Issuu on Google+

Vijìana roba ϶ Vijci u blisterima ϶ Kutije sa raznim vijcima ϶ Vijci inox ϶ Vijci i matice od inoxa: A4 - AISI 316 ϶ Vijci i matice inox: A2 - AISI 304 ϶ Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

PM

϶ Vijci u blisterima

37 - Vijìana roba

Vijci od inoxa 316 (A4). Svi blisteri imaju istu cijenu. Blister se isporuìuje sa opisom sadržaja na 4 jezika i sa bar-kodom.

Vijìana roba u blisterima - Samonavojni sa cilindriìnom glavom DIN 7981 / Samonavojni TGS glavA tip "kapljice" DIN 7983 / Za metal sa ravnom glavom DIN 963 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 / Za metal sa heksagonalnom glavom DIN 933 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 Samonavojni sa cilindriìnom glavom DIN 7981

Kat.broj

37.050.01 37.050.02 37.050.04 37.050.06 37.050.08 37.050.10 37.050.12 37.050.14 37.050.16 37.050.18

Samonavojni sa glavom tip kapljica DIN 7983

Kat.broj

mm

2,9x10

20

3,5x13

18

3,9x16

14

-

-

4,2x25

11

4,8x25

9

4,8x32

7

5,5x25

5

5,5x38

4

6,3x25

4

6,3x50

3

Kat.broj

mm

37.051.01 37.051.02 37.051.04 37.051.06 37.051.08 37.051.10 37.051.14 37.051.16 -

Vijci za drvo fastar DIN 7505A

2,9x13

20

3,5x16

18

3,9x19

13

-

-

3,9x25

10

4,2x32

9

4,8x25

9

-

-

5,5x50

4

6,3x50

3

-

-

Matice samoblokirajuêe DIN 982

Kat.broj

mm

37.054.02 37.054.04 37.054.08 37.054.10 37.054.14 37.054.16 -

-

-

3x15

20

3,5x20

18

-

-

-

-

4x25

14

4,5x30

10

-

-

5x45

8

6x40

6

mm

37.056.04 37.056.05 37.056.06 37.056.08 -

-

-

-

-

4

5

5

4

6

3

8

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vijìana roba u blisteru - Vijci za drvo fastar DIN 7505A / Matice samoblokirajuêe DIN 982 / Copiglie DIN 94 Vijci za metal sa udubljenom plosnatom glavom DIN 963 + matica DIN 934 + podloška DIN 125

Kat.broj

37.052.01 37.052.02 37.052.04 37.052.06 37.052.08 37.052.10 37.052.12 37.052.16

498

Vijci za metal sa šesterokutnom glavom DIN 933 + matica DIN 934 + podloška DIN 125

Kat.broj

mm

3x20

8

4x20

7

4x40

5

5x20

5

5x50

3

6x30

4

6x60

2

-

-

8x60

2

37.053.06 37.053.08 37.053.10 37.053.12 37.053.14 -

Copiglie DIN 94

Kat.broj

mm

-

-

-

-

-

-

5x20

5

5x40

4

6x30

3

6x60

2

8x60

2

-

-

www.OSCULATI.com

37.055.01 37.055.02 37.055.04 37.055.06 -

mm

1,5x25

20

2x35

15

3x40

7

4x50

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Kutije sa raznim vijcima

37

Vijci u blisterima - Samo izložbeni stalak za pult / Set od 299 blistera + izložbeni stalak za pult Kat.broj

Opis

37.100.99

Samo izložbeni stalak za pult

37.100.00

Set sa 299 blistera + izložbeni stalak za pult (7 blistera sa vijcima tipa 37.050.xx; 37.051.xx; 37.052.xx; 37.053.xx; 37.054.xx + 4 blistera po tipu matica 37.056.xx; 37.055.xx)

(

Primjerak izložbenog stalka

϶ Kutije sa raznim vijcima Profesionalna pakovanja. Raspoloživ je razliìit asortiman, u elegantnoj i ìvrstoj plastiìnoj prozirnoj kutiji sa zaštitom od udaraca kako bi se odmah mogao vidjeti sadržaj, te sa sigurnosnim kliznim zatvaranjem. Dimenzije i dužine odabrane su u skladu sa zahtjevima nautiìkog sektora.

Kutija Compact

Kutija Compact

37.300.02 Mjere: mm 175x145x32 Ukupno komada: 600

Sadržaj: 90 samonareznih vijaka (DIN 7981) - 135 samonareznih vijaka (DIN 7982) - 50 vijaka sa heksagonalnom glavom (DIN 933) - 50 vijaka sa ravnom glavom (DIN 963) - 90 heksagonalnih matica (DIN 934) - 40 samoblokirajuêih heksagonalnih vijaka (DIN 982) - 85 ravnih podloški (DIN 125) - 60 podloški 3 puta veêih od otvora.

Kutije sa raznim vijcima

Vijci

Kutije sa raznim vijcima

Kutija Compact

Kutija srednje veliìine

37.300.03 Mjere: mm 175x145x32 Ukupno komada: 390 Sadržaj: 46 vijaka sa heksagonalnom glavom (DIN 933) - 64 vijaka sa ravnom glavom (DIN 963) - 90 heksagonalnih matica (DIN 934) - 40 samoblokirajuêih heksagonalnih matica (DIN 982) - 90 ravnih podloški (DIN 125) - 60 ravnih podloški tri puta veêih od otvora.

37.300.04 Mjere: mm 240x195x42 Ukupno komada: 850 Sadržaj: 150 samonareznih

Vijci

37 - Vijìana roba

37.300.01 Mjere: mm 175x145x32 Ukupno komada: 540 Sadržaj: 220 samonareznih vijaka (DIN 7981) - 320 samonareznih vijaka (DIN 7982). Vijci

vijaka (DIN 7981) - 148 samonareznih vijaka (DIN 7982) - 94 vijka sa heksagonalnom glavom (DIN 933) - 97 vijaka sa ravnom glavom (DIN 963) - 115 heksagonalnih matica (DIN 934) - 64 samoblokirajuêe heksagonalne matice (DIN 982) - 105 podloški (DIN 125) - 70 širokih podloški (3 puta veêih od otvora) - 7 komada od cm 20 svaki navojne šipke (DIN 975).

Kutije sa raznim vijcima Vijci

Kutije sa raznim vijcima

Kutija velika 37.300.05 Mjere: mm 340x260x57 Ukupno komada: 2000 komada Sadržaj: 192 samonarezna vijka (DIN 7981) - 200 samonareznih vijaka (DIN 7983) - 168 Fastar

vijaka, sa ravnom glavom, križni - 16 vijaka sa šesterostranom glavom (tirafondi) (DIN 571) - 138 vijaka sa šesterostranom glavom (DIN 933) - 129 vijaka ravne glave (DIN 963) - 124 vijka cilindriìne glave (DIN 84) - 42 imbus vijka cilindriìne glave (DIN 912) - 240 šesterkostranih matica (DIN 934) - 71 samoblokirajuêa matica (DIN 982) - 17 slijepih matica (DIN 1587) - 20 leptir matica (DIN 315) - 215 podloški (DIN 125) - 130 širokih podloški tri puta veêih od otvora - 70 nazubljenih podloški (DIN 6798) - 90 elastiìnih podloški (grower) (DIN 127) - 15 komada od 20 cm. svaki navojnih šipki (DIN 975) - 48 osiguraìa (DIN 127) - 38 inox zakovica - 30 razliìitih komada od inoxa: obujmica, stezaljki, osiguraìa sa prstenom, kljuì za otvaranje škopaca. Vijci

Kutije sa raznim vijcima

Sailing with you, since 1958

499


37

Vijci inox

϶ Vijci inox Vijci i matice od INOXA A2 (AISI 304) ili A4 (AISI 316) . Vijìana roba prodaje se u praktiìnim kartonskim kutijama.

Pogledati detaljne tablice na kraju kataloga. Vijci

Vijci inox

Vijci samonarezni sa cilindriìnom glavom "a croce", UNI 6954 DIN 7981 Vijìana roba inox

37 - Vijìana roba

Kat.broj

A4-7981-02.9X010 A4-7981-02.9X013 A4-7981-02.9X019 A4-7981-03.5X010 A4-7981-03.5X013 A4-7981-03.5X016 A4-7981-03.5X019 A4-7981-03.5X025 A4-7981-03.5X032 A4-7981-03.9X010 A4-7981-03.9X016 A4-7981-03.9X019 A4-7981-03.9X025 A4-7981-03.9X032

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7981-03.9X038 A4-7981-04.2X010 A4-7981-04.2X016 A4-7981-04.2X019 A4-7981-04.2X022 A4-7981-04.2X025 A4-7981-04.2X032 A4-7981-04.2X038 A4-7981-04.2X045 A4-7981-04.2X050 A4-7981-04.8X013 A4-7981-04.8X016 A4-7981-04.8X019 A4-7981-04.8X022

2,9 x 10

200

13,00

2,9 x 13

200

14,00

2,9 x 19

200

17,80

3,5 x 10

200

16,00

3,5 x 13

200

16,60

3,5 x 16

200

17,80

3,5 x 19

100

10,30

3,5 x 25

100

14,40

3,5 x 32

100

15,90

3,9 x 10

200

18,60

3,9 x 16

100

11,80

3,9 x 19

100

13,50

3,9 x 25

100

15,30

3,9 x 32

50

11,20

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7981-04.8X025 A4-7981-04.8X032 A4-7981-04.8X038 A4-7981-04.8X045 A4-7981-04.8X050 A4-7981-05.5X016 A4-7981-05.5X032 A4-7981-05.5X038 A4-7981-05.5X050 A4-7981-06.3X019 A4-7981-06.3X025 A4-7981-06.3X032

3,9 x 38

50

11,65

4,2 x 10

100

11,10

4,2 x 16

100

12,90

4,2 x 19

100

14,40

4,2 x 22

100

15,30

4,2 x 25

100

16,30

4,2 x 32

50

11,20

4,2 x 38

50

13,05

4,2 x 45

50

16,25

4,2 x 50

25

10,45

4,8 x 13

100

16,80

4,8 x 16

100

18,60

4,8 x 19

50

10,75

4,8 x 22

50

11,65

Cijena za pakovanje €

mm

4,8 x 25

50

4,8 x 32

50

12,05 13,50

4,8 x 38

50

16,25

4,8 x 45

25

11,40

4,8 x 50

25

12,35

5,5 x 16

50

14,40

5,5 x 32

25

11,40

5,5 x 38

25

12,35

5,5 x 50

25

17,70

6,3 x 19

50

19,50

6,3 x 25

25

12,35

6,3 x 32

25

14,20

Vijci samonarezni sa udubljenom glavom plosnati , križni, UNI 6955 DIN 7982 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-7982-02.9X010 A4-7982-02.9X013 A4-7982-02.9X019 A4-7982-03.5X010 A4-7982-03.5X013 A4-7982-03.5X016 A4-7982-03.5X019 A4-7982-03.5X025 A4-7982-03.5X032 A4-7982-03.5X038 A4-7982-03.9X010 A4-7982-03.9X016 A4-7982-03.9X019 A4-7982-03.9X022 A4-7982-03.9X025

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7982-03.9X032 A4-7982-03.9X038 A4-7982-04.2X010 A4-7982-04.2X016 A4-7982-04.2X019 A4-7982-04.2X022 A4-7982-04.2X025 A4-7982-04.2X032 A4-7982-04.2X038 A4-7982-04.2X045 A4-7982-04.2X050 A4-7982-04.8X013 A4-7982-04.8X016 A4-7982-04.8X019 A4-7982-04.8X022

2,9 x 10

200

13,00

2,9 x 13

200

14,00

2,9 x 19

200

17,80

3,5 x 10

200

16,00

3,5 x 13

200

16,60

3,5 x 16

200

17,80

3,5 x 19

100

10,30

3,5 x 25

100

14,40

3,5 x 32

100

15,90

3,5 x 38

50

9,75

3,9 x 10

200

18,60

3,9 x 16

100

11,80

3,9 x 19

100

13,50

3,9 x 22

100

15,00

3,9 x 25

100

15,30

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7982-04.8X025 A4-7982-04.8X032 A4-7982-04.8X038 A4-7982-04.8X045 A4-7982-04.8X050 A4-7982-05.5X016 A4-7982-05.5X022 A4-7982-05.5X032 A4-7982-05.5X038 A4-7982-05.5X050 A4-7982-06.3X019 A4-7982-06.3X025 A4-7982-06.3X032 A4-7982-06.3X045 A4-7982-06.3X060

3,9 x 32

50

11,20

3,9 x 38

50

11,65

4,2 x 10

100

11,10

4,2 x 16

100

12,90

4,2 x 19

100

14,40

4,2 x 22

100

15,30

4,2 x 25

100

16,30

4,2 x 32

50

11,20

4,2 x 38

50

13,05

4,2 x 45

50

16,25

4,2 x 50

25

10,45

4,8 x 13

100

16,80

4,8 x 16

100

18,60

4,8 x 19

50

10,75

4,8 x 22

50

11,65

Cijena za pakovanje €

mm

4,8 x 25

50

4,8 x 32

50

12,05 13,50

4,8 x 38

50

16,25

4,8 x 45

25

11,40

4,8 x 50

25

12,35

5,5 x 16

50

14,40

5,5 x 22

50

17,20

5,5 x 32

25

11,40

5,5 x 38

25

12,35

5,5 x 50

25

17,70

6,3 x 19

50

19,50

6,3 x 25

25

12,35

6,3 x 32

25

14,20

6,3 x 45

25

19,32

6,3 x 60

10

9,96

Vijci sa cilindriìnom glavom cijeli sa navojem izrez "a cacciavite", UNI 6107 DIN 84 Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Vijìana roba inox

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A4-84-03X012

3 x 12

200

17,80

A4-84-04X030

4 x 30

50

12,05

A4-84-06X020

6 x 20

50

A4-84-03X016

3 x 16

200

19,60

A4-84-04X035

4 x 35

50

13,05

A4-84-06X030

6 x 30

50

23,70

A4-84-03X020

3 x 20

100

12,00

A4-84-04X040

4 x 40

50

15,80

A4-84-06X040

6 x 40

25

13,95

A4-84-03X025

3 x 25

100

13,80

A4-84-04X050

4 x 50

25

12,35

A4-84-06X050

6 x 50

10

9,66

A4-84-03X030

3 x 30

100

15,30

A4-84-05X020

5 x 20

50

14,90

A4-84-06X060

6 x 60

10

11,63

A4-84-03X035

3 x 35

50

11,20

A4-84-05X030

5 x 30

50

18,65

A4-84-08X030

8 x 30

10

12,54

A4-84-04X016

4 x 16

100

16,30

A4-84-05X040

5 x 40

25

12,35

A4-84-08X040

8 x 40

10

17,10

A4-84-04X020

4 x 20

100

17,80

A4-84-05X050

5 x 50

25

14,87

A4-84-08X050

8 x 50

10

20,35

A4-84-04X025

4 x 25

50

10,75

A4-84-05X060

5 x 60

25

20,00

A4-84-08X060

8 x 60

10

26,49

500

www.OSCULATI.com

18,05


37

Vijci inox Vijci sa šesterokutnom glavom cijeli sa navojima, UNI 5739 DIN 933 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-933-04X012 A4-933-04X020 A4-933-04X030 A4-933-04X040 A4-933-05X020 A4-933-05X030 A4-933-05X040 A4-933-05X050 A4-933-06X020 A4-933-06X030 A4-933-06X040 A4-933-06X050

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-933-06X060 A4-933-06X070 A4-933-06X080 A4-933-06X100 A4-933-08X030 A4-933-08X040 A4-933-08X050 A4-933-08X060 A4-933-08X070 A4-933-08X080 A4-933-08X100 A4-933-10X040

4 x 12

100

17,30

4 x 20

100

20,50

4 x 30

50

13,50

4 x 40

50

18,05

5 x 20

50

10,75

5 x 30

50

13,05

5 x 40

50

15,80

5 x 50

25

12,12

6 x 20

50

11,65

6 x 30

50

14,90

6 x 40

25

9,75

6 x 50

25

11,20

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-933-10X050 A4-933-10X060 A4-933-10X080 A4-933-10X100 A4-933-10X120 A4-933-12X050 A4-933-12X060 A4-933-12X080 A4-933-12X100 A4-933-12X120

6 x 60

25

16,00

6 x 70

10

9,58

6 x 80

10

10,88

6 x 100

10

15,15

8 x 30

25

13,25

8 x 40

25

15,77

8 x 50

10

8,28

8 x 60

10

9,20

8 x 70

10

12,18

8 x 80

10

13,95

8 x 100

5

11,15

10 x 40

10

10,33

Cijena za pakovanje €

mm

10 x 50

10

10 x 60

10

12,36 14,69

10 x 80

5

11,06

10 x 100

5

15,38

10 x 120

5

22,40

12 x 50

10

16,74

12 x 60

10

20,45

12 x 80

5

15,25

12 x 100

5

19,34

12 x 120

5

28,45

Vijci sa udubljenom glavom plosnati, "a cacciavite", UNI 6109 DIN 963 Vijìana roba inox

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-963-05X020 A4-963-05X030 A4-963-05X040 A4-963-05X050 A4-963-05X060 A4-963-06X020 A4-963-06X030 A4-963-06X040 A4-963-06X050 A4-963-06X060 A4-963-06X070

3 x 12

200

17,80

3 x 16

200

19,60

3 x 20

100

12,00

3 x 25

100

13,80

3 x 30

100

15,30

3 x 40

50

14,90

4 x 16

100

16,30

4 x 20

100

17,80

4 x 30

50

12,05

4 x 40

50

15,80

4 x 50

25

12,35

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-963-06X080 A4-963-06X100 A4-963-08X030 A4-963-08X040 A4-963-08X050 A4-963-08X060 A4-963-08X070 A4-963-08X080 A4-963-08X100

5 x 20

50

14,90

5 x 30

50

18,65

5 x 40

25

12,35

5 x 50

25

5,87

5 x 60

25

20,00

6 x 20

50

18,05

6 x 30

50

23,70

6 x 40

25

13,95

6 x 50

25

24,15

6 x 60

10

11,63

6 x 70

10

17,48

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 80

10

6 x 100

5

23,24 23,47

8 x 30

10

12,54

8 x 40

10

17,10

8 x 50

10

20,35

8 x 60

10

26,49

8 x 70

5

16,08

8 x 80

5

21,34

8 x 100

5

32,12

Vijci sa udubljenom glavom, šesterokutni, UNI 5933 DIN 7991 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-7991-03X012 A4-7991-03X020 A4-7991-03X030 A4-7991-04X016 A4-7991-04X020 A4-7991-04X030

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7991-04X040 A4-7991-04X050 A4-7991-05X020 A4-7991-05X040 A4-7991-05X050 A4-7991-06X020

3 x 12

50

8,90

3 x 20

50

10,25

3 x 30

50

13,95

4 x 16

50

8,90

4 x 20

50

10,25

4 x 30

50

13,95

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-7991-06X030 A4-7991-06X040 A4-7991-06X060 A4-7991-06X070 A4-7991-06X100

4 x 40

25

9,52

4 x 50

25

12,57

5 x 20

50

11,20

5 x 40

25

10,20

5 x 50

25

14,40

6 x 20

50

13,05

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 30

25

9,02

6 x 40

25

11,62

6 x 60

10

7,90

6 x 70

10

10,79

6 x 100

5

10,22

37 - Vijìana roba

A4-963-03X012 A4-963-03X016 A4-963-03X020 A4-963-03X025 A4-963-03X030 A4-963-03X040 A4-963-04X016 A4-963-04X020 A4-963-04X030 A4-963-04X040 A4-963-04X050

mm

Šesterokutne matice, UNI 5588 DIN 934 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-934-03 A4-934-04 A4-934-05

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-934-06 A4-934-08 A4-934-10

3

200

10,20

4

200

11,00

5

200

13,00

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-934-12

6

200

18,60

8

100

18,10

10

25

10,95

Cijena za pakovanje €

mm

12

25

15,57

Matice šesterokutne samoblokirajuêe visoki tip DIN 982 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-982-04 A4-982-05

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

4 (DIN 985 tipo basso - low type)

50

20,40

A4-982-06

6

25

9,32

A4-982-10

10

10

12,84

5

25

7,90

A4-982-08

8

10

5,85

A4-982-12

12

5

9,99

Slijepe matice "a calotta" UNI 5721 DIN 1587 Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-1587-04 A4-1587-05

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-1587-06 A4-1587-08

4

25

20,95

5

25

18,60

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A4-1587-10 A4-1587-12

6

10

8,09

8

10

16,28

Sailing with you, since 1958

Cijena za pakovanje €

mm

10

5

13,99

12

5

19,84

501


37

Vijci inox Podloške plosnate normalne UNI 6592 DIN 125 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-125-03 A4-125-04 A4-125-05

3 4 5

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

5,60 6,60 8,60

A4-125-06 A4-125-08 A4-125-10

mm

6 8 10

200 100 50

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

14,80 12,00 12,05

A4-125-12

Cijena za pakovanje €

mm

12

50

19,50

Podloške plosnate tri puta šire od otvora Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-9021A-03X009 A4-9021A-04X012 A4-9021A-05X015

3x9 4 x 12 5 x 15

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,60 13,00 19,60

A4-9021A-06X018 A4-9021A-08X024 A4-9021A-10X030

mm

6 x 18 8 x 24 10 x 30

100 50 25

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

15,30 17,65 13,72

A4-9021A-12X036

Cijena za pakovanje €

mm

12 x 36

10

10,23

Nazubljene podloške DIN 6798 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

A4-6798-04 A4-6798-05

4 5

200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

9,20 13,00

A4-6798-06 A4-6798-08

mm

6 8

200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

16,60 28,80

A4-6798-10 A4-6798-12

Cijena za pakovanje €

mm

10 12

100 50

24,10 16,75

Podloške grower UNI 1751 DIN 127

37 - Vijìana roba

Vijìana roba inox

Kat.broj

A4-127-03 A4-127-04 A4-127-05

mm

3 4 5

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

6,60 7,60 9,20

A4-127-06 A4-127-08 A4-127-10

mm

6 8 10

200 200 100

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

14,80 25,80 17,80

A4-127-12

Cijena za pakovanje €

mm

12

50

14,40

϶ Vijci i matice inox: A2 - AISI 304 Vijci se prodaju u praktiìnim pakovanjima u kutijama. Cijena je za pojedinaìni komad.Screws are sold in easy carton boxes.The price is for single piece. Vijci samonarezni sa cilindriìnom glavom izrez "a croce", UNI 6954 DIN 7981 Kat.broj

A2-7981-02.9X010 A2-7981-02.9X013 A2-7981-02.9X019 A2-7981-03.5X010 A2-7981-03.5X013 A2-7981-03.5X016 A2-7981-03.5X019 A2-7981-03.5X025 A2-7981-03.5X032 A2-7981-03.5X038 A2-7981-03.9X010 A2-7981-03.9X016 A2-7981-03.9X019 A2-7981-03.9X022 A2-7981-03.9X025 A2-7981-03.9X032

mm

2,9 x 10 2,9 x 13 2,9 x 19 3,5 x 10 3,5 x 13 3,5 x 16 3,5 x 19 3,5 x 25 3,5 x 32 3,5 x 38 3,9 x 10 3,9 x 16 3,9 x 19 3,9 x 22 3,9 x 25 3,9 x 32

200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 100 100 100

Vijìana roba inox

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,4 8 9,6 8,6 9,4 9,8 10,8 8,1 9 10,4 10,6 12,2 14,4 8,4 8,8 11,7

A2-7981-03.9X038 A2-7981-04.2X010 A2-7981-04.2X013 A2-7981-04.2X016 A2-7981-04.2X019 A2-7981-04.2X022 A2-7981-04.2X025 A2-7981-04.2X032 A2-7981-04.2X038 A2-7981-04.2X045 A2-7981-04.2X050 A2-7981-04.8X013 A2-7981-04.8X016 A2-7981-04.8X019 A2-7981-04.8X022 A2-7981-04.8X025

mm

3,9 x 38 4,2 x 10 4,2 x 13 4,2 x 16 4,2 x 19 4,2 x 22 4,2 x 25 4,2 x 32 4,2 x 38 4,2 x 45 4,2 x 50 4,8 x 13 4,8 x 16 4,8 x 19 4,8 x 22 4,8 x 25

100 200 200 200 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

12,4 11,6 12,4 13,8 8,1 8,7 9,2 11,7 13,9 17,6 10,95 9,6 10,6 11,3 12,4 12,8

A2-7981-04.8X032 A2-7981-04.8X038 A2-7981-04.8X045 A2-7981-04.8X050 A2-7981-05.5X016 A2-7981-05.5X022 A2-7981-05.5X032 A2-7981-05.5X038 A2-7981-05.5X050 A2-7981-06.3X019 A2-7981-06.3X025 A2-7981-06.3X032 A2-7981-06.3X045 A2-7981-06.3X060

Cijena za pakovanje €

mm

4,8 x 32 4,8 x 38 4,8 x 45 4,8 x 50 5,5 x 16 5,5 x 22 5,5 x 32 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 19 6,3 x 25 6,3 x 32 6,3 x 45 6,3 x 60

100 50 50 50 50 50 50 50 25 50 50 25 25 25

14,3 9 11,85 13,05 8,1 9,65 12,05 13,1 9,95 11 13,05 8 10,82 13,2

Vijci - Tirafondi sa šesterokutnom glavom UNI 704 DIN 571 Kat.broj

mm

Vijìana roba inox

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-571-06X030

6 x 30

25

10,15

A2-571-08X050

8 x 50

10

8,72

A2-571-10X060

10 x 60

10

A2-571-06X040

6 x 40

25

12,17

A2-571-08X060

8 x 60

10

9,94

A2-571-10X070

10 x 70

10

18,48

A2-571-06X050

6 x 50

25

14,20

A2-571-08X070

8 x 70

10

11,16

A2-571-10X080

10 x 80

10

20,68

A2-571-06X060

6 x 60

25

15,72

A2-571-08X080

8 x 80

10

12,58

A2-571-10X100

10x1000

10

24,75

A2-571-06X070

6 x 70

10

7,70

A2-571-08X100

8 x 100

10

15,63

A2-571-08X040

8 x 40

10

7,90

A2-571-10X050

10 x 50

10

15,63

502

www.OSCULATI.com

17,26


Vijci inox

37

Samonarezni vijci sa udubljenom plosnatom glavom, izrez u obliku križa, UNI 6955 DIN 7982 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-7982-02.9X010

2,9 x 10

200

7,40

A2-7982-03.9X038

3,9 x 38

100

12,40

A2-7982-04.8X032

4,8 x 32

100

A2-7982-02.9X013

2,9 x 13

200

8,00

A2-7982-04.2X010

4,2 x 10

200

11,60

A2-7982-04.8X038

4,8 x 38

50

9,00

A2-7982-02.9X019

2,9 x 19

200

9,60

A2-7982-04.2X013

4,2 x 13

200

12,40

A2-7982-04.8X045

4,8 x 45

50

11,85

A2-7982-03.5X010

3,5 x 10

200

8,60

A2-7982-04.2X016

4,2 x 16

200

13,80

A2-7982-04.8X050

4,8 x 50

50

13,05

A2-7982-03.5X013

3,5 x 13

200

9,40

A2-7982-04.2X019

4,2 x 19

100

8,10

A2-7982-05.5X016

5,5 x 16

50

8,10

A2-7982-03.5X016

3,5 x 16

200

9,80

A2-7982-04.2X022

4,2 x 22

100

8,70

A2-7982-05.5X022

5,5 x 22

50

9,65

A2-7982-03.5X019

3,5 x 19

200

10,80

A2-7982-04.2X025

4,2 x 25

100

9,20

A2-7982-05.5X032

5,5 x 32

50

12,05

A2-7982-03.5X025

3,5 x 25

100

8,10

A2-7982-04.2X032

4,2 x 32

100

11,70

A2-7982-05.5X038

5,5 x 38

50

13,10

A2-7982-03.5X032

3,5 x 32

100

9,00

A2-7982-04.2X038

4,2 x 38

100

13,90

A2-7982-05.5X050

5,5 x 50

25

9,95

A2-7982-03.5X038

3,5 x 38

100

10,40

A2-7982-04.2X045

4,2 x 45

100

17,60

A2-7982-06.3X019

6,3 x 19

50

11,00

A2-7982-03.9X010

3,9 x 10

200

10,60

A2-7982-04.2X050

4,2 x 50

50

10,95

A2-7982-06.3X025

6,3 x 25

50

13,05

A2-7982-03.9X016

3,9 x 16

200

12,20

A2-7982-04.8X013

4,8 x 13

100

9,60

A2-7982-06.3X032

6,3 x 32

25

8,00

A2-7982-03.9X019

3,9 x 19

200

14,40

A2-7982-04.8X016

4,8 x 16

100

10,60

A2-7982-06.3X045

6,3 x 45

25

10,82

A2-7982-03.9X022

3,9 x 22

100

8,40

A2-7982-04.8X019

4,8 x 19

100

11,30

A2-7982-06.3X060

6,3 x 60

25

13,20

A2-7982-03.9X025

3,9 x 25

100

8,80

A2-7982-04.8X022

4,8 x 22

100

12,40

A2-7982-03.9X032

3,9 x 32

100

11,70

A2-7982-04.8X025

4,8 x 25

100

12,80

14,30

Vijci fastar sa udubljenom plosnatom glavom, križni za ivericu, drvo i plastiku - DIN 7505A Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-7505A-03X015

3 x 15

100

6,30

A2-7505A-04X035

4 x 35

100

12,30

A2-7505A-05X050

5 x 50

50

A2-7505A-03X020

3 x 20

100

6,50

A2-7505A-04X040

4 x 40

100

13,70

A2-7505A-05X060

5 x 60

50

17,10

A2-7505A-03X030

3 x 30

100

10,50

A2-7505A-04X050

4 x 50

100

19,50

A2-7505A-05X070

5 x 70

25

11,05

A2-7505A-03.5X015

3,5 x 15

100

7,80

A2-7505A-04.5X025

4,5 x 25

100

11,90

A2-7505A-05X080

5 x 80

25

13,30

A2-7505A-03.5X020

3,5 x 20

100

8,30

A2-7505A-04.5X030

4,5 x 30

100

13,70

A2-7505A-06X025

6 x 25

50

12,40

A2-7505A-03.5X025

3,5 x 25

100

9,60

A2-7505A-04.5X035

4,5 x 35

100

15,90

A2-7505A-06X030

6 x 30

50

13,75

A2-7505A-03.5X030

3,5 x 30

100

11,00

A2-7505A-04.5X040

4,5 x 40

100

18,60

A2-7505A-06X035

6 x 35

50

15,55

A2-7505A-03.5X040

3,5 x 40

100

15,40

A2-7505A-04.5X050

4,5 x 50

50

13,30

A2-7505A-06X040

6 x 40

50

17,30

A2-7505A-04X015

4 x 15

100

8,70

A2-7505A-05X025

5 x 25

100

15,40

A2-7505A-06X050

6 x 50

50

21,15

A2-7505A-04X020

4 x 20

100

9,20

A2-7505A-05X030

5 x 30

50

9,25

A2-7505A-06X060

6 x 60

25

13,07

A2-7505A-04X025

4 x 25

100

10,10

A2-7505A-05X035

5 x 35

50

9,95

A2-7505A-06X070

6 x 70

25

15,97

A2-7505A-04X030

4 x 30

100

11,00

A2-7505A-05X040

5 x 40

50

10,85

A2-7505A-06X080

6 x 80

25

18,87

14,40

37 - Vijìana roba

Vijìana roba inox

Vijci samonarezni sa udubljenom glavom "a goccia di sego", križni UNI 6956 DIn 7983 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-7983-02.9X010

2,9 x 10

200

7,40

A2-7983-03.9X038

3,9 x 38

100

12,40

A2-7983-04.8X032 4,8 x 32

100

A2-7983-02.9X013

2,9 x 13

200

8,00

A2-7983-04.2X010

4,2 x 10

200

11,60

A2-7983-04.8X038 4,8 x 38

50

9,00

A2-7983-02.9X019

2,9 x 19

200

9,60

A2-7983-04.2X013

4,2 x 13

200

12,40

A2-7983-04.8X045 4,8 x 45

50

11,85

A2-7983-03.5X010

3,5 x 10

200

8,60

A2-7983-04.2X016

4,2 x 16

200

13,80

A2-7983-04.8X050 4,8 x 50

50

13,05

A2-7983-03.5X013

3,5 x 13

200

9,40

A2-7983-04.2X019

4,2 x 19

100

8,10

A2-7983-05.5X016 5,5 x 16

50

8,10

A2-7983-03.5X016

3,5 x 16

200

9,80

A2-7983-04.2X022

4,2 x 22

100

8,70

A2-7983-05.5X022 5,5 x 22

50

9,65

A2-7983-03.5X019

3,5 x 19

200

10,80

A2-7983-04.2X025

4,2 x 25

100

9,20

A2-7983-05.5X032 5,5 x 32

50

12,05

A2-7983-03.5X025

3,5 x 25

100

8,10

A2-7983-04.2X032

4,2 x 32

100

11,70

A2-7983-05.5X038 5,5 x 38

50

13,10

A2-7983-03.5X032

3,5 x 32

100

9,00

A2-7983-04.2X038

4,2 x 38

100

13,90

A2-7983-05.5X050 5,5 x 50

25

9,95

A2-7983-03.5X038

3,5 x 38

100

10,40

A2-7983-04.2X045

4,2 x 45

100

17,60

A2-7983-06.3X019 6,3 x 19

50

11,00

A2-7983-03.9X010

3,9 x 10

200

10,60

A2-7983-04.2X050

4,2 x 50

50

10,95

A2-7983-06.3X025 6,3 x 25

50

13,05

A2-7983-03.9X016

3,9 x 16

200

12,20

A2-7983-04.8X013

4,8 x 13

100

9,60

A2-7983-06.3X032 6,3 x 32

25

8,00

A2-7983-03.9X019

3,9 x 19

200

14,40

A2-7983-04.8X016

4,8 x 16

100

10,60

A2-7983-06.3X045 6,3 x 45

25

10,82

A2-7983-03.9X022

3,9 x 22

100

8,40

A2-7983-04.8X019

4,8 x 19

100

11,30

A2-7983-06.3X060 6,3 x 60

25

13,20

A2-7983-03.9X025

3,9 x 25

100

8,80

A2-7983-04.8X022

4,8 x 22

100

12,40

A2-7983-03.9X032

3,9 x 32

100

11,70

A2-7983-04.8X025

4,8 x 25

100

12,80

Sailing with you, since 1958

14,30

503


37

Vijci inox Vijci sa šestrokutnom glavom cijeli sa navojem UNI 5739 DIN 933 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-933-04X012

4 x 12

100

14,3

A2-933-06X045

6 x 45

50

16,2

A2-933-08X080

8 x 80

25

A2-933-04X020

4 x 20

100

17,1

A2-933-06X050

6 x 50

50

17,45

A2-933-08X100

8 x 100

10

17,89

A2-933-04X030

4 x 30

100

21,5

A2-933-06X055

6 x 55

25

12,65

A2-933-08X120

8 x 120

10

24,04

A2-933-04X040

4 x 40

50

15,1

A2-933-06X060

6 x 60

25

13,35

A2-933-10X040

10 x 40

25

20,37

A2-933-05X016

5 x 16

100

14,6

A2-933-06X065

6 x 65

25

17

A2-933-10X050

10 x 50

25

26,07

A2-933-05X020

5 x 20

100

16,2

A2-933-06X070

6 x 70

25

18,65

A2-933-10X060

10 x 60

25

31,1

A2-933-05X030

5 x 30

100

20,1

A2-933-06X075

6 x 75

25

20,82

A2-933-10X080

10 x 80

10

17,73

A2-933-05X040

5 x 40

50

12,75

A2-933-06X080

6 x 80

25

21,47

A2-933-10X100

10 x 100

10

26,06

A2-933-05X050

5 x 50

50

18,9

A2-933-06X100

6 x 100

10

12,77

A2-933-10X120

10 x 120

10

37,84

A2-933-06X016

6 x 16

100

16,3

A2-933-08X025

8 x 25

25

9,85

A2-933-12X045

12 x 45

25

33,92

A2-933-06X020

6 x 20

100

17,8

A2-933-08X030

8 x 30

25

10,97

A2-933-12X060

12 x 60

10

17,23

A2-933-06X025

6 x 25

100

20,3

A2-933-08X040

8 x 40

25

13,15

A2-933-12X080

12 x 80

10

25,76

A2-933-06X030

6 x 30

50

12,1

A2-933-08X050

8 x 50

25

15,92

A2-933-12X100

12 x 100

10

32,72

A2-933-06X035

6 x 35

50

13,55

A2-933-08X060

8 x 60

25

18

A2-933-12X120

12 x 120

5

24,04

A2-933-12X150

12 x 150 parz filet

5

29,91

A2-933-06X040

6 x 40

50

14,9

A2-933-08X070

8 x 70

25

25,8

29,37

Metalni vijci potpuno sa navojem, sa udubljenom glavom u obliku "goccia di sego", taglio a croce, UNI 7689 DIN 966

37 - Vijìana roba

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Vijìana roba inox

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-966-03X012

3 x 12

200

9,2

A2-966-05X030

5 x 30

50

9,65

A2-966-06X045

6 x 45

25

9,8

A2-966-03X016

3 x 16

200

10

A2-966-05X035

5 x 35

50

11,15

A2-966-06X050

6 x 50

25

12,45

A2-966-03X020

3 x 20

200

11

A2-966-05X040

5 x 40

50

13,35

A2-966-06X060

6 x 60

25

16,05

A2-966-03X030

3 x 30

200

14,2

A2-966-05X045

5 x 45

25

8,85

A2-966-08X030

8 x 30

25

17,1

A2-966-04X016

4 x 16

100

8,1

A2-966-05X050

5 x 50

25

10,52

A2-966-08X040

8 x 40

25

25,02

A2-966-04X020

4 x 20

100

8,8

A2-966-06X020

6 x 20

50

10,25

A2-966-08X050

8 x 50

25

29,67

A2-966-04X030

4 x 30

100

10,8

A2-966-06X025

6 x 25

50

11,35

A2-966-08X060

8 x 60

10

14,73

A2-966-04X040

4 x 40

50

9,1

A2-966-06X030

6 x 30

50

12,45

A2-966-08X070

8 x 70

10

17,91

A2-966-05X020

5 x 20

100

14,8

A2-966-06X035

6 x 35

50

13,5

A2-966-08X080

8 x 80

10

24,88

A2-966-05X025

5 x 25

50

8,8

A2-966-06X040

6 x 40

25

8,22

Vijci sa udubljenom plosnatom glavom "a croce", UNI 7688 DIN 965 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-965-03X012 A2-965-03X016 A2-965-03X020 A2-965-03X025 A2-965-03X030 A2-965-04X016 A2-965-04X020 A2-965-04X025 A2-965-04X030 A2-965-04X035 A2-965-04X040 A2-965-05X020

mm

3 x 12 3 x 16 3 x 20 3 x 25 3 x 30 4 x 16 4 x 20 4 x 25 4 x 30 4 x 35 4 x 40 5 x 20

200 200 200 200 100 100 100 100 100 50 50 100

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

9,20 10,00 11,00 12,80 7,60 8,10 8,80 9,80 10,80 8,50 9,10 14,80

A2-965-05X025 A2-965-05X030 A2-965-05X035 A2-965-05X040 A2-965-05X045 A2-965-05X050 A2-965-06X020 A2-965-06X025 A2-965-06X030 A2-965-06X035 A2-965-06X040 A2-965-06X045

mm

5 x 25 5 x 30 5 x 35 5 x 40 5 x 45 5 x 50 6 x 20 6 x 25 6 x 30 6 x 35 6 x 40 6 x 45

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

8,80 9,65 11,15 13,35 8,85 10,52 10,25 11,35 12,45 13,50 8,22 9,80

A2-965-06X050 A2-965-06X060 A2-965-08X020 A2-965-08X025 A2-965-08X030 A2-965-08X035 A2-965-08X040 A2-965-08X045 A2-965-08X050 A2-965-08X060 A2-965-08X070 A2-965-08X080

50 50 50 50 25 25 50 50 50 50 25 25

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 50 6 x 60 8 x 20 8 x 25 8 x 30 8 x 35 8 x 40 8 x 45 8 x 50 8 x 60 8 x 70 8 x 80

25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10

12,45 16,05 12,07 14,22 17,10 23,60 25,02 27,52 29,67 14,73 17,91 24,88

Vijci sa udubljenom glavom plosnatom izrez "a cacciavite", UNI 6109 DIN 963 Kat.broj

A2-963-03X012 A2-963-03X016 A2-963-03X020 A2-963-03X025 A2-963-03X030 A2-963-03X040 A2-963-04X016 A2-963-04X020 A2-963-04X025 A2-963-04X030 A2-963-04X035 A2-963-04X040 A2-963-04X050 A2-963-05X020

504

mm

3 x 12 3 x 16 3 x 20 3 x 25 3 x 30 3 x 40 4 x 16 4 x 20 4 x 25 4 x 30 4 x 35 4 x 40 4 x 50 5 x 20

200 200 200 200 100 50 100 100 100 100 50 50 25 100

Vijìana roba inox

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

9,80 10,60 12,00 14,00 8,40 7,90 8,80 9,60 10,90 12,20 7,05 8,40 6,65 15,10

A2-963-05X025 A2-963-05X030 A2-963-05X035 A2-963-05X040 A2-963-05X045 A2-963-05X050 A2-963-05X060 A2-963-06X020 A2-963-06X025 A2-963-06X030 A2-963-06X035 A2-963-06X040 A2-963-06X045 A2-963-06X050

mm

5 x 25 5 x 30 5 x 35 5 x 40 5 x 45 5 x 50 5 x 60 6 x 20 6 x 25 6 x 30 6 x 35 6 x 40 6 x 45 6 x 50

100 100 50 50 50 25 25 100 50 50 50 50 25 25

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

17,30 19,00 11,55 12,45 13,90 7,97 10,65 18,50 10,75 11,85 12,90 14,20 9,80 12,17

A2-963-06X060 A2-963-06X070 A2-963-06X080 A2-963-06X100 A2-963-06X120 A2-963-06X150 A2-963-08X030 A2-963-08X040 A2-963-08X050 A2-963-08X060 A2-963-08X070 A2-963-08X080 A2-963-08X100 A2-963-08X120

www.OSCULATI.com

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 60 6 x 70 6 x 80 6 x 100 6 x 120 6 x 150 8 x 30 8 x 40 8 x 50 8 x 60 8 x 70 8 x 80 8 x 100 8 x 120

25 25 10 10 5 5 25 25 25 10 10 10 5 5

14,80 23,92 12,04 25,50 29,34 42,31 15,95 23,40 27,72 13,75 16,70 23,24 17,30 40,68


37

Vijci inox Vijci sa cilindriìnom glavom cijeli sa navojem, izrez "a cacciavite", UNI 6107 DIN 84 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-84-03X012 A2-84-03X016 A2-84-03X020 A2-84-03X030 A2-84-03X040 A2-84-04X016 A2-84-04X020 A2-84-04X030 A2-84-04X040 A2-84-04X050 A2-84-05X020

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-84-05X025 A2-84-05X030 A2-84-05X035 A2-84-05X040 A2-84-05X045 A2-84-05X050 A2-84-05X060 A2-84-06X020 A2-84-06X025 A2-84-06X030 A2-84-06X035

3 x 12

200

9,8

3 x 16

200

10,6

3 x 20

200

12

3 x 30

100

8,4

3 x 40

50

7,9

4 x 16

200

16,4

4 x 20

100

9,6

4 x 30

100

12,2

4 x 40

50

8,4

4 x 50

50

12,3

5 x 20

100

15,1

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-84-06X040 A2-84-06X045 A2-84-06X050 A2-84-06X060 A2-84-06X070 A2-84-06X080 A2-84-08X030 A2-84-08X040 A2-84-08X050 A2-84-08X060 A2-84-08X080

5 x 25

100

17,3

5 x 30

50

9,9

5 x 35

50

11,55

5 x 40

50

12,45

5 x 45

50

13,9

5 x 50

25

7,97

5 x 60

25

10,65

6 x 20

50

9,65

6 x 25

50

10,75

6 x 30

50

11,85

6 x 35

50

12,9

Cijena za pakovanje €

mm

6 x 40

50

6 x 45

25

14,2 9,8

6 x 50

25

12,17

6 x 60

25

14,8

6 x 70

25

23,92

6 x 80

10

12,04

8 x 30

25

15,95

8 x 40

25

23,4

8 x 50

25

27,72

8 x 60

10

13,75

8 x 80

10

23,24

Vijci sa cilindriìnom širokom glavom, križni UNI 7687 DIN 7985 Vijìana roba inox

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-7985-05X045 A2-7985-05X050 A2-7985-06X020 A2-7985-06X025 A2-7985-06X030 A2-7985-06X035 A2-7985-06X040 A2-7985-06X045 A2-7985-06X050 A2-7985-06X060

4 x 20

100

8,80

4 x 25

100

9,80

4 x 30

100

10,80

4 x 35

50

8,50

4 x 40

50

9,10

5 x 20

50

7,80

5 x 25

50

8,80

5 x 30

50

9,65

5 x 35

50

11,15

5 x 40

50

13,35

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-7985-08X030 A2-7985-08X035 A2-7985-08X040 A2-7985-08X045 A2-7985-08X050 A2-7985-08X060 A2-7985-08X070 A2-7985-08X080

5 x 45

25

8,85

5 x 50

25

10,52

6 x 20

50

10,25

6 x 25

50

11,35

6 x 30

50

12,45

6 x 35

50

13,50

6 x 40

25

8,22

6 x 45

25

9,80

6 x 50

25

12,45

6 x 60

25

16,05

Cijena za pakovanje €

mm

8 x 30

25

8 x 35

25

17,10 23,60

8 x 40

25

25,02

8 x 45

25

27,52

8 x 50

25

29,67

8 x 60

10

14,73

8 x 70

10

17,91

8 x 80

10

24,88

Vijci sa cilindriìnom glavom - šesterokutni, UNI 5931 DIN 912 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-912-04X010 A2-912-04X016 A2-912-04X020 A2-912-04X030 A2-912-04X040 A2-912-05X010 A2-912-05X016 A2-912-05X020 A2-912-05X030

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-912-05X040 A2-912-05X050 A2-912-05X060 A2-912-06X016 A2-912-06X020 A2-912-06X030 A2-912-06X040 A2-912-06X050 A2-912-06X060

4 x 10

50

7,80

4 x 16

50

8,05

4 x 20

50

8,20

4 x 30

50

10,60

4 x 40

50

13,10

5 x 10

50

8,30

5 x 16

50

8,30

5 x 20

50

9,00

5 x 30

50

12,90

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

A2-912-08X016 A2-912-08X020 A2-912-08X030 A2-912-08X040 A2-912-08X050 A2-912-08X060 A2-912-08X080

5 x 40

50

16,15

5 x 50

25

12,10

5 x 60

25

15,82

6 x 16

50

10,45

6 x 20

50

12,00

6 x 30

50

14,30

6 x 40

50

18,55

6 x 50

25

12,65

6 x 60

25

15,42

Cijena za pakovanje €

mm

8 x 16

25

8 x 20

25

10,60 11,97

8 x 30

25

13,42

8 x 40

25

16,82

8 x 50

25

21,17

8 x 60

25

26,20

8 x 80

10

16,12

37 - Vijìana roba

A2-7985-04X020 A2-7985-04X025 A2-7985-04X030 A2-7985-04X035 A2-7985-04X040 A2-7985-05X020 A2-7985-05X025 A2-7985-05X030 A2-7985-05X035 A2-7985-05X040

mm

Šesterokutne matice UNI 5588 DIN 934 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-934-03 A2-934-04 A2-934-05

mm

3 4 5

200 200 200

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,6 8 10

A2-934-06 A2-934-08 A2-934-10

mm

6 8 10

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,6 14 15,4

A2-934-12 A2-934-14 A2-934-16

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

14,45 14,47 9,58

A2-982-14 A2-982-16

100 100 50

Cijena za pakovanje €

mm

12 14 16

25 25 25

11,12 17,47 21,4

Šesterokutne samoblokirajuêe matice visoki tip DIN 982 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-982-04 A2-982-05 A2-982-06

mm

4 5 6

50 50 50

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

7,15 6,80 8,35

A2-982-08 A2-982-10 A2-982-12

mm

8 10 12

50 25 10

Cijena za pakovanje €

mm

14 16

10 10

22,43 22,77

Slijepe matice "a calotta" UNI 5721 DIN 1587 Vijìana roba inox

Kat.broj

A2-1587-04 A2-1587-05 A2-1587-06

mm

Ø4 Ø5 Ø6

25 25 25

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

11,72 10,95 11,72

A2-1587-08 A2-1587-10 A2-1587-12

mm

Ø8 Ø 10 Ø 12

25 10 10

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

20,92 15,40 23,69

A2-1587-14 A2-1587-16

Sailing with you, since 1958

Cijena za pakovanje €

mm

Ø 14 Ø 16

5 5

27,80 36,24

505


37

Vijci inox Krilne matice UNI 5448 DIN 1587 Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Vijìana roba inox

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-315-04

Ø4

25

19,37

A2-315-06

Ø6

25

23,22

A2-315-10

Ø 10

10

22,46

A2-315-05

Ø5

25

21,32

A2-315-08

Ø8

10

15,40

A2-315-12

Ø 12

10

56,27

Podloške plosnate normalne UNI 6592 DIN 125 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-125-03

Ø3

200

2,60

A2-125-06

Ø6

200

5,40

A2-125-12

Ø 12

50

A2-125-04

Ø4

200

3,00

A2-125-08

Ø8

200

8,40

A2-125-14

Ø 14

25

5,75

A2-125-05

Ø5

200

3,60

A2-125-10

Ø 10

100

8,10

A2-125-16

Ø 16

25

6,27

6,70

Podloške plosnate tri puta šire od otvora Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-9021A-03X009

Ø3x9

200

4,20

A2-9021A-06X018

Ø 6 x 18

100

5,90

A2-9021A-12X036

Ø 12x36

25

A2-9021A-04X012

Ø 4 x 12

200

5,20

A2-9021A-08X024

Ø 8 x 24

50

6,55

A2-9021A-14X042

Ø 14x42

10

9,59

A2-9021A-05X015

Ø 5 x 15

200

8,00

A2-9021A-10X030

Ø 10x30

25

5,65

A2-9021A-16X048

Ø 16x48

10

12,12

10,95

Podloške plosnate tri puta šire od otvora

37 - Vijìana roba

Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-9021B-03X012

Ø 3 x 12

100

4,30

A2-9021B-06X024

Ø 6 x 24

50

8,60

A2-9021B-12X048

Ø 12x48

10

A2-9021B-04X016

Ø 4 x 16

100

6,40

A2-9021B-08X032

Ø 8 x 32

25

8,12

A2-9021B-14X056

Ø 14x56

10

21,08

A2-9021B-05X020

Ø 5 x 20

50

5,75

A2-9021B-10X040

Ø 10x40

25

17,42

A2-9021B-16X064

Ø 16x64

5

13,66

11,51

Podloške grower UNI 1751 DIN 127 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-127-04

Ø4

200

3,80

A2-127-06

Ø6

200

7,20

A2-127-10

Ø 10

50

4,65

A2-127-05

Ø5

200

5,00

A2-127-08

Ø8

100

5,90

A2-127-12

Ø 12

50

7,05

Podloške nazubljene DIN 6798 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-6798-04

Ø4

200

5,20

A2-6798-06

Ø6

100

3,90

A2-6798-10

Ø 10

50

5,30

A2-6798-05

Ø5

100

2,90

A2-6798-08

Ø8

50

2,80

A2-6798-12

Ø 12

25

3,60

Spajalice UNI 1336 DIN 94 Vijìana roba inox

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

Cijena za pakovanje €

mm

A2-94-01.5X025

1,5 x 25

100

6,80

A2-94-02.5X030

2,5 x 30

50

9,75

A2-94-04.5X050

4,5 x 50

25

21,17

A2-94-01.5X030

1,5 x 30

100

7,90

A2-94-03X050

3 x 50

50

18,65

A2-94-05X060

5 x 60

25

29,60

A2-94-02X035

2 x 35

100

12,90

A2-94-03.5X040

3,5 x 40

50

21,40

A2-94-02X040

2 x 40

100

14,00

A2-94-04X050

4 x 50

25

16,32

Navojna poluga DIN 975 komadi od 1 m Vijìana roba inox

Kat.broj

506

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

mm

Cijena za pakovanje €

Kat.broj

37.418.16

37.418.05

Ø5

-

3,67

37.418.10

Ø 10

-

10,59

37.418.06

Ø6

-

4

37.418.12

Ø 12

-

15,99

37.418.08

Ø8

-

6,81

37.418.14

Ø 14

-

21,12

www.OSCULATI.com

Cijena za pakovanje €

mm

Ø 16

-

27,7


Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37

϶ Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke Osiguraìi za fiksiranje Od inoxa, sa sigurnosnim jeziìkom na okretljivu oprugu. Kat.br.

Osiguraci inox

Od mm 6x15 6x25 8x20

37.107.01 37.107.02 37.107.03

Kat.br.

Od mm 8x35 10x35 10x45

37.107.04 37.107.05 37.107.06

Kat.br.

Od mm 10x25

37.107.07

Osiguraìi sa jeziìkom za blokiranje Od inoxa AISI 316; jeziìak za blokiranje s unutrašnjom oprugom i sigurnosnim zubom. Korisna dužina "L" 15 17 20 25 30 40 50 60 70 80 100

Osiguraci inox

Tip A

Ø 6 mm

37.266.15 37.266.20 37.266.25 37.266.30 37.266.40 37.266.50 -

Tip B

Tip A

37.267.15 37.267.20 37.267.25 37.267.30 37.267.40 37.267.50 -

Ø 8 mm

37.268.17 37.268.20 37.268.30 37.268.40 37.268.50 37.268.60 37.268.80 -

Tip B

37.269.20 37.269.30 37.269.40 37.269.50 37.269.60 37.269.80 -

Tip A

Ø 10 mm

37.270.30 37.270.40 37.270.50 37.270.60 37.270.80 37.270.10

Tip B

37.271.30 37.271.40 37.271.50 37.271.60 37.271.70 37.271.80 37.271.10

(

B

(A

Osiguraìi od inoxa Za razliìite upotrebe, bez prstena. Osiguraci inox

Kat.br.

Ø mm Dužina mm 4 10 4 15 4 25 5 10

37.106.18A 37.106.18B 37.106.18C 37.106.20A

Kat.br.

Ø mm Dužina mm 5 15 5 20 6 10 6 15

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37.106.20B 37.106.20C 37.106.21A 37.106.21B

Kat.br.

37.106.21C 37.106.21D 37.106.22 37.106.23

Ø mm Dužina mm 6 20 6 25 7 15 8 20

37 - Vijìana roba

Prsteni od inoxa Prsteni inox

Kat.br.

Od mm

37.106.01

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Kat.br.

Od mm

37.106.02

13x0,8

Kat.br.

37.106.03

17x1

Od mm

18x1,2

Osiguraìi samoblokirajuêi od inoxa Sa kuglicama na oprugu s jedne strane i prstenom za prihvat s druge strane. Idealni za nosaìeviljuške za tende (46.662.00; 46.662.20; 46.662.22; 46.653.20; 46.653.22) prikljuìke stepenica, prikljuìke buma, sisteme za blokiranje sidra itd., te za sve ostale upotrebe gdje se želi izbjeêi upotreba vijaka i istovremeno imati brzo i sigurno blokiranje. Kat.br.

Ø mm 6 6 6 6 6

Osiguraci inox

37.264.10 37.264.15 37.264.20 37.264.25 37.264.30

ukupna 25 38 51 64 76

Dužina mm

korisna 12 25 38 51 64

10 10 10 10 10

Gljivice za cerade od plastike Bijele ili crne boje. Kat.br.

Boja

Tip

Gljivice za cerade

37.256.10BI 37.256.10NE 37.256.50BI *

bijela crna bijela

otvor mm 4,5 otvor mm 4,5 okrugle*

100 100 100

(

Posebno dobri za upotrebu sa elastiìnom sajlom.

37.256.10

(

37.256.50

Gljivice za cerade od inoxa AISI 316 AISI 316

Raspoložive u 4 razliìita oblika.

Kat.br.

Gljivice za cerade

37.321.10 37.321.13 37.321.15 37.321.17

Dužina mm 10 13 19 12,5

Otvor mm 5 5 5 5

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Glava normalna normalna normalna velika Ø mm 19

(

37.321.10

(

37.321.13

(

37.321.15

(

37.321.17

“Shore Caps” Kompletni sa poklopcem na pritisak. Nova verzija sa poklopcem povezanim sa bazom, te se ne mogu izgubiti. Podloške za vijke

bijela

37.339.01

Boja crna

37.339.02

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

teak

37.339.03

Za vijke Ø mm 3,5/4,2

500

“Tap-Caps” Poklopci za vijke original ameriìki od bijele plastike. Za vijke Philips sa ravnom upuštenom glavom, kako samonarezne DIN 7982 mm 3,5/3,9/4,2/4,8, tako i metalne DIN 965 mm 4/5. Kat.br.

Podloške za vijke

37.342.00

Ø kapice mm 12

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

1000

Sailing with you, since 1958

507


37

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke “Snap Caps” Original ameriìki kompletni sa poklopcem na pritisak. Izrañeni su od polipropilena UV otpornog i garantiraju, uz vrlo mali trošak, vrlo lijep izgled, vodonepropusnost i otpornost na koroziju; koriste se sa samonareznim vijcima ravne glave za drvo ili metal. Boja kapice svjetlo siva crna

Podloške za vijke

bijela

37.340.01 37.341.01

37.340.04 37.341.04

Za vijke Ø mm 3,5-4,2 4,8-6

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

teak

37.340.02 37.341.02

37.340.03 37.341.03

1000 1000

Podloške za vijke zaobljene Otvor mm

Plastika bijela

Ø vanjski mm

4 5

37.322.04BI 37.322.05BI

13 15

Podloške za vijke

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice,

Plastika crna

Ø vanjski mm

Kromirani mesing

Ø vanjski mm

15 15

37.323.04 37.323.07

12 15

37.322.04NE 37.322.05NE

100 100

Držaìi stakla, za fiksiranje šajbi Kat.br.

Boja

Podmetaìi za vijke

37.350.01 37.350.02

Bijela Crna

100 100

Stezalica od plastike 37.175.81 Za fiksiranje na cijevi stupiêa ili ograda za montiranje ploìica, traka, elastiìnih konopa itd. Kompletna sa vijcima. Univerzalna sa cijevima od mm 22/25. Stezalice za cijevi

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

(

(

37.261.02

37.261.01

37 - Vijìana roba

Stezalice od sjajnog inoxa AISI 316 Služe za fiksiranje na ograde ili roll bar težeg pribora bilo kojeg tipa.

AISI 316 Kat.br.

Za cijevi mm 20/22/25

Stezalice za cijevi

37.261.01

Razmak izmeñu otvora mm 31,5

Kat.br.

Za cijevi mm 30/35/40

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37.261.02

Razmak izmeñu otvora mm 31,5

Ploìica inox Za upotrebu sa 37.175.81. Stezalice za cijevi

Kat.br.

37.251.80

37.290.00

37.290.01

(

(

37.260.83

(

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Od mm

Kat.br.

Od mm

37.260.84

44x44

19x51

Kukice od inoxa Kat.br.

Kukice

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice,

37.251.80 37.290.00 37.290.01

Tip "Sea Sure" za cerade i razliìitu upotrebu za cerade i razliìitu upotrebu, zakrivljena baza za cijevi Ø mm 40/70

Specijalni vijci "na bajonetu" za pajole i kit za montažu Samoblokirajuci osiguraci

Kat.br.

(

37.331.00

37.331.00

(

37.332.00

37.332.00

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

Opis Specijalni vijci tip "bajoneta" od inoxa za pajole, sastoje se od jednog ležaja koji se zavida na predviñeno mjesto i jednog konusnog vijeka tip bajoneta koji blokira pajol na predviñenom mjestu. Univerzalni za pasjole debljine 8/15 mm.

Profesionalni kit za montažu vijaka 37.331.00, koji se sastoji od: - Vrha Ø mm 7 sa maticom konusnog samoregulirajuêeg vijka ovisno o debljini pajola - muški M12

Zakovice od inoxa Sa glavom od inoxa. Blister od 100 komada

Kutija od 500 komada

Zakovice inox

Kutija od 1000 komada

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

37.221.01 37.221.02 37.221.03 37.221.04 37.221.05 37.221.06

37.220.02 37.220.03 37.220.04 37.220.05 37.220.06

37.220.01 -

mm 4x10 4x13 4x16 4,8x10 4,8x13 4,8x16

Zakovice od inoxa, sa normalnom glavom Sa vijkom od inoxa. Kat.br.

Zakovice inox

37.218.01 37.218.02 37.218.03

508

Kat.br.

Od mm

3,9x10 4,9x10 3,9x14

www.OSCULATI.com

Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke

500 / 1000 500 / 1000 500 / 1000

37.218.04 37.218.05

Od mm

4,9x16 4,9x20

500 / 1000 500 / 1000


38

Vijìana roba, pribor od inoxa ϶ Ploìice za fiksiranje plinskih opruga ϶ Elektriìni podizaìi ϶ Zatvaraìi na polugu ϶ Držaìi i ruìke za brodska spremišta ϶ Šarniri ϶ Zatvaraìi ϶ Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica ϶ Zatvaraìi ϶ Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi ϶ Brave ugradbene od inoxa AISI 316 ϶ Zatvaraìi SUGATSUNE ϶ Brave na prislon od inoxa AISI 316 ϶ Brave za vrata ϶ Ruìke ϶ Pribor za klizna vrata ϶ Vješalice ϶ Lokoti PM

϶ Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Plinske opruge - zadržaìi od obojenog ìelika terminali tip oko - oko Izrañene od kromiranog ìelika sa tijelom obloženim epksidinim prahom, otporne na morske uvijete. Kat.br.

Plinske opruge

38.004.00 38.005.00 38.006.00 38.014.00 38.015.00 38.015.02 38.015.01 38.013.91 38.013.90 38.014.15 38.014.01 38.014.02 38.018.99 38.011.10 38.011.28 38.017.26 38.017.42 38.016.00 38.016.01 38.016.02 38.018.01** 38.018.02** **

Otvoren mm 244 244 244 355 355 355 365 550 550 550 550 550 550 600 600 600 600 700 700 700 850 950

Hod mm 88 88 88 130 130 130 140 229 229 229 229 229 229 255 255 255 255 300 300 300 360 400

Otpor kg 5 9 18 11 18 25 35 8 12 15 20 29 38 20 28 36 42 25 42 55 50 70

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Ø tijela mm 15 15 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 22 22 27 27

Ø ruke mm 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Za odabir plinskih opruga-zadržaìa, potrebno je izraìunati vrijednost potrebnog otpora za podizanje poklopca koji se dobije pomoêu specijalne formule: VR=Gxh/2 : R, gdje je G težina poklopca u kg - h/2 je dubina poklopca u centimetrima podijeljenja sa 2 - R je najmanja udaljenost u centimetrima izmeñu odabarane dodirne toìke i centra rotacije.

Zatražiti produžene ploìice artikli 38.012.99; 38.013.03

Plinske opruge - zadržaìi od inoxa sa terminalima tip oko - oko ALROSE Kompletne sa terminalima tip "oko" od inoxa sa otvorom mm 8. Za upotrebu sa našim ploìicama. Sa ventilima-odušnicima/punjenje. Kat.br.

Plinske opruge

Otvoren mm

Hod mm

250 355 500 600 730 950

90 130 200 255 315 400

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih

38.020.00 38.020.03 38.020.07 38.020.09 38.020.11 38.020.14 *

od 9 10 10 10 20 20

Otpor kg*

do 30 40 50 50 70 150

Ø tijela mm

Ø ruke mm

15 18 18 18 23 28

6 8 8 8 10 14

Javiti traženi hod.

Sailing with you, since 1958

509


38

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd. Plinske opruge - zadržaìi od obojenog ìelika terminal tipa oko - terminal tipa kuglice Izrañeni od kromiranog ìelika sa tijelom obloženim epoksidnim prahom, otporni na morske uvijete. Plinske opruge

Plinske opruge - zadržaìi za podizanje palubnih

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Otvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Ø tijela mm

Ø ruke mm

Ø kuglice mm

38.115.00

355

130

18

19

8

10

38.114.01

550

229

20

19

8

10

38.118.99

550

229

38

19

8

10

38.117.26

600

255

36

19

8

10

Plinske opruge - zadržaìi od inoxa terminali oko - oko AISI 316 Plinske opruge

Kat.br.

38.009.00 38.009.01 38.009.03 38.009.40 38.009.04 38.009.05 38.009.06 38.009.07 38.009.09 38.009.11 38.009.12 38.009.15 38.009.16 38.009.17 38.009.18 38.009.19 38.009.20 38.009.23 38.009.24 38.009.25 38.009.26 38.009.27 38.009.29

Od sjajnog inoxa AISI 316 sa terminalima tip oko otvora mm 8. Otvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Tijelo mm

Ø ruke mm

250 250 250 250 355 355 355 355 500 500 500 500 500 600 600 600 600 700 700 700 700 900 900

90 90 90 90 130 130 130 130 210 210 210 210 210 255 255 255 255 300 300 300 300 380 380

5 10 18 30 12 18 24 30 14 20 30 40 50 20 30 40 50 25 35 45 55 45 60

15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22

6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10

Plinske opruge - zadržaìi od inoxa sa terminalom tip kuglice AISI 316 Plinske opruge

Kat.br.

38.020.31 38.020.32 38.020.35 38.020.41 38.020.42 38.020.45 38.020.46 38.020.47 38.020.51 38.020.52 38.020.55

Terminali kuglica. Otvoren mm

Zatvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Ø tijela mm

Ø ruke mm

za Ø kuglice

254 254 305 380 380 500 500 500 695 695 922

178 178 216 241 241 295 295 295 386 386 536

76 76 89 140 140 205 205 205 299 299 386

9 14 20 18 26 20 29 38 30 45 60

15 15 15 18 18 18 18 18 22 22 22

6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

38.020.25

Glava inox Ø kugle 10 mm

( 38.020.25

510

www.OSCULATI.com


38

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

϶ Ploìice za fiksiranje plinskih opruga Od sjajnog inoxa. Baza tip viljuška

Baza sa osiguraìem

Plinske opruge, baze za

Plinske opruge, baze za

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Za Ø mm

38.013.66 38.013.68

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Za Ø mm

38.013.56 38.013.58

6 8

6 8

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Opis Kuglica od inoxa za montažu na pritisak za plinske opruge. Kuglica Ø 10 mm.

38.012.00

Plosnata verzija Plinske opruge, baze za

Kat.br.

A mm

B mm

60 60

50 50

Size standard standard

38.012.99

60

50

standard

38.013.45 38.013.20 38.013.21

60 45 45

50 35 35

standard compact compact

38.013.00 38.013.40

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Verzija osiguraì sa navojem mm 8 kuglica Ø 10 mm osiguraì sa navojem mm 8, dužina mm 23, samo za plinske opruge 38.018.01; 38.018.02 kuglica Ø 13, samo za opruge 38.020.55 osiguraì sa navojem mm 8 kuglica Ø 10 mm

(

38.013.21/40/45

Verzija od 90° Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.012.99/013.00/20

( 38.013.42

A mm

B mm

C mm

30 30 30 30

50 50 50 50

30 30 30 30

Veliìina standardna standardna standardna standardna

Verzija osiguraì sa navojem mm 8 vanjski osiguraì sa navojem mm 8 unutrašnji kuglica Ø 10 mm vanjska kuglica Ø 10 mm unutrašnja

38.013.03

30

50

30

standardna

osiguraì sa navojem mm 8, vanjski, dugi mm 23, za 38.018.01/02

38.013.23

25

35

25

compact

osiguraì sa navojem od mm 8 vanjski

38.013.24

25

35

25

compact

kuglica Ø 10 mm vanjska

38.013.01 38.013.02 38.013.41 38.013.42

(

( 38.013.02 ( 38.013.41/24

( 38.013.01/03/23

Ploìice za fiksiranje "podignuta" verzija Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.10 38.013.11

A mm

B mm

55 55

48 48

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

C mm 10 (podignuta) 10 (podignuta)

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

9eliìna kuglica za montiranje na pritisak plinskih opruga Plinske opruge, baze za

( Verzija osiguraì sa navojem kuglica Ø 10 mm

(

38.013.10

38.013.11

Ploìice za fiksiranje verzija nagnuta pod 45° Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.14

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

A mm

B mm

53

48

Verzija kuglica Ø 10 mm

( 38.013.18

Verzija kutna "podignuta" Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.16 38.013.17 38.013.18 38.013.19

Ploìice za fiksiranje plinskih opruga

Verzija osiguraì sa navojem mm 8 osiguraì sa navojem mm 8 kuglica Ø 10 mm kuglica Ø 10 mm

Tip lijeva desna lijeva desna

Sailing with you, since 1958

(

7 38.013.1

511


38

Elektriìni podizaìi

϶ Elektriìni podizaìi Linearni elektriìni podizaìi poklopaca Tip AV za velika optereêenja Tijelo Ø mm 48, maksimalni potisak jednog podizaìa kg 120. Ruìno otvaranje u nuždi, elektronski sitem koji, u sluìaju montiranja u paru ili u veêem broju poravnava broj okretaja motora radi sinhroniziranog podizanja, brzina 17 mm/sek. Sa tijelom od lake legure i teleskopskim inox držaìem, vodonepropusan IP65. Totalno ili parcijalno ovaranje poklopca u svim željenim pozicijama.

Elektricni podizaci poklopaca

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.370.12 38.370.13 38.370.14 38.370.15 38.370.21 38.370.16 38.370.17 38.370.18 38.370.19 38.370.20 38.370.10/11

Tip Jednostruki

Tip Dvostruki

Hod mm

x x x x x x -

x x x x

300 300 450 600 450 600 450 600 450 600

Elektriìni podizaìi

Potisak kg

Zatvoren mm

volt

Potrošnja Ampére

120 120 120 120 120 120 240 240 240 240

677 677 827 977 827 977 827 977 827 977

12 24 12 12 24 24 12 12 24 24

10 5 10 10 5 5 20 20 10 10

Scatola Relais

Elektriìni linijski podizaìi za poklopce tip Model “Ulysses” za manja optereêenja Pojedinaìna montaža. Tijelo Ø mm 34, maksimalni potisak kg 65. Potrošnja 2 A na 12 V, brzina 4 mm/ sek na 12 V, 6 mm/sek na 24 V. Sa tijelom od lake legure i teleskopskim inox držaìem, vodonepropusan IP65. Totalno ili djelomiìno otvaranje poklopca u svim željenim pozicijama. Ne mogu se montirati u paru. Elektriìni podizaìi poklopaca

Kat.br.

38.370.40 38.370.41 38.370.43 38.370.44

Elektriìni podizaìi

Hod mm

Potisak kg

Zatvoren

volt

180 180 300 300

65 65 65 65

486 486 608 608

12 24 12 24

Relej koji omoguêava inverziju strujnog kruga i sinhronizaciju Elektriìni podizaìi poklopaca

Elektriìni podizaìi

Kat.br.

Verzija Relej 12 V (RB 12) Relej 24 V (RB 24)

38.370.10 38.370.11

Za prekidaìe sa “O” u centru i povratom na oprugu, pogledati raspoložive modele u grupi “14” ovog kataloga.

϶ Zatvaraìi na polugu Antivibracijski zatvaraì za motorne prostore Od termo elastiìne gume sa ploìicom za fiksiranje i kukicom od inoxa. Zatvaraci

Kat.br.

38.200.00

Verzija zatvaranje na polugu

Zatvaraìi na polugu

Dimenzije 96x29 mm

Zatvaraì brodskih - motornih prostora Od tehnopolimera, sa držaìem za lokot. Otvaranje/zatvaranje pomoêu nevidljive opruge na pritisak sa zaštitom od vibracija. Zatvaraìi

Kat.br.

38.208.50

512

A mm

B mm

C mm

111

40

17,5

www.OSCULATI.com


38

Zatvaraìi na polugu Zatvaraì na polugu od inoxa

Zatvaraci

Kat.br.

Zatvaraìi na polugu

Dužina mm

38.203.00

Zatvaraì na polugu od inoxa sa držaìem za lokot

Snaga max kg

Optereêenje max kg

150

55

102

Zatvaraci

Kat.br.

38.206.01

Zatvaraì na polugu od inoxa, podesiv

Vanjske dimenzije

38.241.00

Zatvaraìi na polugu

Regulirajuêi dio

Izboìenost

60x70 mm

18 mm

70x25 mm

Kat.br.

38.493.00

Kat.br.

Zatvaraìi

Kat.br.

Max optereêenje kg

38.210.00

250

100

113

Dužina mm

Zatvaraìi na polugu

Širina mm

Izboìenost mm

18

11

99

Zatvaraì na polugu od inoxa za poklopce i vratašca

Vrlo ìvrsti model. Zatvaraìi na polugu

Optereêenje max kg

Kompletno pokriven. Zatvaraìi

Podesivi zatvaraì na polugu od inoxa

Zatvaraci

Snaga max kg

Max snaga potezanja kg

110

38.204.00

250

Dužina mm

52

Zatvaraìi na polugu

Max snaga kg

Max optereêenje kg

150

100

Zatvaraì sa elastiìnom ruìkicom

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Zatvaraìi na polugu

Zatvaraì na polugu za poklopce od inoxa

Sa držaìem za lokot. Zatvaraci

Dužina mm

Izrañen od sjajnog inoxa i kompletan sa držaìem lokota, sa posebnom unutrašnjom kompenzacijskom oprugom koja eliminira bilo kakvu vibraciju. Zatvaraìi

Kat.br.

38.207.01

Dužina mm

A mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

I mm

J mm

K mm

L mm

106

20

22

104

10

25

16

28

15

M4

34

21

Zatvaraìi na polugu podesivi od inoxa sa držaìem za lokot Kat.br.

Dužina od mm

38.904.10 38.904.12* 38.904.11

Kuka mm

18 25 29

Bez držaìa za lokot

(

*

Zatvaraìi na polugu

od 75 do 90 od 100 do 125 od 123 do 137

38.904.10

Zatvaraìi

Zatvaraì za poklopce sa otvorom za lokot Od sjajnog inoxa. Zatvaraci

Kat.br.

38.209.00

Dužina mm

Zatvaraìi na polugu

110 (ukupna)

Širina mm

Hod mm

30

12

Zatvaraì za brodske poklopce, poklopce motora sa kukom pod 90°, lagani i vrlo ìvrsti model. Zatvaraci

Kat.br.

38.107.70

Zatvaraìi na polugu

Materjal kromirani mesing

Sailing with you, since 1958

513


38

Zatvaraìi na polugu Zatvaraì za poklopce SLIM AISI 316 Zatvaraci

Kat.br.

38.208.01 38.208.02

Kompletan sa otvorom za lokot. Sa podesivim hodom. Izrañen od sjajnog inoxa AISI 316. Zatvaraìi na polugu

Ukupna dužina

Širina

Izboìenost

Podesivi hod

82 115

20 30

18,8 16,5

4,5 13

Zatvaraì na polugu Od kromiranog mesinga, sa držaìem za lokot, sigurnosni sistem sa zaštiêenim vijcima. Zatvaraòi

Zatvaraìi na polugu

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.195.00

mm 82x30

Zatvaraìi - polužni Zatvaraì za brodska spremišta sa držaìem lokota Zatvaraìi

Kat.br.

Zatvaraìi na polugu

Materjal Kromirani mesing

38.107.30 38.107.31 38.107.32

A mm

B mm

C mm

L mm

50 48 37

50 48 38

42 42 30

110 110 75

Inox 316 Inox 316

Zatvaraì tip poluga Za motorne prostore, sa držaìem lokota Kat.broj

Materijal inox AISI 316

38.107.34

A mm

B mm

C mm

L mm

L1 mm

36,5

36,5

52

122

73,7

϶ Držaìi i ruìke za brodska spremišta Teleskopski držaì za prozore i vratašca, teški tip Držaci prozora

Kat.br.

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Materjal

38.191.40 38.191.41

Sa izvlaìenje mm

kromirani mesing kromirani mesing

275/485 360/640

Držaìi prozora Držaci prozora

Kat.br.

38.191.50

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Opis

Izvlaìenje mm

od kromiranog mesinga, vrlo ìvrsti

205/305

Držaìi Od inoxa na oprugu za otvaranje poklopaca, podnosi visoka optereêenja, za poklopce i kaljužne prostore. Držaci prozora

Kat.br.

38.421.67

Dužina mm

Ø opruge mm

350

22

INCLUDED 2 ploìice za fiksiranje mm 47x47

Držaìi Od inoxa na oprugu za otvaranje vratašca, kompletni sa terminalima "tip viljuška" i ploìicom na “L” za spajanje. Sa sigurnosnim inox lanìiêem radi onemoguêavanja produživanja opruga. Držaci prozora

Kat.br.

38.421.65 38.421.47 38.421.66 38.421.64

514

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Terminal (1)

Terminal (2)

Dužina mm

Ø opruge mm

L mm

M mm

N mm

O mm

P mm

A A B C

D D D D

220 470 260 220

10,6 10,6 14 10,6

235 425 275 235

40 40 45 17

30 30 35 30

4,2 4,2 4,7 4,2

18 18 23 27

www.OSCULATI.com


Držaìi i ruìke za brodska spremišta

38

Držaìi Od sjajnog inoxa teleskopski sa blokiranjem u svakoj poziciji okretanjem. Držaci prozora

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

Podesiv mm

38.281.00 38.282.00

250/425 300/525

Mini plinska opruga Od inoxa za podizanje malih poklopaca ili kuhinjskih elemenata. Plinske opruge

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

38.008.00

Dimenzije otvorena mm

Hod mm

Potisak kg

144

38

5

Teleskopski držaì Za prozore i vratašca od plastike sa kliznom osovinom od inoxa. Poseban klizni sistem garantira izvrsno zatvaranje i izvanredan hod bez premca.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Držaci prozora

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

Hod mm

38.191.60* *

220/480

Za upotrebu sa ploìicama 38.013.00; 38.013.01 koje se vide na skici.

38.013.00/01

Ploìice trebaju se posebno naruìiti.

Soft Down Stay Kada se jednom podigne poklopac ruka ga drži u poziciji, prilikom zatvaranja ruka amortizira spuštanje do kompletnog zatvaranja vratašca. Bijele boje. Prodaje se u kompletu sa ploìicom za montiranje. Izraìun momenta torzije. Jedna ruka: dužina vratašca (cm) x 1/2 x težina vratašca (kg) = 40 - 70 kg.cm Držaci prozora

Držaìi i ruìke za brodska spremišta

Kat.br.

Za vratašêa sa otvaranjem od 90°

48.610.00 Ploìica za montažu.

϶ Šarniri debljine 0,8 mm. Šarniri 0,8 mm Od sjajnog inox za poklopce, vratašca itd. Šarniri

Šarniri debljine 0,8 mm.

Kat.br.

mm 25x30 30x30 40x40

38.600.25 38.600.30 38.600.40

϶ Šarniri debljine 1,2 mm. Šarniri 1,2 mm Šarniri koji se mogu skinuti za vrata i vratašca od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38.433.35 38.433.36 38.433.45 38.433.46

Verzija

Šarniri debljine 1,2 mm.

desna lijeva desna lijeva

mm 55 (A) - 39 (B) 55 (A) - 39 (B) 40 (A) - 37 (B) 40 (A) - 37 (B)

Šarniri 1,2 mm (

Šarniri od sjajnog štampanog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38.823.10 38.823.11 38.823.12

38.823.10

Šarniri debljine 1,2 mm.

mm 60x32 103x32 (asimetriìni) 145x32

( (

Sailing with you, since 1958

38.823.11

38.823.12

515


38

Šarniri debljine 1,3 mm.

϶ Šarniri debljine 1,3 mm. Šarniri 1,3 mm Šarniri pravokutni od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

(

(

38.467.83/85

(

38.467.80

38.467.81

mm 38x33 38x51 51x51 75x75

38.467.80 38.467.81 38.467.83 38.467.85

Šarniri debljine 1,3 mm.

Kat.br.

38.822.01 38.822.02 38.822.03 38.822.04

mm 60x30 60x40 70x40 75x50

϶ Šarniri debljine 1,5 mm. Šarniri 1,5 mm AISI 316

Šarniri od sjajnog i štampanog inoxa AISI 316, otvori za vijke 5 mm.

Šarniri

Šarniri debljine 1,5 mm.

Kat.br.

mm 44x46 68x46

38.829.02 38.829.00

Šarniri 1,5 mm AISI 316

Šarniri od sjajnog i štampanog inoxa AISI 316.

Šarniri

Šarniri debljine 1,5 mm.

Kat.br.

mm 73x46 102x46

38.829.03 38.829.04

϶ Šarniri debljine 1,7 mm. Šarniri 1,7 mm Šarniri od inoxa bez vijaka, sa ženskim ležajevima sa navojima 4MA, zavarenim ispod šarnira, na istoj poziciji gdje su otvori. Šarniri

( 38.821.02

(

(

38.821.02

Kat.br.

38 .82 1.0 2

(

(

38.821.03

38.821.01

(

mm

38.821.01 38.821.02 38.821.05 38.821.06 38.821.03 38.821.04

38.821.04

(

Šarniri debljine 1,7 mm.

Oblik

Br. ležajeva

51x38

pravokutni

4

51x45

pravokutni

4

51x38

trapezoidalni

6

70x38

trapezoidalni

6

76x51

pravokutni

8

76x76

kvadratni

8

(

38.821.05

38.821.06

Šarniri 1,7 mm ekonomiìna verzija Šarniri od inoxa ekonomiìna verzija, sjajni. Šarniri

Kat.br.

38.491.30 38.491.00

Šarniri debljine 1,7 mm.

mm 51x27 70x38

Šarniri 1,7 mm Šarniri od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38.467.90 38.467.89

516

www.OSCULATI.com

Šarniri debljine 1,7 mm.

mm 101x27 101x38


38

Šarniri debljine 2 mm.

϶ Šarniri debljine 2 mm. Od inoxa, sjajni, sa zaštitom od vibracija pomoêu specijalne centralne osovine.

Šarniri 2 mm

Kat.br.

38.840.58 38.556.00

Šarniri debljine 2 mm.

mm

38x39 38x39

Model

sa izboìenim zglobom polu-ugradbeni

Šarniri

Šarniri

Kat.br.

38.441.54 38.442.54

Kat.br.

38.840.51 38.441.50 38.552.00

Kat.br.

38.441.70 38.442.70 38.553.00

42x30 42x30

Model

izboìeni zglob obrnut

Šarniri

Kat.br.

38.440.17 38.440.07

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

48x37 48x37

Model

izboìeni zglob obrnut

Šarniri

mm 54x39

38.817.50

Model izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.441.76

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm 55x37 55x37 55x37

Model izboìeni zglob obrnut polu-ugradbena

Šarniri

mm 74x60

38.440.08

Model izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.441.80

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

68x39 68x39 68x39

Model

izboìeni zglob obrnut polu-ugradbeni

Šarniri

Kat.br.

38.441.78

47x30 47x30

Model izboìeni zglob obrnut

Šarniri debljine 2 mm.

mm 70x39

Model obrnut

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

mm

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri 2 mm

Šarniri

mm

38.810.16 38.810.06

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

60,4x38,1

Model

izboìeni zglob

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

70x38,1

Model

obrnut

Sailing with you, since 1958

Šarniri

Kat.br.

38.440.23

Šarniri debljine 2 mm.

mm 70x38

Model izboìeni zglob

517


38

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.441.51

72x38,5

Model

izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.440.09

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm

76x38

Model

polu-ugradbeni

Šarniri

Kat.br.

38.815.50

Šarniri 2 mm

Šarniri

Kat.br.

38.840.52

Kat.br.

mm

Šarniri debljine 2 mm.

88x38

Model

izboìeni zglob

Model izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.816.00

Šarniri

Kat.br.

38.840.34 38.850.34

Šarniri debljine 2 mm.

mm 74x37 74x37

Model izboìeni zglob obrnut

Šarniri debljine 2 mm.

mm

85x39

Model

izboìeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.217.40

38.551.00

74x37

polu-ugradbeni

Šarniri debljine 2 mm.

mm

101x27 101x27

Model

38.441.61

mm 95x39

izboìeni zglob obrnut

Šarniri

Kat.br.

Model izboìeni zglob

Šarniri debljine 2 mm.

Model izboìeni zglob

Šarniri debljine 2 mm.

Model izboìeni zglob obrnut polu-ugradbeni

mm

38.441.71 38.442.71 38.554.00

107x39 107x39 107x39

Šarniri 2 mm

Kat.br.

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri

mm 75x40

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

38.441.53 38.441.52

518

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

mm 74x75

Šarniri 2 mm

Šarniri

38.553.10

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm 129x40

Model obrnut

www.OSCULATI.com

38.441.72 38.441.73 38.555.00

Šarniri debljine 2 mm.

mm 137x39 137x39 137x39

Model izboìeni zglob obrnut polu-ugradbeni


Šarniri debljine 2 mm. Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

Kat.br.

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm

38.440.11

152x76

Model

izboìeni zglob

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

38.494.02 38.494.03

38

Model izboìeni zglob okrenuti

mm 103x38 103x38

Šarniri

Kat.br.

38.441.69

Šarniri debljine 2 mm.

mm

65x40

Model Standardni, izboìeni zglob

Šarniri "Chromelux" Šarniri od sjajnog inoxa “Chromelux”, debljine mm 2 sa nevidljivim fiksiranjem pomoêu zavarenih vijaka od mm 4. Dva vijka dužine mm 30, dva vijka dužine mm 15. Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

mm 68,5x38,5 68,5x38,5

38.441.68 38.442.68

Model izboìeni zglob okrenuta nevidljivi zglob

Šarniri 2 mm Šarniri od sjajnog inoxa, polu-ugradbeni. Sa centralnim ovalnim otvorima. Za brodske poklopce. Šarniri

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

mm 80x50

38.814.03

Model sa izboìenim zglobom

Maska od sjajnog inoxa AISI 316 Trenutno fiksiranje pomoêu samoljepive trake. Šarniri

1 kom za 1/2 šarnira

38.441.10 38.840.10 38.441.11 38.440.10 38.551.10 -

Referenca maska 1 par po šarniru

38.840.41 38.840.42

Za šarnir

38.441.70; 38.553.00 38.840.58; 38.556.00 38.441.54 38.440.13 38.441.53; 38.551.00 38.840.51; 38.552.00 38.440.09

( 38.441.10

( 38.441.10

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri

( 38.840.42

( 38.441.11

( 38.840.10

( 38.840.41

϶ Ovalni šarniri Šarniri ovalni Šarniri od sjajnog inoxa Serije OVAL TYPE. Sa polu-ugrañenom centralnom osovinom, otvaranje 270°. Šarniri

mm

35x51 48x67 56x78 56x90 78x56 78x56 84x56

polu-ugradbenim zglobom i fiksiranje sa nevidljivim vijcima

polu-ugradbenim zglobom i fiksiranje vijcima

izboìenim zglobom

Debljina mm

38.453.01 38.453.02 38.453.03 38.453.04 -

38.450.01 38.450.02 38.450.03 38.450.04 38.450.53 38.452.01

38.451.01 -

1,5 2 2 2 2 3 2

Ovalni šarniri

Verzija sa

Sailing with you, since 1958

( 38.453.0102-03-04

519


38

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

϶ Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Šarniri od sjajnog inoxa, sa zaštitom od vibracija pomoêu specijalne centralne osovine. Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 37x37

38.441.59

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

Šarniri

mm 57x37x10 57x37x15

38.441.55 38.441.56

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 59x40

38.441.58

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 65,5x37 65,5x37

38.710.12 38.710.34

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 67,5x37

38.441.57

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri sa izboìenjem 2 mm

Šarniri

Šarniri

mm 97,8x37

38.441.84

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

mm 134x38

38.441.82

϶ Šarniri debljine 2 mm preklopni

Šarniri od sjajnog inoxa, potpuno u ravnini sa površinom za upotrebu kod preklopnih stolova. Sa centralnim blokiranjem. Šarniri preklopni 2 mm Kat.br.

A mm 50 76 84

Šarniri

38.460.50 38.460.76 38.440.06

(

B mm 38 38 30

Šarniri debljine 2 mm preklopni

38.440.06

( (

38.460.50

Šarniri preklopni 2 mm Šarniri

Šarniri debljine 2 mm preklopni

Kat.br.

mm 68x42 69x40

38.460.79 38.460.78

(

38.460.79

www.OSCULATI.com

0.79 38.46

(

(

520

38.460.78

0.78 38.46

(

38.460.76


Šarniri debljine 2,5 mm

38

϶ Šarniri debljine 2,5 mm Šarniri 2,5 mm

Šarniri

Šarniri 2,5 mm

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

mm

38.840.53

97x38

Šarniri

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

Model

mm

38.444.00

izboìeni zglob

Šarniri 2,5 mm

Šarniri 2,5 mm

127x40

Šarniri

izboìeni zglob

38.822.05

Šarniri

mm 130x90x2,5

38.822.06

45x110

118x40

Model izboìeni zglob

Šarniri 2,5 mm

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

mm

mm

Šarniri od sjajnog inoxa, sa specijalnom centralnom osovinom za zaštitu od vibracija. Šarniri

Kat.br.

Šarniri debljine 2,5 mm

38.443.04

mm 145x100

϶ Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Od sjajnog inoxa AISI 316. Centralna osovina sa SOFT - kretanjem, zaglavljena na krajevima. Šarniri 3 mm HEAVY DUTY Šarniri

Kat.br.

mm

38.455.01 38.455.02 38.455.03

Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Model okrenuti okrenuti okrenuti

110x60 130x60 160x60

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

38.445.05

Šarniri 2,5 mm

Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili "teške upotrebe". Šarniri

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

Model

Šarnir "slijepi" AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje sa doljnje strane pomoêu 4 ležaja sa navojem.

Šarniri

Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Kat.br.

mm 74x37,7

38.963.10

϶ Šarniri debljine 4mm Šarniri precizni proizvedeni postupkom mikrofuzije, okretanje 180° AISI 316

Šarniri

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316 . Za upotrebu kod vratašca i preklopnih površina.

Verzija sa rupama

Verzija sa vijcima 5mm

38.290.01 38.290.02 38.290.03 38.460.75

38.290.10 38.290.20 38.290.30 38.460.77

( 38.290.03/30

( 38.290.03

mm

80x30 100x40 140x70 140x70

( 38.290.30

Debljina mm

3 4 2,8 2,8

( 38.290.01/10

( 38.460.75

Sailing with you, since 1958

( 38.460.75/77

( 38.290.02/20

521


38

Šarniri debljine 4mm Šarniri 4 mm Šarniri od inoxa AISI 316, sjajni, vrlo ìvrsti. Posebno za poklopce motora i otvore u kokpitu (stranica 21x65 se vertikalno fiksira).

AISI 316

Šarniri

Kat.br.

mm 72x65 103x65

38.863.25 38.863.26

Šarniri 4 mm Maxi šarniri od sjajnog inoxa AISI 316, osovina 8 mm.

AISI 316 Šarniri

Šarniri debljine 4mm

Kat.br.

(

38.440.13

38.440.14

(

38.440.15

϶ Šarniri debljine 5mm Šarniri 5mm Šarniri od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo ìvrsti i prekrasne obrade.

AISI 316 Šarniri

Kat.br.

8. 28 7. 00

( 38.280.00/38.285.00

( 38.831.00

(3

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

(

mm 130x100 230x100 180x100

38.440.13 38.440.14 38.440.15

0/ 3.0 .28

( 38.284.00 38

38.285.00 38.280.00 38.283.00 38.284.00 38.287.00 38.831.00

mm 38x74

Zglob izboìeni

Debljina mm

38x100

izboìeni

5

38x38

izboìeni

5

5

50x50

izboìeni

5

38x74

u ravnini

5

39x74

izboìeni

5

Šarniri 5 mm Šarniri od sjajnog inoxa AISI 316 za vrata i izvlaìive poklopce, zaista savršene obrade. Kat.br.

mm 100x50 100x50

Šarniri

38.512.00 38.512.01

Verzija desna lijeva

Šarniri debljine 5mm

Šarniri 5 mm Šarniri "dugaìki tip" od inoxa, sjajni. Šarniri

Šarniri debljine 5mm

Kat.br.

Dužina mm

38.830.15

150

϶ Šarniri na metar Šarniri - Poluge od 2mt Od sjajnog inoxa.

(

(

38.998.xx

38.999.xx

Kat.br.

Šarniri

38.999.01 38.999.02 38.999.03 38.998.01 38.998.02 38.998.05

Širina mm 30 40 50 30 40 30

Debljina mm 0,8 1,5 1,5 1 1,5 1,5

Ø otvora mm 3,3 4,3 4,3 3,3 4,3 3,5

Prolaz otvora 60 90 90 60 90 50 Šarniri na metar

Razmak

Tip

16 23 28 16 23 19

sa otvorima sa otvorima sa otvorima sa otvorima i zakrivljena sa otvorima i zakrivljena sa otvorima i zakrivljena

Komad šarnira na metar Može se korisiti kao jednostruki šarnir ili višestruki kao zamjena za šarnir na metar. Šarniri

Kat.br.

38.997.01

522

www.OSCULATI.com

mm

50x150

Šarniri na metar

Ø debljina mm

1,5


Šarniri

38

϶ Šarniri Šarniri sa vratašca AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.926.01 38.926.00 38.926.02

Od sjajnog inoxa AISI 316. Šarniri

Dimenzije zatvaraìa mm

Izboìenost mm

Montaža na stijenku mm

Montaža na vrata mm

45x30 57x30 70x30

10 10 10

25x30 26x30 39x30

20x30 30x30 31x30

(

38.926.00

AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.928.01 38.928.02 38.928.03

Od sjajnog inoxa AISI 316

( Šarniri

A x B mm

C mm

D x E mm

F x B mm

45x30 70x30 95x40

8,2 10 10

14x23 30x23 40x30

60x30 100x30 135x40

(

38. 928 .02 /03

38. 928 .02 /03

(

38 .92 8.0 1

Šarniri za vratašca Priamid 90* AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.929.01

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje na stijenku. Šarniri

A x B mm

C mm

D x E mm

F x B mm

43x30

8

25x30

68x30

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Šarnir PIRAMID za vratašca

Šarnir ugradbeni za brodska vratašca AISI 316 Šarniri

Kat.broj

38.925.02 38.925.03

Od sjajnog inoxa AISI 316 AxB mm

C mm

DxE mm

F mm

75x35 100x50

10 10

34x28 47x40

110 148

( 38.9

25.0 2

( 38.9

25.0 3

( 38.9

25.0 2

Šarniri za vratašca AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.927.01 38.927.02

Od sjajnog inoxa AISI 316. Šarniri

AxB mm

C mm

DxE mm

FxG mm

70x36 90x47

10 10

35x36 45x47

35x35 45x46

Sailing with you, since 1958

523


38

Šarniri

Šarniri Od inoxa AISI 316, sjajni, savršene obrade i vrlo ìvrsti, debljine mm 4. Raspoloživi u verziji standard “A”, sa otvaranjem od 180°, ili u verziji sa okrenutim zglobom “B” i potpuno glatkom površinom, sa otvaranjem od 95°, raspoloživi u slijedeêim dimenzijama.

AISI 316

Šarniri

( A) Otvaranje standardno od 180°

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.963.18

A

( B) Prevrnuti zglob, glatka na površini, otvaranje od 95° 38.863.18

B

( C) Prevrnuti zglob, glatka na površini, otvaranje od 95° sa vijcima 38.873.18

C

( D) Otvaranje standardno od 180° sa vijcima

38.883.18

D

mm 66x66

38.963.19

38.863.19

38.873.19

38.883.19

76x40

38.963.20

38.863.20

38.873.20

-

65x65

-

38.963.21

38.863.21

38.873.21

-

83x65

-

38.963.22

38.863.22

38.873.22

-

145x65

-

38.963.23

38.963.24

38.863.23

38.863.24

-

-

-

-

38.873.24

-

128x65

190x65

-

38.963.30

38.863.30

38.873.30

38.883.30

70x40

38.963.31

38.863.31

38.873.31

-

63x40

-

524

www.OSCULATI.com


Šarniri A

B

C

D

mm

38.963.32

38.863.32

38.873.32

38.883.32

126x40

38.963.33

38.863.33

-

-

116x40

-

-

38.873.40

-

38.963.40

38.863.40

141x29

-

-

-

38.873.50

-

160x70

-

(

AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.921.02 38.921.03 38.921.04 38.921.10 38.921.11

38.921.10

Mega šarniri Od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo ìvrsti. Sa plastiìnim umecima anti-frizione u zglobu. Šarniri

Oblik

pravokutni pravokutni pravokutni zaobljeni zaobljeni

A1

A2

mm B

Debljina mm

51 63 76 51 63

51 63 76 51 63

102 127 152 102 127

3 3 4,8 3,2 3,2

( (

38.921.10

38.921.04

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

-

-

38

Šarniri AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.923.00 38.923.01 38.922.06

Od inoxa AISI 316 visoke otpornosti i lijepog estetskog izgleda, sjajni. Šarniri

Model trapezoidalni mm 96x56 trapezoidalni mm 62x37 pravokutni mm 130x90

Debljina mm

4 3,5 4

Šarnir asimetriìni za vratašca sa visokim vratom AISI 316 Šarniri

38.924.00 Od sjajnog inoxa AISI 316. Šarniri

Šarniri za brodska spremišta i motorni prostor AISI 316 Šarniri

Kat.br.

38.198.01 38.198.02

Od sjajnog inoxa AISI 316. Vijak se može izvaditi. Šarniri

mm 67x73 88x73

Sailing with you, since 1958

525


38

Šarniri od plastike

϶ Šarniri od plastike Šarniri od ojaìane plastike. Dužina 38 54 65 82 98

Šarniri

(

(

38.823.71

38.823.81

(

(

38.823.20

38.823.21

(

Širina 38 38 40 26 65

Šarniri od plastike

Bijela

Crna

38.823.81 38.823.71 38.823.31 38.823.21

38.823.80 38.823.70 38.823.30 38.823.60 38.823.20

38.823.31

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

϶ Šarniri za vratašca Šarniri na oprugu za vrata ormara Kompletno od inoxa. Sa podmetaìima od plastike za dobivanje razlike u visini. Šarniri

Kat.br.

Šarniri za vratašca

Verzija

Sa polupozicioniranjem vratiju na okvir (mm 5-9) Sa potpunim pozicioniranjem 38.525.43 vratiju na okvir (mm 15-19)

šarnira preko svega mm

Ploìica preko svega mm

Za vrata debljine mm

94x54

41x44

15/20

94x54

41x44

15/20

38.525.42

(

38.525.42

(

(

38.525.43

38.525.43

(

38.525.42

Šarniri od inoxa za vratašca Za zatvaranje se preporuìa art.38.107.41 ili sliìan. Šarniri

Kat.br.

Tip

71.607.00

izdignut za mm 10

71.607.01

ravni

Šarniri za vratašca

Za vratašca 71.607.20; 71.607.22; 71.607.24; 71.607.26 sa ravnim prislonom

mm

57x44 38x46

϶ Šarniri od mesinga Šarnir

Šarnir za stepenice

Od kromiranog mesinga za stolice, bokaporte, vrata itd. Vrlo ìvrst. Osiguraì od 7mm. Šarniri

Kat.br.

Šarniri od mesinga

mm

38.823.00

Od kromiranog mesinga, vrlo ìvrst. Šarniri

Kat.br.

100x60

Šarnir

Od kromiranog mesinga. Kat.br.

38.825.02

526

mm 145x20x15

38.825.00

Šarnir za bokaporte

Šarniri

Šarniri od mesinga

mm

96x59x70

Šarniri od mesinga

Prislon mm

8

Od kromiranog mesinga za otvaranje bokaporti.

Šarniri

Kat.br.

38.825.01

www.OSCULATI.com

Dužina mm

110

Šarniri od mesinga

Izdignutost mm

40


Šarniri od mesinga

38

Šarniri nevidljivi za klizna vrata i ladice AISI 304 Šarniri za vrata ugradbeni otvaranje 180°. Mat obrada. Šarniri

Kat.br.

38.527.03 38.527.04 38.527.05 38.527.06

Podnosiva tezina kg

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

7 10 20 30

12,4 13,3 15,7 18,5

11,5 9,5 10,5 14

44,5 53 69 84

12 16 21 28

0,5 0,5 0,8 0,8

16,7 18,5 19 24

1,5 2 3 4

32 40 52 64

2 2 2 2

Šarniri Od kromiranog mesinga bez vijaka sa fiksiranjem sa doljnje strane. Šarniri

Kat.br.

38.818.01

mm 65x70

38.819.01

65x54

Krila simetriìna

Otvaranje

asimetriìna, fiksira se na manjem krilu (mm 14,5)

180°

180°

Šarnir ovalni

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Od kromiranog mesinga, montiranje u ravnini. Sa stražnjim fiksiranjem. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

vanjske mm 80x35

38.196.30 Specijalna ponuda

Zatvaraìi sa blokiranjem pomoêu opruge 38.983.00 Idealni u sluìaju da se želi skinuti poklopac, sjedalo, vrata bez ikakvog alata. Napravljeni od kromiranog mesinga sa osovinom i oprugom od inoxa. Prodaju se u paru (desni + lijevi) dva dijela muška + dva dijela ženska.

Šarniri

Šarniri od mesinga

Šarnir u ravnini za poklopce Od kromiranog mesinga. Šarniri

Kat.br.

38.197.00 38.197.01

Šarniri od mesinga

mm 140x40x30h 190x40x30h

Razmak izmeñu otvora mm

100 150

Šarnir asimetriìni

Šarniri “Flush Deck” za mala vratašca

U ravnini, od kromiranog mesinga. Šarniri

Kat.br.

38.196.00

Šarniri od mesinga

mm

34x28

Šarnir

Od kromiranog mesinga.

Od kromiranog mesinga. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

38.187.00

mm

103x32

Šarnir za stepenice sa nosaìem kuke

Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

38.188.00

mm 60x32

Kuka za stepenice

38.569.00 Od kromiranog mesinga. Sa blokiranjem sa oprugom od inoxa.

38.570.00 Od kromiranog mesinga sa nosaìem za kuku od kromiranog mesinga.

Šarniri za stepenice

Sailing with you, since 1958

Šarniri od mesinga

527


38

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

϶ Zatvaraìi za motorni prostor za lokot Šarnir preklopni AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, sa okretljivim otvorom za lokot.

Zatvaraìi podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm 75x26 (bez ploìice s okom), 90x26 (ploìica sa strane)

38.932.80

Zatvaraì poklopaca Od inoxa, bez ìepiêa za pokrivanje vijaka Zatvaraìi podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm Zatvoreni 65x23

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.981.00

Zatvaraì poklopaca Od kromiranog mesinga sa držaìem za lokot. Za poklopce motora, vratašca i razne upotrebe. Sa pokrivenim vijcima. Zatvaraci podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm otvoreni mm 140x35

38.980.00

Zatvaraì poklopaca Od kromiranog mesinga sa držaìem lokota. Za brodske poklopce, vratašca i razne upotrebe. Bez zaštite za vijke. Zatvaraìi podnica

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm 95x25

38.980.01

Zatvaraì za brodske prostore "Heavy Duty" Od sjajnog inoxa. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Zatvoreni mm

38.211.25 38.211.26

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Otvoreni mm

33x67 33x87

33x87 33x107

Zatvaraì poklopaca Od inoxa specijalne obrade “Chromelux®" sjajni, sa okretljivim otvorom za lokot. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.441.12 38.441.13

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

A mm

B mm

C mm

D mm

64 91

29 29

32 32

24 24

Šarnir - zatvaraì preklopni Od kromiranog mesinga sa držaìem lokota, vlastite proizvodnje. Pomoêu genijalnog sistema, prsten koji nosi lokot je okretljiv i preklopni, te je sklopljen potpuno u ravnini, fiksiranje univerzalno pomoêu vijaka. Zatvaraìi podnica

Kat.br.

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

mm 89x32

38.982.00

Zatvaraì tipa šarnir za poklopce i bokaporte Od sjajnog inoxa, kompletan sa bravom sa kljuìem. Brave

Kat.br.

38.978.00 38.978.01

528

www.OSCULATI.com

Zatvaraìi za motorni prostor za lokot

Verzija mm 80x30 (zatvorena) 105x30 (zatvorena)


Zatvaraìi za motorni prostor za lokot Zatvaraì za motorne prostore

Zatvaraì za motorne prostore "De Lux"

38.405.50 Od inoxa sa prekidaìem na oprugu i otvorom za lokot.

38.405.51 Od inoxa, sa kontra-ploìicom sa nevidljivim vijcima.

38

϶ Zatvaraìi i šarniri "a tavella" Ploìica sa preklopom za zatvaranje vrata i vratašca Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Kat.br.

mm 52x33

38.148.00

Mali zatvaraì vratiju za razne upotrebe 38.107.20 Od kromiranog mesinga. Blokira se pritiskom pomoêu unutrašnje opruge. Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Zatvaraì Od kromiranog mesinga u ravnini, sa kljuìem. Za poklopce i vratašca. Brave

Kat.br.

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Ploìica sa jeziìkom mm

38.311.40

80x25

Kvadrat mm

Rozeta Ø mm

7x60

30

Brave sa cilindrom sa kljuìem YALE Od kromiranog mesinga i inoxa. Niti jedan dio nije od željeza. Kompletne sa zaštitnim vodonepropusnim poklopcem. Brave

Kat.br.

Dužina mm

38.131.80 38.131.81 38.131.82 38.131.83

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Od kromiranog mesinga. Zatvaraci za vrata

Ø mm

15 20 25 30

20 20 20 20

Zatvaraì Od kromiranog mesinga. Okretanje 90°, sa specijalnim sistemom za blokiranje ruìkice, koja u poziciji “otvoreno” ostaje blokirana te služi kao ruìkica za otvaranje poklopca. Brave

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Kat.br.

38.310.00 38.310.01*

Vrat Ø mm

Korisna dužina vrata za fiksiranje mm

Povlaìenje ruìkice mm*

20 20

14 19

12/33 15/38

2 ruìkice se isporuìuju serijski. *

isporuìuje se bez vodonepropusnog zaštitnog poklopca.

Zatvaraì Od kromiranog mesinga. kompletan sa zaštitnim vodonepropusnim poklopcem. Okretanje od 90° stupnjeva sa unutrašnjom antivibracijskom oprugom. Sa dvostrukom ruìkicom. Zatvaraìi

Kat.br.

38.310.50

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Vrat Ø mm

Vrat korisna dužina za fiksiranje mm

Povlaìenje ruìkice mm

20

10

13/35

Sailing with you, since 1958

529


38

Zatvaraìi i šarniri "a tavella" Cilindar za potpuno zatvaranje ladica Od niklovanog mesinga, sa prednjim završnim prstenom. Brave

Kat.br.

38.106.00

Dužina cilindra mm

Ø mm

20

20

Brava sa cilindrom Hod od 90°, okretanje je slobodno. Može se blokirati. Blokiranje se postiže samo umetanjem kljuìa. Prednost je što se brava uvijek može koristiti bez kljuìa. Sa 3 ploìice od mm 16/20/25 za razne debljine. Od niklovanog mesinga, ukljuìujuêi opruge.

Brave

Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Otvor Ø mm

38.131.70

Dužina navoja mm

16

16

Mala brava na okretanje Sva od niklovanog mesinga. Brave

Kat.br.

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Ø otvora mm

38.131.65

Dužina navoja mm

16

16

Zatvaraì na okretanje za bokaporte i poklopce Od sjajnog inoxa sa ruìkicom u ravnini. Kompletan sa bravom za blokiranje. Brave

Kat.br.

38.977.00

Zatvaraìi i šarniri "a tavella"

Ø otvora mm

Frontalne dimenzije

Dužina navoja mm

16

50x55

20

϶ Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica Zatvaraì podnica/vratiju

Ploìasti zatvaraì AISI 316

Od inoxa i plastike, sjajni. Zatvaraìi vrata

Kat.br.

38.116.70

Od inoxa AISI 316. Služi za fiksiranje podnica ili za blokiranje vrata.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Ø mm

Zatvaraìi vrata

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

Ø mm

38.145.00

60

Krilni vijci sa nosaìem

45

Zatvaraì bokaporti ili oblo’-a

38.169.20 ZATVARA9 OBLO’-a, ili bokaporti, kompletno do kromiranog mesinga.

38.670.00 Od sjajnog inoxa.

Ruìkica za podizanje podnica Od inoxa AISI 316. Zatvaraci podnica

Kat.br.

mm

38.158.00

Podizaì podnica ugradbeni

Od kromiranog mesinga.

Zatvaraìi podnica

Kat.br.

38.144.00

530

88x35

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Visina mm

Razmak izmeñu otvora mm

20

73

Ruìka za podizanje podnica

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm

65x50

Od kromiranog mesinga.

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.141.00

www.OSCULATI.com

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm 75x55


Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

38

Podizaìi podnica AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm 56x48 55x77

38.143.20 38.141.21

Verzija Heavy Duty, sa prstenom Heavy Duty, sa ruìkicom i oprugom za povrat

Podizaì podnica preklopni sa oprugom Podizaìi podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm

38.510.33 38.510.34

Materijal

83x21 83x21

ìelik AISI 316 kromirani mesing

Verzija sa vijcima sa nevidljivim vijcima

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

mm 50x75 60x90

38.107.60 38.107.61

mm 57x77

38.218.21

Podizaì podnica

Podizaì podnica

Ruìkica za vratašca

Od inoxa, vrlo lagan i ìvrst, sjajan. Model sa prstenom sa povratom na oprugu, radi eliminiranja vibracija.

Od kromiranog mesinga sa sklopivi prstenom u ravnini. Može se koristiti i kao ruìkica za vratašca.

Od kromiranog mesinga, sa prstenom u ravnini.

Zatvaraci podnica

Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

mm 55x65 38x40

38.142.00 38.142.01

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm 65x50 vanjske

38.143.00

Zatvaraci podnica

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Podizaci podnica

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

8.5 10 .34

.51 0.3 3

Ruìka od sjajnog inoxa

Ruìke za vratašca od kromiranog mesinga

Podizaci podnica

(3

( 38

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

Dimenzije mm

38.107.50

38x45

Podizaì podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-flanñom za fiksiranje, bez vidljivih vijaka. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

38.426.88

Ø A mm

Ø B mm

Ø D mm

90

70

12

Zatvaraìi podnica

Kat,broj

38.426.90 38.426.91

Sjajni inox AISI 316. Ruìka sa oprugom, sa kontraflanñom za fiksiranje. Ø vanjski mm

Ø otvora mm

60

50

2/16

90

76

5,2/18

( 38.426.91

AISI 316

( 38.426.91

Podizaìi podnica antivibracijski

Ø debljina vratašca mm

( 38.426.90

Sailing with you, since 1958

531


38

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Zatvaraì u ravnini

Zatvaraìi vratiju ili ladica

Od kormiranog mesinga. Spušta se na oprugu, za ormariêe i razne upotrebe. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.131.40

mm

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

57x40

Ploìica mm

Od kromiranog mesinga sa oprugom. Zatvaraci podnica

Kat.br.

mm

38.153.00

18x40

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Ploìica mm

45x42

20x42

Podizaì podnica u ravnini AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvaraìi podnica

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Kat.br.

mm 57x76

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.138.00

Zatvaraìi podnica/podizaìi podnica sa ruìkom u ravnini sa povratom na pritisak Zatvaraì antivibracijski sa zubom kao kod brave i unutrašnjom ruìkom u sluìaju hitnih intervencija. Izrañen od kromiranog mesinga, za upotrebu kod teških podnica. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

mm

38.139.00

Ugradbene dimenzije mm

80x100

90x70

Podizaìi podnica/zatvaraìi podnica Od kromiranog mesinga, za debljine podnica od mm 8/20. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Podizaìi podnica, ruìke, zatvaraìi podnica

Baza mm

38.149.00 38.149.01

Verzija jednostavna sa bravicom

53x60 53x60

϶ Zatvaraìi na potisak Podizaì podnica/poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316. Ruìkica, pomoêu sistema za blokiranje na pritisak, može ostati otvorena ili zatvorena. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Za vratašca debljine mm

38.147.50

Zatvaraìi na potisak

3/19

Otvor Ø mm

Flanña Ø mm

51

62

Podizaì podnica - zatvaraì poklopaca sa ruìkicom sa povratom pomoêu opruge Od bijele plastike, kompletan sa ploìicom od inoxa i 2 debljine svaka 2 mm. Kat.br.

Verzija

Boja

bez brave bez brave sa bravom sa bravom

bijela crna bijela crna

Zatvaraci podnica

38.147.00 38.147.01 38.147.20 38.147.21

Ø za ugradnju mm 48 48 48 48 Zatvaraìi na potisak

Ø vanjski mm 60 60 60 60

Dubina mm 34 34 34 34

Za debljine mm od 7 do 18 od 7 do 18 od 7 do 18 od 7 do 18

Zatvaraì za vratašca. Podizaì podnica malih dimenzija. AISI 316 Podizaìi podnica

Kat.br.

38.152.70 38.152.71

532

Zatvaranje na pritisak sa ruìkicom na oprugu. Sve od sjajnog inoxa AISI 316. Brava

Za debljine mm

ne da

7 - 19 7 - 19

www.OSCULATI.com

Zatvaraìi na potisak

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

Dubina mm

44 44

38 38

25,3 25,3


Zatvaraìi na potisak

38

Podizaì podnica i zatvaraì za ladice sa ruìkicom na oprugu Kompletno od sjanog inoxa AISI 316. Kompletni sa ploìicom.

AISI 316 Kat.br.

38.147.05 38.147.06

Brava

Za debljine mm

vanjske mjere mm

Ø ugradbeni mm

ne da

5 - 12 5 - 12

Ø 62 Ø 62

48 48

( 38.147.06

Zatvaraìi podnica

( 38.147.06

Kat.br.

Zatvaraìi na potisak

38.152.05 38.152.06

Brava

Za debljine mm

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

ne da

5-12 5-12

62 62

50 50

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Sjajni inox AISI 316. Zatvaraci podnica

( 38.147.06

( 38.152.05

Podizaì podnica i zatvaraì vratašca sa ruìkicom sa povratom na oprugu i zubom za blokiranje na pritisak

( 38.147.05

Zatvaraì za vratašca - podizaì podnica velikih dimenzija

Kat.br.

Zatvaraìi na potisak

38.152.80 38.152.81

Brava

Za debljine mm

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

Dubina mm

ne da

7 - 19 7 - 19

75 75

63 63

40 40

38.152.81

Podizaìi podnica

(

Zatvaranje na pritisak sa ruìkicom na oprugu. Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316

϶ Zatvaraìi Lift snd Turn Podizaì podnica/zatvaraì podnica Od plastike + kromiranog mesinga. Fiksiranje sa dva vijka na panele debljine mm 6-16, kompletan sa sistemom za blokiranje na pritisak. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.137.00

Dimenzije mm

Rupa u poklopcu mm

Hod držaìa mm

63x63

50

27-50

Podizaìi podnica sa sklopivom ruìkom Od plastike ojaìane staklenim vlaknima + inoxa. Otvaranje okretanjem. Ø otvora za fiksiranje mm

Za debljine mm

Hod držaìa mm

Kontra-flanña od inoxa OPTIONAL

38.177.50

6-kutni kljuì

75

od 35 do 85

10-47

38.177.52

38.177.51

Ruìka wincha

75

od 35 do 85

10-47

38.177.52

( 38.177.51

Verzija

( 38.177.50

Kat.br.

Zatvaraci podnica

38.177.52 Kontra-flanña od ìelika za 38.177.50/51

Podizaì podnica za ruìku wincha DISEGNO DEPOSITATO / REGISTERED DESIGN

AISI 316

Kada niej u upotrebi ostaje potpuno u ravnini zahvaljujuêi posebno sistemu opruge koji zatvara otvor. Okretanje od 90°. Od inoxa AISI 316. Zatvaraìi podnica

Kat.br.

38.165.01

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Debljina stijenke mm

Hod drzaìa mm

51

42

4-26

35-130

(

38.159.82

( (

38.165.01

38.152.78

Sailing with you, since 1958

533


38

Zatvaraìi Lift snd Turn Zatvaraìi za brodske poklopce AISI 316

Zatvaraìi podnica

Kat.br.

Potpuno u ravnini, sa otvaranjem pomoêu prekidaìa. Sa unutrašnjom polugicom sa podesivim zatvaranjem. Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316. Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora u stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod mm

ne da

60 60

51 51

3-15 3-15

20-32 20.32

38.152.85 38.152.86

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

( 38.152.85 Podizaì podnica

Podizaì podnica

Od kromiranog mesinga ugradbeni, sa poklopcem za zatvaranje. Podesavanje od 5 do 50 mm.

Od kromiranog mesinga ugradbeni, sa poklopcem za zatvaranje. Okretanjem ruìkice omoguêava se hermetiìko nepropusno zatvaranje. Regulacija zatvaraìa od 5 do 50 mm.

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.140.00 38.140.01

Ø ugradbeni mm

68 68

Verzija

Hod držaìa mm

sa bravom

32-70 32-70

bez brave

Zatvaraci podnica

Kat.br.

Ø ugradbenog dijela mm

38.140.02 38.140.03

68 68

Verzija

Hod držaìa mm

sa bravom

38-58 38-58

bez brave

Podizaì podnica/zatvaraì podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-flanñom za fiksiranje, bez vidljivih vijaka, blokiranje rotacijom od 90° ruìkice: kompletan sa ruìkicom za blokiranje kutnom + podloškom.

Zatvaraìi podnica

Kat.br.

38.426.84

Ø A mm Ø B mm

90

70

C mm

D mm

E mm

L mm

H mm

Ploìica OPTIONAL

37-95

88

2-30

58

21

38.426.78

Podizaì podnica/zatvaraì podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-ploìicom za blokiranje. Nema vidljivih vijaka. Sistem povlaìenja rotiranjem ruìke, koja omoguêava kompletno blokiranje podnice, izbjegavajuêi vibracije, kompletan sa ruìkicom za blokiranje kutnom + ravnom + sklopljenom. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.426.80 38.426.86

Ø A mm

Ø B mm

C mm

D mm

E mm

L mm

H mm

Ploìica OPTIONAL

70 90

60 70

30/80 30/80

78 88

2/42 2/49

71 71

22 22

38.426.78 38.426.78

Zatvaraì za bokaporte Od inoxa ugradbeni, sa nosaìem za lokot, model u skladu sa propisima RINA sa otvaranjem sa unutrašnje strane u sluìaju hitnoêe. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.146.00

534

www.OSCULATI.com

Zatvaraìi Lift snd Turn

Baza od mm

110x100


Zatvaraìi Lift snd Turn

38

Zatvaraì za bokaporte Od sjajnog inoxa AISI 316. Podesiva ploìica za fiksiranje. Sa držaìem za lokot.

AISI 316

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.151.00

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Baza mm

115

120

92

52-65

11

75

110x115

Podizaì podnica i zatvaraì za vratašca COMPRESSION SYSTEM

Od sjajnog inoxa AISI 316. Sa sistemom Compression System.

Zatvaraìi podnica

38.150.15

Ø vanjski mm

Ø otvor u stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod mm

60

51

4-19

35-90

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.broj

Podizaì podnica i zatvaraì poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.152.01 38.152.02

Verzija

Ø vanjski mm

bez brave sa bravom

60 60

Zatvaraìi Lift snd Turn

Ø otvora u stijenci Debljina stijenke mm mm

51 51

4-19 4-19

Hod zatvaraìa mm

35-90 35-90

Podizaì poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316

38.152.20 38.152.21

Zatvaraìi Lift snd Turn

Verzija

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Debljina stijenke mm

Hod držaìa mm

bez brave s blokirajuêom bravom

90 90

76 76

8-23 8-23

38-93 38-93

38.152.20

Kat.br.

(

Zatvaraci podnica

(

38.152.21

Podizaì podnica i zatvaraì CAM LATCH AISI 316 COMPRESSION SYSTEM Zatvaraci podnica

Kat.br.

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora na stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraìa mm

ne da

60 60

50 50

8-30 8-30

37-97 37-97

( 38.152.40

38.152.40 38.152.41

Sa asimetriìnim sistemom koji, spuštanjem ruìkice, podiže prema gore unutrašnju ruìkicu sistema za zatvaranje, ìime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti naìin, podizanjem ruìkice, unutrašnja ruìkica se podiže i oslobaña poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316.

( 38.152.41

Sailing with you, since 1958

535


38

Zatvaraìi Lift snd Turn

Podizaì podnica i zatvaraì CAM LATCH Sa asimetriìnim sistemom koji, spuštanjem ruìkice, podiže prema gore unutrašnju ruìkicu sistema za zatvaranje, ìime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti naìin, podizanjem ruìkice, unutrašnja ruìkica se podiže i oslobaña poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 COMPRESSION SYSTEM Zatvaraci podnica

Kat.br.

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora u stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraìa mm

ne da

75 75

60 60

8-20 8-20

17-99 17-99

38.152.50 38.152.51

( 38.152.50

( 38.152.51

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Podizaì podnica i zatvaraì CAM LATCH Sa asimetriìnim sistemom koji, spuštanjem ruìkice, podiže prema gore unutrašnju ruìkicu sistema za zatvaranje, ìime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti naìin, podizanjem ruìkice, unutrašnja COMPRESSION ruìkica se podiže i oslobaña poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316. SYSTEM AISI 316

Zatvaraci podnica

Kat.br.

( 38

.15 2.6 0

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora na stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraìa mm

ne da

90 90

76 76

10-34 10.34

39-100 39-100

38.152.60 38.152.61

( 38

.15 2.6 1

Podizaì podnica potpuno u ravnini sa palubom AISI 316 COMPRESSION SYSTEM DISEGNO DEPOSITATO / REGISTERED DESIGN Podizaìi podnica

Kat.br.

38.159.01 38.159.02

Podizaì podnica estetski potpuno ravan i gladak, sadži sve prednosti podizaìa sa poklopcem ali je još ravniji i praktiìniji za upotrebu. Sa specijalnim mehanizmom koji komprimira vratašca kada je zatvoren i oslabljuje pritisak kada se podigne ruìkica. Potpuno vodonepropusan.

Zatvaraìi Lift snd Turn

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora u stijenci mm

ne da

82 82

68 68

Debljina stijenke max max

5,5 5,5

45 45

Sigurnosno otvaranje iznutra

Camme / poluge rezervne za podizaìe podnica - pajola Zahvaljujuêi razliìitim oblicima mogu se prilagoditi raznim portelama i upotrebama Kat.br.

Podizaìi podnica

(

38.159.81

Zatvaraìi Lift snd Turn

38.159.80 38.159.81 38.159.82

(

( 38.159.81

www.OSCULATI.com

38.159.80

38.159.82

(

536

Standard na modelu

38.159.01; 38.159.02 38.159.70; 38.159.71; 38.159.05; 38.159.06; 38.159.80; 38.159.81; 38.159.01; 38.159.02; 38.159.20; 38.159.21; 38.159.40; 38.159.41; 38.159.60; 38.159.61 38.165.01


Zatvaraìi za vrata

38

϶ Zatvaraìi za vrata Kuke za vrata

Kuke

Od kromiranog mesinga sa dvostrukim zglobom. Zatvaraci vrata

Od kromiranog mesinga za zatvaranje vrata.

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Dužina mm

38.192.79 38.192.80 38.192.81

Zatvaraci vrata

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

60 80 100

Dužina mm

38.174.60 38.174.80 38.174.10

60 80 100

Kuke - zatvaraìi vratiju Od inoxa AISI 316 tip USA.

AISI 316

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Dužina mm

38.173.10 38.173.75

100 75

Držaì vratiju i poklopaca

Sa valjìiêima od inoxa. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.442.85 38.442.84

Zatvaraìi za vrata

Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Baza mm

Izboìenost mm

34x20 37x29

30 38

Opis

Zatvara na pritisak od kromiranog mesinga, za fiksiranje vratašca i sline upotrebe

38.107.40

Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.107.41

Zatvaraìi za vrata

Opis Zatvara? na pritisak od plastike, za blokiranje vartašca i razne upotrebe

Držaìi za vrata na pritisak Od plastike i gume. Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Boja smeña bijela

38.422.87 38.422.88 Zatvaraci za vrata

Baza Ø mm

Zatvaraìi za vrata

Ukupna izboìenost mm

50 50

17 17

Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Opis

38.155.00

Zatvaraì vrata magnetski okretljiv od kromiranog mesinga.

38.155.01

Zatvaraì vrata magnetski okretljiv od inoxa AISI 316.

( 38.155.01

( 38.155.01

( 38.155.00

Magnetski zatvaraì za vrata

Od mesinga sa kontra-ploìicom. Podesiv od 50 do 82 mm.

Zatvaraci za vrata

38.155.20 38.155.21 38.155.22

( 38.155.00

Magnetski zatvaraì za vrata

Od mesinga sa kontra-ploìicom. Kat.br.

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za vrata

Zatvaraci za vrata

Kat.br.

Verzija

38.155.30

kromirani mesing sjajni mesing kromirani mesing "biser"

Verzija

kromirani mesing

Zatvaraì vratiju Od kromiranog mesinga sa gumicom za zaštitu od vibracija. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.154.00

Ø baze mm

40

Zatvaraìi za vrata

Ukupna dužina mm

50

Sailing with you, since 1958

537


38

Zatvaraìi za klizna vrata

϶ Zatvaraìi za klizna vrata Zatvaraìi za prozore/vrata klizna i obiìna

Šarniri preklopni za klizna stakla - klizna vrata

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

AISI 316

AISI 316

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa okvirom od PVC-a otpornog na udarce. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.156.00

Zatvaraìi za klizna vrata

Baza za fiksiranje mm

Sjajni inox AISI 316 sa dijelom koji ima funkciju blokiranja obloženim antivibracijskom plastikom Šarniri

Kat.br.

Ukupna dužina mm 74 ukljuìujuêi i pokretni dio

47x18

Zatvaraì za klizna vrata

Kat.br.

38.157.00

zatvoreni mm 73x30

otvoreni mm 87x30

Držaì vratiju sklopivi

Dovodi se u poziciju jednostavnim pritiskom. Od sjajnog inoxa AISI 316. Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za klizna vrata

38.156.40

Zatvaraìi za klizna vrata

Od kromiranog mesinga za klizne prozore i vrata Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za klizna vrata

Kat.br.

mm

mm 33x72

38.156.20

76x23

϶ Zasuni za vrata i ladice Zasuni Sa specijalnim antivibracijskim sistemom. Zatvaraci

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

38.177.00 38.177.01

Materjal

kromirani mesing sjajni inox AISI 316

mm 85x31 85x31

Zatvaraì na pritisak AISI 316 Zatvaraci

Kat.br.

od sjajnog inoxa AISI 316, sa ruìkicom za otvaranje, Idealan za vratašca za ulazak u kokpit, motorne prostore i za vrata hladnjaka/ledomata.

Zasuni za vrata i ladice

38.190.00

Baya mm

48x37

Zatvaraìi za vrata na oprugu Od kromiranog mesinga za stražnja vratašca za ulaz na kokpit. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

38.189.01

mm 120x40x12h

Zatvaraìi za vrata na oprugu AISI 316 Zatvaraci za vrata

Kat.br.

Od sjajnog inoxa AISI 316, za stražnja vratašca za ulazak na kokpit.

Zasuni za vrata i ladice

38.189.03

mm 132x53x16h

Zasuni Od kromiranog mesinga, vrlo ìvrsti. I cilindar je od mesinga. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.188.19 38.188.20 38.188.21

538

www.OSCULATI.com

Zasuni za vrata i ladice

Dužina mm

60 90 105


Zasuni za vrata i ladice

38

Zakretni zasun Od niklovanog mesinga sa jeziìkom koji izlazi van okretanjem jabuìice. Zatvaraìi za vrata

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

mm 35x45

38.840.00

Zasun Od sjajnog inoxa, sa antivibracijskim sistemom i držaìem za lokot. Zatvaraòi za vrata

Kat.br.

Zasuni za vrata i ladice

mm 85x27

38.214.00

϶ Zatvaraìi za vratašca

upotrebe, kompletan sa brtvom od tika.

38.642.00 Zatvaraì na oprugu od crne plastike, sa brtvom za otvor od imitacije drva. Zatvaraìi za vrata

Zatvaraìi za vratašca

Zatvaraìi za vratašca

Držaì vratiju Poklopaca i ladica na pritisak, sa dvije regulirajuêe kuglice sa vijcima. Od niklovanog mesinga. Zatvaraìi za vrata

Zatvaraìi za vratašca

Kat.br.

38.533.00

mm 49x10

Držaì za vrata DELUX Od kromiranog mesinga, sa ležajevima i oprugama od inoxa Držaìi za vrata

Kat.br.

38.533.44 38.533.49

44x8 49x8

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.641.00 Zatvaraì na oprugu od mesinga, japanske proizvodnje. Za razne sitne Zatvaraìi za vrata

Zatvaraìi za vratašca "nevidljivi" AISI 316

Montira se sa unutrašnje strane vrata ostavljajuêi otvor koji se zatvara sjajnim dijelom, ukoliko se želi otvoriti vratašca pritisne se na otvor koji služi i kao ruìkica. Sa kontra-ploìicom sa nagnutim zubom radi lakšeg montiranja.

Zatvaraci za vrata

Zatvaraìi za vratašca

Kat.br.

Otvor Ø mm

38.184.00

28/33

Zatvaraì na pritisak

Zatvaraì sa otvaranjem u ravnini sa površinom

38.309.20 Zatvaraì sa jabuìicom od kromiranog mesinga. Mjere 30x23. Jabuìica diam.25 mm.

38.309.22 Zatvaraì na pritisak od kromiranog mesinga sa otvaranjem u ravnini sa površinom.

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi za vratašca

Zatvaraì sa otvaranjem na pritisak

38.644.00

Zatvaraì u ravnini sa površinom od kromiranog mesinga sa otvaranjem pritiskom. Vrlo elegantan i praktiìan.

Zatvaraìi za vratašca

Zatvaraìi za vratašca

Bravica na pritisak za vratašca Od inoxa i ABS-plastike. Otvara se laganim pritiskom izvana i na isti naìin se zatvara. Univerzalna. Zatvaraci

Kat.br.

38.107.42

mm 46x27

Zatvaraìi za vratašca

Debljina

10

Sailing with you, since 1958

539


38

Zatvaraìi na pritisak

϶ Zatvaraìi na pritisak Zatvaraì na dugme MEDIUM Zatvaraì za pretince i vratašca sa sistemom push-pull. Kuìište od plastike sa oprugama od inoxa. Zatvaraìi

Kat.br.

Zatvaraìi na pritisak

Verzija Standard

38.182.50

Za vratašca od mm

16/22

Kat.br.

Ø otvora mm

25

Kromirana ABS plastika

Kromirana ABS plastika

25

Convex

Sjajni inox 316

Sjajni inox 316

25

38.182.80

Rectangular

ABS cromato

Kromirana ABS plastika

25

38.182.88

Rectangular

Sjajni inox 316

Sjajni inox 316

25

38.182.70

38.182.80

Convex

(

25

38.182.70

38.182.88

Mat inoxa 316

38.182.68

Kromirana ABS plastika

Sjajni inox 316

(

Kromirana ABS plastika

38.182.60

(

38.182.60

Prekidaì

Round

38.182.78

(

Obrada

Round

38.182.68

38.182.78

Okvir

(

(

Zatvaraìi na pritisak

Tip

38.182.60

(

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Jabuìica + prsten za zatvaraìe 38.182.50 Zatvaraìi

Prisloni za zatvaraìe 38.182.50 Od sjajnog inoxa

(

2 2.9 .18 38

(

0 82.9 38.1

Zatvaraìi

Zatvaraìi na pritisak

Kat.br.

38.182.90 38.182.92

Verzija

Ravna Kvadratna

Zatvaraì sa jabuìicom Kromiran, kompletan sa ploìicom od plastike. Kada je jabuìica pritisnuta blokira bravu i onemoguêuje otvaranje vratašca. Ponovnim pritiskom na jabuìicu ona izlaz van i brava se odblokira. Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

Zatvaraìi na pritisak

Vrat Ø mm

38.179.00

Vanjski Ø mm

31x25

42

Zatvaraì FLUSH LOCK Univerzalni zatvaraì koji ostaje gotovo u ravnini sa površinom. Za upotrebu kod ladica i vratašca ìak i vrlo teških jer omoguêava svršeno zatvaranje. Izrañen od inoxa + kromiranog mesinga. Zatvaraìi

Kat.br.

(

(

38.179.40

(

38.179.41

38.179.40 38.179.41

Zatvaraìi na pritisak

Debljina ploìa mm

Obrada

Oblik

Jabuìica mm

Prislon

4 - 27 4 - 27

sjajni inox sjajni inox

ovalni kvadratni

36x25 35x35

da da

38.179.40

Jabuìica na pritisak "Self-Latching" Ova jabuìica omoguêava zatvaranje ladice jendostavnim guranjem. Kuìište od plastike sa oprugama od inoxa. Otvara se pritiskom na jabuìicu. Jabuìice - zatvaraìi

Kat.br.

38.182.54

540

Verzija sa automatskim zatvaranjem

www.OSCULATI.com

Za vratašca mm

16/22

Jabuìica optional

38.182.60; 38.182.68; 38.182.70; 38.182.78; 38.182.80; 38.182.88


Zatvaraìi

38

϶ Zatvaraìi (

Zatvaraì za poklopce i vratašca

38.180.02

Za zatvoriti se pritisne jabuìica koja ostaje u ravnini, za otvoriti se ponovno pritisne i jabuìica izlazi otvarajuêi vratašca. Montaža zatvaraìa pomoêu dva vijka i prstenom izvana sa otvorom Ø mm 26. Tijelo zatvaraìa od plastike, opruge od inoxa. Zatvaraci za vratašca

(

38.180.01

Zatvaraìi

Kat.br.

38.180.01

Verzija Zatvaraì od obiìne plastike

38.180.02

Zatvaraì od obiìne plastike s boìnim antivibrirajuêim držaìima

Za upotrebu samo sa minimalnom debljinom zatvaranja 5 mm. Pažnja: samo zatvaraì. Posebno

naruìiti jabuìicu sa prstenom art.38.181.xx

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.01 38.181.02 38.181.03 38.181.00

Obojeni sjajni mesing

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi

Kat.br.

Zatvaraìi

Za vratašca do mm

Za vratašca do mm

38.181.04 38.181.05 38.181.06 38.181.07

13 16 19 23

Kromirani perla mesing

Zatvaraci za vratašca

Za vratašca do mm

38.181.10 38.181.11 38.181.12

13 16 19 23

Kromirani mesing

Zatvaraìi

Kat.br.

13 16 19

Obojeni sjajni mesing

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraìi

Kat.br.

Za vratašca do mm

38.181.20 38.181.21 38.181.22

Zatvaraìi za vratašca

16 19 23

Kat.br.

Zatvaraìi

Za vratašca do mm

38.181.27 38.181.28

19 23

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kromirani mesing

϶ Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi Jabuìice + prsteni "Ovalni"

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.30 38.181.31 38.181.32

Jabuìica + prsten "Square"

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

13 16 19

kromirani mesing kromirani mesing kromirani mesing

38.183.01 38.183.02

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

38.181.52 38.181.53 38.181.54

Za vratašca do

Materjal Kromirani mesing Kromirani mesing Kromirani mesing

Max 16 mm Max 19 mm Max 23 mm

Ploìice za zatvaraìe na "L"

Za zatvaraìe serije: 38.180.01/02 i 38.182.01/04. Kat.br.

Kat.br.

Materjal

Ploìice plosnate

Zatvaraci za vratašca

Zatvaraci za vratašca

Za vratašca do mm

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

Materjal

kromiranog mesinga sjajnog mesinga

Za zatvaraìe serije: 38.180.01/02 i 38.182.01/04. Kat.br.

Zatvaraci za vratašca

38.183.05 38.183.06

Sailing with you, since 1958

Materjal

Zatvaraìi, jabuìice i prstenovi

kromiranog mesinga sjajnog mesinga

541


38

Mini zatvaraì

϶ Mini zatvaraì Od plastike sa prstenom od mesinga raznih obrada, otvor za prsten diam.20 mm.

"Klasiìna" verzija Prsten Ø 24 mm. Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

Model

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.182.01 38.182.04

Mini zatvaraì

Za vratašca

Kromirani mesing Sjajni mesing

do 16 mm do 16 mm

"Ovalna" verzija Prsten Ø 24 mm Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

Model

38.182.08

Za vratašca

Kromirani mesing

do 16 mm

"Flat" verzija Prsten Ø 26 mm.. Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.182.09 38.182.10

Model

Vratašca

Kromirani mesing Kromirani mesing

do mm 16 do mm 19

϶ Zatvaraìi SUGATSUNE Zatvaraìi Push Knob za vratašca i ladice "Sugatsune Pkl-08" Malih dimenzija i optimalne funkcionalnosti; nakon što je krilo zatvoreno, pritiskom na jabuìicu blokira se i ne dozvoljava ponovno otvaranje dok se ponovno ne pritisne i ne potegne jabuìica. Za debljine vratašca od 15 do 30 mm, kapacitet 10 kg. Sugatsune

(

Kat.br.

Proizvod

38.185.01 38.186.01 38.186.02

Zatvaraì

Zatvaraìi SUGATSUNE

Jabuìica

zlatna

Jabuìica

kromirana

1 .0 85 .1 38

(

( (

542

Boja

bijela

38.185.01

(

38.185.01

38.

186

38.1 86.0 2

(

.01

(

38.1 86.0 1

www.OSCULATI.com

38.1 86.0 2


38

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

϶ Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Sjajne, za upotrebu kod vrata minimalne debljine 16 mm. Kvadar ruìke 8 mm.

Par ruìki sa ploìicama

Kat.br.

Brave, ruìke za

Tip ruìki SMART CONTEMPORARY

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

38.129.05 38.129.05

38.129.07 38.129.08

( 38.129.05 - smart

( 38.129.05 contemporary

( 38.129.05 ( 38.129.11 + 38.129.14 SMART

Sa unutrašnjim blokiranjem i moguêim odblokiravanjem izvana (za WC i kabine) Dimenzije: 94x57x11,5 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave ugradbene od inoxa AISI 316

38.129.16 38.129.17 38.129.16 38.129.17

( 38.129.10

CONTEMPORARY

38.129.14 38.129.15 38.129.14 38.129.15

Unutrašnja lijeva Desna vanjska Vanjska lijeva Unutrašnja desna

( 38.129.11 + 38.129.16

38.129.10 38.129.10 38.129.11 38.129.11

Par ruìki sa ploìicama SMART CONTEMPORARY

CONTEMPORARY

Verzija

( 38.129.11 + 38.129.14 SMART

Kat.br.

( 38.129.11 + 38.129.16

Brave

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Jednostavne bez blokiranja Dimenzije: 51x45x10,5 mm. Za vrata debljine 16/38mm.

Sa bravom Yale sa vanjske strane, te blokiranjem sa unutrašnje strane Dimenzije: 94x57x11,5 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Kat.broj brave

Brave

38.129.30 38.129.30 38.129.31 38.129.31

Opis

Lijeva unutrašnja Desna vanjska Lijeva vanjska Desna unutrašnja

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Kopija ruìki sa ploìicama SMART CONTEMPORARY

38.129.34 38.129.35 38.129.34 38.129.35

38.129.36 38.129.37 38.129.36 38.129.37

( CONTEMPORARY

( SMART ( 38.129.30

Sailing with you, since 1958

543


38

Brave ugradbene od inoxa AISI 316 Za klizna vrata sa vanjskim kljuìem Yale i ugrañenim ruìkama. Sa blokiranjem sa unutrašnje strane Kompletne. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Kat.br.

38.128.20 38.128.21

38.128.20 izvana

(

iznutra

(

(

Kuìište

Debljina mm

94x58 94x58

11,5 11,5

38.128.21 izvana

(

piastre per

38.128.21

(

38.128.20/24/25

Za klizna vrata, sa vanjskom ruìkom, kljuìem Yale sa vanjske strane i unutrašnjim blokiranjem Kompletne, za vrata debljine 16/38 mm. Brave

38.128.25 sa unutrašnje strane

Kat.br.

Opis

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Ruìka

Kuìište

Debljina

38.128.24

Sa zatvaranjem u ravnini

SMART

94x58

11,5

38.128.25

Sa zatvaranjem u ravnini

CONTEMPORARY

94x58

11,5

(

( 38.128.24 sa vanjske strane

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

(

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Opis Sa kukom u ravnini Sa izboìenom kukom

϶ Brave na prislon od inoxa AISI 316 Sjajne, univerzalne Sa jabuìicom, sa kljuìem Yale sa vanjske strane. Blokiranje jabuìice sa unutrašnje strane Kompletna sa ploìicom. Za vrata debljine 16/38mm. Brave

Brave na prislon od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dimenzije mm

38.128.30

95x57

Sa ruìkom, blokiranjem sa unutrašnje strane i Yale kljuìem sa vanjske strane Kompletna sa ploìicom. Dimenzije: 117x57 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Kat.br. brave

38.129.50 38.129.51 38.129.52 38.129.53

Verzija

Unutrašnja desna Unutrašnja lijeva Vanjska desna Vanjska lijeva

Brave na prislon od inoxa AISI 316

Par ruìki

SMART

CONTEMPORARY

38.129.55 38.129.54 38.129.55 38.129.54

38.129.57 38.129.56 38.129.57 38.129.56

( 38.129.50

544

www.OSCULATI.com


Brave za vrata

38

϶ Brave za vrata

Brava Od kromiranog mesinga sa vanjske, vidljive strane tipa YALE sa dva kljuìa. Mehanizam je sav od mesinga. Brave

Kat.br.

38.132.00DX 38.132.00SX

Brave za vrata

Verzija

mm 83x52 83x52

desna lijeva

Ukupno sa stranicama mm

80 80

Brave

Brave za vrata

Kat.br.

38.132.10DX/20 38.132.10DX/25 38.132.10DX/30 38.132.10SX/20 38.132.10SX/25 38.132.10SX/30

mm 98x58 98x58 98x58 98x58 98x58 98x58

Dužina vrata cilindra mm

Verzija

20 25 30 20 25 30

desna desna desna lijeva lijeva lijeva

Brava Od kromiranog mesinga za ulazna vrata, ruìka i cilindar izvana, blokiranje iznutra. Vrlo praktiìna i ìvrsta brava, kompletna sa kontra-plocicom. Kat.br.

Brave

38.132.20DE/20 38.132.20DE/25 38.132.20DE/30 38.132.20DE/35 38.132.20DI/20 38.132.20DI/25 38.132.20DI/30 38.132.20DI/35 38.132.20SE/20 38.132.20SE/25 38.132.20SE/30 38.132.20SE/35 38.132.20SI/20 38.132.20SI/25 38.132.20SI/30 38.132.20SI/35

mm 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138

Kvadrat mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Cilindar mm 20 25 30 35 20 25 30 35 20 25 30 35 20 25 30 35

Brave za vrata

Verzija DE Vanjska DE Vanjska DE Vanjska DE Vanjska DE Unutrašnja DE Unutrašnja DE Unutrašnja DE Unutrašnja SE Vanjska SE Vanjska SE Vanjska SE Vanjska SE Unutrašnja SE Unutrašnja SE Unutrašnja SE Unutrašnja

(

Desna

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Brava Od kromiranog mesinga za prisloniti, sa kljuìem sa cilindrom izvana i unutrašnjim blokiranjem. Vrlo praktiìna brava, za vrata, kompletna sa prislonom.

Ruìke nisu ukljuìene.

Brava Od kromiranog mesinga, za vrata sa ruìkom i bravom. Za prisloniti. Koristi sve ruìke iz kataloga. Brave

Kat.br.

38.132.21DE 38.132.21DI 38.132.21SE 38.132.21SI

mm

Brave za vrata

Kvadrat mm

110x45 110x45 110x45 110x45

8 8 8 8

Verzija DX Vanjska DX Unutrašnja SX Vanjska SX Unutrašnja

Rucke nisu ukljuìene.

Brava za W.C sa ruìkom za blokiranje Od kromiranog mesinga. Sva od nehrñajuêeg materijala. Brave

Kat.br.

38.131.50

mm 70x45

Brave za vrata

Kvadrat mm

8

Sailing with you, since 1958

545


38

Brave za vrata Antivibracijska brava za ugradnju sa moguêom desnom i lijevom montažom (DX-SX). Od kromiranog mesinga. Vrlo male debljine i smanjenih dimenzija. Ruìke: svi tipovi iz kataloga sa kvadrantom 8mm, osim 38.350.59. Brave

Kat.br.

38.409.70*

( 38.409.72/73

38.409.72 38.409.73 *

Verzija

Maska mm

Brava mm

Debljina vratiju mm

jednostavna sa unutarnjim blokiranjem i sigurnosnim sistemom za otvaranje izvana sa unutarnjim blokiranjem i sigurnosnim sistemom za otvaranje izvana

110x15

68x60x9

minimum 15

110x13

66x60x9

18-23

110x13

66x60x9

24-29

Za kvadratne ruìke od 8 mm potreban je adapter 38.348.12

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

( 38.409.70 Vanjska vodonepropusna brava sa zaštitom od vibracija Od kormiranog mesinga. Za kutije tuša jer je vodonepropusna, može se koristiti za bilo koji tip vrata. Može se instalirati na vrata svih debljina. Za upotrebu sa svim ruìkama sa kvadrom 8 mm. Brave

Kat.br.

Brave za vrata

Proizvod samo brava sa ploìicama par vanjskih ploìica ugradbene ploìice

38.130.01 38.130.03 38.130.05

102x102x27 100x52x27 56x20

Brava za klizna vrata Od kromiranog mesinga. Blokiranje sa unutrašnje strane. Brave

Kat.br.

Maska mm

38.132.05

Brave

Od kromiranog mesinga za klizna vrata sa ruìkom u ravnini, za vrata debljine minimum mm 20.

Kat.br.

Verzija Kompletna sa bravom sa tradicionalnim kljuìem

38.132.07

Brave za vrata

Ploìica mm

Maska mm

158x87

112x15

Kat.br.

38.132.08

Brave za vrata

Verzija Sa ruìkom za blokiranje + kljuìem sa druge strane Brave za vrata

Ploìica mm

Maska mm

158x87

112x15

Brave za klizna vrata

Sa ruìkom. Sva od kromiranog mesinga. Verzija

Debljina mm

Maska mm

Kompletna sa 2 ruìkice za zatvaranje mm

Kvadrat mm

38.348.70

brava Yale

15

160x15

198x45

8

38.348.69*

brava Yale

15

160x15

bez ploìiica i ruìke

Sa ruìkom. Realizirana kompletno od kromiranog mesinga.

Kat.br.

Verzija

Debljina mm

tradicionalni kljuì

15

Brave

38.348.71

* Koristi se sa bilo kojom ruìkom i rozetom iz kataloga, kvadrat 8 mm

546

13/16

Od kromiranog mesinga za klizna vrata sa ruìkom u ravnini, Za vrata debljine minimum mm 20.

Brave

Brave za klizna vrata

Kat.br.

Debljina vratiju mm

Brave

Brave

Brave

Brave za vrata

134x80

www.OSCULATI.com

Brave za vrata

Maska mm

Kompletna sa 2 ruìkicama za zatvaranje mm

Kvadrat mm

160x15

198x45

8


38

Brave za vrata Brava ugradbena

Par ploìica

Od kromiranog mesinga za unutrašnja vrata manje debljine, kompletna sa ativibracijskom jabuìicom. Brave

Kat.br.

Kvadrat univerzalan mm

38.131.47

Brave za vrata

8

Maska mm

Debljina kutije mm

95x13

9

Sa blokiranjem s unutrašnje strane od kromiranog mesinga. Brave

Kat.br.

38.131.48

mm 118x36

Brave za vrata

Za ruìke kvadrata mm

8

Za brave 38.131.47

Brave

Kat.br.

38.132.03

Brave za vrata

Maska mm

Kutija mm

250x25x3

194x43x15

Kvadrat mm

Dubina mm

Dužina cilindra mm

8

43

45

Brava ugradbena

Brava za W.C. sa blokiranjem s unutrašnje strane

Od kromiranog mesinga sa sigurnosnim cilindrom. Kompletna sa dvije završne ploìice 3840. Rucka 3485, 84 MM. Brave

Kat.br.

38.134.83DX 38.134.83SX

Verzija

desna lijeva

Brave za vrata

Maska mm

Kvadrat mm

150x15 150x15

8 8

Kompletna sa dvije ploìice, i ruìkom od 84mm od kromiranog mesinga. Brave

Kat.br.

Verzija

38.347.40DX 38.347.40SX

desna lijeva

Brave za vrata

Maska mm

Kvadrat mm

135x15 135x15

8 8

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Brave za klizna vrata Od inoxa. Kompletna sa kuìištem, cilindrom tipa Yale i plosnatom ruìkom. Mala dubina ìini ovu bravu vrlo dobrom za vrata uskih profila.

Brava Od mat kromiranog mesinga ugradbena, sa antivibracijskim sistemom i sigurnosnim cilindrom. Brave

Kat.br.

Verzija

38.203.50DX

desna

38.203.50SX

lijeva

38.203.51DX 38.203.51SX

desna lijeva

Brave za vrata

Model

Kompletna sa duplom ruìkicom za zatvaranje i sa ruìkom mm 110 Kompletna sa duplom ruìkicom za zatvaranje i sa ruìkom mm 110 bez ruìke i ruìkica za zatvaranje * bez ruìke i ruìkica za zatvaranje *

Maska mm

Kvadrat mm

212x22x2

9

212x22x2

9

212x22x2 212x22x2

9 9

Koristi bilo koju ruìku i rozetu iz kataloga, kvadrat mm 8, u tom sluìaju zatražiti adapter 38.348.12 sa kvadrata 9 na kvadrat 8 mm.

*

Antivibracijska brava ugradbena sa blokiranjem s unutrašnje strane za W.C. Sa vanjskim sigurnosnim sistemom za odblokiravanje Realizirana od kromiranog mesinga, standardni kvadrat i vanjski kljuì za odblokiravanje. Brave

Kat.br.

Verzija

Model

Kvadrat mm

Maska mm

38.203.71DX

desna

bez ruìke i ruìkica za zatvaranje*

9

212x22

38.203.71SX

lijeva

bez ruìke i ruìkica za zatvaranje*

9

212x22

*

Koristi bilo koju ruìku i rozetu iz kataloga, kvadrat 8 mm, u tom sluìaju zatražiti adapter 38.348.12 sa kvadrata 9 na kvadrat 8 mm.

Sailing with you, since 1958

547


38

Brave za vrata Brave sa okretljivim sistemom za blokiranje sa jedne strane i kljuìem za odblokiravanje sa druge strane Brave od kromiranog mesinga za umetanje, za vrata debljine mm 15, sa jednim parom inox ploìica i parom ruìki mm 84. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Model

Kvadrat mm

Maska mm

Ploìica mm

38.134.03 38.134.04

lijeva desna

Kompletan sa ruìkom Kompletan sa ruìkom

8 8

133x15 133x15

133x70 133x70

38.135.03

lijeva

bez ruìke

8

133x15

133x70

38.135.04

desna

bez ruìke

8

133x15

133x70

Koristi bilo koju rucku iz naseg kataloga, kvadrat 8 mm.

Brave bez kljuìa

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Brave od kromiranog mesinga za umetanje, za vrata debljine mm 15, sa jednim parom inox ploìica i parom ruìki mm 84. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Model

Kvadrat mm

Maska mm

Ploìica mm

38.134.05 38.134.06

lijeva desna

Kompletan sa ruìkom Kompletan sa ruìkom

8 8

80x15 80x15

80x70 80x70

38.135.05

lijeva

bez ruìke

8

80x15

80x70

38.135.06

desna

bez ruìke

8

80x15

80x70

Koristi bilo koju ruìku iz našeg kataloga, kvadrat 8 mm.

Brava za W.C od kromiranog mesinga za aplikaciju izvana, kompletna sa ruìkom sa jabuìicom i sklopivim prstenom, ovalna maska sa dvostrukim prislonom, kako vanjskim tako i na stijenku. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Kuìište mm

38.227.10

95x57

Kit sa ruìkama

Kit sa vanjskom preklopnom ruìkom u ravnini

Od kromiranog mesinga + kromirane plastike + inoxa, za prislon, sa blokiranjem sa unutrašnje strane. Idealan za W.C. i kabine.

Od kromiranog mesinga + kromirane plastike + inoxa, za prislon, sa blokiranjem sa unutrašnje strane. Idealan za W.C. i kabine.

Brave

Kat.br.

38.177.60

Brave za vrata

Kuìište mm

Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Kuìište mm

38.177.62

54x44

54x44

Ruìka Od kromiranog mesinga sa osiguraìem za brave iz ovog kataloga. Brave, ruìke za

Kat.br.

38.394.00

Brave za vrata

Kvadrat mm

8

Ruìkica sa dvostrukim jabuìicama Od kromiranog mesinga za brave iz ovog kataloga. Brave, ruìke za

Kat.br.

38.395.00

548

www.OSCULATI.com

Brave za vrata

Osovina mm

8


Brave za vrata

38

Dvojna ruìka Od anodizirane lake legure. Kompaktna i lijepog izgleda. Brave, ruìke za

Kat.br.

Brave za vrata

Jabuìica Ø mm

38.340.50

Visina mm

Kvadrat mm

32

8

40

Ruìka dvostruka

Ruìka dvostruka za brave

Od kromiranog mesinga. Brave, rucke za

Kat.br.

Jabuìica mm

Od kromiranog mesinga.

Kvadrat mm

58x46

Brave, rucke za

Kat.br.

9

Kvadrat mm

38.348.50

Brave za vrata

Dimenzije mm

8

80x35

Ruìkica za sve naše brave Od kromiranog mesinga, kompletna sa završnom dvojnom maskom, sa osovinama od plastike. Brave, ruìke za

Kat.br.

Brave za vrata

Jabuìica mm

38.393.00

Kvadrat mm

56x18

8

Par kompaktnih ruìki

(

od kromiranog mesinga. Brave, rucke za

Kat.br.

38.348.46 38.348.47 38.348.48 38.348.12

Brave za vrata

Model

Dužina mm

Kvadrat mm

113 85 82

8 8 8

Model “Kata” Model “Kata” Model “Spoon”

(

38 .34 8.4 6

Adapter za smanjivanje kvadrata od mm 9 (vidi brave 38.203.50; 38.203.70; 38.133.00) na kvadrat od mm 8 kako bi se mogle koristiti sve rucke iz kataloga

϶ Ruìke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

(

38.348.48

38.348.47

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.348.52

Brave za vrata

Par oblih ruìki GUERINI Brave, rucke za

Kat.br.

Ruìke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

Kompletne sa

38.348.60

rozetama

Kvadrat

Materjal

tip

mm

univerzalni

8

Kromirani sjajni mesing

Par ruìki “Oliva” Brave, ruìke za

Kat.br.

Kompletne sa

38.350.59

rozetama

Kvadrat

Materjal

tip

mm

univerzalni

8

Kromirani sjajni mesing + kromirani mat mesing

Par ruìki SLIM Brave, rucke za

Kat.br.

Kompletne sa

Kvadrat Tip

Materjal mm

38.349.11

rozetama

univerzalni

8

Kromirani mesing

38.349.13

rozetama

univerzalni

8

Niklani mesing mat (krom "biser")

Par ruìki SQUARE Kompletne sa rozetama. Brave, rucke za

Kat.br.

38.348.56

Materjal kromirani mesing

Sailing with you, since 1958

549


38

Ruìke za vrata i pribor

϶ Ruìke za vrata i pribor Rozete za ruìke, prodaju se u paru Brave, rozete za

Ruìke za vrata i pribor

Kat.br.

Obrada kromirana

38.348.61

Koristi se sa bravama

Tip brave

38.348.60; 38.349.11

Yale

Zatvaraì za brave kupaonica Kompletan sa vanjskim sigurnosnim zatvaranjem. Brave

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Verzija

Rozete ovalne

Kat.br.

38.348.10

Ruìke za vrata i pribor

Model okrugli

7

Rozete

Od kromiranog mesinga sa ležajem od plastike. Za upotrebu sa svim našim ruìkama, prodaju se u paru. Brave, rozete za

Kvadrat mm *

ottone cromato

38.355.59

mm

28x53

Od kromiranog mesinga. Prodaju se u paru. Brave, rozete za

Kat.br.

Ruìke za vrata i pribor

38.348.11

Za ruìke kvadrat mm

Ø mm

8

45

϶ Pribor za klizna vrata Klizaì Od niklovanog mesinga, montira se na doljni dio vrata. Cijena je za komad od 2 metra. Klizna vrata, pribor za

Kat.br.

Pribor za klizna vrata

Proizvod

38.342.80 38.342.90

mm 30x12x2000 64x37

šina klizaì

Napomena

Ø kotaìiêa 30 mm

Šine i klizaìi Klizna vrata, pribor za

Kat.br.

Pribor za klizna vrata

Dio

Opis

38.342.20

gornji

Šina od inoxa

45x14x2000

na gornji dio vratiju

38.342.30

gornji

Klizaì sa kotaìiêem od plastike

nosaì 60x70

svaka vrata trebaju dva klizaìa

38.342.60

doljnji

Šina

12x11x2000

na doljni dio vratiju

38x15

svaka vrata trebaju dva klizaìa

38.342.70 *

doljnji

Klizaì sa kotaìiêem

mm

Montaža

Cijena se podrazumijeva za komad od 2 metra.

Serija polica 38.026.00 Od inoxa za stolove na barkama sa kabinom. Serija se sastoji od dvije kukice i dva nosaìa kukica. Vrlo ìvrsti.

Kuke

550

Pribor za klizna vrata

www.OSCULATI.com


38

Vješalice

϶ Vješalice Vješalica sa 3 okretljive kuke

Vješalica sa 4 okretljive kuke

Vješalica od sjajnog inoxa AISI 316 AISI 316

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

Verzija

Ploìa mm

sjajni mesing kromirani mesing

38.162.00 38.162.01

73x36 73x36

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

Verzija

Kat.br.

Vješalice

38.104.01 38.104.02

38.313.00

Verzija

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

38.031.31

Izboìenost mm

40x26

70

(

D mm

38.313.50 38.313.90 38.313.40 38.313.30 38.313.45 38.313.70 38.313.80

Vješalice

H mm

25 22 29 25 33 47 66

25 30 32 41 53 27 36

(

Vješalica

38.313.50

A mm

B mm

C mm

5,7

9,2

30

Kukica za razne upotrebe

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kuke

Kat.br.

38.301.09

A mm

B mm

C mm

6,5

31

10

Ploìica sa prstenom

Kukica

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Od inoxa AISI 316.

Od sjajnog inoxa. 38.102.10

38.313.30/45

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Kat.br.

(

Kuka

AISI 316

Kuke

38.313.90/40

Kat.br.

(

38.313.70/80

Kuke

38.031.29

90 (max)

Baza mm

Kuke

Kat.br.

Debljina mm

38x53

od sjajnog inoxa.

mm 75x25 75x25

Kromirani mesing Sjajni mesing

Od sjajnog inoxa.

Vješalica

Baza mm

Vješalica

Sa oprugom od inoxa. Vješalica

Vješalice

Kat.br.

81x39 81x39

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

Vješalica sklopiva.

Vješalica

Ploìa mm

sjajni mesing kromirani mesing

38.205.00 38.205.01

Vješalice

Dužina mm

55

Baza sa dva otvora

Kuke

Kat.br.

38.301.11

Vješalice

Baza mm

Izboìenost mm

27x30

19

Sailing with you, since 1958

Kuke

Kat.br.

38.301.10

Vješalice

Baza mm

Izboìenost mm

23x23

20

551


38

Vješalice

Kukica

Kukica za razne upotrebe

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kuke

Kat.br.

Od kromiranog mesinga.

Vješalice

38.301.08

Kuke

38.178.00

15x5,7x35,8

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.320.00 38.320.01

mm

Kuke

Vješalice

Dužina mm

Baza mm

40 60

32x15 43x20

Kukica

Od inoxa.

Od sjajnog inoxa. Vješalice

Kat.br.

38.321.00 38.321.01

mm 45x33

38.102.20

43x13x14

Kuke

Vješalice

Kat.br.

Kukice za strop

Od sjajnog inoxa, za montiranje na stijenku. Kat.br.

Od kromiranog mesinga.

Vješalice

Kat.br.

mm

Kukice

Kuke

Kukica

Dužina mm

Baza mm

33 45

32x15 43x20

Kuke

Vješalice

Kat.br.

mm 32x24

38.102.05

Baza mm

32x13

Kukica za odijela Od plastike. Kuke

Kat.br.

mm

38.105.65

Vješalice

Base mm

55x24

24x35

Vješalica na izvlaìenje Idealna za duboke ormare limitirane širine kao što su na plovilima; nadoknañuje nedostatak prostora i olakšava njegovo korištenje; kuka od inoxa i završeci od plastike. Patentiran Sugatzune. Vješalica

Kat.br.

Vješalice

L 491 636

38.315.30 38.315.40

L2 300 400

L3 274 374

C 264 364

Nosivost kg

3 3

Klizaìi Od inoxa na kuglicama za ladice. Izvrsno klizanje i velika ìvrstoêa. Dva pokretna dijela (otvaranje na 3/4). Sa posebnim mehanizmom za zaustavljanje na kraju hoda za držanje ladice u otvorenom položaju. Klizaòi za ladice

Kat.br.

38.272.12 38.272.14 38.272.16

552

Vješalice

Dužina klizaìa

Dužina klizanja

A

B

C

D

E

F

Nosivost kg

304

300

155

255

98

137

247

260

24

350

347

225

310

-

-

290

310

23

397

397

265

357

-

-

358

378

21

www.OSCULATI.com


Lokoti

38

϶ Lokoti "Sicur lock" specijalni lokot protiv krañe vanbrodskih motora Blokira krilne vijke i zato: 1) osigurava da se vijci ne mogu sami odviti i motor padne u more - 2) onemoguêava krañu motora, jer da bi ga se skinulo treba ga kompletno razbiti. Kompletno od anodizirane lake legure (debljina cijevi mm 4, te je vrlo ìvrst), brava za blokiranje od mesinga i inoxa sa dvostrukim kljuìem. Zbog svog ìvrstog izgleda obeshrabruje bilo kojeg lopova. Model “Compact” sa kapicama - terminalima od inoxa i unutrašnjom antivibracijskom cijevi. Zaštita od krade na brodu

Lokoti

Kat.br.

38.175.10 38.175.11

Za motore

do 25 KS preko 25 KS i za sve motore Mercury

Ureñaj za zaštitu od krañe od inoxa za vanbrodske motore Blokira stezaljke i kompletan je sa nautiìkim lokotom sa tijelom od kromiranog mesinga, inox lukom, inox oprugama i sistemom samopražnjenja vode. Ureñaj za zaštitu od krañe

Kat.br.

Dužina mm

Za upotrebu sa motorima do KS

230 280

25 preko 25

38 - Vijìana roba, pribor od inoxa

38.176.10 38.176.11

Lokoti “Hampton” za nautiìku upotrebu: Model “Waterproof” Vodonepropusan i za podvodnu upotrebu. Tijelo od željeznog laminata obloženog polietilenom otpornim na udarce, luk od inoxa obložen PVC-om, brava sa zaštitnim poklopcem sa navojem.

Lokoti

Kat.br.

Lokoti

Luk mm

38.023.40

Ø mm

Unutrašnji prolaz mm

8

33x19

40

Lokoti sa kljuìem sistem “Abloy” Tijelo od kromiranog mesinga, luk od inoxa. Kat.br.

Dimenzije mm 25 30 40 50 60

Lokoti

38.021.25 38.021.30 38.021.40 38.021.50 38.021.60

A mm 19 20 26 31 38

Lokoti

Set od 4 nautiìka lokota sa jednim univerzalnim kljuìem, sistem ABLOG 9etiri lokota u blister pakovanju sa ìetiri jednaka kljuìa. Tijelo od kormiranog mesinga i luk od inoxa. Lokoti

Kat.br.

Lokoti

mm

38.022.34

A mm

30

20

Lokoti "teški" sa kljuìem Fisher

Specijalni lokoti za more

AISI 316

Potpuno od inoxa AISI 316.

kompletno od bronze i lukom od inoxa, prodaju se komadno u kutijama. Lokoti

Lokoti

Kat.br.

38.024.30 38.024.40 38.024.50

Lokoti

Kat.br.

Lokoti

38.025.30 38.025.40 38.025.50 38.025.60

Luk od mm

30 40 50

Luk mm

30 40 50 60

YALE - lokoti od inoxa Kompletno (tijelo, luk, opruge) od inoxa. Sa dvostrukim zyatvaranjem i otvorom za ispust vlage. Prodaju se u blisteru YALE. YALE

Kat.br.

38.026.30 38.026.40 38.026.50

Luk mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

30 40 50

48,7 52 60,5

30 40 50,2

13,8 18,3 23

12 14 19

14,5 18,3 21

4,76 7,14 9,53

12 9 6

Sailing with you, since 1958

553


Prsteni i oìni vijci ϶ Privezi ϶ Mostiêi i prstenovi ϶ Prsteni preklopni "Pad-Eye" ϶ Mostiêi ϶ Prsteni od sjajnog inoxa

PM

϶ Privezi Privezi na “U” AISI 316 Kat.br.

Dužina mm 80 90 105 105 110 110 135 155

Privezi

39.125.07 39.125.06 39.125.01 39.125.02 39.125.03 39.125.04 39.125.00 39.125.05

39 - Prsteni i oìni vijci

Od inoxa, sa dvostrukom ploìicom. Ploìica mm 45x13 45x13 50x15 75x40 60x15 80x40 70x20 100x27

Dužina navoja mm 40 45 60 60 65 65 75 95 Privezi

Ø prstena mm 6 8 10 10 10 10 12 14

Ø navoja mm 5 6 8 8 8 8 10 12

Razmak

35 35 35 35 45 45 50 65

Privezi DE LUX Od sjajnog inoxa,vrlo efektnog estetskog izgleda. Zahvaljujuêi konusnim prikljuìcima. Kat.br.

D mm 9,5 9,5 9,5 12,5 12,5 12,5 15,8

Privezi

39.127.01 39.127.02 39.127.03 39.127.05 39.127.06 39.127.07 39.127.09

L1 mm 100 120 110 122 136 131 160

L2 mm 63 83 63,5 76 90 76,2 91

L3 mm 27,5 27,5 35 34 34 41 69

B mm 26,1 26,1 26,1 34 34 34 47,5

C mm 35,7 35,7 35,7 46 46 46 60

Privezi na “U” Od inoxa. Model sa ploìicom. Kat.br.

Privezi

Privezi

39.126.01 39.126.02 39.126.03 39.126.04 39.126.05 39.126.06

D mm 4 5 6 8 10 12

L1 mm 64 80 90 80 90 150

L2 mm 35 45 50 50 55 65

B mm 30 33 33 33 42 50

Mostiêi inox sa sigurnosnom samoblokirajuêom maticom AISI 316 Mostiêi

Kat.br.

39.123.01 39.123.02

D1 M8 M10

L1 mm

L mm

D mm

A mm

60 48

100 100

10 12

40 40

C mm

D mm

M mm

30 40

41 49

8 10

Mostiêi V pod nagibom Od sjajnog inoxa AISI 316 Mostiêi

Kat.br.

39.124.02 39.124.03

554

A mm

B mm

2 2

81 100

www.OSCULATI.com

Privezi


Mostiêi i prstenovi

39

϶ Mostiêi i prstenovi Prsteni za vuìu / podizanje AISI 316

Izrañeni od sjajnog inoxa AISI 316

Prsteni

Mostiêi i prstenovi

Kat.br.

39.200.01 39.200.02

Fiksiranje sa

A mm

B mm

C mm

D Ø mm

38 50

35 45

15,6 19,7

21 30

2 slijepa vijka od 5mm 2 slijepa vijka od 8mm

Prsten za vuìu ili vješanje

(

39.200.0 1

( 39.200.02

Veliki prsten za vuìu ili vješanje

Od kromirane bronze. Prsteni

Kat.br.

39.118.00 Od kromirane bronze, sa dva slijepa vijka. Mjere baze mm 90x40.

Mostiêi i prstenovi

Vijak mm

39.119.00

10x90

210

Prsteni

Mostiêi i prstenovi

Prsteni

Kat.br.

Slijepi vijak od mm

39.116.00

Mostiêi i prstenovi

Radna ìvrstoêa kg

10

1100

Prsten od inoxa sa zatvaranjem na polugu

Prsten za višestruku upotrebu

39.147.00 Koristi se kao kuka za fiksiranje konopa za vuìu skijaša na malim

39.301.07 Od inoxa AISI 316. Baza 30x27 mm. Izbocenost 28 mm.

gliserima ili gumenjacima. Vrlo je ìvrst i funkcionalan.

Privezi

Oìni vijci

Mostiêi i prstenovi

39 - Prsteni i oìni vijci

Prsten pramac/krma od sjajnog inoxa AISI 316

Mostiêi i prstenovi

Dvostruki prsteni za krmu gumenjaka Prsteni

Kat.br.

Mostiêi i prstenovi

Materjal Kromirani mesing Inox Inox

39.170.90 39.170.91 39.170.92

Ø vijka mm

Dužina mm

Ø prstena mm

8 8 10

80 60 80

8 8 10

Oìni vijci Od inoxa AISI 316 toplo štampanog bez vidljivih varova. Maksimalne ìvrstoêe i pouzdanosti, sjajni. Prsteni

Kat.br.

39.181.01 39.181.02 39.181.04 39.181.05 39.181.06

Mjere mm

A mm

6x40 6x60 8x100 10x100 12x120

40 60 100 100 120

Mostiêi i prstenovi

B mm

C mm

D mm

34 54 90 88 105

5 5 6 8 10

12 12 14 16 18

10 10 10 10 10

Mostiêi Od inoxa AISI 316, vrlo ìvrsti i funkcionalni. Prsteni

Kat.br.

Vijak 6 MA 8 MA

39.182.01 39.182.02

Dužina mm

60 80

Mostiêi ženski Od sjajnog inoxa AISI 316, sa navojem. Prsteni

Kat.br.

39.306.06 39.306.08 39.306.10 39.306.12

Mostiêi i prstenovi

a mm

b mm

c mm

E mm

M mm

H mm

d mm

26 32,6 41 50

16 20 25 30

5 6,3 8 10

13 16 20 25

13 17 21 26

28,3 33,3 41,5 51

6 8 10 12

45 80 150 220

Sailing with you, since 1958

555


39

Mostiêi i prstenovi Mostiêi (

Od inoxa AISI 316, lagani tip.

39.158.xx

(

Prsteni

39.158.xx

(

39.159.xx

(

Mostiêi i prstenovi

Ženski

Muški

Prekidna ìvrstoêa kg

Navoj C mm

B mm

H mm

L mm

L1 mm

D2 mm

39.159.06 39.159.08

39.158.06

1300

6

16

28

41

13

17

39.158.08

1450

8

20

36

48

13

20

39.159.10

10

39.158.10

2000

10

25

45

62

17

25

10

39.159.12

39.158.12

2800

12

30

54

75

21

30

10

39.159.16

39.158.16

5850

16

35

63

90

27

35

10

10

39.159.xx

Prsten sa vijkom Od kromiranog mesinga. Prsteni

Kat.br.

39 - Prsteni i oìni vijci

39.170.60 39.170.61

Prsten sa vijkom

Kat.br.

39.170.62

Mostiêi i prstenovi

Dužina ispod glave mm

10

55

Prsteni

Kat.br.

39.580.00

Prsten Ø mm

39.170.70

Mostiêi i prstenovi

Ploìica mm

35

40x30

Prsten sa vijkom

Od kromiranog mesinga, vrlo ìvrst i elegantan.

Od kromirane bronze, vrlo ìvrst. Kat.br.

3/8 1/2

Potpuno od kromirane bronze. Ø mm

Prsten

Prsteni

Ø vijka mm

45 50

Prsten sa zglobom

Od inoxa. Prsteni

Ø prstena mm

Mostiêi i prstenovi

Prsteni

Mostiêi i prstenovi

Kat.br.

mm

39.580.01

50x30x25

mm 80x35x25

Prsten za vješanje AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 .

Prsteni

Kat.br.

Max vertikalna nosivost kg

39.117.00

Mostiêi i prstenovi

4500

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

121

78

70

49

76

Prsteni za ovješavanje bokobrana ili za razne upotrebe Od sjajnog inoxa AISI 316. Prsteni

Kat.br.

39.167.01 39.167.02

Oko Ø mm

Mostiêi i prstenovi

13 22

Baza mm

Visina mm

32x26 46x38

24 38

Ploìica sa 2 otvora sa mostiêem Od sjajnog inoxa. Privezi

Kat.br.

39.323.01 39.323.02 39.323.03

Mostiêi i prstenovi

Ø mm 5

A mm 20,5

B mm 33

C mm 4,5

6 8

25,5 31

40 50

4,5 5,5

Ploìica sa mostiêem i slijepim vijkom Od sjajnog inoxa Oìni vijci

Kat.br.

39.325.01 39.325.02 39.325.03

556

Mostiêi i prstenovi

Ø mm 5

A mm 32

B mm 20

C mm M6

6 8

40 50

22 26

M8 M10

www.OSCULATI.com


Mostiêi i prstenovi

39

Kukice sa okruglom bazom Od sjajnog inoxa. Privezi

Kat.br.

39.324.01 39.324.02 39.324.03

Mostiêi i prstenovi

Ø mm

A mm

B mm

C mm

5 6 8

33 40 50

8,5 12,5 14,5

4,5 4,5 5,5

Ploìice kvadratne sa prstenom Od inoxa. Prsteni

Kat.br.

39.320.05 39.320.06 39.320.08 39.320.10

D mm

A mm

B mm

5 6 8 10

30 35 40 48

35 40 50 60

Mostiêi i prstenovi

H mm

h mm

W mm

d mm

19 26 33 40

12 17 22 30

14 18 20 25

4,2 4,2 5,2 5,5

29 40 70 100

Prsteni na ploìici Od ajajnog inoxa AISI 316, fiksiraju se pomoêu 4 vijka. Za korištenje i kao prihvat na palubi ili za "teške" upotrebe. Prsteni

Kat.br.

Mostiêi i prstenovi

Dužinamm

Širina mm

Oko mm

49 55

20x10 28x12

79 88

39 - Prsteni i oìni vijci

39.168.40 39.169.40

Prsten na ploìici Od sjajnog inoxa AISI 316 , fiksira se sa 2 vijka. Prsteni

Kat.br.

Mostiêi i prstenovi

Dužina mm

39.168.41 39.169.41

Oko Ø mm

75 90

16 20

60 110

Romboidalne baze za mostiêe Od inoxa, sa 4 rupe. Prsteni

Kat.br.

39.132.05 39.132.06 39.132.08

D mm

A mm

B mm

5 6 8

37 40 50

59 64 80

Mostiêi i prstenovi

H mm

h mm

W mm

d mm

22 26 33

12 15 20

11 15 18

4,2 4,2 5,2

32 44 77

϶ Prsteni preklopni "Pad-Eye" Prsten - mostiê FLUSH DECK AISI 316

Oìni vijci - preklopni

Kat.br.

39.865.00

Prsten - mostiê idealan za fiksiranje splavi za spašavanje, gumenjaka, itd. na palubu ili platformu, ili kao kuka za lifeline ili drugo na jedrilicima. Od sjajnog inoxa AISI 316. A mm

B mm

70

60

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

C mm

Prekidna ìvrstoêa

21

kg 1100

Sklopivi prsteni od inoxa AISI 316

Prsteni sklopivi

Kat.br.

39.866.80 39.866.81 39.866.85 39.866.86 39.866.87 39.866.88

Za upotrebu i kao ìvrsti držaìi. Baza od inoxa AISI 316, prsten od specijalnog inoxa 17- PH4 visoke otpornosti tamo gdje je potrebno izdržati teža optereêenja, sa brtvama od antivibracijske gume. Baza mm

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Prekidna ìvrstoêa kg

sa 3 otvora 48x49 sa 3 otvora 65x64 Sklopiva bitva, 48x49 sa 4 otvora mm 45x45 sa 4 otvora mm 51x51 sa 4 otvora mm 76x76

1500 2200 1500 900 1500 3000

(

39.866.86-87-88

Sklopivi prsteni dugaìki tip sa bazom sa 4 rupe AISI 316 Prsteni sklopivi

Kat.br.

39.866.90 39.866.91 39.866.92

Ukupne dimenzije mm

95x45 119x51 152x76

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Baza mm

45x45 51x51 76x76

Sailing with you, since 1958

557


39

Prsteni preklopni "Pad-Eye" Polukružni prsteni sa zglobom Od inoxa visoke otpornosti (17-PH4), sjajni. Prsteni sklopivi

Kat.br.

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Dužina mm

39.869.01 39.869.02

Visina mm

Prekidna ìvrstoêa kg

28 45

1700 2700

54 66

Polukružni prsteni sa zglobom Sa nosaìima od sjajnog AISI 304. Prsteni sklopivi

Kat.br.

Dužina mm

39.868.01

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Kat.br.

Dužina mm

39.868.02

28

51

Kat.br.

Dužina mm

39.868.03

68

϶ Mostiêi

39 - Prsteni i oìni vijci

Mostiêi Od inoxa, sjajni. Mostici

Kat.br.

(

(

39.322.xx

39.321.00

Mostiêi

39.322.04 39.322.05 39.322.06 39.322.08 39.322.10 39.321.00* *

D mm

L1 mm

H mm

A1

d mm

4 5 6 8 10 5

40 51 57 63 71 48

16 16 22 25 30 15

32 41 44 51 61 36

3,2 4,2 5,2 5,2 8,2 8,2

Model proizveden mikrofuzijom

Mostiêi sa centralnim utorom Od štancanog inoxa. Kat.br.

A1 mm 28 34 44 58 63

Mostici

39.176.74 39.176.75 39.176.76 39.176.77 39.176.78

A2 mm 11 15 20 28 32

L mm 12 14 19 28 33

Mostiêi

Rupe Ø 4 5 5 5 6

Mostiêi Od štancanog sjajnog inoxa AISI 316. Mostiêi

Kat.br.

Mostiêi

39.319.01 39.319.00

A mm

H mm

C mm

Debljina lima mm

43 47

11 14

11 11

1,2 1,2

Mostiêi sa ravnom bazom Od sjajnog inoxa. Kat.br.

Mostiêi

39.002.00 39.003.00 39.004.00 39.005.00

D mm 5 6 8 10

A mm 15 20 26 32

B mm 45 60 80 100

B2 mm 35,5 46 60 73 Mostiêi

H mm 20 25 32 35

h mm 12 17 21 25

W mm 14 16 20 22

Mini mostiê od inoxa AISI 316

Koristan za fiksiranje bokobrana, traka za fiskiranje gumenjaka itd.

Mostiêi

Kat.br.

39.168.00

558

www.OSCULATI.com

Mostiêi

Razmak vijaka mm

Navoj

53

M4

d mm 4,2 5,2 5,2 6,5


Prsteni od sjajnog inoxa

39

϶ Prsteni od sjajnog inoxa Okrugli prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.595.00 39.597.00 39.597.01 39.597.02 39.597.05 39.598.00 39.598.01

D mm

H mm

4

20

5

30

5

25

5

35

6

30

6

40

6

50

Prsteni od sjajnog inoxa

Kat.br.

D mm

39.598.02 39.595.99 39.596.00 39.596.01 39.596.03 39.596.05

H mm

6

60

8

40

8

50

8

60

10

60

10

80

Polukružni prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.599.20 39.599.30 39.599.40

D mm

L mm

H mm

5

25

22

6

30

27

6

40

37

Prsteni od sjajnog inoxa

Kat.br.

39.599.50 39.599.80

D mm

L mm

6

50

H mm

47

8

60

57

Kat.br.

39.599.99 39.600.00 39.600.01

D mm

L mm

4 5 5

20 30 45

Prsteni od sjajnog inoxa

Kat.br.

39.600.02 39.600.03

D mm

L mm

6 8

50 50

Trokutasti prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.601.01 39.601.02 39.601.03

Prsteni od sjajnog inoxa

D mm

L mm

H mm

5

45

5,5

L1 mm

40

6

50

7

45

8

50

8

45

D mm

A mm

B mm

H1 mm

5

45

10

25

6

50

10

28

39 - Prsteni i oìni vijci

Trokutasti prsten sa pojaìanjem Prsteni inox

Polukružni prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.602.01 39.602.02 39.602.03 39.602.04

Prsteni od sjajnog inoxa

8

50

10

28

10

60

12

32

Sailing with you, since 1958

559


Bitve i zjevaìe ϶ Bitve od inoxa AISI 316 ϶ Bitve sklopive od inoxa ϶ Zjevaìe od inoxa ϶ Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija ϶ Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga ϶ Bitve plastiìne ϶ Podnice ϶ Nasloni za leña

PM

϶ Bitve od inoxa AISI 316 Bitve "Hollow Cleat" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40 - Bitve i zjevaìe

40.132.12 40.132.15 40.132.20 40.132.25 40.132.30

Ameriìkog stila, vrlo ìvrste i funkcionalne, sjajne. Dužina mm

long.

Razmak mm transv.

Baza OPTIONAL

125 150 200 250 300

54,2 57,4 71,2 93,2 100

24,7 27,2 33,3 44,6 49,2

40.132.45 40.132.46 40.132.47 -

Baze Od bijele plastike za instaliranje kao brtve ispod bitvi 40.132.15/20/25. Izbjegavaju eventulane tragove hrñe i upotpunjuju izgled bitvi. Bitve, baze za

Kat.br.

40.132.45

Za bitve

Kat.br.

Bitve od inoxa AISI 316

Za bitve 40.132.20

40.132.46

40.132.15

Kat.br.

40.132.47

Za bitve 40.132.25

Bitve "Hollow" produžene AISI 316 Bitve

Kat.br.

( ovalni presjek

40.104.12 40.104.15 40.104.20 40.104.25

Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm

long.

Razmak mm transv.

Sekcija

120 150 200 250

43,2 55,3 74,9 93,2

31,7 38,9 41 47,5

ovalna ovalna ovalna ovalna

Bitve HEAVY DUTY "Hollow Cleat" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.134.20 40.134.25 40.134.30 40.134.38

Ameriìkog stila, verzija ojaìana u odnosu na standardni model 40.132.15/30, tamo gdje je potreban "jaìi" izgled i veêa ìvrstoêa. Dužina mm

Razmak long. mm

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak transv. mm

200 254 305 380

84,5 95,4 121,7 123,7

45,2 46,9 63,3 65,1

Bitve HEAVY DUTY "Hollow Cleat" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.135.25 40.135.30

560

Fiksiranje sa vijcima, od sjajnog inoxa AISI 316. Dužina mm

www.OSCULATI.com

250 300

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak mm

95,3 122,4


Bitve od inoxa AISI 316

40

Bitve "Camel" AISI 316

Fiksiranje sa vijcima, od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Kat.br.

40.133.15 40.133.20 40.133.25 40.133.30

Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka

150 200 250 300

45,4 59,6 76,3 91,8

6 8 10 12

Baza od inoxa OPTIONAL

40.133.50 40.133.51 40.133.52 40.133.53

Baze za bitve "Camel" za ojaìanja/lijep izgled AISI 316 Bitve, baze za

Kat.br.

mm

40.133.50 40.133.51 40.133.52 40.133.53

Bitve od inoxa AISI 316

Za bitve 40.133.15 40.133.20 40.133.25 40.133.30

25x65 35x90 50x110 60x140

40 - Bitve i zjevaìe

Bitve “Italian Style” AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.174.18 40.174.24 40.174.30 40.174.37

Od inoxa AISI 316 aerodinamiìne, specijalne obrade, fiksiranje sa 2 vijka. Dužina mm

Visina mm

180 240 300 370

32 43 70 73

Bitve od inoxa AISI 316

Razmakmm

Ø slijepih vijaka

59,6 79,5 103,3 119,5

8 12 16 16

Bitve BULL DOG AISI 316 Bitve

Kat.br.

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje pomoêu vijaka. Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka

Upotrebiti vijke

Baza od bijele plastike OPTIONAL

160 200 250 300

53 64 80 90

8 10 10 14

40.142.09 40.142.11 40.142.11 40.142.14

40.131.40 40.131.41 40.131.42 -

40.131.16 40.131.20 40.131.25 40.131.30

Baze od bijele plastike za brtvljenje bazi bitvi BULL-DOG Izbjegavaju eventualne tragove oksidacije i uljepšavaju izgled bitvi. Bitve, baze za

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za bitve 40.131.16 40.131.20 40.131.25

40.131.40 40.131.41 40.131.42

Bitve "Skandy" AISI 316 Prolazi za sajle

Kat.br.

40.148.14 40.148.19 40.148.24

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje pomoêu 2 nevidljiva vijka. A mm

B mm

C mm

D mm

Ø vijaka mm

145 190 240

30 40 47

28 36 45

48 70 79

8 10 12

( 40.148.24

( 40.148.19

Sailing with you, since 1958

561


40

Bitve od inoxa AISI 316 Bitve tip "Nordik" Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje sa 2 vijka.

AISI 316 Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

(

(

40.137.01 40.137.02 40.137.03 40.137.04 40.137.05 40.137.06 40.137.08

40.137.03

B mm

C mm

D mm

E mm

150

45

90

47

30

Ø slijepih vijaka

8

205

55

120

69

35

10

265

70

150

83

40

12

310

80

160

83

50

16

310

80

200

83

85 sa ovalnom bazom

16

360

90

200

100

60

16

500

120

280

155

85

16

40.137.05

(

(

40.137.08

40.137.06

(

40 - Bitve i zjevaìe

A mm

(

40.137.04

40.137.05

Bive Nordik II proizvedene mikrofuzijom AISI 316

DISEGNO DEPOSITATO / REGISTRERED DESIGN

Sjajne, fiksiranje vijcima. Bitve

Kat.broj

40.149.15 40.149.20 40.149.25

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Ø Vijaka mm

150 203 250

39,5 54 66

91,5 124 152,5

51 69 83

25 33 41,5

8 10 12

Bitve tip gljiva AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.173.16 40.173.20 40.173.24 40.173.30 40.173.35 40.173.42 40.173.45* *

Sjajne, vrlo ìvrste i savršenog izgleda. Najbolje trenutno na tržištu. Fiksiranje pomoêu dva vijka. Bitve od inoxa AISI 316

Dužina baze mm

Visina mm

Širina mm

Max dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

160 170 200 260 300 360 380

55 75 90 100 115 139 180

60 67 69 79 86 102 150

160 200 240 300 350 416 466

71,8 77,3 87,2 128,7 165 190 220

10 14 14 16 16 20 20

Kompletna sa podloškom-ploìicom za fiksiranje od inoxa

Bitve od sjajnog inoxa AISI 316 SCANDINAVIAN AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.137.28 40.137.30

Dužina mm

Visina mm

Razmak izmeñu otvora mm

Bitve od inoxa AISI 316

Ø slijepih vijaka mm

Fiksiranje

203 254

52 57

76 102

10 12

2 slijepa vijka 2 slijepa vijka

Prolaz/Bitva od sjajnog inoxa AISI 316 SCANDINAVIAN AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.137.85

562

Pakovani u paru, jedan lijevi i jedan desni. Dužina mm

Visina mm

203

52

www.OSCULATI.com

Razmak izmeñu otvora Ø slijepih vijaka mm mm

76

10

Fiksiranje

sa 2 slijepa vijka


Bitve od inoxa AISI 316

40

Bitva OOPArt Od sjajnog inoxa AISI 316. Dizajn lagan, moderan koji omoguêava razliìite tipove upotrebe. Može se korisitit kao prolaz za konop. Omoguêava da se korisiti kao ojaìanje i istovremeno glavni vez ostavlja neovisnim.

AISI 316 DISEGNO DEPOSITATO / REGISTERED DESIGN Kat.broj

40.118.16 40.118.20

A mm

B mm

C mm

D mm

Ø vijka preporuìeni

160 202

51,7 65

35,5 44,6

43 54

8 10

Modulrani sistem bitve i prolaza za konop Gljiva od inoxa za montiranje na ploìe rezane po mjeri. Ovaj sistem omoguêava realizaciju bitvi i prolaza za sajle u skladu sa oblikom plovila jednostavnim rezanjem i bušenjem ravne limene ploìe. Estetika pramìanih i krmenih bitvi êe na taj naìin biti usklañena. Gljiva može biti montirana u svim smjerovima. Rezultat je “custom” artikal ali sa manjim troškovima. Ukoliko nam se pošalje file 3D sa vanjskim mjerama i pozicijom gljiva možemo izraditi i ploìu. Kat.broj

Opis Pojedinaìna gljiva Ploìa za izradu bitve ili prolaza za sajlu 320 x 85 mm

40.176.02 40.176.40

(

40.176.02

(

(

40.176.40

(

Primjer sastavljanja 40.176.02 (2 kom) + 40.176.40 (1 kom)

taj ješ Sm

Primjer sastavljanja 40.176.02 (3 kom) + personalizirana ploìa

(

40 - Bitve i zjevaìe

Prolaz za konop | Modularni sistem

Bitve asimetriìne OFFSET AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kompletne sa vijcima.

Bive

Kat.br.

40.141.15 40.141.20

Dužina mm

Visina mm

152 203

40 46

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak mm

Slijepi vijci mm

55 73

8 10

Bitve AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Kat.br.

40.128.12 40.128.16 40.128.19

Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm

Visina mm

Razmak izmeñu rupa mm

120 152 193

25 30 35

30 35 43

Bitve SAIL AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.138.21 40.138.22 40.138.26 40.138.30

(

40.138.22-26-30

Od sjajnog inoxa AISI 316. Dužina mm

Visina mm

220 220 260 300

52 52 58 65

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak izmeñu otvora mm

Ø slijepih vijaka mm

60 60 70 81

2 otvora mm 6,5 8 10 12

(

40.138.21

Bitve privezne AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.129.15 40.129.20 40.129.25 40.129.30

Sjajne, maksimalne ìvrstoêe i lijepog estetskog izgleda. Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm 150

Razmak long. mm 51,8

Razmak trasv. mm 41,5

200 250 300

57,2 54,4 65

41,6 45,2 58

Sailing with you, since 1958

563


40

Bitve od inoxa AISI 316 Bitva model "Elephant" AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.139.45

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje vijcima. Dužina mm

Visina mm

450

78

Bitve od inoxa AISI 316

Razmak mm

Slijepi vijci mm

100

16

Bitva "Ercole" AISI 316

Izrañena od sjajnog inoxa AISI 316. * Baza proizvedena postupkom fuzije.

Bitve

Kat.br

40.179.50 40.179.60 40.179.70*

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Ø otvora za vijak mm

100

Ø 50

55

90

80

130

6,5

120

Ø 60

70

120

95

180

6,5

142

Ø 70

82

140

118

180

8,5

Kit vijaka od inoxa za bitve Kompletni sa maticama i podloškama (2 vijka, 2 matice, 2 podloške).

40 - Bitve i zjevaìe

Prolazi za konop

Kat.br.

40.142.06 40.142.08 40.142.09 40.142.10 40.142.11 40.142.12 40.142.14

mm 6x60 8x60 8x80 10x60 10x80 12x100 14x100

40.142.16

16x120

40.142.20

20x120

Bitve od inoxa AISI 316

Za bitve 40.133.15 40.133.20 - 40.174.18 - 40.138.22 - 40.137.01 40.131.16 40.133.25 - 40.173.16 - 40.138.26 - 40.137.02 40.131.20 - 40.131.25 40.133.30 - 40.138.30 - 40.137.03 - 40.174.24 40.173.20 - 40.173.24 40.173.30 - 40.173.35 - 40.174.30 - 40.174.37 - 40.137.04 40.137.05 40.137.06 40.137.08 - 40.139.45 40.173.42 - 40.173.45

“Zaštita” za bitve Od sivog ABS-a, montiraju se posebnim lastikom na krajeve bitvi, spijeìavaju zapinjanje prilikom hodanja po palubi. Prolazi za konop

Kat.br.

Za bitve od mm 200 do mm 300

40.113.00

Bitve od inoxa AISI 316

4 zaštite za 2 bitve

϶ Bitve sklopive od inoxa Mini bitve sklopive AISI 316

Idealne za bokobrane, PRAM i mala plovila. Materijal: sjajni inox AISI 316.

Bitve

Kat.br.

Baza mm

40.135.00 40.135.01

Bitve sklopive od inoxa

Otvor mm

89x31 134x41

22 22

Bitve sklopive AISI 316

Bitve

Kat.br.

40.136.01 40.136.02 40.136.03

564

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kompletne sa vijcima za fiksiranje, kontraploìicom radi pojaìanja i otvorima na bazi veê sa navojima od 3/8” i 1/2” za eventualno montiranje prikljuìaka za cijev ispusta vode.

Bitve sklopive od inoxa

Dužina mm A A1

Širina mm B

Izboìenost mm D C E

164

150

38

12

60

23

217

203

50

15

83

36

305

285

70

25

95

52

www.OSCULATI.com

Ø slijepih vijaka mm

10 10

12 (opcionalno) 40.142.12


40

Bitve sklopive od inoxa Bitve sklopive RETRACTS AISI 316 Bitve

Kat.br.

40.136.44 40.136.46 40.136.48

Od sjajnog inoxa AISI 316. A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Vodilica za ispust vode OPTIONAL

134 185 220

110 156 204

38 50 50

12 18 -

65 76 88

46 60 71

40.136.64 40.136.66 40.136.68

6 4/4 6.4 .13

( 40.136.48

( 40

( 40.136.48

( 40.136.44/46

( 40.136.44/46

Vodilica za ispust vode za bitve RETRACTS/SMART Od crnog fleksibilnog PVC-a. Bitve

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br.

Bitve sklopive AISI 316 Bitve

Od sjajnog inoxa AISI 316 . Nije potrebna ugradnja.

Fiksiranje sa slijepim vijcima koja nisu

40.142.04 40.142.05

( 40.142.01

Ø Sliepih vijaka mm

12x60 16x80

Fiksiranje sa ukljuìenim slijepim Ø Sliepih vijaka vijcima mm

40.142.01 40.142.02 40.142.07 40.142.03 -

( 40.142.02

6x40 8x45 8x45 10x50

( 40.142.03

-03 -02 .01 142 . 0 (4

Fiksiranje sa vijcima

40.143.01 40.143.02 40.143.07 40.143.03 40.143.04 -

( 40.142.04

( 40.142.05

( 40.143.01-02-03

Dužina mm

Širina mm

Razmak mm

115

45

67

172

65

115

143

53

92

210

70

137

270

83

172

350

104

219

40 - Bitve i zjevaìe

Za bitve 40.136.44 40.136.46 40.136.48

40.136.64 40.136.66 40.136.68

( 40.142.05

3 2-0 1-0 3.0 4 1 . ( 40

Sklopive bitve WING Izrañene od sjajnog inoxa AISI 316. Mehanizam otvaranja / zatvaranja je sa specijalnim sistemom koji onemoguêava iznenadna otvaranja. Bitve

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br.

40.145.01 40.145.02 40.145.03

zatvorena

otvorena

280x44 360x55 480x75

235x44 322x55 430x75

Slijepi vijci

Prekidna ìvrstoêa kg

3x12 mm 3x16 mm 3x16 mm

9460 20120 24500

Sailing with you, since 1958

565


40

Zjevaìe od inoxa

϶ Zjevaìe od inoxa Zjevaìe “Italian Style” AISI 316 Kat.br.

Prolazi za konop

40.223.15 40.223.20 40.223.25

Dužina mm 150 205 253

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm 124 166 208

Dužina mm 115 150

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm 85,2 110,8

Dužina mm

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm

Prodaju se u paru.

Zjevaìe AISI 316 Kat.br.

Prolazi za konop

40.123.12 40.123.18 Prodaju se u paru

Zjevaìe AISI 316 Prolazi za konop

Kat.br.

40 - Bitve i zjevaìe

40.203.73 40.203.76

112 150

84 122

Prodaju se u paru

Zjevaìe “Italian Style” ravne AISI 316 Prolazi za konop

Kat.br.

Dužina mm

40.202.20 40.202.25

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm

203 255

166 221

Prodaju se u paru

Zjevaìe “ravne” AISI 316 Prolazi za konop

Kat.br.

Dužina mm

40.201.05 40.201.06

Zjevaìe od inoxa

Razmak mm

125 152

99,8 126,7

Prodaju se u paru

Zjevaìe sa koloturima AISI 316

Kompletne sa specijalnim nevidljivim patentiranim vijcima za fiksiranje.

PATENT Prolazi za konop

Kat.br.

40.205.00 40.206.00

Zjevaìe od inoxa

Za konop Ø mm

Baza mm

Visina mm

Razmak mm

16/22 24/32

40x205 45x260

55 75

117 160

Prodaje se u paru.

Zjevaìe kutne sa koloturima AISI 316

Kompletne sa nevidljivim vijcima. Sjajne.

PATENT

566

Kat.br.

( 40.209.20

( 40.209.10

( 40.209.00

( centralne

Prolazi za konop

40.209.00 40.209.10 40.209.20 40.209.25 40.209.26 40.209.27 40.209.28

Zjevaìe od inoxa

Ø vijci mm

Dužina mm

Za konop Ø mm

A mm

B mm

Visina mm

Kut C

9 9 9

120 120 120

16/22 16/22 16/22

140 152 163

124 120 113

56 56 56

100° 110° 120°

samo završni DX / SX samo u sredini 100° samo u sredini 110° samo u sredini 120°

www.OSCULATI.com


Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

40

϶ Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija Bitve Od anodizirane lake legure, vrlo sjajne do u najsitnije detalje. Bitve

Kat.br.

40.114.12 40.114.15 40.114.20 40.114.25

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Razmak long. mm

Razmak trasv. mm

120 150 200 250

34,8 46 52,9 72

30,6 40 50 68,7

Bitve Od anodizirane lake legure vlastite proizvodnje, moderne linije i funkcionalne, sa zaobljenim kutevima. Bitve

Kat.br.

Dužina mm

40.110.12 40.110.16 40.110.19

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Razmak mm

120 150 190

25,2 33,1 40,2

Od anodizirane lake legure, moderne i funkcionalne linije, fiksiranje pomoêu dva vijka. Bitve

Kat.br.

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

40.107.02 40.107.03

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

57,7 79,6

8 8

150 200

Bitve Od jake anodizirane lake legure, kompletne sa štoperom. Bitve

Kat.br.

40.124.00 40.124.01

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Za konope Ø mm

Razmak mm

160 125

8/14 6/10

31 24,8

40 - Bitve i zjevaìe

Bitve

Bitva Od anodizirane lake legure, za privez, sa vijcima. Bitve

Kat.br.

40.116.23

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužinamm mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

230

86

8

Bitve “Hollow Cleat” Od anodizirane lake legure, ameriìkog stila, vrlo ìvrste i funkcionalne. Bitve

Kat.br.

40.108.15 40.108.20 40.108.25

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Razmak long. mm

Razmak trasv. mm

160 210 260

58,7 77,5 94,5

40,4 45,8 53

Bitve tipa "gljiva" nizozemske proizvodnje Od sjajne i anodizirane lake legure, sjajne, model sa zaobljenim rubovima, fiksiranje sa vijcima. Bitve

Kat.br.

40.172.53 40.172.54 40.172.55 40.172.56

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

160 200 250 350

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

90,5 114,5 145,5 170

8 10 14 18

0,5 1,1 2 6

Zjevaìe Od sjajne anodizirane lake legure , klasiìni modeli, desne i lijeve, savršene sjajne obrade ìak i iznutra, prodaju se u paru. Prolazi za konop

Kat.br.

40.117.14 40.117.17

Dužina mm

Razmak mm

140 170

110 134,5

Bitve, zjevaìe i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

40.117.21 40.117.26

Dužina mm

Razmak mm

205 250

180 200

prodaju se u paru

Sailing with you, since 1958

567


40

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

϶ Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga Bitve Od kromiranog mesinga, lagane i izdržljive. Bitve

Kat.br.

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

40.172.10

Kat.br.

40.172.12

80

Dužina mm

130

Bitve tipa nakovanj Od kromiranog mesinga, baza sa 4 rupe. Bitve

Kat.br.

40.172.20 40.172.21 40.172.22 40.172.23

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

Razmak long. mm

Razmak trasv. mm

50 75 100 125

18,2 30,4 35,2 44

13,3 16,9 21 22,5

Bitve tipa "gljiva" Od kromiranog mesinga, vrlo funkcionalne. Bitve

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

40 - Bitve i zjevaìe

Kat.br.

40.172.43 40.172.44 40.172.45

Dužina mm

Razmak mm

Ø Prigionieri mm

140 200 170

62,5 104,9 90

6 12 10

Bitve tip "gljiva" nizozemske proizvodnje Od kromiranog mesinga, fiksiranje pomoêu vijaka. Bitve

Kat.br.

40.172.60 40.172.61 40.172.62

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

160 200 250

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

86,9 104,8 136,4

10 12 14

Bitve norveški tip Gornji dio od mahagonija, obojane poliesterima. Kompletne sa vijcima. Bitve

Kat.br.

Dužina mm 210 (vanjski dio od drva) 260 (vanjski dio od drva)

40.115.21 40.115.26

Razmak mm

87,1 108,2

Bitve Klasiìnog oblika od kromiranog mesinga sa dva osiguraìa. Bitve

Kat.br.

40.112.10 40.112.12 40.112.15 40.112.20

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Dužina mm

100 120 150 200

Oko mm

Razmak mm

6 6 8 10

30 41,1 44,5 57,7

Bitve za konop za vuìu skijaša Od kromiranog mesinga sa jeziìkom od kromiranog mesinga, sa 3 otvora vijka. Bitve

Kat.br.

mm 95x45x38

40.111.01

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

225

Zjevaìe SEBINO Od kromiranog mesinga, desna i lijeva, vrlo lijepe obrade. Prolazi za konop

Kat.br.

40.122.11 40.122.15

Dužina mm

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

110 150

86,8 123,9

Prodaju se u paru.

Univerzalna zjevaìa Od sjajnog inoxa AISI 316, za pramac ili kuteve krme. Prolazi za konop

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Kat.br.

40.131.00 Prodaju se komadno.

568

www.OSCULATI.com

Razmak mm

mm 105x60


Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

40

Ruìka za krmu klasiìni tip Od kromiranog mesinga, lijepih oblih linija, fiksiranje sa 2 vijka. Ruìke rukohvata

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

Kat.br.

mm 165x35x45

40.103.00

Ruìka za pramac klasiìni tip Potpuno od kromiranog mesinga, fiksiranje sa 3 vijka. Rucke rukohvata

Kat.br.

mm 200x33x35

40.100.00

Bitve, izjevaìe, ruìke od kromiranog mesinga

280

϶ Bitve plastiìne Bitve Od plastike, vrlo ìvrste. Bitve

Bijela

AxBxC mm

40.055.31 40.055.34 40.055.38 40.055.32

110x15x22,5 144x19,5x27,5 175x23x25 208x27x42

Crna

40.055.11 40.055.14 40.055.18 40.055.22

40 - Bitve i zjevaìe

Bitva Od crne plastike. Bitve

Kat.br.

Za škote

40.057.00

Bitve plastiìne

Dužina mm

od mm 6 do mm 12

155

϶ Podnice Podnice, protuklizne sa okvirom AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, umetak od mekane crne plastike, sa osvjetljenjem pomoêu BIJELOG LED svjetla u centralnom dijelu plastike.

Nasloni - protuklizni za noge

Kat.br.

mm 213x57

40.523.01

Kat.br.

40.523.02

mm 222x86

Podnice Od kromiranog mesinga i gume, vrlo udobne i elegantne. Nasloni - protuklizni za noge

Kat.br.

Dužina mm

40.520.01

230x80

϶ Nasloni za leña Držaì naslonjaìa ili kreveta

Držaì naslona ili kreveta sa konopìiêem

40.560.01 Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Savršene obrade, sa trakom za povezivanje podesivom od najlona.

40.559.01 Od vrlo ìvrste plastike i kromiranog mesinga.

Ploìa za fiksiranje 42 x 59.

Naslonjaci za ograde

Nasloni za leña

Vrlo je elegantan, podesiv za bilo koji tip plovila, za upotrebu i kao držaì preklopnih kreveta u plovilima sa kabinom.

Naslonjaci za ograde

Nasloni za leña

Sailing with you, since 1958

569


Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje ϶ Baze i spojevi za ograde od inoxa ϶ Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga ϶ Baze i spojevi za ograde od aluminija ϶ Cijevi od inoxa i lake legure ϶ Rukohvati i pribor ϶ Stupiêi za ograde i baze ϶ Ograde od inoxa ϶ Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

PM

϶ Baze i spojevi za ograde od inoxa Baze AISI 316 Kat.br.

Završeci rukohvata

(

( 41.132.22/23

(

41.130.22/23

(

41.133.22/23

41.135.22/23

(

41.131.22/23

(

41.134.22/23

41.132.22 41.132.23 41.133.22 41.133.23 41.131.22 41.131.23 41.130.22 41.130.23 41.134.22 41.134.23 41.135.22 41.135.23

Od sjajnog inoxa AISI 316, izrañeni od cijevi i ploìa varenih argonom. Lijepe izrade, ruìno usjajeni. Verzija pravokutna pravokutna pravokutna pravokutna okrugla okrugla okrugla okrugla “T” nagnuta “T” nagnuta “T” ravna “T” ravna

Baza mm 56x42 56x42 56x42 56x42 Ø 60 Ø 60 Ø 60 Ø 60

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib u stupnjevima 60 60 90 90 90 90 60 60 60 60 90 90

Za cijevi od mm 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25

Podloške za baze stupiêa Od bijelog poletilena za baze ograda. Uljepšavaju izgled stupiêa i zadržavaju eventualne tragove hrñe. Kat.br.

Podmetaì

Ø vanjski mm

Ø unutarnji mm

41.130.00

okrugli

61,7

57,4

41.132.00

pravokutni

63,8x49,5

59,6x45,2

41.133.00

okrugli

48,2

44,8

Završeci rukohvata

( 41.132.00

( 41.133.00

( 41.130.00

PCS

41.130.22; 41.130.23; 41.131.22; 41.131.23 41.132.22; 41.132.23; 41.133.22; 41.133.23 Baze zavarene za ogradu pomoêu centralnog vijka

10 10 100

Postolja za ograde AISI 316 Kat.br.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41.254.22 41.255.25 41.253.22 41.252.25 41.260.22 41.261.25 41.258.22 41.259.25

(

41.112.22/25

(

41.113.22/25

AISI 316 Kat.br.

(

41.110.22/25

(

2/25

41.111.2

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, jako ìvrsti i estetski lijepog izgleda, monogo kvalitetniji od modela izrañenih od štampanog lima. Verzija okrugla okrugla okrugla okrugla pravokutna pravokutna pravokutna pravokutna

Baza mm Ø 69 Ø 78,5 Ø 68 Ø 78,5 76,2x44 76,2x44 76,2x44 76,2x44

Nagib 90° 90° 60° 60° 90° 90° 60° 60°

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijevi od mm 22 25 22 25 22 25 22 25

Postolja za ograde

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

570

Za baze

41.112.22 41.112.25 41.113.22 41.113.25 41.110.22 41.110.25 41.111.22 41.111.25

[Od sjajnog inoxa AISI 316 za cijevi od mm 22/25, proizvedena postupkom mikrofuzije. Apsolutno najbolji proizvod ove vrste na tržištu. Verzija okrugla okrugla pravokutna pravokutna okrugla okrugla pravokutna pravokutna

www.OSCULATI.com

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 90° 90° 90° 90° 60° 60° 60° 60°

Za cijevi od mm 22 25 22 25 22 25 22 25


Baze i spojevi za ograde od inoxa

41

Konusni spojevi AISI 316 Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Od sjanog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Kompletni sa slijepim vijkom za fiksiranje od 8 mm.

Kat.br.

Verzija

Visina mm

Nagib

41.210.25 41.110.30 41.212.25 41.112.30

Dimenzije baze mm

Za cijev mm

Vijci i matice Optional

Vijci mm

nagnuta nagnuta ravna ravna

53x46 66x51 Ø 44 Ø 51

70 80 70 80

60° 60° 90° 90°

25 30 25 30

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8

(4

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje sa jednim slijepim vijkom od mm 8.

1. 30

AISI 316

9/ 31

25 25 25 30 30 30

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8 8 8

( 41.412.30

75 70 57 75 70 62

( 41.312.25

62x45 45 45 65x48 48 48

30

45° 60° 90° 45° 60° 90°

9.

Vijci mm

40

Vijci i matice Optional

0/

Za cijevi mm

41

Visina mm

1.

Baza mm

(4

41.309.25 41.310.25 41.312.25 41.409.30 41.410.30 41.412.30

Nagib

25

Kat.br.

0.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Spojevi za ograde AISI 316 Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.118.22 41.120.22 41.119.22 41.119.25 41.121.22 41.121.25

Verzija kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna sa 3 otvora kutna sa 3 otvora

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.113.00 41.165.00

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.112.00 41.127.00 41.112.01 41.127.01

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 110° 140° 90° 90° 90° 90°

Za cijevi od mm 22 22 22 25 22 25

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Verzija

Nagib

Baza mm

Za cijevi od mm

pravokutna pravokutna

30° 45°

75x42 75x42

22 22

Verzija

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib

Za cijevi od mm

30° 45° 30° 45°

22 22 25 25

okrugla okrugla okrugla okrugla

(

41.118.22

(

(

41.120.22

41.119.22/25

(

41.121.22-25

( 41.113.00/41.165.00

( 41.112.00/01

( 41.127.00/01

T-spojevi za ograde "T" Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.114.22 41.114.25 41.114.30 41.115.22 41.115.25 41.115.30

Verzija nagnuta nagnuta nagnuta ravna ravna ravna

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 60°

Za cijevi od mm 22

60° 60° 90° 90° 90°

25 30 22 25 30

(

41.114.22/25/30

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Postolja za stupiêe ograde

41.115.22/25/30

T-spoj pod kutem od 90° “Heavy Duty” Vertikalni dio je dugaìak 52 mm i omoguêava ìvrstu montažu. Rupe za fiksiranje su bez navoja. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

41.115.26

25

“T” - spojevi za ograde, otvorivi pomoêu šarnira Vrlo jednostavno se montiraju. Od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Kat.br.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41.116.01 41.116.02 41.116.03 41.116.04 41.116.05 41.116.06

Verzija 60° 60° 90° 90° 60° 90°

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijevi Ø mm 22 25 22 25 30 30

Sailing with you, since 1958

571


41

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Završni ìep

Postolje 5,5 °, za niske i sportske ograde. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Za cijevi od mm

41.166.00 41.166.01

Za cijevi od mm

25

22 25

Završetak rukohvata

Kat.br.

41.711.22

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Za cijevi od mm

41.116.22

22

Centralni nosaì rukohvata

Od sjajnog inoxa. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kutni spoj za pramac sa okom

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Baze i spojevi za ograde od inoxa

41.184.00

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Visina mm

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Od inoxa.

Za cijevi od mm

38

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

22

Visina mm

41.712.22

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijevi od Ø mm

38

22

Sistem za otvaranje/zatvaranje ograda AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Šarniri za ograde

Kat.br.

( 41.320.30-31-35

Verzija Šarnir na otvaranje Šarnir na otvaranje Šarnir na otvaranje Zatvaranje Zatvaranje Zatvaranje

41.320.30 41.320.31 41.320.35 41.324.30 41.324.31 41.324.35

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijev od mm

Otvaranje

30x1,5 30x2 35x2 30x1,5 30x2 35x2

180° 180° 180° teleskopsko uz pomoì opruge teleskopsko uz pomoì opruge teleskopsko uz pomoì opruge

( 41.324.30-31-35

Nosaì rukohvata AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Visina mm 60, fiksiranje sa slijepim vijcima mm 8.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

41.613.25 41.614.25

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijev od mm

Završni Centralni

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

25 x.1,2 25 x.1,2

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

41.117.22

Verzija

Za cijevi od mm

Postolje na 16°

22 x 1,2

Ruhohvat od sjajnog inoxa Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Baze i spojevi za ograde od inoxa

41.714.20 41.714.21 41.715.20 41.715.21

Verzija Završni desni i lijevi Završni desni i lijevi Centralni Centralni

Visina mm

Za cijevi od mm

48 57 48 57

22 25 22 25

Rukohvat Od inoxa AISI 316, Ø cijevi mm 22, visina mm 64, linija bez opasnih izboìenja. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Verzija Završni Centralni

41.663.51 41.663.52 Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

572

Verzija

Nagib

Ø mm

41.107.00

"T" sa okom za ogradu

60°

22

41.108.00

"T" sa okom za ogradu

90°

22

www.OSCULATI.com


Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

41

϶ Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga Nosaìi i prikljuìci za ograde Kat.br.

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija nagnuta nagnuta nagnuta ravna ravna pravokutna pravokutna "T" nagnuta "T" nagnuta "T" ravna "T" ravna kutno postolje kutno postolje

Nagib 30° 60° 60o 90° 90° 90° 60° 60° 60° 90° 90° 90° 90°

Za cijevi od mm 22 22 25 22 25 22 22 22 25 22 25 22 25

(

41.007.00

(

(

41.010.00/01

(

41.0 08.0 0

( (

(

41.009.00/01

(

41.014.00/01

(

41.015.00/01

41.0 13.0 0

Nosaìi rukohvata

(

Od kromiranog mesinga. Vrlo moderne i funkcionalne linije. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija

41.611.00 41.612.00

završni centralni

Fiksiranje

Za cijevi od mm

sa vijcima sa otvorima za vijke

22 22

41.012.00/01

41.0 11.0 0

41.612.00

(

41.6 11.0 0

Nosaìi rukohvata 22 22

64

22

Terminali - završnici rukohvata Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

Materijal

41.500.22 41.501.22 41.500.25 41.501.25 41.500.30* 41.501.30*

baza Ø mm

Visina mm

Za cijevi mm

Vijci i matice Optional

Vijci mm

Završni Prolazni Završni Prolazni Završni Prolazni

inox 316 inox 316 inox 316 inox 316 kromirani mesing kromirani mesing

30 30 35 35 40 40

55 55 65 65 80 80

22 22 25 25 30 30

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8 8 8

Zaobljeni završeci rukohvata Od sjajnog inoxa. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

41.151.22 41.152.22 41.151.25 41.152.25

Baza Ø mm

Visina mm

Za cijevi od mm

Vijci i matice Optional

Vijci mm

slijepi prolazni slijepi prolazni

35 35 35 35

57 57 57 57

22 22 25 25

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

8 8 8 8

0 .0 02 .4 41

zatvoren s druge strane

Za cijevi Ø mm

64 64

0 .0 41 .0 41

41.402.00

Visina mm

0 .0 40 .0 41

Verzija završni prolazni

(

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

41.040.00 41.041.00

(

Kat.br.

(

Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

41.007.00 41.010.00 41.010.01 41.012.00 41.012.01 41.013.00 41.011.00 41.014.00 41.014.01 41.015.00 41.015.01 41.009.00 41.009.01

Tradicionalni završeci rukohvata Od mesinga, za rukohvate od metala ili drva. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.136.01 41.136.02 41.136.03 41.136.04

Verzija

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Završni slijepi kromirani Srednji prolazni kromirani Završni slijepi sjajni Srednji prolazni sjajni

Ø Baza mm

Ø otvora mm

Visina mm

80 80 80 80

36 36 36 36

90 90 90 90

Ruìkice za pridržavanje predmeta na plovilu Za korištenje i kao ruìke za ladice i ormariêe, od kromiranog mesinga. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.620.00 41.621.00 41.622.00

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija Završni od kromiranog mesinga Centralni od kromiranog mesinga Cijev Ø mm 10, dužine mm 500 od kromiranog mesinga

baze mm 30x30 30x30

Sailing with you, since 1958

573


41

Cijevi od inoxa i lake legure

϶ Baze i spojevi za ograde od aluminija Spojevi za ograde Od sjajne i anodizirane lake legure za cijevi Ø mm 25/30. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

verzija okrugla baza

41.022.00 41.023.00 41.024.00 41.025.00 41.028.00 41.029.00 41.030.00 41.031.00

Nagib

Za cijevi od mm

60°

25

mm 70x50 h

okrugla baza

90°

25

70x50 h

"T"

60°

25

70x80 h

"T"

90°

25

70x80 h

OKRUGLA BAZA

60°

30

80x90 h

OKRUGLA BAZA

90°

30

80x80 h

"T"

60°

30

80x100 h

"T"

90°

30

80x90 h

Završeci rukohvata Od anodizirane lake legure, podijeljeni u dva dijela, doljnji dio može se priìvrstiti samonareznim vijcima za podlogu a gornji dio se zatim montira na bazu. Korisni su na onim mjestima gdje nije moguê pristup s unutrašnje strane prilikom zavidavanja. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.608.10 41.609.10

Verzija

Ø mm

Visina mm

Cijev Optional

Nevidljivi vijci i matice Optional

Vijci mm

Završni Centralni

50 50

60 60

41.610.00 41.610.00

40.142.08 40.142.08

8 8

Završeci rukohvata Od sjajne i anodizirane lake legure. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

41.608.00

Baza Ø mm

Visina mm

Za cijevi mm

Cijev Optional

Vijci i matice Optional

Vijci mm

završni

50

60

40x20

41.610.00

40.142.08

8

41.609.00

centralni

50

60

40x20

41.610.00

40.142.08

8

Cijev ovalna, sjajna i anodizirana Cijevi ovalne od legure

Kat.br.

41.610.00*

mm

Prodaje se u šipkama

Za umetanje u rukohvat

40x20

od 2 metara

41.608.00; 41.609.00

϶ Cijevi od inoxa i lake legure Cijevi AISI 316 Cijevi inox

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Cijevi od inoxa i lake legure

2m

41.616.00 41.613.00 41.618.00 41.619.00

Šipke dužine 3m

6m

41.616.03 41.613.03 41.618.03 41.619.03

41.616.01 41.613.01 41.618.01 41.619.01

Ø mm

20x1 22x1,2 25x1,2 30x1,5

Cijevi Od anodizirane lake legure. Cijevi od legure

Cijevi od inoxa i lake legure

2m

41.020.00 41.021.00 41.027.00 41.033.00

Šipke dužine 3m

6m

41.020.03 41.021.03 41.027.03 41.033.03

41.020.01 41.021.01 41.027.01 41.033.01

Poklopci, ìepovi Od sjajne kromirane plastike za zatvaranje cijevi. Prikljuìci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.210.07 41.210.01

574

www.OSCULATI.com

Cijevi od inoxa i lake legure

Opis Za cijevi Ø mm 22 Za cijevi Ø mm 25

Ø mm

20x1 22x1,2 25x1,5 30x1


41

Rukohvati i pribor

϶ Rukohvati i pribor Ruìke za ogradu Od bijelog polietilena visoke gustoêe, sa inox vijcima. Ruìke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Verzija Sa jednim prolazom mm 315x60 Sa dva prolaza mm 564x60

41.913.01 41.913.02

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Ruìke od mekanog PVC-a. Ojaìane u unutrašnjosti sa tvrdim plastiìnim materijalom. Vijci za fiksiranje nevidljivi. Ruìke

Kat.broj

Dužina mm

Visina mm

41.914.01

250

60

Bijela

Boja

41.914.02

250

60

Siva RAL 7035

41.914.03

205

55

Siva RAL 7035

(

41.914.01/02

(

41.914.03

Rukohvat od ovalne cijevi AISI 316 Ruìke za rukohvate

Kat.br.

41.910.09 41.910.12 41.910.16 41.910.18 41.910.24 41.910.30 41.910.36

Od sjajnog inoxa. mm 19x25, fiksiranje sa 2 slijepa vijka Ø mm 8. Dužina (L) mm

F mm

Visina mm

Vijci

220 305 407 490 600 750 915

254 339 441 524 634 782 947

58 65 58 58 58 58 58

2 2 2 2 2 3 3

( 41.910.30/36 ( 41.910.09/12/16/18/24 Rukohvat od ovalne cijevi

Ruìke za rukohvate

Kat.br.

Dužina (L) mm 305

L+A mm 337

Visina mm 55

Ploìice za fiksiranje 2

450 600 750 915

482 632 782 947

65 65 65 65

2 2 3 3

( 41.911.12/18/24

41.911.12 41.911.18 41.911.24 41.911.30 41.911.36

Od sjajnog inoxa, mm 19x25 fiksiranje izvana pomoêu vijaka.

( 41.911.30/36

AISI 316

Ruìke kompletne sa plastiìnim bazama AISI 316 Ruìke za rukohvate

Kat.br.

41.105.00 41.105.01 41.106.00 41.106.01

Od sjajnog inoxa proizvedenog postupkom mikrofuzije.

( 41.105.00

Dužina mm

Visina mm

Tip uìvršêivanja

Vijci Optional

170 170 300 300

40 40 50 50

2 vijka Ø 8 2 vijka 2 vijka Ø 8 2 vijka

40.142.08

( 41.105.01

40.142.08

( 41.106.00 ( 41.106.01

Sailing with you, since 1958

575


41

Rukohvati i pribor Ruìke za ogradu Od sjajnog inoxa AISI 316, eliptiìnog presjeka.

AISI 316 Kat.br.

Dužina mm 305 457 610 305 457 610 762 915 1220 1525 1829 2080

Ruìke za rukohvate

41.907.12 41.907.18 41.907.24 41.908.12 41.908.18 41.908.24 41.908.30 41.908.36 41.908.48 41.908.60 41.908.72 41.908.82

( 41

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

.90 8.1 8

( 41.907.12 - 41.908.18

Presjek mm 13x33 13x33 13x33 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40 20x40

Centr. montiranje 1 1 1 1

Visina mm 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Kit za fiksiranje ruìki pomoêu vanjskih vijaka Ruìke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Verzija Kit 2 ploìice + 2 vijka za 41.907.12; 41.907.18; 41.907.24 Kit 2 ploìice + 2 vijka za 41.908.18; 41.908.24; 41.908.30; 41.908.36 Kit 3 ploìice + 3 vijka za 41.908.48; 41.908.60; 41.908.72

41.907.00 41.908.00 41.908.01

Ruìke za ogradu Deluxe Od sjajnog inoxa AISI 316 Ø30mm i vrlo lijepom oblogom od umjetne kože, fiksiranje vijcima.. Ruìke za ogradu

Kat.broj

41.912.15 41.912.25 41.912.33 41.912.41

A mm

B mm

C mm

D mm

450 750 1000 1250

310 610 860 1110

270 570 820 1070

M8 M10 M10 M10

϶ Ograde od inoxa

Cijev diam.mm 22, sjajne kompletne sa ravnim postoljima za fiksiranje na palubu. Ograda za pramac za jedrilice do 9 metara

Ograda za pramac za jedrilice i pilotine do 7 metara

Može se dodatno proširiti ili suziti za cca.+/- 15 cm. Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

Može se dodatno proširiti ili suziti po želji za cca.+/- 15 cm. Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

Širina cm

41.670.00

80

Ograde od inoxa

Dubina cm

Visina cm

90

45

*

Krmena ograda iz dva dijela, za jedrilice do 7 metara

Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

41.670.01

576

Ograde od inoxa

Širina cm

41.671.00

Ograde od inoxa

Dubina cm

Visina cm

110

60

78 Sa centralnom cijevi za ojaìanje.

Krmena ograda iz dva dijela, za jedrilice do 9 metara

Širina cm

Bok cm

Kut otvora

Visina cm

(gledano odostraga) 35

40

100°

45

Sa centralnom cijevi za ojaìanje. Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

41.671.01

www.OSCULATI.com

Širina cm

Ograde od inoxa

(gledano odostraga) cm 40

Bok cm

Kut otvora

Visina cm

43

100°

60


Stupiêi za ograde i baze

41

϶ Stupiêi za ograde i baze

Stupiêi za ograde AISI 316 Stupiêi za ograde

Kat.br.

A mm

B mm

C mm

F1 Ø mm

F2 Ø mm

25 25 25 25 25 25

465 625 715 465 620 725

455 614 705 454 610 715

197 315 350 200 310 362

10,4 10,2 10,2 10,2 10,4 10,4

10,8 10,2 10,2 10,2 10 10,4 41.174.xx

Ø mm

41.175.xx

(

(

Stupiêi

Stupiêi za ograde

Kat.br.

41.176.11 41.176.12* 41.177.01 41.177.02 41.176.12

Ø mm

A mm

B mm

C mm

F1 Ø mm

F2 Ø mm

25x1,5 25x1,5 30x2 30x2

625 625 625 750

615 615 615 740

300 240 310 440

10 10 11,7 11,7

10 10 11,7 11,7

Preporuìena baza

41.173.25; 41.173.60 41.173.25; 41.173.60 41.173.30; 41.173.31 41.173.30; 41.173.31

Model u skladu sa nromama ORC

(

(

41.177.01/02

*

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksira se na bazu pomoêu posebnog vijka koji omoguêuje stupiêu da se okreêe u bazi radi savršenog poravnjavanja kod montiranja ograde.

41.176.11/12

AISI 316

Baze - postolja AISI 316 Baze stupiêa

Kat.br.

Od sjajnog inoxa AISI 316, za montiranje stupiêa s unutrašnje strane.

Stupiêi za ograde i baze

41.173.25 41.173.30 41.173.31

Za rukohvate od mm

25x1,5 30x2 30x2

Verzija fiksiranje sa maticom fiksiranje sa maticom za zalijepiti

Za upotrebu sa

41.176.11 41.177.01; 41.177.02 41.177.01; 41.177.02

(

41.173.25

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

41.174.39 41.174.40 41.174.41 41.175.01 41.175.02 41.175.03

Od sjajnog inoxa AISI 316, Ø mm 25, glava od inoxa, centralni otvor sa cijevìicom od inoxa.

41.173.31

Baze za stupiêe ograde

Kat.br.

41.173.50 41.173.60

Za stupiêe od

Za upotrebu sa

25 x 1,5 mm 25 x 1,5 mm

41.176.11/12

( 41.173.60

( 41.173.50

Baze stupiêa

Za montiranje unutar stupiêa.

( 41.173.60

AISI 316

( 41.173.50

Sailing with you, since 1958

577


41

Stupiêi za ograde i baze Postolja za stupiêe Ø mm 25 od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom

AISI 316

mikrofuzije

Baze stupiêa

Kat.br.

Verzija Nagnuta za 7° Ravna

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

62.510.04 62.510.05

Postolja za stupiêe

Verzija

41.173.10 41.173.11

Nagnuta za 7° Pod 90°

Baze stupiêa

Kat.br.

Dvostruki stupiê za otvaranje ograde

AISI 316

Kat.br.

60 60

Za cijevi Ø mm 25

41.173.20

Dvostuki stupiê za otvaranje ograde

Stupiêi za ograde

Visina mm

90x56 90x56

Od sjajnog inoxa. Nagib u odnosu na palubu 4°, fiksiranje pomoêu 4 vijka, vrlo ìvrsta i funkcionalna.

Stupiêi za ograde i baze

Kat.br.

Baza mm

Postolja za stupiêe

od anodizirane lake legure. Baze stupiêa

Stupiêi za ograde i baze

AISI 316

Stupiêi za ograde i baze

41.176.00 41.175.99

Stupiêi za ograde

Kat.br.

Visina mm

Ø mm

Verzija

610 610

25 25

Bez traversina Sa traversinom

Stupiêi za ograde i baze

41.176.01

Ø mm

Visina mm

25

610

41.173.25 Preporuìena baza

Ruìke za ogradu AISI 316

Od inoxa AISI 316 za montiranje na stupiêe. Za razne upotrebe, otvor Ø mm 8.

Stupiêi za ograde

Stupiêi za ograde i baze

Kat.br.

Za cijev Ø mm

41.861.21 41.861.22

22 25

Boìni rukohvati od inoxa sa kosim podupiraìima Sa postoljima od inoxa i sjajnom cijevi od mm 22 Rukohvati

Kat.br.

Verzija

41.682.00 41.685.00 41.686.00

(

(

578

*

41.686.00

41.685.00

(

Stupiêi za ograde i baze

Sa srednjom cijevi Sa duplom srednjom cijevi Prodaju se u paru.

41.682.00

www.OSCULATI.com

Dužinacm

Visina cm

100 140 175

10 21 21


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

϶ Nosaìi štapa za pecanje i pribor Držaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu.

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu

Kat.br.

41.168.13

Dužina mm

Ø unutrašnji mm

233

41

41.169.00 *

Prolaz mm

Materjal

Baza OPTIONAL

41.169.01 *

plastika

Kat.br.

Ugradbena baza, za montiranje štapa za pecanje na palubu umjesto na pregradu

41.168.12

Dužina mm

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

229

Ø unutarnji mm

41

Sistem "bajonete" od sjajnog inoxa, ležaj od gume. Nosaìi štapova za pecanje

41.168.20

229

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu, može se skidati

Od inoxa, sistem "bajoneta". Nova verzija sa ojaìanjem izmeñu ploìe i cijevi, koje je istovremeno sigurnosni sistem fiksiranja. Kat.br.

Dužina mm

Od inoxa, fiksiranje pomoêu 2 obujmice, unutrašnji ležaj od PVC-a sa zaštitom od ogrebotina. Nosaìi štapova za pecanje

Nosaì štapa za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu.

Od plastike, univerzalni. Može se okretati i blokirati za 360° u horizontalnom smjeru i za 140° u vertikalnom smjeru. Štap se blokira posebnim sistemom u odreñenom utoru u nosaìu. Sa gornjim prstenom za blokiranje štapa, korisnim u sluìaju prenošenja tj. transporta. Cijeli nosaì može se skinuti sa postolja sistemom bajonete. Kat.br.

Kat.br.

41.168.09

Nosaì štapa za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje

Od bijele plastike, sa fiksiranjem pomoêu držaìa od inoxa. Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ploìica od mm

110x110 sa sigurnosnim vijkom

Cijev Ø mm 50 sa ležištem za blokiranje štapa i ležajem od gume

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na pregradu

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Od bijele plastike, fiksiranje pomoêu 6 vijaka. Nosaìi štapa za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Ø unutarnji

41.212.12

45 mm

Nosaìi štapova za pecanje za montiranje na pregradu AISI 316

Od inoxa, sa gumenom zaštitom, univerzalna veliìina, za sve štapove za pecanje. Sa sistemom za blokiranje štapa. Model sa bazama na pritisak kako bi se mogao skidati nakon upotrebe kad god se želi. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.10

Fiksiraju se na stijenku pomoêu odgovarajuêih trokutiêa za priìvršêavanje. Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br

Dužina

Ø unutrašnji

41.170.55

155 mm

37 mm

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø mm

42

Sailing with you, since 1958

2

579


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Stupiêi za štapove za pecanje za montiranje na ogradu

Nosaì štapa za pecanje, okretljivi

Za montiranje pomoêu stezaljke na krmeno zrcalo. Potpuno od kromiranog mesinga, okretljiv u svim smjerovima, sa sistemom za blokiranje štapa i unutarnjim gumenim ležajem. Za upotrebu na debljinama od 22 do 48 mm.

Montiraju se pritiskom na cijevi Ø 22/30 mm Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br

Dužina 155 mm

41.170.57

Ø unutrašnji

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

37 mm

Cijev Ø mm

41.168.05

50

Pladanj za ješku i ìišêenje ribe Od polietilena sa podesivim nosaìima od lake legure.

(

41.168.17

Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br.

Verzija

41.168.07 41.168.25 41.168.17*

(

41.168.07-25

(

41.168.25

7 8.0 .16 41

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

AISI 316

*

460x375

za instaliranje na nosaìe štapova za pecanje ugradbene

460x375

za fiksiranje na cijevi ograde Ø25 mm

700x420

za instaliranje na nosaìe štapova za pecanje ugradbene

Širina nosaìa podesiva od 285 mm do 580 mm.

Pladanj za ješku i ìišêenje ribe Izrañen od polietilena sa podesivim držaìima od lake legure. Držaìi, koji imaju konusni ležaj, se umeêu u standradni držaì štapa za pecanje jednostavnim pritiskom. Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br.

mm 670x470

41.168.08

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na ograde ili rukohvate AISI 316

AISI 316

Okretljiv u bilo kojem smjeru. Montira se i demontira u par sekundi, univerzalan. Kompletan sa gumenim ležajem i sistemom za blokiranje štapa. Sve od inoxa AISI 316, postolje i cijev.

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Za cijevi Ø mm 20/30

41.167.00 41.167.30

35/40

41.167.95

580

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Za cijev mm

A mm

C mm

D mm

22/25 30/35

225 225

42 42

47,6 47,6

Nosaì štapa za pecanje podesivi

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa plastiìnim zaštitnim ležajem. Kat.br.

Okretljiv za 360° kako horizontalno tako i vertikalno. Regulira se pomoêu vijka koji prolazi kroz držaì štapa, zbog ìega nije potrebno odvijati obujmicu. Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije + ležaj od santoprena.

41.167.60 41.167.61

Nosaì štapova za pecanje sa stezaljkom

Nosaìi štapa za pecanje

Nosaì štapa za pecanje za montiranje na cijevi

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa plastiìnim zaštitnim ležajem. Podesiv od 90° do 15°.

Za cijevi Ø mm

Visina mm

Ø otvora mm

25/30

310

39

Nosaìi štapa za pecanje

Kat.br.

41.167.90

www.OSCULATI.com

Baza mm

Visina mm

Ø otvora mm

82x72

325

39


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor Nosaì štapa za pecanje

Nosaì štapa za pecanje

Od kromiranog mesinga, sa zaštitnim ležajem za štap za pecanje.

Od inoxa AISI 316 je i baza i cijev. Naš ekskluzivni proizvod, kompletan sa ležajevima od gume kako bi se izbjeglo ošteêivanje štapa. Za sve štapove na tržištu, sa specijalnim plastiìnim vijkom za jednostavno priìvršêivanje, sa širokim, vrlo ìvrstim postoljem i ležištem koje blokira štap.

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41.170.00 41.170.01

Otvor za štap Ø mm

Visina mm

Baza mm

33

330

99x65

40

350

99x65

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41.168.00

Nosaìi štapa za pecanje, ugradbeni

Nosaìi štapa za pecanje, nagnuti, ugradbeni

Od polikarbonata. Ekonomiìan model.

Od bijele plastike sa sistemom blokiranja štapa u podnožju, prirubnica 83x105 mm.

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.02

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø mm

Dubina

40

240

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

41.168.04

Dubina mm

Ø mm

230

42

Nosaì štapa za pecanje, ugradbeni

Kat.br.

41.168.01

Visina mm 350

Ø otvora mm 46

Nosaìi štapa za pecanje

Od bijele plastike, sa ulazom od sjajnog inoxa AISI 316. Nagib od 60°, kompletan sa vodonepropusnim ìepom za zatvaranje otvora.

Kat.br.

Nosaìi štapova za pecanje

Ø mm 42

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41.211.40

Dubina 240

Nosaìi štapa za pecanje, ugradbeni

Od kromiranog mesinga sa gumenim ležajem za zaštitu štapa, univerzalne veliìine. Sa sistemom za blokiranje štapa za pecanje. Nosaìi štapova za pecanje

Baza mm 100x65

Ø mm

Poklopac

42

41.168.03 INCLUDED

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje

AISI 316

Od inoxa, sa zaštitinim plastiìnim ležajem za štap za pecanje PVC. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Ø unutarnji mm

41.211.70

42

Poklopac vodonepropusni INCLUDED

Nosaì štapa za pecanje Nova ovalna prirubnica estetski vrlo lijepog izgleda. Sa kapicom za zatvaranje od bijelog santoprena. . Ø unutarnji mm

Prikljuìci za ispust vode od PVC-a OPTIONAL

Prirubnica

41.211.50

Ravan pod 90°

230

41

41.211.58

Ovalna

41.211.55

Nagnut pod 75°

230

41

41.211.58

Ovalna

41.211.56

Nagnut pod 60°

230

41

41.211.58

Ovalna

41.211.60

Nagnut pod 60°

250

41

41.211.58

Oblik trapeza

Sailing with you, since 1958

( 41.211.56

Dužina mm

( 41.211.55

Smjer

Nosaìi štapova za pecanje

( 41.211.50

Kat.br.

Sjajni od inoxa AISI 316 proizvedeni postupkom mikrofuzije.

( 41.211.60

AISI 316

( 41.211.58

581


41

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji mm

41.168.11

Nosaìi štapova za pecanje, ugradbeni

Vodonepropusni zatvaraìi

Od inoxa, vertikalna verzija. Kompletan sa unutrašnjim ležajem od mekanog PVC-a. Sa vodonepropusnim ìepom za zatvaranje. 42

Od mekanog PVC-a za ugradbene nosaìe štapova za pecanje. Odgovara 41.168.01 i svim slicnim nosacima štapa. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Boja

41.168.03BI 41.168.03NE

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

bijela crna

Od sjajnog inoxa, kompletan sa prstenom za ovješavanje štapa za pecanje, sa gumenim ležajem za zaštitu štapa za pecanje.

Nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Ø unutarnji mm 42

41.168.06

Nosaìi štapa za pecanje od inoxa za pregradu Potpuno od sjajnog inoxa sa plastiìnim ležajevima za zaštitu štapa za pecanje. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Verzija 2 mjesta 3 mjesta

41.170.52 41.170.53

mm 280x235 (H) 343x235 (H)

Nosaì štapa za pecanje za boìnu ugradnju, plastiìni Kompletni sa ležištem za kliješta i noževe otvora 44 mm Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

Verzija tri mjesta jedno mjesto

41.171.00 41.172.00

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Dužina mmm

Materjal

300 158

bijeli bijeli

Olakšana verzija.

41.170.93

41.170.94

Nosaì štapa za pecanje plastiìni za montažu na stijenku

Nosaìi štapova za pecanje

Kat.broj

Broj štapova mm

41.170.93 41.170.94

(

(

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Nosaì štapa za pecanje, ugradbeni

mm 270x220 270x315

2 3

Otvor mm

44 44

Nosaì štapa za pecanje za fiksiranje na zid Od bijelog otpornog polietilena, kompletan sa nosaìem za fiksiranje, serija od dva komada. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

(

41.128.02

(

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Verzija

Dužina mm

Visina mm

Širina mm

41.128.02

Za dva štapa

225

80

65

41.128.04

Za ìetiri štapa

390

80

65

41.128.04

Podloške nosaìa za štapove Elastiìni sa mobilnim krilcima. Fiksiraju se na pregradu i u paru drže, nose i štite štapove, bijele su

boje, mogu se koristiti kao otvori za prolaz sajli ili konopa.

(

582

41.668.00

(

41.668.00 Nosaìi štapova za pecanje

(

41.668.50

Kat.br.

41.668.00 41.668.50

Ø vanjski mm

www.OSCULATI.com

70 100

Nosaìi štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji mm

10/50 15/75


Nosaìi štapa za pecanje i pribor

41

Držaì štapa za pecanje od inoxa

Za n° štapova

.70 167

1 3 desni 3 lijevi

1 67.7

41.167.70 41.167.71 41.167.72

( 41.1

Kat.broj

( 41.

Držaìi štapova za pecanje

167 .72

Za umetanje u standardne nagnute nosaìe štapova za pecanje* . Sjajni.

( 41.

AISI 316

AISI 316

41.167.80 41.167.81

Za n° štapova

Širina

Visina

3 4

298 420

220 220

( 41.167.81

Kat.broj

( 41.167.80

Držaìi štapova za pecanje

Za montiranje na pregradu. Sa zaobljenim kutevima gore i dolje. Sjajni.

Držaìi (nosaìi) štapova za pecanje Za horizontalno ili vertikalno montiranje. Kuìište od crne plastike, unutrašnjost od mekanog neoprena. Prodaju se u paru. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.br.

41.127.50 41.127.53

Verzija Za 3 štapa Za 5 štapova

Baza mm

Izboìenost mm

198x62 285x54

71 57

Držaì štapova za pecanje QUICKLIFT 2 u 1 i 3 u 1 Izrañen od anodizirane lake legure + tehnopolimera / fiberglass-a. Sa podesivim nagibom. Držaìi štapova za pecanje

Kat.broj

41.167.77 41.167.87

Za n° štapova

za montažu u ugradbene nosaìe štapova

3 desni

za montažu u ugradbene nosaìe štapova

3 desni

za fiksiranje na cijevi ograde Ø 25 mm

2

2

( 41.16

7.77

41.167.88 41.167.78

Verzija za montažu u ugradbene nosaìe štapova

Toranj nosaìa štapova za pecanje sklopivi Izrañen od anodizirane lake legure, od cijevi Ø 32 mm. Kompletan sa 6 nosaìa štapova za pecanje i svim priborom potrebnim za montažu. Ukoliko se ne koristi toranj može biti sklopljen. Nosaìi štapova za pecanje

Kat.broj

41.690.01 *

Širina maksimalna mm na bazi ukupna

2400*

Visina maksimalna mm

1900*

1640*

( 41.167.78

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosaìi štapova za pecanje

Nosaìi štapova za pecanje od inoxa

cijevi se mogu skratiti na željenu dužinu

Višestruki nosaì štapa za pecanje za tendu Projektiran za upotrebu kod svih tendi sa cijevima Ø 25 mm maksimalne dužine do 1,90 m (za uže tende nosaì se može podesiti po dužini). Izrañen od anodizirane lake legure kompletan sa 6 nosaìa štapova za pecanje. Kat.broj

41.690.03

Maksimalna širina tende m

Visina m

1,90

1

Sailing with you, since 1958

583


Dizalice, mostiêi (passerelle) ϶ Dizalice fiksne i teleskopske ϶ Passerelle i oprema ϶ Passerelle - Teleskopski mostiêi/dizalice sa automatskim rukohvatima

϶ Passerelle i oprema Mostiê

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

Mostiê - passerella

Od anodizirane lake legure obložena bijelim protukliznim materijalom, kompletna sa dva rukohvata od inoxa, kotaìiêima, osovinom za fiksiranje od inoxa i ležajem za usadnu ugradnju. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.658.00

Dužina m

Širina cm

2

33

Verzija

10

fiksna

Od anodizirane lake legure, kompletan sa podnicom od tika original Siam. Sa rukohvatima od inoxa, gumenim kotaìiêima, osovinom za fiksiranje od inoxa i ležajevima za ugradnju. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.657.00

Dužina m

Širina cm

2,10

34

Verzija

13

fiksna

Sklopivi mostiê Od anodizirane lake legure, sa podnicom od bijelog protukliznog materijala. Verzija sklopiva, dva dijela se mogu odvojiti pomoêu dvije osovine od inoxa(na pritisak). Mostiêi - passerelle

Kat.br.

Dužina m

Širina m

2

33

42.656.00

Verzija

12,6

sklopiva

Mostiêi od lake legure Proizvod visoke kvalitete, sa podnicom od lake legure obložene protukliznim trakama. Kompletan sa rukohvatima, konopom, sa dijelovima od inoxa. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

584

Verzija

Dužina mm

Širina mm

9ašica Ø mm

42.659.00

fiksna

2,1

360

25

42.660.00

sklopiva

2,1

360

25

16

42.660.01

sklopiva

2,6

360

25

18

42.660.02

sklopiva

3,1

360

25

22

www.OSCULATI.com

14


42 Preklopni mostiê Od bijelo obojene lake legure, sa priborom od sjajnog inoxa AISI 316 i konstrukcijom od lake legure te podnicom od protukliznog Iroka. 9ašica od inoxa. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

Dužina m

Širina mm

9ašica Ø mm

42.662.01

2,1

360

25

16

42.662.02

2,6

360

25

18

sklopiva

42.662.03

3,1

360

25

21

sklopiva

42.662.14

Verzija

sklopiva

Kit 2 rukohvata inox + konop + baze inox + škopci za fiksiranje (opcionalno)

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

( samoblokirajuêi šarnir

( hidrauliìni mostiê + rukohvati opcionalno

Sklopivi mostiê

Mostiêi od lake legure tip extra

Od anodizirane lake legure, sklopiv od dva dijela, kompletan sa podnicom od pravog tika, original Siam. Sa dva stupiêa od inoxa. Kompletan sa gumenim kotaìiêima, osovinom za fiksiranje od inoxa i usadnom bazom. Bicchiere Ø 25mm.

Od anodizirane lake legure sa podnicom od tika original Siam, visoke kvalitete. Kompletni sa stupiêima, rukohvatom, konopom, osovinom od inoxa. Bicchiere Ø 25mm.

Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.667.20 42.667.25

Dužina m

Širina cm

2,1 2,6

36 36

Verzija

15 17

sklopiva sklopiva

Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.679.00* 42.680.00 42.680.01 42.680.02 *

Dužina m

Širina mm

2,1 2,1 2,6 3,1

360 360 360 360

Verzija

15 18 20 24

fiksna sklopiva sklopiva sklopiva

Specijalna ponuda

Sklopivi mostiêi od sjajnog inoxa Okvir od ovalne cijevi radi veêe ìvrstoêe, šarniri i kuìište od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, podnica od Iroka. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.643.01 42.643.02

Dužina m

Širina cm

1,6 2,2

28 28

Verzija

11 13,5

sklopiva sklopiva

Sailing with you, since 1958

585


42

Passerelle i oprema

Preklopni mostiê od sjajnog inoxa Sa podnicom od Iroka, kompletan sa osovinom za ugradnju, stupiêima i kotaìiêima. Mostiêi - passerelle

Kat.br.

42.759.00

Dužina cm

Širina cm

200

34

Verzija

20

sklopiva

Mostiê/stepenice od inoxa Sa drvenom podnicom/stepenicama. Konstrukcija od sjajnog inoxa. Mostiêi - passerelle

Passerelle i oprema

Kat.br.

Verzija sa hodajuêem površinom koja se može pretvoriti u stepenice

42 - Dizalice, mostiêi (passerelle)

42.647.00

Dužina cm

Širina cm

150

35

Passerella - hidrauliìni mostiê preklopni "Evolution" Izrañeni od kompozita posebnom ekskluzivnom tehnologijom sliìnom onoj kod skija za snijeg. Ova tahnologija omoguêava vrlo malu težinu objedinjenu sa visokom ìvrstoêom. Osiguraì-osovina od inoxa AISI 316. Passerelle - hidrauliìni mostiêi

(

42.670.01

Kat.br.

cm

42.670.01 42.670.02

Površina za hodanje

Širina

Dužina

36

230

8,5

ATLANT-TEAK

36

230

8,5

USAFLEX-TRED

( 42.670.01

(

(

42.670.01

1 0.0 .67 42

(

2 0.0 .67 2 4

(

42.670.02

Sklopivi mostiê - passerella od karbona "Carbonbridge" Struktura High-Tech realizirana od karbonskih vlakana impregniranih sa epoksidnim smolama. Šarniri od lake legure vrlo ìvrsti. Osovina koja se okreêe od lake legure. Površina za hodanje protuklizno obrañena. Kat.br.

42.665.00

586

Dužina cm

220

Mostiêi - passerelle

Širina cm

Passerelle i oprema

35

www.OSCULATI.com

Težina kg

Sigurnosna nosivost kg

6.5

150

20


Dizalice fiksne i teleskopske Rezervni ležaj za mostiêe

Ležaj za zglob mostiêa

Plastiìni. Mostiêi - passerelle, ležajevi za

Kat.br.

42.659.10

42

Prirubnica Ø mm

Otvor Ø mm

80

25

Od inoxa AISI 316 sa odvodom za vodu u doljnjem dijelu i ìepom za zatvaranje. Mostiêi - passerelle, ležajevi za

Dizalice fiksne i teleskopske

Kat.br.

42.659.25

Prirubnica Ø mm

Otvor Ø mm

80