Page 1

Leke- og sansemøbler Reoler, skap, oppbevaring Garderober Funksjonsrom SFO Personalmøbler Utendørs lekeplasser

Vi mener at... • oppbevaring skal velges med utgangspunkt hvem som skal ha tilgang til det som oppbevares – hvem skal ha «makten» i rommet? • en god reol skal kunne brukes til mange formål – den skal kunne brukes til oppbevaring, lek, romdeling, gjemmested eller sitteplass. • mobile reoler skaper en forandelig innredning – alt etter hvilke pedagogiske funksjoner rommet skal fylle.

Info og register

I UNIQA arbeider vi etter en tydelig møbelfilosofi, som sikrer dere en funksjonell innredning som innbyr til lek og utvikler barn.

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Reoler, skap og oppbevaring

303


INNHOLD

304

Reoler s. 306–319

Bølge-, bue- og kvartsirkelreoler s. 320–321

Tilbehør og bestillingsvalg s. 322–323

Høye reoler og skap s. 324–329

Logos stigereoler s. 330–331

Reolskap s. 332–345


Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

Reoler og rulleelementer s. 350–351 Minivitriner s. 352

Lekekasser s. 353

Se også kap. Personalmøbler

Bevegelse og motorikk

Amfitrapp 348–349

Funksjonsrom

Oppbevaring med lek s. 346–347

Info og register

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Leke- og sansemøbler

MOBILE REOLER

305


REOLER Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Høyde 44 cm

Lav reol med 1 hylle B 93 x H 44 x D 38 cm.

Med hjul Varenr. 432005/H

Med sokkel

kr 3690,–

Varenr. 432005/S

kr 2898,–

Merpris for linoleum oppå

kr 380,–

Hylleskap med 6 rom Mål: B 125 x D 38 cm.

Med hjul Varenr. 435005/H

Med sokkel Varenr. 435005/S

kr 3655,–

Merpris for linoleum oppå

kr 380,–

➜ Se skuffer og tilbehør s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323 306

kr 4810,–


Mål: B 93 x D 38 cm.

Med hjul og dør i natur 432305/H

Med sokkel og dør i natur

kr 5938,– kr 4680,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

Leke- og sansemøbler Bevegelse og motorikk

432305/S

Veggelementer

Lav bølgeskyvedørsreol med 1 hylle

Romdelere

Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Høyde 44 cm

Innendørs lekeplasser

REOLER

Med hjul og dør i natur 435305/H

Med sokkel og dør i natur

kr 6746,– kr 5940,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

435305/S

Bord og stoler

Mål: B 125 x D 38 cm.

Myke møbler

Lav bølgeskyvedørsreol med 3 skillerom

Skuffeskap med 4 skuffer

Med sokkel og skuffer i natur

kr 5170,–

Merpris for fargede skuffer Merpris for linoleum oppå

kr 220,– kr 380,–

Med sokkel og dører i natur 432110/H

kr 3899,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 220,– kr 380,–

Utendørs lekeplasser

Skap med dobbeltdør og 1 hylle. Mål: B 92,5 x D 38 cm. Det leveres ikke materialkasser til skapet.

Info og register

Skap med dobbeltdør og 1 hylle

Personalmøbler

SFO

432120/S

Funksjonsrom

Mål: B 92,5 x D 38 cm. Leveres ikke med hjul.

307


REOLER Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Høyde 44 cm

Med sikkerhetshåndtak

Skap med dobbeltdør

og 1 hylle. Mål: B 92,5 x D 38 cm. NB: Materialkasser passer ikke til dette skapet.

Med hjul og dører i natur 432111/H

Med sokkel og dører i natur

kr 4670,–

432111/S

kr 3860,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 220,– kr 380,–

Skuffeskap

med 4 skuffer. Mål: B 92,5 x D 38 cm. Leveres ikke med hjul.

Med sokkel og skuffer i natur

Stoffkasser

Materiale: cordura. Mål: B 29 x H 15 x D 33 cm.

471580 471581 471582 471583

rød blå gul grønn

kr 120,– kr 120,– kr 120,– kr 120,–

432121

kr 4735,–

Merpris for fargede skuffer

kr 220,–

➜ Flere skuffer m.m. s. 322

➜ Se fargevalg til dører, skuffer og linoleum s. 323 308


B 93 x H 79 x D 38 cm. Merk: Skuffer passer ikke i denne reolen.

Med hjul og dører i natur 433105/H

Med sokkel og dører i natur

kr 6930,– kr 6120,–

Merpris for farget dør Merpris for dørlås Merpris for linoleum oppå

kr 220,– kr 380,– kr 380,–

B 93 x H 79 x D 38 cm.

Med hjul 433505/H

Med sokkel

kr 13 580,– kr 12 760,–

Merpris for fargede skuffer Merpris for linoleum oppå

kr 1280,– kr 380,–

SFO

Funksjonsrom

433505/S

Garderober

Reol til eiendeler med 24 skuffer i tre

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

433105/S

Bevegelse og motorikk

Reol med svingdører og 2 hyller

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Høyde 79 cm

Leke- og sansemøbler

REOLER

Med hjul 433004/H ​

Med sokkel 433004/S ​

kr 5660,– kr 4860,–

➜ Se fargevalg til dører, skuffer og linoleum s. 323

Info og register

Med 4 hyller. Mål: B 92,5 x D 38 cm.

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

Reol

309


REOLER Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Høyde 79 cm

Reol med 3 hyller B 93 x H 79 x D 38 cm.

Med hjul 433005/H

Med sokkel

kr 5340,–

433005/S

kr 4540,–

Merpris for linoleum oppå

kr 380,–

Reol med 15 store kasser B 93 x H 79 x D 38 cm

Med hjul 433015/H

Med sokkel

➜ Se skuffer m.m. s. 322

310

kr 11 810,–

433015/S

kr 10 990,–

Merpris for fargede kaser Merpris for linoleum oppå

kr 810,kr 380,–


B 93 x H 79 x D 38 cm.

Med hjul og dør i natur 433305/H

Med sokkel og dør i natur

kr 7710,– kr 6915,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

433305/S

Myke møbler

Bølgeskyvedørsreol med 3 hyller

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Høyde 79 cm

Leke- og sansemøbler

REOLER

Skyvedørsreol med 3 hyller B 93 x H 79 x D 38 cm.

SFO

433205/S

kr 6590,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 100,– kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323

Personalmøbler

Med sokkel og dør i natur

kr 7390,–

Utendørs lekeplasser

433205/H

Info og register

Med hjul og dør i natur

311


REOLER Reol i ekte 18 mm bjørkekryssfiner. Bredde 125 x høyde 79 x dybde 38 cm

Reol

Med hjul og dør i natur Varenr. 436305/H

Med sokkel og dør i natur

kr 9760,–

Varenr. 436305/S

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 9760,– kr 120,– kr 380,–

Reol med 9 løse hyller og 2 skillevegger.

Med hjul Varenr. 436605/H ​

Med sokkel

kr 7390,–

Varenr. 436605/S ​

kr 7390,–

Merpris for linoleum oppå

kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323

312


med 9 løse hyller og 2 skillevegger.

Med hjul og dør i natur 436205/H

Med sokkel og dør i natur

kr 9440,– kr 8630,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

kr 15 990,–

Med hjul 436505/H

kr 16 880,-

Merpris for fargede kasser Merpris for linoleum oppå

kr 1490,– kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323

SFO

436505/S

Personalmøbler

Med sokkel

Utendørs lekeplasser

28–32 skuffer i A4-format. Leveres ikke med hjul. Innv. mål kasser B 27 x D 33 cm.

Info og register

Kjøpmannsdisk

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

436205/S

Myke møbler

Skyvedørsreol

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Reol i ekte 18 mm bjørkekryssfiner. Bredde 125 x høyde 79 x dybde 38 cm

Leke- og sansemøbler

REOLER

313


REOLER Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Bredde 92,5 x høyde 130 x dybde 38 cm

Porteføljeskap

til 30 ringpermer. Her har hvert barn sin egen ringperm. 2 dører og 3 løse hyller. Leveres ikke med hjul. Med sokkel og dører i natur. 434115/S kr 6220,–

Merpris for fargede dører Merpris for linoleum oppå

kr 220,– kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323 314


Med sokkel og kasser i natur 434505/S

Med hjul og kasser i natur

kr 14 670,– kr 13 865,-

Merpris for fargede kasser Merpris for linoleum oppå

kr 1290,– kr 380,–

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

434505/H

Myke møbler

24 kasser, 1 fast hylle og 8 løse. Hel bakvegg. Innv. mål kasser: B 27 x H 6 x D 33 cm.

Bord og stoler

Høy kjøpmannsdisk

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Bredde 92,5 x høyde 130 x dybde 38 cm

Leke- og sansemøbler

REOLER

Høy reol

1 fast og 4 løse hyller. Hel bakvegg.

Med hjul

kr 6270,– kr 6990,–

Merpris for linoleum oppå

kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323

Info og register

Utendørs lekeplasser

434010/H

SFO

434010/S

Personalmøbler

Med sokkel

315


REOLER Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Bredde 92,5 x høyde 130 x dybde 38 cm

Høy bølgeskyvedørsreol med 4 løse hyller Hel bakvegg.

Med hjul og dør i natur 434315/H

Med sokkel og dør i natur

kr 9490,–

434315/S

kr 8375,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120 ,– kr 380,–

Høy bølgeskyvedørsreol med 4 løse hyller Hel bakvegg.

Med hjul og dør i natur 434215/H

Med sokkel og dør i natur

kr 9180,–

434215/S

kr 8375,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323 316


12 hyller, 3 faste, full bakkledning. Mål: B 125 x H 130 x D 38 cm.

Med hjul og dør i natur Varenr. 438805/H

kr 12 670,–

Varenr. 438805/S

kr 11 865,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

Skyvedørsreol med sikkerhetsspeil 3 faste og 12 løse hyller. Hel bakvegg.

438905/S

kr 12 465,–

Merpris for farget speilramme Merpris for linoleum oppå

kr 100,– kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323

Personalmøbler

Med sokkel og speilramme i natur

kr 13 270,–

Utendørs lekeplasser

438905/H

Info og register

Med hjul og speilramme i natur

SFO

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Med sokkel og dør i natur

Bord og stoler

Høy reol med høy skyvedør

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Bredde 125 x høyde 130 x dybde 38 cm

Leke- og sansemøbler

REOLER

317


REOLER Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Bredde 125 x høyde 130 x dybde 38 cm

Høy bølgeskyvedørsreol

med 3 faste og 12 løse hyller. Hel bakvegg.

Med hjul og dør i natur 438305/H

kr 12 120,–

Med sokkel og dør i natur 438305/S

kr 11 325,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

Høy bølgeskyvedørsreol

med 3 faste og 12 løse hyller. Hel bakvegg.

Med hjul og dør i natur 438805/H

kr 12 670,–

Med sokkel og dør i natur 438805/S

kr 11 865,–

Merpris for farget dør Merpris for linoleum oppå

kr 120,– kr 380,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323 318


Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Bredde 125 x høyde 130 x dybde 38 cm

Leke- og sansemøbler

REOLER

Høy reol

3 faste og 12 løse hyller. Hel bakvegg.

kr 9940,–

Med sokkel

kr 9130,–

Merpris for linoleum oppå

kr 380,–

Med 12 flyttbare hyller, 3 faste hyller og 20 oppbevaringskasser. Mål: B 125 x H 130 x D 39 cm. Inv. mål kasser: B 16/27 x H 14 x D 33 cm.

Med hjul

kr 17680,–

Med sokkel 438020/S

kr 16 890,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322 ➜ Se fargevalg til dører og linoleum s. 323

Info og register

Utendørs lekeplasser

438020/H

Personalmøbler

Høy reol med kasser

SFO

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

438005/S ​

Bord og stoler

438005/H ​

Myke møbler

Med hjul

319


BØLGE- OG BUEREOL Reol/romdeler i ekte bjørkekryssfiner. Bredde 125 x høyde 79 cm

Mellomhøy buereol med hullplate med 4 løse hyller og bremsbare hjul. Mål: B 125 x H 79 x D 48,1 cm.

Med hullplate på innerradius (uten bilde)

kr 9490 ,–

439815 

Med hullplate på ytterradius 439805 Med metallhullplate på utsiden

kr 9490,–

Velg farge på hullplatene nederst på siden.

Høy buereol med hullplate 2 faste og 6 løse hyller. Mål: B 125,8 x H 130 x D 48,1 cm.

Med hullplate på innerradius 439835 

kr 12 450 ,–

Med hullplate på ytterradius (uten bilde) 439825 

kr 12 450 ,–

Velg farge på hullplatene nederst på siden. Med metallhullplate på innsiden

 Velg farge på perforert metallhullplate Kun til bruk ved bestilling av reoler og materialkasser med metallhullplater. NB: Hvis det ikke angis noen farge ved bestilling, leveres modellen med fargen RAL 9006 = sølvmetall.

RAL 3000 RAL 1028

320

RAL 5017 RAL 9006


Leke- og sansemøbler Romdelere

Veggelementer

KVARTSIRKELREOL

Innendørs lekeplasser

Høy kvartsirkelreol

med 8 faste hyller. Mål: H 130 x D 38 x radius 100 (B 41,4 cm).

Med hullplate på innerradius (uten bilde)

kr 12 990,–

Bevegelse og motorikk

439215

Med hullplate på ytterradius 439115

kr 13 420,–

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

Med metallhullplate på utsiden

Med metallhullplate på innsiden

Mellomhøy kvartsirkelreol

Garderober

med 4 faste hyller. Mål: H 79 x D 38 x R 100 (B 141,4 cm).

Med hullplate på innerradius

kr 8170,–

Med hullplate på ytterradius 

kr 8390,–

Lav kvartsirkelreol

Med 2 faste hyller. Leveres med bremsbare hjul. Mål: H 44 x D 38 x R 100 (B 141,4 cm). 439005 kr 4620,–

➜ Se skuffer m.m. s. 322

Info og register

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

439105

Med metallhullplate på utsiden Funksjonsrom

439205

321


TILBEHØR

Stoffkasser

Materiale: cordura. Mål: B 29 x H 15 x D 33 cm.

471580 471581 471582 471583

rød blå gul grønn

Personlige skuffer

Materialkasse, smal, natur

B 29 x H 7 x D 35 cm. Natur: Varenr. 471605

kr 290,–

Fargevalg: rød, maisgul, blå

kr 340,–

Materialkasse, med perforert metall, smal B 18 x H 15 x D 35 cm. Varenr. 471205 + velg farge: rød, gul, blå eller sølvgrå

kr 590,–

Materialkasse, med perforert metall, bred B 29 x H 15 x D 35 cm. Varenr. 471305 + velg farge: rød, gul, blå eller sølvgrå

kr 120,– kr 120,– kr 120,– kr 120,–

kr 670,–

I de 93 cm brede reolene er det plass til 3 materialkasser med en bredde på 29 cm ved siden av hverandre.

B 18 x H 15 x D 35 cm. Natur: 471005 kr 360,– Rød, maisgul eller blå: Varenr. 471005 + velg farge. kr 410,–

Materialkasse, bred, natur

B 29 x H 15 x D 35 cm. Natur: 471105 kr 410,– Rød, maisgul eller blå: Varenr. 471005 + velg farge. kr 460,–

Materialkasse med akrylinnsats B 18 x H 15 x D 35 cm. Rød: 471400 kr 530,–

Materialkasse med akrylinnsats B 29 x H 15 x D 35 cm. Rød: 471500 kr 650,–

Teppebelegg

Både under og i kassen. Materialkassenes bunnbelegg beskytter reolhyllene og virker lyddempende. Varenr. 099100 pr. skuff kr 70,–

Ved ettermontering:

Bestill varenummer + ta med materialkassens varenummer og ønsket farge på teppet. Skriv inklusive lim.

322


 Ekstra – beisfarge på dører og materialkasser

• • • •

Oransje

Maisgul

Rød

HBLA

Miljøvennlige råstoffer 18 mm tykk ved skranke, podium og garderobe 24 mm tykk bordplate Dører og materialkasser fås i farger samt natur

 Ekstra – lås til dører Dreiestanglås Varenr. DSS1

Lysegrønn

Blå

Grønn

Vi har flere farger, kontakt oss for informasjon.

 Ekstra – velg linoleumsfarge Etter ønske leveres reolene med linoleumsbelagt topp.

Merpris: kr 380,–

Innendørs lekeplasser

Gul

Bevegelse og motorikk

Merpris er angitt ved reolprisene.

Romdelere

Veggelementer

NB: Hvis det ikke angis noen farge ved bestilling, leveres modellen i naturbjørk.

Leke- og sansemøbler

BESTILLINGSMULIGHETER

kr 220,–

❖ 5 års garanti

Bord og stoler Reoler, skap, oppbevaring Garderober

Passer til alle reoler. Sølvfarget, L 35 cm. Inkl. monteringsmateriale. Varenr. 473385 

Funksjonsrom

Håndtak

SFO

Linoleum • Et naturlig råstoff • Virker litt lyddempende • Er lysekte • Er svært antennelig • Er elastisk • Permanent ustatisk • Slitesterkt og pent etter 10 år • Er hygienisk – tåler alle rengjørnings- og desinfeksjonsmidler

Personalmøbler

Blå L328

Utendørs lekeplasser

 Ekstra – håndtak

Gul L373

Info og register

Aprikos L315

Myke møbler

kr 850,–

323


HØYE REOLER OG SKAP

 Skapsett 6

Mål: B 190 x H 84/182,5 x D 38 cm. Varenr. 439968-N ​ 

kr 13 260,–

 Skapsett 4

Mål: B 186 x H 135 x D 38/60 cm. 439964 ​ 

kr 26 810,–

324


Leke- og sansemøbler Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

HØYE REOLER OG SKAP

Myke møbler

Skapsett 3

Mål: B 186 x H 91,5/142,5 x D 38 cm. 439963

kr 16 990,–

 Skapsett 7

kr 23 700,–

kr 16 140,–

Mål: B 186 x H 135 x D 60 cm. 439971 ​ 

Mål: B 186 x H 182,5 x D 38 cm. 439969 ​ 

Info og register

 Skapsett 9

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Leveres uten veggtavlen.

325


HØYE REOLER OG SKAP

I ekte 18 mm bjørkekryssfiner. Bredde 92,5 x høyde 182,5 x dybde 38 cm.

Høyskap med 4 dører

Høyskap

2 faste hyller, 4 hyller. Leveres kun med sokkel. Dører og skuffer i natur. 431108 kr 9150,– Merpris for fargede dører kr 430,–

Med 2 dører og 8 skuffer. Leveres kun med sokkel. 431112 kr 10 980,–

Personalskap

326

5 låsbare skap. Mål: B 39,4 x H 182,5 x D 38 cm. Leveres kun med sokkel. Merpris for fargede dører

kr 504,–

Venstrehengt, dører i natur 431151

kr 8590,–

Høyrehengt (u. bilde), dører i natur 431152

kr 8590,–

Høy reol, 1 fast og 5 løse hyller Leveres kun med sokkel. 431005 ​ kr 6020,–


Høyskap med 8 skuffer og 2 løse hyller

Reolhøyskap med skillevegg

Høyskap med glassdører

Dypt høyskap

med 2 faste og 6 løse hyller. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 38 cm. Leveres kun med sokkel. 431006 ​ kr 6550,–

med dobbeltdør, skillevegg, 2 faste og 6 løse hyller. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 60 cm. Leveres kun med sokkel. Dører i natur. 431161 kr 11 630,–

Info og register

med 2 massive dører, 1 fast og 5 løse hyller. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 38 cm. Leveres kun med sokkel. Dører i natur. 431109 kr 9420,– Merpris for fargede dører kr 220,–

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 38 cm. Med skuffer i natur. Leveres kun med sokkel. Varenr. 431120 kr 9780,–

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

I ekte bjørkekryssfiner. Bredde 92,5 x høyde 182,5 x dybde 38/60 cm.

Leke- og sansemøbler

HØYE REOLER OG SKAP

327


HØYE REOLER OG SKAP

I ekte 18 mm bjørkekryssfiner. Bredde 92,5 x høyde 182,5 x dybde 38/60 cm.

Høyskap med dobbeltdør

Høyskap med dobbeltdør

Høyskap med 4 dører, 1 fast og 5 løse hyller

Høyskap med dobbeltdør, 1 fast og 5 løse hyller

med 4 løse hyller. Leveres kun med sokkel. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 60 cm. Med dører i natur. 431160 kr 10 110,– Merpris for fargede dører kr 440,–

Leveres kun med sokkel. B 92,5 x H 182,5 x D 38 cm. Med dører i natur. 431107 kr 10 230,– Merpris for fargede dører kr 440,–

328

med 1 fast og 7 løse hyller. Leveres kun med sokkel. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 60 cm. Med dører i natur. 431162 kr 12 120,– Merpris for fargede dører kr 440,–

Leveres kun med sokkel. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 38 cm. Med dører i natur. 431105 kr 8930,– Merpris for fargede dører kr 440,–


Musikkskap

Puslespillskap

Materialskap

med 2 dører, 4 rullehyller, skillevegg, 1 fast og 3 løse hyller. Leveres kun med sokkel. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 60 cm. Med dører i natur. Varenr. 431190 kr 13 990,– Merpris for fargede dører kr 440,–

med 2 dører, 7 rullehyller, 3 faste hyller. Leveres kun med sokkel. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 60 cm. Med dører i natur. 431200 kr 17 540,– Merpris for fargede dører kr 440,–

med 2 dører, 3 rullehyller, 5 faste hyller. Leveres kun med sokkel. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 60 cm. Med dører i natur. 431210 kr 13 200,– Merpris for fargede dører kr 440,–

Info og register

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Funksjonsrom

Garderober

med 2 dører, 3 rullehyller, 2 faste hyller. Med dører i natur. Leveres kun med sokkel. Mål: B 92,5 x H 182,5 x D 60 cm. 431180 kr 13 240,– Merpris for fargede dører kr 440,–

Reoler, skap, oppbevaring

Gymskap

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

I ekte bjørkekryssfiner. Bredde 92,5 x høyde 182,5 x dybde 60 cm.

Leke- og sansemøbler

HØYE REOLER OG SKAP

329


LOGOS STIGEREOLER

 Reolsett 1

Inkl. 24 materialkasser (varenr. 471605). B 286 x H 142,5 x D 38 cm. Varenr. 439980 ​

kr 22 400,–

 Reolramme i 3 høyder

For å sikre stabilitet ved en frittstående reol trengs to eller tre konstruksjonshyller og en diagonalavstiver. Antallet hyller er valgfritt. Ved lengre hyller skal kun én reol forsynes med diagonalavstiver. Materiale: bjørk, massiv. Mål: D 30 cm, rammetykkelse 3 cm. Reolramme høy, H 206,5 cm Varenr. 120302 kr 22 400,–

206,5 cm

Reolramme mellomhøy, H 142,5 x D 38 cm (uten bilde) Varenr. 440000 kr 970,– Reolramme lav, H 117 cm Varenr. 120301 kr 1160,–

117 cm

Diagonalavstiver (uten bilde)

Velg avstiver tilsvarende reolens bredde. Materiale: metall. Til reoler med bredde på 61,3 cm Varenr. 120339 kr 140,–

Til reoler med bredde på 85 cm Varenr. 120340 kr 150,– Til reoler med bredde på 92,7 cm 440030 ​ kr 140,–

Av stabilitetshensyn anbefaler vi diagonalavstiving for frittstående reoler.

330

 Koblingsbeslag, 2 stk. Inkl. skruer. Til å koble sammen reolene på baksiden. 120355 kr 70,–

 Veggmontering, 2 stk. Inkl. skruer. 120354 kr 70,–

Bakvegg (uten bilde) Mål: H 142 x B 95,7 cm. 440040 kr 840,–

 Skråhyller med akrylkant

Akrylkant 3 cm høy. Materiale: bjørkefiner. B 55,3 cm 120324 kr 310,– B 79 cm 120329 kr 390,–


Leke- og sansemøbler Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

LOGOS STIGEREOLER

 Reolsett 10

Bord og stoler

Mål: B 279 x H 242,5 x D 60 cm. 439972 ​ 

Konstruksjonshylle, bred Uten hull, B 92,7 x D 38 cm. 440010 ​

kr 270,– kr 290,– kr 310,–

Hyller

120321 120325 120326

Hylle, bred Uten hull, B 92,7 x D 38 cm. 440020

Funksjonsrom

120330

kr 1060,–

kr 430,–

Hvis det skal brukes bokstøtter, bør hyllene med hull velges. Materiale: ekte bjørkefiner. Uten hull, B 55,8 cm 120320 kr 220,– Med hull, B 55,8 cm Uten hull, B 79 cm Med hull, B 79 cm

B 79 cm

SFO

120311 120314 120315

Med 4 akrylskiller. Materiale: ekte bjørkefiner, akryl. Romdybde hver 8,5 cm, hyllehøyde 17 cm. B 55,3 cm 120935 kr 1970,–

kr 270,– kr 270,– kr 275,–

kr 390,–

 Bokorm som bokstøtte Med magnettenner som skilt. Settes på bokstøtten (varenr. 120342). Med borrelåslukking. Trekk i brannhemmende cordura, håndvaskes ved 30°. 120351 kr 140,–  Bokstøtte Stikkes i hullene på hyllene. Materiale: metall. Mål: B 13 x H 16 cm. 120342 kr 70,–

Personalmøbler

Med hull, B 55,8 cm Uten hull, B 79 cm Med hull, B 79 cm

CD-reol

Frontdeksel, magnetisk

Frontdekselet henges øverst på reolens ramme og holder fast magnetstriper med inskripsjon til bibliotekets besøkende. Til lave reoler trengs det ett deksel og til høye reoler henges to deksler under hverandre. Materiale: metall. Mål: B 19,2 x H 97,5 cm. Varenr. 120344 kr 310,–

Utendørs lekeplasser

Til de lave reolene trengs det to konstruksjonshyller og til de høye tre. Hvis det skal brukes bokstøtter, bør hyllene med hull velges. Materiale: ekte bjørkefiner. Per stk. Uten hull, B 55,8 cm 120310 kr 240,–

Info og register

Konstruksjonshyller

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

kr 53 830,–

331


REOLSKAP

solit form

R

❖ 25 års garanti

Mål: B 76 x H 99 x D 48 cm.

F.eks. dører med gult Duropal-belegg.

Reolskap

med 2 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340000 kr 6630,–

332

Reol med dobbeltdør

og 2 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340001 kr 7590,–


Mål: B 76 x H 99 x D 48 cm.

Leke- og sansemøbler

❖ 25 års garanti

Veggelementer

R

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

solit form

REOLSKAP

med skillevegg og 4 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340002 kr 7060,–

Reol med dobbeltdør

skillevegg og 4 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340003 kr 8190,–

Info og register

Reolskap

333


REOLSKAP

solit form

R

❖ 25 års garanti

Reolskap

2 løse hyller venstre og 2 x 8 skinner høyre. Materialskuffer bestilles separat – se s. 344. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340004 kr 7510,–

Mål: B 76 x H 99 x D 48 cm.

Reolskap

med skillevegg, 2 løse hyller høyre og 2 x 8 skinner venstre. Materialskuffer bestilles separat – se s. 344. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340005 kr 7510,–

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344.

Reolskap

med skillevegg og 4 x 8 skinner. Materialskuffer bestilles separat – se s. 344. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340006 kr 7010,–

334

Reolskap

med skillevegg, 3 løse hyller venstre og 2 x 8 skinner høyre. Materialskuffer bestilles separat – se s. 344. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340007 kr 7810,–


❖ 25 års garanti

Mål: B 110 x H 99 x D 48 cm.

Leke- og sansemøbler

R

Veggelementer

solit form

REOLSKAP

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

F.eks. dører i bøkefiner / blå stamme

med 2 skillevegger og 6 x 8 skinner. Materialskuffer bestilles separat – se s. 344. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340034 kr 7830,–

Bord og stoler

med skillevegg og 4 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340030 kr 7610,–

Reolskap

Reoler, skap, oppbevaring

Reolskap

Skillevegg og 4 løse hyller. Velg skapunderstell samt stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340031 kr 8720,–

Reolskap

med 2 skillevegger og 6 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Materialskuffer bestilles separat – se s. 344. Varenr. 340032 kr 8160,–

Info og register

Reolskap med dobbeltdør

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Funksjonsrom

Garderober

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344.

335


REOLSKAP

solit form

R

Reolskap

med skillevegg og 4 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340060 kr 8360,–

Reolskap

med 3 skillevegger og 8 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340061 kr 9150,–

Reolskap

med 3 skillevegger og 8 x 8 skinner. Materialskuffer bestilles separat – se s. 326 Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340062 kr 8720,–

336

❖ 25 års garanti

Mål: B 144 x H 99 x D 48 cm.


Veggelementer

Mål: B 144 x H 99 x D 48 cm.

Leke- og sansemøbler

❖ 25 års garanti

R

Innendørs lekeplasser

Romdelere

solit form

REOLSKAP

Reolskap

Bevegelse og motorikk

3 skillevegger, 4 løse hyller i midten og 2 x 8 skinner venstre og høyre. Materialskuffer bestilles separat – se s. 344. Velg skapunderstell og stammefarge nedenfor. Varenr. 340063 

 Velg skapunderstell Hjul og ben har en høyde på 19,5 cm.

Hjul

Merpris D 48 cm: SOFU-SOLIT

Merpris D 48 cm: SOFU-SOLIT

Merpris D 80 cm: SOFU-SOLIT

Merpris D 80 cm: SOFU-SOLIT

kr 1390,–

kr 1500,–

 Velg front

NB: Hvis ikke noe angis, leveres modellen i bøkedekor (FKUAB).

Bøkefiner FBUFU

Bøkedekor FKUAB

 Stammeoverflate

NB: Hvis ikke noe angis, leveres modellen i bøkedekor (KUAB).

Gul FKGEL

Bøkedekor KKUAB

Gul KKGEL

Hvit FKW400

Blå KK711

Oransje KKORA

kr 2140,–

kr 2500,–

Blå FK711

Oransje FKORA

Reoler, skap, oppbevaring

Velg ønsket stammefarge NB: Hvis ikke noe angis, leveres modellen i bøkedekor (KUAB). Bøkedekor = KUAB Gul = KGEL Blå = K711 Oransje = KORA

Hvit KKW400

Personalmøbler

Stålramme

4

Funksjonsrom

(skap opptil en høyde på 170 cm) – med stålramme = varenr. SOFU eller – med hjul = varenr. SORO* *Ved en høyde på opptil 170 cm leveres som standard SORO.

Velg ønsket dørfarge NB: Hvis ikke noe angis, leveres modellen i bøkedekor (KUAB). Bøkefiner = BUFU Bøkedekor = KUAB Gul = KGEL Blå = K711 Oransje = KORA

Utendørs lekeplasser

 Dørlåser – ekstra valg

 Dreiestanglås

Varenr. DSS1

kr 850,–

 Dreiestang til hengelås

NB! Kun til laminatdører. Ikke egnet til bøkefinerdører. Varenr. DSR3 kr 340,–

 Dreiestangsikkerhetslås Sikker og stabil låseanordning, inkl. 3 låser. Varenr. DSS4 kr 920,–

Info og register

3

SFO

1 Velg ønsket skaptype 2 Velg ønsket skapunderstell

Garderober

Ved bestilling:

Bord og stoler

Myke møbler

kr 9150,–

337


REOLSKAP

solit form

R

❖ 25 års garanti

Reolskap med dobbeltdør

Skillevegg og 6 løse hyller. Velg skapunderstell samt stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340132 kr 12 100,–

Reoler på 170 cm og over leveres umontert

Reolskap med dobbeltdør

Skillevegg og 4 løse hyller. Velg skapunderstell samt stammeog dørfarge s. 337. Varenr. 340133 kr 11 440,–

338

Mål: B 110 x H 170 x D 48 cm.

Reolskap

med skillevegg og 6 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340130 kr 10 070,–

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344.

Reolskap

med skillevegg og 8 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340131 kr 11 420,–


Mål: B 110 x H 170 x D 48 cm.

Leke- og sansemøbler

❖ 25 års garanti

Veggelementer

R

med 3 skillevegger, 4 løse hyller og 2 x 8 skinner venstre og høyre. Materialekassene bestilles separat, side 344. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340136 kr 9785,–

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344. Se flere møbler fra Solit Form i samme designserie:

❖ 25 års garanti

Reolskap med dobbeltdør

med 3 skillevegger, 3 løse hyller og 2 x 8 skinner venstre og høyre. Velg skapunderstell samt stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340137 kr 12 990,–

Utendørs lekeplasser

R

Info og register

solit form

Personalmøbler

SFO

➜ Ranselskap s. 370–371 ➜ Garderobeskap s. 368–369

Reoler, skap, oppbevaring

Reolskap

Garderober

2 skillevegger, 3 løse hyller i midten og 2 x 16 skinner venstre og høyre. Velg skapunderstell samt stamme- og dørfarge s. 337. Materialekassene bestilles separat, side 344. Varenr. 340135 kr 14 390,–

Funksjonsrom

Reolskap med dobbeltdør

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

solit form

REOLSKAP

339


REOLSKAP

solit form

R

❖ 25 års garanti

Reolskap

med skillevegg og 6 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340160 kr 11 680,–

Reoler på 170 cm og over leveres umontert

Mål: B 144 x H 170 x D 48 cm.

Reolskap

med skillevegg og 8 løse hyller. Velg skapunderstell og stammefarge s. 337. Varenr. 340161 kr 12 530,–

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344. Vi har flere møbler fra Solit Form i samme designserie:

➜ Ranselskap s. 370–371 ➜ Garderobeskap s. 368–369

solit form

R

❖ 25 års garanti

Reolskap

med 4 skillevegger, 2 løse hyller og 8 x 8 skinner. Velg skapunderstell samt stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340162 kr 12 890,– Materialskuffer bestilles separat s. 344.

340


Mål: B 110 x H 202 x D 48 cm.

Leke- og sansemøbler

❖ 25 års garanti

Veggelementer

R

med skillevegg og 8 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340231 kr 14 040,–

Reolhøyskap

med skillevegg og 8 løse hyller. Velg stammefarge s. 337. Varenr. 340230 kr 12 380,–

Høyskap med dobbeltdør

med 8 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340232 kr 14 860,–

Reolhøyskap

med 3 skillevegger, 2 løse hyller og 6 x 12 skinner. Velg stammefarge s. 337. Materialkasser bestilles separat se side 344 Varenr. 340234 kr 13 240,–

Info og register

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Funksjonsrom

Garderober

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344.

Reoler, skap, oppbevaring

Reolhøyskap med dobbeltdør

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

solit form

REOLSKAP

341


REOLSKAP

solit form

R

❖ 25 års garanti

Høyskap med dobbeltdør

3 rullehyller og 4 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340331 kr 16 040,–

Mål: B 110 x H 202 x D 65 cm.

Høyskap med dobbeltdør

3 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340330 kr 13 460,–

F.eks. dører med blått Duropal-belegg.

Reoler på 170 cm og over leveres umontert

Høyskap med dobbeltdør

11 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340332 kr 17 420,–

342

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344.

Høyskap med dobbeltdør

Skillevegg og 8 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340333 kr 14 310,–


❖ 25 års garanti

Mål: B 110 x H 202 x D 65 cm.

Veggelementer

R

Skillevegg og 14 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340334 kr 17 970,–

Høyskap med dobbeltdør

Skillevegg og 22 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340335 kr 19 370,–

Reoler, skap, oppbevaring

Høyskap med dobbeltdør

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

solit form

REOLSKAP

Leke- og sansemøbler

Reoler med en høyde på 170 cm og over leveres umontert

Høyskap med dobbeltdør og 2 rullevogner Høy sokkel, 3 løse hyller. Velg stamme- og dørfarge s. 337. Varenr. 340336 kr 17 540,–

Rullevogn til materialkasser

med 2 x 8 skinner. Mål: B 36 x H 90 x D 48 cm. Varenr. 340591 kr 2140,–

Info og register

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

Funksjonsrom

Garderober

➜ Materialkasser bestilles separat – se s. 344.

343


TILBEHØR TIL REOLSKAP Materialbokser til skap i tre – med lister til å henge i skapene Materialkasse, stor Med 4 håndtak. Materiale: bøk. Mål: B 49 x H 21 x D 43 cm. Varenr. 340503 kr 990,– F.eks. til reolskap 340003.

Materialkasse, liten Med 4 håndtak. Materiale: bøk. Mål: B 31 x H 21 x D 43 cm. Varenr. 340502 kr 870,– F.eks. til reolskap 340032.

Materialkasser i plast til reolskap med dører

Materialkasse, høyde 7,5 cm. Utv. mål: B 31,2 x D 37,5 cm. Innv. mål: B 28,5 x D 34,5 cm. Transparent: 526300 Blå: 526301 Rød: 526302 Per stk. kr 70,–

Materialkasse, høyde 15 cm. Utv. mål: B 31,2 x D 37,5 cm. Innv. mål: B 28,5 x D 34,5 cm. Transparent: 526200 Blå: 526201 Rød: 526202 Per stk. kr 120,–

Materialkasser i plast til reolskap uten dører

Materialkasse, høyde 7,5 cm. Utv. mål: B 31,2 x D 42,7 cm. Innv. mål: B 28,6 x D 39,7 cm. Rød: 051180 Blå: 051181 Gul: 051182 Transparent: 051183 Grønn: 051155 Per stk. kr 270,–

solit form

Materialkasse, høyde 15 cm. Utv. mål: B 31,2 x D 42,7 cm. Innv. mål: B 28,6 x D 39,7 cm. Rød: 051184 Blå: 051185 Gul: 051186 Transparent: 051187 Grønn: 051156 Per stk. kr 120,–

R

❖ 25 års garanti

344

Materialkasse, høyde 22,5 cm. Utv. mål: B 31,2 x D 42,7 cm. Innv. mål: B 28,6 x D 39,7 cm. Rød: 051158 Blå: 051159 Gul: 051164 Transparent: 051165 Grønn: 051166 Per stk. kr 150,–

Materialkasse, høyde 30 cm. Utv. mål: B 31,2 x D 42,7 cm. Innv. mål: B 28,6 x D 39,7 cm. Rød: 051188 Blå: 051189 Gul: 051190 Transparent: 051191 Grønn: 051157 Per stk. kr 190,–

Se flere møbler fra Solit Form i samme designserie:

➜ Ranselskap s. 370–371 ➜ Garderobeskap s. 368–369


 Knaggrekke til skapbakvegger

L 84 cm: L 103 cm: L 113 cm: L 137 cm:

kr 480,– kr 530,– kr 560,– kr 600,–

BESTILLINGSMULIGHETER  Velg front

Hjul og ben har en høyde på 19,5 cm.

NB: Hvis ikke annet angis, leveres modellen i bøkedekor (FKUAB).

Stålramme

Hjul

Bøkefiner FBUFU

kr 1390,–

kr 2140,–

Merpris D 48 cm: SOFU-SOLIT

Merpris D 80 cm: SOFU-SOLIT

Merpris D 80 cm: SOFU-SOLIT

kr 2500,–

Blå FK711

Oransje FKORA

NB: Hvis ikke annet angis, leveres modellen i bøkedekor (KUAB).

Gul FKGEL

Bøkedekor KKUAB

Gul KKGEL

Hvit FKW400

Blå KK711

Oransje KKORA

Hvit KKW400

R

kr 340,–

❖ 25 års garanti

 Dreiestangsikkerhetslås

Reolene leveres umontert pga. fraktomkostninger.

 Dreiestanglås Varenr. DSS1

kr 850,–

Sikker og stabil låseanordning, inkl. 3 låser. Varenr. DSS4

kr 920,–

Utendørs lekeplasser

solit form

Info og register

 Dreiestang til hengelås

NB! Kun til laminatdører. Ikke egnet til bøkefinerdører! Varenr. DSR3

Personalmøbler

SFO

kr 1500,–

Merpris D 48 cm: SOFU-SOLIT

Bøkedekor FKUAB

 Stammeoverflate

Garderober

 Velg skapunderstell

Funksjonsrom

Whiteboard-tavle (uten bilde) Med forboringer til enkel fastskruing. Varenr. 340563 kr 2790,–

340564 340565 340566 340567

Myke møbler

 Knaggrekker til skapbakvegger

Med forboringer til enkel fastskruing. Varenr. 340562 kr 1520,–

Bord og stoler

 Speil

Med forboringer til enkel fastskruing. Varenr. 340560 kr 1560,–

Reoler, skap, oppbevaring

 Oppslagstavle

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

 Skapbakvegger

Leke- og sansemøbler

TILBEHØR TIL REOLSKAP

345


OPPBEVARING MED LEK

 Lang reol – romdeler, reol og lekepodium

Materiale: plate i massivt tre (bordplate) med ekte bjørkefiner. Mål: B 187 x H (uten hjul) 56 x D 38 cm. Levering uten materialkasser. Med hjul 435105/H kr 5650,–

Med sokkel

435105/S

➜ Materialkasser s. 322

kr 4850,–

 Kravlereol

Materiale: bøkekryssfiner og sikkerhetsspeil. Mål: B 125 x H 44 x D 38 cm. Leveres med to kasser som vist. Ekskl. matter. 435050-N

kr 4270,–

346


Leke- og sansemøbler Garderober Funksjonsrom

kr 35 170,–

SFO

kr 19 440,–

Personalmøbler

Materiale: 18 mm bjørkekryssfiner, hjul med lås. Mål: L 317 cm H 56,5 cm D 39 cm. Kvartsirkelreolen måler 147 cm fra spiss til spiss. Varenr. 439005-1

Utendørs lekeplasser

 3 mobile reoler

18 mm bjørkekryssfiner med låsbare hjul. Blått metall på innsiden av kvartsirkelreolen. Inkl. 4 materialkasser. Mål: L 317 cm H 91,5 cm D 39 cm. Kvartsirkelreolen måler 147 cm fra spiss til spiss. Varenr. 433505-1

Info og register

 Mobil reol, mellomhøy

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

OPPBEVARING MED LEK

347


TRAPPEREOL

Designet i stil med UNIQAs reoler. Hjulene kan bremses og tåler opptil 400 kg. Amfitrapp

Med 2 hyller og 4 hjul med full brems. Mål: B 93 x H (uten hjul) 60 x D 75 cm. Linoleum aprikos:

457121

Linoleum gul:

457122

Linoleum blå:

457126

kr 7100,– kr 7100,– kr 7100,–

❖ 5 års garanti

Linoleumsfarger Linoleum demper støy og holder seg pent i mange år.

Aprikos

348

Gul

Blå


Forside

Uten materialkasser

Bakside

Stoffkasser

Materiale: cordura. Mål: B 29 x H 15 x D 33 cm.

471580 471581 471582 471583

rød blå gul grønn

kr 120,– kr 120,– kr 120,– kr 120,–

Leke- og sansemøbler Info og register

Utendørs lekeplasser

Personalmøbler

SFO

➜ Se materialkasser s. 322

Uten materialkasser

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

TRAPPEREOL

349


REOLER OG RULLEELEMENTER

Skyvedørsreol 1 (leveres uten kasser, se side 322 og 65-66 ) Mål: L 372 cm. Varenr.

 Rulleelementer Høyde 144,5, bredde 93 cm

kr 33 460,–

➜ Tilbehør til hullveggen s. 64–66

Rulleelement til opphengselementer

Rulleelement med kork

Fyll i bjørkefiner. 473650 kr 2360,–

Bæreplate i bjørkefiner, med sikkerhetsspeil. 473660 kr 2840,–

Rulleelement med speil

Rulleelement med borrelås

Bæreplate i bjørkefiner, med sikkerhetsspeil. 473670 kr 2680,–

350

473694-1

Bæreplate i bjørkefiner, med blå borrelås. 473680 kr 2680,–


kr 24 790,–

Reolskap

Reolskap

kr 8240,–

kr 6450,–

B 93 x H 152,3 x D 47 cm. Varenr. 473695

Leke- og sansemøbler SFO

B 125 x H 152,3 x D 47 cm. Varenr. 473694

Funksjonsrom

Garderober

 Reolskap til rulleelementer Høyde 152, skapdybde 47, reoldybde 38 cm

Reoler, skap, oppbevaring

 Skyvedørsreol 2 (leveres uten kasser, se side 322 og 65-66) Mål: L 280 cm. Varenr. 473694-2

Bord og stoler

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

Innendørs lekeplasser

Romdelere

Veggelementer

REOLER OG RULLEELEMENTER

Personalmøbler

NB: Det trengs én endeplate pr. skapvegg. Endeplate til skyvelist: 473699 kr 290,–

NB! Dette reolskapet må kun bygges inn mellom to andre reoler.

Reolskap

B 60 x H 152,3 x D 47 cm. 473696

kr 4500,–  Stoppbeslag + varenr. 473699 = 2 stk. kr 290,–

Info og register

B 60 x H 152,3 cm. 473697 kr 6700,–

Utendørs lekeplasser

Reolskap med rullevogn

351


MINIVITRINER

E

E

Minivitriner kan fylles og settes opp med forskjellige ting i 2D og 3D. Innholdet kan lett byttes ut.

A

B

C

Minivitriner

Materiale: tre, pleksiglass. Dybde 5 cm. A: 095519 19 x 19 cm kr 210,–

B: 095521 C: 095561 D: 095520 E: 095562 F: 095522 G: 095563

35 x 19 cm 35 x 51 cm 19 x 35 cm 51 x 35 cm 35 x 35 cm 51 x 51 cm

kr 260,– kr 380,– kr 260,– kr 380,– kr 310,– kr 460,–

D 352

F


Veggelementer

Rullevogn i 2 størrelser

Leke- og sansemøbler

LEKEKASSER

Romdelere

Her er masse plass til byggeklosser, bamser, baller og mye mer. Kjør frem og løft lokket. Kan også brukes som sitteplass, slik at barna kan passe på favorittleketøyene sine. Materiale: tre med bjørkefiner. Med akrylsider. Mål: H 38 x D 38 cm.

Innendørs lekeplasser

A: Lengde 38 cm 457054 kr 1825,–

Myke møbler

Bevegelse og motorikk

B: Lengde 76 cm 457058 kr 2478,–

B

SFO

Funksjonsrom

Garderober

Reoler, skap, oppbevaring

H 2,6 cm med sklisikker underside. kr 630,– Varenr. 470856

Vindusvogn

Med 4 hjul – 2 med bremser. Materiale: lakkert bjørketre og 5 mm tykt pleksiglass. Mål: B 50 x H 49 x D 50 cm. 457069-57 kr 1970,–

Personalmøbler

A

Utendørs lekeplasser

Matte til B (uten bilde)

Info og register

H 2,6 cm med sklisikker underside. Varenr. 470855 kr 510,–

Bord og stoler

 Matte til A

353


• BY UNIQA

KIDS Line mobil reol

Perfekt til oppbevaring av spill, bøker og leker. Inkl. 3 kasser som vist. Mål: H 167 x B 118 x D 40 cm Varenr. 601085-N nettopris kr 7290,–

KIDS Line skuffereol

Velg hjul eller sokkel. Mål: H 93 x B 180/225 x D 45 cm

24 skuffer 601043-24-U

30 skuffer 601043-24-U

nettopris kr 5490,– nettopris kr 5990,–

Bestill vår KIDS Line-katalogen vår på tlf. 5166 7610 og info@uniqa.no – Se alle reoler i denne serie på uniqa.no 354

KIDS Line 9-roms reol

H 129 B 119 D 40 cm. 601082-U 601092 Skapdør hvitpigmentert 601093 Skapdør farget 601096 3 skuffer hvitpigmentert 601097 3 skuffer farget

nettopris kr 4690,– kr 290,– kr 490,– kr 890,– kr 1490,–

09_opbevaring  

RomdelereInnendørs Vegg- elementer Bord og stoler Leke- og sansemøbler Myke møbler og motorikk Bevegelse Utendørs lekeplasser lekeplasser Re...