Page 1

Utreiseseminar 2013 Utveksling – et springbrett for deg: fra studentens og arbeidsgiverens perspektiv. GJESTER: University of Akureyri (Island), ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) Polar Quality og Kommunenes Sentralforbund (KS), samt studenter med erfaring fra studier i utlandet. DATO: TID: STED:

23. oktober 2013 12:15 – 15:00 Stein Rokkan Aud. 2

KONTAKTINFORMASJON: E-post: international@uin.no

www.uin.no

Utreiseseminar 2013  

Utveksling – et springbrett for deg: fra studentens og arbeidsgiverens perspektiv.

Utreiseseminar 2013  

Utveksling – et springbrett for deg: fra studentens og arbeidsgiverens perspektiv.

Advertisement