Page 23

FaShion architEcturE Inacio Ribeiro, membru al echipei britanice a Clements Ribeiro, a devenit interesat de munca lui Sant'Angelo dup` ce a v`zut crea]iile sale \n vechi edi]ii ale Vogue America [i Bazaar. Ribeiro spunea: “A avut un mod uimitor de a crea volumul. Era extrem de \ndr`zne] \n folosirea culorii, combin~nd fluorescen]a luminoas` cu culorile fine ale perioadei renascentiste. Iar hainele lui ofereau acest sentiment incredibil de libertate!” Donna Karan \[i aminte[te de simplitatea designer-ului: “Am crezut mereu c` \]i trebuie doar o e[arf` mare; asta \i era lui \n fire.” “Dac` ar trebui s` alegi un creator de mod` de la finele anilor ‘60 [i \nceputul perioadei ‘70, el este acela”, spune Harold Koda, curator la Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, unde este expus` o vast` colec]ie cu crea]iile lui Sant'Angelo. “Hainele lui au dat na[tere ideii c` a te \mbr`ca este o ac]iune de tip social, dar nu trebuie s` fie una gregar`.” Iar Jorge Alberto Imperatrice di Sant'Angelo e Ratti di Desio cu siguran]` nu s-a n`scut pentru a fi gregar sau comun.

Spiritul liber, geniul creator A v`zut lumina zilei \n 1933 pe meleagurile ora[ului italian Floren]a, \ntr-o familie aristocrat`. La scurt timp de la na[tere a plecat cu familia \n Argentina. |n copil`rie, cea mai mare influen]` a avut-o bunica lui, o persoan` plin` de via]` [i nonconformism. Astfel

c` t~n`rul Sant'Angelo a fost \nv`]at s` g~ndeasc` creativ. |n acela[i timp, educa]ia era strict`, religioas`, condus` de un critic feroce, o fire ce tr`ia [i ac]iona cu pasiune - bunica. Giorgio a f`cut totul ca s` \i c~[tige iubirea, numind-o “marea inspira]ie”. La 19 ani, c~[tig` un concurs de ceramic`, premiul fiind 3 luni ca ucenic al lui Pablo Picasso la atelierul acestuia din sudul Fran]ei. Maestrul avea s` \l influen]eze enorm. Toat` via]a lui, Sant'Angelo a \ncercat s` dep`[easc`, asemeni lui Picasso, tenta]ia de a privi \n urm` sau de a r`m~ne ag`]at de trecut. |[i va provoca mereu limitele, pentru a

le dep`[i. Dup` Picasso, a r`mas \n Europa [i a studiat architectura \n Floren]a, design-ul industrial la Barcelona [i Artele la Sorbonne \n Paris. La 24 de ani, decide s` \[i \ncerce talentul \n lumea anima]iei, cre~nd un film de scurt metraj despre un b`rbat [i o femeie. Erau un punct [i o linie care se \nt~lnesc [i decid ca \mpreun` s` dea na[tere unor forme superbe.

Filmul a fost premiat, astfel c` \n 1962 ajunge la studioul Walt Disney din Burbank, California. Z`bove[te doar c~teva s`pt`m~ni, \ntruc~t a considerat c` i se impun restric]ii \n munca de crea]ie. Dup` c~teva luni, ajunge la New York [i, printr-un noroc, devine designer de interioare pentru hotelurile din Caraibe. |n timpul liber se joac` cu materiale de plastic, deciz~ndu-se s` le orneze cu c~teva bijuterii colorate. Un editor al revistei Vogue, Cathy di Montezemolo, le vede [i i le trimite [efului ei. Lui Vreeland \i place ceea ce a v`zut [i \i cere bijutierului Richelieu s` produc` piesele de plastic, folosindu-le pe coperta revistei. Mai mult, convinge un creator de m`nu[i s` produc` o parte din modelele lui Sant'Angelo. Au urmat curele [i gen]i. Revine la Sant’Angelo cu ideea de a-[i \ncerca viziunea pe haine, dar el refuz`, prefer~nd s` se joace cu design-ul pe accesorii. Vreeland \l angajeaz` ca stilist la Vogue. Unii dintre prietenii lui \[i amintesc c` tot ceea ce crea era at~t de spectaculos [i simplu \n acela[i timp. Al`turi de Polly Mellen, fashion editor al Vogue, Sant’Angelo realiza [edinte foto. “Totul al`turi de el era at~t de distractiv – Doamne, c~t mai r~dea. |n echip` \l aveam pe fotograful Richard Avedon. St`team [i \mpreun` cream c~te ceva. Dick a[tepta r`bd`tor. {tia c` Giorgio \i va oferi ceva fabulous.” |ntr-un astfel de cadru, preg`tind coperta pentru num`rul din Iulie 1967 al Vogue, a luat na[tere o imagine

Stop to shop 23

Stop to Shop Ianuarie 2014  

Stop to Shop Ianuarie 2014

Stop to Shop Ianuarie 2014  

Stop to Shop Ianuarie 2014

Advertisement