Page 3

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

Poser til eiendeler s. 373 Garderobepodium s. 374

Flere garderober i kap. Personalmøbler

Se også infotavler i kap. Veggelementer

Bevegelse og motorikk

Knaggrekker s. 373

Funksjonsrom

Gjenkjennelsesbilder s. 373

Info og register

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Leke- og sansemøbler

INNHOLD

357

10_garderober  

RomdelereInnendørs Vegg- elementer Bord og stoler Leke- og sansemøbler Myke møbler og motorikk Bevegelse Utendørs lekeplasser lekeplasser Re...

10_garderober  

RomdelereInnendørs Vegg- elementer Bord og stoler Leke- og sansemøbler Myke møbler og motorikk Bevegelse Utendørs lekeplasser lekeplasser Re...

Advertisement