Page 1

LAPPSET PARKOURLØSNINGER 2


TYÖMAA TYÖMAA, LAPPSET GROUP OY LTD LAPPSET GROUP OY LTD ANTTI KUROLA, Jonathan Brady, Tim Miller OG LAPPSET REPRESENTATIVES ESA PRINT

Trykt på miljøvenligt papir og i en miljøvenlig trykkeproces. Copyright og patenter Lappset Group Oy Ltd Alle rettigheder forbeholdes © Lappset Group Oy Ltd


Indhold Her er de nye konger af asfaltjunglen!

4

Fra forstæderne til et globalt fænomen

5

Traceurs udfordrer sig selv

6

At arbejde med professionelle

9

Øvelse gør mester

10

Kortfattet parkourleksikon

12

Case London

13

Case Mustasaari

14

Case Uppsala

16

Case Logan

18

Parkourenheder klar til brug

20

Lappsets parkourprodukter

22

Tekniske oplysninger

33

Garantiperioder

34


Her er de nye konger af asfaltjunglen! Unge mennesker over hele verden dyrker mindre og mindre motion. Computerspil og anden elektronisk underholdning holder dem fast foran pc’en eller på sofaen, mens udendørsaktiviteter taber terræn i ekstrem grad. Manglen på udendørsaktiviteter og motion har stor betydning for udbredelsen af forskellige livstilssygdomme f.eks. type

5

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

2-diabetes. Heldigvis vokser der i hjertet af asfaltjunglen en sport frem, der appellerer til selv den mest dedikerede sofakartoffel. Parkour, kunsten at bevæge sig ubesværet gennem urbane miljøer, får unge op af sofaen takket være sin cool spontanitet.


Fra forstæderne til et globalt fænomen Tilbage i 1980’erne var en gruppe venner i Paris trætte af deres grå og triste tilværelse. De brugte meget tid udendørs med at hoppe, løbe og klatre. En af dem havde en far med baggrund som professionel soldat. Han var en ivrig kampsportsudøver, og han opfordrede sønnen til at afprøve forskellige sportsgrene og udvikle sin egen måde at bevæge sig på. De unge i gruppen var innovative og passionerede, og de afprøvede den ene disciplin efter den anden, satte dem sammen, og udviklede og finjusterede deres bevægelser. Sådan kom parkour til verden. En sport, der handler om at flytte sine egne grænser og forcere tilsyneladende umulige ruter i et urbant miljø.

Parkour fik international anerkendelse med vores hjælp. Yamakasi-gruppens ubesværede, katteagtige bevægelser gennem det urbane landskab blev genstand for utallige nyhedsindslag, dokumentarfilm og blev sågar skildret på film. Denne nye måde at bevæge sig på i urbane miljøer appellerede straks til andre unge. Der opstod hurtigt et aktivt internationalt fælleskab af tilhængere og entusiastiske lærlinge, og sporten, der fokuserede på fysisk kontrol og strømlinede bevægelser, opnåede stor popularitet på kort tid. Et af de bedste aspekter ved parkour er, at den aktiverer typer af unge mennesker, der normalt ikke kan finde sig til rette i sportsklubber eller som ikke fokuserer på præstationen i traditionelle sportsgrene. Parkourprodukter blev valgt, da de lokale myndigheder ville motivere de unge til at dyrke udendørs aktiviteter. Vi fik hjælp af Lappset til at indrette området og vælge produkterne, idet der ikke er nogen aktive parkourgrupper i vores område. Det nye område har tiltrukket sig megen positiv omtale og feedback. Folk tager hertil helt fra Torino!

Karl Ties, Salgschef, Euroform, Italien

6


Traceurs udfordrer sig selv Selvom antallet af parkourudøvere, kaldet traceurs, nu er næsten umuligt at vurdere, er sporten stadig opbygget af elementer, der blev defineret af de oprindelige udøvere. En af målsætningerne med parkour er at forbedre ens egen præstation på lang sigt, hvilket også tilskynder traceurs til at passe på deres krop. Parkour er ikke en konkurrencesport. Det vigtigste er at finde ens egne grænser og udfordre sig selv mest muligt. I parkour konkurrerer man kun med sig selv.

7

lappset LAPPSETparkour PARKOURLØSNINGER solutions

Men i nogle lande stødte udøvere af sporten på en uoverstigelig forhindring, da udførslen af de specielle bevægelser på ualmindelige steder blev gjort strafbart. Områder med Lappsets parkourprodukter, der er indrettet af eksperter inden for sporten, giver udøvere mulighed for at dyrke deres sport og finjustere deres bevægelser på helt tryg og lovlig vis.


Anlægget er udfordrende selv for meget avancerede udøvere og giver en fantastisk mulighed for at fremme en følelse af samhørighed, der er en vigtig del af sporten. Når udøvere på forskellige kompetenceniveauer finder sammen, kan de mere erfarne fungere som forbilleder for de unge, og denne rolle overføres til andre områder end blot parkour.

LAPPSET lappsetPARKOURLØSNINGER parkour solutions

8


9

FINNO LAPPSET PARKOURLØSNINGER


At arbejde med professionelle Lappsets parkourprodukter kan trygt bruges af begyndere, og byder samtidigt på en masse udfordringer for de øvede. Der bliver taget hensyn til de forskellige færdighedsniveauer helt fra planlægningsstadiet, idet professionelle udøvere af sporten deltager under hele produktudviklingen. Erfarne vejledere fra det finske Parkour Akademi har allerede givet deres færdigheder videre til tusindvis af børn og unge. Takket være deres store ekspertise opfylder udstyret fuldstændigt kravene, der stilles af traceurs. Parkour handler i bund og grund om ubesværet, uafbrudt bevægelse. Derfor skal udøvelsesområderne være indrettet således, at udstyret skaber interessante ruter for brugerne. Når der designes ruter, skal man især være opmærksom på afstandene mellem udstyret og placeringen af de forskellige elementer i forhold til hinanden. Indretningen af et parkouranlæg er en fantastisk mulighed for at kickstarte forholdet til lokale traceurs.

Hvis det er umuligt, er der dog altid mulighed for at vælge et passende færdigudviklet design til ens anlæg i stedet for. Ved indretningen af anlægget kan man også trække på ekspertisen hos Lappsets MyDesign-team, hvis designere arbejder tæt sammen med professionelle parkourudøvere.

Hent vejledningsvideoer til din egen mobiltelefon Alle Lappsets parkourprodukter ledsages af en virtuel vejledning for at sikre, at ingen potentielle traceurs må give op ved den første forhindring. Den virtuelle vejledning startes ved at scanne hvert produkts ID med kameraet på mobilen. ID’et henter instruktionsvideoen ned på brugerens telefon fra internettet, hvor en professionel udøver af sporten giver instruktioner i, hvordan bevægelserne udføres på korrekt og tryg vis. Der kan også leveres skilte til parkouranlæg, der viser de samme instruktioner vha. simple tegninger.

Vores samarbejde med lokale parkourfans betyder, at vi kan hjælpe vores kunder med at skabe opmærksomhed om sporten og få flere til at bruge det nye udstyr. Når kunder bestiller hos os, får de en aktiv vejledning, en hjemmeside til gruppen af lokale brugere og måske en pakke med materialer til annoncering af det nye område. Vi anbefaler kraftigt, at man samarbejder med sine lokale parkoureksperter! Harrie Kerkhof, salgs- og marketingschef, Yalp, Holland

Copyrights and patents Lappset Group Ltd

LAPPSET PARKOURLØSNINGER FINNO

10


Øvelse gør mester Parkour handler om kreative bevægelser, fysisk kontrol og interaktion med sit miljø. Det bedste ved sporten er, at man kan starte overalt og til enhver tid. Man behøver desuden ikke at have forudsætninger fra andre sportsgrene. Man begynder med små, enkle bevægelser, som gentages, indtil man kan gå videre til mere udfordrende og komplekse bevægelser. Motivationen er dog den samme, uanset hvor komplicerede bevægelserne er – nemlig at have det sjovt.

11

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

Princippet om at gå fra enkle til udfordrende bevægelser vises i Lappsets virtuelle vejledningsvideoer. Hver træningsvideo begynder med en grundlæggende øvelse, før der gås videre til sværere bevægelser og derefter til en komplet serie af bevægelser. Videoerne viser vha. tydelige visuelle tegn, hvad brugerne af udstyret bør koncentrere sig om, og hvad de ikke skal gøre. Ud over de grundlæggende bevægelser fører den virtuelle vejledning brugeren gennem en grundig, indledende opvarmning. Nedenfor præsenterer vi et udvalg af nogle af de komplekse bevægelser, som sporten omfatter:


Underbars Underbars er bevægelser, der bruges til at passere gennem, under eller omkring forhindringer. Underbar-teknikken bruges typisk til at glide mellem to horisontale forhindringer. Bevægelsen udføres med benene eller armene eller overkroppen først. Når kroppen føres gennem trange steder, bruges alle de vigtigste muskelgrupper.

Udfør underbars her:

220552

VAULT cage M

Se den virtuelle vejledning! Aflæs koden på din telefons kamera.*

Laché Laché omfatter alle bevægelserne, hvor man hænger, svinger og giver slip med hænderne eller fødderne på vej mod det næste holdepunkt. Svingende eller hængende bevægelser bruges til at flytte hænderne fra et niveau til et andet eller til at svinge over i andre bevægelser. De styrker også hænder, skuldre, den øvre del af ryggen og udvikler et fast greb.

Udfør lachés her:

220513

GIBBONSWING L

Se den virtuelle vejledning! Aflæs koden på din telefons kamera.*

Tic tac Traceurs forcerer vægge, som om de var gulve. I tic tac-bevægelsen står man på en lodret overflade og sætter af til andre forhindringer eller springer henover dem. Tic tac kombineres typisk med andre parkourbevægelser som f.eks. spring eller præcisionshop.

Udfør tic tac her:

220523 SPIDER CAGE M

Se den virtuelle vejledning! Aflæs koden på din telefons kamera.*

*Hent programmet fra: www.upcode.mobi

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

12


Kortfattet parkourleksikon L´art du déplacement Den første betegnelse for sporten. Betyder bevægelsens kunst. Parkour Ordet blev udviklet af en af de første udøvere af sporten i 1998. Det stammer fra det franske ord parcours, som betyder rute eller bane. Freerunning Parkour blev introduceret for den engelsktalende verden under navnet freerunning i 2003. I dag er freerunning en form for parkour, som også omfatter akrobatiske elementer. Saut de fond – Drop jump Faldspring. Et stort faldspring er en af de mest spektakulære bevægelser i parkour. Roulade – Roll Traceuren udfører en rulning for at beskytte kroppen efter et højt spring og efter et fald i høj fart, som fører videre til den næste bevægelse. Passement – Vault Bevægelse over en forhindring i konstant løb.

Réception – Landing Landing efter et spring, hop eller fald. Passe muraille – Wall run Forcering af en forhindring ved at sætte af fra en væg og gribe fast i toppen af væggen med hænderne. Saut de bras – Cat leap/Arm jump Spring eller fald, hvor man griber fat i kanten af forhindringen med hænderne og falder ned på væggen eller ens ben bliver på væggens lodrette overflade. Franchissement – Clearing Bevægelser, hvor man dykker eller trækker kroppen i en uafbrudt bevægelse under eller omkring barren. Saut de chat – Monkey vault Et spring hvor man griber fat med hænderne i toppen af forhindringen, og derefter trækker kroppen over forhindringen. Tic tac Et opadgående afsæt bruges til forcere forhindringer, der er for høje til spring. Èquilibrie – Balance Balancering. En god balance og at være bevidst om kroppens position gør bevægelserne lettere at udføre. Laché – Swings/Laché Hængende bevægelser, hvor man hænger i et punkt, svinger og giver slip, før man griber fat i det næste holdepunkt.

13

FINNO LAPPSET PARKOURLØSNINGER


Case London Westminster Academy Sports Centre, London, UK. Verdens største parkouranlæg er ved at blive bygget i London. Når det står færdigt, vil det omfatte faciliteter til at oplære begyndere i sporten og samtidigt være egnet til mere uafhængige brugere med større erfaring. Lappsets parkourudstyr er perfekt egnet til området, idet de modulære

design kan skræddersys til lokale behov. Desuden er udstyrets kvalitet imponerende. Vi er allerede sikre på, at området får mange brugere. Lappsets parkourprodukter kan helt bestemt tåle mosten og vil forblive sikre.

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

14


3

1

6

2

7

Case Mustasaari Mustasaari skolen, Mustasaari, Finland

15

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

Vi vidste, at skolegården manglede motionsudstyr. Da den lokale myndigheds tilforordnede fik kendskab til Lappsets parkourprodukter, faldt alt på plads. Andre løsninger blev end ikke overvejet. Udstyret er blevet fantastisk populært hos børnene. Parkouranlægget bruges aktivt om aftenen og i weekenderne og ikke blot i skolefrikvartererne. Fordelen ved parkourprodukter er helt klart måden, forskellige aldersgrupper og brugere med forskellige færdigheder kan bruge dem på. Bevægelser og tricks er lette at lære, men er samtidigt tilstrækkeligt udfordrende.


5

4

2

1 220520 Spider Cage S

5 220510 Gibbon swing S

2 220501 & 220502 PRECISION BALL

6 220547 Vault rails S

3 220590 Sign

7 220539 & 220540 PRECISION BAR

4 220530 Tic-Tac cube S

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

16


3

2 1

Case Uppsala Eriksberg, Uppsala, Sverige

17

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

I denne park, der er indrettet til alle lokale beboere, ville vi skabe en enhed, der kunne bringe generationerne sammen og være et sted, der stimulerede alle til udendørsaktiviteter. Ud over et parkouranlæg har parken en legeplads, motionsudstyr, et område beregnet til seniorsport og en Panna-arena. Her kan børn lege og motionere, mens forældrene eller bedsteforældrene gør det samme. Parkens parkouranlæg er virkeligt populært, og udstyret bruges næsten altid fuldt ud. En aldersforskel på over ti år er slet ikke et problem. Man kan altid lære nye ting af andre.


4

5

7

2

6

1 220523 SPIDER CAGE M

5 220531 TIC-TAC CUBE M

2 220501 & 220502 PRECISION BALL

6 220548 VAULT RAILS M

3 220505 PYRAMID CLIMBER

7 220539 & 20540 PRECISION BAR

4 220513 GIBBONSWING L

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

18


1 5 4

8

Case Logan Riverdale Park, Meadowbrook, Logan, Australien

19

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

Riverdale Park er en stor offentlig park, der ejes af byen Logan, og som bruges af de lokale beboere. Parken har et kæmpestort parkouranlæg med udstyr til unge og ældre fans af sporten. Områderne beregnet til begge brugergrupper bruger kun Lappsets parkourprodukter. Det er et stort område med plads til mange produkter, blandt andet fire præcisionsbolde, et edderkoppebur, en tic tac-terning og en gibbon-gynge.


7

3

6 2 2

1 220523 SPIDER CAGE M

5 220513 GIBBONSWING L

2 220501 & 220502 PRECISION BALL

6 220548 VAULT RAILS M

3 220505 PYRAMID CLIMBER

7 220590 sign

4 220531 TIC-TAC CUBE M

8 220539 & 220540 PRECISION BAR

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

20


Parkourenheder klar til brug Lappsets parkourudstyr er udviklet i samarbejde med de virkelige eksperter – aktive traceurs – som også hjalp med til at opbygge vores prøvelayouts. Et vigtigt aspekt af parkour er at udøve forskellige serier af bevægelser, så de kan udføres ubesværet. Derfor skal områder beregnet til udøvelse af parkour indrettes iht. kravene, som sporten stiller. De mindre eksempler på disse sider er beregnet til begyndere og yngre traceurs. Selvom mængden af udstyr er begrænset, har de mange forskellige funktioner.

De større områder skal være udfordrende for ældre og mere erfarne entusiaster. Hvis du skal indrette et parkouranlæg, kan du kontakte Lappsets MyDesign!-tjeneste. Vi rådfører os med professionelle parkourudøvere for at sørge for, at hvert område vi indretter, opfylder brugernes behov. Se tre eksempler på anlæg udvalgt blandt mængden af Lappsets færdigudviklede design. Yderligere løsninger kan findes på vores hjemmeside til f.eks. 220592, 220593, 220595.

1 5 3

2

4

6 7

220591 1 220520 SPIDER CAGE s

5 220590 info sign

2 220510 gibbonswing s

6 220501 PRECISION BALL

3 220530 tic-tac cube s

7 220540 & 220539 precision bar

4 220547 vault rails s

21

LAPPSET PARKOURLØSNINGER


1

3

2

6

5

4

220594 1 220523 SPIDER CAGE M

5 EU0600B fun bank

2 220590 sign

6 220548 vault rails m

3 220513 gibbonswing l

7 220505 pyramid climber

7

4 220502 precision ball

3

2

1 8

7 6

5

9

220596 1 220560 wall xs

6 220552 vault cage m

2 220511 gibbonswing m

7 220503 launch box

3 220524 SPIDER CAGE M

8 220538 precision bar long

4 220590 Sign

9 220501 precision ball

4

5 220564 wall combination m

LAPPSET PARKOURLĂ˜SNINGER

22


1:200

220510 GIBBONSWING S Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

32m² 1760 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 6,5t Dybde- og overflademontering

NYE PRODUKTER! 4630

1:200

4630

7430

220511 GIBBONSWING M Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

7430

39.5m² 2230 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 10t Dybde- og overflademontering

2220 1750

1:200

220513 GIBBONSWING L Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

23

44.4m² 2650 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 6t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

2300


NYE PRODUKTER! 1:200

2870

4630

1770

220517 SPIDER CAGE XS Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

5740

22.1m² 1435 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 8t Dybde- og overflademontering

1500 960

650

1:200

220520 SPIDER CAGE S Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

30.4m² 2210 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 9t Dybde- og overflademontering

1:200

220523 SPIDER CAGE M Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

45.4m² 2530 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 15,5t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

24


1:200

220526 SPIDER CAGE L Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

72.7m² 2530 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 29,5t Dybde- og overflademontering

1:200

220530 TIC-TAC CUBE S Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

15m² 1550 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 3t Dybde- og overflademontering

1:200

220531 TIC-TAC CUBE M Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

25

17.8m² 2190 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 3,5t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER


NYE PRODUKTER! 1:200

220524 SPIDER CAGE M Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

48.7m² 2530 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 14,5t Dybde- og overflademontering

NYE PRODUKTER! 1:200

220552 VAULT cage M Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

23.6m² 1745 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 3,5t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

26


NYE PRODUKTER! 1:200

220532 TIC-TAC CUBE L Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

20.2m² 2180 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 4,5t Dybde- og overflademontering

NYE PRODUKTER! 1:200

990

3840

990

220503 LAUNCH BOX Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

3840

12.8m² 650 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 1 år 2,5t Dybde- og overflademontering

720

1:200

220501 & 220502 PRECISION BALL Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

27

520 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 1 år 1,5t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

650


1:200

220505 PYRAMID CLIMBER Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

17.1m² 1510 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 4 år 5,5t Dybde- og overflademontering

1:200

220545 VAULT BOX m Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

18.2m² 960 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 3,5t Dybde- og overflademontering

1:200

220546 VAULT BOX m Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

18.2m² 960mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 3,5t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

28


NYE PRODUKTER! 1:200

220538 PRECISION BAR long

220537 PRECISION BAR long Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

170 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 1t Dybde- og overflademontering

1:200

220540 PRECISION BAR Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

170 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 1t Dybde- og overflademontering

1:200

220539 PRECISION BAR (EXTRA PART) Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

29

170 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 1t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER


1:200

220541 PRECISION BEAM Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

380 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 1,5t Dybde- og overflademontering

1:200

220542 PRECISION BEAM WIDE Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

380 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 2t Dybde- og overflademontering

1:200

220543 PRECISION CURVE Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

490 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 2t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

30


1:200

220547 VAULT RAILS S Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

17m² 650 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 2t Dybde- og overflademontering

1:200

220548 VAULT RAILS M Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

21.9m² 960 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 3,5t Dybde- og overflademontering

1:200

220549 VAULT RAILS L Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

31

45.2m² 960 mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 8,5t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER


NYE PRODUKTER! 1:200

220551 VAULT cage s Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

17.2m² 1430mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 3,5t Dybde- og overflademontering

NYE PRODUKTER! 1:200

220560 wall run xs Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

11.7m² 710mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 6 år 1t Dybde- og overflademontering

NYE PRODUKTER! 1:200

220564 Wall Combination M Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

15.4m² 1320mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 1,5t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

32


NYE PRODUKTER! 1:200

220568 Wall Combination L Sikkerhedszone > 600 mm Faldhøjde Certifikater Brugeralder Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

24.7m² 2540mm EN 1176-1, 2:2008 TÜV Over 10 år 3t Dybde- og overflademontering

På vores hjemmeside finder du flere vægprodukter som fx 220561, 220562, 220565 og 220566.

1:200

220590 INFO SIGN Installationstid, 2 personer Monteringsalternativer

33

1t Dybde- og overflademontering

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

Infoskilte omfatter: • Træningsinstruktioner • Link til online vejledningsvideoer • Plads til generel information om pladsen


TEKNISKE DATA p

x

k lx

) m (m lx

) m m k(

) m m e( e> jd ø on h ld sz a d f he fri er x. de kk Si Si Ma

PRODUKTNUMMER

PRODUKTNAVN

r ne sio en im sd yr st d U

220501

PRECISION BALL (YELLOW)

450x450x520

450

11

450x450x2320

520

220502

PRECISION BALL (GRAY)

450x450x520

450

11

450x450x2320

520

220503

LAUNCH BOX (GREY)

990x990x720

710

13.5

3840x3840x2450

650

el ed st ør t S

) m (m

x g) lp (k ea el ar d s te um es m ng ni Mi Tu

26 26 12.8

26

220505

PYRAMID CLIMBER

2510x2340x1510

1206

67.25

4730x4660x3310

1510

17.1

27

220510

GIBBONSWING S

4630x3520x1830

2148

7.5

7430x6320x3630

1760

32

22

220511

GIBBONSWING M

4630x4630x2300

2148

7.5

7430x7430x4100

2230

39.5

22

220513

GIBBONSWING L

5660x6090x2650

3105

11

6790x7630x4450

2650

44.4

22

220517

SPIDER CAGE XS

2880x1770x1500

1493

16.9

5740x4590x2760

1435

22.1

23

220520

SPIDER CAGE S

2420x2420x2290

1493

27.5

6230x5740x4090

2210

30.4

23

220523

SPIDER CAGE M

3520x3520x2600

2278

53

7750x7070x4400

2530

45.4

23

220524

SPIDER CAGE M

3520x4110x2600

2278

53

7730x7750x4030

2530

48.7

25

220526

SPIDER CAGE L

7960x4630x2600

2278

53

10950x8860x4400

2530

72.7

24

220530

TIC-TAC CUBE S

2020x1780x1550

1034

24.7

4570x4360x3350

1550

15

24

220531

TIC-TAC CUBE M

2420x2400x2190

1500

24.7

4850x4630x3990

2190

17.8

24

220532

TIC-TAC CUBE L

2390x2930x2180

2148

24.7

4630x5730x3990

2180

20.2

26

220537

PRECISION BAR LONG EXTRA

2280x200x240

2148

7.5

2280x200x2040

170

28

220538

PRECISION BAR LONG

2410x200x240

2148

7.5

2410x200x2040

170

28

220539

PRECISION BAR EXTRA

1170x200x240

1034

3.6

1170x200x2040

170

28

220540

PRECISION BAR

1310x200x240

1034

3.6

1310x200x2040

170

28

220541

PRECISION BEAM

1770x1770x450

774

4.2

4730x4330x2250

380

29

220542

PRECISION BEAM WIDE

1770x1770x450

1013

4.2

4730x4330x2250

380

29

220543

PRECISION CURVE

4650x1640x490

1100

6

6990x4200x2290

490

220545

VAULT BOX M

2410x990x1030

1034

17

5280x3840x2830

960

29 18.2

27 27

220546

VAULT BOX M

2410x990x1030

1034

17

5280x3840x2830

960

18.2

220547

VAULT RAILS S

2410x1310x720

2148

7.5

5250x4140x2520

650

17

30

220548

VAULT RAILS M

2410x2410x1030

1034

3.6

5280x5220x2830

960

21.9

30

220549

VAULT RAILS L

6850x2890x1030

2148

7.5

9650x5750x2830

960

45.2

30

220551

VAULT CAGE S

1770x1310x1500

1493

7.5

4630x4170x2450

1430

17.2

31

220552

VAULT CAGE M

2420x1770x1813

2148

7.5

5540x4790x2760

1745

23.6

25

220560

Wall XS

1300x170x710

1300

90.5

4300x3170x2510

710

11.7

31

220561

WALL s

1300x170x910

1300

107.8

4300x3170x2710

910

11.7

220562

WALL m

1300x170x1310

1310

143.1

4300x3170x2710

1310

11.7

220564

Wall Combination M

1300x1470x1320

1310

143.1

4300x4470x3120

1320

15.4

220565

Wall l

1300x320x1720

1720

287.7

4590x3610x3520

1720

14.3

220566

wall xl

1300x320x2540

2540

382.5

5690x4710x4340

2540

22.6

220568

Wall Combination L

1300x1630x2540

2540

382.5

5690x5460x4340

2540

24.7

220590

INFO SIGN

1310x200x1880

2148

25.8

1310x200x3680

LAPPSET PARKOURLØSNINGER

31

32 32

34

m 0m 60

2) (m


GARANTIPERIODER Garantien dækker konstruktionsstyrke, materialer og fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke fejl, der er resultat af forsømmelig installation og vedligeholdelse, normalt slid, samt let falmen af farver.

20 år • ståldele • elementer af højtrykslaminat (HPL)

15 år • aluminiumsdele • glasfiberforstærkede plastikdele

10 år • overfladefinish af ståldele; varmgalvanisering, LappCoat • overfladefinish af aluminiumsdele, anodisering, maling

3 år • gummi og gummibelagte dele samt polyurethan-dele

35

LAPPSET PARKOURLØSNINGER


LAPPSET PARKOURLØSNINGER

36


UNIQA A/S Industriparken 9 4640 Faxe Tlf. 70 21 50 90 Fax. 70 21 50 91 info@uniqa.dk www.uniqa.dk

Lappset parkour uniqa  

UNIQA har de bedste Parkourløsninger

Advertisement