E-Novation4U-krant mei 2015

Page 1

Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10

E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening

Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Succesvolle voortgang elektronisch factureren

2

6

7

9

Jeroen van Hulten, Logius:

“SBR: één van de beste voorbeelden van samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven” Als je een willekeurige voorbijganger vraagt of Logius hem iets zegt, dan is de kans groot dan hij ‘nee’ antwoordt. Toch is het goed mogelijk dat hij, zonder het te weten, gebruik maakt van dienstverlening die Logius heeft ontwikkeld. DigiD is tegenwoordig een hulpmiddel waar geen belastingbetaler meer omheen kan.

John Weerdenburg, Auxilium adviesgroep:

John Weerdenburg

“Wake-up-call voor accountants: Efficiënt samenstellen begint bij nuchter nadenken” “Efficiënt samenstellen is een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Niet klakkeloos werkprogramma’s doorploegen en vragen beantwoorden die voor de ondernemer niet van toepassing zijn. Dat klinkt logisch maar dat is het allerminst.” Dat stelt John Weerdenburg, werkzaam bij Auxilium adviesgroep. “Zeker kleine kantoren moeten meer afgaan op hun gevoel in plaats van zich blind te staren op werkprogramma’s.” John Weerdenburg is een nuchter persoon en doet niet mee met de ‘hype’ over efficiënt samenstellen die toetsers maar ook sommige ICT-leveranciers aanjagen. Maar wat is die hype eigenlijk? Weerdenburg: “Veel werkprogramma’s zijn vaak gericht op risicogericht samenstellen. Zo werkt dat in het MKB niet. Een werkprogramma heeft meerdere functies: als verantwoordingstool voor het werk dat de accountant heeft gedaan en een geheugensteuntje voor assistenten of ze alles wel hebben gedaan in het vervaardigingsproces. Kleine kantoren maken de jaarrekening vaak op gevoel omdat ze de klant kennen. Ze hebben de administratie gedaan, ze werken de kolommenbalans uit, hangen deze in een rapportgenerator als Unit4

Audition en kijken of de teksten goed staan. Dan is de jaarrekening klaar. Maar dan moet nog het werkprogramma worden ingevuld. De accountant vult in het werkprogramma een materialiteitsberekening in waar vervolgens helemaal niets mee wordt gedaan.” Kunt u dat uitleggen? “De definitie van materialiteit: als het weglaten van de correctie of toelichting een ander beeld geeft bij de gebruiker van de jaarrekening van de onderneming, dan is het materieel.

Lees verder op pagina 5

Ook Mijnoverheid.nl gebruiken burgers steeds vaker om overheidszaken te regelen. Accountants kennen Logius wellicht als regievoerder van Standard Business Reporting (SBR). Maar wat doet Logius precies en wat kunnen accountants verwachten? Jeroen van Hulten, MT-lid van Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, legt uit.

Lees verder op pagina 3

Unit4 Tour Samen Ondernemen Kijk voor meer informatie en aanmelden op unit4.nl/tour • • • • • •

26 mei 2015 28 mei 2015 2 juni 2015 4 juni 2015 9 juni 2015 11 juni 2015

Zwolle Assen Dordrecht Veenendaal Eindhoven Hoofddorp