Page 1

EL DIARI

D

' U N I TAT

PUBLICACIÓ INFORMATIVA D'UNITAT PER VILANOVA Juliol de 2012

ANY II

Número 6

Editat pel Dept. de Comunicació d'Unitat per Vilanova

e-correu: unitatpervilanova@vilanovadelvalles.cat

http://www.unitatpervilanova.cat/·

Gratuït

POLÍTICA MUNICIPAL O GESTIÓ DE POBLE UNITAT per Vilanova és un partit d'àmbit local, independent de qualsevol altra força política i, per tant, com a vilanovins i vilanovines que som i que ens agrada el nostre poble, l'únic objectiu que perseguim és la millora de Vilanova. En el document que plasma el nostre pensament sobre el model de poble que volem, l'IDEARI, que vam repartir el mes de maig de l'any passat i que podeu trobar a la nostra pàgina web (http://www.unitatpervilanova.cat), hem establert tres pilars claus per al desenvolupament de Vilanova: el Benestar de les persones, la conservació del Territori i el medi ambient i el Desenvolupament Econòmic sostenible. Una encertada actuació de govern que contempli aquests tres aspectes com a eixos vertebradors de les diferents polítiques que requereix un poble, suposarà l'èxit del conjunt de les persones que en conformen la societat. A UNITAT per Vilanova, com a persones que conformem el govern local, ens agrada, i no ens n'amaguem, definir-nos com a gestors del poble on vivim, més que titllar-nos de polítics d'un color o d'un altre. I és que hem de pensar que per a gestionar els recursos i oportunitats d'un municipi, s'ha de tenir en molta consideració el que un disposa i la situació general en la que es troba el poble i els seus ciutadans. Per això, i fent un acte de reflexió, es pot fer un símil entre la política municipal i la gestió familiar. Benestar de les persones – com a gestors del poble, hem de procurar i vetllar per a les persones de totes les edats, de la mateixa manera que a casa nostra els/les caps de família procuren el millor pels seus fills i els seus pares (avis). O potser no intentem que els nostres fills tinguin respecte amb els seus germans i amics, tal i com s'impulsen actuacions a nivell municipal per a aconseguir una convivència activa i una màxima cohesió social? I és que, el mateix tracte que volem i donem als nostres fills i avis, també el volem rebre com a ciutadans d'un territori. És d'aquest pensament d'on surten les diferents accions de govern encaminades al benestar de les persones. Territori i medi ambient – la casa sempre ens agrada tenir-la neta i endreçada -més si hi reps convidats-, i ben segur que quan hem acabat l'àpat recollim la taula per poder gaudir d'una bona sobretaula. A vegades, però, quan sortim per la porta, aquest acte quasi bé inconscient se'ns oblida per complet. Als passadissos de casa no ens agrada trobar-nos joguines ni llibres porqueria, doncs als camins no hi volem branques o sotracs que ens impedeixin el pas. Ens agrada tenir el terra i els mobles nets i endreçats, igual com ens molesten els papers que trobem al carrers i places i ens queixem quan un gronxador està trencat o un banc brut.

Aquests petits símils domèstics, són els que ens porten a Unitat a definir les actuacions per a conservar el nostre territori -que és responsabilitat de tots i no només dels governants- i tenir respecte pel medi ambient, del que tots en gaudim. Desenvolupament econòmic sostenible – la realització d'un pressupost municipal no difereix gaire de la gestió econòmica familiar. Sí, les quantitats es multipliquen, així com les diferents àrees on destinar recursos, però l'objectiu principal convergeix en un mateix sentit, optimitzar els recursos disponibles per obtenir i realitzar allò que es necessita. És segurament aquest punt, el més complicat de gestionar, ja que en ell hi queden encabits els dos precedents. Per a poder donar valor afegit a l’educació dels nostres fills o ajudar els nostres avis, hem de destinar una part dels nostres recursos municipals; d'igual manera que si volem tenir convidats, haurem de comprar els aliments per a poder cuinar. És així, fixant-nos en les accions més quotidianes i arribant als detalls que més ens acostumen a passar per alt, que elaborem el pla d'inversions municipal, el qual ha de servir per retornar la riquesa a la societat que l'ha generada, distribuint-la de forma equitativa i solidària. ■ Jordi Vall-llovera Militant d'UNITAT

T'AGRADA VILANOVA? És evident que, en aquests darrers anys, Vilanova ha crescut i ho ha fet en diferents àmbits: en serveis, en espais públics, en habitatges o en nombre d’habitants. Tot i que l’essència de poble continua existint, també és evident que ha deixat de ser aquell poble petit on tothom es coneixia. Aquest creixement, però, ens ha enriquit i hem aconseguit tenir un poble acollidor, tranquil, verd, viu, fresc i molt atractiu. Malauradament però, des de fa un temps, han començat a aflorar certs brots incívics que hauríem de combatre entre tots. Cada vegada és més habitual veure papers a terra, papereres trencades, algun contenidor cremat,

parets pintades o excrements de gos a les voreres i als passejos. Davant d’aquests fets, em pregunto: perquè actuem d’aquesta manera incívica i poc respectuosa amb el nostre entorn i -atès que cada individu forma part d’aquest conjunt- poc respectuosa amb nosaltres mateixos? Perquè mentre els adults fem petar la xerrada, deixem que els nostres fills trepitgin i malmetin els jardins públics? Perquè permetem que s’utilitzin les bosses dels expenedors, que han de servir per recollir els excrements dels animals, per jugar o ens les emportem en grans quantitats a casa per qualsevol altre ús? Què condueix algú a rebentar tres portes dels vestidors del camp de futbol un

diumenge a la tarda ? Podem definir el mot “públic” com allò que és de totes les persones que formem la societat. Així, podem dir que l’espai públic del nostre municipi està format per places, carrers i parcs que, en tota l’extensió del nostre territori, formen l’espai on es desenvolupa la vida del poble, que hem d’entendre i respectar plenament, que hem de sentir-nos nostre i que ens ha de permetre d’obtenir aquella qualitat de vida que tots busquem. Tenim el dret de gaudir del nostre poble, però no podem oblidar que també tenim l’obligació de tenir-ne cura. Des del punt de vista ètic, la convivència i la vida col·lectiva s’han de basar en la

idea que, si tots i cada un de nosaltres no vetllem per tot allò que ens és comú, ningú no ho farà per nosaltres, per tant, tots els ciutadans i ciutadanes hem de contribuir al bon ús i manteniment de tot el què ens ofereix el nostre poble. Hem de fomentar l’educació cívica i promoure els valors del respecte, la convivència, la tolerància i l’esforç. Només així podrem contestar positivament a la pregunta: T’agrada Vilanova? ■ Sandra Álvarez Regidora Militant d'UNITAT


2

EL DIARI D'UNITAT

BALANÇ D'UN ANY DE GOVERN El passat mes de maig de 2011 van celebrar-se les darreres eleccions municipals i al juny es van configurar els nous consistoris, per tant, ja fa dotze mesos que estan funcionant els nous equips de govern local. Sens dubte és un bon moment per fer balanç. En aquelles eleccions UNITAT proposava 135 RAONS DE FUTUR en un document que era el recull d’idees i compromisos de treball per aquesta legislatura. Com podeu recordar, cadascuna de les idees anava acompanyada d’un quadradet en el qual es pot fer una “mosca” ☑ per ajudar als ciutadans a fer un balanç al final d’aquest mandat. Sovint el vaig rellegint i posant la “mosca” en les actuacions que ja s’han realitzat, ja sigui de forma completa o parcial. És el nostre i el meu compromís amb la ciutadania. De forma completa hi trobem, a tall d’exemple: ☑ Vetllar per la correcta posada en funcionament del nou edifici de l’institut. Es tractava d’una actuació en un moment puntual, però a més la col·laboració amb la direcció del centre es manté de forma regular per intentar detectar problemes i resoldre’ls de forma conjunta. ☑ Desenvolupar la Junta de Seguretat Local per afavorir la coordinació entre Mossos d’Esquadra, Policia Local i Regidoria de Governació. Sens dubte que aquesta està resultant una eina de treball intern que ajuda a millorar la col·laboració entre aquests cossos. ☑ Seguir treballant el protocol “Pacte d’Alcaldes per la Sostenibilitat” amb l’objectiu d’assolir estalvis energètics i la reducció d’emissions contaminants. La sessió plenària del passat març va aprovar el Pla d’Actuació realitzat conjuntament entre els Serveis Territorials Municipals i la Diputació de Barcelona, que té per objectiu reduir l’emissió de CO2 un 20% l’any 2020.

☑ Col·laborar amb la direcció de la nova biblioteca Contravent

per a una bona gestió. La biblioteca no només és un equipament de lliure accés en el que podem trobar llibres i on el públic és infantil o juvenil en etapa estudiantil, sinó que es pot comportar com un element important de foment de la cultura i la formació a partir de moltes i diferents activitats, com s’està fent. ☑ Continuar potenciant Vilanova com a seu d’esdeveniments esportius estatals. Això té per objectiu situar el nostre poble com un referent de l’activitat esportiva i alhora de prestigi social. El passat 1 d’abril s’hi van celebrar els campionats de Catalunya de badminton. Aquesta activitat la va organitzar el club local i va tenir el suport de l’Ajuntament. ☑ Mantenir la neteja de les franges perimetrals (perímetre de seguretat contra incendis al voltant dels barris). Per bé que aquest any no es farà l’actuació perquè es fa amb caràcter bianual i enguany ”no toca”, es manté el Pla i s’estan refent els projectes de cara l’exercici següent.

☑ Conjuntament amb els veïns, continuar amb el projecte de reparcel·lació, d’urbanització i modificació de les normes del Barri Rodes que conduirà finalment a la urbanització d’aquest barri. S’han fet més d’un centenar de reunions entre l’equip tècnic que fa els treballs de preparació de la urbanització del Barri Rodes i diferents veïns. S’han fet, també, fins a 7 reunions amb la Junta de l’Associació de veïns. És un procés en plena marxa. ☑ Mantenir l’edició del “Viu Vilanova”. El “Viu” és una eina per a la informació del municipi però és també una eina de cohesió social. ☑ Desenvolupar un projecte “Impuls-Comerç” per afavorir l’obertura d’establiments comercials (flexibilitzant el pagament de taxes i llicències) per ajudar les iniciatives de nous emprenedors. També en sessió plenària es va aprovar una modificació de les ordenances fiscals tot deixant a 0 el costos de les taxes d’obertura d’un establiment comercial i la implantació del seu rètol (per a establiments menors de 200 m2). ☑ Afavorir l’entrada de productes locals i artesanals al mercat setmanal. S’ha habilitat un nou espai en el mercat setmanal que acull productes artesanals i al que s’hi han incorporat els productors locals que ho han desitjat. D’altres actuacions estan en fase de preparació perquè la seva execució no pot ser tant imminent i requereix més temps i en d’altres casos es tracta de perseguir objectius de més llarg recorregut i no són un “dit i fet”, però en ambdós casos s’està treballant en aquesta línia. Poso també alguns exemples: ☑ Fomentar l’educació mediambiental i ecològica en l’entorn escolar aprofitant la inèrcia del nomenament d'“Escoles Verdes” de les escoles la Falguera i Mestres Munguet i Cortés. Contínuament es fan activitats en aquest sentit, una de les darreres amb molta acceptació i una obra de molta qualitat era una exposició sobre els ocells del Parc Serralada Litoral. També s'ha portat a terme una campanya per la conscienciació de l’estalvi d’aigua.

☑ Acabar la tramitació urbanística i administrativa necessària per desenvolupar el nou projecte del cementiri. El Ple municipal va fer l’Aprovació Provisional de la modificació de les Normes Subsidiàries Municipals, essent aprovada posterior i definitivament per la Generalitat de Catalunya. Aquests eren els passos definitius per acabar amb aquesta tramitació i tenir-ho tot a punt per quan s’escaigui l’ampliació del cementiri municipal. El meu compromís és continuar treballant per acostar-nos al màxim al compliment íntegre de tots els 135 objectius i, al final de la legislatura, tornar-ho a explicar. Un per un. ■ Oriol Safont Alcalde de Vilanova del Vallès Militant d'UNITAT


EL DIARI D'UNITAT

3

OPINIONS CANVIS I OPORTUNITATS Possiblement no ens haurem preguntat mai com anomenen la crisi en altres indrets del món. Doncs bé, “ 危 机 ” significa “crisi” en xinès. Certament, aquest fet seria irrellevant si no fos per la composició d’aquesta paraula; mentre que 危 significa “perill”, 机 té el significat d’“oportunitat”. Avui ens trobem en un dels contexts més favorables dels últims temps per als canvis, i en conseqüència, també sorgeixen noves oportunitats que hem d’aprofitar si volem tirar endavant. I és que la crisi ens obliga a adaptar-nos a les noves situacions que se’ns presenten en temps difícils utilitzant el nostre enginy i creativitat. Així doncs, tot i les dificultats que suposa una crisi, aconseguir superar la situació aprofitant aquelles oportunitats que se’ns presentin ens permetrà enfortir-nos de cara al futur. Val a dir, que aquesta no serà una legislatura de grans inversions en infraestructures o projectes. Aquests ja han estat portats a terme en els darrers anys de manera que avui podem gaudir d’uns excel·lents equipaments. Serà, doncs, una legislatura austera, de consolidació, que ens aboca a un canvi de vida i de mentalitat. Cal destacar dos fets molt rellevants: d’una banda ja no disposarem de gran part dels recursos econòmics que havíem tingut anys enrere. De l’altra, cal tenir present la posada en funcionament d’un pla econòmic per enfortir la tresoreria. Aquest pla, que expliquem amb més detall en les següents línies, ens permetrà afrontar els propers anys amb seguretat. El problema de tresoreria de molts municipis és degut a una davallada dels ingressos previstos. La caiguda dels ingressos ve donada per la manca d’activitat econòmica dels privats i l’increment de la morositat així com d’una reducció en les aportacions de l’Administració Estatal i Autonòmica envers els Ajuntaments. Tot i que pel que fa al nostre municipi la comptabilitat de les finances municipals és impecable, l’efecte de les situacions anteriors i el canvi de diversos criteris comptables ha forçat que Vilanova entrés en un pla de sanejament a quatre anys recolzat pel Departament de Política Financera de la Generalitat de Catalunya. Un pla de sanejament, que altrament, s’està superant amb resultats excel·lents ja que la liquidació del 2011 s'ha tancat amb superàvit. Així doncs, només cal que ens comparem amb altres municipis per adonar-nos que la situació està sota control i en bones mans. S’estan prenent les mesures que calen i, de fet, sempre s’ha actuat amb responsabilitat. Hi ha indrets on en temps d’esplendor no es molestaven gaire en comptar la quantitat de pressupost invertit en un lloc o en un altre i ara ho estan pagant. Com bé sabreu, aquest no és el cas de Vilanova ni molt menys. El cas de Vilanova és el d’un poble on amb el treball dur i l’esforç del seus ciutadans sumat a la responsabilitat dels seus governants, es pot mirar cara al futur amb seguretat i satisfacció, si més no, a nivell municipal. ■ Francesc Toro Militant d'UNITAT

LA PEDRERA Moltes vegades en una societat es produeixen conflictes entre les persones o estaments que la constitueixen i és en aquests moments en que s’ha de demostrar la maduresa dels seus membres per cercar la millor –o menys dolenta- solució per a tots. Normalment això comporta l’abstenció de postures immobilistes i algunes concessions per totes les parts. Conflicte és, a Vilanova, el que s’està produint entre alguns veïns dels barris de les Roquetes i Bosc Ruscalleda amb una activitat propera dedicada a l’explotació d’una pedrera. Per un costat una empresa que disposa de totes les autoritzacions necessàries per a l’explotació de la pedrera –la qual té una antiguitat superior als 40 anys- i per l’altre costat uns barris que han crescut molt els últims anys i que en l’actualitat estan formats per habitatges de primera residència en comptes de ser de segona com succeïa majoritàriament fins fa ben poc. Tot això comporta una sèrie de molèsties als veïns més pròxims i evidentment s’ha de buscar una solució. Per aquest motiu es va constituir una comissió de seguiment on estan representades totes les parts: l’Ajuntament, els barris propers a la pedrera, els partits polítics amb representació municipal i la pròpia empresa responsable de l’activitat. Fa molts mesos que s’està treballant i són evidents els avenços aconseguits en la minoració de les molèsties que ocasiona l’activitat, malgrat queda camí per recórrer i és necessari avançar més en aquest sentit. Però, per això és necessari que les parts implicades sàpiguen fer les concessions necessàries, fugint de postures immobilistes i demagògiques. D'altra banda, és necessari i urgent que es vagin prenent les mesures, també necessàries, per a minorar al màxim les molèsties. ■ Josep Anton Salinas President i militant d'UNITAT

Per què militeu en un partit com UNITAT per Vilanova? Sovint, en les eleccions, acostumem a votar a aquells partits polítics més coneguts, amb més capacitat mediàtica i d’aclaparar vots, ja sigui per tradició de la nostra família, per la publicitat.... La cosa anava més o menys bé per a nosaltres i llavors no entres en avaluacions molt profundes; si més o menys és el partit que encaixa en la teva manera d’entendre la política, el votes, i a córrer. Per nosaltres, però, quan la situació econòmica del nostre país es va complicar, va ser un punt d’inflexió. Què en sabem dels partits polítics? Que en els programes electorals hi posen propostes que no tenen cap intenció ni possibilitat de complir i finalment es tracta d’aconseguir el major nombre de vots al preu que sigui. En canvi, en un poble com el de Vilanova del Vallès, vam tenir el privilegi de poder conèixer personalment algunes de les persones que prendrien les decisions i ens representarien durant els propers quatre anys. Com? UNITAT va fer un comunicat al nostre barri, Ca L’Alegre, d’una reunió informativa sobre el seu programa de govern, i d’aquesta manera vam conèixer a les persones d’UNITAT. Vam descobrir un equip il·lusionat que ens va escoltar i ens va obrir les portes per participar com a observadors de la tasca que feien, el dia a dia del partit. La sensació era d’un Programa de Govern estructurat i clar, amb fites assolibles, fet per un equip molt proper al

ciutadà del carrer i a més a més evitant la crítica a la resta de partits polítics, amb una filosofia molt diferent a l’agressivitat contínua entre partits. Van manifestar la consciència de les dificultats per a aquesta legislatura, i que, malgrat la incertesa, tenien el compromís de continuar millorant. A més a més, ens van facilitar L’Ideari, un document de reflexió del partit, i en vam gaudir amb la lectura, on destacava l’objectiu d’“assolir la capacitat de ser un poble acollidor per a tothom o bé la voluntat d’escoltar i respondre a les demandes de la població, o bé fomentar i potenciar la participació ciutadana per poder desenvolupar projectes” entre d’altres. Ara, ens sentim part del partit i gaudim de participar-hi de forma activa. Són moments molt difícils per a tothom; són moments d’implicar-se i actuar. Cal, però, dedicar uns minuts a reflexionar i preguntar-nos: Què puc fer jo per millorar l’entorn on visc, on viuen els meus fills, on viuen els meus veïns? Si veig un plàstic al bosc del costat de casa, pensaré “quan passin 100 anys ja haurà desaparegut” o bé “ja ho farà el servei de neteja que per això pago impostos”, o, en canvi, optaré per implicar-me i actuar? Per això nosaltres volem participar i contribuir a fer del nostre poble un lloc millor. El poble el fan les persones que hi viuen. ■ Pilar Mateo i Carles Roca Militants d'UNITAT


4

EL DIARI D'UNITAT

HISTÒRIA

Història d'UNITAT per Vilanova L'Ajuntament de Vilanova del Vallès es va constituir el 12 de febrer de 1984, amb el govern format majoritàriament per independents i algun militant de CiU, d'acord al resultat de les eleccions municipals de l'any anterior (1983) en que s'havia presentat la candidatura “Independents per Vilanova” a Montornès i La Roca, poblacions que compartien fins aleshores el territori de Vilanova. Així comença el document que relata la història del nostre grup polític, Unitat per Vilanova i que a continuació us presentem en un breu resum perquè ens conegueu una mica més. El primer govern format sota les sigles de CiU va estar al consistori fins l'any 1999, si bé es van produir relleus en la majoria de regidors, essent l'última legislatura (1995-1999) d'especial tensió per al municipi. Arran d'aquestes desavinences socials, el 18 de gener de 1999, es va crear una agrupació anomenada Unitat per Vilanova per part de nombrosos veïns amb motiu de

lluitar pel futur de Vilanova d'acord al model de poble ideat en els inicis.En les eleccions del 1999, tot i obtenir 5 regidors, igual que la formació de CiU, la balança la va fer decantar l'únic regidor socialista, deixant Unitat per Vilanova a l'oposició. Amb tot, l'agrupació d'Unitat per Vilanova no va defallir, ans al contrari, i l'11 de febrer del 2000 es va constituir com a partit polític amb la finalitat de continuar treballant per al poble. Aquesta legislatura (1999-2003) no es desenvolupà sense que la convivència ciutadana no se'n ressentís, i prova d'això va ser la repercussió mediàtica que se'n va donar la premsa comarcal, i fins i tot, la nacional. Quatre anys més tard (2003) amb els deures fets i després de molta feina feta i un equip renovat, però sempre mantenint el mateix ideari, Unitat per Vilanova entra al govern municipal formant grup amb ERC, sota el lema “Hi ha una altra manera”, i formant govern amb un altre grup independent,

el GIVV, i amb un regidor del PSC, esdevenint alcalde l'Oriol Safont i Prat. Des del 2003 fins a l'actualitat, i havent passat dos cops més per les urnes, Unitat per Vilanova al govern, ha seguit desenvolupant i portant a terme la seva proposta de model de poble: un poble fet per a les persones, amb diferents equipaments culturals, esportius, infantils, etc., promovent la bona convivència veïnal i el respecte pel medi ambient,... en resum, un poble acollidor. El document complet de la “Història d'Unitat per Vilanova” el podeu trobar a la nostra web, http://www.unitatpervilanova.cat. No voldríem acabar aquest resum de la història d'Unitat sense tenir un record molt especial per a qui ha estat el seu autor, el nostre company i amic, en Jordi Safont i Rosell. Ha estat una de les persones més compromeses amb Vilanova del Vallès des d'abans de la seva independència de Montornès i La Roca, i pocs com ell coneixien el territori i tots els

indrets i racons del municipi. Amant de la natura i el senderisme va ser una peça clau per a que Vilanova caminés endavant fins a convertir-se en el poble que ara tots gaudim. El document que acabeu de llegir, en la seva versió resumida, va ser el darrer escrit que en Jordi Safont va fer sobre el seu poble,

Vilanova. Amb la seva discreció i el seu tarannà dialogant, va saber transmetre l'estimació que ell tenia vers el seu poble, i els que vàrem tenir la sort de conèixer-lo de ben segur que no el podrem oblidar. Moltes gràcies, Jordi. ■ Jordi Safont i Rosell ■ Equip de redacció

ACTES TIÓ SOLIDARI

ARROSSADA

El passat mes de desembre, i enmig de les dates nadalenques, UNITAT per Vilanova va repetir, un any més, l’acte solidari de fer “cagar” el tradicional Tió a la Plaça dels Països Catalans. D’aquesta tradició totalment arrelada a Catalunya, en la qual després de donar menjar simbòlicament a un tronc, aquest ofereix menjar pel dia de Nadal, UNITAT n’ha fet una adaptació i l’ha convertit en una acció més adient a la situació actual que està vivint la societat en la qual a canvi de donar de menjar al Tió -menjar que és utilitzat per ajudar els més desafavorits- es dóna un petit obsequi als més menuts que li han picat el llom. Més de 400 nens i nenes de Vilanova varen portar tot tipus de menjar al Tió, i tots els aliments que solidàriament es varen recollir, el mateix dia 24 de desembre, membres d’UNITAT per Vilanova van lliurar-lo íntegrament al Xiprer, els responsables del qual es van mostrar molt agraïts amb la col·laboració que cada any els brinda la gent de Vilanova. El Xiprer és un centre d’acolliment i menjador social, que té la seva seu a Granollers, i que actualment reparteix menjar a més de 800 famílies, tot fent una tasca solidària i comptant amb un bon nombre de voluntaris. Podeu obtenir més informació a la web http://www.amicsdelxiprer.cat/. Des d’UNITAT per Vilanova volem agrair a tots els vilanovins i vilanovines que varen fer possible que aquest acte fos un gran èxit de participació i solidaritat. UNITAT per Vilanova sempre prioritza el benestar de les persones i alhora vol aconseguir una bona cohesió social a tots nivells. Ara més que mai, és quan creiem que han d’aflorar amb més força valors com la solidaritat, sensibilitat i respecte vers els altres, tot escoltant a les persones. Ho diem en el nostre “IDEARI”: hem de promoure actituds solidàries per afavorir que tothom tingui oportunitats per a la recerca de la felicitat.

Com és habitual a finals del mes d'abril i aprofitant la diada de Sant Jordi, des d'UNITAT per Vilanova vam tornar a organitzar una gran arrossada on tots els vilanovins i vilanovines hi eren convidats a venir. Com cada any vam patir de valent pel temps, i finalment tot vetllant pel benestar dels assistents es va decidir fer l'àpat dins del Centre Cultural de Vilanova del Vallès. És un acte que necessita d'una bona dosi d'organització, i des d'UNITAT volem agrair la participació de totes les persones, tant d'organització logística com cuiners, que van fer possible que gaudíssim d'un fantàstic arròs. Tampoc no ens podem oblidar dels més de 200 vilanovins i vilanovines que van acudir a l'arrossada, que malgrat ser un bon grapat la van convertir en un dinar familiar. I és això el que cerquem a Unitat per Vilanova. L'acte de compartir taula i jornada, no és més ni menys que voler gaudir d’una jornada distesa amb els amics o per conèixer gent nova, on tothom se senti un més dins del nostre poble. Ens agrada estar a prop de la gent, escoltar les seves inquietuds i així, alhora millorar el municipi. No tenim cap dubte que anem pel bon camí, tot i que hi ha gent que s’entossudeix a fer creure el contrari. L’època que estem vivint no ens ajuda en absolut, no obstant el nostre compromís és i seguirà sent el de vetllar pel bé del municipi i del col·lectiu del seus habitants. ■ Yolanda Lorenzo Regidora Militant d'UNITAT

Diari_6  

Diari 6 d'Unitat per Vilanova de Juliol de 2012. Vilanova del Vallès

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you