#SERIOUS SHOPPING 4

Page 1UM EDITOR

CONTENT

2018

ISSUE :

04

สารบั-

UNION MALL SHOPPING GUIDEBOOK

#SERIOUS SHOPPING.

04

ถ้าไม่ใช้ร่ม จะใช้อะไรกันฝน เรียนท่านผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน ขณะนี้สภาพอากาศภายนอกมีฝนตกหนัก ท่านสามารถ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง แบบสวยๆด้านในศูนย์การค้าได้นะคะ กราบสวัสดีท่านผู้อ่าน Serious Shopping ทุกท่าน มิสฮิปคนดีคนเดิมกลับมาอีกแล้ว ฮิปว่า ปีนี้ฝนดุจังเลยนะคะ ข่าวใหญ่ช่วงนี้ก็ล้วนมาจากเรื่องของน�า้ ทั้งนั้น ไหนจะน้องๆ ทีมหมูป่าที่ต้องไปติดในถ�้า ไหนจะเรือล่มที่ภูเก็ตท�าให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ขอส่งก�าลังใจไปให้ทุกท่านด้วยนะคะ ค�าพูดหนึ่งที่คอยเตือนใจพวกเราอยู่บ่อยๆคือ “อย่าไป ล้อเล่นกับธรรมชาติ” ธรรมชาติท่วี า่ มันก็คอื ความไม่แน่นอน แค่ฝนจะตกลงมาตรงที่เราใช้ชวี ติ อยูห่ รือไม่ ก็ไม่มี ใครหยั่งรูไ้ ด้แล้วววว ยิ่งชีวติ คนกรุงอย่างฮิป ฝนตกลงมาเมื่อไหร่ ชีวติ แทบเปลี่ยน รถก็ตดิ หนึบ บางวั น เลวร้ า ยอย่ า งกั บ ติ ด ถ� ้า ยิง่ วั น ไหนมีน ัด ต้ อ งออกเดทกั บ ผู้ แล้ ว ฝนดั น ตกนะ คุณขาาาาาา.....ทั้งแฉะทั้งเลอะเทอะ สภาพงามหน้ามากทีเดียว ฮิปตั้งใจให้ Serious Shopping เล่มนี้ เป็นเหมือน How To ทีจ่ ะใช้ชีวิตแบบ เกร๋ๆ ได้ ไม่วา่ จะฝนตกหรือตัวเปียกแค่ไหน เราก็สวยเจิดแบบ strongได้ ทั้งหน้าทั้งผม อาหาร การกิน หรือ ไอเท็มอะไรที่ขาดไม่ได้ในหน้าฝน ฮิปก็รวบรวมมาให้หมดแล้วคร่าาา ในส่วนคอลัมน์แฟชั่น เราได้น้องเอร์ลี่ พัชวดี ธรรมสุทธศีล รองแชมป์ Street Fashion Week | Stylist Award 2017 มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเรา น้องเป็นเด็กรุน่ ใหม่ไฟแรง หลังจากร่วมงานกัน ฮิปว่าอนาคตสดใสแน่ๆ แม้คอนเซ็ปต์ครั้งนี้จะเปียกกันทั้งสตู!! ท้ายนี้ขอให้มีความสุขและสนุกปลอดภัยในวันฝนตกนะคะซิส Ladies and gentlemen, we’ve been informed that heavy shower has hit the area, so step inside UMD and make the best out of this boring weather with some serious shopping! Miss Hip is back with the stormy weather we all wish we could shy away from. My heart goes to those who are affected by the natural disasters that have happened in this past month whether it’s the Moo-pa soccer team being trapped in a flooded cave or the tragic boat accidents in Phuket. ‘Never underestimate nature’ because nature is uncertainty. In the meantime, we common folks of Bangkok are trying to get through this tiresome season, keeping our fingers crossed that we won’t have to stuck in the traffic until midnight due to unexpected flood. So to cope with this gloomy weather, this issue of Serious Shopping is basically a simple how-to that will help you stay fabulous on every rainy day. The food, the fashion and all the special items for the season, you name it! This issue also welcomes the talented PADCHAWADEE THAMMASUDTHASIL, the second runner-up of Street Fashion Week | Stylist Award 2017, as the co-contributor of our fashion column, who brings to our fashion shoot some amazing styles that you’re going to love. Have a happy rainy season. Stay fun and safe y’all!

05 FUNCTION TO FASHION, THE ORIGIN OF HUMAN’S WAYS TO STAY DRY

เมื่อฝนมา พร็อพก็มา 06 UMD DEPARTMENT

หน้าฝน

12 FASHION SET

เรนนี่ เดย์ วันฝนเท

16 INTER FOOD STREET FOOD

18 JEANS

จะกี่ฝนก็ อึด ทึก ทน 20 BEAUTY ZONE

21 HAIR STYLE

4 ทรงผมท้าหน้าฝน 22 HIP’S CLUB

ติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดกับเราได้ที่

ที่พักนักช้อป

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT OUR UNION MALL

24 #SERIOUS SHOPPER

PRODUCTION TEAM บรรณาธิการ Miss Hip ผู้ช่วยบรรณาธิการ พรทิพย์ กระจกเหลี่ยม ช่างภาพ ชนะกิจ บุญญาคม นักเขียน ชโลธร นวนทอง ปัทมา ปรีชาวิทย์ ออกแบบ ชนะกิจ บุญญาคม พรทิพย์ กระจกเหลี่ยม ควบคุมงาน/ที่ปรึกษา คำาฉันท์ ศรีสุวรรณ สุรเจต โภคมั่งมี ชลศรัณย์ ไพรศานติ

10 EAT GOOD, STAY FIT THROUGH THE RAINY SEASON 3 ร้าน จานเด็ด ต้านป่วย

เรื่องช้อปเราจริงจัง 26 SEASONS CHANGE

ปลายฝนต้นหนาว 27

ลดเอามันส์ 1,000 กว่าร้าน ตอน อดมื้อไปซื้อของเซลล์!!!


INTERVIEW

ก้าวเข้าหน้าฝนมาได้ครึ่งเดือน ก็พัด พาเอาพายุโหมกระหนำ่า รวมถึง นำ้าท่วมขังถนนหลายสาย แม้เห็นฟ้า ครึ้มฝนตั้งเค้ามาแต่ไกล แต่นักช้อป ของเราก็ไม่หวั่นยังคงเดินช้อปกันที่ ยูเนี่ยน มอลล์ กันไม่ขาดสาย ประเด็น คือถ้าลืมเอาร่มมาจะทำายังไงดี!!!

#SERIOUS SHOPPING.

Shopper #2

กล้องกันน�้า

หมวก

ถ้าฝนตก คงไม่ออกไปลุยฝน หาที่ หลบ แต่ถ้าไอเท็มที่ต้องมีในหน้าฝน ต้องมีกล้องกันนำ้า ไม่ต้องกลัวเปียก

ถ้ามีหมวกต้องใส่หมวก เพราะปรกติเป็นคนพกหมวก ไปไหนมาไหนอยู่แล้ว

Shopper #3

Shopper #4

Shopper #5

กระเป๋าสะพายข้าง ใบให- ่

ถุงพลาสติกใส่ของ

เสื้อที่ซื้อมาในถุง

กระเป๋าเลยค่า ง่ายดี แถมเรายัง สะพายไว้อยู่กับตัวอยู่แล้ว แต่ของใน กระเป๋าก็ต้องเก็บน่ะ ไม่งั้นยกขึ้นมา ของร่วงคงแย่กว่าเดิม

ถ้าต้องลุยฝนแต่ไม่มีของมากันฝน คงใช้ถุงพลาสติก หรือ ถุงก๊อปแก๊ป นี่แหละเอามาคลุมหัว คลาสสิคสุดๆ

ถ้าฝนตกก็ใช้เสื้อยืดที่ เพิ่งซื้อมานั้นแหละ เพราะยังไงก็ต้องซักอยู่ดี

P. 4

Shopper #1

UM POLL

5

ไอเท็ม นักช้อปสาว ชาวยูเนี่ยน ขาดไม่ได้ ในหน้าฝน

29%

27%

21%

13%

10%

หมวก

ทิชชู่เปียก

ร่ม

ไอเท็มง่ายๆ สารพัดประโยชน์ เปียก เลอะตรงไหนก็เช็ดได้ แถมยังฆ่าเชื้อ ได้ไม่ต้องหวั่นเชื้อโรค อ่อนโยนต่อ ผิวด้วยน่ะ

ถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ร่มก็ไม่ใช่ตัว เลือกแรกที่สาวๆ เลือกพกมาเดิน ห้าง อาจเป็นเพราะเวลาเข้าห้างก็ เปียกนำ้าหยดกันเป็นทาง

เครื่องส�าอาง กันน�้า

ผ้าคลุมไหล่

สาวๆ ส่วนมากเลือกหมวก เพราะ จะฝนตกหรือร้อนก็เป็นไอเท็มที่ขาด ไม่ได้ของสาวๆ พกพาไปไหนก็งา่ ยๆ มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกกัน

หน้ า ฝนแบบนี ้ส าวๆ ส่ ว นมาก เปลี่ยนมาใช้เครื่องสำาอางกันนำ้าไม่ งั้นวันไหนโดนฝนหน้าย้อยไม่รู้ตัว

ผ้าคลุมไหล่ ไอเท็มทีส่ าวๆ บาง ส่วนเลือก เวลาฝนตกก็เอามาห่ม ให้อุ่นหรือบังฝนได้แต่เลือกเนื้อผ้า กัน หน่อ ยว่า สีตกรึเปล่า ไม่งั้น มี เละแน่นอน


FASHION

Function to fashion, the origin of human’s ways to stay dry เมื่อฝนมา พร็อพก็มา เอาจริง...อากาศในประเทศไทยสวิงมาก อารมณ์เหมือนผู้หญิง วัยทอง คาดเดาอะไรไม่ได้เลย อย่างช่วงเนี้ยแดดออกอยู่ดีๆ ฝนก็เทลง มาซะงั้น ทำาให้หลายคนต้องพกพาอุปกรณ์ป้องกันตัวจากความ เปียก ชื้นแฉะไว้ตล๊อดๆ แต่…เคยคิดกันเล่นๆ มั้ยว่า อุปกรณ์ป้องกัน ฝนที่เราใช้ๆ กันทุกวันนี้ มันเกิดขึ้นมาตอนไหนหรือมีที่มายังไงนะ!? Thailand weather is as unstable as the mood of a woman going through menopause-simply unpredictable. With all the tools we carry around to protect ourselves from the crazy weather, have you

Umbrella

Raincoat

Hat

เริ่มจาก ร่ม หรือ Umbrella ที่รากศัพท์มาจากค�าว่า Umbra ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่าบังแดด ใช่สิ! ร่มไม่ได้เกิดเพื่อกันฝนนะจ๊ะ แต่เดิมนางเกิดมาเพื่อบังแดด เมือ่ ราว 3,400 ปีก่อน ในดินแดน เมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็นดินแดนทีร่ ้อนระอุทงั้ ปี เหมือนได้ซ้อมตกนรก ถัดมา 1,200 ปีก่อน ชาวอียิปต์ก็เริ่มให้ความส�าคัญกับร่ม โดยใช้ ร่มเป็นตัวแทนของเทพีนัต* (เทพีแห่งท้องฟ้า) เพื่อคุ้มครองผู้ที่อยู่ใต้ ร่มเงา ซึ่งนิยมใช้เฉพาะผู้สงู ศักดิ์และผู้มอี �านาจเท่านัน้ หลังจากนัน้ ชาวกรีกก็ได้รบั วัฒนธรรมจากชาวอียิปต์ และเริ่มพัฒนาให้รม่ สามารถ กั น น�้ า ได้ โดยใช้ น �า้ มั น เป็ น ตั ว เคลื อ บ ซึ ่ง ในยุค แรกเริ ่ม จนถึ ง ศตวรรษที่ 18 ยังคงความนิยมใช้รม่ เฉพาะในกลุม่ ผูห้ ญิง เพราะในยุค นั้นมีความเชื่อว่าผู้ชายที่ใช้ร่มคือ คนที่อ่อนแอ แต่เฮ้ยยยย! เพศไหน ก็เปียกก็ร้อนเป็นไง เป็นหวัดเป็นไข้ขึ้นมาก็อ่อนแอกว่าเปล่า!? และแล้วก็มีคทาชายผูห้ นึ่งนามว่า โจนาส แฮนเวย์ ชายผูด้ อี ังกฤษยอม พลีชีพถูกเย้ยหยัน ด้วยการลุกขึ้นมาพกร่มต่อหน้าประชาชี โดยไม่ สนใจค�าครหาใดใด กระทัง่ เป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป แล้วตั้งแต่นนั้ มา ชายหญิงทั้งหลาย ก็ยืดอกพกร่มอย่างสบายใจ

นวัตกรรมใหม่ๆ มักเกิดจากการตั้งค�าถาม และความรักสบาย ของมนุษย์ทั้งสิ้น เสื้อกันฝนก็เช่นกัน “ท�าไมต้องใช้มือ ถ้าต้องการให้ ตัวแห้ง”จริงๆ แล้วเมื่อ 1900 ปีก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ก็ใช้ ภูมิปัญญาและวัสดุทีม่ ีอยู่ตามธรรมชาติในการปกป้องร่างกายตัวเอง จากความเปียกแฉะอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นหนังแมวน�า้ และปลาวาฬของ ชาวอนุทีอ่ าร์คติก การใช้ยางไม้เคลือบเสื้อผ้าเพื่อกันผ้าเปียกของ ชาวอเมริกาใต้ จากภูมิปัญญาก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเป็นเสื้อกันฝนตัว แรกซึ่งท�าจากยาง โดย ชาร์ล แมคอินทอช นักเคมีชาวสก๊อตแลนด์ ได้ผลิตและจดสิทธิบตั รเป็นครั้งแรก วางขายในปี 1824 แต่กป็ ระสบ ปัญหาทั้งเรื่องยางแข็งเมื่อโดนอากาศหนาวเย็น ละลายเมื่อโดนแดด น�้าเข้าระหว่างรอยเย็บ ไหนจะเรื่องการระบายความร้อนไม่ดีอีก แล้วมันจะเป็นเสื้อกันฝนได้ยังไงงง! ในที่สดุ โธมัส เบอเบอรี่ ก็สามารถ คิดค้นผ้าชนิดใหม่ขึ้นมาแทนที่ จนเป็นทีย่ อมรับและได้รับความไว้ วางใจให้ใช้งานในกองทัพอังกฤษ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ท�าให้เสื้อ กันฝนของเบอเบอรี่กลายเป็นที่นยิ มอย่างแพร่หลาย ขายดีมวากกก… และในยุคสมัยต่อๆ มา เสื้อกันฝนก็ถูกพัฒนาเรื่องความยืดหยุ่น และ การระบายความร้อนให้ดีขึ้นๆ และมีหลากหลายรูปแบบ จนกลาย เป็นแฟชั่นอวดความเก๋กันได้อีกด้วย

สุดท้ายยยยกับไอเท็มส์ ‘หมวก’ นอกจากจะใช้กนั แดดกันฝนแล้ว สมัยก่อนเขายังใช้บอกต�าแหน่งหน้าที่การงานของอาชีพของผูใ้ ส่ดว้ ยนะ เออ!! ในยุคแรก ‘หมวก’ มีรปู ร่างหน้าตาไม่ ‘หมวก’ แบบทุกวันนี้เลย เพราะเป็นแค่การเอาหนังสัตว์มาคลุมหัวเพื่อป้องกันอันตรายเท่านั้น โดยอาณาจักรกรีกโบราณถือเป็นต้นก�าเนิด เรียกว่า Pileus รูปทรงคล้าย ศรีษะมนุษย์ ต่อมาก็มี The Phrygian cap เกิดขึ้น เป็นหมวกที่ ชาวกรีกและโรมันมอบให้กบั ทาส เพื่อเป็นสัญลักษณ์วา่ ทาสนั้นได้เป็น อิสระแล้ว และ The Peatasos เป็นหมวกที่มีปีกใบแรก ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้หน้าตาอาจจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ และในยุคนี้หมวกถูก ออกแบบให้ผชู้ ายใส่เท่านั้น จนกระทั่งในศตวรรษที่ 17 ช่างชาวเมือง มิลาน ประเทศอิตาลี คิดค้นการท�าหมวกผูห้ ญิงแบบง่ายๆ โดยน�าเอา ริบบิ้น เส้นฟางมาประกอบกันเป็นหมวก แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้แห้ง ซึ่งเมื่อผูห้ ญิงเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ก็มกี ารพัฒนาหมวกในรูป ทรงต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงใช้ออกงานสังคมและใช้เล่นกีฬา เมื่อความ หลากหลายของแฟชั่นหมวกได้พัฒนาถึงจุดสูงสุดหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 ก็ยอ่ มต้องมาถึงจุดต�า่ สุด ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูห้ ญิง เริ่มท�างานนอกบ้านมากขึ้น จึงไม่ค่อยมีเวลาสนใจในเรื่องแฟชั่น ความนิยมจึงเริ่มหมดไป แต่…ช่วงปี 1980-1990 เจ้าหญิงไดอาน่า ก็ได้ ท�าให้แฟชั่นการใส่หมวกกลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครั้งจนถึงทุกวันนี้

From the Latin word Umbra, which simply translates ‘shade or shadow’, umbrella was created 3,400 years ago in Mesopotamia, the land of eternal

Raincoat is indeed a result of human’s endless

sun. The upper class Egyptians first use umbrella 1,200

curiosity and search for greater convenience in life.

We all know what hat can do, but not so much

years ago as the representative of Nut goddess (the

Why bother using your hand to hold an umbrella if you

about its origin and what it used to signify. From the

goddess of the sky) to protect them from the sun. The

want to stay dry. Human found ways to protect

Greek who used of animal skins to protect their heads,

Greek then inherits this Egyptian culture and starts

themselves from the changing climates since the

to the Phrygian cap the Greek and Roman created to

developing the umbrella by coating oil on the material

prehistoric time, from animal skins to natural wax that

identify the free slaved, then came The Peatasos, the

to function against the rain. Until 18th Century, umbrellas

plants produce. The first raincoat is made of rubber

first wide-brimmed hat. In this particular time, hats were

were used only among female. For men who were seen

from the idea of Scottish chemist, Charles McIntosh,

worn only by men and it wasn’t until the 17th Century

used an umbrella would be considered as weak. But an

who patented and manufactured it for sale in 1824. But

when a simple female hat was created with ribbon and

Englishman by the name of Jonas Hanway went against

the material of his raincoat had many flaws from water

hay as the materials with dried flowers used for the

the grains and later began carrying an umbrella around

leakage to the inability to resist to heat and cold.

decoration. As women’s social status grows, hats have

London’s streets despite all the public shaming. After

Thomas Burberry later invented a new type of fabric,

been developed to have different styles and designs

that, umbrellas have eventually been used by people

which was entrusted by the British Army to be used as

and worn for social gatherings to sports events. After

of all ages.

part of an army officer’s uniform during the Second

its peak in the Post-World War 1 period, the popularity

World War. Then the rest is history as raincoat goes

of hats dropped after the Second World War ended

mainstream with new materials being develop to have

with women started to have careers outside of their

greater flexibility and heat ventilation not to mention

homes, causing their interest in the fashion to wear off.

the aspect of the designs that turns this piece of

Princess Diana’s classic sense of fashion brought hats

outerwear into a fashion item.

back to the public’s interest in the 80s and the accessory has become a part of people’s everyday wear until today.

ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นที่มาของอุปกรณ์กันแดดกันฝนที่กลายเป็นแฟชั่นเก๋ๆ ท่ามกลางอากาศวิปริตในบ้านเมืองเรา ซึ่งการจะใช้อุปกรณ์ทั้ง 3 อย่าง ในวันเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะ แต่มันจะ เจ็บใจตรงที่ว่า วันไหนพกร่ม พกเสื้อ พกหมวกมา ฝนดันไม่ตกซะงั้น แต่พอวันไหนลืมนะ หืมมมมมม…ครึ้มมาแต่ไกลเลยยย! เอาเป็นว่าหน้าฝนหรือหน้าไหนๆ ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ So there you have it, a brief history of your rainy season essentials. Stay dry and healthy everyone!

P. 5

ever wonder about their origins?


P. 6

UMD DEPARTMENT 1

2


UMD DEPARTMENT

3

LIST ITEM 1

Early Morning เสื้อยืดคอกลม ลายพิมพ์ดอกไม้ ราคา 390 บาท เสื้อยืดคอกลม ลายตารางหมากรุก ราคา 390 บาท เสื้อยืดคอกลม ลายขวาง ราคา 390 บาท

2

Highest Jump

อยากมีราน

แตไมมีเวลามาขาย

ลงทุนนอย

ฝากเรามั้ย!

เสื้อยืดคอกลมสีขาว ราคา 590 บาท เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น - แขนกุด ลายขวางสีพาสเทล ราคาตัวละ 590 บาท เสื้อยืดคอกลม ลายขวางด�า-สีพาสเทล ราคา 690 บาท กางเกงสีด�า + ลายตารางสีแดง ราคาตัวละ 790 บาท

3

illfac Bangkok 4

เสื้อเชิ้ต ราคา 1,290 บาท เสื้อแจ็คเก็จ ราคา 990 บาท กางเกง ราคา 890 บาท

4

Domestic BKK เสื้อยืดคอกลม ราคา 690 บาท

ÍѾഷà·Ã¹´ ãËÁ‹


UMD INTERVIEW

UMD DEPARTMENT

UMD D E PA R T MEN T

คัดที่ใช่ ใส่แล้วเป็นคุณ เราคัดสรรสินค้าดูดีมีสไตล์ มาไว้ให้คุณที่ UNION MALL ชั้น G เพราะยูเนี่ยน มอลล์ เชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่แตกต่าง มีสินค้าดีๆ หรือ มีแบรนด์เป็นของตัวเอง แต่ไม่มีทุน ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีเวลา และไม่มีคนช่วยขาย เราจึงถือกำาเนิด UMD DEPARTMENT เพื่อสร้างสรรค์มิติใหม่แห่งการฝากขาย ที่จะช่วยผลักดันให้สินค้า ดีๆ ของคุณเป็นที่รู้จักและเติบโตไปพร้อมกับเรา

Embracing diversity and individuality, UNION MALL offers opportunity for those with interesting ideas and great products, but not enough money or time to run their own stores with UMD DEPARTMENT, the new dimension of consignment shop. With a team of experts, UMD help its merchants with stock management, product display and promotional campaigns to bring quality products to the customers.

1

Domestic BKK K.BOSS

Brand CO-Owner

Contact

P. 8

Facebook : Domestic. - Streetwear Fashion Line : @pernnpernn

ที่มาของแบรนด์ “Domestic BKK” ? “ ชื่อ ‘Domestic BKK’ เพราะเราผลิตในประเทศ ขายในประเทศ แต่ตอนนี้ก็ ก�าลังพยายามส่งขายต่างประเทศ จุดเริม่ ต้นของแบรนด์เกิดจากความชอบของเราที่ ชอบเสื้อผ้าสไตล์สตรีท แต่เสื้อผ้าที่มีวางขายอยู่ รูปแบบค่อนข้างดู..เยอะ…ไปส�าหรับ เรา ท�าให้ใส่ได้ในบางโอกาส เราเลยคิดทีจ่ ะท�าเอง ออกแบบเอง โดยตั้งใจให้เป็น Unisex Street Wear สามารถใส่ทั้งแบบ Causal หรือจะเป็นแนวสตรีทก็ได้ ท�าออก มาให้กลางๆ ไม่มากไม่น้อยเกินไป ตอนนี้สินค้าของเราจะมีทั้งเสื้อ หมวก และก�าลัง จะเปิดตัวกางเกงยีนส์ เราก็มีชอ่ งทางขาย ทั้งออนไลน์ ตามอีเว้นท์บางงาน และส�าหรับ ที่ UMD ก็เพิ่งวางเสื้อยืดคอลเลคชั่นใหม่ให้ได้เลือกช้อปกันเลย” ผลตอบรับจากการวางขายที่ UMD? “กระแสตอบรั บ ที ่ไ ด้ จ ากการฝากขายที ่ UMD ค่ อ นข้ า งดี ม ากเลยนะ อย่างคอลเลคชั่นล่าสุดเราเป็น สีส้มกับสีเขียว ซึ่งเป็นสีแฟชั่นจ๋าที่จะหาแหล่งช้อปที่มี นักช้อปซื้อค่อนข้างยาก แต่ที่ UMD กลับมีลูกค้าชอบหลายคน ท�าให้รู้สึกว่า UMD เป็นตลาดที่รองรับสินค้าดีไซน์ของเราได้ดเี ลย แล้วหลังๆ มานี้รสู้ ึกเลยว่า UMD พัฒนา ไปมาก จากที่เห็นแคมเปญต่างๆ ที่จดั ขึ้นมาเรื่อยๆ ก็มองว่าเป็นแหล่งของชาวสตรีทอีก ที่หนึ่งที่น่าจับตามอง” “Domestic BKK” ? “Our brand originates from the love for street fashion. We approach street fashion with minimality and interpret it as a Unisex Street Wear. Our brand is casual but still has the element of street fashion. We’ve created clothing and hat collections and we’re about the launch our jeans line. So far, we operate through online and pop-up store, and recently released our new t-shirt collection at UMD.” Consignment with UMD “The feedback has been great, especially with our latest collection. I think UMD is a great market for our design and it has developed so much from all the campaigns it has come up with. It’s an up-and -coming hub of Bangkok’s street fashion scene.”

2

illfac K.ICE

Brand Owner

Contact Tel : 093-825-5590 Facebook : Illfacbangkok Line : @illfacbangkok

ที่มาของแบรนด์ “Illfac” ? “เราขายสไตล์ที่สวนกระแสทุกอย่าง เหมือนค�าว่า Ill หมายความว่า ป่วย, ไม่ดี แต่จริงๆ แล้วภาษาแสลงหมายถึง “เจ๋ง / โดน / เด็ด” เพราะเราต้องการให้แฟชั่น เป็นเรื่องเท่าเทียม ผู้หญิง ผู้ชาย คนอ้วน คนผอมใส่ด้วยกันได้หมด เริ่มจากที่ตัวเอง เป็นคนชอบใส่อะไรทีโ่ คร่งๆ เสื้อตัวใหญ่ๆ เราเลยออกแบบให้เสื้อผ้าของเราเป็น โอเวอร์ไซส์ไปเลย ไม่มีการมาแบ่งว่าผู้ชายต้องตัวใหญ่ ผู้หญิงต้องใส่ตัวเล็ก คือมี ไซส์เดียว ส่วนเราก็จะดูเทรนด์บา้ งว่า ช่วงนี้อะไรก�าลังจะมา แต่สไตล์กอ็ อกเป็น มึนๆ งงๆ เหมือนชื่อแบรนด์ ‘Illfac’ ของเรานั่นล่ะ” ประสบการณ์ฝากขายกับ UMD เป็นยังไง? “เราอยู่กับ UMD มา 2-3 ปีแล้ว จากตอนแรกเคยท�าแบรนด์ชุดว่ายน�้ากับเพื่อน มาฝากขายที่ UMD ก็เห็นว่ากระแสตอบรับดี พอแยกออกมาท�าของตัวองเป็น Illfac ก็มาฝากที่ UMD อีก ข้อดีของ UMD คือตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งขายทั้ง 30 วัน ไม่มี วันหยุด แถมยูเนี่ยน มอลล์ ยังเป็นศูนย์การค้าฯ ที่ต่างชาติเลือกเข้ามาเดินเยอะ แล้ว แบรนด์ของเราค่อนข้างตอบโจทย์ต่างชาติมากกว่าคนไทย อีกอย่างคือ ทีน่ ี่ไม่ได้เก็บ ค่าเช่ารายเดือนใช้เป็นหักเปอร์เซ็นต์เอาตามที่ขายได้ ซึ่งมันดี” “Illfac” ? “We’re the brand that goes against the trends. We want fashion to be about equality, something everyone can have fun with, like our oversized t-shirts that anybody can wear.” Your experience with UMD “We’ve been with UMD for a couple of years now. What we love about UMD is the location and the fact that it opens everyday, not to mention the international clientele, which is the main buyers of our brand. We also like how the consignment is not like a monthly rent but the percentage of the value of the products that we sell.”


UMD DEPARTMENT

3

Hightest Jump K.NUT

Brand Owner

Contact

MD

ที่มาของแบรนด์ “Highest jump” ? ชื่อ “Highest jump” มาจากการที่เราพยายามจะกระโดดให้สูงที่สุดและก้าว กระโดดให้ไกล เราเริ่มต้นท�าแบรนด์นี้ขึ้นมาจากความชอบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียน จบแฟชั่นดีไซน์มาโดยตรงแต่ก็เรารักในสิง่ ทีพ่ วกเราท�า พยายามท�ามันออกมาให้ ดีที่สุด รู้สึกสนุกและมีความสุขทุกครั้งที่ได้สร้างสรรค์คอลเลคชั่นใหม่ๆ ออกมาให้ ทุกคนได้เห็น ซึ่งแต่ละคอลเลคชั่นของ “Highest jump” มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีความเท่ แต่แฝงไปด้วยความน่ารัก มีการซ่อนดีเทลไว้ในทุกรุ่นเพื่อ เป็นกิมมิก นอกจากนี้เสื้อผ้าของเราไม่วา่ จะเป็นเสื้อ กางเกง ยังสามารถน�ามาแมทช์ ได้หลากหลายลุค และมีราคาไม่สูงมาก ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ คิดยังไงกับ UMD ? UMD คอยดูแล ใส่ใจ และให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดเรียงเสื้อผ้าและเรื่อง ต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เรามาฝากขายที่น่ี UMD เปิดโอกาส ให้เราได้แสดงความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของ Highest jump ออกมาได้อย่าง เต็มทีแ่ ละตรงตามความต้องการ ท�าให้แบรนด์ของเราได้รับการตอบรับที่ UMD ค่อนข้างดีเลยทีเดียว และพวกเราก็หวังว่าเสื้อผ้าของเราจะถูกใจสาวๆ ขาช้อปกัน นะคะ “Highest jump” ? “We start this brand from our love for fashion. It’s always fun and happy to work on new collections and to see people actually wear our clothes. What we want to create for our clothes is something cool with cute, sweet element, interesting details and gimmicks. It’s the kind of clothes that you can enjoy some mixing and matching for your everyday look and the price is totally reasonable.” What do you think about UMD? “UMD is a wonderful host. They take care of the product display for us throughout the time we’ve brought our brand here and they totally embrace our brand identity, and our clothes have been doing really well with the UMD’s shoppers.”

4

Early Morning K.EARTH

Brand Owner

Contact Tel : 080-060-0668 Instagram : Ulzzangshop Line: @earth8points

P. 9

Tel : 0993525500 Facebook : Highestjump Instagram : highestjump

ที่มาของแบรนด์ “Early morning” ? เพราะว่าแฟนชื่อ “เช้าตรู่” เลยเอามาเป็นชื่อแบรนด์ แถมร้านของเรายังมี เสื้อยืดสบายๆ ทีส่ ามารถเลือกหยิบมาใส่ได้ตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ น�ามาตั้งเป็นชื่อร้านด้วย ในส่วนสินค้าที่นา� มาฝากขายที่น่กี จ็ ะมีเสื้อยืด Oversized ที่ก�าลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเราผลิตเองครับแล้วก็มีกระเป๋า หนังน�าเข้าด้วย UMD ดีอย่างไร ? เนื่องจากการผลิตสินค้าต่อครั้งนั้นมีจา� นวนที่เยอะมาก เราจ�าเป็นต้องกระจาย สินค้าไปในหลายช่องทาง ซึ่ง UMD เป็นอีกหนึ่งช่องทางในกระจายสินค้าได้ดมี ากๆ เลยครับ นอกจากนี้ยังใช้เงินลงทุนน้อยและขั้นตอนการน�าสินค้าไปฝากขายก็ไม่ยุ่ง ยาก เพราะทาง UMD มีคนคอยดูแลเรื่อง Stock สินค้า การจัดโชว์สินค้า รวมถึง ช่วยผลักดันการขาย ช่วยโปรโมทให้เราทุกอย่าง ถึงแม้เราจะไม่คอ่ ยมีเวลาก็สามารถ ขายของได้ จึงท�าให้ผมพึงพอใจมากครับ “Early morning” ? “We want products, like our t-shirts to be something people want to wear when they pick out their clothes in the morning. Our oversized t-shirts have been very popular among young clientele and we also sell imported leather bags.” What’s good about UMD? “With the fairly large stock that we’re holding, UMD is a great market for our product distribution. It doesn’t require a large investment and the process is very easy because UMD has a team who supervises the stock, product display, promotional campaigns, everything. I’m super happy with UMD.”


RESTAURANTS

ความสดชื่นของสายฝน บางครั้งก็มาพร้อมกับโรคภัย ไข้เจ็บได้นะจ๊ะ ดังนั้นเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง ให้แข็งแรงอยู่เสมอ วันนี้เรามีหนึ่งในวิธีรักษาสุขภาพที่แสน ง่าย…ให้กับเหล่าหนุ่มสาวนักช้อปได้น�าไปลองใช้กัน เริ่มต้น แค่เดินทางมาที่ ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ไม่ว่าจะด้วย รถบริการสาธารณะ (รถเมล์ mrt แท็กซี่ หรือรถยนต์ ส่วนตัว) จากนั้น ก่อนลงมือลงเท้าเดินช้อปปิ้งเพื่อเสริม สร้างสุขภาพจิตที่ดี เราก็ต้องเติมความแข็งแรงกันก่อน ด้วยการ ‘กิน’ แล้วก็กิน กิน กินอาหารเพื่อสุขภาพกับ 3 ร้านเด็ดที่อยากแนะน�าดังต่อไปนี้ Eat Good, Stay fit through the rainy season Brought along the freshness of the rain is the cold and unpleasant illness. So stay healthy for the season by eating right with a little of shopping cardio at Union Mall. Here are the three restaurants with some great and healthy food for our happy shoppers.

Mee Ja Kin

อร่อย...สารพัดประโยชน์ กับ ‘ร้านมีจะกิน’

P. 10

เดิ น ตามกลิ ่น หอมๆ ของเครื ่อ งพริ ก แกงไปที ่ ‘ร้าน มีจะกิน’ บุฟเฟต์ขนมจีน ที่มีสารพัดน�้ายาให้เลือก มากถึง 8 อย่าง ที่นี่เขาเลือกใช้วัตถุดิบคัดเฉพาะคุณภาพ ดี เพื่อรังสรรค์น�้ายารสชาติอร่อยเริศ ไม่ว่าจะเป็นแกง เขียวหวานไก่ น�้าพริก ซาวน�้า น�า้ ยากะทิ น�้าเงีย้ ว น�า้ ยาป่า ไตปลา และน�า้ ยาใต้ รับประทานคูก่ บั ขนมจีนนุม่ ๆ ที่สา� คัญ เสิร์ฟพร้อมสารพัดผักให้เลือกกินได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะ เป็ น ผั ก ชี ล าวทีช่ ่ ว ยเสริ ม สร้ า งภู มิ ต ้ า นทานโรคให้ กั บ ร่างกาย ใบแมงลักช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและมี ฤทธิ ์ช ่ ว ยยับ ยัง้ เชื ้อ ราและเชื ้อ แบคทีเ รี ย บางชนิ ด ได้ ถั่วฝักยาวมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน การเกิดโรคหวัด แตงกวาช่วยรักษาสมดุลต่างๆ ในร่างกาย

รักษาระดับน�้าตาลในเลือด ระดับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสุขภาพดี กะหล�า่ ปลีดิบ มีวติ ามินสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันโรคให้แข็งแรง ป้องกันหวัด ไฮไลท์ส�าคัญ คือ ‘น�้ายาป่า’ ของที่นี่ยังประกอบไปด้วยสมุนไพรแบบครบเครื่อง รับรองว่า เป็นทีถ่ ูกใจของนักช้อปสายรักสุขภาพแน่นอน แต่ๆ ๆ ถ้ามากับเพื่อนทีไ่ ม่ ถนัดขนมจีน ที่น่เี ขาก็มีบริการอาหารตามสั่งเหมือนกันนะ ที่เด็ดๆ เลยแนะน�า เป็น ข้าวผัดน�้าพริกลงเรือ ย�าขนมจีนทะเล หรือจะเมนูกะเพรา อาหารแห่ง ชาติของคนไทยก็เข้มข้นได้ใจทุกเมนูเลย เรียกว่า อร่อย…สารพัดประโยชน์ เลยทีเดียว Follow the aromatic scent of specially made Thai curry to Mee Ja Kin, a buffet place that brings amazing choices of curry, eat with rice vermicelli and plenty of fresh vegetables. That give you many benefits. Mang Luck leaves that help get rid of the gas in your tummy, and certain types of fungi and bacteria, long beans with incredible amount of vitamin C, cucumber that keeps your body in good balance and so on including one of the house’s specialties, the forest curry made of various kinds of herbs. In addition to curry, Mee Ja Kin also houses other yummy menus, so stop by and give it a try.

C O N TA C T

Tel : 02-939-2877 Open : 10:30 - 21:00

meejakinofficial


Ruai Zabb

C O N TA C T

เผ็ดร้อน…อุ่นท้องกับ ‘ร้าน รวยแซ่บ’ ก๋วยเตี๋ยวต้มย�าไข่หวาน

Tel : 094-456-6365 Open : 10:30 - 21:00

อากาศเย็นชื้นๆ แบบนี้ พาลเอาอยากหาร้านให้ซุกตัว กินอะไรอุ่นๆ เสียหน่อย สมองท�างาน อย่างรวดเร็วพาตัวไปที่ ‘ร้าน รวยแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวต้มย�าไข่หวาน’ โดยทันใด เพราะร้านนี้เขามีเมนู ก๋วยเตี๋ยวต้มย�าให้เลือกเยอะมากกก..ก…ก ล้านตัว บอกเลยว่าแค่เดินผ่านหน้าร้านก็ได้กลิ่นซุปหอมๆ ที่ท�าเอาน�า้ ลายยายไหลย้อยเลยล่ะ ส่วนเมนูแนะน�าของทีน่ กี่ ็หนีไม่พ้น บะหมีต่ ้มย�าไข่หวาน ทีม่ า พร้อมเนือ้ ปลาลวกเด้งๆ ก�าลังดี กับเส้นทีน่ ุ่มเหนียว ได้กินกับไข่ต้มยางมะตูม พร้อมซดน�้า ต้มย�าเผ็ชร้อนไปด้วย อู้หูว! อร่อยเหาะ แต่ส�าหรับนักช้อปสายสุขภาพ เราขอแนะน�าเมนู ก๋วยเตี๋ยว ต้มย�าชุดผักรวม+ไข่หวาน ที่รับรองว่าจะได้ทั้งวิตามินและเกลือแร่จากผักนานาชนิด หรือใครที่ชอบ รับประทานเห็ดก็นเี่ ลย!! ต้มย�าชุดเห็ดรวม+ไข่หวาน เห็ดนัน้ ถือเป็นอาหารทีป่ ราศจากไขมันและมี โปรตีนสูง มีปริมาณน�้าตาลและเกลือค่อนข้างต�่า นอกจากนี้ยังมีพฤกษเคมีที่ชื่อว่า ‘โพลีแซคคาไรด์’ ซึ่งจะช่วยกระตุน้ การท�างานของระบบภูมิคมุ้ กันร่างกาย ช่วยเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของเซลล์ คุ้มกันตามธรรมชาติ เพื่อท�าหน้าที่ท�าลายเซลล์แปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย รวมถึงพวกไวรัสและ แบคทีเรียอื่นๆ ด้วยนะจ๊ะ ปิดท้ายด้วยเมนูส�าหรับคนไม่กินเผ็ด ที่นี่ยังมีเมนูขึ้นชื่ออื่นๆ อาทิ ผัดไทย ไข่เยี่ยวม้า ที่ผัดเส้นจันทน์ได้เหนียวนุม่ มีน้า� ขลุกขลิกกับไข่เยี่ยวม้าได้อย่างลงตัว เป็นยังไงล่ะ…มาร้าน เดียวได้ครบทุกเมนูเส้น ที่คุณประโยชน์เน้นๆ เลยนะ

ร้านรวยแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำาไข่หวาน ยูเนี่ยนมอลล์

Hiding from the rain and fill your stomach with something delicious and warm. Ruai Zabb’s amazing variety of tom yam noodles served with Medium-boiled egg. Choose your favorite kind of noodles to go with the soup, freshly cooked fish, and vegetables all seasoned to take your taste buds to heaven. It’s a meal of all the nutrients you want. The mixed mushroom tom yam soup is also the perfect choice for health lovers with some vitamins from the veggies and protein from boiled egg, not to mention carb-free! We all know mushroom is the super food filled with minerals, vitamins. It’s low in sugar and sodium but contains Polysaccharides that strengthens the immune system. If you’re not a fan of spicy dishes, they have some great preserved egg Pad Thai

P. 11

for you to try. And it’s good, we guarantee.

Chor Chang

อร่อยค�าโตบวกคอมโบสุขภาพดีกับ ‘ร้าน ช.ช้าง !!’

C O N TA C T

กินเยอะไป ก็กลัวจะอ้วนใช่ม้ัยล่ะ งั้นลองมาแบ่งกันกินกับเมนูอร่อยชามโต ของ ‘ร้าน ช.ช้าง’ ร้านที่เสิรฟ์ อาหารจานยักษ์ ให้สามารถรับประทานได้ถงึ 2 คน ส่วนเมนูสขุ ภาพที่ควรสั่งมาทานคูก่ นั ส�าหรับหน้าฝนนี้คอื แกงจืดเต้าหูห้ มูสบั เมนูท่ที า� ให้คดิ ถึงบ้าน คิดถึงอาหารฝีมอื แม่ข้นึ มาเลยใช่ม้ยั ล่ะ เมนูเรียบง่ายแบบนี้ แต่มาพร้อมคุณค่าทางอาหารมากมาย โดยเฉพาะจากเต้าหูไ้ ข่!! แล้วรูห้ รือไม่…ว่า เต้าหูไ้ ข่นน้ั อุดมไปด้วยโปรตีน โดยเฉพาะโปรตีนเลซิธนิ ที่มีผลในการลดไขมัน ลดความเครียด ส่งเสริม ระบบประสาทที่ชว่ ยให้ความจ�าดี บรรเทาอาการเมื่อยล้า และฟืน้ ฟูกา� ลังของร่างกายได้ดอี กี ด้วย เมนู สารพัดประโยชน์ถดั มาที่อยากแนะน�าคือ ข้าวคลุกน�้าพริกกะปิ-ปลาทู เสิรฟ์ พร้อมผักนานาชนิดที่มที ้งั วิตามินและเกลือแร่ ช่วยต้านอนุมลู อิสระและเสริมสร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ร่างกาย และพระเอกของ จานก็ตอ้ งเป็น ‘ปลาทู’ นั่นเอง ปลาทูถอื เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอด ทั้งยังเป็นโปรตีนที่ยอ่ ยง่ายช่วยให้ ร่างกายน�าไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส และอุดมด้วยโอเมกา 3 และ 6 ช่วย ในการท�างานของระบบประสาทและสมอง ลดคอเลสเตอรอล และลดความเสี่ยงทั้งโรคหัวใจและ หลอดเลือดได้ดว้ ย นอกจากนี้ ยังมีเมนูอ่นื ๆ ให้เลือกมากมาย อาทิ ข้าวผัดต้มย�ากุง้ ข้าวกะเพราเป็ดย่าง เป็นต้น แวะไปลองลิ้มกันดูนะจ๊ะ รับรองว่า อิ่มคุม้ แข็งแรง พร้อมช้อปกันต่อแน่นอน… Share the super sized and incredibly delicious dishes at Chor Chang with your shopping buddy whether it’s egg tofu and minced pork soup that will warm

Tel : 061-043-5262 Open : 10:30 - 21:00

ช.ช้าง at ยูเนี่ยนมอลล์

up you tummy and nourish your health with some proteins and vitamins.Lecithin from egg tofu can help reduce fat, stress and strengthen your nervous system and memories, relieve the tiredness of your muscles and body. Or go with the Thai household’s favorite dish like Fried mackerel with shrimp paste sauce served

หลังจาก เติมพลกำาลังกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว หนุ่มๆ สาวๆ อย่างเราก็อย่าลืมออก กำาลังกายเพื่อสุขภาพกันบ้าง ไม่ต้องยุ่งยาก และไม่ต้องไปไหนไกลเลย แค่เดินยืดเส้นยืด สาย เดินย่อยพุง ด้วยการเดินช้อปปิ้งกันสักเล็กน้อย นอกจากได้สุขภาพร่างกายที่ดีแล้ว ถ้าได้ของถูกใจติดไม้ติดมือไปด้วย ก็ทำาให้สารแห่งความสุขอย่างเอ็นโดฟินหลั่งออกมาได้ เหมือนกันนะจ๊ะ After treating yourself with a nice meal, don’t forget to exercise folks! And you all know shopping is the best form of cardio. You get to burn some calories and bring home something nice, it’s the ultimate boost of endorphin!

with a great portion of vegetables. You all know that mackerel is rich with protein, Omega 3 and 6 that is good for your brain and heart. Or try others, equally delicious dishes Chor Chang has for you whether it’s tom yam kung fried rice, or spicy stir-fried roasted duck with basil on rice.


FA S H I O N

ITEM LIST

เสื้อเชิ้ตลายเขียว BILLION DOLLAR Floor 03 Booth No. 3L-73 กระเป๋าคาดเอวสีขาว NEEN Floor 02 Booth No. 2J-08 เสื้อคอเต่าสีดำา FARRIM Floor 01 Booth No. AC-09

PHOTOGRAPHER : PICHAI KANKAEW ASSISTANT PHOTOGRAPHER : SOMCHAI MAHAVEERARAT STYLIST : PADCHAWADEE THAMMASUDTHASIL

#SERIOUS SHOPPING.

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

MEET ALL ITEMS AT UNION MALL


ITEM LIST

กางเกงสีเขียว NONTOUCH Floor 03 Booth No. 3L-12 แว่น Bank Bank Floor 02 Booth No. 2J-18,19

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

MEET ALL ITEMS AT UNION MALL


ITEM LIST

รองเท้าส้นสูงใส GIANT Floor 02 Booth No. 2D-17 กางเกงขายาว MISS MADEMOISELLE Floor 03 Booth No. 3C-19 กระเป๋าหนังสีดำา VINTAGE ME Floor B Booth No. BB-18, BC-22-24, BC-10-12 สร้อยโซ่ เฉิ่ม

Floor 03 Booth No. 3L-34

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

MEET ALL ITEMS AT UNION MALL


ITEM LIST

เสื้อสีขาว Oversize

The Urban Play Floor 03 Booth No. 3D-08

สินค้าทุกชิ้นมาจากยูเนี่ยน มอลล์

MEET ALL ITEMS AT UNION MALL


4 th

FLOOR

AUNTIEANNE’S

1 st

FLOOR

MR. BUN

4 th

FLOOR

CAFE’S AMAZON 1 st

FLOOR

KYO ROLL EN 4 th

FLOOR

SWENSEN’S 1 st

FLOOR

MR.SHAKE 3 rd

FLOOR

DAIRY QUEEN

F O O D FA S H I O N S E T

INTER FOOD


2 nd

FLOOR

EGG E EGG EGG

G

FLOOR

MANEE MENOM 3 rd

FLOOR

ARELOMDEE

4 th

FLOOR

MEEJAKIN

2 nd

FLOOR

FRESHY CREPE

4 th

FLOOR

KIN-TIEW-KAN

G

FLOOR

DUCA’TIM

STREET FOOD


JEANS UNION MALL

VINTAGE ZONE

#SERIOUS SHOPPING.

จะกี่ฝนก็ อึด ทึก ทน

โอ๊ย! หน้าฝนเฉอะแฉะแบบนี้ จะใส่เสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีก ต้องคอยคำานึงและระแวด ระวังสารพัด ทั้งโป๊ เปียก เปรอะ เหนอะหนะ ไหน…ใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างยกมือขึ้น!? วันนี้ เราขอนำาเสนอแฟชั่นไอเท็มส์อมตะที่มีความถึกทนต่อสภาพอากาศสารพัด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก หนาวเหน็บถึงขั้วโลกก็บ่ยั่น ซึ่งเราเชื่อว่า หนุ่มๆ สาวๆ ทู๊กคนต้องมีประดับบารมีในตู้ อย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอน แท่น แทน แท๊น….นั่นก็คือ ยีนส์ นั่นเอง นาจา…… Choosing the right clothes to wear for the rainy season can be tricky because considering a great chance you’ll be coming across the rain, the mud and the humidity once you step out of the house. But if there is only one piece of clothing can get you through this tiresome weather, it would be jeans.

ท�าไม “ยีนส์“ ถึงอึด ถึก ทน? P. 18

“ยีนส์” ท�ามาจากเส้นใยคอตตอน หรือ ฝ้าย ที่เรารู้จักกัน อย่างที่บางคนเรียกกันว่า ผ้ายีนส์ ที่แท้ทรูแล้วคือ ผ้าฝ้ายหยาบ ทีน่ �ามาย้อมสีแล้วนัน่ เอง ซึ่งผ้าชนิดนีม้ ีความทนทานมากเป็นพิเศษ สามารถรับต่อสภาพแห้งหรือเปียกได้ดี จุดเริ่มต้นของ ยีนส์ จึงไม่ได้เป็นการออกแบบมาให้เป็นแฟชั่น หรื อ ใส่ เ พื ่อ ความสวยงามตั ้ง แต่ แ รก เป็ น การผลิต มาเพื ่อ เหมาะกั บ การใส่ ท า� งานในเหมือ ง แต่แล้วกลับได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นและคนทัว่ ไป จนเกิดแบรนด์ตา่ งๆ ที่มีชื่อเสียงมากมายอย่าง ลีวายส์ แรงเลอร์ เป็นต้น นับจากนัน้ ก็บังเกิดยีนส์หลากหลายรูปแบบรูปทรงทีผ่ ู้คนทัว่ โลกนิยมกัน จนถึงทุกวันนี้ The dyed cotton fabric that we all know as jeans comes with extra toughness and durability. First used as miners’ work wear, jeans gains its fashion status when it becomes an everyday clothing item for people around the world with Levi’s and Wrangler are among the classic pioneering brands.

HOW TO

ท�าความสะอาดยีนส์ตัวเก่งอย่างไรให้อยู่กับเราไปนานแสนนาน

ยีนส์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องซักบ่อยถ้า ไม่เจอเรื่องสกปรกแบบหนักหนา จริงๆ ยิ่งหน้าฝนแบบนี้ยังไง๊ยังไงก็ คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเปียก หรือเลอะได้ สุดท้ายก็จ�าเป็นต้อง ท�าความสะอาดบ้างไรบ้าง แล้ววิธี ไหนล่ะที่จะไม่ท�าให้ยีนส์ตัวเก่งของ เราซีดจางเสียหายเสียทรง... While we all know that a pair of jeans doesn’t really need that much cleaning unless it was very dirty, there are a couple of ways to properly wash and extend the life of your favorite pair of jeans.

ซักด้วยมือ

กลับด้านก่อนซัก

ถ้าคุณรักเขา คุณก็ต้องทุ่มเทเพื่อ เขา การนำายีนส์ใส่เครื่องซักผ้ามี เปอร์เซ็นต์ในการเสียทรงสูงมากกกก… ดังนั้น การค่อย ๆ ซักด้วยมืออย่าง ทะนุถนอมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หรือถ้าต้องซักเครื่องจริงๆ ก็ให้เลือก โปรแกรมที่ถนอมผ้ามากที่สุด

เพื่อป้องกันการเกิดรอยและความเสีย หายของผ้าด้านนอกในระหว่างซัก

Hand wash is definitely the best and most delicate way to preserve the form and fabric of jeans.

If using a washing machine, turning the jeans inside out before laundering can prevent the fabric from being damaged.

ใช้น�้ายาซักผ้าที่มี ความอ่อนโยน อาจจะใช้นำ้ายาซักผ้าเด็กหรือผง ซักฟอกปกติก็พอได้ หรืออาจจะแค่ แช่นำ้าสะอาด เพื่อล้างเศษสิ่งสกปรก เล็ก ๆ ในกรณีที่แค่เปียกเฉย ๆ ไม่ ได้เลอะ Using detergent with a more delicate formula would be ideal but if it wasn’t that dirty, soaking the jeans in water is a good-enough way to clean.

ไม่ควรตากแดด เพราะจะทำาให้สีของยีนส์ซีด ตากใน ที่อากาศถ่ายเทมีลมพัด หรือถ้ากลัว อับชื้นต้องการตากแดด ก็ให้กลับด้าน ก่อน แล้วพอแห้งก็เก็บเข้าร่มทันทีไม่ ควรตากทิ้งไว้นาน ๆ Let it dry under a nicely ventilated shade not in the sun if you don’t want to damage its color. But if you want some natural sterilization from the sun ray, turn the jeans inside out and take it down as soon as it dries.

CREDIT : WWW.LEVI.COM , WWW.CHATELAINE.COM, WWW.BINEFITSTORAGE.COM


หลายๆ คน ไม่เคยซักกางเกงยีนส์เลยตั้งแต่วันแรกทีซ่ ื้อมา โดยเฉพาะหนุ่มๆ ที่มักจะอินกับความเก่า ความขลัง และความสวย ของยีนส์ทไี่ ม่เคยผ่านการซัก ส่วนใหญ่จะเป็นยีนส์ทที่ �าจากผ้าดิบ เนื่องจากความหยาบและความแข็งของผ้าทีไ่ ม่ผ่านการฟอกหรือ กระบวนการทางเคมีอื่นๆ จะท�าให้เกิดริ้วและลายสวยๆ เฉพาะตัว ขึ้นในระหว่างการสวมใส่ ท�าให้มีความพิเศษ เหมือนกับเราได้สร้าง ลายของกางเกงด้วยตัวเอง ส่วนการท�าให้แข็งจนตั้งได้ก็แค่เพียงใส่ ยีนส์ไปเรื่อยๆ แบบไม่ต้องซักเลย ย�้าว่าไม่ต้องซัก!! ซึ่งมีความเสี่ยงใน เรื่องของความอับชื้น การหมักหมมของเชื้อโรคและเชื้อราในร่มผ้า อาจส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังได้เหมือนกัน แหม่! มันคุ้มไหมเนี่ยะ? ทางที่ดีก็ซักบ้างจะดีกว่านาจา….

What’s appealing about jeans is the older it gets, the cooler it becomes. Many have never washed their jeans once, especially those who are head over heels with the distinctive beauty that the fabric has evolved into. These rigid denims develop unique patterns, which could be disappeared if washed or exposed to chemicals from the washing process. What the jeans buffs love about these distinctive patterns is the feeling of being the creators of its idiosyncratic character. But the idea of wearing the same pair of jeans without washing sounds a bit unhygienic and extreme for many who are not the denim purists because of the possible accumulation of bacteria, fungi and the unpleasant mustiness. Washing it from time to time can’t do no harm, to tell you the truth.

ยีนส์ใส่กับอะไรก็สวย !!

เรื่องจริงทีย่ ังคงจริงอยู่ตลอดกาล เพราะยีนส์ใส่กับอะไรก็สวย เพศไหนวัยไหนใส่ก็ดูดีได้ เราสามารถใส่ยีนส์กับเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล และอีกสารพัดทรงเสื้อ ทีเ่ ข้ากับยีนส์ได้ลงตัว อย่างน่า อัศจรรย์ เรียกว่าเป็นแฟชั่นที่มคี วามคลาสสิคสุดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าสาวก แ ฟ ชั ่น ทัง้ ห ล า ย จ ะห ล ง รั ก ย ีน ส ์ ม ว า ก … ขึ ้น ไปอี ก ก็ ห ลั ง ผ่านสมรภูมิช่วงเวลาแห่งความเปียกนี้ไปด้วยกันนี่ล่ะ…..

ABOUT

JEANS VS OZ LIGHT WEIGHT

คือยีนส์ที่เนื้อผ้า ที่มีนำ้าหนักน้อยกว่า 12 ออนซ์ ทำาให้ได้นำ้าหนักที่เบา ทำาให้ใส่ สบายกว่าผ้าที่มีนำ้าหนักมากใส่ง่ายกว่าและ เหงื่อออกน้อยกว่า เหมาะกับพื้นที่ที่มีอากาศ ร้อนชื้นแบบบ้านเรา

MED-WEIGHT

คือยีนส์ที่เนื้อผ้า ที่มีนำ้าหนักระหว่าง 12 ออนซ์-16 ออนซ์ เป็นนำ้าหนักปานกลางที่ มักเจอในบรรดากางเกงยีนส์ส่วนมากแต่ใส่แล้ว จะรู้สึกร้อนแห้งก็ช้า แต่ได้ลาย Fade ที่ดี และ คมกว่าแบบ Light weight ถ้าใส่ไปเจอฝน ต้องตากให้แห้ง P. 19

กางเกงยีนส์ยิ่งเก่ายิ่งเท่ ไม่ต้องซัก ปล่อยให้ตั้งได้

All and all, the fact jeans is one of the ultimate, classic fashion item that goes with pretty much everything is the reason why we all love it. Choose jeans as your fashion companion for this rainy season, and you might end up falling in love with it even more.

HEAVY WEIGHT

TIPS

เชื่อว่าหลายคนคงใช้กระเป๋าใบ เล็กๆ ที่สอดแทรกมาตรงด้านขวา ของผู้สวมใส่กางเกงยีนส์เพื่อใส่ เหรียญ แต่ความจริงแล้ว กระเป๋า เล็กๆ มีไว้ใส่นาฬิกาต่างหาก

คือยีนส์ที่เนื้อผ้า ที่มีนำ้าหนักมากกว่า 16 ออนซ์ ขึ้นไป มีมีความแข็งแรงทนทานสูง มาก บางตัวสามารถอยู่ได้มากกว่า 10 ปี แต่ถ้าใส่แบบนี้ไปเปียกฝนคงแย่ เพราะเป็น นำ้าหนัก หนักที่สุด แถมยังหนามาก ไม่เหมาะ กับประเทศที่อากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรา


BEAUTY ZONE

BEAUTY ZONE

Style champ 5th Floor Tel : 081-7516290 Style Champ2

Be branch 5th Floor Tel : 096-365-1979 Be branch bangkok

Figaro’s 2nd Floor Tel : 085-257-7590

DO DO 5th Floor

PHOTOGRAPHER : PICHAI KANKAEW ASSISTANT PHOTOGRAPHER : SOMCHAI MAHAVEERARAT STYLIST : PADCHAWADEE THAMMASUDTHASIL


BEAUTY ZONE

HAIRSTYLES หนึ่งในปัญหามหากาพย์ของสาวไทย เมื่อย่างเข้าหน้า ฝน คือ การที่ไม่เคยคาดเดาได้เลยว่าฝนจะเทลงมาเมื่อไหร่ วันไหนที่ไม่ได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ มันก็โปรยปราย ลงมาดื้อๆ ทำาเอาทรงผมสวยๆ ที่อุตส่าห์ตื่นมาทำาตั้งแต่ ไก่โห่กลายเป็นยุ่งเหยิง ฟูฟ่อง กระเซอะกระเซิงเหมือนผ่าน สมรภูมิรบมา แต่…..ณ บัดนาว เราขอแนะนำา 4 ทรงผม สยบความพังช่วงหน้าฝนนี้กัลล…ล…

! ! ้ ด ไ ้ ู ส ็ ก น ห เปียกแค่ไ

One of the epic problems for us girls when the rainy season comes is the unexpected shower that can easily turn our day into one of those bad hair days. Here are some of the tips to stay fierce through the rain and humidity of this tropical weather.

2

1

ดัดลอน เก๋ไก๋ เพิ่มความสดใสให้คุณ เติมความเก๋มีสไตล์ในแบบสาวมั่นกับผมดัดลอน ที่ทา� ให้สาวๆ มีคาแรคเตอร์ชดั ไม่ซา�้ ใคร ไม่วา่ จะดัดลอนเล็กส�าหรับสาวๆ ที่อยากให้ผมฟูนา่ รัก ดูสดใสซุกซน และลอน กลางส�าหรับสาวเปรี้ยว แอบเท่ วันไหนเบื่อๆ ก็ลองเพิ่มแอคเซสซอรี่สกั กะติ๊ด…อย่างกิบ๊ ติดผมยุค 90’s ที่กา� ลังฮิตสุดๆ ช่วงนี้ หรือจะรวบเบาๆ แบบหลวมๆ หน่อยในวันชิลๆ ก็ดดู ไี ปอีกแบบ ต่อไปนี้ฝนเทแค่ไหน สาว ๆ ก็ไม่ตอ้ งกลัวเป็นลูกหมาตกน�้าอีกแล้วจ้า…

เติ ม ความน่ า รั ก แบบสาวหวานกั บ ผม ดัดปลาย เพื่อเพิ่มวอลลูมให้เส้นผมดูหนาและ มีมิติ แล้วมัดหางม้าแบบสูงๆ ให้ดูเป็นคุณหนู เนี๊ยบๆ ดูมีชาติการ์ตูน เอ้ย! ตระกูล นี่ถ้าลอง ไปกางร่มเดินเฉิดๆ กลางสายฝนพร�า บางทีอาจ จะมีหนุ่มๆ วิ่งตากฝนมาช่วยถือร่มให้ ก็เป็นได้ นาจา…อิอิ

P. 21

ดัดปลายเพิ่มวอลลูม มัดสูงเป็นหางม้า

The subtle curls at the ends of the hair bring out the feminine side and make your hair thicker and more voluminous. Put the hair up in high horsetail style for the preppy look.

If you’re confident, curly, fluffy hair gives you that fresh, unique character. Go with the loose wavy volume if cool and chic are what you’re going for. While a 90s-style hairpin can do no harm, a loose bun or a simple horsetail can help you beat any rainy days.

3

ถักเปียหลวมๆ แบบสาว ทะมัดทะแมง แฝงความอ่อนโยน

4

ส�าหรับสาวไหนทีต่ ้องการความแก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่า แสนแอคทีฟ ลองลุคผม ซอยสั้นสักหน่อยเป็นไง ไม่ตอ้ งดูแลมากเท่าผมยาวด้วยน๊า จะซอยสั้นหน้าม้า บ๊อบเท บ๊อบเบี่ยง หรือจะไปแนวเท่ไถข้างอันเดอร์คัทแบบสาวเปรี้ยวซ่าสุดฤทธิ์ก็แล้วแต่ ความมั่นหน้าและทรงหน้าของแต่ละคนเลยแล้วกัน เอาว่าให้มคี วามเป็นตัวเองที่สดุ ก็ พอละเนอะ

A loose side-front braid gives you that active yet sweet look

What can be more perfect for the rainy season than an upbeat

like the girls in a K-drama that

short hair. A bang, a bob or the edgy undercut, find the style that

everyone adores.

TIPS

boosts your confidence and fear no rain!

อีกหนึ่งตัวช่วยในวันที่ ครึ้มฟ้าครึ้มฝนขนาดนี้ อาจเลือกใช้ สเปรย์แต่ง ผมตรงส่วนปลายผมให้ อยู่ทรงไม่หลุดรุ่ย

หน้าฝนนี้ สาวๆ ลองน�าทิปส์นี้ไปใช้ดูนะจ๊ะ ลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทรงผม สักหน่อย รับรองว่า ต่อให้ฝนเทแค่ไหน หรือ เปียกยังไง ก็ยังปังแน่นอน !!

CREDIT : WWW.PINKAGE.CO.KR, WWW.AFLOAT.CO.JP

ผมสั้นก๋ากั่นมั่นใจ แต่ยังดูสดชื่นสดใสรับฝน

ลองถักเปียหลวมๆ แล้วเบี่ยงข้างใด ข้างหนึ่งเปิดใบหน้า แบบสาวทะมัดทะแมง พร้อมลุย ไม่กลัวฝน แต่ยังแฝงความอ่อน หวาน เรียกว่ามีความหวานปนซ่า ประหนึ่ง นางเอกซีรีส์แสนซนสไตล์เกาหลี ทีห่ นุ่มๆ หลายคนใฝ่ ห า แอร๊ ย ยย…ต้ อ งลองท�า ดูแล้วล่ะ


HIP’S CLUB

HIP’S CLUB & MEMBER CARD

ยูเนี่ยน มอลล์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวผู้จริงจัง ในการช้ อ ป ด้ ว ยวิ วั ฒ นาการที ่พั ก นั ก ช้ อ ปรู ป แบบใหม่ อย่ า ง “Hip’s Club” เพราะมิ ส ฮิ ป รู ้ ดี ว ่ า “เรื ่อ งช้ อ ปเราจริ ง จั ง ” ช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ลูกค้าของเราคือ สายช้อปจริงจัง ช้อปตั้งแต่ ฟ้าสางยันห้างปิด ช้อปได้แบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินล้าน เราจึงปูพรม จัดเตรียมพื้นที่ให้นักช้อปได้พักเหนื่อยระหว่างการช้อปยกถัดๆ ไป ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกทุกรูปแบบที่หาได้บนโลกของความฮิป พิเศษ!!! บริการใหม่ล่าสุด เอาใจสายช้อปเป็นสองเท่า ด้วยบริการ ตู้ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระและรถเข็นช้อปปิ้ง ที่จะช่วยให้ชีวิตของ คุณเบาสบายปราศจากสัมภาระอันเป็นอุปสรรคการช้อปปิ้งได้เลย

Union Mall answers to the lifestyle of those who take shopping seriously with Hip’s Club, the facility developed for all the serious shoppers out there with rest areas, deposit locker service and shopping cart service that will make your shopping spree more enjoyable than ever!

P. 22

HIP’S CLUB : DEPOSIT LOCKER SERVICE

HIP’S CLUB : SHOPPING CART SERVICE

บริการรับฝากสัมภาระทุกวัน เวลา 11.00 น. – 20.00 น.

บริการรถเข็นช้อปปิ้งทุกวันเวลา 11.00 น. – 20.00 น.

ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มยี อดใช้จา่ ย : 30 บาท ต่อชั่วโมง

สมาชิกฮิปส์คลับ นักช้อปยูเนี่ยน มอลล์ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ลูกค้าทั่วไป ใช้บริการฟรีเพียงแค่แลกบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตเพื่อใช้บริการทุกครั้ง

• •

SERVICE EVERYDAY 11.00 A.M. - 08.00 P.M. GENERAL CUSTOMER WITH NO SPENDING : 30 THB/HOUR

นักช้อป ยูเนี่ยน มอลล์ ที่มยี อดใช้จา่ ยทุกๆ 300 บาท ใช้บริการฟรี 4 ชม.

SERVICE EVERYDAY 11.00 A.M. - 08.00 P.M.

สมาชิกฮิปส์คลับ & นักท่องเที่ยวต่างชาติ : ใช้บริการฟรีตลอดทั้งวัน

HIP’S CLUB MEMBER, SHOPPER, TOURIST, GENERAL CUSTOMER (FREE OF CHARGE) CONDITIONS: +PLEASE PRESENT ID CARD OR PASSPORT TO GET FREE SERVICE

HIP’S CLUB MEMBER & TOURIST : FULL DAY FREE OF CHARGE

#SERIOUSSHOPPING.

SHOPPER WITH SPENDING EVERY THB 300 : 4 HRS. FREE OF CHARGE

SPECIAL PRIVILEGE FOR MEMBER CARD • สามารถใช้บริการต่างๆ ภายใน Hip’s Club • เครื่องดื่ม • ขนม • WiFi • จุดชาร์จแบต • มุมแต่งหน้า • นิตยสาร • ่ มรายการ • ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า • รับส่วนลดจากร้านค้าที่รว ั ขึ้นเพื่อสมาชิก Hip’s Club ก่อนใคร • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่จด • Free Service at Hip’s Club • Refreshment • Snacks • Free Wi-Fi • Mobile charging • Makeup area • Magazine • Rest area • Fitting Room • Special discount at participating shops • Special events only for our Hip’s Club members.

P.S. For foreigner, only show your passport then you can freely enjoy our facilities for 2 hours twice a day.

มุมพักผ่อน


PROMOTION

ร้านที่รว่ มรายการสิทธิประโยชน์ HIP’S CLUB ประจ�าปี 2561 G Katsuya McDonald’s Pepper Lunch

GD-04, 05

ต�าแหล

GD-01, 02

GE-02 GB-04, 05

F1 AB 10 Aifamshop Apple Puff BIGEYE JJ Black & White Cheeze Shop Cheraim Chic’n Bra Ever Farrim Felice Jane and Pati UHR Keep Me Around M Watch Maldives Melon Vodka Monster Tea Natty slack Neen Design New Angel Nichapat Nokko Osaka Takoyaki Sabaidee Snow Super Duper Tarika Closet U Nada YIIWA

AB-10

วัวล้วนๆ ไม่มีควายผสม สแล็คช็อป สุขีสัน อยากขายครับ

F1S-19

AB-12, 14 1L-12/1 1L-02 Sky-16 1K-02 Sky-29 1C-01, 1L-16 1N-30 AC-09 1J-15 AA-11 1D-12/1 1N-09 1N-10 1B-04, 1M-07, 08 F1S-22 1N-01, 02 1A-02, 1K-01 1A-07 AB-01 1K-11 1O-05 1E-04, 1N-05 1L-26 1J-25 1D-05, 1M-24 AB-21 1M-21 1N-35 1J-24

Cool Dena Shop Dress Seventy Fafa Greek Light Happy Bird Days Heroin Hold In Hand I Lady Shop Lanala Little Minute Look Meen Shoe My August Nana Shi Shop Nontouch Number Orabra and Bikini Palila Parita Pete Shop Seventeen Sexy Shop Smart Up Snowy shop Studio 56 Tapoo Shop Tarika Closet The 19th August The Poker Face Unisex Villa La Lin Want Sale Kab White-Over Yez-Co Young Folks

3E-05, 12/1

คุณชาย น�้าหนึ่ง บัวทอง

3C-58

1L-19, 1N-25

F2 Aiincha Big Eye Station Burgundy Jane and Pati UHR Midio Shop Mimi Toni Namthip Bigeye Neen Neen Design Neen Shoe Shop Simple step Willa Pilla Young Blood

F2S-31

ต้นหนาว ถุงเงิน ถุงทอง บัวทอง วันทิพย์

2F-10

F2S-24 2F-14 F2S-29 2M-01

2K-18 2B-01 2B-05 2J-20 2K-12, 12/1

F3 @Flower Rich

3L-03

19 หนึ่ง เก้า

3E-01, 09

A.Tis Angsada Shop Balla Balla Berich Voguish Bonita CHB Chubbers Chubbers Lady

3L-08

3L-22 3L-31 3C-69 3B-03, 04 3L-61 3C-14 3L-53 3L-37 3L-35 3L-09 3C-12/1 3L-12 48 3C-48, 49 3C-57 3L-05 3L-48 3C-54 3L-38 3C-76 3C-10 3C-38, 55 3L-62 3D-03 3C-08 3L-63 3L-44 3C-30 3E-14 3B-52 3B-15, 16 3C-06, 07

4N-08 4N-10 4O-08 4N-03 4D-08, 4E-08

HIP’S CLUB

F5 45 Nails Anu

5N-15 5J-11, 12

เครื่องดื่ม

อาหารวาง

Wi-Fi

จุดชารจแบต

มุมแตงหนา

นิตยสาร

5K-10, 11

Diamond Star E.I. Book Get me Beauty

5F-15 5FA-03 5J-12/1, 14, 15 5K-12, 12/1, 14

5FE-09 Hair Spray 5E-17, 5F-16 Happy Beauty 5E-20, 5F-19 Happy Beauty 5L-12/1, 5M-12/1 Happy Beauty 5G-02 Lanopearl 5N-16 Miss_fire MORE THAN NAIL 5C-21, 22 5D-21,22 5E-18, 19 5F-17, 18

3L-59 3G-49

นภัสสร

3L-21, 28, 29

สามารถใช้บริการต่างๆ ภายใน

4O-09

Nail Shop Pemika 5L-09, 5M-09 5FF-09, 10 Slimleg Facelift 5A-01, 02 Stella Clinic

3L-43

สะสมเลย... สิทธิพเิ ศษเพียบ!!

3G-01

ข้าวมันไก่คุณพิม ต�าต�า อินเตอร์ วังขนมโบราณ สุภาพ ฮ้านจาวเหนือ

3B-41, 42 3C-47

คูปองใบเสร็จทุก 300 บาท = 1 แต้ม ครบ 10 แต้ม รับทันที บัตรสมาชิก HIP’S CLUB

3L-26

3C-45

2E-19, 20, 2F-17 2K-21

3L-16

F4

2J-15 2J-22, 23

3C-70

Evaime

2J-02 2J-08, 2K-07

3C-22

5C-19, 5D-19

มุมพักผอน

หองเปลี่ยนเสื้อผา

ตูล็อกเกอร

รับส่วนลดจากร้านค้าที่รว่ มรายการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสุด EXCLUSIVE ลุน ้ รับบัตร

CONCERT / FAN MEETING

พิเศษ! แบบไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

รถเข็นชอปปง

หองประชุม


UNION MALL

UM BOOTH BRAND

#SERIOUS SHOPPING.

ISSUE :

04

UNION MALL SHOPPING GUIDEBOOK

#SERIOUS SHOPPING.

#SERIOUS SHOPPER คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่า…ที่เดิน ยูเนี่ยน มอลล์ ไม่ต�่ากว่า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ? จากผลส�ารวจทางการตลาดปีล่าสุดพบว่า กว่า 40% ของลูกค้า ยูเนี่ยน มอลล์ คือลูกค้าประจ�า ที่มาเดินเล่นที่นี่ประหนึ่งบ้านหลังที่ 2 เลยทีเดียว…แล้วอะไรล่ะที่เป็นเคล็ดลับดึงดูดใจเหล่านักช้อป เหล่านี้!? วันนี้เราจะพาไปขุดคุ้ยค�าตอบจากนักช้อปของ 5 ร้านค้าเด็ดใน ยูเนี่ยน มอลล์ กัน…

Booth : 1J-20 LINE : @sevenheaven Seven Heaven

SEVEN HEAVEN

1

คุณอุ้ม ลูกค้าประจ�าร้าน

Seven Heaven

P. 24

“คือเป็นลูกค้าประจ�ามานานมากแล้ว ตั้งแต่ร้านยังขายทีส่ วนจตุจักร ถูกใจมากเพราะเห็นเป็นเจ้าแรกๆ ทีเ่ อา ลายสัตว์ต่างๆ มาสกรีนบนเสื้อผ้า แถมลายสกรีนยังทนมากซื้อมาใส่ได้หลายปีแล้ว ลายสกรีนก็ไม่แตก จนวันหนึ่งมา เดินเล่นที่ ยูเนี่ยน มอลล์ ผ่านร้านนี้ก็รู้สึกว่า เสื้อลายคุ้นๆ ปรากฏว่าเป็นร้านโปรดเรานี่เอง หลังจากนั้น ก็มาอุดหนุน เรื่อยๆ โดยเฉพาะคอลเลคชั่นล่าสุดที่เป็นลายแมว ส่วนใหญ่กจ็ ะเลือกมาวันเสาร์เพราะที่รา้ นจะอัพเดตของกันวันเสาร์ ราคาก็ไม่แพง แค่ตัวละ 250 บาทเอง”

Seven Heaven is the brand widely known among the screened t-shirt lovers with the majority of clients Japanese and Chinese. The brand sells t-shirts and jeans with many cool patterns to indulge you t-shirt fanatics. The current special promotion is 700 baht for 3

Seven Heaven เป็นแบรนด์ทคี่ ่อนข้างเป็นทีร่ ู้จักของผู้ทชี่ ื่นชอบลายสกรีน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและ ญี่ปนุ่ มีสินค้าทั้งเสื้อและกางเกงยีนส์ ที่มีลายสกรีนสวยๆ แถมตอนนี้ท่รี า้ นยังจัดโปรโมชั่น ซื้อเสื้อ 3 ตัว 700 บาท หรือ ซื้อครบ 1,000 บาท แถมกระเป๋าผ้าลาย Seven Heaven

t-shirts, and every 1,000 baht purchase, you get a Seven Heaven fabric bag for free.

คูร่ กั น�า้ หอม ยูเนีย่ นมอลล์

Booth : 2F-07 Tel : 096-294-46561

KHURAKNAMHOM

2

คุณเก่ง ลูกค้าประจ�า ร้านคู่รักน�้าหอม ยูเนี่ยน มอลล์

“ปรกติใช้น้�าหอมของร้านนี้ประจ�า เพราะว่าร้านนี้น้�าหอมมีกลิ่นที่ตดิ ทนกว่า หอมทน หอมนาน ฉีดครั้งเดียวกลิ่น ติดตัวทั้งวัน รู้สึกว่า เจ้าอื่นก็หอมทนไม่เท่าที่นี่ ก็เลยชอบที่นี่ กลิ่นที่ชอบที่สุดเป็นกลิ่น diesel bad boy ให้สมชื่อ ราคาก็ไม่แพงใช้มานานแต่ไม่เคยปรับขึ้นเลย”

Couple Perfume shop sells a wide variety of perfume and fragrance. Their products are imported and available in both retail and wholesale with guaranteed quality of

คู่รักน�้าหอม เป็นร้านขายน�้าหอมและหัวน�้าหอม น�าเข้าจากต่างประเทศทั้งปลีกและส่ง รับประกันความหอมติด ทนนาน เป็นร้านค้าใน ยูเนี่ยน มอลล์ มามากกว่า 10 ปี ส่วนชื่อร้านก็มาจากลูกค้าประจ�าที่มาซื้อ แล้วเห็นว่าเจ้าของ ร้านเป็นคูร่ กั มาเปิดร้านน�้าหอม เลยได้ช่อื ว่า ร้านคูร่ กั น�า้ หอม ตั้งแต่น้นั เป็นต้นมา ความพิเศษของร้านอยูท่ ่นี ้า� หอมของ ที่นี่หอมติดทนนาน 8 – 14 ชั่วโมง กลิ่นก็มีให้เลือกกว่า 600 กลิ่น บางตัวก็เป็นกลิ่นเฉพาะ

long-lasting scent. Doing their business in Union Mall for over 10 years. Shop’s name comes from the customers who usually call the shop after its couple owners. The perfumes here are available in 600 different scents with the smell that last up to 8-14 hours.


สูท Kin-Nara ราคาถูกคุณภาพดี

Booth : 3B-71,72,73 Tel : 081-614-3116

KIN-NARA

3

คุณเชน ลูกค้าร้าน

Kin Nara

“บอกตามตรงว่าวันนี้ผมมาที่ยูเนียนมอลล์เป็นครั้งแรก แล้วก็มาอุดหนุนร้าน Kin Nara เป็นครั้งแรก เช่นเดียวกัน ผมมาทีน่ เี่ พราะผมก�าลังมองหาซื้อสูท ก็เลยเปิดในกูเกิ้ล เจอหลายความเห็นบอกว่าให้มา ลองหาที่ ยูเนีย่ น มอลล์ ซึ่งมาแล้วก็ไม่ผิดหวัง แต่ทตี่ ัดสินใจว่าเข้าร้านนี้เลยคือ ป้ายราคาชัดเจนมาก ว่าตัวไหนราคาเท่าไร ราคาก็ไม่แพงด้วย มีให้เลือกหลายแบบ มีหลายขนาดให้ได้ลองสวม เพราะเสื้อผ้า พวกสูทใส่ให้สวยก็ต้องใส่ให้พอดีตัว”

Kin Nara makes gentleman suits at great quality and friendly price. The brand’s massive ship houses an amazing array of designs with amazing service. From custom-made to classic and modern designs, Kin Nara has it all with an amazing variety of fabrics and sizes, guaranteeing that the customers going home with the

Kin Nara “สูทชาย ราคาถูก คุณภาพดี” ร้านมีพื้นที่ใหญ่ถึง 5 ล็อกเต็มๆ ใครก�าลังมองหาสูทเก๋ๆ เท่ๆ มาที่นี่ไม่มีผิดหวัง ทางร้านบริการทั้งสูทส�าเร็จและแบบสั่งตัด สูทผู้ใหญ่-เด็กที่นี่ก็มีจ�าหน่าย สีและ ลายของสูทมีให้เลือกค่อนข้างเยอะ สูทส�าเร็จเองก็มหี ลายไซส์ เพื่อให้ลกู ค้าได้สทู ที่พอดีตวั และพอใจที่สดุ

nicest suit possible.

P. 25

Booth : 3C-60 Tel : 095-9594245,089-699-8717 Duckii Lucky Br.

DUCKII LUCKY

4

คุณพีซ ลูกค้าประจ�า

Duckii Lucky

“ส่วนมากก็ชอบใส่เสื้อยืด เจอร้านนี้กถ็ กู ใจเลย ตรงลายน่ารักๆ รูปเป็ด สีพาสเทลสวย เคยซื้อไปก่อน หน้านี้ ซักออกมาก็ทนดีคะ่ ไม่ยว้ ย สีกไ็ ม่ตก ราคาก็ไม่แพง แต่คณ ุ ภาพแน่นมากก็เลยกลับมาซื้อเรื่อยๆ ค่ะ”

Duckii Lucky is where you go to if you’re a yellow duck lover with t-shirts and other designs of fashion items in yellow duck patterns from couple shirts to

ดั๊กกี้ ลักกี้ (Duckii Lucky) ร้านขายเสื้อยืด และเสื้อผ้าแฟชั่น ลายเป็ดเหลืองน่ารักๆ ใส่กนั ได้ท้งั เดี่ยว หรือจะแบบคนมีคู่ เป็นครอบครัว หรือจะเป็นทีมก็ได้ ที่ร้านนั้นมีไซส์ตั้งแต่ SS S M L XL XXL ทั้งของ เด็กและผู้ใหญ่ ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาท เนื้อผ้าก็นิ่ม มีหลายสี เอาใจคนรักสีพาสเทล ร้านนี้ถือว่าตอบ โจทย์สุดๆ

matching dresses and t-shirts for a fun family vacation. The shop carries all sizes from ss, s, m, l, xl to xxl, both children and grown-up fashion at the starting price of 150 baht.

เครือ่ งแต่งกายชาย JOPOLO

Booth : 3B-69,4E-01 Tel : 081-361-2925

JOPOLO

5

คุณแต้งค์ ลูกค้าประจ�า

JOPOLO

“ส่วนตัวเป็นคนชอบใส่เสือ้ โปโลประจ�า เรารู้สึกว่าเสื้อโปโลใส่ได้ทุกโอกาส เราจะใส่ไปไหนมาไหน ก็ได้ ไม่ได้ดูทางการเท่าเสื้อเชิ้ต แต่ก็ไม่ได้ดูชิลเท่าเสื้อยืด แถมยังแต่งตัวง่ายจับคู่อะไรก็ได้ ร้าน JOPOLO ก็มาซื้อหลายครั้ง เพราะมีให้เลือกเยอะ หลายแบบหลายสี แบบก็ไม่เหมือนใคร ลายไม่เยอะ เวลาแต่งตัว ก็ง่าย เนื้อผ้าไม่หนามาก ระบายอากาศดีครับ”

Sell in both retail and wholesale, JOPOLO carries a vast collection of polo shirts and other fashion clothes. They also provide service in uniform design. Their polo t-shirts are made of high quality fabric and are easy to iron, nicely ventilated with no shrinkage and free of dye

JOPOLO ร้านขายทัง้ ปลีกและส่ง เสื้อโปโลและเสื้อผ้าแฟชั่น รวมไปถึงรับออกแบบยูนิฟอร์ม เสือ้ โปโลทุกแบบ เนือ้ ผ้าดีรีดง่าย ผ้าไม่หนามากสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี เนื้อผ้าไม่หด ไม่ย้วย สีไม่ตก รับประกันคุณภาพทั้งเนื้อผ้าและดีไซน์

transfer dilemma.


HIP ’S TALK

SeasonsChange The crazy heat of the summer is gone and we are all alive and well. After the rain wears down we will officially be entering our favorite time of year-winter! But for the time being, let’s enjoy the freshness of the rainy season while waiting for the cold breeze of winter. Don’t waste your time sitting around, browsing the internet all day. That’s not how we roll!

3

4

P. 26

ฮัลลลลลล เหล่าซิสเเละลูกสาวทั้งหลาย เลยกลางปีมาเเล้ว หมดทุกข์หมดโศกกับ อากาศอันเเสนร้อนของประเทศไทยซะทีเนอะ หมดเวลาที่ต้องเติมเเป้งเต่าเหยียบโลกใส่จั๊กก้า ช่วงเที่ยงๆ กันละเเถมหน้าฝนปีนี้ก็ไม่โหดร้าย กับพวกเราซะเท่าไหร่ (ปีก่อนนี่จะกลับบ้านทีนี่ ตกจั๊งงงงงงตกตามเวลาเป๊ะเหมือนชะนีนัดกิน ส้มต�าก็ไม่ปาน) เเละก่อนจะเข้าช่วงหน้าหนาว ปลายปีที่ชะนีอย่างเราต้องมาเซเลเบรท สังสรรค์ มันก็จะเป็นช่วงเวลาปลายฝนต้น หนาว ฝนพร�าๆ กับลมเย็นๆ อากาศเหงาๆ ชวนดึงดราม่าหน่อยๆ เเต่ด้วยความที่พวกเรา เป็นหนุ่มสาวยุคใหม่เเล้วมันไม่ใช่เวลาที่จะมา โชว์เหงาโชว์ดราม่าผ่านโซเชียลกันละ วันนี้เรา จึงมีสิ่งฮิปๆ มาน�าเสนอให้ปลายฝนต้นหนาวนี้ ซิสๆ มีอะไรท�ากว่าการนั่งเหงาๆ คนเดียวอยู่ หน้าจอคอม!!!

1

ปาร์ตี้ มาราธอน

2

เล่นกีฬา

outdoor

ถ่ายรูป

photo set

Party marathon

Outdoor sport

Photo set snap

พวกเธอเคยดูหนังเรื่อง The World's End (2013) รึป่าว มันเป็นเรื่องราวของ ชายหนุ่ ม เพื ่อ นซี ้ก ลุ่ ม นึ ง ทีน่ ั ด มาเจอ กัน เเล้วออกตระเวนปาร์ต้ที ้ังคืนเเบบไม่เมา ไม่เลิก เข้ามันทุกร้าน เเวะร้านนั้นต่อด้วย ร้านนี้ เก็บความสนุกสนานระหว่างทางให้ ครบ ฟั ง ดู น ่ า หนุก ใช่ ป ่ ะ ล่ ะ แต่ เ พื ่อ ความปลอดภัยเหล่าซิสๆ อาจจะไม่ต้องไป ส�ามะเรเทเมานะจ๊ะ เอาแค่ทัวร์บรรยากาศ ความสนุกแต่ละร้านก็พอเนาะ ลองดูสิค่ะ มันอาจจะหมดยุคของการนั่ง hang out ร้านเดียวจบเเล้วก็ได้น๊าาา

อากาศดี ๆ เเบบนี ้ อีก กิ จ กรรมนึ ง ที ่ น่าสนใจเหมาะกับชะนีน้อยอย่างเราๆ ก็คือ กิ จ กรรมกี ฬ ากลางเเจ้ ง นั ่น เอง......อ๊ ะ ๆๆ กีฬากลางเเจ้งเฉยๆ นะจ๊ะไม่ใช่กีฬา.18+ กลางเเจ้ง อย่าหมกมุ่นนนนน!! ก็อากาศ เเบบนี้จะวิ่ง จะปั่นจักรยานหรือจะการออก ก� า ลั ง กายอืน่ ๆ ก็ ท �า ได้ เ เบบฟิ น ๆ โดย ไม่ร้อนจนทรมานเกินไป เรียกว่า สุขภาพดี หุ่นดีรอต้อนรับแฟชั่นหน้าหนาวกันเลย

และส�าหรับสาวๆ ทีเ่ บ้าหน้าเป็นมิตร กับกล้องถ่ายรูป เราขอเเนะน�าให้ลองชวน เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ สายตากล้อง จัดทริป เล็กๆ พร้อมเซ็ทเสื้อผ้าเกร๋ๆ ไปถ่ายรูปเป็น photo set จะเก็บไว้ดูเองก็ดีหรือจะอัพลง เพจเรียก LIKE ก็เเล้วเเต่ความมั่นเบ้าของเเต่ ละคนเลยแจ้ะ Pack your best outfits and go on a little trip with your camera buff

With the heat now wears down,

pals. Have fun with some photo set

get yourself out there and burn

shooting and create a good

some calories whether by running,

memory for the rainy season

แบ็คเเพ็คบินไปดูใบไม้ เปลี่ยนสีที่ต่างประเทศ Fly away and see the change of seasons

บอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทีไ่ ปเทีย่ ว เมืองนอกเเล้วอัพรูปลงเฟสบุ๊คสวยทีส่ ุด!!!ก็ เพราะช่วงเดือนกันยา-ตุลาคือช่วงทีอ่ ากาศ ของประเทศต่างๆ ก�าลังเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งใบไม้ ต่ า งๆก็ ทะยอยๆกั น เปลี ่ย นเป็ น สี เหลืองสดใส เเถมตั๋วเครื่องบินก็ไม่จกุ เท่าช่วง เทศกาลปลายปีอากาศก็เย็นสบายเเต่งตัวกัน เเบบจัดเต็มได้ เรียกว่าไปเที่ยวช่วงนี้ ได้รูป กลับไปเป็น Profile Picture ถึงปีหน้ากัน เลยทีเดียว

You don’t have to go nuts like

cycling or anything you like. Get fit

September to October is the

the folks of The World’s Ends (2013)

for that winter fashion you’ve been

best time of year to go see the

did, but try hopping from one bar

waiting for.

magnificent colors of fall foliage.

the another, taste their best

Grab the best deal and book a

cocktails and just enjoy the night.

flight to enjoy the crisp weather of autumn. It’s time to stock up your profile photos!

#SERIOUSSHOPPING.


Å´

àÍÒÁѹÊ

1,000

¡Ç‹ÒÌҹ

Å´

àÍÒÁѹÊ

1,000

¡Ç‹ÒÌҹ

EVENT

“ลดเอามันส์ 1,000 กว่าร้าน ตอน อดมื้อไปซื้อของ SALE !!!” ใครไม่มาคือพลาดมากกกก...ก…กับมหกรรมลดราคาประจำาปีของศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ที่จดั กันมาต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 และปีน้กี ม็ นั ส์ย่งิ กว่าเดิม! เพราะทุกร้านพร้อมใจกันลดราคา สินค้า เอาใจสายช้อปจริงจังทุกแขนง ให้ชอ้ ปมันส์ ทุกชั้น ทุกโซน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งงานนี้พิเศษสุดๆ กับกิจกรรมยิ่งช้อปยิ่งได้ลุ้น ลุ้นได้ทั้งออนไลน์และในศูนย์ การค้าฯ สำาหรับกิจกรรมมันส์ๆ ภายในศูนย์การค้าฯ จัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เพียง แค่ลูกค้านักช้อปใช้จ่าย ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ไม่ว่าสายช้อปหรือสายกิน หรือสายทั้งช้อปทั้ง กิน ก็มีสิทธิ์เล่นกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาท ให้ได้ลุ้น ทั้งรางวัลใหญ่รายวัน ได้แก่ รางวัลบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปให้กินฟรีตลอดปี (365 ห่อ) รางวัลใหญ่ รายสัปดาห์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ SAMSUNG S9+ และที่พักโรงแรมสุดหรู และสายออนไลน์ ที่เน้นแชะแอนด์แชร์ ก็ได้ลุ้นคูปองเงินสดไว้ช้อปปิ้งที่ UMD DEPARTMENT มูลค่าถึง 4,000 บาท/วันเลยนะ สำาคัญ จัดหนักจัดเต็ม เราจะมีแบรนด์ต่างๆ มาร่วมผลักดันให้งานช้อปสนุกขึ้นแล้วยังมี ทรู คอร์ปอเรชั่น มาร่วมเป็นพันธมิตรในงานนี้ นอกจาก จะช่วยสนับสนุนการขายของร้านค้า ให้ขายง่าย ขายคล่อง ด้วยแอพพลิเคชั่น ทรู เถ้าแก่ 4.0 หรือ True Merchant 4.0 พร้อม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่ทรูจะช่วยประชาสัมพันธ์รา้ นค้าให้ดว้ ยแล้ว งานนี้นกั ช้อปก็มเี ฮ เมื่อ ทรูร่วมจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้แลก True Point จากปกติ 100 พอยท์แลก 100 บาท แต่… ในช่วงเวลา Happy Hour ที่จัดขึ้นพร้อมช่วงเวลานาทีทองของศูนย์การค้าฯ 100 พอยท์ แลกได้ถึง 500 บาท อู้หูว!! เรียกว่า ช้อปแล้วลุ้นอีก ได้อีกก็ช้อปอีก ช้อปวนไปค่ะ….. สำาหรับ ใครที่พลาดไป ก็ไม่ต้องถึงกับนำ้าตาตกในไปร๊อกกก เพราะ ยูเนี่ยน มอลล์ ยังมีกิจกรรมพิเศษๆ อีกมากมายให้ลูกค้าได้ร่วมกันเยอะแยะมากมาย เพียงติดตามกันตามช่องทางด้านล่างนี้น๊า… It’s the ultimate Union mall’s annual sale and if you weren’t here, well, you’d missed something major! Held for the third time between 25th May and 7th June 2018 with over 1,000 shops indulge you with amazing discount including many fun online and offline activities and over THB 900,000 worth of rewards, from one-year supply of instant noodle (365 packs to be exact), or the weekly giveaway of SAMSUNG S9 a free stay at Thailand’s luxury hotel. Snap and share your shopping experience online and the lucky winners won THB 4,000 gift certificate for a day of shopping spree at UMD DEPARTMENT. True Corporation, as our ally, offers shoppers the cashless shopping voucher with True Merchant 4.0 application and free online PR for the brands participating in the event. On top of that, True spoiled the happy shoppers with the shopping Happy Hours where the lucky winners got to redeem THB 500 from only 100 True points! Don’t be sad if you missed this one because there are many more great events to come. Stay connected with Union mall by following our online accounts below to get the latest updates!

ยูเนี่ยน มอลล์ - union mall

1

YOU MART

ซื้อของในร้านครบ 300 บาท ได้คปู อง 100 บาท

F.03, BF-05 2

TARIKA F.01, 1M-24

ซื้อของในร้านครบ 500 บาท ได้คปู อง 100 บาท

3

Jane & Pati UHR

4

ร้านวันทิพย์

F.02, F28-29

ซื้อของในร้านครบ 1,000 บาท ได้คปู อง 100 บาท

F.02, 2K-12,12/1 5

ซื้อของในร้านครบ 800 บาท ได้คปู อง 100 บาท

3

4

5

6

7

8

9

10

DO DO

ซื้อของในร้านครบ 500 บาท ได้คปู อง 100 บาท

SLIM LEG F.05, 5F-09,10

10

ซื้อของในร้านครบ 350 บาท ได้คปู อง 100 บาท

SHINKANZEN SUSHI

F.05, 5S-01 9

ซื้อของในร้านครบ 500 บาท ได้คปู อง 100 บาท

ซื้อของในร้านครบ 900 บาท ได้คปู อง 100 บาท

F.04, 4N-06 8

2

LADY BUG F.04, 4D-4E-11

7

1

V SLACK F.03, 3C-61

6

‘ลดเอามันส์’ จบแล้วแต่เรื่องช้อปเราไม่จบ ง่ายๆ ยูเนี่ยน มอลล์ ร่วมกับ 10 ร้านค้า ดีเด่นจัดโปรโมชั่นส�าหรับนักช้อปอย่างต่อ เนื่องให้เหล่านักช้อปได้ช้อปคุ้ม ช้อปมันส์ ยันสิ้นเดือนสิงหาคม มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท กันเลยทีเดียว

ซื้อของในร้านครบ 600 บาท ได้คปู อง 100 บาท

PEPPER LUNCH G, GB-04,05

ซื้อของในร้านครบ 250 บาท ได้คปู อง 100 บาทTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.