Page 1

Taller sobre violència simbòlica.

Per Roger Revilla del Casal Lambda

La ment humana s’estructura en complicats mecanismes que la fan actuar en base a alguns principis bàsics: tan primaris com la por. La por és una de les manifestacions més pregones del nostre pensament, davant de la por, la ment reacciona i ho fa amb submissió, amb pànic, amb agressivitat, amb estratègies d’engany. La por és una reacció a una situació de perill, de perill après (fonamentat o no).

Davant de les coses inanimades (sense intel·ligència) que ens fan por només podem actuar evitant-les o superant-les. Davant dels éssers animats però podem intentar establir formes conductuals que en modifiquin el comportament.

L’estudi de la comunicació no verbal ens ha dit, per exemple, que el somriure és pràcticament una resta fòssil de la nostra animalitat i que en realitat vol dir “alerta que aquest és el meu territori”. La humanitat ha transformat aquest senyal en un signe de bona voluntat. Podríem dir que l’objectiu del poder, o de les demostracions de poder, és deixar de tenir por. Les formes de superar la por s’expressen en conductes. Les relacions de poder, en el pla social i en l’afectiu i sexual, en la nostra cultura, s’han legitimat tradicionalment per una dominació d’allò que ha estat masculí: com per exemple l’agressivitat, la violència i la força. Aquestes conductes han originat reaccions de por: submissió, engany, pànic, etc.

La dominació té un seguit de mecanismes que funcionen a mode de recordatori de quines són les conductes acceptades i les que no ho són. La violència simbòlica és un d’aquests mecanismes. Un mecanisme que s'exerceix amb les expressions, els gestos, els insults, les desqualificacions però també amb l'assentiment, l'aprovació o l'aplaudiment d'allò que culturalment ens ha estat imposat com a dominant. La masculinitat ha estat un (potser el) factor


determinant de bona part d'aquesta violència simbòlica que en el seu darrer grau s'expressa en violència física.

Les conductes agressives dels joves (també dels nens i dels adults) es regeixen també per aquests codis que ens cal conèixer per trobar els mecanismes que les puguin desarticular. La sexualitat ha estat un dels elements vertebrals de la dominació masculina i un dels grans temes socials de les darreres dècades. Masclisme, racisme, homofòbia i altres conductes reaccionàries són l'expressió de la vigència d'aquests codis tàcits que sovint tots contribuïm a perpetuar.

La publicitat és un bon conreu per a la transmissió d’aquesta violència simbòlica. Tenir un “dia redondo”, pel fet d’haver menjar donuts, vol dir que et trobaràs una noia despampanant, tindràs sort i el clima canviarà al teu pas, en canvi si no te’l menjes et passarà el pitjor del món: que un transvestit et foti una repassada el mateix dia que t’esclafarà un piano caigut del cel.

L’esquema heterosexualitat masculina = cosa bona, es contraposa a

dues

coses que aquesta considera inferiors i/o reprovables que són per un costat:

l’heterosexualitat femenina = domini del mascle

i per un altre:

la varietat d’opció sexual = dolenta

Això és només un anunci que pretén fer gràcia. La llàstima és que ho aconsegueix. L’humor és un dels mecanismes més hàbils per fer veure qui té el poder. Riure’s d’algú és denigrar-lo és subratllar la seva inferioritat. Quan amb la ridiculització no se’n té prou es passa a l’insult i si encara no s’ha aconseguit de reconduir a l’oposant (individual o col·lectiu) a la norma, es passa a la violència.


Algunes de les darreres dades que poden preocupar-nos són en relació a la masculinització de la feminitat. Coses tant aparentment banals com el consum de tabac o d’alcohol entre les joves adolescents ens poden indicar quins són els models conductuals més acceptats (la competència ha estat també tradicionalment un valor associat a la masculinitat). Els codis de violència simbòlica entre els joves solen ser diferents, aparentment, als del món adult però sovint tendeixen a reforçar la integració en el sistema dominant. La igualtat d’oportunitats s’arriba a confondre amb la igualtat de conductes. L’acceptació de la diversitat sexual, d’opció i de pràctica, té tendència també a comparar-se i igualar-se a models dominants masculins.

En aquest sentit les conductes agressives, simbòlicament o física, es presenten per alguns joves com una demostració de descontentament amb el sistema, quan en realitat són formes de pervivència del sistema.

És clar que no es pot lluitar contra la violència simbòlica en general. Parlant en absolut seria una lluita impossible perquè seria contradictòria. Eradicar per exemple l’humor per assegurar la llibertat de pensament i d’acció és clarament antitètic. Cal però ser terriblement vigilant quan les formes de violència simbòlica atempten contra drets fonamentals. És aquest exercici de crítica i de pensament que convé traspassar als ciutadans. El compromís amb la cultura de la pau passa essencialment per revisar totes les formes de violència. La construcció de la pau basada en el diàleg ha d’estar terriblement compromesa en la revisió del llenguatge amb tota la seva extensió simbòlica. Cap ciutadà en pot restar al marge. Aquest breu taller vol apropar els participants a aquesta realitat.

Esquema del taller

El taller que presentem està basat en un petit cop d’ull a algunes falques publicitàries de TV i a alguns diaris a l’altzar. La sessió es planteja com un


intercanvi d’opinió, per al qual no cal tenir cap coneixement teòric prèvi, sobre la presència constant d’imatges, carregades simbòlicament, que fan prevaler el model masculi dominant. Prèvia a aquesta petita anàlisi es farà necessària una breu definició del que entenem per violència simbòlica. L’esquema del taller és: •

La violència simbòlica: tots som agents i actors

Un cop d’ull a la feminitat de la premsa

En un nombre determinat de planes: quantes fotos de dones hi ha? Quantes n’hi ha d’homes? En quines actituds? •

Un cop d’ull als anuncis

La sexualitat La dona La infantesa •

Conclusions

El huerto mixto, una experiencia solidaria con la vida  

Ponencia Roger Revilla 2003 estiu

El huerto mixto, una experiencia solidaria con la vida  

Ponencia Roger Revilla 2003 estiu

Advertisement