Page 1

Bachelor sykepleier

PROFESJONSHØGSKOLEN

www.uin.no/phs


Sykepleie er et meningsfylt og allsidig yrke, og det vil alltid være bruk for deg. Som sykepleier får du bruke deg selv og dine fagkunnskaper i møte med andre mennesker. Nordlandssamfunnet vil ha behov for mange dyktige sykepleiere i årene som kommer. Bachelor sykepleie, 180 stp, heltid Bachelorstudiet gir deg autorisasjon som sykepleier. Undervisningen består av likt antall studiepoeng i praksis som i teori. Du trenes til å bli en god fagperson med gode holdninger og ferdigheter i møte med pasienter og pårørende. Vi legger vekt på en tett og god læreroppfølging. På campus finnes praksissaler hvor studentene kan øve seg på praktiske oppgaver. For studenter ved studiested Bodø blir de praktiske studiene primært gjennomført i Salten, Lofoten og

Vesterålen. For studenter ved studiested Rana, gjennomføres de praktiske studiene i Nord- og Sør Helgeland. Du kan ta deler av studiet i utlandet, og vi har avtaler med bl. a. institusjoner i Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, USA og Grønland. Søk studiet på: www.samordnaopptak.no. Søknadsfrist er 15. april.

Studieveiledning: Gisle.Pettersen@uin.no


Masterutdanninger: Master i klinisk sykepleie Master i praktisk kunnskap


Velkommen som student! Ta kontakt med studieveileder Gisle Pettersen. E-post: gisle.pettersen@uin.no

8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no

Bachelog sykepleier  
Bachelog sykepleier  
Advertisement