Page 17

NB: Hvis ikke annet angis, leveres modellen i bøkedekor (FKUAB).

Stålramme

Hjul

Bøkefiner FBUFU

kr 1390,–

kr 2140,–

Merpris D 48 cm: SOFU-SOLIT

Merpris D 80 cm: SOFU-SOLIT

Merpris D 80 cm: SOFU-SOLIT

kr 2500,–

Blå FK711

Oransje FKORA

NB: Hvis ikke annet angis, leveres modellen i bøkedekor (KUAB).

Gul FKGEL

Bøkedekor KKUAB

Gul KKGEL

Hvit FKW400

Blå KK711

Oransje KKORA

Hvit KKW400

kr 340,–

R

❖ 25 års garanti

 Dreiestanglås

Varenr. DSS1

kr 850,–

 Dreiestangsikkerhetslås

Sikker og stabil låseanordning, inkl. 3 låser. Varenr. DSS4

kr 920,–

Reolene leveres umontert pga. fraktomkostninger.

➜ Solit Form-reolskap s. 332–345

Leke- og sansemøbler Utendørs lekeplasser

NB! Kun til laminatdører. Ikke egnet til bøkefinerdører! Varenr. DSR3

solit form

Info og register

 Dreiestang til hengelås

Personalmøbler

SFO

kr 1500,–

Merpris D 48 cm: SOFU-SOLIT

Bøkedekor FKUAB

 Stammeoverflate

Garderober

 Velg front

Hjul og ben har en høyde på 19,5 cm.

Funksjonsrom

 Velg skapunderstell

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

RANSELSKAP

371

10_garderober  

RomdelereInnendørs Vegg- elementer Bord og stoler Leke- og sansemøbler Myke møbler og motorikk Bevegelse Utendørs lekeplasser lekeplasser Re...

10_garderober  

RomdelereInnendørs Vegg- elementer Bord og stoler Leke- og sansemøbler Myke møbler og motorikk Bevegelse Utendørs lekeplasser lekeplasser Re...

Advertisement