una ciutat. Des d’aquesta convicció, treballarem perquè l’associacionisme i les experiències d’autogestió a Sabadell siguin presents i tinguin un paper important a tots els barris de la ciutat, tenint com a prioritat que la infància i la gent jove en contextos més desfavorits puguin participar en entitats de proximitat, per afavorir la cohesió dels barris i per lluitar contra l’exclusió social.


9. Una ciutat amb un AJUNTAMENT EFICIENT I PROPER L’Ajuntament ha de ser una administració transparent i al servei dels veïns i de les veïnes de Sabadell. Des de la nostra candidatura tenim la convicció que podem gestionar-lo millor. És per això que proposarem una reorganització interna basada en criteris tècnics, d’eficiència i amb voluntat de servei a la ciutadania, sempre tenint en compte el valor i l’experiència dels treballadors i de les treballadores de l’Ajuntament. 12

10. Una ciutat CULTA, SOLIDÀRIA, OBERTA I COHESIONADA Perquè una ciutat garanteixi una bona qualitat de vida, hi ha elements clau que sovint no es veuen però que són indispensables. Per això, treballarem activament de manera transversal perquè Sabadell sigui una ciutat on la cultura, la solidaritat, la cohesió i el civisme ajudin a construir una convivència ciutadana rica i harmoniosa.

Finalment, en la mesura que la inclusió i la cohesió social és una prioritat en la nostra proposta política, les propostes per garantir la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació, ja sigui per raò de gènere, edat, origen ètnico-cultural, classe social, d’orientació i indentitat sexual, diversitat funcional, etc. està inclosa en el desenvolupament de tots els eixos programàtics presentats.


13

2. PROGRAMA ELECTORAL La proposta programàtica d’Unitat pel Canvi a Sabadell es desenvolupa a partir dels eixos programàtics presentats anteriorment. Aquesta vol ser una proposta política honesta i rigorosa. Totes les propostes que conté aquest programa estan fonamentades en allò que sabem que és possible fer i ens podem comprometre a portar a terme. Al nostre entendre durant la legislatura 2015-2019 és prioritari i urgent FER NET DE LA CORRUPCIÓ i ABORDAR LES URGÈNCIES SOCIALS, però també és molt important repensar Sabadell i definir QUIN MODEL DE CIUTAT VOLEM. A continuació, presentem la nostra proposta programàtica electoral a partir de per la qual Unitat pel Canvi treballarà durant la legislatura 2015-2019 a la ciutat de Sabadell.

2.1 MESURES PRIORITÀRIES La ciutat està en un moment crític. És en aquests moments quan és més important saber el que és prioritari. A Unitat pel Canvi tenim clares les primeres accions que portarem a terme quan estiguem al govern:


1. FER NET amb una auditoria econòmica per saber què ha passat durant aquests anys a l’Ajuntament i, si hi ha irregularitats, portar-les a la justícia.

2. IMPLEMENTAR UN PLA DE RESCAT SOCIAL amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques com l’alimentació, subministraments (aigua, llum, gas, etc.) de la ciutadania que està patint més durament la crisi. 14

3. REDUIR ELS SOUS dels membres del govern municipal, suprimint dietes injustificades, en compliment del nostre Codi Ètic (33% en el cas de l’alcalde).

4. REVISAR LES CONCESSIONS dels serveis públics municipals a càrrec d’empreses, recuperant la gestió municipal sempre que sigui possible, per exercir un control democràtic sobre els diners públics.

5. ENGEGAR UN PLA FORMACIÓ en camps econòmics emergents dirigit a persones joves en atur i UN PLA XOC D’OCUPACIÓ COMUNITÀRIA per aturats de més de 45 anys.

6. IDENTIFICAR I PRIORITZAR LES URGÈNCIES I MANCANCES DE SERVEIS PÚBLICS en educació, sanitat, transport públic i serveis socials de Sabadell, treballant activament per garantir una vida digna als veïns i veïnes de la ciutat.

7. PLA DE XOC PER L’ÈXIT ESCOLAR dels infants i joves de la ciutat amb serveis d’acompanyament i d’estudi assistit.

8. DONAR UN NOU IMPULS A L’OFICINA D’HABITATGE per tal que sigui un instrument eficient per evitar desnonaments a Sabadell a partir d’una taula de negociació amb les entitats bancàries, els serveis municipals i els veïns i veïnes amb dificultats econòmiques.

9. PROMOURE L’ART I LA CULTURA i fer-la accessible a tota la ciutat, donant suport a les persones que treballen en la producció cultural.

10. POSAR EN MARXA UN PLA DE XOC DE MANTENIMENT I NETEJA DE L’ESPAI PÚBLIC


11. REPENSAR LA GESTIÓ I L’ACCIÓ POLÍTICA DE L’AJUNTAMENT (mobilitat, residus, eficiència energètica, etc.) des de criteris de sostenibilitat mediambiental.

12. IMPULSAR UN PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA per a què les entitats i els veïns i veïnes de Sabadell puguin tenir espais de decisió sobre les qüestions que més els afecten. 15

2.2. PROPOSTES I REIVINDICACIONS PER ÀMBITS

ÀMBIT 1 UN AJUNTAMENT EFICIENT I DE LA CIUTADANIA


L’Ajuntament és una administració clau perquè és la més pròxima a la ciutadania. A Unitat pel Canvi tenim propostes per millorar el nostre Ajuntament amb un doble objectiu: per una banda, fer-lo més eficient i proper a la ciutadania i, per altra banda, per desenvolupar el present programa electoral i garantir que l’activitat professional dels treballadors i treballadores públiques estigui clarament enfocada a la millora de la qualitat de vida dels sabadellencs i sabadellenques 16

El context és molt difícil. Les finances de les administracions públiques estan condicionades absolutament per la resposta que està imposant la “Troika” a l’actual crisi econòmica amb lleis que limiten el marge d’actuació de les administracions públiques sobre les seves finances com “Pacte d’estabilitat i creixement de la zona euro”. Polítques com aquesta han suposat “retallades” del sector públic i la conseqüent pèrdua de drets. Per altra banda, hi ha una retallada de les competències municipals, tal i com demostra la “Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local” aprovada pel PP recentment. Malgrat aquest context hostil a Unitat pel Canvi sabem com plantar cara a les dificultats i posar el nostre Ajuntament als servei de les persones de la ciutat. ÉS PER AIXÒ QUE TREBALLAREM PER:

UN AJUNTAMENT AMB UNA ECONOMIA SANEJADA I AMB UNA FISCALITAT JUSTA

Un nou Model de finançament municipal. Necessitem un nou model de finançament basat en el repartiment dels recursos i dèficit en funció de les competències reals i la lleialtat institucional, que doti a l’Ajuntament del marge de maniobra suficient per decidir políticament sobre les prioritats de la ciutat. Els ingressos tributaris locals han de tendir a la cobertura del cost total dels serveis prestats en l’àmbit de l’administració local i reduir progressivament el pes de les subvencions de l’administració central. D’aquesta manera es potencia l’autonomia financera del sector públic local i el compliment del principi de co-responsabilitat fiscal. Les úniques subvencions que han de mantenir la seva rellevància són les subvencions incondicionades que garanteixen l’equilibri horitzontal entre ens locals. Cal tendir també a la reducció de les subvencions condicionades ja que limiten l’autonomia financera local. Després de més de deu anys de promeses dels diferents governs de l’Estat d’establir un nou Model de Finançament Local, a hores d’ara, no hi ha ni tant sols una proposta. Pel que fa a la Generalitat tampoc ha desenvolupat l’Estatut en matèria de règim local. Reclamem, per una banda, el nou model de finançament estatal i, per l’altra, el desenvolupament de la Llei de finances locals dins del marc Estatutari, ambdós negociats i acordats amb el món local. Les seves prioritats han de ser: Nou marc competencial ajustat a la realitat, amb el corresponent finançament, la qual cosa implica introduir càlculs raonables del cost de les prestacions dels serveis públics locals.


El disseny del sistema de finançament s’ha de fer d’acord amb aquest repartiment competencial i tot respectant els principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal. Equilibrar la despesa pública que assumeixen els Ajuntaments, què és un 19% del total del Estat, i el finançament que perceben, el qual es manté en un 13% des de fa anys, mitjançant una major participació en els tributs de l’Estat (IRPF i IVA) i un increment de les subvencions no condicionades. 17

Reforma de l’aplicació actual de la Llei d’estabilitat pressupostària, per poder compartir el repartiment de dèficit establert per part de l’UE, amb l’Estat i les CCAA. En coherència amb l’assumpció del 19% de la despesa correspondria com a mínim un 1% de dèficit del 4,5% globalment admès a totes les administracions, així com establir que els objectius de dèficit s’hagin d’assolir en el conjunt de cicle econòmic i no cada any. Garantir la “Lleialtat Institucional”. Els ajuntaments estan patint diverses decisions del Govern de l’Estat i de la Generalitat, que perjudiquen notablement l’escenari pressupostari. Destaquem, a més, l’efecte negatiu de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals aprovada pel Govern de l’Estat, la qual provoca la privatització dels serveis públics, així com, les dues pujades de l’IVA en els darrers quatre anys i les retallades en el sistema públic de protecció social i en les polítiques actives d’ocupació. Per part del Govern de la Generalitat, recordem l’impagament dels deutes amb els ajuntaments per un import de 1.800 milions d’euros, l’incompliment dels convenis signats amb els ajuntaments, especialment en l’àmbit educatiu i cultural i l’ajornament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, essencial per inversions en cohesió social i territorial. Derogació de la regla de la Despesa que limita, de manera unilateral per part de l’Estat , el creixement pressupostari dels Ajuntaments. Derogació de la modificació de l’article 135 de la Constitució, que obliga també als Ajuntaments al pagament del deute financer, per davant de la cobertura dels serveis públics i de les inversions municipals. Auditoria del deute L’enorme deute acumulat pel sector públic i en especial per alguns ajuntaments, com és el cas del de Sabadell, condiciona els pressupostos i, per tant, la realització efectiva de polítiques socials i de recuperació econòmica. El més xocant és que bona part del deute s’ha generat pel funcionament irresponsable dels mercats o de les polítiques neoliberals, que ha socialitzat les pèrdues i ha obligat a retallar la despesa pública, ha reduït els ingressos fiscals dels quals participen els ajuntaments i els hi ha imposat un sobrepreu en els seus aprovisionaments per l’increment de l’IVA. I a la vegada se’ls hi ha imposat càrregues financeres excessives molt per sobre del cost de finançament real al qual l’estat té accés, incomplint flagrantment el principi de lleialtat institucional. Si a aquestes accions irresponsables, que han situat a la vegada al nostre país vuit punts per sota en pressió fiscal que la mitjana europea i als ajuntaments amb una menor capacitat pressupostària, li afegim alguns comportaments també irresponsables en els propis ajuntaments governats per la dreta o pel PSC, com ha passat a Sabadell, caldrà analitzar quina part de l’endeutament municipal és il·legítim i, per tant, ha generat una càrrega d’obligacions i d’interessos que cal rebutjar i, en tot cas traspassar a qui l’ha generat o


reclamar responsabilitats a qui l’ha creat de manera innecessària o per interessos il·legítims o fins i tot il·legals. En aquest sentit proposem:

18

-

Realitzarem una auditoria del deute de l’Ajuntament i la resta d’organismes i empreses municipals

-

Rebutjarem el deute generat per actuacions injustes contra l’ajuntament des d’altres administracions hagin estat imposades o amb connivència política entre els governants.

-

Emprendrem mesures legals contra els responsables públics o privats de tot aquell deute que s’hagi generat per operacions amb el sector privat que no respongui a l’interès públic.

Una fiscalitat socialment justa i equitativa. Entenem l’equitat com els diferents mecanismes que contribueixen a l’extensió dels serveis públics a tots els ciutadans, independentment del seu nivell de renda i del diferent grau en el que aquests han de contribuir al manteniment dels mateixos. Partimde la premissa que l’equitat i la racionalitat econòmica no són incompatibles en les finances locals, sinó que són perfectament complementàries. De fet, assolir aquesta complementarietat és aplicar polítiques d’esquerres. Aquest plantejament ens permetrà fer compatibles les mesures anticrisi amb les mesures antidèficit. Tarifació Social: Progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament d’un servei públic municipal. Si volem avançar en equitat, la tarifació social és una condició necessària. Tenim el ple convenciment que hi ha una política fiscal local plenament coherent amb les polítiques locals d’inclusió social, que passa per la tarifació social de les taxes i els preus públics municipals, Per aquest motiu, proposem l’establiment d’un sistema de tarifació social que s’ajusti a cada persona a la seva renda individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies personal i/o familiars com a criteri polític central en la política municipal. La necessària reforma de l’IBI. L’impost sobre béns mobles és el més rellevant en el sistema tributari local actual. Es considera un impost adequat per ser assignat a l’administració local perquè grava la propietat urbana i gran part dels serveis públics locals són serveis a les unitats urbanes. Reclamem una reforma en profunditat d’aquest tribut, de manera que se’n pugui modular el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves capacitats reals. -

Aprovarem subvencions amb caràcter compensatori i establir un Reglament d’Ajuts econòmics que garanteixi que tothom pot fer front a les seves obligacions tributaries vers l’ajuntament

Cànon sobre la Concessió de serveis públics: -

Instaurarem un cànon fix sobre la pròpia Concessió i un cànon variable sobre el guany. Establir en el Plec de Condicions i, per tant, en el Contracte Administratiu que aquest import del cànon variable ha de ser finalista (reinversió en el propi servei/equipament, en el cost de l'aplicació de la Tarifació Social,..).


Exigir a l’estat el retorn de l'IVA pagat pels ens locals en les seves inversions. Fiscalitat verda i de millora de la qualitat de vida

19

La fiscalitat verda és un criteri aplicar com a element de la política ambiental a Sabadell. S’entén que aquesta fiscalitat no té com objectiu el recaptament per si mateix, sinó la millora del medi ambient. D’aquí que es tracti d’un conjunt de mesures que incentiven conductes més ecològiques entre la ciutadania i els responsables d’activitats econòmiques i, per altra banda, dissuadeixen les perjudicials. Justícia social En el marc de l’aprovació de les Ordenances Fiscals de cada exercici, l’Ajuntament analitzarà i auditarà cada servei públic objecte de taxes o preus públics, revisant els criteris de les exempcions i/o de les bonificacions, adequant-los a les noves necessitats i establint, quan s’escaigui, sistemes de Tarifació Social. -

Inclourem en les adjudicacions de contractes clàusules ambientals i clàusules socials.

Transport -

Incentivarem el transport públic: revisió dels abonaments i dels descomptes, en aquelles àrees a on el transport públic sigui un mitjà alternatiu clar i efectiu a vies sobrecarregades.

-

Reduirem el transit en les zones més congestionades o en moments d’alta contaminació, proporcionant un mitjà alternatiu clar i efectiu a les vies sobrecarregades, amb restriccions pels vehicles privats considerant el seu nivell de contaminació, o en funció de les matrícules (parells/senars), així com la creació de zones amb transit pacificat.

-

Redefinirem de l’Impost de vehicules de tracció motora, com amb l’IAE per a empreses, per gravar més els vehicles més contaminants, i per establir bonificacions en funció de la seva incidència en el medi ambient, la qual es pot aplicar als vehicles elèctrics o bimodals. Proposem aplicar aquest coeficient màxim als vehicles amb emissions de CO2 superiors a 130grs/km i a partir d’aquí anar fent bonificacions graduals per nivells d’emissions inferiors (fins a 120, fins a 100, etc...).

-

Establirem convenis entre Ajuntament i aquelles empreses que aposten pel Transport Públic Urbà, amb “bons” en la utilització d’aquest servei públic municipal.

Habitatge: -

Aplicarem d’un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.

-

Establirem de bonificacions sobre l’Impost de Bens Immobles, mitjançant una bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.


-

Establirem subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i la Taxa per Llicències Urbanístiques per aquelles comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin posar-ne, així com les obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics.

-

Bonificarem en l’ICIO de fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar.

20

Impost sobre Activitats Econòmiques: -

Estudiarem la possibilitat de bonificació de fins un 50% de la quota per les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

Taxes per subministrament d’aigua: -

Redefinirem les taxes per subministrament d’aigua establint tarifes marginalment creixents en relació al consum per càpita (seguint la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu). Per tant, garantir un nivell bàsic de consum i dissuadir l’excessiu. Així mateix establir una part de la quota fixa relacionada amb el que s’estableixi com bàsic, amb l’objecte de desincentivar els habitatges buits. Així mateix, aplicació de la Tarifació Social esmentada en l’apartat anterior.

Residus -

Establirem taxa pel que fa a l’àmbit comercial i industrial, grups de subjectes passius en funció de les fraccions orgàniques que generen i del cost de la seva recollida i tractament.

-

Introduirem la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals.

Participació en els pressupostos, transparència en l’elaboració i rendició de comptes. Aposta ferma per la participació ciutadana. Cal aprofitar la proximitat a la ciutadania per detectar totes les necessitats i establir prioritats. Així mateix és necessari afegir transparència a l’activitat municipal. En presentar el pressupost explicarem allò que ens permetrà fer a cada àmbit i, en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i perquè. Paper dels Consells de Districte. Els Consells de Districte de Sabadell han de servir com a canal de participació i discussió pública dels pressupostos en les fases inicials i de liquidació, així com d’altres aspectes de l’economia municipal i la gestió global de l’ajuntament. Per això no val fer-los servir com a caixa de ressonància de la tasca del govern local, com ha vingut passant en els darrers anys, i hem de procedir a explicar en detall el que fem, fins al detall del detall. -

Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals per 4 anys, revisables i actualitzables, el Pla d’Actuació Municipal. En el cas de les inversions ens proporcionaria una eina molt útil com és el Pla d’inversions plurianual, tot tenint


en compte que, en ocasions, una part d’aquests inversions poder estar finançades per altres administracions, que alhora haurien de planificar aquesta plurianualitat. Pressupostos amb perspectiva de gènere. -

21

Dissenyarem, executarem i avaluarem els pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública municipal ha de vetllar per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees.

Pressupostos territorialitzats i Centres de Cost per Districtes i barris. -

Aplicarem criteris de territorialització en la despesa, de manera que es podrà decidir i controlar la seva aplicació per districtes i barris. De la mateixa manera, aplicarem criteris de centres de cost per controlar el resultat en cada equipament i servei.

Gestió dels serveis públics: gestió directa i compartida o cooperativa. Creiem que és l’hora d’apostar i avançar, de manera ferma, en la municipalització o remunicipalització dels serveis públics quan la situació econòmica i legal de les concessions ho permetin, com un pas endavant en l’equitat i la universalitat. En general, la gestió directa de determinats serveis públics dota a l’ajuntament d’un major control i garantia de qualitat del servei, així com d’un correcte manteniment i renovació de les infraestructures necessàries, per oferir el servei en condicions de qualitat. Per altra banda no s’ha d’oblidar la implementació d’auditories dels serveis externalitzats per comprovar la seva gestió i el seu correcte funcionament. Quan no sigui possible la remunicipalització, l’Ajuntament inclourà en els plecs de condicions de les licitacions l’obligació dels contractants de respectar els convenis dels sectors respectius i a la vegada introduir obligacions de salaris mínims i altres garanties laborals per als treballadores de les concessionàries de serveis municipals. Tanmateix, defensem una gestió compartida d’una part dels serveis municipals, especialment dels no obligatoris. Figures com la gestió interessada o els Convenis permeten que el teixit associatiu i cooperatiu del municipi pugui assolir el caràcter complementari o, i fins i tot supletori, de l’administració local, en el desenvolupament d’aquests serveis. Gestió racional de la despesa. Els ajuntaments continuen tenint l’obligació d’ajustar la despesa i la inversió a les seves possibilitat reals, tot garantint la cobertura dels serveis bàsics i, com diem, l’equitat i la universalitat. Al respecte proposem el següent: -

Revisarem tots els contractes, independentment del termini de vigència. Cal explorar vies de negociació amb les empreses que tenen contractes en vigor, per tal d’ajustar-los a la realitat i introduir garanties salarials i laborals per als treballadors de les concessionàries, sufragant el probable augment de la despesa amb la reducció dels marges de benefici empresarial.

-

Implantarem mesures d’eficiència en els subministraments, com per exemple endegant un Pla integral d’eficiència dels equipaments i infraestructures municipals

-

Mancomunarem determinats serveis o equipaments amb altres municipis.


-

Millorarem la gestió de la tresoreria municipal. Una bona manera de fer-ho és mitjançant la Delegació de la Gestió i Recaptació dels tributs en els Organismes públic de gestió i recaptació tributària, de les diferents Diputacions provincials.

-

Treballarem per una major recaptació fiscal, tant en l’assoliment de majors percentatges de recaptació de cada figura tributaria, com també pel que fa a la inspecció. Una mesura necessària tant per l’impacte positiu per les finances municipals com pel que comporta d’una major justícia social, atès que representa un pas endavant en la lluita vers l’economia submergida i un tractament igualitari en la tributació local.

22

UN AJUNTAMENT EFICIENT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA L’Ajuntament de Sabadell ha d’adaptar la seva organització i els processos administratius al ritme que marquin els processos de participació i la necessitat de transparència en la gestió. I, també cal obrir a la ciutadania en general, i a les associacions especialment, la possibilitat d’intervenir de manera activa en el disseny, elaboració, implementació i avaluació de les polítiques públiques, evitant, però, que la participació institucional ofegui les iniciatives de participació sorgides de la població. Per aconseguir-ho cal adaptar l’estructura municipal a les noves demandes i necessitats: -

Crearem un departament d’organització municipal, que estarà estretament vinculat amb el nivell executiu i el polític i que tindrà com a missió revisar els processos organitzatius actuals i vetllar per la definició i implementació de nous sistemes de treball més eficaços. La seva principal raó serà la d’administrar els recursos municipals amb la màxima eficàcia i eficiència així com la d’assignar els recursos estrictament necessaris per al funcionament dels serveis.

-

Elaborarem un manual d’organització que determini les missions i funcions bàsiques de cadascun dels llocs de l’estructura, amb determinació del perfil professional idoni per a cada lloc.

-

Promourem nous mètodes de treball que permetin adequar l’organització municipal i procediments per afavorir el treball interdisciplinari, transversal i adaptat a les noves demandes de transparència i participació de la ciutadania. Reforçarem en tota l’administració la cultura del servei a la ciutadania

-

Elaborarem plans de formació per al personal tècnic de totes les àrees municipals, així com per als regidors. Igualment aprovarem convenientment les dotacions de personal i pressupostàries dedicades especialment a coordinar la política de qualitat dels serveis Elaborarem un inventari dels serveis municipals per ajudar a la priorització i racionalització dels mateixos, incorporant un llistat de tots els programes prestats tant obligatoris com no obligatoris, on hi consti el nivell de demanda actual, la seva valoració, els costos i el seu finançament. De forma que permeti la gestió estratègica de la oferta i la demanda dels serveis públics.

-


L’Ajuntament de Sabadell ha de posar-se al servei de la ciutadania, abandonant les pràctiques arbitràries, clientelars, el nepotisme i el favoritisme. Cal conformar un govern que sigui capaç de motivar el personal municipal per augmentar l’eficàcia de la institució i aconseguir els objectius de superació de la crisi i de millora del servei públic, de manera conjunta amb les persones i les entitats de la ciutat. L’Ajuntament ha fer un gir de 180 graus en les formes de relacionar-se amb la població: cal escoltar i ser receptius a les demandes i, a la vegada, cal donar totes les explicacions necessàries sobre les decisions preses, de forma comprensible i realista. 23

Per augmentar la proximitat a la ciutadania: -

Posarem en marxa una reorganització interna basada en criteris tècnics, d’eficiència i amb voluntat de servei a la ciutadania, sempre tenint en compte el valor i l’experiència dels treballadors i de les treballadores de l’Ajuntament. Per això, en primer lloc, farem una revisió de l’organització municipal, valorant els serveis oferts, els recursos que s’hi destinen i la seva eficàcia i també s’analitzaran les formes de relació amb la ciutadania i la percepció dels usuaris per aconseguir una major proximitat i complicitat de l’Ajuntament i la ciutadania.

-

Planificarem els recursos humans a través de la revisió de la relació de llocs de treball, com a instrument d'ordenació estratègica dels treballadors i treballadores públiques, apostant per la consolidació de plantilles i la seva estabilitat i donant valor a la negociació col·lectiva amb les organitzacions sindicals per dur a terme acords i pactes.

-

Abordarem la modernització dels serveis d’atenció ciutadana amb la tecnificació dels processos i l’aprofitament de les millores tecnològiques per donar serveis més ràpids i amb menor cost per a la ciutat.

-

Fomentarem l’ús del certificat digital, fins a la universalització, per aconseguir que els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell puguin relacionar-se de forma segura amb l’Ajuntament sense necessitat de desplaçar-se.

-

Ampliarem els serveis d’atenció virtual de l’Ajuntament a les 24 hores tots els dies de l’any i augmentarem l’oferta de serveis que es poden fer online.

-

Crearem cartes de serveis amb compromisos de resolució, escurçant el temps de resposta a la ciutadania a una setmana i reduint el recurs al silenci negatiu, fins a aconseguir l’extinció d’aquesta pràctica.

-

Incrementarem de forma progressiva del nombre d’oficines d’atenció ciutadana en el territori per retornar al menys a una per districte.


24

ÀMBIT 2 UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT


Vivim en un sistema democràtic de poca qualitat. Els casos de corrupció com el cas Mercuri, que és un dels meus greus de tot l’estat, ha generat un clima de desconfiança i desafecció de bona part de la població en els afers públics i en la capacitat de la política per resoldre els problemes, veient la facilitat que tenen alguns poders econòmics d’influir sobre els governs. 25

A Unitat pel Canvi volem una democràcia real que no s’esgoti en unes eleccions cada quatre anys sinó que compti amb la societat, amb les lluites veïnals i sectorials i amb les iniciatives socials emergents. Per governar fent efectiva la voluntat ciutadana reforçarem la transparència institucional fent efectius el dret d’informació, el rendiment de comptes i el control ciutadà, tant de la gestió com del compliment dels programes electorals. ÉS PER AIXÒ QUE TREBALLAREM PER:

UN SABADELL SENSE CORRUPCIÓ I AMB UNA GESTIÓ TRANSPARENT -

Fer una auditoria econòmica per saber què ha passat durant aquests anys a l’Ajuntament i, si hi ha irregularitats, portar-les a la justícia.

-

Revisar les concessions dels serveis públics municipals a càrrec d’empreses i recuperar el control municipal quan sigui possible.

-

Fer públiques les agendes dels càrrecs municipals. Tothom ha de saber amb qui es reuneixen els i les seves representants i el seu pla de treball.

-

Seguir escrupulosament la declaració de bens i sous per tal de garantir que cap representant electe s’enriqueix com a conseqüència del seu càrrec l’exercici del seu càrrec (tal i com es recull al nostre Codi Ètic).

-

Complir els requisits de la llei de transparència de Catalunya amb l’objectiu d’ampliar la publicació de documents que aquesta exigeix.

-

Regular i garantir el dret d’accés a la informació pública a tota la ciutadania.

-

Impulsa la creació d’un codi de bones pràctiques per la transparència municipal als grups municipals per fer totalment transparent la seva organització i la seva tasca.

UN SABADELL AMB ESPAIS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA REALS Volem aprofundir en els instruments de la democràcia deliberativa i participativa i obrir camins de democràcia directa. I pensem que els passos fets en les darrers anys a nivell municipal han quedat clarament desvirtuats i insuficients. Davant d’aquesta situació impulsarem un pla de participació durant la primera part del mandat que contingui els punts següents: -

Desenvolupar els canvis necessaris perquè els veïns i veïnes puguin escollir directament el regidor president del consell de districte a través d’una consulta ciutadana. És per això, que donarem suport al Parlament de Catalunya a una modificació de la llei que regula actualment aquest aspecte.


-

Possibilitar mecanismes de reprovació del regidor o regidora a president del consell de districte, en cas d’incompliment flagrant dels compromisos presos amb la ciutadania.

-

Garantir processos de participació ciutadana reals en les grans decisions (pressupostos anuals, Pla d’Actuació Municipal, grans projectes de ciutat…). Aquests processos seran oberts a totes les persones majors de 16 anys, i tindran la informació necessària per a treballar, els espais oportuns de deliberació, i el retorn i l’exposició raonada de la decisió presa per l’òrgan de govern.

-

Transformar els actuals consells, tant els territorials com els temàtics, en espais d’autèntic treball de ciutat. Amb aquesta intenció endegarem de forma immediata un procés d’eliminació de duplicitats, flexibilització i desburocratització, dotant-los també d’autonomia a l’hora de proposar els temes a debat

-

Crear mecanismes legals que obliguin a debatre en el ple municipal les qüestions més importants aprovades en els òrgans de participació així com aquelles que tinguin un fort recolzament expressat en signatures.

-

Realitzar consultes ciutadanes (amb mecanismes que combinin eines telemàtiques i presencials) sobre els grans projectes de ciutat.

-

Desplegar eines informàtiques que facin possible un seguiment públic regular sobre l’estat d’aplicació dels pressupostos, els Plans d’Actuació Municipal, els Plans de barris o de districte, i dels contractes amb empreses concessionàries de serveis públics. Les dades d’aquestes eines informàtiques han de ser accessibles i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.

-

Organitzar cada any un procés de rendició de comptes per districtes, barris i/o sectors de població, mitjançant assemblees obertes a la ciutadania, amb representació d’entitats i associacions.

-

Promoure la participació dels grups tradicionalment exclosos de la presa de decisions (dones, persones cuidadores, joves, persones amb discapacitat, immigrants….) establint si s’escau mecanismes específics.

-

Impulsar el debat ciutadà del pressupost anual amb l’objectiu que una part del pressupost disponible del municipi tingui una destinació en matèria d’inversions o en matèria socio-cultural d’acord amb propostes i projectes presentats per la pròpia ciutadania.

-

Enfortir l’educació en valors i en la pràctica de la participació en els diversos nivells educatius.

-

Exigir l’ampliació dels mecanismes de transparència i participació en tots aquells organismes i empreses on hi sigui present l’Ajuntament de Sabadell. I vetllar perquè compleixin com a mínim els estàndards establerts per Transparència Internacional.

26


GOVERNAR COLZE A COLZE AMB LA CIUTADANIA Sabadell compta amb un ric teixit associatiu que mereix respecte i reconeixement. En aquest sentit serem actius perquè les entitats tinguin el suport dels serveis municipals per a que puguin desenvolupar les seves activitats. És per això que proposem: -

Cessió d’espais públics per a les associacions i col·lectius locals introduint criteris que valorin particularment la gestió ciutadana i comunitària amb processos transparents i el posterior control democràtic de l’ús que se’n fa.

-

Suport al treball en xarxa als barris per fomentar la cooperació entre entitats, persones i serveis públics per tal de millorar-ne la qualitat i el protagonisme de la població.

-

Impulsar espais de participació per a la gestió de l’activitat dels centres cívics de manera conjunta amb les entitats del barri.

27

A Unitat pel Canvi apostem per treballar estretament amb tots els sectors de la població a qui s’adrecin les nostres propostes polítiques. -

Establirem mecanismes d’estudi i consulta conjunts amb els veïns i veïnes afectats sempre que es dissenyi una intervenció en un territori o àmbit de la ciutat

-

Treballarem per introduir mecanismes de participació vinculants en les grans decisions que afectin el model de ciutat

En aquest programa hem desenvolupat quin model de ciutat volem. A tots els barris hi ha molta feina per fer, seguint les propostes abans exposades, a Unitat pel Canvi apostem, perquè l’opinió de la ciutadania compti, per això en el nostre govern establirem les prioritats de cada barri amb els veïns i veïnes, com ara les següents:

CENTRE (Centre, Hostafrancs, Covadonga) -

-

Estudiar com millorar el Passeig de la Plaça Major reduint a la mínima expressió les obres que puguin causar molèsties a veïns i veïnes i als comerços del voltant. Crear més espai peatonal al centre i més parcs infantils. Reclamar que es faci efectiva la instal·lació d’un ascensor a RENFE centre. Rehabilitar la Plaça Laietana.

CAN PUIGGENER -

Elaborar un pla específic per l’èxit escolar. Fer un seguiment de l’impacte de la garantia juvenil al barri. Augmentar la dotació d’assistents socials. Reivindicar a la Generalitat un CAP Can Puiggener. Reclamar les intervencions que contsvena la Llei de Barris. Revisar l’estat dels habitatges i la seva gestió.


CREU ALTA -

28

Donar un ús públic a la Caserna de la Guardia Civil Elaborar un pla de treball específic amb persones grans que viuen soles per mitjà de programes de compartir vivenda i altres actuacions Definir l’espai del Vapor Cusidó en relació amb les necessitats del barri Completar la recuperació dels equipaments de Can Balsach per a la ciutat Estudiar la rehabilitació de vivendes tancades i la seva incorporació al parc de vivendes de lloguer socials per re-juvenir la zona

SECTOR NORD (Ca n’Oriac, Torreguitart, Torrent del Capellà, Sant Julià, Planada del Pintor, Can Deu, La Roureda) -

Rehabilitar la Masia de Ca n’Oriac. Potenciar un espai per associacionisme juvenil. Fer el Parc del Nord i treballar per la recuperació del bosc de Can Deu. Acabar la Plaça Espanya i millorar el seu entorn.

CAN RULL- CAN LLONG (Cinfuentes, Via Alexandra, Can Llong i Castellarnau) -

Rehabilitar la Masia de Can Rull. Reivindicar a la Generalitat la construcció edifici IES i un CAP a Can Llong. Reclamar més places a les escoles de Can Llong, un barri jove ha de poder comptar amb places perquè els seus infants vagin a escola al barri. Fer el Parc de les Aigües.

CONCÒRDIA – CAN BORGONYÓ -

Rehabilitar els barracons del Bosc de la Concòrdia. Estudiar la possibilitat d’obrir el pati de l’Escola d’adults com a plaça pública. Habllitar el terreny de davant del Corte Inglés com a parking públic.

-

Reivindicar a la Generalitat la rehabilitació de l’edifici de l’IES Pau Vila i el soterrament dels FFCC fins a Can Feu Donar compliment al tancament de la “Zona Hermética” e un marc de Pacte de Nit de la ciutat. Treballar perquè el projecte de biblioteca que ha impusat l’Agrupació de Veïns a l’institut Pau Vila es tradueixi en una biblioteca pública integrada amb la xarxa de biblioteques en un nou edifici.

GRÀCIA

-

CAN FEU (Serra d’en Camaró, Arraona-Merinals, Can Gambús) -

Rehabilitat Masia de Can Gambús. Repensar l’ús del Castell de Can Feu. Rehabilitar edificis dels barris d’Arraona i Merinals. Recuperar el Bosc de Can Feu i millorar l’accessibilitat.


-

Acabar d’impulsar el barri de Can Gambús.

CREU DE BARBERÀ – LES TERMES -

29

Rehabilitació integral de la calçada del tram final de l’Avinguda Barberà i dels carrers de l’entorn. Impulsar un pla de rehabilitació d’habitatge a les Termes. Promocionar i dinamitzar la Plaça de Les Termes. Adequar el barranc de Can Viloca.

TORREU ROMEU – POBLENOU -

Crear una oficina d’assessorament laboral. Fer un seguiment de l’impacte de la garantia juvenil al barri. Obrir els patis de les escoles públiques fora horari lectiu Plantar bosc al perímetre i voltants del cementiri Planificar una intervenció integral de Can Roqueta

ESPRONCEDA – CAMPOAMOR -

Rehabilitar la Plaça Rogelio Soto Crear una residència per gent gran Acabar el Parc Central del Vallès Fer un seguiment de l’impacte de la garantia juvenil al barri.

SANT OLEGUER – SOL I PADRÍS -

Habilitar més espais d’aparcaments Dinamitzar una taula d’entitats per a la gestió del Centre Cívic Potenciar l’aprofitament esportiu de les instal·lacions del barri

QUÈ VOLEM PER A TOTS ELS BARRIS -

Uns barris cohesionats i amb una bona convivència. Uns barris amb uns carrers nets i un espai públic digne. Uns barris amb serveis públics de qualitat. Uns barris amb policia de proximitat. Uns barris amb un associacionisme actiu i equipaments oberts al veïnat. Uns barris amb prioritat pels vianants. Uns barris amb un comerç de proximitat. Uns barris amb entitats culturals i esportives. Uns barris ben connectats. Uns barris per viure-hi amb dignitat.


30

ÀMBIT 3

UNA ECONOMIA AL SERVEI DEL BÉ COMÚ


Actualment estem vivint una crisi del sistema capitalista extraordinària que s’està traduint a Sabadell en una disminució de l’activitat econòmica, amb un alt índex d’atur (gairebé un 20%), un empobriment de les famílies de rendes baixes i mitjanes-baixes, mentre la resposta dels governs de dretes de CiU i PP ha estat prioritzar el rescat del bancs i no el de les persones, retallant i desmantellant el sector públic.

31

Davant d’aquesta situació, malgrat les limitacions en matèria econòmica que té l’administració municipal, des d’Unitat pel Canvi serem actius per contribuir a avançar cap un nou model econòmic que no es basi en el benefici individual a costa del benestar compartit. Una economia al servei de les persones i del bé comú. Durant aquest mandat creiem que és prioritari repensar i planificar de nou l’activitat econòmica de Sabadell de manera conjunta amb els actors econòmics i socials des d’una perspectiva comarcal de la ciutat i en el paper que ha de jugar en l’estructura productiva local i global. ÉS PER AIXÒ QUE TREBALLAREM PER:

UN SABADELL AMB UNA ACTIVITAT ECONÒMICA PRODUCTIVA I SOCIALMENT RESPONSABLE -

Establirem una taula de l’economia productiva de la ciutat amb els representats econòmics i socials de la ciutat per fer una diagnosi i un pla de dinamització econòmica de la ciutat des d’una perspectiva territorial.

-

Treballarem perquè l’Ajuntament sigui un element actiu en l’economia local amb plans d’ocupació que puguin crear llocs de treball pels veïns i veïnes en atur i alhora donar resposta a les necessitats del municipi.

-

Serem actius per avançar cap a una economia ecològicament viable i socialment integradora, amb criteris decidits democràticament.

-

Donarem suport als emprenedors i emprenedores i als projectes de caràcter cooperatiu que tinguin projectes vinculats sectors emergents i sostenibles, en especial a l’economia verda i de cura de les persones. En especial, accions de suport i acompanyament als col·lectius que tirin endavant iniciatives d’autoocupació. Donarem suport al lideratge de les dones en l’economia productiva, especialment per a la creació de cooperatives des de la perspectiva d’una economia social i solidària.

-

Dissenyarem un programa de creixement empresarial col·laboratiu amb empreses i universitats amb la finalitat d’augmentar la capacitat competitiva de les empreses, especialment entre la Universitat Autònoma de Barcelona, creant un pol d’innovació, en especial reforçant els àmbits biomèdics, sòcio-sanitaris i tecnològics.

-

Treballarem perquè el sector empresarial tingui una relació administrativa àgil i propera amb l’Ajuntament.

-

Estudiarem la possibilitat de donar moratòries d’usos a projectes empresarials que necessitin inversions en millores o adaptacions dels locals.


-

Serem actius amb l’aflorament de l’economia submergida i escrupolosos la garantia de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

-

Impulsarem la utilització de les clàusules socials i ambientals com a política d’ocupació en les licitacions públiques.

-

Donarem suport i assessorament a les empreses per assolir una bona gestió ambiental i que es comprometin i contribueixin a l’equitat de gènere i una política de contractació activament lliure de racisme.

-

Impulsarem plans de millora dels polígons industrials amb l’objectiu que les empreses tinguin els serveis que necessitin per desenvolupar la seva activitat, especialment els relacionats amb el transport públic, la gestió de residus i l’arribada de banda ampla.

-

Promourem Pactes locals per a l’ocupació i per a la igualtat d’oportunitats. Els pactes locals per l’ocupació seran orientats com a motor de canvi i espais d’incidència en el teixit productiu local per implementar els avenços en matèria d’equitat de gènere i superació de les discriminacions laborals de les dones, les persones joves, migrades, amb discapacitat funcional i els treballadors i treballadores mes grans.

-

Promourem plans d’ocupació per tal de millorar l’accés dels llocs de treballs als col·lectius especialment afectats per múltiples formes d’exclusió, en concret per les dones monomarentals amb fills i filles a càrrec.

32

UN SABADELL PER L’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ CONTINUA -

Sol·licitarem a la Generalitat la descentralització i el traspàs de les polítiques actives d’ocupació i dels recursos necessaris al món local.

-

Promourem polítiques d’ocupació, amb plans d’ocupació vinculats amb plans de formació, especialment els de llarga durada en projectes amb les empreses de la zona.

-

No col·laborarem amb les ETT

-

Analitzarem l’impacte real de la Garantia Juvenil per tal de millorar-ne l’aplicació i establirem mesures positives per afavorir la contractació i la formació juvenil.

-

Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere perquè les dones i els homes de totes les edats -especialment d’aquells amb baixes qualificacions- puguin millorar la formació ocupacional per accedir en millors condicions al mercat de treball

-

Vetllarem perquè adequar i coordinar l’oferta de formació professional i les necessitats del mercat laboral, i treballarem per prestigiar aquest tipus d’estudis i les seves condicions laborals.


UN SABADELL AMB UN COMERÇ ACTIU I DE PROXIMITAT -

Desenvoluparem un pla d’impuls de comerç urbà per intentar garantir eixos comercials de proximitat a tots els barris de la ciutat que estableixi mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial en locals buits.

-

Rebutjarem la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la trama urbana que no representin una integració real amb el teixit comercial i l’espai públic existent.

-

Donarem suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de responsabilitat social empresarial en l’exercici de la seva activitat.

-

Estimularem la promoció i el consum de productes de proximitat locals, ecològics i de comerç just, facilitant-ne l’accés

-

Vetllarem pels drets dels consumidors i consumidores, i promourem campanyes informatives i de conscienciació dels drets dels treballadors i treballadores del comerç.

33


34

ÀMBIT 4 UNS SERVEIS PER UNA VIDA DIGNA


UN SABADELL AMB UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT

35

L’Ajuntament de Sabadell té responsabilitats educatives ineludibles i ha de vetllar per l’equitat en educació, donant suport a l’escola, més enllà de les competències específiques que té atribuïdes en l’àmbit de l’educació formal. Alhora, Sabadell ha de ser una ciutat educadora que posa a disposició de l’educació de la seva gent l’espai públic, les activitats culturals i els equipaments, i que introdueix, promou i fomenta l’educació per a la igualtat, l’educació alimentària, l’educació per la salut, l'educació pel consum responsable, l’educació per a la pau i la convivència i l’educació pel respecte a les minories, una educació contra l’exclusió, la discriminació i la violència. Una ciutat que proporciona oportunitats i experiències educatives i formatives integradores i de qualitat, i que crea condicions pel desenvolupament de les persones, la seva la creativitat i el seu compromís cívic. L’educació és un procés a partir del qual les persones desenvolupen les seves aptituds com a individus i com a membres d’una societat. És un procés per anar assolint, al llarg de tota la vida, nous coneixements per al creixement personal. La formació integral de la persona i l’educació en els valors s’han d’entendre en el seu sentit més ampli, que inclou des de l’educació en l’àmbit familiar i la formació acadèmica, fins la participació social, l’oportunitat d’un lleure creatiu, la formació que atorguen la pràctica de l’esport i de les arts, el coneixement de les llengües i l’accés i ús adequat dels mitjans de comunicació, entre d’altres. És per això que entenem l’acció política en educació com la integració de tots els/les agents educatius en una política educativa conjunta, innovadora i veritablement emancipadora, amb el suport a l’escolarització i generant condicions des del món local per al desenvolupament personal més enllà del sistema educatiu. TREBALLAREM PER FER EFECTIU EL DRET A L’EDUCACIÓ PER A TOTES LES PERSONES Pensem que l’educació pública és la clau de la igualació social, però la realitat actual és que tenim un sistema educatiu que no deixa d’expulsar les persones joves que depenen més del sistema públic, en especial les que tenen menys recursos i són objecte de múltiples formes d’exclusió, a través de la reducció de beques i ajuts, l’augment de taxes universitàries públiques, o l’encariment de la matricula per als cicles de formació professional i l’eliminació dels ajuts per a estudis artístics i musicals a través de les Escoles Municipals. Tenim un sistema que proporciona experiències educatives molt desiguals i que provoca a Sabadell unes taxes d’abandonament escolar prematur (AEP) alarmants en alguns barris, amb la conseqüència de la subqualificació fins i tot per a un mercat laboral precari i precaritzat, en el context d’unes taxes d’atur juvenil molt elevades. Per això, cal defensar en primer lloc que es faci efectiu de veritat el Dret a l’Educació al llarg de la vida i per a tothom, contrarestant en tot allò que sigui possible les polítiques exclusores de l’Estat i de la Generalitat.

-

Impulsarem una auditoria de les desigualtats educatives a la ciutat i promouren l’elaboració d’un Pacte educatiu de ciutat amb tots els agents del territori i les autoritats responsables en matèria educativa a tots els nivells, des de la Unió Europea fins el govern local.


36

-

Vetllarem per l’equitat educativa en totes les etapes, des de l’escola bressol fins els ensenyaments específics. Equitat en l’accés, en les experiències educatives, en els resultats i en els impactes, per superar les enormes desigualtats educatives que viu actualment la infància i la joventut de Sabadell.

-

Treballarem per recuperar la qualitat i els serveis de l'escola pública maltractada per les retallades.

-

Proposarem que Sabadell sigui un territori lliure de LOMCE (“llei Wert”)

-

Treballarem amb tots els agents locals i supralocals per a una educació generadora de cohesió social.

-

Augmentarem la cobertura de les demandes de menjador escolar, transport i material escolar, sense discriminacions de cap mena. Treballarem per l’èxit educatiu dels infants i joves de la ciutat. Reforçarem els serveis educatius i d’acompanyament i suport, tallers d’estudi assistit i orientació acadèmica que actuen en el territori local i vetllarem per la seva coordinació.

-

Crearem les condicions per a què els adolescents expulsats pel sistema en la fase final de la seva escolarització obligatòria accedeixen a segones oportunitats per reintegrar-se al sistema educatiu, i accedir a titulacions que permetin la seva promoció acadèmica o professional.

-

Apostarem perquè a Sabadell les escoles i els instituts siguin centres acollidors i lluitarem perquè tinguin els recursos humans i materials suficients per fer l’acollida, el seguiment, l’acompanyament i la promoció adequades de l’alumnat d’origen estranger i de minories en major risc d’exclusió educativa.

-

Reclamarem els recursos adequats i suficients per a una bona atenció als infants i joves amb necessitats educatives especials i amb diversitat funcional de la població de Sabadell

-

Promourem, fomentarem i facilitarem la integració de l’escola en l’entorn, que els infants i joves puguin gaudir d’oferta pública de qualitat a tots els barris, integrada en la dinamització cultural i comunitària de cada barri i de la ciutat

-

Reivindicarem la necessitat de recuperar l’abast i reforçar els Plans educatius d’Entorn i d’altres programes de cohesió social a la nostra ciutat.

-

Farem un suport decidit a la formació professional per tal que aquesta tingui major dignificació i qualificació. Volem que la formació professional vetlli per la formació integral i ciutadana del seu alumnat. Volem que la formació professional bàsica es desplegui sota criteris d’inclusió i equitat en el conjunt d’oferta educativa de tot el territori d’un municipi.

-

Realitzarem programes de coeducació i de reconeixement de la diversitat cultural i personal, amb protocols antisexistes, anti-homòfobs i antiracistes, per a les escoles i altres espais d’educació no formal al municipi, que fomentin la relació entre iguals des de la infància i que reconeguin l’igual valor de la diferència, des de la lluita contra les discriminacions de gènere i origen, condició física i orientació afectivo-sexual.


-

Defensarem el dret a l’educació de tota la infància, vetllant per evitar experiències de segregació intra i interescolars. Donarem un nou impuls a les escoles d’adults de la ciutat, reforçant el seu paper de centres de primeres i segones oportunitats educatives de les persones majors de 16 anys i la seva coordinació amb els centres d’ensenyament secundari.

-

Crearem condicions per a una formació permanent del professorat que tingui en compte la seva tasca imprescindible en la formació i la cura de les persones mes joves i en la promoció de l’equitat educativa amb programes de suport en estreta relació amb les universitats i els centres de recerca del territori.

-

Establirem un conveni de col·laboració global amb la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d’apropar l’experiència universitària a tota la població de Sabadell, des dels programes de transferència social en matèria sòcio-educativa fins la col·laboració en la recerca més avançada en educació en totes les etapes i dimensions.

37

TREBALLAREM PER GARANTIR L’ACCÉS A LA FORMACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA: Totes les persones, també les persones més joves, són creadores i receptores dels valors, sinó també són protagonistes en les tasques de sensibilització social, com a col·lectiu capaç d’aportar i de materialitzar les idees més innovadores. Els valors principals que promourem són el civisme, la solidaritat, el respecte per la diferència, la defensa dels drets humans, la salut, la igualtat, el medi ambient, el consum responsable i tots aquells valors que promouen les condicions per a una vida digna. -

Promourem el compromís amb l’educació dels actors educatius dels municipis perquè siguin conscients que l’educació va molt més enllà de l’escolarització, i que una educació emancipadora reclama compromís social.

-

Volem una educació compromesa amb una identitat cultural oberta i diversa, amb polítiques de reconeixement i d’inclusió, cercant espais comuns que permetin el desenvolupament de cultures juvenils integradores i democràtiques.

-

Donarem un nou impuls a les oportunitats formatives de les persones adultes, des dels programes d’eradicació de l’analfabetisme funcional fins la integració de l’oferta de cicles de conferències i activitats de divulgació als centres cívics.

-

Reclamarem l’ampliació de l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell i la seva col·laboració amb els centres cívics de la ciutat per tal de realitzar activitats descentralitzades.

-

Promourem experiències educatives d’aprenentatge-servei que fomentin els valors de la sostenibilitat, de la igualtat i de l’equitat, i no la beneficència.

-

Donarem suport i i reconeixerem la tasca de l’educació en el lleure. Volem garantir la oferta d’esplais, casals i colònies d’estiu amb mes places per atendre la demanda existent i a tots els barris de la ciutat.


-

Pensem en el municipi com un entorn creatiu, on la capacitat expressiva de les persones aflori i es pugui desenvolupar. En aquest sentit, apostem per què el nostre municipi tingui les característiques d’un entorn creatiu acollint recorreguts tant per l’amateur com per al professional de l’expressió artística.

38

-

Fomentarem la creativitat local, amb presència dels artistes del municipi en les programacions on hi hagi possibilitats i incentivant el diàleg creatiu amb creadors d’altres indrets. Disposarem i facilitarem espais preparats per a la creació: des de la masoveria creativa a les antigues naus, centres específics, residències als teatres, locals d’assaig, sempre des d’una vocació d’afavorir la diversitat i la perspectiva multidisciplinar. Impulsarem i potenciarem els tallers com espais de risc i experimentació.

Promourem els ensenyaments artístics en tots els espais educatius. -

Volem que els equipaments i els programes educatius treballin amb els culturals per promoure la sensibilitat artística i el gaudi per l’art de totes les persones.

-

Promourem la formació artística en totes les disciplines, tant en els estudis reglats com els no formals, atenent les necessitats d’aprenentatge al llarg de la vida.

UN SABADELL AMB UNA SALUT PÚBLICA I DE QUALITAT La salut suposa un ampli ventall d’aspectes relacionats amb la nostra vida quotidiana, molt més enllà dels sistemes sanitaris: l’aire, l’aigua, el nivell educatiu, el treball, la cultura, que inclou sentir-nos partícips de la construcció de la nostra comunitat. La salut és un dels fonaments de l’Estat de Benestar i des d’aquesta perspectiva, en un context general de privatitzacions en el camp de la sanitat, l’acció municipal esdevé imprescindible. Cal incrementar la relació i complicitats amb els centres d’atenció primària i els seus professionals i defensar la continuïtat dels serveis que està retallant i privatitzant el govern de la Generalitat. Els eixos bàsics de la política municipal de salut són treballar per la planificació del poble i de la seva organització urbana per a millorar la qualitat de vida i de salut per a tothom, amb criteris territorials i supralocals. Orientarem les nostres accions a disminuir les desigualtats en salut per raons de procedència nacional, gènere, edat, creences i cultures, capacitat o habilitats personals. Vetllarem per a què tots els ciutadans i les ciutadanes –independentment de la seva situació personal– tinguin un accés universal als serveis de salut en condicions d’equitat.


Dret a una vida saludable:

39

-

Defensem el sistema públic de salut, amb equitat en l'accés i de qualitat.

-

Ens oposem a les retallades, al tancament i reducció d'horaris dels CAPs

-

Ens oposem a les privatitzacions de serveis, a les immorals llistes d'espera i de les condicions laborals i salarials indignes.

-

El nostre ajuntament estarà al costat i serà punta de llança de les reclamacions i demandes d'usuàries i usuaris, i de les plataformes que reivindiquen el dret a la salut davant de les administracions autonòmiques, estatals i europees.

-

La salut serà una política transversal present en totes les regidories, amb avaluació d'impacte en salut en totes les accions de l'administració i amb comissions de seguiment i revisió d'aquestes.

-

Actuarem per prevenir la desigualtat en la salut i garantir l’accés als serveis de salut i als tractaments sanitaris en condicions d’equitat, sense exclusions.

-

Impulsarem la governança comunitària de la salut. Vetllarem per la participació de les persones i grups en la millora de la salut, mitjançant el Consell Municipal de Salut, a més de les entitats del sector, promovent la veu dels usuaris.

-

Impulsarem la Carta de serveis a la ciutadania com a garantia del dret a la salut. La ciutadania tindrà garantida per l’administració local l’assessorament, l’acompanyament i el compromís d’atenció quan percebi que aquest dret bàsic no se li garanteix.

-

Durem a terme una avaluació i informació de l’impacte de salut en totes les actuacions i mesures de l’administració i en els indicadors del municipi.

-

El servei de salut municipal informarà i avaluarà tots els serveis municipals i coordinarà la comissió interna de l’administració en salut; també establirà les mesures que consideri per corregir els impactes de salut de tota l’activitat de la ciutat.

-

Garantirem els programes i les actuacions específiques per a una vida saludable

-

Actuarem decididament en relació amb els vectors de contaminació, de mobilitat, d’aigües i de control de plagues (rosegadors, insectes, aus).

-

També garantirem els programes específics per a les persones i les seves famílies en l’àmbit de la salut mental, la nutrició i les patologies derivades, fent una especial atenció a la població infantil i juvenil i a la gent gran.

Salut i drets sexuals i reproductius -

Impulsarem programes de salut específics per promoure el coneixement de les problemàtiques associades a la salut de les dones i els homes i als seus cicles vitals, fent especial atenció als col·lectius amb característiques específiques i els seus drets.


-

Impulsarem programes de promoció de la salut emocional i de creixement personal.

-

Promourem programes d’educació en la salut sexual i reproductiva des d’una perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure, responsable, plaent i lliure de violències.

-

Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i reproductius i l’accés a mètodes anticonceptius.

-

Defensarem el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït i promourem l’accés a l’assessorament professional davant situacions d’embarassos no desitjats.

-

Realitzarem campanyes de sensibilització i prevenció de les malalties de transmissió sexual.

-

Elaborarem polítiques de salut pública que vetllin pel dret a la salut de les persones LGBTI, amb l’adaptació dels protocols establerts, si escau.

-

Crearem mecanismes de participació de les persones, les entitats i les associacions LGBTI en les polítiques relatives a la salut sexual.

40

UN SABADEL AMB UN MODEL DE SEGURETAT DE PROXIMITAT Proposem la implantació de la Policia Municipal en el teixit social de la ciutat, especialment als districtes, sota el model conegut com "policia de barri o comunitari”. En aquest sentit, i per acostar-nos a la proporció recomanada per la Unió Europea, augmentarem progressivament la plantilla i procedirem a l’assignació a cada barri o districte d'un nombre de guàrdies que sempre seran els mateixos, amb l’objectiu de fomentar noves formes de relacions amb els veïns i de potenciar una major implicació i identificació del guàrdia amb el seu barri. -

Es realitzarà un protocol de relacions amb les entitats veïnals i centres d'ensenyament.

-

Revisarem i actualitzarem els plans de formació de la policia local actualitzant-ne els continguts per tal de fer un millor servei a les necessitats diverses de tota la població.

-

Els agents del Districte han de rebre i resoldre directament dels veïns queixes i aquests seran informats del resultat de la seva resolució o gestions realitzades.

-

Els Policies de Barri tindran un enfocament en la seva activitat com a "gestors de conflictes", de manera que treballaran en coordinació amb altres departaments municipals, realitzant actuacions i polítiques comunes amb aquests: Assistència Social, directors de centres educatius, educadors, etc.

-

Establirem un sistema de suggeriments i reclamacions àgil i còmode per als ciutadans, així com fórmules de control de qualitat del servei.

-

Convertirem la pàgina web de Policia Municipal en una eina útil per a al


ciutadania, que permeti realitzar el màxim nombre de tramitacions, consultes, suggeriments en informació en matèria de seguretat de forma còmoda i evitant trasllats a les dependències municipals. UN SABADELL AMB UN HABITATGE DIGNE PER TOTHOM

41

La gestió municipal de l’habitatge públic, a través de Vimusa o de l’ens que es decideixi, ha d’apostar de forma decidida per potenciar el servei públic de l’habitatge com a dret humà universal. Cal combatre l’especulació i dinamitzar l’economia social planificant de forma consensuada amb entitats veïnals, persones afectades, i altres actors que hi intervenen per treballar conjuntament i alhora per canviar el model de l’habitatge-negoci pel de l’habitatge-dret social -

Portarem a terme un cens dels habitatges desocupats a la ciutat, així com del habitatges que serien susceptibles de ser compartits a través de programes de convivència i intercanvi; en la mateixa línia, proposarem un pla de cessió dels habitatges a canvi de garantir el seu manteniment, o a canvi de beneficis com la reducció de taxes, etc.

-

El servei públic de l’habitatge ha de gestionar el lloguer social de la ciutat, prioritzant el lloguer a la compra.

-

Cal promoure l’habitatge compartit en condicions i amb màximes garanties per a totes les parts, sobretot entre la gent jove, estudiants, etc., que comparteixen serveis per reduir costos.

-

Elaborarem un pla per impulsar i fomentar un parc d’habitatge públic per donar resposta a les necessitats d’emergència residencial i garantir l’accés i el manteniment de l’habitatge per part dels diferents col·lectius socials.

-

Planificarem i fomentarem les qualificacions de sòl que tinguin per objectiu la reserva de sòl públic/protegit, per garantir el dret a l’habitatge, fer front a l’especulació i a la corrupció que van unides, i a l’abús de constructores i entitats bancàries, i que l’habitatge a Sabadell cada cop més sigui un dret de ciutadania i no un negoci per a uns pocs.

-

Promourem i impulsarem la creació de cooperatives ciutadanes per la promoció d’habitatge comunitari, en les quals l’Ajuntament facilita el sòl i planifica l’urbanisme solidari, amable i sostenible d’una ciutat de i per a la gent.

-

Impulsarem i facilitarem la participació de la ciutadania en la planificació residencial i l’urbanisme de la nostra ciutat.

-

Promourem i facilitarem la rehabilitació d’habitatges a la ciutat, prioritzant l’habitatge comunitari i primera residència (o domicili), a la vivenda unifamiliar

-

Treballarem intensament per a garantir l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques als habitatges.


-

Promourem i facilitarem la instal·lació i ús d’energies netes i renovables a les comunitats de veïnes i veïns, promovent la sobirania energètica, sobretot per l’ús domèstic.

Pel Dret a un habitatge digne, portarem a terme: -

Revisarem el Pla locals d’habitatge per incloure les necessitats d’habitatge social i assequible en el municipi, fent una atenció especial a les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia.

-

Durem a terme una estratègia d’habitatge dotacional públic per a col·lectius específics amb polítiques específiques per a les persones sense sostre.

-

Promourem parcs de lloguer social amb els habitatges públics ja existents i els ampliarem pressionant a les entitats financeres i la SAREB per posar els seus habitatges buits a disposició del municipi.

-

Aplicarem amb contundència les mesures previstes a l’ordenança de pisos buits, per tal d’estimular la seva sortida al mercat. Promourem programes de mobilització de parc d’habitatges buits, establint un sistema d’estímuls i sancions, i treballant amb l’economia social.

-

Farem reserves de sòl en l’urbà consolidat per habitatge protegit en tots els processos de reforma i regeneració urbana i substitució d’edificis i no només en els nous desenvolupaments urbanístics (art. 17 de la LDH).

-

Aplicarem el Dret de tempteig i retracte públic, declarant algunes zones de la ciutat com a Àrees de Tempteig i Retracte (art. 15 de la LDH) en favor de l’Ajuntament en qualsevol transmissió patrimonial que permeti incrementar el parc d’habitatges social.

-

Reclamarem el sòl de bancs, empreses públiques privatitzades i, molt especialment, del “Banc Dolent” (SAREB), per a habitatge públic, traspassant el dret de superfície a l’Ajuntament, que després podrà cedir-lo a entitats públiques i socials amb capacitat per promoure habitatge protegit.

-

Defensarem la suspensió dels cobraments de les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de transmissió de l’habitatge habitual fets per raó de dació en pagament de deute hipotecari o de subhasta per execució hipotecària.

-

Creació del Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i col·locar al mercat aquests habitatges.

-

Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.

42


-

Impulsarem de la masoveria urbana (cessió de l’ús d’habitatges buits per part dels propietaris als inquilins amb l’incentiu de que aquests garanteixin el seu manteniment i millora)

PER UN SABADELL QUE NO OBLIDA A LES PERSONES AMB VULNERABILITAT O DIVERSITAT FUNCIONAL 43

Defensem la necessitat de canvis radicals perquè les polítiques de benestar social ocupin un paper fonamental en les polítiques municipals. -

Crearem el Consell de Serveis Socials, en compliment de la llei, amb la participació del teixit associatiu de la Ciutat que serà l'encarregada de planificar, acordar i executar les polítiques socials.

-

Millorarem el sistema tarifació social que tingui en compte la renda familiar i altres circumstàncies personals o familiars amb la finalitat d'ajustar a la baixa determinats preus públics i taxes a persones aturades o amb dificultats econòmiques.

Atenció a la Infància i a l’Adolescència. -

Augmentarem l’oferta d'escoles Bressol municipals, fent especial atenció als sectors on encara no n’hi ha (Gràcia i Concòrdia)

-

Actuarem contra l'absentisme escolar i en suport a l'escolarització.

-

Adequarem el sistema de beques per a activitats extraescolars per als menors en edat obligatòria d'escolarització, potenciant la conciliació de la vida laboral i familiar.

-

Potenciarem els recursos de salut mental en tots els CAP.

Atenció a la Gent Gran i persones amb discapacitats -

Incrementarem l'atenció domiciliària a les persones amb dependència i especialment a les persones grans i a persones i col • lectius en risc d'exclusió.

-

Es reforçaran els programes d'atenció social i promoció integral a les famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat mitjançant revisions permanents de situacions derivades de la crisi.

-

Executarem i actualitzarem un nou Pla Municipal de Drogues.

-

Revisarem el model de funcionament del Rebost Solidari, des de la perspectiva dels drets de les persones; donarem un nou impuls al treball coordinat amb totes les entitats del tercer sector que actuen a la ciutat contra les situacions més crítiques i les emergències.


-

Revisarem el model d'atenció a les dones víctimes de violència masclista i potenciarem els circuits d'atenció.

Persones immigrades A banda de totes les actuacions transversals orientades a la promoure la plena ciutadania de les persones migrades incloses en aquest Programa, 44

-

Reclamarem l’increment dels pressuposts socials en àrees de major saturació dels serveis públics.

-

Actualitzarem el Pla d’Acollida Local, conjuntament amb l’SCAI, per tal que pugui portar a terme: - el reforç de l’Oficina d’Atenció Ciutadana per exercir funcions bàsiques de primera acollida - l’empadronament actiu de totes les persones que viuen a Sabadell i la seva revisió d’ofici als 2 anys.

Transversalitat de funcions dels serveis socials -

Des dels Serveis Socials Municipals s'articularan les polítiques de promoció econòmica, les d'ocupació, educació, cultura, els Serveis Socials i urbanisme i habitatge.

-

S’acondicionaran instal·lacions municipals per oferir Serveis d'acollida immediata per a persones amb necessitats urgents amb Serveis d'atenció professional necessària (allotjament, alimentació, higiene bàsica, etc.,).


45

ÀMBIT 5 UN TERRITORI A ESCALA HUMANA


Una ciutat és un espai que cal planificar i gestionar a partir del model social que es vol vol assolir. Durant el proper mandat és urgent i necessari dissenyar un nou Pla General d’ordenació de Sabadell que repensi la ciutat de dalt a baix amb l’objectiu de situar Sabadell com una ciutat del segle XXI, capdavantera en qualitat de vida, cohesió social i sostenibilitat.

46

A la vegada aquest replantejament de la ciutat només es podrà fer amb un perspectiva supramunicipal -tenint en compte el paper de Sabadell en el seu entorn- i amb la participació de la ciutadania. La nostra proposta política pel que fa al territori té com punt de partida tres prioritats molt clares: que la planificació i gestió del territori estan al servei de les persones, que s’ha de basar en criteris socials i en el respecte al medi ambient. ÉS PER AIXÒ QUE TREBALLAREM PER:

PER UN SABADELL AMB UN URBANISME AL SERVEI DEL BÉ COMÚ -

Apostarem per un urbanisme més redistributiu econòmica i socialment, com a instrument de lluita contra les desigualtats territorials, amb l’objectiu de dignificar tots els barris, amb una planificació rigorosa dels equipaments públics, i que situï en el centre de les prioritats una política pública d’habitatge digne per a tothom.

-

Augmentarem el benefici públic en les operacions urbanístiques, amb l’objectiu de recuperar la plusvàlua que generen els processos de transformació urbanística, ampliant les cessions de sòl i sostre, les reserves d’equipaments i d’habitatge protegit, per sobre del mínim exigit a la legislació vigent.

-

Promourem l’urbanisme cooperatiu amb intervenció de l’administració en la gestió i com a agent urbanitzador i constructor.

-

Consolidarem el sòl terciari, millorant la qualitat del sòl destinat a activitat econòmica i industrial.

-

Exigirem la continuïtat de la Llei de Barris com a projecte integral a la regeneració urbana prioritzant la rehabilitació d’edificis i habitatges, eina bàsica per a la cohesió social, la inserció laboral i la millora de l’habitabilitat.

-

Incorporarem els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici de tots els processos urbans.

-

Apostarem per la rehabilitació i la regeneració de sòl i teixits urbans, promovent un ús racional i sostenible del territori, i evitant noves urbanitzacions. Promoure l’agent rehabilitador social i cooperatiu. Cal consolidar el sòl urbà, teixir, recosir la trama urbana, optar per la rehabilitació i reciclatge intern, evitant nous desenvolupaments.

-

Treballarem per un espai públic participat, pensat i construït amb i per la ciutadania. Per això, promourem les inversions fetes directament pel sector públic d’espais i edificacions públiques. Cal intentar que es facin amb plans d’ocupació o serveis d’obres propi amb veïns i veïnes en atur.


-

Establirem criteris urbanístics, constructius i de mobilitat que condicionin l’evolució del municipi en el sentit de donar prioritat a la persona vianant i tingui en compte la diversitat d’usos i necessitats de dones i homes.

-

Promourem, ampliarem i diversificarem els processos participatius. Cal crear el Consell Municipal d’Urbanisme i Política Territorial per a la participació dels sectors implicats i promoure la informació i la divulgació de tots els processos urbanístics. Impulsarem processos participatius previs, que serveixin per definir els projectes i els seus objectius, i en farem el retorn i la seva avaluació posterior.

-

El manteniment de l’espai públic serà prioritari a tota la ciutat per garantir que tots els veïns i veïnes puguin gaudir d’un entorn urbà digne.

-

Revisarem l’estat físic, les instal·lacions i el mobiliari urbà d’aquelles espais de trobada i lleure (places, jardins, passejos…) amb l’objectiu de garantir-ne la disponibilitat, neteja, seguretat i adequació a tots els usos des dels infants i joves fins a les persones grans.

-

Elaborarem plans locals de seguretat amb perspectiva de gènere, amb especial atenció als punts de major percepció d’inseguretat, de manca d’il·luminació i visibilitat.

-

Promourem els usos de l’espai públic per a l’alletament matern i promourem espais per a la cura i alletament de fills i filles.

47

PER UN SABADELL AMB UN NOVA CULTURA DE LA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT -

Impulsarem un nou pla de mobilitat urbana que tingui com a principal objectiu la reducció de l’ús del cotxe, amb mesures que permetin una millora del transport públic, millorant les condicions dels desplaçaments a peu i convertir la bicicleta en un sistema de transport habitual a Sabadell.

-

Connectar de forma articulada tot el sistema de transport públic de la ciutat, amb autobusos de barri que serveixen de llançadora, als barris amb menys accesibilitat geografica, i amb intercanviadors per millorar les comunicacions internes i els desplaçaments a altres punts de la ciutat.

-

Avançarem cap un sistema integrat de transport metropolità del Vallès que permeti una millor connexió de Sabadell amb les localitats del Vallès especialment allà on no arriba la xarxa ferroviària. Projectes com el TramVallès es plantejaran des d’un plantejament supramunicpal tenint en compte les necessitats de mobilitat de la població.

-

Reivindicarem a l’administració competent la connexió de la B-124 (la carretera de Castellar) amb la Ronda Oest i C-58 amb l’objectiu de reduir el trànsit i la contaminació atmosfèrica i acústica de la Gran Via.

-

Impulsarem camins escolars segurs per potenciar el desplaçament a per dels infants a les escoles.


-

Augmentarem les zones de velocitat màxima a 30 km hora per augmentar la seguretat viària i reduir la contaminació acústica i atmosfèrica.

-

Millorarem l’accessibilitat als espais públics a les persones amb mobilitat reduïda.

PER UN SABADELL QUE VALORA EL MEDIAMBIENT I EL RODAL 48

-

Vetllarem i protegir el rodal com a patrimoni natural de la ciutat: NO AL 4t Cinturó.

-

Potenciarem l’agricultura periurbana, impulsar mercats no sedentaris de pagès i reduir la fiscalitat a les parades dels mercats municipals que venguin productes de “KM 0” o ecològics.

-

Impulsarem marques i distintius d’origen i qualitat de proximitat. Publicar una guia de punts de venda de productes del municipi i del seu entorn (promoure consum de proximitat).

-

Promourem l’agricultura urbana ecològica a través de campanyes ambientals, cursos i cessions d’espais municipals i els horts escolars.

-

Promourem l’estalvi i l’eficiència energètica en totes les actuacions municipals promovent la responsabilitat ambiental entre la ciutadania, incorporant tecnologies eficients i promovent una fiscalitat que fomenti les bones pràctiques ambientals.

-

Crearem una agència local d’energia que tindrà com a objectiu avançar cap a la sobirania energètica de la ciutat, tant en la gestió de la compra d’energia fins a la producció d’energia a nivell local.

-

Activarem i potenciar la rehabilitació dels edificis aplicant criteris d’eficiència energètica.

-

Promourem de manera progressiva el parc mòbil (públic i privat) amb tecnologia elèctrica.

PER UN SABADELL AMB IDENTITAT I MEMÒRIA COL·LECTIVA -

Preservarem el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.

-

Protegirem, preservarem i farem difusió del patrimoni arqueològic, arquitectònic, industrial i els referents urbans de Sabadell.


49

ÀMBIT 6 UNA CIUTAT PER VIURE I CONVIURE


Una ciutat és molt més que un espai on resideixen persones. Per a nosaltres una ciutat sobretot és un espai comú on viuen i conviuen veïns i veïnes que han de poder desenvolupar-se lliurement en tots els àmbits que ho desitgin, creixent amb igualtat d’oportunitats reals, entreteixint relacions en un ambient de convivència i respecte. ÉS PER AIXÒ QUE TREBALLAREM PER:

50

PER UN SABADELL AMB UN ASSOCIACIONISME ACTIU I UNA PARTICIPACIÓ EFECTIVA -

Fomentarem l’ús dels equipaments i espais públics per generar activitats complementàries i de relació entre tota la població.

-

Fomentarem els Hotels d’Entitats als districtes de la nostra ciutat com a eines de coordinació i experiències per a compartir espais de barri, de districte i/o de ciutat.

-

Promocionarem els bancs del temps, i les experiències d’intercanvi entre veins i veïnes.

-

Donarem suport a l’associacionisme de les dones i les seves activitats i al moviment feminista de la nostra ciutat.

-

Potenciarem la coordinació amb les associacions de dones migrades amb l’objectiu d’impulsar la seva participació social i política en la construcció de la ciutat.

-

Desenvoluparem un Pla estratègic per fomentar la participació activa de les dones amb un Consell Municipal de Dones.

-

Impulsarem el treball en xarxa amb la participació dels col·lectius immigrants, en paritat de gènere, conjuntament amb totes les entitats i institucions que treballen en aquest camp.

-

Promourem la participació ciutadana de les persones migrades a les associacions i motivarem les entitats a facilitar-la. En paral·lel, impulsarem taules d’entitats als entorns de convivencia significativa (barris i sectors) que permetin el coneixement i el treball integrat entre les associacions de persones migrades i el conjunt del teixit associatiu.

-

Fomentarem campanyes de sensibilització a la participació electoral dels nous i les noves votants.

-

Vetllarem pel respecte a la diversitat afectiva sexual en tots els àmbits de l’espai públic i de l’associacionisme de la ciutat.

-

Fomentarem la col·labració de l’ajuntament amb les associacions de persones amb diversitat funcional de la ciutat per tal de treballar en xarxa per crear una ciutat més accessible i integradora.


PER UN SABADELL ON L’ESPORT ESTIGUI A L’ABAST DE TOTHOM Les polítiques esportives han de respondre a la transversalitat i als valors de l’educació, la salut, la cohesió social i de gènere. Però també la seva organització i les polítiques públiques en el camp de l’esport han de respondre a l’eficiència, al respecte al medi ambient, a la cooperació de serveis i a la transparència.

51

-

Apostarem per un model de gestió directa (Ajuntament i/o Empresa Municipal) per aquells serveis esportius bàsics per a tothom i defensarem models de gestió compartida per aquelles instal·lacions que permetin al teixit associatiu un rol complementari o supletori en la gestió.

-

Treballarem per un Pla de l’Esport que permeti consensuar unes mateixes línies esportives i educatives entre els diferents agents que promouen l’esport a Sabadell (Entitats esportives, Escoles, AMPAs...).

-

Promourem la relació entre Ajuntament i entitats esportives a través dels convenis de col·laboració, per garantir la promoció de l’esport, l’accés de tothom a la pràctica esportiva i l’educació en valors.

-

Prioritzarem les responsabilitats referents a l'esport en edat escolar, el foment de l'esport per a tothom, el suport de l'associacionisme esportiu i el manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives.

-

Vetllarem per la perfecta capacitació del personal tècnic responsable de les activitats. Elaborarem un programa continuat en la formació dels gestors i professionals del sistema esportiu.

-

Impulsarem, farem visible i reconeixerem el paper de les dones en el món de l'esport (Ex: Equip femení de waterpolo Club Natació Sabadell).

-

Donarem prioritat i suport a l’esport de base, i garantirem que totes les modalitats esportives puguin ser practicades en condicions.

-

Posarem a disposició els equipaments esportius municipals i els patis escolars més enllà de l’horari lectiu per garantir l’equitat territorial i social.

-

Impulsarem campanyes de respecte a la diversitat afectiva en les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament.

-

Impulsarem els Jocs Esportius escolars entre les escoles i instituts de Sabadell, amb una oferta àmplia de pràctica esportiva i programes integrats d’esport i lleure.

-

Garantirem l’ús dels equipaments públics (especialment dels equipaments esportius dels centres escolars) per a ús d’activitats de lleure i d’esport d’oci.

-

Fomentarem activitats esportives adaptades a persones amb diversitat funcional així com l’accés a les mateixes.


52

-

Vetllarem activament per l’eradicació de tota violencia i per la no discriminació per raons de gènere, identitat de gènere i orientació sexual en l’àmbit de l’esport

-

Promourem programes per a l’envelliment actiu i d’activitat física I esports que tingui en compte la salut diferenciada de dones i homes.

PER UN SABADELL QUE APOSTI PELS CREADORS I CREADORES I PER LA CULTURA LOCAL Elaborarem un Pla d’Acció Cultural Local, atenent al Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCaT). La seva expressió serà a través del Consell Municipal de Cultura i de les Arts (espai de diàleg, debat, reflexió, anàlisi, avaluació i orientació de la política cultural de la ciutat). En aquest sentit, el nostre objectiu general és desenvolupar una programació cultural de qualitat i estratègies per a què tots els llenguatges artístics hi tinguin presència i recorregut i s’eliminin les barreres d’accés a la programació. És per això que: -

Realitzarem polítiques de promoció d’artistes joves locals. En aquest sentit, les escoles de música i de les arts són centrals en la construcció dels municipis amb l’educació i la cultura són una aposta estratègica.

-

Analitzarem l’òptima utilització dels usos d’altres equipaments municipals per oferir activitats relacionades amb la cultura, les arts i el coneixement de l’entorn natural i patrimonial de Sabadell. El·laborarem una guia-ruta del patrimoni cultural i paissatgístic de Sabadell en relació i connexió amb l’entorn comarcal.

-

Obrirem la gestió dels projectes de Festes Grans (Festes Majors, Festes Majors de Barris i Festes de Cultura popular) i dels equipaments municipals (especialment, els Centre Cívics) al conjunt de les entitats. Revisarem, conjuntament amb les AAVV i les entitats dels barris, els actuals models de festes majors per actualitzar les formes de participació lúdica al territori. Farem que la Festa Major de Sabadell, i les Festes dels nostres barris reflecteixin l’expressió ciutadana plural i diversa.

-

Proposarem la descentralització dels actes i afavorirem el desplaçament de la ciutadania per tota la ciutat.

-

Fomentarem les sales de cineclub, cinema en català, pel·lícules subtitulades per a persones sordes i cinemes en versió original de forma conveniada amb les sales de cinema de Sabadell.

-

Redefinirem el projecte de Ciutat de la música, de manera coordinada amb les entitats de la ciutat, donant-li una dimensió integral i ciutadana d’extensió de la Música a la ciutat. Posarem especial èmfasi en integrar el conjunt d’accions institucionals, d’entitats i associacions, i reforçant l’orientació de les escoles als sectors i barris amb l’objectiu de creació de comunitat, extensió de la sensibilitat i el coneixement i la transmissió de valors des de la música i de socialtizar la cultura musical.

-

Impulsarem el Programa de Creadors i Creadores a l’Escola


-

Inclourem, dins del programa educatiu Ciutat i Escola, l’educació en l’art: anem al teatre, cinema a l’escola, crèdits escolars, visites als equipaments, visites al patrimoni, visita i xerrades amb els creadors. Incloure projecte de coneixement del rodal de Sabadell amb excursions i activitats adients per a totes les etapes educatives.

-

Revisarem els preus d’accés a l’oferta cultural existent (Museus, espectacles, etc.), per crear un carnet jove cultural a les etapes infantil i juvenil i estudiarem una tarifació social per la resta de públics.

-

Treballarem en coordinació amb Terrassa i amb la resta de poblacions de la comarca per crear una oferta potent i sostenible en xarxa i un impuls de públic que faci seva aquesta oferta a partir de tot el seu potencial cultural, patrimonial, turístic, etc.

-

Elaborarem el Pla de Turisme Cultural de Sabadell que tingui en compte, entre d’altres aspectes, el caràcter modernista de la ciutat, el caràcter d’indústria tèxtil, el rodal de Sabadell i les rutes lligades a espais literaris de la nostra ciutat.

-

Impulsarem equipaments on els i les joves puguin desenvolupar la seva disciplina, ja sigui musical (bucs d’assaig), artística (aules-taller), noves tecnologies (ciberespais), etc.

-

Vetllarem per la paritat de gènere en les programacions en els espais culturals.

-

Realitzarem polítiques inclusive de pràctiques culturals juvenils i emergents acostant-les a d’altres sectors de la societat tal com els grafits, el rap, els discjòqueis o alguns estils musicals que incorporarem a les programacions culturals aquestes disciplines.

-

Impulsarem clubs de lectura juvenil, espais de tertúlia i cinefòrums que fomentin l’interès del jovent per la lectura i el cinema i donarem suport als espais culturals autogestionats

-

Inclourem en les programacions culturals espais per expressions artístiques de les cultures del món, en especial d’aquelles expressions culturals de la ciutadania plural de Sabadell.

-

Incrementarem els fons de les biblioteques municipals de manera que reflecteixin la diversitat de la ciutadania: llibres, revistes i diaris d’altres països i llengües i de diferents ètnies; Vetllarem perquè les biblioteques estiguin lliures de documents homòfobs, xenòfobs, racistes i masclistes.

-

Promourem l’acreditació del coneixement lingüístic de la ciutadania, especialment dels nous veïns i veïnes, com a part del capital multilingüe de Sabadell, amb objectius formatius, d’ocupabilitat i promoció econòmica, socials, culturals, etc.

-

Garantirem l’accés a la cultura de les persones amb diversitat funcional (dotant de guies auditives museus i edificis emblemàtics, eliminant les barreres arquitectòniques, formant al personal per tal de poder donar un servei adaptat a les necessitats del públic…)

53


PER UN SABADELL AMB UN LLEURE DE QUALITAT

54

El nostre objectiu principal en aquest àmbit és aconseguir una articulació efectiva de l’oferta existent a nivell de ciutat, amb temps suficient, concretada en una Guia de Lleure Local, centralitzant la informació i fent-la accessible per mitjà d’un portal unificat de difusió per mitjà de les xarxes socials. Cal garantir la difusió del portal als equipaments municipals, biblioteques, centres cívics, centres educatius, entitats i d’altres espais de trobada i activitats per facilitar i fomentar-ne la consulta i l’ús. És per això que: -

Obrirem els equipaments esportius i educatius municipals per a dur a terme activitats de lleure esportiu i cultural.

-

Fomentarem la implantació d’un model de música en viu, que encara és molt incipient i selectiva en alguna zona de Sabadell. S’ha de continuar impulsant la seva implantació per a la resta de barris de Sabadell.

-

Fomentarem la conciliació entre els veïns i veïnes i les diferents ofertes d’oci alternatives, mitjançant propostes com els Pactes de Nit.

-

Contemplarem l’obertura de centres cívics, esportius, i culturals en horaris nocturns, a partir del Pacte per la nit; on les entitats juvenils de la ciutat hi puguin organitzar activitats alternatives: teatre, cicles de cinema, informàtica, sopars populars, esports nocturns, piscina de nit, internet, concerts, tallers, clubs de lectura, jocs de taula, debats, etc.

-

Promocionarem i difondrem les bones pràctiques de les associacions i les empreses d’educació en el lleure i de les entitats juvenils amb relació als principis de la llei contra la LGTBIfòbia.

-

Adoptarem les mesures pertinents que estiguin al nostre abast per a evitar que es puguin realitzar actes i espectacles LGTBIfòbics, xenòfobs, racistes i/o masclistes.

-

Promourem campanyes de respecte a la diversitat afectiva en les activitats de lleure organitzades per l’Ajuntament.

-

Fomentarem les activitats amb suport a persones amb diversitat funcional, de manera que les activitats siguin accesibles a tothom, i formarem talleristes i voluntàries per poder adaptar-les a les necessitats de totes les persones.

PER UN SABADELL ON TOTHOM TINGUI ELS MATEIXOS DRETS I OPORTUNITATS La diversitat és una riquesa cabdal de les societats i les fa créixer, i en cap cas pot convertir-se en desigualtat, discriminació i exclusió. Volem que les polítiques públiques que es desenvolupin tinguin en compte la diversitat sexual i de gènere, funcional, social i cultural, preservant el laïcisme en l’espai social comú i afavorint la creació d’expressions culturals compartides entre persones d’orígens diversos. Volem una política municipal que


combati l’homofòbia, el racisme i la xenofòbia així com els discursos neofeixistes, i que fomenti el respecte a la diversitat de tot tipus, posant-la en valor de forma efectiva a partir de la formació, la imatge pública i la intervenció per mitjà de xarxes anti-rumors. És per això que defensem:

Ciutats i pobles antifeixistes i antiracistes 55

-

Treballarem per aïllar els grups populistes que basen el seu discurs en l'odi vers els col·lectius més vulnerables, com els persones migrades, ja sigui al carrer o a les institucions. També aïllarem activament als grups d'ultradreta de les institucions.

-

Desenvoluparem polítiques actives per fer front a les actituds racistes i xenòfobes en col·laboracció amb associacions de la ciutat i d’altres com SOS Racisme o Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).

-

Promourem la creació d’un observatori antiracista i/o de xarxes antiracistes, que recullin denúncies de discriminació o opressió i multiplicarem a tots nivells l’estratègia d’intervenció sòcio-educativa anti-rumors.

Ciutats i pobles per la laïcitat

-

Impulsarem un Pacte per la Convivència democràtica al municipi, assentat en la laïcitat de l’espai comú, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures d’interlocució i mediació per a la prevenció de conflictes.

Respecte i defensa de la identitat i la diversitat sexual i afectiva.

-

Desplegarem, a nivell local, la llei contra la LGTBIfòbia i donarem suport jurídic en casos d’agressions i discriminacions homo/ transfòbiques. Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions d’assetjament en els centres educatius per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere.

-

Garantirem la formació i la sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació.

-

Impulsarem la formació del personal de l’Ajuntament. Fomentarem la formació continuada en diversitat afectiva i familiar per professorat seguint el model dels cursos que l’FLG realitza amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

-

Organitzarem campanyes antirumors i de sensibilització, campanyes de prevenció d’atacs i accions homòfobes en casals de gent gran i en residències i centres de dia i campanyes de difusió de la llei.


-

Utilitzarem models que no siguin heteronormatius en les imatges publicitàries de l’Ajuntament (fires, escola bressol, etc).

-

Durem a terme tallers sobre diversitat sexual i afectiva en tots els cursos de primària i secundària.

-

Treballarem per garantir el compromís per l’educació en la diversitat afectiva i sexual, per tal que les escoles, els instituts, els centres d’educació d’adults, els grups d’esplai i altres centres educatius es comprometin a educar en la diversitat afectiva i sexual i utilitzin material de suport com els llibres de text o materials on es reflecteixi la diversitat amb models positius.

-

Durem a terme tallers i xerrades en els espais educatius on les famílies siguin les protagonistes.

-

Formarem els professionals dels centres educatius per capacitar-los per resoldre conflictes homòfobs.

-

Inclourem cursos i mòduls sobre prevenció i resolució de conflictes de bullying homòfob a les empreses en els cursos de formació d'empreses com d'associacions d'empresaris i de la Cambra de Comerç.

-

Penjarem la bandera irisada el 26 de gener (víctimes de l’holocaust) el 17 de maig (dia contra l'homofòbia) i el 28 de juny (dia de l'orgull LGTBI) i organitzar actes institucionals en aquestes diades.

-

Garantirem el dret a la lliure expressió de l’afectivitat en els espais públics.

-

Defensarem totes les persones víctimes d’atemptats individuals o col·lectius contra els drets i les llibertats sexuals i individuals fent que l’Ajuntament de Sabadell es personi jurídicament en els processos legals.

-

Crearem un Pla de Prevenció contra la homofòbia i la transfòbia adreçat al personal municipal i, especialment, als cossos de seguretat pública municipal.

-

Tant en el currículum escolar com en les activitats extraescolars promourem l’educació pel respecte a la diversitat dels models familiars.

-

Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement dels adolescents homosexuals, transsexuals i intersexuals.

56

Ciutadania plena per a persones amb diversitat funcional

-

Defensem pobles i ciutats 100% accesibles per a tothom. Plans d’accessibilitat que garanteixin la rehabilitació o la construcció d’espais públics accessibles per tothom. Apostem per la sensibilització i formació de diiferents col.lectius (comerciants, comunitats de propietaris, administradors de finques...) en qüestions relacionades amb l’accessibilitat: normativa, elements tècnics, i per desenvolupar


serveis d’assessorament i promoció de la certificació d’accessibilitat universal (AENOR) a les empreses del municipi. -

Treballarem per millorar l’accesibilitat del transport públic (anunciar les parades en el autobusos, anunciar l’arribada dels autobusos, protocol de seguretat...)

-

Apostem per programes de suport a la Vida Independent de les persones amb diversitat funcional, els quals han d’incloure habitatges amb serveis per garantir l’autonomia personal, així com el conjunt de suports personalitzats necessaris. (Habitatges tutelats públic, augmentar oferta)

-

Realizarem actes i activitats pel dia internacional de les persones amb diversitat funcional (3 de desembre).

-

Treballarem per garantir un enllumenat públic eficient a tots els trams de la ciutat.

-

Impulsarem l’aprenentatge del llenguatge de signes entre els treballadors i treballadores públiques per poder garantir una millor atenció a les persones sordes.

-

Garantirem les places públiques reservades per a persones amb diversitat funcional física, especialment al voltant de llocs d’interès com els jutjats, eixos comercials, l’escola oficial d’idiomes, etc.

57

Dret al veïnatge efectiu i a la ciutadania inclusiva -

Impulsarem plans integrals d’acompanyament dirigits a les famílies en procés de reagrupació familiar, que faciliti recursos jurídics, psicològics, educacionals i socials.

-

Redefinirem l’Observatori de la Immigració i les seves funcions en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (recerca, formació i assessorament) i promourem un sistema d’indicadors complet per dur a terme l’avaluació de la participació social i de la inclusió de la nova ciutadania per orígens i grups d’edat i gènere, com a part de l’avaluació de les polítiques públiques.

-

Facilitarem la incorporació al cens electoral de totes les persones estrangeres que tinguin dret a vot a les eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots els processos electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les persones que viuen a Catalunya a partir d’un any de residencia.

-

Garantirem les oportunitats per l’aprenentatge de les llengües oficials a nivell formal i informal a la població nouvinguda a la ciutat.

Una ciutat amb equitat de gènere.

-

Promourem un Pacte de Gènere que articuli el compromís local per l’equitat de gènere i la construcció d’unes relacions lliures i igualitàries. Realitzarem una Auditoria de Gènere a l’Ajuntament per conèixer el nivell de representació i de decisió que tenen les dones en la gestió.


-

Impulsarem el reconeixement a la diversitat femenina per visibilitzar i posar en valor aquesta diversitat i atendre a les reivindicacions i necessitats específiques de les dones joves, dones lesbianes, dones amb diversitat funcional, dones migrades...

-

El pacte de gènere esdevindrà el compromís per articular i promoure, des de l’àmbit local, l’estratègia sobre els usos i la gestió del temps a la vida quotidiana. Obrirem processos participatius a partir dels quals, es consensuïn els horaris dels diversos serveis a les persones (públics i privats) com transports, centres municipals o comerços en base a les necessitats de la ciutadania.

-

Promourem la corresponsabilitat entre dones i homes i la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, com a principis per a contribuir a una transformació en els rols de gènere i per incorporar l’equitat de les tasques de cura. Durem a terme accions per tal de visibilitzar i posar en valor la cura.

-

Establirem que totes les estadístiques estiguin desagregades per sexe. Elaborarem els indicadors necessaris per poder avaluar l’impacte de gènere de les polítiques municipals en tots els àmbits.

-

Garantirem que tots els mitjans de difusió de l’ajuntament transmetin valors com la defensa de l’equitat i el reconeixement de les aportacions de les dones a la ciutat i vetllarem per un espai públic a la ciutat lliure d’imatges sexistes.

-

Inclourem clàusules de gènere en els concursos públics.

-

Crearem programes de formació per al professorat i l’alumnat amb l’objectiu de desenvolupar estratègies per fer front a les situacions de violència que es plantegin en el marc educatiu.

-

Atendrem les necessitats específiques de les dones en tots els equipaments i serveis municipals, tenint en compte especialment el col·lectiu de dones grans.

-

Persistirem en l’objectiu d’eradicar la violència masclista i posarem tots els recursos necessaris per aconseguir-ho, a través de programes per a la prevenció i educació, comptant amb les entitats de dones i actuant especialment en la població adolescent.

-

Comptarem amb estadístiques municipals per a conèixer l’abast del fenomen a la nostra ciutat.

-

Impulsarem els Protocols per a la prevenció i actuació front la violència masclista reforçant-los i vetllant per l’avaluació i millores continues. Incidint en la coordinació entre les administracions i amb agents policials i professionals i els recursos d’atenció. Reforçarem l’acompanyament a les dones víctimes i els recursos per garantir el dret a sortir de la situació de violència.

-

Reforçarem els paper de l’Ajuntament en relació als Serveis d’informació i assessorament a dones (SIAD’s), Centres d’intervenció especialitzada (CIE) i d’urgències per garantir l’assistència jurídica i psicològica a les dones per tal d’assessorar de les possibles actuacions davant d’agressions als seus drets (ja sigui en l’àmbit laboral, econòmic, domèstic, etc.)

58


-

Executarem programes específics per la prevenció de la violència masclista i la promoció de canvis culturals en les relacions de gènere i els rols socials adreçats, especialment, a la comunitat educativa infantil i juvenil i a pares i mares. I en promourem que es duguin a terme a la població en general i a col·lectius d’empreses o entitats.

-

Impulsarem plans de formació als i les professionals oferint formació especialitzada en l’abordatge de la violència masclista per tal dotar de recursos i habilitats per actuar davant les diferents formes de les violències masclistes.

-

Farem incidència a la resta d’Administracions i poders públics per continuar treballant en la línia de la prevenció, la sensibilització i la lluita contra la violència masclista. Demanarem, de nou, la restitució dels “Contractes Programa” de l’Institut Català de les Dones, que garantien la claredat i la transparència en l’adjudicació de subvencions i les desvinculaven de la lògica assistencialista.

-

Establirem una Xarxa d’equipaments i serveis per a dones que pateixen o han patit violència masclista, especialment pel que fa als allotjaments d’urgència, cases d’acollida, habitatges dotacionals, etc.

-

Donarem suport a les dones migrades elaborant mesures específiques en els plans d’acollida (que incloguin cursos d’idiomes, tallers de reconeixement mutu d’hàbits i costums culturals i socials, orientació professional i legal, etc.) que tinguin en compte la seva diversitat, per tal d’evitar que la doble discriminació de gènere (fruit de sumar la discriminació en els països d’origen i la discriminació en el país d’acollida: Catalunya), faci de les dones, una població vulnerable a agressions als seus drets fonamentals.

-

Farem que Sabadell estigui compromesa amb els drets humans de les dones i lluitarem contra la trata i la prostitució forçada que pugui esdevenir en el territori. Vetllarem per l’aplicació de la legislació internacional. Desenvoluparem els mecanismes adequats per acollir i atendre a dones en situacions d’explotació sexual.

-

Acompanyarem les dones que busquen sortir de la situació d’explotació sexual en el seu procés de denúncia i recuperació per tal de vetllar per la qualitat de la intervenció dels recursos i evitar-ne els riscos que implica el procés.

-

Lluitarem contra la penalització moral associada a la prostitució i protegirem la dignitat de les treballadores del sexe.

-

Donarem suport a organitzacions no governamentals i entitats que treballen en la defensa dels drets humans de les dones i en presten assistència i assessorament.

59

PER UN SABADELL SOLIDARI I ACTIU PELS DRETS HUMANS I PER LA CULTURA DE LA PAU -

Ens comprometem a complir les 25 propostes per promoure la cultura de la pau, la resolució pacífica dels conflictes i el desarmament als Ajuntaments. (http://fundipau.org/wp-content/uploads/2015/03/Propostes-Pau-Municipals-2015.pdf)

-

Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia social, la


perspectiva de gènere i els processos de pau i de drets humans. En especial, els projectes que fomentin relacions comercials justes entre el món local i el context d’origen dels productes. -

Garantirem els recursos destinats a cooperació pel desenvolupament i al foment de la pau i els Drets Humans.

-

Impulsarem un Observatori de drets humans al municipi amb l’objectiu d’analitzar i avaluar de forma contínua les accions que impulsarem.

-

Promourem activitats de foment de la convivència des de tots els àmbits de l’administració local i en acció concertada amb altres agents de cooperació local.

-

Donarem suport a la Xarxa d’escoles compromeses amb el món i amb solidaritat amb pobles en conflicte.

-

Farem campanyes de conscienciació i sensibilització la ciutadania en la cultura de la pau i resolució dels conflictes a través del diàleg.

-

Prioritzarem acords comercials amb aquelles institucions i empreses que defensin els drets humans.

-

Treballarem per la participació i suport a organitzacions supralocals de promoció de la pau i els drets humans i a les xarxes de cooperació i d’intercanvi

-

Recuperarem el model de cooperació de la Fundació Sabadell Solidari.

60

PER UN SABADELL COMPROMÈS AMB TOTS ELS ÉSSERS VIUS El medi natural no és només patrimoni dels humans -

Exigirem al Govern de la Generalitat suport al municipi i consell comarcal per a l'exercici de les competències en relació a la protecció dels hàbitats i de la seva biodiversitat, corredors biològics i la conservació d'espècies en perill d'extinció.

-

Afavorirem mesures de control poblacional que garanteixin la sostenibilitat dels nostres ecosistemes urbans i rurals, i que siguin menys lesives per als animals, prioritzant la prevenció, la reubicació i l'esterilització, enlloc de la caça i el sacrifici. Durem a terme un control ètic de les població de coloms, porcs senglars.

Ciutat amiga dels animals -

Promourem una ordenança municipal que garanteixin el reconeixement i la protecció dels animals a la nostra ciutat. L’ordenança recollirà, entre d’altres: -

La capacitat de l’Ajuntament a comissar preventivament, de manera immediata, els animals si hi ha indicis que se’ls maltracta o tortura;

-

La prohibició dels horts com allotjament habitual d’animals de companyia;


61

-

L’obligatorietat dels propietaris de solars i habitatges deshabitats de garantir la retirada i esterilització d’animals que s’hi estableixin a l’interior a través d’associacions defensores i/o protectores sense ànim de lucre;

-

La substitució de les sancions per mesures alternatives (només en els casos d’infraccions lleus que no suposin un maltractament de l’animal) com la participació en activitats formatives i de reeducació en els valors cívics o qualsevol altra mesura alternativa que tingui la finalitat de sensibilitzar la persona infractora sobre quines són les normes de conducta.

-

Estudiarem la possibilitat de permetre l’accés de persones amb animals als autobusos urbans fora dels horaris de màxima afluència.

-

Tindrem un compromís ferm i decidit en la prohibició de l'ús d'animals en espectacles, festes populars i altres activitats que impliquin degradació, patiment, tortura o mort.

-

Crearem una Oficina d'Atenció d'Animal de Companyia en coordinació amb associacions defensores i/o protectores (com la Lliga Protectora, BAS, Progat).

-

Desenvoluparem programes de promoció de l'adopció responsable així com programes de sensibilització ciutadana i escolar envers la cura, protecció i l'atenció dels animals. Plantejarem una moratòria en la venda de gossos, gats, fures i animals exòtics per evitar les conseqüències i el col·lapse dels refugis i centres d'acollida degut a la compra irresponsable i els abandonaments.

-

Crearem suficients àrees d'esbarjo per a gossos i adequarem les ja existents; autoritzarem espais públics en horaris concrets on els gossos puguin anar deslligats per tal que afavoreixin la relació entre ells i entre els veïns i veïnes que en són propietaris.

-

Promourem el control de les colònies de gats urbans en col·laboració amb associacions sense ànim de lucre (com Progat).

-

Durem a terme cursos de formació per a la gestió de colònies de gats urbans per tal d’acreditar a les persones que se’n cuiden.

-

El·laborarem un protocol d’actuació davant casos de maltractament o abandó animal, en col·laboració amb associacions defensores i/o protectores.

-

Proporcionarem la formació adequada a la policia local per actuar en cas de rescat o decomís, potenciant la participació del voluntariat i les organitzacions de defensa dels animals en les actuacions d'aquest tipus. Dotarem als cossos de seguretat del material necessari per poder portar a terme els rescat o decomís (gàbies trampa, gàbies de transport…)

-

Treballarem per eradicar les baralles de gossos i galls (o qualsevol animal) que es puguin produir a la nostra ciutat. En els casos en els que es detectin clars indicis de que aquestes es produeixen l’Ajuntament es personarà com acusació particular.

-

Reivindicarem l’enduriment de les penes en casos de maltractament i abandó animal, així com que es deixi de considerar als animals com un simple objecte des d’un punt de vista jurídic.


62

3. POSICIONAMENT D’UNITAT PEL CANVI SOBRE EL PROCÉS SOBIRANISTA 1. Unitat pel Canvi és una espai polític de caràcter local amb l’objectiu d’ iniciar una nova etapa a la ciutat amb una democràcia de qualitat i amb justícia social. A Unitat pel Canvi hi tenen cabuda persones amb diferents sensibilitats i/o opinions sobre l’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol. 2. Des d’Unitat pel Canvi creiem que la ciutadania de Catalunya ha de poder decidir el seu futur amb garanties clarament democràtiques. 3. Per tant, des d’Unitat pel Canvi a Sabadell treballarem perquè el Dret a Decidir es pugui exercir.


63

www.UnitatpelCanviaSabadell.cat

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement