Page 1

Grunnskolelærer 1-7 og 5-10

Profesjonshøgskolen

www.uin.no/phs


Vi utdanner lærere til barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Læreryrket er det viktigste yrket, og derfor trenger vi dyktige og ansvarsbevisste lærere som kan gi barna den kunnskapen de trenger. Samfunnet trenger mange dyktige superlærere i årene som kommer.

Grunnskolelærerutdanning, fireårig Du som velger å utdanne deg til lærer går inn i et av samfunnets viktigste yrker. Med et godt hode, et varmt hjerte og en sterk ryggrad kan du hver dag gjøre en forskjell for barn og unge. Velg mellom 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Grunnskolelærerutdanningene er fleksible utdanninger med både nett- og campusbasert undervisning. Vi legger stor vekt på praksis og tett og god oppfølging underveis i studiet. Det er også mulig å ta en mastergrad i løpet av 4. og et ekstra 5. studieår. Vi legger også til rette for utveksling til utlandet. Opptakskrav: Generell studiekompetanse med minst 35 skolepoeng fra videregående skole eller realkompetanse. Det kreves karakter 3 eller bedre i norsk og matematikk. Mulighet for masterutdanning


Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag eller allmennfag, nettbasert Har du en utdanning fra før og ønsker å undervise i ditt fag? Da trenger du dette nettbaserte studiet. Se www.uin.no/studier for nærmere informasjon om studiet og hvilke opptakskrav som gjelder. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (relevant arbeidspraksis i minimum 3 år i full stilling).

Masterutdanninger: Master i tilpasset opplæring med fordypning i Norsk, Matematikk, RLE, Spesialpedagogikk eller Pedagogikk. Master i logopedi Master i idrett, trener- og lederprofesjonen Master i folkehelse Master i praktisk kunnskap

Studieveiledning: Gisle.Pettersen@uin.no


Velkommen som student! Ta kontakt med studieveileder Gisle Pettersen. E-post: gisle.pettersen@uin.no

8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no

Grunnskolelærer  
Grunnskolelærer  

Bachelor i grunnskolelærerutdanningen folder

Advertisement