Page 1


01 Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez Sidra Lanci, spojke i pribor za sidrenje INOX PRAMANE VODILICE PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE Valjci i koloturnici Prolazi AMORTIZERI ZA PRIVEZ Sistemi za sidrenje Master Mooring

PM

 Sidra

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Sidra "Trefoil®" od toplo pocinanog elika Sa postepenim ukopavanjem Sidra

mm

01.110.02 01.110.05 01.110.07 01.110.10 01.110.13 01.110.15 01.110.20 01.110.30 01.110.50 01.110.80

A

B

2 5 7,50

175 273 298

358 469 531

C 210 310 360

10 13

320 330

583 630

380 410

15 20

350 395

650 701

440 470

30 50 80

410 470 590

800 980 1090

560 660 700

Sidra "Trefoil®"od sjajnog inoxa AISI 316 AISI 316

Sidra

Završna obrada optimalne kvalitete, obzirom da su naša inox sidra Trefoil® proizvedena postupkom mikrofuzije i rune izrade, izvrsnih estetskih i dimenzionalnih karakteristika.

Sidra

Kat.br.

01.109.25 01.109.05 01.109.07 01.109.10 01.109.15 01.109.20 01.109.30 01.109.50

A mm

B mm

C mm

2,5 5

180 273

358 469

235 310

7,50 10

298 320

531 583

360 380

15

350

650

440

20 30 50

395 410 470

701 800 980

470 560 660

Sidra "Trefoil®" sklopiva verzija - Verzija od toplo pocinanog elika, objedinjuju izvrsno držanje terena Trefoil® sidra sa praktinošu sklopivih sidra koje se lako skladište na plovilu. Model je patentiran - Verzija od inoxa AISI 316 , sjajnog, realizirano postupkom mikrofuzije. Sidra Trefoil

PM

Sidra

Kat.br.

( 01.104.05/07

01.104.05 01.104.07 01.107.05

( 01.107.05

8

Sidra

Kat.br.

Materijal

A mm

B mm

C mm

elik toplo pocinani elik toplo pocinani

5 7,5

240 273

469 531

315 361

elik AISI 316 sjajni

5

273

469

310

( 01.107.05 ( 01.104/107.xx


Sidra

01

Sidra LEWMAR Delta od pocinanog elika Jake strane ovog sidra jesu: vrhunsko prijanjanje uz svaki tip podmorja (ukljuujui i alge), brzina ukopavanja prilikom zaokretanja plovila, stvarna sposobnost boljeg prijanjanja kod poveanja snage vjetra. Izvršeni višestruki testovi potvrdjuju da Delta sidro najbolje drži dno u odnosu na njegovu težinu. Sa doživotnom garancijom protiv razbijanja i sa odobrenjem registrs Lloyd kao sidro sa visokom snagom držanja. Delta | Lewmar

Pocinani elik

4 6

6,8 9,0

6 8

7,3 9,5

mm A

B

C

D

E

514 593

230 265

8 10

387 450

210 243

10

12

10

12,5

695

310

13

526

282

16 20

15,5 17

13,5 15

16 17,5

812 877

362 392

13 16

614 663

328 357

25 32 40

19 21 23

16,5 18 19,5

19,5 24 30

945 1040 1103

415 430 489

16 20 20

713 800 833

387 420 437

50

24,5

23

26

1175

523

20

890

479

63

26

25

28

1270

567

22

963

508

Sidra LEWMAR Delta Jake strane ovog sidra jesu: vrhunsko prijanjanje uz svaki tip podmorja (ukljuujui i alge), brzina ukopavanja prilikom zaokretanja plovila, stvarna sposobnost boljeg prijanjanja kod poveanja snage vjetra. Izvršeni višestruki testovi potvrdjuju da Delta sidro najbolje drži dno u odnosu na njegovu težinu.

Delta | Lewmar

Kat.broj

01.106.10 01.106.16 01.106.20 10.106.25 01.106.32

Za upotrebu kod plovila do mt motorni jedrilice, jedrilice, regatna brodovi krstarenja plovila

10 16

12 15,5

10 13,5

12,5 16

mm D

A

B

C

695 812

310 362

13 13

E

526 614

282 328

20

17

15

17,5

877

392

16

663

357

25 32

19 21

16,5 18

19,5 24

945 415 1040 430

16 20

713 800

387 420

Sidra LEWMAR Delta od inoxa Verzija od inoxa ultra otporna, garantira poznate visoke karakteristike standardnog Delta sidra. Sa doživotnom garancijom protiv razbijanja i sa certifikatom registra Lloyd kao sidro visoke snage držanja. Delta | Lewmar

Kat.broj

01.107.10 01.107.16 01.107.20 01.107.25 01.107.40 01.107.50 01.107.63

Za upotrebu kod plovila do mt motorni jedrilice, jedrilice, regatna brodovi krstarenja plovila

mm A

B

C

D

E

10

12

10

12,5

695

310

13

526

282

16 20

15,5 17

13,5 15

16 17,5

812 877

362 392

13 16

614 663

328 357

25

19

16,5

19,5

945

415

16

713

387

40 50 63

23 24,5 26

19,5 23 25

30 26 28

1103 1175 1270

489 523 567

20 20 22

833 890 963

437 479 508

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

01.108.04 01.108.06 01.108.10 01.108.16 01.108.20 01.108.25 01.108.32 01.108.40 01.108.50 01.108.63

Za upotrebu kod plovila do mt motorni jedrilice, jedrilice, brodovi krstaši regatna

Sidra LEWMAR C.Q.R.® Od toplo pocinanog elika. Lewmar

Sidra

Kat.br.

01.145.65 01.145.09 01.145.11 01.145.16 01.145.20 01.145.27 01.145.34 01.145.48 01.145.64 01.145.81

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

6,5

260

640

340

230

540

220

G mm

55

9 12

330 330

780 800

410 430

280 290

600 650

280 300

65 65

16 21 28

380 400 370

950 1000 1150

500 540 600

320 370 410

760 830 930

310 350 390

80 75 95

35 48

410 -

1240 1196

640 666

430 425

990 843

410 -

90 -

66,4 81

-

1337 1450

754 816

537 522

933 1010

-

-

9


01

Sidra Sidra sklopiva - Verzija od toplo pocinanog elika. Sa protutežom na osovini radi bolje ravnoteže sidra (norveški sistem SAV). - Verzija od sjajnog inoxa AISI 316, idealni za gumenjake.

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Sidra

Sidra

elik toplo pocinani

elik inox AISI 316 sjajni

01.139.00 01.139.15 01.139.25 01.139.32 01.139.04 01.139.06 01.139.08 01.139.10 01.139.12

01.138.15 01.138.25 01.138.04 -

A mm

B mm

C mm

0,7

175

165

48

1,5 2,5 3,2 4

310 360 420 470

265 315 365 380

75 85 100 110

6

565

440

130

8

575

490

140

10 12

610 650

595 640

130 130

Sidra DANFORTH od toplo pocinane gize Sidra

Sidra

Kat.br.

01.131.06 01.131.09 01.131.14 01.131.20

A mm

B mm

6

01.346.00; 01.347.10

480

300

C mm

200

9 14 20

01.346.00; 01.347.10 01.347.20 01.347.20

550 610 670

400 450 500

280 340 350

Sidra "Danforth" od toplo pocinanog elika Sidra

Sidra

Kat.br.

01.143.04 01.143.06 01.143.08 01.143.10 01.143.15 01.143.20 01.143.30

A mm

B mm

4

525

430

C mm

270

6 8

640 695

465 540

320 370

10 15

750 860

565 650

410 560

20

970

750

570

30

1060

850

620

A mm

B mm

C mm

7 9 12

630 730 750

430 500 570

350 430 430

15 22 28

770 740 740

570 600 600

430 390 390

Sidra DANFORTH od inoxa Sidra od sjajnog inoxa AISI 316. Tip extra luksuzni. Sidra

Sidra

Kat.br.

01.146.07 01.146.09 01.146.12 01.146.15 01.146.20 01.146.28

Sidra DANFORTH Superhooker Od toplo pocinanog elika. Sidra

Sidra

Kat.br.

01.149.95 01.149.10 01.149.15 01.149.18 01.149.31

10

A mm

B mm

C mm

Za plovila od m

Max snaga podizanja na srednje otpornom dnu u kg

6,3 7,3 11,3

716 807 889

545 600 680

362 419 482

7,5 - 9 9 - 10,3 10,5 - 11,4

334 475 588

19,4 31,7

1036 1270

787 965

559 672

11,4 - 12,9 13 - 15,9

723 1085


Sidra

01

Sidra FORTRESS sklopiva Sa promjenjljivim kutem djelovanja u zavisnosti od tipologije podmorja. Proizvedena od izuzetno vrste anodizirane legure aluminija i magnezija. Idealna kao rezervna sidra. Pet razliitih izvršenih testova, od kojih jedan izvršen od strane amerike mornarice, potvrdjuju da je Fortress sidro apsolutno najkvalitetnije sidro na tržištu. Sidra

Sidra

Kat.br.

Za plovila m

3,2 4,5 6,8 9,5

4/6 6/8 8/13 13/23

8/10 10/12 12/14 14/16

14,4 21,2

23/29 32/41

16/18 -

Platnena torba za prenošenje

01.099.02 01.099.03 01.099.04 01.099.05 01.099.06 -

A mm

B mm

C mm

685 787 914 1016

406 457 533 610

559 635 737 813

1168 1300

686 760

940 1040

Sidra Hall Od toplo pocinanog elika. Sidro klasino i robusno za sve vrste podmorja. Drža sa zglobom pod jakim kutem. Sidra

Sidra

Kat.br.

01.142.25 01.142.04 01.142.05 01.142.08 01.142.10

A mm

L1 mm

2,7

290

160

L4 mm

140

4,2 6,2

320 350

180 210

170 210

8,8 10,5

380 400

230 240

230 240

A mm

L1 mm

L4 mm

16 23

330 350

310 350

230 245

32 45 60

410 465 505

395 445 505

280 325 315

Sidra Hall od gize Od toplo pocinane gize. Sidra

Sidra

Kat.br.

01.103.18 01.103.28 01.103.36 01.103.48 01.103.65

Sidra Plough Od elika visoke otpornosti, toplo pocinanog jake debljine. Slina CQR sidrima, nude optimalnu upotrebu kod svih vrsta podmorja. Sidra

Sidra

Kat.br.

01.144.07 01.144.09 01.144.12 01.144.16 01.144.22 01.144.27 01.144.35

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

7

260

640

340

230

540

220

G mm

55

9 12 16 22

330 320 380 400

780 800 950 1050

410 430 500 490

280 280 320 360

600 650 760 800

280 280 310 345

65 65 75 80

27

520

1090

520

380

830

380

85

35

580

1110

580

410

920

410

95

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

01.100.11 01.100.16 01.100.23 01.100.37 01.100.55 01.100.85

Zamjenjuje sidra inox kg

Sidra admiralski tip Sidra od toplo pocinanog elika sa sklopivim kracima radi boljeg skladištenja na plovilu. Sidra

Sidra

Kat.br.

01.114.05 01.114.10 01.114.15 01.114.20 01.114.25 01.114.35

5 10 15 20 25 35

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

382 490 550 590 615 660

50 60 60 68 68 75

60 70 80 90 90 130

380 500 542 600 640 780

205 255 290 340 340 370

230 280 320 360 360 400

11


01

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

 Lanci, spojke i pribor za sidrenje Škopci specijalni sa osiguraem za sidra AISI 316

Od inoxa AISI 316. Omoguuju pravilan i lagan ulazak sidra u vodilicu.

Škopci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Kat.br.

01.080.05 01.080.06 01.080.08 01.080.10 01.080.12 01.080.14 01.080.16

A mm

B mm

D mm

L1 mm

5 6 8 10

10 12 16 20

10 12 16 20

20 24 32 40

10 10 10 5

12 14 16

24 28 32

24 28 32

48 63 64

-

Škopci specijalni sa ugraenim osiguraem AISI 316

Od inoxa AISI 316. Omoguavaju ulaz sidra u pramanu vodilicu bez problema.

Škopci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

A mm

B mm

6 8

12 16

27 37

01.081.06 01.081.08 01.081.10 01.081.12 01.081.14

10

20

46

12 14

25 28

55 60

Spojka OSCULATI u ravnini za sidra AISI 316

Spojka od inoxa AISI 316 za povezivanje lanca na sidro. Olakšava podizanje lanca i sidra preko pramane vodilice izbjegavajui problem tradicionalnog škopca koji se esto zaglavi.

Sidrene spojke

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

01.220.01

Kat.br.

Ø mm 9/10

01.220.02

6/8

Okretna spojka OSCULATI za sidra AISI 316

Od inoxa AISI 316 proizvedenog mikrofuzijom. Bez izboenosti, za povezivanje lanca sa sidrom. Olakšava podizanje lanca sa sidrom prema pramanoj vodilici, izbjegavajui problem tradicionalnog okretanja i blokiranja sidra. Model ojaan extra zavrsnom obradom, eksluzivni proizvod Osculati.

Sidrene spojke

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

01.740.08 01.740.09* 01.740.10 *

B

L

G

mm P

10

16

21

9

H 95

C

6/8 6/8 9/10

10 13

17 21

20 28

10 11

90 120

7 11

7

za sidra Trefoil® od 20 kg.

Okretna spojka OSCULATI maxi verzija AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Za spajanje lanca na sidro, verzija maxi za lance od mm 12/14.

Sidrene spojke

Kat.br.

01.740.12

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Ø mm

12/14

B mm

L mm

G mm

P mm

H mm

C mm

19

29

30

23

140

14

Okretljivi prikljuak Mega AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Za povezivanje sidra sa lancem, verzija "Mega" za lance 16/18 mm. Za sidra do 100 kg.

Spojke - prikljuci za sidra

Kat.br.

01.740.16

12

Ø mm 16/18

B mm

L mm

G mm

P mm

H mm

C mm

19

32,5

70

16

180

16


Lanci, spojke i pribor za sidrenje

01

Okretna spojka OSCULATI sa dvostrukim zglobom Od inoxa AISI 316 za sidro, bez izboenosti. Verzija 01.742.08/10 je evolucija modela 01.740.08/10, koji je sa jednostavnim zglobom.

AISI 316

Sidrene spojke

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

01.742.08 01.742.10

Ukupna dužina mm

B mm

L mm

G mm

P mm

H mm

C mm

117 155

9 13

16 19

21 28

10 13

95 120

8 10

6/8 9/10

Okretna spojka za sidra OSCULATI Twist

PATENT

Sidrene spojke

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

od mm

01.738.01 01.738.02

Škopac za povezivanje

01.080.10 01.080.10/12/14

6/8 10/12

A mm

B mm

C mm

220 320

60 83

28 38

Kalibrirani lanac toplo pocinani OK FOR WINDLASS Lanci kalibrirani

Za sidrena vitla

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

01.373.06 01.373.08 01.373.10 01.373.12 01.373.14

6 8

kg/m Prekidna vrstoa kg Naruiti minimalno po m 0,800 1630 50 1,400 3200 50

10 12 14

2,350 3,350 4,400

5000 6500 10000

Dužina bunta m

100 100

50 50 50

100 100 100

Težine Kg/m su sasvim indikativne i mogu varirati ovisno o buntovima

Kalibrirani lanac za lananike sidrenih vitla od sjajnog inoxa AISI 316. Buntevi od 50 ili 100 metara, pakovanje standard.

AISI 316 OK FOR WINDLASS Lanci kalibrirani

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm Prekidna vrstoa kg Naruiti uvijek minimalno po m

01.375.06 01.375.08 01.375.10 01.375.12

Dužina bunta m

6

1630

50

100

8 10

3200 5000

50 50

100 100

12

6500

50

100

Lanac tip genovese toplo pocinani Lanci tip "genovese"

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

01.372.06 01.372.07 01.372.08 01.372.10 01.372.12

6 7 8 10 12

kg/m Prekidna vrstoa kg 0,730 1300 1,100 1600 1,330 2308 2,075 4300 3,000 5000

Naruiti minimalno po m

Dužina bunta m

50 50 50 50 50

100 100 100 100 100

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Od sjajnog inoxa AISI 316. Sa modernim sidrima asimetrinog tipa (Bruce, Delta, Trefoil® itd.) postoji 50% mogunosti da kada se približi vodilici bude okrenuta u krivu stranu. “Twist” je okree automatski na pravu stranu dok ulazi u vodilicu ili sidreni otvor. Fiksno oko povezuje se sa sidrom pomou škopca.

AISI 316

Težine Kg/m su sasvim indikativne i mogu varirati ovisno o buntovima

Lanac inox tip genovese za razne upotrebe Lanci tip "genovese"

Kat.br.

01.374.03 01.374.04 01.374.05 01.374.06 01.374.08 01.374.10

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Ø mm 3 4 5 6 8 10

Inox AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

Naruiti minimalno po m 10 10 10 10 10 10

Dužina bunta m 100 100 100 100 100 100

13


01

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Adapter konop-lanac AISI 316

Proizvedeni za povezivanje sidrenog lanca na odnosni konop, izbjegavajui nastanak vora, ili za krmena sidrenja. Izradjeni od sjajnog inoxa AISI 316.

Adapteri konop-lanac

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

01.230.01 01.230.02

Za konope Ø mm

6 8

Kat.br.

01.230.03 01.230.04

10 12

Ø mm 10 10/12

Za konope Ø mm

16 20

Spojne karike OSCULATI od inoxa AISI 316 za kalibrirani lanac Visoka otpornost zahvaljujui novoj strukturalnoj koncepciji sa 8 osiguraa koji omoguavaju postizanje prekidne vrstoe vee od samog lanca. Mjere u mm koje potpuno odgovaraju kalibiriranim lancima za wincheve (suprotno od raspoloživih spojnih karika na tržištu koje su obino u inchevima), time klizu savršeno po lananiku izbjegavajui opasna blokiranja.

Lanci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

01.672.06 01.672.08

Ø C mm

A mm

B mm

Kat.br.

Ø C mm

A mm

6

31,5

20,5

10

50,5

35,5

8

40,5

26,5

01.672.10 01.672.12

12

61,0

40,5

B mm

A mm 23 29 34,5 42

L mm 33 40 48 62

Spojne karike za povezivanje lanaca Lanci

inox

pocinani elik

01.671.06 01.671.08 01.671.10 01.671.12

01.571.06 01.571.08 01.571.10 -

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Ø D mm 6 8 10 12

A1 mm 11 12,5 15 19

L1 mm 21 24 29 38

Package za sidrenje: konop, lanac, spojka i sidro. Studirani radi lakšeg odabira izmeu raznih komponenti opreme za sidrenje. Ovi package-i - setovi za sidrenje prilagoavaju se vrlo jednostavno veem broju situacija.

( 01.700.xx

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

AISI 316

Svaki set - package isporuuje se "spreman za upotrebu" u odgovarajuem pakovanju. Konop je sa ve uvezenim okom za spajanje na lanac..

Package - set za sidrenje

Kat.br.

01.700.01 01.700.02 01.700.03 01.710.01 01.710.02 01.710.03 01.800.01 01.800.02 01.800.03 01.800.04 01.800.05 01.810.01 01.810.02 01.810.03

Tip sidra

Kg sidro

Ø lanca mm

Dužina lanca

Tip karike lanca

Dužina sajle

Kišobran Kišobran Kišobran Hall Hall Hall Trefoil Trefoil Trefoil Trefoil Trefoil Delta Delta Delta

4 6 8 4,2 6,2 8,8 7,5 10 13 17 20 10 16 20

06 06 07 06 06 07 06 06 08 08 10 08 08 10

5 10 10 5 10 10 25 25 25 50 50 25 50 50

Genovese Genovese Genovese Genovese Genovese Genovese Kalibrirani Kalibrirani Kalibrirani Kalibrirani Kalibrirani Kalibrirani Kalibrirani Kalibrirani

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 35 35 40

Ø sajle Veliina spojke mm sidro-lanac

10 10 12 10 10 12 12 12 14 14 16 14 14 16

08 08 10 08 08 10 08 08 08 08 10 08 08 10

Tip spojke sidro-lanac

Plovila sa vitlom

Pocinani škopac Pocinani škopac Pocinani škopac Pocinani škopac Pocinani škopac Pocinani škopac Okretljivi prikljuak Okretljivi prikljuak Okretljivi prikljuak Okretljivi prikljuak Okretljivi prikljuak Okretljivi prikljuak Okretljivi prikljuak Okretljivi prikljuak

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Da Da Da Da Da Da Da Da

Za upotrebu na plovilima do (cca.) m 4-6 5-7 6-8 4-6 5-7 6-8 5-7 6-8 7-10 9-11 10-13 7-10 9-12 10-13

( 01.810.XX

( 01.710.xx

( 01.800.xx

Konop pletenica Od poliestera, za upotrebu sa sidrom. Konopi za sidra

Kat.br.

01.106.00 01.106.01

14

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Ø mm

Dužina m

8 10

30 30


Lanci, spojke i pribor za sidrenje

01

Konop sa lancem Od naranastog levilena za sidra, kompletan sa 2 metra pocinanog lanca i škopcem za povezivanje na sidro. Konopi za sidra

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Ø mm

Dužina m

8

30

01.105.00

Konopi za sidrena vitla za konop lanac Proizvedeni od konopa sa 3 struka bijele boje i sa spojnom karikom od inoxa na krajevima za povezivanje na lanac sidrenog vitla. Vitla

Kat.br.

Dužina m

Ø Lananik Spojna mm Ø mm karika Ø mm

35

10

6

6

02.636.02

35

12

6

6

02.834.00

35

14

8-10

8

02.636.05

40

16

10

10

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

02.636.01

Za vitla

Runa sidrenja, Lofrans: Project x1 Lewmar: Pro-series 1000, V-700, V1, V2 Lofrans: Project x1, Dorado 500W, Marlin Lewmar: Pro-series 1000, V1, V2, V3, V4 Lofrans: Project x1-x2-x3, Project 1000-1500, Dorado 700W, Clipper 700-1000 Lewmar: Pro-series 1000, V3, V4,V5 Lofrans: Project x2-x3, Project 1000-1500, Clipper 1000

Vrtuljci za sidrene lance i gavitelle Od pocinanog elika. Vrtuljci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

01.427.10 01.427.12

Presjek mm

Dužina mm

Kat.br.

Presjek mm

10

130

14

200

12

170

01.427.14 01.427.16

Dužina mm

16

220

Vrtuljci od inoxa AISI 316 sa dvostrukim okom Vrtuljci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

A mm

L mm

L1 mm

B mm

B1 mm

4 5

50 60

13 13

19,5 23

11,5 13

6 8

65 90

15 22

26 35

15 20

10 13

115 148

27 33

44 59

24 33

01.018.04 01.018.05 01.018.06 01.018.08 01.018.10 01.018.13

Vrtuljci od sjajnog inoxa AISI 316 Vrlo vrsti. Za plutae, jedra, sidrene lance, itd. Vrtuljci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Verzija škopac + škopac

Verzija škopac + škopac

A mm

B mm

C mm

D mm

01.428.99 01.429.00 01.429.01 01.429.02 01.429.03 01.429.04

01.427.99 01.428.00 01.428.01 01.428.02 01.428.03 01.428.04

60

10

11

5

66 94

12 16

11 16

6 8

118 152 178

20 26 32

22 28 36

10 13 16

Dispozitiv za oznaavanje lanca OSCULATI Chain Rainbow BREVETTATO / PATENT

Konstruiran od plastinih umetaka u bojama za umetanje u karike lanca. Prodaje se u kitu dovoljnom za oznaavanje 25 cm kalibiriranog lanca.

METS NOMINATION 2003 Oznaivai lanca

bijela

01.500.06BI 01.500.08BI 01.500.10BI 01.500.12BI

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

plava

01.500.06BL 01.500.08BL 01.500.10BL 01.500.12BL

Boja inserta žuta

01.500.06GI 01.500.08GI 01.500.10GI 01.500.12GI

crvena

01.500.06RO 01.500.08RO 01.500.10RO 01.500.12RO

zelena

01.500.06VE 01.500.08VE 01.500.10VE 01.500.12VE

kalibirani od mm

6

14

8 10 12

10 8 8

( Prisloniti najprije na zavarenu stranu

15


01

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Chain boy ravnomjerno rasporeuje lanac u sva spremišta za lanac Minimalna preporuena visina od glave gljive do toke ulaska lanca: lanac (6/8) 80 mm lanac (10/12) 100 mm.

PATENT

Lanci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

01.550.00

Ø baze mm

Ø glave mm

Podesiva visina

150

170

od 325 do 475 mm pomou ukljuenih umetaka

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Sigurnosni stoper za lanac Chain Stopper - verzija od štampanog lima + mikrofuzije. Verzija Delux. Za blokiranje spuštanja kalibriranog lanca vitla. U plovidbi služi kao sigurnost onemoguavajui sluajno spuštanje sidra, a kod sidrenja onemoguava prevelika optereenja vitla. CHAIN STOPPER se može odblokirati jednostavnim pokretom.

AISI 316

Lanci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

Za lanac mm

Baza mm

6/8

60x50

47

10/12

80x70

63

01.119.34 01.119.35

Izboenost mm

Spojka za sidrenje i držanje lanca i sidra Ukliješti se u kariku lanca i prebacuje sa sidrenog vitla na sebe sile sidrenja. Realiziran od sjajnog inoxa AISI 316 postupkom mikorfuzije.

AISI 316

Lanci

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

od mm 6/8 10/12

01.744.06 01.744.10

Spojka KONG Chain gripper od inoxa Spojka koja omoguava povezivanje pomonog sidra sa lancem glavnog sidra u bilo kojoj toki lanca. Klasini škopac je esto teško umetnuti u uske karike kalibriranog lanca. Spojke za sidra

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

od mm 6/8 10/12

01.743.01 01.743.02

Plutaa za signalizaciju Ova plutaa sadrži traku od poliestera dužine 20 metara namotanu na samonamotavajui valjak. Traka se fiksira sa jedim karabinom na sidro i odmotava se progresivno kako sidro tone. Pri kraju sidrenja, plutaa ostaje plutati okomito iznad sidra. To omoguava da se izbjegne da se zapletu sa sidrom druge barke. Osim toga, ukoliko sidro ostane blokirano na dnu, može se jednostavno odblokirati povlaenjem trake, koji ima prekidnu vrstou od 290Kg.

Plutae

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

01.210.00

Ø mm

H mm

310

370

P

Spasilac sidra PAOMAR

Spasilac sidra AISI 316

Proizvedena od ojaanog polimera sa staklenim vlaknima, za upotrebu sa svim vrstama sidra do 8 kg i za sva plovila do maksimum 8 metara. Za upotrebu sa lancem i sa konopom. Spašava uvijek sidro i konop. Težina pod kojom se otvara može se podesiti od 20 do 200 kg. Pakovanje sa slikovnim uputstvima. Sidra

Lanci, spojke i pribor za sidrenje

Kat.br.

01.101.00

16

Od legure mesinga. Korisiti se za izvlaenje sidra ispod tudjih lanaca ili konopa. Sidra

Kat.br.

10 pz

01.102.00

Ø mm

180


INOX PRAMANE VODILICE

01

 INOX PRAMANE VODILICE Pramana vodilica za delfinjere, veliki tip Pramane vodilice

Kat.br.

INOX PRAMANE VODILICE

Materijal koloturnika

Ugradbena širina mm

tvrda guma

85

01.119.92

Rezervni koloturnik

01.219.95

Pramane vodilice od inoxa Pramane vodilice

Rezervnkoloturnik

280 231,5

55 51

01.218.82 01.218.82

.83 18 1.1 0 (

.91

118

. ( 01

( 01.118.91

Dužina sa osiguraem mm

( 01.118.83

01.118.83 01.118.91

INOX PRAMANE VODILICE

Dužina mm

Pramane vodilice Od inoxa za montiranje iznad ili ispod delfinjere, sa okovom/vodilicom za lanac. Pramane vodilice

INOX PRAMANE VODILICE

Dužina mm

Širina mm

Rezervni koloturnik

393 500

52 84

01.218.82

588

98

01.219.95

01.219.94

( 01.119.94

( 01.118.86

01.118.86 01.119.94 01.119.95

( 01.119.95

Kat.br.

Pramana vodilica

Zjevaa za konop/lanac pramana

Od sjajnog inoxa, sa koloturom od plastike.

Model vlastite proizvodnje. Od inoxa AISI 316. Koloturnik od plastike za kablov do mm 14 i za lance do mm 6/8. Vrlo funkcionalna i vrsta.

Pramane vodilice

Kat.br.

01.118.82

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

Rezervni koloturnik

155

51

72

01.218.82

Pramane vodilice

Kat.br.

01.349.00

INOX PRAMANE VODILICE

Dužina mm

Baza mm

130

90x90

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Kat.br.

Pramane vodilice Od inoxa za montrianje ispod delfinjere mali tip. Pramane vodilice

Kat.br.

01.118.81 01.118.87 01.118.89

INOX PRAMANE VODILICE

Materjal koloturnika

Širina mm

Rezervni kolotur

tvrda guma plastika tvrda guma

45 51 89

01.218.82 01.519.02 01.219.94

17


01

INOX PRAMANE VODILICE

Pramana vodilica OSCULATI

Pramana vodilica OSCULATI

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Kolutirni od bijele plastike. Univerzalan za konope ili lance do težine od cca.10 kg.

Ležište sidra od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedeno mikorfuzijom. Pramane vodilice

INOX PRAMANE VODILICE

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Kat.br.

01.484.09

mm

155x62x75 (h)

Baza mm

Pramane vodilice

INOX PRAMANE VODILICE

Kat.br.

90x62

mm

01.484.10

Baza za mm

221X82X80 H

132x82

Preklopno ležište sidra AISI 316

Od inoxa. Idealan za sva sidra do 14 kg.

Pramane vodilice

Kat.br.

INOX PRAMANE VODILICE

Dužina (A) mm

Širina (C) mm

Visina (L) mm

320

90

70

01.419.00

Rezervni koloturnik veliki mali 01.519.01

01.519.02

Pramana vodilica OSCULATI Od inoxa, završna obrada Chromelux®, kompletna sa koloturnikom od plastike i osiguraem. Pramane vodilice

Kat.br.

INOX PRAMANE VODILICE

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

210 210

57 57

70 70

Verzija Standardna Sa sidrenim uvršivaem

170

57

70

Kratka

01.484.12 01.484.13 01.484.14

( 01.484.12-14 ( 01.484.13

Pramane vodilice OSCULATI AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije,sa sistemom za blokiranje za sidra Danforth, Bruce, Trefoil®, CQR itd. Koloturnik od inoxa neuništiv.

Pramane vodilice

Kat.br.

01.350.01 01.350.02

INOX PRAMANE VODILICE

A mm

B mm

C mm

Širina mm

205

105

155

75

Verzija

Kratka

340

240

160

75

Standardna

Sidrene vodilice Izraene od sjajnog inoxa. Koloturi od plastike. Sidrene vodilice - Pramane vodilice

Kat.br.

01.332.01 01.332.02

A mm

B mm

C mm

Debljina lima mm

Za sidra max kg

200 270

54 54

80 80

2 2

7,5 10,0

Sidrene vodilice preklopne Izraeni od sjajnog inoxa. Koloturi od plastike. Univerzalni za BRUCE / TRIFOIL / CQR / DELTA / SOG. Sidrene vodilice - Pramane vodilice

Kat.br.

01.331.01 01.331.02 01.331.03

18

A mm

B mm

C mm

Debljina lima mm

330

70

117

4

Za sidra max kg

10

400 495

70 90

117 150

4 5

15 20


01

INOX PRAMANE VODILICE PM

Sidrene vodilice preklopne AISI 316

Sjajne. Ovaj proizvod krakaterizira da je izraen od lima rezanog pomou lasera. Prednost je u tome što su površine savršeno glatke, bez valova katakteristinih za lijevane vodilice. Kolotur od inoxa. Za sidra Bruce, Trefoil, Delta, Car, Danfort, itd.

0

9.3

( 01.339.30 Kat.broj

A mm 400 520

01.339.30 01.339.40

B mm 92 92

C mm 200 220

Debljina stijenke mm 8 8

.33

1 (0

Max.težina sidra

11 14

30 40

Ležište sidra preklopno Od sjajnog inoxa, sa vodilicom za lanac, za sidra bilo kojeg tipa od 10 do 20 kg. Proizvdeno od lima debljine 4mm. Koloturnik od inoxa. Pramane vodilice

INOX PRAMANE VODILICE

Kat.br.

01.337.00

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

L mm

416

230

186

114

47

81

Sigurnosni univerzalni sistem za blokiranje sidra

Pramana vodilica preklopna

Od sjajnog inoxa, preklopni tip; za sidra CQR, Danforth, Bruce, Trefoil® do 10 kg težine. Za upotrebu sa pramanim vodilicama 01.337.00 i drugim, od inoxa. Pramane vodilice

INOX PRAMANE VODILICE

Kat.br.

Baza mm

01.337.10

Pramane vodilice

Visina mm 92 + osigura

68x55

INOX PRAMANE VODILICE

Kat.br.

01.218.85

Pramana vodilica samoblokirajua AISI 316

Pramane vodilice

Za sidra tipa Bruce/Trefoil®, od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Koloturnik od inoxa neuništiv, kompletan sa osiguraem.

INOX PRAMANE VODILICE

Kat.br.

01.341.99 01.341.96 01.341.98 01.341.97

Za sidra do kg

Za kalibrirani lanac mm

A mm

B mm

C mm

L mm

10 15 20

6/8 8/10 10/12

380 480 590

261 300 340

196 240 235

67 75 78

30

10/12

590

340

240

78

Dužina mm

Širina mm

310

93,7

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

( 01.339.40 ( 01.339.30

( 01.339.40

Kunj za postizanje debljine AISI 316 Pramane vodilice

Služi kako bi olakšao automatsko spuštanje sidra kada oblik pramca plovila ne dozvoljava pravi nagib pramane vodilice. INOX PRAMANE VODILICE

Kat.br.

01.341.90 01.341.91

01.341.99 01.341.96/97/98

19


01

INOX PRAMANE VODILICE Pramana vodilica AISI 316 Pramane vodilice

Kat.br.

Proizveden od sjajnog inoxa 316. Obrada sjajna do najsitinijeg detalja. Prodaje se u kompletu sa sitemom za blokiranje sidra.

INOX PRAMANE VODILICE

01.215.00

Debljina lima mm 5

Za sidra od 15 do 25 kg

Specijalna ponuda

Od sjajnog inoxa. Prilagodjena formi sidra Bruce i Trefoil® na nain da je samoblokirajua. Pramane vodilice

Kat.br.

01.342.10 01.342.20

INOX PRAMANE VODILICE

A mm

B mm

C mm

L mm

370 542

250 375

187 250

70 88

Za sidra Bruce/Trefoil® do 10 kg Bruce/Trefoil® do 20 kg

Pramane vodilice OSCULATI Za sidra Delta, Bruce, Trefoil® od sjajnog inoxa AISI 316, sa dvostukim koloturnikom bez kita za blokiranje sidra. Pramane vodilice

Kat.br.

INOX PRAMANE VODILICE

Za sidra kg

A mm

B mm

C mm

L mm

Kompatibilnost

6/10 16/25

620 670

300 340

200 170

83 85

Delta 6/16 kg - Bruce/Trefoil® 7,5/15 kg Delta 16/25 kg - Bruce/Trefoil® 7,5/20 kg

01.336.01 01.336.03

01.339.21 Kit za blokiranje sidra sastoji se od mostia te uvršivaa na navoj za 01.336.01/03.

( 01.339.21

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Pramane vodilice za sidra Bruce i Trefoil®

Pramana vodilica za gumenjake AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Montira se na stakloplastiku na pramcu gumenjaka. Za konope svih promjera i lanac od 6mm. Pramane vodilice

Kat.br.

66.330.00

INOX PRAMANE VODILICE

Baza mm 185x210

Za sidra do 10 kg

Pramane vodilice OSCULATI Od sjajnog inoxa AISI 316. Sa dugakim vratom kako bilo koji tip sidra ne bi tuklo o provu. Za sidra CQR, Bruce, Danforth, Trefoil®, Delta itd. Pramane vodilice

Kat.br.

01.339.10 01.339.20

INOX PRAMANE VODILICE

Max težina sidra kg

12 20

Za mm

6/8 8/10

Materjal koloturnika

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

L mm

inox inox

410 530

160 240

250 290

62 88

25 22

85 102

01.339.21 Kit za blokiranje sidra sastoji se od mostia te uvršivaa na navoj za 01.339.20

( 01.339.21

20


01

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

 PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE Pramana vodilica OSCULATI Pramana zjevaa za lanac i konop sa jednim koloturnikom. Izvrsna obrada. Pramane vodilice

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

Kat.br.

01.340.00

Materjal

Za konope do Za plovila do mm m

Anodizirana laka legura

13

6,5

Dužina mm

Širina mm

160

60

Pramana vodilica OSCULATI Pramane vodilice

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

Kat.br.

Dužina mm

Baza mm

Za konope do mm

130

80x73

13

01.341.00

Pramana zjevaa za lanac ili konop OSCULATI sa tri koloturnika Sa izvrsnim klizanjem. Koloturnici od plastike koji se mogu mijenjati. Kuište od kromiranog mesinga. Prolazi za lanac

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

Kat.br.

Za plovila

01.345.00

mm 130x85

od 6 do 10 m

Pramane vodilice OSCULATI Od anodizirane lake legure sa sistemom za blokiranje; za sidra: Danforth, Bruce, Trefoil® i CQR. Sjajna obrada. Pramane vodilice

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

Kat.br.

Za sidra do kg

A mm

B mm

C mm

L mm

10 10 20

205 340 480

105 242 365

160 160 225

75 75 105

01.346.00 01.347.10 01.347.20

Pramana vodilica OSCULATI preklopna Od sjajne anodizirane lake legure. Za sidra Danforth, Bruce,Trefoil®, CQR i Delta. Pramane vodilice

Kat.br.

01.335.10

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

L mm

Za sidra do kg

365

205

160

60

13

88

12

Pramana vodilica OSCULATI preklopna Visoke kvalitete, od anodizirane lake legure. Sa visokim vratom kako bi se onemoguilo da bilo koji tip sidra dotakne pramac. Za sidra: Danforth, CQR, Trefoil®, Bruce, Delta itd. Pramane vodilice

Kat.br.

01.336.10

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

L mm

Za sidra do kg

410

160

250

62

25

95

15

(

01.

347

.10

-20 1.3 (0

46.

00

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Od anodizirane lake legure, vlastite proizvodnje. Savršena obrada.

Pramana vodilica OSCULATI specijalna za sidra Bruce i Trefoil® Od anodizirane lake legure. Koristi poseban oblik sidra Bruce i Trefoil® na nain da je samoblokirajua. Kada se sidro podigne, vrsto se "ukopa" u pramanu vodilicu izbjegavajui na taj nain runo blokiranje. Pramane vodilice

Kat.br.

01.343.10 01.343.20

PRAMANE VODILICE (KLIZAI - LEŽIŠTA SIDRA) OD LAKE LEGURE

A mm

B mm

C mm

L mm

380 592

261 345

196 235

67 82

Za sidra Bruce, Trefoil® kg 5/7.5/10 Bruce, Trefoil® kg 15/20

21


01

Prolazi

 Prolazi Prolaznik za konop sidra Od kromiranog mesinga, sa otvorom za prolaz konopa. Vanjske krilne matice za zatvaranje.

Prolaznici za konop

Prolazi

Kat.br.

Ø vanjski mm

01.351.00

150

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Prolaznik trokutasti AISI 316

Od inoxa AISI 316. Montira se na palubu na bonim stranama krme, za prolaz konopa za sidrenje, na plovilima (na primjer, onim za ribolov) gdje je potrebno imati sve u ravnini (bez ikakve izboenosti).

Prolaznici za konop

Prolazi

Kat.br.

mm

01.663.49

Oko mm

45

121x70

Prolaznik sa poklopcem za konope/lance AISI 316

Izradjeni od sjajnog inoxa AISI 316.

Prolaznici za konop

Prolazi

Kat.br.

Otvor mm

Prsten mm

Verzija

01.353.01

95x60

137x100

Otvaranje sa šarnirom

01.353.02

95x60

137x100

Potpuno otvaranje, sa sigrunosnim laniem

Prolaznici ovalni 1/00

AISI 316

52.0

1.3 ( 0

Prolaznici za konop

( 01.352.03 ( 01.352.04 ( 01.352.05

Od sjajnog inoxa AISI 316.

.02

.352 ( 01

*

Prolazi

Kat.br.

Vanjski mm

01.352.00 01.352.01 01.352.02 01.352.03 01.352.04 01.352.05*

140x63

97x37

NE

17

140x63 152x82

97x37 101x50

NE NE

22 29

238x136 241x146

194x89 171x76

NE DA

22 54

241x146

171x76

DA

54

Unutarnji mm

Kontroflana

Vrat max mm

Unutrašnji ležajevi sa navojem. Izvana se ne vide vijci.

Prolaznik OSCULATI sa valjcima AISI 316

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa kontraflandjom; vrat se može rezati.

Prolaznici za konop

Prolazi

Kat.br.

01.353.00 01.353.06

22

Dubina mm

200x125

A

B

C

mm D

E

Rupa mm

Vrat (može se rezati) mm

Vijci mm

340 248

160 148

270 180

91 82

105 60

280x100 190x92

125 80

8 6x8


Valjci i koloturnici

01

 Valjci i koloturnici Rezervni koloturnici za pramane vodilice Pramane vodilice

Kat.br.

( 01.218.82

Valjci i koloturnici

Materijal

Visina mm

Širina mm

Otvor od mm

01.218.82

Tvrda guma

01.118.81 / 01.118.82 / 01.118.83 / 01.118.86 / 01.118.91

64

43

12

01.519.01

Plastika

01.419.00 / 01.218.85 (veliki kolotur)

86

49

13

01.519.02

Plastika

01.118.87 / 01.419.00 / 01.218.85 (mali kolotur)

61

49

13

01.219.94 01.219.95

Tvrda guma Tvrda guma

71 78

74 88

16 16

01.118.89 / 01.119.94 01.119.92 / 01.119.95

Kat.br.

Valjci i koloturnici

Visina mm

Rupa od mm

Širina mm

01.346.20

69

10,1

43

01.346.30 01.346.40 01.346.50

88 40 52

12,5 8,3 8,3

53 33,5 50,5

Rezervni kolotur za

01.346.00; 01.347.10; 01.335.10; 01.336.10; 01.339.10; 01.343.10 01.347.20; 01.330.20; 01.335.20; 01.343.20 01.340.00; 01.344.00; 01.341.00; 01.349.00 01.484.12; 01.484.13; 01.484.14; 01.489.04

Rezervni koloturnici od inoxa AISI 316 za pramane vodilice Pramane vodilice

Kat.br.

01.346.60 01.346.62 01.346.64 01.346.66 01.346.68 01.346.70

Valjci i koloturnici

Visina mm

Širina mm

Otvor od mm

Rezervni koloturi za pramane vodilice

01.336.01 / 01.336.03 01.339.10 01.339.20 / 01.341.96 01.341.99 01.350.01 / 01.350.02 01.341.97 / 01.341.98

88

60,5

14,2

68 88

43,5 54

14,2 12,5

67 67 99

43,5 43,7 58,5

10,5 10,5 14,5

 AMORTIZERI ZA PRIVEZ Aronowitsch BUNGY, elastini amortizeri Izraeni od elastine polimer gume. Montiraju se u par sekundi na konope i univerzalni su za konope do 20 mm. Mogu se koristiti za privez u marini ili samo kod sidrenja. Sto se vise Bungy-a umetne duz konopa, postize se veca elastinost.

Amortizeri za privez

Kat.br.

01.154.00

AMORTIZERI ZA PRIVEZ

mm

70x40x40

2 kom

( 01.219.95

( 01.519.02

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Koloturnici rezervni plastini za pramane vodilice Pramane vodilice

( 01.519.01

( 01.219.94

Elastini sistem za sidrenje UNIMER Snubber Izraen od elastinog poliuretana otpornog na na atmosferske prilike, montira se umetanjem u konop u bilo kojem položaju. Montiranjem više SNUBBER-a poveava se amortizacijski efekt. Elastini sistemi za privez

Kat.br.

01.155.02 01.155.04

AMORTIZERI ZA PRIVEZ

Za konope Ø mm

14/16 18/20

23


01

AMORTIZERI ZA PRIVEZ Amortizeri za privez original svedski UNIMER Proizvedeni od EPDM gume otporne na morsku sol. Amortizeri za privez

AMORTIZERI ZA PRIVEZ

Kat.br.

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

01.495.01 01.495.02 01.495.03 01.495.04 01.496.01 01.496.02 01.496.03

Verzija

Dužina mm

Za konope mm

Kompenzator sa navojima Kompenzator sa navojima

332 416

10/12 12/14

218 448

Kompenzator sa navojima Kompenzator sa navojima Classique à labyrinthe

520 600 159

14/18 20/24 10/12

710 1365 75

Klasini tip labirinta Klasini tip labirinta

210 255

12/14 16/20

194 335

Opruge za privez Nase opruge garantiraju da se nece deformirati tijekom vremena, te visoku amortizacijsku sposobnost. - Verzija od specijalnog pocincanog celika visoke otpornosti. - Verzija od sjajnog inoxa, visoke otpornosti. Amortizeri za privez

AMORTIZERI ZA PRIVEZ

Kat.br.

01.189.06 01.189.09 01.189.12 01.189.17 01.189.19 01.199.06 01.199.08 01.199.11 01.199.14 01.199.16

Materijal

Ø mm LL max Max optereenje -nosivost mm

Za plovila do (cca.) m

Max.težina plovila kg

pocincani celik pocinani elik

53 66

270 320

140 200

0,6 0,9

5 7

1000 2000

pocinani elik pocinani elik

74 90

350 380

250 350

1,6 2,7

9 11

3500 7000

pocinani elik sjajni inox sjajni inox sjajni inox sjajni inox sjajni inox

93 54 65 75 88 90

400 275 320 340 380 390

630 95 140 200 250 450

2,9 0,5 0,9 1,5 2,7 2,9

13 5 7 9 11 13

10000 1000 2000 3500 7000 10000

Za instaliranje sa sigrunosnim laniem

Opruge za privez od sjajnog inoxa Model visoke otpornosti, kompletne sa plocicama protiv buke, sa maticama od inoxa. Amortizeri za privez

AMORTIZERI ZA PRIVEZ

Kat.br.

Ø vanjski mm

Dužina mm

Ø profila mm

57

300

5

6

59 73

300 400

6 7

8 10

87 91

470 470

9 11

12 14-15

01.202.06 01.202.08 01.202.11 01.202.14 01.202.16

Za plovila do (cca.) m

Za instaliranje sa sigrunosnim laniem

Opruge za privez od sjajnog inoxa sa promjenjivim hodom Ova tehnoloska inovacija omogucava da opruga ima progresivnu djelovanje. Prvo djeluju priblizene spirale, nakon toga pocinju djelovati one malo sire. Na taj nacin izbjegavaju se protuudarci koji ostecuju oprugu i cine je prakticki nepotrebnom. Amortizeri za privez AMORTIZERI ZA PRIVEZ

Kat.br.

01.201.02 01.201.03

Dužina mm

Ø mm

250 300

60 70

850 1630

Optereenje na bloku

Za plovila do m (cca.)

Za teška plovila max. tona (cca.)

180 350

10-12 13-14

7-10 12-15

Za instalaciju sa sigurnosnim laniem

Opruge za privez od inoxa HD Visoke otpornosti. Kompletne sa plocicama - podloskama za zastitu od buke. Matice od inoxa. Amortizeri za privez

AMORTIZERI ZA PRIVEZ

Kat.br.

01.200.16 01.200.18

Ø mm

LL max mm

Optereenje max kompr.

110 130

500 600

600 750

Za instalciju sa sigurnosnim laniiem

24

6 8

Za plovila do m cca.

Težina max plovila kg

15 18

15000 18000


Sistemi za sidrenje Master Mooring

01

 Sistemi za sidrenje Master Mooring Zahvaljujui komponentama visoke tehnologije kao sto su Inox HR i specijalni elastomeri sa svojstvima od -40º do +120º i sa otpornošu od preko 400.000 ciklusa do kraja hoda (max compress). Dimezije i težine su minimalne (smanjeni do 1/4 u odnosu na sline nautike amortizere na tržištu). Garantiraju progresivno amortizirajue djelovanje zahvaljujui specijalnim elastomerima. Struktura je ve sa zaštitnom "fine corsa"-om.

Sistemi za sidrenje DOUGLAS MARINE Master Mooring Junior PATENT Oprema za privez | Opruge za privez

Kat.br.

01.207.01 01.207.02 01.207.03 01.207.04

Težina kg 2,2 2,2 2,2 2,4

Prekidna vrstoa kg 15.000 15.000 15.000 20.000

Hod mm 120 120 120 120

Elastini kapacitet kg 160 250 450 750

Sistemi za sidrenje DOUGLAS MARINE Master Mooring 20 PATENT Oprema za privez | Opruge za privez

Kat.br.

Za barke od tona

01.208.01 01.208.02 01.208.03

Sistemi za sidrenje Master Mooring

Težina kg 3,4 3,4 3,4

17-25 25-35 35-45

Prekidna vrstoa kg 27.000 27.000 27.000

Hod mm 90 90 90

Elastini kapacitet kg 1400 1600 2300

Sistemi za sidrenje DOUGLAS MARINE Master Mooring PATENT Oprema za privez | Opruge za privez

Sistemi za sidrenje Master Mooring

Kat.br.

Za barke od tona

01.209.01 01.209.02 01.209.03

Težina kg

Prekidna vrstoa kg

Hod mm

Elastini kapacitet kg

45-55

4

27.000

140

2400

55-70 70-90

4 4

27.000 27.000

140 140

2600 2800

Sistemi za sidrenje DOUGLAS MARINE Master Mooring GIGA PATENT Oprema za privez | Opruge za privez

Sistemi za sidrenje Master Mooring

Kat.br.

01.210.01

Za barke od tona

Težina kg

90-130

5

Prekidna vrstoa kg

30.000

Hod mm

Elastini kapacitet kg

180

3500

Trake za privez DOUGLAS MARINE PATENT

Eliminira osnovne nedostatke korištenja lanca; Izvanredno je otporna (prekidna vrtoa je vea od one koju ima lanac promjera 14 mm ); Lakša je; Sigurna je jer ne ošteuje gel-coat u sluaju udarca i ne ostavlja tragove hre na plovilu.

Trake za privez

Sistemi za sidrenje Master Mooring

Kat.br.

Dužina m

01.206.00

1,25

Boja

Prekidna vrstoa kg

Plava

11.800

01 - Sidra, pramane vodilice za sidra i amortizeri za privez

Za barke od tona 7-9 10-13 14-17 17-20

Komadi lanca inox AISI 316 AISI 316 Remeni za privez

Kat.br.

01.474.06 01.474.08 01.474.10

Ovi komadi služe za fiksiranje kremnog konopa za privez na bitve ili karike u lukama.

Sistemi za sidrenje Master Mooring

Ø lanca mm mm

Dužina komada m m

6 8 10

1,00 1,25 1,50

2 2 2

25


02 Sidrena vitla i pramani propeleri Sidrena vitla LEWMAR OD INOXA Vitla od inoxa Lewmar CPX Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V" Sidrena vitla LOFRAN’S Vitla od kromiranog mesinga "Project" Sidrena vitla LOFRAN’S Pribor i oprema za sidrena vitla Automatski rasporeiva sidrenog lanca Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster Pramani propeleri na uvlaenje RMC Lewmar Runa vitla Elektrina vitla Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila Oprema i elektrini rezervni dijelovi za kolica za prijevoz barki Utikai i utinice za prikolice

PM

 Sidrena vitla LEWMAR OD INOXA Vitla LEWMAR PRO-Series od sjajnog inoxa 316 Projektirana za brzu instalaciju, potreban je samo jedan otvor u palubi za prolaz lanca; efikasna i pouzdana sa brzinom podizanja veom od svih konkurentnih vitla.

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

AISI 316

Sistem podizanja runi integriran pomou ukljuenog multifunkcionalnog kljua. Prodaju se kompletna sa: komandnom ploom, teleprekidaem, magnetno-termikom zaštitom i vijcima za brzu montažu. Idealni su proizvodi za brodogradilišta koja žele brzo instaliranje, kvalitetu i stil, kao i za prodaju u duanima zahvaljujui pakiranju koje sve ukljuuje i jednostavnosti montaže. Sidrena vitla | Lewmar

Kat.br. 02.531.06 02.531.08

Model

Pro-Series 1000 Pro-Series 1000

02.531.86 02.531.88 02.531.99 02.590.21

Konop mm

mm

12 14/16

6 8

volt

Snaga W

12 12

700 700

Kapacitet potezanja kg max kontinuirani

454 454

113 113

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

32 32

Potrošnja A

27 27

50 50

9,5 9,5

9/12 9/12

Rezervni lananik za lanac od 6mm Rezervni lananik za lanac od 8mm Multifunkcionalni klju za odblokiravanje kuplunga Teleprekida za sidrena vitla Lewmar do 700 W a 2 fili, modeli V-700; ProSeries; Horizon.

Sidreno vitlo LEWMAR V-700 od inoxa 316 AISI 316 FALL SAFE

Jednostavno za montiranje bez potrebe bušenja palube. Vodonepropusno IP67 do jednog metra. Garancija 5 godina. Poklopac za zaštitu od ogrebotina i udaraca za motor. Sistem blokiranja lanca ukljuen u kuištu vitla (vidi foto “fall safe”). Za upotrebu kod laganih plovila od 6 do 9 metara.

kompletan sa: - komandnom ploom; - magnetno-termikim prekidaem; - vijcima za fiksiranje; - priborom za montiranje; - instrukcijama na 6 jezika (meu ostalima i na talijanskom jeziku); - predvien za senzor brojaa lanca.

Sidrena vitla | Lewmar

Kat.br.

02.534.06 02.534.86 02.590.21

26

Model

V-700

Konop mm

mm

12

6

volt

Snaga W

12

320

Kapacitet potezanja kg max kontinuirani

320

rezervni lananik za lanac od 6 mm Teleprekida za sidrena vitla Lewmar do 700 W a 2 fili, modeli V-700; ProSeries; Horizon.

79

Brzina podizanja m/min max kontinuirani

25

15

Potrošnja A

45


02 Vitla od inoxa Lewmar CPX Nova serija sidrenih vitla, realizirana od tvrtke Lewmar objedinjujui kvalitetu detaljnog projetiranja i kvalitetnih materijala kao što je inox. Serija CPX nastaje zbog suvremenih potreba, izraženih od strane projektanata i konstuktora, za dizajnerskim vitlom, elegatnog izgleda i malih dimenzija, sa jakim i pouzdanim motorima i reduktorima, uz maksimalnu garanciju njegovog konstruktora na svjetskom vrhu u svojoj kategoriji. Tri motora, omoguavaju korektnu dimenzioniranost za plovila od 7 do 13 metara.

Vitlo LEWMAR CPX 1 motor 700W - Lananik za konop i lanac; - palubna jedinica od inoxa i aluminija; - motor sa ve instaliranim teleruttore-om; - predvien za senzor brojaa lanca. Sidrena vitla

Model

Podizajna snaga Brzina podizanja Za plovila Potrošnja Preporuena kg m/min A magnetskotermi ka zaštita A max kontinuirana max kontinuira CPX 1 - 12V - basso 454 113 19 13 da 7 a 13 m## 80 90 Kat.broj

Model

Konop

02.581.06 CPX1 niski 6 12-14 02.581.08 CPX1 niski 8 12-16

Volt Snaga

6 8

12 12

700 700

( 02.581.06 (0

2.5

Podizajna Brzina Potroš snaga podizanja m/ nja max kontinuir max kontinuir

454 454

113 113

19 19

13 13

80 80

81.

06/

08

16,5 16,5

(0

02.584.06 02.584.08

700 12

6

700 12

8

700 12

6

700 12

8

da 9 a 13 m##

Samo vanjska jedinica

8 /0

02.582.08

CPX2 niski 6 CPX2 niski 8 CPX2 visoki 6 CPX2 visoki 8

Motor Lananik Ø mm W V

06 2.

02.582.06

Model

14

80

90

Komponente Samo Samo motor/ lananik reduktor

/08

Vitlo kompletno vanjska jedinica, motor, upravljaka kutija i lananik

21

.06

163

Potrošnja Preporuena A magnetskotermi ka zaštita A

84

kontinuirana

650

Za plovila

2.5

max

CPX 2 - 12V basso/alto#

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

(0

Podizajna snaga kg

58 2.

Lananik za konop i lanac; - palubna jedinica od inoxa i aluminija; - motor sa vec instaliranim teleruttore-om; - reduktor sa visokim omjerom redukcije; - predispozicija za senzor brojaa lanca; - verzija sa zvonom. Model

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Vitlo LEWMAR CPX 2 motor 700W

Samo lananik

(lanac 6 mm; konop 12-14) (lanac 8 mm; 02.511.04 02.513.12 02.518.08 konop 12-16) (lanac 6 mm; 02.511.05 02.513.12 02.518.06 konop 12-14) (lanac 8 mm; 02.511.05 02.513.12 02.518.08 konop 12-16)

02.511.04 02.513.12 02.518.06

( 02.582.06

Vitlo LEWMAR CPX 3 motor 1000W - Lananik za konop i lanac; - palubna jedinica od inoxa i aluminija; - motor sa ve instaliranim teleruttoreom; - sa predvienim mjestom za senzor brojaa lanca; - verzija sa campanom di tonneggio. Sidrena vitla

Model

Podizajna snaga kg

*max kontinuirana CPX3 - 12V 890 223 alto/basso## CPX3 - 24V 1020 223 alto/basso##

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

28

18

30

20 Model

02.583.06 02.583.08 02.583.10 02.585.06 02.585.08 02.585.10 02.586.08 02.586.10 02.587.08 02.587.10

CPX3 12 niski 6 CPX3 12 niski 8 CPX3 12 niski 10 CPX3 12 visoki 6 CPX3 12 visoki 8 CPX3 12 visoki 10 CPX3 24 niski 8 CPX3 24 niski 10 CPX3 24 visoki 8 CPX3 24 visoki 10

Potrošnja Preporuena A magnetskotermi ka zaštita A

da 12 a 16 m## da 12 a 16 m##

85

110

60

90

Motor Lananik Ø mm W V 1000 12 6 1000 12 8 1000 12 10 1000 12 6 1000 12 8 1000 12 10 1000 24 8 1000 24 10 1000 24 8 1000 24 10

Samo vanjska

02.511.04 02.511.04 02.511.04 02.511.05 02.511.05 02.511.05 02.511.04 02.511.04 02.511.05 02.511.05

(0

2.5

Komponente Samo motor/reduktor Samo lananik

02.514.12 02.514.12 02.514.12 02.514.12 02.514.12 02.514.12 02.514.24 02.514.24 02.514.24 02.514.24

02.518.06 02.518.08 02.518.10 02.518.06 02.518.08 02.518.10 02.518.08 02.518.10 02.518.08 02.518.10

83.

06/

08/

10

Samo lananik (lanac 6mm - konop 12/14 mm) (lanac 8 mm - konop 12/16 mm) (lanac 10 mm - konop 16 mm) (lanac 6 mm - konop 12/14 mm) (lanac 8 mm - konop 12/16 mm) (lanac 10 mm - konop 16 mm) (lanac 8 mm - konop 12/16 mm) (lanac 10 mm - konop 16 mm) (lanac 8 mm - konop 12/16 mm) (lanac 10 mm - konop 16 mm)

2.

(0 8/

/0

06

5.

58 10

( 02.587.08/10

Kompletno vitlo vanjska jedinica, motor, upravljaka kutija i lananik

Za plovila

( 02

( 02.583.06

.58

6.0

8/1

0

27


02

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

 Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V" Prva serija vitla za plovila za obalnu plovidbu sa vanjskom jedinicom potpuno od nehrajueg elika proizvedenog postupkom mikrofuzije. Moderan izgled i visoka kvaliteta materijala daju seriji “V” Lewmar izgled jedne od najljepših linija vitla na svijetu.

Sidreno vitlo LEWMAR V1 700 W AISI 316 FAST FIT

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

FALL SAFE

Sidrena vitla | Lewmar

Kat.br.

Model

Konop mm

V1 V1

12-14 12-16

02.535.06 02.535.08

6 mm 8 mm

volt

Snaga W

12 12

700 700

Za plovila od 7 do 12 metara. Karakteristike: - Lananik za konop i lanac; - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa 316; - FastFit: novi patentirani sistem fiksiranja motora koji smanjuje vrijeme instaliranja; - Sistem Fall Safe koji onemoguava nagli pad sidra; - Prodaje se u posebnoj kutiji za izlaganje kompletan sa prekidaem, teleprekidaem, magnetno-termikom zaštitom i rukom za odblokiravanje; - Predvien za senzor brojaa metara lanca.

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Kapacitet podizanja kg max kontinuirani

454 454

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

113 113

19 19

13 13

Potrošnja A

80 80

16,5 16,5

( Motor sa

reduktorom

( Piano

( Palubna jedinica

Sidreno vitlo LEWMAR V2 700 W AISI 316 PATENT FAST FIT

( Palubna jedinica Model

V2 niski/visoki 12 volt

- Lananik za konop i lanac; - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa 316; - FastFit: novi patentirani sistem fiksiranja motora koji smanjuje vrijeme potrebno za montažu; - Sistem Fall Safe koji onemoguava iznenadni pad sidra; - Predvien za senzor brojaa lanca.

Sidrena vitla | Lewmar

Snaga podizanja kg max kontinuirana

650

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

163

21

14

Za plovila

Potrošnja A

Magnetsko-termicka zaštita A

od 9 do 13 m

80

90

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Kompletno vitlo -vanjska jedinica, motor, prekida i lananik

02.550.06 02.550.08 02.551.06 02.551.08

Model

Motor W

V

Lananik Ø mm

V2 Niski

700

12

6

V2 Niski V2 Visoki V2 Visoki

700 700 700

12 12 12

8 6 8

Samo vanjska jedinica

Samo motor

02.511.01 02.511.01 02.511.02 02.511.02

02.515.12 02.515.12 02.515.12 02.515.12

Komponente Samo teleprekida Samo lananik

02.590.01 02.590.01 02.590.01 02.590.01

02.519.06 02.519.08 02.519.06 02.519.08

( V2 visoki

( Baza

( V2 niski ( Motor i reduktor

28

Samo lananik

(lanac 6 mm; konop 12-14) (lanac 8 mm; konop 12-16) (lanac 6 mm; konop 12-14) (lanac 8 mm; konop 12-16)


Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

02

Sidreno vitlo LEWMAR V3 1000 W AISI 316 PATENT FAST FIT

- Lananik za konop i lanac; - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa 316; - FastFit: novi patentirani sistem za fiksiranje motora koji smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju; - Predvien za senzor brojaa lanca.

( Palubna jedinica

Sidrena vitla | Lewmar

Model

Snaga podizanja kg max kontinuirana

V3 niski/visoki 12 volt V3 niski/visoki 24 volt

890 1020

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

223 223

28 30

18 20

Za plovila

Potrošnja A

Magnetsko-termicka zaštita A

od 12 do 16 m od 12 do 16 m

85 60

110 90

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Kompletno vitlo vanjska jedinica, motor, prekida i lananik

V3 Niski V3 Niski

Motor W volt

1000 1000

Lananik Ø mm

12 12

8 10

V3 Visoki

1000

12

8

V3 Visoki V3 Niski V3 Niski

1000 1000 1000

12 24 24

10 8 10

V3 Visoki V3 Visoki

1000 1000

24 24

8 10

Samo vanjska jedinica

Samo motor

Komponente Samo teleprekida

02.511.01 02.511.01 02.511.02 02.511.02 02.511.01 02.511.01 02.511.02 02.511.02

02.516.12 02.516.12 02.516.12 02.516.12 02.516.24 02.516.24 02.516.24 02.516.24

02.590.01 02.590.01 02.590.01 02.590.01 02.590.02 02.590.02 02.590.02 02.590.02

Samo lananik

02.519.08 02.519.10 02.519.08 02.519.10 02.519.08 02.519.10 02.519.08 02.519.10

(lanac 8 mm; konop 12-16) (lanac 10 mm; konop 12-16) (lanac 8 mm; konop 12-16) (lanac 10 mm; konop 12-16) (lanac 8 mm; konop 12-16) (lanac 10 mm; konop 12-16) (lanac 8 mm; konop 12-16) (lanac 10 mm; konop 12-16)

( V3 visoki

( Baza

( V3 niski

( Motor i reduktor

Sidreno vitlo LEWMAR V4 1600 W AISI 316 PATENT

- Lananik za konop i lanac; - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa 316; - Predvien za senzor brojaa lanca.

Sidrena vitla | Lewmar

Model

V4 niski/visoki 12 volt V4 niski/visoki 24 volt

Snaga podizanja kg max kontinuirana

1250 1500

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

313 375

25 27

15 16

Za plovila

Potrošnja A

Magnetsko-termicka zaštita A

od 13 do 16 m od 13 do 16 m

125 70

150 110

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Kompletno vitlo -vanjska jedinica, motor, upravljaka kutija i lananik

Model

02.557.08 02.557.10 02.558.08 02.558.10 02.560.08 02.560.10 02.561.08 02.561.10

Motor

Lananik Ø mm Samo vanjska jedinica

W

V

V4 Niski V4 Niski V4 Visoki V4 Visoki V4 Niski

1600 1600 1600 1600 1600

12 12 12 12 24

8 10 8 10 8

V4 Niski V4 Visoki

1600 1600

24 24

10 8

V4 Visoki

1600

24

10

02.522.01 02.522.01 02.522.02 02.522.02 02.522.01 02.522.01 02.522.02 02.522.02

Komponente Samo motor/ Samo upravljaka reduktor kutija

02.525.12 02.525.12 02.525.12 02.525.12 02.525.24 02.525.24 02.525.24 02.525.24

02.590.03 02.590.03 02.590.03 02.590.03 02.590.04 02.590.04 02.590.04 02.590.04

02.529.08 02.529.10 02.529.08 02.529.10 02.529.08 02.529.10 02.529.08 02.529.10

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

02.553.08 02.553.10 02.554.08 02.554.10 02.555.08 02.555.10 02.556.08 02.556.10

Model

Samo lananik

(lanac 8 mm; konop 12-14 mm) (lanac 10 mm; konop 16 mm) (lanac 8 mm; konop 12-14 mm) (lanac 10 mm; konop 16 mm) (lanac 8 mm; konop 12-14 mm) (lanac 10 mm; konop 16 mm) (lanac 8 mm; konop 12-14 mm) (lanac 10 mm; konop 16 mm)

( V4 niski ( Motor i reduktor

( Palubna jedinica

( Baza

( V4 visoki

29


02

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V" Sidreno vitlo LEWMAR V5 2000 W - Lananik za konop i lanac; - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa 316; - Sistem Fall Safe koji onemoguava iznenadno padanje sidra; - Predvien za senzor brojaa lanca.

AISI 316

( Palubna jedinica

PATENT

Sidrena vitla | Lewmar

Model

Snaga podizanja kg

Brzina podizanja m/min

max

kontinuirana

max

kontinuirana

V5 niski/visoki 24 volt

1600

400

29

18

Kompletno vitlo -vanjska jedinica, motor, upravljaka kutija i lananik

Model

02.562.10

Za plovila

Potrošnja A

Magnetsko-termicka zaštita A

da 15 a 18 m

75

110

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Motor

Lananik Ø mm

Pojedinane komponente

W

volt

Samo vanjska jedinica

Samo motor/ Samo upravljaka reduktor kutija

Samo lananik

V5 Niski

2000

24

10

02.522.01

02.526.24

02.590.02

02.529.10 (lanac 10 mm; konop 16 mm)

02.562.12

V5 Niski

2000

24

12

02.522.01

02.526.24

02.590.02

02.529.12 (lanac 12 mm; konop 18-20 mm)

02.563.10

V5 Visoki

2000

24

10

02.522.02

02.526.24

02.590.02

02.529.10 (lanac 10 mm; konop 16 mm)

02.563.12

V5 Visoki

2000

24

12

02.522.02

02.526.24

02.590.02

02.529.12 (lanac 12 mm; konop 18-20 mm)

( V5 visoki

( Baza ( V5 niski

( Motor i reduktor

Sidreno vitlo LEWMAR V6 2000 W AISI 316 PATENT

- Kutni reduktor visoke snage; - Moderan izgled; - Palubna jednica od inoxa 316; - Predvien za senzor brojaa lanca. Sidrena vitla | Lewmar

Model

V6 visoki 24 volt

Snaga podizanja kg

Brzina podizanja m/min

max

kontinuirana

max

kontinuirana

1850

455

18

4,2

Za plovila

Potrošnja A

Magnetsko-termicka zaštita A

od 16 do 22 m

90

150

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Kompletno vitlo sa vanjskom jedinicom, motorom, upravljakom kutijom i

Model

Motor W

V

Lananik Ø mm

Pojedinane komponente samo vanjska jedinica

motor

teleprekida

lananik

02.565.12

V6 Visoki

2000

24

12

02.533.02

02.536.24

02.590.04

02.539.12 (lanac 12 mm)

02.565.14

V6 Visoki

2000

24

14

02.533.02

02.536.24

02.590.04

02.539.14 (lanac 14 mm)

30


Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

02

Sidreno vitlo LEWMAR V8 3500 W i V8 Hidraulino AISI 316

PATENT

- Kutni reduktor visoke snage; - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa 316; - Predvien za senzor brojaa lanca; - Spojka sa prednjim prikljuima; - Konica "a banda".

Sidrena vitla | Lewmar

Model

Snaga podizanja kg max kontinuirana 2750 682 2600 682

V8 visoki 24 volt V8 visoki hidrulini

Brzina podizanja m/min max kontinuirana 23 7 21 7,5

Za plovila

od 21 do 31 m od 21 do 31 m

Potrošnja A Magnetsko-termicka zaštita A 290 250 -

Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Kompletno vitlo -vanjska jedinica, motor, upravljaka kutija i lananik

Model

Motor Lananik Ø mm watt volt

02.567.12 02.567.14 02.567.16 02.569.12* 02.569.14* 02.569.16*

V8 Visoki V8 Visoki V8 Visoki V8 Visoki hidraulini V8 Visoki hidraulini V8 Visoki hidraulini

3500 3500 3500 Hidraulini Hidraulini Hidraulini

24 24 24 -

Samo vanjska jedinica

Samo motor/ reduktor

02.544.02 02.544.02 02.544.02 02.544.02 02.544.02 02.544.02

02.546.24 02.546.24 02.546.24 02.546.88 02.546.88 02.546.88

12 14 16 12 14 16

Komponente Samo upravljaka kutija

02.590.04 02.590.04 02.590.04 -

Samo lananik

02.549.12 02.549.14 02.549.16 02.549.12 02.549.14 02.549.16

(lanac 12 mm) (lanac 14 mm) (lanac 16 mm) (lanac 12 mm) (lanac 14 mm) (lanac 16 mm)

PO UPITU: verzija 3 ph 380 V; verzija 24V 2,5 Kw; verzija sa DESNIM okretanjem; verzija sa sistemom za koenje "a volantino". Za ostale tehnike informacije i konfiguracije molimo kontaktirati naše tehniare.

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Sidreno vitlo LEWMAR V9 - ARTIKLI RASPOLOŽIVI SAMO NA UPIT - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa AISI 316 - Kutni reduktor visoke snage; - Lananik za konop i lanac; - Sa senzorom brojaa lanca; - Kuplung sa prednjim prikljucima; - Bona konica; Okretanje u smjeru kazaljke na satu i obrnuto. Sidrena vitla | Lewmar

Model

V9#

Motor

400V AC 4 kW - DX

Podizajni kapacitet kg 3182

Brzina podizanja m/min 18

Kompletno vitlo sa vanjskom jedinicom, motorom, prekidaem i lananikom

02.575.14 02.576.14 02.575.16 02.576.16

Za plovila

da 28 a 34

105

Model

vitlo V9 DX sa zvonom i lananikom od 14 mm vitlo V9 SX sa zvonom i lananikom od 14 mm vitlo V9 DX sa zvonom i lananikom od 16 mm vitlo V9 SX sa zvonom i lananikom od 16 mm

02.575.88 Rukica konice Ostale raspoložive verzije: motor 208V AC; motor hidraulini lananik od 16-17,5-19-20,5-22 konica "a volantino", okrugla baza i odvojeni ureaj za uvlaenje lanca.

( 02.575.88

Za ostale informacije i konfiguracije molimo kontaktirati naš tehniki odjel.

Sidreno vitlo LEWMAR V10 - V12 - ARTIKLI RASPOLOŽIVI SAMO NA UPIT - Moderan izgled; - Palubna jedinica od inoxa AISI 316 - Kutni reduktor visoke snage; - Lananik za konop i lanac; - Sa senzorom brojaa lanca; - Kuplung sa prednjim prikljucima; - Bona konica; Okretanje u smjeru kazaljke na satu i obrnuto. Sidrena vitla | Lewmar

Model

Motor

V10 V10 V12 V12

400V AC 5,5 kW - DX 400V AC 5,5 kW - SX 400V AC 7,5 kW - DX 400V AC 7,5 kW - SX

Kompletno vitlo sa vanjskom jedinicom, motorom, prekidaem i lananikom

02.571.16 02.572.16 02.573.19 02.574.19

Podizajni Brzina podizanja m/ kapacitet kg min 4000 18 4000 18 5000 20 5000 20 Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"

Za plovila

od 30 do 40 od 30 do 40 od 40 do 55 od 40 do 55

268 301 331 357

Model

vitlo V10 DX sa zvonom i lananikom od 16 mm vitlo V10 SX sa zvonom i lananikom od 16 mm vitlo V12 DX sa zvonom i lananikom od 19 mm vitlo V12 SX sa zvonom i lananikom od 19 mm

Ostale raspoložive verzije: motor 208V AC; motor hidraulini lananik od 16-17,5-19-20,5-22 konica "a volantino", okrugla baza i odvojeni ureaj za uvlaenje lanca. Za ostale informacije i konfiguracije molimo kontaktirati naš tehniki odjel.

31


02

Sidrena vitla LEWMAR OD INOXA Sidreno vitlo LEWMAR Capstan C3 1000 W Karkteristike: - Kompletno od inoxa 316 - Zvono sa sistemom grip WARPtm koji poboljšava funkcionalnost i smanjuje potrošnju konopa za 30%; - Montiranje s gornje strane palube (patentirano) što omoguuje uštedu vremena potrebnog za instalaciju i potrebu za samo jednom osobom za montažu; - Motor vertikalni sa automatskim nepovratnim sistemom. - Prodaje se u kompletu sa solenoidom i prekidaem od septembra 2009.

AISI 316 PATENT

Sidrena vitla | Lewmar

Sidrena vitla LEWMAR OD INOXA

Kat.br.

02.610.12 02.610.24

Model

C3 C3

volt Snaga W

12 24

1000 1000

Kapacitet podizanja kg max kontinuirani

750 850

Brzina podizanja m/min max kontinuirana

45 45

12 12

Potrošnja A

12 12

65 40

Preporuena magn.term.zaštita A

Za plovila

50 70

od 10 do 16 m od 10 do 16 m

12 11,5

Sidreno vitlo LEWMAR Capstan C4 i Capstan C5 Karakteristike: - Kompletno od inoxa 316 - Zvono sa sistemom grip WARPtm koji poboljšava efikasnost i smanjuje trošenje konopa za 30%; - Motor sa kutnim reduktorom radi limitiranja dubine montaže - Prekida ukljuen - Sistem "bez povrata" integriran u reduktoru

AISI 316

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

PATENT

Vitlla | Winch

Sidrena vitla LEWMAR OD INOXA

Kat.br. 02.612.12 02.612.24 02.614.24

Model

Volt

Snaga W

C4 C4 C5

12 24 24

1600 1600 2000

Podizajna snaga kg max kontinuirana

1360 1600 2000

Brzina podizanja m/min max continua

136 136 136

25 27 29

Potrošnja A

15 16 18

125 70 75

Preporuena magnetskotermika zaštita A

Za plovila

150 110 110

od 16 do 20 m od 16 do 20 m od 20 do 26 m

25 25 27

 Sidrena vitla LOFRAN’S Vitlo LOFRAN’S X0 Vitlo sa kuištem od polikarbonata, sa vertikalnom osovinom. U kompletu sa kontrolnom kutijom. Sidrena vitla

Sidrena vitla LOFRAN’S

Kat.br.

Za plovila od m

02.625.03

Motor Kapacite Brzina t podizanja podizanj m/min

500 watt 12 volt

6-8

500

12/16

Potroš nja Amp

mm

35/60

6

Max težina Max radna lanac + podizajna sidro snaga

7

95

345

Max snaga podizanj a

630

( Motore elettrico orientabile di ±15° ogni 90°

Vitla LOFRAN’S X1 Alu Kuište od anodizirane lake legura, lananik za konop/lanac. Sidrena vitla

Mjere A mm

B min

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

I mm

J Ø mm

K mm

135

8

110

60

84

183

64

211

127

82

81

Sidrena vitla LOFRAN’S

Kat.br.

Verzija

02.626.01 visoki profil” sa bubnjem + lananikom 02.627.01 niski profil" samo sa lananikom

32

Konop Ø mm mm

12 12

6 6

Max trenutna snaga podizanja kg

Brzina podizanja m/ min

600 600

16/21 16/21

Snaga Potrošnja max W A

500 500

60 60

Max težina Max.radna snaga Max.podizj lanac + podizanja ana snaga sidro

8 8

95 95

345 345

630 630


02

Sidrena vitla LOFRAN’S Vitla LOFRAN’S X2 Alu Kuište od anodizirane lake legure, lananik kombinirani konop/lanac (sa lancem Ø 8 i konopom Ø 16) ili samo lanac od mm 6/8/10 (specificirati). Sidrena vitla

Sidrena vitla LOFRAN’S

Visoki sa bubnjem + lananikom

Niski samo sa lananikom

Oznaka

Snaga W Potrošnja max A

02.629.01 02.629.02 02.629.03

02.630.01 02.630.02 02.630.03

Clipper 700 Clipper 1000 Clipper 1300

700 1000 1500

80 110 130

volt

Max trenutana snaga 800 1000 1200

12 12 24

Brzina podizanja m/min 18/24 18/24 16/24

Konop Ø mm mm 6/8 8/10 10

Max težina lanac + sidro 17 115 18 150 21 165

16 16 -

Max radna podizajna snaga 460 500 600

Max snaga podizanja

850 1000 1200

Vitlo LOFRAN’S VT 500 Kuište od anodizirane lake legure. Sidrena vitla

Sidrena vitla LOFRAN’S

02.624.01

volt

watt

Maksimalna snaga podizanja kg

Brzina podizanja m/min

12

500

650

12-16

8

 Vitla od kromiranog mesinga "Project" Ova sidrena vitla rezultat su 35-godišnjeg iskustva tvrtke Lofran’s u nautikom sektoru. Visoka kvaliteta, pouzdanost, stvarna funkcionalnost u skladu sa deklariranom karakteriziraju ovaj proizvod.

Sidrena vitla LOFRAN’S Project x1 Sidrena vitla

Vitla od kromiranog mesinga "Project"

Visoki sa bubnjem

02.421.01 02.421.02

Niski bez bubnja

02.420.01 02.420.02

Tip

Snaga W

volt

Project x1 Project x1

500 700

12 12

Lananik Konop za lanac Ø Ø mm mm

6 6/8

Podizajna mo kg max radna

12 12

630 700

Brzina Potrošnja Težina podizanja m/ max A lanac + min sidro max

95 100

20/26 20/26

60 110

95 100

Podizajna snaga radna max

Podizajna snaga max

345 380

630 700

(0 2.4 21 .0

1-0

2

(

02.4

20.0

1-0

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Kat.br.

2

Sidrena vitla LOFRAN’S Project X2 Sidrena vitla

Vitla od kromiranog mesinga "Project"

Visoki sa bubnjem

02.433.12 02.433.20 02.433.24 02.433.21 * **

Niski bez bubnja

02.432.12 02.432.20 02.432.24 02.432.21

Tip

Snaga W

volt

Lananik za lanac Ø mm (specificirati)

Snaga podizanja kg max radna

Brzina Potrošnja podizanja m/ max A min

Težina Podizajna snaga Podizajna lanac + radna max snaga max sidro max

Project 1000 * Project x2

1000 1000

12 12

6/8/10 ** 6/8/10 **

1000 1000

150 150

20/35 20/35

120 120

150 150

500 500

1000 1000

Project 1000 * Project x2

1000 1000

24 24

6/8/10 ** 6/8/10 **

1000 1000

150 150

20/35 20/35

55 55

165 165

530 530

1060 1960

Project 1000: teleprekida + sensor brojaa metara integrirani u kuištu motora Lananik Ø 8 mm funkcionira i sa konopom Ø 16 mm

( 3

.xx

3 2.4

02.

432

.x

(0

33


02

Vitla od kromiranog mesinga "Project"

Sidrena vitla LOFRAN’S Project X3 i Project 1500 Sidrena vitla

Visoki sa bubnjem

02.424.03 02.424.04 02.426.01 02.426.02 *

Snaga W

volt

Lananik za lanac Ø mm (specificirati)

Vitla od kromiranog mesinga "Project"

Niski bez bubnja

Tip

Snaga podizanja kg max radna

Brzina Potrošnja podizanja m/ max A min

Težina Podizajna snaga Podizajna lanac + radna max snaga max sidro max

02.423.01 02.423.02 02.425.01 02.425.02

Project 1500 *

1500

12

8/10/12 **

1600

200

15/24

130

165

600

1200

Project 1500 * Project x3

1500 1700

24 12

8/10/12 ** 8/10/12 **

1700 1600

215 200

18-24 15/24

65 130

165 165

600 600

1200 1200

Project x3

1700

24

8/10/12 **

1700

215

15/24

65

165

600

1200

Project 1500: teleprekida i senzor brojaa metara integrirani u kuištu motora

** Lananici Ø 8/10/12 mm se mogu koristiti i za konope Ø 16/18/20 mm.

( (

.xx 26 -4 24 .4 02

02 .4 23 -4 25 Sidrena vitla

Visoki sa bubnjem

02.322.04 02.322.06

Niski bez bubnja

02.321.04 02.321.06

Tip

Snaga W

volt

Lananik za lanac Ø mm (specificirati)

Project x4 Project x4

2300 2700

24 24

10/12/14 10/12/14

Vitla od kromiranog mesinga "Project"

Podizajna mo kg max radna

2000 2400

Brzina Potrošnja podizanja m/ max A min

545 650

18/27 18/29

Težina lanac + sidro max

190 200

Podizajna snaga Podizajna radna max snaga max

545 650

1000 1200

2000 2400

( 06

4-

.0

22

.3

02

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

x

.x

Sidrena vitla LOFRAN’S Project X4

( 02 .321

.04-0

6

 Sidrena vitla LOFRAN’S Elektrina sidrena vitla LOFRAN’S Dorado sa vertikalnim motorom Ekstremno kompaktna i lagana, sa lananikom koji prihvaa konop ili lanac. Kuište od lake legure. Sidrena vitla

Kat.br.

Sidrena vitla LOFRAN’S

watt

volt

Potrošnja max A mm

02.621.40 02.621.70

500 700

12 12

60 110

6 8

Snaga Brzina max radna podizanja m/min a k. 40

345 490

95 125

11/20 11/25

Težina Podizaj Podiz lanac + na ajna sidro snaga snaga max radna max max

10 11

95 125

345 490

630 900

Elektrina vitla LOFRAN’S Kobra Sa motorom ispod palube. Kompletni sa kontrolnom kutijom i rukom. Vitla

Kat.br.

34

Sidrena vitla LOFRAN’S

Za volt Snaga Potrošnja plovila W struje do m max A

Lananik za lanac od mm

max

Snaga

Brzina radna podiza nja m/ min

Težina Max Max max radna snaga lanac + pod.sna podiz sidro ga anja

02.333.02

13

12

1000

117

6/8/10 (specificirati)

628

160

20/30 20

160

625

1250

02.333.03

13

24

1000

59

6/8/10 (specificirati)

665

170

20/30 20

170

665

1500


02

Sidrena vitla LOFRAN’S Runa sidrena vitla LOFRANS’ Sa dvostukom namjenom, sa konicom sa konusnom spojkom koja se pokree pomou ruke, lananikom za lanac i zvonom. Kutija od lake legure obložene poliesterom. Bitva za privez. Osovine sa samopodmazivanjem. Vitla

Sidrena vitla LOFRAN’S

Kat.br.

02.332.00

Širina mm

Dužina mm

Visina mm

310

210

220

Lananik za Kapacite Max Max Max lanac od t težina radna snaga mm podizanj lanac + podizajn podizan a kg sidro a snaga ja

12

6 ili 8 (specificirati)

200

50

200

400

Elektrino sidreno vitlo LOFRANS’ Cayman 88 Smjer okretanja reverzibilan. U hitnoi funkcionira pomou ruke, konica sa konusnom spojkom koja se pokree pomou ruke, lananik, zvono. Kutija od lake legure obložene bijelim poliesterom ili anodizirane. Osovina od inoxa na kuglinim ležajevima. Lananik od bronze. Zupanici u ulju. Kompletni sa kontrolnom kutijom i rukom. Vitla

Sidrena vitla LOFRAN’S

Kat.br.

watt

volt

Brzina podizanja m/ min

Lananik od mm

Snaga podizanja kg max radna

Potrošnja max.Amp

Max težina lanac + sidro

Max radna podizajna snaga

Max snaga podizanja

10/13

700

12

20/30

6 ili 8 (specificirati)

24

525

135

110

135

525

1050

02.335.01

10/13

1000

12

20/30

6 ili 8 (specificirati)

24

650

165

117

165

650

1350

Elektrina sidrena vitla LOFRANS’ Tigres Smjer okretanja reverzibilan. U hitnim sluajevima funkcioniraju pomou ruke, konica sa konusnom spojkom koja se aktivira pomou ruke, otvor za lanac, posebni zvono za konop. Kutija od lake legure obložene bijelim poliesterom ili anodizirane. Osovina od inoxa na kuglinim ležajevima. Lananik od bronze. Ležajevi u ulju. Kompletni sa kontrolnom kutijom i rukom. Vitla

Sidrena vitla LOFRAN’S

Kat.br.

Za plovila do m

Snaga W

volt

Potrošnja struje max A

Lananik za lanac Ø mm

Snaga podizanja kg max radna

Brzina Max težina Max radna Podizajn podizanja m/ lanac + podizajna snaga a snaga min sidro max

02.331.00

13

1500

12

130

28

8 ili 10 (specificirati)

1500

190

20/30

190

750

1500

02.331.01

13

1500

24

65

28

8 ili 10 (specificirati)

1600

200

20/30

200

795

1590

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

02.335.00

Elektrino sidreno vitlo LOFRANS’ Falkon Kuište od lake legure resalinizirane ili anodizirane, lananik od bronze, zvono od lake legure. Vitla

Kat.br.

Sidrena vitla LOFRAN’S

Snaga volt Podiz.mo kg Potroš Brzina W max radna nja podizanja max A m/min kod srednjeg optereen ja

Lananik za Max Max Max lanac od mm težina radna snaga lanac + snaga podiza sidro podizan nja ja

02.337.00 1700 12 1700

215

135

17

45

10 ili 12 (specificirati)

215

850

1700

02.337.01 1750 24 1800

225

70

17

45

10 ili 12 (specificirati)

225

900

1800

35


02

Sidrena vitla LOFRAN’S

Sidreno vitlo LOFRANS’ Titan B Sa jednim vertikalnim zvonom i dva lananika. Kuište od lake legure obojene bijelom bojom na bazi poliuretana ili anodizirano, lananik od kromirane bronze. Kompletan sa teleprekidaem i rukom. Kat.br.

Dva lananika od mm

Snaga W

volt

Potrošnja Amp/sat

12/14

2300

24

140

02.330.01

Vitla

Brzina podizanja lanca m/min 10/16

Sidrena vitla LOFRAN’S

Za plovila do m

115

22

Snaga podizanja kg max radna

2700

Max težina Max.radna lanac + sidro podizajna snaga

430

430

1500

Max podizajna snaga 2700

Vitlo LOFRANS’ Capstans krmeno Montira se na krmu, kuište od kromirane bronze.

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Vitla

Sidrena vitla LOFRAN’S

Kat.br.

Model

Snaga W

volt

Snaga podizanja kg max radna

02.325.12 02.326.12 02.326.24 02.324.12 02.324.24 02.323.24*

T700 T1000 T1000 T1500 T1500 T2000

700 1000 1000 1500 1500 2300

12 12 24 12 24 24

850 1000 1000 1200 1200 2000

*

Brzina podizanja m/min

115 150 160 170 170 545

12-16 14-18 14-18 15-18 15-18 16-19

A mm

B mm

C mm

D mm

G mm

H mm

139 139 139 168 168 190

min 20 max 40 min 20 max 40 min 20 max 40 min 50 max 70 min 50 max 70 min 60 max 90

137 137 137 165 165 199

92 92 92 104 104 125

65 65 65 80 80 107

240 242 242 299 299 417

15 21 21 27 27 52

PO NARUDŽBI: sa motorom na izmjeninu struju na 220 volt.

( 02.324.12-24 e 323.24

( 02.325.12 e 326.12-24

( 02.325.12

 Pribor i oprema za sidrena vitla ( 02.342.03/04

Nožna elektrina komanda za sidrena vitla Pokree sve teleprekidae iz našeg kataloga. Vodonepropusna je i omoguava instalaciju teleprekidaa na poziciju zaštienu od vlage. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.342.01 02.342.02 02.342.03 02.342.04

( 02.342.01 ( 02.342.02

Boja prekidaa

Boja kuišta

crvena crna crvena

crna crna bijela

crna

bijela

Nožna elektrina komanda OSCULATI za sidrena vitla

( 02.344.02

( 02.344.01

AISI 316

Pokree sve teleprekidae iz našeg kataloga. Vodonepropusna je i omoguava instaliranje teleprekidaa na poziciju zaštienu od vlage. Gornji dio je od sjajnog inoxa AISI 316.

Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.344.01

Boja prekidaa

crvena

Kat.br.

Boja prekidaa

02.344.02

crna

Elektrina nožna komanda LEWMAR za sidrena vitla Izraena od ojaane plastike, potpuno vodonepropusna za montažu na palubu. Sa otvorivim poklopcem; dimenzije optimalne. Vitla | Lewmar

Kat.br.

02.343.02

36

Pribor i oprema za sidrena vitla

Za vitla

Ø vanjski mm

Ø otvor mm

sve modele Lewmar

80

8


Pribor i oprema za sidrena vitla

02

Runa komanda OSCULATI za pokretanje elektrinih sidrenih vitla Omoguava pokretanje vitla naprijed ili natrag. Može se instalirati blizu komandnog mjesta ili na bilo koju poziciju na brodu. Kompletna sa utinicom za montiranje i demontiranje na palubi. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

Verzija

02.339.00

volt 12/24

Univerzalna

Runi prekidai MZ ELECTRONIC Evolution Za korištenje kao komande bilo kojeg tipa sidrenog vitla ili hidraulinog mostia (passerelle). Vodonepropusni. Kompletni sa vodonepropusnom utinicom za palubu, raspoloživi od 2, 3 ili 4 kanala. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.352.02 02.352.03 02.352.04

mm

Verzija

144x52x24 144x52x24 144x52x24

volt 12/24 12/24 12/24

Univerzalna Univerzalna Univerzalna

Kanali

2 3 4

Za upotrebu kao komanda za bilo koji tip vitla ili hidraulinog mostia (passerelle). Savršeno vodonepropusni, kompletni sa vodonepropusnom utinicom za palubu. Pokazuju slijedee podatke: dužinu podignutog i spuštenog lanca u metrima; brzinu spuštanja/ dizanja lanca; napon napajanja; potrošnju motora u amperima; alarm kod dizanja lanca; sate korištenja vitla. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.350.00

mm

Verzija univerzalna

142x52x24

volt 12/24

Magnetski senzor po potrebi naruuje se posebno

Radiokomanda - broja metara univerzalni MZ ELECTRONIC Ova nova radio-komanda objedinjuje sve funkcije postojeih grafikih brojaa metara sa praktinošu daljinske komande. Kako ne bi došlo do problema ukoliko se baterije isprazne radio-komanda se isporuuje u kompletu sa kabelom za povezivanje na bilo koji utika za upalja za cigarete. Osnovne karakteristike su: - Prikaz na ekranu na 5 jezika;- stanje baterije radio-komande;- Mogunost ponovnog punjenja radiokomande;- Funkcija alarma prilikom dizanja;- Funkcija automatskog spuštanja lanca; - Prikaz napona napajanja; - Prikaz brzine spuštanja lanca; - Podesivo pozadinsko osvijetljenje ekrana; - Univerzalno napajanje (12V/24V). Magnetski senzor, ukoliko je potreban, treba posebno naruiti. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

Opis Radiokomanda broja metara univerzalni

02.368.00

Magnetski senzor, ukoliko je potreban, treba posebno naruiti

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Prekidai MZ ELECTRONI Evolution sa ekranom sa brojaem metara od tekuih kristala

Komanda + broja metara univerzalni MZ ELECTRONIC Sa ekranom LCD i tipkama sa pozadinskim osvijetljenjem, dimenzije mm 100x100. Daje: 1) dužinu spuštenog ili podignutog lanca u metrima; 2) brzinu spuštanja/dizanja lanca; 3) napajanje; 4) potrošnju ampera motora; 5) alarm dizanja; 6) sate korištenja vitla. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.356.03 02.356.01

Verzija Sa kabelom za povezivanje Putem radia

Ploa - broja metara pojednostavljena MZ ELECTRONIC Za upotrebu sa ostalim komandnim ureajima za spuštanje ili podizanje sidra (02.315.30 ili 14.192.03 + 14.193.14 ili slinima). Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

mm 65x65

02.356.04

Kit magnet za umetanje u lananik vitla Uvijek kada isti nije u kompletu. Sidrena vitla

Kat.br.

02.355.00

Pribor i oprema za sidrena vitla

Za upotrebu sa brojeima metara

02.356.01/03/04 - 02.361.00 - 02.350.00 - 02.368.00

37


02

Pribor i oprema za sidrena vitla Broja metara univerzalan za sidreni lanac Sa senzorom koji se može montirati na motor bilo kojeg sidrenog vitla. Jednostavan za montiranje, sa unverzalnim napajanjem od 12/24 V. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

Mjere

02.363.00

1-99 m

Ploa mm 85x50 (sa okvirom 88x64)

Komanda podizanje-spuštanje MZ ELECTRONIC za sidrena vitla Tipka ON omoguava upotrebu komande dizanje-spuštanje. Nakon 75 sekunda nekorištenja komandi, one se same automatski iskljue. Takoer i sa funkcijom “UP intermittente” koja omoguava usporavanje brzine dizanja sidra. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.358.02

Ø mm

Dubina mm

52

62

Verzija univerzalna

volt 12/24

Za upotrebu sa

02.361.00

Broja metara MZ ELECTRONIC ugradbeni Za upotrebu sa bilo kojom komandom dizanje/spuštanje za vitlo koja je ve montirana na plovilu. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.361.00

Ø mm

Mjere max m

52

99,9

Verzija Univerzalan

volt 12/24

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Magnetski senzor, ukoliko je potreban, treba posebno naruiti

Daljinska komanda MZ ELECTRONIC bežina Kit se sastoji od jedne radio komande i jedne centraline (pre-kombinirani), sistem može podnijeti do 8 razliitih komandi (prodaju se posebno). Dva modela sa 3 i 5 tipki mogu se jednostavno povezati na ve postojea sidrena vitla i pramane propelere. U kompletu su sa jednom zamjenjljivom baterijom, plutajui su i vodonepropusni do dubine od 1 metra (IP67). Prosjeni domet je 40 mt. Verzija A) - omoguava bežinu daljinsko upuivanje (Gore/Dolje) bilo kojeg sidrenog vitla koje je pokretano solenoidom; - Sastoji se od jedne komande i jednog prijemnika. Verzija B) - omoguava bežini rad bilo kojeg pramanog propelera Lewmar (poticaj "babordo" ili "tribordo") i bilo kojeg sidrenog vitla koje je pokretano solenoidom) (Gore/Dolje); - Sastoji se od jedne daljinske komande, jedne centraline za sidrena vitla i jedne za pramani propeler. Vitla | Lewmar

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.366.00 02.366.01

Opis

Verzija

Rezervna daljinska komanda

A

02.366.10

B

02.366.11

kit za vitla sa daljinskom komandom sa tri tipke i centralinom kit za vitla i pramane propelere sa daljinskom komandom sa pet tipki i dvije centraline

Kit prekidaa-komandi za sidrena vitla Sastoji se od prekidaa ON-OFF-ON na polugu + vodootporne kapice od gume + okrugle ploice “Windlass Control Up-Down”. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

Za upotrebu sa

02.315.30

02.456.12

Teleprekidai za sidrena vitla bez mehanike nožne komande Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

Snaga max

02.456.12

1000 W, kod 12 V

Funkcionira sa runim komandama

elektronskim nožnim prekidaima

komandama na ploi

02.342.01; 02.342.02; 02.339.00; 02.350.00; 02.342.03; 02.342.04 02.367.00

02.341.00

Teleprekidai sa mehanikom nožnom komandom Kompletni sa nožnim komandama od gume i prstenom od sjajnog inoxa, vodonepropusni. Vitla

crna

Boja komande crvena

02.338.00NE 02.338.01NE

02.338.00RO 02.338.01RO

Kapacitet W

volt

2000 2000

12 24

Pribor i oprema za sidrena vitla

elektronskim nožnim komandama

02.342.01/02/03/04 02.342.01/02/03/044

Mogu funkcionirati i sa runim komandama komandama na ploi

02.339.00; 02.350.00 02.339.00; 02.350.00

02.341.00 02.341.00

Gumica + rezervni prsten crni crveni

02.338.02NE 02.338.02NE

02.338.02RO 02.338.02RO

Komanda za sidrena vitla sa povratom na oprugu Sastoji se od prekidaa obloženog vodonepropusnom gumom “Up Down” sa povratom na polugu, sa sigurnosnim nosaem osiguraa, dva svjetlosna signala i kontrolnog Led-a. Sidrena vitla

Kat.br.

02.341.00

Pribor i oprema za sidrena vitla

mm

80x60 Ne upravlja direktno vitlom, ve se povezuje na teleprekida

38

Osigura 6x32 stakleni


02

Pribor i oprema za sidrena vitla Komandna ploa za vitla Vodonepropusan prekida sa komandom "na polugu" i dvostukim kontrolnim ledom UP-DOWN. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

mm

02.341.20

Osigura 6x32 stakleni

75x62 Ne upravlja direktno vitlom, ve se povezuje na teleprekida.

Controlna kutija MZ ELECTRONIC - kontrolne kutije/inverteri Kontrolna kutija za komandu sidrenih vitla sa motorima sa 3 ili 4 žice ili sa trajnim magnetima. Potpuno vodonepropusne (IP56). Mogu se koristiti sa svim komandama nožnim runim ili prijenosnim. Sidrena vitla

Kat.br.

02.316.01 02.316.02 02.316.03 02.316.04 02.317.01 02.317.02 02.317.03

V 12 12

Za motore od W

Za motore sa polovima br.

max 500 max 1700

2/4 2/4

mm 114x52x88 143x60x95

24 24 12 12 24

max 1700 max 2300 max 1000 max 1500 max 1000

2/4 2/4 3 3 3

143x60x95 143x60x95 114x52x88 143x60x95 143x60x95

.xx

(

17 ( 02.3

.04

6 02.31

.xx ( 02.316

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Komandna ploa za sidrena vitla i pramane propelere sa sigurnosnim prekidaem Prekida napajanje strujom kod sluajne preoptereenosti pomou sigurnosnog magnetnotermikog prekidaa. Neophodan za kontrolu motora. Podnosi optereenost od 200% za 10 sekundi. Kompletna sa crvenom lampicom. A) Verzija sa prekidaem sa rukicom Airpax; B) Verzija za visoku ampreažu sa plosnatim prekidaem na polugu, u dvije boje (prekida Airpax). Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.340.00 02.340.01 02.340.09

Verzija

A

Ploa mm

Za upotrebu sa vitlima od watt 12V 24V

A A

100 50

80x60 80x60

700/1200 400/500

1000/2000 700/1000

B

150

80x80

1300/1500

2000/3000

( 02.340.09

(

02.340.00-01

Termiki zaštitni prekidai za sidrena vitla i pramane propelere Istovremeno imaju ulogu osiguraa i prekidaa. Proizvedeni u skladu sa normama USA SAEJ1171 i CE 28846 “Vapor Proof”, kapacitet 3000 interventnih ciklusa. Kod nove verzije 2006, veih dimenzija, elektro-terminali od 5/16” (oni prethodni bili su od 1/4”) olakšavaju povezivanje kablova. Ugradbeni model - za instalaciju je potreban samo jedan jednostavni okrugli otvor. Termiki prekidai

( 02.700.10-20-40-50

Pribor i oprema za sidrena vitla

Verzija ugradbena

vanjska

02.700.20 02.700.40 02.700.50 02.700.10

02.701.20 02.701.40 02.701.50 02.701.10

Kapacitet max

12 V

24 volt

100 A 150 A 50 A

do 1200 watta do 1500 watta do 500 watta

2000 watta 3500 watta 700 watta

70 A

do 700 watta

1500 watta

( 02.700.10-

Motore

Verzija od 100/150 A se može koristiti i kao univerzalni prekida.

20-40-50

( 02.701.1

( 02.701.10-20-40-50

0-20-40-50

PM

Termiki prekidai vodonepropusni za zaštitu vitla i pramanih propelera Mogu se otpuštati pomou posebne rukice, istovremeno obavljaju funkciju osiguraa i prekidaa. Proizvedeni u skaldu sa normama USA SAE J1171 / SAE J1625. Odobrenje Dozvoljena voltaža: max 42 volt, radna temperatura: -32° + 82°.

.

Kapacitet max 60 A 80 A 120 A 150 A 200 A

1. x 75 2.

(0

( 02.750.xx

x

( 02.750.xx

Termiki prekidai

( 02.751.xx Ugradbena verzija

Vanjska verzija

02.750.60 02.750.80 02.750.12 02.750.15 02.750.20

02.751.60 02.751.80 02.751.12 02.751.15 02.751.20

( 02.750.00

02.750.00 Gumena brtva za seriju 02.750.xx

39


02

Pribor i oprema za sidrena vitla Konop-lanac za sidrena vitla Proizvedeni od konopa sa 3 struka bijele boje i sa spojnom karikom od inoxa na krajevima za povezivanje na lanac sidrenog vitla. Vitla

Kat.br.

02.636.01 02.636.02 02.834.00 02.636.05

Dužina m 35 35 35 40

Ø mm 10 12 14 16

Lananik Ø mm 6 6 8-10 10

Spojna karika Ø mm 6 6 8 10

Za vitla

Runo sidrenje, Lofrans: Project x1 Lewmar: Pro-series 1000, V-700, V1, V2 Lofrans: Project x1, Dorado 500W, Marlin Lewmar: Pro-series 1000, V1, V2, V3, V4 Lofrans: Project x1-x2-x3, Project 1000-1500, Dorado 700W, Clipper 700-1000 Lewmar: Pro-series 1000, V3, V4,V5 Lofrans: Project x2-x3, Project 1000-1500, Clipper 1000

Ulje Anchor Lube za sidrena vitla Sredstvo za podmazivanje gustoe 220, proizvedeno specijalno za sidrena vitla bilo kojeg tipa i proizvoaa. Vitla

Pribor i oprema za sidrena vitla

Kat.br.

02.294.00

1l

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

 Automatski rasporeiva sidrenog lanca Kada se diže sidro, lanac ima tendenciju piramidalnog pozicioniranja u spremištu za lanac što uzrokuje itav niz problema i runo pozicioniranje lanca. Sistem se sastoji od jedne motorno pokretane cijevi koja pozicionira na optimalan nain lanac. Ureaj se pokree automatski kad se pokree sidreno vitlo i za montiranje ECS sistemakoriste se isti elektrini kablovi i ista komanda kao i za vitlo. Zbog toga je instalacija vrlo jednostavna. Kut kretanja je podesiv po širini i u odnosu na horizontalnu površinu, tako da se može prilagoditi bilo kojem tipu prostora za smještaj sidra.

Automatski rasporeiva sidrenog lanca MZ ELECTRONIC Team 1000 sa mehanikim spajanjem na vitlo Montira se direktno ispod vitla, izmešu baze i reduktora. Za lanac 6/8/10 mm. Za sidrena vitla LOFRAN’S PROJECT 1000, PROJECT X2, PROJECT EO i vitla MASTER WINCH Clipper 700/ 1000/1300. Bez elektrinog povezivanja, kut 90° (± 45°). Podešavanje kuta od 45° do ± 90°.

Vitla | Sidrena vitla

Automatski rasporeiva sidrenog lanca

Kat.br.

Za vitla Lofran’s Project 1000; x2; Clipper 700/1000/1300 Lewmar V2 i V3 (700 i 1000 watt)

02.310.01 02.310.02

Automatski rasporeiva sidrenog lanca MZ ELECTRONIC ECS 1000S sa mehanikom kontrolom Univerzalan za bilo koje sidreno vitlo sa lancem mm 6/8/10. Povezuje se na prekida UP sidrenog vitla. Vitla | Sidrena vitla

Automatski rasporeiva sidrenog lanca

Kat.br.

02.310.03

Potrošnja

Angolo di brandeggio

200 mA sa motorom od 12V

60° (±30°)

P

Automatski rasporeiva sidrenog lanca MZ ELECTRONIC ECS 3000-S / ECS 4000-S sa elektronskom kontrolom Sa elektromotorom sa univerzalnim napajanjem 12/24 volta. Sa digitalnom elektronskom kontrolom kuta kretanja 120° (± 60°). Regulacija kuta od ± 10° do ± 60°. Automatsko vraanje na poetni centralni položaj kada se ne koristi. Elektrino povezivanje na kontrolnu kutiju sidrenog vitla. Vitla | Sidrena vitla

Kat.br.

( 02.310.05

02.310.05

Opis ECS 3000S: za lance mm 6/8/10. Motor od 200 mA

02.310.07

ECS 4000S: za lance mm 12/14 za velika plovila. Potrošnja 300 mA

( 02.310.05

( 02.310.05/07

40

( 02.310.07


Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

02

 Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster Pramani propeleri Lewmar predstavljaju skok naprijed kako po nivou projektiranja tako i po funkcionalnosti. Jednostavna montaža i laka upotreba koja ne zahtjeva nikakvo održavanje, predstavljaju prednosti koje privlae ne samo konstruktore ve i proizvoace plovila. Kod ovih pramanih propelera konstrukcija je takva da je eliminiran rezervar ulja. Asortiman pramaanih propelera TT Lewmar nudi izvanredne mogunosti. Testovi su pokazali da su TT pramcani propeleri medju najsnažnijima i najefikasnijima na tržištu. Motori visoke kvalitete napravljeni su da traju dugo a originalni propulzor sa 5 listova cini liniju trenutno najtišom na tržištu. Osim toga ovaj tip pramanog propelera daje jednaki poticaj u oba smjera, osiguravajui plovilu maksimalnu kontrolu i sposobnost manovriranja. Elokoidalni kaljeni zupanici, garantiraju tih i efikasan rad.

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Kit pramanog propelera LEWMAR Proizvod Lewmar ekskluzivno za Osculati. Prodaje se u kompletu sa slijedeim priborom neophodnim za instaliranje: - Pramani propeler; - Komandna ploa - Kabel za spajanje ; - Nosa osiguraa; - Osigura ; - Tunel od stakloplastike.

Pramani propeleri Lewmar

( Joystick

( Touch

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

Model Ø mm

02.042.30 02.042.31

140TT2,0 185TT3.0

Tunel Dužina mm

140 185

750 1000

Kw/KS

V

2,0/2,7 3.0/4.0

12 12

Br. propelera Poticaj kgF

1 1

37 58

13,0 19,6

Kabel

Komanda

Za plovila

7m 10 m

Joystick Touch

6-9 m 9-12 m

Elektrini pramani propeleri LEWMAR Pramani propeleri Lewmar

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

02.042.01 02.042.03 02.042.04 02.042.06 02.042.07 02.042.09 02.042.10 02.042.12* 02.042.14*

Model

Tunel Ø mm

kW/HP

volt

140TT2,2 185TT3,0

140 185

2,2/3 3,0/4

12 12

1 1

42 58

13,0 19,6

7-10 9-12

185TT3,0 185TT5.0

185 185

3,0/4 5,0/6,7

24 12

1 1

58 82

19,2 27,0

9-12 12-15

185TT5.0 185TT6,0 185TT6,0 250TT8,0 300TT10,8

185 185 185 250 300

5,0/6,7 6,0/8 6,0/8 8,0/10,7 10,8/14,5

24 12 24 24 24

1 1 1 2* 2*

82 97 97 160 250

27,0 28,2 27,4 46,4 63,0

12-15 15-18 15-18 18-21 21-24

*

Br. Poticaj kgF propelera

Za plovila od m

( Patentirani propeler sa 5 listova

Kontrarotacijski propeleri

41


02

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster Tunel LEWMAR od stakloplastike za pramane propelere Krmeni propeleri Lewmar

Ø 140 mm

02.044.01 02.044.02 02.044.03 -

Ø 185 mm

Ø 250 mm

02.044.05 02.044.06 02.044.07

Ø 300 mm

02.044.09 02.044.10 02.044.11

Dužina mm

02.044.13 02.044.14

750 1000 1500 2000

Tunel LEWMAR za krmene propelere Za instaliranje na krmeno zrcalo kako bi se realizirao sistem upravljanja plovilom sa maksimalnom lakoom i u najužim prostorima. U kombinaciji sa jednim pramanim propelerom omoguava bono pomicanje plovila. Kit ne sadrži propulzor koji je potrebno posebno naruiti. Krmeni propeleri Lewmar

Dimenzije krmenih propelera kompletno sa tunelom Kit 02.043.01 za upotrebu sa

02.043.02 za upotrebu sa

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

02.043.03 za upotrebu sa 02.043.04 za upotrebu sa

Propulzor

02.042.01 02.042.03 02.042.04 02.042.06 02.042.07 02.042.09 02.042.10 02.042.12 02.042.14

A 240 mm

B 105 mm

C 170 mm

D 140 mm

E 225 mm

290 mm

130 mm

235 mm

185 mm

320 mm

350 mm 384 mm

175 mm 215 mm

310 mm 375 mm

250 mm 300 mm

380 mm 420 mm

F

G

6

8,5 mm

H 206 mm

6

10,5 mm

251 mm

6

10,5 mm

6

12 mm

312 mm 334 mm

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

Sa tunelom od Ø mm

02.043.01 02.043.02 02.043.03 02.043.04

140 185 250 300

( 02.045.04

Komandne ploe LEWMAR Pramani propeleri Lewmar

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

Opis Komanda Joystick

02.045.01 02.045.02

Komanda sa prekidaima Dvostruka komanda za upotrebu kada se montira pramani propeler sa odgovarajuim krmenim propelerom

02.045.04

( 02.045.01

( 02.045.02

02.047.00

Prikljuak Y za 2 kontrolne ploe tipa 02.045.01/02/04

Kabeli za povezivanje thruster-komandna ploa LEWMAR

Prikljuak "Y" LEWMAR

Neophodni za povezivanje motora na komandnu plou. Montaža je pojednostavljena zahvaljujui konektorima za brzo spajanje. Pramlani propeleri Lewmar

Kat.br.

02.046.01 02.046.02 02.046.03 02.046.04

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Dužina m 7 10 14 18

Pramani propeleri Lewmar

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

Descrizione Za povezivanje 2 komandne ploe tipa 02.045.01/02/04.

02.047.00

Kuišta osiguraa LEWMAR visokog kapaciteta (ANL) Od termoplastike sa prozirnim zaštitnim poklopcem. Kompatibilni sa osiguraima ANL tipa 14.100.XX. Kuišta osiguraa

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

Baza mm

14.100.41

95x42

Osigurai ANL LEWMAR Gold Plated Pramani propeleri Lewmar

Kat.br.

14.100.48 14.100.52 14.100.53 14.100.50 14.100.51

42

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

od Amp

Za propulzore

Sigurnosni nosa osiguraa

250

02.042.01; 02.042.03; 02.042.07 02.042.04 02.042.10 02.042.06; 02.042.12 02.042.09; 02.042.14

14.100.41 14.100.41 14.100.41 14.100.41 14.100.41

130 325 400 500


Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Rezervne anode za pramane propelere LEWWMAR

Pramcani propeleri Lewmar

Rezervni propeleri za bow-propelere LEWMAR

Pramcani propeleri Lewmar

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

02.042.01; 02.042.30 02.042.03; 02.042.04; 02.042.06; 02.042.07; 02.042.09; 02.042.10 02.042.12; 02.042.14

02.047.03 02.047.12

Prmaani propeleri LEWMAR serije TT thruster

Kat.br.

Za propelere

02.047.01

02

(140 TT)

02.048.01

(185 TT)

02.048.03

Za propelere

02.042.01; 02.042.30 02.042.03; 02.042.04; 02.042.06; 02.042.07; 02.042.09; 02.042.10

(140TT) (185TT)

(250 i 300TT) - 2 komada

 Elektrina vitla Vitla za navlaenje plovila Elephant Tender Lift Mogu biti instalirana okomito ili vodoravno. Vanjski plašt od bijelog ABS-a, prodaju se kompletna sa Control Box-om. Elektrina vitla

Elektrina vitla

Motor watt volt

Potrošnja Max Max Max trenutna radno kod radnog brzina optereenj podizajna optere podizanja a mo enje

Max dužina remena

Remen

02.618.12

500

12

550 kg

200

45 A

15-20 m/ min

7,5

8

02.618.24

500

24

550 kg

200

22 A

15-20 m/ min

7,5

8

02.090.01; 02.090.02 02.090.01; 02.090.02

Elektrina vitla SUPERWINCH Za izvlaenje plovila, tendera, vodenih skutera ili za montiranje na prikolice za plovila. Razlika od modela za terenska vozila je u antikorozivnoj zaštiti. Elektrina vitla

Potezna snaga jednog kruga kg

02.151.10 Brzina m/min

Motor Amp

02.251.10 - 02.251.24 Brzina m/min Motor Amp

0 3,6 15 6,5 30 455 3,2 60 4,8 90 910 3,8 155 1130 2,0 140 3,2 180 1360 1,5 180 2,7 215 1590 1,9 250 1820 1,4 311 2270 Gore navedene vrijednosti odnose se na samo jedan krug sajle, na svaku dodatnu sajlu gubi se nosivost za cca.20%.

02.351.10 Brzina m/min

Motor Amp

5,9 4,6 3,4 2,2 1,3 1,4

36 80 135 200 265 350

Elektrina vitla

Kat.br.

Potezna snaga max

02.151.10 02.251.10 02.251.24 02.351.10

13.3 kN (1360 kg) 17.8kN (1820 kg)

Motor 0.8kW (1.1 HP) 12 V 1.3kW (1.8hp) 12 V

Sajla 4.8 mm x 15.2 m + L.H. 5.5 mm x 18.2 m sa Latched Hook

mm 323lx111dx114h 384lx220d x152h

6.8 18,2

volt

12 12

Hod naprijed, natrag i neutral naprijed, natrag i neutral

17.8kN (1820 kg) 22.2kN (2270 kg)

1.3kW (1.8hp) 24 V 1.6kW (2.1hp) 12 V

5.5 mm x 18.2 m sa Latched Hook 6.4 mm x 15,2 m sa Latched Hook

384lx220d x152h 384lx220d x152h

18,2 19.1

24 12

naprijed, natrag i neutral naprijed, natrag i neutral

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Kat.br.

Daljinska komanda, kabel 9 metara; vodilica za kabel

( 02.151.10

( 02.251.10-24 - Model "S 4000 " ( 02.151.10 - Model "GP 3000"

( Komanda ( 02.351.10 - Model "S 5000"

( 02.251.10 i 02.351.10

43


02

Runa vitla

 Runa vitla Sa kuištem od elika pocinano/kromiranog, osovine od kaljenog elika visoke otpornosti, samopodmazujui ležajevi, ojaane ruke, opruge od elika, zupanici specijalno obraeni. Crno obojeni sa epoksidnim prahom. Runa vitla

(0

.00 00 2.8

(0

Runa vitla

Kat.br.

( 02.2

2.1 20. 00

00.00

Runa vitla za navlaenje plovila

Nosivost max kg

Odnos

02.800.00 02.100.00

350 450

3,2:1 4:1

02.120.00

540

4:1

02.140.00

630

4:1

02.200.00

900

4:1 e 10:1

02.250.00

1125

5:1 e 12:1

( Specijalno obraeni zupanici

Brzina

Hod

95x94 140x88

jednostruka jednostruka

140x88

jednostruka

140x88

jednostruka

175x125

dvostruka

175x125

dvostruka

naprijed i neutral naprijed i neutral naprijed, neutral, natrag naprijed, neutral, natrag naprijed, neutral, natrag naprijed, neutral, natrag

mm

33 Ø 3/14 Ø 5 24 Ø 5/13 Ø 8 24 Ø 5 13 Ø 8 24 Ø 5 13 Ø 8 30 Ø 5 15 Ø 8 30 Ø 5 15 Ø 8

Maksimalne natezne snage runih vitla odnose se na samo jedan krug sajle.

Runo vitlo za navlaenje plovila sa konicom Sa kuištem od elika pocinano/kromiranog, osovina od kaljenog elika visoke otpornosti, ležajevi samopodmazujui, ojaane ruke, opruge od elika, specijalno obraeni zupanici. Verzija BRAKE WINCH sa automatskom konicom i kvailom. Bez kriketa, bubanj ostaje blokiran kada se pusti ruka. Runa vitla

Runa vitla

Kat.br.

Nosivost max kg

Odnos

Kapacitet bubnja m

Ø sajle mm

Baza mm

630

4,1:1

22

5

165x92

02.252.00

Navedene vrijednosti odnose se na jedan krug sajle.

Vitla Rock sa automatskim blokiranjem Samoblokirajui mehanizam (aktivira sa uz minimalnu težinu od 25 kg) omoguava potpuno sigurnu upotrebu vitla. Kuište od pocinaanog-kromiranog elika obojenog epoksidnim prahom. Vitla

Kat.br.

Trazione max kg

Omjer

( 02 .130

.03

Oprema

Kapacitet bubnja

02.130.01* 02.130.02*

545

4,25:1

6 m traka + karabin

17 m eline sajle od Ø 5 mm

680

5,08:1

17 m eline sajle od Ø 5 mm

02.130.03

900

8,78:1

02.130.04

1300

11:1

6 m traka + karabin 10 m elina sajla 6 mm + karabin 10 m elina sajla 6 mm + karabin

2 01/0

( 02 .130 .

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Kapacitet bubnja m

*

20 m eline sajle od Ø 6 mm 20 m eline sajle od Ø 6 mm

Sa sigurnosnim poklopcem na zupanicima

Runa vitla Dual Drive za navlaenje plovila Sa zupanicima za povlaenje sa obje strane bubnja. To omoguava, sa vrlo malim dimenzijama, postizanje visoke snage povlaenja. Runa vitla

Runa vitla

Snaga max kg

Odnos

02.160.00

727

3,5:1

02.161.00

900

4,1:1

(0 2.1 60

.00

Kat.br.

Kapacitet bubnja m

33 Ø 3 14 Ø 5 24 Ø 5 13 Ø 8

Hod mm

90x160x130 90x190x160

naprijed, neutral, natrag naprijed, neutral, natrag

Navedene max.vrijednosti odnose se na jedan krug sajle.

Vitla za navlaenje od inoxa Kompletno od inoxa visoke otpornosti, sa samopodmazujuim ležajevima. Obrada elektrolitska sjajna.

AISI 304 Runa vitla

Kat.br.

02.118.01 02.118.02 02.118.03

Nosivost max kg

Omjer

384 727 900

3:1 3,5:1 4;1:1

Kapacitet bubnja m

Zupanici

33 Ø 3 - 14 Ø 5 24 Ø 5 - 13 Ø 8 24 Ø 5 - 13 Ø 8

1 2 2

Hod mm

90x160x130 Naprijed / Natrag 90x190x160 Naprijed / Neutral / Natrag 90x190x160 Naprijed / Neutral / Natrag

Navedene max.vrijednosti odnose se na jedan krug sajle.

44


Runa vitla

02

Trake sa karabinom Od najlona visoke otpornosti, kompletne sa karabinom, pripremljene za montiranje na runa vitla iz našeg kataloga. Za raliku od elinih sajli, smanjen je rizik pucanja te nanošenja ozlijeda na rukama. Brzo se fiksiraju na vitla, jer su ve potpuno pripremljene. Trake za runa vitla

Runa vitla

Kat.br.

Dužina m

Širina mm

Za vitla

6

50

7,5 10

50 64

02.100.00 02.100.00 02.200.00; 02.250.00

02.090.01 02.090.02 02.090.03

Sajle za vitla Od fleksibilnog pocinanog elika tip “Aircraft” kompletne sa karabinom i konicom za fiksiranje na vitlo. Sajle za runa vitla

Runa vitla

Kat.br.

02.091.00 02.091.01

Ø mm

Dužina m

5 5

4,5 6

Kat.br.

Ø mm

Dužina m

5 6

7,5 7,5

02.091.02 02.091.03

 Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila Valjci i klizai 02.003.00 02.004.00 02.004.20 02.006.00 02.006.01 02.007.00 02.008.00

Opis Centralni valjak drža kobilice

Ø 80 mm

Dužina 130 mm

Otvor 16 mm

Centralni valjak drža kobilice Centralni valjak drža kobilice za teške upotrebe Rezervni kotai za kormilo

80 mm

220 mm

20 mm

85 mm

215 mm

20 mm

175 mm

60 mm

20 mm

Rezervni kotai za kormilo Boni valjak

150 mm 120 mm

60 mm 76 mm

20 mm 14,5 mm

Boni valjak

105 mm

76 mm

14,5 mm

( 02.004.00

( 02.003.00

( 02.004.20

( 02.007-008.00

( 02.006.00-01

Centralni valjak drza kobilice za ukrcaj gumenjaka Valjci za prikolice

Kat.br.

02.003.02

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Ø mm

Dužina mm

Otvor mm

80

130

16

Boja Bijela

Rezervni valjci Kat.broj

Opis

Boja

Ø mm Dužina mm

Otvor mm

02.031.08

Valjak centralni PVC/guma

Crna

90

120

14

02.031.09

Valjak centralni PVC/guma

Crna

75

200

21

02.029.01

Valjak centralni PVC/guma sa unutrašnjim metalnim ojaanjem

Crna

75

200

17

02.029.02

Valjak centralni PVC/guma

Crna

75

200

26

02.029.17

Valjak centralni

Bijela

75

200

21

02.029.11

Valjak centralni PVC, za teške terete Valjak centralni PVC, za teške terete Valjak centralni THULE/ELLEBI/ BRANDERUP Valjak centralni THULE/ELLEBI/ BRANDERUP

Crna

155

205

21

Crna

155

205

25

Plava

104

196

17

Plava

104

196

21 15

02.029.12 02.029.18 02.029.19 02.031.10

Valjak boni PVC/guma

Crna

100

70

02.029.05

Valjak boni PVC/guma

Crna

120

70

17

02.029.07

Valjak boni PVC/guma

Crna

120

75

15

02.029.08

Valjak boni PVC/guma

Crna

120

75

17

02.029.09

Valjak boni

Crna

120

75

18,5

( 02.029.07/08/09

( 02.031.10 / 02.029.05

( 02.029.01/02 - 02.031.09

( 02.031.08

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Kat.broj

(0 2.0 29. 17

( 02.029.11/12

( 02.029.18/19

Poluga (sella) od gume

Kat.broj

02.001.00 02.009.00 02.009.20 02.009.10

Opis Zaštita pramca Sjedalo

mm 150x50x5 300x100

Sjedalo, može se rezati po mjeri

500x60x20

Sjedalo za skuter

490x90

( 02.001.00

0

9.2

(

00 02.

0

09.0

( 02.0

.10

( 02.009

45


02

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila Centralni mali valjak Valjci za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu

Kat.br.

Razmak mm

Rezervni valjak

60 70

02.031.08 02.031.08

02.033.60 02.033.70

( 02.031.08

Centralni fiksni valjak sa dvostrukom cijevi Oprema za prikolice | Rezervni dijelovi za prikolice

( 02.030.10/12

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Tipo

Presjek cijevi

A mm

B mm

C mm

D mm

Rezervni valjak

02.030.10 02.030.12

Mali

30x30

340

300

150

180

Mali

40x40

340

300

150

180

02.030.14

Veliki

30x30

330

300

210

245

02.030.16

Veliki

40x40

330

300

210

245

02.031.08 02.031.08 02.031.09; 02.029.11 02.031.09; 02.029.11

( 02.030.14/16

( 02.030.05/07

( 02.030.01/03

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Centralni valjak fiksni Oprema i pribor za prikolice

Kat.br.

02.030.01 02.030.03 02.030.05 02.030.07

Tip

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Presjek cijevi mm 30x30 40x40 30x30 40x40

Mali Mali Veliki Veliki

valjak mm 120x75 120x75 200x75 200x75

Otvor valjka mm 14 14 20 20

Kat. broj rezervnog valjka

02.031.08 02.031.08 02.031.09; 02.029.11 02.031.09; 02.029.11

Centralni valjak tip Ellebi Valjci za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

02.040.75

Tip

Rezervni valjak

sa držaem

02.031.09; 02.029.11

Centralni valjak drža kobilice mali sa podesivim nosaem Valjci za prikolice

Kat.br.

02.031.14 02.031.13

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Sa kvadratnom cijevi od mm

Rezervni valjak

Kat.br.

70x70

02.031.08 02.031.08

02.031.12 02.040.56

80x80

Sa kvadratnom cijevi od mm

Rezervni valjak

80x100

02.031.08 02.031.08

100x100

Držai sa valjkom stražnji veliki Valjci za prikolice

Kat.br.

( 02.040.69

( 02.040.71

02.040.69 02.040.71

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Tip

Podesivi nosai mm

Sa valjkom

Dvostruki/nagibni Jednostruki

60 60

02.031.09; 02.029.11 02.031.09; 02.029.11

Držai na "U" za fiksiranje centralnih valjaka oba tipa Oprema i pribor za prikolice

Kat.br.

02.040.84 02.040.85 02.040.86 02.040.87

Za cijevi mm 30 50 70 60

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

A mm 31 51 72 66

B mm 116 80 110 90

Nosa za fiksiranje valjka Rezervni dijelovi za prikolice

Kat.br.

02.040.78 02.040.79

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Orijentacija

Za valjak

Desna Lijeva

02.031.16 02.031.16

Zaštita pramca kompletna Rezervni dijelovi za prikolice

Kat.br.

02.040.37

46

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Visina cm

Kompletan sa gumama

50

02.001.00


02

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila Boni nagibni valjak Valjci za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Sa kvadratnom cijevi od mm

02.031.16 02.031.17 02.031.18

30 40

Tip Ravni Ravni

Rezervni valjak

40

Podignuti

02.031.10 02.031.10 02.031.10

Boni nagibni valjci Valjci za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Sa kvadratnom cijevi od mm

Verzija

Br. valjaka

Rezervni valjak

40 40

Ravna Povišena

4 4

40 40

Povišena Povišena

6 8

02.031.10 02.031.10 02.031.10 02.031.10

02.031.15 02.031.20 02.031.25 02.031.30

( 02.031.25

( 02.031.20

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

( 02.031.30

( 02.031.15

Centralni valjak Oprema za prikolice | Rezervni dijelovi za prikolice

Kat.br.

02.030.30 02.030.32

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Tip

Presjek cijevi mm

C mm

Rezervni valjak

Veliki Veliki

30x30 40x40

222 222

02.031.09; 02.029.11 02.031.09; 02.029.11

Držai za bone valjke Ø 120 mm Kat.broj

02.029.30 02.029.31 02.029.32 02.029.33 02.029.35 02.029.36 02.029.37 02.029.38

( 02.029.30/31

Tip držaa

Za cijev

Valjak za instalirati

Ravni Ravni Uzdignuti

30 mm 40 mm 30 mm

02.029.07 02.029.07 02.029.07

Uzdignuti Ravan s 4 valjka Uzdignuti sa 4 valjka

40 mm 40 mm 40 mm

02.029.07 02.029.07 02.029.07

Uzdignuti sa 6 valjaka

40 mm

02.029.07

Uzdignuti sa 8 valjaka

40 mm

02.029.07

( 02.029.32/33

(0 2.0 29 .3

(

6

02

.0

29

.3

8

( .0 02 7

.3 29

( 02.029.35

Kat.broj

otvor quadro mm

Za okvir mm

02.040.82 02.040.81

30

50x50

30

60x60

02.040.80

40

60x60

02.040.83

40

70x70

02.031.16 02.031.16 02.031.15; 02.031.17; 02.031.18 -

( 02.040.83

( 02.040.80/81/82

Držai za blokiranje bonih valjaka

47


02

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Cijevi za bone valjke Kat.broj

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu

Mjere mm 30x30 40x40

02.029.50 02.029.51

Dužina mm 350 400

Boni naslon sa gumom i zglobnim držaem Kat.broj

02.029.52

A mm

L mm

H mm

500

60

50

Stražnji kotai ( 02.016.52

( 02.016.51 i 02.014.57

( 02.014.56

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

02.016.51 02.014.57 02.016.52 02.014.56

( 02.020.34 e 02.014.59

Kotai

Tip

Cijev Ø mm

Podesiv po visini Podesiv po visini

35 48

kotac mm 150x60 200x50

Podesiv po visini Fiksni

60 35

255x80 150x40

Drža kotaia ( 02.014.58

Rezervni dijelovi za prikolice

Kat.br.

02.014.58 02.020.34 02.014.59 02.014.55

( 02.014.60

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu

Ø Cijevi 35 fiksni 35 podesivi 48 60

Za kotai

02.014.56 02.016.51 01.014.57 01.016.52

( 02.014.55

Kugla

Kugla

Rezervni dijelovi za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Montaža lemljenjem/vijcima lemljenjem/vijcima lemljenjem/vijcima vijcima

Rezervni dijelovi za prikolice

Verzija Propisana

02.011.01

Lokot za blokiranje kuke

Rezervni dijelovi za prikolice

Verzija Kvadratna

02.011.02

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Verzija Univerzalna

02.010.80

Zaštita od krae za prikolice Montira se na kuglasti spoj kada je prikolica odkaena. Rezervni dijelovi za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Model Univerzalni

02.010.81

Kuka za vuu atestirana univerzalna Rezervni dijelovi za prikolice

Kat.br.

02.010.74 02.010.75 02.010.76 02.010.77 .010 ( 02

.64/7

Za cijev Ø mm okruglu 35 okruglu 50 kvadratnu 50 kvadratnu 60

Za težine do kg 750 750 750 750

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

02.010.64 02.010.65 02.010.66 02.010.67

Za cijev Ø mm okruglu 35 okruglu 50 kvadratnu 50 kvadratnu 60

Za težine do kg 1300 1300 1300 1300

4

5

0.65/7

1 ( 02.0

(

/76

.66

010

02.

(

/77

.67

010

02.

Kuka za vuu plovila univerzalna, sa odobrenjem, za maxi prikolice Oprema i pribor za prikolice

Kat.br.

02.010.72

48

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Za cijev Ø mm

Za težine do kg

35/40/50

3000


Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Gumena manžetna za kuku za vuu plovila

02

Drža rezervnog kotaa

Od plastike, sa vijkom 12mm Oprema i pribor za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu

Kat.br.

Tip

02.010.70

Kat.broj

Ø mm

02.010.85

univerzalni

87

Zaštite za kotae prikolica Rezervni dijelovi za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Materijal H mm

S mm

pocinano željezo MOPLEN MOPLEN

700 550 610

380 170 240

185 160 180

13" / 14" 8" 10"

MOPLEN MOPLEN

770 790

330 370

200 220

13" 14"

( 02.012.01 ( 02.012.01

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

02.012.01 02.012.02 02.012.03 02.012.04 02.012.05

Za kotae L mm

(0

2.0

12

( 02.012.03/04/05

.02

/03

/04

/05

Sigurnosni kunj Projektiran za blokiranje kotaa kolica za vuu. Kompletan sa nosaem na pritisak za montiranje na okvir kolica za vuu. Rezervni dijelovi za prikolice

Oprema i rezervni dijelovi za prikolice za vuu plovila

Kat.br.

Materijal

02.010.90

Plastika

mm 220x100x90

 Utikai i utinice za prikolice Utinica + utika 7 polni

14.190.00 U skladu sa propisima. Kompletno od crne plastike, sa dijelovima od kromiranog mesinga. Model otporan, dugog vijeka trajanja i potpuno nehrajui, od 12 V.

Utika 13 polni

Utinica 13-polna

14.191.02 12 volt, u skladu sa ISO 11446. Za utinicu 14.191.01.

14.191.01 12 volt, u skladu sa ISO 11446. Od crne plastike sa dijelovima od kromiranog mesinga.

Utikai za prikolice

Utikai i utinice za prikolice

Utinice Utinice za prikolice

Utikai i utinice za prikolice

Utikai i utinice za prikolice

Adapteri za napajanje prikolice Adapteri za prikolice

Kat.br.

Utikai i utinice za prikolice

Opis

14.190.50

Adapter sa utikaem za prikolicu sa 13-polnog na 7-polni model za vozilo

14.190.51

Adapter sa utikaem za prikolicu stari model 7-polni na 13-polni model za vozilo

( 14.190.50 ( 14.190.51

49


02 Oprema i elektrini rezervni dijelovi za kolica za prijevoz barki Stražnja navigacijska svjetla Oprema za kolica | Rezervni dijelovi za kolica

Kat.br.

02.021.01 02.021.02 02.021.05 02.021.06

Opis Svijetlo stražnje DX Svijetlo stražnje SX Svijetlo stražnje DX Svijetlo stražnje SX

+ Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Funkcije N.3: Pozicija / Stop / Smjer N.4: Pozicija / Stop / Smjer / Svjetlo tablice N.3: Pozicija / Stop / Smjer N.4: Pozicija / Stop / Smjer / Svjetlo tablice

3 (2 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5W BA15S) 3 (2 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5W BA15S) 2 (1 žarulja 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D) 2 (1 žarulja 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D) 4 (2 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D + 1 žarulja 5W

02.021.08* Svijetlo stražnje DX

N.5: Pozicija / Stop / Smjer/ Pozadinsko za maglu / Svjetlo tablice

02.021.09* Svijetlo stražnje SX

N.5: Pozicija / Stop / Smjer/ Pozadinsko za maglu / Svjetlo tablice

02.021.10 Svijetlo stražnje DX

N.5: Pozicija / Stop / Smjer/ Pozadinsko za maglu / Svjetlo tablice

4 (3 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D)

02.021.11 Svijetlo stražnje SX

N.5: Pozicija / Stop / Smjer/ Pozadinsko za maglu / Svjetlo tablice

4 (3 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D)

02.021.12 Svijetlo stražnje DX

N.4: Pozicija / Stop / Smjer / Pozadinsko za maglu

4 (3 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D)

02.021.13 Svijetlo stražnje SX

N.4: Pozicija / Stop / Smjer / Pozadinsko za maglu

4 (3 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D)

02.021.14 Svijetlo stražnje DX

N.5: Pozicija / Stop / Smjer / Svjetlo tablice / Kretanje unatrag

4 (3 žarulje 21W BA15S + 1 žarulje 5-21W BAY15D)

BA15S)

( 02.021.05

( 02.021.09

( 02.021.01

( 02.021.11/13

Tip LB

( 02.021.08

4

2/1

0/1

( 02.021.06

.1 21

0

2. (0

( 02.021.02

Navigacijska svjetla Oprema za kolica | Rezervni dijelovi za kolica

+ Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Kat,br.

02.022.01 02.022.02 02.022.03 02.022.04 02.022.05 02.022.06 02.022.07

( 02.022.01

Boje Bijela/Crvena

Bono svjetlo sa gumenom bazom

Bijela/Crvena

Bono svjetlo Bono svjetlo sa gumenom bazom Bono svjetlo

Bijela Bijela Naranasta

-

Nosa za svjetlo 02.022.06

-

-

Bono svjetlo

Naranasta

-

2.0

7

( 02.022.02

Opis Bono svjetlo s ravnom bazom

.02 02

( 02.022.06

( 02.022.04

3

.0

22

(

(

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

*

BA15S)

4 (2 žarulje 21W BA15S + 1 žarulja 5-21W BAY15D + 1 žarulja 5W

0 2.

( 02.0 22.0

5

0

( 02.022.09

Navigacijska svjetla LED Oprema za kolica | Rezervni dijelovi za kolica

Kat.br.

( 02.022.10 ( 02.021.17

Opis

Funkcija

02.021.17

Svjetlo stražnje DX/SX

Pozicija / Stop / Smjer

02.022.09 02.022.10

Svjetlo bono 45° Svjetlo bono 90°

"Ingombro" bijelo / crveno "Ingombro" bijelo / crveno

Stražnja poluga sa svjetlima Centralni kabel 7,50 m od 5 polova. Kabel navigacijskog svjetla 2,50 m. Nav.svjetlo DX: položaj + stop + strelica + registarske ploice svjetlo.Nav.svjetlo SX: Mjesto + stop + strelica.Utika 7 polni. + Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Kat.broj

02.023.14

50

Opis Poluga 110/190 cm


02 Poluga stražnja sa svjetlima od plastike Centraln ikabel: 5m od 5 polova. Svjetlo DX: poziciono + stop + strelica + registarske ploice svjetlo. Svjetlo SX: poziciono + stop + strelica. Utika od 7 polova. Reflektirajui trokuti + Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Kat.broj

Opis Plastina poluga 120 cm

02.023.15

Poluga sa svjetlima od lake legure Poluga od lake legure 180 cm, 15 cm h.Nav.svjetlo DX: položaj +zaustaviti + strelica + obrnuti svjetlo.Nav.svjetlo SX: položaj +zaustaviti + strelica + svjetlo za maglu+ registarske ploice svjetlo. Dodatni broj ploa svjetlo.Utika 13 polni. + Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Kat.broj

Opis Kompletna traka 180 cm

02.023.16

Kit stražnjih svjetla Centralni kabel 7,50 m od 5 polova.Kabel navigacijskog svjetla 2,50 m.Nav.svjetlo DX: položaj + stop + + strelica registarske ploice svjetlo.Nav.svjetlo SX: Mjesto + stop + strelica.Utika 7 polni. + Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Kat.broj

02 - Sidrena vitla i pramani propeleri

Tip Fiksiranje vijcima Fiksiranje magnetom Fiksiranje magnetom + reflektirajui trokuti

02.023.10 02.023.11 02.023.12

( 02.023.12

( 02.023.10

( 02.023.11

Kit svjetla LED 12/24 V Centralni kabel: 7,50m od 5 polova, kabel svjetlo - svjetlo 2,50m.Desno svjetlo: oložaj +zaustaviti + strelica. Lijevo svjetlo: oložaj +zaustaviti + strelica. Utika od 7 polova. + Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Kat.broj

Tip Fiksiranje magnetom + reflektirajui trokuti Fiksiranje magnetom

02.023.19 02.023.20

( 02.023.19

( 02.023.20

( 02.024.01/02/03

Produžne sajle za vuu + Novitet - Oprema i elektrini rezervni dijelovi za

Reflektory Kat.broj

02.023.30 02.023.31 02.023.32 02.023.33 02.023.36

Model Stražnje svjetlo naranasto Stražnje svjetlo bijelo Stražnje svjetlo naranasto samoljepivo Stražnje svjetlo bijelo samoljepivo Stražnje svjetlo trokutasto

mm 60 60 60 60 70 (Razmak otvora)

( 02.024.05/06/07

( 02.024.08/09/10

( 02.023.32

Verzija Utinica 7 polna + utika 7 polni Utinica 7 polna + utika 7 polni Utinica 7 polna + utika 7 polni 2 utinice 7 polne 2 utinice 7 polne 2 utinice 7 polne 2 utinice 13 polne 2 utinice 13 polne 2 utinice 13 polne

( 02.023.31

5 7 10 8 7 10 5 7 10

( 02.023.36

Dužina m

( 02.023.30

02.024.01 02.024.02 02.024.03 02.024.05 02.024.06 02.024.07 02.024.08 02.024.09 02.024.10

( 02.023.33

Kat.broj

51


03 Okovi sartija Sajle Koloturi i opruge Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

PM

 Sajle Sajle od inoxa AISI 316 Sjajne, u kolutima od 100 metara. Proizvod maksimalne garancije i kvalitete.

AISI 316 Sajle inox

Sajle

mm

1,5 2 2,5 3 4 5 6 7

03 - Okovi sartija

8 10 12

19 niti

Prekidna vrstoa kg

49 niti

Prekidna vrstoa kg

133 niti

Prekidna vrstoa kg

03.171.15 03.171.20 03.171.25 03.171.30 03.171.40 03.171.50 03.171.60 03.171.70 03.171.80 03.171.10 03.171.12

160

03.178.15 03.178.20 03.178.25 03.178.30 03.178.40 03.178.50 03.178.60 03.178.80 -

150

03.172.15 03.172.20 03.172.25 03.172.30 03.172.40 03.172.50 03.172.60 03.172.70 03.172.80 03.172.10 -

146

300 480 690 1200 1900 2700 4000 5200 7600 10000

250 380 530 1000 1550 2200 3900

( 03.178.xx

( 03.171.xx

230 340 500 920 1400 1920 2800 3650 5800

( 03.172.xx

PARAFIL sajla Sastoji se od umjetnih “Terylene” vlakana, obloženih bijelim bužirom od alkatena. Sajla Parafil je izdržljiva skoro kao elik ali je puno lakša, ima visoku izolacijsku mo i ne iziskuje nikakvo održavanje. Idealana za ograde. Sajle Parafil

Sajle

Kat.br.

Idealna za

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Težina gr/m

ograde

7

510

37

100

ograde

9

1015

55

100

03.182.07 03.182.09

Sajle od inoxa AISI 316 obložene bijelim PVC-om AISI 316

Sjajne

Sajle obložene Sajle

Kat.br.

03.180.06 03.180.08 03.181.04 03.181.06 03.181.07

52

Sastav

Idealna za izradu

fleksibilna 7x7 (49 niti)

držaa i ograda

100

Ø sajle mm

3

Ø vanjski sa PVC-om mm

6

fleksibilna 7x7 (49 niti) 1x19 niti

držaa i ograda sartije, držae, ograde

100 100

4 2,5

8 4

1x19 niti 1x19 niti

sartije, držae, ograde sartije, držae, ograde

100 100

3 4

6 8


Koloturi i opruge

03

 Koloturi i opruge Kolotur Koloturi okretljivi

Koloturi i opruge

Kat.br.

Verzija

Koloturnik mjerenja materijal

Kuište od

03.300.00

fiksni sa bazom sa 3 otvora

50

plastike

mesinga

03.301.00 03.302.00

pokretni sa mostiem sa dvostrukim zglobom i mostiem

50 50

plastike plastike

mesinga mesinga

Opruge za kormilarske sisteme

Opruge za kormila

Kolotur za kormilarske ureaje

Koloturi okretljivi

Koloturi i opruge

Kat.br.

03.190.00

Od inoxa 18/8 visoke otpornosti.

Koloturi okretljivi

Koloturi i opruge

Kat.br.

Opis

Opis

Sa okretljivim karabinom na oprugu od kromiranog mesinga, sa plastinim kolutornikom od mm 50.

03.305.01

Kolotur za izlaz sajli na krmi

Kat.br.

03.307.00

Koloturi i opruge

Opis

Od kromiranog mesinga. Plastini koloturnik mm 60.

 Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

03 - Okovi sartija

Plastini prsten za prolaz sajli Uvodnici

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

Kat.br.

Ø vanjski mm mm

Ø unutarnji mm mm

90

60

bijela

90

60

crna

03.408.00BI 03.408.00NE

Boja plastike

Usadne kape - uvodnici od gume za zaštitu sajli Usadne kape - uvodnici

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

Kat.br.

03.150.80

Ukljuuje

Ø mm

Dužina mm

dvije obujmice

38

190

Boja

crna

Usadna konusna kapa za prolaz sajli od PVC-a Kompletna sa prstenom za fiksiranje i prirubnicom od plastike za stezanje sajli. Manžetne za prolaz sajli

Kat.br.

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini

Ø vanjski mm

Ø unutarnji mm

Izboenost mm

105 105

70 70

74 74

03.407.00 03.407.01

Boja bijela crna

5 5

Prsten za prolaz sajli i brtva sa izrezom od PVC-a Prsten od sjajnog inoxa AISI 316 . Prsteni za prolaz sajli

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini

Prsten

Brtva bijela

03.410.01 03.410.02

crna

03.420.70 03.420.90

Ø unutarnji mm

Ø vanjski mm

48 58

75 90

03.420.72 03.420.92

10 10

Prsten za prolaz sajli 03.410.02 kompletan sa usadnom kapom Prsten od sjajnog inoxa, usadna kapa od vodonepropusne gume DUTRAL otporne na morsku vodu. Usadne kape - uvodnici

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

Kat.br.

Boja

03.410.00

crna

Ø unutarnji Ø vanjski mm mm

58

90

Kat.br.

03.411.00

Boja

siva

Ø unutarnji Ø vanjski mm mm

58

90

53


03

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici Gumene manžetne Sa prstenom od crne plastike Manžetne

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

Kat.br.

Ø baze mm

Dubina mm

140

80

03.409.01

Gumena manžetna za kablove daljinskih komandi Kompletna sa prstenom od crne plastike Manžetne

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

Kat.br.

Ø baze mm

03.150.78

77

Usadna kapa od gume otporne na morsku vodu Dutral Pomou specijalne prirubnice, montira se jednim pritiskom na stijenku plovila, bez prstena ili vijaka. Krajevi se mogu rezati. Manžetne

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

bijela

( 03.412.00/01 03.413.00/01

( 03.412.02 -

03.413.02 03.412.02 -

siva

03.413.01 03.412.01 03.414.01

crna

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Broj moguih rezanja

03.413.00 03.412.00 03.414.00

75 105 175

74 100 110

42 70 80

3/5 3/5 3/5

9/15 10/20 10/30

2 2 4

03.413.02

( 03.414.01

03 - Okovi sartija

( 03.414.00

Plastini prsten za prolaz sajli Kompletan sa manžetnom od vodootporne gume “Dutral” otporne na morsku vodu za prolaz sajli kormilarskih ureaja, cijevi benzina, kabela za daljinske komande. Manžetne

Kat.br.

03.409.00

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

Dubina mm

Boja ABS

Ø vanjski mm

Prolaz mm

70

crni

88

54

Elastini uvodnici za prolaz sajli za fiksiranje na pregradu Elastini uvodnici za prolaz sajli

Kat.br.

41.668.00 41.668.50

54

Prsteni, manžetne, usadne kape i elastini uvodnici

Ø vanjski mm

Ø unutarnji mm

70 100

10/50 15/75


04 Stezalice, okovi sartija Pribor za plombiranje konopa Rezai sajli, rezai sartija i tenziometri

PM1

 Pribor za plombiranje konopa Stezalice za plombiranje konopa Od specijalnog plastišnog materijala. Lagane su, nehrajue i pouzdane, omoguavaju jednostavno kreiranje završetaka na konopima sa redanama. Za pletenice i konope sa 3 struka. Stezalice

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

Kompaktni konop

Mekani konop

5 6 8

6 7 10

bijela bijela bijela

2 2 2

10 12

12 14

bijela bijela

2 2

Za sajle od mm 9/10 11/12 13/14 15/16 18/26

Navoj M8 M10 M10 M10 M12

04.179.05 04.179.08 04.179.10 04.179.12 04.179.16

Boja

Stezalice na "U" AISI 316 Stezalice

Kat.br.

Za sajle od mm 1,5/2 2/3 3/4 4/5 6 7/8

Navoj M3 M3 M4 M5 M5 M6

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

04.181.05 04.181.06 04.181.07 04.181.08 04.181.10

04 - Stezalice, okovi sartija

04.180.00 04.180.01 04.181.01 04.181.02 04.181.03 04.181.04

Od sjajnog inoxa AISI 316.

PM1

Stezalice od inoxa Za neobložene ili plastificirane sajle. Stezalice

Kat.br.

04.512.03 04.512.04 04.512.05 04.512.06 04.512.08 04.513.02 04.513.03 04.513.04 04.513.05 04.513.06

Verzija

b1 mm

b2 mm

d mm

h2 mm

A mm

B mm

C mm

D

Za sajle mm

Dvostruka Dvostruka

6 8

14 17

M4 M5

38 43

-

-

-

-

3 4

Dvostruka Dvostruka Dvostruka

10 12 17

20 24 31

M5 M6 M8

51 63 78

-

-

-

-

5 6 8

Jednostavna Jednostavna

-

-

-

-

4,3 6

11 14

15 18

M4 M4

2 3

Jednostavna Jednostavna Jednostavna

-

-

-

-

8,5 11 13

16,5 20 24,5

20 25 30

M5 M5 M6

4 5 6

Stezalica sa dva navoja od mesinga

Stezalice

Za sajle od mm

Stezalice

04.182.00 04.183.00

Kat.br.

Za obine i plastificirane sajle. vrsti i funkcionalni.

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

( 04.513.xx

( 04.513.xx

Stezalica od inoxa

Stezalice od inoxa 18/8

Za plastificirane sajle, sa zaobljenim rubovima. Stezalice

( 04.512.xx

( 04.512.xx

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

3,5/5,5 5,5/6,5

Za sajle od mm

04.184.00

04.181.20

Pribor za plombiranje konopa

Materijal

inox

Za upotrebu Vezivanje zastava na sartije, ili u svakom sluaju kada je potrebno ovješavanje

2/6

Stezalice za plombiranje konopa od lake legure Spojnice

Kat.br.

04.566.02 04.566.25 04.566.03

Sajla Ø mm 2 2,5 3

Kat.br.

04.566.04 04.566.05 04.566.06

Pribor za plombiranje konopa

Sajla Ø mm 4 5 6

Kat.br.

04.566.08 04.566.10

Sajla Ø mm 8 10

55


04

Pribor za plombiranje konopa Spojnice za plombiranje Od pocinanog bakra. Spojnice

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

Sajla Ø mm

04.569.02 04.569.25 04.569.03 04.569.04

2 2,5

10 10

3 4

10 10

Kat.br.

Sajla Ø mm

04.569.05 04.569.06 04.569.08 04.569.10

5 6

10 10

8 10

10 10

Kliješta za plombiranje Od specijalnog šelika kaljenog i tretiranog pod visokom frekvencijom. Sa gumenim rukama. Sa mikrometrijskom regulacijom pritiska. Najbolje trenutno na svijetskom tržištu. Kliješta za plombiranje

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

Dužina mm

Ukljuuje

Za sajle od mm

600

reza-sjeka sajli do mm 6

1,5/2/2,5/3/4/5

04.564.00

Kliješta za plombiranje Work Station za fiksiranje na stolu Vrlo praktina i brza primjena. Sjeka od specijalnog elika, kaljen, sa preciznim podešavanjem pritiska. Kliješta za plombiranje

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

Prešaju spojnice od mm

Ukljuuje

2/2,5/3/4/5

reza-sjeka sajli do mm 6

04 - Stezalice, okovi sartija

04.563.00

Kliješta za plombiranje tip kljua Koristi stezalice 04.566.xx i 04.569.xx. Idealan za takmiare na regatama, zahvaljujui malim dimenzijama i jednostavnoj upotrebi. Kliješta za plombiranje

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

Model

04.568.00 *

Za sajle od mm 1,5/2/2,5/3/4/5/6*

univerzalan mm 6 samo laka legura

Hidraulina preša za plombiranje sajli od inoxa Patentirani punja koji klizi po gornjim stupiima i omoguava brzo selekcioniranje promjera koji se želi izrezati. Plombiranje

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

04.562.00

Kapacitet t

Model

Za sajle od mm

Ukljuuje

Manometar

8

Univerzalan

2/2,5/3/4/5/6

ležište

04.561.04

Hidraulina preša sa odvojenom pumpom Sa runim pokretanjem sa prikljucima sa brzim spojevima izmeu pumpe i preše. Matrice - ležišta (kuišta) naruuju se posebno. Plombiranje

Pribor za plombiranje konopa

Kat.br.

Snaga t

04.561.00

Manometar

04.561.04

20

Višestruka matrica za spojnice Višestruka matrica za hidraulike preše

Kat.br.

04.561.01 04.561.02* 04.561.03 *

56

Pribor za plombiranje konopa

Za spojnice od mm

Za prešanje inox terminala od mm

Za prešu

2/2,5/3/4/5/6 -

2,5/3/4/5/6

8/10

-

04.561.00 04.561.00 04.561.00

za terminale sa vanjskim internacionalnim standardnim dijelom u inchevima


04

Rezai sajli, rezai sartija i tenziometri

 Rezai sajli, rezai sartija i tenziometri Kliješta FELCO Za rezanje sajli i šipki od elika. Služe kao pribor za rad u duanima ili brodogradilištima, te kao alat za hitne intervencije na jedrilicama. Reza sajli

Kat.br.

Rezai sajli, rezai sartija i tenziometri

Dužina mm

Drža

Za inox sajle do mm

Za inox šipke do mm

04.567.06

190

0,27

plastificirani elik

5

3

04.567.12 04.567.16

500 630

1,50 2,30

laka legura laka legura

8 16

6 8

Kliješta FELCO sa zupanicima Za brzo rezanje sajli ili šipki. Idealna kao alat za hitne intervencije na jedrilicima. Reza sajli

Kat.br.

04.567.08

Rezai sajli, rezai sartija i tenziometri

Dužina mm

560

1,95

Drža Laka legura

Za sajle do mm

Za šipke do mm

8

7

Tenziometri Loos Korisni za odreivanje napetosti sartija. Izraeni su od lake legure i inoxa, vrlo su praktini i jednostavni za upotrebu. Za šipke mm

Verzija

Standardni Standardni

2,5/3/4 5/6/7

-

-

Profesionalni Profesionalni

2,5/3/4 5/6/7

-

PT1 PT2

Profesionalni

8/9/10

-

PT3

Profesionalni

-

7/10

RT1

Lemilica na butan plin Vulcan 30 Vrlo kompaktna i jednostavna za rukovanje. Funkcionira sa plinom iz upaljaa. U kompletu sa dvije "glave": a) sa vratom sa slobodnim plamenom podesivim od mm 12 do mm 30, temperatura od 1300° za lemljenje ili rezanje; b)sa metalnim vrhom, temperatura 400° za lemljenje metala ili plastinih materijala (polietilena, PVC-a, itd.). Lemilica

Kat.br.

04.600.00

Rezai sajli, rezai sartija i tenziometri

Dužina mm

Ø mm

225

19

Kapacitet rezervara 12 g plina, dovoljni za cca1 sat rada

i

Za fleksibilne sajle od mm

naln

04.572.90 04.572.91 04.573.01 04.573.02 04.573.03 04.574.01

Rezai sajli, rezai sartija i tenziometri

Model

( Standardni

( Pro fesio

Kat.br.

04 - Stezalice, okovi sartija

Tenziometri

57


05 Okovi sartija Oprema Norseman za plombiranje bez prešanja Terminali i karabini Brzi terminali od inoxa AISI 316 danski sistem Pribor za lifeline, redane

PM1

 Oprema Norseman za plombiranje bez prešanja Terminali Norseman omoguuju brz i siguran nain za plombiranje sajli (ili Dyform) direktrno na brodu i samim time bez potrebe skupih alata teških za transport. Uputstva koja su u prilogu svakog komada omoguavaju obavljanje plombiranja ak i bez prethodnih iskustava. Terminali su od inoxa AISI 316 izvrsne kvalitete i pojedinano se kontroliraju prije prodaje.

Napomena, svi niže navedeni kataloški brojevi su za sajlu 1 x 19, verzije za sajle Dyform i 7 x 19 raspoložive su po upitu

Terminali NAVTEC od inoxa 316 tip oko Kat.br.

za sajle diam mm (W)

B mm

C mm

D mm

E mm

6

12,5

19

11,3

9,5

23

7 8 10

15 15 18

22 24 28

13 13 16

11 12,5 13,5

27 27 34

12

21

39

19,2

18

40

05.010.06 05.010.07 05.010.08 05.010.10 05.010.12

F mm

Terminali NAVTEC od inoxa 316 tip viljuška

05 - Okovi sartija

Kat.br.

za sajle diam mm (W)

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

6 7

14 16

22 25,5

11,1 12,7

11,1 12,7

28,5 31,5

8 10 12

16 20 24

25,5 32 38

12,7 15,8 19

12,7 15,8 19

31,5 38 47,5

05.020.06 05.020.07 05.020.08 05.020.10 05.020.12

Terminali NAVTEC od inoxa 316 sa šipkom sa navojem Terminali

Kat.broj

05.030.06 05.030.07 05.030.08 05.030.10 05.030.12

za sajle diam mm (W)

B mm

prolaz UNF

6

75

7/16

7 8

83 83

1/2 1/2

10 12

98 115

3/4 3/4

Po upitu raspoloživi su i sa navojem veih dužina.

Izolatori NAVTEC Norseman Izolatori Norseman omoguavaju upotrebu sajle kao antene SSB. Sistem fiksiranja je isti koji se koristi kod nromalnih terminala, znai bez posebnih alata ili prešanja. Izolatori

Kat.br.

05.053.08 05.053.10 05.053.12

za sajle diam mm (W)

L mm

8

262

35

10 12

308 401

44 44

Rezervni konusi NAVTEC za kabel 1 x 19 Konusi

Kat.broj

05.099.06 05.099.07 05.099.08 05.099.10 05.099.12

Opis par konusa za sajlu 6mm

par konusa za sajlu 7mm par konusa za sajlu 8mm par konusa za sajlu 10mm par konusa za sajlu 12mm

Po upitu raspoloživi su konusi za sajle Dyform i za 7 x 19

58

W mm


Terminali i karabini

05

 Terminali i karabini Terminali za plombiranje od inoxa AISI 316

Završnici za konope

( 05.660.xx

Sa sistemom za blokiranje sa dvostukim konusom. Za sve vrste sajli, kako tvrde tako i fleksibilne. Nije potreban nikakav poseban alat za montažu. Za sajle Ø mm

A mm

B mm

C mm

L mm

2,5 3 4

6 6 7,5

5,6 5,6 7,6

14 14 16

48 48 55

5 6 7 8 10

8 11 11 13,2 15,2

9,8 9,8 10 11,7 13,1

18 23 23 25 25

64 85 87 90 110

12

18

18,8

36

140

4 5 6

7 8 10

6 8 10

15 16 22

61 71 92

7 8 10 12

11 12 12 19

10 10 12 19

22 22 26 36

92 100 130 146

Oko 05.660.25 05.660.30 05.660.40 05.660.50 05.660.60 05.660.70 05.660.80 05.660.10 05.660.12 Vilica 05.661.40 05.661.50 05.661.60 05.661.70 05.661.80 05.661.10 05.661.12

( 05.661.xx

Terminali i karabini

Kat.br.

Terminali i karabini

Kat.br.

05.663.07 05.663.09 05.664.07 05.664.09

Verzija

Parafil

S mm

D mm

L mm

A mm

oko oko

7 9

6 6

5,5 5,5

74 74

11 14

vilica vilica

7 9

6 6

4,5 4,5

75 76

11 14

( 05.663.xx

Terminali za sajle ograde od inoxa Montiraju se u par sekundi i jednostavno pomou bonih inox vijaka. Terminali za plombiranje

Terminali i karabini

Vilica

Oko

Za plastificirane sajle mm

Za obine sajle mm

05.762.06 05.762.08

05.662.06 05.662.08

6

5/6

8

7/8

( 05.762.06-08

05 - Okovi sartija

( 05.664.xx

Terminali od inoxa AISI 316 za sjalu Parafil Terminali - završnici za Parafil

( 05.662.06-08

Kuka tipa "pelican" za ograde na otvaranje Od inoxa, za upotrebu sa natezaima od mm 6/8, ili za direktno instaliranje na sajlu. Kuke "tip pelikan"

Kat.br.

05.146.00

Terminali i karabini

A mm

B mm

D otvorena mm

D zatvorena mm

6,5

13,5

120

95

Terminali od sjajnog inoxa za prešanje na sajle sa ugraenim škopcem Terminali za plombiranje

Kat.br.

Terminali i karabini

Za sajle mm

D1

D2

D3

L1

L2

L3

4 5 6

4,4 5,3 6,5

7,5 9,0 12,58

6 6 8

88 94 128

45 51 64

24 24 41

05.185.04 05.185.05 05.185.06

A 14 14 20

B 2,5 2,5 4,0

Terminali od inoxa za prešanje na sajle sa kukom na "T" Terminali za plombiranje

Terminali i karabini

Kat.br.

Za sajle mm

Kat.br.

Za sajle mm

Kat.br.

Za sajle mm

05.192.03 05.192.04

3 4

05.192.05 05.192.06

5 6

05.192.08 05.192.10

8 10

59


05

Terminali i karabini

Terminali za prešanje od inoxa AISI 316 Završnici za konope

Kat.br.

Terminali i karabini

Ø sajle mm

tip

2,5 3

okasti okasti

05 - Okovi sartija

05.190.25 05.190.03 05.190.04 05.190.05 05.190.06 05.190.07 05.190.08 05.190.10 05.190.12 05.191.25 05.191.03 05.191.04 05.191.05 05.191.06 05.191.07 05.191.08 05.191.10 05.191.12 05.193.03 05.193.04 05.193.05 05.193.06 05.193.07 05.193.08 05.193.10 05.193.12

D3 5,5 6,5

D1 2,5 3,5

D2 5,5 6,35

L2

A

32 38

3 4

4

okasti

8,5

4,4

7,5

45

5

5 6 7 8

okasti okasti okasti okasti

10,5 13 13 14,5

5,3 6,3 7,5 8,4

9 12,5 14,3 16

51 64 70 83

6 8 9 10

10 12

okasti okasti

16,3 19,3

10,5 12,5

17,8 21,4

89 105

11 15

2,5 3

vilica vilica

5 5

2,5 3,5

5,5 6,35

32 38

4

vilica

6

4,4

7,5

45

5 6

vilica vilica

8 12

5,3 6,3

9 12,5

51 64

7 8 10 12

vilica vilica vilica vilica

12 12 16 19

7,5 8,4 10,5 12,5

14,3 16 17,8 21,4

70 83 89 105

3 4

vilica sa zglobom vilica sa zglobom

6,3 8

3,5 4,4

6,35 7,5

38 45

5 6 7 8

vilica sa zglobom vilica sa zglobom vilica sa zglobom vilica sa zglobom

9,5 11 12,7 15,9

5,3 6,3 7,5 8,4

9 12,5 14,3 16

51 64 70 83

10

vilica sa zglobom

15,9

10,5

17,8

89

12

vilica sa zglobom

19

12,5

21,4

105

Ploe od inoxa sa uzdignutim ovalnim otvorom Terminali za plombiranje

Terminali i karabini

Kat.br.

Za spajanje terminala “T” art.

Sajla mm

05.192.03 05.192.04; 05.192.05 05.192.06 05.192.08; 05.192.10

2/3 4/5 6/7 8/10

05.196.03 05.196.05 05.196.06 05.196.08

mm 50x15 88x26 123x38 151x38

Karabini otvorivi tip "pelikan" Od sjajnog inoxa, kompletan sa terminalom za prešanje na sajle ograda. Terminali za plombiranje

Kat.br.

05.283.01 05.283.02

Terminali i karabini

Sajla inox Plastificirana sajla

3 4

3x6 4x8

Navoj mm

Kat.br.

05.283.03 05.283.04

6 6

Sajla inox Plastificirana sajla

5 6

5x10 6x12

Navoj mm

8 8

 Brzi terminali od inoxa AISI 316 - danski sistem Instaliraju se u par sekundi jednostavnim umetanjem u otvor sajle od elika.

Terminali tip "oko" Okasti tip Terminali za plombiranje

Kat.br.

05.219.03 05.219.04 05.219.05 05.219.06 05.219.08 05.219.10 05.219.12

60

Za sajle mm

L3 mm

A mm

D1 mm

D2 mm

3

58

6

3

6,5

Prekidna vrstoa kg

700

4 5 6 8 10

68 78 94 116 131

7 8 9 10,5 13

4 5 6 8 10

8,3 10,3 12,3 14,3 16,3

1500 2180 3700 5600 8300

12

155

15

12

19,5

12000


05

Brzi terminali od inoxa AISI 316 - danski sistem Terminali tip "vilica" Tip vilica 05.408.xx Terminali za plombiranje

Kat.br.

Za sajle mm

L3 mm

A mm

D1 mm

D2 mm

Prekidna vrstoa kg

4 4

63 73

6 8

3 4

6 8

700 1550

05.408.03 05.408.04 05.408.05 05.408.06 05.408.08 05.408.10 05.408.12

5

80

10

5

10

2180

6 8 10

92 113 131

12 14 16

6 8 10

12 14 16

3700 5600 8300

12

157

18

12

19

12000

Terminali za umetanje u natezae sa metrikim desnim navojem Tip za umetanje u natezae sa metrikim desnim navojem Terminali za plombiranje

Kat.br.

Za sajle mm

05.004.06 05.004.08 05.004.10 05.004.12 05.004.14 05.004.16

G metrini mm

Prekidna vrstoa

3 4 5 6

L3 mm D1 mm

47 57 63 80

3 4 5 6

6 8 10 12

700 1500 2180 3700

8 10

89 100

8 10

14 16

5600 8300

Terminali od inoxa AISI 316 sa sfernom glavom za prešanje na sajle

Terminali za plombiranje

Sajla mm 4 5 6 7 8 10

05.200.04 05.200.05 05.200.06 05.200.07 05.200.08 05.200.10

A mm 69 79 90 94 116 129

C mm 45 51 64 70 83 89

D mm 4,4 5,3 6,5 7,5 8,4 10,5

E mm 7,5 9,0 12,58 14,2 16 17,8

Terminali za plombiranje

Brzi terminali od inoxa AISI 316 - danski sistem

Kat.br.

05.201.04 05.201.05 05.201.07 05.201.12

Sajla mm

A mm

B mm

3/4 5

9 11,2

26 26

6/7 8/10

16 20

26 34

 Pribor za lifeline, redane Baza od inoxa AISI 316 za fiksiranje na palubu Lifeline

Oni vijci

Terminali za plombiranje

Pribor za lifeline, redane

Kat.br.

Oko mm

05.860.87

Terminal tip vilica od inoxa AISI 316 za upotrebu kao završetak inox sajle Lifeline

mm

10

62x38

05 - Okovi sartija

Kat.br.

Inox baze za terminale

Pribor za lifeline, redane

Kat.br.

Kompletira se sa

05.862.05

05.860.87

Za sajle do 5 mm

Redane Redance

Pribor za lifeline, redane

Sjajni inox

standardna verzija

05.326.02 05.326.25 05.326.03 05.326.04 05.326.05 05.326.06 05.326.08 05.326.10 05.326.12 05.326.14 05.326.16 05.326.18 05.326.20 05.326.22 05.326.24 -

(110 g) (184 g) (224 g)

teški tip

05.327.20 05.327.22 05.327.24 05.327.28 05.327.30 05.327.34

(266 g) (326 g) (505 g) (590 g) (930 g) (1320 g)

Bijela plastika

mm

05.328.04 05.328.05 05.328.06 05.328.08 05.328.10 05.328.12 05.328.14 05.328.15 05.328.18 05.328.20 05.328.22 05.328.24 -

2 2,5 3 4 4 5 5 6 8 10 12 14 15/16 16 18 20 22 24 28 30/32 34/38

10 10 10 20 10 20 10 10 10 10 10 10 -

( 05.326.xx

( 05.327.xx

( 05.328.xx

61


06 Konopi Konopi Marlow Konopi i škote Konopi za privez i bokobrane Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde Trake, remeni i pribor PM

 Konopi Marlow Za pravilno dimenzioniranje škota potrebno je uzeti u obzir da maksimalna optereenost na jednom konopu mora biti 50% od prekidne vrstoe. Normalna radna težina jednog konopa mora biti maksimum 20/30% prekidne vrstoe.

Za odabir Ø

06 - Konopi

Dužina plovila m

Glavno jedro m2

Ø podizaa jedra mm

Genoa/Jib m2

Spinnaker m2

Randa

Genoa/Jib

Ø škote mm

Spinnaker

Spinnaker/Jib Glavno jedro/ Jib

Genoa

Spinnaker

6/8

13

20

30

8

8

8

8

10

10

8

8/9

15

28

40

10

10

8

8

10

10

8

9/10

17

32

55

10

10

8

10

12

12

10

10/11

20

45

80

10

12

10

10

12

12

10

11/12

24

55

110

12

12

10

12

14

14

12

12/14

32

75

170

12

14

12

14

14

14

12

14/16

50

110

240

14

16

14

16

18

18

14

16/18

70

150

340

16

18

16

18

20

20

16

Konop MARLOW 3-Strand Pre-Streched CRUISING

Konop od poliestera sa 3 struka. Idealan za: podigae malih i srednjih plovila (krstarenja); LAZY JACK za razne upotrebe. Karakteristike: Optimalna otpornost na abraziju; optimalna otpornost na UV-zrake; ne upija vodu. Jezgra: kontinuirana nit od poliestera.

Konopi Marlow

Konopi Marlow

Kat.br.

Ø mm

06.431.05 06.431.06 06.431.08 06.431.10 06.431.12

Boja

Prekidna vrstoa kg

Težina kg/100m

05 06 08 10

bijela bijela bijela bijela

670 1170 1480 2300

2,07 3,06 4,81 8,23

200 200 200 200

12

bijela

3500

10,66

100

Konopi MARLOW 8-Plait Pre-Streched CRUISING

Pletenica od poliestera sa 8 niti. Idealna za: škote glavnog jedra; podigae i zatezae tanguna, Vang, Podigae openoto. Karakteristike: vrlo kompaktna i fleksibilna; Dobro drži bitve; Otporna na abraziju. Jezgra: kontinuirana nit od poliestera.

Konopi Marlow

BI

06.436.04BI 06.436.05BI 06.436.06BI 06.436.08BI

62

Konopi Marlow

BL

06.438.04BL 06.438.05BL 06.438.06BL -

Boja LI

06.438.04LI 06.438.05LI 06.438.06LI -

RO

06.438.04RO 06.438.05RO 06.438.06RO -

VI

06.438.04VI 06.438.05VI -

Ø Prekidna Težina mm vrstoa kg/100 kg m

4 5 6

380 600 790

1,3 2,1 2,9

200 200 200

8

1400

5,5

200


Konopi Marlow

06

Konopi MARLOW Excel Pro SPORTS BOAT/ DERIVE/ CRUISING Konopi Marlow

Pletenica od poliestera Idealna za: Škote; Flok; Glavno jedro; Sve dinamine upotrebe. Karakteristike: brz prolaz; Fleksibilnost; Žive boje. Jezgra: 3 poliesterska struka. Vanjski dio: 16 poliesterskih strukova visoke otpornosti.

Konopi Marlow

Boja BI

BL

06.465.02BI 06.465.03BI 06.465.04BI 06.465.05BI 06.465.06BI 06.465.08BI

LI

06.465.02BL 06.465.03BL 06.465.04BL 06.465.05BL 06.465.06BL 06.465.08BL

VI

06.465.02LI 06.465.03LI 06.465.04LI 06.465.05LI 06.465.06LI 06.465.08LI

Ø Prekidna Težina mm vstoa kg/100 kg m

RO

06.465.03VI 06.465.04VI 06.465.05VI 06.465.08VI

06.465.02RO 06.465.03RO 06.465.04RO 06.465.05RO 06.465.06RO 06.465.08RO

2 3 4

97 199 377

0,28 200 0,65 200 0,90 200

5 6 8

687 906 1420

2 3 4,5

200 200 200

Bijeli konop MARLOW Doublebraid sa oznakom Pletenica od poliestera bijele boje se oznakom. Idealna za: Škote openito (za krstarenja); roll-flok; sve ostale namjene. Karakteristike: Vrlo podatna i mekana za rukovanje; Jednostavna za vezivanje. Jezgra: 8 ploiesterskih strukova. Vanjski dio: 16 poliesterskih strukova visoke otpornosti (8-12mm)te 24 struka (14-16 mm).

CRUISING

Konopi Marlow

Konopi Marlow

Boja oznake BL

Boja oznake

RO

VE

06.428.08RO 06.428.10RO 06.428.12RO 06.428.14RO 06.428.16RO

Prekidna vrstoa kg

Težina kg/100 m

8 10 12 14

1900 2320 3430 4880

5,20 8,20 11,6 15,3

200 200 200 100

16

5780

21,6

100

BI

06.428.08VE 06.428.10VE 06.428.12VE 06.428.14VE -

06.428.08BI 06.428.10BI 06.428.12BI 06.428.14BI 06.428.16BI

06 - Konopi

06.428.08BL 06.428.10BL 06.428.12BL 06.428.14BL 06.428.16BL

Ø mm

Konop MARLOW Marlowbraid jednobojni Pletenica od poliestera Idealna za: Podigae (kod krstarenja); Vang; Podigae tanguna i zategae; Škote niske rastezljivosti. Karakteristike: Dobra otpornost na rastezanje; Lagana za uvezivanje. Jezgra: 12 poliesterskih strukova. Vanjski dio: 16 poliesterskih strukova visoke otpornosti.

CRUISING

Konopi Marlow

Konopi Marlow

BL

06.427.06BL 06.427.08BL 06.427.10BL 06.427.12BL -

RO

VE

06.427.06RO 06.427.08RO 06.427.10RO 06.427.12RO 06.427.14RO

Jednobojna BI

06.427.06VE 06.427.08VE 06.427.10VE 06.427.12VE -

BN

06.427.08BI 06.427.10BI 06.427.12BI 06.427.14BI

GI

06.427.08BN 06.427.10BN 06.427.12BN 06.427.14BN

06.427.08GI 06.427.10GI 06.427.12GI -

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Težina kg/100 m

06

900

3

200

08 10

1740 2855

4,5 7,3

200 200

12 14

4450 5460

10 14,5

200 200

Konop MARLOW Marlowbraid bijeli sa oznakom CRUISING

Pletenica od poliestera Idealna za: Podigae (kod krstarenja); Vang; Podigae tanguna i zategace; Škote niske rastezljivosti. Karakteristike: Dobra otpornost na rastezanje; može se uvezivati. Jezgra: 3 poliesterska struka. Vanjski dio: 16 poliesterskih strukova visoke otpornosti.

Konopi Marlow

BL

06.432.06BL 06.432.08BL 06.432.10BL 06.432.12BL 06.432.14BL 06.432.16BL

Konopi Marlow

OR

06.432.06OR 06.432.08OR 06.432.10OR 06.432.12OR 06.432.14OR 06.432.16OR

Boja oznake RO

06.432.06RO 06.432.08RO 06.432.10RO 06.432.12RO 06.432.14RO 06.432.16RO

VE

06.432.06VE 06.432.08VE 06.432.10VE 06.432.12VE 06.432.14VE 06.432.16VE

NE

06.432.06NE 06.432.08NE 06.432.10NE 06.432.12NE 06.432.14NE 06.432.16NE

Ø Prekid Težina mm na kg/100 vrsto m a kg

06 08

901 1740

3 200 4,5 200

10 12 14 16

2850 7,3 200 4450 10 200 5460 14,5 100 7420 19 100

63


06

Konopi Marlow Konop MARLOW Mattbraid CRUISING

Konopi Marlow

Pletenica od poliestera. Idealna za: Škote openito (za krstarenje); Roll-flok; terzaroli. Karakteristike: mekana i lagana za rukovanje; Optimalna kontrola i kad je mokra. Jezgra: 3 poliesterska struka. Vanjski dio: poliester 8 strukova (4-6mm) 24 strukova (8-20 mm).

Konopi Marlow

Boja BI

BL

NE

Ø Prekidna Težina mm vrstoa kg/100 m kg

RO OR

VE

06.434.04BI 06.435.04BL

06.435.04NE 06.435.04RO 06.435.04OR 06.435.04VE

06.434.05BI 06.435.05BL

06.435.05NE 06.435.05RO 06.435.05OR 06.435.05VE

06.434.06BI 06.435.06BL

06.435.06NE 06.435.06RO 06.435.06OR 06.435.06VE

06.434.08BI 06.435.08BL

06.435.08NE 06.435.08RO -

06.434.10BI 06.435.10BL

06.435.10NE 06.435.10RO -

-

06.434.12BI 06.435.12BL

06.435.12NE 06.435.12RO -

-

-

06.434.14BI 06.435.14BL

06.435.14NE 06.435.14RO -

-

06.434.16BI -

-

-

-

04 05 06 08 10 12 14 16 18 20

-

06.434.18BI -

-

-

-

-

06.434.20BI -

-

-

-

-

270 400 540 1390 3000 3430 5450 6200 7900 10100

4,40 7,40 10,30 14,60 18,60 24,40 29,80

200 200 200 200 200 200 100 100 100 100

Pletenica MARLOW D2 Competition 75 sa oznakom CRUISING

Idealna za: drizze, škote, terzaroli, spinnaker , višestruke namjene. itd... Za upotrebu kod: krstarenja ili na klubskim regatama, predstavlja kompromis izmeu profesionalne pletenice "D2 Racing" i pletenice "Marlowbraid" Jezgra: Dyneema 12 strukova SK75 Vanjski dio: 16 poliesterskih strukova "Hard Wearing

Marlow

Konopi Marlow

D2 Competition sa oznakom plavom crvenom

06 - Konopi

06.433.08BL 06.433.10BL 06.433.12BL

06.433.08RO 06.433.10RO 06.433.12RO

bijelom

06.433.08BI 06.433.10BI 06.433.12BI

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Težina za 100 mt

8 10

2025 3950

4,83 7,63

200 200

12

5360

9,71

200

Pletenica MARLOW D2 Racing 75 (sa oznakom) i Classic (jednobojna) CRUISING/ RACING

Idealna za: Podigae; škote niske rastezljivosti; terzarole; višestruku profesionalnu upotrebu. Karakteristike: Otpornost na rastezanje; jednostavna za uvezivanje; može se odstraniti vanjski dio; kada se jednom odstrani vanjski dio pletenica postaje plutajua. Jezgra: Dyneema 24 strukova SK75. Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.

Konopi Marlow

NE

06.429.08NE 06.429.10NE 06.429.12NE -

BL

D2 RACING sa oznakom LI

06.429.08BL 06.429.10BL 06.429.12BL 06.429.14BL 06.429.16BL -

06.429.08LI 06.429.10LI 06.429.12LI -

RO

D2 CLASSIC jednobojna BI BN

VE

06.429.08RO 06.429.10RO 06.429.12RO 06.429.14RO 06.429.16RO -

06.429.08VE 06.429.10VE 06.429.12VE 06.429.14VE 06.429.16VE -

06.430.08BI 06.430.10BI 06.430.12BI 06.430.14BI 06.430.16BI 06.430.18BI

06.430.08BN 06.430.10BN 06.430.12BN 06.430.14BN 06.430.16BN -

Ø Prekidna Težina kg/100 mm vrstoa kg m

8

3950

4,40

100

10

5360

5,90

100

12

6690

9,40

100

14 16

9274 11592

10,60 14,00

100 100

18

14919

19,90

100

Pletenica MARLOW Excel Fusion 75 sa vanjskom ovojnicom SPORTSBOAT Pletenica sa vanjskom ovojnicom. Idealna za]: škote openito, škote spinakera. Karakteristike: vrlo lagana, ne upija vodu, ne isteže se, jednostavna za uvezivanje, mekana na dodir bez DERIVE obzira na tehnike RACING karakteristike. Jezgra: Dyneema SK75 prestirato. Vanjska ovojnica: Dyneema SK75 RACING prestirato isprepleten sa mekanim polipropilenom. Marlow

Konopi Marlow

Boja BL

06.424.06BL 06.424.08BL 06.424.10BL

64

RO

06.424.06RO 06.424.08RO 06.424.10RO

NE

06.424.06NE 06.424.08NE 06.424.10NE

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Težina kg/100 m

6

590

1.7

100

8 10

1450 2472

3.0 4.4

100 100


Konopi Marlow

06

Pletenica MARLOW Excel PS12 bez vanjske ovojnice SPORT BOATS DERIVE

Marlow

Idealna za:] drizze; škote; carica alto, basso i sisteme "a scalzata" Karakteristike: bez vanjske arape i vrlo jednostavna za uveztivanje. Vrlo jednostavna za uvezivanje te se može koristiti i kao "svjedok" kod konopa drugih funkcija. Materijal: poliester "pre-stirato" od 12 strukova.

Konopi Marlow

plava

06.421.04BL 06.421.05BL 06.421.06BL

crvena

bijela

06.421.04RO 06.421.05RO 06.421.06RO

06.421.05BI -

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Težina Kg/100 m

4 5 6

407 662 865

1,16 1,89 2,47

200 200 200

Pletenica MARLOW Excel Racing SPORTS BOAT/ DERIVE

Idealna za: Podigae; Škote niske rastezljivosti; Višestruke profesionalne upotrebe. Karakteristike: Optimalna otpornost na rastezanje; jednostavna za uvezivanje; vanjski dio se može skinuti; kada se jednom skine postaje plutajua. Jezgra: DYNEEMA 8 strukova (6mm = 16 strukova). Vanjski dio: 16 poliesterskih strukova visoke otpornosti.

Konopi Marlow

BL

Integralna boja NE

BI

06.429.15RO 06.429.02RO 06.429.03RO 06.429.04RO 06.429.06RO

06.429.03BI 06.429.04BI 06.429.06BI

LI

06.429.03NE 06.429.04NE 06.429.06NE

VI

06.429.15LI 06.429.02LI 06.429.03LI 06.429.04LI 06.429.06LI

Pletenica MARLOW Excel D12 bez vanjske ovojnice SPORTS BOAT/ DERIVE/ RACING

06.426.25BL 06.426.30BL 06.426.40BL 06.426.50BL -

Prekidna vrstoa kg

Težina kg/100 m

1,5

121

0,15

100

2

179

0,34

100

3

320

0,60

100

4

851

1

100

6

1806

2,5

100

Pletenica bez vanjske ovojnice. Idealna za: Podigae; Vang; Paranke; Dinamne upotrebe openito. Karakteristike: Lagana; otporna na rastezanje; optimalna; brza i lagana za uplitanje; ne upija vodu i pluta; struktura Marlow sa zaštitom od UV-zraka i zaštitom od abrazije. Materijal: Dyneema 12 strukova sa strukturom Marlow.

Konopi Marlow

BL

06.429.04VI 06.429.06VI

Ø mm

06 - Konopi

06.429.15BL 06.429.02BL 06.429.03BL 06.429.04BL 06.429.06BL

RO

Konopi Marlow

NE

Boja oznake RO

06.426.25NE 06.426.30NE 06.426.40NE 06.426.50NE 06.426.60NE -

BI

06.426.25RO 06.426.30RO 06.426.40RO 06.426.50RO 06.426.60RO -

06.426.40BI 06.426.50BI 06.426.60BI 06.426.80BI 06.426.10BI

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Težina kg 100 m

2,5

569

0,41

200

3 4

995 2056

0,6 1,24

200 200

5

2356

1,47

200

6 8

3480 6300

1,93 2,4

200 100

10

9274

4,83

100

Pletenica MARLOW Excel V12 DERIVE/ RACING

Pletenica bez vanjske ovojnice. Idealna za: Podigae; Linije trapeza, Fiksiranje koloturnika; rigging; statike upotrebe. Karakteristike: ne klizi, lagana je i fleksibilna, izvrsno je otporna na rastezanje, struktura Marlow sa zaštitom od UV-zraka i zaštitom od abrazije. Materijal: Vetran 12 strukova sa strukturom Marlow.

Konopi Marlow

Boja oznake NA*

06.425.25NA* 06.425.30NA 06.425.40NA* *

NE

06.425.25NE 06.425.30NE -

VI

06.425.25VI 06.425.30VI 06.425.40VI

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Težina kg/100 m

2,5

627

0,59

200

3

993

0,86

200

4

1678

1,78

200

jednobojna / Boja Natural

65


06

Konopi Marlow Mini-koluti MARLOW DERIVE / Pakiranje u blister-pakovanju sa štampanim tehnikim karakteristikama proizvoda i USI uputstvima za upotrebu. Zahvaljujui dobroj cijeni i jednostavnom izlaganju GENERICI omoguavaju držanje širokog asortimana konopa za razne upotrebe uz malu investiciju. a) EXCEL D 12 - sa jezgrom od Dyneema SK75, idealna za: podigae glavnog jedra, floka i spinakera; vang, podigae tanguna i zategae (fiksne manovre), raznih boja. b) EXCEL-PRO - sa jezgrom od poliestera, idealna za: škote spinakera, raznih boja. Konopi Marlow

Konopi Marlow

EXCEL D12

Ø mm

8 PLATES-PES

Ø mm

Dužina m

06.426.31 06.426.26

3 2,5

06.465.31 06.465.21

3 2

17 30

Konopi MARLOW za privez ORMEGGIO DOCKING

Od poliestera visoke rastezljivosti sa 3 struka

Konopi za privez

Konopi Marlow

Ø mm

6 8 10 12 14 16 18 20 24 28

bijela

plava

crna

Prekidna vrstoa kg

06.472.06 06.472.08 06.472.10 06.472.12 06.472.14 06.472.16 06.472.18 06.472.20 06.472.24 06.472.28

06.484.06 06.484.08 06.484.10 06.484.12 06.484.14 06.484.16 06.484.18 06.484.20 06.484.24 06.484.28

06.482.06 06.482.08 06.482.10 06.482.12 06.482.14 06.482.16 06.482.18 06.482.20 06.482.24 06.482.28

951 1465

200 200

2570 3170 3930 4766

200 200 100 100

6600 9230 11210

100 100 100

14640

100

06 - Konopi

Pletenica MARLOW Formuline Wind Surf Racing WIND SURF

Pletenica od Dyneema SK75 sa 12 strukova za regulaciju jedra na dasci za surfanje. Ekstremno lagana i otporna, ne daje nepotrebnu dodatnu težinu jedrima.

Konopi Marlow

Kat.br.

06.422.04

Konopi Marlow

Ø mm

Boja

3,8

Prekidna vrstoa kg

Težina kg/100m

619

0,89

bijela

100

 Konopi i škote VAŽNA NAPOMENA: od ove godine konopi se naruuju po kolutu a ne po metru. Na primjer: 1 BO kat.br. 06.462.14 a ne više 200 MT kat.br. 06.462.14. Fakturiranje e biti po kolutu za konope Marlow i od Dyneema, te po Kg za sve druge tipove konopa.

Pletenica od poliestera visoke otpornosti Sa jezgrom od polipropilena; u živim bojama. Konopi

žuta

06.420.02GI 06.420.03GI 06.420.04GI 06.420.05GI 06.420.06GI 06.420.08GI 06.420.10GI 06.420.12GI

Boja plava

*NO*

06.420.02FU 06.420.03FU 06.420.04FU 06.420.05FU 06.420.06FU 06.420.08FU 06.420.10FU 06.420.12FU

*NO*

06.420.02BL 06.420.03BL 06.420.04BL 06.420.05BL 06.420.06BL 06.420.08BL 06.420.10BL 06.420.12BL

06.420.02VE 06.420.03VE 06.420.04VE 06.420.05VE 06.420.06VE 06.420.08VE 06.420.10VE 06.420.12VE

Ø mm

Crvena

06.420.02RO 06.420.03RO 06.420.04RO 06.420.10RO 06.420.12RO

2

500

3 4 5 6 8 10 12

500 200 200 200 200 200 200

Pletenica od poliestera niske rastezljivosti Visoke otpornosti, sa usukanom jezgrom, bijele boje sa signalnom niti. Ovaj konop ne pliva. Konopi

Kat.br.

06.441.04 06.441.05 06.441.06 06.441.08 06.441.10

66

Konopi i škote

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

Kat.br.

4

250

200

5 6 8 10

300 450 750 1100

200 200 200 200

06.441.12 06.441.14 06.441.16 06.441.18 06.441.20

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

12

1700

150

14 16 18 20

2000 2400 2700 3400

100 100 100 100


Konopi i škote

06

Škota od poliestera visoke rastezljivosti Ne klizi, obrada MATT, sa usukanom jezgrom niske rastezljivosti. Konopi

Konopi i škote

Boje

Ø Prekidna plava *NO* bijela žuta zelena naranasta mm vrstoa kg 06.437.06BL 06.437.06RO 06.437.06BI 06.437.06GI 06.437.06VE 06.437.06AR 6 500 200 06.437.08BL 06.437.08RO 06.437.08BI 06.437.08GI 06.437.08VE 8 700 200 06.437.10BL 06.437.10RO 06.437.10BI 06.437.10GI 06.437.10VE 10 1150 200 06.437.12BL 06.437.12RO 06.437.12BI 06.437.12GI 06.437.12VE -

12 14 06.437.16BL 06.437.16RO 06.437.16BI 06.437.16GI 06.437.16VE 06.437.16AR 16 06.437.14BL 06.437.14RO 06.437.14BI 06.437.14GI 06.437.14VE -

1300 1500 1700

150 130 100

Dvostuka pletenica od poliestera niske rastezljivosti i visoke izdržljivosti Proizvedene posebno za škote. Konopi

Konopi i škote

Oznaka Zuta - Crvena

Zuta - Plava

06.447.06 06.447.08 06.447.10 06.447.12 06.447.14

Zelena - Crvena

06.457.06 06.457.08 06.457.10 06.457.12 06.457.14

06.456.06 06.456.08 06.456.10 06.456.12 06.456.14

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

6 8 10 12

800 1200 1700 2100

200 200 150 150

14

2650

100

Dvostruka pletenica niske rastezljivosti od poliestera visoke izdržljivosti Vanjski dio obojen sa signalnom niti u kontrastnoj boji. Idealna za škote. Konopi

Konopi i škote

Plava

06.474.04 06.474.06 06.474.08 06.474.10 06.474.12 06.474.14

Ø mm

Crvena

06.475.04 06.475.06 06.475.08 06.475.10 06.475.12 06.475.14

06.473.04 06.473.06 06.473.08 06.473.10 06.473.12 06.473.14

Prekidna vrstoa kg

4

180

200

6 8

800 1200

200 200

10 12 14

1700 2100 2650

150 150 100

06 - Konopi

Boja Zuta

Dvostruka pletenica za škote Dyneema Pletenica unutrašnji dio od Dyneema SK75, vanjski sloj od poliestera visoke izdržljivosti od 16 strukova. Profesionalna pletenica, visoke otpornosti, male rastezljivosti i težine. Bijele boje sa signalnom niti u raznim bojama. Konopi

Konopi i škote

Oznaka Zuta

Plava

06.460.02 06.460.03 06.460.04 06.460.06 06.460.08 06.460.10 06.460.12 06.460.14

Crvena

06.461.02 06.461.03 06.461.04 06.461.06 06.461.08 06.461.10 06.461.12 06.461.14

06.459.02 06.459.03 06.459.04 06.459.06 06.459.08 06.459.10 06.459.12 06.459.14

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

2 3

220 420

100 100

4 6

550 1300

100 100

8 10

2100 3000

100 100

12 14

4000 5000

100 100

Pletenica od plutajueg levilena Visoke izdržljivosti, male rastezljivosti. Konopi

bijela

06.445.06BI 06.445.08BI 06.445.10BI 06.445.12BI 06.445.14BI 06.445.16BI *

naranasta

06.445.06AR 06.445.08AR 06.445.10AR 06.445.12AR -

bijelo-naranasta

06.445.07BA -

bijelo-plava

06.445.06BB -

pink (florescentna rosa)

06.445.07FU -

siva

06.449.12 06.449.14 -

lime (florescentno žuta)

06.445.07LI -

crna

06.445.06NE 06.445.08NE 06.445.10NE 06.445.12NE 06.445.14NE* 06.445.16NE

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

6

200

200

7,5 8

300 350

200 200

10 12

600 800

200 200

14 16

900 1000

150 100

Koluti od 150 m

67


06

Konopi za privez i bokobrane

 Konopi za privez i bokobrane VAŽNA NAPOMENA: od ove godine konopi se naruuju po kolutu a ne po metru. Na primjer: 1 KOLUT kat.br.. 06.462.14 a ne više 200 MT kat.br. 06.462.14. Fakturiranje e biti u kolutima za konope Marlow i od Dyneema.

Konop od poliestera usukanog od 3 struka visoke otpornosti Sa dvostrukim uvijanjem - Gherlino. Ovaj konop ne pliva. Konopi za privez

Bijela

06.440.06 06.440.08 06.440.10 06.440.12 06.440.14 06.440.16 06.440.18 06.440.20 06.440.22 06.440.24 06.440.28 06.440.32 06.440.36 06.440.40

Plava

Siva

Crna

Ø Prekidna mm vrstoa kg

06.453.06 06.453.08 06.453.10 06.453.12 06.453.14 06.453.16 06.453.18 06.453.20 06.453.22 06.453.24 06.453.28 06.453.32 -

06.454.10 06.454.12 06.454.14 06.454.16 -

06.450.06 06.450.08 06.450.10 06.450.12 06.450.14 06.450.16 06.450.18 06.450.20 06.450.22 06.450.24 06.450.28 06.450.32 -

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40

700 1000 1700 2470 3200 4100 5000 6300 7200 8000 10400 14000 16000 20000

200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dvostruka pletenica sa 12 strukova od mekanog poliestera visoke izdržljivosti Za privez i škote Konopi za privez

06 - Konopi

Bijela

06.467.05 06.467.06 06.467.08 06.467.10 06.467.12 06.467.14 06.467.16 06.467.18 06.467.20 06.467.24

Plava

Crna

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

06.468.05 06.468.06 06.468.08 06.468.10 06.468.12 06.468.14 06.468.16 06.468.18 06.468.20 06.468.24

06.469.05 06.469.06 06.469.08 06.469.10 06.469.12 06.469.14 06.469.16 06.469.18 06.469.20 06.469.24

5

200

350

6

200

500

8 10

200 200

720 1200

12 14

200 100

1800 2000

16 18 20 24

100 100 100 100

2500 4000 4500 6800

Pletenica od poliestera Square Line visoke izdržljivosti od 8 strukova dugog hoda Specijalno proizvedena za konope za privez obzirom da je vrlo jednostavna za uplitanje a u isto vrijeme je i vrsta i lagana za rukovanje. Konopi

BI

Konopi za privez i bokobrane

06.448.12 06.448.14 06.448.16 06.448.18 06.448.20 06.448.22 06.448.24

BL

06.458.12 06.458.14 06.458.16 06.458.18 06.458.20 06.458.22 06.458.24

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

12 14 16 18 20 22 24

2000 2500 3000 3900 4600 5500 6600

200 200 100 100 100 100 80

Pletenica Round Line od poliestera visoke izdržljivosti Od 12 strukova, može se vrlo lako uplesti umetanjem struka u pletenicu. Konopi

68

Konopi za privez i bokobrane

Ø mm

Prekidna vrstoa kg

10 12 14 16 18

1600 2400 3300 4000 4800

200 200 200 150 150

20 24 28

5500 7100 9800

100 100 70

bijela

plava

06.462.10 06.462.12 06.462.14 06.462.16 06.462.18 06.462.20 06.462.24 06.462.28

06.463.10 06.463.12 06.463.14 06.463.16 06.463.18 06.463.20 06.463.24 06.463.28


Konopi za privez i bokobrane

06

Konopi za privez sa upletkom visoke izdržljivosti Od poliestera visoke izdržljivosti sa 3 struka, kompletni sa redanom runo upletenom. Konopi za privez

Konopi za privez i bokobrane

plava

Radana

Ø konopa mm

Lunghezza m

06.443.32 06.443.34 06.443.36 06.443.40 06.443.44

inox inox

10 12

6 9

inox inox inox

14 16 20

12 12 12

inox

24

15

( 06.443.44

06.443.10 06.443.12 06.443.14 06.443.16 06.443.20 06.443.24

( 06.443.24

bijela

Konopi za privez sa upletkom visoke izdržljivosti Od poliestera visoke izdržljivosti od 8 strukova “Square Line” 06.458...plave boje, kompletni sa ve runo upletenom redanom. Konopi za privez

Konopi za privez i bokobrane

Kat.br.

Ø mm

06.443.50 06.443.52 06.443.54

Dužina m 12 (realna konop 12,50) 12 (realna konop 12,50) 15 (realna konop 15,50)

16 20 24

Konopi za privez visoke izdržljivosti Od dvostruke poliesterske visoke vrstoe sa inox redanom runo upletenom Ø konopa mm

Dužina konopa mt

06.443.80 06.443.81 06.443.82 06.443.83 06.443.84 06.443.85

( Packaging

( 06.443.83

( 06.443.73

06 - Konopi

06.443.70 06.443.71 06.443.72 06.443.73 -

6 7 9 11 12 15

( Packaging

10 12 14 16 20 24

( 06.443.83

Kat. broj boje plava navy

bijela

( 06.443.73

Konopi za privez

Konop za privez visoke izdržljivosti sa okom Dvostruka poliesterska pletenica visoke vrstoe sa runo upletenim okom Konopi za privez

Konopi za privez i bokobrane

Ø konopa mm 10 12 14 16 20 24

Dužina mt 6 7 9 11 12 15

Plava Navy

06.444.41 06.444.43 06.444.45 06.444.47 06.444.48 06.444.49

Bijela

06.444.30 06.444.32 06.444.34 06.444.36 -

Ø karike cm 20 20 20 20 20 20

Konopi - pletenice od poliestera Visoke kvalitete, bijele boje sa signalnom niti, ve kompletni sa upletkom i plastinom redanom. Konopi

Kat.br.

06.442.01 06.442.02 06.442.03

Konopi za privez i bokobrane

Ø mm

Dužina m

8

15

8

30

8

40

Kat.br.

06.442.04 06.442.05 06.442.06

Ø mm

Dužina m

10

15

10

30

10

40

69


06

Konopi za privez i bokobrane Konop za sidro od poliesterske pletenice sa jezgrom od olova za prvih 10 metara Terminal sa redanom i runim upletkom. U elegantnom pakovanju u najlon vreici sa plavim konopiem. Konopi sa upletkom

Konopi za privez i bokobrane

Kat.br.

06.446.10 06.446.12

Ø mm

Dužina m

Dužina dijela sa olovom m

10 12

30 30

10 10

Težina olova kg Ukupna težina kg

3,00 4,00

5,00 7,50

Pletenica od polipropilena sa 32 struka Posebno izraena za fiksiranje bokobrana. Bez jezgre i laka za uplitanje bez nekih posebnih znanja. Konopi

Konopi za privez i bokobrane

Ploica mm

Ø nominalni mm

bijela

3,3x18 4,5 x 20

10 14

5,6x25

18

06.444.10 06.444.11 06.444.12

plava navy

06.444.20 06.444.21 06.444.22

crna

06.444.80 06.444.81 06.444.82

50 50 50

Konopi od poliestera visoke izdržljivosti za fiksiranje bokobrana sa okom Dvostruka poliesterska pletenica sa runo upletenim okom.

06 - Konopi

Konopi

Konopi za privez i bokobrane

Dužina m

Ø mm

Bijela

Plava

Crna

1,50

8

2,00 2,50

10 12

06.444.50 06.444.51 06.444.52

06.444.60 06.444.61 06.444.62

06.444.55 06.444.56 06.444.57

Koluti - pletenice od polipropilena visoke izdržljivosti Živih boja, idealni za tisue upotreba ak i izvan nautike. Konopi

Konopi za privez i bokobrane

Boja RO

BL

06.423.02RO 06.423.03RO 06.423.04RO

VE

06.423.02BL 06.423.03BL 06.423.04BL

Pletenica Ø mm

GI

06.423.02VE 06.423.03VE 06.423.04VE

06.423.02GI 06.423.03GI 06.423.04GI

2 3

30 17

4

12

Specijalne male pletenice od naylona U kolutima od 100 metara, od istog 100%-tnog nylona, za razne upotrebe na brodu, za upletke, šivanje itd. Konopi

Konopi za privez i bokobrane

Kat.br.

Ø mm

06.439.01 06.439.02

Kat.br.

Ø mm

06.439.03 06.439.04

0,5 1,0

1,5 2,0

Rezervna pletenica za podvodne puške Od polipropilena. Konopi

Konopi za privez i bokobrane

1,5

Ø mm 2

2,5

Boja

06.409.15

06.409.20

06.409.25

500

crna

 Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde Zaštitni profil za konope za privez AISI 316

D profil izraen postupkom mikrofuzije. Fiksiranje pomou nevidljivih vijaka.

Konopi

Kat.br.

06.368.30

70

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

Ø Vijaka mm

300

15

15

5


Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

06

Zaštitni profili za konope za privez AISI 316

Proizvedeni od sjajnog inoxa AISI 316, sa prikljucima.

Konopi

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Kat.br.

06.361.60 06.361.70 06.361.80 06.361.90 06.362.70 06.362.80 06.362.90 06.363.70

Dužina mm

Širina mm

200

20

Verzija

-

300 450 650

20 20 20

-

300

25

-

450 610

25 25

-

300

25

asimetrina

.90

61

(

.3 06

0

2.9

.36

0

.7 61

6.3

(0

.70

2

.36

( 06

6 (0

0

.7

63

3 6.

(0

Zaštite od trenja Izraene od samoljepivog teflona otpornog na UV-zrake, može se rezati po želji. Ne ošteuju niti gelcoat, niti boju. Konopi

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Kat.br.

Sadržaj 2 kom - 125x150 mm (250 mikrona); 1 kom - 100x125 mm (130 mikrona); 1 kom - 75x125 mm (130 mikrona)

06.314.00

06 - Konopi

Zaštita za konope Od vrstog poliestera UV - otpornog, bijele boje. Fiksiranje pomou "ika" i konopia na krajevima. Štite konope od oštrih rubova zjevaa ili rubova broda kod jedrilica. Konopi

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Kat.br.

Za konope Ø mm

Dužina cm

12/16 18/22

45 45

06.452.01 06.452.02

Terminali od bijele plastike toplinski rastezljivi za umetanje na konope

Serija od 14 komada. Brza upotreba i optimalni efekt. Terminali se mogu koristiti i za oznaavanje duž sidrenog konopa ili škota. Konopi

Za konope mm

06.202.00

Za oznaavanje krajeva konopa. Konopi

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine

Kat.br.

06.281.00 06.282.00 06.283.00

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine

Kat.br.

Kuglice Stopper od plastike u raznim bojama

od 5 do 13 m

Ø mm

Za konope Ø mm

18 26 32

4 6 8

Reza konopa elektrini Reza sajli brz i jednostavan. Konopi

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Kat.br.

volt

Reza-sjeka konopa do a

Snaga watt

Rezervno sjeivo

06.010.00

220

22

60

06.011.00

( 06.011.00

Kliješta Alligator BREVETTATO/ Za toplo rezanje konopa. Koristi se sa 06.010.00. PATENT Omoguava postizanje ravog i istog reza. Konopi

Kat.br.

06.009.00

Za konope od mm

5/14

71


06

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde Kolut - bubanj za namatanje konopa od ojaane plastike Montira se na ogradu u par sekundi vrlo brzo i jednostavno. Univerzalna verzija. Konopi

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Kat.br.

Za cijevi od mm

Dužina mm

Ø mm

Može namotati do

25/30

300

180

85 m konopa Ø 8

06.311.73

Bubanj za namatanje konopa od sjajnog inoxa Fiksiranje sa inox orijentabilnom stezalicom kako bi se mogao slijediti nagib konstrukcije ograde. Brzina okretanja bubnja podesiva. Konopi

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Kat.br.

06.311.75

Kapacitet circa Ø 8 mm Ø 10 mm

200 m

Fiksiranje na cijevi Ø mm

Kolut mm

22/28

250x280

140 m

Mreža od nylona za ograde ili za držanje predmeta Model sa vorovima, lijepe izrade, visina je realna obzirom da su karike kvadratne. Obrubljena radi lakšeg fiksiranja.

06 - Konopi

Mreže za držanje predmeta

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

plava

bijela

Koluti od m

06.358.01 06.358.00

06.348.01 06.348.00

30

Stvarna visina cm

45

30

60

Elastina mreža za odlaganje predmeta od nylona Kompletna sa lasticima i kukama za montiranje. Mreže za držanje predmeta

Zaštite za konope, pribor za konope, elastine mreže za ograde

Kat.br.

cm 30x20

06.331.01 06.331.02 06.331.03

40x20 20x75

Mreža za držanje raznih predmeta

Zaštitna mreža za križeve

06.332.01 Sa okvirom od kromiranog mesinga, mjere mm 345x220.

06.330.00 Od nylona, kompletna sa lasticima za montiranje, mjere cm 200x60.

 Trake, remeni i pribor Traka od polipropilena za razne upotrebe Trake za razne upotrebe

Trake, remeni i pribor

Boja AR

06.400.30AR 06.400.40AR 06.400.50AR

BI

Visina mm

NE

06.400.30BI 06.400.40BI 06.400.50BI

06.400.30NE 06.400.40NE 06.400.50NE

100

30

50/100 100

40 50

Traka od mekanog nylona Za upotrebu kao sigurnosna traka ili za ostale upotrebe gdje je potrebna mekoa i otpornost, zlatne boje. Trake nylon

Kat.br.

06.399.30 06.399.45

72

Trake, remeni i pribor

Visina mm

Prekidna vrstoa kg

30

1000

100

45

1400

100


Trake, remeni i pribor

06

Traka od poliestera visoke otpornosti Mekana, otporna na UV-zrake, bijele boje. Trake od poliestera

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

06.401.25 06.402.01 06.402.02 06.402.03

Idealna za

Širina mm

Prekidna vrstoa kg

Life-line fiksiranje i podizanje

25 135

2000 7500

50 50

fiksiranje i podizanje fiksiranje i podizanje

165 200

9000 11000

50 50

Prsten sa ploicom od inoxa

Kopa za trake od inoxa

06.506.50 Za fiksiranje gurtni, dužina mm 45.

06.441.36 Za privršivanje traka, regulaciju tendi, sa blokiranjem na oprugu.

Kope

Trake, remeni i pribor

Kope za razne upotrebe Od inoxa . Klizne od crne plastike. Otvoreni tip. Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

Za trake od mm

Max nosivost kg

30 40 50

140 140 140

06.706.30 06.706.40 06.706.50

Ploica za fiksiranje

( 06.709.50+06.707.00

-

06.707.00

Kope od inoxa visoke otpornosti Sa kursorom od inoxa. Posebno namjenjene za fiksiranje splavi za spašavanje. Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

Za trake do mm

A mm

B mm

Ploica za fiksiranje

06.707.00

900

25

26

24

900 900

40 50

41 52

25 27

06 - Konopi

06.709.25 06.709.40 06.709.50

Max nosivost kg

Kope Sea Sure od inoxa Sa kliznom plastikom zatvoreni tip. Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

06.705.40 06.705.50

Za trake od mm

Max nosivost kg

40

450

Ploica za fiksiranje

-

50

450

06.707.00

Kopa od bijele plastike ( 06.441.30

Za razne upotrebe: tende, jastuke, regulacija traka itd. Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

06.441.30 06.441.31

Prolaz mm

Verzija za fiksiranje na plovilo sa samonareznim vijcima visea

30 30

Kope Sea Sure od crne plastike Lagane i otporne. Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

Za trake do mm

06.708.40 06.708.50

Prekidna vrstoa kg

40

360

50

360

Kopa podesiva od inoxa Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

Max nosivost kg

Za trake od mm

320

40

06.702.40

Samoblokirajua kopa Projektirana za natezanje traka koje drže splavi za spašavanje ili pomonih amaca. Pomou specijalnog sistema, kada se jednom nategne traka, kopa se više ne može otvoriti bez posebne rune intervencije. Kopa

Kat.broj

06.702.42

Za trake max mm

40

73


06

Trake, remeni i pribor Kopa inox sa 3 prolaza AISI 304

Omoguava izradu završetaka na trakama bez potrebe šivanja. Sjajni inox AISI 304.

Kope

Kat.br.

Za trake mm 30

06.710.30 06.710.40 06.710.50

40

2 2

50

2

Karabini sa kopom od inoxa AISI 316 AISI 316

Ukljuena kopa visoke otpornosti.

Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

Za traku od mm

09.250.20

25

Ploica za fiksiranje traka od inoxa Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

mm 40x40

06 - Konopi

06.709.01 06.709.02 06.709.03

62x40 50x16

Mostii za prolaz traka od bijele plastike Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

Prolaz mm

06.703.30 06.703.40 06.703.50

30 40 50

Mostii za prolaz traka od inoxa AISI 316 Kope

( 06.701.40

( 06.701.50 ( 06.701.30

Kat.br.

Prolaz mm

06.701.30 06.701.40 06.701.50

30 40 50

Mostii AISI 316

Za fiksiranje traka od nylona. Realizirani od sjajnog inoxa AISI 316.

Kope

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

06.704.40 06.704.50

Ø mm

Konop mm

40 50

5 6

Trake za podizanje plovila od obojenog poliestera Sa dva sloja, zaštitom, pokazateljem istrošenosti, garantirana nosivost naznaena na svakoj traci. Proizvodnja po narudžbi (koeficijent sigurnosti 7). Trake za podizanje plovila

Trake, remeni i pribor

Kat.br.

Širina mm

Boja

Max nosivost na "U" kg

Min. dužina m

06.590.00

90

zuta

6000

4

06.591.00

150

crvena

10000

5

06.592.00

180

smeda

12000

6

06.593.00

240

plava

16000

6

U cjeniku: Cijene su po metru. Reference 06590I / 591I / 592I / 593I se odnose na cijenu sa dva upletka terminal tip oko.

74


Natezai i oprema Natezai

PM

 Natezai Zglobovi od inoxa za natezae Natezai

Kat.br.

A mm

Kat.br.

A mm

07.064.05 07.064.06

5

07.064.08 07.064.12

12

6

8

Natezai za sartije Blue Wave Od kromirane bronze sa terminalima od inoxa AISI 316, za odabrati u skladu sa potrebama. Natezai

Natezai

Kako sastaviti: 1 nateza + 1 lijevi navoj + 1 desni navoj (odabrati izmeu dva tipa) Model bronani (A)

Navoj SX zglobna viljuška (B)

07.203.01

07.204.01 07.204.02

07.203.03

07.204.03

07.203.04

07.204.04

07.203.05

07.204.05

07.203.06

07.204.06

07.203.07

07.204.07

07.205.01 07.205.02; 07.205.03 07.205.04; 07.205.05 07.205.06; 07.205.07 07.205.08; 07.205.09 07.205.10; 07.205.11 07.205.12; 07.205.13

Za sajlu mm

Prekidna vrstoa kg

A+B+C L1 L2 mm mm

L1 mm

A+B+D L2 mm

F mm

1/4"

3

1300

07.206.02

5/16"

4 5

255

225

163

2350

304-310 228-234

268

07.206.03

3/8"

5 6

3500

349-364 265-280

07.206.04

7/16"

6 7

4700

07.206.05

1/2"

7 8

07.206.06

5/8"

07.206.07

3/4"

07.206.01

Navoj UNF

G mm

9,5

8

6,3

192

11

10

8

313

229

12

12

9,5

397-408 307-318

350

260

12

15

11

5400

438-453 332-347

387

281

14

18

12,7

8 10

8000

536-553 404-421

491

359

18

20

16

10 12

13000

625-655 465-495

586

426

24

24

19

193

( C (07.205.xx)

( B (07.204.xx)

( A (07.203.xx)

H mm

( A + B + C (07.203.xx + 204.xx + 205.xx)

( A + B + D (07.203.xx + 204.xx + 206.xx)

( D (07.206.xx)

07 - Natezai i oprema

07.203.02

Navoj DX terminal za fiksna viljuška (D) prešanje (C)

Natezai tokareni iz jednog dijela Od sjajnog inoxa. Završna obrada kvalitetna, klizni navoji, vrlo precizni. Natezai

Kat.br.

07.192.04 07.192.05 07.192.06 07.192.08 07.192.10 07.192.12 07.192.14 07.192.16 07.192.20

Natezai

L1 mm

A mm

Navoj D1 MA

H mm

LG mm

Prekidna vrstoa kg

115 135 160

5,5 6,5 7,5

4 5 6

8 10 10

175 195 230

320 400 600

180

11

8

11

255

1000

210 270 295

12 14 15

10 12 14

14 20 22

300 380 415

1400 2400 2800

340 375

17 20

16 20

26 29

480 525

4000 5200

Natezai tokareni iz jednog dijela sa terminalom za prešanje na inox sajlu Od sjajnog inoxa. Lijepe završne obrade, sa kliznim navojima, vrlo precizni. Natezai

Kat.br.

07.194.06 07.194.08 07.194.10 07.194.12 07.194.14

Natezai

Sajla mm

L1 mm

A mm

Navoj D1 MA

H mm

LG mm

3 4 5 6 7

180 210 240 300 330

7,5 11 12 14 15

6 8 10 12 14

10 11 14 20 22

250 285 330 410 450

75


07

Natezai Natezai sa terminalom sa inox brugolama Od inoxa, za zavrĹĄetke ograda. Natezai

Natezai

Kat.br.

Za obine sajle mm

Za plastificirane sajle mm

A mm

B mm

C mm

D mm

5/6

6

170

240

37

12

07.190.06

Natezai tokareni sa terminalom za sajlu Parafil Od inoxa. Natezai

Natezai

Kat.br.

Sajla Ă˜ mm

A mm

B mm

C mm

7

187

240

6

13

9

190

240

6

14

07.196.07 07.196.09

D mm

Natezai sa terminalom sa dvostrukim konusom Od inoxa. Tokareni iz jednog dijela, sa jednim terminalom sa dvostrukim konusom sa jedne strane za blokiranje sajle tip art. 05.660.xx. Lijepa obrada, kizni navoji, vrlo precizni. Natezai

Natezai

Kat.br.

Sajla Ă˜ mm

A mm

B mm

C mm

D mm

3 4 5 6

140 170 185 260

185 250 285 385

6 8 10 12

6 8 10 12

07 - Natezai i oprema

07.385.06 07.385.08 07.385.10 07.385.12

Natezai sa dvije fiksne vilice Natezai

Natezai

Kat.br.

L1 mm

L mm

A mm

Navoj D1 MA

H mm

Prekidna vrstoa kg

07.198.05 07.198.06 07.198.08 07.198.10 07.198.12 07.198.16

120 140

70 90

6,5 7,5

5 6

10 10

400 600

180 220

120 150

11 12

8 9

11 14

1000 1400

300 375

200 250

14 17

12 16

20 26

2400 4000

Natezai sa dva okasta terminala Natezai

Natezai

Kat.br.

L mm

L1 mm

A mm

Navoj D1 MA

Prekidna vrstoa kg

60 70 90 120 150

100 120 150 200 240

7 8 10 14 16

4 5 6 8 10

160 320 560 880

07.193.04 07.193.05 07.193.06 07.193.08 07.193.10

Natezai sa dvije fiksne vilice Natezai

Natezai

Kat.br.

07.197.04 07.197.05 07.197.06 07.197.08 07.197.10 07.197.12 07.197.14 07.197.16

L1 mm

A mm

Navoj D1 MA

H mm

LG mm

110

5,5

4

8

160

Prekidna vrstoa kg

-

130 150 165

6,5 7,5 11

5 6 8

10 10 11

190 220 240

400 600 1000

190 245

12 14

10 12

14 20

280 360

1400 2400

270 310

15 17

14 16

22 26

390 450

2800 4000

Natezai sa dvije zglobne vilice Natezai

76

Natezai

Kat.br.

L1 mm

A mm

D mm

Navoj D1 MA

H mm

LG mm

Prekidna vrstoa kg

07.195.06 07.195.08 07.195.10 07.195.12

160 190 230 280

7 10 12 13

6 8 9 12

6 8 10 12

15 20 25 30

230 265 320 390

600 1000 1400 2400


Natezai

07

Natezai sa fiksnom vilicom i terminalom za prešanje Natezai

Natezai

Kat.br.

07.191.06 07.191.08 07.191.10 07.191.12

D1

Sajla Ø mm

L1 mm

A mm

D mm

H mm

LG mm

kg

M6 M8 M10

3,0 4,0 5,0

175 200 230

7,5 11 12

6 8 9

10 11 14

245 275 320

250 350 550

M12

6,0

285

14

12

20

400

-

Natezai sa jednom zglobnom vilicom i terminalom za prešanje Od inoxa AISI 316 Natezai

Kat.br.

G mm

07.202.06 07.202.08 07.202.10 07.202.12 07.202.16 07.202.20

L mm

L4 mm

Za sajle Ø mm

D4 mm

D mm

A mm

Prekidna vrstoa kg

6

180

257

3

6,35

6

7

238

8 10 12

212 246 292

297 361 -

4 5 6

7,5 9 12,5

8 9 12

10 12 13

450 625 925

16 20

389 452

-

8 10

16,1 17,8

16 19

17 20

-

Zaštita za natezae od bijelog poliestera otpornog na UV-zrake vrsta, sa fiksiranjem pomou ljepive trake. Lijepog izgleda, štiti jedra i noge posade. Natezai

Kat.br.

07.596.01 07.596.02 07.596.03

Ø mm

Dužina mm

30 40 50

400 500 600

Zaštitni pokrivai natezaa od mekanog bijelog PVC-a otpornog na UV-zrake Mogu se rezati na željenu dužinu, obzirom da se pokriva glave može skidati. Prodaju se u paru. Natezai | Natezai

Natezai

Kat.br.

07.598.01 07.598.02 07.598.03

Za natezae od mm

Dužina mm

6/7 8/10

380 420

12/14

500

07 - Natezai i oprema

Natezai | Natezai

Profili - pokrivai srtija i natezaa od anodizirane lake legure

Sastoje se od dva dijela koji ulaze jedan u drugi + crne plastine kapice - terminala. Ovaj sistem omoguava montažu profila bez demontiranja sartija. Mogu se rezati na željenu dužinu. Kapice se mogu fiksirati. Cijev se busi nakon što se izreže na željenu dužinu.

Zaštita za sartije

Natezai

Kapica

Profil

07.595.64 07.595.65

07.595.40 07.595.60

Ø mm

Za sartije max. mm

Prrofil u komadima od m

40 60

7 12

2 2

77


08 Škopci, karabini Škopci Alat za razne upotrebe Karabini Vrtuljci

PM

 Škopci Škopci od pocinanog elika Obrada i navoji precizni. Škopci

Škopci

Kat.br.

Osovina mm

Ø d mm

A mm

5

5

10

20

10

6

6

13

25

10

08 - Škopci, karabini

08.320.05 08.320.06 08.320.08 08.320.10 08.320.12 08.320.14 08.320.16 08.320.20 08.320.25

L mm

8

8

16

32

10

10

10

19

38

10

12

12

25

51

-

14

14

28

58

-

16

16

32

64

-

20

20

38

76

-

25

25

51

100

-

Škopci "omega" od pocinanog elika Škopci

Škopci

Kat.br.

Osovina mm

Ø d mm

A mm

6

6

13

25

10

8

8

16

32

10

08.329.06 08.329.08 08.329.10 08.329.12 08.329.14 08.329.16 08.329.20 08.329.25

L mm

10

10

19

38

10

12

12

25

51

-

14

14

28

58

-

16

16

32

64

-

20

20

38

76

-

25

25

51

100

-

Škopci od inoxa AISI 316 AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Škopci

Kat.br.

08.321.04 08.321.05 08.321.06 08.321.08 08.321.10 08.321.12 08.321.14 08.321.16 08.321.19 08.321.22

78

Škopci

A mm

B mm

D mm

L1 mm

4

8

8

16

10

5

10

10

20

10

6

12

12

24

10

8

16

16

32

10

10

20

20

40

10

12

24

24

48

10

14

28

28

56

-

16

32

32

64

-

19

38

38

76

-

22

45

47

104

-


Škopci

08

Škopci tip "Cetra" AISI 316 Škopci

Od sjajnog inoxa AISI 316. Lijepa obrada, klizni navoj.

Škopci

Kat.br.

08.421.04 08.421.05 08.421.06 08.421.08 08.421.10 08.421.12 08.421.14 08.421.16 08.421.19 08.421.22

A mm

B mm

R mm

L1 mm

4

8

14

16

10

5 6 8

10 12 16

17 21 28

20 24 32

10 10 10

10

20

34

40

10

12 14

24 28

42 50

48 56

10 -

16 19

32 38

56 66

64 87

-

22

44

78

99

-

Škopci dugi AISI 316

Od inoxa AISI 316 , sjajni, zaista savršene obrade.

Škopci

Škopci

Kat.br.

08.323.04 08.323.05 08.323.06 08.323.08 08.323.10 08.323.12

A mm

B mm

D mm

L2 mm

4 5

8 10

8 10

32 40

10 10

6 8 10

12 16 20

12 16 20

48 64 80

10 10 10

12

24

24

96

10

AISI 316 Škopci

Model "U"

Škopci

Kat.br.

08.220.04 08.220.05 08.220.06 08.220.08 08.220.10 08.220.12 08.220.14

A mm

B mm

D mm

L1 mm

4 5

8 10

9 10

16 20

10 10

6 8

12 16

12 16

24 32

10 10

10 12 14

20 24 28

20 24 28

40 48 46

-

Škopci sa neispadajuom osovinom AISI 316 Škopci

Od sjajnog inoxa AISI 316.

08 - Škopci, karabini

Škopci sa neispadajuom osovinom

Škopci

Kat.br.

08.221.04 08.221.05 08.221.06 08.221.08 08.221.10 08.221.12

A mm

B mm

D mm

L1 mm

4 5 6

8 10 12

9 10 12

16 20 24

10 10 10

8 10

16 20

16 20

32 40

10 -

12

24

24

48

-

Škopci sa neispadajuom osovinom AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316

Škopci

Škopci

Kat.br.

08.222.05 08.222.06 08.222.08 08.222.10 08.222.12

A mm

B mm

D mm

L1 mm

5 6 8 10

10 12 16 20

10 12 16 20

40 48 64 80

10 10 10 -

12

24

24

96

-

Škopci sa zatvaranjem na preskok AISI 316

Od inoxa AISI 316 dobivenog mikorfuzijom.

Škopci

Škopci

Sa osovinom

Standardna

ØD mm

08.764.05 08.764.06 08.764.08

08.763.05 08.763.06 08.763.08

5 6 8

A mm

L mm

L1 mm

12

40

12

15 20

46 64

15 20

79


08

Škopci Škopci extra dugi Od inoxa, sjajni. Škopci

Škopci

Kat.br.

08.325.05 08.325.06 08.325.08 08.325.10 08.325.12

Ø d mm

A mm

L mm

5 6

25 24

22,5 36

8 10

28 40

35 60

12

48

72

Škopac savijeni - uvrnuti Od inoxa dobivenog mikrofuzijom, vrlo robusni. Savršena obrada, duga torzija. Škopci

Škopci

Kat.br.

Ø A mm B mm L1 mm

08.856.04 08.856.05 08.856.06

4 5 6

9 12 13

Kat.br.

22 28 34

Ø A mm

08.856.08 08.856.10 08.856.12

10 10 10

8 10 12

B mm L1 mm

17 21 25

41 47 60

10 10 -

Škopci od štampane ploe Od inoxa štancani. Sjajni i lijepe završne obrade. Škopci

Škopci

Kat.br.

08 - Škopci, karabini

08.865.04 08.865.05 08.865.06 08.865.08

Tip mm

Dužina mm

Širina mm

dugi 4 dugi 5

25 39

10 16

dugi 6 dugi 8

43 42

14 18

Kat.br.

08.765.04 08.765.05 08.765.06

Tip mm

Dužina mm

Širina mm

kratki 4 kratki 5

17 20

10 12

kratki 6

26

15

Škopci sa zatvaranjem na preskok sa neispadajuom osovinom Od inoxa. Škopci

Škopci

Kat.br.

08.867.05 08.867.06

Štift mm

Dužina mm Širina mm

5 6

36 40

15 15

Kat.br.

Štift mm

08.867.08

8

Dužina mm Širina mm

41

20

Škopci sa zatvaranjem na preskok i neispadajuom osovinom Od inoxa. Škopci

Škopci

Kat.br.

Štift mm

Dužina mm

Širina mm

5 6

38 43

15 14

08.868.05 08.868.06

Kat.br.

Štift mm

Dužina mm

Širina mm

8

45

20

08.868.08

Škopci uvrnuti Od štampanog inoxa. Škopci

Škopci

Kat.br.

08.855.04 08.855.05

Štift mm

4 5

Dužina mm Širina mm

20 25

10 12

Kat.br.

Štift mm

08.855.06 08.855.08

6 8

Dužina mm Širina mm

 Alat za razne upotrebe Alat za višestruku namjenu od inoxa AISI 316 Alat za višestruku namjenu

Kat.br.

08.360.06

80

Alat za razne upotrebe

Opis Korisiti se kao odvija, otvara za boce.

39 40

14 18


Karabini

08

 Karabini Karabini sa otvaranjem na vijak Od inoxa AISI 316, izvanredno vrsti. Karabini

Karabini

Kat.br.

D mm

L mm

B mm

S mm

3,5

29

10

4,5

4 5 6

32 39 45

12 13 14

5,5 6,5 7,5

08.874.35 08.874.40 08.874.50 08.874.60 08.874.80 08.874.10

8

58

18

9,5

10

69

22

12

Karabini Delta sa otvaranjem na vijak Od inoxa. Karabini

Karabini

Kat.br.

08.875.03 08.875.04 08.875.06

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

3,5 4,5

35 50

33 30

4,5 6,2

4,5 6,2

6

55

35

8

10

 Vrtuljci

Vrtuljci

Vrtuljci

Kat.br.

Ploa mm

08.070.05

Kat.br.

Ploa mm

08.070.06

10x15

13x15

Vrtuljak sa okretljivim prikljukom Od inoxa "teški" tip. Vrtuljci

Kat.br.

08.071.08

Vrtuljci

Unutarnja širina mm

Izmeu osovina mm

Osovina mm

Max nosivost kg

14

42

8

1800

08 - Škopci, karabini

Vrtuljci Od inoxa sa osovinicom koja se skida i prstenom.

81


09 Karabini Karabini Karabini za jedrilice Karabini razni i kuke Kukice

PM

 Karabini Karabini od sjajnog inoxa AISI 316 Sa oprugom od inoxa, verzije bez oka ili sa prstenom redanom na oku.

AISI 316

( 09.187.xx

( 09.186.xx

Karabini

Karabini

Sa okom

Bez oka

D mm

L mm

A1 mm

A mm

09.186.04 09.186.05 09.186.06 09.186.07 09.186.08 09.186.10 09.186.12 09.186.14 09.186.16

09.187.04 09.187.05 09.187.06 09.187.07 09.187.08 09.187.10 09.187.12 09.187.14 09.187.16

4

40

6

5

E mm

7

10

5 6

50 60

9 13

6 8

8 9

10 10

7 8

70 80

13 13

8 8

10 11

10 10

10 11 12

100 120 140

16 18 20

10 11 13

14 16 19

10 -

13

160

22

14

26

-

xx

Karabini od inoxa AISI 316 sa zatvaranjem u ravini Od inoxa AISI 316.

Karabini

Karabini

9.

19

0.

xx

(0

9. 19 1. xx

Verzija

(0

09 - Karabini

(0

9.

19

0.

AISI 316

D mm

bez oka

sa okom

09.190.05 09.190.06 09.190.08 09.190.10 09.190.12 -

09.191.05 09.191.06 09.191.08 09.191.10 09.191.12

L mm

Prolaz E mm

5

50

8

10

6 8

60 80

9 11

10 10

10 11

100 120

14 18

5 5

10 11

100 120

14 18

10 10

Karabini od inoxa sa asimetrinim otvaranjem AISI 316

Od inoxa AISI 316; posebno otvaranje omoguava maksimalni prolaz.

Karabini

Karabini

Kat.br.

09.590.08 09.590.10 09.590.12

Dužina mm

Prolaz mm

80 100 120

22 24 26

Karabini od inoxa sa velikim otvaranjem AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Riješavaju problem karabina vezan za malo otvaranje istih.

Karabini

Karabini

Kat.br.

09.185.08 09.185.10 09.185.12

Dužina mm

Otvor mm

80 100 120

13 20 25

Karabini od inoxa sa otvaranjem na oprugu AISI 316

Od inoxa AISI 316.

Karabini

82

Karabini

Kat.br.

Dužina mm

Kat.br.

Dužina mm

Kat.br.

Dužina mm

09.247.50

50

09.247.70

70

09.247.10

100


Karabini

09

Karabini u bojama Od anodizirane avionske lake legure. Karabini

Karabini

Kat.br.

Od mm

Kat.br.

Od mm

Kat.br.

Od mm

09.183.05

50

09.183.06

60

09.183.08

80

Karabini od inoxa Kong Key-Lock Od inoxa AISI 316.

AISI 316 Karabini

Karabini

Verzija

mm

sa okom

standardna

09.181.06 09.181.08 09.181.10 09.181.12

09.180.06 09.180.08 09.180.10 09.180.12

60 80 100 120

Karabini od inoxa sa velikim otvaranjem Od inoxa AISI 316.

AISI 316 Karabini

Karabini

Verzija A sa okom sa sigurnosnim prstenom sa navojem mm 09.178.06 61 09.178.08 82 09.178.10 101 09.178.12 09.179.12 122

standardna

09.177.06 09.177.08 09.177.10 09.177.12

B mm

E mm

6 8 10 11

10 14 18 23

Karabini od inoxa sa blokiranjem pomou prstena na oprugu Od inoxa AISI 316.

AISI 316

Karabini

Kat.br.

Dužina mm

09.195.06 09.195.08

Kat.br.

Dužina mm

09.195.10 09.195.12

60 80

100 120

Karabini od inoxa sa otvaranjem prema van Sa blokiranjem pomou prstena na oprugu, sa okom. Karabini

Karabini

Kat.br.

Dužina mm

09.287.06 09.287.08 09.287.10

60

09 - Karabini

Karabini

80 100

Karabin od inoxa posebno studiran za sigurnosne pojaseve Od inoxa, sa automatskim sigurnosnim blokiranjem na oprugu, kako bi se izbjegla sluajna otvaranja. Karabini

Karabini

Kat.br.

Dužina mm

Prekidna vrstoa kg

100

2000

09.200.00

Karabin posebno projektiran za pojaseve za spašavanje Od inoxa, sa dvostrukim sigurnosnim sistemom koji ne dozvoljava sluajno otvaranje ili da se sam zakai. Karabini

Karabini

Kat.br.

Dužina mm

Prekidna vrstoa kg

105

2000

09.243.20

135

Karabin od inoxa u skladu sa normativima za skijanje na vodi (D.M. 4/2/60 i ostale.) Od inoxa AISI 316; odmah se otvara ak i pod optereenjem, bez obzira sa koje strane se povue konopi za otkaivanje.

AISI 316 Karabini

Karabini

Kat.br.

Ø mm

A mm

B mm

C mm

Prekidna vrstoa kg

09.525.00 09.525.01

15,80

59,5

37,00

16,70

150

Max nosivost kg

800

22,30

100

49,00

20,70

300

1200

83


09

Karabini za jedrilice

 Karabini za jedrilice Karabin od inoxa za spinnaker i ostale namjene AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316; sa okretnim okom.

Karabini

Karabini za jedrilice

Kat.br.

A mm

B mm

L mm

12 16

12 16

70 87

22

22

128

09.845.70 09.845.90 09.845.13

Karabini sa duplim zglobom za spinnaker, podigae i ostale upotrebe AISI 316

Od inoxa AISI 316; model sa duplim zglobom i sa okretljivim okom.

Karabini

Karabini za jedrilice

Kat.br.

A mm

B mm

L mm

16 21

14 16

82 105

09.846.01 09.846.02

Karabini od inoxa sa okretljivim škopcem za spinnaker, podigae i razne upotrebe AISI 316

Od sjajnog inoxa. Oko sa okretljivim škopcem.

09 - Karabini

Karabini

Karabini za jedrilice

Kat.br.

A mm

B mm

L mm

12

12

70

12

16

13

87

13

22

16

128

22

09.939.01 09.939.02 09.939.03

C mm

Karabini od inoxa za spinnaker i ostale namjene AISI 316

Od inoxa AISI 316, lijepo izraeni i vrlo vrsti.

Karabini

Karabini za jedrilice

Kat.br.

09.945.32 09.945.50

A mm

B mm

L mm

11 12

6 9

32 52

Kat.br.

09.945.75 09.945.90

A mm

B mm

L mm

16 22

12 16

66 96

Karabin od inoxa za roll-flok AISI 316

Od inoxa AISI 316; za uplitanje direktno na škotu, koja i dalje ostaje vrlo lagana. Oko sa velikim otvorom.

Karabini

Karabini za jedrilice

Kat.br.

Dužina mm

09.948.00

65

Karabini od inoxa za škote, podigae, spinnaker AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316; sa otvaranjem pomou škopca.

Karabini

Kat.br.

09.855.01 09.855.02 09.855.03

Karabini za jedrilice

Dužina mm

A mm

85

17

B mm

11

105 127

21 26

14 17

Otvara karabina od lake legure Karabini

Kat.br.

09.844.00

84

Karabini za jedrilice

Dužina mm

Za karabine

200

09.855.01; 09.855.02; 09.855.03


09

Karabini za jedrilice

Karabini NAVTEC za drizze i škote runo otvorivi

Prekidna vrstoa

Težina

L mm

A mm

B mm

0,06 0,13 0,25

68 89 109

22 28 34

17 22 26

0,07 0,14

70 98

24 29

18 22

0,15 0,28

107 129

29 34

22 26

Boni osigura 09.025.71 2270 09.025.72 4126 09.025.73 6122 Centralni osigura 09.025.11 2270 09.025.12 4126 Centralni osigura i široko oko 09.025.22 4126 09.025.23 6122

Karabini NAVTEC Racing za drizze i škote otvorivi Izraeni od elika 17-4 elektro obraeni pojedinano. Vrtuljak maksimalno klizni koji srijeava torziju konopa, otvaranje je jednostavno a cijela struktura je plod pažljivog projektiranja i dugogodišnjeg iskustva u ovom sektoru. Dimenzije su smanjene a prekidna vrstoa vrlo visoka.

17-4 PH

Karabini

Kat.br.

Karabini za jedrilice

Radna vrstoa kg 1350 2050 2050

09.007.19 09.007.20 09.007.23

Težina gr 53 155 164

A mm 16,1 26,2 25,8

B mm 13,6 21,5 21,5

oko veliko malo veliko

( 09.025.11

( 09.025.71

Kat.br.

( 09.007.xx

Izraeni od elika 17-4 i elekro-obraeni pojedinano. Vrtuljak makismalno klizi i sprijeava torziju, otvaranje je jednostavno i cijela struktura je plod pažljivog projektiranja i dugogodišnjeg iskustva u sektoru. Smanjena težina uz vrlo visoku prekidnu vrstou.

17-4 PH

( 09.007.30

09.007.30 caviglia od aluminija radi otvaranja karabina Racing 09.007.xx

Karabini od bronze za flok Sa blokiranjem na oprugu od inoxa. Otvaraju se samo jednom rukom. Prednost im je, u odnosu na sline kompletno od inoxa, da su od mekšeg materijala i ne troše ostale dijelove od inoxa. Karabini

Karabini razni i kuke

Kat.br.

Dužina mm

Kat.br.

Dužina mm

Kat.br.

Dužina mm

09.962.50

50

09.962.55

55

09.962.65

65

09 - Karabini

 Karabini razni i kuke

Karabini od štampanog mesinga za flok brzi Montiraju se na flok bez šivanja. Karabini

Kat.br.

Karabini razni i kuke

Dužina mm 40 50

09.958.40 09.958.50

Kat.br.

09.958.60 09.958.70

Dužina mm 60 75

Karabini za flok sa oprugom Od sjajnog inoxa. Karabini

Karabini razni i kuke

Kat.br.

09.963.01 09.963.02 09.963.03

L mm

A mm

B mm

Nosivost kg

50 65

7,5 11

6,5 10

70 130

90

17

13

250

Karabini sa oprugom od Everdur-a Od mesinga, sa velikim otvaranjem i visoke vrstoe. Karabini

Kat.br.

09.112.75 09.112.85

Dužina mm 75 85

Kat.br.

09.112.95

Dužina mm 95

Karabin od inoxa sa plosnatim okom za trake AISI 316

Od inoxa AISI 316; oko za trake od mm 25. Idealan za natezae za tende.

Karabini

Kat.br.

09.250.00

Karabini razni i kuke

A mm

B mm

C mm

48

5

25

85


09

Karabini razni i kuke Karabini od inoxa sa okretljivim prstenom AISI 316 Karabini

Karabini razni i kuke

Kat.br.

Dužina mm 69 83 94 113

09.251.00 09.251.01 09.251.02 09.251.03

Karabini od inoxa sa pravokutnim okom za trake AISI 316

Od elika AISI 316. Sigurnosno zatvaranje.

Karabini

Kat.br.

Dužina mm 52 72 90

09.249.01 09.249.02 09.249.03

Karabini razni i kuke

Za trake max mm 26 32 40

Karabini od inoxa AISI 316 sa kopom AISI 316

Ukljuena kopa visoke otpornosti.

Karabini

Karabini razni i kuke

Kat.br.

Za traku od

09.250.20

25 mm

Kuke od inoxa sa blokiranjem na oprugu Za sve mogue upotrebe. Karabini

Kat.br.

Dužina mm 52 64 75 95

09 - Karabini

09.847.00 09.848.00 09.849.00 09.850.00

Karabini razni i kuke

Navoj Ø mm 5,00 6,00 8,00 10,00

Ploica sa otvorivom kukicom Fiksiranje pomou otvora; sa jezikom na oprugu. Karabini

Karabini razni i kuke

Kat.br.

09.171.00 09.172.01 09.172.02

Materjal

L mm

W1 mm

W2 mm

S mm

kromirani mesing

30

36

25

7

d mm

4

inox AISI 316

38

34

22

5

4,5

inox AISI 316

41

34

22

10

4,5

 Kukice Samonarezne kukice od inoxa Pakiranje skin-pack; cijena se odnosi na blister. Kuke

Kukice

Kat.br.

09.034.01 09.034.02

Dužina mm

Navoj mm

37 44

3,5 4

7 5

Okasti vijci od inoxa Pakiranje - skin-pack. Cijena se odnosi na blister. Kuke

Kukice

Kat.br.

09.033.01 09.033.02 09.033.03 09.033.04

Dužina mm

Navoj mm

28 32

3 3,5

10 7

38 45

4 4,5

5 4

Samonarezne kuke od inoxa Pakiranje skin-pack. Cijena se odnosi na blister. Kuke

Kat.br.

09.035.01 09.035.02 09.035.03

86

Kukice

Dužina mm

Navoj mm

32

3

10

40 47

3,5 4

7 5


10 Prolazi, dugmad za tende, noževi Noževi Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete Trake za popravke Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

PM

 Noževi Svi noževi imaju visok sadržaj karbona i maksimalno su otporni na ošteenja - ogrebotine. Postoji mogunost da se nož magnetizira što izaziva koroziju. Stoga se preporua oprati ih slatkom vodom nakon korištenja.

Nož za jedra od inoxa sa plastinom drškom za jedra Sa drškom od obojene plastike, kompletan sa šilom i otvaraem škopaca. Noževi

Kat.br.

Oštrica mm mm

Boja ruke

65

zuta

10.285.12

65

narancasta

10.285.13

65

plava

Nož od inoxa za jedra Sa sjeivom, šilom, otvaraem škopaca i odvijaem. Lijepe obrade. Noževi

Noževi

Kat.br.

Dužina mm

10.285.10

110

100

Nož od inoxa visoke kvalitete Kompletan sa otvaraem škopaca, šilom za upletke sa sistemom za blokiranje, otvaraem boca, odvijaem. U blister pakovanju. Noževi

Noževi

Kat.br.

Dužina

10.285.05

70 mm

Nož od pluta plutajui

Noževi

Noževi

Kat.br.

10.285.45

Opis Sjeivo od inoxa

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

10.285.11

Dužina mm

100

Višenamjenski alat sa 18 funkcija Izraen od inoxa sa visokim sadržajem karbona za makismalnu otpornost. Drška obložena “Zytel”om radi lakšeg rukovanja. Kompletan sa: plastinom futrolom za odlaganje ili za privršenje na pojas. Noževi

Kat.br.

10.950.00

Noževi

Dužina mm

168

87


10

Noževi Višenamjenska kliješta Visoke kvalitete od inoxa, kompletna sa futrolom. Kliješta sa rezaem kablova, sjeivom, nožem, pilicom za drvo, skidaem ješke, otvaraem boca, kriznim odvijaem, metrom, šilom. Noževi

Noževi

Kat.br.

Dužina zatvorenog mm

Dužina otvorenog mm

106

184

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

10.285.48

Radni set noževa

Nož za jedra i preživljavanje IBBERSON W 4008P

10.285.20 Set se sastoji od: - 1 noža od inoxa sa sjeivom od cm 13,1 - 1 šila sa otvaraem za škopce - 1 kožnate futrole. Vrlo praktian i vrst, sa kukicom za remen.

10.400.80 Kompletno od inoxa, specijalno sjeivo koje se lako otvara, plus otvara škopaca i šilo sa sistemom za blokiranje. U elegantoj futroli.

Noževi

Noževi

Noževi

Noževi

Nož engleski IBBERSON 2007

Nož engleski IBBERSON 3007

Oštrica od 70 mm, anatomska drška od bijele plastike, sa otvaraam škopaca od mm 56, te šilom od mm 61 sa sistemom za blokiranje.

Od inoxa; najljepši od cijelog asortimana Ibberson. Sjeivo od 70 mm. Kompletan sa šilom sa sistemom za blokiranje, otvaraem škopaca, odvijaem, konopiem od nylona. Lijepe obrade, pakiranje u ukrasnoj kutiji.

Noževi

Noževi

Noževi

Kat.br.

Oštrica od mm

10.285.52

70

Noževi

Kat.br.

70

Nož engleski IBBERSON Bosun

Nož ribarski engleski IBBERSON 35

10.285.51 Od inoxa, sa plastinom naranastom drškom, oštricom od mm 70 i otvaraem škopaca od mm 52, ukupne dužine mm 110, kompletan sa futrolom.

10.285.53 Sa oštricom od mm 79 i “Disgorger”-om za skidanje udice sa riba, sa nazubljenim rubom, dužine mm 79. Noževi

Noževi

Noževi

Noževi

Radni set IBBERSON George

Radni set IBBERSON 750

10.285.90 Sadrži: nož, šilo i kliješta, u elegantnoj kožnoj futroli. Nož i šilo od inoxa, kliješta od kromiranog elika.

10.285.91 Sadrži: nož i šilo od inoxa, odvija, kliješta i engleski klju od kromiranog elika, sve u elegantnoj kožnatoj futroli.

Noževi

Noževi

Noževi

88

Oštrica od mm

10.285.50

Noževi


Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

10

 Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete Plinski upalja Wind Sa zaštitom od vjetra i vode. Standardno punjenje, koristi posebnu tehnologiju koja omoguava upotrebu u svim atmosferskim uvijetima bez da se ugasi. Vodonepropusan je sa sigurnosnim zatvaraem. Upaljai za cigarete

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

Kat.br.

10.107.10

10

Kit MARLOW za uplitanje konopa Kit za upletke

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

Kat.br.

Opis

10.291.00

Sa ilustriranim uputstvima, set igala, parafinski konac, trake za završetke itd.

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

Konac MARLOW od parafiniranog poliestera Za poravke - šivanje jedra i uvezivanje konopa, kolotur od plastike, Konac za jedra

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

Boja bijela

10.207.02 10.207.04 10.207.08

crvena

10.207.14 -

plava

crna

10.207.24 -

10.207.34 -

Kit za popravak jedra

Konac

Kolut m

Ø mm

tanki srednji debeli

92 41 23

0,3 0,4 0,8

Igle za jedra

10.290.00 Sadrži: 2 koluta konca od poliestera - 1 komad parafina za konac - jedne škare - 5 igala - 2,5 metara samoljepivog dakrona 10.288.00 - 1 štitnik za ruku - 1 komad dakrona - 1 šilo za upletke 10.285.70 - 1 šilo. Sve u praktinoj plastinoj kutijici.

Konac od poliestera

10.286.00 Serija od 5 igala za jedra razliitih oblika i veliina. Njemake proizvodnje. Igle za jedra

Kit za popravak jedra

od 12 komada od 12 komada od 12 komada

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

10.287.01 Specijalni konac visoke otpornosti za šivanje jedra, bijele boje, u kolutima od 30 m. Konac za jedra

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

Šilo za upletke Sa rukom od inoxa Šila za upletke

Kat.br.

10.285.70

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

Verzija

Malo

Kat.br.

Verzija Veliko (za konope preko 11/12 mm)

10.285.71

Štitnik za dlan Od kože sa metalnim ojaanjem, za šivanje ili upletke. Štitnik za dlan

Kat.br.

10.285.80DX 10.285.80SX

Pribor za uplitanje konopa; upalja za cigarete

Verzija

desni lijevi

89


10

Trake za popravke

 Trake za popravke Samoljepive trake PSP Stayput za popravke Specijalna traka od “Dakrona SPI” za trenutni popravak jedra. Idealna za spinnaker i ojaanja na štekama. Engleske proizvodnje. Trake za jedra

Trake za popravke

Kat.br.

Boja

Kat.br.

Boja

10.288.00AR

50 mm x 4,5 m

narancasta

10.288.00GI

50 mm x 4,5 m

zuta

10.288.00AZ

50 mm x 4,5 m

svijetlo plava

10.288.00NE

50 mm x 4,5 m

crna

10.288.00BI 10.288.00BL

50 mm x 4,5 m 50 mm x 4,5 m

bijela plava

10.288.00RO 10.288.00VE

50 mm x 4,5 m 50 mm x 4,5 m

crvena zelena

Samoljepive trake PSP Heavy Duty Stayput za popravke Specijalna samoljepiva traka za trenutni popravak jedra. Verzija visoke otpornosti za plovila preko 10 metara dužine. Engleske proizvodnje. Trake za jedra

Trake za popravke

Kat.br.

Boja

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

10.289.00

50 mm x 2 m

Kat.br.

10.289.01

bijela

100 mm x 2 m

Boja bijela

Samoljepive trake PSP Mylar za popravke Specijalna samoljepiva prozirna traka za trenutni popravak jedra. Mylar se koristi takoer za jedra od dakrona ili drugih materijala. Korisiti se i za popravak transparentnih prozora na jedrima deriva ili surfa. Trake za jedra

Trake za popravke

Kat.br.

10.387.00 10.388.00

( 10.388.00

( 10.387.00

Širina

Dužina

50 mm 150 mm

3m 3m

Samoljepiva traka PSP Dacron Insigna za popravke Samoljepiva traka visoke otpornosti za popravak jedra na mjestima koja su izložena jakim optereenjima. Trake za jedra

Trake za popravke

Kat.br.

Boja

10.288.40 10.288.41 10.288.42 10.288.43

75 mm x 1,5 m 75 mm x 1,5 m 75 mm x 1,5 m 75 mm x 1,5 m

bijela crna crvena plava

Samoljepiva traka PSP Kite Tape Samoljepiva plastika sa zaštitom od kidanja / blokiranjem idelana za poprvke na jedrima ili na derivama. Aplicira se na ošteenje i onemoguje da se ošteenje proširi dalje. Trake za jedra

Trake za popravke

Boja Svijetlo plava

10.288.10AZ

Bijela

10.288.10BI

Plava

10.288.10BL

Žuta

| Crna

10.288.10GI

Crvena

10.288.10NE

Zelena

10.288.10RO

10.288.10VE

2,50 m x 150 mm

Samoljepiva traka PSP Dacron Wave Leech Tape Samoljepiva traka od dekronar specijalno izraena za pjaavanje istrošenih dijelova jedra (na primejr balumine glavnog jedra) koje pod vjetrom, kada su sklopljena esto lupaju smanjujui time znaajno otpornost i vijek trajanja Trake za jedra

Trake za popravke

Boja Bijela

10.288.20BI

90

zlatna

10.288.20OR

Crna

10.288.20NE

3 m x 75 mm


Trake za popravke

Samoljepiva traka PSP Kevlar

10

Samoljepiva traka PSP Repair Patch

Dva samoljepiva pravokutnika dimenzija 24 x 37 cm za popravak dugakih pukotina, za zalijepiti na obje strane jedra. Trake za jedra

Kat.br.

10.487.00

Trake za jedra

Trake za popravke

Trake za popravke

Kat.br.

Opis

Za popravak jedra od istog materijala. Visoke Koluti od 75 mm x otpornosti. Može se koristiti i kod jedra od 1,5 m poliestera ili mylara.

Materjal

Boja

DACRON

Bijela

DACRON DACRON

Svijetlo plava Crvena

DACRON KEVLAR

Plava Siva

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

10.385.00BI 10.385.00AZ 10.385.00RO 10.385.00BL 10.385.02

Samovulkanizirajua traka PSP Mast Collar Specijalna traka, samovulkanizirajua, za zatvaranje otvora oko jarbola na palubi. Trake za jedra

Trake za popravke

Kat.br.

Boja

10.293.00

100 mm x 1,25 m

bijela

 Dugmad, kope i pribor za fiksiranje Dugmad od inoxa

Dugmad od kromiranog mesinga

Dugmad

10.301.01

Dugmad

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

Serija od 15 komada dugmadi muški + ženski, za tende, itd. Kompletni sa alatom za montažu.

Kliješta za dugmad 10.301.XX/10.303.XX

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

Opis

10.301.02

Opis

Serija od 10 komada lakši tip muški + ženski, za odjeu, tende, torbe, itd. Kompletni sa alatom za montažu.

Stolna preša za dugmad 10.301.XX/10.303.XX

Set alata za dugmad 10.301.XX/10.303.XX

Preše za dugmad

Kliješta za dugmad

Kat.br.

10.299.85

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Opis

Bez ostalog pribora.

Preša za dugmad

Kat.br.

10.299.80

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

Opis

Bez ostalog pribora.

10.299.90

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Za upotrebu sa prešom kliještima

10.299.80

10.299.85

91


10

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje Dugmad na pritisak U "bulk" pakovanju od 1000 komada. Dugmad

Kat.br.

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Ø glave mm

Dio

A+B C

Materijal niklovani mesing niklovani mesing

Opruga od

17 17 -

D A+B C

niklovani mesing inox inox

bronze inoxa inoxa

17

D A+B

inox inox obložen bijelom plastikom

inoxa inoxa

10.301.11 10.301.12 10.301.13 10.303.11 10.303.12 10.303.13 10.304.11

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

Alat Top Snapper

bronze bronze

Multifunkcionali alat Deck Mate

Odvija + unverzalni klju za epove za vodu/gorivo + klju od 6 mm + kuka za otvaranje šarnira + otvara za boce + otvara škopaca. Za automatsko otvaranje dugmadi bez rizika ošteenja tkanine. Otvara dugmadi

Kat.br.

10.299.75

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Otvara dugmadi

Izraeno od

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

Izraen od inoxa i plastike

10.299.76

inoxa i plastike

PM

Dugmad od plastike STAYPUT Press Clip Proizvodi od anti-UV plastike; uope ne korodiraju. Jednostavni su za montažu i garantirano i vrsto drže. Otvor potreban na platnu je 5 mm. Kat.broj

Skica

Opis

Boja

10.313.01

A

poklopac

bijela

100

10.313.02

B

kontra-plastika

bijela

100

10.313.03

C

nosa

bijela

100

-

dugmad za upotrebu sa kliještima tipa

10.313.81

10.299.80; 10.299.85

-

1

Automatska dugmad PERFIX Za fiksiranje tendi, pokrivaa, jastuka, i slino. Izraeni su od plastike, imaju prednost što dio koji se ugrauje na palubu ne viri što je opasno za stopala ili konope na brodu. Potpuno nehrajui i otporni na UV-zrake. Dugmad

Kat. broj

*

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Boja

10.446.01 10.447.01 10.448.01

bijela

Kat. broj

bijela

10.446.02

plava

bijela

10.447.02

plava

10.448.02

plava

10.449.00 10.449.01

-

10.449.02

-

Opis Dugme sa otvaranjem na polugu za 100* fiksiranje na tendu/jastuk 100* Ženski dio za fiksiranje na palubu Ženski dio sa kontra-prirubnicom za 100* fiksiranje na tkaninu Klju za montiranje dugmadi Klju za montiranje profesionalni Serija pribora za bušenje PERFIX za alat za bušenje (10.299.80/85)

ukljuen kljui za montiranje

( OPASNOS

TI IZBJEGNUTE UPOTREBO M DUGMADI PERFIX

92

Boja


10

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje Dugmad na pritisak Q-SNAP Od inoxa AISI 316. Muški dio je zub za prihvat ženskog dijela koji na sebi ima posebni dio za bolje držanje. Ove dvije kombinacije predstavljaju novitet i omoguuju bolje rastezanje tende PATENT / BREVETTATO uz istovremeno onemuavanje sluajnog otpuštanja tende. AISI 316

Dugmad

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

Proizvod

10.300.01 10.300.02 10.300.03 10.300.04 10.300.06

Q-CAP (A), perno 4,4 mm

100

Q-CAP (A), perno 6,2 mm

100

Q-SOCKET (B)

100

10.300.08

Q-STUD (C)

100

KIT A+B+C+vijci

1 kit=10+10+10+vijci

STARTER KIT

50 kom 10.300.01 + 50 kom 10.300.03 + 50 kom 10.300.04 sa vijcima + 1 kom 10.300.14 + 1 kom 10.300.15 + 5 kom 10.300.16 + 5 kom 10.300.17

( A - 10.300.01/02

( A - 10.300.01

( A - 10.300.02

PRIBOR ZA KOMPLETIRANJE

10.300.10 10.300.11 10.300.14

Industrijska preša za montiranje A+B

10.300.15

Alat za pravilno pozicioniranje C na plovilo, kada su A+B ve montirani na tendu

10.300.16

Utinica za pravilno pozicioniranje A+B na platno, kada je C ve montiran na plovilu

10.300.17

Plastina kapica za C

KIT uradi sam za montiranje A+B

( B - 10.300.03

( B - 10.300.03

( C - 10.300.04

( 10.300.10

( 10.300.11

( 10.300.14

( 10.300.01/02 +

10.300.03 + 10.300.04

( 10.300.08

( C - 10.300.04

( 10.300.15

( 10.300.17

( 10.300.16

( 10.300.15/16

( 10.300.17

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

Alat za pravilno okretanje i fiksiranje C

Dugmad TENAX od kromiranog mesinga (1

Od kromiranog mesinga sa zatvaranjem na pritisak, blokiranje oprugom na glavi (ženski dio).

0.4

Dugmad

Kat.br.

Blister

Opis

(1

10.440.00

10.440.50

10.440.01 10.441.00 10.442.00 10.444.00 10.443.00 10.439.00

50 10.441.40 100 10.442.50 100 10.444.50 100 10.443.50 Muški dio kope za tende sa ploicom za montažu sa vijcima ili nitnama 100 Specijalni klju za pritezanje-montiranje "TENAX" kopi pojedinano

( 10.439.00

.00

3.

44

0.

Ženski dio kope za tende verzija sa širokom glavom, Ø 15 mm radi vee vrstoe Ženski dio kope za tende, verzija standard, Ø glave 11 mm Muški dio kope za tende sa samoureznim inox vijkom Muški dio kope za tende sa vijkom i maticom Dugme "muško" sa nazubljenim prstenom za fikrianje na platno

41

00

( 10.442.00

50

( 10.444.00

( Rezervni ( 10.440.00

( 10.440.01

( 10.441.50

( 10.442.50 ( 10.443.50

klju

( 10.440.50

( 10.444.50

93


10

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Dugmad TOMAX od niklovanog mesinga Od niklovanog mesinga sa zatvaranjem na pritisak. Blokiranje oprugom na glavi (ženski dio). Dugmad

Kat.br.

10.473.01 10.473.02 10.473.03 10.473.04 10.473.05 10.473.06

minimum

Opis Glava široka u obliku gljive, kompletna sa kontraflanom, za fiksiranje na platno Samourezni vijak, A = 8 mm, B = 10 mm Vijak sa maticom Ø 5 mm, A = 8 mm, B = 10 mm Podloga sa 2 otvora za vijke, A = 15 mm, B = 4,8 mm

Slika broj

50 50 50 50 50 1

"Muška" kopa za fiksiranje na platno, kompletna sa flanom sa navojem Klju za pritezanje “PULL IT UP”

05 06

Serija od 4 prikljuka za tende

10 - Prolazi, dugmad za tende, noževi

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Dugmad TENAX i muška samonavojna dugmad

Dugmad

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

Dugmad

Kat.br.

10.455.01

01 02 03 04

Pakova Kompletni nje sa

alatom za

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Materijal

Pakovanje

inox

blister

dugmadi

10.416.49 blister privršivan 10.440.01 je dugmadi

Kit se satoji od dugma dugmad di muška sa navojem

koliina 2 kom

dugmad muška sa navojem

10.441.00 koliina 2 kom

Serija prolaza - dugmadi od mesinga U blister pakovanju sa alatom za montažu. Dugmad

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

Od mm

10.372.05 10.372.08 10.372.11 10.372.15

40

5,5

Boja niklovani

24 15

8,5 11,0

niklovani niklovani

10

14,0

žuti

Dugmad sa blokiranjem od niklovanog mesinga za tepihe Dugmad

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

10.305.00

100

Opis "Žensko" dugme, za umetnuti u tepih

10.306.00

100

Samourezni vijak od inoxa, dužine mm 10

Kope za cerade Dugmad

Kat.br.

10.426.00

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Opis Kompletno od plastike. Oko se montira na pritisak na dio od platna. Opruga od plastike, bijela boje.

Okov od plastike Za jednostavnu montažu ugradnjom. Za bilo koju vrstu tkanine. Dugmad

Dugmad, kope i pribor za fiksiranje

Kat.br.

10.374.01 10.374.03

94

Boja

50 okova muških + ženskih 50 okova muških + ženskih

bijela crna

10


11

Navigacijska svjetla, stupii Svjetla NAVISATE vodonepropusna IP67 i plutajua Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa odobrenjem RINA za plovila do 50 m (vidljivost 2 Nm) Navigacijska svjetla do 12 metara. Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12 metara Navigacijska svjetla sa LED-om "ORIONS" do 20 m Navigacijska svjetla EVOLED Navigacijska svjetla do 20 mt sa odobrenjem R.I.N.A. Navigacijska svjetla Osculati "Sphera Design" do 20 mt sa odobrenjem RINA Navigacijska svjetla DHR do 20 i 50 mt

PM

 Svjetla NAVISATE vodonepropusna IP67 i plutajua Lampe multifunkcionalne za sve mogue upotrebe. Izvor svjetlosti LED superbright. Signalno svjetlo. Navigacijsko svjetlo. Lampa za hitnu - sigurnosnu upotrebu . Dubinsko svjetlo itd. Sa dvostrukim magnetskim sistemom i sa remenom za fiksiranje na ruku, ili na bilo koji drža. Napajanje sa 3 baterije AAA.

Svjetlo NAVISAFE Navi light 360° Funkcionira kao kontinuirano svjetlo ili flash. Sa 16 LED "ultrabrite". Autonomija 20/30 sati sa kontinuiranim svjetlom ili 100/120 sa flash-om. 5 funkcija: - 16 LED 360° fiksni; - 16 LED 360° bljeskajui; - 10 LED 225°; - 6 LED 135°; - 4 LED difuzno svjetlo. Svjetla

Kat.br.

11.139.01

Ø mm

Visina mm

50

35

Svjetla

Kat.br.

11.139.03

Ø mm

Visina mm

68

35

Stupi teleskopski i preklopni NAVISAFE od lake legure 11.139.31 Dužina 48/76 cm. Magnetska glava za smještaj 11.139.01/ 11.139.03. Svjetla

Nosa NAVISAFE na vakum

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Svjetlo trobojno NAVISATE Navi light 360° Trobojno sa 16 LED-ova. Funkcionira kao kontinuirano svjetlo (trobojno, dvobojno ili bijelo) ili kao flash (samo trobojno). Autonomija: 100/120 sati kao flash, 24 sata trobojno kontinuirano, 38 sati dvobojno kontinuirano, 60 sati bijelo kontinuirano. Vidljivost do 2 milje. 5 funkcija: - trobojno fiksno; - 135° bijelo; - dvobojno (crveno / zeleno); - samo crveno; - samo zeleno.

11.139.32 Sa magnetskom glavom za smještaj 11.139.01 / 11.139.03. Svjetla

Nosa NAVISAFE za cijev Ø 25 mm 11.139.33 Magnetska glava za smještaj 11.139.01 / 11.139.03. Svjetla

95


11

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

 Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA Navigacijsko svjetlo Evolved 360° sa LED izvorom svjetlosti LED

Sa odobrenjem RINA za plovila do 12 metara

Navigacijski stupii

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Kuište

volt

Bijela plastika Inox AISI 316

12 12

( 11.039.16/18

11.039.16 11.039.18

( 11.039.16

( 11.039.16

( 11.039.18

Kat.br.

( 11.039.60

( 11.039.40

LED

Sa odobrenjem RINA za plovila do 12 metara

Navigacijski stupii

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Kat.br.

11.039.40 11.039.60

Cijev

Svjetlo

Baza

volt

inox 100 cm

bijelo

inox + bijela

12

inox 100 cm

inox

inox + bijela

12

Navigacijski stupi kompletan sa svjetlom Evolved 360° - Verzija koja se skida sa bazom od inoxa za fiksiranje na pregradu LED

( 11.039.61

( 11.039.41

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Navigacijski stupi kompletan sa navigacijskim svjetlom Evolved 360° Verzija koja se skida sa bazom od plastike / sjajnog inoxa

Sa odobrenjem RINA i NMMA USA za plovila do 12 metara

Navigacijski stupii

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Kat.br.

11.039.41 11.039.61

Cijev

Svjetlo

Baza

inox 100 cm

bijelo

inox

Volt

12

inox 100 cm

inox

inox

12

Navigacijski stupi kompletan sa svjetlom Evolved 360° - Verzija pod kutem koja se skida sa bazom od inoxa za fiksiranje na ravnu površinu. LED 1. (1 .62

039

42 39. 1.0 (1

Navigacijski stupii

Kat.br.

11.039.42 11.039.62

96

Sa odobrenjem RINA za plovila do 12 metara

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Cijev

Svjetlo

Baza

Volt

inox 60 cm inox 60 cm

bijelo inox

inox inox

12 12


Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

11

Navigacijsko svjetlo za vrh jarbola 360°

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12

Kuište

LED (optional)

bijelo

crno

11.412.16

11.412.06

14.224.01

14.412.00 - 12 V 5 W

( 11.412.16

Navigacijska svjetla

( 11.412.06

Sa odobrenjem RINA i u skladu sa normama IMCO. Za plovila do 12 metara. Mogu se snabdijevati pomou male žarulje visokog intenziteta od 5 watta, u cilju minimalnih vanjskih dimenzija, minimalnog zagrijavanja i niske potrošnje struje.

Stupi Compact Stupi sa inox cijevi. Navigacijski stupii

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Kat.br.

Dužina cm

Sa svjetlom kataloski broj

boja

11.113.00 11.113.02

20

crna

20

bijela

11.412.06 11.412.16

14.412.00 14.412.00

- 12v 5w - 12v 5w

Kompletno od inoxa. Navigacijski stupii

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Kat.br.

11.127.01 11.127.02 11.127.03 11.127.04 *

Model

Dužina cm

Svjetlo

Boja

pramani 225° krmeni 135°

60 40

11.412.03 11.412.04 11.412.06 11.412.16

crna crna

široki 360°

60

široki 360°

60

14.412.00 14.412.00 14.412.00 14.412.00

crna bijela

- 12V 5W - 12V 5W - 12V 5W - 12V 5W

Ostale dužine mogu se isporuiti po narudžbi, za minimum 10 komada.

Navigacijski stupii Compact sklopivi sa dvostukim svjetlom Kompletno od inoxa. Mogu se koristiti kao navigacijska svjetla pod 225°i 135°, te kao svjetlo 360°. Navigacijski stupii

Kat.br.

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Dužina cm

11.105.00 11.105.01

60 25

Svjetla

11.412.03; 11.412.04 11.412.03; 11.412.04

14.412.00 14.412.00

- 12v 5w - 12v 5w

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Navigacijski stupi Compact sklopivi

Navigacijski stupi Compact 360° na izvlaenje Baza od inoxa AISI 316 sa podešavanjem autoblokiranjem na razne visine, kompletno od inoxa, koristi se kao nosa zastavice ili kao svjetlo. Navigacijski stupii

Kat.br.

11.141.00 11.141.02

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Dužina cm

Svjetlo

60 60

11.412.06 11.412.16

Boja

14.412.00 14.412.00

crna bijela

- 12 V 5 W - 12 V 5 W

Navigacijski stupi Compact 360° izvlaiv za montiranje na pregradu Potpuno od inoxa, postolje od inoxa AISI 316 za montiranje na pregradu. Instaliranje na pritisak, sa kontaktima na dnu. Vodonepropusan. Navigacijski stupii

Kat.br.

11.112.00 11.112.02 11.112.03 11.112.04

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Dužina cm

Svjetlo

60 60 100 100

11.412.06 11.412.16 11.412.06 11.412.16

Boja crna bijela crna bijela

14.412.00 14.412.00 14.412.00 14.412.00

- 12V 5W - 12V 5W - 12V 5W - 12V 5W

97


11

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA Teleskopski navigacijski stupii Compact Potpuno od sjajnog inoxa , sa postoljem od inoxa “Flush Deck”, montiranje u ravnini sa palubom. Navigacijski stupii

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Kat.br.

( 11.147.11

( 11.148.10

( 11.147.10

11.147.10 11.147.11 11.148.10

Tip

360° jarbolno 360° jarbolno 225° pramano

Dužina cm

Svjetlo

Boja

Baza Ø mm

100

11.412.06

crna

60

100

11.412.16

bijela

60

100

11.412.03

crna

60

Stupi Ø mm

- 12v 5w - 12v 14.412.00 5w - 12v 14.412.00 5w

14.412.00

20 20 20

Navigacijski stupi Compact 360° izvlaiv pod kutem Kompletno od inoxa. Postolje od inoxa AISI 316 sa podešavanjem samoblokiranjem na raznim visinama, koristi se kao nosa zastavice ili kao navigacijsko svjetlo. Navigacijski stupii

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

11.161.00 11.161.10* 11.161.02

Dužina cm

Svjetlo

Postolje mm

Boja

60 100

11.412.06 11.412.06 11.412.16

115x60 115x60

crna crna

115x60

bijela

60 *

14.412.00 14.412.00 14.412.00

- 12V 5W - 12V 5W - 12V 5W

Po narudžbi za minimum 20 komada, raspoloživi su sa dijelovima od plastike i svijetlom od polikarbonata bijele boje.

Navigacijski stupi Classic od lake legure koji se moze skidati sa pramanim svjetlom Sa postoljem za ugradnju od plastike u koje se umee stupi i uspostavlja kontakt. Poklopac je vodonepropusan i zatvara postolje automatski kada je stupi izvan baze, za plovila do 12 metara. Navigacijski stupici

Kat.br.

11.121.02

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Dužina cm

Pramano navigacijsko

100

11.425.03

Boja plastinih Ø stupia dijelova mm

bijela

LED

14.300.00 14.300.22

30

Navigacijski stupi Classic od lake legure

( 11.125.01

( 11.126.01

( 11.126.00

Kompletan sa bazom od crne ili bijele plastike na koju se pritiskom umee stupi dajui kontakt te sa vodonepropusnim poklopcem kojim se zatvara baza kada stupi nije montiran. Sa svjetlom od 360° i navigacijskim svjetlom crveno/zelenim sa certifikatom RINA: na samo jednom stupiu su sva navigacijska svjetla. Za plovila do 12 metara; idealan za otvorena plovila gdje je teško fiksno instalirati svjetla.

( 11.125.00

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Kat.br.

Navigacijski stupii

Kat.br.

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Dužina cm

Fiksiranje

Svjetlo

11.133.00; 11.415.05 11.133.00; 11.425.05 11.133.00; 11.415.05 11.133.00; 11.425.05

11.125.00

100

ugradnjom na ravnu površinu

11.125.01

100

ugradnjom na ravnu površinu

11.126.00

100

na stijenku/pregradu

11.126.01

100

na stijenku/pregradu

Boja

crna bijela crna bijela

14.200.02; 14.300.00 14.200.02; 14.300.00 14.200.02; 14.300.00 14.200.02; 14.300.00

Navigacijski stupi Classic kombinirani od inoxa AISI 316

Formirani su od: svjetla 360° odobreno RINA serija 11.133.xx + dvobojnog crveno-zelenog 11.415.05/425.05. Montiranje pritiskom u postolje. Za plovila do 12 metara. Postolje i cijev od sjajnog inoxa AISI 316.

Navigacijski stupii

Kat.br.

98

Svjetla 360’, stupii i kombinirana svjetla do 12 mt sa odobrenjem RINA

Dužina cm

Montaža

11.166.01

100

ugradbeno

11.166.02

100

ugradbeno

11.167.01

100

bono

11.167.02

100

bono

Svjetla

11.415.05; 11.133.00 11.425.05; 11.133.01 11.415.05; 11.133.00 11.425.05; 11.133.01

Boja svjetla

crna bijela crna bijela

14.200.02; 14.300.00 14.200.02; 14.300.00 14.200.02; 14.300.00 14.200.02; 14.300.00


11

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA

 Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA Jarbolno svjetlo Classic od 360° Kat.br.

11.133.00 11.133.01 11.133.03 11.133.04 11.132.00 11.132.01

Materijal

Boja

Polikarbonat Polikarbonat Polikarbonat Polikarbonat Inox Inox

crna bijela crna bijela -

-

Prikljuak za montažu na cijev

(za cijev Ø 20 mm) (za cijev Ø 20 mm) -

Ø mm 60 60 60 60 64 64

Visina mm 74 74 74 74 74 74

Odobrenje

14.200.02 14.200.02 14.200.02 14.200.02 14.200.02 14.200.02

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W

da da da da ne ne

ELE439207CS/3 ELE439207CS/3 ELE439207CS/3 ELE439207CS/3 ELE62802CS/3 ELE62802CS/3

( 11.132.01

( 11.132.00

( 11.133.03/04

( 11.133.01

( 11.133.00

Jarbolno svjetlo Classic od 360° sa uzdignutom bazom. Sa certifikatom RINA za plovila do 20 metara (n° ELE62802CS/3).

Polikarbonat Polikarbonat Inox

crna bijela

Uzdignuta baza od mm

Ø mm

Visina mm

77x38 77x38 77x38x55(h)

60 60 64

74 74 74

14.200.02 - 12 V 10 W 14.200.02 - 12 V 10 W 14.200.02 - 12V 10 W

( 11.132.02

11.132.98 11.132.99 11.132.02

Boja tijela

( 11.132.99

Materijal

( 11.132.98

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana

Kat.br.

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Navigacijska svjetla

Navigacijski stupi Compact Stupi sa inox cijevi Navigacijski stupii

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA

Kat.br.

Dužina cm

11.113.20 11.113.21

boja crna bijela

20 20

Sa nav.svjetlom Kat. broj

11.133.00 - 12v 10w 11.133.01 - 12v 10w

14.200.02 - 12v 10w 14.200.02 - 12v 10w

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana

Kat.br.

Dužina cm

Svjetlo

Materijal

11.130.00

60

11.133.00

Plastika

11.130.01

60

11.132.00

Inox

11.130.02

60

11.133.01

Plastika

Boja

14.200.02 - 12V 10W

crna

-

( 11.130.01

Navigacijski stupii

( 11.130.00

Potpuno od inoxa, postolje sa zubima od inoxa AISI 316 koje omoguava podešavanje stupia u bilo kojoj poziciji.

14.200.02 - 12V 10W 14.200.02 - 12V 10W

bijela

( 11.130.02

Navigacijski stupi Classic 360° preklopni

Navigacijski stupi Classic 360° teleskopski Baza od inoxa AISI 316 sa podešavanjem autoblokiranjem na raznim visinama, kompletno od inoxa, koristi se kao nosa zastavice i navigacijsko svjetlo. Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana

60 60 60

11.133.00 11.132.00 11.133.01

Materijal

crna

plastika inox plastika

-

bijela

14.200.02 14.200.02 14.200.02

- (12V 10W) - (12V 10W) - (12V 10W)

( 11.140.22

115x60 115x60 115x60

Boja

0

Svjetlo

0.2

Dužina cm

(1 1.1 4

11.140.20 11.140.22

Postolje mm

( 11.140.01

11.140.00 11.140.01 11.140.02

Verzija Sa svjetlom 30°

( 11.140.02

Standard

( 11.140.00

Navigacijski stupii

99


11

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA

Navigacijski stupi Classic 360° izvlaiv za montiranje na pregradu Kompletno od inoxa, postolje od inoxa AISI 316 za montiranje na pregradu. Montiranje na pritisak sa kontaktima u dnu. Vodonepropusan, kompletan sa žaruljom. Navigacijski stupii

( 11.110.01/11

Kat.br.

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana

Dužina cm

Svjetlo

Materijal

11.110.00

60

11.133.00

plastica

Boja

crna

14.200.02 - 12V 10W

11.110.02

60

11.133.01

plastica

bijela

14.200.02 - 12V 10W

11.110.01

60

11.132.00

inox

11.110.10

100

11.133.00

plastica

crna

14.200.02 - 12V 10W

11.110.12

100

11.133.01

plastica

bijela

14.200.02 - 12V 10W

11.110.11

100

11.132.00

inox

- -

14.200.02 - 12V 10W

- -

14.200.02 - 12V 10W

( 11.110.02/12 ( 11.110.00/10

( 11.120.01

( 11.123.01

( 11.123.00

( 11.120.00

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Navigacijski stupi Classic 360° izvlaiv od lake legure A) Verzija sa bazom od plastike crne ili bijele na koju se jednostavnim pritiskom umee stupi dajui kontakt. Poklopac je vodonepropusan i zatvara bazu kada stupi nije montiran, za plovila do 20 metara. B) Verzija sa postoljem od crne ili bijele plastike] za fiksiranje na pregradu. Za krme gumenjaka ili za otvorena plovila tipa Boston Waler. Navigacijski stupii

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA

Kat.br.

Dužina cm

Svjetlo

Boja

Verzija

Ø stupi a mm

100 100

11.133.00 11.133.01

crna bijela

A A

30 30

11.120.00 11.120.01 11.123.00 11.123.01

14.200.02 - 12v 10w 14.200.02 - 12v 10w

100

11.133.00

crna

B

30

14.200.02 - 12v 10w

100

11.133.01

bijela

B

30

14.200.02 - 12v 10w

Navigacijski stupi Classic 360° izvlaiv za montiranje na ravnu površinu Potpuno od sjajnog inoxa, sa bazom od inoxa "Flush Deck", za montiranje u ravnini sa palubom. Navigacijski stupii

Kat.br.

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA

Dužina cm

11.145.10

Navigacijsko svjetlo

Boja

11.133.00

100

crna

Baza Ø mm

Stupi Ø mm

60

20

14.200.02 - 12v 10w

PM

Navigacijski stupi Classic 360° izvlaiv Sa specijalnim postoljem od inoxa AISI 316 sa kontaktima na pritisak. Stavljanjem stupia u postolje stvara se kontakt. Dok stupi nije u postolju, postolje se zatvara pomou poklopca na oprugu i ne dozvoljava ulazak vode - vlage i stvaranje hre. Navigacijski stupii

100

bijela

Plastika

115x60

inox

115x60

Plastika

115x60

14.200.02 14.200.02 14.200.02

- 12V 10W - 12V 10W - 12V 10W

( 11.160.22

60

crna -

Postolje mm

.20

11.133.00 11.132.00 11.133.01

60

Materijal

60

60

Boja

1.1

Svjetlo

(1

11.160.20 11.160.22

Dužina cm

( 11.140.01

( 11.160.00

11.160.00 11.160.01 11.160.02

( 11.160.02

Standard

Verzija Sa svjetlom od 30° u stupiu


11

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana svjetla do 20m sa odobrenjem RINA Navigacijski stupi Classic 360° izvlaiv sa bazom Advance Od sjajnog inoxa AISI 316, sa bazom od inoxa 316 + plastike i gume. Kontakt se postiže umetanjem stupia. Kada se skine stupi poklopac automatski blokira otvor.

AISI 316

Navigacijski stupii

Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana

11.133.00 11.132.00 11.133.01 11.133.00 11.132.00 11.133.01

Materijal

crna - bijela crna - bijela

plastika inox plastika plastika inox plastika

14.200.02 14.200.02 14.200.02 14.200.02 14.200.02 14.200.02

- 12V 10W - 12V 10W - 12V 10W - 12V 10W - 12V 10W - 12V 10W

11.164.02

100 100 100 60 60 60

Boja

( 11.163.02 /

Tip svjetla

11.164.01

11.163.00 11.163.01 11.163.02 11.164.00 11.164.01 11.164.02

Duzina cm

( 11.163.01 /

Kat.br.

Jarbolno svjetlo od Utility od 360° Od polikarbonata, savršeno vodonepropusno. Sa odobrenjem RINA za plovila do 20 m. Navigacijska svjetla 360°, stupii i kombinirana

*

Ø mm

Visina mm

bijelo bijelo

crni bijeli

60 60

90 90

crveno*

crni

60

90

univerzalni 12/30v

14.220.02 - 12 V 10 W 14.220.02 - 12 V 10 W 14.220.04 - 12 V 10 W

14.222.00 14.222.00 14.222.00

Svjetla "Non Governo"

( 11.134.02

11.134.00 11.134.02 11.134.01

Plastini dijelovi

( 11.134.01

Svjetlo

( 11.134.00

Kat.br.

 Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa odobrenjem RINA za plovila do 50 m (vidljivost 2 Nm) Jarbolno svjetlo Classic od 360° LED Od polikarbonata i inoxa AISI 316. Sa certifikatom RINA za plovila do 50 metara (n° ELE324512CS/006).

LED Navigacijska svjetla

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa

Inox

Visina mm

(za cijev Ø 20 mm) (za cijev Ø 20 mm)

60 60 60 60

74 74 74 74

64

74

(za cijev Ø 20 mm)

64

74

-

( 11.133.11

14.223.00 14.223.00 14.223.00 14.223.00 14.223.00 14.223.00

12/24V - 1,7 W 12/24V - 1,7 W 12/24V - 1,7 W 12/24V - 1,7 W

da da da da

12/24V - 1,7 W

-

12/24V - 1,7 W

-

( 11.132.11

Inox

-

Ø mm

-

( 11.132.10

-

Prikljuak za montažu na cijev

( 11.133.14

Boja Crni polikarbonat Bijeli polokarbonat Crni polikarbonat Bijeli polokarbonat

( 11.133.10

11.133.10 11.133.11 11.133.13 11.133.14 11.132.10 11.132.11

( 11.133.13

Kat.br.

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Navigacijska svjetla

11.132.88 11.132.89 11.132.12

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa

Boja tijela Crni polikarbonat

Ø mm

60

Visina mm

148

Bijeli polikarbonat Inox

60 64

148 154

14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W

2

Kat.br.

( 11.132.1

Navigacijska svjetla

Od polikarbonata i inoxa AISI 316. Sa certifikatom RINA za plovila do 50 metara (n° ELE324512CS/006).

( 11.132.89

LED

( 11.132.88

Jarbolno svjetlo Classic od 360° LED sa bazom

101


11

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa odobrenjem RINA za plovila do 50 m (vidljivost 2 Nm) Sklopiva verzija, mikrometrijsko podešavanje sa nazubljenom bazom LED Navigacijska svjetla

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa

Kat.br.

11.130.10 11.130.11 11.130.12

Dužina cm

Nav.svjetlo

60 60 60

11.133.10 11.133.11 11.132.10

Boja

Crna plastika Bijela plastika - Inox

14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W

( 11.130.12

( 11.130.11

( 11.130.10

Nagnuti teleskopski stupi verzija sa okom - nosaem zastavice. LED Navigacijska svjetla

11.140.30 11.140.31 11.140.35 11.140.36

Dužina cm

Nav.svjetlo

60

11.133.13 11.133.14 11.132.11 11.133.13 11.133.14

60 60 100

-

Crna plastika

14.223.00

12/24V - 1,7 W

Bijela plastika Inox Crna plastika

14.223.00 14.223.00 14.223.00

12/24V - 1,7 W 12/24V - 1,7 W 12/24V - 1,7 W

Bijela plastika

14.223.00

12/24V - 1,7 W

/35

100

Boja

(1

1.1

40

.30

( 11.140.12

( 11.140.10/15

( 11.140.11/16

11.140.10 11.140.11 11.140.12 11.140.15 11.140.16

Nagnuti izvlaivi stupi verzija sa okom za nosa zastavice. LED Navigacijska svjetla

Sa svjetlom 30°

11.160.30 11.160.31 11.160.35 11.160.36

60

11.133.13 11.133.14 11.132.11 11.133.13 11.133.14

60 60 100 100

Boja

-

Crna plastika

14.223.00

12/24V - 1,7 W

Bijela plastika Inox Crna plastika

14.223.00 14.223.00 14.223.00

12/24V - 1,7 W 12/24V - 1,7 W 12/24V - 1,7 W

Bijela plastika

14.223.00

12/24V - 1,7 W

5 0/3 0.3 1.1 6

(1

( 11.160.11/16

Svjetlo

( 11.160.12

11.160.10 11.160.11 11.160.12 11.160.15 11.160.16

Dužina cm

( 11.160.31/36

Verzija Standard

( 11.160.10/15

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Sa svjetlom 30°

( 11.140.31/36

Verzija Standard

Izvaivi stupi za montiranje na stijenku broda sa okom za drža zastavice. LED Navigacijska svjetla

Kat.br.

( 11.110.22/32

( 11.110.21/31

( 11.110.20/30

102

11.110.20 11.110.22 11.110.21 11.110.30 11.110.32 11.110.31

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa

Dužina cm

Nav.svjetlo

60 60

11.133.10 11.133.11 11.132.10 11.133.10 11.133.11 11.132.10

60 100 100 100

Boja

Crna plastika Bijela plastika

14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W

-

Inox Crna plastika Bijela plastika

14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W

-

Inox

14.223.00 12/24V - 1,7 W


11

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa odobrenjem RINA za plovila do 50 m (vidljivost 2 Nm) Ugradbeni izvlaivi stupi sa okom - nosaem zastavice. LED Navigacijska svjetla

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa

Kat.br.

11.145.20 11.145.21

Dužina cm

Nav.svjetlo

100 100

11.133.10 11.133.11

Boja Crna plastika Bijela plastika

14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W

( 11.145.21

( 11.145.20

Izvlaivi stupi Advance sa bazom Poklopac baze sa automatskim zatvaranjem

LED Navigacijska svjetla

Svjetla 360° i navigacijski stupii LED sa

Kat.br.

-

Inox Crna plastika Bijela plastika

14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W 14.223.00 12/24V - 1,7 W

-

Inox

14.223.00 12/24V - 1,7 W

 Navigacijska svjetla do 12 metara. Artikli Osculati S.p.A. u skladu sa vlastitim sistemom kavalitete sa certifikatom ISO 9001:2000

Palubna svjetla Od bijelog polikarbonata sa leama od plexiglassa. U skladu sa normama IMCO i RINA za motorna plovila do 12 metara. Navigacijska svjetla

Kat.br.

11.507.01 11.507.02 11.507.03

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Tip

dvobojni225°

mm 80x58x38h

lijevi 112,5° desni 112,5°

80x58x38h 80x58x38h

14.400.01 - 12 V 8 W 14.400.01 - 12 V 8 W 14.400.01 - 12 V 8 W

14.300.20 14.300.20 14.300.20

Palubna svjetla od inoxa AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. U skladu sa normama IMCO i RINA za motorna plovila do 12 metara.

Navigacijska svjetla

Kat.br.

11.507.05 11.507.06 11.507.07 11.507.08

11 - Navigacijska svjetla, stupii

14.223.00 12/24V - 1,7 W

11.164.11

100

14.223.00 12/24V - 1,7 W

Bijela plastika

( 11.163.11

60 100 100

Crna plastika

- 11.164.12

11.133.10 11.133.11 11.132.10 11.133.10 11.133.11 11.132.10

60

( 11.163.12

60

Boja

11.164.10

Nav.svjetlo

( 11.163.10

11.164.10 11.164.12 11.164.11 11.163.10 11.163.12 11.163.11

Dužina cm

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Tip

225° dvobojno

mm 80x58x38h

lijevi 112,5° desni 112,5°

80x58x38h 80x58x38h

225° pramano

80x58x38h

14.400.01 14.400.01 14.400.01 14.400.01

- 12 V 8 W - 12 V 8 W - 12 V 8 W - 12 V 8 W

14.300.20 14.300.20 14.300.20 14.300.20

Serija navigacijskih svjetla Utility od kromiranog ABS-a Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Kat.br.

Model

11.403.01 11.403.02 11.401.01 11.401.02

14.200.00 14.200.00 14.200.00 14.200.00

225°kromirani 135°kromirani 112°kromirani 112°kromirani

- 12V 5W - 12V 5W - 12V 5W - 12V 5W

Serija navigacijskih svjetla na bateriju Utility Od kromiranog ABS-a + crnog ABS-a. Montiranje pritiskom pomou plastinog držaa. Koriste jednu bateriju LR20 od 1,5 volta sa autonomijom od 15/30 sati (funkcioniranje kontinuirano/ diskontinuirano). Ukljuivanje rotacijom centralnog dijela. Navigacijska svjetla

Kat.br.

11.137.01 11.137.04

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Opis

Serija od 3 Samo 360°

Napajanje

Autonomija

1 pila a torcia da 1,5 V 1 pila a torcia da 1,5 V

15/30 sati 15/30 sati

103


11

Navigacijska svjetla do 12 metara. Navigacijsko svjetlo LED Autonomno navigacijsko svjetlo sa suhim baterijama sa LED tehnologijom. Navigacijski stupii

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Kat.br.

11.138.01 11.138.02 11.138.03 11.138.04

Verzija Standardna Standardna Sa certifikatom u skladu sa COLREG ’72 Sa certifikatom u skladu sa COLREG ’72

Tip Stupi sa stezaljkom Fiksiranje na vakuum

Model 360° bijeli 360° bijeli

Baterije

Stupi sa stezaljkom

360° bijeli

3 x "AAA"

Fiksiranje na vakuum

360° bijeli

3 x "AAA"

2 x "D" 2 x "D"

Dvobojna pramana svjetla crveno/zelena Od kromirane i bijele ABS plastike. Specijalne lee od obraenog plexiglassa, kompletni sa nosaem žarulje. Svjetlo vrlo elegantno i funkcionalno. Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Kat.br.

Boja kuišta

Može se ugraditi na stupie tipa

11 - Navigacijska svjetla, stupii

mm

11.500.00

postolje crno kupola

11.500.02

postolje bijelo kupola

kromirana bijela

100x78

14.200.00 - 12 V 5 W

11.140.00; 11.160.00

100x78

14.200.00 - 12 V 5 W

11.140.00; 11.160.00

Bona ugradbena svjetla Od ABS-plastike vodonepropusno. Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Kat.br.

Boja svjetla

Kuište vanjske mm

11.129.01 11.129.02 11.129.11 11.129.12

112,5° lijevo

crno

192x65

112,5° desno 112,5° lijevo

crno bijelo

192x65 192x65

112,5° desno

bijelo

192x65

14.200.00 14.200.00 14.200.00 14.200.00

- 12 V 5 W - 12 V 5 W - 12 V 5 W - 12 V 5 W

Krmeno ugradbeno svjetlo Od ABS-plastike, vodonepropusno; kompletno sa nosaem žarulje. Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Kat.br.

Kuište

11.332.01 11.332.11

crna

mm 110x60

bijela

110x60

14.200.00 14.200.00

- 12V 5W - 12V 5W

Navigacijska svjetla Utility Compact Sa odobrenjem RINA (n° ELE324512CS/007) i u skladu sa normama IMCO. Za plovila do 12 metara. Napajaju se malom žaruljom visokog intenziteta od 5 watta, kako bi bile što manjih vanjskih dimenzija, minimalno se zagrijavale i malo tošile. Fiksiranje samo pomou 2 vijka. Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Tip

( 11.412.12

( 11.412.02

( 11.412.06

( 11.412.01

104

( 11.412.13

( 11.412.02

( 11.412.16

( 11.412.11

( 11.412.15

( 11.412.04

bijela

Kuište crna

LED (optional)

225° pramano 135° krmeno 225° dvobojno

11.412.11 11.412.12 11.412.13 11.412.14 11.412.15

11.412.01 11.412.02 11.412.03 11.412.04 11.412.05

14.412.00 14.412.00 14.412.00 14.412.00 14.412.00

- 12 V 5 W - 12 V 5 W - 12 V 5 W

14.225.01 14.225.01 14.225.01 14.225.01 14.225.01

360° cirkularno

11.412.16

11.412.06

14.412.00 - 12 V 5 W

14.225.01

112,5° lijevo 112,5° desno

- 12 V 5 W - 12 V 5 W


11

Navigacijska svjetla do 12 metara. Navigacijska svjetla Utility Compact za fiksiranje na palubu Sa odobrenjem RINA (n°ELE62802CS/4), u skladu sa normama IMCO. Za plovila do 12 metara. Napajaju se jednom malom žaruljom visokog intenziteta od 5 watta, kako bi vanjske dimenzije bile što manje, minimalno se zagrijavali i kako bi potrošnja bila što manja. Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Tip bijelo

Kuište crno

11.413.11 11.413.12 11.413.13 11.413.14 11.413.15

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno 225° dvobojno

LED (optional)

11.413.01 11.413.02 11.413.03 11.413.04 11.413.05

14.412.00 14.412.00 14.412.00 14.412.00 14.412.00

( 11.413.01

14.225.01 14.225.01 14.225.01 14.225.01 14.225.01

- 12 V 5 W - 12 V 5 W - 12 V 5 W - 12 V 5 W - 12 V 5 W

( 11.413.01

( 11.413.02

( 11.413.11

( 11.413.03

( 11.413.12

( 11.413.04

( 11.413.13

( 11.413.05

( 11.413.14

( 11.413.15

Navigacijska svjetla Utility 77

Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Tip

Kuište bijelo

crno

Garantirana vidljivost

( 11.425.01

112,5° lijevo

11.425.01 11.415.01 do 1 nautike 14.300.00 - 12 V 10 W

14.300.22

112,5° desno

11.425.02 11.415.02 do 1 nautike 14.300.00 - 12 V 10 W

14.300.22

225° pramano

11.425.03 11.415.03 do 2 nautike 14.300.00 - 12 V 10 W

14.300.22

135° krmeno

11.425.04 11.415.04 do 2 nautike 14.300.00 - 12 V 10 W

14.300.22

225° dvobojno

11.425.05 11.415.05 do 1 nautike 14.300.00 - 12 V 10 W

14.300.22

( 11.415.02

( 11.415.01

( 11.415.02

( 11.425.01

( 11.425.02

( 11.425.03

( 11.425.04

( 11.425.05

( 11.415.03

( 11.415.04

( 11.415.05

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Od polikarbonata, u skladu sa trenutno važeim normama IMCO. Za plovila srednjih dimenzija, savršeno vodonepropusna i vrlo se jednostavno instaliraju. Kompletna sa žaruljama i nosaima žarulja. Svjetla su sa odobrenjem za plovila do 12 metara i kompletna sa certifikatom RINA n° ELE324512CS/ 005 i DGM.

Navigacijska svjetla Utility 85 od inoxa AISI 316

Navigacijska svjetla

Kat.br.

Svjetla od sjajnog inoxa, realizirana u skladu sa važeim normama IMCO. Sa certifikatom - odobrenjem RINA n° ELE439207CS/2.

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Tip

11.414.01 11.414.02 11.414.03 11.414.04

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno

14.300.00 14.300.00 14.300.00 14.300.00

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W

14.300.22 14.300.22 14.300.22 14.300.22

11.414.05

225° dvobojno

14.300.00

- 12 V 10 W

14.300.22

Nosa okretljivi od sjajnog inoxa za Utility 77 i 85 Za montažu duž cijevi rukohvata. Obzirom na mogui nagib od 40°, može se koristiti na bilo kojoj ogradi ili rukohvatu. Može se i okrenuti i biti montiran kao nosa na palubi (u tom sluaju ostaje neiskorištena obujmica koja drži cijev). Nosai za navigacijska svjetla

Kat.br.

11.430.00

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Za navigacijska svjetla

Za montiranje na cijevi od mm

11.415.01/02/03/04/05; 11.414.01/02/03/04/05

22/25

105


11

Navigacijska svjetla do 12 metara. Navigacijska svjetla Utility 77 sa stražnjom bazom U skladu sa normama IMCO, sa stražnjim postoljem od crne ABS-plastike, što omoguava montažu na palubu odnosno na horizontalnu podlogu. Svjetla sa odobrenjem RINA (n° ELE62802CS/2) za plovila do 12 metara. Navigacijska svjeta

Navigacijska svjetla do 12 metara.

Kat.br.

( 11.416.01

( 11.416.03

( 11.416.01

( 11.416.04

Tip

11.416.01 11.416.02 11.416.03 11.416.04 11.416.05

( 11.416.02

14.300.00 14.300.00 14.300.00 14.300.00 14.300.00

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno 225° dvobojno

14.300.22 14.300.22 14.300.22 14.300.22 14.300.22

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W

( 11.416.05

 Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12 metara Navigacijska svjetla Compact 12 Kompletni sa odobrenjem RINA ELE199511CS001.

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12

Tip

( 11.408.11

( 11.408.13

( 11.408.14

11.408.11 11.408.12 11.408.13 11.408.14

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno

( 11.408.12

( 11.408.02

( 11.408.01

Kuište bijelo

crno

11.408.01 11.408.02 11.408.03 11.408.04

14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W

( 11.408.03

( 11.408.02

14.300.20 14.300.20 14.300.20 14.300.20

( 11.408.04

Navigacijska svjetla Compact 12 od sjajnog inox AISI 316 AISI 316

Navigacijska svjetla

Sa odobrenjem RINA za plovila do 12 metara, isporuuju se sa certifikatom odobrenjem. ELE199511CS001.

Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12

Kat.br.

Tip

11.406.01 11.406.02 11.406.03 11.406.04

14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno

14.300.20 14.300.20 14.300.20 14.300.20

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W

Navigacijska svjetla Classic 12 Sa odobrenjem RINA za plovila do 12 metara. ELE324512CS/002

106

( 11.410.14

( 11.410.12

( 11.410.11

( 11.410.13

( 11.410.01

Navigacijska svjetla

Tip

Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno

( 11.410.02

Kuište bijelo

11.410.11 11.410.12 11.410.13 11.410.14

( 11.410.02

crno

11.410.01 11.410.02 11.410.03 11.410.04

14.300.00 14.300.00 14.300.00 14.300.00

( 11.410.03

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W

14.300.22 14.300.22 14.300.22 14.300.22

( 11.410.04


11

Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12 metara Navigacijska svjetla Classic 12 od sjajnog inoxa AISI 316

Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12

Kat.br.

Tip

11.407.01 11.407.02 11.407.03 11.407.04

Žarulja

14.300.00 14.300.00 14.300.00 14.300.00

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno

( 11.407.01

Navigacijska svjetla

Sa odobrenjem RINA (n.ELE199511CS001 za plovila do 12 metara.

( 11.407.01

AISI 316

14.300.22 14.300.22 14.300.22 14.300.22

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W - 12 V 10 W

( 11.407.03

( 11.407.04

( 11.407.02

Postolja za navigacijska svjetla AISI 316

Za montiranje naših navigacijskih svjetla na Roll Bar i slino. Od sjajnog inoxa AISI 316.

Postolja za navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12 metara

( 11.431.00

( 11.433.01

( 11.432.00/01

11.408.01/02/03/04/11/12/13/14 11.408.03/13 + sidrena navigacijska svjetla 11.412.06/16 11.406.01/02/03/04 + sidrena navigacijska svjetla 11.412.06/16 11.407.01/02/03/04 11.410.03/13 + sidrena navigacijska svjetla 11.133.00/01; 11.132.01 11.407.01/02/03/04 + sidrena navigacijska svjetla 11.133.03/04; 11.132.01

( 11.431.00

11.431.00 11.432.00 11.432.01 11.433.01 11.434.00 11.434.01

( 11.434.00/01

Za navigacijska svjetla

Nagnuto postolje za navigacijska svjetla Classic 12 Plastino postolje za montiranje na kose površine navigacijskih svjetla 11.410.xx (Classic 12 plastini). Signalizacijska svjetla

Navigacijska svjetla "Sphera Design" do 12 metara

bijela

crna

11.438.10 11.438.15 11.438.20

Nagib

Za navigacijska svjetla

10° 15°

11.410.xx 11.410.xx

20°

11.410.xx

11.437.10 11.437.15 11.437.20

11 - Navigacijska svjetla, stupii

Kat.br.

 Navigacijska svjetla sa LED-om "ORIONS" do 20 m Navigacijska svjetla Orions LED

Sa odobrenjem RINA za plovila do 20 metara . Izvor svjetlosti: snažni LED - Zaštita od inverzije polariteta. Vodonepropusna IP56.

Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla sa LED-om "ORIONS" do 20 m

Tip

Tijelo od inoxa AISI 316

360° za vrh jarbola 11.396.03 11.396.01 112,5° lijevo 11.396.02 112,5° desno

. ( 11

395

bijelo

11.131.02 11.395.11 11.395.12

.02

.01

396

11.131.01 11.395.01 11.395.02

kromirano

11.131.22 11.395.21 11.395.22

1

5.1

.39

1 (1

( 11.

Tijelo plastino crno

Napajanje univerzalno

Potrošnja MAX

Vijek trajanja prosjeni sati

Certifikat

12/24 V 12/24 V 12/24 V

3W 1W 1W

10.000 10.000 10.000

ELE453105CS ELE453105CS ELE453105CS

.22

395

. ( 11

( 11.396.03

107


11

Navigacijska svjetla EVOLED

 Navigacijska svjetla EVOLED Navigacijska svjetla Evolved Eye sa LED izvorom svjetlosti niske potrošnje za ugradbeno fiksiranje na zid Sa odobrenjem R.I.NA i NMMA USA za plovila do 20 m, ELE064010CS. Kuište od sjajnog inoxa.

LED

Signalizacijska svjetla | Navigacijska svjetla led

Navigacijska svjetla EVOLED

Kat.br.

Verzija

11.043.24

112,5° lijevo + 112,5° desno

+

volt

Dužina

Visina

Dubina

Otvor za ugradnju

12

197 mm

60 mm

23 mm

70x35 mm

Prodaju se u paru

Navigacijska svjetla LED Sea-Dog AISI 316

Navigacijska led svjetla

Navigacijska svjetla EVOLED

Tip

Verzija 1 milja za plovila do Verzija 2 milje za plovila do 12 m - 12 V 20 m - 12/24 V

112°,5 lijevo

11.050.01

11.051.01

na ravnu površinu

112°,5 desno

11.050.02

11.051.02

na ravnu površinu

225° dvobojno

11.050.03

11.051.03

na ravnu površinu

225° bijelo

11.050.04

11.051.04

na ravnu površinu

112°,5 lijevo

11.048.01 11.048.02 -

11.049.01 11.049.02 11.052.02*

na stijenku

112°,5 desno 135° krmeno

( 11.049.01-02

( 11.049.01/02

na stijenku

( 11.052.02

( 11.050-051.xx

( 11.050.01/02 - 11.051.01/02

( 11.049.01/11.048.01

na stijenku

11.052.02 samo 12 V

( 11.050-051.03

*

Fiksiranje

( 11.050-051.04

11 - Navigacijska svjetla, stupii

LED

Kompletno od inoxa AISI 316 sa tijelom od polikarbonata. U skladu sa normama COLREG 72 sa odobrenjem RINA + NMMA - USA. ELE324512CS/008. Izvor svjetlosti snažni LED. Vodonepropusna IP56

( 11.052.02

Navigacijska svjetla Evolved sa LED izvorom svjetlosti niske potrošnje, za fiksiranje na ravnu površinu LED

Sa odobrenjem R.I.NA i NMMA USA za plovila do 20 m u skladu sa COLRER’72, ELE064010CS

( 11.041.24

Signalizacijska svjetla | Navigacijska svjetla led

Navigacijska svjetla EVOLED

Tip

+

112,5° lijevo + 112,5° desno 225° dvobojno

( 11.041.21

Prodaju se u blister-pakovanju.

108

( 11.041.01

( 11.041.14

Tijelo bijeli ABS

Tijelo od sjajnog INOXA

volt

11.041.14 11.041.01

11.041.24 11.041.21

12 12


11

Navigacijska svjetla EVOLED

Navigacijska svjetla EVOLED sa LED izvorom svjetlosti niske potrošnje

Navigacijska LED svjetla

Navigacijska svjetla EVOLED

112,5° lijevo + 112,5° desno 135° krmeno

Kuiste od crnog ABS- Kuište od sijajnog a inox-a

volt

11.039.01*

11.039.02*

11.039.21*

12

11.039.14

11.039.15

11.039.24

12

( 11.039.21

( 11.039.14/24

Prodaju se u blisteru.

( 11.039.01/21/02/25

Kuište od bijelog ABS-a

( 11.039.02

Tip

+

( 11.039.01

Sa odobrenjem RINA i NMMA USA za plovila do 12 metara u skladu sa COLREG ’72. Odobrenje ELE154208CS.

LED

( 11.039.14

( 11.039.2

Navigacijska svjetla Sphera II LED do 20 m, tijelo od polikarbonata

( 11.060.11

Navigacijska svjetla do 20 mt sa odobrenjem

Tip

Tijelo ABS crni

Potrošnja watt

bijeli

V

112°,5 lijevo

11.060.01

11.060.11

2

12/24

112°,5 desno

11.060.02

11.060.12

2

12/24

12/24

Krmeno 135°

11.060.04

11.060.14

2

12/24

( 11.060.03

12/24

2

( 11.060.14

( 11.060.11

( 11.060.05

( 11.060.04

( 11.060.xx

( 11.060.13

2

11.060.13

( 11.060.02

11.060.15

11.060.03

( 11.060.12

11.060.05

( 11.060.01

Dvobojno 225° Pramano 225°

( 11.060.02

Sa odobrenjem RINA i USA NMMA. ELE199511CS003. Ya plovila do 20 metara u skladu sa Colreg72. Univerzalna voltaža 12/24 v. Potpuno vodonepropusna.

LED

11 - Navigacijska svjetla, stupii

 Navigacijska svjetla do 20 mt sa odobrenjem R.I.N.A.

Navigacisjka svjetla Sphera II LED do 20 m, tijelo od sjajnog inoxa. Certifikat RINA i USA NMMA. ELE199511CS003. Za plovila do 20 m u skladu sa Colreg72. Voltaža univerzalna 12/24 v. Potpuno vodonepropusni Tijelo inox

11.060.21 11.060.22 11.060.25 11.060.23 11.060.24

Potrošnja watta 2 2 2 2 2

V 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

( 11.060.22

( 11.060.23

( 11.060.21

112°,5 lijevo 112°,5 desno Dvobojno 225° Pramano 225° Krmeno 135°

( 11.060.25

Tip

( 11.060.22

Navigacijski stupii | Navigacijska svjEtla LED Navigacijska svjetla do 20 mt sa odobrenjem

( 11.060.24

LED

109


11

Navigacijska svjetla do 20 mt sa odobrenjem R.I.N.A. Navigacijska svjetla Utility 78 Od polikarbonata sa leom od plexiglassa, u skladu sa normama IMCO, za plovila do 20 metara. Sa odobrenjem RINA (n° ELE324512CS/004) i kompletni sa certifikatom. Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla do 20 mt sa odobrenjem R.I.N.A.

Tip

Kuište bijelo

112,5° lijevo 112,5° desno

( 11.427.01

( 11.427.02

( 11.427.01

( 11.427.03

225° vrh jarbola bijelo 135° krmeno bijelo 225° dvobojno

Kuište crno

12V

24V

12V

24V

11.427.01 11.427.02 11.427.03 11.427.04 11.427.05

11.427.11 11.427.12 11.427.13 11.427.14 11.427.15

11.417.01 11.417.02 11.417.03 11.417.04 11.417.05

11.417.11 11.417.12 11.417.13 11.417.14 11.417.15

a 12 volt, 25 W (14.220.00) - 24 volt, 25 W (14.220.01) - 12 volt, 10 W (14.220.02) - 24 volt, 10W (14.220.03) 14.222.00 LED žarulja univerzalna 10/30 V

( 11.427.04

( 11.427.03

( 11.427.05

11 - Navigacijska svjetla, stupii

( 11.417.05

( 11.417.04

( 11.417.04

( 11.417.03

( 11.417.02

( 11.417.02

( 11.417.01

 Navigacijska svjetla Osculati Sphera Design do 20 mt sa Navigacijska svjetla Maxi 20 Sa odobrenjem RINA (n° ELE324512CS/003). Za plovila do 20 metara. Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla Osculati Sphera Design do 20 mt sa odobrenjem RINA

Verzija

Kuište bijela 12 V 24 V

112,5° lijevo 112,5° desno 225° pramano 135° krmeno

( 11.411.11

11.411.11 11.411.12 11.411.13 11.411.14

Kuište crna 12 V

11.411.31 11.411.32 11.411.33 11.411.34

11.411.01 11.411.02 11.411.03 11.411.04

24 V

11.411.21 11.411.22 11.411.23 11.411.24

12 volt -15 W (14.202.12); 24 volt - 15 W (14.202.24).

( 11.411.11

LED žarulja 14.300.24 - 12V

( 11.411.01

( 11.411.02

( 11.411.12

( 11.411.04

( 11.411.03

( 11.411.14

( 11.411.13

Navigacijska svjetla Maxi 20 od sjajnog inoxa AISI 316 AISI 316

Navigacijska svjetla

Sa odobrenjem RINA (n°ELE090109CS/002) za plovila do 20 metara.

Navigacijska svjetla Osculati Sphera Design do

Tip

( 11.411.71

( 11.411.73

110

( 11.411.72

( 11.411.74

112,5° sinistro 112,5° destro 225° prua 135° poppa

14.202.12

12 volt -15 W;

14.202.24

24 volt - 15 W;

14.300.24

Žarulja LED - 12V

12 volt

24 volt

11.411.71 11.411.72 11.411.73 11.411.74

11.411.81 11.411.82 11.411.83 11.411.84


11

Svjetla 360° do 20 m sa odobrenjem RINA

 Svjetla 360° do 20 m sa odobrenjem RINA Jarbolno svjetlo od 360° Od polikarbonata, sa odobrenjem RINA za plovila do 20 metara (n° ELE324512CS/001).

11.135.00 11.135.01 11.135.10 11.135.11

Svjetla 360° do 20 m sa odobrenjem RINA

volt

Boja tijela

Ø mm

Visina mm

12

crna

81

103

12 24 24

bijela crna bijela

81 81 81

103 103 103

univerzalni 12/30v

14.220.02 14.220.02 14.220.03 14.220.03

14.222.00 14.222.00 14.222.00 14.222.00

- 12 V 10 W - 12 V 10 W - 24 V 10 W - 24 V 10 W

( 11.135.00/01

Kat.br.

( 11.135.01/11

Navigacijska svjetla

Jarbolna svjetla od 360°

Svjetla 360° do 20 m sa odobrenjem RINA

Kat.br.

Verzija

volt

11.136.20 11.136.21

sa uzdignutom inox bazom sa uzdignutom inox bazom

univerzalni 12/30 V

12 24

85 85

106 106

14.220.02 - 12 V 10 W 14.220.03 - 24 V 10 W

14.222.00 14.222.00

12

85

165

14.220.02 - 12 V 10 W

14.222.00

24

85

165

14.220.03 - 24 V 10 W

14.222.00

Navigacijska svjetla Sphera II LED 360° do 50 mt Sa certifikatom RINA i USA NMMA za plovila do 50 m u skladu sa Colreg72. Voltaža univerzalna 12/24 v. Potpuno vodonepropusni. Vidljivost 3 NM.

11.061.02

-

360°

11.061.03

-

2

12/24

-

-

2

12/24

.

.

2

12/24

( 11.061.01

11

360°

ELE199511C S003

1.

11.061.01

V

06

ELE199511C 11.061.11 S003

Fonda 360°

Potrošnja watt

1.

Tijelo ABS bijelo

crno

(1

Tip

11 - Navigacijska svjetla, stupii

11.136.00 11.136.10

Ø Visina mm mm

( 11.136.20/21

Navigacijska svjetla

( 11.136.00/10

Od polikarbonata i sjajnog inoxa AISI 316, sa odobrenjem RINA za plovila do 20 metara (n° ELE324512CS/001).

111


11

Navigacijska svjetla DHR do 20 i 50 mt

 Navigacijska svjetla DHR do 20 i 50 mt Navigacijska svjetla za plovila do 20 metara sa odobrenjem MED 96/98 - EC Kompletna sa odobrenjem i za Trgovaku Mornaricu. Od crnog polikarbonata i inoxa. Kompletni sa specijalnom okomitom žaruljom. Navigacijska svjetla

Kat.br.

11.420.01 11.420.02 11.420.03 11.420.04 11.420.05 11.420.06 11.420.07 11.420.08 11.420.09 11.420.18*

Navigacijska svjetla DHR do 20 i 50 mt

Verzija

112,5° lijevo

12V

za bonu ugradnju

14.220.00 14.220.00 14.220.00 14.220.02 14.220.00 14.220.00 14.220.02 14.220.00 14.220.00 14.220.00

25 W - 24 V

112,5° desno

za bonu ugradnju

25 W - 24V

225° pramano

za bonu ugradnju

25 W - 24V

135° krmeno

za bonu ugradnju

10 W - 24V

225° dvobojno

za bonu ugradnju

25 W - 24V

135°

za bonu ugradnju

25 W - 24V

360°

okrugla sa bazom

10 W - 24V

360°

okrugla sa bazom

25 W - 24V

360°

okrugla sa bazom

25 W - 24V

360°

sa rukama za ovješavanje gore i dolje

25 W - 24V

- 12V 25 W - 12V 25 W - 12V 25 W - 12V - 12V 25 W - 12V 25 W - 12V - 12V 25 W - 12V 25 W - 12V 25 W

24V

14.220.01 14.220.01 14.220.01 14.220.03 14.220.01 14.220.01 14.220.03 14.220.01 14.220.01 14.220.01

- 24V 25W - 24V 25W - 24V 25W - 24V - 24V 25W - 24V 25W - 24V - 24V 25W - 24V 25W - 24V 25W

Po narudžbi raspoloživi i sa certifikatom - odobrenjem za svako pojedino svjetlo.

PM

Navigacijska svjetla za plovila do 50 metara sa odobrenjem MED 96/98 - EC

( 11.418.01

Kompletna sa odobrenjem i za Trgovaku Mornaricu . Izraeni od crnog polikarbonata i inoxa. Kompletni sa signalnom žaruljom sa vertikalnom montažom.

( 11.418.01

Navigacijska svjetla

( 11.418.06

11 - Navigacijska svjetla, stupii

*

Tip

Kat.br.

Tip

Verzija

11.418.01*

112,5° lijevo

sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

11.418.02*

112,5° desno

sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

11.418.03*

225° pramano

sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

11.418.04*

135° krmeno

sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

11.418.05*

135°

sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

11.418.06

360°

okruglo sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

11.418.07

360°

okruglo sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

11.418.08

360°

okruglo sa bazom

14.220.01

- 24 V - 25 W

*

11.418.10

Kit sa nosaem za pregradu

( 11.418.06

Svjetla plave boje za plovila za hitne intervencije Sa visokokvalitetnim elektronskim i mehanikim krugovima. Bljeskajua svjetla

12 volt

112

Navigacijska svjetla DHR do 20 i 50 mt

24 volt

11.096.12

11.096.24

11.097.12

11.097.24

Verzija

rotaciona (160 +/-30 okretaja u minuti) na stroboskopski bljesak visokog intenziteta (130 +/-10 bljeskova/min)

halogena H1 -


Baterijske lampe, akumulatori Baterijske plutajue lampe SONCA Baterijske lampe, reflektori i batiskop Baterijske lampe Princeton U.S.A. Akumulatori Exide Akumulatri i pribor Generatori, solarni paneli (ploe) Sklopivi bicikli

PM

 Baterijske plutajue lampe SONCA Baterijska lampa SONCA Survival, waterproof IPX7, sa flash-om IPX7

( 12.300.00 Baterijske lampe

Baterijske plutajue lampe SONCA

Kat.br.

12.300.00 12.500.00

Izvor svjetlosti

Napajanje

Dužina mm

Ø lee mm

Halogena žarulja Halogena žarulja

2 baterije alkalne D 3 baterije alkalne D

200 250

60 60

( 12.500.00

Baterijska lampa SONCA Heavy Duty od gume

Baterijske lampe

Baterijske plutajue lampe SONCA

Kat.br.

Verzija

Parabola Ø mm

12.244.01 12.244.02

Large Medium

50 50

Napajanje 3 baterije “D” 2 baterije “D”

PM

Baterijska lampa SONCA Super Heavy Duty splashproof 19X4 LED baterijska lampa otporna na špricanje, sa kuištem od prirodne gume otporne na udarce. sa 3 LED-a visokog intenziteta tipa ULTRA BRIGHT i optikom leom. Baterijska lampa, LED

Kat.br.

12.245.02

Napajanje 4 baterije "D"

mm

Ø mm

Lumen

67

18,8

196

Baterijska lampa SONCA LED Waterproof IPX7 LED

Baterijske lampe koje plutaju na vodi, vodonepropusne sa LED ULTRA BRITE poslijednje generacije.

Baterijske lampe

Baterijske plutajue lampe SONCA

Kat.br.

Dužina mm

Ø parabola mm

N. LED

173

42

3

Tip baterije 2xAA (LR6; 316)

235

70

5

2xD (LR20; 373)

12.246.01 12.246.02

( 12.246.01

( 12.246.02

12 - Baterijske lampe, akumulatori

Vodonepropusna sa žaruljom Prefokus Krypton 70% svjetlijom. Sa bljeskajuim svjetlom, te se može koristiti sa splavi za spašavanje.

PM

Baterijska lampa SONCA H6010 waterproof IPX7 IPX7

Profesionalna baterisjka lampa visoke efikasnosti vodonepropusna IPX7.

Baterijske lampe

Kat.br.

12.601.00

Izvor svjetolsti

Napajanje

10 LED nichia japan high power

4 baterije alkalne “D”

Baterijska lampa SONCA vodonepropusna IPX4

frontalna

254x125x131 mm

sa

3

LED-a

Svjetlo za fiksiranje na glavu. Sa 3 LED-a Nichia visoke efikasnosti. Kut osvjetljavanja podesiv. Vodonepropusno IPX4. Baterijske plutajue lampe SONCA

Kat.br.

12.138.01

Lumena

Kapacitet

Baterije

20

14 m

3xAAA

60x40x40 mm

113


12

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

 Baterijske lampe Princeton U.S.A. Ove baterijske lampe su TOP danas raspoložive kvalitete i tehnologije

Baterijska lampa PRINCETON Eco flare LED podvodna IPX8 Sigurnosno svjetlo sa ultra-jakim LED-om + 1 žaruljom na krypton, može se koristiti kao signalno svjetlo ili za osvjetljavanje u marku. Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

12.158.01

Vodoprepusnost do m

Snaga

Autonomija sati

100

1 watt + 6 lumens

500

Boja kuišta

Florescentna žuta

Baterije

2 AAA

42

Baterijska lampa PRINCETON Tec 40 podvodna IPX8

12 - Baterijske lampe, akumulatori

Ova mini baterijska lampa ultra-snažna ima halogenu žarulju izvanredne snage i kapaciteta, bez obzira na male dimenzije. Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

12.156.02

Vodonepropusna do m

Lumena

Snaga m

Autonomija sati

100

45

108

5

Boja kuišta Florescentna žuta

Baterije

4 AA

181

Baterijska lampa PRINCETON Impact XL LED podvodna IPX8

Vrlo lagana baterijska lampa (197 g) sa karakteristikama veih modela. Obložena gumom. Sa 1 LED AXIBRIGHT viskoe efikasnosti. Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

12.155.01

Vodonepropusna do m

Lumena

Nosivost m

Autonomija sati

100

45

59

50+

Boja kuišta

Baterije

Florescentno žuta

4 AA

197

Baterijska lampa PRINCETON Torrent XENON podvodna IPX8 Sa XENON žaruljom od 7,5 watta. Visoka snaga u malom prostoru. Specijalna parabolna lea Princeton Tec’s. Prekida sa sistemom blokiranja. Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

12.152.02

Vodonepropusno do m

Lumens

Kapacitet m

Autonomija sati

100

132

108

5

Boja kuišta Žuto flores.

Baterije

8 AA

350

Baterijska lampa PRINCETON Torrent LED podvodna IPX8

Sa 1 maxi-jakim LED-om viskoe efikasnosti od 3 watta + specijalna parabola Princeton Tec’s. Sa prekidaem sa sistemom za blokiranje. Princeton Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

12.152.01

114

Vodonepropusna do m

Lumena

Nosivost m

Autonomija sati

100

95

75

30

Boja kuišta

Florescentno žuta

Baterije

8 AA

365


12

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A. Baterijska lampa PRINCETON Miniwave II podvodna IPX8 Sa inovativnom halogenom žaruljom sa 2 žarnice koje omoguavaju dva naina upotrebe.

Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

Vodonepropusna do m

Lumena

100

80

12.151.02

Nosivost m Low

High

84

112

Autonomija sati Low High

10

4

Boja kuišta

Florescentno žuta

Baterije

4C

683

Baterijska lampa PRINCETON Shockwavwe II podvodna IPX8 Sa inovativnom halogenom žaruljom sa 2 žarnice koje omoguavaju dva naina upotrebe.

Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

Lumena

100

250

Nosivost m Low

High

111

148

Autonomija sati Low High

10

4

Boja kuišta

Florescentno žuta

Baterije

8C

1020

Baterijska lampa PRINCETON Miniwave LED podvodna IPX8 3 LED maxi-sjajna visoke efikasnosti, kombinirani sa leama Pronceton Tec’s.

Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

Vodonepropusna do m

Lumena

100

337

12.150.02

Nosivost m Low

High

113

145

Autonomija sati Low High

10

4

Boja kuišta

Florescentno žuta

Baterije

4C

650

Baterijska lampa PRINCETON Shockwave LED podvodna IPX8 3 LED maxi-sjajna visoke efikasnosti, kombinirani sa leama Pronceton Tec’s.

Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

Kat.br.

12.150.01

Vodonepropusna do m

Lumena

100

400

Nosivost m Low

High

121

155

Autonomija sati Low High

20

12

Boja kuišta

Florescentno žuta

Baterije

8C

12 - Baterijske lampe, akumulatori

12.151.01

Vodonepropusna do m

1075

Podvodni kit - baterijska lampa PRINCETON LED pack 12.165.00 Ovaj kit, idealan za sve ronioce, ukljuuje: - Baterijsku lampu shockwave LED 12.150.01 - Baterijsku lampu impact XL LED 12.155.01 - Baterijsku lampu Eco Flare LED 12.158.01 - Spiralni sigurnosni pojas sa karabinom dužine 914 mm - Mali sigurnosni pojas sa karabinom dužine 500 mm. Princeton

Noviteti - Baterijske lampe Princeton U.S.A.

 Baterijske lampe, reflektori i batiskop Baterijske lampe Diving Kompletno vodonepropusne (isprobane do 10 metara pod vodom). Vanjsko kuište od mekane gume sa zaštitom od udaraca, žarulje crypton sa parabolom visoke efikasnosti. A) Model anatomski za runu upotrebu ili za montiranje na elo pomou posebne trake od kauuka. B) Model TORPEDO visoke autonomije, sa dvostrukom rukom tipa "sub" ili ravnom. Baterijske lampe

Kat.br.

12.092.00 12.093.00

Parabola Ø mm 42 70

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

Napajanje 4 baterije “AA” 4 baterije “D”

Verzija A = anatomski B = TORPEDO

115


12

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

Halogeni reflektor Velike jaine sa akumulatorom Pb GV 4 Ah. Ponovno se puni na 12 volti u utinici za upalja za cigarete ili na 220 volti AC. Otporan na vodu. Sa okretljivom rukom sa dvije pozicije. Baterijske lampe

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

Kat.br.

Snaga svjea. USA.

12.267.00

35 W

1.000.000

Profesionalna baterijska lampa ponovo punjiva Može se ponovno puniti. Akumulator Pb GV 4 Ah sa ponovnim punjenjem na 12 volti u utinici za upalja za cigarete ili na 220 volti AC. Ruka okretljiva sa sistemom blokiranja prekidaa kako bi ruke bile slobodne. Baterijske lampe

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

Kat.br.

12.266.00

halogena 1212 V / 35 W

Visina sa rukom Parabola Ø mm mm 240 130

Dubina mm 180

Snaga cd.USA. 1.000.000

Svjetlo za inspekciju / hitnou Slim LED

12 - Baterijske lampe, akumulatori

Superkompaktno u ultra-lagano, otporno na špricanje. Utika tipa upaljaa za cigarete sa ukljuenim prekidaem. Kabel za napajanje 2,5 m. Kat.br.

12.526.00

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

V 12

LED 12

W 1,2

mm 300x20x8

Neonsko svjetlo od 8 W na 12 V prenosivo 12.524.00 Za povezivanje na akumulator. Idealno za inspekciju motora i brodskih prostora, utinica od gume, otporno na vodu. Inspekcijska svjetla/ sigurnosna svjetla

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

Svjetlo za inspekciju/sigurnosno svjetlo sa 60 LED LED

12.525.00 Sa sistemom samo-snabdijevanja pomou unutrašnje baterije koja se može ponovo puniti. Autonomija 3 sata. Kuište od veodonepropusne gume. Sa dodatnim priborom: punja na 110/240 volta. Kabel sa utikaem za upalja za cigaretu 12 volt.

Inspekcijska svjetla/sigurnosna svjetla

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

Plutajue svjetlo Za privlaenje riba. Potpuno vodonepropusno. Reflektori za pecanje

Kat.br.

12.114.00 12.114.01

Baterijske lampe, reflektori i batiskop

Opis Verzija sa žeruljom SEALED BEAM od 50 watt na 12 volta. Kompletna sa kabelom od 2,4 m i klemama za akumulator Verzija sa 7 LED zelene boje niske potrošnje, napajanje 12 volta. Kompletna sa 3,60 m kabela sa utinicom tipa upaljaa za cigarete.

( 12.114.00 ( 12.114.01

Batiskop za gledanje podmorja 12.240.00 Batiskop za gledanje podmorja sa kaljenim staklom.

Ureaj za posmatranje morskog dna

116

W ekvivalentni 7

Baterijske lampe, reflektori i batiskop


Generatori, solarni paneli (ploe)

12

 Generatori, solarni paneli (ploe) Generator na vjetar LE300 Proizvodi elektrinu energiju na 12 ili 24V. Kuište od anodizirane lake legure i inoxa. Listovi su od plastike regenerirane sa staklenim vlaknima. Sa sistemom za blokiranje motora u poziciji "OFF". Kat.br.

Generatori, solarni paneli (ploe)

V

12.209.12 12.209.24

Ø rotora cm

12 24

12.209.15 12.209.16

100 100

Snaga Prosjena 85 W s vjetrom 8 m/s 85 W s vjetrom 8 m/s

Prosjeno trajanje

Max 300 W 300 W

6 6

20 godina 20 godina

Regulator punjenja na 12V Regulator punjenja na 24V

12 - Baterijske lampe, akumulatori

Solarna ploa fleksibilna i sklopiva Amorfni silikon u tankom trostrukom sloju na podlozi od inoxa. Isporuuju se sa plastinim, protukliznim nosaem te nije potrebna fiksna montaža. U trenutku upotrebe, mogu se staviti na palubu, na tendu, na cavallo buma, na jastuke, itd. i fiksirati se pomou odgovarajuih vijaka. Generator na vjetar

Generatori, solarni paneli (ploe)

Kat.br.

12.015.02 12.015.04

Max snaga (WP)

Radna struja

VOC

Za baterije

VMP

mm

538x426 1416x426

10 W 32 W

0,6 A 1,94 A

23,8 V 23,8 V

12/24 V 12/24 V

16,5 V 16,5 V

0,82 4,7

12.015.10 Regulator verzije 12/24 10 A za poravnavanje izlazne struje solarnih ploa

Solarne ploe SUNWARE® Izraene od specijalnih solarnih elija visokih mogunosti. (Iskoristivost garantirana 16-18%). Ploa se sastoji od nosaa od inoxa od 1 mm obloženog bijelom epoksidnom smolom, iznad koje su položene solarne elije. Sve je smješteno u specijalnu prozirnu smolu otpornu na UV zrake, pod nazivom "NOWFLON". Ova obloga je super otporna, ne haba se i vjena je. Po ploama se može hodati i fleksibilne su (max 3%) kako bi mogle pratiti zakrivljenost palube. Ukupna debljina je samo 5 mm i ploe mogu biti NOWFLOW obraene u stražnjem dijelu radi primjene poliuretanskog ljepila.

( 12.030.01/02

( 12.030.03

Solarne ploe

Kat.br.

12.030.01 12.030.02 12.030.03 12.030.04

mm 459x467 459x638

Max.nominalna snaga W

Iskoristivost prosjecna W/g

V

Tip fiksiranja

24 36

96 144

12 12

A A

48 70

192 280

12 12

B B

460x780 600x890

A: Fiksiranje sa 4 vijak ili lijepljenjem; B: Fiksiranje sa SIDE-CLIPS ili ljepilom (par side-clipsa ukljuen sa art.12.030.03/04)

( 12.030.04

Regulatori punjenja SUNWARE® za solarne ploe Ovi sofisticirani regulatori punjenja sastoje se od jednog ekrana LCD koji daje sve indikacije vezane za stanje punjenja akumulatora i stuje koju daju. Solarne ploe

Kat.br.

12.031.01 12.031.03

V

Zaštita od preoptereenja

Zaštita o pražnjenja

Br.akumulatora ili ureaja

12/24 12/24

max 16 A max 16 A

ne da

1 2

mm 153x56x115 153x56x115

( 12.031.01

( 12.031.03

Side-Clips SUNWARE® za solarne ploe Za sluajeve kada se ne želi fiksirati ploe pomou ljepila, realizirane su ove clips od plastike u svrhu instalacije. Solarne ploe

Kat.br.

12.032.01 12.032.02

Opis Par klipsni za fiksiranje Serija od 4 klipsne za upotrebu i fiksiranje dva spojena panela

117


12

Akumulatori Exide

 Akumulatori Exide Akumulatori EXIDE Excell za upuivanje AVVIAMENTO/ STARTING

Akumulatori

+15% snage upuivanja više u odnosu na standradni akumulator. Sistem odplinjavanja centraliziran pomou tableta flame arrestors. Apsolutno bez potrebe održavanja. Hidrometar optiki radi kontrole nivoa elektrolita i stanja napunjenosti akumulatora. Mogunost naginjanja do 60°.

Akumulatori Exide

Kat.br.

A·h

Rezerva kapaciteta (min)

Spunto A -18° (EN)

V

Model

Pol (+) Dužina mm

Širina mm

12.403.01 12.403.02 12.403.03 12.403.05

50

85

450

12

EB500

DX

207

175

190

12,8

62

110

540

12

EB620

DX

242

175

190

15,1

Visina mm

74

140

680

12

EB740

DX

278

175

190

17,7

100

190

720

12

EB1000

DX

318

175

205

23,3

AVVIAMENTO/ +30% snage upuivanja više u odnosu na standardni akumulator. Poveanje STARTING trajanja akumulatora u radnim uvijetima, na visokim temperaturama. Dvostruki poklopac termiki zavaren silikoniran radi maksimalne sigurnosti. Hidrometar SERVIZI / optiki za montažu nivoa elektrolita i stanja napunjenosti . SERVICES Sistem labirinta atestiran Exide koji olakšava protok estica kiseline onemoguavajui curenje. Apsolutno bez održavanja. Mogunost naginjanja do 60°. Vea rezerva kapaciteta zahvaljujui ploama vee debljine. Vea otpornost na koriziju zahvaljujui metalnim rešetkama od specijalnog materijala (Exmet) i legura ma Olovo-Kalcij.

Akumulatori

Akumulatori Exide

Kat.br.

A·h

Rezerva kapaciteta (min)

Spunto A -18° (EN)

W/h

V

Model

Pol (+) Dužina mm

Širina mm

12.404.03 12.404.05

77

130

760

230

12

EA770

DX

278

175

190

19,1

105

190

850

315

12

EA1050

DX

313

175

190

24,4

Visina mm

Akumulatori EXIDE Maxxima sa tehnologijom AGM AVVIAMENTO/ STARTING SERVIZI/ SERVICES

( 12.406.01

12 - Baterijske lampe, akumulatori

Akumulatori EXIDE Premium za upuivanje i korisnike na plovilu

Akumulatori

Rezerva Spunto A kapaciteta (min) -18° (EN) -0°

Akumulatori Exide

Upotreba

A·h

12.406.01

Upuivanje

-

95

800

1000

-

12.406.03

Korisnici/ upuivanje

50

95

750

940

450

( 12.406.03

Kat.br.

118

+50% snage upuivanja više u odnosu na standardni akumulator. Otpornost na vibracije. Upuivanje zagarantirano od -40° C do + 75° C. Nema potrebe za održavanjem. Potpuno hermetiki. Može se naginjati do 180°. Otpornost na cikluse punjenja i pražnjenja. Niski stupanj samopražnjenja. Brzo vrijeme ponovnog punjenja.. Dimenzije i težina smanjeni u odnosu na kvalitetu i mogunosti. Jednostavna upotreba: etiri pola i dva prednja prikljuka. Garancija 24 mjeseca.

W/h

V

Model

12 EM1000 12

EP450

Polovi Dužina mm

Širina mm

Visina mm

Okviri na glavi Prednji ženski navoji

260

173

205

17,9

Okviri na glavi Muški navoji

260

173

205

18,6


12

Akumulatori Exide

Akumulatori EXIDE Professional za upuivanje i ostale korisnike na brodu AVVIAMENTO/ STARTING

Akumulator na koji se moze osloniti. Sa ploama od olova/kalcija/antimona i sa separatorima od polietilena.

SERVIZI/ SERVICES Akumulatori

Sa standardnim epovima.

Akumulatori Exide

Kat.br.

A·h

Rezerva kapacitet (min)

Spunto A/18° (EN)

W/h

V

Model

Pol (+)

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

12.408.01 12.408.03 12.408.04

120 180

223 360

680 1000

430 640

12 12

EH1206 EG1803

DX SX

510 513

175 223

225 223

36 45

210

481

1200

750

12

EG2104

DX

518

279

240

60

Akumulatori EXIDE Agm za upuivanje SERVIZI / SERVICES

Bez održavanja: Zahvaljujui tehnologiji - rekombinaciji plinova.

( 12.412.02

Duži vijek trajanja: 3 puta duži vijek trajanja u odnosu na standardni akumulator olovni/sa slobodnom kiselinom (u skladu sa testom EN 50342-1 CCA). Otpornost na vibracije: Ekstremna otpornost na vibracije (nivo V3 u skladu sa testovima EN 50342-1 CCA). Sigurna: 100% silikonirana i zaštiena od isticanja kiseline u sluaju okretanja akumulatora. Akumulator je apsolutno hermetiki zatvoren zahvaljujui sigunrosnom sistemu VRLA. Jednostavan za montažu: Jednostavan za prenošenje i za instaliranje i u vertikalnoj poziciji.

( 12.412.03/04

Akumulatori Exide

Kat.broj

A·h

Rezerva kapacitet Spunto A/-18° (min) (EN)

12.412.02

100

205

12.412.03 12.412.05

140 240

300 550

W·h

V

Model

720

900

12

EP900

700 1200

1200 2100

12 12

EP1200 EP2100

Pol (+)

SX conici + filettati SX SX

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

330

173

240

32

513 518

189 279

223 240

45 72

Akumulatori Exide Gel za potoršae i upuivanje Maksimalna sigurnost: Akumulator je potpuno hermetiki zatvoren i silikoniran, te samim time bez mogunosti izlaza kiseline ili plina. Kiselina je imobilizirana pomou gela, stoga je akumulator visokog stupnja ekološke AVVIAMENTO/ kompatibilnosti. STARTING Vei iskoristivi kapacitet: Zahvaljujui ekstremno niskom samopražnjenju, EXIDE GEL ima još više od 80% svog nominalnog kapaciteta nakon što je u stanju mirovanja šest mjeseci - i nakon 2 godine ima još uvijek više od 60% od svog nominalnog kapaciteta. Ne potrebuje ponovno punjenje! vrše je konstrukcije: EXIDE GEL zahvaljujui vrstoj konstrukciji i tehnološkim prednostima gela vrlo je otporan na vibracije.

12 - Baterijske lampe, akumulatori

Snaga pokretanja: Vea snaga pokretanja ak i u ekstremnim uvijetima. AVVIAMENTO/ STARTING

SERVIZI / SERVICES

( 12.413.08

Više ciklusa - Duži vijek trajanja: Surpotno konvencinalnom akumulatoru, EXIDE GEL omoguava pražnjenje od 100%. Mogunost naginjanja do 180°. Akumulatori

Akumulatori Exide

Kat.br.

12.413.01 12.413.03 12.413.08 12.413.20* *

A·h Rezerva Spunt kapacite o A/18° ta (min) (EN)

W/h

V

Model

Pol (+)

60 85 210

95 130 320

510 510 1200

650 969 2394

12 12 12

ES650 ES950 ES2400

DX SX SX

278 330 518

175 171 276

190 236 242

21,2 30 70

200

260

950

1100

6

ES1100-6

DX

244

190

275

32

Dužina Širina Visina mm mm mm

( 12.413.03

Za stavljanje u seriju. Mogu se postii velike rezerve punjenja imajui akumulatore manjih dimenzija i težine od akumulatora na 12 V

119


12

Oprema za akumulatore

 Oprema za akumulatore Digitalni elektronski signalizator napunjenosti akumulatora Pokazuje voltažu akumulatora sa odstupanjem od 0,1 V. Voltmetri

Kat.br.

V

12.271.01

12/24

12.271.02

12/24

Verzija Sa povezivanjem na utinicu tipa 14.517.01 (tip upaljaa za cigarete) Sa kliještima za stezaljke akumulatora

Hidrometar sa plovkom Za odreivanje stanja akumulatora. Praktian, ekonomian i pouzdan instrument za utvrivanje realnog stanja akumulatora. Hidrometar

Oprema za akumulatore

Kat.br.

Dužina staklenog dijela mm

12.273.00

212

12 - Baterijske lampe, akumulatori

Automatski mješa Za dodavanje nivoa destilirane vode u akumulatore. Kod dostizanja željenog nivoa, mlaz tekuine se automatski blokira. Mješa

Oprema za akumulatore

Kat.br.

Od lt

12.274.00

1

 Sklopivi bicikli Bicikla MARINER sklopiva Sa kotaima od lake legure od 16”x1,75”, sa jednom brzinom, konstrukcija od inoxa na bazi karbona obojenog sa epoksidnim smolama, sa stražnjim amortizerom, tradicionalnom stražnjom konicom, super brzo sklapanje za 10-tak sekundi, patentiran sistem. Bicikli

Sklopivi bicikli

Kat.br.

12.373.00

Sklopljena cm

Torba za transport

77x58x28

12

12.373.01

Torba od najlona za prijenos bicikla Sklopivi bicikli

Kat.br.

12.373.01

120

Za sklopive bicikle

Materijal torbe

12.373.00

plastini konop


13

Reflektori, plafonjere Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA Plafonjere original švedske BATSYSTEM Plafonjere od mesinga Stropne lampe i plafonjere Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore. Plafonjere i fosforescentne plafonjere Svijetlee cijevi i poluge Vodootporna svjetla, svjetla za kabinu i spot-svjetla Svjetla za ormare Zglobne svjetiljke Reflektori dubinski prijenosni i fiksni Elektrini reflektori za dubinu Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu PM

 Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA Vrlo lijepe izrade, avangardnog dizajna.

Brodsko svjetlo sa LED-om okruglo Kuište od sjajnog inoxa AISI 316, lea od polikarbonata

IP67 AISI 316 Brodska svjetla | Brodska svjetla sa led-om

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.br.

Fiksiranje

Boja LED-a

13.429.04 13.429.05

pritiskom

bijela

volt 12/24

W 0,2

pritiskom

plava

12/24

0,2

Brodska svjetla LED FORESTI E SUARDI Apus-r

13 - Reflektori, plafonjere

Vodonepropusna IP65, od kromiranog mesinga, difuzor od prozirnog polikarbonata. Brodska svjetla

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

Fiksiranje

13.477.20 13.477.21

Boja LED-a ili lee

za ugradnju

Bijela

Izvor svjetlosti

LED

watt volt 0,48 12/24

za ugradnju

Plava

LED

0,48 12/24

Brodska svjetla LED Alcor Kuište potpuno od inox AISI 316. Montiranje pritiskom.

IP67 Brodska svjetla | Brodska svjetla led

Kat.br.

V 12/24 12/24

13.425.90 13.425.91

Boja LED-a

Bijela Plava

Brodska svjetla, kvadratna, sa LED-om IP 67 AISI 316 Plafonjere

Tijelo od polikarbonata. Poklopac od sjajnog inoxa AISI 316. Vodonepropusna IP67.

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Fiksiranje na pritisak na pritisak

Boja LED-a bijela plava

Izvor svjetlosti 2 LED-a od mm 5 HD 2 LED-a od mm 5 HD

volt 12/24 12/24

Brodsko svjetlo MERAK ovalno AISI 316

IP65

Plafonjere

Kat.br.

13.431.01 13.431.02 13.431.03 13.431.05 13.431.06 13.431.07

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Verzija

Lea

Inox sjajni Inox u zlatnoj boji Inox mat tipa NIKEL Inox sjajni Inox u zlatnoj boji Inox mat tipa NIKEL

polikarbonat polikarbonat polikarbonat polikarbonat polikarbonat polikarbonat

"siluro" 5 W, 12 V 5 W, 12 V 5 W, 12 V -

br. LED-a

4 visokog 4 visokog

W 0,5 0,5

( 13.429.01

( 13.429.02

( 13.431.03

13.429.01 13.429.02

( 13.431.01

Kat.br.

4 visokog

121


13

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA Brodsko svjetlo LED sa zaštitom Lea od polikarbonata i poklopac od sjajnog inoxa. Fiksiranje pomou vijaka pokrivenih zaštitnim poklopcem.

IP67 2

.01/0

.428 ( 13

AISI 316 Brodska svjetla | Brodska svjetla led

Frontalno svjetlo

12

1/ 28.1

.4 ( 13

( 13.428.03/13

13.428.11 13.428.12 -

Svjetlo Dvostruko svjetlo prema prema dolje gore i prema dolje

13.428.01 13.428.02 -

Boja LED-a bijela plava bijela plava

13.428.03 13.428.13

Izvor svjetlosti

volt

3 LED 0,75 W - 100 mA 3 LED 0,75 W - 100 mA 3+3 LED 1,5 W 3+3 LED 1,5 W

12/24 12/24 12/24 12/24

( 13.428.03/13

( 13.428.01/02/11/12

( 13 .42

Brodska svjetla LED sa kuištem proizvedenim postupkom mikrofuzije 7.11

( 13.427.11/12

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

/12

IP67

Sjajni inox AISI 316. Nevidljivi vijci.

AISI 316

Brodska svjetla | Brodska svjetla LED

(1 3.4 27

Frontalno svjetlo

.01

/02

( 13.427.02/12

Svjetlo prema Dvostruko svjetlo dolje (ili bono) prema gore i prema dolje

13.427.11 13.427.12 -

13.427.01 13.427.02 -

13.427.03 13.427.13

Boja LED-a

Izvor svjetlosti

V

Bijelo

3 LED 0,3 W

12/24

Plavo Bijelo Plavo

3 LED 0,3 W 3 +3 LED 0,5 W 3 +3 LED 0,5 W

12/24 12/24 12/24

13 - Reflektori, plafonjere

( 13.427.03/13 ( 13.427.03/13

Svjetla LED Tilly Kuište od tehnopolimera, prednji dio od sjajnog inoxa. Svjetlost koja izlazi van daje vrlo lijepi optiki efekt. Montaža pritiskom.

IP67 Brodska svjetla | Brodska svjetla led

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.br.

( 13.426.10/11 ( 13.426.01/02

13.426.01 13.426.02 13.426.10 13.426.11

V 12/24 12/24

Svjetlo Perimetralno od 360° Perimetralno od 360°

12/24 12/24

Perimetralno od 180° Perimetralno od 180°

Boja LED-a

Bijela Plava

W 0,5 0,5

Bijela Plava

0,5 0,5

Mikro plafonjere LED AISI 316

Izraene od sjajnog inoxa AISI 316. Kompletne sa LED-om snage 1/3 watta. Može se koristiti i kao svjetlo ispod platformi i na drugim pozicijama na brodu.

IP65 Brodska svjetla | Brodska led svjetla

Kat.br.

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

13.429.10 13.429.11 13.429.20 13.429.21

Volt 12/24 12/24 12/24 12/24

Led 1x1 watt HD 1x1 watt HD 1x3 watt HD 1x3 watt HD

Watt ekvivalentni ili halogene žarulje 5 5 15 15

Svjetlo Bijelo Plavo Bijelo Plavo

Reflektor Sterope AISI 316

IP65

Reflektori, mali

Kat.br.

13.438.01 13.438.02 13.438.03

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Verzija

Lea

Staklo

Visokog sjaja Pozlaena

stakla stakla

dvobojno dvobojno

12 V, 20 W 12 V, 20 W

14.453.12; 14.100.24 14.453.12; 14.100.24

Mljena boja nikla

stakla

dvobojno

12 V, 20 W

14.453.12; 14.100.24

Reflektor Altair kompaktni okretljivi AISI 316 Reflektori, mali

Kat.br.

122

IP65 Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Verzija

Lea

Staklo

13.437.01

Visokog sjaja

stakla

dvobojno

12 V, 10 W

13.437.02

Pozlaena

stakla

dvobojno

12 V, 10 W

13.437.03

Mat boja nikla

stakla

dvobojno

12 V, 10 W

LED

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

13.437.05

Sjajna

stakla

optiko

-

-

13.437.07

Mat boja nikla

stakla

optiko

-

-

1x3 watt HD 12/24 V 1x3 watt HD 12/24 V


Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

13

Mali reflektor Atlas AISI 316

Mali reflektor superkompaktni i niski od inoxa AISI 316, sa mat staklom.

IP20 Reflektori, mali

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.br.

Verzija Visokog sjaja Pozlaena Mljena boja nikla

13.435.01 13.435.02 13.435.03

12 V, 10 W 12 V, 10 W 12 V, 10 W

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

( 13.435.01

( 13.435.03

Okretljivi reflektor Merope AISI 316 IP20 Reflektori, mali

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

Verzija Visokog sjaja Pozlaena Mljena boja nikla

13.436.01 13.436.02 13.436.03

Lea stakla stakla stakla

Staklo dvobojno dvobojno dvobojno

12 V, 20 W 12 V, 20 W 12 V, 20 W

( 13.436.01 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

AISI 316 / IP40 Reflektori, mali

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

Verzija

Lea

Staklo

13.434.01

Sjajna

stakla

dvobojno

halogena 12 V, 20 W

13.434.02

Pozlaena

stakla

dvobojno

halogena 12 V, 20 W

13.434.03

Mljena boja nikla

stakla

dvobojno

halogena 12 V, 20 W

14.453.01; 14.100.24 14.453.01; 14.100.24 14.453.01; 14.100.24

( 13.434.01

( 13.434.03

( 13.434.02

Mali reflektor LED high power Montsarrat

13 - Reflektori, plafonjere

Reflektor Asterope

LED AISI 316

Tijelo od lake legure obložene bijelim epoksidnim prahom, obru od inoxa.

IP65 Plafonjere

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

Verzija

13.445.01 13.445.02

sjajna mat mljena boja NIKEL

Br. LED-a 3x3 watt HD 3x3 watt HD

V 12/24 12/24

3x3 watt LFD HD: jaina svjetla vea od halogene žarulje od 20 watt, sa ravnomjernijim snopom svjetlosti (kut svjetla 120°)

Mali reflektor LED high power Negril AISI 316 LED

Tijelo od lake lagure obložene bijelim epoksidnim prahom, obru od inoxa.

IP55 Plafonjere

Kat.br.

13.446.01 13.446.02

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Verzija

sjajni mat mljena boja NIKEL

Br. LED-a 3x3 watt HD 3x3 watt HD

V 12/24 12/24

3x3 watt LFD HD: jaina svjetla vea od halogene žarulje 20 watt, sa ravnomjernijim snopom svjetlosti (kut svjetla 120°)

123


13

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA Mali reflektor Atria AISI 316 Plafonjere

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.br.

( 13.447.02

( 13.447.04

( 13.447.11

Delikatna plafonjera sa dvostrukim sistemom fiksiranja; sa sakrivenim vijcima i sa unutrašnjim oprugama od inoxa. Obrada

Lea

LED

Snaga W

Prekida

V

Vodonepro pusnost

13.447.01

Sjajni inox

Mat staklo

10 SMD G4

2,16

ne

12/24

IP 65

13.447.02

Sjajni inox

Mat staklo

10 SMD G4

2,16

da

12/24

IP 40

13.447.04

Mat boja nikla

Mat staklo

10 SMD G4

2,16

ne

12/24

IP 65

13.447.05

Mat boja nikla

Mat staklo

10 SMD G4

2,16

da

12/24

IP 40

13.447.11

Sjajni inox

Mat staklo

3x3 HD

9

ne

12/24

IP 65

13.447.14

Mat boja nikla

Mat staklo

3x3 HD

9

ne

12/24

IP 65

*

Žarulja ukljuena 14.454.12, opcionalnol 14.454.24 (24 V)

PM

Mali reflektor Atria halogeni AISI 316 Plafonjere

Delikatna plafonjera sa dvostrukim sistemom fiksiranja; sa sakrivenim vijcima i sa unutrašnjim oprugama od inoxa.

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.br.

Obrada

Lea

Halogena žarulja

Prekida

V

Vodonepropusnost

13.447.90

Sjajni inox

Mat staklo

10 w

ne

12

IP 65

13.447.91

Sjajni inox

Mat staklo

10 w

da

12

IP 40

13 - Reflektori, plafonjere

( 13.447.91

*

( 13.447.90

Žarulja ukljuena 14.454.12, opcionalnol 14.454.24 (24 V)

Mali reflektor LED Capella LED AISI 316 IP65

( 13.433.20/25/30

Reflektor sa tijelom od plastike / staklenih vlakana, okvir od sjajnog inoxa AISI 316. Sa mat staklom. Raspoloživ u 2 verzije: - 18 HD LED 1,2 W = W ekvivalentni 9 - 16 SMD LED 4,4 W = W ekvivalentni 24

Reflektori, mali

( 13.433.31

16 LED SMD

18 LED HD

36 LED HD

V

Verzija

13.433.30 13.433.31

13.433.20 13.433.23 -

13.433.25 -

12 24 12/24 12/24

Sjajna Mat boja nikla Sjajna Mat boja nikla

PM

Mali reflektor Vega AISI 316

Tijelo od lake legure obloženo bijelom epoksidnom smolom, okvir od inoxa. -VEGA CLASSIC: sa halogenom žaruljom; VEGA LED sa snažnim LED-om.

IP65 Plafonjere

Obrada

Lea

13.433.01 13.433.02 13.433.03

Sjajni inox Inox u zlatnoj boji ("pozlaeni") Inox mat boje nikla

mat staklo mat staklo mat staklo

halogena 12 V, 20 W halogena 12 V, 20 W halogena 12 V, 20 W

14.453.01; 14.100.24 14.453.01; 14.100.24 14.453.01; 14.100.24

13.433.11

Sjajni inox

mat staklo

-

-

13.433.13

Inox mat boje nikla

mat staklo

-

-

13.433.07

Inox mat boje nikla

prozirno staklo

-

-

( 13.433.01/02/03

Kat.br.

124

( 13.433.13

LED

( 13.433.11

16 LED SMD 4,4 W 12/24 V (Watt ekvivalentnii 22) 16 LED SMD 4,4 W 12/24 V (Watt ekvivalentni 22) 36 LED HD 2,4 W 12 V (Watt ekvivalentni 15)


13

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA Plafonjera Square Tijelo sa leom od polikarbonata, završni ukrasni obru od sjajnog inoxa AISI 316. Izvor svjetlosti kombiniran od 16 LED SMD HD, odgovara svjetlosti koju daje halogena žarulja od 20 W.. Isporuuje se sa mat staklom i sa poluprozirnim staklom radi odabira izgleda po želji.

IP56

Plafonjere

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.br.

Volta 12/24

13.443.01

Broj LED-a

W 4,5

16

LUX

80

Mali reflektor LED Procion bez potrebe ugradnje IP67

AISI 316

Plafonjere

Fiksiranje nevidljivim vijcima. Instalira se bez ugradnje. Debljina samo 7,3 mm.

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

V

Ø

Debljina mm

Potrošnja W W ekvivalentni

Obrada kuišta

Prekida

13.442.01

12/24

86

7,3

2,7

14

Sjajni inox AISI 316

ne

13.442.02

12/24

86

7,3

13.442.03 13.442.04

12/24 12/24

86 86

7,3 7,3

2,7

14

Sjajni inox AISI 316

da

2,7 2,7

14 14

Nikal Nikal

ne da

( 13.442.01

( 13.442.02-04

Kat.br.

Svjetlo LED Kuište od sjajnog inoxa, Vodonepropusnost IP66.

IP66

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.br.

u

ravnini

Obrada okvira

Ø mm

Izboenost mm

N. LED boja

13.179.59

sjajni inox

75

9,6

3 bijela

1,5

13.179.60

sjajni inox

94

11

16 bijelih

bez

ikakve

ugradnje.

Potrošnja Watt W ekvivalentni

V

Lumena

6

12

24

1,2

10

12

69

1,2

10

12

48+3

13.179.61

sjajni inox

94

11

12 bijelih + 4 crvena

13.179.70

sjajni inox

131

10

28 bijelih

2,3

18

12

110

13.179.71*

sjajni inox

131

10

28 bijelih

2,3

18

12

110

*

Kompletna sa senzorom kretanja: automatski se ukljuuje prolaskom osobe (udaljenost max 1 m). Aktivna samo po noi.

( 13.179.60/70

( 13.179.60/70 ( 13.179.59 ( 13.179.59

( 13.179.85

Kuište od inoxa, montaža u ravnini bez ugradnje. Vodonepropusne IP66. LED SAMSUNG HD visoke kvalitete sa toplim svjetlom.

IP66

Kat.broj

Okvir Sjajni inox Sjajni inox Sjajni inox Sjajni inox

13.179.80 13.179.81 13.179.85 13.179.90

Ø mm 94 94 110 132

Izboenost mm 10,6 10,6 11,4 12,0

( 13.179.90

Svjetlo LED

N° LED boje 5 bijelih 5 bijelih + 2 crvena 6 bijelih 9 bijelih

Potrošnja W 2,5 3,0 3,2 5,0

W ekvivalentni 15

18,5 30

V 12 12 12 12

13 - Reflektori, plafonjere

Mali reflektori

montiranje

Lumen 97 97 + 2 125 182

Plafonjera LED vrlo male debljine sa prekidaem touch Sa 42 LED SMD sa kutem svjetlosti 120°, sa mat staklom. Kuište od ABS plastike. Montiranje u ravnini bez potrebe ugradnje.

IP66 Kat.br.

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

V

W

W ekvivalentni

Lux kod 50 cm

Ø Izboenost mm mm

13.408.01

12/24

3

18,00

190

130

11

13.408.02

12/24

3

18,00

190

130

11

Perimetralna obrada Bijeli okvir + inox profil

Kromirani okvir

( 13.408.01 ( 13.408.02

LABCRAFT Megalux sa LED Cree® visoke snage IP66 Kat.broj

13.195.01 13.195.02

LED

Super-plafonjera za upotrebu posebno vani ili u vlažnim prostorima..

V

Ø mm

Visina mm

LED

W

W ekvivalentni

Lumen

12/24

132

13,5

4x1,25 W

5

25

488

12/24

132

13,5

4x2,50 W

10

50

850

125


13

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Mali reflektor LED Syntesis hight power Tijelo od lake legure, obru od sjajnog inoxa, vodonepropusnost IP67. Brodska svjetla | Brodska svjetla led

( 13.449.01

Verzije

BR. LED-a

13.449.01* 13.450.01

okrugla

1x3 watt

volt 12/24

kvadratna

1x3 watt

12/24

*

13.449.04 Okvir za montiranje artikla 13.449.01 bez ugradnje.

( 13.450.01 ( 13.449.04

okvir

( 13.449.04

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

okvir

Reflektor Phad ovalni AISI 316

IP56

Plafonjere

Kat.br.

Obrada

Lea

Žarulja LED opcionalna

13.430.01

Inox sjajni

polikarbonat

13.430.02

Inox u zlatnoj boji

polikarbonat

halogena 12 V, 20 W halogena 12 V, 20 W

14.453.01; 14.100.24 14.453.01; 14.100.24

14.441.01; 14.441.02 14.441.01; 14.441.02

13 - Reflektori, plafonjere

Mali reflektor Polaris ovalni AISI 316

IP56

Plafonjere

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

13.432.01 13.432.02 13.432.03

Verzija

Lea

Inox sjajni

polikarbonat

halogena 12 V, 20 W

14.453.01; 14.100.24

Inox u zlatnoj boji Inox mat tipa NIKEL

polikarbonat polikarbonat

halogena 12 V, 20 W halogena 12 V, 20 W

14.453.01; 14.100.24 14.453.01; 14.100.24

Mali reflektor Extract i Light Usisni ventilator kompaktan sa halogenim svijetlom, idealan za kupaonice i kuhinje. Usis i osvjetljenje mogu raditi odvojeno. Potrošnja ventilatora 2.8 W, kapacitet 64 m3/h Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

Kat.broj

V

ØA mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Boja

13.580.12

12

140

90

52

12

98

38

Bijela

13.580.24

24

140

90

52

12

98

38

Bijela

Zglobna lampa Laguna i Laguna II Od mesinga, kompletna sa prekidaem. Svjetiljke - Aplique

Kat.br.

Verzija

Lea od

LED

13.439.01

Kromirani mesing

mat stakla

12 V, 10 W

-

13.439.02

Pozlaeni mesing

mat stakla

12 V, 10 W

-

13.439.03

Mat mesing u boji nikla

mat stakla

12 V, 10 W

13.439.05

Kromirani mesing

mat stakla

-

13.439.06

Pozlaeni mesing

mat stakla

-

13.439.07

Mat mesing u boji nikla

mat stakla

-

-

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

1 Led a 3 watt HD 12/24V 1 Led a 3 watt HD 12/24V 1 Led a 3 watt HD 12/24V

-

Applique sistem "a compasso" Aplique sa otvaranjem sistemom "a compasso" i rotacijom cilindrinog dijela. Vrlo lijepe završne obrade. Plafonjere

Kat.br.

13.546.00

126

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Verzija

Baza mm

kromirani mesing

148x60

Prekida

halogena od 12 V 10 W G4

14.454.12; 14.454.24

da


Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

13

Applique sa snopom svjetla Aplique sa okretljivim snopom svjetla i prekidaem. Plafonjere

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

Verzija

Sjajni mesing, desna Sjajni mesing, 13.547.02 lijeva Kromirani mesing, 13.547.03 desna Kromirani mesing, 13.547.04 lijeva

13.547.01

mm

Izboenost mm

146x49

52

146x49

52

146x49

52

146x49

52

halogena 10 watt od 12 V halogena 10 watt od 12 V halogena 10 watt od 12 V halogena 10 watt od 12 V

14.451.12 od 12 V 14.454.24 od 24V 14.451.12 od 12 V 14.454.24 od 24V 14.451.12 od 12 V 14.454.24 od 24V 14.451.12 od 12 V 14.454.24 od 24V

Stupi svijetlei na izvlaenje LED za stol Projektiran za osvjetljavanje vanjskog ili unutrašnjeg stola. Napajanje preko baze 13.440.10. Svijetlei stupi sa Led-om, metalni dijelovi od sjajnog inoxa AISI 316, nosa žarulje od kromiranog mesinga. Prekida touch. Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije

volt 12/24

13.440.01

Potrošnja

watt ekvivalentni

0,5 A

30

Baza

13.440.10

( 13.440.03

Kat.br.

13.440.10 Baza sa poklopcem od inoxa AISI 316

Abat-jour na izvlaenje za osvjetljavanje stolova u kokpitu

13 - Reflektori, plafonjere

( 13.440.01

Dimensioni basetta 63x64x31 mm (venduta a parte)

Napajanje preko baze 13.440.10. stupi od inoxa sa umetanjem na pritisak. Abat-jour je od plastike. Plafonjere

Plafonjere i reflektori širokog asortimana serije CONSTELLA

Kat.br.

13.440.03

Volt

Žarulja watt

12

10

mm 180x340

Baza

13.440.10

13.440.10 Baza sa poklopcem od inoxa AISI 316

( 13.440.01

Dimenzije baze 63x64x31 mm (prodaje se posebno)

( 13.440.1

 Plafonjere švedske BATSYSTEM Plafonjere BATSYSTEM Nova ugradbene Sa matiranim staklom Batsystem

Kat.br. 13.877.70/71/72/73/74/75/76/77 13.877.50/51/52/53/54/55 Obrada

Prekida

A mm

B mm

C mm

D mm

77 77

50 50

48 48

18 15

Verzija sa halogenom žaruljom 10W 12V

Verzija sa 10 LED SMD LED u 8/30 V zamjenu za 2,4 W žarulju

Kat.br.

ABS bijeli

ne

ABS bijeli

da

ABS pozlaeni

ne

ABS kromirani

ne

ABS kromirani

da

ABS kromirani titan

ne

ABS kromirani titan

da

13.877.70 13.877.71 13.877.74 13.877.75 13.877.76 13.877.77

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

14.450.01 14.450.01 14.450.01 14.450.01 14.450.01 14.450.01 14.450.01

13.877.50 13.877.51 13.877.52 13.877.54 13.877.55 -

( 13.877.50

( 13.877.52 ( 13.877.55

Mala plafonjera BATSYSTEM Ringo Batsystem

Kat.br.

13.830.80

Obrada

Ø vanjski mm

ABS bijeli

83

halogena G4 10 watt. 12 V

14.454.12; 14.454.24

14.450.01

127


13

Plafonjere original švedske BATSYSTEM Plafonjere BATSYSTEM Sun vanjske Batsystem

( 13.831.11/21 ( 13.831.10/20

( 13.831.12/22

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Obrada

Prekida

Lea

Verzija sa halogenom žaruljom Kat.br. * LED u zamjenu za žarulju**

ABS kromirani

da

mlijena 13.831.10

ABS pozlaeni

da

mlijena 13.831.11

ABS bijeli

da

mlijena 13.831.12 *

|

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

Verzija sa 10 LED SMD - 8/30 V - 2,4 W (ekvivalentnih 14)

14.450.02

13.831.20

14.450.02

13.831.21

14.450.02

13.831.22

halogena žarulja G4 - 10 W - 12 V - ukljuena

14.450.02 Zamjenjuje halogenu žarulju 14.454.12/24

**

Plafonjere halogene BATSYSTEM Star superkompaktne ugradbene Stakla od mat polikarbonata. Batsystem

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Kat.br.

Materijal

Prekida

Ø vanjski mm

13.879.01

ABS bijeli

ne

70

13.879.02

ABS bijeli

da

70

13.879.04

ABS kromirani ABS kromirani

ne

70

da

70

13 - Reflektori, plafonjere

13.879.05

halogena G4, 10 W, 12 V halogena G4, 10 W, 12 V halogena G4, 10 W, 12 V halogena G4, 10 W, 12 V

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

14.450.01 14.450.01 14.450.01 14.450.01

Plafonjere BATSYSTEM Saturn Staklo od matiranog polikarbonata. Batsystem

( 13.832.01/02/03

( 13.833.01/02/03

( 13.832.01/02/03

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Kat.br.

( 13.833.01/02/03

Materijal

Prekida

13.832.01

ABS bijeli

da

110

20

18

halogena G4 14.454.12; 14.450.01 10 watt, 12 V 14.454.24

13.832.02

ABS kromirani

da

110

20

18

halogena G4 14.454.12; 14.450.01 10 watt, 12 V 14.454.24

da

110

20

18

da

170

u ravnini

17

da

170

u ravnini

17

da

170

u ravnini

17

ABS pozlaeni ABS 13.833.01 bijeli ABS 13.833.02 kromirani ABS 13.833.03 pozlaeni

13.832.03

Ø Ugradnja Vanjska vanjski mm visina mm mm

halogena G4 10 watt, 12 V halogena G4 10 watt, 12 V halogena G4 10 watt, 12 V halogena G4 10 watt, 12 V

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

14.450.01 14.450.01 14.450.01 14.450.01

Plafonjere BATSYSTEM Comet ugradbene i okretljive Lee od mat stakla Batsystem

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Obrada

( 13.878.32

Prekida

Ø vanjski mm

ABS kromirani

ne

80

13.878.22

ABS kromirani

da

80

13.878.23

|

**

Verzija sa halogenom žaruljom Kat.br. * LED u zamjenu za žarulju**

14.450.01

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

Verzija sa 9 LED SMD - 8/30 V 2,4 W ***

14.450.01

13.878.32

14.450.01

13.878.33

Zamjenjuje halogenu žarulju 14.454.12/24

***

Watt ekvivalentni 10

*

halogena žarulja G4 - 10 W - 12 V - ukljuena

Plafonjere BATSYSTEM Mars Kuište od plastike i stakla od mat polikarbonata. Batsystem

128

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Kat.br.

Materjal

Prekida

Ø vanjski mm

13.881.20

ABS bijeli

ne

120

halogena G4 od 10 watta

14.454.12; 14.454.24

14.450.01

14.454.12; 14.454.24

14.450.01

13.881.21

ABS bijeli

da

120

halogena G4 od 10 watta

13.881.24

ABS kromirani

ne

120

halogena G4 od 10 watta

14.454.12; 14.454.24

14.450.01

13.881.25

ABS kromirani

da

120

halogena G4 od 10 watta

14.454.12; 14.454.24

14.450.01


Plafonjere original švedske BATSYSTEM

13

Plafonjere BATSYSTEM Pinto Kuište od plastike i staklo od matiranog polikarbonata. Batsystem

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Kat.br.

Obrada

Prekida

Ugradnja mm

13.867.50

bijela

ne

30

halogena G4 10 watta

13.867.51

bijela

da

30

halogena G4 10 watta

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

14.450.01 14.450.01

( 13.867.50 ( 13.867.51

Plafonjera BATSYSTEM Targa Crap vodonepropusna Staklo od polikarbonata, za kokpit, motorni prostor, stepenice.

IP65 Batsystem

Obrada

Verzija sa halogenom žaruljom 10W 12V Kat.br. LED u zamjenu za žarulju

14.454.12; 14.454.24

13.875.01

Bijeli ABS

14.450.01

Verziaj sa 9 LED SND - 8/30 V - 1,7 W

13.875.10

Plafonjera BATSYSTEM Targa vodonepropusna Staklo od polikarbonata, posebno za upotrebu za kupaonice, Rol Bar, kaljužu.

IP65 Batsystem

Kat.br.

13.872.01

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Obrada

Ø vanjski mm

bijela

90

halogena 10 W na 12V

14.454.12; 14.454.24

14.450.01

Staklo od matiranog polikarbonata, sa prekidaem, posebno za upotrebu u kuhinji. Batsystem

Kat.br.

Verzija

13.874.02

Tip

bijela

LED

0,75 W, 12 V

Reflektor BATSYSTEM Spot Gyro za otvorene prostore okretljiv Batsystem

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Kat.br.

Materjal/boja

13.870.74

Prekida

ABS bijeli

da

halogena 10 W. 12 V

14.454.12; 14.454.24

Svjetiljka BATSYSTEM sa zglobom Batsystem

Kat.br.

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Obrada

Prekida

13.865.80

ABS bijeli

da

13.865.81

ABS kromirani

da

13.865.82

ABS pozlaeni

da

Žarulja LED opcionalna

halogena G4 10 watt 12 V halogena G4 10 watt 12 V halogena G4 10 watt 12 V

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

13 - Reflektori, plafonjere

Plafonjera BATSYSTEM Soft

14.441.01 14.441.01 14.441.01

Zidna svjetiljka BATSYSTEM Opal sa zglobom Batsystem

Kat.br.

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Obrada mesinganog

Prekida

Boja stakla

Žarulja LED opcionalna

13.869.01

kromirano

da

bijelo mljeno

halogena G4 10 W 12 V

14.454.12; 14.454.24

14.441.01; 14.441.02

13.869.02

sjajno zaštieno

da

bijelo mljeno

halogena G4 10 W 12 V

14.454.12; 14.454.24

14.441.01; 14.441.02

Zidna svjetiljka BATSYSTEM Opal II sa zglobom superkompaktna Batsystem

Materjal

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Prekida

Staklo

Verzija sa halogenom žaruljom Verzija 15 LED SMD - 8/30 V - 1,2 Kat.br. * W **

ABS kromirani

da

mljeno

13.869.03

ABS pozlaeni

da

mljeno

13.869.04

ABS da mljeno kormirani * halogena žarulja 10 W - 12 V - ukljuena ** Watt ekvivalentni 7

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 -

Žarulja LED

13.869.13

14.441.01; 14.441.02

13.869.14

14.441.01; 14.441.02

13.869.15

-

129


13

Plafonjere original švedske BATSYSTEM Brodska svjetiljka BATSYSTEM Frost superkompaktna od plastike i mat-stakla Batsystem

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Kat.br.

Materijal

Žarulja LED opcionalna

ABS kromirani mat sa bijelim mljenim staklom

13.869.41

14.454.12; 14.454.24

10 watt

14.441.01; 14.441.02

Plafonjera BATSYSTEM Tube okretljiva Batsystem

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Obrada

Prekida

ABS bijeli ABS pozlaeni ABS kromirani

Verzija sa halogenom žaruljom Kat.br. *

13.868.00 13.868.01 13.868.02

da da da

* **

Verzija sa 10 LED SMD 8/30 V - 2,4 W

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

13.868.10 13.868.12

halogena žarulja 5 W - 12 V - ukljuena Watt ekvivalnetni 14

Brodska svjetla BATSYSTEM Batsystem

Kat.br.

( 13.885.21

( 13.886.20

13 - Reflektori, plafonjere

( 13.885.20

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Verzija

Kuište

13.886.20

“EGG”

bijelo

13.885.20 13.885.21

“OVAL” “OVAL”

bijelo bijelo

Okvir

Staklo

Osvjetljava

-

plexiglass mlijeni

prema dolje

od 3 W

bijeli kromirani

plexiglass mlijeni plexiglass mlijeni

frontalno frontalno

od 3 W od 3 W

Svjetla lED batsystem Steeplight Brodska svjetla sa mat staklom, vodonepropusna IP 65, potrošnja 0,15 W. Batsystem

Plafonjere original švedske BATSYSTEM

Kat.br.

( 13.887.03

( 13.887.01

Kuište

13.887.01 13.887.02 13.887.03 13.887.04

( 13.887.04

LED

Materjal

Napajanje V

Bijelo

bijeli

technopolimer

12/24

Bijelo Kromirano

plavi bijeli

technopolimer technopolimer

12/24 12/24

Kromirano

plavi

technopolimer

12/24

 Plafonjere od mesinga Ugradbeno svjetlo sa zglobom Model ugradbeni, sa staklom koje štiti žarulju. Centralni dio sa zglobom za okretanje svjetla. Plafonjere

Kat.br.

Verzija A

Ø mm B

C

13.501.00

kromirani mesing

66

31

8

13.501.10

sjajni mesing

66

31

8

20 W od 12 V halogena “G4” 20 W od 12 V halogena “G4”

14.921.20 od 12 V 14.921.24 od 24 V 14.921.20 od 12 V 14.921.24 od 24 V

Svjetlo na prislon Model za prisloniti. Plafonjere

Kat.br.

Plafonjere od mesinga

Verzija

Prekida

ØA mm

B mm

13.512.00

sjajni inox

da

103

25

13.512.10

sjajni mesing

da

103

25

halogena “G4” od 12 V, 20 W halogena “G4” od 12 V, 20 W

14.453.01; 14.100.24; 14.454.12; 14.454.24 14.453.01; 14.100.24; 14.454.12; 14.454.24

Ugradbeno svjetlo ovalno

130

( 13.533.11

( 13.533.01

Model ovalni ugradbeni, vodonepropusan, takoer i za kokpit ili motorne prostore, sa mat staklom. Plafonjere

Kat.br.

Plafonjere od mesinga

Obrada

Dubina Izboenost ugradbena ugradbe vanjske vanjska A B mm mm mm ne mm

13.533.01

kromirani mesing

37

110x58 150x98

12

13.533.11

sjajni mesing

37

110x58 150x98

12

Žarulja LED opcionalna

14.453.01; halogena 14.100.24; 14.441.01; “G4” 20 W 14.454.12; 14.441.02 od 12 V 14.454.24 14.453.01; halogena 14.100.24; 14.441.01; “G4” 20 W 14.454.12; 14.441.02 od 12 V 14.454.24


Plafonjere od mesinga

13

Zglobna lampa Aplique sa zglobom sa prekidaem i staklom za zaštitu stakla žarulje. Svjetla - Aplique

Plafonjere od mesinga

Kat.br.

Verzija

A mm

B mm

C mm

13.921.00

kromirani mesing

90

47

45

13.921.10

sjajni mesing

90

47

45

halogena “G4” 20 W od 12 V halogena “G4” 20 W od 12 V

14.921.20 od 12 V. 14.921.24 od 24 V 14.921.20 od 12 V. 14.921.24 od 24 V

Zglobno svjetlo LED sa prekidaem Svjetla

Plafonjere od mesinga

13.900.01 -

V 12 12

N° LED 1x1 W HD 1x3 W HD

W ekvivalentni

8 18

( 13.904.xx

( 13.904.01

( 13.900.01

Kromirani mesing

13.904.01

( 13.900.02

Sjajni inox

13.900.02 13.904.02

( 13.904.02

Sjajni mesing

( 13.900.xx

Applique za itanje sa zglobom Svjetla - Aplique

Kat.br.

Verzija

Staklo

Baza mm

Izboenost mm

da

mat

74x41

57

da

mat

74x41

57

13.922.01 kromirani mesing 13.922.02

Plafonjere od mesinga

Prekida

sjajni i zaštieni mesing

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 10 W - 12 V 14.454.24 10 W - 12 V

Aplique sa zglobom Aplique od sjajnog mesinga sa indirektnim svjetlom sa zglobom i prekidaem. Svjetla - Aplique

Kat.br.

13.812.70

Prekida

Verzija

Ø postolja mm

Izboenost mm

Ukupna visina mm

da

mesing

63

68

139

halogena 14.453.01; 10 watt od 14.100.24 12 V

13 - Reflektori, plafonjere

Aplique za itanje sa zglobom od mesinga sa staklom i prekidaem. Sa halogenom žaruljom.

Applique sa zglobom od 360° Mini svjetiljka od sjajnog mesinga, može rotirati za 360°i naginjanti za 120°. Svjetla - Aplique

Plafonjere od mesinga

Kat.br.

13.947.01

Prekida

Ø baze mm

Izboenost mm

Parabola mm

da

60

112

47

12 V - 20 W halogena

Plafonjera Italian Style Bez ugradnje, difuzor od zaobljenog mat stakla. Fiksiranje nevidljivo, otvaranje pomou šarnira za promjenu žarulje. Kompletne sa prekidaem. Plafonjere

Kat.br.

Plafonjere od mesinga

Obrada halogena

Ø stakla Ø vanjski mm mm

Visina mm

Žarulja LED opcionalna

13.401.89

Sjajni inox

12 V - 20 W

76

120

40

14.441.01

13.401.90

Sjajni inox

12 V - 20 W

102

154

47

14.441.01

13.402.00

Sjajni inox

12 V - 20 W

120

190

49

14.441.01

13.401.94

Inox + pozlaeni obru

12 V - 20 W

76

120

40

14.441.01

13.401.95

Inox + pozlaeni obru

12 V - 20 W

102

154

47

14.441.01

13.402.05

Inox + pozlaeni obru

12 V - 20 W

120

190

49

14.441.01

102

154

47

-

120

190

49

-

102

154

47

-

120

190

49

-

13.401.92

Sjajni inox

13.402.02

Sjajni inox

13.401.97

Inox + pozlaeni obru

13.402.07

Inox + pozlaeni obru

20 W + 5 W crvena nona 12 V 20 W + 5 W crvena nona 12 V 20 W + 5 W crvena nona 12 V 20 W + 5 W crvena nona 12 V

131


13

Plafonjere od mesinga Okrugla plafonjera ugradbena Plafonjere okrugle za montiranje ugradnjom, vrlo lijepog izgleda i moderne. Polikarbonat stakla je iznutra obraen “punta di diamante” kako bi što bolje distribuirao svjetlo. Izboenost ugradnje je mm 24. Plafonjere

Plafonjere od mesinga

Kat.br.

Ø vanjski Ø otvora mm mm

13.463.00

150

Materjal plafonjere

Prekida

inox

da

80

Žarulja LED opcionalna

15 W

14.200.02

14.300.32

Applique Deluxe Plafonjera APLIQUE DE LUXE Plafonjere

Plafonjere od mesinga

Kat.br.

Obrada

Prekida

sjajni mesing, specijalno zaštien

13.203.00

10 W od 12 V

Žarulja LED opcionalna

da

14.200.02

14.443.01

Applique Glow Light APLIQUE GLOW LIGHT (plafonjera). Svjetiljka za dnevni boravak, vrlo topla i pruža dobru atmosferu. Sa halogenom žaruljom G4 od 12V - 10 Watt (ukljuena). Svjetla - Aplique

Plafonjere od mesinga

13 - Reflektori, plafonjere

Kat.br.

Obrada

Prekida

anodizirani aluminij boje zlata

13.207.00 *

10 W od 12 V *

Žarulja LED opcionalna

14.454.12; 14.454.24

da

14.441.01; 14.441.02

Po narudžbi se mogu isporuiti, dodatno, iste žarulje i na 24 V.

Applique za stijenku Klasina svjetiljka za ugradnju na pregradu. Svjetla - Aplique

Kat.br.

Obrada

Prekida

Ø baze mm

Visina mm

Ø mat stakla mm

13.961.00

sjajni mesing

da

70

172

91

Žarulja LED opcionalna

halogena G4 od 14.454.12; 14.441.01; 12 V - 14.454.24 14.441.02 10 watt

 Zglobne svjetiljke

Zglobna lampa za uzglavlje kreveta/za itanje karata Sa svjetlom na LED snage 3 watta. Struktura od sjajnog inoxa.

LED Plafonjere

Zglobne svjetiljke

Kat.br.

13.237.00

Baza mm

Dužina mm

Prekida

63x41

320

da

V 12/24

LED

3W

Svjetlo zglobno za uzglavlje kreveta, itanje karata Od kromiranog mesinga, sa prekidaem

LED Zglobne svjetiljke

kat.broj

V

LED

W ekvivalentni

Lumen

1x1,2 HD

10

87/99

mm

13.236.90

132

12/24

460

110°


13

Zglobne svjetiljke Reflektori OSRAM sa fleksibilnom rukom Mali reflektor sa halogenom žaruljom. Sa fleksibilnom rukom, prekida rotacioni na tijelu svjetiljke. Najbolje što trenutno postoji na tržištu. Plafonjere

Zglobne svjetiljke

Kat.br.

Verzija

Staklo

crna crna crna

mat mat mat

13.238.40 13.238.41 13.238.42

V 12 12 24

Dužina mm

212 595 595

Svjetla za uzglavlje kreveta / itanje karata Fleksibilna ruka, okretljiva glava, sa prekidaem. Plafonjere

Zglobne svjetiljke

Boja

Ruka mm

Verzija sa parabolnom halogenom žaruljom 5 W - 12 V - ukljuena

crna

330

crna titan srebrna titan srebrna

130 330 130

13.239.04 13.239.13 13.239.05 13.239.14

*

Verzija sa 6 LED SMD 8/30 V - 1,3 W

13.239.24 13.239.25 13.239.26

( 13.239.04 ( 13.239.13

8 watt equivalenti

Plafonjere

Zglobne svjetiljke

Kat.br.

13.228.10

Verzija

Dužina mm

Prekida

mat crna

455

da

 Stropne lampe i plafonjere Plafonjera okrugla halogena

Kat.br.

( 13.812.65

Plafonjere

Stropne lampe i plafonjere

Ø vanjski mm

Otvor Ø mm

Izboenost mm

13.812.65

66

53x15h

5,5

10 W od 12 V

Verzija

13.812.66

66

-

21,5

da 10 W a 12 V

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

( 13.812.66

Mala plafonjera halogena za ugradnju od bijele plastike, sa reflektorom. Sa zaštitnim staklom.

ugradbena

13 - Reflektori, plafonjere

Svjetlo za itanje karata LABCRAFT Adyustalamp 2000 sa rukom sa zglobom Sa prekidaem na bazi. Dvostruko svjetlo: bijelo ili, okretanjem bonog osigua, crveno. U mat crnoj boji.

vanjska

Plafonjera halogena sa okretljivim reflektorom

Kat.br.

Stropne lampe i plafonjere

Postolje mm

mm

Verzija

13.515.00

60x80

53x27

ugradbena

10 W od 12 V

13.516.00

61x83

50

vanjska

10 W od 12 V

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

( 13.516.00

Plafonjere

( 13.515.00

Plafonjera halogena od bijele plastike, sa okretljivim reflektoriem i prekidaem.

Plafonjera Cobo Plafonjere

Kat.br.

Stropne lampe i plafonjere

Prekida

Dužina cm

13.523.01

da

1 žarulja 14.300.00/01

12

13.523.02

da

2 žarulje 14.300.00/01

17

Verzija

Žarulja LED opcionalna

14.300.00; polikarbonat 14.300.01 bijeli 14.300.00; polikarbonat 14.300.01 bijeli

( 13.523.01

14.300.32 14.300.32

3.02

52 ( 13.

Plafonjera superplosnata Plafonjere sa staklom od polikarbonata. Superplosnate, ukljuivanje rotacijom stakla. Plafonjere

Kat.br.

13.662.01 13.662.02

Stropne lampe i plafonjere

Obrada

inox inox

Ø stakla Ø vanjski mm mm

85 125

105 145

Žarulja LED opcionalna

14.300.00; 14.300.01 14.300.00; 14.300.01

14.300.24 14.300.24

133


13

Stropne lampe i plafonjere

( 13.543.01/02

Plafonjera japanska Plafonjere sa prekidaem. Sa specijalnim tokastim staklom. Plafonjere

Stropne lampe i plafonjere

Kat.br.

( 13.543.22 ( 13.543.11

Obrada

Ø vanjski mm

Ø stakla mm

13.543.01

inox

140

100

13.543.02

inox

175

125

13.543.11

sjajni i lakirani mesing

140

100

13.543.22

sjajni i lakirani mesing

175

125

Žarulja LED opcionalna

14.200.02; 14.200.03 14.200.02; 14.200.03 14.200.02; 14.200.03 14.200.02; 14.200.03

14.443.01 14.443.01 14.443.01 14.443.01

Plafonjera od tika Plafonjere klasini tip sa bazom za fiksiranje od tika. Sa ukljuenim prekidaem, sa kristalnim staklom. Plafonjere

Stropne lampe i plafonjere

Kat.br.

Verzija

Ø vanjski mm

Ø stakla mm

13.543.06

sjajni i lakirani mesing

145

100

13.543.07

sjajni i lakirani mesing

155

110

14.200.02; 14.200.03 14.200.02; 14.200.03

 Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore

13 - Reflektori, plafonjere

Od mesinga, sa difuzorom od kaljenog stakla. Nosa žarulje G4 za halogenu žarulju (nije ukljuena) od maksimum 20 watta.

Reflektori FORESTI E SURADI Sextans R Plafonjere

Kat.br.

13.470.01

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za

Materjal Kromirani mesing

14.453.01 (12 V - 20 W) - 14.100.24 (24 V - 20 W)

Reflektori FORESTI E SURADI Sextans Q Plafonjere

Kat.br.

13.468.01

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Materjal

Kromirani mesing

14.453.01 (12 V - 20 W) - 14.100.24 (24 V - 20 W)

Plafonjera FORESTI E SUARDI za vanjske prostore vodonepropusna IP65 13.481.08 Tijelo od tehnopolimera, prsten od inoxa, staklo kaljeno i mat. Unutrašnja parabola od metaliziranog aluminija. Nosa žarulje G4 za halogenu žarulju. (Žarulje nisu ukljuene) 14.453.12 12V 20watt - 14.100.24 24V 20watt. Plafonjere

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Reflektor FORESTI E SUARDI Acquarius vodonepropusan IP65 Tijelo od tehnopolimera, staklo kaljeno i mat, završni vanjski prsten od sjajnog inoxa. Nosa žarulje G4 za halogenu žarulju od 10 watta. Reflektori, mali

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Kat.br.

13.480.01

14.454.12 (12 V - 10 W) - 14.454.24 (24 V - 10 W)

Reflektor FORESTI E SUARDI Hydra vodonepropusan IP65 Tijelo od tehnopolimera, staklo kaljeno i mat, završni vanjski prsten od sjajnog inoxa. Nosa žarulje G4 za halogenu žarulju od 10 watta. Reflektori, mali

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Kat.br.

13.481.01

14.454.12 (12 V - 10 W) - 14.454.24 (24 V - 10 W)

Mali reflektor FORESTI E SUARDI Omega vodonepropusan IP65 Tijelo od tehnopolimera. Prsten od sjajnog inoxa. Staklo kaljeno. Parabola od metaliziranog aluminija. Reflektori, mali

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Kat.br.

13.481.05

134

14.454.12 (12V - 10 W); 14.454.24 (24V - 10W)


13

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore. Brodske svjetiljke FORESTI E SUARDI Delphinus ugradbene Vodonepropusne IP65, tijelo+obru od mesinga. Difuzor od tehno polimera opal. Nosa žarulje G4 za halogenu žarulju (koj nije ukljuena) od 5 watta. Brodska svjetla

Kat.br.

13.476.01

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za

Verzija Kromirani mesing, staklo prozirno

14.455.12 (12 V - 5 W) - 14.455.24 (24 V - 5 W)

Brodska svjetla

Kat.br.

13.477.01 13.477.02 13.477.03 13.477.04

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Fiksiranje vijci vijci vijci vijci

Boja lee Bijela Bijela Plava Plava

Izvor svIjetlosti žarulja žarulja žarulja žarulja

W 2 1,2 2 1,2

V 12 24 12 24

( 13.477.01

Vodonepropusna, od kormiranog mesinga, sa žaruljom. - Tijelo od mesinga, galvanski obraenog; - Difuzor od tehnopolimera; - Za montiranje na normalno zapaljive površine; - IP 65.

( 13.477.01

Brodska svjetla FORESTI E SURADI Pyxis-r

Brodska svjetla FORESTI E SUARDI Circinus

Brodska svjetla

( 13.478.01

Vodonepropusna od kromiranog mesinga: - tijelo od galvanski obraenog mesinga; - difuzor od prozirnog polimera; - za montiranje na normalno zapaljive površine; - fiksiranje pomou prstena sa navojem; - IP 67. Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Kat.br.

Fiksiranje

Boja LED-a

13.478.01 13.478.03

ugradnjom ugradnjom

Bijela Plava

Izvor svIjetlosti

LED LED

W 0,24 0,24

V 12/24 12/24

Vodonepropusna, tijelo od prozirnog tehnopolimera; prsten od polimera koji se montira pritiskom; sa LED SMD; za montiranje na normalno zapaljive površine; vanjsko fiksiranje bez ugradnje; mogunost horizontalnog i vertikalnog fiksiranja; inovativnog dizajna sa snopom svjetla sa Wall Wash efektom; IP 67. Brodska svjetla

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Kat.br.

Fiksiranje

Boja LED-a ili lee

Izvor svijetlosti

13.479.60 13.479.61

sa vijcima

Prozirna

LED

W 0,48

V 12/24

sa vijcima

Plava

LED

0,48

12/24

Brodska svjetla FORESTI E SUARDI Andromeda Vodonepropusna: - Tijelo od prozirnog tehnopolimera; - Prsten od kromiranog mesinga; - Sa LED SMD; - Za montiranje na normalno zapaljive površine; - Vanjsko fiksiranje bez ugradnje; - Mogunost vertikalnog i horizontalnog fiksiranja; - Inovativni dizaj sa snopom svjetla idelanim za crtanje; - IP 67. Batsystem

Kat.br.

Fiksiranje

Boja LED-a ili lee

Izvor svijetlosti

13.482.01 13.482.30 13.482.31 13.482.40 13.482.41 13.482.50

sa vijcima sa vijcima

Crvena i bijela Bijela

5 LED 5 LED

W 0,5 0,5

V 12 12/24

sa vijcima sa vijcima

Plava Bijela

5 LED 6 LED

0,5 0,5

12/24 12/24

sa vijcima sa vijcima

Plava Bijela

6 LED 6 LED

0,5 0,5

12/24 12/24

( 13.482.01/30/31

( 13.482.30/31

( 13.482.40/41/50

( 13.482.01

13 - Reflektori, plafonjere

Brodska svjetla FORESTI E SUARDI Elettra-t

( 13.482.40/41

( 13.482.50

Aplique za uzglavlje kreveta FORESTI E SUARDI od mesinga

Zglobna svjetiljka za uzglavlje kreveta FORESTI E SUARDI od mesinga

Sa sjenilom od svile. Grlo G14 za navojnu žarulju mignon od 40 watta (žarulja nije ukljuena).

Sa sjenilom od svile. Sa grlom E14 za žarulju od 40 watta (žarulja nije ukljuena).

Svjetiljke - Aplique

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Kat.br.

Materjal

Prekida

13.483.10

kromirani mesing

da

Svjetiljke - Aplique

Kat.br.

14.453.12 (12 V-20W) 14.100.24 (24V - 20W)

13.483.05

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Materjal

Prekida

kromirani mesing

da

14.483.12; 14.483.22 (12V) 14.483.24; 14.483.44 (24 V)

135


13

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore. Svjetlo za uzglavlje kreveta FORESTI E SUARDI sa zglobom od mesinga Sjenilo koje se samo gasi od svile boje slonovae. Nosa za žarulju E14 za žarulje max 40 watta (nisu ukljuene u pakovanju). Svjetla - applique

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za

Kat.br.

13.483.11

Materijal

Prekida

kromirani mesing

da

14.483.12; 14.483.22; 14.483.24; 14.483.44

Svjetiljka za uzglavlje kreveta FORESTI E SUARDI Maia sa zglobom Sjenilo od samogasee svile boje slonove kosti Svjetla

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za unutrašnje prostore.

Kat.br.

13.483.08

Materjal

Prekida

Kromirani mesing

DA

14.483.12; 14.483.22 14.483.24; 14.483.44

Mali reflektor za uzglavlje kreveta FORESTI E SUARDI Argo Mali reflektori za uzglavlje kreveta od mesinga, sa specijalnim staklom, kaljenim i mat, nosa žarulje G4. Reflektori, mali

Reflektori za ugradnju visoke kvalitete za

Kat.br.

Materjal

13 - Reflektori, plafonjere

13.485.01

14.454.12 (12 V - 10 W) 14.454.24 (12 V - 10 W)

kromirani mesing

Svjetiljka FORESTI E SUARDI sa zglobom od mesinga Zglobna svjetiljka od mesinga. Plašt od svile, nosa žarulje E14 za žarulje mignon od 40 watta (nije ukljuena). Svjetiljka - Aplique

Kat.br.

Materjal

Boja sjenila

13.483.01

Kromirani mesing

13.483.02

Pozlaeni i zaštieni mesing

14.483.12; 14.483.22 (12 V - 40 W) 13.441.01/02 14.483.24; 14.483.44 (24 V - 40 W) 14.483.12; 14.483.22 (12 V - 40 W) slonova kost 13.441.01/02 14.483.24; 14.483.44 (24 V - 40 W) plavo

 Plafonjere linerane Svjetla LED Turnstripe okretljiva LED visokog intenziteta i prekida su ukljueni. Kuište od anodizirane lake legure, prednje staklo matirano. Batsystem

( 13.838.01

Plafonjere linerane

Kat.br.

Dužina mm

13.838.01 13.838.02

Br. LED-a

LED

Napajanje

220

9

visokog intenziteta 0,6 watt

12 volt

470

30

visokog intenziteta, 2,0 watt

12 volt

( 13.838.02 ( 13.838.02

( 13.838.01

Svjetla LED okretljiva za 180° Izraena od bijelo obojene lake legure, sa LED-om high power od 1W (500/6500K) i kompletna sa prekidaem. Sistem okretanja za 180° ini ih vrlo pogodnima za raznovrsnu upotrebu. Plafonjere linerane

Kat.br.

.20 .838

( 13

( 13.838.20

136

13.838.20 13.838.21

V

LED

W ekvivalentni

9/30

2x1 W HP (5000/6500 K)

10

mm 195x30x33 (H)

9/30

4x1 W HP (5000/6500 K)

20

277x30x33 (H)

( 13.8 38.2

1

( 13.838.21


Plafonjere linerane

13

Svijetlea cijev LED LABCRAFT Apollo sa prekidaem Elegantna ravna plafonjera za zamjenu fosforescentnih plafonjera. Posebna unutrašnja struktura omoguava okretanje svjetla pod 3 razliita kuta.

LED

Kat.broj

V

13.188.01 13.188.02 13.188.03 13.188.04

12 24 12 24

Dužina mm 250 250 500 500

LED

W

24 24 48 48

2,2 2,5 4,4 4,4

W ekvivalentni 11 11 22 22

Lumen

Prekida

270 270 380 380

DA DA DA DA

Svjetla u olbiku poluge LED LABCRAFT Sa 30 LED HD Superflux u vodonepropusnoj strukturi od prozirne smole, sve uokvireno u elegantnom kuištu od sivog tehnopolimera. Snaga svjetlosti na 1 metar jedanka je halogenoj žarulji od 10 watta, ali sa potrošnjom od 1/5.

LED

Plafonjere

Plafonjere linerane

Kat.br.

V mm

13.198.01 13.198.02

Lux na 1 m

LED W

Potrošnja A

Tip

Boja svjetla

592x43x30

12

30

2,2

0,18

ASTRO

Bijela

592x43x30

24

30

2,2

0,9

ASTRO

Bijela

Izvor svjetlosti LED SMD 3020 (5400 K). Montaža na ravnu površinu ili pod kutem. Idealne za kupaonice, kuhinje, brodska spremišta, motorne prostore, ispod buma na jedrilicima, itd. Kuište od bijelog tehnopolimera.

IP66 Plafonjere linerane

Verzija ravna

Kutna verzija

13.193.01 13.193.02

13.193.11 13.193.12

.11

193

13.

27 54

LED BR. (80 lux na 50cm) (160 lux na 50 cm)

W ekvivalentni

10 20

( 13.193.01/02

( 13.193.12

(

W 1,8 2,4

( 13.193.0 2

01

93.

3.1 (1

V 12/24 12/24

13 - Reflektori, plafonjere

Plafonjere fosforescetne LED na prislon

( 13.193.11/12

Plafonjere fosforescentne LED otporne na udarce Vodonepropusne IP67, bez izboenja, extra-plosnate (sa samo 12 mm izboenja), idealne za osvjetljavanje kupaonica, kuhinja, motornih prostora, brodskih spremišta, kaljuži, itd.. Kuište od anodizirane lake legure + tehnopolimera.

IP67

( 1 3.1 97. 01 (1 3.1 97. 02

Plafonjere linerane

Kat br.

13.197.01 13.197.02 13.197.03

V

W

N. LED SMD

W ekvivalentni

Lux 50 cm

12/24 12/24

2,5 5,0

15 30

12,5 25

122 232

mm 114x33x12 H 178x33x12 H

12/24

7,5

45

37,5

325

242x33x12 H

( 1 3.1 97. 03

( 13.197.01/02/03

137


13

Plafonjere linerane

Plafonjera LED LABCRAFT Microlux Koriste se LED superlux u jednoj vrlo otpornoj strukturi, vodonepropusnoj IP67. Sa otvaranjem svjetla od 90° - idelana za upotrebu i u vlažnim prostorima ili prostorima izloženim vremenskim nepogodama (kaljuže, motorni prostori, krme, flying-bridge, itd,).

IP67 Kat.broj

13.199.00 13.199.02 13.199.03

V 12/24

mm 128x100x15

LED 2x1,25 W

12/24

128x100x15

12/24

298x100x15

( 13.199.02

( 13.199.00

W 2,50

W Ekvivalentni

Lumen

Boja kuišta

13

200

Crno/Siva

Tip MICROLUX

2x2,5 W

5

25

340

Bijelo/Srebrna

SUPERLUX

5x2,5 W

12,50

60

875

Bijelo/Srebrna

HYPERLUX

( 13.199.00/02

LED

(

03

9.

19

. 13

( 13.199.03

 Plafonjere linerane Svjetla u obliku cijevi LABCRAFT neonska

13 - Reflektori, plafonjere

Svjetiljke u obliku cijevi neonske sa prekidaem “LABCRAFT mod.PEARL”. Kuište bijelo sa mat svijetleom površinom. Plafonjere

Kat.br.

Plafonjere linerane

W 8 8 13 13

13.190.12 13.190.24 13.191.12 13.191.24

Dužina mm 423 423 652 652

Širina mm 45 45 45 45

Dubina mm 35 35 35 35

V 12 24 12 24

Plafonjere fosforescentne LABCRAFT za ugradnju Plafonjere fosforescente za ugradnju original LABCRAFT mod. CRYSTALITE, sa dvostrukim neonom kompletne sa prekidaem. Kuište bijelo, staklo od tokastog plexiglassa visoke kvalitete i lijepog estetskog izgleda. Plafonjere

Plafonjere linerane

Kat.br.

Prekida

13.194.12 13.194.24

da da

V

12 24

Snaga W

mm

Ugradnja mm

Dubina mm

Visina mm

16 16

395x124 395x124

352x70 352x70

17 17

15 15

Plafonjere fosforescentne LABCRAFT za prislanjanje Plafonjere fosforescentne za prislanjanje “Lab Craft mod. Trilite”, kompletne sa prekidaem. Sa sistemom "nesmetanja", kuište od metalkrilata visoke otpornosti. Plafonjere

Kat.br.

( 13.189.08 ( 13.339.23

Prekida

V

Snaga W

mm

Izboenost mm

13.189.08

da

12

8

381x78

24

13.339.16 13.339.17 13.339.23

da

12

16

381x78

24

da

24

16

381x78

24

da

12

24

381x78

24

Plafonjere fosforescentne LABCRAFT za prislon Plafonjere fosforescentne za prislanjanje vodonepropusne IP 65 original LAB CRAFT, model OPAL. Bijele boje, snage 9 W. Posebno za upotrebu za osvjetljavanje kupaonica, kaljuža i motornih prostora. Plafonjere

( 13.196.XX+13.196.31

Plafonjere linerane

Kat.br.

V

13.196.12 13.196.24

12 24 *

Kuište otvoreno potpuno napola 13.196.30 13.196.31 13.196.30 13.196.31

A B mm * mm * 220 - 244 115 - 123 220 - 244 115 - 123

C mm * 63 - 65 63 - 65

V 12

sa okvirom

( 13.196.XX+13.196.30

Plafonjera fosforescentna Plafonjera fosforescentna od 8 W. Lagana i elegantna. Plafonjere

Kat.br.

13.553.00

138

Plafonjere linerane

Dužina mm

Dubina mm

Visina mm

Prekida

350

55

26

da


13

Plafonjere linerane Plafonjera fosforescentna Plafonjere

Plafonjere linerane

Kat.br.

Prekida

13.554.00

mm 385x65x27H

da

8W - 12V

Plafonjere fosforescentne Prekida ON-OFF. Kuište bijelo sa mat difuzorom. Plafonjere linerane

Kat.br.

V

Snaga watt

13.555.12 13.555.24 13.556.12 13.556.24

12 24

8 8

mm 400x65 400x65

Izboenost mm

35 35

12

16

400x90

35

24

16

400x90

35

( 13.556.12/24 ( 13.555.12/24

Plafonjere fosforescentne neonske Svjetiljke sa neonskom cijevi i prekidaem, baza od anodizirane lake legure u zlatnoj ili srebrnoj boji, difuzor od metalkrilata. Plafonjere

Kat.br.

W 6 6 8

13.210.60 13.210.61 13.210.80

V 12 12 12

Kuište od anodizirane legure zlatno srebrno zlatno

mm 317x68x28h 317x68x28h 381x56x28h

 Svijetlee cijevi i poluge Ova svijetlea cijev je vodonepropusna IP65, može se fiksirati bilo gdje pomou odgovarajueg pribora i omoguava fiksno i provizorno osvjetljenje kabina, kokpita, motornih prostora itd., sa vrlo niskom potrošnjom Kat.br.

Dužina poluge mm 500 1000

13.835.05 13.835.06 Oprema 13.835.12 13.835.13 13.835.14 13.835.15 13.835.16 14.517.01 14.518.00

Br. LED-a 30 60

V 12 12

( 13.835.05 ( 13.835.12

Traka "iak" od 500 mm Samoljepiva traka Elektrini kabel od 3 m Elektrini kabel od 5 m Završetak sa kabelom sa utinicom Utinica Utinica

( 13.835.13

Batsystem

( 13.835.16

( 13.385.14/15

13 - Reflektori, plafonjere

Svijetlea cijev LED prijenosna

Svjetlee poluge LED LABCRAFT Orizon Svijetlee poluge od prozirnog polikarbonata sa LED-om HD.

IP67 Svjetlee poluge

Kat.br.

V

Dužina mm

Presjek mm

Broj LED-a

13.843.01

12

500

18x11

24

Boja LED-a

Bijelo

2,2

W

13.843.02

24

500

18x11

24

Bijelo

2,2

13.843.05

12

1000

18x11

48

Bijelo

4,4

13.843.06

24

1000

18x11

48

Bijelo

4,4

Svjetla u obliku poluge malih dimenzija Svjetla u obliku poluge vrlo malih dimenzija, za montiranje u vrlo uskim prostorima. Za upotrebu i kao indirektna svjetla, svjetlo je okretljivo. Prektiki nevidljiva. Od legure aluminija. Plafonjere

Kat.br.

( 13.422.00

Svijetlee cijevi i poluge

Boja mm

13.622.00

aluminija

545

13.422.00

bijela

445

3x10 watt halogene G4 2x10 watt halogene G4

Presjek profila mm

Prekida

27x25

da

27x25

da

14.454.12; 14.454.24 14.454.12; 14.454.24

( 13.622.00

139


13

Svijetlee cijevi i poluge

Svijetlea cijev LED BATSYSTEM U-Pro-System sa prekidaem Svjetlee okretljive poluge od 360°. Kuište od anodizirane lake legure sa ugraenim LED SMD zaštienim pomou prozirnog plexiglassa. Sistem je opremljen sa raznim tipovima nosaa. Mogu biti izraene u bilo kojoj dužini. Batsystem

Svijetlee cijevi i poluge

Kat.br. 03 01/

3.8 (1

Tip U-Pro 230 U-Pro 480

13.839.01 13.839.03

39.

13.839.11 13.839.12 13.839.13 13.839.14

( 13.839.03

volt Potrošnja watt

12 12

watt ekvivalentni

Dužina mm

Prekida

12 25

230 470

da da

1,56 3,52

Obujmica Nosa Nosa Nosa

( 13.839.01

Cijev LED

13 - Reflektori, plafonjere

Za indirektno osvjetljenje, za kreiranje prigušenog svjetla. U komadima od 2 metra mogu se meusobno povezivati pomou ve ukljuenog prikljuka do maksimalne dužine od 50 metara. Ukoliko je potrebno mogu se i rezati kako bi se postigla željena dužina. Plafonjere

Svijetlee cijevi i poluge

Kat.br.

Svjetlo bijelo bijelo plavo plavo

13.836.12 13.836.24 13.837.12 13.837.24

V 12 24 12 24

Dužina m

br. LED-a

Fleksibilna Ø mm

2 2 2 2

72 72 72 72

13 13 13 13

Svijetlee cijevi fleksibilne Samoljepiva, waterproof, sa završnim mikro-konektorom koji omoguava serijsko povezivanje i sa kabelom za povezivanje sa mikrokonektorom. Mali reflektori

Svijetlee cijevi i poluge

Kat.br.

Potrošnja mA

13.834.01 13.834.03 13.834.05 13.834.06 13.834.08 13.834.09 13.834.04* 13.834.11 13.834.12

( 13.834.04

( 13.834.04

*

Br. LED

Presjek mm

Dužina mm

V

Boja LED-a

70

12 SMD

10x3

300

12

bijela

70 90 90

12 SMD 15 SMD 15 SMD

10x3 10x3 10x3

300 500 500

12 12 12

plava bijela plava

150 150 200 200

30 SMD 30 SMD 12 HD 45 SMD

10x3 10x3 10x3 10x3

1000 1000 300 1500

12 12 12 12

bijela plava bijela bijela

200

34 SMD

10x3

1500

12

plava

LED "Superbright" visokog sjaja

( 13.834.09

( 13.834.08

Svijetlea poluga LED SMD polutvrda IP65

LED

140

Baza od fleksibilne lake legure, samoljepiva. Trake mogu biti meusobno povezane glava - glava pomou termikog prikljuka muško-žensko, ili rezane svakih 100 mm. Sistem omoguava postizanje željene dužine. Svijetlee cijevi i poluge

Kat.br.

V

Dužina mm

Presjek mm

BR.LED-a

W

Boja LED-a

13.834.20

12

500

12x3,2

30

7,2

Bijela

13.834.21

12

500

12x3,2

30

7,2

Plava

13.834.22

24

500

12x3,2

30

3,6

Bijela

13.834.23

24

500

12x3,2

30

3,6

Plava


Brodska svjetla

13

Svijetlee cijevi LED Ark superplosnate Izraene od lake legure i sa LED PHILIPS REBEL visoke kvalitete i efikasnosti. Mogu biti meusobno povezane linijski ili pod kutem. Svaka plafonjera - cijev ima nosae od polikarbonata za fiksiranje na ravnu površinu ili pod 45°; fleksibilni kabel za meusobno povezivanje pod bilo kojim kutem; meusobno linijsko vrsto povezivanje; kabel za napajanje; kapice terminala. Mali reflektori

Kat.br.

Dužina mm

Presjek mm

LED

W

320 480

44x6 44x6

4 6

4 6

13.840.12 13.841.24

V 12 24

 Brodska svjetla Ugradbeno svjetlo Courtesy Light za kokpit Potpuno vodonepropusno, sa leom od vrlo vrstog prozirnog plexiglassa, ugrauje se na stijenke kokpita ili Fly-Bridge-a. Za upotrebu i kao svjetlo za ugradnju na klupicu na krmi. Može se korisiti kao podvodno svjetlo u bazenima i posudama za ulov. Proizvedeno od luran-a otpornog na UV-zrake. Svjetlo za kokpit

Brodska svjetla

Kat.br.

Napajanje

Boja stakla

10 W

12 V

bijela

13.528.12 13.528.24

18 LED

12V

bijela

14.300.00 - 12v 14.300.01 - 24v -

18 LED

24V

bijela

-

13 - Reflektori, plafonjere

13.530.00

Svjetlo Courtesy Light vodonepropusno sa leom od prozirnog plexiglass-a Posebno za osvjetljavanje motornih prostora, brodskih spremišta ili kokpita. Vodonepropusna svjetla za kokpit

Brodska svjetla

Kat.br.

Napajanje

Boja stakla

13.530.01

10 W

12V

bijela

13.529.12 13.529.24

18 LED 18 LED

12V 24V

bijela bijela

14.300.00 - 12v; 14.300.01 - 24v -

Kat.br.

13.179.01 13.179.11 13.179.02 13.179.22 13.179.03 13.179.05 13.179.06

Boja kuišta

Ø vanjski mm

Lea Ø mm

Ugradbene dimenzije mm

Boja svjetla

bijelo bijelo kromirano

80 80 80

50 50 50

58x16 dubina 58x16 dubina 58x16 dubina

bijelo plavo bijelo

kromirano pozlaeno

80 80

50 50

58x16 dubina 58x16 dubina

plavo bijelo

bijelo

80

50

58x16 dubina

crveno

kromirano

80

50

58x16 dubina

crveno

( 13.179.03

Brodska svjetla

( 13.179.01

Kuište od ABS-plastike; sa 9 LED-a 12 V.

LED

( 13.179.02

Brodska svjetla LED vodonepropusna vrlo jake svjetlosti

Svjetlo za kokpit Za ugradnju, na mjestima gdje je potrebno sigurnosno osvijetljenje (motorni prostori, komandne ploe, stepenice za ulazak u kabinu, kokpit i spremišta). Od bijelog vodonepropusnog luran-a otpornog na UV-zrake. Svjetla za kokpit

Kat.br.

Brodska svjetla

mm

Napajanje

13.540.00

80x42x38

5W

12 V

13.539.12

80x42x38

4 LED

12 /24 V

14.400.02 - 12v; 14.400.03 - 24v -

Svjetlo za kokpit ATWOOD Za osvjetljavanje stepenica, motornih prostora, kokpita i spremišta Svjetla za kokpit

Kat.br.

13.632.51

Brodska svjetla

Kuište od

bijelog ABS

Lea od polikarbonata

87x45x27

12 V

141


13

Brodska svjetla Brodsko svjetlo vodonepropusno LED

Sa 4 bijela LED-a

Brodska svjetla

Kat.br.

13.179.40

Ø vanjski mm

Efekt stakla

Ø stakla mm

Ugraeni dio mm

Napajanje

70

lentikolarni

48

Ø 49 x 19 dubina

univerzalno 12 volt

( 13.179.51

( 13.179.50

Brodsko svjetlo LED

Obru od sjajnog inoxa AISI 316 sa 3 LED-a

Plafonjere

Brodska svjetla

Kat.br.

Boja LED-a

13.179.50 13.179.51

Ø vanjski mm

Ø stakla

Ugradbeni dio mm

Napajanje

Bijela

70

48

48x18 dubina

12 V

Plava

70

46

48x18 dubina

12 V

Svjetla LED za brodske prostore Daje bijelo svijetlo pomou 3 LED-a od 0,3 watta plus svijetlo po želji Crveno, Plavo ili Zeleno pomou dva LED-a RGB. Vodonepropusnost IP66. Mali reflektori

Brodska svjetla

Kat.br.

Obrada okvira

sjajni inox

V

12

Brodska svjetla LED bijela na baterije Idealna za osvjetljivanje ormara, brodskih spremišta, motornih prostora, itd. Sa 3 LED-a.

LED WITH BATTERY Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

Napajanje

Upuivanje

Ø vanjski mm

Isturenost mm

pritiskom

71

25

potpuno

13.176.00

autonomno sa

Ugradnja

Fiksiranje

nije samoljepivo potrebna

baterijama AAA

Brodska svjetla vodonepropusna od sjajnog polikarbonata

( 13.181.01

( 13.181.00

13 - Reflektori, plafonjere

13.179.55

LED 3x0,3 W bijeli + 3 LED RGB crveni/zeleni/plavi

LED

Za osvijetljavanje stepenica. Funkcionira sa 3 žuta LED-a tipa Long-Life.

Brodska svjetla

Kat.br.

( 13.181.03

Verzija bez prstena

Flana mm

Izrez mm

13.181.00

22x44

16x28

Boja LED-a žuta

13.181.01

okvir od sjajnog inoxa

22x44

16x28

žuta

13.181.03

okvir od sjajnog inoxa

22x44

16x28

plava

Brodska svjetla vodonepropusna od polikarbonata sa prednjim dijelom od sjajnog inoxa LED

Funkcioniraju sa 3 LED-a tipa Long Life.

Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

13.180.01 13.180.02 13.180.03

Verzija

mm 29x84

Led sa bijelim svjetlom Led sa svjetlom boje ambre Led sa plavim svjetlom

29x84 29x84

Otvor mm

44x16 44x16 44x16

Brodska svjetla LED kromirana LED

Nevidljivi vijci. Montira se bez ugradnje. Sa 5 LED-ova.

Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

13.187.01 13.187.02

LED boja

Bijela Plava

Visina/isturenost mm

Napajanje

mm

80x18 80x18

15,8 15,8

12 volt 12 Volt

Brodsko svjetlo od polikarbonata sa prednjim dijelom od inoxa LED

mat lea, osvjetljavanje pomou 4 long life led-a

AISI 316 Brodska svjetla

Kat.br.

13.178.01

142

Verzija Inox visokog sjaja

Napajanje

12


13

Brodska svjetla Brodska svjetla LED vodonepropusna LED

Montiranje bez ugradnje. Sa 5 LED-ova.

Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

volt

13.178.31 13.178.32

Svjetlo led

12 12

mm 70x38x10 visina 70x38x10 visina

bijelo plavo

Brodsko svjetlo LED vodonepropusno od prozirnog polikarbonata LED Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

13.183.01 13.183.02 13.183.03

Verzija

Ø vanjski mm

Otvor Ø mm

Visina samo mm

volt

Led bijeli Led crveni

38 38

22 22

8 8

12 12

Led plavi

38

22

8

12

Brodsko svjetlo samo samo jednim bijelim LED-om sa vodonepropusnim plastinim kuištem LED Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

Ø vanjski mm

Ugradbene mjere Ø mm

Napajanje

28

14x20 dubina

12 volt

13.183.08

13 - Reflektori, plafonjere

Mini brodsko svjetlo LED od bijele plastike LED

Fiksiranje bez ugradnje. Sa 2 bijela LED-a.

Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

13.177.01

Vanjske mm

Napajanje

Potrošnja

43x19

12 V

0,1 A

Brodska svjetla LED LED

Od kromiranog mesinga, vodonepropusna.

Brodska svjetla

Brodska svjetla

Kat.br.

13.185.12 13.186.12 13.185.13 13.186.13

Ugradnja Ø mm

Oblik maske mm

26 26

kvadratni 30 x 30 okrugli Ø 32

Svjetlo

bijelo bijelo

volt

12 12

26 26

kvadratni 30 x 30 okrugli Ø 32

plavo plavo

12 12

Svjetla LED ATWOOD LED

Montiranje bez ugradnje. Završni obru od sjajnog inoxa. Potpuno vodonepropusne, za upotrebu unutra, vani ili pod vodom.

Plafonjere

.30

34 ( 13.6

( 13.634.40

( 13.634.10 - 13.634.00 - 13.634.20 Brodska svjetla

Bijelo

Tip svjetla Bijelo toplo + Crveno nono

13.634.00 13.634.10 13.634.20

13.634.01 13.634.02 -

13.634.30*

-

13.634.31

-

42

12

vodoravni

4

1W

12

13.634.40*

-

13.634.41

-

42

12

okomiti

4

1W

12

Plavo

-

Ø mm

Snop svjetla

Broj LED-a

Snaga

Volt

Verzije

mm

Izboenost mm

100 70 38

-

6 6 6

-

6 3 1

3W 1.8 W 1.1 W

12 12 12

okrugle okrugle okrugle Ovalne, takoer i za platforme i stepenice Ovalne, takoer i za platforme i stepenice

143


13

Svjetla za ormare

 Svjetla za ormare Svijetlea cijev LED BATSYSTEM U-Pro-System sa "soft" svjetlom za ormare Svjetlea poluga rotirajua 360°, sa automatskim prekidaem za vrata ormara. Batsystem

Kat.br.

13.839.06

Svjetla za ormare

Tip U-PRO WARDROBE

13.839.11 13.839.12

V

Potrošnja w W ekvivalentni

12

2,00

Dužina mm

Daljinski prekida

500

da

15

13.839.13 13.839.14

Drža Drža

Drža 35 mm Drža 170 mm

Unutrašnje svjetlo Za ormare i ormarie. Kompletno sa elektrinim kabelom i prekidaem na oprugu za montažu na otvoriva vrata koja omoguuju ukljuivanje svjetla kada se otvore. Batsystem

Svjetla za ormare

Kat.br.

Materjal

Ø postolja mm

Visina mm

13.893.00

ABS bijeli

32

37

12 V 4 watt

14.250.00

13 - Reflektori, plafonjere

Plafonjera unutrašnja Doorlight Za ormare i ormarie. Sa ukljuenim prekidaem na oprugu. Kada se ormar otvori svjetlo se ukljui. Batsystem

Kat.br.

Svjetla za ormare

Materjal

13.894.00

ABS bijeli

12 V, 5 W halogena

14.455.12; 14.455.24

Autonomno svjetlo LED LABCRAFT LK1 - Lockerlite Radi se o autonomnom svjetlu, sa tehnologijom LED visokog intenziteta za pozicioniranje u sefove, spremišta , kuhinjske elemente, itd. Napajanje sa dvije LITIJ baterije od 3 volta (CR2025) dugog vijeka trajanja. Prekida ON-OFF ukljuen koji se automatski ukljuuje otvaranjem prostora. Plafonjere

Svjetla za ormare

Kat.br.

mm

13.184.01

60x30xh15

Izboenost prekidaa mm

20

7

 Reflektori dubinski prijenosni i fiksni Prijenosni reflektor kromirani Kompletan sa rastezljivim kabelom i utikaem na kraju za upalja za cigarete. Ø žarulje 116. Reflektori, prijenosni

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

Napajanje

13.246.00

Domet m

12 V

jod 50 W “H3”

500

Prijenosni reflektor Able

Vodonepropusni reflektor obložen gumom

Od plastike obložen gumom. Sa žaruljom G.E. “Sealed Beam” vodonepropusnom od 6”. Dupli prekida: na prvi pritisak proizvodi snop svjetlosti kratak i širok (100 metara), na drugi pritisak proizvodi dubinski snop (800 metara). Vrlo vrst i praktian.

Kabel produživ, utika tipa za cigaretu kompatibilan sa 14.517.01/14.518.00 i raznim ploama.

Reflektori, prijenosni

Kat.br.

13.112.00

144

Reflektori

Kat.br.

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Lea Ø mm

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Rezervna žarulja

13.116.00

Jaina svjea 200.000/50.000

Domet m

800

13.109.50

140

12 V - 55 W


13

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni Prijenosni okretljivi reflektor Okretljivi prijenosi reflektor vodonepropusan kompletno od neoprena crne boje, sa halogenom kvarcnom žaruljom. Kompletan sa rastezljivim kabelom, vodonepropusnim prekidaem i utikaem. Reflektori, prijenosni

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

13.109.40

Drška

Napajanje

Jacina

Ø parabole

Domet m

anatomska

12 V

55 W

4”

500

Reflektori Utility vodonepropusni

Rubber

Spot

potpuno

otporni

na

udarce

i

Sa vodonepropusnom žaruljom “G.E., kompletni sa produživim kabelom, dužine 2,5 metra. Kompletni sa utikaem i vodonepropusnom utinicom. Sa nosaem od inoxa AISI 316 za montiranje na pregradu. Reflektori, prijenosni

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

V

W

Domet m

13.016.00

12

30

13.017.00

12

100+100

13.017.01

24

100

13.018.00

12

100+100

Žarulja Ø mm

Rezervne žarulje

400

110

14.249.01

150/600

150

13.116.00

800

150

14.249.04

150/600

150

13.116.00

( 13.016.00 ( 13.017.00/01 - 13.018.00

Karakteristike: - proizveden od plastike, sa nosaem od lake legure anodizirane i bazom od inoxa - žarulja WAGNER, sa maksimalnim dometom od 600 metara - zglob okretljiv u horizontalnom i vertikalnom smjeru za 360°, s mogunošu blokiranja u željenom položaju - reflektor se može odvojiti od postolja i poslužiti kao runi reflektor sa rastezljivim kabelom do 2 metra - specijalni vodonepropusni prekida obložen gumom i ugraen na stražnjem dijelu reflektora - kompletan sa vodonepropusnom utinicom na kabelu, koja može biti ugraena ili fiksirana na ravnu površinu.

Prednosti: - neosjetljiv na atmosferske prilike - žarulja je smještena na nain da ne prima vlagu, niti podliježe utjecaju morske soli - visoke snage - lagan je i ima nisku cijenu. Reflektori

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

Žarulja

Snaga

Kratak i široki snop m

Uski i dugi snop m

Napajnaje

Visina mm

Širina mm

Baza za fiksiranje Ø mm

13.240.00

sa duplom žarnicom

100+100 W

100

600

12 V

13.116.00

250

215

65

13.240.01

sa duplom žarnicom

80+ 60 W

100

600

24 V

13.116.01

250

215

65

13 - Reflektori, plafonjere

Reflektor za dubinu Night Eye

Reflektor za dubinu LED Night Eye LED

Karakteristike: - izraen od bijelo obojene lake legure + ABS-plastike + baze od inoxa; - 13 LED visoke kvalitete original CREE, trajanja 50.000 sati; - reflektor se može skinuti sa baze zahvaljujui produžnom kabelu dužine do 2 m; - kompletan sa vodootpornim prekidaem ON-OFF i završnom vodootpornom utinicom za montiranje ugradnjom ili vanjsko montiranje Prednosti: - vodonepropusnost IP66; - trajanje LED-a: 50.000 sati, sa gubitkom snage od samo 7,5% nakon 20.000 sati; - visoka snaga, niska potrošnja

Reflektori

Kat.br.

( 13.235.01

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Verzija

LED

Snaga LED

Snaga ekvivalentna klasinoj žarulji

Dubinsko svjetlo m

V

13.235.01

sa bazom za fiksiranje na ravnu površinu

13

13 W

130 W

600

12/24

13.235.03

sa prikljukom za ogradu

13

13 W

130 W

600

12/24

( 13.235.03

145


13

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni Reflektori za dubinu Utility Tehnike karakteristike: 1) proizvedeni od bijele plastike, sa metalnim dijelovima od kromiranog mesinga 2) žarulja 4” original “General Electric” savršeno vodonepropusna. 3) regulirajui zglob koji omoguava rotaciju reflektora u svim željenim smjerovima. 4) reflektor se može odvojiti od postolja, sa rastezljivim kabelom. 5) prekida je ukljuen u stražnjem dijelu reflektora. 6) postojanost žarulje G.E. koja je smještena na nain da ne dolazi do oksidacije srebrne parabole. 7) utika sa LED-om 8) utinica za upalja za cigarete ukljuena. Kompletan sa utikaem na kraju kabela, koji se može instalirati ugradnjom ili na ravnu površinu.

( 13.246.01/02

Reflektori

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

( 13.247.01/02 ( 13.248.01/02

Verzija

Snaga

Domet m

Rezervna žarulja

Baza

13.246.01

standardna

30 W - 12 V

300

14.249.01

13.246.02

visokog intenziteta

100 W - 12 V

500

14.249.02

13.248.01

standradna

30 W kod 12 V

300

14.249.01

13.248.02

visokog intenziteta

100 W kod 12 V

500

14.249.02

13.247.01

standradna

30 W kod 12 V

300

14.249.01

sa nosaem na šajbu

13.247.02

visokog intenziteta

100 W kod 12 V

500

14.249.02

sa nosaem na šajbu

za fiksiranje na ravnu površinu za fiksiranje na ravnu površinu sa okretljivim nosaem na stijenku sa okretljivim nosaem na stijenku

Reflektor za dubinu Night Eye sa prikljukom za ogradu

13 - Reflektori, plafonjere

Karakteristike: - proizveden od plastike, sa nosaem od lake legure anodizirane i bazom od inoxa - žarulja WAGNER, sa maksimalnim dometom od 600 metara - sa regulirajuim zglobom koji omoguava regulaciju po visini i okretanje za 360°, sa mogunošu blokiranja - reflektor koji se može odvojiti od postolja i poslužiti kao runi sa rastezljivim kabelom do 2 metra - specijalni vodonepropusni prekida, sa gumenom kapicom, ukljuen u stražnjem dijelu - kompletan sa vodonepropusnim utikaem na kraju kabela, koji se može ugraditi ili montirati na ravnu površinu.

Prednosti: - otporan na atmosferske prilike - neosjetljivost žarulje na vlagu i morsku sol - velike snage - lagan je i ima vrlo povoljnu cijenu Reflektori

Kat.br.

13.239.00

Žarulja

Snaga

sa duplom žarnicom

100+100 W

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kratki i široki snop m Dubinski snop m

100

Napajanje

600

12 V

Za cijevi od mm

Visina mm

Širina mm

22/25

250

215

13.116.00 (12 V)

Reflektor Night Eye Manual Sa halogenom žaruljom BLUE EYE od 5”3/4 pollici, original “STANLEY” sa dvostrukom žarnicom maksimalnog dosega 600 metara. Proizvodi kratki široki snop svjetlosti, ili dubinski uski konusni snop. Ukljuivanje pomou ruke ispod palube ili ispod Roll-bar-a, sa okretanjem od 330°i gore-dolje ±28°. Za montiranje na debljinama od mm 5 do mm 50. Sa debljinom od mm 50 ruka izviruje mm 34 (kod minimalnog hoda, parabola okrenuta prema dolje) do mm 90 (max.hod parabole okrenuta prema gore): Za rezervne žarulje vidjeti artikle: 13.230.12/13. Reflektori

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

V

W

Kuište

Visina mm

Dužina mm

Ø mm

Ø baze mm

13.005.12 13.005.24

12 24

100+100 100+100

ABS bijelo ABS bijelo

220 220

220 220

160 160

120 120

Reflektor za dubinu okretljiv sa upravljanjem unutar broda DHR Kompletno od inoxa i kromiranog mesinga Vodonepropusni, sa plastinim zglobom koji se može okretati u svim smjerovima, komandna ruka vrlo mala i udobna. Sa vodonepropusnim žaruljama “G.E.” Reflektori

146

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

V

Ø mm

Domet m

Rezervni ulošci

13.242.12 13.242.24 13.342.12 13.342.24

12 24 12

145 145 185

800 800 1200

13.116.00 14.249.04 14.249.05

24

185

1200

14.249.06


13

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni Reflektor za dubinu sa upravljanjem iz unutrasnjosti borda, profesionalni model visoke snage - DHR Idealan, obzirom da je vrlo vrste konstrukcije, takoer i za radna plovila. Kompletan sa stražnjom komandnom rukom za upravljanje i izvana. Kuište od lake legure obojene epoksidnim prahom u bijeloj boji RAL 9016. Ve sa kabelom. Reflektori

Reflektori dubinski prijenosni i fiksni

Kat.br.

Ø otvora mm

Visina od palube mm

Izboenost ruke mm

Vodootporna reklektor žarulja

25

380

210

Ge od 8”

13.210.28

Domet m

Snaga

Rezervna reflektor žarulja

preko 1000

250 W 24V

13.455.20 (od 24 V)

 Elektrini reflektori za dubinu Reflektori elektro-upravljan Night Eye Electric - Stanley Sa vodonepropusnom halogenom žaruljom BLUE EYE od 5” 3/4, sa dvostrukom žarincom. Proizvodi kratki široki snop svjetlosti (100 metara) ili dubinski snop svjetlosti (250 metara) uskog konusa. Rotacija za 355°, gore-dolje 70°. Kompletni sa multifunkcionalnom komandnom ploom. Kuište od bijele ABS plastike otporne na UV-zrake. Reflektori

Kat.br.

Visina mm

Dužina Ø mm mm

13.230.00 220 13.230.01 220

V

W

Produžni kabel od 4 Rezervne metra žarulje

Rezervna komandna ploa

Panel za drugo komandno mjesto bez potrebe releja

Radiokomanda

220

160

12

100+100

13.230.05

13.230.12

13.231.12

13.231.30

13.234.12

220

160

24

100+100

13.230.05

13.230.13

13.231.24

13.231.31

13.234.24

13 - Reflektori, plafonjere

Elektrini reflektori za dubinu

Reflektor elektro-upravljan Night Eye Electric Two Sa dvije vodonepropusne žarulje “Sealed Beam” Ø mm 115 svaka sa dvostrukom žarnicom od 100 + 100 W, ukupne snage 200 + 200 W. Proizvodi kratki široki snop svjetlosti (150 metara), ili dubinski snop svjetlosti (300 metara). Rotacija 355°, gore-dolje 70°. Kuište od bijelog Lurana otpornog na UV zrake. Kompletan sa multifunkcionalnom vodonepropusnom komandnom ploom. Mjere: visina 205mm, dubina 220mm, prednja strana 270x135mm, baza Ø 120 mm Reflektori

Kat.br.

volt

13.232.00

12

13.232.02

Dimer za napajanje na 24 V

Rezervna Komandna ploa Produžni kabel komandna za drugo dužine 4 m ploa komandno

29.450.10

13.231.12

13.231.30

13.230.05

Reflektor elekro-upravljan Mega sa vodonepropusnom žaruljom Sealed Beam od 7” Proizvode kratki široki snop svjetla (Flood) i dubinski (Spot). Sa multifunkcionalnom komandnom ploom. Kuište od bijele plastike otporne na UV-zrake, rotacija 380°; gore/dolje 70° sa dvostrukom žarnicom (178 mm). Reflektori

Kat.br.

Kuište

Okretanje

Visina Dubina volt mm mm

Komandni panel za Bazna rezervna drugo komandno komandna mjesto ploa

Produžni kabel od 4 R metra adiokomanda

13.236.12

ABS bijelo sa 380° gore i UV-zaštitom dolje 70°

320

240

12

13.231.30

13.231.12

13.236.09

13.230.05

13.234.12

13.236.24

ABS bijelo sa 380° gore i UV-zaštitom dolje 70°

320

240

24

13.231.31

13.231.24

13.236.10

13.230.05

13.234.24

Elektrini reflektori za dubinu

Reflektor elektro-upravljan Mega-Xenon sa izvorom svjetlosti na bazi XENON-a XENON Ova tehnologija zajednika automobilima prenesena je u nautiku. Rezultat je reflektor sa nevjerovatno bijelim i jakim snopom svjetlosti. Kuište od bijelog ABS-a (plastike) otporno na UV zrake. Izvor svjetlosti na xenon 55w.

Elektrini reflektori za dubinu

Kat.br.

13.237.01 13.237.02

Volt

12 24

Okretanje Brandeggio

380° 380°

70° 70°

H mm 320 320

P mm 240 240

Ø mm 210 210

Panel za drugo komandno mjesto

Panel bazni rezervni

Rzervna optika

Produžni kabel 4m

Radiokomanda

13.237.30 13.237.31

13.237.12 13.237.24

13.237.09 13.237.10

13.230.05 13.230.05

13.234.12 13.234.24

Elektronska radio-komanda Elektronska ploica umee se izmeu komandne ploe i izlaznog kabela pomou dva utikaa na pritisak. *NO*

Kat.br.

13.234.12 13.234.24

*NO*

Za reflektore od 13.236.12/24 - 13.230.00/01 - 13.232.00 - 13.237.01 13.236.12/24 - 13.230.00/01 - 13.232.00 - 13.237.02

Volt 12 V 24 V

147


13

Elektrini reflektori za dubinu

 Elektrini reflektori Mogu se povezati sa 3 tipa komandi koje mogu biti neovisne ili "zbrojene" kako bi se kreirala željena konfiguracija: 1) komada za komandnu plou sa joystick-om (za povezivanje telefonskim kabelom na reflektor) kabel od 4,5 m ukljuen. Opcionalno u dužini od 10 m. 2) Komanda za komandnu plou wireless (dovoljno je dovesti struju do ploe koja se spaja bežino - wireless sa reflektorom). 3) Klasina radiokomanda koja se isporuuje sa nosaem za fiksiranje na komandnu plou.

Reflektor elektrini One Kuište od Luran-a otpornog na UV-zrake, potpuno vodonepropusno. Okretanje horizontalno 352°, vertikalno 50°. Žarulja halogena sa dvostrukom žarnicom (SPOOT+FLOOD) 100 W+ 90 W. 3 vrste komandi su opcionalne. Reflektori

Elektrini reflektori za dubinu

Kat.br.

V

Komandna ploa joystick

13.227.12

12

13.227.39

Komanda za Radiokomanda komandnu plou bežina bežina

13.227.41

13.227.40

Produžni kabel 10,00 m za 13.227.39

13.225.31

13.225.35

( 13.227.41

( 13.227.39

( 13.225.40

Reflektor elektrini Classic Kuište: laka legura obojena bijelo sa smolama vrlo otrponim na koroziju. Potpuno vodonepropusni. Okretanje horizontalno 355°, na 2 brzine. Okretanje vertikalno 50°. Sa halogenom žaruljom sa dvostrukom žarnicom (spot + flood) od 100 W + 90 W. Reflektori

Elektrini reflektori za dubinu

Kat.br.

V

Komanda za joystick

Komanda za komandnu plou bežina

13.225.12

12

13.225.39

13.225.41

Radiokoma Dodatni produžni nda kabel 10,00 m za bežina 13.225.39

13.225.40

13.225.31

13.225.35

( 13.225.39

13 - Reflektori, plafonjere

( 13.227.40

Reflektor elektrini LED Kuište: laka legura obojena bijelo sa smolama vrlo otrponim na koroziju. Potpuno vodonepropusni. Okretanje horizontalno 355°, na 2 brzine. Okretanje vertikalno 50°. Grupa LED OSRAM visoke kvalitete. Potrošnja 45 watta koji odgovaraju preko 200 watta klasine žarulje.

( 13.226.39

( 13.226.40

Reflektori

148

Elektrini reflektori za dubinu

Kat.br.

V

Komanda joystick

Komanda za komandnu plou bežina

Radiokomanda bežina

Dodatni produžni kabel 10,00 m za 13.226.39

13.226.12

12

13.226.39

13.226.41

13.226.40

13.225.31


13

Elektrini reflektori za dubinu

 Elektrini reflektori za dubinu Reflektor za dubinu elektrini Smart light sa radio-komandom Kuište vodonepropusno IP66. Daljinska radiokomanda bez kablova, sa dosegom do 75m. Vertikalno okretanje 120° UP/DOWN. Horizontalna rotacija 440° DX/SX u dvije brzine 40/45" ili 55/60". Baza 150x150mm. Otvor 210x145x230 (dubina). Ukupna visina 200mm. VERZIJA HID sa izvorom svjetlosti na bazi metalnih jodura Ova tehnologija sa širokog asortimana automobila, sada se koristi u nautici. Snop svjetlosti je iznenaujue jak (cirka dvostruko jai od halogenog reflektora) i svjetlost je vrlo bijela.

Tehniki podaci:

( 13.233.75

- izvor svjetlosti HID metalni joduri od 35 watta (6000K) - trajanje HID žarulje 2000 sati - elektronska centralina BALLAST potrošnja max poetna 7.6 Amp, kontinuirana 4,2 amp - snaga 1.500.000 CD. VERZIJA tradicionalna sa halogenom žaruljom sa halogenom žaruljom H3 12 volt, 55 watt 200.000 CD, ili 24 volt 70 watt 400.000 CD. Reflektori

Verzija

Volt

Kat.br.

Rezervna žarulja

Dodatna radiokomanda

Radiokomanda za komandnu plou

HID

24

13.233.24

13.233.27

13.233.26

13.233.75

halogena

12

13.233.60

13.233.66

13.233.26

13.233.75

halogena

24

13.233.61

13.233.67

13.233.26

13.233.75

Sa parom halogenih žarulja od 55 W svaka. Kuište od bijele lake legure, sa daljinskom komandom, morseovi singali variraju ovisno od brzini okretanja reflektora. Nosivost max 1200 metara, dimenzije 200x232 mm. Reflektori

Elektrini reflektori za dubinu

Kat.br.

13.343.12

6

13.343.24

6

Snaga

Potrošnja

200.000 svjea U.S.A. 140.000 svjea U.S.A.

10 A od 12 V 6A od 24 V

volt

Rezervna Komandna komandna ploa za drugu ploa stanicu

12

13.343.01

13.343.22

13.344.12

24

13.343.02

13.343.34

13.344.24

Rezervna radio-komanda

13 - Reflektori, plafonjere

Reflektor podesivi SANSHIN sa elekrinom komandom

( 13.233.26 -

Reflektor okretljivi elektrini SANSHIN HR1170 HID 1.000.000 CD za velika plovila HID

Tehnike karakteristike: 1) Dvostruki izvor svjetlosti HID na "ioduri metallici" (XENON) snage 1.000.000 CD USA 2) Horizontalna rotacija od 360 stupnjeva, vertikalna 15 stupnjeva plus 30 stupnjeva. Automatski povrat u centar kada se iskljui struja 3) Brzina rotacije: brzo 30 stupnjeva/sekundi - sporo 10 stupnjeva/sekundi 4) Snaga indikativna 2 milje 5) Sistem XRCIZ koji pokree reflektor 1 put svakih 30 dana automatski, kako bi se elektrini spojevi i rotacioni sistem održali istima 6) Kuište od lake legure sa trostrukim bijelim premazom 7) Dimenzije 310x330x235 mm, težina 14,06 kg 8) Mogunost instaliranja do 3 daljinske komande 9) Napajanje 24 volta

Reflektori

Kat.br.

13.345.24 13.345.29 13.345.30 13.345.31

Opis Reflektor u kompletu sa komandnom ploom Rezervna komandna ploa Drugo komandno mjesto CPF 188

Rezervna žarulja SCB-0155

149


13

Elektrini reflektori za dubinu Reflektori sa daljinskom komandom GUEST Sa žaruljom “Sealed Beam” vodonepropusnom sa dvostrukim snopom: kratkim i širokim ili dubokim i uskim. Rotacija vodoravna od 450° i vertikalna od 70°. Kompletni sa komandnom ploom. Reflektori

Kat.br.

Napaj Model anje

13.346.12

12

13.220.42

12

Snaga svjea USA

mm

Baza Rezervn Komandna ploa za Kabel za mm a žarulja drugo komandno komandnu plou za mjesto ili rezervna drugo komandno mjesto “Model 72.000/ 241h.x115Øx177 140x 13.346. 13.220.15 13.220.14 5” 30.000 dubina 89 13 (dužina 7,5 m) “Model 200.000/ 254h.x177Øx190 140x 13.116. 13.220.15 13.220.14 6” 50.000 dubina 89 00 (dužina 7,5 m)

Elektrini reflektori za dubinu

Reflektor za dubinu elektrini GUEST Beamer Kuište od Lexana UV-otpornog, sa halogenom žaruljom od 100 watta. Rotacija vodoravna kompletna, vertikalna 75°. Osvjetljava predmete do 1600 metara. Može se okretati runo bez ošteivanja zupanika elektromotora. Reflektori

Elektrini reflektori za dubinu

13 - Reflektori, plafonjere

Kat.br.

volt

13.292.05

12

13.293.12

12

13.293.24

24

Verzija

Dubinsko Dubinsko Drugi Drugo svjetlo svjetlo+široko daljinski komandno svjetlo upravlja mjesto

sa radiokomandom na daljinu bez kablova sa komandom Joystick sa komandom Joystick

100 W

-

13.297.07

-

13.297.06

-

100 W + 55 W

-

13.297.09 13.297.08

-

100 W + 55 W

-

13.297.10 13.297.08

Reflektor GUEST sa izvorom svjetlosti XENON XENON

Po prvi put ova tehnologija koja se koristi kod širokog asortimana u auto industriji primijenjena je i u nautici. Snop svjetlosti je izuzetno bijeli i jak (cca.dvostruko više od jednog halogenog reflektora). Kapacitet koncentriranog snopa svjetlosti 500.000 CPE.

Reflektori

Elektrini reflektori za dubinu

Kat.br.

13.294.12

Verzija

volt

sa daljinskom radio-komandom

12

 Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola Navigacijsko svjetlo i palubno svjetlo Utility za plovila do 12 m Navigacijsko svjetlo od 225° Art. 11.415.03 u skladu sa normama IMCO i RINA Sa specijalnim halogenim reflektorom 35 W 12 V sa prednjim staklom (rezervna žarulja 13.258.57)). Kompletno od crnog polikarbonata, savršeno vodonepropusno. Specijalni fleksibilni sistem bonih krilca omoguava primjenu kod jarbola svih dimenzija. Montira navigacijsko svjetlo sa odobrenjem RINA 11.415.03 (rezervna žarulja 14.300.00). Navigacijska svjetla | Reflektori

Kat.br.

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i

volt

13.243.86

12

13.243.87

12

Žarulja Mali reflektor sa halogenom žaruljom 35 W Reflektor LED HD 4 W (ekvivalentno 48 W halogenoj žarulji)

Rezervna žarulja

14.258.57 14.258.56

Navigacijsko svjetlo i palubno svjetlo sa LED-om za plovila do 20 m Navigacijska svjetla 225° LED 11.060.03 + palubno svjetlo LED sa 4 LED HD od 1 W. Kuište od tehnopolimera, fleksibilna za prilagobu bilo kojem tipu jarbola. Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i

Kat.br.

13.243.88

150

V

Nav.svjetlo

Palubno svjetlo

Odobrenje

12/24

11.060.03

4x1W LED HD

RINA ELE199511CS003


Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

13

Palubno svjetlo za jarbol Sa fleksibilnim krilicima podesivim za svaki tip jarbola. Navigacijska svjetla | Reflektori

Kat.br.

13.343.87

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

Kuište od

vanjske mm

halogena 20 W, 12 V

bijele plastike

14.453.01 (12 V) 14.100.24 (24 V)

130x72x65

Svjetiljka vodonepropusna Svjetiljka vodonepropusna, nosa tip bajoneta + nosa tipa za zavidavanje. Posebno za korištenje u motornom prostoru i za osvjetljavanje komandnog mosta. Plafonjere

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

Kat.br.

13.202.89

Materjal

Ø mm

Žarulja max. W

kromirani mesing

155

60

Reflektor za križeve od inoxa sa bazom sa sfernim zglobom

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

Kat.br.

Reflektori

Žarulja G.E. vodonepropusna Ø mm

Napajanje

110 110

12 V 24 V

13.243.92 13.243.93

13 - Reflektori, plafonjere

Reflektori

Reflektor za križeve od inoxa fiksni

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

Kat.br.

Žarulja G.E. nepropusna Ø mm

Napajanje

110 110

12 V 24 V

13.243.90 13.243.91

Reflektor vodonepropusni sa halogenom vodonepropusnom žaruljom Sealed Beam Posebno se preporua za upotrebu kao svjetlo kad je brod usidren ili na roll-barovima gumenjaka. Žarulja optika halogena vodonepropusna Sealed Beam da 12 volt - 55 watt. Reflektori

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

Kat.br.

13.309.04 13.309.05

Kuište od

Drža

bijelog ABS bijelog ABS

mm 152x92x92 177x121x99

inox inox

Reflektor za roll-bar visoke snage okretljiv u vertikalnom smjeru Sa VODONEPROPUSNOM SEALED BEAM žaruljom. Reflektori

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

Kat.br.

13.310.12

Dubinsko svjetlo + široko svjetlo

volt

Dimenzije mm

Baza za fiksiranje mm

Kuište od

65 + 45 watt

12

180x110x125 (h)

140x46

ABS

Navigacijska svjetla LED sa okretljivim nosaem LED

Navigacijska svjetla

Nosa + reflektor

13.270.52 13.270.54 13.270.56

Nosa je izraen od ASA otporan na UV zrake i sa zglobom tako da se može montirati na ravne, okomite i nagnute površine.

( 13.270.52

( 13.270.56

Za prekidae pogledati: 14.938.02/14.925.02/14.918.05/14.198.04/14.196.04/14.192.04

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i

Samo nosa

13.270.51 13.270.53 13.270.55

Tip reflektora

13.270.96 13.271.00 13.271.05

Baza za fiksiranje mm

Snaga W

2 LED-a 4 LED-a

120x40 120x40

10 20

6 LED-ova

120x40

30

( 13.270.54

Reflektor halogeni vodonepropusni Reflektori

Kat.br.

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola

Opis

volt

Snaga watt

Vanjske mjere mm

Reflektor mm

Dubina mm

13.260.12

Koncentrirani snop svjetlosti, snop 45°x20°, za ispod krmene

12

50

195x135

140x80

70

13.261.12

Difuzni snop svjetlosti, za rasvjetu palube

12

50

195x135

140x80

70

( Koncentrirani snop svjetlosti

( Difuzni snop svjetlosti

151


13

Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i reflektori za vrh jarbola Reflektori LED za roll-bar okretljivi IP66 Reflektori

Kuište od lake legure. Nosa od sjajnog inoxa. Vakumska parabola (žarulja). Reflektori za osvjetljenje platforme; mostii i

Kat.br.

( 13.315.00

13.311.00 13.312.00 13.313.00 13.314.00* 13.315.00*

LED HD

mm

Konus svjetla

12/24 12/24 12/24

2x3 w 6x3 w 2x5 W

6 18 10

40 110 60

93x55x81 H 150x78x145 H 117x61x89 H

60° 60° x 40° 20°

12/24 12/24

9x3 W 6x3 W

27 18

150 110

Ø 135x146 H 122x63x115 H

10°/45° 10°/45°

Stvaraju dva koncentrina snopa svjetlosti: unutrašnji uski (10°) i vrlo sjajni (SPOT), i vanjski široki (45°), ali manje sjajan (FLOOD)

( 13.312.00

( 13.313.00

( 13.311.00

13 - Reflektori, plafonjere

Potrošnja W ekvivalentni W

( 13.314.00

*

Volt

 Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu Par zidnih reflektora za ugradnju IP67

Izvor svjetlosti SUPERLED HD od 10W sa ukljuenom miniparabolom. Potpuno vodonepropusni. Kuište od bijelog tehnopolimera. Stražnji dio sa LED-om od anodizirane lake legure. Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za

Kat.br.

13.262.00

Izvor svjetlosti

V

Konus

W ekvivalentni

LED 10 W - 2600/3700K

12/24

20°x40°

50

Pramano svjetlo LED ATWOOD LED

Kuište od sjajnog inoxa. Porpuno vodonepropusno. Sa snopom svjetlosti od 120 stupnjeva. Sa specijalnim LED-om snage ekvivalentne halogenoj žarulji od 50 watta. Nije potrebna ugradnja. Prodaju se u paru.

Zidni reflektori

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Kat.br.

13.652.00

mm

Br. LED-a

103x206x19

6 HID

V 12

Potrošnja

9W

Pramano svjetlo ATTWOOD na LED LED

Kat.broj

13.652.01

152

Kuište od sjajnog inoxa. Potpuno vodonepropusna. Snop svjetlosti 120°. LED visoke snage ekvivalentan halogenoj žarulji od 50W. Nije potrebna ugradnja. Prodaje se u paru. mm 114x71x30

V 12

Potrošnja W

W ekvivalentni

5 svaki

50


Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

13

Par zidnih ugradbenih reflektora Compact sa halogenom žaruljom AISI 316 Reflektori zidni

Izraeni od sjajnog inoxa AISI 316. Sa prednjim zaštitinim leama. Halogena žarulja sa specijalnom parabolom.

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za

Kat.br.

13.254.12 13.254.24 13.254.13

12 V

35 W

Konus 38° FMW

24 V 12 V

35 W LED HD 4 W ekvivalnetni 48 W halogenoj žarulji

38° FMW 45° FMW

Rezervna žarulja

14.258.57 14.258.58 14.258.56

Par ugradbenih reflektora za zid kompletni sa vodonepropusnom žaruljom Sealed Beam od 4” AISI 316

Izraeni od sjajnog inoxa AISI 316.

Reflektori ugradbeni

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Kat.br.

13.258.12 13.258.24

Konus 70°x30° 40°x5°

12 V, 50 W x 2 24 V, 50 W x 2

Rezervne žarulje

14.249.11 14.249.08

13.255.12 Sa halogenom žaruljom tipa za auto H3 od 55 watta na 12 V. Horizontalni snop 21°, kompletni sa zaštitnom leom od polikarbonata. Reflektori ugradbeni

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Reflektor Barnegat Light Sa vodonepropusnom žaruljom “G.E.” od 4” Art. 14.249.07 na 12 V - 50 W svaka, 60.000 USA c.p. Kuište od bijele ABS-plastike, žarulja podesiva radi boljeg usmjeravanja snopa svjetlosti. Reflektori ugradbeni

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za

Verzija

Za brodove preko

13.250.12

Par reflektora za ugradnju na bok

30/35 stopa

13.252.12

Par reflektora za ugradnju na bok

do 30/35 stopa ili sa pramcem tipa offshore

( 13.250.12

( 13.252.12

Kat.br.

13 - Reflektori, plafonjere

Par ugradbenih reflektora manjih dimenzija

Reflektori za platformu od bijele ABS-plastike potpuno vodonepropusni Kompletni sa Sealed Beam 14.249.07/08. Fiksiraju se ispod platforme za osvijetljavanje površine mora. Ve kompletni sa 1,20 m kabela za napajanje. Reflektori za platformu

Kat.br.

Verzija

Model

Baza Ø mm

Izboenost mm

13.256.12 13.256.24 13.257.12 13.257.24

nagnuta

12 V, 35 W

170

90

nagnuta ravna ravna

24 V, 50 W 12 V, 35 W 24 V, 50 W

170 170 170

90 90 90

( 13.257.12-24

( 13.256.12-24

153


13

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu Par ugradbenih reflektora za montiranje na krmu Kompletni sa vodonepropusnom žaruljom “Sealed Beam” od 4”. Izraeni od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Reflektori ugradbeni

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Kat.br.

Verzija

Rezervne žarulje

13.259.12

12 V, 35 W x 2

14.249.07 (12 V)

13.259.24

24 V, 50 W x 2

14.249.08 (24 V)

Reflektori ugradbeni za krmu Prodaju se u paru Reflektori ugradbeni

Kat.br.

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

volt 12 24

13.253.12 13.253.24

Rezervne žarulje 14.249.07 14.249.08

Podvodno svjetlo i svjetlo za platformu ATWOOD

13 - Reflektori, plafonjere

LED

Kuište od sjajnog inoxa. Potpuno vodoneporpusno. Sa specijalnim LED-om snage ekvivalentne halogenoj žarulji od 50 watta. Nije potrebna ugradnja.

Podvodna svjetla

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Kat.br.

mm

13.651.00

Br.. LED-a

145x43x18

V 12

6 HID

Snaga W

9W

Svjetlo podvodno LED za platforme / krmeno zrcalo / kobilicu Izraen od sjajnog inoxa AISI 316, sa jednim LED-om visoke snage od 5 watta. Može se montirati iznad ili ispod vode jer je potpuno vodonepropusan. Reflektori za platformu | Reflektori podvodni

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Kat.br.

Snaga W

13.272.00 13.272.01

5

Boja

bijela

V 12/24

5

plava

12/24

Svjetlo podvodno LED za platforme / krmena zrcala / kobilice AISI 316

Tijelo od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa LED-a OSRAM HD. Može se instalirati iznad ili ispod vode.

IP 56

( 13.271.00

Reflektori za platformu | Reflektori podvodni

Kat.br.

6 ( 13.271.0

.98

( 13.270 1

( 13.271.0

154

*

Snaga Broj LED-a W*

Boja LED-a

V A mm

B mm

C mm

13.270.96

10

2

bijela

12/24

107

92

50

25

13.270.98

10

2

plava

12/24

107

92

50

25

13.271.00

20

4

bijela

12/24

152

137

50

25

13.271.01

20

4

plava

12/24

152

137

50

25

13.271.05

30

6

bijela

12/24

195

180

50

25

13.271.06

30

6

plava

12/24

195

180

50

25

Jakost je 4/5 vea od halogenih žarulja.

D mm


Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

13

Svjetlo podvodno za kobilicu / krmeno zrcalo / platformu Izraen od sjajnog inoxa AISI 316, sa 6 LED-a visoke snage i sa sistemom parabole radi podizanja intenziteta osvjetljenja. Može funkcionirati samo pod vodom - radi se o proizvodu vrlo visoke kvalitete.

( 13.274.00

Reflektori za platformu | Reflektori podvodni

Kat.br.

Broj LED-a

Boja LED-a

Verzija

Ø mm

V

13.274.00

30

6

bijela

sa slijepim vijkom (A)

114

12/24

13.275.00

30

6

plava

sa slijepim vijkom (A)

114

12/24

13.274.01

30

6

bijela

sa vijcima (B)

114

12/24

13.275.01

30

6

plava

sa vijcima (B)

114

12/24

13.278.00

60

12

bijela

sa slijepim vijkom (A)

140

12/24

13.279.00

60

12

plava

sa slijepim vijkom (A)

140

12/24

13.278.01

60

12

bijela

sa vijcima (B)

140

12/24

13.279.01

60

12

plava

sa vijcima (B)

140

12/24

( 13.274.00

( 13.274.00

Jakost je 4/5 vea od halogenih žarulja.

( 13.278.01

( 13.274.01

( 13.278.01

( 13.274.01

Svjetlo podvodno LED Radi sa samo 1 LED-om ultra-jakim od 10 watta. Tehniki podaci: - konstrukcija od anodizirane lake legure; - izboenost samo 5 mm; - napajanje: 12/24 volta; - - LED n.1 x 10 watta; - diam.otvora u kobilici 63 mm Podvodni reflektori

Kat.br.

13.270.00 13.270.01

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Snaga W

Broj LED-a

10

1

bijela

Boja LED-a

Trajanje LED h

50.000

10

1

plava

50.000

13 - Reflektori, plafonjere

( 13.274.00

*

Snaga W*

Svjetlo podvodno Led Sealight Kuište superkompaktno (kompletna elektronika je unutra) sa dobrih 30/60 watta snage. Tehniki podaci: - Kuište od kromiranog mesinga; - Izboenost od palube samo 13,5 mm; - Staklo visoke otpornosti od specijalnog materijala. Podvodni reflektori

Kat.br.

13.268.00 13.268.01

Podvodna svjetla za stijenku plovilia i za platformu

Snaga W

30 60

V 12/24 24

Kut osvjetljavanja u vodi

120° 120°

155


14 Elektrini materijal Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje Utikai za prikljuivanje na obalu i pribor Sklopke za akumulatore Adapteri za akumulatore Prekidai i magnetsko-termiki prekidai Automatski sigrunosni prekidai Elektrine komandne ploe Digitalni sistem za upravljanje korisnicima Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe Kutije za akumulatore Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore Kleme, kablovi i terminali za akumulatore Ploe za masu i pribor Radne stezaljke i razvodne kutije Osigurai i nosai osiguraa Kuišta osiguraa “Splash-Proof” komponibilna. Spojevi i faston Vodonepropusni konektori za kablove Utikai i utinice vodonepropusni Uvodnici Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali pribor Utikai i utinice za prikolice Modularni prekidai, utikai i utinice LED žarulje Inverter

PM

 Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI Artikli Osculati s.p.a. u skladu sa vlastitim sistemom kvalitete sa certifikatom VISION 2000.

Serija utinica + utikaa vodonepropusnih 30 A

( 14.331.00

( 14.331.05

Utinica sa tijelom od Lurana UV-otpornog, sa zaštitnim vratašcima sa stražnje strane, kontakti od posrebrenog mesinga. Utika od polikarbonata + Moplena sa sistemom za blokiranje kablova i kontaktima od posrebrenog mesinga. Kapica za zaštitu utikaa je od PVC-a sa maticom koja se okree od Lurana otpornog na UV-zrake. 30 A. Utikaci Osculati

Kat.br.

14.331.00 14.331.05

( 14.331.05

14 - Elektrini materijal

14.330.00 14.329.00 14.332.00 14.333.00* *

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI

Model

Materjal

Boja

Zatvaranje

abs

bijela

na pritisak

abs

bijela

na pritisak

inox 316

bijela

sa navojem

inox 316

bijela

na pritisak

utika vodonepropusni IP 56 utika vodonepropusni IP X7 utika vodonepropusni IP 56 utika vodonepropusni IP X7 utinica

polikarbonat + moplen

plava

na pritisak

zašt. kapica

pvc

plava

na pritisak

Kompletan sa okvirom extra za upotrebu sa utinicama MARINCO

( 14.332.00 ( 14.329.00

( 14.329.00

( 14.330.00

( 14.333.00

Utinice New Edge 30 A Utinica sa tijelom od Lurana otpornog na UV-zrake, sa stražnjim poklopcem za zaštitu kablova, kontakti od posrebrenog mesinga. Utika od polikarbonata + Moplena sa sistemom za blokiranje kabela i kontaktima od posrebrenog mesinga. Voltaža 220/110. Amperaža max 30A. Utikai Osculati

Kat.br.

14.331.10 14.331.11

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI

Model

Vodonepropusna utinica IP 56 Vodonepropusna utinica IP 56

( 14.331.10 ( 14.331.10 ( 14.331.11

156

Materijal

Boja

Tip zatvaranja

Abs

bijela

pritiskom

Abs kromirani

Kromirana

pritiskom


14

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI Elektrina vodonepropusna ploa 30 A Kompletna sa magnetotermikim prekidaem od 30 amera, prekidaem "interblocco" i utinicom za struju 14.331.00. Elektrine ploe

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI

Kat.br.

A

14.320.01

Magnetotermico A

mm

30

275x120

30

Dubina

Izboenost utinice mm

60

65

pletnu ugradnju panela 14.320.01. Dimenzije mm 355x200x135 dubina

( 14.320.01

( 14.320.10+14.320.01

14.320.10 Kuište od bijele plastike, za upotrebu kao stažnja zaštita, rezanjem vanjskog ruba, kao i za kom-

Serija utinica + utikaa vodonepropusnih 50 A Utinica: od sjajnog inoxa AISI 316 + polikarbonata + kontakti od niklovanog mesinga i stražnja zaštita izlaza kablova. Utika: polikarbonat + kontakti od niklovanog mesinga. Kapica: za zaštitu utikaa od mekanog PVC-a "blu elettrico". voltaža 220/110. Max 60 A. Utikaci Osculati

Kat.br.

Komponente

14.325.00 14.326.00 14.327.00

utika utinica

Materjal inox 316 polikarbonat + moplen

Boja

inox plava

Zatvaranje sa navojem -

zašt. kapica

pvc

plava

-

(

.00

27

.3 14

Kabel i utika sa integriranim sigurnosnim LED-om Utika vodoneporpusni nova verzija, kompletan sa LED/SPIA izmjenine struje Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na

Kat.br. Plava

14.334.10 14.334.15 14.334.50 14.334.55

Dužina m

A

Bijeli

Ø vanjski kabela mm

Presjek kabela mm2

14.334.11 14.334.16 14.334.51 14.334.56

10 15 10 15

30 30 16 16

15 15 11,2 11,2

3x6 3x6 3x2,5 3x2,5

( 14.325.00

14 - Elektrini materijal

( 14.326.00

Utinice Osculati

( 14.325.00

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI

Kompletni sa dodatnim okvirom za upotrebu sa kablovima Marinco

Elektrini kabel sa montiranim utikaem Utika + zaštitna kapica ve kompletna sa kabelom i zaštitnim poklopcem, sve u plavoj boji. Utinice Osculati

Kat.br.

14.334.20 14.334.25

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI

Dužina m

Ampère

Ø vanjski kabela mm

Kabel

Presjek kabela

Utinica + poklopac

10 15

50 50

19 19

14.595.01 14.595.01

3x10 3x10

14.326.00 + 14.327.00 14.326.00 + 14.327.00

157


14

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na obalu OSCULATI Utinice i utika za struju od 100 A 110/250 volta Vodonepropusne IP67. Kapacitet 100 Ampera, 4-polni, 5 kablova. Izraene od tehnopolimera AMAPLAST. Elektrini materijal | Utinice elektrine

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na

Kat.br.

Opis Utinica

14.486.98 14.586.98

Boja siva

Utika

žuta

Elektrini kabel specijalni Sea Water Resistant tropolni U skladu sa europskim normama, za kompletiranje utikaa. Pletenica od višestrukog bakra visoke vodljivosti. Dvostruka zaštita, prva koja osigurava kabel od iznenadnih ošteenjaudaraca; druga osigurava otpornost na morsku vodu i koroziju. Kapacitet

Presjek kabela m2

Ø kabela vanjski mm

14.592.01

16 A / 220 V

3x2,5

11

50

14.593.00

32 A / 220 V

3x6

14

50

14.593.01

32 A / 220 V

3x6

14

50

14.595.00 14.595.01 14.592.02 14.593.02 14.595.02

63 A / 220 V 63 A / 220 V 16 A / 220 V 32 A / 220 V 63 A / 220 V

3x10 3x10 3x2,5 3x6 3x10

19 19 11 14 19

50 50 50 50 50

14 - Elektrini materijal

Kabel

Elektricni kablovi

Utinice, utikai i kablovi za prikljuivanje na

Za utinice i utikae 14.331.00; 14.332.00; 14.330.00; 14.329.00; 14.331.05 14.301.00; 14.302.00; 14.305.00; 14.305.10; 14.303.00; 14.331.05 14.331.00; 14.332.00; 14.330.00; 14.329.00; 14.331.05 14.487.03; 14.587.03; 14.636.10; 14.634.30 14.325.00; 14.326.00 14.332.00; 14.305.00 14.332.00; 14.305.00 14.326.00; 14.587.03; 14.587.06

Boja

plava žuta plava žuta plava bijela bijela bijela

 Utikai za prikljuivanje na obalu i pribor Prikljuak od Lexan-a za fiksiranje utikaa Neophodan za povezivanje kablova. Uticnice Marinco

Utikai za prikljuivanje na obalu i pribor

Kat.br.

Za spajanje utinica

14.305.10/14.102.00 sa 14.305.00/14.103.00 14.636.10/14.771.70 sa 14.587.03/04

14.110.30 14.110.50

Za spajanje kabela 14.210.30/14.211.30 sa Pin Tail 16/30 A 14.211.50 sa Pin Tail 30/50 A

Utikai standardni za prikljuivanje na obalu U skladu sa normama CE. Tijelo od polikarbonata otpornog na UV-zrake ulaz sa prolazom i blokiranjem kablova. Za prikljuivanje na obalu.

( 14.335.01 Utikaci

Utikai za prikljuivanje na obalu i pribor

Kat.br.

14.335.01 14.335.02 14.335.03 14.336.01 14.336.02 14.336.03

( 14.335.02

Verzija 3-polni muški

Utika od

16 A

IP IP 44

3-polni muški 5-polni muški 3-polni ženski sa zaštitnim poklopcem 3-polni ženski sa zaštitnim poklopcem

32 A 63 A 16 A 32 A

IP 44 IP 67-380 V IP 44 IP 44

5-polni ženski

63 A

IP 67-380 V

( 14.335.03 ( 14.336.01

( 14.336.03

( 14.336.02

Utinica za prikljuivanje na struju na obali Kompletan sa 1 utikaem i 2 utinice od 16 Ampera. Vodonepropusan IP67. Utikaci

Kat.br.

14.337.16

158

Utikai za prikljuivanje na obalu i pribor

Kapacitet

volt

16A

220


14

Utikai, utinice i kablovi za prikljuivanje na obalu "Marinco"

 Utikai, utinice i kablovi za prikljuivanje na obalu "Marinco" Utikai i utinice za struju MARINCO Potpuno vodonepropusni. Izraeni od termopolimera visoke otpornosti, kontakti su od niklovanog mesinga. Uticnice Marinco

Utikai, utinice i kablovi za prikljuivanje na

Kat.br.

Tip DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE,16-30 A (USA) DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE,16-30 A (USA)

A 16-30 16-30

16-30

220

DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE,16-30 A (USA)

Opis Utinica od inoxa AISI 316, muški kontakti Utinica muška sa stražnjom zaštitom kablova od smole “Valox” Utinica sa muškim kontaktima, verzija sa okruglom maskom, sa stražnjom zaštitom kablova od smole “Valox” Utika za upotrebu sa utinicama 14.301/302/303.00, kontakti ženski

14.303.00

DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE,16-30 A (USA)

14.305.00 14.103.00 14.305.10 14.102.00 14.487.03 14.634.30 14.587.03 14.587.04 14.636.10 14.771.70 14.487.01 14.587.01 14.587.04 14.487.06 14.587.06 14.587.04 14.487.09 14.587.09 14.587.04 14.103.01

TROPOLNI 4 ŽICE, "HEAVYDUTY" - 63 A

14.103.02

TROPOLNI 4 ŽICE, "HEAVYDUTY" - 63 A

16-30

220

DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE,16-30 A (USA) DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE,16-30 A (USA) DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE,16-30 A (USA)

Kapica od žutog vodonepropusnog PVC-a za 14.305.00 Utika, kontakt muški Kapica od žutog vodonepropusnog PVC-a za 14.305.10

16-30 -

220 -

DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE 32-50 A (USA) DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE 32-50 A (USA)

Utinica od inoxa AISI 316, muški kontakti Utinica muška od smole “Valox”

32-50 32-50

220 220

DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE 32-50 A (USA)

Utika za upotrebu sa utinicom 14.487.03, kontakti ženski

32-50

220

DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE 32-50 A (USA) DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE 32-50 A (USA)

Kapica vodonepropusna od žutog PVC-a za 14.587.03 Utika, ženski

32-50

220

DVOPOLNI MONOFAZNI 3 ŽICE 32-50 A (USA) TROPOLNI 4 ŽICE 125/250 V

Kapica vodonepropusna od žutog PVC-a za 14.636.10 Utinica od inoxa AISI 316, muški kontakti

50

125/250

TROPOLNI 4 ŽICE 125/250 V

Utika za upotrebu sa utinicom 14.487.01, kontakti ženski

50

125/250

TROPOLNI 4 ŽICE 125/250 V DVOPOLNI MONOFAZNI, 3 ŽICE "HEAVYDUTY" 63A DVOPOLNI MONOFAZNI, 3 ŽICE "HEAVYDUTY" 63A DVOPOLNI MONOFAZNI, 3 ŽICE "HEAVYDUTY" 63A TROPOLNI 4 ŽICE, "HEAVYDUTY" - 63 A

Kapica za utika 14.587.01 Utinica od inoxa AISI 316, muški kontakti Utika za upotrebu sa utinicom 14.487.06, kontakti ženski Kapica vodonepropusna od žutog PVC-a za 14.587.06 Utinica od inoxa AISI 316, muški kontakti

63 63 63

220 220 220

TROPOLNI 4 ŽICE, "HEAVYDUTY" - 63 A

Utika za upotrebu sa utinicom 14.487.09, kontakti ženski

63

220

TROPOLNI 4 ŽICE, "HEAVYDUTY" - 63 A

Kapica vodonepropusna od žutog PVC-a za 14.587.09 Kapica vodonepropusna za utikae Marinco 14.305.00 + 14.10.300. 16-30 Amp Kapica vodonepropusna za utikae Marinco 14.587.03-06 + 14.587.04. 32-63 Amp

-

-

-

-

-

-

( 14.487.01/03/06/09 ( 14.634.30

( 14.302.00 ( 14.303.00

( 14.301.00

V 220 220

14 - Elektrini materijal

14.302.00 14.301.00

Utikai i utinice za struju MARINCO Od 15 Amp na 125 V manji tip, služe za povezivanje punjaa za akumulatore sa obalom. Uticnice Marinco

Utikai, utinice i kablovi za prikljuivanje na obalu "Marinco"

Kat.br.

( 14.150.00

Opis Vodonepropusna utinica od 15 A 125 V

14.150.00 14.526.90

( 14.526.90

Utika za spajanje

Specijalni kabel sa utikaima MARINCO Specijalni kabel “Sea Water Resistant”, sa utikaima Marinco. Kablovi Marinco

Kat.br.

14.210.30 14.211.30 14.211.50

Utikai, utinice i kablovi za prikljuivanje na obalu "Marinco"

Dužina m

A

Boja kabela

kabela

Sa utinicom marinco

10

30

žuta

14.593.00

14.305.00

kapicom 14.103.00

15 15

30 63

žuta žuta

14.593.00 14.595.00

14.305.00 14.587.03

14.103.00 14.587.04

159


14

Utikai, utinice i kablovi za prikljuivanje na obalu "Marinco" Torba nylon 14.304.00 Za držanje i prijenos Vašeg kabela za prikljuak na obalu. Štiti ga od neistoe i ošteenja. Sa unutrašnjim džepovima za odlaganje raznih adaptera za stupie u marinama.

Uticnice Marinco

Utikai, utinice i kablovi za prikljuivanje na

 Sklopke za akumulatore Sklopka za akumulator za plovila Heavy Duty MKII Od crnog polikarbonata sa fiksiranjem na prirubnicu. Kompletna sa nepropusnim poklopcem od PVC-a i sa duplim kljuem. Sa certifikatom CE u skladu sa direktivom 94/25/CE (EN ISO 28846). Ureaj za obavezno montiranje na pozitivan kabel, norme ISO 10133. Isporuuje se sa dva kljua. Sklopke za akumulatore

Sklopke za akumulatore

Kat.br.

14.385.10

Kapacitet max za 5 sekundi kontinuirani

2500 A

Ø prirubnice

Rezervni klju

66

14.385.34

280 A

14 - Elektrini materijal

Sklopka za akumulatore Od crnog polikarbonata sa fiksiranjem na prirubnicu. Kompletna sa gumenom vodonepropusnom kapicom i kljuem sa zaštitom od špricanja. Model sa osiguraem-kljuem od niklovanog mesinga, vrlo vrst. Sa certifikatom CE u skladu sa direktivom 94/95/CE (EN ISO 28846). Obavezna za montiranje na pozitivnom kabelu, norma ISO 10133. Sklopke za akumulatore

Kat.br.

14.386.03

Max. kapacitet na 5 sec stalni

1000 A

Flana Ø mm

Rezervni klju

60

14.386.33

100 A

Sklopka za akumulator Heavy Duty Od crnog polikarbonata, sa fiksiranjem na prirubnicu. Kompletna sa vodonepropusnim poklopcem od PVC-a i kljuem sa zaštitom od špricanja od niklovanog mesinga. Sa certifikatom CE u skladu sa direktivom 94/95 CE.(EN ISO 28846). Obavezna za montiranje na pozitivni kabel, u skladu sa normama ISO 10133. Sklopke za akumulatore

Sklopke za akumulatore

Kat.br.

14.385.00

Max. kapacitet na 5 sek

stalni

Ø flane mm

Rezervni klju

2500 A

280 A

66

14.386.33

Sklopka za akumulatore Sklopka za akumulatore od crnog polikarbonata sa fiksiranjem na prirubnicu. Verzija extra sa kuištem od inoxa AISI 316. Fiksiranje pomou dvostruke matice sa navojima. Vrlo vrsta. Obavezna za montiranje na pozitivan kabel, u skladu sa normama ISO 10133. Sa certifikatom CE u skladu sa direktivom 94/25/CE(EN ISO 28846). Kompletna sa vodonepropusnim poklopcem od PVC-a i kljuem sa zaštitom od špricanja od niklovanog mesinga. Sklopke za akumulatore

Kat.br.

14.386.02

Sklopke za akumulatore

Max kapacitet na 5 sekundi

Max kapacitet kontinuirani

Ø flane mm

2500 A

280A

66

Rezervni klju

14.386.34

Sklopka za akumulator za montiranje bez ugradnje Vodonepropusna u skladu sa normama CE (EN ISO 28846). Sa kljuem na pritisak koji se može izvaditi. Sklopke za akumulatore

Kat.br.

14.383.00

160

Kapacitet na 5 sekundi

Max. stalni kapacitet

Baza mm

Izboenost mm

2200 A

250 A

70x70

75


Sklopke za akumulatore

14

Sklopka za akumulator Heavy Duty sa kljuem koji se može vaditi Kompletna sa kljuem sa zaštitom od špricanja i osiguraem od niklovanog mesinga, sa zaštitnom kapicom i stražnjim kuištem. Sa certifikatom “CE u skladu sa Direktivom 94/25/CE (EN ISO 28846). Kuište od polikarbonata, kontakti od bakra. Mogua ugradnja na stijenku. Sklopke za akumulatore

Sklopke za akumulatore

Kat.br.

Kapacitet na 5 sekundi

Stalni kapacitet

Flana Ø mm

Prednja visina mm

Debljina pregrade mm

2500 A

290 A

72

45/60

4/19

14.382.01

Sklopka za akumulator ugradbena Heavy Duty Kompletna sa kljuem od niklovanog mesinga koji se može izvaditi. Sa certifikatom CE u skladu sa direktivama 94/25/CE. Obavezna za montiranje na pozitivan kabel, u skladu sa normama ISO 10133. Sklopke za akumulatore

Kat.br.

( 14.385.51

Sklopke za akumulatore

Max. kapacitet na 5 sekundi

Stalni kapacitet

Flana fiksiranje Ø mm

Unutarnja Rezervni klju izboenost ukljuujui terminale mm

Boja

( 14.385.50

14.385.50

2500 Amp

280 Amp

105

99

14.385.51

Bijela

14.385.40

2500 Amp

280 Amp

105

99

14.385.51

Bež RAL 9010

Sa 4 stražnja kontakta. Sa kljuem koji se može izvaditi. Kontakti od posrebrenog bakra. Bipolarna sklopka za akumulator neophodna je kod plovila sa metalnim trupom. Sklopke za akumulatore

Sklopke za akumulatore

Kat.br.

Kapacitet kontinuirani

Kapacitet trenutni u trajanju od 3 sekunde

Baza mm

Ugradbene mjere mm

Izboenost vrata ugradbena mm

120 A

2000

90x90

55x55

55

14.386.05

Sklopka za akumulator 14.386.04 Od mesinga i bakelita sa kontaktima od posrebrenog mesinga i bakra. Industrijski model visokog kapaciteta (350 A 24 v - 2500 A (5sekundi). Za velika plovila sa instalacijom od 24 V. Sklopke za akumulatore

14 - Elektrini materijal

Sklopka za akumulator dvopolna

Sklopke za akumulatore

Sklopka za akumulator automatska (generalni teleprekida napona) Spaja se ispod kljua, ukoliko se želi potpuno automatski iskljuiti napon (u ovom sluaju klju za upuivanje mora imati jedan "zub" više) ili jednostavno sa prekidaem ON-OFF neovisno od kljua, koji može biti i skriven i na taj nain služiti kao sigurnost za zaštitu od krae. Stupanj zaštite IP65, kontakti od posrebrenog bakra. Sklopke za akumulatore

Sklopke za akumulatore

Kat.br.

14.384.12 14.384.24

Verzija

Max. stalni kapacitet

Kapacitet za 5 sekundi

12 V

250 A

2500 A

1,116

mm 144x95x98

24 V

250 A

2500 A

1,116

144x95x98

Sklopka/teleprekida za akumulatore mehanika Odvaja pozitiv ili negativ akumulatora pomou prekidaa ON-OFF. Ostaje otvorena ili zatvorena bez korištenja struje do slijedeeg impulsa. Može se povezati na svjetleu lampicu koja pokazuje stanje otvoreno ili zatvoreno. Mogue ju je instalirati paralelno za upravljanje više grupa akumulatora istovremeno. Kompletna sa runom komadnom sa hitne sluajeve. Stupanj zaštite IP 56, kontakti od posrebrenog bakra M 12. Sklopke za akumulatore

Sklopke za akumulatore

Kat.br.

Verzija

14.383.12 14.383.24

Kapacitet kontinuirani

Kapacitet za 5 sekundi

mm

Prikljuci za izlaz

250 A 250 A

2500 A 2500 A

164x95x98 164x95x98

14.383.50 14.383.50

12 V 24 V *

za posebno naruiti

161


14

Adapteri za akumulatore

 Adapteri za akumulatore

( 14.923.02

( 14.923.01

Sklopka i devijator za akumulatore Sklopka ili deviator malih dimenzija za 12/48 volta. Dimenzije mm 69x69x75visina Kapacitet: 240 A kontinuirani / 450 A za 5 minuta / 700 A za 10 sekundi / 1500 A prekidno Adapteri za akumulatore

Kat.br.

Korištenje Prekida ON-OFF Prekida-adapter sa shemom: batt. 1 - batt 2 - batt 1+2 - OFF

14.923.01 14.923.02

Prekida/sklopka za akumulatore Selecta new

(1 4.9

Omoguava istovremeno ili odvojeno korištenje akumulatora. Kontakti od bakra, opruge od inoxa, kuište od PC/PTB/Fiberglassa, otporan na plamen. Sa zaštitom kablova. Dodatni prsten za ugradnju (otvor Ø mm 95). Sa odobrenjem: ISO 8846 MARINE EN 28846. A) Verzija MK II. Opcije koje se mogu odabrati: banco/akumulator "1", banco/akumulator "2" ili bancate 1+2 istovremeno. Kompletan sa uredjajem koji automatski iskljuuje alternator ukoliko se aktivira funkcija "OFF" bez gašenja motora. Broj odobrenja: DIP006907SP. B) Verzija "MK III". Povezuje istovremeno u poziciju "1" akumulatore za upuivanje motora i akumulatore ostalih potrošaa na brodu sa istima, držei akumulatore motora odvojenima, minimalizirajui rizike iznenadnog ispražnjenja istih, u sluaju hitnoe. U poziciji "2" dva kruga se povezuju meusobno. Broj odobrenja: DIP006907SP.

21

.00

( 14.921.02 Sklopke za dva akumulatora

Model

14.921.00

MK II

14.921.02

MK III

Snaga A kontinuirani povremeno 300 450

300

450

Adapteri za akumulatore

Korištenje

Pik

1 - akumulator 1 1 - Povezuje potrošae i motore sa odvojenim krugovima 2 - Paralelno izmeu potrošaa i motora

1500 w

104x104

80

1500 w

104x104

80

Baza mm

( 14.921.00

( MK II

( MK III

14 - Elektrini materijal

Kat.br.

Visina mm

( Montaza u ravnini

Prekida/sklopka za akumulatore Selecta Omoguava alternativno ili istovremeno korištenje ili iskljuivanje akumulatora. Sa sigurnosnim blokiranjem. Sa certifikatom CE u skladu sa normom 94/25/CE. Sklopke za dva akumulatora

Adapteri za akumulatore

Kat.br.

Kapacitet stalni

14.920.00

175 A za 12/24V

mm 135x135

Sklopka za akumulator/devijator Heavy Duty visokog kapaciteta Kontakti kompletno od bakra, opruge od inoxa. Kuište od polikarbonata. Automatski prekida struju na alternatoru ukoliko se ukljui prekida prije iskljuivanja motora. Posebno za upotrebu sa diesel motorima, koji sa velikim elektropokretaima iziskuju jaku amperažu. Sa certifikatom CE u skladu sa propisom 94/25/CE. Sklopke za dva akumulatora

Kat.br.

14.905.00

Kapacitet stalni 380

Kapacitet trenutni 850

Adapteri za akumulatore

Sa terminalima 12

Verzija

Univerzalna 12/24 V

mm 140x140x85

Sklopka za akumulator Vlastite proizvodnje. Izraena od Makralona, vrlo vrstog i visoko izolacionog materijala. Kompletna sa sigurnosnim kljuem. Kontakti od bakra, opruge od inoxa, terminali od mesinga. Vodonepropusna. Model sa automatskim prekidanjem struje na alternatoru ukoliko se okrene prekida prije nego se ugase motori. Sklopke za dva akumulatora

Adapteri za akumulatore

Kat.br.

14.920.01

Kapacitet

250 A stalni e 360 trenutni

Za 12/24 V

Ø mm

Dubina mm

130

65

Prostori za ugradnju Ugradbeni prostori za montiranje u ravnini sa stijenkom prostora sklopki akumulatora. Spremnici za ugradnju sklopki za akumulatore

162

Kat.br.

Materjal

Spremnik za prekida baterija

Ø otvora mm

Dubina za ugradnju mm

Verzija otvora

14.561.01 14.561.02 14.561.03

ABS bijeli ABS bijeli ABS bijeli

14.386.03; 14.385.00 14.920.01 14.905.00; 14.920.00

91 143 149x149

70 70 90

okrugli okrugli kvadratni


Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

14

 Prekidai i magnetsko-termiki prekidai Prekidai CARLING SWITCH Contura II Vodonepropusni IP 56. Za instaliranje je potreban pravokutni otvor od mm 21,5x36,8. Maksimalni kapacitet 20 A na 12V i 15 A 24 V. Kompletni sa dvostrukim osvjetljenjem: jednim koji osvjetljava simbol korisnika na koji je povezan, koji uvijek svijetli (kako bi se vidio u mraku), te drugim koji osvjetljava izrez ispod simbola koji se ukljuuje u trenutku kada se korisnik aktivira, poklopac ("bascula") treba posebno naruiti. Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Upotreb a

bijele žarulje 12 V 24 V

LED crveni 12 V 24 V

ON-OFF 14.192.01 14.192.21 14.192.51 (ON)-OFF 14.192.02 14.192.22 14.192.52 (ON)14.192.03 14.192.23 14.192.53 OFF-(ON)

14.192.61 14.192.62

ON-OFF14.192.04 14.192.24 14.192.54 ON

14.192.64

14.192.63

Za

Br. terminala

trube, WC flapsove - hidrauline pumpe, sidrena vitla kaljužne pumpe (automatske/rune), navigacijska svijetla,

2 2 6 bipolarni 4

( 14.192.01

(ON) ZNAI SA POVRATOM NA OPRUGU

Poklopci sa osvijetljenim simbolima I dodatnom lampicom koja svijetli kod uspostavljanja kontakta. Poklopci za prekidae

14.194.01 14.194.02 14.194.03 14.194.04 14.194.05 14.194.06 14.194.07 14.194.08 14.194.09 14.194.10

14.193.31 14.193.32 14.193.33 14.193.34 14.193.35 14.193.36 14.193.37 14.193.38 14.193.39 14.193.40

14.193.01 14.193.02 14.193.03 14.193.04 14.193.05 14.193.06 14.193.07 14.193.08 14.193.09 14.193.10

01 - Navigacijska svjetla 02 - Sidrena svjetla 03 - Truba 04 - Flapsovi 05 - Usisini ventilator 06 - Brisa stakla 07 - Kaljužna pumpa 08 - Hidrofor 09 - Neutralni, bez simbola 10 - Kaljužna pumpa "2"

14.194.11 14.193.71 14.193.41

14.193.11

11 - Svjetla na komandnoj ploi

-

14.193.61 14.193.62 14.193.63 14.193.64 14.193.65 14.193.66 14.193.67 14.193.69 -

Opis

14.193.42

14.193.12

14.194.13 14.193.73 14.193.43

14.193.13

14.194.14 14.193.74 14.193.44 14.194.15 14.193.45

14.193.14 14.193.15

12 - Stereo ureaj 13 - Svetla cockpita - svjetla kabine 14 - Komande sidrenog vitla 15 - Otvaranje vrata

14.193.46

14.193.16

16 - Paralel. akumulatora

14.193.47 14.194.18 14.193.78 14.193.48 14.193.49 -

14.193.17 14.193.18 14.193.19 14.193.20

17 - Frižider - hladnjak 18 - Reflektor 19 - Dubinomjer 20 - Automatski pilot

-

-

-

-

-

14.193.51

14.193.21

21 - Mosti gore/dolje

-

-

14.193.52

14.193.22

22 - Mosti izvlaenje

-

-

-

14.193.23

23 - Pumpa benzina ili elektroventil

14.194.25

-

14.193.54 14.193.55

14.193.24 14.193.25

24 - 12 volta 25 - Svjetla kabine

-

-

14.193.56

14.193.26

26 - Voda brisaa

-

-

14.193.57

14.193.27

14.194.28

-

14.193.58

14.193.28

14.194.29

-

14.193.59

14.193.29

27 - Akumulatori 28 - Otvaranje/zatvaranje Hard Top-a 29 - Svjetla na krmenom zrcalu/ križevima

-

-

14.193.60

14.193.30

30 - Brodska palubna svjetla

-

-

14.193.90 14.193.91 14.193.92 14.193.93 14.193.94 14.193.95 14.193.96 14.193.97 14.193.98 14.193.99

14.193.80 14.193.81 14.193.82 14.193.83 14.193.84 14.193.85 14.193.86 14.193.87 14.193.88 14.193.89

31 - Kaljužna pumpa "3" 32 - Sidrena svjetla 33 - Pramana svjetla 34 - Pumpa WC-a 35 - Mljeva 36 - Pumpa za morsku vodu 37 - Pumpa za ozraavanje 38 - Pumpa ricircolo 39 - Podizanje vanbrodskog motora 40 - Trim vanbrodskog motora

(V

(A (C

14 - Elektrini materijal

Polikarbonat Tvrda površina crni Polutvrda protuklizna Tvrda metaliziran polikarbonat B površina od površina boje nikla polikarbonata bijeli polikarbonat V presvuenog crnim C poliuretanom A

163


14

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai Okviri za prekidae Okviri od plastike za formiranje jedinstvene ploe sa prekidaima Carling Switch. Okviri za prekidae

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Verzija

bijel

14.197.63 14.197.61 14.197.62 14.197.64

Okvir za samo jedan prekida Centralni dio Krajnji desni i lijevi Poklopac za okvir

crna

14.197.03 14.197.01 14.197.02 14.197.04

Prekidai CARLING SWITCH Contura Stupanj vodonepropusnosti IP56. Za instalaciju je potreban pravokutni otvor od mm. 21x37, maksimalni kapacitet 20 Amp. na 12 V. Modeli sa svijetleom lampicom. Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

14.194.40 14.194.50

Upotreba OFF-ON sa 2 pola OFF-ON sa oprugom (za trubu) sa 2 pola

14.195.50

ON-OFF-ON sa povratkom putem opruge na centar sa 6 pola (za flapsove)

Prekidai vodonepropusni IP56 Marina dvostruki LED

14 - Elektrini materijal

Vodonepropusni IP56 serije “Marina”, za instalaciju trebaju pravokutni otvor od mm 21,5x36,8. Maksimalni kapacitet 25 A na 12 V i 15 A na 24 V. Kompletni sa dvostrukim led-om: jednim koji osvjetljava simbol korisnika, uvijek svijetli, te drugim koji osvjetljava izrez ispod simbola koji se ukljuuje samo kada je korisnik ukljuen.

Prekidaci

Prekida 12/24 V (bez poklopia)

14.198.01 14.198.02 14.198.03* 14.198.04 14.198.05 14.198.06 *

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Tip

Terminali

ON-OFF

2

Za

-

(ON)-OFF (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-ON

2 6 bipolarni 4

trube, komande W.C.-a hidrauline mostie, sidrena vitla, flapsove, trim kaljužne pumpe (automatske/rune), navigacijska svijetla + jarbolna svijetla

(ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON)

4 4

hidrauline mostie, sidrena vitla, flapsove kaljužne pumpe (automatske/rune)

Bez LED-a (ON) znai sa povratkom na oprugu. (ON) means fitted with spring return

Prekidai sa osvjetljenim simbolima za prekidae Marina Dodatnim svijetlom koje se ukljuuje tek kod davanja kontakta, sa površinom polutvrdom sa zaštitom od klizanja, od polikarbonata obloženog crnim poliuretanom. Poklopci za prekidace

Opis

14.199.40 14.199.41 14.199.42 14.199.43 14.199.44 14.199.45 14.199.46 14.199.47 14.199.48 14.199.49 14.199.50 14.199.51 14.199.52 14.199.53 14.199.54 14.199.55 14.199.56 14.199.57 14.199.58 14.199.59 14.199.60 14.199.61 14.199.62 -

14.199.01 14.199.02 14.199.03 14.199.04 14.199.05 14.199.06 14.199.07 14.199.08 14.199.09 14.199.10 14.199.11 14.199.12 14.199.13 14.199.14 14.199.15 14.199.16 14.199.17 14.199.18 14.199.19 14.199.20 14.199.21 14.199.22 14.199.23 14.199.25 14.199.26 14.199.28

29 - Svjetla na krmenom zrcalu

-

14.199.29

30 - Brodska svjetla za palubu

-

14.199.30

01 - Navigacijska svijetla 02 - Sidrena svijetla 03 - Truba 04 - Flapsovi 05 - Aspirator 06 - Brisa stakla 07 - Kaljužna pumpa 08 - Hidrofor 09 - Neutralni, bez simbola 10 - Kaljužna pumpa "2" 11 - Svjetla na instrument tablici 12 - Stereo ureaj 13 - Svijetla cockpita i kabine 14 - Komande sidrenog vitla 15 - Otvaranje spremnika 16 - Paralel.akumul. 17 - Hladnjak 18 - Reflektor 19 - Dubinomjer 20 - Automatski pilot 21 - Mosti gore/dolje 22 - Mosti izvlaenje 23 - Pumpa benzine ili elektroventil 25 - Svjetla u kabini 26 - Voda brisaa 28 - Otvaranje / zatvaranje Hard-Top

164

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Tvrda površina od Polutvrda protuklizna površina polikarbonata Polikarbonat obložen crnim poliuretanom


Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

14

Plastini okviri za prekidae Okviri od plastike za formiranje jedne jedinstvene ploe za prekidae 14.198.. i 14.196.. Okviri za prekidace

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

Opis Centralni dio Okvir za samo jedan prekida

14.197.21 14.197.22 14.197.23 14.197.31

Poklopac za okvir Vanjski - lijevi/desni dio

Prekidai Marina R vodonepropusni IP56 Za instaliranje je potreban otvor od mm 21,5 x 36,8. maksimalni kapacitet 25 A na 12 V te 15 A na 24 V. Tvrdi poklopac i lampica koja se aktivira ukljuivanjem prekidaa. Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

Upotreba

Br. terminala

14.196.01 14.196.02

OFF-ON

2

Poklopac

V 12

OFF-(ON)

2

12

14.196.03

(ON)-OFF-(ON) za: Flapsove, Trim, mostie itd.

6

12

14.196.04

ON-OFF-ON za 2 odvojena kruga (nav.svijetla + svijetla jarbola, ili za prelazak sa runog na automatski rad kaljužne pumpe)

4

12

Klju za skidanje plastinih poklopaca ("bascula") sa prekidaa Prekidaci

Kat.br.

14.196.00

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Za prekidae 14.196.01-02-03-04 - 14.198.01-02-03-04-05 - 14.192.01-02-03-04-21-22-23-24-5152-53-54-61-62-64

Prekidai CARLINGSWITCH na oprugu Kuište od materijala "termoindurente" otpornog na visoke napone, kontakti srebrni, poluga od niklovanog mesinga. Kapacitet 15 Amp. Model vrst i funkcionalan. Trenutno najbolji na tržištu. Terminali “Faston”, štift mm 12x10. Mogu se povezivati na dva odvojena kruga.

Prekidaci

Kat.br.

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Tip

Kapacitet Terminali

Gumena kapica sa mesinganom podloškom

Za

14.938.01 14.938.02

ON-OFF ON-OFF-ON

15 A 15 A

2 3

14.938.03 14.938.03

-

14.938.05

(ON)-OFF(ON)

15 A

3

14.938.03

hidrauline flapsove, elektrookretne reflektore, trimove, itd.

14.938.06 (ON)-OFF-ON

15 A

3

14.938.03

kaljužne pumpe sa funkcijom runogautomatski

14.938.07

15 A

2

14.938.03

elektrini lift, trube, bljeskanje reflektorom, itd.

(ON)-OFF

14 - Elektrini materijal

(ON) sa povratom na oprugu

Prekidai sa rukicom Prekidaci

Kat.br.

14.925.01 14.925.02 14.925.05 14.925.06

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Model

A

Terminali

Gumena kapica i prsten od mesinga

Vrat Ø mm

ON-OFF ON-OFF-ON (ON)-OFF-(ON) (ON)-OFF-(ON)

15 15 15 15

2 3 3 6 bipolarni

14.925.03 14.925.03 14.925.03 14.925.33

12 12 12 12

(ON) sa povratom na oprugu

165


14

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai Samoljepive ploice Od lake legure sa natpisima koji se ne brišu, ne korodiraju. Za upotrebu sa prekidaima: 14.917/918/938/925. Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

14.916.01 14.916.02 14.916.03 14.916.04 14.916.05 14.916.06 14.916.07 14.916.08 14.916.09

Verzija

Otvor Ø mm

Kat.br.

Verzija

14.916.10 14.916.11 14.916.12 14.916.13 14.916.14 14.916.15 14.916.16 14.916.17

Wiper

12,5

Radio Horn Parall. Battery

12,5 12,5 12,5

Flap Up Flap Down Compass.Light

12,5 12,5 12,5

Windlass UP-Down

12,5

Nav-Light

12,5

Cabin Light Search Light Blower

12,5 12,5 12,5

Anchor Light Bilge Pump Water Pump

12,5 12,5 12,5

Panel Light Refrigerator

12,5 12,5

Otvor Ø mm

Prekidai sa osvjetljenjem na polugu Vodonepropusni zahvaljujui kapici od prozirnog silikona koji omoguava prolaz svjetlosti polugice. Sa stražnjim faston prikljucima. Prekidaci

Kat.br.

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kapacitet A

14.303.36

15

14.303.37

15

Upotreba ON/OFF/ON 3 terminala ON/OFF/ON sa povratom na centar putem opruge (za trube, flapsove, elektrina vitla, itd.)

Automatski osigurai sa termikom zaštitom Kompletni sa prozirnom vodonepropusnom silikonskom kapicom.

14 - Elektrini materijal

Osiguraci automatski

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

Kuište mm

Potrebno izbušiti na tabli rupu od mm

14.733.05 14.733.10 14.733.15 14.733.20 14.733.30

31x14,6x35

12

A

5

31x14,6x35 31x14,6x35

12 12

10 15

31x14,6x35

12

20

31x14,6x35

12

30

Prekidai Prekidai od kromiranog mesinga. Kontakti posrebreni, dugaki vrat. Jabuica od kromiranog mesinga (nije od kromirane plastike). Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

14.918.01 14.918.02

Verzija

Vrat mm

normalna vodonepropusna

9,5x32 9,5x32

Prekida Utility Evolucija ve afirmiranog modela 14.918.01. Karakteristike: a) tijelo od specijalnog mesinga - b) kontakti posrebreni - c) unutrašnja opruga od bronze - d) dugaki vrat (ploica Ø mm 10x32) za sve upotrebe - e) poteza kromirani sa simbolom Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

14.917.01 14.917.02 14.917.03 14.917.04

Verzija

Kat.br.

1 - Navigacijska svijetla

14.917.05 14.917.06 14.917.08 14.917.09

2 - Svjetlo za sidrenje 3 - Ventilator 4 - Brisai

Verzija 5 - Svjetlo komandne ploe

6 - Reflektor 8 - Kaljužna pumpa 9 - Neutralan

Prekidai sa 3 pozicije Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

Verzija

Max. kapacitet A

Vrat mm

14.918.05

sa 2 odvojena kruga

25

9,5x32

14.918.06

sa 1+1 krug

25

9,5x32

Prekidai ON-OFF sa kontrolnim svjetlom Od kromiranog mesinga, kontakti posrebreni. Istog dizajna kao prekidai 14.918.01/2//5/6. Sa svjetleim kontolnim svjetlom na vrhu jabuice. Prekidaci

Kat.br.

14.955.01 14.955.02

166

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Svjetlo

crveno zeleno

Vrat dužine mm

11,5x24 11,5x24


Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

14

Prekida Culver Prekidai od kromiranog mesinga sa kontaktima posrebrenim, funkcioniranje zagarantirano. Prekidaci elektricni

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

14.918.03 14.918.04

Verzija

Dužina vrata mm

normalna nepropusna

15x25 15x25

Prekidai Od kromiranog mesinga sa kontaktima posrebrenim i gumenom zaštitnom kapicome koja ih ini potpuno vodonepropusnom. Prekidaci elektricni

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

Boja

14.910.00NE

Kat.br.

Boja

14.910.00RO

crna

crvena

Termiki prekida Kompletni sa svijetleom tipkom, za elektrine ploe. Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Kat.br.

V

A

Otvor ploe mm

14.732.03 14.732.05 14.732.08 14.732.10 14.732.15

12 12 12 12

3 5 8 10

28x13,5 28x13,5 28x13,5 28x13,5

Okvir mm 32,25x16,07 32,25x16,07 32,25x16,07 32,25x16,07

12

15

28x13,5

32,25x16,07

( 14.739/740.xx

A) Prekida sa polugicom "basculante", serije IAG univerzalni 12/220 V, frontalna ugradnja na plou, Ø mm 16. B) Prekida ravni "basculante" u ravnini sa površinom, sa optikim prikazom u boji kod pozicije OFF. Serija IEGB univerzalna 12/220 V, frontalna ugradnja u plou mm 32x19. Prekidaci

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Prekida sa izboenom rukicom

14.736.05 14.736.10 14.736.15 14.736.20 14.736.50

Prekida sa rukicom u ravnini vertikalna vertikalna montaža montaža

14.740.05 14.740.10 14.740.15 14.740.20 14.740.50

14.739.05 14.739.10 14.739.15 14.739.20 14.739.50

Univerzalno napajanje

Kapacitet

DC/AC 12/220 V

5A

DC/AC 12/220 V DC/AC 12/220 V DC/AC 12/220 V DC/AC 12/220 V

10 A 15 A 20A 50 A

14 - Elektrini materijal

Posebno izraeni za upotrebu u nautici. Apsolutno najkvalitetniji na tržištu. Prekida trenutno prekida u sluaju preoptereenja (na primjer:kratkog spoja), dok za preoptereenja do 50% ostaje neiskljuen nekoliko sekundi ukoliko se radi o sluajnom dogaaju, te daje vremena da se nastalo preoptereenje smanji i dodje u normalne granice - na taj nain ne dolazi do prekida struje. U sluaju kratkog spoja, prekida se ne može ponovno umetnuti dok god se ne otkloni uzrok problema.

( 14.736.xx

Prekida AIRPAX sa polugicom magnetno/hidraulini sa automatskim osiguraem za ponovno punjenje

Prekida AIRPAX automatski magnetno/hidraulini dvopolni za izmjeninu struju Za upotrebu kod svih potrošaa na brodu od 220 V. Prekidaci

Kat.br.

14.734.05 14.734.10 14.734.20 14.734.25

Kapacitet

5A 10 A 20 A 25 A

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Univerzalno Crni prednji dio napajanje od mm DC/AC 12/220 V 19x51 DC/AC 12/220 V 19x51 DC/AC 12/220 V 19x51 DC/AC 12/220 V 19x51

Fiksiranje sa 2 vijka 2 vijka 2 vijka 2 vijka

Dubina mm 41 41 41 41

Prekida AIRPAX sa polugicom magnetno/hidraulini sa automatskim osiguraem za ponovno punjenje

Gumena kapica vodonepropusna za prekidae sa polugicom

Eliminiraju potrebu za osiguraima. Napravljeni su tako da kratki period mogu izdržati i do 50% preoptereenja. Automatski se iskljuuju u sluaju kratkog spoja, ne mogu se ukljuiti dok se ne odstrani problem koji je doveo do kratkog spoja. Dimenzije izuzetno kompaktne sline tradicionalnim prekidaima. Prekidaci

Kat.br.

14.738.05 14.738.10 14.738.15 14.738.20

Kuište

polikarbonat polikarbonat polikarbonat polikarbonat

A

5 10 15 20

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

mm 17x34 (frontalno), dubina 34 17x34 (frontalno), dubina 34 17x34 (frontalno), dubina 34 17x34 (frontalno), dubina 34

Spojevi

Faston Faston Faston Faston

Vrat Ø mm 12,7 12,7 12,7 12,7

Kapica od gume 14.738.00 14.738.00 14.738.00 14.738.00

Prekidaci

Kat.br.

14.738.00

Prekidai i magnetsko-termiki prekidai

Opis Kompletna sa mesinganim okvirom, za upotrebu sa 14.738.05/10/15/20.

167


14

Automatski sigrunosni prekidai

 Automatski sigrunosni prekidai Sigurnosni kljuevi za vanbrodske motore Sa vezicom na skidanje i karabinom Elektricni pribor

Kat.br.

(1

(3

(4

(5

(6

(7

Za motore Tohatsu Johnson / Evinrude specijalna verzija sa 3 rukice (do 1995.) Johnson / Evinrude jednostavna verzija (nakon 1995.) OMC/Honda Yamaha Mercury/Mariner Mariner/Suzuki/Johnson 4 taktni Nova Honda

14.203.01 14.203.02 14.203.03 14.203.04 14.203.05 14.203.06 14.203.07 14.203.08

(2

(8

Kit sigurnosnih kljueva za vanbrodske motore Kompletni sa elastinom vezicom, karabinom i 8 kjueva. Elektrini pribor

Kat.br.

Motori

14.203.10

Johnson / Envirude / Yamaha / Honda / Mercury / SUzuki / Tohotsu, 2 i 4 Taktni

Prekida za automatsko iskljuivanje Potpuno od kromiranog mesinga, sa stražnjom i prednjom kapicom vodonepropusnom. Automatsko iskljucivanje

Automatski sigrunosni prekidai

Upotreba Ukljuci se kad se skine plastina kapica Kad se skine siva kapica krug se zatvara. Pogodan za Selva motore

14.919.03 14.919.04

Prekida za automatsko iskljuivanje

( 14.204.92-94

Sa sistemom klipsova na potez, univerzalni jer može otvoriti i zatvoriti strujni krug ovisno o terminalima koji se prikljuuju.

( 14.204.96-98

14 - Elektrini materijal

Kat.br.

Automatsko iskljucivanje

Automatski sigrunosni prekidai

Kat.br.

Opis Kompletan sa sigurnosnim kljuiem i plovkom. Rezervni sigurnosni kljui za 14.204.92 Kompletan sigurnosni klju sa kljuiem Kljui rezervni, za upotrebu i sa Selva, Johnson, Evinrude, Honda.

14.204.92 14.204.94 14.204.96 14.204.98

Rezervni kljui 14.204.94

14.204.98

 Elektrine komandne ploe Elektrine ploe Prekidai sa gumenim poklopcem i staklenim držaem osiguraa od mm 6x32. Ploa od lake legure crne boje. Stupanj zaštite IP56. Prekidai ON-OFF osim prvog (ON-OFF-ON) i poslijednjeg (ON-OFF) sa povratom na oprugu za trubu. Elektrine ploe

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Br.prekidaa

14.801.00 14.701.00 14.703.00

5 5 + utika za cigarete

170x70

( 14.801.00

( 14.701.00

mm 90x70 170x70

3 6

( 14.703.00

Elektrina ploa Stupanj zaštite IP56. Prvi prekida sa 3 pozicije (ON-OFF-ON) za dva odvojena kruga, zadnji sa povratom na oprugu za trubu. Od 15 A sa gumenom kapicom i nosaem staklenih osiguraa od mm 6x32. Ploa je od sive anodizirane lake legure. Elektricne komandne ploce

168

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Boja

Br. Vodootpornih prekidaa

14.707.00

Siva

4

mm 140X80 vodoravni


14

Elektrine komandne ploe Elektrine ploe model Elite Prekidai ON-OFF osim prvoga (ON-OFF-ON) i poslijednjeg (ON-OFF) sa povratom na oprugu za trubu. Stupanj zaštite IP56. Prekidai i kazaljka osvjetljeni. Sa automatskim osiguraima. Ploa od lake legure obojene epoksidnim smolama. Elektrine ploe

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

14.800.00 14.700.00 14.705.00

Br.prekidaa

Osigurai

3

2 - 10A

mm 90x90

6 5 + utika za cigarete

1 - 5A 3 - 10A

170x90 170x90

( 14.800.00

( 14.705.00 ( 14.700.00

Elektrine ploe Wave design sa prekidaima "a bascula" LED Izraeni od crne plastike, kompletni sa prekidaima na povrat i automatskim termikim osiguraima. Kompletni sa naljepnicama za indentifikaciju raznih korisnika.

IP54 Elektrine ploe

Kat br.

Br.prekidaa 4 6 8 3 + 1 utinica za struju sa upaljaem 3 + voltmetar 12 V

5 + 1 utinica za struju sa upaljaem

Osigurai u pakiranju 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1 5Ax2 + 6Ax2 + 8Ax1 + 10Ax1 4Ax1 + 5Ax2 + 6Ax2 + 8Ax1 + 10Ax1 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1 (utinica za struju) 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 5Ax2+10Ax2+15Ax2

5 + voltmetar 12 V

5Ax1+10Ax2+15Ax2

( 14.104.01

160x107

( 14.104.05

( 14.104.04 ( 14.104.02

mm 110x100 160x100 210x100 125x100 110x100 180x107

14 - Elektrini materijal

14.104.01 14.104.02 14.104.03 14.104.04 14.104.05 14.104.06 14.104.07

( 14.104.03

( 14.104.06

( 14.104.07

Ploe plastine sa osvjetljenim prekidaima Elektricne komandne ploce

Kat.br.

Elektrine komandne ploe

Br. Prekidaa

Max. snaga Amp

Ukljuuje

6

10 svaki

14.103.32 horizontalna

6

10 svaki

14.103.34

4

10 svaki

14.103.31

Verzija

vertikalna

vertikalna

3+

10 svaki

14.103.38

vertikalna

6+

10 svaki

-

6x32

165x114

-

6x32

114x165

-

6x32

127x114

6x32

127x114

6x32

165x114

1 prekida za trubu + 1 voltmetar 6 osiguraa od 10 Amp

( 14.103.31

( 14.103.35

( 14.103.38

( 14.103.34

vertikalna

mm

( 14.103.32

14.103.35

Stakleni osigurai od mm

Ploa Utility Sa prekidaem tipa 14.948.00 sa odvojenim ventilima na svakom prekidau. Elektricne komandne ploce

Kat.br.

14.702.00

Elektrine komandne ploe

Br. Prekidaa

Ploa od

Kapacitet A

6

anodizirane lake legure

8

mm

180x120

169


14

Elektrine komandne ploe

Test - ploa za stanje napunjenosti 2 akumulatora i prekidaem za njegovo upuivanje

Test - ploa za 2 akumulatora sa vodonepropusnim prekidaem

Signalizira stanje napunjenosti dvaju akumulatora ili dvije grupe akumulatora prtiskom na tipku. Elektricne komandne ploce

Kat.br.

14.100.02

Elektrine komandne ploe

Materjal crna anodizirana laka legura

Elektrini pribor

mm 64x83

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Vanjski mm

14.100.04

75x60

Test-ploa digitalna sa mikroprocesorima Za kontrolu voltaže dva akumulatora od 12 V. Elektricne komandne ploce

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Okvir

14.659.00

mm 60 x 60

sivi

14 - Elektrini materijal

Elektrina ploa od aluminija sa maskom od sivog polikarbonata Sa vodonepropusnim prekidaima na polugu, sa ukljuenim osvjetljenjem u poziciji ON.Prvi ima 3 pozicije ON-OFF-ON sa dva odvojena kruga, poslijednji je na oprugu za trubu. Kompletni sa automatskim osiguraima vodonepropusnim (2 od 15 Amp, 3 od 10 Amp, 1 od 5 Amp). Stupanj zaštite IP56. Ukljuene su i 3 samoljepive tablice od polikarbonata, sa natpisima za razliite funkcije, na talijanskom, engleskom, njemakom jeziku. Elektricne komandne ploce

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Br. El.krugova

7

Ploa vertikalna

Dimenzije mm

6 7

8

vodoravna

207x124

171x135

( 14.855.07

( 14.845.06

14.845.06 14.855.07

Br. Prekidaa

Elektrina ploa sa ugraenim prekidaima Sastoje se od prekidaa model 14.196.01, kompletni sa LED-om koji svijetli kada je funkcija ukljuena, i sa automatskim termikim osiguraima. Elektronska ploica PCB koje osvjetljava natpise sa raznim funkcijama. Elektricne komandne ploce

Kat.br.

14.843.03* 14.843.05 14.843.09** 14.844.03* 14.844.05 14.844.09**

( 14.844.09

( 14.843.09

Br.prekidaa

A osiguraa 1x5 + 1x10 + 1x15 2x3 + 1x6 + 1x8 + 1x10 2x5 + 5x10 + 2x15 1x6 + 1x8 + 1x10 2x3 + 1x6 + 1x8 + 1x10

Dimezije mm

3 5 9 3 5

boje mahagonija

9

2x5 + 5x10 + 2x15

280x115

* Prvi prekida ON-OFF-ON sa 2 odvojena kruga ** Jedan prekida na oprugu za trubu

( 14.844.05

( 14.843.05

( 14.844.03

( 14.843.03

170

Obrada sjajni grafit sjajni grafit sjajni grafit boje mahagonija boje mahagonija

124x115 165x115 280x115 124x115 165x115


Elektrine komandne ploe

14

Elektrina ploa vodonepropusna Sa kapicama od gume. Sa voltmetrom "S.Giorgio SEIN" i sa sklopkom za akumulator 14.385.00. Kompletni sa check ploom za LED ukljuenog potrošaa. Osigurai su odvojeni za svaki prekida. Nosai osiguraa vodonepropusni. Koriste standardne staklene osigurae. Elektricne komandne ploce

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Br. Prekidaa

Prekidai od A

Osigurai od mm

10

15

6x32

14.708.00

mm 270x160

Elektrina ploa vodonepropusna Sa gumenim kapicama. Sa voltometrom “S.Giorgio SEIN” i sa sklopkom za akumulator 14.385.00. Kompletne sa ckeck panelom na Led. Osigurai su odvojeni za svaki prekida. Nosai osiguraa su vodonepropusni. Koriste standardne staklene osigurae. Sa magnetno-termikim prekidaima “Airpax” 14.736.10/20, potpuno automatskim. Elektricne komandne ploce

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Br. Prekidaa

Prekidai od A

10

15

14.709.00

mm 270x160

Kompletne sa voltometrom i ampermetrom “S.Giorgio SEIN” i sklopkom za akumulator 14.385.00. Kompletni sa check-panel sa Led diodama extra osvjetljenim koje se ukljuuju ovisno o korisniku koji je ukljuen. Elektricne komandne ploce

Elektrine komandne ploe

Kat.br.

Crtež

Prekida

Osigurai od mm

14.808.00* 14.808.01*

motornog broda jedrilice

6x30 6x30

mm 327x285 327x285

14.809.00

motornog broda

-

327x285

14.809.01

jedrilice

od 15 A od 15 A automatski magnetotermini “Airpax” 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20 automatski magnetotermini “Airpax” 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20

-

327x285

*

( 14.808.00

( 14.809.00

( 14.808.01

( 14.809.01

Sa vodonepropusnim prekidaem, obloženi gumom i tradicionalnim staklenim osiguraima.

14 - Elektrini materijal

Elektrina ploa za 14 korisnika

Ploa za izmjeninu struju 220 V Sa automatskim magnetno-termikim prekidaima Airpax koji se mogu izvaditi + led kontrolnim lampicama + bipolarnim sigurnosnim prekidaem "salva vita" od 30 m A i 25 A + kontrolnom led lampicom “ukljueno u struju” + led lampicom za “inverziju polariteta" + voltmetrom 0/300 V. Elektricne komandne ploce

Kat.br.

Elektrine komandne ploe

Br. termomagnetskih prekidaa

Vanjske dimenzije mm

Može se spojiti sa ploom

5

140x285

14.809.00; 14.809.01

14.810.22

Elektrina ploa ugradbena Vrata kuišta su vodonepropusna. Sa gumenim kapicama. Sa voltometrom “S.Giorgio SEIN” i sklopkom za akumulator 14.385.00. Kompletni sa ckeck panelom sa Led lampicama. Osigurai su odvojeni za svaki prekida. Nosai osiguraa su vodonepropusni. Koriste standradne staklene osigurae. Elektricne komandne ploce

Kat.br.

14.811.00

Elektrine komandne ploe

Br. Prekidaa

10

Prekida od Osigurai Ugradni dio A od mm mm

15

6x32

200x350

Max. dubina mm

vanjske mm

130

280x380

171


14

Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe

 Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe Klju za upuivanje vodonepropusan Sa kljuem koji se može izvaditi, što omoguava aktiviranje samo jednog dijela pribora kao usis kaljuže, nivo vode, nivo benzina, bez davanja energije cijelom sistemu. Ne propušta vodu zahvaljujui kapici koja zatvara ulaz na kljuu. Dodatna funkcija ne može biti greškom aktivirana jer kod okretanja na lijevo klju mora biti i pritisnut na dolje. Univerzalni za motore na benzin i na diesel, kuište od plastike, kapica od inoxa + plastike + gume. Kljuevi za upuivanje

Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe

Kat.br.

14.135.00

Pozicije

Samo kapica za klju

0 (klju se može izvui) + 1 (kontakt) 2 (ukljuivanje sa povratom na oprugu) + dodatna funkcija na lijevo od 0

14.135.01

Vodonepropusni poklopac za kljueve Kljuevi za upuivanje

Kat.br.

14.135.01

( 14.918.31

Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe

Samo kapica za klju

Za kljueve

14.135.00

14.918.31/33 te za sve kljueve sa Ø vrata mm 22,5

Klju za upuivanje vodonepropusan Vodonepropusni jer imaju gumenu zaštitnu kapicu za klju.

14 - Elektrini materijal

Kljuevi za upuivanje

Kat.br.

14.918.31 14.918.32 14.918.33

Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe

Verzija

Stražnji kontakti

Pozicije

Mogunost izvlaenja kljua

od mesinga od mesinga od crne plastike

3 4 3

3 (vidi sliku 1) 4 (vidi sliku 2) 3 (vidi sliku 1)

samo na “OFF” samo na “OFF” -

( 14.918.32

( 14.918.32

( 14.918.31/33

( 14.918.33

Solenoid za upuivanje Kljuevi za upuivanje

Kat.br.

14.918.34 14.918.35

Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe

Izolirani terminali

Kuište od

V

Ø mm

1

bakelita

12

54

2

bakelita

12

54

Reostat Cole Hersee elektronski Za reguliranje osvjetljenja ploa sa instrumentima, navigacijskom stolu, nonih svjetla itd. Kuište od mesinga. Reostati

Kat.br.

14.522.00

Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe

Vrat mm

Otpor Ohm

Kapacitet Amp.

11,1

7

4

Kontrolna lampica za komandnu plou Od kromiranog mesinga vodonepropusna. Kontrolne lampice za komandnu plou

Kat.br.

14.185.01 14.185.02

172

Kljuevi za upuivanje motora i pribor za komandne ploe

Boja

Navoj po cijelom kuištu Ø mm

crvena zelena

18 18


14

Kutije za akumulatore

 Kutije za akumulatore Kutija za akumulatore Sa remenom i okom za fiksiranje. Kutije za akumulatore

Kat.br.

Izraen od

Za akumulatore max A·h unutrašnje mm

vanjske mm

Rezervna traka za fiksiranje

14.545.99

crnog moplena

31

205x135x160h 270x190x216h

14.546.03

14.546.00

crnog moplena

65

265x175x205h 360x240x270h

14.546.03

14.546.01

bijelo/crvenog moplena bijelo/žutog moplena

100

320x177x190h 370x210x250h

14.546.03

120

385x175x190h 440x230x270h

14.546.03

14.546.02*

1

6.0 ( 14.54

Kompletna sa pregradom kako bi se mogli smjestiti i manji akumulatori.

( 14.545.99

*

( 14.546.00

Kutije za akumulatore

( 14.546.03 ( 14 .5

46.0

2

Kutija za akumulatore vodonepropusna sa ventilacijom

14 - Elektrini materijal

U skladu sa ISO 10133. Kompletna sa sistemom za fiksiranje. Kutije za akumulatore

Kat.br.

14.545.00

Kutije za akumulatore

Izraena od

Za akumulatore do max. A·h

unutrašnje mm

vanjske mm

100

360x185x220h

420x245x270h

sive/plave plastike

Kutija za akumulatore do 200 A·h Kompletna sa poklopcem, za akumulatore velikog kapaciteta, od 120 A·h do 200 A·h (naši artikli 12.408.01/03/04) u skladu sa normama DIN bilo koje marke. Kutije za akumulatore

Kat.br.

14.544.01 14.544.02

Kutije za akumulatore

Za 1 akumulator 2 akumulatora

Izraena od

Baza mm

polietilena

300x600

Visina mm Dimenzije unutrašnje mm

320

515 x 225 x 252 h

polietilena

520x585

320

505 x 455 x 245 h

( 14.544.01

Dvostruka ploa za fiksiranje akumulatora ili rezervara

Traka za fiksiranje akumulatora

Za 14.546.01/02; 14.548.00; 14.545.00. Kutije za akumulatore

Kompletna sa remenom za fiksiranje na pajole i kopom za regulaciju.

Kutije za akumulatore

Kat.br.

Izradena od

14.546.03

( 14.544.02

Kutije za akumulatore

Kat.br.

bijela/crvena plastika (MOPLEN)

14.548.00

Kutije za akumulatore

Izraena od plastike

Podložak za akumulatore Služi kao ublaživa vibracija akumulatora, kao protuklizna podloga te kao posuda za skupljanje (zaštitu) od eventulanog curenja kiseline. Kutije za akumulatore

Kat.br.

14.549.01 14.549.02

Kutije za akumulatore

Izraena od

Akumulatori do A·h

crne gume

80

mm 280x177

crne gume

125

355x177

173


14

Inverter VICTRON

 Koji inverter odabrati ? Postoje 2 tipa invertera: A) isti sinusoidalni val, kod ovog tipa struja se regulira pomou preciznog kvarcnog mikroprocesora. Rezultat je isti sinusoidalni val, isti kao kod kune mreže. B) Modificirani sinusoidalni val, napon proizvodi kvadratni val, stabilan u frekvenciji i širini, ali nije komaptibilan sa nekim elektro-potrošaima, kao što su televizori, audio sistemi, neonska svjetla i svjetla niske potrošnje, ureaji za kavu i grijalice, elektrina etkica za zube, itd. Naš izbor je bio staviti u katalog samo invertere sa istim sinusoidalnim valom koji, iako su puno skuplji, mogu biti korišteni kod bilo kojeg potrošaa.

 Inverter VICTRON Inverter VICTRON Phoenix isti sinusoidalni val 180/800 W Razvijen za profesionalnu upotrebu, koriste tehnologiju Sinumax koja garantira potrebnu snagu sa manjim dimenzijama i težinama. Sinumax je takoer kompatibilna sa poticajima snage potrebnih za upuivanje nekih ureaja kao što su frižideri, elektromotori i slino, sa razlikom u odnosu na tradicionalne "switching" invertere ne koriste na optimalni nain najvišu snagu. Tehnike karakteristike: kuište od lake legure, pojaana ventilacija sa senzorom temperature. Zaštite: od kratkog spoja, prepunjenja, preniskog ili previsokog napona akumulatora sa alarmom, previsoke temperature. Inverter VICTRON

14 - Elektrini materijal

Kat.broj

14.270.01 14.270.02 14.270.03 14.270.04 14.270.05 14.270.06

V

12 24 12 24 12 24

Tip

V ulaz V DC 10,50 - 15,50 21,00 - 31,00 10,50 - 15,50 21,00 - 31,00 10,50 - 15,50 21,00 - 31,00

180 schuko 180 schuko 350 schuko 350 schuko 800 schuko 800 schuko

Hz izlaz V AC 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2%

Snaga W Kontinuirana 180 180 350 350 800 800

50 50 50 50 50 50

Picco 350 350 700 700 1600 1600

Iskoristivost %

mm

91 92 90 91 91 93

72x132x200 72x132x200 72x155x237 72x155x237 72x180x295 72x180x295

Daljinska komanda

2,7 2,7 3,5 3,5 6,5 6,5

14.270.31 14.270.31

Inverter VICTRON Phoenix isti sinusoidalni val 1200/2000 W Razvijeni za profesionalnu upotrebu, koriste tehnologiju Sinumax koja garantira potrebnu snagu uz smanjene težine i dimenzije. Sinumax je takoer kompatibilna sa traženim poticajima kod upuivanja nekih ureaja kao što su frižideri, elektromotori i slino, sa razlikom od tradicionalnih "switching" invertera koji ne koriste na optimalni nain poticajnu snagu. Tehnike karakteristike: kuište od lake legure, pojaana ventilacija sa senzorima temperature. Mogunost daljinskog upravljanja sa razliitim funkcijama. Zaštite: protiv kratkog spoja, prepunjenja, preniskog i previsokogog napona sa alarmom, zamjene polariteta, povratnog napona na izlazu, visoke temperature.

( 14.270.35

Kat.broj

( 14.270.30

14.270.07 14.270.08 14.270.09 14.270.10 14.270.11 14.270.12

Inverter VICTRON

V

12 24 12 24 12 24

Tip

C 1200 C 1200 C 1600 C 1600 C 2000 C 2000

V ulaz V DC 9,50 - 17,00 19,00 - 33,00 9,50 - 17,00 19,00 - 33,00 9,50 - 17,00 19,00 - 33,00

Hz izlaz V AC 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2% 230 ±2%

50 50 50 50 50 50

Snaga W Iskoristivost % mm Kontin Picco uirana 1200 2400 93 375x214x110 1200 2400 93 375x214x110 1600 3000 93 375x214x110 1600 3000 93 375x214x110 2000 4000 94 520x255x125 2000 4000 94 520x255x125

10 10 10 10 13 13

(

14.270.35 Daljinska komanda 0

9

.3 70 .2

14

.4 70

2

4. (1

14.270.30 Panel battery alarm, napon prenizak ili previsok singalziran je zvunim i svjetlosnim alarmom 14.270.39 Kit za povezivanje ulaza Victron-a i ulaza USB-a 14.270.40 Modem za prijenos podataka sa VICTRON -a putem SMS-a na mobitel

 Punjai akumulatora VICTRON Punja akumulatora VICTRON Bluepower IP65

Napajanje: 230 VAC- 45/65 Hz. Punjenje u 3 stadija IUOU sa kontrolom pomou mikroprocesora koji se prilagoava potrebama akumulatora, funkcija vrlo važna kod zatvorenih akumulatora. LED koji pokazuju stanje napunjenosti. Kuište od lake legure potpuno vodonepropusno. Zaštite: od kratkog spoja, inverzije polariteta, previsoke temperature. Punjai akumulatora VICTRON

Kat.broj

14.273.02

174

Tip

V izlaz

A·h max punjenja

Broj izlaza

12/17

14,4

17

1

mm 47x99x193

1,4


Punjai akumulatora VICTRON

14

Punja akumulatora VICTRON Bluepower Univerzalno napajanje: 90/265 VAC 45/65 Hz 180/350VDC. Punjenje u 4 stadija: Bulk - absorption - float - storage, sa kontrolnim LED-om stanja napunjenosti. Kontrola putem mikroprocesora koji prilagoava tip punjenja potrebama akumulatora. Ova potreba je jako važna za zatvorene akumulatore. Zaštite: od kratkog spoja, inverzije polova, previsoke temperature. Funkcija "storage" automatski smanjuje funkciju float na 13,2V kako bi minimizirala koroziju pozitivnih ploa. IP20

( 14.272.03

Punjai akumulatora VICTRON

Kat.broj

Model

V izlazni

A punjenja max

Br.izlaza

14.272.01 14.272.03 14.272.05

12/10 12/15 12/25

14,4 14,4 14,4

10 15 25

1 1 3

60x90x210 60x90x210 60x90x235

1,3 1,3 1,3

( 14.272.03

( 14.272.03

Punjai akumulatora VICTRON Centaur analogni Automatski sa 3 stadija punjenja IUOU, sa odvojenim izlazima za istovremeno punjenje 3 korisnika - akumulatora punom snagom. Tehnike karakteristike: - KUište od lake legure - Univerzalno napajanje 90/265VAC - 90/400 VDC - 45/65 Hz - Analogni ampermetar - Unutrašnji senzori temperature, ojaana ventilacija - Zaštite od kratkog spoja, pregrijavanja - Za akumulatore acido-GEL-AGM

14.270.30

V izlazni

Max struja punjenja A·h

Izlaza

Preporua se za akumulatore Ah

12/40 12/60 12/100

14,3 14,3 14,3

40 60 80

3 3 3

160/400 240/600 400/1000

mm 426x239x135 5 426x239x135 5 505x255x130 12

24/40 24/60 24/100

28,5 28,5 28,5

40 60 100

3 3 3

160/400 240/600 400/1000

505x255x130 12 505x255x130 12 505x255x230 16

( 14.270.30

Panel battery alarm: napon prenizak ili previsok signalizira se zvunim i vizualnim signalom

Punjai akumulatora VICTRON Phoenix sa mikroprocesorom Sistem kontrole "prilagodljiv" sa mikroprocesorom može savršeno kontrolirati tip punjenja koji treba primijeniti na akumulatorima, što je vrlo važna karakteristika kod silikoniranih akumulatora. Punjenje u 4 stadija : Bulk-absorption-float storage. Funkcija storage smanjuje automatski funkciju "FLOAT" na 13,2 / 26,4 V zbog minimaliziranja korizije pozitivnih ploa. Tehniki podaci: Kuište od lake legure; Univerzalno napajanje 90/265VAC - 90/400 VDC - 45/65 Hz; kontrolni LED; Unutrašnji senzori temperature; Kompenzacija pada napona kabela; Zaštita od kratkog spoja, inverzije polariteta, previskog napona, pregrijavanja, visokog napona akumulatora.

14.266.01 14.266.02 *

Punjai akumulatora VICTRON

Tip

12/30 12/50

V izlaza 14,4 14,4

Max.struja punjenja Ah 30 + 4 50 + 4

Izlazi

2 + 1* 2 + 1*

Preporua se za akumulatore Ah 100/400 200/800

mm

350x200x108 3,8 350x200x108 3,8

( 14.266.01

Kat.broj

( 14.270.36

14 - Elektrini materijal

14.274.03 14.274.05 14.274.07 14.274.10 14.274.11 14.274.13

Tip

( 14.274.11

Kat.br.

2 puna izlaza + limitirani izlaz od 4 A·h za akumulatore za upuivanje

14.270.30 Panel battery alarm: napon prenizak ili previsok signalizira se zvunim i vizuelnim alarmom.

( 14.270.30

Panel kontrolni PHOENIX. Monitorizira stanje napunjenosti i omoguava smanivanje struje DC

14.270.36 na izlazu ukoliko je AC snaga na ulazu slaba. Omoguava i promjenu parametara punjenja akumulatora..

Punjai akumulatora VICTRON Skylla sa mikroprocesorom Punjenje u 3 stadija IUOU sa mikroprocesorom koji savršeno prilagoava tip punjenja koje potrebuje akumulator, funkcija vrlo važna kod silikoniranih akumulatora. Dva izolirana izlaza. Durgi limitiran na 4 A·h je namijenjen pogonskim akumulatorima. Automatski sistem kompenzacije temperature akumulatora. Važno kod silikoniranih akumulatora jer im produljuje rok trajanja. Tehnike karakteristike: Univerzalno napajanje 90/265VAC - 90/400 VDC - 45/65 Hz; Kuište od lake legure; Unutrašnji senzori temperature + senzor temerpature akumulatora; Pojaana ventilacija; Zaštite od kratkog spoja, inverzije polariteta, pregrijavanja. Kat.br.

Punjai akumulatora VICTRON

Tip

V izlaza / ulaza

Max struja punjenja A·h

Broj izlaza

Za upotrebu sa akumulatorima A·h

mm

14.267.01

24/30

28,5

30 + 4

1+1

150/300

365x250x147 5,5

14.267.02

24/50

28,5

50 + 4

1+1

250/500

365x250x147 6,5

14.267.03 14.267.04

24/80 24/100

28,5 28,5

80 100

3 3

400/800 500/1000

365x250x257 365x250x257

( 14.270.37

8 8

14.270.33

Kontrolna ploa SKYLLA. Kontrolira stanje napunjenosti i omoguava AC struju na izlazu ukoliko je AC struja na ulazu slaba. Daljinski "charger-switch" prekida

14.270.30

Ploa "battery alarm": preniski ili previsoki napon signalizira se zvunim i svjetlosnim alarmom.

14.270.37

( 14.270.30

( 14.267.04 ( 14.270.33

175


14

Punjai akumulatora VICTRON Kombinirani sistem VICTRON MULTIPLUS akumulatora + Inverter

Punja

Sistem objedinjuje inverter sa istim sinusoidalnim valom sa sofisticiranim punjaem akumulatora sa tehnologijom prilagoavanja - traženja. Kompatibilna i sa akumulatorima na litij. Dva izlaza AC. U sluaju na nedostaje napajanje sa obale ili od generatora, ureaj poinje napajati potrošae koji su povezani, bez diskontinuiteta. Drugi izlaz je raspoloživ samo u sluaju AC struje. Ureaji koji bi mogli isprazniti akumulator, vidi bojler, trebali bi biti povezani na ovaj izlaz. Funkcija paralelna + trofazna. Može biti paralelno povezano do 6 ureaja. Mogue je povezati 3 jedinice istog tipa za trofaznu struju. Do 6 serija od 3 jedinice mogu biti paralelno povezane. Power control: multiplus je vrlo snažan i može apsorbirati puno snage sa obale ili generatora. Sa ploom multicontrol može se držati pod kontrolom apsorbirana snaga odreujui maksimalni limit. Multiplus e, imajui odreeni postavljeni limit, koristiti samo preostalu energiju za punjenje akumulatora. Power assist: kadgod za neki krai vremenski period je potrebna vea snaga, multiplus e kompenzirati nedovoljno napajanje uzimajui energiju od akumulatora. Punja akumulatora sa kontrolom pomou mikroprocesora ima sistem punjenja u 4 stadija bulk-obsorption-floot-storage tipa akumulatora Phoenix/Skylla. Tehnike karakteristike: - Napajanje invertera 9,5/17 V 19/33 VDC - Napajanje akumulatora 230 VAC- 50 Hz - Kuište od lake legure - Zaštite od kratkog spoja, prepunjenja, previsokog ili preniskog napona akumulatora, visoke frekvencije valova, itd. Kat.br.

Tip

Napajanje

AC

14 - Elektrini materijal

14.268.01 14.268.02 14.268.03 14.268.06 14.268.08 *

Snaga Inverter W

Izlaz V

Struja Br.izlaza napajanja akumulatora

mm

C12/800/35 9,5 - 17

800

230VDC ± 2%

35+4

1+1*

375x214x110 10

C12/1200/50 C12/1600/70 C24/1600/40 C24/3000/70

1200 1600 1600 3000

230VDC ± 2% 230VDC ± 2% 230VDC ± 2% 230VDC ± 2%

50+4 70+4 40+4 70+4

1+1* 1+1* 1+1* 1+1*

375x214x110 375x214x110 375x214x110 362x258x218

9,5 - 17 9,5 - 17 19,0 - 33 19,0 - 33

10 10 10 18

Drugi izlaz 4 A·h namijenjen održavanju akumulatora za upuivanje Digital Multicontrol. Kontrolna ploa kako invertera tako i punjaa akumulatora, sa

14.270.32 mogunošu urpavljanja strujom na ulazu kada se prelazi sa obale na generator. Može opsluživati ureaje paralelno ili trofazno.

Transformatori izolacijski VICTRON

( 14.264.02

Ovaj ureaj koji blokira sve kontinuitete izmeu elektro sistema na brodu i obale (mola) . Meutim ini ureaj sigurnijim potpuno izolirajui sistem na brodu, omoguavajui pravilnu interveciju osiguraa "salvavita" i eliminirajui probleme korozije zbog galvanskih struja. Punjai akumulatora VICTRON

Kat.br.

14.264.01 14.264.02 14.264.03

Tip 2000

V 115/230

Snaga W

2000

mm 375x214x110

10

3600 7000

115/230 230

3600 7000

362x258x218 362x258x218

23 26

( 14.263.01

Paralelatori akumulatora VICTRON Cyrix-I Radi se o snažnom relay-u koji pomou mikroprocesora automatski paralelno povezuje akumulatore kada je jedan od njih dostigao predvieni napon i odvaja ih kada napon padne ispod nivoa FLOATING. Cryrix su optimalna alternativa za diodne separatore jer nemaju pada napona. Klasina montaža predvia alternator povezan direktno na akumulator za upuivanje. Akumulator za potrošae, i pramani propeler su povezani sa akumulatorom za upuivanje pomou Cyrix-a. Kada Cyrix-I osjeti da je pogonski akumulator pun, aktivirati e se i omoguiti paralelno punjenje akumulatora. Cryix uzima napon oba akumulatora. Meutim, aktivirati e se, na primjer, ukoliko je akumulator potoršaa ispod punjaa akumulatora.

Punjai akumulatora VICTRON

Kat.br.

14.263.01 14.263.02 14.263.03

176

Tip

C.C. A·h

Picco A·h

Napajanje ukljuivanja V

Napajanje iskljuivanja V

12/24/120 12/24/225 12/24/400

120 225 400

180 500 2000

26 - 27,6 26 - 27,6 26 - 27,6

22 - 25,7 21 - 25,6 21 - 25,6

mm 46x46x80 100x90x100 78x102x110


14

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

 Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore Punja akumulatora POWER SAVER Swithcmode Smart potpuno elektronski

Punjai akumulatora

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

Kat.br.

Oznaka

volt izlaz

14.276.15 14.276.30 14.276.50

(

14

.2 7

6. 50

Sistem automatskog punjenja u 4 faze, vrlo efikasan. Sistem autodijagnosticiranja, za tradicionalne akumulatore ili na GEL ili AGM, ulaz i izlaz potpuno izolirani, sa zaštitom od: inverzije polariteta, kratkog spoja, prepunjenja i prevelikog napona. Kuište je nehrajue od lake legure. U skladu sa normama CE. Mogu biti neogranieno vrijeme povezani na akumulatore.

ulaz

Snaga max Amp

Izlazi

Hertz mm

BC-012-15A

14,2

170/270

15

2

200x215x80

1,7

50/60

BC-012-30A BC-012-50A

14,2 14,2

170/270 170/270

30 50

2 2

240x235x80 280x235x80

2,5 3,0

50/60 50/60

.15

76

( 14.296.19

14.296.19 Remote control panel za punjenje baterije

(

.2 14

Punjai akumulatora QUICK SBC Advanced Plus swiitching

14 - Elektrini materijal

- Karakteristika punjenja u tri stadija IUoU - Višestruki izlazi za punjenje više akumulatora (sa unutrašnjim punjaem) - Selektor punjenja akumulatora tekui elektrolit/gel - Ulaz u mrežu AC Univerzalan - Kompatibilan sa bilo kojim tipom generatora - Funkcionira u vrlo širokom intervalu temeratura ambijenta Zaštite - Inverzija polova (pomou unutrašnjeg osiguraa) - Prepunjenje Kratki spoj na izlazu - Pregrijavanje

Punjai akumulatora

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

Kat.br.

V ulaz

Hertz izlaz

14.292.21 207/260 14.292.24 207/260 14.292.25 83/280

Snaga max A

Izlazi

Prikljuak Tip na display automatskog punjenja

mm

14

50/60

12

2

155x205x75

1,3

ne

3 faze

14 14

50/60 50/60

25 30

3 3

155x205x75 1,4 272x334x127 4,2

da da

3 faze 3 faze

Punja akumulatora QUICK SBC-NRG - Karakteristika punjenja u 3 stadja IUoU. - Višestruki izlazi za punjenje više akumulatora (separator punjenja unutrašnji). - Diferencirano punjenje za akumulatore sa tekuim elektrolitom koje su otvrene od zatvornih, GEL ili AGM akumulatora. - Izlazni osigurai u unutrašnjosti punjaa akumulatora (za svaki izlaz). - Zaštita od pregrijavanja akumulatora (sa opcionalnim senzorima). - Mogunost upotrebe punjaa kao punjaa bez akumulatora. - Ulaz u mrežu AC Univerzalni (osim Hi-Power). - Kompatibilni sa svim tipovima generatora. - Zaštita od kratkog spoja na izlazu, prepunjenosti, previskog napona na izlazu i pregrijavanja. - Funkcionira u širokom intervalu temperatura okoliša. - Promijenjljiva brzina ventilatora hlaenja. - Meuspoj koji se sastoji od display-a LCD alfanumerkog sa pozadinskim osvjetljenjem i 3 prekidaa. - Mogunost reduciranja snage automatska i manualna. - Meuspoj CAN BUS za prijenos podataka. - Mogunost paralelnog povezivanja do tri punjaa akumulatora (Medium 700 - 1100 e Hi-Power). Punja akumulatora

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

Kat.br. Ulaz

14.292.40 14.292.50 14.292.54 14.292.55 14.292.56 14.292.57 14.292.58 14.292.59 *

Volt Napon punjenja *

Napon FLOAT

Napunjenost max Amps

Izlaza

Herz mm

Prikljuak za daljinski

Current sharing

Radna temperatura

83/264

14,1/14,4

13,4/13,8

40

3

243x377x116

45/66

da

ne

-15° +70°

83/264 161/264

14,1/14,4 14,1/14,4

13,4/13,8 13,4/13,8

60 100

3 3

243x479x116 243x557x116

45/66 45/66

da da

da da

-15° +70° -15° +70°

83/264 83/264 161/264 161/264 161/264

14,1/14,4 28,2/28,8 28,2/28,8 28,2/28,8 28,2/28,8

13,4/13,8 26,8/27,6 26,8/27,6 26,8/27,6 26,8/27,6

80 30 60 80 100

3 3 3 3 3

243x479x116 243x479x116 243x557x116 243x557x116 243x557x116

45/66 45/66 45/66 45/66 45/66

da da da da da

da da da da da

-15° +70° -15° +70° -15° +70° -15° +70° -15° +70°

voltaža ovisi o tipu akumulatora EL otvorena / silikonirana / GEL - AGM

177


14

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

PM

Kontrolna ploa za punjae akumulatora QUICK Interface CAN-BuS Punjai akumulatora

Kat.br.

14.293.20 14.293.21

( 14.293.21 ( 14.293.20

Upotreba Pokazuje stanje punjenja pomuu svjetlosnih Led-a Pokazuje napon više izlaza ukupnu struju i stanje punjenja punjaa akumulatora pomou alfanumerikog display-a

Za artikle 14.292.25; 14.292.40; 14.292.50; 14.292.55; 14.292.56; 14.292.57; 14.292.58

14.292.25; 14.292.40; 14.292.50; 14.292.55; 14.292.56; 14.292.57; 14.292.58

Punjai akumulatora SIC potpuno elektronski sa tehnologijom Switching Kuište kompletno od inoxa. Sa svim zaštitama protiv kratkog spoja, pregrijavanja i prevelikog napona. Mogu biti stalno povezani na akumulatore, sa automatskom regulacijom potrebnog punjenja. Sa jaom ventilacijom, kompaktnii lagani. Za akumulatore sa tekuinom i na Gel, proizvedeni u skladu sa direktivama CE89/336 i 93/68.

Punjai akumulatora

14 - Elektrini materijal

Kat.br.

14.297.15 14.297.30 14.297.60 14.297.51

Struja nom. punjenja

Struja max. punjenja

Br. izlaza

Frekvencija

volt

Napajanje

Pokaziva punjenja

15 A 30 A 60 A 30 A

18 A 35 A 70 A 35 A

2 2 3 1

50 Hz + 10%, efikasnost 90% 50 Hz + 10%, efikasnost 90% 50 Hz + 10%, efikasnost 90% 50 Hz + 10%, efikasnost 90%

12 12 12 24

220V 220V 220V 220V

LED LED LED LED

mm 175x180x50 265x150x60 310x180x70 300x175x70

1 1,2 2,6 2,2

Inverter prijenosni Vrlo kompaktan, stvara struju od 220 V sa utinice tipa upaljaa za cigartete od 12 V. Korisno za upotrebu prijenosnih kompjutera, punjenje mobitela, digitalnih fotografskih aparata, videokamera, palma na barci, autu ili kamp-kuici. Ima sve vrste zaštite, prepunjenje, prazni akumulator (sam se iskljuuje i automatski ponovno ukljuuje), zamjena polariteta, itd. Može biti stalno povezan jer se sam automatski iskljuuje ukoliko se ne koristi. Punjai akumulatora

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

Kat.br.

Kontinuirana snaga

Max. snaga

130 W

140 W

14.294.10

Picco 400 W

Inverter Soft Start. isti sinusoidalni modificirani val Prije davanja struje vrši kontrolu punjenja. Izlazni napon poveava se linearno od 0 do 220 volta bez štetnih strujnih udaraca. Utinica 220 volta tipa Schuko. Automatsko odvajanje ukoliko je akumulator prazan. Sa zaštitom od kratkog spoja, previsoke temperature, preoptereenosti na ulazu i na izlazu te od zamjene polariteta. Ne utjee na TV emitiranje.

Inverter - Transformator

Kat.br.

14.276.01 14.276.02 14.276.03 14.276.04 14.276.05 14.276.06

178

Verzija

Prijenosna / fiksna Prijenosna / fiksna Prijenosna / fiksna Prijenosna / fiksna Prijenosna / fiksna Prijenosna / fiksna

V ulaz / izlaz

12/220 24/220 12/220 24/220 12/220 24/220

Snaga W

Napon akumulatora V

Efikasnost mm

maksimalna

kontinuirana

trenutna

minimalni

max

300 300 500 500 720 720

290 290 480 480 700 700

900 900 1500 1500 2000 2000

10 20 10 20 10 20

15 30 15 30 15 30

90% 90% 90% 90% 90% 90%

100x115x70 100x115x70 160x115x70 160x115x70 250x115x70 250x115x70

0,8 0,8 1,2 1,2 1,9 1,9


Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

14

Ureaj za zaštitu akumulatora Smart battery protector Ovaj ureaj, koji se ugrauje izmeu akumulatora i ostalih potrošaa, kontrolira voltažu i iskljuuje automatski akumulator ukoliko voltaža padne ispod odabrane vrijednosti (tri podesive vrijednosti po želji). Ureaj se pokree daljinski pomou daljinske komande. Pretvarai napona

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

Kat.br.

14.275.01 14.275.02

Tip

Kapacitet max

Volt baterije

30 A 60 A

12 12

12030 12060

Izrez struje u slijedeim odreenim vrijednostima u voltima Standard Nisko Visoko

mm

( 14.275.01

11 ± 0,2 10,5 ± 0,2 11,5 ± 0,2 93x70x45 11 ± 0,2 10,5 ± 0,2 11,5 ± 0,2 110x70x45

0,3 0,5

Akumulator se automatski ponovo poveže kod dosega voltaže: 12,8 ± 0,2

2

5.0 ( 14.27

Zaštita od inverzije polova, preoptereenja, kratkog spoja.

Elektronski pretvara napona Switching Omoguuje smanjenje napona sa 24 na 12 V. Sadrži zaštitu od previsokog napona i pogrešnog polariteta. Pretvara napona

(

Izlaz kontinuirani A

max A

7

10

16 30

20 -

29.997.01 29.997.02 29.997.03

29

.9

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

Kat.br.

(2 9.9 97

97

.0

3

.01

7.02

.99 ( 29

MENO DI 0,25 V / UNDER 0,25 V Separatori

Kat.br.

14.922.00 14.922.01 14.922.02 14.922.03 14.922.04 14.922.05

14 - Elektrini materijal

Automatski separator za punjae akumulatora sa niskim padom napona (diode) Omoguavaju istovremeno punjenje više akumulatora, dajui prednost najpraznijem akumulatoru. Kuište od lake legure, sa širokim rebrima za što brže hlaenje.

Punjai akumulatora i inverteri za akumulatore

Akumulatori

Max. punjenje za svaki akumulator

Alternatori

mm

Max. napon

2 3

100x120x80 200x120x80

50 A 100 A

1 2

100 V 100 V

4 3

200x120x80 100x120x80

50 A 50 A

2 1

100 V 100 V

2 2

200x120x80 200x120x80

100 A 150 A

2 1/2

100 V 100 V

 Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Kleme za akumulatore BIG za velike amperaže 14.385.99 Od niklovanog mesinga sa vijcima od inoxa. Osigurai za fiksiranje + i - se razlikuju kako bi se izbjegla zamjena polova. Kleme za akumulatore

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Par klema od bronce za akumulatore

Par zaštitnih kapica

14.386.00 Pakovane u paru, + i - univerzalni model. Razliiti navoji od mm. 8 i 10 radi onemogavanje inverzije kablova akumulatora. Verzija sa vijcima i maticama od inoxa.

14.990.78 Od crnog i crvenog PVC-a za pokrivanje i izolaciju klema za akumulatore. Univerzalni model.

Kleme za akumulatore

Kleme za akumulatore

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

179


14

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore Kit koji se sastoji od jednog para klema i jednog para zaštitnih kapica Kleme za akumulatore

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Kat.br.

Sastoji se od

14.286.00

par klema

par štitnika

14.386.00

14.990.78

Izolacione zaštitne kapice Od mekanog PVC-a za kablove akumulatora i ostale elektrine prikljuke. Izolacione zaštitne kapice

Crna

14.987.01 14.987.02

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Crvena

Za kablove do mm (vanjski)

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

12 16

18 20

20 24

13 18

9/12 9/16

27 35

14.988.01 14.988.02

14.388.00 Izraene od polipropilena, kromiranog mesinga i inoxa AISI 316. Univerzalne za sve akumulatore, za kablove do 40 mm2, maksimum 800Amp. U paru plava + crvena u blister pakovanju. Kleme za akumulatore

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Spojevi za derivaciju/spajanje elektrinih kablova Power Post Za visoke amperaže, koji nisu odreeni spojem, ve promjerom elektrinih kablova.

Spojevi za derivaciju elektricnih kablova

( 14.205.01

( 14.205.00

( 14.205.03

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Kat.br.

Verzija

Baza mm

Osigura mm

Preporuuju se zaštitne kapice od mekanog PVC-a

Zaštita od tvrdog polikarbonata

14.205.01 14.205.02 14.205.00 14.205.03 14.205.04 14.205.05 14.205.06

Mini Maxi Big Mini Midi Midi - B Big

40x20 83x44 82x43 35x42 50x41 50x41 50x41

6 8 10 6 (2) 8 (2) 6+8 (1+1) 10 (2)

14.987.01; 14.988.01 14.987.02; 14.988.02 14.987.02; 14.988.02 14.987.01; 14.988.01 14.987.01; 14.988.01 14.987.01; 14.988.01 14.987.02; 14.988.02

-

( 14.205.02

( 14.205.01 ( 14.205.02

14 - Elektrini materijal

Kleme za akumulatore sa montiranjem na pritisak

( 14.205.04

( 14.205.06

( 14.205.05

14.205.13 14.205.14 14.205.14 14.205.14

( 14.205.13/14

Terminal - završnik sa okom Fiksiranje pomou brugole za kablove akumulatora. d mm

D mm

L mm

Presjek kabela mm2

8 10 10 12

7 9,2 12 13

47 49 60 60

25 35 50 70

Terminali - završnici za kablove akumulatora

Kat.br.

14.034.00 14.034.10 14.034.20 14.034.30

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

6 6 6 6

Terminal sa okom od pocinanog bakra Blokira se pomou kliješta. Terminali bakreni

Kat.br.

14.393.01

180

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Otvor mm

Za bakrenu pletenicu

6,5

14.393.00

100


Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

14

Bakreni kabel za akumulatore obložen izolacijom od sintetske smole U skladu sa normama CE za kaljužu. Kablovi za akumulatore

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

crna

crvena

14.381.25 14.381.35 14.381.50 14.381.70 14.381.90

Presjek mm

Max. stalna struja A

Ø vanjski mm

25 35 50

100 125 160

9,5 12 14

24 24 24

70 95

250 300

16 21

24 24

14.382.25 14.382.35 14.382.50 14.382.70 14.382.90

Elektrini bakreni kabel obložen superizoliranim PVC-om U skladu sa normama ISO10133/13297 "fiamma ritardante e oleo-resistente" (u motornom prostoru kabel obavezno mora biti "oleoresistente"). Elektricni kablovi

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Kat.br.

14.149.10 14.149.20

Boja provodnika

Kabel

jednopolni jednopolni

bijela plava

-

100 100

1,5 1,5

-

jednopolni jednopolni jednopolni

siva žuta/zelena smea

-

100 100 100

1,5 1,5 1,5

-

jednopolni jednopolni jednopolni

crna crvena bijela

-

100 100 100

1,5 1,5 2,5

-

jednopolni jednopolni jednopolni

plava žuta/zelena crna

-

100 100 100

2,5 2,5 2,5

-

jednopolni

crvena

-

100

2,5

-

jednopolni jednopolni jednopolni

plava žuta/zelena crna

-

100 100 100

4 4 4

-

jednopolni

crvena

-

100

4

-

jednopolni jednopolni

plava žuta/zelena

-

100 100

6 6

-

jednopolni jednopolni

crna crvena

-

100 100

6 6

-

dvopolni dvopolni

crna i crvena crna i crvena

sive boje sive boje

50 50

1 1,5

8 8

dvopolni dvopolni

crna i crvena crna i crvena

sive boje sive boje

50 50

2,5 4

10,1 11

tropolni tropolni tropolni (za kaljužne pumpe) tropolni (za kaljužne pumpe)

crna, bijela, plava crna, bijela, plava

sive boje sive boje

50 50

1,5 2,5

8,5 10,9

crna, smea, crvena

sive boje

50

1,5

8,20

crna, smea, crvena

sive boje

50

2,5

9,20

sive boje

50

1,5

8,5

sive boje

50

2,5

10

sive boje

50

4

12,7

14.146.15

tropolni

14.146.25

tropolni

14.146.40

tropolni

*

plava, žuta/zelena i smea* plava, žuta/zelena i smea* plava, žuta/zelena i smea*

Presjek Ø vanjski mm2 mm

( 14.150.xx

( 14.148.xx

14 - Elektrini materijal

14.150.15BI 14.150.15BL 14.150.15GR 14.150.15GV 14.150.15MA 14.150.15NE 14.150.15RO 14.150.25BI 14.150.25BL 14.150.25GV 14.150.25NE 14.150.25RO 14.150.40BL 14.150.40GV 14.150.40NE 14.150.40RO 14.150.60BL 14.150.60GV 14.150.60NE 14.150.60RO 14.148.10 14.148.15 14.148.25 14.148.40 14.147.15 14.147.25

Verzija

( 14.147.xx

za povezivanja na 110/220 volt N.B.: Za provodnike od 6 i 10 mm2 vidi naše artikle 14.593.00/01 i 14.595.00

Terminali bakreni Terminali - završnici

Kat.br.

14.035.06 14.035.10 14.035.16 14.035.25 14.035.26 14.035.35 14.035.36 14.035.50 14.035.51 14.035.70 14.035.71 14.035.90 14.035.91

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Presjek kabela mm2

D3

L

D4

D2

D1

Mehaniki alat za fiksiranje terminala na elektrike kablove

6 10

11 13,5

27 31

5,3 6,4

3,8 4,7

5,2 6,5

100 100

16

14

35

6,4

5,6

7,5

100

14.035.30

25 25 35 35

16 16 19 19

40 40 44 44

8,3 10,3 8,3 10,3

7,1 7,1 8,2 8,2

9,5 9,5 11 11

50 50 50 50

14.035.30 14.035.30 14.035.30 14.035.30

50 50 70 70 90

20 20 22 22 26

53 53 57 57 57

8,3 10,3 10,5 13,2 13,4

9,5 9,5 11,2 11,2 13,4

13 13 14,2 14,2 16,4

20 20 20 20 20

14.035.30 14.035.30 -

90

26

58

15

13,4

16,4

20

-

14.035.30 14.035.30

181


14

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Mehaniki alat za prešanje terminala na elektrinim kablovima

Terminali - završnici

Kat.br.

14.035.30

Kliješta profesionalna

Elektrini pribor

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Kat.br.

Za prešanje terminala

14.035.06/10/16/25/26/35/36/50/51

Opis

Za upotrebu kod svih izoliranih kablova od 0,5 do 6 mm 2

14.184.00

Spojevi glava-glava od lijevanog bakra Terminali - završnici

Kat.br.

Kleme, kablovi i terminali za akumulatore

Presjek kabela mm2

Dužina mm

Kat.br.

Presjek kabela mm2

4/6

25,5

40,5

30

14.036.35 14.036.50 14.036.70 14.036.95

35

10

50

40,5

14.036.06 14.036.10 14.036.16 14.036.25

16

32,5

25

35,5

Dužina mm

70

45,5

95

50,5

 Ploe za masu i pribor Ploe za masu Groundplate kompletne sa specijalnim vijcima

14 - Elektrini materijal

Od porozne bronce neophodne za dobivanje potrebne mase, pri instaliranju Loran-a, GPS-a, Satelita, radio-telefona SSB i za otklanjanje mješanja radio-valova. Ploe za masu

29.630.01 29.630.02 29.630.00

Ekvivalentno masi bakra m2

Ploe za masu i pribor

Kat.br.

Tip

mm

Standard Giant

150x50x12 300x75x12

1,1 3,7

Medium

200x64x12

1,9

Plosnati spoj od pocinanog bakra Mjere u skladu sa normama RINA mm2x20, za meusobno povezivanje raznih kablova. Plosnati spojevi od bakra

Ploe za masu i pribor

Kat.br.

Komadi od m

14.392.00

4,20

Pletenica od bakra fleksibilna za kablove za masu Pletenice bakrene

Kat.br.

Presjek mm2

14.393.00

Ploe za masu i pribor

10

25

 Radne stezaljke i razvodne kutije Terminali za akumulatore 14.600.00 Od mesinga, za fiksiranje na kleme akumulatora, sa mogunošu spajanja 4 kabela razliitih potrošaa na brodu. Ovaj sistem je vrlo praktian za jednostavno povezivanje dubinomjera, brojaa okretaja, radio-aparata i bilo kojeg drugog ureaja, minimalizirajui smetnje i interferencije. Posebno za primjenu “Uradi sam”. Terminali za akumulatore

Radne stezaljke i razvodne kutije

Razvodne kutije vodonepropusne Elektrine razvodne kutije

Kat.br.

14.240.01 14.240.02

Radne stezaljke i razvodne kutije

Materjal

crna plastika crna plastika

Ulazi 3 (2 srednja, 1 mali) 6 (2 mala, 2 srednja, 2 velika)

Stezalice

8 (4+4) 16 (8+8)

mm 76x127x45 140x100x53

Redna stezaljka sa 8 polova od 14 A. potpuno vodonepropusna 14.241.10 Poklopac od prozirnog polikarbonata, kuište od gume otporne na sol. Idealna za spojeve u kaljuži i motornom prostoru. Redne stezaljke

182

Radne stezaljke i razvodne kutije


14

Radne stezaljke i razvodne kutije Redna stezaljka bakelitni blok visoke izolacije Sa stezaljkama od niklovanog mesinga. Sa separatorima radi izbjegavanja neželjenih, sluajnih kontakata. Redne stezaljke

Radne stezaljke i razvodne kutije

Kat.br.

Br. Terminala

14.206.20 14.206.24 14.206.26

Kapacitet A

10

20

4 6

20 20

Završetak za elektrina kablova Od crne plastike, sa prozirnim zaštitinim poklopcem. Sa separatorima za izbjegavanje sluajnih neželjenih kontakata. Terminali od niklovanog mesinga. Redne stezaljke

Radne stezaljke i razvodne kutije

Kat.br.

Br. Terminala

Kapacitet A

4

15

mm 50x23

6 10 6

15 15 30

70x23 109x23 90x30

10

30

138x30

14.206.34 14.206.36 14.206.40 14.206.46 14.206.50

Nosai elektrinih terminala Bus-Bar Plastina baza visokog izolacijskog kapaciteta. Ploa - nosa od niklovanog bakra, vijci i matice od inoxa. Redne stezaljke

Terminali

14.207.04 14.207.05 14.207.10 14.207.12 14.207.14 14.207.16 14.209.10 14.209.20

5x4 mm 10x4 mm 20x4 mm 12x5 mm -

Terminali snaga 4x5 mm 2x5 mm 2x6 mm 2x6 mm 4x6 mm 6x6 mm 2x8 mm 4x8 mm

Radne stezaljke i razvodne kutije

Baza mm 107x22 107x22 145x31 225x31 152x32 230x32 201x38 201x38

Nosivost A kontinuirani 100 100 150 150 150 150 250 250

Pokrov

( 14.207.05/04

14.208.10 14.208.20

( 14.207.14/16 ( 14.207.10/12

14.208.30 14.208.30

( 14.208.10/20/30

( 14.209.20

( 14.209.10

 Osigurai i nosai osiguraa Kutija za osigurae od polikarbonata sa prozirnim poklopcem sa zatvaranjem na pritisak Kontakti od fosforizirane posrebrene bronce. Za standardne osigurae. Napajanje 12/24 volta. - Maksimalna amperaža za cijelu kutiju: 100 Amps, Maksimalna amperaža za svaki osigura: 20 Amps, 2 rezervna nosaa osiguraa na poklopcu. Nosai osiguraa

14 - Elektrini materijal

Kat.br.

( 14.183.12

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

Verzija sa osiguraima tipa 14.005.xx ili slinim (ETA, COOPER, ecc..)

14.183.06 14.183.12

Ležišta Kontakti (-) (-) (+) osiguraa Comune Comune

14.183.26 14.183.32

6 12

6 12

1 1

1 1

mm

125x85 165x85

Kompletne sa 8/16 samoljepivih etiketa po kojima se može pisati kako bi se oznaili pojedini potrošai.

2

.1

83

.

(

14 .1

(

83 .0

.

83

.1

14

1

(

83

.1

14

(

32

6

26

1 4.

Kutija za osigurae sa svjetlosnim alarmom Za standardne lamelarne osigurae. Kompletna sa LED alarmom ukoliko je osigura u prekidu. Nosai osiguraa

Kat.br.

14.102.70 14.102.71 14.102.72

Osigurai i nosai osiguraa

Ležišta osiguraa

LED alarm

Kapacitet ukupni max A

Kapacitet max po jednom osigurau

4

4

100

30

6 10

6 10

100 100

30 30

183


14

Osigurai i nosai osiguraa Kutija za lamelarNe osigurae sa zajednikim pozitivom IzraenA od polikarbonata, sa kontaktima od bakra. Poklopac prozirni sa naljepnicama za pojedine korisnike. Maksimalno optereenje za jedan blok 150 A. Terminali na vijak. Nosai osiguraa

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

.71

0

0.7

00

0 4.1

(1

(

.1 14

Sjedišta osiguraa i kontakti

14.100.70

mm

6

92x66

14.100.71

8

92x83

14.100.72

10

92x99

14.100.73

12

92x116

(

(

14

14

.1

.10

0.7

00

.7

3

2

Kuište osiguraa ugradbeno Kuišta osiguraa

0 5.0

( 14.145.01

(

4 4.1

1

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

Za osigurae od stakla od mm

14.145.01 14.145.00

6x32 6x32

Kutije - nosai lamelastih - ubodnih osiguraa

14 - Elektrini materijal

Sa prozirnim poklopcem i zaštitinom brtvom. Terminali na bajonetu. Nosai osiguraa

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br. 1 00.6

.1 ( 14

( 14 .100 .60

Br. mjesta

Baza mm

14.100.61

4

85x27

14.100.60

6

100x27

14.100.59

8

120x27

14.100.58

10

140x29

( 14 .10

( 14 .1

0.58

00.5

9

Kuište osiguraa Kuišta osiguraa

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

Opis Kuište osiguraa vodonepropusno za osigurae od stakla mm 6,3x32 "Letece" kucište osiguraca za osigurace 6x32 mm

14.115.15 14.182.00

Vodonepropusno kuište osiguraa

Vodonepropusno kuište osiguraa

14.115.17 Za usadne standardne osigurae. Kapacitet max 30 Amp.

14.115.19 Visoke kvalitete od termogume za usadne standardne osigurae. Kompletno sa 2 kabela od 130 mm, presjek 4 mm2kapacitet max.30 Amp.

Kuišta osiguraa

Osigurai i nosai osiguraa

Nosa osiguraa vodonepropusan sa LED alarmom

Visoke kvalitete, za lamelarne standardne osigurae. Kapacitet od 2 kabela 110 mm, presjeka 3 mm2. Nosai osiguraa

Kat.br.

14.115.20 Kuišta osiguraa

184

Osigurai i nosai osiguraa

Osigurai i nosai osiguraa

LED

Kapacitet max A

1

30


14

Osigurai i nosai osiguraa

Kuišta osiguraa ANL visokog kapaciteta Od termoplastike sa prozirnim zastitnim poklopcem. Kompatibilni sa osiguraima ANL tipa 14.100.XX. Kuišta osiguraa

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

Baza mm

14.100.41

95x42

Osigurai ANL Gold Plated Osigurai

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

A

Kat.br.

14.100.42 14.100.44 14.100.52 14.100.46 14.100.47

50

14.100.48 14.100.49 14.100.53 14.100.50 14.100.51

100 130 150 200

A 250

300 325 400 500

Stakleni osigurai za instrumente Osigurai

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

14.152.05 14.152.10 14.152.16 14.152.20

mm

AS

Kat.br.

6,3x32 6,3x32 6,3x32

5 10 15

100 100 100

6,3x32

20

100

14.151.01 14.151.02 14.151.05 14.151.10

mm 5x20 5x20 5x20

AS

1 2 5

100 100 100

5x20

10

100

14 - Elektrini materijal

Usadni osigurai standardni Osigurai

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

A

14.004.10 14.004.30 14.004.40

5

100

Kat.br.

10 15

100 100

14.004.50 14.004.70

A 20

100

30

100

Lamelarni osigurai 12/24 V Umetanje jednostavno pritskom rukom prekidaa na glavi. Osigurai

Osigurai i nosai osiguraa

Kat.br.

A

14.005.01 14.005.03 14.005.04 14.005.05

5 10

5 5

15 20

5 5

 Kuišta osiguraa “Splash-Proof” komponibilna. Za osigurae usadne 14.004.10/30/40/50/70. Jedan kompletan nosa osiguraa sastoji se od:1*14.117.XX + 2*14.118.XX + 1*14.116.01

Kuišta za osigurae sa poklopcem Komponibilina i ugradbena. Brtva od silikona i secondary-Lock u boji za oznaavanje amperaže, standardni usadni osigurai. Nosai osiguraa

Kat.br.

14.117.01 14.117.02 14.117.03

Kuišta osiguraa “Splash-Proof” komponibilna.

Kuište osiguraa A

Kat.br.

Kuište osiguraa A

5 10

14.117.04 14.117.05

20 30

15

Baza - nosa za stijenku

Kontakti od mesinga za kablove

Za montirati na kablove i umetnuti u nasa osiguraa (2 za svaki osigura) Elektrini materijal

Kat.br.

14.116.01

Elektrini materijal

Kuišta osiguraa “Splash-Proof” komponibilna.

Kat.br.

Za fiksiranje

sa 2 vijka

10

14.118.01 14.118.02

Kontakt za kablove mm 1/2,5 2,5/6

100 100

185


14

Spojevi i faston

 Spojevi i faston

Asortiman fastona i završetaka za konop 14.303.18 Asortiman od 175 spojnica sa izolacijom u elegantnoj kutijici sa pregradama. Faston

Krajevi - terminali tip oko izolirani vodonepropusnom termo-trakom

( 14.800.03/04

( 14.800.01/02

Spojevi i faston

Otvor mm

Kabel mm2

4,3 5,3 5,3 6,4

1,2/2,5 1,2/2,5 2,5/6,0 2,5/6,0

Faston

Spojevi i faston

Kat.br.

14.800.01 14.800.02 14.800.03 14.800.04

100 100 50 50

Terminali izolirani Otvor mm

Kabel m2m

3,2 4,3 5,3

1/2,5 1/2,5 1/2,5

Faston

Kat.br.

14 - Elektrini materijal

14.185.70 14.185.71 14.185.72

Kat.br.

Otvor mm

Kabel m2m

14.186.31 14.186.32

5,3 6,3

2,5/6,0 2,5/6,0

Spojevi i faston

100 100 100

100 100

Terminali izolirani Faston

Spojevi i faston

Kat.br.

Otvor mm

Kabel mm2

4,3

1/2,5

100

5,3

1/2,5

100

14.186.61 14.186.62

Kat.br.

Otvor mm

Kabel mm2

14.186.71 14.186.72

5,3

2,5/6

100

6,4

2,5/6

100

Kat.br.

Verzija

Kabel mm2

14.186.10 14.186.20

ženska

2,5/6

50/100

muška

2,5/6

100

Spojnica - faston izolirana od mm 6,3 (

0 85.5

14.1

(

Faston

.60

85

1 14.

Spojevi i faston

Kat.br.

Verzija

Kabel mm2

14.185.50 14.185.60

ženska

1/2,5

100

muška

1/2,5

100

Spojnica - faston potpuno izolirana od mm 6,3 Faston

Kat.br.

5

.5 185

4 85.6

.1 ( 14

4. (1

Spojevi i faston

Kabel mm2 1/2,6 2,6/6 1/2,6 2,6/6

Tip ženski ženski muški muški

14.185.55 14.186.05 14.185.64 14.186.24

100 50 50 100

Spojnica - faston izolirana sa vodonepropusnom termo-trakom mm 6,3

8.02

.79 ( 14

Faston

( 14 (

.01 .798

Kabel mm2

Spojevi i faston

Kat.br.

Tip ženski muški

14.798.01 14.798.02

1,2/2,5 1,2/2,5

100 100

Piggy-Back spojnica - faston dupla izolirana mm 6,3

14

.1

86

.3

6.25

8 ( 14.1

0

Kabel mm2

Faston

Kat.br.

14.186.25

1/2,5

14.186.30

2,5/6

Spojevi i faston

Za fastone 14.185.50; 14.185.60; 14.185.55; 14.185.64 14.186.10; 14.186.20

50 50

Izolirani terminali cilindrini Kabel mm2

Faston

Kat.br.

14.186.43 14.186.44 14.186.47 14.186.48

Spojevi i faston

Ø mm E

1/2,5 1/2,5 2,5/6 2,5/6

4 4 5 5

Tip muški ženski muški ženski

100 100 100 50

Izolirana cijev termo-osjetljiva za vodonepropusne spojeve za 2 kabela Faston

Kat.br.

14.186.50

186

Spojevi i faston

Kabel mm2

1/2,5

Kat.br.

100

14.186.51

Kabel mm2

2,5/6

100


14

Spojevi i faston Utikai muški + ženski prikljuci izolirani Elektrini materijal

Kabel mm2

Ženski

Muški

1/2.5 2.5/6 2.5/6

14.186.81 14.186.82 -

14.186.91 14.186.92

Spojevi i faston

100 50 100

6.82

.18 ( 14

6.91

( 14.186.81

.18 ( 14

2

86.9

.1 ( 14

Stezaljke - spojnice za razdvajanje, spajanje, završetke Kuište od plastike, kontakti od mesinga. Za fleksibilne i tvrde provodnike. Za kabel od mm2 1/2,6 2,6/6,6

Faston

Kat.br.

14.100.91 14.100.92

Spojevi i faston

50 50

Spojnice “T” Faston

Kat.br.

Kabel od mm2

14.100.97 14.100.98

Spojevi i faston

Za muški faston

1/2,5 2,5/6

14.185.64 14.186.24

100 100

Dva štifta od mm 6 od niklovanog mesinga. Razvodni sklopovi

Kat.br.

14.237.00

Spojevi i faston

Max. snaga A

Kuište od

100

plastike

Fiksiranje jednim vijkom

Spojnice vodonepropusne Cilindrinog oblika prekriveni termo-osjetljivom košuljicom sa unutrašnjim ljepilom. Jednom zagrijani ostvaruju vrst i vodonepropusan spoj zahvaljujui ljepilu. Kabel od mm2

Sitni elektrini pribor

Kat.br.

14.128.01 14.128.02 14.128.06

min. 0,5 1,5 3

Spojevi i faston

Boja

max. 1 2,5 6

crvena plava žuta

100 100 100

Spojevi za lemljenje vodonepropusni

14 - Elektrini materijal

Razvodni sklopovi

Sastoje se od termo-osjetljive menžetne sa prstenom od kositra i dva prstena za lijepljenje. Nakon lemljenja obavlja trostruku funkciju: elektrino povezivanje, spajanje dva kabela i vodonepropusnu zaštitu. Jednostavno za upotrebu pomou našeg industrijskog grijaa art.14.122.12 ili obinog upaljaa. Ukupno mm2

Sitni elektrini pribor

Spojevi i faston

Kat.br.

14.124.02 14.124.04 14.124.06

min. 0,8 2 4

Boja |max. 2 4 6

crvena plava žuta

100 100 100

Terminali - kapice za višestruko spajanje vodonepropusni Omoguavaju samo jednim postupkom (putem industrijskog grijaa tipa art.14.122.12 ili normalnog upaljaa) elektrina spajanja izolirana, vrsta i vodonepropusna. Spoj se ostvaruje lemljenjem, što omoguava pouzdan elektrini kontakt ak i u sluaju više kablova manjeg presjeka ili kablova razliitih presjeka. Ukupno mm2

Faston

Spojevi i faston

Kat.br.

14.126.04 14.126.08 14.126.12

min. 2 3,5 7,5

Boja max. 4 8 12

crvena plava žuta

100 100 100

Plastine spojke za elektrine kablove Elektrini sitni pribor

Kat.br.

14.155.01 14.155.02 14.155.03

Spojevi i faston

A mm

B mm

C mm

14,5 17,2

8,6 10

6,5 7,9

100 100

22,2

11,1

9,1

100

187


14

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

 Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova Spirale od bijelog polietilena za kablove Povezuje i zaštiuje elektrine kablove te omoguava ulaz i izlaz žice na bilo kojem mjestu. Obloge za kablove

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Kat.br.

Ø žica u mm

14.140.01 14.140.02 14.140.03

2-15 7-40

50 25

13-70

25

Spirala za prolaz elektrinih kablova Cavoflex Spirala od PVC-a, glatka iznutra; otporna na udarce i samougasiva Obloge za kablove

Kat.br.

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Boja

14.144.16 14.144.25 14.144.32

14 - Elektrini materijal

Prikljuak izmeu fleksibilne cijevi Cavoflex i jedne kutije ili pregrade

Obloge za kablove

Kat.br.

14.144.21 14.144.22

Ø unutarnji mm

Ø vanjski mm

svjetlo siva svjetlo siva

16 25

20,7 30,6

30 30

svjetlo siva

32

38

30

Obujmica za cijevi

Obloge za kablove

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Kat.br.

Ø nominalni mm

16

14.144.01

25

Opis Univerzalna podesiva spojnica za cijevi i kablove, kako za krute tako i za fleksibilne.

Pletenica - arapa Izraena od sivog poliestera, za ragrupiranje i zaštitu elektrinih kablova. Mogu iz nje izlaziti jedan ili više kablova širenjem pletenice na bilo kojem mjestu. Pletenice za kablove

Kat.br.

14.134.10 14.134.15 14.134.20 14.134.25 14.134.30

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Ø mm

10 15 20 25 30

100 50 50 50 50

Zaštitna spirala za elektrine kablove Zaštitna spirala od crnog PVC-a, ve pripremljena za jednostavno umetanje kablova. Obloge za kablove

Kat.br.

14.132.04 14.132.06 14.132.08 14.132.10 14.132.12

Ø Debljina unutarnji mm 4 0,3 6 0,4 8 0,4 10 0,5 12 0,5

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Kat.br.

200 200 200 200 100

Ø Debljina unutarnji mm 15 0,6 20 0,8 26 0,9 30 1

14.132.15 14.132.20 14.132.26 14.132.30

100 100 50 50

Obloge na termo-skupljanje od poliolefina Optimalne za izolaciju elektrinih kablova ili za završetke upletki konopa. Odnos skupljanja maksimalno 2:1. Obloge za izolaciju kablova

Kat.br.

14.130.03 14.130.04 14.130.05 14.130.06 14.130.07 14.130.08

188

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Ø unutarnji prije skupljanja mm

6,4 9,5 12,7 19,1 25,4 38

Boja

crna crna crna crna crna crna

10 10 10 10 10 5


14

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova Spirale za prolaz kablova vodonepropusne od poliolefina Sa unutrašnjom termoplastinom samoljepivom trakom što omoguava dobro fiksiranje unutrašnjih elemenata. Odnos stezanja 3:1. Crne boje. Spirale za kablove

Kat.br.

14.131.03 14.131.04 14.131.05 14.131.06 14.131.07

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Ø unutarnji rašireni mm 6 9 12 18 24

Ø unutrašnji skupljeni mm 2 3 4 6 8

Debljina skupljene pregrade mm 1,1 1,3 1,7 2,0 2,5

Box od m 12 10 8 5 3

Termo-osjetljiva traka za brze popravke manjih ošteenja Za brze popravke manjih ošteenja na elektrinim kablovima ili spojevima. Predstavlja kombinaciju jednostavne uporabe samoljepivih traka i efikasnosti termo-osjetljivih proizvoda. Jednom primjenjena (pomou industrijskog grijaa tipa art.14.122.12 ili normalnog upaljaa) unutrašnji dio ini spoj vodonepropusnim. Bolja zamjena za samoljepivu izolirajuu traku. Obloge za kablove

Kat.br.

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Presjeci Ø 10-20 20-50 40-75

14.127.01 14.127.03 14.127.06

P +1/-0 60 60 100

R ±6 100 200 300

10 10 10

Grija sa dvije brzine za obradu termo-obloga Obloge za kablove

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

volt

14.122.12

220

watt 1500

14 - Elektrini materijal

Kat.br.

Samoljepivi brojevi i slova u crnoj boji na bijeloj podlozi od 3mm Za oznaavanje elektrinih kablova (obavezno oznaavanje vidi ISO 10133 toka 7.8). Obloge za kablove

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Kat.br.

14.148.01

320 brojeva + 272 slova

Ploice za oznaavanje Fiksiraju se pomou obujmica artikli 18.031.00; 18.031.01; 18.031.02; 18.031.03; 18.031.04; 18.031.06; 18.031.07. Po njima se može pisati flomasterom ili slino. Obloge za kablove

Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za oznaavanje kablova

Kat.br.

od mm

Max. širina mm

14.148.05

40x20

4,8

100

 Vodonepropusni konektori za kablove do 1,2 mm2 Vodonepropusni konektori u skladu sa ISO 15083. Za sastavljanje jednog konektora od, na primjer. N.2 pola mora se formirati od: 1x14.235.30/1x14.235.40/2x14.236.45/2x15.236.46/4x14.236.48

Spojnice plastine Elektrini materijal

Kat.br.

Verzija

Br. pola

14.235.10 14.235.20 14.235.30 14.235.40 14.235.50 14.235.60

ženska muška ženska muška ženska muška

1 1 2 2 3 3

Vodonepropusni konektori za kablove do 1,2 mm[4:2]

5 5 5 5 5 5

Muški prikljuak od mesinga 14.236.45 14.236.45 14.236.45

( 14.235.10

Ženski prikljuak od mesinga 14.236.46 14.236.46 14.236.46 -

.20

.235 ( 14

0

5.4

( 14.235.30

.23 ( 14

5.60

.23 ( 14

Muški prikljuak od mesinga

Elektrini materijal

Kat.br.

14.236.45

Ženski prikljuak od mesinga

Elektrini materijal

Kat.br.

Vodonepropusni konektori za kablove do 1,2 mm[4:2]

Za art. 14.235.20; 14.235.40; 14.235.60

50

14.236.46

Vodonepropusna silikonska gumica

Elektrini materijal

Vodonepropusni konektori za kablove do 1,2 mm[4:2]

Za art. 14.235.10; 14.235.30; 14.235.50

( 14.235.50

Kat.br.

100

14.236.48

Za kabel mm2

Vodonepropusni konektori za kablove do 1,2 mm[4:2]

0,5/1,5

100

189


14

Konektori vodonepropusni za kablove do 10 mm[4:2]

 Konektori vodonepropusni za kablove do 10 mm2 Spojnice vodonepropusne Jedan kompletan prikljuak sastoji se od:14.230.10+14.230.20+2 muška fastona 14.231.20/40 + 2 ženska fastona 14.231.0/30+ 4 umetka za vijke sa brtvom odgovarajueg presjeka 14.232.01/02. Elektrini spojevi

( 14.230.20

( 14.230.10

( 14.232.01 ( 14.231.20

( 14.232.01-02

Konektori vodonepropusni za kablove do 10 mm[4:2]

Kat.br.

Verzija

14.230.10 14.230.20 14.231.10 14.231.20 14.231.30 14.231.40 14.232.01 14.232.02

Za kablove mm2

Prikljuak

-

Prikljuak Faston ženski Faston muški

4/6 4/6

Faston ženski

8/10

Faston muški

8/10

Tipla sa brtvom Tipla sa brtvom

4/6 8/10

 Konektori "BULGIN BUCCANEER" Sa odobrenjem RINA sa voenim polaritetom i savršeno vodonepropusni, stupanj zaštite IP 68. Tijelo od ojaane plastike sa staklenim vlaknima, sa kontaktima od niklovanog mesinga, vodonepropusnim poklopcem za zaštitu, u skladu sa vojnim normama NATO. Mogu raditi na temperaturi od - 20°+ 70°.

Utika kontakti muški Utikai

Konektori "BULGIN BUCCANEER"

Kat.br.

14 - Elektrini materijal

14.350.02 14.350.03 14.350.09 14.350.10

Pola

Kapacitet

2

10 A

Za koaksijalni kabel

-

3 9

10 A 5A

RG 58 za antene

Utinica vanjska kontakti ženski Kompletne sa vodonepropusnim poklopcem. Utinice

Kat.br.

14.360.02 14.360.03 14.360.09 14.360.10

Konektori "BULGIN BUCCANEER"

Pola

Za utikae

Za koaksijalni kabel

2 3 9

14.350.02 14.350.03 14.350.09 14.350.10

RG 58 za antene

Utinica ugradbena kontakti ženski Kompletne sa vodonepropusnim poklopcem. Utinice

Kat.br.

14.370.02 14.370.03 14.370.09 14.370.10

Konektori "BULGIN BUCCANEER"

Pola

Za utikae

2

14.350.02

Za koaksijalni kabel

-

3 9

14.350.03 14.350.09

-

14.350.10

RG 58 za antene

 Utikai i utinice vodonepropusni Utika vodonepropusni Vrlo dobre izrade - maksimalno pouzdani. Utikai

Kat.br.

14.187.02 14.187.03 14.187.04 14.387.02 14.387.03 14.387.04

190

Utikai i utinice vodonepropusni

Utika + utinica

A Max

Ø baze mm

2 pola 3 pola 4 pola 2 pola

10 A 10 A 10 A 20 A

40 40 40 46

3 pola

20 A

46

4 pola

20 A

46


14

Utikai i utinice vodonepropusni Utika vodonepropusni od polikarbonata sa kontaktima od mesinga Lijepe izrade i maksimalno pouzdani. Utikai

A Max

Utika + utinica

Baza Ø mm

Kat.br.

A Max

Utika + utinica

Baza Ø mm

14.470.02 14.470.03 14.470.04

8A 8A

2 pola 3 pola

40 40

15 A 15 A

2 pola 3 pola

49 49

8A

4 pola

40

14.471.02 14.471.03 14.471.04

15 A

4 pola

49

( 14.471.03

Utikai i utinice vodonepropusni

Kat.br.

2

.0

70

(

4 4.

1

Utikai "letei" Culversterns od vodonepropusne gume sa kontaktima od mesinga Utikai

Utikai i utinice vodonepropusni

Kat.br.

14.188.02

Poli

Kat.br.

Poli

Kat.br.

Poli

2

14.188.03

3

14.188.04

4

Utika Cobo vodonepropusni od crne plastike Izraen u skladu sa normama DIN9698. Sa zaštitnom kapicom na pritisak sa oprugom. Vrlo lijepe obrade. Utikai

Utikai i utinice vodonepropusni

Kat.br.

Kapacitet Amp

14.189.00

5

Opis dvopolni utika + utinica

Rezervni dvopolni utika

14.189.01

14 - Elektrini materijal

Rezervni utika dvopolni Utikai

Utikai i utinice vodonepropusni

Kat.br.

Za dvopolni utika + utinica

14.189.01

14.189.00

 Uvodnici Uvodnik SCANSTRUT Garantiraju savršenu vodonepropusnost (IP-X7) kod prolaza kablova. Omoguavaju prolaz kablova bez potrebe demontiranja eventualnih krajnjih prikljuaka. Oblik bez kuteva radi vee otpornosti i izbjegavanja zapetljavanja sa konopima. Otvori sa navoijma koji olakšavaju montažu i omoguavaju beskonani broj demontaža. Svaki dio isporuuje se sa nizom brtvi sa otvorima ili bez otvora radi maksimalne jednostavnosti i fleksibilnosti upotrebe. Pakovanje - praktini Blister. Prolazi za sajle

Plastika

Materijal Inox

14.172.02 14.172.04 14.172.09 14.172.10 -

14.173.02 14.173.04 14.173.09 14.173.10 14.173.12

-

-

-

14.174.01*

Verzija

Ø kabela mm

Ø B prikljuak max mm

Ø A / mm

Okrugla Okrugla Okrugla Okrugla Okrugla Pravokutna / Višestruka

2-8 4-9 9-14 9-14 12-15

16 21 21 30 40

39 49 49 59 69

Do 15

18

99x48

Aluminij

( 14.172.xx

Verzija za izbušiti

( 14.174.01

*

Uvodnici

( 14.173.xx

Prolaz kroz stijenku vodonepropusan za velike kablove Kat.broj

Materijal

Ø mm

14.175.04 14.175.10

Plastika Plastika

71 71

Za kablove Do 4 kabela Ø od 7 do 15 mm Do 10 kablova Ø od 5 do 7 mm

191


14

Uvodnici Uvodnik vodonepropusni plastini Uvodnici za elektrine kablove

Uvodnici

Kat.br.

14.185.95 14.185.96

Ø baze mm

Izboenost mm

Za kablove mm

48 51

33 36

4-8 6-12

Uvodnik vodonepropusni za prolaz kablove ispod palube Uvodnici za elektrine kablove

Uvodnici

Kat.br.

Prolaz mm

14.186.00 14.186.01

Kat.br.

8

10

6

10

14.186.02 14.186.03

Prolaz mm

12

10

10

10

Pakovanja od 10 komada

Uvodnik AISI 316

14.481.92 Od sjajnog inoxa AISI 316, za elektrine kablove, od podnožja jarbola do unutrašnjosti kabine.

Uvodnici za elektrine kablove

Uvodnici

 Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali pribor

14 - Elektrini materijal

Utinice + utikai od crnog polikarbonata Kompletno vodonepropusni, bez obzira da li je utinica zatvorena sa kapicom ili je utaknut utika koji na sebi ima specijalni vodonepropusni vrat te sa sistemom “lock-in” koji omoguava blokiranje utikaa okretanjem. Montiranje pomou stražnje matice, ili pomou panela sa dva vijka. Standard za upaljae, mobitele. Utinice

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali pribor

Kat.br.

Opis Utika + maska za vanjsku montažu Utika sa osiguraem + crveni led Kit utika + utinica 14.517.01+14.517.02

14.517.01 14.517.02 14.517.00

Upalja za cigarete za plovila na 12 V 13.008.00 Kompletno od inoxa. Kompletan sa svjetlom za oitavanje karata sa posebnim osiguraem za ukljuivanje. Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali pribor

Utinica za struju Potpuno vodonepropusna, kako sa poklopcem, tako i sa utikaem, koji ima [specijalni vodonepropusni vrat i] sistem "lock-in" koji omoguava blokiranje utikaa okretanjem. Montiranje utinice kako sa stražnjim vijkom, tako i sa ploicom sa dva vijka. Standard za upaljae za cigarete, mobilne telefone. Kompletna sa podlogom od plastike i baznom brtvom, za montiranje na ravnu površinu ili na strop.

(

6

7.0

51 14.

Utinice

Kat.br.

mm 80 x 65 x 43 80 x 65 x 43

14.517.06 14.517.07

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali pribor

Utika 14.517.02 14.517.02

Tijelo Bijelo Crno

Utinica za mobilne telefone ili za upalja za cigarete 14.518.00 Od inoxa, kompletna sa zaštitnom vodonepropusnom kapicom. Može se montirati pomou 2 vijka s prednje strane, ili sa vijkom sa maticom sa stražnje strane . Utinice

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali pribor

Utinica za struju dvostruka Dvostrupka utinica vodonepropusna za utikae 14.517.02, kompletna sa ploom. Elektrine utinice

Kat.br.

14.517.08

192

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali

mm 105x45


14

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali pribor Utika sa prikljukom USB 14.517.10 Prikljuak USB za umetanje uutinice 13.008.00 / 14.517.01 / 14.517.08 / 14.518.00. Napajanje 12/24 V, zaštita od kratkih spojeva i previsoke voltaže, inverzije polova. Osigura od 2 A + LED. Elektrine utinice

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali

Utinica za napajanje + dvostruki USB

Utinica sa 2 prikljuka

14.519.16 Za 14.519.10; 14.519.12 ili za tip upaljaa za cigarete (13.008.00) omoguava povezivanje dva korisnika. Kompletna sa led lapicom koja se ukljui pri upotrebi. Utinica sa dva prikljuka

Utinica dvostruka

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali

Kat,br.

14.519.17

Opis Pojaiva napajanja + 2 utinice USB sa sigurnosnim plavim LED-om. BIjela plastika.

Utikai utinice za upalja za cigarete i ostali pribor

Produžni kabel

Produžni kabel

14.507.00 Dužine 3,60 metara sa dvostrukim prikljukom muškim/ženskim tipa upaljaa za cigarete. Za utinice tipa 14.519.10; 14.519.12 i13.008.00 i sa druge strane mobilnih telefona, reflektora, i slino

14.517.03 Do 75 cm, za utinicu 14.517.01. Potpuno vodonepropusan. Standardni za upaljee za cogarete, mobilne telefona i utikae 14.517.02.

14.517.04 Kabel produžni (30 cm) dupli, za utinicu 14.517.01. Standardni za upaljae za cigarete, mobilne telefone i utika 14.517.02, potpuno vodonepropusan.

Elektrini materijal

Utikai, utinice za upalja za cigarete i ostali

Elektrini materijal

Utikai utinice za upalja za cigarete i ostali

 Modularni prekidai, utikai i utinice Elektrini materijal modularni

(4

Od plastike, inoxa i mesinga, montiranje vrlo jednostavno, vrlo lijepog izgleda. Modul mm 50x50.

(1

(9

( 11/12/13

(6

( 15

svjetlo siva

smea

14.650.01 14.650.00 14.650.02 14.650.03 14.651.01 14.651.02 14.517.02 14.652.01

-

14.660.01 14.660.00 14.660.02 14.650.03 14.661.01 14.661.02 14.517.02 14.662.01

14.653.01

-

14.663.01

14.653.02

-

14.663.02

14.654.02 14.657.02 14.655.02 14.658.02 14.655.03 14.659.02 14.655.04

14.675.02 14.675.03 -

14.664.02 14.667.02 14.665.02 14.668.02 14.665.03 14.669.02 14.665.04

( 16

(8 (7

tamno siva

( 10/11/14

Proizvod 1 - Prekida ON-OFF ugradbena izboenost mm 10, na 12/24 V 1 - Devijator ON-OFF ugradbena izboenost mm 10, na 12/24 V (služi za paljenje svijetla od 2 zone) 2 - Prekida dvostruki ON-OFF ugradbena izboenost mm 10, na 12/24 V Stražnja zaštita Ø mm 50 za prekidae. 14.650/660.01/02, dubina mm 35 4 - Utinica za telefon ili upalja za cigarete sa poklopcem na pritisak, 12/24 V 5 - Utinica za mobilni telefon ili upalja za cigarete vanjski sa vodonepropusnom kapicom 12/24 V 6 - Utika za struju za upotrebu sa 14.651.01/02 - 14.661.01/02 7 - Utinica za TV antenu + utinica za struju tipa za mobitel ili upalja za cigarete 8 - Utinica za struju dvopolna standard sa masom, kompletna sa poklopcem na pritisak i zaštitom (ugradbena izboenost mm 47, Ø ugradbeni mm 45) 9 - Utinica za struju Schuko dvopolna sa masom na obujmu, sa poklopcem na pritisak i stražnjom zaštitom (Ø mm 50, izboenost mm 34) 10 - Dimmer elektronski od 40 W za regulaciju intenziteta svjetla u kabini 11 - Nosa za montažu na pritisak prekidaa i utinica, jendostruki 14 - Okvir za pokrivanje vijaka mm 85x78 sa montiranjem pritiskom, jednostruki 12 - Nosa za montažu na pritisak prekidaa i utinica dvostruki 15 - Okvi za pokrivanje vijaka mm 139x78, montiranje pritiskom, dvostruki 13 - Nosa za montrianje pritiskom prekidaa i utinica, trostruki 16 - Okvir za pokrivanje vijaka mm 192x78, montaža pritiskom, trostruki

(5

(2

( 16

Elektrini materijal

14 - Elektrini materijal

Spiralni produžni kabel

193


14

Modularni prekidai, utikai i utinice Utinica i prekida Vrlo lijepog izgleda, za uljepšavanje kabine. Spajanje stražnje pomou fastona.

Prekidai

Modularni prekidai, utikai i utinice

Kat.br.

14.106.10 14.106.11 14.106.12 14.106.13 14.106.30 14.106.32 *

Dimenzije mm

Otvor mm

Boja

Prekida

Utinica za

59,5x59,5 59,5x59,5

45x10 dubina 45x10 dubina

Bijeli, zlatni okvir Bijeli, zlatni okvir

ON-OFF ON-OFF-ON *

-

59,5x59,5 59,5x59,5 59,5x59,5 59,5x59,5

45x10 dubina 45x10 dubina 45x10 dubina 45x10 dubina

Svjetlo sivi, kromirani okvir Svjetlo sivi, kromirani okvir Bijeli, zlatni okvir Svjetlo sivi, kromirani okvir

ON-OFF ON-OFF-ON * utika univerzalnog tipa za mob. telefon ili upalja (14.507.00; 14.517.03) utika univerzalnog tipa za mob. telefon ili upalja (14.507.00; 14.517.03)

koristi se sa plafonjerama sa dva svjetla

Utinica i prekida Elegantna ploa sa prekidaima BATSYSTEM. Prekidai

Kat.br.

( 14.4

86.03

( 14.486.01

Prekidai

Boja prednje strane

14.486.01 14.486.02 14.486.03

1 1

bijela kromirana

bijela crna

1

zlatna

bijela

52x20

60x60

10

14.486.04

1

mat boja nikel

nikel

52x20

60x60

10

14.486.05 14.486.06 14.486.07

2 2

bijela kromirana

bijela crna

52x20 52x20

60x60 60x60

10 10

2

zlatna

bijela

52x20

60x60

10

14.486.08

2

mat boja nikel

nikel

52x20

60x60

10

Boja prekidaa

Utor Ø mm

Prednja strana mm

A po prekidau

52x20 52x20

60x60 60x60

10 10

Utinice za struju Schuko Utinice

Kat.br.

( 14.492.01

14 - Elektrini materijal

( 14.486.02

Modularni prekidai, utikai i utinice

( 14.492.01

Modularni prekidai, utikai i utinice

Boja

Boja unutarnje strane

Napajanje

Ugradbeni Ø mm

Ploa mm

14.492.01 14.492.02 14.492.03

Bijela

crna

AC 220 V

52

60x60

Zlatna Kromirana

bijela crna

AC 220 V AC 220 V

52 52

60x60 60x60

14.492.04

Mat boja nikel

AC 220 V

52

60x60

nikal

Utinica za TV dvostruka Utinice

Modularni prekidai, utikai i utinice

Kat.br.

Boja bijela zlatna kromirana

14.490.01 14.490.02 14.490.03

Ugradbene mjere Ø mm

Ploa mm

52 52 52

60x60 60x60

V 12/24 12/24

Izlaz 5V/A 5V/A

60x60

Utinica USB Utinica za mobitele, MP3, fotografske aparate,itd. Modularni prekidai, utikai i utinice

Kat.br.

Boja Bijela Kromirana

14.494.01 14.494.03

Utinica za struju vodonepropusna Utinica tipa upaljaa za cigarete, vodonepropusna. Utinice

Kat.br.

14.491.01 14.491.02 14.491.03

Modularni prekidai, utikai i utinice

Boja Bijela Zlatna

volt

Ugradbene mjere Ø mm

Ploa mm

12 12

53 53

60x60 60x60

Kromirana

12

53

60x60

Reostat BATSYSTEM Za regulaciju svjetla, nosivost 80 watta, sa mikroprocesorom na 12/24 volta (univerzalni). Sa led lampicama i automatskim sistemom koji smanjuje svjetlost kada baterija dostigne kritini nivo. Potenciometari

Kat.br.

14.023.01 14.023.02 14.023.03 14.023.04

194

Boja prednjeg dijela bijela zlatna kromirana satinato nikel

Modularni prekidai, utikai i utinice

Utor Ø mm 52x20 dubina 52x20 dubina 52x20 dubina 52x20 profondità

Prednji dio mm 60x60 60x60 60x60 60x60


Modularni prekidai, utikai i utinice

14

Prekidai za pregradu Prekidai

Modularni prekidai, utikai i utinice

Kat.br.

Ploa Materjal sjajni inox sjajni mesing sjajni inox sjajni mesing

mm 51x64 51x64 51x64 51x64

14.101.15 14.101.25 14.102.15 14.102.25

Prekidai 1 1 2 2

Prekidai vanjski za niski napon Prekidai

Modularni prekidai, utikai i utinice

Kat.br.

Materjal/Boja

14.485.01 14.485.02

ABS bijeli

Verzija jednostruki

mm 50x50x20h

ABS bijeli

dvostruki

50x50x20h

Prekidai Contemporary Prekidai niskonaponski za kabinu. Izraeni od plastike. Prekidai

Kat.br.

Boja

14.484.01 14.484.02

Vanjske mjere mm

Otvor

Br.prekidaa

A max na 12 volt

68x71 68x71

37x46 37x46

1 2

15 15x2

bijela bijela

 Žarulje Žarulje

Kat.br.

Napajanje

14.483.12 14.483.24 14.483.22 14.483.44

12 V 24 V

W 40 40

12 V

25

24 V

25

Žarulj dvopolne mala Žarulje

Žarulje

Kat.br.

volt

watt

14.200.00

12

5

14.200.01

24

5

Tip

Polovi

Kat.br.

volt

watt

Tip

Polovi

BA15D paralelni 10

14.200.02

12

10

BA15D paralelni

10

BA15D paralelni 10

14.200.03

24

10

BA15D paralelni

10

14 - Elektrini materijal

Žarulje E14 Žarulje

Žarulja sa vertikalnom žarnicom Specijalni tip za navigacijska svjetla sa odobrenjem tipa naših “Utility”, ili “Hella ili Dhr i Aqua Signal”. Žarulje

Žarulje

Kat.br.

Napajanje

14.220.00 14.220.01 14.220.02

12 V 24 V

W 25 25

10 10

Kat.br.

12 V

10

10

14.220.03 14.220.04

Napajanje

24 V 12 V

W 10 15

10 10

Žarulja clindrina Žarulje

Žarulje

Kat.br.

14.300.00 14.300.01 14.300.05 14.300.06 14.400.00

V 12 24 12

W 10 10 5

24 12

5 10

L mm Ø mm

Kat.br.

39 39 39

11 11 11

10 10 10

39 31

11 10

10 10

14.400.01 14.400.02 14.400.03 14.202.12 14.202.24

V 12 12 24

W

8 5 5

L mm Ø mm

31 31 31

10 8 10

10 10 10

12 24

15 15

45 45

15 15

10 10

Žarulj tip bajoneta, mala Žarulje

Žarulje

Kat.br.

Napajanje

14.250.00

A 4A

12 V

10

Žarulja halogena JC baza G4 Žarulje

Kat.br.

14.453.01 14.454.12 14.454.24

Žarulje

V 12 12

W 20 10

100 100

Kat.br.

24

10

100

14.455.12 14.455.24 14.100.24

V 12 24

W

5 5

100 100

24

20

100

195


14

Žarulje Žarulja halogena baza G4 Žarulje

Žarulje

Kat.br.

14.921.20 14.921.24

Ø mm

Tip

V

W

Kat.br.

35 35

MR11 MR11

12 24

20 20

Ø mm

Tip

V

W

52 52

MR16 MR16

12 24

35 35

14.258.57 14.258.58

( 14.921.20/24 ( 14.921.20/24/57/58

( 14.258.57/58

Žarulja LED u obliku reflektora Sa 4 LED-a HD. Snaga ekvivalentna halogenoj žarulji od 35 watta Žarulje

Kat.broj

Ø mm

14.258.56

Tip MR16

50

V 12

W

5

Rezervna žarulja vodonepropusna GE Rezervne vodonepropusne žarulje

Kat.br.

Žarulje

Verzija sa nepropusnom žaruljom

14.249.01 14.249.02 14.249.04 14.249.05 14.249.06

V 12 12

W 30 100

140 (5” 3/4) 174 (7”)

24 12

100 100

174 (7”)

24

170

110 (4”)

12

35

14.249.08 sa tokastim staklom za svjetla na križevima

110 (4”)

24

50

14.249.10 sa glatkim staklom dubinska

110 (4”)

24

50

14.249.11 sa tokastim staklom - halogena

110 (4”)

12

50

 Žarulje LED

( 14.450.02

Žarulja LED SMD prikljuak G4 Zamjenjuje sve halogene žarulje sa prikljukom G4 Žarulje led

Žarulje LED

Kat.br.

( 14.450.06

( 14.450.05

( 14.450.01

( 14.451.00

14 - Elektrini materijal

14.249.07 sa tokastim staklom za svjetla na križevima

mm 110 (4” ) 110 (4” )

14.450.01 14.450.05 14.451.00 14.450.02 14.450.06

Prikljuak

N. LED

Ø chip mm

V

W

W Lumen Svjetlo Prikljuak ekvivalentni

G4

12

30

12/24

2,0

15

130

Tolpo

Boni

G4 G4

6 1 HD

24 24

12/24 12/24

1,2 1,4

7 10

69 90

Toplo Tolpo

Boni Boni

G4 G4

12 6

30 24

12/24 12/24

2,0 1,2

15 7

130 69

Tolpo Tolpo

Stražnji Stražnji

Žarulja LED Sa LED-om koji daje svjetlost u krugu od 360° Žarulje led

Žarulje LED

Kat.br.

( 14.300.20

( 14.300.24

( 14.300.22/32

14.300.20

V

Dužina mm

LED

Chip

Za navigacijska svjetla

Sanga W

12 V

31

4

12

Compact 12 i 11.507.xx

0,8 W

14.300.32

12 V

14.300.22

12 V

39

8

24

14.300.24

12 V

44

12

36

36

8

24

Openito sa svima sa nosaem žarulje sa razmakom 36 mm Classic 12 / Utility 85 / Utility 77 Maxi 20

1,7 W 1,7 W 2,38 W

Žarulja LED za navigacijska svjetla BA15D Može zamijeniti žarulju od 10 watta kod navigacijskih svjetla tipa 11.132.xx, 11.133.xx, i slinih. Žarulje led

Kat.br.

14.223.00

196

Žarulje LED

volt 12/24

Potrošnja

watt ekvivalentni

0,14 A

10

Polovi paralelni


14

Žarulje LED

Žarulja LED BAY15D Može zamijeniti žarulju od 10 watta kod navigacijskih svjetla tipa 11.417.xx, 11.427.xx, DHR 11.420.xx, Aqua Signal serije 40/41, Hella 2984.... i slinih, od 20 LED-a sa potrošnjom od samo 1,8 watta.

LED

Žarulje

Žarulje LED

Kat.br.

V 12 V

14.221.12

Kat.br.

V 24 V

14.221.24

( 14.443.0

Vrat BA15D (15 mm tip bajoneta sa linijski poravantim osiguraima - osovinicama). Potrošnja W

W ekvivalentni

Svjetlo

Lumen

ØD mm

L mm

14.443.01 14.443.02

12 12

2 3,6

12 20

Toplo Toplo

140 264

16 19

41 50

2

V

1

Žarulje LED

Kat.br.

( 14.443.0

Žarulje LED SMD za male reflektore

Žarulja LED SMD vrat E14

14.443.10

Volt

Potrošnja W

12/24

3,2

W ekvivalentni

Svjetlost

Lumen

Ø D mm

L mm

20

Topla (2700 k)

260

19

56

14 - Elektrini materijal

Kat.broj

Žarulje LED SMD za male reflektore Vrat G4 (tip halogene žarulje) Žarulje LED

Kat.br.

V

Potrošnja W

W ekvivalentni

Svjetlo

Lumen

14.441.01 14.441.02

12 12

1,6 2,4

10 15

Toplo Toplo

97 161

( 14.441.01 ( 14.441.02

Žarulje LED

Kat.br.

V

Potrošnja W

W ekvivalentni

Svjetlo

Lumen

ØD mm

L mm

14.225.01* 14.225.02

12 12

0,9 1,4

5,5 8,5

Toplo Toplo

61 95

12 12

28 34

*

( 14.225.02

Vrat BA9S, može zamijeniti tradicionalnu žarulju

( 14.225.01

Žarulja LED za navigacijska i signalana svjetla

Može zamijeniti tradicionalnu žarulju svih nav.svjetla serija 11.412.xx - 11.413.xx

Žarulja LED, BAY15D LED

Žarulje

14.222.00 Zamjenjuje žarulje od 10/25 watta kod navigacijskih svjetla tipa 11.417....11.427.... 11.134....11.135.....11.136..., DHR 11.420..., Aqua Signal 40/41, Hella 2984, Lalizas N20/S20 i slinih. Izvor svjetlosti sastoji se od 30 LED HD koji garantiraju 120 lumena kod univerzalnog napajanja 10/30 volti sa potrošnjom od samo 2 watta i minimalnim garantiranim vijekom trajanja od 10.000 sati. Žarulje LED

197


15 Tuševi, rune pumpe Tuševi i kutije tuša Slavine i nožne pumpe WHALE Nožne pumpe Rune pumpe WHALE Rune pumpe Šešule

PM

 Tuševi i kutije tuša Tuš - kutija NEW EDGE sa tušem MIZAR Kuište od LURAN-a, tuš MIZAR od kromiranog mesinga i cijev od mrežastog PVC-a ili inoxa.

Tuševi

Verzija poklopca kromirana

( 15.243.00/01

Rezervni tuš

Cijev

15.243.06

15.243.00

2,50

15.242.02

PVC sa mrežicom

15.243.07

15.243.01

4,00

15.242.02

PVC sa mrežicom

15.143.06

15.143.00

2,50

15.242.02

Inox

15.143.07

15.143.01

4,00

15.242.02

Inox

( 15.242.02

( 15.243.06/07

Tuš - kutija NEW EDGE sa tušem BORIS Kuište od LURAN-a, tuš BORIS od plastike sa glavom od kromiranog LURAN-a, cijev od PVC-a sa mrežicom ili inox. Tuševi

( 15.248.00/01

( 15.248.02 ( 15.248.06/07

198

Cijev m

( 15.242.02

( 15.243.00/01

( 15.248.00/01

15 - Tuševi, rune pumpe

( 15.243.06/07

bijela

( 15.248.06/07

Verzija poklopca kromirana bijela

15.248.06 15.248.07 15.148.06 15.148.07

15.248.00 15.248.01 -

Cijev m

Rezervni tuš

Cijev

2,50 4,00 2,50 4,00

15.248.02 15.248.02 15.248.02 15.248.02

PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom Inox Inox


Tuševi i kutije tuša

15

Tuš - kutija ELEGANT sa tušem MIZAR na dugme Od kromiranog mesinga sa ugradbenim držaem od bijelog LURAN-a, cijev PVC sa mrežicom ili inox. Tuševi

Montiranje

Verzija sa vratašcima Bež RAL 9010

bijelim

15.246.00 15.246.01 15.246.03 15.246.04 15.146.00 15.146.01 15.146.03 15.146.04

na ravnu površinu na ravnu površinu na pregradu * na pregradu * na ravnu površinu na ravnupovršinu na pregradu * na pregradu * *

15.246.40 15.246.41 -

kromiranim

Cijev m

Ø ugradnje mm

Ø vanjski max mm

Rezervni tuš

Cijev

2,5 4

65 65

98 98

15.242.02 15.242.02

PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom

2,5 4 2,5

65 65 65

98 98 98

15.242.02 15.242.02 15.242.02

PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom Inox

4 2,5 4

65 65 65

98 98 98

15.242.02 15.242.02 15.242.02

Inox Inox Inox

15.246.06 15.246.07 15.246.09 15.246.10 15.146.06 15.146.07 15.146.09 15.146.10

dubina 45 mm.

( 15.242.02

( 15.246.03

( 15.199.00/01

( 15.246.00

( 15.246.09

Tuš sa prekidaem Od kromiranog mesinga sa ugradbenim držaem od LURAN-a, kompletan sa vodonepropusnim poklopcem od bijelog PVC-a,.cijev od PVC sa mrežicom ili inox. Tuševi

15.245.00 15.245.01 15.242.00 15.242.01

bono* bono* na ravnu na ravnu

15.244.00 15.244.01

Cijev Rezervni tuš m

Cijev

Promjer otvora Ø flane na palubi mm mm

2,5

15.242.02

PVC sa

54

84

4

15.242.02

54

84

2,5 4

15.242.02 15.242.02

PVC sa PVC sa

54 54

84 84

PVC sa

Dubina 45 mm.

( 15.245.00

*

Kromirana baza

( 15.245.00

Montiranje Bijela baza

15 - Tuševi, rune pumpe

( 15.246.04

( 15.244.00

( 15.242.02

Prostor od bijelog LURAN-A ugradbeni kompletan sa slavinom Slavine sa ugradbenom kutijom

Tuševi i kutije tuša

Kat.br.

Tip kutije

Boja kutije

17.239.00 17.239.10

Classic New Edge

Bijela Bijela

Opis sa mješalicom topla/hladna voda 17.051.00 sa mješalicom topla/hladna voda 17.051.00

( 17.239.00

( 17.239.10

( 17.239.00

199


15

Tuševi i kutije tuša Tuš - kutija od LURAN-a otpornog na UV-zrake U kompletu sa: - slavinom-mješaem za toplu/hladnu vodu (17.048.00); - tušem na izvlaenje sa prekidaem; - vanjske dimenzije 185x124; - ugradbene dimenzije 150x80x40; - za montažu kako vertikalnu tako i horizontalnu. Cijev od PVC-a sa mrežicom ili inox. Tuševi

Poklopac

Cijev m

Materijal tuša

Tuš model

Izlaz tuša

Rezervni tuš

15.240.01 15.240.02

bijeli bijeli

2,5 4

kromirani mesing kromirani mesing

MIZAR MIZAR

stražnji stražnji

15.242.02 15.242.02

Cijev Rezervna slavina mješalica PVC sa mrežicom 17.048.00 PVC sa mrežicom 17.048.00

15.240.20

bjeli

2,5

kromirana plastika

DESY

stražnji/boni

15.238.03

PVC sa mrežicom

17.048.00

15.240.21

bijeli

4

kromirana plastika

DESY

stražnji/boni

15.238.03

PVC sa mrežicom

17.048.00

15.240.30 15.240.31

kromirani kromirani

2,5 4

kromirani mesing kromirani mesing

MIZAR MIZAR

stražnji stražnji

15.242.02 15.242.02

PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom

17.048.00 17.048.00

15.240.33

kromirani

2,5

kromirana plastika

DESY

stražnji/boni

15.238.03

PVC sa mrežicom

17.048.00

15.240.34

kromirani

4

kromirana plastika

DESY

stražnji/boni

15.238.03

PVC sa mrežicom

17.048.00

15.140.30 15.140.31

kromirani

2,5

kromirani mesing

MIZAR

stražnji

15.242.02

Inox

17.048.00

kromirani

4

kromirani mesing

MIZAR

stražnji

15.242.02

Inox

17.048.00

15.238.03

( 15.240.20/21

( Tuš Desy

( 15.240.20/21

( 15.140.20/21

( 15.140.30/31

15.242.02

( Tuš Mizar

15 - Tuševi, rune pumpe

Kat.br.

( 15.240.30-31-33-34

Box tuš NEW EDGE od LURAN-a otpornog na UV-zrake

Kompletna sa slavinom mješalicom za toplu/hladnu vodu (17.051.00) + tušem za izvaditi sa prekidaem + cijevi od PVC-a sa mrežicom ili inox. Vanjske mjere 180x106 mm; Ugradbene mjere 148x74x40 mm; Montaža kako vodoravna tako i okomita. Tuševi

Kat.br.

15.258.20 15.258.21 15.158.20 15.158.21

Tuševi i kutije tuša

Vratašca

Cijev m

Materijal tuša

Tip tuša

Izlaz cijevi

Rezervni tuš

Cijev

Rezervna mješalica

bijela bijela

2,50 4,00

tehnopolimer tehnopolimer

BORIS BORIS

transverzalni transverzalni

15.248.02 15.248.02

PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom

17.051.00 17.051.00

bijela bijela

2,50 4,00

tehnopolimer tehnopolimer

BORIS BORIS

transverzalni transverzalni

15.248.02 15.248.02

Inox Inox

17.051.00 17.051.00

( 15.199.00/01

200


15

Tuševi i kutije tuša Kutija tuša NEW EDGE od LURANA otpornog na UV-zrake Kompletna sa slavinom miješalicom za toplu/hladnu vodu (17.048.00) + tuš sa prekidaem koji se može vaditi + fleksibilna cijev od PVC-a sa mrežicom ili inox. Vanjske dimenzije mm 180x106; ugradbene mm 148x74x40; Montiranje horizontalno i vertikalno. Tuševi

Kat.br.

15.257.01 15.257.02 15.257.41 15.257.42 15.257.20 15.257.21 15.257.30 15.257.31 15.257.33 15.257.34

Vratašca

Cijev m

Materijal tuša

Tip tuša

Izlaz cijevi

Rezervni tuš

Rezervna cijev

Rezervna mješalica

bijela bijela

2,50 4,00

kromirani mesing kromirani mesing

MIZAR MIZAR

stražnji stražnji

15.242.02 15.242.02

15.200.00 15.200.01

17.048.00 17.048.00

bež RAL 9010 bež RAL 9010 bijela

2,50 4,00 2,50

kromirani mesing kromirani mesing tehnopolimer

MIZAR MIZAR BORIS

stražnji stražnji sa strane

15.242.02 15.242.02 15.248.02

15.200.00 15.200.01 15.200.00

17.048.00 17.048.00 17.048.00

bijela kromirana kromirana

4,00 2,50 4,00

tehnopolimer kromirani mesing kromirani mesing

BORIS MIZAR MIZAR

sa strane stražni stražni

15.248.02 15.242.02 15.242.02

15.200.01 15.200.00 15.200.01

17.048.00 17.048.00 17.048.00

kromirana kromirana

2,50 4,00

tehnopolimer tehnopolimer

BORIS BORIS

sa strane sa strane

15.248.02 15.248.02

15.200.00 15.200.01

17.048.00 17.048.00

( 15.257.01/02/20/21

( 15.257.01/02

15 - Tuševi, rune pumpe

( "Mizar"

( 15.257.01/02

( 15.257.20/21 ( "Boris"

( 15.257.30/31/33/34

( 15.257.20/21

Kutija tuša NEW EDGEsa tušem NIAGARA Prostor od LURAN-a otpornog na UV-zrake + novi tuš od Kromiranog ABS-a "NIAGARA", cijev sa mrežicom za visoki pritisak ili INOX.

Tuševi i kutije tuša

Verzija poklopac Bijeli Kromirani

Tip cijevi i dužina

Rezervni tuš

Cijev

15.160.01

15.160.20

Plastika sa mrežicom 2,50 mt

15.249.02

PVC sa mrežicom

15.160.02

15.160.21

Plastika sa mrežicom 4,00 mt

15.249.02

PVC sa mrežicom

15.160.30 15.160.31

15.160.50 15.160.51

Inox 2,50 mt Inox 4,00 mt

15.249.02 15.249.02

Inox Inox

( 15.249.02

( 15.160.30/31

( 15.160.30/31

( 15.199.00/01

( 15.160.00/01

( 15.160.50/51

PM

201


15

Tuševi i kutije tuša Tuš - kutija na izvlaenje sa vodonepropusnim prekidaem upaljeno/ ugašeno Za korištenje na srednjim-malim plovilima gdje je korištenje tuša direktno povezano sa ukljuivanjem pumpe za vodu. Tuševi

Kat.br.

vanjske mm

Otvor mm

Cijev m

Rezervni tuš

15.241.01

185x124

150x80x40

2,5

15.242.02

15.241.02

185x124

150x80x40

4

15.242.02

Cijev

PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom

Tuš WHALE "Twist" PATENT/ BREVETTATO

Revolucionarna i inovativna, regulacija hladana/topla voda i regulacija jaine mlaza postiže se okretanjem doljnjeg dijela tijela tuša na vrlo jednostavan i intuitivan nain. Visoki doseg (8 lt/min) osigurava snažan mlaz vode. Tijelo od ABS-a i rubovi od sive gume (po upitu i plave boje) radi zaštite palube od iznenadnih udaraca. Cijev dužine 2,5 mt (po upitu raspoloživa i sa cijevi dužine 4 mt). Jednostavno instaliranje: - cijev specijalnog presjeka sa T prikljukom i ve postojeim brzim spojevima; - mogunost instaliranja flane izvana i pomou samo jednog okruglog otvora.

Whale

15.290.14 15.290.13 15.290.11

Funkcija

Flana

Boja

topla/hladna

pod kutem

topla/hladna samo hladna

ravna ravna

Minimalni unutrašnji prostor mm

Ø flane mm

siva

150

120

siva siva

190 190

57 57

( 15.290.14

( 15.290.11/13

Verzija pod kutem koristi se za montažu na pregradu i u skuenim prostorima.

( 15.290.14 Pod kutem

15 - Tuševi, rune pumpe

Kat.br.

( 15.290.11-13 Ravni

Vrea za smještaj cijevi tuša 15.290.50 Praktina vrea od plastine mreže za smještaj cijevi tuša ispod palube, omoguava izbjegavanje zaplitanje cijevi sa ostalim priborom na brodu te olakšavajui njezino izvlaenje kod upotrebe. Jednostavna za fiksiranje i prilagoavanje raznim situacijama, vrlo otporna i ekonomina. Whale

Tuševi i kutije tuša

Tuš sa regulacijom i zatvaranjem mlaza WHALE Original WHALE, za skuene i uske prostore. Poklopac vodonepropusan otporan na UV-zrake. Whale

Tuševi i kutije tuša

Kat.br.

Cijev od m

17.287.80

2,10

Ugradbeni tuševi WHALE Sa izvadljivom cijevi dužine 2,10 metara koja je povezana na tuš. Prikljuak za povezivanje vode sa navojem od 1/2”. Whale

202

Tuševi i kutije tuša

Tip

sa poklopcem

bez poklopca

Topla/hladna voda Samo hladna voda

17.030.06 17.030.05

17.031.06 17.031.05


Tuševi i kutije tuša

15

Tuš na dugme kompaktni WHALE Sa vratašcima za zatvaranje od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Whale

Tuševi i kutije tuša

Kat.br.

17.287.82 17.287.83

Opis

Ø flane mm

Tuš s cijevi 2,1m Slavina-mješalica za toplu/hladnu vodu

110 110

Tuš-kutija sa mješalicom za toplu/hladnu vodu i tušem sa rukicom Ima mogunost, radi optimalizacije dimenzija, korištenja slavine na pregradi na dnu ili sa strane. Tuševi

Kat.br.

Montaža

15.238.01 15.238.02 *

na ravnu površinu/ na ravnu površinu/

Frontalne dimenzije

Dužina cijevi m

Ugradbene dimenzije mm

245x200

2,5

195x150

245x200

4

195x150

Dubina mm

62 + 87 (mješalica)* 62 + 87 (mješalica)*

Cijev

Rezervni tuš

PVC sa mrežicom PVC sa 15.238.03 mrežicom 15.238.03

Ukoliko mješalica izlazi sa strane ovu dimenziju treba dodati na širinu od 150 mm.

Mješalica za toplu i hladnu vodu. Verzija za montažu po mogunosti na pregradu, sa izlazom cijevi tuša paralelno sa pregradom. Tuševi

Kat.br.

Preporuen Frontalne Ugradbene a montaža dimenzije mm dimenzije mm

15.239.01

Bona

240x145

195x95

15.239.02

Bona

240x145

195x95

Dubina mm

47 (kutija) + 87 (mješalica) 47 (kutija) + 87 (mješalica)

Cijev m

Rezervni tuš

2,5

15.242.02

4

15.242.02

Cijev

PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom

15 - Tuševi, rune pumpe

Kutija sa slavinom mješalicom i tušem na izvlaenje sa prekidaem

Tuš sa prekidaem od plastike i kromiranog mesinga, sa slavinom mješalicom Mješalica za toplu/hladnu vodu. Kompletna sa ugradbenim kuištem sa vratašcima za montažu na pregradu. Tuševi

Tuševi i kutije tuša

Kat.br.

15.247.00

Montaža

Vanjske dimenzije mm

Dubina mm

Ugradbene dimenzije mm

Cijev m

Bona

223x197

70

190x150

2,50

Cijev

PVC sa mrežicom

Kit tuša Sastoji se od ugradbenog tuša art.15.242.00, kompletnog sa specijalnim automatskim bubnjem za namatanje cijevi ispod palube. Bubanj se može montirati ispod palube ili bono na pregradu. Može biti i vidljivo izložen jer ima i ležište za slušalicu tuša. Izraeno od Lurana “S” otpornog na UVzrake. Tuševi sklopivi

Kat.br.

15.236.00

Tuševi i kutije tuša

bubnja za namatanje mm

240x250x50

Cijev m

Ø flane mm

Ø ugradnje mm

Rezervni tuš

3,5

88

55

15.242.02

203


15

Tuševi i kutije tuša Tuš slušalica UTILITY Od plastike i kromiranog mesinga, sa polugicom. Pritiskom na prekida, direktno se otvara protok vode pokreui pumpu vode. Vrlo kompaktna i praktina, jer nije potrebna posebna slavina za zatvaranje. Kompletna sa fleksibilnom cijevi od PVC-A sa mrežicom ili inox. Za instaliranje na palubu, bijele boje. Verzija sa ili bez ugradbenog nosaa od kromiranog mesinga za palubu. Tuševi

Kat.br.

Nosa za palubu

Cijev m

Rezervna slušalica

da da

2,5 4

15.256.02 15.256.02

Cijev PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom

ne

4

15.256.02

PVC sa mrežicom

15.256.00 15.256.01 15.251.00

Tuš slušalica Od plastike i kromiranog mesinga. Model vrlo stilizirane linije. Sa prekidaem za otvaranje protoka vode u gornjem dijelu, bijele boje, sa cijevi od PVC-a sa mrežicom ili inox. Tuševi

Kat.br.

Fleksibilni dio m

Rezervna slušalica

2,5 4

15.242.02 15.242.02

15.254.00 15.254.01

Cijev PVC sa mrežicom PVC sa mrežicom

Rezervni tuš sa prekidaem Tuševi i kutije tuša

Kat.br.

( 15.249.02

( 15.256.02

( 15.248.02

( 15.238.03

15 - Tuševi, rune pumpe

( 15.242.02

Tuševi

15.242.02 15.238.03 15.256.02 15.248.02 15.249.02

Model na dugme sa prekidaem-polugicom sa prekidaem-polugicom sa prekidaem-polugicom

Naziv

sa prekidaem-polugicom

Niagara

Mizar Desy Boris

Rezervna PVC cijev sa mrežicom Tuševi

Tuševi i kutije tuša

Kat.br.

m 2,5

15.200.00 15.200.01

4

Cijev tuša od sjajnog inoxa. Izraene od inoxa, sa unutrašnjim dijelom od EPDM-a. Usporeuju se sa PVC cijevima sa mrežicom, imaju prednost da su ekstremno fleksibilni, te se time mogu puno bolje polagati u odgovarajue prostore. Tuševi

Kat.br.

Tuševi i kutije tuša

Dužina m 2,50 4,00

15.199.00 15.199.01

Prikljuci 1/2" F + 3/8" F 1/2" F + 3/8" F

Adapter sa 3/8” na 1/2” za cijevi tuša Tuševi

Tuševi i kutije tuša

Kat.br.

15.252.00

Za tuš 15.242.00; 15.242.01; 15.244.00; 15.244.01; 15.254.01; 15.256.00; 15.256.01; 15.251.00; 15.240.01; 15.240.02; 15.240.05; 15.240.06; 15.240.20; 15.240.21; 15.240.30; 15.240.31; 15.240.33; 15.240.34

od 3/8" na 1/2"

 Slavine i nožne pumpe WHALE Runa pumpa WHALE "MK6" Idealna kao pumpa za hitne intervencije, samousisavajua, okretljiva, podesiva po visini. Od plastike, lake legure i inoxa. Whale

Slavine i nožne pumpe WHALE

Kat.br.

15.650.00

Prikljuak mm

Materjal plastika + laka legura + inox

13

Runa pumpa WHALE "Flipper MK4" Samousisavajua sa okretljivim vratom. Pumpe rune

Kat.br.

15.418.00

204

Slavine i nožne pumpe WHALE

Prikljuak od mm

Kapacitet lt/m

13

6,8


Slavine i nožne pumpe WHALE

15

Nožna pumpa WHALE "Gusher MK3" Sa okretljivim prikljucima, mogue montiranje u 3 pozicije, samousisavajua. Whale

Slavine i nožne pumpe WHALE

Kat.br.

Kapacitet lt/m

Prikljuak mm

16

13

15.550.00

Nožna pumpa WHALE "Tiptoe MK4" Pumpa "nevidljiva" - ugradbena. Okretom noge izlazi pumpa za pumpanje. Whale

Slavine i nožne pumpe WHALE

Kat.br.

Kapacitet lt/m

15.130.90

Materjal plastika + nitril + inox

7

Nožna pumpa samousisavajua WHALE "Baby Foot MK2" Whale

Slavine i nožne pumpe WHALE

Kat.br.

Kapacitet lt/m

Materjal

Prikljuak mm

8

plastika + neopren + inox

13

15.461.80

15 - Tuševi, rune pumpe

 Nožne pumpe Nožna pumpa za umivaonik sa duplim uinkom Okretljivi prikljuci, membrane od neoprena. Kuište od plastike. Nožne pumpe

Nožne pumpe

Kat.br.

Kapacitet max. lt/m

Ø Prikljuak mm

9

14,5

15.253.00

 Rune pumpe WHALE Runa pumpa Whale “Smart Bail” Sa rukom. Jednostavna za instaliranje sa samo dva vijka za fiksiranje; sa brtvom te nije potrebno koristiti silikon; vrlo kompaktna - može se montirati u svim pozicijama. Sa stražnjim prikljucima za cijev koji se mogu umetati i skidati jednostavnim prtiskom te koji se okreu u svim smjerovima. U skladu sa normama ISO 15083. Whale

Kat.br.

15.360.25 15.360.38

Usis

Doseg

0m 1m 0m 1m

0m 1m 0m 1m

Doseg max.

45 ciclusa/ min

60 ciclusa/ min

3m

38.50 Itrs/min 51.33 Itrs/min 32.75 Itrs/min 43.60 Itrs/min

3m

43.50 Itrs/min 43.50 Itrs/min

Prikljuak mm

Service kit

25

15.360.99

38

15.360.99

58 Itrs/min 58 Itrs/min

Pumpa WHALE "Henderson Compact 50" Za "nevidljivu" ugradnju. Idealna za instalaciju u malim, ogranienim prostorima, sa promjenjivim smjerom protoka. Pogodna i za pretakanje nafte. Izraena od polipropilena sa ojaanjima od staklenog vlakna i plastike 66. Kompletna sa rukom i poklopcem sa zatvaranjem na pritisak. Whale

Kat.br.

15.350.00

Rune pumpe WHALE

Fiksiranje sa

Dubina mm

Kuište mm

Kapacitet l/m

Prikljuak mm

Kit za popravak

4 vijka

127

199x196

40

25

15.350.01

205


15

Rune pumpe WHALE Rune kaljužne pumpe Obavezne na svim plovilima kategorije “A” i “B” u skladu sa trenutnim normama “CE”. Proizvodi vrlo visoke kvalitete, realizirani sa najboljim materijalima na tržištu. Whale

Rune pumpe WHALE

15 .2 62 .3 5

Kat.br.

Model

Kapacitet max. l/min

Prikljuak mm

fiksna

37

25/38

37

Kit za popravak pumpe “Chimp”

mm

310 (sa rukom) x127x127

15.262.37

25/38

170x142x142

15.262.37

25/38

399 (sa rukom) x 249

15.262.37

(

15.262.35 CHIMP MK 3

Tip ruke

MKIII GUSHER skidajua URCHIN * GUSHER 15.262.34 skidajua URCHIN

15.262.36

Kompletna sa adapterom za "nevidljivu" ugradnju.

.3

4

*

37

62 .2 15

Modeli WHALE "MKV" Sa skidajuom rukom od inoxa, membranom od neoprena, trenutna inspekcija unutršnjosti pomou poklopca "na pritisak". Može usisavati bilo koju tekuinu ukljuujui naftu te neistoe veih dimenzija. Whale | Henderson

Kat.br.

(1 5.2 68. 03

15 - Tuševi, rune pumpe

(

(

36

2.

26

. 15

Rune pumpe WHALE

Kapacitet max. lt/m

Prikljuak

15.268.01

75

1,1

38 mm

15.268.03

75

1,1

38 mm

Montaža

Kit za popravak

Samo nepropusni poklopac

Na/ispod podnice, na 15.268.04 bonu stijenku Ispod stijenke (sa nepropusnim poklopcem) 15.268.04 15.268.05

15.268.05 15.268.05

.01

( 15.268.05

68

(

.2 15

Maxi pumpa “Whale-Henderson” Sastoji se od dvije spojene pumpe MKV. Sa rukom koja se skida. Verzija za "nevidljivu" montažu iza pregrade, pomou kita (koji treba posebno naruiti). Ukoliko se skinu ulazni prikljuci, dobiju se dvije odvojene pumpe za pražnjenje dviju razliitih kaljuža, iako je jedna od njih suha. Whale

Rune pumpe WHALE

Kat.br.

15.270.00

Kapacitet lt/m

mm bez ruke

Prikljuak mm

Doseg m

Poklopac

Kit za popravak

136 (sa 70 zamaha)

234(h) x 292(širina) x 203(dubina)

38

4,5

15.268.05

15.268.04

Plastine kaljužne pumpe WHALE-HENDERSON Realizirane od najboljih materijala trenutno na tržištu. Pumpe vrlo visoke kvalitete. Kompletne sa sa spiralnom cijevi za ispust i terminalom. Za pretakanje nafte. U elegantnom pakovanju. Whale

Kat.br.

15.264.35 15.264.55

206

Rune pumpe WHALE

Kapacitet lt/m

Dužina cm

19/32 19/32

35 55


Rune pumpe

15

 Rune pumpe Mala pumpa sa dvostrukim uinkom

Kaljužne pumpe usisno/tlane, modeli PONABOCUS

Za izvlaenje ulja iz kartera motora, ili benzina, vode itd. Pumpe za izvlaenje ulja

Omoguavaju jednostavnu kontrolu usisane tekuine. Kompletne sa produžnim prikljukom i specijalnom spiralnom cijevi za ispust.

Rune pumpe

Pumpe rune

Kat.br.

15.260.00 15.261.00

Kapacitet cc po usisu/ispustu

Dužina mm

80

230

-

430

Kat.br.

15.263.35 15.263.55 15.263.10

Rune pumpe

Dužina mm

Ø mm

350 550

50 50

1000

50

Rune kaljužne pumpe sa dvostrukim uinkom

Kompletna sa plastinom cijevi za umetanje na mjesto šipke za nivo ulja i cijevi za ispust. Za upotrebu i kod najproblematinijih kaljuža.

Kompletne sa centralnom rukom SOFT radi lakšeg rukovanja. Cijev za ispust cm 100.

Pumpe rune

Pumpe rune

Rune pumpe

Kat.br.

Kat.br.

Dužina mm

15.259.01

15.263.00

390

Rune pumpe

Dužina mm

530

15 - Tuševi, rune pumpe

Runa pumpa sa dvostrukim uinkom za usis ulja

Verzija za montažu na pregradu, sa fiksnom rukom Rune pumpe

Kat.br.

15.262.20

Rune pumpe

Protonost lt po usisu/ ispustu

0,33 (od 30 do 60 usisa/ispusta u jednoj minuti)

Ruka

Dimenzije mm

Prikljuak mm

Kit rezervnih brtvi

fiksna

180x125x75

25

15.262.21

Runa pumpa verzija za "nevidljivu" ugradnju iza stijenke/pregrade Kompletna sa poklopcem i okretljivim prikljucima za cijevi na stražnjem dijelu. Pumpe rune

Kat.br.

15.262.25

Rune pumpe

Ruka

Dimenzije mm

skidajua 177x192x204

Kapacitet

Prikljuak mm

Kit rezervnih brtvi

22 litara za 30 usisa/ispusta

25

15.262.26

207


15

Rune pumpe

Pumpa PIPER PUMP samopraznea na vakum 15.266.00 Od anodizirane lake legure. Kompletna sa cijevi i prikljukom od inoxa za fiksiranje cijevi na pumpu. Univerzalna za sve vanbrodske motore.

Pumpe "a depressione"

Rune pumpe

Kaljužna pumpa DRAINMAN Ova pumpa koristi na jedinstven nain micanje barke na vezu u marini ili na bovi, zbog vjetra ili valova koje stvaraju druge barke. Izraena je od potpuno nehrajuih materijala i isporuuje se kompletna sa cjevicom za usis i usisnim ventilom od inoxa. Rune pumpe

Kat.br.

Max dnevni kapacitet

15 - Tuševi, rune pumpe

15.267.00

2500 lt

 Šešule Šešula Od naranastog polietilena. Otporna na visoke i niske temperature. Šešule

Kat.br.

Boja

15.801.05

Naranasta

mm 180x140x110

Šešula - ispolac visoke kvalitete Od moplena, sa viskoim kapacitetom pražnjenja. Šešula - Ispolac

Šešule

Kat.br.

15.801.04

mm 220x168x155

Volumen litara

3,00

Šešula od Eltexa Za runo pražnjenje, otporna na gorivo. Šešula

Šešule

Kat.br.

Verzija

Dužina mm

15.801.01 15.801.02

Mala Velika

360x110 410x220

Šešula i lijevak od Eltexa 15.801.03 Za izbacivanje vode i nalijevanje goriva. Šešula

208

Šešule


16 Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode Pumpe vode Hidrofori - pumpe vode Ekspanzioni tankovi (polomone) Pumpe za uranjanje Kaljužne pumpe EURO PUMP Pumpe RULE za uranjanje Prekidai za kaljužne pumpa Posude za skupljanje otpadnih voda Paneli i alarmi za kaljužne pumpe Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom Pumpe za uljev ulja ili nafte Samousisavajue pumpe NAUCO Usisni ventilatori i ostali ventilatori ASPIRATORI profesionalni sa kontinuiranim radom Bukole za prolaz kablova Usisi za vodu i prikljuci za stupie na obali Ventilatori Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora PM

 Pumpe vode Europump by Osculati Pumpa vode SAMOUSISAVAJUA EUROPUMP 4 niske potrošnje Može opsluživati istovremeno dvije slavine. Sa termikom zaštitom od preoptereenja. Može se okretati na suho bez da se ošteti. Pumpe vode

Pumpe vode Europump by Osculati

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

16.503.12

Potrošnja

2A

Pressostat verzija podešen na

automatska 2,45 BAR

Kapacitet Priljuak za lt/m cijev Ø mm

3

10

Dimenzije max mm

Rezervni dijelovi presostat

160x100x60 16.540.01

Samousisavajua pumpa vode sa 3 ventila Može raditi na suho bez ošteenja. Bez vibracija, vrlo tiha. Sa unutrašnjim By-passom koji limitira pritisak. Motor sa trajnim magnetima, sa samopodmazujuom osovinom. Termikim sistemom na motoru koji se zaustavlja u sluaju iznenadnog pregrijavanja. Kompletna sa 4 prikljuka (2 od 1/2" sa navojem + 2 od 14 mm sa prikljukom za cijev) i sa filterom za usis, sve sa prikljukom na pritisak. Pumpe vode

Kat.br.

16.508.12 16.511.12 16.540.03 16.533.01

volt

Tip

12 12

Pumpe vode Europump by Osculati

Nosivost lt/min

Potrošnja

8.8 11

5A 6A

Europump "8" Europump "11"

Radni pritisak

2,0 BAR 2,0 BAR

mm A

B

C

D

105 105

106 106

90 90

100 100

E 200 215

F 85 85

G 69,5 79,5

Rezervni presostat Rezervni filter

Samousisavajua pumpa vode sa 4 ventila Može raditi na suho bez ošteivanja. Bez vibracija, vrlo tiha. Sa unutrašnjim bypass-om koji je uva od od prevelikog pritiska na ulazu. Motor sa trajnim magnetima sa samopodmazujuom osovinom. Sistem sa 4 ventila izbjegava karakteristine vibracije ostalih pumpi vode kod poluotvorene slavine. Kompletna sa 4 prikljuka i usisnim filtrom. Prikljuci i filter se fiksiraju pritiskom.

Pumpe vode

Kat.br.

16.512.12 16.512.24 16.517.12 16.517.24

210

volt

Tip

Pumpe vode Europump by Osculati

Kapacitet lt/min

Potrošnja A

Pritisak mm

Presostat

Rezervni dijelovi Tijelo pumpe

12

Europump 12

12,5

7

2,45

213x105x95

16.540.01

16.541.01

Filter 16.533.01

24 12

Europump12 Europump 18

12,5 17

4 9,2

2,45 2,80

213x105x95 257x105x95

16.540.01 16.540.02

16.541.01 16.541.04

16.533.01 16.533.01

24

Europump 18

17

5,6

2,80

257x105x95

16.540.02

16.541.04

16.533.01


Pumpe vode Europump by Osculati

16

Pumpa za vodu EUROPUMP AUTOFLUSH sa varijabilnom brzinom Radi se o pumpi sa varijabilnom brzinom koja automatski regulira nosivost po potrebi, pomou specijalnog elektronskog presostata. Rezultat je ujednaeni protok, pod konstantnim pritiskom, uz maksimalno tihi rad. Pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

volt

16.513.00

12/24

Tip

Kapacitet Max l/min

Pritisak max bar

mm

Potrošnja max

17

2,45

300x105x100

9,2 A

Europump AUTOFLUSH

Integrirani sistem pumpe za vodu i spremnika za vodu Sistem se sastoji od jedne pumpe za vodu sa 4 ventila koja je povezana sa ekspanzijskom posudom od inoxa kapaciteta 1 litre i usisnog filtra. Baza je od vrstog ABS-a 280 X 260 mm. Fiksiranje pomou 4 antivibracijske gumice. Ulazni prikljuci od 1/2" ili prikljuak za cijev 14 mm. Izlaz 1/2" ženski.

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Hidrofori - pumpe vode

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

Pumpa vode instalirana

Rezervar inox

Kapacitet l/min

volt

16.506.03

EUROPUMP 16.512.12

16.126.01

12

12

Pumpa WASHDOWN za pranje palube Spoj pumpe vode 16.517.12/24 kompletne sa filtrom, pištolja sa mlazom spray art. 36.189.00 + 36.189.01 + 36.189.02. Idealna za pranje palube, kaljuže, sidra, propelera i nogu motora. Kompletna sa filtrom + 4 prikljuka.

Pumpe za pranje palube

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

volt

Rezervni dijelovi Tijelo pumpe

Presostat

16.520.12 16.520.24

12 24

16.540.02 16.540.02

Filter 16.533.01 16.533.01

16.541.04 16.541.04

Samousisavajua kaljužna pumpa sa 4 membrane Može raditi na suho bez ošteivanja. Optimalna i kao pumpa za pražnjenje sivih voda iz kokpita. Kompletna sa filtrom + 4 prikljuka, 2 od 1/2" sa navojem + 2 od 14mm sa prikljucem za cijevi od 1/2". Kaljužne pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

volt Kapacitet Potrošnja lt/min

Visina montaže mm

16.525.12

12

17

9,2 A

240x105x95

16.525.24

24

17

5,6 A

240x105x95

do 1,80 im znad nivoa do 1,80 im znad nivoa

Rezervni dijelovi Tijelo Filter pumpe

16.541.06

16.533.01

16.541.06

16.533.01

Pumpa za protok vode Koristi se kod izmjenjivaa topline, hladnjaka i klima-ureaja. Za upotrebu i kao pumpa za napajanje desalinizatora. Vrlo tiha i male potrošnje. Kompletna sa filtrom + 4 prikljuka.

Pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

volt

16.530.12 16.530.24

12 24

Kapacitet lt/min

Potrošnja

6,0 6,0

5A 3A

mm

200x105x95 200x105x95

Rezerni dijelovi Tijelo pumpe Filter

16.541.06 16.541.06

16.533.01 16.533.01

Brzi prikljuci na pritisak EUROPUMP

Pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

16.532.01 16.532.05 16.532.06

Tip Sa navojem 1/2” ravni Ø 14 ravni Ø 19 ravni

Kat.br.

16.532.21 16.532.25 16.532.26

Tip Sa navojem 1/2” od 90° Ø 14 od 90° Ø 19 od 90°

( 16.532.01

( 16.532.05/06 ( 16.532.21

( 16.532.25/26

211


16

Pumpe vode Europump by Osculati

Rezervni presostati za pumpe vode EUROPUMP Presostati za pumpe

Kuišta pumpi kompletna sa rezervnim presostatom za pumpe vode EUROPUMP

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

Za pumpe 16.503.12; 16.512.12; 16.512.24; 16.520.12; 16.520.24

16.540.01 16.540.02 16.540.03 16.540.04

Pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

Za pumpe 16.512.12; 16.512.24 16.517.12; 16.517.24; 16.520.12; 16.520.24

16.541.01 16.541.04 16.541.06

16.517.12; 16.517.24 16.508.12; 16.581.12 16.511.12

16.525.12; 16.525.24; 16.530.12; 16.530.24

Filtri EUROPUMP 16.533.01 Rezervni filtar sa mrežicom od inoxa. Umee se na pritisak u pumpu (može se koristiti i sa pumpama Flojet - Jabsco) i kompletira se sa brzim prikljucima serije 15.532.XX kako je gore navedeno. Pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

Pumpa vode "Aquatech" sa 4 ventila Može se okretati na suho bez ošteivanja, nema vibracija, vrlo je tiha. Sa unutrašnjim bypass-om koji štiti pumpu od previsokog pritiska i koji smanjuje efekt pulsacija sa poluzatvorenim slavinama. Motor sa trajnim magentima i samopodmazujuom osovinom. Kompletna sa 4 prikljuka na pritisak sa prikljukom za cijev od 16 mm i navojem od 1/2". Pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

volt

16.544.01 16.544.03 16.544.04

Kapacitet l/min

Potrošnja

Max Bara

Filtar

12 12

12,5 17

7A 10 A

2,4 2,4

227x114x104 248x114x104

24

17

5A

2,4

248x114x104

mm

16.544.10 16.544.10 16.544.10

REZERVNI DIJELOVI

16.544.20 16.544.22 16.544.23 16.544.24 16.544.25 16.544.26 16.544.27

Presostat sa glavom za 16.544.01/03/04 Prikljuak na pritisak Ø 16 ravni Prikljuak na pritisak Ø 16 od 90° Prikljuak na pritisak 1/2’’ ravni Prikljuak na pritisak 1/2’’ od 90° Prikljuak na pritisak Ø 13 ravni Prikljuak na pritisak Ø 13 od 90°

Pumpa vode AQUATEC "Sensor" sa 4 ventila Sa elektronskim sistemom koji održava stalni prtiisak, ali mijenja koliinu protoka vode bez pulsacija, otvaranjem više ili manje slavine. Pumpe

Pumpe vode Europump by Osculati

Kat.br.

V

16.514.00

12/24

Kapacitet l/min

Pritisak max bar

mm

Potrošnja max A

13,5

35 PSI

238x114x104

7

Filter

Povezivanje pritiskom. Ukljuena 2 prikljuka 1/2" + 2 prikljuka 5/8" ravna i pod 90 stupnjeva (ukupno 4kom)

 Pumpe vode WHALE Pumpa vode WHALE Universal Nejvjerovatnije najtiša pumpa za plovila na tržištu. Tri modela za 2,4 i 6 izlaza ili tuša (kapacitet 8,12 ili 18 l/min), konstantni i ravnomjeran protok, može raditi na suho bez ošteivanja, dodatna zaštita i sigurnost sa kablovima i tlanim prekidaem smještenim u untrašnjosti, samousisavajua do 3 metra, okretljive nožice za prilagoavanje ve postojeim otvorima. Sve kompletne sa filtrom i brzim prikljucima. Mogu se koristiti i sa slanom vodom. Whale

Kat.br.

Kapacitet l/min

volt

Bar

16.700.01

8

12

3,0

16.700.02

12

12

2,0

16.700.04

18

12

3,0

16.700.05

18

24

3,0

#####

0 5.4

(

212

1

1 7.8

7

5.8

(

1 7.8

Pumpe vode WHALE

Ulaz

Izlaz

brzi prikljuak 15 mm brzi prikljuak 15 mm brzi prikljuak 15 mm brzi prikljuak 15 mm

brzi prikljuak 15 mm brzi prikljuak 15 mm

Potrošnja A

3 8

navoj muški 3/4’’

12

navoj muški 3/4’’

7

16.700.09 16.700.19 17.815.87 17.815.40

Rezervni mikroswitch

17.815.40

Predvidjen za direktni prihvat brzih cijevi 15mm sistema Whale, John Guest i slinih te je olakšana upotreba

1

Usisni filtar Prikljuak izlazni sa navojem 3/4’’muški BSP Prikljuak izlazni 3/4’’ ženski


Pumpe vode WHALE

16

Pumpa vode WHALE Watermaster Usavršena pumpa u odnosu na poznatu pumpu Universal, nova pumpa Watermaster sa 4 ventila sa automatskim presostatom je još tiša i osigurava snažniji protok, pogodan za ureaje za do 4 korisnika. Vanjsko integralno kuište garantira zaštitu IP65. Samousisavajua do 3 metra, može funkcionirati bez problema i na suho i sa slanom vodom.

IP65

40

15.

7.8

(1

Kat.broj

Kapacitet l/min

V

16.700.12

8,0

12

2,0

brzi za cijev 15 mm

4

16.700.13

11,5

12

3,0

brzi za cijev 15 mm

8

17.815.40 17.815.87

Pritisak (Bar) Prikljuak ulaza/izlaza

7 (1

7

5.8

.81

Potrošnja A

Prikljuak za izlaz navoj 3/4’’ ženski. Prikljuak za izlaz navoj 1/2’’ BSP muški.

PREMIO IBEX 2010 / PRIZE IBEX 2010 Whale

Jedinstveni proizvod na nautikom tržištu, po prvi put pritisak se ne podešava mijenjanjem brzine motora ve pomou posebnog elektronskog sistema koji garantira uvijek maksimalnu nosivost eliminirajui definitivno pulsacije vode na slavini, te pulsacije struje. Može raditi na suho, samousisavajua je, ima usisni filtar te predviena mjesta za brze prikljuke za krute cijevi od 15 mm. Vrlo niska potrošnja i još tiši rad od modela Universal.

Pumpe vode WHALE

Kat.br.

Nosivost l/min

Pritisak konstantni

Volt

Potrošnja A

14 14

3 bar 3 bar

12 24

8 4

16.700.10 16.700.11 16.700.19 17.815.87

Usisni filtar Prikljuak za transformaciju izlaza u 1/2’’ muški.

Pumpa WHALE za pranje palube Sastoji se od pumpe od 3 bara (45 PSI) 16.700.04; 16.700.05 visokog kapaciteta (18 l/min) + pištolja sa prikljukom na ispust 36.189.00; 36.189.01; 36.189.02. Whale

Pumpe vode WHALE

Kat.br.

16.700.06 16.700.07

volt

Rezervni mikroprekida

12

16.700.09

Tlak Bar

3

24

16.700.09

3

Ulaz/Izlaz brzi prikljuak 15mm brzi prikljuak 15mm

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Pumpa vode WHALE "Fresh IC" varijabilnog kapaciteta i konstantnog pritiska.

Integrirani sistem pumpe za vodu i spremnika za vodu Sistem se sastoji od jedne pumpe za vodu sa 4 ventila povezanom sa ekspanizijskom posudom od inoxa kapaciteta 1 litre i sa usisnim filtrom. Baza je od vrstog ABS-a 280x260 mm, fiksiranje pomou 4 antivibracijske gumice. Brzi spojevi 15 mm i na ulazu i na izlazu. Whale

Pumpe vode WHALE

Kat.br.

Pumpa vode instalirana

Rezervar inox

Kapacitet l/min

volt

WHALE 16.700.02 WHALE 16.700.05

16.126.01 16.126.01

12 18

12 24

16.506.01 16.506.02

WHALE "water System" automatska tiha pumpa vode Kompletna sa rezervarom od 8 litara. Kompaktna i jednostavna za montažu. Može raditi na suho bez ošteivanja. Whale

Kat.br.

Pumpe vode WHALE

volt

Brzi prikljuak Ulaz/Izlaz mm

Kapacitet Pritisak Potrošnja l/min bar A

Doseg m

Max. usis mm

16.701.12

12

15

12

3

8

20

3

16.701.24

24

15

18

3

8

30

3

200x300 x350 200x300 x350

213


16

Pumpe vode Flojet

 Pumpe vode Flojet Samousisavajua puma vode FLOJET Nova verzija sa 3 ventila, može raditi na suho bez ošteivanja. Vrlo tiha, kontrola prekida vibracija pomou by-pass-a. Pumpe vode

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

volt

16.206.12 16.207.12

Kapacitet l/min

PSI

2,5/7,5 2,5/11

22 22

12 12

Potrošnja A

mm

Prikljuak cijevi

1,9 2,9

101x101x152 127x127x152

3/8" 3/8"

PM

Samousisavajua pumpa vode FLOJET Može raditi na suho bez ošteivanja. Sistem usisa sa 4 ventila radi izbjegavanja vibracija. Specijalni unutrašnji bypass štiti pumpu od prevelikog pritiska na ulazu, kada je pumpa povezana na sistem vode sa kopna. Motor sa trajnim magnetima sa osovinom na ležajevima.

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Pumpe vode

Kat.br.

volt

16.440.50

12

16.440.51

24

Potrošnja A

Kapacitet l/min

Samousisavajua do m

2,8

od 3,8 do 14,7

1,80

1/2” sa navojem sa bajonet sistemom montiranja na pumpu

97x156x207

16.409.43

1,80

1/2” sa navojem sa bajonet sistemom montiranja na pumpu

97x156x207

16.409.43

1,8

Prikljuci od

Service kit mm

od 3,8 do 14,7

Pumpa vode FLOJET ojaana verzija Ojaana verzija pumpe 16.440.50-51. Mora se kompletirati sa ekspanzionim tankom (tipa 16.125.00/16.126.00) radi izbjegavanje efekta vibracija, kojeg nema kod pumpe vode 16.440.5051. Pumpe vode

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

16.442.50 16.442.51

volt

Potrošnja A

Kapacitet lt/min

Pritisak

Service kit

Rezervni presostat

12 24

6 2,5

18 18

od 20/45 psi od 20/45 psi

16.409.43 16.409.43

16.901.18 16.901.18

Pumpa vode Flojet nova verzija SENSOR VSD Ova pumpa vode ima elektronski sistem kontrole pritiska i kapaciteta. Ovaj sistem automatski prilagoava broj okretaja motora potrebnoj koliini vode. Nije više potreban nikakav ekspanzioni tank i ne postoji više presostat koji je naješe najriskantniji dio pumpi za vodu. Sistem takoer smanjuje potrošnju struje koja je proporcionalna broju okretaja motora.

Pumpe vode

Kat.br.

16.435.60

volt

12/24

Pumpe vode Flojet

Kapacitet lt/min

Pritisak upotrebe bar

Pritisak max bar

Samousisavajua do m

mm

17

2,1

2,8

3

252x160x95

3,0

Prikljuci

Rezervni prikljuci

2 od 1/2" sa navojem + 2 za cijev od 1/2"

16.204.06-07

Specijalna pumpa FLOJET za pranje pod mlazom Za pranje palube, kaljuže, lanaca, sidra, nogu motora, proplera itd. Sa specijalnim motorom “Long Life” i pištoljem sa mlazom "spray" za pranje. Kompletna sa filtrom.

Pumpe

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

16.430.50 16.430.51

volt

Kapacitet lt/min

Pritisak

Prikljuak cijevi

Service kit

Rezervni presostat

Rezervni filter

12

18

45 psi

3/4”

16.409.43

16.901.18

16.408.xx

24

18

45 psi

3/4”

16.409.43

16.901.18

16.408.xx

Samousisavajua pumpa FLOJET za pražnjenje vode Koristi se za pražnjenje vode iz kokpita tuša ili openito za pražnjenje sivih voda. Može raditi na suho bez ošteivanja. Sistem usisa sa 4 ventila radi izbjegavanja vibracija. Motor sa trajnim magnetima sa osovinom na ležajevima. Isporuuje se sa prikljucima od 1/2" sa navojem tip "bajoneta". Pumpe

Kat.br.

16.200.50 16.200.51

214

Pumpe vode Flojet

volt

Potrošnja A

Kapacitet l/min

Samousisavaju a do m

Service kit mm

12

2,8

od 3,8 do 14,7

1,80

97x156x207 1,76

16.409.43

24

1,8

od 3,8 do 14,7

1,80

97x156x207 1,76

16.409.43


Pumpe vode Flojet

16

Pumpa FLOJET QUAD II samousisavajua Sa membranama otpornim na ulja. Može raditi kao: 1) kaljužna pumpa - 2) pumpa za pretakanje nafte - 3) pumpa za zamjenu ulja - 4) pumpa za cirkulaciju vode u posudama za ulov. Može se okretati na suho bez ošteivanja, jer funkcionira sa poznatim Flojet sistemom sa 4 ventila. Kompletna sa filtrom. Isporuuju se sa 2 prikljiuka od mm 19 + 2 sa navojem od 3/4". Pumpe

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

volt

16.410.51 16.410.52

Potrošnja A

Prikljuci filtera Ø mm

mm

8,0 3,6

19 19

95x160x252 95x160x252

12 24

Service kit

2,8 2,8

16.409.54 16.409.54

Pumpa JABSCO "Par-Max 7,0" Washdown pump kit Sa pritiskom dobrih 5,5 bara i nosivosti od 27 l/min, predstavlja idealnu pumpu za pranje plovila. Isporuuje se u kitu koji sadrži: - pumpu "Par-Max 7,0"; - filtar; termiki prekida 35 A (samo za model 12V); - pistolj za pranje; - prikljuke od 19 mm. Pumpe

Pumpe vode Flojet

V

Potošnja A

Kapacitet l/min

Pritisak max PSI

Samousisavajua do

16.437.12 16.437.24

12

28

27

80 (5,5 bar)

2,5 m

24

14

27

80 (5,5 bar)

2,5 m

Pumpa vode JABSCO "Par-Max 7.0" sa 5 komora Nova generacija pumpi vode vrlo visokog kapaciteta. Kada je potreba za vodom ograniena, unutrašnji by-pass ponovo koristi višak pritiska sa rezultatom postizanja stalnog protoka bez pulsacija. Može raditi na suho. Nije potrebna kompenzirajua komora. Samousisna do 3 m. Izraena u skladu sa ISO 8846. Vrlo tiha. Pumpe

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

16.436.12 16.436.24

V 12 24

Kapacitet l/min

Pritisak max bar

Osigura A

27 27

2,7 2,7

30 15

mm 250x150x150 250x150x150

Rezervni prikljuci za pumpe FLOJET Pumpe

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

Dimenzije

16.204.06 16.204.07

1/2"

Tip sa prikljukom cijevi

2

1/2"

sa navojem

2

Rezervni "Service kit" sa membranom FLOJET Pumpe

Presostat za pumpe vode FLOJET (switch assembly)

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

Za pumpe

16.440.50; 16.440.51; 16.442.50; 16.442.51; 16.430.50; 16.430.51; 16.200.50; 16.200.51 16.410.51; 16.410.52

16.409.43 16.409.54

Pumpe

Kat.br.

16.901.04 16.901.18 16.901.21 16.951.08

Za pumpe 16.440.50; 16.440.51; 16.442.50; 16.442.51; 16.430.50; 16.430.51

16.207.12; 16.207.24 (Jabsco 1092092050) Flojet Baby 12 V (sada zamjenjena sa 16.206.12)

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

Filtri za vodu “Flojet” (mogu se prati) Smanjenog profila radi manjeg volumena, baza plastina sa prozirnim poklopcem. Verzija A: sa kvadratnim prikljucima i prikljukom na pritisak direktno na ulazu pumpe Flojet. Mrežica od 40 mesh za pitku vodu i ope upotrebe. Verzija B: sa linijskim prikljucima i držaem za eventualno fiksiranje. Univerzalni za bilo koju pumpu ili pumpu vode-hidrofor. Filtri za pumpe

Pumpe vode Flojet

Kat.br.

Verzija

Prikljuci

16.408.01

A

na pritisak + prikljuak cijevi mm 12

70x57

16.408.02

A

na pritisak + prikljuak cijevi mm 19

70x57

A

na pritisak + prikljuak cijevi sa navojem od 1/2"

70x57

16.409.01*

A

na pritisak + prikljuak cijevi mm 12

70x57

16.408.05 16.408.06 16.408.07

B B B

2 od mm 12 2 od mm 19 2 sa navojem od 1/2"

70x57 70x57 70x57

16.408.03

*

mm

mreža od 20 mesh

215


16

Hidrofori - pumpe vode

 Hidrofori - pumpe vode Automatske pumpe vode GEISER Ploe od inoxa, dijelovi od plastike i najlona sa zaštitom od udaraca, dijelovi od gume su od specijalne gumirane tkanine otporne na sve supstance. Pumpe vode

Kat.br.

Hidrofori - pumpe vode

Ulaz/izlaz

Kapacitet lt/ min

16.195.12 3/4” (19 mm) 16.196.12 3/4” (19 mm) 16.196.24 3/4” (19 mm)

volt

Amp

Doseg m

Kit rezervnih dijelova

10

12

7,0

8 - za 2/3 slavine

16.292.00

20

12

9,0

10 - za 3/4 slavine

16.292.00

20

24

4,5

10 - za 3/4 slavine

16.292.00

Verzija "dvostruka" sa dvije pumpe sa elektronskom kontrolom koje rade u seriji. ukoliko jedna pumpa prestane raditi druga radi te se na taj nacin ne prekida opskrba vodom.

Pumpe za vodu

Kat.br.

16.047.35

Tip

V

Potisak m

Pritisak bara

Kapacitet l/min

Vrat

6/E-DX

12/24

2

2,5

52

1/2"

Pumpe za distribuciju vode CEM Teški tip za teške primjene. Tijelo pumpe od bronze, ekspanzioni rezervar od inoxa. Samousisavajua nakon prvog punjenja. Potrebno je montirati nepovratni ventil na cijev usisa.

Pumpe vode

Kat.br.

Hidrofori - pumpe vode

volt Kapacitet max Potrošnja l/min A

16.061.24 24

45

28

Motor KW

Presostat

Tank lt

Prikljua k cijevi

0,65

1,0-2,0

2

1"

Ventil

17.232.03; 17.232.04

Pumpa vode CEM za distribuciju vode na velikim plovilima I za teške i kontinuirane primjene. Tijelo pumpe od inoxa, ekspanzioni rezervar od inoxa. Samousisavajua, ali je potrebno montirati nepovratni ventil na cijev usisa. Verzija. A) Klasina sa ekspanzionim rezervarom od inoxa; B) ]Sa elektronskom kontrolom. Protok vode reguliran je pomou elektronske ploice. Ekspanzioni rezervar nije potreban i sistem se automatski zaustavlja ukoliko pumpa ostaje na suhom. Automatski se ponovo ukljui kada je voda raspoloživa. Pumpe vode

Kat.br.

( 16.062.12/24

16.062.12 16.062.24 16.063.12 16.063.24

216

Verzija

volt

Kapacitet l/min

Potrošnja A

Motor KW

Hidrofori - pumpe vode

Presostat podesivi

Max pritisak bar

Tank lt

Prikljuak za cijevi

Nepovratni ventil

A

12

40

42

0,52

1,4-2,0

-

20

1"

17.232.03-04

A

24

40

28

0,60

1,4-2,8

-

20

1"

17.232.03-04

B

12

40

42

0,52

-

3

-

1"

B

24

40

28

0,60

-

4

-

1"

( 16.062.12/24

( 16.063.12/24

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Elektronske pumpe vode "MARCO"

( 16.063.12/24


Ekspanzioni tankovi (polomone)

16

 Ekspanzioni tankovi (polomone) Ekspanzijski rezervar za pumpe vode od ABS-a Od ABS-plastike, može se korisiti sa svim pumpama vode trenutno na tržištu i izbjegava karakteristine vibracije kada je slavina otvorena na minimumu. Pumpe vode

Ekspanzioni tankovi (polomone)

Kat.br.

Kapacitet

Max. pritisak

Prikljuak cijevi

1 lt

6 Atm

1/2" ženski

16.125.00

Ekspanzijski rezervar univerzalan za pumpe vode i bojlere Za izbjegavanje karakteristinih vibracija kada su slavine otvorene na maksimum i poveavanja volumena tople vode u bojlerima. Kuište od sjajnog inoxa, membrana od butila. Pumpe vode

Kat.br.

Ekspanzioni tankovi (polomone)

Ukupni volumen

Radni pritisak

Ø mm

Visina mm

16.126.00

1/2"

2 lt

1/10 bar

130

196

16.126.01

1/2"

1l

1/10 bar

116

155

Prikljuci na struju

Nosa

17.318.02/ 17.115.07 17.318.02/ 17.115.07

da ne

( 16.126.00

( 16.126.01

( 16.126.00

 Pumpe za uranjanje Pumpe za uranjanje WHALE Za pražnjenje ili pretakanje slatke vode ili morske vode . Whale

Potrošnja A

Kapacitet lt/min

Prikljuak na cijev mm

Upotreba

16.921.40

12

3

11

10/13

za uranjanje u rezervoar

16.921.41

24

1,6

11

10/13

za uranjanje u rezervoar

16.921.42 16.921.43

12 24

3 1,6

11 11

dvostruki, 10/13 dvostruki, 10/13

za montažu u liniji za montažu u liniji

16.921.50

12

6

13,4

10/13

za uranjanje u rezervoar

Centrifugalna pumpa na uranjanje CARAVAN Posebno studirana za direktno uranjanje u posude sa vodom. Pumpe

Pumpe za uranjanje

Kat.br.

16.101.00

volt

Kapacitet lt/min

Doseg

Potrošnja

Prikljuak cijevi

12

18

2m

2 A/sat

Ø mm 11

( 16.921.42/43

volt

( 16.921.40/41/50

Pumpe za uranjanje

Kat.br.

( 16.126.01

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Prikljuak

Centrifugalna pumpa za uranjanje "Amazon" - LVM Može pumpati vodu, otpadne vode, naftu, i mnoge kemijske proizvode. Posebnog oblika koji omoguava umetanje u najuže prostore i takoer u unutrašnjost rezervara i tankova za gorivo i vodu. Pumpe

Kat.br.

Pumpe za uranjanje

Kapacitet lt/min

Doseg m

Potrošnja Amp/sat

Napajanje

Dužina mm

Ø mm

18

12

7

12 V

166

38

16.105.12

500

Elektropumpe centrifugalne BILGE MAXI za uranjanje Vrlo tiha; savršeno držanje vode jer nemaju gumenu brtvu ve je zatvaranje mehaniko. Pumpe na uranjanje

Kat.br.

16.013.60 16.013.61

Pumpe za uranjanje

volt

Kapacitet lt/ min

Potrošnja Amp/sat

Prikljuak cijevi mm

Doseg m

Ø baze mm

Visina mm

12 24

134 134

15 7

30 30

4 4

120 120

165 165

217


16

Pumpe za uranjanje Kaljužne pumpe Whale serije ORCA Visokog kapaciteta; instalacija pojednostavljena; vrlo kompaktne i jednostavne za inspekciju. Kuište od ABS-a otpornog na gorivo; veliki fliter ukljuen u kuištu omoguava veliki kapacitet ak i u prisutnosti otpadaka. Sa odobrenjem CE u skladu sa ISO 8849. Garancija 3 godine. Whale

Kat.br.

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

16.550.12 16.551.12 16.552.12 16.552.24

Model

volt

Potrošnja struje

Pumpe za uranjanje

Prikljuak za cijev

Doseg Max m

Visina mm

Širina mm

Dubina mm

500 GPH

12

1,5 A

3/4" (19 mm)

3

83

102

78,5

950 GPH 1300 GPH 1300 GPH

12 12 24

3,5 A 5,0 A 2,5 A

1 1/8" (25 i 28,5 mm) 1 1/8" (25 i 28,5 mm) 1 1/8" (25 i 28,5 mm)

3,5 4,5 4,5

109 129 129

135 168 168

103 121 121

Kaljužna pumpa Whale serije Orca Automatica Pumpa na uranjanje sa elektronskim senzorom nivoa. Instalacija vrlo jednostavna pomou samo dva vijka na dnu i bez potrebe povezivanja bilo kojeg vanjskog dijela. Tijelo pumpe je od ABS plastike otporne na goriva, sa otvaranjem pritiskom, dimenzije kompaktne i velika usisna površina. U skladu sa ISO8849.

Whale

Kat.br.

16.553.12 16.553.24

Pumpe za uranjanje

Model

Napajanje V

Potrošnja Ah

Kapacitet max l/ min

Prevalencija max

Prikljuak za cijev Ø mm

Visina mm

Širina mm

Dužina mm

Auto 1300 GPH Auto 1300 GPH

12 24

5 2,5

82 82

4,5 4,5

25 - 28 25 - 28

129 129

168 168

121 121

Kaljužne pumpe na uranjanje “Whale SUPERSUB” Montiraju se vertiklano ili horizontalno. Niskog profila kako bi se mogle svugdje montirati. Vrlo niska potrošnja. Montaža i demontaža pumpe i filtra na pritisak radi lakšeg išenja. Usisava do minimalnog nivoa od samo 10 mm. Whale

Pumpe za uranjanje

Kat.br.

16.360.02

volt

Montaža

12

horizontalna/ vertikalna

Potrošnja A

Kapacitet lt/sat na 0/1/ 2m

Prikljuak mm

2,5

1900/1500/925

19

Automatska kaljužna pumpa na uranjanje Whale Supersub Smart Pumpa automatska] sa sniženim profilom za uske prostore, prekida sa senzorima, nije potrebno nikakvo održavanje. Oprimalno funkcioniranje ak i kod prisustva prljavštine, ulja, goriva, itd. Jednostavan pristup do filtra. Whale

Kat.br.

16.360.03 16.360.93 16.360.04 16.360.05

3

/9 .03

0

36

6. (1

Pumpe za uranjanje

Model

volt

Potrošnja A

Kapacitet lt/ min na 0/1 m

Prikljuak mm

650 GPH

12

3,4

40/34

19

bulk

650 GPH 1100 GPH 1100 GPH

12 12 24

3,4 4,3 2,2

40/34 69/45 69/45

19 25-28 25-28

blister bulk bulk

( 16.360.93 5

4/0

0.0

6 6.3

(1

218

Pakovanje

( 16.360.03/93

( 16.360.04/05


Pumpe za uranjanje

16

Kaljužne pumpe automatske ELEPHANT Pumpe sa certifikatom CE ISO 8846, motor sa trajnim magnetima, osovinica od inoxa, elektrini kablovi hermetiki vodonepropusni. Mogunost odabira runog ili automatskog funkcioniranja. Demontiranje pritiskom sa baze. Kaljužne pumpe

Kat.br.

16.123.01 16.123.02 16.123.03 16.123.04

Volt

Model

Amper

12 12 12 24

500 750 1100 1100

1,8 3,0 4,0 2,2

Pumpe za uranjanje

Nosivost lt/min 32 50 75 75

Prikljuak za cijev mm 19 19 29 29

151x78x95 mm 151x78x95 mm 151x78x95 mm 151x78x95 mm

Kaljužne pumpe Atwood model TSUNAMI Sa certifikatom CE u skladu sa ISO 28846/28849. Proizvodi poslijednje generacije slijedeih karakteristika: 1) Hlaenje motora pomou iste vode koja se crpi - 2) Demontiranje na pritisak kako tijela pumpe iz baze, tako i motora iz tijela pumpe, radi lakše inspekcije i išenja - 3) Elektrini kablovi vodonepropusni - 4) Baza sa dvostrukim filtrom - 5) Motor sa trajnim magnetima sa etikicama od specijalnog materijala i ležajevima sa trajnim podmazivanjem. Pumpe na uranjanje

Pumpe za uranjanje

volt Potrošnja Amp

Kapacitet lt/min m1

m0

16.500.01 16.500.02 16.500.03 16.500.05 16.500.06

m2

A

B

C

mm D

12 12

1,8 3,0

38 51

25 45

17 35

70 80

72 81

90 110

19 19

E 78 88

12 24 24

3,5 1,3 1,5

77 51 77

58 45 58

45 35 45

80 80 80

81 81 81

110 110 110

29 19 29

95 88 95

Automatske kaljužne pumpe Atwood model SAHARA Sa odobrenjem CE, motor sa trajnim magnetima, osovinica od inoxa, elektrini kablovi vodonepropusni. Ležajevi sa trajnim podmazivanjem. Demontiranje pumpe iz baze jednostavnim pritiskom. Pumpe na uranjanje

Kat.br.

16.502.01 16.502.02 16.502.03 16.502.05

Pumpe za uranjanje

volt

Model

Amp m0

Kapacitet l/min m1

m2

D mm

12 12

S 500 S 750

1,5 3,0

32 48

22 40

13 29

19 19

12 24

S 1100 S 750

4,0 1,5

70 48

62 40

48 29

29 19

( 16.504.12

Kaljužna pumpa ATTWOOD model HEAVY DUTY za teške upotrebe Sa odobrenjem CE u skladu sa ISO 28846/28849. Velike dimenzije i vrstoa ove pumpe ine je pogodnom za radna plovila. Karakteristike: - parabolini oblik koji omoguuje hlaenje motora sa odstranjenom vodom; - motor sa trajnim magnetima visoke snage, etkice od kompozita, ležajevi sa trajnim podmazivanjem; - pompa se može jednostavno odstraniti sa baze radi išenja, sa samo jednom rukom; - impeler izraen od specijalne termoplastike, visoke otpornosti i dugog vijeka trajanja; - dvije neovisne osovine izmeu motora i impelera kako bi se onemoguilo prodiranje vode u motor. Pumpe na uranjanje

Kat.br.

Pumpe za uranjanje

Model

volt

Amp m0

16.504.12 16.505.12 16.505.24

( 16.505.12/24

1700 2000 2000

12 12 24

5,7 6,6 3,5

96 130 130

Kapacitet lt/min m1 m2

71 102 102

51 79 79

Max. doseg m

Osigura Amp

3,6 4,81 4,81

10 12 7

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

volt

Kapacitet l/min

mm

Cijev ispusta Ø mm

Potrošnja A

1000GPH 1000GPH

12 24

60 60

165x96x130H 165x96x130H

30 30

4.5 2.5

1500GPH 1500GPH

12 24

94 94

191x108x150H 191x108x150H

30 30

9.0 4.5

( 16.821.12/24

( 16.822.12/24

16.821.12 16.821.24 16.822.12 16.822.24

Model

( 16.821.12/24

Kat.br.

( 16.822.12/24

Kaljužne pumpe automatske na uranjanje TMC AUTO EYE centrufugalna i sa elektronskom kontrolom "Reed" nivoa vode. Niti jedan dio pumpe nije pod naponom kada je pumpa iskljuena. Motor LONG-LIFE, osovina od inoxa, kuište vrlo otporno, sa perimetralnim filterom koji se može ponovno umetati u bazu. Sa certifikatom CE.

219


16

Kaljužne pumpe EURO PUMP

 Kaljužne pumpe EURO PUMP Centrifugalne pumpe na uranjanje sa certifikatom CE izdanim od strane RINA-e u skladu sa zakonom 94/25 norma 28846/28849

Elektropumpe centrifugalne na uranjanje EUROPUMP II Sa CE certifikatom RINA u skladu sa zakonom 94/25 - direktiva ISO 8846 Pumpe za uranjanje

16.122.02 16.122.05 16.122.06 16.122.07 16.122.04 16.122.10 16.122.11 16.122.14 16.122.15 16.122.18 16.122.19

Model Europump

volt

550 800 1000 1000 1100 1500 1500 2000 2000 3000 3000

12 12 12 24 12 12 24 12 24 12 24

Potrošnja A

4.0 5,5 5.5 3.5 5,0 8.0 5.0 11.0 6.0 13.0 8.0

max 32 51 64 64

Kapacitet lt/min sa dosegom 2 mt 25 25 30 30

60 96 96 128 128 192 192

Ø baze mm

Visina mm

Doseg max mt

Cijev Ø mm

Odobrenje RINA

60 88 88 88 60 120 120 120 120 132 132

93 120 120 120 107 150 150 150 150 180 180

4.50 4.50 4.50 4.50 4,50 3.10 3.10 3.50 3.50 6.00 6.00

19 19 29 29 29 29 29 29 29 32 32

DIP022408Y2 DIP022508Y2 DIP022508Y2 DIP022508Y2 DIP022408Y2 DIP022608Y2 DIP022608Y2 DIP022708Y2 DIP022708Y2 DIP022808Y2 DIP022808Y2

32 46 46 65 65 100 100

( 16.122.10/11

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

( 16.122.02

( 16.122.04

( 16.122.14/15

( 16.122.05

( 16.122.18/19

( 16.122.06/07

Pumpa kaljužna Europump II automatska Ekstremno kompaktne, sa ukljuenim elektronskim senzorom nivoa. Kuište od ABS plastike, osovina inox. Potrošnja struje smanjena. Pritiskom se demontiraju sa baze. Kat.broj

16.124.01 16.124.03 16.124.04

Volt

Tip

Kapacitet l/sat

Doseg m

Potrošnja Amp

Prikljuak za cijev mm

12 12 24

G600 G750 G750-24

38 48 48

2,5 3,0 3,0

2,5 3,0 1,6

19 19 19

Pumpa centrifugalna Europump II automatska Izraene na bazi zakona 94/25, u skladu sa direktivom ISO8846. Pumpa poinje sa radom od nivoa vode u kaljuži od 7 cm i prestaje raditi kada je voda kompletno izbaena van. Kaljužne pumpe EURO PUMP

Kat.broj

16.122.30 16.122.32 16.122.33

V

Kapacitet l/min

Potrošnja A

Doseg m

mm

Ulaz Ø mm

12

96

8

4

150x150x100

29

12

128

11

4

150x150x100

29

24

128

6

4

150x150x100

29

Kaljužna pumpa Kaljužne pumpe

Kat.br.

16.613.60

220

Model

V

Kapacitet max l/min

Potrošnja A

Otvor Ø mm

300GPH

12

19

2,0

19

Øxh mm

66x97

Doseg m

1,5


16

Kaljužne pumpe EURO PUMP Kaljužna pumpa Kaljužne pumpe

Kat.br.

16.450.60

Model

V

Kapacitet max l/min

Potrošnja A

Otvor Ø mm

450GPH

12

28

3.0

19

Øxh mm

Doseg m

75x84

4.20

Automatska kaljužna pumpa 600 S Automatic Kaljužne pumpe

Kaljužne pumpe EURO PUMP

Kat.br.

Model

volt

Kapacitet max lt/min

Potrošnja A

Otvor Ø mm

16.819.60

600S

12

38

4,0

20/30

Øx h mm

Doseg m

120x138

3,0

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

 Pumpe RULE za uranjanje RULE 350 i 500 Idealna za mala plovila, sadrži sve karakteristike veih modela, garantirajui maksimalnu kvalitetu i dugi vijek trajanja. Osovina od inoxa, motor je vodonepropusan, brtva od teflona. Pumpe na uranjanje

Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

16.024.00 16.450.00 16.450.01

Model

V

Kapacitet l/min

Potrošnja A

Prikljuak Ø mm

Øxh mm

360 (24) 500 (25D)

12 12

23 33

1,9 2,5

19 19

56x80 56x80

500 (26D)

24

33

1,5

19

56x80

RULE 800 i 1100 Kompaktna i velike snage. Osovina od inoxa, motor vodonepropusan, brtva od Teflona.

Pumpe na uranjanje

Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

16.460.00 16.110.00 16.110.01

Model

V

Kapacitet l/min

Kapacitet A

Prikljuak Ø mm

Øxh mm

800 (20L) 1100 (27D)

12 12

51 70

2,8 3,3

19 29

60x95 62x108

1100 (28D)

24

70

1,6

29

62x108

RULE 1000 Zbog posebnog kvadratnog oblika, idealna je za plovila sa dubokim “Y” ili za vrlo skuene prostore. Sadrži sve karakteristike visoke kvalitete veih modela.

Pumpe na uranjanje

Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

V

Kapacitet l/min

Potrošnja A

Prikljuak Ø mm

16.800.00

12

66

2,5

29

Najklasiniji model ovog proizvoaa. Najkvalitetnija pumpa danas na tržištu. Pumpe na uranjanje

Kat.br.

16.114.60 16.114.61 16.115.60 16.115.61

Pumpe RULE za uranjanje

Model

V

Kapacitet lt/min

Potrošnja Amp

Visina mm

Baza Ø mm

Otvor Ø mm

1500 (02) 1500 (03) 2000 (10) 2000 (12)

12 24 12 24

100 100 135 135

7 3,7 12 6,5

150 150 150 150

110 110 110 110

29 29 29 29

( 16.115.60

( 16.114.60

RULE 1500 i 2000

1 1 1,2 1,2

221


16

Pumpe RULE za uranjanje Maxi pumpe “RULE mod. 3700/4000” na uranjanje Motor ekskluzivni Rule dugog vijeka trajanja sa ležajevima sa trajnim podmazivanjem i vodenim hlaenjem. Dvostruka izolacija koja drastino reducira mogunost elektrolize osovine. Kuište od acetala, baza na pritisak. Pumpe na uranjanje

Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

V

16.118.12 16.118.24 16.119.12 16.119.24

12 24 12 24

Kapacitet Potrošnja l/min A

237 237 256 256

Doseg m

Visina mm

Baza mm

Prikljuak Ø mm

Model

6,3 6,3 6,3 6,3

184 184 197 197

120 120 120 120

38 38 50 50

3700 (14 A) 3700 (16 A) 4000 (56 D) 4000 (56 D)

15,5 7,0 15,5 7,0

Pumpa “RULE mod. 1100” potpuno automatska Za mala plovila, ukljuuje iste karakteristike veih automatskih modela. Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

V

Model

Kapacitet lt/min

Potrošnja A

Baza mm

Visina mm

Prikljuak od mm

16.027.00

12

1100 (27 S)

70

5

62

113

29

( 16.020.20

Pumpe na uranjanje “Rule- Mate” potpuno automatske ( 16.020.15

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Pumpe na uranjanje

Anti-statike pumpe eco-friendly sa elektronikim senzorom. Kada voda dosegne nivo od 7 cm pumpa se ukljui i prestane raditi kada se voda potpuno isprazni. Senzor sa efektom FIELD ne dozvoljava pumpi da zapone sa radom ukoliko ima ulja te na taj nain doprinosi zaštiti okoliša. Pumpe na uranjanje

( 16.020.10-11-50-75

Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

V

Kapacitet lt/min

Potrošnja A

Visina mm

Širina mm

Cijev Ø mm

16.020.50 16.020.75 16.020.10 16.020.11 16.020.15 16.020.20 16.020.21

12 12 12 24 12 12

32 48 71 71 97 129

1,9 2,8 3,3 1,6 7,0 12,0

100 100 100 100 150 150

125 125 125 125 150 150

19 19 29 29 29 29

24

129

6,5

150

150

29

Držai za montiranje na pregradu RULE pumpi Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

Za pumpe 16.024.00/16.450.00-01/16.110.00

16.448.01 16.448.02

16.020.50/16.020.75/16.020.10-11

Pumpa “RULE mod. 2000” kompjuterizirana potpuno automatska Sa specijalnim elektronskim kompjuterom, svakih 5 minuta ispituje kaljužu. Ukoliko je prisutna voda, aktivira se i izbacuje vodu. Ova pumpa visoke tehnologije ima vodonepropusni motor sa samopodmazujuom osovinom sa automatskom zaštitom od preoptereenja i sa svim ostalim tehnologijama koje daju maksimalnu garanciju funkcioniranja i dugog vijeka trajanja, ak i kod upotrebe u teškim uvijetima. Pumpe na uranjanje

Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

V

Model

Kapacitet lt/min

Visina mm

Ø mm

Prikljuak da mm

16.200.00

12

2000 (53 S)

133

180

120

29

1,4

Pumpa kompjuterizirana potpuno automatska “RULE mod. 4000” na uranjanje Sa kompjuterom, ispituje svakih 5 minuta kaljužu, i ukoliko ima vode, poinje sa radom do kompletnog izbacivanja vode. Motor vodonepropusan sa samopodmazujuom osovinom, automatskom zaštitom od preoptereenja. Projektirana kako bi radila dugi niz godina, ak i ukoliko se koristi u teškim uvijetima. Pumpe na uranjanje

222

Pumpe RULE za uranjanje

Kat.br.

V

Kapacitet l/min

Kapacitet A

Visina mm

Ø baze mm

Prikljuak cijevi Ø mm

16.400.00

12

266

20

230

120

50


Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

16

 Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode Kaljužna pumpa sa membranom samousisavajua GEISER Za izbacivanje vode iz kaljuže i za pretakanje goriva. Ploe od inoxa, dijelovi od plastike i najlona sa zaštitom od udaraca, dijelovi od gume od specijalne gumirane tkanine otporne na sve supstance. Vodonepropusne u skladu sa ISO 8846 (mogu se montirati u motorni prostor), kompletne sa filtrom. Kaljužne pumpe

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

Kat.br.

16.292.12 16.292.24

Ulaz/izlaz mm

Kapacitet lt/min

Doseg m

Kit rezervnih dijelova

volt

3/4” (mm 19) 3/4” (mm 19)

20 20

10 10

16.292.00 16.292.00

12 24

Kaljužna pumpa SELF-PRIMING

Pumpe

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

Kat.br.

Prikljuci

16.193.12 16.193.24 16.192.12 16.192.24 16.193.50

volt

Verzija

Kapacitet lt/min

Potrošnja Amp/sat

Rezervni impeler

1/2”

12

A

30

7

16.193.73

1/2”

24

A

30

4

16.193.73

1/2”

12

A

45

12

16.193.73

1/2”

24

A

45

7

16.193.73

1/2”

12

B

30

7

16.193.73

Pumpa za pražnjenje tuša i otpadnih voda “Gulper 220” Posebno izraena za otpadne vode, funkcionira tiho, nepotreban filter; samousisavajua do 3 metra. Može raditi na suho i pumpati mješavine vode i zraka, jednostavna za montažu u skuenim prostorima, dvostruki izlazni ventil koji osigurava kontinuirani protok. Ulazi i izlazi okretljivi za 360°, niska potrošnja. Whale

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

Kat.br.

V Potrošnja Amp

Kapacitet lt/min uz doseg m 1 Usis m 0

16.155.20 12 16.155.40 24

Usis m 1

Kapaci tet max lt/ min

Doseg max m

Usis max m

Prikljuak mm

2,4/4,5

13,4

12,6

14

3

3

19

1,2/2,2

13,4

12,6

14

3

3

19

PM

(A

(B

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Samousisavajua sa implerom od neoprena. Vodonepropusna u skladu sa ISO 8846 (može biti montirana u motornom prostoru) - Verzija A: Kuište motora emajlirano - Verzija B: Model MKII sa tijelom pumpe od specijalne smole ojaane staklenim vlaknima + unutrašnjim insertima od inoxa

Pumpa za pražnjenje tuša i otpadnih voda “Gulper 320” Bazirana na 10 godina iskustva pumpe Gulper 220, garantira istu pouzdanost sa 35% veim kapacitetom. Boljih karakteristika od 220: 1) EZI-CLAMP patentiran koji omoguava okretanje glave za 360° bez rizika gubljenja vijaka 2) jednostavnije i brže montiranje 3) remen za fiksiranje od antivibracijske gume 4) prikljuak za cijev Ø mm 25 i 19 Whale

Kat.br.

16.156.12 16.156.24

volt

Potrošnja Amp

12 24

7,5 3,2

Kapacitet lt/min uz doseg m 1 Usis m 0 Usis m 1

19 19

17,4 17,4

Prikljuak mm

19/25 19/25

223


16

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode Kaljužna pumpa sa dsljinskim urpavljanjem i za sive vode Gulper IC Isti sistem kao Gulper 220/320, visoke nosivosti, sa okretljivom glavom, bez filtera, samousisavajua, može raditi na suho. Verzija IC ima ve kabel za povezivanje na opremu asortimana IC (usisni filter, prikljuiak sa 3 prolaza, ispust tuša) na nain da im elektronski senzor otkrije prisutnost vode pumpa se aktivira u trajanju od 45 sekundi. Može se takoer ukljuiti runo. U skladu sa ISO15083. Whale

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

Kat.br.

16.157.12 16.157.24

volt

Potrošnja A

Nosivost l/min

Doseg

Prikljuci

12 24

8 4

19 19

3m 3m

19-25 mm 19-25 mm

Usisni filter sa automatskim senzorom IC Jedan proizvod koji u sebi sadrži tri artikla, usisni filter, nepovratni ventil i elektronski prekida. Vrlo se jednostavno povezuje na kaljužnu pumpu "Gulper IC" pomou vodonepropusnih prikljuaka, isporuuje se sa kabelom dužine 4 metra i može raditi u ureajima od 12V i od 24 V. Nije potrebno nikakvo održavanje i vrlo se jednostavno montira. Sa okretljivim prikljukom.

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Whale

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

Kat.br.

Povezuje se sa pumpom

17.710.50

16.157.12; 16.157.24

Prikljuak sa 3 prolaza sa automatskim senzorom IC Ovaj prikljuak može se koristiti za povezivanje dvaju ispusta na istu pumpu direktno bez spremnika sivih voda, u unutrašnjosti ima jedan prekida sa senzorom koji ukljuuje pumpu im jedna od dva ispusta ima vodu, povezuje se sa pumpom Gulper IC pomou kabela dužine 4 metra i brzog vodonepropusnog prikljuka. Prikljuci od 25mm, montiranje na pregradu ili ispod ravne površine. Bez lomljivih dijelova, bez potrebe išenja. Whale

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

Kat.br.

Za povezivanje na pumpu

16.157.12; 16.157.24

17.713.50

Odvod - ispust sa automatskim senzorom IC Ispust koji ima integriran prekida sa senzorom. Povezan pomou kabela dužine 4 metra i brzog vodonepropusnog osiguraa sa pumpom Gulper IC, uprvalja pokretanjem im voda ue u odvod. Ovaj sistem omoguava odstranjivanje sivih voda bez potrebe pokretanja komande prije korištenja tuša ili umivaonika. Malih dimenzija, od otpornog materijala, bez potrebe održavanja i išenja. Prikljuci za cijev od 19 i 25mm. Whale

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

Kat.br.

Za upotrebu sa pumpom

17.713.60

16.157.12; 16.157.24

Elektropumpa samousisavajua sa zupanicima od bronze Za pretakanje raznih tekuina, kompletna sa usisnim linijskim filtrom. Tijelo od mesinga, osovina od inoxa. Ulazi sa prikljucima od mesinga za cijev unutrašnjeg Ø 14 mm. Može se okretati na suho bez ošteivanja. Osnovna primjena: pretakanje goriva, antifriza, vode.

( 16.047.12

Elektropumpe

Kat.br.

16.047.12 16.048.12 16.048.24

Kaljužne pumpe i pumpe za sive vode

volt

Potrošnja Amp

Kapacitet lt/min

Doseg m

Usis od m

Prikluci

mm

12

6,5

15

10

2,5

3/8"

80x98x127

12 24

14 7

26 26

10 10

2,5 2,5

1/2" 1/2"

120x120x165 120x120x165

( 16.048.12/24

( 16.047.xx

( 16.048.xx

Pumpa PAR model LIGHT DUTY Za mala i srednja plovila, takoer i za kontinuiranu upotrebu. Pumpe

Kat.br.

16.369.60

224

Prikljuak od

Kapacitet

volt

Potrošnja

Max. usisna visina

3/4"

15,1 lt/min

12

5 Amp/sat

1,5 m

3,2


Prekidai za kaljužne pumpa

16

 Prekidai za kaljužne pumpa Automatski prekida za kaljužne pumpe Model Heavy Duty sa kapacitetom 30 Amp. Kuište od tehnopolimera. Može se demontirati radi išenja. Kat.broj

16.603.50

Volt

Kapacitet max Amp 12V 24V

12/24

30

Nivo ukljuivanja Nivo iskljuivanja mm mm

15

51

19

Automatski prekida ekološki Za kaljužne pumpe naše proizvodnje. Nova verzija ulta plosnata. Sa certifikatom CE na bazi zakona 94/25 ISO 28846 Automatski prekidaci za pumpe

Prekidai za kaljužne pumpa

Kat.br.

16.603.00

Napjanje

Max A

univerzalno

15

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Otvoriva zaštita za automatske prekidae za kaljužne pumpe Štiti je od iznenadnih udaraca i onemoguava blokiranje zbog postojeih naslaga u kaljuži. Automatizmi za pumpe

Prekidai za kaljužne pumpa

Kat.br.

Baza mm

Visina mm

16.603.10

180x110

110

Za prekidae 16.603.00 i 16.549.00

Automatski prekida ekološki Za kaljužne pumpe naše proizvodnje. Verzija sa kuištem modela 16.603.00. Prednost mu je što je zaštien od iznenadnih udaraca, ali je veih dimenzija. Prekidaci za pumpe

Kat.br.

16.607.00

Prekidai za kaljužne pumpa

Napajanje univerzalno

Max A

mm 152x85x84h

15

Elektronski automatski prekida za kaljužne pumpe Za sve kaljužne pumpe. Instalira se u trenu na bilo kojem mjestu u kaljuži, otporan je na benzin, ulje, naftu. U odnosu na tradicionalne prekidae, nije lomljiv, ne zaglavljuje se. Prekidaci za pumpe

Kat.br.

16.609.00

Prekidai za kaljužne pumpa

Verzija

Max A

Napajanje

automatska

20

12/24 V

mm 82x80x19h

Prekida automatski WHALE - Koristi tehnologiju senzora polja MIRUS, sa patentiranim sistemom - može upravljati kaljužnim pumpama na 12 ili 24 V DC do potrošnje 20A; - Niti jedan dio nije pokretan te nije podložan trošenju i slabom funkcioniranju; - Potpuno zabrtvljen i ne zahtijeva održavanje; - Kuište od polimera otpornih na otapala i gorivo; - Ne sadrži živu niti ostale sastojke koji zagauju okoliš. Whale

Kat.br.

16.548.00 16.548.90

Nivo ON/OFF

Max V

Max A

Verzija

32 mm 32 mm

24 24

20 20

bulk blister

Prekidai

Kat.br.

16.602.12 16.602.24

Max kapacitet A

15

V 12

10

24

( 16.602.12

Za bilo koji tip kaljužne pumpe. Digitalna tehnologija. Može raditi sa slatkom vodom, slanom vodom ili vodom zagaenom uljem ili gorivom bez da se ošteti.

( 16.602.24

Elektronski automatski prikljuak za kaljužne pumpe ATTWOOD

225


16

Prekidai za kaljužne pumpa Automatski prekida WHALE za kaljužne pumpe Whale

Prekidai za kaljužne pumpa

Kat.br.

Opis

Kapacitet do 15 Amp. - Poštuje okoliš. - Vrlo vrst. - Smanjuje On/Off cikluse pumpe.Može se instalirati na pod ili na pregbradu.

16.549.00

Automatizmi RULE za kaljužne pumpe (

16

Nove verzije "bez žive" radi zaštite okoliša. Mogu se skidati sa baze radi išenja (MOD 35A/37A). Kolaudirani za preko 1.000.000 ciklusa. .6

01

.0

0-

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

20

Automatski prekidaci za pumpe

Prekidai za kaljužne pumpa

Kat.br.

( 16 .59 9.0 0

Verzija

16.601.00 16.601.20 16.599.00

35A 37FA 40A

mm

Kapacitet max A

Kompletni sa

14 20 20

rezervnim osiguraem -

127x44x66 (h) 127x54x66 (h) 133x64x73 (h)

Automatizam RULE za kaljužne pumpe ekološki Novi model ekološki bez žive, sa svim elektronskim komponentama daleko od vode. Kako se nivo vode diže, zrak u zvonu se diže pokreui prekida sa membranom koji je odvojeno smješten i povezan sa zvonom pomou cjevice. Automatski prekidaci za pumpe

Prekidai za kaljužne pumpa

Kat.br.

V

Kapacitet A

16.598.12 16.598.24

12 24

20 10

 Posude za skupljanje otpadnih voda Posuda za skupljanje otpadnih voda sa ugraenim elektronskim senzorom

( 16.222.96

Idealna za skupljanje sivih voda (tuševi, ledomati, umivaonici, klima ureaji itd.). Realizirana od polietilena sa prozirnim epom za inspekciju, može se privrstiti pomou remena ili na ve predvienim mjestima. Obje imaju umetke od mesinga za fiksiranje pumpe. Može se instalirati pumpa "Gulper" direktno na kokpit. Whale

Kat.br.

volt

226

Prikljuci

Za pumpe

mm

ulazni

izlazni

16.222.92 12/24

8,1

250x250x165

19 mm x 1; 25 mm x 1

19 mm x 1; 25 mm x1

16.155.40 16.156.24

16.222.96 12/24

16,3

500x250x165

25 mm x 4; 38 mm x 4

2 x 25 mm

16.156.12 16.156.24

*

( 16.222.92

Posude za skupljanje otpadnih voda

Zapremina

Koristi automatski prekida sa senzorima polja (16.548.00)


16

Posude za skupljanje otpadnih voda Posuda za skupljanje automatskom pumpom

sivih

voda

WHALE

sa

Omoguava povezivanje više ispusta na brodu (sivih voda) i njihov ispust pomou samo jedne pumpe, koja se pokree pomou prekidaa sa senzorima, koji se nalaze u spremniku. Sa prozirnim vratašcima radi brže inspekcije koja se otvaraju bez alata. Sa velikim metalnim filterom za usis. Jednostavna montaža, višestruki prikljuci za usis i ispust razlitih veliina i samo 2 elektrine žice za spajanje.

Kat.broj

Tip pumpe

Senzor

16.117.50

Orca 500 (16.550.12)

16.117.52

Orca 950

V

Sensor Field (16.548.00) Sensor Field (16.548.00)

Potrošnja A

Kapacitet max l/min

Kapacite na 1 m l/min

12

1.5

32

16

3

24

1,7

57

52

3,5

16.407.57 Omoguava centraliziranje svih odvoda (tuša, umovaonika, kuhinje, kupaonice itd.) bez potrebe više otvora na zidu, jer su svi zamijenjeni sa samo jednim otvorom. Model univerzalni isporuuje se bez pumpe i automatskog plovka. Može biti kompletirana sa pumpama Rule/Jabsco/360/800/1000 GPH, Atwood V625/V750/V900, Europump 16.813.60, TMC 600GPH/500GPH/1000GPH, Seaworld 750GPH i plovcima Rule 35/35F, Atwood 4202, Osculati 16.603.00, Seawoorld 40812. Posude za skupljanje sivih voda

Posude za skupljanje otpadnih voda

Posuda za skupljanje sivih voda, kompletna automatskom pumpom EUROPUMP AUTO

sa

Omoguava centraliziranje svih ispusta (tuš, umivaonik, kuhinja, kupaonica, itd.). Brza inspekcija sa poklopcem na pritisak. Kompletna sa filterom koji se može demontirati. Kat.broj

Tip pumpe Volt Potrošnja Kapacitet Doseg max Amp max l/min m

16.130.12 16.130.24

16.124.03 12 16.124.04 24

Mjere mm

Izlaz od mm

Ulazi od mm

3.0

48

3

334x200x112 h

19

19/25/29/38

1.6

48

3

334x200x112 h

19

19/25/29/38

Posuda za skupljanje sivih voda, kompletna sa automatskom pumpom “Atwood” Omoguava centraliziranje svih odvoda (tuš, umivaonik, kuhinja, sudoper, kupaonica itd.). Sa nepovratnim ventilima kako bi se onemoguio izlaz neugodnih mirisa. Brza inspekcija zahvaljujui poklopcu na pritisak. Posude za skupljanje sivih voda

Kat.br.

16.413.73 16.413.74 16.413.75

Posude za skupljanje otpadnih voda

Tip pumpe

mm 346 x 217 x 130 346 x 217 x 130

Ø ulaza mm

Ø ispusta mm

19-25-28-38

19 - 25

19-25-28-38

19 - 25

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Posuda za skupljanje sivih voda

Doseg max m

volt Potrošnja Nosivo Doseg max Kapacite Izlaz Ulaz od Amp st max m Box mm t boxa od mm mm lt/min

automatska Sahara 500 automatska Sahara 750 automatska Sahara 750

12

1,4

27

2,10

12

2,5

41

3,00

24

1,3

41

3,00

266x206x standard 113h 330x186x veliki 111h 330x186x veliki 111h

19 19 19

19+19/ 25+29/37 19+19/ 25+29/37 19+19/ 25+29/37

( 16.413.74-75

( 16.413.73

Kit za ispust tuša RULE Kompletan sa posudom/filtrom za skupljanje sivih voda. Pumpa sa automatskim upuivanjem kada je posuda puna. Posude za skupljanje sivih voda

Posude za skupljanje otpadnih voda

Kat.br.

V

Potrošnja A

Kapacitet lt/min

16.117.60 16.117.61

12 24

4 2

51 51

mm 285x212x140 285x212x140

227


16

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

 Paneli i alarmi za kaljužne pumpe Komandna ploa za elektrine kaljužne pumpe Od anodizirane lake legure. Kompletna sa osiguraem i prekidaem “Runo Automatski”. Komandna ploca za pumpe

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

Kat.br.

mm

16.604.00

volt 12/24

90x50

Komandna ploa za elektrine kaljužne pumpe Od anodizirane lake legure, kompletna sa: - prekidaem za upuivanje pumpe - svjetlosnim i zvunim alarmom koji se ukljuuje kada se pojavi voda u kaljuži - sigurnosnim osiguraem Komandna ploca za pumpe

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

Kat.br.

mm

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

16.605.00

volt 12/24

120x65

Komandna ploa za kontrolu kaljužnih pumpi Univerzalna za sve pumpe sa automatizmom kako sa plovkom tako i elektronskim. Kompletna sa: - prekidaem “Marina” sa dvostrukim LED-om. 3 funkcije automatsko, iskljueno, runo sa povratom na oprugu na poziciju iskljueno kako se ne bi zaboravilo iskljuiti pumpusigurnosnim osiguraem. Komandna ploca za pumpe

Kat.br.

16.606.12 16.606.24

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

Za pumpe na

Kapacitet Amp

12 V

25

mm 75x60

24 V

15

75x60

Komandna ploa za kontrolu kaljužnih pumpi Kompletna sa: - prekidaem ON-OFF-ON za upuivanje pumpe automatski ili runo, sa kontrolnim led-om - alarmom svjetlosnim i zvunim za signaliziranje prisustva vode u kaljuži - osiguraem Komandna ploca za pumpe

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

Kat.br.

volt

16.608.12

mm 114x63

12/24

Prekida RULE za kaljužne pumpe 16.600.00 Tri pozicije: “Automatsko” - “Runo” - “Iskljueno”. 12/24 volt. Komandna ploca za pumpe

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

Prekida sa vremenskim relejem ciklus ON/OFF/CYCLE Posebno izraen za upotrebu sa pumpom za recirkuliranje vode (16.410.84/85, 16.203.01/02/03, 16.562.43, 16.100.13), može se koristiti kao normalni prekida ON/OFF, ili za aktiviranje samo jednog ciklusa u trajanju od 30 sekundi. Prekidai

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

Kat.br.

16.410.89

Ciklusi

volt

ON/OFF/CYCLE

12

mm 32x32

Otvor mm

12

Prekida za kaljužne pumpe tipa DE LUXE Kompletan sa osiguraem. Prekida sa lampicom sa 3 pozicije “automatski” + “runo” + "iskljueno” sa povratom na oprugu sa runog na iskljueno radi vee sigurnosti. Komandna ploca za pumpe

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

Kat.br.

volt

16.600.12 16.600.24

12 24

Sistem alarma za nivo kaljuže “Rule” Formiran od automatizma za pumpe model Rule-A-Matic-Plus + okruglog instrumenta za ugradnju koji zvunim signalom od 85 db i svjetlosnim alramom informira o prisutnosti vode. Komandna ploca za pumpe

Kat.br.

16.033.00 16.032.00

228

Paneli i alarmi za kaljužne pumpe

volt

12 24


Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

16

 Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta Prijenosne kaljužne pumpe na uranjanje Funkcioniraju automatskim napajanjem pomou baterija. Kompletne sa cijevi dužine 1,10 metara. ATTWOOD Pumpe

Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

Kat.br.

Napajanje

Autonomija

3 standard baterije “D”

16.026.00

Kapacitet lt/min

mm

25

130 (Ø baze) x 190h

5 sati

Motorna pUmpa samousisavajua za motorom OLEOMAC Sa dvotaktnim motorom od 30 c.c. Izvanrednih karakteristika. Tijelo pumpe je kompletno od plastike, bez potrebe održavanja i vrlo otporno na morske uvijete. Motorna pumpa je posebno dobra za upotrebu u brodogradilištima i dokovima, ili kao protupožarno sredstvo. Kompletno je autonomna, u skladu sa normama RINA za plovila preko 6 milja. Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

Kat.br.

Kapacitet lt/min

Doseg max

Usisna visina max

150

35 m

7m

16.013.00

Prikljuci mm

5,5

259x242x294

1"

Kaljužna pumpa SELF-PRIMING profesionalna Elektro-pumpa samousisavajua sa impelerima od nitrilne gume. Tijelo pumpe od mesinga. Za upotrebu i kod pretakanja nafte. Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

Kat.br.

16.193.80

Prikljuci

volt

Kapacitet lt/min

Potrošnja Amp/sat

Rezervni impeler

3/4"

24

80

21

16.194.35

Profesionalna kaljužna pumpa samousisavajua od bronze Impeler od bronze. Može raditi na suho bez ošteivanja. Samousisavajua do dubine od 5/6 metara. Može se koristiti kod pretakanja nafte Pumpe

Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

Kat.br.

16.652.20 16.652.30 16.652.40

A

B

C

D

mm E

F

G

I

Dn1 Dn2

Kapacitet lt/ Prevalencija min m

295 375 490

35 50 67

115 140 180

80 100 125

100 135 185

123 156 178

165 205 218

100 125 140

3/4" M 1" 1/4 M 1" 1/2 M

28 75 120

10 18 22

volt

HP

Potrošnja Amp

12 24 24

0,45 0,8 1,5

26 24 45

Ø prikljuka za Težina cijev Kg

20 30 40

Centrifugalna pumpa za pretakanje nafte

5,7 13,5 21

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Motorna pumpa

Nije samousisavajua. Potrebno je instalirati poseban ventil kako bi postala samousisavajua. Pumpe za pretakanje nafte

Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

Kat.br.

16.657.12 16.657.24

volt

Kapacitet max lt/min

Potrošnja Amp/sat

Snaga HP

Doseg max bar

12 24

60 60

30 22

0,4 0,5

2,0 3,0

Ventil

5,2 5,2

17.232.04 17.232.04

Elektropumpa samousisavajua visokih mogunosti Tijelo i osovina pumpe od inoxa, impeler i difuzor od norlina, tijelo motora i nosa od obojene gize (ljevanog željeza). Samousisavajue nakon prvog punjenja, uz poseban dodatni ventil. Pumpe

Kat.br.

Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

volt

Kapacitet max lt/min

Potrošnja Amp/sat

16.655.12

12

40

42

0,52

200x400x220

10,0

16.655.24

24

40

28

0,60

200x400x220

10,0

16.656.24*

24

86

40

0,70

200x480x180

14,5

*

Motor KW

mm AxBxC

Ventil

17.232.03; 17.232.04 17.232.03; 17.232.04 17.232.03; 17.232.04

( 16.655.12-24

Pumpa sa 4 impelera

229


16

Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta Samousisavajua pumpa od bronze sa zvjezdastim impelerom

Može raditi na suho bez ošteivanja. Ukljuivanje pomou runog kvaila. Samousisavajua do dubine od 5/6 metara. Pumpe

Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

Kat.br. B

C

D

E

130 130

28 37

124 130

85 105

70 76

Ø9 Ø9

90 90

175 175

157 157

160

40

160

125

91

Ø 11

120

225

188

Ø kolotura

Izlazi

Prikljuci

280 305

110x1A 110x1A

1" 1/4M 1" 1/4M

Ø 30 Ø 40

18 22

75 120

365

110x1A

2" M

Ø 50

30

230

G

H

I

L

Kod 1400 RPM prevalencija m nosivost l/min

Samousisavajue pumpe od bronze sa zvjezdastim impelerom od bronze Mogu se okretati na suho bez ošteivanja. Upuivanje preko elektromagnetskog kvaila. Samousisavajue do dubine od 5/6 metara. Pumpe

Kaljužne pumpe prijenosne visokog kapaciteta

Kat.br.

16.651.30 16.651.40 16.651.50

A

B

C

D

E

mm F

70 70 70

55 55 55

68 68 94

50 67 90

103 128 160

Ø8,5 Ø8,5 Ø9

Prikljuci

H

I

L

Ø kolotura

Izlazi

G

89 89 107

175 175 210

150 150 185

265 288 345

152x2A 152x2A 152x2A

1" 1/4M 1" 1/2M 2" M

Ø 30 Ø 40 Ø 50

Pri 1400 RPM prevalencija m kapacitet l/min

18 22 30

75 120 230

 Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom Pumpa centrifugalna Europump za ozraivanje posuda sa ulovom.

( 16.160.01

Kuište od ABS plastike, osovina inox, motor i trajni magneti. Jednostavna za demontažu i išenje. Kat.broj

( 16.160.01

( 16.160.03

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

16.650.30 16.650.40 16.650.50

A

mm F

16.160.01 16.160.03 16.160.05

Volt

Kapacitet l/min

Potrošnja Amp

Ø ispusta mm

Verzija

12 12

38 38

3.0 3.0

19 19

na uranjanje kroz stijenku linijski

12

38

3.0

19

kroz stijenku pod 90°

( 16.160.05 ( 16.160.03

( 16.160.05

Pumpa za ozraivanje posuda sa ulovom i ješkom Model koji se fiksira na dno posude za ulov ili ješku i povezuje se na izvor struje od 12 volti. Pumpe za posude sa ulovom

Kat.br.

16.452.43

230

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

volt

Kapacitet lt/sat

12

948 l/sat


16

Hidrofori - pumpe vode Pumpa centrifugalna za umivaonik Za instaliranje u nivou baze rezervara. Nije samousisavajua. Pumpe

Hidrofori - pumpe vode

Kat.br.

16.184.74

volt

Kapacitet lt/min

Doseg

12

6,6

2M

Prikljuak cijevi

mm 88x45

Ø mm 11

Elektrina pumpa ATTWOOD za ozraivanje i obnavljanje vode u posudama sa ulovom ili ješkom Montira se direktno na krmeno zrcalo ili na udaljenosti pomou cijevi. Pumpe za posude sa ulovom

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

Kat.br.

volt

16.410.84 16.410.83

Kapacitet l/min

Debljina stijenke mm

Potrošnja A

B mm

C mm

D mm

G/F mm

Prikljuak za more

16.388.61 16.388.61

12

38

90/38

1,8

75/25

81

74

3/4"

12

52

90/38

3,5

75/25

100

81

1" 3/8

Filter

16.388.50 16.388.50

Glava sa mlaznicom

Prikljuak za cijev

16.412.53 16.412.53

17.235.02 17.235.02

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

( 16.410.84

Elektrina pumpa za ozraivanje i obnavljanje vode u posudama za ulov ili ješku Verzija sa dva izlaza za istovremeno ozraivanje 2 posude ili samo jedne posude koristei drugi prikljuak za pranje palube. Pumpe za posude sa ulovom

Kat.br.

volt

16.410.85

12

Kapacitet tl/sat m0 m2

46

29

Potrošnja Amp/sat

Prikljuak cijevi

Glava sa mlaznicom

3

3/4 + 19 mm

16.412.53

Usis mora

Filtar

16.388.61 Usis mora sa filtrom za upotrebu sa pumpom 16.410.84 kada se montira daleko od krmenog zrcala. Pumpe za posude sa ulovom

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

16.388.50 Samo filtar za montiranje izvan pumpe 16.410.84 kada se ista montira direktno na krmeno zrcalo. Pumpe za posude sa ulovom

"Testa spray"

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

Elektrina pumpa za ozraivanje posuda sa ulovom

"Testa spray" za povezivanje na pumpe za ozraivanje ATWOOD. Podešavanje po želji. Pumpe za posude sa ulovom

Kat.br.

16.412.53

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

Za cijevi Ø mm

19

Za pumpe 16.452.43; 16.410.84; 16.410.85

16.201.00 Fiksiranje na stijenku, napajanje autonomno sa dvije alkalne baterije “D” (tipa za baterijsku lampu), potpuno vodonepropusna.

231


16

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom “Dava kisika” RULE za posude sa ješkom ili ulovom 16.078.00 Koristi sa sa bilo kojom pumpom za uranjanje sa prikljukom od 19 mm. Ventil sa efektom “spray” dovodi kisik ustajaloj vodi, podesivog smjera i intenziteta.

Davac kisika za posude sa ulovom

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

Pumpe za ozraivanje na uranjanje za posude sa ulovom RULE "ProSeries"

Kat.br.

Kapacitet lt/min

Potrošnja A

Verzija sa pražnjenjem

V

16.203.01 16.203.02

45 45

2,8/4 2,8/4

12 12

16.203.03

45

2,8/4

vanjskim nagnutim kroz krmu vanjskim vertikalnim kroz krmu unutrašnjim, za povezati sa kuglinim ventilom i izljevom u more

( 16.203.02

( 16.203.03

( 16.203.01

( 16.203.02

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

( 16.203.01

Vrlo jednostavne za demontiranje i išenje. Vrlo tihe. Pumpe za dostavu kisika posudama za ulov

12

( 16.203.03

Pumpa centrifugalna RULE "Dual-Port" Služi kao pumpa za obnavljanje vode u posudama sa ulovom ili ješkom i kao prikljuak za pumpe za pranje palube uobiajeno instalirane na plovilima za ribolov. Potreban je samo jedan otvor za povezivanje dvije pumpe. Pumpe

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

Kat.br.

16.202.00 16.205.00 *

volt

Kapacitet l/min

Potrošnja Amp

12

32

1,9

Prikljuak 1/2"+3/4" *

12

100

-

25 (1")/28,6 (1" 1/8)

ukljuen ep za zatvaranje prikljuka za cijev od 3/4” ukoliko se ne koristi

( 16.202.00 / 16.205.00 ( 16.202.00

( 16.205.00

Pumpa za ozraivanje centrifugalna na 12 V 16.100.13 Na 12 V Za posude za uvanje ribe. Služi za cirkulaciju vode, njenu izmjenu i ozraivanje. Kompletna sa svim priborom za montiranje, nosaem, obujmicama, cijevi za ozraivanje, itd. Pumpe

Pumpe za ozraivanje posuda sa ulovom

 Pumpe za uljev ulja ili nafte Izvlaka ulja vakuumski Ovaj genijalni ureaj omoguava odstranjivanje ulja iz motora sa velikom lakoom. Ulje se vadi pomou plovka i skuplja u okruglom spremniku pomou specijalne pumpe. Pumpe za ivlaenje ulja

Kat.br.

16.188.00

232

Pumpe za uljev ulja ili nafte

Kapacitet

6 lt


16

Pumpe za uljev ulja ili nafte Samousisavajua pumpa za pražnjenje ulja ili za pretakanje nafte Usis ulja vrši se pomou otvora na plovku za nivo. Kompletna sa prikljukom za cijev od 14mm i brzim prikljukom (na pritisak) za cijev za usis sa plovka za nivo. Pumpa

Pumpe za uljev ulja ili nafte

Kat.br.

16.170.12 16.170.24 *

Volt

Potrošnja A

Nosivost l/h

Samousisna do m

12

4/8*

480

1.00

24

3/5*

480

1.00

Kit cijevi

16.170.20 16.170.20

Potrošnja ovisi o usisanoj tekuini

16.170.20 Kit cijevi Ø 8 mm i 6 mm od tvrdog rilsana za usis preko plovka za nivo

Pumpa samousisavajua za ulje - naftu - viskozne tekuine Tijelo pumpe od bronce, osivina od inoxa. Kat.broj

16.190.60 16.190.61

Volt

Kapacitet lt/min

Max doseg m

Potrošnja amp

12 24

12 12

3 3

7 4

Impeler "a palette". Tijelo od lake legure sa brzim prikljuckom za cijev od 25 mm. Karter sa ruckom, prekidac ON/OFF, klijesta za akumulator. Kompletna sa filtrom EMI. Pumpa je povratna, te se koristi za pretakanje goriva iz jednog spremnika u drugi. Elektropumpe

Kat.br.

V

Visina potiska m

Kapacitet l/min

Pritisak

A

Prikljucak mm

16.047.05 16.047.06

12 24

1,5 1,5

45 45

1,2 bara 1,2bara

15 7,5

25 25

Elektropumpa za zupanike samousisavajua Elektropumpa sa zupanicima od bronce za pretakanje ulja, sredstava za podmazivanje ili viskoznih tekuina. Usisava preko otvora na šipki-pokazivau nivoa ulja; kompletna sa prikljukom od 14mm i brzim prikljukom na pritisak za šipku-pokaziva nivoa. Za upotrebu kod pražnjenja kartera motora korištenjem odgovarajueg kompleta cijevi. Tijelo od niklovanog mesinga, osovina od inoxa. Elektropumpe

Kat.br.

16.190.12 16.190.24 16.190.32 16.190.44

Pumpe za uljev ulja ili nafte

volt Osigura A

12 24 12 24

Kapacitet lt/h u cijevima mm Ø6 Ø8 Ø 14

7,5 4 10 5

20 20 25 25

60 60 75 75

Samousisavaju a do m

330 330 480 480

Kit cijevi

1 1 1,5 1,5

1,4 1,4 2 2

16.190.27 16.190.27 16.190.27 16.190.27

Kit cijevi

( 16.190.12/24 ( 16.190.32/44

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Samousisavajua elektro pumpa povratna za uliv nafte-ulja

16.190.27 Kit cijevi Ø mm 8 i mm 6 od tvrdog rilsana za usisavanje kroz šipku-pokaziva nivoa ulja. Za pumpe serije 16.190.xx. Elektropumpe za promjenu ulja

Pumpe za uljev ulja ili nafte

Kit za izmjenu ulja Elektropumpe za promjenu ulja

Kat.br.

16.190.13

Kit koji se sastoji od

16.190.12

pumpa

16.190.27

cijevi

elektrini kabel sa kliještima

cijev za pražnjenje

zaštitnog osiguraa

Kit profesionalni za izmjenu ulja u etverotaktnim motorima Pumpa od bronze sa zupanicima + prijenosnim rezervarom + kablovima za povezivanje na akumulator + 2 fleksibilne cijevi za usis sa šipke-pokazivaa nivoa ulja. Elektropumpe za promjenu ulja

Kat.br.

16.189.12

Pumpe za uljev ulja ili nafte

Rezervar lt

Cijevi Ø mm

Dimenzije mm

17

6 i 13

35h x 34 Ø

233


16

Pumpe za uljev ulja ili nafte Elektropumpa profesionalna samousisavajua za pretakanje nafte i ulja za podmazivanje Tijelo od mesinga sa zupanicima od bronze i osovinom od inoxa. Kompletna sa linijskim filtrom. Elektropumpe za promjenu ulja

Kat.br.

16.049.22

Pumpe za uljev ulja ili nafte

volt

Potrošnja A

Kapacitet l/min

Pritisak

4,3

28

3 bar

220

Prikljuci Samousisavaju a do m

1/2"

1,5

mm

240x180x120

Elektropumpa samousisavajua ze pretakanje vode, nafte i ulja za podmazivanje

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Tijelo od mesinga i zupanici od bronze. Osovina od inoxa AISI 303. Otvori sa prikljucima od mesinga za cijev sa unutrašnjim Ø 16 mm. Kompletna sa filtrom. Kat.broj

16.049.23

V 220

Doseg

Pritisak max

Nosivost

1,5m

4 bara

28 l/min

Potrošnja A Osigura

2,2

2,5

Ulazi 1/2" BSP

Elektroniki ureaj za zamjenu ulja Sastoji se od samousisavajue elektronike pumpe i od serije kolektora za usis/punjenje. Ureaj se montira fiksno na pregradu i kolektori se fiksno povežu na epove ispusta ulja iz motora, kopi, generatora. Kad se jednom ispusti ulje, pumpa može promijeniti smjer okretanja (rotacije), i iz istih epova se obavlja punjenje sa novim uljem ili eventulani rabbocco.

( 16.190.53

Elektropumpe za zamjenu ulja

Pumpe za uljev ulja ili nafte

Kat.br.

16.190.53 16.190.56

Opis

volt

sistem sa 3 prolaza

12/24

mm 250x250

sistem sa 6 prolaza

12/24

400x250

Nosivost l/min

10 10

.56

90

(

.1 16

( 16.190.53

( 16.190.56

 Samousisavajue pumpe NAUCO Tijelo od bronze, impeleri od neoprena, za povezivanje na motor.

Pumpa NAUCO model 36 Pumpe

Bar

0 0,3 0,6 1 1,5

rpm 700

rpm 900

Kapacitet l/min rpm 1400

rpm 1750

rpm 2000

28 24 20 18 15

53 48 45 41 35

80 75 78 68 60

87 83 81 77 68

96 94 93 88 82

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.041.00

234

Rezervna za motore

Nosivost lt/min

Prikljuak od

do 400 KS

25-102

1"

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

Rezervni impeler

F7B-8-1024070-1

16.194.06

52080-2001


Samousisavajue pumpe NAUCO

16

Pumpa NAUCO model 40 Pumpe

Bar rpm 700

rpm 900

Kapacitet l/min rpm 1400

rpm 1750

rpm 2000

95 87 80 72 -

121 114 107 102 70 -

195 188 181 177 148 109

260 242 233 228 204 168

293 279 270 265 243 209

0 0,3 0,6 1 1,5 2,5

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.042.00

Rezervna za motore

Nosivost lt/min

Prikljuak od

do 800 KS

65-260

1"1/2

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

Rezervni impeler

F8B-8-1013021-5

16.194.07

52200-2011

Pumpa NAUCO model FPR050F Bar

0 0,3 0,6 1 1,5

rpm 700

rpm 900

50 48 44 40 35

55 51 47 44 38

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

85 81 78 73 67

90 100 97,5 92 87

rpm 2000

|rpm 2500

130 120 112 105 100

170 155 140 131 125

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.055.00

Rezervna za motore

Prikljuak

Ekvivalent art Jabsco Johnson

AIFO, 503/9/5 - 521 - 5213 sa - 8361 - 8820 - 8210 prirubnicom

9700-21

Rezervni impeler

F7B-9-10-241831/10-24014-1

16.194.06

Pumpa NAUCO model ST114, sa prirubnicom, za direktnu monta탑u na motor Pumpe

Kat.br.

Samousisavajue pumpe NAUCO

Rezervna za motore Prikljuak od

Volvo Penta, Bukh,

16.038.00 Arona, Nanni, Ducati,

Jabsco

Ekvivalent art. Johnson Ruggerini

29300-2001/ 29300-2101

3/8"

Ruggerini

F35B-9-1032412-1035157/6

10-35118-1

Rezervni impeler

16.194.02

Pumpa NAUCO model FPR009 Pumpe

Kat.br.

16.050.00

16 - Kalju탑ne pumpe, impeleri, pumpe vode

Pumpe

Samousisavajue pumpe NAUCO

Rezervni impeler

Prikljuak od

Jabsco

Ekvivalent art. Johnson

16.194.02

3/8"

29300-2001

F35B-9-10-35211-3 F35B-9-902-10-35211-4 F35B-9-10-35122-1 sa bronzinom

Pumpa NAUCO model FPR044 Pumpe

Kat.br.

16.059.00

Samousisavajue pumpe NAUCO

Rezervna za motore

Ekvivalent art. Johnson

Rezervni impeler

Nanni

F5B-9-10-24184-1 MVM-F5B-9-24086-1

16.194.05

235


16

Samousisavajue pumpe NAUCO Pumpa NAUCO model FPR040, sa prirubnicom, za direktnu montažu na motor Pumpe

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

Rezervna za motore

Samousisavajue pumpe NAUCO

Prikljua A k od mm

Jabsco

Ekvivalent art. Johnson

16.039.00

Aifo, Bmw, C. Power, Lehman, VM, Ct-Marine

3/4"

18

3270-200 (3270-2401)

16.065.00

-

3/4"

20

-

Rezervni impeler

F5B-9-10-24119-2-3

16.194.05

F5B-9-10-24119-4-F5B9003 F5B-9-9003-1016.194.05 24119 F5B-9-10-35100-1

Pumpa NAUCO model FPR043, sa prirubnicom Pumpe

Bar

0 0,3 0,6 1 1,5

rpm 700

rpm 900

21 19 18 16 10

27 25 23 20 13

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

41 38 37 32 24

49 47 42,5 36,5 29

rpm 2000

rpm 2500

56 54 48 41 33

60 57 55 48 40

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

Rezervna za motore Prikljuak od

16.046.00

Nanni

3/4"

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

Rezervni impeler

F5B-9-1024334-01

16.194.05

29500-1501

Pumpa NAUCO model FPR046 Pumpe

Bar

0 0,3 0,6 1 1,5

rpm 700

rpm 900

40 38 35 30 24

44 42 39 34 27

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

74 71 65 62 57

84 80 76 71 66

rpm 2000

rpm 2500

94 91 87 81 74

100 97 95 86 79

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

Rezervne za motore Prikljuak od

16.146.00

“VM” od 4/6 cilindra

1"

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

23430-1001

Rezervni impeler

F7B-9-10-241271

16.194.06

Pumpa NAUCO model FPR236 Pumpe

Kat.br.

16.136.00

236

Samousisavajue pumpe NAUCO

Rezervna za motore

Vetus

Prikljuak od

Jabsco

Ekvivalent art. Johnson

3/8"

29470-213

F4B-9-10-35161-1

Rezervni impeler

16.194.03


Samousisavajue pumpe NAUCO

16

Pumpa NAUCO model FPR038/034 Pumpe

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

Rezervna za motore Prikljuak od

Volvo Penta serie “2000”, Lombardini Low 903, Aifo 4041

16.138.00

3/8"

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

Rezervni impeler

F4B-9-1035355-01

16.194.04

29470-2531

Pumpa NAUCO model FPR039 Pumpe

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.045.00

Rezervna za motore

Prikljua k od

Jabsco

Ekvivalent art. Johnson Lombardini

Lombardini

3/8"

29470-2431

F4B-9-1035355-01

1503LD

YM

Rezervni impeler

2004-M

16.194.04

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.137.00

Rezervna za motore Prikljuak od

Nanni FK2/FK3

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

3/8"

29470-2331

Rezervni impeler

F4B-9-10-35127-1

16.194.03

Pumpa NAUCO model FPR0012 Pumpe

Bar rpm 700

rpm 900

9 8 7 4

11 9 8 6

0 0,3 0,6 1

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

15 13 12 8

16,5 14 13,5 9

rpm 2000

rpm 2500

18 15 14,5 13

23 21 20 15

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

Rezervna za motore

16.044.00

Prikljuak

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

Rezervni impeler

F4B-9-1024335-01

16.194.01

Perkins 3/4 cilindar gladak Ø mm 20 29350-1001

Pumpa NAUCO model ST 160/161 Pumpe

Bar

0 0,3 0,6 1 1,5

rpm 700

rpm 900

50 48 44 40 35

55 51 47 44 38

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

85 81 78 73 67

rpm 2000

rpm 2500

130 120 112 105 100

170 155 140 131 125

90 100 97,5 92 87

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Pumpa NAUCO model FPR037 Pumpe

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.160.00

Rezervni dio za motore

Ekvivalent art. Johnson Volvo

Volvo (Rif. orig. 3581558), motori KAD 42/43/44/43P/44P

F7B9-03-24524

Rezervni impeler

3581558

16.194.06

Pumpa NAUCO model FPR049 Pumpe

Kat.br.

16.149.00

Samousisavajue pumpe NAUCO

Rezervna za motore

Ekvivalent art. Jabsco

Rezervni impeler

AIFO mod. 8041 i ostali

29500-1001

16.194.05

237


16

Samousisavajue pumpe NAUCO Pumpa NAUCO model FPM005 Pumpe

Bar

0,0

rpm 700

rpm 900

15

18

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

20

rpm 2000

rpm 2500

26

29

24

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16 - Kalju탑ne pumpe, impeleri, pumpe vode

16.035.00

Rezervna za Priklju Nosivost Osovina motore ak od lt/min mm

do 20 KS

3/8"

12 (kunj mm 11)

5/29

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

Rezervni impeler

F35B-8-1035038-1/9 senza vasamento

520102001

16.194.02

0,6

Pumpa NAUCO model FPM001 Pumpe

Bar

0,0

rpm 700

rpm 900

15

18

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

20

rpm 2000

rpm 2500

26

29

24

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.035.01

Rezervna za Prikljua Nosivost Osovina motore k od lt/min mm

Ekvivalent art. Rezervni Jabsco Johnson impeler

9,5 (kunj mm 8,8)

52010-2001 F35B-8(6640-200) 1016.194.01 (22940-2001) 35038-41

do 20 KS

3/8"

5/29

0,6

Pumpa NAUCO model PM 16 Pumpe

Bar

0

rpm 700

rpm 900

17,5

22,5

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

36

rpm 2000

rpm 2500

50

60

44

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.016.00

Rezervna za motore Prikljuak od

do 80 KS

1/2"

Nosivost lt/min

Ekvivalent art. Jabsco

Rezervni impeler

12/60

22950-0001

16.016.01

1,2

Pumpa NAUCO model PM 38 Pumpe

Bar

0

rpm 700

rpm 900

12

17

Kapacitet l/min rpm 1400 rpm 1750

22

rpm 2000

rpm 2500

32

35

26

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.036.00

238

Rezervne za Prikljuak motore od

do 40 KS

3/8"

Nosivost lt/min

4/35

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

Rezervni impeler

520202001

16.194.11

F4B-8-1024074-1

1


16

Samousisavajue pumpe NAUCO Pumpa NAUCO model PM 34 Pumpe

Bar rpm 700

rpm 900

Kapacitet l/min rpm 1400

rpm 1750

rpm 2000

18 16 15 14 13

23 21 20 19 17

35 33 32 30,5 27

44 41 39,5 37,5 33,5

49 46 45 42 39

0 0,3 0,6 1 1,5

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

16.037.00

Rezervna za motore

Prikljua k od

Nosivost lt/min

do 150 KS

3/4"

12/48

Ekvivalent art. Jabsco Johnson

52.040-2001

F5B-8-1024073-1/9/11

Rezervni impeler

16.194.05

Pumpa NAUCO FPR 313 Pumpe za motore

Samousisavajue pumpe NAUCO

Kapacitet l/min

Odgovara art.Johnson

Rezervna za motore

20/60

F4B-903-10-24509-2

Yanmar 2GM/3GMF/3GM/3GMF

16.040.00

Komparativna tablica pumpi za hlaenje Kat.br.

16.035.00 16.035.01 16.044.00 16.038.00 16.050.00 16.136.00 16.137.00 16.138.00 16.045.00 16.063.00 16.016.00 16.039.00 16.065.00 16.046.00 16.059.00 16.149.00 16.037.00 16.146.00 16.055.00 16.160.00 16.041.00 16.042.00 16.043.00

Joint 3/8" 3/8" D18/19 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" D 28 3/4" 1" flangia D 32 1" 1" 1/2 1/4"

Jabsco 52010-2001 52010-2001 (6640-200) (22940-2001) 29350-1001 29300-2001/29300-2101 29300-2001 29470-2131 29470-2331 29470-2531 29470-2431 29470-2331 22950-0001 3270-200 (3270-2401) 29500-1501 29500-1001 52.040-2001 23430-1001 9700-21 52080-2001 52200-2011 -

Johnson F35B-8-10-35038-1/9 senza basamento; F35B-8-10-35038-41 F35B-8-10-35038-1/9 senza basamento; F35B-8-10-35038-41 F4B-9-10-24335-01 F35B-9-10-32412-10-35157/6 Ruggerini - 10-35118-1 F35B-9-10-35211-3; F35B-9-902-10-35211-4; F35B-9-10-35122-1 con bronzina F4B-9-10-35161-1 F4B-9-10-35127-1 F4B-9-10-35098-1-2-3 F4B-9-10-35355-01 Lombardini 1503LD YM-2004-M F4B-9-10-35167-1 F5B-9-10-24119-2-3 F5B-9-10-24119-4-F5B-9003; F5B-9-9003-10-24119; F5B-9-10-35100-1 F5B-9-10-24334-01 F5B-9-10-24184-1 MVM-F5B-9-24086-1 F5B-8-10-24073-1/9/11 F7B-9-10-24127-1 F7B-9-10-24183-1/10-24014-1 F7B-9-03-24524/Volvo 3581558 F7B-8-10-24070-1 F8B-8-10-13021-5 -

Rezervne turbine

16.194.01 16.194.01 16.194.01 16.194.02 16.194.02 16.194.03 16.194.03 16.194.04 16.194.04 16.194.03 16.016.01 16.194.05 16.194.05 16.194.05 16.194.05 16.194.05 16.194.05 16.194.06 16.194.06 16.194.06 16.194.06 16.194.07 16.043.01

16 - Kalju탑ne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

Pumpa model 335 Samousisavajue pumpe NAUCO

Kat.br.

Model

16.052.01

335

16.052.02

335

16.051.01

336

16.051.02

336

Ekvivalent

Johnson F7B-810-24571-01 Johnson F7B-810-24571-13 Johnson F7B-810-24572-01 Johnson F7B-810-24572-13

Ulazi

Brtvljenje

Nosivost na 2000 RPM

Rezervni impeler

3/4"

Mehaniko

46 lt

16.194.05

3/4"

Gumeni prsten

46 lt

16.194.05

1"

Mehaniko

107 lt

16.914.26

1"

Gumeni prsten

107 lt

16.194.26

( 16.052-051.01/02 ( 16.052.01/02

( 16.051.01/02

239


16

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

 Usisni ventilatori i ostali ventilatori Ureaj za usis plina iz kaljuže Sa certifikatom u skladu sa normama CE i ISO 55014/61000 specifinim za usisne ventilatore. Motor vodonepropusan. Kompletan sa držaem koji omoguava okretanje ventilatora. Univerzalan za kontinuiranu upotrebu. Kat.broj

Napajanje

Kapacitet m3/sat

Potrošnja A

Cijev

Otvor Ø mm

12V

260

3

16.104.35

76

16.104.15

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Usisava plinova iz kaljuža, model odobren RINA Motor vodonepropusan. Kompletan sa izlaznom maskom i prikljukom za cijev. Model univerzalni. Usisni ventilatori plinova

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

Kat.br.

volt

16.104.20 16.104.21

Kapacitet m3 /sat

Potrošnja

Otvor Ø mm

Cijev

12

260

3,5 A

16.104.30; 16.104.35

75

24

260

1,8 A

16.104.30; 16.104.35

75

Usisni ventilator aksijalni TURBO original “Atwood” Prednost ovih ventilatora je 50% vea iskoristivost po istoj snazi motora od klasinih ventilatora. Jedini napravljeni "Water resistant” za rad u vrlo vlažnim ambijentima. Koriste se za efikasno ventiliranje i hlaenje kabina kao i motornih prostora. Dimenzije su vrlo kompaktne i omoguuju montiranje i u skuenim prostorima, sa odobrenjem CE. Usisni ventilatori plinova

Kat.br.

16.173.30 16.174.30 16.174.51

volt

12 12 24

Ulaz/Izlaz mc/min 3,3 6,0 6,0

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

Kapacitet mc/min* 2,5 4 4

Potrošnja A 3,1 4,4 2,5

mm 130x130x91 130x154x113 130x154x113

Cijev 16.104.35 16.104.36 16.104.36

Cijev za usisne ventilatore od staklenih vlakana i PVC-a sa metalnim ojaanjima Otporna na temeprature do 130°, sama se gasi i vrlo je fleksibilna, izraena posebno za zraenje motornih prostora. Cijev za usisne ventilatore plinova

Kat.br.

Komadi od m 10 10

16.104.35 16.104.36

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

Ø mm 80 102

Za usisavae 16.104.20; 16.104.21; 16.173.30; 16.174.30; 16.174.51

Cijev za ventilatore od laganog propilena Cijev za usisne ventilatore plinova

Kat.br.

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

Komadi od m m

16.104.30

50

Za usisavae 16.104.20; 16.104.21

Ø vanjski mm

80

Fleksibilne cijevi za velike usisne ventilatore Izraeni od sivog poliolefina, sa armaturom od PVC-a. Radna temperatura -20° + 90°. Radijus zobljenosti: 0,6 x Ø. Kat.broj

16.104.45 16.104.46 16.104.47

240

Ø mm 110 150 180

Komadi m 10 10 10

Za usisne ventilatore 16.107.xx 16.106.xx; 16.107.xx 16.108.xx


16

Usisni ventilatori i ostali ventilatori Aspirator centrifugalni za fiksiranje na pregradu, sa odobrenjem RINA Vodonepropusni motor sa trajnim magnetima IP44 u skladu sa ISO8846. Za kontinuiranu upotrebu za hlaenje motornih prostora. Kuište od bijele ABS plastike. Aspiratori plinova - usisni ventilatori

Kat.br.

S

16.106.01 16.106.02 16.106.04 16.106.06 16.106.08

12 24 12 24 24

mc/h

500 500 750 750 1000

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

A

11,5 7 19 11 16

A 110 110 150 150 150

B1 110 110 110 110 110

mm

B 103 103 103 103 103

C 119 119 119 119 119

D 135 135 135 135 155

E 281 281 281 281 281

F 257 257 257 257 257

G 147 147 147 147 147

H 150 150 150 150 150

Aspirator centrifugalni za fiksiranje pomou nosaa, sa odobrenjem RINa

Aspiratori plinova - usisni ventilatori

Kat.br.

V

16.107.01 16.107.02 16.107.04 16.107.06 16.107.08

mc/h

12 24 12 24 24

500 500 750 750 1000

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

A

11,5 7 19 11 16

A 110 110 150 150 150

B1 110 110 110 110 110

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Vodonepropusni motor sa trajnim magnetima IP44 u skladu sa ISO8846. Za kontinuiranu upotrebu za hlaenje motornih prostora. Kuište od bijele ABS plastike. mm B 103 103 103 103 103

D 135 135 135 135 155

E 281 281 281 281 281

F 257 257 257 257 257

G 147 147 147 147 147

( Nosa za fiksiranje

Ventilatori aksijalni visokog kapaciteta Izraeni od tehnopolimera. Kompaktni i vrlo tihi. Zadovoljavaju norme ISO8846 i 55014. Kat.broj

16.108.01 16.108.02 16.108.11 16.108.12

V 12 24 12 24

A 7 4 6 3

Kapacitet mc/sat 750 750 750 750

Pritisak statiki 30 mm H2O 30 mm H2O 30 mm H2O 30 mm H2O

250 250 160 160

mm Ø mm Ø cijevi 220 180 220 180 220 180 220 180

Ventilatori centrifugalni Ventilator od elika dinamiki i statiki balansiran. Kompletan sa prirubnicom za cijev na ulazu i na izlazu i sa mrežicom za zaštitu usisa. Usisni ventilatori plinova

Dimenzije i težine Kat.br. 16.102.07 16.102.08 16.102.11 16.102.12 16.102.15 16.102.16

A 130 130 160 160 215 215

Kat.br.

16.102.07 16.102.08 16.102.11 16.102.12 16.102.15 16.102.16

B 155 155 160 160 215 215

C 90 90 110 110 160 160 V 24 24 24 24 24 24

D 115 115 110 110 160 160

E 75 75 78 78 250 250

F G 98 8 98 8 118 8 118 8 160 2 (n°8) 160 2 (n°8)

Rotacija LD RD LD RD LD RD

H 340 340 320 320 390 390

I 270 270 322 322 410 410

Snaga Kw 0,12 0,12 0,30 0,30 0,55 0,55

L 110 110 135 135 192 192

P 98 98 118 118 200 200

Q 225 225 273 273 340 340

A max 6 6 16 16 28 28

N 80 80 90 90 90 90

O 102 102 110 110 110 110 RPM 2000 2000 2800 2800 2000 2000

Težina kg 6 6 10 10 19 19 dBA 56 56 65 65 70 70

Kapacitet max m/min 15 15 24 24 37 37

Pritisak max mm H2O 30 30 64 64 64 64

241


16

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

Ventilatori elikoidalni, impeler od polipropilena dinamiki i statiki balansiran Usisni ventilatori plinova

Dimenzije i težine Kat.br. 16.103.11

A 350

B 360

C 400

D 425

E 215

F 330

Težina kg

16.103.12

350

360

400

425

215

330

11

11

16.103.03

250

260

285

310

200

330

8

16.103.04

250

260

285

310

200

330

8

Usisni ventilatori i ostali ventilatori

Snaga Kw

A max

RPM

dBA

Pritisak max mm H2O

Kat.br.

V

Protok

Kapacitet max m3/min

16.103.11 16.103.12 16.103.03 16.103.04

24

A

0,15

6

1400

62

56

13

24

P

0,15

6

1400

62

56

13

24

A

0,3

11

2500

65

30

13

24

P

0,3

11

2500

65

30

13

 Bukole za prolaz kablova Specijalna fleksibilna cijev od PVC za prolaz kablova vanbrodskih motora Spirala sa ojaanjima od PVC-a. Izraena sa istim mjerama kao i originalne cijevi OMC, Yamaha, Mercury itd. Fleksibilne cijevi za prolaz kablova

Kat.br.

16.104.38 16.104.37

Ø unutarnji mm

Kolut od m

Boja

Ležaj - prikljuak

50,8

10

siva

16.104.39; 16.104.40

50,8

10

bijela

16.104.39; 16.104.40

Ležaj za prikljuivanje cijevi 16.104.38 na kokpit plovila Cijev se zavida u unutrašnjost ležaja te je mogue dužinu podesiti po želji. Ležajevi prolaze fleksibilnih cijevi

Bukole za prolaz kablova

( 16.104.40

( 16.104.39

Kat.br.

16.104.39 16.104.40

Materjal

Ø vanjski flane mm

dužina vrata otvor na plovilu mm mm

Za cijev

bijela plastika inox AISI 316 sjajni

100

56

62

16.104.38

100

56

52

16.104.38

 Usisi za vodu i prikljuci za stupie na obali Usis vode sa obale i regulator pritiska vode Flojet Limitira i nivelira pritisak vode iz mreže sa kopna na 3,1 bara, kako ne bi došlo do ošteivanja pumpi vode i cijevi. Prikljucci za vodu sa obale

( 16.441.12

( 16.441.11

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

impeler od plastike/stakla sa temperaturom korištenja -40 °C +100 °C, isporuuju se sa samookretljivom zaštitnom mrežicom

Usisi za vodu i prikljuci za stupie na obali

Kat.br.

16.441.11 16.441.12* *

Verzija "na liniji"

Prikljuci sa navojem 3/4"

ugradbena

sa navojem1/2"

mm 77x39

103x110

Dubina mm

87

Sa specijalnim plastinim prikljukom za cijev 1/2" NPT

Prikljuak tip "bajoneta" u ravnini za pranje palube 16.442.20 Ureaj se povezuje ispod palube na pumpe Washdown (vidi naš art. 16.430.50; 16.430.51) ili sline. Održava pritisak pumpe. Kada se prikljui prikljuak tip "bajoneta", koji je povezan sa cijevi za pranje, ureaj se automatski otvori i pokree pumpu. Sve od inoxa, prikljuci univerzalni na pritisak izmedju cijevi i 16.442.20. Usis vode za pranje palube

16.442.29#

242

Rezervni plastini prikljuak


Usisi za vodu i prikljuci za stupie na obali

16

Usis vode za pranje palube ili openite upotrebe Povezuje se sa vodenim sistemom na plovilu (slatka voda) ili na pumpu Washdown (slana voda) i drži liniju pod pritiskom. Cijev za pranje se umee pritiskom na utinicu i odmah pokree pumpu, box od ABS-a otpornog na UV-zrake, mehanizam od kromiranog mesinga.

Usis vode za pranje palube

Usisi za vodu i prikljuci za stupie na obali

Boja

Ø ugradbe mm

Unutarnja izboenost mm

16.441.15

Classic

Bijela

66

50

16.441.16

New Edge

Bijela

69

50

Classic

Kromirana

66

50

16.441.36

New Edge

Kromirana

69

50

( 16.441.15

( 16.441.16

( 16.441.36

16.441.35

( 16.441.15

Tip prostora

( 16.441.35

Kat.br.

Ukoliko se želi koristiti voda sa obale, smanjuje pritisak do 3 bara kako ne bi došlo do ošteivanja cijevi. Cijev vode sa obale se umee na pritisak pomou prikljuka tipa kao za vrt.

Prikljucci za vodu sa obale

Boja

Prikljuak za cijev

bijela

66

116

36.189.02

16.441.14 New Edge

bijela

69

116

36.189.02

16.441.33

kromirana

66

116

36.189.02

kromirana

69

116

36.189.02

Classic

16.441.08; 16.441.09 16.441.08; 16.441.09 16.441.08; 16.441.09 16.441.08; 16.441.09

( 16.441.34

( 16.441.14

16.441.34 New Edge

Priklju ak cijevi

( 16.441.13

Classic

Unutarnja Øugradbe ni mm izboenost mm

( 16.441.13

16.441.13

Usisi za vodu i prikljuci za stupie na obali

Tip prostora

( 16.441.33

Kat.br.

Prikljuak za cijev od bijele plastike za zavidavanje na stražnji dio reduktora pritiska (tipa 16.441.13) Prikljucci za vodu sa obale

Usisi za vodu i prikljuci za stupie na obali

Kat.br.

16.441.08 16.441.09

Tip ravni

Za reduktor 16.441.13; 16.441.14

pod kutem od 90°

16.441.13; 16.441.14

( 16.441.09 ( 16 .44

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Ugradbeni reduktor pritiska

1.08

 Ventilatori

Ventilator okretljivi TMC Okretljiv u svim pozicijama, sa zaštitom. Model vrlo efikasan i vrlo lijepog estetskog izgleda. Ventilatori

Kat.br.

16.706.12 16.706.24

Ventilatori

Kapacitet m3/sat

volt

Fiksiranje

12

sa 2 vijka

1000

24

sa 2 vijka

1000

243


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

 Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora Izvlaka - ekstraktor impelera Specijalan za impelere Sherwood Impeleri

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Kat.br.

Za upotrebu sa impelerima 16.194.63; 16.194.64; 16.194.65

16.191.04

Izvlakai od inoxa za impelere od neoprena Omoguavaju vaenje impelera od neoprena bez ošteivanja ležišta pumpe. Impeleri

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Kat.br.

Za pumpe sa prikljukom do 1" sa prikljukom preko 1"

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

16.191.01 16.191.02

JABSCO Impeleri

Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.00

-

110

16.194.16

-

16.194.22

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

7273-0001

8

50,8

22,1

6

7

113

21414-0001; 14140001

8

31,30

11,90

6

1

-

130

14787-0001; 146090001/03

8

31,75

12

6

3

16.194.29

T

109

17954-0001

19

66,50

50,60

8

20

16.194.32

N

230

1414-0003

8

31,75

12

6

1

16.194.38

-

138

6303-0001

8

51,30

22

6

8

16.194.52

-

152

17370-0001

20,2

95

88,50

12

15

16.193.73

N

238

6303-0003

8,07

51,3

22

6

8

16.193.98

-

9200-0001/21

8

40

19

6

6

16.194.01

GX

100

4528-0001

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.02

GX

121

22405-0001

12

39,60

19,20

6

4

16.194.03

GX

101

653-0001

12

50,80

22,10

6

7

16.194.04

GX

116

673-0001 (6 blades)

12,7

50,80

22,10

6

7

16.194.31

GX-N

200

4528-0003

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.33

GX-N

216

673-0003

12,66

50,80

22,10

6

7

244

Foto

Uložak


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.43

X

146

16.194.44

GX

156

16.193.99

-

16.194.73

GX-N

16.194.05

Foto

Uložak

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

18653.0001

12

51,8

22

10

9

673.0001

12,7

51,8

22

10

9

4527-0001

8

51

22

6

7

201

653-0003

12,15

50,8

22,1

6

GT

107

1210-0001; 3085-0001

16

57

31,60

12

26

16.194.06

GT

106

920-0001 (8 blades)

16

65

50,20

8

11

16.194.07

GT

105

836-0001

25,4

95

63,10

9

13

16.194.08

GT

145

17936-0001; 216760001

25,4

95

88,50

12

15

16.194.18

-

187

17018-0001

16

65

76,20

8

11

16.194.23

-

124

13554-0001

16

57

48,2

12

26

16.194.24

T

135T

17935-0001

25,4

95

63,10

12

15

16.194.25

T

104

22120-0001

16

57,1

50,20

12

26

16.194.26

T

114

17937-0001

16

65

50

8

20

16.194.34

GT-N

205

836-0003

25,4

95

63,10

9

13

16.194.35

GT-N

207

1210-0003

16

57

31,60

12

26

16.194.36

T-N

214

17937-003

16

65

50

10

20

16.194.37

GT-N

206

920-0003

16

65

50,20

8

11

16.194.40

T

115T

6760-0001

25,4

95

88,50

9

13

16.194.45

-

161

31130-0061

16

65

68,2

10

23

16.194.50

T-N

235

17935-0003

25

95

63,10

10

15

16.194.54

-

-

11979-0001

16

65

36,50

8

11

16.194.57

GT

500177.GT

17018-0001 B

16

65,20

75,65

8

11

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Ø A mm

245


16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.09

CGT

108

16.194.10

T

16.194.13

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

4568-0001

16

57

31,65

12

26

102

4598-0001; 4599-0101

16

65

50,20

8

11

-

129

22799-0001

12,7

50,80

22,10

6

7

16.194.14

GT

120

18948-0001

16

65,20

41,10

12

21

16.194.15

GT

164

18958-0001

20

84

73,5

12

24

16.194.17

GT

103

18838-0001

16

62

31,70

12

22

16.194.30

T-N

202

4598-0003

16

65

50,20

8

11

16.194.39

GT-N

208

4568-0001

16

57

31,65

12

26

16.194.42

G

167

18327-0001

16

65

51

12

20

16.194.58

-

17255-0003

18,80

39,10

18,90

6

4

16.194.67

GT

1877-0001; 221200001

14,2

57,18

50,25

10

-

500133GT

Foto

Uložak

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

JOHNSON Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.01

GX

100

16.194.02

GX

16.194.03

Impeleri

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Profil br.

806B

9,5

39,6

18,94

6

4

121

808B

12

39,6

19,20

6

4

GX

101

810B

12

50,8

22,10

6

7

16.194.04

GX

116

1026B

12,7

50,8

22,10

6

7

16.194.38

-

138

09-824P

8

51,30

22

6

8

16.194.31

GX-N

200

806B

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.33

GX-N

216

1026B-9

12,66

50,80

22,10

6

7

16.194.73

GX-N

201

810B

12,15

50,8

22,1

6

246

Fotografija

Uložak


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.05

GT

107

16.194.06

GT

16.194.07

Fotografija

Uložak

Ø B mm

C mm

Listovi

Profil br.

1027B

16

57

31,60

12

26

106

1028-B

16

65

50,20

8

11

GT

105

1029B

25,4

95

63,10

9

13

16.194.08

GT

145

814B

25,4

95

88,50

12

15

16.194.23

-

124

812B

16

57

48,2

12

26

16.194.24

T

135T

819B

25,4

95

63,10

12

15

16.194.26

T

114

1028B

16

65

50

8

20

16.194.34

GT-N

205

1029B-9

25,4

95

63,10

9

13

16.194.35

GT-N

207

1027B-9

16

57

31,60

12

26

16.194.37

GT-N

206

1028-B9

16

65

50,20

8

11

16.194.40

T

115T

802B

25,4

95

88,50

9

13

16.194.50

T-N

235

09-819B-9

25

95

63,10

10

15

16.194.60

T

-

09-820B

25

95

130,50

12

15

16.194.62

G

162

09-821B

25

65,70

80

12

21

16.194.09

CGT

108

801-B

16

57

31,65

12

26

16.194.39

GT-N

208

801-B

16

57

31,65

12

26

16.194.41

N

232

09-1052S-9

8

44,60

13

6

5

16.193.73

N

238

09-824P9

8,07

51,3

22

6

8

16.194.69

GX-N

284

1077-B9

8,05

35,2

12,7

6

16.194.59

-

185

J09-838S

25,40

94

63

11

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Ø A mm

17

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

247


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

SHERWOOD Impeleri

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.01

GX

100

16.194.10

T

16.194.14

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

9979

9,5

39,60

18,94

6

4

102

10187; 12338

16

65

50,20

8

11

GT

120

10615

16

65,20

41,10

12

21

16.194.15

GT

164

17000

20

84

73,5

12

24

16.194.17

GT

103

9959

16

62

31,70

12

22

16.194.31

GX-N

200

9979

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.36

T-N

214

18200

16

65

50

10

20

16.194.42

G

167

15000

16

65

51

12

20

16.194.48

G

165

9000K

15,95

62,50

22

12

22

16.194.49

-

166

10077K

12,80

57

20

12

26

16.194.63

G

181

27000K

16,10

84

73

12

24

16.194.64

GX

182

18000K

20,70

94,50

101,50

12

15

16.194.65

G

183

26000K

20

94,50

79,80

12

15

16.194.61

GX

179

22000k

20,7

114,3

109,5

10

18

16.194.66

G

166

10077

12,8

57

20

12

-

16.194.55

-

190G

8000K

12,25

40

18,94

6

4

16.194.26

T

114

18200

16

65

50

8

20

16.194.75

GX

192

29000K

25

95

102

12

15

16.194.76

GX

193

30000K

25

95

102

10

18

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

248


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora VOLVO Impeleri

Kat.br.

Oprema

Rif.CEF

Rif. original

16.194.01

GX

100

16.194.02

GX

16.194.03

Foto

Uložak

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

803729; 875807-0; 876554-7; 3586494

9,5

39,60

18,94

6

4

121

875583-7; 833995; 3586496

12

39,60

19,20

6

4

GX

101

876097

12

50,80

22,10

6

7

16.194.04

GX

116

8758C3; 3593659; 3596497; 21213660

12,7

50,80

22,10

6

7

16.194.10

T

500102

818680

16

65

50,20

8

11

16.194.31

GX-N

200

803729; 875807-0; 876554-7

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.05

GT

107

3862281; 875811-2; 877400

16

57

31,60

12

26

16.194.57

GT

177.GT

3583602; 3593573

16

65,20

75,65

8

11

16.194.06

GT

106

877061; 825941; 801277; 875593; 3841697

16

65

50,20

8

11

16.194.07

GT

105

875736; 807904

25,4

95

63,10

9

13

16.194.08

GT

145

875814-6; 875697; 845796; 844683; 842857

25,4

95

88,50

12

15

16.194.24

T

135T

875660; 875736-1; 825942; 877066;

25,4

95

63,10

12

15

16.194.25

T

104

876120-7; 834794

16

57,18

50,20

12

26

16.194.26

-

114

801277; 825941; 8770612; 3588475/D4;

16

65

50,10

8

20

16.194.27

G

178

3842786; 21213664

16

57

48,3

12

26

16.194.34

GT-N

205

875736; 807904

25,4

95

63,10

9

13

16.194.37

GT-N

206

877061-2; 825941; 801277

16

65

50,20

8

11

16.194.62

GT

162

876771

25,4

65,70

80

12

21

16.194.56

G

189

2121366/3862567

16

57

32,05

12

16.194.09

CGT

108

875575-3; 831182

16

57

31,65

12

26

16.194.10

T

102

818680; 14320/620

16

65

50,20

8

11

16.194.14

GT

120

835874-9

16

65,20

41,10

12

21

16.194.17

GT

103

835512-5; 3854286

16

62

31,70

12

22

16.194.19

-

380

3555413-8

10

39,60

14,30

12

14

16.194.39

GT-N

208

875575-3; 831182

16

57

31,65

12

26

16.194.67

GT

133GT

834794; 876120

14,2

57,18

50,25

10

-

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Ø A mm

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

249


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

YANMAR Impeleri

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

Oprema

Rif. CEF

Rif.original

16.194.01

GX

100

16.194.31

GT-N

16.194.05

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

104211-42070

9,5

39,60

18,94

6

4

200

104211-42070

9,5

39,60

18,94

6

4

GT

107

129670-42530; 129670-42531; 129470-42530

16

57

31,60

12

26

16.194.06

GT

106

127610-42200

16

65

50,20

8

11

16.194.23

-

124

119773-42600-1

16

57

48,2

12

26

16.194.26

T

114

127610-42200

16

65

50

8

20

16.194.45

-

161

119593-42200

16

65

68,2

10

23

16.194.09

CGT

108

145410-46090; 124310-46090

16

57

31,65

12

26

16.194.13

-

129

124223-42091

12,7

50,80

22,10

6

7

16.194.14

GT

120

128170-02070

16

65,20

41,10

12

21

16.194.39

GT-N

208

124310-46090

16

57

31,65

12

26

16.194.16

-

113

128170-42070

8

31,30

11,90

6

1

16.194.22

-

130

128176-42071

8

31,75

12

6

3

16.194.32

N

230

128176-42071

8

31,75

12

6

1

16.194.62

G

500162

119574-42550

25

65,70

80

12

21

16.193.73

GX-N

238

(pour Water Puppy)

8,07

51,3

22

6

8

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

250


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora ANCOR Impeleri

Kat.br.

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Oprema

Ref. CEF

Ref. Original

16.194.00

-

110

16.194.16

-

16.194.01

Slika

Umetak

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

2745

8

51,08

22,1

6

7

113

50013

8

31,30

11,90

6

1

GX

100

50010

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.02

GX

121

50021

12

39,60

19,20

6

4

16.194.31

GX-N

200

50010

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.05

GT

107

50007

16

57

31,60

12

26

16.194.07

GT

105

50005

25,4

95

63,10

9

13

16.194.08

GT

145

50045

25,4

95

88,50

12

15

16.194.24

T

135T

50035

25,4

95

63,10

10

15

16.194.25

T

104

5022

16

57,18

50,20

12

26

16.194.26

T

114

50009

16

65

50,10

8

20

16.194.34

GT-N

205

50005; 50405

25,4

95

63,10

9

13

16.194.35

GT-N

207

50407

16

57

31,60

12

26

16.194.36

T-N

214

50009

16

65

50,10

8

20

16.194.40

T

115T

50015

25,4

95

88,50

9

13

16.194.13

-

129

50016

12,7

50,80

22,10

6

7

16.194.14

GT

120

50020

16

65,20

41,10

12

21

16.194.17

GT

103

50003

16

62

31,70

12

22

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Ø A mm

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

251


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

AIFO Impeleri

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br

Oprema

Rif.CEF

Rif.Original

16.194.05

GT

107

16.194.06

GT

16.194.08

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Fotografija

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

4913429

16

57

31,60

12

26

106

8108228

16

65

50,20

8

11

GT

145

8112451

25,4

95

88,50

12

15

16.194.26

T

114

8112772

16

65

50

8

20

16.194.36

T-N

214

8112772

16

65

50,10

10

20

16.194.37

GT-N

206

8108228

16

65

50,20

8

11

16.194.16

-

113

828MTEA

8

31,30

11,90

6

1

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

CATERPILLAR Impeleri

Kat.br.

Oprema

Rif.CEF

Rif.original

16.194.06

GT

106

16.194.08

GT

16.194.24

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Fotografija

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak nr.

3N1906

16

65

50,20

8

11

145

4L8470

25,4

95

88,50

12

15

T

135T

1L4774

25,4

95

63,10

12

15

16.194.37

GT-N

206

3N1906

16

65

50,20

8

11

16.194.57

-

177.GT

3N5895

16

65,20

75,65

8

11

16.194.15

-

164

3208; 3226TA; 3116TA

20

84

73,5

12

24

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva+ grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

252


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora MERCRUISER Kat.br.

Oprema

Ref. CEF

Ref. Original

16.194.06

GT

106

16.194.18

-

16.194.20

Slika

Umetak

Ø B mm

C mm

Listovi

Profil br.

34765A1

16

65

50,20

8

11

187

D183/254

16

65

76,20

8

11

X

123

312-11-008

12

52

25

6

7

16.194.21

X

131

321-11-008

10

39,60

19

6

4

16.194.26

T

114

MB616; SF15/18; 6035413

16

65

50

8

20

16.194.29

T

109

47-59362 Bravo I/11

19

66,50

50,60

8

20

16.194.36

T-N

214

MB616; SF15/18; 6035413

16

65

50,10

10

20

16.194.45

-

161

47-831311350

16

65

68,2

10

23

52.320.04

G

313

47-89984; 4765960; 47F-694095; 47-803631T

22,20

60

33,80

6

12

52.301.00

N

301

47-43026-T2

22,40

89

32,50

6

16

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

OBERDORFER Impeleri

Kat.br.

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.10

-

102

16.194.14

GT

16.194.16

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

6603

16

65

50,20

8

11

120

8922

16

65,20

41,10

12

21

-

113

24880178

8

31,30

11,90

6

1

16.194.38

-

138

6617

8

51,30

22

6

8

16.194.24

T

135T

7054

25,4

95

63,10

12

15

16.194.26

T

114

7441

16

65

50,10

8

20

16.194.36

T-N

214

7441

16

65

50,10

10

20

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Ø A mm

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

253


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

ONAN Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

Oprema

Ref. CEF

Ref. Original

16.194.01

GX

100

16.194.02

GX

16.194.31

Slika

Umetak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

132-0859

9,5

39,60

18,94

6

4

121

132-0310

12

39,60

19,20

6

4

GX-N

200

132-0859

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.05

GT

107

132-0162

16

57

31,60

12

26

16.194.24

T

135T

500135

25,4

95

63,10

12

15

16.194.17

GT

103

132-0117; 24880178; 132-0317

16

62

31,70

12

22

16.194.55

-

190.G

132-0415

12,25

40

18,94

6

4

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

PERKINS Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.01

GX

100

16.194.04

GX

16.194.31

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

24990272

9,5

39,60

18,94

6

4

116

24880194

12,7

50,80

22,10

6

7

GX-N

200

24990272

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.33

GX-N

216

24880194

12,66

50,80

22,10

6

7

16.194.05

GT

107

460038

16

57

31,60

12

26

16.194.06

GT

106

24880031

16

65

50,20

8

11

16.194.08

GT

145

460027

25,4

95

88,50

12

15

16.194.24

T

135T

7054

25,4

95

63,10

12

15

16.194.26

T

114

0460024; 24880031

16

65

50,10

8

20

16.194.37

GT-N

206

24880031

16

65

50,20

8

11

16.194.62

G

162

119574-42550

25

65,70

80

12

21

16.194.14

GT

120

NA900012

16

65,20

41,10

12

21

16.194.17

GT

103

24880178; NA900010

16

62

31,70

12

22

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: odigura + brtva + ep; T: ep.

254


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora RENAULT Impeleri

Kat.br.

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

Oprema

Ref.CEF

Ref.original

16.194.01

GX

100

16.194.05

GT

16.194.06

Foto

Uložak

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

RC16D

9,5

39,60

18,94

6

4

107

RC210D

16

57

31,60

12

26

GT

106

RC320D

16

65

50,20

8

11

16.194.37

GT-N

206

RC320D

16

65

50,20

8

11

16.194.10

T

102

48300008

16

65

50,20

8

11

16.194.11

-

127

tous les Renault 20/ 80HP 48300037; 48300055

10

50,80

22,10

6

7

16.194.12

-

128

4830006/07

17

66

32

8

11

16.194.28

T

122

48300008

17

65

48,60

8

11

16.194.31

GX-N

200

RC16D

9,5

39,60

18,94

6

4

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

YAMAHA / SOLE Kat.br.

Oprema

Rif.CEF

Rif.original

16.194.05

GT

107

16.194.06

GT

16.194.37

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak n.

351.11.008

16

57

31,60

12

26

106

347.11.008

16

65

50,20

8

11

GT-N

206

347.11.008

16

65

50,20

8

11

16.194.14

GT

120

6TA-12457-00

16

65,20

41,10

12

21

16.194.17

GT

103

YSC-101-03-01OC; L4-70R12457-00

16

62

31,70

12

22

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Ø A mm

Oprema: G: brtva; GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

255


16

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

VETUS Impeleri

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

Kat.br.

Oprema

Ref.CEF

ref.original

16.194.01

GX

100

16.194.02

GX

16.194.03

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listovi

Otisak br.

501

9,5

39,60

18,94

6

4

121

601

12

39,60

19,20

6

4

GX

101

801

12

50,80

22,10

6

7

16.194.31

GX-N

200

501

9,5

39,60

18,94

6

4

16.194.43

X

146

00701

12

52

22,20

10

9

16.194.05

GT

107

201

16

57

31,60

12

26

16.194.06

GT

500106

301

16

65

50,20

8

11

16.194.07

GT

105

901

25,4

95

63,10

9

13

16.194.08

GT

145

801

25,4

95

88,50

12

15

16.194.26

T

114

301

16

65

50,10

8

20

16.194.34

GT-N

205

901

25,4

95

63,10

9

13

16.194.36

T-N

214

301

16

65

50,10

8

20

16.194.68

N

245

801

25

95

88,5

12

16.194.13

-

129

101

12,7

50,80

22,10

6

7

16.193.73

N

238

50011

8,07

51

22

6

8

Oprema: G: brtva GT: brtva + ep; GX: brtva + grano; N: oil resistant nitrile rubber; X: grano; CGT: osigura + brtva + ep; T: ep.

256


Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

16

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode 257


16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode

16

258

Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora


Impeleri za pumpe unutrašnjih brodskih motora

16

16 - Kaljužne pumpe, impeleri, pumpe vode 259


Prikljuci, filtri Prikljuci; ispusti i ventili Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta Nepovratni ventili Brzi prikljuci za sisteme WHALE Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu Slavine preklopne Tuševi, konzole za tuševe i oprema Slavine sa jednom rukom od mesinga Pribor za hidrauliku Filtri vode Ventili za gorivo Elektroventili Fire-port, protupožarna vratašca Filtri za benzin i naftu Cijevi za gorivo PM

 Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316 Ispusti u more sa navojem AISI 316 Ispusti u more

Kompletni sa povezivanjem na masu. Sjajni.

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

17.421.80 17.421.81 17.421.82 17.421.83 17.421.84 17.421.85 17.421.86 17.421.87

( 17.421.80/87

Navoj

C mm

D mm

Ø mm

3/8”

53

35

11

1/2” 3/4”

59 68

39 49

15 19

1” 1” 1/4

73 77

55 65

25 34

1” 1/2 2” 2” 1/2

80 95 124

71 84 110

38 50 65

17 - Prikljuci, filtri

Ispusti u more sa navojem - Kratki tip ( 17.421.73

AISI 316 Ispusti u more

Kompletni sa povezivanjem na masu. Sjajni.

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

17.421.73

Navoj

C mm

D mm

Ø mm

1"

60

55

25

Ispusti u more, dugi, sa navojem AISI 316

Kompletni sa povezivanjem na masu. Sjajni.

Ispusti u more

( 17 .422

.83/

84

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Navoj

C mm

D mm

Ø mm

17.422.83 17.422.84 17.422.85

1” 1” 1/4

107 112

55 64

25 35

1” 1/2

112

71

38

Ispusti u more sa prikljukom za cijev AISI 316

Kompletni sa povezivanjem na masu. Sjajni.

Ispusti u more

(

.00

523

17.

(

260

03

23.

7.5 (1

6

3.0

.52

17

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Navoj

A mm

C mm

B mm

D mm

Ø mm

17.523.00 17.523.01 17.523.02 17.523.03 17.523.04 17.523.05 17.523.06

3/8” 1/2” 3/4” 1” 1” 1/4

15 18 24 30 39

53 59 68 73 77

21 26 32 33 34

35 39 49 55 65

11 15 19 25 34

1” 1/2 2”

44 56

80 95

38 45

71 84

38 50


17

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316 Ispusti u more u ravnini sa palubom AISI 316

Kompletni sa povezivanjem na masu. Sjajni.

Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

17.525.00 17.525.01 17.525.02 17.525.03 17.525.04 17.525.05

Navoj

C mm

D mm

Ø mm

3/8” 1/2”

53 60

25 38

11 15

3/4” 1” 1” 1/4 1” 1/2

68 72 77 78

50 55 65 72

19 25 34 38

( 17.525.00

Ispusti u more u ravnini sa palubom sa prikljukom za cijev AISI 316

Kompletni sa povezivanjem na masu. Sjajni.

Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

17.524.01 17.524.02 17.524.03 17.524.04 17.524.05

Navoj

A mm

C mm

B mm

D mm

Ø mm

1/2” 3/4”

19 24

60 68

28 36

38 50

15 19

1” 1” 1/4 1” 1/2

31 39 44

72 77 78

33 39 40

55 65 72

25 34 38

( 17.524.01/05

Ispusti u more kutni od 90 stupnjeva AISI 316

Kompletni sa povezivanjem na masu. Sjajni. Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Navoj

A mm

Ø mm

17.526.04 17.526.05

1" 1/2 1" 1/2

32 38

26 32

Ispusti u more sa nepovratnim ventilom AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletni sa gumenim nepovratnim ventilom i spojem za masu.

Ispusti u more

17 - Prikljuci, filtri

Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Navoj

Dužina ispod glave mm

17.319.30 17.319.31

1" 1/2

78

Prolaz netto Ø mm

35

2"

100

42

Ispusti u more AISI 316

Kompletni sa spojem za masu.

Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.414.00 17.414.01 17.414.02 17.414.03 17.414.04

3/8” 1/2” 3/4”

17.414.05 17.414.06 17.414.07 17.414.08

1”

Od 1” 1/2 2” 2” 1/2

3”

1” 1/4

Kuglini ventil sa totalnim prolazom AISI 316

Za eventualno fiksiranje na drža. Od inoxa AISI 316.

Ventili kuglicni

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.721.01 17.721.02 17.721.03 17.721.04 17.721.05

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4

17.721.06 17.721.07 17.721.08 17.721.09

Od 1" 1/2 2" 2" 1/2 3"

261


17

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316 Kuglini ventili sa 3 prolaza AISI 316

Od inoxa AISI 316, skretnica; kompletan sa blokiranjem na rukici.

Ventili kuglicni

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.722.01 17.722.02 17.722.03 17.722.04

3/8"

17.722.05 17.722.06 17.722.07

1/2" 3/4" 1"

Od 1" 1/4

1" 1/2 2"

Prikljuci muški Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od mm

Kat.br.

Od mm

Kat.br.

17.306.00 17.306.01 17.306.02 17.306.03 17.306.04 17.306.05

3/8" x 12

17.306.06 17.306.07 17.306.08 17.306.09 17.306.10 17.306.11

1" x 25

17.306.12 17.306.13 17.306.14 17.306.15 17.306.19

3/8" x 15 1/2" x 15 1/2" x 20 3/4" x 20 3/4" x 25

1" x 30 1" 1/4 x 35 1" 1/4 x 40 1" 1/2 x 45

Od mm

2" x 60 2" 1/2 x 70 3" x 78 1" 1/4 x 38 1" 1/2 x 40

2" x 50

Prikljuak 90° muški

17 - Prikljuci, filtri

Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

17.196.02 17.196.04 17.196.06

3/8" x 15 1/2" x 20

Kat.br.

17.196.08 17.196.10

Od 1" x 30 1 1/4" x 38

3/4" x 25

Prikljuak ženski 90° Omoguavaju smještaj cijevi uz bokove broda, izbjegavajui jae savijanje cijevi. Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

17.194.01 17.194.02 17.194.03

1/2" x 18 3/4" x 24

Kat.br.

17.194.04 17.194.05 17.194.06

1" x 30

Od 1 1/4" x 38 1 1/2" x 44

2" x 56

Prikljuak ženski Prikljuci

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.210.01 17.210.02 17.210.03 17.210.04

3/8" x 15 1/2" x 15 1/2" x 20

17.210.05 17.210.06 17.210.07 17.210.08

3/4" x 20

Od 3/4" x 25 1" x 25 1" x 30

17.210.09 17.210.10 17.210.11

Kat.br.

Od 1" 1/4 x 40 1" 1/2 x 45 2" x 50

1" 1/4 x 35

Koljena 90° žensko/žensko Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.326.01 17.326.02 17.326.03

3/8"

17.326.04 17.326.05 17.326.06

1"

17.326.07

2"

1/2" 3/4"

1" 1/4 1" 1/2

Koljeno 90° muško/žensko Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.124.01 17.124.02 17.124.03

3/8’’ 1/2’’ 3/4"

17.124.04 17.124.05 17.124.06

1" 1’’ 1/4 1’’ 1/2

17.124.07

2’’

Koljena 45° žensko/žensko Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.220.01 17.220.02 17.220.03

3/8" 1/2" 3/4"

17.220.04 17.220.05 17.220.06

1" 1" 1/4 1" 1/2

17.220.07

2"

Prikljuci "T" žensko/žensko/žensko Prikljuci za vodu

262

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.318.01 17.318.02 17.318.03

3/8" 1/2"

17.318.04 17.318.05 17.318.06

1" 1" 1/4

17.318.07

2"

3/4"

1" 1/2


17

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316 Dvostruka cijevna spojnica Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.125.01 17.125.02 17.125.03

3/8" 1/2"

17.125.04 17.125.05 17.125.06

1" 1" 1/4

17.125.07

2"

Kat.br.

Od 2" x 1" 1/2

3/4"

1" 1/2

Redukcija muško žensko Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.321.01 17.321.02 17.321.03

3/8" x 1/4"

17.321.04 17.321.05 17.321.06

1/2" x 3/8" 3/4" x 1/2"

Od 1" x 3/4"

17.321.07 17.321.08 17.321.09

1" 1/4 x 1" 1" 1/2 x 1" 1/4

2" 1/2 x 2" 3x2" 1/2

Spojnice - prikljuci Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.370.01 17.370.02 17.370.03

3/8" 1/2"

1" 1" 1/4

17.370.07

2"

3/4"

17.370.04 17.370.05 17.370.06

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.123.01 17.123.02 17.123.03

3/8"

17.123.04 17.123.05 17.123.06

1"

17.123.07

2"

1" 1/2

epovi muški Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od inoxa 316

1/2" 3/4"

1" 1/4 1" 1/2

17 - Prikljuci, filtri

 Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga Ispusti u more od mesinga kompletno sa navojem Ispusti u more

mm

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4"

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kromirani mesing

Žuti mesing

17.321.60 17.321.61 17.321.62 17.321.63 17.321.64 17.321.65 17.321.66 17.321.67 17.321.68 17.321.69

17.321.80 17.321.81 17.321.82 17.321.83 17.321.84 17.321.85 17.321.86 17.321.87 17.321.88 17.321.89

preporuena

A mm

B mm

ØC mm

ØD mm

ØE mm

10 10 10

52 60 64

40 47 50

35 40 48

11,5 14,5 20

17 21 26

5 5 5 1 1 1 1

70 77 77 93 123 148 203

58 65 65 75 102 128 179

55 65 70 83 111 121 150

27 31 44 54 67 80 105

33 42 48 60 75 88 113

4

21.6 ( 17.3

1.84

2 ( 17.3

Ispusti u more u ravnini sa navojem Za korištenje i kod pražnjenja kokpita Ispusti u more

mm

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kromirani mesing

Žuti mesing

17.324.10 17.324.11 17.324.12 17.324.13 17.324.14 17.324.15 17.324.16 17.324.17

17.324.00 17.324.01 17.324.02 17.324.03 17.324.04 17.324.05 17.324.06 17.324.07

preporuena

A mm

B mm

ØC mm

ØD mm

ØE mm

10 10 10 5

50 60 64 70

40 48 53 58

35 40 48 53

15 20 24 31

17 21 26 33

5

80

67

65

38

42

5 1 1

78 92 121

65 75 104

70 82 107

44 54 67

48 60 75

2

4.0 ( 17.32 4

.1 ( 17.324

263


17

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga Ispusti u more za kokpit sa niskim zaobljenim rubom Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kromirani mesing

mm 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2"

Žuti mesing

17.324.40 17.324.41 17.324.42 17.324.43 17.324.44 17.324.45 17.324.46

17.324.30 17.324.31 17.324.32 17.324.33 17.324.34 17.324.35 17.324.36

A mm 53 60 66 70 78 78 92

preporuena 10 10 10 5 5 5 1

B mm 42 48 54 58 66 66 76

ØC mm 35 40 49 55 65 70 82

ØD mm 11,5 14,5 18,5 26 32 40 49

ØE mm 17 21 26 33 42 48 60

4.34

.32 ( 17

.44

24 ( 17.3

Ispusti u more sa prikljukom za cijev Ispusti u more

mm

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

3/8" x 15 1/2" x 19 3/4" x 24 1" x 30 1" 1/4 x 38 1" 1/2 x 45 2" x 56 2" 1/2 x 70

Kromirani mesing

Žuti mesing

17.423.00 17.423.01 17.423.02 17.423.03 17.423.04 17.423.05 17.423.06 -

17.323.00 17.323.01 17.323.02 17.323.03 17.323.04 17.323.05 17.323.06 17.323.07

preporuena 10 10 10 5 5 5 1 1

A mm 52 60 63 72 78 81 95 125

B mm 20 22 19 26 31 45 38 58

ØC mm 35 40 48 55 65 73 83 110

ØD mm 11,5 14 23 25 32 39 49 64

ØE mm 17 21 26 33 42 48 60 75

ØF mm 15 18 23 30 38 45 56 71

3.xx

17 - Prikljuci, filtri

2 ( 17.3

( 17.423.xx

Ispusti u more u ravnini sa prikljukom za cijev Za korištenje i kod pražnjenja kokpita, od kromiranog mesinga. Ispusti u more

( 17.424.04

Kat.br.

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

17.424.00 17.424.01 17.424.02 17.424.03 17.424.04 17.424.05 17.424.06

mm 3/8" x 15 1/2" x 18 3/4" x 23 1" x 30 1" 1/4 x 38 1" 1/2 x 45 2" x 56

preporuena 10 10 10 5 5 5 1

A

B

ØC

ØD

ØE

ØF

52 60 63 69 78 75 88

20 23 20 29 36 33 42

35 40 48 51 65 69 82

10 15 20 26 33 39 49

17 21 26 33 42 48 60

15 18 23 30 38 45 56

Nepovratni ventili Od plastike za ispuste u more od inoxa i mesinga Nepovratni ventili

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Za ispuste tipa

od

17.511.03 17.511.04

1" 1" 1/2

17.323.03; 17.423.03; 17.321.83; 17.321.63; 17.421.83; 17.422.83; 17.523.03 17.323.05; 17.423.05; 17.321.85; 17.321.65; 17.421.85; 17.422.85; 17.523.05

Ispusti u more za sve tipove kaljužnih pumpi Od kromiranog mesinga. Prikljuak za cijev od mm 15. Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

A

B

17.203.80

16

28

7.2

14

.01

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Ispusti u more

Kat.br.

7.2

14

264

.02

D 38

Mini ispust u more

(1

(1

C 70

17.214.01 17.214.02

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Glava

A mm B mm C mm D mm Ø mm

zaobljena

10

15

38

19,8

7

Materiale

inox

Od 1/4" x 10

ravna

10

18,5

42

18,0

7

inox

1/4" x 10


17

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga Ispusti u more od mesinga Usisi mora

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Kat.br.

17.314.00 17.314.01 17.314.02 17.314.03 17.314.04

17.314.05 17.314.06 17.314.07 17.314.08 17.314.09

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4

( 17.314.00

1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4"

Alat od pocinanog elika za brzo montiranje ispusta u more kako od mesinga tako i od inoxa Klju za ispuste u more

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Za ispuste od inoxa

od

17.421.01 17.421.02 17.421.03 17.421.04 17.421.05 17.421.06

1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2

17.421../523../524../525../319.30/31 17.421../523../524../525../319.30/31 17.421../523../524../525../319.30/31 17.421../523../524../525../319.30/31 17.421../523../524../525../319.30/31

od mesinga 17.323../423../321../324../424.. 17.323../423../321../324../424.. 17.323../423../321../324../424.. 17.323../423../321../324../424.. 17.323../423../321../324../424..

2"

17.421../523../524../525../319.30/31

17.323../423../321../324../424..

Kuglini ventili, od niklovanog mesinga, sa ukupnim prolazom PN25 žensko/žensko STAINLESS STEEL HANDLE

Navoji dugi u skladu sa normativom ISO9093. Ruka od inoxa.

Ventili kuglini

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Od

A mm

B mm

Kat.br.

17.228.01 17.228.02 17.228.03 17.228.04 17.228.05

3/8"

11

41

1/2" 3/4" 1"

12 13 14

50 56 65

1" 1/4

18

80

17.228.06 17.228.07 17.228.08 17.228.09 17.228.10

Od 1" 1/2

A mm

20

B mm

90

2" 2" 1/2 3"

23 23 28

105 130 150

4"

30

180

17 - Prikljuci, filtri

Kat.br.

Kuglini ventili sa ukupnim prolazom i sistemom za blokiranje Od kromiranog mesinga. Ruka od inoxa sa sistemom za blokiranje sa otvorom za lokot. Idealni za upotrebu u skladu sa normom ISO 8099 za izljev otpadnih voda. Ventili kuglini

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

A mm

B mm

Kat.br.

17.228.55

1" 1/4

18

80

17.228.56

Od 1" 1/2

A mm

B mm

20

90

Kuglini ležajevi PN40 sa daljinskom elektro-komandom Izraeni od niklovanog mesinga, sa ukupnim prolazom sa servo elektormotorom. Vrijeme okretanja 14 sekundi. Runa komanda za hitnu upotrebu u skladu sa ISO228. Kompletni sa daljinskom komadnom ploom ON-OFF i sigurnosnim osiguraem, može upravljati sa 10 ventila istovremeno. Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

17.240.02 17.240.03 17.240.04 17.240.05 17.240.06 17.240.07

Samo ventil

17.241.02 17.241.03 17.241.04 17.241.05 17.241.06 17.241.07

Samo komandna ploa Navoj

17.242.00 17.242.00 17.242.00 17.242.00 17.242.00 17.242.00

1/2" 3/4"

V

Ø mm

S mm

P mm

H mm

L mm

D mm

Potrosnja

Stupanj zaštite

24 24

15 20

56 66

125 125

162 165

100 100

62 62

4W 4W

IP55 IP55

Komandna ploa mm

75x60 75x60

1"

24

25

75

125

171

100

62

4W

IP55

75x60

1" 1/4 1" 1/2

24 24

32 39

85 97

195 195

181 187

137 137

92 92

15 W 15 W

IP65 IP65

75x60 75x60

2"

24

48

109

195

195

137

92

15 W

IP65

75x60

( 17.242.00

( 17.241.02/03/04

Ventil kompletan sa komandnom ploom

( 17.241.05/06/07

Kuglini ležajevi

265


17

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga Kuglini ventil od mesinga žensko/žensko Ventili kuglini

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

( Manovra "L"

( Manovra "T"

17.229.00 17.229.01 17.229.02 17.229.03 17.229.04 17.229.05 17.229.20 17.229.21 17.229.22 17.229.23 17.229.24 17.229.25

Tip

Sa prolazom

Na

Od

trostruki, razvodnik

ukupnim

“L”

3/8"

trostruki, razvodnik

ukupnim

“L”

1/2"

trostruki, razvodnik

ukupnim

“L”

3/4"

trostruki, razvodnik

ukupnim

“L”

1"

trostruki, razvodnik

ukupnim

“L”

1" 1/4

trostruki, razvodnik

ukupnim

“L”

1" 1/2

trostruki

reduciranim

“T”

3/8"

trostruki

reduciranim

“T”

1/2"

trostruki

reduciranim

“T”

3/4"

trostruki

reduciranim

“T”

1"

trostruki

reduciranim

“T”

1" 1/4

trostruki

reduciranim

“T”

1" 1/2

Prikljuak za cijev od mesinga muški Prikljuci za vodu

17 - Prikljuci, filtri

Kat.br.

Navoj

Ø prikljuka mm

17.198.01 17.198.02 17.198.38 17.198.03 17.198.04 17.198.40 17.198.05 17.198.06 17.198.41

1/4"

8

1/4"

10

1/4"

12

1/4"

13

3/8"

10

3/8"

12

3/8"

13

3/8"

15

3/8"

20

17.198.42 17.198.07 17.198.43 17.198.08 17.198.44 17.198.09 17.198.45 17.198.32 17.198.10 17.198.46 17.198.11 17.198.12

1/2"

12

1/2"

13

1/2"

15

1/2"

16

1/2"

19

1/2"

20

1/2"

25

3/4"

13

3/4"

16

3/4"

19

3/4"

20

3/4"

25

Kat.br.

17.198.47 17.198.13 17.198.14 17.198.15 17.198.31 17.198.16 17.198.17 17.198.18 17.198.33 17.198.19 17.198.29 17.198.20 17.198.30 17.198.21 17.198.22 17.198.23 17.198.24 17.198.34 17.198.25 17.198.26

Navoj

Ø prikljuka mm

3/4"

30

1"

20

1"

25

1"

30

1"

32

1’’ 1/4

30

1’’ 1/4

35

1’’ 1/4

39

1’’ 1/4

40

1’’ 1/2

38

1’’ 1/2

40

1" 1/2

45

1’’ 1/2

50

2"

50

2"

60

2" 1/2

60

2" 1/2

70

3"

76

3"

80

4"

100

Navoj

Ø prikljuka mm

1"

25

Prikljuak za cijev od mesinga ženski Prikljuci za vodu

Kat.br.

17.199.01 17.199.02 17.199.03 17.199.04 17.199.29 17.199.05 17.199.06 17.199.07 17.199.08 17.199.09 17.199.34 17.199.10 17.199.11

Navoj

Ø prikljuka mm

1/4"

8

1/4"

10

1/4" 3/8"

13 10

3/8"

12

3/8"

13

3/8" 1/2"

15 13

1/2"

15

1/2"

20

3/4"

16

3/4" 3/4"

20 25

Kat.br.

17.199.12 17.199.13 17.199.21 17.199.14 17.199.15 17.199.37 17.199.16 17.199.17 17.199.38 17.199.18 17.199.19 17.199.20

1"

30

1" 1/4 1" 1/4

30 35

1" 1/4

39

1" 1/2

38

1" 1/2 1" 1/2

40 45

1" 1/2

50

2"

50

2" 1/2

70

3"

80

Prikljuak za cijev od mesinga, verzija pod 90° muški Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

17.197.00 17.197.01 17.197.02 17.197.03 17.197.04 17.197.05 17.197.06

266

Navoj

Ø prikljuka mm

1/4" 1/4"

8 10

3/8"

15

1/2" 1/2"

16 20

3/4" 3/4"

20 25

Kat.br.

17.197.07 17.197.08 17.197.09 17.197.10 17.197.11 17.197.12

Navoj

Ø prikljuka mm

1" 1"

25 30

1" 1/4

38

1" 1/4 1" 1/2

40 38

1" 1/2

50


Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

17

Križni spoj - T prikljuak od mesinga Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

17.231.00 17.231.01 17.231.02

3/8" 1/2"

Kat.br.

Od

17.231.03 17.231.04 17.231.05

3/4"

1" 1" 1/4 1" 1/2

Prikljuci - spojevi od mesinga Prikljuci za vodu

Kat.br.

Od

Kat.br.

Verzija na "T" 17.317.09 1/4" 17.317.00 3/8" 17.317.01 1/2" 17.317.02 3/4" 17.317.03 1"

17.317.04 17.317.05 17.317.06 17.317.07 17.317.08 17.317.10

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Od 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4"

Kat.br.

Od

Verzija na "T" smanjena 17.317.22 3/4" x 1/2 x 3/4 17.317.23 1" x 3/4 x 1 17.317.24 1" 1/4 x 1 x 1" 1/4 17.317.25 1" 1/2 x 1" 1/4 x 1" 1/2 17.317.26 2" x 1" 1/2 x 2

Prikljuak od mesinga sa 3 prolaza Prikljuci za hidrauliku

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Navoj

17.275.02 17.275.03

1/2" 3/4"

Spojnice od mesinga Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Kat.br.

Od 1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 1/4"

17.270.05 17.270.06 17.270.07 17.270.08 17.270.09

Nipel dvostruki od mesinga Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

17.225.09 17.225.00 17.225.01 17.225.02

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

1/4"

17.225.03 17.225.04 17.225.05 17.225.06

1"

17.225.07 17.225.08 17.225.10

3/8" 1/2" 3/4"

1" 1/4 1" 1/2 2"

Od 2" 1/2

3" 4"

Nipel dvostruki reducirni od mesinga Prikljuci za vodu

17 - Prikljuci, filtri

Od 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4

17.270.00 17.270.01 17.270.02 17.270.03 17.270.04

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.227.00 17.227.01 17.227.02

1/4" x 3/8 3/8" x 1/2 1/2" x 3/4

17.227.03 17.227.04 17.227.05

Od 3/4" x 1 1" x 1" 1/4 1" 1/4 x 1" 1/2

Kat.br.

Od 1" 1/2x 2" 2" x 2" 1/2 2" 1/2 x 3"

17.227.06 17.227.07 17.227.08

epovi sa ženskim navojem Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

17.222.00 17.222.01 17.222.02 17.222.03

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

17.222.04 17.222.05 17.222.06 17.222.07

1" 1" 1/4 1" 1/2 2"

epovi sa muškim navojem Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.223.00 17.223.01 17.223.02 17.223.03

1/4" 3/8"

17.223.04 17.223.05 17.223.06 17.223.07

1" 1" 1/4

17.223.08 17.223.09

1/2" 3/4"

Od 2" 1/2 3"

1" 1/2 2"

Redukcije od mesinga muško/ženski Prikljuci za vodu

Kat.br.

17.221.00 17.221.01 17.221.02 17.221.03 17.221.04 17.221.05 *

Od 3/8" x 1/4" 1/2" x 3/8" 3/4" x 1/2" 1" x 3/4" 1" 1/4 x 1" 1" 1/2 x 1" 1/4

Kat.br.

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

17.221.06 17.221.07 17.221.08 17.221.09 17.221.13* 17.221.14*

Od 2" x 1" 1/2 2" 1/2 x 2" 3" x 2" 1/2 4" x 3" 1/2" x 1/4" 3/4" x 3/8"

Kat.br.

17.221.15* 17.221.16* 17.221.17* 17.221.18* 17.221.19*

Od 1" x 1/2" 1" 1/4 x 3/4" 1" 1/2 x 1" 2" x 1" 1/4 2" 1/2 x 1" 1/2

sa razlikom od dvije veliine

267


17

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga Redukcije muško/žensko Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Muški

Ženski

Kat.br.

Muški

Ženski

Kat.br.

Muški

Ženski

17.272.00 17.272.01 17.272.02

3/8" 1/2" 1/2"

1/2" 3/8" 3/4"

17.272.03 17.272.04 17.272.06

3/4" 3/4" 1"

1/2" 1" 1" 1/4

17.272.07 17.272.08

1" 1/4 1" 1/2

1" 1/2 2"

Redukcije žensko/žensko Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

17.271.00 17.271.01 17.271.02

3/8" x 1/2"

Kat.br.

17.271.03 17.271.04 17.271.05

1/2" x 3/4" 3/4" x 1"

Od 1 x 1" 1/4

1" 1/4 x 1" 1/2 1" 1/2 x 2"

Prikljuak 3 dijela 90°muško/ženski sa sferno-konusnim blokiranjem i brtvom Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

17.274.00 17.274.01 17.274.02

3/8" 1/2" 3/4"

Kat.br.

Od

17.274.03 17.274.04 17.274.05

1" 1" 1/4 1" 1/2

Prikljuci ravni u 3 dijela

17 - Prikljuci, filtri

Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

17.273.00 17.273.01 17.273.02

3/8"

Kat.br.

Od

17.273.03 17.273.04 17.273.05

1/2" 3/4"

1" 1" 1/4 1" 1/2

Koljena od mesinga žensko/žensko od 45° Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od

17.120.01 17.120.02 17.120.03

1/2" 3/4" 1"

Kat.br.

Od 1" 1/4 1" 1/2

17.120.04 17.120.05

Koljena od mesinga muško/žensko od 90° Prikljuci za vodu

Kat.br.

17.224.09 17.224.00 17.224.01 17.224.02

Od 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Kat.br.

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Od 1" 1" 1/4 1" 1/2 2"

17.224.03 17.224.04 17.224.05 17.224.06

Kat.br.

Od 2" 1/2 3" 4"

17.224.07 17.224.08 17.224.10

Koljena od mesinga žensko/žensko od 90° Prikljuci za vodu

Kat.br.

17.226.09 17.226.00 17.226.01 17.226.02

Od 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Kat.br.

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Od 1" 1" 1/4 1" 1/2 2"

17.226.03 17.226.04 17.226.05 17.226.06

Kat.br.

Od 2" 1/2 3" 4"

17.226.07 17.226.08 17.226.10

Koljena od mesinga i redukcije žensko/žensko Prikljuci za vodu

Kat.br.

Od 3/8" x 1/2" 1/2" x 3/4"

17.230.01 17.230.02

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od 3/4 x 1" 1" x 1" 1/4

17.230.03 17.230.04

Produžeci od mesinga muško/muško Prikljuci za vodu

Kat.br.

17.276.02 17.276.04 17.276.06 17.276.08 17.276.10 17.276.12 17.276.14 17.276.16 17.276.18 17.276.20 17.276.22

268

Navoj 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Dužina mm 100 150 200 60 100 150 200 60 100 150 200

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

17.276.24 17.276.26 17.276.28 17.276.30 17.276.32 17.276.34 17.276.36 17.276.38 17.276.40 17.276.42 17.276.44

Navoj 1" 1" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2

Dužina mm 60 100 150 200 60 100 150 200 100 150 200


Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

17

Produžeci od mesinga muško/žensko Prikljuci za vodu

Kat.br.

Od 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

17.278.04 17.278.08 17.278.12 17.278.16

Dužina mm 20 40 20 40

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

Kat.br.

Od 3/4" 3/4" 1" 1"

17.278.20 17.278.24 17.278.28 17.278.32

Dužina mm 20 40 20 40

Linearni kolektori distribucije Od mesinga, razmak prolaza mm 50 Prikljuci za vodu

Kat.br.

17.316.03 17.316.04 17.316.05 17.316.06 17.316.10 17.316.22

Odsjek Br. glavni skretanje izlaza vod 1" 1/2" 3 1" 1/2" 4 1" 1/2" 5 1" 1/2" 6 1" 1/2" 10 1" 1/4 1/2" 2

Kat.br.

Odsjek Br. glavni skretanje izlaza vod 1" 1/4 1/2" 3 1" 1/4 1/2" 4 1" 1/4 1/2" 5 1" 1/4 1/2" 6 1" 1/4 1/2" 8 1" 1/4 1/2" 10

cm

17.316.23 17.316.24 17.316.25 17.316.26 17.316.28 17.316.30

15 25 25 30 50,5 10,5

cm

15,5 20,5 25,5 25,5 40,5 50,5

Spojnice na kompresiju od mesinga za bakrene cijevi sa dvostrukim konusom od mesinga Prikljuci za bakrenu cijev

Prikljuci; ispusti i ventili od mesinga

90° ženska

90° muška

Ravna ženska

Ravna muška

Navoj

17.413.02 17.413.04 17.413.05 17.413.06 17.413.07

17.409.01 17.409.02 17.409.04 17.409.05 17.409.06 17.409.07

17.412.01 17.412.02 17.412.04 17.412.05 17.412.06 17.412.07

17.408.01 17.408.02 17.408.04 17.408.05 17.408.06 17.408.07

1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Za cijev Ø mm 8 10 10 12 12 14

03

2/

.0

0 41

7.

(1

Prikljuci za bakrenu cijev

"T" verzija

kutni od 90°

Za cijev Ø mm

17.410.02 17.410.03

17.410.20 17.410.21

10

( 17.410.20/21

12

 Prikljuci; ispusti i ventili od plastike Prikljuak za cijev plastini sa brtvom Prikljuci za vodu

Kat.br.

Verzija na 90° na 90° na 90° na 90° Ravni Ravni Ravni Ravni Ravni

17.235.02 17.235.03 17.235.04 17.235.05 17.236.01 17.236.02 17.236.03 17.236.04 17.236.05

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Navoj 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2

Ø prikljuka mm 19 25 30 39 15 19 25 30 39

( 17.235.02

17 - Prikljuci, filtri

Spojnice na kompresiju od mesinga za bakrene cijevi sa “0” - ringom Na kompresiju za sve ulaze

( 17.236.02

Prukljuak za cijev muški od 90° od polipropilena Prikljuci za hidrauliku

Kat.br.

Navoj 3/8" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"1/4 1"1/2

17.238.01 17.238.02 17.238.03 17.238.04 17.238.05 17.238.06 17.238.07 17.238.08

Ø prikljuka mm 12 16 20 25 25 30 32 38

Prikljuak za cijev muški od crnog polikarbonata Prikljuci za vodu

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

Navoj

Ø prikljuka mm

Kat.br.

Navoj

Ø prikljuka mm

17.206.40 17.206.41 17.206.42

1/2" 3/4"

18 23

17.206.43 17.206.44

1" 1/4 1" 1/2

38 46

1"

30

Prikljuak za cijev muški od polipropilena Prikljuci za vodu

Kat.br.

17.234.02 17.234.03 17.234.04 17.234.05 17.234.06

Navoj 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1"

Ø prikljuak mm 16 20 20 25 25

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

17.234.07 17.234.08 17.234.09 17.234.10 17.234.11

Navoj 1" 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2

Ø prikljuak mm 30 30 35 38 50

269


17

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike Ispusti u more sa prikljukom za cijev Od bijele plastike, sa prikljukom za cijev (u skladu sa normom CE samo za primjenu iznad vodene linije) Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

17.322.01 17.322.02 17.322.03 17.322.04 17.322.05 17.322.06

A mm

B mm (prikljuak)

C mm

D mm

22

15

75

43

Od 1/2"

26 32 48

19 25 38

83 94 104

51 62 78

3/4" 1" 1" 1/2

41

30

94

67

1" 1/4

56

51

116

74

2"

Ispusti u more sa navojem od bijele plastike Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

A mm

C mm

D mm

21

70

43

Od 1/2"

26

80

51

3/4"

33 48 41

90 110 100

62 78 67

1" 1" 1/2 1" 1/4

17.394.01 17.394.02 17.394.03 17.394.04 17.394.05

Ispusti u more od 90 stupnjeva od bijele plastike, sa prikljukom pod 90°, u skladu sa normama CE samo za upotrebu iznad vodene linije

17 - Prikljuci, filtri

Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

Tip

Navoj Ø mm

Dužina mm

17.395.01 17.395.00 17.395.20

1”

33

36

Prikljuak mm

19

1” 1” 1/2

33 47

36 40

25 38

Ispust u more sa koljenom 90° Izraen od plastike, kompletan sa prstenom za fiksiranje Kat.br.

17.396.02 17.396.03 17.396.04

Tip 3/4" 1"

A1* mm

A2** mm

B mm

C mm

D mm

26 32

27/30 33/35

20 25

84 93

50 60

1"1/2

48

50/51

38

114

72

* Ø navoja ** Ø potrebnog otvora u stijenci. Ovisi o debljini stakloplastike

Ispusti u more pod 90° Od plastike, sa prednjim vidljivim dijelom od sjanog inoxa, sa prikljukom za cijev od 90°. Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.broj

17.328.34 17.328.35 17.328.36

Tip 3/4" 1" 1" 1/2

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

20 25 38

25,4 28 28

53 55 70

45 51 70

85 94 115

Ispusti u more Od bijele plastike sa zaštitom i prikljukom za cijev od 90°. Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

Tip

Navoj Ø mm

Dužina mm

17.354.81 17.354.80 17.355.00

1”

33

42

Prikljuak mm

19

1” 1”1/2

33 47

42 52

25 38

Ispusti u more od bijele plastike Ispusti u more

Kat.br.

17.354.90 17.351.10

270

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Tip

Navoj Ø mm

Dužina mm

Prikljuak

1” 1”1/2

33 47

33 48

18/25 32/38


17

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Ispusti u more od crna plastike, sa frontalnim dijelom od sjajnog inoxa Ispusti u more

Kat.br.

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Navoj 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2"

17.327.01 17.327.02 17.327.03 17.327.04 17.327.05 17.327.06 17.327.07

Prikljuak A mm 13 16 20 25 29/32 38 51

B mm 32 32 32 32 32 48 48

C mm 82,5 82,5 82,5 82,5 85,5 111 111

D mm 38 38 51 51 57,5 75 75

( 17 .327 .02

Ispusti u more

Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Plastini sa glavom od sjajnog inoxa 17.328.02 17.328.03 17.328.33 17.328.04 17.328.05 17.328.06 17.328.07

Kompletno od plastike 17.322.52 17.322.53 17.322.54 17.322.55 17.322.56 17.322.57

Navoj

ØA mm

B mm

C mm

D mm

1/2’’ 1" 1" 1" 1" 2" 2"

16 20 20 25 29/32 38 50

45 44 28 46 40 61 61

42 47 53 47 70 70 90

37 49

( 17.322.52

Od plastike, sa prednjim dijelom od sjajnog inoxa i sa prikljukom za cijev od 90°

49 56 74 74

Ispusti u more Dugaki tip od plastike/staklenih vlakana. Ispusti u more

(

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Verzija

Ø A mm

Navoj B

Ø B mm

54

86

144

ne

54 73

86 95

152 165

ne ne

73 73

95 45

166 122

da da

86 86 95

148 157 172

ne ne ne

77 77 78

95 46 70

172 126 135

da da da

78

117

135

da

(

. 17

19

.1

( 17

9

22

9.

31

58 58 77

17

.3

.20 .319

7.15

.32 ( 17

5

95.4 ( 17.3

17 - Prikljuci, filtri

Verzija sa prikljukom za cijev 17.319.17 19/20 1" 3/8 35 17.319.18 29/32 1" 3/8 35 17.319.19 38 2" 1/4 57 17.319.22 38 2" 1/4 57 17.319.23 52 2" 1/4 57 Verzija sa inox glavom sa prikljukom 17.327.14 19/20 1" 3/8 34 17.327.15 29/32 1" 3/8 34 17.327.16 38 2" 1/4 57 17.327.18 38 2" 1/4 57 17.327.19 53 2" 1/4 57 17.319.20 38 1" 1/2 48 Verzija sa inox glavom kompletno sa navojem 17.395.45 1" 1/2 - 11BSP 48

C mm D mm E mm Sa nepovratnim ventilom

Od plastike, kompletni sa nepovratnim ventilom. Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

Navoj

A mm

B mm

C mm

D mm

17.319.00 17.319.11

1" 1/2 1" 1/2

38 -

27 89

112 127

81 81

9.11

1 ( 17.3

( 17.319.00

Ispusti u more i ombrinali

Ispusti u more Sa frontalnim dijelom od sjajnog inoxa i glavom od inoxa. Ispusti u more

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

17.331.06 17.331.07 17.329.06 17.329.07

Ø A mm Navoj B mm

Ø B mm

Ø C mm

D mm E mm

Nepovratni ventil

38

2" 1/4

57

76

94

170

da

50 38

2" 1/4 2" 1/4

57 57

76 76

94 94

170 170

da -

50

2" 1/4

57

76

94

170

-

Kuglini ventili žensko/žensko Od polipropilena, sa unutrašnjom kuglom od plastike, lagani, vrsti i sigurni. Ventili kuglini

Prikljuci; ispusti i ventili od plastike

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.233.02 17.233.03 17.233.04

1/2" 3/4" 1"

17.233.05 17.233.06

Od 1" 1/4 1" 1/2

271


17

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

 Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita Zaštitino uho za zaštitu izljeva u more, odušnika za benzin, vodu itd Od inoxa Zaštitna uha za ispuste u more

Kat.br.

Materjal

17.213.60 17.213.70 17.213.75

inox

mm 41x44x12h

inox inox

57x54x16h 93x87x25h

preporuena

10 10 10

Ispust za pražnjenje kokpita AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Gornja rešetka montira se na pritisak, a ima i funkciju prikrivanja vijaka za fiksiranje.

Ispusti za pražnjenje plovila

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

Kat.br.

17.118.49 17.118.50

A mm

B mm

C mm

58

50

38

D - Unutrašnji navoj

1"

80

50

50

1" 1/2

( 17.118.49 ( 17.118.50

17 - Prikljuci, filtri

Ispust za krmu u ravnini od kromiranog mesinga Sastoji se od dva dijela. Tijela i umetka koji ima ulogu filtra koji se skida. Kat.broj

Verzija Sa navojem

17.119.30 17.119.31 17.119.40 17.119.41

A mm B mm Ø C mm Ø D mm

80

67

65

33

Ø E Ø F mm 1" 1/4 -

5

Sa navojem Sa prikljukom

80 78

67 36

70 65

39 33

1" 1/2 1" 1/4

38

5 5

Sa pirkljukom

75

33

70

39

1" 1/2

45

5

Ispust za kokpit AISI 316

Od inoxa 316; sa nepovratnim sistemom zahvaljujui unutrašnjem ležaju koji blokira povrate vode. Sa rešetkom koja se može skidati radi lakšeg išenja.

Ispusti za kokpit

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

Kat.br.

17.118.01

Ø mm

Prikljuak za cijev od mm

92

40

Ispust ovalni za krmu AISI 316

Od inoxa 316; sa rešetkom koja se skida.

Ispusti za kokpit

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

Kat.br.

mm

17.118.05

Prikljuak za cijev mm

92 x 190

38

Ispust krmeni AISI 316

Ispusti za kokpit

Kat br

17.118.02

272

Od inoxa AISI 316. Gornji dio je zavidan i to omoguava montiranje na stijenkama raznih debljina.

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

Otvor za fiksiranje mm

Prikljuak za cijev mm

Debljina palube mm

Ø glave mm

32

20

3/11

42


Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

17

Ombrinali od sjajnog inoxa AISI 316

AISI 316 Ombrinali

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

Kat.br.

Od

17.119.01 17.119.02 17.119.03

Dužina vrata sa navojem

mm

65 65 75

38x38x18 44x44x20 50x50x23

1/2" 3/4" 1"

Kat.br.

Od

Dužina vrata sa navojem

17.119.04 17.119.05 17.119.06

1" 1/4 1" 1/2 2"

79 83 90

mm 57x57x27 65x65x31 80x80x44

Ombrinali od inoxa i plastike AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 sa podesivim dijelom od plastike za "sandwich" montažu na oplatu broda.

Ombrinali

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

Kat.br.

Ø vrata mm

Dimenzije glave mm

20

40x50

17.118.90

Ombrinali od niklovanog mesinga Ombrinali

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita

Kat.br.

Od

Kat.br.

17.325.00 17.325.01 17.325.02 17.325.03

3/8"

17.325.04 17.325.05 17.325.06

1/2" 3/4" 1"

Od 1" 1/4

1" 1/2 2"

17 - Prikljuci, filtri

 Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita od plastike

Ispust za kokpit sa mrežicom, u ravnini sa palubom Ispusti za kokpite

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita od plastike

Kat.br.

17.395.50

Od

Navoj Ø mm

Prikljuak mm

Dužina mm

1”1/2

47

32/38

117

Ispust za tuš ili kokpit Od plastike, kompletan sa filterom i koljenom od 100° Ispusti za kokpite

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita od plastike

Kat.br.

Ø prirubnice (A) mm

Ø otvora (C) mm

Ø prikljuka (D) mm

Max. visina (E) mm

45 70 70

25 50 50

19 29 38

60 80 80

17.399.90 17.632.20 17.411.80

Ispusti u more Sa ventilom od bijele plastike sa širokim prolazom, od mesinga u skladu sa normama CE. Ispusti u more

Kat.br.

17.320.50

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita od plastike

Prihvaa promjer

Neto prolaz

Montaža

Potrebna rupa

od mm 30 do mm 139

Ø mm 50 te odgovara 1960 mm2

na pritisak

Ø mm 66

Univerzalni adapter za cijevi Izraen od plastike, omoguava spajanje cijevi od 1"1/2 - 1" - 3/4". Može biti modificiran rezanjem upotrebom adaptera SLEEVE. Ispusti u more

Kat.br.

17.238.50 17.238.51

Ombrinali i ispusti za pražnjenje kokpita od

Opis

( 17.238.51 ( 17.238.50

adapter prikljuak

273


17

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

 Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta Usisni filtri Od mesinga za cijevi kaljužne pumpe, sa mrežicom od inoxa za zaštitu od prljavštine. Za sve samousisavajue pumpe sa izlazom 1/2 ili 16/19 mm.

( 17.708.00

Usisni filtri

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

( 17.7 0

Verzija

mm

17.709.00

Otežani tip, da ostaje na mjestu bez fiksiranja sa vijcima

17.708.00

Za fiksiranje na krmeno zrcalo

9.00

Visina mm

Izlaz

56x56x96

25

horizontalni

baza mm 55x55

-

vertikalni

Usisni filtar veliki Usisni filtri

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

Materjal

Od mm

Prikljuak Ø mm

17.709.01

mesing

158x71

18

Usisni filtar Od inoxa AISI 316 za cijevi kaljužnih pumpi, sa inox mrežicom za zaštitu od prljavštine. Za sve kaljužne pumpe sa prikljukom za cijev 1/2”(mm 16/18). Usisni filtri

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

mm

17.706.00

Visina mm

57x58

21

Usisni filter od crne plastike

17 - Prikljuci, filtri

Od mm 147x56x104, za vertiklanu instalaciju na cijev. Za sve rune pumpe sa ulazom od mm 25/38, kompletan sa nepovratnim ventilom. Whale

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

Model

17.711.01 17.710.01

mm 147x56x104 170x120x58

vertikalni horizontalni

Nepovratni ventil

da da

( 17.710.01 - 17.711.01

Usisni filter Whale sa novim okretljivim prikljukom Kompletan sa nepovratnim ventilom. Za upotrebu sa runim i elektrinim pumpama; idealan za Gulper 320. Whale

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

17.710.19

Polutvrdo koljeno

Okretljivi prikljuak

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

19

u 4 položaja

145

60

52

Prikljuak "Y"

17.712.00 Ø mm 38, za izlaz pod 90°sa svim cijevima usisa ili prolaza pumpe Henderson MKV 15.268.01/03/270.00 Koljena za pumpe Whale

Prikljuak za cijev mm

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

17.714.00 Prikljuak “Y” za povezivanje sa samo jednim ispustom u more dvije cijevi za izlaz vode Ø mm 38 Prikljuci za pumpe Whale

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Usisni filtri od inoxa AISI 316 kompletni sa nepovratnim ventilom i mrežicom za filtriranje Usisni filtri

Kat.br.

( 17.715.38 ( 17.716.25

274

17.715.25 17.715.38 17.716.25 17.716.38

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Za cijev

Verzija cijevi

Baza mm

Nepovratni ventil

Ø mm 25

horizontalna

115x100

da

Ø mm 38 Ø mm 25 Ø mm 38

horizontalna vertikalna vertikalna

115x100 150x70 150x70

da da da


Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

17

Ventil “Henderson” sa tri prolaza Omoguava otvaranje dviju odvojenih kaljuža sa samo jednom pumpom (serije MKV) ak i kada je jedna kaljuža suha. Za korištenje i za punjenje vodom dva odvojena rezervara, sa samo jednim ulazom. Može se montirati na pregradu ili iza pregrade. Henderson

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

Prikljuak Ø mm

17.713.00 17.713.01

38 25

Linijski filtar za kaljužne pumpe i tuševe Izbjegava zaepljenja prouzroena kosom. Od prozirne plastike radi lakše kontrole. Posebno za upotrebu za pumpe tipa 16.195.12/196.12 Par, Fiamma, Flojet, Shurflo itd. Linijski filtri

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

Prikljuak od 1/2” (12,5 mm) 3/4” (18,0 mm)

17.179.12 17.179.13

Cilindrini prikljuci od plastike za cijevi za vodu Mogu se meusobno povezivati za postizanje rezliitih promjera Prikljuci za cijevi vode

Kat.br.

Kat.br.

Ø mm 22 25 30 35

17.205.22 17.205.25 17.205.30 17.205.35

Prikljuci “T” od plastike za cijevi vode Prikljuci za cijevi vode

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

17.204.10 17.204.12 17.204.14 17.204.16

10 12

17.204.18 17.204.20 17.204.22 17.204.25

18 20

14 16

22 25

Prikljuci “Y” od plastike za cijevi vode Prikljuci za cijevi vode

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

17.203.08 17.203.10 17.203.12

8

17.203.14 17.203.16

14

10 12

17 - Prikljuci, filtri

17.205.12 17.205.14 17.205.16 17.205.18 17.205.20

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Ø mm 12 14 16 18 20

16

T-prikljuci od termopolimera visoke otpornosti Za upotrebu kod iznošenja sa samo jednim ispustom 2 korisnika Prikljuci za hidrauliku

Kat.br.

17.237.50 17.237.51 17.237.52 17.237.53

Usisni filtri i pribor za cijevi ispusta

Navoj F1

Navoj F

1/2"

1/2"

3/4" 3/4" 1"

1/2" 3/4" 1"

 Nepovratni ventili Nepovratni ventili za instaliranje duž cijevi za gorivo Nepovratni ventili

Kat.br.

Nepovratni ventili

Za cijev Ø mm

17.731.90 17.731.91 17.731.92

8 10 12

Nepovratni ventili Od polipropilena sa unutrašnjim dijelom od gume. Prikljuak za cijevi. Može se korisiti za razne namjene gdje voda ide u samo jednom smjeru. Nepovratni ventili

Kat.br.

17.176.53 17.176.54

Nepovratni ventili

Višestruki prikljuak mm

13/20/26 25/32/38

275


17

Nepovratni ventili Prikljuak za cijev višestruki sa nepovratnim ventilom Sa prstenom za spajanje na pritisak. Prikljuci za cijev višestruki

Nepovratni ventili

Kat.br.

Prikljuak mm

17.176.56 17.176.57

13/20/26 25/32/38

Nepovratni ventil linijski WHALE od plastike Drži pod pritiskom jednu liniju usisa i jednu liniju ispusta. Za upotrebu sa runim i elektrinim pumpama. Whale

Nepovratni ventili

Kat.br.

Prikljuak od mm

17.121.50 17.121.90

Verzija Univerzalna Univerzalna

25/38 20

Nepovratni ventili Od mesinga, montirani duž cijevi, onemoguavaju povrat tekuine. Nepovratni ventili

Nepovratni ventili

Kat.br.

Od mm

Kat.br.

Od mm

Kat.br.

Od mm

17.232.02 17.232.03

1/2" 3/4"

17.232.04 17.232.05

1" 1" 1/4

17.232.06

1" 1/2

 Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

17 - Prikljuci, filtri

Sistem DMFIT prikljuaka za vodene sisteme

( 17.112.02

.01

112

. ( 17

(

( 17.112.03

05

04/

12.

1 17.

( 17.112.06/07

Montiranje trenutno pritiskom. Dovoljan je jednostavan pritisak cijevi na prikljuak za spajanje. Svi prikljuci se mogu ponovno koristiti, od neotrovne plastike su i visoke otpornosti sa cijevima od polutvrdog polietilena . Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

Opis proizvoda

Ø mm 12

17.112.01 17.112.02 17.112.03 17.112.04 17.112.05 17.112.06 17.112.07 17.112.08 17.112.09 17.112.10 17.112.11 17.112.13 17.112.14 17.112.15 17.112.16 17.112.19 17.112.20 17.112.35*

Prikljuak žensko/žensko Koljeno 90° fžensko/žensko T-spoj 90° žensko

.08

12

7.1

(1

Brzi prikljuci za vodu

Spoj žensko + žensko od 3/8” Spoj žensko + žensko od 1/2” Spoj žensko + muško od 3/8” Spoj žensko + muško od da 1/2” Spoj cilindar + muško od 3/8” Spoj cilindar + muško od 1/2”

9

2.0

1 7.1

(1

( 17.112.10

( 17.112.11

Spoj “y” žensko Prolaz Spoj 90° žensko + muško od 1/2” Spoj 90° žensko sa kodulom

( 17.112.14

( 17.112.13

15

1

. 12

7.

(1 6

2.1

.11

( 17

Terminal "slijepi" ep sa kodulom Slavina sa ruicom Nepovratni ventil Clips zaštitni *

( 17.112.35

Neophodan za bolje "držanje".

( 17.112.19

Cijev od polietilena Brzi prikljuci za vodu

Kat.br.

17.112.25 17.112.26

276

Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

Ø mm

12 12

Boja

crvena plava

Za vodu

toplu hladnu

50 50


Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

17

Sistem "Hydrofix" prikljuci za vodene sisteme, za maksimalnu temperaturu od 90°. Montiranje trenutno na pritisak. Dovoljan je jednostavan pritisak cijevi na prikljuak za njegovu montažu. Svaki prikljuak može se ponovno koristiti. Prikljuci su od poliamida a cijevi od polietilena. Diametar vanjski mm 15, minimalna zakrivljenost mm 120. Prikljuci sa odobrenjem RINA sa certifikatom MAC/119897/1TO/98. Brzi prikljuci za vodu

Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

Opis proizvoda

Ø mm 22

Spoj žensko/muško mesing od 3/4”

17.117.01 17.117.02 17.117.03 17.117.04 17.117.06

Spoj “T” mesing od 1/2” za spajanje ekspanzionih posuda, bojlera itd.

17.115.07

17.117.17

Spoj “T” mesing od 3/4” za spajanje ekspanzionih posuda, bojlera itd.

-

17.117.18

Koljeno od mesinga žensko/žensko od 1/2” Koljeno od mesinga žensko/žensko od 3/4” Koljeno od mesinga muško/žensko od 3/4” Redukcija muško/žensko mm 22x15 “T” reducirni mm 22x15x22

17.115.24 17.115.25 -

17.117.24 17.117.25 17.117.29 17.117.31

Kolektor M.F. dvostruki mm 22x15x 15x22

-

17.117.33

Kolektor M.F. trostruki mm 22x15x15x15x22

-

17.117.35

“T” reducirni mm 22x22x15

-

17.117.37

Kutni drža cijevi, neophodan za dobro brtvljenje (diam.15mm od tehnopolimera, diam.22mm od inoxa)

17.115.11* 17.117.40*

Nehrajui prsten inox za zamijeniti u sluaju upotrebe prikljuka

17.115.15

17.117.41

Rezervni prikljuak sa navojem

17.115.16 17.115.17 17.115.18 17.115.19

17.117.42 17.117.43 17.117.44 17.117.45

T-spoj 90° žensko Spoj žensko/žensko mesing od 1/2” Spoj žensko/žensko mesing od 3/8” Spoj žensko/žensko mesing od 3/4” Spoj žensko/muško mesing od 3/8” Spoj žensko/muško mesing od 1/2”

Koljeno od mesinga muško/žensko od 1/2”

O-ring rezervni silikonski Plastina rezervna podloška Kutni drža Ø mm 150 sa vijcima za fiksiranje *

( 17.115.01/ 17.117.01

17.117.02

( 17.115.03/ 17.117.03

( 17.115.05/06 17.117.06

( 17.115.07 17.117.17/18

( 17.115.25/ 17.117.25

( 17.117.31

NEOPHODAN za bolje "držanje".

( 17.115.02/

( 17.115.04/26 - 17.117.04

( 17.117.33

( 17.115.24/ 17.117.24

( 17.117.29

( 17.117.35

17 - Prikljuci, filtri

Ø mm 15

17.115.01 17.115.02 17.115.03 17.115.04 17.115.26 17.115.05 17.115.06 -

Spojnica žensko/žensko Koljeno 90° žensko/žensko

( 17.117.37

Cijev od polietilena Brzi prikljuci za vodu

Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

Plava

Crvena

Ø mm

17.115.09 17.117.09

17.115.10 17.117.10

15

50

22

50

Minimalni radijus 120 mm

Uložak za filtriranje za proišavanje vode Za cijevi Ø 12 mm. Brzi prikljuci za vodu

Kat.br.

17.112.30

Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

Unutrašnji filter

Podruje rada od - 29°do + 85°

100 mesh od inoxa

Alat za rezanje cijevi Specifian za polutvrde cijevi 12/15/22 mm Brzi spojevi za vodu

Kat.br.

17.117.49

Brzi spojevi za vodene sisteme na plovilu

Za naše cijevi 17.112.25; 17.112.26; 17.115.09; 17.115.10; 17.117.09; 17.117.10; 17.815.52; 17.815.54

277


17

Brzi prikljuci za sisteme WHALE

 Brzi prikljuci za sisteme WHALE Whaleov Sistem WX projektiran je specijalno za nautike potrebe. Ostali tipovi prikljuaka su raspoloživi po narudžbi (konzultirati katalog Whale).

17 - Prikljuci, filtri

Osnovne karakteristike: - Ekskluzivni dizajn “dvostruka aggraffatura” koji garantira sigurno fiksiranje ak i u sluaju velikih promjena pritiska i spajanja u blizni zaobljenja cijevi; - Nije potrebna sigurnosna štipaljka, te smanjuje troškove i vrijeme instalacije; - Ima oznake za kontrolu duž cijevi kako bi se garantirao uvijek korektan spoj; - Jednostavan je za instalaciju ak i od strane neiskusnih osoba; - Može se umetati i skidati bez potrebnog alata i dijelova koje treba zamijeniti; - Maksimalni pritisak na 20° 12 BAR / maksimalni pritisak na 65° 6 BAR; - Predstavlja odabir veine brodogradilišta za velike serije zbog brzine i jednostavnosti instaliranja garantirajui bolji kvalitativni rezultat. Za cijevi Ø 15 mm.

"T" prikljuak

Koljeno

Prikljuak ravni

17.815.02

17.815.03

17.815.04

Adapter od 1/2" BSP muški

Koljeno dvostruko

17.815.14

17.815.21 Ovaj prikljuak povezan serijski može postati "višestruki" sa okretljivim izlazima.

Adapter od 1/2" BSP ženski

Adapter od 1/2" BSP ženski (mesing)

17.815.32

17.815.33

17.815.75

Fiksiranje na ledomat (mesing)

Adapter od 3/8" BSP muški

Adapter od 3/8 BSP ženski (plastika)

17.815.77

17.815.83

Adapter WHALE od 3/4" BSP ženski

Prikljuak cilindar plus muški 1/2 BSP

Prikljuak cilindrini za fleksibilnu cijev od 12 mm

17.815.40

17.815.87

17.815.84

Prikljuak cilindrini za fleksibilnu cijev od 16 mm

Prikljuak cilindrini za fleksibilnu cijev od 20 mm

Prikljuak cilindrini kutni fleksibilnu cijev od 20 mm

17.815.97

17.815.93

17.815.92

Brzi spojevi za vodu

278

Koljeno

17.815.22

Ventil za zatvaranje (mesing)

17.815.39

Brzi prikljuci za sisteme WHALE

za


17

Brzi prikljuci za sisteme WHALE

Ventil

ep od mesinga

Koljeno sa navojem 1/2 BSP žensko

17.815.08

17.815.31

17.815.74

ep

Nepovratni ventil

17.815.46

17.815.82

Cijev za hladnu vodu

Cijev za toplu vodu

Whale

Brzi prikljuci za sisteme WHALE

Kat.br.

17.815.52

Cijev od mm

Boja

Koluti od m

15

Plava

50

Whale

Kat.br.

17.815.54

Brzi prikljuci za sisteme WHALE

Cijev od mm

15

Boja Crvena

Koluti od m

50

Cijev sa pletenicom od inoxa za povezivanje bojlera Brzi prikljuci za sisteme WHALE

Kat.br.

50.289.56

Dužina cm

Br. i topologija

Navoj Spojevi

45

1 (muški) + 1 (ženski)

1/2"

 Slavine i tuševi Slavine rotacione sa dijelovima od keramike Mogu se montirati unutar umivaonika ili sudopera kako bi se dobila potpuno slobodna površina. Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Funkcija

Ruka

Vrat

17.046.00

Samo hladna voda

standardna

visoki

17.046.01

Samo hladna voda

standardna

niski

17.046.02

Samo hladna voda

talijanska

visoki

17.046.03

Samo hladna voda

talijanska

niski

17.047.00

Mješalica topla/hladna voda

standardna

visoki

17.047.01

Mješalica topla/hladna voda

standardna

niski

17.047.02

Mješalica topla/hladna voda

talijanska

visoki

( 17.046.01

( 17.046.00

17 - Prikljuci, filtri

Fleksibilna cijev za bojlere

( 17.046.03

( 17.046.02

( 17.046.01

( 17.046.00

( 17.046.02

( 17.046.03 ( 17.047.01 ( 17.047.00

( 17.047.02 ( 17.047.01

( 17.047.00

( 17.047.02

279


17

Slavine i tuševi Slavine STYLE sa sklopivim štapom Od kromiranog mesinga Kat.br.

Slavine i tuševi

Funkcija Samo hladna voda Miješalica topla/hladna voda

Presjek mm 26 x 7,5 26 x 7,5

( 17.046.20

( 17.046.20

( 17.046.22

17.046.20 17.046.22

A mm 190 190

B mm 98 160

( 17.046.22

Slavine

Mješalica topla/hladna voda Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Rucka

17.049.00

3 dijela

Vrat visoki

Mješalica monokomanda Style preklopna Od kromiranog mesinga.

17 - Prikljuci, filtri

Kat.broj

Funkcija Mješalica topla/hladna voda

17.049.05

Presjek mm

26x7,5

Mješalica monokomanda preklopna

sa

A mm B mm C mm 195/45 110 105

dvostrukim

zglobom,

Od kromiranog mesinga. Fiksiranje na ravnu površinu ili na stijenku. Kat.broj

Funkcija Mješalica topla/hladna voda

17.049.10

A mm 140/45

B mm

C mm

105

150

Slavine sa okretljivim vratom od kromiranog mesinga Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Tip topla/hladna voda samo hladna voda

17.935.00 17.940.00

Visina mm

210 210

Optional 3/8" hose connector (see 17.199.XX)

Slavina miješalica za toplu i hladnu vodu Od kromiranog mesinga, preklopna i okretljiva, sa keramikim dijelovima. Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

17.045.00

Izboenost baze mm

Izboenost vrata mm

32,4

81,5

( 17.340.00

( 17.300.00 ( 17.288.80 Slavine za umivaonike

Kat.br.

Slavine za umivaonike

Kat.br.

17.288.80 17.300.00

280

Slavine i tuševi

Opis Teleskopski vrat od lake legure i plastike za umivaonike Okretljiv vrat od kromiranog mesinga za umivaonike. Visina mm 140, radijus mm 150, prikljuak za cijev mm 15

17.288.90

17.310.00

( 17.330.00

Slavine i tuševi

Opis Slavina za umivaonik od kromiranog mesinga, okretljiva i na izvlaenje. Slavina sa brzim zatvaranjem. Fiksiranje sa maticom i kontramaticom, prikljuak od mm 15, visina mm Slavina od kromiranog mesinga okretljiva za umivaonike, visina mm 140, radijus mm 150, prikljuak od mm 15.

Slavine

Kat.br.

17.330.00 17.340.00

Slavine i tuševi

Opis Slavina na preklapanje niska od kromiranog mesinga, visina mm 115, prikljuak od mm 10/12

Slavina od kromiranog mesinga, visina mm 170, radijus mm 140, prikljuak od mm 15


17

Slavine i tuševi Serija slavina WHALE Elegance Vrlo lijepe linije; idealni za instaliranje u skuenim prostorima. Ulaz 1/2". Ove slavine koje se mogu vaditi, sa cijevi dužine 1,7 mt, omoguavaju da se i u vrlo skuenim prostorima ima lijep i funkcionalan tuš. Jednostavna montaža. Prikljuak od 1/2". Whale

Tip

Verzija

17.030.03

dugi vrat izvlaiv

17.030.04

dugi vrat izvlaiv

samo hladna voda topla/hladna voda

Baza mm

Konzola

Nosa za pregradu

115x55

17.030.11

17.030.12

171x62

17.030.11

17.030.12

( 17.030.04

Kat.br.

( 17.030.03

Tuševi-slavine Od bijelog ABS-a kompletni sa miješalicom od kromiranog mesinga 45°, ugradbenim držaem od kromiranog mesinga + plastike i bijelom cijevi sa ojaanjima od poliestera. Pritiskom na prekida na oprugu voda tee, podizanjem istog postiže se kontinuirani mlaz bez potrebe da se stalno drži pritisnutim. Vrlo dobri za male barke, ili za vanjske prostore. Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Sa cijevi m

17.258.01 17.258.02

Prikljuak

1,50

3/8” F

2,50

3/8” F

Slavina sa dva prolaza “voda topla/hladna”, sa tušem koji se može izvaditi

Slavine

17 - Prikljuci, filtri

Tuš se sastoji od prekidaa koji može biti blokiran dok se ne želi pokrenuti mlaz vode (funkcija slavine), ili odblokiran i u tom sluaju funkcionira kao tuš sa slušalicom. Slavine i tuševi

Kat.br.

17.012.00

Baza mm

Dubina mm

Visina mm

43x30

120

110

Slavina sa jednim otvorom “topla/hladna voda” Od kromiranog mesinga sa tušem na izvlaenje okretljivim sa promjenjljivim mlazom. Moderna linija stilizirana sa bijelim tušem. Vrlo lijepe obrade. Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Dubina mm

Visina mm

Cijev tuša od m

180

150

2,50

17.336.00

Slavina sa jednim otvorom, miješalica sa okretljivim vratom i prikljukom za toplu i hladnu vodu Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Visina mm

Vrat mm

200

160

17.335.00

Slavina od kromiranog mesinga sa keramikim dijelovima Idealna za tuševe i kompaktne umivaonike. Kompletna sa 3 cijevi sa doljnje strane za povezivanje obložene inoxom. Slavine

Slavine i tuševi

Ruka

Baza Ø mm

Ukupna izboenost mm

Vrat za fiksiranje

topla/hladna voda

"T”

42

45

Ø mm 32x37 dužine

topla/hladna voda samo hladna voda samo hladna voda

"OVAL” "T” "OVAL”

42 42 42

45 45 45

Ø mm 32x37 dužine Ø mm 32x37 dužine Ø mm 32x37 dužine

Slavina mješalica za toplu/hladnu vodu

Slavina sa prekidaem

17.048.00 Od kromiranog mesinga

17.400.03 Od mesinga. Navoj 3/8"

Slavine

( 17.051.01

17.051.00 17.051.01 17.052.00 17.052.01

Tip

( 17.051.00

Kat.br.

Slavine i tuševi

281


17

Slavine i tuševi

Tuševi za konzole i oprema Tuševi

Model

Visina klizna

Dužina cijevi

Ø soffione mm

WASH

60 cm

150 cm

Obrada kromirana

Drža za sapun

17.669.00 17.669.05 17.669.06 17.669.11*

da

83

YUMA

60 cm

150 cm

kromirana

da

-

ILARY

60 cm

150 cm

kromirana

da

-

LED

60 cm

150 cm

kromirana

da

105

Model LED: ukljuuje seriju LED-ova u raznim bojama koji progresivno svijetle prolaskom hladne vode (plavo) tople vode (crveni). Nije potreban vanjski izvor svjetlosti: LED su pokretani jednim mikrodinamom. koji se pokree prolaskom vode, sve ukljueno u tušu.

17 - Prikljuci, filtri

( 17.669.00

( 17.669.06

( 17.669.05

*

Kat.br.

( 17.669.11

Prolaz od kromirane plastike za cijevi tuša i tuševe sa držaem Tuševi

Slavine i tuševi

Kat.br.

Za cijevi tuša i tuševa sa držaem

17.668.00

17.669.00; 17.669.05

Prolaz oplatni od termopolimera visoke otpornosti Spojevi za hidrauliku

Kat.br.

17.237.01 17.237.02 17.237.03 17.237.04

Slavine i tuševi

A mm

B mm

H mm

Navoj

Prikljuak za cijevi D mm

45 49

77 84

22 22

1/2" 1/2"

11/13 15/17

69 69

107 107

23 23

3/4" 1"

20/22 26/29

Okretljivi drža za pregradu Slavine i tuševi

Kat.br.

Za tuš

17.019.02

Materjal kromirani ABS

17.019.00

Slavina za umivaonik kupaonice visoka Square (a za upotrebu sa izboenim tipom umivaonika)

Slavine za umivaonik kupaonice niski model Square

Slavina od kromiranog mesinga serije Square, sa keramikom miješalicom. Od kromiranog mesinga sa keramikim uloškom.

Slavina od kromiranog mesinga serije Square, sa keramikom miješalicom.Izraeni od kromiranog mesinga sa keramikim uloškom.

Kat.broj

Kat.broj

17.004.01

282

A mm

B mm

C mm

D mm

250

35

45

250

17.004.02

A mm

B mm

C mm

D mm

250

35

45

340


17

Slavine i tuševi

Slavina za kuhinju sa raspršivaem Square

Slavina od kromiranog mesinga serije Square, sa keramikom miješalicom. Izraeni od kromiranog mesinga sa keramikim uloškom. Kat.broj

17.004.04

Tuš Square (monocmando saliscendi)

Slavine od kromiranog mesinga serije Square, sa keramikom miješalicom. Izraeni od kromiranog mesinga sa keramikim uloškom. Kat.broj

A mm

B mm

C mm

D mm

250

45

55

340

17.004.06

A mm 70

B mm 650

D mm 100

Okretljiva miješalica Diana sa tušem na izvlaenje s dvostrukim mlazom. Slavina od kromiranog mesinga. Slavine

Kat.br.

17.006.00

A mm

B mm

C mm

D mm

50

210

170

105

Miješalica keramika Diana za umivaonike kupaonica sa visokim postoljem

Slavina od kromiranog mesinga.

Slavina od kromiranog mesinga. Za korištenje sa umivaonicima koji se montiraju na ravnu površinu.

Slavine

Kat.br.

17.007.00

A mm

B mm

C mm

D mm

45

117

140

100

Okretljiva keramika miješalica Diana, sa okretljivim mlazom, sa dugakim vratom za sudopere kuhinje.

17.005.00

B mm

C mm

D mm

45

220

187

140

Slavine i tuševi

B mm 72,50

C mm 230

D mm 115

C mm

D mm

350

248

Okretljiva miješalica za sudoper

Kat.br.

17.008.00

A mm

55

B mm 162,50

Miješalica keramika Diana za bide

Slavina od kromiranog mesinga.

Slavina od kromiranog mesinga.

Slavine

17.009.01

17.009.00

A mm 55

Slavine

A mm

Miješalica keramika Diana za umivaonike

Kat.br.

Kat.br.

Slavina od kromiranog mesinga.

Slavina od kromiranog mesinga. Slavine

Kat.br.

Slavine

17 - Prikljuci, filtri

Miješalica keramika Diana za umivaonike

A mm

B mm

C mm

D mm

45

90

160

45

Slavine

Kat.br.

17.009.02

A mm

B mm

C mm

D mm

42

115

160

160

283


17

Slavine i tuševi Slavina miješa Olivia mono-komanda sa keramikim ventilima i okretljivim vratom Slavine

Kat.br.

A mm 120 80

17.017.00 17.018.00

Slavine i tuševi

B mm 200 140

C mm 40 40

Za upotrebu u kuhinji kupaoni

( 17.017.00

( 17.018.00

Kombinacija jednoruna slavina miješalica Olivia + tuš na izvlaenje Sa fleksibilnom cijevi od cm 120. Dvostruki mlaz : slavina/tuš. Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

17.019.00

A mm

B mm

C mm

120

240

40

Za upotrebu u kuhinji/kupaoni

Jednoruna kromirana miješalica Olivia + kromirani tuš na izvlaenje Fleksibilna cijev od kromiranog mesinga od 1,5 metra. Tuš ima dvostruki mlaz - za umivaonik i za tuš. Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Jednoruna Ø mm

Ukupna visina mm

Visina tuša mm

Izboenost mm

40

110

160

175

17 - Prikljuci, filtri

17.016.00

Miješalica Olivia ugradbena Od kromiranog mesinga za montiranje na pregradu. Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Vrat Ø mm

Idealna za

Prikljuci sa navojem

Unutrašnja izboenost mm

42

tuš

1/2” F

72

17.014.00

Jednoruna miješalica Olivia Slavine

Slavine i tuševi

Kat.br.

Materjal

17.015.00

Idealna za upravljanje tušem

kromirani mesing

Ø mm

Visina mm

40

110

Slavine sa patentiranim sistemom miješanja, širokog asortimana i malih dimenzija; zahvaljujui inovativnom mehanizmu nema ruke mješaa; mlaz se otvara okretanjem baze koji najprije omoguava izlaz hladne vode te nakon toga poinje miješati hladnu vodu sa toplom - poveavanjem okretanja dolazi se do mlaza samo tople vode. PO UPITU raspoloživi i sa pravokutnom cijevi.

Slavine mono-komande za umivaonik

Slavina mono-komanda za bide

( Pravokutni vrat OPTIONAL

( Pravokutni vrat OPTIONAL

Slavina mješalica niska (za kupaonicu)

Slavina mješalica visoka (za kuhinju) Mješalice

Kat.br.

17.061.00

Slavine sa jednom rukom od mesinga serije "Sky"

A mm

B mm

C mm

65

115

240

Mješalice

Kat.br.

A mm 65

17.062.00

Slavine sa jednom rukom od mesinga serije "Sky"

B mm 110

C mm 180

Samo mono-komanda (za tuševe) sa izlazom od 1/2 Slavina - mješalica za tuš Mješalice

Kat.br.

17.064.00

284

Slavine sa jednom rukom od mesinga serije "Sky"

A mm

B mm

65

20


Pribor za hidrauliku

17

 Pribor za hidrauliku

Vodonepropusna traka 17.100.00 Traka “P.T.F.E.” (Teflon) nepropusna, neotrovna za lijepljenje na navoje prikljuaka za vodu. U kolutima od 12 metara dužine i 12 mm širine. Prikljucci za cijevi vode | Prikljucci za vodu

Pribor za hidrauliku

 Filtri vode Utility water filter Filtri za vodu, od crnog moplena sa poklopcem od prozirog “Makralon”-a i filtrom od plastike. Montiraju se na usis motora i izraeni su u skladu sa trenutno važeim normama RINA. Inspekcija u par sekundi. Filtri za vodu

Filtri vode

Kat.br.

Kapacitet lt/min

Sa navojem od

150 300

3/4” 1”1/2

17.652.01 17.652.02

Od kromiranog mesinga, sa unutrašnjim filterom od inox mrežice koja se može prati i prozirnim poklopcem od polikarbonata sa vijcima. Sa okretnim nosaem od inoxa. Posebno se preporua za generatore. Poklopac sa kljuem osmerokutni tipa winch. Filtri za vodu

Filtri vode

Kat.br.

Tijelo Ø mm

Visina mm

75

100

3/8”

75 75

100 100

1/2” 3/4”

17.649.01 17.649.02 17.649.03

Otvori s navojima od

17 - Prikljuci, filtri

Filtri vode

Specijalni filtri za vodu za hlaenje Od niklovanog mesinga. Apliciraju se na usis vode motora. Vrlo jednostavni za inspekciju. U skladu sa normama RINA sa izjavom 11/447/88 DIP Filtri za vodu

Kat.br.

17.654.00 17.654.01 17.654.02 17.654.03 17.654.04 17.654.05 17.654.06 17.654.07 17.654.08 17.654.09

Prikljuak G od mm

L

H

mm H1

Kapacitet lt/sat 0,1 bar 1 bar

3/8" 1/2" 3/4"

122 122 169

117 117 151

82 82 106

1400 2400 3800

4300 7500 12000

140 h. x 110 Ø 140 h. x 110 Ø 160 h. x 146 Ø

1" 1" 1/4

169 184

151 176

106 122

5700 8800

17900 27700

160 h. x 146 Ø 215 h. x 170 Ø

1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4"

202 242 260 309 340

193 216 284 292 355

135 149 210 205 256

12800 19900 33900 50000 103000

40600 63000 107300 166730 326000

215 h. x 170 Ø 235 h. x 188 Ø 280 h. x 230 Ø 315 h. x 230 Ø 410 h. x 220 Ø

mm

Filtri za vodu Od niklovanog mesinga OT 58, sa filtrom od inoxa. Apliciraju se na usis motora. Sa plastinim poklopcem koji se jednostavno demontira radi lakšeg išenja i inspekcije, u skladu sa RINA izjavom DIP. 801/98. Filtri za vodu

Kat.br.

17.650.01 17.650.02 17.650.03 17.650.04

Ø otvora G

L

A

B

mm DF

1/2" 3/4" 1"

140 174 174

102 124 124

HF

87 100 100

58 87 87

65 70 70

H 120 140 140

1" 1/4

221

140

151

107

105

200

285


17

Filtri vode Filtri za vodu Od niklovanog mesinga OT 58, sa filtrom od inoxa, model “šalice” sa jednim bonim otvorom i jednim na dnu, u skladu sa RINA izjavom DIP. 801/98 Filtri za vodu

Kat.br.

17.651.02 17.651.03 17.651.04 17.651.05 17.651.06

Ø otvora G mm

H

H1

mm D

Kapacitet lt/sat 0,1 bar 1 bar

3/4" 1" 1" 1/4

128 128 191

87 87 120

150 150 177

30 30 38

4000 5000 8400

13500 16800 28400

1" 1/2 2"

191 201

120 144

177 215

38 38

10400 20400

35200 69200

C

Filtri za vodu za hlaenje motora AISI 316

Potpuno od inoxa AISI 316. Sa poklopcem za inspekciju od prozirnog materijala u skladu sa R.I.N.A izjavom DIP 1034/03/CS. Cijena je niža od slinih proizvoda od kromiranog mesinga.

Filtri za vodu

Kat.br.

17.653.02 17.653.03 17.653.04 17.653.05 17.653.06

Filtri vode

G L

A

B

mm DF

HF

3/4"

180

123

96

86

70

H 142

1" 1" 1/4 1" 1/2

180 200 200

123 143 143

96 147 147

86 105 105

70 100 100

142 200 200

2"

200

160

155

125

115

220

17 - Prikljuci, filtri

 Ventili i prolazi za gorivo Prikljuak za gorivo Omoguava prolaz goriva kroz stijenku spremnik-cockpit. Ventili i prolazi za gorivo

Kat.broj

Prikljuak za cijev mm

Materijal

10

Mesing

17.301.01

Slavina za gorivo Slavine za gorivo

Ventili i prolazi za gorivo

Kat.br.

17.404.00

Materjal

Neto prolaz mm

kromirani mesing

8

Kompletna sa dva prikljuka cijevi od mesinga od 1/4”

Slavina za gorivo sa velikim prolazom sa okretljivom rukom od 180° na oprugu Slavine za gorivo

Ventili i prolazi za gorivo

Kat.br.

17.400.00 17.400.01

Može se aktivirati sa

Materjal

Prikljuak od

sajlom 17.450.90 sajlom 17.450.90

mesing mesing

3/8” 1/2”

Slavina za gorivo U skladu sa odobrenjem RINA. Ruka za daljinsko upravljanje. Kompletna sa držaem za pregradu i dva prikljuka za cijev od 1/4”x10 mm, sa držaem se montira duž cijevi, bez držaa se montira direktno na rezervar. Slavine za gorivo

Ventili i prolazi za gorivo

Kat.br.

17.405.00

Materjal

Unutarnji prolaz mm

Dva otvora sa navojem od

kromirani mesing

8

1/4"

17.450.90

Kabel komande

Slavina za gorivo sa 3 prolaza Kompletna sa prirubnicom sa dva otvora za fiksiranje, za povezivanje dva rezervara na jednu liniju napajanja. Slavine za gorivo

Kat.br.

17.302.03 17.305.03

286

Ventili i prolazi za gorivo

Od 1/4" 3/8"

Prikljuak od mm

17.302.04 17.305.04

10/12 12/15

Materjal

mesing mesing


Ventili i prolazi za gorivo

17

Slavina za gorivo Slavina sa 3 prolaza za povezivanje dva rezervara na jedan motor. Tri pozicije tank 1 / tank 2 / zatvoreno Slavine za gorivo

Kat.br.

Ventili i prolazi za gorivo

Tip prostora

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Stražnja izboenost mm

Classic

1/4"

98

66

95

Classic New Edge New Edge

3/8" 1/4" 3/8"

98 87x94 87x94

66 69 69

95 95 95

( 17.303.01-02

( 17.303.03-04

17.303.01 17.303.02 17.303.03 17.303.04

Navoj

( 17.303.03-04

( 17.303.01 ( 17.303.02

Fleksibilna daljinska komanda Za daljinsko upravljanje startera, daljinsko zatvaranje slavina za benzin, upuivanje aparata za gašenje. Vanjski dio od Eltexa, unutrašnji dio 5,5 mm od inoxa 316, Ø mm 1,5, prikljuci kompletno od mesinga. Sa specijalnim prikljukom sa navojem koji omoguava rezanje fleksibilne sajle po mjeri i nakon toga ponovno runo umetanje prikljuka. Kablovi za daljinske komande

Ventili i prolazi za gorivo

Kat.br.

Dužina m

17.450.90 17.450.91

6 10

Za smještaj fleksibilne komande 17.450.90/91 ili slinog, za hitni prekid dotoka goriva ili upuivanje aparata za gašenje. Kablovi za daljinske komande

Kat.br.

Ventili i prolazi za gorivo

Tip prostora

Ø vanjski mm

Ø rupe mm

Verzija

17.452.95

Classic

98

66

Sa nacrtanim aparatom za gašenje

17.452.96

Classic

98

66

Sa natpisom Fuel Stop

17.452.93

New Edge

87x94

69

Sa nacrtanim aparatom za gašenje

17.452.94

New Edge

87x94

69

Sa natpisom Fuel Stop

( 17.452.95

( 17.452.96

17 - Prikljuci, filtri

Prostor od bijele plastike

( 17.452.95 ( 17.452.93

( 17.452.94

Usadna kuišta Kablovi za daljinske komande

Kat.br.

Ventili i prolazi za gorivo

Materjal

Za sajlu

17.450.95

ABS obojeni bijeli

17.450.90

17.450.96

ABS obojeni bijeli

17.450.90

Verzija sa natpisom “FUEL STOP” sa natpisom “FIRE EXTINGUISHER”

Ø mm

70 70

 Elektroventili Elektroventil dvostruki sa daljinskom komandom plus runa komanda na slavinama za povezivanje dva rezervara na jedan motor 17.406.00 Kompletan sa prikljukom za fleksibilne cijevi i prikljukom za bakrenu cijev od mm 8/10 za dio od slavine do rezervara. Napajanje od 12 V. Služi i kao slavina za gorivo u skladu sa normama CE.

Elektroventili za gorivo

Elektroventili

287


17

Elektroventili Elekroventil

( 17.403.00

Direktiva CE 94/25 (EN 28846) odobrenjem RINA DIP 61697. Omoguava daljinski elektronski prekid dovoda goriva, ima takoer i runu komandu. Kompletan sa prikljukom za gumenu cijev od mm 8/10 i prikljukom od mm 10 za bakrenu cijev.

Elektroventili za gorivo

Elektroventili

Kat.br.

Napajanje

Kapacitet max. l/sat

Sa konstantnim pritiskom lt/sat

Materjal

12 V 24 V

200 200

100 100

mesing mesing

17.403.00 17.403.01

Elekroventil Za daljinsko elektronsko upravljanje dotokom goriva. Sa runom komandom u sluaju hitnoe. Elektroventili za gorivo

Elektroventili

Kat.br.

Napajanje

17.401.12 17.401.24

Kapacitet max. lt/sat

Sa konstantnim pritiskom lt/sat

Prikljuak

Materjal

12 V

800

400

1/2"

570

mesing

24 V

800

400

1/2"

570

mesing

Elektroventil

17 - Prikljuci, filtri

U skladu sa direktivama CE 96/25 (EN 28846), sa certifikatom RINA za zaustavljanje goriva POMAR. Karakteristike: 1) elektrino daljinsko upravljanje ili runo; 2) Kapacitet 0,2 bara lit 600/h, za sve motore, ak i motore manje kubikaže koji prilikom paljenja potrebuju 3 do 4 puta više goriva nego što troše u normalnim režimima; 3) komandni mehanizam nije u dodiru sa gorivom; 4) sa novim univerzalnim prikljukom 12-24 volta sa elektronikim krugom za ekonomiziranje potrošnje energije; 5) Led za oznaavanje da je u funkciji; 6) zaštita od zamjene polariteta; 7) elektronski krug sa impulsom za napajanje koji garantira ukljuivanje ukoliko doe do prekida dotoka goriva; 8)mogunost montiranja raznih tipova prikljuaka, kompletan sa inox nosaem za montiranje u raznim položajima. Elektroventili za gorivo

Kat.br.

17.402.12 17.402.24

Elektroventili

Napajanje V

Prikljuak za Prikljuak za Prikljuak za cijev Prikljuak za cijev cijev od bakra cijev od bakra od od gume od mm od gume od mm od mm 8x10 mm 10x12 10x21 12x24

17.408.04 17.408.04

12 24

17.402.51 17.402.51

17.402.60 17.402.60

17.402.61 17.402.61

 Fire-port, protupožarna vratašca ( 17.680.00

Protupožarna vratašca “Fire Ports” U skladu sa direktivom 94/25 5.6.2. Omoguavaju da se ue u motorni prostor sa aparatom za gašenje, bez otvaranja prostora. Otvor je zatvoren pomou membrane od vodonepropusnog PVC-a. Protupožarna vratašca

Kat.br.

Fire-port, protupožarna vratašca

Ø vanjski mm

Otvor mm

Prsten za fiksiranje

68 68

45 45

od bijele plastike od sjajnog inoxa

( 17.680.01

17.680.00 17.680.01

Fire Port sa prikljukom Za montiranje na pregradu ili na pod može se povezati pomou cijevi sa motornim prostorom ili prostorom za rezervar goriva. Pokree se pritiskom na membranu od PVC-a. Može se ponovo napuniti nakon upotrebe – rezervno punjenje nije ukljueno. Protupožarna vratašca

( 17.681.02

Kat.br.

288

Fire-port, protupožarna vratašca

Verzija

mm A

( 17.681.01

C

D Ø prikljuka

E

17.681.01

kutni 90

70

50

38

80

17.681.02

ravni

70

50

32/38

120 (cijev 32) 90 (cijev 38 mm)


Filtri za benzin i naftu

17

Vratašca ugradbena Fire ports

A mm

B mm

C mm

D mm

17.682.01

Boja

Bijela

17.681.02

Prikljuak za cijev

linijski

190

148

150

113

E mm

71

17.683.01

Bijela

17.681.01

pod 90°

190

148

150

113

71

( 17.682.01

Kat.broj

( 17.683.01

U skladu sa normom 94/25 5.6.2 omoguava pristup motornom prostoru sa aparatom za gašenje, bez otvaranja motornog prostora. Kompletna sa prikljukom za cijev 32/38 mm. Izraena su od plastike otporne na gorivo..

 Filtri za benzin i naftu Linijski filtri od prozirne plastike Za benzin i naftu Filtri za gorivo

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

Tip

Kapacitet max. lt/sat

17.658.00 17.658.01

mali

50

Prikljuak mm

6-8

veliki

150

8 - 10

Filtar benzina za “linijsko” montiranje na cijev

Filtri za gorivo

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

mm

17.665.00

Rezervni kit sa 3 elementa

28x85

17.665.01

FILTERKING specijalni filter za gorivo Osim filtriranja, pomou posebnog ventila, regulira dotok goriva ili ubrizgavanje, kompenzirajui previsoki pritisak koji esto uzrokuju pumpe benzina. Bolji dotok goriva i manja potrošnja. Tijelo od lake legure. Filtri za gorivo

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

17.659.00 17.659.01* *

Tip ašice

Ø Prikljuak za cijev mm

Rezervni uložak

staklena staklena

10 8

17.655.00 17.655.01

17 - Prikljuci, filtri

Tijelo kromirani dijelovi + nelomljivo prozirno staklo. Omoguava “jednostavnu kontrolu” goriva i eventualne zaepljenosti filtera. Može se lako demontirati, sa filterom-refill koji se može promijeniti. Sa 3 serije prikljuaka 6/8/10 za prilagoavanje bilo kojoj cijevi,

Max motori 3000 c.c.

Filtar za naftu Od lake legure sa ašicom od prozirnog polikarbonata i prolazom sa doljnje strane. Filtri separatori goriva

Kat.br.

17.639.00

Filtri za benzin i naftu

Kapacitet l/s Filter od max. optimalni inox mreže isperivi

400

130

mm

Izboenost mm

Prikljuak MB

Prikljuak (art.)

Rezervni uložak

65

14

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

17.639.01

200 150x80 microm

Filtar goriva sa ašicom od prozirnog stakla Sa ašicom koja se može jednostavno izvaditi radi zamijene uloška za filtriranje. Posebo se preporua za vanbrodske motore. Filtri za gorivo

Kat.br.

Filtri za benzin i naftu

Verzija Prikljuak

Kapacitet lt/sat opti- max. malni

Rezervni uložak mm

17.656.00

Sa uloškom od inoxa, 17.660.00; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 200 mikron, isperivi 17.638.03

50

250

110x75x60 (kompaktni)

17.656.01 inox

17.656.05

Sa uloškom od kartona, 17.660.00; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 12 mikron 17.638.03

20

150

110x75x60 (kompaktni)

17.656.07 kartonski

289


17

Filtri za benzin i naftu

Filtar za naftu od lake legure

( 17.661.00

( 17.661.15

Kompletan sa uloškom koji se može skinuti i zamijeniti, kapacitet max litara 65/sat, doljnje ispuštanje, stupanj filtriranja 12 mikrona. Filtri za gorivo

Kat.br.

l/h

Filtri za benzin i naftu

Maksimalne Navoj vanjske mb dimenzije mm

17.661.00 65

160x100x92

14

17.661.15 65

160x100x92

14

Rezervni uložak

Doljnji par od Spojevi

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03 stakla kako bi vidjeli 17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.661.01 eventualne naslage vode ili drugo 17.638.03

17.661.01

lake legure

Filtar za naftu Od lake legure. Kompletan sa runom pumpicom za punjenje kruga (5 otvora sa navojem + 3 epa). Filtri za gorivo

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

Litara/sat

Maksimalne vanjske dimenzije mm

Navoj MB

Spojevi

65

160x100x92

14

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

17.842.10

Filtar za naftu od papira od 12 mikrona Od lake legure. Kompletan sa uloškom (koji se zavida). Sa izlazom sa doljnje strane. Filtri za gorivo

Filtri za benzin i naftu

17 - Prikljuci, filtri

Kat.br.

Kapacitet max. lt/sat

17.638.00

80

Stupanj Prikljuak filtriranja mb

12 micron

14

Spojevi

Max. vanjske dimenzije mm

Rezervni uložak

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

200x113x91

17.638.01

Filtar za naftu od papira od 12 mikrona, izraen od lake legure. Kompletan sa runom pumpicom za punjenje kruga (5 otvora sa navojima + 3 epa) Filtri za gorivo

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

Nosivost max lt/sat

Stupanj fiksiranja

Prikljuak mb

Max. vanjske dimenzije mm

Rezervni uložak

80

12 m

14

200x113x91

17.638.01

17.860.70

Spojevi

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

( 17.661.40

( 17.661.41

Filter / separator voda - gorivo Izraen od lake legure, sa prozirnom košaricom koja se može demontirati u svrhu zamijene uloška filtera ili njezinog išenja.

Rezervni ulošci za filtere goriva

Filtri za benzin i naftu

Descrizione

Filtro benzina Filtro benzina Filtro gasolio * **

Vijci za ispust vode

Kat.br.

Rezervni uložak

da ne da

17.661.40* 17.661.41* 17.661.60**

17.661.50* 17.661.50* 17.661.70**

Nosivost l/sat sa pritiskom 0,49 PSI 1,5 PSI 2,45 PSI 205 333 420 200 312 411 205 333 420

Visina mm

Ø uloška mm

Prikljuci ukljueni 11/16" UNC

190 150 190

110 110 110

2 x 10 mm 2 x 10 mm 2 x 10 mm

Stupanj filtriranja 10 microna Stupanj filtriranja 10 microna

Filtar za benzin sa uloškom od 10 mikrona sa držaem od niklovanog mesinga Univerzalan za Volvo, Mercruiser, OMC i sve tipove benzinskih motora. Filtri za gorivo

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

17.660.00 *

290

Ukupna visina mm

Izboenost mm

Ø uložka mm

Kapacitet lt/sat

Spojevi

Rezervni uložak

176

100

92

190

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

17.502.06 *

ekvivalent originalu Mercury 35-807172 / 35-604941


17

Filtri za benzin i naftu

Filtar za benzin sa uloškom od 10 microna koji se baca Filtri za gorivo

Kat.br.

Nosa glave

17.660.40

Visina Izboe Ø uloška Nosivost l/sat kod Prikljuci mm nost mm pritiska 10 mm mm 0,49 1,47 2,45 PSI PSI PSI

Plastini Laka legura

17.660.41

Rezervni uložak

145

110

92

182

315

404

17.660.45

145

110

92

182

315

404

17.660.45

Filtar za benzin + separator voda /gorivo Glava od lake legure, košarica prozirna, sa sistemom brzog ispusta. Za upotrebu kod motora do 200 KS - Odgovara Yamahi 2W-114-00-00- Kompletan sa prikljukom za cijev 8mm. Filtri goriva

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

Ukupna visina mm

17.661.30

Izboenost Ø mm mm

230

90

75

Rezervni uložak

Ø prikljuka za Kapacitet l/sat kod pritiska cijev mm 0,49 PSI 1,47 PSI 2,45 PSI

17.661.31

2 od 8

200

316

406

Filtar separator voda/gorivo sa držaem Kompletan sa uloškom koji se može mijenjati, sa doljnjim izlazom. Verzija Fasterwer Filtri za gorivo

Kat.br.

193

*

220

93

Verzija

Rezervni uložak

Drža od

za benzin 17.664.10*

100

Prikljuci

17 - Prikljuci, filtri

17.664.00

Filtri za benzin i naftu

Litara/ Ukupna Ø Izboenost sat visina mm mm mm

anodizirane 2 prikljuka Ø lake legure 10 mm

Za benzin (može zamijeniti filter Racor S 3213).

Filtar za benzin + separator voda / gorivo Sa dugakim uloškom visokog kapaciteta 10 mikrona. Glava od lake legure. Univerzalan za sve tipove motora. Sa prikljucima i epovima za zatvaranje neiskorištenih prolaza i sa obujmicama od inoxa. Ukupna Izbo- Ø Kapacitet l/sat sa visina u enost mm pritiskom mm mm 0,49 1,47 2,45 PSI PSI PSI

Rezervni uložak

Navoj Posuda za Priklju uloška skupljanje ci 10 vode mm

17.661.25

280

110

92

206

331

414

17.661.26 11/16" Laka legura

17.661.24

290

110

92

206

331

414

17.661.26 11/16"

Prozirni poliamid

( 17.661.24

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

( 17.661.25

Filtri za gorivo

Water alarm za filtere goriva Ureaj za signaliziranje prisustva vode u filtru goriva. Kada voda napuni ’80% doljnje ašice filtera, water allarm aktivira jedan zvuni alarm (isporuuje se sa water alarmom). Može, paralelno, aktivirati i svjetlosni signal (ne isporuuje se u kompletu).

*

Kat.broj

V

Filteri sa kojima se može koristiti*

Zvuni alarm u pakovanju

17.661.20

12

17.664.00; 17.661.24; 17.661.25

DA

Može se koristiti i sa ostalim filterima slinim onima tipa RACOR

Filtri goriva Od lake legure sa poklopcem od elika lakiranog epoksidnim prahom, kompletni sa ventilom za ispust vode. Filtri za gorivo

Kat.br.

17.662.00 17.662.01 17.663.00 17.663.04

Verzija

za inox uložak za naftu, isperiva, od 200 mikrona za karton uložak za naftu i benzin, od 12 mikrona za inox uložak za naftu, isperiva, od 200 mikrona za karton uložak za naftu i benzin, od 12 mikrona

Kapacitet l/h max optimal

500

150

rikljuak mm

Rezervni uložak

185 x 98

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

17.662.10 17.662.02

200

90

185 x 98

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

550

200

210 x 98

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

17.663.01

210 x 98

17.660.01; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03

17.663.14

250

110

291


17

Filtri za benzin i naftu

Predfilter za gorivo sa filterom - mrežicom inox od 120 mikrona Za motore srednjih snaga. U skladu sa normama RINA, kako za naftu tako i za benzin.

Filtri goriva

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

17.020.00

Spojevi od

Max. kapacitet l/h (kod ubrzanja)

Optimalni kapacitet l/h

mm

Rezervni filter

3/8"

460

240

100x100x235

17.020.01

Predfilter centrifugalni separator voda/gorivo (nafta ili benzin) Filtar od inoxa. Centrifugalni protok odvaja najsitinije estice, izvrsna filitrirajua mo. Univerzalan za sve motore. Izraen od materijala u skladu sa normama RINA. Centrifugalni predfiltri

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

Spojevi

17.021.00

Kapacitet l/h optimalni max.

3/8”

600

Verzija mm

1200

Univerzalna

Rezervni uložak

180x140x320 17.021.01

17 - Prikljuci, filtri

Filtri za naftu RACOR - Jednostruka verzija Služe takoer i kao separatori voda/nafta. Sa odobrenjem RINA i odobreni Coast Guard.

( 17.667.03

( 17.667.01

( 17.667.02

Filtri za gorivo

Kat.br.

Visina mm

Širina mm

Dubina mm

l/h max kontin uirani

Priklju Tip ak mm

17.667.01

330

152

152

230

180

2

17.667.02

432

152

178

341

270

3

17.667.03

559

152

178

680

540

5

Adapter za prikljuak

15 x 500 17.667.09* 1,5 MA 22 x 900 17.667.10** 1,5 MA 22 x 1000 17.667.10** 1,5 MA

Rezervni uložak

17.667.21 17.667.22 17.667.23

17.667.17 Senzor za alarm vode univerzalni za sve filtere Racor Adapter za 17.667.01 omoguava korištenje muškog prikljuka od 3/8" koji treba posebno naruiti;

**

17.667.10 adapter za 17.667.02; 17.667.03 omoguava korištenje muškog prikljuka od 1/2" kojeg je potrebno posebno naruiti

Filtri RACOR - Verzija dvostruka sa ventilom Filtri goriva

Kat.br.

Filtri za benzin i naftu

Visina mm

Širina mm

Dubina mm

l/h max kontinui rano

Prikljuak za cijevi mm

17.667.30

432

406

254

681

540

10

15x1,5

17.667.31

559

406

254

1363

1080

11

22x1,5

(

17.667.31

*

( 17.667.30

Rezervni uložak

75/900/ 17.667.22 MA 75/1000/ 17.667.23 MA

Za prikljuak vidjeti kat.br. 17.198.07; 17.198.08; 17.198.09

Rezervni ulošci SOLAS za filtere za naftu ( 17.668.07

( 17.668.06 ( 17.668.05

292

Tip

Rezervni ulošci SOLAS

Filtri za benzin i naftu

Model solas Racor *

17.668.01 17.668.02 17.668.03 17.668.05 17.668.06 17.668.07

2010 (500) do 2003 2040 (900) do 2003 2020 (1000) do 2003 2010 (500) od 2004 2040 (900) od 2004 2020 (1000) od 2004

Odgovarajui Dahl

PF 598 PF 589 PF 590 -

Verzija Separ

Volvo

20110 20410 20210 -

861014 3825027 -

mali srednji veliki -


Filtri za benzin i naftu

17

Prikljuci za bakrene cijevi Univerzalni za sve naše filtere sa navojem 14 MB Prikljuci za filtere goriva

Kat.br.

Filtri za benzin i naftu

Materjal mesing mesing mesing

17.660.01 17.660.02 17.660.03

Za cijev Ø mm spoj 10 prikljuak 8 prikljuak 10

Navoj M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5

Kit od 2 okretljiva prikljuka od mesinga + 2 prikljuka za cijev + 4 bakrene podloške Univerzalni za sve naše filtere sa navojem 14 MB Prikljuci za filtere goriva

Filtri za benzin i naftu

Kat.br.

Prikljuak mm

17.638.02 17.638.03

Navoj M 14 x 1,5 M 14 x 1,5

8 10

 Cijevi za gorivo Bakrena cijev za dovod goriva ili tekueg plina Zadovoljava direktive ISO7840/10088/16147DIS (gorivo) i 10239 (tekui plin). Bakrene cijevi

Cijevi za gorivo

Kat.br.

mm

45.028.11* 45.028.10 45.028.12 *

6x8

50

8 x 10 10 x 12

50 50

Posebno se preporua za plin.

17 - Prikljuci, filtri

Specijalna cijev “HOT WATER ” od specijalne gume otporne na morsku sol i toplinu (-40°+120°) Za ureaje za hlaenje, izmjenjivae topline i bojlere. Ojaanja od sintetikog platna. Površina glatka. Cijevi za izmjenjivae topline

Kat.br.

17.740.13 17.740.16 17.740.19 17.740.26 17.740.30 17.740.35 17.740.40 17.740.50

Presjek mm

Težina gr/m

12,8 x 20 15,8 x23 19 x 27 25 x 34 30 x 42 35 x 49 40 x 54 51 x 66

0,36 0,42 0,48 0,62 0,80 1,10 1,33 1,80

50 50 50 50 20 20 10 10

Cijevi za gorivo glatka U skladu sa normama CE odobrene RINA ISO 7840 u klasi A1 (klasa A2 je niže kvalitete, nisu dozvoljeni za benzin, ve samo za naftu). Ojaanja od sintetikog materijala. Površina glatka. Cijevi za gorivo

Kat.br.

17.751.08 17.751.10 17.751.12 17.751.16 17.751.19 17.751.20 17.751.25 17.751.38 17.751.40 17.751.50 17.751.60

Presjek mm

Ø unutrašnji mm

Ø vanjski mm

Težina teoretska gr/m

Radijus zaobljenosti mm

8 x 17

8

17

0,27

50

40

10 x 19 12 x 21

10 12

19 22

0,30 0,43

60 75

40 40

16 x 26 19 x 29 20 x 30,5 25 x 35,5 38 x 52 40 x 54 50 x 64 60 x 71,5

16 19 20 25 38 40 51 -

26 30 30,5 37 52 54 65 -

0,50 0,64 0,70 0,87 1,55 1,60 1,95 -

100 115 1,20 250 380 400 500 -

40 40 20 20 10 10 10 10

( 17.751.08/10/12/16/19/20

( 17.751.25/38/40/50/60

Cijevi za gorivo sa metalnom spiralom U skladu sa normama CE odobrene RINA ISO 7840 u klasi A1, fleksibilna verzija ak i velikih promjera. Ojaanja od duple metalne spirale. Površina valovita. Cijevi za gorivo

Kat.br.

17.752.38 17.752.50

Presjek mm

Minimalni luk krivljenja mm

Ø unutrašnji mm

Težina Radijus teoretska gr/ zakrivljenost m i mm

38 x 50

60

38

1,05

60

10

50 x 63

75

51

1,35

75

10

293


17

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

 Filtri za ulje, zrak, naftu za motore Flitri ulja / nafte / benzina Filtri ulja za motore

Tip

Filtri Olio Motori "Volvo Penta Diesel"

Kat.br.

Motor

17.501.01

834337

2001/B, 2002/B, 2003/B,/T/TB,AQD2B,MD11C/D, MD17C/D, MD1B, MD2/B, MD3B, MD5A/B/C, MD6A/B, MD7A/B

17.501.04

3581621

D2-55, D2-75, MD1, MD202A/B/C/D, MD2030A/B/C/D, MD2040A/B/C/D, D1-30A, D2-40A

17.501.06

3517857

AD31A/B/D/L-A/P-A/XD, AQAD30A, AQAD31A, AQD21A, KAD32P-A, KAMD300, MD21A, MD22L-B/P-B, MD30A, MD31A, TAMD22P-B, TAMD30A, TAMD31A/B/D/L-A/M-A/P-A/TMD22B, TMD30A, TMD31A/B/D/L-A

17.501.17

3827069

AQD21A/B, AQD32A, MD21A/B, MD32A, TAMD61A, TAMD62A, TAMD63L-A/P-A, TAMD71A/B, TAMD72A, TAMD73P-A/ WJ-A, TAMD74A-A/A-B/C-A/C-B/L-A/L-B/P-A/P-B, TAMD75P-A

17.501.05

471034

AD41A/B/D/L-A/P-A, AQAD40A/B, AQAD41A, AQD40A, AQD41A, AQD70D, D41A/B/D/L-A, MD40A, TAMD40A/B, TAMD41A/B/D/H-A/L-A/M-A/P-A, TAMD70D/E, THAMD70B/C, TMD40A/B/C, TMD41A/B/D/L-A

4785974

AQD70B, AQD70C, KAD42A/B/P-A, KAD43P-A, KAD44P-A/P-B/P-C, KAMD42A/B/P-A, KAMD43P-A, KAMD44P-A/P-B/P-C, MD70B/C, TAMD120A, TAMD42WJ-A, TAMD60A/B/C, TAMD70B/C, THAMD70B, TMD70B/C, TMD100A, TMD120A, TMD70B/C

17.501.18

847741

TAMD122D/P-A/P-B, TAMD61A, TAMD62A, TAMD63L-A/P-A, TAMD71A/B, TAMD63P-A, TAMD71A/B, TAMD73WJ-A, TAMD74A-A/A-B/C-A/C-B/L-A/L-B/P-A/P-B, TAMD75P-A

17.501.20

8692305

D3

17.501.22

3582732

D4, D6

17.501.23

3582733

D4, D6

17.501.06

3517857

230A/B, 250A/B, 251A, AQ100, AQ110, AQ115A/B, AQ120/B, AQ125A/B, AQ130A/B/C/D, AQ131A/B/C/D, AQ140A, AQ145A/B, AQ151A/B/C, AQ165A, AQ170A/B/C, AQ171A/C, AQ60F, AQ90, AQ95/A, BB100, BB115A/B/C, BB140A, BB145A, BB165A, BB170A/B/C, BB30, MB18/F, MB20A/B/C

835440

3.0GL, 3.0GLM-A, 3.0GLP-A, 3.0GS, 30GSM-A/B/C, 3.0GSP-A/B/C; 5,7GL, 5.7KI, 500A/B, 501A/B, 570A/AMS4A, 571A, 572A, 7.4GL/GSI/GI, 740A/B, 8.2GSI, AQ200B/C/D/F, AQ211A, AQ225B/C/D/E/F, AQ231A/B, AQ255A/B, AQ260A/B, AQ271A/B/C/D, AQ280A, AQ290A, AQ311A/B, BB225A/B/C, BB231A, BB260A/B/C, BB261A

17.501.03

841750

4.3GL, 4.3G.S, 4.3GI, 430A/B, 431A/B, 432A, 434A, AQ175A, AQ205A

17.502.04

3583433

D4, D6

17.502.05

3840335

AD41A/B/D/L-A/P-A, AQAD40A/B, AQAD41A, AQD40A, AQD41A, D41A/B/D/L-A, KAD300, KAD42A/B/P-A, KAMD42A/B/PA, MD22A/L-A/L-B/P-B, MD40A, MD6A/B, MD7A, TAMD22P-B, TAMD40A/B, TAMD41A/B/D/H-A/L-A/M-A/M -B/P-A, TMD22A/B, TMD40A/B/C, TMD41A/B/D/L-A, D3

17.502.12

829913-3

2001, 2001B, 2002, 2002B, 2003, 2003B/T/TB, AQD2B, MD11C/D, MD17D, MD1B, MD2B, MD3B, MD5A/B/C, MD7A/B

17.502.13

829993-5

con spurgo

17.502.01

3581078

2001/B, 2002/B, 2003/B/T/TB, AQD21A/B, AQD32A, MD2010A/B/C/D, MD2020A/B/C/D, MD2030A/B/C/D, MD2040A/B/C/D, MD21A/B, MD32A, MD70B, TMD70B, D2 (SS/75), D4, D6

17 - Prikljuci, filtri

"Volvo Penta Diesel" engine 17.501.09 oil filters

Filtri Olio Motori "Volvo Penta Benzina"

17.501.02 "Volvo Penta Benzina" engine oil filters

Filtri Nafta Motori "Volvo Penta Diesel"

"Volvo Penta 17.502.02 Diesel" engine naphtha filter

Filtri Benzina Motori "Volvo Penta Benzina"

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

OEM N.

861477

MD2010A/B, MD2020A/B, MD2030A/B, MD2040A/B, D1-13A, D1-30A, D2-40A/55/75, D1 (13-20)

17.638.01

860874 3840335

AQAD40A/B, AQAD41A, AQAD40A/B, AQAD41A, AQD40, AQD41A, D41A/B/C/L-A, KAD42A/B/P-A, KAMD42A/B/P-A, MD22A/L-A/L-B/P-B, MD40A, MD6A/B, MD22L-B/P-B, MD40A, TAMD41A/B/D/H-A/L-A/M-A/M-B/P-A, TMD22A/B, TMD40A/ B/C, TMD41A/B/D/L-A, MD7A, TAM022P-B, TAMD40A/B - AD41A/B/D/L-A/P-A

17.502.15

3825133

AD31A/B/D/L-A/P-A/XD, AQAD30A, AQAD31A, AQD70B/C/D, KAD32P-A, MD30A, MD31A, MD6A/B, MD70B/C, MD7A/B, TAMD30A, TAMD31A/B/D/L-A/M-A/P-A/S, TAMD41M-A, TAMD60A/B/C, TAMD61A, TAMD62A, TAMD63L-A/P-A, TAMD70B/C/D/E, TAMD71A/B, TAMD72A/P-A, TAMD73P-A/WJ-A, TAMD74A-A/A-B/C-A/C-B/L-A/L-B/P-A/P-B, TAMD75PA, THAMD70B/C, TMD30A, TMD31A/B/D/L-A, TMD70B/C

17.502.14

855952

230A/B, 250A/B, 251A, AQ120B, AQ125A/B, AQ131A/B/C/D, AQ140A, AQ145A/B, AQ151A/B/C, AQ171A/C, AQ175A, AQ200B/C/D/F, AQ225A/B/C/D/E/F, AQ260A/B, AQ280A, AQ290A, BB140A, BB145A, BB225A/B, BB260A/B/C, BB261

17.502.16

3862228 3847644

3.0GL/GS, 4.3GL/GS/GI, 5.0FL/FI/GL/GI, 5.7GL/GS/GSI/GXI/GI, 5.8FL/FSI/FI, 7.4GL/GSI/GI, 8.1GSI/GI, 8.2GL/GSI

855686

430A/B, 431A/B, 432A, 434A, 500A/B, 501A/B, 570A/A-MS4A, 571A, 572A, 740A/B, AQ205A, AQ211A, AQ231A/B, AQ271A/ B/C/D, AQ311B, BB225C, BB231A, BB261A

"Volvo Penta Benzina" engine 17.502.06 petrol filters

Filteri ulja za etverotaktne vanbrodske motore Filtri ulja

Kat.br.

17.504.10 17.504.12 17.504.03 17.504.05 17.504.07 17.504.09

294

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

Motor Honda Honda

Rif. Orig. 15400-PFB-014 15400-RBA-F01

KS 8/50 75/225

Yamaha i Selva Yamaha

5GH-13440-00 (Yamaha) / - (Selva) 69J-13440-100

9,9/115 150/250

Yamaha Yamaha

5GH-13440-20 N26-13440-00

9,9/100 225/350


Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

17

17.503.00 Filtar odušnik za ulje, svi Volvo od MD30 do TAMD103P-A (rif. orig.876069-6). Filtri ulja

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

Filtar zraka VOLVO 17.498.04 Filtar zraka Volvo D4/D6/D9 (zamijenjuje orig. 3818541). Filtri zraka

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

Filtri zraka za motore “Volvo” Filtri zraka

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

Kat.br.

D1 mm

D2 mm

H2 mm

H1 mm

206 155

98 90

100 98

90 85

17.498.01 17.498.02

Rif. Orig. 858488-0 3582358

17.498.03 Filtar zraka Volvo Rif. orig. 876185 Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

Filteri za zrak Yanmar Filtri zraka

Kat.br.

Ref. original

2-3 GM-3Y

17.497.01 17.497.03 17.497.05

178270-12540

3JH-4J 6L

( 17.497.01

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

Oznaka

129470-12330 119593-18880

( 17.497.03

Filtri za unutrašnje brodske motore Filtri ulja

Filtri za ulje, zrak, naftu za motore

Za motore Kat.broj

17.501.02 17.501.02 GENERICI GENERIC

17.501.02

Filtar ulja Rif.original

201104 32716 14957 52731 54111 173232 502901

17.501.02 17.501.06

Oznaka

17.502.06

98041

CRUSADER

17.502.06

35-60494-1 35807172

MERCRUISER

-

OMC 8 CILINDRI

17.502.06

Aba-Fuel-IL-TR

YAMAHA V8 5,5 LT YAMAHA V6 4,3 LT

17.502.06

Aba-Fuel-IL-TR

17.501.07

11966035150 11930535151

17.508.01

10450055710

GM 2YM/3YM

17.501.08

12408535111

17.508.01

10450055710

HM-QM 20-30

17.501.07

11966035150 11930535151 11966035150 11930535151

17.508.01

10450055710

3JH2

17.508.02

11930535150

17.508.02

12915035150 (Ø 89mm) 12915035151 12915035153 (Ø 79mm) 12769535150

17.508.02

12947055701 12947055903 12947055701 12947055703 12947055701 12947055703

17.501.07 DIESEL YANMAR

Filtar goriva Kat.broj Ref.original

17.501.11 17.501.12 17.501.13 17.501.13 17.501.14 17.501.15 17.501.07

12769535150 11977090620 11959335100 11966035150

( 17.497.05

17 - Prikljuci, filtri

Filtri zraka

3JH2TE 3JH3 4JH

17.508.02

12947055701 12947055703

17.508.03 17.508.04 17.508.05 -

41650-502320

4LH

119773-55510

6CX 6LP

41650-502330 -

6LYA D27

4JH

295


18 Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode Cijevi Obujmice za cijevi Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove epovi za pražnjenje vode iz kokpita Spremnici, kanistri i lijevici

PM

 Cijevi Cijev mrežasta Od fleksibilnog PVC-a, neotrovna za sanitarni vor ojaana poliesterom; idealna za distribuciju vode i za pumpe kaljuže. Cijevi za vodu

Cijevi

Kat.br.

Ø mm

18.001.10 18.001.12

10x16 12x18

100 100

Kat.br. 18.001.15 18.001.19

Ø mm

15x21 19x26

50 50

Kat.br. 18.001.25 18.001.30

Ø mm

25x33 30x38

50 50

Cijev spiralna za sanitrane prostorije, pumpe, itd.. Od prozirnog PVC-a sa spiralom od bijelog PVC-avrlo mekana. Nije toksina u skladu sa D.M. n.172. Kat.broj

18.006.14 18.006.16 18.006.20 18.006.25 18.006.30 18.006.38

Ø unutrašnji mm

Ø vanjski mm

Debljina mm

Minimalni radijus zaobljenosti mm

14 16 20

20 22 26

2,5 3 3

40 50 60

30 30 30

25 30 38

32 37 46

3,5 3,5 4

75 90 115

30 30 30

Spiralna cijev klasina za sanitarne upotrebe, pumpe, itd. Od prozirnog PVC-a sa spiralom od inoxa. Vrlo mekana, podnosi velika savijanja bez da se zgnjei i tako zatvori prolaz vode. Idealna za usise i izljeve u more. Cijevi za vodu

Cijevi

Kat.br.

Ø mm

18.002.12 18.002.14 18.002.15 18.002.16 18.002.20 18.002.25 18.002.30 18.002.35

12x18 14x20 16x22 18x25

60 60 60 60

Kat.br.

20x27 25x34

60 60

30x40 35x46

60 30

18.002.38 18.002.40 18.002.45 18.002.50 18.002.60 18.002.70 18.002.80

Ø mm 38x49 40x53 45x58 50x65

30 30 30 30

60x75 70x86

30 30

80x97

20

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

PM

Specijalna cijev za sanitarne vorove, pumpe, sudopere PREMIUM Od bijelog PVC-a sa zaštitom od neugodnih mirisa, sa unutrašnjom spiralom od elika, vrlo fleksibilna i vrsta. Cijevi za vodu

Kat.br.

18.003.20 18.003.25

Cijevi

Ø mm

20 25

Kat.br.

60 60

18.003.40 18.003.41

Ø mm

38 40

30 30

297


18

Cijevi

Specijala cijev sa zaštitom od neugodnih mirisa "WC sanitary anti-smell" Specijalna za sanitarne vorove, izraena od dvostrukog sloja termoplolimera sa 100%-tnom protumirisnom barijerom. Izuzetno je fleksibilna, više od gumenih cijevi, a pored toga je i barijera za zaštitu od neugodnih mirisa. Cijevi wc

Cijevi

Kat.br.

Ø mm

Vanjska boja

18.004.20 18.004.25 18.004.38

20x27 25x33 38x47

bijela bijela bijela

R mm 30 38 76

m

30 30 30

SANYTARY - specijalna cijev od gume sa zaštitom od neugodnih mirisa za sanitarne vorove Prednost je da je mnogo fleksibilinija od plastinih cijevi. Unutrašnjost je glatka, neprijanjajua, bez mirisna, otporna na bakterije, kiseline itd. Cijevi za WC

Cijevi

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

Kat.br.

18.005.16 18.005.19

Ø mm

Zaobljenost mm

16x24 19x27

50 60

30 30

Kat.br.

Ø mm

Zaobljenost mm

18.005.25 18.005.38

25x33 38x47

75 115

30 30

 Obujmice za cijevi Obujmice za cijevi Od sjajnog krom-nikal inoxa 18/8, sa elektronskom kontrolom hoda i širine od mm 13 (18.029.01/ 02 širina mm. 8). Sa vijkom koji se zavidava specijalnim odvijaem za prirubnice. Sa zaobljenim rubovima kako bi se izbjegle posjekotine. U elegantnoj kutiji. Obujmice

Obujmice za cijevi

Kat.br.

18.029.01 18.029.02 18.029.22 18.029.03 18.029.04 18.029.05 18.029.06 18.029.07

Širina mm

Kat.br.

6x16 8x22

8 8

10 10

11x20 18x27 21x38 27x51

13 13 13 13

10 10 10 10

39x63 52x76

13 13

10 10

18.029.08 18.029.09 18.029.10 18.029.11 18.029.12 18.029.13 18.029.14 18.029.15

Min-Max Ø mm

Širina mm

65x89 77x101

13 13

10 10

90x114 104x127 118x140 130x152

13 13 13 13

10 10 10 10

156x178 165x203

13 13

10 10

Obujmice za cijevi Od inoxa AISI 316 sa konusnim zupcima radi bolje izdržljivosti. Predstavljaju posebnost vijka inox 316 sa specijalnom pocinanom obradom.

AISI 316

Obujmice

Obujmice za cijevi

Kat.br.

18.023.01 18.023.02 18.023.03 18.023.04 18.023.05 18.023.06 . 18.021.01 18.021.02 18.021.03 18.021.04 18.021.05 18.021.06 18.021.07 18.021.08 18.021.09 18.021.10 18.021.11 18.021.12 18.027.08* *

298

Min-Max Ø mm

Širina mm

Min-Max mm

9 9 9

8-12 10-16 12-20

10 10 10

3017 3017 3017

9 9

16-25 20-32

10 10

3017 3017

9

25-40

10

3017

12

16-25

10

3017

12 12 12 12 12

20-32 25-40 32-50 40-60 50-70

10 10 10 10 10

3017 3017 3017 3017 3017

12 12 12 12 12 12 12,7

60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 116-140

10 10 10 10 10 10 10

3017 3017 3017 3017 3017 3017 3017

Specijalna ponuda

Norma DIN


18

Obujmice za cijevi Obujmice HEAVY DUTY Od inoxa AISI 316, za "teške" upotrebe, posebno za armirane cijevi (cijevi ispusta, W.C., rashladnih sistema, goriva itd). Obujmice

Kat.br.

Traka mm B 19x0,9 19x0,9 25x0,9 19x0,9 25x0,9 19x0,9 25x1,5 19x0,9 25x1,5 25x1,5 25x1,5 25x1,5 25x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5 32x1,5

Vijak mm C M6 M6 M8 M6 M8 M6 M8 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12

A 10 10 13 10 13 10 13 10 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

D 11 11 14 11 14 11 14 11 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

18.025.01 18.025.02 18.025.24 18.025.03 18.025.34 18.025.04 18.025.44 18.025.05 18.025.06 18.025.07 18.025.08 18.025.09 18.025.10 18.025.11 18.025.12 18.025.13 18.025.14 18.025.15 18.025.16 18.025.17 18.025.18 18.025.19 18.025.20 18.025.21

Obujmice za cijevi

Promjer mm F E 41 46 45 50 48 54 54 61 58 66 65 72 74 82 82 89 86 94 94 102 102 110 110 118 118 126 130 142 142 154 154 166 166 178 178 190 190 202 202 214 214 226 226 238 238 250 250 262

 Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove Obujmice za fiksiranje cijevi/kablova Gumirane od inoxa AISI 316. Obujmice za fiksiranje cijevi

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

Prolaz mm

Kat.br.

Prolaz mm

Kat.br.

Prolaz mm

18.040.08 18.040.10 18.040.12 18.040.14 18.040.16

8 10 12

18.040.18 18.040.20 18.040.22 18.040.26 18.040.30

18 20 22

18.040.36 18.040.40 18.040.46 18.040.50 18.040.60

36 40 46

14 16

26 30

50 60

Obujmice gumirane od inoxa za pojedinane cijevi Za uvršenje izoliranih cijevi klima-ureaja i ostalih slinih namjena. Obujmice za fiksiranje cijevi

Kat.br.

18.041.50 18.041.51

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Širina mm

Prolaz Ø mm

40 40

48/52 56/60

Kat.br.

18.041.52 18.041.53

Širina mm

Prolaz Ø mm

40 40

65/70 70/75

Mostii gumirani od inoxa za dvije paralelne cijevi Za fiksiranje izoliranih cijevi za klimu ili ostale namjene Obujmice

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

Širina mm

18.041.60 18.041.61 18.041.62 18.041.63

40 40

Prolaz mm 98/102 x 48/52 115/120 x 56/60

40

130/140 x 65/70

40

140/150 x 70/75

2

1.6

.04

( 18

2

1.6

.04 ( 18

Uvodnice od plastike Sa otvorom za vijak za fiksiranje. Za fiksiranje elektrinih ureaja, cijevi vode, kablova daljinskih komandi itd. Obujmice

Kat.br.

18.036.01 18.036.02 18.036.03 18.036.04 18.036.05 18.036.06 18.036.07 18.036.08

Za obujam max. mm 4,7 7,8 12,7 16 19 25,4 31,7 38,1

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

B mm 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

C mm 9,6 11,2 14 16,8 19,9 23,1 26,9 30,2

D mm 4,2 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

100 100 100 100 100 100 100 100

299


18

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove Obujmice za kablove/cijevi Od inoxa gumirane. Idealne za fiksiranje bakrenih cijevi (hidraulini kormilarski ureaji, flapsovi, cijevi napajanja) za ublažavanje vibracija, elektrinih provodnika, cijevi vode itd. Obujmice

Kat.br.

18.024.08 18.024.10 18.024.12 18.024.14 18.024.16 18.024.18 18.024.20 18.024.22 18.024.25

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Ø unutarnji Širina trake AISI mm mm

Kat.br.

8 10 12

16 16 16

304 304 304

10 10 10

14 16 18 20 22 25

16 16 16 16 16 16

304 304 304 304 304 304

10 10 10 10 10 10

Ø unutarnji Širina mm trake mm

18.024.30 18.024.35 18.024.40 18.024.45 18.024.50 18.024.55 18.024.60 18.024.65

AISI

30 35 40

20 20 20

430 430 430

10 10 10

45 50 55 60 65

20 20 20 20 20

430 430 430 430 430

10 10 10 10 10

Obujmice za fiksiranje cijevi i kablova

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

Izraene od plastike samoblokirajue sa elastinim trakicama i zatvaranjem na pritisak. Fiksiranje pomou jednog centralnog vijka. Obujmice

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

Ø cijevi min/max

18.008.02 18.008.03 18.008.04 18.008.05 18.008.06 18.008.07

Otpornost na otkaivanje u N

12/16

23

75

16/23 20/25 25/32 32/40

23 25 31 40

50 50 25 20

40/60

50

15

Samoljepive plastine obujmice Omoguavaju instaliranje kablova, cijevi u kratkom roku bez bušenja itd. Obujmice

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

Korisni prolaz mm

18.030.01 18.030.02 18.030.03

5x5 8x11 15x18

100 100 100

Držai kablova/cijevi od bijele plastike Stik od više komada meusobno povezanih i odvojivih, fiksiranje sa 2 ili više vijaka ovisno o broju stezalica koje treba fiksirati. Obujmice

Kat.br.

18.043.01 18.043.02 18.043.03

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Ležište Ø

Stik N.

4

10

6 8

10 10

Kat.br.

Ležište Ø

18.043.04 18.043.05 18.043.06

Stik N.

10

10

12 15

10 8

Obujmice za fiksiranje kablova - podesive Za fiksiranje pomou jednog vijka, od bijele plastike. Obujmice

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

Baza mm

Širina mm

Za kablove max. Ø mm

18.035.01 18.035.02 18.035.03

25x18

8

17

100

30x21 30x21

12 12

22 26

100 100

Obujmice za fiksiranje kablova/cijevi - podesive Od crnog Rilsana. Obujmice

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

Od mm

18.033.01 18.033.02 18.033.03

10x80

Za sajle ili cijevi od mm

5/17

100

12x120 18x180

15/32 30/45

100 100

Plastine kope za spajanje kablova/cijevi sa mogunošu ponovnog korištenja Obujmice

Kat.br.

18.039.01 18.039.02 18.039.03 18.039.04

300

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Visina mm

Ø min/max mm

26 30 35 39

7,6/10,2 10,2/12,7 13,5/16 17,8/20,3

100 100 100 100


18

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Baze - nosai obujmica

Nosai obujmica

Sa centralnim fiksiranjem jednim vijkom od plastike, odobreni RINA 5/043/93.

Od plastike, samoljepive. Odobrene RINA N. 5/043/93. Obujmice

Obujmice

Širina obujmice max mm

18.034.05 18.034.09

Kat.br.

18.032.00

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

100

mm 9,5x15x7h 15x22x11h

5 9

100 100

Obujmice Od plastike 6/6 za kablove, samoblokirajue sa zupcima. Obujmice

Kat.br.

Širina mm

98 140 178 290 390 365 540 285 375 225 500 720

2,5 3,6 4,8 4,8 4,8 7,8 7,8 9,0 9,0 12,5 12,5 12,5

18.031.00 18.031.01 18.031.02 18.031.03 18.031.33 18.031.04 18.031.44 18.031.06* 18.031.07* 18.031.19 18.031.20 18.031.21 *

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Ø obujma mm 1/21 2/35 2/45 2/79 3/106 5/100 35/158 3/70 5/100 7/57 30/143 30/200

Minimalna izdržljivost kg 8 13 22 22 22 55 55 80 80 110 110 110

Boja

bijela bijela bijela bijela bijela bijela bijela crna crna bijela bijela bijela

100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

Dužina mm

Za vea optereenja, sa zaobljenim rubovima, dvostruka ravna glava.

Obujmice od plastike 6/6 Za kablove, samoblokirajue, sa otvorom za vijak. Obujmice

Kat.br.

18.037.01 18.037.02 18.037.03

Širina mm 4,8 7,8 7,8

Dužina mm 200 200 300

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Ø zatvaranja min. mm 3,5 4 4

Izdržljivost kg 22 55 55

Oko Ø mm 5,2 6,5 6,5

100 100 100

Obujmice od plastike 6/6 Za kablove, kompletne sa ploicom za pisanje flomasterom radi indentifikacije kablova ili cijevi. Obujmice

Kat.br.

18.038.01 18.038.02

Širina mm

2,5 2,5

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Ø zatvaranja mm minimalno maximalno 1 20 1 52

Minimalna izdržljivost kg

Dužina mm

8,1 8,1

110 210

100 100

Alat za privršivanje i rezanje obujmica Obujmice

Obujmice plastine, za cijevi, sajle i kablove

Kat.br.

0

.1

31

Verzija

Materjal

18.031.10

profesionalna

18.031.09

automatska

metal tijelo od plastike i mehaniki dijelovi od elika

Za obujmice

0 8.

(1

( 18.

031.

09

od mm 4,8 do mm 9 od mm 2,2 do mm 4,8

 epovi za pražnjenje vode iz kokpita ep za pražnjenje vode

ep za pražnjenje vode ekspanzijski

Za upotrebu na krmi i dnu plovila. Cepovi za ispust vode

Kat.br.

18.537.00

Ø otvora mm

Flana mm

20

55

Materjal

kromirani mesing

18.540.00 Od inoxa sa gumicom od neoprena. Za upotrebu sa svim leajevima. Blokiranje rotacijom. Pogodniji za upotrebu od modela (18.539.00/535.00 i 18.533.00), kada se radi o ogranicenom prostoru ili ukoliko nije potrebno brzo, ve sigurnije zatvaranje, Ø mm 22.

ep za pražnjenje vode ekspanzijski

18.539.00 Od inoxa, sa gumicom od neoprena. Za upotrebu sa svim ležajevima, Ø mm 22. Cepovi za ispust vode

301


18

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

epovi za pražnjenje vode ekspanzijski

epovi za ispust vode sa ventilom

Od gume i plastike. epovi za ispust vode

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Kat.br.

Opis

18.635.00 Od kromiranog mesinga sa mikrometrijskom regulacijom napetosti gume. Kat.br.

18.533.00 18.533.01

Dužina mm

Boja

22

78

Crna

22

78

Bijela

ep kompletan sa ležajem 18.736.00 ep kompletan sa ležajem 18.736.00

18.535.00

Cepovi za ispust vode

Ø unutarnji mm

18.535.01*

Samo ep za ekspanziju

22

-

Crna

18.635.01*

Samo ep za ekspanziju

22

-

Bijela

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Ø mm

Verzija

Za otvore

22 34

za veliki prolaz

18.736.00 i 18.531.00 18.531.01

*

Za upotrebu sa: 18.736.00; 18.736.01; 18.736.02; 18.836.00; 18.836.01; 18.836.02

ù

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

epovi za pražnjenje

epovi za pražnjenje vode

Za pražnjenjen vode iz kokpita, posuda sa ribom, posuda za ješke. Podešavajuci pritisak pomou okretanja. Poluge od mesinga, podloške od inoxa, tijelo od neoprena. Cepovi za ispust vode

Kat.br.

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

18.532.01 18.532.02 18.532.03

Za otvore od mm 13/14 17/19 15/16

Cepovi za ispust vode

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Kat.br.

Materjal

Ø mm

18.536.00 18.636.00

plastika

20

Fiksiranje na pritisak

Boja crna

plastika

20

na pritisak

bijela

Ležajevi za pražnjenje vode za upotrebu sa epovima za pražnjenje Od plastike. Izljevi za ispust vode

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Boja

NAUTISPEED membrana od neoprena za samopražnjenje

18.343.00 Montira se na krmeno zrcalo. Brzo, automatski se otvara i prazni vodu iz plovila. Minimalna brzina 30 km/sat. Cepovi za ispust vode

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

bijela

crna

18.836.01 18.836.02 18.836.00

18.736.01 18.736.02 18.736.00

Dužina

Ø otvora mm

150 150 (od koje 30 sa prikljukom za gumu Ø mm 19)

22,7 22,7

78

22,7

epovi za pražnjenje vode

epovi sa ventilom za gumenjake

18.346.10 Od plastike, sa osiguraem za ep. Montiraju se pritiskom; Ø otvora u plovilu: mm 25. Cepovi za ispust vode

18.534.00 Ležište od plastike, ventil i ep od gume. Ø mm 36. Cepovi za ispust vode

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Otvor za pražnjenje Od kromiranog mesinga, sa epom od plastike. Sa praktinim sistemom koji onemoguuje ispadanje epa i kad je otvoren. Cepovi za ispust vode

Kat.br.

18.538.00 18.538.01

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Ø vanjski mm

Otvor mm

Razmak izmeu rupa Ø mm

23 40

18 25

38 45

epovi za pražnjenje kaljuže AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI316.

Cepovi za ispust vode

Kat.br.

18.538.20

302

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Prirubnica mm

Otvor Ø mm

43x64

32


epovi za pražnjenje vode iz kokpita

18

epovi za ispust Od inoxa AISI 316, kompletni sa unutrašnjim sigurnosnim laniem.

AISI 316 Cepovi za ispust vode

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Kat.br.

18.541.00 18.542.00

Verzija

Prirubnica Ø mm

Ugradbeni otvor Ø mm

sa runim otvaranjem na “T” sa otveranjem pomuu odvijaa

55 55

29 29

epovi za pražnjenje kaljuže Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Cepovi za ispust vode

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Kat.br.

Prirubnica Ø mm

Dužina mm

Prikljuak za cijev mm

48 60

53 69

24 38

18.347.00 18.347.10

Ispusti u more sa prikljukom za cijev od kromiranog mesinga

Ispusti u more

Kat.br.

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Otvor Ø mm

18.531.00

22,5

18.531.01

35

Za epove

18.533.00; 18.539.00; 18.540.00 18.533.01

Ø vanjski mm

Ukupna dužina ispod glave mm

Prikljuak za cijev mm

28

100

25

45

80

28

Ispusti u more za gumenjake sa kuglinim ventilom Od sive plastike. Ispusti u more

epovi za pražnjenje vode iz kokpita

Kat.br.

Debljina krme mm

18.534.20

16/63

 Spremnici, kanistri i lijevici Runa pumpa za pretakanje tekuina 52.739.00 S ovim jednostavnim i genijalnim priborom mogu se pretakati sve vrste tekuina (voda, nafta, benzin itd.) iz jednog spremnika u drugi bez priljanja i bez napora.. Dovoljno je umetnuti pumpu u spremnik sa tekuinom koju treba pretoiti i krajnji dio cijevi u onaj spremnik u kojega istu treba pretoiti. Ukoliko se drugi spremnik u koji se tekuina treba pretoiti stavi na malo niži nivo od prvog spremnika dovoljno je pomaknuti (promukati) pumpu u tekuini kako bi se tekuina podigla do "gušjeg vrata" cijevi, toke u kojoj se sktivira pretakanje radi “pada” u spremnik u koji se tekuina treba smjestiti. Za blokiranje mlaza dovoljno je odvojiti pumpu od cijevi. Izraena od Bakra i kompletna sa 1.6 mt cijevi. Ne potrebuje elektrinu energiju, brza je, sigurna i ista.

Pumpe

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

Studirani specijalno za upotrebu sa epovima od mesinga i gume. Vrlo lijepa završna obrada, za upotrebu na jahtama, gdje nisu pogodni plastini izljevi. Idealni i za otvorena plovila tipa Fishermann.

Spremnici, kanistri i lijevici

Kanistri za gorivo od “Eltex”-a Teški tip, ne deformiraju se. Kompletni sa lijevkom. Kanistri za gorivo

Kat.br.

18.350.10

Spremnici, kanistri i lijevici

Od lt

10

Kat.br.

18.350.22

Od lt 20 (težina kg 1,1)

303


18

Spremnici, kanistri i lijevici Kanistri za benzin Vojni tip, od zeleno obojenog lima. ep za zatvaranje na pritisak. Kanistri za gorivo

Spremnici, kanistri i lijevici

Kat.br.

18.349.10

Od lt

Kat.br.

Od lt

10

18.349.20

20

Kruti lijevak 18.349.21 Kompletan sa odušnikom, za rezervare 18.349.10; 18.349.20

18 - Obujmice, cijevi, epovi za ispust vode

Fleksibilni lijevak za kanistre goriva

Spremnici, kanistri i lijevici

Kanistri za gorivo Od sjajnog inoxa, kompletni sa lijevkom. Kanistri za gorivo

Spremnici, kanistri i lijevici

Kat.br.

Od lt

18.348.05* 18.348.20 *

mm 380x232x127 350x170x473

5 20

Posebno se preporua za punjenje kod vanbrodskih motora sa ukljuenim rezervarom na gumenjacima

Lijevak za gorivo, ameriki tip

Specijalni lijevak sa zaštitom od špricanja

18.202.00 Od bijelo/crvenog PVC-a. Plutajui. Sa filtrom i rubom protiv špricanja. Za sve rezervare.

18.201.00 Sa dvostrukom cijevi, vrst i fleksibilan. Od naranaste plastike, plutajui, kompletan sa filterom za gorivo. Ø vrata mm 175. Lijevak za gorivo

Spremnici, kanistri i lijevici

“Mister Funnel” specijalni lijevak za filtriranje Odvaja vodu od benzina i nafte. Kod novih tipova motora sa direktnim ubrizgavanjem, voda u gorivu uzrokuje velike štete. Mister Funnel sa svojim specijalnim filtrom od inoxa/teflona od 0,005", koji se korisiti i kod amerikih vojnih tankova M60 i M1, rješava problem.

Lijevak za gorivo

Kat.br.

18.204.01 18.204.02* *

304

Verzija srednja large

Ø mm

Visina mm

Prolaz lt/min

216 216

254 254

19,3 46,2

Kompletan sa sistemom stavljanja u masu radi izbjegavanja elektrostatskih udara


19 Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa Plastini boni brodski prozori (oblo’-i) SKYSCREEN Oceanair Zavjesice za bone brodske prozore (oblo’-e) i palubne prozore OCEANAIR Oceanair Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e) Brisai stakla i pribor Brisai za prozore profesionalni OSCULATI Prizme i okna jasne vidljivosti PM

 Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR Palubni prozori niskog profila BOMAR "Contour"

Palubni prozori Bomar

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci

Kat.br.

19.720.01 19.720.02 19.720.03 19.720.04 19.720.05 19.720.06

Otvor mm

Izrez mm

Vanjska mm

Kontraflana završna unutrašnja

Mrežica za komarce

Sjenila za sunce

Izboenost mm

Vanjska ruica

19.720.07 19.720.08 19.720.09 19.720.10 19.720.11 19.720.12

19.720.15 19.720.16 19.720.17 19.720.18 19.720.19 19.720.30

19.720.20 19.720.21 19.720.22 19.720.23 19.720.24

24

-

24

19.715.02 19.715.02 19.715.02 19.715.02 19.715.02 19.715.02

248x248

275x275

343x343

315x445

340x470

410x540

395x395 445x445 490x490

420x420 470x470 515x515

491x491 540x540 584x584

610x610

640x640

708x708

24 24 24 24

- Sjenila BOMAR SUN-SHADE montiraju se na palubne prozore vrlo brzo - za nekoliko minuta. Funkcioniraju po kliznom sistemu. Pokretanjem odgovarajue rukice, krilca sjenila koja su prethodno uredno složena jedna na drugo se rastegnu i prekriju cijeli svijetli otvor na prozoru.

( 19.720.04 + 19.720.23

Palubni prozori niskog profila BOMAR "Contour" okrugli model Od bijelo obojane lake legure sa epoksidnim smolama, otvaranje sa držaem, staklo kaljeno fumé. Sa odobrenjem CE. Palubni prozori Bomar

Kat.br.

19.724.00 19.724.01 19.724.02

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci

Otvor mm

Izrez mm

277 395 493

306 420 518

Vanjsk Kontraflana Mrežica za e mjere završna komarce mm unutrašnja

376 492 588

Sjenila za sunce

Vanjska ruica

19.724.11 19.724.16 19.724.20 19.715.02 19.724.12 19.724.17 19.724.21 19.715.02 19.724.13 19.724.18 19.724.22 19.715.02

Izboenos t mm

24 24 24

Sjenila BOMAR SUN-SHADE montiraju se na palubne prozore za nekoliko minuta. Funkcioniraju po kliznom sistemu. Pokretanjem odgovarajue rukice, krilca koja su prethodno bila složena jedno na drugo se razdvoje i prekriju kompletan svijetli otvor.

Kit vanjskih rukica za palubne prozore BOMAR "Contour"

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Od lake legure obojeni bijelo sa epoksidinim smolama i sa osvjetljenim dijelom od kaljenog stakla boje dima (fumé), sa odobrenjem CE. Šarniri nevidljivi umetnuti u profilu, otvaranje pomou držaa i sa moguom pozicijom “ventiliranje”.

Naruiti kom 1 kit za svaku ruku palubnog prozora. Palubni poklopci, rezervni dijelovi za

Kat.br.

19.715.02

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci

Za palubne prozore 19.720.01; 19.720.02; 19.720.03; 19.720.04; 19.720.05; 19.720.06; 19.724.00; 19.724.01; 19.724.02

305


19

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR Palubni prozori BOMAR "Voyager" AISI 316

Palubni prozori Bomar

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci

Kat.br.

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Baza od bijelo obojane lake legure, vratašca od sjajnog inoxa AISI 316, prozirni dio od polikarbonata dimno sive boje - fumé.

Otvor mm

Izrez mm

Vanjske mjere mm Kontraflana završna unutrašnja

Verzija Sjenila za sunce/ mrežica za komarce

19.717.03

410x410

420x420

470x470

19.720.13

-

19.717.23

19.717.05

502x502

515x515

560x560

19.720.11

-

19.717.25

19.717.06**

627x627

640x640

686x686

19.720.12

-

-

19.718.02**

507

516

566

19.724.13

okrugla

19.718.22

*

Svi palubni prozori BOMAR mogu biti obojani, u razumnim koliinama, i u željenu boju;

** Specijalna ponuda

Sjenilo za zaštitu od sunca/komaraca BOMAR "Seabreezer" Instaliraju se za nekoliko minuta sa samo 4 vijka i sluze i kao zavrsna kontraflandja za palubne prozore. Mrežice za zaštitu od komaraca

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Kat.br.

Kompatibilna sa

19.717.21 19.717.22 19.717.23 19.717.24 19.717.25 19.718.21 19.718.22

Verzija Pravokutna

X mm

19.720.01

412

Y mm

380

19.720.02 19.720.03/19.717.03

Pravokutna Pravokutna

577 560

478 529

19.720.04

Pravokutna

609

577

19.720.05/19.717.05 19.724.01 19.724.02

Pravokutna Okrugla Okrugla

652 609 683

620 577 651

Može se koristiti sa bilo kojim palubnim prozorom dimenzija X i Y

Palubni prozori BOMAR "Flushdeck" Kompletno od polikarbonata. Ruke sa osiguraem na pritisak, zatvaranje iznutra, stakla od polikarbonata dimno sive boje - fumé.

Palubni prozori Bomar

Kat.br.

19.910.10BI 19.910.10NE 19.927.10BI 19.927.10NE 19.966.10BI 19.966.10NE 19.995.10BI 19.995.10NE

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Izboenost mm

Boja

Vanjske mjere mm

Izrez mm

Svijetli otvor mm

25 25

bijela crna

304x302 304x302

262x262 262x262

230x230 230x230

25 25 25 25 25

bijela crna bijela crna bijela

394x521 394x521 480x480 480x480 570x570

330x454 330x454 428x428 428x428 501x501

318x445 318x445 414x414 414x414 489x489

25

crna

570x570

501x501

489x489

Oblò- brodski prozori okrugli BOMAR "Flagship" Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316. Tehnike karakteristike: 1) Nevidljivi vanjski vijci; 2) Široka prozirna površina; 3) Kompletni sa kontraflanom; 4) Sa leptiriima i za zatvaranje; 5) Pleksiglass boje dima - fumè; 6) Sa odobrenjem CE zona 1 kategorija 1 Brodski prozori - oblo’ Bomar

Kat.br.

19.220.01

306

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

Ø svijetli otvor mm

Debljina stijenke mm

254

229

159

9,50 / 22,20


19

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR Brodski prozori - oblò BOMAR "Flagship" Os sjajnog inoxa AISI 316, slijedeih tehnikih karakteristika: 1) Vanjski nevidljivi vijci; 2) Pojaani kut za drenažu vode; 3) Kompletni sa kontraflanom i mrežicom za zaštitu od komaraca; 4) Podesive bravice za blokiranje koje ne strše; 5) Akrilno staklo boje fumè; 6) Odobreni CE podruje 1 kategorija 1; (Adyustable quick dogs) 7) Poseban sistem za fiksiranje: oblò se spaja na kontraflanu samo jednim brzim postupkom, što štedi radno vrijeme brodogradilišta. Oblo’ - Brodski prozori Bomar

Kat.br.

Vanjske mm

Ugradbene mm

Svijetli otvor mm

Debljina stijenke mm

1

eliptini eliptini eliptini ovalni

460x200 457x197 492x216 400x200

415x155 432x171 470x194 375x175

375x115 352x92 391x114 295x95

6/32 6/32 6/22 10/22

ovalni

438x210

412x184

333x105

10/22

(

( 19.224.03 19

.2

6

.00

0

9.0

(

28

.9

19.228.80 Specijalna kontraflana za 19.228.99 za montažu na stijenku debljine 20/32 mm

29

.22

19

(

.2 19

( 19.229.00

( 19.228.99

Serija otvorivih brodskih prozora - oblò-a BOMAR "Flagship" Kuište od plastike sa vanjskim obruem i mrežicom za zaštitu od komaraca. Sa podesivim bravicama za blokiranje. Akrilno staklo boje fumè. Fiksiranje nevidljivim vijcima. Debljina stijenke mm 6-47 mm. Sa odobrenjem CE. Oblo’ - Brodski prozori

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Boja

Oblik

Vanjske mjere mm

Izrez mm

19.510.21 19.510.22 19.511.21 19.511.22 19.511.24

Bijela

ovalni

141x357

116x332

Oznaka Bomar

614

Bijela Bijela Bijela

ovalni eliptini eliptini

216x444 160x425 209x468

191x419 135x400 184x443

620 615 618

Bijela

eliptini

418x200

395x174

619

( 19.511.22

( 19.510.22

Kat.br.

( 19.511.22

( 19.510.22

( 19.510.21

( 19.511.21

( 19.511.21

( 19.511.24

( 19.511.24

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

19.229.00 19.228.96 19.228.99 19.224.01 19.224.03

( 19.22 4.0

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Tip

( 19.510.21

Brodski prozor - Oblò "ELIPTINI" BOMAR od plastike Kompletni sa mrežicom za zaštitu od komaraca. Staklo od polikarbonata visoke otpornosti. Vijci od inoxa. Oblo’ - Brodski prozori

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

bijela

crna

19.616.00BI 19.515.00BI

19.616.00NE 19.515.00NE

Svijetli otvor mm

Izrez mm

Vanjske mjere mm

Dubina mm

150x406 84x352

165x419 90x359

203x470 146x415

38 28

307


19

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR Oblò SCM “ELIPTINOG” oblika AISI 316

Oblo’ - Brodski prozori

Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletni sa kontraflanom sa nevidljivim vijcima. Mrežica protiv komaraca od plexiglassa debljine 10mm. Prozirni dio od akrila fumé. Bronane boje.

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci

Kat.br.

Vanjske mm

19.229.01

510x250

Ugradbene Svijetli otvor mm mm

460x200

Debljina stijenke mm

420x160

Odobreno CE podruje kategorija

20/25

(2)

1

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Oblò SCM, OVALNOG oblika AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 . Kompletni sa kontraflanom “Perspex”.

Oblo’ - Brodski prozori

Kat.br.

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Vanjske Ugradbe Svijetli mm ne mm otvor mm

Debljina Odobrenje CE stijenke Podruj Kategorija mm e 19.230.00 410x210 360x160 320x120 20/25 2 1

19.230.01 460x260 410x210 370x170

20/25

2

1

Boja

Debljina mm

Bronana Bronana

10 10

Oblò - brodski prozori originai BOMAR "Premier" Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316, serjie extra vrlo brižljive obrade. Karakteristike: 1) Vanjski nevidljivi vijci; 2) Kompletni sa vanjskom kontraflanom; 3) Mrežica za zaštitu od komaraca od nehrajueg elika koja se može skinuti; 4) Podesive rukice za zatvaranje, izraenie postupkom mikrofuzije; 5) Sa prozirnim polikarbonatom visoke otpornosti; 6) Sa odobrenjem CE zona 1 kategorija 1 Brodski prozori - oblo’ Bomar

Kat.br.

19.222.01 19.222.03

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Tip

OVALNI OVALNI

Vanjske mjere A mm B mm

393 491

Ugradbene mjere C mm D mm

221 239

356 454

Izvana kontraflana E mm F mm

184 202

375 473

203 221

Debljina stijenke mm

3,78 cm 3,78 cm

Oblo - brodski prozori fiksni BOMAR "Flagship" Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316. Tehnike karakteristike: 1) Fiksiranje bez vidljivih vijaka; 2) Lea od pleksiglassa boje dima - fumè; 3) Sa odobrenjem CE zona 1 kategorija 1 Brodski prozori - Oblo’ Bomar

Kat.br.

19.221.01 19.221.02 19.221.05 19.221.06 19.221.09 19.221.10

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR

Vanjske mjere mm

Ugradbene mjere mm

Svijetli otvor mm

Tip

Debljina stijenke mm

230x337

207x315

179x286

Desni

11/21

230x337

207x315

179x286

Lijevi

11/21

337x656 337x656

309x631 309x631

275x596 275x596

Desni Lijevi

23/36 23/36

358x464 358x464

335x440 335x440

295x401 295x401

Desni Lijevi

15/25 15/25

( 19.221.01/02

( 19.221.09/10 PM

308

( 19.221.05/06


19

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni poklopci BOMAR Oblò - brodski prozori "teška" serija “Nordic” Izraeni od sjajnog inoxa Aisi 316. Zahvaljujui "leptiriima" sa vijskom za zatvaranje izgledaju kao pravi nautiki proizvod, dugotrajan i tehnikog izgleda. Sa odobrenjem CE u podruju 1 kategorija A Karakteristike: 1 - nevidljivi vijci ; 2- sa mrežicom za zaštitu od komaraca ; 3 - prozirni dio od polikarbonata; 4 - kompletni sa vanjskom kontra-flanom; 5 - samodržei Kat.br.

Tip okrugli eliptini

19.310.02 19.311.02 19.311.03

Vanjske mjere Ugradbene mjere Svijetli otvor

eliptini

Debljina stijenke

Ø 300 450 x 200

Ø 260 408 x 159

Ø 250 400 x 150

23 - 32 15 - 23

450 x 200

408 x 159

400 x 150

23 - 32

( 19.310.02

( 19.310.02

( 19.311.02-03

( 19.311.02-03

PM

Rezervni dijelovi za brodske poklopca Lewmar serije "Low Profile" Za poklopce proizvedene poevši od 1998.godine (prepoznaju se po kataloškom broju na plexiglassu A399XX03, 359XX503, itd...). Brodski poklopci, rezervni dijelovi za | Lewmar

Za palubne poklopce model 00 03 10 18 20 22 30 40 44 50 54 60 65 *

Drža

Brtva

Kit šarnira

Poklopac šarnira (10kom)

19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01

19.901.00 19.901.03 19.901.10 19.901.18 19.901.20 19.901.22 19.901.30 19.901.40 19.901.44 19.901.50 19.901.54 19.901.60 19.901.65

19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05

19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06

Ruka za zatvaranje Kit DX+SX SX sa zalijepljenim

19.910.02 19.910.02 19.910.02 19.910.11 19.910.02 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11

Plexiglass*

Spojna poluga okvira

Rukica za zatvaranje

19.902.10 19.902.20 19.902.30 19.902.40 19.902.44 19.902.60 -

19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07

19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08

19.910.01 19.910.01 19.910.01 19.910.01 -

Plexiglass za modele bez kataloškog broja raspoloživi su samo po narudžbi

Rezervni dijelovi za palubne prozore serije "Medium Profile" Za palubne prozore proizvedene poevši od 1998.godine (prepoznaju se po kataloškom broju na plexiglassu A399XX02, 359XX503...) Palubni otvori, rezervni dijelovi za | Lewmar

Za palubne poklopce model 30 40 44 50 54 60 65 70 77 *

Sistem za blokiranje

Brtva*

Kit šarnira

Zaštita za šarnir (10kom)

Kit ruki za zatvaranje DX + SX

Spojna poluga okvira

Rukica za zatvaranje

19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01 19.903.01

19.911.30 19.911.40 19.911.44 19.911.54 19.911.60 -

19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05 19.903.05

19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06 19.903.06

19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11

19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07 19.903.07

19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08

Brtve za modele bez kataloškog broja raspoloživi su po narudžbi Plexiglass po narudžbi

Rezervni dijelovi za palubne otvore serije "Ocean" Palubni otvori, rezervni dijelovi za | Lewmar

Za palubni poklopac model 10 20 30 40 44 50 54 60 70 77 *

Sistem za blokiranje

Brtva*

Kit ruki za zatvaranje DX + SX

Ruka za zatvaranje

19.903.02 19.903.02 19.903.03 19.903.03 19.903.04 19.903.04 19.903.04 19.903.04 19.903.04 19.903.04

19.921.20 19.921.30 19.921.50 19.921.60 19.921.70 -

19.910.02 19.910.02 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11 19.910.11

19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08 19.903.08

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

( 19.311.02-03

( 19.310.02

Brtva za modele bez odgovarajueg kataloškog broja raspoloživa po narudžbi; Kit šaranira raspoloživ po narudžbi; Plexiglass rezervni više se ne proizvodi

8 03.0

( 19.910.01 ( 19.903.07

( 19.9

( 19.910.02 ( 19.910.11

( 19.903.01

( 19.903.06

( 19.903.05

309


19

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

 Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR Od anodiziranog aluminija i sa staklom fumé, otvaranje od 180° sa samoblokiranjem u bilo kojoj poziciji. Prednosti: - ruke za vanjsko i unutrašnje otvaranje ve ugraene; - blokiranje u poziciji ventiliranja; - sigurnosni zatvara za zaštitu od ulaska na brod; - staklo koje se može zamijeniti.

Verzija personaliziranih brodskih poklopaca koji se mogu izraditi po narudžbi u koliini koja se dogovori. Serija "LOW PROFILE" - Modeli pravokutni - Uzdignuti iznad palube samo 25 mm. Sa odobrenjem CE za AREA 2. Palubni prozori Lewmar

Verzija sa

Model

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

držaem stakla samodržeim staklom

19.411.30 19.411.44 19.411.60

19.410.03 19.410.10 19.410.20 19.410.30 19.410.40 19.410.41 19.410.44 19.410.54 19.410.60 19.903.08

Izboenost ugradbene flane mm

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i)

vanjske mm X

Y

Z

R

izreza (variraju ako se koristi kontraflana) mm X1 Y1 R1

Debljina akrilnog stakla mm

Završna kontraflana + zanzariera

03

15

246

301

25

72,5

176

231

42,5

1,6

8

-

10

15

330

330

25

72,5

260

260

42,5

2,2

8

-

20 30 40

15 15 15

272 397 491

417 527 491

25 25 25

72,5 72,5 72,5

202 327 421

347 457 421

42,5 42,5 42,5

2,3 3,9 4,6

8 8 8

19.413.20 19.413.30 19.413.40

41 44

15 15

246 512

491 512

25 25

72.5 72,5

176 442

421 442

42.5 42,5

2,5 4,8

8 8

19.413.44

54

15

462

577

25

72,5

392

507

42,5

4,9

8

19.413.54

60

15

577

577

25

72,5

507

507

42,5

6,4

10

19.413.60

Rukica za vratašca palubnih poklopaca kompletna sa držaem

( 19.410.03

Serija "LOW PROFILE" - Modeli okrugli - Izdignuti iznad palube samo 25 mm. Sa odobrenjem CE za AREA 2. Palubni prozori Lewmar

Kat.br. 19.410.18 19.410.22

310

Model

18 22

Izboenost ugradbene flane mm

15 15

Ø

490 588

vanjske mm Z HX

25 25

493 591

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

izreza (variraju ako se koristi kontraflana) mm HY Q1

141 173

420 518

Debljina akrilnog Završna kontraflana + stakla mm mrežica za komarce

3,8 5,8

8 10

19.413.18 19.413.22


19

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR Palubni prozori LEWMAR "FLUSH HATCH" kvadratni

Instalacija na palubu u specijalno projektirane utore. Vrlo agresivnog izgleda i vrlo isti, karakterizira ih da eliminiraju opasna izboenja, inei upotrebljivim cijeli raspoloživi prostor na palubi. Osnovne karakteristike: - Nema vidljivih okvira; jedini vidljivi elment na palubi je panel od crnog Perspexa od 10 mm; - Struktura od nosivog plexiglassa velike debljine ; - Ruka za držanje i blokiranje u bilo kojoj poziciji do max 90°; - Po narudžbi sa staklom fumè; - Modeli sa vanjskom rukom za zatvaranje koji se koriste kao escape hatch; - Sa odobrenjem CE podruje 2A. Kompatibilni sa mrežicama za zaštitu od komaraca, završnom kontraflanom i okvirima Lewmar. Palubni prozori Lewmar

Model

19.440.10 19.440.20 19.440.44 19.440.60 19.440.70

Debljina za ugradnju Z mm

vanjske AxB mm

izreza mm

Debljina akrila mm

Završna kontraflana + mrežica za komarce

10

31

330x330

260x260

2,6

12

-

20 44

31 31

512x512 577x577

442x442 507x507

3,1 5,8

12 12

19.413.44 19.413.60

60 70

32-34 32-34

697x697 697x697

627x627 627x627

6,7 10,2

15 15

19.413.70 19.413.70

19.903.08

Rukica za vratašca palubnih poklopaca kompletna sa držaem

Prirubnica za skupljanje voda za kvadratne "FLUSH HATCH" Izraena od stakloplastike izvana obložene bijelim gelcoat-om. Omoguava instaliranje palubnih poklopaca u ravnini sa palubom bez potrebe izmjene kalupa ili, takoer, na ve poStojee palube. Iziskuje samo jedan izrez pravilnog oblika. Može se aplicirati laminacijom ili lijepljenjem pomou strukturalnog ljepila. Sa ve predvienim prikljucima za cijevi za ispust vode. Mogu se prilagoditi i palubama od tika. Dozvoljava upotrebu standardne završne opreme Lewmar i kita za zamraivanje/ mrežice za komarce Oceanair. Lewmar

Kat.br.

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

Model

19.441.10 19.441.44 19.441.60

vanjske A x B mm

10 44 60

izrez mm

450 x 450 630 x 630 700 x 700

355 x 355 535 x 535 600 x 600

Dubina mm

Debljina laminacije

35 35 35

4 4 4

Serija LEWMAR "OCEAN" Klasine linije i vrlo vrsti, itav niz godina predstavlja prvi izbor mnogih plovila na cijelom svijetu. Sa odobrenjem CE za AREA 2.

Palubni prozori Lewmar

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i)

( Sezione serie

OCEAN, base piana

Kat.br.

19.420.10 19.420.20 19.420.30 19.420.40 19.420.60 19.420.70

Model

10 20 30 40 60 70

19.903.08

vanjske mm X

Y

Z

R

HY

HX

X1

324 266 391 485 574 694

324 411 521 485 574 694

39,5 39,5 39,5 39,5 43 43

75 69 75 75 76 76

138 225 335 299 367 487

5 5 5 5 4 4

255 197 322 416 502 622

izreza (variraju ako se koristi kontraflana) mm Y1 R1

255 342 452 416 502 622

40 34 40 40 40 40

Debljina Završna kontraflana akrilnog stakla + mrežica za komarce mm

2,26 2,74 4,5 4,76 10,8 13,2

10 10 10 10 12 12

19.413.21 19.413.30 19.413.40 19.413.60 19.413.70

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i)

Kat.br.

Ruka - drža za vratašca kompletna sa nosaem

311


19

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR Završna kontraflana + mrežica za zaštitu od komaraca Bijele boje (po narudžbi i u boji slonove) Palubni poklopci, rezervni dijelovi za | Lewmar

Kat.br.

18 20 Low 20 Ocean 22 30 40 44 54 60 70

62 62 62 62 62 62 62 62 -

72 72 72 72 72

15 15 15 15 15 15 15 15 -

25 25 25 25 25

Za palubne otvore art.

19.410.18 19.410.20 19.420.20 19.410.22 19.410.30; 19.411.30; 19.410.40; 19.420.40 19.410.44; 19.411.44; 19.410.54 19.410.60; 19.411.60; 19.420.70

Oblo’ LEWMAR serije “Standard” EASY TO INSTALL

Najrasprostranjenija linija oblo-a na svijetu na jedrilicama zahvaljujui lijepoj i kvalitetnoj konstrukciji i obradi. Sa specijalnim šarnirima, rukama za brzo i sigurno upravljanje. Isporuuju se skupa sa kontraflanom od bijelog ABS-a (po narudžbi raspoloživa i u bež boji - avorio), vijcima za montiranje i mrežicom za zaštitu od komaraca, staklo boje dima - fumé. Instalira se pomou prstena sa otvorima sa navojima što ini operaciju brzom i jednostavnom od strane samo jedne osobe. Sa odobrenjem CE za Podruje AREA2. Oblo’ Lewmar

Kat.br.

Model

19.430.00 19.430.10 19.430.18 19.430.20 19.430.30 19.430.40

0 1 1RE 2 3 4

X 176 191 191 176 191 191

Y 323 367 367 425 449 646

vanjske mm Z 4 4 4 4 4 4

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

R 62 62 95 62 62 62

izreza mm Y1 R1 303 52 347 52 347 85,5 405 52 429 52 637 52

X1 156 171 171 156 171 171

1,1 1,3 1,3 1,4 1,7 2,4

Debljina akrilnog stakla Rezervna mrežica mm 8 19.433.00 8 19.433.10 8 19.433.18 8 19.433.20 10 19.433.30 8 19.433.40

Rezervni dijelovi za standardne oblò-e Za standardne oblò-e: - Nova serija: proizvodi poevši od 1997.godine (prepoznatljivi po ruki za zatvaranje na pritisak i po kataloškom broju na plexiglassu SZX2...) - Stara serija: proizvodi od 1982.godine do 1998.godine (prepoznatljivi po rukama za zatvaranje na L) Oblo’-i, rezervni dijelovi za | Lewmar

Okno model

0 1 1 RE 2 3 4 4 DX 4 SX * **

Okvir

Brtva

19.933.00 19.933.10 19.933.20 19.933.30 19.933.40 -

19.931.00 19.931.10 19.931.20 19.931.30 19.931.40 19.931.45 19.931.45

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i)

Za standardna okna NOVA SERIJA * Ruka za Ruka za zatvaranje D zatvaranje L

19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00

19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00 19.910.00

Plexiglass

Mrežica za komarce

19.932.00 19.932.10 19.932.20 19.932.30 19.932.40 -

19.433.01 19.433.11 19.433.12 19.433.21 19.433.31 19.433.41 -

312

19.912.00 19.912.10 19.912.20 19.912.30 19.912.40 19.912.45 19.912.45

19.910.08 19.910.08 19.910.08 19.910.08 19.910.08 19.910.08 19.910.08

19.910.09 19.910.09 19.910.09 19.910.09 19.910.09 19.910.09 19.910.09

NOVA SERIJA: Brtve, okviri, mrežice za komarce i plexiglass za oblo-e modela bez odgovarajueg kataloškog broja raspoloživi su po narudžbi STARA SERIJA: Brtve za oblò-e modela bez odgovarajueg kataloškog broja raspoloživi su po narudžbi - Plexiglass po narudžbi - Okviri i mrežica za komarce više se ne proizvode

( 19.910.08 ( 19.910.00

Za standardna okna STARA SERIJA ** Brtva Ruka za Ruka za zatvaranje D zatvaranje L

( 19.910.09

( 19.932.xx

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

19.413.18 19.413.20 19.413.21 19.413.22 19.413.30 19.413.40 19.413.44 19.413.54 19.413.60 19.413.70

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

Za palubne Max. debljina stijenke za Min. debljina stijenke otvore seriju za seriju model Low p. Ocean Low p. Ocean


Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

19

Brodski prozori - Oblò LEWMAR u ravnini sa palubom EASY TO INSTALL

Rezervni dijelovi za brodske prozore - za oblo’

Novi asortiman brodskih prozora, osmišljen radi zadovoljavanja potreba za lijepim dizajnom i suvremenim izgledom. Specijalni šarniri i rukice za zatvaranje sa sistemom "na pritisak" za brzu i sigurnu akciju. Okvir, od eloksiranog aluminija i obojen mat crnom bojom, vrlo je pogodan za montažu na stakloplastici, plexiglassu i kaljenom staklu. Instaliranje je jednostavno i brzo i može ga obaviti samo jedna osoba, vanjski okvir sa navojem se spaja sa unutrašnjom kontraflanom pomou prolaznih vijaka.

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i)

Kat.br.

Model X

vanjske mm Z R

X1

otvora mm Y1 R1

Debljina akrila plexiglas

Odobrenje

0

175

322

4

5

156

303

5

1,3

12

CE Area 2

1 3 4

190 190 190

366 448 645

4 4 4

5 5 5

171 171 171

347 429 626

5 5 5

1,6 2,0 2,8

12 12 12

CE Area 2 CE Area 2 CE Area 2

6

200

490

4

5

181

471

5

2,2

-

CE Area 1

Oblo’ od inoxa Od sjajnog inoxa, sa specijalnim šarnirima i rukama za brzo rukovanje. Modernog izgleda i vrlo isti zahvaljui pozicioniranju šarnira i zatvaraa na nevidljivom mjestu iznutra i izvana. Isporuuju se u kompletu sa kromiranim prstenom, vijcima M5 x 20 (za debljinu stijenke od 17/21 mm), i mrežicom za komarce. Sa odobrenjem CE za podruje 1B i 2A. Za instalaciju na površinama debljine min 9 - max 30 mm Vijci ukljueni (M5x20) su za debljine 17/21 mm. Kompletni sa kromiranim okvirom i mrežicom za komarce koja se može skinuti.

AISI 316

Oblo’ Lewmar

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i)

Kat.br.

Model X

19.430.80 19.430.82 19.430.84

Vanjske mjere mm Y Z

Izrez mm X1 Y1

Debljina akrilnog stakla mm

8

196

452

4

176

432

1,9

10

1 RE 7 RE

191 191

367 425

4 4

171 171

347 405

1,7 1,9

10 10

( 19.430.84

( 19.430.82

( 19.430.80

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

19.430.04 19.430.14 19.430.34 19.430.44 19.430.64

Y

Oblò okrugli od inoxa AISI 316

Od inoxa 316. Isporuuje se u kompletu sa završnom kontraflanom od kromiranog ABS-a i vijcima za montiranje, staklo boje dima - fumé. Instalacija pomou prstena sa otvorima sa navojima što ini cijelu operaciju brzom i jednostavnom od strane samo jedne osobe. Otvaranje od 180°. Sa odobrenjem CE kategorija B Podruje 1.

Oblo’ Lewmar

Kat.br.

19.431.25 19.431.30

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

Vanjske mjere mm

Izrez mm

Svijetli otvor mm

Debljina stijenke

250 300

230 250

160 200

od 8 do 24 mm od 8 do 24 mm

313


19

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR Odušnik zraka 19.041.01 Od ojaane plastike, omoguava izmjenu zraka bez ulaska vode. Može se instalirati na staklo palubnih otvora ili na palubu. Univerzalni model. Sa odobrenjem CE. • Vanjski promjer mm 170 • Ugradbeni otvor mm. 76

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Lewmar

Palubni prozori i boni brodski prozori (oblo-i) LEWMAR

 Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa Oblò VEMEFA Od inoxa, sjajni, kompletni sa kontraflanom. Zatvaranje pritiskom. Oblo’

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa

Kat.br.

Teleskopski vrat

Svijetli otvor mm

Preko svega mm

od mm 5/17 od mm 5/17 od mm 5/17

100 125 150

165 190 215

19.070.01 19.070.02 19.070.03

Oblò OKRUGLI sa tankom flaom Od kromiranog mesinga kompletni sa stražnjom flanom, vodonepropusni, sa zatvaranjem “krilnim maticama”. Oblo’

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa

Kat.br.

Svijetli otvor

Ø ugradni

Ø preko svega

Dubina mm

100 125 150

125 152 177

150 180 200

12 12 12

19.697.03 19.697.04 19.697.05

Oblò OKRUGLI Od kromiranog mesinga kompletni sa stražnjom flanom, vodonepropusni, sa zatvaranjem “krilnim maticama”. Oblo’

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa

Kat.br.

19.697.01 19.697.02 19.697.22

Svijetli otvor

Ø ugradni

Ø preko svega

165

195

268

Dubina mm

20/50

200 345

230 382

300 480

20/50 20/47

Oblò OVALNI Od kromiranog mesinga, kompletni sa stražnjim prstenom vodonepropusnim, sa bržim konusnim zatvaranjem “a castagnola”. Oblò

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa

Kat.br.

19.698.01 19.698.02 19.698.03

Svijetli otvor

Ø ugradni

Ø preko svega

Dubina mm

100x225 115x330

102x230 120x340

150x280 160x380

20/43 20/50

120x430

125x435

170x482

20/50

Oblò OVALNI mali Od kromiranog mesinga kompletni sa stražnjom flanom, vodonepropusni, sa zatvaranjem “krilnim maticama". Oblo’

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa

Kat.br.

19.698.04

Svijetli otvor

Ø ugradni

Ø preko svega

Dubina mm

58x185

75x210

108x245

21

Oblò OVALNI veliki Od krimiranog mesinga kompletni sa stražnjom flanom, vodonepropusni, sa zatvaranjem “krilnim maticama”. Oblo’

Kat.br.

19.698.05

314

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa

Svijetli otvor

Ø ugradni

Ø preko svega

Dubina mm

170x340

95x365

65x435

20/70


Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od mesinga i inoxa

19

Oblò “ELIPTINI” Od kromiranog mesinga, sa sigurnosnim staklom, zatvaranje podesivim brzim rukicama. Oblo’

Boni brodski prozori (oblo’-i) i palubni prozori od

Kat.br.

Svijetli otvor

Ø ugradni

Ø preko svega

138x404

205x485

240x510

10/25

105x340

172x410

190x425

10/20

19.695.00* 19.695.01 *

Dubina mm

Specijalna ponuda

PM

Palubni prozor

Palubni prozori

Kat.br.

Ugradne mm

Svijetli otvor mm

Prolaz mm

500x500

455x455

490x490

19.699.01

 Plastini boni brodski prozori (oblo’-i) Oblò KURŽNI otvorivi Od plastike, elegantnog oblika i funkcionalan, sa plexiglassom.. Oblo’ - Brodski prozori

Plastini boni brodski prozori (oblo’-i)

Kat.br.

Boja

Zatvaranje sa

Svijetli otvor Ø mm

Vanjska mjera mm

Ugradbene mjere mm

19.750.01BI 19.750.01NE 19.750.02BI 19.750.02NE 19.750.03BI 19.750.03NE

bijela crna bijela crna

krilnim maticama krilnim maticama krilnim maticama krilnim maticama

135 135 185 185

220 220 270 270

165 165 215 215

bijela crna

krilnim maticama krilnim maticama

235 235

320 320

265 265

Oblò - Brodski prozori Potpuno nehrajui, sa kontraflanom od plastike, sa ukljuenim odvodom za vodu. Oblo’ - Brodski prozori

Plastini boni brodski prozori (oblo’-i)

Kat.br.

Boja

Staklo od

Verzija

Svijetli otvor mm

Vanjska mjera mm

Izrez

19.696.00BI 19.696.00NE 19.696.02NE 19.696.02BI

bijela crna crna

plexiglasa plexiglasa plexiglasa

otvoriva otvoriva otvoriva

320x120 320x120 415x165

400x200 400x200 500x250

345x155 345x155 440x205

bijela

plexiglasa

otvoriva

415x165

500x250

440x205

 Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e) Nona sjenila CLIMAVISION MARE Sa kuištem od obojene lake legure sa epoksidnim smolama. Opruge od inoxa. Tkanina od poliestera, sa vanjskom stranom sivom metaliziranom kako bi po noi garantirala totalno zamraenje a po danu samo zaštitu od sunevih zraka. Montiraju se ispod palubnih prozora ili ispred oblò-a, u par minuta, bez bilo kakve preinake. Sjenila za prozore

Bijela

19.359.01 19.359.02 19.359.03 19.359.04 19.359.05

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Od mesinga vodonepropusan. Prozirni dio od plexiglassa sa zaštitom od udaraca. Otvaranje izvana i iznutra.

Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e)

Bež

A mm

B mm

Za palubne i ovalne prozore max. svijetlog otvora mm

19.358.01 19.358.02 19.358.03 19.358.04 19.358.05

360 450

400 500

330x330 410x410

500 550 680

600 650 780

460x500 510x550 620x680

315


19

Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e) Odušnici zraka univerzalni za bilo koji model oblo-a Od bijele plastike, malih dimenzija, instalira se i demontira u par sekundi i omoguava optimalno ventiliranje kabina. Oblò, pribor za

Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e)

Kat.br.

mm zatvoren 350x400

19.041.00

Samoljepiva traka za brtvljenje oblò-a, palubnih prozora, malih prozora itd Izraena kako bi osigurala vodonepropusnost ovih otvora. Oblo’-i, traka za brtvljenje

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Kat.br.

19.114.00 19.114.01 19.115.15 19.115.20

Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e)

Materjal/Boja

Debljina mm

Širina mm

Dužina m

PVC crni PVC crni PVC crni PVC crni

3 6 10 10

19 25 15 20

3 3 5 5

blister blister vreica vreica

Mekana samoljepiva traka Sastoji se od dvije ljepive trake izmeu kojih je mekana PVC traka. Idealna za fiksiranje nepravilinih površina i za ublažavanje vibracija. Samoljepiva traka

Kat.br.

19.116.01 19.116.02

Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e)

Materijal

Debljina mm

PVC

3

19 mm x 3 m

Boja crna

PVC

3

25 mm x 3 m

crna

Drža za vratašca oblò-a Odgovarajua dužina dobija se eliminiranjem jedne ili više karika. Oblò, pribor za

Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e)

Kat.br.

19.132.70

Materjal

Dužina mm

kromirani mesing

250

Drža stakla na oprugu Držac stakla na oprugu

Kat.br.

19.198.00

Sjenila, zavjese i pribor za bone brodske prozore (oblo’-e)

Materjal

Za staklo ili plexiglas

Ø mm

Dužina mm

kromirani mesing

od 5 do mm 12

22

44

 SKYSCREEN Oceanair Zavjesica sklopiva sa 100% zaštitom od sunca i mrežicom za zaštitu od komaraca, kombiniranim u istoj jedinici izraenoj po mjeri za palubne poklopce plovila. Specijana 3-slojna tkanina je kombinacija 100% "blackout" efekta sa odbijanjem topline od 80% i waterproof-materijala, otporna na UV-zrake i sa minimalnim potrebnim održavanjem. Po upitu, SkyScreen su raspoložive u raznim serijskim veliinama ili se izrauju po narudžbi kako bi se prilagodile svakom palubnom otvoru.

Surfaced SkyScreen unutrašnje obloge kabine

instaliranje

na

površinu

Bazni sistem za pravokutne i okrugle palubne poklopce, instalira se na površinu unutrašnje obloge kabina. Zavjesica sa 100% zaštitom od sunca + mrežica za zaštitu od komaraca umetnute su istu plastinu kutiju kompaktnog dizajna sa zaobljenim rubovima. Opcionalno: završna fleksibilna kontraflandja za garanciju savršenog prijanjanja izmeu palubnog otvora i SkyScreen-a. Po upitu, raspoloživi su u raznim serijskim veliinama ili se mogu izraditi po narudžbi kako bi se prilagodile bilo kojem palubnom otvoru. Boja konstrukcije: prljavo bijela (RAL9010), po upitu raspoloživa i bež boja (RAL1013).

Mrežice za komarce | Oceanair

Kat.br.

19.802.10 19.802.44 19.802.60 19.802.70

316

Za palubne poklopce model

Unutarnje dimenzije izreza mm X

Boja konstrukcije

Y

Lewmar 10

260

260

white

Lewmar 40

442

442

white

Lewmar 60

507

507

white

Lewmar 70

627

627

white


SKYSCREEN Oceanair

19

Surfaced SkyScreen - instaliranje na površinu unutrašnje obloge kabine Bazni sistem za pravokutne i okrugle palubne poklopce, instalira se na površinu unutrašnje obloge kabina. Zavjesica sa 100% zaštitom od sunca + mrežica za zaštitu od komaraca umetnute su istu plastinu kutiju kompaktnog dizajna sa zaobljenim rubovima. Opcionalno: završna fleksibilna kontraflandja za garanciju savršenog prijanjanja izmeu palubnog otvora i SkyScreen-a. Po upitu, raspoloživi su u raznim serijskim veliinama ili se mogu izraditi po narudžbi kako bi se prilagodile bilo kojem palubnom otvoru. Boja konstrukcije: prljavo bijela (RAL9010), po upitu raspoloživa i bež boja (RAL1013).

Mrežice za komarce | Oceanair

SKYSCREEN Oceanair

Kat.br.

Za palubne poklopce model

19.801.20 19.801.40 19.801.44 19.801.60 19.801.70

Lewmar 10 (19.410.10 19.420.10) Lewmar 20 (19.410.20 19.420.20) Lewmar 40 (19.410.40 19.420.40) Lewmar 44 (19.410.44 19.440.44) Lewmar 60 (19.410.60 19.420.60 - 19.440.60) Lewmar 70 (19.420.70 19.440.70) Lewmar 30 (19.410/420.30)

19.801.02

Bomar 1029 (19.720.02)

19.801.05 19.801.04

Bomar 1039 (19.720.05) Bomar 1080 (19.720.04) Bomar N1139 (19.724.02), Lewmar 22 (19.410/440.22) okrugli

19.801.01* *

Gebo i Trend okrugli

Boja konstrukcije

260

260

prljavo bijela

347

203

prljavo bijela

421

421

prljavo bijela

442

442

prljavo bijela

507

507

prljavo bijela

627

627

prljavo bijela

470

340

prljavo bijela

514 514 470 470 590 (okrugli 590 (okrugli diam.518 diam. 518 mm) mm)

prljavo bijela prljavo bijela prljavo bijela

Kompletna sa okruglom obradom od ABS-a, boje bijele RAL 9016

Recessed SkyScreen - instaliranje ugradnjom i u ravnini sa unutrašnjom oblogom kabine Bazni sistem za pravokutne i okrugle palubne poklopce, instalira se ugradnjom u unutrašnju oblogu kabine i savršeno u ravnini sa samom oblogom. Zavjesica sa 100% zaštitom od sunca + mrežica za zaštitu od komaraca u istoj aluminijskoj kutiji obloženoj poliesterskim prahom. Opcionalno: fleksibilna završna kontraflana koja garantira savršeno prijanjanje palubnog otvora i SkyScreen-a. Po upitu, raspoloživi u raznim serijskim veliinama ili po narudžbi kako bi se prilagodili savkom palubnom otvoru. Boja konstrukcije: bijela (RAL9016), po narudžbi takoer i bež (RAL9001). Mrežice za komarce | Oceanair

SKYSCREEN Oceanair

Kat.br.

Za palubne poklopce model

Lewmar 10 (19.410.10; 19.420.10; 19.440.10) Lewmar 20 (19.410.20 19.805.20 19.420.20) Lewmar 40 (19.410.40; 19.805.40 19.420.40; 19.440.40) Lewmar 44 (19.410.44; 19.805.44 19.420.44; 19.440.44) Lewmar 60 (19.410.60; 19.805.60 19.420.60; 19.440.60) Bomar N1139 (19.724.02), 19.805.02* Lewmar 22 (19.440.22) Okrugli

19.805.10

Bomar 910 (19.910.10)

260 mm

260 mm

bijela

347 mm

203 mm

bijela

421

421

bijela

442 mm

442 mm

bijela

Bomar 1039 (19.720.05)

507 mm

507 mm

bijela

Gebo i Trend okrugli

590 mm (okrugli - Ø 518 mm)

590 mm (okrugli - Ø 518 mm)

bijela

Kompletna sa štampanom obradom okrugla od ABS-plastike (Ø 518 mm), boja bijela RAL 9016

( Obrada okrugla od ABS-plastike 19.805.02

*

Može se koristiti za Unutarnje dimenzije izreza Boja palubne poklopce konstrukci X Y model je

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

19.801.10

Može se koristiti i Unutarnje dimenzije za palubne izreza mm poklopce model X Y

317


19

SKYSCREEN Oceanair Kontraflana - kontraokvir, fleksibilni, završni od PVC-a za SkyScreen za apliciranje kako na Surface tako i na Recessed SkyScreen Završni kontraokvir za SkyScreen sastoji se od brtve od fleksibilnog materijala, otporne na UV-zrake i dugog vijeka trajanja. Maksimalna visina: 45 mm, po upitu takoer i 100 mm. Može se lako rezati kako bi se smanjila visina. Boja: bijela (RAL9016). Mrežice za komarce | Oceanair

Kat.br.

SKYSCREEN Oceanair

Dužina kontraflane

Br. obujmica za spajanje

Visina kontraflane

Boja

20,0 m 2,2 m

12 2

52 mm 52 mm

bijela bijela

1,6 m

1

52 mm

bijela

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

19.809.20 19.809.05 19.809.02

SkyScreen Pleated - instaliran na unutrašnju oblogu kabine Elegantan sistem vrlo jednostavne primjene za pravokutne i okrugle palubne otvore, sa instaliranjem na unutrašnju oblogu kabine ili umetanjem u unutrašnju oblogu kabine. Tenda je od plisirane tkanine koja 100% zamrauje sa plisiranom mrežicom za komarce, koje su obje smještene u jednu vrlo usku aluminijsku kutiju. Po upitu, raspoloživi su u raznim serijskim dimenzijama ili se mogu proizvesti po mjeri kako bi se mogle prilagoditi bilo kojem palubnom otvoru. Po upitu isporuuju se i sa završnom kontraflanom. Boja konstrukcije: bijela (RAL9016), po narudžbi takoer i bež (RAL9001).

Sjenila Oceanair

Kat.br.

19.803.10 19.803.20

SKYSCREEN Oceanair

Za palubne otvore Može se koristiti model sa palubnim otvorima model

Lewmar 10 (19.410.10 19.420.10) Lewmar 20 (19.410.20 19.420.20)

Unutarnje dimenzije izreza X Y

Boja okvira

260

260

bijela

347 mm

203 mm

bijela

19.803.44

Lewmar 44 (19.410.44; 19.420.44; 19.440.44)

442 mm

442 mm

bijela

19.803.60

Lewmar 60 (19.410.60; 19.420.60; 19.440.60)

507 mm

507 mm

bijela

19.803.02

Bomar 1029 (19.720.02)

470 mm

340 mm

bijela

19.803.05

Bomar 1039 (19.720.05) Bomar 1080 (19.720.04)

514 mm

514 mm

bijela

470 mm

470 mm

bijela

19.803.04

Lewmar 30 (19.410.30; 19.420.30)

 Zavjesice za bone brodske prozore (oblo’-e) i palubne prozore OCEANAIR Zaštitine solucije jednostavne i funkcionalne za bone brodske prozore (oblo-e) i palubne prozore

Pleated blind OCEANAIR SkySol PleatedShade for portholes and small windows Solucija od plišanog materijala, elegantna, efikasna i sa izvrsnim odnosom kvaliteta-cijena. Brza i jednostavna instalacija. Tkanina plišana Harmony u bež boji. Fiksiranje na pregradu, skupljanje u gornjem dijelu i fiksiranje u doljnjem dijelu pomou automatskog dugmeta. Po upitu, rasploživa u širokom asortimanu serijskih veliina ili po narudžbi. Ostale boje raspoložive po upitu: navy (tamno plava) i boja slonovae. Oceanair

Zavjesice za bone brodske prozore (oblo’-e) i palubne prozore OCEANAIR

Kat.br.

zavjesa X

19.860.02 19.860.03 19.860.04

318

Boja materijala Y

381 mm

305 mm

bež

508 mm

305 mm

bež

635 mm

305 mm

bež


Zavjesice za bone brodske prozore (oblo’-e) i palubne prozore OCEANAIR

19

Portshade 320 OCEANAIR - za oblo’ i male prozore Zavjesica koja se namata na valjak u kutiju vrlo malih dimenzija, za upotrebu i kod najmanjih oblo-a. Može se koristiti za okomite i vodoravne površine, a prednost joj je što se može prilagoditi i zakrivljenim površinama. Platno za 100% -tnu zaštitu od sunca. Jednostavna za montažu. Po upitu, raspoloživa u širokom asortimanu serijskih veliina ili za izradu po narudžbi. Boja kutije sa valjkom: anodizirano srebro ili bijela (RAL 9016). Po upitu takoer i beige (RAL9001). Sjenila Oceanair

Zavjesice za bone brodske prozore (oblo’-e) i

Kat.br.

zavjesa

Boja kutije sa valjkom mmY

340 380 380

280 280 280

bijelo srebrno bijelo

460 460

320 320

srebrno bijelo

660

320

srebrno

660 720

320 320

bijelo bijelo

19.850.02 19.850.23 19.850.03 19.850.24 19.850.04 19.850.25 19.850.05 19.850.06

Cabinshade OCEANAIR - za palubne poklopce i prozore Sklopiva tenda sa valjkom smještena u jednostavnoj i funkcionalnoj kutiji za palubne otvore i prozore.Može se koristiti za vertikalne i horizontalne površine, a posjeduje tu prednost da se savršeno prilagoava ne umjereno zakrivljene površine. Sa bijelom tkaninom koja 100% zatamnjuje prostor. Jednostavna za montažu.

Po upitu može se proizvesti po mjeri. Boja kutije sa valjkom: bijela; po upitu takoer i bež ili anodizirano srebro. Oceanair

Zavjesice za bone brodske prozore (oblo’-e) i

Kat.br.

platno

Boja kutije sa valjkom

X

19.880.01 19.880.02 19.880.03

Y

360

440

Bijela

470 550

510 600

Bijela Bijela

HatchShade 750 OCEANAIR - za palubne poklopce i brodske prozore (oblo’-e) Zavjesica koja se umata na valjak u vrlo elegantnoj stukturi. Za okomite i horizontalne površine vrlo jednostavna za montažu. Tkanina za 100% zamraenje prostora.Fiksiranje sa mini-kukicom.

Po narudžbi, raspoloživa u vrlo širokom asortimanu serijskih dimenzija ili dimenzija po narudžbi. Boja kutije sa valjkom: bijela (RAL9016). Po narudžbi takoer i bež (RAL9001). Oceanair

Zavjesice za bone brodske prozore (oblo’-e) i

Kat.br.

19.870.40 19.870.60 19.870.70

platno

Boja kutije za valjak

X

Y

437 556 679

510 600 700

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

mmX

bijela bijela bijela

319


19

Brisai stakla i pribor

 Brisai stakla i pribor Brisai prozora visoke kvalitete vodonepropusni TMC Potpuno izraeni od nehrajueg materijala. Montiraju se na stijenku debljine mm 50, motor velike snage može funkcionirati satima bez problema. Sa mehanizmom za podešavanje kuta brisanja: 80°100°- 110°- 120°, snaga 100 kg/cm2 9,8 Nm. Povrat na poetnu poziciju iskljuenjem strujnog kruga.

Brisaci prozora

Brisai stakla i pribor

Kat.br.

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

19.172.40 19.172.41

volt

Automatski povrat

Boja

12 24

da na 0° da na 0°

crna crna

Brisai prozora visoke kvalitete vodonepropusni TMC Novi model sa kuištem od tehnopolimera otpornog na UV-zrake, bijele boje. Osovina "millerighe" od mesinga koja prihvaa debljinu stakla šajbe do 40 mm. Brisaci prozora

Brisai stakla i pribor

Kat.br.

Maksimum mm

Kutovi zatvaranja podesivi

Brzine

Automatski povrat

Za etkice i ruke brisaa

volt

19.175.12

210x110x68 100 kgf/cm 83-100debljina (9,8 Nm) 110-120°

2

na 0

19.152.14/15/16/36/45/55; 19.112.12/14/16/18/20/24

12

19.175.24

210x110x68 100 kgf/cm 83-100debljina (9,8 Nm) 110-120°

2

na 0

19.152.14/15/16/36/45/55; 19.112.12/14/16/18/20/24

24

Novi brisa prozora sa kuištem, vodonepropusan. Kraci i etkice od inoxa. Brisaci prozora

Kat.br.

Brisai stakla i pribor

19.151.52 19.151.53

Kut zatvaranja 110° 110°

Automatski povrat

na 0° na 0°

Teleskopski krak mm 250/280 300/350

etkica mm 280 350

Volta

12 12

Standardni teleskopski kraci od inoxa, mat crne boje Brisaci prozora, kraci za

Brisai stakla i pribor

Kat.br.

Za brisae

Mogunost povezivanja sa etkicama

Mogunost reguliranja

19.112.14; 19.112.16; 19.152.14 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.112.12; 19.173.01; 19.173.03; 19.174.01; 19.174.03 19.112.18; 19.112.20; 19.112.24

od 280 do 360 mm

19.112.14; 19.112.16; 19.152.15 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.112.12; 19.173.01; 19.173.03; 19.174.01; 19.174.03 19.112.18; 19.112.20; 19.112.24

od 360 do 480 mm

19.152.16

19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.174.01; 19.174.03;

19.112.12; 19.112.14; 19.112.16; 19.112.18; 19.112.20; 19.112.24

od 457 do 610 mm

Paralelogram kraci od inoxa za brisae Brisaci prozora, kraci za

Brisai stakla i pribor

Kat.br.

Za brisae

Mogunost povezivanja sa etkicama

19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.112.12; 19.112.14; 19.112.16; 19.173.01; 19.173.03; 19.174.01; 19.174.03 19.112.18; 19.112.20; 19.112.24 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.112.12; 19.112.14; 19.112.16; 19.173.01; 19.173.03; 19.174.01; 19.174.03 19.112.18; 19.112.20; 19.112.24 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.112.12; 19.112.14; 19.112.16; 19.173.01; 19.173.03; 19.174.01; 19.174.03 19.112.18; 19.112.20; 19.112.24

19.152.36 19.152.45 19.152.55

Dužina mm

305/360 381/432 432/560

etke od inoxa sa metlicama od specijalnog silikona za brisae, boje mat crne. Brisaci prozora, cetkice za

Kat.br.

19.112.12 19.112.14 19.112.16 19.112.18 19.112.20 19.112.22 19.112.24

320

Brisai stakla i pribor

Za brisae crne boje 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.173.01 19.173.03; 19.174.01 19.174.03 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.173.01 19.173.03; 19.174.01 19.174.03 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.173.01 19.173.03; 19.174.01 19.174.03 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.174.01 19.174.03 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.174.01 19.174.03 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.174.01 19.174.03 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24; 19.174.01 19.174.03

Dužina mm 305 356 405 457 505 559 600 (plastika)


Brisai stakla i pribor

19

Brisai prozora nautiki DOGA Za "teške upotrebe", za velika plovila, tamo gdje je potreban krak dužine od 500 do 700 mm, sa etkicama od 500 do 700 mm. Torzija 25 Nm. Automatski stop, kut zaustavljanja 72° (kutevi 60°, ili 80°isporuuju se po specijalnoj narudžbi, minimum 10 komada]). Broj otklona 50/minuti. Kuište vodonepropusno crno kromirano. Za upotrebu sa pantografskim kracima. Brisaci prozora

Kat.br.

Brisai stakla i pribor

volt 12 24

19.950.62 19.950.63

( 19.950.62/63

Brisaci prozora

Kat.br.

Brisai stakla i pribor

volt 24 24

19.952.65 19.952.66

Zaustavljanje lijevo desno

( 19.952.65/66

Pantografski krak od kromiranog crnog inoxa, sa sapnicom za špricanje Brisaci prozora

Brisai stakla i pribor

Kat.br.

Dužina mm

Za brisae

700 600 500

19.950.62; 19.950.63

19.401.02 19.401.03 19.401.04

19.950.62; 19.950.63 19.950.62; 19.950.63

Kat.br.

19.403.05 19.403.07 19.403.09

Dužina mm

Za brisae

800 900 1000

19.952.65; 19.952.66 19.952.65; 19.952.66 19.952.65; 19.952.66

etkice od kromiranog crnog inoxa Brisaci prozora, cetkice za

Kat.br.

Brisai stakla i pribor

Dužina mm

19.616.50

500

19.616.60

600

19.617.70

700

Za brisae

Kat.br.

19.950.62; 19.950.63 19.950.62; 19.950.63 19.950.62; 19.950.63

Dužina mm

19.620.08

800

19.620.10

1000

Za brisae

19.952.65; 19.952.66 19.952.65; 19.952.66

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Brisai nautiki DOGA Za vrlo "teške upotrebe", gdje je potreban krak dužine od mm 800 do mm 1000, sa etkicama od mm 800/1000. Torzija 50 Nm. Automatski stop; kut zaustavljanja 72° (kutevi 60° ili 80° rasploživi su po narudžbi, minimum 10 komada). Broj otklona 50/minuti. Vodonepropusno kuište kromirano crno.

Runi brisa prozora 19.150.00 Od kromiranog mesinga sa krakom od inoxa i etkicama od mm 280 od neoprena. Brisaci prozora

Brisai stakla i pribor

Brisai prozora TMC Kuište od inoxa. Sa povratom uvijek na polaznu poziciju kao kod automobila. Sa snažnim motorom. Brisaci prozora

Kat.br.

19.152.50 19.152.51

volt

Teleskopski krak od mm

etkice od mm

12

200/280

280

12

270x350

350

Rezervna etkica

19.152.40 19.152.41

321


19

Brisai stakla i pribor

Komandni prekida za brisae sa regulacijom dvije brzine 19.752.28 Za brisae od 12 V sa automatskim povratom etkice na 0. Brisaci prozora, prekidaci za

Brisai stakla i pribor

Brisaci prozora, prekidaci za

Brisai stakla i pribor

Kat.br.

Verzija za

19.754.01 19.754.02

2 brisaa

1 brisa

Kit za pranje stakla Sastoji se od posude od polietilena i motora sa pumpom od 12 V kompletno sa nosaem, cijevi i dva raspršivaa za špricanje. Konstruiran za korištenje u nautici sa mogunošu spajanja na brisae iz kataloga. Brisaci prozora

Brisai stakla i pribor

Kat.br.

19.105.00

Lt 2,8

22x10x13

Sistem za pranje prozora visoke kvalitete “Doga” Za brisae veih dimenzija (naše serije 19.950.../19.952. i sline Ancor ili Speich). Brisai stakla i pribor

Kat.br.

8.03

.10 ( 19

( 19.108.00

( 19.108.02

( 19.108.01

Prikljuak na “T” Prolaz kroz stijenku Nepovratni ventil Šprica za vodu

( 19.108.04

( 19.108.01

.12

Rezervar od 9,7 l, 24 V, sa 3 pumpe (za 3 brisaa) Cijev od PVC-a od mm 5 za pranje prozora, koluti od 24 metara

( 19.108.03

( 19.106.12

( 19.1 06

Opis Rezervar od 9,7 l, 12 V, sa 2 pumpe (za 2 brisaa) Rezervar od 9,7 l, 24 V, sa 2 pumpe (za 2 brisaa)

19.106.12 19.106.24 19.107.24 19.108.00 19.108.01 19.108.02 19.108.03 19.108.04

( 19.108.04

Brisaci prozora

( 19.108.02

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Prekidai “inteligentni” univerzalni za brisae Univerzalno napajanje 12/24 volt, sa pozadinskim LED osvjetljenjem, LOOK i ugradbene dimenzije isti kao kod prekidaa USA CARLINGSWITCH. Verzija za 1 brisa Funkcije:• Ukljueno / iskljueno; •3 nivoa bljeskajueg svjetla pomou LED-a; • 2 nivoa brzine (ukoliko je predvieno kod brisaa); • Ciklus pranja; • Automatsko zaustavljanje; • Ulaz za dimmer radi mijenjanja intenziteta osvjetljenja.Verzija za 2 brisaa Funkcije:• Ukljueno / iskljueno; • Automatska sinhronizacija 2 brisaa; • Mogunost ukljuivanja samo jednog ili drugog brisaa; • 3 nivoa bljeskajueg svjetla; • 2 nivoa brzine (ukoliko je predvieno kod brisaa); •Ciklus pranja; • Automatsko zaustavljanje; • Ulaz za dimmer radi mogunosti mijenjanja intenziteta osvijetljenja.

 Prizme i okna jasne vidljivosti Prizma za osvjetljavanje Ugrauje se na palubu i omoguava osvijetljavanje brodskih spremišta i kaljuža. Prizma za osvjetljavanje

Prizme i okna jasne vidljivosti

Kat.br.

mm

19.050.00

Okvir od kromiranog mesinga

133x265

Okno jasne vidljivosti rotacijsko - EIWA Najnaprednije okno jasne vidljivosti trenutno na tržištu. Disk od kaljenog stakla postiže maksimalnu brzinu za samo 10 sekundi. Trenutno isti i suši: kapljice mora, kišu, sol, blato itd. Brisaci prozora

Kat.br.

19.152.60 19.152.61

322

Prizme i okna jasne vidljivosti

volt

watt

12 24

34 34

Ø vanjski Svijetli Otvor B A mm otvor D mm mm

360 360

300 300

326 326

C mm

H mm

163 163

212 212

Okretaja u min.

6 6

2000 2000


Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

19

 Brisai za prozore profesionalni OSCULATI Asortiman brisaa za prozore visoke kvalitete proizvedenih specijalno za plovila, od nehrajuih materijala.

Motor serije 20 W za ruke brisaa i metlice max 500 mm Radni par 3,43 Nm, max 12,0 Nm. Osovinica za fiksiranje dužine "L" 48 mm, (ostale mjere po upitu). Max buka 55dB. Brisai za prozore

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

Kat.br.

V

Brzina

Sa podesivim kutem zatvaranja

Automatski povrat na "0"

19.181.01 19.181.02

12

2 (35-45 RPM)

45°/110°

da

24

2 (35-45 RPM)

45°/110°

da

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

Ruke i metlice od sjajnog inoxa. /02

Brisai za prozore

Kat.br.

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

Dužina mm

Ureaj za pranje prednjeg stakla - šajbe

Jednostavne teleskopske ruke 19.188.01 350/450 19.188.02 450/550 Metlice 19.193.01 400 19.193.02 450 19.193.03 500

ne ne

8.01 ( 19.18

( 19.193.01/03/11/13

-

Pantografske ruke teleskopske 19.189.01 350/450 19.189.02 450/550 Metlice 19.193.11 400 19.193.12 450 19.193.13 500

( 19.189.01/02

da da -

( 19.193.02/12

Motor serije 30 W za ruke brisaa i metlice max 550 mm Radni par 5,0 Nm, max 22,0 Nm. Osovinica za fiksiranje dužine "L" 48 mm, (ostale dimenzije po upitu). Max buka 55dB. Brisai za prozore

Kat.br.

19.183.01 19.183.02

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

V 12

Brzina 2 (35/45 RPM)

Sa podesivim kutem

40°/105°

Automatski povrat na "0"

da

24

2 (35/45 RPM)

40°/105°

da

Jednostavne teleskopske pantografske ruke za motor 30 W - 19.183.01/02 ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL Brisai za prozore

Kat.br.

Ruke i metlice od sjajnog inoxa.

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

Dužina

Jednostavne teleskopske ruke 19.188.02 450/550 Metlice 19.193.02 450 19.193.03 500 19.193.04 550 Pantografske teleskopske ruke 19.189.02 450/550 Metlice 19.193.12 450 19.193.13 500 19.193.14 550

Ureaj za pranje prednjeg stakla - šajbe

ne

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

Teleskopske ruke jednostavne i pantografske za motor 20 W - 19.181.01/02

( 19.188.02

( 19.193.02/04/12/14

-

( 19.189.02 da -

( 19.193.03/13

323


19

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI Motor serije 50 W za ruke brisaa max 800 mm i metlice max 700 mm Radni par 7 Nm, max 24 Nm. Osovinica za fiksiranje dužine "L2" 60 mm, (ostale mjere po upitu). Max buka 50dB. Brisai za prozore

Kat.br.

19.184.01 19.184.02

19 - Palubni prozori, vratašca, boni brodski prozori - oblò-i

*

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

V 12 24

Brzina 2 (35/45 RPM) 2 (35/45 RPM)

Kut zatvaranja (L1) 75° * (L1) 75° *

Automatski povrat na "0" da da

Ostali kutevi po upitu od 60° do 95°

Pantografske ruke za motor 50 W - 19.184.01/02 ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL Brisai za prozore

( 19.190.01

Ruke i metlice od sjajnog inoxa sa ureajem za pranje stakla

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

Kat.br.

Dužina

Ureaj za pranje stakla

Pantografske teleskopske ruke 19.190.01 650/800 Metlice 19.194.01 600 19.194.02 700

( 19.194.01 ( 19.194.02

da da da

Motor serije 70 W za ruke brisaa i metlice max 800 mm Radni par 9 Nm, max 35 Nm. Osovinica za fiksiranje dužine "L" 60 mm, (ostale mjere po upitu). Max buka 50dB. Brisai za prozore

Kat.br.

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

V 24

19.185.02 *

Brzina 2 (30/45 RPM)

Kut zatvaranja (L1) 80° *

Automatski povrat na "0" da

Ostali kutevi po upitu od 70° do 90°

Pantografske ruke za motor 70 W - 19.185.01/02 ACCIAIO INOX / Ruke i metlice od sjajnog inoxa sa ureajem za pranje stakla STAINLESS STEEL Brisai za prozore

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

Kat.br.

( 19.190.01

Dužina

Ureaj za pranje stakla

Pantografske teleskopske ruke 19.190.01 650/800 Metlice 19.194.02 700 19.194.03 800

( 19.194.02 ( 19.194.03

da da da

Motor serije 100 W za ruke brisaa max 900 mm i metlice max 1000 mm Radni par 12 Nm, max 60 Nm. Osovinica za fiksiranje dužine "L" 60 mm, (ostale mjere po upitu). Max buka 50dB. Brisai za prozore

Kat.br.

19.186.02 *

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

V 24

Brzina 2 (30/45 RPM)

Kut zatvaranja 70° *

Automatski povrat na "0" da

Ostali kutevi po upitu od 36° do 95°

Pantografske ruke za motor 100W - 19.186.02 ( 19.191.01/02

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL Brisai za prozore

Kat.br.

( 19.194.02 ( 19.194.03

324

Brisai za prozore profesionalni OSCULATI

Pantografske ruke 19.191.01 19.191.02 Metlice 19.195.01 19.195.02

Ruke i metlice od sjajnog inoxa sa ureajem za pranje stakla

Dužina

Ureaj za pranje stakla

800 900

da da

900 1000

da da


epovi za uljev goriva, vratašca Vratašca, brodska spremišta, ladice Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a Poklopci za inspekciju epovi za uljev goriva i pribor Kljuevi za epove za uljev Odušnici za gorivo PM

 Vratašca, brodska spremišta, ladice Sva vratašca, prostori, ladice, su od “Luran “S” UV-otpornog BASF koji ne žuti tijekom vremena, suprotno od normalne ABS plastike. Mogu se isporuiti po narudžbi u odgovarajuim koliinama u bojama RAL.

Vratašca za inspekciju od Luran-a S verzija FLUSH Poklopac potpuno sakriva okvir. Šarniri potpuno u ravnini. Otvaranje od 180°. Po njima se može slobodno hodati. Otporna na UV BASF. Vratašca

Bijela

20.291.00 20.292.00 20.293.00 20.294.00 20.295.00 20.093.00

Bež RAL 9010

Crna

20.291.40 20.292.40 20.294.40 -

Sivo RAL 7042

20.291.50 20.292.50 20.293.50 20.294.50 -

20.291.60 20.292.60 20.293.60 20.294.60 -

Vanjske dimenzije 380x280

Unutrašnje dimenzije 295x198

Izrez mm 310x210

600x350 375x375 520x465 600x250

513x265 285x285 430x375 515x165

530x280 300x300 445x390 530x180

Kit brava za promptnu montažu

( 20.291.60

( 20.291.50

( 20.093.00 zakljuavanje kit

( 20.295.00 ( 20.292.00 ( 20.293.00 ( 20.294.00

Vratašca za inspekciju od bijelog Luran-a, model sa kuištem sa nevidljivim vijcima

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

( 20.291.40

( 20.291.00

( 20.291.00

Otvaranje od 180°, vrlo vrsta, protuklizna, dimenzija koje se mogu zamijeniti sa 20.301.0020.302.00. Vratašca

Kat.br.

20.298.00 20.299.00

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Vanjske dimenzije mm

Otvor mm

Izrez mm

280x380 350x600

198x295 265x513

210x310 280x530

Brava 20.093.00 20.093.00

u kitu

( 20.093.00 Kompletna brava

20.093.00 Kit brava za brzu montažu

( 20.298.00

(2 0.2

98

.00

( 20.299.00

325


20

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Vratašca za inspekciju od Luran-a sa vrstom protukliznom površinom. Zatvaranje poklopca Splash-Proob sa brtvom od neoprena. Montiranje u ravnini sa površinom. Mogu se koristiti kao vratašca za brodske prostore, posude sa ulovom, ili kao vratašca za prostore za odlaganje predmeta ili za pregrade otvaranje od 160°. Vratašca

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Bijela

20.301.40 20.302.45

Siva

Otvor mm

Vanjske dimenzije Brava mm

20.301.60 20.302.60

180x280

280x380

20.093.00

250x500

350x600

20.093.00

( 20.302.00

20.301.00 20.302.00

bež RAL 9010

( 20.301.00

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

Inspekcijska vratašca u bijeloj boji sa prednjim dijelom koji se može skinuti

( 20.302.21

Od bijelog Luran-a sa vrlo vrstom površinom po kojoj se može hodati i koja se ne skliže. Zatvaranje poklopca Splash-Proof sa brtvom od neoprena. Montiranje u ravnini sa površinom. Mogu se koristiti kao vratašca za brodske prostore, posude za ulov, ili kao vratašca spremišta sa moguim potpunim vaenjem prednjeg dijela. Idealni za instaliranje na konzole u blizini sjedala za vožnju. Vratašca

bijela

20.302.40 20.302.20 20.302.30

bež RAL 9010

Vanjske mjere mm

20.302.21 20.302.31

Otvaranje mm

Brava

350 x 600

250 x 500

20.093.00

305 x 355

225 x 275

20.093.00

375 x 375

295 x 295

20.093.00

( 20.302.40

( 20.302.30

Vratašca za inspekciju od Luran-a otpornog na UV-zrake verzija PUSH PULL EASY OPEN Otvaranje i zatvaranje sa rukicom u ravnini i zatvaranjem na pritisak. Sa brtvom od neoprena. Otvaranje od 175°. Vratašca

Bijela

20.303.00 20.305.00 20.306.00 20.304.00

( 20.094.00 Kompletna brava u ( 20.303.40

Bež RAL 9010

Vanjske dimenzije mm

Unutrašnje dimenzije mm

Izrez mm

20.303.40 20.305.40 20.306.40 20.304.40

380x280 405x375 520x465 600x350

295x198 320x290 430x375 513x265

310x210 320x300 445x390 530x280

20.094.00 Brava za vratašca "Push-Pull"

( 20.303.00 ( 20.304.00

( 20.305.00 ( 20.306.00

326


Vratašca, brodska spremišta, ladice

20

Mreža za držanje predmeta

Kat.br.

Vratašca, brodska spremišta, ladice

mm

48.434.10

250x115x10 (dubina)

48.434.11

250x115x30 (dubina)

( 48.434.10

Držai predmeta

( 48.434.11

Okvir od bijelog ABS-a, sa elastinom mrežicom od najlona. Samoljepiva ili za fiksiranje sa 4 vijka. Za montažu na vratašca

20.291.00; 20.293.00; 20.303.00; 20.303.40; 20.305.00; 20.305.40 -

Ladice od bijelog Lurana sa vodonepropusnim poklopcem Sa brtvom, sa 3 ladice koje se mogu izvaditi sa unutrašnjim pregradama. Idealne za montiranje na pregrade Fishermanna za stavljanje pribora za ribolov, ili za držanje alata. Ladice

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Kat.br.

Vanjske mm

Unutrašnje mm

Izrez mm

Vratašca tip

Kit brava

20.871.10 20.871.11 20.871.12

380x280 380x280 380x280

280x180 280x180 280x180

310x210 310x210 310x210

20.298.00 20.291.00 20.303.00

20.093.00 20.093.00 20.094.00

Dubina

Frontalni tip

240 240 240

A B C

( 20.094.00 brava (A

(C

(B

PM

Prostor sa vratašcima

Kat.br.

20.310.00 20.311.00 20.312.00 20.313.00 20.313.40* 20.316.00 20.320.00 20.321.00 20.322.00 *

Otvaranje unutrašnje mm 280x180 280x180 280x180 280x180 280x180

Dubina mm 240 240 240 240 240

Vanjske mjere mm 380x280 380x280 380x280 380x280 380x280

Vratašca tipa 20.301.00 20.298.00 20.291.00 20.303.00 20.303.00

Kit brava 20.093.00 20.093.00 20.093.00 20.094.00 20.094.00

Frontalni tip D A B C H

285x285 500x250 500x250 500x250

240 300 300 300

375x375 600x350 600x350 600x350

20.293.00 20.302.00 20.299.00 20.292.00

20.093.00 20.093.00 20.093.00 20.093.00

L G E F

( 20.312.00

Formiran od jednog poklopca od bijelog Lurana + prostora od polietilena. Zatvorivi prostori

Boja CREMA RAL 9010

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

( 20.093.00 brava

( 20.093.00 brava (A

(C

(B

(D

( 20.094.00 brava (E

(H

(F

(G

(L

( 20.316.00

327


20

Vratašca, brodska spremišta, ladice Boni džep za predmete od bijelog ABS-a, kompletan sa prednjim poklopcem Poklopac potpuno pokriva okvir. Prednja stijenka je ugradbena, te džep može biti montiran sa otvorom na gore ili na dolje. Bocni džepovi za razne predmete

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Kat.br.

20.028.01 20.028.02

Prostor

Frontalno mm

Otvor mm

Dubina mm

Potpuno otvoren

600x250

530x190

190

Brava 20.093.00

Podijeljen u 2 dijela

600x250

530x190

190

20.093.00

Spremišta za višestruku najmenu

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

Radi njihovog lijepog izgleda i savršene obrade mogu se montirati u bilo kojem položaju ili prostoru plovila.Spremište od bijelog polipropilena sa vodonepropusnim poklopcem za zatvaranje sa brtvom od neoprena. Okvir sa nevidljivim vijcima, poklopac od bijelog polikarbonata otpornog na UV-zrake. Spremišta za razne predmete

Kat.br.

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Vanjske dimenzije mm

Ugradbene dimenzije mm

Dubina mm

364x183 364x183

321x140 321x140

150 75

20.017.00 20.017.01

Spremnik za predmete sa 5 ladica Spremnik od bijelog polipropilena vrlo lijepog izgleda i obrade sa vodonepropusnim vratašcima za zatvaranje sa brtvom od neoprena. Okvir sa nevidljivim vijcima, poklopac od prozirnog polikarbonata otpornog na UV-zrake. Za vertikalnu montažu, sa 5 ladica koje se mogu vaditi. Idealan za male predmete i pribor za ribolov. Spremnici za razne predmete

Kat.br.

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Vanjske dimenzije mm

Ugradbene dimenzije mm

Dubina mm

Ladice od mm

364x183

321x140

150

130x150x50

20.019.00

Spremnik sa bijelim poklopcem

Spremnici za razne predmete

Kat.br.

Spremnik za razne predmete od Luran-a otpornog na UV-zrake

Vratašca, brodska spremišta, ladice

mm

Dubina mm

Brava

285x180

260

da

Kat.br.

285x180

260

ne

20.033.00

Spremnici za razne predmete

20.021.00 20.021.01

Vratašca, brodska spremišta, ladice

Ugradbene dimenzije mm Vanjske dimenzije mm

195x95

Dubina mm

240x145

48

 Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Prostori za razne predmete za kokpit ili komandnu plou od sjajne bijele plastike Spremnici za razne predmete

328

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Kat.br.

Okvir mm

20.026.00

240x140

Prostor mm 200x100x100


Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

20

Prostor za držanje predmeta sa držaem aša Izraen od bijele plastike, kompletan sa bravom na pritisak sa kjuem. Prostori za držanje predmeta

Kat.br.

20.021.50

Prednji dio mm

Ugradbene mjere mm

Dubina ugradnje mm

335x130

295x95

153

Spremnik za razne predmete Izraen od sjane ABS plastike, sa zatvaranjem na pritisak. Spremnici za razne predmete

Kat.br.

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za

Vanjske mjere mm

Dubina mm

Ugradbene mjere mm

Sa bravom

470x180

110

435x145

da

20.027.61

Boni džep za razne predmete od bijelog ABS-a

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

Boni džepovi za razne predmete sa elastinom mrežicom i samoljepivim poklopcima za vijke Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Kat.br.

20.025.00

Vanjska max. mm

Dubina mm

Korisni prostor mm

tvrda sa mrežicom i rubom za pokrijanje vijaka

540x244

120

500x200x116

540x244

120

500x200x116

( 20.025.00

( 20.025.60

20.025.60

Verzija

Boni džep za razne predmete za montiranje zvunika Od sjajnog bijelog ABS-a, montiranje na pregradu. Bocni džepovi za razne predmete

Kat.br.

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za

Vanjska max. mm

Ugradbena mm

Dubina mm

20.024.00

535x320

495x280

116

20.024.50

810x360x260

770x320x220

160

20.024.51

810x360x260

770x320x220

160

Za stereo zvunike

Za stranu

29.722.00; 29.722.01; 29.722.05; 29.721.99 29.722.00; 29.722.01; 29.722.05; 29.721.99; 29.723.01; 29.723.03; 29.724.01; 29.724.02 29.722.00; 29.722.01; 29.722.05; 29.721.99; 29.723.01; 29.723.03; 29.724.01; 29.724.02

( 20.0 24.5

( 20.024.00

Lijevu

Desnu

.50

24 ( 20.0

1

Boni džep za odlaganje predmeta, predvien za montiranje zvunika Od sjajnog bijelog ABS-a. Kat.br.

( 20.027.41

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za

Za stranu

Vanjske dimenzije maksimalne mm

Ugradbene mjere mm

Dubina mm

Za stereo zvunike

20.027.40

Desnu

520x280

484x244

105

-

20.027.41

Lijevu

520x280

484x244

105

-

20.027.30

Desnu

690x370

640x325

85

29.722.01; 29.723.01

20.027.31

Lijevu

690x370

640x325

85

29.722.01; 29.723.01

( 20.027.40

( 20.027.31

( 20.0 27.30

Boni džepovi za odlaganje predmeta

329


20

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a Boni spremnik za razne predmete od bijelog ABS-a, sa dva nosaa aša/ kantica/ malih boca Predvien i za montiranje zvunika na stijenku. Spremnici za razne predmete

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Kat.br.

Vanjske dimenzije mm Ugradbene dimenzije mm

20.027.01 20.027.02

( 20.027

Dubina mm

Za stranu

720x310

685x275

120

desnu

720x310

685x275

120

lijevu

.01 DX

Boni džep od sjajnog bijelog ABS-a za držanje aša/šalica/boca Boni džepovi za razne predmete

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Kat.br.

Ugradbene dimenzije mm

Dubina mm

290x290

250x170

64

Spremnik od sjajnog bijelog ABS-a za montiranje na pregradu Kompletan sa vratašcima sa šarnirima. Spremnici za pregradu

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Kat.br.

20.023.00 20.022.00

( 20.0

22.00

Korisni prostor mm

Dubina mm

135x180

70

Vanjska mjera max.

220x180

190x490

116

540x244

( 20.

( 20.023.00

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

20.029.00

Vanjske dimenzije mm

022.

00

Spremnik od bijelog ABS-a sa dva prostora za montiranje na pregradu Predvien za aparat za gašenje sa odobrenjem od kg 1 + spremište za razne predmete. Spremnici za razne predmete

Kat.br.

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Prostor za aparat za gašenje mm

Prostor za ostale stvari mm

Vanjske dimenzije mm

Ugradbene dimenzije mm

300x130

285x210

370x440

300x360x125

20.030.00

Box za toilette Koristan za odlaganje pribora za osobnu higijenu i lijekova. Box za Toilette

Kat.br.

20.035.00

330

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Frontalno mm

Ugradbene dimenzije mm

Dubina mm

260x260

190x190

75


20

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a Džep za razne predmete od vrstog bijelog platna za jedra

( 20.175.24

Za odlaganje konopa, ruki wincha, osobnih predmeta itd. Kompletan sa prstenovima za fiksiranje na pregradu i lastikom sa gornje strane. Džepovi za razne predmete

Brodski spremnici, boni džepovi, spremnici za razne predmete od ABS-a

Kat.br.

mm

240x390

Pretinci 1 sa lastikom

300x520 390x300

1 sa lastikom 8, od kojih 7 otvoreni i jedan zatvoreni

( 20.175.28

20.175.24 20.175.26 20.175.28

( 20.175.26

 Poklopci za inspekciju Poklopac za inspekciju sa poklopcem od LURAN "S" UV-otporan Protuklizna vodonepropusna površina, otvaranje u ravnini sa palubom, sa okretnom polugom. Poklopci za inspekciju

Bijela

Bež RAL 9010

Crna

190

265

215

242

240

315

270

290

( 20.840.40

20.840.50* -

Ø vanjski Ø ugradbeni Razmak izmeu max mm mm rupa mm

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

20.840.00 20.840.40* 20.844.00 -

Prolaz mm

( 20.840.50 ( 20.840.00 / 20.844.00

Prolaz sa nevidljivim vijcima i specijalnim fiksiranjem poklopca Poklopci za inspekciju

Poklopci za inspekciju

Kat.br.

20.845.00

Ø unutarnji mm

Ø vanjski max mm

Ugradbene mjere mm

240

325

290

epovi za inspekciju sa drškom radi lakšeg otvaranja Zatvaranje na navoj vodonepropusni zahvaljujui gumenom “O-Ring”-u. Novi tip sa drškama radi lakšeg otvaranja (lagano izboeni). epovi za inspekciju

Poklopci za inspekciju

Kat.br.

Otvor mm

20.201.00 20.202.00 20.203.00

Boja

102 127 152

bijela bijela bijela

Kat.br.

20.199.01 20.199.02 20.199.03

Ø otvora mm 102 127 152

Poklopci za inspekciju

Boja bijela bijela bijela

Ø vanjski mm 160 182 220

( 20.199.02

epovi za inspekciju

( 20.199.01

epovi za inspekciju od polipropilena sa nevidljivim vijcima za fiksiranje Zatvaranje na navoj, savršeno vodonepropusni jer imaju gumeni O-RING.

PM

epovi za inspekciju elegantnog i funkcionalnog dizajna Zatvaranje na navoj, savršeno vodonepropusni jer imaju gumenu brtvu (“O-ring”). epovi za inspekciju

Od polipropilena bijelog crnog

20.204.00 20.206.00 20.205.00 20.207.00

20.204.20 20.206.20 20.205.20 20.207.20

Prozirni sa bijelim prstenom

Otvor mm

Ø vanjski mm

20.204.01 20.206.01 20.205.01 20.207.01

102 125 152

147 172 205

203

260

331


20

Poklopci za inspekciju ep za inspekciju od polipropilena sa zatvaranjem rotacijom i na "bajonetu" Savršeno vodonepropusan, potpuno u ravnini sa palubom. ep pokriva takoer i vijke. epovi za inspekciju

Poklopci za inspekciju

Bijela

Crna

Ø unutarnji mm

Ø vanjski mm

20.337.01BI 20.337.02BI

20.337.01NE 20.337.02NE

100 155

135 204

Vodonepropusni poklopac za inspekciju od bijele/prozirne plastike Kompletan sa stražnjim džepom od plastike za držanje predmeta / dokumenata. Poklopci za inspekciju

Poklopci za inspekciju

Kat.br.

Ø vanjski mm

Ø unutarnji mm

205

150

20.209.00

Poklopac za inspekciju od sjajnog inoxa AISI 316 Poklopci za inspekciju

Poklopci za inspekciju

Kat.br.

Ø vanjski mm

Prolaz mm

141

100

20.100.10

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

Vratašca za inspekciju sa brzim otvaranjem Od inoxa AISI 316. Otvaranje od ¼ kruga pomou ruke wincha. ep ostaje na ruki radi lakšeg podizanja. Kat.broj

Ø vanjski mm

Prolaz mm

141

95

20.100.20

PM

Poklopac za inspekciju idealan za "Emergency Tiller" Inox AISI 316; otvaranje pomou ruke wincha. Otvaranje od 1/4 kruga brzo i bez blokiranja. Poklopci za inspekciju

Kat.br.

Ø vanjski mm

Ø prolaza mm

132

100

20.103.00

Poklopac za inspekciju sa brzim otvaranjem idealan za "Emergency Tiller" Inox AISI 316. Otvaranje od 1/4 kruga pomou ruke wincha. ep ostaje na ruki radi lakšeg podizanja. Poklopci za inspekciju

Kat.br.

Ø vanjski mm

Ø prolaza mm

132

91

20.103.50

Poklopac HENDERSON vodonepropusan sa poklopcem sa vijcima Sa gumenim brtvama. Sa odobrenejm za korištenje na plovilima za spašavanje. Kompletno od plastike, podnosi maksimalni pritisak iznutra od 0,46 kg/cm2 = 6,5 psi.

332

Kat.br.

( 20.400.01

( 20.400.00

Whale

20.400.00 20.400.01

Poklopci za inspekciju

Otvor mm

Debljina mm

Ø vanjski mm

Ugradna jera mm

Razmak izmeu rupa

Boja epa

180

32

236

187

212

crna

180

32

236

187

212

prozirna


20

Poklopci za inspekciju

Poklopac profesionalni vodonepropusni "HENDERSON TCL/3" Baza od lake legure i poklopac od plastike, brtva od gume. Za "teške" upotrebe i za visoke pritiske. Whale

Poklopci za inspekciju

Kat.br.

20.401.00

vanjske mm

otvor mm

187x125

143x83

 epovi za uljev goriva i pribor epovi za gorivo u skladu sa normama CE od plastike/fiberglassa bijele boje epovi za uljev

Kat.br.

Boja epa

Rub

FUEL FUEL FUEL FUEL WATER

crvena crvena zelena zelena svjetlo plava

podignut ravni podignut ravni ravni

Ø flane Dužina vrata mm mm

88 88 88 88 88

Vrat Ø mm

65 65 65 65 65

50 50 38 38 38

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

20.669.01 20.669.02 20.669.03 20.669.04 20.669.05

epovi za uljev goriva i pribor

Tip

epovi za uljev od plastike crni Kat.broj

20.868.02 20.868.03 20.868.04 20.868.05

Tip WATER DIESEL

Ø vrata mm

Ø epa mm

Dužina vrata mm

38 50

89 89

65 65

FUEL WASTE

38 38

89 89

65 65

epovi za uljev od plastike da ukljuenim odušnikom, otvaranje pritiskom epovi za uljev

Kat.br.

20.670.01 20.670.02

epovi za uljev goriva i pribor

Tip

Boja

Baza mm

Izboenost mm

Vrat Ø mm

FUEL

bijela

110x70

18

38

WATER

bijela

110x70

18

38

Ugradbeni prostor od bijele plastike za smještaj epa za uljev goriva Izraen od plastike otporne na goriva Prostori za razne predmete

Kat.br.

Ugradbene dimenzije mm

Dubina mm

Okvir mm

110x155

78

182x136

20.899.00

PM

Ugradbeni brodski prostor - spremnik za ep za uliv goriva

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Natpis

20.900.01

Standardna

Verzija

Boja

Bijela

190

148

150

113

71

Fuel

20.900.02

Sa bravom

Bijela

190

148

150

113

71

Fuel

( 20.900.02

Kat.broj

( 20.900.02

Kompletan sa vratašcima. Izraen od plastike otporne na gorivo.

333


20

epovi za uljev goriva i pribor epovi za uljev od kromiranog mesinga Specijalni sistem otvaranja koji izbjegava korištenje kljueva, novia ili drugog alata. Izraeni na nain da ep, kada ga se okrene, potpuno pokrije, zatvori kraj cijevi, pospješujui tako vodonepropusnost. Verzija sa prikljukom ravni ili pod 45° (za upotrebu kada je ulivna površina nagnuta, u skladu sa ISO 8099/1). Kompletni sa unutrašnjim laniem, Ø maksimalni mm. 88. Svi u skladu sa propisima RINA

( 20.667.01

epovi za uljev

epovi za uljev goriva i pribor

20.667.01 20.667.02 20.667.03 20.667.04 20.667.06* 20.667.07 20.667.08 20.667.09 20.667.10 20.667.11 *

Tip FUEL WATER DIESEL

Vrat Ø mm

Prikljuak

50 38 50

Ravni Ravni Ravni

FUEL WASTE WATER FUEL

38 38 50 38

Ravni Ravni Ravni Pod kutem od 45°

FUEL WATER

50 38

Pod kutem od 45° Pod kutem od 45°

DIESEL

50

Pod kutem od 45°

dugi vrat u skladu sa ISO 80991

EP UTILITY U RAVNINI SA PALUBOM, otvaranje na preklop Specijalni sistem otvaranja na preklop kojim se izbjegavaju kljuevi, odvijai ili bilo koji drugi alat. U skladu sa propisima RINA. epovi za uljev

Kat.br.

epovi za uljev goriva i pribor

( 20.368.02

20.367.00 20.367.01 20.367.02 20.367.03 20.367.11 20.367.12 20.367.13 20.368.01 20.368.02 20.368.03 20.368.04 20.368.06 20.368.07

Verzija kromirani mesing kromirani mesing kromirani mesing kromirani mesing kromirani mesing kromirani mesing kromirani mesing inox AISI 316 sjajni inox AISI 316 sjajni inox AISI 316 sjajni inox AISI 316 sjajni inox AISI 316 sjajni inox AISI 316 sjajni

Tip bez natpisa Fuel Water Diesel Fuel Water bez natpisa Fuel Water Diesel Fuel Waste Waste

Vrat Ø mm 50 50 38 50 38 50 38 50 38 50 38 50 38

PM

ep od kormiranog mesinga sa kljuem Zaštita kljua koristi se kao rukica za otvaranje

( 20.668.01/05

Kat.broj

20.668.05 20.668.01 20.668.03 20.668.02 20.668.06 20.668.08 20.668.09 20.668.10 20.668.11 20.668.13

( 20.668.10

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

( 20.667.02

( 20.667.03

Kat.br.

Tip FUEL FUEL DIESEL WATER WASTE FUEL FUEL DIESEL WATER WASTE

Vrat Ø mm 38 50 50 38 38 38 50 50 38 38

Tip vrata Ravni Ravni Ravni Ravni Ravni Pod kutem od 30° Pod kutem od 30° Pod kutem od 30° Pod kutem od 30° Pod kutem od 30°

Ø Vanjski mm 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Samo ep od kromiranog mesinga, bez vrata. Može se koristiti sa svim epovima 20.667.xx/20.668.xx epovi za uljev goriva i pribor

Kat.br.

Tip FUEL DIESEL WATER

20.668.21 20.668.22 20.668.23 20.668.24

WASTE

ep za uljev od kromiranog mesinga, u ravnini sa palubom epovi za uljev

Kat.br.

( 20.159.01

( 20.159.00

334

20.159.00 20.159.01

Tip FUEL WATER

Vrat Ø mm

50 35


20

epovi za uljev goriva i pribor

ep za uljev goriva od kromiranog mesinga 20.155.00 Fiksiranje sa 3 vijka, Ø vrata mm 60. epovi za uljev

epovi za uljev goriva i pribor

epovi za uljev goriva od kromiranog mesinga

*

Ø vrata mm 50

Ø prirubnice mm 86

Dužina mm 73,5

38 50 38 38 38 long 38

86 86 86 86 86 86

73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 116

( 20.462.09

Tip Fuel Water Diesel Fuel Waste Diesel Waste

( 20.462.02

20.462.01 20.462.02 20.462.03 20.462.04 20.462.05 20.462.07 20.462.09*

( 20.462.01

Otvaranje pomou ruke wincha Kat.broj

u skladu sa ISO 8099

( 20.467.xx

epovi za uljev

Kat.br.

epovi za uljev goriva i pribor

Tip

Vrat Ø mm

Flana Ø mm

50 38 50 60

80 80 80 100

38 50 38

80 80 80

Verzija ravna 20.467.01 FUEL 20.467.02 WATER 20.467.03 DIESEL 20.467.04 DIESEL Verzija sa nagnutim vratom na 45° 20.470.00 FUEL 20.470.01 FUEL 20.470.02 WATER

( 20.470.xx

Potpuno u ravnini s palubom sa rukicom za otvaranje epa takoer u ravnini sa palubom. Kompletan sa sigurnosnim laniem. Nova verzija sa epom od inoxa. Raspoloživ sa prikljukom ravnim ili nagnutim pod 45° u odnosu na vertikalu (za upotrebu kada je ulivna površina nagnuta).

epovi za uljev od sjajnog inoxa AISI 316 koji su malo uzdignuti iznad palube Ekstremno je nizak (samo 6 mm iznad palube). Otvara se pomou ruke za winch ili specijalnog kljua. epovi za uljev

Kat.br.

20.450.01 20.450.02 20.450.03 20.450.04

Tip FUEL WATER DIESEL WASTE

Ø epa mm 87 87 87 87

epovi za uljev goriva i pribor

Ø otvora mm 55 55 55 55

Vrat Ø mm 50 38 50 38

* 20.715.10; 20.169.90; 20.567.04 Klju za otvaranje

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

epovi za uljev od sjajnog inoxa, u ravnini sa palubom i sa rukicom za otvaranje

epovi za uljev tip "Francuska" od sjajnog inoxa AISI 316 Sa oznakama u skladu sa DIN-om. Otvaranje pomou šesterokutne ruke za winch. Kat.br.

20.461.02 20.461.03 20.461.04 20.461.05 20.461.06

epovi za uljev goriva i pribor

Tip Water Diesel

Ø vrata mm

Ø flane mm

Dužina mm

Napomene

38 50

85 85

75 82

Sa utinicom za masu

Essence/Fuel Waste Waste

50 38 50

85 85 85

82 75 75

Bez lania Bez lania

Klju za otvaranje 20.715.10 - 20.714.00 (opcionalno)

( 20.461.05

epovi za uljev

( 20.461.04

epovi za uljev od sjajnog inoxa AISI, u skladu sa propisima RINA epovi za uljev

Kat.br.

20.568.01 20.568.02 20.568.03 20.568.06 20.568.11

epovi za uljev goriva i pribor

Tip

Vrat Ø mm

Klju

Flana vanjski Ø mm

FUEL WATER

50 38

da da

88 88

DIESEL WASTE FUEL

50 38 38

da ne da

88 88 88

335


20

epovi za uljev goriva i pribor

epovi za uljev Quick Lock Tehnike karakteristike: zatvaranje pritiskom sa okretanjem od 45°; izboenost samo 7,7 mm; nevidljivi vijci ; inox sajla sa oprugom; verzije fuel i diesel sa prikljukom na kabel za masu; izraen od sjajnog inoxa AISI 316; simboli u skladu sa DIN normama

AISI 316

( 20.366.01

Kat.broj

20.366.01 20.366.02 20.366.03 20.366.04 20.366.05 20.366.11 20.366.12 20.366.13 20.366.14 20.366.15

( 20.366.02

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

( 20.366.21

PATENT

( 20.366.02

Natpis

Verzija

Fuel

Ravna

Ø vrata mm Ø vanjski max mm Izboenost epa mm Sa kljuem

50

94

7,7

Water Diesel Fuel

Ravna Ravna Ravna

38 50 38

94 94 94

7,7 7,7 7,7

Waste Fuel Water Diesel

Ravna 30° 30° 30°

38 50 38 50

94 94 94 94

7,7 7,7 7,7 7,7

Fuel Waste

30° 30°

38 38

94 94

7,7 7,7

20.366.21 20.366.22 20.366.23 20.366.24 20.366.31 20.366.32 20.366.33 20.366.34 -

.15

66

0.3

(2

( 20.366.13

( 20.366.15

( 20.366.13

( 20.366.15

ep za uljev goriva SPORT ( 20.440.02

( 20.440.01

( 20.440.01

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, sa brzim otvaranjem na pritisak

epovi za uljev

epovi za uljev goriva i pribor

Kat.br.

20.440.01 20.440.02

Tip

Ø vrata mm

GAS GAS

50

38

epovi za uljev od sjajnog inoxa AISI 316, sa odušnikom Sa genijalnim sistemom, vrat epa se montira na palubu pomou samo jednog otvora. epovi za uljev

Kat.br.

20.565.01 20.565.02 20.565.03 20.565.05

( 1 = poklopac; 2 = otvaranje

poklopca; 3 = prsten; 4 = "macchia"; 5 = brtva; 6 = poklopac spremnika

Tip

Rupa za montažu Odušni Ø mm k Ø mm FUEL 50 16 WATER 50 16 DIESEL 50 16 DIESEL 50 16

epovi za uljev goriva i pribor

ep Ø mm 82 82 82 82

Izboenost mm 14 14 14 14

Okvir Ø mm 74 74 74 74

Vrat Ø mm 38 38 38 50

epovi za uljev od sjajnog inoxa AISI 316, vrlo lijepog izgleda Vijci pokriveni rubom epa. epovi za uljev

Kat.br.

( 20.866.23

( 20.866.30 ( 20.866.35

336

20.866.23 20.866.35 20.866.30

epovi za uljev goriva i pribor

Tip

Vrat Ø mm

WATER WASTE FUEL

38 38 38

Kat.br.

20.866.31 20.866.32 20.866.34

Tip

Vrat Ø mm

DIESEL FUEL WASTE

50 50 50


epovi za uljev goriva i pribor

20

epovi za uljev u ravnini sa palubom od sjajnog inoxa AISI 316, sa koljenom od 30° epovi za uljev

epovi za uljev goriva i pribor

Kat.br.

20.867.01 20.867.02 20.867.03 20.867.04 20.867.06

Tip

Ø vrata mm

Flana Ø mm

FUEL WATER FUEL

38 38 50

76 76 76

DIESEL

50

76

WASTE

38

76

epovi za uljev profesionalni tip od sjajnog inoxa AISI 316 Montaža kompletno u ravnini sa palubom. Kompletni sa kljuem za otvaranje, uvijek inox AISI 316. epovi za uljev

Kat.br.

epovi za uljev goriva i pribor

Tip WATER DIESEL

20.490.02 20.490.03

Vrat Ø mm 50 50

Flana za fiksiranje Ø mm 120 120

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

Ureaj za zaštitu od krae za epove za uljev goriva Izraen od sjajnog inoxa AISI 316, univerzalan za sve epove trenutno na tržištu, instalira se bez potrebe skidanja postojeeg epa, ve samo jednostavnim odvijanjem vijaka za fiksiranje. epovi za uljev, ureaj za zaštitu od krae za

epovi za uljev goriva i pribor

Kat.br.

Tip GAS DIESEL

20.569.01 20.569.02

epovi za uljev SQUARE Sa preklopnim sistemom otvaranja. Vrlo tankog profila od samo 3,5 mm. Izraeni od sjajnog inoxa AISI 316. epovi za uljev

epovi za uljev goriva i pribor

Duga

Vrat Ø mm

20.454.03 20.454.06 20.454.02

20.455.03 20.455.06 20.455.02

38 38 38

Tip DIESEL WASTE WATER

( 20.455.xx

( 20.454.xx

Kratka

PM

Univerzalni klju za epove

epovi za uljev, klju za otvaranje

Kat.br.

20.169.90

Rukica za otvaranje epova goriva/vode i brodskih prostora

Kljuevi za epove za uljev

Opis Izraena od inoxa, služi za odvidavanje svih tipova epova za uljev.

20.714.01 Izraena od inoxa AISI 316. Standardna osmerokutna tipa wincha jedrilice. epovi za uljev, rukica za otvaranje

Klju za otvaranje epova sa reduciranim osmerokutom

20.460.11 Za otvaranje 20.461.03. Za upotrebu sa epovima diesel Janneau/ Beneteau od 2000.

Osmerokutni klju od fiberglassa za otvaranje epova za gorivo/vodu

20.715.10 Utor tipa ruke za winch, dužine mm 100. epovi za uljev, osmerokutni klju

Kljuevi za epove za uljev

337


20

Odušnici za gorivo

 Odušnici za gorivo Odušnik goriva od kromiranog mesinga ( 20.172.01

( 20.120.80

Verzija sa zaštitom od špricanja. U skladu sa normama RINA i CE. Odušnici goriva

Odušnici za gorivo

Kat.br.

Prikljuak mm

20.120.80 20.172.01

16 20

Odušnik goriva od sjajnog inoxa

Odušnici za gorivo

Pod kutem 90°

Ravna

16 19 25

20.288.01 20.289.01 -

20.287.80 20.287.82 20.287.81

( 20.287.82

( 20.287.80

( 20.287.81

Za cijev Ø mm

( 20.287.80/81/82

( 20.289.01

Odušnici goriva

( 20.289.01

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

( 20.288.01

( 20.288.01

Kompletan sa mrežicom za zaštitu od plamena i prikljukom za cijev. U skladu sa normama RINA i CE.

Odušnici goriva od kromiranog mesinga sa prikljukom za cijev pod 90° Kompletni sa mrežicom za zaštitu od plamena. U skladu sa normama RINA i CE. Odušnici goriva

Kat.br.

Verzija desni lijevi desni lijevi

20.287.91 20.287.92 20.287.93 20.287.94

Odušnici za gorivo

Ø mm 16 16 20 20

Odušnik goriva od kromiranog mesinga u ravnini sa palubom Odušnici goriva Odušnici goriva

Odušnici za gorivo

Koljeno 90°, desni

Koljeno 90°, lijevi

Ravna

Prikljuak Ø mm

20.285.02 20.285.04

20.284.01 20.286.01

16 20

20.285.01 20.285.03

Odušnik goriva u ravnini od inoxa. 20.271.02 Prikljuak za cijev 90°. Sa mrežicom za zaštitu od plamena. U skladu sa Rina-om i CE.

Odušnici goriva od sjajnog inoxa AISI 316 Kompletni sa mrežicom za zaštitu od plamena koja se može demontirati radi išenja Odušnici goriva

338

Odušnici za gorivo

Model pod 90°

Model ravni

Za cijev Ø mm

Otvor pregrade Debljina stijenke mm mm

Ø glave mm

20.272.02 20.273.02

20.272.01 20.273.01

16

35

7/24

45

19

38

8/27

49


Odušnici za gorivo

20

Odušnik goriva pod 90° od inoxa Realiziran patentiranim sistemom, potpuno je u ravnini sa palubom i može se okretati “desno ili lijevo” po izboru. Obrada “Chromelux”. U skladu sa normama RINA i CE. Odušnici goriva

Kat.br.

Fiksiranje sa 3 vijka sa 3 vijka nevidljivo

20.267.60 20.267.69 20.267.61

Odušnici za gorivo

Otvor za montiranje mm 40 40 40

Prikljuak mm 16 19 16

Ø glave mm 66 66 50

Odušnik goriva od sjajnog inoxa AISI 316 sa zaštitom od špricanja Kompletan sa mrežicom za zaštitu od plamena. Sa zaštitom od špricanja od niklovane bronze. Odušnici goriva

Odušnici za gorivo

Kat.br.

Prikljuak za cijev od mm

Glava Ø mm

Izboenost mm

16

35

7,5

20.268.00

Specijalni odušnik goriva ATTWOOD

Odušnici goriva

Odušnici za gorivo

20.287.90 Od plastike sa dvostrukom unutrašnjom mrežicom, prikljuak za cijev Ø mm 16. U skladu sa normama RINA i CE. Odušnici goriva

20.283.00 Od plastike sa dvostrukom unutrašnjom mrežicom, prikljuak za cijev Ø mm 16. U skladu sa RINA i CE. Odušnici goriva

Odušnici za gorivo

Odušnici za gorivo

Odušnik goriva P-TRAP vanjski vidljivi od inoxa 20.168.21 Ovaj inovativni proizvod omoguava izlaz zraka ali ne i goriva, te ne ostaju tragovi goriva na boku broda. U potpunosti onemoguava ulazak vode kroz odušnik i prolaz goriva se “uje”, dajui zvuni signal kad se rezervar napuni. Prikljuak za cijev od 16 mm. U skladu sa propisima RINA i CE. Odušnici goriva

Odušnici za gorivo

Alarm za montiranje duž cijevi odušnika za gorivo sa dvostrukom funkcijom

20 - epovi za uljev goriva, vratašca

20.446.19 Prikljuak za cijev od 16 mm pod 90° i sifon sa ventilom, koji apsolutno štiti od ulaska vode u plovilo. Kuište od plastike, vanjski dio od sjajnog inoxa. U skladu sa propisima RINA i CE.

Odušnik plastini

Odušnik goriva tip lule

20.250.00 Njegove funkcije su: 1) pušta prolaz samo zraka i blokira gorivo kad se približi vrhu, te na taj nain eliminira tragove goriva na boku broda; 2) kada je gorivo u blizini ovog alarma pušta karakteristini zvuk koji oznaava "pun rezervar". Odušnici goriva

Odušnici za gorivo

Zamka za odušnik

Specijalni sistem za povezivanje na ep za uljev goriva

Projektiran za izbjegavanje izlaza pjene i goriva koji uzrokuje rukica za uljev goriva; sistem pretvara pjenu u tekui oblik i vraa je u rezervar. 20.251.00 Izraena od polipropilena, prilagoava se svim odušnicima Ø16 mm i onemoguava ulazak vode u unutrašnjost. Odušnici za gorivo

Odušnici za gorivo

Lijevci

Kat.br.

20.364.00

Odušnici za gorivo

Za epove Ø mm

38/50

339


21 Akustiki ureaji Ugradbene trube Trube i megafoni Plinske trube Zvona i zviždaljke za maglu

PM

 Ugradbene trube Truba ugradbena Montira se u stijenku plovila i izvana je vidljiva samo vanjska maska od bijelog ABS-a. Montiranje vrlo jednostavno - izvana. Trube

Ugradbene trube

Kat.br.

V

Snaga

Maska mm

Ugradbene dimenzije mm

21.102.00

12

105 dB

125x66

85x50x80 (dubina)

Truba ugradbena Kuište od bijelog ABS-a, montiranje izvana, vrlo jednostavno.

21 - Akustiki ureaji

Trube

Ugradbene trube

Kat.br.

V

Snaga

Maska mm

Ugradbene mjere Ø mm

21.102.20

12

105 dB

110x85

70x40 (dimenzije)

Truba ugradbena sa spiralnim difuzorom Kuište od ABS-a, maska bijela. Truba sa membranom sa spiralnim difuzorom ima vrlo jaki zvuk (u akustinoj skali 112 d.b. predstavljaju dvostuku snagu u odnosu na 105 d.b.). Trube

Ugradbene trube

Kat.br.

Snaga

Maska mm

Ugradbene mjere mm

Dubina mm

21.101.00

112 dB

141x79

96x60

110

Truba ugradbena "Fiamm" Montaža vrlo jednostavna i brza. Brtva preinstalirana, dijelovi od plastike imaju garanciju od 5 godina da nee požutjeti uslijed djelovanja UV-zraka. Trube

Kat.br.

21.100.01 21.100.02 21.100.20

Ugradbene trube

Maska mm 140x80 140x80 140x80

Ugradbene mjere mm 90x60x95 (dubina) 90x60x95 (dubina) 90x60x95 (dubina)

Tip maske bijela bež od sjajnog inoxa

Snaga 115 dB 115 dB 115 dB

( 21.100.02

( 21.100.20 ( 21.100.01

Truba elektrina kompletna za ugradnju CHALLENGER Od polikarbonata, vodonepropusna. Trube

340

Ugradbene trube

Kat.br.

V

Okvir mm

Ugradbene mjere Ø mm

Dubina mm

21.815.70

12

114x114

90

42

Boja bijela


Ugradbene trube

21

Elektropneumatska truba HURRICANE sa kompresorom u trubi i maskom Nije potrebno nikakvo spajanje za cijev zraka. Trube

Ugradbene trube

Kat.br.

V

dB 1 m

A

Ugradbene dimenzije trube

Maska

21.454.12 21.454.24 21.455.12 21.455.24

12 24

120 120

18 9

95x120 95x120

bijela bijela

12 24

120 120

18 9

95x120 95x120

kromirana kromirana

( 21.454.12/24

( 21.455.12/24

 Trube i megafoni Truba - sirena sa membranom "Q Box" Kuište od bijele plastike, montiranje prislonom Trube i megafoni

Kat.br.

Verzija

volt

Bijela

12

Snaga 109 dB

mm 105x105x52

Kromirana

12

109 dB

105x105x52

( 21.104.01

( 21.104.00

Truba sa mambranom od kromiranog ABS-a Nosa od inoxa. Aerodinamike linije, vrlo kompaktna. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

V

Potrošnja A

21.450.00BI 21.450.00NE 21.449.00

12 12

4,5 4,5

mm 100x155x70 100x155x70

Boja bijela + kromirana crna + kromirana

12

4,5

100x155x70

potpuno bijela

21 - Akustiki ureaji

( 21.104.00

21.104.00 21.104.01

Truba sa membranom LOW PROFILE od bijelog ABS-a Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

volt

21.116.42

mm 110x75x44

12

Truba sa memranom visoke snage Tijelo od kromiranog ABS-a sa nosaem od sjajnog inoxa. Snaga pojedinane trube 15 + - 5 dB. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

21.451.40 21.451.42

Model jednostruki

Ton niska frekvencije

volt

12

A

8

dvostruki

niska + visoka frekvencija

12

16

Truba sa membranom kompaktna Tijelo od sjajnog inoxa + baza od ABS plastike. Snaga pojedinane trube 110 ± 5 dB. Trube

Kat.br.

21.451.52

Trube i megafoni

Model Dvostruki

Ton Niski + visoki

Volt

A

12

4

341


21

Trube i megafoni Trube sa membranom Od inoxa i kromiranog ABS-a. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

volt

21.452.01 21.452.02

Tip Jednostruka Dupla

12 12

Dužina mm

450 527

Trube sa membranom Od inoxa sa cijevima od inoxa. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

volt

Tip

12 12

jednostruka dupla

21.452.03 21.452.04

mm 395x100 (širina) 455x190 (širina)

Trube sa kompresorom od kromiranog mesinga za plovila do 20 mt. ( 21 .4

21 - Akustiki ureaji

42.

12-

24

Ove trube su sa odobrenjem CULREG’72 za plovila do 20 metara dužine. Izraene su od kromiranog mesinga visoke kvalitete, kompletne sa kompresorom i svim dijelovima potrebnim za montažu. Sa odobrenjem RINA 2011C501378 Trube

Kat.br.

21.442.12 21.442.24 21.443.12 21.443.24

Trube

Dužina mm

Šririna mm

dB

V

Za barke do

1 1 2

241 241 241

89 89 127

123 123 123

12 24 12

20 m 20 m 20 m

2

241

127

123

24

20 m

( 21.443.12-24

Trube FIAMM sa kompresorom Model PONENTE sa dvostrukom cijevi od inoxa, super jaki. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

21.468.12

volt

Rog od cm

12

37/43

Kat.br.

21.468.24

volt

Rog od cm

24

37/43

Truba FIAMM sa kompresorom, model BORA Super jaka, sa prodornim zvukom, tip trajekta, cijevi od inoxa. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

volt

Rog dužine cm

uje se do

12 24

37 37

1600 m 1600 m

21.469.12 21.469.24

Truba od kormiranog ABS-a sa kompresorom Vrlo jaka, lijepe završne obrade i vrlo vrsta. Trube

Kat.br.

21.451.12

342

Trube i megafoni

volt

Dužina mm

12

390

Kat.br.

21.451.24

volt

Dužina mm

24

390


21

Trube i megafoni Truba od mesinga sa kompresorom Sa odobrenjem RINA za plovila preko 12 metara dužine i radna plovila (ribarski brodovi i slino) od 12 do 20 metara. Cijev od bijelog obojenog mesinga. Kompletna sa kompresorom i proborom za montiranje. Trube

.12/24

39 ( 21.4

( 21.440.12/24

Trube i megafoni

Kat.br.

21.440.12 21.440.24 21.439.12 21.439.24

volt

Obrada

Tip

Dužina mm

Ø otvora mm

12 24 12

obojena bijela obojena bijela kromirana

Classic Classic Design

460 460 460

200 200 200

24

kromirana

Design

460

200 -24

0.12

4 ( 21.4

Truba za plovila Sa odobrenjem RINA, LLoyd’s’, Bureon Verites. Funkcionira sa komprimiranim zrakom sa broda sa odgovarajuim kompresorom Trube

Trube i megafoni

21.441.01 21.441.02 21.441.04 21.441.09

Artikal

Volt

dB

Sa odobrenjem za plovila m

Truba - obojena bijela

24

132

20/75

mm 460xØ300

Truba - kromirana Truba - dupla kromirana Kompresor

24 24 24

132 126 -

20/75 12/50 -

460xØ300 385x230x380 290x230x380

( 21.441.02

Elektrosirena tip SUPERCELERE Od plastike, uje se na udaljenosti od 800/1000 metara, sa vrlo jakim zvukom. Sirene

Trube i megafoni

Kat.br.

21.466.00 21.466.01

volt

Frekvencija Hz

12

900

Snaga 115 dB na 1 metar

mm 164x142x120

24

900

115 dB na 1 metar

164x142x120

41.01

( 21.4

( 21.441.04

21 - Akustiki ureaji

( 21.441.09

Kat.br.

Truba elektrina za vrlo jednostavnu montažu Sa nosaem od sjajnog inoxa. Vrlo jednostavna za montiranje, potrebno je samo povezati dvije žice sa cijevi na centralinu. Sa odobrenjem RINA za plovila (D.M. 5/9/90) i za plovila od 12 do 20 metara. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

21.430.12 21.430.24

volt

Zvunik Ø mm

Dužina mm

12 24

237 237

249 249

Truba elektrina sa pojaalom za plovila od 12 do 20 metara Truba elektrina vrlo jednostavna za montiranje, dovoljno je samo povezati dvije žice od cijevi do centraline. Sa nosaem za montiranje od sjajnog inoxa. Sa sistemom - pojaalom zvuka za vokalne poruke + automatskim signalom za maglu + ulazom VHF, kompletna sa mikrofonom. Sa odobrenjem RINA za plovila obalne plovidbe i za radna plovila od 12 do 20 metara.

Trube

Kat.br.

21.431.12 21.431.24 21.431.30 21.431.34

Trube i megafoni

volt

Dodatna funkcija

12

-

24 12 24

Sirena Sirena

21.432.00 Dodatni kontrolni panel za upravljanje elektronskim sirenama sa drugog komandnog mjesta

343


21

Trube i megafoni

Truba elektrina sa pojaalom za plovila od 20 do 75 metara Kompletna sa pojaalom zvuka za emitiranje vokalnih poruka + automatskim signalom za maglu + ulaz VHF + ulazom za mikrofon. Sa odobrenjem RINA za plovila do 75 metara, kako za nautika plovila tako i za radna plovila. Kompletna sa mikrofonom. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

( 21.433.35

21.433.24 21.433.34

volt

Zvunik Ø mm

Dužina mm

Dodatna funkcija

24 24

318 -

422 -

Sirena

21.432.00 Dodatni kontrolni panel za upravljanje elektronskim sirenama sa drugog komandnog mjesta 21.433.35 Mikrofon MIC 1 za 21.433.24 21.433.36 Mikrofon MIC 2 za 21.433.34

( 21.433.36

Truba / zviždaljka elektronska, multifunkcionalna Funkcije: - Truba - Ulaz VHF - Automatski signal za maglu - Mikrofon. Kompletna sa vodonepropusnim zvunikom, nosaem od inoxa, mikrofonom. U skladu sa normativima za plovila do 12 metara. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

volt

21 - Akustiki ureaji

21.427.12 21.427.24

Truba/zviždaljka signalima

mm 154x121x132

Zaštita

12

IP67

Snaga 112 dB

24

154x121x132

IP67

112 dB

elektronska

multifunkcionalna

sa

kodificiranim

Funkcije: - Truba - 2 ulaza AUX (VHF + stereo) - Automatski signal za maglu - Mikrofon - Sirena za opasnost sa kodificiranim signalom POLICIJA, VATROGASCI, “HITNA POMO” + drugim signalima koji se mogu kodificirati. Kompletna sa 2 vodonepropusna zvunika, inox nosaima i mikrofonom. Za upotrebu kod plovila za prijevoz putnika, kapetanije, vatrogasaca, policije, turistikih brodova, itd.. Trube

Trube i megafoni

Kat.br.

volt

21.428.12 21.428.24

mm 154x121x132 154x121x132

12 24

Zaštita

IP67 IP67

Dodatna komandna ploa 21.432.00 Za upravljanje elektronskim signalima drugog komandnog mjesta. Kompletna sa mikrofonom sa vodonepropusnim prikljukom. Za artikle 21.431.12; 21.431.24; 21.433.24; 21.427.12; 21.427.24; 21.428.12; 21.428.24. Trube

Trube i megafoni

Sirena elektronska sa dva tona visoke jaine Posebno pogodna za plovila za prijevoz putnika i vozila javnog prijevoza (policija, vatrogasci, hitna pomo itd.). Sirene

Trube i megafoni

Kat.br.

21.467.12 21.467.24

volt

Frekvencija Hz

12 24

450/1000 450/1000

Snaga 120 dB na 1 m 120 dB na 1 m

Zaštita

IP54 IP54

Zvuni alarm Zvuni alarm vodonepropusan, posebno pogodan za dojavljivanje otvorenosti brodskih poklopaca, dizalica, motornih prostora, garaža, gumenjaka, itd.. Sirene

Kat.br.

21.464.00

344

Trube i megafoni

Volt

12/24

mm 103x80x44

Snaga 105dB


21

Trube i megafoni Superkompaktni elektronski megafon Funkcije: megafon + sirena + zviždaljka. Megafoni

Kat.br.

21.323.01

Trube i megafoni

W

Kapacitet u urbanoj na liniji otvorenom m m

20

300

900

mm

Ø vrata mm

130x250

130

0,7

Napajanje

Autonomija

8 tipa AA 1,5V

8 sati

Elektronski profesionalni megafon Funkcije: megafon + sirena + zviždaljka. Megafoni

Trube i megafoni

Kat.br.

21.324.00

Snaga W

Doseg u naseljenim mjestima

na otvorenom m

22

350

1000

Dužina mm Ø otvora mm

375

221

1,6

Napajanje

Autonomija

6 baterije od 1,5 V (CM1)

8h

Plinska truba

Plinska truba COMPACT

Punjena ekološkim nezapaljivim plinom

Napunjena ekološkim nezapaljivim plinom Plinske trube

Plinske trube

Plinske trube

Kat.br.

21.459.00 21.459.01

Opis

Boca 200 ml + rog dugi Samo rezervna boca 200 ml

Plinska prijenosna truba i rezervna boca

Plinske trube

Kat.br.

21.457.00 21.457.01

21 - Akustiki ureaji

 Plinske trube

Plinske trube

Kat.br.

Opis Boca 200 ml + rog dužine mm 108

21.461.00 21.459.01

Samo rezervna boca 200 ml

Zvuni prijenosni signal na plin

Plinske trube

Opis

Plinska truba kompletna sa bocom, u skladu sa propisom DM 5/9/90 all. II. Jaine 100 db, unutarnji dio od inoxa. Rezervna boca od 200 ml., punjena

ekološkim nezapaljivim plinom.

Plinske trube

Kat.br.

21.456.00

Plinske trube

Opis

Atestirana RINA za plovila do 50 metara. Zamjenjuje zvono tipa 21.532.00, 21.533.00.

345


21

Zvona i zviždaljke za maglu

 Zvona i zviždaljke za maglu Zvona od mesinga

Zvono od bronze

Zvono od kromiranog mesinga

Sa rukom sa zglobom u samo jednom smjeru. Zvona

Zvono od bronze. Sjajno, kompletno sa nosaem i klatnom.

Zvona i zviždaljke za maglu

Kat.br.

21.222.80 21.222.90 21.222.30

Zvona

Ø otvora mm

100 150

Zvona i zviždaljke za maglu

Kat.br.

Ø otvora mm

21.530.00 21.530.01 21.530.02

Ø otvora mm

21.202.90 21.202.91

175

Zvona i zviždaljke za maglu

Kat.br. Zvona

150 175

100 150 190

Zvona od bronze

21 - Akustiki ureaji

Sjajna, kompletna sa nosaem tip "baionetta" radi prenošenja i klatnom. Sa odobrenjem RINA, za upotrebu na gotovo svim plovilima. Zvona

Zvona i zviždaljke za maglu

Kat.br.

Ø otvora mm

21.532.00 21.533.00

Za plovila od 12 do 20 metara preko 20 metara

210 300

Truba kruskastog oblika od kromiranog mesinga japanske proizvodnje

Truba kruskastog oblika od kromiranog mesinga original japanske proizvodnje

21.453.02 Sa dvostruko zakrivljenim rogom koji daje niski i prijatan ton. 21.453.01 Ima zvuk viši nego truba 21.453.02. Trube

Zvona i zviždaljke za maglu

Trube

Rog za maglu od sjajnog inoxa

Zvona i zviždaljke za maglu

Plastini rog za maglu

21.462.30 Dužina cm 29,6. Obavezan kao sigurnosna oprema za “Francusku”. 21.462.00 Dužina cm 18,5. Rog za maglu

Zvona i zviždaljke za maglu Rog za maglu

Zvona i zviždaljke za maglu

Rog za maglu SAMPIC Rog za maglu

Zvona i zviždaljke za maglu

Kat.br.

21.463.22

Dužina cm

Materjal

22

sjajni mesing

Kat.br.

21.463.29

Dužina cm

Materjal

31

sjajni mesing

Plastine zviždaljke Za pojaseve za spašavanje, u skladu sa normama RINA Zviždaljke

Kat.br.

21.755.00

Zvona i zviždaljke za maglu

Tip Standardni

Boja

crna

Zviždaljke original njemake Zviždaljke

Kat.br.

21.482.00 21.483.00 21.484.00

346

Zvona i zviždaljke za maglu

Tip

Materjal

Dužina

"Nostromo" "Sudaki" (posebno jaka) "Magla"

Mesing Kromirani mesing Kromirani mesing

cm 14 -


22 Sigurnosna oprema Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402 Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa odobrenjem EN ISO - 12402 - 3 Pojasevi za spasavanje sa odobrenjem MED Koluti za spašavanje Koluti za spašavanje u skladu sa normama MED (Marine Equipment) Potkove za spašavanje Nosai za prsluke za spasavanje Ostali prsluci za spasavanje, M.O.B. (Man Over Board) i pribor Samonapuhavajue splavi, splavi, otoci Tender OSCULATI Prsluci za spašavanje sa odobrenjem, normama EN 393/395/396. PM

 Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402 Proizvodi koje isporuuje Osculati & C. s.p.a. u skladu sa vlastitim sistemom kvalitete certificiranim UNI EN ISO 9001:2000 Europska norma: - Plovila obalne plovidbe koja plove preko 300m ali unutar 6 nautikih milja od obale: moraju imati na brodu prsluke za spašavanje, kao minimum, stupnja plovnosti 100 (dalje u katalogu navedeno kao 100N), u broju dovoljnom za sve osobe na brodu. - Plovila obalne plovidbe koja plove preko 6 nautikih milja od obale: moraju imati na brodu prsluke za spasavanje, kao minimum, stupnja plovnosti 150 (dalje u katalogu navedeno kao 150N), u broju dovoljnom za sve osobe na brodu.

Boja naranasta, od mekanog materijala, kopa za brzo otvaranje, strukture koja zauzima malo mjesta radi boljeg skladistenja. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Kat.br.

Veliina Odrasli (preko 40 kg)

22.460.02 22.460.03

Junior (15 - 40 kg)

Prsluk za spašavanje VERSILIA 2/7 - 100N (EN ISO 12402-4) Žive naranaste boje, mekan. Prsluci za spašavanje

Kat.br.

( 22.463.60/45

( 22.463.11/75

22 - Sigurnosna oprema

Pojas za spašavanje "VIP Challenger MK4" - 100N (EN ISO 12402-4). Model Top Quality

Veliina do 20 kg sa gaicama od 20 do 30 kg sa gaicama

22.463.45 22.463.60 22.463.75 22.463.90 22.463.11

od 30 do 40 kg od 40 do 60 kg preko 60 kg

Prsluk za spašavanje "SV-100" - 100N (EN ISO 12402-4). Model Top Quality Boje fosforescento naranaste, od mekanog materijala, se prednjim patentom. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Kat.br.

22.483.45 22.483.60 22.483.75 22.483.11 22.483.13 22.483.15

348

Veliina

Do 15 kg od 15 do 30 kg od 30 do 40 kg od 40 do 60 kg preko 60 kg

M/L

preko 70 kg

XL


Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

22

Pojas za spašavanje tip marame FLORIDA 7 - 150N (EN ISO 12402-3) Žive naranaste boje, mekane, sa kopom za brzo otpuštanje Prsluci za spašavanje

Kat.br.

Veliina preko 40 kg

22.451.15

Tip Za odrasle

Pojas za spašavanje "VIP Intensity MKI" - 150N (EN ISO 12402-3). Model Top Quality Boja naranasta, od mekanog materijala, kopa za brzo otvaranje, strukture koja zauzima malo mjesta radiboljeg skladištenja. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Kat.br.

Veliina

22.461.02 22.461.03

Odrasli junior (do 50 kg)

22 - Sigurnosna oprema

Prsluk za spašavanje VERSILIA 7 - 150N (EN ISO 12402-3) Žive naranaste boje, mekane, sa kopom za brzo otpuštanje Prsluci za spašavanje

Kat.br.

Veliina do 20 kg sa gaicama od 20 do 30 kg sa gaicama od 30 do 40 kg

22.462.45 22.462.60 22.462.75 22.462.90 22.462.11 22.462.13 22.462.15

od 40 do 50 kg od 50 do 60 kg od 60 do 70 kg preko 70 kg

( 22.462.11

( 22.462.45/60

Prsluk za spašavanje "SV-150" - 150N (EN ISO 12402-3). Model Top Quality TOP QUALITY

Boja fosforescentna naranasta, od mekanog materijala, sa prednjim zatvaranjem.

Prsluci za spašavanje

Veliina Do 15 kg od 15 do 30 kg od 30 do 40 kg

22.482.45 22.482.60 22.482.75 22.482.11 22.482.13 22.482.15

( 22.482.11/13/15/75

Kat.br.

od 40 do 60 kg Preko 60 kg Preko 70 kg

( 22.482.45/60

Pomo pri plutanju AQUA SAILOR - 50N (EN ISO 12402-5) Boja fosforescentna žuta / plava. Idealan za upotrebu na jedrilicama ili kanuima. Od mekanog materijala, doljnji dio sklopiv radi udobnijeg nošenja prilikom sjedenja. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Kat.br.

22.476.01 22.476.02 22.476.03 22.476.04

Veliina

od 25 do 40 kg od 40 do 60 kg preko 60 kg preko 70 kg

Junior S M/L XL

( 22.476.01 ( 22.476.02/03/04

349


22

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402 Pomo pri plutanju DOMINATOR SKI - 50N (EN ISO 12402-5) Od mekanog materijala, fosforescentnih boja, savršeno prijanja uz tijelo. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Žuto fosf./Crni

Crveno fosf./Crni

22.473.01 22.473.02 22.473.03 22.473.04

22.474.01 22.474.02 22.474.03 22.474.04

Veliina

od 25 do 40 kg od 40 do 60 kg

Junior S

preko 60 kg preko 70 kg

M/L XL

Pomo pri plutanju CANOE - 50N (EN ISO 12402-5) Boja fosforescentna crvena. Poseban za upotrebu na kanuima, ostavlja poptuno slobodnima pokrete. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Kat.br.

Veliina Jedna veliina - odrasli

22.492.00

22 - Sigurnosna oprema

Pomo za plutanje NIAGARA za jedrilice/kanue - 50N (EN ISO 12402-5)

( 22.491.01/02

Kompaktan - omoguuje veliku slobodu kretanja, kompletan sa stražnjim džepom sa mrežicom za držanje predmeta, sa kopom za brzo otpuštanje. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Kat.br.

Veliina M 30/60 kg L 60/70 kg

22.491.01 22.491.02 22.491.03

XL preko 70 kg

Pomo kod plutanja FREYRIE "Ski" 50N (EN ISO 12402-5)

( 22.472.40/30

Mekani, anatomski, sa višestrukim remenima za oslonac bubrezima i bolje prijanjanje. Prsluci za spašavanje

Prsluci za spašavanje atestirani EN ISO 12402

Kat.br.

Veliina 30/40 kg 40/60 kg

22.472.30 22.472.40

Kat.br.

22.472.50 22.472.60

Veliina 60/70 kg preko 70 kg

 Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa odobrenjem EN ISO - 12402 - 3 Lagani i malih dimenzija, idelani su da se stalno imaju na sebi.

Samonapuhavajui prsluci "Fun" 150 N Kompletni sa prstenom za pojas za spašavanje. Model za odrasle. Samponapuhavajui pojasevi za spasavanje

Kat.br.

Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa

( 22.398.04

22.398.02* 22.398.04* *

Aktiviranje Runo

Boja Crvena

Automatsko

Plava

Aktivator UML - boce 33 g

( 22.398.02

350

Boca + rezervni ventil

22.401.10 22.398.14


Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa odobrenjem EN ISO - 12402 - 3

22

Samonapuhavajui pojasevi "Sail" 150N Kompletan sa sigurnosnim pojasom, u skladu sa ISO 12401. Model za odrasle. Samonapouhavajui pojasevi za spašavanje

Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa

Kat.br.

Aktiviranje

22.396.04*

Automatsko *

Boja

Boca + rezervni ventil

22.398.14

Crvena

Aktivator UML - boce 33 g

Prsluk samonapuhavajui "Security" 150 N sa automatskim hidrostatskim napuhavanjem HAMMAR Kompletan sa sigurnosnim pojasom u skladu sa ISO 12401. Hidrostatski sistem za napuhavanje HAMMAR MA1 izbjegava sluajno napuhavanje prsluka (greškom). Ovo se može dogoditi kod klasinih sistema za napuhavanje koji se ukljuuju u dodiru s vodom. Sistem HAMMAR se aktivira samo hidrostatskim pritiskom (uranjanjem najmanje 15 cm ispod vode). Model za odrasle. Prsluci za spašavanje samonapuhavajui

Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa

Kat.br.

Aktiviranje Automatsko Hammar

22.395.00* *

Boja

Boca + Hammar MA1

22.395.10

Crvena

Aktivator Hammar - boca 33 g

Samonapuhavajui prsluk za spašavanje profesionalni 180 N

Prsluci za spašavanje | Samonapuhavajui

22 - Sigurnosna oprema

Potisak 180 N (20% više od norme). U formi prilagoenoj tijelu sa ovratnikom. Kope za brzu regulaciju i otpuštanje. Dvije sigurnosne trake za bedra. Dvostruki prikljuak za sigurnosne pojaseve, u skladu sa ISO 12401. Automatsko ili runo aktiviranje, sa prozirnim prozoriem koji omoguava kontrolu efikasnosti ureaja za fiksiranje. Džep za signalno svjetlo sa odobrenjem SOLAS opcionalno. Model za odrasle. Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa

Kat.br.

Rezervna boca + ventil Signalno svjetlo SOLAS

22.397.00

22.397.10

22.409.25 i 22.409.26

Samonapuhavajui pojas “Sail pro” 180N Tehnike karakteristike: 1) Automatsko hidrostatsko napuhavanje Hammar (ovaj sistem onemoguava sluajno napuhavanje); 2) Sa sigurnosnim pojasom ISO 12401; 3) 25% kompaktniji od klasinih samonapuhavajuih pojaseva: jednostavnija upotreba; 4) Otvaranje pakiranja pomou patenta automatsko: manja težina, manje dimenzije, otvaranje i zatvaranje pakiranja brže u odnosu na yatvaranje pomou"ika". 5) * OPCIONALNO: fluorescentna kapa za zaštitu od vode/vjetra f 6) ** Aktivator Hammar - Boca 38 Samonapuhavajue potkove

Kat.br.

22.394.00 *

Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa

Aktiviranje Automatsko Hammar

22.394.10

Vanjska boja

Rezervna boca + Hammar MA1

Crna

22.395.11**

OPCIONALNO : Kapa za zaštitu od vode/vjetra

( 22.394.00

( 22.394.10

Samonapuhavajui prsluk za spašavanje “baby” 150 N Za djecu iznad 15 kg težine. Kompletan sa sigurnosnim pojasom u skladu sa ISO 12401. Samonapuhavajuci pojasevi za spašavanje

Samonapuhavajui prsluci za spašavanje sa

Kat.br.

Aktiviranje Automatsko

22.399.01 *

Boja

Boca + rezervni ventil

Crvena

22.399.15

Aktivator UML - boce 24 g

Rezervna plinska boca i rezervni set ventila univerzalni za sve samonapuhavajue prsluke za spašavanje Kat.br.

22.401.10 22.398.14 22.395.10 22.397.10 22.399.15 22.395.11

Boca 33 g 33 g 33 g 38 g 24 g 38 g

Aktivator ne UML-5 HAMMAR UML-5 UML-5 HAMMAR

Upotreba 150 newton runa 150 newton automatska 150 newton automatska 180 newton automatska Baby automatska 180 newton automatska

351


22

Koluti za spašavanje

( 22.411.01

( 22.411.02

 Pojasevi za spasavanje sa odobrenjem MED

Pojas za spašavanje WORLDLIFE 8 sa odobrenjem MED, rezolucija IMO MSC.200(80) Sa odobrenjem RINA za trgovaku mornaricu. Proizvedena u skladu sa novom normom IMO MSC 200/80. Prsluci za spašavanje

( 22.411.03

Kat.br.

Veliina preko 40 kg kg 16 - 43 do 15 kg

22.411.01 22.411.02 22.411.03

Tip Za odrasle Za djecu Za bebe

22 - Sigurnosna oprema

 Koluti za spašavanje

Kolut za spašavanje u skladu sa normama D.M. 385/99 Od naranastog Eltex-a popunjen poliuretanom. Tip odobren sa D.M. 385/99, kompletan sa svijetleim trakama. Koluti za spašavanje

Koluti za spašavanje

Kat.br.

Ø cm

22.407.01

35x60

Presvlaka 22.406.98; 22.406.99

Presvlaka za kolutove za spašavanje 22.407.01 Od platna izvana obloženog poliuretanom. Kompletan sa podesivim remenima za fiksiranje na ogradu. Otvaranje pomou patenta. Može sadržavati svjetlosnu plutau 30.584.00 + konop 22.408.06. Koluti za spašavanje, navlake za

Koluti za spašavanje

Kat.br.

Boja

22.406.98

Kolut za spašavanje

Kat.br.

22.407.09

352

Koluti za spašavanje

Opis

Izraen od specijalnog materijala sa zaštitom od benzinai obložen PVC-om elektrozavarenim. Ø vanjski cm 61.

Kat.br.

22.407.02 22.407.11

Boja

plava

Kit svijetleih traka

Kolut za spašavanje

Koluti za spašavanje Koluti za spašavanje

Kat.br.

22.406.99

bijela

Koluti za spašavanje

Koluti za spašavanje, reflektirajue trake za

Opis

Od naranastog Eltex-a, ispunjenog poliuretanom. Ø cm 35x60. Svijetlee trake

Kat.br.

22.407.11

Koluti za spašavanje

Za kolute za spašavanje

22.407.09; 22.407.02