Page 1

Vijìana roba ϶ Vijci u blisterima ϶ Kutije sa raznim vijcima ϶ Vijci inox ϶ Vijci i matice od inoxa: A4 - AISI 316 ϶ Vijci i matice inox: A2 - AISI 304 ϶ Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

PM

϶ Vijci u blisterima

37 - Vijìana roba

Vijci od inoxa 316 (A4). Svi blisteri imaju istu cijenu. Blister se isporuìuje sa opisom sadržaja na 4 jezika i sa bar-kodom.

Vijìana roba u blisterima - Samonavojni sa cilindriìnom glavom DIN 7981 / Samonavojni TGS glavA tip "kapljice" DIN 7983 / Za metal sa ravnom glavom DIN 963 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 / Za metal sa heksagonalnom glavom DIN 933 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 Samonavojni sa cilindriìnom glavom DIN 7981

Kat.broj

37.050.01 37.050.02 37.050.04 37.050.06 37.050.08 37.050.10 37.050.12 37.050.14 37.050.16 37.050.18

Samonavojni sa glavom tip kapljica DIN 7983

Kat.broj

mm

2,9x10

20

3,5x13

18

3,9x16

14

-

-

4,2x25

11

4,8x25

9

4,8x32

7

5,5x25

5

5,5x38

4

6,3x25

4

6,3x50

3

Kat.broj

mm

37.051.01 37.051.02 37.051.04 37.051.06 37.051.08 37.051.10 37.051.14 37.051.16 -

Vijci za drvo fastar DIN 7505A

2,9x13

20

3,5x16

18

3,9x19

13

-

-

3,9x25

10

4,2x32

9

4,8x25

9

-

-

5,5x50

4

6,3x50

3

-

-

Matice samoblokirajuêe DIN 982

Kat.broj

mm

37.054.02 37.054.04 37.054.08 37.054.10 37.054.14 37.054.16 -

-

-

3x15

20

3,5x20

18

-

-

-

-

4x25

14

4,5x30

10

-

-

5x45

8

6x40

6

mm

37.056.04 37.056.05 37.056.06 37.056.08 -

-

-

-

-

4

5

5

4

6

3

8

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vijìana roba u blisteru - Vijci za drvo fastar DIN 7505A / Matice samoblokirajuêe DIN 982 / Copiglie DIN 94 Vijci za metal sa udubljenom plosnatom glavom DIN 963 + matica DIN 934 + podloška DIN 125

Kat.broj

37.052.01 37.052.02 37.052.04 37.052.06 37.052.08 37.052.10 37.052.12 37.052.16

498

Vijci za metal sa šesterokutnom glavom DIN 933 + matica DIN 934 + podloška DIN 125

Kat.broj

mm

3x20

8

4x20

7

4x40

5

5x20

5

5x50

3

6x30

4

6x60

2

-

-

8x60

2

37.053.06 37.053.08 37.053.10 37.053.12 37.053.14 -

Copiglie DIN 94

Kat.broj

mm

-

-

-

-

-

-

5x20

5

5x40

4

6x30

3

6x60

2

8x60

2

-

-

www.OSCULATI.com

37.055.01 37.055.02 37.055.04 37.055.06 -

mm

1,5x25

20

2x35

15

3x40

7

4x50

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Kutije sa raznim vijcima

37

Vijci u blisterima - Samo izložbeni stalak za pult / Set od 299 blistera + izložbeni stalak za pult Kat.broj

Opis

37.100.99

Samo izložbeni stalak za pult

37.100.00

Set sa 299 blistera + izložbeni stalak za pult (7 blistera sa vijcima tipa 37.050.xx; 37.051.xx; 37.052.xx; 37.053.xx; 37.054.xx + 4 blistera po tipu matica 37.056.xx; 37.055.xx)

(

Primjerak izložbenog stalka

϶ Kutije sa raznim vijcima Profesionalna pakovanja. Raspoloživ je razliìit asortiman, u elegantnoj i ìvrstoj plastiìnoj prozirnoj kutiji sa zaštitom od udaraca kako bi se odmah mogao vidjeti sadržaj, te sa sigurnosnim kliznim zatvaranjem. Dimenzije i dužine odabrane su u skladu sa zahtjevima nautiìkog sektora.

Kutija Compact

Kutija Compact

37.300.02 Mjere: mm 175x145x32 Ukupno komada: 600

Sadržaj: 90 samonareznih vijaka (DIN 7981) - 135 samonareznih vijaka (DIN 7982) - 50 vijaka sa heksagonalnom glavom (DIN 933) - 50 vijaka sa ravnom glavom (DIN 963) - 90 heksagonalnih matica (DIN 934) - 40 samoblokirajuêih heksagonalnih vijaka (DIN 982) - 85 ravnih podloški (DIN 125) - 60 podloški 3 puta veêih od otvora.

Kutije sa raznim vijcima

Vijci

Kutije sa raznim vijcima

Kutija Compact

Kutija srednje veliìine

37.300.03 Mjere: mm 175x145x32 Ukupno komada: 390 Sadržaj: 46 vijaka sa heksagonalnom glavom (DIN 933) - 64 vijaka sa ravnom glavom (DIN 963) - 90 heksagonalnih matica (DIN 934) - 40 samoblokirajuêih heksagonalnih matica (DIN 982) - 90 ravnih podloški (DIN 125) - 60 ravnih podloški tri puta veêih od otvora.

37.300.04 Mjere: mm 240x195x42 Ukupno komada: 850 Sadržaj: 150 samonareznih

Vijci

37 - Vijìana roba

37.300.01 Mjere: mm 175x145x32 Ukupno komada: 540 Sadržaj: 220 samonareznih vijaka (DIN 7981) - 320 samonareznih vijaka (DIN 7982). Vijci

vijaka (DIN 7981) - 148 samonareznih vijaka (DIN 7982) - 94 vijka sa heksagonalnom glavom (DIN 933) - 97 vijaka sa ravnom glavom (DIN 963) - 115 heksagonalnih matica (DIN 934) - 64 samoblokirajuêe heksagonalne matice (DIN 982) - 105 podloški (DIN 125) - 70 širokih podloški (3 puta veêih od otvora) - 7 komada od cm 20 svaki navojne šipke (DIN 975).

Kutije sa raznim vijcima Vijci

Kutije sa raznim vijcima

Kutija velika 37.300.05 Mjere: mm 340x260x57 Ukupno komada: 2000 komada Sadržaj: 192 samonarezna vijka (DIN 7981) - 200 samonareznih vijaka (DIN 7983) - 168 Fastar

vijaka, sa ravnom glavom, križni - 16 vijaka sa šesterostranom glavom (tirafondi) (DIN 571) - 138 vijaka sa šesterostranom glavom (DIN 933) - 129 vijaka ravne glave (DIN 963) - 124 vijka cilindriìne glave (DIN 84) - 42 imbus vijka cilindriìne glave (DIN 912) - 240 šesterkostranih matica (DIN 934) - 71 samoblokirajuêa matica (DIN 982) - 17 slijepih matica (DIN 1587) - 20 leptir matica (DIN 315) - 215 podloški (DIN 125) - 130 širokih podloški tri puta veêih od otvora - 70 nazubljenih podloški (DIN 6798) - 90 elastiìnih podloški (grower) (DIN 127) - 15 komada od 20 cm. svaki navojnih šipki (DIN 975) - 48 osiguraìa (DIN 127) - 38 inox zakovica - 30 razliìitih komada od inoxa: obujmica, stezaljki, osiguraìa sa prstenom, kljuì za otvaranje škopaca. Vijci

Kutije sa raznim vijcima

Sailing with you, since 1958

499


37

Vijci inox

϶ Vijci inox Vijci i matice od INOXA A2 (AISI 304) ili A4 (AISI 316) . Vijìana roba prodaje se u praktiìnim kartonskim kutijama.

Pogledati detaljne tablice na kraju kataloga. Vijci

Vijci inox

Vijci samonarezni sa cilindriìnom glavom "a croce", UNI 6954 DIN 7981 Vijìana roba inox

37 - Vijìana roba

Kat.broj

A4-7981-02.9X010 A4-7981-02.9X013 A4-7981-02.9X019 A4-7981-03.5X010 A4-7981-03.5X013 A4-7981-03.5X016 A4-7981-03.5X019 A4-7981-03.5X025 A4-7981-03.5X032 A4-7981-03.9X010 A4-7981-03.9X016 A4-7981-03.9X019 A4-7981-03.9X025 A4-7981-03.9X032

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7981-03.9X038 A4-7981-04.2X010 A4-7981-04.2X016 A4-7981-04.2X019 A4-7981-04.2X022 A4-7981-04.2X025 A4-7981-04.2X032 A4-7981-04.2X038 A4-7981-04.2X045 A4-7981-04.2X050 A4-7981-04.8X013 A4-7981-04.8X016 A4-7981-04.8X019 A4-7981-04.8X022

2,9 x 10

200

13,00

2,9 x 13

200

14,00

2,9 x 19

200

17,80

3,5 x 10

200

16,00

3,5 x 13

200

16,60

3,5 x 16

200

17,80

3,5 x 19

100

10,30

3,5 x 25

100

14,40

3,5 x 32

100

15,90

3,9 x 10

200

18,60

3,9 x 16

100

11,80

3,9 x 19

100

13,50

3,9 x 25

100

15,30

3,9 x 32

50

11,20

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7981-04.8X025 A4-7981-04.8X032 A4-7981-04.8X038 A4-7981-04.8X045 A4-7981-04.8X050 A4-7981-05.5X016 A4-7981-05.5X032 A4-7981-05.5X038 A4-7981-05.5X050 A4-7981-06.3X019 A4-7981-06.3X025 A4-7981-06.3X032

3,9 x 38

50

11,65

4,2 x 10

100

11,10

4,2 x 16

100

12,90

4,2 x 19

100

14,40

4,2 x 22

100

15,30

4,2 x 25

100

16,30

4,2 x 32

50

11,20

4,2 x 38

50

13,05

4,2 x 45

50

16,25

4,2 x 50

25

10,45

4,8 x 13

100

16,80

4,8 x 16

100

18,60

4,8 x 19

50

10,75

4,8 x 22

50

11,65

Cijena za pakovanje €

mm

4,8 x 25

50

4,8 x 32

50

12,05 13,50

4,8 x 38

50

16,25

4,8 x 45

25

11,40

4,8 x 50

25

12,35

5,5 x 16

50

14,40

5,5 x 32

25

11,40

5,5 x 38

25

12,35

5,5 x 50

25

17,70

6,3 x 19

50

19,50

6,3 x 25

25

12,35

6,3 x 32

25

14,20

Vijci samonarezni sa udubljenom glavom plosnati , križni, UNI 6955 DIN 7982 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-7982-02.9X010 A4-7982-02.9X013 A4-7982-02.9X019 A4-7982-03.5X010 A4-7982-03.5X013 A4-7982-03.5X016 A4-7982-03.5X019 A4-7982-03.5X025 A4-7982-03.5X032 A4-7982-03.5X038 A4-7982-03.9X010 A4-7982-03.9X016 A4-7982-03.9X019 A4-7982-03.9X022 A4-7982-03.9X025

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7982-03.9X032 A4-7982-03.9X038 A4-7982-04.2X010 A4-7982-04.2X016 A4-7982-04.2X019 A4-7982-04.2X022 A4-7982-04.2X025 A4-7982-04.2X032 A4-7982-04.2X038 A4-7982-04.2X045 A4-7982-04.2X050 A4-7982-04.8X013 A4-7982-04.8X016 A4-7982-04.8X019 A4-7982-04.8X022

2,9 x 10

200

13,00

2,9 x 13

200

14,00

2,9 x 19

200

17,80

3,5 x 10

200

16,00

3,5 x 13

200

16,60

3,5 x 16

200

17,80

3,5 x 19

100

10,30

3,5 x 25

100

14,40

3,5 x 32

100

15,90

3,5 x 38

50

9,75

3,9 x 10

200

18,60

3,9 x 16

100

11,80

3,9 x 19

100

13,50

3,9 x 22

100

15,00

3,9 x 25

100

15,30

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7982-04.8X025 A4-7982-04.8X032 A4-7982-04.8X038 A4-7982-04.8X045 A4-7982-04.8X050 A4-7982-05.5X016 A4-7982-05.5X022 A4-7982-05.5X032 A4-7982-05.5X038 A4-7982-05.5X050 A4-7982-06.3X019 A4-7982-06.3X025 A4-7982-06.3X032 A4-7982-06.3X045 A4-7982-06.3X060

3,9 x 32

50

11,20

3,9 x 38

50

11,65

4,2 x 10

100

11,10

4,2 x 16

100

12,90

4,2 x 19

100

14,40

4,2 x 22

100

15,30

4,2 x 25

100

16,30

4,2 x 32

50

11,20

4,2 x 38

50

13,05

4,2 x 45

50

16,25

4,2 x 50

25

10,45

4,8 x 13

100

16,80

4,8 x 16

100

18,60

4,8 x 19

50

10,75

4,8 x 22

50

11,65

Cijena za pakovanje €

mm

4,8 x 25

50

4,8 x 32

50

12,05 13,50

4,8 x 38

50

16,25

4,8 x 45

25

11,40

4,8 x 50

25

12,35

5,5 x 16

50

14,40

5,5 x 22

50

17,20

5,5 x 32

25

11,40

5,5 x 38

25

12,35

5,5 x 50

25

17,70

6,3 x 19

50

19,50

6,3 x 25

25

12,35

6,3 x 32

25

14,20

6,3 x 45

25

19,32

6,3 x 60

10

9,96

Vijci sa cilindriìnom glavom cijeli sa navojem izrez "a cacciavite", UNI 6107 DIN 84 Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Vijìana roba inox

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A4-84-03X012

3 x 12

200

17,80

A4-84-04X030

4 x 30

50

12,05

A4-84-06X020

6 x 20

50

A4-84-03X016

3 x 16

200

19,60

A4-84-04X035

4 x 35

50

13,05

A4-84-06X030

6 x 30

50

23,70

A4-84-03X020

3 x 20

100

12,00

A4-84-04X040

4 x 40

50

15,80

A4-84-06X040

6 x 40

25

13,95

A4-84-03X025

3 x 25

100

13,80

A4-84-04X050

4 x 50

25

12,35

A4-84-06X050

6 x 50

10

9,66

A4-84-03X030

3 x 30

100

15,30

A4-84-05X020

5 x 20

50

14,90

A4-84-06X060

6 x 60

10

11,63

A4-84-03X035

3 x 35

50

11,20

A4-84-05X030

5 x 30

50

18,65

A4-84-08X030

8 x 30

10

12,54

A4-84-04X016

4 x 16

100

16,30

A4-84-05X040

5 x 40

25

12,35

A4-84-08X040

8 x 40

10

17,10

A4-84-04X020

4 x 20

100

17,80

A4-84-05X050

5 x 50

25

14,87

A4-84-08X050

8 x 50

10

20,35

A4-84-04X025

4 x 25

50

10,75

A4-84-05X060

5 x 60

25

20,00

A4-84-08X060

8 x 60

10

26,49

500

www.OSCULATI.com

18,05


37

Vijci inox Vijci sa šesterokutnom glavom cijeli sa navojima, UNI 5739 DIN 933 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-933-04X012 A4-933-04X020 A4-933-04X030 A4-933-04X040 A4-933-05X020 A4-933-05X030 A4-933-05X040 A4-933-05X050 A4-933-06X020 A4-933-06X030 A4-933-06X040 A4-933-06X050

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-933-06X060 A4-933-06X070 A4-933-06X080 A4-933-06X100 A4-933-08X030 A4-933-08X040 A4-933-08X050 A4-933-08X060 A4-933-08X070 A4-933-08X080 A4-933-08X100 A4-933-10X040

4 x 12

100

17,30

4 x 20

100

20,50

4 x 30

50

13,50

4 x 40

50

18,05

5 x 20

50

10,75

5 x 30

50

13,05

5 x 40

50

15,80

5 x 50

25

12,12

6 x 20

50

11,65

6 x 30

50

14,90

6 x 40

25

9,75

6 x 50

25

11,20

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-933-10X050 A4-933-10X060 A4-933-10X080 A4-933-10X100 A4-933-10X120 A4-933-12X050 A4-933-12X060 A4-933-12X080 A4-933-12X100 A4-933-12X120

6 x 60

25

16,00

6 x 70

10

9,58

6 x 80

10

10,88

6 x 100

10

15,15

8 x 30

25

13,25

8 x 40

25

15,77

8 x 50

10

8,28

8 x 60

10

9,20

8 x 70

10

12,18

8 x 80

10

13,95

8 x 100

5

11,15

10 x 40

10

10,33

Cijena za pakovanje €

mm

10 x 50

10

10 x 60

10

12,36 14,69

10 x 80

5

11,06

10 x 100

5

15,38

10 x 120

5

22,40

12 x 50

10

16,74

12 x 60

10

20,45

12 x 80

5

15,25

12 x 100

5

19,34

12 x 120

5

28,45

Vijci sa udubljenom glavom plosnati, "a cacciavite", UNI 6109 DIN 963 Vijìana roba inox

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-963-05X020 A4-963-05X030 A4-963-05X040 A4-963-05X050 A4-963-05X060 A4-963-06X020 A4-963-06X030 A4-963-06X040 A4-963-06X050 A4-963-06X060 A4-963-06X070

3 x 12

200

17,80

3 x 16

200

19,60

3 x 20

100

12,00

3 x 25

100

13,80

3 x 30

100

15,30

3 x 40

50

14,90

4 x 16

100

16,30

4 x 20

100

17,80

4 x 30

50

12,05

4 x 40

50

15,80

4 x 50

25

12,35

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-963-06X080 A4-963-06X100 A4-963-08X030 A4-963-08X040 A4-963-08X050 A4-963-08X060 A4-963-08X070 A4-963-08X080 A4-963-08X100

5 x 20

50

14,90

5 x 30

50

18,65

5 x 40

25

12,35

5 x 50

25

5,87

5 x 60

25

20,00

6 x 20

50

18,05

6 x 30

50

23,70

6 x 40

25

13,95

6 x 50

25

24,15

6 x 60

10

11,63

6 x 70

10

17,48

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 80

10

6 x 100

5

23,24 23,47

8 x 30

10

12,54

8 x 40

10

17,10

8 x 50

10

20,35

8 x 60

10

26,49

8 x 70

5

16,08

8 x 80

5

21,34

8 x 100

5

32,12

Vijci sa udubljenom glavom, šesterokutni, UNI 5933 DIN 7991 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-7991-03X012 A4-7991-03X020 A4-7991-03X030 A4-7991-04X016 A4-7991-04X020 A4-7991-04X030

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7991-04X040 A4-7991-04X050 A4-7991-05X020 A4-7991-05X040 A4-7991-05X050 A4-7991-06X020

3 x 12

50

8,90

3 x 20

50

10,25

3 x 30

50

13,95

4 x 16

50

8,90

4 x 20

50

10,25

4 x 30

50

13,95

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7991-06X030 A4-7991-06X040 A4-7991-06X060 A4-7991-06X070 A4-7991-06X100

4 x 40

25

9,52

4 x 50

25

12,57

5 x 20

50

11,20

5 x 40

25

10,20

5 x 50

25

14,40

6 x 20

50

13,05

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 30

25

9,02

6 x 40

25

11,62

6 x 60

10

7,90

6 x 70

10

10,79

6 x 100

5

10,22

37 - Vijìana roba

A4-963-03X012 A4-963-03X016 A4-963-03X020 A4-963-03X025 A4-963-03X030 A4-963-03X040 A4-963-04X016 A4-963-04X020 A4-963-04X030 A4-963-04X040 A4-963-04X050

mm

Šesterokutne matice, UNI 5588 DIN 934 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-934-03 A4-934-04 A4-934-05

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-934-06 A4-934-08 A4-934-10

3

200

10,20

4

200

11,00

5

200

13,00

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-934-12

6

200

18,60

8

100

18,10

10

25

10,95

Cijena za pakovanje €

mm

12

25

15,57

Matice šesterokutne samoblokirajuêe visoki tip DIN 982 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-982-04 A4-982-05

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

4 (DIN 985 tipo basso - low type)

50

20,40

A4-982-06

6

25

9,32

A4-982-10

10

10

12,84

5

25

7,90

A4-982-08

8

10

5,85

A4-982-12

12

5

9,99

Slijepe matice "a calotta" UNI 5721 DIN 1587 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-1587-04 A4-1587-05

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-1587-06 A4-1587-08

4

25

20,95

5

25

18,60

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-1587-10 A4-1587-12

6

10

8,09

8

10

16,28

Sailing with you, since 1958

Cijena za pakovanje €

mm

10

5

13,99

12

5

19,84

501


37

Vijci inox Podloške plosnate normalne UNI 6592 DIN 125 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-125-03 A4-125-04 A4-125-05

3 4 5

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

5,60 6,60 8,60

A4-125-06 A4-125-08 A4-125-10

mm

6 8 10

200 100 50

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

14,80 12,00 12,05

A4-125-12

Cijena za pakovanje €

mm

12

50

19,50

Podloške plosnate tri puta šire od otvora Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-9021A-03X009 A4-9021A-04X012 A4-9021A-05X015

3x9 4 x 12 5 x 15

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,60 13,00 19,60

A4-9021A-06X018 A4-9021A-08X024 A4-9021A-10X030

mm

6 x 18 8 x 24 10 x 30

100 50 25

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

15,30 17,65 13,72

A4-9021A-12X036

Cijena za pakovanje €

mm

12 x 36

10

10,23

Nazubljene podloške DIN 6798 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-6798-04 A4-6798-05

4 5

200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

9,20 13,00

A4-6798-06 A4-6798-08

mm

6 8

200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

16,60 28,80

A4-6798-10 A4-6798-12

Cijena za pakovanje €

mm

10 12

100 50

24,10 16,75

Podloške grower UNI 1751 DIN 127

37 - Vijìana roba

Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-127-03 A4-127-04 A4-127-05

mm

3 4 5

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

6,60 7,60 9,20

A4-127-06 A4-127-08 A4-127-10

mm

6 8 10

200 200 100

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

14,80 25,80 17,80

A4-127-12

Cijena za pakovanje €

mm

12

50

14,40

϶ Vijci i matice inox: A2 - AISI 304 Vijci se prodaju u praktiìnim pakovanjima u kutijama. Cijena je za pojedinaìni komad.Screws are sold in easy carton boxes.The price is for single piece. Vijci samonarezni sa cilindriìnom glavom izrez "a croce", UNI 6954 DIN 7981 Kat.broj

A2-7981-02.9X010 A2-7981-02.9X013 A2-7981-02.9X019 A2-7981-03.5X010 A2-7981-03.5X013 A2-7981-03.5X016 A2-7981-03.5X019 A2-7981-03.5X025 A2-7981-03.5X032 A2-7981-03.5X038 A2-7981-03.9X010 A2-7981-03.9X016 A2-7981-03.9X019 A2-7981-03.9X022 A2-7981-03.9X025 A2-7981-03.9X032

mm

2,9 x 10 2,9 x 13 2,9 x 19 3,5 x 10 3,5 x 13 3,5 x 16 3,5 x 19 3,5 x 25 3,5 x 32 3,5 x 38 3,9 x 10 3,9 x 16 3,9 x 19 3,9 x 22 3,9 x 25 3,9 x 32

200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 100 100 100

Vijìana roba inox

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,4 8 9,6 8,6 9,4 9,8 10,8 8,1 9 10,4 10,6 12,2 14,4 8,4 8,8 11,7

A2-7981-03.9X038 A2-7981-04.2X010 A2-7981-04.2X013 A2-7981-04.2X016 A2-7981-04.2X019 A2-7981-04.2X022 A2-7981-04.2X025 A2-7981-04.2X032 A2-7981-04.2X038 A2-7981-04.2X045 A2-7981-04.2X050 A2-7981-04.8X013 A2-7981-04.8X016 A2-7981-04.8X019 A2-7981-04.8X022 A2-7981-04.8X025

mm

3,9 x 38 4,2 x 10 4,2 x 13 4,2 x 16 4,2 x 19 4,2 x 22 4,2 x 25 4,2 x 32 4,2 x 38 4,2 x 45 4,2 x 50 4,8 x 13 4,8 x 16 4,8 x 19 4,8 x 22 4,8 x 25

100 200 200 200 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

12,4 11,6 12,4 13,8 8,1 8,7 9,2 11,7 13,9 17,6 10,95 9,6 10,6 11,3 12,4 12,8

A2-7981-04.8X032 A2-7981-04.8X038 A2-7981-04.8X045 A2-7981-04.8X050 A2-7981-05.5X016 A2-7981-05.5X022 A2-7981-05.5X032 A2-7981-05.5X038 A2-7981-05.5X050 A2-7981-06.3X019 A2-7981-06.3X025 A2-7981-06.3X032 A2-7981-06.3X045 A2-7981-06.3X060

Cijena za pakovanje €

mm

4,8 x 32 4,8 x 38 4,8 x 45 4,8 x 50 5,5 x 16 5,5 x 22 5,5 x 32 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 19 6,3 x 25 6,3 x 32 6,3 x 45 6,3 x 60

100 50 50 50 50 50 50 50 25 50 50 25 25 25

14,3 9 11,85 13,05 8,1 9,65 12,05 13,1 9,95 11 13,05 8 10,82 13,2

Vijci - Tirafondi sa šesterokutnom glavom UNI 704 DIN 571 Kat.broj

mm

Vijìana roba inox

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-571-06X030

6 x 30

25

10,15

A2-571-08X050

8 x 50

10

8,72

A2-571-10X060

10 x 60

10

A2-571-06X040

6 x 40

25

12,17

A2-571-08X060

8 x 60

10

9,94

A2-571-10X070

10 x 70

10

18,48

A2-571-06X050

6 x 50

25

14,20

A2-571-08X070

8 x 70

10

11,16

A2-571-10X080

10 x 80

10

20,68

A2-571-06X060

6 x 60

25

15,72

A2-571-08X080

8 x 80

10

12,58

A2-571-10X100

10x1000

10

24,75

A2-571-06X070

6 x 70

10

7,70

A2-571-08X100

8 x 100

10

15,63

A2-571-08X040

8 x 40

10

7,90

A2-571-10X050

10 x 50

10

15,63

502

www.OSCULATI.com

17,26


Vijci inox

37

Samonarezni vijci sa udubljenom plosnatom glavom, izrez u obliku križa, UNI 6955 DIN 7982 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-7982-02.9X010

2,9 x 10

200

7,40

A2-7982-03.9X038

3,9 x 38

100

12,40

A2-7982-04.8X032

4,8 x 32

100

A2-7982-02.9X013

2,9 x 13

200

8,00

A2-7982-04.2X010

4,2 x 10

200

11,60

A2-7982-04.8X038

4,8 x 38

50

9,00

A2-7982-02.9X019

2,9 x 19

200

9,60

A2-7982-04.2X013

4,2 x 13

200

12,40

A2-7982-04.8X045

4,8 x 45

50

11,85

A2-7982-03.5X010

3,5 x 10

200

8,60

A2-7982-04.2X016

4,2 x 16

200

13,80

A2-7982-04.8X050

4,8 x 50

50

13,05

A2-7982-03.5X013

3,5 x 13

200

9,40

A2-7982-04.2X019

4,2 x 19

100

8,10

A2-7982-05.5X016

5,5 x 16

50

8,10

A2-7982-03.5X016

3,5 x 16

200

9,80

A2-7982-04.2X022

4,2 x 22

100

8,70

A2-7982-05.5X022

5,5 x 22

50

9,65

A2-7982-03.5X019

3,5 x 19

200

10,80

A2-7982-04.2X025

4,2 x 25

100

9,20

A2-7982-05.5X032

5,5 x 32

50

12,05

A2-7982-03.5X025

3,5 x 25

100

8,10

A2-7982-04.2X032

4,2 x 32

100

11,70

A2-7982-05.5X038

5,5 x 38

50

13,10

A2-7982-03.5X032

3,5 x 32

100

9,00

A2-7982-04.2X038

4,2 x 38

100

13,90

A2-7982-05.5X050

5,5 x 50

25

9,95

A2-7982-03.5X038

3,5 x 38

100

10,40

A2-7982-04.2X045

4,2 x 45

100

17,60

A2-7982-06.3X019

6,3 x 19

50

11,00

A2-7982-03.9X010

3,9 x 10

200

10,60

A2-7982-04.2X050

4,2 x 50

50

10,95

A2-7982-06.3X025

6,3 x 25

50

13,05

A2-7982-03.9X016

3,9 x 16

200

12,20

A2-7982-04.8X013

4,8 x 13

100

9,60

A2-7982-06.3X032

6,3 x 32

25

8,00

A2-7982-03.9X019

3,9 x 19

200

14,40

A2-7982-04.8X016

4,8 x 16

100

10,60

A2-7982-06.3X045

6,3 x 45

25

10,82

A2-7982-03.9X022

3,9 x 22

100

8,40

A2-7982-04.8X019

4,8 x 19

100

11,30

A2-7982-06.3X060

6,3 x 60

25

13,20

A2-7982-03.9X025

3,9 x 25

100

8,80

A2-7982-04.8X022

4,8 x 22

100

12,40

A2-7982-03.9X032

3,9 x 32

100

11,70

A2-7982-04.8X025

4,8 x 25

100

12,80

14,30

Vijci fastar sa udubljenom plosnatom glavom, križni za ivericu, drvo i plastiku - DIN 7505A Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-7505A-03X015

3 x 15

100

6,30

A2-7505A-04X035

4 x 35

100

12,30

A2-7505A-05X050

5 x 50

50

A2-7505A-03X020

3 x 20

100

6,50

A2-7505A-04X040

4 x 40

100

13,70

A2-7505A-05X060

5 x 60

50

17,10

A2-7505A-03X030

3 x 30

100

10,50

A2-7505A-04X050

4 x 50

100

19,50

A2-7505A-05X070

5 x 70

25

11,05

A2-7505A-03.5X015

3,5 x 15

100

7,80

A2-7505A-04.5X025

4,5 x 25

100

11,90

A2-7505A-05X080

5 x 80

25

13,30

A2-7505A-03.5X020

3,5 x 20

100

8,30

A2-7505A-04.5X030

4,5 x 30

100

13,70

A2-7505A-06X025

6 x 25

50

12,40

A2-7505A-03.5X025

3,5 x 25

100

9,60

A2-7505A-04.5X035

4,5 x 35

100

15,90

A2-7505A-06X030

6 x 30

50

13,75

A2-7505A-03.5X030

3,5 x 30

100

11,00

A2-7505A-04.5X040

4,5 x 40

100

18,60

A2-7505A-06X035

6 x 35

50

15,55

A2-7505A-03.5X040

3,5 x 40

100

15,40

A2-7505A-04.5X050

4,5 x 50

50

13,30

A2-7505A-06X040

6 x 40

50

17,30

A2-7505A-04X015

4 x 15

100

8,70

A2-7505A-05X025

5 x 25

100

15,40

A2-7505A-06X050

6 x 50

50

21,15

A2-7505A-04X020

4 x 20

100

9,20

A2-7505A-05X030

5 x 30

50

9,25

A2-7505A-06X060

6 x 60

25

13,07

A2-7505A-04X025

4 x 25

100

10,10

A2-7505A-05X035

5 x 35

50

9,95

A2-7505A-06X070

6 x 70

25

15,97

A2-7505A-04X030

4 x 30

100

11,00

A2-7505A-05X040

5 x 40

50

10,85

A2-7505A-06X080

6 x 80

25

18,87

14,40

37 - Vijìana roba

Vijìana roba inox

Vijci samonarezni sa udubljenom glavom "a goccia di sego", križni UNI 6956 DIn 7983 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-7983-02.9X010

2,9 x 10

200

7,40

A2-7983-03.9X038

3,9 x 38

100

12,40

A2-7983-04.8X032 4,8 x 32

100

A2-7983-02.9X013

2,9 x 13

200

8,00

A2-7983-04.2X010

4,2 x 10

200

11,60

A2-7983-04.8X038 4,8 x 38

50

9,00

A2-7983-02.9X019

2,9 x 19

200

9,60

A2-7983-04.2X013

4,2 x 13

200

12,40

A2-7983-04.8X045 4,8 x 45

50

11,85

A2-7983-03.5X010

3,5 x 10

200

8,60

A2-7983-04.2X016

4,2 x 16

200

13,80

A2-7983-04.8X050 4,8 x 50

50

13,05

A2-7983-03.5X013

3,5 x 13

200

9,40

A2-7983-04.2X019

4,2 x 19

100

8,10

A2-7983-05.5X016 5,5 x 16

50

8,10

A2-7983-03.5X016

3,5 x 16

200

9,80

A2-7983-04.2X022

4,2 x 22

100

8,70

A2-7983-05.5X022 5,5 x 22

50

9,65

A2-7983-03.5X019

3,5 x 19

200

10,80

A2-7983-04.2X025

4,2 x 25

100

9,20

A2-7983-05.5X032 5,5 x 32

50

12,05

A2-7983-03.5X025

3,5 x 25

100

8,10

A2-7983-04.2X032

4,2 x 32

100

11,70

A2-7983-05.5X038 5,5 x 38

50

13,10

A2-7983-03.5X032

3,5 x 32

100

9,00

A2-7983-04.2X038

4,2 x 38

100

13,90

A2-7983-05.5X050 5,5 x 50

25

9,95

A2-7983-03.5X038

3,5 x 38

100

10,40

A2-7983-04.2X045

4,2 x 45

100

17,60

A2-7983-06.3X019 6,3 x 19

50

11,00

A2-7983-03.9X010

3,9 x 10

200

10,60

A2-7983-04.2X050

4,2 x 50

50

10,95

A2-7983-06.3X025 6,3 x 25

50

13,05

A2-7983-03.9X016

3,9 x 16

200

12,20

A2-7983-04.8X013

4,8 x 13

100

9,60

A2-7983-06.3X032 6,3 x 32

25

8,00

A2-7983-03.9X019

3,9 x 19

200

14,40

A2-7983-04.8X016

4,8 x 16

100

10,60

A2-7983-06.3X045 6,3 x 45

25

10,82

A2-7983-03.9X022

3,9 x 22

100

8,40

A2-7983-04.8X019

4,8 x 19

100

11,30

A2-7983-06.3X060 6,3 x 60

25

13,20

A2-7983-03.9X025

3,9 x 25

100

8,80

A2-7983-04.8X022

4,8 x 22

100

12,40

A2-7983-03.9X032

3,9 x 32

100

11,70

A2-7983-04.8X025

4,8 x 25

100

12,80

Sailing with you, since 1958

14,30

503


37

Vijci inox Vijci sa šestrokutnom glavom cijeli sa navojem UNI 5739 DIN 933 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-933-04X012

4 x 12

100

14,3

A2-933-06X045

6 x 45

50

16,2

A2-933-08X080

8 x 80

25

A2-933-04X020

4 x 20

100

17,1

A2-933-06X050

6 x 50

50

17,45

A2-933-08X100

8 x 100

10

17,89

A2-933-04X030

4 x 30

100

21,5

A2-933-06X055

6 x 55

25

12,65

A2-933-08X120

8 x 120

10

24,04

A2-933-04X040

4 x 40

50

15,1

A2-933-06X060

6 x 60

25

13,35

A2-933-10X040

10 x 40

25

20,37

A2-933-05X016

5 x 16

100

14,6

A2-933-06X065

6 x 65

25

17

A2-933-10X050

10 x 50

25

26,07

A2-933-05X020

5 x 20

100

16,2

A2-933-06X070

6 x 70

25

18,65

A2-933-10X060

10 x 60

25

31,1

A2-933-05X030

5 x 30

100

20,1

A2-933-06X075

6 x 75

25

20,82

A2-933-10X080

10 x 80

10

17,73

A2-933-05X040

5 x 40

50

12,75

A2-933-06X080

6 x 80

25

21,47

A2-933-10X100

10 x 100

10

26,06

A2-933-05X050

5 x 50

50

18,9

A2-933-06X100

6 x 100

10

12,77

A2-933-10X120

10 x 120

10

37,84

A2-933-06X016

6 x 16

100

16,3

A2-933-08X025

8 x 25

25

9,85

A2-933-12X045

12 x 45

25

33,92

A2-933-06X020

6 x 20

100

17,8

A2-933-08X030

8 x 30

25

10,97

A2-933-12X060

12 x 60

10

17,23

A2-933-06X025

6 x 25

100

20,3

A2-933-08X040

8 x 40

25

13,15

A2-933-12X080

12 x 80

10

25,76

A2-933-06X030

6 x 30

50

12,1

A2-933-08X050

8 x 50

25

15,92

A2-933-12X100

12 x 100

10

32,72

A2-933-06X035

6 x 35

50

13,55

A2-933-08X060

8 x 60

25

18

A2-933-12X120

12 x 120

5

24,04

A2-933-12X150

12 x 150 parz filet

5

29,91

A2-933-06X040

6 x 40

50

14,9

A2-933-08X070

8 x 70

25

25,8

29,37

Metalni vijci potpuno sa navojem, sa udubljenom glavom u obliku "goccia di sego", taglio a croce, UNI 7689 DIN 966

37 - Vijìana roba

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Vijìana roba inox

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-966-03X012

3 x 12

200

9,2

A2-966-05X030

5 x 30

50

9,65

A2-966-06X045

6 x 45

25

9,8

A2-966-03X016

3 x 16

200

10

A2-966-05X035

5 x 35

50

11,15

A2-966-06X050

6 x 50

25

12,45

A2-966-03X020

3 x 20

200

11

A2-966-05X040

5 x 40

50

13,35

A2-966-06X060

6 x 60

25

16,05

A2-966-03X030

3 x 30

200

14,2

A2-966-05X045

5 x 45

25

8,85

A2-966-08X030

8 x 30

25

17,1

A2-966-04X016

4 x 16

100

8,1

A2-966-05X050

5 x 50

25

10,52

A2-966-08X040

8 x 40

25

25,02

A2-966-04X020

4 x 20

100

8,8

A2-966-06X020

6 x 20

50

10,25

A2-966-08X050

8 x 50

25

29,67

A2-966-04X030

4 x 30

100

10,8

A2-966-06X025

6 x 25

50

11,35

A2-966-08X060

8 x 60

10

14,73

A2-966-04X040

4 x 40

50

9,1

A2-966-06X030

6 x 30

50

12,45

A2-966-08X070

8 x 70

10

17,91

A2-966-05X020

5 x 20

100

14,8

A2-966-06X035

6 x 35

50

13,5

A2-966-08X080

8 x 80

10

24,88

A2-966-05X025

5 x 25

50

8,8

A2-966-06X040

6 x 40

25

8,22

Vijci sa udubljenom plosnatom glavom "a croce", UNI 7688 DIN 965 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-965-03X012 A2-965-03X016 A2-965-03X020 A2-965-03X025 A2-965-03X030 A2-965-04X016 A2-965-04X020 A2-965-04X025 A2-965-04X030 A2-965-04X035 A2-965-04X040 A2-965-05X020

mm

3 x 12 3 x 16 3 x 20 3 x 25 3 x 30 4 x 16 4 x 20 4 x 25 4 x 30 4 x 35 4 x 40 5 x 20

200 200 200 200 100 100 100 100 100 50 50 100

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

9,20 10,00 11,00 12,80 7,60 8,10 8,80 9,80 10,80 8,50 9,10 14,80

A2-965-05X025 A2-965-05X030 A2-965-05X035 A2-965-05X040 A2-965-05X045 A2-965-05X050 A2-965-06X020 A2-965-06X025 A2-965-06X030 A2-965-06X035 A2-965-06X040 A2-965-06X045

mm

5 x 25 5 x 30 5 x 35 5 x 40 5 x 45 5 x 50 6 x 20 6 x 25 6 x 30 6 x 35 6 x 40 6 x 45

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

8,80 9,65 11,15 13,35 8,85 10,52 10,25 11,35 12,45 13,50 8,22 9,80

A2-965-06X050 A2-965-06X060 A2-965-08X020 A2-965-08X025 A2-965-08X030 A2-965-08X035 A2-965-08X040 A2-965-08X045 A2-965-08X050 A2-965-08X060 A2-965-08X070 A2-965-08X080

50 50 50 50 25 25 50 50 50 50 25 25

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 50 6 x 60 8 x 20 8 x 25 8 x 30 8 x 35 8 x 40 8 x 45 8 x 50 8 x 60 8 x 70 8 x 80

25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10

12,45 16,05 12,07 14,22 17,10 23,60 25,02 27,52 29,67 14,73 17,91 24,88

Vijci sa udubljenom glavom plosnatom izrez "a cacciavite", UNI 6109 DIN 963 Kat.broj

A2-963-03X012 A2-963-03X016 A2-963-03X020 A2-963-03X025 A2-963-03X030 A2-963-03X040 A2-963-04X016 A2-963-04X020 A2-963-04X025 A2-963-04X030 A2-963-04X035 A2-963-04X040 A2-963-04X050 A2-963-05X020

504

mm

3 x 12 3 x 16 3 x 20 3 x 25 3 x 30 3 x 40 4 x 16 4 x 20 4 x 25 4 x 30 4 x 35 4 x 40 4 x 50 5 x 20

200 200 200 200 100 50 100 100 100 100 50 50 25 100

Vijìana roba inox

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

9,80 10,60 12,00 14,00 8,40 7,90 8,80 9,60 10,90 12,20 7,05 8,40 6,65 15,10

A2-963-05X025 A2-963-05X030 A2-963-05X035 A2-963-05X040 A2-963-05X045 A2-963-05X050 A2-963-05X060 A2-963-06X020 A2-963-06X025 A2-963-06X030 A2-963-06X035 A2-963-06X040 A2-963-06X045 A2-963-06X050

mm

5 x 25 5 x 30 5 x 35 5 x 40 5 x 45 5 x 50 5 x 60 6 x 20 6 x 25 6 x 30 6 x 35 6 x 40 6 x 45 6 x 50

100 100 50 50 50 25 25 100 50 50 50 50 25 25

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

17,30 19,00 11,55 12,45 13,90 7,97 10,65 18,50 10,75 11,85 12,90 14,20 9,80 12,17

A2-963-06X060 A2-963-06X070 A2-963-06X080 A2-963-06X100 A2-963-06X120 A2-963-06X150 A2-963-08X030 A2-963-08X040 A2-963-08X050 A2-963-08X060 A2-963-08X070 A2-963-08X080 A2-963-08X100 A2-963-08X120

www.OSCULATI.com

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 60 6 x 70 6 x 80 6 x 100 6 x 120 6 x 150 8 x 30 8 x 40 8 x 50 8 x 60 8 x 70 8 x 80 8 x 100 8 x 120

25 25 10 10 5 5 25 25 25 10 10 10 5 5

14,80 23,92 12,04 25,50 29,34 42,31 15,95 23,40 27,72 13,75 16,70 23,24 17,30 40,68


37

Vijci inox Vijci sa cilindriìnom glavom cijeli sa navojem, izrez "a cacciavite", UNI 6107 DIN 84 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-84-03X012 A2-84-03X016 A2-84-03X020 A2-84-03X030 A2-84-03X040 A2-84-04X016 A2-84-04X020 A2-84-04X030 A2-84-04X040 A2-84-04X050 A2-84-05X020

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-84-05X025 A2-84-05X030 A2-84-05X035 A2-84-05X040 A2-84-05X045 A2-84-05X050 A2-84-05X060 A2-84-06X020 A2-84-06X025 A2-84-06X030 A2-84-06X035

3 x 12

200

9,8

3 x 16

200

10,6

3 x 20

200

12

3 x 30

100

8,4

3 x 40

50

7,9

4 x 16

200

16,4

4 x 20

100

9,6

4 x 30

100

12,2

4 x 40

50

8,4

4 x 50

50

12,3

5 x 20

100

15,1

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-84-06X040 A2-84-06X045 A2-84-06X050 A2-84-06X060 A2-84-06X070 A2-84-06X080 A2-84-08X030 A2-84-08X040 A2-84-08X050 A2-84-08X060 A2-84-08X080

5 x 25

100

17,3

5 x 30

50

9,9

5 x 35

50

11,55

5 x 40

50

12,45

5 x 45

50

13,9

5 x 50

25

7,97

5 x 60

25

10,65

6 x 20

50

9,65

6 x 25

50

10,75

6 x 30

50

11,85

6 x 35

50

12,9

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 40

50

6 x 45

25

14,2 9,8

6 x 50

25

12,17

6 x 60

25

14,8

6 x 70

25

23,92

6 x 80

10

12,04

8 x 30

25

15,95

8 x 40

25

23,4

8 x 50

25

27,72

8 x 60

10

13,75

8 x 80

10

23,24

Vijci sa cilindriìnom širokom glavom, križni UNI 7687 DIN 7985 Vijìana roba inox

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-7985-05X045 A2-7985-05X050 A2-7985-06X020 A2-7985-06X025 A2-7985-06X030 A2-7985-06X035 A2-7985-06X040 A2-7985-06X045 A2-7985-06X050 A2-7985-06X060

4 x 20

100

8,80

4 x 25

100

9,80

4 x 30

100

10,80

4 x 35

50

8,50

4 x 40

50

9,10

5 x 20

50

7,80

5 x 25

50

8,80

5 x 30

50

9,65

5 x 35

50

11,15

5 x 40

50

13,35

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-7985-08X030 A2-7985-08X035 A2-7985-08X040 A2-7985-08X045 A2-7985-08X050 A2-7985-08X060 A2-7985-08X070 A2-7985-08X080

5 x 45

25

8,85

5 x 50

25

10,52

6 x 20

50

10,25

6 x 25

50

11,35

6 x 30

50

12,45

6 x 35

50

13,50

6 x 40

25

8,22

6 x 45

25

9,80

6 x 50

25

12,45

6 x 60

25

16,05

Cijena za pakovanje €

mm

8 x 30

25

8 x 35

25

17,10 23,60

8 x 40

25

25,02

8 x 45

25

27,52

8 x 50

25

29,67

8 x 60

10

14,73

8 x 70

10

17,91

8 x 80

10

24,88

Vijci sa cilindriìnom glavom - šesterokutni, UNI 5931 DIN 912 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-912-04X010 A2-912-04X016 A2-912-04X020 A2-912-04X030 A2-912-04X040 A2-912-05X010 A2-912-05X016 A2-912-05X020 A2-912-05X030

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-912-05X040 A2-912-05X050 A2-912-05X060 A2-912-06X016 A2-912-06X020 A2-912-06X030 A2-912-06X040 A2-912-06X050 A2-912-06X060

4 x 10

50

7,80

4 x 16

50

8,05

4 x 20

50

8,20

4 x 30

50

10,60

4 x 40

50

13,10

5 x 10

50

8,30

5 x 16

50

8,30

5 x 20

50

9,00

5 x 30

50

12,90

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-912-08X016 A2-912-08X020 A2-912-08X030 A2-912-08X040 A2-912-08X050 A2-912-08X060 A2-912-08X080

5 x 40

50

16,15

5 x 50

25

12,10

5 x 60

25

15,82

6 x 16

50

10,45

6 x 20

50

12,00

6 x 30

50

14,30

6 x 40

50

18,55

6 x 50

25

12,65

6 x 60

25

15,42

Cijena za pakovanje €

mm

8 x 16

25

8 x 20

25

10,60 11,97

8 x 30

25

13,42

8 x 40

25

16,82

8 x 50

25

21,17

8 x 60

25

26,20

8 x 80

10

16,12

37 - Vijìana roba

A2-7985-04X020 A2-7985-04X025 A2-7985-04X030 A2-7985-04X035 A2-7985-04X040 A2-7985-05X020 A2-7985-05X025 A2-7985-05X030 A2-7985-05X035 A2-7985-05X040

mm

Šesterokutne matice UNI 5588 DIN 934 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-934-03 A2-934-04 A2-934-05

mm

3 4 5

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,6 8 10

A2-934-06 A2-934-08 A2-934-10

mm

6 8 10

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,6 14 15,4

A2-934-12 A2-934-14 A2-934-16

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

14,45 14,47 9,58

A2-982-14 A2-982-16

100 100 50

Cijena za pakovanje €

mm

12 14 16

25 25 25

11,12 17,47 21,4

Šesterokutne samoblokirajuêe matice visoki tip DIN 982 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-982-04 A2-982-05 A2-982-06

mm

4 5 6

50 50 50

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,15 6,80 8,35

A2-982-08 A2-982-10 A2-982-12

mm

8 10 12

50 25 10

Cijena za pakovanje €

mm

14 16

10 10

22,43 22,77

Slijepe matice "a calotta" UNI 5721 DIN 1587 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-1587-04 A2-1587-05 A2-1587-06

mm

Ø4 Ø5 Ø6

25 25 25

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

11,72 10,95 11,72

A2-1587-08 A2-1587-10 A2-1587-12

mm

Ø8 Ø 10 Ø 12

25 10 10

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

20,92 15,40 23,69

A2-1587-14 A2-1587-16

Sailing with you, since 1958

Cijena za pakovanje €

mm

Ø 14 Ø 16

5 5

27,80 36,24

505


37

Vijci inox Krilne matice UNI 5448 DIN 1587 Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Vijìana roba inox

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-315-04

Ø4

25

19,37

A2-315-06

Ø6

25

23,22

A2-315-10

Ø 10

10

22,46

A2-315-05

Ø5

25

21,32

A2-315-08

Ø8

10

15,40

A2-315-12

Ø 12

10

56,27

Podloške plosnate normalne UNI 6592 DIN 125 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-125-03

Ø3

200

2,60

A2-125-06

Ø6

200

5,40

A2-125-12

Ø 12

50

A2-125-04

Ø4

200

3,00

A2-125-08

Ø8

200

8,40

A2-125-14

Ø 14

25

5,75

A2-125-05

Ø5

200

3,60

A2-125-10

Ø 10

100

8,10

A2-125-16

Ø 16

25

6,27

6,70

Podloške plosnate tri puta šire od otvora Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-9021A-03X009

Ø3x9

200

4,20

A2-9021A-06X018

Ø 6 x 18

100

5,90

A2-9021A-12X036

Ø 12x36

25

A2-9021A-04X012

Ø 4 x 12

200

5,20

A2-9021A-08X024

Ø 8 x 24

50

6,55

A2-9021A-14X042

Ø 14x42

10

9,59

A2-9021A-05X015

Ø 5 x 15

200

8,00

A2-9021A-10X030

Ø 10x30

25

5,65

A2-9021A-16X048

Ø 16x48

10

12,12

10,95

Podloške plosnate tri puta šire od otvora

37 - Vijìana roba

Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-9021B-03X012

Ø 3 x 12

100

4,30

A2-9021B-06X024

Ø 6 x 24

50

8,60

A2-9021B-12X048

Ø 12x48

10

A2-9021B-04X016

Ø 4 x 16

100

6,40

A2-9021B-08X032

Ø 8 x 32

25

8,12

A2-9021B-14X056

Ø 14x56

10

21,08

A2-9021B-05X020

Ø 5 x 20

50

5,75

A2-9021B-10X040

Ø 10x40

25

17,42

A2-9021B-16X064

Ø 16x64

5

13,66

11,51

Podloške grower UNI 1751 DIN 127 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-127-04

Ø4

200

3,80

A2-127-06

Ø6

200

7,20

A2-127-10

Ø 10

50

4,65

A2-127-05

Ø5

200

5,00

A2-127-08

Ø8

100

5,90

A2-127-12

Ø 12

50

7,05

Podloške nazubljene DIN 6798 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-6798-04

Ø4

200

5,20

A2-6798-06

Ø6

100

3,90

A2-6798-10

Ø 10

50

5,30

A2-6798-05

Ø5

100

2,90

A2-6798-08

Ø8

50

2,80

A2-6798-12

Ø 12

25

3,60

Spajalice UNI 1336 DIN 94 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-94-01.5X025

1,5 x 25

100

6,80

A2-94-02.5X030

2,5 x 30

50

9,75

A2-94-04.5X050

4,5 x 50

25

21,17

A2-94-01.5X030

1,5 x 30

100

7,90

A2-94-03X050

3 x 50

50

18,65

A2-94-05X060

5 x 60

25

29,60

A2-94-02X035

2 x 35

100

12,90

A2-94-03.5X040

3,5 x 40

50

21,40

A2-94-02X040

2 x 40

100

14,00

A2-94-04X050

4 x 50

25

16,32

Navojna poluga DIN 975 komadi od 1 m Vijìana roba inox

Kat.broj

506

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

37.418.16

37.418.05

Ø5

-

3,67

37.418.10

Ø 10

-

10,59

37.418.06

Ø6

-

4

37.418.12

Ø 12

-

15,99

37.418.08

Ø8

-

6,81

37.418.14

Ø 14

-

21,12

www.OSCULATI.com

Cijena za pakovanje €

mm

Ø 16

-

27,7


Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37

϶ Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke Osiguraìi za fiksiranje Od inoxa, sa sigurnosnim jeziìkom na okretljivu oprugu. Kat.br.

Osiguraci inox

Od mm 6x15 6x25 8x20

37.107.01 37.107.02 37.107.03

Kat.br.

Od mm 8x35 10x35 10x45

37.107.04 37.107.05 37.107.06

Kat.br.

Od mm 10x25

37.107.07

Osiguraìi sa jeziìkom za blokiranje Od inoxa AISI 316; jeziìak za blokiranje s unutrašnjom oprugom i sigurnosnim zubom. Korisna dužina "L" 15 17 20 25 30 40 50 60 70 80 100

Osiguraci inox

Tip A

Ø 6 mm

37.266.15 37.266.20 37.266.25 37.266.30 37.266.40 37.266.50 -

Tip B

Tip A

37.267.15 37.267.20 37.267.25 37.267.30 37.267.40 37.267.50 -

Ø 8 mm

37.268.17 37.268.20 37.268.30 37.268.40 37.268.50 37.268.60 37.268.80 -

Tip B

37.269.20 37.269.30 37.269.40 37.269.50 37.269.60 37.269.80 -

Tip A

Ø 10 mm

37.270.30 37.270.40 37.270.50 37.270.60 37.270.80 37.270.10

Tip B

37.271.30 37.271.40 37.271.50 37.271.60 37.271.70 37.271.80 37.271.10

(

B

(A

Osiguraìi od inoxa Za razliìite upotrebe, bez prstena. Osiguraci inox

Kat.br.

Ø mm Dužina mm 4 10 4 15 4 25 5 10

37.106.18A 37.106.18B 37.106.18C 37.106.20A

Kat.br.

Ø mm Dužina mm 5 15 5 20 6 10 6 15

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37.106.20B 37.106.20C 37.106.21A 37.106.21B

Kat.br.

37.106.21C 37.106.21D 37.106.22 37.106.23

Ø mm Dužina mm 6 20 6 25 7 15 8 20

37 - Vijìana roba

Prsteni od inoxa Prsteni inox

Kat.br.

Od mm

37.106.01

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Kat.br.

Od mm

37.106.02

13x0,8

Kat.br.

37.106.03

17x1

Od mm

18x1,2

Osiguraìi samoblokirajuêi od inoxa Sa kuglicama na oprugu s jedne strane i prstenom za prihvat s druge strane. Idealni za nosaìeviljuške za tende (46.662.00; 46.662.20; 46.662.22; 46.653.20; 46.653.22) prikljuìke stepenica, prikljuìke buma, sisteme za blokiranje sidra itd., te za sve ostale upotrebe gdje se želi izbjeêi upotreba vijaka i istovremeno imati brzo i sigurno blokiranje. Kat.br.

Ø mm 6 6 6 6 6

Osiguraci inox

37.264.10 37.264.15 37.264.20 37.264.25 37.264.30

ukupna 25 38 51 64 76

Dužina mm

korisna 12 25 38 51 64

10 10 10 10 10

Gljivice za cerade od plastike Bijele ili crne boje. Kat.br.

Boja

Tip

Gljivice za cerade

37.256.10BI 37.256.10NE 37.256.50BI *

bijela crna bijela

otvor mm 4,5 otvor mm 4,5 okrugle*

100 100 100

(

Posebno dobri za upotrebu sa elastiìnom sajlom.

37.256.10

(

37.256.50

Gljivice za cerade od inoxa AISI 316 AISI 316

Raspoložive u 4 razliìita oblika.

Kat.br.

Gljivice za cerade

37.321.10 37.321.13 37.321.15 37.321.17

Dužina mm 10 13 19 12,5

Otvor mm 5 5 5 5

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Glava normalna normalna normalna velika Ø mm 19

(

37.321.10

(

37.321.13

(

37.321.15

(

37.321.17

“Shore Caps” Kompletni sa poklopcem na pritisak. Nova verzija sa poklopcem povezanim sa bazom, te se ne mogu izgubiti. Podloške za vijke

bijela

37.339.01

Boja crna

37.339.02

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

teak

37.339.03

Za vijke Ø mm 3,5/4,2

500

“Tap-Caps” Poklopci za vijke original ameriìki od bijele plastike. Za vijke Philips sa ravnom upuštenom glavom, kako samonarezne DIN 7982 mm 3,5/3,9/4,2/4,8, tako i metalne DIN 965 mm 4/5. Kat.br.

Podloške za vijke

37.342.00

Ø kapice mm 12

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

1000

Sailing with you, since 1958

507


37

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke “Snap Caps” Original ameriìki kompletni sa poklopcem na pritisak. Izrañeni su od polipropilena UV otpornog i garantiraju, uz vrlo mali trošak, vrlo lijep izgled, vodonepropusnost i otpornost na koroziju; koriste se sa samonareznim vijcima ravne glave za drvo ili metal. Boja kapice svjetlo siva crna

Podloške za vijke

bijela

37.340.01 37.341.01

37.340.04 37.341.04

Za vijke Ø mm 3,5-4,2 4,8-6

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

teak

37.340.02 37.341.02

37.340.03 37.341.03

1000 1000

Podloške za vijke zaobljene Otvor mm

Plastika bijela

Ø vanjski mm

4 5

37.322.04BI 37.322.05BI

13 15

Podloške za vijke

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice,

Plastika crna

Ø vanjski mm

Kromirani mesing

Ø vanjski mm

15 15

37.323.04 37.323.07

12 15

37.322.04NE 37.322.05NE

100 100

Držaìi stakla, za fiksiranje šajbi Kat.br.

Boja

Podmetaìi za vijke

37.350.01 37.350.02

Bijela Crna

100 100

Stezalica od plastike 37.175.81 Za fiksiranje na cijevi stupiêa ili ograda za montiranje ploìica, traka, elastiìnih konopa itd. Kompletna sa vijcima. Univerzalna sa cijevima od mm 22/25. Stezalice za cijevi

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

(

(

37.261.02

37.261.01

37 - Vijìana roba

Stezalice od sjajnog inoxa AISI 316 Služe za fiksiranje na ograde ili roll bar težeg pribora bilo kojeg tipa.

AISI 316 Kat.br.

Za cijevi mm 20/22/25

Stezalice za cijevi

37.261.01

Razmak izmeñu otvora mm 31,5

Kat.br.

Za cijevi mm 30/35/40

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37.261.02

Razmak izmeñu otvora mm 31,5

Ploìica inox Za upotrebu sa 37.175.81. Stezalice za cijevi

Kat.br.

37.251.80

37.290.00

37.290.01

(

(

37.260.83

(

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Od mm

Kat.br.

Od mm

37.260.84

44x44

19x51

Kukice od inoxa Kat.br.

Kukice

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice,

37.251.80 37.290.00 37.290.01

Tip "Sea Sure" za cerade i razliìitu upotrebu za cerade i razliìitu upotrebu, zakrivljena baza za cijevi Ø mm 40/70

Specijalni vijci "na bajonetu" za pajole i kit za montažu Samoblokirajuci osiguraci

Kat.br.

(

37.331.00

37.331.00

(

37.332.00

37.332.00

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Opis Specijalni vijci tip "bajoneta" od inoxa za pajole, sastoje se od jednog ležaja koji se zavida na predviñeno mjesto i jednog konusnog vijeka tip bajoneta koji blokira pajol na predviñenom mjestu. Univerzalni za pasjole debljine 8/15 mm.

Profesionalni kit za montažu vijaka 37.331.00, koji se sastoji od: - Vrha Ø mm 7 sa maticom konusnog samoregulirajuêeg vijka ovisno o debljini pajola - muški M12

Zakovice od inoxa Sa glavom od inoxa. Blister od 100 komada

Kutija od 500 komada

Zakovice inox

Kutija od 1000 komada

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37.221.01 37.221.02 37.221.03 37.221.04 37.221.05 37.221.06

37.220.02 37.220.03 37.220.04 37.220.05 37.220.06

37.220.01 -

mm 4x10 4x13 4x16 4,8x10 4,8x13 4,8x16

Zakovice od inoxa, sa normalnom glavom Sa vijkom od inoxa. Kat.br.

Zakovice inox

37.218.01 37.218.02 37.218.03

508

Kat.br.

Od mm

3,9x10 4,9x10 3,9x14

www.OSCULATI.com

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

500 / 1000 500 / 1000 500 / 1000

37.218.04 37.218.05

Od mm

4,9x16 4,9x20

500 / 1000 500 / 1000


38

Vijìana roba, pribor od inoxa ϶ Ploìice za fiksiranje plinskih opruga ϶ Elektriìni podizaìi ϶ Zatvaraìi na polugu ϶ Držaìi i ruìke za brodska spremišta ϶ Šarniri ϶ Zatvaraìi ϶ Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica ϶ Zatvaraìi ϶ Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi ϶ Brave ugradbene od inoxa AISI 316 ϶ Zatvaraìi SUGATSUNE ϶ Brave na prislon od inoxa AISI 316 ϶ Brave za vrata ϶ Ruìke ϶ Pribor za klizna vrata ϶ Vješalice ϶ Lokoti PM

϶ Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Plinske opruge - zadržaìi od obojenog ìelika terminali tip oko - oko Izrañene od kromiranog ìelika sa tijelom obloženim epksidinim prahom, otporne na morske uvijete. Kat.br.

Plinske opruge

38.004.00 38.005.00 38.006.00 38.014.00 38.015.00 38.015.02 38.015.01 38.013.91 38.013.90 38.014.15 38.014.01 38.014.02 38.018.99 38.011.10 38.011.28 38.017.26 38.017.42 38.016.00 38.016.01 38.016.02 38.018.01** 38.018.02** **

Otvoren mm 244 244 244 355 355 355 365 550 550 550 550 550 550 600 600 600 600 700 700 700 850 950

Hod mm 88 88 88 130 130 130 140 229 229 229 229 229 229 255 255 255 255 300 300 300 360 400

Otpor kg 5 9 18 11 18 25 35 8 12 15 20 29 38 20 28 36 42 25 42 55 50 70

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Ø tijela mm 15 15 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 22 22 27 27

Ø ruke mm 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Za odabir plinskih opruga-zadržaìa, potrebno je izraìunati vrijednost potrebnog otpora za podizanje poklopca koji se dobije pomoêu specijalne formule: VR=Gxh/2 : R, gdje je G težina poklopca u kg - h/2 je dubina poklopca u centimetrima podijeljenja sa 2 - R je najmanja udaljenost u centimetrima izmeñu odabarane dodirne toìke i centra rotacije.

Zatražiti produžene ploìice artikli 38.012.99; 38.013.03

Plinske opruge - zadržaìi od inoxa sa terminalima tip oko - oko ALROSE Kompletne sa terminalima tip "oko" od inoxa sa otvorom mm 8. Za upotrebu sa našim ploìicama. Sa ventilima-odušnicima/punjenje. Kat.br.

Plinske opruge

Otvoren mm

Hod mm

250 355 500 600 730 950

90 130 200 255 315 400

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih

38.020.00 38.020.03 38.020.07 38.020.09 38.020.11 38.020.14 *

od 9 10 10 10 20 20

Otpor kg*

do 30 40 50 50 70 150

Ø tijela mm

Ø ruke mm

15 18 18 18 23 28

6 8 8 8 10 14

Javiti traženi hod.

Sailing with you, since 1958

509


38

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd. Plinske opruge - zadržaìi od obojenog ìelika terminal tipa oko - terminal tipa kuglice Izrañeni od kromiranog ìelika sa tijelom obloženim epoksidnim prahom, otporni na morske uvijete. Plinske opruge

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Otvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Ø tijela mm

Ø ruke mm

Ø kuglice mm

38.115.00

355

130

18

19

8

10

38.114.01

550

229

20

19

8

10

38.118.99

550

229

38

19

8

10

38.117.26

600

255

36

19

8

10

Plinske opruge - zadržaìi od inoxa terminali oko - oko AISI 316 Plinske opruge

Kat.br.

38.009.00 38.009.01 38.009.03 38.009.40 38.009.04 38.009.05 38.009.06 38.009.07 38.009.09 38.009.11 38.009.12 38.009.15 38.009.16 38.009.17 38.009.18 38.009.19 38.009.20 38.009.23 38.009.24 38.009.25 38.009.26 38.009.27 38.009.29

Od sjajnog inoxa AISI 316 sa terminalima tip oko otvora mm 8. Otvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Tijelo mm

Ø ruke mm

250 250 250 250 355 355 355 355 500 500 500 500 500 600 600 600 600 700 700 700 700 900 900

90 90 90 90 130 130 130 130 210 210 210 210 210 255 255 255 255 300 300 300 300 380 380

5 10 18 30 12 18 24 30 14 20 30 40 50 20 30 40 50 25 35 45 55 45 60

15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22

6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10

Plinske opruge - zadržaìi od inoxa sa terminalom tip kuglice AISI 316 Plinske opruge

Kat.br.

38.020.31 38.020.32 38.020.35 38.020.41 38.020.42 38.020.45 38.020.46 38.020.47 38.020.51 38.020.52 38.020.55

Terminali kuglica. Otvoren mm

Zatvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Ø tijela mm

Ø ruke mm

za Ø kuglice

254 254 305 380 380 500 500 500 695 695 922

178 178 216 241 241 295 295 295 386 386 536

76 76 89 140 140 205 205 205 299 299 386

9 14 20 18 26 20 29 38 30 45 60

15 15 15 18 18 18 18 18 22 22 22

6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

38.020.25

Glava inox Ø kugle 10 mm

( 38.020.25

510

www.OSCULATI.com


38

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

϶ Ploìice za fiksiranje plinskih opruga Od sjajnog inoxa. Baza tip viljuška

Baza sa osiguraìem

Plinske opruge, baze za

Plinske opruge, baze za

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Za Ø mm

38.013.66 38.013.68

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Za Ø mm

38.013.56 38.013.58

6 8

6 8

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Opis Kuglica od inoxa za montažu na pritisak za plinske opruge. Kuglica Ø 10 mm.

38.012.00

Plosnata verzija Plinske opruge, baze za

Kat.br.

A mm

B mm

60 60

50 50

Size standard standard

38.012.99

60

50

standard

38.013.45 38.013.20 38.013.21

60 45 45

50 35 35

standard compact compact

38.013.00 38.013.40

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Verzija osiguraì sa navojem mm 8 kuglica Ø 10 mm osiguraì sa navojem mm 8, dužina mm 23, samo za plinske opruge 38.018.01; 38.018.02 kuglica Ø 13, samo za opruge 38.020.55 osiguraì sa navojem mm 8 kuglica Ø 10 mm

(

38.013.21/40/45

Verzija od 90° Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.012.99/013.00/20

( 38.013.42

A mm

B mm

C mm

30 30 30 30

50 50 50 50

30 30 30 30

Veliìina standardna standardna standardna standardna

Verzija osiguraì sa navojem mm 8 vanjski osiguraì sa navojem mm 8 unutrašnji kuglica Ø 10 mm vanjska kuglica Ø 10 mm unutrašnja

38.013.03

30

50

30

standardna

osiguraì sa navojem mm 8, vanjski, dugi mm 23, za 38.018.01/02

38.013.23

25

35

25

compact

osiguraì sa navojem od mm 8 vanjski

38.013.24

25

35

25

compact

kuglica Ø 10 mm vanjska

38.013.01 38.013.02 38.013.41 38.013.42

(

( 38.013.02 ( 38.013.41/24

( 38.013.01/03/23

Ploìice za fiksiranje "podignuta" verzija Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.10 38.013.11

A mm

B mm

55 55

48 48

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

C mm 10 (podignuta) 10 (podignuta)

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

9eliìna kuglica za montiranje na pritisak plinskih opruga Plinske opruge, baze za

( Verzija osiguraì sa navojem kuglica Ø 10 mm

(

38.013.10

38.013.11

Ploìice za fiksiranje verzija nagnuta pod 45° Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.14

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

A mm

B mm

53

48

Verzija kuglica Ø 10 mm

( 38.013.18

Verzija kutna "podignuta" Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.16 38.013.17 38.013.18 38.013.19

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Verzija osiguraì sa navojem mm 8 osiguraì sa navojem mm 8 kuglica Ø 10 mm kuglica Ø 10 mm

Tip lijeva desna lijeva desna

Sailing with you, since 1958

(

7 38.013.1

511


38

Elektriìni podizaìi

϶ Elektriìni podizaìi Linearni elektriìni podizaìi poklopaca Tip AV za velika optereêenja Tijelo Ø mm 48, maksimalni potisak jednog podizaìa kg 120. Ruìno otvaranje u nuždi, elektronski sitem koji, u sluìaju montiranja u paru ili u veêem broju poravnava broj okretaja motora radi sinhroniziranog podizanja, brzina 17 mm/sek. Sa tijelom od lake legure i teleskopskim inox držaìem, vodonepropusan IP65. Totalno ili parcijalno ovaranje poklopca u svim željenim pozicijama.

Elektricni podizaci poklopaca

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.370.12 38.370.13 38.370.14 38.370.15 38.370.21 38.370.16 38.370.17 38.370.18 38.370.19 38.370.20 38.370.10/11

Tip Jednostruki

Tip Dvostruki

Hod mm

x x x x x x -

x x x x

300 300 450 600 450 600 450 600 450 600

Elektriìni podizaìi

Potisak kg

Zatvoren mm

volt

Potrošnja Ampére

120 120 120 120 120 120 240 240 240 240

677 677 827 977 827 977 827 977 827 977

12 24 12 12 24 24 12 12 24 24

10 5 10 10 5 5 20 20 10 10

Scatola Relais

Elektriìni linijski podizaìi za poklopce tip Model “Ulysses” za manja optereêenja Pojedinaìna montaža. Tijelo Ø mm 34, maksimalni potisak kg 65. Potrošnja 2 A na 12 V, brzina 4 mm/ sek na 12 V, 6 mm/sek na 24 V. Sa tijelom od lake legure i teleskopskim inox držaìem, vodonepropusan IP65. Totalno ili djelomiìno otvaranje poklopca u svim željenim pozicijama. Ne mogu se montirati u paru. Elektriìni podizaìi poklopaca

Kat.br.

38.370.40 38.370.41 38.370.43 38.370.44

Elektriìni podizaìi

Hod mm

Potisak kg

Zatvoren

volt

180 180 300 300

65 65 65 65

486 486 608 608

12 24 12 24

Relej koji omoguêava inverziju strujnog kruga i sinhronizaciju Elektriìni podizaìi poklopaca

Elektriìni podizaìi

Kat.br.

Verzija Relej 12 V (RB 12) Relej 24 V (RB 24)

38.370.10 38.370.11

Za prekidaìe sa “O” u centru i povratom na oprugu, pogledati raspoložive modele u grupi “14” ovog kataloga.

϶ Zatvaraìi na polugu Antivibracijski zatvaraì za motorne prostore Od termo elastiìne gume sa ploìicom za fiksiranje i kukicom od inoxa. Zatvaraci

Kat.br.

38.200.00

Verzija zatvaranje na polugu

Zatvaraìi na polugu

Dimenzije 96x29 mm

Zatvaraì brodskih - motornih prostora Od tehnopolimera, sa držaìem za lokot. Otvaranje/zatvaranje pomoêu nevidljive opruge na pritisak sa zaštitom od vibracija. Zatvaraìi

Kat.br.

38.208.50

512

A mm

B mm

C mm

111

40

17,5

www.OSCULATI.com


38

Zatvaraìi na polugu Zatvaraì na polugu od inoxa

Zatvaraci

Kat.br.

Zatvaraìi na polugu

Dužina mm

38.203.00

Zatvaraì na polugu od inoxa sa držaìem za lokot

Snaga max kg

Optereêenje max kg

150

55

102

Zatvaraci

Kat.br.

38.206.01

Zatvaraì na polugu od inoxa, podesiv

Vanjske dimenzije

38.241.00

Zatvaraìi na polugu

Regulirajuêi dio

Izboìenost

60x70 mm

18 mm

70x25 mm

Kat.br.

38.493.00

Kat.br.

Zatvaraìi

Kat.br.

Max optereêenje kg

38.210.00

250

100

113

Dužina mm

Zatvaraìi na polugu

Širina mm

Izboìenost mm

18

11

99

Zatvaraì na polugu od inoxa za poklopce i vratašca

Vrlo ìvrsti model. Zatvaraìi na polugu

Optereêenje max kg

Kompletno pokriven. Zatvaraìi

Podesivi zatvaraì na polugu od inoxa

Zatvaraci

Snaga max kg

Max snaga potezanja kg

110

38.204.00

250

Dužina mm

52

Zatvaraìi na polugu

Max snaga kg

Max optereêenje kg

150

100

Zatvaraì sa elastiìnom ruìkicom

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Zatvaraìi na polugu

Zatvaraì na polugu za poklopce od inoxa

Sa držaìem za lokot. Zatvaraci

Dužina mm

Izrañen od sjajnog inoxa i kompletan sa držaìem lokota, sa posebnom unutrašnjom kompenzacijskom oprugom koja eliminira bilo kakvu vibraciju. Zatvaraìi

Kat.br.

38.207.01

Dužina mm

A mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

I mm

J mm

K mm

L mm

106

20

22

104

10

25

16

28

15

M4

34

21

Zatvaraìi na polugu podesivi od inoxa sa držaìem za lokot Kat.br.

Dužina od mm

38.904.10 38.904.12* 38.904.11

Kuka mm

18 25 29

Bez držaìa za lokot

(

*

Zatvaraìi na polugu

od 75 do 90 od 100 do 125 od 123 do 137

38.904.10

Zatvaraìi

Zatvaraì za poklopce sa otvorom za lokot Od sjajnog inoxa. Zatvaraci

Kat.br.

38.209.00

Dužina mm

Zatvaraìi na polugu

110 (ukupna)

Širina mm

Hod mm

30

12

Zatvaraì za brodske poklopce, poklopce motora sa kukom pod 90°, lagani i vrlo ìvrsti model. Zatvaraci

Kat.br.

38.107.70

Zatvaraìi na polugu

Materjal kromirani mesing

Sailing with you, since 1958

513


38

Zatvaraìi na polugu Zatvaraì za poklopce SLIM AISI 316 Zatvaraci

Kat.br.

38.208.01 38.208.02

Kompletan sa otvorom za lokot. Sa podesivim hodom. Izrañen od sjajnog inoxa AISI 316. Zatvaraìi na polugu

Ukupna dužina

Širina

Izboìenost

Podesivi hod

82 115

20 30

18,8 16,5

4,5 13

Zatvaraì na polugu Od kromiranog mesinga, sa držaìem za lokot, sigurnosni sistem sa zaštiêenim vijcima. Zatvaraòi

Zatvaraìi na polugu

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.195.00

mm 82x30

Zatvaraìi - polužni Zatvaraì za brodska spremišta sa držaìem lokota Zatvaraìi

Kat.br.

Zatvaraìi na polugu

Materjal Kromirani mesing

38.107.30 38.107.31 38.107.32

A mm

B mm

C mm

L mm

50 48 37

50 48 38

42 42 30

110 110 75

Inox 316 Inox 316

Zatvaraì tip poluga Za motorne prostore, sa držaìem lokota Kat.broj

Materijal inox AISI 316

38.107.34

A mm

B mm

C mm

L mm

L1 mm

36,5

36,5

52

122

73,7

϶ Držaìi i ruìke za brodska spremišta Teleskopski držaì za prozore i vratašca, teški tip Držaci prozora

Kat.br.

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Materjal

38.191.40 38.191.41

Sa izvlaìenje mm

kromirani mesing kromirani mesing

275/485 360/640

Držaìi prozora Držaci prozora

Kat.br.

38.191.50

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Opis

Izvlaìenje mm

od kromiranog mesinga, vrlo ìvrsti

205/305

Držaìi Od inoxa na oprugu za otvaranje poklopaca, podnosi visoka optereêenja, za poklopce i kaljužne prostore. Držaci prozora

Kat.br.

38.421.67

Dužina mm

Ø opruge mm

350

22

INCLUDED 2 ploìice za fiksiranje mm 47x47

Držaìi Od inoxa na oprugu za otvaranje vratašca, kompletni sa terminalima "tip viljuška" i ploìicom na “L” za spajanje. Sa sigurnosnim inox lanìiêem radi onemoguêavanja produživanja opruga. Držaci prozora

Kat.br.

38.421.65 38.421.47 38.421.66 38.421.64

514

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Terminal (1)

Terminal (2)

Dužina mm

Ø opruge mm

L mm

M mm

N mm

O mm

P mm

A A B C

D D D D

220 470 260 220

10,6 10,6 14 10,6

235 425 275 235

40 40 45 17

30 30 35 30

4,2 4,2 4,7 4,2

18 18 23 27

www.OSCULATI.com


Držaìi i ruìke za brodska spremišta

38

Držaìi Od sjajnog inoxa teleskopski sa blokiranjem u svakoj poziciji okretanjem. Držaci prozora

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

Podesiv mm

38.281.00 38.282.00

250/425 300/525

Mini plinska opruga Od inoxa za podizanje malih poklopaca ili kuhinjskih elemenata. Plinske opruge

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

38.008.00

Dimenzije otvorena mm

Hod mm

Potisak kg

144

38

5

Teleskopski držaì Za prozore i vratašca od plastike sa kliznom osovinom od inoxa. Poseban klizni sistem garantira izvrsno zatvaranje i izvanredan hod bez premca.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Držaci prozora

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

Hod mm

38.191.60* *

220/480

Za upotrebu sa ploìicama 38.013.00; 38.013.01 koje se vide na skici.

38.013.00/01

Ploìice trebaju se posebno naruìiti.

Soft Down Stay Kada se jednom podigne poklopac ruka ga drži u poziciji, prilikom zatvaranja ruka amortizira spuštanje do kompletnog zatvaranja vratašca. Bijele boje. Prodaje se u kompletu sa ploìicom za montiranje. Izraìun momenta torzije. Jedna ruka: dužina vratašca (cm) x 1/2 x težina vratašca (kg) = 40 - 70 kg.cm Držaci prozora

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

Za vratašêa sa otvaranjem od 90°

48.610.00 Ploìica za montažu.

϶ Šarniri debljine 0,8 mm. Šarniri 0,8 mm Od sjajnog inox za poklopce, vratašca itd. Šarniri

Šarniri debljine 0,8 mm.

Kat.br.

mm 25x30 30x30 40x40

38.600.25 38.600.30 38.600.40

϶ Šarniri debljine 1,2 mm. Šarniri 1,2 mm Šarniri koji se mogu skinuti za vrata i vratašca od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38.433.35 38.433.36 38.433.45 38.433.46

Verzija

Šarniri debljine 1,2 mm.

desna lijeva desna lijeva

mm 55 (A) - 39 (B) 55 (A) - 39 (B) 40 (A) - 37 (B) 40 (A) - 37 (B)

Šarniri 1,2 mm (

Šarniri od sjajnog štampanog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38.823.10 38.823.11 38.823.12

38.823.10

Šarniri debljine 1,2 mm.

mm 60x32 103x32 (asimetriìni) 145x32

( (

Sailing with you, since 1958

38.823.11

38.823.12

515


38

Šarniri debljine 1,3 mm.

϶ Šarniri debljine 1,3 mm. Šarniri 1,3 mm Šarniri pravokutni od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

(

(

38.467.83/85

(

38.467.80

38.467.81

mm 38x33 38x51 51x51 75x75

38.467.80 38.467.81 38.467.83 38.467.85

Šarniri debljine 1,3 mm.

Kat.br.

38.822.01 38.822.02 38.822.03 38.822.04

mm 60x30 60x40 70x40 75x50

϶ Šarniri debljine 1,5 mm. Šarniri 1,5 mm AISI 316

Šarniri od sjajnog i štampanog inoxa AISI 316, otvori za vijke 5 mm.

Šarniri

Šarniri debljine 1,5 mm.

Kat.br.

mm 44x46 68x46

38.829.02 38.829.00

Šarniri 1,5 mm AISI 316

Šarniri od sjajnog i štampanog inoxa AISI 316.

Šarniri

Šarniri debljine 1,5 mm.

Kat.br.

mm 73x46 102x46

38.829.03 38.829.04

϶ Šarniri debljine 1,7 mm. Šarniri 1,7 mm Šarniri od inoxa bez vijaka, sa ženskim ležajevima sa navojima 4MA, zavarenim ispod šarnira, na istoj poziciji gdje su otvori. Šarniri

( 38.821.02

(

(

38.821.02

Kat.br.

38 .82 1.0 2

(

(

38.821.03

38.821.01

(

mm

38.821.01 38.821.02 38.821.05 38.821.06 38.821.03 38.821.04

38.821.04

(

Šarniri debljine 1,7 mm.

Oblik

Br. ležajeva

51x38

pravokutni

4

51x45

pravokutni

4

51x38

trapezoidalni

6

70x38

trapezoidalni

6

76x51

pravokutni

8

76x76

kvadratni

8

(

38.821.05

38.821.06

Šarniri 1,7 mm ekonomiìna verzija Šarniri od inoxa ekonomiìna verzija, sjajni. Šarniri

Kat.br.

38.491.30 38.491.00

Šarniri debljine 1,7 mm.

mm 51x27 70x38

Šarniri 1,7 mm Šarniri od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38.467.90 38.467.89

516

www.OSCULATI.com

Šarniri debljine 1,7 mm.

mm 101x27 101x38


38

Šarniri debljine 2 mm.

϶ Šarniri debljine 2 mm. Od inoxa, sjajni, sa zaštitom od vibracija pomoêu specijalne centralne osovine.

Šarniri 2 mm

Kat.br.

38.840.58 38.556.00

Šarniri debljine 2 mm.

mm

38x39 38x39

Model

sa izboìenim zglobom polu-ugradbeni

Šarniri

Šarniri

Kat.br.

38.441.54 38.442.54

Kat.br.

38.840.51 38.441.50 38.552.00

Kat.br.

38.441.70 38.442.70 38.553.00

42x30 42x30

Model

izboìeni zglob obrnut

Šarniri

Kat.br.

38.440.17 38.440.07

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

48x37 48x37

Model

izboìeni zglob obrnut

Šarniri

mm 54x39

38.817.50

Model izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.441.76

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm 55x37 55x37 55x37

Model izboìeni zglob obrnut polu-ugradbena

Šarniri

mm 74x60

38.440.08

Model izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.441.80

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

68x39 68x39 68x39

Model

izboìeni zglob obrnut polu-ugradbeni

Šarniri

Kat.br.

38.441.78

47x30 47x30

Model izboìeni zglob obrnut

Šarniri debljine 2 mm.

mm 70x39

Model obrnut

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

mm

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri 2 mm

Šarniri

mm

38.810.16 38.810.06

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

60,4x38,1

Model

izboìeni zglob

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

70x38,1

Model

obrnut

Sailing with you, since 1958

Šarniri

Kat.br.

38.440.23

Šarniri debljine 2 mm.

mm 70x38

Model izboìeni zglob

517


38

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.441.51

72x38,5

Model

izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.440.09

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm

76x38

Model

polu-ugradbeni

Šarniri

Kat.br.

38.815.50

Šarniri 2 mm

Šarniri

Kat.br.

38.840.52

Kat.br.

mm

Šarniri debljine 2 mm.

88x38

Model

izboìeni zglob

Model izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.816.00

Šarniri

Kat.br.

38.840.34 38.850.34

Šarniri debljine 2 mm.

mm 74x37 74x37

Model izboìeni zglob obrnut

Šarniri debljine 2 mm.

mm

85x39

Model

izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.217.40

38.551.00

74x37

polu-ugradbeni

Šarniri debljine 2 mm.

mm

101x27 101x27

Model

38.441.61

mm 95x39

izboìeni zglob obrnut

Šarniri

Kat.br.

Model izboìeni zglob

Šarniri debljine 2 mm.

Model izboìeni zglob

Šarniri debljine 2 mm.

Model izboìeni zglob obrnut polu-ugradbeni

mm

38.441.71 38.442.71 38.554.00

107x39 107x39 107x39

Šarniri 2 mm

Kat.br.

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri

mm 75x40

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

38.441.53 38.441.52

518

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

mm 74x75

Šarniri 2 mm

Šarniri

38.553.10

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm 129x40

Model obrnut

www.OSCULATI.com

38.441.72 38.441.73 38.555.00

Šarniri debljine 2 mm.

mm 137x39 137x39 137x39

Model izboìeni zglob obrnut polu-ugradbeni


Šarniri debljine 2 mm. Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

Kat.br.

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm

38.440.11

152x76

Model

izboìeni zglob

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

38.494.02 38.494.03

38

Model izboìeni zglob okrenuti

mm 103x38 103x38

Šarniri

Kat.br.

38.441.69

Šarniri debljine 2 mm.

mm

65x40

Model Standardni, izboìeni zglob

Šarniri "Chromelux" Šarniri od sjajnog inoxa “Chromelux”, debljine mm 2 sa nevidljivim fiksiranjem pomoêu zavarenih vijaka od mm 4. Dva vijka dužine mm 30, dva vijka dužine mm 15. Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

mm 68,5x38,5 68,5x38,5

38.441.68 38.442.68

Model izboìeni zglob okrenuta nevidljivi zglob

Šarniri 2 mm Šarniri od sjajnog inoxa, polu-ugradbeni. Sa centralnim ovalnim otvorima. Za brodske poklopce. Šarniri

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

mm 80x50

38.814.03

Model sa izboìenim zglobom

Maska od sjajnog inoxa AISI 316 Trenutno fiksiranje pomoêu samoljepive trake. Šarniri

1 kom za 1/2 šarnira

38.441.10 38.840.10 38.441.11 38.440.10 38.551.10 -

Referenca maska 1 par po šarniru

38.840.41 38.840.42

Za šarnir

38.441.70; 38.553.00 38.840.58; 38.556.00 38.441.54 38.440.13 38.441.53; 38.551.00 38.840.51; 38.552.00 38.440.09

( 38.441.10

( 38.441.10

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri

( 38.840.42

( 38.441.11

( 38.840.10

( 38.840.41

϶ Ovalni šarniri Šarniri ovalni Šarniri od sjajnog inoxa Serije OVAL TYPE. Sa polu-ugrañenom centralnom osovinom, otvaranje 270°. Šarniri

mm

35x51 48x67 56x78 56x90 78x56 78x56 84x56

polu-ugradbenim zglobom i fiksiranje sa nevidljivim vijcima

polu-ugradbenim zglobom i fiksiranje vijcima

izboìenim zglobom

Debljina mm

38.453.01 38.453.02 38.453.03 38.453.04 -

38.450.01 38.450.02 38.450.03 38.450.04 38.450.53 38.452.01

38.451.01 -

1,5 2 2 2 2 3 2

Ovalni šarniri

Verzija sa

Sailing with you, since 1958

( 38.453.0102-03-04

519


38

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

϶ Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Šarniri od sjajnog inoxa, sa zaštitom od vibracija pomoêu specijalne centralne osovine. Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 37x37

38.441.59

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

Šarniri

mm 57x37x10 57x37x15

38.441.55 38.441.56

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 59x40

38.441.58

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 65,5x37 65,5x37

38.710.12 38.710.34

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 67,5x37

38.441.57

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri

Šarniri

mm 97,8x37

38.441.84

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 134x38

38.441.82

϶ Šarniri debljine 2 mm preklopni

Šarniri od sjajnog inoxa, potpuno u ravnini sa površinom za upotrebu kod preklopnih stolova. Sa centralnim blokiranjem. Šarniri preklopni 2 mm Kat.br.

A mm 50 76 84

Šarniri

38.460.50 38.460.76 38.440.06

(

B mm 38 38 30

Šarniri debljine 2 mm preklopni

38.440.06

( (

38.460.50

Šarniri preklopni 2 mm Šarniri

Šarniri debljine 2 mm preklopni

Kat.br.

mm 68x42 69x40

38.460.79 38.460.78

(

38.460.79

www.OSCULATI.com

0.79 38.46

(

(

520

38.460.78

0.78 38.46

(

38.460.76


Šarniri debljine 2,5 mm

38

϶ Šarniri debljine 2,5 mm Šarniri 2,5 mm

Šarniri

Šarniri 2,5 mm

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

mm

38.840.53

97x38

Šarniri

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

Model

mm

38.444.00

izboìeni zglob

Šarniri 2,5 mm

Šarniri 2,5 mm

127x40

Šarniri

izboìeni zglob

38.822.05

Šarniri

mm 130x90x2,5

38.822.06

45x110

118x40

Model izboìeni zglob

Šarniri 2,5 mm

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

mm

mm

Šarniri od sjajnog inoxa, sa specijalnom centralnom osovinom za zaštitu od vibracija. Šarniri

Kat.br.

Šarniri debljine 2,5 mm

38.443.04

mm 145x100

϶ Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Od sjajnog inoxa AISI 316. Centralna osovina sa SOFT - kretanjem, zaglavljena na krajevima. Šarniri 3 mm HEAVY DUTY Šarniri

Kat.br.

mm

38.455.01 38.455.02 38.455.03

Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Model okrenuti okrenuti okrenuti

110x60 130x60 160x60

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

38.445.05

Šarniri 2,5 mm

Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili "teške upotrebe". Šarniri

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

Model

Šarnir "slijepi" AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje sa doljnje strane pomoêu 4 ležaja sa navojem.

Šarniri

Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Kat.br.

mm 74x37,7

38.963.10

϶ Šarniri debljine 4mm Šarniri precizni proizvedeni postupkom mikrofuzije, okretanje 180° AISI 316

Šarniri

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316 . Za upotrebu kod vratašca i preklopnih površina.

Verzija sa rupama

Verzija sa vijcima 5mm

38.290.01 38.290.02 38.290.03 38.460.75

38.290.10 38.290.20 38.290.30 38.460.77

( 38.290.03/30

( 38.290.03

mm

80x30 100x40 140x70 140x70

( 38.290.30

Debljina mm

3 4 2,8 2,8

( 38.290.01/10

( 38.460.75

Sailing with you, since 1958

( 38.460.75/77

( 38.290.02/20

521


38

Šarniri debljine 4mm Šarniri 4 mm Šarniri od inoxa AISI 316, sjajni, vrlo ìvrsti. Posebno za poklopce motora i otvore u kokpitu (stranica 21x65 se vertikalno fiksira).

AISI 316

Šarniri

Kat.br.

mm 72x65 103x65

38.863.25 38.863.26

Šarniri 4 mm Maxi šarniri od sjajnog inoxa AISI 316, osovina 8 mm.

AISI 316 Šarniri

Šarniri debljine 4mm

Kat.br.

(

38.440.13

38.440.14

(

38.440.15

϶ Šarniri debljine 5mm Šarniri 5mm Šarniri od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo ìvrsti i prekrasne obrade.

AISI 316 Šarniri

Kat.br.

8. 28 7. 00

( 38.280.00/38.285.00

( 38.831.00

(3

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

(

mm 130x100 230x100 180x100

38.440.13 38.440.14 38.440.15

0/ 3.0 .28

( 38.284.00 38

38.285.00 38.280.00 38.283.00 38.284.00 38.287.00 38.831.00

mm 38x74

Zglob izboìeni

Debljina mm

38x100

izboìeni

5

38x38

izboìeni

5

5

50x50

izboìeni

5

38x74

u ravnini

5

39x74

izboìeni

5

Šarniri 5 mm Šarniri od sjajnog inoxa AISI 316 za vrata i izvlaìive poklopce, zaista savršene obrade. Kat.br.

mm 100x50 100x50

Šarniri

38.512.00 38.512.01

Verzija desna lijeva

Šarniri debljine 5mm

Šarniri 5 mm Šarniri "dugaìki tip" od inoxa, sjajni. Šarniri

Šarniri debljine 5mm

Kat.br.

Dužina mm

38.830.15

150

϶ Šarniri na metar Šarniri - Poluge od 2mt Od sjajnog inoxa.

(

(

38.998.xx

38.999.xx

Kat.br.

Šarniri

38.999.01 38.999.02 38.999.03 38.998.01 38.998.02 38.998.05

Širina mm 30 40 50 30 40 30

Debljina mm 0,8 1,5 1,5 1 1,5 1,5

Ø otvora mm 3,3 4,3 4,3 3,3 4,3 3,5

Prolaz otvora 60 90 90 60 90 50 Šarniri na metar

Razmak

Tip

16 23 28 16 23 19

sa otvorima sa otvorima sa otvorima sa otvorima i zakrivljena sa otvorima i zakrivljena sa otvorima i zakrivljena

Komad šarnira na metar Može se korisiti kao jednostruki šarnir ili višestruki kao zamjena za šarnir na metar. Šarniri

Kat.br.

38.997.01

522

www.OSCULATI.com

mm

50x150

Šarniri na metar

Ø debljina mm

1,5


Šarniri

38

϶ Šarniri Šarniri sa vratašca AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.926.01 38.926.00 38.926.02

Od sjajnog inoxa AISI 316. Šarniri

Dimenzije zatvaraìa mm

Izboìenost mm

Montaža na stijenku mm

Montaža na vrata mm

45x30 57x30 70x30

10 10 10

25x30 26x30 39x30

20x30 30x30 31x30

(

38.926.00

AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.928.01 38.928.02 38.928.03

Od sjajnog inoxa AISI 316

( Šarniri

A x B mm

C mm

D x E mm

F x B mm

45x30 70x30 95x40

8,2 10 10

14x23 30x23 40x30

60x30 100x30 135x40

(

38. 928 .02 /03

38. 928 .02 /03

(

38 .92 8.0 1

Šarniri za vratašca Priamid 90* AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.929.01

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje na stijenku. Šarniri

A x B mm

C mm

D x E mm

F x B mm

43x30

8

25x30

68x30

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarnir PIRAMID za vratašca

Šarnir ugradbeni za brodska vratašca AISI 316 Šarniri

Kat.broj

38.925.02 38.925.03

Od sjajnog inoxa AISI 316 AxB mm

C mm

DxE mm

F mm

75x35 100x50

10 10

34x28 47x40

110 148

( 38.9

25.0 2

( 38.9

25.0 3

( 38.9

25.0 2

Šarniri za vratašca AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.927.01 38.927.02

Od sjajnog inoxa AISI 316. Šarniri

AxB mm

C mm

DxE mm

FxG mm

70x36 90x47

10 10

35x36 45x47

35x35 45x46

Sailing with you, since 1958

523


38

Šarniri

Šarniri Od inoxa AISI 316, sjajni, savršene obrade i vrlo ìvrsti, debljine mm 4. Raspoloživi u verziji standard “A”, sa otvaranjem od 180°, ili u verziji sa okrenutim zglobom “B” i potpuno glatkom površinom, sa otvaranjem od 95°, raspoloživi u slijedeêim dimenzijama.

AISI 316

Šarniri

( A) Otvaranje standardno od 180°

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.963.18

A

( B) Prevrnuti zglob, glatka na površini, otvaranje od 95° 38.863.18

B

( C) Prevrnuti zglob, glatka na površini, otvaranje od 95° sa vijcima 38.873.18

C

( D) Otvaranje standardno od 180° sa vijcima

38.883.18

D

mm 66x66

38.963.19

38.863.19

38.873.19

38.883.19

76x40

38.963.20

38.863.20

38.873.20

-

65x65

-

38.963.21

38.863.21

38.873.21

-

83x65

-

38.963.22

38.863.22

38.873.22

-

145x65

-

38.963.23

38.963.24

38.863.23

38.863.24

-

-

-

-

38.873.24

-

128x65

190x65

-

38.963.30

38.863.30

38.873.30

38.883.30

70x40

38.963.31

38.863.31

38.873.31

-

63x40

-

524

www.OSCULATI.com


Šarniri A

B

C

D

mm

38.963.32

38.863.32

38.873.32

38.883.32

126x40

38.963.33

38.863.33

-

-

116x40

-

-

38.873.40

-

38.963.40

38.863.40

141x29

-

-

-

38.873.50

-

160x70

-

(

AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.921.02 38.921.03 38.921.04 38.921.10 38.921.11

38.921.10

Mega šarniri Od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo ìvrsti. Sa plastiìnim umecima anti-frizione u zglobu. Šarniri

Oblik

pravokutni pravokutni pravokutni zaobljeni zaobljeni

A1

A2

mm B

Debljina mm

51 63 76 51 63

51 63 76 51 63

102 127 152 102 127

3 3 4,8 3,2 3,2

( (

38.921.10

38.921.04

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

-

-

38

Šarniri AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.923.00 38.923.01 38.922.06

Od inoxa AISI 316 visoke otpornosti i lijepog estetskog izgleda, sjajni. Šarniri

Model trapezoidalni mm 96x56 trapezoidalni mm 62x37 pravokutni mm 130x90

Debljina mm

4 3,5 4

Šarnir asimetriìni za vratašca sa visokim vratom AISI 316 Šarniri

38.924.00 Od sjajnog inoxa AISI 316. Šarniri

Šarniri za brodska spremišta i motorni prostor AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.198.01 38.198.02

Od sjajnog inoxa AISI 316. Vijak se može izvaditi. Šarniri

mm 67x73 88x73

Sailing with you, since 1958

525


38

Šarniri od plastike

϶ Šarniri od plastike Šarniri od ojaìane plastike. Dužina 38 54 65 82 98

Šarniri

(

(

38.823.71

38.823.81

(

(

38.823.20

38.823.21

(

Širina 38 38 40 26 65

Šarniri od plastike

Bijela

Crna

38.823.81 38.823.71 38.823.31 38.823.21

38.823.80 38.823.70 38.823.30 38.823.60 38.823.20

38.823.31

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

϶ Šarniri za vratašca Šarniri na oprugu za vrata ormara Kompletno od inoxa. Sa podmetaìima od plastike za dobivanje razlike u visini. Šarniri

Kat.br.

Šarniri za vratašca

Verzija

Sa polupozicioniranjem vratiju na okvir (mm 5-9) Sa potpunim pozicioniranjem 38.525.43 vratiju na okvir (mm 15-19)

šarnira preko svega mm

Ploìica preko svega mm

Za vrata debljine mm

94x54

41x44

15/20

94x54

41x44

15/20

38.525.42

(

38.525.42

(

(

38.525.43

38.525.43

(

38.525.42

Šarniri od inoxa za vratašca Za zatvaranje se preporuìa art.38.107.41 ili sliìan. Šarniri

Kat.br.

Tip

71.607.00

izdignut za mm 10

71.607.01

ravni

Šarniri za vratašca

Za vratašca 71.607.20; 71.607.22; 71.607.24; 71.607.26 sa ravnim prislonom

mm

57x44 38x46

϶ Šarniri od mesinga Šarnir

Šarnir za stepenice

Od kromiranog mesinga za stolice, bokaporte, vrata itd. Vrlo ìvrst. Osiguraì od 7mm. Šarniri

Kat.br.

Šarniri od mesinga

mm

38.823.00

Od kromiranog mesinga, vrlo ìvrst. Šarniri

Kat.br.

100x60

Šarnir

Od kromiranog mesinga. Kat.br.

38.825.02

526

mm 145x20x15

38.825.00

Šarnir za bokaporte

Šarniri

Šarniri od mesinga

mm

96x59x70

Šarniri od mesinga

Prislon mm

8

Od kromiranog mesinga za otvaranje bokaporti.

Šarniri

Kat.br.

38.825.01

www.OSCULATI.com

Dužina mm

110

Šarniri od mesinga

Izdignutost mm

40


Šarniri od mesinga

38

Šarniri nevidljivi za klizna vrata i ladice AISI 304 Šarniri za vrata ugradbeni otvaranje 180°. Mat obrada. Šarniri

Kat.br.

38.527.03 38.527.04 38.527.05 38.527.06

Podnosiva tezina kg

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

7 10 20 30

12,4 13,3 15,7 18,5

11,5 9,5 10,5 14

44,5 53 69 84

12 16 21 28

0,5 0,5 0,8 0,8

16,7 18,5 19 24

1,5 2 3 4

32 40 52 64

2 2 2 2

Šarniri Od kromiranog mesinga bez vijaka sa fiksiranjem sa doljnje strane. Šarniri

Kat.br.

38.818.01

mm 65x70

38.819.01

65x54

Krila simetriìna

Otvaranje

asimetriìna, fiksira se na manjem krilu (mm 14,5)

180°

180°

Šarnir ovalni

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Od kromiranog mesinga, montiranje u ravnini. Sa stražnjim fiksiranjem. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

vanjske mm 80x35

38.196.30 Specijalna ponuda

Zatvaraìi sa blokiranjem pomoêu opruge 38.983.00 Idealni u sluìaju da se želi skinuti poklopac, sjedalo, vrata bez ikakvog alata. Napravljeni od kromiranog mesinga sa osovinom i oprugom od inoxa. Prodaju se u paru (desni + lijevi) dva dijela muška + dva dijela ženska.

Šarniri

Šarniri od mesinga

Šarnir u ravnini za poklopce Od kromiranog mesinga. Šarniri

Kat.br.

38.197.00 38.197.01

Šarniri od mesinga

mm 140x40x30h 190x40x30h

Razmak izmeñu otvora mm

100 150

Šarnir asimetriìni

Šarniri “Flush Deck” za mala vratašca

U ravnini, od kromiranog mesinga. Šarniri

Kat.br.

38.196.00

Šarniri od mesinga

mm

34x28

Šarnir

Od kromiranog mesinga.

Od kromiranog mesinga. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

38.187.00

mm

103x32

Šarnir za stepenice sa nosaìem kuke

Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

38.188.00

mm 60x32

Kuka za stepenice

38.569.00 Od kromiranog mesinga. Sa blokiranjem sa oprugom od inoxa.

38.570.00 Od kromiranog mesinga sa nosaìem za kuku od kromiranog mesinga.

Šarniri za stepenice

Sailing with you, since 1958

Šarniri od mesinga

527


38

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

϶ Zatvaraìi za motorni prostor za lokot Šarnir preklopni AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, sa okretljivim otvorom za lokot.

Zatvaraìi podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm 75x26 (bez ploìice s okom), 90x26 (ploìica sa strane)

38.932.80

Zatvaraì poklopaca Od inoxa, bez ìepiêa za pokrivanje vijaka Zatvaraìi podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm Zatvoreni 65x23

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.981.00

Zatvaraì poklopaca Od kromiranog mesinga sa držaìem za lokot. Za poklopce motora, vratašca i razne upotrebe. Sa pokrivenim vijcima. Zatvaraci podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm otvoreni mm 140x35

38.980.00

Zatvaraì poklopaca Od kromiranog mesinga sa držaìem lokota. Za brodske poklopce, vratašca i razne upotrebe. Bez zaštite za vijke. Zatvaraìi podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm 95x25

38.980.01

Zatvaraì za brodske prostore "Heavy Duty" Od sjajnog inoxa. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Zatvoreni mm

38.211.25 38.211.26

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Otvoreni mm

33x67 33x87

33x87 33x107

Zatvaraì poklopaca Od inoxa specijalne obrade “Chromelux®" sjajni, sa okretljivim otvorom za lokot. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.441.12 38.441.13

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

A mm

B mm

C mm

D mm

64 91

29 29

32 32

24 24

Šarnir - zatvaraì preklopni Od kromiranog mesinga sa držaìem lokota, vlastite proizvodnje. Pomoêu genijalnog sistema, prsten koji nosi lokot je okretljiv i preklopni, te je sklopljen potpuno u ravnini, fiksiranje univerzalno pomoêu vijaka. Zatvaraìi podnica

Kat.br.

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

mm 89x32

38.982.00

Zatvaraì tipa šarnir za poklopce i bokaporte Od sjajnog inoxa, kompletan sa bravom sa kljuìem. Brave

Kat.br.

38.978.00 38.978.01

528

www.OSCULATI.com

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Verzija mm 80x30 (zatvorena) 105x30 (zatvorena)


Zatvaraìi za motorni prostor za lokot Zatvaraì za motorne prostore

Zatvaraì za motorne prostore "De Lux"

38.405.50 Od inoxa sa prekidaìem na oprugu i otvorom za lokot.

38.405.51 Od inoxa, sa kontra-ploìicom sa nevidljivim vijcima.

38

϶ Zatvaraìi i šarniri "a tavella" Ploìica sa preklopom za zatvaranje vrata i vratašca Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Kat.br.

mm 52x33

38.148.00

Mali zatvaraì vratiju za razne upotrebe 38.107.20 Od kromiranog mesinga. Blokira se pritiskom pomoêu unutrašnje opruge. Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Zatvaraì Od kromiranog mesinga u ravnini, sa kljuìem. Za poklopce i vratašca. Brave

Kat.br.

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Ploìica sa jeziìkom mm

38.311.40

80x25

Kvadrat mm

Rozeta Ø mm

7x60

30

Brave sa cilindrom sa kljuìem YALE Od kromiranog mesinga i inoxa. Niti jedan dio nije od željeza. Kompletne sa zaštitnim vodonepropusnim poklopcem. Brave

Kat.br.

Dužina mm

38.131.80 38.131.81 38.131.82 38.131.83

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Od kromiranog mesinga. Zatvaraci za vrata

Ø mm

15 20 25 30

20 20 20 20

Zatvaraì Od kromiranog mesinga. Okretanje 90°, sa specijalnim sistemom za blokiranje ruìkice, koja u poziciji “otvoreno” ostaje blokirana te služi kao ruìkica za otvaranje poklopca. Brave

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Kat.br.

38.310.00 38.310.01*

Vrat Ø mm

Korisna dužina vrata za fiksiranje mm

Povlaìenje ruìkice mm*

20 20

14 19

12/33 15/38

2 ruìkice se isporuìuju serijski. *

isporuìuje se bez vodonepropusnog zaštitnog poklopca.

Zatvaraì Od kromiranog mesinga. kompletan sa zaštitnim vodonepropusnim poklopcem. Okretanje od 90° stupnjeva sa unutrašnjom antivibracijskom oprugom. Sa dvostrukom ruìkicom. Zatvaraìi

Kat.br.

38.310.50

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Vrat Ø mm

Vrat korisna dužina za fiksiranje mm

Povlaìenje ruìkice mm

20

10

13/35

Sailing with you, since 1958

529


38

Zatvaraìi i šarniri "a tavella" Cilindar za potpuno zatvaranje ladica Od niklovanog mesinga, sa prednjim završnim prstenom. Brave

Kat.br.

38.106.00

Dužina cilindra mm

Ø mm

20

20

Brava sa cilindrom Hod od 90°, okretanje je slobodno. Može se blokirati. Blokiranje se postiže samo umetanjem kljuìa. Prednost je što se brava uvijek može koristiti bez kljuìa. Sa 3 ploìice od mm 16/20/25 za razne debljine. Od niklovanog mesinga, ukljuìujuêi opruge.

Brave

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Otvor Ø mm

38.131.70

Dužina navoja mm

16

16

Mala brava na okretanje Sva od niklovanog mesinga. Brave

Kat.br.

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Ø otvora mm

38.131.65

Dužina navoja mm

16

16

Zatvaraì na okretanje za bokaporte i poklopce Od sjajnog inoxa sa ruìkicom u ravnini. Kompletan sa bravom za blokiranje. Brave

Kat.br.

38.977.00

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Ø otvora mm

Frontalne dimenzije

Dužina navoja mm

16

50x55

20

϶ Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica Zatvaraì podnica/vratiju

Ploìasti zatvaraì AISI 316

Od inoxa i plastike, sjajni. Zatvaraìi vrata

Kat.br.

38.116.70

Od inoxa AISI 316. Služi za fiksiranje podnica ili za blokiranje vrata.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Ø mm

Zatvaraìi vrata

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

Ø mm

38.145.00

60

Krilni vijci sa nosaìem

45

Zatvaraì bokaporti ili oblo’-a

38.169.20 ZATVARA9 OBLO’-a, ili bokaporti, kompletno do kromiranog mesinga.

38.670.00 Od sjajnog inoxa.

Ruìkica za podizanje podnica Od inoxa AISI 316. Zatvaraci podnica

Kat.br.

mm

38.158.00

Podizaì podnica ugradbeni

Od kromiranog mesinga.

Zatvaraìi podnica

Kat.br.

38.144.00

530

88x35

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Visina mm

Razmak izmeñu otvora mm

20

73

Ruìka za podizanje podnica

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm

65x50

Od kromiranog mesinga.

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.141.00

www.OSCULATI.com

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm 75x55


Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

38

Podizaìi podnica AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm 56x48 55x77

38.143.20 38.141.21

Verzija Heavy Duty, sa prstenom Heavy Duty, sa ruìkicom i oprugom za povrat

Podizaì podnica preklopni sa oprugom Podizaìi podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm

38.510.33 38.510.34

Materijal

83x21 83x21

ìelik AISI 316 kromirani mesing

Verzija sa vijcima sa nevidljivim vijcima

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

mm 50x75 60x90

38.107.60 38.107.61

mm 57x77

38.218.21

Podizaì podnica

Podizaì podnica

Ruìkica za vratašca

Od inoxa, vrlo lagan i ìvrst, sjajan. Model sa prstenom sa povratom na oprugu, radi eliminiranja vibracija.

Od kromiranog mesinga sa sklopivi prstenom u ravnini. Može se koristiti i kao ruìkica za vratašca.

Od kromiranog mesinga, sa prstenom u ravnini.

Zatvaraci podnica

Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

mm 55x65 38x40

38.142.00 38.142.01

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm 65x50 vanjske

38.143.00

Zatvaraci podnica

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Podizaci podnica

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

8.5 10 .34

.51 0.3 3

Ruìka od sjajnog inoxa

Ruìke za vratašca od kromiranog mesinga

Podizaci podnica

(3

( 38

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

Dimenzije mm

38.107.50

38x45

Podizaì podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-flanñom za fiksiranje, bez vidljivih vijaka. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

38.426.88

Ø A mm

Ø B mm

Ø D mm

90

70

12

Zatvaraìi podnica

Kat,broj

38.426.90 38.426.91

Sjajni inox AISI 316. Ruìka sa oprugom, sa kontraflanñom za fiksiranje. Ø vanjski mm

Ø otvora mm

60

50

2/16

90

76

5,2/18

( 38.426.91

AISI 316

( 38.426.91

Podizaìi podnica antivibracijski

Ø debljina vratašca mm

( 38.426.90

Sailing with you, since 1958

531


38

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Zatvaraì u ravnini

Zatvaraìi vratiju ili ladica

Od kormiranog mesinga. Spušta se na oprugu, za ormariêe i razne upotrebe. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.131.40

mm

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

57x40

Ploìica mm

Od kromiranog mesinga sa oprugom. Zatvaraci podnica

Kat.br.

mm

38.153.00

18x40

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Ploìica mm

45x42

20x42

Podizaì podnica u ravnini AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvaraìi podnica

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

mm 57x76

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.138.00

Zatvaraìi podnica/podizaìi podnica sa ruìkom u ravnini sa povratom na pritisak Zatvaraì antivibracijski sa zubom kao kod brave i unutrašnjom ruìkom u sluìaju hitnih intervencija. Izrañen od kromiranog mesinga, za upotrebu kod teških podnica. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm

38.139.00

Ugradbene dimenzije mm

80x100

90x70

Podizaìi podnica/zatvaraìi podnica Od kromiranog mesinga, za debljine podnica od mm 8/20. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Baza mm

38.149.00 38.149.01

Verzija jednostavna sa bravicom

53x60 53x60

϶ Zatvaraìi na potisak Podizaì podnica/poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316. Ruìkica, pomoêu sistema za blokiranje na pritisak, može ostati otvorena ili zatvorena. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Za vratašca debljine mm

38.147.50

Zatvaraìi na potisak

3/19

Otvor Ø mm

Flanña Ø mm

51

62

Podizaì podnica - zatvaraì poklopaca sa ruìkicom sa povratom pomoêu opruge Od bijele plastike, kompletan sa ploìicom od inoxa i 2 debljine svaka 2 mm. Kat.br.

Verzija

Boja

bez brave bez brave sa bravom sa bravom

bijela crna bijela crna

Zatvaraci podnica

38.147.00 38.147.01 38.147.20 38.147.21

Ø za ugradnju mm 48 48 48 48 Zatvaraìi na potisak

Ø vanjski mm 60 60 60 60

Dubina mm 34 34 34 34

Za debljine mm od 7 do 18 od 7 do 18 od 7 do 18 od 7 do 18

Zatvaraì za vratašca. Podizaì podnica malih dimenzija. AISI 316 Podizaìi podnica

Kat.br.

38.152.70 38.152.71

532

Zatvaranje na pritisak sa ruìkicom na oprugu. Sve od sjajnog inoxa AISI 316. Brava

Za debljine mm

ne da

7 - 19 7 - 19

www.OSCULATI.com

Zatvaraìi na potisak

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

Dubina mm

44 44

38 38

25,3 25,3


Zatvaraìi na potisak

38

Podizaì podnica i zatvaraì za ladice sa ruìkicom na oprugu Kompletno od sjanog inoxa AISI 316. Kompletni sa ploìicom.

AISI 316 Kat.br.

38.147.05 38.147.06

Brava

Za debljine mm

vanjske mjere mm

Ø ugradbeni mm

ne da

5 - 12 5 - 12

Ø 62 Ø 62

48 48

( 38.147.06

Zatvaraìi podnica

( 38.147.06

Kat.br.

Zatvaraìi na potisak

38.152.05 38.152.06

Brava

Za debljine mm

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

ne da

5-12 5-12

62 62

50 50

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Sjajni inox AISI 316. Zatvaraci podnica

( 38.147.06

( 38.152.05

Podizaì podnica i zatvaraì vratašca sa ruìkicom sa povratom na oprugu i zubom za blokiranje na pritisak

( 38.147.05

Zatvaraì za vratašca - podizaì podnica velikih dimenzija

Kat.br.

Zatvaraìi na potisak

38.152.80 38.152.81

Brava

Za debljine mm

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

Dubina mm

ne da

7 - 19 7 - 19

75 75

63 63

40 40

38.152.81

Podizaìi podnica

(

Zatvaranje na pritisak sa ruìkicom na oprugu. Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316

϶ Zatvaraìi Lift snd Turn Podizaì podnica/zatvaraì podnica Od plastike + kromiranog mesinga. Fiksiranje sa dva vijka na panele debljine mm 6-16, kompletan sa sistemom za blokiranje na pritisak. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.137.00

Dimenzije mm

Rupa u poklopcu mm

Hod držaìa mm

63x63

50

27-50

Podizaìi podnica sa sklopivom ruìkom Od plastike ojaìane staklenim vlaknima + inoxa. Otvaranje okretanjem. Ø otvora za fiksiranje mm

Za debljine mm

Hod držaìa mm

Kontra-flanña od inoxa OPTIONAL

38.177.50

6-kutni kljuì

75

od 35 do 85

10-47

38.177.52

38.177.51

Ruìka wincha

75

od 35 do 85

10-47

38.177.52

( 38.177.51

Verzija

( 38.177.50

Kat.br.

Zatvaraci podnica

38.177.52 Kontra-flanña od ìelika za 38.177.50/51

Podizaì podnica za ruìku wincha DISEGNO DEPOSITATO / REGISTERED DESIGN

AISI 316

Kada niej u upotrebi ostaje potpuno u ravnini zahvaljujuêi posebno sistemu opruge koji zatvara otvor. Okretanje od 90°. Od inoxa AISI 316. Zatvaraìi podnica

Kat.br.

38.165.01

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Debljina stijenke mm

Hod drzaìa mm

51

42

4-26

35-130

(

38.159.82

( (

38.165.01

38.152.78

Sailing with you, since 1958

533


38

Zatvaraìi Lift snd Turn Zatvaraìi za brodske poklopce AISI 316

Zatvaraìi podnica

Kat.br.

Potpuno u ravnini, sa otvaranjem pomoêu prekidaìa. Sa unutrašnjom polugicom sa podesivim zatvaranjem. Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316. Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora u stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod mm

ne da

60 60

51 51

3-15 3-15

20-32 20.32

38.152.85 38.152.86

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

( 38.152.85 Podizaì podnica

Podizaì podnica

Od kromiranog mesinga ugradbeni, sa poklopcem za zatvaranje. Podesavanje od 5 do 50 mm.

Od kromiranog mesinga ugradbeni, sa poklopcem za zatvaranje. Okretanjem ruìkice omoguêava se hermetiìko nepropusno zatvaranje. Regulacija zatvaraìa od 5 do 50 mm.

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.140.00 38.140.01

Ø ugradbeni mm

68 68

Verzija

Hod držaìa mm

sa bravom

32-70 32-70

bez brave

Zatvaraci podnica

Kat.br.

Ø ugradbenog dijela mm

38.140.02 38.140.03

68 68

Verzija

Hod držaìa mm

sa bravom

38-58 38-58

bez brave

Podizaì podnica/zatvaraì podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-flanñom za fiksiranje, bez vidljivih vijaka, blokiranje rotacijom od 90° ruìkice: kompletan sa ruìkicom za blokiranje kutnom + podloškom.

Zatvaraìi podnica

Kat.br.

38.426.84

Ø A mm Ø B mm

90

70

C mm

D mm

E mm

L mm

H mm

Ploìica OPTIONAL

37-95

88

2-30

58

21

38.426.78

Podizaì podnica/zatvaraì podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-ploìicom za blokiranje. Nema vidljivih vijaka. Sistem povlaìenja rotiranjem ruìke, koja omoguêava kompletno blokiranje podnice, izbjegavajuêi vibracije, kompletan sa ruìkicom za blokiranje kutnom + ravnom + sklopljenom. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.426.80 38.426.86

Ø A mm

Ø B mm

C mm

D mm

E mm

L mm

H mm

Ploìica OPTIONAL

70 90

60 70

30/80 30/80

78 88

2/42 2/49

71 71

22 22

38.426.78 38.426.78

Zatvaraì za bokaporte Od inoxa ugradbeni, sa nosaìem za lokot, model u skladu sa propisima RINA sa otvaranjem sa unutrašnje strane u sluìaju hitnoêe. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.146.00

534

www.OSCULATI.com

Zatvaraìi Lift snd Turn

Baza od mm

110x100


Zatvaraìi Lift snd Turn

38

Zatvaraì za bokaporte Od sjajnog inoxa AISI 316. Podesiva ploìica za fiksiranje. Sa držaìem za lokot.

AISI 316

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.151.00

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Baza mm

115

120

92

52-65

11

75

110x115

Podizaì podnica i zatvaraì za vratašca COMPRESSION SYSTEM

Od sjajnog inoxa AISI 316. Sa sistemom Compression System.

Zatvaraìi podnica

38.150.15

Ø vanjski mm

Ø otvor u stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod mm

60

51

4-19

35-90

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.broj

Podizaì podnica i zatvaraì poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.152.01 38.152.02

Verzija

Ø vanjski mm

bez brave sa bravom

60 60

Zatvaraìi Lift snd Turn

Ø otvora u stijenci Debljina stijenke mm mm

51 51

4-19 4-19

Hod zatvaraìa mm

35-90 35-90

Podizaì poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316

38.152.20 38.152.21

Zatvaraìi Lift snd Turn

Verzija

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Debljina stijenke mm

Hod držaìa mm

bez brave s blokirajuêom bravom

90 90

76 76

8-23 8-23

38-93 38-93

38.152.20

Kat.br.

(

Zatvaraci podnica

(

38.152.21

Podizaì podnica i zatvaraì CAM LATCH AISI 316 COMPRESSION SYSTEM Zatvaraci podnica

Kat.br.

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora na stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraìa mm

ne da

60 60

50 50

8-30 8-30

37-97 37-97

( 38.152.40

38.152.40 38.152.41

Sa asimetriìnim sistemom koji, spuštanjem ruìkice, podiže prema gore unutrašnju ruìkicu sistema za zatvaranje, ìime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti naìin, podizanjem ruìkice, unutrašnja ruìkica se podiže i oslobaña poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316.

( 38.152.41

Sailing with you, since 1958

535


38

Zatvaraìi Lift snd Turn

Podizaì podnica i zatvaraì CAM LATCH Sa asimetriìnim sistemom koji, spuštanjem ruìkice, podiže prema gore unutrašnju ruìkicu sistema za zatvaranje, ìime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti naìin, podizanjem ruìkice, unutrašnja ruìkica se podiže i oslobaña poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 COMPRESSION SYSTEM Zatvaraci podnica

Kat.br.

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora u stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraìa mm

ne da

75 75

60 60

8-20 8-20

17-99 17-99

38.152.50 38.152.51

( 38.152.50

( 38.152.51

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Podizaì podnica i zatvaraì CAM LATCH Sa asimetriìnim sistemom koji, spuštanjem ruìkice, podiže prema gore unutrašnju ruìkicu sistema za zatvaranje, ìime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti naìin, podizanjem ruìkice, unutrašnja COMPRESSION ruìkica se podiže i oslobaña poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316. SYSTEM AISI 316

Zatvaraci podnica

Kat.br.

( 38

.15 2.6 0

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora na stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraìa mm

ne da

90 90

76 76

10-34 10.34

39-100 39-100

38.152.60 38.152.61

( 38

.15 2.6 1

Podizaì podnica potpuno u ravnini sa palubom AISI 316 COMPRESSION SYSTEM DISEGNO DEPOSITATO / REGISTERED DESIGN Podizaìi podnica

Kat.br.

38.159.01 38.159.02

Podizaì podnica estetski potpuno ravan i gladak, sadži sve prednosti podizaìa sa poklopcem ali je još ravniji i praktiìniji za upotrebu. Sa specijalnim mehanizmom koji komprimira vratašca kada je zatvoren i oslabljuje pritisak kada se podigne ruìkica. Potpuno vodonepropusan.

Zatvaraìi Lift snd Turn

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora u stijenci mm

ne da

82 82

68 68

Debljina stijenke max max

5,5 5,5

45 45

Sigurnosno otvaranje iznutra

Camme / poluge rezervne za podizaìe podnica - pajola Zahvaljujuêi razliìitim oblicima mogu se prilagoditi raznim portelama i upotrebama Kat.br.

Podizaìi podnica

(

38.159.81

Zatvaraìi Lift snd Turn

38.159.80 38.159.81 38.159.82

(

( 38.159.81

www.OSCULATI.com

38.159.80

38.159.82

(

536

Standard na modelu

38.159.01; 38.159.02 38.159.70; 38.159.71; 38.159.05; 38.159.06; 38.159.80; 38.159.81; 38.159.01; 38.159.02; 38.159.20; 38.159.21; 38.159.40; 38.159.41; 38.159.60; 38.159.61 38.165.01


Zatvaraìi za vrata

38

϶ Zatvaraìi za vrata Kuke za vrata

Kuke

Od kromiranog mesinga sa dvostrukim zglobom. Zatvaraci vrata

Od kromiranog mesinga za zatvaranje vrata.

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Dužina mm

38.192.79 38.192.80 38.192.81

Zatvaraci vrata

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

60 80 100

Dužina mm

38.174.60 38.174.80 38.174.10

60 80 100

Kuke - zatvaraìi vratiju Od inoxa AISI 316 tip USA.

AISI 316

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Dužina mm

38.173.10 38.173.75

100 75

Držaì vratiju i poklopaca

Sa valjìiêima od inoxa. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.442.85 38.442.84

Zatvaraìi za vrata

Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Baza mm

Izboìenost mm

34x20 37x29

30 38

Opis

Zatvara na pritisak od kromiranog mesinga, za fiksiranje vratašca i sline upotrebe

38.107.40

Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.107.41

Zatvaraìi za vrata

Opis Zatvara? na pritisak od plastike, za blokiranje vartašca i razne upotrebe

Držaìi za vrata na pritisak Od plastike i gume. Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Boja smeña bijela

38.422.87 38.422.88 Zatvaraci za vrata

Baza Ø mm

Zatvaraìi za vrata

Ukupna izboìenost mm

50 50

17 17

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Opis

38.155.00

Zatvaraì vrata magnetski okretljiv od kromiranog mesinga.

38.155.01

Zatvaraì vrata magnetski okretljiv od inoxa AISI 316.

( 38.155.01

( 38.155.01

( 38.155.00

Magnetski zatvaraì za vrata

Od mesinga sa kontra-ploìicom. Podesiv od 50 do 82 mm.

Zatvaraci za vrata

38.155.20 38.155.21 38.155.22

( 38.155.00

Magnetski zatvaraì za vrata

Od mesinga sa kontra-ploìicom. Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za vrata

Zatvaraci za vrata

Kat.br.

Verzija

38.155.30

kromirani mesing sjajni mesing kromirani mesing "biser"

Verzija

kromirani mesing

Zatvaraì vratiju Od kromiranog mesinga sa gumicom za zaštitu od vibracija. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.154.00

Ø baze mm

40

Zatvaraìi za vrata

Ukupna dužina mm

50

Sailing with you, since 1958

537


38

Zatvaraìi za klizna vrata

϶ Zatvaraìi za klizna vrata Zatvaraìi za prozore/vrata klizna i obiìna

Šarniri preklopni za klizna stakla - klizna vrata

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

AISI 316

AISI 316

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa okvirom od PVC-a otpornog na udarce. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.156.00

Zatvaraìi za klizna vrata

Baza za fiksiranje mm

Sjajni inox AISI 316 sa dijelom koji ima funkciju blokiranja obloženim antivibracijskom plastikom Šarniri

Kat.br.

Ukupna dužina mm 74 ukljuìujuêi i pokretni dio

47x18

Zatvaraì za klizna vrata

Kat.br.

38.157.00

zatvoreni mm 73x30

otvoreni mm 87x30

Držaì vratiju sklopivi

Dovodi se u poziciju jednostavnim pritiskom. Od sjajnog inoxa AISI 316. Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za klizna vrata

38.156.40

Zatvaraìi za klizna vrata

Od kromiranog mesinga za klizne prozore i vrata Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za klizna vrata

Kat.br.

mm

mm 33x72

38.156.20

76x23

϶ Zasuni za vrata i ladice Zasuni Sa specijalnim antivibracijskim sistemom. Zatvaraci

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

38.177.00 38.177.01

Materjal

kromirani mesing sjajni inox AISI 316

mm 85x31 85x31

Zatvaraì na pritisak AISI 316 Zatvaraci

Kat.br.

od sjajnog inoxa AISI 316, sa ruìkicom za otvaranje, Idealan za vratašca za ulazak u kokpit, motorne prostore i za vrata hladnjaka/ledomata.

Zasuni za vrata i ladice

38.190.00

Baya mm

48x37

Zatvaraìi za vrata na oprugu Od kromiranog mesinga za stražnja vratašca za ulaz na kokpit. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

38.189.01

mm 120x40x12h

Zatvaraìi za vrata na oprugu AISI 316 Zatvaraci za vrata

Kat.br.

Od sjajnog inoxa AISI 316, za stražnja vratašca za ulazak na kokpit.

Zasuni za vrata i ladice

38.189.03

mm 132x53x16h

Zasuni Od kromiranog mesinga, vrlo ìvrsti. I cilindar je od mesinga. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.188.19 38.188.20 38.188.21

538

www.OSCULATI.com

Zasuni za vrata i ladice

Dužina mm

60 90 105


Zasuni za vrata i ladice

38

Zakretni zasun Od niklovanog mesinga sa jeziìkom koji izlazi van okretanjem jabuìice. Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

mm 35x45

38.840.00

Zasun Od sjajnog inoxa, sa antivibracijskim sistemom i držaìem za lokot. Zatvaraòi za vrata

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

mm 85x27

38.214.00

϶ Zatvaraìi za vratašca

upotrebe, kompletan sa brtvom od tika.

38.642.00 Zatvaraì na oprugu od crne plastike, sa brtvom za otvor od imitacije drva. Zatvaraìi za vrata

Zatvaraìi za vratašca

Zatvaraìi za vratašca

Držaì vratiju Poklopaca i ladica na pritisak, sa dvije regulirajuêe kuglice sa vijcima. Od niklovanog mesinga. Zatvaraìi za vrata

Zatvaraìi za vratašca

Kat.br.

38.533.00

mm 49x10

Držaì za vrata DELUX Od kromiranog mesinga, sa ležajevima i oprugama od inoxa Držaìi za vrata

Kat.br.

38.533.44 38.533.49

44x8 49x8

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.641.00 Zatvaraì na oprugu od mesinga, japanske proizvodnje. Za razne sitne Zatvaraìi za vrata

Zatvaraìi za vratašca "nevidljivi" AISI 316

Montira se sa unutrašnje strane vrata ostavljajuêi otvor koji se zatvara sjajnim dijelom, ukoliko se želi otvoriti vratašca pritisne se na otvor koji služi i kao ruìkica. Sa kontra-ploìicom sa nagnutim zubom radi lakšeg montiranja.

Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za vratašca

Kat.br.

Otvor Ø mm

38.184.00

28/33

Zatvaraì na pritisak

Zatvaraì sa otvaranjem u ravnini sa površinom

38.309.20 Zatvaraì sa jabuìicom od kromiranog mesinga. Mjere 30x23. Jabuìica diam.25 mm.

38.309.22 Zatvaraì na pritisak od kromiranog mesinga sa otvaranjem u ravnini sa površinom.

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi za vratašca

Zatvaraì sa otvaranjem na pritisak

38.644.00

Zatvaraì u ravnini sa površinom od kromiranog mesinga sa otvaranjem pritiskom. Vrlo elegantan i praktiìan.

Zatvaraìi za vratašca

Zatvaraìi za vratašca

Bravica na pritisak za vratašca Od inoxa i ABS-plastike. Otvara se laganim pritiskom izvana i na isti naìin se zatvara. Univerzalna. Zatvaraci

Kat.br.

38.107.42

mm 46x27

Zatvaraìi za vratašca

Debljina

10

Sailing with you, since 1958

539


38

Zatvaraìi na pritisak

϶ Zatvaraìi na pritisak Zatvaraì na dugme MEDIUM Zatvaraì za pretince i vratašca sa sistemom push-pull. Kuìište od plastike sa oprugama od inoxa. Zatvaraìi

Kat.br.

Zatvaraìi na pritisak

Verzija Standard

38.182.50

Za vratašca od mm

16/22

Kat.br.

Ø otvora mm

25

Kromirana ABS plastika

Kromirana ABS plastika

25

Convex

Sjajni inox 316

Sjajni inox 316

25

38.182.80

Rectangular

ABS cromato

Kromirana ABS plastika

25

38.182.88

Rectangular

Sjajni inox 316

Sjajni inox 316

25

38.182.70

38.182.80

Convex

(

25

38.182.70

38.182.88

Mat inoxa 316

38.182.68

Kromirana ABS plastika

Sjajni inox 316

(

Kromirana ABS plastika

38.182.60

(

38.182.60

Prekidaì

Round

38.182.78

(

Obrada

Round

38.182.68

38.182.78

Okvir

(

(

Zatvaraìi na pritisak

Tip

38.182.60

(

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Jabuìica + prsten za zatvaraìe 38.182.50 Zatvaraìi

Prisloni za zatvaraìe 38.182.50 Od sjajnog inoxa

(

2 2.9 .18 38

(

0 82.9 38.1

Zatvaraìi

Zatvaraìi na pritisak

Kat.br.

38.182.90 38.182.92

Verzija

Ravna Kvadratna

Zatvaraì sa jabuìicom Kromiran, kompletan sa ploìicom od plastike. Kada je jabuìica pritisnuta blokira bravu i onemoguêuje otvaranje vratašca. Ponovnim pritiskom na jabuìicu ona izlaz van i brava se odblokira. Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

Zatvaraìi na pritisak

Vrat Ø mm

38.179.00

Vanjski Ø mm

31x25

42

Zatvaraì FLUSH LOCK Univerzalni zatvaraì koji ostaje gotovo u ravnini sa površinom. Za upotrebu kod ladica i vratašca ìak i vrlo teških jer omoguêava svršeno zatvaranje. Izrañen od inoxa + kromiranog mesinga. Zatvaraìi

Kat.br.

(

(

38.179.40

(

38.179.41

38.179.40 38.179.41

Zatvaraìi na pritisak

Debljina ploìa mm

Obrada

Oblik

Jabuìica mm

Prislon

4 - 27 4 - 27

sjajni inox sjajni inox

ovalni kvadratni

36x25 35x35

da da

38.179.40

Jabuìica na pritisak "Self-Latching" Ova jabuìica omoguêava zatvaranje ladice jendostavnim guranjem. Kuìište od plastike sa oprugama od inoxa. Otvara se pritiskom na jabuìicu. Jabuìice - zatvaraìi

Kat.br.

38.182.54

540

Verzija sa automatskim zatvaranjem

www.OSCULATI.com

Za vratašca mm

16/22

Jabuìica optional

38.182.60; 38.182.68; 38.182.70; 38.182.78; 38.182.80; 38.182.88


Zatvaraìi

38

϶ Zatvaraìi (

Zatvaraì za poklopce i vratašca

38.180.02

Za zatvoriti se pritisne jabuìica koja ostaje u ravnini, za otvoriti se ponovno pritisne i jabuìica izlazi otvarajuêi vratašca. Montaža zatvaraìa pomoêu dva vijka i prstenom izvana sa otvorom Ø mm 26. Tijelo zatvaraìa od plastike, opruge od inoxa. Zatvaraci za vratašca

(

38.180.01

Zatvaraìi

Kat.br.

38.180.01

Verzija Zatvaraì od obiìne plastike

38.180.02

Zatvaraì od obiìne plastike s boìnim antivibrirajuêim držaìima

Za upotrebu samo sa minimalnom debljinom zatvaranja 5 mm. Pažnja: samo zatvaraì. Posebno

naruìiti jabuìicu sa prstenom art.38.181.xx

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.01 38.181.02 38.181.03 38.181.00

Obojeni sjajni mesing

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi

Kat.br.

Zatvaraìi

Za vratašca do mm

Za vratašca do mm

38.181.04 38.181.05 38.181.06 38.181.07

13 16 19 23

Kromirani perla mesing

Zatvaraci za vratašca

Za vratašca do mm

38.181.10 38.181.11 38.181.12

13 16 19 23

Kromirani mesing

Zatvaraìi

Kat.br.

13 16 19

Obojeni sjajni mesing

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi

Kat.br.

Za vratašca do mm

38.181.20 38.181.21 38.181.22

Zatvaraìi za vratašca

16 19 23

Kat.br.

Zatvaraìi

Za vratašca do mm

38.181.27 38.181.28

19 23

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kromirani mesing

϶ Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi Jabuìice + prsteni "Ovalni"

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.30 38.181.31 38.181.32

Jabuìica + prsten "Square"

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

13 16 19

kromirani mesing kromirani mesing kromirani mesing

38.183.01 38.183.02

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

38.181.52 38.181.53 38.181.54

Za vratašca do

Materjal Kromirani mesing Kromirani mesing Kromirani mesing

Max 16 mm Max 19 mm Max 23 mm

Ploìice za zatvaraìe na "L"

Za zatvaraìe serije: 38.180.01/02 i 38.182.01/04. Kat.br.

Kat.br.

Materjal

Ploìice plosnate

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraci za vratašca

Za vratašca do mm

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

Materjal

kromiranog mesinga sjajnog mesinga

Za zatvaraìe serije: 38.180.01/02 i 38.182.01/04. Kat.br.

Zatvaraci za vratašca

38.183.05 38.183.06

Sailing with you, since 1958

Materjal

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

kromiranog mesinga sjajnog mesinga

541


38

Mini zatvaraì

϶ Mini zatvaraì Od plastike sa prstenom od mesinga raznih obrada, otvor za prsten diam.20 mm.

"Klasiìna" verzija Prsten Ø 24 mm. Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

Model

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.182.01 38.182.04

Mini zatvaraì

Za vratašca

Kromirani mesing Sjajni mesing

do 16 mm do 16 mm

"Ovalna" verzija Prsten Ø 24 mm Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

Model

38.182.08

Za vratašca

Kromirani mesing

do 16 mm

"Flat" verzija Prsten Ø 26 mm.. Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.182.09 38.182.10

Model

Vratašca

Kromirani mesing Kromirani mesing

do mm 16 do mm 19

϶ Zatvaraìi SUGATSUNE Zatvaraìi Push Knob za vratašca i ladice "Sugatsune Pkl-08" Malih dimenzija i optimalne funkcionalnosti; nakon što je krilo zatvoreno, pritiskom na jabuìicu blokira se i ne dozvoljava ponovno otvaranje dok se ponovno ne pritisne i ne potegne jabuìica. Za debljine vratašca od 15 do 30 mm, kapacitet 10 kg. Sugatsune

(

Kat.br.

Proizvod

38.185.01 38.186.01 38.186.02

Zatvaraì

Zatvaraìi SUGATSUNE

Jabuìica

zlatna

Jabuìica

kromirana

1 .0 85 .1 38

(

( (

542

Boja

bijela

38.185.01

(

38.185.01

38.

186

38.1 86.0 2

(

.01

(

38.1 86.0 1

www.OSCULATI.com

38.1 86.0 2


38

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

϶ Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Sjajne, za upotrebu kod vrata minimalne debljine 16 mm. Kvadar ruìke 8 mm.

Par ruìki sa ploìicama

Kat.br.

Brave, ruìke za

Tip ruìki SMART CONTEMPORARY

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

38.129.05 38.129.05

38.129.07 38.129.08

( 38.129.05 - smart

( 38.129.05 contemporary

( 38.129.05 ( 38.129.11 + 38.129.14 SMART

Sa unutrašnjim blokiranjem i moguêim odblokiravanjem izvana (za WC i kabine) Dimenzije: 94x57x11,5 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave ugradbene od inoxa AISI 316

38.129.16 38.129.17 38.129.16 38.129.17

( 38.129.10

CONTEMPORARY

38.129.14 38.129.15 38.129.14 38.129.15

Unutrašnja lijeva Desna vanjska Vanjska lijeva Unutrašnja desna

( 38.129.11 + 38.129.16

38.129.10 38.129.10 38.129.11 38.129.11

Par ruìki sa ploìicama SMART CONTEMPORARY

CONTEMPORARY

Verzija

( 38.129.11 + 38.129.14 SMART

Kat.br.

( 38.129.11 + 38.129.16

Brave

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Jednostavne bez blokiranja Dimenzije: 51x45x10,5 mm. Za vrata debljine 16/38mm.

Sa bravom Yale sa vanjske strane, te blokiranjem sa unutrašnje strane Dimenzije: 94x57x11,5 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Kat.broj brave

Brave

38.129.30 38.129.30 38.129.31 38.129.31

Opis

Lijeva unutrašnja Desna vanjska Lijeva vanjska Desna unutrašnja

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Kopija ruìki sa ploìicama SMART CONTEMPORARY

38.129.34 38.129.35 38.129.34 38.129.35

38.129.36 38.129.37 38.129.36 38.129.37

( CONTEMPORARY

( SMART ( 38.129.30

Sailing with you, since 1958

543


38

Brave ugradbene od inoxa AISI 316 Za klizna vrata sa vanjskim kljuìem Yale i ugrañenim ruìkama. Sa blokiranjem sa unutrašnje strane Kompletne. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Kat.br.

38.128.20 38.128.21

38.128.20 izvana

(

iznutra

(

(

Kuìište

Debljina mm

94x58 94x58

11,5 11,5

38.128.21 izvana

(

piastre per

38.128.21

(

38.128.20/24/25

Za klizna vrata, sa vanjskom ruìkom, kljuìem Yale sa vanjske strane i unutrašnjim blokiranjem Kompletne, za vrata debljine 16/38 mm. Brave

38.128.25 sa unutrašnje strane

Kat.br.

Opis

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Ruìka

Kuìište

Debljina

38.128.24

Sa zatvaranjem u ravnini

SMART

94x58

11,5

38.128.25

Sa zatvaranjem u ravnini

CONTEMPORARY

94x58

11,5

(

( 38.128.24 sa vanjske strane

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

(

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Opis Sa kukom u ravnini Sa izboìenom kukom

϶ Brave na prislon od inoxa AISI 316 Sjajne, univerzalne Sa jabuìicom, sa kljuìem Yale sa vanjske strane. Blokiranje jabuìice sa unutrašnje strane Kompletna sa ploìicom. Za vrata debljine 16/38mm. Brave

Brave na prislon od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dimenzije mm

38.128.30

95x57

Sa ruìkom, blokiranjem sa unutrašnje strane i Yale kljuìem sa vanjske strane Kompletna sa ploìicom. Dimenzije: 117x57 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Kat.br. brave

38.129.50 38.129.51 38.129.52 38.129.53

Verzija

Unutrašnja desna Unutrašnja lijeva Vanjska desna Vanjska lijeva

Brave na prislon od inoxa AISI 316

Par ruìki

SMART

CONTEMPORARY

38.129.55 38.129.54 38.129.55 38.129.54

38.129.57 38.129.56 38.129.57 38.129.56

( 38.129.50

544

www.OSCULATI.com


Brave za vrata

38

϶ Brave za vrata

Brava Od kromiranog mesinga sa vanjske, vidljive strane tipa YALE sa dva kljuìa. Mehanizam je sav od mesinga. Brave

Kat.br.

38.132.00DX 38.132.00SX

Brave za vrata

Verzija

mm 83x52 83x52

desna lijeva

Ukupno sa stranicama mm

80 80

Brave

Brave za vrata

Kat.br.

38.132.10DX/20 38.132.10DX/25 38.132.10DX/30 38.132.10SX/20 38.132.10SX/25 38.132.10SX/30

mm 98x58 98x58 98x58 98x58 98x58 98x58

Dužina vrata cilindra mm

Verzija

20 25 30 20 25 30

desna desna desna lijeva lijeva lijeva

Brava Od kromiranog mesinga za ulazna vrata, ruìka i cilindar izvana, blokiranje iznutra. Vrlo praktiìna i ìvrsta brava, kompletna sa kontra-plocicom. Kat.br.

Brave

38.132.20DE/20 38.132.20DE/25 38.132.20DE/30 38.132.20DE/35 38.132.20DI/20 38.132.20DI/25 38.132.20DI/30 38.132.20DI/35 38.132.20SE/20 38.132.20SE/25 38.132.20SE/30 38.132.20SE/35 38.132.20SI/20 38.132.20SI/25 38.132.20SI/30 38.132.20SI/35

mm 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138

Kvadrat mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Cilindar mm 20 25 30 35 20 25 30 35 20 25 30 35 20 25 30 35

Brave za vrata

Verzija DE Vanjska DE Vanjska DE Vanjska DE Vanjska DE Unutrašnja DE Unutrašnja DE Unutrašnja DE Unutrašnja SE Vanjska SE Vanjska SE Vanjska SE Vanjska SE Unutrašnja SE Unutrašnja SE Unutrašnja SE Unutrašnja

(

Desna

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Brava Od kromiranog mesinga za prisloniti, sa kljuìem sa cilindrom izvana i unutrašnjim blokiranjem. Vrlo praktiìna brava, za vrata, kompletna sa prislonom.

Ruìke nisu ukljuìene.

Brava Od kromiranog mesinga, za vrata sa ruìkom i bravom. Za prisloniti. Koristi sve ruìke iz kataloga. Brave

Kat.br.

38.132.21DE 38.132.21DI 38.132.21SE 38.132.21SI

mm

Brave za vrata

Kvadrat mm

110x45 110x45 110x45 110x45

8 8 8 8

Verzija DX Vanjska DX Unutrašnja SX Vanjska SX Unutrašnja

Rucke nisu ukljuìene.

Brava za W.C sa ruìkom za blokiranje Od kromiranog mesinga. Sva od nehrñajuêeg materijala. Brave

Kat.br.

38.131.50

mm 70x45

Brave za vrata

Kvadrat mm

8

Sailing with you, since 1958

545


38

Brave za vrata Antivibracijska brava za ugradnju sa moguêom desnom i lijevom montažom (DX-SX). Od kromiranog mesinga. Vrlo male debljine i smanjenih dimenzija. Ruìke: svi tipovi iz kataloga sa kvadrantom 8mm, osim 38.350.59. Brave

Kat.br.

38.409.70*

( 38.409.72/73

38.409.72 38.409.73 *

Verzija

Maska mm

Brava mm

Debljina vratiju mm

jednostavna sa unutarnjim blokiranjem i sigurnosnim sistemom za otvaranje izvana sa unutarnjim blokiranjem i sigurnosnim sistemom za otvaranje izvana

110x15

68x60x9

minimum 15

110x13

66x60x9

18-23

110x13

66x60x9

24-29

Za kvadratne ruìke od 8 mm potreban je adapter 38.348.12

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

( 38.409.70 Vanjska vodonepropusna brava sa zaštitom od vibracija Od kormiranog mesinga. Za kutije tuša jer je vodonepropusna, može se koristiti za bilo koji tip vrata. Može se instalirati na vrata svih debljina. Za upotrebu sa svim ruìkama sa kvadrom 8 mm. Brave

Kat.br.

Brave za vrata

Proizvod samo brava sa ploìicama par vanjskih ploìica ugradbene ploìice

38.130.01 38.130.03 38.130.05

102x102x27 100x52x27 56x20

Brava za klizna vrata Od kromiranog mesinga. Blokiranje sa unutrašnje strane. Brave

Kat.br.

Maska mm

38.132.05

Brave

Od kromiranog mesinga za klizna vrata sa ruìkom u ravnini, za vrata debljine minimum mm 20.

Kat.br.

Verzija Kompletna sa bravom sa tradicionalnim kljuìem

38.132.07

Brave za vrata

Ploìica mm

Maska mm

158x87

112x15

Kat.br.

38.132.08

Brave za vrata

Verzija Sa ruìkom za blokiranje + kljuìem sa druge strane Brave za vrata

Ploìica mm

Maska mm

158x87

112x15

Brave za klizna vrata

Sa ruìkom. Sva od kromiranog mesinga. Verzija

Debljina mm

Maska mm

Kompletna sa 2 ruìkice za zatvaranje mm

Kvadrat mm

38.348.70

brava Yale

15

160x15

198x45

8

38.348.69*

brava Yale

15

160x15

bez ploìiica i ruìke

Sa ruìkom. Realizirana kompletno od kromiranog mesinga.

Kat.br.

Verzija

Debljina mm

tradicionalni kljuì

15

Brave

38.348.71

* Koristi se sa bilo kojom ruìkom i rozetom iz kataloga, kvadrat 8 mm

546

13/16

Od kromiranog mesinga za klizna vrata sa ruìkom u ravnini, Za vrata debljine minimum mm 20.

Brave

Brave za klizna vrata

Kat.br.

Debljina vratiju mm

Brave

Brave

Brave

Brave za vrata

134x80

www.OSCULATI.com

Brave za vrata

Maska mm

Kompletna sa 2 ruìkicama za zatvaranje mm

Kvadrat mm

160x15

198x45

8


38

Brave za vrata Brava ugradbena

Par ploìica

Od kromiranog mesinga za unutrašnja vrata manje debljine, kompletna sa ativibracijskom jabuìicom. Brave

Kat.br.

Kvadrat univerzalan mm

38.131.47

Brave za vrata

8

Maska mm

Debljina kutije mm

95x13

9

Sa blokiranjem s unutrašnje strane od kromiranog mesinga. Brave

Kat.br.

38.131.48

mm 118x36

Brave za vrata

Za ruìke kvadrata mm

8

Za brave 38.131.47

Brave

Kat.br.

38.132.03

Brave za vrata

Maska mm

Kutija mm

250x25x3

194x43x15

Kvadrat mm

Dubina mm

Dužina cilindra mm

8

43

45

Brava ugradbena

Brava za W.C. sa blokiranjem s unutrašnje strane

Od kromiranog mesinga sa sigurnosnim cilindrom. Kompletna sa dvije završne ploìice 3840. Rucka 3485, 84 MM. Brave

Kat.br.

38.134.83DX 38.134.83SX

Verzija

desna lijeva

Brave za vrata

Maska mm

Kvadrat mm

150x15 150x15

8 8

Kompletna sa dvije ploìice, i ruìkom od 84mm od kromiranog mesinga. Brave

Kat.br.

Verzija

38.347.40DX 38.347.40SX

desna lijeva

Brave za vrata

Maska mm

Kvadrat mm

135x15 135x15

8 8

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Brave za klizna vrata Od inoxa. Kompletna sa kuìištem, cilindrom tipa Yale i plosnatom ruìkom. Mala dubina ìini ovu bravu vrlo dobrom za vrata uskih profila.

Brava Od mat kromiranog mesinga ugradbena, sa antivibracijskim sistemom i sigurnosnim cilindrom. Brave

Kat.br.

Verzija

38.203.50DX

desna

38.203.50SX

lijeva

38.203.51DX 38.203.51SX

desna lijeva

Brave za vrata

Model

Kompletna sa duplom ruìkicom za zatvaranje i sa ruìkom mm 110 Kompletna sa duplom ruìkicom za zatvaranje i sa ruìkom mm 110 bez ruìke i ruìkica za zatvaranje * bez ruìke i ruìkica za zatvaranje *

Maska mm

Kvadrat mm

212x22x2

9

212x22x2

9

212x22x2 212x22x2

9 9

Koristi bilo koju ruìku i rozetu iz kataloga, kvadrat mm 8, u tom sluìaju zatražiti adapter 38.348.12 sa kvadrata 9 na kvadrat 8 mm.

*

Antivibracijska brava ugradbena sa blokiranjem s unutrašnje strane za W.C. Sa vanjskim sigurnosnim sistemom za odblokiravanje Realizirana od kromiranog mesinga, standardni kvadrat i vanjski kljuì za odblokiravanje. Brave

Kat.br.

Verzija

Model

Kvadrat mm

Maska mm

38.203.71DX

desna

bez ruìke i ruìkica za zatvaranje*

9

212x22

38.203.71SX

lijeva

bez ruìke i ruìkica za zatvaranje*

9

212x22

*

Koristi bilo koju ruìku i rozetu iz kataloga, kvadrat 8 mm, u tom sluìaju zatražiti adapter 38.348.12 sa kvadrata 9 na kvadrat 8 mm.

Sailing with you, since 1958

547


38

Brave za vrata Brave sa okretljivim sistemom za blokiranje sa jedne strane i kljuìem za odblokiravanje sa druge strane Brave od kromiranog mesinga za umetanje, za vrata debljine mm 15, sa jednim parom inox ploìica i parom ruìki mm 84. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Model

Kvadrat mm

Maska mm

Ploìica mm

38.134.03 38.134.04

lijeva desna

Kompletan sa ruìkom Kompletan sa ruìkom

8 8

133x15 133x15

133x70 133x70

38.135.03

lijeva

bez ruìke

8

133x15

133x70

38.135.04

desna

bez ruìke

8

133x15

133x70

Koristi bilo koju rucku iz naseg kataloga, kvadrat 8 mm.

Brave bez kljuìa

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Brave od kromiranog mesinga za umetanje, za vrata debljine mm 15, sa jednim parom inox ploìica i parom ruìki mm 84. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Model

Kvadrat mm

Maska mm

Ploìica mm

38.134.05 38.134.06

lijeva desna

Kompletan sa ruìkom Kompletan sa ruìkom

8 8

80x15 80x15

80x70 80x70

38.135.05

lijeva

bez ruìke

8

80x15

80x70

38.135.06

desna

bez ruìke

8

80x15

80x70

Koristi bilo koju ruìku iz našeg kataloga, kvadrat 8 mm.

Brava za W.C od kromiranog mesinga za aplikaciju izvana, kompletna sa ruìkom sa jabuìicom i sklopivim prstenom, ovalna maska sa dvostrukim prislonom, kako vanjskim tako i na stijenku. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Kuìište mm

38.227.10

95x57

Kit sa ruìkama

Kit sa vanjskom preklopnom ruìkom u ravnini

Od kromiranog mesinga + kromirane plastike + inoxa, za prislon, sa blokiranjem sa unutrašnje strane. Idealan za W.C. i kabine.

Od kromiranog mesinga + kromirane plastike + inoxa, za prislon, sa blokiranjem sa unutrašnje strane. Idealan za W.C. i kabine.

Brave

Kat.br.

38.177.60

Brave za vrata

Kuìište mm

Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Kuìište mm

38.177.62

54x44

54x44

Ruìka Od kromiranog mesinga sa osiguraìem za brave iz ovog kataloga. Brave, ruìke za

Kat.br.

38.394.00

Brave za vrata

Kvadrat mm

8

Ruìkica sa dvostrukim jabuìicama Od kromiranog mesinga za brave iz ovog kataloga. Brave, ruìke za

Kat.br.

38.395.00

548

www.OSCULATI.com

Brave za vrata

Osovina mm

8


Brave za vrata

38

Dvojna ruìka Od anodizirane lake legure. Kompaktna i lijepog izgleda. Brave, ruìke za

Kat.br.

Brave za vrata

Jabuìica Ø mm

38.340.50

Visina mm

Kvadrat mm

32

8

40

Ruìka dvostruka

Ruìka dvostruka za brave

Od kromiranog mesinga. Brave, rucke za

Kat.br.

Jabuìica mm

Od kromiranog mesinga.

Kvadrat mm

58x46

Brave, rucke za

Kat.br.

9

Kvadrat mm

38.348.50

Brave za vrata

Dimenzije mm

8

80x35

Ruìkica za sve naše brave Od kromiranog mesinga, kompletna sa završnom dvojnom maskom, sa osovinama od plastike. Brave, ruìke za

Kat.br.

Brave za vrata

Jabuìica mm

38.393.00

Kvadrat mm

56x18

8

Par kompaktnih ruìki

(

od kromiranog mesinga. Brave, rucke za

Kat.br.

38.348.46 38.348.47 38.348.48 38.348.12

Brave za vrata

Model

Dužina mm

Kvadrat mm

113 85 82

8 8 8

Model “Kata” Model “Kata” Model “Spoon”

(

38 .34 8.4 6

Adapter za smanjivanje kvadrata od mm 9 (vidi brave 38.203.50; 38.203.70; 38.133.00) na kvadrat od mm 8 kako bi se mogle koristiti sve rucke iz kataloga

϶ Ruìke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

(

38.348.48

38.348.47

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.348.52

Brave za vrata

Par oblih ruìki GUERINI Brave, rucke za

Kat.br.

Ruìke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

Kompletne sa

38.348.60

rozetama

Kvadrat

Materjal

tip

mm

univerzalni

8

Kromirani sjajni mesing

Par ruìki “Oliva” Brave, ruìke za

Kat.br.

Kompletne sa

38.350.59

rozetama

Kvadrat

Materjal

tip

mm

univerzalni

8

Kromirani sjajni mesing + kromirani mat mesing

Par ruìki SLIM Brave, rucke za

Kat.br.

Kompletne sa

Kvadrat Tip

Materjal mm

38.349.11

rozetama

univerzalni

8

Kromirani mesing

38.349.13

rozetama

univerzalni

8

Niklani mesing mat (krom "biser")

Par ruìki SQUARE Kompletne sa rozetama. Brave, rucke za

Kat.br.

38.348.56

Materjal kromirani mesing

Sailing with you, since 1958

549


38

Ruìke za vrata i pribor

϶ Ruìke za vrata i pribor Rozete za ruìke, prodaju se u paru Brave, rozete za

Ruìke za vrata i pribor

Kat.br.

Obrada kromirana

38.348.61

Koristi se sa bravama

Tip brave

38.348.60; 38.349.11

Yale

Zatvaraì za brave kupaonica Kompletan sa vanjskim sigurnosnim zatvaranjem. Brave

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Verzija

Rozete ovalne

Kat.br.

38.348.10

Ruìke za vrata i pribor

Model okrugli

7

Rozete

Od kromiranog mesinga sa ležajem od plastike. Za upotrebu sa svim našim ruìkama, prodaju se u paru. Brave, rozete za

Kvadrat mm *

ottone cromato

38.355.59

mm

28x53

Od kromiranog mesinga. Prodaju se u paru. Brave, rozete za

Kat.br.

Ruìke za vrata i pribor

38.348.11

Za ruìke kvadrat mm

Ø mm

8

45

϶ Pribor za klizna vrata Klizaì Od niklovanog mesinga, montira se na doljni dio vrata. Cijena je za komad od 2 metra. Klizna vrata, pribor za

Kat.br.

Pribor za klizna vrata

Proizvod

38.342.80 38.342.90

mm 30x12x2000 64x37

šina klizaì

Napomena

Ø kotaìiêa 30 mm

Šine i klizaìi Klizna vrata, pribor za

Kat.br.

Pribor za klizna vrata

Dio

Opis

38.342.20

gornji

Šina od inoxa

45x14x2000

na gornji dio vratiju

38.342.30

gornji

Klizaì sa kotaìiêem od plastike

nosaì 60x70

svaka vrata trebaju dva klizaìa

38.342.60

doljnji

Šina

12x11x2000

na doljni dio vratiju

38x15

svaka vrata trebaju dva klizaìa

38.342.70 *

doljnji

Klizaì sa kotaìiêem

mm

Montaža

Cijena se podrazumijeva za komad od 2 metra.

Serija polica 38.026.00 Od inoxa za stolove na barkama sa kabinom. Serija se sastoji od dvije kukice i dva nosaìa kukica. Vrlo ìvrsti.

Kuke

550

Pribor za klizna vrata

www.OSCULATI.com


38

Vješalice

϶ Vješalice Vješalica sa 3 okretljive kuke

Vješalica sa 4 okretljive kuke

Vješalica od sjajnog inoxa AISI 316 AISI 316

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

Verzija

Ploìa mm

sjajni mesing kromirani mesing

38.162.00 38.162.01

73x36 73x36

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

Verzija

Kat.br.

Vješalice

38.104.01 38.104.02

38.313.00

Verzija

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

38.031.31

Izboìenost mm

40x26

70

(

D mm

38.313.50 38.313.90 38.313.40 38.313.30 38.313.45 38.313.70 38.313.80

Vješalice

H mm

25 22 29 25 33 47 66

25 30 32 41 53 27 36

(

Vješalica

38.313.50

A mm

B mm

C mm

5,7

9,2

30

Kukica za razne upotrebe

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kuke

Kat.br.

38.301.09

A mm

B mm

C mm

6,5

31

10

Ploìica sa prstenom

Kukica

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Od inoxa AISI 316.

Od sjajnog inoxa. 38.102.10

38.313.30/45

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Kat.br.

(

Kuka

AISI 316

Kuke

38.313.90/40

Kat.br.

(

38.313.70/80

Kuke

38.031.29

90 (max)

Baza mm

Kuke

Kat.br.

Debljina mm

38x53

od sjajnog inoxa.

mm 75x25 75x25

Kromirani mesing Sjajni mesing

Od sjajnog inoxa.

Vješalica

Baza mm

Vješalica

Sa oprugom od inoxa. Vješalica

Vješalice

Kat.br.

81x39 81x39

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Vješalica sklopiva.

Vješalica

Ploìa mm

sjajni mesing kromirani mesing

38.205.00 38.205.01

Vješalice

Dužina mm

55

Baza sa dva otvora

Kuke

Kat.br.

38.301.11

Vješalice

Baza mm

Izboìenost mm

27x30

19

Sailing with you, since 1958

Kuke

Kat.br.

38.301.10

Vješalice

Baza mm

Izboìenost mm

23x23

20

551


38

Vješalice

Kukica

Kukica za razne upotrebe

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kuke

Kat.br.

Od kromiranog mesinga.

Vješalice

38.301.08

Kuke

38.178.00

15x5,7x35,8

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.320.00 38.320.01

mm

Kuke

Vješalice

Dužina mm

Baza mm

40 60

32x15 43x20

Kukica

Od inoxa.

Od sjajnog inoxa. Vješalice

Kat.br.

38.321.00 38.321.01

mm 45x33

38.102.20

43x13x14

Kuke

Vješalice

Kat.br.

Kukice za strop

Od sjajnog inoxa, za montiranje na stijenku. Kat.br.

Od kromiranog mesinga.

Vješalice

Kat.br.

mm

Kukice

Kuke

Kukica

Dužina mm

Baza mm

33 45

32x15 43x20

Kuke

Vješalice

Kat.br.

mm 32x24

38.102.05

Baza mm

32x13

Kukica za odijela Od plastike. Kuke

Kat.br.

mm

38.105.65

Vješalice

Base mm

55x24

24x35

Vješalica na izvlaìenje Idealna za duboke ormare limitirane širine kao što su na plovilima; nadoknañuje nedostatak prostora i olakšava njegovo korištenje; kuka od inoxa i završeci od plastike. Patentiran Sugatzune. Vješalica

Kat.br.

Vješalice

L 491 636

38.315.30 38.315.40

L2 300 400

L3 274 374

C 264 364

Nosivost kg

3 3

Klizaìi Od inoxa na kuglicama za ladice. Izvrsno klizanje i velika ìvrstoêa. Dva pokretna dijela (otvaranje na 3/4). Sa posebnim mehanizmom za zaustavljanje na kraju hoda za držanje ladice u otvorenom položaju. Klizaòi za ladice

Kat.br.

38.272.12 38.272.14 38.272.16

552

Vješalice

Dužina klizaìa

Dužina klizanja

A

B

C

D

E

F

Nosivost kg

304

300

155

255

98

137

247

260

24

350

347

225

310

-

-

290

310

23

397

397

265

357

-

-

358

378

21

www.OSCULATI.com


Lokoti

38

϶ Lokoti "Sicur lock" specijalni lokot protiv krañe vanbrodskih motora Blokira krilne vijke i zato: 1) osigurava da se vijci ne mogu sami odviti i motor padne u more - 2) onemoguêava krañu motora, jer da bi ga se skinulo treba ga kompletno razbiti. Kompletno od anodizirane lake legure (debljina cijevi mm 4, te je vrlo ìvrst), brava za blokiranje od mesinga i inoxa sa dvostrukim kljuìem. Zbog svog ìvrstog izgleda obeshrabruje bilo kojeg lopova. Model “Compact” sa kapicama - terminalima od inoxa i unutrašnjom antivibracijskom cijevi. Zaštita od krade na brodu

Lokoti

Kat.br.

38.175.10 38.175.11

Za motore

do 25 KS preko 25 KS i za sve motore Mercury

Ureñaj za zaštitu od krañe od inoxa za vanbrodske motore Blokira stezaljke i kompletan je sa nautiìkim lokotom sa tijelom od kromiranog mesinga, inox lukom, inox oprugama i sistemom samopražnjenja vode. Ureñaj za zaštitu od krañe

Kat.br.

Dužina mm

Za upotrebu sa motorima do KS

230 280

25 preko 25

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.176.10 38.176.11

Lokoti “Hampton” za nautiìku upotrebu: Model “Waterproof” Vodonepropusan i za podvodnu upotrebu. Tijelo od željeznog laminata obloženog polietilenom otpornim na udarce, luk od inoxa obložen PVC-om, brava sa zaštitnim poklopcem sa navojem.

Lokoti

Kat.br.

Lokoti

Luk mm

38.023.40

Ø mm

Unutrašnji prolaz mm

8

33x19

40

Lokoti sa kljuìem sistem “Abloy” Tijelo od kromiranog mesinga, luk od inoxa. Kat.br.

Dimenzije mm 25 30 40 50 60

Lokoti

38.021.25 38.021.30 38.021.40 38.021.50 38.021.60

A mm 19 20 26 31 38

Lokoti

Set od 4 nautiìka lokota sa jednim univerzalnim kljuìem, sistem ABLOG 9etiri lokota u blister pakovanju sa ìetiri jednaka kljuìa. Tijelo od kormiranog mesinga i luk od inoxa. Lokoti

Kat.br.

Lokoti

mm

38.022.34

A mm

30

20

Lokoti "teški" sa kljuìem Fisher

Specijalni lokoti za more

AISI 316

Potpuno od inoxa AISI 316.

kompletno od bronze i lukom od inoxa, prodaju se komadno u kutijama. Lokoti

Lokoti

Kat.br.

38.024.30 38.024.40 38.024.50

Lokoti

Kat.br.

Lokoti

38.025.30 38.025.40 38.025.50 38.025.60

Luk od mm

30 40 50

Luk mm

30 40 50 60

YALE - lokoti od inoxa Kompletno (tijelo, luk, opruge) od inoxa. Sa dvostrukim zyatvaranjem i otvorom za ispust vlage. Prodaju se u blisteru YALE. YALE

Kat.br.

38.026.30 38.026.40 38.026.50

Luk mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

30 40 50

48,7 52 60,5

30 40 50,2

13,8 18,3 23

12 14 19

14,5 18,3 21

4,76 7,14 9,53

12 9 6

Sailing with you, since 1958

553


Prsteni i oìni vijci ϶ Privezi ϶ Mostiêi i prstenovi ϶ Prsteni preklopni "Pad-Eye" ϶ Mostiêi ϶ Prsteni od sjajnog inoxa

PM

϶ Privezi Privezi na “U” AISI 316 Kat.br.

Dužina mm 80 90 105 105 110 110 135 155

Privezi

39.125.07 39.125.06 39.125.01 39.125.02 39.125.03 39.125.04 39.125.00 39.125.05

39 - Prsteni i oìni vijci

Od inoxa, sa dvostrukom ploìicom. Ploìica mm 45x13 45x13 50x15 75x40 60x15 80x40 70x20 100x27

Dužina navoja mm 40 45 60 60 65 65 75 95 Privezi

Ø prstena mm 6 8 10 10 10 10 12 14

Ø navoja mm 5 6 8 8 8 8 10 12

Razmak

35 35 35 35 45 45 50 65

Privezi DE LUX Od sjajnog inoxa,vrlo efektnog estetskog izgleda. Zahvaljujuêi konusnim prikljuìcima. Kat.br.

D mm 9,5 9,5 9,5 12,5 12,5 12,5 15,8

Privezi

39.127.01 39.127.02 39.127.03 39.127.05 39.127.06 39.127.07 39.127.09

L1 mm 100 120 110 122 136 131 160

L2 mm 63 83 63,5 76 90 76,2 91

L3 mm 27,5 27,5 35 34 34 41 69

B mm 26,1 26,1 26,1 34 34 34 47,5

C mm 35,7 35,7 35,7 46 46 46 60

Privezi na “U” Od inoxa. Model sa ploìicom. Kat.br.

Privezi

Privezi

39.126.01 39.126.02 39.126.03 39.126.04 39.126.05 39.126.06

D mm 4 5 6 8 10 12

L1 mm 64 80 90 80 90 150

L2 mm 35 45 50 50 55 65

B mm 30 33 33 33 42 50

Mostiêi inox sa sigurnosnom samoblokirajuêom maticom AISI 316 Mostiêi

Kat.br.

39.123.01 39.123.02

D1 M8 M10

L1 mm

L mm

D mm

A mm

60 48

100 100

10 12

40 40

C mm

D mm

M mm

30 40

41 49

8 10

Mostiêi V pod nagibom Od sjajnog inoxa AISI 316 Mostiêi

Kat.br.

39.124.02 39.124.03

554

A mm

B mm

2 2

81 100

www.OSCULATI.com

Privezi


Mostiêi i prstenovi

39

϶ Mostiêi i prstenovi Prsteni za vuìu / podizanje AISI 316

Izrañeni od sjajnog inoxa AISI 316

Prsteni

Mostiêi i prstenovi

Kat.br.

39.200.01 39.200.02

Fiksiranje sa

A mm

B mm

C mm

D Ø mm

38 50

35 45

15,6 19,7

21 30

2 slijepa vijka od 5mm 2 slijepa vijka od 8mm

Prsten za vuìu ili vješanje

(

39.200.0 1

( 39.200.02

Veliki prsten za vuìu ili vješanje

Od kromirane bronze. Prsteni

Kat.br.

39.118.00 Od kromirane bronze, sa dva slijepa vijka. Mjere baze mm 90x40.

Mostiêi i prstenovi

Vijak mm

39.119.00

10x90

210

Prsteni

Mostiêi i prstenovi

Prsteni

Kat.br.

Slijepi vijak od mm

39.116.00

Mostiêi i prstenovi

Radna ìvrstoêa kg

10

1100

Prsten od inoxa sa zatvaranjem na polugu

Prsten za višestruku upotrebu

39.147.00 Koristi se kao kuka za fiksiranje konopa za vuìu skijaša na malim

39.301.07 Od inoxa AISI 316. Baza 30x27 mm. Izbocenost 28 mm.

gliserima ili gumenjacima. Vrlo je ìvrst i funkcionalan.

Privezi

Oìni vijci

Mostiêi i prstenovi

39 - Prsteni i oìni vijci

Prsten pramac/krma od sjajnog inoxa AISI 316

Mostiêi i prstenovi

Dvostruki prsteni za krmu gumenjaka Prsteni

Kat.br.

Mostiêi i prstenovi

Materjal Kromirani mesing Inox Inox

39.170.90 39.170.91 39.170.92

Ø vijka mm

Dužina mm

Ø prstena mm

8 8 10

80 60 80

8 8 10

Oìni vijci Od inoxa AISI 316 toplo štampanog bez vidljivih varova. Maksimalne ìvrstoêe i pouzdanosti, sjajni. Prsteni

Kat.br.

39.181.01 39.181.02 39.181.04 39.181.05 39.181.06

Mjere mm

A mm

6x40 6x60 8x100 10x100 12x120

40 60 100 100 120

Mostiêi i prstenovi

B mm

C mm

D mm

34 54 90 88 105

5 5 6 8 10

12 12 14 16 18

10 10 10 10 10

Mostiêi Od inoxa AISI 316, vrlo ìvrsti i funkcionalni. Prsteni

Kat.br.

Vijak 6 MA 8 MA

39.182.01 39.182.02

Dužina mm

60 80

Mostiêi ženski Od sjajnog inoxa AISI 316, sa navojem. Prsteni

Kat.br.

39.306.06 39.306.08 39.306.10 39.306.12

Mostiêi i prstenovi

a mm

b mm

c mm

E mm

M mm

H mm

d mm

26 32,6 41 50

16 20 25 30

5 6,3 8 10

13 16 20 25

13 17 21 26

28,3 33,3 41,5 51

6 8 10 12

45 80 150 220

Sailing with you, since 1958

555


39

Mostiêi i prstenovi Mostiêi (

Od inoxa AISI 316, lagani tip.

39.158.xx

(

Prsteni

39.158.xx

(

39.159.xx

(

Mostiêi i prstenovi

Ženski

Muški

Prekidna ìvrstoêa kg

Navoj C mm

B mm

H mm

L mm

L1 mm

D2 mm

39.159.06 39.159.08

39.158.06

1300

6

16

28

41

13

17

39.158.08

1450

8

20

36

48

13

20

39.159.10

10

39.158.10

2000

10

25

45

62

17

25

10

39.159.12

39.158.12

2800

12

30

54

75

21

30

10

39.159.16

39.158.16

5850

16

35

63

90

27

35

10

10

39.159.xx

Prsten sa vijkom Od kromiranog mesinga. Prsteni

Kat.br.

39 - Prsteni i oìni vijci

39.170.60 39.170.61

Prsten sa vijkom

Kat.br.

39.170.62

Mostiêi i prstenovi

Dužina ispod glave mm

10

55

Prsteni

Kat.br.

39.580.00

Prsten Ø mm

39.170.70

Mostiêi i prstenovi

Ploìica mm

35

40x30

Prsten sa vijkom

Od kromiranog mesinga, vrlo ìvrst i elegantan.

Od kromirane bronze, vrlo ìvrst. Kat.br.

3/8 1/2

Potpuno od kromirane bronze. Ø mm

Prsten

Prsteni

Ø vijka mm

45 50

Prsten sa zglobom

Od inoxa. Prsteni

Ø prstena mm

Mostiêi i prstenovi

Prsteni

Mostiêi i prstenovi

Kat.br.

mm

39.580.01

50x30x25

mm 80x35x25

Prsten za vješanje AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 .

Prsteni

Kat.br.

Max vertikalna nosivost kg

39.117.00

Mostiêi i prstenovi

4500

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

121

78

70

49

76

Prsteni za ovješavanje bokobrana ili za razne upotrebe Od sjajnog inoxa AISI 316. Prsteni

Kat.br.

39.167.01 39.167.02

Oko Ø mm

Mostiêi i prstenovi

13 22

Baza mm

Visina mm

32x26 46x38

24 38

Ploìica sa 2 otvora sa mostiêem Od sjajnog inoxa. Privezi

Kat.br.

39.323.01 39.323.02 39.323.03

Mostiêi i prstenovi

Ø mm 5

A mm 20,5

B mm 33

C mm 4,5

6 8

25,5 31

40 50

4,5 5,5

Ploìica sa mostiêem i slijepim vijkom Od sjajnog inoxa Oìni vijci

Kat.br.

39.325.01 39.325.02 39.325.03

556

Mostiêi i prstenovi

Ø mm 5

A mm 32

B mm 20

C mm M6

6 8

40 50

22 26

M8 M10

www.OSCULATI.com


Mostiêi i prstenovi

39

Kukice sa okruglom bazom Od sjajnog inoxa. Privezi

Kat.br.

39.324.01 39.324.02 39.324.03

Mostiêi i prstenovi

Ø mm

A mm

B mm

C mm

5 6 8

33 40 50

8,5 12,5 14,5

4,5 4,5 5,5

Ploìice kvadratne sa prstenom Od inoxa. Prsteni

Kat.br.

39.320.05 39.320.06 39.320.08 39.320.10

D mm

A mm

B mm

5 6 8 10

30 35 40 48

35 40 50 60

Mostiêi i prstenovi

H mm

h mm

W mm

d mm

19 26 33 40

12 17 22 30

14 18 20 25

4,2 4,2 5,2 5,5

29 40 70 100

Prsteni na ploìici Od ajajnog inoxa AISI 316, fiksiraju se pomoêu 4 vijka. Za korištenje i kao prihvat na palubi ili za "teške" upotrebe. Prsteni

Kat.br.

Mostiêi i prstenovi

Dužinamm

Širina mm

Oko mm

49 55

20x10 28x12

79 88

39 - Prsteni i oìni vijci

39.168.40 39.169.40

Prsten na ploìici Od sjajnog inoxa AISI 316 , fiksira se sa 2 vijka. Prsteni

Kat.br.

Mostiêi i prstenovi

Dužina mm

39.168.41 39.169.41

Oko Ø mm

75 90

16 20

60 110

Romboidalne baze za mostiêe Od inoxa, sa 4 rupe. Prsteni

Kat.br.

39.132.05 39.132.06 39.132.08

D mm

A mm

B mm

5 6 8

37 40 50

59 64 80

Mostiêi i prstenovi

H mm

h mm

W mm

d mm

22 26 33

12 15 20

11 15 18

4,2 4,2 5,2

32 44 77

϶ Prsteni preklopni "Pad-Eye" Prsten - mostiê FLUSH DECK AISI 316

Oìni vijci - preklopni

Kat.br.

39.865.00

Prsten - mostiê idealan za fiksiranje splavi za spašavanje, gumenjaka, itd. na palubu ili platformu, ili kao kuka za lifeline ili drugo na jedrilicima. Od sjajnog inoxa AISI 316. A mm

B mm

70

60

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

C mm

Prekidna ìvrstoêa

21

kg 1100

Sklopivi prsteni od inoxa AISI 316

Prsteni sklopivi

Kat.br.

39.866.80 39.866.81 39.866.85 39.866.86 39.866.87 39.866.88

Za upotrebu i kao ìvrsti držaìi. Baza od inoxa AISI 316, prsten od specijalnog inoxa 17- PH4 visoke otpornosti tamo gdje je potrebno izdržati teža optereêenja, sa brtvama od antivibracijske gume. Baza mm

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Prekidna ìvrstoêa kg

sa 3 otvora 48x49 sa 3 otvora 65x64 Sklopiva bitva, 48x49 sa 4 otvora mm 45x45 sa 4 otvora mm 51x51 sa 4 otvora mm 76x76

1500 2200 1500 900 1500 3000

(

39.866.86-87-88

Sklopivi prsteni dugaìki tip sa bazom sa 4 rupe AISI 316 Prsteni sklopivi

Kat.br.

39.866.90 39.866.91 39.866.92

Ukupne dimenzije mm

95x45 119x51 152x76

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Baza mm

45x45 51x51 76x76

Sailing with you, since 1958

557


39

Prsteni preklopni "Pad-Eye" Polukružni prsteni sa zglobom Od inoxa visoke otpornosti (17-PH4), sjajni. Prsteni sklopivi

Kat.br.

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Dužina mm

39.869.01 39.869.02

Visina mm

Prekidna ìvrstoêa kg

28 45

1700 2700

54 66

Polukružni prsteni sa zglobom Sa nosaìima od sjajnog AISI 304. Prsteni sklopivi

Kat.br.

Dužina mm

39.868.01

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Kat.br.

Dužina mm

39.868.02

28

51

Kat.br.

Dužina mm

39.868.03

68

϶ Mostiêi

39 - Prsteni i oìni vijci

Mostiêi Od inoxa, sjajni. Mostici

Kat.br.

(

(

39.322.xx

39.321.00

Mostiêi

39.322.04 39.322.05 39.322.06 39.322.08 39.322.10 39.321.00* *

D mm

L1 mm

H mm

A1

d mm

4 5 6 8 10 5

40 51 57 63 71 48

16 16 22 25 30 15

32 41 44 51 61 36

3,2 4,2 5,2 5,2 8,2 8,2

Model proizveden mikrofuzijom

Mostiêi sa centralnim utorom Od štancanog inoxa. Kat.br.

A1 mm 28 34 44 58 63

Mostici

39.176.74 39.176.75 39.176.76 39.176.77 39.176.78

A2 mm 11 15 20 28 32

L mm 12 14 19 28 33

Mostiêi

Rupe Ø 4 5 5 5 6

Mostiêi Od štancanog sjajnog inoxa AISI 316. Mostiêi

Kat.br.

Mostiêi

39.319.01 39.319.00

A mm

H mm

C mm

Debljina lima mm

43 47

11 14

11 11

1,2 1,2

Mostiêi sa ravnom bazom Od sjajnog inoxa. Kat.br.

Mostiêi

39.002.00 39.003.00 39.004.00 39.005.00

D mm 5 6 8 10

A mm 15 20 26 32

B mm 45 60 80 100

B2 mm 35,5 46 60 73 Mostiêi

H mm 20 25 32 35

h mm 12 17 21 25

W mm 14 16 20 22

Mini mostiê od inoxa AISI 316

Koristan za fiksiranje bokobrana, traka za fiskiranje gumenjaka itd.

Mostiêi

Kat.br.

39.168.00

558

www.OSCULATI.com

Mostiêi

Razmak vijaka mm

Navoj

53

M4

d mm 4,2 5,2 5,2 6,5


Prsteni od sjajnog inoxa

39

϶ Prsteni od sjajnog inoxa Okrugli prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.595.00 39.597.00 39.597.01 39.597.02 39.597.05 39.598.00 39.598.01

D mm

H mm

4

20

5

30

5

25

5

35

6

30

6

40

6

50

Prsteni od sjajnog inoxa

Kat.br.

D mm

39.598.02 39.595.99 39.596.00 39.596.01 39.596.03 39.596.05

H mm

6

60

8

40

8

50

8

60

10

60

10

80

Polukružni prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.599.20 39.599.30 39.599.40

D mm

L mm

H mm

5

25

22

6

30

27

6

40

37

Prsteni od sjajnog inoxa

Kat.br.

39.599.50 39.599.80

D mm

L mm

6

50

H mm

47

8

60

57

Kat.br.

39.599.99 39.600.00 39.600.01

D mm

L mm

4 5 5

20 30 45

Prsteni od sjajnog inoxa

Kat.br.

39.600.02 39.600.03

D mm

L mm

6 8

50 50

Trokutasti prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.601.01 39.601.02 39.601.03

Prsteni od sjajnog inoxa

D mm

L mm

H mm

5

45

5,5

L1 mm

40

6

50

7

45

8

50

8

45

D mm

A mm

B mm

H1 mm

5

45

10

25

6

50

10

28

39 - Prsteni i oìni vijci

Trokutasti prsten sa pojaìanjem Prsteni inox

Polukružni prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.602.01 39.602.02 39.602.03 39.602.04

Prsteni od sjajnog inoxa

8

50

10

28

10

60

12

32

Sailing with you, since 1958

559


Bitve i zjevaìe ϶ Bitve od inoxa AISI 316 ϶ Bitve sklopive od inoxa ϶ Zjevaìe od inoxa ϶ Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija ϶ Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga ϶ Bitve plastiìne ϶ Podnice ϶ Nasloni za leña

PM

϶ Bitve od inoxa AISI 316 Bitve "Hollow Cleat" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40 - Bitve i zjevaìe

40.132.12 40.132.15 40.132.20 40.132.25 40.132.30

Ameriìkog stila, vrlo ìvrste i funkcionalne, sjajne. Dužina mm

long.

Razmak mm transv.

Baza OPTIONAL

125 150 200 250 300

54,2 57,4 71,2 93,2 100

24,7 27,2 33,3 44,6 49,2

40.132.45 40.132.46 40.132.47 -

Baze Od bijele plastike za instaliranje kao brtve ispod bitvi 40.132.15/20/25. Izbjegavaju eventulane tragove hrñe i upotpunjuju izgled bitvi. Bitve, baze za

Kat.br.

40.132.45

Za bitve

Kat.br.

Bitve od inoxa AISI 316

Za bitve 40.132.20

40.132.46

40.132.15

Kat.br.

40.132.47

Za bitve 40.132.25

Bitve "Hollow" produžene AISI 316 Bitve

Kat.br.

( ovalni presjek

40.104.12 40.104.15 40.104.20 40.104.25

Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm

long.

Razmak mm transv.

Sekcija

120 150 200 250

43,2 55,3 74,9 93,2

31,7 38,9 41 47,5

ovalna ovalna ovalna ovalna

Bitve HEAVY DUTY "Hollow Cleat" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.134.20 40.134.25 40.134.30 40.134.38

Ameriìkog stila, verzija ojaìana u odnosu na standardni model 40.132.15/30, tamo gdje je potreban "jaìi" izgled i veêa ìvrstoêa. Dužina mm

Razmak long. mm

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak transv. mm

200 254 305 380

84,5 95,4 121,7 123,7

45,2 46,9 63,3 65,1

Bitve HEAVY DUTY "Hollow Cleat" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.135.25 40.135.30

560

Fiksiranje sa vijcima, od sjajnog inoxa AISI 316. Dužina mm

www.OSCULATI.com

250 300

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak mm

95,3 122,4


Bitve od inoxa AISI 316

40

Bitve "Camel" AISI 316

Fiksiranje sa vijcima, od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Kat.br.

40.133.15 40.133.20 40.133.25 40.133.30

Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka

150 200 250 300

45,4 59,6 76,3 91,8

6 8 10 12

Baza od inoxa OPTIONAL

40.133.50 40.133.51 40.133.52 40.133.53

Baze za bitve "Camel" za ojaìanja/lijep izgled AISI 316 Bitve, baze za

Kat.br.

mm

40.133.50 40.133.51 40.133.52 40.133.53

Bitve od inoxa AISI 316

Za bitve 40.133.15 40.133.20 40.133.25 40.133.30

25x65 35x90 50x110 60x140

40 - Bitve i zjevaìe

Bitve “Italian Style” AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.174.18 40.174.24 40.174.30 40.174.37

Od inoxa AISI 316 aerodinamiìne, specijalne obrade, fiksiranje sa 2 vijka. Dužina mm

Visina mm

180 240 300 370

32 43 70 73

Bitve od inoxa AISI 316

Razmakmm

Ø slijepih vijaka

59,6 79,5 103,3 119,5

8 12 16 16

Bitve BULL DOG AISI 316 Bitve

Kat.br.

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje pomoêu vijaka. Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka

Upotrebiti vijke

Baza od bijele plastike OPTIONAL

160 200 250 300

53 64 80 90

8 10 10 14

40.142.09 40.142.11 40.142.11 40.142.14

40.131.40 40.131.41 40.131.42 -

40.131.16 40.131.20 40.131.25 40.131.30

Baze od bijele plastike za brtvljenje bazi bitvi BULL-DOG Izbjegavaju eventualne tragove oksidacije i uljepšavaju izgled bitvi. Bitve, baze za

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za bitve 40.131.16 40.131.20 40.131.25

40.131.40 40.131.41 40.131.42

Bitve "Skandy" AISI 316 Prolazi za sajle

Kat.br.

40.148.14 40.148.19 40.148.24

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje pomoêu 2 nevidljiva vijka. A mm

B mm

C mm

D mm

Ø vijaka mm

145 190 240

30 40 47

28 36 45

48 70 79

8 10 12

( 40.148.24

( 40.148.19

Sailing with you, since 1958

561


40

Bitve od inoxa AISI 316 Bitve tip "Nordik" Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje sa 2 vijka.

AISI 316 Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

(

(

40.137.01 40.137.02 40.137.03 40.137.04 40.137.05 40.137.06 40.137.08

40.137.03

B mm

C mm

D mm

E mm

150

45

90

47

30

Ø slijepih vijaka

8

205

55

120

69

35

10

265

70

150

83

40

12

310

80

160

83

50

16

310

80

200

83

85 sa ovalnom bazom

16

360

90

200

100

60

16

500

120

280

155

85

16

40.137.05

(

(

40.137.08

40.137.06

(

40 - Bitve i zjevaìe

A mm

(

40.137.04

40.137.05

Bive Nordik II proizvedene mikrofuzijom AISI 316

DISEGNO DEPOSITATO / REGISTRERED DESIGN

Sjajne, fiksiranje vijcima. Bitve

Kat.broj

40.149.15 40.149.20 40.149.25

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Ø Vijaka mm

150 203 250

39,5 54 66

91,5 124 152,5

51 69 83

25 33 41,5

8 10 12

Bitve tip gljiva AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.173.16 40.173.20 40.173.24 40.173.30 40.173.35 40.173.42 40.173.45* *

Sjajne, vrlo ìvrste i savršenog izgleda. Najbolje trenutno na tržištu. Fiksiranje pomoêu dva vijka. Bitve od inoxa AISI 316

Dužina baze mm

Visina mm

Širina mm

Max dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

160 170 200 260 300 360 380

55 75 90 100 115 139 180

60 67 69 79 86 102 150

160 200 240 300 350 416 466

71,8 77,3 87,2 128,7 165 190 220

10 14 14 16 16 20 20

Kompletna sa podloškom-ploìicom za fiksiranje od inoxa

Bitve od sjajnog inoxa AISI 316 SCANDINAVIAN AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.137.28 40.137.30

Dužina mm

Visina mm

Razmak izmeñu otvora mm

Bitve od inoxa AISI 316

Ø slijepih vijaka mm

Fiksiranje

203 254

52 57

76 102

10 12

2 slijepa vijka 2 slijepa vijka

Prolaz/Bitva od sjajnog inoxa AISI 316 SCANDINAVIAN AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.137.85

562

Pakovani u paru, jedan lijevi i jedan desni. Dužina mm

Visina mm

203

52

www.OSCULATI.com

Razmak izmeñu otvora Ø slijepih vijaka mm mm

76

10

Fiksiranje

sa 2 slijepa vijka


Bitve od inoxa AISI 316

40

Bitva OOPArt Od sjajnog inoxa AISI 316. Dizajn lagan, moderan koji omoguêava razliìite tipove upotrebe. Može se korisitit kao prolaz za konop. Omoguêava da se korisiti kao ojaìanje i istovremeno glavni vez ostavlja neovisnim.

AISI 316 DISEGNO DEPOSITATO / REGISTERED DESIGN Kat.broj

40.118.16 40.118.20

A mm

B mm

C mm

D mm

Ø vijka preporuìeni

160 202

51,7 65

35,5 44,6

43 54

8 10

Modulrani sistem bitve i prolaza za konop Gljiva od inoxa za montiranje na ploìe rezane po mjeri. Ovaj sistem omoguêava realizaciju bitvi i prolaza za sajle u skladu sa oblikom plovila jednostavnim rezanjem i bušenjem ravne limene ploìe. Estetika pramìanih i krmenih bitvi êe na taj naìin biti usklañena. Gljiva može biti montirana u svim smjerovima. Rezultat je “custom” artikal ali sa manjim troškovima. Ukoliko nam se pošalje file 3D sa vanjskim mjerama i pozicijom gljiva možemo izraditi i ploìu. Kat.broj

Opis Pojedinaìna gljiva Ploìa za izradu bitve ili prolaza za sajlu 320 x 85 mm

40.176.02 40.176.40

(

40.176.02

(

(

40.176.40

(

Primjer sastavljanja 40.176.02 (2 kom) + 40.176.40 (1 kom)

taj ješ Sm

Primjer sastavljanja 40.176.02 (3 kom) + personalizirana ploìa

(

40 - Bitve i zjevaìe

Prolaz za konop | Modularni sistem

Bitve asimetriìne OFFSET AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kompletne sa vijcima.

Bive

Kat.br.

40.141.15 40.141.20

Dužina mm

Visina mm

152 203

40 46

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak mm

Slijepi vijci mm

55 73

8 10

Bitve AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Kat.br.

40.128.12 40.128.16 40.128.19

Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm

Visina mm

Razmak izmeñu rupa mm

120 152 193

25 30 35

30 35 43

Bitve SAIL AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.138.21 40.138.22 40.138.26 40.138.30

(

40.138.22-26-30

Od sjajnog inoxa AISI 316. Dužina mm

Visina mm

220 220 260 300

52 52 58 65

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak izmeñu otvora mm

Ø slijepih vijaka mm

60 60 70 81

2 otvora mm 6,5 8 10 12

(

40.138.21

Bitve privezne AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.129.15 40.129.20 40.129.25 40.129.30

Sjajne, maksimalne ìvrstoêe i lijepog estetskog izgleda. Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm 150

Razmak long. mm 51,8

Razmak trasv. mm 41,5

200 250 300

57,2 54,4 65

41,6 45,2 58

Sailing with you, since 1958

563


40

Bitve od inoxa AISI 316 Bitva model "Elephant" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.139.45

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje vijcima. Dužina mm

Visina mm

450

78

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak mm

Slijepi vijci mm

100

16

Bitva "Ercole" AISI 316

Izrañena od sjajnog inoxa AISI 316. * Baza proizvedena postupkom fuzije.

Bitve

Kat.br

40.179.50 40.179.60 40.179.70*

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Ø otvora za vijak mm

100

Ø 50

55

90

80

130

6,5

120

Ø 60

70

120

95

180

6,5

142

Ø 70

82

140

118

180

8,5

Kit vijaka od inoxa za bitve Kompletni sa maticama i podloškama (2 vijka, 2 matice, 2 podloške).

40 - Bitve i zjevaìe

Prolazi za konop

Kat.br.

40.142.06 40.142.08 40.142.09 40.142.10 40.142.11 40.142.12 40.142.14

mm 6x60 8x60 8x80 10x60 10x80 12x100 14x100

40.142.16

16x120

40.142.20

20x120

Bitve od inoxa AISI 316

Za bitve 40.133.15 40.133.20 - 40.174.18 - 40.138.22 - 40.137.01 40.131.16 40.133.25 - 40.173.16 - 40.138.26 - 40.137.02 40.131.20 - 40.131.25 40.133.30 - 40.138.30 - 40.137.03 - 40.174.24 40.173.20 - 40.173.24 40.173.30 - 40.173.35 - 40.174.30 - 40.174.37 - 40.137.04 40.137.05 40.137.06 40.137.08 - 40.139.45 40.173.42 - 40.173.45

“Zaštita” za bitve Od sivog ABS-a, montiraju se posebnim lastikom na krajeve bitvi, spijeìavaju zapinjanje prilikom hodanja po palubi. Prolazi za konop

Kat.br.

Za bitve od mm 200 do mm 300

40.113.00

Bitve od inoxa AISI 316

4 zaštite za 2 bitve

϶ Bitve sklopive od inoxa Mini bitve sklopive AISI 316

Idealne za bokobrane, PRAM i mala plovila. Materijal: sjajni inox AISI 316.

Bitve

Kat.br.

Baza mm

40.135.00 40.135.01

Bitve sklopive od inoxa

Otvor mm

89x31 134x41

22 22

Bitve sklopive AISI 316

Bitve

Kat.br.

40.136.01 40.136.02 40.136.03

564

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kompletne sa vijcima za fiksiranje, kontraploìicom radi pojaìanja i otvorima na bazi veê sa navojima od 3/8” i 1/2” za eventualno montiranje prikljuìaka za cijev ispusta vode.

Bitve sklopive od inoxa

Dužina mm A A1

Širina mm B

Izboìenost mm D C E

164

150

38

12

60

23

217

203

50

15

83

36

305

285

70

25

95

52

www.OSCULATI.com

Ø slijepih vijaka mm

10 10

12 (opcionalno) 40.142.12


40

Bitve sklopive od inoxa Bitve sklopive RETRACTS AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.136.44 40.136.46 40.136.48

Od sjajnog inoxa AISI 316. A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Vodilica za ispust vode OPTIONAL

134 185 220

110 156 204

38 50 50

12 18 -

65 76 88

46 60 71

40.136.64 40.136.66 40.136.68

6 4/4 6.4 .13

( 40.136.48

( 40

( 40.136.48

( 40.136.44/46

( 40.136.44/46

Vodilica za ispust vode za bitve RETRACTS/SMART Od crnog fleksibilnog PVC-a. Bitve

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br.

Bitve sklopive AISI 316 Bitve

Od sjajnog inoxa AISI 316 . Nije potrebna ugradnja.

Fiksiranje sa slijepim vijcima koja nisu

40.142.04 40.142.05

( 40.142.01

Ø Sliepih vijaka mm

12x60 16x80

Fiksiranje sa ukljuìenim slijepim Ø Sliepih vijaka vijcima mm

40.142.01 40.142.02 40.142.07 40.142.03 -

( 40.142.02

6x40 8x45 8x45 10x50

( 40.142.03

-03 -02 .01 142 . 0 (4

Fiksiranje sa vijcima

40.143.01 40.143.02 40.143.07 40.143.03 40.143.04 -

( 40.142.04

( 40.142.05

( 40.143.01-02-03

Dužina mm

Širina mm

Razmak mm

115

45

67

172

65

115

143

53

92

210

70

137

270

83

172

350

104

219

40 - Bitve i zjevaìe

Za bitve 40.136.44 40.136.46 40.136.48

40.136.64 40.136.66 40.136.68

( 40.142.05

3 2-0 1-0 3.0 4 1 . ( 40

Sklopive bitve WING Izrañene od sjajnog inoxa AISI 316. Mehanizam otvaranja / zatvaranja je sa specijalnim sistemom koji onemoguêava iznenadna otvaranja. Bitve

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br.

40.145.01 40.145.02 40.145.03

zatvorena

otvorena

280x44 360x55 480x75

235x44 322x55 430x75

Slijepi vijci

Prekidna ìvrstoêa kg

3x12 mm 3x16 mm 3x16 mm

9460 20120 24500

Sailing with you, since 1958

565


40

Zjevaìe od inoxa

϶ Zjevaìe od inoxa Zjevaìe “Italian Style” AISI 316 Kat.br.

Prolazi za konop

40.223.15 40.223.20 40.223.25

Dužina mm 150 205 253

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm 124 166 208

Dužina mm 115 150

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm 85,2 110,8

Dužina mm

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm

Prodaju se u paru.

Zjevaìe AISI 316 Kat.br.

Prolazi za konop

40.123.12 40.123.18 Prodaju se u paru

Zjevaìe AISI 316 Prolazi za konop

Kat.br.

40 - Bitve i zjevaìe

40.203.73 40.203.76

112 150

84 122

Prodaju se u paru

Zjevaìe “Italian Style” ravne AISI 316 Prolazi za konop

Kat.br.

Dužina mm

40.202.20 40.202.25

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm

203 255

166 221

Prodaju se u paru

Zjevaìe “ravne” AISI 316 Prolazi za konop

Kat.br.

Dužina mm

40.201.05 40.201.06

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm

125 152

99,8 126,7

Prodaju se u paru

Zjevaìe sa koloturima AISI 316

Kompletne sa specijalnim nevidljivim patentiranim vijcima za fiksiranje.

PATENT Prolazi za konop

Kat.br.

40.205.00 40.206.00

Zjevaìe od inoxa

Za konop Ø mm

Baza mm

Visina mm

Razmak mm

16/22 24/32

40x205 45x260

55 75

117 160

Prodaje se u paru.

Zjevaìe kutne sa koloturima AISI 316

Kompletne sa nevidljivim vijcima. Sjajne.

PATENT

566

Kat.br.

( 40.209.20

( 40.209.10

( 40.209.00

( centralne

Prolazi za konop

40.209.00 40.209.10 40.209.20 40.209.25 40.209.26 40.209.27 40.209.28

Zjevaìe od inoxa

Ø vijci mm

Dužina mm

Za konop Ø mm

A mm

B mm

Visina mm

Kut C

9 9 9

120 120 120

16/22 16/22 16/22

140 152 163

124 120 113

56 56 56

100° 110° 120°

samo završni DX / SX samo u sredini 100° samo u sredini 110° samo u sredini 120°

www.OSCULATI.com


Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

40

϶ Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija Bitve Od anodizirane lake legure, vrlo sjajne do u najsitnije detalje. Bitve

Kat.br.

40.114.12 40.114.15 40.114.20 40.114.25

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Razmak long. mm

Razmak trasv. mm

120 150 200 250

34,8 46 52,9 72

30,6 40 50 68,7

Bitve Od anodizirane lake legure vlastite proizvodnje, moderne linije i funkcionalne, sa zaobljenim kutevima. Bitve

Kat.br.

Dužina mm

40.110.12 40.110.16 40.110.19

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Razmak mm

120 150 190

25,2 33,1 40,2

Od anodizirane lake legure, moderne i funkcionalne linije, fiksiranje pomoêu dva vijka. Bitve

Kat.br.

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

40.107.02 40.107.03

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

57,7 79,6

8 8

150 200

Bitve Od jake anodizirane lake legure, kompletne sa štoperom. Bitve

Kat.br.

40.124.00 40.124.01

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Za konope Ø mm

Razmak mm

160 125

8/14 6/10

31 24,8

40 - Bitve i zjevaìe

Bitve

Bitva Od anodizirane lake legure, za privez, sa vijcima. Bitve

Kat.br.

40.116.23

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužinamm mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

230

86

8

Bitve “Hollow Cleat” Od anodizirane lake legure, ameriìkog stila, vrlo ìvrste i funkcionalne. Bitve

Kat.br.

40.108.15 40.108.20 40.108.25

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Razmak long. mm

Razmak trasv. mm

160 210 260

58,7 77,5 94,5

40,4 45,8 53

Bitve tipa "gljiva" nizozemske proizvodnje Od sjajne i anodizirane lake legure, sjajne, model sa zaobljenim rubovima, fiksiranje sa vijcima. Bitve

Kat.br.

40.172.53 40.172.54 40.172.55 40.172.56

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

160 200 250 350

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

90,5 114,5 145,5 170

8 10 14 18

0,5 1,1 2 6

Zjevaìe Od sjajne anodizirane lake legure , klasiìni modeli, desne i lijeve, savršene sjajne obrade ìak i iznutra, prodaju se u paru. Prolazi za konop

Kat.br.

40.117.14 40.117.17

Dužina mm

Razmak mm

140 170

110 134,5

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

40.117.21 40.117.26

Dužina mm

Razmak mm

205 250

180 200

prodaju se u paru

Sailing with you, since 1958

567


40

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

϶ Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga Bitve Od kromiranog mesinga, lagane i izdržljive. Bitve

Kat.br.

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

40.172.10

Kat.br.

40.172.12

80

Dužina mm

130

Bitve tipa nakovanj Od kromiranog mesinga, baza sa 4 rupe. Bitve

Kat.br.

40.172.20 40.172.21 40.172.22 40.172.23

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

Razmak long. mm

Razmak trasv. mm

50 75 100 125

18,2 30,4 35,2 44

13,3 16,9 21 22,5

Bitve tipa "gljiva" Od kromiranog mesinga, vrlo funkcionalne. Bitve

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

40 - Bitve i zjevaìe

Kat.br.

40.172.43 40.172.44 40.172.45

Dužina mm

Razmak mm

Ø Prigionieri mm

140 200 170

62,5 104,9 90

6 12 10

Bitve tip "gljiva" nizozemske proizvodnje Od kromiranog mesinga, fiksiranje pomoêu vijaka. Bitve

Kat.br.

40.172.60 40.172.61 40.172.62

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

160 200 250

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

86,9 104,8 136,4

10 12 14

Bitve norveški tip Gornji dio od mahagonija, obojane poliesterima. Kompletne sa vijcima. Bitve

Kat.br.

Dužina mm 210 (vanjski dio od drva) 260 (vanjski dio od drva)

40.115.21 40.115.26

Razmak mm

87,1 108,2

Bitve Klasiìnog oblika od kromiranog mesinga sa dva osiguraìa. Bitve

Kat.br.

40.112.10 40.112.12 40.112.15 40.112.20

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

100 120 150 200

Oko mm

Razmak mm

6 6 8 10

30 41,1 44,5 57,7

Bitve za konop za vuìu skijaša Od kromiranog mesinga sa jeziìkom od kromiranog mesinga, sa 3 otvora vijka. Bitve

Kat.br.

mm 95x45x38

40.111.01

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

225

Zjevaìe SEBINO Od kromiranog mesinga, desna i lijeva, vrlo lijepe obrade. Prolazi za konop

Kat.br.

40.122.11 40.122.15

Dužina mm

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

110 150

86,8 123,9

Prodaju se u paru.

Univerzalna zjevaìa Od sjajnog inoxa AISI 316, za pramac ili kuteve krme. Prolazi za konop

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Kat.br.

40.131.00 Prodaju se komadno.

568

www.OSCULATI.com

Razmak mm

mm 105x60


Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

40

Ruìka za krmu klasiìni tip Od kromiranog mesinga, lijepih oblih linija, fiksiranje sa 2 vijka. Ruìke rukohvata

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Kat.br.

mm 165x35x45

40.103.00

Ruìka za pramac klasiìni tip Potpuno od kromiranog mesinga, fiksiranje sa 3 vijka. Rucke rukohvata

Kat.br.

mm 200x33x35

40.100.00

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

280

϶ Bitve plastiìne Bitve Od plastike, vrlo ìvrste. Bitve

Bijela

AxBxC mm

40.055.31 40.055.34 40.055.38 40.055.32

110x15x22,5 144x19,5x27,5 175x23x25 208x27x42

Crna

40.055.11 40.055.14 40.055.18 40.055.22

40 - Bitve i zjevaìe

Bitva Od crne plastike. Bitve

Kat.br.

Za škote

40.057.00

Bitve plastiìne

Dužina mm

od mm 6 do mm 12

155

϶ Podnice Podnice, protuklizne sa okvirom AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, umetak od mekane crne plastike, sa osvjetljenjem pomoêu BIJELOG LED svjetla u centralnom dijelu plastike.

Nasloni - protuklizni za noge

Kat.br.

mm 213x57

40.523.01

Kat.br.

40.523.02

mm 222x86

Podnice Od kromiranog mesinga i gume, vrlo udobne i elegantne. Nasloni - protuklizni za noge

Kat.br.

Dužina mm

40.520.01

230x80

϶ Nasloni za leña Držaì naslonjaìa ili kreveta

Držaì naslona ili kreveta sa konopìiêem

40.560.01 Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Savršene obrade, sa trakom za povezivanje podesivom od najlona.

40.559.01 Od vrlo ìvrste plastike i kromiranog mesinga.

Ploìa za fiksiranje 42 x 59.

Naslonjaci za ograde

Nasloni za leña

Vrlo je elegantan, podesiv za bilo koji tip plovila, za upotrebu i kao držaì preklopnih kreveta u plovilima sa kabinom.

Naslonjaci za ograde

Nasloni za leña

Sailing with you, since 1958

569


Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje ϶ Baze i spojevi za ograde od inoxa ϶ Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga ϶ Baze i spojevi za ograde od aluminija ϶ Cijevi od inoxa i lake legure ϶ Rukohvati i pribor ϶ Stupiêi za ograde i baze ϶ Ograde od inoxa ϶ Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

PM

϶ Baze i spojevi za ograde od inoxa Baze AISI 316 Kat.br.

Završeci rukohvata

(

( 41.132.22/23

(

41.130.22/23

(

41.133.22/23

41.135.22/23

(

41.131.22/23

(

41.134.22/23

41.132.22 41.132.23 41.133.22 41.133.23 41.131.22 41.131.23 41.130.22 41.130.23 41.134.22 41.134.23 41.135.22 41.135.23

Od sjajnog inoxa AISI 316, izrañeni od cijevi i ploìa varenih argonom. Lijepe izrade, ruìno usjajeni. Verzija pravokutna pravokutna pravokutna pravokutna okrugla okrugla okrugla okrugla “T” nagnuta “T” nagnuta “T” ravna “T” ravna

Baza mm 56x42 56x42 56x42 56x42 Ø 60 Ø 60 Ø 60 Ø 60

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib u stupnjevima 60 60 90 90 90 90 60 60 60 60 90 90

Za cijevi od mm 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25

Podloške za baze stupiêa Od bijelog poletilena za baze ograda. Uljepšavaju izgled stupiêa i zadržavaju eventualne tragove hrñe. Kat.br.

Podmetaì

Ø vanjski mm

Ø unutarnji mm

41.130.00

okrugli

61,7

57,4

41.132.00

pravokutni

63,8x49,5

59,6x45,2

41.133.00

okrugli

48,2

44,8

Završeci rukohvata

( 41.132.00

( 41.133.00

( 41.130.00

PCS

41.130.22; 41.130.23; 41.131.22; 41.131.23 41.132.22; 41.132.23; 41.133.22; 41.133.23 Baze zavarene za ogradu pomoêu centralnog vijka

10 10 100

Postolja za ograde AISI 316 Kat.br.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41.254.22 41.255.25 41.253.22 41.252.25 41.260.22 41.261.25 41.258.22 41.259.25

(

41.112.22/25

(

41.113.22/25

AISI 316 Kat.br.

(

41.110.22/25

(

2/25

41.111.2

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, jako ìvrsti i estetski lijepog izgleda, monogo kvalitetniji od modela izrañenih od štampanog lima. Verzija okrugla okrugla okrugla okrugla pravokutna pravokutna pravokutna pravokutna

Baza mm Ø 69 Ø 78,5 Ø 68 Ø 78,5 76,2x44 76,2x44 76,2x44 76,2x44

Nagib 90° 90° 60° 60° 90° 90° 60° 60°

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijevi od mm 22 25 22 25 22 25 22 25

Postolja za ograde

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

570

Za baze

41.112.22 41.112.25 41.113.22 41.113.25 41.110.22 41.110.25 41.111.22 41.111.25

[Od sjajnog inoxa AISI 316 za cijevi od mm 22/25, proizvedena postupkom mikrofuzije. Apsolutno najbolji proizvod ove vrste na tržištu. Verzija okrugla okrugla pravokutna pravokutna okrugla okrugla pravokutna pravokutna

www.OSCULATI.com

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 90° 90° 90° 90° 60° 60° 60° 60°

Za cijevi od mm 22 25 22 25 22 25 22 25


Baze i spojevi za ograde od inoxa

41

Konusni spojevi AISI 316 Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Od sjanog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Kompletni sa slijepim vijkom za fiksiranje od 8 mm.

Kat.br.

Verzija

Visina mm

Nagib

41.210.25 41.110.30 41.212.25 41.112.30

Dimenzije baze mm

Za cijev mm

Vijci i matice Optional

Vijci mm

nagnuta nagnuta ravna ravna

53x46 66x51 Ø 44 Ø 51

70 80 70 80

60° 60° 90° 90°

25 30 25 30

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8

(4

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje sa jednim slijepim vijkom od mm 8.

1. 30

AISI 316

9/ 31

25 25 25 30 30 30

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8 8 8

( 41.412.30

75 70 57 75 70 62

( 41.312.25

62x45 45 45 65x48 48 48

30

45° 60° 90° 45° 60° 90°

9.

Vijci mm

40

Vijci i matice Optional

0/

Za cijevi mm

41

Visina mm

1.

Baza mm

(4

41.309.25 41.310.25 41.312.25 41.409.30 41.410.30 41.412.30

Nagib

25

Kat.br.

0.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Spojevi za ograde AISI 316 Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.118.22 41.120.22 41.119.22 41.119.25 41.121.22 41.121.25

Verzija kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna sa 3 otvora kutna sa 3 otvora

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.113.00 41.165.00

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.112.00 41.127.00 41.112.01 41.127.01

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 110° 140° 90° 90° 90° 90°

Za cijevi od mm 22 22 22 25 22 25

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Verzija

Nagib

Baza mm

Za cijevi od mm

pravokutna pravokutna

30° 45°

75x42 75x42

22 22

Verzija

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib

Za cijevi od mm

30° 45° 30° 45°

22 22 25 25

okrugla okrugla okrugla okrugla

(

41.118.22

(

(

41.120.22

41.119.22/25

(

41.121.22-25

( 41.113.00/41.165.00

( 41.112.00/01

( 41.127.00/01

T-spojevi za ograde "T" Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.114.22 41.114.25 41.114.30 41.115.22 41.115.25 41.115.30

Verzija nagnuta nagnuta nagnuta ravna ravna ravna

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 60°

Za cijevi od mm 22

60° 60° 90° 90° 90°

25 30 22 25 30

(

41.114.22/25/30

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Postolja za stupiêe ograde

41.115.22/25/30

T-spoj pod kutem od 90° “Heavy Duty” Vertikalni dio je dugaìak 52 mm i omoguêava ìvrstu montažu. Rupe za fiksiranje su bez navoja. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

41.115.26

25

“T” - spojevi za ograde, otvorivi pomoêu šarnira Vrlo jednostavno se montiraju. Od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Kat.br.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41.116.01 41.116.02 41.116.03 41.116.04 41.116.05 41.116.06

Verzija 60° 60° 90° 90° 60° 90°

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijevi Ø mm 22 25 22 25 30 30

Sailing with you, since 1958

571


41

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Završni ìep

Postolje 5,5 °, za niske i sportske ograde. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Za cijevi od mm

41.166.00 41.166.01

Za cijevi od mm

25

22 25

Završetak rukohvata

Kat.br.

41.711.22

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Za cijevi od mm

41.116.22

22

Centralni nosaì rukohvata

Od sjajnog inoxa. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kutni spoj za pramac sa okom

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Baze i spojevi za ograde od inoxa

41.184.00

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Visina mm

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Od inoxa.

Za cijevi od mm

38

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

22

Visina mm

41.712.22

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijevi od Ø mm

38

22

Sistem za otvaranje/zatvaranje ograda AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Šarniri za ograde

Kat.br.

( 41.320.30-31-35

Verzija Šarnir na otvaranje Šarnir na otvaranje Šarnir na otvaranje Zatvaranje Zatvaranje Zatvaranje

41.320.30 41.320.31 41.320.35 41.324.30 41.324.31 41.324.35

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijev od mm

Otvaranje

30x1,5 30x2 35x2 30x1,5 30x2 35x2

180° 180° 180° teleskopsko uz pomoì opruge teleskopsko uz pomoì opruge teleskopsko uz pomoì opruge

( 41.324.30-31-35

Nosaì rukohvata AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Visina mm 60, fiksiranje sa slijepim vijcima mm 8.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

41.613.25 41.614.25

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijev od mm

Završni Centralni

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

25 x.1,2 25 x.1,2

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

41.117.22

Verzija

Za cijevi od mm

Postolje na 16°

22 x 1,2

Ruhohvat od sjajnog inoxa Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Baze i spojevi za ograde od inoxa

41.714.20 41.714.21 41.715.20 41.715.21

Verzija Završni desni i lijevi Završni desni i lijevi Centralni Centralni

Visina mm

Za cijevi od mm

48 57 48 57

22 25 22 25

Rukohvat Od inoxa AISI 316, Ø cijevi mm 22, visina mm 64, linija bez opasnih izboìenja. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Verzija Završni Centralni

41.663.51 41.663.52 Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

572

Verzija

Nagib

Ø mm

41.107.00

"T" sa okom za ogradu

60°

22

41.108.00

"T" sa okom za ogradu

90°

22

www.OSCULATI.com


Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

41

϶ Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga Nosaìi i prikljuìci za ograde Kat.br.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija nagnuta nagnuta nagnuta ravna ravna pravokutna pravokutna "T" nagnuta "T" nagnuta "T" ravna "T" ravna kutno postolje kutno postolje

Nagib 30° 60° 60o 90° 90° 90° 60° 60° 60° 90° 90° 90° 90°

Za cijevi od mm 22 22 25 22 25 22 22 22 25 22 25 22 25

(

41.007.00

(

(

41.010.00/01

(

41.0 08.0 0

( (

(

41.009.00/01

(

41.014.00/01

(

41.015.00/01

41.0 13.0 0

Nosaìi rukohvata

(

Od kromiranog mesinga. Vrlo moderne i funkcionalne linije. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija

41.611.00 41.612.00

završni centralni

Fiksiranje

Za cijevi od mm

sa vijcima sa otvorima za vijke

22 22

41.012.00/01

41.0 11.0 0

41.612.00

(

41.6 11.0 0

Nosaìi rukohvata 22 22

64

22

Terminali - završnici rukohvata Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

Materijal

41.500.22 41.501.22 41.500.25 41.501.25 41.500.30* 41.501.30*

baza Ø mm

Visina mm

Za cijevi mm

Vijci i matice Optional

Vijci mm

Završni Prolazni Završni Prolazni Završni Prolazni

inox 316 inox 316 inox 316 inox 316 kromirani mesing kromirani mesing

30 30 35 35 40 40

55 55 65 65 80 80

22 22 25 25 30 30

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8 8 8

Zaobljeni završeci rukohvata Od sjajnog inoxa. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

41.151.22 41.152.22 41.151.25 41.152.25

Baza Ø mm

Visina mm

Za cijevi od mm

Vijci i matice Optional

Vijci mm

slijepi prolazni slijepi prolazni

35 35 35 35

57 57 57 57

22 22 25 25

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8

0 .0 02 .4 41

zatvoren s druge strane

Za cijevi Ø mm

64 64

0 .0 41 .0 41

41.402.00

Visina mm

0 .0 40 .0 41

Verzija završni prolazni

(

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

41.040.00 41.041.00

(

Kat.br.

(

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

41.007.00 41.010.00 41.010.01 41.012.00 41.012.01 41.013.00 41.011.00 41.014.00 41.014.01 41.015.00 41.015.01 41.009.00 41.009.01

Tradicionalni završeci rukohvata Od mesinga, za rukohvate od metala ili drva. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.136.01 41.136.02 41.136.03 41.136.04

Verzija

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Završni slijepi kromirani Srednji prolazni kromirani Završni slijepi sjajni Srednji prolazni sjajni

Ø Baza mm

Ø otvora mm

Visina mm

80 80 80 80

36 36 36 36

90 90 90 90

Ruìkice za pridržavanje predmeta na plovilu Za korištenje i kao ruìke za ladice i ormariêe, od kromiranog mesinga. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.620.00 41.621.00 41.622.00

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija Završni od kromiranog mesinga Centralni od kromiranog mesinga Cijev Ø mm 10, dužine mm 500 od kromiranog mesinga

baze mm 30x30 30x30

Sailing with you, since 1958

573


41

Cijevi od inoxa i lake legure

϶ Baze i spojevi za ograde od aluminija Spojevi za ograde Od sjajne i anodizirane lake legure za cijevi Ø mm 25/30. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

verzija okrugla baza

41.022.00 41.023.00 41.024.00 41.025.00 41.028.00 41.029.00 41.030.00 41.031.00

Nagib

Za cijevi od mm

60°

25

mm 70x50 h

okrugla baza

90°

25

70x50 h

"T"

60°

25

70x80 h

"T"

90°

25

70x80 h

OKRUGLA BAZA

60°

30

80x90 h

OKRUGLA BAZA

90°

30

80x80 h

"T"

60°

30

80x100 h

"T"

90°

30

80x90 h

Završeci rukohvata Od anodizirane lake legure, podijeljeni u dva dijela, doljnji dio može se priìvrstiti samonareznim vijcima za podlogu a gornji dio se zatim montira na bazu. Korisni su na onim mjestima gdje nije moguê pristup s unutrašnje strane prilikom zavidavanja. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.608.10 41.609.10

Verzija

Ø mm

Visina mm

Cijev Optional

Nevidljivi vijci i matice Optional

Vijci mm

Završni Centralni

50 50

60 60

41.610.00 41.610.00

40.142.08 40.142.08

8 8

Završeci rukohvata Od sjajne i anodizirane lake legure. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

41.608.00

Baza Ø mm

Visina mm

Za cijevi mm

Cijev Optional

Vijci i matice Optional

Vijci mm

završni

50

60

40x20

41.610.00

40.142.08

8

41.609.00

centralni

50

60

40x20

41.610.00

40.142.08

8

Cijev ovalna, sjajna i anodizirana Cijevi ovalne od legure

Kat.br.

41.610.00*

mm

Prodaje se u šipkama

Za umetanje u rukohvat

40x20

od 2 metara

41.608.00; 41.609.00

϶ Cijevi od inoxa i lake legure Cijevi AISI 316 Cijevi inox

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Cijevi od inoxa i lake legure

2m

41.616.00 41.613.00 41.618.00 41.619.00

Šipke dužine 3m

6m

41.616.03 41.613.03 41.618.03 41.619.03

41.616.01 41.613.01 41.618.01 41.619.01

Ø mm

20x1 22x1,2 25x1,2 30x1,5

Cijevi Od anodizirane lake legure. Cijevi od legure

Cijevi od inoxa i lake legure

2m

41.020.00 41.021.00 41.027.00 41.033.00

Šipke dužine 3m

6m

41.020.03 41.021.03 41.027.03 41.033.03

41.020.01 41.021.01 41.027.01 41.033.01

Poklopci, ìepovi Od sjajne kromirane plastike za zatvaranje cijevi. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.210.07 41.210.01

574

www.OSCULATI.com

Cijevi od inoxa i lake legure

Opis Za cijevi Ø mm 22 Za cijevi Ø mm 25

Ø mm

20x1 22x1,2 25x1,5 30x1


41

Rukohvati i pribor

϶ Rukohvati i pribor Ruìke za ogradu Od bijelog polietilena visoke gustoêe, sa inox vijcima. Ruìke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Verzija Sa jednim prolazom mm 315x60 Sa dva prolaza mm 564x60

41.913.01 41.913.02

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Ruìke od mekanog PVC-a. Ojaìane u unutrašnjosti sa tvrdim plastiìnim materijalom. Vijci za fiksiranje nevidljivi. Ruìke

Kat.broj

Dužina mm

Visina mm

41.914.01

250

60

Bijela

Boja

41.914.02

250

60

Siva RAL 7035

41.914.03

205

55

Siva RAL 7035

(

41.914.01/02

(

41.914.03

Rukohvat od ovalne cijevi AISI 316 Ruìke za rukohvate

Kat.br.

41.910.09 41.910.12 41.910.16 41.910.18 41.910.24 41.910.30 41.910.36

Od sjajnog inoxa. mm 19x25, fiksiranje sa 2 slijepa vijka Ø mm 8. Dužina (L) mm

F mm

Visina mm

Vijci

220 305 407 490 600 750 915

254 339 441 524 634 782 947

58 65 58 58 58 58 58

2 2 2 2 2 3 3

( 41.910.30/36 ( 41.910.09/12/16/18/24 Rukohvat od ovalne cijevi

Ruìke za rukohvate

Kat.br.

Dužina (L) mm 305

L+A mm 337

Visina mm 55

Ploìice za fiksiranje 2

450 600 750 915

482 632 782 947

65 65 65 65

2 2 3 3

( 41.911.12/18/24

41.911.12 41.911.18 41.911.24 41.911.30 41.911.36

Od sjajnog inoxa, mm 19x25 fiksiranje izvana pomoêu vijaka.

( 41.911.30/36

AISI 316

Ruìke kompletne sa plastiìnim bazama AISI 316 Ruìke za rukohvate

Kat.br.

41.105.00 41.105.01 41.106.00 41.106.01

Od sjajnog inoxa proizvedenog postupkom mikrofuzije.

( 41.105.00

Dužina mm

Visina mm

Tip uìvršêivanja

Vijci Optional

170 170 300 300

40 40 50 50

2 vijka Ø 8 2 vijka 2 vijka Ø 8 2 vijka

40.142.08

( 41.105.01

40.142.08

( 41.106.00 ( 41.106.01

Sailing with you, since 1958

575


41

Rukohvati i pribor Ruìke za ogradu Od sjajnog inoxa AISI 316, eliptiìnog presjeka.

AISI 316 Kat.br.

Dužina mm 305 457 610 305 457 610 762 915 1220 1525 1829 2080

Ruìke za rukohvate

41.907.12 41.907.18 41.907.24 41.908.12 41.908.18 41.908.24 41.908.30 41.908.36 41.908.48 41.908.60 41.908.72 41.908.82

( 41

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

.90 8.1 8

( 41.907.12 - 41.908.18

Presjek mm 13x33 13x33 13x33 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40

Centr. montiranje 1 1 1 1

Visina mm 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Kit za fiksiranje ruìki pomoêu vanjskih vijaka Ruìke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Verzija Kit 2 ploìice + 2 vijka za 41.907.12; 41.907.18; 41.907.24 Kit 2 ploìice + 2 vijka za 41.908.18; 41.908.24; 41.908.30; 41.908.36 Kit 3 ploìice + 3 vijka za 41.908.48; 41.908.60; 41.908.72

41.907.00 41.908.00 41.908.01

Ruìke za ogradu Deluxe Od sjajnog inoxa AISI 316 Ø30mm i vrlo lijepom oblogom od umjetne kože, fiksiranje vijcima.. Ruìke za ogradu

Kat.broj

41.912.15 41.912.25 41.912.33 41.912.41

A mm

B mm

C mm

D mm

450 750 1000 1250

310 610 860 1110

270 570 820 1070

M8 M10 M10 M10

϶ Ograde od inoxa

Cijev diam.mm 22, sjajne kompletne sa ravnim postoljima za fiksiranje na palubu. Ograda za pramac za jedrilice do 9 metara

Ograda za pramac za jedrilice i pilotine do 7 metara

Može se dodatno proširiti ili suziti za cca.+/- 15 cm. Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

Može se dodatno proširiti ili suziti po želji za cca.+/- 15 cm. Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

Širina cm

41.670.00

80

Ograde od inoxa

Dubina cm

Visina cm

90

45

*

Krmena ograda iz dva dijela, za jedrilice do 7 metara

Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

41.670.01

576

Ograde od inoxa

Širina cm

41.671.00

Ograde od inoxa

Dubina cm

Visina cm

110

60

78 Sa centralnom cijevi za ojaìanje.

Krmena ograda iz dva dijela, za jedrilice do 9 metara

Širina cm

Bok cm

Kut otvora

Visina cm

(gledano odostraga) 35

40

100°

45

Sa centralnom cijevi za ojaìanje. Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

41.671.01

www.OSCULATI.com

Širina cm

Ograde od inoxa

(gledano odostraga) cm 40

Bok cm

Kut otvora

Visina cm

43

100°

60


Stupiêi za ograde i baze

41

϶ Stupiêi za ograde i baze

Stupiêi za ograde AISI 316 Stupiêi za ograde

Kat.br.

A mm

B mm

C mm

F1 Ø mm

F2 Ø mm

25 25 25 25 25 25

465 625 715 465 620 725

455 614 705 454 610 715

197 315 350 200 310 362

10,4 10,2 10,2 10,2 10,4 10,4

10,8 10,2 10,2 10,2 10 10,4 41.174.xx

Ø mm

41.175.xx

(

(

Stupiêi

Stupiêi za ograde

Kat.br.

41.176.11 41.176.12* 41.177.01 41.177.02 41.176.12

Ø mm

A mm

B mm

C mm

F1 Ø mm

F2 Ø mm

25x1,5 25x1,5 30x2 30x2

625 625 625 750

615 615 615 740

300 240 310 440

10 10 11,7 11,7

10 10 11,7 11,7

Preporuìena baza

41.173.25; 41.173.60 41.173.25; 41.173.60 41.173.30; 41.173.31 41.173.30; 41.173.31

Model u skladu sa nromama ORC

(

(

41.177.01/02

*

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksira se na bazu pomoêu posebnog vijka koji omoguêuje stupiêu da se okreêe u bazi radi savršenog poravnjavanja kod montiranja ograde.

41.176.11/12

AISI 316

Baze - postolja AISI 316 Baze stupiêa

Kat.br.

Od sjajnog inoxa AISI 316, za montiranje stupiêa s unutrašnje strane.

Stupiêi za ograde i baze

41.173.25 41.173.30 41.173.31

Za rukohvate od mm

25x1,5 30x2 30x2

Verzija fiksiranje sa maticom fiksiranje sa maticom za zalijepiti

Za upotrebu sa

41.176.11 41.177.01; 41.177.02 41.177.01; 41.177.02

(

41.173.25

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

41.174.39 41.174.40 41.174.41 41.175.01 41.175.02 41.175.03

Od sjajnog inoxa AISI 316, Ø mm 25, glava od inoxa, centralni otvor sa cijevìicom od inoxa.

41.173.31

Baze za stupiêe ograde

Kat.br.

41.173.50 41.173.60

Za stupiêe od

Za upotrebu sa

25 x 1,5 mm 25 x 1,5 mm

41.176.11/12

( 41.173.60

( 41.173.50

Baze stupiêa

Za montiranje unutar stupiêa.

( 41.173.60

AISI 316

( 41.173.50

Sailing with you, since 1958

577


41

Stupiêi za ograde i baze Postolja za stupiêe Ø mm 25 od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom

AISI 316

mikrofuzije

Baze stupiêa

Kat.br.

Verzija Nagnuta za 7° Ravna

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

62.510.04 62.510.05

Postolja za stupiêe

Verzija

41.173.10 41.173.11

Nagnuta za 7° Pod 90°

Baze stupiêa

Kat.br.

Dvostruki stupiê za otvaranje ograde

AISI 316

Kat.br.

60 60

Za cijevi Ø mm 25

41.173.20

Dvostuki stupiê za otvaranje ograde

Stupiêi za ograde

Visina mm

90x56 90x56

Od sjajnog inoxa. Nagib u odnosu na palubu 4°, fiksiranje pomoêu 4 vijka, vrlo ìvrsta i funkcionalna.

Stupiêi za ograde i baze

Kat.br.

Baza mm

Postolja za stupiêe

od anodizirane lake legure. Baze stupiêa

Stupiêi za ograde i baze

AISI 316

Stupiêi za ograde i baze

41.176.00 41.175.99

Stupiêi za ograde

Kat.br.

Visina mm

Ø mm

Verzija

610 610

25 25

Bez traversina Sa traversinom

Stupiêi za ograde i baze

41.176.01

Ø mm

Visina mm

25

610

41.173.25 Preporuìena baza

Ruìke za ogradu AISI 316

Od inoxa AISI 316 za montiranje na stupiêe. Za razne upotrebe, otvor Ø mm 8.

Stupiêi za ograde

Stupiêi za ograde i baze

Kat.br.

Za cijev Ø mm

41.861.21 41.861.22

22 25

Boìni rukohvati od inoxa sa kosim podupiraìima Sa postoljima od inoxa i sjajnom cijevi od mm 22 Rukohvati

Kat.br.

Verzija

41.682.00 41.685.00 41.686.00

(

(

578

*

41.686.00

41.685.00

(

Stupiêi za ograde i baze

Sa srednjom cijevi Sa duplom srednjom cijevi Prodaju se u paru.

41.682.00

www.OSCULATI.com

Dužinacm

Visina cm

100 140 175

10 21 21


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

϶ Nosaìi štapa za pecanje i pribor Držaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu.

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu

Kat.br.

41.168.13

Dužina mm

Ø unutrašnji mm

233

41

41.169.00 *

Prolaz mm

Materjal

Baza OPTIONAL

41.169.01 *

plastika

Kat.br.

Ugradbena baza, za montiranje štapa za pecanje na palubu umjesto na pregradu

41.168.12

Dužina mm

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

229

Ø unutarnji mm

41

Sistem "bajonete" od sjajnog inoxa, ležaj od gume. Nosaìi štapova za pecanje

41.168.20

229

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu, može se skidati

Od inoxa, sistem "bajoneta". Nova verzija sa ojaìanjem izmeñu ploìe i cijevi, koje je istovremeno sigurnosni sistem fiksiranja. Kat.br.

Dužina mm

Od inoxa, fiksiranje pomoêu 2 obujmice, unutrašnji ležaj od PVC-a sa zaštitom od ogrebotina. Nosaìi štapova za pecanje

Nosaì štapa za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu.

Od plastike, univerzalni. Može se okretati i blokirati za 360° u horizontalnom smjeru i za 140° u vertikalnom smjeru. Štap se blokira posebnim sistemom u odreñenom utoru u nosaìu. Sa gornjim prstenom za blokiranje štapa, korisnim u sluìaju prenošenja tj. transporta. Cijeli nosaì može se skinuti sa postolja sistemom bajonete. Kat.br.

Kat.br.

41.168.09

Nosaì štapa za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje

Od bijele plastike, sa fiksiranjem pomoêu držaìa od inoxa. Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ploìica od mm

110x110 sa sigurnosnim vijkom

Cijev Ø mm 50 sa ležištem za blokiranje štapa i ležajem od gume

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Od bijele plastike, fiksiranje pomoêu 6 vijaka. Nosaìi štapa za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Ø unutarnji

41.212.12

45 mm

Nosaìi štapova za pecanje za montiranje na pregradu AISI 316

Od inoxa, sa gumenom zaštitom, univerzalna veliìina, za sve štapove za pecanje. Sa sistemom za blokiranje štapa. Model sa bazama na pritisak kako bi se mogao skidati nakon upotrebe kad god se želi. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.10

Fiksiraju se na stijenku pomoêu odgovarajuêih trokutiêa za priìvršêavanje. Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br

Dužina

Ø unutrašnji

41.170.55

155 mm

37 mm

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø mm

42

Sailing with you, since 1958

2

579


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Stupiêi za štapove za pecanje za montiranje na ogradu

Nosaì štapa za pecanje, okretljivi

Za montiranje pomoêu stezaljke na krmeno zrcalo. Potpuno od kromiranog mesinga, okretljiv u svim smjerovima, sa sistemom za blokiranje štapa i unutarnjim gumenim ležajem. Za upotrebu na debljinama od 22 do 48 mm.

Montiraju se pritiskom na cijevi Ø 22/30 mm Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br

Dužina 155 mm

41.170.57

Ø unutrašnji

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

37 mm

Cijev Ø mm

41.168.05

50

Pladanj za ješku i ìišêenje ribe Od polietilena sa podesivim nosaìima od lake legure.

(

41.168.17

Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br.

Verzija

41.168.07 41.168.25 41.168.17*

(

41.168.07-25

(

41.168.25

7 8.0 .16 41

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

AISI 316

*

460x375

za instaliranje na nosaìe štapova za pecanje ugradbene

460x375

za fiksiranje na cijevi ograde Ø25 mm

700x420

za instaliranje na nosaìe štapova za pecanje ugradbene

Širina nosaìa podesiva od 285 mm do 580 mm.

Pladanj za ješku i ìišêenje ribe Izrañen od polietilena sa podesivim držaìima od lake legure. Držaìi, koji imaju konusni ležaj, se umeêu u standradni držaì štapa za pecanje jednostavnim pritiskom. Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br.

mm 670x470

41.168.08

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na ograde ili rukohvate AISI 316

AISI 316

Okretljiv u bilo kojem smjeru. Montira se i demontira u par sekundi, univerzalan. Kompletan sa gumenim ležajem i sistemom za blokiranje štapa. Sve od inoxa AISI 316, postolje i cijev.

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Za cijevi Ø mm 20/30

41.167.00 41.167.30

35/40

41.167.95

580

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Za cijev mm

A mm

C mm

D mm

22/25 30/35

225 225

42 42

47,6 47,6

Nosaì štapa za pecanje podesivi

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa plastiìnim zaštitnim ležajem. Kat.br.

Okretljiv za 360° kako horizontalno tako i vertikalno. Regulira se pomoêu vijka koji prolazi kroz držaì štapa, zbog ìega nije potrebno odvijati obujmicu. Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije + ležaj od santoprena.

41.167.60 41.167.61

Nosaì štapova za pecanje sa stezaljkom

Nosaìi štapa za pecanje

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na cijevi

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa plastiìnim zaštitnim ležajem. Podesiv od 90° do 15°.

Za cijevi Ø mm

Visina mm

Ø otvora mm

25/30

310

39

Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br.

41.167.90

www.OSCULATI.com

Baza mm

Visina mm

Ø otvora mm

82x72

325

39


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor Nosaì štapa za pecanje

Nosaì štapa za pecanje

Od kromiranog mesinga, sa zaštitnim ležajem za štap za pecanje.

Od inoxa AISI 316 je i baza i cijev. Naš ekskluzivni proizvod, kompletan sa ležajevima od gume kako bi se izbjeglo ošteêivanje štapa. Za sve štapove na tržištu, sa specijalnim plastiìnim vijkom za jednostavno priìvršêivanje, sa širokim, vrlo ìvrstim postoljem i ležištem koje blokira štap.

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41.170.00 41.170.01

Otvor za štap Ø mm

Visina mm

Baza mm

33

330

99x65

40

350

99x65

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41.168.00

Nosaìi štapa za pecanje, ugradbeni

Nosaìi štapa za pecanje, nagnuti, ugradbeni

Od polikarbonata. Ekonomiìan model.

Od bijele plastike sa sistemom blokiranja štapa u podnožju, prirubnica 83x105 mm.

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.02

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø mm

Dubina

40

240

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

41.168.04

Dubina mm

Ø mm

230

42

Nosaì štapa za pecanje, ugradbeni

Kat.br.

41.168.01

Visina mm 350

Ø otvora mm 46

Nosaìi štapa za pecanje

Od bijele plastike, sa ulazom od sjajnog inoxa AISI 316. Nagib od 60°, kompletan sa vodonepropusnim ìepom za zatvaranje otvora.

Kat.br.

Nosaìi štapova za pecanje

Ø mm 42

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41.211.40

Dubina 240

Nosaìi štapa za pecanje, ugradbeni

Od kromiranog mesinga sa gumenim ležajem za zaštitu štapa, univerzalne veliìine. Sa sistemom za blokiranje štapa za pecanje. Nosaìi štapova za pecanje

Baza mm 100x65

Ø mm

Poklopac

42

41.168.03 INCLUDED

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje

AISI 316

Od inoxa, sa zaštitinim plastiìnim ležajem za štap za pecanje PVC. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Ø unutarnji mm

41.211.70

42

Poklopac vodonepropusni INCLUDED

Nosaì štapa za pecanje Nova ovalna prirubnica estetski vrlo lijepog izgleda. Sa kapicom za zatvaranje od bijelog santoprena. . Ø unutarnji mm

Prikljuìci za ispust vode od PVC-a OPTIONAL

Prirubnica

41.211.50

Ravan pod 90°

230

41

41.211.58

Ovalna

41.211.55

Nagnut pod 75°

230

41

41.211.58

Ovalna

41.211.56

Nagnut pod 60°

230

41

41.211.58

Ovalna

41.211.60

Nagnut pod 60°

250

41

41.211.58

Oblik trapeza

Sailing with you, since 1958

( 41.211.56

Dužina mm

( 41.211.55

Smjer

Nosaìi štapova za pecanje

( 41.211.50

Kat.br.

Sjajni od inoxa AISI 316 proizvedeni postupkom mikrofuzije.

( 41.211.60

AISI 316

( 41.211.58

581


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji mm

41.168.11

Nosaìi štapova za pecanje, ugradbeni

Vodonepropusni zatvaraìi

Od inoxa, vertikalna verzija. Kompletan sa unutrašnjim ležajem od mekanog PVC-a. Sa vodonepropusnim ìepom za zatvaranje. 42

Od mekanog PVC-a za ugradbene nosaìe štapova za pecanje. Odgovara 41.168.01 i svim slicnim nosacima štapa. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Boja

41.168.03BI 41.168.03NE

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

bijela crna

Od sjajnog inoxa, kompletan sa prstenom za ovješavanje štapa za pecanje, sa gumenim ležajem za zaštitu štapa za pecanje.

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Ø unutarnji mm 42

41.168.06

Nosaìi štapa za pecanje od inoxa za pregradu Potpuno od sjajnog inoxa sa plastiìnim ležajevima za zaštitu štapa za pecanje. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Verzija 2 mjesta 3 mjesta

41.170.52 41.170.53

mm 280x235 (H) 343x235 (H)

Nosaì štapa za pecanje za boìnu ugradnju, plastiìni Kompletni sa ležištem za kliješta i noževe otvora 44 mm Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Verzija tri mjesta jedno mjesto

41.171.00 41.172.00

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Dužina mmm

Materjal

300 158

bijeli bijeli

Olakšana verzija.

41.170.93

41.170.94

Nosaì štapa za pecanje plastiìni za montažu na stijenku

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.broj

Broj štapova mm

41.170.93 41.170.94

(

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Nosaì štapa za pecanje, ugradbeni

mm 270x220 270x315

2 3

Otvor mm

44 44

Nosaì štapa za pecanje za fiksiranje na zid Od bijelog otpornog polietilena, kompletan sa nosaìem za fiksiranje, serija od dva komada. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

(

41.128.02

(

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Verzija

Dužina mm

Visina mm

Širina mm

41.128.02

Za dva štapa

225

80

65

41.128.04

Za ìetiri štapa

390

80

65

41.128.04

Podloške nosaìa za štapove Elastiìni sa mobilnim krilcima. Fiksiraju se na pregradu i u paru drže, nose i štite štapove, bijele su

boje, mogu se koristiti kao otvori za prolaz sajli ili konopa.

(

582

41.668.00

(

41.668.00 Nosaìi štapova za pecanje

(

41.668.50

Kat.br.

41.668.00 41.668.50

Ø vanjski mm

www.OSCULATI.com

70 100

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji mm

10/50 15/75


Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41

Držaì štapa za pecanje od inoxa

Za n° štapova

.70 167

1 3 desni 3 lijevi

1 67.7

41.167.70 41.167.71 41.167.72

( 41.1

Kat.broj

( 41.

Držaìi štapova za pecanje

167 .72

Za umetanje u standardne nagnute nosaìe štapova za pecanje* . Sjajni.

( 41.

AISI 316

AISI 316

41.167.80 41.167.81

Za n° štapova

Širina

Visina

3 4

298 420

220 220

( 41.167.81

Kat.broj

( 41.167.80

Držaìi štapova za pecanje

Za montiranje na pregradu. Sa zaobljenim kutevima gore i dolje. Sjajni.

Držaìi (nosaìi) štapova za pecanje Za horizontalno ili vertikalno montiranje. Kuìište od crne plastike, unutrašnjost od mekanog neoprena. Prodaju se u paru. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

41.127.50 41.127.53

Verzija Za 3 štapa Za 5 štapova

Baza mm

Izboìenost mm

198x62 285x54

71 57

Držaì štapova za pecanje QUICKLIFT 2 u 1 i 3 u 1 Izrañen od anodizirane lake legure + tehnopolimera / fiberglass-a. Sa podesivim nagibom. Držaìi štapova za pecanje

Kat.broj

41.167.77 41.167.87

Za n° štapova

za montažu u ugradbene nosaìe štapova

3 desni

za montažu u ugradbene nosaìe štapova

3 desni

za fiksiranje na cijevi ograde Ø 25 mm

2

2

( 41.16

7.77

41.167.88 41.167.78

Verzija za montažu u ugradbene nosaìe štapova

Toranj nosaìa štapova za pecanje sklopivi Izrañen od anodizirane lake legure, od cijevi Ø 32 mm. Kompletan sa 6 nosaìa štapova za pecanje i svim priborom potrebnim za montažu. Ukoliko se ne koristi toranj može biti sklopljen. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.broj

41.690.01 *

Širina maksimalna mm na bazi ukupna

2400*

Visina maksimalna mm

1900*

1640*

( 41.167.78

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje od inoxa

cijevi se mogu skratiti na željenu dužinu

Višestruki nosaì štapa za pecanje za tendu Projektiran za upotrebu kod svih tendi sa cijevima Ø 25 mm maksimalne dužine do 1,90 m (za uže tende nosaì se može podesiti po dužini). Izrañen od anodizirane lake legure kompletan sa 6 nosaìa štapova za pecanje. Kat.broj

41.690.03

Maksimalna širina tende m

Visina m

1,90

1

Sailing with you, since 1958

583


Dizalice, mostiêi (passerelle) ϶ Dizalice fiksne i teleskopske ϶ Passerelle i oprema ϶ Passerelle - Teleskopski mostiêi/dizalice sa automatskim rukohvatima

϶ Passerelle i oprema Mostiê

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

Mostiê - passerella

Od anodizirane lake legure obložena bijelim protukliznim materijalom, kompletna sa dva rukohvata od inoxa, kotaìiêima, osovinom za fiksiranje od inoxa i ležajem za usadnu ugradnju. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.658.00

Dužina m

Širina cm

2

33

Verzija

10

fiksna

Od anodizirane lake legure, kompletan sa podnicom od tika original Siam. Sa rukohvatima od inoxa, gumenim kotaìiêima, osovinom za fiksiranje od inoxa i ležajevima za ugradnju. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.657.00

Dužina m

Širina cm

2,10

34

Verzija

13

fiksna

Sklopivi mostiê Od anodizirane lake legure, sa podnicom od bijelog protukliznog materijala. Verzija sklopiva, dva dijela se mogu odvojiti pomoêu dvije osovine od inoxa(na pritisak). Mostiêi - passerelle

Kat.br.

Dužina m

Širina m

2

33

42.656.00

Verzija

12,6

sklopiva

Mostiêi od lake legure Proizvod visoke kvalitete, sa podnicom od lake legure obložene protukliznim trakama. Kompletan sa rukohvatima, konopom, sa dijelovima od inoxa. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

584

Verzija

Dužina mm

Širina mm

9ašica Ø mm

42.659.00

fiksna

2,1

360

25

42.660.00

sklopiva

2,1

360

25

16

42.660.01

sklopiva

2,6

360

25

18

42.660.02

sklopiva

3,1

360

25

22

www.OSCULATI.com

14


42 Preklopni mostiê Od bijelo obojene lake legure, sa priborom od sjajnog inoxa AISI 316 i konstrukcijom od lake legure te podnicom od protukliznog Iroka. 9ašica od inoxa. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

Dužina m

Širina mm

9ašica Ø mm

42.662.01

2,1

360

25

16

42.662.02

2,6

360

25

18

sklopiva

42.662.03

3,1

360

25

21

sklopiva

42.662.14

Verzija

sklopiva

Kit 2 rukohvata inox + konop + baze inox + škopci za fiksiranje (opcionalno)

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

( samoblokirajuêi šarnir

( hidrauliìni mostiê + rukohvati opcionalno

Sklopivi mostiê

Mostiêi od lake legure tip extra

Od anodizirane lake legure, sklopiv od dva dijela, kompletan sa podnicom od pravog tika, original Siam. Sa dva stupiêa od inoxa. Kompletan sa gumenim kotaìiêima, osovinom za fiksiranje od inoxa i usadnom bazom. Bicchiere Ø 25mm.

Od anodizirane lake legure sa podnicom od tika original Siam, visoke kvalitete. Kompletni sa stupiêima, rukohvatom, konopom, osovinom od inoxa. Bicchiere Ø 25mm.

Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.667.20 42.667.25

Dužina m

Širina cm

2,1 2,6

36 36

Verzija

15 17

sklopiva sklopiva

Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.679.00* 42.680.00 42.680.01 42.680.02 *

Dužina m

Širina mm

2,1 2,1 2,6 3,1

360 360 360 360

Verzija

15 18 20 24

fiksna sklopiva sklopiva sklopiva

Specijalna ponuda

Sklopivi mostiêi od sjajnog inoxa Okvir od ovalne cijevi radi veêe ìvrstoêe, šarniri i kuìište od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, podnica od Iroka. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.643.01 42.643.02

Dužina m

Širina cm

1,6 2,2

28 28

Verzija

11 13,5

sklopiva sklopiva

Sailing with you, since 1958

585


42

Passerelle i oprema

Preklopni mostiê od sjajnog inoxa Sa podnicom od Iroka, kompletan sa osovinom za ugradnju, stupiêima i kotaìiêima. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.759.00

Dužina cm

Širina cm

200

34

Verzija

20

sklopiva

Mostiê/stepenice od inoxa Sa drvenom podnicom/stepenicama. Konstrukcija od sjajnog inoxa. Mostiêi - passerelle

Passerelle i oprema

Kat.br.

Verzija sa hodajuêem površinom koja se može pretvoriti u stepenice

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

42.647.00

Dužina cm

Širina cm

150

35

Passerella - hidrauliìni mostiê preklopni "Evolution" Izrañeni od kompozita posebnom ekskluzivnom tehnologijom sliìnom onoj kod skija za snijeg. Ova tahnologija omoguêava vrlo malu težinu objedinjenu sa visokom ìvrstoêom. Osiguraì-osovina od inoxa AISI 316. Passerelle - hidrauliìni mostiêi

(

42.670.01

Kat.br.

cm

42.670.01 42.670.02

Površina za hodanje

Širina

Dužina

36

230

8,5

ATLANT-TEAK

36

230

8,5

USAFLEX-TRED

( 42.670.01

(

(

42.670.01

1 0.0 .67 42

(

2 0.0 .67 2 4

(

42.670.02

Sklopivi mostiê - passerella od karbona "Carbonbridge" Struktura High-Tech realizirana od karbonskih vlakana impregniranih sa epoksidnim smolama. Šarniri od lake legure vrlo ìvrsti. Osovina koja se okreêe od lake legure. Površina za hodanje protuklizno obrañena. Kat.br.

42.665.00

586

Dužina cm

220

Mostiêi - passerelle

Širina cm

Passerelle i oprema

35

www.OSCULATI.com

Težina kg

Sigurnosna nosivost kg

6.5

150

20


Dizalice fiksne i teleskopske Rezervni ležaj za mostiêe

Ležaj za zglob mostiêa

Plastiìni. Mostiêi - passerelle, ležajevi za

Kat.br.

42.659.10

42

Prirubnica Ø mm

Otvor Ø mm

80

25

Od inoxa AISI 316 sa odvodom za vodu u doljnjem dijelu i ìepom za zatvaranje. Mostiêi - passerelle, ležajevi za

Dizalice fiksne i teleskopske

Kat.br.

42.659.25

Prirubnica Ø mm

Otvor Ø mm

80

25

Ležaj, sa podesivim nagibom +30° -30° AISI 316

Kao nosaì mostiêa na pregradama. Od sjajnog inoxa AISI 316.

Kat.br.

42.660.25

Baza za fiksiranje mm

Za osiguraìe mostiêa

Ploìa za fiksiranje

100x80

od 25 mm

INCLUDED

Boìni ležaj za stupiêe mostiêa Od kromiranog mesinga. Mostiêi - passerelle, ležajevi za

Kat.br.

Ø otvora mm

42.644.00

Dizalice fiksne i teleskopske

mm 60x68x33

25

Nosaì Od sjajnog inoxa za potporu mostiêa. Sa 3 škopca na kutevima koji omoguêuju, sa podigaìem ili nekim drugim konopom ili sa dva konopa koji idu sa trokuta na mostiê, pravilno vješanje istog. Mostiêi - passerelle, podesivi ležajevi za

Dizalice fiksne i teleskopske

Kat.br.

Širina cm

42.770.00

50

϶ Passerelle - Teleskopski mostiêi/dizalice sa automatskim rukohvatima Hidrauliìni teleskopski mostiêi - passerelle BRIDGE sa strukturom od sjajnog inoxa AISI 316

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

Mostiêi - passerelle, ležajevi za

Sa automatskim sklopivim rukohvatima koji se mogu staviti na obje strane mostiêa. Podnica od pravog tika BURMA sa zaobljenim otvorima sa strane. Centralina sa elektronskom kontrolom sa kablovima vrlo jednostavna “PLUG & PLAY”. Moguênost optimalnog podešavanja cilindra koji diže passerellu. Passerella je raspoloživa od 12 ili 24 volta (specificirati kod narudžbe), kompletna sa: - Hidrauliìnom centralinom (pumpom) sa elektroventilom; - Hidrauliìnim cijevima za visoki pritisak sa prikljuìcima inox AISI 316; - Elektronskom kontrolnom jedinicom; - Komandnom ploìom za ugradnju; - Daljinskom komandom; - Rukohvatima; - Ploìom za krmu; - Uputstvima za montažu i upotrebu. Hidrauliìni mostiêi - passerelle

Passerelle - Teleskopski mostiêi/dizalice sa automatskim rukohvatima

Verzija

LE mm

LC mm

MD minimalni

H mm

Podizajna snaga kg

Bridge 20 Bridge 23 Bridge 27 Bridge 30

2000 2300 2700 3000

1200 1360 1575 1735

300 300 300 320

800 800 800 800

200 200 200 150

Kontrolna ploìa ugradbena

(

(

60 64 71 75

12 volt

24 volt

42.620.01 42.620.03 42.620.05 42.620.07

42.620.51 42.620.53 42.620.55 42.620.57

Radio-komanda

Elektronska centralina za hidrauliìne mostiêe

(

Sailing with you, since 1958

587


42 PM

Dizalice fiksne i teleskopske

϶ Dizalice fiksne i teleskopske Sklopiva i okretljiva dizalica Od lake legure, projektirana za podizanje vanbrodskog motora na tender. Pomoêu posebnog sistema, može se dignuti i staviti za svega par sekundi. Obojena bijela sa epoksidnim smolama, kompletna sa koloturnicima i karabinima od inoxa, univerzalna za sve vrste plovila. Dizalice

Kat.br.

Krak cm

Max nosivost kg

135

50

45

42.360.00 47.391.00

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

Dizalice fiksne i teleskopske

Visina cm

Mjere kad je zatvorena Ø mm cm

38

75

Idealni za upotrebu sa artiklom 47.391.00

Okretljive dizalice za podizanje plovila Proizvedene od cijevi od sjajnog inoxa . Okretljive su i mogu se skinuti sa palube plovila, zahvaljujuêi ležajevima od inoxa, sliìnog tipa kao kod stupiêa za vuìu skijaša. Dio koji se ugrañuje u palubu isporuìuje se duži i može se rezati na željenu dužinu. Treba izbjegavati isturenost dizalice od palube više od 40/45 centimetara. - Verzija standard: kompletna sa 2 koloturnika od inoxa, 2 škopca od inoxa, 2 karabina od inoxa, najlonskim konopom, plastiìnim bitvama, ležajevima za bazu i palubu;

Dizalice

Kat.br.

42.353.00

Ø cijevi mm

Nosivost kg

Izboìenost ruke cm

Dio koji se montira na palubu cm

40

125 po paru

75

150 (može se kratiti po želji)

Verzija

Ø Baze mm

standardna

65

Prodaju se u paru

(

Ležajevi

Teleskopske dizalice Od anodizirane lake legure, univerzalne. Kompletne sa duplim koloturnikom, sa prihvatom kako za mostiê (passerellu) tako i za pomoêni ìamac. Mogu raditi u dva položaja: paralelno sa uzdužniom osi broda (za pomoêni ìamac), ili nagnute za 20 stupnjeva prema uzudužnoj osi broda (za mostiê-passerellu). Teleskopski dio B) je podesiv, što omoguêuje postizanje optimalne visine za razne tipove pomoênih ìamaca. Dizalice

Kat.br.

Nosivost Postolje za kg fiksiranje Ø mm

42.354.00

280 za par

160

Prodaju se u paru

588

www.OSCULATI.com

Dizalice fiksne i teleskopske

Otvor za Teleskopsk Visina Izboìeno Dio koji ulazi u Ø cijevii ugradbeni e cijevi Ø (H) mm st (L) mm brod (D) mm mm dio Ø mm mm

112

73/80

1.020

1.100

912 u mirovanju

73 + 80


43

Cink anode, manžetne motora ϶ Rezervni dijelovi za motore VOLVO ϶ Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER ϶ Rezervni dijelovi za motore OMC COBRA ϶ Cink anode ϶ Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE ϶ Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER ϶ Cink anode YAMAHA/MARINER ϶ Cink anode SUZUKI ϶ Cink anode VOLVO ϶ Cink anode MAX-PROP ϶ Cink anode za motore BMW Z-pogon ϶ Cink anode YANMAR ϶ Anode cinkovi RENAULT MARINE ϶ Cink anode SELVA ϶ Cink anode HONDA ϶ Cink anode TOHATSU ϶ Cink anode BUKH ϶ Cink anode ARNESON ϶ Cink anode LOMBARDINI PM

϶ Rezervni dijelovi za motore VOLVO Manžetna za motore VOLVO za transmisiju

Manžetne za motore

Kat.br.

Ref.originala 87526/876294

Napomena model sa rubom

3854127/384148

-

3888916

Noge sx-a;dps-a

43.950.09

3594509

DPH (D4/D6)

*

Sve noge VOLVO osim 100 B/S.

(

( 43.950.04 (

43.932.60

43.950.09

(

43.950.08

Manžetne VOLVO Manžetne za motore

Kat.br.

Rif.Original

Proizvod

876631-3

43.950.03

876633-9

43.950.05

876631-3/875848-4

43.950.06

3850426

43.950.07

3860384/3858139

43.932.12 43.932.13

858955 860396

Manžetna ispusta Ø83x160 mm Manžetna ispusta Ø80x150 mm Manžetna ispusta Ø83x160 mm Manžetna ispusta Ø83x160 mm Manžetna ispusta Ø83x160 mm Manžetna Manžetna

43.932.16

3852696

Manžetna

Napomena

200/290/DPX/DP-5/SX

bez flapsa, može se zamijeniti sa 43.950.05

280/280PT/280T

-

200-290-DPX-SP

sa flapsom

DP-S/SX

-

DPG/DPX-A

-

AQ 31-41 KAD42 4,3L/5,0L/5,8L/7,4L/ 8,1L/8,2L

-

( 43.950.02/03/05

( 45.950.07

( 43.932.12

43.950.02

Noga

(4

3.9 32 .13

-

( 43.932.12-13

( 43.932.16

43 - Cink anode, manžetne motora

43.950.04 43.932.60 43.950.08

Gumeni prsten za kutiju volana Manžetne za motore

Kat.br.

Šifra proizvoñaìa

43.932.25 43.932.26

OE 804190 OE 813967

Dvostruko zavojita cijev Od gume za usis vode kod nogu motora. Manžetne za motore

Kat.br.

43.951.00 43.951.01 43.951.02

Originalni kat.broj 875822-9/897599-7 876632 (290-A-DP-DPA-DPA1) 3852352 (DPS-SX)

INCLUDED

obujmice obujmice obujmice

Bazno brtvilo Od gume za brtvljenje plovila za noge Volvo Sail Drive. Manžetne za motore

Kat.br.

43.952.00

Rezervni dijelovi za motore VOLVO

Rif. orig.

854932

Sailing with you, since 1958

589


43

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

϶ Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER Manžetne za motore MERCRUISER Manžetne za motore

Kat.br.

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Šifra proizvoñaìa

43.932.01 43.932.07 43.932.08 43.932.09

Opis za spajanje Stern Drive prenos Alpha I Generation II prenos Mercruiser I Drive 1A-1B-1C prenos Bravo I/II/III

60932A4 816431A1 36223A2 86840A3

Ispusi motora MERCRUISER Manžetne za motore

Šifra proizvoñaìa 53114A1

70981A3 78458A1 32-14358T 32-44348T 32-90949T 32-807458T

43.932.05

43.932.04

(

(

43.932.03

Model 140/165 KS 170/488 KS Ispust Stern Drive Ispust niski 4 " Ispust visoki 4 " Ispust niski 3 " Ispust BRAVO

(

43.932.10

(

43 - Cink anode, manžetne motora

(

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

43.932.10 43.932.11 43.932.03 43.932.04 43.932.05 43.932.06 43.932.14

43.932.14

(

43.932.11

Kat.br.

Manžetne za motore MERCRUISER Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Kat.br.

Opis cijev za komande Stern Drive

43.932.20

Šifra proizvoñaìa

74639/74639A2

Manžetna za motore MERCRUISER Manžetne za motore

Kat.br.

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Opis

43.932.00

Šifra proizvoñaìa

za ispuh Stern Drive

18654A1

Kit brtvi motora MERCRUISER Manžetne za motore

Kat.br.

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

43.050.10

Opis

Šifra orginala

Kit kompletan sa brtvama + prstenom + 3 Oring-a za Mercruiser, Stern, Drive Alpha 1

27-94996A1

Dvostuki zavoj Od gume za usis vode Manžetne za motore

Kat.br.

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Ref.original

43.951.05

32-43437

϶ Rezervni dijelovi za motore OMC COBRA Manžetna za motore OMC COBRA Manžetne za motore

Kat.br.

43.932.60 43.932.61

Opis Manžetna za prenos Manžetna

Rezervni dijelovi za motore OMC COBRA

Šifra proizvoñaìa

983973 912374-1 - 5,7/7,5 litara do 1986.

϶ Cink anode Karakteristike i primjena: U morskoj vodi fenomen korozije prisutan je u visokoj mjeri; cinkovi iz ovog asortimana omoguêavaju zaštitu metalnih dijelova koji su uronjeni u more. Da bi zaštitno djelovanje cinkova bilo efikasno neophodno je slijedeêe: - da je ’cink uvijek dobro povezan sa metalnom masom koju treba zaštiti i, u sluìajevima gdje je u direktnom kontaktu sa tom masom, je od osnovne važnosti da je površina kontakta cink/masa ostvarena sa površinama koje su savršeno ìiste i bez ikakvih premaza ili oksidacije bilo kojeg tipa - da, naravno, površina cinka koja je izložena utjecaju mora bude isto tako ìista i bez ikakvih premaza - da, nakon svakog mirovanja plovila, površine cinka koje su izložene moru budu, prije porinuêa, savršeno oìišêene od bilo kakve oksidacije koja se formirala uslijed mirovanja jer bi u protivnom sprijeìile prolaz galvanskih struja i samim time djelovanje cinkova. - Uzorci naših cinkova podvrgavaju se u labolatoriju galvanostatiìkom testu kontinuiranim anodskim strujanjem, varijabilnim kroz 4 dana uzastopno, radi provjere elektrokemijske efikasnosti. Oni odgovaraju predviñenim vrijednostima prema Normativi DNV.Rp. B. 401 (750-780 Ah/kg) koje garantiraju da su metalni dijelovi potpuno zaštiêeni (drukìije vrijednosti pokazivale bi djelomiìnu zaštitu ili preveliku zaštitu). Osim toga, kontrole kemijskog sastava materijala od kojeg su izrañeni cinkovi potvrdile su da je ista u skladu sa ameriìkom Normom U.S. Mil Spec.A.18001-J. - Sve šira upotreba plastiìnih materijala na plovilima i pasivna zaštita pomoêu modernih premaza motora znaìajno smanjuju metalne dijelove koje je potrebno zaštiti i samim time upotrebu cinkova. Na njihovu potrošnju znaìajno utjeìe i salinitet vode i blizina drugih masa (plovila, uronjenih tijela, pontona sa metalnim dijelovima itd.). Zbog toga odgovarajuêa zaštita ne znaìi istovremeno i jaku potrošnju cinkova. Treba se periodiìno i redovito provjeravati da li su metalne strukture zahrñale i treba zamijeniti cink kada je njegova težina 80% manja od težine novog cinka. RASPOLOŽIVI ASORTIMAN: 1) Cinkovi - Anode CINKA (karakterisitke MIL-A-18001K) za slanu vodu; 2) Cinkovi - Anode ALUMINIJ (karakteristike MIL-A-24779) za slanu vodu i miješanu vodu slatko/slanu (neki proizvoñaìi brodskih motora serijski isporuìuju samo cinkove od aluminija na svojim motorima).3) Cinkovi - Anode MAGNEZIJ (karakteristike AZ-91-D): za slatku vodu.

590

www.OSCULATI.com


Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

43

϶ Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE Peraja 40/70 Ks 4-taktni

43.272.86 Peraja 40/70 Ks 4-taktni (Orig. 5031536). Cinkovi

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Peraja 60/70 Ks 4-taktni

Peraja 225 KS 4-taktni

43.272.85 Peraja 60/70 Ks 4-taktni, rif.originale 5032929.

43.253.00 Peraja 225 Ks 4-taktni.

Cinkovi

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cinka anoda za unutrašnje i vanbrodske motore

Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC COBRA

43.300.00 Cink anoda za montiranje na krmeno

43.311.00 Cinka anoda za unutrašnje brodske motore

43.309.00 Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC

zrcalo, 193x43x16 mm, rif. original 976669/367

78-85, 177x80x40 mm, rif. original 982277/982438.

King Cobra, 95x110x30 mm, rif.original 984547

Cinkovi

Cink anoda za Z-nogu

43.310.00 Cink anoda, 81x118x40 mm, rif. original 980756. Cinkovi

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anoda prednja za kutiju zupìanika unutrašnjih-vanbrodskih motora

Cinka anoda za sve vanbrodske motore

43.320.00 Cink anoda prednja za kutiju zupìanika

43.317.00 Noga za sve vanbrodske motore 50/200

unutrašnjih-vanbrodskih motora i OMC Cobra 84-86 + z-pogon Cobra, rif.original 983494.

KS i sve OMC Cobra osim 460 (rif.original 393023/ 436745) 38x40x24 mm.

Cink andora KING COBRA Cinkovi

Cink

43.541.30

Alluminij

43.541.31

Cink anoda za vanbrodske motore

43.314.00 Cink anoda za vanbrodske motore Evinrude/

Johnson, 46x34x23 mm.Ref. original 333350 Cinkovi

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Magnezij

43.541.32

Ref. orig.

3854130

Prednja cink anoda za kutiju zupìanika

43.308.00 Prednja cink anoda za kutiju zupìanika za sve OMC Cobra 97-93 “ad innesto + Noga Volvo Duo Prop, rif. original 984513/3853818.

Cinkovi

Stražnja cink anoda zupìanika OMC Cobra

43.322.00 Cink anoda OMC King Cobra 1990/93, rif.

43.322.03 Stražnja cink anoda za kutiju zupìanika

Cinkovi

za

kutiju

OMC Cobra 87-89, rif. original 397768.

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE Cinkovi

Razni cinkovi

43.316.40 Od 40 do V8 od ’88. do 91. (osim 40-50 dall’89) + svi OMC Cobra rif. original 431708.

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anoda OMC King Cobra

original 3854061.

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink za krmeno zrcalo

Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC Cobra 90-93 i OMC King Cobra 90-95

43.322.04 Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC Cobra 90-93 i OMC King Cobra 90-95, 91x37x43 mm, rif. original 986158/3853930.

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Sailing with you, since 1958

591


43

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anoda za vanbrodske motore

Cink anoda za vanbrodske motore

43.316.30 Cink anoda za vanbrodske motore sa 3

Cink anoda za vanbrodske motore takoñer i za vanbrodske motore Honda, rif.original 173029/123009.

cilindra do V6 1991. na dalje, rif. original 433580.

Cinkovi

Cinkovi

Cink

Aluminij

43.315.20

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anoda za vanbrodske motore 737 OMC

43.316.20 Cink anoda za vanbrodske motore 737 OMC, rif. original 398873.

Cinkovi

43.314.98

Cink anoda za vanbrodski motor 60/300 HP

43 - Cink anode, manžetne motora

43.316.33 Rif. original 500789. Zamjenjuje art.43.358.00

Cink anoda za vanbrodske motore 4 - 8 KS.

Dvostruka Evinrude

43.316.00 Cink za vanbrodske motore 4 - 8 KS

43.316.10 Dvostruka cink anoda za Johnson/

anoda

za

Johnson/

Evinrude 20/25/35 Ks od 1991.godine na dalje, rif.original 434029.

(orig. 334451 432397)

Cinkovi

cink

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink za vanbrodske motore 50-75 HP

43.318.00 Cink za vanbrodske motore 40/300HP, rif.original 392123.

Cinkovi

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink za vanbrodske motore 50/75 HP

Cink anoda za 60/280 Ks

Ploìica za 9,9-15 Hp 2-taktne + 8/9,9/15 4-taktne

43.319.00 Cink za vanbrodske motore 50/75 HP, rif. original 392462.

43.306.00 Cink anoda za 60/280 Ks od 85.godine +

43.315.30 Ploìica za 9,9-15 Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4taktni, rif. original 338635.

Cinkovi

modeli sa ruìnim preklopom od ‘91.godine, rif. original 398331/433458.

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cinkovi

Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Ploìica 40/50 Ks 4-taktni

Ploìa 60/70/200/225 Ks 4-taktni.

43.903.20 Ploìica 40/50 Ks 4-taktni. Ref.original 5035786

43.640.04 Ploìa 60/70/200/225 Ks 4-taktni. Ref.original 5034616

Ploìica 40/50 Ks 4-taktni

Cink anoda 5 Ks 4-taktni

43.274.00 Ploìica 40/50 HP 4-taktni, rif.original 5031538.

43.272.20 Cink anoda 5 Ks 4-taktni. Original 5030267.

Ploìica Cinkovi

Kat.br.

Ref.orig. 5033167

43.903.30

Ploìa 4T

Ploìica dvostruka

60/140 KS Cinkovi

Kat.br.

43.903.32

592

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Rif.original

5032930

43.261.00 Podloška Ø mm 21x10 za vanbrodske motore OMC, Suzuki 4/300 KS (rif.orig. 50.317.05)

43.316.11 Ref.original 389999. Cinkovi

www.OSCULATI.com

Cink anode za MERCURY/MARINER /


Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

43

϶ Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER Cink anoda za noge vanbrodskih motora 50/55/60 KS

43.172.64 Cink anoda za noge 50/55/60 Ks vanbrodskih motora, takoñer i Mariner istih snaga (rif. orig. 17264). Cinkovi

Peraja za vanbrodske motore 20 HP

43.421.00 Peraja za vanbrodske motore 20 HP (rif. orig. 47820A1)

Cinkovi

Peraja za vanbrodske motore 18/25 Ks

43.426.00 Peraja za vanbrodske motore 18/25 Ks (rif. orig. 94286).

Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Cink anoda za noge sa propelerima od inoxa

43.426.10 Cink 9,9/25 HP, Snaga 25, Yamaha 4T 50 HP (rif. orig. 984325). Cinkovi

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink 9,9/25 HP

43.426.20 Cink anoda za noge Mercury/Mercruiser sa propelerima od inoxa (rif. orig. 46399).

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Peraje plosnate Alpha/Bravo Cinkovi

Cink

Aluminij

Magnezij

43.423.00

43.423.11

43.423.12

43.423.01

43.423.20

43.423.21

Opis Peraja plosnata Alpha/Bravo 35/300 HP (rif. orig. 762145).

Peraja plosnata Bravo (rif. orig. 762144)

( 43.423.00/11/12 ( 43.423.01/20/21

Peraja 25/50 HP

Peraja 35/225 HP

43.227.77 Peraja 35/225 Ks za vanbrodske motore i noge od 1995 na dalje.

43.822.15 Peraja za 25/50 HP, 2 i 4-taktni (rif. orig. 822157-C2)

Rif.original 822777.

Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Peraje Cinkovi

Cink

Aluminij

Magnezij

Peraja

43.420.00

43.420.10

43.420.11

Peraja za vanbrodski motor 2-taktni i 4-taktni od 40 do 225 KS, navoj 7/16” (rif. orig. 31640)

43.425.00

-

-

Peraja za vanbrodski motor(Rif. orig. 34127)

Cink anoda Mercury 4/5/6 Ks

Cink anoda Mercury 4/5/6 Ks (rif. orig. 875208). Cinkovi

Cink

43.433.03

Aluminij

43.433.04

Cink anode za nosaìe osovine propelera

Cink anoda 9,9 Ks i 4-taktni vanbrodski

Cink anode za nosaìe osovine propelera Mercruiser Bravo I (rif. orig. 806188A).

43.825.43 Cink anoda 9,9 Ks i 4-taktni vanbrodski,

Cinkovi

Cink

43.806.18

Aluminij

43.806.19

Magnezij

43.806.20

Sailing with you, since 1958

mm 15x13 (rif. orig. 825435).

Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

593


43

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

Trim vanbrodski motori 25/30/40 Ks

43.252.71 Trim vanbrodski motori 25/30/40 Ks, 2 i 4-taktni (rif. orig. 825271).

Cink za vanbrodske motore

43.433.00 Cink anoda za vanbrodske motore (rif. orig. 09411)

Cinkovi

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink anoda 4,5/7,5/9,8 HP

43.433.02 Cink anoda za vanbrodske motore 4,5/ 7,5/9,8 Ks nakon 1987.godine (rif. orig. 85824A3).

Ploìica Bravo

Cink

43.435.20

Aluminij

Magnezij

43.435.21

43.435.22

43.434.00 Cink anoda za vanbrodske motore Mercury (rif.

orig. 71320A3/43396).

Cink anoda za nogu Bravo/Blackhawk (rif. orig. 806190A).

Cink

43.424.00

Aluminij

43.424.30

Magnezij

43.424.31

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Ploìica za unutrašnje i vanbrodske motore Alpha One (rif. orig. 815933A1/821629A1).

Za motore 2 i 4-taktne od 30 do 200 Ks i Superamerica, sa 4 otvora (rif. orig. 818298A1.

Cinkovi

Cink

Aluminij

43.435.10

Magnezij

43.435.11

Cinkovi

Cink

43.435.12

Aluminij

43.435.00

43.435.01

Magnezij

43.435.02

Cink anoda pravokutna za Z-nogu

43.430.00 Cink anoda pravokutna za Z-nogu, i za ostale upotrebe, za zavidati, mm 65x65x10 (rif. orig. 34762A1).

Cinkovi

Cinkovi

9,5/15 Ks (rif. orig. 42121).

Cinkovi za poluge motora

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

Cink anoda za nogu Bravo/Blackhawk

43.433.01 Cink anoda za vanbrodske motore 6/8/ Cinkovi

Ploìica za unutrašnje i vanbrodske motore Alpha One

Cink anoda za Z-pogon Mercruiser (rif. orig. 821631A-1).

Cinkovi za vanbrodske motore Mercury

Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

Cink anoda za Z-pogon Mercruiser

Ploìica Bravo (rif. orig. 821630A/C). Cinkovi

Cink anoda 6/8/9,5/15 HP

Cinkovi

Cink

Aluminij

43.434.10

43.434.11

Cink anoda FP 2 KS

43.259.03 Cink anoda za FP 2Ks, riferimento original 810945M.

Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

Vrat Alpha

Alpha (rif.original 806105A) Cinkovi

Cink

43.432.00

Aluminij

43.432.10

Cink anoda za nogu Mercruiser/Alpha

Cink anoda za nogu Mercruiser/Alpha (rif.or. 806189A).

Cinkovi

Cink

43.424.01

Aluminij

43.424.22

Magnezij

Cink anodu za nogu Mercruiser/Blackhawk

43.424.03 Cink anodu za nogu Mercruiser/Blackhawk (rif. orig. 806187-C). Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

43.424.23

Ploìa za 25/40 HP

Cink anoda za vanbrodske motore Mercury od 30/300 Ks 2 i 4-taktni, (rif. orig. 826134). Cink

43.424.05

594

Aluminij

43.424.08

Magnezij

43.432.11

Cink anode za MERCURY/MARINER /

Cink anoda za Mercury od 30/300 Ks

Cinkovi

Magnezij

43.434.12

Magnezij

43.424.09

43.640.04 Ploìa za 25/40 HP, rif.original 8239121 Cinkovi

www.OSCULATI.com

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER


Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

43

Anoda za maticu Kat.br.

Propeler Cink anoda matice za propeler vanbrodskih motora Mercury do 30/50 KS, (rif. orig. 809660)

Cinkovi

Cink anode za MERCURY/MARINER / MERCRUISER

43.966.00 43.966.20

Cink anoda matice za propeler 50/225 vanbrodskih motora i od 80 do 160 KS unutarnjih motora

43.966.40

Cink anoda matice za propeler od 70 do 275 KS vanbrodskih motora i od 120 do 485 KS unutarnjih + Alpha + Bravo I (rif. orig. 809664) Cink anoda matice za propeler vanbrodskih motora MCM III, 215 H-E, II TR, Bravo II° (rif. orig. 809670)

43.967.00

Podloške Cinkovi

Cink

Aluminij

Verzija

43.823.91

43.823.92

Cink noga F.B. 4/6 KS,2-taktni i 4-taktni mm 20x7,4 (rif. orig. 823912)

43.239.13

43.239.14

Podloška 2,2/2,5/3/3,3 HP (rif. orig. 823913) Mercury/Mariner mm 23,5x7,6

Cink

Aluminij

Magnezij

43.442.00

-

-

43.442.01

43.442.11

43.442.12

Opis

A mm

B mm

Cink anoda nosaìa noge navoj 12x1,75

24/26

38

Cink anoda nosaìa noge (rif. orig. 55989A) navoj 1/2" UNC (120/160 HP) (rif. orig. 55989A3) noge ALPHA / BRAVO

30

30

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink nosaìa baze kormila Cinkovi

Poluga Verado Anode

Cink

Aluminij

43.424.20

Rif. orig. 8M00-12083

43.424.21

Prirubnica Verado Anode

Cink

43.424.40

Aluminij

Rif.orig. 847-635001

43.424.41

Cink VERADO Cinkovi

Cink

43.424.10

43.424.13

Aluminij

43.424.14

Magnezij

Opis Anoda VERADO (ORIG. 880653)

43.424.12

43.424.15

43.424.16

Anoda VERADO (ORIG. 892227 / 893404)

14 13/ 10/ 24. 3.4 4 (

( 43.424.10/13/14 ( 43.424.12/15/16

5/16 4.12/1

( 43.42

Ploìa od cinka 43.437.00 150/200 HP (Rif. Orig. 89949) Cinkovi

Matica BRAVO III Orig. 865182 Anode

Cink

43.966.50

Aluminij

43.966.51

Magnezij

43.966.52

Cink anoda cilindar 43.260.14 Rif. orig. P26887M Cinkovi

Sailing with you, since 1958

595


43

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anode YAMAHA/MARINER

Kocka do 20 Ks 4-taktni, rif.original 804043.

Peraja do 50 Ks 4-taktni. Orig.853762. Kat.br.

Ø mm 59,5

Cinkovi

43.640.02

Ploìa za motore, vanbrodske 150 HP, 4 taktne, 169,5 x 50,6 mm. Cinkovi

Cink

Kat.br.

Cinkovi

43.640.05

27x13x20

43.434.30

Aluminij

43.434.31

Magnezij

43.434.32

Kit cinkova MERCURY Cinkovi

Aluminij

Magnezij

43.355.00

43.355.01

43.355.02

43.356.00

43.356.01

43.356.02

43.357.00

43.357.01

43.357.02

Opis Sastav Kit 4 kom za (826134x2 + VERADO 4 / 828298+762145) OPTIMAX Kit 8 kom za (892227x4+880653+ VERADO 6 826134x2+762145) Kit 4 pcs 75/80/90/ (826134x2 + 31640 + 100/115 EFI 818298)

( 43.357.xx

( 43.356.xx

( 43.355.xx

Kit cinkova MERCRUISER, kompatibilni sa originalima Cink

43.359.00 43.360.00 43.361.00 43.362.00

Aluminij

43.359.01 43.360.01 43.361.01 43.362.01

Cinkovi

Magnezij

Opis Kit 6 kom ALPHA I serije II od 1991. do danas Kit 6 kom ALPHA I od 1988. danas Kit 4 kom BRAVO II od 1989. do danas / BRAVO III 1989.-2003. Kit 6 kom BRAVO III od 2004. do danas

43.359.02 43.360.02 43.361.02 43.362.02

Sastav 762145+806189x2+806105+821629+821631 762145+806188x1+821630+806190x2 762145+821630+806190x2 762144+762145+865182+821630+806190x2

( 43.362.xx

( 43.360.xx

( 43.361.xx

( 43.359.xx

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink

϶ Cink anode YAMAHA/MARINER Peraja YAMAHA

Peraja Yamahu 25/60 Ks

Peraja 225/300 HP - Rif. orig. 61A-45371-00

43.253.02 Peraja za Yamahu 25/60 Ks 4-taktni

Cinkovi

Cink

Aluminij

43.252.96

43.252.99

(rif. orig. 67C-45371-00). Ø 95mm.

Peraja za Mariner 20/50 Ks

Peraja Ø mm 94 za Mariner 20/50 Ks + Yamaha 20/50 Ks (rif. orig. 664-4537101). Cinkovi

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink

Aluminij

43.256.00

43.256.01

Cink anoda za nogu 50 Ks

Cink anoda 91mm Ø

Peraja 9,9/15 Ks

43.426.10 Cink anoda za nogu 50 Ks 4-taktni.

43.269.00 Cink anoda za 50/100 4-taktni Ø 90mm

43.270.50 Peraja za 9,9/15 Ks 4-taktni

Cinkovi

596

Cink anode YAMAHA/MARINER

(rif. orig. 67F-4537100).

Cinkovi

www.OSCULATI.com

(rif. orig. 66M-4537100).

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER


Cink anode YAMAHA/MARINER

Peraja za 60/225 HP

Peraja "direzionale" 200/300 HP

Yamaha peraja za 200/300 Ks (rif. orig. 69L-4537100). Ø 100mm.

43.252.90 Yamaha peraja za 60/225 Ks (rif. orig. 6E5-45371-10).

Cinkovi

Cinkovi

Cink

43.270.55 Perajica (orig. 61N-45371-00) 20/30 HP

Aluminij

43.252.95

Cink anode YAMAHA/MARINER

43.252.93

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

Aluminij

Magnezij

43.255.00

-

-

43.420.00

43.420.10

43.420.11

43.257.00

-

-

Opis Peraja kratka za Mariner 40/60 KS i za Yamaha 40/55 KS (navoj u mm.) (rif. orig. 679-4537100) Peraja kratka Mariner 40/60 KS poslije 1991. i za Yamaha 40/55 KS (sa navojem 7/16") Peraja duga Mariner 40/140 KS (navoj u mm)

( 43.257.00 Cink

Aluminij

Opis

Peraja 100/220 HP Ø mm 100 (rif. orig. 6K1-4537102) kontrarotirajuêa sx

43.270.00

43.270.01

Peraja 100/220 HP (rif. originalni 6J9-4537101) dx

(4

( 43.258.00

Cinkovi

Cink

43.270.60

( 43.270.00/61

Aluminij

43.253.10

43.253.01

-

( 43.258.00/01

Opis Peraja 150/200 KS Ø mm 97

-

43.253.00

/01 .00 58 3.2

3.2 70 .00 /61

Peraja 50/90 HP (rif. orig. 688.45371.02) Ø 91 mm

43.270.62

(4

43.258.01

43.270.61

( 43.270.61/62

43.258.00

( 43.270.00/01

Cinkovi

Peraja 100/225 KS i preko, Ø mm 91 (rif. orig. 6E5-45371-01) dx

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink

( 43.255.00/43.420.00

Peraje kratke/duge Cinkovi

43

Peraja 100/225 KS Ø mm 91(rif. orig. 6K1-4537100) kontrarotirajuêi sx

( 43.253.01

3. 25 3. 00 /1 0

( 43.270.60

(4

( 43.253.00/01 Podloška 24 mm Ø

Podloška 45 mm Ø

Podloška Ø mm 24x7 (i za Hondu od 3,5 Ks) (rif. orig. 677-4525100).

Cink

Cinkovi

43.260.00

Aluminij

43.259.99

Cink anoda za vanbrodske motore 40/50 Ks

43.262.00 Podloška za 9,9/15 Ks, Ø mm 45 (rif. orig. 6E8-4525100).

Cink anoda za 115/220 Ks

43.252.00 Cink anoda za 115/220 Ks i više (rif. orig.6E5-45251-00).

Cinkovi

Peraja YAMAHA 150/225 Ks

Ploìa cavalletto

Ref.original 6AW-4525-1. Mjere 203x45x15 mm.

43.264.00 Cink anoda za vanbrodske motore 40/50 Ks 4-taktni (rif. orig. 63D-4525100).

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

43.252.80 150/220 Ks. 2/4 taktni.

Odgovara originalu 6J9-45371-00.

Sailing with you, since 1958

Cink

43.254.04

Aluminij

43.254.05

597


43

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anoda za 100/300 Ks

Cink anoda za vanbrodske motore

Anoda za unutrašnje motore sa ìepom (cink)

vanbrodske

Cink anoda za 100/300 Ks (rif. orig. 6G5-4525101). Cinkovi

Cink

43.254.00

43.263.00 Cink anoda za vanbrodske motore F8A/B

Aluminij

43.254.01

9,9D/F9,9B/15D (rif. orig. 6E8-45251-02).

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

43 - Cink anode, manžetne motora

Ploìa za unutrašnje/vanbrodske motore (cink)

43.254.80 Orig. N51-11325-01

Poluga za unutrašnje motore (cink)

43.254.70 Orig. 6U4-45251-00

43.254.60 orig. 6U4-45373-00

Cinkovi

Cink Yamaha i Mariner (40 mm)

Ploìa za unutrašnje-vanbrodske motore (cink)

Cink za Yamahu i Mariner 40 mm 205 za 25/100Ks, (rif. orig. 6H1-4525102). Cinkovi

Cink

Aluminij

43.254.10

43.254.11

43.254.50 Orig. 6UO-45251-00 Cinkovi

Cink anoda za nogu Yamaha 25/70 Ks

Cink anoda za Yamahu 4/70 KS

Cink anoda Yamaha 4/70 Ks 4-taktni (rif. orig. 65W-45251-00 / 6EO -4525112).

43.260.02 Cink anoda za nogu Yamaha 25/70 Ks (rif. orig. 67C-45251-00).

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cinkovi

Cink

(rif. orig. 6G8-4525101).

43.267.00

Cink anode YAMAHA/MARINER

Ploìica za 6/8 Ks

Aluminij

43.260.31

43.424.05

43.268.00 Cink anoda za 40/50 Ks

43.259.03 Ploìica za 2B/3A/4B/F4A/5C (rif. orig. 6L5-45251-03).

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

Ploìa za 30/40 Ks

Cink anoda 40/70 Ks 4-taktni.

Cink

43.260.24

Ploìica

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cinkovi

Aluminij

(rif. orig. 63D-4525110).

Ploìica

Podloška za 25/60 KS od mm 24x14 (rif. orig 688-45251-01)

598

43.267.01

(Rif. orig. 6G1-45251-02-6N0-65251-00).

Cinkovi

Podloška od 60 i + HP

43.260.01

Aluminij

43.259.01 Ploìica za 6C/6D/8C

(rif. orig. 6G1-45251-03).

43.260.04

Cink anoda 40/50 HP

Ploìica

43.259.00 Ploìica za 6/8 Ks

Cink

Cink

43.188.53

Cink anoda za 8/30 Ks (rif. orig. 61N-4525101).

43.266.00 Cink anoda za 9,9 Ks

Cinkovi

43.260.03

Cink anoda za nogu Yamaha 6/8/9,9 Ks 4-taktni (rif. orig. 68T-45251-00). Cinkovi

Aluminij

Cink 8/30 HP

Cink anoda za 9,9 KS

Cinkovi

Cink (ex 43.188.52)

Cinkovi

Cink anoda za noge Yamaha 6/8/9,9 KS

Aluminij

43.424.08

Magnezij

43.424.09

www.OSCULATI.com

43.252.71 Ploìa za 30/40 Ks. Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER


43

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anoda cilindar za 80/100 Ks

Cink anoda cilindar 40/200 HP

43.260.07 Yamaha cink anoda cilindar za 80/200 Ks (rif. orig. 67F-11325-00).

Cinkovi

Cink anoda cilindar za 2,5/9,9 Ks

(rif. orig. 62Y-11325-00).

Cink anode YAMAHA/MARINER

(rif. orig. 6E5-11325-00).

Cink anode YAMAHA/MARINER

43.260.14 Yamaha cink anoda cilindar za 20/30 Ks (rif. orig. 6J8-11325-00).

Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anoda cilindar

Cink cilindar 9,9/300 HP

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anoda cilindar za 20/30 Ks

43.260.13 Yamaha cink anoda cilindar za 9,9/250 Ks Cinkovi

(rif. orig. 688-11325-00).

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anode cilindriìne YAMAHA

( 43.260.17 Cinkovi

43.260.15 Yamaha cink anoda cilindar za 9,9/300 Ks (rif. orig. 66M-11325-00).

Cinkovi

Cink

Cinkovi

Cink

43.260.05

43.260.20

Aluminij

Ploìica

Opis

Rif.orig.

300/350 HP

6AW-4537300

Cinkovi

43.252.97

Aluminij

Aluminij

43.260.17

-

43.260.19

43.260.21

Opis Ref.original Cilindriê od 67F-11325-01 80 do 300 HP Cilindriê od 68V-11325-02 80 do 250 HP

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anoda za nogu YAMAHA

Cinkovi

Cink

Cilindar mali mm 2,5 x 32,5. 80/225 HP (orig.68V-11325-01)

( 43.260.19

43.252.98

Cink

43.276.00

Ploìa od cinka

Aluminij

43.276.01

Rif.Orig. 6AH45251

43 - Cink anode, manžetne motora

(rif. orig. 6G8-11325-00). 13x13,6x12,7 mm

43.260.11 Yamaha cink anoda cilindar za 25/90 Ks Cinkovi

Cink anoda cilindar za 9,9/250 Ks

43.260.12 Yamaha cink anoda cilindar za 2,5/70 Ks Cinkovi

43.260.09 Yamaha cink anoda cilindar za 40/200 Ks Cinkovi

Cink anode YAMAHA/MARINER

Cink anoda cilindar za 25/90 Ks

43.437.00 150/200 HP Cinkovi

Kit YAMAHA 60/90 Cinkovi

Cink

43.354.00

Aluminij

Opis 60/90 Ks

43.354.01

Rif. Orig. 688-45371.02 + 6H1-4525102

Motor

40/60 4T

Sadržaj 67C-45.371.00 + 67C-45.251.00 + 65W45.251.00 (3kom)

43.354.02

43.354.03

(

Aluminij

43.354.00

43.354.02

(

YAMAHA 4T 40/60 Ks Cink

Kit cinkova za vanbrodske motore YAMAHA Cinkovi

Cink

43.350.00

43.350.01

Aluminij

Tip motora 150-200 KS

Ref.original sadržaj kita 6G54525101+6J94537101

43.351.00

43.351.01

150-200 KS Kontrarotirajuêi

6G54525101+6K14537102

43.352.00 43.353.00

43.352.01 43.353.01

200-250 KS 200-300 KS High performance

6G54525101+61A4537100 6G54525101+69L4537100

( 43.350.xx - 43.351.xx

Sailing with you, since 1958

( 43.352.xx

( 43.353.xx

599


43

Cink anode SUZUKI

϶ Cink anode SUZUKI

43.272.80 Peraja za motore Suzuki bez hlañenja

43.272.10 Peraja za motore Suzuki bez hlañenja 55/

150/175/200/225 Ks 2-taktni + 60/70 Ks 4-taktni Ø mm 88 (rif. orig. 55120-87801).

85 Ks, Ø mm 60 (rif. orig. 94.400), može se zamijeniti sa 43.272.70.

43 - Cink anode, manžetne motora

Cinkovi

Kat.br.

43.272.86 Peraja za 55/65/75/85 Ks + 40/70 4-taktni (rif. orig. 55125-95500). Ø 60 mm

Cink anode SUZUKI

Opis

43.272.00

Peraja 20/25/30 KS 2/3 cilindra, Ø mm 70 (rif. orig. 55125-96310) 2/4-taktni

43.272.70

Peraja za motore Suzuki 55/65 KS, Ø mm 60 (rif. orig. 55125-95301)

Cink anode SUZUKI

43.261.00 Podloška Ø mm 21x10 za vanbrodske

43.903.20 Ploìica za 40/115 2-taktne - 25/300 Ks 4-taktne,

motore Suzuki 4/300KS (rif.orig. 55.321-93.142 - 55321-87J00).

Cinkovi

(rif. original 55320-95311).

43.272.30 Ploìica za stezaljke 55/75/85/90/150/200/225 Ks (rif. orig. 41.810-87D00).

Cink anode SUZUKI

43.272.40 Cink anoda u obliku ploìice za 8/9,9/15 Ks 2-taktni + 9,9/15 4-taktni (rif. orig. 53321-93900).

43.272.20 Ploìica za 4/6 Ks (rif. orig. 55.320-98.600).

43.640.04 Ploìa za 60/250 Ks 2/4-taktne (rif. orig. 55321-94900).

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode SUZUKI

Cink anode SUZUKI

43.903.32 Ploìica za 4-taktni 60/140 Ks (rif. orig. 55321-90J01) za Suzuki. Cinkovi

(rif. orig. 55125-87E01). Ø 75 mm

Cink anode SUZUKI

Cinkovi

Cinkovi

43.272.85 Peraja za 60/140 Ks 2/4-taktne

43.903.30 Ploìica bez umetka (rif. orig. 55320-98400). Cinkovi

Cink anode SUZUKI

Cink anode SUZUKI

43.903.35 Ploìica 48x18 mm sa umetkom sa navojem 6 MA. HP 9.9/15 4 takta, rif.original 41811-98500.

43.274.00 Ploìica za sve modele (rif. orig. 55300-95500). Cinkovi

Cinkovi

Cink anode SUZUKI

϶ Cink anode za motore BMW Z-pogon

43.131.00 Cink anoda od mm 13x52. Cinkovi

600

Cink anode za motore BMW Z-pogon

43.132.00 Peraja model 1988. Cinkovi

Cink anode za motore BMW Z-pogon

www.OSCULATI.com

43.133.00 Cink anoda od mm 13x50. Cinkovi

Cink anode za motore BMW Z-pogon


Cink anode VOLVO

43

϶ Cink anode VOLVO

(rif. orig. 800476).

(rif. orig. 832934).

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode VOLVO

Cinkovi

Cink anode VOLVO

Kat.broj

43.540.01 Cink anoda izmjenjivaì topline od mm 16x30 (rif. orig. 823661).

43.540.00 Kolektor od mm 12x42+10 mm

43.500.00 Cink anoda za TRIM za noge 270

Materijal

43.540.10 43.540.11

cink+mesing cink+mesing

L 67 mm x Ø 1/2’’ BSPT L 85 mm x Ø 1/2’’ BSPT

( 43.540.11

( 43.540.10

muško/žensko, navoj od 7/16’’, mjere mm 16x42 (rif. orig. 838929).

Cinkovi

Cink

Aluminij

43.554.11

Magnezij

43.554.09

43.554.12 Cin anoda Volvo zaštita od špricanja Duo Prop (rif. orig. 3857857). Cinkovi

Cink anode VOLVO

43.554.10

Cink anoda Volvo serije DP Cinkovi

Cink

Aluminij

43.554.13 43.554.14

Magnezij

43.554.33 43.554.44

rif. orig. 3863206/3588746 -

43.554.34 43.554.54

Noga Duo Prop (takoñer i noga Cobra OMC) Cinkovi

Cink

Cink anode VOLVO

43.541.30

Aluminij

Magnezij

43.541.31

43 - Cink anode, manžetne motora

Noga Duo Prop (takoñer i noga Cobra OMC) (rif. orig. 3855411-2).

43.271.40 Cink anoda sa navojem za motore Volvo,

Rif. orig. 3854130 / 3855610

43.541.32

Cink anoda sa ìepom od mesinga. Cinkovi

Kat.br.

Ø mm 25x30

43.547.00

Cink anode VOLVO

Za diesel

Cink anoda univerzalna za noge tipa 250/270/280 od mm 187 (rif. orig. 832598-7). Cinkovi

Cink

Cink anode VOLVO

Aluminij

43.550.00

43.550.01

Noga DPX (rif. orig. 873395-8). Cinkovi

Cink

Magnezij

43.549.05

43.550.02

43.549.15

Aluminij

Cink anoda za Volvo Penta Duo Prop (rif. orig. 875821-1) Cinkovi

Cink

43.531.00 43.531.01

Aluminij

43.531.10

Magnezij

43.531.11

Rif. Orig.

875821 852182

A mm B mm C mm D mm E mm

110 110

36 30

145 145

91 91

85 85

Sailing with you, since 1958

601


43

Cink anode VOLVO

Par cink anoda za sklopive propelere (110S/120S/1205B/S120C) (rif. orig. 852018-1). Cinkovi

Cink anode VOLVO

Cink

Cink anoda za nogu DPX (rif. orig. 872675/872793).

Aluminij

43.555.00

Cinkovi

Cink

43.555.10

43.553.01 Cink anoda trapezoidalna Volvo

Aluminij

43.553.00

(rif. orig. 872175/876638-8).

43.553.10

Cinkovi

Cink anode VOLVO

Cink anoda za propeler noge Sail Drive, serija od 3 komada, (rif. orig. 3858399) Cinkovi

Kat.br.

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink anode VOLVO

Opis Za propelere sa 3 lista Za propelere sa 4 lista

43.535.00 43.535.01

A mm

B mm

C mm

D mm

Rif. Orig.

15 15

25 32

84 97

62 82

3858399 3584442

Volvo cink anoda DPR - DPH (rif. orig. 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750). Cinkovi

Cink

Aluminij

43.554.15

43.226.46 Prsten za nogu Volvo Sail Drive sa propelerom Max-PROP, Ø unutrašnji mm 46.

Magnezij

43.554.28

43.554.19

Ploìica 36x22

Ploìica cink sa otvorom za prolaz mm 104x28

43.554.16 ORIG 3852970

43.554.18

Cinkovi

Cink anoda iz dva dijela za sail drive, vrat diam. 107 mm

Ploìica 52x26 mm

ORIG 358407 Cinkovi

Cink

Aluminij

43.532.00

43.554.17

43.532.10

Cinkovi

Cink anode VOLVO

Cink anoda Cinkovi

Kat.br.

43.510.00 43.520.00 43.525.00

43.513.00

43.514.00

(

(

Cinkovi

B mm

C mm

D mm

98 107 113

52 58 58

70 80 80

11 11 9

Cink anode VOLVO

Opis Cink anoda za propeler Ø 22/25/30 (rif. orig. 833913-7) Cink anoda za propeler Ø 40/45 (rif. orig. 828140-4)

43.513.00 43.514.00

43.551.00

A Ø mm

Cink

Cink anode VOLVO

Aluminij

Magnezij

Opis

43.551.00

43.551.10

43.551.11

Cink anoda baza noge Duo Prop (rif. orig. 852835-8)

43.551.01

43.551.12

-

Cink anoda baza noge Duo Prop (rif. orig. 872139-1)

(

43.551.01

(

Tip 100 (rif. orig. 875810-4) Tip 200 (rif. orig. 875809-6) Tip 270 (rif. orig. 875805)

Kat.br.

Cinkovi

Cink anode VOLVO

Za nogu

602

www.OSCULATI.com


Cink anode VOLVO Cink za nogu 280 Cinkovi

Cink

Aluminij

43.528.00

Magnezij

43.528.10

( 43.528.00

Kat.br. originala

43.528.11

43

875815

Cink anoda SAIL DRIVE Cinkovi

Cink

Aluminij

43.529.00 43.530.00

43.529.10 43.530.10

mm Ø 95 x H 28 Ø 105 x H 45

(

Kat.br. originala

876286 875812

Tip SAIL DRIVE 120 SAIL DRIVE 110

43.530.00

43 - Cink anode, manžetne motora

(

43.529.00

Cinkovi za nogu SY/DPS Cinkovi

Cink

Cink anode VOLVO

Aluminij

43.554.01 43.554.02

43.554.20 43.554.22

Magnezij

Kat.br. originala 3888814 / 3883728 3888817 / 3841427

43.554.21 43.554.23

(

(

43.554.02

.02 554 43.

( (

.01 554 43.

43.554.01

Kit cink anoda IPS Cinkovi

Kat.broj

43.509.00

Sastav

A+B

( A - Rif. Orig. 3593881

( B - Rif. Orig. 40005875

43.516.00 Cink Bow Truster Cinkovi

43.516.01 Matica Bow Truster Cinkovi

43.516.01 Cink anoda za spojnu polugu DPH/DPR, ref.original 3807400, otvor Ø 230 mm.

Cinkovi

Kit anoda cink za nogu XDP/B 43.557.00 Rif. orig. 3861636 + 38.61634 Cinkovi

Sailing with you, since 1958

603


43

Cink anode MAX-PROP

Materijal

Kit 2 kom - VOLVO 280 (875815+832598)

Kit 2 kom - VOLVO 280 DUO PROP (875821+832598)

Cink Aluminij Magnezij

43.340.00 43.340.01 43.340.02

43.341.00 43.341.01 43.341.02

(

43.347.xx

(

43.340.xx

(

Cinkovi

Kit 2 kom - VOLVO Kit 4 kom - VOLVO Kit 4 kom - VOLVO SX 290 290 DUO PROP (3441427+3883728) (875815+852835+87 (875821+852835+87 2793x2) 2793x2)

43.342.00 43.342.01 43.342.02

43.341.xx

(

43.343.00 43.343.01 43.343.02

43.342.xx

(

43.344.00 43.344.01 43.344.02

43.343.xx

(

Kit propeler sa 3 lista D2-55 (3858286x3)

Kit 2 kom -DPH Kit 2 kom - SX-A/DPS (3588745+3863206) (3841427+3883728)

43.347.00 43.347.01 -

43.344.xx

43.345.00 43.345.01 43.345.02

(

43.345.xx

43.346.00 43.346.01 43.346.02

(

43.346.xx

϶ Cink anode MAX-PROP Cinkovi

Cink

43.224.38 43.224.41 43.224.45 43.224.53 43.224.60

( 43.224.60/61/62

( 43.224.38/41/45/53

43 - Cink anode, manžetne motora

Kit cinkova za motore VOLVO, kompatibilni sa originalnim cinkovia Volvo

Magnezij

Opis Konus propelera Ø unut. mm 38, za osovine mm 25/28

43.224.70

Broj otvora

3

Konus propelera Ø unut. mm 44, za osovine mm 28/35

3

Konus propelera Ø unut. mm 46, za osovine mm 35/45

3

Konus propelera Ø unut. mm 52, za osovine mm 45/55

3

Konus propelera Ø unut. mm 39, za osovine mm 25/28

6

43.224.61

43.224.71

Konus propelera Ø unut. mm 44, za osovine mm 28/35

6

43.224.62

43.224.72

Konus propelera Ø unut. mm 47, za osovine mm 35/45

6

43.226.46 Prsten za nogu Volvo Sail Drive sa propelerom Max-PROP, Ø unutrašnji mm 46. Cinkovi

Cink anode MAX-PROP

϶ Cink anode YANMAR

43.542.00 Cink anoda okrugla, Ø mm 20 L43 (rif. originale 27210-200300).

Cinkovi

43.544.01 Podloška od mm 77 diametra.

43.543.00 Cink anoda okrugla, Ø mm 23-34x46, rif.orginal 104211-41300.

Cinkovi

43.544.00 Anoda, diam.69x12 mm. Cinkovi

Cink anode YANMAR

Cink anode YANMAR

43.544.07 Za "elektronske" noge, rif. original

43.544.02 Peraja Cinkovi

196350/09910.

Cink anode YANMAR

Cink anoda za nogu otvoriva.

43.544.03 Cink anoda za Sail-Drive (rif. Orig. 19642002652).

Cinkovi

604

Rif. Orig. 19644002660, motori od SD20 do SD50. Cink

Cinkovi

43.546.01

Aluminij

43.546.02

Magnezij

43.546.03

www.OSCULATI.com

43.544.05 Kit cinkova za unutrašnje motore 6LP/6LY/4LH. Cinkovi


43

Anode cinkovi RENAULT MARINE

϶ Anode cinkovi RENAULT MARINE

Cinkovi

43.600.05 Ploìa - zaobljeni cink od 80x55 mm, razmak 50 mm, težina g 180. Cinkovi

Anode cinkovi RENAULT MARINE

Kat.br.

Anode cinkovi RENAULT MARINE

43.560.00

9ep za hladnjak, navoj 18x1,50, Ø mm 15x35

43.561.00

9ep za hladnjak, navoj 16x1,50, Ø mm 11x40

43.562.00

9ep za hladnjak, navoj 16x1,50, Ø mm 11x33

Opis Cinkovi

Kat.br.

43.100.00 43.100.01 43.100.02

Matica osovine od mm

h

Ø

Navoj C

22/25 28/34 40

35 47 48

27 35 40

16x2 20x2,5 28x2,5

43.020.00 Peraja univerzalna na okrugloj ploìici. (Orig. 2500050).

43.270.50 Peraja za 9,9/15 Ks 4-taktni Selva (rif. orig. 66M-4537100).

Cinkovi

Cink anode SELVA

Orig. 2500010.

43.269.00 Cink anoda 100 4-taktni Cinkovi

43.030.00 Ploìica pravokutna plosnata. Cinkovi

43.025.00 Peraja na pravokutnoj ploìici (15 Ks).

Cink anode SELVA

Cink anode SELVA

43.030.01 Ploìica pravokutna zakrivljena. Orig. 9005660

Cinkovi

Cink anode SELVA

43 - Cink anode, manžetne motora

϶ Cink anode SELVA

Peraja za 25/40/50/60 Ks 4-taktne. Cinkovi

Cink

Aluminij

43.256.00

43.256.01

43.253.00 Peraja za 115 Ks 4-taktni Cinkovi

Cink anode SELVA

43.263.00 Cinka anoda za 9,9/15 Ks 4-taktne. Cinkovi

Cink anode SELVA

Ploìa za Selva 25/100Ks.

43.259.03 Cink anoda za 4 Ks 4-taktni. Cinkovi

Cink anode SELVA

Cink anoda za Selva 6/8/9,9 Ks 4-taktni Cinkovi

Cink

43.260.04

43.264.00 Cinkovi za vanbrodske motore 40/50 Ks 4-taktne.

Aluminij

43.260.24

43.260.07 Yamaha cink anoda cilindar 80/200 Ks Selva (rif. orig. 67F-11325-00). Cinkovi

Cink anode SELVA

Cinkovi

Cink

43.254.10

Cink anoda za 8/30 Ks Selva (rif. orig. 61N-4525101). Cinkovi

Cink

43.267.00

Sailing with you, since 1958

Aluminij

43.254.11

Aluminij

43.267.01

605


43

Cink anode SELVA

43.266.00 Cink anoda za 9,9 Ks Selva (rif. orig. 6G8-4525101).

43.033.00 Cink univerzalni za 40/Ks na više, 2-taktni.

43 - Cink anode, manžetne motora

Orig. 2504015.

43.032.00 Cink anoda za nogu 70/100

43.031.00 Cink za nogu 40/60 Ks. Orig. 2504020. Cinkovi

Ks. Orig. 2504025.

Cinkovi

Cink anode SELVA

Cink anoda za 4-taktni 4/70 KS

Cink anoda za 115 Ks 4-taktni.

Cink

Cink (ex 43.188.52)

Cinkovi

Aluminij

Cinkovi

43.254.00

Cink anode SELVA

43.260.03

43.254.01

Aluminij

43.188.53

43.034.00 Cink za nogu 8-15Hp. Orig. 2504035.

43.260.02 Cink anoda za nogu 25/70 Ks 4-taktni

϶ Cink anode HONDA Peraja diam. 113 mm

Peraja (rif. N. 41107 - ZW1 - 003ZA) Cinkovi

Cink

43.420.00

Aluminij

43.420.10

Magnezij

Cink

43.315.20

Aluminij

Cink

Od 75 do 130 Ks. Ref. orig. 41107ZW1B01

Aluminij

Cink anode HONDA

43.291.00

43.420.11

Cink anoda za 2/5/8/8,9/15 Ks (rif. orig. 41106-ZV4-650). Cinkovi

Peraja Ks 25/35/45/50 (rif. orig. 06412-ZV5-000 / 41107-ZV-5000).

Cinkovi

Cink

43.291.01

43.291.50

Ploìa za 35/45/50 Ks (rif. orig. 06411 - ZV5 - 020). Cinkovi

Cink

43.290.00

43.314.98

Cink

43.290.01

43.424.07

( 43.292.20

(rif. orig. 41106-ZW9-020).

Cink

Aluminij

43.292.20 43.292.22 43.292.21 43.292.31 Cinkovi

Cink

43.424.04

Ploìica

( 43.292.21

43.292.00 Cink za motore Honda 8/20 Ks

Aluminij

Cinkovi

Cink anoda kolektor

Cinkovi

43.291.51

Ploìa za 75/225 Ks (rif. orig. 06411 - ZW1 - 020).

Aluminij

Cink anode HONDA

Aluminij

Cinkovi

KS 40/50/60 70/90/130 Aluminij

Orig. 12155-ZV4-A00 12155-ZV5-A00 Magnezij

43.424.05

43.424.08

43.424.09

43.293.00

43.293.01

-

43.315.21 HP 10/50 (oRIG. 1255-ZWH-A00) Cinkovi

Cink anode HONDA

Opis Cink anoda 75/130 KS (rif. orig. 41109ZW-1-003 (noga AT) Cink anoda 75/225 KS (rif. orig. 41109ZW-1-B000) mm 36x72

A mm

B mm

C mm

29

22

77

36

17

71

Kit cinkova za vanbrodske motore BF Cinkovi

Cink

43.291.60 43.291.61

606

Materijal

cink aluminij

www.OSCULATI.com

Sadržaj 43.291.50 + 43.424.07 + 43.293.00 (2) 43.291.51 + 43.424.04 + 43.293.01 (2)


Cink anode TOHATSU

43

϶ Cink anode TOHATSU ( 43.640.10/11

Cinkovi pojedinaìni TOHATSU Cink

Aluminij

43.640.10 43.640.15 43.640.20

Rif.original

43.640.11 43.640.16 43.640.21

3V1602170 5338602182A0 3H660218000

Cink anode TOHATSU

Cinkovi

43.640.04 Ploìa, 40/60/140 Ks, diam.190x40

(rif. orig. 3B7-60217-0).

Cinkovi

Cink anode TOHATSU

43.640.05 Cink za 9,9/15/18 Ks

(rif. orig. 3C7- 60218-2).

Cinkovi

Cink anode TOHATSU

43.640.06 Podloška diam.44 mm - 40/140 HP.

(rif. orig. 3B7-60218-1).

Cink anode TOHATSU

( 43.640.15/16

43.640.03 Peraja 60/70/140 Ks, Ø mm 77

43.640.02 Peraja za 25/30 Ks i 40/50 Ks Mega, Ø mm 59,5 (rif. orig. 3C8-60217-1).

(rif. orig. 348-60217-0).

Cinkovi

( 43.640.20/21

Ref orig. 3M2-60218-1

Cink anode TOHATSU

Cinkovi

Cink anode TOHATSU

϶ Cink anode BUKH Collare za nogu 43.760.01 Rif. Orig. BOOE5829 Cinkovi

Cink anode BUKH

43 - Cink anode, manžetne motora

43.640.01 Peraja za 35/40 Ks, Ø mm 50 Cinkovi

8/20 KS - 4 taktni 7/140 KS 4/6 KS - 2/4 taktni

϶ Cink anode ARNESON Cinkovi - anode za transmisiju Kat.br.

mm 157x32x18 192x47x30 157x101x22 Ø 175 x 40 - otvor 95 mm

Cinkovi

Razmak izmeñu otvora 88 125 75 -

Cink anode ARNESON

0,650 1,750 2,130 8,550

(

43.6 50.0 1

(

43.6 50.0 3

(

43.650.07

43.650.01 43.650.03 43.650.05 43.650.07

(

43.650.07

(

43.650.01-03

(

43.650.05

(

43.650.05

Cink anode za priìvršêivanje vijcima Cinkovi

Kat.br.

43.920.07

mm 300x150

Cink anode ARNESON

8,55

Razmak izmeñu otvora mm

125

Sailing with you, since 1958

607


43

Cink anode LOMBARDINI

϶ Cink anode LOMBARDINI Cink anoda za nogu Cinkovi

Kat.br.

(

43.750.01 43.750.03

43.750.01

(

Cink anode LOMBARDINI

Razmak izmeñu otvora

Ø vanjski mm

Visina mm

Širina mm

Ø unutarnji mm

58 58

88 114

33 33

120 150

43 43

(

43.750.03

43.750.01

(

43.750.03

϶ Cinkovi - cink anode

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink - ploìa

43.610.00 Cink anoda univerzalna za motore

Chrysler, Evinrude, Johnson i svaki vanbrodski motor, za fiksiranje na antikavitacijsku ploìu.

Cinkovi

Cinkovi - cink anode

43.900.00 Cinka anoda pravokutna od 160x70x15 Cinkovi

Kat.broj

A

43.921.01

Cinkovi - cink anode

5,50

282

43.910.01 Cink anoda za priìvršêivanje vijcima od kg 3, razmak izmeñu otvora mm 200 (Z3).

43.703.00 Cinka anoda od 100x50x8 mm, težina g 300. Cinkovi

Cinkovi

mm, težina g 900.

Cinkovi - cink anode

Cinkovi za izmjenjivaì topline Cink sa navojem za sistem za hlañenje: Kat.br.

Ø x Dužina mm 10x58+12 9x35+11 12x40+10 16x51+13 16x65+13 16x76+13 10x38+10 16x41+9 12,5x38+10 28x55+20 30x64+20 14x20+10 14x40+10 10x17+9 14x26+8 8x30 12x35+12 12x30+11 16x50+10 10x40+18 16x52+22 20x80+29

Cinkovi

43.228.30 43.229.13 43.228.00 43.228.70 43.228.80 43.228.90 43.229.08 43.229.09 43.229.11 43.228.40 43.228.50 43.229.02 43.229.03 43.229.04* 43.229.05 43.229.06* 43.229.01 43.228.10 43.229.10* 43.541.00* 43.548.00* 43.545.00*

( SKICA 1

( SKICA 2

( SKICA

3

( SKICA 4

( SKICA 5 *

Navoj " 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 7/16 7/16 7/16 3/4 3/4 M8 M8 16x1,5 konusni 1/4 plin M5 3/8 7/16 3/8 1/2" 3/4

Motor Caterpillar Caterpillar Caterpillar/Bukh Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar VM VM-FPT-AIFO Nanni/Mercedes FPT-AIFO Isoterm Bukh Yanmar Cummins Caterpillar GM/Caterpillar GM

Skica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 5 5 5

Sa glavom od mesinga

Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Opis cink anoda g 300 cink anoda g 550

43.701.00 43.702.00

Standardne cink anode za kormila Prodaju se u paru, kompletne sa vijkom i maticom. Kat.br.

Cinkovi

43.598.99 43.599.00 43.600.00 43.600.01 43.605.00 43.605.01 43.620.00 43.630.00

Ø mm 50 50 70 70 90 90 130 190

Prodaju se u paru

608

www.OSCULATI.com

Težina para g 90 200 300 450 500 890 1350 6140

Tip lagani teški lagani teški lagani teški teški teški


Cinkovi - cink anode

43

Cink anode pravokutne sa umetkom Od pocinìanog željeza, za priìvršêivanje vijcima ili zavarivanjem. Hidrodinamiìnog presjeka. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Dužina x Širina. x Visina mm

43.907.01 43.907.02 43.907.03 43.907.05 43.907.06 43.907.07

Težina kg

90x35x25 125x46x23 145x62x28 150x70x25 200x100x20 200x100x55

0,25 0,5 1,04 2,06 2,9 5,2

Cinka anode za zavarivanje Mogu se i probušiti i zavidati. Cinkovi

Kat.br.

Cinkovi - cink anode

Verzija

A 203 260 300 430 250

ZP - 0 ZP - 1 ZP - 3 ZP - 2 ZF - 2

B 120 178 231 280 120

C 40 60 76 98 80

D 25 30 30 48 45

0,5 1,2 2 5 2

43 - Cink anode, manžetne motora

43.904.00 43.905.00 43.910.00 43.911.00 43.905.01

Anode magnezij za zavarivanje Cinkovi

Kat.broj

43.908.02 43.908.05 43.908.06

Dužina mm

Širina mm

Debljina mm

Umetak mm

300 320 400

80 147 152

40 40 33

400x30 400x30 550x40

1,5 2,5 4

Anode magnezij serije Aliscafi Cinkovi

Kat.broj

mm 900x50x12

43.908.10

0,85

Cink anoda teški tip za priìvrstiti vijcima Cinkovi

Kat.br.

Ø mm

43.914.97 43.914.98 43.914.99 43.915.00 43.915.01 43.915.02 43.915.03 43.915.04

50 70 90 110 120 125 140 225

100 225 445 690 1000 1080 1570 5400

Cink andoa za nevidljivo fiksiranje Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

43.918.28 43.918.45

Ø baze mm

Visina mm

120 135

35 52

2,8 4,5

Cink anode za priìvršêivanje vijcima Cinkovi

Cink

43.912.01 43.912.03

mm

Cinkovi - cink anode

200x62 325x65

1,20 2,32

( (

1 12.0 43.9

43.912.0 3

Verzija tipa VETUS Cinkovi

Kat.br.

43.902.03

mm 445x80x45

Cinkovi - cink anode

Razmak mm

200

8,50

43.901.00 Cinka anoda tip Vetus okrugla za priìvrstiti pomoêu samo jednog vijka, Ø mm 80x45h. Cinkovi

Sailing with you, since 1958

609


43

Cinkovi - cink anode Cink anoda - podloška Cinkovi

Kat.br.

Cinkovi - cink anode

Verzija kg. 0,520, Ø mm 57, Castoldi kg. 1,500, Ø mm 83, Castoldi sa maticom M10 od mm 30, Ø mm 22, Castoldi

43.201.00 43.202.00 43.203.00

Cink za krmu Kat.broj

( 43.210.05

43.210.01 43.210.02 43.210.03 43.210.05

Ø baze mm

Visina mm

1,85

100

40

2,69

125

38

3,05

140

35

2

120

25

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink anoda tip Vetus ovalni za priìvrstiti sa dva vijka Cinkovi

Kat.br.

43.901.99 43.902.00 43.902.01 43.902.02

A

Razmak otvora L mm

100 150 250 350

48 80 140 200

0,335 0,900 2,400 4,400

Cink anode za priìvršêivanje vijcima Sa gumenom ploìicom. Kat.br.

mm 150x70x20 148x70x26 200x100x20 200x100x30 300x148x21

Cinkovi

43.920.01 43.920.02 43.920.03 43.920.04 43.920.06

Razmak otvora mm 74 74 110 110 160

Cinkovi - cink anode

1,2 1,3 2,5 3,8 6,2

Cink anoda za osovinski vod Radice Cinkovi

Kat.br.

43.225.00 43.230.00

Ø mm

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

43.235.00 43.240.00

25 30

Ø mm

35 40

Kat.br.

Ø mm

43.245.00 43.250.00

45 50

Matice za osovine propelera sa standardnim navojem Kompletne sa promijenjljivom cink anodom. Cink

Cinkovi

43.122.20 43.122.25 43.122.30 43.122.35 43.122.40 43.122.45 43.122.50

Osovina Ø mm 20 25 30 35 40 45 50

Navoj mm 16x1,5 18x1,5 20x1,5 24x2 26x2 30x2 36x3

Rezervni cink

Cinkovi - cink anode

43.123.20 43.123.25 43.123.30 43.123.35 43.123.40 43.123.45 43.123.50

Matica novi tip Radice od 1996 Sa unutrašnjim šesterokutom od mesinga sa cink anodom. matica sa anodom

samo anoda

Cinkovi

43.251.01 43.251.02 43.251.03 43.251.04 43.251.05 43.251.06 43.251.07

Cinkovi - cink anode

43.265.01 43.265.02 43.265.03 43.265.04 43.265.05 43.265.06 43.265.07

Za osovine mm 20/22/25 30 35 40 45 50 60

Navoj mm 16x1,5 20x1,5 24x2 24x2 33x2 36x3 45x3

Matice za osovinske vodove od mesinga, sa standardnim navojem sa promjenjljivom cink anodom Cinkovi

Kat.br.

43.121.20 43.121.25 43.121.30 43.121.35 43.121.40 43.121.45

610

Cinkovi - cink anode

Osovina Ø mm

Navoj mm

Rezervna anoda

20 25 30 35 40 45

16x1,5 18x1,5 20x1,5 24x2 26x2 30x2

43.120.00 43.120.00 43.120.00 43.150.00 43.150.00 43.150.00

www.OSCULATI.com


Cinkovi - cink anode

43

43.005.00 Cink anoda za sidrenje težine 2 kg Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Matice za osovine propelera Kompletne sa vijcima i maticama od inoxa. Cink

Cinkovi

43.800.19 43.800.22 43.800.25 43.800.26 43.800.28 43.800.30 43.800.32 43.800.35 43.800.38 43.800.40 43.800.44

19 22 25 25,4 28,6 30 31,8 35 38 40 44

Otvor mm

Cink

43.800.45 43.800.50 43.800.51 43.800.55 43.800.60 43.800.63 43.800.65 43.800.70 43.800.75 43.800.80

1" 1" 1/8 1" 3/4

45 50 51 55 60 63 65 70 75 80

Otvor mm

. . 2" 2" 1/2 -

43 - Cink anode, manžetne motora

Niske matice za osovine propelera Za jedrilice gdje je prostor vrlo skuìen, kompletne sa vijcima i maticama od inoxa. Cink

Cinkovi

43.801.20 43.801.22 43.801.25 43.801.26 43.801.30 43.801.32 43.801.35 43.801.38 43.801.40 43.801.45 43.801.50 43.801.55 43.801.60 43.801.65 43.801.70

19 22 25 25,4 30 31,8 35 38 40 45 50 55 60 65 70

Otvor mm

Debljina mm 14 14 14 15 20 20 30 30 30 30 30 30

1" 1" 1/4 1" 1/2

Rezervni cinkovi - anode za pramìane / krmene propelere VETUS Cinkovi

Kat.br.

Cinkovi - cink anode

43.070.02 43.070.04 43.070.06 43.070.08 43.070.10 43.070.12

(

Tip propelera

Ref Vetus

BOW 25 BOW 35/55 BOW 75/80/95 BOW 130/160 BOW 220 BOW 23A/50/80 + krmeni propeleri

0148 0149 0150 0151 0152 0153

43.070.02

(

43.070.04

(

43.070.06

(

43.070.08

(

43.070.10

(

43.070.12

Cink anode rezervne za pramìane propelere / krmene propelere SIDE-POWER (SLEIPNER) Cinkovi

Kat.broj

43.070.20 43.070.22 43.070.24

Rif.Original

Tip propelera/motori

31180A 71190A 201180A

SP-SE 30/40 SP55S/75T/95T, SE60/185S, SE80/185T/SE100 SP125T/285STC/SE120-150/SP220-300HYD/SH160

(

(

43.070.20

43.070.24

(

43.070.22

Ploìica 36x22 43.554.18 Cinkovi

Sailing with you, since 1958

611


Profilni bokoštitnici ϶ Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a ϶ Profilni bokoštitnici od PVC-a i anodiziranog aluminija ϶ Profili, umetci i profili-vodilice ϶ Profili za pontone

PM

϶ Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a Zaobljeni, polukruzni profil od sjajnog inoxa AISI 316 Veê sa otvorima pripremljen za montažu.

AISI 316 Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44 - Profilni bokoštitnici

44.480.11 44.480.12 44.480.13 44.480.14 44.480.06 44.480.15 44.480.05 44.480.04

A mm 15

B mm 5

18 21 25 25 30 38 40

5,3 5,5 7 10 9 15 8

/m

500 600 700 980 1463 1300 3330 1720

Šipke m 3

Baza OPTIONAL 44.480.16

Terminal OPTIONAL

Razmak izmeñu otvora mm 185

3 3 3 4 3 4 3

44.480.17 44.480.18 44.480.19 44.480.19 44.480.21 44.480.22

44.484.18 44.484.20 44.484.28

185 185 185 120 185 120 185

Minimalna narudžba 12 metara po veliìini

Polukružni profil od sjajnog inoxa AISI 316 Veê sa otvorima pripremljen za montažu.

AISI 316 Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.479.10 44.479.15 44.479.20

Širina mm

Visina mm

10 14 20

3,5 4 4

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Šipke m

3 3 3

/m 0,25 0,41 0,78

Razmak izmeñu otvora cm

20 20 20

Minimalna narudžba 12 metara po metru.

Profilni bokoštitinik od sjajnog inoxa Veê sa otvorima pripremljen za montažu. Prodaje se u komadima od 3 metra.

AISI 316 Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.480.20 44.480.30 44.480.38

A mm

B mm

S mm

Šipke m

Baza OPTIONAL

Terminal OPTIONAL

Razmak izmeñu otvora cm

20 28 35

4,6 7 9

1,5 1,5 1,5

3 3 3

44.480.33-35 44.480.36 44.480.37

44.484.20 44.484.28

20 20 20

Minimalna narudžba 12 metara po veliìini.

Jaka baza za profilne bokoštitnike Od bijele plastike. Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.480.33

A mm

B mm

36

15

Za profil 44.480.20

Kolut m

24

Završnici za bokoštitnike na "C" i "mandorla" AISI 316

Spajaju se sa navedenim profilima na naìin da ostaju kompletno u ravnini. Sjajni inox 316.

Završnici za profilne bokoštitnike

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Kat.br.

44.484.18 44.484.20 44.484.28

612

Za profile

Inox

44.480.12 44.480.20; 44.480.13 44.480.30; 44.480.14

www.OSCULATI.com

PVC 44.480.17 44.480.35; 44.480.18 44.480.36; 44.480.19


Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

44

Baza za profile od inoxa Od bijele plastike polu-tvrda, u kolutima od 24 metra. Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.480.16 44.480.17 44.480.18 44.480.19 44.480.21 44.480.22 44.480.35 44.480.36 44.480.37

( 44.480.18

Visina mm

Presjek inox profila

35

15x5

40

18x5

45

21x5,5

50

25x7

55

30x9

70

40x8

45

20x5

46

28x7

50

35x9

( 44.480.19

Za profil OPTIONAL

Kolut m

44.480.11 44.480.12 44.480.13 44.480.14 44.480.15 44.480.04 44.480.20 44.480.30 44.480.38

( 44.480.21

24 24 24 24 24 24 24 24 24

( 44.480.22

( 44.480.16

( 44.480.35

( 44.480.17

( 44.480.36

( 44.480.37

44 - Profilni bokoštitnici

϶ Profilni bokoštitnici od PVC-a i anodiziranog aluminija Profili od anodiziranog aluminija Sa umecima od fleksibilnog PVC-a u raznim bojama i terminalima koji se moraju posebno naruìiti. Prodaju se u komadima od 6 ili 3 metra.

Minimalna narudžba 24 metra po dimeniziji. Profilni bokoštitnici

Samo profil

H mm

A mm

Umetak od PVC-a u kolutima od 24 m Kat. broj

Za terminale

Boja

Boja

Kat. broj

9+5

44.485.11 44.485.14** 44.485.12 44.485.15** 44.485.13 44.485.16**

crna crna bijela bijela siva siva

44.479.03 44.579.03 44.485.01 44.484.01

plast. crni plast. bijeli kromirani mesing S.S.

44.485.10*

38

44.485.26*

25

7+5

44.485.27

crna

44.479.04

44.485.65*

63

15+6

44.485.66

crna

44.485.64

44.486.10*

56

14+5

44.486.11 44.486.12 44.486.13

crna bijela siva

44.486.01 44.586.01 44.484.02

plast. crni plast. bijeli S.S.

44.487.10

56

14

44.486.11 44.486.12 44.486.13

crna bijela siva

44.486.01 44.586.01 44.484.02

plast. crni plast. bijeli S.S.

44.494.10*

75

15+5

44.494.11 44.494.12

crna bijela

44.494.01 44.594.01

plast. crni plast. bijeli

100

16+5

44.495.11

crna

44.495.01

plast. crni

44.495.10* *

Sa zubom za pokrivanje;

**

Uveêani umetak.

( 44.485.01 ( 44.485.26

(

44 44. .4 48 85 5. .2 26 7 +

( 44.485.64

( 44.479.04

( 44

.48 6-5 86. 01

( 44.

494

Sailing with you, since 1958

plast. crni laka anodizirana legura

.03 79 4.5 4 (

(4

4. 48 5. 10

+

44 .4 85 .1 1

.01

613


44

Profilni bokoštitnici od PVC-a i anodiziranog aluminija Profilni bokoštitinik od tvrdog plastiìnog materijala - duralena sa umetcima od fleksibilnog PVC-a Nelomljiv, odliìno prijanja uz brod, ne mijenja se tijekom vremena i vrlo je ekonomiìan. Baza u komadima bijela od 4 metra, profil od PVC-a u kolutima od 20 metara. Napomena: baza i profil su odvojeni i treba ih složiti kako bi se formirao kompletan bokoštitnik.

Baza minimalna narudžba 20 metara po modelu. Profilni bokoštitnici

Verzija

A B C D

bijele

Samo baza boje

44.030.05 44.038.05 44.040.05 44.055.05

bijele

44.038.07 -

44.030.40 44.038.40 44.040.40 44.055.40

44.030.01

(

sive

crne

K profila mm

44.030.50 44.040.50 44.055.50

44.030.60 44.040.60 44.055.60

30 38 40 55

44.040.01

(

44 - Profilni bokoštitnici

(

Samo umetak od PVC-a boje

sive

Visina H ukupna sa PVC-om mm

Širina zuba mm

30 38 40 55

Bijeli terminal Zaštita spoja model bijela

44.030.01 44.040.01 44.040.01 44.055.01

5 6 5 5

44.042.21 44.042.26 44.042.27 44.042.22

44.055.01

(

A

(

B

(

C

(D

Bokoštitnici za montiranje na plovila sa izbaìenim spojem Od PVC-a. Fiksirna se samo na krajevima, u kolutima od 24 metra. Bokoštitnici

bijela

44.478.00 44.478.01 44.478.02

Boja

crna

44.482.00 44.482.01 44.482.02

A mm

B mm

18 30 37

26 38 45

crna

Terminal OPTIONAL

44.482.03 44.488.01 44.482.04

bijela

44.588.01 -

Profilni bokoštitnici sa “L” bazom Profil od fleksibilnog PVC-a sa bazom od polutvrdog PVC-a. Vrlo dobro prijanja uz plovilo. Za plovila sa izbaìenim spojem, koluti od 24 metra. Minimalna narudžba 24 metra po modelu. Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.488.00 44.588.00 44.488.45

( 44.343.50

Boja

crna bijela crna

Izboìenost mm

Visina mm

Baza mm

33

30

18x18

33

30

18x18

36

38

22x22

Terminali OPTIONAL

44.488.01 44.588.01 44.488.46

Kutni terminali 90° OPTIONAL

44.343.50 -

( 44.488.45

44.588.00

( 44.488.00/

Profilni bokoštitnik za plovila sa spojem tipa "scatolato" Od crnog PVC-a sa umetkom od polutvrdog PVC-a i bijelim štitnikom za vijke. Umetak se montira pritiskom. Sa štitnikom. Profilni bokoštitnici

Kat.br.

( 44.483.02-44.483.0044.483.01-44.483.03

44.483.00 44.483.01

A mm

B mm

44 55

18 21

Terminal

44.483.02 44.483.03

Kolut m

24 24

Terminali za bokoštitnike od sjajnog inoxa AISI 316 Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.484.01 44.484.02

614

www.OSCULATI.com

Za profil

Profilni bokoštitnici od PVC-a i anodiziranog aluminija

44.485.10; 44.042.xx 44.486.10; 44.487.10

mm 40 (L) x 22 (H) 56,5 (L) x 30 (H)


Profilni bokoštitnici od PVC-a i anodiziranog aluminija

44

Profilni bokoštitnik RADIAL od PVC-a PATENT

Nevidljiva tvrda baza koja se pomoêu vijaka montira na plovilo, u komadima od 2 metra. Vanjski profil polutvrdi za jednostavno montiranje pritiskom (nije potrebno zavarivanje), u kolutima od 24 metra. Napomena: baza i profil se ispruìuju odvojeno i moraju se sastaviti kako bi se formirao kompletan bokoštitnik.

Bokoštitnici

Samo baza (kanalina)

bijela

44.032.05 44.042.05 44.052.05 44.065.05

Samo PVC boja

Minimalni radijus zaobljenosti mm

siva

crna

44.032.02 44.042.02 44.052.02 44.065.02

44.032.03 44.042.03 44.052.03 44.065.03

44.032.04 44.042.04 44.052.04 44.065.04

50

80

44.030.01 44.588.01 44.055.01 44.055.01

44.080.05

44.080.02

44.080.03

44.080.04

100

-

44.081.05

44.081.02

44.081.03

44.081.04

160

-

60 70

bijeli

Završnici

Poklopac za spoj inox

inox

44.484.01 44.484.02 44.484.02 44.084.10 (DX) / 44.084.11 (SX) -

44.042.15 44.042.16 44.042.17 44.042.18 -

minimalna narudžba 24 m

( radial80 + 44.042.18 + 44.084.11/44.054.10

( 44.054.10 DX

44 - Profilni bokoštitnici

( 44.042.15/16/17/18

( 44.484.01/02

( 44.084.11 SX

϶ Profili, umetci i profili-vodilice Profil za brtvljenje prozora Izrañen od specijalnog crnog PVC-a sa zaštitom od soli, za brtvljenje prozora. Profili za prozore

Kat.br.

mm 26x20

44.481.00

Kolut m

24

Profili za obrubljivanje stakloplastike, drva, metala Od PVC-a 55 shore. Profili rubni

bijeli

44.492.01

crni

44.492.00

A mm

B mm

C mm

Za debljine mm

Kolut m

17

10

3,5

3/4

24

Profil za obrubljivanje stakloplastike ili drugih materijala

(4

bijeli

44.491.01 44.491.05

crni

Za debljine

44.491.00 44.491.04

A mm

B mm

Kolut m

1,5 - 4 4-6

14 16,5

10 10,5

50 50

01 1. 49 4.

Od polufleksibilnog armiranog PVC-a . Profili rubni

Profil za obrubljivanje stakloplastike Od fleksibilnog armiranog PVC-a, kompletan sa brtvom od vodonepropusnog neoprena. Idealan za brodske prostore, motorne prostore itd. Kat.br.

44.493.00 44.493.01

Za debljine mm

Kolut m

2-4

50

2-4

25

Boja

Crni Crni

Sailing with you, since 1958

( 44.493.00

Profili rubni

( 44.493.01

615


44

Profili, umetci i profili-vodilice Samoljepivi profili Idealni za brtvljenje gavuna, vratašca, spremnika, brodskih prostora, itd. Dvostruko samoljepivi 3M visoke kvalitete. Profili rubni

Kat.br.

Boja

44.490.01 44.490.11

Crna Bijela

Materijal

Kolut m

EPDM

25

silikon

25

Samoljepivi profili od ekspandirane gume EPDM Idealni za brtvljenje gavuna, vratašca, spremnika, brodskih prostora, itd. Dvostruko samoljepivi 3M visoke kvalitete. Profili rubni

Kat.br.

44.490.02

A baza mm

B Visina mm

17,5

16,9

Boja crna

Kolut m

25

Profil od PVC-a za bokoštitnike Otporan na slanu vodu. Profili rubni

crna

bijela

44 - Profilni bokoštitnici

44.472.02

Kolut m

44.472.01

24

Armirani polutvrdi crni profil-vodilica, jednostruki 44.489.00 Za klizna stakla, u kolutima od 10 metara, za stakla debljine mm 4/6. Vodilice za klizne prozore

Profili, umetci i profili-vodilice

Profili-vodilice za klizna stakla vodonepropusni STAND-PRO Profil od inoxa AISI 316, klizeêe dno od polietilena visoke gustoêe, unutrašnji jastuìiê od neoprena, apsorbira vibracije, fiksiranje pomoêu vijaka kroz profil. Sintetiìke ìetkice protiv klizanja i vibracija su od materijala otpornog na UV-zrake. Vodilice za klizne prozore

Kat.br.

44.751.19 44.751.20

Profili, umetci i profili-vodilice

Za stakla debljine mm

Dužina šipke m

Kanal

Širina mm

Visina mm

5/6,5 5/6,5

2,44 2,44

jednostruki dupli

15 25

16 11,5

Profil-vodilica Za brtvljenje kliznih stakla sa boìnim zatvaranjem izmeñu dva stakla, od inoxa AISI 316. Profili rubni

Kat.br.

Visina mm

44.751.18

17

Profili, umetci i profili-vodilice

Širina mm

Dužina šipke m

14

2,44

Kukica od inoxa 44.473.00 Za fiksiranje bokoštitnika, sa zglobom, univerzalna. Kuke za šajbe

.01 10 4.0

(4

( ( 44.010.03

2 .0 10 .0 4 4

Profili, umetci i profili-vodilice

Profil - vodilica za fiksiranje tendi, cerada i jastuka pomoêu profila sa umetkom Pomoêu specijalong umetka fiksiraju se tende, cerade i jastuci. Zavjese

Kat.br.

44.010.01 44.010.02 44.010.03

Opis Profil od bijelog polutvrdog PVC-a za tende i cerade Profil od bijelog polutvrdog PVC-a za jastuke Okrugli uložak - tondin od mekanog PVC-a Ø mm 6,5. Ušije se u tkaninu. Pakovanje od 60 metara.

Pakovanje profili od 4 mt profili od 4 mt

koluti od 60 mt

Profilo za obrubljivanje i zaštitu brodskih saonica Od fleksibilnog PVC-a. Profili rubni

Kat.br.

44.756.85

616

Širina mm

Visina mm

Kolut m

73

16

24

www.OSCULATI.com


Profili za pontone

44

϶ Profili za pontone

Profilni bokoštitnik za pontone i velika plovila 44.211.73 Od fleksibilnog PVC-a. Fiksiranje na “L”, komadi od 2,50 metra. Za korištenje sa kutnim bokoštitnicima od PVC-a Polyguard 33.517.01.

Cijena po komadu, bijele boje. Bokoštitnici

Profili za pontone

POLYGUARD Pneumatska zaštita od bijelog PVC-a za fiksne ili plutajuêe pontone. Bokoštitnici | Polyform

Kat.br.

Profili za pontone

Model

PG-1 kutni PG-2 ravni

33.517.01 33.517.02

Dužina mm

A

Presjek mm B C

185 (po strani) 457

72 90

73 74

92 112

D 35 39

Bokoštitnici

Kat.br.

Profili za pontone

44.020.00

Komad m

mm 70 baza x 70 izboìenost

2

44 - Profilni bokoštitnici

Profil za obrubljivanje molova, gatova i stupova za privez Od fleksibilnog crnog PVC-a. Za upotrebu i na radnim plovilima.

Profilni bokoštitnici za pontone, molove i stupiêe za sidrenje Od fleksibilnog sivog PVC-a. Bokoštitnici

Kat.br.

44.021.00

Presjek mm

72x30h

Profili za pontone

Komad od m

2

Sailing with you, since 1958

617


Kormilarski ureñaji ϶ Volani ϶ Komandne - upravljaìke kutije ϶ Kormilarski ureñaji ϶ Oprema za kormilarske ureñaje ϶ Spojne poluge ϶ Produžne poluge za vanbrodske motore ϶ Hidrauliìni kormilarski brodske motore ϶ Hidrauliìni kormilarski ϶ Pribor za hidrauliìne kormilarske ureñaje PM

϶ Volani i kormila (

Volani SPORT

( 45.158.09

45.157.02

Od mekanog poliuretana crne boje sa 3 kraka od lake legure, centralni univerzalni konus (Ultraflex, Morse, Teleflex, Tx itd.). Volani

Kat.br.

Volani i kormila

Boja krakova

45.157.02 45.158.09

Ø rukohvata mm

srebrni crni

340 300

45 - Kormilarski ureñaji

Volan DELFINO Kraci od anodizirane lake legure, rukohvat od mekanog TANEGUM-a otpornog na UV-zrake, univerzalni centralni konus. Volani

bijela

siva

45.158.12

Volani i kormila

crna

45.158.11

Ø vanjski mm 310

45.158.10

( 45.158.12

( 45.158.10

( 45.158.11

Volan MANTA Kraci od anodizirane lake legure, rukohvat od mekanog polimetana. Volani

Kat.br.

45.157.97 45.157.98 45.157.99

Rukohvat

Volani i kormila

Krakovi

Bijeli Crni Sivi

Ø vanjski mm 355

Srebrni Crni Crni

355 355

( 45.157.99

( 45.157.98

( 45.157.97

Volan sa anatomskim rukohvatom

Volan od ìvrste crne plastike

Kat.br.

45.150.00

618

( 45.158.06

( 45.158.05

Sa 3 kraka, Ø rukohvata mm 320. Volani

Sa 3 kraka, sa univerzalnim centralnim konusom, vanjski diametar 355 mm.

Boja

crna

Kat.br.

Volani

45.158.05

www.OSCULATI.com

Boja

crna

Kat.br.

Volani i kormila

45.158.06

Boja

bijela


45

Steering wheels TECHNIC series steering wheels

Central hub fitted with universal cone, anodized light alloy spokes, soft polyurethane crown. Spoke

Soft wheel

Black Silver Silver

Crown Ø mm 350 350 350

45.163.01

Root coated Carbon coated Black

(

(

(

45.163.02

45.163.01 45.163.02 45.163.03

45.163.03

Code

Steering wheels

TECHNIC series steering wheels Fitted with mirror polished stainless steel spokes, hub and soft polyurethane crown. Steering wheels

Steering wheels

Inserts

Black Black Black

Crown Ø mm 350 350 350

Steering wheels

Code

45.158.40 45.158.41

Crown

+

Steering wheels

Black Black + silver

Spokes

Silver Silver

45.163.24

(

45.163.26

SKIPPER steering wheels Made of soft polyurethane with silver colour spokes and chromed. Equipped with universal central hub.

45 - Steering systems

(

Silver Carbon Root coated

45.163.25

45.163.24 45.163.25 45.163.26

Crown

(

Code

(

45.158.40

(

45.158.41

Ø mm

350 350

Mirror polished SS steering wheels Central hub with universal cone, adjustable to allow centering the steering wheel. Diameter: 350mm. Steering wheels

Code

Crown

Colour

Code

Crown

Colour

45.171.35

Leather effect (polyurethane)

black

45.176.35

Polished stainless steel

45.172.35

Leather effect (polyurethane)

grey

45.175.35

Soft carbon effect polyurethane

black

45.173.35

Leather effect (polyurethane)

white

45.152.01*

Polyurethane

black

45.173.36 45.174.35

Leather effect (polyurethane)

cream

45.152.02* 45.152.05*

Polyurethane

grey

*

mahogany

Wood with polyurethane lacquer

Mahogany

stainless steel

mahogany

Without helm position gauge

( 45.172.35

( 45.176.35

( 45.173.35

( 45.152.01

( 45.173.36

( 45.174.35

( 45.152.02

( 45.152.05

Sailing with you, since 1958

( 45.175.35

( 45.171.35

619


45

Steering wheels PEGASO steering wheels Soft polyurethane crown, mirror-polished stainless steel spokes and central hub. Universal cable. Steering wheels

Code

(

45.158.30

(

Spokes

Ø mm

45.158.45

Crown

Black

SS

300

45.158.46

White

SS

300

BALTIC steering wheels

45.158.31

Made of soft polyurethane, glazed + chromed light alloy spokes. Fitted with universal central hub. Wheels

Code

Steering wheels

Crown

45.158.30 45.158.31

Spokes chrome + silver light alloy chrome + silver light alloy

Black White

Ø mm

320 320

45 - Steering systems

"EVO Marine" Steering wheels Made of polyurethane lacquered, all fitted with universal hub. Steering wheels

Silver

45.178.01 45.178.02

Crown

Spokes

Root effect

45.178.42

Silver Silver

Polyurethane grip

Ø mm

Black Grey

355 355

( 45.178.42

( 45.178.01 ( 45.178.02

Steering wheels with stainless steel spokes Universal cone Ultraflex/Morse/Teleflex.

45.130.35 45.132.35 45.133.35 45.131.35 45.129.35

Colour

400

45.133.40 45.131.40 45.129.40

Carbon coated Briar root laquer White soft polyurethane Grey soft polyurethane Black soft polyurethane

45.133.32-35-40

(

(

(

45.130.35

45.129.32-35-40

(

45.133.32 45.131.32 45.129.32

350

Steering wheels

(

45.132.35

320

Ø mm

45.131.32-35-40

Steering wheels

Soft polyurethane steering wheels fitted with stainless steel spokes Universal cone Ultraflex/Morse/Teleflex. Steering wheels

black

Ø mm 350 280

45.128.01 45.127.01

www.OSCULATI.com

Suitable for Tenders

( 45.128.01/45.127.01

( 45.128.04

620

grey

45.128.02 45.127.02

( 45.128.02/45.127.02

cream

45.128.04 -

( 45.128.03/45.127.03

white

45.128.03 45.127.03


45

Steering wheels Polyurethane steering wheels Made of stainless steel, fitted with external soft polyurethane crown, universal cone: Ultraflex, Morse and Teleflex. Steering wheels

Steering wheels

Crown

white

45.149.33 -

Ø mm

black

45.139.33 45.139.40

340 400

(

/40 .33 39 1 . 45

(

3 .3 49 .1 5 4

Stainless steel steering wheels fitted with cubic crown Fitted with handle and universal central cone Ultraflex, Teleflex, Morse etc. Steering wheels

Crown coated root

Crown Ø mm

45.143.33 45.143.37

330 370

45 - Steering systems

Hand grip Fitting on steering wheel crowns to provide a quick rotation, universal size. Steering wheel accessories

Code

45.134.01 45.134.02

Steering wheels

Colour

Code

45.134.03 45.134.04

Black Grey

Colour

White Wood

(4

2 4.0 .13

.01 34 5.1

( 45

.04 34 5.1

(4

3 4.0 .13

( 45

( 45.134.01

Helm Indicator 45.130.01 For application at the centre of the wheel. Universal and self-adhesive. Once applied it can be adjusted for perfect centering.

Mahogany polyurethane steering wheel

Mahogany steering wheel

45.158.07 Fitted with mahogany polyurethane lacquered crown and black spokes. Steering wheels

Steering wheels

lacquered

45.160.00 Fitted with mirror polished stainless steel spokes and hub; universal central hub cone, steering wheel central adjustment; external Ø size 350 mm.

Steering wheels

White soft expanded polyurethane steering wheel

45.170.35 Fitted with central hub made of polyurethane lacquered Iroko and mirror polished stainless steel spokes, external Ø size 350 mm. Steering wheels

Steering wheels

Quick-release steering wheel made of soft polyurethane + stainless steel spokes

Ideal for

280

Tender

45.127.12

Ø mm

Sailing with you, since 1958

(

Black

45.127.11

(

Grey

45.127.12

45.127.11

White

45.127.13

(

Rudders

45.127.13

It can be slipped off the pin of the steering system in few seconds. When the tender is stowed in the onboard garage, the wheel often bumps prevents its roof. This device avoids such a problem.

621


45

Volani i kormila

Volani sa kracima od inoxa Univerzalni konus Ultraflex/ Morse / Teleflex Kat.br.

45 - Kormilarski ureñaji

45.135.01 45.135.02 45.135.03 45.135.04 45.135.05 45.135.45 45.136.02 45.151.04 45.136.05 45.151.05 45.137.01 45.137.02 45.137.03 45.137.05 45.137.06 45.137.07

Rukohvat od Mekanog poliuretana Mekanog poliuretana Mekanog poliuretana Karbona Pravog drva Pravog drva Mekanog poliuretana Mekanog poliuretana Pravog drva Pravog drva sa umecima Mekanog poliuretana Mekanog poliuretana Mekanog poliuretana Cubicato Cubicato Mekanog poliuretana

350 350 350 350 350 400 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

( 45.135.01 - MOD. A

( 45.135.02 - MOD. A

( 45.135.03 - MOD. A

Boja rukohvata

Model

crna siva bijela karbon teak teak siva bež mahagonij mahagonij i crna crna siva bijela karbon ptiìji javor slonovaìa

A A A A A A B B B B C C C C C C

( 45.137.05 - MOD. C

( 45.135.05/45 - MOD. A

( 45.136.01 - MOD. B

( 45.136.02 - MOD. B

( 45.136.03 - MOD. B

( 45.136.05 - MOD. B

( 45.137.01 - MOD. C

( 45.137.02 - MOD. C

( 45.137.03 - MOD. C

( 45.135.04

( 45.137.07 - MOD. C

( 45.137.06 - MOD. C

622

Volani

Ø mm

- MOD. A

www.OSCULATI.com


45

Volani i kormila Volan Magnifico sa ovalnim kracima Cijela metalna konstrukcija od inoxa . Konus univerzalni. Ø 350

45.177.01 45.177.02 45.177.03 45.177.04 45.177.05

Krug Crni poliuretan Sivi poliuretan Bijeli poliuretan Mat tikovina Karbonska vlakna

Kraci

Ø 350

45.177.21 45.177.22 45.177.23 45.177.24 45.177.25

3 3 3 3 3

( 45.177.03

Kraci

( 45.177.04

( 45.177.05

( 45.177.24

( 45.177.25

Volan sa rukohvatom od mahagonija obojanog poliuretanskim bojama

Volan za kormilo sa vanjskim krugom od tika velikog promjera

Od sjajnog inoxa , prekrasne izrade, nagib krakova 16°.

Kraci od inoxa, rukohvat anatomski.

Volani

Kat.br.

45.168.35 45.168.40

Volani i kormila

Ø mm

( 45.177.01

Volani i kormila

Kat.br.

Ø vanjski mm

45.165.02 45.165.03

400 350

( 45.177.02

( 45.177.21

( 45.177.22

Volani za kormilo sa vanjskim krugom od tika i kracima obloženim tikom

Kraci i centralni dio od inoxa, centralni konus “Ultraflex, Morse”. Kormila

Kormila

350 400

( 45.177.21

4 4 4 4 4

45 - Kormilarski ureñaji

( 45.177.23

Krug Crni poliuretan Sivi poliuretan Bijeli poliuretan Imitacija ptiìjeg javora Imitacija karbona

Kat.br.

45.167.40 45.167.50

Volani i kormila

Ø vanjski mm

400 500

Kormila od sjajnog inoxa sa 5 krakova Rukohvat zaobljen radi lakšeg držanja i ljepšeg izgleda. Univerzalni centralni konus (Ultraflex, Morse, Teleflex, Tx, Mancini itd.). Centralni dio od inoxa, vrlo lijepe obrade, sa centralnim ìepom od crne plastike. Kat.br.

Volani

Ø mm 320 380 420

Centralni ìep od tika OPTIONAL

45.176.00 45.176.00 45.176.00

( 45.176.00

45.165.32 45.165.37 45.165.41

(

7 .3 65 .1 5 4

Volani za kormilo od sjajnog inoxa Za jedrilice. Sa centralnim dijelom od punog inoxa, i univerzalnim konusom (Ultraflex, Tx, Teleflex, Mancini itd.). Kormila

Kat.br.

45.164.60 45.164.75

Ø mm

600 700

Volani i kormila

Kat.br.

45.164.90 45.164.10

Ø mm

900 1000

Sailing with you, since 1958

623


45

Volani i kormila Volan sa obruìem od tika Kraci od inoxa, obruì anatomski. Volani

Kat.br.

45.168.01 45.168.02

Ø vanjski mm

Nagib krakova

350 400

15° 15°

Volani za kormilo sa vanjskim krugom od tika Kraci od inoxa. Kormila

Kat.br.

45 - Kormilarski ureñaji

Volani i kormila

Ø vanjski mm

45.167.01 45.167.03 45.167.04 45.167.05

Kat.br.

45.167.06 45.167.07 45.167.08

400 500 600 700

Ø vanjski mm

800 900 1000

Volani kormila klasiìni tip Tip genovese od 6 ili 8 krakova, sa perimetralnim prstenom od mesinga, centralni dio odliven u jednom komadu, obojano sa 8 ruku poliuretanske boje. Krakovi zaljepljeni, vrlo ìvrsti. Sa univerzalnim konusom Ultraflex, Teleflex, Morse, itd. Kormila

Kat.br.

45.160.37 45.160.42 45.160.49 *

Ø mm

370 420 490

Kat.br.

Volani i kormila

45.160.52 45.160.60 45.160.70

Ø mm

Kat.br.

45.160.80 45.160.10*

520 600 700

Ø mm

830 1000

Bez prstena od mesinga

Volani kormila klasiìni sa vanjskim krugom od inoxa Konstrukcija kao volani 45.160.xx. Vanjski krug je montiran bez vijaka specijalnim sistemom. Centralni dio i obruìi su od kromiranog mesinga. Najljepši volani te vrste na tržištu, kompletne sa univerzalnim konusom.

Kormila

Kat.br.

45.161.42 45.161.52

Ø mm

420 520

Kat.br.

Volani i kormila

45.161.62 45.161.72

Ø mm

Kat.br.

45.161.82

620 720

Ø mm

820

Centralni ìep za volane

(

(

45.176.01

45.176.02

Kormila

Kat.br.

Materjal

Volani i kormila

mesing

Za volane 45.160.37; 45.160.42

45.176.02

mesing

45.160.49; 45.160.52; 45.160.60;

45.176.03 45.176.04

inox inox

45.161.42 45.161.52; 45.141.62

45.176.01

Puž Od plastike i metala. Volani, pribor za

( 45.145.01

624

( 45.145.02

Kat.br.

45.145.01

Opis normalan pod 90°

www.OSCULATI.com

Volani i kormila

Kat.br.

45.145.02

Opis nagnut pod 20°


ULTRAFLEX Steering wheels

45

϶ ULTRAFLEX Steering wheels ULTRAFLEX "Corsica" steering wheels Soft PVC crown, light alloy spokes. Steering wheels

Code

45.383.30 45.383.34 45.383.93 45.386.47

Spokes Silver Silver Silver Black

45.601.51

Crown Black White Grey Root effect

Ø mm

350 350 350 350

Central hub

( 45.383.93

( 45.386.47

( 45.383.30

( 45.383.34

Ø mm

PONZA

350

45.601.51

350

ULTRAFLEX Steering wheels

Spokes

Silver Silver

Crown

Inserts

Black Silver

Silver -

Central hub

ULTRAFLEX steering wheels "Nisida/Spargi/Burano”

(

Soft polyurethane crown, light alloy spokes. Steering wheels

Code

45.384.01 45.384.03

45.380.01

Model LINOSA

(

45.380.01 45.386.35

(

Code

45.386.35

Polyurethane lacquered crown, light alloy spokes. Steering wheels

ULTRAFLEX Steering wheels

Model NISIDA

Ø mm

SPARGI

350

350

Spokes

Black Silver

Crown

Inserts

Black Black

-

45.384.01

(

45.384.03

45 - Steering systems

ULTRAFLEX "Ponza/Linosa”steering wheels

Silver

45.601.51 Central hub

Central ULTRAFLEX steering wheels 45.601.51 For ULTRAFLEX steering wheels, fitted with button and shield Ultraflex. Steering wheel accessories

ULTRAFLEX Steering wheels

϶ Control levers

Box B47 45.047.00 Supplied with kit for all types of cables.Without kit it is suitable for Mercury-engines Remote control boxes

Control levers

Single lever control B89 Universal model, designed for side wall mounting either right of left, recommended for outboard and inboard engines fitted with hydraulic inverter. Compact size, can be fitted into any type of boat, equipped with idle lever locking system, sold with universal Kit, uses all types of cables except for C4 and C22. The kit K35 is required if cables C5 and C16 are used. Remote control boxes

Code

45.452.02BI

Color

Ivory

Control levers

Code

45.452.02NE

Colour

Black

Sailing with you, since 1958

625


45

Control levers

Low-profile bulkhead single-lever control Double action: gas + inverter: Modern and simple design without projections very suitable for sailing boats. Front panel with lever made of AISI 316 stainless steel. Equipped with adjustable clutch. Availability of X41 safety switch to avoid engine ignition when the lever is not in idle position. Matching cables: C2/C8/MACH"0". Remote control boxes

Code

45.452.20

( 45.452.20

Type B400

Version Mechanical (both gas and inverter)

Single lever control for recess wall mounting Any cable may be used (exceptC22/C36/MACH 36). With cables C5 and C16/MACH 5 kit 35 is required. Suitable for any type of engine. Remote control boxes

Control levers

45.452.04 45.452.05 45.452.06 45.452.08

Version

Abbreviation

with neutral lock with neutral lock and Trim switch sailboat version with neutral lock and Trim switch, black knob

B183 B184 B85 B310B

45.452.09

with neutral lock and Trim switch, brier knob

B310BR

( 45.452.09

( 45.452.08

45 - Steering systems

Code

Universal single lever box “Ultraflex B65/B77” Chrome or lacquared body, chromed lever. Uses cables C2/C7/C8/C14, with kit K35 you can also

use cables C5/C16. Remote control boxes

Code

45.252.00 45.252.01 45.252.02 45.252.03

Color

Control levers

Trim control

Model

x x

B73 B65 B77 B76

Painted Chromed Painted Chromed

Twin-lever box twin-engine “Ultraflex B66/B79” Chromed or lacquered body, chromed lever; universal model for outboard and inboard engines, use cables C2/C7/C8/C14 with kit K35 (45.252.35), or also cables Mercury. Remote control boxes

Code

45.253.00 45.253.01 45.253.02 45.253.03

626

Color Painted Chromed Painted Chromed

www.OSCULATI.com

Control levers

Trim control

Model

x x

B74 B66 B79 B78


Komandne - upravljaìke kutije

45

Mikroprekidaì X 12 45.012.00 Za ugradnju u sve komande Ultraflex (osim B47/B400/B401), onemoguêava upuêivanje motora ukoliko nije u neutralnom položaju. Komandne kutije

Komandne - upravljaìke kutije

Monokomande od kromirane legure

Kat.br.

Tip Za jedan motor Za dva motora

45.103.00 45.104.00

( 45.104.00

Komandne kutije

( 45.103.00

Za montiranje na komandnu ploìu. Povlaìenjem ruìice prema van iskopìava se u potpunosti kopìa što je korisno u periodu zagrijavanja motora. Sa ugrañenim sigurnosnim prekidaìem, koriste sajle C2/C8/ C0. Sigurnosni prekidaì* OPTIONAL

45.043.00 45.043.00

( 45.104.00

Omoguêava pokretanje motora samo u neutralnom položaju

*

( 45.103.00

(

45.100.01

kod kojeg svaka ruìica kontrolira posebno sajlu gasa ili sajlu kopìe. Koriste se sajle osim C4. Veê spremne za upotrebu sa sajlama C14/MACH14 - C2/C7/C8/MACHZero.

Komandne - upravljaìke kutije

Kat.br.

Dvoruìna komanda 45.100.04* 45.100.06* 45.100.08* 45.100.02 Jednoruìna komanda 45.100.01 *

Djelovanje

Opis

jednostruko jednostruko jednostruko dvostruko

za jedan motor gas + kopìa (B322) za dva motora samo gas (B322T) za dva motora samo kopìa (B322S) za dva motora (B302CR)

dvostruko

za jedan motor (B301CR)

45.100.04

Komandne kutije

(

Za sajle C5/C16/MACH5 zatržiti kit K60 (45.100.11). Za sajle C36/MACH36 zatražiti kit K62 (45.100.12). Za sajle C22 zatražiti kit K61 (45.100.13).

45.100.02/06/08

(

Univerzalne za bilo koji motor, funkcija kontrole gasa i kopìe. Dimenzije ekstremno smanjene. Kromirane. Odblokiravanje kopìe pomoêu prekidaìa, za upotrebu za dva komandna mjesta ili jedno

45 - Kormilarski ureñaji

Monokomande “Low Profile”

Specijalna ponuda

Monokomanda MORSE serije MT Najklasiìnija i najviše korištena kromirana monokomanda. Montiranje na konzolu. Ukljuìuje kako komandu za ubrzavanje, sa moguênošêu ubrzavanja bez povezivanja kopìe, tako i komandu za samu kopìu. Komandne kutije

Kat.br.

45.095.00

Verzija MT 3 Single, za samo 1 motor

Komandne - upravljaìke kutije

Kat.br.

45.096.00

Verzija MT 3 Twin, za 2 motora

Komandna kutija za jedan motor 45.340.02 Od kromiranog mesinga i inoxa AISI 316, mjere mm 140x120x350. Za sajle: C2/ C7/C8/C14.

Komandne kutije

Komandne - upravljaìke kutije

Sailing with you, since 1958

627


45

Komandne - upravljaìke kutije Kutija GEMINI sa dvije ruìke Koriste sajle C2/C7/C8/MACH ZERO/C0 i C22 sa adapterom K22. Zakrivljene ruìke

Ravne ruìke

Komandne kutije

45.350.01-B50 45.350.02-B59DX* 45.350.02-B59SX* *

Instaliranje desno lijevo

45.350.01-B46 45.350.02-B58DX* 45.350.02-B58SX*

Sa sigurnosnim blokiranjem, koje omoguêava pokretanje kopìe samo dok je gas na minimumu i gasa samo kada je kopìa dobro ukljuìena.

( 45.350.02

50.01

45 - Kormilarski ureñaji

( 45.350.01

( 45.3

( 45.350.02

϶ Sajle za kormilarske ureñaje Sajle za komande

Dužina u stopama 05’ 06’ 07’ 08’ 09’ 10’ 11’ 12’ 13’ 14’ 15’ 16’ 17’ 18’ 19’ 20’ 21’ 22’ 23’ 24’ 25’ 26’ 27’ 28’ 29’ 30’ 31’ 32’ 33’ 34’ 35’ 36’ 37’ 38’ 39’ 40’

628

Sajle za komande

Tipo C2 C4 C5 C8 C14 C36

Za motore za sve unutarnje i vanbrodske motore, Suzuki, Mariner, Yamaha, Tohatsu, Selva i Honda Vanbrodski motori Evinrude, Johnson prije 1979.godine za unutarnje i vanbrodske motore Mercury i Mercruiser. za sve unutranje motore (super ojaìani tip visoke otpornosti) Johnson, Evinrude sa tvrdim terminalima, OMC od 1979.godine na dalje. Svi Mercury i Mercruiser sa daljnskom komandom "Generation II" (2004.godište)

C2

45.002.05 45.002.06 45.002.07 45.002.08 45.002.09 45.002.10 45.002.11 45.002.12 45.002.13 45.002.14 45.002.15 45.002.16 45.002.17 45.002.18 45.002.19 45.002.20 45.002.21 45.002.22 45.002.23 45.002.24 -

C4

45.004.06 45.004.15 45.004.16 -

C5

45.005.06 45.005.07 45.005.08 45.005.09 45.005.10 45.005.11 45.005.12 45.005.13 45.005.14 45.005.15 45.005.16 45.005.17 45.005.18 45.005.19 45.005.20 45.005.21 45.005.22 45.005.24 45.005.25 45.005.26 45.005.28 45.005.30 -

www.OSCULATI.com

C8

45.008.08 45.008.09 45.008.10 45.008.11 45.008.12 45.008.13 45.008.14 45.008.15 45.008.16 45.008.17 45.008.18 45.008.19 45.008.20 45.008.21 45.008.22 45.008.23 45.008.24 45.008.25 45.008.26 45.008.27 45.008.28 45.008.29 45.008.30 45.008.31 45.008.32 45.008.33 45.008.34 45.008.35 45.008.36 45.008.37 45.008.38 45.008.39 45.008.40

C14

45.014.05 45.014.06 45.014.07 45.014.08 45.014.09 45.014.10 45.014.11 45.014.12 45.014.13 45.014.14 45.014.15 45.014.16 45.014.17 45.014.18 45.014.19 45.014.20 45.014.22 45.014.24 -

C36

45.003.06 45.003.07 45.003.08 45.003.09 45.003.10 45.003.11 45.003.12 45.003.13 45.003.14 45.003.15 45.003.16 45.003.17 45.003.18 45.003.19 45.003.20 45.003.21 45.003.22 45.003.24 -


Sajle za kormilarske ureñaje

45

Sajle patentirane serije ULTRAFLEX “MACH TM” Vrlo efikasne i fleksibilne. Sajle komandi

Model MACHZero MACH14 MACH36 MACH5

Tip universalni (C2/C8) OMC (C14) Mercury GEN II (C36) Mercury (C5)

Sajle za kormilarske ureñaje

Dužina stopa

MACH14

MACH36

45.011.13 45.011.14 45.011.15 45.011.16 45.011.17 45.011.18 45.011.19 45.011.20 45.011.22 45.011.24 45.011.26 45.011.28 45.011.30 -

MACH5

45.010.13 45.010.14 45.010.15 45.010.16 45.010.17 45.010.18 45.010.19 45.010.20 45.010.22 45.010.24 45.010.26 45.010.28 45.010.30 -

45.009.13 45.009.14 45.009.15 45.009.16 45.009.17 45.009.18 45.009.19 45.009.20 45.009.22 45.009.24 45.009.26 45.009.28 45.009.30 -

MACHZero

45.000.12 45.000.13 45.000.14 45.000.15 45.000.16 45.000.17 45.000.18 45.000.19 45.000.20 45.000.22 45.000.24 45.000.26 45.000.28 45.000.30 45.000.32 45.000.34 45.000.36 45.000.38 45.000.40

45 - Kormilarski ureñaji

12’ 13’ 14’ 15’ 16’ 17’ 18’ 19’ 20’ 22’ 24’ 26’ 28’ 30’ 32’ 34’ 36’ 38’ 40’

϶ Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa Kit za sajle "9B"

Kit za sajle "K7"

45.180.04 Za motore Yamaha od 5 Ks.

45.180.05 Za motore Yamaha 9,5A/ 1 2A/15A (r.o.

Sajle komandi

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

626-48501-00)

Sajle komandi

Kit za sajle "K57"

Johnson/Evinrude

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

Kit za sajle "K61"

Mercury

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

45.100.13 Za povezivanje sajle C22 na kutije B301 i B302

Sajle komandi

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

Kit za sajle "K35"

Kit za sajle "A.310"

45.255.09 Kit za montiranje sajli C2 na motore Yamaha/Mariner Sajle komandi

kutijama B301 i B302

Sajle komandi

45.056.00 Za povezivanje sajli C2/C8/C0 na motore Sajle komandi

45.100.11 Za povezivanje sajli C5, C16, MACH5 sa

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

Kit za sajle "K56"

45.057.00 Za poveziavnje sajli C2/C8/C0 na motore Sajle komandi

Kit za sajle "K60"

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

45.252.35 Za upotrebu sajli C5/C16 sa jednoruìnom komandom 45.253.00-01-0203/45.252.02

Sajle komandi

Sailing with you, since 1958

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

629


45

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

Kit za sajle "K51"

Kit za sajle "K62"

45.051.00 Za povezivanje sa motorima sajli C14 za korištenje sa jednoruìnom

45.100.12 Za povezivanje sajli C36 i MACH36 na kutije B301 i B302

komandom na pregradi

Sajle komandi

Kit adapter - K67

Kit za sajle "K23", "K24", "K25"

Kat.br.

Sajle komandi

45.047.23 45.047.25 45.047.24

Kit “K23” “K25” “K24”

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

Za B47 sa C14 OMC 1979 i novije B47 sa sajlama C2/C7/C8/C0 B47 sa C4 OMC, motori Selva, Volvo Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih proizvoñaìa

Kabeli za daljinske komande

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih

Kat.br.

45.100.16

Za povezivanje kablova C2/C7/C8/MACH2ERO na kutije B322/B324

45 - Kormilarski ureñaji

Viljuške za fiksiranje kablova daljnskih komandi Od inoxa. Za motore: Johnson, Evinrude, Penta, Selva. Sajle komandi

Kit za prilagoñavanje sajli na motore raznih

Kat.br.

Opis DESNA obojena crna (506001) LIJEVA (50621Q)

45.255.01 45.255.02

϶ Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji Kormilarski uredaj T 67 Za vanbrodske motore do 55 Ks. Za upotrebu i sa Morse C230/231, Teleflex, Compact, TX805 Samo kutija u kompletu sa kvaìilom i crnim poklopcem od 90°

Komandne kutije

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski

45.067.00

Samo sajla M 58

45.067.xx *

45.595.13/14/15/ Terminali i nosaìi za upotrebu sa bilo kojim volanom iz kataloga. 16/17/18/19 * Za specifiìan odabir ovisno o željenoj dužini, pogledati dolje navedenu tablicu.

Sajla M58 Za komandne kutije art. 45.067.00. Komandne kutije

Kat.br.

45.067.07 45.067.08 45.067.09 45.067.10 45.067.11

Dužina 7’ 8’ 9’ 10’ 11’

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji

Kat.br.

Dužina 12’ 13’ 14’ 15’ 16’

45.067.12 45.067.13 45.067.14 45.067.15 45.067.16

Kat.br.

Dužina 17’ 18’ 20’ 22’

45.067.17 45.067.18 45.067.20 45.067.22

Kormilarski uredaj T 71 Za vanbrodske motore, unutrašnje-vanbrodske i unutrašnje brodske motore za plovila do 9/10 metara dužine i brzine do 50 MPH, 4 kruga volana, radijus zakrivljenosti sajle minimum 200mm, hod 228 mm. Komandne kutije

Samo komandna kutija

(

45.055.02

45.055.00

630

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji

na 90°

45.185.xx *

45.055.02

Poklopac na 20° 45.055.03

45.595.13/14/ Terminali i nosaìi sa strane motora opcionalni po izboru tipa 45.595.13/14/16/17/ 16/17/18/19 18/19 i bilo koji tip volana iz kataloga. *

(

Samo sajla M 66

Radi specifiìnog izbora vezanog na odabir željene dužine sajle pogledati tablicu na kraju poglavlja o kormilarskim ureñajima.

45.055.03

www.OSCULATI.com


Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji

45

Kormilarski uredaj T 85 Za vanbrodske motore, unutrašnje brodske motore, unutrašnje-vanbrodske motore, do 9/10 metara i maksimalne brzine 50 MPH, 3 kruga volana, minimalni radijus zaobljenosti mm 200, hod mm 228. Komandne kutije

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji

Kutija u kompletu sa poklopcem od 90°

Sajla M66 45.185.xx *

45.185.00

45.595.13/14/15/ Terminali i nosaìi za bilo koji tip volana iz kataloga. 16/17/18/19 *

Radi specifiìnog izbora vezano za željenu dužinu sajle, pogledati u dolje navedenoj tablici.

Kormilarski uredaj T 72 Za velike snage, plovila do 10,50 metara i brzinu preko 50 MPH. Istih karakteristika kao model T71, ali funkcionira sa dvije sajle M66. Samo ureñaj "T72"

Samo sajla M66

Komandne kutije

45.072.00

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji

na 90° 45.055.02

45.185.xx *

Poklopac

na 20° 45.055.03

*

45 - Kormilarski ureñaji

45.595.13/14/15/ Terminali i nosaìi opcionalni po izboru tipa 45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19 i bilo koji tip volana iz ovog kataloga. 16/17/18/19 * Radi specifiìnog odabira vezanog na željenu dužinu sajle pogledati tablicu na kraju poglavlja o kormilarskim ureñajima.

Kormilarski uredaj nepovratni T 73 Za plovila do 9/10 metara i brzine do 50 MPH. Ovaj sistem omoguêava da se volan pusti bez bojazni da êe rotacija propelera promijeniti smjer kretanja broda. Komandne kutije

Samo ureñaj "T73"

Samo sajla M66

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji

Poklopac

na 90°

45.073.00

45.185.xx *

na 20° 45.055.03

45.055.02

45.595.13/14/15/ Terminali i nosaìi opcionalni po izboru za bilo koji tip volana iz ovog kataloga. 16/17/18/19 *

Radi specifiìnog izbora željene dužine sajle pogledati tablicu na kraju poglavlja o kormilarskim ureñajima.

Kormilarski uredaj sa podesivim nagibom volana Komandne kutije

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski

Ureñaj

Model

Verzija

Samo sajla M66

Poklopac na 90° sa mehanizmom za nagib

45.081.00

T 81

jednostruka za plovila do 9/10 metara

45.185.xx *

45.038.00

45.082.00**

T 82

45.185.xx *

45.038.00

45.083.00

T 83

jednostruka sa nepovratnim mehanizmom za plovila do 9/10

45.185.xx *

45.038.00

45.084.00**

T 84

dvostruka sa nepovratnim mehanizmom za plovila do 10,50

45.185.xx *

45.038.00

dvostruka sajla za plovila do 10,50 metara i brzinu preko 50 MPH

metara

metara i brzinu preko 50 MPH

45.595.13/14/15/ Terminali i nosaìi za bilo koji tip volana iz kataloga. 16/17/18/19 *

Radi specifiìnog izbora željene dužine sajle pogledati tablicu na kraju poglavalja o kormilarskim ureñajima.

**

Specijalna ponuda

(

45

.0

38

.0

0

Sajla M66 Može se koristiti i kao rezervni dio sajli Teleflex SAFE-T Kat.br.

Komandne kutije

45.185.07 45.185.08 45.185.09 45.185.10 45.185.11 45.185.12 45.185.13

Dužina 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 13’

Kat.br.

45.185.14 45.185.15 45.185.16 45.185.17 45.185.18 45.185.19 45.185.20

Dužina 14’ 15’ 16’ 17’ 18’ 19’ 20’

Kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureñaji

Kat.br.

45.185.21 45.185.22 45.185.23 45.185.24 45.185.25

Dužina 21’ 22’ 23’ 24’ 25’

Sailing with you, since 1958

631


45

Oprema za kormilarske ureñaje

϶ Kormilarski ureñaji Kormilarski uredaj T86 Za vanbrodske motore do 9 metara i unutrašnje do 10,5 metara dužine plovila. Sistem se sastoji od kutije sa veê ugrañenom sajlom (TM86), za kompletiranje sa osovinom G86 (45.059.00) i poklopcem pod 90° (45.055.02) ili pod 20° (45.055.03) OPTIONAL Komandne kutije

Dužina sajle

Kutija T86 + sajla u raznim dužinama

Dužina sajle

Kutija T86 + sajla u raznim dužinama

Dužina sajle

45.059.12 45.059.13 45.059.14 45.059.15 45.059.16

12’ 13’ 14’ 15’ 16’

45.059.17 45.059.18 45.059.19 45.059.20 45.059.21

17’ 18’ 19’ 20’ 21’

45.059.22 45.059.23 45.059.24 45.059.25

22’ 23’ 24’ 25’

45.059.00 45.055.02 45.055.03

( 45.055.02

( 45.055.03

45 - Kormilarski ureñaji

Kutija T86 + sajla u raznim dužinama

Osovina G86 poklopac kormila pod 90° poklopac kormila pod 20° For the complete steering system, order the following items: 45.059.xx+45.059.00+45.055.02/03

45.059.00 Osovinska grupa G86 Komandne kutije

϶ Oprema za kormilarske ureñaje Poluga

Završetak sa okom od inoxa

45.146.01 Za kormilarske ureñaje sa jednom sajlom, podesiva, model univerzalni

za sve kormilarske ureñaje i vanbrodske motore. Kompletna sa završecima 45.044.00 i 45.148.00

Komandne kutije, terminali za

45.148.00 Za transformiranje sajli sa završetkom na navoj u završetak tipa oko, za kormilarske ureñaje Ultraflex i Mancini. Navoj 10 MA, otvor mm 9,1

Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

Oprema za kormilarske ureñaje

Završetak A73

Zglob A44

45.595.16 Za sajle na Mercury, Mariner, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Force i Honda

45.044.00 Za sajle sa završetkom sa navojem Komandne kutije, terminali za

Komandne kutije, terminali za

Adapter K46

45.046.00 Za transformiranje sajli sa završetkom sa navojem (M47) u sajle sa završetkom tipa "bajoneta" (M66-45.185.10)

Ploìica

45.545.03 Za prikljuìivanje kormilarskog ureñaja na motore Yamaha/Mariner

632

Adapter

Adapter K66

45.054.00 Za korištenje sajli M47 sa završecima Morse 806TX

Kormilarski ureñaji, terminali za Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

Selektor (L23)

45.549.00 Za dva komandna mjesta. Za povezivanje sajli na tradicionalne komande i monokomande

www.OSCULATI.com

45.053.00 Za transformiranje sajli M66 u sajle M47 sa završetkom sa navojem

Kormilarski ureñaji, terminali za Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

Nosaìi S39

45.595.13 Krmeni nosaì od inoxa Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje


45

Oprema za kormilarske ureñaje Završetak A74SS

Završetak A75

45.595.18 Za prikljuìivanje motora na sajle bez prolaza

45.595.17 Za jednostruke sajle na OMC motorima Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

Nosaì od inoxa

45.595.19 Nosaì od inoxa S61

45.595.15 Nosaì S55 od inoxa

Oprema za kormilarske ureñaje

Komandne kutije, terminali za

Komandne kutije terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

Završeci za sajle C2/C7/C8/C0 Tip L25 L7 L12 L26

Za upotrebu sa C2 - C7 - C8 - MACH ZERO C2 - C7 - C8 - MACH ZERO C2 - C7 - C8 - MACH ZERO C22

(

45.026 .00

( 45.488.05

Stezalica sajli Komandne kutije, terminali za

Kat.br.

45.488.01 45.488.05

Tip

L3 sa ploìicom L14 samo mostiê

Oprema za kormilarske ureñaje

Za upotrebu sa C2 - C7 - C8 - MACH ZERO C2 - C7 - C8 - MACH ZERO

45.488.04

45.488.02 45.488.03 45.488.04 45.026.00

45.488.02

(

Kat.br.

( Oprema za kormilarske ureñaje

( 45.488.01

45 - Kormilarski ureñaji

Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

45.488.03

45.595.14 Nosaì S40 od inoxa Komandne kutije, terminali za

Nosaì od inoxa

(

Nosaì od inoxa

Ureñaj za instaliranje kormilarskih ureñaja sa jednostrukom sajlom 45.147.00 Ureñaj za instaliranje kormilarskih ureñaja sa jednostrukom sajlom na gumenjake

motorizirane vanbrodskim motorima koji nemaju predviñeno spajanje sajle. Tako se izbjegava fiksiranje sajle kormilarskog ureñaja na krmeno zrcalo gumenjaka. Univerzalan model. Realiziran od anodizirane lake legure i formiran od jedne ploìe art. 47.763.92 + podesive stezalice + cijevi za fiksiranje kormilarskog ureñaja + malih plastiìnih završnih ležajeva. Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

Stezalica za fiksiranje cijevi kormila 45.147.01 Samo stezalica za fiksiranje za cijev kormilarskog ureñaja, za fiksiranje na krmeno zrcalo, neovisno o ploìi 47.763.92. Sa vijcima za fiksiranje od inoxa. Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureñaje

϶ Spojne poluge Spojna poluga 45.560.00 Za noge od inoxa sa sfernim zglobovima na krajevima, za povezivanje glavnog motora

sa pomoênim. Omoguêava upravljanje pomoênim motorom pomoêu kormila plovila. Podesiva je za dužine od cm 45 do 60, i može se demontirati u par sekundi zahvaljujuêi specijalnom zglobu sa blokiranjem na oprugu.

Poluge za motore

Spojne poluge

Sailing with you, since 1958

633


45

Outboard tiller extensions

϶ Outboard tiller extensions Extension tiller for outboard engines Version fitted with patented snap-in locking system; universal model, anodized light alloy pipe, rubber hand grip and nylon lock.

( 45.156.05

Outboard engine controls

Outboard tiller extensions

Code

Version standard with ground push button included in the handle telescopic

45.156.05 45.158.01 45.159.00

Length cm

60 60 55/95

( 45.158.01

( 45.159.00 Extension tiller for outboard engine steering Wing nut mounting. Universal model made of anodized light alloy, equipped with handgrip and nylon locking system.

( 45.155.80/81

Extension

45.155.80 45.155.81 45.155.86

( 45.155.86

Version

Length cm

Fixed Fixed Telescopic

66 76 61 / 100

϶ Vetus hydraulic steering systems for inboard engines VETUS steering systems Made fully of rust-proof material according to advanced techniques, EC type-approved. Twin control

(

( Simple control

45 - Steering systems

Code

The measurement of the steering systems is just an indication. The choise shall keep into account the hull size, the engine power, the rudder size, the hull weight and type. Please, let us know all the above mentioned data to allow us recommend you the most suitable steering system. Hydraulic steering systems

Code

45.030.10 45.045.10 45.045.20* 45.080.10 45.080.20* 45.110.10 45.110.20* 45.140.10 45.140.20* *

Type

Station

MT 30 MT 52 MT 52 MT 72 MT 72 MT 125 MT 125 MT 175 MT 175

single single double single double single double single double

Boat length

8 10 10 12 12 14/15 14/15 16/17 16/17

Torque kgm

30 52 52 72 72 125 125 175 175

Rudder turns

3.4 3.5 3.5 4.9 4.9 6 6 8.5 8.5

Vetus hydraulic steering systems for inboard engines

Stroke mm

150 160 160 225 225 160 160 225 225

Tiller angle Tiller length degrees mm

70 70 70 70 70 70 70 70 70

129 140 140 196 196 140 140 196 196

Pump

Cylinder

HTP20 HTP3010 HTP3010 HTP3010 HTP3010 HTP4210 HTP4210 HTP4210 HTP4210

MTC30 MTC52 MTC52 MTC72 MTC72 MTC125 MTC125 MTC175 MTC175

Cylinder volume c.c.

Joints 45.028.18-19

67 104 104 146 146 253 253 356 356

4 14 4 14 4 14 4 14

"T"

Fitted with check valve

Important: A) The Vetus steering gears, except for model 45.030.10, can be installed with flexible pipe R7 5/16 (45.028.14) or with copper pipe 10x8 mm.

The copper pipe doesn’t require additional joints, the flexible pipe requires joint models 45.028.18-19 according to the quantity shown beside the steering systems

B) Steering gear 45.030.10 uses nylon or copper pipe size 6x8

(

(

.10 030 45.

(

0.10 0/08 45.1 45.0

45.045.10

(

45.030.10

(

634

45.110.10

www.OSCULATI.com

(

(

45.080.10

(

45.140.10

0.10 0/14 10.1 45.1

2 2 2 2


Hidrauliìni kormilarski ureñaji Vetus za vanbrodske motore

45

϶ Hidrauliìni kormilarski ureñaji Vetus za vanbrodske motore

Sa odobrenjem CE, za sve motore na tržištu. Sastoje se od jedne pumpe + 1 ili 2 cilindra. Posebno treba kupiti hidrauliìne prikljuìke (45.028.18/19) kao i cijev R7 5/16" (45.028.14)

Kormilarski ureñaji Vetus za vanbrodske motore Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

Hidrauliìni kormilarski ureñaji Vetus za

Komandno Mono mjesto motor

jedno jedno jedno

45.035.40 45.085.10

Bimotor

x x -

x

Max KS

Pumpa

150 HTP2010R 225 HTP3010R 450 HTP4210R

Cilindar frontalni Sa cijevi 45.028.14 balansirani br.prikljuìaka br. T 45.028.18-19 prikljuìa ka

OBC150 OBC225 OBC225(2)

4 4 12

45 - Kormilarski ureñaji

45.085.20 Komponente i rezervni dijelovi za hidraul.kormilarske ureñaje Vetus, vanbrodski motori 45.035.42 Samo pumpa - tip HTP2010R 45.085.11 Samo pumpa - tip HTP3010R 45.085.13 Samo pumpa - tip HTP4210R 45.035.43 Samo cilindar - Tip OBC150 45.085.12 Samo cilindar - Tip OBC225

2

϶ Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus Samo pumpa za kormilarske ureñaje VETUS Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

45.030.11

Tip HTP20

Kat.br.

45.045.11

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus

Tip HTP3010

Kat.br.

Tip HTP4210

Kat.br.

Tip MTC175

45.110.11

Samo cilindar za kormilarske ureñaje VETUS Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

45.030.12 45.045.12

Tip MTC30 MTC52

Kat.br.

45.080.12 45.110.12

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus

Tip MTC72 MTC125

45.140.12

Prirubnica (HTPF2) inox za kormilarske ureñaje VETUS 45.126.40 Za fiksiranje i ugradnju pumpi HTP od 74 mm Hidrauliìlni kormilarski ureñaji

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus

Ventil BYPASS

Nepovratni ventil

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne

45.126.20

Tip za jedno ili dva komandna mjesta MT30/52/72/125/175

45.126.30

za radna kormila za cijevi mm 18x15

45.045.05 Za hidrauliìne kormilarske ureñaje 45.045.10; 45.045.20; 45.080.10; 45.080.20; 45.110.10; 45.110.20; 45.140.10; 45.140.20. Za hitne intervencije ili kod ruìnog korištenja kormila.

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus

Kit fleksibilnih cijevi Za instaliranje korimilarskih uredjaja sa bakrenom cijevi, potreban je u zadnjem dijelu za povezivanje na cilindar. Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

Opis

45.045.06

ravni prikljuìci

45.045.07

ravni + kutni prikljuìci

Sastav Cijev RF 1,5 m 45.028.14; 4 prikljuìka 45.028.18; 2 prikljuìka 10/10 1046000004.

Cijev RF 1,5 m 45.028.14; 2 prikljuìka 45.028.18; 2 prikljuìka 45.028.19; 2 prikljuìka 10/10 1046000004.

Sailing with you, since 1958

635


45

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus Prikljuìci od mesinga Za priìvršêivanje nylon cijevi od 5/16 (45.028.14 ili sliìnih) standard na kormilarske ureñaje. Kat.br.

Tip ravni

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

45.028.18

Kat.br.

Tip na 90°

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus

45.028.19

Spojne poluge za kormila Fiksiranje pomoêu dva vijka, sa dva otvora od mm 129 i 180 kako bi se mogle koristiti sa kormilarskim ureñajima raznih tipova. Poluge za motore

Kat.br.

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauliìne kormilarske ureñaje Vetus

Za kormilo Ø mm

45.029.01

Kat.br.

Za kormilo Ø mm

45.029.02

30

40

϶ Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX za vanbrodske motore SREDNJE SNAGE Pumpa frontalna UP20 F i UP20 T Maksimalna ukupna snaga 150 Ks, ili za plovila sa unutrašnjim motorom dužine 8/9 metara i brzine do 25 ìvorova. Verzija

Montaža

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

45.270.01 45.270.02*

UP20 F UP20 T

frontalna frontalna/sa nagibom

5 5

*

Klipovi

Prirubnica za poluugradnju OPTIONAL 45.270.03 -

Max nadtlak

Kapacitet cc 20 20

50 50

Ø max volana mm 508 406

Kormilarske ureñaje treba kompletirati sa:

45.027.00 45.290.35-40-45-50-55-60-65-70 45.038.00

uljem, 2 litre kitom fleksibilnih cijevi kitom X52 za podešavanje nagiba volana

( 45.270.03 + 45.270.01

( 45.270.01

( 45.270.01

( 45.270.03

45 - Kormilarski ureñaji

Kat.br.

( 45.270.02 + 45.038.00

( 45.270.02 + 45.038.00

Hidrauliìni cilindri PRIMJENA CILINDARA 45.271.01/02

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

(

45.271.01/02

MODEL

MERCURY e MARINER

F50 EFI - F60 EFI 4T F75 - F90 4T 115 EFI 4T 75-90-115 Optimax 2T 135-150 Optimax 2T 75-90 2T

(

MOTOR

45.271.01/02

EVINRUDE YAMAHA HONDA

( 45.271.02

SUZUKI TOHATSU-NISSAN SELVA TOHATSU Kat.br.

(

45.271.01

45.271.01 45.271.02 45.271.04 45.271.06

(

45.271.06

GODINA 1990 - 2008 1990 - 2007 2004 - do danas 1999 - do danas 2004 - do danas 2000 - do danas 2007 - do danas 1995 - do danas 1998 - do danas 2005 - do danas 2008 - do danas -

Svi Svi BF75-BF90 4T BF115-BF130 4T BF135-BF150 4T BF90-BF150 V-TEC 4T Svi Svi Svi Svi

Tip

Upotreba

Montaža

UC94-OBF/1 UC94-OBF/3 UC68-OBS UC69-I

vanbrodski vanbrodski vanbrodski unutrašnji

frontalna frontalna boìna boìna

Balansiran o da da ne ne

CILINDAR UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/3 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/3 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 Kapacitet c.c. 94 94 68 68

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX za vanbrodske motore - SREDNJE SNAGE

Potisak kg 278 278 168 168

Kormilarske ureñaje treba kompletirati sa

45.027.00 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70

2 litre ulja kitom fleksibilnih cijevi

( 45.271.06

( (

636

www.OSCULATI.com

45.271.04

45.271.04

Prikljuìci

3/8" 3/8" 3/8" 3/8"


45

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX Silversteer

϶ Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX Silversteer Projektirani za upotrebu sa vanbrodskim motorima preko 200 Ks i snažnim plovilima. Sistem radi na vrlo visoki pritisak (1500 PSI) pomoêu specijalnih pumpi, cilindara, cijevi, nepovratnog ventila posebno izrañenih. Rezultat je eliminiranje bilo kakve inercije ili zakašnjenja u odgovoru na komandu. Hidrauliìna pumpa Kompletna sa nepovratnim ventilom Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

45.275.01 45.275.02 45.275.03

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX Silversteer

Tip

Montaža

Kapacitet cc/ okrataji

Cilindri

Pritisak bar

Ø max. volana mm

UP28 FSVS UP33 FSVS UP39 FSVS

frontalna frontalna frontalna

28 33 39

5 7 7

105 (1500 psi) 105 (1500 psi) 105 (1500 psi)

710 710 710

Hidrauliìni cilindar Sa okretljivim prikljuìcima i vijkom za spajanje ULTRABOLT visoke otpornosti Hidrauliìni kormilarski ureñaji

MODEL

GODINA

CILINDAR

Svi

-

UC128/1-SVS

ENVIRUDE

Svi

-

UC128/2-SVS

YAMAHA

115C - 130B 2T 150F - 200F - 250G 2T 150 HPDI VMAX 2T F115 - F150 EFI 4T F200 - F225 - F250 4T F115 - F150 F200 - F225 - F250 - F300 - F350 4T

1998 - 2008 1996 - 2007 2000 - 2008 2000 - 2008 1999 - 2007 2002 - 2007 2004 - do danas 2006 - do danas

UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS

HONDA

BF115 - 130 4T BF135 - 150 4T BF150 V-TEC 4T BF175 - BF200 - BF225 4T

1998 - 2008 / 1996 - 2007 / 2000 - 2008 / 2000 - 2008 / 1999 2007 / 2002 - 2007 / 2004 - do danas 2006 - do danas

UC128/3-SVS UC128/1-SVS UC128/1-SVS UC128/1-SVS

SUZUKI

DF100 - 115 - 140 4T DF150 - 175 4T DF200 - DF225 - DF250 - DF300

1998 - do danas 2006 - do danas

UC128/1-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS

TOHATSU

115 - 120 - 140 2T 70 - 90 - 115 TLDI 4T

2004 - do danas 2004 - do danas

UC128/2-SVS UC128/1-SVS

SELVA

80 PORTOFINO / TIGERSHARK 2T 150 WHITE SHARK 2T 100 EFI MARLIN - 115 EFI NARWHAL 150 EFI KILLER WHALE 4T

1995 - 2008 2001 - 2007 2000 - do danas

UC128/2-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS

JOHNSON

BJ90 - 115 - 140 4T J90 - 115 V4 2T J150 - 175 V6 2T J200 - 225 V6 4T

2001 - 2007 1995 - 2007 1995 - 2007 2004 - 2007

UC128/1-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX

Kat.br.

45.276.01*

Tip

Montaža

UC 128/2 - SVS

Frontalna DX

45.276.02* UC 128/2 P2 - SVS 45.276.03 *

UC128/1 - SVS

Kapacitet Potisak kg cc

120

450

(

Prikljuìci za cijev

185

3/8

Frontalna SX

120

450

185

3/8

-

120

450

185

3/8

45.276.02

(

Hod mm

45 - Kormilarski ureñaji

MOTOR

MERCURY i MARINER

45.276.01

( Schema d'impianto per bimotore doppio cilindro

Mogu se koristiti sa slijedeêim motorima visokih snaga: Yamaha 4 T 200/225/300/350 - Johnson/Evinrude 200/225/250 2T - Suzuki 200/225/250/9004T - Honda 200/225 (posebno zatražiti drukìiju polugu za povezivanje 128/1).

Applicazione timonerie SILVER STEER Tehniìke karakteristike i savjeti za narudžbu kromilarskih ureñaja Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX Silversteer

ZA SISTEM

Jedan motor jedan cilindar

Dva motora jedan cilindar

Dva motora dvostruki cilindar

Primjena

do 350 ks max

Okretaji volana

4,3 (UP28) 3,6 (UP33)

Motori bez kontrarotacije do 350 ks max

4,3 (UP28)

Motori sa kontrarotacijom do 600 ks max

3,6 (UP33)

Motori bez kontrarotacije do 600 ks max Motori a kontrarotacijom do 700 ks max

6,1 (UP33)

Komponente

Kat. broj

Model

Q.ty

Cilindar Pumpa kit cijevi Ulje

45.276.01/02 45.275.01/02 45.277.xx 45.027.00

UC128-SVS UP28 o UP33-SVS Kit OB-SVS 45.027.00

1

Cilindar Pumpa kit cijevi Ulje Spojna poluga

45.276.01/02 45.275.01/02 45.277.xx 45.027.00

UC128-SVS UP28 o UP33-SVS Kit OB-SVS 45.027.00 A94

1

UC128-SVS UC128P-SVS UP33-SVS KIT OB-SVS 45.027.00 A90 KIT OB-2C-SVS

2

Cilindar Cilindar port Pumpa kit cijevii Ulje Spojna poluga Kit za spajanje

Sailing with you, since 1958

45.276.01/02 45.275.03 45.277.xx 45.027.00 45.156.11

637


45

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA Hidrauliìni kormilarski ureñaj ULTRAFLEX univerzalni za pojedinaìne vanbrodske motore do 115 HP

( 45.273.00

Odgovara normi 95/25 CE i ISO 10592. Isporuìuje se u kitu koji se sastoji od: • Pumpe UP18 za instalaciju polu-ugradnjom sa nepovratnim ventilom sa zaštitom od prevelikog pritiska. Kapacitet 18CC/okretaju. Klipova 5. Pritisak 55 bar. Volan Ø max 508 mm. • Cilindra UC81-OBF univerzalni bilancirani. Volumen 81 cc. Potisak 222 kg. Hod 186 mm. Prikljuìak 3/8". • 2 fleksibilne cijevi 1/4" od 6 mt (mogu se rezati po potrebi). Kompletni sa završnim prikljuìcima. • 2 lt ulja za hidrauliku

( 45.273.00

Kat.broj

( 45.

273 .00

Opis Kit GOTHEC Dado con ogiva od 3/8" (61 CA) Prikljuìak okretljivi (AF90) za sve pumpe ULTRAFLEX T-prikljuìak 3/8" (TF38)

45.273.00 45.290.20 45.290.22 45.290.23

( 45.273.00

Realizirani najmodernijim tehnologijama, izrañeni od potpuno nehrñajuêih materijala. U skladu sa direktivama 94/25 CE i ISO 10592. Mogu se zamijeniti sa ekvivalentnim Hydraflex i Teleflex Seaster. Kompletni sa kutnim prikljuìcima 1/4 NPT za cijev od 3/8”. Hidrauliìne pumpe Kompletne sa nepovratnim ventilom.

(

Shema ureñaja

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA

Kat.br.

45.280.00 45.280.01 45.280.02 45.280.03 45.280.33 45.280.04 45.280.07 45.280.08

( 45.280.00/01/02/03

45 - Kormilarski ureñaji

϶ Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

45.270.08 45.270.07

Oznaka

Montaža

UP25F UP28F UP33F UP39F UP45F UP33R UP28R UP39R

frontalna frontalna frontalna frontalna frontalna iza komandne ploìe iza komandne ploìe iza komandne ploìe

Kapacitet/okr. Klipovi cc

25 28 33 39 45 33 28 39

5 5 5 7 7 7 5 7

Pritisak bara

Ø max. volana mm

70 70 70 70 70 70 70 70

710 710 710 710 710 710 710 710

5 5 5 5 5 5 5 5

Kromirana prirubnica X68 za pumpe hidraulike Kit "F" za olakšavanje punjenja i ispiranja pumpi hidraulike

(

45.280.04

( 45.270.07

(

45.280 .04/07 /08

(

(

45.270.07 kit

45.270.08

Prirubnice za hidrauliìne kormilarske ureñaje Ultraflex Kat.br.

Tip kvadratna (x64) okrugla (x57)

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

45.270.03* 45.280.10 *

Montaža polu-ugradbena polu-ugradbena

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

daje izgled kao Hydraflex

( 45.280.10

45.270.03

45.270.03

(

(

(

45.270.03

Hidrauliìne pumpe

Kit x52

Predviñene za montažu kita x52 (45.038.00) kojim se postiže nagib volana.

Kat.br.

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

45.281.01 45.281.02 45.281.03 45.281.04

638

Oznaka UP28T UP33T UP39T UP45T

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA

Kapacitet/okr. cc 28 33 39 45

Klipovi 5 5 7 7

Pritisak bara 70 70 70 70

Ø max volana mm 710 710 710 710

www.OSCULATI.com

5 5 5 5

45.038.00 Za podešavanje nagiba volana za ukupno 48° Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Hidraul


Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

45

Hidrauliìni cilindri za vanbrodske motore Hidrauliìni komrilarski ureñaji

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA

Montaža

Balansiran

Volumen cc

Potisak kg

Hod mm

Prikljuìci za cijev

Tip

45.282.00

frontalna dx

da

120

450

185

3/8"

UC-128-OBF/1

45.282.01

frontalna dx

da

120

450

185

3/8"

UC-128-OBF/2

45.282.11

frontalna sx

da

120

450

185

3/8"

UC-128P OBF/1

45.282.12

frontalna sx

da

120

450

185

3/8"

UC-128P OBF/2

45.282.03

frontalna

ne

132/163

455/563

203

3/8"

UC 132 OBS

Kat.br.

(

(

45.282.12

(

( (

45.282.00-01

45.282.11/12

45.282 .03

45.282.00 (UC 128/1 - SVS)

( 45.282.03

(

45.282.01 (UC 128/2 - SVS)

(

45.282.11

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Tip LA 1 LA 2 LA 3 LA1P LA2P

45.282.21 45.282.22 45.282.23 45.281.24 45.281.25

( 45.282.21

( 45.282.22

Za UC-128-OBF/1 UC-128-OBF/2 UC-128-OBF/3 UC-128P-OBF/1 UC-128P-OBF/2

( 45.282.23

( 45.281.25

( 45.281.24

Spojne poluge Za vanbrodske motore, od inoxa. Kat.br.

Kormilarski ureñaji

Tip

Razmak izmeñu motora mm

45.156.08

hidrauliìni/mehaniìki

A92, lako podesiv, za uske prostore

550/750

45.156.09

hidrauliìni/mehaniìki

A92, lako podesiv, za uske prostore

700/950

45.156.10

hidrauliìni/mehaniìki hidrauliìni

A88 A90, koristi se sa dva prednja hidrauliìna

650/950

45.156.11

Poluge za motore

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA

*

( (

cilindra (45.282.00-01)*

(

45.156.08/09/10

45.156.11

45 - Kormilarski ureñaji

Kit poluga Za upotrebu samo sa cilindrima 45.282.00-01-11-12 ukoliko je potrebno instalirati motor razliìit od onog za koji je cilindar predviñen.

45.156.11

Cilindri moraju biti jedan desni i jedan lijevi

Kit OB-2S

Kat.br.

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

45.290.15

Kit 95-25

Opis Za dodatno komandno mjesto ili za montažu autopilota. Sadrži prikljuìke i 8 mt nylon cijevi 3/8” za kompenzacijsku liniju. Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Cijev 3/8” po metru

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Kat.br.

Opis

45.290.16

Prikljuìci za drugo komandno mjesto

45.291.00 Prodaje se po metru Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kit 2 fleksibilne cijevi Prikljuìci za kormilarske ureñaje Ultraflex za vanbrodske motore. Hidrauliìni kormilarski ureñaji, cijevi nylon za

Kat.br.

45.290.35 45.290.40 45.290.45

Od m

Kat.br.

3,5 4 4,5

45.290.50 45.290.55 45.290.60

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Od m

Kat.br.

Od m

5 5,5 6

45.290.65 45.290.70 45.290.80

6,5 7 8

Par cijevi visokog pritiska SILVER STEER Hidrauliìni kormilarski ureñaji, cijevi od najlona Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA

Kat.br.

45.277.55 45.277.60 45.277.65

Tip OB-SVS 55 OB-SVS 60 OB-SVS 65

Dužina m

5,5 6 6,5

Kat.br.

45.277.70 45.277.80

Tip OB-SVS 70 OB-SVS 80

Dužina m

7 8

Sailing with you, since 1958

639


45

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA Kit od dvije ojaìane fleksibilne cijevi visoke otpornosti, veê spojene za povezivanje dva cilindra,dva motora Povezane pomoêu okretljivih matica i stezalica za ojaìanje. Upotrebljavaju se sa: prolaznicima 45.028.28; 45.028.30 Kat.br.

Dužina cm 70 90 120

Sajle za daljinske komande

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

45.290.11 45.290.12 45.290.13

Bulkhead troughout twin bush, waterproof .26 28 5.0 4 (

.28 28 5.0 4 (

Kat.br.

Boja baze

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

45.028.24 45.028.26 45.028.28 45.028.30

( 45.028.24/26

( 45.028.28/30

( 45.028.24 .30 28 5.0

(4

45 - Kormilarski ureñaji

Za cijevi prolazne prolazne sa dvostrukim prikljuìkom sa dvostrukim prikljuìkom

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

bijela kromirana bijela kromirana

Hidrauliìni cilindri za unutrašnje brodske motore Modeli "balansirani". Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

45.284.01 45.284.02 45.284.03 45.284.05

(

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Volumen cc

Torzioni momenat kgm

Potisak kg

Hod mm

Prikljuìak za cijev

Balansirani

116 168 215 293

58 87 111 146,5

464 673 673 1155

178 178 228 228

3/8" plastika 3/8" plastika 3/8" plastika 3/8" nylon

da da da da

A

B

178 178 228 178

C

155 155 199 163

127 127 163 134

(

45.284.0 5

Dimenzije mm D

464 506 582 506

E

102 106 131 107

F

G

40 40 40 40

73 105 105 125

45.284.01/02/0 3

Hidrauliìki cilindri za vanbrodske motore Balansirani modeli Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

(

45.286.04

45.286.01 45.286.04* *

(

Volumen cc 132

Torzioni momenat kgm 66

132

66

Hidrauliìni kormilarski ureñaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Potisak kg 464

Hod mm 203

Prikljuìci za plastiìne cijevi 3/8"

464

203

3/8"

Za noge (Z-pogon) Volvo servo serije DP-E / DP-G

45.286.04

(

(

45.286.01

45.286.01

϶ Pribor za hidrauliìne kormilarske ureñaje Cijev nylon visokog pritiska 5/16” R7

Cijev nylon

45.028.14 Za sve kormilarske ureñaje Vetus osim 45.030.10. Koluti od 24 metra.

Kat.br.

Ø mm 6x8

Hidrauliìni korimlarski ureñaji

45.027.99

Kolut m 25

Kit prolaznik Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Kat.br.

45.028.22 45.028.23

640

Opis od crne plastike

od crne plastike sa inox prirubnicom

www.OSCULATI.com

Za cijev hidraulike

45.028.14 45.028.14


Pribor za hidrauliìne kormilarske ureñaje Ulje za hidrauliìne kormilarske ureñaje

Kantica ulja “Lubrimar”

65.089.00 Pakovanje u tubi od 250 cc.

45.027.00 Specijalno za hidrauliìne kormilarske ureñaje, kantice od 2 litre.

45

Bakrena cijev Cijevi bakrene

6x8

45.028.11

Ø mm 8x10

45.028.10

Kolut m

10x12

45.028.12

50

϶ Tehniìke karakteristike i uputstva za odabir kormilarskog ureñaja MOTOR

MODEL

RACING 300 115-125-150 EFI 2T 225-250 EFI 2T 75-90-115-125 OPTIMAX MERCURY i 135-150-175 OPTIMAX MARINER 200-225-250 OPTIMAX 100-115 EFI 4T 250 SALTWATER EFI 4T 135-150-175-200 VERADO L4 BF75-90 4T BF115-130 4T HONDA BF135-150 4T BF90-BF150 V-TEC 4T BF175-200-225 4T DF70-80-90 4T DF100-115-140 4T SUZUKI DF150-175 4T

JOHNSON SISTEM

DF200-DF225-DF250-DF300 BJ90-115-140 4T J90-115 V4 2T J150-175 V6 2T J200-225 V6 4T

GODINA

CILINDAR

1990 - 2007 2000 - 2007 2004 - do danas 1999 - do danas 1999 - do danas 2007 do danas 2007 - do danas 1995 - do danas 1998 - do danas 2005 - do danas 2008 - do danas 2001 - do danas 1998 - do danas 2008 - do danas

UC128OBF1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/3 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/3 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/1

2006 - do danas

UC128-OBF/1

2001 - 2007 1995 - 2007 1995 - 2007 2004 - 2007

UC128-OBF/2 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2

Jedan motor jedan cilindar Okrretaja volana: 4,5 Upotreba do 300 Ks max

Dva motora jedan cilindar Okretaja volana: 3,8 Upotreba do: 300 Ks max (motori bez kontrarotacije); 500 Ks max (motori sa kontrarotacijom)

Twin engine - double cylinder St.wheel turn: 6.5 Up to: 500 hp max (non counter-reversing props); Up to 600 hp (counter-reversing props)

MOTOR

YAMAHA

EVINRUDE

SELVA

TOHATSU

MODEL

GODINA

CILINDAR

75C-90 2T 115C-130B 2T 150F-200F-250G 2T 150HPDI VMAX 2T 175-200-225-250-300HPDI VMAX 2T F90-F100-F115-F150 EFI 4T F200-F225-F250 4T F115-F150 F200-F225-F250-F300 4T E75-E90 2T E115-E130-E135E 2T V4 E150-E175-E200 2T V6 E200 HO-E225-E250 2T V6 E250HO-E300 2T V6 80 PORTOFINO/TIGERSHARK 2T 150 WHITE SHARK 2T 100 EFI MARLIN - 115 EFI NARWHAL 150 EFI KILLER WHALE 4T 115-120-140 2T 70-90-115 TLDI 4T

1998 - 2008 1990 - 2008 1996 - 2007 2000 - 2008 2000 - 2008 1999 - 2007 2002 -2007 2004 - do danas 2006 - do danas 2004 - do danas 1995 - do danas 1995 - do danas 1995 - do danas 1995 - do danas

UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/1

2001 - 2007

UC128-OBF/2

2000 do danas 2004 - do danas 2004 - do danas

UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/1

Komponente

Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Volan za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Kit cijevi Ulje Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Spoja poluga za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Kit cijevi Ulje Cilindar Pumpa Kit cijevi Kit T-prikljuìaka Ulje Spojna poluga za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Kit cijevi Ulje

Kat. broj

45.282.. 45.280.00/01 45.290.35.. 45.027.00 45.280.00/01 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00 45.282.. 45.280.00/02 45.290.35.. 45.027.00 a 94 45.280.00/02 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00 45.282..dx/sx 45.280.03 45.290.35.. standard 45.027.00 a 90 45.280.03 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00

45 - Kormilarski ureñaji

KAKO NARU9ITI 45.282.01 PRIMJENE 45.282.00/.01/11/12

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

Koliìina

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

Cilindar 45.282.00/01 se ne preporuìa za instalcije gdje je maksimalna brzina plovila prelazi 60 ìvorova

Sailing with you, since 1958

641


45

Pribor za hidrauliìne kormilarske ureñaje

KAKO NARU9ITI 45.284.01/02/03/05 Hidrauliìni kormilarski ureñaji

PRIMJENE 45.284.01/02/03/05 CILINDAR

DUŽINA BARKE MAX

45.284.01 45.284.01 45.284.02 45.284.02 45.284.02 45.284.02 45.284.03 45.284.03 45.284.03 45.284.03 45.284.05 45.284.05 45.284.05 45.284.05

8,50 m 9,50 m 11,60 m 13,40 m 9,70 m 11,60 m 13,40 m 15,20 m 11,60 m 13,40 m 18,90 m 19,80 m 18,90 m 19,80 m

TIP TRUPA Glisirajuêi/Deplasmanski Glisirajuêi/Deplasmanski Glisirajuêi Glisirajuêi Deplasmanski Deplasmanski Glisirajuêi Glisirajuêi Deplasmanski Deplasmanski Glisirajuêi Glisirajuêi Deplasmanski Deplasmanski

BROJ MOTORA

MOMENT TORZIJE MAX

KAKO NARU9ITI

1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2

do 58 kgm do 58 kgm do 87 kgm do 87 kgm fino a 87 kgm do 87 kgm do 111 kgm do 111 kgm do 111 kgm do 111 kgm do 146,5 kgm do 146,5 kgm do 146,5 kgm do 146,5 kgm

Sistem 1 Sistem 1 Sistem 2 ili 3 Sistem 3 Sistem 2 ili 3 Sistem 3 Sistem 4 ili 5 Sistem 5 Sistem 4 ili 5 Sistem 5 Sistem 8 Sistem 8 Sistem 8 Sistem 8

ATTENZIONE: Shema je samo indikativna i podrazumijeva u svakom sluìaju pažljivu provjeru osobe koja vrši montažu. Za detaljne informacije molimo da kontaktirate naš tehniìki odjel.

45 - Kormilarski ureñaji

ZA SISTEM

1 max moment torzije 58 kgm okretaja upravljaìkog kola 4,1

2 max moment torzije 87 kgm okretaja upravljaìkog kola 6

3 max momento torcente 87 kgm giri da banda a banda 5,1

4 max momento torcente 111 kgm giri da banda a banda 6,5

5 max momento torcente 111 kgm giri da banda a banda 5,5

8 max momento torcente 146,5 kgm giri da banda a banda 7,5

Komponente Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje za dodatno komandno mjesto dodati

Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Kit cijevi Pumpa Cilindar Kit prikljuìaka Ulje za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Kit cijevi Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje Volan za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Kit cijevi Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje Volan za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Kit cijevi Pumpa Cilindar Cijev nylon 3/8” Ulje za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Kit cijevi Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Ulje

Kat. broj 45.280.00/01 45.284.01 45.290.35.. 45.027.00

Koliìina 1 1

45.280.00/01 45.290.16 45.027.00 45.290.35.. 45.280.01 45.284.02 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1

45.280.01 45.290.16 45.027.00 45.290.35.. 45.280.02 45.284.02 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1

45.280.02 45.290.16 45.027.00 45.290.35.. 45.280.02 45.284.03 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1

45.280.02 45.290.16 45.027.00 45.290.35.. 45.280.03 45.284.03 45.291.00 45.027.00

1 1 1

1 1 2

1 1 2 1

1 1 2 1

1 1 a richiesta 2

45.280.03 45.290.16 45.027.00 45.290.35.. 45.280.03 45.284.05 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1

45.280.03 45.290.16 45.027.00

1 1 1

1) U sistemima 3,4 i 5, kao alternativa za cijev od 3/8”, može se upotrijebiti najlonska cijev od 5/16” 2) U sistemima 1,2,3, 4 i 5 kao alternativa za najlonsku cijev, može se upotrijebiti bakrena cijev (od 3/8” ili 10 mm) Za takve primjene neophodan je kit - kit 95 ili kit 100. Za primjenu na radnim plovilima preporuìa se korištenje bakrene cijevi

642

2

www.OSCULATI.com

1 1 3


Pribor za hidrauliìne kormilarske ureñaje

45

KAKO NARU9ITI 45.282.03 PRIMJENA 45.282.03. Iste karakteristike kao 45.282.01 uz dodatnu napomenu vezanu za motore Johnson & Evinrude: cilindar 45.282.03 nije potreban ukoliko motor OMC servo veê ima cilindar OMC Kat.broj 985519. U ovom sluìaju dovoljna su ° 2 prikljuìka za povezivanje (rif. Parker Cod.. F6X-5 10-3/8”)

Hidraulicni kormilarski uredaji

ZA SISTEM

Komponente Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Volan za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Kit cijevi

Jedan motore jedan cilindar Okretaja volana: 4,7/5,8 Upotreba do 300 Ks max

Ulje

Dva motora jedan cilindar

Okretaja volana: 4/5 Upotreba do: 300 Ks max (motori bez kontrarotacije); 450 Ks max (motori sa kontrarotacijom)

Kat. broj

Koliìina 1 1 1 1

1 1 1

45.027.00

1

45.282.03 45.280.00/01 45.290.35.. 45.027.00 isporuìuje je proizvoñaì motora 45.280.00/01 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00 45.282.03 45.280.03 45.290.35.. 45.027.00 isporuìuje je proizvoñaì motora 45.280.03 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 2 2

1 1 1 1

Cilindar 45.282.03 se ne preporuìa za instalacije gdje maksimalna brzina plovila prelazi 60 ìvorova

KAKO NARU9ITI 45.286.01/04 PRIMJENE 45.286.01/04

Hidrauliìni kormilarski ureñaji

MOTOR

GODINA

MODEL NOGE

MERCRUISER MERCRUISER MERCRUISER MERCRUISER VOLVO VOLVO VOLVO VOLVO VOLVO VOLVO

Tekuêa Tekuêa Tekuêa Tekuêa Do danas Do danas Do danas Tekuêa Tekuêa Tekuêa

Alpha Bravo one Bravo Two Bravo Three 275 280 290 DP-E DP-G DPS

motor bez serva 45.286.01 (1,3) 45.286.01 (1,3) 45.286.01 (1,3) 45.286.01 (1,3) UC168-1 45.286.01 (1,3,4) 45.286.01 (1,3,4) 45.286.01 (1,3,5) N/A N/A

Cilindar Ultraflex

motor sa servom 45.282.03 (2) 45.282.03 (2) 45.282.03 (2) 45.282.03 (2) N/D 45.280.03 45.282.03 45.286.06 45.286.06 45.282.03

45 - Kormilarski ureñaji

Twin engine - double cylinder

St.wheel turn: 6.5 Up to: 500 hp max (non counter-reversing props); Up to 600 hp (counter-reversing props)

Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Spojna poluga Volan za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Kit cijevi Ulje Cilindar Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Spojna poluga Volan za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Kit cijevi Ulje

45.282.03 45.280.00/01 45.290.35.. 45.027.00 45.280.00/01 45.290.15 45.290.35..

1) Balansirani cilindar (ukupan broj krugova volana jednak je od ravno prema lijevo, ili obratno) 2) Nebalansirani cilindar (ukupan broj krugova volana je razliìit od ravno prema lijevo, ili obratno) 3) Minimalni boìni prostor za instalaciju cilindra: 540 mm (21.2”) kao alternativa može se instalirati mod. UC132-OBS) 4) Hidrauliìni cilindar Ultraflex može se instalirati samo kao zamjena mehaniìkog kormilarskog ureñaja sa sajlom 5) Za instalaciju je potreban adapter Volvo P.N. 872388 NAPOMENA: za instalacije na plovilima sa unutrašnjim-vanbrodskim motorima koji nisu ukljuìeni u ovoj tablici, molimo kontaktirati nas PAŽNJA: ove indikacije su opêenitog karaktera i odnose se samo na modele standardne proizvodnje. Za posebne instalacije preporuìa se zatražiti pomoê kvalificiranih instalatera. ZA SISTEM

1 max moment torzije 66 kgm okretaja upravljaìkog kola: balansirano 4,7 - nebalansirano 5,8

2 max moment torzije 66 kgm okretaja upravljaìkog kola: balansirano 4 - nebalansirano 4/ 5

Komponente Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje za dodatno komandno mjesto dodati Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Kit cijevi Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje za dodatno komandno mjesto Pumpa Kit prikljuìaka Ulje Kit cijevi

Kat. broj

45.280.01 vidi aplikaciju 45.290.35.. 45.027.00 45.280.01 45.290.16 45.027.00 45.290.35.. 45.280.02 vidi aplikaciju 45.290.35.. 45.027.00 45.280.02 45.290.16 45.027.00 45.290.35..

Koliìina 1 1

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Kao alternativu najlonskoj cijevi od 3/8” može se upotrijebiti bakrena cijev od 3/8” ili od 10 mm za povezivanje sistema. Za takve primjene neophodno je koristiti kit: kit95 ili kit100.

Sailing with you, since 1958

643


Tende ϶ Pribor za tende od inoxa AISI 316 ϶ Pribor za izradu preklopnih tendi ϶ Pribor za tende od anodizirane lake legure ϶ Tende sklopive TESSILMARE ϶ Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure ϶ Sklopive tende sa konstrukcijom od inoxa AISI 316 ϶ Tende i cerade ϶ Cerade za pokrivanje plovila ϶ Odijela i nautiìke zaštite

PM

϶ Pribor za tende od inoxa AISI 316 Pribor za tende Od sjajnog inoxa AISI 316, vrlo lijepe obrade.

AISI 316 Pribor za tende

.00 516 ( 46.

0 9.0 .65

( 46

( 46.660.00+46.661.01+4

6.861.03/46.761.03

(

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Ø 20 mm

Za cijevi

Ø 22 mm

Ø 25 mm Heavy Duty

( 46.660.01+661.00+861.02/761.02

( 46

Kapica završetak Zglob - vilica Nosaì - vilica nagnuti Nosaì - vilica pod 90° Nosaì - vilica 90° sa osovinom i oprugom Nosaì - vilica nagnuti sa osovinom i oprugom Nosaì - vilica sa konkavnom bazom za montiranje na cijev Nosaì - vilica sa konkavnom bazom za montrianje na cijev sa osovinom i oprugom Nosaì za pregradu 50x22 mm Nosaì za pregradu 48x73 mm Baza za fiksiranje cerada sa nagibom od 40° 62x25 mm

( 46.122.21

46 - Tende

Opis

46.660.00 46.660.01 46.662.22 46.861.04 46.662.20 46.662.21 46.563.00 46.862.00 46.403.00 46.659.00

46.661.01 46.661.00 46.662.22 46.861.04 46.662.20 46.662.21 46.563.00 46.862.00 46.403.00 46.659.00

.20 662

1 2.2 .66

( 46

Ø 30 mm

46.863.00 46.659.00

( 46.861.04

( 46.863.00

4.00

( 46.40

( 46.

( 46.

Ø 40 mm

46.761.03 46.761.02 46.516.00 46.659.00

.00 403

.00 862

.00 563

( 46.

46.861.03 46.861.02 46.662.22 46.861.04 46.662.20 46.662.21 46.563.00 46.862.00 46.404.00 46.659.00

1 2.1 .12

( 46.

2 62.2 46.6

Ø 25 mm

46.122.21 46.122.11 46.516.00 46.404.00 -

Baza za fiksiranje tendi sa trenutnim otpuštanjem Rotacijom centralnog dijela. Od sjajnog inoxa AISI 316. Pribor za tende

Kat.br.

46.670.50 46.670.51

644

www.OSCULATI.com

Baza mm

89x32 89x32

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijevi Ø mm

22 25


Pribor za tende od inoxa AISI 316

46

Prikljuìci sa ojaìanjem i dovstrukim fiksiranjem AISI 316

Opis

Za cijevi 25 mm

22 mm

46.685.22 46.686.22

Završna kapica Zglob - viljuška

30 mm

46.685.25 46.686.25

46.685.30 46.686.30

( 46.685.xx

Pribor za tende

Od sjajnog inoxa AISI 316

(4

6. 68 6. xx

Prikljuìci STREAM LINE za tende AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, nova verzija.

Pribor za tende

Baza sa vilicom koja se vadi "uhom" koja se vadi na pritisak** na pritisak*

* **

Završna kapica

46.652.22 -

46.650.22 46.650.25

46.650.22/25 46.600.00;46.661.01; 46.861.03; 46.761.03

Zglob sa "uhom"

(

46.653.22

Verzija

46.651.22 46.651.25

Za cijevi Ø mm 22 Za cijevi Ø mm 22/25 Za cijevi Ø mm 25

Kapice završne

( 46.650.22/25

Kapice za tende

46.652.22

46.653.22 -

Pribor za tende od inoxa AISI 316

"uhom"*

46.654.22

(

46.654.22 -

(

(

AISI 316

46 - Tende

Serija komponenata za tende sa ležajem izmeñu baze i nosaìa cijevi Ležište rotacije od plastike. Dva dijela se vrlo brzo razdvoje skidanjem posebnog osiguraìa. Struktura od sjajnog inoxa AISI 316.

Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Opis Baza ravna mm 93x40 Baza otvoriva, za montažu na cijevØ 25 mm Kapica 90°, za cijev Ø 25 mm Kapica ravna, za cijev Ø 25 mm

46.680.00 46.680.10 46.680.20 46.680.21

46.651.22/25

( 46.680.20

.00 80 6.6

(4

( 46.680.10

( 46.680.21

Natezaìi/nosaìi za cijevi tende AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Za savršenu montažu tendi, bez demontiranja konstrukcije.

Pribor za tende

Kat.br.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijevi Ø mm

46.800.22 46.800.25 46.800.30

Dužina zatvorenog mm

Hod mm

135 135 144

30 30 32

22 25 30

Završne kapice AISI 316

Za cijevi tendi sa podesivim okom i sa izboìenosti od mm 15. Za savršeno natezanje tendi. Od ìelika; sjajnog inoxa AISI 316.

Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

46.700.22 46.700.25 46.700.30

22 25 30

Zglobovi tip viljuška za trostruki luk AISI 316 Pribor za tende

Kat.br.

46.761.02 46.761.05 46.761.06

Od sjajnog inoxa AISI 316. Ovi zglobovi su projektirani za velike tende, sa konstrukcijom od 3 luka. Ø cijevi mm

Razmak A mm

Pripadajuêa kapica mm

30 30 30

40 73 113

46.761.03 46.761.03 46.761.03

Sailing with you, since 1958

645


46

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Unutrašnji zglobovi pod 90°

Vanjski zglobovi pod kutem od 90°

Vanjski zglob pod kutem od 90°

AISI 316

AISI 316

AISI 316

Za cijevi tendi od sjajnog inoxa AISI 316. Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za cijevi tendi od sjajnog inoxa AISI 316.

Za cijev Ø mm 20x1,2

46.320.12 46.322.12 46.320.15 46.322.15

Pribor za tende

Kat.br.

22x1,2 20x1,5 22x1,5

Za cijevi tendi od sjajnog inoxa AISI 316, sa osovinicom za blokiranje.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijev Ø mm

46.330.22 46.330.25

22 25

Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

46.330.30

Za cijev Ø mm

30

Prikljuìak za tendu zglobni od 180° AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, verzija visoko otporna za tende velikih dimenzija sa konstrukcijom od cijevi 25/30 mm

Pribor za tende

Kat.broj

46 - Tende

46.667.00

Zglobni prikljuìak za tende od 180°

Baza mm

Osiguraì mm

106x42

8

Baza za tende

AISI 316 AISI 316

Sav od inoxa AISI 316, sa plastiìnom bazom. Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

46.665.00 *

Dužina mm

Sa vijkom mm

70

6

37.264.10 Osiguraì

Od inoxa AISI 316 sa viljuškastom osovinicom koja se može skidati. Pribor za tende

Kat.br.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

46.670.00

Baza mm

Za cijevi mm

90x40

22/25

(

(

46.670.20

46.670.10

Baza na pritisak za tende

(

AISI 316 Pribor za tende

Kat.br.

Sistem na pritisak

Pribor za tende od inoxa AISI 316

46.670.10 46.670.20

Baza mm

90x40 54x29

Za cijevi mm

Vanjska Ugradbena

22/25 22/25

Baza za tende sa nosaìem od EPDM-a za gumenjake

46.670.40

Nosaì od EPDM-a je projektiran za lijepljenje na površinu gumenjaka. Oprema za tende

Kat.br.

(

46.670.30

46.670.30 46.670.40

Pribor za tende od inoxa AISI 316

nosaì EPDM 188x135 188x135

Boja Siva RAL 7035 Siva RAL 7035

Baza inox 46.670.00 46.670.10

Prikljuìak za cijevi tende Omoguêava povezivanje bez varenja dviju cijevi Ø 22/25 ili ih ìini teleskopskim jednu u drugoj. Sjajni inox AISI 316. Tende

Kat.br.

46.658.00

646

www.OSCULATI.com

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijevi mm

22/25


Pribor za tende od inoxa AISI 316 Prikljuìak

Prikljuìci za tende

Klizni nosaì otpuštanjem

za

tendu

sa

46 brzim

AISI 316

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 za montiranje tendi u držaìe vesla gumenjaka. Pribor za tende

Od sjajnog inoxa AISI 316. Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Osiguraì Ø mm

46.662.00

12x23

Od sjajnog inoxa AISI 316, verzija sa stezaljkom za brzo spajanje.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

46.978.00 46.978.10 46.978.20

22 25 30

Pribor za tende

Kat.br.

Za cijev Ø mm

46.978.50 46.978.51

22 25

Prikljuìci za spajanje za cijevi, kompletni sa dva prekidaìa sa oprugom i blokiranjem Montiraju se na unutrašnjost cijevi. Od sjajnog inoxa AISI 316. Oprema i pribor za tende

Kat.br.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Dužina mm

48.420.36 48.420.37

150 150

(

Za cijev mm

22x1,2 25x1,2

48.420.37

(

48.420.36-37

Oprema i pribor za tende

( 46.657

Kat.br.

.22

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Ø cijevi mm

46.657.22

22

46.657.25

25

Kit se sastoji od cm 100x2 cijevi Ø 22 41.613.01 + 4 kom 46.661.01 + 2 kom 46.661.00 + 2 kom 46.662.20 cm 100x2 cijevi Ø 25 41.618.01 + 4 kom 46.861.03 + 2 kom 46.861.02 + 2 kom 46.662.20

( 46.657

.25

46 - Tende

Kit stražnjih ruìkica za tende Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316

Teleskopski prikljuìci za tende (u paru) Izrañeni od sjajnog inoxa Ø 22/25, pridržavaju tendu u stražnjem dijelu. Tende

Kat.br.

46.656.00

Ø cijevi

izvlaìivost cm

22/25

75/120

Pribor za tende od inoxa AISI 316

komponente 46.661.01 (2) + 46.861.03 (2) + 46.662.20 (2) + 46.661.00 (2) + 46.658.00 (2) + 41.618.00 120 cm (60x2) + 41.613.00 120 cm (60x2)

(

Primjer instalacije

Prikljuìci za cijev diam.25mm Pribor za tende

Kat.br.

46.634.00 46.635.00

Opis Spojka fiksna Spojka za rukohvat

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Materjal acciaio inox acciaio inox

Ploìica inox + sajla inox Ø mm 1,6 + osovinica inox

Osovinica

Omoguêava skidanje tende sa plovila. Može se koristiti sa svim našim viljuškastim nosaìima za tende. Pribor za tende

Kat.br.

46.116.30 46.116.29

Od inoxa, za sklopivim jeziìkom na polugu.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Verzija

Pribor za tende

Verzija sa osovinicom za blokiranje pomoêu kuglice (serija 37.264.xx) Verzija sa osovinicom sa oprugom i preklopnim jeziìkom (46.116.31)

Kat.br.

46.116.31

Sailing with you, since 1958

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Ø mm

6

647


46

Pribor za tende od inoxa AISI 316 Ploìica/kopìa za trake AISI 316

Izrañena od sjajnog inoxa AISI 316, sa kopìom koja se može naginjati od 5° do 125°.

Kopìe

Kat.broj

46.670.60

pomicati i

Za trake max mm

Baza mm

Razmak rupa mm

30

69x34

45

Sistem šine sa klizaìima za tendu AISI 316

1 3.0 .67

( 46

Oprema i pribor za tende

Kat.br.

.01 673 ( 46.

46 - Tende

Sve od sjajnog inoxa AISI 316. Komponente:

46.673.01

Opis Šina 30x1200 mm kompletna sa 2 terminala, sa nevidljivim otvorima

46.673.03

Klizaì na U sa zglobom i koìnicom na pritisak sa mikrometriskom regulacijom hoda 15 mm

46.673.04 46.673.05

Klizaì kao 46.673.03, ali sa prikljuìkom sa zglobom na 180° 46.665.00 Klizaì kao 46.673.03, ali sa prikljuìkom tip vilica 46.662.20

46.673.06

High-resistance trailer. 180° articulation, for large bimini tops with 25/30-mm tubes

73.03

( 46.6

. ( 46

673

5 3.0 .67

.04

( 46

6 3.0 .67

( 46

Sistem sa kliznim šinama za tende Sistem se sastoji od: Klizaci za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

46.671.00* 46.671.01 46.671.02** 46.671.03**

Parametro2 Šina od inoxa, od cm 100, mjere mm 28x29 (vanjski) Završetak od plastike za šinu Klizaì od inoxa sa blokiranjem na vijak i završetkom na “U” Klizaì od inoxa sa osiguraìem za montiranje na pregradu

*

Šina se može rezati.

**

Za fiksiranje tendi, univerzalni model, za montiranje na ravnu površinu.

Klizaì za tende Od anodizirane lake legure. Zglob-viljuška kako bi se moglo raditi i na ravnoj površini i na pregradi broda. Sistem za blokiranje na oprugu za brzo pomicanje, sa unutrašnjim dijelovima od plastike za optimalno klizanje. Sa osovinicom za brzo montiranje tendi. Oprema i pribor za tende

Kat.br.

46.669.00 61.591.01 61.591.43

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Verzija Klizaì 85x35x35 (izboìenost) Šina od lake legure mm 25x4 za klizaì 46.669.00 (komadi od 2 m) Završetak od crne plastike za 61.591.01

Podesivi klizaìi za tende plovila od 10 i više metara Od anodizirane lake legure sa nosaìem tende od inoxa sa unutrašnjim dijelovima od plastike sa zaštitom od trenja i buke (šina za posebno naruìiti). Klizaci za tende

Kat.br.

46.672.01 46.672.02 46.672.03 46.672.04 46.672.05 46.672.06

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Opis držaì tip vilica za šinu od mm 25x4 (art. 61.591.01) držaì tip vilica za šinu od mm 32x6 (art. 61.591.02) držaì za boìnu ugradnju za šinu od mm 25x4 (art. 61.591.01) držaì za boìnu ugradnju za šinu od mm 32x6 (art. 61.591.02) fiksni držaì tip vilica za šinu od mm 25x4 (art. 61.591.01) fiksni držaì tiip vilica od inoxa za šinu od mm 32x6 (art. 61.591.02)

Nosaìi - podupiraìi za tende Omoguêavaju klizanje tende naprijed i natrag. Konstrukcija od kromiranog mesinga sa vijcima od inoxa. Pribor za tende

Kat.br.

46.185.22

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za montažu na cijevi

sa Ø mm 20/22/25

Natezaì za konope tendi Izrañen od sjajnog inoxa, služi za podešavanje konopa za fiksiranje tendi. Tende

Kat.br.

46.377.40

648

www.OSCULATI.com

mm 55x12


46

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Klizaì na kuglama LEWMAR za otvaranje krovova i kliznih vrata Izrañen specijalno za ovu upotrebu, od anodiziranog aluminija sa kuglama od Delrina, sniženog profila sa površinom za prislanjanje ravnom sa 2 otvora sa navojem M6. Oprema i pribor za tende

Kat.br.

46.674.01 46.674.30 46.674.40

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Opis

Širina mm

Dužina mm

Visina mm

Razmak izmeñu rupa mm

Prekidna ìvrstoêa kg

klizaì šina završnik

51 19 51

124 2986 20

26 11

35 80

450

(4

6.6 74 .40

( 46

.67 4.3 0

.01 .674

( 46

Klizaìi za otvaranje kliznih krovnih otvora i kliznih vrata Realizirani od tvrde anodizirane lake legure sa kuglama od PTFE-a, garantiraju izvrsno klizanje i pod vrlo visokim optereêenjem. Sa dva otvora 5 MA. Za šinu 62.940.08. Klizaci za tende

Kat.br.

46.675.01 46.675.03

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Širina mm

Izboìenost mm

Dužina mm

Max radna ìvrstoêa kg

51 51

20 20

83 105

220 260

Ploìe za šteke od mm 40 tip 58.660.52

Ploìe za cijevi Ø 22

AISI 316

AISI 316

Klizaci za tende

46.111.00 Služe za uokvirivanje kliznih krovova od platna. Izrañene su od sjajnog inoxa AISI 316. Za upotrebu sa 46.675.01; 46.675.02 Klizaci za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

62.940.08 Šina na "X", mm 19x13x4 od anodizorane lake legure, komadi dužine 2 metra.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

62.940.09 Završnik od plastike za šinu 62.940.08 Klizaci za tende

Klizaci za tende

46 - Tende

46.110.00 Služe za uokvirivanje kliznih krovova od platna. Izrañene su od sjajnog inoxa AISI 316. Za upotrebu sa 46.675.01; 46.675.02

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Pribor za tende od inoxa AISI 316

϶ Pribor za izradu preklopnih tendi Izrañeni od plastike, za cijevi diam.20mm

Prikljuìci za cijev diam.22mm

(

46.377.03

(

( Pribor za tende

Pribor za izradu preklopnih tendi

Kat.br.

Opis Zglob od 90° Zglob od 180° Osiguraì plastiìni Noga plastiìna Spojka plastiìna

46.629.00 46.630.00 46.631.00 46.632.00 46.633.00

1 7.2 .37 46

46.377.13

Pribor za tende

(

1 7.3 .37 46

Pribor za izradu preklopnih tendi

Kat.br.

Opis Klizna spojka i prirubnica Završna kapica Noga i vilica za priìvršêenje Boìna ploìica

46.377.03 46.377.13 46.377.31 46.377.21

Ø cijevi

22 22 22

Za tendu 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx

Sailing with you, since 1958

( 46.625.06

Opis Terminale tubo Scalmiera Boccola Snodo curva Snodo bracci

( 46.625.05

46.625.02 46.625.03 46.625.04 46.625.05 46.625.06

( 46.625.04

Kat.broj

( 46.625.03

Oprema za tende

( 46.625.02

Rezervni dijelovi za tende Od bijele plastike

649


46

Pribor za tende od anodizirane lake legure

϶ Pribor za tende od anodizirane lake legure Pribor za cijev diam.20mm Pribor za tende

Pribor za tende od anodizirane lake legure

Kat.br.

Opis Završetak sa kapicom Spojka tip obujmice Ploìica za fiksiranje sa 2 vijka i sa “U” privezom Ploìica za pregradu sa vijkom od inoxa Šarnir koji omoguêava sklapanje lukova konstrukcije

46.931.00 46.932.00 46.933.00 46.934.00 46.787.20

( 46.787.20 (top) - 46.934.00

Šina od lake legure i klizaìima od plastike Za omoguêavanje klizanja i pomicanja nogu tendi. Pribor za tende

Kat.br.

Komadi od m

46.786.03 Kat.br.

46 - Tende

6.7 86 .10

( 46.786.20

mm 22x11

Opis

Pribor za tende

(4

Pribor za tende od anodizirane lake legure

1 Pribor za tende od anodizirane lake legure

46.786.10

Plastiìni klizaì za šinu na koji se montira art. 46.934.00, ili 46.933.00

46.786.20 46.786.30

Plastiìni stop za blokiranje tende u željenom položaju Plastiìni završetak za šinu

( 46.786.30

( 46.786.03/10/20/30

϶ Tende i cerade “Solbrello” sklopivi suncobran za barku Okvir obojeni bijeli, platno od bijelog poliestera, podesiv po visini. Instalira se u par sekundi. Zavjese | Cerade | Tende

Tende i cerade

Kat.br.

otvorena 200x200 cm

46.890.00 *

sklopljena 160x10 cm *

U praktiìnoj TORBICI za transport.

Teleskopska tenda za gumenjake AISI 316 Cerade | Tende

Tende i cerade

Kat.br.

46.906.01 46.906.02 46.906.03 46.906.04 *

Fiksiranje na univerzalni roll-bar, od bijelog impregniranog platna sa strukturom od cijevi od inoxa AISI 316. Mornarsko plava

46.906.11 46.906.12 46.906.13 46.906.14

A cm

B cm

C cm

D cm

120 130 130 130

145 155 170 190

205 235 235 235

145 155 170 190

E* cm 120x35 130x35 130x35 130x35

Dimenzije demontiranih tendi

Tenda od bijelog vodonepropusnog materijala za jedrilice Okviri sklopivi od anodiziranog aluminija. Kompletna sa ugrañenim okom u sredini za podizanje pomoêu podigaìa + prstenima za fiksiranje + ìiìkom za zatvaranje oko krmene sartije. Zavjese | Cerade | Tende

Kat.br.

46.898.01 46.898.02 46.898.03

650

www.OSCULATI.com

Tende i cerade

cm 255x240 255x300 255x360


TESSILMARE folding biminis

46

϶ TESSILMARE folding biminis TESSILMARE Shade Master biminis suitable for high speed boats fixed installation not required; foldable and made of white painted light alloy pipes, 20-mm Ø, white; waterproof, UV-resistant polyester/PVC fabric. Case included. Nylon joints.

Tents | Shadescreens | Biminis

Code

46.902.01* 46.902.02 46.902.03 46.902.04 46.902.05 *

Width cm

Depth cm

124/140 140/160 160/180 185/215 215/235

180 180 180 180 180

TESSILMARE folding biminis

Height cm

Bracket cm

Frame

110 110 110 110 140

144 144 144 144 173

2 3 3 3 3

Model fitted with 2 archs instead of 3.

Does not require fixed installation; foldable with white painted light alloy pipes, 25-mm Ø,

white waterproof UV-resistant polyester/PVC fabric.

Case included. AISI 316 stainless steel joints. Tents | Shadescreens | Biminis

TESSILMARE folding biminis

Code

46.901.53 46.901.54 46.901.55

Width cm

Depth cm

Height cm

Bracket cm

Frame

160/180 190/210 215/225

195 200 215

95 110 120

143 147 156

2 2 2

TESSILMARE Shade Master SS detachable bimini AISI 316 PATENT Tents | Shadescreens | Bimini

white

Fitted with pole Ø size 22 mm and all AISI 316 stainless steel fittings. Fixed and foldable arcs, white waterproof UV-resistant polyester/PVC fabric, adjustable stainless steel supports swivelling at 90°. Case included.

TESSILMARE folding biminis

46.915.02 46.915.03 46.915.04 46.915.05 46.915.06

Width cm

Depth cm

Height cm

Folded bracket cm

Arches

165/175 180/190 195/205 225/235 240/250

200 200 200 200 232

151 151 151 151 145

180 180 180 190 190

3 3 3 3 3

46 - Biminis, Awnings and Covers

TESSILMARE “Shade Master HS” bimini, designed for high speed boats

TESSILMARE “Shade Master Fish” bimini specially designed for open hulls with pedestal steering PATENT

Tents | Shadescreens | Biminis

white

46.914.01 46.914.02 46.914.03 46.914.04*

Light alloy frame, 20-mm Ø, white coating, fitted with four foldable arches, sturdy PVC polyester fabric. It includes case for storage (folded) and nylon joints.

TESSILMARE folding biminis

beige

46.914.32 46.914.33 -

Width cm

Depth cm

Height cm

Bracket cm

Arches

140/160 160/180 190/210 210/230

180 180 180 240

140 140 140 140

160 160 160 200

3 3 3 4

* This tent is also ideal for cabin Fliyng Bridges; made with pipe Ø 25 mm, nylon joints, sturdy fabric, fixed surface fitting, made of nylon/stainless steel, and special case. Four foldable compass arcs.

Sailing with you, since 1958

651


46

Tende sklopive TESSILMARE

϶ Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure Sklopive tende Light 2 Luka Konstrukcija od aluminija obojanog epoksidinim premazima, cijev Ø 20 mm. Platno od sintetiìkog vodonepropusnog materijala otpornog na UV-zrake. Kompletne sa torbom za ìuvanje sa patentnim zatvaraìem za ìuvanje platna kada je tenda zatvorena. Cerade | Tende

bijela

46.900.01 46.900.02 46.900.03

plava navy

46.900.11 46.900.12 46.900.13

Dubina cm

Visina cm

Širina cm

180 180 180

110 110 110

130-140 150-160 170-180

(4

6. 90 0. 02

(4

6. 90 0. 12

Tende sklopive sa 3 luka od lake legure cijev Ø 22 mm Konstrukcija od lake legure, cijev Ø 22 mm. Platno od sintetiìkog vodoneporpusnog materijala otpornog na UV-zrake. Kompletne sa zaštitinom torbom sa patentnim zatvaraìem za ìuvanje tende kada je sklopljena. Brodske tende | Tende za zaštitu od sunca

46 - Tende

bijela

46.908.20 46.908.21 46.908.22 46.908.23 46.908.24

Mornarsko plava

46.908.30 46.908.31 46.908.32 46.908.33 46.908.34

Dubina cm

Visina cm

Širina cm

180 180 180 180 180

115 115 115 115 115

140/150 160/170 175/185 200/210 210/220

Tende sklopive sa 3 visoka luka Konstrukcija od lake legure, cijev Ø 22 mm. Platno od sintetiìkog vodonepropusnog materijala otpornog na UV-zrake. Kompletne sa zaštitinom torbom sa patentnim zatvaraìem za ìuvanje tende kada je sklopljena. Brodske tende | Tende za zaštitu od sunca

bijela

46.909.40 46.909.41 46.909.42 46.909.43 46.909.44

Mornarsko plava

46.909.50 46.909.51 46.909.52 46.909.53 46.909.54

Dubina cm

Visina cm

Širina cm

180 180 180 180 180

145 145 145 145 145

140/150 160/170 175/185 200/210 210/220

Tende za zaštitu od sunca BIMINI DEEPTH sa 4 luka Konstrukcija od anodizirane lake legure, cijev Ø 22 mm. Tenda od sintetiìkog impregniranog platna otpornog na UV-zrake. Kompletne sa zaštitom sa patentom za ìuvanje tende kada je sklopljena. Tende za zaštitu od sunca

bijela

46.918.02 46.918.04 46.918.06 46.918.08 46.918.10

652

Mornarsko plava

46.918.12 46.918.14 46.918.16 46.918.18 46.918.20

www.OSCULATI.com

Dubina cm

Visina cm

Širina cm

250 250 250 250 250

145 145 145 145 145

165/175 180/190 190/200 210/220 225/235


+ Novtet 2013 - Sklopive tende sa konstrukcijom od inoxa AISI 316

46

϶ Sklopive tende sa konstrukcijom od inoxa AISI 316 Tende za zaštitu od sunca sklopive SHADE MASTER FLY INOX DEEPTH, 4 luka, dubina cm 250 AISI 316

Tende za zaštitu od sunca

Kat.br.

Sa cijevima diam.25 mm i svim prikljuìcima od inoxa AISI 316. Sa sklopivim lukovima, platno od poliestera/impregniranog PVC-a otpornog na UV-zrake, mornarsko plave boje. Kompletne sa zaštitnom torbom. Mogu se demontirati i sklopiti. + Novtet 2013 - Sklopive tende sa konstrukcijom od inoxa AISI 316

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

Broj lukova

46.915.10

175/190

255

140

4

46.915.11

195/210

255

140

4

46.915.12

215/230

255

140

4

46.915.13

235/250

255

140

4

46.915.14

255/270

255

140

4

46 - Tende

Tende sa 3 visoka luka Cijev sjajni inox AISI 316 Ø 25 mm. Brodske tende | Tende za zaštitu od sunca

Dubina cm

Visina cm

Širina cm

46.920.12

180

145

160/170

46.920.03

46.920.13

180

145

175/185

46.920.04

46.920.14

180

145

190/200

46.920.05

46.920.15

180

145

210/220

46.920.06

46.920.16

180

145

225/235

(

46 .92 0.0 2

bijela

Blu navy

46.920.02

( 2 .1 20 .9 46

(

ukljuìeni vijci za montažu

Tende BIMINI DEEPTH 4 visoka luka Cijev od sjajnog inoxa AISI 316 Ø 25 mm. Brodske tende | Tende za zaštitu od sunca

bijela

Blu navy

Dubina cm

Visina cm

Širina cm

46.921.10

46.921.20

250

145

170/180

46.921.11

46.921.21

250

145

180/190

46.921.12

46.921.22

250

145

190/200

46.921.13

46.921.23

250

145

220/230

46.921.14

46.921.24

250

145

240/250

(

Sailing with you, since 1958

ukljuìeni vijci za montažu

653


46

Tende i cerade Ploìice Od bijele plastike kako bi se sa rukohvatom od inoxa formirao luk za pridržavanje cerade. Cerade, pribor za

Tende i cerade

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

46.107.10*

22

*

Prodaju se u paru

58.660.52/45

šteke od fiberglassa

Ploìice Od kromiranog mesinga, za kreiranje, fiksirajuêi ih na unutrašnji rub kokpita, luka - nosaìa cerade. Kompletne su sa kapicom od bijelog PVC-a. Oprema i pribor za tende

Tende i cerade

Kat.br.

Dimenzije mm

46.108.00

67x14

*

Prodaju se u paru

58.660.52/45

šteke od fiberglassa

Viljuška + osovina AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Sistem je projektiran za kreiranje pokretnih lukova od stakloplastike ili drva za držanje-podupiranje ceradi za pokrivanje plovila.

Cerade, pribor za

Tende i cerade

46 - Tende

Kat.br.

46.109.00

Prirubnica osovine mm

Osiguraì viljuške Ø mm

25x50

8

58.660.50/51/52/45

Šteke od stakloplastike

Torbe za zaštitu i spremanje vanbrodskih motora

Od teškog poliestera bleu Royal, iznutra obložene specijalnim materijalom za zaštitu od udaraca te otpornim na ulja i gorivo. Sa plastiìnim patentom za zatvaranje. Podesive trake za prenošenje. Idealne za zaštitu pomoênih motora ili za prenošenje i zimsko spremanje motora. Zaštita za motore

Tende i cerade

Kat.br.

Za motore do

46.151.00 46.152.00 46.153.00

5 KS 6/15 KS 20/40 KS

Zaštitni pokrivaì za 2/4-taktni vanbrodski motor OCEANSOUTH. Top Quality - Glava motora Verzija za pokrivanje glave vanbrodskog motora. Izrañeni od poliesterskog platna Cyclone vodonepropusnog, UV-otpornog od 320 g/m. Ovo platno u unutrašnjem dijelu ima mekanu felpu kako ne bi ostavila tragove na boji ìak i u sluìaju vanjskih udaraca. Šavovi su ojaìani i hermetiìki. Zaštitini pokirvaìi motora

Kat.broj

46.537.01 46.537.02 46.537.03 46.537.04 46.537.05 46.537.06 46.537.07

KS

2/4 5-15 15-30 30-60 60-100 100-150 175-250

(L) dužina

Mjere mm (W) širina

(H) visina

Boja

40 52 56 62 68 74 82

24 27 30 36 40 46 50

27 32 40 49 53 58 60

siva siva siva siva siva siva siva

Zaštitni pokrivaì za vanbrodski motor 2/4- taktni OCEANSOUTH. Top Quality - Kompletan motor Verzija za pokrivanje cijelog vanbrodskog motora. Izrañeni od poliesterskog platna Cyclone vodonepropusnog, UV-otpornog od 320 g/m. Ovo platno u unutrašnjem dijelu ima mekanu felpu kako ne bi ostavila tragove na boji ìak i u sluìaju vanjskih udaraca. Šavovi su ojaìani i hermetiìki. Otvor ìini ojaìani profil sa najlon patentnim zatvaraìem presjeka 10. Zaštitni pokrivaìi motora

Kat.broj

46.538.01 46.538.02 46.538.03 46.538.04 46.538.05 46.538.06 46.538.07 46.538.08

654

KS do 6 8-15 15-20 20-30 30-60 60-100 115-150 175-250

www.OSCULATI.com

Opseg cm

Visina mm (H)

Boja

126 140 150 165 180 200 226 248

98 110 125 137 144 170 190 197

siva siva siva siva siva siva siva siva


Tende i cerade

46

Zaštita konzola za otvorena plovila Od platna od vodonepropusnog bijelog poliestera. Zaštita za konzole

Kat.br.

46.896.01 46.896.02 46.896.03

Tende i cerade

Model model 1 mala model 2 srednja model 3 velika

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

1250 1350 1450

650 700 1200

650 1000 750

250 300 350

600 650 700

Teleskopski nosaì - podupiraì za cerade Od anodizirane lake legure, sa širokom bazom od mekanog PVC-a za cerade, štiti ceradu da se ne probuši. Cerade, teleskopski nosaci za

Kat.br.

46.100.01 46.100.02

Ø cijevi mm

Odijela i nautiìke zaštite

25/30 25/30

Podesiv od cm

75/120 90/160

Izrañeni od teškog platna "1000 denari", za upotrebu i prilikom cestovnog prijevoza plovila na prikolicama

46 - Tende

϶ Cerade za pokrivanje plovila

Cerade za pokrivanje plovila, model za plovila sa šajbom i Day Cruisere Izrañene od super ìvrstog i otpornog platna “Supermare”. Cerade

Kat.br.

46.178.20 46.178.30 46.178.40 46.178.50 46.178.55 46.178.60

Dužina plovila cm

Cerade za pokrivanje plovila

430/460 470/500 510/550 560/600 620/650 670/700

Mjere cerade cm

510x250 550x280 600x292 620x270 690x300 745x320

Cerade za pokrivanje plovila, model za mala plovila sa kabinom Izrañene od super ìvrstog i otpornog platna “Supermare” . Cerade

Kat.br.

46.179.00 46.179.10

Dužina plovila cm

Cerade za pokrivanje plovila

480/520 550/600

Mjere cerade cm

545x310 650x390

Cerade za pokrivanje plovila, model za otvorena tradicionalna plovila Izrañene od vrlo ìvrstog i otpornog platna “Supermare” . Cerade

Kat.br.

46.203.20 46.203.30 46.203.40 46.203.50 46.203.55 46.203.60

Dužina plovila cm

365/385 390/410 420/430 440/450 460/470 480/500

Cerade za pokrivanje plovila

Mjere cerade cm

385x160 420x160 440x190 470x190 480x185 525x230

Sailing with you, since 1958

655


46

Cerade za pokrivanje plovila

϶ Odijela i nautiìke zaštite Cerada za gumenjake Za gumenjake sa okruglim/kvadratnim vrhom. Projektirana za kompletno pokrivanje i vanbrodskog motora. Impregnirana, UV otporna, "diše". Može se koristiti za pokrivanje gumenjaka na kolicima za vuìu do 60 Km/sat. Kat.broj

Dimenzije gumenjaka Dužina Širina cm cm

Dimenzije cerade Dužina Širina cm cm

Boja

46.166.01

230/260

1,5

328

235

Siva

46.166.02

260/290

1,55

358

245

Siva

46.166.03

290/320

1,65

393

255

Siva

46.166.04

320/360

1,75

433

266

Siva

46.166.05

360/390

1,9

465

281

Siva

46.166.06

390/430

2

511

300

Siva

46.166.07

430/470

2,1

551

310

Siva

46 - Tende

Cerada univerzalna UNIVERSAL STORAGE Za: otvorena plovila, plovila s mostom sa/bez šajbe, plovila sa konzolama za vožnju centralnim/ boìnim.Takoñer i za upotrebu kod zimskog spremanja broda, izrañeni od impregniranog materijala "koji diše". Kat.broj

Dimenzije plovila dužina cm širina max cm

Dimenzije cerade dužina cm širina cm

Boja

46.167.02

400/450

205

522

280

Siva

46.167.03

450/540

240

595

340

Siva

46.167.04

540/640

260

719

340

Siva

Cerada Univerzalna za višestruku namjenu Za: mala motorna plovila; plovila sa kabinom sa i bez šajbe; plovila sa konzolom za vožnju centralnom / boìnom. Izrañena od ìvrstog poliesterskog platna koje "diše", koje omoguêava na kolicima za vuìu brzinu do 60 km/h. Za dugotrajnu upotrebu kod zimskog spremanja broda na otvorenom / zatvorenom prostoru.

Kat.broj

Dimenzije plovila dužina cm širina max cm

dužina cm

cerada širina cm

Boja

46.169.02

400/450

205

522

280

siva

46.169.03

450/540

240

595

340

siva

46.169.04

540/640

260

718

355

siva

Cerade Jumbo za polukabinske / kabinske brodice / T-TOP Izrañene od poliestera Cyclone vodonepropusnog, UV-otpornog i vrlo ìvrstog koji moguêava, na prikolici za vuìu, briznu do 60 km/h

Cerade

Kat.broj dužina cm

46.171.01 46.171.02 46.171.03 46.171.04

656

580 / 640 640 / 700 700 / 760 760 / 820

Dimenzije plovila širina max visina max cm trincarino cm

240 250 270 290

www.OSCULATI.com

135 135 150 150

Dimenzije platna dužina cm širina cm

818 883 948 1008

530 550 570 590

Boja

siva siva siva siva


Odijela i nautiìke zaštite

46

Cerada za otvorena plovila sa centralnom konzolom za vožnju Izrañene od ìvrstog vodonepropusnog poliestera plave boje, UV-otporne. 9vrsta struktura omoguêava korištenje i kod prijevoza plovila kopnom.

Cerade

Odijela i nautiìke zaštite

Kat.br.

Za plovila

dužine m

širine m

46.170.01

4,2 / 4,4

2,6

46.170.03

4,4 / 4,7

2,8

46.170.05

4,8 / 5,2

3

46.170.07

5,3 / 5,7

3

46.170.09

5,8 / 6,3

3,2

46.170.11

6,3 / 6,8

3,2

46.170.13

7 / 7,7

3,4

Nautiìki pokrivaì INDOOR Platno od polietilena za zaštitu plovila na suhom vezu. U kolutima od 50 m, sa dva umetnua lastika na vanjskim rubovima.

Istrukcije za montažu

Cerade

Kat.br.

Širina platna m

Odijela i nautiìke zaštite

(1

(2

(3

(4

Dužina koluta m

46.174.01

6

46.174.02

8

50

46.174.03

10

50

50

(8

46 - Tende

1) Odrolati pokrivaì od krme prema pramcu držeêi se što više uz centar plovila ostavljajuêi viška cca. 50 cm sa svake strane. 2) Aplicirati dvije obujmice udaljene cca.30 cm i odrezati iskorišteni pokrivaì od ostatka koluta. 3) Izvaditi lastike i napraviti ìvorove. 4) Raširiti pokrivaì po plovilu 5) Povuêi lastik na jednom kraju i zavezati ìvor kako bi lastik ostao napet. 6) Ukoliko je potrebno iskoristiti veê postojeêe izreze sa ojaìanjima za povezivanje perimetralnog lastika transverzalno.

(7

(5

(6

Zaštita nautiìka sa termo-skupljanjem Film od polietilena termoretraibile bijele boje. Otporna na UV-zrake, idealna je zaštita za zimovanje plovila i/ili prijevoz bilo kojeg tipa plovila, zaštiêujuêi ga od priljavštine, manjih udaracai, visokih temperatura itd. Jednostavno se upotrebljava na naìin da se prostre od pramca prema krmi i nakon toga brižljivo zagrije pomoêu odgovarajuêih termo-pištolja.

Kat.broj

46.176.06 46.176.08 46.176.10 46.176.12 46.176.14 46.176.16

Širina filma m

Dužina koluta m

Visina koluta m

Debljina

Težina teoretska

Piegatura

6

65

1,5

0,2

76,6

soffiettato

8

50

1

0,2

77,7

višestruka

10

50

1,25

0,2

97,1

višestruka

12

50

1,5

0,2

116,5

višestruka

14

50

1,75

0,2

135,9

višestruka

16

50

2

0,18

140,1

višestruka

Sailing with you, since 1958

657


Nosaìi motora ϶ Nosaìi pomoênog motora, bracket ϶ Trake - podizaìi vanbrodskih motora ϶ Kotaìi za izvlaìenje gumenjaka ϶ Kolica za prijevoz plovila ϶ Valjci za izvlaìenje plovila ϶ Kolica - držaìi barke ϶ Kolica za vanbrodske motore ϶ Ploìe za zaštitu krme ϶ Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije ϶ Svjeêice ϶ Držaì boca za ronjenje

PM

϶ Nosaìi pomoênog motora, bracket Nosaìi pomoênog motora sa plasticnom plocom Od sjajnog inoxa, ploìa od bijele plastike visoke otpornosti. Nosaci vanbrodskih motora

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Kat.br.

Verzija za montažu na krmeno zrcalo ili boênu montažu sa strukturom u obliku trokuta za montažu na platformu sa centralnom cijevi, za montažu na krmenu ogradu; za cijevi Ø mm 22/25 Plastiìna daska. Samo plastiìna daska, kompletna sa 10 vijaka + matica za fiksiranje i unutrašnjom ojaìanom cijevi. Za cijevi Ø 22/25 mm

47.381.00 47.382.00

47.383.00

47 - Nosaìi motora

(

47.383.00 47.384.00

Za motore do

Ploìa mm

10 KS

289x200

10 KS

289x200

10 KS

289x200

10 KS

289x200

(4

7.3 81 .00

(

47.

382

.00

(

47.384.0 0

Fiksni nosaì za vanbrodski motor za fiksrianje na pregradu Od sjajnog inoxa, ploìa od obojenog drva bukve. Nosaci vanbrodskih motora

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Kat.br.

Za motore do

47.377.00

12 KS

Nosaì pomoênog motora za fiksrianje na ravnu površinu Fiksiranje na ravnu podlogu, od sjajnog inoxa sa ploìom od vodootporne šperploìe od mahagonija. Posebno pogodan za plovila sa krmenom platformom zadnje generacije, integrirane kod same proizvodnje plovila. Fiksira se na gornju stranicu platforme. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.379.00

Ploìa mm

Za motore do

290x195

15 KS

AxBxC 200x285x195

Nosaì pomoênog motora za platformu, spušteni model Projektiran za bolje uranjanje noge vanbrodskog motora, sa plastiìnom ploìom visoke otpornosti. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.376.13

658

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Izboìenost mm

Za motore do

Ploìa za motažu mm

140

15 KS ili 40 kg

175x178

www.OSCULATI.com


Nosaìi pomoênog motora, bracket

47

Nosaì motora Heavy Duty za montiranje na pregradu Od inoxa sa ploìom od visoko otpornog tehnopolimera Nosaìi motora

Kat.broj

47.385.00

Za motore do

Ploìe za montažu mm

Ploìa mm

20 KS

155x211

205x260x43

3,75

Okretljivi nosaì motora Konstrukcija od sjajnog inoxa sa višeslojnom ploìom. Montiran na platforme omoguêuje rotiranje i horizontalno naslanjanje motora na platformu. Nosaìi vanbrodskih motora

Kat.br.

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Baza mm

47.602.15

Za motore do 35 kg ili 15 KS

245x305

Ploìa - Držaì motora za montiranje na ogradu Od bijele plastike. Držaìi motora

Kat.br.

Ø cijevi mm

vanjske mm 182x172x40

25

Za motore max kg

36

Nosaì pomoênog motora za fiksiranje na krmenu ogradu Ploìa od vodootporne šperploìe od poliuretanskim bojama obojenog mahagonija. Cijev sa viljuškom od inoxa. Sa dvostrukim otvorima kako bi se omoguêilo montiranje nosaìa na ograde sa cijevima od diam.mm 30 i od diam.mm 25. Nosaìi vanbrodskih motora

47 - Nosaìi motora

47.377.50

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Kat.br.

Ploìa cm

47.378.00

20x25

Nosaì motora za montiranje na krmene ograde AISI 316

Za cijevi Ø mm 25/30. Sastoji se od strukture od sjajnog inoxa AISI 316 + stezalice inox za cijev + ploìe od obojene vodootporne šperploìe.

Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

vanjske mm 595x240

47.380.00

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Max. nosivost kg

45

Nosaì pomoênog motora Od anodiziranog antikorodala bijele boje. Vodilice su bijele boje od anodiziranog antikorodala. Ploìa je od bukve obojene poliuretanskim bojama, podesiva u 3 položaja. Sa sistemom blokiranja kada je motor podignut. Vrlo je ìvrst i elegantan.

Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.376.00

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Za motore do

Dužina mm

Izboìenost mm

Visina ploìe mm

20 KS

450

260

160

Sailing with you, since 1958

659


47

Nosaìi pomoênog motora, bracket Nosaìi pomoênog motora - preklopni Od sjajnog inoxa. Funkcioniraju na spuštanje sa blokiranjem u srednjem položaju, pomoêu posebne ruìke. Ovi nosaìi imaju nove plastiìne ploìe visoke otpornosti. Prednosti: 1) Vremenski postojani 2) Mehaniìki otporni 1,5 puta više od drvenih 3) Lijepog izgleda. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

Za motore do

47.376.11 47.376.10 47.376.26* *

Nosaìi pomoênog motora, bracket

8 KS ili kg 30 15 KS ili kg 40 20 KS ili kg 45

Baza mm

Ploìa mm

110x150 140x150 140x150

190x260 190x260 250x260

sa ploìom za fiksiranje sa podesivim nagibom.

( 1 .1 76 .3 47

(

47 - Nosaìi motora

0 6.1 .37 47

(

47.376.26

Nosaì pomoênog motora sa sistemom spuštanja Od inoxa, pojednostavljena verzija bez ruìki za blokiranje u srednjem položaju, kompletan sa plastiìnom ploìom visoke otpornosti. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.376.12

Za motore do

Ploìa za montažu mm

7 HP ili kg 25

110x140

Nosaì motora preklopni od lake legure Konstrukcija od anodizirane lake legure. Daska od višeslojne obojene šperploìe. Opruge od inoxa, vijci od inoxa. Sa ìetiri moguêe pozicije. Nosaìi motora

Kat.broj

47.376.05

Kapacitet kg

Daska mm

Baza nosaìa mm

35

240x205

156x130

Nosaì pomoênog motora sa podizanjem pomoêu okretljive ruìke koja se može skinuti Struktura od inoxa, sigurnosno blokiranje radi smanjivanja težine podignutog motora. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

Hod mm

47.374.50

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Nosivost kg

350

80

Nosaì pomoênog motora MEGA Potpuno od inoxa, visoke ìvrstoêe. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.376.28

660

Za motore do

40 kg ili 20 KS(2T)/ 8 KS(4T)

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Visina cijelog Dimenzije ploìe koja nosaìa nosi motor

Ploìa za ugradnju

Podešavanje nagiba ploìe

265 visina - 210 širina - 45 debljina mm

190x200 mm

od 0° do 28° +/-

www.OSCULATI.com

290 mm


Nosaìi pomoênog motora, bracket

47

Nosaì motora od inoxa Univerzalni model za Johnson/Evinrude/Yamaha/Mercury/Suzuki/Honda. Vrlo lijepe izrade, uljepšava izgled plovila i poveêava rasploživi prostor na plovilu. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

Za vanbrodske motore

47.375.04

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Ukupna težina kg 28 (sa ploìama)

od 140 do 300 HP

sa plocama za fiksiranje

Elektriìno-hidrauliìni lift za vanbrodske motore - CMC Od aluminija 6061 T6, sa dijelovima od inoxa i ležajevima od legure bronze i aluminija. Kompletan sa pokazivaìem pozicije za montažu na komandnu ploìu. Nosaci vanbrodskih motora

Nosaìi pomoênog motora, bracket

Kat.br.

*

Hod mm

Brzina mm/min

mm

Izboìenost od krme mm

volt

V6 V8

125 125

93 71

460x418 460x418

140 140

12 12

56 67

Model za motore V8 (Yamaha 350 KS), super-ojaìani sa vodilicima i klizaìima od inoxa.

( (

0 0.0 .25 47

Pokazivaì pozicije

(

Nosaì vanbrodskog motora Služi za podupiranje noge motora, dok je plovilo na prikolici ili na vazu. Ima moguênost reguliranja tako da odgovara svim modelima. Kat.br.

Podesiv od 50 do 80 cm

Nosaci vanbrodskih motora

Nosaìi pomoênog motora, bracket

47.110.96

47.25 0.02

϶ Trake - podizaìi vanbrodskih motora

47 - Nosaìi motora

47.250.00 47.250.02*

Za vanbrodske motore MAX

Ureñaj za podizanje vanbrodskog motora Sa ruìkom, univerzalan za sve tipove vanbrodskog motora. Neophodan za prenošenje vanbrodskih motora sa pramca na krmu i obrnuto. idealan sa dizalicima tipa 42.360.00 Uredaj za podizanje vanbrodskih motora

Kat.br.

Model Standard Heavy Duty

47.391.00 47.391.02

Trake - podizaìi vanbrodskih motora

Za motore KS max 15 - kg 35 max 25 - kg 50

( 47.391.00

( 47.391.02

϶ Kotaìi za izvlaìenje gumenjaka Kotaìi za vuìu gumenjaka Izrañeni od plastike visoke otpornosti. Sa sigurnosnim sistemom koji omoguêava držanje u poziciji mirovanja prilikom navigacije. Univerzalni za sve gumenjake. Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

47.368.09

Kotaìi za izvlaìenje gumenjaka

Otvorene mm 100x270

Sailing with you, since 1958

661


47

Kotaìi za izvlaìenje gumenjaka Kotaìi za izvlaìenje gumenjaka - FIKSNI TIP Cijevi (kvadratne) od inoxa, kotaìi uveêanih dimenzija 4x8”, plastiìne felge visoke otpornosti. Sistem prikljuìaka sa ploìicama od inoxa, mogu se okretati u navigaciji.

Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

Tip

47.368.00

Za gumenjake

fiksni, standardna

Nosivost Gumena tuba kg mm

Zodiac

verzija

180

Ø kotaìa mm

35x35

380

Kotaìi za izvlaìenje gumenjaka - SKLOPIVI tip Sa okretljivim nogama, mogu ostati na krmi tijekom plovidbe. Cijevi (kvadratne) od inoxa, kotaìi uveêanih dimenzija 4x8”, plastiìne felge visoke otpornosti. Valjci za izvlacenje plovila

Kotaìi za izvlaìenje gumenjaka

Kat.br.

47 - Nosaìi motora

47.368.01 47.368.06 *

Tip

sklopivi, standardna verzija sklopivi, duža verzija (+340 mm) *

Nosivost kg

Gumena tuba mm

Ø kotaìa mm

Dužina tubusa FT mm

180

35x35

380

530

240

35x35

380

870

Za gumenjake sa dubokih tvrdim “V” dnom kod kojih je potrebna veêa udaljenost od tla.

϶ Kolica za prijevoz plovila Kolica za ležišta za plovila sa kotaìima

KAYAL TROLLEY sklopivi

47.369.15 Kolica od anodozirane lake legure sa penumatskim kotaìima, za

47.111.60 Sa sistemom na polugu. Mogu pomicati bilo koji tip ležišta za plovila bez veêeg napora.

Kuka za prikolice

prijevoz kanua ili kajaka ìak i po pijesku, zahvaljujuêi kotaìima velikog presjeka diam. mm 260x90 širina. Kolica za plovila

Kolica za prijevoz plovila

Kolica za prijevoz plovila

Kolica za barke “Dune Bugg” Mogu se kretati po bilo kojem terenu (pijesak, kamenje, cesta itd.) zahvaljujuêi pneumatskim kotaìima velikog promjera od 4x8”. Konstrukcija kompletno od lake legure, nosaìi od inoxa, vijci svi od inoxa. Pramìana ruìka za upravljanje i držaì teleskopski, trake od najlona. Najbolje što postoji trenutno na tržištu. Verzija sa podesivim valjkom na ruìki za upravljanje i sistemom za blokiranje pramca. Prikolice za plovila

Kat.br.

Kapacitet

47.369.10

Kolica za prijevoz plovila

200 kg

Ležište 1.200 mm

Stalak-nosaì motora super-ravni, sklopivi Za sve primjene, može se korisiti kao radni stalak ali i za slobodno vrijeme i kupovinu. Sve od lake legure i plastike. Stalci za vanbrodske motore, sklopivi

Kat.br.

47.374.00

662

Otvorena mm

1020x495x460

www.OSCULATI.com

Kolica za prijevoz plovila

Zatvorena mm

Max nosivost kg

703x495x65

80


Valjci za izvlaìenje plovila

47

϶ Valjci za izvlaìenje plovila Valjak za izvlaìenje plovila “Roll Boats” Od PVC-a extra sa dvostrukim slojem. Za sve vrste plovila. Termiìka rastezljivost 15° do 60°. Može se korisiti i kao rezervni plutajuêi element. Jedan jedinstveni valjak od kg 200 debljine mm 0,5. Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

47.934.00

Dužina cm

Ø cm

125

31

Valjci za izvlaìenje plovila

Nosivost kg

Debljina mm

200

0,55

Valjak za izvlaìenje plovila, model “Super Boats” Od PVC-a extra sa dvostrukim slojem. Za sve vrste plovila. Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

Valjci za izvlaìenje plovila

Dužina cm

47.936.00

Ø cm

Nosivost kg

31

500

125

47 - Nosaìi motora

Valjak za izvlaìenje plovila Od PVC materijala, extra ìvrsti sa ventilom tipa za gumenjake, specijalni. Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

Valjci za izvlaìenje plovila

Dužina cm

47.935.00

Ø cm

Nosivost kg

30

600

125

Valjci za izvlaìanje težih gumenjaka Valjci za izvlaìenje

Kat.broj

33.512.12 33.512.13

Model

Ø

F4 F6

cm

inch

22 30

9 12

cm 104 109

inch

41 43

3,4 4.6

5 5

϶ Kolica - držaìi barke Engine Jack za Z-nogu Kolica za Z-nogu. Podešavanje na 3 osovine. Omoguêava savršeno izravnavanje noge, ubrzava rad i omoguêava motažu od strane samo jedne osobe. Kat.broj

47.396.00

Nosivost max Kg

Podignuta min/max cm

340

48/84

71

Stalak za plovila Izrañen od pocinaìanog ìelika, sa glavom sa zglobom. Za upotrebu kako kod jedrilica tako i kod motornih plovila. Stalci za plovila

Kat.br.

47.401.08 47.401.10 47.401.12

Nosivost kg zatvoren otvoren

8000 8000 8000

6000 6000 6000

Kolica - držaìi barke

Podesiva visina mm min max

1.140 1.450 1.950

mm

1.850 2.500 3.000

A

B

C

850 1200 1400

60 60 60

600 1000 1100

Sailing with you, since 1958

663


47

Kolica za vanbrodske motore

϶ Kolica za vanbrodske motore Stalak-nosaì motora Od cijevi od pocinìanog ìelika, sa ploìom od bukve obojene poliuretanskim bojama. Stalci za vanbrodske motore

Kat.br.

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Širina ploìe mm

Visina cm

Za motore

47.370.00

22

310

90

sa dugom nogom do 35 KS (2T) ili 15 KS (4T)

47.370.01

25

420

100

sa extra-dugom nogom do 40 KS (4T) i 60 KS (2T)

Stalak-nosaì motora Od fenolne šperploìe. Stalci za vanbrodske motore

Kat.br.

Širina ploìe mm

30

450

47.371.02

47 - Nosaìi motora

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Za motore sa dugom nogom do 150 KS (2T) i 115 KS (4T)

Stalci-nosaìi motora Sa kotaìima i nosaìem rezervara od cijevi od pocinìanog ìelika, sa ploìom od bukve obojene poliuretanskim bojama. Stalci za vanbrodske motore

Kat.br.

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Visina cm

Ploìa mm

Za motore do

47.373.00

22

90 (za dugu nogu)

310

35 KS (2T) i 15 KS (4T)

47.373.02

25

100 (za extra-dugu nogu)

430

60 KS (2T) i 40 KS (4T)

Stalci-nosaìi motora za upotrebu na pijesku Sa kotaìima i nosaìem rezervara od cijevi od pocinìanog ìelika, sa ploìom od bukve obojene poliuretanskim bojama. Sa ogromnim plastiìnim kotaìima za transport po pijesku. Stalci za vanbrodske motore

Kat.br.

47.373.01

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Visina cm

22

90 (za dugu nogu)

Ploìa mm

Za motore do

Kotaìi Ø mm

310

35 KS (2T) i 15 KS (4T)

390

Stalak - nosaì motora "Medium" sklopivi Sa pneumatskim kotaìima od 6", potpuno od cinko-kormiranog ìelika. Daska od fenolnog kompenzata obojenog poliuretanskim bojama. Stalak za vanbrodske motore

Kat.br.

47.372.10

Za motore do KS

Kotaìi Ø mm

Daska mm

60 (2T) - 40 (4T)

260

420 x 225

Stalak-nosaì motora “Super” Sa kotaìima od plastike i gume, kompletan sa nosaìem rezervara. Sa specijalnim sistemom zatvaranja, koji omoguêuje da se stalak sklopi u sekundi te više ne zauzima nikakav prostor. Od kormiranog ìelika. Ploìa od fenolne šperploìe obojne poliuretanskim bojama, profesionalni model sa penumatskim kotaìima od 4x8” istim kao oni montiranim na gumenjacima 47.368.00 Stalci za vanbrodske motore

Kolica za vanbrodske motore

Kat.br.

47.372.00

Za motore do

Kotaìi Ø mm

150 HP (2T) - 115 HP (4T)

390

47.368.02 Rezervni kotaì Ø mm 390, kompletan sa pneumatikom, za kolica: 47.372.00-368.00/01-369.10

Rezervni kotaì - Ø mm 390 47.368.02 Kompletni sa pneumatikom , za kolica: 47.372.00-368.00/01-369.10. Ø otvora 20 mm. Stalci za vanbrodske motore , kotaci za

664

www.OSCULATI.com


Kolica za vanbrodske motore

47

Kolica za vanbrodske motore

϶ Ploìe za zaštitu krme Ploìa za zaštitu krme Od fleksibilnog PVC-a, služi kao zaštita protiv vibracija, univerzalni model. Ploce za zaštitu krme

Kat.br.

mm

47.764.00

Ploìe za zaštitu krme

Boja

Grigio

400x280

Ploìe za zaštitu krme Od lake legure sa prstenom za osiguranje motora. Ploce za zaštitu krme

Ploìe za zaštitu krme

Kat.br.

mm 200x94 (do 10 KS) 316x100 (preko 10 KS)

47.766.01 47.766.02

47 - Nosaìi motora

Ploìa za zaštitu krme Od lake legure. Ploce za zaštitu krme

Ploìe za zaštitu krme

Kat.br.

mm 260x110

47.763.92

Ploìe za zaštitu krme Od plastike. Za sve vanbrodske motore. Ploìe za zaštitu krme

Kat.br.

Verzija Mala (mm 230x85)

47.763.90

Ploìe za zaštitu krme

Kat.br.

47.763.91

Verzija Velika (mm 270x100)

Vanjske ploìe za zaštitu krme Bež RAL 9010

Ploce za zaštitu krme

Bijela

47.763.93

47.764.93

47.763.95

47.764.95

47.763.94

-

Tip

velika sa centralnim

prolazom za ispust velika, za promjenu nagiba motora

mala

mm

430x350 h

Debljina

svugdje ista

420x340 h od 22 mm do 1 mm 300x220 h

svugdje ista

( 47.763.93/95

( 47.763.95

( 47.763.94

϶ Držaì boca za ronjenje ROLL CONTROL 47.337.00 Sistem za fiksiranje na pregradu boca za ronjenje, univerzalan. Sa plastiìnom bazom, za fiksiranje na pregradu, u koju se umeêe nosaì boce za ronjenje i koja je podesiva po širini i sklopiva. Od bijelog polipropilena. Kit se sastoji od 2 baze + 2 nosaìa. Držaci za boce za ronjenje

Držaì boca za ronjenje

Sailing with you, since 1958

665


47

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

϶ Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

Box original MAFRAST vodootporni i otporni na udarce Vodootporni do 9 m ispod vode. Konstruirani su od posebne smole otporne na udarce, sa "O" - brtvom i unutrašnjim dijelom od posebnog mekanog materijala koji se može savršeno prilagoñavati predmetima koji se u prostor stavljaju. Idealni su za instrumente i predmete koje treba zaštiti od udaraca i vlage.

Box-evi iamju specijalni ventil za pražnjenje za upotrebu pod vodom.

Žute boje. Vodonepropusne kutije

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

47 - Nosaìi motora

Kat.br.

mm

Model MAFRAST

vanjske mjere

unutrašnje mjere

47.220.01

210x167x90

186x123x75

47.220.02

330x280x120

300x220x90

WR-12

47.220.03

430x380x154

395x320x117

WR-16

47.220.04

515x355x225

510x292x175

WR-20

WR-07

Profesionalna kutija s alatom Torba od plastiìnog materijala sa zaštitom od udaraca, alat proizveden od kromo-vanadija. Za sve tipove intervencija na jedrilicama i motornim brodovima. Sadrži 52 komada: - 1 odvijaì Ø 4 mm - 1 skalpel ravni 150 mm - 9 kombiniranih kljuìeva 7-8-10-11-13-14-17-19-21 mm

- 3 dupla viljuškasta kljuìa 3/8x7/16 - 1/2x9/16 -5/8x11/16” - 4 muška heksagonalna kljuìa Ø 3-4-5-6 mm - 1 regulirajuêi kljuì sa podesivom skalom 200 mm - 9 usadnih kljuìeva Ø 10-11-12-13-14-17-1922-24 mm - 5 usadnih kljuìeva Ø 7/16 - 1/2- 9/16 - 11/16 - 7/8“ - 1 produžetak sa kvadratnim muškim i ženskim prikljuìcima 1/2”, 250 mm - 1 zglob sa kvadratnim muškim i ženskim prikljuìcima 1/2” - 1 prikljuìak muški 1/2” sa kliznom osovinicom - 1 reverzibilni kriket sa kvadratnim muškim prikljuìkom 1/2” - 1 kljuì sa kvadratnim ženskim prikljuìkom 1/2” za svjeêice - 1 podesiva kliješta, sa ruìkama od PVC-a, 235 mm - 1 samoblokirajuêa podesiva kliješta 220 mm - 1 kliješta-rezaì, sa ruìkama od PVCa - 1 univerzalna kliješta sa protukliznim ruìkama od PVC-a - 3 odvijaìa za vijke 3x75 - 5,5x100 6,5x150 mm - 3 križna odvijaìa 0x3x60 - 1x5x80 - 2x6x100 mm - 1 ìekiê njemaìki tip sa drvenom ruìkom - 1 kljuì za filtere ulja Ø max 160 mm - 1 mala pila - 1 nautiìki nož od inoxa.

Kutije s alatom

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

Kat.br.

mm 510x340x70

47.357.00

Kutija za održavanje "Beta" od plastiìnog materijala otrponog na udarce Asortiman od 55 alata odabran je za sve intervencije na jedrilicama i motornim brodovima. Kovìeg sa 4 hermetiìka zatvaraìa i gumenom brtvom. Sadrži: - kombinirane kljuìeve 7-8-10-12-13-14-17-19 mm; - kljuìeve tip viljuška 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/ 16"; - muške šesterokutne kljuìeve 1,5 :10 mm; - podesive kljuìeve "a rullino" 200 mm; - šesterokutni odvijaì - kljuì 1/2", 10-12-13-14-17-19 mm; - višekutni odvijaì - kljuì 1/2", 7/16 -1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"; - produžetak 255 mm - 1/2"; - zglob 1/2"; - kvadro muški 1/2" sa kliznim utikaìem; - reverzibilni kriket 1/2"; - kljuì za svjeêice, 16 - 20,8 mm; - podesiva samoblokirajuêa kliješta 240 mm; - sjekaì kavela / konopa za dijagonalno rezanje 160 mm; - škare za elastiìne konope sa ravnom oštricom; - univerzalna kliješta 180 mm; - specijalna kliješta 160 mm; - odvijaì sa ravnom oštricom 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm; - odvijaì Phillips® PH1x80 PH2x100 mm; - mazzuola za plastiìni materijal Ø 35 mm; - kljuì sa trakom ze filtere ulja; - ìetkica sa mesinganim nitima; - nož za nautiìare; - spray za višestruku upotrebu 400 ml; - izolirajuêa traka 25 m. Kutije sa alatom

Kat.br.

47.360.01

mm

580x410x90

9

Specijalni kljuì za svjeêice vanbrodskih motora 47.556.00 Posebnog oblika koji omoguêava bolji pristup svim prostorima na brodu. Univerzalni

model. Svjecice, kljucevi za

666

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

www.OSCULATI.com


Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

47

϶ Svjeêice Svjeêice “ Champion” Možemo vam isporuìiti bilo koji tip svjeêice Champion, po posebnom upitu. Svjecice

Kat.br.

Kat.br.

QL6VC

4

QL76V

4

47.557.22 47.557.14 47.557.12 47.557.15 47.557.01 47.557.11 47.557.32 47.557.20 47.557.58 47.557.56 47.557.54 47.557.36 47.557.27 47.557.16 47.557.46

J6C

4

L76V

4

L77JC4

4

L78C

4

L78V

4

L78YC

4

L82C

4

L82YC

4

L86C

4

L92LCC

4

P10Y

4

QC12GMC

6

QL16V

4

Verzija

QL78V

4

QL78YC

4

QL82C

4

QL82YC

4

QL86C

4

QL87YC

4

RA6HC

4

RA8HC

4

RC9YC

4

REC10YC4

4

RP10HC

4

RS12YC

6

RV15YC4

4

RV8C

4

XC12PEPB

4

47.557.51

QL77CC

8

47.557.59

QC10WEP

10

47.557.08

QL77JC4

4

47.557.60

QC8WEP

10

47.557.19

QL78C

4

*

U dnu kataloga nalazi se tablica za korištenje svjeêica Champion.

Svjeêice original japanske NGK Montiraju se na motore Mariner, Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu i Selva. Svjecice

Kat.br.

Model

Art. Champion

Kat.br.

47.558.12 47.558.01 47.558.10 47.558.03 47.558.08 47.558.06 47.558.49 47.558.27 47.558.13 47.558.14 47.558.22 47.558.28 47.558.26 47.558.34 47.558.11 47.558.46 47.558.47 47.558.21 47.558.45 47.558.37

B6HS

L86C

10

B7HS

L82C

10

B7HS-10

L82C

10

Model

Art. Champion

BPZ8HN-10

QL78YC

10

BPZ8HS-10

QL78YC

10

BR5HS

L90C

10

47.558.55 47.558.23 47.558.24 47.558.20 47.558.04 47.558.05 47.558.53 47.558.50 47.558.40 47.558.33 47.558.48 47.558.32 47.558.31 47.558.42 47.558.52 47.558.17 47.558.18 47.558.19 47.558.58 47.558.44

47.558.25

BR6FS

RV9YC (RV8C)

10

47.558.51

IZFR6K-11

3071

4

47.558.36 47.558.41 47.558.35 47.558.02 47.558.56 47.558.09 47.558.07

BR6HS

RL86C

10

LFR5A-11

-

10

BR6HS-10

L86C

10

LFR6A-11

-

10

BR7HS

RL82C

10

PZFR5F

RC12PYP

4

BR7HS-10

L82C

10

47.558.38 47.558.39 47.558.30 47.558.54 47.558.43 47.558.29

PZFR5F11

-

4

B8HS

L78C

10

B8-HS-10

L78C

10

B9HS-10

L77JC4

10

BKR6E

RC12YC

10

BMR4A

CJ14

10

BP6HS

L87YC

10

BP7HS

L82YC

10

BP8HN-10

L78YC

10

BPR5ES

RN11YC4

10

BPR6EFS

RS12YC

10

BPR6ES

RN9YC

10

BPR6HS

RL87YC

10

BPR7HS

RL82YC

10

BPR7HS-10

RL82YCC

10

BR8-HS

QL75C

10

BR8-HS-10

QL78C

10

BR9HS-10

QL77JC4

10

BU8H

L6VC

BUHW

L76V

10

BUHW-2

L78Y

10

47 - Nosaìi motora

47.557.00 47.557.03 47.557.02 47.557.06 47.557.05 47.557.29 47.557.28 47.557.13 47.557.07 47.557.50 47.557.30 47.557.57 47.557.45 47.557.23 47.557.21

Verzija

10

BUZ8H

QL6VC

10

BUZHW

QL76Y

10

BUZHW-2

QL78Y

10

CR5EH9

79Y

10

CR5HSB

79Y

10

CR6HS

Z9Y

10

D6HA

PY10

10

DCPR6E

RA8HC

10

DCPR7E

RA8HC

10

DPR6EA9

RA8HC

10

DPR6EB9

RA8HC

10

DR4HS

P10Y

10

DR5HS

P10Y

10

DR6HS

P8Y

10

DR7EA

RA8HC

10

ILFR6G

-

4

IZFR6F-11

-

4

ZFR7F

-

10

ZFR7F-11

RC9MC4

10

Sailing with you, since 1958

667


Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici ϶ Stolovi i stolice za kokpit ϶ Stol za kokpit - okretljiv. ϶ Kuhinjski pribor ϶ Nosaìi ìaša i limenki ϶ Pribor RICHTER ϶ Brodski sefovi ϶ Mreža za krevete i cuccette ϶ Sjedala ϶ Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice ϶ Noge i držaìi za stolove ϶ Nosaìi stolova - sklopivi ϶ Sjedala i konzole za gumenjake ϶ Platforme za krmu i pramac ϶ Roll bar a tee top ϶ Barbecue plinski ϶ Barbeque i pribor "Magma"

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

PM

϶ Stolovi i stolice za kokpit Sklopivi stol visoke kvalitete Struktura od cijevi od anodiziranog aluminija Ø 25 mm. Ploìa od bijelog VERZALIT-a sa dekorom, debljine 16 mm. Stolovi

Kat.br.

( 48.354.01/03/05

(

48.354.07

(

Stolovi i stolice za kokpit

Grada

top cm

Visina cm

48.354.01

dugiljast

88x44

61

48.354.03

dugiljast

88x60

61

7

48.354.05

dugiljast

110x60

70

7,5

48.354.07

dugiljast

130x73

72

11,8

48.354.09

oval

95x66

70

8,9

48.354.11

okruglast

60

51

4

48.354.13

kvadrat

60x60

51

6,8

48.354.09

(

48.354.11

(

48.354.13

Stolica sklopiva od aluminija Struktura od cijevi od anodiziranog aluminija Ø 25 mm. Sjedalo od poliestera 600D. Vijci od inoxa, ruìke od obojenog drva. Stolice

Model

cm

48.353.01

Beach

62x57 x h 83

Plavo

48.353.04

Champion

61x55 x h 82

Bijelo

48.353.05

Deck

58x71 x h 90

Plavo

( 48.353.04

( 48.353.05

Kat.br.

( 48.353.01

668

www.OSCULATI.com

Platno

5,3


Stolovi i stolice za kokpit

48

Sklopiva obložena stolica Struktura od anodiziranog aluminija Ø 25 mm. Sjedalo obloženo poliesterom 600D. Vijci od inoxa. Rukohvati od obojenog drva. Stolovi

Kat.br.

48.352.91

Model

cm

Super-deck

Boja platna

Mornarsko plava

60x43 x90 h

Izrañena od anodizirane lake legure, sa ìvrstim sjedalom od poliestera 600D. Stolovi

Kat.br.

48.352.90

Model

cm

Regista

Platno

Otvorena

Zatvorena

60x48x79H

17x48x79H

Plavo

Stolica sklopiva Director od aluminija Struktura od anodiziranog aluminija 25 mm. Zglobovi - spojevi od sjajnog aluminija. Ruìke od drva obojenog poliuretanskim bojama. Sjedalo vrlo ìvrsto. Kat.broj

Model

cm

Boja platna

48.353.15

Director

540x500 x h 870

bijeli vinil vrlo otporan

48.353.16

Director

540x500 x h 870

mornarsko plavi poliester 600 D

(

48.353.15

(

Stolica sa naslonom Od anodizirane lake legure sa specijalnim šarnirima, sjedalo od bijele vinil-kože otporne na UV zrake. Stolice

Kat.br.

48.316.01 48.316.02

Opis stolica stolica bez naslona

Stolovi i stolice za kokpit

otvorena cm 51x51x80h 54x50x47h

zatvorena cm 11x53x66h 6x50x47h

48.353.16

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Sklopiva stolica Regista

( 48.316.01

( 48.316.02

“Sedia del Capitano” - Kapetanova stolica Kompletno od anodizirane lake legure. Jastuci, naslon i nasloni za ruke su od bijelog skaja sa unutrašnjim dijelom od mekanog poliuretana. Sklopiva je radi lakšeg ìuvanja. Stolice

Kat.br.

48.340.00

Boja bijela

cm

66x76x58h

Sailing with you, since 1958

669


48

Stol za kokpit - okretljiv.

϶ Stol za kokpit - okretljiv.

Stol od verzalita sa rubom od tika.

Nosaci stolica

Stol za kokpit - okretljiv.

Kat.br.

48.413.02 48.413.00 48.413.01*

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

*

Opis

Stol, dimenzije cm 77x52 Nosaì za stol u kokpitu, sav od anodizirane lake legure.

Okretljiv, sklopiv i na izvlaìenje, omoguêava da se na njemu jede i nakon toga da se sklopi kako ne bi smetao. Isporuìuje se bez stola. Dodatna ploìa za nosaì stola 48.413.00 Služi za montiranje nosaìa stola na više mjesta.

϶ Kuhinjski pribor Serija pribora MARINE MAP Tanjuri i posude izrañeni su od alimentary melamine (melamina za upotrebu u domaêinstvu) zaštiêenim od ogrebotina sa jako lijepom završnom obradom. 9aše su izrañene od prozirnog polikarbonata. Tacne

Kat.br.

48.445.01 48.445.02 48.445.03 48.445.04 48.445.05 48.445.06 48.445.07 48.445.08 48.445.09 48.445.10 48.446.01 48.446.02 48.446.03 48.447.01 48.447.02 48.447.03

670

Opis Set 6 plitkih tanjura Ø cm 23 Set 6 dubokih tanjura Ø cm 20 Set 6 tanjuriêa za voêe Ø cm 18 Set 6 posudica Ø cm 9,4 Set 6 šalica sa tanjuriêem za kavu Ø cm 11,5 + 5,0 cm Set 6 kupova za sladoled/voêe Ø cm 14 Pladanj za posluživanje cm 30x26 Pladanj za posluživanje cm 39x28 Posuda za salatu Ø cm 25 Serija pribora za jelo od 24 komada + futrola Set 6 ìaša za vodu Ø cm 8,6 Set 6 ìaša za vino Ø cm 8 Set 6 flute champagne Ø cm 7 Set 6 ameriìkih podlošaka cm 45x30 Nosaìi za boce Paket 50 papirnatih salveta

www.OSCULATI.com


Kuhinjski pribor

48

Serija tanjura i posuda za jelo PINK CROWN Radi se o seriji tanjura i posuda za jelo vlastite proizvodnje koji se razlikuje od postojeêih na tržištu zbog slijedeêeg: 1) oblik tanjura omoguêava da se sadržaj ne prevrne ìak i kod velikih nagibanja broda - 2) crteži u boji su vlastita kreacija i predstavljaju pobjednika trke oko svijeta 1974. "Sayula" sa navedenim skipperom, pozicijama na regatama, nacionalnostima. Crtež je vrlo dopadljiv i daje priboru notu osobenosti. Žive boje (crveno i crno), uveseljavaju dodatno brodski stol - 3) Engleski melamin super sjajan, tijekom vremena ne žuti a pogodan je i iz higijenskih razloga - 4) naìin pakiranja tanjura u "skin pack"u po 6 komada. Tacne

Kat.br.

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Opis Plitki tanjur, Ø cm 24 Duboki tanjur, Ø cm 20 Tanjuriì za desert, Ø cm 20 Šalica sa ruìkom, Ø cm 8 Posuda za salatu-juhu, Ø cm 26 Šalice za kavu sa tanjuriêem Velika šalica sa tanjuriêem

48.421.00 48.422.00 48.423.00 48.424.00 48.425.00 48.427.00 48.428.00

Podlošci ameriìki za tanjure Od bijelog PVC-a sa mekanom protukliznom podlogom, kompletni sa slikom “Sayula” u dvije boje. Tacne

Kuhinjski pribor

Kat.br.

48.431.00

mm 440x300

“Scoot gard” specijalni sintetiìki podlošci protiv klizanja Sprjeìavaju padanje tanjura ili pribora za jelo. Izgledaju kao pravi pamuìni stoljnjaci te daju vrlo toplu notu stolu za ruìavanje. Tacne

Kuhinjski pribor

Opis

Ameriìki podlošci (4 podloška za tanjure + 4 za ìaše) Podložak (stoljnjak) od cm 30x366

Plava

48.460.03 48.461.03

Pjeska

48.460.01 48.461.01

Protuklizni plastiìni pladanj STATIK MISS 48.513.00 Specijalni naìin obrade površine, koji ne utjeìe na sjaj i održavanje (može se prati u mašini za suñe), i omoguêuje neophodna naginjanja broda. Boje bež, potpuno neslomljiv. Mjere 550 x 350 mm. Tacne

Kuhinjski pribor

Polica od tikovine

“Dish Cleaner” tekuêina za pranje suña

Za držanje: 6 tanjura, 6 dubokih tanjura, 6 tanjuriêa za desert, 6 šalica za kavu sa tanjuriêima, te odnosni pribor za jelo.

Tacne

Kuhinjski pribor

Kat.br.

48.835.00

cm 58x12x25

Koja malo pjeni. Odliìno odmašêuje, ìak i ukoliko se miješa sa slanom vodom lako se ispire. Ne ostavlja mrlje od pjene u moru. Deterdženti za stojeve za pranje suda

Kat.br.

48.433.00

Pakovanje

1 lt

Držaìi salveta od kromiranog mesinga, protuklizni Tanjuri

Kat.br.

mm Ø 250

48.448.00

Kuhinjski pribor

Izrada kromirana

Asortiman pribora za jelo "Yacht" visoke kvalitete Poklon pakovanje sa spremnikom od kvalitetnog drva koji sadrži: 6 viljuški, 6 žlica, 6 noževa, 6 žliìica za kavu od inoxa AISI 316 debljine 4 mm. Lonci

Kat.br.

48.700.11

Kuhinjski pribor

Opis Set 24 pribora za jelo

Dimenzije kutije mm

400x300x70

Sailing with you, since 1958

671


48

Kuhinjski pribor Serija složivih lonaca (POPOTE) Od inoxa AISI 316. Koristi se i kod indukcijskih kuhala. Lonci

48.700.00

(

48.701.09

(

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

(

Kuhinjski pribor

Kat.br.

Model

Ø cm

Visina cm

Sastav

48.700.00

super skipper

24

19

4 lonca, 1 tavica, 1 cjedilo za paštu, 2 poklopca, 2 ruìke

48.701.09

super yacht

24

25

5 lonaca, 4 tavice, 1 cjedilo za paštu, 2 poklopca, 2 ruìke

48.700.00

϶ Nosaìi ìaša i limenki Držaìi limenki

Nosaìi ìaša i limenki

Kat.br.

48.430.08

Opis Univerzalni nosaìi ìaša od plastike za montažu na pritisak na ograde. Univerzalni za cijevi Ø mm 25/30. Kit od 3 kom

Držaì za piêe za montiranje na ogradu, sa kardanskim zglobom Montira se pritiskom na cijevi Ø 22/30 mm. Može držati ìaše, kantice, boce od pive 330 ml cca... Sa dugmetom za vañenje na dnu za olakšavanje izlaza ìaša.

AISI 316

Držaìi limenki

Kat.br.

Dužina 120 mm

48.430.09

Nosaì ìaša ili limenki

Nosaì ìaša/limenki

Ø alloggiamento

67 mm

Nosaì limenki i ìaša protuklizni

Od PVC-a sa zaštitom od prevrtanja. Držaci limenki

Kat.br.

Od mekanog bijelog pregradu, univerzalni.

Ø unutarnji mm

Držaci limenki

48.270.10

65 Cijena za set od 4 komada

4

Kat.br.

48.430.07

PVC-a, fiksiranje na

Visina mm

Ø mm

Baza za fiksiranje mm

Fiksiranje

100

72

108 x 75

boìno

48.374.55 Od mekanog materijala u boji. Ø unutrašnji mm 63.

Držaci limenki

Kardanski nosaì ìaša

48.110.10 Od inoxa, fiksiranje na pregradu sa ploìom koja se može skinuti. Ø unutrašnji mm 76.

Sklopivi plastiìni nosaì ìaša

48.430.05 Mjere mm 100x95. Držaci limenki

Držaci limenki

672

www.OSCULATI.com

Sklopivi nosaì ìaša / limenki

48.430.06 Od sjajnog inoxa, sa podesivom strukturom od plastike za ìaše razliìitih veliìina. Sa mekanom bazom. Fiksiranje na pregradu. Mjere mm 107x91x14.


48

Nosaìi ìaša i limenki Nosaìi ìaša /šalica

Držaì ìaša/kantica podesiv i sklopiv

Od bijelog polietilena, za fiksiranje na ravnu površinu, pregradu ili na cijev ograde, stupiê kormila ili rukohvat pomoêu jedne univerzalne stezaljke koja je veê ukljuìena u pakovanju. Za cijev Ø 22 i 25 mm.

Verzija extra potpuno od sjajnog inoxa. Ruìke od protuklizne gume.

Nosaìi ìaša i limenki

Kat.br.

Ø otvora mm

48.432.00

Oprema i pribor za tende

Nosaìi ìaša i limenki

48.430.10

od 50 do 79

Ugradbeni nosaì ìaša

Od bijele plastike. Za ìaše/limenke/šalice sa ruìkom i boce.

Od crne gume, za limenke i ìaše. Kat.br.

Ø podesivi mm

48.430.04

Anti-vibracijska ìašica

Držaci za caše

Nosaìi ìaša i limenki

Kat.br.

86

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Držaìi šalica

Ø ugradbenog dijela mm

Dubina ugradbenog dijela mm

Ø Rub mm

75

55

100

Držaci limenki

Kat.br.

Nosaìi ìaša i limenki

48.430.02 48.430.03

Ø ugradni mm

Ø vanjski mm

Dubina mm

75 90

95 110

35 35

Ugradbeni držaì za ìaše Od crne ABS plastike Držaìi za limenke

Kat.br.

Nosaìi ìaša i limenki

Ø ugradbeni

48.430.12

Ø vanjski

Dubina

86

75

68

Nosaì ìaša/limenki Od sjajnog štampanog inoxa, ugrañuje se na komandnu ploìu i konzolu. Držaìi limenki

Kat.br.

Nosaìi ìaša i limenki

48.430.00

Ø unutarnji mm

Ø vanjski mm

Dubina mm

Ø ugradbeni mm

68

88

42

75

Nosaì ìaša od inoxa Delux Dvostruki dijametar za držanje boca i novih limenki; otvor za ispust vode sa prikljuìkom za cijev može se opcionalno povezati; mekani PVC na dnu; sjajni rub. Isporuìuje se sa samoljepivom brtvom te nije potrebno silikoniranje što olakšava montažu.

Nosaìi ìaša

Kat.broj

Verzija standardna

48.430.01 48.430.11

con perimetro interno con illuminazione con LED blu 12 volt

Nosaì ìaša Od sjajnog inoxa AISI 316.

Držaci za caše

Kat.br.

Nosaìi ìaša i limenki

( 48.429.22

Br. ìaša

Dimenzije mm

Visina mm

Ø max ìaše mm

Fiksiranje

48.429.01

1

106x106

76

90

sa slijepim vijcima

48.429.11

1

106x106

76

70

sa vijcima

48.429.02

2

216x106

76

90

sa slijepim vijcima

48.429.22

2

216x106

76

70

sa vijcima

48.429.03

3

311x106

76

90

sa slijepim vijcima

48.429.33 48.429.10

3 1

311x106 106x106

76 76

70 90

sa vijcima sa vijcima

48.429.04

3

170x170

76

90

sa slijepim vijcima

( 48.429.01/02 ( 48.429.10

AISI 316

( 48.429.03

( 48.429.04

Sailing with you, since 1958

673


48

Nosaìi ìaša i limenki Nosaì limeniki/ìaša Od kormiranog mesinga sa prstenima od plokarbonata. Okretljivi za 360°, sa jeziìkom na oprugu protiv vibracija. Držaci limenki

Nosaìi ìaša i limenki

Kat.br.

mm 120x88x65H

48.429.52

Prostori za odlaganje predmeta od bijele plastike

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Instaliraju se jednostavno pomoêu vakumskih držaìa koji se isporuìuju u pakovanju. Prostori za odlaganje predmeta

Kat.br.

( (

48.4 38.5 1

48.438.51

48.4 38.5 2

48.438.52 48.438.53

(

Nosaìi ìaša i limenki

Opis COCKPIT CADDY - idealni za odlaganje ribarskog pribora ili raznih predmeta

mm

U kompletu sa

235x120x100 H mm

3 vacuumska držaìa

157x74x100 H mm

2 vacuumska držaìa

290x130x86 H mm

3 vacuumska držaìa

GPS/CELL - idealni za odlaganje GPS-a ili mobilnih telefona CRUISER CADDY - nosaì raznih predmeta sa nosaìem limenki

48.438.53

Mreža za držanje predmeta RICHTER Okvir od bijelog ABS-a, sa elastiìnom mrežicom od najlona. Samoljepiva ili za fiksiranje sa 4 vijka. Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

(

(

48.434.10

48. 434 .11

mm

48.434.10

250x115x10 (dubina)

48.434.11

250x115x30 (dubina)

Za montažu na vratašca

20.291.00; 20.293.00; 20.303.00; 20.303.40; 20.305.00; 20.305.40 -

Nosaì ìaša - nosaì šalica - nosaì limenki Swing-Out Plastiìni UV otporan, otvaraju se radi zauzimanja što manjeg prostora. Fiksiranje na pregradu ili na ravnu površinu. Trajni sa vijcima ili ventozama (sa kojima se isporuìuju) Kat.broj

1 9.8 .42

( 48

( 48.429.80

Verzija

Boja

48.429.80

1 / 2 posti

White

48.429.81

2 / 4 posti

White

( 48.429.80

( 48.429.80

( 48.429.81

( 48.429.81

϶ Pribor RICHTER NOSA9I PREDMETA SA ELASTI9NOM MREŽICOM - NOSA9I MOBILNIH TELEFONA //ELEKTRONIKE - NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Nosaì predmeta

Nosaì predmeta

Sa elastiìnom mrežicom. Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

48.434.01

674

Pribor RICHTER

Nosaì predmeta

Sa elastiìnom mrežicom.

Sa elastiìnom mrežicom. mm

205x112x32

Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

48.434.02

Pribor RICHTER

mm

205x115x10

www.OSCULATI.com

Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

48.434.03

Pribor RICHTER

mm 260x115x10


Pribor RICHTER Nosaì predmeta

Nosaì predmeta

Kat.br.

Pribor RICHTER

48.434.04

Montiranje na pritisak.

mm

Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

260x112x31

48.435.02

Nosaì predmeta

Samoljepiv. mm

48.435.07

Pribor RICHTER

mm 278x117x03

48.435.03

mm 172x72x46

48.436.01

Metlica za pranje stakla

Montiranje na pritisak.

Od gume sa plastiìnom ruìkom.

Kat.br.

mm

48.436.03

Metlice za pranje stakla

Kat.br.

Nosaìi mobilnih telefona, univerzalni

Univerzalni nosaì GPS-a

Samoljepiv, podesiv po širini.

Fiksiranje na pritisak. Pribor RICHTER

48.437.05

mm

53x160x114

Nosaì mobilnih telefona, univerzalni

Samoljepiv, podesiv po širini. Pribor RICHTER

mm

105x80x60

mm 285x80x10

48.439.01

165x57x130

Ogledalce

48.438.04

Kat.br.

Kat.br.

184x83x25

Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

184x83x25

Nosaci raznih predmeta

Nosaci raznih predmeta

Nosaì naoìala

Nosaci raznih predmeta

mm

Samoljepiv.

Kat.br.

Kat.br.

Samoljepiv. Pribor RICHTER

Nosaì predmeta/naoìala sa poklopcem za zatvaranje

Nosaci raznih predmeta

Nosaci raznih predmeta

Nosaì predmeta

Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

48.438.02

Pribor RICHTER

mm

138x62x82

Nosaì mobilnog telefona/GPS-a, univerzalni

Fiksiranje samoljepivo na pregradu. Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

48.438.05

Pribor RICHTER

mm

73x63x48

Sailing with you, since 1958

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Sa elastiìnom mrežicom. Nosaci raznih predmeta

48

Fiksiranje na pritisak, podesivi po širini.

Kat.br.

Nosaci raznih predmeta

48.438.03

mm 105x60x53

Pribor RICHTER

Nosaì mobilnog telefona/GPS-a, univerzalni

Fiksiranje na okretljivu bazu samoljepiv.

Nosaci raznih predmeta

Kat.br.

48.438.06

Pribor RICHTER

mm 77x74x63

675


48

Pribor RICHTER Nosaì “organizer”-a univerzalni za PDA RICHTER Fiksiranje samoljepivo, sa okretnom bazom. Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

Kat.br.

mm 127x100x85

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

48.438.10

Nosaì tableta / mini tableta univerzalni RICHTER Fiksiranje sa ventozom (vakum) i sa samoljepivom trakom, nosaì teleskopski podesivi. Za sve tablete / mini tablete sa ekranom 4’’-10’’, kako horizontalne tako i vertikalne. Okretanje od 360° ekrana i 60° vertiklano. Kat.broj

mm 105/205 x 80 x 80

48.438.09

Nosaì smartphone-a univerzalni Za sve ureñaje širine od 48 do 81 mm, sa ili bez zaštitnog cover-a. Fiksiranje na vakum (ventoza) ili samoljepivo. Rotacija od 360°. Kompletan sa utiìnicom micro USB podesivom po dubini radi prilagoñavanja raznim smartphone-ima sa ili bez zaštitne futrole. Kat.broj

mm

48.438.12

ruka + ventoza

mikro USB dock

137x119x70

115x58x39

϶ Brodski sefovi Brodski sef SAFE BOAT AISI 304 Sef

Brodski sef od inoxa , sa otvaranjem pomoêu elektriìnog koda sa napajanjem suhom baterijom + mehaniìkim sigurnosnim kljuìem. Brodski sefovi

Kat.br.

vanjske mm 180x280x200 dubina

48.841.00

SAFE ABOARD brodski sef Od inoxa. Otvaranje pomoêu elektriìnog koda sa samostalnim napajanjem na baterije, ili pomoêu tradicionalnog kljuìa. Sef

Kat.br.

48.842.00 48.842.01

Tip

LxHxP 300x165x230 430x220x375

10 30

kg 7 19

϶ Mreža za krevete i cuccette Elastiìna mreža za krevete/cuccette Izrañena od zaobljenih letvica od fleksibilnog drva povezanih specijalnim plastiìnim protukliznim trakama koje se mogu modelirati prema obliku kreveta. Elastiìna mreža ima 2 funkcije: 1) Krevet je prozraìan, te je onemoguêeno stvaranje plijesni i skupljanje vlage; 2) Poveêana je u velikoj mjeri udobnost kreveta. Isporuìuje se u kitu za jednostruki krevet (za braìne krevete treba koristiti 2 kita za jednostruki krevet). Letvice od drva se režu po potrebi i nakon toga se povezuju sa fleksibilnim trakama. Mreža za krevete i cuccette

Mreža za krevete i cuccette

Kat.br.

48.790.01

Opis mreža formirana od : 16 letvica 100x62x8 mm + 2 boìne trake 2000 mm

Za braìni krevet koristiti 2 kom.

676

www.OSCULATI.com

2000x1000 mm (podesive)


Sjedala

48

϶ Sjedala Sjedalo od bijelog polietilena sa preklopnim naslonom Kompletno sa jastukom. Fiksiranje na ravnu površinu ili na naše nosaìe za sjedala (verzije bez klizaìa). Sjedala

Sjedala

Kat.br.

Sjedište mm

48.405.00

500x430

Boja

48.404.01

400x467x474

Bijela

48.404.02

400x467x474

Mornarsko plava

48.404.03

400x467x474

Boja pijeska

Stolica COMPACT Od bijelog polietilena, . Isporuìuje se kompletna sa jastucima “Super” dobro tapeciranima. Za nosaìe stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na noge i klizne vodilice. Sjedala

Kat.br.

48.670.06

Širina cm

Dubina cm

49

40

Sjedala

Visina cm

Samo stolica

Samo jastuk

49

48.671.06

48.672.06

Isporuìuje se bez nosaìa.

( 48.404.03

( 48.404.02

( 48.404.01

Kat.broj

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Stolica sa preklopnim naslonom Jastuk od vinila, šarniri od inoxa

Stolica Od bijelog polietilena, kompletna sa jastucima koji se mogu skidati. Za nosaìe stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na klizne vodilice i noge za stolice. Sjedala

Kat.br.

48.690.00

Sjedala

Širina mm

Dubina mm

Visina

Samo stolica

Samo jastuk

480

520

480

48.691.00

48.692.00

Isporuìuje se bez nosaìa stolice.

Stolica Od bijelog polietilena, za fiksiranje na nosaìe stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na noge i klizne vodilice. Sjedala

Kat.br.

48.682.01

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

44,5

43

40

Serija jastuka OPTIONAL

48.682.02

Jastuci nisu ukljuìeni

Sailing with you, since 1958

677


48

Sjedala Stolica Od bijelog polietilena, kompletna sa jastucima koji se mogu skidati. Idealna za otvorene barke. Model vrlo kompaktan, ali i vrlo udoban. Za fiksiranje na nosaìe stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na noge i klizne vodilice.

Sjedala

Kat.br.

48.680.08

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

52

42

47

Spojevi za nosaì štapova OPTIONAL

Samo stolica

Samo jastuk

48.681.08

48.682.08

48.680.11

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Isporuìuje se bez nosaìa stolice.

Stolica "Confort Od polietilena bijele boje, za fiksiranje na noge stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 mesinganih umetaka sa navojem za fiksiranje stupiêa i klizaìa. Stolice | Sjedala

Kat.br.

48.684.01

Sjedalo bez jastuka

Sjedalo sa jastukom

cm Naslon bez jastuka H

Naslon sa jastukom H

50x44

50x53

52

70

Serija jastuka OPTIONAL

48.684.02

Stolica Od bijelog polietilena kompletna sa jastucima od bijelog skaja koji se mogu skidati. Posebno za upotrebu na Flyng Bridge-u gdje, iako je izložena vremenskim nepogodama, ne podliježe promjenama. Ima izuzetno udoban oblik i na sebi ima nosaì štapa za pecanje 48.680.11, te postaje izvrsna stolica za ribolov. Na bazi ima umetke od inoxa kako bi se mogla montirati na bilo koji nosaì stolice iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na klizne vodilice i noge za stolice. Sjedala | Fotelje

Kat.br.

48.680.10

Dubina mm

Širina mm

Visina mm

Okretivi nosaì štapa OPTIONAL

470

620

545

48.680.11

Samo stolica

Samo jastuk

48.681.10

48.682.11

48.680.11 Držaì štapa za pecanje od kromiranog mesinga

Sjedalo anatomsko

Anatomsko sjedalo za stolice

Od imitacije kože u bijeloj ili bež boji sa vertikalnim motivima, isporuìuje se bez nosaìa.

Od polietilena, sa umecima od inoxa na bazi, kako bi se mogla montirati na razna postolja ili klizaìe.

Sjedala

Kat.br.

48.406.00

678

Dubina mm

500

Sjedala

Širina mm

Visina

400

500

Sjedala

Kat.br.

Sjedala

48.680.14

www.OSCULATI.com

Dubina mm

Širina mm

Visina mm

660

508

610


Sjedala

48

Sjedalo kompaktno obloženo sa flip up-om H51 Jezgra od štampane plastike i aluminija; obloga od ekspanzijske pjene visoke gustoêe. Vrlo kompaktno za upotrebu u skuìenim prostorima; idelano za unutrašnjost pilotina, - 48.410.05 obloženo sa mekanim vinilom - 48.410.15 sjedalo pripremljeno za oblaganje u željenu boju Sjedala

Kat.broj

48.410.05 48.410.15

Tip Obložen bež Za obložiti

2 2

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Sjedalo anatomsko obloženo sa flip up-om H52 Jezgra od štampane plastike; obloga od ekspanzijske pjene visoke gustoêe; sa otvorom; u skladu sa normama ABYC. - 48.410.02 presvuìeno sa mekanim vinilom - 48.410.12 sjedalo pripremljeno za oblaganje u željenu boju Sjedala

Kat.broj

48.410.02 48.410.12

Tip Obložen sa bijelo RAL 9010 Za obložiti

2 2

( Demonstrativna fotografija

Anatomsko sjedalo obložen sa flip up-om H54 Jezgra od štampane plastike; obloženo ekspanzijskom pjenom visoke gustoêe; u skladu sa normama ABYC. - 48.410.01 presvuìeno sa mekanim vinilom - 48.410.11 sjedalo spremno za oblaganje sa željenom bojom Stolice

Kat.br.

48.410.01 48.410.11

Tip Obloženo u bijelo RAL 9010 Za obložiti

2 2

Sjedalo Reverso sa okretljivim naslonom Može se koristiti kako "sa prednje strane" tako i "sa stražnje strane" 48.410.04 48.410.03

Tip Reverzibilni jednostruki Reverzibilni dvostruki

Boja Bijela RAL 9010 Bijela RAL 9010

8.4 10 .04

Kat.br.

(4

Stolice

Sailing with you, since 1958

( 48.410.03

679


48

Sjedala Sjedalo ATTWOOD MATRIX 48.408.00 Sastoji se od sjedala, plus doljnji dio okretljivi kako bi se olakšala vožnja u stojeêem položaju, plus boìni nasloni za ruke, plus mrežica za odlaganje predmeta na stažnjem dijelu naslona. Posebnost ovog sjedala je SAS-sistem sa amortizerima koji apsorbiraju udarce kod valova. Sjedalo se isporuìuje veê sa jastucima. Slika za demonstraciju; Sjedalo se isporuìuje bez vanjske obloge. Proizvod treba obložiti tkaninom po izboru kupca, tkanina nije ukljuìena u cijenu i treba je posebno naruìiti.

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Sjedala

Sjedala

Sjedalo ATTWOOD "Aergo" 48.408.30 Kit formiran od sjedala od plastike + prednjeg okretljivog dijela + "imbottitutra"-e spremne

za oblaganje.

Slika je demostrativna. Sjedalo se isporuìuje bez vanjske obloge. Sjedalo treba obložiti sa umjetnom kožom ili tkaninom po izboru klijenta. Stolice

Sjedalo preklopno ATTWOOD Centric II 48.408.10 Sastoji se od sjedala + naslona preklopnog + 3 dijela od ekspanzijske pjene.

Oblik sjedala olakšava istjecanje vode. Sjedalo ima standardne ležajeve za fiksiranje na stupiê. Isporuìuje se bez vanjske presvlake koju stavlja brodogradilište. Sa sistemom blokiranja u poziciji za naslanjanje..

Sjedalo preklopno | Sjedalo ergonometrijsko |

( Fotografski prikaz sjedala

Stolica za ribolov tip “Adriatico” Od bijelog polietilena, kompletna sa boìnim naslonima za ruke od inoxa, dva nosaìa štapa za pecanje, jednim okretljivim centralnim štapom za pecanje od lake legure. Može se montirati na nosaìe stolica iz našeg kataloga. Apsolutno prva stolica ovog tipa na tržištu. Proizvodi se industrijski kako bi se dobio proizvod optimalne kvalitete po vrlo dobroj cijeni. Isporuìuje se bez nosaìa i bez jastuka. Stolice | Sjedala

Kat.br.

48.680.07

680

www.OSCULATI.com

cm 74x41

Sjedala

Jastuk 48.680.25


Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

48

϶ Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

Vodilica klizna i okretljiva Od anodizirane lake legure, za upotrebu sa svim nosaìima stolica Ø 73 mm.. Noge za sjedalai

Kat.broj

Tip Klizni

48.713.00

Univerzalna za sve modele od lake legure. Sa gornjim okretljivim prikljuìkom, hod mm 150. Od plastike/staklenih vlakana + aluminij za klizaì. Noge za stolice, klizaìi za

Kat.br.

Ø cijevi mm

48.692.04 48.692.05

Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

Za nosaìe teleskopske fiksne

73 80

Klizne vodilice Od lake legure univerzalne za sve naše nosaìe stolica. Noge za stolice, klizaìi za

Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

Kat.br.

48.650.04

Razmak izmeñu otvora mm

Hod mm

142 +/- 5

150

Klizna vodilica Od anodizirane lake legure, univerzalna za sve naše nosaìe stolica. Blokiranje sa boìnom ruìkicom. Noge za stolice, klizaìi za

Kat.br.

Hod mm

48.693.04 48.693.05

Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

115 115

Koìnica DX fiksna stražnja SX fiksna stražnja

( 48.693.04

Ploìa - Klizaì za stolice 48.714.00 Za fiksiranje na ravnu površinu. Od lake legure. Za upotrebu sa okretljivim bazama tipa 48.648.03.

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Klizna vodilica za noge stolica

Okretljiva baza za stolice Idealna za ribare, omoguêava okretanje stolice do željene pozicije. Za upotrebu sa našim nosaìima stolica, sjedalima od lake legure i raznim drugim sjedalima.

Noge za stolice

Kat.br.

48.648.00

Okretanje

Materijal

na pisti sa kuglama

Obojeni ìelik

48.648.01

na pisti sa kuglama

Inox

48.648.03

na pisti sa kuglama + blokiranjem na pritisak sa ruìkom

Inox

( 48.648.00/01

(

Sailing with you, since 1958

3 8.0 .64 8 4

( 48.648.03

681


48

Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice Nosaì stolice okretljivi od anodizirane lake legure Od anodizirane lake legure sa protukliznim ležajem od plastike. Vrlo lijepe obrade. Noge za stolice

Kat.br.

Gornja baza

Baza za fiksiranje

30

ojaìana plastika

mat

80

30

ojaìana plastika

sjajna

80

30

laka legura

mat

80

30

laka legura

sjajna

80

45

ojaìana plastika

mat

80

45

ojaìana plastika

sjajna

80

45

laka legura

mat

80

45

laka legura

sjajna

80

od 45 do 62 podesivi

ojaìana plastika

mat

80/73

od 45 do 62 podesivi

ojaìana plastika

sjajna

80/73

od 45 do 62 podesivi

laka legura

mat

80/73

od 45 do 62 podesivi

laka legura

sjajna

80/73

( 48.660.00

( Sjajna baza

( Polished base

Noge sa okretljivim klizaìem Kompletne sa plastiìnim ležajem. Vrlo lijepe obrade. Cijevi sjajno eloksirane.

( 48.625.02

Noge za stolice

( 48.630.00

Kat.br.

48.625.01 48.630.01 48.625.02 48.630.02 48.625.00 48.630.00

48.703.60

Noge za stolice

Kat.br.

(

48.703.60 48.701.60

Baza za fiksiranje

Ø stupiêa mm

30

mat

80

230

30

sjajna

80

230

Ø baze mm

45

mat

80

230

45

sjajna

80

230

od 45 do 62 podesiva

mat

80/73

230

od 45 do 62 podesiva

sjajna

80/73

230

Od sjajne anodizirane lake legure, sa velikom bazom Ø 305 mm i cijevima debljih stijenki. Vrlo lijepe obrade. Za sve stolice.

Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

Visina mm 454 / 610 podesiva pomoêu

Ø stupiêa mm

Ø baze mm

Baza

88/72

305

sjajna

600 fiksna

72

305

sjajna

plinske opruge

Po narudžbi možemo izraditi visine po mjeri.

(

48.701.60

Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

Visina

Moguêe je zatražiti visine po narudžbi za minimum 10 komada.

MOLLA A GAS/ GAS SPRING

682

Ø stupiêa mm

Moguêe je zatražiti visinu koja se želi uz minimalnu narudžbu od 10 komada

( 48.640.01

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

( 48.650.00

( 48.665.02

48.665.01 48.660.01 48.640.01 48.650.01 48.665.02 48.660.02 48.640.02 48.650.02 48.665.00 48.660.00 48.640.00 48.650.00

Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

Visina

www.OSCULATI.com


Nosaìi stolica i klizne vodilice za stolice

48

Baza i stupiê od anodizirane lake legure, nosaì sjedala okretljiv od lake legure obojene sivom bojom Noge za stolice

Kat.br.

Visina mm

430/630 330 457

Tip Teleskopski Fiksni Fiksni

Ø Stupiêa mm

Ø Baze mm

73/60 73 73

228 228 228

Baza i stupiê od anodizirane lake legure, nosaì sjedala sa okretljivim klizaìem od anodizirane lake legure Noge za sjedala

Kat.br.

48.711.00 48.711.01 48.711.02

Visina mm

Tip

Ø Stupiêa mm

430/630

Teleskopski

73/60

Ø Baze mm

228

330

Fiksni

73

228

457

Fiksni

73

228

Baza i stupiê od sjajne anodizirane legure, nosaì sjedala sa okretljivim klizaìem od anodizirane lake legure Noge za stolice

Kat.br.

48.712.00 48.712.02*

Visina mm

Tip

Ø Stupiêa mm

430/630

Teleskopski

87/73

228

457

Fiksni

87

228

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

48.710.00 48.710.01 48.710.02

Ø Baze mm

Sailing with you, since 1958

683


48

Noge i držaìi za stolove

϶ Noge i držaìi za stolove Noga za stol od inoxa Sastoji se od cijevi od Ø mm 60 i dvije baze - prikljuìka od lake legure, jedna za ugraditi u pod, druga za montirati ispod ploìe stola. Cijev je samoblokirajuêa i stol se može staviti i skinuti u jednom trenu. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Kat.br.

Visina cm

Ø cijevi mm

Verzija cijevi

Ø baze za stol mm

Ø ugradbeni baze za pod mm

Verzija baze

48.418.01

70

60

kromirani ìelik

165

160

laka legura

48.418.11

70

60

sjajni inox

165

160

laka legura

Noga za stol od anodizirane lake legure Sastoji se od dvije baze od lake legure (jedna vanjska, druga za ugradnju) mod. 48.418.01 plus cijev od anodizirane lake legure mod. 48.418.21. Iskljuìivo za montažu u unutrašnjosti broda. Baze za stol | Nosaìi za stol

Kat.br.

48.418.20

Noge i držaìi za stolove

Visina cm

Ø cijevi mm

70

60

Verzija cijevi

Ø baze stola mm

Ø ugradbene baze mm

165

160

anodizirana laka legura

Verzija baze

Rezervan Rezervna doljnja gornja baza podna baza

laka legura 48.418.01A 48.418.01B

Noga za stol od obojene lake legure Bijela obojena epoksidnim bojama, sastoji se od dvije baze od lake legure (jedna vanjska, druga za ugradnju) od mod. 48.418.01 plus cijev od anodizirane lake legure od mod. 48.418.21. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

48.418.22

Noge i držaìi za stolove

Visina Ø cijevi Verzija cijevi Ø baze Ø ugradbene Verzija baze Rezervna cm mm stola baze mm doljnja mm podna baza

70

60

bijelo obojena laka legura

165

160

bijelo obojena laka legura

4841801AWH

Rzervna gornja baza

4841801BWH

Obojeno bijelim epoksidnim bojama.

Noga za stol, "teški" model Konstruirana od dvije baze od anodizirane lake legure, jedna sjajna za ugradnju, druga vanjska, plus cijev od anodizirane lake legure od Ø mm 60, sa konusnim prikljuìcima. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

48.418.21

Noge i držaìi za stolove

Visina Ø cijevi cm mm

70

60

Verzija cijevi

anodizirana laka legura

Ø baze stola mm

Ø ugradne baze mm

190

160

Verzija baze

sjajna anodizirana laka legura

Noge za stol od sjajnog inoxa Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

48.418.03

Noge i držaìi za stolove

Visina cm

Ø cijevi mm

Verzija cijevi

Ø baze mm

Verzija baze

67

50

sjajni inox

160

sjajni inox

9epovi Od bijele plastike za zatvaranje otvora na podu od nosaìa za stol. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Noge i držaìi za stolove

Kat.br.

Za baze

48.418.17

48.418.21

48.418.18

48.418.01; 48.418.11; 48.418.20; 48.418.22

Noga za stol HEAVY DUTY Izrañena od dvije baze od anodizirane lake legure jedne ugradbene sjajne, te druge vanjske, te cijevi od anodizirane lake legure, Ø 80 mm, sa konusnim prikljuìcima.

Baze za stol

Kat.br.

48.418.27

684

Noge i držaìi za stolove

Visina cm

Ø cijevi mm

Verzija cijevi

Ø baze stola mm

Ø baze ugradbeni dio mm

70

80

anodizirana laka legura

280

250

www.OSCULATI.com


Noge i držaìi za stolove

48

Noga stola od aluminija Izrañene od anodizirane lake legure. Noga se zavida na bazu sistemom "Tread lock" vrlo prektiìnimi stabilnim. Baza se fiksira na pod bez ugradnje, i bez obzira na to ostaje izboìena samo 20 mm.

48.417.61*

500/700

Teleskopski

50/60

48.417.64

685

Fiksni

60

48.417.65

500/700

Teleskopski

50/60

Obrada

Mat anodizirana Sajna anodizirana Mat anodizirana Sajna anodizirana

Bez gornje baze. Umeêe se u predviñeni utor na stolu. Samo baza za 48.417.60-61. Za upotrebu kada se želi koristiti noga od stola kako u kabini tako i na krmi.

48.417.65

(

48.417.64

(

(

(

(

48.417.60

48.417.61

(

48.417.62

(

48.417.61

*

Verzija Specifiìno za stol 48.417.50/51 Specifiìno za stol 48.417.50/51 Opêenito za sve stolove Opêenito za sve stolove

48.417.65

60

48.417.64

Ø Stupiêa mm

Fiksni

(

Tip

685

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Visina mm

48.417.60*

48.417.60

Kat.br.

(

Stolovi

48.417.60

Stol od bijele plastike Sa dva utora za šalice, ìaše, boce, koji se mogu nivelirati pomoêu dva ìepa koji se isporuìuju skupa sa stolom, tako da se dobije jedna jedinstvena glatka površina. Stolovi

Kat.br.

cm

Noge i držaìi za stolove

Verzija

Br. mjesta za ìaše

48.417.90

77x51

ovalna

2

48.417.92

81x51

pravokutna

4

*

Koristi se

sa bazama 48.418.03; 48.418.20; 48.418.22; 48.418.24* sa bazama 48.418.03; 48.418.20; 48.418.22; 48.418.24*

(

48.417.92

Bilo kojeg tipa sa Ø maksimum mm 178 koje se ugrañuju unutar doljnjeg dijela stola.

(

48.417.90

(

48.417.90

Stolovi od kompozita Izrañeni od ìvrstog kompozita, montiraju se pritiskom na za njih predviñene baze. Stolovi

Kat.br.

Boja

Predviñen za

48.417.50

Okrugli

Tip

610

mm

Bijela

48.417.60; 48.417.61

48.417.51

Ovalni

762x457

Bijela

48.417.60; 48.417.61

Nosaì stola od lake legure

Noga za stol na skidanje

Od anodizirane lake legure, sa plastiìnim protukliznim ležajem, vrlo lijepe obrade. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

48.651.00

Visina cm

58/78 podesiva

Noge i držaìi za stolove

Ø baze mm

Stupiê Ø mm

230

80/73

Od anodizirane lake legure. Baze kako gornja tako i doljnja ekstremno niska (izboìenost mm 15), za montiranje bez ugradnje. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

48.418.24

Sailing with you, since 1958

Cijev dužine cm

70

Noge i držaìi za stolove

Ø mm

Baze Ø mm

80

200

685


48

Noge i držaìi za stolove Nosaì stola HEAVY DUTY model “Giant” MOLLA A GAS Od anodizirane i sjajne lake legure. / GAS SPRING Kompletan sa plinskom oprugom za podizanje. Nije potrebno raditi otvor u podu radi spuštanja. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

48.720.01

Visina mm

Baza extra-ravna Ø mm

Cijevi Ø mm

Ploìa stola mm

Kit za produženje OPTIONAL

335/714

305

100/88/72

320 x 320

48.724.01; 48.724.02

Nosaì stola “GIANT” model DELUXE MOLLA A GAS / GAS SPRING

COLLARE INOX / STAINLESS STEEL HANDLES

Izrañen od sjajne anodizirane lake legure. Vratovi za fiksiranje od inoxa ìine nogu vrlo stabilnom i ìvrstom. Kompletan sa plinskom oprugom za dizanje. Nije potrebno bušiti pod radi spuštanja. Tro-teleskopski Noge za stolove | Držaìi za stolove

Kat.br.

48.720.03

Visina mm

Baza extra-ravna Ø mm

Cijevi Ø mm

Ploìa stola mm

335/714

305

100/88/72

320 x 320

Kit za produženje OPTIONAL 48.724.01; 48.724.02

Noga stola HEAVY DUTY sa kvadratnom bazom MOLLA A GAS / GAS SPRING COLLARE INOX / STAINLESS STEEL HANDLES Od sjajne anodizirane lake legure. Vratovi za fiksiranje od inoxa ìine nogu vrlo ìvrstom i stabilnom. Kompletna sa plinskom oprugom za podizanje. Nije potrebno bušiti pod za spuštanje. Triteleskopska. Baza od sjajnog i anodiziranog aluminija sa fresaturama za eventualno fiksiranje "a scorrimento" na pod. Noge za stolove | Držaìi za stolove

Kat.br.

48.721.02

Visina mm

Baza mm

Cijevi Ø mm

Ploìa stola mm

335/714

500x500

100/88/72

320 x 320

Kit za produženje OPTIONAL

48.724.01; 48.724.02

Gornja ploìa za preklopni stol Izrañena od anodizirane lake legure + ruìka od inoxa AISI 316. Predviñena za instaliranje na naš nosaì stola 48.720.01 služi kao vrlo dobra baza za preklopne stolove. Sa 2 prostora držaìem kantica/ìaša + 1 prostor držaì boca. Nosaìi za stol

Kat.br.

48.725.01

686

mm 400x435

www.OSCULATI.com

Za instaliranje na

48.720.01; 48.721.01


Noge i držaìi za stolove

48

Klizaìi za preklopne stolove Za montažu ispod daske stola 48.720.01 (veê predviñeno za montažu). Klizaìi od anodizirane lake legure, nosaìi i cilindri teleskopski od sjajnog inoxa 316.

(

Noge i držaìi za stolove

Kat.br.

Opis Kit za produženje na jednoj strani Kit za produženje za drugu stranu*

48.724.01 48.724.02 *

48.724.01

Baze za stol

Za naruìiti kao dodatak artiklul 48.724.01

Teleskopska noga za stol od inoxa Od sjajnog inoxa AISI 316 sa dvostrukim teleskopom kojeg pokreêe plinska opruga.

Nije potrebno bušiti pod radi spuštanja. Nosaìi za stolove

Kat.br.

48.730.01

Noge i držaìi za stolove

Visina mm

Baza Ø mm

Ploìa stola mm

325/620

220

200x160

Produžetak za stol dvosmjerni Od anodizirane lake legure, fiksira se na bazu 48.730.01 i omoguêava produženje stola na dvije osi. Po dužini za 450 mm i po širini za 250 mm. Nosaìi za stolove

Kat.br.

Noge i držaìi za stolove

Vanjske mjere mm

48.730.05

680x560

48.730.06 Ploìa za fiksiranje i na noge 48.720.01; 48.720.03 i 48.721.02

(

48.730.06

48.724.01 + 48.724.02

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

(

Nosaì stola HI-LO & REVOLVING BREVETTATO/PATENT Od sjanog inoxa AISI 316 sa detaljima od derlyna projektiran i patentiran od strane studija Studio Barracchia . Radi se o novom konceptu teleskopskog nosaìa. Unutrašnji cilindar ima elokoidalni sistem klizanja (CHIOCCIOLA) koji omoguêuje, sa samo jednim pokretom, okretanje plohe, fiksiranjem, za 180° i podizanje na visinu sjedenja (DINING) ili spuštanje radi vraêanja na doljnju poziciju (COFFEE). Osnovni novitet vogo sitema je što omoguìuje brodogradilištu dvostruku i ekstremno praktiìnu upotrebu istog prostora kako unutra tako i vani. Nosaìi za stolove

Kat.br.

48.727.01

Visina mm

Ø base mm

Ø fiksiranja stola mm

Vanjska cijev Ø mm

484/674

320

320

160

Sailing with you, since 1958

687


48

Noge i držaìi za stolove Nosaì stola MOLLA A GAS Od anodizirane lake legure, sa automatskim podizanjem pomoêu plinske / GAS SPRING opruge. Projektiran sa bazom ekstremno niskom, kako se ne bi kreirali volumeni u visini stopala. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

48.652.00

Noge i držaìi za stolove

Okretivi

Ø stupiêa mm

Visina cm

Baza cm

360°

80/73

47/72

24,5x34

Teleskopska okretljiva noga, univerzalna Podesiva po visini, od inoxa. Vrlo ìvrsta i funkcionalna. Može se koristiti kao nosaì stola ili noga za stolice. Noge za stolice

Kat.br.

48.418.00

Noge i držaìi za stolove

Min. visina mm

Max. visina mm

Ø cijevi mm

Ø baze mm

540

720

92

320

Teleskopski okretljivi nosaì Od sjajnog inoxa za stolove. Postolja za stolove | Nosaìi stolova

Kat.br.

Noge i držaìi za stolove

48.418.02

Ø cijevi mm

Min. visina mm

Max. visina mm

Dužina ruku cm

60

500

720

74x43

϶ Nosaìi stolova - sklopivi Nosaìi za stolove sklopivi Rakego Od anodizirane lake legure. Vrlo jednostavni za upotrebu, lagani, ne hrñaju, jednostavno se montiraju i vrlo su ìvrsti. Nosaìi stolova

Kat.br.

48.202.00 48.302.00 48.452.50 48.602.50

Ø mm

A mm

B mm

20 20 25 25

20/30 20/35 25/50 25/40

150 247 402 549

Nosaìi stolova - sklopivi

C mm

P1 kg

Nosivost P2 kg

14 44 87 137

60 60 120 140

30 30 60 80

Sklopiva ruìka za stolove Od sjajnog inoxa. Stolovi, sklopive ruìke za

Kat.br.

48.615.00

688

Krak A mm

www.OSCULATI.com

303

Nosaìi stolova - sklopivi

Visina B mm

165


Nosaìi stolova - sklopivi

48

Sklopiva ruka za stolove Od sjajnog inoxa. Ova verzija ima sistem za blokiranje kada se stol ne koristi, sistem za fiksiranje na pregradu koji omoguêava fiksiranje, osim na ravnu površinu takoñer i na cijevi diam. R 25/32 mm te specijalni sistem za zatvaranje. Stolovi

Kat.br.

48.615.01

Ruka A mm

Visina B mm

305

165

( 48.615.01

( 48.615.01

Sklopiva ruka za stolove i stolice Od sjajnog inoxa, model HEAVY DUTY Nosaìi stolica

Kat.br.

Krak A mm

Nosaìi stolova - sklopivi

Visina B mm

Max nosivost kg

320

150

165 Mogu se koristiti i u paru

Sklopive ruke - držaìi za stolove Od sjanog inoxa, mogu se montirati na boìnu stijenku. Podaju se u paru. Max.težina 300 kg. Kat.broj

mm 305x165x32

48.615.02

϶ Sjedala i konzole za gumenjake Dvostruko sjedalo Obloženo bijelim skajem za ugradnju na kuìišta, ledare i brodske prostore. Naslon preklopni koji omoguêava sjedenje sa obiju strana okrenuti naprijed ili natrag. Sjedala

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

cm 80x40

48.412.00

Anatomsko sjedalo sa preklopnim naslonom Od bijelog elastiìnog skaja sa unutrašnjim dijelom od moltoprena i okvirom od vodootporne šperploìe. Sa šarnirima od inoxa. Za upotrebu kao pilotska stolica kod plovila sa kabinom, te kao sjedalo za otvorena plovila i gumenjake. Sjedala

Kat.br.

48.415.00

Širina cm

Dubina cm

Nosaì OPTIONAL

45

40

48.415.05

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

48.616.00

48.418.04 Šarnir preklopni

*

Anatomsko sjedalo sa dva mjesta sa preklopnim naslonom Od bijelog elastiìnog skaja sa unutrašnjim dijelom od moltoprena i okvirom od vodootporne šperploìe. Šarniri od inoxa. Sjedala

Kat.br.

Širina cm

48.415.02 48.415.03

Sjedala i konzole za gumenjake

80 90

Dubina cm

40 40

48.418.04 Šarnir preklopni

*

Par šarnira Od inoxa za sjedala. Sa sistemom za blokiranje u dvije pizicije: pozicija za vožnju i pozicija za sunìanje pod 180°. Šarniri za sjedala

Kat.br.

strane mm

48.418.04

Sjedala i konzole za gumenjake

330x60

48.415.00/02/03

potpuno otvorene mm

660x60

Sjedala za upotrebu sa ovom vrstom šarnira

Sailing with you, since 1958

689


48

Sjedala i konzole za gumenjake Poklopac preklopni za rezervare Od “VTR” bijele boje, sa zatvaranjem. Sjedala - spremnici

Kat.br.

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

(

(

Za

sjedalo

48.295.01 48.296.01 48.296.02

5.01 48.29

Sjedala i konzole za gumenjake

cm

59x43x37h 80x40x37 90x40x37

jastuk 48.300.12 48.300.13 -

48.415.00 48.415.02 48.415.03

2 48.296.01/0

Stolica za otvorena plovila sa naslonom na preklop Od bijele stakloplastike sa sjedalom koje se diže za korištenje kao spremište i sa naslonom na preklapanje kako bi se stolica mogla korisiti i u smjeru pramca i u smjeru krme. Svi metalni dijelovi su od inoxa. Jastuci su od bijele imitacije kože. Stolice - sjedala

Kat.br.

48.292.02 48.292.04

(

48.292.0 2

(

Sjedala i konzole za gumenjake

Tip

Dužina cm

Jolly 2

90

Jolly 4

60

(dva mjesta) (jedno mjesto)

Dubina cm

Visina sjedala cm

48

53

48

53

48.292.0 4

Spremnik - sjedalo za gumenjake i pomoêne ìamce od m 2,30 / 3,30 Sa napuhanim gumenjakom na 3/4, dovoljno je odviti 4 boìna osiguraìa, proširiti stranice do tubusa i zatim završiti napuhivanje gumenjaka. Sjedala - spremnici

Kat.br.

48.294.00

Konzola za vožnju

Kat.br.

48.299.00

Visina sa jastukom cm

Max širina baze cm

podesiva cm 62/75

31

45

jastuka cm

27x62

Konzole za vožnju

Od bijele stakloplastike, sa umecima od vodooptornog laminata mahagonija. Spremnik za predmete ima kljuì. Za okretljive kormilarske ureñaje svih tipova. Kompletna sa rukohvatom od inoxa.

Za gumenjake od bijele stakloplastike. Kompletna sa boìnim rukohvatima i prednjim otvorivim spremnikom. Komandne konzole

Širina

Baza cm

40x48

Sjedala i konzole za gumenjake

Visina cm

Komandne konzole

Kat.br.

81

Baza cm

48.300.00

Sjedala i konzole za gumenjake

40x44

Visina cm 81 plus cm 9 rukohvata

Komandna konzola "Bridge 2" Od bijele stakloplastike, sa roll-bar-om od inoxa, vjetrobranskim staklom od plexiglassa, centralno spremište otvorivo. Konzole za vožnju

Kat.br.

48.298.00

690

Tip

Dužina cm

"Bridge 2"

73

www.OSCULATI.com

Sjedala i konzole za gumenjake

Dubina cm

Visina (bez vjetrobranskog stakla) cm

44

104


Sjedala i konzole za gumenjake

48

϶ Platforme za krmu i pramac Delfinjera AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 sa podnicom od pravog tika. Strut podrška podesiv.

Delfinjere

Kat.br.

Model

Cijev Ø

Jednostavan

655x390x300 mm

25 mm

48.471.04

Sa preklopnom vodilicom za sidra

750x480x330 mm

25 mm

48.471.02

650x390x330 mm

25 mm

660x400x330 mm

25 mm

48.471.06

Sa teleskopskim stepenicama sa 2 stepenice Sa teleskopskim stepenicama sa 3 stepenice Jednostavan

1180x590x330 mm

32 mm

48.471.08

Sa preklopnom vodilicom za sidra

1180x590x330 mm

32 mm

48.471.03

( 48.471.01

( 48.471.01

( 48.471.02 ( 48.471.02

( 48.471.02

( 48.471.02

( 48.471.03

(4

8.4 71 .06

( 48.471.04

( 48.471.04

Mikroplatforma Od sjajnog inoxa sa preìkama od Iroka, sa podesivim prikljuìcima za krmeno zrcalo od kromiranog mesinga. Platforme

Kat.br.

48.419.01 48.419.02

Širina cm

Dubina cm

Stepenice

30 30

36 36

ne da, dvije sklopive preìke

(4

8.4 71 .08

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

48.471.01

Mini platforma Za gumenjake ili u svakom sluìaju gdje su prostori vrlo skuìeni. Rešetke od drva Iroko, vrlo lijepe obrade. Platforme

Kat.br.

48.420.08 48.420.09

Izboìenost cm

Širina cm

Spoj na "U" INCLUDED

Ø cijevi od inoxa mm

Stepenice

36

34

48.420.40

22

36

34

48.420.40

22

ne da, dvije preìke, sklopive

Sailing with you, since 1958

691


48

Platforme za krmu i pramac Krmena platforma ( 48.420.10

Od sjajne cijevi inox AISI 316 Ø 25 mm, sa zglobnim spojevima za spajanje. Površina za hodanje od Iroka. Platforme

Kat.broj

cm

Nosaìi

Stepenica

2

49.543.03/04

48.420.10

130x55

48.420.11

170x55

3

49.543.03/04

48.420.12

200x55

3

49.543.03/04

48.420.13

230x55

3

49.543.03/04

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

( 48.420.11/12

Platforma boìna sa sklopivim stepenicama Od inoxa, sa preìkama od drva “Iroko”. Platforme

Kat.br.

48.420.03 48.420.04 48.420.05 48.420.06 48.420.40

Platforme za krmu i pramac

Dužina cm 58

Dubina cm 52

58 45 45

52 45 45

Stepenice da, dvije sklopive preìke ne ne da, dvije sklopive preìke

4 prikljuìka

Krmene platforme Sa okvirom od inoxa i sa preìkom od bijele stakloplastike. Platforme

Kat.br.

48.440.01 48.440.02 48.442.01 48.442.02

Dubina mm

Dužina mm

Sklopive stepenice

Moguìnost montaže nosaìa motora

450 450 350 350

430 430 300 300

ne da, dvije preìke ne da, dvije preìke

da ne ne ne

( 48.440.02

( 48.442.02 ( 48

.44 0.0 2

( 48.442.02 Platforme za krmu za jedrilice / motosailer-e Izrañene od sjanog inoxa AISI 316, sa dijelovima od pravog tika. Sa podesivim spojevima za fiksiranje. Platforme

Kat.br.

Širina mm

Dubina mm

Ø cijevi mm

Stepenice OPTIONAL

840 1000 1090 1310

380 380 600 600

25 25 25 25

49.543.03 49.543.03 49.543.03; 49.543.04 49.543.03; 49.543.04

( 48.443.01

( 48.443.02

(4

8.4 43 .01 /02 /03 /04

48.443.01 48.443.02 48.443.03 48.443.04

( 48.443.03

692

www.OSCULATI.com

( 48.443.04


Platforme za krmu i pramac

48

Platforme za plovila sa okruglom krmom (Gozzi / Pilotine) Izrañene od sjajnog inoxa AISI 316, sa dijelovima od pravog drva IROKO. Sa zglobnim prikljuìcima kako bi se prilagodile svim tipovima krmi.. Platforme

Kat.br.

48.443.40 48.443.41

dio DX/SX mm

Za upotrebu na plovilima m

Ø cijevi mm

Stepenice

6,60/8,40 8/10,20

25 25

49.572.05; 48.575.06 48.575.06

530x430x885 650x470x950

( 48.443.41

( 48.443.40

( 48.443.40/41

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Sklopive stepenice sa 6 preìki za 48.433.40/41 Izrañene od sjajnog inoxa AISI 316. Platforme

Kat.br.

48.575.06

Dužina mm

Širina mm

1320

280

Platforma-passerella-stepenice za kupanje Od cijevi od inoxa Ø mm.25, kompletna sa preìkama od drva Iroko i svim priborom potrebnim za montiranje. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

48.410.00 48.411.00

Platforme za krmu i pramac

A cm

C cm

D cm

E cm

65 94

60 68

115 140

32 40

Platforma "TL" Od sjajnog inoxa AISI 316. Gazište od iroka. Platforme

Kat.br.

48.419.50 48.419.51

Dubina cm

Širina cm

39 39

45 45

Platforme za krmu i pramac

“T”-prikljuìak otvorivi

Od inoxa, kompletan sa ležajem.

Platforme, pribor za

Kat.br.

48.420.30 48.420.31

Stepenice da, sa 3 preìke teleskopske, nevidljive bez stepenica

Postolje na “U”

Platforme za krmu i pramac

Ø mm 25

22

Za fiksiranje platformi ili stepenica.

Platforme, pribor za

Kat.br.

48.420.40

Sailing with you, since 1958

Platforme za krmu i pramac

Za cijevil Ø mm 22

693


48

Platforme za krmu i pramac

Sferni zglob Od inoxa sa prikljuìkom. Platforme, pribor za

Kat.br.

Platforme za krmu i pramac

Za cijevi Ø mm

48.420.20

slijepi vijci M10 x 65 mm

25

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Zglob sferni za krmeno zrcalo, tende, nosaìe motora Montiraju se na vanjski dio cijevi. Fiksiranje pomoêu 3 vijka. Od sjajnog inoxa AISI 316. Platforme, oprema za

Kat.br.

Za cijev Ø mm

48.420.22 48.420.25

22 25

Postolje Od inoxa za fiksiranje stepenica na platforme. Platforme, pribor za

Kat.br.

Duža strana mm

48.420.45 *

Platforme za krmu i pramac

Za cijevi Ø mm

140*

22

Za bolje fiksiranje.

Postolje Od inoxa za fiksiranje sklopivih stepenica na platforme. Model extra ìvrsti. Sa prikljuìkom za stepenice, kako se ne bi forsiralo dno platforme. Platforme, pribor za

Kat.br.

48.420.46

Postolje na “U”

48.420.50

Za stepenice sa cijevima Ø mm

3

25

Od inoxa za stepenice, isporuìuju se bez vijaka. Platforme, pribor za

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Debljina mm

70

Šarniri

Za šarnire stepenica. Platforme, pribor za

Platforme za krmu i pramac

Dužina mm

Za cijevi Ø mm

Za cijevi Ø mm

48.420.60 48.420.61

22

22 25

϶ Roll bar a tee top T-Top od lake legure Izrañeni od anodizirane cijevi Ø 32 mm. Univerzalan za sve tipove konzola, jer prikljuìci mogu biti podešeni po želji. Platno "Top" -a je poliester ATLAS plave boje vodoneporpusan i otporan na UV zrake i može se demontirati radi održavanja. Svi dijelovi ne podliježu hrñi. T-Top

Kat.broj

48.194.01 48.194.02 48.194.03

Dužina A mm

Širina B mm

Maksimalna dužina konzole A1 mm

Visina maksimalna C mm

1700 1700

1200 1400

850 1050

2050 2050

Nosaìi navigacijskih svjetla

( 48.194.03

694

www.OSCULATI.com


Roll bar a tee top

48

T-Top profesionalni od lake legure Izrañen od cijevi Ø 44 mm, sa prikljuìcima i zavarenim dijelovima visoke kvalitete. Univerzalan jer se prikljuìci za konzole mogu regulirati po potrebi. Platno T-Top-a je è poliester Sumbrella plave boje vodonepropusan i otporan na UV zrake.

T-Top

Kat.broj

48.195.00

Dužina A mm

Širina B mm

Maksimalna širina konzole A1 mm

Visina maksimalna C mm

2000

1400

950

2100

48.195.01 Light alloy rod holder for pipe Ø 44 mm.

( 48.195.01

Roll Bar sklopivi sa držaìem Sa gornjim i boìnim površinama za navigacijska svjetla i trube, teleskopski. Roll bar

Kat.br.

48.197.00

Ø cijevi mm

Visina cm

40

130

Roll bar a tee top

Širina baze cm

Za plovila

125/220

5/7 m

Roll-bar sklopivi sa držaìem Od inoxa. Vrlo ìvrst. Sa gornjim i boìnim plohama za navigacijska svjetla i trube. Roll bar

Kat.br.

48.199.00

Ø cijevi mm

Visina cm

40

130

Roll bar a tee top

Širina baze 125/180 cm

Za plovila

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

( 48.195.00

5/7 m

Roll bar sklopivi sa držaìem model JUMBO Od cijevi od inoxa Ø mm 50. Kompletan sa boìnim i gornjim plohama za navigacijska svjetla i trube. Roll bar

Kat.br.

48.196.00

Ø cijevi mm

Visina cm

50

120

Roll bar a tee top

Sirina baze cm

Za plovila

150/220

fin 8 m

Sailing with you, since 1958

695


48

Roll bar a tee top

϶ Barbecue plinski

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Barbeque plinski sa prijenosnim bocama Radi sa bocama "Campingaz" CV270/CV470 sa adapterom "easy click" za duplu bocu za produžene upotrebe. Sa slavinom - ventilom sa sigurnosnim termoparom; Regulator je ukljuìen u spremniku plina; Sa ukljuìenim elektriìnim upuêivanjem; Snaga plamenika 4,5 KW; Posudica za skupljanje ulja; Termometar za kontrolu temperature; Posudica za odlaganje predmeta ukljuìena u komandnu ploìu; Sistem blokiranja poklopca; 9vrsta rešetka (500x300 mm) sa ruìkama može se skidati za odlaganje sa strane; Potrošnja plina kod maksimalne otvorenosti ventila: 240 gr/sat. Izrañen od sjajnog inoxa. Sa kitom za fiksiranje na cijevi ograde 22/25mm. Barbecue - Roštilj

Kat.br.

Širina 700 mm

48.510.01

Visina 250 mm

Dubina 360 mm

Površina za kuhanje

500x300 mm

Barbeque plinski za odvojenu bocu Model koji radi sa bocama za fiksnu upotrebu. Sa sigurnosnim termoparom. Sa elektriìnim upuêivanjem. Snaga plamenika 4,5 KW; Posudica za prikupljanje ulja; Termometar za kontrolu temperature; Posudica za odlaganje predmeta ukljuìena u komandnoj ploìi; Sa sistemom za blokiranje poklopca; 9vrsta rešetka (500x300 mm) sa ruìkama koje se mogu skidati. Od sjajnog inoxa. Sa ukljuìenim kitom za fiksiranje na cijevi ograde 22/25mm. Barbecue - Roštilj

Kat.br.

Širina 700 mm

48.510.02

Visina 250 mm

Dubina 360 mm

Površina za kuhanje

500x300 mm

϶ Barbeque i pribor "Magma" BARBEQUE na ugljen

BARBEQUE plinski

Model klasiìni na ugljen od sjajnog inoxa. Sve komponente su meñusobno povezane kako ne bi pale u more prilikom vožnje. Poklopac se može namjestiti radi zaštite od vjetra.

Model plinski kompletan sa regulatorom pritiska za boce camping gaz od aluminija (CV270/470). Od sjajnog inoxa sa rešetkom od inoxa. Sve komponente su meñusobno povezane kako ne bi ispale u more prilikom vožnje. Poklopac može štititi od vjetra.

Barbeque

Kat.br.

48.511.02

Model kruto gorivo

Ø vanjski mm

381

Barbeque

Kat.br.

48.511.01

Model

Ø vanjski mm

plinski

381

48.511.03 Od sjajnog inoxa . Model "Marine Kettle" na plin, kombinacija barbeque plus roštilj sa elektriìnim ukljuìivanjem, koristi boce camping gaz. Sve komponente su meñusobno povezane kako ne bi pale u more prilikom vožnje. Poklopac može štititi od vjetra. Ø mm 381. Kompletan sa regulatorom pritiska za boca CAMPING GAZ od aluminija (CV270/470).

Barbeque

696

www.OSCULATI.com


Barbeque i pribor "Magma"

48

Model CHEFSMATE na plin 48.511.04 Koristi boce CAMPING GAZ. Grill površina cm 46x23.

Kompletan sa sklopivim nosaìima koji omoguêavaju upotrebu i na kopnu za PIC-NIC.

Barbeque

Napajanje plinom sa bocama Canping Gaz. Kompletni sa sklopivim nosaìima koji omoguêavaju upotrebu na zemlji u prostorima za PICNIC. Dijelovi ukljuìeni u sistemu roštilja su sa zaštitom od plamena, sa zaštitom od eksplozije i ìine jednolikom na cijeloj površini toplinu kuhanja. Kompletan sa regulatorom pritiska za boce CAMPING GAZ od aluminija (CV270/470). Upuêivanje elektriìno + termometar. Barbecue - Roštilj

Kat.br.

Dvostruka rešetka osnovna

48.511.05

druga 14x46 cm

30x46 cm

Nosaìi za barbeque 48.511.01/02/03 Barbeque, nosaci za

Kat.br.

Opis Nosaì za montažu barbecue-a na krmenu ogradu za cijevi Ø mm 22/25 Nosaì za montažu barbecue-a na krmenu ogradu za cijevi Ø mm 28/32 Nosaì za montažu barbecue-a Nosaì za montažu barbecue-a na nosaì štapa za pecanje mm 22/25 Nosaì sa 3 noge za montažu barbecue-a na pod Nosaì za montiranje u ravnini

48.512.01 48.512.04 48.512.02 48.512.03 48.512.05 48.512.06

( 48.512.01/04

( 48.512.02

( 48.512.05

( 48.512.03

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Barbeque "Catalina Infrared" sa tehnologijom roštilja na infra-crvene zrake

( 48.512.06

Zaštita za barbecue MAGMA Izrañena od platna sumbrella, štiti barbecue kako instaliran tako i kada se ne upotrebljava. Barbecue, nosaìi za

Kat.broj

Boja Blu Royal

48.512.13

Rešetke koje se skidaju od inoxa obloženog Teflonom sa zaštitom od prijanjanja Idealne za roštilj za ribu i povrêe, umake, itd... Glatke sa jedne strane, reljefne sa druge strane. Barbecue, Roštilj, nosaìi za

Kat.broj

Barbeque i pribor "Magma"

Opis

48.512.07

Okrugla verzija za barbeque

48.512.08 48.512.09

Pravokutna verzija 20x43 cm za barbeque Pravokutna verzija 28x43 cm za barbeque

48.511.01; 48.511.02; 48.511.03 48.511.04 48.511.05

Sailing with you, since 1958

(

48.512.07

(

48. 512 .08 /09

697


48

Barbeque i pribor "Magma"

Pladanj koji se može skidati za barbeque Izrañen od inoxa sa površinom od polietilena HD. Ovješava se na barbeque te služi kao radna površina i kao pladanj (tacna). Berbecue, Roštilj, nosaìi za

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

48.512.15

Za barbecue

48.511.04/05

44x19 cm

48 - Stolice, stolovi, nosaìi stola, roll bar i spremnici

Radna površina od plastike FDA (polietilen HD) Za rezanje ribe ili mesa. Materijal je bezmirisni, neuništiv, UV -otporan i ne upija mirise hrane koja se na njemu obrañuje. Kompletna sa šarnirima od inoxa koji se lako skidaju, kako bi se mogla instalirati ili izvaditi u nekoliko sekundi. Kompletna sa nosaìem pribora. Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

mm 510x410

48.515.00

Radne površine od plastike FDA (polietilen HD) Za rezanje ribe ili mesa. Tip "Heavy Duty", kompletan sa ispustima za dreniranje i sa nosaìem pribora. Od materijala bezmirisnog, neuništivog, UV - otpornog i koji ne upija mirise hrane koja se na njemu obrañuje. Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

mm 320x790

48.516.00

Nosaìi za 48.511.04/48.515.00/48.516.00/48.511.05 Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

Opis Nosaì radne površine za fiksiranje na ogradu Ø 22/25 Nosaì radne površine za fiksiranje na ogradu Ø 28/32

48.516.01 48.516.03

Nosaìi za 48.511.04/48.515.00/48.516.00/48.511.05 Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

(

48.516.02

Opis Dvostruki nosaì za fiksiranje na ravnu površinu, jednostavno vañenje.

48.516.04

Dvostruki nosaì za fiksiranje na ravnu površinu, jednostavno vañenje, ugrañeni ležaj

48.516.02

(

48.516.04

Okretljivo osvijetljenje sa LED-om za Berbeque 48.512.10 Idealno kada se kuha noêu.

Samostalno napajanje pomoêu alkalnih baterija od 9 volta. Može se fiksirati na sve tipove grilla MAGMA. Kuìište od silikona otpornog na viskoke temperature, dim, vodu. Barbecue - Roštilj

Torba MAGMA 48.512.12 Izrañena od najlonskog konopa sumbrella može služiti za smještaj svih okruglih grillova Magma sa svim njihovim priborom. Barbecue - Roštilj

( 48.512.81

( 48.512.80

698

Rezervni dijelovi/Pribor MAGMA Stolovi

Kat.br.

48.512.80 48.512.81

Opis Regulator i ventil (10-267-type2) za boce CAMPING GAZ "Cv270/470" Vrat (10-268) za boce CAMPING GAZ "Cv270/470"

www.OSCULATI.com


49 Stepenice ϶ Stepenice sklopive i teleskopske ϶ Stepenice ϶ Sigurnosne stepenice ϶ Protuklizne trake

PM

϶ Stepenice sklopive i teleskopske Teleskopske stepenice za platformu Realizirane od sjajnog inoxa. Izvanredne izvedbe, sa ovalnim preìkama od bijele plastike.

49.541.03

Standard

3

19/25/32

889

49.541.04

Standard

4

19/25/32/38

49.541.22

Uska

2

49.541.23

Uska

49.540.03

Široka za jedrilice

49.542.03

Na nestajajnje

ispod platforme

Dužina mm Otvorena Zatvorena

Širina max

Fiksiranje

370

300

iznad platforme

1156

394

315

iznad platforme

25/32

597

340

210

iznad platforme

3

19/25/32

889

368

210

iznad platforme

3

19/25/31

889

368

392

iznad platforme

3

19/25/31

880

370

300

ispod platforme

(

(

Verzija za fiksiranje ispod platforme

49.541.04

Ø cijevi mm

49 - Stepenice

Preìke

(

Stepenice sklopive i teleskopske

Verzija

( 49.541.23

Kat.br.

49.541.03

Stepenice

(

AISI 316

3 49.541.0

(

49.542.03

(

(

(

49.541.22

( Verzija za fiksiranje iznad platforme

3 49.540.0

( jednostavno klizanje

samoblokirajuêe

Teleskoposke stepenice za platformu sa ruìkom

Kat.br.

49.551.03 49.551.04 49.551.05 49.551.23

Stepenice sklopive i teleskopske

Stepenice

Ø cijevi mm

3 4 5 3

19/25/32 19/25/32/38 19/25/32/38/44 19/25/32

Dužina mm Ovorene Zatvorene

889 1156 1400 889

370 394 440 370

Širina max mm

Fiksiranje

330 345 430 240

Iznad platforme Iznad platforme Sopra plancetta Iznad platforme

49.551.03

Stepenice

Sa sklopivom/preklopnom ruìkom za lakše penjanje na brod. Izrañene od sjajnog inoxa AISI 316. Savršene obrade, sa ovalnim stepenicama sa bijelim plastiìnim gazištem.

(

BREVETTATO / PATENT

(

Sailing with you, since 1958

5 51.0 49.5

699


49

Stepenice sklopive i teleskopske Stepenice DIVER teleskopske za platformu Izrañene od sjajnog inoxa. Preìke obložene - protuklizne. Posebno za upotrebu kod ronjenja / vodenih sportova.

AISI 316

Stepenice teleskopske

Kat.broj

Preìke

Ø cijevi mm

3 4

19/25/32 19/25/32/48

870 1150

Širina mm

Fiksiranje

350 350

Iznad platforme Iznad platforme

390 440

( 49.552

.04

( 49.552

.03

( 49.552.04

49.552.03 49.552.04

Dužina mm Otvorene Zatvorene

( 49.552.04

( 49.552.03

49 - Stepenice

Teleskopske stepenice za platformu sa ruìkicama Izrañene od sjajnog inoxa AISI 316. Savršene obrade, sa ovalnim stepenicama od bijele plastike. Stepenice

Kat.br.

Stepenice

Ø cijevi mm

Stepenice sklopive i teleskopske

3 4

19/25/32 19/25/32/38

889 1156

49.546.03 49.546.04

Dužina mm otvorene zatvorene

Dužina max mm

370 394

360 375

Sklopive stepenice za fiksiranje na stijenku plovila Od sjajnog inoxa za fiksiranje na krmu, model sa stepenicama sa zaobljenom površinom. Ovalne preìke, u odnosu na okrugle tradizionalne, mnogo su ugodnije i bolje za korištenje. U gornjem dijelu preìke su obložene protukliznom plastikom.

AISI 316

Stepenice

Kat.br.

49.573.03

49.572.03 49.572.33* 49.573.03* 49.572.04 49.572.05

Preìke

standard uski * uski za gumenjake * standard standard

3 3 3 4 5

Specijalno izražene za gumenjake.

49.572.03

(

(

49.572.04

(

49.572.33

(

*

Model

700

www.OSCULATI.com

Stepenice sklopive i teleskopske

Duzina cm 63

Širina cm 26

Unutarnja širina cm 24

63 63 90 115

22 18 26 26

20 16 24 24


Stepenice sklopive i teleskopske

49

Stepenice sklopive sa lijepo obrañenim prikljuìcima Od sjajnog inoxa sa prikljuìima iznad palube, za ugodnije penjanje. Model sa ovalnim preìkama. Ovalna preìka, u odnosu na tradicionalne okrugle, je puno ugodnija i bolja za upotrebu. Preìke su u gornjem dijelu obložene sa protukliznom plastikom..

AISI 316

Stepenice

Kat.br.

49.582.03 49.582.04 49.582.05

Br. Preìka

Dužina cm

3 4 5

67 91 115

Stepenice sklopive i teleskopske

Širina cm

Unutarnja širina cm

26 26 26

24 24 24

Stepenice AISI 316

Od sjajnog inoxa sa preìkama od Iroka. Vrlo elegantne i ugodne, sklopive na pola, sa specijalnim zglobom od inoxa. Vrlo ìvrste.

Kat.br.

49.566.03 49.566.04 49.566.05

Dužina mm 610 850 1100

Širina mm 247 247 247

Stepenice sklopive i teleskopske

49 - Stepenice

Preìke 3 4 5

Stepenice

Set prikljuìaka za stepenice od sjajnog inoxa Stepenice

Kat.br.

49.561.00

Opis Za stepenice 49.566.03; 49.566.04; 49.566.05; 49.572.03; 49.572.04; 49.572.05; 49.582.03; 49.582.04; 49.582.05; sastavljen od dvije ploìice + dva nosaìa. Za bilo koje stepenice sa cijevi od mm 22.

Stepenice za platformu na potpuno uvlaìenje sa teleskopskim klizaìem AISI 316 Stepenice

Kat.br.

Potpuno od sjajnog inoxa. Preìke ovalne od bijele plastike, verzija sa prednjim blokiranjem.

49.543.03 49.543.04

3 4

19/25/32 19/25/32/38

49.543.33

3

19/25/32

Stepenice sklopive i teleskopske

Dužina mm Otvorena Zatvorena 880 373

Širina max mm

Verzija

1155

405

300 300

standard standard

880

373

205

uska za gumenjake

(

49.543.33

Ø cijevi mm

(

Preìke

Osiguraì zaštita od padanja

(

Sailing with you, since 1958

3 43.0 49.5

701


49

Stepenice sklopive i teleskopske

Stepenice na uvlaìenje Formirane od jednih teleskopskih stepenica sa 3/4 preìke naši artikli 49.541.03/04 + potpuno vodonepropusne kutije za ugradnju u platformu. Kompletno od sjajnog inoxa. Patentiran model. Jednostavan i brz za ugradnju.

AISI 316 PATENT Stepenice

Kat.br.

49.544.03 49.544.04 49.549.03 49.549.04

(4

9.5 44 .xx

Stepenice sklopive i teleskopske

Preìke

Dužina mm

širina

ugradbene mm dubina visina

Prednja ploìa mm

Tip

3

890

340

490

4

1160

340

490

50

390x80

Na pritisak

50

390x80

3

890

340

Na pritisak

490

50

390x80

Ruìno zatvaranje

4

1160

340

490

50

390x80

Ruìno zatvaranje

(

(

49.549.xx

x .x 44 .5 49

Stepenice uvlaìive "TOP LINE"

49 - Stepenice

Formirane od jednih teleskopskih stepenica sa 4 preìke art. 49.547.04, sa preìkama od TIKA + BOX potpuno vodonepropusan za ugradnju u debljinu platforme. Potpuno od sjajnog inoxa. Jednostavne i brze za montažu. Stepenice

Kat.br.

49.550.04

Stepenica

4 od tika

Širina mm

Dužina mm

širina

400

1140

430

ugradbene mjere mm dubina visina

480

50

Poklopac mm

500x90

Stepenice sa klizaìem TOP LINE Sastoji se od teleskopskih stepenica sa 4 preìke ojaìane stukture, preìke su od drva premazanog poliuretanskim premazom a kutija je potpuno vodonepropusna i ugrañuje se u debljinu platforme. Patentiran model. Stepenice

Kat.br.

Stepenice

49.547.04

Stepenice sklopive i teleskopske

4

Ø cijevi mm

44/38/32/25

Preklopne stepenice Od inoxa, za fiksiranje na krmu jedrilica. Izrañene su od sjajne cijevi Ø 25 mm, sa argonom zavarenim dijelovima. NB: Nemaju niti jedan plastiìni dio, kompletno su od inoxa. Stepenice

( 49

.562 .00

702

Kat.br.

49.562.04

Opis Preìke 3 + 1

49.562.00

Dodatna preìka

www.OSCULATI.com

Visina cm 60 (+ dodatna posebna stepenica)

Širina cm

30 30


Stepenice sklopive i teleskopske

49

Stepenica Izrañena od sjajnog inoxa AISI 316, kompletna sa gazištem od tika. Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

mm 270x130x25

49.562.01

Sklopive stepenice za ulazak u more Od inoxa. Univerzalne takoñer i za silazak u razne prostore ili sliìne upotrebe. Stepenice za kupaonicu

Kat.br.

Stepenice sklopive i teleskopske

Baza mm

49.586.00

Preìka mm

Izboìenost mm

50x85

21 (zatvoren)

110x45

϶ Stepenice Stepenice od mahagonija

Stepenice

Kat.br.

Stepenice

Preìke

49.531.04 49.531.06

Dužina

Širina

otvorena

zatvorena

74 119

40 63

4 6

49 - Stepenice

Preìke obložene protukliznim trakama art.49.105.01. Metalni dijelovi su od kromiranog mesinga. Kompletne su sa kukama, šarnirima, sistemom za boìno blokiranje i gumicama za prislanjanje. Za motorna plovila i jedrilice.

33 33

Stepenice Od antikorodal cijevi sjajne i anodizirane. Kompletne sa nogicama za naslanjanje na trup. Ruìke sklopive prema unutra. Preìke od protuklizne plastike. Lagane su i plutajuêe.

Stepenice

Kat.br.

49.529.02 49.529.03 49.529.04 49.529.05 49.539.03 49.539.04

Stepenice

Preìke

Ø luka mm

Ø zaobljenosti ruìki mm

Rezervna nožica

Rezervna preìka

2 3 4 5 3 4

500 500 500 500 350 350

250 250 250 250 175 175

49.529.00 49.529.00 49.529.00 49.529.00 49.529.00 49.529.00

49.529.06 49.529.06 49.529.06 49.529.06 49.529.06 49.529.06

( Rezervna baza

Teleskopske pramìane stepenice Izrañene od sjajnog inoxa AISI 316. Ruìke su okretljive i ovješavaju se na ogradu. Tehniìke karakteristike: - teleskopske stepenice sa ovlanim preìkama obloženim bijelom plastikom; - ruìke za ovješavanje okretljive; - prislon za pramac teleskopski. Stepenice

Kat.br.

49.548.04 *

Stepenice

Stepenica

4

Dužina stepenica * otvorenih zatvorenih

1100

394

Dužina max

315

Plus 250mm ruke za ovješavanje

Sailing with you, since 1958

703


49

Stepenice Stepenice za gumenjake Realizirane od anodizirane lake legure,sklopive, lagane i plutajuêe. Kompletne sa karabinom 09.188.80 i plutajuêim konopom. Za ovješavanje karabina vidjeti naše artikle 39.170.90; 39.170.91; 39.170.92 Stepenice

Kat.br.

Preìke

Dužina cm

Širina cm

Gambet INCLUDED

49.533.01

2

90

25

09.188.80

49.533.02

3

115

25

09.188.80

Vijci za ovješavanje OPTIONAL 39.170.90; 39.170.91; 39.170.92

39.170.90; 39.170.91; 39.170.92

Sklopive stepenice za gumenjake Od sjajnog inoxa, sa tri preìke. Kompletne sa trakama od plastike sa kopìom za fiksiranje na podnice, univerzalne. Stepenice

Kat.br.

49 - Stepenice

Stepenice

Dužina cm

49.528.03

Širina cm

88

25

Stepenice univerzalne sa 4 preìke za gumenjake, teleskopske i sa sklopivim ruìkama Proizvedene od sjajnog inoxa. Kompletne sa konopom, karabinima i mostiêima od inoxa za fiksiranje na podnice. Stepenice

Kat.br.

49.545.04

Stepenice

Otvorena

Zatvorena

Dužina mm

Širina mm

Dužina mm

Širina mm

1200

267

700

267

Stepenice od konopa Od bijelog plastiìnog konopa, sa preìkama od polikarbonata. Stepenice od konopa

Kat.br.

49.524.03 49.524.04 49.524.05

Stepenice

Verzija

Dužina cm

3 preìke 4 preìke 5 preìke

94 114 134

Preìke cm

Konop Ø mm

30x11x4 30x11x4 30x11x4

12 12 12

Stepenice za kupanje za pse Plutajuêe, lagane, protuklizne. Jednostavne za montažu i demontažu u nekoliko sekundi na platformu / postojeêe stepenice na brodu (sa minalno 3 stepenice). Stepenice

Kat.broj

49.538.00

704

Otvorena cm

Zatvorena cm

163x40

82x40

www.OSCULATI.com


Sigurnosne stepenice

49

϶ Sigurnosne stepenice Stepenice za hitne upotrebe Ostavljaju se priìvršêene na ogradu. Osoba u moru može polvaìenjem specijalnog konopa koji je povezan na zaštitnu navlaku, odmotati stepenice u more kako bi se popeo na plovilo. Idealno za jedriliìare-samce. Stepenice od konopa

Sigurnosne stepenice

Kat.br.

Dužina cm

49.523.03 49.523.04 49.523.05

94 114 134

Stepenice ugradbene sa 3 preìke

Stepenice

Fiksiranje sa prednjim vijcima stražnja matica

49.522.03 49.522.13

Broj stepenica

Dužina cm

3 3

110 110

( 49.522.13

3

( 49.522.1

( Instrukcije

49 - Stepenice

Kat.br.

( 49.522.03

Kutija je izrañena od termopolimera i vodonepropusna je. Stepenice su sa preìkama od termopolimera visoke otpornosti a stranice su izrañene od pletenice od najlona. Instalira se iznad vodene linije. Korištenje je vrlo jednostavno: osoba koja je u moru povlaìi prsten za zatvaranje i ova operacija omoguêava izlaz stepenica iz kutije. Prodaju se u izložbenom pakiranju.

( 49.522.13

϶ Protuklizne trake Samoljepiva protuklizna traka - Usaflex - Tred Protuklizne trake

Kat.br.

49.105.01 49.105.02 49.105.03 49.105.05 49.105.06

Protuklizne trake

Visina mm

Boja bijela bijela bijela bijela bijela

m

25

20,5

50

20,5

100

20,5

200

20,5

300

20,5

Samoljepiva protuklizna traka na specijalnom stalku 49.105.04 Stalak sadrži 2 koluta od 25 m, 1 kolut od 50 mm, 1 kolut od 100 mm, bijele boje Protuklizne trake

Protuklizne trake

Protuklizne trake u blister pakovanju Protuklizne trake

Kat.br.

49.105.00

Pakovanje od

12 traka

Protuklizne trake

mm 20x300 sa okruglim krajevima

Sailing with you, since 1958

705


Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc ϶ Umivaonici i oprema za umivaonike ϶ Kuhala ϶ Peênice i kuhala sa peênicom SMEV ϶ Roštilji elektriìni ϶ Spremnici i oprema za plinske ureñaje ϶ Lonci i pribor za kuhinju ϶ Bijela tehnika za nautiìke potrebe ϶ Bojleri i oprema ϶ Prijenosni frižideri ϶ Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box" ϶ Frižideri ϶ Ledenice IGLOO ϶ WC, toilette i oprema ϶ Keramiìki bidei "Blue Wave" ϶ Rezervari otpadnih voda "Waste" ϶ Senzori niova otpadnih voda ϶ Pumpe - mljevaìi za ispust otpadnih voda ϶ Ventili za sisteme otpadnih voda ϶ Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda ϶ Desalinizatori, generatori i klima ureñaji PM

϶ Umivaonici i oprema za umivaonike (

( 50.187.38

50.187.37

Kat.br.

Sudoperi

Dubina mm 180 180 180 180

Umivaonici i oprema za umivaonike

unutarnje - Ø A mm Ø 260 Ø 300 Ø 360 Ø 380

50.187.35 50.187.36 50.187.37 50.187.38

50.186.98/99

vanjske sa rubom - Ø B mm Ø 285 Ø 330 Ø 385 Ø 420

Za ispuste

50.187.36

50.187.35

(

(

Umivaonici pravokutni Od sjajnog inoxa, extra obrade. Prikljuìak ispusta ne isporuìje se u kompletu, treba posebno naruìiti. Pravokutni umivaonici mogu se ukomponirati jedan s drugim. Kat.br.

Sudoperi

(

3 7.3 .18 50

(

7.26 50.18

Dubina mm

Umivaonici i oprema za umivaonike

50.187.23 50.187.24 50.187.25 50.187.26 50.187.33

unutarnje mm 238x300 150x300 298x328 237x330 330x330

vanjske sa rubom CxD mm 260x325 175x325 325x350 250x360 350x350

150 150 150 150 150

( 50.187.24

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Umivaonici okrugli Od sjajnog inoxa. Prikljuìak ispusta ne isporuìje se u kompletu.

(

50.187.23/25/26/33

( SHEME POVEZIVANJA KOMPONIBILNIH SUDOPERA (mjere u mm.)

Dvostruki sudoper Od sjajnog inoxa. Sudoperi

Kat.br.

50.186.80

mm sudopera

vanjske

600x320

330x300 + 240x300

Visina mm

Ispust OPTIONAL

155

50.186.98; 50.186.99

Dvostruki sudoper Od inoxa. Sudoperi

Kat.br.

50.188.74

706

vanjske mm

575x370

www.OSCULATI.com

Umivaonici i oprema za umivaonike

Dubina mm

lijevog sudopera

desnog sudopera

100

110


Umivaonici i oprema za umivaonike

50

Sudoperi sa cjedilom za suñe Od sjajnog inoxa , kompletni sa prikljuìkom ispusta. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

mm

50.188.95

vanjske

sudopera

Dubina mm

650x380

340x280

120

Širina cm

Dubina mm

Visina cm

28

150

38

Sudoper pravokutni Za spajanje sa kuhalima 50.101.76 i 50.223.20. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

50.930.00

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Umivaonik ovalni Od sjajnog inoxa . Sudoperi

Kat.br.

50.186.84

vanjske mm

unutarnje mm

dubina mm

Ispust OPTIONAL

265x390

240x375

125

50.186.98; 50.186.99

Umivaonici ovalni Kat.br.

Oblik okrugli ovalni

50.186.85 50.186.86

mm Ø 387 510x390

Dubina mm

( 50.186.85

Od sjajnog inoxa. Sudoperi

Ispust OPTIONAL 50.186.98; 50.186.99 50.186.98; 50.186.99

155 155

( 50.186.86

( 50.186.86

( 50.186.85 Umivaonici polukružni za kupaonice Od sjajnog inoxa Sudoperi

Kat.br.

Materjal

50.188.91

sjajni inox

50.188.92

sjajni inox

Ø mm unutarnji evanjski

350

385

Sig. odljev

Dubina mm

Ispust OPTIONAL

ne

150

50.186.98; 50.186.99

260

292

ne

125

50.186.98; 50.186.99

50.280.91* ìelik obojan bijelom bojom

260

292

ne

125

50.186.98; 50.186.99

50.188.93

300

335

ne

140

50.186.98; 50.186.99

*

sjajni inox

Verzija od bijelog porculana

Umivaonik pravokutni od bijelog sjajnog plexiglassa

Umivaonik ovalni od plexiglassa

Vrlo lijepe obrade. Sudoperi

Kat.br.

50.188.81

Za upotrebu u kupaonici. mm

330x280x140

Ispust OPTIONAL

50.170.41; 50.270.41

Sudoperi

Kat.br.

50.188.94

Sailing with you, since 1958

cm 37 x29 x15

Ispust OPTIONAL 50.170.41; 50.270.41

707


50

Umivaonici i oprema za umivaonike

Umivaonik, kutni

Ovalni umivaonik od bijele keramike

Od bijelog ABS-a . Sudoperi

Kat.br.

50.270.47

Idealni za kupaonicu. Kompletan sa ispustom. mm

280x280

Ispust OPTIONAL

50.170.41; 50.270.41

Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

Izrez mm 360x295x200h

50.188.96

vanjske mm 400x335

Umivaonik polukružni od prozirnog stakla Umivaonici

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kat.br.

( 50.186.97

50.189.34 50.189.36 50.189.37

Ø mm

Visina mm

280 360 420

95 130 140

50.186.97 Ispust od kromiranog mesinga. Dužina 75 mm sa zatvaranjem push-pull i navojem 1" 1/4.

Opcionalno

Koristi se i za fiksiranje sudopera na površinu.

Polukružni umivaonici od bijele keramike za montiranje na ravnu površinu

Ispust - odljev za umivaonik od kromiranog mesinga

( 50.186.97 Opcionalno Sudoperi

Kat.br.

Visina mm 365 140 410 160 50.186.97 Ispust od kromiranog mesinga. Dužina 75 mm sa zatvaranjem push-pull i navojem 1" 1/4. Koristi se i za fiksiranje sudopera na površinu.

50.188.98 50.188.99

Ø mm

Dužina 75 mm sa push-pull zatvaranjem i navojem 1" 1/4. Koristi se takoñer i za fiksiranje umivaonika na površinu na koju se montira. Ispusti za sudopere

Kat.br.

50.186.97

Dužina mm

Navoj

75

1" 1/4

Umivaonik polu-kvadratni od prozirnog stakla Kat.broj

AxB mm 420 x 420

50.189.33

Visina mm

138

50.186.97 Ispust od kromiranog mesinga. Dužina 75 mm sa zatvaranjem push-pull i navojem 1"1/4. Upotrebljava se i za fiksiranje umivaonika na podlogu.

Umivaonici Square Od bijele keramike za montiranje na ravnu površinu. Ne isporuìuje se sa slavinom. Umivaonici

Kat.broj

mm 355x300

50.189.10

Visina mm

130

Ispust OPTIONAL

50.186.97

Umivaonik za montiranje pregradu kompletno od inoxa 50.188.70 Preklopni za montažu na zid, sa slavinom od inoxa. Vrlo ìvrst, može se na njega nasloniti

bez da se razbije. Kompletan sa držaìem sapuna. Mjere 375x320, izboìenost zatvoreni 145 mm, izboìenost otvoreni 345 mm. Sudoperi

708

Umivaonici i oprema za umivaonike

www.OSCULATI.com


Umivaonici i oprema za umivaonike

50

Umivaonik sklopivi od ABS-a za pregradu Kompletna sa sklopivom slavinom 17.046.00. Sudoperi

Kat.br.

50.188.68

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ugradbene mm

Vanjske mm

440x390

520x460

Dubina mm

Otvoreni umivaonik mm

320

380x390

Ispust za umivaonik boìni pod 90°

Rezervni ispust ravni

Kat.br.

Ø mm

50.186.98 50.186.96

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ukupni Ø mm

25 20

70 70

Inox + plastika, sa ìepom. Ispusti za sudopere

Kat.br.

50.186.99

Prikljuìci za cijev, okretljivi Mogu se demontirati radi ìišêenja, za korištenje sa ispustima koji se isporuìuju sa našim umivaonicima/sudoperima od inoxa. Sudoperi, prikljucci za

od 90°

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ravni

50.188.02 50.188.03

50.187.01 50.187.02 50.187.03

Od mm

Navoj

20 25 30

1”1/4 1”1/4 1”1/4

1 1 1

Ispusti za umivaonike Od bijele plastike, za sve umivaonike 50.270.47; 50.188.81-94; 50.928.00; 50.930.00; 50.188.95. Ispusti za sudopere

Umivaonici i oprema za umivaonike

Tip

ravni

na 90°

50.170.41

Prikljuìak za cijev mm

Ø mm

28

50

50.270.41

Navoj

1"1/4

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ukupni Ø mm

70

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Od inoxa + moplena. Kompletan sa ìepom sa ruìkicom. Ispusti za sudopere

Ispust “T” za povezivanje 2 umivaonika Od plastike. Ispusti za sudopere

Kat.br.

Navoj

Umivaonici i oprema za umivaonike

Širina

pilette

50.186.95

1”1/4

podesiva od mm 300 do mm 140

Prikljuìuje se na prikljuìak za cijev

17.206.43; 17.234.08; 17.234.09

50.186.99

϶ Kuhala Prijenosno kuhalo BISTRO Camping Gaz sa bocom Sa ugrañenim uloškom (opcionalno) Kuhala

Kat.br.

50.275.00 50.275.01

Opis Model "Bistro” Camping gaz. Elektriìno paljenje, autonomija do 3 sata. Kompletan sa sistemom za kontrolu pritiska plina. Idealno za plovila koja nemaju fiksna kuhala. Mjere 33x32x11 cm. Rezervni uložak

Prijenosno kuhalo sa ugrañenom malom bocom za plin Kuìište od inoxa, sa ukljuìenim sistemom za paljenje, sa sigurnosnim termoparom. Prodaje se u tvrdoj plastiìnoj zaštitnoj kutiji radi lakšeg prenošenja i ìuvanja na brodu. Raspoloživ od proljeêa 2013. Kuhala

Kat.broj

50.275.05

Uložak tipa

mm

33x28,5x8,8

2

A4

Uložak OPTIONAL

50.275.06

50.275.06 Uložak A4, prodaje se u pakovanju od 4 komada

Sailing with you, since 1958

709


50

Cooktops Bulkhead foldaway hob unit Uses hatch 20.294.00, adapted to house a gas burner unit Hobs | Burners

Code

Alcool kitchen art. 50.275.00

50.188.87

50 - Wash basins, stoves, refrigerators, toilet units

Cooktops

With

External mm

Folded depth mm

Open overhang mm

520x460

120

445

External stainless steel hob units Fitted with safety thermocouples. Hobs | Burners

Code

50.101.45 50.101.47

No of burners

external mm

Burner W

1

210x290x90h

1750

2

440x290x90h

1900+1000

Pot holder OPTIONAL

50.100.48 50.100.49

( 50

.10 1.4 7

( Fermapentole 50.100.49

( 50.

101 .45

϶ Techimpex hob units

Stainless steel burners with high quality finish and excellent design, among the most modern and functional burners made in accordance with DIN standards, fitted with safety thermocouples.

Two burner cooker 50.281.00 Made of mirror polished stainless steel, simplified version of model 50.300.02, size 50x31x10 cm.

Burners

Techimpex hob units

϶ “Smev” cooktops Smev Series 2000

Smev 2 Burner Hob without sink

50.223.20 With 2 burners, made of polished stainless steel; equipped with safety thermocouples and piezo switching system, fitted with pot holder,

50.101.76 Made of polished stainless steel, gas taps fitted, with safety thermocouples and pot holder, size: 42x37 cm.

size: 28x38 cm.

hobs | burners | stove

Hobs | Burner

“Smev” cooktops

Sink

Spare pot holders

Cooktops

Code

50.101.77 To be used with model 50.101.76, interior 320x320 mm, exterior 370x370 mm, height 140mm.

Cooktops

710

“Smev” cooktops

“Smev” cooktops

“Smev” cooktops

50.510.00 50.518.00 50.516.00 50.517.00 50.519.00

www.OSCULATI.com

N° burners

For model

2 2 2 2 2

50.101.76 50.101.74 50.101.73 50.100.62 50.223.20


50

Kuhala “Smev”

϶ Kuhala ugradbena Ugradbena kuhala od inoxa Verzija superkompaktna, kompletna sa sigurnosnim termoelementom. Br.° plamenika

Vanjske mm

50.101.43 50.101.44 50.101.42

1 2 2

320x285 350x320 380x360

50.101.48

3

470x360

Izboìenost mm vanjskog unutrašnjeg dijela dijela 30 80

30 30

80 80

30

80

Držaì lonca

1750 1750x2 1750x2 1000+1750 +3000

50.100.48 OPTIONAL 50.100.49 OPTIONAL 50.100.49 OPTIONAL

( 50.

101 .43

50.100.50 OPTIONAL

( 50

.10 1.4 8

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

( 50

Plamenik W

0.1 01 .44

Kat.br.

.101 .42

(5

Kuhala

( Držaì za lonce

Kat.br.

50.100.52 50.100.53

Model

Br. plamenika

Plamenici W

Set držaìa za lonce + štitnik plamena OPTIONAL

"Pianodue" "Pianotre"

2 3

2300+1700 2300+1700+1000

( 50.

Kuhala

100 .52

Plinska kuhala "Techimpex" Od inoxa sa plamenicima visoke snage i kvalitete. Svi su kompletni sa sigurnosnim termoelementom. Vrlo lijepe obrade i avangardnog dizajna.

50.100.54 50.100.55

( Držaìi za lonce

(

50 Drž .10 aì 0.5 i za 4 lon ce

( 50.100.53

( 50.100.52

( 50.1

00.53

50.100.55

Plinsko kuhalo sa 2 plamenika od inoxa Od sjajnog inoxa. Kompletno sa termoelementom. Kuhala

Kat.br.

50.708.90

Držaì lonca OPTIONAL

vanjske mm

ugradnje mm

500x300

480x280x35 dubina

( Držaìi za lonce

50.100.31

Plinsko kuhalo od stakla

vanjske

mm ugradbene

Snaga W

Držaìi za lonce OPTIONAL

1 2 2 3

320x285 500x300 380x280 505x410

300x265 480x250 360x260 480x390

1900 1750+3000 1000+1750 1000+1900+3000

50.100.48 50.100.49 50.100.49 50.100.50

( Držaì za lonce

(5

50.709.11 50.709.12 50.709.13 50.709.14

Broj plamenika

.70 9.1 2

Kat.br.

( 50

Kuhala

0. 70 9. 11

Kompletno sa termoelementom

( 50.709.1

3

Sailing with you, since 1958

( 50.7

09.14

711


50

Kuhala “Smev”

϶ Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektriìna Izrañena su potpuno od inoxa, ekstremno su kompaktna sa efikasnim i sigurnim funkcioniranjem. Spremnik sa alkoholom je ukljuìen (1,2 litre). Ova kuhala valjano zamijenjuju plinska, za koja je potrebna posebna instalacija i zadovoljavanje posebnih sigurnosnih standarda. Vrijeme potrebno za zagrijavanje jedne litre vode do vrenja je 8 minuta. Autonomija svakog plamenika je 4/5 sati.

Ugradbena kuhala Izrañena kompletno od inoxa, vrlo su kompaktna sa jednostavnim i sigurnim funkcioniranjem. Sa ukljuìenim spremnikom za alokohol (1,2l). Vrijeme do vrenja od 1l vode 8 minuta. Autonomija za svaki plamenik 4/5 sati. Verzija

50.200.00 50.400.00 50.201.00 50.190.00* 50.190.10 50.191.00* 50.192.00*

Alkohol Alkohol Kombinirana Alkohol Kombinirana Alkohol Kombinirana

1 2 1 1 1 2 2

Štednjaci

Plamenici elektriìni W V

1x2000 1x2000 2x2000

220 220 220

vanjske cm

ugradbene cm

395 x 377 x 150 623 x 377 x 150 395 x 377 x 150 270 x 365 x 160 270 x 365 x 160 500 x 365 x 160 500 x 365 x 160

345 x 325 x 140 575 x 325 x 140 345 x 325 x 140 255 x 340 x 150 255 x 340 x 150 485 x 340 x 150 485 x 340 x 150

Poklopac drvena daska za rezanje

50.153.01 50.153.02 ukljuìen -

poklopac stakleni

Držaì za lonce za svaki plamenik

50.154.01 50.154.01 50.154.02 50.154.02

50.152.00 50.152.00 50.152.00 50.155.00 50.155.00 50.155.00 50.155.00

Upuêivanje pieroelektriìno

( 50.

201 .00

( 50.400.00

.00

*

Broj plamenika

( 50.200

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kat.br.

( 50.191

.00

( 50.190

.00

( 50.190.1

0

( 50.155.00

50.1 (OPTIO92.00 + 50.1 54.02 NAL)

(

Kuhalo za prislon ORIGO Štednjaci

Kat.br.

cm

1 2

23,6x26,2x11,9 46,4x26,2x11,9

Nosaì sa kardanom OPTIONAL

50.030.02 50.030.02

Držaì vrata OPTIONAL

50.030.01 (1) 50.030.01 (2)

(

50.030.02

50.015.00 50.030.00

Br. plamenika

(

50.030.01

Kuhalo na prilson ORIGO Retro Kompletno sa ruìkom za transport. Dizajn kompaktan. Snažni plamenici. Kuìište od sjajnog inoxa.

Kat.broj

(5

0.0 16 .00

( 50.031.00

712

Model

Plame nici

Spremnik l

50.016.00 1 plamenik 2 kw 1,2 50.031.00 2 plamenika 2+2 kw 2,4

www.OSCULATI.com

autono bez kardanskog sa kardanskim mija držaìa držaìem

4,5 h 237x300x165 (h) 273x300x228 (h) 4,5 h 464x300x165 (h) 500x300x228 (h)

Opcionalno držaì za lonce

kardanski držaì

50.016.01 50.031.01

50.016.02 50.031.02


Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektriìna

50

Grijaì/kuhalo na alkohol “Origo” Koristi specijalne spremnike za alkohol poznatih kuhala Origo. Zatvoren funkcionira kao ureñaj za grijanje sa maksimalnom snagom od 1500 watta (5000 VTV). Otvoren predstavlja izvrsno kuhalo, koje može zagrijati 1 litru vode do vrenja za 8 minuta. Grijaìi

Kat.br.

50.451.50

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektriìna

Autonomija kod maksimalne Kapacitet rezervara snage

4/5 h

1,2 l alkohola

mm

Rezervni spremnik

285 (Ø) x 150x285 (H)

50.479.11

Rezervni spremnik za alkohol

Alkohol specifiìan za sva kuhala i peênice Origo. Karakteristika mu je da je ìist 99% te ima mnogo veêu toplinsku moê od normalnog alkohola trenutno na tržištu, pakovanje u praktiìnim kanistrima od 1 litre.

Specijalni spremnici za alkohol Origo nepropusni. 9ak i ukoliko se okrenu naopako ne propuštaju alkohol, jer ga zadržava specijalna unutrašnja pjena.

Kuhala, alokohol za

Kat.br.

Kat.br.

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektriìna

50.479.01 50.479.11

Pakovanje od

50.202.00

Tip univerzalna, za sva kuhala origo za grijaì 50.451.50

Kuhala

1 lt

϶ Kuhala elektriìna Elektriìna kuhala Od staklokeramike sa okvirom od inoxa. Komponente visoke kvalitete, ultrabrze ploìe, ukljuìena termiìka zaštita, svijetleêi alarm za zaostalu toplinu, ploìa uvijek hladna na rubovima ploìe za kuhanje, napajanje 220 volt. Kuhala

Kat.br.

Br. ploìa

watt ploìa

50.100.41

1+1

950+750 koncentriìne

300x300

mm

Držaì lonac OPTIONAL

50.100.42

50.100.43 50.100.45

2 4

1800 + 1200 1800x2 + 1200x2

300x519 517x587

50.100.44 50.100.46

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

ORIGONOL

3 00.4

( 50.100.41

( 50.1

( 50.100.45

Kuhala od staklokeramike Kuhala

Kat.br.

mm

Plamenici W

Držaì lonca OPTIONAL

vanjske

ugradbene

50.707.71

500x300x40h

480x280x50h

1200-1700

50.100.31

-

50.707.72

580x510

550x480x41h

1200x2+170 0+1800

50.100.31

2 kom

Verzija

Paljenje touch control -

(5

0. 70 7. 71

.72 07 0.7

(5

( držaìi za lonce

Sailing with you, since 1958

713


50

Kuhala integrirana SMEV

Komande na ploìi sa sigurnosnim paljenjem, kontrolne svjetlosne lampice za upozorenje "upaljena ploìa", ili u svakom sluìaju dok je još topla ìak i ukoliko je iskljuìena. Grijanje brzo i ravnomjerno (3 sekunde). Napajanje na 220 V. Po narudžbi rasploživa i na 110 V OSIM

( 50.31

( 50.3

0.00

12.00

Elektriìna kuhala od staklokeramike ORIGO

ART.50.313.00.

Ploce za kuhanje

Kat.br.

Br. ploìa

W

mm ugradbene

vanjske

50.310.00 50.311.00 50.312.00

1200 1200 x 2 1200 x 3

300 x 320 535 x 300 524 x 486

50.155.00 50.155.00 50.155.00

275 x 294 x 80h 500 x 275 x 80h 408 x 480 x 80h

Upuêivanje "touch control"

( 50.3

11.00

*

1 2 3

Komplet držaìa za lonce OPTIONAL

( držaìi za lonce

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.155.00

Plinska kuhala sa plohom od staklokeramike DOMETIC

( Držaìi za lonce 50.155.00

Suvremenog izgleda. Svaki plamenik može ugrijati 2 podruìja kuhanja korištenjem ostatka topline. Plamenici visoke efikasnosti. Elektriìno paljenje. Sa regulatorimau ravnini sa površinom. Kuhala

Kat.br.

( 50.3

05.00

( 50.306

Verzija

Snaga grijaìa W

vanjske

mm ugradbene

Držaìi za lonce

50.305.00

1 plamenik + preostala površina

1600

398 x 505 x 95

377 x 488

50.155.00

50.306.00*

2 plamenika + preostala površina

1600 + 1300

560x440x95

466x358

50.155.00

.00

϶ Kuhala integrirana SMEV Model C Ventili na kuhalu, kompletno sa držaìima za lonce. Sudoper

Ploìe za kuhanje

desni

cm

Kuhala integrirana SMEV

lijevi (na slici)

50.101.74DX

vanjske 49x46

50.101.74SX

(

sudopera 24x34

držaìi za lonce

Model D Ventili na kuhalu, kompletno sa držaìima za lonce. Ploce za kuhanje

Kuhala integrirana SMEV

Sudoper desni (na slici)

lijevi

50.101.73DX

(

50.101.73SX

cm vanjske

sudopera

60x42

24x34

držaìi za lonce

Model E Ventili na kuhalu, kompletno sa držaìima za lonce. Ploce za kuhanje

Kuhala integrirana SMEV

Sudoper desni

50.100.62DX

lijevi (na slici)

50.100.62SX

cm vanjski

sudopera

80x42

32x32

(

714

www.OSCULATI.com

držaìi za lonce


50

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

϶ Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Od inoxa sa poklopcem od kaljenog stakla dimno sive boje. Kuhalo

Sudoper

( 50.800.40

50.802.20

(

50.802.30

(

Plamenici sa elektronskim paljenjem i sigurnosnim termoelementom, snaga plamenika 1,7 Kw svaki. Kuhala

Kat.br.

Br. plamenika

50.802.20 50.802.30

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

mm

2 3

Opis

50.803.20 50.803.30

Oblik

okrugli pravokutni pravokutni

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

mm Ø 420 x 148h 420x370 420x440

Za upotrebu sa

50.802.20 50.802.30

Sudoper sa cjedilom za suñe

(

( Kompletno sa sudoperom i sklopivom slavinom od kromiranog mesinga. Kat.br.

Kat.br.

50.803.30

50.803.20

Kuhalo SMEV sa poklopcem od sivog stakla (boja dima - fume’).

Kuhala

Kompletan sa slavinom za toplu i hladnu vodu. Sudoperi

50.800.40 50.800.50 50.800.60

480x370 560x440

50.800.50/60

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

vanjske mm 680x440 680x440

sa 2 plamenika sa 3 plamenika

Kompletan sa sklopivom slavinom od kromiranog mesinga. Sudoperi

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Kat.br.

vanjske mm 680x440

50.803.60

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

(

Kuhalo + sudoper + prostor za odlaganje otpada sa poklopcem od stakla sive boje (fume’) Plamenici sa elektronskim upuêivanjem i sigurnosnim termoparom, grijaì 1,0 KW. Kompletno sa preklopnom kromiranom slavinom. Sudoperi

Kat.br.

50.804.20 50.804.21

Tip

Sudoper DX Sudoper SX

Vanjske mm 525x152x421 525x152x421

Ugradbene mm

511x408 511x408

50.581.00 Daska za rezanje od drva za sudoper 50.800.50; 50.800.60.

Držaì za lonce

50.155.00 50.155.00

(

(5

0.8 04 .20

50.538.00 Jednostruki držaì za lonce univerzalni za 50.803.20; 50.803.30.

1 .2 04 .8 0 5

( 50.155.00

50.802.20; 50.802.30;

Ispusti - odvodi Sudoperi, ispusti za

Kat.br.

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Tip

Cijev Ø mm

50.535.00

ravni

25

Ukupni Ø mm

47

50.530.00

na 90°

25

47

Za sudopere 50.800.40; 50.800.50; 50.800.60; 50.803.60 50.800.40; 50.800.50; 50.800.60; 50.803.60

Sailing with you, since 1958

715


50

Sudoperi sa sklopivim kuhalom

϶ Sudoperi sa sklopivim kuhalom Preklopna kuhala sa šarnirima na sudoperu Od sjajnog inoxa, kompletna sa sklopivom slavinom, držaìem za lonce i poklopcem od kaljenog stakla. Kuhala

Sudoperi sa sklopivim kuhalom

Kat.br.

(

Model

Plamenici

50.102.01

okrugli

1

Ø 300

180

50.102.05

pravokutni

1

320 (dubina) x 350

180

Visina mm

50.102.01

(

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

vanjske mm

50.1 02.0 5

϶ Kuhala ugrañena staklo / inox

Ploìa od stakla + sudoper od inoxa Sudoperi

Kat.br.

50.100.68

Broj plamenika. Fuochi

vanjske mm

2

600x420

Izboìenost mm vanjska unutarnja

47

180

Plamenik watt

Držaìi za lonce OPTIONAL

1750x2

50.100.49

Kuhala inox / sa poklopcem Kuhala

Kat.br.

50.801.01

Broj plamenika

vanjske

mm unutrašnje

2

510x390

450x330

Visina mm Plamenici watt vanjska unutrašnja

167

150

1000+1750

Držaìi za lonce OPTIONAL

50.100.49

( Držaìi za lonce ( 50.801.01

( 50.801.01

Sudoper od nehrdajuceg celika koš s poklopcem Sudoperi

Kat.br.

50.800.01

716

vanjske mm

510x390

www.OSCULATI.com

Kuhala ugrañena staklo / inox

Visina mm

450x330

Slavina Jednostruka


Kuhala sa peênicom serije Mariner

50

϶ Kuhala sa peênicom serije Mariner U elementu od sjajnog inoxa. Verzija “Classic” Karakteristike: 1) držaìi lonaca - 2) boìni kardanski držaì - 3) sigurnosni termoelement - 4) termostat - 5) dvostruko prednje staklo - 6) kuhalo velikih dimenzija na kojem se mogu koristiti i kuêni lonci - 7) centralni plamenik za peênicu radi optimale distribucije topline - 8) dupli pleh u peênici na izvlaìenje radi lakšeg održavanja - 9) velika peênica (900 cm3). Pecnice

Kat.br.

Kuhala sa peênicom serije Mariner

Plamenici

Širina mm

50.385.00

3 od 1000/1700 watt

preko svega Dubina mm

500+20 kardan

440

Visina mm

495

50.385.01 Rezervni držaì za lonce

Karakteristike: 1) dva plamenika visoke kvalitete - 2) držaì lonaca - 3) boìni kardanski držaì podesiv - 4) sigurnosni termoelementi - 5) elektriìno paljenje autonomno sa ukljuìenim baterijama - 6) dvostruko prednje staklo [:tip ogledala] - 7) [1:grill] - 8) termostat sa vrlo finom regulacijom - 9) kuhalo velikih dimenzija i za korištenje sa loncima iz domaêinstva - 10) centralni plamenik za peênicu radi optimalne distribucije topline - 11) dvostruki pleh na izvlaìenje radi lakšeg ìišêenja - 12) velika peênica (900 cm[4:3]). Pecnice

Kat.br.

50.370.00

Kuhala sa peênicom serije Mariner

Plamenici

Širina mm

2 od 1700/3000 watt

preko svega Dubina mm

500+20 kardan

440

Visina mm

495

50.385.01 Rezervni držaì za lonce

Verzija “Compact” Karakteristike: 1) dva plamenika visoke snage - 2) držaìi za lonce - 3) boìni kardanski držaì - 4) sigurnosni termoelement - 5) dvostruko prednje staklo - 6) termostat - 7) centralni plamenik u peênici radi bolje distribucije topline - 8) dvostruki pleh na izvlaìenje radi boljeg i lakšeg ìišêenja. Pecnice

Kat.br.

50.375.00

Kuhala sa peênicom serije Mariner

Plamenici

Širina mm

2 od 1700/2300 watt

450+20 kardan

preko svega Dubina mm

440

Visina mm

495

50.385.01 Rezervni držaì lonca

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Verzija “Power”

Elektriìno kuhalo sa peênicom “Horizon” 50.390.04 Element od sjajnog inoxa, ploha od staklokeramike, kompletno sa kardanskim

držaìem i držaìem za lonce. Peênica sa grillom i ploìom velikih dimenzija. Verzija sa 4 plamenika (1200x2+1800x2) + peênica 1500 watt, težina kg 25. Pecnice

Kuhala sa peênicom serije Mariner

Plinsko kuhalo serije "Topline" Proizvod visoke kvalitete za profesionalnu upotrebu. Karakteristike: 1) Struktura od inoxa vrlo ìvrsta - 2) Blokiranje lonaca od inoxa podesivo po širini i po visini - 3) Boìna zaštita plamena na skidanje radi lakšeg održavanja - 4) Kardanski držaì sa patentiranim sistemom regulacije - 5) Elektriìno paljenje autonomno sa baterijama AA. Pecnice

Kat.br.

50.380.00 50.380.04

Model

Br. plamenika

TOPTHREE TOPFOUR

3 4

Kuhala sa peênicom serije Mariner

Plamenici watt 3000/1700/1000 3000/1700/1000

Peìnica + grill

1700 + 1600 1700 + 1600

27 27

( 50.380.04

Sailing with you, since 1958

717


50

Peênice i kuhala sa peênicom SMEV

϶ Peênice i kuhala sa peênicom SMEV Plinska kuhala SMEV Sunlight, verzija Slim kompaktna Kuhalo + peênica. Kompletno sa držaìima za lonce i kardanskim nosaìem. Prednji dio od kaljenog stakla, sa unutrašnjim svjetlom, termostatom, elektronskim upuêivanjem i sigurnosnim termoparom. Kuìište od inoxa. Kat.broj

50.366.02

Model

Grijaìi

2 plamenika

Peênica

2,2 + 1,8 kw

1,1 kw

with gimbals

without gimbals

475x357x398 (h)

449x357x398 (h)

20

Plinsko kuhalo smanjenih dimenzija

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Jedno od najmanjih plinskih kuhala na tržištu sa ploìom sa 4 plamenika, peênicom i grillom. Kuìište i ploha za kuhanje od sjajnog inoxa 18/10, unutrašnjost peênice emajlirana sa zaštitom od prijanjanja. Sa elektronskim paljenjem niskog napona (12 V)upravljanim direktno sa komandnih ruìkica sa supersigurnim sistemom za zaštitu od ukljuìivanja plamenika peênice ili grilla sa zatvorenim vratima. Ploìa za kuhanje sa 4 plamenika, grill plinski, sa patentiranim okretanjem grilla, rešetka na radnoj površini sa dvostrukim staklom koje se može skidati. Sa držaìima za lonce i šarnirima. Termostat, unutrašnje svjetlo, kapacitet 30 lt, sa karadnskim ovijesom, jednostavno za upotrebu i montažu. Pecnice

Kat.br.

Peênice i kuhala sa peênicom SMEV

Napajanje

Snaga peênice

Plinska peênica

Snaga grilla

Plinski grill

Snaga kuhala

Plinsko kuhalo

Potrošnja plina

50.387.00 12 volt DC

1000 W

73 g/h

1300 W

95 g/h

5600 W

408 g/h

576 g/h

SMEV Moonlight Kuhalo sa peênicom Kuhalo + peênica + grill. Držaì za lonce + boìni kardanski držaì. Sa termostatom. Sa unutrašnjim svjetlom. Elektriìno paljenje na 12 V. Sa vanjskim kuìištem + držaìem lonaca + poklopcima plamenika od inoxa. Termoparovi sigurnosni (i kod girlla). Držaì kaljenog stakla sa sigurnosnim blokiranjem. Peênice

Kat.br.

50.386.00

N.

Plamenika W

Grill W

Peênica W

3

2200 + 1800 + 1000

1600

1200

Kuhalo mm

Con cardano + fermapentole mm

496x441x462 H

526x441x484 H

21

Plinska kuhala SMEV Moonlight Kuhalo + peênica + grill. Kompletna sa držaìima za lonce i karadanskim nosaìem. Prednji dio od kaljenog stakla, sa unutrašnjim svjetlom, termostatom, elektronskim upuêivanjem i sigurnosnim termoparom. Kuìište od inoxa Kat.broj

50.365.02

( 50.365.02

50.365.03

Model

Plamenici

Peênica

Grill sa kardanskim držaìem

2 plamenika 2,2 + 1,8 kw 2,2 + 1,8 + 3 plamenika 1,0 kw

bez kardanskog držaìa

1,2 kw

1,6 kw

590x435x493 (h) 500x435x493 (h)

20

1,2 kw

1,6 kw

532x500x435 (h) 475x500x435 (h)

21

( 50.365.03

Peênica + mini grill plinski, ugradbeni 50.388.20 Horizontalno otvaranje. Kapacitet 20 lt. Prednji dio od sjajnog inoxa + staklo fumè. Unutrašnjost peênice emajlirana sa zaštitom od prijanjanja. Kompletan sa elektronskim paljenjem niskog napona + unutrašnjim svjetlom. Pecnice

718

Peênice i kuhala sa peênicom SMEV

www.OSCULATI.com


Roštilji elektriìni

50

϶ Roštilji elektriìni Barbecue elektriìni od staklokeramike i inoxa

Elektriìni barbecue od inoxa

Barbeque elektricni Barbeque elektricni

Kat.br.

50.381.00

vanjske mm

Roštilji elektriìni

Snaga W

volt

1500

220

500x300

Kat.br.

50.709.10

Roštilji elektriìni

vanjske mm

Snaga W

volt

500x300

2400

220

ugradbene mm 455x240x45 dubina

Grill elektriìni prijenosni Thundergrill

Barbecue elektriìni - Elektriìni roštilj

Kat.broj

50.381.03

V

Watt

220

1600

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Sa površinom od staklokeramike sa zaštitom od ogrebotina i prijanjanja posuña te doljnjim dijelom od inoxa. Sa snažnim regulatorom sa 12 pozicija. Vrijeme zagrijavanja je vrlo kratko te se može odmah poìeti kuhati. cm

430x350x60 (H)

4,7

Barbecue elektriìni kompaktan 50.382.00 Kompletno od inoxa AISI 316, sa posudicom za mast na izvlaìenje, rešetka fiksirana sa spcijalnim antivibracijskim kukicama, potrošnja 1,5 Kw na 220 V.

Barbeque elektricni

Roštilji elektriìni

϶ Spremnici i oprema za plinske ureñaje Spremnik za plinske boce

Spremnik za plinske boce vodonepropusan

50.250.00 Izrañen od polietilena u skladu sa propisima RINA, za montiranje izvan kabine, mjere Ø mm 270, visina mm 320.

Prostori za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureñaje

U skladu sa ISO 10239, normom koja predviña da se plinske boce koje se stavljaju unutar plovila stavljaju u poseban izolirani i ventilirani prostor povezan sa vanjskim ambijentom. Od polietilena. Mjere: baza mm 270, ukupna visina mm 348. Za plinske boce tipa camping gas ili sliìnih do 3 kg kompletira se sa kitom 50.013.92 Prostori za plinske boce

Kat.br.

50.251.00

Ø vanjski mm

Ø unutarnji mm

Visina mm

Fiksiranje OPTIONAL

270

200

348

50.251.05

Držaì boca Prostor od mekanog PVC-a za smještaj boca Camping Gaz od 3 kg ili sliìnih. Služi kao zaštita od udaraca, sa amortizatorom koji onemoguêuje da boca ogrebe prostor ili ga zaprlja sa hrñom. Držaì boca

Kat.br.

50.249.00

Ø mm

203

Sailing with you, since 1958

719


50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50

Spremnici i oprema za plinske ureñaje

Spremnik plastiìni za spremanje plinskih boca sa daljinskom ventilacijom

Spremnik plastiìni za spremanje plinskih boca se prednjom ventilacijom

Za plinske boce od kg 3 sa odgovarajuêim regulatorom pritiska. Vratašca od Lurana sa zaštitom od UV-zraka. Kompletan sa vodonepropusnim prikljuìkom za cijev za plin. U skladu sa ISO10239. Daljinska ventilacija pomoêu cijevi Ø 16 mm.

Za plinske boce od kg 3 sa odgovarajuêim regulatorom pritiska. Vratašca od Lurana sa zaštitom od UV-zraka. Kompletan sa vodonepropusnim prikljuìkom za cijev za plin. U skladu sa ISO 10239. Sa integriranom ventilacijom prostora na vratašcima . Otvaranje sa desne strane kao na fotografiji; moguêe je realizirati i otvaranje sa lijeve strane za minimalnu narudžbu od 5 komada.

Prostori za plinske boce

Kat.br.

50.252.00

frontalne mm 370x370

Spremnici i oprema za plinske ureñaje

Ugradbene mm

Izboìenost mm

305x305

250

Prostori za plinske boce

Kat.br.

Spremnici i oprema za plinske ureñaje

frontalne mm 405x375

50.253.00

Ugradbene mm

Izboìenost mm

330x300

250

Sistem fiksiranja za plinske boce 50.251.05 Držaì plastiìni + podesiva traka od polipropilena. Za fiksiranje artikla 50.251.00 na

pregradu. Prostori za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureñaje

϶ Oprema GOK za plinske instalacije

Kit za boce campingaz ili sliìne smještene na udaljenosti 50.013.90 Sastoji se od: regulatora 30 Mbar sa ventilom za zavidati na bocu + fleksibilne cijevi od cm 65 od regulatora do bakrene cijevi Ø mm 8 + ventila za niski pritisak za instaliranje na kraju bakrene cijevi + fleksibilne cijevi od cm 85 za montažu od bakrene cijevi nakon ventila do plinskog kuhala + 4 ležaja za ojaìanje od mesinga za umetanje u bakrenu cijev na svim dijelovima gdje se nalazi spoj. Kit za plinske boce

Oprema GOK za plinske instalacije

Kit za plinske boce standard kg. 5/10/20 za montiranje na udaljenosti 50.013.91 Razlikuje se od kita 50.013.90 zbog razliìitog regulatora pritiska 30 Mbar spojenog sa ventilom za zavidavanje na bocu, sve ostalo je isto. Kit za plinske boce

Oprema GOK za plinske instalacije

Kit za plinske boce campingaz ili sliìne koje se montiraju ispod kuhala u vodonepropusni spremnik 50.013.92 Sastoji se od: regulatora 30 Mbar + fleksibilne cijevi od cm 65 od regulatora do spremnika + fleksibilne cijevi od cm 80 od spremnika do ventila + cijevi od cm 120 od ventila do plinskog kuhala. Kit za plinske boce

720

Oprema GOK za plinske instalacije

www.OSCULATI.com


Lonci i pribor za kuhinju

50

Ventil za plinsku bocu 50.013.10 Sa osiguranjem od previsokog pritiska. Navoj M16x1,5 + shell.

Regulator pritiska 30 Mb sa manometrom 50.013.12 Navoj shell (prikljuìivanje na 50.013.10) + 1/4 (prikljuìivanje na 50.013.25 ...)

Cijevi sa navojem

Kat.broj

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Cijevi sa navojem 1/4 (spajanje na 50.013.12) + 8 mm glatke (spajanje na ventil 50.013.14). Dužina mm

50.013.25 50.013.26 50.013.27

600 800 1000

Prikljuìci M5 Prikljuìak ženski 8+8 mm, DIN 8434-1. Kat.broj

( 50.013.40

Tip

50.013.40 50.013.41 50.013.42 50.013.43 50.013.44

Prolaz kroz stijenku Prolaz kroz stijenku od 90° T-prikljuìak Kutni od 90° Ravni

( 50.013.43 ( 50.013.41

( 50.013.42

( 50.013.44

Ventil sa ploìicom za fiksiranje 50.013.14 DIN EN12514-2 - EN331. Prikljuìak ženski 8+8 mm (povezivanje sa cijevima 50.013.25 i sa bakrenom cijevi).

Cijevi - prikljuìak glatki 8 mm Spajanje pomoêu prikljuìaka M5 ili pomoêu ventila 50.013.14 + ženski za spajanje na prikljuìak za cijev kuhinje (prikljuìak glatki 8mm). Kat.broj

Dužina mm

50.013.30 50.013.31 50.013.32

600 800 1000

϶ Lonci i pribor za kuhinju Aparat za toast

Spremnik za smeêe sa automatskim zatvaranjem na pritisak

50.819.00 Od inoxa, baza mm 136x113. Koristi se na jednom plameniku brodske kuhinje.

Kuhala

Lonci i pribor za kuhinju

50.420.01 Za standardne vreêice za smeêe. Sistem automatskog zatvaranja onemoguêava širenje neugodnih mirisa. Kanta za smece

Sailing with you, since 1958

721


50

Bijela tehnika za nautiìke potrebe

϶ Bijela tehnika za nautiìke potrebe Napa od inoxa Napa usisna sa dvije brzine, halogene lampe i prekidaìi su ugradjeni u strukturi. Usisni filtri se mogu prati. Peênice

Kat.br.

Usis 3 90/168 m /m

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.236.12

Bijela tehnika za nautiìke potrebe

Motor

Svjetla 2 x 10 W

40 W

mm 52x400x290

1,6

volt

Izlaz mm

12

100

Aparat za espresso kavu na 12 Volti Jedini aparat za kavu na tržištu od 12 volti koji radi kavu sa veê postojeêim vreêicama sa kavom koje se prodaju na tržištu. Tehniìki podaci: Kuìište od lake legure ili sjajnog inoxa. Potrošnja 350 watt/ora na 12 volti. Vrijeme potrebo za dostizanje temperature za jednu mini vreêisu sa kavom: 5/6 minuts, uz potrošnju od 30 do 35 watta. Potrošnja kod "STAND BY"-a je vrlo niska. Voda se vadi iz boìice sa vodom od 0,5 lt koja se umetne u kuìište ureñaja. Dimenzije:mm 155 x 135 x 320 h Aparat se može staviti na ravnu površinu ili se može montirati na stijenku pomoêu posebnih držaìa tip "bajoneta" koji se isporuìuju u kompletu.

Nautiìki aparati za domaêinstvo

Kat.broj

Volt

50.780.01 50.780.02

W 350 350

12 12

Kuìište Laka legura Inox

Aparat za espresso kavu HANDPRESSO Prijenosni aparat za espresso kavu sa napajanjem od 12 V. Koristi cialde ESE ili kompatibilne za kavu koje se kupuju u supermarketima. Aparat se sastoji od elektriìne pumpe koja daje pritisak vodi do 16 bara, voda se zagrijava pomoêu otpornika. Operativni ciklus, koji poìinje od hladne vode, traje 3 minute za jednu dugu kavu ili dvije espresso kave. Odabir duže ili kraêe kave moguê je pomoêu odgovarajuêeg prekidaìa STOP. Nautiìki aparati za domaêinstvo

Kat.broj

Volt

Bara

12

16

50.781.01

Watt

mm

215x75x75

0,880

Cialde - ulošci sa kavom ESE ili kompatibilni

140

Strojevi za pranje suña BUSH za 6 osoba Malih dimenzija, sa svim karakteristikama kuênog stroja za pranje suña. Vrlo tih (55dB), sa ugradbenom montažom ili montažom bez potrebe ugradnje. Šest programa pranja ukljuìujuêi i "eco"program sa smanjenom potrošnjom vode i elektriìne energije. Košarica za set od 6 tanjura i pribora za jelo. Perilice za suñe

Kat.broj

50.235.01

Ormariê boje

volt

Bijele

220

Potrošnja Potrošnja kod Energetsk Potrošnja standardna W poìetka rada a klasa vode W

650

1280

A

8,5 lt

LxHxP mm

550 x 460 + 40* x 450**

22

Usisavaì za prašinu sa povezivanjem na utiìnicu za telefon/upaljaì za cigarete Kompletan sa fleksibilnom cijevi. Usisavac za prašinu

Kat.br.

50.851.00

722

Bijela tehnika za nautiìke potrebe

Napajanje

Snaga WATT

12 V

96

www.OSCULATI.com


Bijela tehnika za nautiìke potrebe

50

Usisavaì za plovila Seavac Karakteristike: - centralna jedinica instalira se tamo gdje najmanje smeta - do 10 daljinskih ulaznih ventila može biti spojeno na istu centralnu jedinicu - maksimalna udaljenost od centralne jedinice do ventila: 12 metara - montažom cijevi za usis u bilo koji ulazni ventil, centralna jedinica se automatski ukljuìuje i iskljuìuje se ìim se cijev skine sa ventila - cijev za usisavanje je super-fleksibilna visoke kvalitete, polazna dužina je 2,4 metra (pakirana je u posebnoj vreêici), maksimalna dužina je 12 metara - sa antialergijskim filterom HEPA - struja od 220 volt mora biti spojena na centralnu jedinicu 220 V, 5,5 Amp, vrlo snažan, superioran u odnosu na mnoge usisavaìe koji se koriste u domaêinstvu - kuìište od inoxa, prednji dio od bijelog polikarbonata.

Usisavac

Bijela tehnika za nautiìke potrebe

Kat.br.

50.850.05 50.850.06 50.850.07 16.104.38 50.850.08

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Centralizirani usisavaì za ugradnju sa dva ulazna daljinska ventila Dodatni ulazni daljinski ventil Kit od 10 rezervnih vreêica Fleksibilna cijev za povezivanje centralne jedinice i daljinskih ulaznih ventila (kolut od 10 metara za 50,8 mm) Prikljuìak na 45° za dodatnu cijev usisa (x638 + 3/x634)

Linijski T prikljuìci neophodni za montiranje cijevi 16.104.38 veê se isporuìuju sa 50.850.05-06.

϶ Bojleri i oprema Boat Boiler by ATI Sa dvostrukim sistemom grijanja sa izmjenjivaìem topline ili elektriìnim otpornikom od 1200W na 220V (po zahtjevu i na 110 V. za ameriìko tržište). Isolacija od ekspandiranog poliuretana izmeñu rezervara i kuìišta, kako bi se mogla održati temperatura najmanje 123 sata. Sa poveêanim izmjenjivaìem topline od bakra koji ima veêi kapacitet od konkuretnih proizvoda dvostruko veêeg kapaciteta. Moguênost horizontalnog i vertikalnog montiranja (osim modela 50.289.50; 50.389.50 za koje su predviñeni samo gornji i doljni prikljuìci). Sigurnosni ventil podešen na 4 bara, kolaudirani pritisak 8 bara

Model A) Sa grijaìem od porculanskog stakla i vanjskom oblogom od lake legure. Sa katodnom zaštitom sa megnezijevom anodom. Izmjenjivaì topline od bakra;

Model B) Sa grijaìem od inoxa AISI 316 i vanjskom oblogom od sjajnog inoxa 304. Izmjenjivaì topline od inoxa.

Bojleri

Verzija A

Bojleri i oprema

Verzija B inox

Model

litara

Oblik

50.289.50 50.289.49 50.289.51 50.289.52 50.289.53

50.389.48 50.389.49 50.389.51 50.389.52 50.389.53

“Boat Boiler 12” “Boat Boiler 19” “Boat Boiler 22” “Boat Boiler 30” “Boat Boiler 45” “Boat Boiler 60”

12 20 22 30 45 60

cilindriìan pravokutan cilindriìan cilindriìan cilindriìan cilindriìan

ukupne sa flanñom mm

387 485 485 619 878 1065

samo bojler razmak mm izmeñu nosaìa mm

255 420 410 544 803 990

175 457 335 470 730 920

50.289.54 Rezervna cink anoda univerzalna

( (

Cilindriìni

50.289.50

Bojleri INDEL MARINE ISOTEMP Spa Unutrašnji spremnik od inoxa AISI 316. Vanjski plašt je od sivog polipropilena. Elektriìni otpornik je od niklovanog bakra od 750 W na 220 V. Sigurnosni ventil podešen na 6 bara. Izolacija od poliuretana CFC free. Držaìi za fiksiranje od inoxa AISI 304. Termostatski mješaì 50.189.58 kupuje se posebno.

Bojleri

Kat.broj

50.292.01 50.292.02 50.292.03 50.292.04 50.292.05

Tip

Volumen l

SPA15 SPA20 SPA25 SPA30 SPA40

15 20 25 30 40

LxØ mm

450x310 550x310 650x310 535x390 640x390

kg

7,3 8,3 9,5 11,7 13,3

Pritisak max bar

W

6 6 6 6 6

750* 750* 750* 750* 750*

Sailing with you, since 1958

723


50

Bojleri i oprema Bojleri Indel Marine ISOTEMP Sa unutrašnjim rezervarom, serpentinom i vanjskom oblogom od inoxa. Rezervar sa garancijom ne-puštanja od 5 godina. Rade sa otpornikom od niklovanog bakra od 750 watta na 220 volti, ili sa izmjenjivaìem topline povezanim na ureñaj za hlañenje motora. Otpornik je pozicioniran u doljnjem dijelu bojlera kako bi se izbjegla stratifikacija topline. Sa dvostrukim sigurnosnim termostatom. Sigurnosni ventil od 4 bara sa nepovratnim ventilom koji smanjuje i blokira izlaz vode uslijed ekspanzije. Izolacija od ekspandiranog poliuretana. Moguêa vertikalna i horizontalna montaža. Termostatska mješalica 50.189.58 treba se posebno naruìiti. Kat.br.

Bojleri

(

50.291.00 50.291.20 50.291.01 50.291.25 50.291.02 50.291.03 50.291.04 50.290.00

50.2 91.0 0

Volumen l 15 20 25 24 40 50 75 16

Bojleri i oprema

LxØ mm 505x295 630x295 750x295 460x395 630x395 7500x395 1040x395 565x400hx180

Pritisak max bar 6 6 6 6 6 6 6 6

8 9 11 11 17 20 26 -

Otpornik W 750 750 750 750 750 750 750 750

(

50.291.01

50.290.00

(

50.291.01

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

(

(

50 .2 90 .0 0

Termostatski mješaì za bojlere

Cijev - prikljuìak za izlaz tople vode iz bojlera

50.189.58 Služi za regulaciju temperature tople vode koja izlazi iz bojlera koja je ponekad previsoka. Univerzalan za sve bojlere.

50.289.56 Metalna pletenica od inoxa. Zamjenjuje PVC-cijev koja ne podnosi visoke temperature vode koja izlazi iz bojlera, dužina cm 45, navoji od 1/2” standardni.

϶ Prijenosni frižideri Elektronski prijenosni hladnjak “Powerbox TE28L” Deluxe Sa okretljivom ruìkom koja omoguêava korištenje i kao ledomat (dio koji hladi je u poklopcu i ne zauzima prostor); napajanje na 12 V. Može služiti i za zagrijavanje. Hladnjaci

Kat.br.

Kapacitet lt

50.171.30

Prijenosni frižideri

mm 460x250x350

28

Termoelektriìni hladnjak Power box TE36L Osim što hladi na -20° u odnosu na temperaturu ambijenta. Može se koristiti sa otvorom sa gornje strane ili sa prednje strane. Povezuje se sa utikaìem za upaljaì za cigarete od 12 V. Za boce od 2 litre. Hladnjaci

Kat.br.

Prijenosni frižideri

Kapacitet lt

50.171.31

mm 492x430x370

36

϶ Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box" Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box"

(

termostat

Hladnjaci - zamrzivaìi prijenosni, projektirani za vanjsku upotrebu i otporni na snažne pokrete. Univerzalno napajanje 12/24 DC - 110/220 AC. Izrañeni potpuno od nehrñajuêih materijala. Kat.br.

Hladnjaci

50.832.32 50.832.42 50.831.07 50.831.08 *

724

Tip

Volumen l

(HxLxP) mm

TB 31 AC/DC TB 41 AC/DC TB 51 AC/DC TB 55 AC/DC

30 40 50 55

380x585x350 445x585x350 530x585x350 515x640x530

Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box"

18 21 23 26

Energetska potrošnja* (W/24h) 220 - 740 250 - 790 240 - 770 79 - 439

Tip kompresora Dandoss / Secop

BD35F BD35F BD35F BD35F

Radne temperature (°C) +5 do - 18 +5 do - 18 +5 do - 18 +5 do - 18

Energetska potrošnja kod funkcioniranja na 12 V sa +5°C u hladnjaku, kod vanjske temperatura ambijenta +25°C

www.OSCULATI.com


Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box"

50

϶ Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM Hladnjak ISOTHERM sa hermetiìkim kompresorom “Secop” bez potrebe održavanja Sa elektronskom kontrolom koja iskljuìuje hladnjak kada napon padne ispod 10,4 volta i ponovno ga ukljuìuje kada isti naraste na 11,7 volta (podesive vrijednosti do 9,6 i 10,9 volta). Brzina rotacije 2000-2500-3000 RPM regulirana u skladu sa volumenom koji se želi ohladiti. Hladnjaci ISOTHERM su svi raspoloživi po narudžbi (isporuka 15/30 dana) sa centralinom Danfoss sa automatskom izmjenom AC/DC 12/24 V - 115/230 V (zatražiti posebnu ponudu). Hladnjaci

Kat.br.

Model

* ** *** **** *****

CR42/S CR42 VB*** CR42EN CR49 CR49 VB*** CR49EN ***** CR50 CR65 CR65 VB*** CR65EN ***** CR85 CR85EN ***** CR100 CR100EN ***** CR130 CR130EN ***** CR90 CR165 CR219 CR271

dubina cm

visina cm

38 38 38 38 38 38 41 45 45 45 47,5 47,5 48,5 48,5 52,5 52,5 47,5 50 55 55

47,5/31** 47,5/31** 47,5/31** 47* 47* 47* 47/36** 50* 50* 50* 51,5* 51,5* 45,5* 45,5* 51* 51* 42,5 52 52 52

52,5 52,5 53 52,5 52,5 52,5 54 53 53 53 62,5 62,5 74,5 74,5 74,5 74,5 85 122 143 166

Akumul. hladnoêe sa eutet. ploìama

ne ne da ne ne da ne ne ne da ne da ne da ne da ne ne ne ne

Kapacitet lt l

42 42 42 49 49 49 42 65 65 65 85 85 100 100 130 130 70+20 125+40 178+41 218+53

Kompre- sor

Potrošnja prosjeìna/ max A

Napa- janje volt

Prostor

izvadljivi izvadljivi izvadljivi ugrañeni ugrañeni ugrañeni izvadljivi ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni ugrañeni

0,6/2,7 0,6/2,7 0,6/2,7 0,6/2,7 0,6/2,7 0,6/2,7 0,6/2,5 0,7/2,7 0,7/2,7 0,7/2,7 0,8/4 0,8/4 1/4 1/4 1,1/5 1,1/5 1,7/4 2,3/6 2,5/6 3/7

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni

16 16 18 16 16 18 16 18 18 20 20 22 21 23 24 26 20 39 44 51

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.831.01 50.830.01 50.833.01 50.935.00 50.830.02 50.936.00 50.935.01 50.935.11 50.830.03 50.936.11 50.935.02* 50.936.02* 50.935.12* 50.936.12* 50.935.03* 50.936.03* 50.837.01 50.838.01**** 50.838.02**** 50.838.03****

širina cm

Dubina se smatra bez vrata i ruìke (± 40 mm) Kompresor se može odvojiti i udaljiti do cm 150, u tom sluìaju dubina ormariêa je ona manja od dviju navedenih Sve u bijeloj boji + prsten od inoxa za ugradnju (za kokpit) Sve u bijeloj boji Sistem sa akumulacijom hladnoêe, smanjena potrošnja energije

( 50.935.01

( 50.935.11-936.11-830.03

( 50.935-936.00-830.02

( 50.831.01-833.01-830.01

( 50.935.03-936.03

( 50.935.12-936.12

( 50.935.02-936.02

( 50.837.01

( 50.838.02-03

( 50.838.01

Sailing with you, since 1958

725


50

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Hladnjak ISOTHERM verzija “ASU” sa rashladnom ploìom Ova verzija smanjuje znaìajno potrošnju struje. Elektronski sistem "osjeêa" kada motor veê radi i kada postoji višak energije sa alternatora. U tom sluìaju "tjera" kompresor da maksimalno radi kako bi akumulirao maksimalnu moguêu hladnoêu. Prosjeìna potrošnja smanjuje se za 30% ukoliko motor plovila radi najmanje jedan sat dnevno. Kada motor ne radi, raducira na minimum rad kompresora kako bi koristio minimalnu moguêu energiju, dimenzije su iste kao kod standardne verzije.

Hladnjaci

Kat.br.

(

Tip CR49 CR65 CR85 CR100 CR130

50.937.01 50.937.02 50.937.03 50.937.04 50.937.05

50.937.01

Kapacitet lt

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

49 65 85 100 130

Verzija

Ormariê mm HxLxP

ASU ASU ASU ASU ASU

525x380x470 530x450x500 625x475x515 745x485x455 745x525x505

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Hladnjaci Isotherm sa ladicom koja se može izvaditi Kompletni sa kompresorom Secop sa univerzalnim napajanjem 12/24V. Prednji dio od inoxa. Hladnjaci

Kat.br.

(

50.826.00* 50.827.00 50.826.05 50.826.03** 50.826.06** 50.826.01 50.826.04

.00 826 50.

(

Tip

Kapacitet lt

CR36 CR36 inox DR49 inox DR65 inox DR55 FREEZER DR105 inox DR190 inox

36 36 49 65 55 105 190

*

Bijela vrata

**

NO FROST (sbrinamento automatico)

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Ormariê HxLxP mm

volt

Potrošnja A/sat

250x440x675 255x440x715 510x405x520 540x470x520 540x470x520 520x520x590 560x900x795

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

0,6/2,7 0,6/2,7 0,7/5,0 0,8/2,7 2,5/6,0 1,2/5,0 2,5/6,0

50.827.00

(

(

3/05/06 50.826.0

(

6.01

06 05/ 03/ . 6 82 50.

(

(

50.82

50.82 6.04

50 .82 6.0 5

(

4 6.0 .82 50

(

6 6.0 .82 50

Cruise 90 zamrzivaì Sa ukljuìenim kompresorom. Zamrzivaci

Kat.br.

50.839.00

726

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kapacitet l

Ormariê HxLxP mm

Potrošnja A/sat

Napajanje V

90

745x525x500

1,9/4

12/24

www.OSCULATI.com


50

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM Hladnjak Isotherm frontalni Inox Veê kompletan sa inox prirubnicom za ugradbeno fiksiranje na naìin da vrata ostaju u ravnini sa prirubnicom. Zatvaranje pomoêu brave "na pritisak" koja je takoñer u ravnini. Dimenzije i tehniìke karakteristike iste kao kod ekvivalentnih tradicionalnih modela.

Hladnjaci

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kat.br.

L mm

P mm

H mm

Napajanje V

Potrošnja A

49 65 85 130 130+65 150+50 90 130

400 470 495 545 545 735 545 545

510 540 555 545 560 620 545 545

530 530 625 755 1345 880 755 755

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

0,6/2,7 0,6/2,7 0,8/4 1,2/5 2,3/6,2 2,3/6 1,9,/5 1,4/5,2

*

Isti izgled: mogu se koristiti skupa.

**

Frižider sa zamrzivaìem

(

50.827.01

50.827.02

50.827.03

50.827.04

(

(

( (

50.827.05

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

(

(

50.827.01

CR49 inox CR65 inox CR85 inox CR130 inox CR195 inox CR200 inox CR90 FREEZER CR130 DRINK inox

Kapacitet l

(

50.827.01 50.827.02 50.827.03* 50.827.04* 50.827.05** 50.827.07** 50.827.13* 50.827.14*

Model

50.827.07

50.827.05

(

50.827.13

( 50.827.13

(

50.827.14

Okviri za ugradnju Hladnjaci

Kat.br.

50.934.01 50.934.02 50.934.03

Verzija

crna inox mat inox mat

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Za

Širina

42/49 litara 42/49 litara 65 litara

38 38 45

Kat.br.

50.934.04 50.934.05

Sailing with you, since 1958

Verzija

Za

Širina

crna crna

85 litara 130 litara

47,5 52,5

727


50

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM Frižider - hladnjak ISOTHERM Cruise Elegance Istih tehniìkih karakteristika kao modeli Cruise standard. Sa novom završnom obradom silver sa centralinim otvaranjem i bravom na pritisak. Kat.broj

Model

( 50.827.20

50.827.20 50.827.22 50.827.24 50.827.26

Kapacitet lt

L mm

H mm

P mm

Napajanje V

Potrošnja A

49 65 85 130

400 470 495 545

510 540 555 545

530 530 625 755

12/24 12/24 12/24 12/24

0,6 - 2,7 0,6 - 2,7 0,8 - 4 1,2 - 5

CR49E CR65E CR85E CR130E

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

( 50.827.26

( 50.827.24

( 50.827.22

( 50.827.22

Hladnjak/zamrzivaì Isotherm mod. BI29 Može se kompletno izvaditi, kompletan sa boìnim klizaìima. Ladica je dvodijelna što omoguêuje i boìno vañenje. Unutrašnjost od inoxa + plastiìno dno. Temperatura + 15° - 20° C.

Zamrzivaci

Kat.br.

50.826.02

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Tip

Kapacitet lt

Potrošnja A/sat

BI29

29

0,6/4

mm

18

370x340x670

volt

12/24

Hladnjaci/zamrzivaìi za kokpit ISOTHERM - "Cruiser 40 cubic" da 40 l Vrlo dobro iskoristiv proizvod jer se može korisiti kao firžider ili kao zamrzivaì te biti instaliran kako se prednjim otvaranjem tako i sa otvaranjem odozgora. Kompresor SECOP se može montirati na udaljenosti do 1,3 m. Vrata su bijele boje, ali se mogu bojati po želji. Zamrzivaìi

Kat.br.

( 50.039.00

50.039.00 50.039.01

V

12/24 12/24/115/ 220

Con prednjim otvaranjem Potrošnja Rang A temperature podesiv

Sa gornjim otvaranjem Potrošnja Rang A temperature podesiv

17,6

0,186 Kwh/24 h

+10° / -12°

0,786 Kwh/24 h

+10° / -18°

17,6

0,186 Kwh/24 h

+10° / -12°

0,786 Kwh/24 h

+10° / -18°

.01 39 0.0

(5

Hladnjak-zamrzivaì + ledomat INDLE MARINE ISOTHERM Drawer 160 inox Zamrzivaìi

Kat.br.

Opis

Volt

Tip

Litara

50.826.11

Hladnjak sa dvostrukom ladicom ventilirani (95 + 65l), sa automatskim odleñivanjem, svjetlo gornjoj ladici i mehaniìki termostat. Kompresor BD50.

12/24

DR160 inox hladnjak / hladnjak

95+65

865x625x545

50.826.12

Hladnjak (95 l, gornja ladica ), zamrzivaì (65 l, doljnja ladica), automatskom odleñivanje hladnjaka, ruìno zamrzivaìa. Termostat mehaniìki. Svjetlo u gornjoj ladici. Kompresor BD80F.

12/24

DR160 inox hladnjak / zamrzivaì

95+65

865x625x545

Raspoloživ samo po upitu.

728

www.OSCULATI.com

ormariêa HxLxP mm


Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

50

Hladnjaci/zamrzivaì za krmu ISOTHERM Sa plastiìnim dnom, te unutrašnjom košaricom koja se može izvaditi. Kompersor Secop sa univerzalnim napajanjem 12/24 volt. Kat.br.

Zamrzivaci

Kapacitet lt

Ormariê mm LxHxP

BI40 BI41 BI53 BI55 BI75 BI92

40 41 53 55 75 95

405x420x400+160* 340x465+160*+500 430x470+160*x650 360x500x160*x650 430x470+160*x650 485x455+160*x805

Verzija fržider zamrzivaì

x x

x x

x x x

x

*

Kompresor se može udaljiti do mt. 1,50 - te se veliìina smanjuje za 160 mm.

**

Ormariê sa doljnjim hrapavim dijelom radi boljeg prijanjanja na kobilicu.

Unutrašnjo st od inoxa

270 270 260 280 340 360

ne da

da da

.00 042 50.

(

(

(

.00 044 50.

(

϶ Jedinice za hlañenje VITRIFRIGO SYSTEM Za kompletnu grupu naruìiti jedinicu za hlañenje plus isparivaì. Isparivaì sa brzim spojevima za spajanje na 50.932.00/01 Kat.broj

Oznaka

Tip

50.932.05 50.932.06 50.932.07 50.932.08 50.932.11 50.932.12 50.932.13

A B C D E F G

50.932.15

L

kutijasti kutijasti sa akumuliranjem hladnoêe sa akumuliranjem hladnoêe Ploìa Ploìa Ploìa Lamelarni obloženi isparivaì, sa ventilatorom sa kugliìnim ležajem, brzo hlañenje

Za max litara Hladnjak Zamrzivaì

mm

240x85x210 320x100x230 315x233x130 355x280x60 350x250 386x361 815x210

125 150 100 150 80 120 150

41 50 40 50 26 40 50

220x275x58

150

-

0 43.0 50.0

0 45.0 50.0

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

(

0 41.0 50.0

Potrošnja W/24 sata

.00 040 50.

Tip

(

50.040.00 50.041.00 50.044.00 50.045.00 50.042.00** 50.043.00

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Jedinice za hlañenje DANFOSS/SECOP Jedinice za hlañenje sa kompresorom DANFOSS/SECOP BD35F i automatskom elektronskom kontrolom koja automatski iskljuìuje jedinicu kada napon akumulatora padne ispod 10,4 na 12 V (22,8 na 24V). Verzija VE150 sa napajanjem DC/AC. Kompletne sa brzim spojevima, punjene sa ekološkim plinom RI34.

Frižideri - Hladnjaci

kat.broj

50.932.00 *

Napajanje

12/24 V

mm 270x160x155

Potrošnja 320/380 W / 24h *

Tip SB/DA

Temperatura: vanjska 38°, u box-u 5°

Rashladna jedinica Danfoss kompletna sa ventiliranim isparivaìem VE150 Rashladna jedinica je poznata Danfoss sa automatskom kontrolom napona; iskljuìuje se ukoliko on padne ispod 10.4 (22.8) volta. Isporuìuje se u verziji AC/DC 12/24/220 volta sa automatskom komutacijom na 220 kada je prikljuìen na obalu ili kada radi generator. Ispraivaì ventilirani se isporuìuje sa kuìištem od bijele plastike, hladi do 150 lt i vrlo je kompaktan.

Hladnjaci

Kat.br.

50.931.98

Kondenzator mm

Isparivaì mm

388x132x160

220x275x58

Volt

Potoršnja

12/24/220

0,380 kw/24 h *

Sailing with you, since 1958

729


50

WAECO refrigerators

Ďś WAECO refrigerators WAECO COOLMATIC REFRIGERATOR With SECOP compressor and 12/24 V universal voltage: 1) Door with upper and lower safety lock; 2) Separately insulated freezer cell; 3) Top quality accurate interior with blue light; 4) Built-in handle; 5) Easy-to-replace front panel; 6) Patented lock with two modes, "locked" and "vent"; 7) Standard built-in (optional) or FLUSH MOUNT (optional) frame

50 - Wash basins, stoves, refrigerators, toilet units

Refrigerators

No 6 - Patented lock - locked position or "vent"

(

No 6 - Patented lock - locked position or "vent"

(

No 4 - Handle built in the door

(

(

(

50.902.xx

50.901.xx

WAECO refrigerators

Code

50.901.03 50.902.03 50.901.05 50.902.05 50.901.07 50.902.07 50.901.09 50.902.09 50.901.11 50.902.11

Model

Capacity l

CR50 CR50 CHROME CR65 CR65 CHROME CR80 CR80 CHROME CR110 CR110 CHROME CR140 CR140 CHROME

48 48 64 64 80 80 108 108 136 136

Door panel Silver Stainless steel Silver Stainless steel Silver Stainless steel Silver Stainless steel Silver Stainless steel

Door frame Silver Chromed Silver Chromed Silver Chromed Silver Chromed Silver Chromed

Frame

Silver Stainless steel Silver Stainless steel Silver Stainless steel Silver Stainless steel Silver Stainless steel

LxDxH mm (without door)* 380x447x534 380x447x534 448x492x525 448x492x525 475x475x640 475x475x640 520x505x745 520x505x745 525x569x805 525x569x805

19 19 20 20 23 23 28 28 32 32

Average consumption W 40 40 45 45 48 48 50 50 65 65

V

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24/110/220 12/24/110/220

* The door is 50-mm thick. Compatibility WAECO refrigerator with refrigerator ISOTHERM/INDEL: CR40 = CRUISE42; CR50 = CRUISE49; CR65 = CRUISE65; CR80 = CRUISE85; CR110 = CRUISE 130

Frames for WAECO COOLMATIC refrigerators Refrigerators

( 50.903.xx - Standard built-in frame

(

50.904.xx - Flush-mount frame

For refrigerator CRP40 / CR50 CR50 CHROME CR65 CR65 CHROME CR80 CR80 CHROME CR110 CR110 CHROME CR140 CR140 CHROME

Flush Mount frame WAECO refrigerators

50.904.03 50.904.13 50.904.05 50.904.15 50.904.07 50.904.17 50.904.09 50.904.19 50.904.11 50.904.21

Standard frame

50.903.03 50.903.13 50.903.05 50.903.15 50.903.07 50.903.17 50.903.09 50.903.19 50.903.11 50.903.21

Anchoring system for ice boxes 50.156.11 Fitted with 4 angles and two elastic cables for mounting through the handles, universal

size. Iceboxes

IGLOO ice boxes

Universal fixing system for iceboxes 50.156.12 It includes 4 corner plates + 2 elastic cables with stainless steel rings. Iceboxes

730

www.OSCULATI.com


Ledenice IGLOO

50

϶ Ledenice IGLOO Ledenice prijenosne original IGLOO ® Najpoznatije ledenice "made in USA", odgovaraju najvišim standardima kvalitete i roka trajanja. Vanjski dio od bijelog plastiìnog materijala otpornog na udarce i UV zrake, sa specijalnom izolacijom kako unutrašnjosti ledenice, tako i poklopca, sa metalnim dijelovima od inoxa. Sve se isporuìuju sa sklopivim ruìkama za prenošenje. Kat.br.

Kapacitet l

50.558.01 50.558.03 50.558.04 50.558.05 50.558.06 50.558.07 50.558.09 50.558.13 50.558.15 50.558.18 50.558.19 50.558.20*

ICE 14 M M 25 ULTRA 30 M 36 BREEZE 48 M 48 M 54 M 72 Q - C 100 M POLAR 120 Q - C 150 M MAXCOLD165

11 23 28 34 45 45 51 68 95 114 142 157

*

cm 32x32x30 H 51x29x33 H 47x34x42 H 60x35x33 H 65x36x36 H 65x37x37 H 65x39x39 H 75x42x42 H 90x45x43 H 98x44x45 H 105x47x51H 105x45x58

9ep za ispust

3,8 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,2 7,2 8,6 12,7 11,2 14

ne ne ne ne ne da da da da da da da

Jastuci OPTIONAL

50.566.70 50.566.80 50.566.90 50.566.92 50.566.95 -

( 50.558.01

Dodatna vratašca za brzi pristup + 4 držaìa za ìaše

( 50.558.04

( 50.558.05

( 50.558

.03

( 50.558

.06

( 50.558.07

( 50.55

( 50.558

( 50.55

.09

8.13

( 50.5

( 50.558.1

( 50.558.1

8.15

9

8

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Naziv

Ledenice

58.2

0

Ledenice prijenosne IGLOO sa kotaìima i ruìkom Najpoznatije ledenice "made in USA", odgovaraju najvišim standardima kvalitete i roka trajanja. Vanjski dio od bijelog plastiìnog materijala otpornog na udarce i UV zrake, sa specijalnom izolacijom kako unutrašnjosti ledenice, tako i poklopca, sa metalnim dijelovima od inoxa. Sve se isporuìuju sa sklopivim ruìkama za prenošenje. IGLOO

Kat.br.

50.558.10 50.558.11* 50.558.12** * **

Naziv

Kapacitet l

WHEELIE 38 ICE - MR 60 ULTRA 110

36 57 105

cm 58x33x40 H 51x47x52 H 101x47x50

( 50.

558 .12

9ep za ispust

4,3 7,6 12,7

ne da da

Kompletna sa 2 nosaìa za štap za pecanje, kotaìima i ruìkom za prenošenje

Šarniri + kukice za zatvaranje od inoxa, ruìkica za podizanje confort, ruìka za vuìu teleskopska nehrñajuêa

( 50.558

.10

( 50

.55 8.1 1

Set univerzalnih rezervnih dijelova za ledenice IGLOO 50.559.00 Sadrži: 4 šarnira, 2 kukice za zatvaranje, 2 ìepa za ispust, 24 inox vijka Ledenice

Ledenice IGLOO

Sailing with you, since 1958

731


50

Ledomati i oprema za frižidere.

϶ Ledomati i oprema za frižidere.

(

50.840.00

Ledomat “Indel Marine”

(

50.840.00 Povezan sa vodenom mrežom na brodu, u kratkom vremenu napuni kvadratiêima leda posudu od 4 litre, funkcionira na 220 volti (po narudžbi raspoloživ je i od 110 volta). Prednji dio od inoxa. Dimenzije mm 582 visina x 405 dubina x 353 širina, težina kg 28, potrošnja 1,4 Amp/sat na 220 volta.

50.840.01

Ledomati

Ledomati i oprema za frižidere.

50.840.01

(

Kit koji omoguêava samostalnu upotrebu ledomata neovisno o spojenosti na vodenu mrežu na brodu.. Crpi vodu iz vlastitog odvojenog spremnika.

50.840.01

Ledomat "U-LINE"

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Najpoznatiji na tržištu. Proizvodi 10 kg. leda u kockicama (1050 kockica) na dan. Stalno spremište leda. Sa hermetiìkim kompresorom i vrlo tih. Ormariê od nehrñajuêeg inoxa, Kompletan sa prirubnicom od 3/8” za ugradnju. Sa podesivim reverzibilnim vratima. Ukoliko se želi proìistiti voda koja snabdjeva ledomat, umetnuti na ulaznu cijev filter 52.124.00.

Ledomati

Kat.br.

50.836.00 50.836.01

Ledomati i oprema za frižidere.

Potrošnja A/sat

visina

cm širina

Napajanje

1,9

62

36

43

29

220 V

1,9

62

36

43

29

220 V

Boja

dubina

bijela crna

“Power Pack” Ureñaj za napajanje univerzalni na 110/220 volta za sve hladnjake iz kataloga. Omoguêava automatsko napajanje na 110/220 volti svih hladnjaka iz kataloga koji su na 12/24 V kada se plovilo poveže sa 110/220 V sa mrežom na obali, ili kada je u funkciji generator. Hladnjaci, uredaj za napajanje

Kat.br.

Za hladnjake na

50.820.00

Ledomati i oprema za frižidere.

12/24V

mm 195x110x80

Snaga V/A

150

INDEL MARINE ISOTHERM Smart Energy Control 50.932.20 Ovaj ureñaj, pomoêu preciznog mikro-procesora, smanjuje znaìajno potrošnju energije

frižidera i jedinica za hlañenje. Kontinuirano regulira broj okretaja kompresora i mjeri pomoêu jednog specifiìnog senzora temperaturu zraka u frižideru, hladeêi malo više nego što je potrebno hranu koja je u njemu, kada je u funkciji motor plovila ili kada je plovilo povezano na struju sa obale. U plovidbi koristi taj akumulirani višak ohlañenosti hrane kako bi smanjio na taj naìin rad kompresora. Krajnji rezultat je ušteda energije za cca.50%. Ureñaj se može korisititi sa bilo kojim frižiderom ili jedinicom za hlañenje. Kit se sastoji od ploìe sa mikroprocesorom + regulatora jakosti + senzora zraka.

Ureñaj

϶ WC, toilette i oprema Kormilarski uredaj nepovratni ruìni Vrlo ìvrst i niske i moderne linije. Može se instalirati ispod ili iznad nivoa. Ulazne cijevi od 19 mm i izlaz od 1”1/2. Pumpa može biti montirana desno ili lijevo. Verzija YEAR 2000 sa pumpom koja se može demontirati sa gornje strane. Rezervna pumpa 50.217.41; kit rezervnih brtvi 50.207.19. Toilette

Kat.br.

50.207.25 50.217.25 50.206.25 50.207.27 50.207.41 50.207.18

( 50.207.25

732

WC, toilette i oprema

Verzija

Model

školjka

sjedište

od bijelog porculana od bijelog porculana od bijelog porculana od sjajnog inoxa

od bijelog lakiranog drva od bijele plastike od bijelog lakiranog drva od bijelog drva

visina

compact compact veliki compact

Rezervna pumpa kompletna (novi tip sa otvaranjem odozgor "YEAR 2000") Rezervna pumpa kompletna (stari tip)

( 50.217.25

www.OSCULATI.com

340 340 350 340

mm širina

450 450 470 450

dubina

410 410 480 410

10,5 10,5 10,5 6,5


WC, toilette i oprema

50

Rezervna pumpa kompletna Toilette

WC, toilette i oprema

Tip

novi (year 2000)

Za WC

stari

50.207.41

50.207.18

(

50.207.41

50.207.25; 50.207.27; 50.206.25; 50.217.25

W.C. kemijski BI-POT Maksimalna higijena sa otvorom za pražnjenje sa straženje strane, pumpa sa dvostrukim mlazom, bez neupotrebljivih prostora u unutrašnjosti doljnjeg rezervara, te je mnogo ìišêi. Sa kliznim horizontalnim ventilom za otvaranje. Vrlo sigurno povezivanje dva rezervara, bez dijelova koji se mogu oštetiti. Svi dijelovi se jednostavno demontiraju. Kemijski toilette

Kat.br.

Model

Spremnik gornji Spremnik doljni litara litara

Boja

vanjske cm

Bi-Pot 30

10

11

43,5x34,5x30h

Siva

4,1

50.217.02

Bi-Pot 39

15

20

43,5x36x39,2h

Siva

4,8

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.217.01

(5

0.2 17 .01

(5

0.2 17 .02

(5

0.2 17 .01

(5

0.2 17 .02

W.C. elektriìni “Super Baltico” Za prestižna plovila. Elektriìna grupa tiha i vrlo snažna. Sa ruìnim funkcioniranjem u sluìaju hitnoêe. Autoreduktor i pumpa od bronze. Školjka od kineskog porculana. Ulaz 1”, izlaz 1”1/2. Toilette

12 volt

mm širina

visina

50.208.12

420

dubina

380

470

25

W.C. elektriìni Sa samousisavajuêom pumpom od bronze sa impelerom od neoprena. Ukljuìuje se pritiskom na prekidaì. Motor sa trajnim magnetima i osovinom od inoxa, sa ukljuìenim maceratorom - mljevaìem. Daska i poklopac moderne i funkcionalne linije bijele boje. Ulazna cijev od 1/2” i izlazna od 1”. Toilette

Kat.br.

50.207.12 50.207.24 50.205.12 50.205.24 50.206.12 50.206.24 50.211.12 50.211.24

volt

ampere

Model

Školjka

Sjedište visina

12 24 12 24 12 24 12 24

50.209.12-E01

15 7,5 15 7,5 15 7,5 15 7,5

compact compact compact compact veliki veliki compact compact

bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan inox inox

bijela plastika bijela plastika bijelo lakirano drvo bijelo lakirano drvo bijelo lakirano drvo i velika školjka bijelo lakirano drvo i velika školjka bijelo lakirano drvo bijelo lakirano drvo

350 350 350 350 360 360 305 305

mm širina

320 320 320 320 345 345 340 340

dubina

420 420 420 420 480 480 400 400

14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 7,5 7,5

Preporuìeni kontrolni paneli 50.204.41; 50.207.50; 50.207.07; 50.207.08 Kit od 2 rezervna impelera + brtve

( 50.206.12

( 50.207.12

( 50.211.xx ( 50.205.12

Sailing with you, since 1958

733


50

WC, toilette i oprema Transformacijski kit za W.C. od ruìnog na elektriìni Za WC ruìni tipa 50.207.25-27; 50.217.25; 50.206.25. Kit se sastoji od baze, pumpe i elektriìnog motora. Za W.C.: Par, Paster, AAA, Wilcox, Raritan i Groco Toilette

12 volt

24 volt

50.209.12

Za WC 50.207.25; 50.207.27; 50.217.25; 50.206.25

50.209.24

50.209.12-E01

Kit 2 impellers spare + gaskets

Kit VACUUM Za transformiranje wc ruìnog ili tradicionalnog elektriìnog (50.205../50.206.. / 50.207.. / 50.211.. / 50.217.. / JABSCO / RARITAN / RN69 / itd.. ) u vakumski wc. Kit se sastoji od: baze-pumpe i elektriìne komandne ploìe. Za posebno naruìiti, kao i za sve vakumske wc-e, samousisavajuêe pumpe 16.193.12/24 i eventualne elektroventile 50.203.10/11. Toilette

12 volt

24 volt

50.212.12

50.212.24

Samousisavajuêe pumpe OPTIONAL

Elektroventili OPTIONAL

16.193.12; 16.193.24

50.203.10; 50.203.11

Kit prikljuìaka od mesinga za redukciju cijevi ispusta W.C.-a

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Služi kod zamjene ruìnog W.C.-a (izlaz 1”1/2), sa elektriìnim W.C.-om (izlaz 1”), bez zamijene ispusta u more i kugliìnog ventila. Kat.br.

Sastoji se od 17.221.04 + 17.198.14 (u sluìaju kugliìnog ventila 1”1/4) 17.221.17 + 17.198.14

Toilette, prikljuìci za

WC, toilette i oprema

50.205.05 50.205.06

WC elektriìni model SLIM WC poslijednje generacije minimalnog dizajna. Školjka od keramike visoke kvalitete i daska od lakiranog drva. Motori sa trejnim magnetima i sa osovinom od inoxa. Ulazna cijev 1/2", izlazna cijev 1". Verzija sa usisavajuêom pumpom + mljevaìem centrifugalnim ukljuìenim. WC

WC, toilette i oprema

Kat.br.

Volt

amper

mm širina

visina

50.214.12 50.214.24

12 24

15 7,5

345 345

335 335

dubina

400 400

16 16

WC elektriìni sa školjkom od bijelog porculana Sa samousisavajuêom pumpom, koja isisava / prazni vodu + ostale tekuêine i služi kao macerator - mljevaì istih. Daska od bijelo obojenog drva. Usisna cijev 1/2”, izlaz 1”. Toilette

Napajanje

Verzija

Kit rezervnih brtvi

50.213.04

VISOKA

50.207.23

50.213.02

NISKA

50.207.23

12 V

24 V

50.213.03 50.213.01

Kontrolna ploìa OPTIONAL

50.207.07; 50.207.08; 50.207.09; 50.204.41 50.207.07; 50.207.08; 50.207.09; 50.204.41

( 50.213.03

( 50.213.01

( 50.213.03 ( 50.213.01

Prekidaì “W.C. FLUSH”

Elektronska komandna ploìa univerzalna za elektriìne wc

Za ukljuìivanje elektriìnih W.C.-a od 15 A bilo koje marke. Vodonepropusan. Sa automatskim povratom i ukljuìenim osiguraìem magnetno-termiìkim.

Kompletno vodonepropusna. Sa zaštitnim osiguraìem, mikro-relejem snage i komandama sa dvije pozicije releja. Sa opcijom parcijalnog punjenja školjke (cirka 2l) ili kompletnim punjenjem školjke (cirka 4l).

Kat.br.

Komandne ploìe za WC

Kat.br.

Toilette, prekidaci za

50.207.09

734

Ploìa mm 80x60

WC, toilette i oprema

volt 12/24

50.207.07 50.207.08

www.OSCULATI.com

Ploìa mm 110x80 110x80

WC, toilette i oprema

volt 12 24


WC, toilette i oprema

50

Komandna ploìa za WC Sa prekidaìima i LED pokazivaìem nivoa otpadnih voda u odnosnom rezervaru. Verzija za elektriìne tradicionalne WC-e. Toilette

WC, toilette i oprema

Kat.br.

50.204.41

prednji dio

mm ugradbena visina

125x80

10

Za WC

50.205.12; 50.205.24; 50.206.12; 50.206.24; 50.207.12; 50.207.24; 50.213.01; 50.213.02; 50.213.03; 50.213.04

Kit rezervnih brtvi i ventila Toilette, kit rezervnih brtvi za

Kat.br.

50.207.19 50.207.26

Opis Za W.C. PAR ruìni model nova vezija sa pumpom za montažu odozgor i za W.C. 50.207.25; 50.217.25, model “YEAR 2000” Za W.C. 50.207.25; 50.217.25, stare modele do 1999.

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Instalacijski kit za W.C Sastoji se od jednog usisa za more, ispusta u more, 2 prikljuìka za cijev, 2 kugliìna ventila. Toliette, prikljuìci za

Kat.br.

Za tip WC-a

50.205.02

ruìni + vacum

50.205.03

elektriìni

50.205.01

"orvea" ruìni

WC, toilette i oprema

WC kataloški broj 50.206.25; 50.207.25; 50.207.27; 50.207.32; 50.207.33; 50.217.25 50.205.12; 50.205.24; 50.206.12; 50.206.24; 50.207.12; 50.207.24; 50.212.01; 50.212.02; 50.212.03; 50.212.04; 50.213.01; 50.213.02; 50.213.03; 50.213.04; 50.215.01; 50.215.02; 50.214.12; 50.214.24; 50.218.01; 50.218.02; 50.218.03; 50.218.04 50.207.00; 50.207.60; 50.208.12; 50.208.24

Set za bide od kormiranog mesinga Odgovara svim tipovima W.C.-a za potrebe nautike iz ovog kataloga. Fiksira se izmeñu keramiìke školjke i daske, koristeêi veê postojeêe prikljuìke daske. Bidei

WC, toilette i oprema

Kat.br.

Opis Verzija sa 1 slavinom, samo za hladnu vodu Verzija sa 2 slavine, za toplu + hladnu vodu

50.201.10 50.201.11

Rezervna školjka

Rezervne osovine

Toilette, rezervne osobine za

Kat.br.

50.207.20 50.207.28

50.207.36 Za W.C. 50.207.12; 50.207.24; 50.207.25; 50.205.12; 50.205.24; 50.217.25; 50.207.32; 50.207.33; 50.212.01; 50.212.02.

Toilette

50.207.29

WC, toilette i oprema

Parametro2 za 50.206.25; 50.206.12; 50.206.24; 50.212.03 i 50.212.04 od bijelo obojenog drva za W.C. 50.207.25; 50.207.30; 50.205.12; 50.205.24; 50.207.27; 50.211.12; 50.211.24i za sve W.C. Par, Groco, Raritan i Wilcon

od bijele plastike za W.C. 50.217.25; 50.207.12 i 50.207.24

Daska za WC sa integriranim sistemom za ìišêenje i zatvaranjem “soft close” PATENTED

50.244.01 Daska za WC od polipropilena. Kad se jednom zatvori obližnji senzor pokreêe ciklus pranja na visoki pritisak koji zamjenjuje WC ìetku. Ciklus koristi 1,1 lt vode. Normalno se povezuje sa vodenim sistemom na plovilu. Isporuìuje se u kutiji kompletnoj sa svim prikljuìcima. Može se instalirati na sve tipove nautiìkih WC-a, ìak i bez kušišta: Jabsco, Tecma, Planus, Matromarine, Osculati (osim Wc-a sa stražnjim povišenjem).

Sailing with you, since 1958

735


50

WC, toilette i oprema

϶ WC VACUUM BLUE WAVE W.C. vakumski sa automatskim punjenjem i pražnjenjem. Maksimalno tih, potrošnja za svaki ciklus samo 2,5 litara vode. Centrifugalni macerator visokog kapaciteta radi izbjegavanja zaìepljenja. Namjenjeni spajanju sa tankovima otpadnih voda. Moguênost montaže u seriju sa samo jednom pumpom i više elektroventila. Školjka od visokokvalitetne sanitarne keramike. Daska lakirano drvo. Predviñen (osim modela:50.212.01/2/3/4) za "kit bide". Ispust diam.38 mm. Isporuìuje u kompletu sa komandnom ploìom 50.204.42.

WC VACUUM model SLIM Verzija VACUUM sa ukljuìenom centrifugom. Maksimalno tih, minimalna potrošnja vode. Kat.br.

volt

ampera

Ciklus

mm visina

širina

dubina

50.215.01

12

8

automatski

345

335

400

16

50.215.02

24

4

automatski

345

335

400

16

Usisna Elektroventil* pumpa * OPCIONALNO OPCIONALN 16.193.12; 50.203.10 16.193.50

16.193.24;

50.203.11

KARAKTERISTIKE

50.215.01/02 16.193.12/24 50.203.10/11

- Automatski ciklus: kompletni sa komandnom ploìom 50.204.42 - vrši usis vode, pranje, automatski ispust. - Samousisavajuêa pumpa za punjenje vode - Elektroventil za instalaciju izmeñu pumpe za punjenje vodom i WC-a u sluìaju instaliranja više WC-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil ima ulogu i anti-sifona kod punjenja WC-a koji je montiran ispod nivoa vode.

Model Elegant niski sa pumpom "SILENT" 80 dB Nova pumpa "SILENT" smanjuje buìnost pražnjenja na samo 80 dB, najniži nivo na tržištu Toilette

Stražnji ravni

volt

50.216.01

50.216.03

12

50.216.02

50.216.04

24

* *

16.193.12/24 16.193.50 16.525.12/24

**

50.203.10/11

( 50.216.03/04

16.193.12; 16.193.50 16.193.24

Elektroventil ** OPTIONAL

50.203.10 50.203.11

Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Elekroventil za montažu izmeñu pumpe za usis i W.C.-a u sluìaju instalacije više W.C.-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil ima ulogu i anti-sifona na usisu ukoliko je W.C. montiran ispod nivoa.

( 50.216.03/04

*

( 50.216.01/02

Pumpa * OPTIONAL

nagnuti

( 50.216.01/02

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

WC

Model Elegant visoki sa pumpom "SILENT" 80 dB Nova pumpa "SILENT" smanjuje buìnost pražnjenja na samo 80 dB, najniži nivo na tržištu Toilette

736

50.218.01

50.218.03

12

50.218.02

50.218.04

24

* * *

16.193.12/24 16.193.50 16.525.12/24

**

50.203.10/11

Pumpa * OPTIONAL

16.193.12; 16.193.50 16.193.24

Elektroventil ** OPTIONAL

50.203.10 50.203.11

Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Elektroventil za montažu izmeñu pumpe za usis i W.C.-a u sluìaju instaliranja više W.C.-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil ima i ulogu antisifona na usisu u sluìaju montiranja WC-a ispod nivoa vode.

www.OSCULATI.com

( 50.218.03/04

( 50.218.03/04

volt nagnuti

( 50.218.01/02

( 50.218.01/02

Stražnji ravni


WC VACUUM BLUE WAVE

50

Model Compact - sa standardnom školjkom WC i Toilette

Kat.br.

volt

50.212.01 50.212.02

12 24

*

16.193.12/24 16.193.50 16.525.12/24

**

50.203.10/11

*

mm

Pumpa * OPTIONAL

Elektroventil ** OPTIONAL

330x420x350h 330x420x350h

16.193.12; 16.193.50 16.193.24

50.203.10 50.203.11

Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Samousisavajuêa pumpa za usis vode. Elektroventil 12V za umetanje izmeñu pumpe otpadnih voda i WC-a u sluìaju instaliranja više WC-a uz samo jednu pumpu. Ovaj ventil služi kao antisifon u sluìaju montiranja WC-a ispod nivoa vode.

Model Confort - sa velikom školjkom Toilette

Kat.br.

volt

50.212.03 50.212.04

12 24

**

50.203.10/11

Pumpa * OPTIONAL

Elektroventil ** OPTIONAL

350x440x370h 350x440x370h

16.193.12; 16.193.50 16.193.24

50.203.10 50.203.11

Samousisavajuêa pumpa za usis vode Samousisavajuêa pumpa za usis vode Elektroventil 12V za umetanje izmeñu pumpe otpadnih voda i WC-a u sluìaju instaliranja više WC-a uz samo jednu pumpu. Ovaj ventil služi kao antisifon u sluìaju montiranja WC-a ispod nivoa vode.

(

Samousisavajuêe pumpe za punjenje vodom WC VACUM Toilette

Kat.br.

16.193.50 16.525.12 16.525.24

WC VACUUM BLUE WAVE

Tip

Prikljuìci

Nosivost l/min

Volt

Sa impelerom 4 ventila 4 ventila

1/2 " 1/2 " i 14 mm 1/2 " i 14 mm

30 17 17

12 12 24

16.525.12/24

(

Elekroventil Za umetanje izmeñu ulazne pumpe i W.C.-a u sluìaju instaliranja više W.C.-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil služi takoñer i kao anti-sifon kod ulaza ukoliko je W.C. montiran ispod nivoa vode. Navoj ženski od 1/2". Elektroventili za WC | Toilette, elektroventili za

WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

volt

50.203.10 50.203.11

12 24

16.193.50

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

*

16.193.12/24 16.193.50 16.525.12/24

*

mm

Kit "bidet" 50.219.00 Sastoji se od kromirane mješalice - slavine sa usmjeravanjem vode u školjku. Bidei

WC VACUUM BLUE WAVE

Kontrolna ploìa 50.204.42 Ploìa koja se serijski isporuìuje kod svih vakumskih WC-a. Tri tipke za korištenje: "before use", ubacuje vodu u školjku; "after use" pere i prazni školjku; "short use" vrši funkciju pranja i ispusta sa manjom koliìinom vode. Dimenzije su kompatibilne sa prekidaìima Vimar. Ploìa je sa 3 led-a koji pokazuju nivo u sabirnom spremniku ukoliko je povezan sa sondom 50.204.33 koju treba posebno naruìiti. Toilette

WC VACUUM BLUE WAVE

Kontrolna ploìa Kontrolna ploìa za WC VACUUM serije 50.212.xx / 50.216.xx / 50.213.xx. Za onog koji želi jednostavnu i pouzdanu, neuništivu kontrolu. Sa vodonepropusnim prekidaìima CARLINGSWITCH. Jedan prekidaì sa dvostrukom funkcijom: ubacuje vodu u poziciji 1 i prazni je u poziciji 2. Drugi prekidaì istovremeno puni i prazni i služi za završno ispiranje WC-a. WC, prekidaìi za

Kat.br.

50.204.43

volt 12/24

WC VACUUM BLUE WAVE

mm 100x60

Može se isporuìiti po narudžbi sa WC-ima 50.212.xx / 50.213.xx / 50.216.xx umjesto elektronske ploìe 50.204.42. Finalna cijena je ista.

Elektronska sonda za instaliranje u rezervare crnih voda Sonda za rezervare crnih voda, dužina podesiva rezanjem po želji. Za upotrebu sa kontrolnom ploìom za W.C. (50.204.41; 50.204.42). Prirubnica standardna meñunarodna sa 5 otvora. Toilette

Kat.br.

50.204.33

OPTIONAL Za upotrebu sa

50.204.42

Sailing with you, since 1958

737


50

Rezervari otpadnih voda "Waste" Rezervne pumpe za WC nove generacije W.C., prekidaìi za

Kat.br.

( (

50.209.60/61

(

Opis Pumpa kompletna za 50.218.01; 50.218.03; 50.216.01; 50.216.03 Pumpa kompletna za 50.218.02; 50.218.04; 50.216.02; 50.216.04 Pumpa kompletna za 50.215.01 Pumpa kompletna za 50.215.02 Pumpa kompletna za 50.214.12 Pumpa kompletna za 50.214.24

50.209.60 50.209.61 50.209.64 50.209.65 50.209.68 50.209.69

50.209.68/69

50.209.64/65

϶ Keramiìki bidei "Blue Wave" Isporuìuju se bez slavine Bidei

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kat.br.

50.219.01 50.219.02 50.219.03

Verzija

Stražnji dio

niska visoka visoka

nagnuti ravni nagnuti

( 50.219.01

( 50.219.02

( 50.219.03

϶ Rezervari otpadnih voda "Waste"

Fleksibilni spremnici za otpadne/sive vode Izrañeni od specijalnog materijala sa nepropusnom barijerom protu-mirisnom . Idealni za plovila koja nemaju spremnike otpadnih voda, ukoliko ih žele ugraditi bez dodatnih izmjena na trupu. Kompletni sa ulazima Ø mm 38/25 za punjenje i pražnjenje. Ulazi se mogu montirati u najpovoljnijoj poziciji, te se spremnik može lako puniti i prazniti. Rezervari crnih voda

Kat.br.

50.146.01 50.146.02 50.146.03

738

Kapacitet lt

50 100 50

www.OSCULATI.com

Rezervari otpadnih voda "Waste"

mm 64x75 64x108 80x88 (trokutasti)

Ulazi Ø mm

38/25 38/25 38/25


Rezervari otpadnih voda "Waste"

50

Rezervari otpadnih voda od tvrdog polietilena Kompletni sa ženskim ulazima sa obje strane od 3/4” i 1 1/2” za ulaz, ispust i odušnik. Sa certifikatom u skladu sa normama ISO 8099.

Rezervari crnih voda

Kat.br.

50.140.50 50.140.51 50.140.52 50.142.50 50.142.51 50.142.52 50.142.55 50.144.51

Kapacitet lt

Dimenzije mm

50 75 100 47 78 130 215 86

430x550 430x800 430x1050 480x400 700x400 880x500 1000x400 1000x350

Visina mm 290 sa zaobljenjem za kobilicu 290 sa zaobljenjem za kobilicu 290 sa zaobljenjem za kobilicu 260 pravokutni 300 pravokutni 300 pravokutni 600 320 sa zaobljenjem za kobilicu

( 50.142.51

Legenda: A=1" - B=1"1/4 - C=1"1/2 - D=3/4 - IS=Inspekcija

40.51

4.51

( 50.14

(5

2 51/5 .50/ .140 0 5 (

0. 14 4. 51

( 50.1

( 50.140.50

Spremnik otpadnih voda, za montiranje na stijenku Sa gravitacijskim pražnjenjem, bez potrebe montiranja bilo kakve pumpe. Kompletan sa ženskim prikljuìcima od 3/4" - 1" 1/2 za punjenje, 1" 1/4 pražnjenje, odušnikom + flanñom za pokazivaì nivoa. U skladu sa normama ISO 8099. Kat.br.

Kapacitet lt

Rezervari crnih voda

50.145.60

60

Max dužina za plovak cm 60

mm 450 x 350 dubina x 670 ukupna visina

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

.55 42 0.1 5 (

Prikljuìci koji se preporuìuju: grupa 52 plastiìni, grupa 17 metalni.

Spremnik otpadnih voda u skladu s normama ISO 8099 Isporuìuje se veê montiran i spreman za instaliranje. Kompatibilan sa svim elektriìnim i ruìnim wcima. KOMPLETAN SA: - Elektriìnom pumpom - maceratorom; - Ženskim prikljuìkom za punjenje 1” 1/2 + 3/4”; - Ženskim prikljuìkom - odušnikom 3/4”; - Ženskim prikljuìkom za ruìno pražnjenje u hitnim sluìajevima 1” 1/2; - Sjedištem za montiranje pokazivaìa nivoa sa 5 rupa;- Utorima za držaìe za fiksiranje 52.195.00; - Flanñom sa 5 rupa za senzore nivoa; - Ventilom koji omoguêuje iskljuìivanje maceratora radi održavanja. Rezervari crnih voda

Kat.br.

50.147.12 50.147.24 50.148.12 50.148.24 50.149.12 50.149.24

Dimenzije mm A B C

450 450 650 650 650 650

350 350 330 330 490 490

52.195.00

400 400 400 400 400 400

Utor D mm

100 100 100 100 100 100

Netto Mljevaì Ø izlaza volumen INCLUDED mljevaìa

56 56 77 77 117 117

50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

volt

Max dužina za plovak cm

12 24 12 24 12 24

39 39 39 39 39 39

( 50

.147 .12/ 24

( 50.

148 .12/ 24

Preporuìeni prikljuìci: grupa "52" plastiìni, grupa "17" metalni Ploìica od inoxa za fiksiranje rezervara

(5

0. 14 7. 12 /2 4

( 52.195.00

Sailing with you, since 1958

( 50.

149 .12/ 24

739


50

Rezervari otpadnih voda "Waste" Spremnik crnih voda sa vodoravnom pumpom - mljevaìem - norma ISO 8099 Isporuìuje se veê montiran i spreman za instalaciju. Kompatibilan sa svim elektriìnim i ruìnim wcima. KOMPLETAN SA: - Elektriìnim mljevaìem; - Ženskim ulaznim navojima 1” 1/2 + 3/4”; - Ženskim ispusnim navojima 3/4”; - Ženskim navojima za ruìni ispust 1” 1/2; - Utorima za kuke za fiksiranje 52.195.00; - Ventilom za demotažu mljevaìa zbog potrebe održavanja; - Prirubnicom sa 5 otvora veê pripremljenom za senzor nivoa (senzor treba posebno naruìiti); - Zaštitom za senzor nivoa.

( 52.195.00 Kat.br.

50.147.50 50.147.51 50.147.65 50.147.66 50.147.80 50.147.81 50.147.91

A

B

C

Neto volumen lt

500 500 650 650 800 800 1050

390 390 390 390 390 390 390

300 300 300 300 300 300 300

40 40 60 60 80 80 105

Spremnici za crne vode

Mljevaì ukljuìen

Øizlaza mljevaìa mm

volt

Max dužina za plovak cm

50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24 50.220.24

25 25 25 25 25 25 25

12 24 12 24 12 24 24

25 25 25 25 25 25 25

Ploìica od inoxa za fiksiranje rezervara

52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Preporuìeni prikljuìci: grupa "52" od plastike, grupa "17" metalni

(

(5

0.1 47 .80 /81 /91

( 50

0 7.5 .14 50

.14 7.5 0/5 1

(5

0.1 47 .65 /66

Spremnik crnih voda sa pumpom-drobilicom WHALE Spremnik veê sastavljen sa pumpom-drobilicom “Whale Gulper toiler” 50.113.xx. Pumpa Whale nema impelera i ne postoji moguênost da se blokira ili zaìepi. Spremnik je veê sa izlazima/ulazima sa prikljuìcima za cijev kako bi se izbjegao veêi broj povezivanja sa “navojima” kroz koje bi mogao proêi miris. Kompletan sa: - ìepom za inspekciju; - flanñom sa 5 rupa - predviñenim mjestom za senzor nivoa (treba ga posebno naruìiti); - utorima za kuke za fiksiranje 52.195.00 (verzija za ravno dno). Spremnici za crne vode

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kat.br.

50.143.12 50.143.24 50.143.62 50.143.64

(

Volumen netto l

100 100 115 115

Mljevaì ukljuìen

50.113.12 50.113.24 50.113.12 50.113.24

Ø izlaza mljevaìa mm

volt

Max dužina za plovak cm cm

38 38 38 38

12 24 12 24

35 35 35 35

50.143.62/64

(

50.143.12/24

Univerzalni rezervar za skupljanje otpadnih voda Za instaliranje oko W.C.-a. Za sve postojeêe W.C-e Par, Raritan, RM, Groco plus naše 50.207.25, 50.217.25, 50.207.12, 50.205.12, kako ruìne tako i elektriìne. Za pravilnu instalaciju, sa ruìnim i elektriìnim W.C.-ima treba montirati i by pass + pumpu za pražnjenje. Pumpe nisu potrebne ukoliko se pražnjenje vrši pomoêu “Waste” ìepa na palubi. Rezervari crnih voda

( 50.144.25

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kat.br.

50.144.25

740

širina

50

cm dubina

40

visina

od litara

25

26

Sa ruìnim WC-om, kompletirati sa pumpom by-passom

50.527.00/15.268.01 ili sliìni

50.233.38

www.OSCULATI.com

Sa elektriìnim WC-om, kompletirati sa pumpom by-passom

50.527.00/15.268.01 ili sliìni

17.229.02


Senzori niova otpadnih voda

50

϶ Senzori niova otpadnih voda Pokazivaì nivoa pitkih voda, sivih i otpadnih voda

( 50.204.70

Sastoji se od jednog instrumenta za ugradnju otvora Ø mm 52. Za upotrebu sa sondama 50.204.xx WC | Toilette

Kat.br.

Boja

50.204.70 27.438.01 27.438.02

volt

siva crna crna

12 12

Senzori niova otpadnih voda

Kat.br.

27.538.01 27.538.02

Boja bijela bijela

volt

12 24

24

( 27.438.01/

Senzor Meñunarodna flanña sa 5 rupa. Frekvencija 10-180 ohma. Za upotrebu sa našim instrumentima 50.204.70 / 27.438.xx / 27.538.xx ili sa svim instrumentima od 10 do 180 ohma. WC | Toilette

Kat.br.

*

Za rezervoare h mm

180 240 280

200 260 290/300

27.196.60

Kat.br.

Senzori niova otpadnih voda

50.204.84* 50.204.85

Dužina mm

Za rezervoare h mm

380 480

400 500

Otpornik, za korištenje i senzora na 24 V

Senzori nivoa vertikalni za crne vode i pitku vodu Izrañeni poptuno od inoxa, sa slojem od inoxa koji onemoguêava ulazak prljavštine. Sa meñunarodnom flanñom sa 5 otvora. Frekvencija 10-180 ohma. Za upotrebu sa našim instrumentima 50.204.70 / 27.438.xx / 27.538.xx ili sa svim instrumentima od 10-180 ohma.

Pokazivaìi crnih voda | Plovci za spremnike crnih Senzori niova otpadnih voda

Kat.br.

Dužina cm

50.202.25 50.202.28 50.202.32 50.202.38 50.202.48

25 28 32 38 48

(

50.204.81

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.204.81 50.204.82 50.204.83

Dužina mm

Kit panel + sonda za prikaz nivoa crnih voda Sastoji se od panela sa signalom sa 4 LED-a (1/4 - 1/2 - 3/4 - FULL) + sonde sa meñunarodnom flanñom sa 5 rupa, za upotrebu u rezervarima visine cm 15/55. Senzori sonde mogu se rezati ovisno o visini rezervara koji se koristi. Pokazivaìi crnih voda | Plovci za spremnike crnih voda

Kat.br.

ploìe mm 75x62

50.204.60 50.204.61

Senzori niova otpadnih voda

Dužina kabela

4m

Produžni kabel od 4m, kompletan sa prikljuìcima muško/žensko.

϶ Pumpe - mljevaìi za ispust otpadnih voda Ruìna pumpa za rezervare otpadnih voda Whale

Kat.br.

50.527.00

Pumpe - mljevaìi za ispust otpadnih voda

Ø ulaza/izlaza 1" 1/2 (38 mm)

Kapacitet l/min

56

15.268.04 Kit rezervnih brtvi za 50.527.00

Sailing with you, since 1958

741


50

Pumpe - mljevaìi za ispust otpadnih voda Pumpa - mljevaì samousisavajuêa "TA" Usisava, melje i izbacuje otpade iz WC-a uzimajuêi ih iz spremnika crnih voda. Ulazi 38 mm, izlaz 25 mm Mljevaci za WC

Kat.br.

Pumpe - mljevaìi za ispust otpadnih voda

Volt

50.222.12

Nosivost l/min sa prevalencijom m 0,0 1,5 3

12

47

44

Potrošnja A

40

16

Macerator - mljevaì samousisavajuêi

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Za pražnjenje fekalnih tankova. Ulaz mm 38, izlaz mm 25. Mljevaci za WC

Napajanje 12 volt 24 volt

50.220.12 50.221.12

Kapacitet lt/min sa dosegom 3 m

50.220.24 50.221.24

Pumpe - mljevaìi za ispust otpadnih voda

43 47

( 50.221.12/24

od m

Potrošnja A

mm

0,60 1,20

12 18

240x130x90 260x130x90

( 50.220.12/24

Pumpe drobilice - maceratori za W.C. “Whale Gulper” PATENT

Povezuju se sa W.C.-om ili na rezervare otpadnih voda, služe za pražnjenje W.C.a ili samog rezervara. Praktiìno se ne mogu blokirati, mogu raditi na suho, samousisavajuêe su i mogu se koristiti takoñer i kod vakumskih W.C.-a.. Materijali: plastika/staklena vlakna + guma Hypalon + mesing + inox. Domet maksimum 3 metra, potrebuju cijevi ulaza/izlaza od 1”/1/2 (38 mm).

Whale

Kat.br.

50.113.12 50.113.24

volt

Potrošnja A

Kapacitet lt/min

12 24

3,5 1,8

18 18

2,120 2,120

϶ Ventili za sisteme otpadnih voda Može se koristiti na dva naìina: 1) za ispust otpdanih voda iz w.c.-a u more ili rezervar otpadnih voda pomoêu sigurnosnog blokiranja ruìkicom u skladu sa ISO8099 2) za ispust iz rezervara otpadnih voda u more preko pumpe drobilice "maceratora" ili na kopno putem usisne pumpe.

Ventil “Classic”

Ventil STRONG

Od plastike, za daljinsko upravljanje pomoêu kabela push-pull.

Od plastike ojaìane vlaknima. Produžetak prolazi kroz pregradu i omoguêava montiranje ruìke na vidljivom dijelu a ventila na skrivenom dijelu. Ruìka se može blokirati pomoêu lokota.

Ventili za WC

Kat.br.

50.233.38

Ø cijevi mm

38

Ventili za sisteme otpadnih voda

mm 140x150x150

Ventili za WC

Kat.br.

50.234.00

742

www.OSCULATI.com

Ø cijevi mm 38/25

Ventili za sisteme otpadnih voda

mm 200x80x60


Ventili za sisteme otpadnih voda

50

Ventil "Whale" Montiranje na stijenku ili iza pregrade. Whale

Kat.br.

Ø cijevi mm

17.713.00

Ventili za sisteme otpadnih voda

mm 104x180

38

Kugliìni ventili sa sistemom za blokiranje za rezervare otpadnih voda Od kromiranog mesinga. Ruìka od inoxa sa sistemom za blokiranje sa lokotom. Idealni jer respektiraju norme ISO 8099 za ispust otpadnih voda. Kat.br.

Ventili za sisteme otpadnih voda

Od

17.228.55

Kat.br.

Od 1" 1/2

17.228.56

1" 1/4

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Ventili kuglicni

Kugliìni ventil sa 3 prolaza Od inoxa AISI 316; kompletni sa sistemom za blokiranje na ruìki. U skladu sa ISO 8099 za ispust otpadnih voda.

AISI 316 Ventili kuglicni

Ventili za sisteme otpadnih voda

Kat.br.

Od 1" 1/4 1" 1/2

17.722.05 17.722.06

Ventil Y ELEKTRI9NI sa 3 prolaza Ovaj ventil bazira se na ruìnoj verziji 50.234.00 koji je elektrificiran. Pomoêu prekidaìa ON-OFF-ON moguêe je pokrenuti ventil sa komandne ploìe ili iz kabine. Ureñaj je projektiran na naìin da, u sluìaju havarije, može biti i ruìno korišten. Za cijevi diam.38/25 mm. Vanjske dimenzije mm 250x180x200. Potrošnja 1,5 Ampera na 12 volti.

( Ventili za WC

volt

Elektriìni ventil KOMPLETAN

12 24

50.230.12 50.230.24

Ventili za sisteme otpadnih voda

Samo Kit za pretvaranje ventila 50.234.00 u elektriìni

50.232.00

Opcijonalni panel sa osiguraìem i prekidaìem

50.231.12 50.231.24

50.232.00 50.232.00

Prikljuìci za redukciju ukljuìeni

( (

50.230.12/24

϶ Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda “Deodorsan” 50.138.00 Filtar na bazi aktivnog ugljena za odušnik rezervara otpadnih voda. Eliminira neugodne mirise. Od lake legure i plastike. Kompletan sa gumiranim obujmicama od inoxa za fiksiranje na pregradu. Mjere: Ø mm 50, dužina mm 250, prikljuìak za cijev 1/2”.

Filtri WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Filtar Bez-mirisni Filtar na aktivni ugljen za odušnik rezervara crnih voda. WC Filtar

Kat.br.

50.136.00 50.136.02

Opis kompletan filtar rezervni filtirajuêi element

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Prikljuìak za cijev mm

16 -

mm 110 x 120

Sailing with you, since 1958

743


50

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda Sifon od polipropilena za W.C Neophodan kao sigurnost, kod montiranja W.C.-a ispod nivoa. Kompletan sa ventilom - odušnikom. NB: Ovi sifoni mogu se koristiti i kod sistema za hlañenje brodskih generatora.

Sifoni za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Kat.br.

Sa prikljuìkom za cijev od mm

50.203.19 50.203.25 50.203.38

19 (3/4") 25 (1") 38 (1" 1/2)

Tip ulaz ispust elektriìnih WC-arici izlaz

Prikljuìci za ispuste WC-a Za cijevi Ø 38 mm. Od sjajnog inoxa.

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

( 50.237.02

( 50.237.03

( 50.237.01

Sifoni za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Kat.br.

Tip Zakrivljen pod 90°, iidealan za uske prostore Prikljuìak na “Y” za povezivanje 2 ispusta Prikljuìak na “T” za povezivanje 2 ispusta

50.237.01 50.237.02 50.237.03

Držaì toaletnog papira

9etka za ìišêenje W.C.-a

50.207.17 Vodonepropusan od bijelog ABS-a. Za kupaonice u plovilima, gdje

50.207.15 Od bijelog ABS-a, kompletna sa držaìem za pregradu, smanjenih dimenzija za nautiìke W.C.-e iz našeg kataloga ili ekvivalentne ostalih

se kod tuširanja sve smoìi. Univerzalan, dužina mm 130, visina mm 170, dubina mm 150. Držac toaletnog papira

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

proizvoñaìa (ameriìki, engleski, Taiwan, nizozemski itd.). Mjere: visina skupa sa ruìkom mm 355, Ø mm 89, ukupna dubina mm 125.

Cetka za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Držaì toaletnog papira DryRoll 50.207.80 Vodonepropusan, idealan za tuševe kombinirane za WC. Plastika ABS vrlo dugog vijeka trajanja. Automatsko puštanje i ponovno uvlaìenje papira. Higijenski i jednostavan za održavanje, može biti ugrañen ili montiran na površinu. Boja bijela RAL 9016.

Oceanair

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

( 1 - Automatsko uvlaìenje; 2 Automatski izlaz

Ruìnici Atlantic tvrtke OCEANAIR od 100%-tnog pamuka prvoklasne kvalitete. CUSTOM LOGO

Specijalno tkanje garantira maksimalnu mekoêu, smanjeno vrijeme sušenja i otpornost tkanine. Set od 3 ruìnika u pakovanju: veliki, srednji i mali ruìnik. U bijeloj boji sa izvezenim znakom Oceanair.*

Kat.broj

50.207.90

744

Sadržaj

- 1 veliki ruìnik od mm 760 x 1520 - 1 srednji ruìnik od 400 x 760 - 1 mali ruìnik od mm 330 x 330

www.OSCULATI.com


Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

50

Specijalna tekuêina za kemijske W.C.-e i rezervare otpadnih voda

Antifermentacijski deodorant za “sive vode” kamp-kuêica i barki

“Paper Pot”

50.208.80

50.209.00

50.210.00 Toaletni papir za nautiìke W.C.-e. Ima posebnu karakteristiku da se brzo dezintegrira u kontaktu sa vodom, pakovanje od 6 komada.

Superkoncentrirana prodaje se u kanistrima od 1 litre “Chem W.C.”, model bez formaldehida u skladu sa novim zakonskim propisima, sa efektom ìišêenja stijenki rezervara. Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Proizvodi za WC

WC, toaletni papir | Toilette, toaletni papir

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

“W.C. OIL”

Purytec ekološko sredstvo za dezinfekciju WC-a - YACHTICON

50.610.31 Proizveden na bazi prirodnih ulja za umetanje u W.C. školjku: 1)

Instalira se pomoêu linijskog držaìa na ulaznoj cijevi vode za W.C. (kako elektriìnog tako i ruìnog). Voda za pranje školjke se dezinficira i deodorira. Pakovanje od 100 ml za cca.400 pranja. Prikljuìak za cijev univerzalan od mm 15/19 za upotrebu kod svih W.C.-a.

odstranjuje naslage soli - 2) podmazuje i ìisti gumene brtve pumpe - 3) podmazuje i ìisti ventile ispusta. Pakovanje od 100 ml.

Yachticon

Yachticon

Kat.br.

Opis Rezervna bocica od 100 ml. Sistem u kompletu

50.208.70 50.208.65

Sredstvo za ìišêenje i zaštitu W.C.-a

PURYCLEAN sredstvo za ìišêenje i dezinfekciju

SCHLAUCH FREI

50.209.50 Specijalna formula za nautiìke W.C.-e od

50.209.52 Služi za ìišêenje rezervara otpadnih

50.209.53

plastike ili keramike. Odstranjuje neìistoêu, kamenac i ostale naslage, dezinfecira. Štiti i ìuva brtve i ventile, pakovanje od 750 ml.

Proizvodi za WC

voda. Eliminira neugodne mirise i koncentrirani prah u pakovanju od 500 g.

Proizvodi za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

naslage,

Specijalni proizvod za ìišêenje i odstranjivanje naslaga na fleksibilnim cijevima za ulaz vode u W.C. Sa anti-bakterijskim djelovanjem koje uklanja neugodne mirise iz cijevi, pakovanje od 1000 g.

Proizvodi za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Proizvodi za WC

Sprijeìava stvaranje kamenca i neugodnih mirisa. Ne sadrži formaldehide niti korozivne supstance. Upotreba: ubaciti u prazan rezervar 60 ml za svakih 100 litara kapaciteta. Pakovanje od 1 litre.

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Elektronski grijaì zraka (kalorifer) 50.383.00 Povezan sa mrežom na brodu, omoguêava grijanje barke za nekoliko miunuta. Grije

odmah, sa automatskom kontrolom temperature, siguran je i dugog vijeka trajanja. Komande: ukljuìen/iskljuìen - samo ventilator - grijanje - brzina ventilatora. Napajanje na 12 V, potrošnja 300 watta.

Grijaci zraka

Desalinizatori, generatori i klima ureñaji

Sailing with you, since 1958

745


50

Grijaìi HEATER CRAFT

϶ Grijaìi HEATER CRAFT Koriste vodu za hlañenje motora za prijenos topline u unutrašnjost plovila. Motor sa 3 brzine, montaža je izuzetno jednostavna i brza. Model za pregradu Kit se sastoji od grijaìa + ploìe sa prekidaìem sa 4 pozicije + elektriìnog kabela + vijaka. Grijaci zraka

Kat.br.

V

Potrošnja kod 3 brzine

50.263.00

12

3,9 - 5,0 - 7,7 A

Grijaìi HEATER CRAFT

Toplinska snaga

28.000 BTU/sat sa protokom vode 11 l/min na 76° kod temperature ambijenta od 15°

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Model centralizirani Montaža na najpogodniju poziciju. Pomoêu dva izlaza od fleksibilnih cijevi promjera Ø mm 75, na dva okretljiva ležaja za montiranje na stijenku. Istih tehniìkih karakteristika kao mod. 50.263.00. Kit se sastoji od grijaìa + ploìe sa prekidaìem sa 4 pozicije + držaìa za montiranje + m 3,60 cijevi + 2 ležaja + elektriìnog kabela + vijaka. Grijaci zraka

Kat.br.

V

Potrošnja kod 3 brzine

50.263.01

12

3,9 - 5,0 - 7,7 A

Grijaìi HEATER CRAFT

Toplinska snaga

28.000 BTU/sat sa protokom vode od 11 l/min na 76° sa temperaturom ambijenta od 15°

Model centralizirani Model sliìan modelu 50.263.01, ali jaìi. Pomoêu 3 izlaza dolazi se do okretljivih ležajeva. Kit se sastoji od grijaìa + ploìe sa prekidaìem od 4 pozicije + kita za montiranje + 5,4 metara cijevi Ø mm 75 + 3 okretljiva ležaja + elektriìnog kabela + vijaka. Grijaci zraka

12 V

Napajanje

Potrošnja kod 3 brzine

24 V

50.263.02

50.263.03

4,4 - 5,8 - 8,4 A

Grijaìi HEATER CRAFT

Toplinska snaga

40.000 BTU/sat sa protokom vode od 11 l/min na 76° sa temperaturom ambijenta od 15°

Dodatni pribor Heater Craft (

(

50.263.11

Grijaci zraka

Opis Prikljuìak “Y” za usmjeravanje zraka (Ø mm 75) Fleksibilna cijev za provod zraka Ø mm 75 Okretljivi ispust za zrak Ø mm 75 crni Okretljivi ispust za zrak Ø mm 75 bijeli

50.263.06 50.263.11 50.263.08 50.263.09

50.263.08-09

(

Grijaìi HEATER CRAFT

Kat.br.

50.263.06

Kolut od m

12 -

϶ Desalinizatori, generatori i klima ureñaji Generatori PAGURO by Volpi Kompaktni, lagani i posebno tihi jer su potpuno hlañeni vodom te nemaju ventilacione otvore iz kojih uvijek izlazi buka. Kompletni sa: - kutijom za zvuìnu izolaciju - komandnom ploìom sa 10 metara kabela i brzim spojevima - brojaìem sati i sistemom za automatsko zaustavljanje u sluìaju niskog pritiska ulja i/ili previsoke temperature - kitom fleksibilnih nosaìa - fiksnom pumpom za izmjenu ulja rezervnim impelerom za pumpu vode - ruìkom za pokretnja u sluìaju nužde.

Generatori strujni

Kat.br.

(

50.240.03

Model

50.240.03* 50.240.04 *

PAGURO 3000 COMPACT PAGURO 4000

Snaga kontinuirana W

Desalinizatori, generatori i klima ureñaji

dB(A)

Za A/C do

280

60+ 6

52

12.000 BTU

70 l/h

350

83

52

21.000 BTU

140 l/h

Sa odvojenom centralinom

50.240.04

50.240.03

(

(

Uputstva ma talijanskom i engleskom jeziku.

(

746

50.240.03

www.OSCULATI.com

Za desalinizatore do

(

50.240.04


50

Desalinizatori, generatori i klima ureñaji Klima ureñaji za plovila Climma

Sa bazom i komponentama od nehrñajuêeg ìelika kako bi se osigurala dugotrajnost i otpornost; isporuìuju se kao jedna jedinstvena jedinica sa ekološkom rashladnom tekuêinom te ne zahtjevaju nikakav specijalni pribor za montiranje. Ventilator je okretljiv sa horizontalnim i vertikalnim izlazom zraka. Funkcioniraju kao ureñaji za hlañenje i grijanje, napajanje na 220V.

Tehniìke karakteristike Klima ureñaji

hlañenje 9.000 12.000 16.000

Verzija A Verzija B Verzija C

Kapacitet Btu/h

grijanje 4.500 (grijaì) 4.500 (grijaì) 16.000 (inverter)

hladno 3,4 A 3,4 A 5,5 A

Potrošnja toplo 5,6 A 5,6 A 6,6 A

start 21 A 20 A 34 A

Presjek cijevi nominalni 100 mm/4" 125 mm/5" 150 mm/6"

Desalinizatori, generatori i klima ureñaji

Proizvod

Komponente

Kit pribora morske vode

A

Pumpa mora 120 W, usis mora 1/2”, ispust 1/2” kromirani, slavina, filter 1/2”

Kit pribora za zrak za 2 izlaza (standardni za art. 50.241.16) Kit pribora za zrak za jedan izlaz

Kit pribora za zrak za eventualni drugi izlaz (opcijonalno, treba naruìiti dodatno uz art. 50.241.20) Kit pribora za zrak za eventualni drugi izlaz (opcijonalno, treba naruìiti dodatno uz art. 50.241.25) Kit ureñaj

Plenum 3 prolaza (100x100x100 mm), izlaz Ø 100 mm zatvorivi

Verzija/Proizvod

B

C

50.241.50

50.241.50

50.241.50

-

-

50.241.55

50.241.20

-

-

-

50.241.40

-

50.241.25

-

-

Plenum 3 prolaza (125x125x100 mm), izlaz Ø 100 mm zatvorivi, cijev (6 m, Ø 100 mm) 50.241.09 klima jedinica + komandna ploìa

50.241.45

-

50.241.12

50.241.16

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kit pribora za zrak za jedan izlaz

Usisna rešetka (354x252 mm), cijev (6 m, Ø 150 mm), plenum 3 prolaza (150x125x125 mm), cijev (6 m, Ø 125 mm), 2 prikljuìci Ø 125 mm, 2 plenum, 2 rešetke ispusta (302x100 mm) Usisna rešetka (244x244 mm), cijev 6 m Ø 100 mm, prikljuìak Ø 100 mm, plenum, rešetka ispusta 200x76 Usisna rešetka (244x244 mm), cijev 6 m Ø 125 mm, prikljuìak Ø 125 mm, plenum, rešetka ispusta 300x112

Donos zraka Težina netto M^3 kg 260 26 360 24 900 40

Pumpa za protok vode Koristi se kod izmjenjivaìa topline, hladnjaka i klima-ureñaja. Za upotrebu i kao pumpa za napajanje desalinizatora. Vrlo tiha i male potrošnje. Kompletna sa filtrom + 4 prikljuìka. Pumpe

Kat.br.

16.530.12 16.530.24

Desalinizatori, generatori i klima ureñaji

volt

Kapacitet lt/min

Potrošnja

12 24

6,0 6,0

1,2 A 0,6 A

mm

200x105x95 200x105x95

Rezerni dijelovi Tijelo pumpe Filter

16.541.06 16.541.06

16.533.01 16.533.01

Sailing with you, since 1958

747


Flapsovi, ispušni lonci ϶ Ploìe, Flapsovi ϶ Pokretaìi/cilindri za flapsove ϶ Komandne ploìe i oprema za flapsove ϶ Ispušni lonci i prigušivaìi ϶ Ispušni lonci - prigušivaìi CENTEK ϶ Rozete ispusta ϶ Amortizeri i cijevi ϶ Elektriìni sistem flapsova LENCO

PM

϶ Ploìe, Flapsovi Flapsovi - korektori optereêenja “Auto Trim” Od pojaìanog polietilena i samo-podešavajuêi. Zbog posebnog oblika i zakrivljenosti u poìetku pomažu plovilu da izglisira, kako se brzina poveêava sve se više poravnavaju sa trupom - kobilicom, garantirajuêi optimalnu poziciju i veliku stabilnost. Jednostavna montaža. Korektori opterecenja

Kat.br.

mm 280x200 365x245

51 - Flapsovi, ispušni lonci

51.640.00 51.650.00

Za plovila

do 6 m do 6/8 m

Flapsovi serije Standard dubine mm 230 Od inoxa, model debljine 2,5 mm i sa specijalnim preklopnim šarnirom po cijeloj dužini. Flapsovi, bez obzira sa kojim kitom za upuêivanje se montiraju, mogu rotirati za 180° bez optereêenja ili rizika da ispadnu iz ležišta. Za upotrebu sa: 1) elektrohidrauliìnim kitom “Bennett 51.235.12/24 - 2) sa elektromehaniìkim kitom “EM” 51.350.00 (samo serija standard 51.134.01/02/03/04/05 - 3) sa mehaniìkim kitovima 51.134.00 (samo serija standard 51.134.01/2/3/4. Korektori opterecenja

Kat.br.

51.134.01 51.134.02 51.134.03 51.134.04 51.134.05 51.134.06* 51.134.07* *

Par flapsova cm

Za plovila m

30x23 40x23 55x23 75x23 90x23 105x23 120x23

4/4,5 4,5/5 5/6 6,5/7,5 7,5/9 9/10,5 10,5/12,6

hidrauliìnim 51.235.12/24

Za upotrebu sa kitom elektromehaniìki mehaniìkim m 51.350.00 51.134.00

x x x x x x x

x x x x -

x x x x x

Za instaliranje po moguênosti sa 2 para cilindara Bennet.

Flapsovi serije Maxi dubine mm 300, sa boìnim + centralnim ojaìanjem Od inoxa, model debljine 2,5 mm i sa specijalnim preklopnim šarnirom po cijeloj dužini. Flapsovi, bez obzira s kojim kitom za upuêivanje se montiraju, mogu rotirati za 180° bez optereêenja ili rizika da izañu iz ležišta. Za upotrebu sa: 1) elektrohidrauliìnim kitovima “Bennett 51.235.12/24 - 2) sa elektromehaniìkim kitovima “EM” 51.350.00 (samo serija 51.234.02/03/04).

Korektori opterecenja

Kat.br.

51.434.02 51.434.03 51.434.04 51.434.05

Par flapsova cm

Za plovila

45x30 55x30 75x30 90x30

do 6/7 m do 8/9 m do 9/10 m do 10/11 m

Za upotrebu sa kitom hidrauliìnim 51.235.12/24 elektromehaniìkim 51.350.00

x x x x

x x x -

Flapsovi serije SPORT za plovila preko 40 ìvorova, Verzija zatvorena, plitka, za upotrebu sa elektromehaniìkim kitom EM 51.350.00 (samo 51.634.01) ili Bennet.

(

748

51.63 4.01

(

51.63 4.02

Kat.br.

Korektori opterecenja

51.634.01 51.634.02

www.OSCULATI.com

Par flapsova cm 30x30 dubina 30x45 dubina

Ploìe, Flapsovi


Ploìe, Flapsovi

51

Flapsovi serije HS za plovila preko 40 ìvorova Od inoxa vlastite proizvodnje, model debljine 2,5 mm i sa specijalnim šarnirom po cijeloj dužini. Flapsovi, bez obzira sa kojim kitom za upuêivanje se koriste, mogu rotirati za 180° bez optereêenja ili rizika da izañu iz ležišta. Za upotrebu sa: 1) elektrohidrauliìnim kitom “Bennett 51.235.12/24 - 2) sa elektromehaniìkim kitom “EM” 51.350.00 (samo 51.234.01). Kat.br.

51.234.01

Par flapsova cm 30x30

51.234.02*

30x45

Korektori opterecenja

*

Za spajanje sa kit EM 51.350.00 - kit Bennett 51.235.12/24 kit 51.235.12/24 + posebno dodatna dva cilindra 51.237.00 + jedan kit 51.240.00

Ploìe, Flapsovi

Za upotrebu sa duplim cilindrom Bennet.

Flapsovi serije HD od inoxa Za hidrauliìne grupe 51.33012/24 e 51.235.12/24. Novi koncept, potpuno bez ikakvih vidljivih tragova varenja i sa strukturom visoke otpornosti, za teška optereêenja. Korektori opterecenja

Kat.br.

Br. potrebnih klipova

Za plovila m

500x300 700x300 900x300

1 2 2

10/11 12/13 14/15

Nosaì za BCS * model koliìina

51.535.01** 51.535.01** 51.535.01**

2 4 4

*

Nosaì za prikljuìivanje svakog para flapsova.

**

Ploìa za upotrebu flapova 51.534.01; 51.534.02; 51.534.03 na kit BCS 51.330.12; 51.330.24

51 - Flapsovi, ispušni lonci

51.534.01 51.534.02 51.534.03

mm

϶ Pokretaìi/cilindri za flapsove Mehanicki kit za upuêivanje flapsova Sastoji se od dva inox natezaìa od mm. 10, 4 ploìice od inoxa za fiksiranje natezaìa na flapsove i na trup, te 4 velike specijalne matice (desne i lijeve) za blokiranje i deblokiranje natezaìa.

Korektori opterecenja

Pokretaìi/cilindri za flapsove

Kat.br.

Za flapsove 51.134.01; 51.134.02; 51.134.03; 51.134.04

51.134.00

Sistem elektromehaniìkih flapsova - korektora optereêenja EM Kompletan mehanizam zatvoren je u cilindru, elektromotor pokreêe seriju zupìanika koji pokreêu osovinu cilindra od inoxa. Elektromotor pokreêe jednu seriju zupìanika, te time i cilindar od inoxa. Montiranje je jednostavno i brzo. Mogu se mijenjati sa cilindrima Bennett jer su im hvatišta ista. Korektori opterecenja

Pokretaìi/cilindri za flapsove

Kat.br.

Verzija Kit koji se sastoji od 2 cilindra na 12 V + komandna ploìa art. 51.353.00 “Up-Down” Dodatni elektromehaniìki cilindar “EM”

51.350.00 51.352.00* *

51.350.00 51.352.00

Kada su potrebni flapsovi sa 2 para cilindara, treba naruìiti: kit cilindar X 2

( Komandna ploìa

Komandna ploìa za 51.350.00 Sastoji se od: 2 prekidaìa sa povratom na oprugu u sredini, 4 svjetlosna led-signala za kontrolu UpDown, 2 sigurnosna nosaìa za osiguraì sa staklenim osiguraìima od mm 6x32. Prekidaìi su vodonepropusni ispod gume. Korektori opterecenja

Kat.br.

51.353.00

mm 60x80

Pokretaìi/cilindri za flapsove

Za cilindre

51.350.00

Sailing with you, since 1958

749


51

Trim Tab Actuators Bennett Trim tab control kit Includes; electronic system, twin hydraulic cylinders, watertight control panel 51.239.03, electric cabling, etc. Attitude correctors | Bennet | Trim tabs

Trim Tab Actuators

Code

51.235.12 51.235.24

volt

12 24

51.237.01

Shorter cylinders available on request instead of standard cylinders 51.237.00

51 - Trim tabs, mufflers & Exhausts

Additional Bennett hydraulic actuator

(

Additional cylinder for art. 51.235.12; 51.235.24 When a trim tab with 2 twin cylinders is required, please order: kit 51.235.12; 51.235.24, 2 cylinders 51.237.00 and kit 51.240.00.

51.237.00-01

To be used when the standard actuator 51.237.00 is not suitable. Attitude correctors | Trim tabs

Code

(

51.240.00

51.237.00 51.237.01

Trim Tab Actuators

Cylinder

Max lenght (run) mm

(closed) mm

1 1

340 300

(opened) mm

80 80

420 380

51.240.00 Kit for the second pair of cylinders Bennett

Bennet spare parts Attitude correctors

Code

51.238.12 51.238.24 51.232.01 51.232.02 51.232.03 51.232.04

Trim Tab Actuators

Description Bennet spare system 12 V Bennet spare system 24 V Spare solenoid valve for Bennet system red wire 12 V Spare solenoid valve for Bennet system green wire 12 V Spare solenoid valve for Bennet system red wire 24 V Spare solenoid valve for Bennet system green wire 24 V

Complete BCS Trim Tab Kit, suitable for mid-heavy hull up to 15/16 metres The kit includes an electro-hydraulic system CO99 + 1 a set of cylinders made of brass and stainless steel MY 3000 + 1 watertight control panel + joints kit, pipes and bulkhead fairleads. Technical features: A) Control system CO99: capacity 1.92 l/min; working pressure 45 bar, tank capacity 0.95 litres, weight 6 kg, power 160 watt, energy consumption 12 volt at 14 Amps B) Actuator cylinder: body Ø size 50 mm, on-centre eye-eye 301 mm, mounting base Ø 90 mm, tab mounting eyelet 14 mm. Stroke 55 mm, volume 75 c.c., boost 565 kg, pressure 45 bar, joints 1/8”.

Attitude correctors | Trim tabs

Code

51.330.12 51.330.24 51.331.00 51.332.00 51.239.05

INCLUDED 12 volt kit with 1 pair of cylinders 24 volt kit with 1 pair of cylinders extra cylinder joint Kit + pipe for fitting a second pair of cylinders to the control unit Extra or spare control panel

Control for kit 51.330.12; 51.330.24 For connection under the cranking key, it automatically raises the trim tabs when shut off; preventing seaweed build up on the hydraulic piston rods. Attitude correctors | Trim tabs

Code

51.333.00

750

www.OSCULATI.com

Trim Tab Actuators

Power 12/24 V


Komandne ploìe i oprema za flapsove

51

϶ Komandne ploìe i oprema za flapsove Komandna ploìa za par hidrauliìnih flapsova

Relej RM 12

Sastoji se od: 2 prekidaìa sa povratom na oprugu u centru, 4 svjetlosna led kontrolna signala “Up Down”, 2 nosaìa osiguraìa sa staklenim osiguraìima od 6x32. Sa vodonepropusnim osiguraìem ispod gume.

Za upotrebu sa komandama model 51.239.01; 51.239.03, štiti centralu od ošteêenja u sluìaju istovremenog pritiska na prekidaìe “Up i Down”, ili u sluìaju dva komandna mjesta.

Korektori opterecenja

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Kat.br.

mm 60x80

51.239.03

Korektori opterecenja

Kat.br.

51.239.00

Ugradbene mjere mm 56 x 50

Korektori optereêenja

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Vodonepropusna komandna ploìa za flapsove UP-DOWN Sa svjetlosnim prekidaìima “Carlingswitch”. Kompletna sa stražnjom elektronskom ploìicom koja maksimalno olakšava elektriìnu povezanost, kompletna sa shemom spajanja. Korektori opterecenja

Kat.br.

Prednji dio mm

51.239.05

Komandne ploìe i oprema za flapsove

60x58

Ugradbene dimenzije mm

50x48

“Auto Tab Control”

Za upotrebu sa

51.239.03

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Komandna ploìa “Euro Rocker” - Bennett 51.239.04 Sa tipkama sa oprugom (na povrat) Prednji dio mm 70 x 70

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Bennet je realizirao kompjuterizirani sistem korektora optereêenja koji regulira nagnutost plovila automatski djelujuêi na flapsove. Sistem analizira 650 puta u sekundi nagnutost plovila u navigaciji i djeluje na njega. Optimalna nagnutost je memorizirana u ATC procesoru i može se mijenjati po želji pomoêu komandne ploìe. Sistem se sastoji od 3 dijela: 1) komandne ploìe KEYPAD 2) modula sa mikroprocesorom ATC 3) Releja koji povezuje ATC i hidrauliìnu centralu (nisu ukljuìeni u sistemima 51.245.04; 51.245.05). Sistem se jednostavno instalira sa prikljuìcima PLUG AND PLAY i nisu potrebni posebni alati.

Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

51.245.01 51.245.02 51.245.03 51.245.04 51.245.05

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Opis Sistem 24 volt sa standardnim komandama, jedno komandno mjesto Sistem 12 volt sa standardnim komandama, dva komandna mjesta Sistem 24 volt sa standardnim komandama, dva komandna mjesta 12/24 volt sa komandama 51.246.01; 51.246.02, jedno komandno mjesto 12/24 volt sa komandama 51.246.03; 51.246.04, dva komandna mjesta

Kit analognih instrumenta “Bennet” za signaliziranje pozicije flapsova Potpuno su elektronski za sve tipove flapsova Bennet - nove i stare. Jednostavno i brzo se montiraju, aplicirajuêi na hidrauliìne cilindre dva senzora, koji se zatim povezuju direktno sa dva instrumenta standardnog Ø od mm 52, bez potrebe bilo kakvih drugih povezivanja. Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

51.231.00 51.231.01

Verzija

Komandne ploìe i oprema za flapsove

za jedno komndno mjesto za dva komandna mjesta sa 4 instrumenta

Napajanje

12 V 12 V

Sailing with you, since 1958

751


51

Komandne ploìe i oprema za flapsove Pokazivaì pozicije FLAP NMEA 2000 51.230.40 Kit omoguêava vizualizaciju pozicije FLAPSOVA direktno na monitoru RAYMARINE (serije A; C; E; G). Povezivanje se vrši pomoêu kablova crvenog+zelenog cilindara i monitora, uz izmeñu pozicioniranu elektronsku kutiju koja je ukljuìena u kitu. Kablovi za meñusobno povezivanje su OPCIONALNI i treba ih posebno zatražiti ovisno o modelu instrumenta RAYMARINE serije A, C, E, G. Pokazivaìi pozicije

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Indikator pozicije Flapsova Bennett na Led

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Precizan i lijepe obrade, sa vodonepropusnim kuìištem; Led niskog intenziteta za noê, i visokog intenziteta za dan. Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

51.230.50 51.230.51

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Verzija Kit za jedno komandno mjesto, sa senzorima za umetanje u pokretaìke klipove Bennett Kit za dva komandna mjesta, sa senzorima za umetanje u pokretaìke klipove Bennett

mm

Napajanje

64x82x19

12/24 V

64x82x19

12/24 V

Kontrolna ploìa za FLAP EURO ROKER Za upotrebu sa digitalnim indikatorima sa LED-om i sa automatskim iskljuìivanejm flaposva kod prekida struje. Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

Verzija

51.246.01 51.246.03 51.246.02 51.246.04

Komandne ploìe i oprema za flapsove

volt

jedno komandno mjesto dva komandna mjesta jedno komandno mjesto dva komandna mjesta

12 12 24 24

Elektronski ureñaj za utvrñivanje pozicije Flapsova Univerzalan za sve marke Flapsova. Sastoji se od ploìe koja se ugrañuje u komandu ploìu na brodu + 2 elektronska senzora za fiksiranje na krmu u blizini flapsova. Univerzalno napajanje od 12/24 volta, sa predviñenom moguênošêu automatskog podizanja flapsova nakon gašenja motora. Korektori opterecenja

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Kat.br.

Verzija Panela LED od mm 85x50 (sa okvirom mm 88x64), dubina mm 20 dodatni panel

51.229.01 51.229.02

϶ Elektriìni sistem flapsova LENCO Ovi flapsovi su vrlo jednostavni za montažu jer nemaju hidrauliìnih dijelova. Cijeli mehanizam se nalazi u cilindru. Cilindar, koji ima potisak do 340 kg, je izrañen od tehnopolimera visoke otpornosti a aktivator je od inoxa. Jedan "beskrajni" vijak montiran na 12 kugliìnih ležajeva osigurava vrlo precizno kretanje i bez moguêih ošteêenja kroz dugi vremenski period. Preporuìaju se za upotrebu kod plovila do 60 stopa dužine.

Kit flapsova LENCO Standard Mount Osnovni kit sastoji se od: - 2 cilindra 51.260.01 (kataloški broj LENCO 15054-01); - 2 krila od inoxa; - 2 produžna kabela dužine 20’ (6 m) 51.259.03 (kataloški broj LENCO 30133-103D) za povezivanje od aktivatora do centraline, vodonepropusni prikljuìci Deutsch Connectors.

Kontrolna ploìa naruìuje se posebno. Kat.br.

51.250.01 51.250.02 51.250.03 51.250.07 51.250.08

752

Volt L mm

12 12 12 12 12

www.OSCULATI.com

229 229 229 305 305

ploìe flapsova W mm

305 457 610 457 610

L’’xW’’

Preporuìena upotreba za plovila m

9x12 9x18 9x24 12x18 12x24

5 - 7,5 6,6 - 9 8 - 12 8 - 10,8 9 - 13,2


Komandne ploìe i oprema za flapsove

51

Kit flapsova LENCO Edge Mount Ploìe flapsova duboke, nisu široke. Za upotrebu kod gumenjaka ili tamo gdje ima malo mjesta na krmi. Kit se sastoji od: - 2 potisna cilindra 51.260.01 (kat.broj LENCO 15054-01); - 2 ploìe od inoxa; - 2 produžna kabela dužine 20’ (6mt) 51.259.03 (kat.broj LENCO 30133-103D) za povezivanje od potisnika do centraline; prikljuìci vodonepropusni Deutsch Connectors. Kontrolna ploìa naruìuje se posebno. Kat.br.

Volt

ploìe flapsova W mm

L mm

51.251.01 51.251.02

12 12

305 305

229 305

L’’xW’’

Prepruìeni za plovila dužine mt m

12x9 12x12

5 - 6,5 6-9

Kit prikljuìaka LENCO Heavy Duty Performance (HD)

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Za velike brze gumenjake ili Fast-Commuter. Kompletni sa cink anodama. Kit se sastoji od: - 2 cilindra 51.260.02 (kataloški broj LENCO 15055-01); - 2 ploìe od inoxa; - 2 produžna kabela od 20’ (6 m) 51.259.03 (kataloški broj LENCO 30133-103D) za povezivanje aktuatora na centralinu (pumpu), konektori vodonepropusni Deutsch Connectors.

Kontrolna ploìa se posebno naruìuje. Kat.br

Volt

ploìe flapsova W mm

L mm

51.252.02

12

406

355

L’’xW’’

Preporuìeni za plovila dužine mt m

16x12

6 - 11,4

Kit LENCO Super Strong Za brza i teška plovila. Ploìe flapsova debljine 4,6 mm. Kompletne sa cink anodama. Kit se sastoji od: - 2/4 cilindra 51.260.03 od 12V (kat.broj LENCO 15056-01), ili 51.260.04 od 24V (kat.broj LENCO 15063-001); - 2 ploìe od inoxa.

( 51.253.01/12

Kontrolna ploìa i produžni kabeli za povezivanje cilindra sa centralinom (pumpom) naruìuju se posebno. Kat.br.

51.253.01 51.253.03 51.253.12 51.253.13

Volt

ploìe flapsova W mm L’’xW’’

L mm

12 12 24 24

305 406 305 406

610 765 765 765

12x24 16x30 12x30 16x30

Potisnik

Preporuìeni za upotrebu kod plovila od metara m

jednostruki dvostruki jednostruki dvostruki

8,1 - 13 12 - 18 10,5 - 14,4 13,5 - 18

( 51.253.03/13

Kit racing LENCO High Performance (HP) Za vrlo brza plovila / racing. Kit se sastoji od: -2 cilindra 51.260.03 (kataloški broj LENCO 15056-01); -2 ploìe od inoxa. Kontrolna ploìa i produžni kabeli za povezivanje flapsova na pumpu se posebno naruìuju.] Kat.br.

51.254.02

Volt L mm

12

457

ploìe flapsova W mm

305

L’’xW’’

Preporuìeni za upotrebu kod plovila mt m

18x12

8 - 12

Kontrolne ploìe LENCO Tactile Switch Ploìa + kontrolna kutija vodonepropusna sa izlazima Deutsch Connectors. Kablovi Plug&Play i funkcija Retractor koja vraêa flapsove u poìetni položaj kad se iskljuìi struja. Kablovi za napajanje 92 cm. U verziji sa LED-om, ukljuìivanje svakih 5 mm pomicanja. Kat.br.

Kat.br.LENCO

Verzija standardna za kit sa jednim cilindrom za kit sa dvostrukim cilindrom

LED

Volt

ne da da

12 12/24 12/24

cm

7x7 7x7 7x7

( 51.2

56.0 2/03

6.01

15069-001 15070-001 15071-001

( 51.25

51.256.01 51.256.02 51.256.03

Kit LENCO Flyng Bridge za drugo komandno mjesto Sastoji se od komandne ploìe sa LED-om + Y kabela + kabela za povezivanje na baznu komandnu ploìu Kat.br.

51.257.02 51.257.03

Kat.br.LENCO

30041-002 30041-003

Verzija sa pozicionim led-om sa pozicionim led-om

Volt 12/24 12/24

kablovi mt

6 9

Sailing with you, since 1958

753


51

Komandne ploìe i oprema za flapsove

Kit LENCO Retrofit za Bennett. Sa hidrauliìnog na elektriìni sistem. Ovaj kit sastoji se od: - 2 elektriìna cilindra; - 2 gornja držaìa (iste rupe kao i Bennett); - 2 prikljuìka za spajanje na kablove Bennett; - vijaka. Kit omoguêava zamjenu starog kita Bennet eliminiranjem hidrauliìne pumpe. Koristi ploìe, kablove i ploìu veê instaliranog Bennett-a.

Kat.br.

51.258.01

Kat.br.LENCO

Volt

15064-001

12

Verzija kit univerzalni

Jedinica za automatsku kontrolu LENCO AutoglideTM - RASPOLOŽIVA SAMO NA UPIT

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Ovaj revolucionarni ureñaj, pomoêu specijalnog ugrañenog GPS-a* + 3 giroscopa + 3 accellerometra regulira potpuno automatski plovilo ovisno o morskim uvijetima. Tri naìina rada: 1) Manovra u luci: poništava ili smanjuje na minimum kretanje flapsova. 2) Glisiranje: smanjuje flapsove kod glisiranja i nakon toga ih izvlaìi kada barka zauzme položaj. 3) Plovidba: automatski regulira flapsove ovisno o kutu nagiba broda, držeêi brod u najboljem položaju ovisno o uvijetima mora. * Ureñaj može biti povezan na eventualni NETWORK NMEA 2000 koji je veê instaliran na brodu. Kao backup sistem preporuìa se u svakom sluìaju instaliranje prijemnika/antene GPS NMEA 2000 koja se isporuìuje u kompletu. Kompletan kit

Kat.br.LENCO

51.265.01 51.265.02

15500-101 15501-101

Verzija za sisteme sa jednim cilindrom za sisteme sa dvostrukim cilindrom

Volt 12/24 12/24

Kablovi LENCO za povezivanje centraline i cilindra Kablovi sa vodonepropusnim prikljuìcima Deutsch Connectors. Mogu se koristiti kao kabel i kao produžetak. Naruìiti jedan kabel za svaki cilindar. Kat.br.

Kat.br.LENCO

51.259.02 51.259.03 51.259.04

30133-002D 30133-103D 30142-001

stope

metara

14’ 20’ 26’

4,20 6,00 7,80

Rezervni cilindri LENCO Kat.br.

51.260.01 51.260.02 51.260.03 51.260.04

Model

Volt

Za kit tipa

Razmak izmeñu rupa zatvoreni mm

15054-001 15055-001 15056-001 15063-001

12 12 12 24

Standard Mount - Edge Mount Heavy Duty Performance (HD) Super strong - High Performance (HP) Super strong

292 273 273 273

Tipkovnice sa led-om i rezervni control box LENCO Ploìa tip

51.256.01 51.256.02 51.256.03

51.262.01 51.262.03 51.262.03

Rezervna tipkovnica

(30006-001D LENCO) (30007-001D LENCO) (30007-001D LENCO)

51.261.01 51.261.02 51.261.03

Rezervni control box

(30134-001 LENCO) (30072-001 LENCO) (30112-001 LENCO)

Rezervni prikljuìak Kat.broj

( 51.258.10

754

51.258.10 51.258.11

( 51.258.11

www.OSCULATI.com

Opis Gornji prikljuìak Doljnji prikljuìak


Ispušni lonci i prigušivaìi

51

϶ Ispušni lonci i prigušivaìi Ispušni lonci Od neoprena za motore. Ispušni lonci

Kat.br.

Ispušni lonci i prigušivaìi

51.380.01 51.380.02

HP benzin

HP diesel

Otvor mm

Dužina mm

40 120

20 50

42/48 48/60

215 330

Ulaz se može smanjiti komadima gumene cijevi.

Ispušni lonci horizontalni za motore sa vodenim hlañenjem Izrañeni od polietilena visoke gustoêe. Kat.br.

D mm

A mm

B mm

C mm

40 45 50 60 75 90 100

150 150 150 150 150 183 183

105 105 105 105 105 135 135

372 372 372 372 372 460 460

51 - Flapsovi, ispušni lonci

51.376.01 51.376.02 51.376.03 51.376.04 51.376.05 51.377.01 51.377.02

Prigušivaìi Od neoprena, “Americane Salisbury”. Otvori se mogu smanjiti redukcijom putem gumene cijevi ili ploìe. Ispušni lonci

Kat.br.

Ispušni lonci i prigušivaìi

HP benzin

51.383.02

HP diesel

Ø max. mm

Dužina mm

140

110

600

275

Ispušni sifoni Za motore sa vodenim hlañenjem, od polietilena visoke gustoêe. Sifoni ispusta

Kat.br.

51.374.01 51.374.02

(

Ispušni lonci i prigušivaìi

Sifon

Dimenzije mm

Za upotrebu sa ispušnim cijevima

sa ulazom prema dole sa ulazom na 120°

480x110 480x110

mm 40/45/50 mm 40/45/50

51.374.01

(

(

51.374.02

51.374.01/02

Ispušni lonac za motore sa vodenim hlañenjem Od polietilena visoke gustoêe. Ispušni lonci

Kat.br.

51.370.00

Ispušni lonci i prigušivaìi

Za upotrebu sa Kapacitet ispušnim cijevima Ø lt mm

40/45/50

6

Pritisak

max 0,3 BAR

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

370 / 440 sa izdancima

150

190 / 230 sa izdancima

Ispušni lonac za motore sa vodenim hlañenjem Od Eltexa visoke gustoêe. Ispušni lonci

Kat.br.

51.371.00 51.372.00 51.372.01

Ispušni lonci i prigušivaìi

Snaga max HP

Otvori mm

Kapacitet lt

A mm Dužina

B mm Dužina

115 150 300

55/60/65 75/90 100/115

20 33 33

322 370 370

660 760 760

C mm Visina D mm Širina

320 400 400

220 290 290

Sailing with you, since 1958

755


51

Ispušni lonci i prigušivaìi

Separator voda/plin

Ispušni lonci

Kat.br.

51 - Flapsovi, ispušni lonci

51.369.00 51.369.01

Ispušni lonci i prigušivaìi

Litara

2,5 4,5

Ispušni sifoni za motore sa vodenim hlañenjem

Prikljuìci ulaz/izlaz Prikljuìci ulaz/izlaz vode plina mm mm

40/45/50 40/45/50

38/15 38/15

A mm

B mm

200 260

110 160

Za umetanje duž ispušne cijevi. Antisifoni ispusta

Kat.br.

Prikljuìci mm

51.368.00

Ispušni lonci i prigušivaìi

Montaža na pregradu

od 13 do 38

϶ Ispušni lonci - prigušivaìi CENTEK Izrañeni od stakloplastike, praktiìno su vjeìni VERNATONE Upotreba]: unutrašnji brodski motori Aplikacija: iznad vodene linije Ispušni lonci

Kat.br.

51.379.01 51.379.02 51.379.03 51.379.04 51.379.05

A mm

B mm

C mm

76 102 127 152 203

180 230 279 310 412

511 648 984 1054 1340

Ispušni lonci - prigušivaìi CENTEK

D mm

benzin

Max snaga diesel

89 89 112 127 152

160 280 370 440 -

60 125 210 280 420

Za motore na “V” moraju se upotrijebiti dva ispušna lonca. U tom sluìaju treba podijeliti snagu motora na dva. Montaža: iznad vodene linije.

VERNALIFT IN LINE Upotreba: unutrašnji brodski motori, jedrilice, generatori Aplikacija: iznad ili ispod vodene linije Prigušivaìi ispusta

Kat.br.

51.158.01/2/3/4/5

51.378.01 51.378.02 51.378.03

A 1/2 mm

B mm

C mm

40 50 60

50 50 60

267 267 356

Ispušni lonci - prigušivaìi CENTEK

D mm

E mm

162 162 212

124 124 157

Snaga max benzin diesel

30 60 90

10 25 35

VERNALIFT TOP

(

Upotreba]: unutrašnji brodski motori, jedilice, generatori Aplikacija: iznad ili ispod vodene linije Ispušni lonci - prigušivaìi CENTEK

ispust boìni

Usis iznad ispust iznad

A mm

B mm

C mm

D mm

51.159.01 51.159.02 51.159.03 51.159.04 51.159.05

51.158.01 51.158.02 51.158.03 51.158.04 51.158.05

40 50 63 75 90

40 50 63 75 90

178 229 229 267 305

203 203 203 258 305

(

51.159.01/2/3/4/5

Prigušivaci ispuha

756

www.OSCULATI.com

Max snaga HP benzin diesel

35 50 100 150 200

15 20 30 50 75


Rozete ispusta

51

϶ Rozete ispusta Rozete ispusta Od neoprena i inoxa, univerzalne, antivibracijske i nehrñajuêe. Rozete ispuha

Kat.br.

51.381.01

Ø mm

Rozete ispusta

Kat.br.

40

51.381.02

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

51.381.03

50/60

75/90

Poklopci ispušnih otvora Od gume sa obujmicom od inoxa, za montiranje na krajeve cijevi ispusta radi izbjegavanja povrata vode u cijevi, prodaju se u paru. Kat.br.

Tip 2”1/2 3" 4" 6"

Rozete ispuha

51.381.99 51.382.00 51.382.01 51.382.02

Ø minimalni mm 40 62 85 125

Ø maksimalni mm 52 75 100 150

Rozete ispusta

Rozeta ispusta sa nepovratnim ventilom

Kat.br.

Rozete ispuha

51.384.01 51.384.02 51.384.03 51.384.04 51.384.06 51.384.07 51.384.08 51.384.09 51.384.10

Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletne sa gumenom rozetom sa zaštitom od povrata vode u cijevi. Fiksiranje pomoêu 4 vijka Ø mm 6. Ø cijevi mm 40 45 50 60 75 90 100 110 125

Ø prirubnice mm 75 75 100 100 131 131 182 182 182

Rozete ispusta

Ø prolaza netto mm 35 40 45 55 67 73 90 100 113

51 - Flapsovi, ispušni lonci

AISI 316

Dužina vrata mm 75 75 80 80 100 110 120 120 140

϶ Amortizeri i cijevi Cijevi za ispušne sisteme Od gume sa odobrenjem RINA + LLOYD Cijevi su pakirane sa zaštitnim slojem od crne glatke gume, ojaìane tekstilnim vlaknima visoke otpornosti, sa unutrašnjom metalnom spiralom. Obloga od crne gume koja štiti od plamena otporna je na kontakt sa zapaljivim proizvodima, morsku vodu, atmosferske utjecaje i na abraziju. Cijevi za ispušne plinove

Kat.br.

51.652.30 51.652.35 51.652.40 51.652.45 51.652.50 51.652.60 51.652.75 *

od mm

Kolut m

30x39 35x44 40x50 45x55 50,5x61 60x70 76x85

20 20 20 20 20 20 10

Kat.br.

51.652.90 51.652.10 51.652.11 51.652.12 51.652.13 51.652.15 51.652.20

od mm

Kolut m

90x103 101x113 110x123 125x136 130x143 152x168 200x220

10 10 10 10 10 10 10

Cijevi se prodaju samo u komadima standard.

Amortizeri za unutrašnje brodske motore i generatore Od gume NBR visoke kvlitete. Tvrdoêa shore 55 +/- 3 , otvor ženski. Raspoloživi kako od pocinìanog ìelika tako i od inoxa. Fleksibilni nosaci

Amortizeri i cijevi

Inox

Pocinìani ìelik

51.655.02 51.655.04 51.655.07

51.656.03 51.656.02 51.656.04 51.656.07

ØA mm

ØE mm

ØD mm

ØH mm

ØK mm

ØL mm

ØS mm

Ø G mm (slijepi vijci)

Nominalno statiìko max optereêenje

90 62 90 115

44 25 44 61

10,2 8,2 10,2 16,2

45 30 45 50

110 85 110 160

130 100 130 190

3 2 3 4

16 MA 10 MA 16 MA 18 MA

150 200 350 600

*

Za dinamiìko optereêenje aplicirati redukciju od cca.30%.

**

Od inoxa, kompletni sa 3 matice za amortizere.

(

Slijepi vijci ** art. mm 40.142.16 16x120 40.142.11 10x80 40.142.16 16x120 51.657.18 18x150

51.656.07

(

51.656.02 + 51.657.10

Sailing with you, since 1958

757


Tankovi, propeleri, impeleri ϶ Cijevi i prikljuìci za gorivo ϶ Spremnici - rezervari prijenosni ϶ Spremnici za gorivo ϶ Slušalice za ispiranje motora ϶ Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore ϶ Impeleri za vanbrodske motore ϶ SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom ϶ Propeleri od Aluminija SOLAS ϶ Propeleri od inoxa SOLAS u skladu sa originalnim propelerima ϶ Propeleri SOLAS za VOLVO PENTA, u skladu sa originalnim propelerima ϶ Ekstraktori i kljuìevi za propelere ϶ Ležajevi, lojene pletenice i nosaìi unutrašnjih brodskih motora ϶ Tuševi prijenosni ϶ Rezervari za vodu ϶ Oprema i deterdženti za rezervare za vodu ϶ Deumidifikatori - odvlaživaìi zraka

PM

϶ Cijevi i prikljuìci za gorivo Cijevi za gorivo

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Izrañene od specijalne cijevi sa posebnom "ìarapom" od poliestera. Presjek 8x13, otporna do 15 bara. Kompletna sa ojaìanom pumpicom, za zeleni bezolovni benzin. Cijevi za gorivo

Kat.br.

( 52.731.70

( 52.731.80

52.731.70 52.731.90 52.731.91 52.731.80 52.731.75 52.731.77 52.731.78 52.731.76

Verzija Sa jednim prikljuìkom OMC Bez prikljuìaka (terminala) Bez prikljuìaka (terminala) Sa 2 prikljuìka OMC (ekvivalent originalu) Sa 2 prikljuìka Mercury (muški i ženski), za motore do 1987. godine Sa jednim prikljuìkom Yamaha/Mercury/Mariner, model poslije 1987. godine Sa dva prikljuìka Yamaha, model poslije 1987.godine Sa dva prikljuìka Mercury/Mariner, poslije 1987.godine

Dužina m

52.731.79

Sa dva prikljuìka Mercury ženski (52.805.54 + 52.732.41) od 1998. godine

3

2 2 3 3 3 2 3 3

( 52.731.90/91

( 52.731.75

( 52.731.77

( 52.731.78

( 52.731.79

( 52.731.76

Linija za napajanje visoke kvalitete u elegantnom pakovanju Kat.br.

Cijevi za gorivo

52.728.01 52.728.02 52.728.03

Za motore

Univerzalna, bez završnih prikljuìaka Yamaha + Mercury 88/89 Novi Mercury / Mariner od 1998. godine

Dužina m

2,50 2,50 2,50

52.728.04

Johnson/Evinrude

2,50

52.728.05

Honda

2,50

Usisavajuêa Cijev Obujmica za pumpa fiksiranje visokog kapaciteta sa ojaêanjima od tekstilnih od inoxa art. 52.732.01 vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm visokog kapaciteta sa ojaêanjima od tekstilnih od inoxa art. 52.732.01 vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm Cijevi i prikljuìci za gorivo

visokog kapaciteta sa ojaêanjima od tekstilnih art. 52.732.01 vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm visokog kapaciteta sa ojaêanjima od tekstilnih art. 52.732.01 vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm visokog kapaciteta sa ojaêanjima od tekstilnih art. 52.732.01 vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm

od inoxa od inoxa

( 52.728.05

( 52.728.03

( 52.728.02/04

od inoxa

Specijalna cijev za gorivo Od PVC-a otpornog na benzin sa unutrašnjom mrežicom od plastike plus vanjskim dijelom od crnog PVC-a. Verzija za zeleni bezolovni benzin. Cijevi za gorivo

Kat.br.

52.732.10

758

mm 8x13

www.OSCULATI.com

Otpornost bar

Kolut m

15

25


52

Cijevi i prikljuìci za gorivo Pumpica za usisavanje goriva Kompletna sa ventilima i prikljuìkom za cijev. Cijevi za gorivo, pumpica za

Kat.br.

52.732.00

Cijevi i prikljuìci za gorivo

Ø mm

Dužina mm

Za cijevii Ø mm

108

8

45

Pumpica za usis goriva visoke kvalitete Od specijalne gume. Verzija visokog kapaciteta, u blister pakovanju. Cijevi za gorivo, pumpica za

Kat.br.

52.732.01

Cijevi i prikljuìci za gorivo

Ø mm

Dužina mm

Za cijevi goriva Ø mm

50

145

8/10

Pumpica za usis goriva Od specijalnog termopolimera, sa prikljuìcima koji seskidaju Ø 6/8/10 mm. Pumpe goriva

Kat.broj

52.732.02

Ø mm

Dužina mm

Za cijevi goriva mm

47,5

145

6/8/10

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Obujmice

Kat.br.

52.014.00

Opis Obujmica odinoxa za fiksiranje cijevi benzina na krajevima i na pumpi

Prikljuìci za gorivo Johnson/Evinrude Cijevi za gorivo, prikljucci za

Kat.br.

52.732.20 52.732.30 52.732.55 52.732.56 52.732.57

( 52.

( 52.7

732 .57

Verzija

Prikljuìak ženski, strana motora ili spremnika (orig. 176445) Prikljuìak muški za montažu na motore, sa ventilom Prikljuìak muški za spremnik, sa navojem, za instaliranje na spremnik (orig. 772681) Prikljuìak muški sa prikljuìkom za cijev, za spajanje volana Prikljuìak muški sa dvostrukim prikljuìkom za cijev, za spajanje volana

32.5 6

( 52.732.55

2.20

( 52.73

( 52.732.30

Prikljucci za gorivo Yamaha Cijevi za gorivo, prikljucci za

Kat.br.

52.732.41 52.732.51 52.732.58 52.732.59 52.732.49 52.732.50

Verzija Prikljuìak ženski " Yamaha", strana motora ili rezervara (orig. 6G1-24305-04), odgovara i za "Honda" stari model 17650-921-0032B i "Mercury/Mariner" od 1988. godine, strana motora Prikljuìak muški strana motora. Odgovara i za "Mercury/Mariner" od 1988. godine strana motora Prikljuìak muški za volan sa prikljuìkom za cijev Prikljuìak muški za volan sa duplim prikljuìkom za cijev Prikljuìak muški sa navojem za spremnik posljednjeg tipa 1/4" - 18 NPSM Prikljuìak muški sa navojem za spremnik starog tipa 1/4" - 18 NPSM

( 52.

732 .59

(

(

(

52 .73 2.4 9

52.7 32.5 8

(

52.7 32.5 1

(

52.732.50

52.732.41

Prikljuìci za gorivo Mercury/Mariner 52.805.70 52.805.71

Verzija

Prikljuìak Mercury ženski strana motora sa prikljuìkom

(

Prikljuìak Mercury ženski strana rezervara sa mesinganim prikljuìkom za cijevi sa navojem

52.805.80

Prikljuìak Mercury muški strana rezervara sa prikljuìkom za cijevi

52.732.51

Prikljuìak muški strana motora. Za upotrebu i za Mercury/Mariner od 1988 strana motora

52.805.52

Prikljuìak muški strana rezervara

52.805.53

Prikljuìak muški Mercury strana rezervara, za navidanje na isti, od 1997. godine

52.805.54

Prikljuìak ženski Mercury/Mariner strana rezervara od 1997. godine (orig. 22-13567-Q7) (i za Honda strana rezervara)

52.805.55

Prikljuìak ženski Mercury/Mariner od 1988 strana motora ORIG.22-13563Q7

52.805.57 52.805.58

Prikljuìak muški sa prikljuìkom za spajanje volana

.70 805 52.

(

(

52. 732 .51

(

(

52 .80 5.5 4

52.805.53

Prikljuìak muški sa dvostrukim prikljuìkom za spajanje volana

(

(

Sailing with you, since 1958

52 .8 05 .7 1

Kat.br.

(

52.805 .80

(

Cijevi za gorivo, prikljucci za

52. 805 .57

52.805.52

(

52 .8 05 .5 5

52 .80 5.5 8

759


52

Spremnici za gorivo Prikljuìci Suzuki, Tohatsu, Honda Cijevi za gorivo, prikljucci za

Kat.br.

(

(

52. 395 .08

52. 395 .09

52.392.60

Opis Mali prikljuìak ženski za Suzuki/Force/Crysler do 75 Ks

52.392.65

Mali prikljuìak muški za rezervare za Suzuki/Force/Crysler (odgovara art. 52.392.60)

52.392.61

Veliki prikljuìak ženski za Suzuki/Tohatsu sa strane rezervara i Honda do 1990 Veliki prikljuìak muški za rezervare za Suzuki/Tohatsu I Honda do 1990(odgovara art. 52.392.61)

52.395.30 52.395.08

Prikljuìak ženski za Tohatsu/Nissan do 90 KS

52.395.09

Prikljuìak muški za Tohatsu/Nissan do 90 KS

52.395.10

Prikljuìak ženski za: Tohatsu/Nissan (odgovara art. 52.395.20; 52.395.25) preko 90 KS

52.395.20 52.395.25

Prikljuìak muški za Tohatsu/Nissan strana motora preko 90 KS Prikljuìak muški za Tohatsu/Nissan strana spremnika preko 90 KS Prikljuìak ženski za Honda od 1991 (orig. 17660 ZW5-A00 17660-ZW9-003) strana spremnika

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.395.42

(

52 .80 5.5 4

(

.40 395 52.

52.395.44

Prikljuìak muški za Honda od 1991 (orig. 16.977-ZW5-A00) za spremnik

52.805.54

Prikljuìak ženski strana spremnika za Honda (orig. 17650 - 921-003ZB)

52.395.40

Prikljuìak Honda strana motora (orig. 17650-ZW9-023)

϶ Spremnici - rezervari prijenosni Spremnici za gorivo Od eltexa odobreni RINA i CE kompletni sa prikljuìkom za cijev i ìepom-odušnikom. Sa rezervom i komorom za ekspanziju plina. Rezervari za gorivo

Kat.br.

Kapacitet l

mm Rezerva l

52.733.10 52.733.22

12 22

41x26x19 50x33x23

1 2

52.733.25

22

50x33x23

2

Pokazivaì nivoa goriva

ne

optiìki, pomoêu prozirne crte mehaniìki sa kvadrantom i kazaljkom u ìepu (52.742.01)

1,3 2

6 5

2

5

Spremnik goriva Od eltexa sa odobrenjem RINA i CE kompletni sa optiìkim pokazivaìem nivoa, sa prikljuìkom za cijev i ìepom sa odušnikom.. Kat.broj

52.738.24 52.738.29

Kapacitet l

mm

Rezerva l

Težina Kg

Pokazivaì nivoa

24 29

46x34x23 51x36x23

3 3

2,1 2,5

optiìki optiìki

5 4

϶ Spremnici za gorivo Spremnik za gorivo od naranìastog eltexa sa certifikatom CE Kompletni sa centralnim poklopcem koji sadrži ìep, odušnik, uljev, te moguênost postavljanja pokazivaìa nivoa goriva (mogu se koristiti mehaniìki pokazivaìi nivoa 52.037.00 ili elektriìni sliìni našem 27.160.00 ili drugima, ili takoñer i aksijalni tip plovka kao 27.160/150/161/151 sa univerzalnom prirubnicom sa 5 rupa. Kat.br.

Rezervari za gorivo

52.033.01 52.033.02 52.033.03 52.033.04 52.033.05 52.033.06 52.033.07 52.033.08 52.033.09 52.033.10 52.033.21 52.033.22 52.033.23 52.033.24 52.033.25 52.033.26

760

Dubina cm 35 35 35 35 35 35 30 30 41 41 40 40 40 40 40 40

www.OSCULATI.com

Širina cm 50 65 80 50 65 80 66 91 66 91 80 95 110 80 95 110

Spremnici za gorivo

Visina cm 30+3 30+3 30+3 23+3 23+3 23+3 41+3 41+3 30+3 30+3 28x3 28+5 28+3 40+3 40+3 40+3

Kapacitet lt 42 55 70 33 43 53 62 91 62 91 70 84 96 102 120 140


Spremnici za gorivo

52

Poklopac za inspekciju Kompletan sa ìepom-odušnikom, usisnom cijevi, te slijepom prirubnicom za indikator. Rezervari za gorivo

Spremnici za gorivo

Kat.br.

Za artikle 52.033.01; 52.033.02; 52.033.03; 52.033.04; 52.033.05; 52.033.06; 52.033.07; 52.033.08

52.740.00

Prikljuìak za cijevi mm

9ep

8

3/8"

Mehaniìki mjeraì nivoa Rezervari za gorivo

Kat.br.

Spremnici za gorivo

Za rezervare visine H30

52.037.00 52.037.01 52.037.02 52.037.03

Za upotrebu sa rezervarima 52.033.01; 52.033.02; 52.033.03; 52.033.09; 52.033.10 52.033.04; 52.033.05; 52.033.06 52.033.21; 52.033.22; 52.033.23 52.033.07; 52.033.08; 52.033.24; 52.033.25; 52.033.26

H23 H28 H40/41

Rezervni ìep bez bez pokazivaìa nivoa

52.033.01; 52.033.02; 52.033.03; 52.033.04; 52.033.05; 52.033.06; 52.033.07; 52.033.08

Rezervari za gorivo

9ep kompletan sa pokazivaìem nivoa

52.743.01 Rezervni ìep bez pokazivaìa nivoa za 52.733.10; 52.733.22

52.742.01 9ep kompletan sa mehaniìkim pokazivaìem nivoa goriva i kazaljkom za artikle 52.733.22.

Rezervari za gorivo

Spremnici za gorivo

Spremnici za gorivo

Rezervari za gorivo

9ep za internacionalu flanñu sa 5 otvora

52.746.01

Spremnici za gorivo

Kit univerzalnih prikljuìaka

Serija od ìetiri držaìa

Sastoji se od kom.1 ravnog prikljuìka sa navojem + kom.1 prikljuìka sa navojem pod 90° Ø cm 38-50-60 + 2 brtve

Kat.br.

Za rezervare art. 52.033.../52.730..../52.731..../52.732.../52.733...

Rezervari za gorivo

Spremnici za gorivo

52.036.00

Spremnici za gorivo

Brtva za senzore nivoa meñunarodna flanña sa 5 rupa

52.746.00 9ep za flanñu sa 5 otvora Rezervari za gorivo

mehaniìkim

Rezervari za gorivo, nosaci za

Kat.br.

Spremnici za gorivo

52.038.04

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.744.01 Rezervni ìep bez bez pokazivaìa nivoa:

Rezervni ìep bez pokazivaìa nivoa

Opis Od plastike, kompletni sa remenima od polipropilena + kopìom za fiksiranje rezervara, bokobrana i sliìno, univerzalni model.

Spremnik za gorivo Od od polietilena "reticolato" otporan na bilo koji tip goriva, izrañeni u skladu sa ISO 21487,

certificirani RINA CE. Kompletni sa kapacitativnim indikatorom nivoa goriva univerzalne frekvencije 10/180 - 240/330 ohm veê instaliranim i testiranim. 52.032.12 52.032.14 52.032.16

Kapacitet l

Baza mm

Visina mm

Odušnik mm

Ulaz mm

Izlaz mm

Verzija

160 207 271

1100x450 980x580 1300x560

400 440 383

16 16 16

39 39 39

10 10 (2) 10 (2)

ispod "pajola"

(2) doppia aspirazione, adatto anche per Diesel.

(5

2.0 32 .16

(5

2.0 32 .12

(5

2.0 32 .14

Sailing with you, since 1958

2 2.1 .03

( 52

4

Kat.broj

( 52.032.1

Spremnici za gorivo

( 52.032.16

761


52

Spremnici za gorivo Spremnici za benzin/naftu od mrežastog polietilena. - U skladu sa ISO 21487, - Sa certifikatom RINA CE - Kompletni sa uljevom od mesinga - Sa specijalnom zaštitom za plovak kod baždarenja prilikom naginjanja. Rezervari za gorivo

Kat.br.

Kapacitet lt

mm

Max dužina za plovak cm

Odušnik Ø mm

Uljev Ø mm

Plovak Ø inch

52.035.10

95

1075x535x225 h

20

16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8"

52.035.01

149

1150x470x300 (+30) h

25

16 prikljuìak za cijev

50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52.035.02

160

1250x585x270 (+30) h

28

16 prikljuìak za cijev

50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52.035.03

192

900x850x340 (+30) h

30

16 pikljuìak zacijev

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52.035.04

260

1200x640x330 (+50) h

35

18/16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52.035.05

222

1100x1000x265 (+30) h

25

16 prikljuìak za cijev

50+50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52.035.06

214

1200x640x270 (+50) h

28

18/16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52.035.07

410

1000x870x580 (+40) h

50

16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.035.95

Dodatni plovak

.01 35 2.0 5 (

.01 35 2.0 5 (

2 5.0 .03

.02 35 2.0 5 (

( 52

( 52.035.0

3

( 52.0

35.0 3

(

/06 .04 35 0 . 52

.06 35 2.0 5 (

.05 35 2.0 5 (

(

4 5.0 .03 52

.05 35 2.0 5 (

( 52.035.07 (

7 5.0 .03 52

(

0 .1 35 .0 52

Dodatni plovak za spremnike za benzin / diesel. 52.035.95 Plovak za spremnike 52.035.xx i sliìne. Navoj ženski 3/8". Maksimalna dužina 550, može se rezati po mjeri. Spremnici za gorivo

762

www.OSCULATI.com

.10 35 2.0 5 (


52

Spremnici za gorivo Spremnici za benzin/naftu od mrežastog polietilena. - U skladu sa ISO 21487, - Sa certifikatom RINA CE - Kompletni sa uljevom od mesinga - Sa specijalnom zaštitom za plovak kod baždarenja prilikom naginjanja. Rezervari za gorivo

Kat.br.

Kapacitet lt

52.036.03 52.036.06 52.036.08 52.036.10 52.036.01 52.036.02

mm

Max dužina za plovak cm

Odušnik Ø mm

Uljev Ø mm

Plovak Ø inch

60

450x600x265 (+35)

25

16 built-in

38

90° elbow, 3/8" female thread + 3/8" female insert (closed)

70

450x300x600 (+64) h

55

16 built-in

38

90° elbow, 3/8" female thread + 3/8" female insert (closed)

100

955x625x235 (+45) h

17

16 built-in

38-50

90° elbow, 3/8" female thread + 3/8" female insert (closed)

114

970x680x285 (+20) h

25

16 built-in

38-50

90° elbow, 3/8" female thread + 3/8" female insert (closed)

135

810x625x315 (+20) h

30

16 built-in

38-50

90° elbow, 3/8" female thread + 3/8" female insert (closed)

1500x700x251 (+25) h

20

16 built-in

38-50

90° elbow, 3/8" female thread + 3/8" female insert (closed)

187

52.035.95

6 6.0 .03 52

(

(

6 .0 36 .0 52

(

(

0 6.1 .03 52

(

08 6. 03 . 52

(

6.01 52.03

(

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

(

Dodatni plovak

8 .0 36 .0 2 5

.01 036 52.

52.036.10

( 52.036.03

(

2 6.0 .03 52

(

52.036.02

Spremnik za gorivo Od od polietilena "reticolato" otporan na bilo koji tip goriva, izrañeni u skladu sa ISO 21487,

certificirani RINA CE. Kompletni sa kapacitativnim indikatorom nivoa goriva univerzalne frekvencije 10/180 - 240/330 ohm veê instaliranim i testiranim. Baza mm

52.032.03

40

806x286

52.032.15 52.032.17 52.032.18 52.032.19 52.032.20 52.032.24

257 270 370 336 450 767

1020x1040 1100x665 1300x930 1250x600 1500x880 1600x1190

Visina mm 258+40 (ispust)

Odušnik mm

Ulaz mm

Izlaz mm

Verzija

16

39

8/10 (2)

-

310 395 390 550 380 520

19 16 16 3/8" 16 3/8"

39 39 50 50 39 50

10 10 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 (2)

ispod podnice ispod podnice ispod podnice

ispod podnice

( 52.032.20

Kapacitet l

9

Kat.br.

( 52.032.1

Spremnici za gorivo

(5

2.0 32 .15

(2) doppia aspirazione, adatto anche per Diesel.

( 52.032.03

( 52.032.15

( 52.032.03

(5

2.0 32 .17

(5

2.0 32 .18

(5

2.0 32 .19

Sailing with you, since 1958

(5

2.0 32 .20

(5

2.0 32 .24

763


52

Spremnici za gorivo Spremnici za gorivo Od inoxa u skladu sa normama RINA i CE kompletni sa centralnim ìepom za uljev, prikljuìkom za izljev, odušnikom, imaju moguênost za montiranje pokazivaìa nivoa goriva pomoêu tradicionalne prirubnice sa 5 rupa (može se koristiti kako mehaniìki 52.037.00, tako i elektriìni pokazivaì nivoa bilo kojeg tipa). Rezervari za gorivo

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

(

52.732.35 52.732.45 52.732.60 52.733.49 52.733.69 52.733.89 52.733.60 52.733.80 52.733.11 52.733.12 52.733.13 52.731.16 52.731.27 52.731.32 52.730.40 52.730.50 52.730.60

52.117.00

Kapacitet lt

Širina cm

35 49 63 49 69 89 67 89 112 144 180 16 27 32 30 37 45

35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 32 32 32 30 30 30

Spremnici za gorivo

Dužina cm

Visina cm (rezervar+prikljuìak)

50 70 90 50 70 90 60 80 100 120 150 30 50 60 40 50 60

20 + 3 20 + 3 20 + 3 28 + 3 28 + 3 28 + 3 28 + 3 28 + 3 28 + 3 30 + 3 30 + 3 17 + 3 17 + 3 17 + 3 25 + 3 25 + 3 25 + 3

Po narudžbi, mogu se isporuìiti rezervari drugih dimenzija.

Ploìe za masu 52.117.00 Od porozne bronze za rezervare goriva, neophodni za pražnjenje statiìkog

elektriciteta, koji prilikom punjenja goriva može izazvati iskru i eksploziju. Univerzalna za sve vrste rezervara goriva. Ø 55 mm Ploce za masu

Spremnici za gorivo

϶ Slušalice za ispiranje motora Realizirani za ispiranje motora ili nogu sa slatkom vodom. Jednostavna i brza montaža pritiskom. Motor Flusher "A"

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Kat.br.

52.749.00

Motor Flusher "B"

Slušalice za ispiranje motora

Opis Univerzalan za sve noge OMC i Mercury, za sve vanbrodske motore 2-taktne ili 4-taktne do 300 KS sa usisom vode na nozi motora

52.749.01

Za noge Volvo Penta

Motor Flusher “C”

Slušalice za ispiranje motora

52.750.00 Sa pravokutnim prijanjaljkama koje odgovaraju i zadnjim tipovima Yamaha motora sa velikim otvorima.

Slušalice za ispiranje motora

Slušalica za ispiranje motora VOLVO

52.749.04 Profesionalni model sa protokom vode sa obje strane.

764

52.749.02

Opis

Za ispiranje vanbrodskih motora (na primjer Mercury/Mariner 6/8/9,9/15 HP, Suzuki 20/65 HP), sa usisom za vodu ispod antikavitacijske peraje.

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Slušalice za ispiranje motora

Slušalice za ispiranje motora univerzalne

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Slušalice za ispiranje motora

Kat.br.

Motor Flusher MAX-FLO univerzalni

52.749.03 Za ispiranje vanbrodskih motora Mercury/Mariner 4/5HP, od mesinga. Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

52.749.05 Kompletna sa elastiìnim remenom za fiksiranje.

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

www.OSCULATI.com

Slušalice za ispiranje motora


52

Slušalice za ispiranje motora Univerzalni Motor Flusher 52.749.06 Sa ovalnim slušalicama, za upotrebu sa svim tipovima nogu. Kompletan sa prikljuìkom za cijev za vodu na pritisak.

Slušalice za pranje vanbrodskih motora

Univerzalne slušalice za ispiranje unutrašnjih brodskih motora Slušalica od gume nasloni se iznad usisa mora, ìineêi polugu pomoêu teleskopske cijevi od lake legure. Cijev za vodu se umetne pritiskom u univerzalni prikljuìak vrtnog tipa. Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Kat.br.

52.752.01 52.752.02

Dužina

Slušalice za ispiranje motora

Slušalica Ø mm

podesiva od mm 460 do mm 770 podesiva od mm 690 do mm 1210

140 140

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Sistemi za ispiranje prijenosni za cikluse hlañenja vanbrodskih motora Komponente: - elektro-pumpa 12 volt koja se povezuje ne akumulator - cijevi za prolaz vode i povezivanje na usis vode motora - automatski prekidaì za upuêivanje sistema - torba za prenošenje sa gore navedenim sadržajem. Za sistem je dovoljna jedna kanta slatke vode. Kit za ìišêenje vanbrodskih motora

Slušalice za ispiranje motora

Kat.br.

kutije mm 420x250x200

52.758.00

Slušalice za ispiranje motora specifiìne za Mercury / Mercruiser 52.749.07 Za pranje svih motora Mercury i Mercruiser BRAVO, kompletne sa adapterom na pritisak tipa onoga za vrt. Ekvivalent originalu 44357Q-2.

϶ Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore Ruìna pumpa za pretakanje tekuêina S ovim jednostavnim i genijalnim priborom mogu se pretakati sve vrste tekuêina (voda, nafta, benzin itd.) iz jednog spremnika u drugi bez priljanja i bez napora.. Dovoljno je umetnuti pumpu u spremnik sa tekuêinom koju treba pretoìiti i krajnji dio cijevi u onaj spremnik u kojega istu treba pretoìiti. Ukoliko se drugi spremnik u koji se tekuêina treba pretoìiti stavi na malo niži nivo od prvog spremnika dovoljno je pomaknuti (promuêkati) pumpu u tekuêini kako bi se tekuêina podigla do "gušìjeg vrata" cijevi, toìke u kojoj se sktivira pretakanje radi “pada” u spremnik u koji se tekuêina treba smjestiti. Za blokiranje mlaza dovoljno je odvojiti pumpu od cijevi. Izrañena od Bakra i kompletna sa 1.8 mt cijevi. Ne potrebuje elektriìnu energiju, brza je, sigurna i ìista. Pumpe

Kat.broj

52.739.00 52.739.01

Netto prolaz mm

Ø cijevi mm

Kapacitet l/min

14

15

10

18

19

15

(

Blister

Vodonepropusna zaštita za noge vanbrodskih motora Rimessello Za zaštitu nogu vanbrodskih motora od morske vegetacije (algi, koralja i ostalog) i galvanskih strujanja. Može se koristiti i kao spremnik za ispiranje slatkom vodom ciklusa hlañenja. Za montažu/ demontažu potrebno je vrlo kratko vrijeme i ìvrsti PVC materijal iz kojega je izrañen garantira dugi vijek trajanja. Zaštita za noge motora

Kat.br.

52.756.01

Za motore

do 100 KS

Kat.br.

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

52.756.02

Za motore preko 100 KS + noge

Sailing with you, since 1958

765


52

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore Stabilizatori “Hidro Stabilizer Attwood” Izrañeni od crnog poliamida i univerzalni za sve tipove i jaìine vanbrodskih motora. Montiraju se na antikavitacijsku ploìu i daju slijedeêe prednosti: 1) vrijeme poìetka glisiranja smanjuje se na pola i uz manji gubitak snage 2) eliminiraju kavitaciju 3) poveêavaju stabilnost kod plovidbe, veêa je osjetljivost regulacije trima 4) smanjuju potrošnju goriva od 10 do 40%, jer omoguêuju vožnju sa manjom snagom 5) poveêava se maksimalna brzina plovila jer se radi o psljednjoj generaciji stabilizatora sa nagnutim krilom koja kod glisirajuêeg plovila djelomiìno izlazi iz vode, eliminirajuêi trenje. Isporuìuju se u izložbenom pakovanju. Montiraju se za 5 minuta. Stabilizatori

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Verzija za motore do 50 KS sa dva cilindra za motore preko 50 KS, do 200 KS

52.209.00 52.211.00

Stabilizatori Hydrofoil Izrañeni od tehnopolimera visoke otpornosti. Apliciraju se na antikavitacijsku ploìu sa slijedeêim prednostima: - Olakšavaju glisiranje; - Eliminiraju eventualnu kavitaciju; - Daju veêu stabilnost u navigaciji i ìine kormilo reaktivnijim; - Smanjuju potrošnju goriva. Jednostavni za instaliranje. Kat.broj

12.01

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Za motore do 50 KS 200 KS

Stabilizatori

( 52.2

52.212.01 52.212.02

mm 194x174 264x216

( 52

.21 2.0 2

( 52.212.01

( 52.212.02

REZERVNI DIJELOVI ZA VANBRODSKE MOTORE: JOHNSON/EVINRUDE Originalni broj 203233 302804 - 2,5x25 305296 - 3,2x32 306394 - 3,2x36 307949 313693 - 2,5x45 314502 - 4x25 316558/326032/333513 324690

Osiguraìi (vidi vijìanu robu)

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Osiguraìi propelera

52.310.02 52.310.03 52.310.04 52.310.01 52.310.05 -

Osiguraìi propelera

52.099.00 52.200.00 52.100.00 52.101.00

KS 3/4 3 ogiva - 9,5/15 matica 6 ogiva 18/40 ogiva 6/25 2/4 ogiva 50/140 matica 2/4 4,5/7,5

Pletenica Od specijalne plastike za pokretanje motora 100m. Kat.br.

Ø mm za vanbrodske motore - 3,0 za vanbrodske motore - 4,0 za vanbrodske motore - 5,0 za vanbrodske motore - 6,0 za vanbrodske motore - 3,5

Pletenica za upucivanje

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

52.049.03 52.049.04 52.049.05 52.049.06 52.049.35

100 100 100 100 100

Univerzalna ruìka Rucke za upucivanje

Kat.br.

52.049.01

montiranje.

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Leptirasta ruìka za vanbrodske motore

Rezervni dio za vanbrodske motore Johnson/Evinrude

52.747.00 Od crne anodizirane lake legure. Zamjenjuje originalni plastiìni dio koji nije bio takve ìvrstoêe. Kompletan sa utikaìem od inoxa za montiranje (rif. orig. Leptirasta rucka za vanbrodske motore

766

Univerzalna ruìka za pokretanje

Kompatibilna sa art. 52.049.03; 52.049.04; 52.049.05; 52.049.06; 52.049.35

52.748.00 Za V.M. Yamaha od lake legure, kompletan sa utikaìem za

52.575.00 Za sve motore (OMC 580339).

OMC A-391421)

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Par rezervnih leptirastih ruìki

Univerzalna kapica za svjeêicu

Poklopci za svjecice

Opis

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Rezervni dio za V.M. Johnson/Evinrude

52.747.01 Od crne anodizirane lake legure. Kompletan sa utikaìem od inoxa za montiranje (rif. orig. OMC 398001). Leptirasta rucka za vanbrodske motore

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

www.OSCULATI.com

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore


52

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore Kljuì za upuêivanje Isti kao original. Kljucevi za upucivanje

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Univerzalan za vanbrodske motore

52.966.00

Mercury/Mariner

Kljuì za upuêivanje Kat.br.

Verzija univerzalna za Johnson eiEvinrude, sa starterom na pritisak bez startera na pritisak za najnovije motore

Kljucevi za upucivanje

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

52.965.00 52.965.01 *

Isti kao original 392344/393301.

϶ Impeleri za vanbrodske motore

Kat.br.

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

Oprema

52.313.00

47-95289/2

396

2,5/3/3,3

-

52.314.00

47-68988/89980

314

3,5/3,6/4/7,5/9,9 dall’80

52.320.01

47-659.57/ 89981

310

52.315.00

47-16154-3 47-16154-B

52.400.01

Foto

Insert

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

-

12

41

14

6

-

-

11

32

14,35

6

4/4,5/7,5 /8/9,8/10

-

-

11,6

32

14,4

6

377

3,3/4/5/6 dal 1989

4/5/6/25

-

10,35

33,6

14,35

6

47-96305M

325

4/5

-

-

11

40

12,6

6

52.400.03

47-95611M

321

8/15

-

-

14

40

22

6

52.320.00

47-22748

309

6/9,8

-

-

11,6

32

14,4

6

52.318.00

47-42038

318

6/8/10/15

9,9/15

-

13

58,8

11,7

6

52.320.02

47659.58/89982

311

20 (30 2 cycle)

-

G

16

51,5

19,05

6

52.320.05

47-85089-1 47-85089-3

315

18/20 (96) 20/25/30/40

25/30/40

-

16

73

12,6

6

52.320.03

47-20268 47-65959

312

30/35/50/60/65/ 70 (3 cil.) 40/125 (4 cil.)

-

-

19

51,8

19,05

6

52.378.00

47-19453T

378

-

40/60

-

19,25

78,2

25,15

6

52.320.04

47-65960 47-89984 47-89984T4 47-30221

313

65/225+EFI +Optimax

-

G

22,2

60

33,8

6

52.400.11

47-898689

371

-

225

-

22,45

89

31

6

52.301.00

47-43026T2 47-43026-2

301

40/300 HP+Optimax +Alpha 50/275

dal 40 al 275 HP

-

22,4

89

32,5

6

52.300.27

47-888689

370

20/25 HP 1978/1984

-

C

16

51

19

6

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Impeleri za vanbrodske motore Mercury/Mariner Impeleri

Oprema: G: brtva; C: osiguraì

Sailing with you, since 1958

767


52

Impeleri za vanbrodske motore

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Impeleri za vanbrodske motore Yamaha/Mariner Impeleri

Impeleri za vanbrodske motore

Kat.br.

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

HP (2-taktni)

HP (4-taktni)

Oprema

52.400.10

646-44352-01

324

2

-

52.322.00

6L5-44352-00

322

3

52.400.01

6E0/44352-00

325

52.400.03

662-44352-01-00

52.400.00

Fotografija

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

-

11,15

47,5

13,7

6

2,5

-

9,9

36

14,5

6

4/5

4

-

11

40

12,6

6

321

6/8

-

-

14

40

22

6

6G1-44352-00

302

6/8

-

-

11,9

40

18

6

52.368.00

68T-44352-00

368

-

6/8

-

11,7

52,8

14

6

52.400.02

682-44352-03

320

8/9,9/15

8/9,9

-

13

40

22

6

52.363.00

63V-44352-01

363

9,9/15

9,9/15/20

-

12,85

53

14

6

52.400.04

689-44352-02

326

20C/25D/30A

-

-

16,15

69,5

12,8

6

52.400.08

6L2-44352-00

384

20D/25

-

-

14,1

51

19

6

52.400.09

6H4-44352-02/00

385

25/30/40/50

25/30/40

G

16,1

51

19

6

52.352.00

6F5-44352-00

352

40 (90/94)

-

-

16,04

69,8

22,1

6

52.400.05

6H3-44352-00

316

40/45/50/ 55/60/70

40/50/60

-

19,05

51,8

19,05

6

52.400.07

688-44352-03

323

60/70/75/80/90

-

-

20,1

58

30

6

52.364.00

67F-44352-00

364

-

75/80/90/100

-

20

58,2

34,7

6

52.400.11

6E5-44352-00/01

371

115/300

115/300

-

22,45

89

31

6

52.400.12

6AW-44352-00

500389N

300/350

-

24,6

89

36

6

Oprema: G: brtva.

768

www.OSCULATI.com

Insert


52

Impeleri za vanbrodske motore Za vanbrodske motore Johnson/Evinrude Impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

Oprema

52.313.00

114812

396

2/2,3/3/3,3

-

52.300.09

387361

358

1,5/6

52.300.08

389576/ 436137

354

52.300.25

386084

52.300.26

Fotografija

Insert

ØB mm

C mm

Listova

-

12

41

14

6

-

-

11,2

38,4

17,9

6

4/7

4/5/6 (piede USA)

G

11,2

38,4

18,6

6

355

8/9,9/15 1980

8/9,9/15 (piede USA)

-

12,75

38,4

17,9

6

388702

357

25/35 dal 1977 al 1986

-

G

16

51,5

19,05

6

52.300.29

389589

345

40/60

-

-

16,04

69,2

22,25

6

52.300.31

389642

305

V4/V6

Sea Drive

N

22,32

89

31,9

6

52.367.00

-

367

-

90/115/140

N

24,3

86

31,7

6

52.300.10

277181/ 434424

350

3/4/5/5,5/6

-

-

11

69

12,8

6

52.300.19

-

329

-

9,9/15 (piede Suzuki)

-

13,2

42

22

6

52.300.20

375638/ 389642/ 775518

351

10/15/18/20/25 fino 1978

-

-

12,7

69

12,8

6

52.362.00

-

362

-

25/30/40/50

G

17,1

67,5

16,18

6

52.365.00

-

365

-

60/70

-

22,2

78,3

26

6

52.353.00

390286

353

40/70

-

-

17,5

51,5

19

6

52.300.70

397475379475

356

-

Stern Drive

-

22,3

107,8

25,4

6

52.336.00

-

336

-

4/5 (piede Suzuki)

-

10,15

41

14

6

52.300.27

395289

370

20/25/35 dal 1978/91

-

C

16

51

19

6

52.300.28

432941

372

25 (737) 40/50

-

NC

19,13

91,3

25,4

3

52.300.34

396725 432954 437080

303

60/70/75 (dal 1989)

-

NBK

19,13

91,5

25,4

6

52.300.35

438592437059

373

40/70 dal 1995

-

C

19,13

91,3

25,4

3

52.300.32

396809 777214

346

40/50 1986/88

-

C

16,04

70

22,3

6

52.300.33

395864435748 397131/ 435821 5001593

308

V4/V6

Sea Drive

CR

22,41

89

31,9

6

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

ØA mm

Oprema: G: brtva; C: osiguraì; NC: plastiìni umetak + osiguraì; NBK: plastiìni umetak + crni osiguraì, N: plastiìni umetak; CR: osiguraì i O ring

Sailing with you, since 1958

769


52

Impeleri za vanbrodske motore

Za vanbrodske motore Suzuki

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

Impeleri

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

52.336.00

17461-98501/ 98502/98503

336

DT2/2,2/4/5/6/8

04-06

52.300.18

17461-93901; 17461-92D02

319

8/9,9

52.300.19

17461-93902/903

329

52.362.00

17461-9630196311-96312

52.361.00

Impeleri za vanbrodske motore

Napomena

Fotografija

Uložak

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

-

10,15

41

14

6

-

-

12,3

42

20

6

DT9,9/.15

DF9,9/15

-

13,2

42

22

6

362

DT20/25/30/40VE

DF25/3040/50

G

17,1

67,5

16,18

6

17461-9470094701

361

DT40VZ-QD/50CD-QD/60QD/ 65QZ-YD

-

-

17,1

67

19

6

52.360.00

17461-9550195300

360

DT50VE/60YE/ 75VE/85Y-YZ-QD

-

-

20,1

67,5

19

6

52.365.00

17461-9550195300-95301

365

DT90/DT100

DF60/70

-

22,2

78,3

26

6

52.369.00

17461-93J00

393

-

200/225/250

-

24,3

87

39

5

52.320.03

17461-95201

312

DT55/65 (1985/95)

-

-

19

51,8

19,05

6

52.367.00

17461-9451194510-9050190500

367

115/200

90/140

N

24,3

86

31,7

6

Oprema: G: brtva; N: umetak od plastike

Za vanbrodske motore Selva Impeleri

Impeleri za vanbrodske motore

Kat.br.

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

Oprema

52.420.01

8095020

387

6/8/10/15

-

52.420.02

8095050

386

20/35

52.420.03

8095060

304

52.400.01

-

52.363.00

Fotografija

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

-

13

48

14,90

6

-

-

16

53

20

6

40/100

-

-

18,15

58

22,50

8

325

-

4

-

11

40

12,60

6

63V-44352-01

363

-

9,9/15/20

-

12,85

53

14

6

52.400.09

6H4-44352-02

385

25J/25Q/30D/ 40H/50D

20/25/30/40

G

16,10

51

19

6

52.400.05

6H3-44352-00

316

25B/60/70

40/50/60

-

19,05

51,80

19,05

6

52.400.11

6E5-44352-01

371

od 115 do 300 Ks

115/150/200/ 225/250

-

22,45

89

31

6

52.368.00

68T-44352-00

368

-

6/8

-

11,70

52,80

14

6

52.364.00

67F-44352-00

364

-

80/100

-

20

58,20

34,70

6

Oprema: G: brtva.

770

www.OSCULATI.com

Insert


52

Impeleri za vanbrodske motore Za vanbrodske motore Honda Impeleri

Kat.br.

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

52.326.00

19210-ZV4013

328

-

9,9/15 AH/AK/ AM/AN

52.327.00

19210-881A01-02-03

327

-

52.337.00

19210-ZW1B02/B04

337

52.328.00

19210ZV4-651

52.339.00

Oprema

Foto

Inserto

ØB mm

C mm

Listova

-

14,2

41

27,55

6

5/6/7,5/8

-

14,2

41

23

8

-

75/90/115/130/ 135/150 da fine 1998

-

23,35

87,8

31

8

343

-

9,9/15

-

14,1

41

27,55

6

19210ZV7-003

339

-

20/25/30

-

17,2

55,75

20,2

6

52.338.00

19210ZW5-003

338

-

35/40/45/50

-

17,25

55,75

20,2

6

52.340.00

19210ZY3-003

391

-

175/225

-

26

59,75

31,3

6

52.348.00

19210ZW9-A31

348

-

08-10

-

16,2

45,6

14,8

6

52.301.00

19210ZW1-003

301

-

75/90

N

22,4

89

32,5

6

52.347.00

19210ZW9-003

347

-

8/10 Power Trust

-

13

45,6

14,8

6

Oprema:N: umetak od plastike

Za vanbrodske motore Tohatsu Impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

52.315.00

369-65021-1

377

4/5

52.344.00

3B2-65021-1

344

52.383.00

334-65021-0

52.382.00

Fotografija

Uložak

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

4/5/6

10,35

33,60

14,35

6

6/8/9,8

4/5/6

12,10

40

18

6

383

9,9/15/18

9,9/15/18

13,96

40,70

23,35

6

345-65021-0

382

25/30/40

25/30

17,12

44,10

20,25

6

52.379.00

3C8-65021-2

379

40/50/70/90

-

17,20

50,40

20,15

6

52.388.00

3C7-65021-1/ 3B7-65021-2

388

60/70/90/ 115/140

-

20,15

67,40

35,10

6

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

ØA mm

Impeleri za vanbrodske motore Whitehead Impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoñaìa

KS (2-taktni)

HP (4-taktni)

-

300

6/12

-

52.320.08

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listova

12

32

13,30

6

Izvlakaìi od inoxa za impelere od neoprena Omoguêavaju vañenje impelera bez ošteêivanja ležišta pumpe. Impeleri

Kat.br.

16.191.01 16.191.02

Impeleri za vanbrodske motore

Za pumpe sa prikljuìkom do 1" sa prikljuìkom preko 1"

Sailing with you, since 1958

771


52

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

϶ SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom Naše boje u SPRAY-a proizvedene su u skladu sa specifikacijama dobivenim od matiìnih kuêa. Osim toga imaju i jedan specijalni ventil za raspršavanje koji onemugaêava stvaranje kapljica boje koje se inaìe vrlo ìesto pojavljuju kod nepravilnog doziranja plina. Zbog toga ih mogu korisiti i poìetnici postizuêi optimalne rezultate. Prodaju se u pakovanju od 400 ml po 3 komada po boji.

Za unutrašnje motore AIFO/FPT

Kat.br.

Boja crvena bijela

Boje u spreju za motore

Godina svi

Boje u spreju za motore

Godina svi 1989. i dalje svi svi

Boje u spreju za motore

Godina svi 1971./1980. 1981. i dalje 1988. i dalje

Boje u spreju za motore

Boja siva metalizirana

Godina sve

Boje u spreju za motore

Boja bijela

Godina svi

Boje u spreju za motore

52.595.01 52.595.02

Za motore BMW-GM-MTU

Kat.br.

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Boje u spreju za motore

52.692.24

Za motore SUZUKI

Kat.br.

Boje u spreju za motore

52.400.66 52.400.67 52.400.92 52.400.93

Boja srebrna

52.560.50 52.692.50 52.696.10 52.696.40

Za motore YANMAR

Kat.br.

Boje u spreju za motore

52.692.20

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja cink prajmer bijela bijela siva "GT"

Za noge OMC

Kat.br.

52.692.50

Za motore SELVA

Kat.br.

52.695.12 52.695.13 52.400.71 52.400.72

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boje u spreju za motore

Boje u spreju za motore

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja zlatna siva prozirna tamno siva (4 T)

Za vanbrodske motore JOHNSON

Kat.br.

Boje u spreju za motore

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja siva plava metalik (4 T) plava metalik (2 T) bijela

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Za vanbrodske motore EVINRUDE

Kat.br.

Boje u spreju za motore

52.560.50 52.692.50 52.695.40 52.696.10 52.698.30 52.698.40

Boja cink prajmer bijela svijetlo plava bijela plava srebrna

Za sve motore VETUS

Kat.br.

52.120.00 52.121.00

KHOLER - generatori]

Kat.br.

52.591.00

52.560.40

772

Za motore MARINER

52.560.50 52.695.60 52.125.80

Za motore NANNI

52.692.26

Za motore HONDA

Kat.br.

Godina svi 1977. i dalje 1978./1987. 1981. i dalje 1986. i dalje 1987. i dalje

Boje u spreju za motore

Za motore VOLVO

Kat.br.

52.560.50 52.693.01 52.693.02 52.693.03 52.693.04 52.125.80 52.400.92

Godina sve sve

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi 1977. i dalje svi

Boja plava metalik

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi

Godina svi

Boja metalizirana srebrna plava "cobalt"

Godina sve sve

Boja cink prajmer (podloga) zeleni (unutrašnji motor) siva aquamatic crvena siva metalik sjajna crna sjajna prozirna

Godina sve 1979. i dalje 1989. i dalje 1970. i dalje 1995. i dalje

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Za razne motore

Kat.br.

Boja cink spray srebrna priozirni sjajni

Boje u spreju za motore

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

52.119.01 52.400.92

Godina Sve

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja siva Volvo prozirna (za propelere)

ONAN generatori]

Kat.br.

Boje - premazi

52.590.00 Za motore CUMMINS

Kat.br.

Boje - premazi

52.596.00

www.OSCULATI.com

Godina sve 1974./1985. 1984./1993. 1994. na dalje od 2010.

Boja cink prajmer siva crna

Za motore TOHATSU

52.692.29 52.692.30

Godina svi svi

Boja zlatno-sivi metalik

52.410.00

52.122.00 52.123.00

Boja Prozirna

Boja Žuta Bijela

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Kat.br.

Kat.br.

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja cink prajmer (podloga) plava metalik plava metalik siva metalik bijela

52.560.50 52.695.10 52.695.11 52.695.12 52.695.14

Kat.br.

Boje u spreju za motore

ELATTING - transparentni za drvo]

Kat.br.

Boje - premazi

Za motore YAMAHA

Kat.br.

Boje u spreju za motore

Kat.br.

Boja Bijela

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa

52.692.28 52.692.27

Godina od 2010 sve sve od 2010

Antivegetativni premaz u spreju Boja bijela crna

Boja crna cink prajmer

52.125.80 52.560.50

Za motore CATERPILLAR

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

52.400.94

Kat.br.

Kat.br.

Boja žuta

Boje u spreju za motore

Kat.br.

Za vanbrodske motore MERCURY

Godina 1984. i dalje sve

Boje u spreju za motore

Kat.br.

52.560.50

Boja cink prajmer

Boja Bijela

Godina Sve

Boja Bijela

Godina Sve


SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

52

϶ Propeleri od Aluminija SOLAS

MODELI KOJI ODGOVARAJU ORIGINALIMA

Za motore HONDA Propeleri

Kat.br.

Motor

52.305.10

7,25x6

Plastic BF 2,3 D

52.305.12

7,87x6,75

52.305.13

7,87x7,50

52.305.55 52.305.56 52.305.57 52.305.64 52.511.01

9,25x8 9,25x10

52.511.02

9,90x11

52.305.85

11,40x15

52.305.76

52.511.03

9,90x12

52.305.86

11,40x16

52.305.77

14,30x21

52.305.58 52.305.59

11,60x11

52.305.15 52.305.16

13,75x13

52.305.78

14,30x21 L

9,25x9

BF 5A

9,9A e 15A, 8D, 10D, 15D e 20D

9,25x11 9,90x10

11,40x12

25/30

40/50/60

Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

52.305.60

11,10x13

52.305.17

13,25x17

52.305.61

11,10x14

52.305.18

13x19

52.305.62

11x15

52.305.19

13x21

52.305.63 52.305.81 52.305.82 52.305.83 52.305.84

BF40/50/60

11x16 11,80x11 11,60x12 11,60x13 11,60x14

13,50x15

oversized blade BF40/50/60

75/90/115 (up to 2009) e 130

52.305.71 52.305.72 52.305.73 52.305.74 52.305.75

Motor

75/90/115 (up to 2009) e 130

15x15 15x15 L 14,80x17 14,80x17 L 14,50x19

115 (from 2011) e 135/150/175/200/225/250

14,50x19 L

Za motore MERCURY-MARINER-MERCRUISER Propeleri

Kat.br.

Ø i korak

Motor

52.205.01

7,30x6

plastiìni 2,5/3,5

52.205.07 52.205.09

7,80x7 4/5/6 (4T od 2011)

52.205.10

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

52.305.24

10x14

25 (2T) e 25 (4T do 2006) 9,9/15 Big Foot (4T do 2006)

52.305.65

13,75x13

52.511.01 52.511.02

9,9x10

52.305.66 52.305.67

13,50x15

7,80x9

52.511.03

9,9x12

52.305.68

52.509.01 52.509.02 52.509.03 52.205.17 52.205.18 52.205.19 52.510.01 52.510.02

13x19

8,5x7

52.305.32 52.305.33 52.305.34 52.305.35 52.305.36 52.305.37 52.305.26 52.305.27

11,60x11

52.305.69 52.305.41 52.305.42 52.305.43 52.305.44 52.305.45 52.305.46 52.305.47

13x21

52.305.28

11,60x13

52.305.29

11,60x14

52.305.30

11,40x15

52.305.31

11,40x16

7,80x8

8,5x8

8/9,8 (4T od 2007)

8,5x9 9,25x8 9,25x9

6/8/9,9/15 (2T) i 9,9/15 (4T)

9,25x10 9,25x8

15/20 (4T od 2007) 9,9 Big Foot (4T od 2007) TA High Trust

9,25x9

52.510.03

9,25x10

52.305.21

10,50x11

52.305.22

10,30x12

52.305.23

10,10x13

25 (2T) e 25 (4T do 2006) 9,9/15 Big Foot (4T do 2006)

Kat.br.

9,9x11

22/30 (4T od 2007)

11,40x12

40/50/60 (2T) i 30/40/50/60 (4T) (za Mercury 40 XR vidi 11,10x14 Tohatsu 52.305.88/92) 11x15 11,10x13

11x16 11,80x11 11,60x12 ojaìani listovi specijalno za 4-taktne 40 (4 cil. - 4T) i 50/60 (4T)

13,25x17

Motor

40 BIG-FOOT 75/80/ 90/100/115/125 (2 i 4-taktni) - F40 EFI Orion - F40 EFI ProNew

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Ø i korak

15x15 15x15 L 14,80x17 14,80x17 L 14,50x19 14,50x19 L 14,30x21

52.305.48

14,30x21 L

52.305.39

15,30x19

52.305.40

15,30x19 L

135/150/175/200/225/ 250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One

Za motore SUZUKI Propeleri

Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

Motor

52.505.90

7,85x7

4-5-6 (4T)

52.305.62

11x15

52.504.12

13,87x21

70 (4T od 2012) i 80-140 (4T)

52.506.01 52.506.02

9,25x8

52.305.63 52.305.81

40/50/55/60/65 (2T) i 40/50/60 (4T)

52.504.03 52.504.04

13,75x17

11,80x11

52.305.82

11,60x12

52.504.05

13,75x21

52.305.83 52.305.84 52.205.60 52.205.62 52.205.64 52.205.66 52.504.10 52.504.11

11,60x13

9,25x9

52.506.03

9,25x10

52.505.01 52.505.02 52.505.03 52.505.04 52.305.58 52.305.59 52.305.60 52.305.61

10,50x11 10,30x12 10,10x13

DT 9,9/15/20 (2T) i DF 8/9/15/20 (4T)

20/25/30 (2T) - 25/30 (4T)

10x14 11,60x11 11,40x12 11,10x13 11,10x14

40/50/55/60/65 (2T) i 40/50/60 (4T)

11x16

ojaìani listovi specijalno 40/50/60 (4T)

11,60x14 13,75x13 13,50x15 13,25x17

70-140 (2T) i 60/70 (4T stari)

13x19 13,87x17 13,87x19

70 (4T od 2012) i 80-140 (4T)

Sailing with you, since 1958

52.504.20 52.504.21 52.504.22 52.504.23 52.504.24 52.504.25 52.504.26 52.504.27

13,75x19

4 LISTA (ojaìani listovi specijalno) 70 (4T)

15,8x15 15,8x15L 15,8x17 15,8x17L 15,3x19

150/250 (4T)

15,3x19L 15,3x21 15,3x21L

773


52

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Za motore YAMAHA Kat.br.

Ø i korak

52.303.90

7,25x5

52.303.91 52.304.01 52.304.02 52.304.03 52.305.55 52.305.56 52.305.57 52.305.64 52.405.01 52.405.02 52.405.03

7,50x7 8,50x7 8,50x8 8,50x9 9,25x8 9,25x9 9,25x10 9,25x11 9,90x9 9,90x10 9,90x11

52.405.04

9,90x12

Motor

2,5 - 5 (2T/4T)

9,9 (4T od 2008) i 6 - 8 (2 i 4-taktni) 9,9 - 15 (2T) i 9,9 (4T do 2007) i 15 - 20 (4T)

20 (2T) i 25 (2T i 4T) i Mariner 30 (2T)

Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

52.405.05

9,90x13

20 (2T) i 25 (2T i 4T) i Mariner 30 (2T)

52.405.60

13,50x15 L

52.305.58 52.305.59 52.305.60 52.305.61 52.305.62 52.305.63 52.305.81 52.305.82 52.305.83 52.305.84 52.405.49

11,60x11 11,40x12 11,10x13 11,10x14 11x15 11x16 11,80x11 11,60x12 11,60x13 11,60x14 13,75x13

52.405.52 52.405.62 52.405.54 52.405.55 52.404.01 52.404.02 52.404.03 52.404.04 52.404.05 52.404.06 52.404.07

13,25x17 13,25x17 L 13 x19 13x21 15x15 15x15 L 14,80x17 14,80x17 L 14,50x19 14,50x19 L 14,30x21

52.405.50

13,50x15

52.404.08

14,30x21 L

40/50/55 i TOP 700 (2T) + 30 i 40 (3 cil. 4T) + 40 (4 cil 4T) + 50/60 (4T)

40 (4 cil. - 4T) i 50 - 60 (4T) ojaìani listovi specijalno za 4T 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) i 70/80/100/115 (4T)

Motor

40G/60/70/75/90/100/ 115/130/140 (2T) i 70/80/ 100/115 (4T)

150/300 (2T i 4T) + Stern drive

Za motore JOHNSON - EVINRUDE Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

Motor

52.205.01

7,30x6

52.506.03

9,25x10

52.205.02

plastiìni 3,5 (4T od 2011)

8x7

52.205.11

9,9/15 (4 taktni od 2002 do 2007)

10,50x11

52.205.12

10,30x12

52.205.13 52.305.50 52.305.51 52.305.52 52.305.54 52.305.58 52.305.59 52.305.60 52.305.61 52.305.62 52.305.63 52.305.81 52.305.82 52.305.83

10,10x13 12,50x13 12,50x14 40/50/60 (2T) + 737 12,25x15 12x17 11,60x11 11,40x12 11,10x13 40-65 (2T) i 40/50/60 (4T) 11,10x14 11x15 11x16 11,80x11 Ojaìani listovi 11,60x12 specijalno za 40/50/60 (4 taktni) 11,60x13

52.205.03

5/6 (4T od 1997 do 2007) i 6/7,5/8 (2T) 8,50x9

52.205.07 52.205.09 52.205.10 52.509.01 52.509.02 52.509.03 52.510.01 52.510.02 52.510.03 52.205.44 52.205.04 52.205.43 52.506.01 52.506.02

7,80x7 7,80x8 4/6 (4T) od 2011 7,80x9 8,50x7 8,50x8 9,8 (10R 4T od 2011) 8,50x9 9,25x8 9,25x9 15HP 4T od 2011 9,25x10 9,25x8 9,9/15 (2 taktni) i 9,9/15 9,25x9 (4T do 2001) 9,25x10 9,25x8 9,9/15 (4 taktni od 2002 do 2007) 9,25x9

Kat.br.

20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC

Ø i korak

52.305.84

11,60x14

52.305.85

11,40x15

52.305.86

11,40x16

52.205.60 52.205.62 52.205.64 52.205.66 52.504.03 52.504.04 52.504.05 52.504.10 52.504.11 52.504.12 52.206.03 52.206.05

13,75x13 13,50x15 13,25x17 13x19 13,75x17 13,75x19 13,75x21 13,87x17 13,87x19 13,87x21 14,80x17 14,50x19

52.206.07

14,30x21

Motor

Ojaìani listovi specijalno za 40/50/60 (4 taktni) 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) i 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 taktni) 90/115/140 Propeler sa 4 lista (4 taktni) 70/90/115/140 3 lista (4 taktni) 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T i Evinrude E-TEC) i Cobra 800 i King Cobra (do 1994, sa 15 zuba)

Za motore SELVA Kat.br.

Ø i korak

52.304.01 52.304.02 52.304.03 52.305.55 52.305.56 52.305.57 52.305.64 52.405.01 52.405.02 52.405.03 52.405.04 52.305.58 52.305.59 52.305.60 52.305.61 52.305.62 52.305.63

8,50x7 8,50x8 8,50x9 9,25x8 9,25x9 9,25x10 9,25x11 9,9x9 9,9x10 9,9x11 9,9x12 11,60x11 11,40x12 11,10x13 11,10x14 11x15 11x16

Motor

8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T)

9,9 (4T do 2007) 15/20 (4T Wahoo)

25 (4T Moray + King Fish)

40/50 (Manta - Barracuda) 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc)

Kat.br.

52.305.81 52.305.82 52.305.83 52.305.84 52.305.85 52.305.86 52.405.49 52.405.50 52.405.60 52.405.52 52.405.62 52.405.54 52.405.55 52.404.01 52.404.02 52.404.03 52.404.04

Ø i korak

Motor

11,80x11 11,60x12 11,60x13 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) 11,60x14 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) 11,40x15 11,40x16 13,75x13 13,50x15 13,50x15 L 40/60 (4T Morena) 80/100 (4T Marlin) 13,25x17 115 (4T Narwal/Tardon) 13,25x17 L 13x19 13x21 15x15 150 (4T Killer Whale) 15x15 L 200/225 (4T Grey/Fin Whale) 14,80x17 250 (4T Blue Whale) 14,80x17 L

Kat.br.

Ø i korak

Motor

52.404.05 52.404.06 52.404.07 52.404.08 52.205.11 52.205.12 52.205.13 52.305.50 52.305.51 52.305.52 52.305.54 52.205.60 52.205.62 52.205.64 52.205.66

14,50x19 14,50x19 L 14,30x21 14,30x21 L 10,50x11 10,30x12 10,10x13 12,50x13 12,50x14 12,25x15 12x17 13,75x13 13,50x15 13,25x17 13x19

150 (4T Killer Whale) 200/225 (4T Grey/Fin Whale) 250 (4T Blue Whale) 20/25/30/45 (2T)

40/50/60 (2T)

70/80/90/100 (2T)

Selva 4-taktni vidi Yamaha 4-taktni, istih snaga

Za motore TOHATSU Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

52.205.01

7,30x6

plastic 2,5/3,5

52.510.02

9,25x9

52.205.07

7,80x7

52.510.03

9,25x10

52.205.09 52.205.10 52.509.01 52.509.02 52.509.03

7,80x8 7,80x9 8,50x7 8,50x8 8,50x9

52.511.01 52.511.02 52.511.03 52.305.88 52.305.89

9,90x10 9,90x11 9,90x12 11,60x11 11,40x12

52.510.01

9,25x8

52.305.90

11,10x13

*

774

5 (2T) - 4/5/6 (4T)

8/9,8 (4T) 9,9/15/18 (2 i 4 taktni od 2011) - 15/20 (4T)

Ø i korak

Motor

9,9/15/18 (2 i 4 taktni od 2011) 15/20 (4T) 25/30 (2 i 4 taktni) i Maxi (2T)

40/50/60 (2 i 4 taktni) i Corsa (2T) i Mercury 40 XR (2T)

Za motore od 2003.godine koristiti kit TD-RBKT.

www.OSCULATI.com

Kat.br.

Ø i korak

52.305.91

11,10x14

52.305.92

11x15

52.405.49* 52.405.50* 52.405.52* 52.405.54*

13,75x13 13,50x15 13,25x17 13x19

Motor

40/50/60 (2 i 4 taktni) i Corsa (2T) i Mercury 40 XR (2T) 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002)


52

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

϶ Propeleri od inoxa SOLAS u skladu sa originalnim propelerima Za motore YAMAHA Sa 3 lista kat.broj Ø i hod

Sa 4 lista kat.broj Ø i hod

*

52.537.00* 52.537.00* 52.537.00* 52.537.00* 52.537.00* 52.537.00*

Motor

Sa 3 lista kat.broj Ø i hod

20 (2T), 25 (2T i 4T)

40, 50, 55 i Top 700 (2T); 30B i 40F (3 cil. 4T), 40D (4 cil. 4T), 50 i 60 (4T)

60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 i 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 i 115 (4T)

52.532.02 52.532.03 52.532.04 52.532.05 52.532.06 52.532.07 52.532.50 52.532.51 52.532.52 52.532.53 52.532.54 52.532.55

14 1/4 x 17 14 1/4 x 17L 14 x 19 14 x 19L 14 x 21 14 x 21L 16 x 19 16 x 19L 15 3/4 x 21 15 3/4 x 21L 15 5/8 x 23 15 5/8 x 23L

Sa 4 lista kat.broj Ø i hod

52.533.05 52.533.06 52.533.07 52.533.08 -

Kit za montažu

Motor

52.537.01 52.537.01 52.537.01 150, 175, 200, 225, 250 i 300 V6 (2T e 4T) 52.537.01 52.537.01 52.537.01 52.537.10 52.537.10 52.537.10 300 V8 (4T) i 350 (4T) 52.537.10 52.537.10 52.537.10

14 1/8 x 19 14 1/8 x 19L 14 x 21 14 x 21 L

Kod 115 (4T) koristiti kit za montažu 52.537.01.

Za motore MERCURY i MERCRUISER Sa 3 lista Kat.broj Ø i hod

Sa 4 lista Kat.broj Ø i hod

Kit za montažu

52.520.01 52.520.02 52.520.04 52.520.06 52.520.01 52.520.02 52.520.04

11 5/8 x 11 11 3/8 x 12 11 1/8 x 13 11 1/8 x 14 11 5/8 x 11 11 3/8 x 12 11 1/8 x 13

-

52.536.03 52.536.03 52.536.03 52.536.03 52.536.06 52.536.06 52.536.06

52.520.06

11 1/8 x 14

-

52.522.02

13 1/2 x 15

52.522.22

13 1/2 x 15L

Motor

Sa 3 lista Kat.broj Ø i hod

Sa 4 lista Kat.broj Ø i hod

52.522.04 52.522.24 52.522.06 52.522.26 52.532.02 52.532.03 52.532.04

13 1/4 x 17 13 1/4 x 17L 13x19 13x19L 14 1/4 x 17 14 1/4 x 17L 14x19

52.533.05

52.536.06

52.532.05

14x19L

52.533.06

-

52.537.03 40 (Big foot) /75/80/90/100/

52.532.06

14x21

52.533.07

14 1/8 x 19 14 1/8 x 19L 14 x 21

-

52.537.03

52.532.07

14x21L

52.533.08

14 x 21L

40/50 i 60 (2T); 30/40/50 i 60 (4T)

40 XR (Tohatsu)

115 i 125 (2T i 4T) F40EFI Orion i F40EFI Pro new

Kit za montažu

Motor

52.537.03 40 (Big foot) /75/80/90/ 52.537.03 100/115 i 125 (2T i 4T) 52.537.03 F40EFI Orion i F40EFI Pro new 52.537.03 52.537.03 52.537.03 52.537.03 135/150/175/200/225/250 52.537.03 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One

52.537.03 52.537.03

Za motore SUZUKI Sa 3 lista kat.broj Ø i hod

Sa 4 lista kat.broj Ø i hod

Kit za montažu

52.520.01

11 5/8 x 11

-

52.520.02 52.520.04 52.520.06 52.522.02 52.522.22 52.522.04 52.522.24 52.522.06 52.522.26 52.523.01

11 3/8 x 12 11 1/8 x 13 11 1/8 x 14 13 1/2 x 15 13 1/2 x 15L 13 1/4 x 17 13 1/4 x 17L 13 x 19 13 x 19L 13 7/8 x 17

-

52.523.11

13 7/8 x 17L

-

-

52.523.02

13 7/8 x 19

-

-

52.523.12

13 7/8 x 19L

-

-

Motor

-

40, 50, 55, 60 i 65 (2T); 40, 50 i 60 (4T) 52.537.07 52.537.07 52.537.07 od 75 do 140 (2T); 60 i 70 52.537.07 (4T stari) 52.537.07 52.537.07 70 (4T od 2012.), 80, 90, 100, 115 i 140

Sa 3 lista kat.broj

Sa 4 lista kat.broj Ø i hod

Ø i hod

-

Kit za montažu

Motor

-

70 (4T od 2012.), 80,

DF250, DF300

52.523.03

13 7/8 x 21

52.523.13 52.532.02 52.532.03 52.532.04 52.532.05 52.532.06 52.532.07 52.532.50 52.532.51 52.532.52

13 7/8 x 21L -

52.532.53

15 3/4 x 21L -

52.537.05

52.533.05 52.533.06 52.533.07 52.533.08 -

14 1/4 x 17 14 1/4 x 17L 14 x 19 14 x 19L 14 x 21 14 x 21L 16 x 19 16 x 19L 15 3/4 x 21

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.519.02 10 3/4 x 10 52.519.03 10 1/2 x 11 52.519.04 10 1/4 x 12 52.520.01 11 5/8 x 11 52.520.02 11 3/8 x 12 52.520.04 11 1/8 x 13 52.520.06 11 1/8 x 14 52.522.02 13 1/2 x 15 52.522.22 13 1/2 x 15L 52.522.04 13 1/4 x 17 52.522.24 13 1/4 x 17L 52.522.06 13 x 19 52.522.26 13 x 19 L

Kit za montažu

90, 100, 115 i 140 52.537.05 52.537.05 14 1/8 x 19 52.537.05 150, 175, 200, 225 i 250 14 1/8 x 19L 52.537.05 52.537.05 14 x 21 52.537.05 14 x 21L 52.537.05 52.537.05 52.537.05

52.532.54

15 5/8 x 23

-

52.537.05

52.532.55

15 5/8 x 23L -

52.537.05

Za motore TOHATSU Sa 3 lista Kat.broj Ø i hod

52.520.01 52.520.02 52.520.04 52.520.06 52.522.02

11 5/8 x 11 11 3/8 x 12 11 1/8 x 13 11 1/8 x 14 13 1/2 x 15

Kit za montažu

52.536.06 52.536.06 52.536.06 52.536.06 52.537.09

Motor

Sa 3 lista Kat.broj Ø i hod

40/50/60 (2T i 4T); Corsa (2T); i Mercury 40 XR (2T)

52.522.22 52.522.04 52.522.24 52.522.06

13 1/2 x 15L 13 1/4 x 17 13 1/4 x 17L 13 x 19

Kit za montažu

52.537.09 52.537.09 52.537.09 52.537.09

Motor

70 (od 1999.) /75/90/115/120 i 140

70 (od 1999.) /75/90/115/120 i 140

Za motore VOLVO PENTA SX Sa 3 lista Kat.broj Ø i hod

52.532.02 52.532.03 52.532.04

14 1/4 x 17 14 1/4 x 17L 14 x 19

Kit za montažu

Motor

Sa 3 lista Kat.broj Ø i hod

52.537.06 52.537.06 52.537.06

VE Volvo Penta SX i OMC King Cobra (od 1994. na dalje, sa nazubljenom osovinom od 19 zuba)

52.532.05 52.532.06 52.532.07

14 x 19L 14 x 21 14 x 21L

Sailing with you, since 1958

Kit za montažu

Motor

52.537.06 52.537.06 52.537.06

VE Volvo Penta SX i OMC King Cobra (od 1994. na dalje, sa nazubljenom osovinom od 19 zuba)

775


52

Propeleri od inoxa SOLAS u skladu sa originalnim propelerima

Za motore SELVA Sa 3 lista Kat.broj

52.519.02 52.519.03 52.519.04 52.520.01 52.520.02 52.520.04 52.520.06 52.522.02 52.522.22 52.522.04 52.522.24 52.522.06 52.522.26 *

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Sa 4 lista

Ø i hod

Kat.broj

Ø i hod

10 1/4 x 12 11 5/8 x 11 11 3/8 x 12 11 1/8 x 13 11 1/8 x 14 13 1/2 x 15 13 1/2 x 15L 13 1/4 x 17 13 1/4 x 17L 13 x 19 13 x 19L

Kit za montažu

52.537.00* 52.537.00* 52.537.00* 52.537.00* 52.537.00* 52.537.00*

10 3/4 x 10 10 1/2 x11

Motor

Sa 3 lista Kat.broj

25hp (4T Moray) i 25hp (4T KingFish) Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc)

4 - taktni: 40/60hp EFI murena; 80/100hp EFI Marlin; 115hp Narwhal; 115hp EFI Tarpon

Sa 4 lista

Ø i hod

52.532.02 52.532.03 52.532.04 52.532.05 52.532.06 52.532.07 52.522.02 52.522.22 52.522.04 52.522.24 52.522.06 52.522.26

Kat.broj

14 1/4 x 17 14 1/4 x 17L 14 x 19 14 x 19L 14 x 21 14 x 21L 13 1/2 x 15 13 1/2 x15L 13 1/4 x 17 13 1/4 x 17L 13 x 19 13 x 19L

Kit za montažu

Ø i hod

52.533.05 14 1/8 x 19 52.533.06 14 1/8 x 19L 52.533.07 14 x 21 52.533.08 14 x 21L -

Motor

52.537.01 52.537.01 52.537.01 52.537.01 52.537.01 52.537.01 52.537.08 52.537.08 52.537.08 52.537.08 52.537.08 52.537.08

150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale

2 - taktni: Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/ 80hp; Montecarlo 90/ 100hp

SU 115 (4 Stroke) use mounting kit 52.537.01

Za moltore HONDA Sa 3 lista

Sa 4 lista

Kat.broj

Ø i hod

52.520.01 52.520.02 52.520.04 52.520.06 52.522.02 52.522.22 52.522.04 52.522.24

11 5/8 x 11 11 3/8 x 12 11 1/8 x 13 11 1/8 x 14 13 1/2 x 15 13 1/2 x 15L 13 1/4 x 17 13 1/4 x 17L

Kat.broj

Kit za montažu

Ø i hod

-

Motor

Sa 3 lista Kat.broj

BF40, BF50, BF60 52.537.02 52.537.02 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009.) i 130 52.537.02 52.537.02

52.522.06 52.522.26 52.532.02 52.532.03 52.532.04 52.532.05 52.532.06 52.532.07

Sa 4 lista

Ø i hod

Kat.broj

13 x 19

52.533.05 52.533.06 52.533.07 52.533.08

13 x 19L 14 1/4 x 17 14 1/4 x 17L 14 x 19 14 x 19L 14 x 21 14 x 21L

Kit za montažu

Ø i hod

14 1/8 x 19 14 1/8 x 19L 14 x 21 14 x 21L

Motor

52.537.02 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009.) i 130 52.537.02 52.537.02 52.537.02 52.537.02 115 (od 2010.), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 52.537.02 52.537.02 52.537.02

Za motore JOHNSON / EVINRUDE Sa 3 lista

Sa 4 lista

Kat.broj

Ø i hod

Kat.broj Ø i hod

Kit za montažu

Motor

Sa 3 lista

Sa 4 lista

Kat.broj

Ø i hod

Kat.broj

Ø i hod

Kit za montažu

52.520.01

11 5/8 x 11

-

-

52.523.11

13 7/8 x 17L

-

-

52.520.02

11 3/8 x 12

-

-

52.523.02

13 7/8 x 19

-

-

52.520.04

11 1/8 x 13

-

-

52.523.12

13 7/8 x 19L

-

-

52.520.06

11 1/8 x 14

-

-

52.523.03

13 7/8 x 21

-

-

52.522.02

13 1/2 x 15

-

52.537.08

52.523.13

13 7/8 x 21L

-

52.522.22 52.522.04 52.522.24 52.522.06 52.522.26

13 1/2 x 15L -

52.532.02 52.532.03 52.532.04 52.532.05 52.532.06

14 1/4 x 17L 52.533.05 14 x 19 52.533.06 14 x 19L 52.533.07 14 x 21

52.523.01

13 7/8 x 17

40 i 50 (4T)

40, 50, 60, 75, 90 i

52.537.08 115 (Evinr. E-TEC); 52.537.08 70, 75, 90, 100, 115, 120 i 140 52.537.08 Evinr. & Johnson 52.537.08 2T 52.537.08

13 1/4 x 17L 13 x 19 13 x 19L 13 1/4 x 17

-

-

90, 115, 140 (4T)

52.532.07

52.533.08

90, 115, 140 (4T)

-

14 x 21

52.537.04 52.537.04 52.537.04 52.537.04 52.537.04

14 x 21L

52.537.04

14 1/4 x 17

14 x 21L

Motor

14 1/8 x 19 14 1/8 x 19L

130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 i 300 (Evinrude-Johnson 2T i Evinrude E-TEC) Cobra 800 i King Cobra (do 1994., sa 15 zuba)

Kit za adaptaciju za propelere Solas New Saturn sa 3 lista Kat.br.

52.536.01 52.536.02

Tip

UHD-KT UHE-KT

Propeleri

Kat.br.

Propeleri od inoxa SOLAS u skladu sa

52.536.03 52.536.04

Tip UMC-KT UMD-KT

Kat.br.

52.536.05 52.536.06

Tip UME-KT UTC-KT

Kit "parastrappi" Rubex Za propelere New Saturn i HR TITAN Rubex Propeleri

Kat.br.

52.537.00 52.537.01 52.537.02 52.537.03 52.537.04 52.537.05 52.537.06 52.537.07

776

Propeleri od inoxa SOLAS u skladu sa

Opis

Parastrappi RBX-108 za motore Yamaha 70/115hp Parastrappi RBX-103 za motore Yamaha 115/300hp 2T i 4T i Selva 4T Parastrappi RBX-107 za motore Honda od 75hp do 225hp Parastrappi RBX-102 za motore Mercury od 75hp do 300hp i Mercruiser Parastrappi RBX-100 za motore Johnson/Evinrude 150/300hp Parastrappi RBX-104 za motore Suzuki DT 150/225hp DF 150/300hp Parastrappi RBX-105 za motore Volvo Penta noga SX Parastrappi RBX-110 za motore Suzuki 70/140hp (2T) 60/70 hp (4T)

52.537.08

Parastrappi RBX-106 za motore Johnson/Evinrude 70/140hp (2T) + 40E-TEC + 115E-TEC

52.537.09 52.537.10

Parastrappi RBX-109 za motore Johatsu 70/140hp (2T) Parastrappi RBX-127 za motore Yamaha 300/350 (4T)

www.OSCULATI.com


Propeleri od inoxa SOLAS u skladu sa originalnim propelerima

52

Propeleri NEW SATURN, od inoxa - RUBEX sa 3 lista, sa parastrappima RUBEX koji se mogu mijenjati

52.532.02 52.532.03 52.532.04 52.532.05 52.532.06 52.532.07

DX SX DX SX DX SX

14 1/4 x 17 14 1/4 x 17 150-250 (214 x 19 4 T) i 300 14 x 19 (2T) + stern drive 14 x 21 14 x 21

115 (iz 2011) i 135-225

52.532.50 52.532.51 52.532.52 52.532.53 52.532.54 52.532.55

DX SX DX SX DX SX

16 x 19 16 x 19 15 3/4 x 21 15 3/4 x 21 15 5/8 x 23 15 5/8 x 23

300-350 (4T)

75-125 (2T + 4T)

135-300 (2/ 4T) + Mercruiser, Alpha one, Bravo one

70-140 (Suzuki 2T) i 60/70 (Suzuki 4T) i 60/ 70 (Envirude Johnson 4T)

40-90 + 115 (Envirude E-TEC) i 70-140 (Envirude - Johnson / Selva 2T)

150-225 (Suzuki 2/4T) i 150-225 (Envirude Johnson 4T)

130-300 (Johnson 2T i Envirude 2T + E-TEC) i OMC Cobra 800 i King Cobra do 1994 (shaft 15 spline)

200-300 (Suzuki 2/4T) i 200/225 (Envirude Johnson 4T)

϶ Propeleri SOLAS za VOLVO PENTA, u skladu sa originalnim propelerima Propeleri od aluminija za DP 280/290 tip A Za diesel motore. Prednji propeler sa 3 lista, vanjski propeler sa 4 lista. Propeleri

Kat.broj

Rif.OEM

52.202.03

A3

854766

52.202.04

A4

854767

52.202.05

A5

854768

52.202.06

A6

854769

52.202.07

A7

854770

Skica

Volvo Penta SX, OMC King Cobra od 1994

52.537.06

75/90/130 i 115 (do 2010)

52.537.10

13 1/2 x 15 13 1/2 x 15 13 1/4 x 17 70-140 (2T) i 70-115 13 1/4 x 17 (4T) 13 x 19 13 x 19

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

DX SX DX SX DX SX

Motori Volvo Penta OMC Cobra od 1994 HP Parastrappi

52.537.08

70-140 (2T) od 2003 + kit TDRBKT

52.522.02 52.522.22 52.522.04 52.522.24 52.522.06 52.522.26

52.537.04

Parastrappi

52.537.07

HP

Motori Johnson - Envirude (2T) / E-TEC / Selva (2T) HP Parastrappi

52.537.05

Parastrappi

Motori Suzuki / Envirude Johnson (4T) HP Parastrappi

52.537.05

HP

Motori Mercury Mariner HP Parastrappi

52.537.03

Motori Tohatsu

52.537.03

Motori Honda

52.537.09

Motori Yamaha + Selva 4T HP Parastrappi

52.537.00

Ø po hodu

52.537.02

Propeleri od inoxa SOLAS u skladu sa

Okretanje

52.537.01

Kat.br.

52.537.02

Parastrappi za kupiti posebno. Propeleri

Propeleri od aluminija za DP 280/290 tip B Za benzinske i diesel motore, sa listovima od tankog profila. Prednji propeler sa 3 lista, vanjski propeler sa 3 ili 4 lista. (kako ih isporuìuje tvornica). Propeleri

Kat.broj

Rif.OEM

52.203.03

B3

854816

52.203.04

B4

854817

52.203.05

B5

854818

52.203.06

B6

854819

Skica

Propeleri od inoxa sa 3 lista za DP 280/290 tip C Propereli za maksimalne uìinke što rezultira veêim potiskom, veêom brzinom, boljom otpornošêu na udarce i na koroziju. Propeleri

Kat.broj

Rif OEM

52.204.03

C3

3860878

52.204.04

C4

3857495

52.204.05

C5

3857496

52.204.06

C6

3857497

Skica

Sailing with you, since 1958

777


52

Ekstraktori i kljuìevi za propelere

϶ Ekstraktori i kljuìevi za propelere

Ekstraktor - izvlakaì za propelere - osovinske vodove Za upotrebu kod propelera sa 2 do 5 listova. Od visoko-otpornog ìelila. Propeleri | Propeleri, ekstraktori - izvlakaìi za

Ekstraktori i kljuìevi za propelere

Kat.br.

Opis Za osovinske vodove od mm 25 do mm 38 (1" - 1"1/2) Za osovinske vodove od mm 40 do mm 52 (1" 5/8- 2")

52.962.01 52.962.02

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Specijalni univerzalni kljuì 52.960.00 Za zavidavanje/odvidavanje matica propelera, dužine mm 330. Od plastike/staklenog vlakna. Propeleri, univerzalni kljuc za

Ekstraktori i kljuìevi za propelere

϶ Tuševi prijenosni Solarni tuš od 20 litara

“Handi Shower” prijenosni tuš na pritisak

52.020.20 Od posebnog PVC-a koji upija sunìeve zrake, zagrijavajuêi vodu koja

52.187.00 Sastoji se od plastiìne posude koja sadrži 8 litara vode, tuša sa

se nalazi unutra. Sa raspršivaìem sa blokiranjem.

Solarni tuševi

Tuševi prijenosni

slavinom na dugme i 3 metra cijevi, te cilindrom za stvaranje pritiska. Aktivirajuêi 25 puta cilindar dostiže se pritisak od 3 bara i voda izlazi kroz tuš pod pritiskom idealnim za tuširanje. Handi Shower je vrlo dobre izrade i vrlo funkcionalan.

Tuševi

Tuševi prijenosni

϶ Ležajevi, lojene pletenice i nosaìi unutrašnjih brodskih motora Ležajevi za osovinske vodove sa armaturom od mesinga; verzija sa vanjskim promjerom u colima, unutrašnjim u milimetrima Od samopodmazujuêe gume Ležajevi za osovine

Kat.br.

52.307.20 52.307.22 52.307.25 52.307.26 52.307.28 52.307.30 52.307.32 52.307.35 52.307.38 52.307.40 52.307.45 52.307.50 52.307.55 52.307.60 52.307.65 52.307.70 52.307.75 52.307.80 52.307.85 52.307.90

778

Ležajevi, lojene pletenice i nosaìi unutrašnjih

Ø A mm

20

Ø B mm 31,75 (1”1/4)

C mm

22

31,75 (1”1/4)

76,2

25

38,1 (1”1/2)

101,6

76,2

25

31,75(1”1/4)

101,6

28

41,27 (1”5/8)

114,3

30

44,4 (1”3/4)

127

32

44,45 (1”3/4)

127

35

47,6 (1”7/8)

139,7

38

50,80 (2”)

152

40

53,9 (2”1/8)

160

45

60,3 (2”3/8)

177,8

50

66,6 (2”5/8)

203,2

55

76,20 (3”)

228,6

60

82,5 (3”1/4)

241,3

65

85,72 (3”3/8)

266,7

70

95,25 (3”3/4)

279,4

75

101,60 (4”)

304,8

80

101,60 (4”)

304,8

85

114,30 (4" 1/2)

342,9

90

114,30 (4" 1/2)

355,6

www.OSCULATI.com


Ležajevi, lojene pletenice i nosaìi unutrašnjih brodskih motora

52

Ležajevi za osovinske vodove sa armaturom; verzija sa unutrašnjim/ vanjskim promjerom u milimetrima Od samopodmazujuêe gume. Ležajevi

Kat.br.

52.308.20 52.308.25 52.308.26 52.308.28 52.308.30 52.308.31 52.308.32 52.308.35 52.308.36 52.308.40 52.308.41 52.308.45

Ø A mm

Ø B mm

Ø C mm

20 25 25 28 30 30 32 35 35 40 40 45

30 35 40 38 40 45 45 48 50 55 56 61

80 100 100 112 120 120 128 140 140 160 160 180

Kat.br.

52.308.46 52.308.50 52.308.51 52.308.55 52.308.56 52.308.60 52.308.61 52.308.65 52.308.66 52.308.70 52.308.80 52.308.81

Ø A mm

Ø B mm

Ø C mm

45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 80 80

65 66 70 73 75 78 80 83 85 90 100 102

180 200 200 220 220 240 240 260 260 280 320 320

Od gume samopodmazujuêi, za plovila koja dolaze iz SAD, Velike Britanije i Australije. Ležajevi za osovine

Kat.br.

Ležajevi, lojene pletenice i nosaìi unutrašnjih

52.306.00 52.306.01 52.306.02 52.306.03 52.306.04 52.306.05 52.306.21 52.306.22 52.306.23 52.306.24 52.306.06 52.306.08 52.306.09 52.306.10 52.306.12

Ø A mm 1” (25,40)

Ø B mm 1”1/4 (31,75)

C mm

1” (25,40)

1”1/2 (38,10)

101,6

1”1/4 (31,75)

1”3/4 (44,45)

127

1”1/2 (38,10)

2” (50,80)

152,4

1”3/4 (44,45)

2”3/8 (60,32)

177,8

2” (50,80)

2”5/8 (66,67)

203,2

1”1/8 (28,57)

1”5/8 (41,27)

114,7

101,6

1”3/8 (34,92)

1”7/8 (47,62)

139,7

1”5/8 (41,27)

2”1/8 (53,97)

165,1

1”7/8 (47,62)

2”5/8 (66,67)

190,5

2" 1/4 (57,15)

3" (76,20)

228,6

2" 1/2 (63,50)

3" (76,20)

254

2" 5/8 (66,67)

3" 3/8 (85,72)

266,7

2" 3/4 (69,85)

3" 3/8 (85,72)

279,4

3" (76,20)

4" (101,60)

304,8

Ležajevi za osovinske vodove sa vanjskim dijelom od smole; verzija sa unutrašnjim/vanjskim dijelom u milimetrima Od gume, sa sistemom podmazivanja, te vanjskom ovojnicom od smole, neophodni kod plovila od lake legure sa nosaìima osovine od lake legure. Ležajevi za osovinske vodove

Kat.br.

Ležajevi, lojene pletenice i nosaìi unutrašnjih

52.208.25 52.208.30 52.208.35 52.208.40 52.208.45 52.208.50 52.208.60

Ø A mm

25 30 35 40 45 50 60

Ø B mm 38,10 (1" 1/2) 44,45 (1" 3/4) 47,62 (1" 7/8) 53,97 (2" 1/8) 60,32 (2" 3/8) 66,67 (2" 5/8) 82,55 (3" 1/4)

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Ležajevi za osovinske vodove sa armaturom od mesinga; verzija sa vanjskim/unutarnjim promjerom u colima

C mm

100 120 137 160 180 200 240

Ležajevi za osovinske vodove kompletno od gume; verzija vanjski/ unutrašnji promjer u milimetrima Ležajevi za osovinske vodove

Kat.br

52.207.22 52.207.23 52.207.25 52.207.26 52.207.30 52.207.35 52.207.40

Ø A mm

Ø B mm

Ø C mm

22 22 25 25 30 35 40

29 36 36 40 40 54 54

75 80 100 120 120 140 140

Lojena pletenica Od dugaìkih vlakana od pamuka i teflona kvadratnog presjeka radi vodonepropusnosti kod brtvljenja osovinskih ležajeva. Za pravilno brtvljenje pletenica mora biti montirana u komadima od kojih svaki ìini prsten za sebe. Lojena pletenica

Kat.br.

52.190.06 52.190.08 52.190.10

Pakovanje

2m 2m 2m

Ležajevi, lojene pletenice i nosaìi unutrašnjih brodskih motora

Ø mm

Za osovine Ø

6 8 10

18/25 25/35 40/60

Sailing with you, since 1958

779


52

Rezervari za vodu

϶ Rezervari za vodu Tvrdi spremnici za pitku vodu Od polietilena ("polietilene reticolato") za upotrebu u prehrambenoj industriji Bez mirisa su. Isporuìuju se u kompletu sa ìepom za inspekciju i pripremljeni su (mesingani navoj u kalupu) za uliv, pražnjenje, odušnik i prirubnicu za pokazivaì nivoa. Izrañeni su u skladu sa normama RINA i AISR. Moguêa je modularna ugradnja više spremnika, zahvaljujuêi predviñenom mjestu za prikljuìak za spajanje. Svi prikljuìci ženski u kalupu od plastike.

Spremnici za vodu

Kat.br.

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

(

52.173.01 52.173.03 52.173.04 52.173.08 52.173.09 52.195.20 52.195.22

52 .1 73 .0 1

Kapacitet l

Duž. x širina

Visina mm

215 390 390 400 600 165 240

1000x400 1300x400 1300x400 1620x520 2430x520 900x600 870x785

600 800 800 509 509 400 405

Legenda: A=1" - B=1"1/4 - C=1"1/2 - D=3/4 - IS=Inspekcija

(

1 3.0 .17 52

(

(

3 3.0 .17 52

(

4 3.0 .17 52

(

8 3.0 .17 2 5

9 3.0 .17 52

(

(

52.195.20

52.195.22

Tvrdi rezervari za pitku vodu Od bijelog polietilena verzija standard pravokutnog oblika. Mogu se montirati u centralnom dijelu broda ili ispod ležaja u pramcu. Kompletni sa ìepom za inspekciju i 4 slijepe rupe sa navojem od 1/2” - 1”1/4 u koje se zavidaju prikljuìci za punjenje/pražnjenje, odušnik (vidi razne modele u grupi 17), za posebno naruìiti. U skladu sa normama Rina i AISR. Rezervari za vodu

Rezervari za vodu

Kat.br.

52.194.49 52.194.50 52.194.51 52.194.69 52.194.70 52.194.71 52.194.72* *

Kapacitet lt

Baza mm

Visina mm

54 47 70 105 80 130 170

700x400 480x400 700x400 900x400 700x400 880x500 880x500 - 880x400

200 260 260 300 300 300 400-500

Može se okretati za 90° i koristiti kako sa visinom od 400 mm tako i sa visinom od 500 mm (sa dvostrukom serijom prolaza i ìepom za inspekciju).

Tvrdi rezervari za pitku vodu Realizirani od polietilena za prehrambene artikle. Napravljeni su sa jednom kosom stranicom radi boljeg prijanjanja na bokove plovila. Bez mirisa. Kompletni sa poklopcem za kontrolu i za ìišêenje, sa slijepim rupama za ispust i odušnikom od 1/2" i od 1"1/4 za punjenje. (Za prikljuìke za cijev vidi razne modele u grupi 17 i 52). U skladu sa normama Rina i AISR. Rezervari za vodu

Kat.br.

52.195.50 52.195.75 52.195.10

780

Kapacitet lt

46 70 100

www.OSCULATI.com

Rezervari za vodu

Dimenzije mm

Visina mm

430x550 430x800 430x1050

290 290 290


Rezervari za vodu

52

Tvrdi rezervar za vodu Od bijelog polietilena, trokutastog oblika sa kosinom za pramac. Kompletan sa 4 slijepe rupe sa navojima od 1/2” - 1”1/4 gdje se zavidaju prikljuìci za punjenje, pražnjenje i odušnik (Vidi razne modele u grupi 17). Rezervari za vodu

Kat.br.

cm

52.194.00

Rezervari za vodu

Kapacitet lt

max 97x37x23h

80

Tvrdi rezervar za vodu Od bijelog polietilena. Kompletan sa ìepom za inspekciju i flanñom sa 5 rupa za pokazivaì nivoa. Sa predviñenim punjenjem, pražnjenjem i odušnikom, slijepe rupe sa navojima od 1", 1" 1/4,1"1/2 i 3/ 4 kao na skici. Rezervari za vodu

Kat.br.

cm 1000x350x320h

52.194.02

Kapacitet lt

86

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Spremnik od bijelog polipropilena za pitku vodu od lt 60, za montiranje na pregradu Za montiranje unutar ormara ili brodskih otvora. Kompletan sa ženskim prikljuìcima od 1/2" - 3/4" - 1" 1/2 za punjenje, pražnjenje, odušnikom + flanñom pokazivaìem nivoa. Spremnici za vodu

Rezervari za vodu

Kat.br.

Kapacitet lt

52.145.78

60

mm

Max dužina za plovak cm

450 x 350 dubina x 670 ukupna visina

60

Rezervar sa pumpom Sastoji se od rezervara od polietilena veê povezanog sa pumpom tipa 16.503.12. Rezervari za vodu

(

( 52.195.00

.21 194 52.

1 4.2 .19

( 52

Rezervari za vodu

Kat.br.

52.194.21

Nosivost

Kapacitet lt

Ø izlaza hidrofora mm

Ø ulaznog prikljuìka mm

Ø odušnika mm

3 lt / minuti 12 volt

32

10

38

16

Držaì

52.195.00

Može se instalirati kako sa bazom 340x400 (visina 260mm) tako i sa bazom 400x260 (visina 340 mm). Za fiksiranje sa držaìem 52.195.00.

Sailing with you, since 1958

781


52

Rezervari za vodu Kir spremnik + pumpa Spremnik od polietilena za pitku vodu veê spojen sa pumpom 16.512.12 (12V), kapacitet 12,8 litara/ minuti. Za upotrebu sa 1/3 potrošaìa. Spremnici za vodu

Rezervari za vodu

Kat.br.

52.194.30 52.194.32 52.194.34

B

C

Neto volumen l

Ulazni prikljuìak

Odušnik

A

Držaì za fiksiranje

Max dužina za plovak cm

450 650 650

350 330 490

400 400 400

56 77 117

1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

3/4" 3/4" 3/4"

52.195.00 52.195.00 52.195.00

39 39 39

Držaì za fiksiranje rezervara Dražaì od inoxa za fiksiranje rezervara sa dva otvora za vijke za fiksiranje. Rezervari za vodu

Rezervari za vodu

Kat.br.

Za upotrebu sa rezervarima

52.195.00

50.147.12; 50.147.24; 52.194.21

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Rezervari za vodu “Utility Water Tank” vlastite proizvodnje Realizirani su od specijalnog PVC-a za vodu sa zaštitom od mirisa. Praktiìni su, jer poprimaju oblik prostora u koji se montiraju. Nije potrebno održavanje i cijena im je povoljna. Kompletni su sa otvorom za ulaz i izlaz vode i sa ventilom-odušnikom za mjehuriêe vode, te za inspekciju rezervara. Model sa tkaninom Nylon-PVC bijele boje vrlo ìvrst i sa specijalnim aditivom za zaštitu od plijesni, sa dvostukim šavovama koje garantiraju da neêe popucati. Rezervari za vodu

Kat.br.

Rezervari za vodu

Od litara

52.196.01 52.196.02 52.196.03 52.196.04 52.196.05 52.196.06

cm 64x75 64x102 64x135 64x180 80x88 (trokutast) 120x110 (trokutast)

55 100 150 210 55 100

Prikljuìci ukljuìeni 1x16mm/1x38mm

Uljevi Od plastike rezervni za rezervare za vodu 52.196.01; 52.196.03; 52.196.05; 52.196.06 Rezervari za vodu, prikljucci za

Rezervari za vodu

Kat.br.

Verzija Izljev, Ø prikljuìka za cijev mm 16 Uljev, Ø prikljuìka za cijev mm 37

52.196.90 52.196.92

Prikljuìak završni Kompletan sa ìepom, za povezivanje putem PVC cijevi na uljeve 52.196.92; 52.196.93, služi za "leteêe" ulijevanje vode bez da se uljev fiksira na palubu. Kat.br.

Prikljuìak za cijev Ø mm 37

Rezervari za vodu, prikljucci za

Rezervari za vodu

52.196.94

Prikljuìak za cijev Od bijele plastike za tvrde rezervare za vodu. Kat.br.

Rezervari za vodu, prikljucci za

95.3 8

( 52.198.16

( 52.1

52.197.15 52.198.16 52.198.25 52.195.15 52.196.15

Verzija od 3/4”x15 mm ravni od 3/4”x16 mm zakrivljeni od 90° od 3/4”x25 mm zakrivljeni od 90° od 1/2”x15 mm ravni od 1/2”x15 mm zakrivljeni od 90°

Kat.br.

Rezervari za vodu

52.195.38 52.196.38 52.197.38 52.198.38

Verzija od 1”1/4x38 mm ravni od 1”1/4x38 mm zakrivljeni od 90° od 1”1/2x38 mm ravni od 1/2”x38 mm zakrivljeni od 90°

Prikljuìci za spremnike od polipropilena Prikljuìak + matica + brtva od EPDM-a. Za upotrebu kod spremnika kako na pregradama od plastike tako i na pregradama od metala. Za vodu i crne vode. Spremnici za vodu, prikljuìci za

Kat.br.

52.197.01 52.197.02 52.197.03 52.197.04 52.197.05

Navoj

E mm

H mm

S mm

D mm

1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2

38 43 50 57 63

49 52 56 65 75

28 31 36 50 60

13 18 24 29,5 34,5

Uljevi Od plastike pod 90° za rezervare za vodu 52.196.xx. Rezervari za vodu, prikljucci za

Kat.br.

52.196.91 52.196.93

782

www.OSCULATI.com

Rezervari za vodu

Verzija Izljev ili odušnik, Ø prikljuìka za cijev mm 15 Uljev, Ø prikljuìka za cijev mm 37


Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

52

϶ Oprema i deterdženti za rezervare za vodu Kit ploìa + sonda za nivo vode Sastoji se od ploìe sa pokazivaìem od 4 LED-a (1/4 - 1/2 - 3/4) + sonde sa meñunarodnom flanñom sa 5 rupa. Sa navojem i maticom za univerzalno fiksiranje na sve spremnike od bilo kojeg materijala. za spremnike visine 15/50 cm. Senzori sonde režu se ovisno o visini spremnika koji se koristi. Kat.broj

ploìa mm 75x62

52.648.00 50.204.61

Dužina kabela m

4

Produžni kabel od 4 mt, kompletan sa prikljuìcima muško/žensko.

“Aqua Clean”

Kat.br.

Deterdženti

52.193.00

Pakovanje od

Sterilizira

100 gr

1000 lt

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Specijalni proizvod za sterilizaciju i konzervaciju za duže vrijeme (do 6 mjeseci) svježe vode u rezervarima, kako fleksibilnim tako i tvrdim. Prodaje se u pakovanju od 100 grama, sa dozatorom. Svaki gram sterilizira 10 litara vode. Proizvod je bez klora i u skladu sa njemaìkim normama za pitku vodu, u omjeru: 1:10.000. Svaka boìica sterilizira 1000 litara vode.

1

Ukoliko se kupi 16 komada dobije se besplatan stalak.

Deterdženti

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

Kat.br.

Opis

52.193.01

“Aqua Clean” u prahu od 100 grama. Ova koliìina dovoljna je za 10.000 litara vode.

52.193.02

“Aqua Clean” u paketu od 100 tableta. Svaka tableta sterilizira 5 litara vode.

“Clean a Tank”

“Pura Tank”

Sredstvo za ìišêenje naslaga kamenca u rezervarima i vodovodima. Nije toksiìan, preporuìa ga se koristiti nakon što se prostor (ureñaj) koji se želi oìistiti neko vrijeme nije koristio. Nakon primjene preporuìa se dezinficirati cijeli prostor (ureñaj) sa "Pura Tank"-om. Pakovanje od 500 ml.

Proizvod bez klora, za pranje i dezinficiranje rezervara vode. Skida naslage i odstranjuje mirise nastale formiranjem bakterija i algi.

Kat.br.

Deterdženti

52.191.50

Pakovanje od 500 ml

Deterdženti

Kat.br.

52.191.00

Filtar od 80 mikrona koji se može prati za zaštitu od kamenca

Kat.br.

52.124.75

Filter za linijsko proìišêavanje pitke vode original “Whale”. Za proìišêavanje do 4.500 litara vode od mirisa, bakterija, algi itd. Filtri

Kat.br.

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

mm

52.124.00

140x60

500 ml

“Aqua Source Clear”

Montira se duž cijevi koje dovode vodu sa obalnog gata na plovilo. Filtrira vodu koja dolazi na plovilo koja sadrži kamenac te može zaìepiti cijevi. Kompletan sa 4 prikljuìka za montiranje na pritisak duž cijevi. Filtri

Pakovanje od

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

Prikljuìak za cijevi mm

12

϶ Deumidifikatori - odvlaživaìi zraka

Kat.br.

Deumidifikatori

52.155.00 52.155.01

Opis Verzija od 0,5 kg sa plastiìnim spremnikom. 3 Smanjuje vlažnost do 30m za 6 tjedana. Sa klorofilom Rezervno punjenje od dva puta 0,5 kg u pakovanju od 2 komada ili od 0,35 u pakovanju od 3 komada za 52.155.00 . Deumidifikatori - odvlaživaìi zraka

Deumidifikatori

Kat.br.

52.155.07 52.155.08

Sailing with you, since 1958

Deumidifikatori - odvlaživaìi zraka

Opis Verzija od 1 kg sa plastiìnim spremnikom, 3 smanjuje vlažnost do 70 m za 6 tjedana Rezervno punjenje od 1 kg za 52.155.07

783


Otvori za zrak ϶ Sistem komponibilni Wind Shell ϶ Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

PM

϶ Sistem komponibilni Wind Shell Sistem usisa za zrak Wind Shell Tijelo od ABS plastike otporne na UV zrake. Otvara se i zatvara iznutra pritiskom na centralni prekidaì. Zatvoren je i savršeno vodonepropusan. Omoguêava kako ulaz tako i izlaz zraka. Usisi za zrak

Kat.broj

Opis Ventil otvaranje / zatvaranje Kuìište Ruìkica + vrat

Napomene Može se instalirati neovisno o svojoj snazi. Za debljine do 120 mm.

53 - Otvori za zrak

53.520.01 53.520.02 53.520.03

϶ Odzraìnici i rešetke za provjetravanje Usis za zrak Od fleksibilnog bijelog PVC-a, okretljiv, kompletan sa ìepom za zatvaranje. Usisi zraka

Kat.br.

53.135.93 53.135.94 53.135.95 53.135.96

784

Tip profila

niski niski tradicionalni tradicionalni

www.OSCULATI.com

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

vrata mm 70 100 70 100

Visina mm

Širina mm

90 150 230 250

160 185 110 140


Odzraìnici i rešetke za provjetravanje Odzraìnik

Odzraìnik DELUXE

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa ìepom za zatvaranje sa vijcima.

Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa bazom na zavidavanje i ìepom za zatvaranje. Usisne gljive

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53

53.134.00

Otvor u brodu mm

Visina mm

102

336

Usisne gljive

Kat.br.

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

53.134.09

Otvor u brodu mm

Visina mm

102

136

Ozraìnik Od inoxa koji omoguêava prolaz zraka, ali ne i vode, veê kompletan sa elektro-motorom za ventilaciju kabine, sa napajanjem pomoêu solarne stanice ugrañene u ozraìniku. Usisi zraka

Kat.br.

53.503.00

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Ø mm

Izboìenost mm

Otvor mm

200

30

103

Usisi zraka

Kat.br.

Model

Ø vanjski mm

Visina mm

Ugradbeni dio mm

Motor OPTIONAL

53.500.00

“Ventlite”, sa prolaskom svjetlosti

230

40

112

53.502.00

53.500.01

“Ventair”, bez prolaska svjetlosti

230

40

112

-

Odušnik zraka 19.041.01 Od ojaìane plastike, omoguêava izmjenu zraka bez ulaska vode. Može se instalirati na staklo palubnih otvora ili na palubu. Univerzalni model. Sa odobrenjem CE.

Lewmar

53 - Otvori za zrak

Otvori za zrak “Tannoy” Od inoxa. Ovaj otvor omoguêava prolaz zraka, jer je savršeno vodonepropusan. Vrlo funkcionalan i vrlo cijenjen model.

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Motor za usis zraka napajan sunìevom energijom Preko ugrañene êelije. Koristeêi sunìevu energiju moguêe je postiêi izmjenu zraka od 30 do 45 m3 na dan. Motor je vrlo tih, montiran na elastiìnim antishok oprugama, te je stoga skoro nevidljiv u kabini. Može se montirati vertikalno i horizontalno. Vodonepropusan je i nelomljiv, (samo motor). Usisi zraka, motor za

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Izboìenost mm

53.502.00 53.502.01

25 Od inoxa grube izvedbe

Solarni ventilator autonomni Solarvent Predstavlja najnapredniji sistem ventilacije putem solarne energije. Kupola od sjajnog inoxa. Prekidaì ON-OFF . Ventilator ima baterije NiMH za ponovno punjenje koje akumuliraju energiju tijekom dana, te garantiraju funkcioniranje 30 sati bez sunìeve svjetlosti. Kompletan sa dvije lopatice DX/SX koje omoguêuju odabir ulaza ili izlaza zraka. Odzracivaci solarni

Kat.br.

53.636.00

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kupola Ø mm

Otvor mm

Izboìenost vanjska/unutarnja mm

Cirkulacija zraka m3/h

217

119

ukupno 71

20

Sailing with you, since 1958

785


53

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje Usis za zrak za palubu

Eletkroventilator reverzibilni (ventilacija i usis zraka)

(

1 0.0 .31 53

( 53.422.90 Predviñen za ugradnju u odzraìivaìe Tannoy 53.500.00; 53.500.01. Model sa plastiìnim kuìištem niskog profila. Dvije brzine, univerzalno napajanje na 12/24 V. Kompletan sa prekidaìem sa kabelom. Kat.br.

Usisi zraka

Visina mm 62

Ø max mm 125

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

53.421.17

Vrat mm 92

(

0 13.0 53.3

Od kromiranog mesinga, modernog i elegantnog dizajna. Usisi zraka

Kat.br.

mm 165x120x34 175x115x40

53.310.01 53.313.00

Kapacitet 3 27/40 m /sat

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Tip ameriìki -

Rešetke za ozraìivanje prostora, pravokutne Od sjajnog inoxa:. Usisi zraka

53 - Otvori za zrak

Kat.br.

53.021.01 53.021.02 53.021.03 53.021.04 53.021.05 53.021.06 53.021.00 53.021.07 53.021.08 53.021.09 53.021.10 53.021.11 53.021.12 53.021.13

(

Visina mm

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Širina mm

Sa mrežicom za komarce

115 67 118 232 76 76 116 115 67 118 232 76 76 116

127 127 232 127 152 229 340 127 127 232 127 152 229 340

ne ne ne ne ne ne ne da da da da da da da

53.021.00/13

( ( (

Od sjajnog inoxa.

Kat.br.

53.022.01

(

(

53.021.05/11

(

Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.216.92

53.021.02/08

Otvor za zrak okrugli

Ovalni otvori za zrak

Od sjajnog inoxa. mm 116x128

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

53.021.01

53.021.03/09

53.021.06/12

Rešetke odzraìnika ovalne

Usisi zraka

53.021.04/10

Od sjajnog inoxa.

mm

Kat.br.

Usisi zraka

53.216.90

170 x 60

Ø mm 83

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Rešetke odzraìnika ovalne Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm 235x118

53.022.02

Otvori za zrak Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Kat.br.

53.468.00 53.468.01 53.468.02 53.468.03

786

www.OSCULATI.com

mm 152x76 152x76 229x76 229x76

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Sa mrežicom za komarce

ne da ne da


53

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje Rešetke za provjetravanje okrugle Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Ø mm

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Sa mrežicom za komarce

Bez mrežice za komarce

53.301.67 53.301.68 53.301.69 53.301.64 53.301.66

102 125 152 178 63

Zaštita od špricanja

53.301.85 53.301.86 53.301.87

53.301.71 53.301.72 53.301.73 53.301.63 53.301.70

-

(

53.301.85/86/87

(

53.302.0 1

(

Rešetke za provjetravanje od inoxa

53.302.02

Ploìa od štampanog i sjajnog inoxa Usisi za zrak

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm 100x100 125x125

53.302.01 53.302.02

Usisi za zrak od sjajnog inoxa AISI 316 Usisi zraka

Kat.br.

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Razmak izmeñu rupa mm

Otvor Ø mm

53.301.80 53.301.81 53.301.82 53.301.83

97x97 97x97 127x127 127x127

sa vijcima sa slijepim vijcima sa vijcima sa slijepim vijcima

64 72 92 92

75 75 100 100

Usis za zrak sa vratom Izrañeni od ABS-plastike Usisi za zrak

Kat.broj B mm

C mm

Ø vrat D mm

H mm

Tip

A mm

Boja

Za cijev artikli

53.273.01

92

92

62

76

-

ravni

Bijela

16.104.35

53.273.02

92

92

62

76

-

ravni

Crna

16.104.35

53.273.03

126

126

76

102

-

ravni

Bijela

16.104.36

53.273.04

126

126

76

102

-

ravni

Crna

16.104.36

53.274.01

92

92

108

76

32

90°

Bijela

16.104.35

53.274.02

92

92

108

76

32

90°

Crna

16.104.35

Cijev 16.104.35 16.104.36

Ø cijevi mm

53 - Otvori za zrak

Verzija

mm

Okretljivi prikljuìci za usise zraka od inoxa Izrañeni od plastike, okreêu se za 360° Usisi zraka

Kat.br.

53.404.01 53.404.02

Pripadajuêi usis zraka 53.301.80; 53.301.81; 53.302.01 53.301.82; 53.301.83; 53.302.02

Ø vrata mm

76 102

80 102

Okrugli otvori za odzraìivanje Od sjajnog inoxa, zatvaranje okretanjem. Usisi zraka

Kat.br.

Ø mm

53.214.45 53.214.46 53.214.55 53.214.56 53.214.65 53.214.66

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

102 102 127 127 152 152

Sa mrežicom za komarce

ne da ne da ne da

Rešetka za ulaz/izlaz zraka Sva od inoxa, sa mrežicom. Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Vrat Ø mm

53.301.74

58

Rešetka za provjetravanje Sa pokretnim i zatvorivim krilcima od bijele plastike, sa obruìem koji prekriva vijke. Usisi zraka

Kat.br.

53.301.75 53.301.77

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Ø vrata mm

163

115

-

163

-

115

Verzija stražnja plitka stražnja sa vratom od mm 50 (izboìenost)

Sailing with you, since 1958

787


53

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje Koncentriìne rešetke Od bijele plastike za distribuciju zraka. Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.301.78 53.301.79

Ø mm

Ø otvora mm

Fiksiranje

165 165

125 125

sa 3 vijka sa oprugom sa klipsovima

Rešetke usisa za zrak Od ABS-a. Usisi zraka

Kat.br.

mm

Boja

53.273.26

85x85

Crna

53.273.27

85x85

Bijela

53.273.28 53.480.82 53.480.84 53.480.86

85x85

Bež

125x125 125x125

Crna Bijela

125x125

Bež

Vrat Od ABS-a sa dvostrukim promjerom.

53 - Otvori za zrak

Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Ø mm

Za cijevi

53.273.24

70/80

tip naših 16.104.30/35

Otvori za fiksiranje Odgovaraju rešetkama 53.273.26; 53.273.27; 53.301.80

Otvori za zrak Od plastike. Usisi zraka

Kat.br.

mm

53.301.05 53.301.06

Boja crna bijela

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

125x260 125x260

Otvori za zrak od ABS plastike. Usisi zraka

Kat.br.

mm

53.273.90 53.273.91

Boja crna bijela

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

201x101 201x101

Otvori za zrak tip “Zebra” od ABS-plastike. Usisi zraka

Kat.br.

mm

53.458.01 53.458.02

Boja crna bijela

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

435x64 435x64

Stražnje kuìište Od ABS-plastike za prikljuìivanje cijevi usisa zraka. Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.451.00

Za spajanje sa otvorima zraka

Dubina mm

53.458.01; 53.458.02

115

Usis za zrak za motorne prostore od bijele plastike otporne na UV-zrake Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Esterno mm

53.408.00

420x120

Boìni otvori za zrak Od kromirane plastike. Vrlo niskog i aerodinamiìnog profila. Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.405.00 53.406.50 53.406.51 *

788

mm 415x83 415x83 415x83

Dio za ugradnju mm

395x58 395x58 395x58

Boja kromirana crna bijela

Kuìište*

53.407.00 53.407.00 53.407.00

Od ABS-plastike za povezivanje na usise zraka art. 53.405.00; 53.406.50; 53.406.51 dviju cijevi za ventilaciju tipa 16.104.30; 16.104.35, mjere 294x60 mm. Ugrañuje se na navedene otvore za zrak.

www.OSCULATI.com


Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

53

Rešetke za provjetravanje Od inoxa japanske proizvodnje, za brodske prostore. Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm 205x114 326x114

53.401.50 53.401.51

Kuìišta Od inoxa za dovoñenje, pomoêu fleksibilnih cijevi, zraka na baze unutrašnjih brodskih motora. Konstruirani za upotrebu sa otvorima za zrak 53.401.50/51. Usisi zraka

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Model za jednu cijev Ø mm 75 art. 16.104.30; 16.104.35

Može se spojiti sa otvorima za zrak

za dvije cijevi Ø mm 75 art. 16.104.30; 16.104.35

53.401.51

53.402.01 53.402.02

53.401.50

Stražnja kuìišta Od crne plastike za otvore za zrak. Kat.br.

53.403.02 53.403.03

Može se spojiti sa otvorima za zrak

53.401.51 53.401.51

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Verzija

Ø mm

Za cijev

desna lijeva

75 75

16.104.30; 16.104.35 16.104.30; 16.104.35

Otvori za zrak Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Kat.br.

53.204.00 53.205.00 53.206.00

mm 525x112 325x76 525x76

Odzraìnici i rešetke za provjetravanje

Ugradbeni dio mm

27 27 27

Sailing with you, since 1958

53 - Otvori za zrak

Usisi zraka

789


Slova i ploìice CE ϶ Samoljepiva slova i indentifikacijske ploìice

PM1

϶ Samoljepiva slova i indentifikacijske ploìice Samoljepiva slova visine cm 20 Realizirana su od elastiìnog materijala za gumenjake. Vrlo fleksibilna, samomodelirajuêa i prijanjaju savršeno na cjevaste površine gumenjaka. Crne boje sa ljepilom otpornim na more i sol. Ne lome se i ne pucaju kada se gumenjak presavija. Raspoloživa su sva slova i brojevi, pakovanje od 10 slova i brojevapo tipu. Samoljepiva slova

Kat.br.

Visina cm

54.533.10-1

Samoljepiva slova i indentifikacijske ploìice

20

10

Kod narudžbe specificirati kompletan kataloški broj artikla. Na primjer 54.533.10Q za slovo Q; 54.533.10-5 za broj 5.

Samoljepiva slova visine cm 8 Za ploìice za indentifikaciju i imena na gumenjacima (tenderima). Realizirana od elastiìnog crnog materijala. U skladu sa trenutno važeêim sigurnosnim odredbama. Raspoloživa su sva slova i brojevi u pakovanju od 10 komada po tipu. Samoljepiva slova

54 - Slova i ploìice CE

Kat.br.

Visina cm

54.534.08-1

Samoljepiva slova i indentifikacijske ploìice

8 10 Kod narudžbe specificirati kompletan kataloški broj artikla. Na primjer 54.534.08S za slovo S; 54.534.08-5 za broj 5.

Ploìice za indentifikaciju plovila Kat.br.

54.409.01 54.409.02

mm 140x13 125x100

54.409.03

125x100

Plocice za indentifikaciju

Tip za identifikacijske brojeve plovila (matrikula) za tehniìke karakteristike i nomenklaturu

za gumenjake (kao 54.409.02 ali sa podatkom "bar")

( 54.409.03

( 54.409.02

Od anodizirane lake legure sa serigrafijom, u skladu sa normama CE.

( 54.409.01

Naljepnica sa crvenim natpisima upozorenja 54.408.01 Prozirni samoljepivi tip, za elektriìne ureñaje, u skladu sa normama ISO 1329, ukupnih dimenzija mm 235x125. Sastoji se od: A) Samoljepive naljepnice sa upozorenjem na talijanskom jeziku B) Samoljepive naljepnice sa upozorenjem na engleskom jeziku C) 4 odvojena simbola

Plocice za indentifikaciju

Plastiìna samoljepiva slova “Targa” Boje bijele ili crne. U skladu sa odredbama Ministarstva Pomorstva u Italiji. Sa sistemom za samoporavnavanje i sa ljepilom otpornim na more i sol. Sva slova su u pakovanju od 10 komada. Visina 20 cm BI

Samoljepiva slova

NE

54.532.10BI-1 *

790

54.532.10NE-1 54.532.11NE *

Visina cm

20 10 25 10 Kod narudžbe specificirati kompletan kataloški broj artikla. Na primjer 54.532.10NE-G za slovo G crno; 54.532.10BI-8 za broj 8 bijelo. U skladu sa propisima za ribarske brodove

www.OSCULATI.com


55

Koloturnici, štoperi ϶ Koloturnici

PM

϶ Koloturnici Mikro-koloturnici Od inoxa sa koloturom od crne plastike. Prekidna ìvrstoêa kg 300 300 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

(5

( 55.090.01

5. 09 0. 02

( 55.090.06

( 55.090.09

8 0.0 .09

( 55

( 55.090.30

20 0. 09 5.

(5

11 0. 09 5.

7 0.0 .09

.10 90 5.0

(5

(5

( 55

55 - Koloturnici, štoperi

Za konope do mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

03 0. 09 5.

Jednostruki Jednostruki sa prihvatom Okretni sa škopcem Dupli Dupli sa prihvatom Trostruki Trostruki sa prihvatom Ravni, fiksiranje sa dva vijka Jednostruki sa prihvatom i štoperom Dupli sa prihvatom i štoperom Trostruki sa prihvatom i štoperom Koloturnik tip Optimist Škopac za 55.090.01/02 Koloturnik dupli

Kolotur Ø mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

(5

55.090.01 55.090.02 55.090.03 55.090.04 55.090.05 55.090.06 55.090.07 55.090.08 55.090.09 55.090.10 55.090.11 55.090.20 55.090.30 55.090.31

Koloturnici

( 55.090.05

Verzija

( 55.090.04

Kat.br.

Koloturnici

1 0.3 .09

( 55

Mini koloturnici serije REGATTA Standard

Sa ležajem

55.042.01 55.042.02 55.516.78 55.514.78 55.042.03

55.043.01 55.043.02 55.043.03

Verzija

Koloturnici

Jednostruki Jednostruki sa prihvatom Jednostruki na ravnom postolju Jednostruki na zakrivljenom postolju Okretni

Kolotur Ø mm 25 25 25 25 25

Za konope do mm 8 8 8 8 8

02 3. 04 2/ .0 42 .0 55

Koloturnici

(

Od inoxa sa koloturom od plastike.

(

55 55 .5 .51 16 4 .7 .78 8 /

55.042.03/ 043.03

(

55.042.01 /043.01

( (

55.040.20

Mini koloturnici serije REGATTA

(

Od inoxa sa koloturom od plastike.

(

(

55.040.01

55 .0 40 .0 5

Prekidna ìvrstoêa kg 650 650 350 650 650 650 650 650 650 650 650

(

55.040.04

(

Kolotur Ø Za konope do mm mm Jednostruki 25 6 Jednostruki sa prihvatom 25 6 Okretni sa škopcem 25 6 Dupli 25 6 Trostruki 25 6 Jednostruki sa štoperom i prihvatom 25 6 Dupli sa štoperom i prihvatom 25 6 Trostruki sa štoperom i prihvatom 25 6 Jednostruki na ravnom postolju 25 6 Jednostruki na zakrivljenom postolju 25 6 Škopac za Grillo per 55.040.01/02 - 55.042.01/02 25 6 Koloturnici

2 .0 40 .0 55

55.040.01 55.040.02 55.040.03 55.040.04 55.040.05 55.040.06 55.040.07 55.040.08 55.516.75 55.514.75 55.040.20

Verzija

(

Kat.br.

Koloturnici

55 .0 40 .0 3

(

55.040.06

55.040.20

(

55.040.07

Sailing with you, since 1958

(

55.040.08

( 55.514.75/ 55.516.75

791


55

Koloturnici Koloturnici serije "Plastinox" Kuìište od crne plastike sa ojaìanjima od inoxa.

Tehniìke karakteristike

Koloturnici

Version 55.098.xx

(

(

55.100.xx

(

55.101.xx

A B C

55.102.xx

(

(

( 55.108.xx

55.105.xx

( x 09.x 55.1

Prekidna ËvrstoÊa kg

Radna cvrstoca kg

8 10 12

34 45 56

800 950 1450

300 370 580

Koloturnici

55.111.00

1 kolotur, fiksni

55.098.00

A

55.098.01

B

C

1 kolotur univerzalna glava fiksna ili okretna

55.100.00

55.100.01

55.100.02

1 kolotur univerzalna glava fiksna ili okretna sa prihvatom

55.101.00

55.101.01

55.101.02

1 kolotur, glava na “U” okretna 2 kolotura, glava sa škopcem 2 kolotura, glava sa prihvatom 2 kolotura u liniji, univerzalna glava fiksna ili okretna 2 kolotura u liniji, univerzalna glava fiksna ili okretna sa prihvatom

55.102.00 55.104.00 55.105.00 55.108.00

55.102.01 55.104.01 55.105.01 55.108.01

55.104.02 55.105.02 55.108.02

55.109.00

55.109.01

55.109.02

2 kolotura u liniji, univerzalna glava, sa štoperom

55.110.00

55.110.01

55.110.02

2 kolotura u liniji, univerzalna glava, sa štoperom i prihvatom

55.111.00

55.111.01

55.111.02

-

(

55 - Koloturnici, štoperi

Ø kolotura mm

Model

(

55.104.xx

55.110.xx

(

Za konop mm

(

*

55.111.01/02

Raspoložive veliìine.

Koloturnici na ležajevima "Wind Speed" Serija ojaìana, od crne plastike i inoxa.

Tehniìke karakteristike

Koloturnici

Versione

(

55.065.xx

(

55.067.xx

(

55.068.xx

(

55.070.xx

(

A B C

55.071.xx

Za konop mm

Ø kolotura mm

prekidna ËvrstoÊa kg

Radna cvrstoca kg

8 10 12

34 45 56

800 950 1450

300 370 580

Koloturnici

Model

55.073.xx

(

55.072.xx

(

(

55.074.xx

(

55.079.xx

(

(

55.077.08

55.076.xx

55.080.08

(

55.084.xx e 55.085.xx

/12 .10 77 5.0

(5

55.080.10/12

(

C

55.065.10

-

1 kolotur, fiksni

55.067.08

55.067.10

-

1 kolotur, fiksni sa prihvatom

55.068.08

55.068.10

-

1 kolotur, fiksni ili okretni

55.070.08

55.070.10

55.070.12

1 kolotur, sa prihvatom, fiksni ili okretni

55.071.08

55.071.10

55.071.12

2 kolotura, fiksni

55.072.08

55.072.10

55.072.12

2 kolotura, fiksni sa prihvatom

55.073.08

55.073.10

55.073.12

1 kolotur na ravnom postolju

55.074.08

55.074.10

55.074.12

-

55.076.10*

55.076.12*

2 kolotura u liniji sa štoperom, univerzalna glava

55.077.08

55.077.10*

55.077.12*

2 kolotura u liniji, univerzalna glava

55.079.08

55.079.10

55.079.12

2 kolotura u liniji sa štoperom, univerzalna glava sa prihvatom

55.080.08

55.080.10*

55.080.12*

3 kolotura, univerzalna glava

55.084.08

55.084.10

55.084.12

3 kolotura sa prihvatom, univerzalna glava

55.085.08

55.085.10

55.085.12

*

55.242.30/40

(

792

B

55.065.08

1 kolotur, prihvat i štoper

(

(

A

1 kolotur, fiksni na “U”

55.242.50/60

(

(

55.351.40

55.541.00/10

Koloturnici na ležajevima

Pribor za seriju WIND SPEED Kat.br.

Koloturnici

55.351.40 55.242.30 55.242.50 55.242.40 55.541.00 55.541.10 55.242.60

Opis Postolje za montiranje koloturnika, univerzalno Opruga za umetanje izmeñu 55.351.40 i glave za mm 8/10 Ploìica za montiranje izmeñu opruge i glave za mm 10 Opruga za umetanje izmeñu 55.351.40 i glave za mm 12 (bez ploìice) Vrtuljak za spajanje 55.076.10 i duplih, trostrukih koloturnika Vrtuljak za spajanjee 55.076.12 i duplih, trostrukih koloturnika Ploìica za montiranje izmeñu 55.351.40 i glave za mm 8

www.OSCULATI.com

Koloturnici


55

Koloturnici Karabini za koloturnike Od inoxa, za upotrebu sa koloturnicima sa univerzalnom glavom “Wind Speed” i koloturnicima na kugliìnim ležajevima. Koloturnici

Kat.br.

Koloturnici

Za koloturnik od mm

55.293.00

Kat.br.

Za koloturnik od mm

55.293.10

10

12

Koloturnici sa LEZAJEVIMA OD DERLIN-a Kuìište od crne plastike sa ojaìanjima inoxa.

Tehniìke karakteristike

Koloturnici

Kat.br.

A B C D E

Za konope od mm

Ø kolotur mm

Prekidna ìvrstoêa kg

Radna ìvrstoêa kg

6 8 10 12 14

22 28 38 57 76

700 750 950 1000 2300

100 150 230 280 800

Type

D

(

B

C

55.025.06

55.025.08

55.025.10

-

-

1 kolotur, okretni sa škopcem

55.026.06

55.026.08

55.026.10

55.026.12

55.026.14

1 kolotur, okretni na “U”

55.027.06

55.027.08

-

-

-

1 kolotur, fiksni sa prihvatom

55.028.06

55.028.08

55.028.10

-

-

1 kolotur, sa škopcem okretni sa prihvatom

-

55.029.08

55.029.10

55.029.12

55.029.14

2 kolotura, sa škopcem

55.030.06

55.030.08

55.030.10

55.030.12

55.030.14

2 kolotura, sa prihvatom i škopcem

55.031.06

55.031.08

55.031.10

55.031.12

55.031.14

3 kolotura, sa škopcem

55.032.06

55.032.08

55.032.10

55.032.12

-

3 kolotura, sa škopcem i prihvatom

55.033.06

55.033.08

55.033.10

55.033.12

-

3 kolotura + štoper od karbona

55.034.06

55.034.08

55.034.10

-

-

3 kolotura + štoper od karbona + prihvat

55.035.06

55.035.08

55.035.10

-

-

Ravni

55.036.06

55.036.08

55.036.10

55.036.12

55.036.14

jednostruki, okretni za stupiêe Ø mm 22/25

55.037.06

55.037.08

-

-

-

skretni sa štoperom i zglobom

-

55.039.08

-

-

-

koloturnik dupli

55.024.06

55.024.08

-

-

-

(

55.026.xx

(

55.029.xx

(

55.033.xx

(

55.030.xx

(

(

55.036.xx

(

55.037.xx

Za konope od mm

Prekidna ìvrstoêa kg

22 22 22 22

4/6 4/6 4/6 4/6

450 450 450 450

(

55.032.xx

(

55.039.08

55.034.xx

55.035.xx

( 55.250.04

Kolotur Ø mm

Jednostruki sa fiksnim okom Jednostruki sa prihvatom Sa vrtuljkom Na postolju sa otvorima za dva vijka

55.028.xx

( 55.250.03

Koloturnici

(

55.024.06/08

( 55.250.02

55.250.01 55.250.02 55.250.03 55.250.04

(

( 55.250.01

Od plastike i inoxa AISI 316. Verzija

55.031.xx

(

Mikro koloturnici Kat.br.

55.027.xx

E

(

Koloturnici

(

55 - Koloturnici, štoperi

A

1 kolotur, fiksni

55.025.xx

Koloturi plastiìni montirani na kuglama od DERLIN-a Koriste se blokiranjem centralnog dijela koji na sebi ima otvor. Kolotur rotira oko krune kugle uz minimalno trenje. Koloturnici, rezervni koloturi za

Kat.br.

55.243.01 55.243.02 55.243.03

D1 mm

D2 mm

D3 mm

29 38 57

5,1 5,1 6,1

8 10 12

Koloturnici

D4 mm

S mm

Prekidna ìvrstoêa kg

22 29 46

12,5 15,9 19,8

130 190 240

Sailing with you, since 1958

793


55

Koloturnici

Koloturnici sa ležajevima od specijalne plastike Vrlo lagani, ali i vrlo ìvrsti.

Tehniìke karakteristike Versione

A B

Koloturnici

Za konop mm 10 12

55 - Koloturnici, štoperi

Model

Ø kolotura mm 38 57 A

prekidna ËvrstoÊa kg 600 1080

1 kolotur okretni 1 kolotur okretni ili blokirajuêi 1 kolotur okretni ili blokirajuêi sa prihvatom 2 kolotura (univerzalna glava) 2 kolotura (univerzalna glava) sa prihvatom 3 kolotura (univerzalna glava) 3 kolotura (univerzalna glava) sa prihvatom

55.050.01 55.051.01 55.052.01 55.053.01 55.054.01 55.055.01

4 kolotura (univerzalna glava)

-

55.055.22

1 kolotur sa prihvatom i štoperom (max 8mm)* 3 kolotura (univerzalna glava) sa štoperom

55.056.01 55.057.01*

55.056.02 55.057.02

3 Kolotura (univerzalna glava) sa prihvatom i štoperom

55.058.01*

55.058.02

1 Kolotur na ravnom posotolju 2 Kolotura tip violina 2 Kolotura tip violina sa prihvatom 2 Kolotura tip violina sa štoperom 2 Kolotura tip violina sa prihvatom i štoperom Koloturnik ìetverostruki

55.059.01 55.061.01 55.062.01 55.063.01* 55.064.01* -

55.059.02 55.061.02 55.062.02 55.063.02 55.064.02 55.065.02**

* * * * * **

55.056.01 55.057.01 55.058.01 55.063.01 55.064.01 55.065.02

koloturnik od lake legure max konop Ø 8; koloturnik od karbona max konop Ø 8; koloturnik od karbona max konop Ø 8; koloturnik od karbona max konop Ø 8; koloturnik od karbona max konop Ø 8; konop Ø max 10 mm.

2 9.0 .04

( 55

2 5.2 .05

( 55

794

www.OSCULATI.com

55.049.02 55.050.02 55.051.02 55.052.02 55.053.02 55.054.02 55.055.02

Radna cvrstoca kg 230 320 B


55

Koloturnici

Koloturnici za winch na ležajevima od specijalnog kompozita Sa ležajevima od inoxa i kriketom. Kolotur Ø 57 mm, konop max Ø 10 mm. prekidna ìvrstoêa 900 kg, radna ìvrstoêa 205 kg. Koloturnici

Kat.br.

Opis

55.408.00

Jednostruki okretanje DX

55.408.01

Jednostruki okretanje SX

55.409.00

Jednostruki sa prihvatom

55.410.00

Smjer okretanja DX

(5

5.4 09 .00

( 55.408.00/01

55.410.01

Smjer okretanja SX

55.412.00

Jednostruki sa prihvatom i štoperom

55.413.00

Trostruki sa štoperom

55.414.00

Trostruki sa prihvatom i štoperom

55.415.00

9etverostruki + štoper (paranco 7:1) (za upotrebu sa 55.055.02)

55.416.00

9etverostruki (za upotrebu sa 55.065.02 - paranco 8:1)

55.417.00

Tip violina

55.418.00

Tip violina sa prihvatom

55.419.00

Tip violina sa štoperom

55.420.00

Tip violina sa prihvatom i štoperom

( 55.410.00/01

( 55.413.00 ( 55.412.00

55 - Koloturnici, štoperi

00 8. 41 5.

(5

00 7. 41 5.

(5

( 55.416.00

( 55.414.00 ( 55.415.00

( 55.420.00 ( 55.419.00

Koloturnici TUFNOL HYE Koloturnici

Tehniìke karakteristike Version

Za konop mm

Ø kolotura tufnol mm

A

8

30

Prekidna ËvrstoÊa kg

800

B

10

35

1000 1500

C

12

43

D

14

50

2000

E

16

60

2500

Model

A

Koloturnici

B

C

D

(

E

1 kolotur, fiksni (EO)

55.001.00

55.001.01

55.001.02

55.001.03

-

1 kolotur, fiksni (EB)

55.002.00

55.002.01

55.002.02

55.002.03

55.002.04

1 kolotur, okretni (EW)

55.003.00

55.003.01

55.003.02

55.003.03

55.003.04

1 kolotur, fiksni sa prihvatom(EHO)

55.004.00

55.004.01

55.004.02

55.004.03

-

1 kolotur, fiksni sa prihvatom (EBH)

55.005.00

55.005.01

55.005.02

55.005.03

55.005.04

2 kolotura, fiksni (TB)

55.006.00

55.006.01

55.006.02

55.006.03

55.006.04

2 kolotura, okretni (TW)

55.007.00

55.007.01

55.007.02

55.007.03

55.007.04

2 kolotura, fiksni sa prihvatom (TBH)

55.008.00

55.008.01

55.008.02

55.008.03

-

2 kolotura, okretni sa prihvatom 55.009.00 (TWH)

55.009.01

55.009.02

55.009.03

55.009.04

1 kolotur, okretni sa prihvatom (EWH)

55.010.00

55.010.01

55.010.02

55.010.03

-

2 kolotura u liniji, okretni (ZBW) 55.011.00

55.011.01

55.011.02

-

-

1 kolotur, na ploìi sa 3 vijka (LB) 55.012.00

55.012.01

55.012.02

55.012.03

55.012.04

56.101.08

56.101.10

56.101.12

-

-

55.001.xx

(

55.002.xx

(

( (

(

(

55.007.xx

(

Sailing with you, since 1958

55.008.xx

(

(

(

55.005.xx

55.004.xx

55.006.xx

(

2 kolotura + štoper (ZBK)

55.003.xx

55.011.xx

(

55.009.xx

56.101.xx

55.012.xx

55.010.xx

795


55

Koloturnici

Koloturnici HYE Offshore

(

Sa kuìištem od polikarbonata i inoxa, sa koloturom od "Torlon"-a samopodmazujuêi visoke otpornosti.

55.130.xx

55.110.xx

(

55.100.xx

(

Tehniìke karakteristike

Koloturnici

Versione

A B

za konop mm

Ø kolotura mm

prekidna ËvrstoÊa kg

16 20

63 80

3500 4600

Koloturnici

Model

55 - Koloturnici, štoperi

(

55.140.xx

(

A

B

Jednostruki sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.100.16

55.100.20

Jednostruki sa prihvatom, sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.110.16

55.110.20

Dupli sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.120.16

55.120.20

Dupli sa prihvatom, sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.130.16

55.130.20

Dupli sa štoperom i prihvatom, sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.140.16

-

55.120.xx

Mali koloturnik Od inoxa vertikalni. Koloturnici

Kat.br.

(

55. 063 .04

(

55.0 63.4 0

(

55.0 63.2 5

55.063.04 55.063.06 55.063.08 55.063.25 55.063.40

Kolotur plastiìni

Ø kolotura mm

Za konope mm

25

4

plastiìni

25

6

plastiìni

25

8

od aluminija

25

do 2,5

od aluminija

25

do 4

Koloturnici / skretnice Od inoxa ugradbeni za jarbol ili palubu, koltoru od plastike za tekstilne drizze.

(

4 0.0 .24 55

1 1/1 1.0 4 2 5. (5

(

2 0.0 .24 5 5

(

(

3 0.0 .24 55

06 8. 03 . 55

Koloturnici

Kat.br.

55.241.01 55.241.11* 55.038.06 55.038.08 55.240.02 55.240.03 55.240.04

8 8.0 .03 5 (5

*

Koloturnici

Br. kolotura

Ø kolotura mm

Ø max konopa mm

Prekidna ìvstoêa kg

1 1 1 1 1 2 2

38 38 22 28 55 25 33

8 8 6 8 12 8 10

700 700 700 750 800 560 600

Zakrivljeno postolje

Koloturnici, horizontalna montaža Kolotur od plastike diam.25mm. Koloturnici

Kat.br.

Za konope

55.511.75 55.511.78

Ø 5 mm Ø 8 mm

Koloturnici za metalnu sajlu

(

Od inoxa plitki sa koloturom od lake legure Ø mm 25, za ìeliìnu sajlu.

74 3/ .7 12 5 . 55

Koloturnici

(

Za sajle Ø mm 2,5

3 .7 13 .5 5 5

55.511.73 55.513.73

Verzija Ø mm 4

55.512.74 -

Jednostruki Jednostruki sa prihvatom

Koloturnici serije PLASTINOX Od crne plastike i inoxa, sa koloturom od tvrde anodizirane lake legure, za ìeliìne sajle, sa univerzalnom fiksnom ili okretljivom glavom. Koloturnici

Kat.br.

55.099.00 55.099.01 55.099.02

796

Koloturnici

Kolotur Ø mm

Za sajle mm

Prekidna ìvrstoêa kg

34 45 55

4 max 5 max 6 max

700 950 1450

www.OSCULATI.com


55

Koloturnici Koloturnici za metalne sajle Od ìelika inox ugradbeni za jarbol ili palubu, kolotur od lake legure, za metalne sajle. Koloturnici

Kat.br.

Koloturnici

Br. kolotura

Ø kolotura mm

Ø max. sajle mm

Prekidna ìvrstoêa kg

1 1 1 1

40 22 28 34

5 3 4 5

700 500 500 700

5.2 41 .06

5. 24 1. 04

(5

(5

5. 24 1. 03

5. 24 0. 05

55.241.03 55.241.04 55.241.06 55.240.05

(5

(5

( 55.504.00

Koloturnici za skretanje roll-floka

Koloturnici

Kat.br.

Ø max škote mm

24 -

10 -

Koloturnici

Za stupiêe Ø mm

Prolaz konopa Ø max

Verzija

25 25

12

A B

Serija koloturnika SEA SURE visoke izdržljivosti Sa kuìištem od inoxa AISI 316, te koloturom od kromiranog mesinga. Lagani i vrlo ìvrsti. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

55.265.00 55.266.00 55.263.00 55.267.00 55.267.01 55.264.00 55.268.00 55.269.00

Verzija

Ø kolotura mm

Za konope do mm

Koloturnik sa osovinom na izvlaìenje i nateznom ìvrstoêom od 450 kg Koloturnik sa fiksnom osovinom i nateznom ìvrstoêom od 750 kg Jednostavni koloturnik sa nateznom ìvrstoêom od 750 kg Koloturnik za ugradnju na jarbol ili boom Koloturnik za ugradnju na jarbol ili boom sa ravnom ploìom Koloturnik na ploìici sa vijcima Koloturnik za ugradnju na jarbol, posebno se preporuìa za spinnaker Koloturnik za ugradnju na palubu, za razna skretanja

25 25 25 25 25 25 25 25

6 6 6 6 6 6 6 6

( 55.267.00 ( 55.265.00

( 55.266.00

30 30 30 30 30 40 30 40

( 55.268.00

( 55.267.01

55 - Koloturnici, štoperi

55.503.00 55.504.00

Kolotur Ø mm

( 55.503.00

A) Od plastike, kompletno sa zglobom na 2 osovine B) Od plastike, sa prolazom za škote od inoxa.

( 55.269.00

( 55.264.00

( 55.263.00

Koloturnici-skretnice za konope roll-floka SEA SURE Od sjajnog inoxa. Koloturnici

Kat.br.

55.508.00 55.509.00

Model za montažu na stupiê ograde Ø mm 25 za montažu na pregradu

Za škote do mm

55.506.00

za montažu na palubu sa koloturom koji se montira na dva nivoa

12

55.505.00

za vertikalnu montažu

12

12 12

( 55.506.00

( 55.505.00

( 55.508.00

-

55.509.00

Kolotur id derlina sa kuglama od inoxa Kat.broj

55.244.01 55.244.02 55.244.03 55.244.04 55.244.05

D1 mm

D2 mm

D3 mm

S mm

20 28 28 38 44

5,3 5,3 5,3 8,8 8,8

8 8 10 12 14

12,3 11,0 14,6 20,6 21,9

Boja bijela crna crna crna crna

Sailing with you, since 1958

( 55.244.01

( 55.244.02/03/04/05

797


55

Koloturnici Koloturnik - skretnica vertikalni

( 55.063.50/51

Kuìište od inoxa. Kat.broj

55.063.50 55.063.51 55.063.52 55.063.53 55.063.60 55.063.61

Tip jednostruki dvostruki jednostruki dvostruki jednostruki jednostruki

Kolotur delrin na ležajevima delrin na ležajevima delrin na ležajevima delrin na ležajevima aluminij aluminij

Ø kolotura mm

Za konope mm

22 22 28 28 25 28

6 6 8 8 4 4

( 55.0

63.6 0

( 55.063.52/53

( 55.082.02

Kuìište od inoxa. Kat.broj

55.082.01 55.082.02 55.082.10 55.082.11

55 - Koloturnici, štoperi

2.01

( 55.08

Kolouturnik - skretnica vertikalni

Kolotur Derlin na ležajevima Derlin na ležajevima aluminij aluminij

Ø kolotura mm

Za konope mm

22 28 25 28

6 8 4 4

Koloturnici - skretnice "na polugu" Od inoxa. Koloturnici

Kat.br.

Za konope od mm

Postolje mm

10/12 6

83x42 83x42

55.081.01 55.081.03

Kolotur materjal

Ø mm

plastika laka legura

55 55

Koloturnik za ugradnju Od crne lake legure sa koloturom od lake legure, za konope i metalne sajle. Koloturnici

Kat.br.

mm 107x47x33

55.708.40

Koloturnici

Ø kolotura mm

40x12

Kolotur od derlina Kat.broj

( 55.245.02/03/04/05/06

( 55.245.01

55.245.01 55.245.02 55.245.03 55.245.04 55.245.05 55.245.06

D1 mm

D2 mm

D3 mm

S mm

Boja

17 28 34 34 45 56

6,2 8,2 8,2 12,2 12,2 12,2

5 10 8 12 10 12

7 13,4 10,5 17,6 13,5 17,6

crna bijela bijela bijela bijela bijela

Kolotur od aluminija Anodizacija visoke debljine +PTFE, sa plastiìnim umetkom. Kat.broj

55.246.01 55.246.02

D1 mm

D2 mm

D3 mm

S mm

Boja

28 34

8,2 8,2

4 5

10,2 13,6

crna crna

Kolotur od inoxa Sa plastiìnim umetkom. Kat.broj

55.247.01

D1 mm

D2 mm

16

5,2

D3 5 tessile; 2,5 inox

S mm

6,4

Koloturnik - skretnica za škote floka Drži u unutrašnjosti palube škotu, i olakšava zamotavanje floka, za što je u pravilu potreban izuzetan napor. To omoguêava kolotur velikog promjera koji je montiran na ležajevima od delrina. Koloturnici

Kat.br.

55.502.00

798

Kolotur Ø mm

Ø max škote mm

57

12

www.OSCULATI.com

Koloturnici

Centralni otvor mm

Radno optereêenje kg

25,8

280

120


56

Štoperi ϶ Štoperi ϶ Štoperi i okretni podizaìi

PM1

϶ Štoperi i okretni podizaìi Okretni podizaì

Okretni podizaì

Od lake legure sa štoperom na ležajevima.

Sa štoperom i vodilicama na kugliìnim ležajevima od lake legure.

Od crne anodizirane lake lagure sa koloturnikom za winch sa sitemom poluge. I koloturnik i štoper su na ležajevima.

Štoperi

Štoperi

Za koloturnike

56.266.00

Štoperi i okretni podizaìi

Kat.br.

Štoperi i okretni podizaìi

Kat.br.

Škote max mm

56.268.00

55.026/029/030/031.xx

8

Koloturnici

Štoperi i okretni podizaìi

Kat.br.

Za škote do mm 10/12

56.267.00

Vang Od inoxa, extra ìvrsti tip, talijanske proizvodnje. Koloturnici

56 - Štoperi

Okretni podizaì

Štoperi i okretni podizaìi

Kat.br.

Za konope mm

56.314.10

5/7

϶ Štoperi Štoperi “Clamcleats” Od aluminija sa plastiìnom bazom. Samootpusni kada sila preñe dozvoljenu. Idealan za blokiranje/ odblokiranje kromilarskog ruda u sluìaju prepreke ili nasukavanja. Štoperi

Štoperi

Kat.br.

56.257.00

Konop mm

4/6

Štoperi

Štoperi

Materjal AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

A mm

B mm

C mm

82 55 48 82

66 27 36 66

18 17 15 18*

Za bum, sa zaobljenom bazom.

Sailing with you, since 1958

56.306.06

3/6 3/6 3/6 3/6

(

*

Za konope mm

56.305.06

56.304.06 56.305.06 56.306.06 56.307.06

(

Kat.br.

pomoêu sjajnih konusnih zuba.

56.30 4-307 .06

Štoperi

Od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, blokiranje

(

AISI 316

799


56

Štoperi ŠTOPERI CLAMCLEATS Štoperi

56 - Štoperi

Kat.br.

800

Za škote od Šifra mm proizvoñaìa

Materjal

A mm

B mm

C mm

13

Napomena

56.263.00

1/4

(CL263)

plastika

44

23

56.204.05

3/6

(CL204)

plastika

52

36

17

56.213.04

3/6

(CL213)

plastika

70

49

21

desni

56.214.04

3/6

(CL214)

plastika

70

49

21

lijevi

56.222.00

3/6

(CL222)

aluminij

70

36

15

56.222.01

3/6

(CL222AN)

aluminij

70

36

15

56.203.08

3/6

(CL203)

plastika

82

66

18

56.211.08

3/6

(CL211MKI)

aluminij

82

66

18

56.211.28

3/6

(CL211MK1 AN)

aluminij

82

66

18

56.211.18

3/6

(CL211MK2 )

aluminij

55

27

17

56.211.38

3/6

(CL11MK2A N)

aluminij

55

27

17

oksidacija tvrda crna

56.211.39

3/6

(CL11MK2A N)

aluminij

55

27

17

oksidacija tvrda crna sa prihvatom

56.702.00

3/6

(CL702)

aluminij

82

66

18

za boom

56.704.00

3/6

(CL704)

aluminij

82

66

18

za boom + prihvat

56.217.00

3/6

(CL217MKI)

aluminij

82

66

18

desni

56.217.01

3/6

(CL217MKII)

aluminij

55

27

18

desni

56.218.00

3/6

CL218MKI)

aluminij

82

66

18

lijevi

56.218.01

3/6

(CL218MKII)

aluminij

55

27

18

lijevi

56.255.00

3/6

(CL255)

aluminij

46

27

43

za skretnicu ispod palube ili kao "palubni štoper

56.235.00

3/6

(CL244)

alluminij

58

-

-

za boom surfa

56.252.00

3/6

(CL252)

alluminij

56

-

46

za boom surfa

56.247.00

3/6

(CL247)

alluminij

53

31

40

za jarbol surfa

56.248.00

3/6

(CL248)

alluminij

69

69

40

za jedro surfa

56.250.00

3/6

(CL250)

alluminij

84

11+29

48

za jarbol surfa

56.708.00

3/6

(CL708)

alluminij

84

11+29

36

za jarbol surfa

56.230.00

3/6

(CL230)

alluminij

82

66

18

sa niskim koloturnikom

56.236.00

3/6

(CL236)

alluminij

82

66

18

sa visokim koloturnikom

56.253.01

3/6

(CL253)

alluminij

89

70

18

za trapez i vang.

56.253.02

3/6

(CL253AN)

alluminij

89

70

18

oksidacija tvrda crna

56.209.08

4/8

(CL209)

plastika

73

55

19

56.231.00

4/8

(CL231)

plastika

88

55

22

56.254.00

4/8

(CL254)

alluminij

70

55

19

56.206.10

6/10

(CL206)

plastika

74

51

79

desni

56.207.10

6/10

(CL207)

plastika

74

51

79

lijevi

56.201.10

6/12

(CL201)

plastika

95

72

28

oksidacija tvrda crna

oksidacija tvrda crna

sa mostiêem

56.201.11

6/12

(CL219)

alluminij

90

72

27

56.202.16

10/16

(CL205)

plastika

122

95

36

56.220.00

10/16

(CL220)

alluminij

118

95

37

56.232.00

3-6

(CL232)

plastika

35

35

36

specijalni mod. CUB

56.223.00

3-6

(CL223)

plastika

52

-

18

specijalni za povezivanja

56.234.00

6/12

(CL234)

plastika

78

-

24

specijalni za povezivanja

56.241.00

3/6

(CL241)

alluminij

70

49

21

specijalni za jedra

56.258.00

3/6 lijevi

(CL258)

alluminij

70

49

21

specijalni za jedra

56.259.00

3/6 desni

(CL259

alluminij

70

49

21

specijalni za jedra

56.260.00

2-5

(CL260)

plastika

32

-

10

specijalni za povezivanja

56.261.00

3-6

-

alluminij

-

-

-

specijalni snažni štoper

56.262.00

3-6

-

alluminij

-

-

-

specijalni snažni štoper

www.OSCULATI.com


Ĺ toperi

56

56 - Ĺ toperi

Sailing with you, since 1958

801


56

Štoperi

56.816.00 Radi samo kod upotrebe sa 56.814.00. Omoguêava rad sa vanjskim kutevima. Može se koristiti sa 56.203.08; 56.211.08; 56.211.28; 56.218.00; 56.236.00.

56.814.00 Za upotrebu sa 56.203.08; 56.211.08/28; 56.217.00; 56.218.00;

56.236.00. Onemoguêava sluìajno otpuštanje škote i u suprotnom smjeru se škota može pustiti da slobno klizi.

Štoperi

Prolazi za škote

Štoperi

Štoperi

Štoperi od plastike Specijalno ojaìani sa staklenim vlaknima, sa oprugama od inoxa, vrlo lijepe završne obrade i savršene funkcionalnosti, za konope 6/11 mm, mjere: baza mm 70x30. Štoperi

Štoperi

štoperi od legure

( 56.460.00

(

štoperi od plastike

56.461.01 -

56.460.01

(

(

56.461.01

56.462.00

56.461.00

(

56 - Štoperi

Napomena jednostavni sa vodilicom sa mostiêem za škote

56.460.00 56.461.00 56.462.00

(

56.462.01

Štoperi 56.253.00 Od anodizirane lake legure sa štoperima montiranim na kuglama od delrina. Baza 64 x 30 mm, za konope od 5/12 mm.

Štoperi

Štoperi

Štoperi Od karbonskih vlakana na kuglama, vrlo lagani i ìvrsti. Štoperi

Kat.br.

(

/44 .14 25 0 . 56

56.025.10 56.025.32 56.025.11

Za škote od mm

Izlaz OPTIONAL

mm

3/8 5/14

56.025.14 56.025.44

47x23x20 64x30x28 47x23x20 s ležajevima od lake anodizirane legure

3/8

56.025.14

Mostiêi u raznim bojama Štoperi

Kat.br.

Za štopere

56.025.15 56.025.16 56.025.17 56.025.18

56.025.10

Boja

crna crvena žuta plava

56.025.10 56.025.10 56.025.10

Štoperi

Kat.br.

0 8.0 .31

( 56

.25 4.4 0

802

( 56

.25 4.1 0

( 56.254.21

( 56.254.20

Kat.br.

56.085.45 56.085.46 56.085.47 56.085.48

Opis Upper wire fairlead for cleats

56.318.00 56.319.00

( 56

Štoperi

Upper wire fairlead for cleats

56.254.20

Front upper wire fairlead in stainless steel

56.254.21 56.254.40 56.254.10

Lower wire fairlead for cleats Wedge base made of delrin for cleats Flat base made of delrin for cleats

( 56.319.00 ( Primjer montaže

www.OSCULATI.com

Za štopere

Boja

56.025.32 56.025.32 56.025.32 56.025.32

crna crvena žuta plava

56.025.10 56.253.00; 56.025.32 56.253.00 56.253.00; 56.025.32 56.253.00 56.253.00


Štoperi

56

Upotreba i instrukcije za montažu . FIGURA 1 - Specijalni sistem koji drži "zube" na njihovom mjestu kako ne bi došlo do njihovog pomicanja. Ovo garantira montiranje bez problema, kako se štoper ne bi razdvojio.

FIGURA 2 - Štoperi od derlina imaju specijalne "zube" od sjajnog inoxa. Nije potrebno nikakvo održavanje i imaju vrlo dugi vijek trajanja. Sjajnost inox površine garantira zaštitu škota. Ovaj štoper idealna je kombinacija laganog materijala i ìvrstoêe obzirom na dijelove od inoxa. FIGURA 3 - Umetanjem škote u vertikalnu poziciju, zupìanici se automatski zatvaraju. Suprotno

ostalima koje se prethodno moraju otvoriti. Zubi na štoperu nagnuti su prema naprijed na prednjem dijelu, te trasformiraju vertikalni pritisak škote (A) u rotaciju zupìanika (B) (patentirano). Ovo garantira maksimalnu funkcionalnost. Niti jedan drugi štoper nema ovu karakteristiku. Štoperi

(

SLIKA 1

(

SLIKA 2

(

SLIKA 3

“Servo 11” Kompletan sa prolazom za škote (vidi fotografiju) i vijcima, u prozirnom blister pakovanju. Kat.br.

Štoperi

56.011.00

Za škote mm 3/8

Štoperi

Razmak otvora mm 27

Visina mm 18

“Servo 22” Kompletan sa vijcima, u prozirnom blister pakovanju. Štoperi

Kompletan sa vijcima, u blister pakovanju. Štoperi

Kat.br.

56.033.00

Za škote mm

Štoperi

10/14

Razmak otvora mm

Visina mm

52

31

56 - Štoperi

“Servo 33”

“Servo 44” Izuzetno dobro klizi, konstrukcija plosnata bez plastiìnog postolja i ojaìanih osovina, kompletan sa vijcima. Štoperi

Kat.br.

56.014.00

Za škote mm 10/14

Štoperi

Razmak otvora mm 52

Visina mm 27

Vodilica za škote za Servo 22 56.022.10 Opcionalno (doljnja vodilica kao na slici Servo 11), montira se ispod stezalice štopera. Štoperi

Štoperi

Vodilica za škote Horizontalna, kompletna sa ploìicama. Štoperi

Kat.br.

56.022.40 56.022.42 56.022.37 56.022.33

Za "Servo" 22

22 22 33/44

Štoperi

Razmak 40

42 37 52

Sailing with you, since 1958

803


Ruìke za winch, roll-flok ϶ Roll-flok ϶ Roll-flok i pokrovi za križeve

57 - Ruìke za winch, roll-flok

PM1

϶ Roll-flok Plutajuêe ruìke za winch

Ruìke za winch univerzalne i plutajuêe

Sa sistemom blokiranja “Lock In” na winchu. Univerzalne za bilo koji winch. Drška montirana na ležajevima. Od plastike (staklenih vlakana), garantiraju istu ìvrstoêu kao i metalne ruìke, vodootporne su i ne tonu.

Od plastike/staklenih vlakana, sa površinskim slojem od karbona, ruìka montirana na ležajevima, blokiranje “Lock In” na winchu. Rucke za winch

Rucke za winch

Kat.br.

Roll-flok

57.176.09 57.176.10

Kat.br.

Dužina mm

200 (8”) 250 (10”)

200 (8”)

Ruìka za winch

Od crne lake legure, sa plastiìnom ruìkom i sigurnosnim blokiranjem. Model univerzalni. Kat.br.

Dužina mm

57.177.09

Rezervne ruìke za winch

Rucke za winch

Roll-flok

Roll-flok

57.109.00 57.109.01

Dužina mm

Od sjajnog inoxa. Sa sigurnosnim blokiranjem. Rucke za winch

Roll-flok

Kat.br.

57.424.30 57.424.31

200 250

Dužina mm

250 200

Univerzalna ruìka za winch "Speadgrip" Izrañena od anodizirane lake legure, sa kugliìastim držaìem. Ruìke za winch

Kat.br.

Dužina mm

57.110.01

Nosaì ruìki za winch

Nosaì ruìki za winch

57.635.72 Od mekanog PVC-a, presjek 90x60mm. Dužina 290mm Držaci rucki za winch

250

57.175.20 Od ìvrstog platna za jedra, univerzalni model, u specijalnom pakovanju.

Roll-flok

Držaci rucki za winch

Roll-flok

Univerzalni nosaì Od crne plastike za ruìke za winch. Fiksira se pomoêu 3 vijka. Koristi se umjesto džepova od PVC-a. Držaci rucki za winch

Kat.br.

57.635.70

804

Ø baze mm

www.OSCULATI.com

52

Roll-flok

Visina mm

26


Roll-flok i pokrovi za križeve

57

϶ Roll-flok i pokrovi za križeve Zaštita za križeve samopodešavajuêa aerodinamiìkog profila Izrañena od mekanog termoplastiìnog materijala, pogodna je za upotrebu sa raznim tipovima križeva. Montiraju se za par sekundi i fiksiraju se pomoêu našeg artikla 65.115.01 ili sliìnog. U blister pakovanju. Zaštita za križeve

Kat.br.

57.492.01 57.492.02 57.492.03

Roll-flok i pokrovi za križeve

Za sajle do mm

Za križeve presjeka max mm

Vanjske dimenzije mm

4 6 8

38x13 57x17 83x25

114x45x48 145x65x60 190x93x71

jedan par jedan par jedan par

Od mekanog plastiìnog materijala UV otpornog koji se vrlo jednostavno odstranjuje kad ostari. Zaštita križeva

Kat.br.

57.374.00

Boja svijetlo siva

Roll-flok i pokrovi za križeve

25 mm x 10 m

“Sailguard” koluti za zaštitu jedra Od bijele plastike. Instaliraju se u par sekundi bez skidanja sartija. U lijepom izložbenom pakovanju. Zaštita križeva

Roll-flok i pokrovi za križeve

Kat.br.

Za sartie do 9 mm

57.373.40

57 - Ruìke za winch, roll-flok

Traka za zaštitu križeva

Prodaju se u paru.

Vrtuljak “Sea Sure” 57.295.00 Od inoxa, za roll-flok, sa ležajem od inoxa. Roll-flok

Roll-flok i pokrovi za križeve

Roll-flok HOOD Sea Flex sa profilom Projektiran je na naìin da i malim plovilima da prednosti velikih plovila sa istim troškovima. Jednostavan je za montiranje, profil iz jednog komada, plastiìni, sa ìeliìnim kabelom u sredini za optimalizaciju upotrebe (maksimalna dužina straja 10,30 metara osiguraì-osiguraì). Bubanj se može skidati. Konstruiran od plastiìnih materijala sa UV-zaštitom, inox ìelika i ležajevima od Derlina kao garancija za maksimalno lagano klizanje.

Roll-flok

Kat.br.

57.050.00

Sa štrajima do mm

6

Roll-flok i pokrovi za križeve

Za plovila od 18 do 26’

Sailing with you, since 1958

805


57

Roll-flok i pokrovi za križeve Roll-flok sa ruìnim povratom i konopìiêem “Sea Sure” Od inoxa, sa koloturom od plastike. Roll-flok "Sea Sure" je projektiran kako bi osigurao potpunu pouzdanost. Bubanj je zatvoren i zaštiêen radi onemoguêavanja blokiranja konopa tijekom opreacija otvaranja i zatvaranja. Sastoji se od ležajeva od inoxa te osigurava savršeno funkcioniranje ìak i kada je stral podvrgnut makismalnom optereêenju. Njegova visina od samo 50mm omoguêava instaliranje floka vrlo nisko, malo iznad palube, te time maksimalnu efikasnost jedra. Može biti montiran i ispod palube korištenjem specijalne dodatne cijevi od inoxa. Roll-flok može zamotati do 3,5 m konopa promjera 3mm, omoguêavajuêi korištenje jedara dužine doljnjeg ruba od cca. 3 metra. Ova dužina smanjuje se kod konopa veêeg diametra. Roll-flok

Kat.br.

Za male jedrilice svih tipova

57.299.00

Roll-flok i pokrovi za križeve

Ø tambura 69 mm

116

57 - Ruìke za winch, roll-flok

ROLL-FLOK CROCIERA BAMAR Izrañen radi što jednostavnije montaže uz upotrebu jednostavnog alata, sa uputstvom za montažu. Vrtuljak omoguêava da se u unutrašnjosti polozi natezaì floka što olakšava instalaciju. Profili ovalnog presjeka su modularni elementi dužine 1,5 mt realizirani od anodizirane aluminijske legure te imaju visoka aerodinamiìna svojstva. Profili su sa dvostrukom vodilicom. Vrtuljak je sa landama od inoxa koje omoguêuju podizanje sa mosta; bande su sa otvorima kako bi se regulirala visina i olakšao prolaz sidra. Okretljiva glava i vrtuljak rade na dvostrukim kugliìnim ležajevima od Derlina koje nije potrebno podmazivati i koji zahtjevaju minimalno održavanje. Vrtuljak je kompletno od anodiziranog aluminija a dijelovi od inoxa su izolirani sa zaštitnom folijom od najlona. Montira se na originalni nosaì floka (postojeci). Dimenzije doljnjeg terminala moraju biti manje 13 mm za mod. 57.053/054/ 055 i manje za mm 23 za mod. 57.056/057.

Tehniìke karakteristike

Roll-flok | Bamar

Aluzija ROD # * Ø Fune 1x19 ** 2 Max vela m (150%) LFT max m A B C D E F G H I J L ØM ØN O P Q R S T U V W X Y Z Øa Ød Øi Øm

C0 57.053.00

C0T 57.054.00

C1 57.055.00

C2 57.056.00

C3 57.057.00

-10 4-7

-10 4-7

-10 5-8

-17 8-10

-22 10-12

27

30

45

70

100

8 25 40 120 860 455 340 300 2.5 15 130 110 97 70 100 130 160 190 30 30 370 750 27 15 8 60 30 13

8,7 104 168 25 88 120 860 455 340 300 2.5 15 130 110 97 70 100 130 160 190 30 30 370 750 27 15 8 60 30 13

10,5 104 168 30 88 120 990 600 400 360 3.0 20 178 153 93 75 110 145 180 215 30 30 510 750 58 20 8 78 35 13

13 110 185 35 93 180 1080 700 445 410 3.0 30 220 200 94 85 125 165 205 245 38 40 610 750 65 23 10 90 45 23

15,5 110 185 40 98 180 1170 790 490 450 4.0 32 270 250 103 90 135 180 225 270 50 40 700 750 75 25 12 100 55 23

Kat.br.

57.053.00 57.054.00 57.055.00 57.056.00 57.057.00

806

Kit baza

dužina preko svega KK metri 4,12 dužina preko svega KK metri 5,99 dužina preko svega KK metri 9,13 dužina preko svega KK metri 12,23 dužina preko svega KK metri 15,32

www.OSCULATI.com

Produžni profil 1,5m OPTIONAL

57.059.01 57.059.01 57.059.01 57.059.02 57.059.02


Lande, Šteke za jedra ϶ Lande, klizaìi i pribor ϶ Šteke za jedra

PM1

϶ Lande, klizaìi i pribor Ploìa za vrh jarbola Od inoxa. Prikljuìci za dvije sartije, jedan štral, jedan podigaì floka, sa koloturom.

Ploce za jarbol

Lande, klizaìi i pribor

Kat.br.

Za plovila od m 3,5 do m 4,5

58.234.10

Lande, klizaìi i pribor

Kat.br.

58 - Lande, Šteke za jedra

Mostiêi/Obujmica/Lande Ploìe za jarbol

Opis

58.331.00

Mostiê od inoxa sa 4 otvora. Za boom od mm 40/50, dužina mm 80

58.330.00

Mostiê od inoxa za boom, sa 4 otvora. Za fiksiranje koloturnika na boom

58.531.50

Obujmica od inoxa za fiksiranje, nagnuta za jarbole od mm 50/60

58.528.00

Landa za spajanje sartije od inoxa od mm 15x1,5 sa osovinom Ø mm 6

58.329.00

Kukica od inoxa, za podigaìe i razne druge upotrebe

Landa sklopljena Lande

Kat.br.

58.529.00

Lande, klizaìi i pribor

Dužina mm

Ø otvora mm

Osovina mm

Materjal

120

6

6x10

inox

Landa preklopljena sa dvostrukim otvorima Lande

Kat.br.

58.370.80 58.370.81

Lande, klizaìi i pribor

Od mm

Ø osovinice mm

Podešavanje mm

Hod mm

Materjal

108x23 115x30

5 6

3 po 3 3 po 3

68 68

inox inox

( 58.370.80

Landa dvostruka od inoxa, kompletna sa otvorima za regulaciju. Lande

Kat.br.

mm

58.506.30

Lande, klizaìi i pribor

Osovinice Ø mm

120

6

Spojka za štral pramìana od inoxa

Ploce za jarbol

Kat.br.

58.604.00

Ø otvora mm

5

Lande, klizaìi i pribor

Spojka za štral od inoxa

Baza mm

Visina mm

60x34

38

Ploce za jarbol

Kat.br.

58.530.40

Sailing with you, since 1958

Ø otvora mm

5

Lande, klizaìi i pribor

Baza mm

Visina mm

49x16

37

807


58

Lande, klizaìi i pribor Lande sa otvorima Od inoxa, služe umjesto natezaìa. Lande

Kat.br.

Lande, klizaìi i pribor

Dimenzije mm

58.506.10 58.506.11 58.506.12 58.506.15

Ø otvora mm

14x2 14x2 14x2 14x2

mm 80 100 125 1000

6 6 6 6

Lande sa otvorima Od inoxa teški tip. Lande

Kat.br.

58.507.10 58.507.11

Lande, klizaìi i pribor

Dužina mm

Širina mm

Debljina mm

Ø otvora mm

145 205

19 19

2,5 2,5

8 8

Ploìa za podnožje jarbola Od inoxa, “U” oblika. Sa otvorima za regulaciju. Ploce za jarbol

Kat.br.

mm

58 - Lande, Šteke za jedra

58.511.80

Za plovila od 3 do 5 m

150

Mostiêi za bum Od inoxa za fiksiranje koluturnika na bum, wang, itd. Mostici

Kat.br.

58.802.06 58.802.08 58.802.10

Kukica za škotu spinnakera

Širina mm

Visina mm

Prolazna osovina mm

6 8 10

60 80 100

80 120 120

5 6 8

Kukica za spinnaker i razne upotrebe

58.248.00 Kukica od crne plastike za spinnaker Kuke

Lande, klizaìi i pribor

Konop Ø mm

58.135.00 Kukica od crne plastike za spinnaker i razne upotrebe

Lande, klizaìi i pribor

Kuke

Lande, klizaìi i pribor

Karabin za flok Karabini za flok

Kat.br.

0 4.0 .14 ( 58

( 58.244.00

58.144.00 58.244.00

Za plovila do

Otvor Ø mm

Materjal

4m 5m

5 6

Plastika Plastika

Kukica za škote spinnakera i druge namjene

Kopìe za priìvršêivanje kormila "teški tip"

58.061.00 Kukica od crne plastike za škote spinnakera i druge upotrebe

58.021.01 Kopìe od inoxa teški tip od inoxa debljine 1,6 mm sa ovalnim otvorima za regulaciju. Kuke

Kuke

Lande, klizaìi i pribor

Klizaìi za glavno jedro visoke otpornosti Od inoxa , za upotrebu i kao prikljuìci za bum. Klizaci za glavno jedro

Kat.br.

Lande, klizaìi i pribor

B mm

58.088.01 58.088.02 58.088.03

16 19 22

C mm

D mm

4,5 4,5 4,5

25 25 25

Škopac za klizaì glavnog jedra Klizaci za glavno jedro

Kat.br.

( 58.045.80-90-91

808

( 58.045.20

58.045.91 58.045.90 58.045.80* 58.045.20 *

Ø osovine (Pin) mm

Za klizaì model

Materjal

6 8 8 8

58.357.00 58.358.00 58.357.00; 58.358.00

plastika plastika plastika plastika

Dugi tip, svijetli otvor 42 mm, posebno za klizaìe glavnog jedra

www.OSCULATI.com

Verzija sa vijkom sa vijkom sa vijkom na pritisak


Lande, klizaìi i pribor

58

Klizaì za glavno jedro Klizaci za glavno jedro

Kat.br.

58.357.00 58.358.00 58.047.50 58.047.70 58.089.00 58.090.00 58.091.00 58.092.00

A mm

B mm

C mm

D mm

Nosivost max kg

Materjal

23 22 30 25 -

9 12 28 25 16 18 22 24

13,5 13,5 14 10 -

28,5 30 4,5 3 -

400 420 530 530

plastika plastika plastika plastika plastika plastika plastika plastika

( 58.357.00 - 58.358.00

( 58.089.0058.090.00-58.091.0058.092.00

( 58.047.50-70

Prolazi za škote

Mostiêi za škote sa unutrašnjim okom

Kat.br.

Prolazi

Kat.br.

Opis

58.101.90

Za konope od mm

58.101.82 58.101.83 58.101.84

Mostiê od crne plastike za škote na derivama

4/6 6/8 8/10

Prolazi za škote od crne plastike Prolazi

Kat.br.

Otvor od mm

58.141.91 58.141.92 58.141.93 *

Kat.br.

58.241.91* 58.241.92*

9 13 17

Otvor od mm

6 13 3 .91-92-9

Sa ojaìanjem u prolazu od inoxa.

( 58.141

(

58.241.91-92

58 - Lande, Šteke za jedra

Od inoxa Prolazi

϶ Šteke za jedra Šteke za jedra i tende Za jedra od fiberglassa. Vrlo otporne i istovremeno fleksibilne. Izrañene u skladu sa najnovijim tehniìkim dostignuêima prema potrebama regatnih plovila. Šteke za jedra

Ravne mm

Okrugle Ø mm

2m

9x2,5 18x2 24x2,5 50x4 15x3 24x4 30x3 40x4 -

10 12 14 16

58.660.48 58.660.49 58.660.46 58.660.45 58.660.50 58.660.47 58.660.51 58.660.52 -

*

Dužina šipke 4m 3m

58.660.65 58.660.67 58.660.71 58.660.72 -

58.661.10 58.661.12 -

6m

58.661.14 58.661.16

9vrstoêa horizontalnog savijanja

260 320 600 2655 420 1185 1155 2080 9150 21025 38800 60780

Završnici

58.660.56 58.660.57 58.660.58* 58.660.53 58.660.59* 58.660.54 58.660.55 -

prodaju se u paru

Sailing with you, since 1958

( 58.660.46/48

/49

( 58.660.45/47/50/51/52

( Završnik

6 4/1 2/1 0/1 1 . 1 .66 ( 58

809


Stepenice za jarbol ϶ Stepenice za jarbol

PM1

϶ Stepenice za jarbol

Sklopiva stepenica AISI 316

Izrañena od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, sa zaštitom od vibracija.

Stepenice za jarbol

Kat.br.

Baza mm

59.806.00

Stepenice za jarbol

Izboìenost mm

zatvorena

otvorena

38

145

109x65

Sklopiva stepenica za jarbol

59 - Stepenice za jarbol

Od inoxa sa protukliznom mekanom plastikom na preìki. Stepenice za jarbol

Kat.br.

Baza mm

59.805.00

Stepenice za jarbol

Izboìenost mm

sklopljena

otvorena

25

108

85x60

Stepenice za jarbol od tondina diam. 6 mm AISI 316

59.804.00 Od inoxa AISI 316. Idealne su za penjanje na jarbol bez stolice za

panjanje, potpuno su sigurne; univerzalne za bilo koji tip jarbola. Preporuìa se razmak od 60 cm izmeñu stepenica.

Stepenice za jarbol

Stepenice za jarbol

Hvatišta kormila

( 59.127.50

Od inoxa i lake legure. Prikljucci za kormilo

Kat.br.

( 59.127.51

59.127.50 59.127.51

Za debljinu kormila od mm

12 35

Nosaì kratki mm 75

dugi mm 108

132

179

Za upotrebu na plovilima m

3/4 5/6

Stepenice za penjanje na jarbol Realizirane od tekstilne trake i stepenica od aluminija. Stepenice treba fiksirati u doljnjem (idealno je fiksirati ih ispod prikljuìka buma i nakon toga nategnuti ih pomoêu drizze; nakon što se dobro nategnu (pomoêu wincha) stepenice postaju ìvrste i stabilne zahvaljujuêi posebnom sistemu samostezanja svake stepenice. 9ak ikad se stepenice nagnu ostaju ìvrste i ne okreêu se oko svoje osi. Stepenice

Kat.br.

59.807.03 59.807.05 59.807.07

810

www.OSCULATI.com

Dužina m

8 12 14


Tanguni, produžetak kormila ϶ Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez ϶ Glave tanguna i nosaìi tanguna

PM

϶ Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez Teleskopski produžetak kormila od anodizirane lake legure sa zglobom od inoxa, obloga "Soft".

Produžne poluge za kormila

Kat.br.

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Cijevi Ø mm

60.668.00 60.668.01

Obloga Ø mm

Dužina cm

25 25

66 - 120 93 - 173

17 - 20 17 - 20

60 - Tanguni, produžetak kormila

Produžeci poluge kormila Od crne anodizirane lake legure, sa zglobom od elastomera, obloga "golf". Produžne poluge za kormila

Kat.br.

60.511.00 60.511.12

Ø mm

Dužina cm

16 16

61 91

Teleskopski produžetak kormila RWO Od lake legure, sa oblogom od Foam antiskida i završnom drškom, fleksibilna spojka od gume. Idealan za derive i plovila sa malim kabinama. Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Kat.br.

Dužina podesiva cm

60.542.00

70 - 122

Stick FRIEND Podesiv po dužini na jednostavan i precizan naìin. Objedinjuje dvije važne funkcije: 1) vrlo je ìvrst i precizno produživ stick - 2) ruìni je autopilot; obavlja istu funkciju volantina za blokiranje kormilarskog kola. Kad se jednom blokira u svom sjedištu drži u željenoj poziciji polugu kormila, može se jednostavno regulirati okretanjem ruìke i klizanjem do nove željene pozicije; nakon toga se pusti ruìka, i “Friend” se blokira u toj poziciji. Vrlo je jednostavno vraêanje na upravaljanje tradicionalnim stickom: jednostavno se podigne sa svoje baze da bi se priìvrstio. Korisno u plovidbi, za napuštanje poluge kormila u svakom trenutku, u luci ili na otvorenom moru kako bi se držala blokiranom poluga kormila. Produžne poluge kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Ruìka A

60.664.00 60.664.01

B

60.663.02 60.663.00 60.663.01

Produživost mm

Kvota L plovila

585/821 642/935 750/1043

670/760 760/870 870/980

( E: Mjere maksimalnog i minimalnog

produženja sticka. L: Mjere udaljenosti od toìke fiksiranja kuke (Y) do toìke fiksiranja šarnira sticka na poluzi kormila (X).

Zglobovi za produžetak kormila Produžne poluge za kormila

Kat.br.

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Descrizione

60.050.04

Zglob za produžetak, od elastomera, za cijevi Ø mm 13 unutrašnji

60.050.05 60.050.06

Podloška da podešavanje za cijevi mm 25/32 vanjski Ležaj redukcijski za cijevi Ø mm 17 unutrašnji

Sailing with you, since 1958

811


60

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez Fleksibilna spojka za produžetke kormila Od plastike i neoprena, omoguêava brzo demontiranje istog kada je to potrebno; Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Kat.br.

Za cijev unutrašnjeg Ø mm

60.237.60

16

60 - Tanguni, produžetak kormila

Produžetak poluge kormila

Produžetak poluge kormila “Grateau"

60.317.00 Drži uvijek horizontalno produžetak bez obzira u kojoj poziciji se nalazi.

60.316.00 Od inoxa, talijanske proizvodnje. Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Ležište za fiksiranje produžetaka na polugu Od crne plastike. Jezicci inox

Kat.br.

Za cijev mm

60.234.00

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Kat.br.

Za cijev mm

60.238.40

15/16

Kat.br.

60.238.60

18/20

Za cijev mm

22

Prsten trapeza sa koloturnikom za regulaciju Trapez, pribor za

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Kat.br.

60.514.70

60.514.80 Produžetak za trapez od inoxa.

Za škote do mm

Dužina mm

6

180

60.205.00 Ruìka za trapez od crne plastike ILV.

60.534.00 Ruìka za trapez sa mekanim anatomskim

Udobna i lagana.

Trapez pribor za

umecima.

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Trapez, pribor za

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

Okrugle ruìke za trapez Mogu se koristiti i kao sistem za blokiranje konopa (crvena, zelena, plava, zuta, crna). zelena

Trapez, pribor za

crvena

60.202.01RO 60.202.02RO

60.202.01VE 60.202.02VE

plava

žuta

Teleskopski produžeci kormila i ruìke za trapez

60.202.01BL 60.202.02BL

60.202.01GI 60.202.02GI

crna

60.202.01NE 60.202.02NE

϶ Glave tanguna i nosaìi tanguna Prikljuìak tanguna vrlo lagan “Rwo”

Glava tanguna

Od crne plastike i inoxa. Montira se u unutrašnjosti cijevi od lake legure. Tanguni

Kat.br.

60.137.70 60.137.71

Kompaktna i vrlo praktiìna od anodizirane lake legure, crne boje. Tanguni

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Kat.br.

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Za cijevi Ø mm

Za cijevi Ø mm

60.043.00 60.043.01

25 32

30x1,5 40x2

Automatski prikljuìci tanguna Pfeiffer Od anodizirane lake legure Tanguni

Kat.br.

60.765.30

812

Za cijevi Ø mm

40x2

www.OSCULATI.com

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Kat.br.

60.765.40

Za cijevi Ø mm

50x2,5

Ø mm

52 65


Glave tanguna i nosaìi tanguna

60

Prikljuìci tanguna Od anodizirane lake legure sa cilindrom na oprugu od inoxa. Tanguni

Kat.br.

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Za cijevi Ø mm

60.328.10

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

60.328.11

50x46

65x60

Nosaì tanguna 60.157.10 Od inoxa sa ploìicom za fiksiranje na rukohvate Ø mm 25. Tanguni

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Nosaìi tanguna AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo su lagani i funkcionalni. Montiraju se na palubu.

Tanguni

Kat.br.

Karakteristike šipka visine mm 110

Ploìa "Sea Sure" za fiksiranje jarbola

Ploìe za fiksiranje sa ravnom bazom

Ploìa "Sea Sure". Od inoxa, za fiksiranje na jarbole ili bum sa radijusom od Ø mm 100. Ploce za fiksiranje

Kat.br.

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Ploìa mm 63x75

60.137.34

Prsten od mm 8

Fiksiranje 6 otvora od 5 mm

Ploìa od inoxa, sa ravnom bazom.

Ploìe za fiksiranje

Kat.br.

Ploìa mm 50x40

60.137.33

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Prsten Ø mm 6

Fiksiranje 4 otvora od mm 5

Prsten za tangun extra pojaìan Od inoxa AISI 316 "Sea Sure" Ploce za fiksiranje

Kat.br.

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Ploìa mm

60.137.32

Prsten Ø mm

44x50

Fiksiranje 4 otvora od mm 5

6

Baze / ojaìanja Za koluturnike ili razne upotrebe. Ploce za fiksiranje

Kat.br.

Mostiê

60.137.25 60.137.26

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Ø mm

fiksni okretni

47 47

60.137.30 Ploìe od inoxa za ovješavanje prikljuìaka 60.137.70, talijanske proizvodnje. Ploce za fiksiranje

Kat.br.

60.530.80

60.147.30 Ploìice od inoxa, talijanske proizvodnje.

Ploce za fiksiranje

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Ploìa od inoxa

Ploìa od inoxa

Ploce za fiksiranje

60 - Tanguni, produžetak kormila

Za glavu tanguna

60.615.73

Zakrivljenost mm 55/60

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Ø prstena mm 6

Øotvora mm 5

Ploìe za fiksiranje

Kat.br.

60.530.90

Sailing with you, since 1958

Zakrivljenost mm 70

Glave tanguna i nosaìi tanguna

Ø prstena mm 6

Ø otvora mm 5

813


Skretnice, šine, klizaìi ϶ Šine, prolazi za škote, skretnice

PM1

϶ Šine, prolazi za škote, skretnice Šine Šina od inoxa, sa kursorima od inoxa.

( 61.106.50/60 (

61 - Skretnice, šine, klizaìi

(

Šine

Kat.br.

61.106.70/80

61.106.50 61.106.60

61.116.30/40

Šine, prolazi za škote, skretnice

Širina mm

Dužina m

22 25

1 1

Klizaìi

Završeci

61.106.70 61.106.80

61.116.30 61.116.40

Šina od lake legure

( 61.510.93

Šine

Kat.br.

( 61.591.01/02

( 61.510.92 + 61.510.83

( 61.591.03

Šipke dužine m

61.510.92

mm 22x3

2

Materjal anodizirana laka legura

61.510.83

Završnici

61.510.93

2

22x3

tvrda anodizirana laka legura + PTFE

61.510.83

61.591.01 61.591.02 61.591.03

2 2 2

25x4 32x6 25x4

anodizirana laka legura laka legura anodizirana laka legura + PTFE

61.591.43 61.591.43

( 61.591.01 + 61.591.43

Prolazi za škote “Avale Tout” Od inoxa sa koloturom od plastike. Šine, klizaci za

Kat.br.

( 61.

510 .80

( 61.592.01

( 61.510.90

( 61.594.01

Za konope do mm

Materijal

61.510.80

14

inox

61.510.90

14

inox

61.594.01

12

anodizirana laka legura

61.592.01

12

anodizirana laka legura sa koloturom od inoxa i crne plastike

61.593.01

( 61.593.01

Za šinu

Verzija

61.510.92; 61.510.93 61.510.92; 61.510.93 61.591.01

laka legura i inox

sa okom

sa blokiranjem na oprugu kolotur Ø 40 mm, vrat Ø 20 mm 61.591.01 sa blokiranjem na pritisak na prekidaì prekidaì na oprugu, sa okom, 61.591.01 šina 25 mm

Koloturnici - skretnice za podigaìe na palubi Od sjajnog inoxa, sa koloturom od lake legure. Skretnice

Kat.br.

61.234.02 61.234.03 61.334.02 61.334.03

Šine, prolazi za škote, skretnice

Br. kolotura

Ø kolotura mm

2 3 2 3

30 30 30 30

mm 90x30x14h 130x30x14h 120x40x21h 175x40x21h

Za konope max mm

8 8 14 14

Skretnice Od anodizirane lake legure + PTFE sa koloturima od delrina. Skretnice

Kat.br.

( 61.230.0

3

61.230.02 61.230.03

Br. kolotura

Ø kolotura mm

Ø max konopa mm

Prekidna ìvrstoêa kg

Rupe Ø mm

2 3

38 38

10 10

800 900

6 6

( 61.230.0

2

814

www.OSCULATI.com


Šine, klizaìi, profili za rub plovila ϶ Klizaìi za škote za plovila do 6 metara ϶ Klizaìi sa dva reda ležajeva za plovila do 7,5 metara ϶ Serija klizaìa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50 ϶ Serija “klizaìa na ležajevima” za plovila do 11,5 metara ϶ Profili za rub plovila i baze za stupiêe ϶ Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

PM1

϶ Klizaìi za škote za plovila do 6 metara

Šine

Klizaìi za škote za plovila do 6 metara

Kat.br.

Opis

62.139.10

Klizaì za škotu tip "Frea Way". Sa 4 plastiìna kotaìiêa, za plovila do 6 metara dužine.

62.139.30 62.139.50

Šina za klizaìe 62.139.10, dužine 2 mt Završetak od plastike za šinu 62.139.30

( 62.139.10

( 62.139.50

( 62.139.30

Dimenzije klizaËa

A 51 mm B 20 mm

A 19 mm B 13,4 mm

duæina klizaËa 83 mm

Dimenzije ǽina

Otvori 5 mm

Šine

Kat.br.

Karakteristike Klizaì sa pomiìnim škopcem, za upotrebu kod natezanja izvan osovine za najmanje 10/15°. Radna ìvrstoêa 200 kg. Klizaì sa fiksnim škopcem i koloturom-skretnicom. Radna ìvrstoêa 200 kg. Klizaì za prikljuìak tanguna

62.940.01 62.940.02 62.940.07

( 62.940.01-02 ( 62.940.07

Šine

Kat.br.

62.940.08

mm 19x13,4

62.940.14

19x13,4

62.940.09

Ø rupa mm

Šipke mt m

5

2

5

2

Materijal anodizirana laka legura tvrda anodizirana laka legura + PTFE

Plastiìni završetak za klizaì

( 62.940.09 ( 62.940.08 ( 62.940.14

϶ Serija klizaìa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

62 - Šine, klizaìi, profili za rub plovila

϶ Klizaìi sa dva reda ležajeva za plovila do 7,5 metara

Kuìište od anodizirane lake legure, ležajevi od delrina, ojaìanja od inoxa.

Kuìište od crne anodizirane lake legure, ležajevi od delrina, ojaìanja od inoxa Klizaì sa mostiêem Šine, klizaci za

Kat.br.

62.247.00

Dužina mm

Širina mm

Max nosivost kg

Za plovila do

86

60

270

8 metara

Šina OPTIONAL 62.244.50; 62.244.51

Dugi klizaì Šine, klizaci za

Kat.br.

62.244.40

Dužina mm

Širina mm

Nosivost max kg

Za plovila do

Šina OPTIONAL

150

60

470

10,50 metara

62.244.50; 62.244.51

Šine, klizaci za

Kat.br.

62.244.80

Opis

Završetak sa koloturom-skretnicom i štoperom za šinu 62.244.50; 62.244.51

Sailing with you, since 1958

815


62

Serija klizaìa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50 Šina Šine

Kat.br.

( 62.244.50

( 62.244.51

( 62.244.60

Serija klizaìa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

62.244.50

mm

Ø otvora mm

25x16

5

2

laka anodizirana legura

62.244.51

25x16

5

2

laka anodizirana legura + PTFE

62.244.60

Komadi od mt

Materjal

Plastiìni završetak za šinu 62.244.50/51

϶ Serija “klizaìa na ležajevima” za plovila do 11,5 metara Klizaì Za koloturnike - skretnice od mm 10 (art. 55.072.10). Šine, klizaci za

Kat.br.

62 - Šine, klizaìi, profili za rub plovila

62.248.00

Serija “klizaìa na ležajevima” za plovila do 11,5 metara

Dužina mm

Širina mm

Max nosivost kg

Za plovila do

135

83

900

11,50 m

Šina od lake legure Šine

( 62.248.60

Kat.br.

mm 31x19

62.248.50

Komadi od mt

Završetak OPTIONAL

62.248.60

2

϶ Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje Profil za bok plovila Od prirodne anodizirane lake legure sa zaštitom i šinom za ovješavanje za baze stupiêa Profili za rub plovila

Kat.br.

62.410.01

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

Baza mm

Unutrašnja visina mm

Kut izmeñu dvije stranice

Komadi od mt

44

52

80°

6

Baze za profile za bok plovila 62.410.01 AISI 316

Izrañene od inoxa AISI 316 sjajnog za stupiêe mm 25. Montira seno na gornji rub profila.

Profili za rub plovila, baze za profile

Kat.br.

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

Baza mm

62.410.04 62.410.05

Visina mm

55x73 55x73

Verzija Nagnuta od 7° Ravna od 90°

65 65

Zjevaìa - graniìnik klizni za profile za rub plovila 62.410.01 AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Profili za rub plovila, baze za profile

( 62.410

.06 int

Kat.br.

62.410.06 62.410.07 62.410.09

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

Verzija

Za konope mm

Baza mm

Visina mm

desna lijeva centralna

do 26 do 26 do 26

210x44 210x44 180x44

52 52 52

( 62.410

.06 ex t .09 ext

9 int

( 62.410

( 62.41

0.07 in t

( 62.410.0

( 62.410.0

7 ext

Baze za profile za bok broda mod. 62.410.01 Izrañene od anodizirane lake legure za stupiêe od mm 25 (tipa art. 41.174.40; 40.173.39/40/41). Konstruirane na naìin da ìine jednu cjelinu sa boìnim profilom kada se jednom montiraju. Profili za rub plovila, baze za profile

Kat.br.

62.403.01 62.403.02

816

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316

Verzija Nagnuta 7° Na 90°

www.OSCULATI.com

Otvor Ø mm

25 25

Za art. 62.410.01 62.410.01


63

Elastiìni konopi, trake ϶ Elastiìni konopi i zaklopi za jedra ϶ Trake za fiksiranje

PM

϶ Elastiìni konopi i zaklopi za jedra Elastiìni konopi Od "para" obloženi poliesterom.

Elasticni konopi

fluo. roza

bijela

crna

63.171.05 -

63.172.04 63.172.06 -

63.173.14

-

-

100 m

4

100 m

5

100 m

6

100 m

8

100 m

10

100 m

12

50 m

14

50 m

63 - Elastiìni konopi, trake

63.173.03 63.173.04 63.173.05 63.173.06 63.173.08 63.173.10 63.173.12

Ø mm 3

Spceijalne završne kukice za elastiìne konope Od plastike, fiksiranje pomoêu ìvora. Kuke za elasticne konope

Kat.br.

63.176.04 63.176.06

Za elastiìnu pletenicu Ø mm

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

63.176.08 63.176.10

4 6

Za elastiìnu pletenicu Ø mm

8 10

Kukice i prsteni od inoxa Za korištenje kao završeci elastiìnih konopa. Prsteni služe za blokiranje elastiìnog konopa unutar kukica. Blokiraju se pomoêu kliješta. Kuke za elasticne konope

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Kukice od inoxa

Prsteni od inoxa

63.185.06 63.185.08 63.185.10

63.186.06 63.186.08 63.186.10

Za elastiìnu pletenicu Ø mm

6 8 10

Završna kukica za elastiìni konop

Plastiìne kukice

Montiraju se automatski pritiskom na elastiìni konop. Kuke za elasticne konope

Kat.br.

63.177.00 Od mm 5, široka, posebno za fiksiranje cerada za gumenjake na prikolicama za vuìu plovila.

Kuke za elasticne konope

63.050.80 63.080.19

Za elastiìni konop

od mm 5/6 od mm 8

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Sailing with you, since 1958

817


63

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra Brzo fiksiranje od plastike Služi za blokiranje elastiìnog konopa od mm 4/5/6 i raznih dužina. Koristi se kao zaklop za jedra i sliìno. Funkcionira na principu “Clamcleats”. Kuke za elasticne konope

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

Verzija samo sistem za blokiranje u kompletu sa 55 cm konopa od mm 5 u kompletu sa 75 cm konopa od mm 6

63.175.00 63.737.05 63.737.06

63 - Elastiìni konopi, trake

Zaklopi za jedra za gumenjake

Zaklopi za jedra

Kat.br.

63.550.20 63.550.35 63.550.55

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Zaklopi za jedra sa plastiìnim kuglicama

Dužina cm

Ø mm

20 35 55

4 4 4

Zaklopi za jedra

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

63.570.00 63.572.00 63.574.00 63.576.00

Dužina cm

Ø elastiìnog konopa mm

30 40 50 60

4 4 4 4

Zaklopi za jedra od plastike

Zaklopi za jedra

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

63.530.00 63.532.00 63.538.00

Dužina cm

Ø mm

35 55 75

6 6 6

Elastiìni konopi sa kukicom Od "para", obloženi plastikom. Zaklopi za jedra

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

Konop sa kukicama od inoxa

kukicama od plastike

63.502.10 63.508.10 63.514.10 63.516.10

63.500.00 63.502.00 63.508.00 63.516.00

Od cm

Ø mm

20 30 50 80 100

4 6 8 10 10

vreêica od 20 vreêica od 20 vreêica od 20 vreêica od 20 vreêica od 20

Serija "stonoga" za zaklope jedra Sa konopìiêima od najlona i završnim kukicama od inoxa. Zaklopi za jedra

Kat.br.

63.556.00 63.558.00 63.559.00 63.560.00

Dužina cm

Ø sajle mm

Za plovila m

Kraci

200 300 300 400

8 8 10 10

5/7 8/10 11/12 13/15

6 6 6 8

Podesive trake za zaklope jedra Izrañene od poliestera otpornog na UV-zrake, sa završnom kopìom na pritisak i unutrašnjim elastiìnim kompenzacijskim konopom. Zaklopi za jedra

Kat.br.

63.569.02 63.569.03

818

Promjenjiva duljina cm

Širina trake mm

100-140 130-180

30 30

www.OSCULATI.com


Elastiìni konopi i zaklopi za jedra Držaì konopa plastiìni

63

Kukica - nosaì konopa od plastike

Sa kukicom na pritisak i fiksiranjem na pregradu sa 4 vijka. Držaci konopa

Kat.br.

Baza mm

Prolaz mm

Za

57x94

60

15 m konopa Ø mm 10

63.601.00

63.450.80 Za montiranje na pregradu ili na cijevi, kompletna sa elastiìnim konopom. Držaci konopa

Elastiìni konopi i zaklopi za jedra

϶ Trake za fiksiranje

63 - Elastiìni konopi, trake

Trake od obojenog poliestera sa kopìom Otporne na UV zrake, sa specijalnom kopìom za brzo otpuštanje. Idealne za fiksiranje daski za jedrenje, gumenjaka, prtljage ili bilo kojeg drugog prenosivog predmeta. Prodaju se u vrlo elegantnom izložbenom pakovanju. Trake za fiksiranje plovila

Kat.br.

Dužina cm

63.240.25 63.324.40

Trake za fiksiranje

Širina mm

250 400

25 25

Trake od obojenog poliestera sa kukicama i kriketom Otporne na UV zrake, sa završnim kukicama od pocinìanog ìelika i kriketom , isto od pocinìanog ìelika i obojenog, za reguliranje trake po želji. Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i krmenih prstenova. Trake za fiksiranje plovila

Kat.br.

63.250.12 63.250.40 63.250.60 63.251.65* *

Širina mm

Dužina cm

Prekidna ìvrstoêa Kg

Podesiva cm

25 25 25 40

200 400 600 650

500 500 500 2000

60/200 60/400 60/600 120/650

Posebno za upotrebu kod teskih plovila ili tamo gdje je potrebno bolje prijanjanje trake. Kriket i kuke su

ojacani

Trake od obojenog poliestera visoke otpornosti AISI 304

Trake za fiksiranje plovila

Kat.br.

63.252.01 63.252.02 63.252.03 63.253.02* *

Za fiksiranje plovila na kolica za vuìu, splavi za spašavanje i gumenjaka na palubu ili krmu, itd. Jedine su na tržištu sa kriketom + kukama za fiksiranje od sjajnog inoxa. Serija mm

25 25 25 38

Kriket i kuke visoke ìvrstoêe visoke ìvrstoêe visoke ìvrstoêe “Heavy Duty”

Prekidna ìvrstoêa

Dužina cm

Podesiva cm

900 kg 900 kg 900 kg 1300 kg

250 400 600 700

60/250 60/400 60/600 120/700

( Kriket i kuke od inoxa

Profesionalna

Sailing with you, since 1958

819


Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu ϶ Konopi za vuìu skijaša ϶ Konopi za vuìu skijaša za takmiìare ϶ Oprema i pribor za skijanje na vodi ϶ Skije za skijanje na vodi ϶ Skije FREYRIE ϶ Wakeboard ϶ Gume za vuìu KWIK TEK ϶ Kajaci na napuhavanje

PM

϶ Konopi za vuìu skijaša Konop za vuìu skijaša

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

Konop za vuìu skijaša

Od plutajuêeg levilena u dvije boje bijelo/naranìasti, sa ruìkom od lake legure obložen mekanom gumom, sa završnicima “Usa” i bijelo/crvenim plovkom. Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

Konopi za vuìu skijaša

64.419.00

Ø mm

Dužina m

7,5

21,70

Od dvobojnog plutajuêeg levilena , sa ruìkama od mekanog crnog materijala, i sa unutrašnjim dijelom od lake legure; . Plovak bijelo/crvene boje. Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

Konopi za vuìu skijaša

Ø mm

64.421.00

Dužina m

7,5

21,70

Konop za vuìu

Konop za vuìu skijaša model “Fluo”

Sa ruìkom od lake legure, obložena mekanim crnim materijalom. Tip u skladu sa D.M. 18/9/86, te u skladu sa RINA N. 665 del 27/7/88.

Od plutajuêeg levilena , ruìka plutajuêa od lake legure , obložena sa mekanom crnom gumom.

Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

64.421.01

Konopi za vuìu skijaša

Prekidna ìvrstoêa

Dužina m

preko 500 kg

21,70

( 64.427.01

Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

Konopi za vuìu skijaša

Ø mm

64.420.00

Dužina m

7,5

21,70

Rezervne ruìke za konope za vuìu skijaša Model sa jezgrom od lake legure obložen mekanom gumom. Konop za vuìu skijaša

Konopi za vuìu skijaša

Kat.br.

( 64.427.00

Verzija standardna "takmiìarska" sa specijalnim terminalima

64.427.00 64.427.01

Konop za vuìu visoke otpornosti Za gume tipa 64.953.00/64.954.00 itd. Konop za vuìu skijaša

Konopi za vuìu skijaša

Kat.br.

64.161.00

od

23 m

Sa plutajuêim konopom dvobojni Ø mm

8

Prekidna ìvrstoêa kg od

16 struka

723

Konop za vuìu za gume Od dvobojnog plutajuêeg levilena, kompletan sa prstenima na krajevima i bijelo/crvenim plovkom. Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

64.160.00

820

www.OSCULATI.com

Konopi za vuìu skijaša

Dužina m

18


Konopi za vuìu skijaša Trokut za skije

64

Trokut za skije dvobojni plutajuêi

( 64.422.01 ( 64.422.00 Za povezivanje konopa na krmene bitve. Plutaju na vodi i imaju konop i kolotur

Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

Kat.br.

Verzija jednostavna

64.422.00 64.422.01

sa dva karabina od inoxa

Konopi za vuìu skijaša

Verzija jednostavna samo plovak 100x63 mm

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

64.423.00 64.423.10

Kompletan sa konopom sa upletcima za fiksiranje na krmene bitve. Praktiìan i ekonomiìan. Konop za vuìu skijaša

Konopi za vuìu skijaša

϶ Konopi za vuìu skijaša za takmiìare Plutajuêa pletenica Ø mm. 8,0, dužine 22,50 metara. Sa anatomskom plutajuêom ruìkom “Soft”, sa jezgrom od lake legure.

64.428.02 Pletenica sa 8 sekcija raznih boja radi eventualnog skraêivanja.

64.428.01 Pletenica dvobojna visoke vidljivosti. Konop za vuìu skijaša

Konop za vuìu skijaša

Konopi za vuìu skijaša za takmiìare

Konopi za vuìu skijaša za takmiìare

϶ Oprema i pribor za skijanje na vodi Karabin u skladu sa normativima za skijanje na vodi (vidi norme D.M. 4/2/60 i ostale.) AISI 316 Karabini

Kat.br.

09.525.00 09.525.01

Od inoxa AISI 316; odmah se otvara ìak i pod optereêenjem, bez obzira sa koje strane se povuìe konopìiê za otkaìivanje.

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Ø mm

A mm

B mm

C mm

Prekidna ìvrstoêa kg

Max nosivost kg

15,8 22,3

59,5 100

37 49

16,7 20,7

175 300

700 1200

Okretljivo ogledalce - retrovizor za skijanje na vodi

Ogledalce za skijanje na vodi

64.494.00 Sa kuìištem od plastike, ogledalom od stakla i kromiranim postoljem,

64.496.00 Potpuno kromirano. Montiranje na ravnu površinu ili okvir vjetrobrana. Mjere ogledala mm 82x184.

okretljivo i za fiksiranje kako na konzolu tako i na vjetrobran. Model super panoramski sa ogledalom od mm 100x300.

Konop za vuìu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Konop za vuìu skijaša

Sailing with you, since 1958

Oprema i pribor za skijanje na vodi

821


64

Oprema i pribor za skijanje na vodi Ogledalce - retrovizor za skijanje na vodi model "Flag" Kuìište od bijele plastike visoke otpornosti, staklo zaobljeno za panoramsku viziju. Savršena vidljivost. Sa bazom od inoxa AISI 316 za fiksiranje na konzolu ili okvir vjetrobranskog stakla. Sa stražnjim sfernim zglobom za optimalnu regulaciju. Trenutno najkvalitetniji retrovizor na tržištu. Model je u skladu sa odobrenjem na bazi kolaudacije RINA N° 290/88.

Konop za vuìu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Kat.br.

mm 225x120

64.492.00

Prsteni za vuìu skijaša

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

Prsten za vuìu skijaša AISI 316

Prsten-kuka za konop za vuìu skijaša, ugradbeni

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa proizvedenog postupkom mikrofuzije. Montira se direktno na palubu. Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

64.552.00

Kat.br.

64.216.31 64.216.32

Opsi

prsten

Kompletno za ugradnju. Od sjajnog inoxa AISI 316.

Od sjajnog inoxa. Konop za vuìu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Ø prstena mm

Osiguraìi od mm

60 83

75x10 95x13

Konop za vuìu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Kat.br.

64.215.00

A

B

mm C

75

50

25

D 85

Stupiê za vuìu skijaša Od sjajnog inoxa sa bazama od inoxa. U skladu sa normama RINA sa odobrenjem 11/710/88 DIP del 6/12/88. Konop za vuìu skijaša

Kat.br.

Oprema i pribor za skijanje na vodi

64.551.00 64.551.01

Dužina cm

Cijev Ø mm

120 120

40x2 40x3

Tip standard Heavy Duty

϶ Wakeboard Checks

Wakeboard "Full trottle"

Od polikarbonata sa jezgrom od poliuretana sa komprimiranom strukturom radi maksimalne tvrdoêe. Dno tunel. Kompletan sa specijalnim vezovima profesionalnog tipa MID-WRAP. Skije nautiìke

Kat.br.

64.930.04

822

Wakeboard

cm 140

Poslijednji proizvod tvrtke Kwiktek je daska za onoga koji želi dobro skijati bez velikih troškova. Zaobljeni krajevi omoguêuju jednostavno kretanje u zavojima i skakanje po valovima. Duboka zaobljenja na dnu daju stabilnost i moguênost mekanih doskoka nakon skokova. Sa vezovima FACTION; polu-profesionalni vezovi koji savršeno prijanjaju uz stopalo i gležanj. Udobni i sigurni ! Skije nautiìke

Kat.br.

Wakeboard

64.722.00

www.OSCULATI.com

135

cm

Materjal poliuretan visoke gustoêe

Verzija wake board


Skije za skijanje na vodi

64

϶ Skije za skijanje na vodi Par skija Attaque COMBY TUNNEL RIM

Skije za djecu

Mogu se koristiti i kao mono skije. Izrañene su od poliuretana visoke gustoêe + laminat. Doljni dio Tunnel, vrlo ìvrste i lagane, sa unutrašnjim ojaìanjima. Kompletne sa vezovima od ekspandirane gume.

Dvije skije povezane meñusobno sa prednje i stražnje strane koje omoguêuju djeci od 5 godina da se približe skijanju na vodi. Kompletne sa trokutom za držanje. Jedna odrasla osoba na plovilu mora držati konop koji povlaìi skije.

Kat.br.

64.952.00

cm 170

64.952.01

150

Skije za skijanje na vodi

Pogodno za zahtjevne skijaše

Skije nautiìke

Kat.br.

djecu ili žene kg 50/55

cm

64.706.00

120 cm

Full Throttle junior od poliuretana

Verzija

poliuretan skije za djecu visoke gustoêe

Skije nautiìke

Kat.br.

cm

Materjal

64.712.00

170

poliuretan visoke gustoêe

Full Throttle Senior od poliuretana

Za upotrebu i kao mono-skije za djecu i omladinu do 45 kg težine. Jednostavne za upotrebu u zavojima i vrlo stabilne; idealan izbor za poìetnike. Skije nautiìke

Materjal

Mono skije agresivne estetike; tvrdoêa, brzina i kontola. Profesionalni vezovi od gume i neoprena. Omoguêavaju vrlo uske zavoje uz održavanje optimalne kontrole skija.

Kat.br.

cm

Materjal

Za

64.705.00

150

poliuretan visoke gustoêe

djecu do 50/55 kg ili žene

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

Skije nautiìke

Full Throttle monoskije od poliuretana

Mogu se koristiti i kao mono-skije. Izrañene od poliuretana sa laminatom. Dno sa tunelom; lagan zaobljen za lagane zavoje. Mekani vezovi od gume i neoprena vrlo jednostavni za montiranje; garantiraju zabavu poìetnicima i iskusnim skijašima jer se pomoêu njih postiže optimalna ravnoteža i precizni zavoji.

Skije nautiìke

Kat.br.

64.703.00

cm 170

Za odrasle

Profesionali vezovi sa cipelom+držaìi za pete+prste Skije nautiìke

Kat.br.

Skije za skijanje na vodi

Opis

64.499.00

Profesionalni model od mekane ekspandirane gume maksimalne ìvrstoêe i komfora. Ki sastavljen od dvije prednje papuìe + dvije pete + stražnja papuìa za mono skiju

64.499.01 64.499.02 64.499.03

Rezervna papuìa Rezervna peta Stražnja papuìa za mono skiju

Sailing with you, since 1958

823


64

Skije FREYRIE

϶ Skije FREYRIE

Ova poznata marka vraêa se na tržište sa linijom proizvoda realiziranim sa najsuvremenijim tehnologijama. Par skija "Mambo" od poliuretana

Par skija "Squalo" od poliuretana

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

.00 01 4.6 6 (

(

(

.01 601 64.

.02 601 64.

Mogu se koristiti i kao mono-skije. Izrañeni od poliuretana visoke gustoêe i laminata. Dno tunel. Ergonomiìni vezovi "Confort" od mekanog neoprena. Ove skije, vrlo jednostavne za upotrebu, dobre su i za poìetnike i za iskusne skijaše. Skije

Kat.br.

Skije FREYRIE

Tip

Mogu se koristiti i kao mono-skije. Izrañene od poliuretana visoke gustoêe i laminata. Sa paraboliìnim dnom. Ergonomiìni vezovi od mekanog neoprena vrlo udobni i lagani za oblaìenje. Ove skije posebno lako se nose, i projektirane su ya upotrebu sa motorima i od samo 25HP. Za omladinu i poìetnike jer su jednostavne za upotrebu.

Za upotrebu

64.601.00

Mambo

170 cm

odrasli, žene, omladina od 50/55 kg na više

64.601.01 64.601.02

Mambo junior Mambo baby

145 cm 120 cm

omladina do 50/55 kg djeca od 5 godina na više

Skije

Skije FREYRIE

Kat.br.

64.602.00

Monoskije "Lello III"

Tip "Squalo"

155 cm

Za upotrebu poìetnici, odrasli, žene i omladina

Konop za vuìu skijaša

Monoskoje visokih moguênosti, izrañene od poliuretana visoke gustoêe i laminata. Dno tunel. Ojaìana struktura za bolju kontrolu brzine i zavoja. Sa profesionalnim visokim vezovima "Multi-Pro" koji obuhvaêa gležanj. Deriva "Blade" sa otvorima za priìvršêivanje. Skije

Kat.br.

64.605.00

Skije FREYRIE

Tip "Lello III"

170 cm

64.418.00 Konop za vuìu skijaša sa ergonomiìnom ruìkom od aluminija obloženog neoprenom i terminalima.

Za upotrebu profesionalci Skije

Wakeboard "Slide" Wakeboard realiziran sa sistemom štampanja "bivalva" i nakon toga injektiran od poliuretana visoke gustoêe. Ova konstrukcija garantira veliku ìvrstoêu proizvoda koji se može koristiti za bilo koju stupanj znanja. Vezovi "Black Dragon Professional" podesivi i automatski. Skije

Kat.br.

64.607.00

64.607.10

824

Skije FREYRIE

Tip "Slide"

140x42 cm

Za odrasle, žene, omladinu

Par rezervnih vezova "Black Dragon Professional"

www.OSCULATI.com


Gume za vuìu KWIK TEK

64

϶ Gume za vuìu KWIK TEK Izrañene od elektrozavarenog PVC-a + najlonski konop + zaštita od neoprena. Sa specijalnim ventilom za brzo napuhavanje/ispuhavanje.

Airhead RIP II Sa tehnologijom visoke tvrdoêe. Idealan za Carving jer je u zavojima mnogo bolji od okruglih modela. Gume za vuìu

Kat.br.

Gume za vuìu KWIK TEK

cm 122x127

64.955.00

Airhead BLAST

Trokutastog oblika, koji omoguêava jednostavno glisiranje ìak i sa motorima malih snaga.

Gume za vuìu

Gume za vuìu KWIK TEK

Kat.br.

Ø vanjski cm 142

64.953.00

Vrlo zabavan. 4 ruìke za držanje

Gume za vuìu

Kat.br.

64.954.00

Airhead MACH 1

Gume za vuìu KWIK TEK

Ø vanjski cm 138

Airhead SLASH II

Za 2 osobe. Tehnologija visoke ìvrstoêe. Idealan za carving jer je mnogo bolji u zavojima od okruglih modela.

Sportska linija, mogu se voziti kako djeca tako i odrasli. Gume za vuìu

Gume za vuìu

Kat.br.

cm 172x127 (ispuhano)

64.965.00

Gume za vuìu KWIK TEK

Kat.br.

Gume za vuìu KWIK TEK

cm 147x122 (ispuhano)

64.966.00

Airhead HOT DOG

Airhead JUMBO DOG

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

AIRHEAD slide

Zabavno za upotrebu u troje i za sportsku upotrebu ukoliko se koristi individualno, sjedalo od mekanog neoprena radi boljeg prijanjanja uz tijelo i veêe udobnosti. Maxi Hot Dog.

Gume za vuìu

Kat.br.

64.956.00

Model banana

Gume za vuìu KWIK TEK

cm 260 x 110

br. osoba 3

Airhead RACE & RALLY

Kat.br.

64.806.02

Model trokutasti

Kat.br.

64.956.01

Model BANANA

Gume za vuìu KWIK TEK

cm 375x112

br.osoba 1-5

Airhead MATRIX

Verzija poznatog "ciambellone"-a sa dva mjesta

Gume za vuìu

Gume za vuìu

Gume za vuìu KWIK TEK

cm 210 x 145

br. osoba 2

Ultra sportska verzija za jednu ili dvije osobe; centralno ojaìanje od neoprena i 8 ruìki

Gume za vuìu

Kat.br.

64.807.02

Sailing with you, since 1958

Model Bomber

Gume za vuìu KWIK TEK

cm 185x155 (ispuhani)

br. osoba 1/2

825


64

Gume za vuìu KWIK TEK

Airhead HOT SHOT

Airhead BIG SHOT

Maxi guma, može vuêi do 4 osobe. Kompletna sa 8 ruìki deluxe obloženih neoprenom.

Bez centralnog prostora, sa ruìkom De Luxe.

Gume za vuìu

Gume za vuìu KWIK TEK

Ø vanjski cm 145

64.960.00

Gume za vuìu KWIK TEK

Kat.br.

Ø vanjski mm 194

64.954.01

"Vip Sportstube" Guma za vzìu sa 2 ruìke za držanje. Gume za vuìu

Gume za vuìu KWIK TEK

Kat.br.

Ø vanjski cm

64.954.02

137

WAKE SURF (

Ova guma može se vuêi isto kao i ostali modeli, ali može se korisiti i kao KAYAK!! Sa naslonom, sjedalom od protukliznog neoprena, te ventilima za napuhavanje tipa BOSRON.

64 .95 7.0 0

Gume za vuìu

Kat.br.

64.957.00 64.957.01

Broj osoba

(6

4.9 57 .01

Gume za vuìu KWIK TEK

1/2 1/3

mm 229x117 310x120

( 64.957.00

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

Kat.br.

Gume za vuìu

"Slalom Solo" za jednu osobu Vrlo jednostavan za primjenu na valovima. Sistem "Veer Tow System" na dnu za optimalnu ravnotežu. Gume za vuìu

Gume za vuìu KWIK TEK

Kat.br.

cm 132x125 183x125

64.967.01 64.967.02

(

(

64.967.02

64.967.01

(

64.967.01

(

1 67.0 64.9

(

64.967.02

"Bat-X-Ray" Akrobatska guma za vuìu idealna za slalom i skokove na valovima. Dno "Veer Tow System". Gume za vuìu

Kat.br.

64.968.00

826

www.OSCULATI.com

Gume za vuìu KWIK TEK

cm 135x135


Gume za vuìu KWIK TEK

64

"Speed Zone Z" dvosjed Guma za vuìu za dvije osobe vrlo stabilan i jednostavan za izlazak iz valova ! Gume za vuìu

Gume za vuìu KWIK TEK

Kat.br.

cm 223x213

64.965.01

Dvosjed. Glisira sa malom snagom motora. Sa ergonomskim naslonom i ruìkama unutrašnjim /vanjskim. Gume za vuìu

Kat.br.

64.806.00

Model Storm 2

br.osoba

2

cm 219x190

"Big Mable" Gumena tuba za dvije osobe koja se može vuìi sa oba kraja. Kompletna sa udobnim sjedalom od EVA-a. Gume na napuhavanje za vuìu

Kat.broj

cm 175x167

64.806.04

Airhead BIG EZ SKI Na napuhavanje za djecu / omladinu. Kompletan sa drškom od drva, papuìama za noge i sjedalom. Može se na njega popeti sa platforme barke bez ulaska u vodu. Savršen kao poìetno iskustvo prije skijanja.. Gume na napuhavanje za vuìu

Kat.broj

64.806.06

Osobe 1 dijete/mladja osoba

64 - Nautiìke skije, wakeboard, gume za vuìu

Airhead "STORM 2"

Dimenzije cm

142x89x30,5

϶ Kajaci na napuhavanje Kajak za dvije osobe profesionalni tip od PVC-a, na napuhavanje Za mirne vode ili lagani rafting. Konstruiran od 3 odvojene komore i najlona 840 den. Ojaìanja od trostrukog laminata na dnu. Sjedala na napuhavanje sa podesivim naslonom. Pribor od plastike i inoxa. Tri ventila tipa Boston za napuhavanje/ispuhavanje. Zaštita od neoprena. 9ep za ispust sa navojem.

Gume za vuìu

Kat.br.

64.963.00

Kajaci na napuhavanje

Dužina m

3,60

Sailing with you, since 1958

827


Izolacije, deterdženti, boje ϶ Izolacijski materijali i ploìe ϶ Sredstva za podmazivanje i "duralac" ϶ Aditivi za motore ϶ Silikoni i pištolji za nanošenje silikona ϶ Silikoni i ljepila ϶ Boat maintenance ϶ Proizvodi za sitne popravke i održavanje ϶ Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati ϶ Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M ϶ Sistem za fiksiranje i samoljepive trake ϶ Zaštitna traka ϶ Podne obloge ϶ Samoljepive trake i sredstva za popravke ϶ Samoljepiva vodena linija. ϶ Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin ϶ Abrazivne paste AUTOSOL ϶ Epoksidne smole i oprema za profesionalnu upotrebu PM

϶ Izolacijski materijali i ploìe ISOBEL zvuìna i toplinska izolacija od poliesterske pjene Zvuìni valovi se transformiraju iz zvuìne energije u toplinsku energiju. Sam se gasi.

Verzija koja ne upija vodu Izolacijske ploìe

Kat.br.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.099.00 *

Izolacijski materijali i ploìe

Gustoêa 3 30 kg/m

Debljina mm

Površina

Ploìe od cm

35

valovita

100x200

Cijena se odnosi na ploìu od 2,00 m2

Izolacija fonosphera Ovaj proizvod je rezultat ciljane studije kako bi garnantirao visoki stupanj zvuìne izolacije + odliìne karakteristike reagiranja na plamen (Euroclasse UNI EN 13501-1) sve sa minimalnom debljinom i limitiranom težinom. Tehniìki sastav: vanjski vidljivi dio od staklenog vlakna aluminiziranog i obloženog + masa od niskog mehaniìkog modula od EPDN-a sa dodatkom mineralnih tvari + meñusloj od polietilena. Izolacijske ploìe

Kat.br.

65.092.01

Ploìe cm

Debljina mm

Težina m2 kg

100x100

13

3,84

Verzija

Za lijepljenje ili fiksiranje pomoêu rozeta

5 ploìa

Poliesterska izolacija “Polybel”, za zvuìnu i toplinsku izolaciju, odbija toplinu i samougasiva Tehniìke karakteristike: sloj od 5 mm od antivibracijskog poliuretana + fleksibilna masa EPDM + poliuretan + vidljiva površina od aluminijskih vlakana. Ova površina visoke kvalitete je vodonepropusna, fleksibilna i može podnjeti jake udarce bez pucanja i deformacija, garantirajuêi optimalni estetski izgled. Cijena je za jednu ploìu. Izolacijske ploìe

Kat.br.

65.100.00 65.100.01

(

Izolacijski materijali i ploìe

Ploìe od cm

Debljina mm

100x150 100x150

30 42

2

Gustoêa kg/m

Verzija samoljepiva samoljepiva

3 4,5

65.100.00

( 65.100.01

(

0-01 00.0 65.1

Prekrivaì za zvuìnu izolaciju i otporan na toplinu do 700° Formiran od vanjskog sloja od aluminiziranog staklenog vlakna + spužva za termoakustiìnu izolaciju od staklenog vlakna + tkanine na bazi staklenih vlakana. Vrlo fleksibilan i otporan, vrlo lijepog estetskog izgleda Izolacijske ploìe

Kat.br.

Debljina mm

65.093.00 *

10

m

1x10

Prilagoñava se savršeno stijenkama motornog prostora i može biti zalijepljen ili se fiksirati pomoêu rozeta 65.098.00. Cijena je po metru.

65.098.00 Rozete

828

Izolacijski materijali i ploìe

www.OSCULATI.com


Izolacijski materijali i ploìe

65

Paneli za zvuìnu izolaciju, štite od buke i termo-izoliraju formirani za upotrebu sa prekrivaìem 65.093.00 ili ploìama 65.100.00, postiže se proizvod visokog tehniìkog nivoa i optimalne estetike. Fiksiranje lijepljenjem ili pomoêu rozeta 65.098.00 Izolacijske ploìe

Kat.br.

65.094.00 *

Izolacijski materijali i ploìe

Ukupna debljina mm

25

Krajnja težina kg

Ploìe od cm

5/m

100x150

2

Cijena se odnosi na ploìu od 1,50 m2

PU IGNISTOP polietilenska obloga za zvuìnu izolaciju samoljepiva Sa EPDM fleksibilnom masom. Samogasiva klasa 1. Konstrukcija: vidljiva površina od mrežastog vodonepropusnog aluminija + EPDM masa + poliuretan + samoljepivi film. Ploìe za izolaciju

Kat.br.

65.100.05

Izolacijski materijali i ploìe

Ploìe od cm

Debljina mm

Masa od kg

100x75

12,5

4.0/m

Ukupna težina

2

2 6 kg/m

4 ploìa

65 - Izolacije, deterdženti, boje

VETROTEX obloga od staklenih vlakana, za zvuìnu i toplinsku izolaciju za zvuìnu i toplinsku izolaciju, sa platnom od aluminiziranih staklenih vlakana na vanjskoj strani. Koristi se kao obloga za toplinsku zaštitu na ispušnim cijevima, izmjenjivaìima topline i svim cijevima koje se trebaju izolirati. Cijena je za jedan kolut. Izolacijske ploìe

Kat.br.

65.096.00

Izolacijski materijali i ploìe

Nezapaljivo

Debljina mm

klasa 1

od cm 20 x 500

10

Koluti samoljepive aluminijske trake

Nautiìko ljepilo CIBA

za dovršavanje panela za zvuìnu izolaciju 65.094.00, nakon montaže

na bazi fenolnih smola, tamno crvene boje, sa katalizatorom u prahu. Najsnažnije ljepilo na svijetu. Lijepi: smole, poliester, metale itd.

Izolacijske ploìe

Kat.br.

65.095.00

Kolut m

Visina mm

50

50

Ljepila

Kat.br.

65.225.10

65.100.02

Certifikat

od 1 kg

RINA

za fiksiranje izolacije na stropove ili stijenke

za lijepljenje izolacija. Kat.br.

Pakovanje

Nazubljena plastiìna rozeta

Specijalno ljepilo koje se samo gasi

Izolacijske ploìe

Izolacijski materijali i ploìe

Izolacijske ploìe

lt

Izolacijski materijali i ploìe

U skladu sa propisima

0,750

R.I.N.A.

Kat.br.

Ø mm 50

65.098.00

Izolacijski materijali i ploìe

Otvor mm 3

Vijci nisu ukljuìeni.

Ljepilo cianoakrilno profesionalno ADEBONA Lijepi trenutno metal, plastiku, gumu, drvo, kožu, umjetnu kožu itd... Sa raspršivaìem Ljepila

Kat.br.

65.236.20

Netto težina u gramima

20

Sailing with you, since 1958

829


65

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

϶ Sredstva za podmazivanje i "duralac" "Nautiìki vazelin u spreju”

"Lubrigel" sredstvo za podmazivanje na bazi SINAGEL-a

Najprirodniji i istovremeno najefikasniji proizvod za zaštitu: elektriìnih spojeva, instrumenata, bitvi, prolaznika za sajle, stupiêa za ogradu, oblò-a itd. Ne ostavlja naslage i vrlo se lako odstranjuje ukoliko se to želi.

Specifiìno sredstvo za podmazivanje i poboljšavanje klizanja patentnih zatvaraìa kod tendi. Eliminira škripanje kod klizaìa, šina itd.

Vazelin | Mast

Mast

Kat.br.

Pakovanje

65.288.00

Pakovanje od

65.286.00

od 250 ml

100 ml

”CRC 6-66” poznati ameriìki proizvod koji štiti od korozije, odstranjuje vlagu i otporan je na vodu Sredstva za podmazivanje

( 65.283.01

( 65.283.12

( 65.283.00

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Kat.br.

Kat.br.

Tip spray kanta kanta

65.283.00 65.283.01 65.283.12

CRC Expan Lub - Antikorozivno sredstvo za podmazivanje

“Corrosion inhibitor” - CRC

65.283.20 U spreju u obliku pjene, raspršuje se

65.283.30 Izolacijska zaštita, vrlo

popunjavajuêi i štiteêi sve šupljine koje se nalaze u gornjem dijelu ili iza kutija, motora, ventila. Nije ga potrebno odstraniti.

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

lako se odstranjuje, od vlage i korozije. Za plovila koja dugo stoje ili su na suhom vezu; neophodna za zaštitu svih metalnih dijelova, profila, instrumenata itd. Pakovanje sprej od 300 ml.

Koliìina

Raspršivaì OPTIONAL

300 ml 1 lt 5 lt

65.283.11

Quickleen CRC

Deterdžent efikasan i brz. Dubinsku ìisti, otapa i odstranjuje tragove masnoêa, praha, naslaga. Brzo hlapi, ostavljajuêi površine suhima i bez tragova. Sredstva za podmazivanje

Kat.br.

Sredstva za podmazivanje

Spray 500 ml

65.283.32

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Zaštitno sredstvo za nautiku CRC

Teflub marine CRC

Antikorozivno zaštitno sredstvo dugog trajanja. Štiti željezne i ne-željezne legure više od 2 godine. Dubinsko i sa karakteristikom da odbija vlagu formiranjem tankog zaštitnog filma. Nije ga potrebno odstraniti u trenutku spajanja dijelova ili zavidavanja. Odstranjuje se pomoêu CRC 6-66 koje ima zaštitno djelovanje, ili pomoêu deterdženata.

Sredstvo za podmazivanje na suho na bazi PTFE-a. Štiti od blokiranja, ne lijepi se, ne koìi. Ne ostavlja mrlje, ne lijepi se. Prijanja na drvo, plastiku, metal, gumu. Formira vrlo tanki nevidljivi zaštitini sloj sa minimalnim koeficijentom trenja.

Sredstva za podmazivanje

Kat.br.

65.283.28

830

Spray 300 ml

Sredstva za podmazivanje

Kat.br.

65.283.29

www.OSCULATI.com

Spray 400 ml


Sredstva za podmazivanje i "duralac"

65

“Marine Silicone” CRC

CRC - “White Lithium” bijela mast na bazi litija

CRC - Electronic Cleaner

65.283.40 Neophodan, vodonepropusan, izolira

65.283.25 idealna za podmazivanje i zaštitu vitla,

65.283.27 Deterdžent za elektronske ureñaje. Eliminira sve neìistoêe te omoguêava bolji rad elektriìnih krugova. Pakovanje sprej od 200 ml.

elektriìne dijelove, štiti metal i gumu, podmazuje i ne mijenja karakteristike kroz vrijeme. Pakovanje sprej od 200 ml.

natezaìa, šarnira, ležajeva, osovinskih vodova, sajli i krajeva komandi te svih ostalih pokretnih dijelova, koji osim podmazivanja trebaju i zaštitu. Otporna na visoke temperature. Pakovanje sprej od 400 ml.

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Mast

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Izolator/ljepilo plastiìno za spreìavanje elektrolitske korozije na spoju izmeñu dva razliìita metala kao: viljuške od lake legure fiksirane inox vijcima, vitla od lake legure i mesinga fiksirana maticama od inoxa, inox pribor za jarbol fiksiran na jarbol od lake legure sa pop-nitnama ili vijcima, bitve sa vijcima od drugog metala. Duralact je žuta smjesa na bazi barijevog kromata, otporna i fleksibilna, koja se stavlja izmeñu dva metala prilikom njihovog spajanja. Nanosi se kistom i ne treba je razrijediti. Silikoni

Kat.br.

65.750.00

250 ml

Lewmar TotalCote TotalCote štiti, odblokirava, ìisti, izolira, upija se u površinu i podmazuje. Koristi se kod svih koloturnika, šina, skretnica, vodilica, može se koristiti za odblokiravanje komponenti bilo kojih dimenzija. Samnjuje trenje meñu komponentama i nudi dugotrajnu zaštitu od prljavštine i korozije. Pakovanje od 12 komada vrlo lijepo izgleda i izloženo na pultu u duêanu. Kat.broj

Opis

68.959.59

Sredstvo za podmazivanje Lewmar TotalCote.

400 ml

12 kom

65 - Izolacije, deterdženti, boje

DURALAC

϶ Aditivi za motore FASTOL aditiv za gorivo sa slijedeêim funkcijama: 1) eliminira kondenziranu vodu koja se formira na svim rezervarima - 2) rastvara blato, katranske i parafinske naslage nafte, dajuêi gorivu homogenost i ìistoêu, ne ostavljajuêi tragove ili naslage u sistemima za gorivo - smanjuje potrošnju od 5,26 na 9,81% jer Fastol, omoguêuje maglovito raspršavanje goriva, koje se bolje miješa sa zrakom i u potpunosti sagorjeva. - 4) štiti od korozije jer onemoguêava stvaranje suporne kiseline - 5) smanjuje crne dimove iz ispuha radi boljeg sagorjevanja. Doziranje: 1 litar svakih 1000 litara goriva. Vrlo koristan kod zimskog spremanja plovila jer onemoguêava kondenzaciju i naslage na rezervarima i cijevima, omoguêavajuêi korištenje starog goriva i garantirajuêi jednostavno ponovno stavljanje plovila u more.

Sredstva za podmazivanje

Kat.br.

Opis Fastol Blue diesel Fastol Blue benzin Fastol Blue diesel TRZ Fastol Blue benzin

65.050.01 65.051.01 65.050.02 65.051.02

Pakovanje od

100 ml 100 ml 1 lt 1 lt

ECO BACT baktericid za naftu Bakterijsko zagañenje nafte je kompleksan problem i u poslijednje vrijeme je sve rašireniji. Za razliku od normalnih zagañivaìa (parafina, ostataka ugljena, asfaltena, katrana) koje eliminira Fastol, bakterijsko blato je topivo samo u kiselinama. Koliìina vode koja odgovara 100 ml na 1000 litara je dovoljna za razvijanje takvih bakterija. Bakterijsko blato (biomase) blokiraju filtere blatom smeñecrne boje, njihovo razmnožavanje uzrokuje procese korozije u tankovima. Eco-Bact je baktericid visoke efikasnosti na bazi metil-bisoksazolidina. Topiv je u nafti i koncentrira se u vodenoj fazi gdje dolazi do zagañenja. Eco-Bact dekontaminira gorivo koje je zagañeno i može se koristiti kao periodiìno sredstvo za zaštitu i održavanje Sredstva za podmazivanje

Aditivi za motore

Kat.br.

65.049.01

1 kg

Primjena Kontinuirana Periodiìna 250 grama za 1000 litara kod svakog 1000 grama svakih 1000 litara ovisno o punjenja volumenu tanka

Sailing with you, since 1958

831


65

Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautiìke upotrebe

϶ Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautiìke upotrebe

Ova tvrtka koja proizvodi sredstva za podmazivanje preko 80 godina, odluìila je izaêi sa vlastitim znakom na tržište, sa linijom proizvoda koje veê niz godina proizvodi za druge.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

“F1 mare 2 tempi”

ulje mješavina 2% za 2-taktne motore sa NMMA-TC 3W visokim svojstvima. Može se koristiti kako direktno u rezervaru ili sa mješavinama. Za benzin super i bezolovni.

Ulje

Kat.br.

65.081.00 65.081.01

“Red fluid”

“Marine Speed 4 tempi-10W40”

Pakovanje od

1 lt 5 lt

sredstvo za podmazivanje 4-taktnih motora kako unutrašnjih tako i vanbrodskih. Na sintetiìkoj bazi sa specifiìnim aditivima za korištenje u teškim uvijetima. (Brodski motori su uvijek na “udaru) Ulje

Kat.br.

Ulje

Pakovanje od

65.082.00

Hidrauliìno ulje “crveno” sa specijalnim aditivima otpornim na vrlo vlažni ambijent i morsku sol. Za hidrauliìne kopìe. Kat.br.

Pakovanje od

65.083.00

1 lt

1 lt

SINTETIX diesel Marine 10W40 "BERGOLINE" Polusintetiìko ulje visokih moguênosti za diesel turbo motore za plovila. Zadovoljava norme API CL4/CF, ACEA E7-04/E5/E3, MB 228.3 MAN 3275, VOLVO VDS-3 Ulje

Kat.br.

Pakovanje od

65.084.00 65.084.01

1 lt 5 lt

PRESTIGE diesel Marine 15W 40 "BERGOLINE" Ulje "multigrado" sa izvrsnim moguênostima za diesel i diesel turbo brodske motore. Zadovoljava norme AP CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3 Ulje

Kat.br.

Pakovanje od

65.085.00 65.085.01

1 lt 5 lt

HYPO Marine SAE 80W90 BIO-TYPE "BERGOLINE" Sintetiìko ulje biorazgradljivo za prijenose, za podmazivanje nogu vanbrodskih motora, i SAIL DRIVEa. Zadovoljava norme API GL-5, MIL-L-2105D Ulje

Kat.br.

Pakovanje od

65.086.00

1 lt.

HYPO Marine SAE 80W90 "BERGOLINE" Ulje za prijenos. Za podmazivanje nogu vanbrodskih motora, sail drive-a. Zadovoljava norme API GL-5, MIL-L-2105 D Ulje

Kat.br.

Pakovanje od

65.087.00

1 lt.

Prozirna posuda, baždarena za miješanje ulja Baždarena posuda za miješanje

Kat.br.

65.116.10

832

Ø mm

65

www.OSCULATI.com

Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautiìke upotrebe

Visina 95 mm

Kapacitet

250 cc


Proizvodi SIKAFLEX®

65

϶ Proizvodi SIKAFLEX® “Sikaflex 292” ljepilo za nanošenje lopaticom Za elastiìna i otporna lijepljenja. Bijele boje. Upotreba: lijepljenja izmeñu trupa plovila i gornjih struktura ili palube, rukohvata, lijepljenje pregrada (sandwich ploìa). Sa odobrenjem RINA. Ljepila

(

65.289.04

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Pakovanje Tuba od 310 ml Vreêica od 600 ml

65.289.05 65.289.04

(

65.289.05

“Sikaflex 291” polivalentni silikon Za vodonepropusna elastiìna lijepljenja. Upotrebe: lijepljenje pribora (vitla, bitvi, usisa mora, deriva, žarulja), bokobrana, rukohvata itd. Sa odobrenjem RINA Ljepila

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Pakovanje Tuba od 300 ml

Boja

crna bijela bijela

Tuba od 300 ml Vreêica 600 ml

“Sikaflex 290 DC” elastiìni monokomponentni poliuretan Za vanjska lijepljenja jer je otporan na UV-zrake. Posebno se preporuìa za lijepljenje dijelova palube ili za vanjska lijepljenja oblò-a ili prozora. Može se brusiti, ne mrvi se kao silikon. Odliìan takoñer i kao ljepilo za drvo, drvo-stakloplastiku, metale itd. Potrošnja, na spojevima od mm 6x6 8,9 metara svaka tuba. Silikoni

crna crna

1,2 N/mm2

Ljepila

Boja

Verzija tuba od 300 ml

vreêica od 600 ml

( 65.289.09

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Tuba 100 ml

65.289.18 65.289.19

Boja

bijela crna

100 ml

65.289.18-19

Otpornost 1,2 N/mm2

65.289.09 65.289.10

(

Kat.br.

“Sikaflex 298” samonivelirajuêe elastiìno ljepilo specifiìno za lijepljenje. Upotrebe: lijepljenje paluba od vodootporne šperploìe, tika, iroka na stakloplastiku, ìelik, drvo. Lijepljenje unutrašnjih podova (drvo, mramor, laminat). Potrebno je cca. 1 kg po m2 za debljinu ljepila od 3 mm Ljepila

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

65.289.20 65.289.21

Boja

Pakovanje

vreêica od 600 ml

crna crna

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.289.07 65.289.08 65.289.06

kanta od 10 lt = 12 kg

Silikonsko ljepilo SIKAFLEX 295 UV Za lijepljenje plexiglassa, lexana, polikarbonata (šajbe i staklene površine na plovilima) Boja crna bijela

Ljepila

Kat.br.

65.289.14 65.289.28

Tuba

300 ml 300 ml

Silikonsko ljepilo SIKAFLEX 296 Za lijepljenje šajbi od stakla Ljepila

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Vreêica

65.289.15

600 ml

SIKAFLEX - 515 lsilikon za vanjsku / unutrašnju upotrebu bez izocijanata Ne potrebuje prethodne obrade površine (PRIMER). Hibridni je polimer koji ne sadrži otapala. Izvrsna svojstva , lijepi dobro metale, ABS, stakloplastiku, drvo. Silikon

Kat.br.

Boja

65.289.30

Bijela

Tuba 300 ml

“Sika Primer 290DC” Ljepila

Kat.br.

65.289.11 65.289.23 65.289.24 65.289.25 65.289.26

Proizvodi SIKAFLEX®

Opis Primer 290 DC Primer 290 DC Primer 290 DC Primer 209 Primer 206

Pakovanje

250 cc 30 cc 1 lt 250 cc 250 ml

Pokriva

2 7 m /l 2 7 m /l 2 7 m /l 2 7 m /l 2 7 m /l

Za upotrebu sa 290 DC za dijelove palube i sa 298 za drvo kao tikovina i iroko 290 DC za dijelove palube i sa 298 za drvo kao tikovina i iroko 290 DC za dijelove palube i sa 298 za drvo kao tikovina i iroko za ljepljenje plexiglasa uz upotrebu 65.289.14/28 296

Sailing with you, since 1958

833


65

MS Polimeri - ljepila Zucchini

϶ MS Polimeri - ljepila Zucchini Specifiìni za upotrebu u nautici. “MS Polimeri” ne sadrže izocijanate i otapala, te zbog toga ne zagañuju okoliš i sigurni su kod upotrebe. Imaju visoku otpornost na starenje, klimatske uvijete i vrlo su elastiìni i fleksibilni. Optimalna su zamjena za poliuretanske silikone i ljepila. Karakteristike: Bez otapala, bez izocijanat, bez mirisa, bez formiranja mjehuriêa, jednostavni za obradu, anti-korozivni, otporni na slatku i slanu vodu, mogu se brusiti i bojati, vrlo dugog vijeka trajanja, sa rokom trajanja od 18 mjeseci.

MS- SUPERFAST ljepilo-silikon UV-otporan. Za silikoniranje pribora i lijepljenje paluba. Trajno elastiìan otporan na temperature od 40°C do +120°C. Izvrsno prijanjanje na raznovrsne slojeve. Izvrsna otpornost na starenje.

Ljepila

Kat.br.

MS Polimeri - ljepila Zucchini

Pakovanje Tuba 290 ml

65.284.01 65.284.02

Boja

bijela crna

Tuba 290 ml

MS DECK CAULKING za brtvljenje paluba od tika

65 - Izolacije, deterdženti, boje

UV-otporno, ne povlaìi se i ne formira mjehuriêe. Trajne elastiìnosti od -40°C do + 100°C. Može se brusiti i rezati u kratkim vremenskim razmacima od primjene. Ljepila

Kat.br.

MS Polimeri - ljepila Zucchini

65.284.12 65.284.14 65.284.15

Boja crna bijela crna

Pakovanje

Tuba 290 ml Tuba 200 ml Vreêica 600 ml

MS SCREEN strukturalno ljepilo Za lijepljenje stakla, polikarbonata, plexiglassa. Za lijepljenje stakla sa keramiìkim coating-om (crni rub). Za lijepljenje stakla "coating ceramico" uz prethodnu primjenu prajmera G. Ljepila

Kat.br.

MS Polimeri - ljepila Zucchini

Pakovanje

65.284.18

Boja

crna

Tuba 290 ml

Primer G za MS screen Kompletno uroniti odgovarajuêi tampon koji se nalazi u pakovanju i nanijeti na staklo, jednim premazom, u jednom jedinstvenom sloju - filmu: na taj naìin pruža maksimalno prekrivanje površine koju treba silikonirati postižuêi efikasnu zaštitu iste od UV-zraka. Ljepila

Kat.br.

65.284.32

Verzija

Upotreba

Pakovanje od

G

anti UV crni, koristi se sa MS SCREEN

50 gr

Primer LM/BV per Deck Bondig / Deck Coulking Kod primjene Primera LM BV treba koristiti iskljuìivo ìiste kistove i valjke. Primjenjivati Primer na naìin da se na površini formira kontinuirani i homogen sloj (film). Nakon vremena sušenja od cca. 20 minuta može se nastaviti sa lijepljenjem letvica. Silikoni

Kat.br.

Pakovanje od

65.284.29 65.284.30

80 gr 800 gr

϶ Silikoni i ljepila 3M Spray "77"

Ljepila

Kat.br.

65.309.94

834

3M Spray "90"

Opis

Kompatibilan sa Univerzalno ljepilo sa gumom. metalima, podesivim raspršivaìem. Može tapisonom, kartonom, feltrom, tkaninama, se ponovno drvom i bilo kojim pozicionirati ukoliko drugim materijalom. se aplicira na obje Confezione da 500 ml. strane.

Ljepila

Kat.br.

65.309.93

Opis Ljepilo u spreju sintetiìko za ljepljenje ekspandiranog poliuretana, površina od gume, spojeva od gume i plastike, metala, stakloplastike i drva. Pakovanje od 500 ml.

www.OSCULATI.com

3M Spray "80"

Ljepila

Kat.br.

65.309.96

Opis

Neoprensko ljepilo sa podesivim mlazom. Lijepi sve vrste gume (osim EPDM), gotovo sve površine od vinila i kože, ploìe od ìelika, proizvode od plastike laminirane drvom. U spreju od 500 ml.


Silikoni i ljepila

65

3M 5200FC Brodsko ljepilo - brtvilo Monokomponentno poliuretansko ljepilo za trajna ljepljenja. Otporno na atmosferske utjecaje te morsku vodu. Ne skuplja se, te se preko njega može bojati nakon što se osuši. Moguêe je modelirati ga pomoêu kista ili lopatice unutar 4 sata od aplikacije. Idealno za brtvljenje i povezivanje: paluba od stakloplastike sa trupom od stakloplastike, paluba od tika sa trupom od stakloplastike, motora na traverse, oblò-a i palubnog pribora. Ljepila

Kat.br.

Pakovanje

65.352.00

Silikoni i ljepila

Boja

bijela

296 ml

3M 4200FC Brodsko ljepilo-brtvilo Monokomponentno poliuretansko ljepilo-brtvilo za razne upotrebe, polimerizira na zraku ostvarujuêi fleksibilne spojeve sa dobrim prijanjanjem uz drvo, stakloplastiku, gelcoat, plastiku i metale. Može ga se brusiti i bojati. Otporno na atmosferske utjecaje i morsku vodu, idealno za brtvljenje pribora na palubi i spojeva na plovilu kako iznad tako i ispod vodene linije. Ljepila

Kat.br.

Pakovanje

65.342.00

Silikoni i ljepila

Boja

bijela

310 ml

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Silikonsko poliuretansko ljepilo 3M Marine 4030 Za lijepljenje opêenito Gelcoat-a, stakloplastike, metala, drva i plastike. Kat.broj

Pakovanje tuba od 310 ml tuba od 310 ml

65.343.01 65.343.02

Boja

crna bijela

Silikonsko ljepilo 3M 3200 Marine Silikonsko ljepilo-brtvilo koje polimerizira sa vlagom, otporno na formiranje plijesni i na atmosferske utjecaje. Idealno za fleksibilna brtvljenja, prijanja na stakloplastiku, metal, staklo, drvo za plovila, plastiku. Za fiksiranje stakla jer je na neutralnoj bazi.

Ljepila

Kat.br.

65.309.80 65.309.81 65.309.82

Boja

Silikoni i ljepila

Pakovanje

bijela crna prozirna

280 ml 280 ml 280 ml

϶ Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

Monokomponentni elastomer na bazi silikona, proizvodnja HENKEL za lijepljenje paluba, oblò-a, ispusta i svih problematiìnih toìaka na brodu Brtvila

Kat.br.

Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

Pakovanje Tuba od 60 ml prozirna Tuba od 300 ml prozirna Tuba od 300 ml crna Tuba od 300 ml bijela

65.289.00 65.289.01 65.289.02 65.289.12

65.290.00 Pištolj za tube 280/310 ml Pištolji za silikone

Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

65.292.00 Model "Skeleton" za tube od 280/310 ml, ruìka od lake legure

Pištolji za silikone

Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

Sailing with you, since 1958

65.293.00 Model "Rotapy" zatvoren za vreêice od 600 ml, izrañen od lake legure

Pištolji za silikone

Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

835


65

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

϶ Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Njemaìka tvrtka sa više od 20 godina iskustva u nautiìkom sektoru Deterdžent “Clean Board”

Deterdžent Wash”

65.730.00 Proizvod istog proizvoñaìa kao poznati

65.729.00 Visokokoncentrirani deterdžent za pranje

“Aqua Clean” 52.193.00. Savršeno i dubinski ìisti: fiberglass, platna od neoprena i PVC-a gumenjaka, bokobrane od mekanog PVC-a, koje je najìešêe nemoguêe oìistiti. Ne grebe površinu, ali odstranjuje mrlje bilo koje vrste, ostavljajuêi površinu sjajnom. Ne zagañuje okoliš, može se koristiti i sa slanom vodom. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

YACHTICON “Bio Boat

plovila, ukljuìujuêi i površine od tikovine. Biorazgradljiv je 98%, bez fosfata ili formaldehida. Dubinski ìisti i ekonomiìan je obzirom da je koncentriran te se malo koristi za svako pojedinaìno pranje. Funkcionira takoñer i sa slanom vodom. Pakovanje od 500 ml.

GFK energiìni deterdžent stakloplastiku i ABS YACHTICON

65.200.80 Odstranjuje najtvrñu neìistoêu, kao što je neìistoêa kod auspuha diesel motora, tragove goriva koji su se nataložili na stakloplastici, tragove hrñe itd. Ne sadrži fosfate ili otapala. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Deterdžent bez pjene "Foam Free"

65.211.82 Agresivan proizvod za odstranjivanje mrlji

65.726.00 Ovaj deterdžent, koji otklanja sve tipove

koje nastaju od cipela na palubi od stakloplastike ili prljavština na protukliznim površinama. Ne uništava tikovinu niti plastiìne površine bilo kojeg tipa. Ne treba strugati sa tvrdim ìetkama. Koncentrirani proizvod u prahu. Pakovanje od 770 g.

YACHTICON

prljavštine, ulja i masnoêe takoñer, na palubi, na bokovima broda i na kobilici, ima karakteristiku da se ne pjeni. Pakovanje od 1lt. Sredstva za ìišêenje | Yachticon

Deterdžent i sredstvo za YACHTICON “WASH and WAX”

plovilo i privremeno daje sjaj pomoêu specijalnog voska ("cera carnauba") koji se nalazi u mješavini. Za stakloplastiku i obojene površine, te metale. Pakovanje od 500 ml. Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstvo za poliranje “Teflon Polish”

YATCHICON

65.724.00 Radi se o sredstvu za poliranje na bazi

teflona koji garantira dugotrajnu zaštitu, i briljantnu i vodonepropusnu površinu. Ukoliko se upotrebljava na kobilici, ìini je posebno glatkom i kliznom te se preporuìa za regatna plovila. Pakovanje od 500 ml.

836

sjaj

65.102.40 Biorazgradljivi proizvod koji savršeno ìisti

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila

Deterdžent YACHTICON "Deck Super Cleaner"

Sredstva za cišcenje | Yachticon

za

Polish spray na bazi teflona YACHTICON

9isti, daje sjaj i brtvi u jednoj jedinstvenoj primjeni. Dugoroìna zaštita. Površina ostaje impregnirana, onemoguêava naslage soli i štiti metal od hrñe. Kat.broj

65.724.01

400 ml

www.OSCULATI.com

Deterdžent YACHTICON Gelcoat Reiniger

65.211.70 Deterdžent za gelcoat, staklena vlakna, obojene površine. Efikasan je i kod uklanjanja mrlja od hrñe i ulja. Koncentrat u prahu. Pakovanje od gr. 750


Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON Sredstvo za otklanjanje YACHTICON “Anti-Gilb”

mrlji

Zaštitni Wax”

vosak

YACHTICON

“Hard

65

"Boot Pflege"

65.117.71 Štiti i daje sjaj svim vrstama PVC-a, 65.722.00 Za odstranjivanje žutih mrlja sa bijelog gelcoat-a, koje se formiraju u blizini ispusta

i vodene linije. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

65.246.90 Zaštitni vosak vrlo jak na bazi Teflona, štiti stakloplastiku, ABS, obojene površine znatno duže od konvencionalnih voskova. Jednostavan za upotrebu, štiti od vode, soli i hrñe opêenito. Pakovanje od 500 ml.

Hypalona, neoprena i sliìnih materijala. Ukoliko se koristi iza svake upotrebe gumenjaka ili prije zimskog spremanja, produžuje njegov vijek trajanja. Zaštitni film štiti od UV-zraka i atmosferskih agenasa. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

YACHTICON “SAIL and CANVAS”

"Wonder Bilger"

65.102.50 9isti i štiti sa samo jednim nanošenjem bilo koji proizvod od gume ili PVC-a (bokobrani, profilni bokobrani, gumeni spojevi, brtve itd.). Ne sadrži polir-pastu, ne otapa ni gumu niti PVC. Pakovanje od 500 ml.

65.102.70 9isti i daje originalni sjaj jedrima, tendama, ceradama itd. Tradicionalna formula, ne uništava tkanine kako sintetiìke tako i prirodne.

65.102.60 Sredstvo za ìišêenje kaljuža, odstranjuje ulje, naftu, masnoêu itd., Treba ga uliti u kaljužu i nakon toga tekuêinu odstraniti pumpom. Uklanja neugodne mirise. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Formula super-koncentrirana. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

"Rubbing"

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

“Colour Restorer”

"Vinyl Shampoo"

65 - Izolacije, deterdženti, boje

"Fender Flesh"

65.273.40

Srednje agresivan proizvod, koji bez ostavljanja tragova na stakloplastici, odstranjuje hrñu, naslage, crte, na naìin da vraêa originalnu boju. Štiti površinu sa sjajnom vodonepropusnom patinom. Ne sadrži silikon. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstvo za ìišêenje tika u spray-u YACHTICON

65.211.87 Odstranjuje mrlje, masnoêu, tragove

prstiju sa jastuka od umjetne kože i bilo koje druge površine od PVC-a i gume, ukljuìujuêi i tende. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za ìišêenje | Yachticon

65.214.20 Vraêa plastici originalnu boju i sjaj,

odstranjuje tragove srednje jake korozije i popunjava površinske pore izolirajuêi stakloplastiku od atmosferskih utjecaja. Pakovanje od 500 ml.

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstvo za obnavljanje boje gelcoat-a YACHTICON

Sredstvo za sjaj i zaštitu YACHTICON “Polytur”

65.728.00 Predstavlja kombinaciju proizvoda koji

65.717.00 Odstranjuje sa tika mrlje od ulja,

masnoêe, kreme za sunìanje, ljepila, itd. Za upotrebu i na tkaninama i tepisima. Pakovanje od 200 ml.

Sredstva za ìišêenje | Yachticon

65.214.21

Ovaj proizvod obavlja kemijsko djelovanje prodiruêi u porozni gel-coat, vraêajuêi originalnu boju. Nije potreban nikakav postupak za davanje sjaja. Obavlja takoñer i zaštitino djelovanje od atmosferskih utjecaja. Metalna kantica od 250 ml.

daje sjaj i štiti. Upotrebom ovog proizvoda na površini se stvara sloj koji štiti od vode, soli i atmosferskih utjecaja. Ne sadži silikon i stoga se površine mogu bojati bez problema. Za sve plastiìne materijale, akrile i boje. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Yachticon

Sailing with you, since 1958

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

837


65

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstvo za ìišêenje gumenjaka YACHTICON “Boat Cleaner”

65.117.70 Za platna gumenjaka, ìisti, skida hrñu, dugotrajno štiti i obnavlja boju gumenjaka, PVC-a, Hypalon-a. Štiti od UV-zraka, odstranjuje naslage sa vodene linije. Pakovanje od 500 ml.

“Metal Polish”

"Under-Water Wax"

65.247.00 9isti oksid, daje sjaj i štiti sa samo jednim

65.212.40 specijalno sredstvo za ìišêenje kobilice bez antivegetativnog premaza koja je u vodi kraêi

nanošenjem inox, mesing, kromirani mesing. Dugotrajna zaštita. Voda klizi, daje nov izgled starim površinama. Pakovanje od 500 ml.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Sredstva za cišcenje | Yachticon

vremenski period. Savršeno ìisti i izbjegava formiranje algi do 3 tjedna. Za sve vrste materijala. Pakovanje od 500 ml.

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila

“ADESIVE + Silicone Remover”

Sredstvo za ìišêenje i regeneraciju tika

Teak Oil

65.211.79 Specijalni proizvod na bazi otapala za

65.800.01 Ovaj proizvod objedinjuje dvije vrlo važne

Ulje i regenerator za dugotrajnu zaštitu, vraêa drvu prirodnu boju i štiti od UV-zraka. Prodire duboko u drvo i brzo se suši.

odstranjivanje voska, polisha, silikona, masti, ulja i ostalog sa svih površina. Idealan kao priprema prije bojenja ili bilo koje druge obrade- obnavljanja fiberglassa sa polish-em ili voskom. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za ìišêenje | Yachticon

funkcije. Vraêa originalni sjaj drvu i istovremeno ga ìisti. Jednostavno za upotrebu jer je dovoljno nanijeti ga i isprati. Pakovanje od 770 g.

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila

Sredstva za ìišêenje | Yachticon

"Quick"

65.210.29 univerzalno sredstvo za ìišêenje za bilo koju površinu (stakloplastika, sjedala od PVC-a, stakla, unutrašnji namještaj itd.). Biozazgradljivo 90%, savršeno odstranjuje crne crte sa stakloplastike. Pakovanje od 500 ml.

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila

Kat.br.

Sredstva za ìišêenje | Yachticon

Model

Upotreba

65.800.04 CLASSIC

Daje drvu toplu pozlaêenu boju, prikriva tragove vremena

65.800.05 CLEAR

Vrlo svjetli, ne potamnjuje drvo

Pakovanje od

500 ml 500 ml

"Algen"

Black Streak Remover

65.213.60 odstranjuje alge i morsku vegetaciju sa kobilice, propelera, itd. Idealno za ìišêenje vodene linije. Pakovanje od 250 ml.

65.118.80 Lako i jednostavno odstranjuje crne crte

prouzrokovane kišom + atmosferskim prilikama. Nanošenje sprejom. Nije agresivan na fiberglass-u, gelcoat-u itd. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Water Line Cleaner

65.117.80 Vrlo jednostavno odstranja sa vodene linije alge i žute crte, mrlje od hrñe i naslage kamenca. Pakovanje od 500 ml.

65.212.50 odstranjuje ostatke ulja, masti, katrana sa

kobilice i palube. Odstranjuje ostatke ispušnih plinova i tragove gume bokobrana. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

838

TEPPICH

RUBBER-STREAK

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

www.OSCULATI.com

65.282.20 odstranjuje gljivice, mrlje i tragove plijesni sa jastuka, tapisona i tepiha. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON


Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

MOTOR REININGER

ACRYLIC CARE

65.213.30 specifiìan odmašìivaì koji odstranjuje

65.211.80 Regenerira i vraêa originalnu prozirnost i sjaj akrilinim materijalima (plexiglassu) i polikarbonatu. Idealan za sjaj šajbi, oblò-a, palubnih prozora, ulaznih vratiju itd. Sadrži anti-statiìke ìestice. Pakovanje od 500 ml.

ulje, katran i svu prljavštinu sa motora, motornih prostora, kormilarnica, wincheva, kormila itd. Može se koristiti na metalu, gumi, fiberglassu, drvu i obojenim površinama. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

ACRYLIC SCRATCH REMOVER

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

65.211.81

Odstranjuje sa plexiglassa i polikarbonata lagane ogrebotine, naslage soli, itd. Jednostavan za upotrebu, idealan za obnavljanje, oblo’-a, šajbi, kliznih vrata, itd. Pakovanje 250 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Antikorozivni premaz

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Odstranjivaì mrlji od plijesni i hrñe

65.103.00 Špricanjem na stakloplastiku, plastiku ili 65.103.10 Jednostavno i uspješno odstranjuje jake mrlje sa gelcoat-a, metala i boje. Pakovanje od 500 ml.

65.103.15 Odstranjuje željezni oksid i pretvara

površinu u optimalnu podlogu za eventualno bojanje, istovremeno vrši zaštitno djelovanje. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Proizvodi za zaštitu od insekata u spray-u YACHTICON "Anti-spinnen"

65.282.30 Jednostavno se pošprica na sve površine plovila, sadrži priprodne sastojke koji eliminiraju psisustvo insekata za duži vremenski period.

Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Deterdžent pjena u spreju 3 u 1

65.213.00 9isti, daje sjaj, štiti, suho ìisti, ne ostavlja ogrebotine, ne sadrži silikon. Idealan tamo gdje nije dozvoljena upotreba vode za pranje. Pakovanje u spreju od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

FABRIC WATER PROF

Mast za winch u spreju

65.102.80 9isti, regenerira i ponovno impregnira

65.170.00 podmazuje i štiti zupìanike. Smanjuje

zaštite za jedra, tende, presvlake itd. Ne mijenja boju materijala. Za sintetiìke i prirodne tkanine. Pakovanje od 400 ml.

trošenje i abraziju. Otporna je na slanu vodu i temperature od -30° do + 130°. Punjeno ekološkim prahom. Pakovanje od 200 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

druge površine odstranjuje naslage plijesni i hrñe, te dezinficira kupaonice i ostale površine gdje je važna higijena. Proizvod treba našpricati, ostaviti da djeluje i zatim samo isprati. Pakovanje od 500 ml.

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Sailing with you, since 1958

Silikon

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Tekuêina za hrñu i ostale mrlje

65

65.103.20 Za šavove, impregnira šavove na

tendama, odjeêi. Spreman za upotrebu i dugog vijeka trajanja. Pakovanje od 100 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

MULTI PUROSE GRASE

65.211.83 Višenamjenska mast, podmazuje, štiti i

ìuva klizaìe, zglobove, spojeve, itd. Silikonira i prodire dubinski u površinu formirajuêi vodonepropusni film. Otporna na -20° do + 80°. Ne odstranjuje se u dodiru sa vodom. Zadržava viskozitet i gustoêu u svim uvijetima. Pakovanje od 250 ml. Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

839


65 - Izolacije, deterdženti, boje

65

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

WINCH GREASE

Zaštitno sredstvo za podmazivanje na bazi Teflona

65.211.84 Podmazuje, ìuva i štiti. Upija se u površinu formirajuêi zaštitni film, otporna je na -30° do + 130°. Otporna na morsku sol, koroziju i ostale atmosferske utjecaje. Zadržava vlastiti viskozitet i gustoêu u svim vremenskim uvijetima. Idealna za zupìanike vitla, sajle komandi, klizaìe glavnog jedra, vrtuljke, šarnire, vodilice kliznih vratiju, ruìke plina itd. Pakovanje od 250 g.

65.211.85 Ne ostavlja tragove, podmazuje, otporno

Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Specijalne krpe za ìišêenje i davanje sjaja barci 100% viskoza

na UV-zrake i atmosferske utjecaje. Prodire duboko u materijale sprijeìavajuêi hrñu i koroziju. Nije štetno za plastiku, gumu, drvo, skaj, kožu, boje. Idealno za elektriìne spojeve, akumulatore, kormila, šarnire, itd. Pakovanje od 300 ml.

Pakovanje od 25 komada. Idealne za upotrebu sa sredstvom za poliranje i voskom.

Yachticon

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

NANO WAX SEALER NANO HIGHTECH

65.273.51

Zaštitini vosak. Jednostavnim nanošenjem na mokru povšinu, ostavlja sjajni zaštitini film koji štiti od prljavštine i UV-zraka. Pakovanje od 500 ml.

65.273.50 Vosak "Cera carnauba" visoke kvalitete pomiješan sa umjetnim voskovima. Nije abrazivan, štiti gelcoat i obojene površine. Sadrži inhibitore UVzraka. Pakovanje od 300 ml.

Sredstva za podmazivanje

Sredstvo za blokiranje navoja "High Tech"

ANTI BARNACLE

65.282.60 Specijalna mast koja sprijeìava stvaranje 65.272.00 Mekane i delikatne, težine 400 gr.

MARINE WAX

naslaga i formiranje vegetacije na propelerima, osovinama, davaìima, usisima mora itd. Sadrži inhibitore korozije. Za sve površine. Biorazgradljiva. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

65.226.00 U pasti, pakovanje od 20 g. Sredstva za cišcenje

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila YACHTICON

"Nano wood "- YACHTICON

"Blue Wax"

NANO HIGHTECH

Ovo inovativno sredstvo za impregnaciju formira na drvu a posebno na tiku, zaštitni film ekstremno otporan na slanu vodu i atmosferske utjecaje, smanjujuêi znaìajno starenje i koroziju površine. Primjena 1 m2/100 ml. Sredstva za ìišêenje | Yachticon

Kat.br.

65.727.04

65.214.22 Specijalni plavi vosak za površine plave

boje. Prodire u pore boje ili gel-coat-a vraêajuêi površini priprodnu plavu boju. Dugotrajno štiti od UVzraka i sprijeìava formiranje svijetlih površina koje se formiraju na stakloplastici uslijed kombiniranog djelovanja morske soli i UV-zraka. Pakovanje 500 ml.

Pakovanje od ml

500

Silikoni

Upijajuêe krpe za ulje i gorivo

Epoksidna smola WATER RESISTANT 2-komponentna

Upijaju iz vode kaljuže ulje ili gorivo koje pliva po površini. Idealne i za upijanje goriva koje se prelije prilikom punjenja. Yachticon

Kat.br.

65.210.40

840

Linija proizvoda za ìišêenje i održavanje plovila

Pakovanje od 2 komada mm 41x51, 200 gr/m2

65.211.32 za popravke ispod vodene linije. Popravlja ošteêenja nastala osmozom, i sliìno. Pakovanje od 450g. Mora se koristiti na temperaturi od 10-35 °.

Kapacitet upijanja 10 puta težine krpe

www.OSCULATI.com


Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati

65

϶ Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati Proizvodi pakirani po specifiìnim uputstvima Osculati radi što jednostavnije upotrebe i sa što nižim uìinkom na okoliš (enviroment friendly).

Sredstvo za obnavljanje boje “Teak Two”

65.742.00 Sredstvo za ìišêenje tikovine, otklanja mrlje od ulja, masti, katrana i

65.743.00 Specijalni proizvod koji, kada se nanese na površinu nakon proizvoda

razne hrane. Pakovanje od 1 litre.

Sredstva za cišcenje

Teak One, daje površini prirodnu boju. Pažnja: nije boja, nego kemijski proizvod koji drvu vraêa vlastitu boju. Pakovanje od 1 litre. NAPOMENA: Mora se koristiti sa Teak One proizvodom jer djeluje u interakciji s njim.

Sredstva za cišcenje

Tekuêina za regeneraciju tika “Sunteak”

“Teak Three”

65.239.00 je specijalna tekuêina za regeneraciju tikovih paluba. Odstranjuje mrlje i vraêa tiku prirodnu boju. Upotrebljava se razrijeñena sa vodom. Kante od 1 litre.

65.744.00 Sredstvo za zaštitu drva otporno na UV-zrake, bezbojno. Ne ošteêuje.

Sredstva za ìišêenje

Potpuno na prirodnoj bazi, ne sadrži silikon i omoguêava drvu da diše, hraneêi ga i istovremeno braneêi prljavštini da se upije u površinu. Može se koristiti i kod tikovine koja je bila ranije tretirana sa sredstvima drugih proivoñaìa. Pakovanje od 1 litre.

Sredstva za ìišêenje

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Sredstvo za ìišêenje “Teak One”

Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati

"Teak Hydro Color" 65.747.00 Zaštita na bazi voska. Pigmentirano bez otapala za tik. Štiti od sunca i vremenskih

nepogoda.Suši se za 1 sat. Garantira dugotrajno prirodnu boju osvježavajuêi originalni izgled tika. Radi se o prvom proizvodu bez COV (composti organici volatili), potpuno bez mirisa i u skladu sa zaštitom okoliša.

Sredstva za cišcenje

Deterdžent za pranje kaljuže “Bilge Sentidek” proizvod visoke emulzijske snage koji u kratkom vremenu ìisti kaljužu Sredstva za cišcenje

Kat.br.

65.249.00 65.249.01

Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati

Pakovanje

od 1 lt od 5 lt

Sailing with you, since 1958

841


65

Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati

Sredstvo za ìišêenje inoxa “Inox Cleaner”

Sredstvo za otklanjanje hrñe “Rust Free”

65.250.00 specifiìno sredstvo za ìišêenje inoxa. Ne sadrži štetne sastojke i osigurava odstranjivanje mrlji od hrñe sa inoxa bez ikakvih poteškoêa. Pakovanje od 500 ml.

65.748.00 specijalni proizvod za ootklanjanje mrlja od hrñe sa stakloplastike, pakovanje sa raspršivaìem. Pakovanje od 750 ml.

Sredstva za cišcenje

Deterdžent SPECIAL FOR BOAT

Jaki deterdžent koji se slabo pjeni. 9isti dubinski bez ogrebotina, stakloplastiku, gumirana platna, PVC, inox, laku leguru. Proizvod je biorazgradljiv.

Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati Sredstva za cišcenje

Kat.br.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.748.50 Sredstva za cišcenje

750 ml

Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati

POLI-TEAK

Sredstvo za vraêanje prvobitnog sjaja “Color Life”

65.256.00 specijalni odstranjivaì mrlji u spreju

za palube od tikovine. Dovoljno je pošpricati mrlju i saìekati da proizvod ishlapi, te nakon toga isìetkati bijeli prah koji je ostao na tiku, paluba êe ostati savršeno ìista. Pakovanje od 250 ml. Sredstva za ìišêenje

Pakovanje od

65.746.00 sredstvo za vraêanje prvobitnog

izgleda stakloplastici i opêenito površinama izblijedjelih boja. Prodire u mikro pore gelcoat-a ili boje i bez ikakvih vidljivih tragova, vraêa površini prvobitnu boju i visoki sjaj. Uìinak je dugotrajan. Radi se o stvarnoj revitalizaciji obrañenih površina. Pakovanje od 500 ml.

Odstranjivaì mrlji "ULTRA WHITE"

Specifiìni proizvod za odstranjivanje žutih mrlja sa GELCOAT-a. Proizvod je biorazgradljiv. Sredstva za cišcenje

Kat.br.

65.748.60

Pakovanje od

500 ml

Proizvodi za ìišêenje i održavanje Osculati

Sredstvo za zaštitu od plijesni “Smuffer”

Ljepilo “Rubber Slide”

65.754.00 specijalni proizvod “za razgradnju vlage” proizvoñaìa Bostik. Efikasno

odstranjuje vlagu sa ležajeva, jastuka, cerada, unutrašnjih obloga , itd. na plovilima i istovremeno razgrañuje. Ne može se koristiti za ìišêenje tkanina. Pakovanje od 250 ml. Sredstva za ìišêenje

66.458.80 Specijalni proizvod za regeneraciju neoprena gumenjaka i za ìišêenje naslaga na gumenjaku. Produžuje vijek trajanja gumenjaka. Isporuìuje se sa pištoljem za raspršivanje. Pakovanje od 0,75 lt.

Sredstva za cišcenje

“Rubber Life” 66.459.00 Sredstvo za brtvljenje i obnavljanje platna gumenjaka od neoprena ili PVC-a. Formira

plastiìni prozirni sloj visoke otpornosti. U sluìaju malih otvora, dovoljno je nanijeti malo proizvoda Rubber u unutrašnjost otvora i on se popuni. U sluìaju rezova, i sliìno, Rubber Life se nanese u unutrašnjost reza postižuêi efekt proizvoda za popravak gumenjaka. Može se koristiti i kao boja za cjelokupno obnavljanje gumenjaka. Ne sadrži otapala, nije otrovan i preko njega se može bojati specifiìnim bojama za gumenjake. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje

842

www.OSCULATI.com


65

Boat maintenance "Lubrimar SAE 90"

Ulje koje se ne pjeni Hydraulic Oil”

ulje pakirano u plastiìnoj tubi sa posebno izrañenim otvorom za punjenje. Posebno formulirano za noge vanbrodskih motora i Z-pogon

hidrauliìni proizvod koji ne pjeni sa posebnim antikorozivnim dodacima. Posebno formuliran za podnošenje visokih pritisaka, za upotrebu kod: hidrauliìnih kormilarskih ureñaja, power Trima, power Lift-a vanbrodskih motora i Z-pogona, hidrauliìnih flapsova.

Sredstva za podmazivanje

Kat.br.

250 ml

12

Sredstva za pomdazivanje

Kat.br.

Pakovanje od

65.089.00

Zaštitina mast Lubrimar”

Kat.br.

65.090.00

12

-

bijela zaštitina mast, za sve mehaniìke dijelove kojima je potrebna privremena zaštita i podmazivanje. Sadrži komponente na bazi litija, te podnosi visoke temperature. Sredstva za podmazivanje

250 ml

“Marinegrease

Pakovanje od

250 ml

12

Ciklus održavanja desanilizatora Ciklus se sastoji od 3 specifiìna proizvoda Sredstva za cišcenje

Kat.br.

65.749.01 65.749.02 65.749.03

Opis “PHASE 1”: proizvod za pranje membrana* “PHASE 2”: proizvod za odstranjivanje naslaga sa membrana* “PHASE 3”: proizvod za konzervaciju membrana **

Pakovanje od

1 lt *** 1 lt *** 1 lt ***

*

Ova dva proizvoda koriste se uvijek zajedno, u trenutku kada se primijeti da desalinizator slabije radi, što je obiìno vezano za naslage na membranama, ili jednom godišnje.

**

Za koristiti kada se desanilizator neêe duže vremena koristiti. Onemoguêava stvaranje naslaga i mrlja.

*** Potrebna koliìina za svaki desalinizator na brodu. Svaki proizvod PHASE treba 20 minuta da poìne djelovati.

϶ Boat maintenance Proizvodi za održavanje i ìišêenje plovila. Pakirani su u elegantnim limenkama sa unutrašnjom zaštitom protiv korozije. U pakovanju su uputstva za upotrebu.

Zaštitini vosak koji vraêa sjaja “Boat Wax Plus”

65.731.00 Vosak koji daje sjaj i štiti plovila od

plastike te poliuretanske i sintetiìke premaze. Sadrži aditiv na bazi “Teflon-a i otporan je na UV-zrake” koji mu poboljšava karakteristike zaštite i obrade. Pakovanje od 250 ml.

Sredstvo za poliranje metala “Metal Cleaner”

Abrazivna pasta “Speed”

65.735.00 Sredstvo za poliranje metala za

65.739.00 Abrazivna pasta specijalna, topiva u vodi, biorazgradljiva, antialergijska. Za davanje sjaja i održavanje obojenih površina i poliesterskih smola. Pakovanje od 250 ml.

kromirani i ne-kromirani mesing, anodiziranu laku leguru i inox. Odstranjuje hrñu i formira zaštitni film. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za cišcenje

“Long Life”

“Nautical”

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.088.00

Pakovanje od

“Lubrimar -

Boat maintenance

Sredstvo za poliranje plovila plastike “Polish Cleaner Plus”

od

65.732.00 Sredstvo za poliranje za plovila od 65.740.00 Kit na bazi poliuretana bijele boje koji

brzo isušuje, otporan na morsku sol i ultraljubiìaste zrake, kompletan sa katalizatorom. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za cišcenje

Boat maintenance

65.736.00 Gel coat bijeli sa dugim rokom trajanja, idealan za popravak ošteêenih stakloplastike. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za cišcenje

površina

Boat maintenance

Sailing with you, since 1958

od

plastike. Dubinski odstranjuje prljavštinu i hrñu te vraêa originalni sjaj fiberglass-u. Sadrži aditiv na bazi teflona UV-otporan” koji poboljšava zaštitne karakteristike. Štiti površinu od ogrebotina. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za ìišêenje

Boat maintenance

843


65

Boat maintenance

϶ Proizvodi za sitne popravke i održavanje

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Gel Coat bijeli YACHTICON

Gel Coat monokomponentni nitrosintetiìki. Idealan za popravka manjih ošteêenja na stakloplastici / gelcoatu / drvu / metalu. Brzi popravak bez potrebe bojanja. Brzo stvrdnjava i, ukoliko je potrebno, može se brusiti ili obojati.

Bikomponentni poliesterski kit

Epoksidni dvokomponentni kit

65.520.02 Dvokomponentni poliesterski kit sjajan

65.520.04 Epoksidni dvokomponentni kit koji se

nanosi lopaticom. Izvstan za rekonstrukciju razbijenih ili ošteêenih dijelova. Dobar kompromis izmeñu tvrdoêe i fleksibilnosti. Može se obrañivati rukom ili alatom nakon 4/5 sati. Pakovanje 800 g (400 + 400).

koji se lako nanosi, sa dodatkom staklenih vlakana, radi veêe otrpornosti i fleksibilnosti. Za upotrebu kod rekonstrukcije dijelova koji nedostaju i malih rezova. Pakovanje 200 g.

Kat.broj Kit

65.211.35

70 g

GEL COAT Bijeli

Kit

MINIKIT za popravak stakloplastike

Kit za stakloplastiku LEVANTE

65.520.06 GEL COAT Bijeli "4 u jednom". Koristi se

kao normalni kit koji se nanosi sa lopaticom i krajnji rezultat je briljantna bijela površina koja vraêa originalni izgled povrišini sa gel-coat-om. Pakovanje 200 g.

65.520.08 Sastoji se od: poliesterske smole 200 g,

katalizatora, tkanine od staklenih vlakana, ìašice za miješanje. Popravak stakloplastike

GELCOAT

poliesterske smole 800 g, katalizatora, ostatka staklenog vlakna 64x47 cm, posudice za miješanje, kista, rukavica.

Popravak stakloplastike

Vetrokit epoxy

65.520.10 Za popravke stakloplastike. Sastoji se od epoksidne smole + katalizatora, 500+250 g, posude

Kat.br.

Za plovila

65.549.25*

1 katalizator, 2 komada staklene g 500 di vune od cm. epoksidn 2 komada od e smole + 20x30, met-vune od cm. poliestera 100 ml 20x30, 1 plastiìna utvrñivaìa posudica, 1 kist i uputstva

za miješanje, brusnog papira, rukavica, platna od staklenog vlakna 32x32 cm, kista i lopatice. Promocionalno besplatno pakiranje: torba za more 38x34 cm + blok za bilješke.

“Mini Kit” za popravak plovila od plastike

Kit za popravak plovila

Kit za popravak plovila

*

INCLUDED

Ovaj kit je mnogo otporniji od uobiìajene poliesterske smole, obzirom da sadrži epoksidnu smolu.

Popravak stakloplastike

844

65.520.09 Za popravke stakloplastike. Sastoji se od:

www.OSCULATI.com

Kit za popravak plovila

Kat.br.

65.549.21

Pakovanje od

UKLJU9ENO

1 komad mat vune od cm 20x30, 2 komada staklene vune od cm 350 g (poliesterska 20x30, 1 posudica, 1 smola) kist, 1 list brusnog papira, 1 katalizator i uputstva


Boat maintenance

65

϶ Epoksidne smole i oprema za profesionalnu upotrebu Epoksidne smole Epoksidni sistem SX8 niskog viskoziteta za ruìno laminiranje, pod pritiskom i ubrizgavanjem. Formuliran sa ciljem poboljšavanja karakteristika drvenih vlakana, stakla, karbona i aramida. Kad se jednom stvrdne nudi odliìne mehaniìke karakteristike. Dvije verzije stvrdnjavanja srednja i brza. Za miješanje pomoêu vage ili posebnih pumpi sa kontrolom doziranja.

Smole

Kat.broj

65.531.01 65.531.02 65.531.05

Smola kg Utvrñivaì kg

1 1 5

0,3 0,3 1,5

Tip utvrñivaìa

Obradivost 20°

Stvrdnjavanje 20°

Viskozitet

Rastezljivost

Za upotrebu na

OPTIONAL kit pumpi za nanošenje (n°2)

brzi srednji srednji

9 -14 min 40 -50 min 40 -50 min

2 - 4 sata 6 - 8 sati 6 - 8 sati

250 - 350 mPas 200 - 300 mPas 200 - 300 mPas

5-7% 6-8% 6-8%

staklu - drvu - karbonu staklu - drvu - karbonu staklu - drvu - karbonu

65.531.20 65.531.20 -

Platna od stakla za ruìnu laminaciju i/ili pod pritiskom jednostavna za upotrebu. Smole

Kat.broj

Težina gsm

Tkanje

Visina m

Dužina m

Upijanje smole gsm

Napomene

65.532.16

160

twill

1

3

190

može se dobro plisirati

65.532.29

290

twill

1

3

310

može se dobro plisirati

Mikrovlakna "cave di vetro" za laminaciju Mikrovlakna "cave di vetro" vrlo fina, za upotrebu tamo gjde treba podebljati površinu ali bez velikog poveêavanja težine, kod cordonatura i za popravljanje velikih nepravilnosti površina. Dodavanjem drugim aditivima, poboljšavaju premazivanje i granulaciju kita koji se na taj naìin dobije. Kompatibilna su sa bilo kojim tipom smole. Smole

Kat.broj

65.533.01

pakovanje od 1/2 litre

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Platna za laminaciju

Mikrovlakna celuloze za laminiranje Mikrovlakna celuloze, su prirodni materijal jer su drveni prah, koriste se za davanje punoêe smoli poveêavajuêi otpornost. Mogu se dodavati ostalim aditivima kao mikrovlakna za kreiranje asortimana kitova ovisno o potrebama.

Smole

Kat.broj

65.533.02

pakovanje od 1/2 litre

Lopatice Flex za laminaciju Set koji se sastoji od 3 lopatice Flex od sintetiìkog materijala, extra fleksibilne i za nanošenje bilo kojeg materijala ìak i na zakrivljene i nepravilne površine. Otporne na otapala i male težine, ove lopatice zahvaljujuêi materijalu od kojega su izrañene ne ostavljaju ogrebotine na površinama sa kojima dolaze u dodir. Smole

Kat.broj

65.533.05

3 kom u pakovanju

Štapiêi za laminiranje Vreêica sa drvenim štapiêima za miješanje dvokomponentnih premaza 2 x 15 - Omoguêavaju jednostavno miješanje svih dvokomponentnih premaza kao što su smole, boje ili gelcoat. Obzirom da su od specijalnog drva ne ostavljaju tragove neìistoêa ili boje u unutrašnjosti proizvoda što bi moglo utjecati na tehniìke karakteristike i kvalitetu proizvoda. Smole

Kat.broj

65.533.06

50 kom u pakovanju

Sailing with you, since 1958

845


65

Boat maintenance

϶ Compound abrasivni za obnavljanje gelcoat-a, fiberglass-a, boja, metala Ultrafino abrazivno sredstvo

65.273.47

Ultrafino abrazivno sredstvo za odstranjanje crta, oksidacije, nepravilnosti boje, itd... bez tragova na površini. Pakovanje 250g.

Ultrafino abrazivno sredstvo

Agresivno abrazivno sredstvo

POLISHING COMPOUND

65.273.49 Compound sa srednjim abrazivniom snagom. Odstranjuje ogrebotine, oksidaciju itd.. Idealan nakon upotrebe brusnog papira gr 1000. Savršeno odstranjuje gelcoat, boje, metale. Pakovanje od 250 gr.

65.273.48

Agresivno abrazivno sredstvo za odstranjivanje ogrebotina, oksidacije, itd.... idealno za upotrebu nakon abrazivnog papira granulacije 800. Pakiranje 250g.

Agresivno abrazivno sredstvo

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Sredstva za ìišêenje

϶ Abrazivne paste AUTOSOL

Autosol je njemaìka marka koja postoji od 1929.godine; vodeêa tvrtka na tržištu u automobilskom sektoru, a u novije vrijeme je zapoìela sa ovom nautiìkom linijom. Svi proizvodi su sa certifikaot o Biorazgradljivosti. Po upitu može se dobiti besplatni izložbeni stalak za izlaganje 24 tuba.

Abrazivna pasta polish AUTOSOL za metale i stakloplastiku Abrazivna pasta profesionalna. Sadrži agense za davanje sjaja i za zaštitu od starenja površine. 9isti i daje vioski sjaj svim metalima. Za upotrebu i na stakloplastici, trupu broda, komadnom mostu i motoru. polish | AUTOSOL

Kat.broj

65.524.01

Tuba ml

75

24

Pasta AUTOSOL za odstranjivanje ogrebotina sa akrila, stakla i prozirnih površina. Delikatan i efikasan deterdžent koji vraêa transparentnost površinama od sintetiìkog stakla. Odstranjuje tragove starenja i požutjelu boju, popravlja sitne ogrebotine i ostavlja zaštitni sloj os UV zraka.

polish | AUTOSOL

Kat.broj

65.524.02

Tuba ml

75

24

Pasta AUTOSOL za ìišêenje i obnavljanje Kože Lako odstranjuje mrlje i ostavlja mat prirodnu površinu. Vraêa originalnu boju i hrani kožu zahvaljujuêi svojem neutralnom PH. Za upotrebu i na umjetnoj koži, vinilu ili plastici.

polish | AUTOSOL

Kat.broj

65.524.03

Tuba ml

75

24

Nautiìki šampon AUTOSOL koji se malo pjeni. Nautiìki šampon “eco-friendly”. Karakterizira ga da ìisti staklo, gelcoat i metale bez stvaranja puno pjene. Sa europskim priznanjem “Ecolabel”. Šampon

Kat.broj

65.524.21

846

www.OSCULATI.com

Boca

1 lt

12


Boat maintenance

65

϶ NANOPROM obrada površina nanotehnologijom Obloge NANOPROM: êelije se same rasporeñuju po površini u nekoliko tankih slojeva, pružajuêi visoko stabilnu i kompletnu zaštitu.

Sport polish NANOPROM Obloga ALL-in-ONE za trup ili most koja: - ìisti brod kao cleaner - stvara glatku površinu kao sredstvo za sjaj - daje optimalnu zaštitu otpornu na UV-zrake kao "sealer" - može se nanositi na gelcoat, boje, karbon i metal - ìisti bez agresivnih deterdženata sol, prljavštinu, ulje, itd... - zahvaljujuêi svojoj nanostrukturi štiti površinu na optimalni i dugotrajan naìin od vremenskih uvijeta - regenerira - obnavlja gellcoat i stare boje Kat.br.

Pakovanje od ml 250

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila

65.401.01

Dovoljno za 2 25 m

- Samnjuje trenje površine izmeñu broda i vode do 45% - Manjuje naslage na dijelu borda koji je uronjen u more; - Bolje ìisti kobilicu za vrijeme regata; - Optimalizira karakteristike trupa; - Optimalne karakteristike u vodu do 7 dana; Idealan i za dugoroìne potrebe; - Optimalan i za windsurf daske, wakeboard i kiteboard. Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila

Kat.br.

65.401.02

Pakovanje od ml

Dovoljno za

250

40 m

2

Sealnglide NANOPROM, monotretman za jedrilice za krstarenje i regatne - Superiorna aerodinamika jedra zahvaljujuêi manjem trenju vjetra sa tkaninom; - Poboljšava klizenje (podizanje, spuštanje ili spremanje, genoe, floka, spinnakera); - Smanjuje trenje utora jarbola ili roll floka; - Poveêava prekidnu ìvrstoêu jedra bez poveêavanja težine tkanine; - Impregnira i štiti od neìistoêa, štiti od plijesni i atmosferskih utjecaja; - Poboljšana estetika, posebno kod veê korištenih jedra. Kat.br.

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila

65.401.03

Pakovanje ml 500

Može pokriti 2 2 30/40 m (filok i glavno jedro) - 50/80 m (spinnaker, jedro surf-a)

"Screen coat" - sredstvo koje ne upija vodu za šajbe

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Aqua speed NANOPROM

Tretirana šajba postaje visoko hidrofobna. Voda klizi bez potrebe upotrebe brisaìa za prozore. Bolja transparentnost stakla. Efikasnost zagarantirana 6 mjeseci. Može se ponovo nanositi na veê prethodno obrañenu površinu. Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila

Kat.br.

65.401.04

Pakovanje ml

Dovoljno za površinu

35

4/4,5 m

2

Wood cleaner NANOPROM za tikovinu i tvrda drva - Dubinsko delikatn ìisti, ali istovremeno vrlo je efikasan za površine od drva sa otvorenim porama; - Jednostavno odstranjuje mrlje; - Površina postaje ìista i ravnomjerna; - 2 u jednom: deterdžent i osvjetljivaì u jednom. Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila

Kat.br.

65.401.10

Pakovanje ml

1000

"Teak-brush" micro 65.401.20 Specijalna ìetka sa kapilarnim vlaknima od inoxa, nevjerojatne visoke mekoêe radi savršenog ìišêenja površine tika, bez ošteêenja drva. Druge ìetke i velike brodske ìetke koji su do danas bile upotrebljavane na žalost su osteêivale tik. "Teak-brush" zahvaljujuêi kapilarnim vlaknima ne ošteêuje tikovinu. Tijelo ìetke je od drva kako ne bi klizilo iz ruku u trenutku upotrebe sa odgovarajuêim sredstvima. Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila

"Teak brush air" 65.401.21 Posebna ìetka koja efikasno ìisti najdublju neìistoêu sa tikovine, bez da posebno struže drvo. Idealna kod prisutnosti plijesni. Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila

Sailing with you, since 1958

847


65

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

϶ Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M Marine Fiberglass Restorer & Wax

Sredstvo za sjaj - zaštita za stakloplastiku i metale

Otklanja jake oksidacije, zatamnjenja, sitne ogrebotine, hrñu te razne mrlje sa stakloplastike. Vraêa sjaj te zaštiêuje obrañenu površinu. Sredstva za cišcenje

Kat.br.

Pakovanje od

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.309.05 65.309.06

Sredstva za ìišêenje

Kat.br.

1 lt 0,473 lt

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

65.309.18 65.309.19

500 ml 150 ml

Kat.br.

0,250 l (gel)

3M Marine Ultra Performance Paste Wax

Zaštitni vosak, zaštiêuje i daje sjaj gelcoat-u i obojenim površinama od stakloplastike. Vrlo jednostavno se nanosi i odstranjuje, štiti od štetnog djelovanja UV-zraka te morskih agenasa. Sredstva za cišcenje

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

Pakovanje od 0,250 lt

65.309.03

Pakovanje od

65.309.23

9isti i odstranjuje lagana ošteêenja i vraêa sjaj površinama od akrilne plastike. Može se koristiti na obojenim akrilnim plastikama (preporuìa se prethodna proba). Za postizanje boljih rezultata na plastici od polikarbonata treba koristiti opremu za sjaj. Kat.br.

9isti, vraêa prvobitni izgled i štiti dijelove od gume na plovilima. Idealno takoñer i za obnavljanje gumenjaka. Sredstva za cišcenje

Sredstvo za obnavljanje/ìišêenje akrilnih plastika

Sredstva za ìišêenje

1 lt

3M Zaštitno sjajilo za gumenjake i plovila od vinila

Odstranjuje tragove hrñe, oksidacije, korozije sa nehrñajuêeg ìelika, mesinga, bronze, bakra, aluminija i ostalih metala. Vraêa originalni sjaj obrañenim metalima. Kat.br.

Pakovanje od

65.309.04

3M Marine Metal Restorer & Polish

Sredstva za cišcenje

Odstranjuje lagane/srednje tragove oksidacije sa jednim premazom nakon ìega površina poprima originalni sjaj i ostaje dugo vrijeme zaštiêena od daljnje oksidacije.

65.309.90

SSC sredstvo za ìišêenje u spreju

65.309.59 Djeluje brzo na oksidirane metalne

65.309.38 Za inox i kromirane i anodizirane

Univerzalno ljepila

sredstvo

za

ìišêenje

(

Sprej za odblokiravanje

250 g (pasta)

65.309.99

dijelove bez ošteêivanja metala ili boje. Pakovanje od 400 ml.

Sredstva za podmazivanje

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

površine. Ne ostavlja crte i prikriva nepravilnosti površine. Nije korozivno, ne sadrži derivate nafte. Pakovanje od 600 g.

Specijalna otopina koja omoguêava jednostavno ìišêenje skoro svakog tipa ljepila i odstranjivanje voska, masnoêe, ulja, katrana. Ne osteêuje površinu suhu obojenu, vinil, platna. Sredstva za ìišêenje

Sredstva za cišcenje

848

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

www.OSCULATI.com

Kat.br.

65.309.99 65.309.98

Pakovanje spray 500 ml kantica 1lt


Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

65

Sredstvo za zaštitu od mrlja 3M Scotchgard protector Formira zaštitnu barijeru na tkaninama, prirodnoj koži, gamošu, umjetnoj koži, ird... Kat.broj

Pakovanje Spray 400 ml Spray 400 ml

65.309.36 65.309.37

Upotreba Za unutršnjost broda Za vanjsku upotrebu

( 65.309.37

( 65.309.36 3M Marine Acryl Putty White

Sistem pribora za poliranje koji se sastoji od ploìice (05717) i vunene kapice (05711/ 05713), jednostavnih za postavljanje i skidanje. Bijela vunena kapica (05711) idealna je za aplikaciju abrazivnih pasti, žuta kapica (05713) idealna je za sredstva za postizanje sjaja i zaštitna sredstva. Koristi se sa elektriìnom bušilicom.

Bijeli akrilni kit idealan za niveliranje nepravilnosti, ogrebotina i abrazija na stakloplastici, drvu i metalu. Nije potrebno bojanje.

Sredstva za cišcenje

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

Opis baza + 2 kapice

65.309.50

Silikoni

Kat.br.

65.309.41

3M Scotch-Brite Cleaning System Sistem koji se sastoji od ruìke i tampona, za eliminiranje hrñe, naslaga kamenca i boje sa metalnih površina, za brušenje hrapavih površina. Za ìišêenje sidra, propelera, kobilica. Sredstva za cišcenje

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

Opis

3M Bijeli tampon: za osjetljive površine Zeleni tampon: za tvrde i mat površine Plavi tampon: za agresivnu upotrebu na tvrdim površinama Ruìica-držaì

65.315.01 65.315.02 65.315.03 65.315.92

3M Safety Walk Samoljepiva protuklizna traka, garantira protukliznost svih površina na plovilu bez mijenjanja estetskog izgleda. Prozirna za palubne prozore, bijela za palubu od stakloplastike. Protuklizne trake

Kat.br.

Boja prozirna prozirna bijela bijela

65.312.72 65.312.73 65.312.75 65.312.76

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

Visina mm

Proizvodi za ìišêenje i održavanje plovila 3M

Tuba 200 g

65 - Izolacije, deterdženti, boje

3M Hookit SBS Buffing System

m

50 25 50 25

18,3 18,3 18,3 18,3

Cijena za kolut od 18,3 m.

϶ Sistem za fiksiranje i samoljepive trake 3M Scotchmate "Hook & Loop" Ovaj napredni sistem za mehaniìko fiksiranje je alternativa šarnirima, vijcima, itd... Vrlo ìesto je i bolji jer omoguêava veêu fleksibilnost i brže sastavljanje proizvoda, uz glañe i ìišêe vanjske površine. 9iìak traka

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

65.310.12 65.310.13

Proizvod

Boja

crna crna

"Loop" "Hook"

Ljepilo

25 mm x 46 m

akrilno

25 mm x 46 m

akrilno

Cijena za kolut

3M Dual Lock "Sottile" Sa debljinom od samo 1,7 mm - poluprozirno ljepilo visokih moguênosti koje omoguêava prijanjanje i vani na obojenim površinama, staklu, metalima, polikarbonatima, itd... 9iìak traka

Kat.br.

65.310.06

Boja prozirna

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

25 mm x 46 m

ijena za kolut

Sailing with you, since 1958

849


65

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake 3M Dual Lock

Sistem za fiksiranje kako tvrdih tako i fleksibilnih površina. Gustoêa 250/inch2.

Cicak-traka

Kat.br.

65.310.01 65.310.02

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Boja

crna prozirna

Neoprensko ljepilo 65.309.92

25 mm x 46 m 25 mm x 46 m

65.309.92

Cijena za kolut.

Scotchmate Dvostruka samoljepiva traka 3M, sistem fiksiranja za površine izložene optereêenjima, ali koje se moraju ìesto micati. Ljepilo je pogodno za visoke temperature u nautici. Idealna za fiksiranje jastuka. Cicak-traka

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.311.01

Boja

crna

2 para od mm 25x5 m

3M Y389 Waterproof Cloth Tape (Grey Tape) Samoljepiva traka od tkanine izuzetno otporna na ogrebotine, rezove, vodu. Idealna za hitne popravke, kod svih operacija kod kojih je potrebno brtvljenje, ojaìavanje, zaštita, spajanje i popravak jedara. Samoljepive trake

Kat.br.

65.320.00

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Boja

srebrna

50 mm x 25 m

3M 2090 Long Masking Tape Pokrivna maskirna traka, otporna na UV-zrake, skida se do 7 dana od primjene bez ostavljanja tragova ljepila. Tanka, plave boje radi jednostavne indentifikacije. Samoljepive trake

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

65.326.01 65.326.02

16 mm x 50 m 50 mm x 50 m

3M Scotch 23 Traka za izolaciju, idealna za završetke, spojeve, rekonstrukcije kablova, za zaštitu natezaìa, križeva i ostalih metalnih završetaka. Samoljepive trake

Kat.br.

65.330.00

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Boja

crna

mm 19x9 m

϶ Zaštitna traka

Specijalne ljepive trake anti-abrazivne, štite razne površine plovila za vrijeme popravaka ili održavanja.

3M Marine Protective Tape 5038. Visoke ljepivosti, prozirna, idealna za zaštitu tepiha ili kao zaštita za palubu. Ljepila antiabrazivna

Kat.br.

65.329.02

63 cm x 350 m

2

3M Marine Protective Tape 7007 debljine 0,07 mm Plave boje, ljepivost srednja/niska. Za zaštitu prozora (pušta prolaz svjetlosti) i površina od lakiranog drva. Ljepila antiabrazivna

Kat.br.

65.329.01

850

60 cm x 305 m

www.OSCULATI.com

2


Zaštitna traka

65

Koluti masking FILM Koluti ne-poroznog filma visoke gustoêe za maskiranje i zaštitu prilikom bojenja. Trake za prikrivanje

Zaštitna traka

Kat.br.

65.329.04

cm 60 x 55 m

Zaštitna protuklizna obloga za hodajuêe površine Za zaštitu bilo koje površine (stakloplastike, tikovine, plexiglassa, tapisona, itd.). Štiti od udaraca, ogrebotina, prljavštine i prolivenih tekuêina, koji se mogu dogoditi u raznim fazama gradnje broda, zimovanja, refitting-a ili održavanja plovila. Amortizira eventualna ošteêenja kod padanja predmeta i skuplja sluìajno prolivene tekuêine kanalizirajuêi ih duž površine ne dozvoljavajuêi boìno prelijevanje. Isporuìuje se u kolutima koji se polažu direktno na plovilo, jednostavno se reže i omoguêava pokrivanje svih površina po kojima se hoda ìak i najskrivenijih kuteva, garantirajuêi na taj naìin potpunu zaštitu vašeg poda. Može se upotrijebiti više puta i potpuno se reciklira. Ovaj proizvod je projektiran uz suradnju sa nekoliko najvažnijih talijanskih brodogradilišta. Zaštitna obloga

Kat.broj

65.850.01 65.850.02

Tip materijala

95

100

30

300

Polietilen niske gustoêe

95

10

3

300

Polietilen niske gustoêe

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Šrina koluta Dužina koluta Težina koluta Grami po m/q cm m kg

϶ Proizvodi u Blister-pakovanju Samoljepive trake

Proizvodi u Blister-pakovanju

Kat.br.

Proizvod

Opis

65.331.91

3M Obostrano samoljepiva traka extra-jaka

65.361.91

3M Obostrano samoljepiva traka za ogledala

izuzetno jakih ljepivih svojstava i dugog trajanja,za mm 19x1,5 ljepljenje teških predmeta i na nepravilnim m površinama za fiksiranje ogledala

mm 19x3 m

Kuke od bijele plastike koje se mogu više puta upotrijebiti Sa pripadajuêim samoljepivim trakama za fiksiranje Kuke

Kat.br.

65.398.02

Tip kuke

Nosivost do

L

2,25 kg

3M Dual Lock Sistemi za fiksiranje fleksibilni "apri-e-chiudi", samoljepivi, koji se sastoje od dvije ìiìak trake koje spojene omoguêavaju razne tipove fiksiranja (teških i manje teških predmeta). Kat.br.

Cicak-traka

65.396.75

Pakovanje 2 para traka

Dužina mm 25,4x76,2

Proizvodi u Blister-pakovanju

Boja prozirna

3M Paracolpi Bumpon

65.397.01 65.397.05

Ø mm 12,7 19

Proizvodi u Blister-pakovanju

Komada 12 8

65.397.05

Kat.br.

Samoljepive trake

(

Okrugli zaštitnici, samoljepivi, prozirni, apsorbiraju vibracije, smanjuju buku, reduciraju štetu od udaraca na predmetima.

(

65.397.01

Brusni papir u blisteru Brusni papir bež boje, za ruìno poliranje. Mineral: aluminijev oksid. Kat.br.

Brusni papir

65.390.01 65.390.02 65.390.03 65.390.04

Granulacija P 80 P 120 P 180 razne granulacije

Sadržaj blistera 5 listova 230x280 mm 5 listova 230x280 mm 5 listova 230x280 mm 5 listova 230x280 mm

Brusni papir za podloge i premaze u blisteru Brusni papir crne boje, idealan za poliranje i završnu obradu podloga i premaza. Vrlo otporan, sa fleksibilnom podlogom.. Materijal "carburo di silicio". Kat.br.

Brusni papir

65.391.01 65.391.02 65.391.03 65.391.04

Granulacija P 240 P 400 P 600 razne granulacije

Sadržaj blistera 4 lista 230 x 280 mm 4 lista 230 x 280 mm 4 lista 230 x 280 mm 4 lista 230 x 280 mm

Sailing with you, since 1958

851


65

Podne obloge

϶ Podne obloge “AQUA TURF®” Obloga od polipropilena za podnice i kokpite, original ameriìka DORSETT. Baza od protuklizne gume sa gornjim dijelom, koji se može usporediti sa tapisonom. Ne zadržava vodu i vrlo je mekana na dodir. Obloge

Kat.br.

Podne obloge

Boja zelena pjeska svijetlo siva plava

65.582.30 65.581.40 65.581.50 65.581.60

Visina m

30 m 30 m 30 m 30 m

1,8 1,8 1,8 1,8

Poznata protuklizna obloga za palube, kokpite, engleske proizvodnje od spoja gume i pluta.

TREADMASTER M-ORIGINAL klasiìna obloga za palubu, kokpit i stepenice PLoìe od mm

3 3 3 3 3 3 3

1200x900 1200x900 1200x900 1200x900 1200x900 1200x900 1200x900

Površina "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant"

( 65.905.03

Debljina mm

( 65.905.05

Boja pjesak-bijela siva plava smeña svijetlo plava svijetlo siva zuta

( 65.905.02

TREADMASTER

65.905.01 65.905.02 65.905.03 65.905.04 65.905.05 65.905.06 65.900.04

( 65.905.04

Kat.br.

( 65.905.01

Obloge | Treadmaster

( 65.905.06

65 - Izolacije, deterdženti, boje

϶ TREADMASTER

TREADMASTER M-ORIGINAL Samoljepive ploìe u blister pakovanju po 2 komada. Obloge | Treadmaster

TREADMASTER

Boja

( 65.901.20

275x135

412x203

65.901.07 65.901.02 65.901.01 65.901.06 65.901.05 65.901.08 -

svijetlo plava pjesak-bijela plava siva svijetlo siva crna Tik sa crnim letvicama

65.901.17 65.901.12 65.901.10 65.901.16 65.901.15 65.901.18 65.901.20

TREADMASTER M-ORIGINAL samoljepive protuklizne ploìe ( ( 65.901.27

65.901.26

852

Idealne za oblaganje stepenica kojima se silazi u kabinu ili motorni prostor te za ostale prolaze na plovilu. Obloge

Boja

svijetlo plava siva

275x135

65.901.27 65.901.26

www.OSCULATI.com

600x50

65.901.37 -


TREADMASTER

65

TREADMASTER SP CLASSIC Obloga za kokpit, površine za sunìanje i stepenice Obloge | Treadmaster

Kat.br.

65.906.01 65.906.02 65.906.03 65.906.05 65.906.06

Debljina mm

Ploìe od mm

2

1200x900

( 65.906.01

TREADMASTER

Površina protuklizna

2

1200x900

protuklizna

2

1200x900

protuklizna

2

1200x900

protuklizna

2

1200x900

protuklizna

( 65.906.02

( 65.906.03

Boja

pjesak-bijela siva plava svijetlo plava svijetlo siva

( 65.906.05

( 65.906.06

Protuklizna obloga vodootporna specijalno izrañena za podove u motornim prostorima. Otporna na mineralna ulja. Obloge | Treadmaster

Kat.br.

TREADMASTER

Debljina mm

65.899.00

Boja

Ploìa od mm

crna

3

1200x900

TREADMASTER ATLAN TEAK

Podne obloge

Kat.br.

TREADMASTER

Boja

Debljina mm

Ploìe od mm

65.904.05

TK

Tika sa crnim utorima

3

2500x1000

65.904.06

TK-C

Tika sa crnim utorima

3

2000x1000

( 65.904.05

Verzija

( 65.904.06

Nova podna protuklizna obloga sa površinom TIPA TEAK. Objedinjuje lijepi izgled sa kvalitetom, nepropusnošêu, udobnošêu i jednostavnošêu primjene. Verzija TK = Vrlo visoke otpornosti, idealna za oblaganje palube i površina po kojima se hoda. Verzija TK-C = Visoki postotak pluta, vrlo sliìna klasiìnom TREADMASTERU M, idelana za površine za sunìanje i površine po kojima se hoda bosim nogama.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

TRADEMASTER ENGINE ROOM

TREADCOTE Specijalna boja na bazi vode za vraêanje originalne boje Treadmaster-u M-ORIGINAL Obloge | Treadmaster

Kat.br.

65.914.01 65.914.02 65.914.03 65.914.04

TREADMASTER

Boja

pjesak-bijela siva svijetlo plava smeña

Specijalno ljepilo Treadmaster

Monokomponentno, za lijepljenje protukliznih obloga. Za stakloplastiku, drvo, ìelik i aluminij.

Treadmaster

Kat.br.

65.907.07

m2