Page 1

38 Vijana roba, pribor od inoxa Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd. Ploice za fiksiranje plinskih opruga Elektrini podizai Zatvarai na polugu Držai i ruke za brodska spremišta Šarniri na metar Šarniri debljine Ovalni šarniri Šarniri Šarniri za vratašca Šarniri od mesinga Šarniri od plastike Zatvarai za motorni prostor za lokot Zatvarai i šarniri "a tavella" Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica Zatvarai Mini zatvara Zatvarai Brave ugradbene od inoxa AISI 316 Zatvarai SUGATSUNE Brave na prislon od inoxa AISI 316 Brave za vrata Ruke za vrata Pribor za klizna vrata Vješalice Lokoti M

38 - Vijana roba, pribor od inoxa

 Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Za odabir plinskih opruga-zadržaa, potrebno je izraunati vrijednost potrebnog otpora za podizanje poklopca koji se dobije pomou specijalne formule: VR=Gxh/ 2 : R, gdje je G težina poklopca u kg - h/2 je dubina poklopca u centimetrima podijeljenja sa 2 - R je najmanja udaljenost u centimetrima izmeu odabarane dodirne toke i centra rotacije.

Plinske opruge - zadržai od obojenog elika terminali tip oko - oko Izraene od kromiranog elika sa tijelom obloženim epksidinim prahom, otporne na morske uvijete. Plinske opruge

Kat.br.

38.004.00 38.005.00 38.006.00 38.014.00 38.015.00 38.015.02 38.015.01 38.013.91 38.013.90 38.014.15 38.014.01 38.014.02 38.018.99 38.011.10 38.011.28 38.017.26 38.017.42 38.016.00 38.016.01 38.016.02 38.018.01** 38.018.02**

Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Otvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Ø ruke mm

244

88

5

15

6

244

88

9

15

6

244

88

18

15

6

355

130

11

19

8

355

130

18

19

8

355

130

25

19

8

365

140

35

19

8

550

229

8

19

8

550

229

12

19

8

550

229

15

19

8

550

229

20

19

8

550

229

29

19

8

550

229

38

19

8

600

255

20

19

8

600

255

28

19

8

600

255

36

19

8

600

255

42

19

8

700

300

25

22

10

700

300

42

22

10

700

300

55

22

10

850

360

50

27

10

950

400

70

27

10

** Zatražiti produžene ploice artikli 38.012.99/013/03

488

Ø tijela mm


Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

38

Plinske opruge - zadržai od obojenog elika terminal tipa oko - terminal tipa kuglice Izraeni od kromiranog elika sa tijelom obloženim epoksidnim prahom, otporni na morske uvijete. Plinske opruge

Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih

Kat.br.

Otvoren mm

38.115.00 38.114.01 38.118.99 38.117.26

Hod mm

Otpor kg

Ø tijela mm

Ø ruke mm

Ø kuglice mm

355

130

18

19

8

10

550 550

229 229

20 38

19 19

8 8

10 10

600

255

36

19

8

10

Plinske opruge - zadržai od inoxa terminali oko - oko AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 sa terminalima tip oko otvora mm 8.

Plinske opruge

Kat.br.

38.009.00 38.009.01 38.009.03 38.009.04 38.009.05 38.009.07 38.009.09 38.009.11 38.009.12 38.009.15 38.009.17 38.009.18 38.009.19 38.009.23 38.009.24 38.009.25 38.009.27 38.009.29

Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Hod mm 90 90 90 130 130 130 210 210 210 210 255 255 255 300 300 300 380 380

Otpor kg 5 10 18 12 18 30 14 20 30 40 20 30 40 25 35 45 45 60

Tijelo mm 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22

Ø ruke mm 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

Plinske opruge - zadržai od inoxa sa terminalom tip kuglice AISI 316

Terminali kuglica.

Plinske opruge

Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Kat.br.

Otvoren mm

38.020.31 38.020.32 38.020.35 38.020.41 38.020.42 38.020.45 38.020.46 38.020.47 38.020.51 38.020.52 38.020.55* *

Zatvoren mm

Hod mm

Otpor kg

Ø tijela mm

Ø ruke mm

za Ø kuglice

254

178

76

9

15

6

10

254

178

76

14

15

6

10

305

216

89

20

15

6

10

380 380

241 241

140 140

18 26

18 18

8 8

10 10

500

295

205

20

18

8

10

500

295

205

29

18

8

10

500

295

205

38

18

8

10

695 695

386 386

299 299

30 45

22 22

10 10

10 10

922

536

386

60

22

10

13

Vijana roba, pribor od inoxa

Otvoren mm 250 250 250 355 355 355 500 500 500 500 600 600 600 700 700 700 900 900

Metalna glava, potrebuje ploice .

38.013.45/47 Ploice

Plinske opruge - zadržai od inoxa sa terminalima tip oko - oko ALROSE Kompletne sa terminalima tip "oko" od inoxa sa otvorom mm 8. Za upotrebu sa našim ploicama. Sa ventilima-odušnicima/punjenje. Plinske opruge

Kat.br.

38.020.00 38.020.03 38.020.07 38.020.09 38.020.11 38.020.14 *

Otvoren mm

Hod mm

250 355 500 600 730 950

90 130 200 255 315 400

Plinske opruge - zadržai za podizanje palubnih poklopaca, poklopaca motora, itd.

Otpor kg* od do 9 40 10 40 10 50 10 50 20 70 20 150

Ø tijela mm

Ø ruke mm

15 18 18 18 23 28

6 8 8 8 10 14

Javiti traženi hod.

489


38

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

 Ploice za fiksiranje plinskih opruga Od sjajnog inoxa.

Baza tip viljuška

Baza sa osiguraem

Plinske opruge, baze za

Plinske opruge, baze za

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Za Ø mm

38.013.66 38.013.68

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Za Ø mm

38.013.56 38.013.58

6 8

6 8

elina kuglica za montiranje na pritisak plinskih opruga Plinske opruge, baze za

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

Kat.br.

Opis Kuglica od inoxa za montažu na pritisak za plinske opruge. Kuglica Ø 10 mm.

38.012.00

Plosnata verzija Plinske opruge, baze za

Vijana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

( 38.012.99/013.00/20

( 38.013.21/40/45

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

A mm

B mm

Size

38.013.00 38.013.40

60

50

standard

Verzija osigura sa navojem mm 8

60

50

standard

38.012.99

60

50

standard

38.013.45 38.013.20 38.013.21

60

50

standard

kuglica Ø 10 mm osigura sa navojem mm 8, dužina mm 23, samo za plinske opruge 38.018.01/02 kuglica Ø 13, samo za opruge 38.020.55

45 45

35 35

compact compact

osigura sa navojem mm 8 kuglica Ø 10 mm

Verzija od 90°

( 38.013.42

Plinske opruge, baze za

Kat.br.

( 38.013.02 ( 38.013.01/03/23

( 38.013.41/47/24

( 38.013.10

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

A mm

B mm

C mm

38.013.01 38.013.02 38.013.41 38.013.42

30

50

30

Size standard

Verzija osigura sa navojem mm 8 vanjski

30

50

30

standard

osigura sa navojem mm 8 unutrašnji

30

50

30

standard

kuglica Ø 10 mm vanjski

30

50

30

standard

38.013.03

30

50

30

standard

kuglica Ø 10 mm unutrašnji osigura sa navojem mm 8, vanjski, dužina mm 23, za 38.018.01/02

38.013.47

30

50

30

standard

kuglica Ø 13 mm vanjski, za 38.020.55

38.013.23 38.013.24

25

35

25

compact

osigura sa navojem mm 8 vanjski

25

35

25

compact

kuglica Ø 10 mm vanjska

Ploice za fiksiranje "podignuta" verzija Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.10 38.013.11

( 38.013.11

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

A mm

B mm

55

48

C mm 10 (podignuta)

Verzija osigura sa navojem

55

48

10 (podignuta)

kuglica Ø 10 mm

Ploice za fiksiranje verzija nagnuta pod 45° Plinske opruge, baze za

Kat.br.

38.013.14

( 38.013.18

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

A mm

B mm

53

48

Verzija kutna "podignuta" Plinske opruge, baze za

Kat.br.

( 38.013.17

490

Verzija kuglica Ø 10 mm

38.013.16 38.013.17 38.013.18 38.013.19

Ploice za fiksiranje plinskih opruga

Verzija

osigura sa navojem mm 8

Tip lijeva

osigura sa navojem mm 8

desna

kuglica Ø 10 mm kuglica Ø 10 mm

lijeva desna


Elektrini podizai

38

 Elektrini podizai Linearni elektrini podizai poklopaca Tip AV za velika optereenja Tijelo Ø mm 48, maksimalni potisak jednog podizaa kg 120. Runo otvaranje u nuždi, elektronski sitem koji, u sluaju montiranja u paru ili u veem broju poravnava broj okretaja motora radi sinhroniziranog podizanja, brzina 17 mm/sek. Sa tijelom od lake legure i teleskopskim inox držaem, vodonepropusan IP65. Totalno ili parcijalno ovaranje poklopca u svim željenim pozicijama. Elektricni podizaci poklopaca

Elektrini podizai

Kat.br.

38.370.12 38.370.13 38.370.14 38.370.15 38.370.21 38.370.16 38.370.17 38.370.18 38.370.19 38.370.20 38.370.10/11

Tip Jednostruki

Tip Dvostruki

Hod mm

Potisa k kg

Zatvoren mm

volt

Potrošnja Ampére

x

-

300

120

x

-

300

120

677

12

10

677

24

x x

-

450 600

120 120

827 977

5

12 12

10 10

x

-

450

120

827

24

5

x -

x

600 450

120 240

977 827

24 12

5 20

-

x x

600 450

240 240

977 827

12 24

20 10

-

x

600

240

977

24

10

Scatola Relais

Pojedinana montaža. Tijelo Ø mm 34, maksimalni potisak kg 65. Potrošnja 2 A na 12 V, brzina 4 mm/sek na 12 V, 6 mm/sek na 24 V. Sa tijelom od lake legure i teleskopskim inox držaem, vodonepropusan IP65. Totalno ili parcijalno otvaranje poklopca u svim željenim pozicijama. Elektrini podizai poklopaca

Kat.br.

38.370.40 38.370.41 38.370.43 38.370.44

Elektrini podizai

Hod mm

Potisak kg

Zatvoren

volt

180 180

65 65

486 486

12 24

300

65

608

12

300

65

608

24

Relej koji omoguava inverziju strujnog kruga i sinhronizaciju Elektricni podizaci poklopaca

Elektrini podizai

Kat.br.

Verzija Relej 12 V (RB 12)

38.370.10 38.370.11

Relej 24 V (RB 24) Za prekidae sa “O” u centru i povratom na oprugu, pogledati raspoložive modele u grupi “14” ovog kataloga.

Vijana roba, pribor od inoxa

Elektrini linijski podizai za poklopce tip Model “Ulysses” za manja optereenja

 Zatvarai na polugu Antivibracijski zatvara za motorne prostore Od termo elastine gume sa ploicom za fiksiranje i kukicom od inoxa. Zatvaraci

Kat.br.

38.200.00

Zatvarai na polugu

Verzija

Dimenzije 96x29 mm

zatvaranje na polugu

Zatvara za brodske poklopce, poklopce motora sa kukom pod 90°, lagani i vrlo vrsti model. Zatvaraci

Kat.br.

38.107.70

Zatvarai na polugu

Materjal kromirani mesing

491


38

Zatvarai na polugu

Zatvara na polugu od inoxa

Zatvaraci

Zatvara na polugu od inoxa sa držaem za lokot

Zatvarai na polugu

Kat.br.

38.203.00

Dužina mm

Snaga max kg

Optereenje max kg

102

150

55

Zatvaraci

Zatvarai na polugu

Kat.br.

38.206.01

Zatvara na polugu podesiv od inoxa

Dužina mm

Snaga max kg

Optereenje max kg

113

250

100

Podesivi zatvara na polugu od inoxa

Model velike vrstoe. Zatvaraci

Vijana roba, pribor od inoxa

Vrlo vrsti model.

Zatvarai na polugu

Kat.br.

38.211.00

Optereenje max kg

Max snaga potezanja kg

150

300

Zatvaraci

Max snaga potezanja kg

110

250

Zatvara na polugu za poklopce od inoxa

Sa držaem za lokot.

Kompletno pokriven.

Zatvaraci

38.241.00

Max optereenje kg

38.210.00

Zatvara na polugu od inoxa, podesiv

Kat.br.

Zatvarai na polugu

Kat.br.

Zatvarai na polugu

Vanjske dimenzije

Regulirajui dio

Izboenost

70x25 mm

60x70 mm

18 mm

Zatvaraci

Zatvarai na polugu

Kat.br.

Dužina mm

Širina mm

Izboenost mm

99

18

11

38.493.00

Zatvara na polugu od inoxa za poklopce i vratašca Zatvaraci

Zatvarai na polugu

Kat.br.

38.204.00

Dužina mm

Max snaga kg

Max optereenje kg

52

150

100

Zatvara za poklopce sa otvorom za lokot Od sjajnog inoxa. Zatvaraci

Zatvarai na polugu

Kat.br.

38.209.00

Dužina mm

Širina mm

Hod mm

110 (ukupna)

30

12

Zatvara sa elastinom rukicom Izraen od sjajnog inoxa i kompletan sa držaem lokota, sa posebnom unutrašnjom kompenzacijskom oprugom koja eliminira bilo kakvu vibraciju. Zatvarai

Zatvarai na polugu

Kat.br.

Dužine mm

38.207.01

106

Zatvarai na polugu podesivi od inoxa sa držaem za lokot Zatvaraci

Zatvarai na polugu

Kat.br.

Dužina od mm

38.904.10 38.904.12* 38.904.11

( 38.904.10

492

*

Kuka mm

od 75 do 90

18

od 100 do 125

25

od 123 do 137

29

Bez držaa za lokot


Zatvarai na polugu

38

Zatvara za poklopce SLIM AISI 316

Kompletan sa otvorom za lokot. Sa podesivim hodom. Izraen od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvaraci

Zatvarai na polugu

Kat.br.

Ukupna dužina

Širina

Izboenost

82

20

18,8

4,5

115

30

16,5

13,0

38.208.01 38.208.02

Podesivi hod

Zatvara na polugu Od kromiranog mesinga, sa držaem za lokot, sigurnosni sistem sa zaštienim vijcima. Zatvaraci

Zatvarai na polugu

Kat.br.

mm 82x30

38.195.00

Zatvarai - polužni Zatvara za brodska spremišta sa držaem lokota Zatvarai na polugu

Kat.br.

A mm

B mm

C mm

Kromirani mesing

50

50

42

L mm

110

Inox 316 Inox 316

48

48

42

110

37

38

30

75

Vijana roba, pribor od inoxa

38.107.30 38.107.31 38.107.32

Materjal

 Držai i ruke za brodska spremišta Teleskopski drža za prozore i vratašca, teški tip Držaci prozora

Držai i ruke za brodska spremišta

Kat.br.

Materjal

38.191.40 38.191.41

Sa izvlaenje mm

kromirani mesing

275/485

kromirani mesing

360/640

Držai prozora Držaci prozora

Držai i ruke za brodska spremišta

Kat.br.

38.191.50

Opis

Izvlaenje mm

od kromiranog mesinga, vrlo vrsti

205/305

Držai Od inoxa na oprugu za otvaranje poklopaca, podnosi visoka optereenja, za poklopce i kaljužne prostore. Držaci prozora

Držai i ruke za brodska spremišta

Kat.br.

Dužina mm

Ø opruge mm

350

22

38.421.67

2 ploice za fiksiranje mm 47x47

Držai Od sjajnog inoxa teleskopski sa blokiranjem u svakoj poziciji okretanjem. Držaci prozora

Kat.br.

Držai i ruke za brodska spremišta

Podesiv mm 250/425 300/525

38.281.00 38.282.00

Držai Od inoxa na oprugu za otvaranje vratašca, kompletni sa terminalima "tip viljuška" i ploicom na “L” za spajanje. Sa sigurnosnim inox laniem radi onemoguavanja produživanja opruga. Držaci prozora

Kat.br.

Držai i ruke za brodska spremišta

Terminal (1)

Terminal (2)

Dužina mm

A

D

220

10,6

A B

D D

470 260

10,6 14

C

D

220

10,6

Dimenzije otvorena mm

Hod mm

Potisak kg

144

38

5

38.421.65 38.421.47 38.421.66 38.421.64

Ø opruge mm

( (D)

Mini plinska opruga Od inoxa za podizanje malih poklopaca ili kuhinjskih elemenata. Plinske opruge

Kat.br.

38.008.00

Držai i ruke za brodska spremišta

493


38

Držai i ruke za brodska spremišta Teleskopski drža Za prozore i vratašca od plastike sa kliznom osovinom od inoxa. . Poseban klizni sistem garantira izvrsno zatvaranje i izvanredan hod bez premca. Držaci prozora

Držai i ruke za brodska spremišta

Kat.br.

Hod mm

38.191.60*

220/480

*

Za upotrebu sa ploicama 38.013.00/01 koje se vide na skici.

38.013.00/01 Ploice trebaju se posebno naruiti.

Soft Down Stay Kada se jednom podigne poklopac ruka ga drži u poziciji, prilikom zatvaranja ruka amortizira spuštanje do kompletnog zatvaranja vratašca. Bijele boje. Prodaje se u kompletu sa ploicom za montiranje. Izraun momenta torzije. Jedna ruka: dužina vratašca (cm) x 1/2 x težina vratašca (kg) = 40 - 70 kg.cm Držaci prozora

Držai i ruke za brodska spremišta

Kat.br.

Za vrataša sa otvaranjem od 90°

48.610.00

Vijana roba, pribor od inoxa

Ploica za montažu.

 Šarniri debljine 0,8 mm. Šarniri 0,8 mm Od sjajnog inox za poklopce, vratašca itd. Šarniri

Šarniri debljine 0,8 mm.

Kat.br.

mm 25x30 30x30 40x40

38.600.25 38.600.30 38.600.40

 Šarniri debljine 1,2 mm. Šarniri 1,2 mm Šarniri koji se mogu skinuti za vrata i vratašca od sjajnog inoxa. Šarniri

Šarniri debljine 1,2 mm.

Kat.br.

Verzija

38.433.35 38.433.36 38.433.45 38.433.46

desna

mm 55 (A) - 39 (B)

lijeva desna

55 (A) - 39 (B) 40 (A) - 37 (B)

lijeva

40 (A) - 37 (B)

Šarniri 1,2 mm Šarniri od sjajnog štampanog inoxa.

( 38.823.10

Šarniri

( 38.823.11 ( 38.823.12

Šarniri debljine 1,2 mm.

Kat.br.

mm 60x32 103x32 (asimetrini) 145x32

38.823.10 38.823.11 38.823.12

 Šarniri debljine 1,3 mm. Šarniri 1,3 mm Šarniri pravokutni od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

( 38.467.83

494

( 38.467.80

( 38.467.81

38.467.80 38.467.81 38.467.83 38.467.85

Šarniri debljine 1,3 mm.

mm

38x33 38x51 51x51 75x75

Kat.br.

38.822.01 38.822.02 38.822.03 38.822.04

mm 60x30

60x40 70x40 75x50


38

Šarniri debljine 1,5 mm.

 Šarniri debljine 1,5 mm. Šarniri 1,5 mm AISI 316

Šarniri od sjajnog i štampanog inoxa AISI 316, otvori za vijke 5 mm.

Šarniri

Šarniri debljine 1,5 mm.

Kat.br.

mm 44x46 68x46

38.829.02 38.829.00

Šarniri 1,5 mm AISI 316

Šarniri od sjajnog i štampanog inoxa AISI 316.

Šarniri

Šarniri debljine 1,5 mm.

Kat.br.

mm 73x46

38.829.03 38.829.04

102x46

 Šarniri debljine 1,7 mm. Šarniri 1,7 mm Šarniri od inoxa bez vijaka, sa ženskim ležajevima sa navojima 4MA, zavarenim ispod šarnira, na istoj poziciji gdje su otvori. Šarniri

Šarniri debljine 1,7 mm.

mm

38.821.01 38.821.02 38.821.05 38.821.06 38.821.03 38.821.04

Oblik pravokutni

Br. ležajeva

51x38 51x45

pravokutni

4

51x38

trapezoidalni

6

70x38

trapezoidalni

6

76x51 76x76

pravokutni kvadratni

8 8

4

( 38.821.02

( 38.821.02

( 38.821.01

( 38.821.02

( 38.821.04 ( 38.821.03

( 38.821.06

( 38.821.05

Šarniri 1,7 mm ekonomina verzija Šarniri od inoxa ekonomina verzija, sjajni. Šarniri

Šarniri debljine 1,7 mm.

Kat.br.

mm 51x27

38.491.30 38.491.00

70x38

Šarniri 1,7 mm

Vijana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Šarniri od sjajnog inoxa. Šarniri

Šarniri debljine 1,7 mm.

Kat.br.

mm 101x27

38.467.90 38.467.89

101x38

 Šarniri debljine 2 mm. Od inoxa, sjajni, sa zaštitom od vibracija pomou specijalne centralne osovine.

Šarniri 2 mm

Šarniri

Kat.br.

38.840.58 38.556.00

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

Model

38x39

sa izboenim zglobom

38x39

polu-ugradbeni

Šarniri

Kat.br.

38.810.16 38.810.06

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

mm

Model

42x30

izboeni zglob

42x30

obrnut

Kat.br.

38.440.17 38.440.07

Šarniri debljine 2 mm.

mm 47x30

47x30

Model izboeni zglob

obrnut

495


38

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm 48x37 48x37

38.441.54 38.442.54

Model izboeni zglob obrnut

38.817.50

Šarniri 2 mm

Vijana roba, pribor od inoxa

Šarniri

mm 55x37 55x37 55x37

38.840.51 38.441.50 38.552.00

Model izboeni zglob obrnut polu-ugradbena

mm 68x39 68x39 68x39

38.441.70 38.442.70 38.553.00

Model izboeni zglob obrnut polu-ugradbeni

Kat.br.

38.553.10

496

izboeni zglob

mm

mm

70x38,1

72x38,5

izboeni zglob

38.441.80

Model

obrnut

mm 76x38

Model polu-ugradbeni

60,4x38,1

Model

izboeni zglob

Šarniri debljine 2 mm.

mm

38.440.23

70x38

Model

izboeni zglob

Šarniri debljine 2 mm.

mm

Model Šarniri

38.440.09

74x75

izboeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.815.50

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm 75x40

38.816.00

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

Šarniri 2 mm

Kat.br. Model

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

38.441.78

Model obrnut

Šarniri 2 mm

Kat.br.

Šarniri 2 mm

Šarniri

74x60

Model

Šarniri

Šarniri

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

38.441.51

mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

mm 70x39

38.441.76

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

38.440.08

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri 2 mm

Kat.br.

Šarniri 2 mm

Kat.br.

Šarniri

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Model izboeni zglob

54x39

Šarniri

Šarniri 2 mm

Šarniri

mm

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Model izboeni zglob

Šarniri 2 mm

Šarniri debljine 2 mm.

mm

85x39

Model

izboeni zglob

Šarniri

Kat.br.

38.217.40

Šarniri debljine 2 mm.

mm

95x39

Model izboeni zglob


38

Šarniri debljine 2 mm.

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br. Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm 88x38

38.840.52

Model izboeni zglob

mm

Model

38.840.34

101x27

izboeni zglob

38.850.34

101x27

obrnut

Šarniri 2 mm

Šarniri

Kat.br.

38.441.71 38.442.71 38.554.00

mm 74x37 74x37 74x37

38.441.53 38.441.52 38.551.00

Model izboeni zglob obrnut polu-ugradbeni

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br. Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

38.441.61

Šarniri 2 mm

mm 129x40

Model obrnut

38.441.72 38.441.73 38.555.00

Šarniri 2 mm

mm 137x39

Model izboeni zglob

137x39

obrnut

137x39

polu-ugradbeni

Šarniri 2 mm

Šarniri od sjajnog inoxa zaobljena verzija. Šarniri

Šarniri

Kat.br.

mm

38.440.11

152x76

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm.

Model

izboeni zglob

Model

38.494.02 38.494.03

izboeni zglob okrenuti

mm 103x38

103x38

Šarniri

Kat.br.

38.441.69

Šarniri debljine 2 mm.

mm

65x40

Model Standardni, izboeni zglob

Vijana roba, pribor od inoxa

Šarniri Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

Model izboeni zglob obrnut polu-ugradbeni

Šarniri 2 mm

Šarniri 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

mm 107x39 107x39 107x39

Šarniri "Chromelux" Šarniri od sjajnog inoxa “Chromelux”, debljine mm 2 sa nevidljivim fiksiranjem pomou zavarenih vijaka od mm 4. Dva vijka dužine mm 30, dva vijka dužine mm 15. Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm

38.441.68 38.442.68

68,5x38,5

Model izboeni zglob

68,5x38,5

okrenuta nevidljivi zglob

Šarniri 2 mm Šarniri od sjajnog inoxa, polu-ugradbeni. Sa centralnim ovalnim otvorima. Za brodske poklopce. Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

Kat.br.

mm 80x50

38.814.03

Model sa izboenim zglobom

Maska od sjajnog inoxa AISI 316

( 38.441.11

Trenutno fiksiranje pomou samoljepive trake. Šarniri

Šarniri debljine 2 mm.

38.441.10 38.840.10 38.441.11 38.440.10 38.551.10

Za šarnir 38.441.70

38.840.58 38.441.54 38.440.13 38.441.53

( 38.840.10 ( 38.441.10

( 38.441.10

Maska (1 kom)

497


38

Ovalni šarniri

 Ovalni šarniri Šarniri ovalni Šarniri od sjajnog inoxa Serije OVAL TYPE. Sa polu-ugraenom centralnom osovinom, otvaranje 270°. Šarniri

mm

35x51 48x67 56x78 56x90

( 38.453.0102-03-04

78x56 78x56

Vijana roba, pribor od inoxa

84x56

Ovalni šarniri

Verzija sa polu-ugradbenim zglobom i fiksiranje sa nevidljivim vijcima

38.453.01 38.453.02 38.453.03 38.453.04 -

Verzija sa izboenim Debljina zglobom i fiksiranje sa vijcima mm

38.450.01 38.450.02 38.450.03 38.450.04 38.451.01 38.450.53 38.452.01

1,5 2 2 2 izboeni zglob

3 2

 Šarniri debljine 2 mm "podignuti" Šarniri od sjajnog inoxa, sa zaštitom od vibracija pomou specijalne centralne osovine.

Šarniri sa izboenjem 2 mm

Šarniri sa izboenjem 2 mm

Šarniri sa izboenjem 2 mm

Šarniri Šarniri Šarniri

Kat.br.

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

38.441.59

mm

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

mm 57x37x10 57x37x15

38.441.55 38.441.56

37x37

Šarniri sa izboenjem 2 mm

Šarniri

Kat.br.

38.710.12 38.710.34

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

38.441.57

38.441.84

498

mm 67,5x37

Šarniri sa izboenjem 2 mm

Šarniri

Kat.br.

mm 59x40

38.441.58

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Šarniri sa izboenjem 2 mm

Šarniri

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

Kat.br.

Šarniri sa izboenjem 2 mm

mm 65,5x37 65,5x37

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

mm

97,8x37

Kat.br.

38.441.82

2

Šarniri debljine 2 mm "podignuti"

mm 134x38


Šarniri debljine 2 mm preklopni

38

 Šarniri debljine 2 mm preklopni Šarniri od sjajnog inoxa, potpuno u ravnini sa površinom za upotrebu kod preklopnih stolova. Sa centralnim blokiranjem.

Šarniri preklopni 2 mm Šarniri

Kat.br.

A mm 50 76 84

38.460.50 38.460.76 38.440.06

Šarniri debljine 2 mm preklopni

B mm 38 38 30

( 38.440.06

( 38.460.50

( 38.460.76

Šarniri preklopni 2 mm Šarniri

Šarniri debljine 2 mm preklopni

Kat.br.

mm 68x42

38.460.79 38.460.78

69x40

( 38.460.78

Šarniri precizni proizvedeni postupkom mikrofuzije, okretanje 180° AISI 316

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316 . Za upotrebu kod vratašca i preklopnih površina.

( 38.290.10/20 Šarniri

Šarniri debljine 2 mm preklopni

Verzija sa

Verzija sa vijcima 5mm 38.290.10 38.290.20

38.290.01 38.290.02

mm 137x70 137x70

( 38.290.01/02

 Šarniri debljine 2,5 mm Šarniri 2,5 mm

Šarniri

Šarniri 2,5 mm

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

mm

38.840.53

97x38

Šarniri

Model

izboeni zglob

Šarniri

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

mm

38.444.00

Šarniri 2,5 mm

Šarniri 2,5 mm

127x40

Model

izboeni zglob

Kat.br.

38.822.05

Šarniri debljine 2,5 mm

Šarniri

mm

45x110

Kat.br.

38.822.06

mm 118x40

38.445.05

Model izboeni zglob

Šarniri 2,5 mm

Specijalni šarnir od inoxa extra vrsti, sjajni, za poklopce motora ili "teške upotrebe".

Šarniri

Šarniri debljine 2,5 mm

Kat.br.

Šarniri 2,5 mm

Vijana roba, pribor od inoxa

( 38.460.79

Šarniri od sjajnog inoxa, sa specijalnom centralnom osovinom za zaštitu od vibracija.

Šarniri debljine 2,5 mm

mm 130x90x2,5

Šarniri

Kat.br.

38.443.04

Šarniri debljine 2,5 mm

mm 145x100

499


38

Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

 Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY Od sjajnog inoxa AISI 316. Centralna osovina sa SOFT - kretanjem, zaglavljena na krajevima.

Šarniri 3 mm HEAVY DUTY Šarniri

Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Kat.br.

mm

38.455.01 38.455.02 38.455.03

110x60

Model okrenuti

130x60

okrenuti

160x60

okrenuti

Šarnir "slijepi" AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje sa doljnje strane pomou 4 ležaja sa navojem.

Šarniri

Šarniri debljine 3,5 mm, serije HEAVY DUTY

Kat.br.

mm 74x37,7

38.963.10

 Šarniri debljine 4mm

Vijana roba, pribor od inoxa

Šarniri 4 mm AISI 316

Šarniri od inoxa AISI 316, sjajni, vrlo vrsti. Posebno za poklopce motora i otvore u kokpitu (stranica 21x65 se vertikalno fiksira).

Šarniri

Šarniri debljine 4mm

Kat.br.

38.863.25 38.863.26

( 38.863.25-26

mm 72x65 103x65

Šarniri 4 mm AISI 316

Maxi šarniri od sjajnog inoxa AISI 316, osovina 8 mm.

Šarniri

Šarniri debljine 4mm

Kat.br.

mm 130x100

38.440.13 38.440.14 38.440.15

( 38.440.13

( 38.440.14

230x100 180x100

( 38.440.15

 Šarniri debljine 5mm Šarniri 5 mm ( 38.831.00

AISI 316

Šarniri od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo vrsti i prekrasne obrade.

Šarniri

Šarniri debljine 5mm

Kat.br.

( 38.283.00/38.284.00

( 38.280.00/38.285.00

( 38.287.00

38.285.00 38.280.00 38.283.00 38.284.00 38.287.00 38.831.00

mm

38x74

Zglob izboeni

38x100

izboeni

38x38

izboeni

50x50 38x74

izboeni nevidljivi

39x74

izboeni

Šarniri 5 mm Šarniri od sjajnog inoxa AISI 316 za vrata i izvlaive poklopce, zaista savršene obrade. Šarniri

Kat.br.

38.512.00 38.512.01

mm 100x50 100x50

Šarniri debljine 5mm

Šarniri 5 mm Šarniri "dugaki tip" od inoxa, sjajni. Šarniri

Kat.br.

38.830.15

500

Šarniri debljine 5mm

Dužina mm 150

Verzija desna lijeva


38

Šarniri na metar

 Šarniri na metar Šarniri - Poluge od 2mt Od sjajnog inoxa. Šarniri

Kat.br.

38.999.01 38.999.02 38.999.03 38.998.01 38.998.02 38.998.05

Širina mm 30 40 50 30 40 30

Debljina mm 0,8 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5

Ø otvora mm 3,3 4,3 4,3 3,3 4,3 3,5

Šarniri na metar

Prolaz otvora 60 90 90 60 90 50

( 38.999.xx

Razmak

Tip

16 23 28 16 23 19

sa otvorima sa otvorima sa otvorima sa otvorima i zakrivljena sa otvorima i zakrivljena sa otvorima i zakrivljena

( 38.998.xx

Komad šarnira na metar Može se korisiti kao jednostruki šarnir ili višestruki kao zamjena za šarnir na metar. Šarniri

Šarniri na metar

Kat.br.

mm

38.997.01

Ø debljina mm

50x150

1,5

Mega šarniri AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo vrsti. Sa plastinim umecima anti-frizione u zglobu.

Šarniri

Šarniri

Kat.br.

38.921.02 38.921.03 38.921.04 38.921.10 38.921.11

Oblik A1

A2

mm B

Debljina mm

51

51

102

3

pravokutni

63

63

127

3

pravokutni

76

76

152

4,8

zaobljeni

51

51

102

3,2

zaobljeni

63

63

127

3,2

pravokutni

( 38.921.10

( 38.921.04 ( 38.921.10

Šarniri AISI 316

Od inoxa AISI 316 visoke otpornosti i lijepog estetskog izgleda, sjajni.

Šarniri

Vijana roba, pribor od inoxa

 Šarniri

Šarniri

Kat.br.

38.923.00 38.923.01 38.922.06

Model

Debljina mm

trapezoidalni mm 96x56 trapezoidalni mm 62x37

4 3,5

pravokutni mm 130x90

4

Šarniri sa vratašca AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Šarniri

Kat.br.

38.926.01 38.926.00 38.926.02

( 38.926.00 Šarniri

Dimenzije zatvaraa mm

Izboenost mm

Montaža na stijenku mm

Montaža na vrata mm

45x30 57x30

10 10

25x30 26x30

20x30 30x30

70x30

10

39x30

31x30

501


38

Šarniri

Šarniri AISI 316

Od inoxa AISI 316, sjajni, savršene obrade i vrlo vrsti, debljine mm 4. Raspoloživi u verziji standard “A”, sa otvaranjem od 180°, ili u verziji sa okrenutim zglobom “B” i potpuno glatkom površinom, sa otvaranjem od 95°, raspoloživi u slijedeim dimenzijama. Šarniri

A) Otvaranje standard od 180°

površina, otvaranje 95°

C) Okrenuta osovina, glatka površina, otvaranje 95° sa nevidljivim vijcima

D) Otvaranje standard 180° sa nevidljivim vijcima

38.863.18 38.863.19 38.863.20 38.863.21 38.863.22 38.863.23 38.863.24 38.863.30 38.863.31 38.863.32 38.863.33 38.863.40 -

38.873.18 38.873.19 38.873.20 38.873.21 38.873.22 38.873.24 38.873.30 38.873.31 38.873.32 38.873.40 38.873.50

38.883.18 38.883.19 38.883.30 38.883.32 -

B) Okrenuta osovina, glatka

mm

66x66 76x40 65x65 83x65 145x65 128x65 190x65 70x40 63x40 126x40 116x40 141x29 160x70

Vijana roba, pribor od inoxa

38.963.18 38.963.19 38.963.20 38.963.21 38.963.22 38.963.23 38.963.24 38.963.30 38.963.31 38.963.32 38.963.33 38.963.40 -

Šarniri

( 38.873.19

502

Rif.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Šarniri

38

Šarnir asimetrini za vratašca sa visokim vratom AISI 316

38.924.00 Od sjajnog inoxa AISI 316.

Šarniri

Šarniri

Šarnir PIRAMID za vratašca AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316

Šarniri

( 38.928.02/03

Šarniri

Kat.br.

38.928.01 38.928.02 38.928.03

A x B mm

C mm

D x E mm

F x B mm

45x30

8,2

14x23

60x30

70x30

10

30 x 23

100x30

95x40

10

40x30

135x30

( 38.928.02/03

( 38.928.01

Šarniri za vratašca Priamid 90* Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje na stijenku.

Šarniri

Šarniri

Kat.br.

38.929.01

A x B mm

C mm

D x E mm

F x B mm

43x30

8

25x30

68x30

FxG mm

Šarniri za vratašca AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Šarniri

Šarniri

Kat.br.

38.927.01 38.927.02

AxB mm

C mm

DxE mm

70x36

10

35x36

35x35

90x47

10

45x47

45x46

Vijana roba, pribor od inoxa

AISI 316

Šarniri za brodska spremišta i motorni prostor AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Vijak se može izvaditi.

Šarniri

Šarniri

Kat.br.

mm 67x73

38.198.01 38.198.02

88x73

 Šarniri za vratašca Šarniri od inoxa za vratašca Za zatvaranje se preporua art.38.107.41 ili slian. Šarniri

Kat.br.

71.607.00 71.607.01

Šarniri za vratašca

Tip

izdignut za mm 10

Za vratašca 71.607.20-22-24-26

mm 57x44

ravni

sa ravnim prislonom

38x46

503


38

Šarniri za vratašca Šarniri na oprugu za vrata ormara Kompletno od inoxa. Sa podmetaima od plastike za dobivanje razlike u visini. Šarniri

Šarniri za vratašca

Kat.br.

Verzija

šarnira Ploica preko svega Za vrata debljine preko svega mm mm mm

Sa polupozicioniranjem vratiju na okvir (mm 5-9) Sa potpunim pozicioniranjem 38.525.43 vratiju na okvir (mm 15-19)

38.525.42

( 38.525.42

94x54

41x44

15/20

94x54

41x44

15/20

( 38.525.43

( 38.525.42

( 38.525.43

 Šarniri od mesinga

Vijana roba, pribor od inoxa

Šarnir

Šarnir za stepenice

Od kromiranog mesinga za stolice, bokaporte, vrata itd. Vrlo vrst. Osigura od 7mm. Šarniri

Od kromiranog mesinga, vrlo vrst. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

38.823.00

Šarniri od mesinga

Kat.br.

mm

mm 145x20x15

38.825.00

100x60

Šarnir

Šarnir za bokaporte

Od kromiranog mesinga. Šarniri

Kat.br.

38.825.02

Od kromiranog mesinga za otvaranje bokaporti.

Šarniri od mesinga

mm

96x59x70

Prislon mm

Šarniri

Kat.br.

8

Dužina mm 110

38.825.01

Šarniri od mesinga

Izdignutost mm 40

Šarnir Od kromiranog mesinga za vratašca, sa stražnjim fiksiranjem. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

Vanjski mm

Izdignutost mm

60x34

9

38.196.25

Šarniri Od kromiranog mesinga bez vijaka sa fiksiranjem sa doljnje strane. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

mm

38.818.01

65x70

38.819.01

65x54

Krila simetrina asimetrina, fiksira se na manjem krilu (mm 14,5)

Šarnir ovalni Od kromiranog mesinga, montiranje u ravnini. Sa stražnjim fiksiranjem. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

vanjske mm 80x35

38.196.30 Specijalna ponuda

Šarniri odvojivi Od kromiranog mesinga sa dugakim krilima. Šarniri

504

Šarniri od mesinga

Kat.br.

Verzija

38.121.00DX 38.121.00SX

desna lijeva

mm 100x30x4 100x30x4

Otvaranje

180° 180°


Šarniri od mesinga

38

Šarniri nevidljivi za klizna vrata i ladice AISI 304 Šarniri za vrata ugradbeni otvaranje 180°. Mat obrada. Šarniri

Kat.br.

Podnosiva tezina kg

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

7

12,4

11,5

44,5

12,0

0,5

16,7

1,5

32,0

10

13,3

9,5

53,0

16,0

0,5

18,5

2,0

40,0

38.527.03 38.527.04 38.527.05 38.527.06

H mm

20

15,7

10,5

69,0

21,0

0,8

19,0

3,0

52,0

30

18,5

14,0

84,0

28,0

0,8

24,0

4,0

64,0

Šarniri od kromiranog mesinga Instaliraju se na unutrašnju stranu vratašca. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

mm 44x18

38.119.01 38.119.11

Prodaju se u paru

DX + SX

74x35

DX + SX

Zatvarai sa blokiranjem pomou opruge

Vijana roba, pribor od inoxa

38.983.00 Idealni u sluaju da se želi skinuti poklopac, sjedalo, vrata bez ikakvog alata. Napravljeni od kromiranog mesinga sa osovinom i oprugom od inoxa. Prodaju se u paru (desni + lijevi) dva dijela muška + dva dijela ženska. Šarniri od mesinga

Šarnir u ravnini za poklopce Od kromiranog mesinga. Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

38.197.00 38.197.01

mm 140x40x30h

Razmak izmeu otvora mm

190x40x30h

150

100

Šarnir asimetrini

Šarniri “Flush Deck” za mala vratašca

Od kromiranog mesinga.

U ravnini, od kromiranog mesinga. Šarniri

Kat.br.

38.196.00

Šarniri od mesinga

mm 34x28

Šarniri

38.187.00

38.569.00 Od kromiranog mesinga. Sa blokiranjem sa oprugom od inoxa. Šarniri od mesinga

Od kromiranog mesinga.

Šarniri od mesinga

Kat.br.

Šarnir za stepenice sa nosaem kuke

Šarniri za stepenice

Šarnir

mm

103x32

Šarniri

Šarniri od mesinga

Kat.br.

mm 60x32

38.188.00

Kuka za stepenice

38.570.00 Od kromiranog mesinga sa nosaem za kuku od kromiranog mesinga. Šarniri za stepenice

Šarniri od mesinga

505


38

Šarniri od plastike

 Šarniri od plastike Šarniri od ojaane plastike. Šarniri

( 38.823.71

Šarniri od plastike

Dužina

Širina

Bijela

Crna

38

38

54

38

65 82

40 26

98

65

38.823.81 38.823.71 38.823.31 38.823.21

38.823.80 38.823.70 38.823.30 38.823.60 38.823.20

( 38.823.81 ( 38.823.31

 Zatvarai za motorni prostor za lokot Šarnir preklopni

Vijana roba, pribor od inoxa

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, sa okretljivim otvorom za lokot.

Zatvaraci podnica

Zatvarai za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm 75x26 (bez ploice s okom), 90x26 (ploica sa strane)

38.932.80

Zatvara poklopaca Od inoxa, bez epia za pokrivanje vijaka Zatvaraci podnica

Zatvarai za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm Zatvoreni 65x23

38.981.00

Zatvara poklopaca Od kromiranog mesinga sa držaem za lokot. Za poklopce motora, vratašca i razne upotrebe. Sa pokrivenim vijcima. Zatvaraci podnica

Zatvarai za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm otvoreni mm 140x35

38.980.00

Zatvara poklopaca Od kromiranog mesinga sa držaem lokota. Za brodske poklopce, vratašca i razne upotrebe. Bez zaštite za vijke. Zatvaraci podnica

Zatvarai za motorni prostor za lokot

Kat.br.

mm 95x25

38.980.01

Zatvara za brodske prostore "Heavy Duty" Od sjajnog inoxa. Zatvaraci podnica

Zatvarai za motorni prostor za lokot

Kat.br.

Zatvoreni mm

38.211.25 38.211.26

Otvoreni mm

33x67

33x87

33x87

33x107

Zatvara poklopaca Od inoxa specijalne obrade “Chromelux®" sjajni, sa okretljivim otvorom za lokot. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.441.12 38.441.13

Zatvarai za motorni prostor za lokot

A mm

B mm

C mm

64

29

32

D mm

24

91

29

32

24

Šarnir - zatvara preklopni Od kromiranog mesinga sa držaem lokota, vlastite proizvodnje. Pomou genijalnog sistema, prsten koji nosi lokot je okretljiv i preklopni, te je sklopljen potpuno u ravnini, fiksiranje univerzalno pomou vijaka. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.982.00

506

Zatvarai za motorni prostor za lokot

mm 89x32


Zatvarai za motorni prostor za lokot

38

Zatvara tipa šarnir za poklopce i bokaporte Od sjajnog inoxa, kompletan sa bravom sa kljuem. Brave

Zatvarai za motorni prostor za lokot

Kat.br.

Verzija mm 80x30 (zatvorena) 105x30 (zatvorena)

38.978.00 38.978.01

Zatvara za motorne prostore

Zatvara za motorne prostore "De Lux"

38.405.50 Od inoxa sa prekidaem na oprugu i otvorom za lokot.

38.405.51 Od inoxa, sa kontra-ploicom sa nevidljivim vijcima.

Brave

Zatvarai za motorni prostor za lokot

 Zatvarai i šarniri "a tavella"

Od kromiranog mesinga. Zatvaraci za vrata

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

mm 52x33

38.148.00

Mali zatvara vratiju za razne upotrebe 38.107.20 Od kromiranog mesinga. Blokira se pritiskom pomou unutrašnje opruge. Zatvaraci za vratašca

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Zatvara Od kromiranog mesinga u ravnini, sa kljuem. Za poklopce i vratašca. Brave

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

Ploica sa jezikom mm

Kvadrat mm

Rozeta Ø mm

80x25

7x60

30

38.311.40

Vijana roba, pribor od inoxa

Ploica sa preklopom za zatvaranje vrata i vratašca

Brave sa cilindrom sa kljuem YALE Od kromiranog mesinga i inoxa. Niti jedan dio nije od željeza. Kompletne sa zaštitnim vodonepropusnim poklopcem. Brave

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

Dužina mm

38.131.80 38.131.81 38.131.82 38.131.83

Ø mm

15

20

20

20

25

20

30

20

Zatvara Od kromiranog mesinga. Okretanje 90°, sa specijalnim sistemom za blokiranje rukice, koja u poziciji “otvoreno” ostaje blokirana te služi kao rukica za otvaranje poklopca. Brave

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

Vrat Ø mm

38.310.00 38.310.01* *

Korisna dužina vrata za fiksiranje mm

Povlaenje rukice mm*

20

14

12/33

20

19

15/38

2 rukice se isporuuju serijski. isporuuje se bez vodonepropusnog zaštitnog poklopca.

507


38

Zatvarai i šarniri "a tavella" Zatvara Od kromiranog mesinga. kompletan sa zaštitnim vodonepropusnim poklopcem. Okretanje od 90° stupnjeva sa unutrašnjom antivibracijskom oprugom. Sa dvostrukom rukicom. Zatvarai

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

38.310.50

Cilindar za kompletno zatvaranje vratašca

Kat.br.

38.107.00

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Dužina cilindra mm 20

Vrat korisna dužina za fiksiranje mm

Povlaenje rukice mm

20

10

13/35

Cilindar za potpuno zatvaranje ladica

Od niklovanog mesinga, sa prednjim završnim prstenom. Kretanje držaa desno-lijevo. Omoguava zatvaranje oba krila. Brave

Vrat Ø mm

Ø mm 20

Od niklovanog mesinga, sa prednjim završnim prstenom. Brave

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

Dužina cilindra mm 20

38.106.00

Ø mm 20

Brava sa cilindrom

Vijana roba, pribor od inoxa

Hod od 90°, okretanje je slobodno. Može se blokirati. Blokiranje se postiže samo umetanjem kljua. Prednost je što se brava uvijek može koristiti bez kljua. Sa 3 ploice od mm 16/20/25 za razne debljine. Od niklovanog mesinga, ukljuujui opruge.

Brave

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

Otvor Ø mm

Dužina navoja mm

16

16

38.131.70

Mala brava na okretanje Sva od niklovanog mesinga. Brave

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

Ø otvora mm

Dužina navoja mm

16

16

38.131.65

Zatvara na okretanje za bokaporte i poklopce Od sjajnog inoxa sa rukicom u ravnini. Kompletan sa bravom za blokiranje. Brave

Zatvarai i šarniri "a tavella"

Kat.br.

Ø otvora mm

Frontalne dimenzije

Dužina navoja mm

16

50x55

20

38.977.00

 Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica Zatvara podnica/vratiju

Ploasti zatvara AISI 316

Od inoxa i plastike, sjajni. Zatvaraci vrata

Kat.br.

38.116.70

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Ø mm 60

Krilni vijci sa nosaem

508

Kat.br.

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

38.145.00

Zatvara bokaporti ili oblo’-a

38.169.20 ZATVARA OBLO’-a, ili bokaporti, kompletno do kromiranog mesinga. Šarniri

Od inoxa AISI 316. Služi za fiksiranje podnica ili za blokiranje vrata. Zatvaraci vrata

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

38.670.00 Od sjajnog inoxa.

Ø mm 45


Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

38

Rukica za podizanje podnica Od inoxa AISI 316. Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

mm

38.158.00

Visina mm

Razmak izmeu otvora mm

20

73

88x35

Podiza podnica ugradbeni

Ruka za podizanje podnica

Od kromiranog mesinga.

Od kromiranog mesinga.

Zatvaraci podnica

Zatvaraci podnica

mm 65x50

38.144.00

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

mm 75x55

38.141.00

Podizai podnica AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

mm

38.143.20 38.141.21

56x48

Verzija Heavy Duty, sa prstenom

55x77

Heavy Duty, sa rukicom i oprugom za povrat

Podiza podnica preklopni sa oprugom Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

38.510.33 38.510.34

mm

Materijal

83x21

elik AISI 316

Verzija sa vijcima

83x21

kromirani mesing

sa nevidljivim vijcima

( 38.510.34

( 38.510.33

Ruke za vratašca od kromiranog mesinga

Podizaci podnica

Kat.br.

mm

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

38.143.00

55x65

Rukica za vratašca

Od kromiranog mesinga sa sklopivi prstenom u ravnini. Može se koristiti i kao rukica za vratašca. Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

mm 57x77

38.218.21

Podiza podnica

Od inoxa, vrlo lagan i vrst, sjajan. Model sa prstenom sa povratom na oprugu, radi eliminiranja vibracija.

mm

65x50 vanjske

Od kromiranog mesinga, sa prstenom u ravnini. Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

Dimenzije mm

38.107.50

38x45

38x40

Zatvara u ravnini

Zatvarai vratiju ili ladica

Od kormiranog mesinga. Spušta se na oprugu, za ormarie i razne upotrebe. Zatvaraci podnica

38.131.40

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

50x75 60x90

Podiza podnica

38.142.00 38.142.01

Podizaci podnica

mm

38.107.60 38.107.61

Zatvaraci podnica

Ruka od sjajnog inoxa

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

Kat.br.

Vijana roba, pribor od inoxa

Podizaci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

mm

57x40

Ploica mm

18x40

Od kromiranog mesinga sa oprugom. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.153.00

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

mm

45x42

Ploica mm

20x42

509


38

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica Podiza podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-flanom za fiksiranje, bez vidljivih vijaka. Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

Ø A mm

Ø B mm

Ø D mm

90

70

12

38.426.88

Podiza podnica u ravnini AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

mm 57x76

38.138.00

Zatvarai podnica/podizai podnica sa rukom u ravnini sa povratom na pritisak

Vijana roba, pribor od inoxa

Zatvara antivibracijski sa zubom kao kod brave i unutrašnjom rukom u sluaju hitnih intervencija. Izraen od kromiranog mesinga, za upotrebu kod teških podnica. Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

mm

38.139.00

Ugradbene dimenzije mm

80x100

90x70

Podiza podnica-zatvara podnica Od kromiranog mesinga sa blokiranjem na pritisak i otvaranjem sa unutrašnje strane u sluaju hitnoe, sa kontra-ploicom, za fiksiranje. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.136.00

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Ø vanjski mm

Otvor Ø mm

Debljina stijenke mm

70

57

20

Podizai podnica/zatvarai podnica Od kromiranog mesinga, za debljine podnica od mm 8/20. Zatvaraci podnica

Podizai podnica, ruke, zatvarai podnica

Kat.br.

Baza mm

38.149.00 38.149.01

53x60

Verzija jednostavna

53x60

sa bravicom

 Zatvarai na potisak Podiza podnica/poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316. Rukica, pomou sistema za blokiranje na pritisak, može ostati otvorena ili zatvorena. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Zatvarai na potisak

Za vratašca debljine mm

Otvor Ø mm

Flana Ø mm

3/19

51

62

38.147.50

Podiza podnica - zatvara poklopaca sa rukicom sa povratom pomou Od bijele plastike, kompletan sa ploicom od inoxa i 2 debljine svaka 2 mm. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.147.00 38.147.01 38.147.20 38.147.21

510

Zatvarai na potisak

Verzija

Boja

Ø za ugradnju

Ø vanjski mm

Dubina mm

Za debljine mm

bez brave bez brave

bijela crna

48 48

60 60

34 34

od 7 do 18 od 7 do 18

sa bravom

bijela

48

60

34

od 7 do 18

sa bravom

crna

48

60

34

od 7 do 18


38

Zatvarai na potisak Zatvara za vratašca. Podiza podnica malih dimenzija. AISI 316

Zatvaranje na pritisak sa rukicom na oprugu. Sve od sjajnog inoxa AISI 316.

Podizai podnica

Zatvarai na potisak

Kat.br.

Brava

38.152.70 38.152.71

Za debljine mm

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

Dubina mm

ne

7 - 19

44

38

25,3

da

7 - 19

44

38

25,3

Podiza podnica i zatvara za ladice sa rukicom na oprugu

Zatvarai na potisak

Brava

A) Okrugla verzija 38.147.05 ne 38.147.06 da B) Verzija NEW EDGE 38.147.10 ne 38.147.11 da

Za debljine mm

vanjske mjere mm

Ø ugradbeni mm

5 - 12 5 - 12

Ø 62 Ø 62

48 48

5 - 12 5 - 12

60x60 60x60

48 48

( 38.147.10/11

Podiza podnica i zatvara vratašca sa rukicom sa povratom na oprugu i zubom za blokiranje na pritisak ( 38.152.05

Sjajni inox AISI 316. Zatvaraci podnica

Zatvarai na potisak

Kat.br.

Brava

Za debljine mm

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

ne da

5-12 5-12

62 62

50 50

38.152.05 38.152.06

Zatvara za vratašca - podiza podnica velikih dimenzija

Podizai podnica

Kat.br.

38.152.80 38.152.81

Zatvaranje na pritisak sa rukicom na oprugu. Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316.

( 38.152.81

AISI 316 Zatvarai na potisak

Brava

Za debljine mm

Ø vanjski mm

Ø ugradbeni mm

Dubina mm

ne

7 - 19

75

63

40

da

7 - 19

75

63

40

Vijana roba, pribor od inoxa

( 38.147.06/11

( 38.147.10

Kat.br.

( 38.147.06

Zatvarai podnica

( 38.147.05

Kompletno od sjanog inoxa AISI 316. Kompletni sa ploicom.

( 38.147.06

AISI 316

 Zatvarai Lift snd Turn Podiza podnica

Podiza podnica

Zatvara u ravnini

Od kromiranog mesinga ugradbeni, sa poklopcem za zatvaranje. Podesavanje od 5 do 50 mm.

Od kromiranog mesinga ugradbeni, sa poklopcem za zatvaranje. Okretanjem rukice omoguava se hermetiko nepropusno zatvaranje. Regulacija zatvaraa od 5 do 50 mm.

Od kromiranog mesinga za bokaporte sa podesivom ploicom za fiksiranje, vodonepropusan.

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.140.00 38.140.01

Zatvarai Lift snd Turn

Ø ugradbenog dijela mm

Verzija

68 68

sa bravicom bez bravice

Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.140.02 38.140.03

Zatvaraci podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Ø ugradbenog

Verzija

68

sa bravicom

68

bez bravice

Kat.br.

38.150.01

Zatvarai Lift snd Turn

Ø vanjski Ø mm unutrašnji

115

100

Model

sa bravicom

511


38

Zatvarai Lift snd Turn

( 38.177.51

( 38.177.50

Podizai podnica sa sklopivom rukom Od plastike ojaane staklenim vlaknima + inoxa. Otvaranje okretanjem. Zatvaraci podnica

Kat.br.

Zatvarai Lift snd Turn

Verzija

38.177.50 38.177.51

Ø otvora za fiksiranje mm 75 75

Zatvara 6-kutnim kljuem Zatvara pomou ruice wincha

Za debljine mm od 19 do 75 od 19 do 75

Kontra-flana od inoxa 38.177.52 38.177.52

38.177.52 Kontra-flana od elika za 38.177.50/51

Podiza podnica za ruku wincha Kada niej u upotrebi ostaje potpuno u ravnini zahvaljujui posebno sistemu opruge koji zatvara otvor. Okretanje od 90°. Od inoxa AISI 316.

AISI 316

( 38.165.01

DISEGNO DEPOSITATO / DESIGN DEPOSITED Zatvarai podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Debljina stijenke mm

Hod drzaa mm

51

42

4-26

35-130

38.165.01

( 38.152.08

38.152.78 Klju na pritisak

Vijana roba, pribor od inoxa

Podiza podnica/zatvara podnica Od plastike + kromiranog mesinga. Fiksiranje sa dva vijka na panele debljine mm 6-16, kompletan sa sistemom za blokiranje na pritisak. Zatvaraci podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

38.137.00

Dimenzije mm

Rupa u poklopcu mm

Poluga držaa podesiva mm

63x63

50

52/20

Podiza podnica/zatvara podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-flanom za fiksiranje, bez vidljivih vijaka, blokiranje rotacijom od 90° rukice: kompletan sa rukicom za blokiranje kutnom + ravnom + sklopljenom. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.426.84

Zatvarai Lift snd Turn

ØA mm

ØB mm

C mm

D mm

E mm

L mm

H mm

Ploica

90

70

39/80

88

2/49

70

11

38.426.78

Podiza podnica/zatvara podnica Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa kontra-ploicom za blokiranje. Nema vidljivih vijaka. Sistem povlaenja rotiranjem ruke, koja omoguava kompletno blokiranje podnice, izbjegavajui vibracije, kompletan sa rukicom za blokiranje kutnom + ravnom + sklopljenom. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.426.80 38.426.86

Zatvarai Lift snd Turn

ØA mm

ØB mm

C mm

D mm

E mm

L mm

H mm

Ploica

70 90

60 70

30/80 30/80

78 88

2/42 2/49

55 70

20 20

38.426.78 38.426.78

Ploica za blokiranje zatvaraa Od sjajnog inoxa. Zatvaraci podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

38.426.78

mm

Za blokiranje zatvaraa

40x38x13 izboenost

art. 38.426.80/84/86

Zatvara za bokaporte Od inoxa ugradbeni, sa nosaem za lokot, model u skladu sa propisima RINA sa otvaranjem sa unutrašnje strane u sluaju hitnoe. Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.146.00

512

Zatvarai Lift snd Turn

Baza od mm

110x100


Zatvarai Lift snd Turn

38

Zatvara za bokaporte Od sjajnog inoxa AISI 316. Podesiva ploica za fiksiranje. Sa držaem za lokot.

AISI 316

Zatvaraci podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

38.151.00

110

115

91

51

15

75

Baza mm

Za debljine

110x115 od 40 do 85 mm

Podiza podnica i zatvara poklopaca Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Zatvaraci podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

Verzija

38.152.01 38.152.02

Ø vanjski mm

Ø otvora na stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraa mm

bez bravice

60

50

6/20

20-90

sa bravicom

60

50

6/20

20-90

Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Zatvaraci podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

38.152.20 38.152.21

Verzija

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraa

bez bravice s blokirajuom bravom

90 90

75 75

6/21 6/21

17/85 17/85

( 38.152.20

( 38.152.21

Podiza podnica i zatvara CAM LATCH AISI 316 COMPRESSION SYSTEM Zatvaraci podnica

Sa asimetrinim sistemom koji, spuštanjem rukice, podiže prema gore unutrašnju rukicu sistema za zatvaranje, ime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti nain, podizanjem rukice, unutrašnja rukica se podiže i oslobaa poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

38.152.40 38.152.41

Brava

Ø vanjski mm

Ø otvora na stijenci Debljina stijenke mm mm

Vijana roba, pribor od inoxa

Podiza poklopaca

Hod zatvaraa mm

ne

60

50

4-32

20-90

da

60

50

4-32

20-90

( 38.152.40

( 38.152.41

Podiza podnica i zatvara CAM LATCH AISI 316 COMPRESSION SYSTEM Zatvaraci podnica

Kat.br.

38.152.50 38.152.51

Zatvarai Lift snd Turn

Brava

ne da

Sa asimetrinim sistemom koji, spuštanjem rukice, podiže prema gore unutrašnju rukicu sistema za zatvaranje, ime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti nain, podizanjem rukice, unutrašnja rukica se podiže i oslobaa poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316. Ø vanjski mm 75 75

Ø otvora u stijenci mm 60 60

Debljina stijenke mm 8-20 8-20

( 38.152.51

Hod zatvaraa mm 17-99 17-99

( 38.152.50

513


38

Zatvarai Lift snd Turn Podiza podnica i zatvara CAM LATCH Sa asimetrinim sistemom koji, spuštanjem rukice, podiže prema gore unutrašnju rukicu sistema za zatvaranje, ime se postiže sigurnije zatvaranje, vodonepropusno i bez vibracija. Na isti nain, podizanjem rukice, unutrašnja rukica se podiže i oslobaa poklopac. Potpuno od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 COMPRESSION SYSTEM Zatvaraci podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

Brava

38.152.60 38.152.61

( 38.152.60

Ø vanjski mm

Ø otvora na stijenci mm

Debljina stijenke mm

Hod zatvaraa mm

ne

90

75

8-36

17-85

da

90

75

8-36

17-85

( 38.152.61

Zatvarai za brodske poklopce AISI 316

Zatvarai podnica

Potpuno u ravnini, sa otvaranjem pomou prekidaa. Sa unutrašnjom polugicom sa podesivim zatvaranjem. Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316.

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

Ø vanjski mm

otvor mm

brava

60 60

51 51

ne da

Vijana roba, pribor od inoxa

38.152.85 38.152.86

Podiza podnica potpuno u ravnini sa palubom AISI 316 COMPRESSION SYSTEM DISEGNO DEPOSITATO / REGISTRED DRAWING

Podiza podnica estetski potpuno ravan i gladak, sadži sve prednosti podizaa sa poklopcem ali je još ravniji i praktiniji za upotrebu. Sa specijalnim mehanizmom koji komprimira vratašca kada je zatvoren i oslabljuje pritisak kada se podigne rukica. Potpuno vodonepropusan.

Podizai podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

Brava

38.159.01 38.159.02

Ø vanjski mm

Ø otvora u stijenci mm

Debljina stijenke max min

ne

82

68

5,5

46

da

82

68

5,5

46

Sigurnosno otvaranje iznutra

Camme / poluge rezervne za podizae podnica - pajola Zahvaljujui razliitim oblicima mogu se prilagoditi raznim portelama i upotrebama Podizai podnica

Zatvarai Lift snd Turn

Kat.br.

( 38.159.81

( 38.159.82

514

Standard na modelu

38.159.80 38.159.81 38.159.82

( 38.159.81

38.159.01/02 38.152.70/71/05/06/80/81/01/02/20/21/40/41/60/61 38.165.01

( 38.159.80


Zatvarai za vrata

38

 Zatvarai za vrata Kuke - zatvarai vratiju AISI 316

Od inoxa AISI 316 tip USA.

Zatvaraci za vrata

Zatvarai za vrata

Kat.br.

Dužina mm

38.173.10 38.173.75

100 75

Kuke za vrata

Kuke

Od kromiranog mesinga sa dvostrukim zglobom. Zatvaraci vrata

Od kromiranog mesinga za zatvaranje vrata.

Zatvarai za vrata

Kat.br.

Zatvaraci vrata

Dužina mm 60 80 100

38.192.79 38.192.80 38.192.81

Zatvarai za vrata

Kat.br.

Dužina mm 60 80 100

38.174.60 38.174.80 38.174.10

Drža vratiju i poklopaca

Zatvaraci za vrata

Zatvarai za vrata

Kat.br.

Opis Zatvaraci za vrata

Zatvaraci za vrata

Zatvarai za vrata

Kat.br.

Baza mm

38.442.85 38.442.84

Izboenost mm

34x20

30

37x29

38

38.107.40

Zatvara na pritisak od kromiranog mesinga, za fiksiranje vratašca i sline upotrebe

Zatvarai za vrata

Kat.br.

Opis Zatvara? na pritisak od plastike, za blokiranje vartašca i razne upotrebe

38.107.41

Držai za vrata na pritisak Od plastike i gume. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.422.87 38.422.88

Zatvarai za vrata

Boja

Baza Ø mm

smea

50

17

bijela

50

17

Zatvaraci za vrata

Kat.br.

Ukupna izboenost mm

Zatvarai za vrata

38.155.00

Opis Zatvara vrata magnetski okretljiv od kromiranog mesinga.

38.155.01

Zatvara vrata magnetski okretljiv od inoxa AISI 316.

( 38.155.01

( 38.155.00

( 38.155.01

Magnetski zatvara za vrata

( 38.155.00

Magnetski zatvara za vrata

Od mesinga sa kontra-ploicom. Podesiv od 50 do 82 mm.

Od mesinga sa kontra-ploicom. Zatvaraci za vrata

Zatvaraci za vrata

Zatvarai za vrata

Kat.br.

38.155.20 38.155.21 38.155.22

Vijana roba, pribor od inoxa

Sa valjiima od inoxa.

Kat.br.

Verzija

38.155.30 38.155.31 38.155.32

kromirani mesing sjajni mesing kromirani mesing "biser"

Zatvarai za vrata

Verzija

kromirani mesing sjajni mesing kromirani mesing "biser"

Zatvara vratiju Od kromiranog mesinga sa gumicom za zaštitu od vibracija. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.154.00

Zatvarai za vrata

Ø baze mm

Ukupna dužina mm

40

50

515


38

Zatvarai za klizna vrata

 Zatvarai za klizna vrata Šarniri preklopni za klizna stakla - klizna vrata

Zatvarai za prozore/vrata klizna i obina

AISI 316

AISI 316

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa okvirom od PVC-a otpornog na udarce. Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.156.00

Zatvarai za klizna vrata

Baza za fiksiranje mm

Ukupna dužina mm

47x18

74 ukljuujui i pokretni dio

Sjajni inox AISI 316 sa dijelom koji ima funkciju blokiranja obloženim antivibracijskom plastikom Šarniri

Kat.br.

Zatvarai za klizna vrata

zatvoreni mm 73x30

38.156.40

Vijana roba, pribor od inoxa

Zatvara za klizna vrata

Drža vratiju sklopivi

Dovodi se u poziciju jednostavnim pritiskom. Od sjajnog inoxa AISI 316.

Od kromiranog mesinga za klizne prozore i vrata Zatvaraci za vrata

Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.157.00

otvoreni mm 87x30

Zatvarai za klizna vrata

Kat.br.

Zatvarai za klizna vrata

mm 76x23

mm 33x72

38.156.20

 Zatvarai za blokiranje stakla Drža za staklene stijenke 38.457.00 Drža za staklo ili pleksiglas. Idealan za odvajanje kuhinjskog prostora od sjedala u salonu plovila. Izraen od inoxa sa dva plastina ležaja, bez vidljivih vijaka. Sidrena vitla

Zatvarai za blokiranje stakla

 Zasuni za vrata i ladice Zasuni Sa specijalnim antivibracijskim sistemom. Zatvaraci

Zasuni za vrata i ladice

Kat.br.

Materjal

38.177.00 38.177.01

kromirani mesing sjajni inox AISI 316

mm 85x31

85x31

Zatvara na pritisak AISI 316

od sjajnog inoxa AISI 316, sa rukicom za otvaranje, Idealan za vratašca za ulazak u kokpit, motorne prostore i za vrata hladnjaka/ledomata.

Zatvaraci

Zasuni za vrata i ladice

Kat.br.

Baya mm

38.190.00

48x37

Zatvarai za vrata na oprugu Od kromiranog mesinga za stražnja vratašca za ulaz na kokpit. Zatvaraci za vrata

Zasuni za vrata i ladice

Kat.br.

mm 120x40x12h

38.189.01

Zatvarai za vrata na oprugu AISI 316 Zatvaraci za vrata

Kat.br.

38.189.03

516

Od sjajnog inoxa AISI 316, za stražnja vratašca za ulazak na kokpit. Zasuni za vrata i ladice

mm 132x53x16h


Zasuni za vrata i ladice

38

Zasuni Od kromiranog mesinga, vrlo vrsti. I cilindar je od mesinga. Zatvaraci za vrata

Zasuni za vrata i ladice

Kat.br.

Dužina mm

38.188.19 38.188.20 38.188.21

60 90 105

Zakretni zasun Od niklovanog mesinga sa jezikom koji izlazi van okretanjem jabuice. Zatvaraci za vrata

Zasuni za vrata i ladice

Kat.br.

mm 35x45

38.840.00

Zasun Od sjajnog inoxa, sa antivibracijskim sistemom i držaem za lokot. Zatvaraci za vrata

Zasuni za vrata i ladice

Kat.br.

mm 85x27

38.214.00

 Zatvarai za vratašca

Zatvaraci za vrata

38.642.00 Zatvara na oprugu od crne plastike, sa brtvom za otvor od imitacije drva.

Zatvarai za vratašca

Drža vratiju Poklopaca i ladica na pritisak, sa dvije regulirajue kuglice sa vijcima. Od niklovanog mesinga. Zatvaraci za vrata

Zatvarai za vratašca

Kat.br.

mm 49x10

38.533.00

Zatvarai za vratašca "nevidljivi" AISI 316

Montira se sa unutrašnje strane vrata ostavljajui otvor koji se zatvara sjajnim dijelom, ukoliko se želi otvoriti vratašca pritisne se na otvor koji služi i kao rukica. Sa kontra-ploicom sa nagnutim zubom radi lakšeg montiranja.

Zatvaraci za vrata

Zatvarai za vratašca

Kat.br.

Otvor Ø mm

38.184.00

28/33

Zatvara na pritisak

Zatvara sa otvaranjem u ravnini sa površinom

Zatvara sa otvaranjem na pritisak

38.309.20 Zatvara sa jabuicom od kromiranog mesinga. Mjere 30x23. Jabuica diam.25 mm.

38.309.22 Zatvara na pritisak od kromiranog mesinga sa otvaranjem u ravnini sa

38.644.00 Zatvara u ravnini sa površinom od kromiranog mesinga sa otvaranjem pritiskom. Vrlo elegantan i praktian.

Zatvaraci za vratašca

Vijana roba, pribor od inoxa

38.641.00 Zatvara na oprugu od mesinga, japanske proizvodnje. Za razne sitne upotrebe, kompletan sa brtvom od tika.

Zatvarai za vratašca

Zatvaraci za vratašca

Zatvarai za vratašca

Bravica na pritisak za vratašca Od inoxa i ABS-plastike. Otvara se laganim pritiskom izvana i na isti nain se zatvara. Univerzalna. Zatvaraci

Kat.br.

38.107.42

Zatvarai za vratašca

mm

46x27

Debljina

10

517


38

Zatvarai na pritisak

 Zatvarai na pritisak Zatvara na dugme MEDIUM Zatvara za pretince i vratašca sa sistemom push-pull. Kuište od plastike sa oprugama od inoxa. Zatvarai

Zatvarai na pritisak

Kat.br.

38.182.50

Verzija

Za vratašca od mm

Standard

16/22

Jabuica na pritisak "Self-Latching" Ova jabuica omoguava zatvaranje ladice jendostavnim guranjem. Kuište od plastike sa oprugama od inoxa. Otvara se pritiskom na jabuicu. (Jabuica OPCIONALNA, vidi dolje) Verzija sa automatskim zatvaranjem

38.182.54

Za vratašca mm

16/22

Jabuica + prsten za zatvarae 38.182.50 Zatvarai

Zatvarai na pritisak

Tip

Obrada Prekida

Round

Kromirana ABS plastika

Kromirana ABS plastika

25

Round

Sjajni inox 316

Mat inoxa 316

25

Convex Convex

Kromirana ABS plastika Sjajni inox 316

Kromirana ABS plastika Sjajni inox 316

25 25

Rectangular

ABS cromato

Kromirana ABS plastika

25

Rectangular

Sjajni inox 316

Sjajni inox 316

25

( 38.182.80

( 38.182.70

Ø otvora mm

Okvir

( 38.182.88

38.182.60 38.182.68 38.182.70 38.182.78 38.182.80 38.182.88

( 38.182.68 ( 38.182.60

( 38.182.60

Kat.br.

( 38.182.78

Vijana roba, pribor od inoxa

Zatvarai na pritisak

Kat.br.

Prisloni za zatvarae 38.182.50 Od sjajnog inoxa Zatvarai

( 38.182.92

( 38.192.90

Zatvarai na pritisak

Kat.br.

Verzija

38.182.90 38.182.92

Ravna Kvadratna

Zatvara FLUSH LOCK Univerzalni zatvara koji ostaje gotovo u ravnini sa površinom. Za upotrebu kod ladica i vratašca ak i vrlo teških jer omoguava svršeno zatvaranje. Izraen od inoxa + kromiranog mesinga.

Zatvarai

( 38.179.40

Kat.br.

( 38.179.41

( 38.179.40

518

38.179.40 38.179.41

Zatvarai na pritisak

Debljina ploa mm

Obrada

Oblik

Jabuica mm

Prislon

4 - 27

sjajni inox

ovalni

36x25

da

4 - 27

sjajni inox

kvadratni

35x35

da


38

Zatvarai na pritisak Zatvara sa jabuicom Kromiran, kompletan sa ploicom od plastike. Kada je jabuica pritisnuta blokira bravu i onemoguuje otvaranje vratašca. Ponovnim pritiskom na jabuicu ona izlaz van i brava se odblokira. Zatvaraci za vratašca

Zatvarai na pritisak

Kat.br.

38.179.00

Vrat Ø mm

Vanjski Ø mm

31x25

42

 Mini zatvara Od plastike sa prstenom od mesinga raznih obrada, otvor za prsten diam.20 mm.

"Klasina" verzija Prsten Ø 24 mm. Zatvaraci za vratašca

Mini zatvara

Kat.br.

38.182.01 38.182.04

Model

Za vratašca

Kromirani mesing Sjajni mesing

do 16 mm do 16 mm

Vijana roba, pribor od inoxa

"Ovalna" verzija Prsten Ø 24 mm Zatvaraci za vratašca

Mini zatvara

Kat.br.

38.182.06 38.182.08

Model

Za vratašca

Kromirani mesing Sjajni mesing

do 16 mm do 16 mm

"Flat" verzija Prsten Ø 26 mm.. Zatvaraci za vratašca

Mini zatvara

Kat.br.

Model

38.182.09 38.182.10 38.182.12

Vratašca do mm 16 do mm 19

Kromirani mesing Kromirani mesing Kromirani mesing "biser"

do mm 16

 Zatvarai ( 38.180.02

Zatvara za poklopce i vratašca

( 38.180.01

Za zatvoriti se pritisne jabuica koja ostaje u ravnini, za otvoriti se ponovno pritisne i jabuica izlazi otvarajui vratašca. Montaža zatvaraa pomou dva vijka i prstenom izvana sa otvorom Ø mm 26. Tijelo zatvaraa od plastike, opruge od inoxa. Zatvaraci za vratašca

Zatvarai

Kat.br.

38.180.01

Verzija Zatvara od obine plastike

38.180.02

Zatvara od obine plastike s bonim antivibrirajuim držaima Za upotrebu samo sa minimalnom debljinom zatvaranja 5 mm. Pažnja: samo zatvara. Posebno naruiti jabuicu sa prstenom art.38.181.xx

Kromirani mesing

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.01 38.181.02 38.181.03 38.181.00

Obojeni sjajni mesing

Zatvarai

Za vratašca do mm 13 16 19 23

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.04 38.181.05 38.181.06 38.181.07

Zatvarai

Za vratašca do mm 13 16 19 23

Kromirani perla mesing

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.10 38.181.11 38.181.12

Zatvarai

Za vratašca do mm 13 16 19

519


38

Zatvarai

Kromirani mesing

Obojeni sjajni mesing

Zatvaraci za vratašca

Zatvarai za vratašca

Zatvarai

Kat.br.

38.181.20 38.181.21 38.181.22

Zatvarai

Kat.br.

Za vratašca do mm

Za vratašca do mm

38.181.27 38.181.28

16 19

19 23

23

 Zatvarai, jabuice i prstenovi

Vijana roba, pribor od inoxa

Jabuice + prsteni "Ovalni"

Zatvaraci za vratašca

Kat.br.

38.181.30 38.181.31 38.181.32

Jabuica + prsten "Square"

Zatvaraci za vratašca

Zatvarai, jabuice i prstenovi

Materjal

13

kromirani mesing

16

kromirani mesing

19

kromirani mesing

Ploice plosnate

Max 16 mm

Materjal Kromirani mesing

Max 19 mm Max 23 mm

Kromirani mesing Kromirani mesing

Za zatvarae serije: 38.180.01/02 i 38.182.01/04. Zatvaraci za vratašca

Zatvarai, jabuice i prstenovi

Kat.br.

Zatvarai, jabuice i prstenovi

Kat.br.

38.183.01 38.183.02

Za vratašca do

38.181.52 38.181.53 38.181.54

Ploice za zatvarae na "L"

Za zatvarae serije: 38.180.01/02 i 38.182.01/04. Zatvaraci za vratašca

Zatvarai, jabuice i prstenovi

Kat.br.

Za vratašca do mm

Materjal

Materjal

38.183.05 38.183.06

kromiranog mesinga sjajnog mesinga

kromiranog mesinga sjajnog mesinga

 Zatvarai SUGATSUNE Zatvarai Push Knob za vratašca i ladice "Sugatsune Pkl-08" Malih dimenzija i optimalne funkcionalnosti; nakon što je krilo zatvoreno, pritiskom na jabuicu blokira se i ne dozvoljava ponovno otvaranje dok se ponovno ne pritisne i ne potegne jabuica. Za debljine vratašca od 15 do 30 mm, kapacitet 10 kg. Sugatsune

Zatvarai SUGATSUNE

Kat.br.

Proizvod

38.185.01 38.186.01 38.186.02

Zatvara

Boja bijela

Jabuica

zlatna

Jabuica

kromirana

( 38.185.01

( 38.186.01

( 38.185.01 ( 38.185.01

520

( 38.186.01

( 38.186.02 ( 38.186.02


Brave ugradbene od inoxa AISI 316

38

 Brave ugradbene od inoxa AISI 316 Sjajne, za upotrebu kod vrata minimalne debljine 16 mm. Kvadar ruke 8 mm.

Vijana roba, pribor od inoxa

Jednostavne bez blokiranja Dimenzije: 51x45x10,5 mm. Za vrata debljine 16/38mm. Brave, ruke za

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Kat.br.

Par ruki sa ploicama

Tip ruki

38.129.05 38.129.05

38.129.07 38.129.08

CONTEMPORARY

SMART

( 38.129.05 contemporary ( 38.129.05

( 38.129.05 - smart

( 38.129.11 + 38.129.14 SMART

Sa unutrašnjim blokiranjem i moguim odblokiravanjem izvana (za WC i kabine) Dimenzije: 94x57x11,5 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Vanjska lijeva Unutrašnja desna

38.129.14 38.129.15 38.129.14 38.129.15

38.129.16 38.129.17 38.129.16 38.129.17

( 38.129.10

( 38.129.11 + 38.129.16 CONTEMPORARY

Desna vanjska

( 38.129.11 + 38.129.14 SMART

Unutrašnja lijeva

Par ruki sa ploicama SMART CONTEMPORARY

CONTEMPORARY

38.129.10 38.129.10 38.129.11 38.129.11

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Verzija

( 38.129.11 + 38.129.16

Kat.br.

521


38

Brave ugradbene od inoxa AISI 316 Sa bravom Yale sa vanjske strane, te blokiranjem sa unutrašnje strane Dimenzije: 94x57x11,5 mm. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Kat.br.

38.129.30 38.129.30 38.129.31 38.129.31

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Opis

Brava - Unutrašnja lijeva / Vanjska desna Brava - Unutrašnja lijeva / Vanjska desna Par ruki sa ploicama - tip ruke SMART - SX Par ruki sa ploicama - tip ruke SMART - DX

Paar Klinken mit Blenden SMART CONTEMPORARY

38.129.34 38.129.35 38.129.34 38.129.35

38.129.36 38.129.37 38.129.36 38.129.37

( CONTEMPORARY ( SMART ( 38.129.30

Za klizna vrata sa vanjskim kljuem Yale i ugraenim rukama. Sa blokiranjem sa unutrašnje strane Kompletne. Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

38.128.20 38.128.21

( 38.128.20 izvana

( iznutra

Opis

Kuište

Debljina mm

Sa kukom u ravnini Sa izboenom kukom

94x58 94x58

11,5 11,5

( 38.128.21 izvana

( ploe za

( 38.128.20/24/25

( 38.128.21

Za klizna vrata, sa vanjskom rukom, kljuem Yale sa vanjske strane i unutrašnjim blokiranjem Kompletne, za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Brave ugradbene od inoxa AISI 316

Kat.br.

Opis

Sa zatvaranjem u ravnini Sa zatvaranjem u ravnini

Ruka SMART CONTEMPORARY

Kuište

Debljina

94x58 94x58

11,5 11,5

( 38.128.25 sa

unutrašnje strane

38.128.24 38.128.25

( 38.128.24 sa vanjske strane

Vijana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

 Brave na prislon od inoxa AISI 316 Sjajne, univerzalne Sa jabuicom, sa kljuem Yale sa vanjske strane. Blokiranje jabuice sa unutrašnje strane Kompletna sa ploicom. Za vrata debljine 16/38mm. Brave

Kat.br.

38.128.30

522

Brave na prislon od inoxa AISI 316

Dimenzije mm

95x57


Brave na prislon od inoxa AISI 316

38

Sa rukom, blokiranjem sa unutrašnje strane i Yale kljuem sa vanjske strane Kompletna sa ploicom. Dimenzije: 117x57 mm.Za vrata debljine 16/38 mm. Brave

Kat.br. brave

Brave na prislon od inoxa AISI 316

Verzija

Par ruki CONTEMPORARY

SMART

38.129.50 38.129.51 38.129.52 38.129.53

38.129.55 38.129.54 38.129.55 38.129.54

Unutrašnja desna Unutrašnja lijeva Vanjska desna Vanjska lijeva

38.129.57 38.129.56 38.129.57 38.129.56

( 38.129.50

 Brave za vrata

Vijana roba, pribor od inoxa

Brava Od kromiranog mesinga sa vanjske, vidljive strane tipa YALE sa dva kljua. Mehanizam je sav od mesinga. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

38.132.00DX 38.132.00SX

desna

mm 83x52

lijeva

83x52

Ukupno sa stranicama mm

80 80

Brava Od kromiranog mesinga za prisloniti, sa kljuem sa cilindrom izvana i unutrašnjim blokiranjem. Vrlo praktina brava, za vrata, kompletna sa prislonom. Brave

Kat.br.

Brave za vrata

38.132.10DX/20 38.132.10DX/25 38.132.10DX/30 38.132.10SX/20 38.132.10SX/25 38.132.10SX/30

mm 98x58 98x58 98x58 98x58 98x58 98x58

Dužina vrata cilindra mm 20 25 30 20 25 30

Verzija desna desna desna lijeva lijeva lijeva

( Desna

Brava Od kromiranog mesinga za ulazna vrata, ruka i cilindar izvana, blokiranje iznutra. Vrlo praktina i vrsta brava, kompletna sa kontra-plocicom. Brave

Kat.br.

38.132.20DE/20 38.132.20DE/25 38.132.20DE/30 38.132.20DE/35 38.132.20DI/20 38.132.20DI/25 38.132.20DI/30 38.132.20DI/35 38.132.20SE/20 38.132.20SE/25 38.132.20SE/30 38.132.20SE/35 38.132.20SI/20 38.132.20SI/25 38.132.20SI/30 38.132.20SI/35

mm 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138 58x138

Brave za vrata

Kvadrat mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Cilindar mm 20 25 30 35 20 25 30 35 20 25 30 35 20 25 30 35

Verzija DE DE DE DE DI DI DI DI SE SE SE SE SI SI SI SI

Ruke nisu ukljuene.

523


38

Brave za vrata Brava Od kromiranog mesinga, za vrata sa rukom i bravom. Za prisloniti. Koristi sve ruke iz kataloga. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

mm

38.132.21DE 38.132.21DI 38.132.21SE 38.132.21SI

Kvadrat mm

Verzija

110x45

8

DE

110x45

8

DI

110x45 110x45

8 8

SE SI

Rucke nisu ukljuene.

Brava za W.C sa rukom za blokiranje Od kromiranog mesinga. Sva od nehrajueg materijala. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

mm

38.131.50

Kvadrat mm

70x45

8

Vijana roba, pribor od inoxa

Antivibracijska brava za ugradnju sa moguom desnom i lijevom montažom (DX-SX). Od kromiranog mesinga. Vrlo male debljine i smanjenih dimenzija. Ruke: svi tipovi iz kataloga sa kvadrantom 8mm, osim 38.350.59. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

38.409.70 38.409.72

( 38.409.72/73

38.409.73

Verzija

Maska mm

Brava mm

Debljina vratiju mm

jednostavna sa unutarnjim blokiranjem i sigurnosnim sistemom za otvaranje izvana sa unutarnjim blokiranjem i sigurnosnim sistemom za otvaranje izvana

110x13

68x60x9

minimum 15

110x13

66x60x9

18-23

110x13

66x60x9

24-29

( 38.409.70

Vanjska vodonepropusna brava sa zaštitom od vibracija Od kormiranog mesinga. Za kutije tuša jer je vodonepropusna, može se koristiti za bilo koji tip vrata. Može se instalirati na vrata svih debljina. Za upotrebu sa svim rukama sa kvadrom 8 mm. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

38.130.01 38.130.03 38.130.05

Proizvod samo brava sa ploicama

102x102x27

par vanjskih ploica

100x52x27

ugradbene ploice

56x20

Brava ugradbena za klizna vrata Od kromiranog mesinga, sa sigurnosnom rukom. Vrat od inoxa. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija mm

Kvadrat mm

Maska mm

Ulaz mm

Debljina mm

38.133.00

Kompletna sa 2 rukice za zatvaranje i rukom

110

9

225x22x4

60

13

38.133.01

bez rukica za zatvaranje i ruki*

110

9

225x22x4

60

13

*

Koristi bilo koji tip ruke iz našeg kataloga, kvadrat 8 mm, u tom sluaju zatražiti adapter 38.348.12 sa kvadrata 9 na kvadrat 8 mm.

Brava za klizna vrata Od kromiranog mesinga. Blokiranje sa unutrašnje strane. Brave

Kat.br.

38.132.05

524

Brave za vrata

Maska mm

Debljina vratiju mm

134x80

13/16


38

Brave za vrata Brave

Brave

Od kromiranog mesinga za klizna vrata sa rukom u ravnini, za vrata debljine minimum mm 20. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija Kompletna sa bravom sa tradicionalnim kljuem

38.132.07

Ploica mm

Maska mm

158x87

112x15

Od kromiranog mesinga za klizna vrata sa rukom u ravnini, Za vrata debljine minimum mm 20. Brave

Kat.br.

38.132.08

Brave za klizna vrata

Brave za vrata

38.348.70

Maska mm

158x87

112x15

Sa rukom. Realizirana kompletno od kromiranog mesinga.

Verzija

Debljina mm

brava Yale

15

Maska Kompletna sa 2 Kvadrat mm mm rukice za zatvaranje mm

160x15

198x45

8

Brave

Kat.br.

38.348.71

Verzija

Debljina mm

tradicionalni klju

15

Brave za vrata

Maska mm

Kompletna sa 2 rukicama za zatvaranje mm

Kvadrat mm

160x15

198x45

8

bez ploiica i ruke * Koristi se sa bilo kojom rukom i rozetom iz kataloga, kvadrat 8 mm

38.348.69*

brava Yale

15

160x15

Brava ugradbena

Par ploica

Od kromiranog mesinga za unutrašnja vrata manje debljine, kompletna sa ativibracijskom jabuicom. Brave

Kat.br.

38.131.47

Kvadrat univerzalan mm 8

Brave za vrata

Maska mm 95x13

Debljina kutije mm 9

Vijana roba, pribor od inoxa

Kat.br.

Ploica mm

Brave za klizna vrata

Sa rukom. Sva od kromiranog mesinga. Brave

Brave za vrata

Verzija Sa rukom za blokiranje + kljuem sa druge strane

Sa blokiranjem s unutrašnje strane od kromiranog mesinga. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

38.131.48

Brava ugradbena

mm

Za ruke kvadrata mm

118x36

8

Za brave 38.131.47

Brava za W.C. sa blokiranjem s unutrašnje strane

Od kromiranog mesinga sa sigurnosnim cilindrom. Kompletna sa dvije završne ploice 3840. Rucka 3485, 84 MM. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Maska mm

Kvadrat mm

38.134.83DX 38.134.83SX

desna

150x15

8

lijeva

150x15

8

Kompletna sa dvije ploice, i rukom od 84mm od kromiranog mesinga. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Maska mm

Kvadrat mm

38.347.40DX 38.347.40SX

desna lijeva

135x15 135x15

8 8

525


38

Brave za vrata Brave za klizna vrata Od inoxa. Kompletna sa kuištem, cilindrom tipa Yale i plosnatom rukom. Mala dubina ini ovu bravu vrlo dobrom za vrata uskih profila. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

38.132.03

Maska mm

Kutija mm

Kvadrat mm

Dubina mm

Dužina cilindra mm

250x25x3

194x43x15

8

43

45

Brava Od mat kromiranog mesinga ugradbena, sa antivibracijskim sistemom i sigurnosnim cilindrom. Brave

Kat.br.

Verzija

38.203.50DX

desna

38.203.50SX

lijeva

38.203.51DX 38.203.51SX

desna lijeva

Vijana roba, pribor od inoxa

*

Brave za vrata

Model

Kompletna sa duplom rukicom za zatvaranje i sa rukom mm 110 Kompletna sa duplom rukicom za zatvaranje i sa rukom mm 110

bez ruke i rukica za zatvaranje * bez ruke i rukica za zatvaranje *

Maska mm

Kvadrat mm

212x22x2

9

212x22x2

9

212x22x2 212x22x2

9 9

Koristi bilo koju ruku i rozetu iz kataloga, kvadrat mm 8, u tom sluaju zatražiti adapter 38.348.12 sa kvadrata 9 na kvadrat 8 mm.

Antivibracijska brava ugradbena sa blokiranjem s unutrašnje strane za W.C. Sa vanjskim sigurnosnim sistemom za odblokiravanje Realizirana od kromiranog mesinga, standardni kvadrat i vanjski klju za odblokiravanje. Brave

Kat.br.

Verzija

38.203.70DX

desna

38.203.70SX

lijeva

38.203.71DX 38.203.71SX

desna lijeva

*

Brave za vrata

Model

kompletan sa duplom rukicom za zatvaranje, sa rukom mm 110 kompletan sa duplom rukicom za zatvaranje, sa rukom mm 110

bez ruki i rukica za zatvaranje* bez ruki i rukica za zatvaranje*

Kvadrat mm

Maska mm

9

212x22

9

212x22

9 9

212x22 212x22

Koristi bilo koju ruku i rozetu iz kataloga, kvadrat 8 mm, u tom sluaju zatražiti adapter 38.348.12 sa kvadrata 9 na kvadrat 8 mm.

Brave sa sigurnosnim kljuem tipa Yale Brave od kromiranog mesinga za umetanje, za vrata debljine mm 15, sa parom inox ploica i parom ruki 5485 mm 84. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Model

38.134.01 38.134.02 38.135.01 38.135.02

lijeva desna lijeva desna

Kompletan sa rukom Kompletan sa rukom bez ruke bez ruke

Kvadrat mm 8 8 8 8

Maska mm 133x15 133x15 133x15 133x15

Ploica mm 133x70 133x70 133x70 133x70

Koristi bilo koju ruku iz našeg kataloga, kvadrat 8 mm.

Brave sa okretljivim sistemom za blokiranje sa jedne strane i kljuem za odblokiravanje sa druge strane Brave od kromiranog mesinga za umetanje, za vrata debljine mm 15, sa jednim parom inox ploica i parom ruki mm 84. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Model

38.134.03 38.134.04 38.135.03 38.135.04

lijeva desna lijeva desna

Kompletan sa rukom Kompletan sa rukom bez ruke bez ruke

Kvadrat mm 8 8 8 8

Maska mm 133x15 133x15 133x15 133x15

Ploica mm 133x70 133x70 133x70 133x70

Koristi bilo koju rucku iz naseg kataloga, kvadrat 8 mm.

Brave bez kljua Brave od kromiranog mesinga za umetanje, za vrata debljine mm 15, sa jednim parom inox ploica i parom ruki mm 84. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Verzija

Model

38.134.05 38.134.06 38.135.05 38.135.06

lijeva desna lijeva desna

Kompletan sa rukom Kompletan sa rukom bez ruke bez ruke

Kvadrat mm 8 8 8 8

Koristi bilo koju ruku iz našeg kataloga, kvadrat 8 mm.

526

Maska mm 80x15 80x15 80x15 80x15

Ploica mm 80x70 80x70 80x70 80x70


Brave za vrata

38

Brava za W.C od kromiranog mesinga za aplikaciju izvana, kompletna sa rukom sa jabuicom i sklopivim prstenom, ovalna maska sa dvostrukim prislonom, kako vanjskim tako i na stijenku. Brave

Brave za vrata

Kat.br.

Kuište mm

38.227.10

95x57

Kit sa rukama

Kit sa vanjskom preklopnom rukom u ravnini

Od kromiranog mesinga + kromirane plastike + inoxa, za prislon, sa blokiranjem sa unutrašnje strane. Idealan za W.C. i kabine.

Od kromiranog mesinga + kromirane plastike + inoxa, za prislon, sa blokiranjem sa unutrašnje strane. Idealan za W.C. i kabine.

Brave

Brave

Brave za vrata

Kat.br.

38.177.60

Brave za vrata

Kat.br.

Kuište mm

Kuište mm

38.177.62

54x44

54x44

Vijana roba, pribor od inoxa

Ruka Od kromiranog mesinga sa osiguraem za brave iz ovog kataloga. Brave, rucke za

Brave za vrata

Kat.br.

Kvadrat mm

38.394.00

8

Rukica sa dvostrukim jabuicama Od kromiranog mesinga za brave iz ovog kataloga. Brave, rucke za

Brave za vrata

Kat.br.

Osovina mm

38.395.00

8

Dvojna ruka Od anodizirane lake legure. Kompaktna i lijepog izgleda. Brave, rucke za

Brave za vrata

Kat.br.

Jabuica Ø mm

Visina mm

Kvadrat mm

40

32

8

38.340.50

Ruka dvostruka za brave

Ruka dvostruka

Od kromiranog mesinga. Brave, rucke za

Kat.br.

Od kromiranog mesinga.

Brave za vrata

Jabuica mm

Kvadrat mm

58x46

9

38.348.52

Brave, rucke za

Kat.br.

Kvadrat mm 8

38.348.50

Brave za vrata

Dimenzije mm 80x35

Rukica za sve naše brave Od kromiranog mesinga, kompletna sa završnom dvojnom maskom, sa osovinama od plastike. Brave, rucke za

Brave za vrata

Kat.br.

38.393.00

Jabuica mm

Kvadrat mm

56x18

8

Par kompaktnih ruki

( 38.348.47

od kromiranog mesinga. Brave, rucke za

Kat.br.

38.348.46 38.348.47 38.348.48

Brave za vrata

Model

Dužina mm

Model “Kata”

113

Kvadrat mm

8

Model “Kata”

85

8

Model “Spoon”

82

8

38.348.12 Adapter za smanjivanje kvadrata od mm 9 (vidi brave 38.203.50/70/38133.00) na kvadrat od mm 8 kako bi se mogle koristiti sve rucke iz kataloga

( 38.348.46 ( 38.348.48

527


38

Ruke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

 Ruke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8 Par oblih ruki GUERINI Brave, rucke za

Ruke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

Kat.br.

Kompletne sa

38.348.60

rozetama

Kvadrat tip mm

univerzalni

Materjal

8

Kromirani sjajni mesing

Par ruki “Oliva” Brave, rucke za

Ruke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

Kat.br.

Kompletne sa

38.350.59

rozetama

Kvadrat

Materjal

tip

mm

univerzalni

8

Kromirani sjajni mesing + kromirani mat mesing

Par ruki SLIM Brave, rucke za

Ruke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

Kat.br.

Kompletne sa

Kvadrat Tip

Materjal mm

38.349.11

rozetama

univerzalni

8

38.349.13

rozetama

univerzalni

8

Kromirani mesing Niklani mesing mat (krom "biser")

Vijana roba, pribor od inoxa

Par ruki SQUARE Kompletne sa rozetama. Brave, rucke za

Ruke za vrata sa univerzalnim kvadrom mm 8

Kat.br.

Materjal kromirani mesing

38.348.56

 Ruke za vrata i pribor Rozete za ruke, prodaju se u paru Brave, rozete za

Ruke za vrata i pribor

Kat.br.

Obrada kromirana

38.348.61

Koristi se sa bravama

Tip brave

38.348.60; 38.349.01

Yale

Zatvara za brave kupaonica Kompletan sa vanjskim sigurnosnim zatvaranjem. Brave

Ruke za vrata i pribor

Kat.br.

38.355.59 38.355.63

( 38.355.63-64

Od kromiranog mesinga sa ležajem od plastike. Za upotrebu sa svim našim rukama, prodaju se u paru. Kat.br.

38.348.10

Kvadrat mm *

7 7

Model okrugli kvadratni

Rozete

Rozete ovalne

Brave, rozete za

Verzija

ottone cromato ottone cromato

Od kromiranog mesinga. Prodaju se u paru. Brave, rozete za

Ruke za vrata i pribor

Ruke za vrata i pribor

Kat.br.

mm

38.348.11

28x53

Za ruke kvadrat mm

Ø mm

8

45

 Pribor za klizna vrata Kliza Od niklovanog mesinga, montira se na doljni dio vrata. Cijena je za komad od 2 metra. Klizna vrata, pribor za

Kat.br.

38.342.80 38.342.90

528

Pribor za klizna vrata

Proizvod

mm 30x12x2000

Napomena

šina kliza

64x37

Ø kotaia 30 mm

-


38

Pribor za klizna vrata Šine i klizai Klizna vrata, pribor za

Kat.br.

Pribor za klizna vrata

Dio

Opis

38.342.20

gornji

Šina od inoxa

45x14x2000

na gornji dio vratiju

38.342.30

gornji

Kliza sa kotaiem od plastike

nosa 60x70

svaka vrata trebaju dva klizaa

38.342.60

doljnji

Šina

12x11x2000

na doljni dio vratiju

38x15

svaka vrata trebaju dva klizaa

38.342.70

doljnji *

mm

Kliza sa kotaiem

Montaža

Cijena se podrazumijeva za komad od 2 metra.

Serija polica 38.026.00 Od inoxa za stolove na barkama sa kabinom. Serija se sastoji od dvije kukice i dva nosaa kukica. Vrlo vrsti. Kuke

Pribor za klizna vrata

 Vješalice Vješalica sa 3 okretljive kuke

Vješalica sa 4 okretljive kuke

Vješalica od sjajnog inoxa AISI 316 AISI 316

Vješalice

Kat.br.

Verzija

38.162.00 38.162.01

sjajni mesing kromirani mesing

Ploa mm 73x36 73x36

Vješalica

Kat.br.

38.205.00 38.205.01

Vješalice

Verzija

sjajni mesing kromirani mesing

Vješalica sklopiva.

Kat.br.

Vješalice

38.104.01 38.104.02

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

38.313.00

Baza mm

Debljina mm

38x53

90 (max)

Vješalica

Sa oprugom od inoxa. Vješalica

Ploa mm 81x39 81x39

Verzija

od sjajnog inoxa.

mm 75x25 75x25

Kromirani mesing Sjajni mesing

Vješalica

Vješalice

Kat.br.

Baza mm

Izboenost mm

40x26

70

38.031.31

Vijana roba, pribor od inoxa

Vješalica

Kuke Od sjajnog inoxa. Kuke

Vješalice

Kat.br.

D mm

38.313.50 38.313.90 38.313.40 38.313.30 38.313.45 38.313.70 38.313.80

H mm

25

25

22

30

29 25

32 41

33

53

47

27

66

36

Vješalica

Kuka

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Vješalica

38.031.29

( 38.313.30/45 ( 38.313.50

Vješalica

AISI 316

Kat.br.

( 38.313.90/40 ( 38.313.70/80

Vješalice

A mm

B mm

C mm

5,7

9,2

30

AISI 316

od sjajnog inoxa AISI 316. Vješalica

Kat.br.

38.031.30

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kuke

Vješalice

A mm

B mm

C mm

10

60

35

Kat.br.

38.301.09

Vješalice

A mm

B mm

C mm

6,5

31

10

529


38

Vješalice

Kukica za razne upotrebe

Ploica sa prstenom

Kukica

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Od inoxa AISI 316.

Od sjajnog inoxa. Kuke

Vješalice

Kat.br.

38.102.10

Kuke

Dužina mm

Baza

55

sa dva otvora

Kat.br.

Baza mm

Izboenost mm

27x30

19

38.301.11

Kukica

Kat.br.

Vijana roba, pribor od inoxa

38.301.08

mm 15x5,7x35,8

Od sjajnog inoxa, za montiranje na stijenku. 38.320.00 38.320.01

Kuke

Dužina mm 40 60

Baza mm 32x15 43x20

mm 45x33

38.102.20

Kukica

Od inoxa. Kuke

Vješalice

Kat.br.

Vješalice

Kat.br.

Od sjajnog inoxa. Kuke

Kat.br.

20

Od kromiranog mesinga.

mm 43x13x14

38.178.00

Kukice za strop

Vješalice

Izboenost mm

23x23

Kukica

Vješalice

Kat.br.

Kukice

Kuke

38.301.10

Baza mm

Od kromiranog mesinga. Kuke

Vješalice

Vješalice

Kat.br.

Kukica za razne upotrebe

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kuke

Kuke

Vješalice

Dužina mm

Baza mm

33

32x15

45

43x20

38.321.00 38.321.01

Vješalice

Kat.br.

mm 32x24

38.102.05

Baza mm

32x13

Kukica za odijela Od plastike. Kuke

Vješalice

Kat.br.

mm

38.105.65

Base mm

55x24

24x35

Vješalica na izvlaenje Idealna za duboke ormare limitirane širine kao što su na plovilima; nadoknauje nedostatak prostora i olakšava njegovo korištenje; kuka od inoxa i završeci od plastike. Patentiran Sugatzune. Vješalica

Kat.br.

Vješalice

38.315.30 38.315.40

L 491 636

L2 300 400

L3 274 374

C 264 364

Nosivost kg 3 3

Klizai Od inoxa na kuglicama za ladice. Izvrsno klizanje i velika vrstoa. Dva pokretna dijela (otvaranje na 3/4). Sa posebnim mehanizmom za zaustavljanje na kraju hoda za držanje ladice u otvorenom položaju. Klizaci za ladice

Kat.br.

38.272.12 38.272.14 38.272.16

530

Vješalice

Dužina klizaa 304,8 355,6 406,4

Dužina klizanja 203 254 305

B D E F Nosivost kg 254 136,5 247,6 260,3 24 304,8 187,5 247,3 311,1 23 355,6 136,5 2387,4 361,7 21


Lokoti

38

 Lokoti "Sicur lock" specijalni lokot protiv krae vanbrodskih motora Blokira krilne vijke i zato: 1) osigurava da se vijci ne mogu sami odviti i motor padne u more - 2) onemoguava krau motora, jer da bi ga se skinulo treba ga kompletno razbiti. Kompletno od anodizirane lake legure (debljina cijevi mm 4, te je vrlo vrst), brava za blokiranje od mesinga i inoxa sa dvostrukim kljuem. Zbog svog vrstog izgleda obeshrabruje bilo kojeg lopova. Model “Compact” sa kapicama - terminalima od inoxa i unutrašnjom antivibracijskom cijevi.

Zaštita od krade na brodu

Lokoti

Kat.br.

Za motore

38.175.10 38.175.11

do 25 KS preko 25 KS i za sve motore Mercury

Lokoti “Hampton” za nautiku upotrebu: Model “Waterproof” Vodonepropusan i za podvodnu upotrebu. Tijelo od željeznog laminata obloženog polietilenom otpornim na udarce, luk od inoxa obložen PVC-om, brava sa zaštitnim poklopcem sa navojem. Lokoti

Lokoti

Kat.br.

Ø mm

Unutrašnji prolaz mm

40

8

33x19

Vijana roba, pribor od inoxa

38.023.40

Luk mm

Lokoti sa kljuem sistem “Abloy” Tijelo od kromiranog mesinga, luk od inoxa. Lokoti

Lokoti

Kat.br.

Dimenzije mm

38.021.25 38.021.30 38.021.40 38.021.50 38.021.60

A mm

25

19

30 40

20 26

50

31

60

38

Set od 4 nautika lokota sa jednim univerzalnim kljuem etiri lokota u blister pakovanju sa etiri jednaka kljua. Tijelo od kormiranog mesinga i luk od inoxa. Lokoti

Lokoti

Kat.br.

38.022.34

mm

A mm

30

20

Specijalni lokoti za more

Lokoti "teški" sa kljuem Fisher AISI 316

kompletno od bronze i lukom od inoxa, prodaju se komadno u kutijama.

Potpuno od inoxa AISI 316. Lokoti

Kat.br. Lokoti

Kat.br.

38.024.30 38.024.40 38.024.50

Lokoti

Luk od mm

30 40 50

38.025.30 38.025.40 38.025.50 38.025.60

Lokoti

Luk mm

30 40 50 60

531


39 Prsteni i oni vijci Privezi Mostii i prstenovi Prsteni preklopni "Pad-Eye" Mostii Prsteni od sjajnog inoxa

PM

 Privezi Privezi na “U” AISI 316

Od inoxa, sa dvostrukom ploicom.

Privezi

Privezi

Kat.br.

Dužina mm

39 - Prsteni i oni vijci

39.125.07 39.125.06 39.125.01 39.125.02 39.125.03 39.125.04 39.125.00 39.125.05

Ploica mm

Dužina navoja mm

Ø prstena mm

Ø navoja mm

Razmak

80

45x13

40

6

5

35

90 105

45x13 50x15

45 60

8 10

6 8

35 35

105

75x40

60

10

8

35

110

60x15

65

10

8

45

110

80x40

65

10

8

45

135

70x20

75

12

10

50

155

100x27

95

14

12

65

Privezi DE LUX Od sjajnog inoxa,vrlo efektnog estetskog izgleda. Zahvaljujui konusnim prikljucima. Privezi

Privezi

Kat.br.

( 39.127.xx

39.127.01 39.127.02 39.127.03 39.127.05 39.127.06 39.127.07 39.127.09

D mm

L1 mm

L2 mm

L3 mm

B mm

9,5

100

63,0

27,5

26,1

C mm

35,7

9,5

120

83,0

27,5

26,1

35,7

9,5

110

63,5

35,0

26,1

35,7

12,5

122

76,0

34,0

34,0

46,0

12,5

136

90,0

34,0

34,0

46,0

12,5 15,8

131 160

76,2 91,0

41,0 69,0

34,0 47,5

46,0 60,0

Privezi na “U” Od inoxa. Model sa ploicom. Privezi

Privezi

Kat.br.

39.126.01 39.126.02 39.126.03 39.126.04 39.126.05 39.126.06

D mm

L1 mm

L2 mm

4

64

35

B mm

30

5

80

45

33

6

90

50

33

8

80

50

33

10 12

90 150

55 65

42 50

Mostii inox sa sigurnosnom samoblokirajuom maticom AISI 316 Mostii

Kat.br.

39.123.01 39.123.02 39.123.03

532

D1 M8 M10

L1 mm

L mm

D mm

A mm

60 48

100 100

10 12

40 40

M12

58

120

14

40


Privezi

39

Mostii V pod nagibom Od sjajnog inoxa AISI 316 Mostii

Privezi

Kat.br.

A mm

B mm

C mm

D mm

M mm

2 2

81 100

30 40

41 49

8 10

39.124.02 39.124.03

 Mostii i prstenovi Prsteni za vuu / podizanje AISI 316

Izraeni od sjajnog inoxa AISI 316

Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Fiksiranje sa

39.200.01 39.200.02

A mm

B mm

C mm

D Ø mm

38 50

35 45

15,6 19,7

21 30

2 slijepa vijka od 5mm 2 slijepa vijka od 8mm

Prsten za vuu ili vješanje

( 39.200.01 ( 39.200.02

Veliki prsten za vuu ili vješanje

Od kromirane bronze. Mostii i prstenovi

Kat.br.

Vijak mm

39.119.00

10x90

210

39.118.00 Od kromirane bronze, sa dva slijepa vijka. Mjere baze mm 90x40. Prsteni

Mostii i prstenovi

Prsten za vuu ili vješanje 39.118.01 Od kromirane bronze, sa dva slijepa vijka. Mjere baze mm 78x20. Prsteni

Mostii i prstenovi

Prsten pramac/krma od sjajnog inoxa AISI 316 Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Slijepi vijak od mm

Radna vrstoa kg

10

1100

39.116.00

Prsten od inoxa sa zatvaranjem na polugu

Prsten za višestruku upotrebu

39.147.00 Koristi se kao kuka za fiksiranje konopa za vuu skijaša na malim gliserima ili gumenjacima. Vrlo je vrst i funkcionalan. Privezi

39 - Prsteni i oni vijci

Prsteni

39.301.07 Od inoxa AISI 316. Baza 30x27 mm. Izbocenost 28 mm. Oni vijci

Mostii i prstenovi

Mostii i prstenovi

Dvostruki prsteni za krmu gumenjaka Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

39.170.90 39.170.91 39.170.92

Materjal

Ø vijka mm

Dužina mm

Ø prstena mm

Kromirani mesing Inox

8 8

80 60

8 8

Inox

10

80

10

Oni vijci Od inoxa AISI 316 toplo štampanog bez vidljivih varova. Maksimalne vrstoe i pouzdanosti, sjajni. Prsteni

Kat.br.

39.181.01 39.181.02 39.181.04 39.181.05 39.181.06

Mostii i prstenovi

Mjere mm

A mm

B mm

C mm

D mm

6x40 6x60

40 60

34 54

5 5

12 12

10 10

8x100

100

90

6

14

10

10x100

100

88

8

16

10

12x120

120

105

10

18

10

533


39

Mostii i prstenovi Mostii Od inoxa AISI 316, vrlo vrsti i funkcionalni. Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

39.182.01 39.182.02 39.182.03

Vijak

Dužina mm

6 MA 8 MA 10 MA

60 80 100

Mostii ženski Od sjajnog inoxa sa navojem. Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

( 39.158.xx

39.306.06 39.306.08 39.306.10 39.306.12

b mm

c mm

E mm

M mm

H mm

26

16

5

13

13

28,3

d mm

6

45

32,6 41

20 25

6,3 8

16 20

17 21

33,3 41,5

8 10

80 150

50

30

10

25

26

51

12

220

Mostii Od inoxa AISI 316, lagani tip. Prsteni

( 39.159.xx

39 - Prsteni i oni vijci

( 39.158.xx

a mm

Mostii i prstenovi

Ženski

Muški

39.159.06 39.159.08 39.159.10 39.159.12 39.159.16

39.158.06 39.158.08 39.158.10 39.158.12 39.158.16

Prekidna vrstoa kg

Navoj C mm

B mm

H mm

L mm

L1 mm

D2 mm

1300

6

16

28

41

13

17

10

1450

8

20

36

48

13

20

10

2000

10

25

45

62

17

25

10

2800

12

30

54

75

21

30

10

5850

16

35

63

90

27

35

10

( 39.159.xx

Prsten sa vijkom

Oni vijak i prsten sa zglobom

Od inoxa.

Od kromiranog mesinga. Prsteni

Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

39.170.60 39.170.61

Ø prstena mm

Ø vijka mm

45

3/8

50

1/2

Ø mm

Dužina ispod glave mm

10

55

80

33

39.170.70

Prsten Ø mm

Ploica mm

35

40x30

Prsten sa vijkom

Od kromirane bronze, vrlo vrst.

534

Ø prstena mm

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Prsten

39.580.00

33

8

Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

60

Potpuno od kromirane bronze.

Od inoxa.

Prsteni

Dužina mm

6

Prsten sa zglobom

Prsteni

39.170.62

Øvijka mm

39.172.06 39.172.08

Prsten sa vijkom

Kat.br.

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Od kromiranog mesinga, vrlo vrst i elegantan. Mostii i prstenovi

mm

50x30x25

Prsteni

Kat.br.

39.580.01

Mostii i prstenovi

mm 80x35x25


Mostii i prstenovi

39

Prsten za vješanje AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 .

Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Max vertikalna nosivost kg

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

4500

121

78

70

49

76

39.117.00

Prsteni za ovješavanje bokobrana ili za razne upotrebe Od sjajnog inoxa AISI 316. Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Oko Ø mm

Baza mm

13

32x26

24

22

46x38

38

39.167.01 39.167.02

Visina mm

Ploica sa 2 otvora sa mostiem Od sjajnog inoxa. Privezi

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Ø mm

A mm

B mm

5

20,5

33

4,5

6

25,5

40

4,5

8

31,0

50

5,5

C mm

39.323.01 39.323.02 39.323.03

C mm

Ploica sa mostiem i slijepim vijkom Od sjajnog inoxa Oni vijci

Mostii i prstenovi

Ø mm

A mm

B mm

5

32

20

M6

6 8

40 50

22 26

M8 M10

C mm

39.325.01 39.325.02 39.325.03

39 - Prsteni i oni vijci

Kat.br.

Kukice sa okruglom bazom Od sjajnog inoxa. Privezi

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Ø mm

A mm

B mm

5

33

8,5

4,5

6 8

40 50

12,5 14,5

4,5 5,5

39.324.01 39.324.02 39.324.03

Ploice kvadratne sa prstenom Od inoxa. Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

D mm

A mm

B mm

H mm

h mm

W mm

d mm

5 6

30 35

35 40

19 26

12 17

14 18

4,2 4,2

39.320.05 39.320.06 39.320.08 39.320.10

29 40

8

40

50

33

22

20

5,2

70

10

48

60

40

30

25

5,5

100

Prsteni na ploici Od ajajnog inoxa AISI 316, fiksiraju se pomou 4 vijka. Za korištenje i kao prihvat na palubi ili za "teške" upotrebe. Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

39.168.40 39.169.40

Dužinamm

Širina mm

79

49

Oko mm

20x10

88

55

28x12

Prsten na ploici Od sjajnog inoxa AISI 316 , fiksira se sa 2 vijka. Prsteni

Mostii i prstenovi

Kat.br.

Dužina mm

39.168.41 39.169.41

Oko Ø mm

75

16

60

90

20

110

Romboidalne baze za mostie Od inoxa, sa 4 rupe. Prsteni

Kat.br.

39.132.05 39.132.06 39.132.08

Mostii i prstenovi

D mm

A mm

B mm

H mm

h mm

W mm

5

37

59

22

12

11

d mm

4,2

32

6 8

40 50

64 80

26 33

15 20

15 18

4,2 5,2

44 77

535


39

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

 Prsteni preklopni "Pad-Eye" Prsten - mosti FLUSH DECK AISI 316

Prsten - mosti idealan za fiksiranje splavi za spašavanje, gumenjaka, itd. na palubu ili platformu, ili kao kuka za lifeline ili drugo na jedrilicima. Od sjajnog inoxa AISI 316.

Oni vijci - preklopni

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Kat.br.

39.865.00

A mm

B mm

C mm

Prekidna vrstoa

70

60

21

kg 1100

Sklopivi prsteni od inoxa AISI 316

Za upotrebu i kao vrsti držai. Baza od inoxa AISI 316, prsten od specijalnog inoxa 17- PH4 visoke otpornosti tamo gdje je potrebno izdržati teža optereenja, sa brtvama od antivibracijske gume.

Prsteni sklopivi

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Kat.br.

39.866.80 39.866.81 39.866.85 39.866.86 39.866.87 39.866.88

( 39.866.86-87-88

39 - Prsteni i oni vijci

Baza mm

Prekidna vrstoa kg

sa 3 otvora 48x49

1900

sa 3 otvora 65x64 Sklopiva bitva, 48x49

3000 -

sa 4 otvora mm 45x45

2100

sa 4 otvora mm 51x51

2600

sa 4 otvora mm 76x76

3900

Sklopivi prsteni dugaki tip sa bazom sa 4 rupe AISI 316 Prsteni sklopivi

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Kat.br.

Ukupne dimenzije mm

39.866.90 39.866.91 39.866.92

Baza mm

95x45

45x45

119x51

51x51

152x76

76x76

Polukružni prsteni sa zglobom Od inoxa visoke otpornosti (17-PH4), sjajni. Prsteni sklopivi

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Kat.br.

Dužina mm

Visina mm

54

28

1700

66

45

2700

39.869.01 39.869.02

Prekidna vrstoa kg

Polukružni prsteni sa zglobom Sa nosaima od sjajnog AISI 304. Prsteni sklopivi

Prsteni preklopni "Pad-Eye"

Kat.br.

Dužina mm

Kat.br.

Dužina mm

Kat.br.

Dužina mm

28

39.868.02

51

39.868.03

68

L1 mm 40 51 57 63 71 48

H mm 16 16 22 25 30 15

39.868.01

 Mostii Mostii Od inoxa, sjajni. Mostici

Kat.br.

( 39.322.xx

Mostii

39.322.04 39.322.05 39.322.06 39.322.08 39.322.10 39.321.00*

( 39.321.00 *

D mm 4 5 6 8 10 5

A1 32 41 44 51 61 36

d mm 3,2 4,2 5,2 5,2 8,2 8,2

Model proizveden mikrofuzijom

Mostii sa centralnim utorom Od štancanog inoxa. Mostici

Kat.br.

39.176.74 39.176.75 39.176.76 39.176.77 39.176.78

536

A1 mm 28 34 44 58 63

Mostii

A2 mm 11 15 20 28 32

L mm 12 14 19 28 33

Rupe Ø 4 5 5 5 6


Mostii

39

Mostii Od štancanog sjajnog inoxa AISI 316. Mostici

Mostii

Kat.br.

A mm

H mm

C mm

Debljina lima mm

43 47

11 14

11 11

1,2 1,2

39.319.01 39.319.00

Mostii sa ravnom bazom Od sjajnog inoxa. Mostici

Kat.br.

39.002.00 39.003.00 39.004.00 39.005.00

D mm 5 6 8 10

A mm 15 20 26 32

B mm 45 60 80 100

Mostii

B2 mm 35,5 46,0 60,0 73,0

H mm 20 25 32 35

h mm 12 17 21 25

W mm 14 16 20 22

d mm 4,2 5,2 5,2 6,5

Mini mosti od inoxa AISI 316

Koristan za fiksiranje bokobrana, traka za fiskiranje gumenjaka itd.

Mostii

Mostii

Kat.br.

Razmak vijaka mm

Navoj

53

M4

39.168.00

 Prsteni od sjajnog inoxa Kat.br.

Prsteni od sjajnog inoxa

D mm

H mm

4 5

20 30

39.595.00 39.597.00 39.597.01 39.597.02 39.597.05 39.598.00 39.598.01

5

25

5

35

6

30

6 6

40 50

Kat.br.

D mm

H mm

6 8

60 40

39.598.02 39.595.99 39.596.00 39.596.01 39.596.03 39.596.05

8

50

8

60

10

60

10

80

Polukružni prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.599.20 39.599.30 39.599.40

Prsteni od sjajnog inoxa

D mm

L mm

H mm

5

25

22

6

30

27

6

40

37

Kat.br.

D mm

L mm

6

50

47

8

60

57

39.599.50 39.599.80

H mm

39 - Prsteni i oni vijci

Okrugli prsten Prsteni inox

Trokutasti prsten sa pojaanjem Prsteni inox

Kat.br.

39.599.99 39.600.00 39.600.01

Prsteni od sjajnog inoxa

D mm

L mm

4

20

5

30

5

45

Kat.br.

D mm

39.600.02 39.600.03

L mm

6

50

8

50

Trokutasti prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.601.01 39.601.02 39.601.03

Prsteni od sjajnog inoxa

D mm

L mm

H mm

5

45

5,5

L1 mm

40

6

50

7

45

8

50

8

45

D mm

A mm

B mm

H1 mm

5

45

10

25

6 8

50 50

10 10

28 28

10

60

12

32

Polukružni prsten Prsteni inox

Kat.br.

39.602.01 39.602.02 39.602.03 39.602.04

Prsteni od sjajnog inoxa

537


40 Bitve i zjevae Bitve od inoxa AISI 316 Bitve sklopive od inoxa Zjevae od inoxa Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga Bitve plastine Podnice Nasloni za lea

PM

 Bitve od inoxa AISI 316 Bitve "Hollow Cleat" AISI 316

Amerikog stila, vrlo vrste i funkcionalne, sjajne.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40 - Bitve i zjevae

40.132.12 40.132.15 40.132.20 40.132.25 40.132.30

Du탑ina mm

Razmak mm long.

transv.

125

54,2

24,7

-

150

57,4

27,2

40.132.45

200 250

71,2 93,2

33,3 44,6

40.132.46 40.132.47

300

100,0

49,2

-

Baza

Baze Od bijele plastike za instaliranje kao brtve ispod bitvi 40.132.15/20/25. Izbjegavaju eventulane tragove hre i upotpunjuju izgled bitvi. Bitve, baze za

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40.132.45

Za bitve

Kat.br.

40.132.15

40.132.46

Za bitve 40.132.20

Kat.br.

Za bitve 40.132.25

40.132.47

Bitve "Hollow" produ탑ene AISI 316 Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

( ovalni presjek

40.104.12 40.104.15 40.104.20 40.104.25

Du탑ina mm

Razmak mm long.

Sekcija transv.

120

43,2

31,7

ovalna

150 200

55,3 74,9

38,9 41,0

ovalna ovalna

250

93,2

47,5

ovalna

Bitve HEAVY DUTY "Hollow Cleat" AISI 316

Amerikog stila, verzija ojaana u odnosu na standardni model 40.132.15/30, tamo gdje je potreban "jai" izgled i vea vrstoa.

Bitve

Kat.br.

40.134.20 40.134.25 40.134.30 40.134.38

538

Bitve od inoxa AISI 316

Du탑ina mm

Razmak long. mm

200

84,5

Razmak transv. mm

45,2

254

95,4

46,9

305

121,7

63,3

380

123,7

65,1


Bitve od inoxa AISI 316

40

Bitve HEAVY DUTY "Hollow Cleat" AISI 316

Fiksiranje sa vijcima, od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dužina mm

40.135.25 40.135.30

Razmak mm

250

95,3

300

122,4

Bitve "Camel" AISI 316

Fiksiranje sa vijcima, od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka

150 200

45,4 59,6

6 8

40.133.15 40.133.20 40.133.25 40.133.30

250

76,3

10

300

91,8

12

Baza od inoxa

40.133.50 40.133.51 40.133.52 40.133.53

Bitve "Camel B" olakšana verzija AISI 316

Fiksiranje pomou vijaka od sjajnog inoxa AISI 316. U odnosu na verziju A ukopane su u doljni nevidljivi dio.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dužina mm

Razmak izmeu otvora mm

Ø slijepih vijaka

150

45,4

6

200

59,6

8

250

76,3

10

40.133.40 40.133.41 40.133.42

Baza od inoxa

40.133.50 40.133.51 40.133.52

Bitve i zjevae

Baze za bitve "Camel" za ojaanja/lijep izgled AISI 316 Bitve, baze za

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

mm

40.133.50 40.133.51 40.133.52 40.133.53

25x65

Za bitve 40.133.15

35x90

40.133.20

50x110 60x140

40.133.25 40.133.30

Bitve “Italian Style” AISI 316

Od inoxa AISI 316 aerodinamine, specijalne obrade, fiksiranje sa 2 vijka.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dužina mm

Visina mm

Razmakmm

Ø slijepih vijaka

180 240

32 43

59,6 79,5

8 12

40.174.18 40.174.24 40.174.30 40.174.37

300

70

103,3

16

370

73

119,5

16

Bitve BULL DOG AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje pomou vijaka.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40.131.16 40.131.20 40.131.25 40.131.30

Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka

Upotrebiti vijke

Baza od bijele plastike

160

53

8

40.142.09

40.131.40

200

64

10

40.142.11

40.131.41

250

80

10

40.142.11

40.131.42

300

95

14

40.142.14

-

Baze od bijele plastike za brtvljenje bazi bitvi BULL-DOG Izbjegavaju eventualne tragove oksidacije i uljepšavaju izgled bitvi. Bitve, baze za

Kat.br.

40.131.40 40.131.41 40.131.42

Bitve od inoxa AISI 316

Za bitve 40.131.16

40.131.20 40.131.25

539


40

Bitve od inoxa AISI 316 Bitve tip "Nordik" AISI 316 Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40.137.01 40.137.02 40.137.03 40.137.04 40.137.05 40.137.06 40.137.08

( 40.137.03

( 40.137.05

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje sa 2 vijka. A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

150

45

90

47

30

Ø slijepih vijaka

8

205

55

120

69

35

10

265 310

70 80

150 160

83 83

40 50

12 16

310

80

200

83

85 sa ovalnom bazom

16

360

90

200

100

60

16

500

120

280

155

85

16

( 40.137.04

( 40.137.08

( 40.137.06

( 40.137.05

Bitva za prolaz konopa NORDIK STYLE AISI 316 Bitve za prolaz konopa

Bitva-prolaznik za konop od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje pomou 2 vijka.

Bitve od inoxa AISI 316

Bitve i zjevae

Kat.br.

40.178.04

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Ø vijaka

310

80

160

83

50

50

16

Bitve "Skandy" AISI 316 Prolazi za sajle

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksiranje pomou 2 nevidljiva vijka.

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40.148.14 40.148.19 40.148.24

A mm

B mm

C mm

D mm

145

30

28

48

Ø vijaka mm

8

190

40

36

70

10

240

47

45

79

12

( 40.148.24

( 40.148.19

Bitve tip gljiva AISI 316

Sjajne, vrlo vrste i savršenog izgleda. Najbolje trenutno na tržištu. Fiksiranje pomou dva vijka.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dužina baze mm

40.173.16 40.173.20 40.173.24 40.173.30 40.173.35 40.173.42 40.173.45* *

540

Visina mm

Širina mm

Max dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

160

55

60

160

71,8

10

170 200 260

75 90 100

67 69 79

200 240 300

77,3 87,2 128,7

14 14 16

300

115

86

350

165,0

16

360

139

102

416

190,0

20

380

180

150

466

220

20

Kompletna sa podloškom-ploicom za fiksiranje od inoxa


Bitve od inoxa AISI 316

40

Bitve od sjajnog inoxa AISI 316 SCANDINAVIAN AISI 316 Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dužina mm

40.137.28 40.137.30

Visina mm

Razmak izmeu otvora mm

Ø slijepih vijaka mm

Fiksiranje

203

52

76

10

2 slijepa vijka

254

57

102

12

2 slijepa vijka

Prolaz/Bitva od sjajnog inoxa AISI 316 SCANDINAVIAN AISI 316 Bitve

Pakovani u paru, jedan lijevi i jedan desni.

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40.137.85

Dužina mm

Visina mm

Razmak izmeu otvora mm

Ø slijepih vijaka mm

Fiksiranje

203

52

76

10

sa 2 slijepa vijka

Bitve asimetrine OFFSET AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kompletne sa vijcima.

Bive

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Dužina mm

Visina mm

Razmak mm

152

40

55

8

203

46

73

10

40.141.15 40.141.20

Slijepi vijci mm

Bitve Od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Kat.br.

Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm 120 155 195

40.128.12 40.128.16 40.128.19

Visina mm 25 30 35

Razmak izmeu rupa mm 30 35 43

Bitve SAIL AISI 316

( 40.138.22-26-30

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40.138.21 40.138.22 40.138.26 40.138.30

Dužina mm

Visina mm

Razmak izmeu otvora

Ø slijepih vijaka mm

220

52

60

2 otvora mm 6,5

220

52

60

8

260

58

70

10

300

65

81

12

Bitve i zjevae

AISI 316

( 40.138.21

Bitve privezne AISI 316

Sjajne, maksimalne vrstoe i lijepog estetskog izgleda.

Bitve

Kat.br.

Bitve od inoxa AISI 316

Dužina mm 150 200 250 300

40.129.15 40.129.20 40.129.25 40.129.30

Razmak long. mm 51,8 57,2 54,4 65,0

Razmak trasv. mm 41,5 41,6 45,2 58

Bitva model "Elephant" AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje vijcima.

Bitve

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

40.139.45

Dužina mm

Visina mm

Razmak mm

Slijepi vijci mm

450

78

100

16

Bitva "Ercole" AISI 316 Bitve

Kat.br

40.179.50 40.179.60

Izraena od sjajnog inoxa AISI 316

Bitve od inoxa AISI 316

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

100

Ø 50

55

90

80

F mm

130

120

Ø 60

70

120

95

180

( 40.179.60 ( 40.179.50

541


40

Bitve od inoxa AISI 316 Kit vijaka od inoxa za bitve Kompletni sa maticama i podloškama (2 vijka, 2 matice, 2 podloške). Prolazi za konop

Kat.br.

Bitve od inoxa AISI 316

mm 6x60 8x60 8x80 10x60 10x80 12x100 14x100 16x120 20x120

40.142.06 40.142.08 40.142.09 40.142.10 40.142.11 40.142.12 40.142.14 40.142.16 40.142.20

Za bitve 40.133.15 40.133.20 - 40.174.18 - 40.138.22 - 40.137.01 40.131.16 40.133.25 - 40.173.16 - 40.138.26 - 40.137.02 40.131.20 - 40.131.25 40.133.30 - 40.138.30 - 40.137.03 - 40.174.24 40.173.20 - 40.173.24 40.173.30/35 - 40.174.30/37 - 40.137.04/05/06/08 - 40.139.45 40.173.42/45

“Zaštita” za bitve Od sivog ABS-a, montiraju se posebnim lastikom na krajeve bitvi, spijeavaju zapinjanje prilikom hodanja po palubi. Prolazi za konop

Bitve od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za bitve

40.113.00

od mm 200 do mm 300

4 zaštite za 2 bitve

 Bitve sklopive od inoxa Mini bitve sklopive AISI 316

Idealne za bokobrane, PRAM i mala plovila. Materijal: sjajni inox AISI 316.

Bitve

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br.

Bitve i zjevae

40.135.00 40.135.01

Baza mm

Otvor mm

89x31 134x41

22 22

Bitve sklopive AISI 316

Bitve

Od sjajnog inoxa AISI 316. Kompletne sa vijcima za fiksiranje, kontraploicom radi pojaanja i otvorima na bazi ve sa navojima od 3/8” i 1/2” za eventualno montiranje prikljuaka za cijev ispusta vode.

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br.

Dužina mm A A1

40.136.01 40.136.02 40.136.03

Širina mm B

D

Izboenost mm C E

Ø slijepih vijaka mm

164

150

38

12

60

23

10

217

203

50

15

83

36

10

305

285

70

25

95

52

12

Bitve sklopive RETRACTS AISI 316 Bitve

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br.

40.136.44 40.136.46 40.136.48

( 40.136.44/46

Od sjajnog inoxa AISI 316. A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

134

110

38

12

65

46

40.136.64

185

156

50

18

76

60

40.136.66

220

204

50

-

88

71

40.136.68

( 40.136.44/46

( 40.136.48

( 40.136.48

Vodilica za ispust vode

Vodilica za ispust vode za bitve RETRACTS/SMART Od crnog fleksibilnog PVC-a. Bitve

Kat.br.

40.136.64 40.136.66 40.136.68

542

Bitve sklopive od inoxa

Za bitve 40.136.44 40.136.46 40.136.48


40

Bitve sklopive od inoxa Bitve sklopive AISI 316 Bitve

Od sjajnog inoxa AISI 316 . Nije potrebna ugradnja.

Bitve sklopive od inoxa

Fiksiranje sa slijepim vijcima koja nisu ukljueni

40.142.04 40.142.05

Dužina Širina Razmak Fiksiranje sa Ø Ø Fiksiranje sa Ø mm mm mm vijcima Sliepih Sliepih ukljueni slijepi Sliepih vijaka vijaka vijaka vijci mm mm mm

40.142.01 40.142.02 40.142.03 -

12 16

40.143.01 40.143.02 40.143.03 40.143.04 -

6x40 8x45 10x50

-

115

45

67

-

172

65

115

-

210 270

70 83

137 172

350

104

219

( 40.142.05

( 40.142.01-02-03

( 40.142.01

( 40.142.03

( 40.142.04 ( 40.143.01-02-03

( 40.142.02

( 40.142.05

( 40.143.01-02-03

Sklopive bitve WING Izraene od sjajnog inoxa AISI 316. Mehanizam otvaranja / zatvaranja je sa specijalnim sistemom koji onemoguava iznenadna otvaranja. Bitve

Bitve sklopive od inoxa

Kat.br. zatvorena

Slijepi vijci

Prekidna vrstoa kg

280x44

235x44

3x12 mm

9460

360x55

322x55

3x16 mm

20120

480x75

430x75

3x16 mm

24500

Bitve i zjevae

40.145.01 40.145.02 40.145.03

otvorena

 Zjevae od inoxa Zjevae “Italian Style” AISI 316 Prolazi za konop

Zjevae od inoxa

Kat.br.

40.223.15 40.223.20 40.223.25

Dužina mm

Razmak mm

150 205

124,0 166,0

253

208,0

Prodaju se u paru.

Zjevae AISI 316 Prolazi za konop

Zjevae od inoxa

Kat.br.

Dužina mm

40.123.12 40.123.18

Razmak mm

115

85,2

150

110,8

Prodaju se u paru

Zjevae AISI 316 Prolazi za konop

Zjevae od inoxa

Kat.br.

Dužina mm

40.203.73 40.203.76

Razmak mm

112

84,0

150

122,0

Prodaju se u paru

543


40

Zjevae od inoxa Zjevae “Italian Style” ravne AISI 316 Prolazi za konop

Zjevae od inoxa

Kat.br.

Dužina mm

Razmak mm

203 255

166,0 221,0

40.202.20 40.202.25 Prodaju se u paru

Zjevae “ravne” AISI 316 Prolazi za konop

Zjevae od inoxa

Kat.br.

Dužina mm

Razmak mm

125 152

99,8 126,7

40.201.05 40.201.06 Prodaju se u paru

Zjevae sa koloturima AISI 316

Kompletne sa specijalnim nevidljivim patentiranim vijcima za fiksiranje.

PATENT Prolazi za konop

Zjevae od inoxa

Kat.br.

40.205.00 40.206.00

Za konop Ø mm

Baza mm

Visina mm

16/22

40x205

55

Razmak mm

117,0

24/32

45x260

75

160,0

Bitve i zjevae

Prodaje se u paru.

Zjevae kutne sa koloturima AISI 316

Kompletne sa nevidljivim vijcima. Sjajne.

PATENT Prolazi za konop

( centrali

Kat.br.

( 40.209.10

Dužina mm

Za konop Ø mm

A mm

B mm

Visina mm

Kut C

40.209.00

9

120

16/22

140

124

56

100°

40.209.10

9

120

16/22

152

120

56

110°

9

120

16/22

163

113

56

120°

40.209.20

( 40.209.00

Zjevae od inoxa

Ø vijci mm

40.209.25

samo završni DX / SX

40.209.26

samo u sredini 100°

40.209.27

samo u sredini 110°

40.209.28

samo u sredini 120°

( 40.209.20

 Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija Bitve Od anodizirane lake legure, vrlo sjajne do u najsitnije detalje. Bitve

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

40.114.12 40.114.15 40.114.20 40.114.25

Dužina mm

Razmak long. mm

120

34,8

Razmak trasv. mm

30,6

150

46,0

40,0

200

52,9

50,0

250

72,0

68,7

Bitve Od anodizirane lake legure vlastite proizvodnje, moderne linije i funkcionalne, sa zaobljenim kutevima. Bitve

Kat.br.

40.110.12 40.110.16 40.110.19

544

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Razmak mm

120

25,2

150

33,1

190

40,2


Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

40

Bitve Od anodizirane lake legure, moderne i funkcionalne linije, fiksiranje pomou dva vijka. Bitve

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

Dužina mm

Razmak mm

150

57,7

8

200

79,6

8

40.107.02 40.107.03

Ø slijepih vijaka mm

Bitve Od jake anodizirane lake legure, kompletne sa štoperom. Bitve

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

Dužina mm

Za konope Ø mm

Razmak mm

160 125

8/14 6/10

31,0 24,8

40.124.00 40.124.01

Bitva Od anodizirane lake legure, za privez, sa vijcima. Bitve

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

Dužinamm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

230

86,0

8

40.116.23

Bitve “Hollow Cleat” Od anodizirane lake legure, amerikog stila, vrlo vrste i funkcionalne. Bitve

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

40.108.15 40.108.20 40.108.25

Dužina mm

Razmak long. mm

Razmak trasv. mm

160 210

58,7 77,5

40,4 45,8

260

94,5

53,0

Od sjajne i anodizirane lake legure, sjajne, model sa zaobljenim rubovima, fiksiranje sa vijcima. Bitve

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Kat.br.

40.172.53 40.172.54 40.172.55 40.172.56

Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

160

0,500

90,5

8

200

1,100

114,5

10

250

2,000

145,5

14

350

6,000

170,0

18

Bitve i zjevae

Bitve tipa "gljiva" nizozemske proizvodnje

Zjevae Od sjajne anodizirane lake legure , klasini modeli, desne i lijeve, savršene sjajne obrade ak i iznutra, prodaju se u paru. Prolazi za konop

Kat.br.

40.117.14 40.117.17

Bitve, zjevae i prolazi od anodiziranog aluminija

Dužina mm

Razmak mm

140

110,0

170

134,5

Kat.br.

40.117.21 40.117.26

Dužina mm

Razmak mm

210

170,0

260

202,0

prodaju se u paru

 Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga Bitve Od kromiranog mesinga, lagane i izdržljive. Bitve

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

Dužina mm

40.172.10

Kat.br.

40.172.12

80

Dužina mm

130

Bitve tipa nakovanj Od kromiranog mesinga, baza sa 4 rupe. Bitve

Kat.br.

40.172.20 40.172.21 40.172.22 40.172.23

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Dužina mm

Razmak long. mm

50

18,2

Razmak trasv. mm

13,3

75

30,4

16,9

100

35,2

21,0

125

44,0

22,5

545


40

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga Bitve tipa "gljiva" Od kromiranog mesinga, vrlo funkcionalne. Bitve

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

Dužina mm

Razmak mm

140 200 170

62,5 104,9 90,0

40.172.43 40.172.44 40.172.45

Bitve tip "gljiva" nizozemske proizvodnje Od kromiranog mesinga, fiksiranje pomou vijaka. Bitve

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

Dužina mm

Razmak mm

Ø slijepih vijaka mm

160 200

86,9 104,8

10 12

250

136,4

14

40.172.60 40.172.61 40.172.62

Bitve norveški tip Gornji dio od mahagonija, obojane poliesterima. Kompletne sa vijcima. Bitve

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

40.115.21 40.115.26 40.115.31

Dužina mm

Razmak mm

210 (vanjski dio od drva) 260 (vanjski dio od drva)

87,1 108,2

310 (vanjski dio od drva)

141,5

Bitve Klasinog oblika od kromiranog mesinga sa dva osiguraa. Bitve

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Bitve i zjevae

Kat.br.

Dužina mm

Oko mm

100

6

30,0

120 150

6 8

41,1 44,5

200

10

57,7

40.112.10 40.112.12 40.112.15 40.112.20

Razmak mm

Bitve za konop za vuu skijaša Od kromiranog mesinga sa jezikom od kromiranog mesinga, sa 3 otvora vijka. Bitve

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

mm

40.111.01

95x45x38

225

Zjevae SEBINO Od kromiranog mesinga, desna i lijeva, vrlo lijepe obrade. Prolazi za konop

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

Dužina mm

Razmak mm

110 150

86,8 123,9

40.122.11 40.122.15 Prodaju se u paru.

Zjevaa tip “Ameriki” Od kromiranog mesinga, sa prolazom do 11 mm., desna i lijeva. Prolazi za konop

Kat.br.

40.120.00

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Dužina mm

Prolaz do mm

Razmak mm

105x22

11

94,6

Prodaju se u paru

Univerzalna zjevaa Od sjajnog inoxa AISI 316, za pramac ili kuteve krme. Prolazi za konop

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

mm 105x60

40.131.00 Prodaju se komadno.

Ruka za krmu klasini tip Od kromiranog mesinga, lijepih oblih linija, fiksiranje sa 2 vijka. Rucke rukohvata

Kat.br.

40.103.00

546

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

mm 165x35x45


Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

40

Ruka za pramac klasini tip Potpuno od kromiranog mesinga, fiksiranje sa 3 vijka. Rucke rukohvata

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

mm

40.100.00

200x33x35

280

Ruka za krmu "ameriki" tip Od kromiranog mesinga, fiksiranje sa 3 vijka, vrlo vrsta. Rucke rukohvata

Bitve, izjevae, ruke od kromiranog mesinga

Kat.br.

mm

40.104.00

125x57x30

330

 Bitve plastine Bitve Od plastike, vrlo vrste. Bitve

Bitve plastine

Dužina mm

bianco

nero

40.055.31 40.055.34 40.055.38 40.055.32

110 145 180 220

40.055.11 40.055.14 40.055.18 40.055.22

Bitva Od crne plastike. Bitve

Bitve plastine

40.057.00

Za škote

Dužina mm

od mm 6 do mm 12

155

Bitve i zjevae

Kat.br.

 Podnice Podnice, protuklizne sa okvirom AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, umetak od mekane crne plastike, sa osvjetljenjem pomou BIJELOG LED svjetla u centralnom dijelu plastike.

Nasloni - protuklizni za noge

Kat.br.

40.523.01

Podnice

mm

213x57

Kat.br.

40.523.02

mm 222x86

Podnice Od kromiranog mesinga i gume, vrlo udobne i elegantne. Nasloni - protuklizni za noge

Kat.br.

40.520.01

Podnice

Dužina mm

230x80

Kat.br.

40.520.02

Dužina mm

300x150

 Nasloni za lea Drža naslonjaa ili kreveta

Drža naslona ili kreveta sa konopiem

40.560.01 Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Savršene obrade, sa trakom za povezivanje podesivom od najlona. Ploa za fiksiranje 42 x 59.

40.559.01 Od vrlo vrste plastike i kromiranog mesinga. Vrlo je elegantan, podesiv za bilo koji tip plovila, za upotrebu i kao drža preklopnih kreveta u plovilima sa kabinom. Naslonjaci za ograde

Nasloni za lea

547


41

Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje Baze i spojevi za ograde od inoxa Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga Baze i spojevi za ograde od aluminija Cijevi od inoxa i lake legure Rukohvati i pribor Stupii za ograde i baze Ograde od inoxa Nosai štapa za pecanje i pribor PM

 Baze i spojevi za ograde od inoxa Baze AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, izraeni od cijevi i ploa varenih argonom. Lijepe izrade, runo usjajeni.

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

Završeci rukohvata

Kat.br.

( 41.132.22/23

( 41.131.22/23 ( 41.130.22/23

( 41.134.22/23 ( 41.133.22/23 ( 41.135.22/23

41.132.22 41.132.23 41.133.22 41.133.23 41.131.22 41.131.23 41.130.22 41.130.23 41.134.22 41.134.23 41.135.22 41.135.23

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Verzija

Baza mm

Nagib u stupnjevima

pravokutna

56x42

60

Za cijevi od mm

22

pravokutna

56x42

60

25

pravokutna pravokutna

56x42 56x42

90 90

22 25

okrugla

Ø 60

90

22

okrugla

Ø 60

90

25

okrugla

Ø 60

60

22

okrugla

Ø 60

60

25

60 60

22 25

“T” nagnuta “T” nagnuta “T” ravna

90

22

“T” ravna

90

25

Podloške za baze stupia Od bijelog poletilena. Uljepšavaju izgled stupia i zadržavaju eventualne tragove hre. Završeci rukohvata

Kat.br.

( 41.132.00

( 41.130.00

Podmeta okrugli pravokutni

41.130.00 41.132.00

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za postolja 41.130.22/23-41.131.22/23 41.132.22/23-41.133.22/23

Postolja za ograde AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, jako vrsti i estetski lijepog izgleda, monogo kvalitetniji od modela izraenih od štampanog lima.

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Verzija

Baza mm

Nagib

41.254.22 41.255.25 41.253.22 41.252.25 41.260.22 41.261.25 41.258.22 41.259.25

okrugla

Ø 69

90°

Za cijevi od mm

22

okrugla

Ø 78,5

90°

25

okrugla

Ø 68

60°

22

okrugla

Ø 78,5

60°

25

pravokutna pravokutna pravokutna

76,2x44 76,2x44 76,2x44

90° 90° 60°

22 25 22

pravokutna

76,2x44

60°

25

Postolja za ograde AISI 316 Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

( 41.112.22/25

( 41.110.22/25

548

( 41.113.22/25

( 41.111.22/25

41.112.22 41.112.25 41.113.22 41.113.25 41.110.22 41.110.25 41.111.22 41.111.25

[Od sjajnog inoxa AISI 316 za cijevi od mm 22/25, proizvedena postupkom mikrofuzije. Apsolutno najbolji proizvod ove vrste na tržištu. Verzija okrugla okrugla pravokutna pravokutna okrugla okrugla pravokutna pravokutna

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 90° 90° 90° 90° 60° 60° 60° 60°

Za cijevi od mm 22 25 22 25 22 25 22 25


Baze i spojevi za ograde od inoxa

41

Konusni spojevi AISI 316 Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Od sjanog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Kompletni sa slijepim vijkom za fiksiranje od 8 mm.

Kat.br.

Verzija

41.210.25 41.110.30 41.212.25 41.112.30

nagnuta nagnuta ravna ravna

Dimenzije baze mm 53x46 66x51 Ø 44 Ø 51

Visina mm 70 80 70 80

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib

Za cijev mm 25 30 25 30

60° 60° 90° 90°

Vijci i matice mm 8 8 8 8

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

Postolja za stupie ograde AISI 316 Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Nagib

Baza mm 62x45 45 45 65x48 48 48

45° 60° 90° 45° 60° 90°

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Visina mm 75 70 57 75 70 62

Za cijevi mm 25 25 25 30 30 30

Vijci i matice mm 8 8 8 8 8 8

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

( 41.309/310.25

( 41.410/409.30

( 41.312.25

( 41.412.30

Spojevi za ograde AISI 316 Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.118.22 41.120.22 41.119.22 41.119.25 41.121.22 41.121.25

Verzija kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna za pramac ili krmu kutna sa 3 otvora kutna sa 3 otvora

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.113.00 41.165.00

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.112.00 41.127.00 41.112.01 41.127.01

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 110° 140° 90° 90° 90° 90°

Za cijevi od mm 22 22 22 25 22 25

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Verzija

Nagib

Baza mm

Za cijevi od mm

pravokutna

30°

75x42

22

pravokutna

45°

75x42

22

Verzija okrugla okrugla okrugla okrugla

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 30° 45° 30° 45°

Za cijevi od mm 22 22 25 25

( 41.118.22

( 41.119.22/25

( 41.120.22

( 41.121.22-25

( 41.113.00/41.165.00

( 41.112.00/01

( 41.127.00/01

T-spojevi za ograde "T" Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.114.22 41.114.25 41.114.30 41.115.22 41.115.25 41.115.30

Verzija nagnuta nagnuta nagnuta ravna ravna ravna

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Nagib 60° 60° 60° 90° 90° 90°

Za cijevi od mm 22 25 30 22 25 30

T-spoj pod kutem od 90° “Heavy Duty” Vertikalni dio je dugaak 52 mm i omoguava vrstu montažu. Rupe za fiksiranje su bez navoja. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

( 41.114.22/25/30

( 41.115.22/25/30

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

41.309.25 41.310.25 41.312.25 41.409.30 41.410.30 41.412.30

Od sjajnog inoxa AISI 316, fiksiranje sa jednim slijepim vijkom od mm 8 (isporuuje se sa postoljem).

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

41.115.26

25

“T” - spojevi za ograde, otvorivi pomou šarnira Vrlo jednostavno se montiraju. Od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.116.01 41.116.02 41.116.03 41.116.04 41.116.05 41.116.06

Verzija 60° 60° 90° 90° 60° 90°

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.117.22

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Za cijevi Ø mm 22 25 22 25 30 30

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Verzija

Za cijevi od mm

Postolje na 16°

22 x 1,2

549


41

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Postolje 5,5 °, za niske i sportske ograde.

Završni ep Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

41.166.00 41.166.01

Za cijevi od mm

41.184.00

25

22 25

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

Završetak rukohvata

Za cijevi od mm

41.116.22

22

Od inoxa.

Od sjajnog inoxa. 41.711.22

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Centralni nosa rukohvata

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Kutni spoj za pramac sa okom

Za cijevi od mm

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Visina mm

Za cijevi od mm

38

22

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Visina mm

Za cijevi od Ø mm

38

22

41.712.22

Sistem za otvaranje/zatvaranje ograda AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Šarniri za ograde

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

( 41.320.30-31-35

41.320.30 41.320.31 41.320.35 41.324.30 41.324.31 41.324.35

Verzija

Za cijev od mm

Šarnir na otvaranje

30x1,5

Otvaranje

180°

Šarnir na otvaranje Šarnir na otvaranje

30x2 35x2

180° 180°

Zatvaranje

30x1,5

teleskopsko uz pomo opruge

Zatvaranje

30x2

teleskopsko uz pomo opruge

Zatvaranje

35x2

teleskopsko uz pomo opruge

( 41.324.30-31-35

Nosa rukohvata AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Visina mm 60, fiksiranje sa slijepim vijcima mm 8.

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Verzija

41.613.25 41.614.25

Završni

Za cijev od mm

25 x.1,2

Centralni

25 x.1,2

Ruhohvat od sjajnog inoxa Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

41.714.20 41.714.21 41.715.20 41.715.21

Verzija Završni desni i lijevi

Visina mm

48

Za cijevi od mm

22

Završni desni i lijevi

57

25

Centralni

48

22

Centralni

57

25

Rukohvat Od inoxa AISI 316, Ø cijevi mm 22, visina mm 64, linija bez opasnih izboenja. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Kat.br.

Verzija Završni

41.663.51 41.663.52

Centralni

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

550

Baze i spojevi za ograde od inoxa

Verzija

Nagib

Ø mm

41.107.00

"T" sa okom za ogradu

60°

22

41.108.00

"T" sa okom za ogradu

90°

22


Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

41

 Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga Nosai i prikljuci za ograde Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Kat.br.

Verzija nagnuta

Nagib

30°

Za cijevi od mm

22

nagnuta

60°

22

nagnuta ravna

60o 90°

25 22

ravna

90°

25

pravokutna

90°

22

pravokutna

60°

22

"T" nagnuta "T" nagnuta

60° 60°

22 25

"T" ravna "T" ravna

90° 90°

22 25

kutno postolje kutno postolje

90° 90°

22 25

( 41.007.00

( 41.010.00/01

( 41.012.00/01

( 41.008.00

( 41.011.00 ( 41.013.00 ( 41.014.00/01 ( 41.015.00/01

( 41.009.00/01

Nosai rukohvata

( 41.612.00

Od kromiranog mesinga. Vrlo moderne i funkcionalne linije. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija završni centralni

41.611.00 41.612.00

Fiksiranje sa vijcima sa otvorima za vijke

Za cijevi od mm 22 22

( 41.611.00

Nosai rukohvata Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Kat.br.

Verzija

41.500.22 41.501.22 41.500.25 41.501.25 41.500.30* 41.501.30*

Završni Prolazni Završni Prolazni Završni Prolazni *

baza Ø mm 30 30 35 35 40 40

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Visina mm 55 55 65 65 80 80

Za cijevi mm 22 22 25 25 30 30

Vijci i matice

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

mm 8 8 8 8 8 8

Od kromiranog mesinga

Zaobljeni završeci rukohvata Od sjajnog inoxa. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

Verzija

41.151.22 41.152.22 41.151.25 41.152.25

slijepi prolazni slijepi prolazni

Baza Ø mm 35 35 35 35

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Visina mm 55 55 65 65

Za cijevi od mm 22 22 25 25

Vijci i matice

40.142.08 40.142.08 40.142.08 40.142.08

mm 8 8 8 8

00 2. 40 1.

Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

(4

Terminali - završnici rukohvata Od inoxa AISI 316.

00

22

1.

64

04

zatvoren s druge strane

Za cijevi Ø mm 22 22

1.

41.402.00

Visina mm 64 64

00 0. 04 1.

Verzija završni prolazni

(4

41.040.00 41.041.00

(4

Kat.br.

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

41.007.00 41.010.00 41.010.01 41.012.00 41.012.01 41.013.00 41.011.00 41.014.00 41.014.01 41.015.00 41.015.01 41.009.00 41.009.01

Tradicionalni završeci rukohvata Od mesinga, za rukohvate od metala ili drva. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.136.01 41.136.02 41.136.03 41.136.04

Verzija

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Završni slijepi kromirani Srednji prolazni kromirani Završni slijepi sjajni Srednji prolazni sjajni

Ø Baza mm 80 80 80 80

Ø otvora mm 36 36 36 36

Visina mm 90 90 90 90

Rukice za pridržavanje predmeta na plovilu Za korištenje i kao ruke za ladice i ormarie, od kromiranog mesinga. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.620.00 41.621.00 41.622.00

Baze i spojevi za ograde od kromiranog mesinga

Verzija Završni od kromiranog mesinga Centralni od kromiranog mesinga Cijev Ø mm 10, dužine mm 500 od kromiranog mesinga

baze mm 30x30 30x30

551


41

Baze i spojevi za ograde od aluminija

 Baze i spojevi za ograde od aluminija Spojevi za ograde Od sjajne i anodizirane lake legure za cijevi Ø mm 25/30. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od aluminija

Kat.br.

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

41.022.00 41.023.00 41.024.00 41.025.00 41.026.00 41.028.00 41.029.00 41.030.00 41.031.00

verzija

Nagib

Za cijevi od mm

postolje okruglo

60°

25

postolje okruglo

90°

25

70x50

"T" "T"

60° 90°

25 25

70x80 h 70x80 h

postolje

16°

25x1,2

-

postolje okruglo

60°

30

80x90 h

postolje okruglo

90°

30

80x90 h

"T" "T"

60° 90°

30 30

80x100 h 80x90 h

90°

30

30x60 h

60°

30

30x60 h

postolje konusno sa vijcima postolje konusno sa vijcima

41.229.00 41.228.00

mm 70x50 h

Završeci rukohvata Od anodizirane lake legure, podijeljeni u dva dijela, doljnji dio može se privrstiti samonareznim vijcima za podlogu a gornji dio se zatim montira na bazu. Korisni su na onim mjestima gdje nije mogu pristup s unutrašnje strane prilikom zavidavanja. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od aluminija

Kat.br.

Verzija

41.608.10 41.609.10

Ø mm

Visina mm

Cijev

Nevidljivi vijci i matice

mm

Završni

50

60

41.610.00

40.142.08

8

Centralni

50

60

41.610.00

40.142.08

8

Završeci rukohvata Od sjajne i anodizirane lake legure. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Baze i spojevi za ograde od aluminija

Kat.br.

Verzija

Baza Ø mm

Visina mm

Za cijevi mm

Cijev

Prigionieri e dadi

41.608.00 41.609.00

završni

50

60

40x20

41.610.00

40.142.08

8

centralni

50

60

40x20

41.610.00

40.142.08

8

mm

Cijev ovalna, sjajna i anodizirana Cijevi ovalne od legure

Baze i spojevi za ograde od aluminija

Kat.br.

mm 40x20

41.610.00*

Prodaje se u šipkama

Za umetanje u rukohvat

od 2 metara

41.608.00/609.00

 Cijevi od inoxa i lake legure Cijevi AISI 316 Cijevi inox

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Cijevi od inoxa i lake legure

2m

Šipke dužine 3m

6m

Ø mm

41.616.00 41.613.00 41.618.00 41.619.00

41.616.03 41.613.03 41.618.03 41.619.03

41.616.01 41.613.01 41.618.01 41.619.01

20x1 22x1,2 25x1,2 30x1,5

Cijevi Od anodizirane lake legure. Cijevi od legure

Cijevi od inoxa i lake legure

2m

Šipke dužine 3m

6m

Ø mm

41.020.00 41.021.00 41.027.00 41.033.00

41.020.03 41.021.03 41.027.03 41.033.03

41.020.01 41.021.01 41.027.01 41.033.01

Poklopci, epovi Od sjajne kromirane plastike za zatvaranje cijevi. Prikljuci za rukohvate | Baze ograda

Kat.br.

41.210.07 41.210.01

552

Cijevi od inoxa i lake legure

Opis Za cijevi Ø mm 22

Za cijevi Ø mm 25

20x1 22x1,2 25x1,5 30x1


Rukohvati i pribor

41

 Rukohvati i pribor Ruke za ogradu Od bijelog polietilena visoke gustoe, sa inox vijcima. Ruke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Verzija Sa jednim prolazom mm 315x60

41.913.01 41.913.02

Sa dva prolaza mm 564x60

Rukohvat od ovalne cijevi Od sjajnog inoxa. mm 20x25, fiksiranje sa 2 slijepa vijka Ø mm 8.

Ruke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Dužina mm

41.910.09 41.910.12 41.910.16 41.910.18 41.910.24

Visina mm

220

55

305

55

407

55

450

55

600

55

Rukohvat od ovalne cijevi AISI 316

Od sjajnog inoxa, mm 20x25 fiksiranje izvana pomou vijaka.

Ruke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Dužina mm

41.911.12 41.911.18 41.911.24

305 450 600

Ruke kompletne sa plastinim bazama AISI 316

Od sjajnog inoxa proizvedenog postupkom mikrofuzije.

( 41.105.00 Ruke za rukohvate

Rukohvati i pribor

Kat.br.

Dužina mm

Visina mm

Tip uvršivanja

170

40

2 vijka Ø 8

170

40

2 vijka

300 300

50 50

2 vijka Ø 8 2 vijka

41.105.00 41.105.01 41.106.00 41.106.01

40.142.08

( 41.106.00

Ruke za ogradu AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, eliptinog presjeka.

Ruke za rukohvate

Kat.br.

41.907.12 41.907.18 41.907.24 41.908.12 41.908.18 41.908.24 41.908.30 41.908.36 41.908.48 41.908.60 41.908.72

( 41.105.01

40.142.08

Rukohvati i pribor

Dužina mm

Presjek mm

Centr. montiranje

Visina mm

305

13x33

-

59

457

13x33

-

59

610

13x33

-

59

305 457

20x40 20x40

-

59 59

610

20x40

-

59

762

20x40

-

59

915

20x40

-

59

1220 1525

20x40 20x40

1 1

59 59

1829

20x40

1

59

( 41.908.18

( 41.106.01

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

AISI 316

( 41.907.12 - 41.908.18

Kit za fiksiranje ruki pomou vanjskih vijaka Ruke za rukohvate

Kat.br.

41.907.00 41.908.00 41.908.01

Rukohvati i pribor

Verzija Kit 2 ploice + 2 vijka za 41.907.12/18/24

Kit 2 ploice + 2 vijka za 41.908.18/24/30/36 Kit 3 ploice + 3 vijka za 41.908.48/60/72

553


41

Stupii za ograde i baze

 Stupii za ograde i baze Stupii za ograde

Stupii AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, Ø mm 25, glava od inoxa, centralni otvor sa cijevicom od inoxa. Stupii za ograde

Od sjajnog inoxa Ø mm 25, sa okruglom glavom.

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

Stupii za ograde

Dužina mm

41.174.39 41.174.40 41.174.41

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

Dužina mm

41.175.01 41.175.02 41.175.03

450 610 710

450 610 710

Stupii AISI 316

Stupii za ograde

Od sjajnog inoxa AISI 316. Fiksira se na bazu pomou posebnog vijka koji omoguuje stupiu da se okree u bazi radi savršenog poravnjavanja kod montiranja ograde.

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

41.176.11 41.176.12* 41.177.01 41.177.02

( 41.176.11/12

Ø mm 25x1,5

Dužina mm

Preporuena baza

625

25x1,5 30x2

625 610

30x2

740

41.173.25/50 41.173.25/50 41.173.30/31 41.173.30/31

41.176.12 Model u skladu sa nromama ORC

*

( 41.177.xx

( 41.177.01/02

( 41.176.11/12

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

AISI 316

Baze - postolja AISI 316 Baze stupia

Kat.br.

41.173.25 41.173.30 41.173.31

( 41.173.25

554

( 41.173.3

1

Od sjajnog inoxa AISI 316, za montiranje stupia s unutrašnje strane.

Stupii za ograde i baze

Za rukohvate od mm mm

25x1,5

Verzija fiksiranje sa maticom

30x2

fiksiranje sa maticom

30x2

za zalijepiti

Za upotrebu sa

41.176.11 41.177.01/02 41.177.01/02


Stupii za ograde i baze

41

Baze za stupie ograde AISI 316 Baze stupia

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

Za stupie od

41.173.50

25 x 1.5 mm

Postolja za stupie AISI 316

Ø mm 25 od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije

Baze stupia

Stupii za ograde i baze

62.510.04 62.510.05

Verzija

Baza mm

Visina mm

Nagnuta za 7° Ravna

90x56 90x56

60 60

Postolja za stupie

Postolja za stupie

od anodizirane lake legure. Baze stupia

Od sjajnog inoxa. Nagib u odnosu na palubu 4°, fiksiranje pomou 4 vijka, vrlo vrsta i funkcionalna.

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

Verzija

Baze stupia

41.173.10 41.173.11

Dvostruki stupi za otvaranje ograde

AISI 316

Kat.br.

Za cijevi Ø mm 25

41.173.20

Pod 90°

Dvostuki stupi za otvaranje ograde

Stupii za ograde

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

Nagnuta za 7°

AISI 316

Stupii za ograde i baze

41.176.00 41.175.99

Visina mm 610 610

Ø mm 25 25

Verzija Bez traversina Sa traversinom

Stupii za ograde

Kat.br.

41.176.01

41.173.25 Preporuena baza

Stupii za ograde i baze

Ø mm

Visina mm

25

610

Ruke za ogradu AISI 316

Od inoxa AISI 316 za montiranje na stupie. Za razne upotrebe, otvor Ø mm 8.

Stupii za ograde

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

Kat.br.

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

Za cijev Ø mm 22 25

41.861.21 41.861.22

Boni rukohvati od inoxa sa kosim podupiraima Sa postoljima od inoxa i sjajnom cijevi od mm 22 Rukohvati

( 41.686.00

Stupii za ograde i baze

Kat.br.

41.682.00 41.685.00 41.686.00 *

Verzija

Dužinacm

Visina cm

Sa srednjom cijevi

100 140

18 22

Sa duplom srednjom cijevi

175

22

Prodaju se u paru.

( 41.685.00

( 41.682.00

555


41

Ograde od inoxa

 Ograde od inoxa Cijev diam.mm 22, sjajne kompletne sa ravnim postoljima za fiksiranje na palubu.

Ograda za pramac za jedrilice do 9 metara

Ograda za pramac za jedrilice i pilotine do 7 metara

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

Može se dodatno proširiti ili suziti za cca.+/- 15 cm. Ograde za pramac/krmu

Može se dodatno proširiti ili suziti po želji za cca.+/- 15 cm. Ograde za pramac/krmu

Ograde od inoxa

Kat.br.

41.670.00

Ograde od inoxa

Kat.br.

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

80

90

45

41.671.00 *

Krmena ograda iz dva dijela, za jedrilice do 7 metara

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

78

110

60

Sa centralnom cijevi za ojaanje.

Krmena ograda iz dva dijela, za jedrilice do 9 metara

Sa centralnom cijevi za ojaanje. Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

41.670.01

Ograde od inoxa

Širina cm (gledano odostraga) 35

Bok cm 40

Kut otvora 100°

Visina cm 45

Ograde za pramac/krmu

Kat.br.

41.671.01

Ograde od inoxa

Širina cm (gledano odostraga) cm 40

Bok cm 43

Kut otvora 100°

Visina cm 60

 Nosai štapa za pecanje i pribor Drža štapa za pecanje za montiranje na pregradu.

Od bijele plastike, fiksiranje pomou 6 vijaka. Nosai štapa za pecanje

Kat.br.

41.168.13

Nosa štapa za pecanje za montiranje na pregradu

Od bijele plastike, sa fiksiranjem pomou držaa od inoxa.

Nosai štapa za pecanje i pribor

Nosai štapova za pecanje

Dužina mm

Ø unutrašnji mm

233

41

Kat.br.

41.168.09

Nosai štapa za pecanje i pribor

Prolaz mm

Dužina mm

41

229

Nosa štapa za pecanje za montiranje na pregradu, može se

Nosa štapa za pecanje za montiranje na pregradu.

Sistem "bajonete" od sjajnog inoxa, ležaj od gume.

Od inoxa, fiksiranje pomou 2 obujmice, unutrašnji ležaj od PVC-a sa zaštitom od ogrebotina.

Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

41.212.12

556

Nosai štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji 45 mm

Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.12

Dužina mm 229

Nosai štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji mm 41


41

Nosai štapa za pecanje i pribor Nosa štapa za pecanje

Od inoxa, sistem "bajoneta". Nova verzija sa ojaanjem izmeu ploe i cijevi, koje je istovremeno sigurnosni sistem fiksiranja.

Od plastike, univerzalni. Može se okretati i blokirati za 360° u horizontalnom smjeru i za 140° u vertikalnom smjeru. Štap se blokira posebnim sistemom u odreenom utoru u nosau. Sa gornjim prstenom za blokiranje štapa, korisnim u sluaju prenošenja tj.transporta. Cijeli nosa može se skinuti sa postolja sistemom bajonete. Nosai štapova za pecanje

Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

41.168.20

Ploica od mm

Cijev Ø mm

110x110 sa sigurnosnim vijkom

50 sa ležištem za blokiranje štapa i ležajem od gume

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Materjal

41.169.00

plastika *

Ugradbena baza, za montiranje štapa za pecanje na palubu umjesto na pregradu

Stupii za štapove za pecanje za montiranje na ogradu

AISI 316

Nosai štapova za pecanje za montiranje na pregradu

AISI 316

Fiksiraju se na stijenku pomou odgovarajuih trokutia za privršavanje.

Montiraju se pritiskom na cijevi Ø 22/30 mm Nosai štapa za pecanje

Baza 41.169.01 *

Nosai štapa za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br

Dužina

Ø unutrašnji

41.170.57

155 mm

37 mm

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br

1

Dužina 155 mm

41.170.55

Ø unutrašnji

37 mm

2

Nosa štapa za pecanje za montiranje na pregradu

Nosa štapa za pecanje, okretljivi

Od inoxa, sa gumenom zaštitom, univerzalna veliina, za sve štapove za pecanje. Sa sistemom za blokiranje štapa. Model sa bazama na pritisak kako bi se mogao skidati nakon upotrebe kad god se želi.

Za montiranje pomou stezaljke na krmeno zrcalo. Potpuno od kromiranog mesinga, okretljiv u svim smjerovima, sa sistemom za blokiranje štapa i unutarnjim gumenim ležajem.

Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Nosai štapova za pecanje

Ø mm 42

41.168.10

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Cijev Ø mm 50

41.168.05

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

Nosa štapa za pecanje

Nosa štapa za pecanje

Nosa štapa za pecanje podesivi

( 41.167.90

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa plastinim zaštitnim ležajem. Podesiv od 90° do 15°. Nosai štapa za pecanje

Kat.br.

41.167.90

Baza mm

Visina mm

Ø otvora mm

90x60

325

39

Od kromiranog mesinga, sa zaštitnim ležajem za štap za pecanje. Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

41.170.00 41.170.01

Nosai štapa za pecanje i pribor

Otvor za štap Ø mm

Visina mm

33

330

Baza mm

90x60

40

350

90x60

557


41

Nosai štapa za pecanje i pribor

Nosa štapa za pecanje

Nosa štapa za pecanje za montiranje na ograde ili rukohvate

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

AISI 316

AISI 316

Od inoxa AISI 316 je i baza i cijev. Naš ekskluzivni proizvod, kompletan sa ležajevima od gume kako bi se izbjeglo ošteivanje štapa. Za sve štapove na tržištu, sa specijalnim plastinim vijkom za jednostavno privršivanje, sa širokim, vrlo vrstim postoljem i ležištem koje blokira štap.

Okretljiv u bilo kojem smjeru. Montira se i demontira u par sekundi, univerzalan. Kompletan sa gumenim ležajem i sistemom za blokiranje štapa. Sve od inoxa AISI 316, postolje i cijev. Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

Nosai štapa za pecanje i pribor

41.168.00

Baza mm 100x65

Visina mm 350

Ø otvora mm 46

Nosa štapova za pecanje sa stezaljkom

Nosai štapa za pecanje i pribor

Za cijevi Ø mm 20/30 35/40

41.167.00 41.167.30

Nosa štapa za pecanje za montiranje na cijevi AISI 316

Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316, sa plastinim zaštitnim ležajem.

Okretljiv za 360° kako horizontalno tako i vertikalno. Regulira se pomou vijka koji prolazi kroz drža štapa, zbog ega nije potrebno odvijati obujmicu. Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije + ležaj od santoprena. Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Za cijev mm

A mm

C mm

22/25

225

42

D mm

47,6

30/35

225

42

47,6

Nosai štapa za pecanje

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

Visina mm

Ø otvora mm

25/30

310

39

41.167.95

41.167.60 41.167.61

Pladanj za ješku / štapove za pecanje

Štap za pecanje ugradbeni od 90° od inoxa AISI 316 kompletan sa pladnjem za ješku koji se može skinuti i podesiti željeni nagib. Nosai štapa za pecanje

Kat.br.

41.168.07

558

Nosai štapa za pecanje i pribor

Opis

drža ješke/drža štapa za pecanje

Pladanj za ješku i išenje ribe

Izraen od polietilena sa podesivim držaima od lake legure. Držai, koji imaju konusni ležaj, se umeu u standradni drža štapa za pecanje jednostavnim pritiskom. Nosai štapa za pecanje

Kat.br.

41.168.08

Nosai štapa za pecanje i pribor

mm 670x470


41

Nosai štapa za pecanje i pribor

Nosai štapa za pecanje, nagnuti, ugradbeni

Nosai štapa za pecanje

Od polikarbonata. Ekonomian model.

Od bijele plastike sa sistemom blokiranja štapa u podnožju, prirubnica 83x105 mm.

Od bijele plastike, sa ulazom od sjajnog inoxa AISI 316. Nagib od 60°, kompletan sa vodonepropusnim epom za zatvaranje otvora.

Nosai štapova za pecanje

Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

41.168.02

Ø mm

Dubina

40

240

Kat.br.

Nosai štapa za pecanje i pribor

Dubina mm

Ø mm

230

42

41.168.04

Nosa štapa za pecanje, ugradbeni

Ø mm

41.168.01

41.211.40

Ø mm 42

Dubina 240

Od inoxa, sa zaštitinim plastinim ležajem za štap za pecanje PVC. Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Nosai štapa za pecanje, ugradbeni

Od kromiranog mesinga sa gumenim ležajem za zaštitu štapa, univerzalne veliine. Sa sistemom za blokiranje štapa za pecanje. Nosai štapova za pecanje

Nosai štapova za pecanje

42

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Poklopac

Ø unutarnji mm

41.211.70

41.168.03

Poklopac vodonepropusni

42

Nosa štapa za pecanje AISI 316

Smjer

Dužina mm

Prikljuci za ispust Ø vode od PVC-a unutarn ji mm

Ravan pod 90°

230

41

Nagnut pod 75°

230

41

Nagnut pod 60°

230

41

Nagnut pod 60°

250

41

Nosa štapa za pecanje, ugradbeni

Od inoxa, vertikalna verzija. Kompletan sa unutrašnjim ležajem od mekanog PVC-a. Sa vodonepropusnim epom za zatvaranje. Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.11

Nosai štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji mm 42

41.211.58 41.211.58 41.211.58 41.211.58

Vodonepropusni poklopac za zatvaranje od santoprena

bijeli bijeli bijeli crni

Vodonepropusni zatvarai

Od mekanog PVC-a za ugradbene nosae štapova za pecanje. Odgovara 41.168.01 i svim slicnim nosacima štapa. Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.03BI 41.168.03NE

Nosai štapa za pecanje i pribor

Boja

bijela crna

( 41.211.55-56

41.211.50 41.211.55 41.211.56 41.211.60

Nosai štapa za pecanje i pribor

( 41.211.50

Kat.br.

( 41.211.60

Nosai štapova za pecanje

Sjajni proizvedeni postupkom mikrofuzije. Nova ovalna prirubnica estetski vrlo lijepog izgleda. Kapica za zatvaranje od bijelog santoprena.

( 41.211.58

Nosai štapova za pecanje, ugradbeni

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje, ugradbeni

Od sjajnog inoxa, kompletan sa prstenom za ovješavanje štapa za pecanje, sa gumenim ležajem za zaštitu štapa za pecanje. Nosai štapova za pecanje

Kat.br.

41.168.06

Nosai štapa za pecanje i pribor

Ø unutarnji mm 42

559


41

Nosai štapa za pecanje i pribor

Nosai štapa za pecanje od inoxa za pregradu Potpuno od sjajnog inoxa sa plastinim ležajevima za zaštitu štapa za pecanje. Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

( 41.170.52-53

Verzija

41.170.52 41.170.53

2 mjesta

mm 280x235 (H)

3 mjesta

343x235 (H)

Nosa štapa za pecanje za bonu ugradnju, plastini

41 - Ograde, njihovi dijelovi i nosai štapova za pecanje

Kompletni sa ležištem za kliješta i noževe otvora 44 mm Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

41.171.00 41.172.00

Verzija

Dužina mmm

tri mjesta

300

Materjal

bijeli

jedno mjesto

158

bijeli

Nosa štapa za pecanje za fiksiranje na zid Od bijelog otpornog polietilena, kompletan sa nosaem za fiksiranje, serija od dva komada. Nosai štapova za pecanje

( 41.128.02

560

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Verzija

Dužina mm

Visina mm

Širina mm

41.128.02

Za dva štapa

225

80

65

41.128.04

Za etiri štapa

390

80

65

( 41.128.04

Podloške nosaa za štapove

( 41.668.00

Elastini sa mobilnim krilcima. Fiksiraju se na pregradu i u paru drže, nose i štite štapove, bijele su boje, mogu se koristiti kao otvori za prolaz sajli ili konopa.

( 41.668.00 ( 41.668.50

Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

Ø vanjski mm

41.668.00 41.668.50

Ø unutarnji mm

70

10/50

100

15/75

Držai (nosai) štapova za pecanje Za horizontalno ili vertikalno montiranje. Kuište od crne plastike, unutrašnjost od mekanog neoprena. Prodaju se u paru. Nosai štapova za pecanje

Nosai štapa za pecanje i pribor

Kat.br.

41.127.50 41.127.53* *

Verzija Za 3 štapa

Baza mm

198x62

Izboenost mm

71

Za 5 štapova

285x54

57

kompletan sa kitom za fiksiranje na ravnoj površini ili na rukohvat za cijevi Ø di 22/25 mm.


42

Dizalice, mostii (passerelle) Dizalice fiksne i teleskopske Passerelle i oprema Passerelle - Teleskopski mostii/dizalice sa automatskim rukohvatima

PM

 Dizalice fiksne i teleskopske Sklopiva i okretljiva dizalica Od lake legure, projektirana za podizanje vanbrodskog motora na tender. Pomou posebnog sistema, može se dignuti i staviti za svega par sekundi. Obojena bijela sa epoksidnim smolama, kompletna sa koloturnicima i karabinima od inoxa, univerzalna za sve vrste plovila. Dizalice

Kat.br.

Dizalice fiksne i teleskopske

Visina cm

Krak cm

Max nosivost kg

135

50

45

42.360.00

Mjere kad je zatvorena Ø mm cm

38

75

47.391.00 Idealni za upotrebu sa artiklom 47.391.00

Proizvedene od cijevi od sjajnog inoxa . Fiksna verzija, bez prolaza, za instaliranje na palubu sa ležajevima od sjajne i anodizirane lake legure. - Verzija standardna: kompletna sa 2 koloturnika od inoxa, 2 škopca od inoxa, 2 karabina od inoxa, najlonskim konopom, plastinim bitvama, ležajevima za palubu.

Dizalice

Kat.br.

Dizalice fiksne i teleskopske

Ø cijevi mm

Ø mm

40

150

42.353.01

Baza dubina mm

180

Visina od površine palube mm

Verzija

Nosivost kg

700

standardna

125

Prodaju se u paru

Teleskopske dizalice

42 - Dizalice, mostii (passerelle)

Fiksne dizalice za podizanje plovila

Od anodizirane lake legure, univerzalne. Kompletne sa duplim koloturnikom, sa prihvatom kako za mosti (passerellu) tako i za pomoni amac. Mogu raditi u dva položaja: paralelno sa uzdužniom osi broda (za pomoni amac), ili nagnute za 20 stupnjeva prema uzudužnoj osi broda (za mostipasserellu). Teleskopski dio B) je podesiv, što omoguuje postizanje optimalne visine za razne tipove pomonih amaca. Dizalice

Kat.br.

42.354.00

Dizalice fiksne i teleskopske

Ø Nosivost Postolje za Otvor za Teleskops Visina Izboeno Dio koji ulazi cijevii kg fiksiranje ugradbeni ke cijevi Ø (H) mm st (L) mm u brod (D) mm mm mm dio Ø mm Ø mm

280 za par

160

112

73/80

1.020

1.100

912 u mirovanju

73 + 80

Prodaju se u paru

561


42

Passerelle i oprema

 Passerelle i oprema Mosti - passerella

Mosti

Od anodizirane lake legure obložena bijelim protukliznim materijalom, kompletna sa dva rukohvata od inoxa, kotaiima, osovinom za fiksiranje od inoxa i ležajem za usadnu ugradnju. Mostii - passerelle

Kat.br.

42 - Dizalice, mostii (passerelle)

42.658.00

Dužina m 2

Passerelle i oprema

Širina cm 33

10

Verzija fiksna

Od anodizirane lake legure, kompletan sa podnicom od tika original Siam. Sa rukohvatima od inoxa, gumenim kotaiima, osovinom za fiksiranje od inoxa i ležajevima za ugradnju. Mostii - passerelle

Kat.br.

Passerelle i oprema

Dužina m 2,10

42.657.00

Širina cm 34

Verzija fiksna

13

Sklopivi mosti Od anodizirane lake legure, sa podnicom od bijelog protukliznog materijala. Verzija sklopiva, dva dijela se mogu odvojiti pomou dvije osovine od inoxa(na pritisak). Mostii - passerelle

Kat.br.

Dužina m 2

42.656.00

Passerelle i oprema

Verzija sklopiv

12,6

Preklopni mosti Od bijelo obojene lake legure, sa priborom od sjajnog inoxa AISI 316 i konstrukcijom od lake legure te podnicom od protukliznog Iroka. ašica od inoxa.

( hidraulini mosti + rukohvati opcionalno

Mostii - passerelle

Kat.br.

42.662.01 42.662.02 42.662.03

Dužina m 2,10 2,60 3,10

Širina mm 360 360 360

Passerelle i oprema

ašica Ø mm 25 25 25

Verzija sklopiva sklopiva sklopiva

16 18 21

42.662.14 Kit 2 rukohvata inox + konop + baze inox + škopci za fiksiranje (opcionalno)

( samoblokirajui šarnir

Mostii od lake legure Proizvod visoke kvalitete, sa podnicom od lake legure obložene protukliznim trakama. Kompletan sa rukohvatima, konopom, sa dijelovima od inoxa. Mostii - passerelle

Kat.br.

42.659.00 42.660.00 42.660.01 42.660.02

562

Passerelle i oprema

Verzija

fiksna sklopiva

Dužina mm

Širina mm

ašica Ø mm

2,10 2,10

360 360

25 25

14 16

sklopiva

2,60

360

25

18

sklopiva

3,10

360

25

22


Passerelle i oprema

Sklopivi mosti

Mostii od lake legure tip extra

Od anodizirane lake legure, sklopiv od dva dijela, kompletan sa podnicom od pravog tika, original Siam. Sa dva stupia od inoxa. Kompletan sa gumenim kotaiima, osovinom za fiksiranje od inoxa i usadnom bazom. Bicchiere Ø 25mm. Mostii - passerelle

Kat.br.

Dužina m 2,10 2,60

42.667.20 42.667.25

Passerelle i oprema

Širina cm 36 36

15 17

Verzija sklopiva sklopiva

Od anodizirane lake legure sa podnicom od tika original Siam, visoke kvalitete. Kompletni sa stupiima, rukohvatom, konopom, osovinom od inoxa. Bicchiere Ø 25mm. Mostii - passerelle

Kat.br.

Dužina m

Širina cm

1,60

28

11,0

Verzija

sklopiva

2,20

28

13,5

sklopiva

Preklopni mosti od sjajnog inoxa Podnica od “Iroka”, kompletan sa kotaiima i osovinom za ugradnju sa bazom. Mostii - passerelle

Passerelle i oprema

Kat.br.

42.641.22

Dužina m

Širina cm

1,60

30

Verzija

10

Širina m 360 360 360 360

15 18 20 24

Verzija fiksna pieghevole pieghevole pieghevole

Specijalna ponuda

42 - Dizalice, mostii (passerelle)

Passerelle i oprema

42.643.01 42.643.02

Dužina 2,10 2,10 2,60 3,10

*

Okvir od ovalne cijevi radi vee vrstoe, šarniri i kuište od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, podnica od Iroka. Mostii - passerelle

Passerelle i oprema

42.679.00* 42.680.00 42.680.01 42.680.02

Sklopivi mostii od sjajnog inoxa

Kat.br.

42

sklopiva

Preklopni mosti od sjajnog inoxa Sa podnicom od Iroka, kompletan sa osovinom za ugradnju, stupiima i kotaiima. Mostii - passerelle

Kat.br.

42.759.00

Passerelle i oprema

Dužina cm

Širina cm

200

34

Verzija

20

sklopiva

563


42

Passerelle i oprema Mosti/stepenice od inoxa Sa drvenom podnicom/stepenicama. Konstrukcija od sjajnog inoxa. Mostii - passerelle

Passerelle i oprema

Kat.br.

42.647.00

Verzija

Dužina cm

Širina cm

sa hodajuem površinom koja se može pretvoriti u stepenice

150

35

20

Passerella - hidraulini mosti preklopni "Evolution" Izraeni od kompozita posebnom ekskluzivnom tehnologijom slinom onoj kod skija za snijeg. Ova tahnologija omoguava vrlo malu težinu objedinjenu sa visokom vrstoom. Osigura-osovina od inoxa AISI 316. Passerelle - hidraulini mostii

Passerelle i oprema

42 - Dizalice, mostii (passerelle)

Kat.br.

cm

( 42.670.01

Širina

42.670.01 42.670.02

Površina za hodanje

Dužina

36

230

8,5

ATLANT-TEAK

36

230

8,5

USAFLEX-TRED

( 42.670.01 ( 42.670.01 ( 42.670.01

( 42.670.02

( 42.670.02

Sklopivi mosti - passerella od karbona "Carbonbridge" Struktura High-Tech realizirana od karbonskih vlakana impregniranih sa epoksidnim smolama. Šarniri od lake legure vrlo vrsti. Osovina koja se okree od lake legure. Površina za hodanje protuklizno obraena.

Mostii - passerelle

Kat.br.

Passerelle i oprema

Dužina cm

Širina cm

Težina kg

Sigurnosna nosivost kg

220

35

6.5

150

42.665.00

Rezervni ležaj za mostie

Ležaj za zglob mostia

Plastini. Mostii - passerelle, ležajevi za

Kat.br.

42.659.10

Dizalice fiksne i teleskopske

Prirubnica Ø mm 80

Od inoxa AISI 316 sa odvodom za vodu u doljnjem dijelu i epom za zatvaranje.

Otvor Ø mm 25

Mostii - passerelle, ležajevi za

Dizalice fiksne i teleskopske

Kat.br.

42.659.25

Prirubnica Ø mm 80

Otvor Ø mm 25

Ležaj, sa podesivim nagibom +30° -30° AISI 316

Kao nosa mostia na pregradama. Od sjajnog inoxa AISI 316.

Mostii - passerelle, ležajevi za

Kat.br.

42.660.25

564

Dizalice fiksne i teleskopske

Baza za fiksiranje mm

Za osigurae mostia

100x80

od 25 mm

Ploa za fiksiranje


42

Dizalice fiksne i teleskopske Boni ležaj za stupie mostia Od kromiranog mesinga. Mostii - passerelle, ležajevi za

Dizalice fiksne i teleskopske

Kat.br.

Ø otvora mm

42.644.00

mm 60x68x33

25

Nosa Od sjajnog inoxa za potporu mostia. Sa 3 škopca na kutevima koji omoguuju, sa podigaem ili nekim drugim konopom ili sa dva konopa koji idu sa trokuta na mosti, pravilno vješanje istog. Mostii - passerelle, podesivi ležajevi za

Dizalice fiksne i teleskopske

Kat.br.

Širina cm

42.770.00

50

 Passerelle - Teleskopski mostii/dizalice sa automatskim rukohvatima AISI 316 Mostii - passerelle

Passerelle - Teleskopski mostii/dizalice sa

Kat.br.

Dužina otvoren m

Dužina zatvoren m

Max. širina mm

2,60

1,60

520

42.653.02

otvoren 140

Max. nosivost kg zatvoren 250

Serija tranzitna 150

Classic

Specijalna ponuda

( 42.653.02

( 42.653.01

Hidraulini teleskopski mostii - passerelle BRIDGE sa strukturom od sjajnog inoxa AISI 316 Sa automatskim sklopivim rukohvatima koji se mogu staviti na obje strane mostia. Podnica od pravog tika BURMA sa zaobljenim otvorima sa strane. Centralina sa elektronskom kontrolom sa kablovima vrlo jednostavna “PLUG & PLAY”. Mogunost optimalnog podešavanja cilindra koji diže passerellu. Passerella je raspoloživa od 12 ili 24 volta (specificirati kod narudžbe), kompletna sa: - Hidraulinom centralinom (pumpom) sa elektroventilom; - Hidraulinim cijevima za visoki pritisak sa prikljucima inox AISI 316; - Elektronskom kontrolnom jedinicom; - Komandnom ploom za ugradnju; - Daljinskom komandom;- Rukohvatima;- Ploom za krmu;- Uputstvima za montažu i upotrebu. Hidraulini mostii - passerelle

Verzija

Bridge 20 Bridge 23 Bridge 27 Bridge 30

LE mm 2000 2300 2700 3000

LC mm 1200 1360 1575 1735

( Kontrolna ploa ugradbena

MD minimalni 300 300 300 320

H mm 800 800 800 800

Passerelle - Teleskopski mostii/dizalice sa automatskim rukohvatima

Podizajna snaga kg 200 200 200 150

60 64 71 75

12volt

24 volt

42.620.01 42.620.03 42.620.05 42.620.07

42.620.51 42.620.53 42.620.55 42.620.57

42 - Dizalice, mostii (passerelle)

( 42.653.xx

( 42.653.xx

( Radio-komanda

( Elektronska centralina za hidrauline mostie

565


43 Cink anode, manžetne motora Rezervni dijelovi za motore VOLVO, MERCRUISER OMC COBRA Cink anode Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI Cink anoda za VOLVO Cink anode za Z-pogon MAX-PROP Cink anode za motore BMW Z-pogon Cink anode za motore YANMAR Cink anode za motore RENAULT MARINE CUMMINS CATERPILLAR - MERCRUISER Cink anode za vanbrodske motore SELVA Cink anoda za vanbrodske motore HONDA Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU ZINKOVI ZA MOTORE BUKH Zinkovi za prijenos ARNESON ZINKOVI za motore LOMBARDINI Cinkovi - cink anode PM

 Rezervni dijelovi za motore VOLVO ( 43.950.04

( 43.932.60

Manžetna za motore VOLVO za transmisiju Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore VOLVO

Kat.br.

Šifra proizvoaa

43.950.04 43.932.60

Napomena model sa rubom

87526/876294 3854127/384148 *

Sve noge VOLVO osim 100 B/S.

Manžetne VOLVO Manžetne za motore

43 - Cink anode, manžetne motora

Kat.br.

Rezervni dijelovi za motore VOLVO

Šifra proizvoaa

( 43.932.16

( 43.932.13

Manžetna ispusta Ø83x160 mm

200/290/DPX/ DP-5/SX

bez flapsova, zamjenjiv sa 43.950.03

280/280PT/280T

-

200-290-DPX-SP

sa flapsom

DP-S/SX

-

43.950.03

876633-9

43.950.05

876631-3/ 875848-4

43.950.06

3850426

43.950.07

3860384/ 3858139 3888916

Manžetna ispusta Ø80x150 mm Manžetna ispusta Ø83x160 mm Manžetna ispusta Ø83x160 mm Manžetna ispusta Ø83x160 mm Ovalni ispust

858955

Manžetna

860396

43.932.13

( 43.932.12

Napomena

876631-3

43.950.08 43.932.12

( 43.932.12-13

Noga

43.950.02

( 43.950.02/03/05 ( 45.950.07

Proizvod

43.932.16

3852696

DPG/DPX-A

-

AQ 31-41

-

Manžetna

KAD42

-

Manžetna

4,3L/5,0L/5,8L/ 7,4L/8,1L/8,2L

Gumeni prsten za kutiju volana Manžetne za motore

( 43.932.25-26

Rezervni dijelovi za motore VOLVO

Kat.br.

Šifra proizvoaa

43.932.25 43.932.26

OE 804190 OE 813967

Dvostruko zavojita cijev Od gume za usis vode kod nogu motora. Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore VOLVO

Kat.br.

43.951.00 43.951.01 43.951.02

Originalni kat.broj 875822-9/897599-7

obujmice

876632 (290-A-DP-DPA-DPA1)

obujmice

3852352 (DPS-SX)

obujmice

Bazno brtvilo Od gume za brtvljenje plovila za noge Volvo Sail Drive. Manžetne za motore

566

Rezervni dijelovi za motore VOLVO

Kat.br.

Rif. orig.

43.952.00

854932


43

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

 Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER Manžetne za motore MERCRUISER Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Kat.br.

Šifra proizvoaa

43.932.01 43.932.07 43.932.08 43.932.09

60932A4

Opis za spajanje Stern Drive

816431A1 36223A2 86840A3

prenos Alpha I Generation II prenos Mercruiser I Drive 1A-1B-1C prenos Bravo I/II/III

43 - Cink anode, manžetne motora

( 43.932.10

( 43.932.05

Šifra proizvoaa 53114A1 70981A3 78458A1 32-14358T 32-44348T 32-90949T 32-807458T

( 43.932.14

Model 140/165 KS 170/488 KS Ispust Stern Drive Ispust niski 4 " Ispust visoki 4 " Ispust niski 3 " Ispust BRAVO

43.932.10 43.932.11 43.932.03 43.932.04 43.932.05 43.932.06 43.932.14

( 43.932.11

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Kat.br.

( 43.932.04

Ispusi motora MERCRUISER Manžetne za motore

( 43.932.03

Manžetne za motore MERCRUISER Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Kat.br.

43.932.20

Opis

Šifra proizvoaa

cijev za komande Stern Drive

74639/74639A2

Manžetna za motore MERCRUISER Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Kat.br.

43.932.00

Opis

Šifra proizvoaa

za ispuh Stern Drive

18654A1

Kit brtvi motora MERCRUISER Manžetne za motore

Kat.br.

43.050.10

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Opis Kit kompletan sa brtvama + prstenom + 3 Oring-a za Mercruiser, Stern, Drive Alpha 1

Šifra orginala

27-94996A1

Dvostuki zavoj Od gume za usis vode Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore MERCRUISER

Kat.br.

Ref.original

43.951.05

32-43437

 Rezervni dijelovi za motore OMC COBRA Manžetna za motore OMC COBRA Manžetne za motore

Rezervni dijelovi za motore OMC COBRA

Kat.br.

43.932.60 43.932.61

Opis

Šifra proizvoaa

Manžetna za prenos

983973

Manžetna

912374-1 - 5,7/7,5 litara do 1986.

 Cink anode Karakteristike i primjena: U morskoj vodi fenomen korozije prisutan je u visokoj mjeri; cinkovi iz ovog asortimana omoguavaju zaštitu metalnih dijelova koji su uronjeni u more. Da bi zaštitno djelovanje cinkova bilo efikasno neophodno je slijedee: - da je ’cink uvijek dobro povezan sa metalnom masom koju treba zaštiti i, u sluajevima gdje je u direktnom kontaktu sa tom masom, je od osnovne važnosti da je površina kontakta cink/masa realizirana sa površinama koje su savršeno iste i bez ikakvih premaza ili oksidacije bilo kojeg tipa - da, naravno, površina cinka koja je izložena utjecaju mora bude isto tako ista i bez ikakvih premaza - da, nakon svakog mirovanja plovila, površine cinka koje su izložene moru budu, prije porinua, savršeno oišene od bilo kakve oksidacije koja se formirala uslijed mirovanja jer bi u protivnom sprijeile prolaz galvanskih struja i samim time djelovanje cinkova. - Uzorci naših cinkova podvrgavaju se u labolatoriju galvanostatikom testu kontinuiranim anodskim strujanjem, varijabilnim kroz 4 dana uzastopno, radi provjere elektrokemijske efikasnosti. Oni odgovaraju predvienim vrijednostima prema Normativi DNV.Rp. B. 401 (750-780 Ah/kg) koje garantiraju da su metalni dijelovi potpuno zaštieni (drukije vrijednosti pokazivale bi djelominu zaštitu ili preveliku zaštitu). Osim toga, kontrole kemijskog sastava materijala od kojeg su izraeni cinkovi potvrdile su da je ista u skladu sa amerikom Normom U.S. Mil Spec.A.18001-J. - Sve šira upotreba plastinih materijala na plovilima i pasivna zaštita pomou modernih premaza motora znaajno smanjuju metalne dijelove koje je potrebno zaštiti i samim time upotrebu cinkova. Na njihovu potrošnju znaajno utjee i salinitet vode i blizina drugih masa (plovila, uronjenih tijela, pontona sa metalnim dijelovima itd.). Zbog toga odgovarajua zaštita ne znai istovremeno i jaku potrošnju cinkova. Treba se periodino i redovito provjeravati da li su metalne strukture zahrale i treba zamijeniti cink kada je njegova težina 80% manja od težine novog cinka.

567


43

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

 Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE Peraja 40/50 Ks 4-taktni

Peraja 60/70 Ks 4-taktni

Peraja 225 KS 4-taktni

43.272.86 Peraja 40/50 Ks 4-taktni

43.272.85 Peraja 60/70 Ks 4-taktni

43.253.00 Peraja 225 Ks 4-taktni.

Cink za krmeno zrcalo

Cinka anoda za unutrašnje i vanbrodske motore

Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC COBRA

43.300.00 Cink anoda za montiranje na krmeno zrcalo, 193x43x16 mm, rif. original 976669/367

43.311.00 Cinka anoda za unutrašnje brodske motore 78-85, 177x80x40 mm, rif. original 982277/ 982438.

43.309.00 Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC Cobra 86-89, 95x110x30 mm, rif.original 984547/983952.

43 - Cink anode, manžetne motora

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anoda za Z-nogu

Cink anoda prednja za kutiju zupanika unutrašnjih-vanbrodskih motora

Cinka anoda za sve vanbrodske motore

43.310.00 Cink anoda, 81x118x40 mm, rif. original 980756.

43.320.00 Cink anoda prednja za kutiju zupanika unutrašnjih-vanbrodskih motora i OMC Cobra 84-86 + z-pogon Cobra, rif.original 983494.

43.317.00 Za sve vanbrodske motore V4, V6 i sve OMC Cobra osim 460, 86-95 (rif.original 436745/ 393023/983315) mm 38x40x24.

Cink anoda za vanbrodske motore

Prednja cink zupanika

Razni cinkovi

43.314.00 Cink anoda za vanbrodske motore Evinrude/Johnson, 46x34x23 mm.

43.308.00 Prednja cink anoda za kutiju zupanika za sve OMC Cobra 97-93 “ad innesto + Noga Volvo Duo Prop, rif. original 984513/3853818.

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cinkovi

anoda

za

kutiju

43.316.40 Od 40 do V8 od ’88. do 91. (osim 40-50 dall’89) + svi OMC Cobra rif. original 431708.

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cinkovi

Cink anoda OMC King Cobra

Stražnja cink anoda zupanika OMC Cobra

43.322.00 Cink anoda OMC King Cobra 1990/93, rif. original 987067.

43.322.03 Stražnja cink anoda za kutiju zupanika OMC Cobra 87-89, rif. original 397768.

Cinkovi

568

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

za

kutiju

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anoda za vanbrodske motore

43.316.30 Cink anoda za vanbrodske motore sa 3 cilindra do V6 1991. na dalje, rif. original 433580.


Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

43

Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC Cobra 90-93 i OMC King Cobra 90-95

Cink anoda za vanbrodske motore

Cink anoda za vanbrodske motore 737 OMC

43.322.04 Cink anoda za krmeno zrcalo za sve OMC Cobra 90-93 i OMC King Cobra 90-95, 91x37x43 mm, rif. original 986158/3853930.

43.315.20 Cink anoda za vanbrodske motore takoer i za vanbrodske motore Honda, rif.original 173029/123009.

43.316.20 Cink anoda za vanbrodske motore 737 OMC, rif. original 398873.

Cink anoda za vanbrodske motore 4 1/2, 6, 7 1/2

Dvostruka cink anoda za Johnson/Evinrude

Cink za vanbrodske motore 50-75 HP

43.316.00 Cink za vanbrodske motore 4 1/2, 6, 7 1/2, 8 od 79. do 84. + 4, 6, 8 od 85. do 90. (orig. 334451 432397)

43.316.10 Dvostruka cink anoda za Johnson/Evinrude 20/ 25/35 Ks od 1991.godine na dalje, rif.original 434029.

43.318.00 Cink za vanbrodske motore 50-75 Hp od 82. do 84.godine (osim 55 i 65 radni), rif.original 392123.

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink za vanbrodske motore 50/75 HP

Cink anoda za 60/280 Ks

Ploica za 9,9-15 Hp 2-taktne + 8/9,9/ 15 4-taktne

43.319.00 Cink za vanbrodske motore 50/75 HP, rif. original 392462.

43.306.00 Cink anoda za 60/280 Ks od 85.godine + modeli sa runim preklopom od ‘91.godine, rif. original 398331/433458.

43.315.30 Ploica za 9,9-15 Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4-taktni, rif. original 338635.

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

Ploica 40/50 Ks 4-taktni

Ploa 60/70/200/225 Ks 4-taktni

43.903.20 Ploica 40/50 Ks 4-taktni.

43.640.04 Ploa 60/70/200/225 Ks 4-taktni.

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore OMC /

Ploica 40/50 Ks 4-taktni

Cink anoda 5 Ks 4-taktni

43.274.00 Ploica 40/50 Ks 4-taktni, rif.original 327606.

43 - Cink anode, manĹžetne motora

Cinkovi

Cinkovi

43.272.20 Cink anoda 5 Ks 4-taktni. Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore OMC / JOHNSON / EVINRUDE

 Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER Cink anoda za noge vanbrodskih motora 50/55/60 KS

43.172.64 Cink anoda za noge 50/55/60 Ks vanbrodskih motora, takoer i Mariner istih snaga (rif. orig. 17264).

Peraja za vanbrodske motore 20 HP

43.421.00 Peraja za vanbrodske motore 20 HP (rif. orig. 47820A1) Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Peraja za vanbrodske motore 18/25 Ks

43.426.00 Peraja za vanbrodske motore 18/25 Ks (rif. orig. 94286). Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/

569


43

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cink 9,9/25 HP

Cink anoda za noge sa propelerima

43.426.10 Cink 9,9/25 HP, Snaga 25, Yamaha 4T 50 HP (rif. orig. 984325). Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/

43.426.20 Cink anoda za noge Mercury/Mercruiser sa propelerima od inoxa (rif. orig. 46399). Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/

Peraje plosnate Alpha/Bravo Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Kat.br.

Opis Peraja plosnata Alpha/Bravo 35/300 HP (rif. orig. 762145).

43 - Cink anode, manĹžetne motora

43.423.00 43.423.01

Peraja plosnata Bravo (rif. orig. 762144)

Peraja 25/50 HP

Peraja 35/225 HP

43.822.15 Peraja za 25/50 HP, 2 i 4-taktni (rif. orig. 822157-C2)

43.227.77 Peraja 35/225 Ks za vanbrodske motore i noge od 1995 na dalje. Rif.original 822777.

Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/

Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/

Peraje Cinkovi

Kat.br.

43.420.00 43.425.00

Cink anoda Mercury 4/5/6 Ks

43.433.03 Cink anoda Mercury 4/5/6 Ks (rif. orig. 875208). Cinkovi

Peraja Peraja za vanbrodski motor 2-taktni i 4-taktni od 40 do 225 KS, navoj 7/16� (rif. orig. 31640) Peraja za vanbrodski motor (Rif. orig. 34127)

Cink anode za nosae osovine propelera

Cink anoda 9,9 Ks i 4-taktni vanbrodski

43.806.18 Cink anode za nosae osovine propelera Mercruiser Bravo I (rif. orig. 806188A).

43.825.43 Cink anoda 9,9 Ks i 4-taktni vanbrodski, mm 15x13 (rif. orig. 825435).

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cinkovi

Cinkovi

Trim vanbrodski motori 25/30/40 Ks

43.252.71 Trim vanbrodski motori 25/30/40 Ks, 2 i 4-taktni (rif. orig. 825271). Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cink za vanbrodske motore

Cink anoda 6/8/9,5/15 HP

43.433.00 Cink anoda za vanbrodske motore (rif. orig. 09411) Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

43.433.01 Cink anoda za vanbrodske motore 6/8/ 9,5/15 Ks (rif. orig. 42121). Cinkovi

570

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/


43

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cink anoda 4,5/7,5/9,8 HP

Ploica za unutrašnje i vanbrodske motore Alpha One

43.433.02 Cink anoda za vanbrodske motore 4,5/ 7,5/9,8 Ks nakon 1987.godine (rif. orig. 85824A3).

43.435.10 Ploica za unutrašnje i vanbrodske motore Alpha One (rif. orig. 815933A1/821629A1).

Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cinkovi

Cink anoda za Z-pogon Mercruiser

43.435.20 Ploica Bravo (rif. orig. 821630A/C).

43.435.00 Cink anoda za Z-pogon Mercruiser (rif. orig. 821631A-1).

za

vanbrodske

motore

43.434.00 Cink anoda za vanbrodske motore Mercury (rif. orig. 71320A3). Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Cink anoda pravokutna za Z-nogu

43.430.00 Cink anoda pravokutna za Z-nogu, i za ostale upotrebe, za zavidati, mm 65x65x10 (rif. orig. 34762A1).

Cink anoda FP 2 KS

43.259.03 Cink anoda za FP 2Ks, riferimento original 810945M. Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Vrat Alpha

43.432.00 Alpha (rif.original 806105A) Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/

Cink anoda za nogu Bravo/Blackhawk

Cink anoda za nogu Mercruiser/Alpha

Cink anodu za nogu Mercruiser/ Blackhawk

43.424.00 Cink anoda za nogu Bravo/Blackhawk (rif. orig. 806190A).

43.424.01 Cink anoda za nogu Mercruiser/Alpha (rif.or. 806189A).

43.424.03 Cink anodu za nogu Mercruiser/ Blackhawk (rif. orig. 806187-C). Cinkovi

Cink anoda za Mercury od 30/300 Ks

Ploa za 25/40 HP

43.424.05 Cink anoda za vanbrodske motore Mercury od 30/300 Ks 2 i 4-taktni, (rif. orig. 826134).

43.640.04 Ploa za 25/40 HP, rif.original 823912002

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

43 - Cink anode, manžetne motora

Cinkovi Mercury

Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

43.434.10 Za motore 2 i 4-taktne od 30 do 200 Ks i Superamerica, sa 4 otvora (rif. orig. 818298A1.

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Ploica Bravo

Cinkovi

Cinkovi za poluge motora

Anoda za maticu Cinkovi

Kat.br.

43.966.00 43.966.20 43.966.40 43.967.00

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Propeler Cink anoda matice za propeler vanbrodskih motora Mercury do 30/50 KS, (rif. orig. 809660) Cink anoda matice za propeler 50/225 vanbrodskih motora i od 80 do 160 KS unutarnjih motora Cink anoda matice za propeler od 70 do 275 KS vanbrodskih motora i od 120 do 485 KS unutarnjih + Alpha + Bravo I (rif. orig. 809664) Cink anoda matice za propeler vanbrodskih motora MCM III, 215 H-E, II TR, Bravo II° (rif. orig. 809670)

Podloške Cinkovi

Kat.br.

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Verzija

43.823.91

Cink noga F.B. 4/6 KS,2-taktni i 4-taktni mm 20x7,4 (rif. orig. 823912)

43.239.13

2,2/2,5/3/3,3 KS (rif. orig. 823913) Mercury/Mariner mm 23,5x7,6

571


43

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER Cink nosaa baze kormila Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Kat.br.

Opis Cink anoda navoj 12x1,75 Cink anoda (rif. orig. 55989A) navoj 1x13 (120/160 KS) (rif. orig. 55989A3) 120 KS Alpha-ONE 55

43.442.00 43.442.01

Cink VERADO Cinkovi

Cinkovi za vanbrodske motore MERCURY/MARINER I Z-POGON MERCRUISER

Kat.br.

( 43.424.10

Opis Anoda VERADO (ORIG. 880653) Anoda VERADO (ORIG. 892227 / 893404)

43.424.10 43.424.12

( 43.424.10 ( 43.424.12

( 43.424.12

 Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

43 - Cink anode, manžetne motora

Peraja YAMAHA

Cinkovi

Kat.br.

43.252.96

Peraja Yamahu 25/60 Ks

Peraja za Mariner 20/50 Ks

43.253.02 Peraja za Yamahu 25/60 Ks 4-taktni (rif. orig. 67C-45371-00). Ø 95mm.

43.256.00 Peraja Ø mm 94 za Mariner 20/50 Ks + Yamaha 20/50 Ks (rif. orig. 664-4537101).

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Opis

Peraja 225/300 HP

Ref.original

61A-45371-00

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Cink anoda za nogu 50 Ks

Cink anoda 91mm Ø

Peraja 9,9/15 Ks

43.426.10 Cink anoda za nogu 50 Ks 4-taktni.

43.269.00 Cink anoda za 50/100 4-taktni Ø 91mm (rif. orig. 67F-4537100).

43.270.50 Peraja za 9,9/15 Ks 4-taktni (rif. orig. 66M-4537100).

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Peraja za 60/225 HP

Peraja "direzionale" 200/300 HP

43.252.90 Yamaha peraja za 60/225 Ks (rif. orig. 6E5-45371-10).

43.252.95 Yamaha peraja za 200/300 Ks (rif. orig. 69L-45371-00). Ø 100mm.

Cinkovi

43.270.55 Perajica (orig. 61N-45371-00) 20/30 HP Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Cinkovi

( 43.257.00

572

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

( 43.255.00/01

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Peraje kratke/duge Cinkovi

Kat.br.

43.255.00 43.255.01 43.257.00

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Opis Peraja kratka za Mariner 40/60 KS i za Yamaha 40/55 KS (navoj u mm.) (rif. orig. 679-4537100) Peraja kratka Mariner 40/60 KS poslije 1991. i za Yamaha 40/55 KS (sa navojem 7/16") Peraja duga Mariner 40/140 KS (navoj u mm)


Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER Cinkovi

Kat.br.

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

43.258.00

Opis Peraja 50/90 HP (rif. orig. 688.45371.02) Pinna 50/90 HP (rif. orig. 688.45371.02) Ø 91 mm

43.270.61

Peraja 100/200 HP Ø mm 150/200 (rif. orig. 6K1-4537102) kontrarotirajua

43.270.00

Peraja 100/200 HP (rif. originalni 6J9-4537101) kontrarotirajua

( 43.258.00 Cinkovi

43

( 43.270.61-00

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Kat.br.

43.270.60

Opis Peraja 150/200 KS Ø mm 97

43.253.00

Peraja 100/225 KS i preko, Ø mm 91 (rif. orig. 6E5-45371-01)

43.253.01

Peraja 100/225 KS Ø mm 91(rif. orig. 6K1-4537100)

( 43.253.00-01

Podloška 24 mm Ø

Cink anoda za 115/220 Ks

43.262.00 Podloška za 9,9/15 Ks, Ø mm 45 (rif. orig. 6E8-4525100).

43.252.00 Cink anoda za 115/220 Ks i više (rif. orig.6E5-45251-00).

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anoda za vanbrodske motore 40/50 Ks

Cink anoda 4/5/6/8/9,9/15 HP

Cink anoda za 100/300 Ks

43.264.00 Cink anoda za vanbrodske motore 40/50 Ks 4-taktni (rif. orig. 63D-4525100).

43.188.52 Cink anoda za 4/5/6/8/9,9/15 Ks (takoer Mariner) (rif. orig. 6EO-4525112).

43.254.00 Cink anoda za 100/300 Ks (rif. orig. 6G5-4525101).

Cink Yamaha i Mariner (40 mm)

Cink anoda za nogu Yamaha 25/70 Ks

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anoda za vanbrodske motore

43.263.00 Cink anoda za vanbrodske motore F8A/ B 9,9D/F9,9B/15D (rif. orig. 6E8-45251-02). Cinkovi

43.254.10 Cink za Yamahu i Mariner 40 mm 205 za 25/100Ks, (rif. orig. 6H1-4525102).

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

43.260.02 Cink anoda za nogu Yamaha 25/70 Ks (rif. orig. 67C-45251-00). Cinkovi

Cink anoda za Yamahu 8/70 KS

Cink anoda za noge Yamaha 6/8/9,9 KS

43.260.03 Cink anoda za Yamahu 8/70 Ks 4-taktni (rif. orig. 65W-45251-00).

43.260.04 Cink anoda za nogu Yamaha 6/8/9,9 Ks 4-taktni (rif. orig. 68T-45251-00).

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anoda za 9,9 KS

43.266.00 Cink anoda za 9,9 Ks (rif. orig. 6G8-4525101). Cinkovi

Cinkovi

43 - Cink anode, manžetne motora

43.260.00 Podloška Ø mm 24x7 (i za Hondu od 3,5 Ks) (rif. orig. 677-4525100).

Podloška 45 mm Ø

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

573


43

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink 8/30 HP

Cink anoda 40/50 HP

43.267.00 Cink anoda za 8/30 Ks (rif. orig. 61N-4525101). Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

43.259.00 Ploica za 6/8 Ks (rif. orig. 6G1-45251-03).

43.268.00 Cink anoda za 40/50 Ks (rif. orig. 63D-4525110).

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Ploica

Ploica

Podloška za 25/60 Ks

43.259.01 Ploica za 6C/6D/8C (Rif. orig. 6G1-45251-02-6N0-G-5251-00).

43.259.03 Ploica za 2B/3A/4B/F4A/5C (rif. orig. 6L5-45251-03).

43.260.01 Podloška za 25/60 Ks od mm 24x14 (rif. orig. 663-45251-00).

Cinkovi

43 - Cink anode, manžetne motora

Ploica za 6/8 Ks

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anoda 40/70 Ks

Ploa za 30/40 Ks

Cink anoda cilindar za 80/100 Ks

43.424.05 Cink anoda 40/70 Ks 4-taktni.

43.252.71 Ploa za 30/40 Ks.

43.260.07 Yamaha cink anoda cilindar za 80/200 Ks (rif. orig. 67F-11325-00).

Cinkovi Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anoda cilindar 40/200 HP

Cink anoda cilindar za 25/90 Ks

Cink anoda cilindar za 2,5/9,9 Ks

43.260.09 Yamaha cink anoda cilindar za 40/200 Ks (rif. orig. 62Y-11325-00).

43.260.11 Yamaha cink anoda cilindar za 25/90 Ks (rif. orig. 688-11325-00).

43.260.12 Yamaha cink anoda cilindar za 2,5/70 Ks (rif. orig. 6G8-11325-00).

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/MARINER

Cink anoda cilindar za 9,9/250 Ks

Cink anoda cilindar za 20/30 Ks

Cink cilindar 9,9/300 HP

43.260.13 Yamaha cink anoda cilindar za 9,9/250 Ks (rif. orig. 6E5-11325-00).

43.260.14 Yamaha cink anoda cilindar za 20/30 Ks (rif. orig. 6J8-11325-00).

43.260.15 Yamaha cink anoda cilindar za 9,9/300 Ks (rif. orig. 66M-11325-00).

Cink anoda cilindar

Cink anode cilindrine YAMAHA

( 43.260.17 Cinkovi

43.260.05 Cilindar mali mm 2,5 x 32,5. 80/225 HP (orig.68V-11325-01) Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Kat.br.

43.260.17 43.260.19

574

Cink anoda za nogu YAMAHA

( 43.260.19

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Opis

Cilindri od 80 do 300 HP Cilindri od 80 do 250 HP

Ref.original

67F-11325-01 68V-11325-02

Cinkovi

Kat.br.

43.252.97

Cink anode za vanbrodske motore YAMAHA/

Opis 300/350 HP

Kat.br. originala

6AW-45373-00


43

Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI

 Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI

43.272.80 Peraja za motore Suzuki bez hlaenja 150/175/200/225 Ks 2-taktni + 60/70 Ks 4-taktni Ø mm 88 (rif. orig. 55125-87D00).

43.272.10 Peraja za motore Suzuki bez hlaenja 55/85 Ks, Ø mm 60 (rif. orig. 94.400), može se zamijeniti sa 43.272.70.

Cinkovi

Kat.br.

43.261.00 Podloška za vanbrodske motore Suzuki Ø mm 22x10 (rif.orig. 55.321-93.142 - 55321-87J00).

43.272.20 Ploica za 4/6 Ks (rif. orig. 55.320-98.600).

43.272.00 43.272.70

Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI

Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI

Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI

Opis Peraja sa hlaenjem 20/25/30 KS 2/3 cilindra, Ø mm 70 (rif. orig. 55125-96310) 2/4-taktni Peraja sa hlaenjem za motore Suzuki 55/65 KS, Ø mm 60 (rif. orig. 55125-95301)

43.903.20 Ploica za 40/115 2-taktne - 150 - 300 Ks 4-taktne (rif. orig. 55.320-95.310).

43.272.30 Ploica za stezaljke 55/75/85/90/150/ 200/225 Ks (rif. orig. 41.810-87D00).

43.272.40 Cink anoda u obliku ploice za 8/9,9/15 Ks 2-taktni + 9,9/15 4-taktni (rif. orig. 53321-93900).

43.640.04 Ploa za 60/250 Ks 2/4-taktne (rif. orig. 55321-94900).

43.903.32 Ploica za 4-taktni 60/140 Ks (rif. orig. 55321-90J01) za Suzuki.

43 - Cink anode, manžetne motora

Cinkovi

Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI

Cinkovi

43.272.86 Peraja za 55/65/75/85 Ks + 40/70 4-taktni (rif. orig. 55125-95500).

43.272.85 Peraja za 60/140 Ks 2/4-taktne (rif. orig. 55125-87E01).

43.903.30 Ploica bez umetka (rif. orig. 55320-98400). Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore SUZUKI

43.903.35 Ploica 48x18 mm sa umetkom sa navojem 6 MA. HP 9.9/15 4 takta.

43.274.00 Ploica za sve modele (rif. orig. 55300-95500).

 Cink anoda za VOLVO

43.500.00 Cink anoda za TRIM za noge 270 (rif. orig. 832934).

43.540.00 Kolektor od mm 12x52 (rif. orig. 800476).

43.540.01 Cink anoda izmjenjiva topline od mm 16x30 (rif. orig. 823661).

575


43

Cink anoda za VOLVO

43.271.40 Cink anoda sa navojem za motore Volvo, muško/žensko, navoj od 7/16’’, mjere mm 16x42 (rif. orig. 838929). Cinkovi

43.554.12 Cin anoda Volvo zaštita od špricanja Duo Prop (rif. orig. 3857857).

43.554.11 Noga Duo Prop (takoer i noga Cobra OMC) (rif. orig. 3855411-2). Cinkovi

Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Cink anoda za VOLVO

Cink anoda za VOLVO

Cink anoda Volvo serije DP Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

rif. orig. 3863206/3588746

43 - Cink anode, manžetne motora

43.554.13 43.554.14

-

Noga Duo Prop (takoer i noga Cobra OMC) Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

Rif. orig. 3854130 / 3855610

43.541.30

Cink anoda sa epom od mesinga. Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

Ø mm

43.547.00

25x30

43.550.00 Cink anoda univerzalna za noge tipa 250/270/280 od mm 187 (rif. orig. 832598-7).

Za diesel

43.549.05 Noga DPX (rif. orig. 873395-8). Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Cink anoda za Volvo Penta Duo Prop (rif. orig. 875821-1) Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

43.531.00 43.531.01

43.555.00 Par cink anoda za sklopive propelere (110S/120S/1205B/S120C) (rif. orig. 852018-1).

576

Cink anoda za VOLVO

A mm

B mm

C mm

D mm

875821

110

36

145

91

85

852182

110

30

145

91

85

43.553.00 Cink anoda za nogu DPX (rif. orig. 872675/872793). Cinkovi

Cinkovi

Rif. Orig.

Cink anoda za VOLVO

E mm

43.553.01 Cink anoda trapezoidalna Volvo (rif. orig. 872175/876638-8). Cinkovi

Cink anoda za VOLVO


Cink anoda za VOLVO

43

Cink anoda za propeler noge Sail Drive, serija od 3 komada, (rif. orig. 3858399) Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

43.535.00 43.535.01

Opis

A mm

B mm

C mm

D mm

Rif. Orig.

Za propelere sa 3 lista Za propelere sa 4 lista

15 15

25 32

84 97

62 82

3858399 3584442

43.554.15 Volvo cink anoda DUOPROP (rif. orig. 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750).

43.226.46 Prsten za nogu Volvo Sail Drive sa propelerom Max-PROP, Ø unutrašnji mm 46.

Ploica 36x22

Ploica sa otvorom za prolaz mm 104x28

Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Cink anoda za VOLVO

Cink anoda iz dva dijela za sail drive, vrat diam. 107 mm

Ploica 52x26 mm

43.532.00 ORIG 358407 Cinkovi

43 - Cink anode, manžetne motora

43.554.16 ORIG 3852970

43.554.18 Cinkovi

43.554.17

Cink anoda za VOLVO

Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Cink anoda Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

Za nogu

43.510.00 43.520.00 43.525.00

C mm

D mm

98

52

70

11

Tip 200 (rif. orig. 875809-6) Tip 270 (rif. orig. 875805)

107 113

58 58

80 80

11 9

Opis Cink anoda za propeler Ø 22/25/30 (rif. orig. 833913-7) Cink anoda za propeler Ø 40/45 (rif. orig. 828140-4)

43.513.00 43.514.00

Cinkovi

( 43.514.00

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

( 43.513.00

Cinkovi

A Ø mm B mm

Tip 100 (rif. orig. 875810-4)

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

Opis Cink anoda baza noge Duo Prop (rif. orig. 852835-8)

43.551.00 43.551.01

Cink anoda baza noge Duo Prop (rif. orig. 872139-1)

( 43.551.01

( 43.551.00

Cink za nogu 280 Cinkovi

Kat.br.

43.528.00

Cink anoda za VOLVO

Kat.br. originala

875815

( 43.528.00

577


43

Cink anoda za VOLVO Cink anoda SAIL DRIVE Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

43.529.00 43.530.00

mm Ø 95 x H 28

Kat.br. originala

876286

Tip SAIL DRIVE 120

Ø 105 x H 43

875812

SAIL DRIVE 110

( 43.529.00 ( 43.530.00

Cinkovi za nogu SY/DPS Cinkovi

Cink anoda za VOLVO

Kat.br.

Kat.br. originala 3888814 / 38837

43.554.01 43.554.02

3888817 / 384142

43 - Cink anode, manžetne motora

( 43.554.01 ( 43.554.02 ( 43.554.01 ( 43.554.02

 Cink anode za Z-pogon MAX-PROP Cinkovi

Cink anode za Z-pogon MAX-PROP

Kat.br.

Opis Konus propelera Ø unut. mm 38, za osovine mm 25/28

43.224.38 43.224.41 43.224.45 43.224.53

Konus propelera Ø unut. mm 41, za osovine mm 28/35 Konus propelera Ø unut. mm 45, za osovine mm 35/45 Konus propelera Ø unut. mm 53, za osovine mm 45/55

43.226.46 Prsten za nogu Volvo Sail Drive sa propelerom Max-PROP, Ø unutrašnji mm 46. Cinkovi

Cink anode za Z-pogon MAX-PROP

 Cink anode za motore BMW Z-pogon

43.131.00 Cink anoda od mm 13x52. Cinkovi

Cink anode za motore BMW Z-pogon

43.132.00 Peraja model 1988. Cinkovi

Cink anode za motore BMW Z-pogon

43.133.00 Cink anoda od mm 13x50. Cinkovi

Cink anode za motore BMW Z-pogon

 Cink anode za motore RENAULT MARINE CUMMINS - CATERPILLAR - MERCRUISER

Cinkovi

Kat.br.

Cinkovi

Kat.br.

43.560.00 43.561.00 43.562.00

578

Cink anode za motore RENAULT MARINE

Opis ep za hladnjak, navoj 18x1,50, Ø mm 15x35 ep za hladnjak, navoj 16x1,50, Ø mm 11x40 ep za hladnjak, navoj 16x1,50, Ø mm 11x33

43.100.00 Matica za osovinu od mm 22/25, navoj 16x2,0. Cinkovi

Cink anode za motore RENAULT MARINE

43.228.00 43.228.10 43.228.30 43.228.40 43.228.50 43.228.70 43.228.80 43.228.90

Cink anode za motore RENAULT MARINE

Dužina mm

Navoj “

12x52

3/8

12x40

3/8

9,5x70

1/4

30x73

3/4

30x82 16x64

3/4 3/8

16x77

3/8

16x90

3/8


Cink anode za motore YANMAR

43

 Cink anode za motore YANMAR

43.542.00 Cink anoda okrugla, Ø mm 20 L43 (rif. originale 27210-200300).

43.544.01 Podloška od mm 77 diametra. Cinkovi

Cink anode za motore YANMAR

43.543.00 Cink anoda okrugla, Ø mm 20 L55.

43.544.00 Anoda, diam.69x12 mm.

43.544.02 Peraja

43.544.03 Cink anoda za Sail-Drive (rif. Orig. 19642002652).

Cinkovi

Cink anode za motore YANMAR

Cinkovi

Cink anode za motore YANMAR

Cink anode za motore YANMAR

 Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.020.00 Peraja univerzalna na okrugloj ploici. Cinkovi

43.025.00 Peraja na pravokutnoj ploici (15 Ks).

43.256.00 Peraja za 25/40/50/60 Ks 4-taktne.

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

Cinkovi

43.270.50 Peraja za 9,9/15 Ks 4-taktni Selva (rif. orig. 66M-4537100).

43.269.00 Cink anoda 100 4-taktni Cinkovi

43.030.00 Ploica pravokutna plosnata. Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.030.01 Ploica pravokutna zakrivljena.

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.253.00 Peraja za 115 Ks 4-taktni Cinkovi

43.264.00 Cinkovi za vanbrodske motore 40/50 Ks

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.263.00 Cinka anoda za 9,9/15 Ks 4-taktne. Cinkovi

43.259.03 Cink anoda za 4 Ks 4-taktni.

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43 - Cink anode, manžetne motora

43.544.07 Za "elektronske" noge, rif. original 196350/09910. Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.254.10 Ploa za Selva 25/100Ks.

579


43

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.260.04 Cink anoda za Selva 6/8/9,9 Ks 4-taktni

43.260.07 Yamaha cink anoda cilindar 80/200 Ks Selva (rif. orig. 67F-11325-00). Cinkovi

43.266.00 Cink anoda za 9,9 Ks Selva (rif. orig. 6G8-4525101).

43.031.00 Cink za nogu 40/60 Ks.

43 - Cink anode, manžetne motora

43.032.00 Cink anoda za nogu 70/100 Ks. Cinkovi

Cinkovi

43.033.00 Cink univerzalni za 40/Ks na više, 2taktni.

43.267.00 Cink anoda za 8/30 Ks Selva (rif. orig. 61N-4525101).

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.260.03 Cink anoda za 4-taktni 8/70 KS

43.254.00 Cink anoda za 115 Ks 4-taktni. Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore SELVA Cinkovi

Cink anode za vanbrodske motore SELVA

43.034.00 Cink za nogu 8-15Hp.

43.260.02 Cink anoda za nogu 25/70 Ks 4-taktni

 Cink anoda za vanbrodske motore HONDA Peraja diam. 113 mm

43.420.00 Peraja (rif. N. 41107 - ZW1 - 003ZA) Cinkovi

Cink anoda za vanbrodske motore HONDA

43.315.20 Cink anoda za 2/5/8/8,9/15 Ks (rif. orig. 41106-ZV4-650).

43.291.00 Peraja Ks 25/35/45/50 (rif. orig. 06412 - ZV5 - 000). Cinkovi

43.291.50 Od 75 do 130 Ks.

Cink anoda za vanbrodske motore HONDA

43.424.07 Ploa za 75/225 Ks (rif. orig. 06411 - ZW1 - 020).

43.290.00 Ploa za 35/45/50 Ks (rif. orig. 06411 - ZV5 - 020). Cinkovi

Cinkovi

Cink anoda za vanbrodske motore HONDA

( 43.292.21 Cinkovi

Cink anoda za vanbrodske motore HONDA

Kat.br.

43.292.00 Cink za motore Honda 8/20 Ks (rif. orig. 41106-ZW9-020).

43.292.20 43.292.21

KS 40/50/60

Orig. 12155-ZV4-A00

70/90/115

12155-ZV5-A00

Cinkovi

Kat.br.

43.424.05 43.293.00

580

Ploica

( 43.292.20

Cink anoda kolektor

Cink anoda za vanbrodske motore HONDA

Cink anoda za vanbrodske motore HONDA

43.315.21 HP 10/50 Cinkovi

Cink anoda za vanbrodske motore HONDA

Opis Cink anoda 75/130 KS (rif. orig. 41109-ZW-1-1003 (noga AT) Cink anoda 75/225 KS (rif. orig. 41109-ZW-1-B000) mm 36x72

A mm

B mm

C mm

29

22

77

36

17

71


Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU

43

 Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU

43.640.01 Peraja za 35/40 Ks, Ø mm 50 (rif. orig. 348-60217-0). Cinkovi

43.640.02 Peraja za 25/30 Ks i 40/50 Ks Mega, Ø mm 59,5 (rif. orig. 3C8-60217-1).

Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU

Cinkovi

43.640.04 Ploa, 40/60/140 Ks, diam.190x40 (rif. orig. 3C7- 60218-1). Cinkovi

43.640.03 Peraja 60/70/140 Ks, Ø mm 77 (rif. orig. 3B7-60217-0).

Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU

43.640.05 Cink za 9,9/15/18 Ks (rif. orig. 3B7-60218-1).

Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU

Cinkovi

Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU

43.640.06 Podloška diam.44 mm - 40/140 HP Cinkovi

Cink anoda za vanbrodske motore TOHATSU

 ZINKOVI ZA MOTORE BUKH

43.760.01 Rif. Orig. BOOE5829 Cinkovi

ZINKOVI ZA MOTORE BUKH

 Zinkovi za prijenos ARNESON Cinkovi - anode za transmisiju Kat.br.

43.650.01 43.650.03 43.650.05 43.650.07

Zinkovi za prijenos ARNESON

mm 157x32x18 192x47x30 157x101x22 Ø 175 x 40 - otvor 95 mm

Razmak izmeu otvora 88 125 75 -

( 43.650.07

Cinkovi

( 43.650.07

0,650 1,750 2,130 8,550

( 43.650.01-03

( 43.650.01

( 43.650.05

( 43.650.03

( 43.650.05

43 - Cink anode, manžetne motora

Collare za nogu

Cink anode za privršivanje vijcima Cinkovi

Zinkovi za prijenos ARNESON

Kat.br.

43.920.07

mm

Razmak izmeu otvora mm

300x150

8,55

125

 ZINKOVI za motore LOMBARDINI Cink anoda za nogu Cinkovi

Kat.br.

43.750.01 43.750.03

ZINKOVI za motore LOMBARDINI

Razmak izmeu otvora

Ø vanjski mm

Visina mm

Širina mm

Ø unutarnji mm

58

88

33

120

43

58

114

33

150

43

( 43.750.01 ( 43.750.03

( 43.750.03

( 43.750.01

581


43

Cinkovi - cink anode

 Cinkovi - cink anode

43.600.05 Ploa - zaobljeni cink od 80x55 mm, razmak 50 mm, težina g 180. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

43.610.00 Cink anoda univerzalna za motore Chrysler, Evinrude, Johnson i svaki vanbrodski motor, za fiksiranje na antikavitacijsku plou.

43.910.01 Cink anoda za privršivanje vijcima od kg 3, razmak izmeu otvora mm 200 (Z3).

43.703.00 Cinka anoda od 100x50x8 mm, težina g 300. Cinkovi

43.900.00 Cinka anoda pravokutna od 160x70x15 mm, težina g 900.

Cinkovi - cink anode

Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Cink sa navojem za sistem za hlaenje: Cinkovi

Cinkovi - cink anode

43 - Cink anode, manžetne motora

Kat.br.

Opis od mm 10x40, navoj od 3/8”

43.541.00 43.545.00 43.548.00

od mm 20x80, navoj od 3/4” od mm 16x50, navoj od 1/2”

Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Opis cink anoda g 300 cink anoda g 550

43.701.00 43.702.00

Standardne cink anode za kormila Prodaju se u paru, kompletne sa vijkom i maticom. Cinkovi

Kat.br.

( 43.599.00 ( 43.600.00

Cinkovi - cink anode

Ø mm 50 70 70 90 90 130 190

43.599.00 43.600.00 43.600.01 43.605.00 43.605.01 43.620.00 43.630.00

Težina g 200 300 450 500 890 1350 6140

Tip težak lagan težak lagan težak težak težak

Prodaju se u paru

Cink anode pravokutne sa umetkom Od pocinanog željeza, za privršivanje vijcima ili zavarivanjem. Hidrodinaminog presjeka. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Dužina x Širina. x Visina mm

43.907.01 43.907.02 43.907.03 43.907.05 43.907.06 43.907.07

Težina kg

90x35x25

0,25

125x46x23

0,50

145x62x28

1,04

150x70x25 200x100x20

2,06 2,90

200x100x55

5,20

Cinka anode za zavarivanje Mogu se i probušiti i zavidati. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Verzija

A

43.904.00 43.905.00 43.910.00 43.911.00 43.905.01

ZP - 0

203

B 120

C 40

D 25

0,5

ZP - 1

260

178

60

30

1,2

ZP - 3

300

231

76

30

2

ZP - 2

430

280

98

48

5

ZF - 2

250

120

80

45

2

Cink anoda teški tip za privrstiti vijcima Cinkovi

Kat.br.

43.915.00 43.915.01 43.915.02 43.915.03 43.915.04

582

Cinkovi - cink anode

Ø mm

110

690

120

1000

125

1080

140 225

1570 5400


Cinkovi - cink anode

43

Cink andoa za nevidljivo fiksiranje Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Ø baze mm

43.918.28 43.918.45

Visina mm

2,8

120

35

4,5

135

52

Cink anode za privršivanje vijcima Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

mm

43.912.01 43.912.03

200x62

1,20

325x65

2,32

( 43.912.03 ( 43.912.01

Verzija VETUS Cinkovi

( 43.902.03

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

mm

43.902.03

Razmak mm

445x80x45

200

8,50

43.901.00 Cinka anoda tip Vetus okrugla za privrstiti pomou samo jednog vijka, Ø mm 80x45h. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Verzija kg. 0,520, Ø mm 57, Castoldi

43.201.00 43.202.00 43.203.00

kg. 1,500, Ø mm 83, Castoldi sa maticom M10 od mm 30, Ø mm 22, Castoldi

Cink anoda tip Vetus ovalni za privrstiti sa dva vijka Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

mm

43.901.99 43.902.00 43.902.01 43.902.02

Razmak otvora mm

100x45x18

48

0,335

150x60x25

80

0,900

250x65x30 350x70x35

140 200

2,400 4,400

Cink anode za privršivanje vijcima Sa gumenom ploicom. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

43.920.01 43.920.02 43.920.03 43.920.04 43.920.06

mm 150x70x20

Razmak otvora mm

1,2 1,3

148x70x26

74

74

2,5

200x100x20

110

3,8

200x100x30

110

6,2

300x148x21

160

43 - Cink anode, manžetne motora

Cink anoda - podloška Cinkovi

Cink anoda za osovinski vod Radice Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

43.225.00 43.230.00

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

25

43.235.00 43.240.00

35

43.245.00 43.250.00

45

30

40

50

Matice za osovine propelera sa standardnim navojem Kompletne sa promijenjljivom cink anodom. Cinkovi

Kat.br.

43.122.20 43.122.25 43.122.30 43.122.35 43.122.40 43.122.45 43.122.50

Cinkovi - cink anode

Osovina Ø mm

Navoj mm

Rezervna anoda

20

16x1,5

25

18x1,5

43.123.20 43.123.25 43.123.30 43.123.35 43.123.40 43.123.45 43.123.50

30

20x1,5

35 40

24x2,0 26x2,0

45

30x2,0

50

36x3,0

583


43

Cinkovi - cink anode Matica novi tip Radice od 1996 Sa unutrašnjim šesterokutom od mesinga sa cink anodom. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

matica sa anodom

samo anoda

43.251.01 43.251.02 43.251.03 43.251.04 43.251.05 43.251.06 43.251.07

Za osovine mm

Navoj mm

20/22/25 30 35

18x1,5 20x1,5 24x2

40

24x2

43.265.01 43.265.02 43.265.03 43.265.04 43.265.05 43.265.06 43.265.07

45

33x2

50

36x3

60

45x3

Matice za osovinske vodove od mesinga, sa standardnim navojem sa promjenjljivom cink anodom Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Osovina Ø mm

Navoj mm

Rezervna anoda

20 25

16x1,5 18x1,5

43.120.00 43.120.00

43.121.20 43.121.25 43.121.30 43.121.35 43.121.40 43.121.45

30

20x1,50

43.120.00

35

24x2,00

43.150.00

40

26x2,00

43.150.00

45

30x2,00

43.150.00

43 - Cink anode, manžetne motora

43.005.00 Cink anoda za sidrenje težine 2 kg Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Matice za osovine propelera Kompletne sa vijcima i maticama od inoxa. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

Otvor mm

Kat.br.

Otvor mm

Kat.br.

Otvor mm

20,0

43.800.38 43.800.40 43.800.45 43.800.50 43.800.55 43.800.60

38,0

43.800.65 43.800.70 43.800.75 43.800.80

65,0

43.800.19 43.800.22 43.800.25 43.800.30 43.800.32 43.800.35

22,0 25,0 30,0 31,8 35,0

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

Niske matice za osovine propelera Za jedrilice gdje je prostor vrlo skuen, kompletne sa vijcima i maticama od inoxa. Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

43.801.20 43.801.22 43.801.25 43.801.30 43.801.35 43.801.40 43.801.45 43.801.50 43.801.55 43.801.60 43.801.65 43.801.70

Otvor mm

Debljina mm

20 22

14 14

25

14

30

15

35

20

40 45

20 30

50

30

55

30

60

30

65 70

30 30

Rezervni cinkovi - anode za pramane / krmene propelere VETUS Cinkovi

Cinkovi - cink anode

Kat.br.

43.070.02 43.070.04 43.070.06 43.070.08 43.070.10 43.070.12

Tip propelera

Ref Vetus

BOW 25 BOW 35/55

0148 0149

BOW 75/80/95

0150

BOW 130/160

0151

BOW 220

0152

BOW 23A/50/80 + krmeni propeleri

0153

( 43.070.12 ( 43.070.02

584

( 43.070.04

( 43.070.06

( 43.070.08

( 43.070.10

70,0 75 80


44 Profilni bokoštitnici Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a Profilni bokoštitnici od PVC-a Profili, umetci i profili-vodilice Profili za pontone

PM

 Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a Profili sa personaliziranim zaobljenjima . Možemo realizrati "Kit Barka" kompletan sa zaobljenjima za pramac, krumu, bone profile sa bilo kojim našim profilom. Za ponude kontaktirati službenog distributera ili jedno od naših sjedišta. Profilni

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Zaobljeni, polukruzni profil od sjajnog inoxa AISI 316 AISI 316

Ve sa otvorima pripremljen za montažu. Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Kat.br.

A mm

44.480.11 44.480.12 44.480.13 44.480.14 44.480.06 44.480.15 44.480.05 44.480.04

B mm

Šipke m

/m

Baza

Terminal

Razmak izmeu otvora mm

15

5,0

500

3

44.480.16

18 21

5,3 5,5

600 700

3 3

44.480.17 44.480.18

44.484.18 44.484.20

185 185

185

25

7,0

980

3

44.480.19

44.484.28

185

25

10

1463

4

44.480.19

120

30

9,0

1300

3

44.480.21

185

38

15

3330

4

-

120

40

8,0

1720

3

44.480.22

185

Minimalna narudžba 12 metara po veliini

Polukružni profil od sjajnog inoxa AISI 316 AISI 316

Ve sa otvorima pripremljen za montažu.

Profilni bokoštitnici

44 - Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Kat.br.

Širina mm

Visina mm

Šipke m

10 14

3,5 4,0

3 3

/m Razmak izmeu otvora cm 0,25 20 0,41 20

20

4,0

3

0,78

44.479.10 44.479.15 44.479.20

20

Minimalna narudžba 12 metara po metru.

Profilni bokoštitinik od sjajnog inoxa AISI 316

Ve sa otvorima pripremljen za montažu. Prodaje se u komadima od 3 metra.

Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.480.20 44.480.30 44.480.38

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

A mm

B mm

S mm

Šipke m

Baza

Terminal

Razmak izmeu otvora cm

20

4,6

1,5

3

44.480.33-35

44.484.20

20

28

7,0

1,5

3

44.480.36

44.484.28

20

35

9

1,5

3

44.480.37

20

Minimalna narudžba 12 metara po veliini.

585


44

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a Jaka baza za profilne bokoštitnike Od bijele plastike. Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Kat.br.

44.480.33

A mm

B mm

36

15

Za profil 44.480.20

24

Baza za profile od inoxa Od bijele plastike polu-tvrda, u kolutima od 24 metra. Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Kat.br.

44 - Profilni bokoštitnici

( 44.480.16

( 44.480.18

( 44.480.19

Visina mm

44.480.16 44.480.17 44.480.18 44.480.19 44.480.21 44.480.22 44.480.35 44.480.36 44.480.37

( 44.480.17

( 44.480.21

( 44.480.22

Presjek inox profila

Za

35

15x5

40

18x5

45

21x5,5

50

25x7

55

30x9

70 45

40x8 20x5

50

28x7

50

35x9

44.480.11 44.480.12 44.480.13 44.480.14 44.480.15 44.480.04 44.480.20 44.480.30 44.480.38

( 44.480.35

( 44.480.36

24 24 24 24 24 24 24 24 24

( 44.480.37

Završnici za bokoštitnike na "C" i "mandorla" AISI 316

Spajaju se sa navedenim profilima na nain da ostaju kompletno u ravnini. Sjajni inox 316.

Završnici za profilne bokoštitnike

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Kat.br.

Za profile Inox

44.484.18 44.484.20 44.484.28

44.480.12

PVC 44.480.17

44.480.20; 44.480.13

44.480.35; 44.480.18

44.480.30; 44.480.14

44.480.36; 44.480.19

Profilni bokoštitnici od sjajnog inoxa Inovativni profilni bokoštitnik koji predstavlja kombinaciju baze od polutvrdog PVC-a i profila od sjajnog inoxa AISI 316. Nema niti jenog vidljivog vijka jer su svi pokriveni specijalnom zaštitom.

Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od inoxa i baze od PVC-a

Kat.br.

( Spojeni profil

Kat. broj

Dužina profila m

Dužina koluta m

Boja

44.480.50*

Profil inox AISI 316

4

-

-

44.480.52 44.480.53 44.480.58 44.480.59

Baza od PVC-a

-

24

Bijela

Baza od PVC-a

-

24

Siva

Umetak profila

-

24

Bijela

Umatek profila

-

24

Siva

( PVC baza *

( Umetak za pokrivanje vijaka

586

Možemo realizirati po narudžbi posebna zaobljenja pramca ili krme


44

Profilni bokoštitnici od PVC-a

 Profilni bokoštitnici od PVC-a Profilni bokoštitinik od tvrdog plastinog materijala - duralena sa umetcima od fleksibilnog PVC-a Nelomljiv, odlino prijanja uz brod, ne mijenja se tijekom vremena i vrlo je ekonomian. Baza u komadima bijela od 4 metra, profil od PVC-a u kolutima od 20 metara. Napomena: baza i profil su odvojeni i treba ih složiti kako bi se formirao kompletan bokoštitnik. Baza minimalna narudžba 20 metara po modelu. Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od PVC-a

Version

Samo baza boje bijele sive

44.030.05 44.038.05 44.040.05 44.040.05 44.055.05 44.055.05

A B C D E F

bijele

44.038.07* -

Samo umetak od PVC-a boje sive crne

44.030.40 44.038.40 44.040.40 44.050.40 44.055.40 -

44.030.50 44.040.50 44.055.50 44.070.50

( 44.037.01

( 44.040.01

( 44.055.01

Širina zuba mm

44.030.01 44.040.01 44.040.01 44.055.01 44.055.01 -

5 6 5 5 5 5

(A

Zaštita spoja bijela

44.042.21 44.042.26 44.042.27 44.042.22 -

(B

(C

( D/F

Bijeli terminal model

(E

Profili od anodiziranog aluminija Sa umecima od fleksibilnog PVC-a u raznim bojama i terminalima koji se moraju posebno naruiti. Prodaju se u komadima od 6 ili 3 metra. Minimalna narudžba 24 metra po dimeniziji. Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od PVC-a

Samo profil

H mm

A mm

Umetak od PVC-a u kolutima od 24 m Kat. broj Boja

44.485.11 44.485.14** 44.485.12 44.485.15** 44.485.13 44.485.16**

44.485.10*

38

9+5

44.485.26* 44.485.65*

25 63

7+5 15+6

44.486.10*

56

14+5

44.487.10

56

14

44.494.10*

75

15+5

44.495.10*

100

16+5

crna crna bijela bijela siva siva

44.485.27 44.485.66 44.486.11 44.486.12 44.486.13

crna crna

44.486.11 44.486.12 44.486.13 44.494.11 44.494.12 44.495.11

crna bijela siva

crna bijela siva

crna bijela crna

Za terminale Kat. broj

44.479.03 44.579.03 44.485.01 44.484.01 44.479.04 44.485.64 44.486.01 44.586.01 44.484.02 44.486.01 44.586.01 44.484.02 44.494.01 44.594.01 44.495.01

Boja

plast. crni plast. bijeli kromirani mesing

plast. crni laka anodizirana legura plast. crni plast. bijeli

44 - Profilni bokoštitnici

( 44.030.01

44.030.60 44.040.60 44.050.60 44.055.60 44.070.60

Visina K profila mm H ukupna sa PVC-om mm 30 30 38 38 40 40 40 52 55 55 55 65

plast. crni plast. bijeli plast. crni plast. bijeli plast. crni

* Sa zubom za pokrivanje; ** Uveani umetak.

( 44.485.26 + 44.485.27 + 44.479.04 ( 44.485.11-12-13

( 44.485.01 ( 44.485.10 + 44.485.11 + 44.579.03

( 44.485.64 ( 44.486-586.01

587


44

Profilni bokoštitnici od PVC-a Profilni bokoštitnik RADIAL od PVC-a PATENT

Profilni bokoštitnici

Samo baza (canalina)

bijela

Samo PVC boja siva

crna

Nevidljiva tvrda baza koja se pomou vijaka montira na plovilo, u komadima od 2 metra. Vanjski profil polutvrdi za jednostavno montiranje pritiskom (nije potrebno zavarivanje), u kolutima od 24 metra. Napomena: baza i profil se ispruuju odvojeno i moraju se sastaviti kako bi se formirao kompletan bokoštitnik.

Profilni bokoštitnici od PVC-a

Visina mm ukupna baza

Minimalni radijus zaobljenosti mm

Završnici bijela

44.032.05 44.042.05 44.052.05 44.065.05

44.032.02 44.042.02 44.052.02 44.065.02

44.032.03 44.042.03 44.052.03 44.065.03

44.032.04 44.042.04 44.052.04 44.065.04

30 40 52 65

15 20 27 27

30 100 120 120

44.030.01 44.588.01 44.055.01 44.055.01

44.080.05

44.080.02

44.080.03

44.080.04

80

32

200

-

Poklopac za spoj inox

inox

44.484.01 44.484.02 44.484.02 44.084.10 (DX) / 44.084.11 (SX)

44.042.15 44.042.16 44.042.17 44.042.18

minimalna narudžba 24 m

44 - Profilni bokoštitnici

( 44.042.21-26-27-22 RADIAL

( radial80 + 44.042.18 + 44.084.11/44.054.10

( 44.054.10 DX

( 44.042.15/ 16/17/18

( 44.484.01/02

( 44.084.11 SX

Bokoštitnici za montiranje na plovila sa izbaenim spojem Od PVC-a. Fiksirna se samo na krajevima, u kolutima od 24 metra. Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od PVC-a

Boja bijela

crna

44.478.00 44.478.01 44.478.02

44.482.00 44.482.01 44.482.02

A mm

B mm

20

30

30 37

38 45

Terminal crna

bijela

44.482.03 44.488.01 44.482.04

44.588.01 -

Profilni bokoštitnici sa “L” bazom Profil od fleksibilnog PVC-a sa bazom od polutvrdog PVC-a. Vrlo dobro prijanja uz plovilo Za plovila sa izbaenim spojem, koluti od 24 metra. Minimalna narudžba 24 metra po modelu.

( 44.343.50

Profilni bokoštitnici

Profilni bokoštitnici od PVC-a

Kat.br.

44.488.00 44.588.00 44.488.45

( 44.488.00

Boja

Izboenost mm

Visina mm

Baza mm

Terminali

44.488.01 44.588.01 44.488.46

crna

33

30

18x18

bijela crna

33 36

30 38

18x18 22x22

Kutni terminali 90°

44.343.50 -

( 44.488.45

Profilni bokoštitnik za plovila sa spojem tipa "scatolato" Od crnog PVC-a sa umetkom od polutvrdog PVC-a i bijelim štitnikom za vijke. Umetak se montira pritiskom. Sa štitnikom. Profilni bokoštitnici

Kat.br.

( 44.483.02-44.483.00-44.483.01-44.483.03

44.483.00 44.483.01

Profilni bokoštitnici od PVC-a

A mm

B mm

Terminal

44

18

55

21

44.483.02 44.483.03

24 24

Terminali za bokoštitnike od sjajnog inoxa AISI 316 Profilni bokoštitnici

Kat.br.

44.484.01 44.484.02

588

Profilni bokoštitnici od PVC-a

Za profil

44.485.10; 44.042.xx 44.486.10; 44.487.10

mm 40 (L) x 22 (H) 56,5 (L) x 30 (H)


Profili, umetci i profili-vodilice

44

 Profili, umetci i profili-vodilice Profil za brtvljenje prozora Izraen od specijalnog crnog PVC-a sa zaštitom od soli, za brtvljenje prozora. Profili za prozore

Profili, umetci i profili-vodilice

Kat.br.

mm

44.481.00

26x20

24

Profili za obrubljivanje stakloplastike, drva, metala Od PVC-a 55 shore. Profili rubni

bijela

44.492.01

Profili, umetci i profili-vodilice

crna A mm 17

44.492.00

B mm 10

Za debljine mm

C mm 3,5

3/4

24

Profil za obrubljivanje stakloplastike ili drugih materijala Od polufleksibilnog armiranog PVC-a . Profili rubni

Profili, umetci i profili-vodilice

bijela

crna

Za debljine

A mm

B mm

44.491.01 44.491.05

44.491.00 44.491.04

1,5 - 4,0

14

10

50

4,0 - 6,0

16,5

10,5

50

( 44.491.01

Profil za obrubljivanje stakloplastike

Profili rubni

Profili, umetci i profili-vodilice

Kat.br.

Za debljine mm

44.493.00 44.493.01

Boja

2-4 2-4

50 25

( 44.493.00

crna crna

Samoljepivi profili Idealni za brtvljenje gavuna, vratašca, spremnika, brodskih prostora, itd. Dvostruko samoljepivi 3M visoke kvalitete. Profili rubni

Profili, umetci i profili-vodilice

Kat.br.

Boja

44.490.01 44.490.11

Materijal

crna

EPDM

25

bijela

silikon

25

( 44.493.01

44 - Profilni bokoštitnici

Od fleksibilnog armiranog PVC-a, kompletan sa brtvom od vodonepropusnog neoprena. Idealan za brodske prostore, motorne prostore itd.

Samoljepivi profili od ekspandirane gume EPDM Idealni za brtvljenje gavuna, vratašca, spremnika, brodskih prostora, itd. Dvostruko samoljepivi 3M visoke kvalitete. Profili rubni

Profili, umetci i profili-vodilice

Kat.br.

A baza mm

B Visina mm

17,5

16,9

44.490.02

Boja

crna

25

Profil od PVC-a za bokoštitnike Otporan na slanu vodu. Profili rubni

Profili, umetci i profili-vodilice

bijela

44.472.02

crna

44.472.01

24

Armirani polutvrdi crni profil-vodilica, jednostruki 44.489.00 Za klizna stakla, u kolutima od 10 metara, za stakla debljine mm 4/6. Vodilice za klizne prozore

Profili, umetci i profili-vodilice

Profili-vodilice za klizna stakla vodonepropusni STAND-PRO Profil od inoxa AISI 316, klizee dno od polietilena visoke gustoe, unutrašnji jastui od neoprena, apsorbira vibracije, fiksiranje pomou vijaka kroz profil. Sintetike etkice protiv klizanja i vibracija su od materijala otpornog na UV-zrake. Vodilice za klizne prozore

Kat.br.

44.751.19 44.751.20

Profili, umetci i profili-vodilice

Za stakla debljine mm

Dužina šipke m

Kanal

Širina mm

Visina mm

5/6,5

2,44

jednostruki

15

16

5/6,5

2,44

dupli

25

11,5

589


44

Profili, umetci i profili-vodilice Profil-vodilica Za brtvljenje kliznih stakla sa bonim zatvaranjem izmeu dva stakla, od inoxa AISI 316. Profili rubni

Profili, umetci i profili-vodilice

Kat.br.

Visina mm

Širina mm

Dužina šipke m

17

14

2,44

44.751.18

Kukica od inoxa 44.473.00 Za fiksiranje bokoštitnika, sa zglobom, univerzalna. Kuke za šajbe

Profili, umetci i profili-vodilice

Profil - vodilica za fiksiranje tendi i cerada Zavjese

Kat.br.

Profili, umetci i profili-vodilice

Opis Profil od bijelog polutvrdog PVC-a. Fleksibilan na tri osovine, prati i najuža zaobljenja bez deformiranja. Fiksiranje sa samonareznim vijcima iznutra od mm 9. Šipke od 4 metra. Okrugli uložak - tondin od mekanog PVC-a Ø mm 6,5. Ušije se u tkaninu. Pakovanje od 60 metara.

44.010.01

( 44.010.01

( 44.010.03

44.010.03

Profilo za obrubljivanje i zaštitu brodskih saonica Od fleksibilnog PVC-a. Profili rubni

Profili, umetci i profili-vodilice

Kat.br.

Širina mm

Visina mm

73

16

44 - Profilni bokoštitnici

44.756.85

24

 Profili za pontone Profilni bokoštitnik za pontone i velika plovila 44.211.73 Od fleksibilnog PVC-a. Fiksiranje na “L”, komadi od 2,50 metra. Za korištenje sa kutnim bokoštitnicima od PVC-a Polyguard 33.517.01. Cijena po komadu, bijele boje. Bokoštitnici

Profili za pontone

POLYGUARD Pneumatska zaštita od bijelog PVC-a za fiksne ili plutajue pontone. Bokoštitnici | Polyform

Profili za pontone

Kat.br.

Model

33.517.01 33.517.02

PG-1 kutni PG-2 ravni

Dužina mm

A

Presjek mm B C

185 (po strani) 457

72 90

73 74

92 112

Profil za obrubljivanje molova, gatova i stupova za privez Od fleksibilnog crnog PVC-a. Za upotrebu i na radnim plovilima. Bokoštitnici

Kat.br.

Profili za pontone

44.020.00

Komad m 2

mm 70 baza x 70 izboenost

Profilni bokoštitnici za pontone, molove i stupie za sidrenje Od fleksibilnog sivog PVC-a. Bokoštitnici

Kat.br.

44.021.00

590

Profili za pontone

Presjek mm

Komad od m

72x30h

2

D 35 39


Kormilarski ureaji Volani i kormila Sajle za kormilarske ureaje Kormilarski ureaji Spojne poluge Produžne poluge za vanbrodske motore Hidraulini kormilarski ureaji VETUS Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX Pribor za hidrauline kormilarske ureaje PM

 Volani i kormila Volani SPORT

( 45.158.09

( 45.157.02

Od mekanog poliuretana crne boje sa 3 kraka od lake legure, centralni univerzalni konus (Ultraflex, Morse, Teleflex, Tx itd.). Volani

Volani i kormila

Kat.br.

Boja krakova

45.157.02 45.158.09

Ø rukohvata mm

srebrni crni

340 300

Volan DELFINO Kraci od anodizirane lake legure, rukohvat od mekanog TANEGUM-a otpornog na UV-zrake, univerzalni centralni konus. Volani

Volani i kormila

crna

Ø vanjski mm

45.158.11

45.158.10

310

( 45.158.11

45 - Kormilarski ureaji

( 45.158.12

45.158.12

siva

( 45.158.10

bijela

Volan MANTA Kraci od anodizirane lake legure, rukohvat od mekanog polimetana. Volani

Volani i kormila

Krakovi

Ø vanjski mm

Srebrni

355

Crni Sivi

Crni Crni

355 355

Volan sa anatomskim rukohvatom

Sa 3 kraka, sa univerzalnim centralnim konusom, vanjski diametar 355 mm.

Sa 3 kraka, Ø rukohvata mm 320. 45.150.00

Volani

Kat.br.

Volani i kormila

Kat.br.

Boja

crna

( 45.158.06

( 45.150.00

( 45.158.05

Volan od vrste crne plastike

Volani

( 45.157.99

Bijeli

( 45.157.97

45.157.97 45.157.98 45.157.99

Rukohvat

( 45.157.98

Kat.br.

45.158.05 45.158.06

Boja crna bijela

Volani i kormila

591


45

Volani i kormila

VOLANI SERIJE TECHNIC Univerzalni centralni konus, krakovi od anodizirane lake legure, rukohvat od mekanog poliuretana. Volani

Kat.br.

45.163.01 45.163.02 45.163.03

Krakovi crni srebrni srebrni

Volani i kormila

Rukohvat mekani izgled ptiji javor izgled karbon crni

Ø vanjski mm 350 350 350

( 45.163.03

( 45.163.02

( 45.163.01

VOLANI SERIJE TECHNIC Struktura (centralni dio i kraci) od sjajnog inoxa, rukohvat od mekanog poliuretana. Volani

Kat.br.

45 - Kormilarski ureaji

45.163.24 45.163.25 45.163.26

Rukohvat crni crni crni

( 45.163.25

Ø mm 350 350 350

( 45.163.26

( 45.163.24

Volani sa strukturom od sjajnog inoxa Sa univerzalnim centralnim konusom, podesivim za centriranje volana. Promjer 350 mm. Kat.br.

( 45.171.35

( 45.152.01

45.171.35 45.172.35 45.173.35 45.173.36 45.174.35 45.176.35 45.175.35

Volani i kormila

Rukohvat Poliuretan obložen crnom kožom Poliuretan obložen sivom kožom Poliuretan obložen bijelom kožom Poliuretan obložen bež kožom Mahagoniji obojen bojama na bazi Od sjajnog inoxa Mekani poliuretan imitacija karbona

Kat.br.

45.151.01 45.151.03 45.151.04 45.151.05 45.152.01 45.152.02 45.152.05

Rukohvat Poliuretan crni Poliuretan bijeli Poliuretan bež Mahagonij Poliuretan crni Poliuretan sivi Mahagonij

( 45.173.35

( 45.173.36

( 45.174.35

( 45.151.01

( 45.151.03

( 45.151.04

( 45.152.05

( 45.175.35

( 45.152.02

( 45.176.35

( 45.151.05

( 45.172.35

592

Volani i kormila

Umeci argento KARBON IZGLED PTIJI JAVOR


45

Volani i kormila Volani serije "Skipper" Od mekanog poliuretana, kraci srebrni, ep kromirani. Kompletni sa centralnim univerzalnim konusom. Volani

Volani i kormila

Kat.br.

Krug

45.158.40 45.158.41

+

Crna

Krakovi Srebrni

Crno + srebrni

Srebrni

Ø mm

350 350

( 45.158.40

( 45.158.41

Volani serije "Seahawk" Od mekanog poliuretana, krakovi od anodizirane lake legurega leggera + inoxa, centralni ep od inoxa. Centralnim konus univerzalni. Volani

Volani i kormila

Kat.br.

Krug

Crni Bijeli

Kraci Laka legura + inox Laka legura + inox

Ø mm

45.158.25 45.158.26 45.158.27

Sivi

Laka legura + inox

350

350 350

( 45.158.26

45 - Kormilarski ureaji

( 45.158.25

( 45.158.27

Volani serije BALTIC Od mekanog poliuretana, kraci od lake legure mat + kromirane. Kompletni sa univerzalnim centralnim konusom. Volani

( 45.158.31

( 45.158.30

Volani i kormila

Kat.br.

Rukohvat

45.158.30 45.158.31

Kraci l.l. srebrno + krom

Ø mm

Crni Bijeli

l.l. srebrno + krom

320

320

Volani serije “EVO Marine” Od obojenog poliuretana, svi ve kompletni sa univerzalnim konusom. Volani

Volani i kormila

srebrni

Rukohvat radica look

45.178.01 45.178.02 45.178.04

45.178.41 45.178.42 45.178.43 -

Krakovi

Dijelovi od poliuretana

Ø mm

srebrni

crni

355

srebrni

sivi

355

srebrni

bijeli

355

srebrni

plavi

355

( 45.178.02

( 45.178.42

( 45.178.41

( 45.178.04

( 45.178.43

( 45.178.01

Matica za pokrivanje vijaka 45.178.49 Od anodizirane lake legure za volane 45.178.xx. Volani

Volani i kormila

593


45

Volani i kormila Volani serije IRON Od inoxa/poliuretana, svi ve kompletni sa univerzalnim konusom. Volani

Kat.br.

Volani i kormila

Rukohvat sjajni inox sjajni inox sjajni inox

45.179.01 45.179.02 45.179.03

Krakovi sjajni sjajni sjajni

Dijelovi od poliuretana crni sivi bijeli

Ø mm 355 355 355

( 45.179.01

( 45.179.03

( 45.179.02

Matica za pokrivanje vijaka 45.179.07 Od sjajne "spazzolate" lake legure za volane 45.179.xx. Volani

Volani i kormila

Volani sa kracima od inoxa Konus univerzalni Ultraflex/Morse/Teleflex. Volani

Volani i kormila

45 - Kormilarski ureaji

Ø mm 320

350

45.133.32 45.131.32 45.129.32

( 45.132.35

45.130.35 45.132.35 45.133.35 45.131.35 45.129.35

( 45.129.32-35-40

( 45.130.35

Rukohvat od 400

45.133.40 45.131.40 45.129.40

izgled karbon izgled ptiji javor bijelog mekanog poliuretana sivog mekanog poliuretana crnog mekanog poliuretana

( 45.131.32-35-40

( 45.133.32-35-40

Volani od mekanog poliuretana sa kracima od inoxa Prikljuci izmeu rukohvata i krakova. Konus univerzalni Ultraflex/Morse/Teleflex. Volani

bijela

45.128.03

bež

Volani i kormila

siva

45.128.04

45.128.02

crna

Ø mm

45.128.01

350

( 45.128.02

( 45.128.03

( 45.128.04

( 45.128.01

Volani za kormila od poliuretana Od inoxa sa vanjskim rukohvatom od mekanog poliuretana, konus univerzalni: Ultraflex, Morse i Teleflex. Kormila

Volani i kormila

bijela

45.149.33 -

( 45.139.33/40

594

( 45.149.33

Rukohvat crna

45.139.33 45.139.40

Ø mm

340 400


Volani i kormila

45

Volan - kormilo od inoxa sa rukohvatom imitacije drva Sa rukom i univerzalnim centralnim konusom Ultraflex, Teleflex, Morse itd. Kormila

Volani i kormila

Rukohvat izgled ptiji javor

Ø vanjski mm

45.143.33 45.143.37

330 370

( 45.143.33-37

Ruka Za montiranje na rukohvate volana za brzo okretanje, univerzalna. Volani, rucke za

Kat.br.

45.134.01 45.134.02

Volani i kormila

Boja

Kat.br.

Boja

45.134.03 45.134.04

crna siva

bijela drva

( 45.134.02

( 45.134.03

( 45.134.01 ( 45.134.04

( 45.134.01

Pokaziva pozicije kormila - DAVIS

Kormila, pokazivac pozicije za

Volani i kormila

Volan od mahagonija poliuretanskim bojama

Volan od mahagonija

45.158.07 Rukohvat od mahagonija poliuretanskim bojama, kraci crni. Volani

obojanog

Volani i kormila

obojanog

45.160.00 Sa kracima i centralnim dijelom od sjajnog inoxa . Sa univerzalnim centralnim konusom, podesivim radi centriranja volana. Ø vanjski od mm 350. Volani

Volani od poliuretana

bijelog

mekanog

45.170.35 Centralni dio od Iroka obojenog poliuretanskim bojama i krakovi od sjajnog inoxa , Ø vanjski mm 350. Volani

Volani i kormila

Volani i kormila

Volan sa rukohvatom od mahagonija obojanog poliuretanskim bojama

Volan za kormilo sa vanjskim krugom od tika velikog promjera

Volani za kormilo sa vanjskim krugom od tika i kracima obloženim tikom

Od sjajnog inoxa , prekrasne izrade, nagib krakova 16°.

Kraci od inoxa, rukohvat anatomski.

Kraci i centralni dio od inoxa, centralni konus “Ultraflex, Morse”.

Volani

Kat.br.

45.168.35 45.168.40

Kormila Kormila

Volani i kormila

Ø mm

350 400

45 - Kormilarski ureaji

45.130.00 Za montiranje na centralni dio volana ili rukohvat. Univerzalan, instalira se u par sekundi. Funkcionira zbog gravitacije. Vrlo je koristan kod manvevara prilikom sidrenja u luci. Kazaljka se pomie za 30 stupnjeva kod svakog pomaka volana. Sa mehanikim kretanjem “Swiss Made”.

Kat.br.

45.165.02 45.165.03

Volani i kormila

Ø vanjski mm

400 350

Kat.br.

45.167.40 45.167.50

Volani i kormila

Ø vanjski mm

400 500

595


45

Volani i kormila

Volan sa obruem od tika Kraci od inoxa, obru anatomski. Volani

Volani i kormila

Kat.br.

45.168.01 45.168.02

Ø vanjski mm

Nagib krakova

350

15°

400

15°

Volani sa kracima od inoxa Univerzalni konus Ultraflex/ Morse / Teleflex Volani

45 - Kormilarski ureaji

Kat.br.

45.135.01 45.135.02 45.135.03 45.135.04 45.135.05 45.135.45 45.136.01 45.136.02 45.136.03 45.136.05 45.137.01 45.137.02 45.137.03 45.137.05 45.137.06 45.137.07

596

Volani i kormila

Ø mm

Rukohvat od

Boja rukohvata

350

Mekanog poliuretana

crna

Modello

A

350

Mekanog poliuretana

siva

A

350

Mekanog poliuretana

bijela

A

350 350

Karbona Pravog drva

karbon tik

A A

400

Pravog drva

tik

A

350

Mekanog poliuretana

crna

B

350

Mekanog poliuretana

siva

B

350

Mekanog poliuretana

bijela

B

350 350

Pravog drva Mekanog poliuretana

mahagonij crna

B C

350

Mekanog poliuretana

siva

C

350

Mekanog poliuretana

bijela

C

350

Imitacija drva

karbon

C

350

Imitacija drva

ptiji javor

C

350

Mekanog poliuretana

slonovaa

C

( 45.135.01 - MOD. A

( 45.135.02 - MOD. A

( 45.136.01 - MOD. B

( 45.136.02 - MOD. B

( 45.137.02 - MOD. C

( 45.137.03 - MOD. C

( 45.135.04 - MOD. A

( 45.136.03 - MOD. B

( 45.137.05 - MOD. C

( 45.135.03 - MOD. A

( 45.136.05 - MOD. B

( 45.137.06 - MOD. C

( 45.135.05/45 - MOD. A

( 45.137.01 - MOD. C

( 45.137.07 - MOD. C


Volani i kormila

45

Kormila od sjajnog inoxa sa 5 krakova Rukohvat zaobljen radi lakšeg držanja i ljepšeg izgleda. Univerzalni centralni konus (Ultraflex, Morse, Teleflex, Tx, Mancini itd.). Centralni dio od inoxa, vrlo lijepe obrade, sa centralnim epom od crne plastike. Volani

Kat.br.

Ø mm 320 380 420

45.165.32 45.165.37 45.165.41

Volani i kormila

Centralni ep od tika 45.176.00 45.176.00 45.176.00

( 45.176.00

( 45.165.37

Volani za kormilo od sjajnog inoxa Za jedrilice. Sa centralnim dijelom od punog inoxa, i univerzalnim konusom (Ultraflex, Tx, Teleflex, Mancini itd.). Kormila

Volani i kormila

Kat.br.

Ø mm

45.164.60 45.164.75

600 700

Kat.br.

Ø mm

45.164.90 45.164.10

1000

900

Volani za kormilo sa vanjskim krugom od tika Kormila

45 - Kormilarski ureaji

Kraci od inoxa. Volani i kormila

Kat.br.

Ø vanjski mm

45.167.01 45.167.03 45.167.04 45.167.05

Kat.br.

Ø vanjski mm

45.167.06 45.167.07 45.167.08

400 500 600

800 900 1000

700

Volani kormila klasini tip Tip genovese od 6 ili 8 krakova, sa perimetralnim prstenom od mesinga, centralni dio odliven u jednom komadu, obojano sa 8 ruku poliuretanske boje. Krakovi zaljepljeni, vrlo vrsti. Sa univerzalnim konusom Ultraflex, Teleflex, Morse, itd. Kormila

Volani i kormila

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

45.160.37 45.160.42 45.160.49

370

45.160.52 45.160.60 45.160.70

520

45.160.80 45.160.10*

1000

*

420 490

600

830

700

Bez prstena od mesinga

Volani kormila klasini sa vanjskim krugom od inoxa Konstrukcija kao volani 45.160.xx. Vanjski krug je montiran bez vijaka specijalnim sistemom. Centralni dio i obrui su od kromiranog mesinga. Najljepši volani te vrste na tržištu, kompletne sa univerzalnim konusom.

Kormila

Volani i kormila

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

45.161.42 45.161.52

420 520

45.161.62 45.161.72

620 720

45.161.82

820

Centralni ep za volane Kormila

Kat.br.

45.176.01 45.176.02 45.176.03 45.176.04

Materjal mesing mesing inox inox

Volani i kormila

Za volane 45.160.37-42 45.160.49-52-60-70 45.161.42 45.161.52-62

( 45.176.02

( 45.176.01

Puž Od plastike i metala. Volani, pribor za

Kat.br.

45.145.01

Opis normalan pod 90°

Volani i kormila

Kat.br.

45.145.02

Opis nagnut pod 20°

( 45.145.01

( 45.145.02

597


45

Volani ULTRAFLEX

 Volani ULTRAFLEX Volani ULTRAFLEX "Corsica" Rukohvat od mekanog PVC-a, krakovi od lake legure. Volani

Volani ULTRAFLEX

( 45.386.48

( 45.386.47

Kat.br.

Krakovi

45.383.30 45.383.34 45.383.93 45.386.47 45.386.48

Rukohvat

Ø mm

srebrni

crni

350

srebrni

bijeli

350

srebrni crni

sivi izgled ptiji javor

350 350

bijeli

350

izgled ptiji javor

( 45.383.30

( 45.383.93

( 45.383.34

45.601.51 Centralni konus

Volani ULTRAFLEX “Ponza/Linoza”

( 45.380.01

( 45.386.35

45 - Kormilarski ureaji

Rukohvat od obojenog poliuretana, krakovi od lake legure. Volani

Volani ULTRAFLEX

Kat.br.

45.380.01 45.386.35

Model

Ø mm

LINOSA

350

Krakovi

srebrni

Rukohvat

crni

PONZA

350

srebrni

srebrni

Umeci

silver -

45.601.51 Centralni konus

Volani ULTRAFLEX “Nisida/Spargi/Burano” Rukohvat od mekanog polimetana, krakovi od lake legure. Volani

Volani ULTRAFLEX

Kat.br.

45.384.01 45.384.03

Model NISIDA

Ø mm

Krakovi crni

Rukohvat

350

crni

-

SPARGI

350

srebrni

crni

silver

45.601.51 Centralni konus

( 45.384.01

( 45.384.03

Volani ULTRAFLEX "Antigua" Od termoplastinog materijala. Volani

Kat.br.

Ø mm 345 345 345

45.387.01 45.387.02 45.387.03

Volani ULTRAFLEX

Krakovi bijeli crni crni

Rukohvat bijeli crni radica look

45.601.51 Centralni konus

( 45.387.01

( 45.387.02

( 45.387.03

Volani ULTRAFLEX sa "centralnim konusom" 45.601.51 Za volane ULTRAFLEX, sa prekidaem i znakom Ultraflex. Volani, centralni konus za

598

Volani ULTRAFLEX

Umeci


45

Sajle za kormilarske ureaje

 Sajle za kormilarske ureaje Sajle za komande Sajle za komande

Tipo

Za motore

C2

za sve unutarnje i vanbrodske motore, Suzuki, Mariner, Yamaha, Tohatsu, Selva i Honda

C4

Vanbrodski motori Evinrude, Johnson prije 1979.godine

C5

za unutarnje i vanbrodske motore Mercury i Mercruiser.

C8

za sve unutranje motore (super ojaani tip visoke otpornosti)

C14

Johnson, Evinrude sa tvrdim terminalima, OMC od 1979.godine na dalje.

C36

Svi Mercury i Mercruiser sa daljnskom komandom "Generation II" (2004.godište)

Sajle za kormilarske ureaje

C2

C4

C5

C8

C14

05’

45.002.05

-

-

-

45.014.05

C36

-

06’

45.002.06

45.004.06

45.005.06

-

45.014.06

45.003.06

07’

45.002.07

-

45.005.07

-

45.014.07

45.003.07

08’

45.002.08

-

45.005.08

45.008.08

45.014.08

45.003.08

09’

45.002.09

-

45.005.09

45.008.09

45.014.09

45.003.09

10’

45.002.10

-

45.005.10

45.008.10

45.014.10

45.003.10

11’

45.002.11

-

45.005.11

45.008.11

45.014.11

45.003.11

12’

45.002.12

-

45.005.12

45.008.12

45.014.12

45.003.12

13’

45.002.13

-

45.005.13

45.008.13

45.014.13

45.003.13

14’

45.002.14

-

45.005.14

45.008.14

45.014.14

45.003.14

15’

45.002.15

45.004.15

45.005.15

45.008.15

45.014.15

45.003.15

16’

45.002.16

45.004.16

45.005.16

45.008.16

45.014.16

45.003.16

17’

45.002.17

-

45.005.17

45.008.17

45.014.17

45.003.17

18’

45.002.18

-

45.005.18

45.008.18

45.014.18

45.003.18

19’

45.002.19

-

45.005.19

45.008.19

45.014.19

45.003.19

20’

45.002.20

-

45.005.20

45.008.20

45.014.20

45.003.20

21’

45.002.21

-

45.005.21

45.008.21

-

45.003.21

22’

45.002.22

-

45.005.22

45.008.22

45.014.22

45.003.22

23’

45.002.23

-

-

45.008.23

-

-

24’

45.002.24

-

45.005.24

45.008.24

45.014.24

45.003.24

25’

-

-

45.005.25

45.008.25

-

-

26’

-

-

45.005.26

45.008.26

-

-

27’

-

-

-

45.008.27

-

-

28’

45.002.28

-

45.005.28

45.008.28

-

-

29’

-

-

-

45.008.29

-

-

30’

-

-

45.005.30

45.008.30

-

-

31’

-

-

-

45.008.31

-

-

32’

-

-

-

45.008.32

-

-

33’

-

-

-

45.008.33

-

-

34’

-

-

-

45.008.34

-

-

35’

-

-

-

45.008.35

-

-

36’

-

-

-

45.008.36

-

-

37’

-

-

-

45.008.37

-

-

38’

-

-

-

45.008.38

-

-

39’

-

-

-

45.008.39

-

-

40’

-

-

-

45.008.40

-

-

45 - Kormilarski ureaji

Dužina u stopama

599


45

Sajle za kormilarske ureaje Sajle patentirane serije ULTRAFLEX “MACH TM” Vrlo efikasne i fleksibilne. Sajle komandi

Model MACHZero MACH14 MACH36 MACH5

Tip universalni (C2/C8) OMC (C14) Mercury GEN II (C36) Mercury (C5)

Sajle za kormilarske ureaje

Dužina stopa

12’ 13’ 14’ 15’ 16’ 17’ 18’ 19’ 20’ 22’ 24’ 26’ 28’ 30’ 32’ 34’

45 - Kormilarski ureaji

36’ 38’ 40’

MACH14

45.011.13 45.011.14 45.011.15 45.011.16 45.011.17 45.011.18 45.011.19 45.011.20 45.011.22 45.011.24 45.011.26 45.011.28 45.011.30 -

MACH36

45.010.13 45.010.14 45.010.15 45.010.16 45.010.17 45.010.18 45.010.19 45.010.20 45.010.22 45.010.24 45.010.26 45.010.28 45.010.30 -

MACH5

45.009.13 45.009.14 45.009.15 45.009.16 45.009.17 45.009.18 45.009.19 45.009.20 45.009.22 45.009.24 45.009.26 45.009.28 45.009.30 -

MACHZero

45.000.12 45.000.13 45.000.14 45.000.15 45.000.16 45.000.17 45.000.18 45.000.19 45.000.20 45.000.22 45.000.24 45.000.26 45.000.28 45.000.30 45.000.32 45.000.34 45.000.36 45.000.38 45.000.40

 Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa Kit za sajle "K8"

Kit za sajle "K14B"

45.180.01 Za motore Yamaha 20A/20C/25A/25D/ 25V/28A/30A/30G/ (r.o. 648-48501-00)

45.180.02 Za sajle C2 na motore Yamaha/Mariner od 10 do 15 Ks.

Kit za sajle "K7"

Kit za sajle "9B"

45.180.04 Za motore Yamaha od 5 Ks. Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit za sajle "K57"

45.057.00 Za poveziavnje sajli C2/C8/C0 na motore Johnson/Evinrude

600

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

45.180.03 Za motore Yamaha od 8 Ks. Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit za sajle "K60"

45.180.05 Za motore Yamaha 9,5A/ 1 2A/15A (r.o. 626-48501-00) Sajle komandi

Sajle komandi

Kit za kablove "K36"

45.100.11 Za povezivanje sajli C5, C16, MACH5 sa kutijama B301 i B302 Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit za sajle "K56"

Kit za sajle "K61"

45.056.00 Za povezivanje sajli C2/C8/C0 na motore Mercury

45.100.13 Za povezivanje sajle C22 na kutije B301 i B302

Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa


Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa Kit za sajle "K35"

Kit za sajle "A.310"

45.252.35 Za upotrebu sajli C5/C16 sa jednorunom komandom 45.253.00-0102-03/45.252.02

45.255.09 Kit za montiranje sajli C2 na motore Yamaha/Mariner Sajle komandi

Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit za sajle "K51"

Kit za sajle "K23", "K24", "K25"

Kat.br.

Za B47 sa C14 OMC 1979 i novije B47 sa sajlama C2/C7/C8/C0 B47 sa C4 OMC, motori Selva, Volvo

Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih

Kat.br.

Za povezivanje kablova CS/C16/MACH5 na kutije B322/B324

45.100.14

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih

Za povezivanje kablova C36/MACH36 na kutije B322/B324

Kat.br.

45.100.16

Viljuške za fiksiranje kablova daljnskih komandi Od inoxa. Za motore: Johnson, Evinrude, Penta, Selva. Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih

Kat.br.

Opis DESNA obojena crna (506001)

45.255.01 45.255.02

LIJEVA (50621Q)

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih

Za povezivanje kablova C2/C7/C8/MACH2ERO na kutije B322/B324

45 - Kormilarski ureaji

K67

45.100.15

Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit za sajle "K63"

K65

Kat.br.

45.100.12 Za povezivanje sajli C36 i MACH36 na kutije B301 i B302 Sajle komandi

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit “K23” “K25” “K24”

45.047.23 45.047.25 45.047.24

Kit za prilagoavanje sajli na motore raznih proizvoaa

Kit za sajle "K62"

45.051.00 Za povezivanje sa motorima sajli C14 za korištenje sa jednorunom komandom na pregradi

Sajle komandi

45

 Komandne - upravljake kutije

Kutija B47 45.047.00 Sa odogovarajuim kitom, montira sajle svih tipova. Prodaje se bez kita, za upotrebu sa motorima Mercury. Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

Komanda jednoruna B89 Univerzalni model, za aplikaciju na bonu pregradu, desnu ili lijevu. Za vanbrodske motore i unutrašnje sa hidraulinom kopom. Zbog smanjenih dimenzija može se korisiti na bilo kojem tipu plovila. Sa sistemom za blokiranje ruice u nautralnom položaju. Prodaje se u kompletu sa univerzalnim kitom, koristi sve sajle osim C4 i C22. Sa sajlama C5 i C16 potrebno je naruiti kit K35. Komandne kutije

Kat.br.

45.452.02BI

Komandne - upravljake kutije

Boja

Slonova kost

Kat.br.

45.452.02NE

Boja Crna

601


45

Komandne - upravljake kutije

( 45.452.20

Komanda jednostruka za montiranje na stijenku niskog profila

( 45.452.21

Sa dvostrukim djelovanjem, gas + kopa. Suvremeni dizajn i niski profil, što je ini vrlo pogodnom za upotrebu na jedrilicama. Prednji dio sa rukom od inoxa AISI 316. Sa podesivom kuplungom. Sa sigurnosnim prekidaem X41 za izbjegavanje upuivanja motora ukoliko ruka nije u neutralnom položaju. Upotreba sa kablovima: C2/C8/MACH"0"

Komande za motore

Kat.br.

45.452.20 45.452.21 *

Tip B400

Verzija Mehanika (kako gas tako i kopa)

B401

Hibridna (gas elektronski, kopa mehanika)

Za plin, prima signal napona. Izlazni signal iz senzora može biti oznane od korisnika.

45.452.22

Sigurnosni prekida X41

Monokomanda ugradbena za montiranje na pregradu Za upotrebu sa svim sajlama (osim C22/C36/MACH 36). Sa C5 i C16 potreban je kit 35. Za sve tipove motora. Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

45.452.04 45.452.05 45.452.06 45.452.08 45.452.09

Verzija

Oznaka

sa blokiranjem ruke u leru

B183

sa blokiranjem ruke u leru i prekidaem za Trim za jedrilice

B184 B85

sa blokiranjem ruke u leru i prekidaem za Trim, drška u crnoj boj

B310B

con blocco leva folle e interruttore Trim, drška u boj "ptiji javor"

B310BR

( 45.452.09

( 45.452.08

45 - Kormilarski ureaji

Kat.br.

Mono komanda univerzalna “Ultraflex B65/B77” Sa kromiranim ili obojenim kuištem, ruka kromirana. Koristi sajle C2/C7/C8/C14, sa kitom K35 može koristiti i sajle C5/C16. Komandne kutije

Kat.br.

45.252.00 45.252.01 45.252.02 45.252.03

Boja obojana kromirana obojana kromirana

Komandne - upravljake kutije

Komanda za Trim x x

Model B73 B65 B77 B76

Komanda za dva motora “Ultraflex B66/B79” Sa kromiranim ili objenim kuištem, ruka kromirana. Model univerzalni za unutrašnje i vanbrodske motore, korištenjem sajli C2/C7/C8/C14 i sa kitom K35 (45.252.35) i takoer sajli Mercury. Komandne kutije

Kat.br.

45.253.00 45.253.01 45.253.02 45.253.03

602

Komandne - upravljake kutije

Boja

Komanda za Trim

obojana

-

Model

B74

kromirana

-

B66

obojana kromirana

x x

B79 B78


Komandne - upravljake kutije

45

Mikroprekida X 12 45.012.00 Za ugradnju u sve komande Ultraflex (osim B47/B400/B401), onemoguava upuivanje motora ukoliko nije u neutralnom položaju. Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

Monokomande od kromirane legure

Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

Kat.br.

Tip

45.103.00 45.104.00 *

Sigurnosni prekida*

Za jedan motor

45.043.00

Za dva motora

45.043.00

( 45.103.00

Za montiranje na komandnu plou. Povlaenjem ruice prema van iskopava se u potpunosti kopa što je korisno u periodu zagrijavanja motora. Sa ugraenim sigurnosnim prekidaem, koriste sajle C2/C8/ C0.

( 45.104.00

( 45.103.00

Omoguava pokretanje motora samo u neutralnom položaju

( 45.104.00 ( 45.100.02/06/08

Monokomande “Low Profile” Univerzalne za bilo koji motor, funkcija kontrole gasa i kope. Dimenzije ekstremno smanjene. Kromirane. Odblokiravanje kope pomou prekidaa, za upotrebu za dva komandna mjesta ili jedno kod kojeg svaka ruica kontrolira posebno sajlu gasa ili sajlu kope. Koriste se sajle osim C4. Ve spremne za upotrebu sa sajlama C14/MACH14 - C2/C7/C8/MACHZero.

Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

Kat.br.

Dvoruna komanda 45.100.04* 45.100.06* 45.100.08* 45.100.02 Jednoruna komanda 45.100.01 *

Djelovanje

Opis

jednostruko

za jedan motor gas + kopa (B322)

jednostruko jednostruko

za dva motora samo gas (B322T) za dva motora samo kopa (B322S)

dvostruko

za dva motora (B302CR)

dvostruko

za jedan motor (B301CR)

Specijalna ponuda

( 45.100.04

( 45.100.01

45 - Kormilarski ureaji

Za sajle C5/C16/MACH5 zatržiti kit K60 (45.100.11). Za sajle C36/MACH36 zatražiti kit K62 (45.100.12). Za sajle C22 zatražiti kit K61 (45.100.13).

Monokomanda MORSE serije MT Najklasinija i najviše korištena kromirana monokomanda. Montiranje na konzolu. Ukljuuje kako komandu za ubrzavanje, sa mogunošu ubrzavanja bez povezivanja kope, tako i komandu za samu kopu. Komandne kutije

Kat.br.

45.095.00

Verzija MT 3 Single, za samo 1 motor

Komandne - upravljake kutije

Kat.br.

45.096.00

Verzija MT 3 Twin, za 2 motora

Komandna kutija za jedan motor 45.340.02 Od kromiranog mesinga i inoxa AISI 316, mjere mm 140x120x350. Za sajle: C2/C7/C8/C14. Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

603


45

Komandne - upravljake kutije Kutija GEMINI sa dvije ruke Koriste sajle C2/C7/C8/MACH ZERO/C0 i C22 sa adapterom K22. Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

Ravne ruke

Zakrivljene ruke

45.350.01-B50 45.350.02-B59DX* 45.350.02-B59SX*

45.350.01-B46 45.350.02-B58DX* 45.350.02-B58SX*

*

Instaliranje desno lijevo

Sa sigurnosnim blokiranjem, koje omoguava pokretanje kope samo dok je gas na minimumu i gasa samo kada je kopa dobro ukljuena.

( 45.350.01

( 45.350.01 ( 45.350.02

( 45.350.02

45 - Kormilarski ureaji

Elektronska daljinska komanda ULTRAFLEX POWER A Izraena u skladu sa normom EN60945. Za upotrebu kod motora sa tradicionalnim upravljanjem potpuno mehanikim ili elektro/hidrauliko/mehanikim ili potpuno elektronikim. Za vanbrodske motore i Z-noge. Do 3 upravljaka mjesta, za mono-komande ili dvostruke komande, digitalno dostavljanje podataka, automatska sinhronizacija rada motora, trim (opcionalno), programiranje minimuma motora, zvuni i vizuelni alarm loseg rada, brzo povezivanje PLUG AND PLAY, alarm pritiska ulja u kopi. Univerzalno napajanje 6/32 volta. U trenutku naruivanja specificirati: MARKU I TIP MOTORA koji treba kompletirati, UDALJENOST MOTORA OD KOMANDNOG MJESTA.

( Komandna kutija

Komandne kutije

Komandne - upravljake kutije

Kat.br.

( Elektroniki pokretar

( Komandna kutija sa dvije ruke

( Komandna

kutija sa jednom rukom

( Mehanilki adapter sa

Br. motora

45.250.01 45.250.02 45.250.03 45.250.11 45.250.12 45.250.13 45.250.21 45.250.22 45.250.23

Br. komandnih mjesta

Komanda za gas

Komanda za kopu

1

1

mehanika

mehanika

2 2

1 2

mehanika mehanika

mehanika mehanika

1

1

elektrina

mehanika

2

1

elektrina

mehanika

2

2

elektrina

mehanika

1

1

elektrina

elektrina

2 2

1 2

elektrina elektrina

elektrina elektrina

45.250.40 TRIM za monokomande 45.250.41 TRIM za dvorune komande

elektroventilom

 Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski Komandna kutija TM 48 Za vanbrodske motore do 55 Ks. Sastoji se od komandne kutije + sajle. Komandne kutije

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

Komandna kutija

Sa sajlom od

Komandna kutija

Sa sajlom od

Komandna kutija

Sa sajlom od

45.042.07 45.042.08 45.042.09 45.042.10 45.042.11

7’

45.042.12 45.042.13 45.042.14 45.042.15 45.042.16

12’

45.042.17 45.042.18 45.042.19

17’

8’ 9’ 10’ 11’

45.042.01

13’ 14’ 15’ 16’

Osovina

45.595.13/14/18/20 Terminali i nosai. Za upotrebu sa svim volanima iz kataloga.

Osovina 45.042.01 Sa bijelim ili crnim poklopcem. Za upotrebu sa komandom TM 48 (45.042.07....19). Komandne kutije

604

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

18’ 19’


Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

45

Kormilarski uredaj T 67 Za vanbrodske motore do 55 Ks. Za upotrebu i sa Morse C230/231, Teleflex, Compact, TX805 Komandne kutije

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski

Samo kutija u kompletu sa kvailom i crnim poklopcem od 90°

Samo sajla M 58

45.067.00

45.067.xx *

45.595.13/14/ Terminali i nosai za upotrebu sa bilo kojim volanom iz kataloga. 15/16/17/18/19 *

Za specifian odabir ovisno o željenoj dužini, pogledati dolje navedenu tablicu.

Sajla M58 Za komandne kutije art. 45.067.00. Komandne kutije

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

Kat.br.

Dužina 7’ 8’ 9’ 10’ 11’

45.067.07 45.067.08 45.067.09 45.067.10 45.067.11

Kat.br.

Dužina 12’ 13’ 14’ 15’ 16’

45.067.12 45.067.13 45.067.14 45.067.15 45.067.16

Kat.br.

45.067.17 45.067.18 45.067.20 45.067.22

Dužina 17’ 18’ 20’ 22’

Kormilarski uredaj T 71

Komandne kutije

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

Samo komandna kutija

Samo sajla M 66

na 90°

Poklopac

45.055.00

45.185.xx *

45.055.02

na 20° 45.055.03

45.595.13/14/ Terminali i nosai sa strane motora opcionalni po izboru tipa 16/17/18/19 45.595.13/14/16/17/18/19 i bilo koji tip volana iz kataloga.

( 45.055.02

Radi specifinog izbora vezanog na odabir željene dužine sajle pogledati tablicu na kraju poglavlja o kormilarskim ureajima.

*

( 45.055.03

Kormilarski uredaj T 85 Za vanbrodske motore, unutrašnje brodske motore, unutrašnje-vanbrodske motore, do 9/10 metara i maksimalne brzine 50 MPH, 3 kruga volana, minimalni radijus zaobljenosti mm 200, hod mm 228. Komandne kutije

45 - Kormilarski ureaji

Za vanbrodske motore, unutrašnje-vanbrodske i unutrašnje brodske motore za plovila do 9/10 metara dužine i brzine do 50 MPH, 4 kruga volana, radijus zakrivljenosti sajle minimum 200mm, hod 228 mm.

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

Kutija u kompletu sa poklopcem od 90°

Sajla M66 45.185.xx *

45.185.00

45.595.13/14/ Terminali i nosai za bilo koji tip volana iz kataloga. 15/16/17/18/19 *

Radi specifinog izbora vezano za željenu dužinu sajle, pogledati u dolje navedenoj tablici.

Kormilarski uredaj T 72 Za velike snage, plovila do 10,50 metara i brzinu preko 50 MPH. Istih karakteristika kao model T71, ali funkcionira sa dvije sajle M66. Komandne kutije

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

Samo ureaj "T72"

Samo sajla M66

na 90°

Poklopac

45.072.00

45.185.xx *

45.055.02

na 20° 45.055.03

45.595.13/14/ Terminali i nosai opcionalni po izboru tipa 45.595.13/14/15/16/17/18/19 i 15/16/17/18/19 bilo koji tip volana iz ovog kataloga. *

* Radi specifinog odabira vezanog na željenu dužinu sajle pogledati tablicu na kraju poglavlja o kormilarskim ureajima.

605


45

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji Kormilarski uredaj nepovratni T 73 Za plovila do 9/10 metara i brzine do 50 MPH. Ovaj sistem omoguava da se volan pusti bez bojazni da e rotacija propelera promijeniti smjer kretanja broda. Komandne kutije

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

Samo ureaj "T73"

Samo sajla M66

na 90°

Poklopac

45.073.00

45.185.xx *

45.055.02

na 20° 45.055.03

45.595.13/14/15/ Terminali i nosai opcionalni po izboru za bilo koji tip volana iz ovog katalo16/17/18/19 ga. Radi specifinog izbora željene dužine sajle pogledati tablicu na kraju poglavlja o kormilarskim ureajima.

*

Kormilarski uredaj sa podesivim nagibom volana Komandne kutije

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski

Ureaj

Model

45.081.00

T 81

45.082.00**

T 82

45.083.00

T 83

Verzija

Samo sajla M66

Poklopac na 90° sa mehanizmom za nagib

jednostruka za plovila do 9/10 metara 45.185.xx *

dvostruka sajla za plovila do 10,50 metara i brzinu preko 50 MPH jednostruka sa nepovratnim mehanizmom za plovila do 9/10

45.038.00

45.185.xx *

45.038.00

45.185.xx *

45.038.00

45.185.xx *

45.038.00

metara

45.084.00**

T 84

dvostruka sa nepovratnim mehanizmom za plovila do 10,50 metara i brzinu preko 50 MPH

45 - Kormilarski ureaji

45.595.13/14/ Terminali i nosai za bilo koji tip volana iz kataloga. 15/16/17/18/19 *

( 45.038.00

Radi specifinog izbora željene dužine sajle pogledati tablicu na kraju poglavalja o kormilarskim ureajima.

** Specijalna ponuda

Sajla M66 Može se koristiti i kao rezervni dio sajli Teleflex SAFE-T Komandne kutije

Kat.br.

45.185.07 45.185.08 45.185.09 45.185.10 45.185.11 45.185.12 45.185.13

Dužina 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 13’

Kat.br.

Kormilarski ureaji ULTRAFLEX - Rotacijski kormilarski ureaji

Dužina 14’ 15’ 16’ 17’ 18’ 19’ 20’

45.185.14 45.185.15 45.185.16 45.185.17 45.185.18 45.185.19 45.185.20

Kat.br.

45.185.21 45.185.22 45.185.23 45.185.24 45.185.25

Dužina 21’ 22’ 23’ 24’ 25’

 Kormilarski ureaji Kormilarski uredaj T86 Za vanbrodske motore do 9 Ks i unutrašnje do 10,5 metara dužine plovila. Sistem se sastoji od kutije sa ve ugraenom sajlom (TM86), za kompletiranje sa osovinom G86 (45.059.00) i poklopcem pod 90° (45.055.02) ili pod 20° (45.055.03). Kormilarski ureaji

Kutija T86 + sajla u raznim dužinama

Dužina sajle

45.059.12 45.059.13 45.059.14 45.059.15 45.059.16

12’

Kutija T86 + sajla u raznim dužinama

45.059.17 45.059.18 45.059.19 45.059.20 45.059.21

13’ 14’ 15’ 16’

17’ 18’ 19’ 20’

Kutija T86 + sajla u raznim dužinama

45.059.22 45.059.23 45.059.24 45.059.25

21’

per avere la timoneria completa occorre ordinare: 45.059.xx+45.059.00+45.055.02/03

( 45.059.00 45.059.00 Osovinska grupa G86 Komandne kutije

606

Dužina sajle

45.059.00 Osovina G86 45.055.02 poklopac kormila pod 90° 45.055.03 poklopac kormila pod 20°

( 45.055.02

( 45.055.03

Komandne kutije

Kormilarski ureaji

Dužina sajle

22’ 23’ 24’ 25’


Oprema za kormilarske ureaje

45

 Oprema za kormilarske ureaje Poluga

Završetak sa okom od inoxa

45.146.01 Za kormilarske ureaje sa jednom sajlom, podesiva, model univerzalni za sve kormilarske ureaje i vanbrodske motore. Kompletna sa završecima 45.044.00 i 45.148.00

45.148.00 Za transformiranje sajli sa završetkom na navoj u završetak tipa oko, za kormilarske ureaje Ultraflex i Mancini. Navoj 10 MA, otvor mm 9,1

Komandne kutije terminali za

Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Oprema za kormilarske ureaje

Završetak A73

Produžetak

45.595.16 Za sajle na Mercury, Mariner, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Force i Honda Komandne kutije, terminali za

45.235.00 Za motore Mercury/Mariner kako bi se mogle koristiti sajle M47/M58/TM42-48 Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

45.044.00 Za sajle sa završetkom sa navojem Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Oprema za kormilarske ureaje

Adapter K46

Oprema za kormilarske ureaje

Adapter

Adapter K66

45.054.00 Za korištenje sajli M47 sa završecima Morse 806TX

45.053.00 Za transformiranje sajli M66 u sajle M47 sa završetkom sa navojem

Kormilarski ureaji, terminali za Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Ploica

Selektor (L23)

Nosai S39

45.545.03 Za prikljuivanje kormilarskog ureaja na motore Yamaha/Mariner

45.549.00 Za dva komandna mjesta. Za povezivanje sajli na tradicionalne komande i monokomande

45.595.13 Krmeni nosa od inoxa

Komandne kutije terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Završetak A74SS

Komandne kutije, terminali za

45 - Kormilarski ureaji

45.046.00 Za transformiranje sajli sa završetkom sa navojem (M47) u sajle sa završetkom tipa "bajoneta" (M66-45.185.10) Komandne kutije, terminali za

Zglob A44

Oprema za kormilarske ureaje

Završetak A75

45.595.18 Za prikljuivanje motora na sajle bez prolaza 45.595.17 Za jednostruke sajle na OMC motorima Komandne kutije, terminali za

Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Oprema za kormilarske ureaje

Nosa od inoxa

Nosa od inoxa

Nosa od inoxa

45.595.14 Nosa S40 od inoxa

45.595.19 Nosa od inoxa S61 45.595.15 Nosa S55 od inoxa Komandne kutije terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Završeci za sajle C2/C7/C8/C0 Komandne kutije, terminali za

( 45.488.02 Oprema za kormilarske ureaje

Kat.br.

Tip

Za upotrebu sa

45.488.02 45.488.03 45.488.04 45.026.00

L25

C2 - C7 - C8 - MACH ZERO

L7

C2 - C7 - C8 - MACH ZERO

L12

C2 - C7 - C8 - MACH ZERO

L26

C22

( 45.488.03

( 45.026.00

( 45.488.04

607


45

Oprema za kormilarske ureaje Stezalica sajli ( 45.488.05

Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Kat.br.

Tip

45.488.01 45.488.05

L3 sa ploicom

Za upotrebu sa C2 - C7 - C8 - MACH ZERO

L14 samo mosti

C2 - C7 - C8 - MACH ZERO

( 45.488.01

Ureaj za instaliranje kormilarskih ureaja sa jednostrukom sajlom ( 45.147.00

45.147.00 Ureaj za instaliranje kormilarskih ureaja sa jednostrukom sajlom na gumenjake motorizirane vanbrodskim motorima koji nemaju predvieno spajanje sajle. Tako se izbjegava fiksiranje sajle kormilarskog ureaja na krmeno zrcalo gumenjaka. Univerzalan model. Realiziran od anodizirane lake legure i formiran od jedne ploe art. 47.763.92 + podesive stezalice + cijevi za fiksiranje kormilarskog ureaja + malih plastinih završnih ležajeva. Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

Stezalica za fiksiranje cijevi kormila ( 45.147.01

45.147.01 Samo stezalica za fiksiranje za cijev kormilarskog ureaja, za fiksiranje na krmeno zrcalo, neovisno o ploi 47.763.92. Sa vijcima za fiksiranje od inoxa. Komandne kutije, terminali za

Oprema za kormilarske ureaje

45 - Kormilarski ureaji

( 45.147.01

 Spojne poluge Spojna poluga 45.560.00 Za noge od inoxa sa sfernim zglobovima na krajevima, za povezivanje glavnog motora sa pomonim. Omoguava upravljanje pomonim motorom pomou kormila plovila. Podesiva je za dužine od cm 45 do 60, i može se demontirati u par sekundi zahvaljujui specijalnom zglobu sa blokiranjem na oprugu.

Poluge za motore

Spojne poluge

 Produžne poluge za vanbrodske motore Poluga za upravljanje vanbrodskim motorima Verzija sa patentiranim sistemom za blokiranje na pritisak. Model univerzalan, realiziran od cijevi od anodizirane lake legure, sa gumenim rukama i plastinim sistemom za blokiranje. Produžeci za vanbrodske motore

Produžne poluge za vanbrodske motore

Kat.br.

( 45.156.05

Verzija

45.156.05 45.158.01 45.159.00

Dužina cm

jednostavna

60

sa kontaktom za masu ugraenim u dršku teleskopska

60 55/95

( 45.159.00

( 45.158.01

Produžna poluga za vožnju za vanbrodske motore ( 45.155.80/81

Univerzalni model od anodizirane lake legure, sa rukom i sistemom za blokiranje od plastike Produžne poluge za vanbrodske motore

( 45.155.86

608

Kat.broj

Verzija

Duzina cm

45.155.80 45.155.81 45.155.86

Fiksna

66

Fiksna

76

Teleskopska

61 / 100


45

Hidraulini kormilarski ureaji VETUS za unutrašnje brodske motore

 Hidraulini kormilarski ureaji VETUS za unutrašnje brodske motore Kormilarski ureaji VETUS Kompletno od nehrajuih materijala, realizirani u skladu sa najmodernijim tehnikama u ovom sektoru, sa odobrenjem CE. Veliina kormilarskih ureaja je isto indikativna. Kod odabira treba paziti, osim na dimenzije plovila, na snagu motora, dimenzije kormila, težinu i tip plovila. Ukoliko nam dostavite sve ove podatke možemo vam preporuiti kormilarski ureaj koji e vam najbolje odgovarati. Hidraulini kormilarski ureaji

( komande

( dvorune komande

Hidraulini kormilarski ureaji VETUS za unutrašnje brodske motore

Kat.br.

Verzija

45.030.10 45.045.10 45.045.20* 45.080.10 45.080.20* 45.110.10 45.110.20* 45.140.10 45.140.20*

MT 30 MT 52 MT 52 MT 72 MT 72 MT 125 MT 125 MT 175 MT 175

*

R

Komandno Za plovila mjesto do metara

jedno jedno dva jedno dva jedno dva jedno dva

8 10 10 12 12 14/15 14/15 16/17 16/17

kgm

Okretaji kormila

Hod klipa mm

Otklon kormila stupnjeva

Dužina mm

Pumpa

Cilindar

Volumen cilindra c.c.

30 52 52 72 72 125 125 175 175

3,4 3,5 3,5 4,9 4,9 6,0 6,0 8,5 8,5

150 160 160 225 225 160 160 225 225

70 70 70 70 70 70 70 70 70

129 140 140 196 196 140 140 196 196

HTP20 HTP3010 HTP3010 HTP3010 HTP3010 HTP4210 HTP4210 HTP4210 HTP4210

MTC30 MTC52 MTC52 MTC72 MTC72 MTC125 MTC125 MTC175 MTC175

67 104 104 146 146 253 253 356 356

Prikljuci 45.028.18-19 na "T"

4 14 4 14 4 14 4 14

2 2 2 2

Kompletna sa nepovratnim ventilom Napomena: A) Hidraulini kormilarski ureaji Vetus, osim 45.030.10, mogu se instalirati sa fleksibilnom cijevi R7 5/16 (45.028.14) ili sa bakrenom cijevi 10x8 mm. Sa bakrenom cijevi nisu potrebni dodatni prikljuci, sa fleksibilnom cijevi potrebni su prikljuci 45.028.18-19 u koliinama oznaenim uz svaki kormilarski ureaj B) Kormilarski ureaj 45.030.10 koristi cijev nylon 6x8

( 45.045.10/080.10

( 45.045.10

( 45.080.10

( 45.030.10

( 45.110.10

45 - Kormilarski ureaji

( 45.110.10/140.10

( 45.030.10

( 45.140.10

 Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus Samo pumpa za kormilarske ureaje VETUS Hidraulini kormilarski ureaji

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus

Kat.br.

Tip

Kat.br.

45.030.11

HTP20

45.045.11

Tip HTP3010

Kat.br.

45.110.11

Tip HTP4210

Samo cilindar za kormilarske ureaje VETUS Hidraulini kormilarski ureaji

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus

Kat.br.

Tip

Kat.br.

45.030.12 45.045.12

MTC30

45.080.12 45.110.12

MTC52

Tip MTC72

Kat.br.

45.140.12

Tip MTC175

MTC125

Prirubnica (HTPF2) inox za kormilarske ureaje VETUS 45.126.40 Za fiksiranje i ugradnju pumpi HTP od 74 mm Hidraulilni kormilarski ureaji

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus

609


45

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus

Nepovratni ventil

Hidraulini kormilarski ureaji

Ventil BYPASS

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline

Kat.br.

Tip za jedno ili dva komandna mjesta MT30/52/72/125/175

45.126.20 45.126.30

45.045.05 Za hidrauline kormilarske ureaje 45.045.10-20; 45.080.10-20; 45.110.10-20; 45.140.10-20. Za hitne intervencije ili kod runog korištenja kormila.

za radna kormila za cijevi mm 18x15 Hidraulini kormilarski ureaji

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus

Kit fleksibilnih cijevi Za instaliranje korimilarskih uredjaja sa povezivanje na cilindar. Hidraulini kormilarski ureaji

bakrenom cijevi, potreban je u zadnjem dijelu za

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline

Kat.br.

Opis

45.045.06

ravni prikljuci

45.045.07

ravni + kutni prikljuci

Sastav Cijev RF 1,5 m 45.028.14; 4 prikljuka 45.028.18; 2 prikljuka 10/10 1046000004. Cijev RF 1,5 m 45.028.14; 2 prikljuka 45.028.18; 2 prikljuka 45.028.19; 2 prikljuka 10/10 1046000004.

Prikljuci od mesinga Za privršivanje nylon cijevi od 5/16 (45.028.14 ili slinih) standard na kormilarske ureaje. Hidraulini kormilarski ureaji

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus

45 - Kormilarski ureaji

Kat.br.

Tip

45.028.18

Kat.br.

45.028.19

ravni

Tip na 90°

Spojne poluge za kormila Fiksiranje pomou dva vijka, sa dva otvora od mm 129 i 180 kako bi se mogle koristiti sa kormilarskim ureajima raznih tipova. Poluge za motore

Pribor i rezervni dijelovi za hidrauline kormilarske ureaje Vetus

Kat.br.

Za kormilo Ø mm

45.029.01

30

Kat.br.

45.029.02

Za kormilo Ø mm

40

 Hidraulini kormilarski ureaji Vetus za vanbrodske motore

Sa odobrenjem CE, za sve motore na tržištu. Sastoje se od jedne pumpe + 1 ili 2 cilindra. Posebno treba kupiti hidrauline prikljuke (45.028.18/19) kao i cijev R7 5/16" (45.028.14)

Kormilarski ureaji Vetus za vanbrodske motore Hidraulini kormilarski ureaji

Kat.br. 45.035.40 45.085.10

Hidraulini kormilarski ureaji Vetus za vanbrodske motore

Komandno mjesto

Mono motor

Bimotor

Max KS

Pumpa

Cilindar frontalni balansirani

jedno jedno jedno

x x -

x

175 225 450

HTP2010R HTP3010R HTP4210R

OBC175 OBC225 OBC225(2)

45.085.20 Komponente i rezervni dijelovi za hidraul.kormilarske ureaje Vetus, vanbrodski motori 45.035.42 Samo pumpa - tip HTP2010R 45.085.11

Samo pumpa - tip HTP3010R Samo pumpa - tip HTP4210R 45.035.43 Samo cilindar - Tip OBC175 45.085.12 Samo cilindar - Tip OBC225 45.085.13

610

Sa cijevi 45.028.14 br.prikljuaka 45.028.18-19 br. T prikljuaka

4 4 12

2


45

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX za vanbrodske motore - SREDNJE SNAGE

 Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX za vanbrodske motore - SREDNJE SNAGE Pumpa frontalna UP20 F i UP20 T Maksimalna ukupna snaga 150 Ks, ili za plovila sa unutrašnjim motorom dužine 8/9 metara i brzine do 25 vorova. Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX za vanbrodske motore - SREDNJE SNAGE

Kat.br.

Verzija

Montaža

Klipovi

Prirubnica za poluugradnju

Max nadtlak

Kapacitet cc

Ø max volana mm

45.270.01 45.270.02*

UP20 F UP20 T

frontalna frontalna/sa nagibom

5 5

45.270.03 -

50 50

20 20

508 406

Kormilarske ureaje treba kompletirati sa:

45.027.00 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70 45.038.00

*

uljem, 2 litre kitom fleksibilnih cijevi kitom X52 za podešavanje nagiba volana

( 45.270.03 + 45.270.01

( 45.270.01

( 45.270.02 + 45.038.00

( 45.270.02 + 45.038.00

( 45.270.03

Hidraulini cilindri Hidraulini kormilarski ureaji

PRIMJENA CILINDARA 45.271.01/02 MOTOR

MODEL

MERCURY e MARINER

F50 EFI - F60 EFI 4T F75 - F90 4T 115 EFI 4T 75-90-115 Optimax 2T 135-150 Optimax 2T 75-90 2T

EVINRUDE YAMAHA HONDA SUZUKI TOHATSU-NISSAN SELVA TOHATSU

GODINA 1990 - 2008 1990 - 2007 2004 - do danas 1999 - do danas 2004 - do danas 2000 - do danas 2007 - do danas 1995 - do danas 1998 - do danas 2005 - do danas 2008 - do danas -

Svi Svi BF75-BF90 4T BF115-BF130 4T BF135-BF150 4T BF90-BF150 V-TEC 4T Svi Svi Svi Svi

CILINDAR UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/3 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/3 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1 UC94-OBF/1

( 45.271.01/02

45 - Kormilarski ureaji

( 45.270.01

( 45.271.01/02

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX za vanbrodske motore - SREDNJE SNAGE

Kat.br.

45.271.01 45.271.02 45.271.04 45.271.06

Tip

Upotreba

Montaža

Bala sirano

Kapacitet Potisak Prikljuci c.c. kg

UC94-OBF/1

vanbrodski

frontalna

da

94

278

3/8"

UC94-OBF/3 UC68-OBS

vanbrodski vanbrodski

frontalna bona

da ne

94 68

278 168

3/8" 3/8"

UC69-I

unutrašnji

bona

ne

68

168

3/8"

( 45.271.01

( 45.271.02

( 45.271.06

Kormilarske ureaje treba kompletirati sa

45.027.00 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70

2 litre ulja kitom fleksibilnih cijevi

( 45.271.04

( 45.271.06

( 45.271.04

611


45

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX Silversteer

 Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX Silversteer Projektirani za upotrebu sa vanbrodskim motorima preko 200 Ks i snažnim plovilima. Sistem radi na vrlo visoki pritisak (1500 PSI) pomou specijalnih pumpi, cilindara, cijevi, nepovratnog ventila posebno izraenih. Rezultat je eliminiranje bilo kakve inercije ili zakašnjenja u odgovoru na komandu.

Hidraulina pumpa Kompletna sa nepovratnim ventilom Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX Silversteer

Kat.br.

Tip

45.275.01 45.275.02 45.275.03

Montaža

Kapacitet cc/okrataji

Cilindri

Pritisak bar

Ø max. volana mm

UP28 FSVS

frontalna

28

5

105 (1500 psi)

710

UP33 FSVS UP39 FSVS

frontalna frontalna

33 39

7 7

105 (1500 psi) 105 (1500 psi)

710 710

Hidraulini cilindar Sa okretljivim prikljucima i vijkom za spajanje ULTRABOLT visoke otpornosti Hidraulini kormilarski ureaji

MOTOR MERCURY i MARINER ENVIRUDE

45 - Kormilarski ureaji

CILINDAR

-

UC128/1-SVS

Svi

1998 - 2008 1996 - 2007 2000 - 2008 2000 - 2008 1999 - 2007 2002 - 2007 2004 - do danas 2006 - do danas 1998 - 2008 1996 - 2007 2000 - 2008 2000 - 2008 1998 - do danas 2006 - do danas 2004 - do danas 2004 - do danas

UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS UC128/3-SVS UC128/1-SVS UC128/1-SVS UC128/1-SVS UC128/1-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/1-SVS

1995 - 2008 2001 - 2007 2000 - do danas

UC128/2-SVS UC128/1-SVS UC128/2-SVS

2001 - 2007 1995 - 2007 1995 - 2007 2004 - 2007

UC128/1-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS UC128/2-SVS

BF115 - 130 4T BF135 - 150 4T BF150 V-TEC 4T BF175 - BF200 - BF225 4T DF100 - 115 - 140 4T DF150 - 175 4T DF200 - DF225 - DF250 - DF300 115 - 120 - 140 2T 70 - 90 - 115 TLDI 4T 80 PORTOFINO / TIGERSHARK 2T 150 WHITE SHARK 2T 100 EFI MARLIN - 115 EFI NARWHAL 150 EFI KILLER WHALE 4T BJ90 - 115 - 140 4T J90 - 115 V4 2T J150 - 175 V6 2T J200 - 225 V6 4T

HONDA

SUZUKI

( 45.276.01

GODINA

Svi

115C - 130B 2T 150F - 200F - 250G 2T 150 HPDI VMAX 2T F115 - F150 EFI 4T F200 - F225 - F250 4T F115 - F150 F200 - F225 - F250 - F300 - F350 4T

YAMAHA

( 45.276.02

MODEL

TOHATSU

SELVA

JOHNSON

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX

Kat.br.

Tip

UC 128/2 SVS UC 128/2 P2 SVS UC128/1 SVS

45.276.01*

( Shema ureaja

45.276.02* 45.276.03 *

Montaža

Kapacitet Potisak cc kg

Hod mm

Prikljuci za cijev

Frontalna DX

120

450

185

3/8

Frontalna SX

120

450

185

3/8

-

120

450

185

3/8

Mogu se koristiti sa slijedeim motorima visokih snaga: Yamaha 4 T 200/225/300/350 - Johnson/ Evinrude 200/225/250 2T - Suzuki 200/225/250/9004T - Honda 200/225 (posebno zatražiti drukiju polugu za povezivanje 128/1).

Applicazione timonerie SILVER STEER - Tehnike karakteristike i savjeti za narudžbu kromilarskih ureaja Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX Silversteer

ZA SISTEM

Primjena

Okretaji volana

Komponente

Kat. broj

Model

Cilindar Pumpa kit cijevi Ulje

45.276.01/02 45.275.01/02 45.277.xx 45.027.00

UC128-SVS UP28 o UP33-SVS Kit OB-SVS 45.027.00

Cilindar Pumpa kit cijevi Ulje Spojna poluga

45.276.01/02 45.275.01/02 45.277.xx 45.027.00

UC128-SVS UP28 o UP33-SVS Kit OB-SVS 45.027.00 A94

Jedan motor 4,3 (UP28) do 350 ks max 3,6 (UP33)

jedan cilindar Dva motora Motori bez kontrarotacije do 350 ks max

4,3 (UP28)

Motori sa kontrarotacijom do 600 ks max

3,6 (UP33)

jedan cilindar Dva motora Motori bez kontrarotacije do 600 ks max 6,1 (UP33) Motori a kontrarotacijom do 700 ks max

dvostruki cilindar

612

Cilindar Cilindar port Pumpa kit cijevii Ulje Spojna poluga Kit za spajanje

45.276.01/02 45.275.03 45.277.xx 45.027.00 45.156.11

UC128-SVS UC128P-SVS UP33-SVS KIT OB-SVS 45.027.00 A90 KIT OB-2C-SVS

Parametro


Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

45

 Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA Realizirani najmodernijim tehnologijama, izraeni od potpuno nehrajuih materijala. U skladu sa direktivama 94/25 CE i ISO 10592. Mogu se zamijeniti sa ekvivalentnim Hydraflex i Teleflex Seaster. Kompletni sa kutnim prikljucima 1/4 NPT za cijev od 3/8”.

Hidrauline pumpe ( 45.280.00/01/02/03

Kompletne sa nepovratnim ventilom. Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA

Kat.br.

Oznaka

45.280.00 45.280.01 45.280.02 45.280.03 45.280.33 45.280.04 45.280.07 45.280.08

UP25F

frontalna

25

5

70

710

5

UP28F

frontalna

28

5

70

710

5

UP33F UP39F

frontalna frontalna

33 39

5 7

70 70

710 710

5 5

UP45F

frontalna iza komandne

UP33R UP28R UP39R

Montaža

Kapacitet/okr. cc

Klip vi

Pritisak bara

Ø max. volana mm

45

7

70

710

5

iza komandne

33 28

7 5

70 70

710 710

5 5

iza komandne

39

7

70

710

5

45.270.08 Kromirana prirubnica X68 za pumpe hidraulike 45.270.07 Kit "F" za olakšavanje punjenja i ispiranja pumpi hidraulike

( 45.280.00/01/02/03 ( 45.280.04

( 45.280.04/07/08

( 45.270.07 kit

Prirubnice za hidrauline kormilarske ureaje Ultraflex Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Kat.br.

Tip

45.270.03* 45.280.10

Montaža polu-ugradbena polu-ugradbena

kvadratna (x64) okrugla (x57) *

daje izgled kao Hydraflex

( 45.270.03

( 45.280.10

( 45.270.03

45 - Kormilarski ureaji

( 45.270.08

( 45.270.07

( 45.270.03

Hidraulini cilindri za vanbrodske motore Hidraulini komrilarski ureaji

Kat.br.

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA

Montaža

Balansiran Volumen Potisak cc kg

Hod mm

Prikljuci za cijev

Tip

45.282.00

frontalna dx

da

120

450

185

3/8"

UC-128-OBF/1

45.282.01

frontalna dx

da

120

450

185

3/8"

UC-128-OBF/2

45.282.11

frontalna sx

da

120

450

185

3/8"

UC-128P OBF/1

45.282.12

frontalna sx

da

120

450

185

3/8"

UC-128P OBF/2

45.282.03

frontalna

ne

203

3/8"

UC 132 OBS

132/163 455/563

( 45.282.00-01

( 45.282.03

( 45.282.11/12

( 45.282.03

( 45.282.00 (UC 128/1 - SVS)

( 45.282.12

( 45.282.01 (UC 128/2 - SVS)

( 45.282.11

613


45

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Hidrauline pumpe

Kit x52

Predviene za montažu kita x52 (45.038.00) kojim se postiže nagib volana. Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA

Kat.br.

Oznaka

Kapacitet/okr. cc

Klipovi

Pritisak bara

45.281.01 45.281.02 45.281.03 45.281.04

UP28T

28

5

70

Ø max volana mm

710

5

UP33T

33

5

70

710

5

UP39T UP45T

39 45

7 7

70 70

710 710

5 5

45.038.00 Za podešavanje nagiba volana za ukupno 48° Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraul

Kit poluga Za upotrebu samo sa cilindrima 45.282.00-01-11-12 ukoliko je potrebno instalirati motor razliit od onog za koji je cilindar predvien.

( 45.281.25

( 45.281.24

( 45.282.23

Hidraulini kormilarski ureaji

( 45.282.22

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Kat.br.

Tip

45.282.21 45.282.22 45.282.23 45.281.24 45.281.25

( 45.282.21

LA 1

Za UC-128-OBF/1

LA 2

UC-128-OBF/2

LA 3

UC-128-OBF/3

LA1P

UC-128P-OBF/1

LA2P

UC-128P-OBF/2

Spojne poluge

45 - Kormilarski ureaji

( 45.156.08/09/10

( 45.156.11

Za vanbrodske motore, od inoxa. Poluge za motore

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA

Kat.br.

Kormilarski ureaji

45.156.08

hidraulini/mehaniki

Tip

Razmak izmeu motora mm

A92, lako podesiv, za uske prostore

A92, lako podesiv, za uske

45.156.09

hidraulini/mehaniki

45.156.10

hidraulini/mehaniki

A88 A90, koristi se sa dva prednja

45.156.11

hidraulini

hidraulina cilindra (45.282.00-01)*

*

prostore

550/750 700/950 650/950

Cilindri moraju biti jedan desni i jedan lijevi

( 45.156.11

Kit OB-2S

Hidraulini kormilarski ureaji

Kat.br.

45.290.15

Kit 95-25

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Opis

Za dodatno komandno mjesto ili za montažu autopilota. Sadrži prikljuke i 8 mt nylon cijevi 3/8” za kompenzacijsku liniju.

Cijev 3/8” po metru

Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Kat.br.

Opis Prikljuci za drugo komandno mjesto

45.290.16

Kat.br.

45.291.00 Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA

Kit 2 fleksibilne cijevi Prikljuci za kormilarske ureaje Ultraflex za vanbrodske motore. Hidraulini kormilarski ureaji, cijevi nylon za

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Kat.br.

Od metara

Kat.br.

Od metara

Kat.br.

Od metara

45.290.35 45.290.40 45.290.45

3,5

45.290.50 45.290.55 45.290.60

5,0

45.290.65 45.290.70 45.290.80

6,5

4,0 4,5

5,5 6,0

7,0 8,0

Par cijevi visokog pritiska SILVER STEER Hidraulini kormilarski ureaji, cijevi od najlona Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA

Kat.br.

45.277.55 45.277.60 45.277.65

614

Tip OB-SVS 55 OB-SVS 60

Dužina m

OB-SVS 65

6,5

5,5 6,0

Kat.br.

45.277.70 45.277.80

Tip OB-SVS 70 OB-SVS 80

Dužina m

7,0 8,0


45

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA Kit od dvije ojaane fleksibilne cijevi visoke otpornosti, ve spojene za povezivanje dva cilindra,dva motora Povezane pomou okretljivih matica i stezalica za ojaanje. Upotrebljavaju se sa: prolaznicima 45.028.28/30 Sajle za daljinske komande

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Kat.br.

Dužina cm

45.290.11 45.290.12 45.290.13

70 90 120

Bulkhead troughout twin bush, waterproof Hidraulini kormilarski ureaji

( 45.028.26

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Kat.br.

Boja baze

45.028.24 45.028.26 45.028.28 45.028.30

Za cijevi

bijela

prolazne

kromirana

prolazne

bijela

sa dvostrukim prikljukom

( 45.028.28

sa dvostrukim prikljukom

( 45.028.24

( 45.028.24/26

( 45.028.28/30

kromirana

( 45.028.30

Hidraulini cilindri za unutrašnje brodske motore Modeli "balansirani". Hidraulini kormilarski ureaji

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

45.284.01 45.284.02 45.284.03 45.284.05

Volumen cc

Torzioni momenat kgm

Potisak kg

Hod mm

Prikljuak za cijev

Balansirani

116 168 215 293

58 87 111 146,5

464 673 673 1155

178 178 228 228

3/8" plastika 3/8" plastika 3/8" plastika 3/8" nylon

da da da da

A

B

C

178 178 228 178

155 155 199 163

127 127 163 134

Dimenzije mm D E

464 506 582 506

102 106 131 107

F

G

40 40 40 40

73 105 105 125

( 45.284.01/02/03

( 45.284.05

Hidrauliki cilindri za vanbrodske motore Balansirani modeli Hidraulini kormilarski ureaji

Kat.br.

Volumen cc 132 132

45.286.01 45.286.04* *

Hidraulini kormilarski ureaji ULTRAFLEX - ZA MOTORE SREDNJIH I VISOKIH SNAGA

Torzioni momenat kgm 66 66

Potisak kg 464 464

Hod mm 203 203

Prikljuci za plastine cijevi 3/8" 3/8"

45 - Kormilarski ureaji

Kat.br.

( 45.286.04

Za noge (Z-pogon) Volvo servo serije DP-E / DP-G

( 45.286.04

( 45.286.01

( 45.286.01

 Pribor za hidrauline kormilarske ureaje Ulje za hidrauline kormilarske ureaje

Kantica ulja “Lubrimar”

45.027.00 Specijalno za hidrauline kormilarske ureaje, kantice od 2 litre.

65.089.00 Pakovanje u tubi od 250 cc. Ulje za hidrauliku

Ulje za hidrauliku

Pribor za hidrauline kormilarske ureaje

Pribor za hidrauline kormilarske ureaje

Bakrena cijev Cijevi bakrene

Pribor za hidrauline kormilarske ureaje

6x8

Ø mm 8x10

10x12

45.028.11

45.028.10

45.028.12

50

615


45

Pribor za hidrauline kormilarske ureaje

Cijev nylon visokog pritiska 5/16” R7

Cijev nylon

45.028.14 Za sve kormilarske ureaje Vetus osim 45.030.10. Koluti od 24 metra.

Hidraulini korimlarski ureaji

Pribor za hidrauline kormilarske ureaje

Kat.br.

45.027.99

Ø mm 6x8

25

Kit prolaznik 45.028.22 Od crne plastike, za hidrauline cijevi 45.028.14. Hidraulini kormilarski ureaji

Pribor za hidrauline kormilarske ureaje

 Tehnike karakteristike i uputstva za odabir kormilarskog ureaja KAKO NARUITI 45.282.01 Hidraulicni kormilarski uredaji

PRIMJENE 45.282.00/.01/11/12

45 - Kormilarski ureaji

MOTOR

MODEL RACING 300 115-125-150 EFI 2T 225-250 EFI 2T 75-90-115-125 OPTIMAX MERCURY i 135-150-175 OPTIMAX MARINER 200-225-250 OPTIMAX 100-115 EFI 4T 250 SALTWATER EFI 4T 135-150-175-200 VERADO L4 BF75-90 4T BF115-130 4T HONDA BF135-150 4T BF90-BF150 V-TEC 4T BF175-200-225 4T BJ90-115-140 4T J90-115 V4 2T JOHNSON J150-175 V6 2T J200-225 V6 4T E75-E90 2T E115-E130-E135E 2T V4 EVINRUDE E150-E175-E200 2T V6 E200 HO-E225-E250 2T V6 E250HO-E300 2T V6

GODINA

1990 - 2007 2000 - 2007 2004 - do danas 1999 - do danas 1999 - do danas 2007 do danas 2007 - do danas 2004 - 2006 1995 - do danas 1998 - do danas 2005 - do danas 2008 - do danas 2001 - do danas 2001 - 2007 1995 - 2007 1995 - 2007 2004 - 2007 2004 - do danas 1995 - do danas 1995 - do danas 1995 - do danas

CILINDAR UC128OBF1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/3 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/3 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2

MOTOR

MODEL GODINA 75C-90 2T 1998 - 2008 115C-130B 2T 1990 - 2008 150F-200F-250G 2T 1996 - 2007 150HPDI VMAX 2T 2000 - 2008 YAMAHA 175-200-225-250-300HPDI VMAX 2T 2000 - 2008 F90-F100-F115-F150 EFI 4T 1999 - 2007 2002 -2007 F200-F225-F250 4T 2004 -do danas F115-F150 2006 - do danas F200-F225-F250-F300 4T

1998 - do danas 2008 - do danas 2006 - do danas

UC128-OBF/2 UC128-OBF/1 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2

80 PORTOFINO/TIGERSHARK 2T 1995 - do danas 150 WHITE SHARK 2T 2001 - 2007 100 EFI MARLIN - 115 EFI NARWHAL 2000 do danas 150 EFI KILLER WHALE 4T

UC128-OBF/1

DF70-80-90 4T DF100-115-140 4T DF150-175 4T DF200-DF225-DF250-DF300

SUZUKI

SELVA

TOHATSU

115-120-140 2T 70-90-115 TLDI 4T

Komponente

Jedan motor jedan cilindar

Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Volan

Okretaji kormila: 4,5 Primjena do 300 ks max

Dva motora jedan cilindar

Dva motora dvostruki cilindar

616

Koliina

Pumpa Kit prikljucaka Kit cijevi Ulje

45.280.00/01 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1 1

Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Šipka za spajanje

45.282.. 45.280.00/02 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1 1

a 94

Pumpa Kit prikljucaka Kit cijevi Ulje

45.280.00/02 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1 1

Cilindar Pumpa Kit cijevi Kit T-prikljucaka Ulje Šipka za spajanje

45.282..dx/sx 45.280.03 45.290.35..

2 1 2 1 2

za dodatnu stanicu dodati Okretaji kormila: 6,5 Primjena: do 500 ks max (motori bez kontrarotacije); Primjena: do 600 ks max (motori kontrarotacije)

UC128-OBF/2 UC128-OBF/1

1 1 1 1

za dodatnu stanicu dodati Okretaji kormila: 3,8 Primjena do: 300 ks max (motori bez kontrarotacije); 500 ks max (motori sa kontrarotacijom)

Kat. broj

UC128-OBF/2 UC128-OBF/1

45.282.. 45.280.00/01 45.290.35.. 45.027.00

za dodatnu stanicu dodati

R

2004 - do danas 2004 - do danas

Tehnike karakteristike i uputstva za odabir

SISTEM

CILINDAR UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/2 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/1 UC128-OBF/2

Pumpa Kit prikljucaka Kit cijevi Ulje

Cilindar 45.282.00/01 se ne preporua za instalcije gdje je maksimalna brzina plovila prelazi 60 vorova

standard

45.027.00 a 90

45.280.03 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1 1


Tehnike karakteristike i uputstva za odabir kormilarskog ureaja

45

KAKO NARUITI 45.284.01/02/03/05 Hidraulini kormilarski ureaji

PRIMJENE 45.284.01/02/03/05 CYLINDER

BOAT LENGTH MAX

45.284.01

45.284.02

45.284.03

45.284.05

8,50 m 9,50 m 11,60 m 13,40 m 9,70 m 11,60 m 13,40 m 15,20 m 11,60 m 13,40 m 18,90 m 19,80 m 18,90 m 19,80 m

HULL TYPE planing/displacement planing/displacement planing planing displacement displacement planing planing displacement displacement planing planing displacement displacement

N. ENGINE

1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2

TWISTING MOMENT MAX

up to 58 kgm

up to 87 kgm

up to 111 kgm

up to 146,5 kgm

HOW TO ORDER

System 1 System 1 System 2 o 3 System 3 System 2 o 3 System 3 System 4 o 5 System 5 System 4 o 5 System 5 System 8

ATTENZIONE: Shema je samo indikativna i podrazumijeva u svakom sluaju pažljivu provjeru osobe koja vrši montažu. Za detaljne informacije molimo da kontaktirate naš tehniki odjel. Tehnike karakteristike i uputstva za odabir

ZA SISTEM

1 max mom. torzije 58 kgm okretaji lijevo-desno 4,1

max mom. torzije 87 kgm okretaji lijevo-desno 6

3 max mom. torzije 87 kgm okretaji lijevo-desno 5,1

4 max mom. torzije 111 kgm okretaji lijevo-desno 6,5

5 max mom. torzije 111 kgm okretaji lijevo-desno 5,5

8 max mom. torzije 146,5 kgm okretaji lijevo-desno 7,5

Kat. broj

Koliina

Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje

45.280.00/01 45.284.01 45.290.35.. 45.027.00

1 1

Pumpa Kit prikljuaka Ulje Kit cijevi

45.280.00/01 45.290.16 45.027.00 45.290.35..

1 1 1

Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje

45.280.01 45.284.02 45.290.35.. 45.027.00

1 1

Pumpa Kit prikljuaka Ulje Kit cijevi

45.280.01 45.290.16 45.027.00 45.290.35..

1 1 1

Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje Volan

45.280.02 45.284.02 45.290.35.. 45.027.00

1 1 2 1

Pumpa Kit prikljuaka Ulje Kit cijevi

45.280.02 45.290.16 45.027.00 45.290.35..

1 1 1

Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje Volan

45.280.02 45.284.03 45.290.35.. 45.027.00

1 1 2 1

Pumpa Kit prikljuaka Ulje Kit cijevi

45.280.02 45.290.16 45.027.00 45.290.35..

1 1 1

Pumpa Cilindar Plastina cijev 3/8” Ulje

45.280.03 45.284.03 45.291.00 45.027.00

1 1 a richiesta 2

2

za dodatnu stanicu dodati

2

za dodatnu stanicu dodati

za dodatnu stanicu dodati

45 - Kormilarski ureaji

2

Komponente

za dodatnu stanicu dodati

za dodatnu stanicu dodati Pumpa Kit prikljuaka Ulje Kit cijevi

45.280.03 45.290.16 45.027.00 45.290.35..

Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje

45.280.03 45.284.05 45.290.35.. 45.027.00

1 1

45.280.03 45.290.16 45.027.00

1 1 1

1 1 1

3

za dodatnu stanicu dodati Pumpa Kit prikljuaka Ulje

1) U sistemima 3,4 i 5, kao alternativa za cijev od 3/8”, može se upotrijebiti najlonska cijev od 5/16” 2) U sistemima 1,2,3, 4 i 5 kao alternativa za najlonsku cijev, može se upotrijebiti bakrena cijev (od 3/8” ili 10 mm) Za takve primjene neophodan je kit - kit 95 ili kit 100. Za primjenu na radnim plovilima preporua se korištenje bakrene cijevi

617


45

Tehnike karakteristike i uputstva za odabir kormilarskog ureaja

KAKO NARUITI 45.282.03 PRIMJENA 45.282.03. Iste karakteristike kao 45.282.01 uz dodatnu napomenu vezanu za motore Johnson & Evinrude: cilindar 45.282.03 nije potreban ukoliko motor OMC servo ve ima cilindar OMC Kat.broj 985519. U ovom sluaju dovoljna su ° 2 prikljuka za povezivanje (rif. Parker Cod.. F6X-5 10-3/8”) Hidraulicni kormilarski uredaji

ZA SISTEM

Tehnike karakteristike i uputstva za odabir

Komponente

Jedan motor jedan cilindar

Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Volan

za dodatnu stanicu dodati Pumpa Kit prikljuaka Kit cijevi Ulje

Okretaji volana: 4,7/5,8 Primjena do 300 ks max

Dva motora jedan cilindar

Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Šipka za spajanje Volan

za dodatnu stanicu dodati Okretaji volana: 4/5 Primjena do: 300 ks max (motori bez kontrarotacije) 450 ks max (motori sa kontrarotacijom)

Cilindar Pumpa Kit cijevi Ulje Šipka za spajanje Volan

Dva motora dvostruki cilindar

45 - Kormilarski ureaji

Pumpa Kit prikljuaka Kit cijevi Ulje

Kat. broj

45.282.03 45.280.00/01 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1 1

1 1 1 1

45.280.00/01 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00 45.282.03 45.280.00/01 45.290.35.. 45.027.00 fornita dal costruttore del motore 45.280.00/01 45.290.15 45.290.35.. 45.027.00 45.282.03 45.280.03 45.290.35.. 45.027.00 fornita dal costruttore del motore

za dodatnu stanicu dodati Okretaji volana: 6,5 Primjena: do 500 ks max (motori bez kontrarotacije) Primjena: do 600 ks max (motori bez kontrarotacije)

Pumpa Kit prikljuaka Kit cijevi Ulje

Koliina

1 1 1 1

1 1 1 1

2 1 2 2

1 1 1 1

45.280.03 45.290.15 45.290.35..

Cilindar 45.282.03 se ne preporua za instalacije gdje maksimalna brzina plovila prelazi 60 vorova

KAKO NARUITI 45.286.01/04 Hidraulini kormilarski ureaji

PRIMJENE 45.286.01/04 MOTOR

GODINA

MERCRUISER

Postojeca Postojeca Postojeca Postojeca

VOLVO

Do sada Do sada Do sada Postojeca Postojeca

MODEL NOGE

Alpha Bravo one Bravo Two Bravo Three 275 280 290 DP-E DP-G DPS

Cilindar Ultraflex motor bez serva 45.286.01 (1,3) 45.286.01 (1,3) 45.286.01 (1,3) 45.286.01 (1,3)

UC168-1 45.286.01 (1,3,4) 45.286.01 (1,3,4) 45.286.01 (1,3,5) N/A N/A

motor sa servom 45.282.03 (2) 45.282.03 (2) 45.282.03 (2) 45.282.03 (2) N/D 45.280.03 45.282.03 45.286.06 45.286.06 45.282.03

1) Balansirani cilindar (ukupan broj krugova volana jednak je od ravno prema lijevo, ili obratno) 2) Nebalansirani cilindar (ukupan broj krugova volana je razliit od ravno prema lijevo, ili obratno) 3) Minimalni boni prostor za instalaciju cilindra: 540 mm (21.2”) kao alternativa može se instalirati mod. UC132-OBS) 4) Hidraulini cilindar Ultraflex može se instalirati samo kao zamjena mehanikog kormilarskog ureaja sa sajlom 5) Za instalaciju je potreban adapter Volvo P.N. 872388 NAPOMENA: za instalacije na plovilima sa unutrašnjim-vanbrodskim motorima koji nisu ukljueni u ovoj tablici, molimo kontaktirati nas PAŽNJA: ove indikacije su openitog karaktera i odnose se samo na modele standardne proizvodnje. Za posebne instalacije preporua se zatražiti pomo kvalificiranih instalatera. ZA SISTEM

1 max mom. torzije 66 kgm okretaji lijevo-desno: balansirano 4,7 - ne balansirano 5,8

2 max mom. torzije 66 kgm okretaji lijevo-desno: balansirano 4 - ne balansirano 4/5

Tehnike karakteristike i uputstva za odabir

Komponente Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje

za dodatnu stanicu dodati Pumpa Kit prikljuaka Ulje Kit cijevi Pumpa Cilindar Kit cijevi Ulje

za dodatnu stanicu dodati Pumpa Kit prikljuaka Ulje Kit cijevi

Kat. broj

45.280.01 vedi applicazione 45.290.35.. 45.027.00

Koliina

1 1 2

45.280.01 45.290.16 45.027.00 45.290.35.. 45.280.02 vedi applicazione 45.290.35.. 45.027.00

1 1 1

45.280.02 45.290.16 45.027.00 45.290.35..

1 1 1

1 1 2

Kao alternativu najlonskoj cijevi od 3/8” može se upotrijebiti bakrena cijev od 3/8” ili od 10 mm za povezivanje sistema. Za takve primjene neophodno je koristiti kit: kit95 ili kit100.

618


46 Tende Pribor za tende od inoxa AISI 316 Pribor za izradu preklopnih tendi Pribor za tende od anodizirane lake legure Tende sklopive sa doživotnom garancijom Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure Tende i cerade Cerade za pokrivanje plovila

PM

 Pribor za tende od inoxa AISI 316 Pribor za tende Od sjajnog inoxa AISI 316, vrlo lijepe obrade.

AISI 316 Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Opis Ø 20 mm

Kapica završetak Zglob - vilica Nosa - vilica nagnuti Nosa - vilica pod 90° Nosa - vilica 90° sa osovinom i oprugom Nosa - vilica nagnuti sa osovinom i oprugom Nosa - vilica sa konkavnom bazom za montiranje na cijev Nosa - vilica sa konkavnom bazom za montrianje na cijev sa osovinom i oprugom Nosa za pregradu 50x22 mm Nosa za pregradu 48x73 mm Baza za fiksiranje cerada sa nagibom od 40° 62x25 mm

46.660.00 46.660.01 46.662.22 46.861.04 46.662.20 46.662.21 46.563.00 46.862.00 46.403.00 46.659.00

Ø 22 mm

46.661.01 46.661.00 46.662.22 46.861.04 46.662.20 46.662.21 46.563.00 46.862.00 46.403.00 46.659.00

( 46.122.21

46.122.21 46.122.11 46.516.00 46.404.00 -

Ø 25 mm

46.861.03 46.861.02 46.662.22 46.861.04 46.662.20 46.662.21 46.563.00 46.862.00 46.404.00 46.659.00

( 46.122.11

Ø 30 mm

46.761.03 46.761.02 46.516.00 46.659.00

Ø 40 mm

46.863.00 46.659.00

( 46.861.04

( 46.660.00+46.661.01 +46.861.03/46.761.03

( 46.516.00

( 46.662.20

( 46.662.22

( 46.659.00

( 46.563.00

( 46.862.00

( 46.662.21

( 46.863.00

( 46.403.00

( 46.404.00

46 - Tende

( 46.660.01+661.00+861.02/761.02

Za cijevi Ø 25 mm Heavy Duty

Baza za fiksiranje tendi sa trenutnim otpuštanjem Rotacijom centralnog dijela. Od sjajnog inoxa AISI 316. Pribor za tende

Kat.br.

46.670.50 46.670.51

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Baza mm

Za cijevi Ø mm

89x32

22

89x32

25

619


46

Pribor za tende od inoxa AISI 316

( 46.685.xx

Prikljuci sa ojaanjem i dovstrukim fiksiranjem

( 46.686.xx

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316

Pribor za tende

Opis

Za cijevi 25 mm

22 mm

46.685.22 46.686.22

Završna kapica Zglob - viljuška

46.685.25 46.686.25

30 mm

46.685.30 46.686.30

Zglobovi tip viljuška za trostruki luk AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Ovi zglobovi su projektirani za velike tende, sa konstrukcijom od 3 luka.

Pribor za tende

Kat.br.

Ø cijevi mm

Razmak A mm

30

40

46.761.03

30

73

46.761.03

30

113

46.761.03

46.761.02 46.761.05 46.761.06

Pripadajua kapica mm

Prikljuci STREAM LINE za tende AISI 316

( 46.654.22

( 46.652.22

( 46.650.22/25

( 46.653.22

Od sjajnog inoxa AISI 316, nova verzija.

Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Baza sa vilicom koja se vadi na pritisak**

"uhom" koja se vadi na pritisak*

46.654.22 -

46.653.22 * **

"uhom"*

46.652.22 -

46.650.22/25 46.600.00;46.661.01; 46.861.03; 46.761.03

Završna kapica

Zglob sa "uhom"

46.650.22 46.651.22 46.650.25 46.651.25

Verzija

Za cijevi Ø mm 22 Za cijevi Ø mm 22/25 Za cijevi Ø mm 25

Kapice završne Kapice za tende

46 - Tende

( 46.651.22/25

Serija komponenata za tende sa ležajem izmeu baze i nosaa cijevi AISI 316

Ležište rotacije od plastike. Dva dijela se vrlo brzo razdvoje skidanjem posebnog osiguraa. Struktura od sjajnog inoxa AISI 316.

Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Opis Baza ravna mm 93x40 Baza otvoriva, za montažu na cijevØ 25 mm Kapica 90°, za cijev Ø 25 mm Kapica ravna, za cijev Ø 25 mm

46.680.00 46.680.10 46.680.20 46.680.21

( 46.680.21

( 46.680.00

( 46.680.10 ( 46.680.20

Natezai/nosai za cijevi tende AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316. Za savršenu montažu tendi, bez demontiranja konstrukcije.

Pribor za tende

Kat.br.

Za cijevi Ø mm 22 25 30

46.800.22 46.800.25 46.800.30

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Dužina zatvorenog mm 135 135 144

Hod mm 30 30 32

Završne kapice AISI 316

Pribor za tende

Kat.br.

46.700.22 46.700.25 46.700.30

620

Za cijevi tendi sa podesivim okom i sa izboenosti od mm 15. Za savršeno natezanje tendi. Od elika; sjajnog inoxa AISI 316. Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijevi Ø mm

22 25 30


Pribor za tende od inoxa AISI 316

Unutrašnji zglobovi pod 90°

Vanjski zglobovi pod kutem od 90°

46

Vanjski zglob pod kutem od 90°

AISI 316

AISI 316

AISI 316

Za cijevi tendi od sjajnog inoxa AISI 316. Pribor za tende

Kat.br.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

46.320.12 46.322.12 46.320.15 46.322.15

Za cijevi tendi od sjajnog inoxa AISI 316.

Za cijev Ø mm 20x1,2 22x1,2 20x1,5 22x1,5

Pribor za tende

Za cijevi tendi od sjajnog inoxa AISI 316, sa osovinicom za blokiranje.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za cijev Ø mm

Pribor za tende

46.330.22 46.330.25

Zglobni prikljuak za tende od 180°

Pribor za tende od inoxa AISI 316

22

Kat.br.

25

46.330.30

Za cijev Ø mm

30

Baza za tende

AISI 316 AISI 316

Sav od inoxa AISI 316, sa plastinom bazom. Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

46.665.00 ###

*

Dužina mm 70 37.264.10 Osigura

Od inoxa AISI 316 sa viljuškastom osovinicom koja se može skidati.

Sa vijkom mm 6

Pribor za tende

Kat.br.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Baza mm 90x40

46.670.00*

Za cijevi mm 22/25/30

Baza na pritisak za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Baza mm

46.670.10 46.670.20

Za cijevi mm

90x40

Vanjska

22/25/30

54x29

Ugradbena

22/25/30

( 46.670.20

( 46.670.10

Pribor za tende

Sistem na pritisak

46 - Tende

AISI 316

Baza za tende sa nosaem od EPDM-a za gumenjake Nosa od EPDM-a je projektiran za lijepljenje na površinu gumenjaka. Oprema za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

46.670.30 46.670.40

nosa EPDM

Boja

Baza inox

188x135

Siva RAL 7035

46.670.00

188x135

Siva RAL 7035

46.670.10

Prikljuak

( 46.670.30 ( 46.670.40

Klizni nosa za tendu sa brzim otpuštanjem

Prikljuci za tende

AISI 316

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 za montiranje tendi u držae vesla gumenjaka. Pribor za tende

Kat.br.

46.662.00

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Osigura Ø mm

12x23

Od sjajnog inoxa AISI 316. Pribor za tende

Kat.br.

46.978.00 46.978.10 46.978.20

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijevi Ø mm

22 25 30

Od sjajnog inoxa AISI 316, verzija sa stezaljkom za brzo spajanje. Pribor za tende

Kat.br.

46.978.50 46.978.51 46.978.52

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijev Ø mm 22 25 30

621


46

Pribor za tende od inoxa AISI 316 Prikljuak za cijevi tende Omoguava povezivanje bez varenja dviju cijevi Ø 22/25 ili ih ini teleskopskim jednu u drugoj. Sjajni inox AISI 316. Tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za cijevi mm

46.658.00

22/25

Prikljuci za spajanje za cijevi, kompletni sa dva prekidaa sa oprugom i blokiranjem Montiraju se na unutrašnjost cijevi. Od sjajnog inoxa AISI 316. Oprema i pribor za tende

Kat.br.

Dužina mm 150 150

48.420.36 48.420.37

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Za cijev mm 22x1,2 25x1,2

( 48.420.37 ( 46.657.22

Kit stražnjih rukica za tende Kompletno od sjajnog inoxa AISI 316 Oprema i pribor za tende

Kat.br.

( 46.657.25

( 48.420.36-37

Ø cijevi mm

46.657.22

22

46.657.25

25

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kit se sastoji od cm 100x2 cijevi Ø 22 41.613.01 + 4 kom 46.661.01 + 2 kom 46.661.00 + 2 kom 46.662.20 cm 100x2 cijevi Ø 25 41.618.01 + 4 kom 46.861.03 + 2 kom 46.861.02 + 2 kom 46.662.20

Teleskopski prikljuci za tende (u paru) Izraeni od sjajnog inoxa Ø 22/25, pridržavaju tendu u stražnjem dijelu. Tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

46 - Tende

Kat.br.

46.656.00

Ø cijevi

izvlaivost cm

22/25

75/120

komponente 46.661.01 (2) + 46.861.03 (2) + 46.662.20 (2) + 46.661.00 (2) + 46.658.00 (2) + 41.618.00 120 cm (60x2) + 41.613.00 120 cm (60x2)

( Primjer instalacije

Ploica inox + sajla inox Ø mm 1,6 + osovinica inox

Osovinica

Omoguava skidanje tende sa plovila. Može se koristiti sa svim našim viljuškastim nosaima za tende.

Od inoxa, za sklopivim jezikom na polugu.

Pribor za tende

Kat.br.

46.116.30 46.116.29

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Verzija Verzija sa osovinicom za blokiranje pomou kuglice (serija 37.264.xx) Verzija sa osovinicom sa oprugom i preklopnim jezikom (46.116.31)

Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Ø mm

46.116.31

6

Sistem šine sa klizaima za tendu AISI 316 Oprema i pribor za tende

Kat.br.

46.673.01

( 46.673.01

46.673.03

( 46.673.01

( 46.673.03

622

46.673.04 46.673.05

( 46.673.04

Sve od sjajnog inoxa AISI 316. Komponente: Pribor za tende od inoxa AISI 316

Opis Šina 30x1200 mm kompletna sa 2 terminala, sa nevidljivim otvorima Kliza na U sa zglobom i konicom na pritisak sa mikrometriskom regulacijom hoda 15 mm Kliza kao 46.673.03, ali sa prikljukom sa zglobom na 180° 46.665.00 Kliza kao 46.673.03, ali sa prikljukom tip vilica 46.662.20

( 46.673.05


Pribor za tende od inoxa AISI 316

46

Nateza za konope tendi Izraen od sjajnog inoxa, služi za podešavanje konopa za fiksiranje tendi. Tende

Kat.br.

mm 55x12

46.377.40

Kliza na kuglama LEWMAR za otvaranje krovova i kliznih vrata Izraen specijalno za ovu upotrebu, od anodiziranog aluminija sa kuglama od Delrina, sniženog profila sa površinom za prislanjanje ravnom sa 2 otvora sa navojem M6. Oprema i pribor za tende

Kat.br.

Opis

46.674.01 46.674.30 46.674.40

kliza šina završnik

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Širina mm 51 19 51

Dužina mm 124 2986 20

Visina mm 26 11

( 46.674.40

Razmak izmeu rupa Prekidna mm vrstoa kg 35 450 80

( 46.674.30

( 46.674.01

Klizai za otvaranje kliznih krovnih otvora i kliznih vrata Realizirani od tvrde anodizirane lake legure sa kuglama od PTFE-a, garantiraju izvrsno klizanje i pod vrlo visokim optereenjem. Sa dva otvora 5 MA. Za šinu 62.940.08. Klizaci za tende

Kat.br.

Širina mm 51 51

46.675.01 46.675.03

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Izboenost mm 20 20

Dužina mm 83 105

Max radna vrstoa kg 220 260

Ploe za šteke od mm 40 tip 58.660.52

Ploe za cijevi Ø 22

AISI 316

AISI 316

Klizaci za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Klizaci za tende

62.940.08 Šina na "X", mm 19x13x4 od anodizorane lake legure, komadi dužine 2 metra. Klizaci za tende

46.111.00 Služe za uokvirivanje kliznih krovova od platna. Izraene su od sjajnog inoxa AISI 316. Za upotrebu sa 46.675.01/02. Pribor za tende od inoxa AISI 316

46 - Tende

46.110.00 Služe za uokvirivanje kliznih krovova od platna. Izraene su od sjajnog inoxa AISI 316. Za upotrebu sa 46.675.01/02

62.940.09 Završnik od plastike za šinu 62.940.08 Klizaci za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Sistem sa kliznim šinama za tende Sistem se sastoji od: Klizaci za tende

Kat.br.

Pribor za tende od inoxa AISI 316

46.671.00* 46.671.01 46.671.02**

Descrizione Šina od inoxa, od cm 100, mjere mm 28x29 (vanjski) Završetak od plastike za šinu Kliza od inoxa sa blokiranjem na vijak i završetkom na “U”

46.671.03**

Kliza od inoxa sa osiguraem za montiranje na pregradu

* Šina se može rezati. ** Za fiksiranje tendi, univerzalni model, za montiranje na ravnu površinu.

Kliza za tende Od anodizirane lake legure. Zglob-viljuška kako bi se moglo raditi i na ravnoj površini i na pregradi broda. Sistem za blokiranje na oprugu za brzo pomicanje, sa unutrašnjim dijelovima od plastike za optimalno klizanje. Sa osovinicom za brzo montiranje tendi. Oprema i pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

46.669.00 61.591.01 61.591.43

Verzija Kliza 85x35x35 (izboenost)

Šina od lake legure mm 25x4 za kliza 46.669.00 (komadi od 2 m) Završetak od crne plastike za 61.591.01

Prikljuci za cijev diam.25mm Pribor za tende

Kat.br.

46.634.00 46.635.00

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Opis

Spojka fiksna

Materjal acciaio inox

Spojka za rukohvat

acciaio inox

623


46

Pribor za tende od inoxa AISI 316 Podesivi klizai za tende plovila od 10 i više metara Od anodizirane lake legure sa nosaem tende od inoxa sa unutrašnjim dijelovima od plastike sa zaštitom od trenja i buke (šina za posebno naruiti). Klizaci za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Opis drža tip vilica za šinu od mm 25x4 (art. 61.591.01)

46.672.01 46.672.02 46.672.03 46.672.04 46.672.05 46.672.06

drža tip vilica za šinu od mm 32x6 (art. 61.591.02) drža za bonu ugradnju za šinu od mm 25x4 (art. 61.591.01) drža za bonu ugradnju za šinu od mm 32x6 (art. 61.591.02) fiksni drža tip vilica za šinu od mm 25x4 (art. 61.591.01) fiksni drža tiip vilica od inoxa za šinu od mm 32x6 (art. 61.591.02)

Prikljuci od kromiranog mesinga za cijev diam.22mm Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Opis Spojka-kapica, otvor od mm 22, od kromiranog mesinga Zglob-vilica za tendu, otvor od mm 22, od kromiranog mesinga

46.645.00 46.646.00 46.647.00

Nosa-vilica za spojku za tendu od kromiranog mesinga

Nosai - podupirai za tende Omoguavaju klizanje tende naprijed i natrag. Konstrukcija od kromiranog mesinga sa vijcima od inoxa. Pribor za tende

Pribor za tende od inoxa AISI 316

Kat.br.

Za montažu na cijevi

46.185.22

sa Ø mm 20/22/25

 Pribor za izradu preklopnih tendi

46 - Tende

Izraeni od plastike, za cijevi diam.20mm

Prikljuci za cijev diam.22mm

( 46.377.03 ( 46.377.13 Pribor za tende

Pribor za tende

Pribor za izradu preklopnih tendi

Kat.br.

Opis Klizna spojka i prirubnica Završna kapica

46.377.03 46.377.13 46.377.31 46.377.21

Zglob od 90° Zglob od 180° Osigura plastini Noga plastina

( 46.377.31

Pribor za izradu preklopnih tendi

Kat.br.

Opis

46.629.00 46.630.00 46.631.00 46.632.00 46.633.00

( 46.377.21

Noga i vilica za privršenje Bona ploica

Spojka plastina

 Pribor za tende od anodizirane lake legure Pribor za cijev diam.20mm Pribor za tende

Pribor za tende od anodizirane lake legure

Kat.br.

46.931.00 46.932.00 46.933.00 46.934.00 46.787.20

Opis Završetak sa kapicom Spojka tip obujmice

Ploica za fiksiranje sa 2 vijka i sa “U” privezom Ploica za pregradu sa vijkom od inoxa Šarnir koji omoguava sklapanje lukova konstrukcije

( 46.787.20 (top) - 46.934.00

Šina od lake legure i klizaima od plastike Za omoguavanje klizanja i pomicanja nogu tendi. Pribor za tende

Kat.br.

46.786.03 Pribor za tende

Kat.br.

( 46.786.10

624

( 46.786.20

( 46.786.30

Pribor za tende od anodizirane lake legure

Komadi od m

mm 22x11

1 Pribor za tende od anodizirane lake legure

Opis

46.786.10

Plastini kliza za šinu na koji se montira art. 46.934.00, ili 46.933.00

46.786.20 46.786.30

Plastini stop za blokiranje tende u željenom položaju Plastini završetak za šinu

( 46.786.03/10/20/30


Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure

46

 Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure Sa bijelim sintetikim vodonepropusnim platnom otpornim na UV-zrake. Kompletne sa torbicom za uvanje sa patentom koja štiti platno kada je tenda sklopljena.

Sklopive tende LIGHT sa 2 LUKA Cerade | Tende

bijela

46.900.01 46.900.02 46.900.03

Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure

plava navy

46.900.11 46.900.12 46.900.13

Dubina cm

Visina cm

180

110

Širina cm

130-140

180

110

150-160

180

110

170-180

( 46.900.02 ( 46.900.12

Sklopive tende 3 LUKA standardne Cerade | Tende

Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure

plava

Dubina cm

Visina cm

46.900.20 46.900.21 46.900.22 46.900.23 46.900.24

46.900.30 46.900.31 46.900.32 46.900.33 46.900.34

180

110

Širina 150-160

180

110

170-180

180 180

110 110

185-195 200-210

180

110

220-230

Širina cm

46 - Tende

bijela

Sklopive tende 3 LUKA visoke Cerade | Tende

Tende sklopive sa strukturom od anodizirane lake legure

bijela

plava

Dubina cm

Visina cm

46.900.40 46.900.41 46.900.42 46.900.43 46.900.44

46.900.50 46.900.51 46.900.52 46.900.53 46.900.54

180

140

150-160

180

140

170-180

180

140

185-195

180 180

140 140

200-210 220-230

 Tende sklopive sa doživotnom garancijom Tende TESSILMARE “Junior” ravne Izraene od impregniranog UV-otpornog bijelog PVC poliestera. Za otvorena plovila, sklopive su i prodaju se u elegantnoj futroli. Sa bijelo obojenim cijevima od lake legure diam.20mm.

Cerade | Tende

Kat.br.

46.903.02 46.903.03

Tende sklopive sa doživotnom garancijom

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

130

180

112

Lukovi

2

150

180

112

2

Tenda se može proširiti ili suziti za 10 cm u odnosu na navedenu širinu

625


46

Tende sklopive sa doživotnom garancijom Tende za zaštitu od sunca TESSILMARE “Shade Master” za brza plovila Nije potrebno fiksno instaliranje. Sklopive su i izraene od cijevi od anodizirane bijelo obojene lake legure, Ø 20 mm, platno je od vrlo vrstog vodonepropusnog i UV-otpornog bijelog PVC poliestera. Kompletne sa torbom za uvanje, univerzalni model. Zglobovi su od plastike. Cerade | Tende

Tende sklopive sa doživotnom garancijom

Kat.br.

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

Nosa cm

124/140

180

110

144

2

140/160 160/180

180 180

110 110

144 144

3 3

185/215

180

110

144

3

215/235

180

140

173

3

46.902.01* 46.902.02 46.902.03 46.902.04 46.902.05 *

Lukovi

Model sa 2 umjesto 3 luka.

Tende za zaštitu od sunca “Shade Master HS” studirane za vrlo brza plovila Nije potrebno fiksno instaliranje. Sklopive su i izraene od cijevi od anodizirane bijelo obojene lake legure Ø 25 mm i sa platnom od vrlo vrstog bijelog vodonepropusnog i UV-otpornog PVC poliestera, kompletna sa torbicom za uvanje. Zglobovi su od inoxa AISI 316. Cerade | Tende

Tende sklopive sa doživotnom garancijom

Kat.br.

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

Nosa cm

160/180

195

95

143

2

190/210 215/225

200 215

110 120

147 156

2 2

46.901.53 46.901.54 46.901.55

Lukovi

Tende za zaštitu od sunca “Shade Master Fish” posebno izraene za otvorena plovila gdje se vozi stojei

46 - Tende

PATENT

Cerade | Tende

Struktura od lake legure, Ø 20 mm obojena bijela, sa etiri sklopiva luka, platno od vrlo vrstog bijelog PVC poliestera. Kompletne sa torbicom za uvanje. Zglobovi od plastike.

Tende sklopive sa doživotnom garancijom

bijela

bež

46.914.01 46.914.02 46.914.03 46.914.04*

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

Nosa cm

-

140/160

180

140

160

Lukova

3

46.314.32 46.314.33 -

160/180 190/210

180 180

140 140

160 160

3 3

210/230

240

140

200

4

Ova tenda je optimalna takoer i za Fly Bridge kod plovila sa kabinom. Realizirana od cijevi Ø 25 mm, * zglobovi od plastike, platno vrlo vrsto, fiksni prikljuak od plastike/inoxa, sa specijalnom torbom za uvanje. Sa etiri sklopivim, preklopnim lukovima.

Tende za zaštitu od sunca TESSILMARE "Shade Master SS" AISI 316 PATENT

Cerade | Tende

626

Sa cijevima Ø mm 22 i svim prikljucima od inoxa AISI 316. Sa fiksnim sklopivim lukovima, platno vrlo vrsto od bijelog poliestera/PVC-a otpornog na UV-zrake, baze okretljive od inoxa pod 90° , kompletne sa torbom za uvanje.

Tende sklopive sa doživotnom garancijom

bijela

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

Nosa zatvorena cm

46.915.02 46.915.03 46.915.04 46.915.05 46.915.06

165/175

200

151

180

Lukova

3

180/190

200

151

180

3

195/205

200

151

180

3

225/235

200

151

190

3

240/250

232

145

190

3


Tende sklopive sa doživotnom garancijom

46

Tende za zaštitu od sunca BIMINI DEEPTH sa 4 luka, dubine cm 250. Struktura od lake legure cijevi Ø 22 mm. Sklopive. Platno od poliestera / bijelog PVC-a. Impregnirano, UV - otporno. Zglobovi od plastike. Za upotrebu na Fly-Bridge-u. Kompletne sa priborom za montiranje i torbom.

Tende za zaštitu od sunca

Tende sklopive sa doživotnom garancijom

bijela

Mornarsko plava

46.917.02 46.917.04 46.917.06 46.917.08 46.917.10

Širina cm

Dubina cm

170/180

255

135

185/195

255

135

200/210 215/225

255 255

135 135

230/240

255

135

46.917.12 46.917.14 46.917.16 46.917.18 46.917.20

Visina cm

Tende za zaštitu od sunca sklopive SHADE MASTER FLY INOX DEEPTH, 4 luka, dubina cm 250 Sa cijevima diam.25 mm i svim prikljucima od inoxa AISI 316. Sa sklopivim lukovima, platno od poliestera/impregniranog PVC-a otpornog na UV-zrake, mornarsko plave boje. Kompletne sa zaštitnom torbom. Mogu se demontirati i sklopiti.

AISI 316

Tende za zaštitu od sunca

Tende sklopive sa doživotnom garancijom

Kat.br.

46.915.10 46.915.11 46.915.12 46.915.13 46.915.14

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

175/190

255

140

Broj lukova

4

195/210

255

140

4

215/230 235/250

255 255

140 140

4 4

255/270

255

140

4

“Solbrello” sklopivi suncobran za barku Okvir obojeni bijeli, platno od bijelog poliestera, podesiv po visini. Instalira se u par sekundi. Zavjese | Cerade | Tende

46 - Tende

 Tende i cerade

Tende i cerade

Kat.br. otvorena 200x200 cm

46.890.00 *

sklopljena 160x10 cm *

U praktinoj TORBICI za transport.

Teleskopska tenda za gumenjake Fiksiranje na univerzalni roll-bar, od bijelog impregniranog platna sa strukturom od cijevi od inoxa AISI 316.

AISI 316 Cerade | Tende

Tende i cerade

Kat.br.

Mornarsko plava

46.905.01 46.905.02 46.905.03 46.905.04

46.905.11 46.905.12 46.905.13 46.905.14 *

A cm

B cm

C cm

D cm

120 130

145 155

205 235

145 155

E* cm 120x35 130x35

130

170

235

170

130x35

130

190

235

190

130x35

Dimenzije demontiranih tendi

627


46

Tende i cerade Tenda od bijelog vodonepropusnog materijala za jedrilice Okviri sklopivi od anodiziranog aluminija. Kompletna sa ugraenim okom u sredini za podizanje pomou podigaa + prstenima za fiksiranje + ikom za zatvaranje oko krmene sartije. Zavjese | Cerade | Tende

Tende i cerade

Kat.br.

cm 255x240

46.898.01 46.898.02 46.898.03

255x300 255x360

Ploice Od bijele plastike kako bi se sa rukohvatom od inoxa formirao luk za pridržavanje cerade. Cerade, pribor za

Tende i cerade

Kat.br.

Za cijevi Ø

46.107.10*

od mm 22

*

Prodaju se u paru

58.660.52/45 šteke od fiberglassa

Ploice Od kromiranog mesinga, za kreiranje, fiksirajui ih na unutrašnji rub kokpita, luka - nosaa cerade. Kompletne su sa kapicom od bijelog PVC-a. Oprema i pribor za tende

Tende i cerade

46 - Tende

Kat.br.

Dimenzije mm

46.108.00

67x14 *

Prodaju se u paru

58.660.52/45

šteke od fiberglassa

Viljuška + osovina AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije. Sistem je projektiran za kreiranje pokretnih lukova od stakloplastike ili drva za držanjepodupiranje ceradi za pokrivanje plovila.

Cerade, pribor za

Tende i cerade

Kat.br.

Prirubnica osovine mm

Osigura viljuške Ø mm

25x50

8

46.109.00

58.660.50/51/52/45 Šteke od stakloplastike

Zaštita konzola za otvorena plovila Od platna od vodonepropusnog bijelog poliestera. Zaštita za konzole

Tende i cerade

Kat.br.

Model

46.896.01 46.896.02 46.896.03

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

model 1 mala

125

65

65

25

60

model 2 srednja model 3 velika

135 145

70 120

100 75

30 35

65 70

Zaštita pilotskih stolica kod otvorenih plovila Od platna od bijelog impregniranog poliestera. Zaštita za stolice

Kat.br.

46.895.01 46.895.02 46.895.03

628

Tende i cerade

A cm

B cm

100

120

C cm

50

110

130

55

120

140

60


Tende i cerade

46

Torbe za zaštitu i spremanje vanbrodskih motora Od teškog poliestera bleu Royal, iznutra obložene specijalnim materijalom za zaštitu od udaraca te otpornim na ulja i gorivo. Sa plastinim patentom za zatvaranje. Podesive trake za prenošenje. Idealne za zaštitu pomonih motora ili za prenošenje i zimsko spremanje motora. Zaštita za motore

Tende i cerade

Kat.br.

Za motore do

46.151.00 46.152.00 46.153.00

5 KS 6/15 KS 20/40 KS

Zaštite vanbrodskih motora Od vrste poliesterske tkanine na podlozi od poliuretana, sa rubnom trakom pomou koje se stegne ispod glave motora. Zaštita za motore

Kat.br.

46.536.01 46.536.02 46.536.03 46.536.04 46.536.05

Tende i cerade

cm 40x24x27h 48x29x32h

Snaga KS

54x33x40h

9,9/40 KS

2/4 KS 4/15 KS

63x36x48h

30/90 KS

73x40x60h

70/150 KS

 Cerade za pokrivanje plovila Izraeni od teškog platna "1000 denari", za upotrebu i prilikom cestovnog prijevoza plovila na prikolicama

Cerade za pokrivanje plovila, Model za jedrilice

46 - Tende

Izraene od super vrstog i otpornog platna “Supermare”. Cerade

Cerade za pokrivanje plovila

Kat.br.

Tip plovila

46.180.01 46.180.02 46.180.03

4,70 optimist laser

Cerade za pokrivanje plovila, model za plovila sa šajbom i Day Cruisere Izraene od super vrstog i otpornog platna “Supermare”. Cerade

Kat.br.

46.178.20 46.178.30 46.178.40 46.178.50 46.178.55 46.178.60

Dužina plovila cm 430/460 470/500 510/550 560/600 620/650 670/700

Cerade za pokrivanje plovila

Mjere cerade cm 510x250 550x280 600x292 620x270 690x300 745x320

Cerade za pokrivanje plovila, model za mala plovila sa kabinom Izraene od super vrstog i otpornog platna “Supermare” . Cerade

Kat.br.

46.179.00 46.179.10

Cerade za pokrivanje plovila

Dužina plovila cm

Mjere cerade cm

480/520 550/600

545x310 650x390

Cerade za pokrivanje plovila, model za otvorena tradicionalna plovila Izraene od vrlo vrstog i otpornog platna “Supermare” . Cerade

Kat.br.

46.203.20 46.203.30 46.203.40 46.203.50 46.203.55 46.203.60

Dužina plovila cm 365/385 390/410 420/430 440/450 460/470 480/500

Cerade za pokrivanje plovila

Mjere cerade cm 385x160 420x160 440x190 470x190 480x185 525x230

629


46

Cerade za pokrivanje plovila Cerada za otvorena plovila sa centralnom konzolom za vožnju Izraene od vrstog vodonepropusnog poliestera plave boje, UV-otporne. vrsta struktura omoguava korištenje i kod prijevoza plovila kopnom. Cerade

Cerade za pokrivanje plovila

Kat.br.

46.170.01 46.170.03 46.170.05 46.170.07 46.170.09 46.170.11 46.170.13

Za plovila dužine m

širine m

4,20 / 4,40 4,40 / 4,70

2,60 2,80

4,80 / 5,20

3,00

5,30 / 5,70

3,00

5,80 / 6,30 6,30 / 6,80

3,20 3,20

7,00 / 7,70

3,40

Teleskopski nosa - podupira za cerade Od anodizirane lake legure, sa širokom bazom od mekanog PVC-a za cerade, štiti ceradu da se ne probuši. Cerade, teleskopski nosaci za

Kat.br.

46.100.01 46.100.02

Cerade za pokrivanje plovila

Ø cijevi mm

75/120

25/30

90/160

46 - Tende

Nautiki pokriva INDOOR Platno od polietilena za zaštitu plovila na suhom vezu. U kolutima od 50 m, sa dva umetnua lastika na vanjskim rubovima.

(1

(2

Istrukcije za montažu 1) Odrolati pokriva od krme prema pramcu držei se što više uz centar plovila ostavljajui viška cca. 50 cm sa svake strane. 2) Aplicirati dvije obujmice udaljene cca.30 cm i odrezati iskorišteni pokriva od ostatka koluta. 3) Izvaditi lastike i napraviti vorove. 4) Raširiti pokriva po plovilu 5) Povui lastik na jednom kraju i zavezati vor kako bi lastik ostao napet. 6) Ukoliko je potrebno iskoristiti ve postojee izreze sa ojaanjima za povezivanje perimetralnog lastika transverzalno.

Cerade

Kat.br.

46.174.01 46.174.02 46.174.03

(3

(5

630

Podesiv od cm

25/30

Cerade za pokrivanje plovila

Širina platna m

50

8 10

50 50

(4

(6

(7

Dužina koluta m

6

(8


47

Nosai motora Nosai pomonog motora, bracket Trake - podizai vanbrodskih motora Kotai za izvlaenje gumenjaka Kolica za prijevoz plovila Valjci za izvlaenje plovila Kolica - držai barke Kolica za vanbrodske motore Ploe za zaštitu krme Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije Svjeice Drža boca za ronjenje

PM

 Nosai pomonog motora, bracket Nosai pomonog motora sa plasticnom plocom Od sjajnog inoxa, ploa od bijele plastike visoke otpornosti. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.381.00 47.382.00

Nosai pomonog motora, bracket

Verzija za montažu na krmeno zrcalo ili bonu montažu sa strukturom u obliku trokuta za montažu na

Za motore do

platformu

Ploa mm

10 KS

289x200

10 KS

289x200

47.383.00

sa centralnom cijevi, za montažu na krmenu ogradu; za cijevi Ø mm 22/25

10 KS

289x200

47.384.00

Plastina daska. Samo plastina daska, kompletna sa 10 vijaka + matica za fiksiranje i unutrašnjom ojaanom cijevi. Za cijevi Ø 22/25 mm

10 KS

289x200

( 47.383.00 ( 47.381.00

( 47.384.00

Fiksni nosa za vanbrodski motor za fiksrianje na pregradu Od sjajnog inoxa, ploa od obojenog drva bukve. Nosaci vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

Za motore do

47.377.00

12 KS

47 - Nosai motora

( 47.382.00

Nosa pomonog motora za fiksrianje na ravnu površinu Fiksiranje na ravnu podlogu, od sjajnog inoxa sa ploom od vodootporne šperploe od mahagonija. Posebno pogodan za plovila sa krmenom platformom zadnje generacije, integrirane kod same proizvodnje plovila. Fiksira se na gornju stranicu platforme.

Nosaci vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

47.379.00

Ploa mm

Za motore do

290x195

15 KS

Nosa pomonog motora za platformu, spušteni model Projektiran za bolje uranjanje noge vanbrodskog motora, sa plastinom ploom visoke otpornosti. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.376.13

Nosai pomonog motora, bracket

Izboenost mm

Za motore do

Ploa za motažu mm

140

15 KS ili 40 kg

175x178

631


47

Nosai pomonog motora, bracket Okretljivi nosa motora Konstrukcija od sjajnog inoxa sa višeslojnom ploom. Montiran na platforme omoguuje rotiranje i horizontalno naslanjanje motora na platformu. Nosai vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

Baza mm

47.602.15

245x305

Za motore do 35 kg ili 15 KS

Ploa - Drža motora za montiranje na ogradu Od bijele plastike. Držai motora

Kat.br.

47 - Nosai motora

47.377.50

Ø cijevi mm

vanjske mm 182x172x40

25

Za motore max kg

36

Nosa pomonog motora za fiksiranje na krmenu ogradu Ploa od vodootporne šperploe od poliuretanskim bojama obojenog mahagonija. Cijev sa viljuškom od inoxa. Sa dvostrukim otvorima kako bi se omoguilo montiranje nosaa na ograde sa cijevima od diam.mm 30 i od diam.mm 25. Nosaci vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

Ploa cm

47.378.00

20x25

Nosa motora za montiranje na krmene ograde AISI 316

Za cijevi Ø mm 25/30. Sastoji se od strukture od sjajnog inoxa AISI 316 + stezalice inox za cijev + ploe od obojene vodootporne šperploe.

Nosaci vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

vanjske mm

47.380.00

Max. nosivost kg

595x240

45

Nosa pomonog motora Od anodiziranog antikorodala bijele boje. Vodilice su bijele boje od anodiziranog antikorodala. Ploa je od bukve obojene poliuretanskim bojama, podesiva u 3 položaja. Sa sistemom blokiranja kada je motor podignut. Vrlo je vrst i elegantan.

Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.376.00

632

Nosai pomonog motora, bracket

Za motore do

Dužina mm

Izboenost mm

Visina ploe mm

20 KS

450

260

160


Nosai pomonog motora, bracket

47

Nosai pomonog motora - preklopni Od sjajnog inoxa. Funkcioniraju na spuštanje sa blokiranjem u srednjem položaju, pomou posebne ruke. Ovi nosai imaju nove plastine ploe visoke otpornosti. Prednosti: 1) Vremenski postojani - 2) Mehaniki otporni 1,5 puta više od drvenih - 3) Lijepog izgleda.

Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

Za motore do 8 KS ili kg 30 15 KS ili kg 40 20 KS ili kg 45

47.376.11 47.376.10 47.376.26* *

Nosai pomonog motora, bracket

Baza mm 110x150 140x150 140x150

Ploa mm 190x260 190x260 250x260

sa ploom za fiksiranje sa podesivim nagibom.

( 47.376.10

( 47.376.11

( 47.376.26

Nosa pomonog motora sa sistemom spuštanja

Nosaci vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

Za motore do

Ploa za montažu mm

47.376.12

7 HP ili kg 25

110x140

Nosa pomonog motora sa podizanjem pomou okretljive ruke koja se može skinuti Struktura od inoxa, sigurnosno blokiranje radi smanjivanja težine podignutog motora. Nosaci vanbrodskih motora

47 - Nosai motora

Od inoxa, pojednostavljena verzija bez ruki za blokiranje u srednjem položaju, kompletan sa plastinom ploom visoke otpornosti.

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

Hod mm

Nosivost kg

350

80

47.374.50

Nosa pomonog motora MEGA Potpuno od inoxa, visoke vrstoe. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

47.376.28

Za motore do

Visina cijelog

40 kg ili 20 KS(2T)/ 8 KS(4T)

290 mm

Nosai pomonog motora, bracket

Dimenzije ploe koja nosi motor 265 visina - 210 širina - 45 debljina mm

Ploa za ugradnju

Podešavanje nagiba ploe

190x200 mm

od 0° do 28° +/-

Nosa pomonog motora Izraen od inoxa AISI 316, kompletan sa ploom sandwich od inoxa i tehnopolimera Nosa motora

Kat.br.

47.374.40

Nosai pomonog motora, bracket

Za motore do kg

80

Baza mm 145 x 200

Ploa mm

250x260

633


47

Nosai pomonog motora, bracket Nosa motora od inoxa Univerzalni model za Johnson/Evinrude/Yamaha/Mercury/Suzuki/Honda. Vrlo lijepe izrade, uljepšava izgled plovila i poveava rasploživi prostor na plovilu. Nosaci vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

Za vanbrodske motore

47.375.04

Ukupna težina kg 28 (sa ploama)

od 140 do 300 HP sa plocama za fiksiranje

Elektrino-hidraulini lift za vanbrodske motore - CMC Od aluminija 6061 T6, sa dijelovima od inoxa i ležajevima od legure bronze i aluminija. Kompletan sa pokazivaem pozicije za montažu na komandnu plou. Nosaci vanbrodskih motora

Kat.br.

Nosai pomonog motora, bracket

Za vanbrodske motore MAX V6 V8

47.250.00 47.250.02* *

47 - Nosai motora

( 47.250.00

Hod mm

Brzina mm/ min

125 125

93 71

mm Izboenost od krme mm

460x418 460x418

140 140

volt

12 12

56 67

Model za motore V8 (Yamaha 350 KS), super-ojaani sa vodilicima i klizaima od inoxa.

( Pokaziva pozicije ( 47.250.02

 Trake - podizai vanbrodskih motora Ureaj za podizanje vanbrodskog motora Sa rukom, univerzalan za sve tipove vanbrodskog motora. Neophodan za prenošenje vanbrodskih motora sa pramca na krmu i obrnuto. idealan sa dizalicima tipa 42.360.00 Uredaj za podizanje vanbrodskih motora

Trake - podizai vanbrodskih motora

Kat.br.

Model

47.391.00 47.391.02

Standard

Za motore KS max 15 - kg 35

Heavy Duty

max 25 - kg 50

( 47.391.00 ( 47.391.02

 Kolica za prijevoz plovila Kolica za ležišta za plovila sa kotaima

KAYAL TROLLEY sklopivi

47.111.60 Sa sistemom na polugu. Mogu pomicati bilo koji tip ležišta za plovila bez veeg napora.

47.369.15 Kolica od anodozirane lake legure sa penumatskim kotaima, za prijevoz kanua ili kajaka ak i po pijesku, zahvaljujui kotaima velikog presjeka diam. mm 260x90 širina.

Kuka za prikolice

Kolica za prijevoz plovila

Kolica za plovila

634

Kolica za prijevoz plovila


Kolica za prijevoz plovila

47

Kolica za barke “Dune Bugg” Mogu se kretati po bilo kojem terenu (pijesak, kamenje, cesta itd.) zahvaljujui pneumatskim kotaima velikog promjera od 4x8”. Konstrukcija kompletno od lake legure, nosai od inoxa, vijci svi od inoxa. Pramana ruka za upravljanje i drža teleskopski, trake od najlona. Najbolje što postoji trenutno na tržištu. Verzija sa podesivim valjkom na ruki za upravljanje i sistemom za blokiranje pramca. Prikolice za plovila

Kolica za prijevoz plovila

Kat.br.

Kapacitet

47.369.10

Ležište 1.200 mm

200 kg

Nosa vanbrodskog motora Služi za podupiranje noge motora, dok je plovilo na prikolici ili na vazu. Ima mogunost reguliranja tako da odgovara svim modelima. Nosaci vanbrodskih motora

Nosai pomonog motora, bracket

Kat.br.

Podesiv od 50 do 80 cm

47.110.96

Stalak-nosa motora super-ravni, sklopivi

Stalci za vanbrodske motore, sklopivi

Kolica za prijevoz plovila

Kat.br.

Otvorena mm

Zatvorena mm

Max nosivost kg

47.374.00

1020x495x460

703x495x65

80

 Kotai za izvlaenje gumenjaka Kotai za vuu gumenjaka

47 - Nosai motora

Za sve primjene, može se korisiti kao radni stalak ali i za slobodno vrijeme i kupovinu. Sve od lake legure i plastike.

Izraeni od plastike visoke otpornosti. Sa sigurnosnim sistemom koji omoguava držanje u poziciji mirovanja prilikom navigacije. Univerzalni za sve gumenjake. Valjci za izvlacenje plovila

Kotai za izvlaenje gumenjaka

Kat.br.

Otvorene mm 100x270

47.368.09

Kotai za izvlaenje gumenjaka - FIKSNI TIP Cijevi (kvadratne) od inoxa, kotai uveanih dimenzija 4x8”, plastine felge visoke otpornosti. Sistem prikljuaka sa ploicama od inoxa, mogu se okretati u navigaciji. Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

47.368.00 47.368.05*

Kotai za izvlaenje gumenjaka

Tip

Za gumenjake

Nosivost Gumena kg tuba mm

Ø kotaa mm

fiksni, standardna verzija

Zodiac

180

35x35

380

fiksni, duža verzija (+120

Zodiac Futura ili slini

240

35x35

380

mm) *

* Za gumenjake sa tvrdim dubokim “V” dnom kod kojih je potrebna vea udaljenost od tla.

635


47

Kotai za izvlaenje gumenjaka Kotai za izvlaenje gumenjaka - SKLOPIVI tip Sa okretljivim nogama, mogu ostati na krmi tijekom plovidbe. Cijevi (kvadratne) od inoxa, kotai uveanih dimenzija 4x8”, plastine felge visoke otpornosti. Valjci za izvlacenje plovila

Kotai za izvlaenje gumenjaka

Kat.br.

Tip

sklopivi, standardna

47.368.01

verzija

sklopivi, duža verzija

47.368.06

(+340 mm) * *

Nosivost kg

Gumena tuba mm

Ø kotaa mm

Dužina tubusa FT mm

180

35x35

380

530

240

35x35

380

870

Za gumenjake sa dubokih tvrdim “V” dnom kod kojih je potrebna vea udaljenost od tla.

 Valjci za izvlaenje plovila Valjak za izvlaenje plovila “Roll Boats”

47 - Nosai motora

Od PVC-a extra sa dvostrukim slojem. Za sve vrste plovila. Termika rastezljivost 15° do 60°. Može se korisiti i kao rezervni plutajui element. Jedan jedinstveni valjak od kg 200 debljine mm 0,5.

Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

47.934.00

Valjci za izvlaenje plovila

Dužina cm

Ø cm

Nosivost kg

Debljina mm

125

31

200

0,55

Valjak za izvlaenje plovila, model “Super Boats” Od PVC-a extra sa dvostrukim slojem. Za sve vrste plovila. Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

47.936.00

Valjci za izvlaenje plovila

Dužina cm

Ø cm

Nosivost kg

125

31

500

Valjak za izvlaenje plovila Od PVC materijala, extra vrsti sa ventilom tipa za gumenjake, specijalni. Valjci za izvlacenje plovila

Kat.br.

47.935.00

Valjci za izvlaenje plovila

Dužina cm

Ø cm

Nosivost kg

125

30

600

 Kolica za vanbrodske motore Stalak-nosa motora “Super” Sa kotaima od plastike i gume, kompletan sa nosaem rezervara. Sa specijalnim sistemom zatvaranja, koji omoguuje da se stalak sklopi u sekundi te više ne zauzima nikakav prostor. Od kormiranog elika. Ploa od fenolne šperploe obojne poliuretanskim bojama, profesionalni model sa penumatskim kotaima od 4x8” istim kao oni montiranim na gumenjacima 47.368.00

Stalci za vanbrodske motore

Kolica za vanbrodske motore

Kat.br.

47.372.00

Za motore do

Kotai Ø mm

150 HP (2T) - 115 HP (4T)

390

47.368.02 Rezervni kotai Ø mm 390, kompletne sa pneumatikom, za stalke-nosae motora: 47.372.00368.00/01-369.10

Rezervni kotai - Ø mm 390 47.368.02 Kompletni sa pneumatikom , za stalke-kolica: 47.372.00-368.00/01-369.10. Stalci za vanbrodske motore , kotaci za

636

Kolica za vanbrodske motore


Kolica za vanbrodske motore

47

Stalci-nosai motora Sa kotaima i nosaem rezervara od cijevi od pocinanog elika, sa ploom od bukve obojene poliuretanskim bojama. Stalci za vanbrodske motore

Kat.br.

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Visina cm

Ploa mm

Za motore do

47.373.00

22

90 (za dugu nogu)

310

35 KS (2T) i 15 KS (4T)

47.373.02

25

100 (za extra-dugu nogu)

430

60 KS (2T) i 40 KS (4T)

Stalak - nosa motora "Medium" sklopivi Sa pneumatskim kotaima od 6", potpuno od cinko-kormiranog elika. Daska od fenolnog kompenzata obojenog poliuretanskim bojama.

Stalak za vanbrodske motore

Kolica za vanbrodske motore

Kat.br.

Za motore do KS

Kotai Ø mm

Daska mm

47.372.10

60 (2T) - 40 (4T)

260

420 x 225

Stalci-nosai motora za upotrebu na pijesku Sa kotaima i nosaem rezervara od cijevi od pocinanog elika, sa ploom od bukve obojene poliuretanskim bojama. Sa ogromnim plastinim kotaima za transport po pijesku. Kat.br.

47.373.01

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Visina cm

Ploa mm

Za motore do

Kotai Ø mm

22

90 (za dugu nogu)

310

35 KS (2T) i 15 KS (4T)

390

Stalak-nosa motora Od cijevi od pocinanog elika, sa ploom od bukve obojene poliuretanskim bojama. Stalci za vanbrodske motore

Kat.br.

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Širina ploe mm

Visina cm

47.370.00

22

310

90

47.370.01

25

420

100

Za motore

sa dugom nogom do 35 KS (2T) ili 15 KS (4T) sa extra-dugom nogom do 40 KS (4T) i 60 KS (2T)

47 - Nosai motora

Stalci za vanbrodske motore

Stalak-nosa motora Od fenolne šperploe. Stalci za vanbrodske motore

Kat.br.

Kolica za vanbrodske motore

Cijev Ø mm

Širina ploe mm

30

450

47.371.02

Za motore sa dugom nogom do 150 KS (2T) i 115 KS (4T)

 Kolica - držai barke Stalak za plovila Izraen od pocinaanog elika, sa glavom sa zglobom. Za upotrebu kako kod jedrilica tako i kod motornih plovila. Stalci za plovila

Kat.br.

47.401.08 47.401.10 47.401.12

Kolica - držai barke

Nosivost kg zatvoren otvoren

Podesiva visina mm mm min max

mm A

B

C

8000 8000

6000 6000

1.140 1.450

1.850 2.500

850 1200

60 60

600 1000

8000

6000

1.950

3.000

1400

60

1100

637


47

Ploe za zaštitu krme

 Ploe za zaštitu krme Ploa za zaštitu krme Od fleksibilnog PVC-a, služi kao zaštita protiv vibracija, univerzalni model. Ploce za zaštitu krme

Ploe za zaštitu krme

Kat.br.

mm

47.764.00

Boja

400x280

Grigio

Ploe za zaštitu krme Od lake legure sa prstenom za osiguranje motora. Ploce za zaštitu krme

Ploe za zaštitu krme

Kat.br.

mm 200x94 (do 10 KS) 316x100 (preko 10 KS)

47.766.01 47.766.02

Ploa za zaštitu krme Od lake legure. Ploce za zaštitu krme

Ploe za zaštitu krme

Kat.br.

mm 260x110

47.763.92

47 - Nosai motora

Ploe za zaštitu krme Od plastike. Za sve vanbrodske motore. Ploce za zaštitu krme

Ploe za zaštitu krme

Kat.br.

Verzija

47.763.90

Mala (mm 230x85)

Kat.br.

Verzija Velika (mm 270x100)

47.763.91

( 47.763.95

Vanjske ploe za zaštitu krme Od bijele plastike. Ploce za zaštitu krme

Kat.br.

47.763.93

( 47.763.93/95

Ploe za zaštitu krme

Tip

mm

velika sa centralnim prolazom za ispust

Debljina

430x350 h

svugdje ista

47.763.95

velika, za promjenu nagiba motora

420x340 h

od 22 mm do 1 mm

47.763.94

mala

300x220 h

svugdje ista

( 47.763.94

 Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

Box original MAFRAST vodootporni i otporni na udarce Vodootporni do 9 m ispod vode. Konstruirani su od posebne smole otporne na udarce, sa "O" - brtvom i unutrašnjim dijelom od posebnog mekanog materijala koji se može savršeno prilagoavati predmetima koji se u prostor stavljaju. Idealni su za instrumente i predmete koje treba zaštiti od udaraca i vlage. Box-evi iamju specijalni ventil za pražnjenje za upotrebu pod vodom. Žute boje.

Vodonepropusne kutije

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

Kat.br. vanjske mjere

47.220.01 47.220.02 47.220.03 47.220.04

638

mm unutrašnje mjere

Model MAFRAST

210x167x90

186x123x75

WR-07

330x280x120

300x220x90

WR-12

430x380x154 515x355x225

395x320x117 510x292x175

WR-16 WR-20


Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

47

Box “Peli” Vodonepropusan do 9 metara ispod vode. Od specijalne smole sa zaštitom od udaraca, sa “O” brtvom i iznutra od mekane plastike, te može biti (ukoliko je bez alata), savršeno prilagodjen stvarima koje se u njega žele odložiti. Idealan je za instrumente i predmete koji se moraju zaštiti od udaraca i vlage. Imaju specijalni ventil za korištenje pod vodom. Žute ili naranaste boje.

Box vodonepropusni

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

Kat.br.

vanjske mm

47.120.00 47.140.00 47.150.00

270x248x127

unutarnje mm 240x190x113

Model Peli

342x327x152

312x234x133

1400

470x387x174

453x298x152

1500

1200

Profesionalna kutija s alatom

Kutije s alatom

47 - Nosai motora

Torba od plastinog materijala sa zaštitom od udaraca, alat proizveden od kromo-vanadija. Za sve tipove intervencija na jedrilicama i motornim brodovima. Sadrži 52 komada: - 1 odvija Ø 4 mm - 1 skalpel ravni 150 mm - 9 kombiniranih kljueva 7-8-10-11-13-14-17-19-21 mm - 3 dupla viljuškasta kljua 3/8x7/16 - 1/2x9/16 -5/8x11/16” - 4 muška heksagonalna kljua Ø 34-5-6 mm - 1 regulirajui klju sa podesivom skalom 200 mm - 9 usadnih kljueva Ø 10-11-12-1314-17-19-22-24 mm - 5 usadnih kljueva Ø 7/16 - 1/2- 9/16 - 11/16 - 7/8“ - 1 produžetak sa kvadratnim muškim i ženskim prikljucima 1/2”, 250 mm - 1 zglob sa kvadratnim muškim i ženskim prikljucima 1/2” - 1 prikljuak muški 1/2” sa kliznom osovinicom - 1 reverzibilni kriket sa kvadratnim muškim prikljukom 1/2” - 1 klju sa kvadratnim ženskim prikljukom 1/2” za svjeice - 1 podesiva kliješta, sa rukama od PVC-a, 235 mm - 1 samoblokirajua podesiva kliješta 220 mm - 1 kliještareza, sa rukama od PVC-a - 1 univerzalna kliješta sa protukliznim rukama od PVC-a - 3 odvijaa za vijke 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm - 3 križna odvijaa 0x3x60 - 1x5x80 - 2x6x100 mm - 1 eki njemaki tip sa drvenom rukom - 1 klju za filtere ulja Ø max 160 mm - 1 mala pila - 1 nautiki nož od inoxa.

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

Kat.br.

mm 510x340x70

47.357.00

Kutija za održavanje "Beta" od plastinog materijala otrponog na udarce Asortiman od 55 alata odabran je za sve intervencije na jedrilicama i motornim brodovima. Koveg sa 4 hermetika zatvaraa i gumenom brtvom. Sadrži: - kombinirane kljueve 7-8-10-12-13-14-17-19 mm; - kljueve tip viljuška 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"; - muške šesterokutne kljueve 1,5 :10 mm; - podesive kljueve "a rullino" 200 mm; - šesterokutni odvija - klju 1/2", 10-12-13-14-17-19 mm; - višekutni odvija - klju 1/2", 7/16 -1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"; - produžetak 255 mm - 1/2"; - zglob 1/2"; - kvadro muški 1/2" sa kliznim utikaem; - reverzibilni kriket 1/2"; - klju za svjeice, 16 - 20,8 mm; - podesiva samoblokirajua kliješta 240 mm; - sjeka kavela / konopa za dijagonalno rezanje 160 mm; - škare za elastine konope sa ravnom oštricom; - univerzalna kliješta 180 mm; - specijalna kliješta 160 mm; - odvija sa ravnom oštricom 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm; - odvija Phillips® PH1x80 - PH2x100 mm; - mazzuola za plastini materijal Ø 35 mm; - klju sa trakom ze filtere ulja; - etkica sa mesinganim nitima; - nož za nautiare; - spray za višestruku upotrebu 400 ml; - izolirajua traka 25 m.

Kutije sa alatom

Kat.br.

47.360.01

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

mm 580x410x90

9

Specijalni klju za svjeice vanbrodskih motora 47.556.00 Posebnog oblika koji omoguava bolji pristup svim prostorima na brodu. Univerzalni model. Svjecice, kljucevi za

Torbe sa alatom i vodonepropusne kutije

639


47

Svjeice

 Svjeice Svjeice “ Champion” Možemo vam isporuiti bilo koji tip svjeice Champion, po posebnom upitu. Svjecice

Kat.br.

Svjeice

Verzija J6C L6VC L76V L77JC4 L78C L78V L78YC L82C L82YC L86C L92LCC P10Y QC12GMC QL16V QL6VC QL76V QL77CC QL77JC4

47.557.00 47.557.31 47.557.03 47.557.02 47.557.06 47.557.05 47.557.29 47.557.28 47.557.13 47.557.07 47.557.50 47.557.30 47.557.57 47.557.45 47.557.23 47.557.21 47.557.51 47.557.08 *

Kat.br.

47.557.19 47.557.22 47.557.14 47.557.12 47.557.15 47.557.01 47.557.11 47.557.32 47.557.20 47.557.58 47.557.56 47.557.24 47.557.55 47.557.54 47.557.36 47.557.27 47.557.16 47.557.46

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Verzija QL78C QL78V QL78YC QL82C QL82YC QL86C QL87YC RA6HC RA8HC RC9YC REC10YC4 RL87YC RN9YC RP10HC RS12YC RV15YC4 RV8C XC12PEPB

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

U dnu kataloga nalazi se tablica za korištenje svjeica Champion.

Svjeice original japanske NGK Montiraju se na motore Mariner, Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu i Selva. Svjecice

47 - Nosai motora

Kat.br.

Svjeice

Model

47.558.12 B6HS 47.558.01 B7HS 47.558.10 B7HS-10 47.558.03 B8HS 47.558.08 B8-HS-10 47.558.06 B9HS-10 47.558.49 BKR6E 47.558.27 BMR4A 47.558.13 BP6HS 47.558.14 BP7HS 47.558.22 BP8HN-10 47.558.28 BPR5ES 47.558.26 BPR6EFS 47.558.34 BPR6ES 47.558.11 BPR6HS 47.558.46 BPR7HS 47.558.47 BPR7HS-10 47.558.21 BPZ8HN-10 47.558.45 BPZ8HS-10 47.558.37 BR5HS 47.558.25 BR6FS 47.558.36 BR6HS 47.558.41 BR6HS-10 47.558.35 BR7HS 47.558.02 BR7HS-10 47.558.56 BR8-HS 47.558.09 BR8-HS-10 47.558.07 BR9HS-10

Art. Champion L86C L82C L82C L78C L78C L77JC4 RC12YC CJ14 L87YC L82YC L78YC RN11YC4 RS12YC RN9YC RL87YC RL82YC RL82YCC QL78YC QL78YC L90C RV9YC (RV8C) RL86C L86C RL82C L82C QL75C QL78C QL77JC4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kat.br.

Model

47.558.55 47.558.23 47.558.24 47.558.20 47.558.04 47.558.05 47.558.53 47.558.50 47.558.40 47.558.33 47.558.48 47.558.32 47.558.31 47.558.42 47.558.52 47.558.17 47.558.18 47.558.19 47.558.58 47.558.44 47.558.51 47.558.38 47.558.39 47.558.30 47.558.54 47.558.43 47.558.29

BU8H BUHW BUHW-2 BUZ8H BUZHW BUZHW-2 CR5EH9 CR5HSB CR6HS D6HA DCPR6E DCPR7E DPR6EA9 DPR6EB9 DR4HS DR5HS DR6HS DR7EA ILFR6G IZFR6F-11 IZFR6K-11 LFR5A-11 LFR6A-11 PZFR5F PZFR5F11 ZFR7F ZFR7F-11

Art. Champion L6VC L76V L78Y QL6VC QL76Y QL78Y 79Y 79Y Z9Y PY10 RA8HC RA8HC RA8HC RA8HC P10Y P10Y P8Y RA8HC 3071 RC12PYP RC9MC4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 Drža boca za ronjenje ROLL CONTROL 47.337.00 Sistem za fiksiranje na pregradu boca za ronjenje, univerzalan. Sa plastinom bazom, za fiksiranje na pregradu, u koju se umee nosa boce za ronjenje i koja je podesiva po širini i sklopiva. Od bijelog polipropilena. Kit se sastoji od 2 baze + 2 nosaa. Držaci za boce za ronjenje

640

Drža boca za ronjenje


48

Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici Stolovi i stolice za kokpit Stol za kokpit - okretljiv. Kuhinjski pribor Nosai aša i limenki Pribor RICHTER Brodski sefovi Mreža za krevete i cuccette Sjedala Nosai stolica i klizne vodilice za stolice Noge i držai za stolove Nosai stolova - sklopivi Sjedala i konzole za gumenjake Platforme za krmu i pramac Roll bar a tee top Barbeque i pribor "Magma"

PM

 Stolovi i stolice za kokpit Sklopivi stol visoke kvalitete Struktura od cijevi od anodiziranog aluminija Ø 25 mm. Ploa od bijelog VERZALIT-a sa dekorom, debljine 16 mm. Stolovi

Stolovi i stolice za kokpit

Kat.br.

Grada

48.354.01 48.354.03 48.354.05 48.354.07 48.354.09 48.354.11 48.354.13

dugiljast

88x44

61

5,3

dugiljast dugiljast

88x60 110x60

61 70

7 7,5

dugiljast

130x73

72

11,8

oval

95x66

70

8,9

okruglast

60

51

4

kvadrat

60x60

51

6,8

( 48.354.07

( 48.354.09

( 48.354.01/03/05

( 48.354.11

Stol od bijelog laminata otpornog na visoke temperature Od Verzalit-a sa morskim motivom na ploi. Sklopivi stol od sjajne i anodzirane lake legure, sa cijevima Ø mm 38/40 i protukliznim gumicama. Sa zaobljenim rubom.

Stolovi

Stolovi i stolice za kokpit

Kat.br.

cm 113x72

48.355.06

visina cm

70

Sklopiva stolica režiserski tip Izraena od anodizirane lake legure, sa vrstim sjedalom od poliestera 600D.

( 48.354.13

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Visina mm

top mm

Stolovi

Kat.br.

48.352.90

Model

Regista

cm

Platno

Otvorena

Zatvorena

60x48x79H

17x48x79H

Plavo

641


48

Stolovi i stolice za kokpit

Sklopiva obložena stolica Struktura od anodiziranog aluminija Ø 25 mm. Sjedalo obloženo poliesterom 600D. Vijci od inoxa. Rukohvati od obojenog drva. Stolovi

Kat.br.

Model Super-deck

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

48.352.91

cm 60x43x95/43 H

Boja platna

Plava

Sjedalo sklopivo visoke kvalitete Struktura od cijevi od anodiziranog aluminija Ø 25 mm. Sjedalo od poliestera 600D. Vijci od inoxa, ruke od obojenog drva.

( 48.353.05

Stolice

Stolovi i stolice za kokpit

Kat.br.

48.353.01 48.353.05

Model “BEACH”

mm 62x57 x h 92/41

“DECK”

58x71 x h 91/40

Platno

plava plava

( 48.353.01

Stolica sa naslonom Od anodizirane lake legure sa specijalnim šarnirima, sjedalo od bijele vinil-kože otporne na UV zrake. Stolice

Stolovi i stolice za kokpit

Kat.br.

Opis

48.316.01 48.316.02

stolica stolica bez naslona

( 48.316.01

otvorena cm 51x51x80h

zatvorena cm 11x53x66h

54x50x47h

6x50x47h

( 48.316.02

“Sedia del Capitano” - Kapetanova stolica Kompletno od anodizirane lake legure. Jastuci, naslon i nasloni za ruke su od bijelog skaja sa unutrašnjim dijelom od mekanog poliuretana. Sklopiva je radi lakšeg uvanja.

Stolice

Stolovi i stolice za kokpit

Kat.br.

48.340.00

642

Boja

bijela

cm 66x76x58h


Stol za kokpit - okretljiv.

48

 Stol za kokpit - okretljiv. Stol od verzalita sa rubom od tika. Nosaci stolica

Stol za kokpit - okretljiv.

Kat.br.

Opis

48.413.02

Stol, dimenzije cm 77x52 Nosa za stol u kokpitu, sav od anodizirane lake legure. Okretljiv, sklopiv i

48.413.00

na izvlaenje, omoguava da se na njemu jede i nakon toga da se sklopi kako ne bi smetao. Isporuuje se bez stola.

48.413.01*

Dodatna ploa za nosa stola 48.413.00 *

Služi za montiranje nosaa stola na više mjesta.

Serija pribora MARINE MAP Tanjuri i posude izraeni su od MELAMINA ALIMENTARE (melamina za upotrebu u domainstvu) zaštienim od ogrebotina sa jako lijepom završnom obradom. aše su izraene od prozirnog polikarbonata. Tacne

Kuhinjski pribor

Kat.br.

48.445.01 48.445.02 48.445.03 48.445.04 48.445.05 48.445.06 48.445.07 48.445.08 48.445.09 48.445.10 48.446.01 48.446.02 48.446.03 48.447.01 48.447.02 48.447.03

Opis Set 6 plitkih tanjura Ø cm 23 Set 6 dubokih tanjura Ø cm 20 Set 6 tanjuria za voe Ø cm 18 Set 6 posudica Ø cm 9,4 Set 6 šalica sa tanjuriem za kavu Ø cm 11,5 + 5,0 cm Set 6 kupova za sladoled/voe Ø cm 14 Pladanj za posluživanje cm 30x26 Pladanj za posluživanje cm 39x28 Posuda za salatu Ø cm 25 Serija pribora za jelo od 24 komada + futrola Set 6 aša za vodu Ø cm 8,6 Set 6 aša za vino Ø cm 8 Set 6 flute champagne Ø cm 7 Set 6 amerikih podlošaka cm 45x30 Nosai za boce Paket 50 papirnatih salveta

Serija tanjura i posuda za jelo PINK CROWN Radi se o seriji tanjura i posuda za jelo vlastite proizvodnje koji se razlikuje od postojeih na tržištu zbog slijedeeg: 1) oblik tanjura omoguava da se sadržaj ne prevrne ak i kod velikih nagibanja broda - 2) crteži u boji su vlastita kreacija i predstavljaju pobjednika trke oko svijeta 1974. "Sayula" sa navedenim skipperom, pozicijama na regatama, nacionalnostima. Crtež je vrlo dopadljiv i daje priboru notu osobenosti. Žive boje (crveno i crno), uveseljavaju dodatno brodski stol - 3) Engleski melamin super sjajan, tijekom vremena ne žuti a pogodan je i iz higijenskih razloga - 4) nain pakiranja tanjura u "skin pack"-u po 6 komada. Tacne

Kat.br.

48.421.00 48.422.00 48.423.00 48.424.00 48.425.00 48.427.00 48.428.00

Kuhinjski pribor

Opis Plitki tanjur, Ø cm 24 Duboki tanjur, Ø cm 20 Tanjuri za desert, Ø cm 20 Šalica sa rukom, Ø cm 8 Posuda za salatu-juhu, Ø cm 26 Šalice za kavu sa tanjuriem Velika šalica sa tanjuriem

Polica od tikovine

“Dish Cleaner” tekuina za pranje sua

Za držanje: 6 tanjura, 6 dubokih tanjura, 6 tanjuria za desert, 6 šalica za kavu sa tanjuriima, te odnosni pribor za jelo. Tacne

Kat.br.

48.835.00

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

 Kuhinjski pribor

Koja malo pjeni. Odlino odmašuje, ak i ukoliko se miješa sa slanom vodom lako se ispire. Ne ostavlja mrlje od pjene u moru.

Kuhinjski pribor

cm 58x12x25

Deterdženti za stojeve za pranje suda

Kuhinjski pribor

Kat.br.

48.433.00

1 lt

643


48

Kuhinjski pribor Podlošci ameriki za tanjure Od bijelog PVC-a sa mekanom protukliznom podlogom, kompletni sa slikom “Sayula” u dvije boje. Tacne

Kuhinjski pribor

Kat.br.

mm 440x300

48.431.00

“Scoot gard” specijalni sintetiki podlošci protiv klizanja Sprjeavaju padanje tanjura ili pribora za jelo. Izgledaju kao pravi pamuni stoljnjaci te daju vrlo toplu notu stolu za ruavanje. Tacne

Kuhinjski pribor

Opis

Ameriki podlošci (4 podloška za tanjure + 4 za aše)

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Podložak (stoljnjak) od cm 30x366

Plava

Pjeska

48.460.03 48.461.03

48.460.01 48.461.01

Protuklizni plastini pladanj STATIK MISS 48.513.00 Specijalni nain obrade površine, koji ne utjee na sjaj i održavanje (može se prati u mašini za sue), i omoguuje neophodna naginjanja broda. Boje bež, potpuno neslomljiv. Mjere 550 x 350 mm. Tacne

Kuhinjski pribor

Držai salveta od kromiranog mesinga, protuklizni Tanjuri

Kuhinjski pribor

Kat.br.

mm

48.448.00

Izrada kromirana

Ø 250

( 48.700.00

( 48.701.09

Serija složivih lonaca (POPOTE) Od inoxa AISI 316. Lonci

Sjedala

Kat.br.

Model

Ø cm

Visina cm

48.700.00

super skipper

24

19

48.701.09

super yacht

24

25

Sastav 4 lonca, 1 tavica, 1 cjedilo za paštu, 2 poklopca, 2 ruke 5 lonaca, 4 tavice, 1 cjedilo za paštu, 2 poklopca, 2 ruke

( 48.700.00

Asortiman pribora za jelo "Yacht" visoke kvalitete Poklon pakovanje sa spremnikom od kvalitetnog drva koji sadrži: 6 viljuški, 6 žlica, 6 noževa, 6 žliica za kavu od inoxa AISI 316 debljine 4 mm. Lonci

Sjedala

Kat.br.

Opis Set 24 pribora za jelo

48.700.11

Dimenzije kutije mm

400x300x70

 Nosai aša i limenki Držai limenki

Kat.br.

48.430.08

644

Nosai aša i limenki

Opis Univerzalni nosai aša od plastike za montažu na pritisak na ograde. Univerzalni za cijevi Ø mm 25/30. Kit od 3 kom


Nosai aša i limenki

48

Drža za pie za montiranje na ogradu, sa kardanskim zglobom AISI 316

Montira se pritiskom na cijevi Ø 22/30 mm. Može držati aše, kantice, boce od pive 330 ml cca... Sa dugmetom za vaenje na dnu za olakšavanje izlaza aša.

Držai limenki

Kat.br.

Dužina 120 mm

48.430.09

Ø alloggiamento

67 mm

Nosa aša/limenki

Od PVC-a sa zaštitom od prevrtanja. Držaci limenki

Kat.br.

Od mekanog bijelog PVC-a, fiksiranje na pregradu, univerzalni.

Nosai aša i limenki

Držaci limenki

Ø unutarnji mm

48.270.10

Kat.br.

65

4

Nosa limenki i aša protuklizni

bono

48.110.10 Od inoxa, fiksiranje na pregradu sa ploom koja se može skinuti. Ø unutrašnji mm 76. Držaci limenki

Nosai aša i limenki

Sklopivi plastini nosa aša

Nosai aša i limenki

Sklopivi nosa aša / limenki

48.430.06 Od sjajnog inoxa, sa podesivom strukturom od plastike za aše razliitih veliina. Sa mekanom bazom. Fiksiranje na pregradu. Mjere mm 107x91x14.

48.430.05 Mjere mm 100x95. Držaci limenki

Fiksiranje

100

48.430.07

Kardanski nosa aša

48.374.55 Od mekanog materijala u boji. Ø unutrašnji mm 63. Držaci limenki

Nosai aša i limenki

Visina mm

Nosai aša i limenki

Držaci limenki

Nosai aša i limenki

Nosai aša /šalica

Drža aša/kantica podesiv i sklopiv

Od bijelog polietilena, za fiksiranje na ravnu površinu, pregradu ili na cijev ograde, stupi kormila ili rukohvat pomou jedne univerzalne stezaljke koja je ve ukljuena u pakovanju. Za cijev Ø 22 i 25 mm.

Verzija extra potpuno od sjajnog inoxa. Ruke od protuklizne gume.

Držai šalica

Kat.br.

48.432.00

Nosai aša i limenki

Ø otvora mm

86

Oprema i pribor za tende

Kat.br.

48.430.04

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Nosa aša ili limenki

Nosai aša i limenki

Ø podesivi mm

od 50 do 79

645


48

Nosai aša i limenki

Anti-vibracijska ašica

Ugradbeni nosa aša

Od bijele plastike. Za aše/limenke/šalice sa rukom i boce. Držaci limenki

Od crne gume, za limenke i aše. Držaci za caše

Nosai aša i limenki

Kat.br.

Ø ugradni mm

Nosai aša i limenki

Kat.br.

48.430.10

Ø ugradbenog dijela Dubina ugradbenog mm dijela mm

75

55

Ø Rub mm

48.430.02 48.430.03

100

Ø vanjski mm

Dubina mm

75

95

35

90

110

35

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Ugradbeni drža za aše Od crne ABS plastike Držai za limenke

Nosai aša i limenki

Kat.br.

Ø ugradbeni

Ø vanjski

Dubina

68

86

75

48.430.12

Nosa aša/limenki Od sjajnog štampanog inoxa, ugrauje se na komandnu plou i konzolu.

Držaci limenki

Nosai aša i limenki

Kat.br.

Ø unutarnji mm

Ø vanjski mm

Dubina mm

Ø ugradbeni mm

68

88

42

75

48.430.00

Nosa aša Od sjajnog inoxa AISI 316.

AISI 316 Držaci za caše

Kat.br.

( 48.429.22

( 48.429.10

( 48.429.04

( 48.429.01/02

( 48.429.03

Nosai aša i limenki

Br. aša

Dimenzije mm

Visina mm

Ø max aše mm

Fiksiranje

48.429.01

1

106x106

76

90

sa slijepim vijcima

48.429.11

1

106x106

76

70

sa vijcima

48.429.02

2

216x106

76

90

sa slijepim vijcima

48.429.22

2

216x106

76

70

sa vijcima

48.429.03

3

311x106

76

90

sa slijepim vijcima

48.429.33 48.429.10

3 1

311x106 106x106

76 76

70 90

sa vijcima sa vijcima

48.429.04

3

170x170

76

90

sa slijepim vijcima

(

Nosa limeniki/aša Od kormiranog mesinga sa prstenima od plokarbonata. Okretljivi za 360°, sa jezikom na oprugu protiv vibracija. Držaci limenki

Nosai aša i limenki

Kat.br.

mm 120x88x65H

48.429.52

Prostori za odlaganje predmeta od bijele plastike Instaliraju se jednostavno pomou vakumskih držaa koji se isporuuju u pakovanju. Prostori za odlaganje predmeta

Kat.br.

48.438.51

( 48.438.51

( 48.438.52

48.438.53

( 48.438.53

646

48.438.52

Nosai aša i limenki

Opis

mm COCKPIT CADDY - idealni za odlaganje 235x120x100 H mm ribarskog pribora ili raznih predmeta GPS/CELL - idealni za odlaganje GPS-a ili 157x74x100 H mm mobilnih telefona CRUISER CADDY - nosa raznih 290x130x86 H mm predmeta sa nosaem limenki

U kompletu sa

3 vacuumska držaa 2 vacuumska držaa 3 vacuumska držaa


Pribor RICHTER

48

Mreža za držanje predmeta Okvir od bijelog ABS-a, sa elastinom mrežicom od najlona. Samoljepiva ili za fiksiranje sa 4 vijka. Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

Kat.br.

mm

48.434.10

250x115x10 (dubina)

48.434.11

250x115x30 (dubina)

Za montažu na vratašca

20.291.00; 20.293.00; 20.303.00/40; 20.305.00/40 -

 Pribor RICHTER NOSAI PREDMETA SA ELASTINOM MREŽICOM - NOSAI MOBILNIH TELEFONA //ELEKTRONIKE - NOSAI NAOALA I OSTALIH PREDMETA

Nosa predmeta

Nosa predmeta

48.434.01

Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

Kat.br.

mm

205x112x32

Nosa predmeta

mm

260x112x31

Nosa predmeta

Nosaci raznih predmeta

mm

278x117x03

Nosa predmeta

Kat.br.

48.435.07

250x86x43

Nosaci raznih predmeta

mm

184x83x25

Kat.br.

48.436.01

mm 260x115x10

Nosa predmeta

Kat.br.

48.435.02

Pribor RICHTER

mm 184x83x25

Samoljepiv. Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

mm

190x108x23

Samoljepiv. Pribor RICHTER

Pribor RICHTER

Nosa predmeta

Kat.br.

48.435.04

48.434.03

Nosaci raznih predmeta

mm

Nosa predmeta/naoala sa poklopcem za zatvaranje

Samoljepiv. Nosaci raznih predmeta

48.435.01

Kat.br.

Montiranje na pritisak. Pribor RICHTER

Kat.br.

Samoljepiv. Pribor RICHTER

Kat.br.

48.435.03

Držaci limenki | Držaci za caše

Nosa predmeta

Samoljepiv. Nosaci raznih predmeta

205x115x10

Samoljepiv. Pribor RICHTER

Kat.br.

48.434.04

48.434.02

Nosaci raznih predmeta

mm

Nosa predmeta/limenki/aša

Sa elastinom mrežicom. Nosaci raznih predmeta

Sa elastinom mrežicom. Pribor RICHTER

Kat.br.

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Sa elastinom mrežicom.

Sa elastinom mrežicom. Nosaci raznih predmeta

Nosa predmeta

Kat.br.

48.435.05

Pribor RICHTER

mm 186x82x35

Nosa naoala

Samoljepiv. Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

mm

172x72x46

Kat.br.

48.436.02

Pribor RICHTER

mm 160x55x45

647


48

Pribor RICHTER

Nosa naoala

Nosa naoala

Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

Kat.br.

48.436.03

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

mm

48.436.04

165x57x130

70x60x34

Pribor RICHTER

Kat.br.

mm 90x41h

48.437.01

Panoramsko ogledalce za skijanje na vodi

Samoljepiv.

Fiksiranje na pritisak.

Nosai aša

Pribor RICHTER

Kat.br.

Nosaci raznih predmeta

mm

48.437.02

Pribor RICHTER

Kat.br.

Ø90x105x105

Ogledalce

Fiksiranje na pritisak.

Nosaci raznih predmeta

mm

53x160x114

Metlica za pranje stakla

Držaci nautickih karata

Pribor RICHTER

Kat.br.

48.437.06

“Map-Boy” nosa nautikih karata sa hvataljkom

Samoljepiv.

Fiksiranje na pritisak. Pribor RICHTER

mm 75x280x114

48.437.04

“Memo-Boy” nosa predmeta - Pro memorije

Kat.br.

48.437.05

Nosaci caša

Pribor RICHTER

Kat.br.

mm

Nosa aša

Nosaci raznih predmeta

Samoljepiv.

Samoljepiv.

Montiranje na pritisak. Nosaci raznih predmeta

Nosa aša

mm

210x100x25

Univerzalni nosa GPS-a

Kat.br.

48.437.07

Pribor RICHTER

mm 50x110x20

Univerzalni nosa GPS-a

Od gume sa plastinom rukom. Fiksiranje na pritisak, podesiv po širini. Metlice za pranje stakla

Kat.br.

48.439.01

648

Pribor RICHTER

Nosaci raznih predmeta

mm

285x80x10

Kat.br.

48.438.01

Pribor RICHTER

Samoljepiv, podesiv po širini. Nosaci raznih predmeta

mm

138x62x58

Kat.br.

48.438.02

Pribor RICHTER

mm 138x62x82


Pribor RICHTER Nosai mobilnih telefona, univerzalni

Nosa mobilnih telefona, univerzalni

Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

Kat.br.

48.438.03

Nosaci raznih predmeta

mm

48.438.06

koji

drži

104x59x33

Fiksiranje samoljepivo, sa okretnom bazom.

Pribor RICHTER

Kat.br.

mm 104x59x33

48.438.08

Fiksiranje na pritisak.

Pribor RICHTER

Nosaci raznih predmeta

mm

Kat.br.

48.438.11

127x100x85

 Brodski sefovi Brodski sef SAFE BOAT AISI 304

Sa magnetom koji drži telefon. Fiksiranje na pritisak.

Nosa “organizer”-a univerzalni podesiv za PDA (Compaq, Casio itd.)

Nosa “organizer”-era univerzalni za PDA (Compaq, Casio itd.)

48.438.10

Univerzalni nosa telefona

Nosaci raznih predmeta

mm

48.438.07

Kat.br.

Fiksiranje

Pribor RICHTER

Kat.br.

77x74x63

Nosaci raznih predmeta

telefon.

mm 73x63x48

48.438.05

105x80x60

Pribor RICHTER

mm 127x100x60

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Sa magnetom samoljepivo.

Pribor RICHTER

Pribor RICHTER

Kat.br.

Univerzalni nosa mobilnog telefona

Fiksiranje na okretljivu bazu samoljepiv. Kat.br.

Nosaci raznih predmeta

mm

48.438.04

Nosa mobilnog telefona/GPS-a, univerzalni

Nosaci raznih predmeta

Pribor RICHTER

Kat.br.

mm 105x60x53

telefona/GPS-a,

Fiksiranje samoljepivo na pregradu.

Samoljepiv, podesiv po širini.

Fiksiranje na pritisak, podesivi po širini. Nosaci raznih predmeta

Nosa mobilnog univerzalni

48

Brodski sef od inoxa , sa otvaranjem pomou elektrinog koda sa napajanjem suhom baterijom + mehanikim sigurnosnim kljuem.

Sef

Brodski sefovi

Kat.br.

vanjske mm 180x280x200 dubina

48.841.00

SAFE ABOARD brodski sef Od inoxa. Otvaranje pomou elektrinog koda sa samostalnim napajanjem na baterije, ili pomou tradicionalnog kljua. Sef

Brodski sefovi

Kat.br.

Tip

48.842.00 48.842.01

10

LxHxP 300x165x230

7

kg

30

430x220x375

19

649


48

Mreža za krevete i cuccette

 Mreža za krevete i cuccette Elastina mreža za krevete/cuccette Izraena od zaobljenih letvica od fleksibilnog drva povezanih specijalnim plastinim protukliznim trakama koje se mogu modelirati prema obliku kreveta. Elastina mreža ima 2 funkcije: 1) Krevet je prozraan, te je onemogueno stvaranje plijesni i skupljanje vlage; 2) Poveana je u velikoj mjeri udobnost kreveta. Isporuuje se u kitu za jednostruki krevet (za brane krevete treba koristiti 2 kita za jednostruki krevet). Letvice od drva se režu po potrebi i nakon toga se povezuju sa fleksibilnim trakama. Mreža za krevete i cuccette

Mreža za krevete i cuccette

Kat.br.

Opis

mreža formirana od : 16 letvica 100x62x8 mm + 2 bone 2000x1000 mm (podesive) trake 2000 mm

48.790.01

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Za brani krevet koristiti 2 kom.

 Sjedala Sjedalo od bijelog polietilena sa preklopnim naslonom Kompletno sa jastukom. Fiksiranje na ravnu površinu ili na naše nosae za sjedala (verzije bez klizaa). Sjedala

Sjedala

Kat.br.

Sjedište mm

48.405.00

500x430

Stolica COMPACT Od bijelog polietilena, . Isporuuje se kompletna sa jastucima “Super” dobro tapeciranima. Za nosae stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na noge i klizne vodilice. Sjedala

Kat.br.

48.670.06

Sjedala

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

Samo stolica

Samo jastuk

49

40

49

48.671.06

48.672.06

Isporuuje se bez nosaa.

Stolica Od bijelog polietilena, kompletna sa jastucima koji se mogu skidati. Za nosae stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na klizne vodilice i noge za stolice. Sjedala

Kat.br.

48.690.00

Sjedala

Širina mm

Dubina mm

Visina

Samo stolica

Samo jastuk

480

520

480

48.691.00

48.692.00

Isporuuje se bez nosaa stolice.

Stolica Od bijelog polietilena, za fiksiranje na nosae stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na noge i klizne vodilice. Sjedala

Kat.br.

48.682.01

Sjedala

Širina cm

Dubina cm

Visina m

Serija jastuka

44,5

43

40

48.682.02

Jastuci nisu ukljueni

650


Sjedala

48

Stolica Od bijelog polietilena, kompletna sa jastucima koji se mogu skidati. Idealna za otvorene barke. Model vrlo kompaktan, ali i vrlo udoban. Za fiksiranje na nosae stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na noge i klizne vodilice.

Sjedala

Kat.br.

Sjedala

Širina cm

Dubina cm

Visina cm

Spojevi za nosa štapova

52

42

47

48.680.11

48.680.08

Samo stolica

48.681.08

Samo jastuk

48.682.08

Isporuuje se bez nosaa stolice.

Stolica "Confort Od polietilena bijele boje, za fiksiranje na noge stolica iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 mesinganih umetaka sa navojem za fiksiranje stupia i klizaa. Stolice | Sjedala

Sjedala

Kat.br.

48.684.01

Sjedalo sa jastukom 50x53

cm Naslon bez jastuka H 52

Serija jastuka Naslon sa jastukom H 70

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Sjedalo bez jastuka 50x44

48.684.02

Stolica Od bijelog polietilena kompletna sa jastucima od bijelog skaja koji se mogu skidati. Posebno za upotrebu na Flyng Bridge-u gdje, iako je izložena vremenskim nepogodama, ne podliježe promjenama. Ima izuzetno udoban oblik i na sebi ima nosa štapa za pecanje 48.680.11, te postaje izvrsna stolica za ribolov. Na bazi ima umetke od inoxa kako bi se mogla montirati na bilo koji nosa stolice iz našeg kataloga. Kompletna sa 8 umetaka sa navojem od mesinga za fiksiranje na klizne vodilice i noge za stolice. Sjedala | Fotelje

Sjedala

Kat.br.

48.680.10

Dubina mm

Širina mm

Visina mm

Okretivi nosa štapa

Samo stolica

Samo jastuk

470

620

545

48.680.11

48.681.10

48.682.11

48.680.11 Drža štapa za pecanje od kromiranog mesinga

Sjedalo anatomsko

Anatomsko sjedalo za stolice

Od imitacije kože u bijeloj ili bež boji sa vertikalnim motivima, isporuuje se bez nosaa.

Od polietilena, sa umecima od inoxa na bazi, kako bi se mogla montirati na razna postolja ili klizae.

Sjedala

Sjedala

Kat.br.

48.406.00

Sjedala

Dubina mm

Širina mm

Visina

500

400

500

Kat.br.

48.680.14

Sjedala

Dubina mm

Širina mm

Visina mm

660

508

610

Model "Herbie 54" sa prednjim okretljivim dijelom sjedala radi olakšavanja vožnje u stajeem položaju. Stolice

Kat.br.

48.410.01

Sjedala

Tip Herbie 54

Boja Bijela RAL 9010

651


48

Sjedala Sjedalo ATWOOD MATRIX 48.408.00 Sastoji se od sjedala, plus doljnji dio okretljivi kako bi se olakšala vožnja u stojeem položaju, plus boni nasloni za ruke, plus mrežica za odlaganje predmeta na stažnjem dijelu naslona. Posebnost ovog sjedala je SAS-sistem sa amortizerima koji apsorbiraju udarce kod valova. Sjedalo se isporuuje ve sa jastucima. Slika za demonstraciju; Sjedalo se isporuuje bez vanjske obloge. Proizvod treba obložiti tkaninom po izboru kupca, tkanina nije ukljuena u cijenu i treba je posebno naruiti.

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Sjedala

Sjedala

Sjedalo ATWOOD MATRIX sa dva mjesta. 48.408.02 Sastoji se od sjedala, okretljivog prednjeg dijela radi lakše vožnje u stojeem položaju, bonih ruki. Isporuuje se ve kompletno sa jastucima koje kupac treba sam obložiti Demonstrativna fotografija; sjedalo se isporuuje ne-tapecirano -bez vanjskog materijala za oblaganje. Kupac treba proizvod tapecirati sam tkaninom po vlastitiom izboru. Sjedala

Sjedala

Sjedalo ATTWOOD "Aergo" 48.408.30 Kit formiran od sjedala od plastike + prednjeg okretljivog dijela + "imbottitutra"-e spremne za oblaganje. Slika je demostrativna. Sjedalo se isporuuje bez vanjske obloge. Sjedalo treba obložiti sa umjetnom kožom ili tkaninom po izboru klijenta. Stolice

Stolica za ribolov tip “Adriatico” Od bijelog polietilena, kompletna sa bonim naslonima za ruke od inoxa, dva nosaa štapa za pecanje, jednim okretljivim centralnim štapom za pecanje od lake legure. Može se montirati na nosae stolica iz našeg kataloga. Apsolutno prva stolica ovog tipa na tržištu. Proizvodi se industrijski kako bi se dobio proizvod optimalne kvalitete po vrlo dobroj cijeni. Isporuuje se bez nosaa i bez jastuka. Stolice | Sjedala

Sjedala

Kat.br.

cm

48.680.07

Jastuk 48.680.25

74x41

Stolica za kabinu Od cijevi od sjajnog inoxa sa bijelim jastukom “Mapla americana”. Sa sklopivim stupiem od inoxa za ugradnju u podnicu. Sve obloženo . Sjedala

Kat.br.

652

Sjedala i konzole za gumenjake

Sjedalo

Par ploica

Hvatište

48.414.00R cm 40x40 na preklop uz bok 49.561.01 - sa hvatištem za fiksiranje stolice

desno

48.414.00L

lijevo

cm 40x40 na preklop uz bok 49.561.01 - sa hvatištem za fiksiranje stolice


Sjedala i konzole za gumenjake

48

Dvostruko sjedalo Obloženo bijelim skajem za ugradnju na kuišta, ledare i brodske prostore. Naslon preklopni koji omoguava sjedenje sa obiju strana okrenuti naprijed ili natrag. Sjedala

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

cm 80x40

48.412.00

Model "Reverso" sa okretljivim naslonom. Može se koristiti kako "sa prednje strane" tako i "sa stražnje strane" Stolice

Sjedala

Kat.br.

Boja Bijela RAL 9010

Anatomsko sjedalo sa preklopnim naslonom Od bijelog elastinog skaja sa unutrašnjim dijelom od moltoprena i okvirom od vodootporne šperploe. Sa šarnirima od inoxa. Za upotrebu kao pilotska stolica kod plovila sa kabinom, te kao sjedalo za otvorena plovila i gumenjake. Sjedala

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

Širina cm

Dubina cm

45

40

48.415.00

Nosa 48.415.05

48.418.04 Šarnir preklopni

*

Nosa sjedala sa jednom nogom Od cijevi od sjajnog inoxa. Nosai sjedala

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

48.415.05

Ø cijevi mm

Izboenost mm

Visina mm

20

500

700

48.415.00 Sjedalo ve sa ležajevima od mesinga, za fiksiranje. Sklapa u stijenku broda.

Anatomsko sjedalo sa dva mjesta sa preklopnim naslonom Od bijelog elastinog skaja sa unutrašnjim dijelom od moltoprena i okvirom od vodootporne šperploe. Šarniri od inoxa. Sjedala

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

Širina cm

48.415.02 48.415.03

Dubina cm

80

40

90

40

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Tip Reverso

48.410.03

48.418.04 Šarnir preklopni

*

Par šarnira Od inoxa za sjedala. Sa sistemom za blokiranje u dvije pizicije: pozicija za vožnju i pozicija za sunanje pod 180°. Šarniri za sjedala

Kat.br.

48.418.04

Sjedala i konzole za gumenjake

strane mm

potpuno otvorene mm

330x60

660x60

48.415.00/02/03 Sjedala za upotrebu sa ovom vrstom šarnira

653


48

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

 Nosai stolica i klizne vodilice za stolice Nosa stolice okretljivi od anodizirane lake legure Od anodizirane lake legure sa protukliznim ležajem od plastike. Vrlo lijepe obrade. Noge za stolice

Kat.br.

48.665.01 48.660.01 48.640.01 48.650.01 48.665.02 48.660.02 48.640.02 48.650.02 48.665.00 48.660.00 48.640.00 48.650.00

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

( 48.650.00

( 48.660.00

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Visina 30 30 30 30 45 45 45 45 od 45 do 62 podesivi od 45 do 62 podesivi od 45 do 62 podesivi od 45 do 62 podesivi

Gornja baza ojaana plastika ojaana plastika laka legura laka legura ojaana plastika ojaana plastika laka legura laka legura ojaana plastika ojaana plastika laka legura laka legura

Baza za fiksiranje mat sjajna mat sjajna mat sjajna mat sjajna mat sjajna mat sjajna

Ø stupia mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80/73 80/73 80/73 80/73

Mogue je zatražiti visinu koja se želi uz minimalnu narudžbu od 10 komada

( Sjajna baza

( Base lucida ( 48.640.01 ( 48.665.02

Nosa stolice Kompletni sa plastinim ležajevima. Vrlo lijepe obrade. Gornja baza od ojaane plastike. Noge za stolice

Kat.br.

48.670.01 48.670.02

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Sjedalo

Visina cm

Baza za fiksiranje

Ø stupia mm

Ø baze mm

fiksno

30

AISI 316

80

230

fiksno

45

AISI 316

80

230

Teleskopska okretljiva noga, univerzalna Podesiva po visini, od inoxa. Može se koristiti sa postojeim stolicama. Vrlo vrsta i funkcionalna te ima vrlo povoljnu cijenu. Može se koristiti i kao nosa stola. Noge za stolice

Kat.br.

48.418.00

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Min. visina mm

Max. visina mm

Ø cijevi mm

Ø baze mm

540

720

92

320

Noge sa okretljivim klizaem

Noge za stolice

Kat.br.

( 48.630.00

( 48.625.02

Kompletne sa plastinim ležajem. Vrlo lijepe obrade. Cijevi sjajno eloksirane.

48.625.01 48.630.01 48.625.02 48.630.02 48.625.00 48.630.00

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Visina

Baza za fiksiranje

Ø stupia mm

Ø baze mm

30 30

mat sjajna

80 80

230 230

45

mat

80

230

45

sjajna

80

230

od 45 do 62 podesiva

mat

80/73

230

od 45 do 62 podesiva

sjajna

80/73

230

Mogue je zatražiti visine po narudžbi za minimum 10 komada.

654


48

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice Molla a gas / Gas spring

Od sjajne anodizirane lake legure, sa velikom bazom Ø 305 mm i cijevima debljih stijenki. Vrlo lijepe obrade. Za sve stolice.

Noge za stolice

48.701.60

Ø stupia mm

Ø baze mm

Baza

plinske opruge

88/72

305

sjajna

600 fiksna

72

305

sjajna

Po narudžbi možemo izraditi visine po mjeri.

Noge za stolice

Kat.br.

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Visina mm

48.710.00 48.710.01 48.710.02

Tip Teleskopski

Ø Stupia mm

435/635

73/60

Ø Baze mm

228

330

Fiksni

73

228

457

Fiksni

73

228

Baza i stupi od anodizirane lake legure, nosa sjedala sa okretljivim klizaem od anodizirane lake legure. Noge za sjedala

Kat.br.

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Visina mm

48.711.00 48.711.01 48.711.02

Tip Teleskopski Fiksni

Ø Stupia mm

Ø Baze mm

435/635 330

73/60 73

228 228

457

Fiksni

73

228

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Baza i stupi od anodizirane lake legure, nosa sjedala okretljiv od lake legure obojene sivom bojom.

( 48.701.60

48.703.60

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Visina mm 454 / 590 podesiva pomou

( 48.703.60

Kat.br.

Baza i stupi od sjajne anodizirane legure, nosa sjedala sa okretljivim klizaem od anodizirane lake legure. Noge za stolice

Kat.br.

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Visina mm

48.712.00 48.712.02* *

Tip Teleskopski

Ø Stupia mm

435/590

87/73

Ø Baze mm

228

457

Fiksni

87

228

Može se rezati po želji

655


48

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice Klizna vodilica za noge stolica Univerzalna za sve modele od lake legure. Sa gornjim okretljivim prikljukom, hod mm 150. Od plastike/staklenih vlakana + aluminij za kliza. Noge za stolice, klizai za

Kat.br.

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Ø cijevi mm 73 80

48.692.04 48.692.05

Za nosae teleskopske fiksne

Klizne vodilice Od lake legure univerzalne za sve naše nosae stolica. Noge za stolice, klizai za

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Kat.br.

Razmak izmeu otvora mm

Hod mm

142 +/- 5

150

48.650.04

Klizna vodilica

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Od anodizirane lake legure, univerzalna za sve naše nosae stolica. Blokiranje sa bonom rukicom. Noge za stolice, klizai za

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Kat.br.

( 48.693.04

Hod mm

48.693.04 48.693.05

115

Konica DX fiksna stražnja

115

SX fiksna stražnja

Okretljiva baza za stolice Idealna za ribare, omoguava okretanje stolice do željene pozicije. Za upotrebu sa našim nosaima stolica, sjedalima od lake legure i raznim drugim sjedalima. Noge za stolice

Nosai stolica i klizne vodilice za stolice

Kat.br.

Okretanje na podlozi od vrstog elika na podlozi od inox elika

48.648.00 48.648.01

 Noge i držai za stolove Noga za stol Sastoji se od cijevi od Ø mm 60 i dvije baze - prikljuka od lake legure, jedna za ugraditi u pod, druga za montirati ispod ploe stola. Cijev je samoblokirajua i stol se može staviti i skinuti u jednom trenu. Postolja za stolove | Nosai stolova

Kat.br.

Noge i držai za stolove

Visina cm

Ø cijevi

Verzija cijevi

Ø baze mm

Verzija baze

48.418.01

70

60

kromirani elik

160

laka legura

48.418.11

70

60

sjajni inox

160

laka legura

Noga za stol Sastoji se od dvije baze od lake legure (jedna vanjska, druga za ugradnju) mod. 48.418.01 plus cijev od anodizirane lake legure mod. 48.418.21. Iskljuivo za montažu u unutrašnjosti broda. Noge i držai za stolove

Kat.br.

48.418.20

Visina cm

Ø cijevi mm

70

60

Verzija cijevi

Ø baze stola mm

Ø ugradbene baze mm

Verzija baze

210

165

laka legura

anodiziran a laka legura

Rezervan Rezervna doljnja gornja baza podna baza

48.418.0148.418.01-B A

Noga za stol Bijela obojena epoksidnim bojama, sastoji se od dvije baze od lake legure (jedna vanjska, druga za ugradnju) od mod. 48.418.01 plus cijev od anodizirane lake legure od mod. 48.418.21. Postolja za stolove | Nosai stolova

Kat.br.

48.418.22

Noge i držai za stolove

Visina Ø cijevi cm mm

70

60

Verzija cijevi

bijelo obojena laka legura

Ø baze Ø ugradbene baze mm stola mm

210

165

Verzija baze

Rezervna Rzervna doljnja gornja baza podna baza

bijelo 4841801obojena laka A-WH legura

4841801-BWH

Obojeno bijelim epoksidnim bojama.

Noga za stol, "teški" model Konstruirana od dvije baze od anodizirane lake legure, jedna sjajna za ugradnju, druga vanjska, plus cijev od anodizirane lake legure od Ø mm 60, sa konusnim prikljucima. Postolja za stolove | Nosai stolova

Kat.br.

48.418.21

656

Visina cm

Ø cijevi mm

70

60

Verzija cijevi

anodizirana laka legura

Noge i držai za stolove

Ø baze stola Ø ugradne baze mm mm

210

165

Verzija baze

sjajna anodizirana laka legura


Noge i držai za stolove

48

Noge za stol Postolja za stolove | Nosai stolova

Noge i držai za stolove

Kat.br.

Visina cm

Ø cijevi mm

Verzija cijevi

Ø baze mm

Verzija baze

67

50

sjajni inox

160

sjajni inox

48.418.03

epovi Od bijele plastike za zatvaranje otvora na podu od nosaa za stol. Postolja za stolove | Nosai stolova

Noge i držai za stolove

Kat.br.

Za baze 48.418.21 48.418.01/11/20/22

48.418.17 48.418.18

Noga za stol HEAVY DUTY

Baze za stol

Kat.br.

48.418.27

Visina cm

Ø cijevi mm

70

80

Noge i držai za stolove

Verzija cijevi anodizirana laka legura

Ø baze stola mm

Ø baze ugradbeni dio mm

280

250

Stupii za stol Izraeni od anodizirane lake legure. Stupi se zavida na bazu sistemom "Tread lock" vrlo prektinimi stabilnim. Baza se fiksira na pod bez ugradnje, i bez obzira na to ostaje izboena samo 20 mm. Stolovi

Kat.br.

Tip

Ø Stupia mm

685

Fiksni

60

Verzija Specifino za stol 48.417.50/51

48.417.61*

500/700

Teleskopski

50/60

Specifino za stol 48.417.50/51

Sajna anodizirana

48.417.64

685

Fiksni

60

Openito za sve stolove

Mat anodizirana

48.417.65

500/700

Teleskopski

50/60

Openito za sve stolove

Sajna anodizirana

Obrada

Mat anodizirana

( 48.417.61

( 48.417.60

Bez gornje baze. Umee se u predvieni utor na stolu.

( 48.417.60

( 48.417.60

( 48.417.65

( 48.417.64

*

Visina mm

48.417.60*

( 48.417.64

Nosa stola

Postolja za stolove | Nosai stolova

Od anodizirane lake legure. Baze kako gornja tako i doljnja ekstremno niska (izboenost mm 15), za montiranje bez ugradnje.

Noge i držai za stolove

Visina cm

Ø baze mm

Stupi Ø mm

58/78 podesiva

230

80/73

Postolja za stolove | Nosai stolova

48.651.00

( 48.417.61

Noga za stol na skidanje

Od anodizirane lake legure, sa plastinim protukliznim ležajem, vrlo lijepe obrade. Kat.br.

( 48.417.65

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Izraena od dvije baze od anodizirane lake legure jedne ugradbene sjajne, te druge vanjske, te cijevi od anodizirane lake legure, Ø 80 mm, sa konusnim prikljucima.

Kat.br.

48.418.24

Noge i držai za stolove

Cijev dužine cm

Ø mm

Baze Ø mm

70

80

200

657


48

Noge i držai za stolove Stol od bijele plastike Sa dva utora za šalice, aše, boce, koji se mogu nivelirati pomou dva epa koji se isporuuju skupa sa stolom, tako da se dobije jedna jedinstvena glatka površina. Stolovi

Noge i držai za stolove

Kat.br.

Verzija

Br. mjesta za aše

cm

48.417.90

77x51

ovalna

2

48.417.92

81x51

pravokutna

4

*

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

( 48.417.92

sa bazama 48.418.03/20/22/ 24* sa bazama 48.418.03/20/22/ 24*

Bilo kojeg tipa sa Ø maksimum mm 178 koje se ugrauju unutar doljnjeg dijela stola.

( 48.417.90 ( 48.417.90

Stolovi od kompozita Izraeni od vrstog kompozita, montiraju se pritiskom na za njih predviene baze. Stolovi

Noge i držai za stolove

Kat.br.

48.417.50 48.417.51

Tip Okrugli

610

Bijela

48.417.60/61

Ovalni

762x457

Bijela

48.417.60/61

mm

Boja

Predvien za

Nosa stola HEAVY DUTY model “Giant” Molla a gas / Gas spring

Postolja za stolove | Nosai stolova

Kat.br.

48.720.01

Od anodizirane i sjajne lake legure. Kompletan sa plinskom oprugom za podizanje. Nije potrebno raditi otvor u podu radi spuštanja.

Noge i držai za stolove

Visina mm

Baza extra-ravna Ø mm

Cijevi Ø mm

Ploa stola mm

Kit za produženje

335/714

305

100/88/72

320 x 320

48.724.01/02

Nosa stola “GIANT” model DELUXE MOLLA A GAS / GAS SPRING COLLARE INOX / STAINLESS STEEL HANDLES Noge za stolove | Držai za stolove

Kat.br.

48.720.03

658

Koristi se

Izraen od sjajne anodizirane lake legure. Vratovi za fiksiranje od inoxa ine nogu vrlo stabilnom i vrstom. Kompletan sa plinskom oprugom za dizanje. Nije potrebno bušiti pod radi spuštanja. Troteleskopski

Noge i držai za stolove

Visina mm

Baza extra-ravna Ø mm

Cijevi Ø mm

Ploa stola mm

Kit za produženje

335/714

305

100/88/72

320 x 320

48.721.01/02


48

Noge i držai za stolove

Nosa stola HEAVY DUTY sa kvadratnom bazom Molla a gas / Gas spring

Od sjajne anodizirane lake legure. Kompletan sa plinskom oprugom za podizanje. Nije potrebno bušiti pod radi spuštanja. Tri-teleskopski.

Noge za stolove | Držai za stolove

Noge i držai za stolove

Kat.br.

48.721.01

Visina mm

Baza mm

Cijevi Ø mm

Ploa stola mm

335/714

500x500

100/88/72

320 x 320

Kit za produženje

48.724.01; 48.724.02

Izraena od anodizirane lake legure + ruka od inoxa AISI 316. Predviena za instaliranje na naš nosa stola 48.720.01 služi kao vrlo dobra baza za preklopne stolove. Sa 2 prostora držaem kantica/aša + 1 prostor drža boca. Nosai za stol

Noge i držai za stolove

Kat.br.

mm 400x435

48.725.01

Za instaliranje na

48.720.01; 48.721.01

Klizai za preklopne stolove Za montažu ispod daske stola 48.720.01 (ve predvieno za montažu). Klizai od anodizirane lake legure, nosai i cilindri teleskopski od sjajnog inoxa 316.

( 48.724.01

Baze za stol

Noge i držai za stolove

Kat.br.

Opis Kit za produženje na jednoj strani

48.724.01 48.724.02

Kit za produženje za drugu stranu* *

Za naruiti kao dodatak artiklul 48.724.01

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Gornja ploa za preklopni stol

( 48.724.01 + 724.02

Produžetak za stol dvosmjerni Od anodizirane lake legure, fiksira se na bazu 48.730.01 i omoguava produženje stola na dvije osi. Po dužini za 450 mm i po širini za 250 mm. Nosai za stolove

Kat.br.

48.730.05

Noge i držai za stolove

Vanjske mjere mm

680x560

48.730.06 Ploa za fiksiranje i na noge 48.720.01/03 i 48.721.01

( 48.730.06

659


48

Noge i držai za stolove Teleskopska noga za stol od inoxa Od sjajnog inoxa AISI 316 sa dvostrukim teleskopom kojeg pokree plinska opruga. Nije potrebno bušiti pod radi spuštanja.

Nosai za stolove

Noge i držai za stolove

Kat.br.

48.730.01

Visina mm

Baza Ø mm

Ploa stola mm

325/720

220

200x160

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Nosa stola HI-LO & REVOLVING BREVETTATO Od sjanog inoxa AISI 316 sa detaljima od derlyna projektiran i patentiran od /PATENT strane studija Studio Barracchia . Radi se o novom konceptu teleskopskog nosaa. Unutrašnji cilindar ima elokoidalni sistem klizanja (CHIOCCIOLA) koji omoguuje, sa samo jednim pokretom, okretanje plohe, fiksiranjem, za 180° i podizanje na visinu sjedenja (DINING) ili spuštanje radi vraanja na doljnju poziciju (COFFEE). Osnovni novitet vogo sitema je što omoguuje brodogradilištu dvostruku i ekstremno praktinu upotrebu istog prostora kako unutra tako i vani.

Nosai za stolove

Noge i držai za stolove

Kat.br.

48.727.01

Visina mm

Ø base mm

Ø fiksiranja stola mm

Vanjska cijev Ø mm

484/674

320

320

160

Nosa stola Molla a gas / Gas spring

Od anodizirane lake legure, sa automatskim podizanjem pomou plinske opruge. Projektiran sa bazom ekstremno niskom, kako se ne bi kreirali volumeni u visini stopala.

Postolja za stolove | Nosai stolova

Noge i držai za stolove

Kat.br.

48.652.00

Okretivi

Ø stupia mm

Visina cm

Baza cm

360°

80/73

47/72

24,5x34

Teleskopski okretljivi nosa Od sjajnog inoxa za stolove. Postolja za stolove | Nosai stolova

Kat.br.

48.418.02

660

Noge i držai za stolove

Ø cijevi mm

Min. visina mm

Max. visina mm

Dužina ruku cm

60

500

720

74x43


Nosai stolova - sklopivi

48

 Nosai stolova - sklopivi Nosai za stolove sklopivi Rakego Od anodizirane lake legure. Vrlo jednostavni za upotrebu, lagani, ne hraju, jednostavno se montiraju i vrlo su vrsti. Nosai stolova

Nosai stolova - sklopivi

Kat.br.

48.202.00 48.302.00 48.452.50 48.602.50

Ă˜ mm

A mm

B mm

C mm

P1 kg

Nosivost

20

20/30

150

14

60

30

20 25

20/35 25/50

247 402

44 87

60 120

30 60

25

25/40

549

137

140

80

P2 kg

Od sjajnog inoxa. Stolovi, sklopive ruke za

Kat.br.

Nosai stolova - sklopivi

Krak A mm

Visina B mm

303

165

48.615.00

Sklopiva ruka za stolove Od sjajnog inoxa. Ova verzija ima sistem za blokiranje kada se stol ne koristi, sistem za fiksiranje na pregradu koji omoguava fiksiranje, osim na ravnu povrĹĄinu takoer i na cijevi diam. R 25/32 mm te specijalni sistem za zatvaranje. Stolovi

Kat.br.

Ruka A mm

Visina B mm

305

165

48.615.01

( 48.615.01

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Sklopiva ruka za stolove

Sklopiva ruka za stolove i stolice Od sjajnog inoxa, model HEAVY DUTY Nosai stolica

Kat.br.

48.616.00

Nosai stolova - sklopivi

Krak A mm

Visina B mm

Max nosivost kg

165

320

150

Mogu se koristiti i u paru

661


48

Sjedala i konzole za gumenjake

 Sjedala i konzole za gumenjake Poklopac preklopni za rezervare Od “VTR” bijele boje, sa zatvaranjem. Sjedala - spremnici

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

Za

48.295.01 48.296.01 48.296.02

( 48.295.01

cm

sjedalo

59x43x37h

48.415.00

jastuk 48.300.12

80x40x37

48.415.02

48.300.13

90x40x37

48.415.03

-

( 48.296.01/02

Stolica za otvorena plovila sa naslonom na preklop

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Od bijele stakloplastike sa sjedalom koje se diže za korištenje kao spremište i sa naslonom na preklapanje kako bi se stolica mogla korisiti i u smjeru pramca i u smjeru krme. Svi metalni dijelovi su od inoxa. Jastuci su od bijele imitacije kože. Stolice - sjedala

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

Tip

48.292.02 48.292.04

( 48.292.02

Dužina cm

Dubina cm

Visina sjedala cm

Jolly 2

90

(dva mjesta)

48

53

Jolly 4

60

(jedno mjesto)

48

53

( 48.292.04

Spremnik - sjedalo za gumenjake i pomone amce od m 2,30 / 3,30 Sa napuhanim gumenjakom na 3/4, dovoljno je odviti 4 bona osiguraa, proširiti stranice do tubusa i zatim završiti napuhivanje gumenjaka. Sjedala - spremnici

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

48.294.00

Konzola za vožnju

Visina sa jastukom cm

Max širina baze cm

jastuka cm

31

45

27x62

podesiva cm 62/75

Konzole za vožnju

Za gumenjake od bijele stakloplastike. Kompletna sa bonim rukohvatima i prednjim otvorivim spremnikom. Komandne konzole

Kat.br.

Širina

Sjedala i konzole za gumenjake

Baza cm

Visina cm

40x48

81

Od bijele stakloplastike, sa umecima od vodooptornog laminata mahagonija. Spremnik za predmete ima klju. Za okretljive kormilarske ureaje svih tipova. Kompletna sa rukohvatom od inoxa. Komandne konzole

48.299.00

Sjedala i konzole za gumenjake

Kat.br.

Baza cm

48.300.00

Visina cm 81 plus cm 9 rukohvata

40x44

Komandna konzola "Bridge 2" Od bijele stakloplastike, sa roll-bar-om od inoxa, vjetrobranskim staklom od plexiglassa, centralno spremište otvorivo. Konzole za vožnju

Kat.br.

48.298.00

662

Sjedala i konzole za gumenjake

Tip

Dužina cm

Dubina cm

Visina (bez vjetrobranskog

"Bridge 2"

73

44

104


Platforme za krmu i pramac

48

 Platforme za krmu i pramac Delfinjera AISI 316 Delfinjere

Od sjajnog inoxa AISI 316 sa podnicom od pravog tika. Puntone di sostegno podesiv.

( 48.471.01

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

48.471.01 48.471.04 48.471.02

Model Jednostavan

655x390x300 mm

Cijev Ø

25 mm

Sa preklopnom vodilicom za sidra Sa teleskopskim stepenicama sa 2 preke

750x480x330 mm 650x390x330 mm

25 mm 25 mm

( 48.471.02 ( 48.471.01

( 48.471.04

( 48.471.04

Mikroplatforma Od sjajnog inoxa sa prekama od Iroka, sa podesivim prikljucima za krmeno zrcalo od kromiranog mesinga. Platforme

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Širina cm

Dubina cm

30

36

ne

30

36

da, dvije sklopive preke

48.419.01 48.419.02

Stepenice

Mini platforma Za gumenjake ili u svakom sluaju gdje su prostori vrlo skueni. Rešetke od drva Iroko, vrlo lijepe obrade. Platforme

Kat.br.

Platforme za krmu i pramac

Izboenost cm

Širina cm

Spoj na "U"

Ø cijevi od inoxa mm

Stepenice

48.420.08

36

34

48.420.40

22

48.420.09

36

34

48.420.40

22

ne da, dvije preke, sklopive

( 48.471.02

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

( 48.471.02

( 48.471.02

Platforma bona sa sklopivim stepenicama Od inoxa, sa prekama od drva “Iroko”. Platforme

Kat.br.

48.420.03 48.420.04 48.420.05 48.420.06

Dužina cm 58 58 45 45

Platforme za krmu i pramac

Dubina cm 52 52 45 45

Stepenice da, dvije sklopive preke ne ne da, dvije sklopive preke

48.420.40 4 prikljuka

663


48

Platforme za krmu i pramac Nosa pomonog motora Koji služi eventualno kao prikljuak za nosa motora 47.376.11, za instaliranje u željenoj poziciji.

Platforme, pomoni nosai za

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

mm 270x170

48.420.15

Za platforme 48.420.00/.01/02

Krmene platforme Sa okvirom od inoxa i sa prekom od bijele stakloplastike. Platforme

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

( 48.440.02/441.02

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

48.440.01 48.440.02 48.441.01 48.441.02 48.442.01 48.442.02

Dubina mm

Dužina mm

Sklopive stepenice

Mogunost montaže nosaa motora

450 450

430 430

ne da, dvije preke

da ne ne ne ne ne

360

340

ne

360

340

da, dvije preke

350

300

ne

350

300

da, dvije preke

( 48.442.02 ( 48.442.02 e 441.01/02

( 48.440.02/441.02

Krmene platforme Izraene iz cijevi od sjajnog inoxa, Ø mm 25, univerzalni model jer ima specijalne sferne prikljuke kompletno od inoxa, za fiksiranje na krmu. Dijelovi od drva Iroko. Platforme

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

48.320.01 48.320.02 *

Širina cm

Dubina cm

250

60

Doljnji nosai

4

300

60

5

48.420.15 Nosa motora

Stepenice za platformu Sa prekama od drva. Montira se na palubu pomou sfernih prikljuaka od inoxa univerzalne, mogu se fiksirati na bilo koji dio platforme. Stepenice

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Dužina cm

48.320.05 48.320.06

Širina cm

Br. preka

Za platforme

130

30

5

48.320.01/02

185

30

7

48.320.02

Krmena platforma Od cijevi od sjajnog inoxa , kompletno od inoxa, model univerzalni, jer ima specijalne sferne prikljuke za fiksiranje na krmu. Dijelovi od drva Iroko. Nosa motora treba posebno naruiti 48.420.15, kompletna sa sklopivim stepenicama sa 3 preke za instaliranje sa strane, ili u centru. Sa dva doljnja držaa, koji se mogu pomicati. Platforme

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

48.420.00 48.420.01 48.420.02

Dužina cm

Dubina cm

150

55

2

175 200

60 60

2 4

48.420.15 Nosa motora

664

Nosai


Platforme za krmu i pramac

48

Platforme za krmu za jedrilice / motosailer-e Izraene od sjanog inoxa AISI 316, sa dijelovima od pravog tika. Sa podesivim spojevima za fiksiranje. Platforme

Kat.br.

Širina mm

Dubina mm

Ø cijevi mm

840

380

25

49.543.03

1000

380

25

49.543.03

48.443.01 48.443.02 48.443.03 48.443.04

Stepenice

1090

600

25

49.543.03; 49.543.04

1310

600

25

49.543.03; 49.543.04

( 48.443.01

( 48.443.02

( 48.443.04

Platforme za plovila sa okruglom krmom (Gozzi / Pilotine) Izraene od sjajnog inoxa AISI 316, sa dijelovima od pravog drva IROKO. Sa zglobnim prikljucima kako bi se prilagodile svim tipovima krmi.. Platforme

Kat.br.

48.443.40 48.443.41

dio DX/SX mm

Za upotrebu na plovilima m

Ø cijevi mm

Stepenice

530x430x885

6,60/8,40

25

49.572.05; 49.575.06

650x470x950

8/10,20

25

48.575.06

( 48.443.41

( 48.443.40

Sklopive stepenice sa 6 preki za 48.433.40/41 Izraene od sjajnog inoxa AISI 316. Platforme

Kat.br.

48.575.06

Dužina mm

Širina mm

1320

280

( 48.443.40/41

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

( 48.443.03

Platforma "TL" Od sjajnog inoxa AISI 316. Gazište od iroka. Platforme

Kat.br.

Platforme za krmu i pramac

Dubina cm

Širina cm

Stepenice

48.419.50

39

45

da, sa 3 preke teleskopske, nevidljive

48.419.51

39

45

bez stepenica

665


48

Platforme za krmu i pramac Platforma-passerella-stepenice za kupanje Od cijevi od inoxa Ø mm.25, kompletna sa prekama od drva Iroko i svim priborom potrebnim za montiranje. Mostii - passerelle

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

A cm

C cm

D cm

65

60

115

32

94

68

140

40

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

48.410.00 48.411.00

E cm

Sferni zglob Od inoxa sa prikljukom. Platforme, pribor za

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

48.420.20

slijepi vijci M10 x 65 mm

25

Zglob sferni za krmeno zrcalo, tende, nosae motora Montiraju se na vanjski dio cijevi. Fiksiranje pomou 3 vijka. Od sjajnog inoxa AISI 316. Platforme, oprema za

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

( 48.420.22-25

Za cijev Ø mm

48.420.22 48.420.25

“T”-prikljuak otvorivi

22 25

Postolje na “U”

Od inoxa, kompletan sa ležajem. Platforme, pribor za

Kat.br.

48.420.30 48.420.31

Platforme za krmu i pramac

Ø mm 25 22

Za fiksiranje platformi ili stepenica. Platforme, pribor za

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Za cijevil Ø mm 22

48.420.40

Postolje Od inoxa za fiksiranje stepenica na platforme. Platforme, pribor za

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Duža strana mm

Za cijevi Ø mm

140*

22

48.420.45 *

Za bolje fiksiranje.

Postolje Od inoxa za fiksiranje sklopivih stepenica na platforme. Model extra vrsti. Sa prikljukom za stepenice, kako se ne bi forsiralo dno platforme. Platforme, pribor za

Platforme za krmu i pramac

Kat.br.

Dužina mm

Debljina mm

Za stepenice sa cijevima Ø mm

70

3

25

48.420.46

Postolje na “U”

Šarniri

Od inoxa za stepenice, isporuuju se bez vijaka. Platforme, pribor za

Za šarnire stepenica. Platforme, pribor za

Kat.br.

48.420.50

666

Kat.br. Platforme za krmu i pramac

Za cijevi Ø mm

22

48.420.60 48.420.61

Platforme za krmu i pramac

Za cijevi Ø mm

22 25


Roll bar a tee top

48

 Roll bar a tee top Roll Bar sklopivi sa držaem Sa gornjim i bonim površinama za navigacijska svjetla i trube, teleskopski. Roll bar

Kat.br.

48.197.00

Roll bar a tee top

Ø cijevi mm

Visina cm

Širina baze cm

Za plovila

40

120

125/220

5/7 m

Od inoxa. Vrlo vrst. Sa gornjim i bonim plohama za navigacijska svjetla i trube. Roll bar

Kat.br.

48.199.00

Roll bar a tee top

Ø cijevi mm

Visina cm

Širina baze

Za plovila

40

120

125/180 cm

5/7 m

Roll bar sklopivi sa držaem model JUMBO Od cijevi od inoxa Ø mm 50. Kompletan sa bonim i gornjim plohama za navigacijska svjetla i trube. Roll bar

Kat.br.

48.196.00

Roll bar a tee top

Ø cijevi mm

Visina cm

Sirina baze cm

Za plovila

50

120

150/220

fin 8 m

 Barbeque i pribor "Magma" Barbeque plinski sa prijenosnim bocama Radi sa bocama "Campingaz" CV270/CV470 sa adapterom "easy click" za duplu bocu za produžene upotrebe. Sa slavinom - ventilom sa sigurnosnim termoparom; Regulator je ukljuen u spremniku plina; Sa ukljuenim elektrinim upuivanjem; Snaka plamenika 4,5 KW; Posudica za skupljanje ulja; Termometar za kontrolu temperature; Posudica za odlaganje predmeta ukljuena u komandnu plou; Sistem blokiranja poklopca; vrsta rešetka (500x300 mm) sa rukama može se skidati za odlaganje sa strane; Potrošnja plina kod maksimalne otvorenosti ventila: 240 gr/sat. Barbecue - Roštilj

Kat.br.

48.510.01

Širina 700 mm

Visina 250 mm

Dubina 360 mm

Površina za kuhanje

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Roll-bar sklopivi sa držaem

500x300 mm

Barbeque plinski za odvojenu bocu Model koji radi sa bocama za fiksnu upotrebu. Sa sigurnosnim termoparom. Sa elektrinim upuivanjem. Snaga plamenika 4,5 KW; Posudica za prikupljanje ulja; Termometar za kontrolu temperature; Posudica za odlaganje predmeta ukljuena u komandnoj ploi; Sa sistemom za blokiranje poklopca; vrsta rešetka (500x300 mm) sa rukama koja se može skidati za odlaganje izvana. Barbecue - Roštilj

Kat.br.

48.510.02

Širina 700 mm

Visina 250 mm

Dubina 360 mm

Površina za kuhanje

500x300 mm

667


48

Barbeque i pribor "Magma"

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

BARBEQUE na ugljen

BARBEQUE plinski

Model klasini na ugljen od sjajnog inoxa. Sve komponente su meusobno povezane kako ne bi pale u more prilikom vožnje. Poklopac se može namjestiti radi zaštite od vjetra. Barbeque

Kat.br.

48.511.02

Barbeque i pribor "Magma"

Model

Ø vanjski mm

kruto gorivo

381

Model plinski kompletan sa regulatorom pritiska za boce camping gaz od aluminija (CV270/470). Od sjajnog inoxa sa rešetkom od inoxa. Sve komponente su meusobno povezane kako ne bi ispale u more prilikom vožnje. Poklopac može štititi od vjetra. Barbeque

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

Model

Ø vanjski mm

48.511.01

plinski

381

48.511.03 Od sjajnog inoxa . Model "Marine Kettle" na plin, kombinacija barbeque plus roštilj sa elektrinim ukljuivanjem, koristi boce camping gaz. Sve komponente su meusobno povezane kako ne bi pale u more prilikom vožnje. Poklopac može štititi od vjetra. Ø mm 381. Kompletan sa regulatorom pritiska za boca CAMPING GAZ od aluminija (CV270/470).

Barbeque

Barbeque i pribor "Magma"

Model CHEFSMATE na plin 48.511.04 Koristi boce CAMPING GAZ. Grill površina cm 46x23. Kompletan sa sklopivim nosaima koji omoguavaju upotrebu i na kopnu za PIC-NIC. Barbeque

Barbeque i pribor "Magma"

Barbeque "Catalina Infrared" sa tehnologijom roštilja na infra-crvene zrake Napajanje plinom sa bocama Canping Gaz. Kompletni sa sklopivim nosaima koji omoguavaju upotrebu na zemlji u prostorima za PICNIC. Dijelovi ukljueni u sistemu roštilja su sa zaštitom od plamena, sa zaštitom od eksplozije i ine jednolikom na cijeloj površini toplinu kuhanja. Kompletan sa regulatorom pritiska za boce CAMPING GAZ od aluminija (CV270/470). Barbecue - Roštilj

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

Dvostruka rešetka osnovna

48.511.05

668

30x46 cm

druga 14x46 cm


Barbeque i pribor "Magma"

48

Nosai za barbeque 48.511.01/02/03 Barbeque, nosaci za

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

Opis Nosa za montažu barbecue-a na krmenu ogradu za cijevi Ø mm 22/25

48.512.01 48.512.04 48.512.02 48.512.03 48.512.05

Nosa za montažu barbecue-a na krmenu ogradu za cijevi Ø mm 28/32 Nosa za montažu barbecue-a Nosa za montažu barbecue-a na nosa štapa za pecanje mm 22/25 Nosa sa 3 noge za montažu barbecue-a na pod

( 48.512.02

( 48.512.01/04

( 48.512.0

( 48.512.05

Rešetke koje se skidaju od inoxa obloženog Teflonom sa zaštitom od prijanjanja Idealne za roštilj za ribu i povre, umake, itd... Glatke sa jedne strane, reljefne sa druge strane. Barbecue, Roštilj, nosai za

Barbeque i pribor "Magma"

Opis Versione tonda per barbeque

48.512.07 48.512.08 48.512.09

48.511.01-02-03

Versione rettangolare 20x43 cm per barbeque

48.511.04

Versione rettangolare 28x43 cm per barbeque

48.511.05

( 48.517.07

48 - Stolice, stolovi, nosai stola, roll bar i spremnici

Kat.br.

( 48.517.08/09

Pladanj koji se može skidati za barbeque Izraen od inoxa sa površinom od polietilena HD. Ovješava se na barbeque te služi kao radna površina i kao pladanj (tacna). Berbecue, Roštilj, nosai za

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

Za barbecue

48.512.15

48.511.04/05

44x19 cm

Radna površina od plastike FDA (polietilen HD) Za rezanje ribe ili mesa. Materijal je bezmirisni, neuništiv, UV -otporan i ne upija mirise hrane koja se na njemu obrauje. Kompletna sa šarnirima od inoxa koji se lako skidaju, kako bi se mogla instalirati ili izvaditi u nekoliko sekundi. Kompletna sa nosaem pribora. Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

mm 510x410

48.515.00

Radne površine od plastike FDA (polietilen HD) Za rezanje ribe ili mesa. Tip "Heavy Duty", kompletan sa ispustima za dreniranje i sa nosaem pribora. Od materijala bezmirisnog, neuništivog, UV - otpornog i koji ne upija mirise hrane koja se na njemu obrauje. Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

mm 320x790

48.516.00

Nosai za 48.511.04/48.515.00/48.516.00/48.511.05 Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

Opis Nosa radne površine za fiksiranje na ogradu Ø 22/25

48.516.01 48.516.03

Nosa radne površine za fiksiranje na ogradu Ø 28/32

Nosai za 48.511.04/48.515.00/48.516.00/48.511.05 Stolovi

Barbeque i pribor "Magma"

Kat.br.

Opis

48.516.02

Dvostruki nosa za fiksiranje na ravnu površinu, jednostavno vaenje.

48.516.04

Dvostruki nosa za fiksiranje na ravnu površinu, jednostavno vaenje, ugraeni ležaj

( 48.516.04

( 48.516.02

Rezervni dijelovi/Pribor MAGMA Stolovi

Kat.br.

48.512.80 48.512.81

Barbeque i pribor "Magma"

( 48.512.81

Opis Regulator i ventil (10-267-type2) za boce CAMPING GAZ "Cv270/470"

Vrat (10-268) za boce CAMPING GAZ "Cv270/470"

( 48.512.80

669


49 Stepenice Stepenice sklopive i teleskopske Stepenice Sigurnosne stepenice Protuklizne trake

PM

 Stepenice sklopive i teleskopske Teleskopske stepenice za platformu AISI 316

Realizirane od sjajnog inoxa. Izvanredne izvedbe, sa ovalnim prekama od bijele plastike.

Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

Verzija

49.541.03 49.541.04 49.541.22 49.541.23

Standard Standard Uska Uska Široka za jedrilice

49.540.03

Dužina mm Otvorena

Zatvorena

Širina max

Fiksiranje

2

25/32

597

340

210

3

19/25/32

889

368

210

iznad platforme iznad platforme iznad platforme iznad platforme

3

19/25/31

889

368

392

iznad platforme

3

19/25/31

880

370

300

ispod platforme

3

19/25/32

889

370

300

4

19/25/32/38

1156

394

315

( 49.541.04

( 49.541.23

( 49.541.03

Na nestajajnje

ispod platforme

Ø cijevi mm

( Verzija za fiksiranje ispod platforme

( 49.541.03

( 49.540.03

( jednostavno klizanje

( 49.541.22

49 - Stepenice

49.542.03

Preke

( Verzija za fiksiranje iznad platforme ( 49.542.03

( samoblokirajue

Stepenice sklopive sa lijepo obraenim prikljucima AISI 316

Od sjajnog inoxa sa prikljuima iznad palube, za ugodnije penjanje. Model sa ovalnim prekama. Ovalna preka, u odnosu na tradicionalne okrugle, je puno ugodnija i bolja za upotrebu. Preke su u gornjem dijelu obložene sa protukliznom plastikom..

Stepenice

Kat.br.

49.582.03 49.582.04 49.582.05

670

Stepenice sklopive i teleskopske

Br. Preka

Dužina cm

Širina cm

3

67

26

Unutarnja širina cm

24

4

91

26

24

5

115

26

24


49

Stepenice sklopive i teleskopske Teleskoposke stepenice za platformu sa rukom BREVETTATO / Sa sklopivom/preklopnom rukom za lakše penjanje na brod. Izraene od PATENT sjajnog inoxa AISI 316. Savršene obrade, sa ovalnim stepenicama sa bijelim plastinim gazištem. Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

Stepenice

Ø cijevi mm

Dužina mm Ovorene Zatvorene

Širina max mm

Fiksiranje

49.551.03

3

19/25/32

889

370

330

Iznad platforme

49.551.04

4

19/25/32/38

1156

394

345

Iznad platforme

49.551.05

5

19/25/32/38/44

1400

440

430

Sopra plancetta

49.551.23

3

19/25/32

889

370

240

Iznad platforme

( 49.551.05

( 49.551.03

Teleskopske stepenice za platformu sa rukicama Izraene od sjajnog inoxa AISI 316. Savršene obrade, sa ovalnim stepenicama od bijele plastike. Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

Stepenice

49.546.03 49.546.04

Ø cijevi mm

Dužina mm otvorene zatvorene

Dužina max mm

3

19/25/32

889

370

360

4

19/25/32/38

1156

394

375

49 - Stepenice

Sklopive stepenice za fiksiranje na stijenku plovila AISI 316

Od sjajnog inoxa za fiksiranje na krmu, model sa stepenicama sa zaobljenom površinom. Ovalne preke, u odnosu na okrugle tradizionalne, mnogo su ugodnije i bolje za korištenje. U gornjem dijelu preke su obložene protukliznom plastikom.

Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Duzina cm

Širina cm

standard

3

63

26

Unutarnja širina cm

24

uski *

3

63

22

20

uski za gumenjake *

3

63

18

16

standard standard

4 5

90 115

26 26

24 24

Specijalno izražene za gumenjake.

( 49.572.04

*

Preke

( 49.572.33

49.572.03 49.572.33* 49.573.03* 49.572.04 49.572.05

Model

( 49.573.03

Kat.br.

( 49.572.03

671


49

Stepenice sklopive i teleskopske Stepenice AISI 316

Od sjajnog inoxa sa prekama od Iroka. Vrlo elegantne i ugodne, sklopive na pola, sa specijalnim zglobom od inoxa. Vrlo vrste.

Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

Preke

Dužina mm

3

610

247

4 5

850 1100

247 247

49.566.03 49.566.04 49.566.05

Širina mm

Set prikljuaka za stepenice od sjajnog inoxa Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

Opis

49.561.00

Za stepenice 49.566.03-04-05/572.03-04-05/582.03-04-05; sastavljen od dvije ploice + dva nosaa. Za bilo koje stepenice sa cijevi od mm 22.

49.561.01

Par ploica sa hvatištem (naše stepenice ve imaju izbušene nosae sa otvorom). Koriste se i za skidanje sjedala art. 48.414.00.

Stepenice Od sjajnog inoxa za platforme od stakloplastike, kompletne sa antiskidom na površini preki. Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

49 - Stepenice

Kat.br.

49.534.02 49.534.03

Cijev Ø mm

Preka mm

Preke

Širina preki cm

Dužina stepenica cm Širina Otvorenih Zatvorenih stepenica cm

22

40x20

2

21,5

63

40

26,5

22

40x20

3

21,5

88

48

26,5

Stepenice Od inoxa za platforme, sa prekama od drva Iroko. Stepenice

Kat.br.

49.535.02 49.535.03

Stepenice sklopive i teleskopske

Cijev Ø mm

Preke

Dužina cm Otvorena Zatvorena

Širina cm

22

2

63

40

25

22

3

88

48

25

Stepenice sa klizaem TOP LINE Sastoji se od teleskopskih stepenica sa 4 preke ojaane stukture, preke su od drva premazanog poliuretanskim premazom a kutija je potpuno vodonepropusna i ugrauje se u debljinu platforme. Patentiran model. Stepenice

Kat.br.

49.547.04

672

Stepenice sklopive i teleskopske

Stepenice

Ø cijevi mm

4

44/38/32/25


Stepenice sklopive i teleskopske

49

Stepenice za platformu na potpuno uvlaenje sa teleskopskim klizaem Potpuno od sjajnog inoxa. Preke ovalne od bijele plastike, verzija sa prednjim blokiranjem.

AISI 316 Stepenice

Kat.br.

Preke

49.543.03 49.543.04 49.543.33

3 4 3

Stepenice sklopive i teleskopske

Ø cijevi mm

Dužina mm Širina max mm Otvorena Zatvorena 19/25/32 880 373 300 19/25/32/38 1155 405 300 19/25/32 880 373 205

( 49.543.33

Verzija

standard standard uska za gumenjake

( Osigura - zaštita od padanja ( 49.543.03

Stepenice na uvlaenje AISI 316 PATENT Stepenice

Formirane od jednih teleskopskih stepenica sa 3/4 preke naši artikli 49.541.03/ 04 + potpuno vodonepropusne kutije za ugradnju u platformu. Kompletno od sjajnog inoxa. Patentiran model. Jednostavan i brz za ugradnju.

Stepenice sklopive i teleskopske

Preke

49.544.03 49.544.04 49.549.03 49.549.04

Dužina mm

širina

ugradbene mm Prednja dubina visina ploa mm

Tip

3

890

330

470

46

380x80

Na pritisak

4

1160

330

470

46

380x80

Na pritisak

3 4

890 1160

330 330

470 470

46 46

380x80 380x80

Runo zatvaranje Runo zatvaranje

( 49.544.xx

49 - Stepenice

Kat.br.

( 49.544.xx

( 49.549.xx

Stepenice uvlaive "TOP LINE" Formirane od jednih teleskopskih stepenica sa 4 preke art. 49.547.04, sa prekama od TIKA + BOX potpuno vodonepropusan za ugradnju u debljinu platforme. Potpuno od sjajnog inoxa. Jednostavne i brze za montažu. Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

49.550.04

Stepenica

4 od tika

Širina mm

Dužina mm

širina

400

1140

430

ugradbene mjere mm dubina visina

480

50

Poklopac mm

500x90

Stepenica Izraena od sjajnog inoxa AISI 316, kompletna sa gazištem od tika. Stepenice

Kat.br.

49.562.01

Stepenice sklopive i teleskopske

mm 270x130x25

673


49

Stepenice sklopive i teleskopske Sklopive stepenice za ulazak u more Od inoxa. Univerzalne takoer i za silazak u razne prostore ili sline upotrebe. Stepenice za kupaonicu

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

Baza mm

Preka mm

Izboenost mm

110x45

50x85

21 (zatvoren)

49.586.00

Preklopne stepenice Od inoxa, za fiksiranje na krmu jedrilica. Izraene su od sjajne cijevi Ø 25 mm, sa argonom zavarenim dijelovima. NB: Nemaju niti jedan plastini dio, kompletno su od inoxa. Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

( 49.562.00

Opis

49.562.04 49.562.05 49.562.00

Visina cm 60 (+ dodatna posebna

Preke 3 + 1 Preke 4 + 1

Širina cm

30 30

90 (+ dodatna posebna

Dodatna preka

30

( 49.562.05

Teleskopske pramane stepenice

49 - Stepenice

Izraene od sjajnog inoxa AISI 316. Ruke su okretljive i ovješavaju se na ogradu. Tehnike karakteristike: - teleskopske stepenice sa ovlanim prekama obloženim bijelom plastikom; - ruke za ovješavanje okretljive; - prislon za pramac teleskopski.

Stepenice

Stepenice sklopive i teleskopske

Kat.br.

Stepenica

49.548.04 *

Dužina stepenica * otvorenih zatvorenih

4

1100

394

Dužina max

315

Plus 250mm ruke za ovješavanje

 Stepenice Stepenice od mahagonija Preke obložene protukliznim trakama art.49.105.01. Metalni dijelovi su od kromiranog mesinga. Kompletne su sa kukama, šarnirima, sistemom za bono blokiranje i gumicama za prislanjanje. Za motorna plovila i jedrilice. Stepenice

Kat.br.

Stepenice

Preke

Dužina otvorena

49.531.04 49.531.06

Širina zatvorena

4

74

40

33

6

119

63

33

Stepenice Od antikorodal cijevi sjajne i anodizirane. Kompletne sa nogicama za naslanjanje na trup. Ruke sklopive prema unutra. Preke od protuklizne plastike. Lagane su i plutajue.

Stepenice

Kat.br.

( Rezervna baza

674

49.529.02 49.529.03 49.529.04 49.529.05 49.539.03 49.539.04

Stepenice

Preke

Ø luka mm

Ø zaobljenosti ruki mm

Rezervna nožica

Rezervna preka

2

500

250

49.529.00

49.529.06

3

500

250

49.529.00

49.529.06

4 5

500 500

250 250

49.529.00 49.529.00

49.529.06 49.529.06

3

350

175

49.529.00

49.529.06

4

350

175

49.529.00

49.529.06


Stepenice

49

Stepenice za gumenjake Realizirane od anodizirane lake legure,sklopive, lagane i plutajue. Kompletne sa karabinom 09.188.80 i plutajuim konopom. Za ovješavanje karabina vidjeti naše artikle 39.170.90/91/92.

Stepenice

Kat.br.

49.533.01 49.533.02

Stepenice

Preke

Dužina cm

Širina cm

Gambet

Vijci za ovješavanje

2

90

25

09.188.80

39.170.90/91/92

3

115

25

09.188.80

39.170.90/91/92

Sklopive stepenice za gumenjake Od sjajnog inoxa, sa tri preke. Kompletne sa trakama od plastike sa kopom za fiksiranje na podnice, univerzalne. Stepenice

Stepenice

Kat.br.

Dužina cm

Širina cm

88

25

49.528.03

49 - Stepenice

Stepenice univerzalne sa 4 preke za gumenjake, teleskopske i sa sklopivim rukama Proizvedene od sjajnog inoxa. Kompletne sa konopom, karabinima i mostiima od inoxa za fiksiranje na podnice. Stepenice

Stepenice

Kat.br.

49.545.04

Otvorena

Zatvorena

Dužina mm

Širina mm

Dužina mm

Širina mm

1200

267

700

267

Stepenice od konopa Od bijelog plastinog konopa, sa prekama od polikarbonata. Stepenice od konopa

Kat.br.

49.524.03 49.524.04 49.524.05

Stepenice

Verzija

Dužina cm

3 preke 4 preke

94 114

Preke cm

30x11x4 30x11x4

Konop Ø mm

12 12

5 preke

134

30x11x4

12

675


49

Sigurnosne stepenice

 Sigurnosne stepenice Stepenice za hitne upotrebe Ostavljaju se privršene na ogradu. Osoba u moru može polvaenjem specijalnog konopa koji je povezan na zaštitnu navlaku, odmotati stepenice u more kako bi se popeo na plovilo. Idealno za jedriliare-samce. Stepenice od konopa

Sigurnosne stepenice

Kat.br.

Dužina cm 94 114 134

49.523.03 49.523.04 49.523.05

Stepenice ugradbene sa 3 preke Kutija je izraena od termopolimera i vodonepropusna je. Stepenice su sa prekama od termopolimera visoke otpornosti a stranice su izraene od pletenice od najlona. Instalira se iznad vodene linije. Korištenje je vrlo jednostavno: osoba koja je u moru povlai prsten za zatvaranje i ova operacija omoguava izlaz stepenica iz kutije. Prodaju se u izložbenom pakiranju. Stepenice

Sigurnosne stepenice

Kat.br.

49.522.03 49.522.13

Fiksiranje sa prednjim vijcima

Broj stepenica

3

Dužina cm

110

stražnja matica

3

110

( 49.522.13

49 - Stepenice

( 49.522.03

( 49.522.13

( Instrukcije

( 49.522.13

 Protuklizne trake Samoljepiva protuklizna traka - Usaflex - Tred Protuklizne trake

Kat.br.

49.105.01 49.105.02 49.105.03 49.105.05 49.105.06

Protuklizne trake

Visina mm

m

Boja

25

20,5

bijela

50

20,5

bijela

100 200

20,5 20,5

bijela bijela

300

20,5

bijela

Samoljepiva protuklizna traka na specijalnom stalku 49.105.04 Stalak sadrži 2 koluta od 25 m, 1 kolut od 50 mm, 1 kolut od 100 mm, bijele boje Protuklizne trake

Protuklizne trake

Protuklizne trake u blister pakovanju Protuklizne trake

Kat.br.

49.105.00

676

Protuklizne trake

Pakovanje od

12 traka

mm 20x300 sa okruglim krajevima


50

Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc Umivaonici i oprema za umivaonike Kuhala Penice Roštilji elektrini Spremnici i oprema za plinske ureaje Bojleri i oprema Prijenosni frižideri Frižideri Ledenice Ledomati i oprema za ledomate WC, toilette i oprema Keramiki bidei "Blue Wave" Rezervari otpadnih voda "Waste" Senzori niova otpadnih voda Pumpe - mljevai za ispust otpadnih voda Y ventil za sisteme otpadnih voda Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda Grijai HEATER CRAFT Desalinizatori, generatori i klima ureaji PM

 Umivaonici i oprema za umivaonike Umivaonici okrugli Od sjajnog inoxa. Prikljuak ispusta ne isporuje se u kompletu. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br. unutarnje - Ø A mm

50.187.35 50.187.36 50.187.37 50.187.38 50.186.98/99

Dubina mm

Ø 260

Ø 285

180

Ø 300

Ø 330

180

Ø 360

Ø 385

180

Ø 380

Ø 420

180

( 50.187.38

( 50.187.37

( 50.187.35

( 50.187.36

Za ispuste

Umivaonici pravokutni Od sjajnog inoxa, extra obrade. Prikljuak ispusta ne isporuje se u kompletu, treba posebno naruiti. Pravokutni umivaonici mogu se ukomponirati jedan s drugim. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br. unutarnje mm

50.187.23 50.187.24 50.187.25 50.187.26 50.187.33

vanjske sa rubom CxD mm

Dubina mm

238x300

260x325

150

150x300

175x325

150

298x328

325x350

150

237x330

250x360

150

330x330

350x350

150

( 50.187.33

( 50.187.26

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

###

vanjske sa rubom - Ø B mm

( 50.187.24 ( SHEME POVEZIVANJA KOMPONIBILNIH SUDOPERA (mjere u mm.)

( 50.187.23/25/26/33

Dvostruki sudoper Od sjajnog inoxa. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br. vanjske

50.186.80

600x320

mm sudopera

330x300 + 240x300

Visina mm

Ispust

155

50.186.98-99

677


50

Umivaonici i oprema za umivaonike Dvostruki sudoper Od inoxa. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

Dubina mm lijevog sudopera desnog sudopera

vanjske mm

50.188.74

575x370

100

110

Umivaonik ovalni Od sjajnog inoxa . Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

Ispust vanjske mm

unutarnje mm

dubina mm

265x390

240x375

125

50.186.84

50.186.98-99

Umivaonici ovalni Od sjajnog inoxa.

( 50.186.85

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

Oblik

50.186.85 50.186.86

okrugli

Ø 387

155

Ispust 50.186.98-99

ovalni

510x390

155

50.186.98-99

( 50.186.86

mm

Dubina mm

( 50.186.85

( 50.186.86

Sudoperi sa cjedilom za sue Od sjajnog inoxa , kompletni sa prikljukom ispusta. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

mm

50.188.95

vanjske

sudopera

Dubina mm

650x380

340x280

120

Umivaonici polukružni za kupaonice Od sjajnog inoxa Sudoperi

Kat.br.

Materjal

50.188.91

Ispust

385

ne

150

50.186.98-99

50.188.92

sjajni inox

260

292

ne

125

50.186.98-99

50.280.91*

elik obojan bijelom bojom

260

292

ne

125

50.186.98-99

50.188.93

sjajni inox

300

335

ne

140

50.186.98-99

Verzija od bijelog porculana

Sudoper cilindrini

Za spajanje sa kuhalima 50.101.76 i 50.223.20. Sudoperi

678

Dubina mm

350

Sudoper pravokutni

50.930.00

Sig. odljev

sjajni inox

*

Kat.br.

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ø mm unutarnji evanjski

Za spajanje sa kuhalima 50.101.76 i 50.223.20.

Umivaonici i oprema za umivaonike

Sudoperi

Širina cm

Dubina mm

Visina cm

28

150

38

Kat.br.

50.928.00

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ø unutarnji cm

Ø vanjski cm

Dubina mm

36

40

165


Umivaonici i oprema za umivaonike

Umivaonik pravokutni od bijelog sjajnog plexiglassa

Umivaonik ovalni od plexiglassa

Za upotrebu u kupaonici.

Vrlo lijepe obrade. Sudoperi

Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

50.188.81

50

mm

330x280x140

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

Ispust

50.188.94

50.170.41; 50.270.41

Umivaonik, kutni

mm

Ispust 50.170.41; 50.270.41

370 x 300

Ovalni umivaonik od bijele keramike

Idealni za kupaonicu. Kompletan sa ispustom. Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

mm

50.270.47

Sudoperi

Ispust

280x280

Kat.br.

50.170.41/270.41

50.188.96

Umivaonici i oprema za umivaonike

Izrez mm

vanjske mm 400x335

360x295x200h

Umivaonik polukružni od prozirnog stakla Umivaonici

Kat.br.

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ø mm

Visina mm

280

95

360

130

420

140

50.189.34 50.189.36 50.189.37

Ispust

50.186.97 50.186.97 50.186.97

( 50.186.97 Opcionalno

Polukružni umivaonici od bijele keramike za montiranje na ravnu površinu

Ispust - odljev za umivaonik od kromiranog mesinga

Prate aktualne tendencije koje u kupaoniciama privilegiraju ovo rješenje.

Dužina 75 mm sa push-pull zatvaranjem i navojem 1" 1/4. Koristi se takoer i za fiksiranje umivaonika na površinu na koju se montira.

Sudoperi

Kat.br.

50.188.98 50.188.99

Ispusti za sudopere

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ø mm

Visina mm

Ispust

370

150

50.186.97

410

160

50.186.97

Kat.br.

50.186.97

Umivaonici i oprema za umivaonike

Dužina mm

Navoj

75

1" 1/4

Za art. 50.188.xx

Sklopivi umivaonik od sjajnog inoxa

Umivaonik za montiranje pregradu kompletno od inoxa

50.188.72 Sa zatvaranjem slavine okretanjem, mjere mm 350x130x385h.

50.188.70 Preklopni za montažu na zid, sa slavinom od inoxa. Vrlo vrst, može se na njega nasloniti bez da se razbije. Kompletan sa držaem sapuna. Mjere 375x320, izboenost zatvoreni 145 mm, izboenost otvoreni 345 mm.

Sudoperi

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Od bijelog ABS-a . Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

679


50

Umivaonici i oprema za umivaonike Umivaonik sklopivi od ABS-a za pregradu Kompletna sa sklopivom slavinom 17.046.00. Sudoperi

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

Ugradbene mm

Vanjske mm

Dubina mm

Otvoreni umivaonik mm

440x390

520x460

320

380x390

50.188.68

Prikljuci za cijev, okretljivi Mogu se demontirati radi išenja, za korištenje sa ispustima koji se isporuuju sa našim umivaonicima/sudoperima od inoxa. Sudoperi, prikljucci za

Umivaonici i oprema za umivaonike

od 90°

Ravni

Od mm

Navoj

50.188.02 50.188.03

50.187.01 50.187.02 50.187.03

20 25

1”1/4 1”1/4

1 1

30

1”1/4

1

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Ispust za umivaonik boni pod 90°

Rezervni ispust ravni

Od inoxa + moplena. Kompletan sa epom sa rukicom. Ispusti za sudopere

Kat.br.

50.186.98 50.186.96

Inox + plastika, sa epom.

Umivaonici i oprema za umivaonike

Ø mm

Ukupni Ø mm

25

70

20

70

Ispusti za sudopere

Umivaonici i oprema za umivaonike

Kat.br.

Navoj

Ukupni Ø mm

50.186.99

1"1/4

70

Ispusti za umivaonike Od bijele plastike, za sve umivaonike 50.270.47; 50.188.81-94; 50.928.00; 50.930.00; 50.188.95. Ispusti za sudopere

Umivaonici i oprema za umivaonike

Tip na 90°

ravni

50.170.41

Prikljuak za cijev mm

Ø mm

28

50

50.270.41

Ispust “T” za povezivanje 2 umivaonika Od plastike. Ispusti za sudopere

Kat.br.

Umivaonici i oprema za umivaonike

Navoj

Širina pilette

50.186.95

1”1/4

podesiva od mm 300 do mm 140

Prikljuuje se na prikljuak za cijev

50.186.99 17.206.43; 17.234.08/09

 Kuhala Prenosno kuhalo Camping Gas sa ugraenom bocom Kuhala

Kat.br.

50.275.00 50.275.01

Kuhala

Opis Model "Bistro” Camping gaz. Elektrino paljenje, autonomija do 3 sata. Kompletan sa sistemom za kontrolu pritiska plina. Idealno za plovila koja nemaju fiksna kuhala. Mjere 33x32x11 cm. Rezervni uložak

Sklopivo kuhalo za pregradu Konstruirano od našeg otvora 20.294.00, posebno preraenog, na koji se instalira plinsko kuhalo. Kuhala

Kat.br.

50.188.87

680

Kuhala

Sa

kuhalom ha alkohol art. 50.015.00

Vanjske mm

520x460

Dubina zatvorenog Dubina otvorenog mm mm

120

445


Kuhala

50

Kuhala vanjska od inoxa Kompletna sa sigurnosnim termoelementom i držaem za lonce. Kuhala

Kuhala

Kat.br.

Br. plamenika

50.101.45 50.101.46

1 2

vanjske mm

210x290x90h 360x330x90h

Plamenik W

1750 1750x2

Draža za lonce 50.100.48 50.100.49

( 50.101.46 ( Drža za lonce 50.100.49

( 50.101.45

 Kuhala “Smev” Rezervni držai lonaca

Držai za lonce

Kat.br.

50.223.20 Sa dva plamenika, od sjajnog inoxa. Sa sigurnosnim termoelementom, i elektrinim paljenjem, kompletno sa držaem lonaca, mjere: cm 28x38. Ploe za kuhanje

Kuhala “Smev”

Kuhalo sa dva plamenika bez sudopera

50.101.76 Od sjajnog inoxa, sa ventilima na kuhalu, kompletno sa sigurnosnim termoelementima i držaem lonaca, mjere: cm 42x37.

50.510.00 50.515.00 50.518.00 50.516.00 50.517.00

Kuhala “Smev”

Br. plamenika

2

Za model 50.101.76-79

2 2

50.101.72; 50.403.40 50.101.74

2

50.101.73

2

50.100.62

Sudoper

50.101.77 Za upotrebu sa modelom 50.101.76, unutrašnje mjere 320x320mm, vanjske mjere 370x370mm, visina 140 mm. Ploe za kuhanje

Ploe za kuhanje

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kuhalo serije 2000

Kuhala “Smev”

Kuhala “Smev”

 Kuhala Techimpex Serija kuhala od inoxa vrlo lijepe završne obrade i optimalnog dizajna, meu najmodernijim i najfunkcionalnijim plamenicima u skladu sa normama DIN. Kompletni sa sigurnosnim termoelementima.

Kuhalo sa dva plamenika 50.281.00 Od sjajnog inoxa . Pojednostavljena verzija modela 50.300.02, mjere: cm 50x31x10. Kuhala

Kuhala Techimpex

681


50

Kuhala ugradbena

 Kuhala ugradbena Ugradbena kuhala od inoxa Verzija superkompaktna, kompletna sa sigurnosnim termoelementom. Kuhala

Kuhala ugradbena

Kat.br.

( 50.101.44

Br.° plamenika

Vanjske mm

Izboenost mm vanjskog unutrašnjeg dijela dijela

50.101.43 50.101.44 50.101.42

1

320x285

30

80

1750

2

350x320

30

80

1750x2

2

380x360

30

80

50.101.48

3

470x360

30

80

1750x2 1000+1750 +3000

( 50.101.43

Drža lonca

50.100.48 50.100.49 50.100.49 50.100.50

( 50.101.48

( 50.101.42

( Drža za lonce

Plinska kuhala "Techimpex"

( 50.1 0

0.52

Od inoxa sa plamenicima visoke snage i kvalitete. Svi su kompletni sa sigurnosnim termoelementom. Vrlo lijepe obrade i avangardnog dizajna. Kuhala

Kuhala ugradbena

Kat.br.

Model

Plamenici W

Set držaa za lonce + štitnik plamena

"Pianodue"

2

2300+1700

50.100.54

"Pianotre"

3

2300+1700+1000

50.100.55

0.53

50.100.52 50.100.53

Br. plamenika

( Držai za lonce 50.

( 50.1 0

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Plamenik W

( 50.100.52

( Držai za lonce

( 50.100.53

50.100.54

Plinsko kuhalo sa 2 plamenika od inoxa Od sjajnog inoxa. Kompletno sa termoelementom.

(D

Kuhala

rža

i

Kuhala ugradbena

Kat.br.

za

vanjske mm

50.708.90

lon

500x300

ugradnje mm 480x280x35 dubina

Drža lonca 50.100.51

ce

Plinsko kuhalo od stakla ( 50.709.12

Kompletno sa termoelementom Kuhala

Kat.br.

50.709.11 50.709.12 50.709.13

( 50.709.13

682

( 50.709.11

Broj plamenika

1 2 2

Kuhala ugradbena

vanjske 320x285 500x300 380x280

mm ugradbene 300x265 480x250 360x260

Snaga W

Držai za lonce

1900 1750+3000 1000+1750

50.100.48 50.100.49 50.100.49

( Drža za lonce


Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina

50

 Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina Izraena su potpuno od inoxa, ekstremno su kompaktna sa efikasnim i sigurnim funkcioniranjem. Spremnik sa alkoholom je ukljuen (1,2 litre). Ova kuhala valjano zamijenjuju plinska, za koja je potrebna posebna instalacija i zadovoljavanje posebnih sigurnosnih standarda. Vrijeme potrebno za zagrijavanje jedne litre vode do vrenja je 8 minuta. Autonomija svakog plamenika je 4/5 sati.

Ugradbena kuhala Izraena kompletno od inoxa, vrlo su kompaktna sa jednostavnim i sigurnim funkcioniranjem. Sa ukljuenim spremnikom za alokohol (1,2l). Vrijeme do vrenja od 1l vode 8 minuta. Autonomija za svaki plamenik 4/5 sati. Štednjaci

Kat.br.

Verzija

Broj plamenika

Alkohol Alkohol Kombinirana Kombinirana Alkohol Alkohol Kombinirana

1 2 1 2 1 2 2

Plamenici elektrini W V 1x2000 220 2x2000 220 2x2000 220

Poklopac vanjske cm

ugradbene cm

395 x 377 x 150 623 x 377 x 150 395 x 377 x 150 623 x 377 x 150 270 x 365 x 160 500 x 365 x 160 500 x 365 x 160

345 x 325 x 140 575 x 325 x 140 345 x 325 x 140 575 x 325 x 140 255 x 340 x 150 485 x 340 x 150 485 x 340 x 150

drvena daska za rezanje

50.153.01 50.153.02 ukljuen ukljuen -

Drža za lonce za svaki plamenik poklopac stakleni

50.154.01 50.154.02 50.154.02

Upuivanje pieroelektrino

( 50.190.00

( 50.201.00

( 50.400.00

( 50.192.00 + 50.154.02 (OPTIONAL)

( 50.200.00

( 50.155.00

( 50.191.00

50.152.00 50.152.00 50.152.00 50.152.00 50.155.00 50.155.00 50.155.00

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.200.00 50.400.00 50.201.00 50.401.00 50.190.00* 50.191.00* 50.192.00* *

( 50.401.00

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina

Modeli za prislanjanje Štednjaci

Kat.br.

1 2

cm

Nosa sa kardanom

23,6x26,2x11,9 46,4x26,2x11,9

50.030.02 50.030.02

Drža vrata 50.030.01 (1) 50.030.01 (2)

( 50.030.02

( 50.030.01

50.015.00 50.030.00

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina

Br. plamenika

Grija/kuhalo na alkohol “Origo” Koristi specijalne spremnike za alkohol poznatih kuhala Origo. Zatvoren funkcionira kao ureaj za grijanje sa maksimalnom snagom od 1500 watta (5000 VTV). Otvoren predstavlja izvrsno kuhalo, koje može zagrijati 1 litru vode do vrenja za 8 minuta. Grijai

Kat.br.

50.451.50

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina

Autonomija kod maksimalne snage

Kapacitet rezervara

mm

Rezervni spremnik

4/5 h

1,2 l alkohola

285 (Ø) x 150x285 (H)

50.479.11

683


50

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina

ORIGONOL

Rezervni spremnik za alkohol

Alkohol specifian za sva kuhala i penice Origo. Karakteristika mu je da je ist 99% te ima mnogo veu toplinsku mo od normalnog alkohola trenutno na tržištu, pakovanje u praktinim kanistrima od 1 litre. Kuhala, alokohol za

Kat.br.

Kuhala

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina

Kat.br.

Tip univerzalna, za sva kuhala origo za grija 50.451.50

50.479.01 50.479.11

Kuhala na alkohol ORIGO ili alkohol + elektrina

50.202.00

Specijalni spremnici za alkohol Origo nepropusni. ak i ukoliko se okrenu naopako ne propuštaju alkohol, jer ga zadržava specijalna unutrašnja pjena.

1 lt

 Kuhala elektrina Elektrina kuhala

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Od staklokeramike sa okvirom od inoxa. Komponente visoke kvalitete, ultrabrze ploe, ukljuena termika zaštita, svijetlei alarm za zaostalu toplinu, ploa uvijek hladna na rubovima ploe za kuhanje, napajanje 220 volt.

Kuhala

Kuhala elektrina

Kat.br.

Br. ploa

watt ploa

50.100.41

1+1

50.100.43 50.100.56 50.100.45

2 3

950+750 koncentrine 1800 + 1200 1800 + 1200x2

4

1800x2 + 1200x2

mm

Drža lonac

300x300

50.100.42

300x519 496x521 517x587

50.100.44 50.100.57 50.100.46

Kuhala od staklokeramike Kuhala

Kuhala elektrina

Kat.br. vanjske

mm ugradnje

Plamenici W

50.707.70 500x300x40h 480x280x50h 1200-1700 50.707.71 500x300x40h 480x280x50h 1200-1700

Verzija Drža lonca

50.100.51

Tradicionalno paljenje

50.100.51

Paljenje touch control

( 50.707.70

( 50.707.71 ( držai za lonce

Kuhalo od inoxa Kuhala

Kuhala elektrina

Kat.br.

50.709.90

vanjske mm

ugradnje mm

Plamenici W

Drža lonca

500x300x40h

480x280x50h

1500-1200

50.100.51

( držai za lonce

684


Kuhala elektrina

50

( 50.306.00

Plinska kuhala sa plohom od staklokeramike DOMETIC Suvremenog izgleda. Svaki plamenik može ugrijati 2 podruja kuhanja korištenjem ostatka topline. Plamenici visoke efikasnosti. Elektrino paljenje. Sa regulatorimau ravnini sa površinom. Kuhala

Kuhala elektrina

Kat.br.

Verzija

50.305.00 50.306.00

1 plamenik + preostala 2 plamenika + preostala

Snaga grijaa W

vanjske

mm ugradbene

Držai za lonce

1600

398 x 505 x 95

377 x 488

50.155.00

1600 + 1300 558 x 505 x 95

538 x 488

50.155.00

( Držai za lonce 50.155.00

( 50.305.00

Elektrina kuhala od staklokeramike ORIGO Komande na ploi sa sigurnosnim paljenjem, kontrolne svjetlosne lampice za upozorenje "upaljena ploa", ili u svakom sluaju dok je još topla ak i ukoliko je iskljuena. Grijanje brzo i ravnomjerno (3 sekunde). Napajanje na 220 V. Po narudžbi rasploživa i na 110 V OSIM ART.50.313.00. Ploce za kuhanje

Br. ploa

W vanjske 300 x 320

mm ugradbene

Komplet držaa za lonce

1

1200

2

275 x 294 x 80h

1200 x 2

535 x 300

500 x 275 x 80h

1200 x 3

524 x 486

408 x 480 x 80h

50.155.00 50.155.00 50.155.00

3

Upuivanje "touch control"

( 50.312.00

( držai za lonce 50.155.00

( 50.311.00

 Kuhala integrirana "Smev" Od sjajnog inoxa, svi u kompletu sa sigurnosnim termoelementima i držaima za lonce. Serija sa penicom i sudoperom.

Kuhala SMEV "A" Ventili na prednjem dijelu, kompletno sa držaima za lonce. Ploe za kuhanje

desni

50.101.79DX

Kuhala integrirana "Smev"

Sudoper lijevi (na slici)

cm vanjske

sudopera

59x38

32x32

50.101.79SX

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.310.00 50.311.00 50.312.00 *

( 50.310.00

Kuhala elektrina

Kat.br.

( držai za lonce

Model C Ventili na kuhalu, kompletno sa držaima za lonce. Ploe za kuhanje

desni

50.101.74DX

Sudoper lijevi (na slici)

50.101.74SX

Kuhala integrirana "Smev"

vanjske 49x46

cm sudopera 24x34

( držai za lonce

685


50

Kuhala integrirana "Smev" Model D Ventili na kuhalu, kompletno sa držaima za lonce. Ploce za kuhanje

Kuhala integrirana "Smev"

Sudoper desni (na slici) lijevi

50.101.73DX

cm vanjske

sudopera

60x42

24x34

50.101.73SX

( držai za lonce

Model E Ventili na kuhalu, kompletno sa držaima za lonce. Ploce za kuhanje

desni

Kuhala integrirana "Smev"

Sudoper lijevi (na slici)

vanjski

sudopera

50.100.62SX

80x42

32x32

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.100.62DX

cm

( držai za lonce

 Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem Od inoxa sa poklopcem od kaljenog stakla dimno sive boje.

Kuhalo

Sudoper

( 50.802.20

( 50.802.30

( 50.800.50/60

( 50.800.40 Plamenici sa elektronskim paljenjem i sigurnosnim termoelementom, snaga plamenika 1,7 Kw svaki. Kuhala

Kompletan sa slavinom za toplu i hladnu vodu. Sudoperi

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Kat.br.

Oblik

50.800.40 50.800.50 50.800.60

okrugli

mm Ø 420 x 148h

Za upotrebu sa

pravokutni

420x370

50.802.20

pravokutni

420x440

50.802.30

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Kat.br.

Br. plamenika

50.802.20 50.802.30

2 3

mm

480x370 560x440

Kuhalo

Sudoper sa cjedilom za sue

( 50.803.20

( 50.803.30

Kompletno sa sudoperom i sklopivom slavinom od kromiranog mesinga. Kuhala

Kat.br.

50.803.20 50.803.30

686

Kompletan sa sklopivom slavinom od kromiranog mesinga. Sudoperi

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Opis

vanjske mm

sa 2 plamenika

680x440

sa 3 plamenika

680x440

Kat.br.

50.803.60

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

vanjske mm 680x440


Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

50.538.00 Jednostruki drža za lonce univerzalni za 50.802.20-30 + 50.803.20-30.

50.581.00 Daska za rezanje od drva za sudoper 50.800.50-60. Daska za rezanje

50

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Ispusti - odvodi Sudoperi, ispusti za

Kuhala i sudoperi kompletni sa poklopcem

Kat.br.

50.535.00 50.530.00

Tip

Cijev Ø mm

Ukupni Ø mm

ravni

25

47

Za sudopere 50.800.40-50-60; 50.803.60

na 90°

25

47

50.800.40-50-60; 50.803.60

 Sudoperi sa sklopivim kuhalom Preklopna kuhala sa šarnirima na sudoperu Od sjajnog inoxa, kompletna sa sklopivom slavinom, držaem za lonce i poklopcem od kaljenog stakla. Sudoperi sa sklopivim kuhalom

Kat.br.

50.102.01 50.102.05

Model

Plamenici

vanjske mm

Visina mm

okrugli

1

Ø 300

180

pravokutni

1

320 (dubina) x 350

180

( 50.102.01

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kuhala

( 50.102.05

 Kuhala ugraena staklo / inox Ploa od stakla + sudoper od inoxa Sudoperi

Kat.br.

Kuhala ugraena staklo / inox

Broj plamenika. Fuochi vanjske mm

50.100.68

2

Izboenost mm vanjska unutarnja

600x420

30

180

Plamenik watt

Držai za lonce

1750x2

50.100.49

( 50.100.68

Kuhala inox / sa poklopcem Kuhala

Kuhala ugraena staklo / inox

Kat.br.

50.801.01

Broj plamenika

vanjske

mm unutrašnje

2

510x390

450x330

Visina mm Plamenici watt vanjska unutrašnja

167

150

( Držai za lonce

1000+1750

Držai za lonce

50.100.49

( 50.801.01

( 50.801.01

Sudoper od nehrdajuceg celika koš s poklopcem Sudoperi

Kat.br.

50.800.01

Kuhala ugraena staklo / inox

vanjske mm

510x390

Visina mm

450x330

Slavina Jednostruka

687


50

Kuhala sa penicom serije Mariner

 Kuhala sa penicom serije Mariner U elementu od sjajnog inoxa.

Verzija “Classic” Karakteristike: 1) držai lonaca - 2) boni kardanski drža - 3) sigurnosni termoelement - 4) termostat - 5) dvostruko prednje staklo - 6) kuhalo velikih dimenzija na kojem se mogu koristiti i kuni lonci - 7) centralni plamenik za penicu radi optimale distribucije topline - 8) dupli pleh u penici na izvlaenje radi lakšeg održavanja - 9) velika penica (900 cm3). Pecnice

Kuhala sa penicom serije Mariner

Kat.br.

Plamenici Širina mm

50.385.00

3 od 1000/1700 watt

preko svega Dubina mm

500+20 kardan

Visina mm

440

495

50.385.01 Rezervni drža za lonce

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Verzija “Power” Karakteristike: 1) dva plamenika visoke kvalitete - 2) drža lonaca + bona zaštita plamena - 3) boni kardanski drža podesiv - 4) sigurnosni termoelementi - 5) elektrino paljenje autonomno sa ukljuenim baterijama - 6) dvostruko prednje staklo tip ogledala - 7) grill - 8) termostat sa vrlo finom regulacijom - 9) kuhalo velikih dimenzija i za korištenje sa loncima iz domainstva - 10) centralni plamenik za penicu radi optimalne distribucije topline 11) dvostruki pleh na izvlaenje radi lakšeg išenja - 12) velika penica (900 cm3). Pecnice

Kat.br.

Kuhala sa penicom serije Mariner

Plamenici Širina mm

50.370.00 2 od 1700/3000 watt

preko svega Dubina mm

500+20 kardan

Visina mm

440

495

50.385.01 Rezervni drža za lonce

Verzija “Compact” Karakteristike: 1) dva plamenika visoke snage - 2) držai za lonce - 3) boni kardanski drža - 4) sigurnosni termoelement - 5) dvostruko prednje staklo - 6) termostat - 7) centralni plamenik u penici radi bolje distribucije topline - 8) dvostruki pleh na izvlaenje radi boljeg i lakšeg išenja. Pecnice

Kat.br.

Kuhala sa penicom serije Mariner

Plamenici Širina mm

50.375.00

2 od 1700/2300 watt

preko svega Dubina mm

450+20 kardan

Visina mm

440

495

50.385.01 Rezervni drža lonca

Elektrino kuhalo sa penicom “Horizon” 50.390.04 Element od sjajnog inoxa, ploha od staklokeramike, kompletno sa kardanskim držaem i držaem za lonce. Penica sa grillom i ploom velikih dimenzija. Verzija sa 4 plamenika (1200x2+1800x2) + penica 1500 watt, težina kg 25. Pecnice

Kuhala sa penicom serije Mariner

Plinsko kuhalo serije "Topline" Proizvod visoke kvalitete za profesionalnu upotrebu. Karakteristike: 1) Struktura od inoxa vrlo vrsta - 2) Blokiranje lonaca od inoxa podesivo po širini i po visini - 3) Bona zaštita plamena na skidanje radi lakšeg održavanja - 4) Kardanski drža sa patentiranim sistemom regulacije - 5) Elektrino paljenje autonomno sa baterijama AA. Pecnice

Kat.br.

Br. plamenika

3

Plamenici watt 3000/1700/1000

Penica + grill

TOPTHREE

1700 + 1600

27

TOPFOUR

4

3000/1700/1000

1700 + 1600

27

( 50.380.04

50.380.00 50.380.04

Kuhala sa penicom serije Mariner

Model

688


Penice i kuhala sa penicom SMEV

50

 Penice i kuhala sa penicom SMEV

Kuhalo sa 3 plamenka + penica SMEV Kuhalo sa 3 plamenika + penicom + grillom. Drža za lonce + boni kardanski drža. Sa termostatom. Sa unutrašnjim svjetlom. Elektrino paljenje na 12 V. Sa vanjskim kuištem + držaem lonaca + poklopcima plamenika od inoxa. Termoparovi sigurnosni (i kod girlla). Drža kaljenog stakla sa sigurnosnim blokiranjem. Penice

Penice i kuhala sa penicom SMEV

Kat.br.

Plamenika (3) W 2200 + 1800 + 1000

50.386.00

Grill W

Penica W

1600

1200

vanjske mm 496x462x441

21

Plinsko kuhalo smanjenih dimenzija

Pecnice

Kat.br.

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Jedno od najmanjih plinskih kuhala na tržištu sa ploom sa 4 plamenika, penicom i grillom. Kuište i ploha za kuhanje od sjajnog inoxa 18/10, unutrašnjost penice emajlirana sa zaštitom od prijanjanja. Sa elektronskim paljenjem niskog napona (12 V)upravljanim direktno sa komandnih rukica sa supersigurnim sistemom za zaštitu od ukljuivanja plamenika penice ili grilla sa zatvorenim vratima. Ploa za kuhanje sa 4 plamenika, grill plinski, sa patentiranim okretanjem grilla, rešetka na radnoj površini sa dvostrukim staklom koje se može skidati. Sa držaima za lonce i šarnirima. Termostat, unutrašnje svjetlo, kapacitet 30 lt, sa karadnskim ovijesom, jednostavno za upotrebu i montažu. Penice i kuhala sa penicom SMEV

Napon

Snaga penice

50.387.00 12 volt DC 1,0 kW

Plinska penica

Snaga grilla

Plinski grill

Snaga kuhala

Plinsko kuhalo

Potrošnja plina

73 g/h

1,3 kW

95 g/h

5,6 kW

408 g/h

576 g/h

Penica + mini grill plinski, ugradbeni 50.388.20 Horizontalno otvaranje. Kapacitet 20 lt. Prednji dio od sjajnog inoxa + staklo fumè. Unutrašnjost penice emajlirana sa zaštitom od prijanjanja. Kompletan sa elektronskim paljenjem niskog napona + unutrašnjim svjetlom. Pecnice

Penice i kuhala sa penicom SMEV

 Roštilji elektrini Elektrini barbecue od inoxa

Barbecue elektrini od staklokeramike i inoxa

Barbeque elektricni

Barbeque elektricni

Kat.br.

50.381.00

500x300

Roštilji elektrini

Kat.br.

Roštilji elektrini

vanjske mm

Snaga W

volt

1500

220

50.709.10

Snaga W

volt

vanjske mm

500x300

2400

220

ugradbene mm 455x240x45 dubina

Barbecue elektrini kompaktan 50.382.00 Kompletno od inoxa AISI 316, sa posudicom za mast na izvlaenje, rešetka fiksirana sa spcijalnim antivibracijskim kukicama, potrošnja 1,5 Kw na 220 V. Barbeque elektricni

Roštilji elektrini

689


50

Spremnici i oprema za plinske ureaje

 Spremnici i oprema za plinske ureaje U skladu sa normama ISO 10239,94/95, direktiva 90/396/CE, za turistika plovila.

Spremnik za plinske boce

Spremnik za plinske boce vodonepropusan

50.250.00 Izraen od polietilena u skladu sa propisima RINA, za montiranje izvan kabine, mjere Ø mm 270, visina mm 320.

U skladu sa ISO 10239, normom koja predvia da se plinske boce koje se stavljaju unutar plovila stavljaju u poseban izolirani i ventilirani prostor povezan sa vanjskim ambijentom. Od polietilena. Mjere: baza mm 270, ukupna visina mm 348. Za plinske boce tipa camping gas ili slinih do 3 kg kompletira se sa kitom 50.013.92

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Prostori za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Prostori za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Kat.br.

50.251.00

Ø vanjski mm

Ø unutarnji mm

Visina mm

270

200

348

Fiksiranje 50.251.05

Spremnik plastini za spremanje plinskih boca

Spremnik plastini za spremanje plinskih boca

Za plinske boce od kg 3 sa odgovarajuim regulatorom pritiska. Vratašca od Lurana sa zaštitom od UV-zraka. Kompletan sa vodonepropusnim prikljukom za cijev za plin. U skladu sa ISO10239.

Za plinske boce od kg 3 sa odgovarajuim regulatorom pritiska. Vratašca od Lurana sa zaštitom od UV-zraka. Kompletan sa vodonepropusnim prikljukom za cijev za plin. U skladu sa ISO 10239. Sa integriranom ventilacijom prostora. Otvaranje sa desne strane kao na fotografiji; mogue je realizirati i otvaranje sa lijeve strane za minimalnu narudžbu od 5 komada.

Prostori za plinske boce

Kat.br.

50.252.00

Spremnici i oprema za plinske ureaje

frontalne mm

370x370

Ugradbene mm

Izboenost mm

305x305

250

Prostori za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Kat.br.

50.253.00

frontalne mm 405x375

Ugradbene mm

Izboenost mm

330x300

250

Sistem fiksiranja za plinske boce 50.251.05 Drža plastini + podesiva traka od polipropilena. Za fiksiranje artikla 50.251.00 na pregradu. Prostori za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Drža boca Prostor od mekanog PVC-a za smještaj boca Caming Gaz od 3 kg ili slinih. Služi kao zaštita od udaraca, sa amortizatorom koji onemoguuje da boca ogrebe prostor ili ga zaprlja sa hrom. Drža boca

Kat.br.

50.249.00

690

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Ø mm

203


Spremnici i oprema za plinske ureaje

50

Kit za boce campingaz ili sline smještene na udaljenosti 50.013.90 Sastoji se od: regulatora 30 Mbar sa ventilom za zavidati na bocu + fleksibilne cijevi od cm 65 od regulatora do bakrene cijevi Ø mm 8 + ventila za niski pritisak za instaliranje na kraju bakrene cijevi + fleksibilne cijevi od cm 85 za montažu od bakrene cijevi nakon ventila do plinskog kuhala + 4 ležaja za ojaanje od mesinga za umetanje u bakrenu cijev na svim dijelovima gdje se nalazi spoj. Kit za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Kit za plinske boce standard kg. 5/10/20 za montiranje na udaljenosti 50.013.91 Razlikuje se od kita 50.013.90 zbog razliitog regulatora pritiska 30 Mbar spojenog sa ventilom za zavidavanje na bocu, sve ostalo je isto. Kit za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Kit za plinske boce campingaz ili sline koje se montiraju ispod kuhala u vodonepropusni spremnik 50.013.92 Sastoji se od: regulatora 30 Mbar + fleksibilne cijevi od cm 65 od regulatora do spremnika + fleksibilne cijevi od cm 80 od spremnika do ventila + cijevi od cm 120 od ventila do plinskog kuhala. Kit za plinske boce

Spremnici i oprema za plinske ureaje

Aparat za toast

Spremnik za smee sa automatskim zatvaranjem na pritisak

50.819.00 Od inoxa, baza mm 136x113. Koristi se na jednom plameniku brodske kuhinje. Kuhala

50.420.01 Za standardne vreice za smee. Sistem automatskog zatvaranja onemoguava širenje neugodnih mirisa.

Lonci i pribor za kuhinju

Kanta za smece

 Bijela tehnika za nautike potrebe Napa od inoxa Napa usisna sa dvije brzine, halogene lampe i prekidai su ugradjeni u strukturi. Usisni filtri se mogu prati. Penice

Bijela tehnika za nautike potrebe

Kat.br.

50.236.12

Usis

Motor

90/168 m3/m

40 W

Svjetla mm 2 x 10 W 52x400x290

1,6

volt

Izlaz mm

12

100

Lonci i pribor za kuhinju

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

 Lonci i pribor za kuhinju

Aparat za espresso kavu na 12 Volti Jedini aparat za kavu na tržištu od 12 volti koji radi kavu sa ve postojeim vreicama sa kavom koje se prodaju na tržištu. Tehniki podaci: Kuište od lake legure ili sjajnog inoxa. Potrošnja 350 watt/ ora na 12 volti. Vrijeme potrebo za dostizanje temperature za jednu mini vreisu sa kavom: 5/6 minuts, uz potrošnju od 30 do 35 watta. Potrošnja kod "STAND BY"-a je vrlo niska. Voda se vadi iz boice sa vodom od 0,5 lt koja se umetne u kuište ureaja. Dimenzije:mm 155 x 135 x 320 h Aparat se može staviti na ravnu površinu ili se može montirati na stijenku pomou posebnih držaa tip "bajoneta" koji se isporuuju u kompletu. Nautiki aparati za domainstvo

Kat.broj

50.780.01 50.780.02

Bijela tehnika za nautike potrebe

Volt

Watt/h

12

350

Kuište Laka legura

12

350

Inox

691


50

Bijela tehnika za nautike potrebe Usisava za plovila Seavac Karakteristike: - centralna jedinica instalira se tamo gdje najmanje smeta - do 10 daljinskih ulaznih ventila može biti spojeno na istu centralnu jedinicu - maksimalna udaljenost od centralne jedinice do ventila: 12 metara - montažom cijevi za usis u bilo koji ulazni ventil, centralna jedinica se automatski ukljuuje i iskljuuje se im se cijev skine sa ventila - cijev za usisavanje je super-fleksibilna visoke kvalitete, polazna dužina je 2,4 metra (pakirana je u posebnoj vreici), maksimalna dužina je 12 metara - sa antialergijskim filterom HEPA - struja od 220 volt mora biti spojena na centralnu jedinicu - 220 V, 5,5 Amp, vrlo snažan, superioran u odnosu na mnoge usisavae koji se koriste u domainstvu - kuište od inoxa, prednji dio od bijelog polikarbonata.

Usisavac

Bijela tehnika za nautike potrebe

Kat.br.

50.850.05 50.850.06 50.850.07

Centralizirani usisava za ugradnju sa dva ulazna daljinska ventila Dodatni ulazni daljinski ventil Kit od 10 rezervnih vreica Fleksibilna cijev za povezivanje centralne jedinice i daljinskih ulaznih ventila (kolut od 10 metara za 50,8 mm) Prikljuak na 45° za dodatnu cijev usisa (x638 + 3/x634)

16.104.38 50.850.08

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Linijski T prikljuci neophodni za montiranje cijevi 16.104.38 ve se isporuuju sa 50.850.05-06.

Usisava za prašinu sa povezivanjem na utinicu za telefon/upalja za cigarete Kompletan sa fleksibilnom cijevi. Usisavac za prašinu

Bijela tehnika za nautike potrebe

Kat.br.

Napajanje

Snaga WATT

12 V

96

50.851.00

 Bojleri i oprema Boat Boiler by ATI Sa dvostrukim sistemom grijanja sa izmjenjivaem topline ili elektrinim otpornikom od 1200W na 220V (po zahtjevu i na 110 V. za ameriko tržište). Isolacija od ekspandiranog poliuretana izmeu rezervara i kuišta, kako bi se mogla održati temperatura najmanje 123 sata. Sa poveanim izmjenjivaem topline od bakra koji ima vei kapacitet od konkuretnih proizvoda dvostruko veeg kapaciteta. Mogunost horizontalnog i vertikalnog montiranja (osim modela 50.289.50; 50.389.50 za koje su predvieni samo gornji i doljni prikljuci). Sigurnosni ventil podešen na 4 bara, kolaudirani pritisak 8 bara Model A) Sa grijaem od porculanskog stakla i vanjskom oblogom od lake legure. Sa katodnom zaštitom sa megnezijevom anodom. Izmjenjiva topline od bakra; Model B) Sa grijaem od inoxa AISI 316 i vanjskom oblogom od sjajnog inoxa 304. Izmjenjiva topline od inoxa.

Bojleri

Verzija A

( Legenda: 1) ulaz vode 2) izlaz tople vode - 3) ulaz vode motora - 4) izlaz vode motora.

( 50.289.50

692

50.289.50 50.289.49 50.289.51 50.289.52 50.289.53

Bojleri i oprema

Verzija B inox

50.389.48 50.389.49 50.389.51 50.389.52 50.389.53

Model

litara

Oblik ukupne sa samo bojler flanom mm mm

razmak izmeu

“Boat Boiler 12” 12

cilindrian

395

250

175

“Boat Boiler 19” 19

pravokutan

495

420

360

“Boat Boiler 22” 22

cilindrian

475

400

386

“Boat Boiler 30” 30

cilindrian

620

545

445

“Boat Boiler 45” 45

cilindrian

880

805

710

“Boat Boiler 60” 60

cilindrian

1060

985

885

50.289.54 Rezervna cink anoda univerzalna


Bojleri i oprema

50

Bojleri Indel Marine ISOTEMP Sa unutrašnjim rezervarom, serpentinom i vanjskom oblogom od inoxa. Rezervar sa garancijom ne-puštanja od 5 godina. Rade sa otpornikom od niklovanog bakra od 750 watta na 220 volti, ili sa izmjenjivaem topline povezanim na ureaj za hlaenje motora. Otpornik je pozicioniran u doljnjem dijelu bojlera kako bi se izbjegla stratifikacija topline. Sa dvostrukim sigurnosnim termostatom. Sigurnosni ventil od 4 bara sa nepovratnim ventilom koji smanjuje i blokira izlaz vode uslijed ekspanzije. Izolacija od ekspandiranog poliuretana. Mogua vertikalna i horizontalna montaža. Termostatska mješalica 50.189.58 treba se posebno naruiti.

Bojleri

Kat.br.

LxØ mm 505x295 630x295 750x295 460x395 630x395 7500x395 1040x395 565x400hx180

Pritisak max bar 6 6 6 6 6 6 6 6

8 9 11 11 17 20 26 -

Otpornik W 750 750 750 750 750 750 750 750

( 50.290.00

( 50.291.00

( 50.291.01 ( 50.290.00

Termostatski mješa za bojlere

Cijev - prikljuak za izlaz tople vode iz bojlera

50.189.58 Služi za regulaciju temperature tople vode koja izlazi iz bojlera koja je ponekad previsoka. Univerzalan za sve bojlere.

50.289.56 Metalna pletenica od inoxa. Zamjenjuje PVC-cijev koja ne podnosi visoke temperature vode koja izlazi iz bojlera, dužina cm 45, navoji od 1/2” standardni.

Bojleri, mješaci za

Bojleri i oprema

 Jedinice za hlaenje VITRIFRIGO SYSTEM Za kompletnu grupu naruiti jedinicu za hlaenje plus ispariva.

Jedinica za hlaenje Danfoss

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

( 50.291.01

50.291.00 50.291.20 50.291.01 50.291.25 50.291.02 50.291.03 50.291.04 50.290.00

Bojleri i oprema

Volumen l 15 20 25 24 40 50 75 16

Najpoznatija jedinica za hlaenje na svijetu. Sa automatskom elektronskom kontrolom koja iskljuuje automatski jedinicu kada napon akumulatora padne ispod 10,4 kod 12 volta (22,8 kod 24 V). Jedinica sa brzim spojevima punjena ekološkim plinom R134. Hladnjaci

Jedinice za hlaenje VITRIFRIGO SYSTEM

Kat.br.

Napajanje 12/24 V - 50/60Hz

50.932.00

mm 270x160x150

Snaga 320w/24h

Isparivai Sa brzim spojevima Isparivaci za hladnjake

Kat.br.

Jedinice za hlaenje VITRIFRIGO SYSTEM

Oznaka

Tip mm

50.932.05 50.932.06 50.932.07 50.932.08 50.932.11 50.932.12 50.932.13

frižider

Za max l zamrziva

A

kutijasti

240x85x210

125

41

B

kutijasti

320x100x230

150

50

C

sa akumuliranjem hladnoe

315x233x130

100

40

D E

sa akumuliranjem hladnoe ispariva

355x280x60 325x215

150 80

50 26

F

ispariva

386x361

120

40

G

ispariva

586x346

150

50

693


50

Jedinice za hlaenje VITRIFRIGO SYSTEM Rashladna jedinica Danfoss kompletna sa ventiliranim isparivaem VE150 Rashladna jedinica je poznata Danfoss sa automatskom kontrolom napona; iskljuuje se ukoliko on padne ispod 10.4 (22.8) volta. Isporuuje se u verziji AC/DC 12/24/220 volta sa automatskom komutacijom na 220 kada je prikljuen na obalu ili kada radi generator. Ispraiva ventilirani se isporuuje sa kuištem od bijele plastike, hladi do 150 lt i vrlo je kompaktan. Hladnjaci

Jedinice za hlaenje VITRIFRIGO SYSTEM

Kat.br.

Kondenzator mm 388x132x160

50.931.98 *

Ispariva mm 220x275x58

Volt 12/24/220

Potoršnja 0,380 kw/24 h *

vanjska tmperatura 38° temperatura u box-u 5°

 Ledomati i oprema za ledomate

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Ledomat “Indel Marine” 50.840.00 Povezan sa vodenom mrežom na brodu, u kratkom vremenu napuni kvadratiima leda posudu od 4 litre, funkcionira na 220 volti (po narudžbi raspoloživ je i od 110 volta). Prednji dio od inoxa. Dimenzije mm 582 visina x 405 dubina x 353 širina, težina kg 28, potrošnja 1,4 Amp/sat na 220 volta.

Ledomati

Ledomati i oprema za ledomate

Ledomat "U-LINE" Najpoznatiji na tržištu. Proizvodi 10 kg. leda u kockicama (1050 kockica) na dan. Sa hermetikim kompresorom i vrlo tih. Ormari od inoxa, Kompletan sa prirubnicom od 3/8” za ugradnju. Ukoliko se želi proistiti voda koja snabdjeva ledomat, umetnuti na ulaznu cijev filter 52.124.00. Ledomati

Ledomati i oprema za ledomate

Kat.br.

Potrošnja A/ sat

50.836.00 50.836.01

cm širina

visina

Napajanje

Boja

dubina

1,9

62

36

43

29

220 V

bijela

1,9

62

36

43

29

220 V

crna

50.840.01 Kit za omoguavanje samostalnog korištenja ledomata (ne mora biti povezan u vodenu mrežu na brodu). Crpi vodu iz svog vlastitog odvojenog spremnika.

( 50.840.01

“Power Pack” Ureaj univerzalni na 110/220 volta za sve hladnjake iz našeg kataloga. Omoguava automatsko napajanje na 110/220 volti svih hladnjaka iz kataloga koji su na 24 V kada se plovilo poveže sa 110/ 220 V sa mrežom na obali, ili kada je u funkciji generator. Hladnjaci, uredaj za napajanje

Ledomati i oprema za ledomate

Kat.br.

Za hladnjake na

50.820.00

mm 195x110x80

24V

Snaga V/A

150

Stroj za pranje sua DOMETIC Malih dimenzija, sa kuištem od inoxa plus novog materijala "carboran" koji osim što je lagan apsorbira buku.Biti ete iznenaeni tišinom ureaja. Montiranje ugradnjom ili prislanjanjem. etiri programa pranja sistemom spray wbs uz minimalnu potrošnju elektrine energije i vode.

Stojevi za pranje posuda

Kat.br.

50.235.00

694

Bijela tehnika za nautike potrebe

Boja

Bijela

volt

220

Potrošnja Potrošnja poetna Energetska Potrošnja W W klasa vode

630

1180

A

7 lt

LxHxP mm

545x447x 20,7 480


Ledenice IGLOO

50

 Ledenice IGLOO Ledenice prijenosne original IGLOO ® Najpoznatije ledenice "made in USA", odgovaraju najvišim standardima kvalitete i roka trajanja. Vanjski dio od bijelog plastinog materijala otpornog na udarce i UV zrake, sa specijalnom izolacijom kako unutrašnjosti ledenice, tako i poklopca, sa metalnim dijelovima od inoxa. Sve se isporuuju sa sklopivim rukama za prenošenje.

Ledenice

Ledenice IGLOO

Kat.br.

Naziv

Kapacitet l

cm

ep za ispust

Jastuci

50.558.01

ICE 14 M

11

32x32x30 H

3,8

ne

-

50.558.03

M 25

23

51x29x33 H

2,7

ne

-

50.558.05

M 36

34

60x35x33 H

3,6

ne

-

50.558.07

M 48

45

65x37x37 H

4,8

da

50.566.70

50.558.09

M 54

51

65x39x39 H

5,2

da

-

50.558.11*

ICE - MR 60

57

51x47x52 H

7,6

da

-

50.558.13

M 72

68

75x42x42 H

7,2

da

50.566.80

Q - C 100 M

95

90x45x43 H

8,6

da

50.566.90

POLAR 120

114

98x44x45 H

12,7

da

50.566.92

50.558.19

Q - C 150 M

142

105x48x51H

11,2

da

50.566.95

*

( 50.558.03

( 50.558.05

Kompletna sa 2 nosaa za štap za pecanje, kotaima i rukom za prenošenje

( 50.558.07

( 50.558.13

( 50.558.09

( 50.558.11

( 50.558.18

( 50.558.15

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.558.15 50.558.18

( 50.558.01

( 50.558.19

Set univerzalnih rezervnih dijelova za ledenice IGLOO 50.559.00 Sadrži: 4 šarnira, 2 kukice za zatvaranje, 2 epa za ispust, 24 inox vijka Ledenice

Ledenice IGLOO

Sistem za fiksiranje ledenica Coleman 50.156.11 Sastoji se od 4 kuta + dva elastina konopa za fiksiranje pomou ruki, univerzalan. Ledenice

Ledenice IGLOO

695


50

Prijenosni frižideri

 Prijenosni frižideri Elektronski prijenosni hladnjak “Powerbox TE28L” Deluxe Sa okretljivom rukom koja omoguava korištenje i kao ledomat (dio koji hladi je u poklopcu i ne zauzima prostor); napajanje na 12 V. Može služiti i za zagrijavanje. Hladnjaci

Prijenosni frižideri

Kat.br.

Kapacitet lt

50.171.30

mm 460x250x350

28

Hladnjak - frižider termoelektrini "Te20 smart" Praktian, zahvaljujui novom sistemu otvaranja koji ini jednostavnim i brzim pristup namirnicama. Sadrži boce od 1,5 lt u vertikalnoj poziciji. Hladi do -16° u odnosu na temperaturu prostora u kojem se nalazi.

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Hladnjaci

Prijenosni frižideri

Kat.br.

Kapacitet l

50.171.34

cm 30x46x27

20

Izolacija Pjena EPS

2,9

Termoelektrini hladnjak Power box TE36L Osim što hladi na -20° u odnosu na temperaturu ambijenta. Može se koristiti sa otvorom sa gornje strane ili sa prednje strane. Povezuje se sa utikaem za upalja za cigarete od 12 V. Za boce od 2 litre. Hladnjaci

Prijenosni frižideri

Kat.br.

Kapacitet lt

50.171.31

mm 492x430x370

36

 Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box" Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box" Hladnjaci - zamrzivai prijenosni, projektirani za vanjsku upotrebu i otporni na snažne pokrete. Univerzalno napajanje 12/24/220 V AC/DC. Izraeni potpuno od nehrajuih materijala. Hladnjaci

Prijenosni hladnjaci za kokpit "Travel box"

Kat.br.

Tip

50.832.32 50.832.42 50.831.07 50.831.08 *

(HxLxP) mm

Energetska potrošnja* (W/24h)

Tip kompresora Dandoss / Secop

Radne temperature (°C)

TB 31 AC/DC

30

380x585x350 18

220 - 740

BD35F

+5 do - 18

TB 41 AC/DC TB 51 AC/DC

40 50

445x585x350 21 530x585x350 23

250 - 790 240 - 770

BD35F BD35F

+5 do - 18 +5 do - 18

TB 55 AC/DC

55

515x640x530 26

79 - 439

BD35F

+5 do - 18

Energetska potrošnja kod funkcioniranja na 12 V sa +5°C u hladnjaku, kod vanjske temperatura ambijenta +25°C

( termostat

696

Volumen l


50

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

 Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM Hladnjak ISOTHERM sa hermetikim kompresorom “Secop” bez potrebe održavanja Sa elektronskom kontrolom koja iskljuuje hladnjak kada napon padne ispod 10,4 volta i ponovno ga ukljuuje kada isti naraste na 11,7 volta (podesive vrijednosti do 9,6 i 10,9 volta). Brzina rotacije 2000-2500-3000 RPM regulirana u skladu sa volumenom koji se želi ohladiti. Hladnjaci ISOTHERM su svi raspoloživi po narudžbi (isporuka 15/ 30 dana) sa centralinom Danfoss sa automatskom izmjenom AC/DC 12/24 V - 115/230 V (zatražiti posebnu ponudu). Hladnjaci

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

38 38 38 38 38 38 41 41 45 45 45 47,5 47,5 48,5 48,5 52,5 52,5 47,5 50 55 55

47,5/31** 47,5/31** 47,5/31** 47* 47* 47* 47/36** 47/36** 50* 50* 50* 51,5* 51,5* 45,5* 45,5* 51* 51* 42,5 52 52 52

visina

52,5 52,5 53 52,5 52,5 52,5 54 54 53 53 53 62,5 62,5 74,5 74,5 74,5 74,5 85 122 143 166

Akumul. hladnoe sa Kapacitet eutet. ploama lt

ne ne da ne ne da ne da ne ne da ne da ne da ne da ne ne ne ne

42 42 42 49 49 49 42 42 65 65 65 85 85 100 100 130 130 70+20 125+40 178+41 218+53

16 16 18 16 16 18 16 18 18 18 20 20 22 21 23 24 26 20 39 44 51

Kompre- sor

Potrošnja prosjena/max A

Napa- janje volt

Prostor

izvadljivi izvadljivi izvadljivi ugraeni ugraeni ugraeni izvadljivi izvadljivi ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni ugraeni

0,6/2,7 A 0,6/2,7 A 0,6/2,7 A 0,6/2,7 A 0,6/2,7 A 0,6/2,7 A 0,6/2,5 A 0,6/2,5 A 0,7/2,7 A 0,7/2,7 A 0,7/2,7 A 0,8/4,0 A 0,8/4,0 A 1,0/4,0 A 1,0/4,0 A 1,1/5,0 A 1,1/5,0 A 1,7/4 A 2,3/6,0 A 2,5/6,0 A 3/7 A

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni jedinstveni

Dubina se smatra bez vrata i ruke (± 40 mm) Kompresor se može odvojiti i udaljiti do cm 150, u tom sluaju dubina ormaria je ona manja od dviju navedenih Sve u bijeloj boji + prsten od inoxa za ugradnju (za kokpit) Sve u bijeloj boji

( 50.935.01-936.01

( 50.935.11-936.11-830.03

( 50.838.02-03

( 50.935.03-936.03

( 50.935.02-936.02

( 50.935.12-936.12

( 50.935-936.00-830.02

( 50.831.01-833.01-830.01

( 50.838.01

R

* ** *** ****##

CR42/S CR42 VB*** CR42EN CR49 CR49 VB*** CR49EN CR50 CR50EN CR65 CR65 VB*** CR65EN CR85 CR85EN CR100 CR100EN CR130 CR130EN CR90 CR165 CR219 CR271

širina

cm dubina

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.831.01 50.830.01 50.833.01 50.935.00 50.830.02 50.936.00 50.935.01 50.936.01 50.935.11 50.830.03 50.936.11 50.935.02* 50.936.02* 50.935.12* 50.936.12* 50.935.03* 50.936.03* 50.837.01 50.838.01**** 50.838.02**** 50.838.03****

Model

( 50.837.01

Kat.br.

697


50

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM Hladnjak Isotherm frontalni Inox Ve kompletan sa inox prirubnicom za ugradbeno fiksiranje na nain da vrata ostaju u ravnini sa prirubnicom. Zatvaranje pomou brave "na pritisak" koja je takoer u ravnini. Dimenzije i tehnike karakteristike iste kao kod ekvivalentnih tradicionalnih modela. Hladnjaci

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kat.br.

Model

50.827.01 50.827.02 50.827.03* 50.827.04* 50.827.05** 50.827.07** 50.827.13* 50.827.14*

( 50.827.01

( 50.827.01

*

Kapacitet lt

mm L

P

Napajanje H

Potrošnja A

CR49 inox

49

400

510

530

12/24 V

0,6/2,7

CR65 inox

65

470

540

530

12/24 V

0,6/2,7

CR85 inox

85

495

555

625

12/24 V

0,8/4,0

CR130 inox CR195 inox CR200 inox

130 130+65 150+50

545 545 735

545 560 620

755 1345 880

12/24 V 12/24 V 12/24 V

1,2/5,0 2,3/6,2 2,3/6,0

CR90 FREEZER

90

545

545

755

12/24 V

1,9,/5,0

CR130 DRINK inox

130

545

545

755

12/24 V

1,4/5,2

Isti izgled: mogu se koristiti skupa.

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

** Frižider sa zamrzivaem

( 50.827.02 ( 50.827.03

( 50.827.04

( 50.827.05

( 50.827.07 ( 50.827.05

( 50.827.13

( 50.827.13

( 50.827.14

Okviri za ugradnju Hladnjaci

Kat.br.

50.934.01 50.934.02 50.934.03

698

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Verzija

Za

Širina

crna

42/49 litara

38

inox mat

42/49 litara

38

inox mat

65 litara

45

Kat.br.

50.934.04 50.934.05

Verzija

Za 85 litara

Širina

crna crna

130 litara

52,5

47,5


Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

50

Hladnjak ISOTHERM verzija “ASU” sa rashladnom ploom Ova verzija smanjuje znaajno potrošnju struje. Elektronski sistem "osjea" kada motor ve radi i kada postoji višak energije sa alternatora. U tom sluaju "tjera" kompresor da maksimalno radi kako bi akumulirao maksimalnu moguu hladnou. Prosjena potrošnja smanjuje se za 30% ukoliko motor plovila radi najmanje jedan sat dnevno. Kada motor ne radi, raducira na minimum rad kompresora kako bi koristio minimalnu moguu energiju, dimenzije su iste kao kod standardne verzije. Hladnjaci

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kat.br.

50.937.01 50.937.02 50.937.03 50.937.04 50.937.05

Tip

Kapacitet lt

Verzija

CR49

49

ASU

Ormari mm HxLxP

525x380x470

CR65 CR85

65 85

ASU ASU

530x450x500 625x475x515

CR100

100

ASU

745x485x455

CR130

130

ASU

745x525x505

( 50.937.01

Hladnjaci Isotherm sa ladicom koja se može izvaditi Kompletni sa kompresorom Secop sa univerzalnim napajanjem 12/24V. Prednji dio od inoxa. Hladnjaci

Kat.br.

Tip

CR36 CR36 inox DR49 inox DR65 inox DR55 FREEZER DR105 inox DR190 inox

Ormari mm HxLxP 250x440x675 250x440x675 510x405x520 540x470x520 540x470x520 590x520x520 560x900x795

volt

Potrošnja A/sat

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

0,6/2,7 0,6/2,7 0,7/5,0 0,8/2,7 2,5/6,0 1,2/5,0 2,5/6,0

( 50.826.00

* Bijela vrata ** NO FROST (sbrinamento automatico)

( 50.827.00 ( 50.826.03/05/06

( 50.826.01

( 50.826.03/05/06

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.826.00* 50.827.00 50.826.05 50.826.03** 50.826.06** 50.826.01 50.826.04

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kapacitet lt 36 36 49 65 55 105 190

( 50.826.04

( 50.826.05

( 50.826.04 ( 50.826.06

Cruise 90 zamrziva Sa ukljuenim kompresorom. Zamrzivaci

Kat.br.

50.839.00

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kapacitet lt

Ormari mm HxLxP

Potrošnja A/sat

Napajanje

90

745x525x500

1,9/4,0

12/24 V

699


50

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM Hladnjak/zamrziva Isotherm mod. BI29 Može se kompletno izvaditi, kompletan sa bonim klizaima. Ladica je dvodijelna što omoguuje i bono vaenje. Unutrašnjost od inoxa + plastino dno. Temperatura + 15° - 20° C.

Zamrzivaci

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kat.br.

Tip

50.826.02

BI29

Potrošnja A/sat

29

volt mm

0,6/4

18

370x340x670

12/24

( 50.039.01

Hladnjaci/zamrzivai za kokpit ISOTHERM - "Cruiser 40 cubic" da 40 l Vrlo dobro iskoristiv proizvod jer se može korisiti kao firžider ili kao zamrziva te biti instaliran kako se prednjim otvaranjem tako i sa otvaranjem odozgora. Kompresor SECOP se može montirati na udaljenosti do 1,3 m. Vrata su bijele boje, ali se mogu bojati po želji.

( 50.039.00

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kapacitet lt

Zamrzivai

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kat.br.

V

50.039.00 50.039.01

Con prednjim otvaranjem Sa gornjim otvaranjem Potrošnja Rang temperature Potrošnja A Rang temperature A podesiv podesiv

12/24

17,6 0,186 Kwh/24 h

+10° / -12°

12/24/ 17,6 0,186 Kwh/24 h 115/220

+10° / -12°

0,786 Kwh/ 24 h 0,786 Kwh/ 24 h

+10° / -18° +10° / -18°

Hladnjaci/zamrziva za krmu ISOTHERM Sa plastinim dnom, te unutrašnjom košaricom koja se može izvaditi. Kompersor Secop sa univerzalnim napajanjem 12/24 volt. Zamrzivaci

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kat.br.

( 50.043.00 ( 50.040.00

50.040.00 50.041.00 50.044.00 50.045.00 50.042.00** 50.043.00 *

Tip

Kapacitet lt

Ormari mm LxHxP

Verzija Potrošnja Unutrašnjost fržider zamrziva W/24 sata od inoxa

BI40 BI41

40 41

405x420x400+160* 340x465+160*+500

BI53

53

430x470+160*x650

BI55

55

360x500x160*x650

BI75

75

430x470+160*x650

x

BI92

95

485x455+160*x805

x

x x

270 270

x x

ne da

260

x

280 x

340

da

360

da

Kompresor se može udaljiti do mt. 1,50 - te se veliina smanjuje za 160 mm.

** Ormari sa doljnjim hrapavim dijelom radi boljeg prijanjanja na kobilicu.

( 50.041.00

( 50.044.00

( 50.042.00

( 50.045.00

"Drawer 160 inox" frižider-zamrziva + ledomat "DR 160" je dvostruki ladiar frižider-zamrziva + ledomat. Gornja ladica od 90 l je frižider, dok je doljnja ladica od 65 l zamrziva + ledomat. Tehnologija NO-FROST sa automatskim odmrzavanjem.

Zamrzivaci

Frižideri - Hladnjaci ISOTHERM

Kat.br.

Tip

50.826.10

DR160 Inox Combo #

700

Raspoloživ samo po upitu.

Kapacitet l

ormaria HxLxP mm

Volt

155

860x630x600

230


50

Frižideri - hladnjaci WAECO

 Frižideri - hladnjaci WAECO HLADNJACI WAECO COOLMATIC Sa SECOP kompresorom i univerzalnim napajanjem 12/24 V: 1) Vrata sa sigurnosnim zatvaranjem gore i dolje; 2) Zamrziva posebno izoliran; 3) Vrlo lijepa unutrašnjost sa plavim svjetlom 4) Sa ugraenom rukicom; 5) Prednja ploa vrlo jednostavna za zamjenu; 6) Zatvaranje patentirano sa dvije pozicije "zatvoreno" i "vent" 7) Ugradbeno kuište (standard) ili FLUSH MOONT (opcionalno) Hladnjaci

( N. 6 - Patentirano zatvaranje: zatvorena pozicija ili "vent"

( N. 6 - Patentirano zatvaranje: zatvorena pozicija ili "vent"

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

( N. 4 - Ruka ugraena u vrata

( 50.901.xx ( 50.902.xx Frižideri - hladnjaci WAECO

Kat.br.

Model

50.901.03 50.902.03 50.901.05 50.902.05 50.901.07 50.902.07 50.901.09 50.902.09 50.901.11 50.902.11

Kapacitet lt

Ploa vrata

Ovkir ormaria

Okvir

LxPxH mm (bez vrata)*

Prosjena potrošnja W

V

CR50

48

Srebrna

Srebrni

Srebrni

380x447x534

19

40

12/24

CR50 CHROME CR65

48 64

Inox Srebrna

Kromirani Srebrni

Inox Srebrni

380x447x534 448x492x525

19 20

40 45

12/24 12/24

CR65 CHROME

64

Inox

Kromirani

Inox

448x492x525

20

45

12/24

CR80

80

Srebrna

Srebrni

Srebrni

475x475x640

23

48

12/24

CR80 CHROME

80

Inox

Kromirani

Inox

475x475x640

23

48

12/24

CR110 CR110 CHROME

108 108

Srebrna Inox

Srebrni Kromirani

Srebrni Inox

520x505x745 520x505x745

28 28

50 50

12/24 12/24

CR140

136

Srebrna

Srebrni

Srebrni

525x569x805

32

65

12/24/110/220

CR140 CHROME

136

Inox

Kromirani

Inox

525x569x805

32

65

12/24/110/220

* Vrata su debljine 50 mm Kompatibilni sa hladnjacima WAECO sa hladnjakom ISOTHERM/INDEL: CR40 = CRUISE42; CR50 = CRUISE49; CR65 = CRUISE65; CR80 = CRUISE85; CR110 = CRUISE 130

Okviri za hladnjake WAECO COOLMATIC Hladnjaci

Frižideri - hladnjaci WAECO

Za hladnjak model

CRP40 / CR50 CR50 CHROME CR65 CR65 CHROME CR80 CR80 CHROME CR110 CR110 CHROME CR140 CR140 CHROME

Okvir Flush Mount

50.904.03 50.904.13 50.904.05 50.904.15 50.904.07 50.904.17 50.904.09 50.904.19 50.904.11 50.904.21

Standardni okvir

50.903.03 50.903.13 50.903.05 50.903.15 50.903.07 50.903.17 50.903.09 50.903.19 50.903.11 50.903.21

( 50.903.xx - Okvir za ugradnju standardni ( 50.904.xx - Okvir Flushmount

701


50

WC, toilette i oprema

 WC, toilette i oprema Kormilarski uredaj nepovratni runi Vrlo vrst i niske i moderne linije. Može se instalirati ispod ili iznad nivoa. Ulazne cijevi od 19 mm i izlaz od 1”1/2. Pumpa može biti montirana desno ili lijevo. Verzija YEAR 2000 sa pumpom koja se može demontirati sa gornje strane. Rezervna pumpa 50.217.41; kit rezervnih brtvi 50.207.19. Toilette

Kat.br.

50.207.25 50.217.25 50.206.25 50.207.27

WC, toilette i oprema

Verzija

Model

mm širina

školjka

sjedište

visina

od finog bijelog porculana

od bijelog lakiranog drva

compact

340

450

dubina

410

10,5

od finog bijelog porculana

od bijele plastike

compact

340

450

410

10,5

od finog bijelog porculana

od bijelog lakiranog drva

veliki

350

470

480

10,5

od sjajnog inoxa

od plastificiranog bijelog drva

compact

340

450

410

6,5

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.207.41 Rezervna pumpa kompletna (novi tip sa otvaranjem odozgor "YEAR 2000") 50.207.18 Rezervna pumpa kompletna (stari tip)

( 50.207.25

( 50.217.25

( 50.207.41

Rezervna pumpa kompletna Toilette

WC, toilette i oprema

Tip novi (year 2000)

50.207.41

Za WC stari

50.207.18

50.207.25-27; 50.206.25; 50.217.25

Kemijski W.C. BI-POT 30 50.217.01 Maksimalna higijena sa otvorom za pražnjenje sa straženje strane, pumpa sa dvostrukim mlazom, bez neupotrebljivih prostora u unutrašnjosti doljnjeg rezervara, te je mnogo iši. Sa kliznim horizontalnim ventilom za otvaranje. Vrlo sigurno povezivanje dva rezervara, bez dijelova koji se mogu oštetiti. Svi dijelovi se jednostavno demontiraju. Dovoljan za preko 20 upotreba. Pojedinano pakovanje, mjere mm 435x360x300.

Kemijski toilette

WC, toilette i oprema

W.C. elektrini “Super Baltico” Za prestižna plovila. Elektrina grupa tiha i vrlo snažna. Sa runim funkcioniranjem u sluaju hitnoe. Autoreduktor i pumpa od bronze. Školjka od kineskog porculana. Ulaz 1”, izlaz 1”1/2. Toilette

12 volt

WC, toilette i oprema

24 volt visina

50.208.12

702

50.208.24

420

mm širina

380

dubina

470

25


50

WC, toilette i oprema W.C. elektrini

Sa samousisavajuom pumpom od bronze sa impelerom od neoprena. Ukljuuje se pritiskom na prekida. Motor sa trajnim magnetima i osovinom od inoxa, sa ukljuenim maceratorom - mljevaem. Daska i poklopac moderne i funkcionalne linije bijele boje. Ulazna cijev od 1/2” i izlazna od 1”. Toilette

Kat.br.

WC, toilette i oprema

volt

50.207.12 50.207.24 50.205.12 50.205.24 50.206.12 50.206.24 50.211.12 50.211.24

ampere

12 24 12 24 12 24 12 24

Model

15 7,5 15 7,5 15 7,5 15 7,5

Školjka

compact compact compact compact veliki veliki compact compact

Sjedište

bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan bijeli porculan inox inox

bijela plastika bijela plastika bijelo lakirano drvo bijelo lakirano drvo bijelo lakirano drvo i velika školjka bijelo lakirano drvo i velika školjka bijelo lakirano drvo bijelo lakirano drvo

visina 350 350 350 350 360 360 305 305

mm širina 320 320 320 320 345 345 340 340

dubina 420 420 420 420 480 480 400 400

14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 7,5 7,5

Preporueni kontrolni paneli 50.204.41/50.207.09/50.207.07-08

16.193.73 Rezervni impeler 50.207.23 Set brtvi i ventila

( 50.211.xx

( 50.206.12

Transformacijski kit za W.C. od runog na elektrini Za WC runi tipa 50.207.25-27; 50.217.25; 50.206.25. Kit se sastoji od baze, pumpe i elektrinog motora. Za W.C.: Par, Paster, AAA, Wilcox, Raritan i Groco Toilette

WC, toilette i oprema

12 volt

24 volt

50.209.12

Za WC 50.207.25-27; 50.217.25; 50.206.25

50.209.24

Kit VACUUM Za transformiranje wc runog ili tradicionalnog elektrinog (50.205../50.206.. / 50.207.. / 50.211.. / 50.217.. / JABSCO / RARITAN / RN69 / itd.. ) u vakumski wc. Kit se sastoji od: baze-pumpe i elektrine komandne ploe. Za posebno naruiti, kao i za sve vakumske wc-e, samousisavajue pumpe 16.193.12/24 i eventualne elektroventile 50.203.10/11. Toilette

WC, toilette i oprema

12 volt

24 volt

Pompe autoaspiranti

50.212.12

50.212.24

Elektroventili

16.193.12-24

50.203.10-11

Kit prikljuaka od mesinga za redukciju cijevi ispusta W.C.-a

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

( 50.207.12

( 50.205.12

Služi kod zamjene runog W.C.-a (izlaz 1”1/2), sa elektrinim W.C.-om (izlaz 1”), bez zamijene ispusta u more i kuglinog ventila. Toilette, prikljuci za

WC, toilette i oprema

Kat.br.

Sastoji se od 17.221.04 + 17.198.14 (u sluaju kuglinog ventila 1”1/4)

50.205.05 50.205.06

17.221.17 + 17.198.14

WC elektrini model SLIM WC poslijednje generacije minimalnog dizajna. Školjka od keramike visoke kvalitete i daska od lakiranog drva. Motori sa trejnim magnetima i sa osovinom od inoxa. Ulazna cijev 1/2", izlazna cijev 1". Verzija sa usisavajuom pumpom + mljevaem centrifugalnim ukljuenim. WC

Kat.br.

50.214.12 50.214.24

WC, toilette i oprema

Volt

12 24

amper

15 7,5

visina 345 345

mm širina 335 335

dubina 400 400

16 16

703


50

WC, toilette i oprema WC elektrini sa školjkom od bijelog porculana Sa samousisavajuom pumpom, koja isisava / prazni vodu + ostale tekuine i služi kao macerator - mljeva istih. Daska od bijelo obojenog drva. Usisna cijev 1/2”, izlaz 1”. Toilette

Napajanje 12 V

50.213.03 50.213.01

WC, toilette i oprema

Verzija 24 V

50.213.04 50.213.02

VISOKA NISKA

Kit rezervnih brtvi

Kontrolna ploa

50.207.23 50.207.23

50.207.07/08/09 - 204.41 50.207.07/08/09 - 204.41

( 50.213.03 ( 50.213.01

Prekida “W.C. FLUSH”

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

( 50.213.01

( 50.213.03

Elektronska komandna ploa univerzalna za elektrine wc

Za ukljuivanje elektrinih W.C.-a od 15 A bilo koje marke. Vodonepropusan. Sa automatskim povratom i ukljuenim osiguraem magnetno-termikim.

Kompletno vodonepropusna. Sa zaštitnim osiguraem, mikro-relejem snage i komandama sa dvije pozicije releja. Sa opcijom parcijalnog punjenja školjke (cirka 2l) ili kompletnim punjenjem školjke (cirka 4l). Komandne ploe za WC

Toilette, prekidaci za

Kat.br.

50.207.09

volt

80x60

12/24

WC, toilette i oprema

Kat.br.

WC, toilette i oprema

Ploa mm

50.207.07 50.207.08

Ploa mm

volt

110x80 110x80

12 24

Komandna ploa za WC Sa prekidaima i LED pokazivaem nivoa otpadnih voda u odnosnom rezervaru. Verzija za elektrine tradicionalne WC-e. Toilette

WC, toilette i oprema

Kat.br.

50.204.41

prednji dio

mm ugradbena visina

Za WC

125x80

10

50.205.12-24; 50.206.12-24; 50.207.12-24; 50.213.01-02-03-04

Kit rezervnih brtvi i ventila Toilette, kit rezervnih brtvi za

Kat.br.

50.207.19 50.207.21 50.207.22 50.207.26

WC, toilette i oprema

Opis Za W.C. PAR runi model nova vezija sa pumpom za montažu odozgor i za W.C. 50.207.25; 50.217.25, model “YEAR 2000” Za W.C. PAR runi model sa nagnutom pumpom Za W.C. runi model, Par-Braydon Za W.C. 50.207.25; 50.217.25, stare modele do 1999.

Instalacijski kit za W.C Sastoji se od jednog usisa za more, ispusta u more, 2 prikljuka za cijev, 2 kuglina ventila. Toliette, prikljuci za

Kat.br.

WC, toilette i oprema

Za WC

50.205.02

runi + vacum

50.205.03

elektrini

50.205.01

"orvea" runi

Za WC art. 50.206.25; 50.207.25-27-32-33; 50.217.25 50.205.12-24; 50.206.12-24; 50.207.12-24; 50.212.01-02-0304; 50.213.01-02-03-04; 50.216.01-02-03-04; 50.217.25; 50.218.01-02-03-04 50.207.00-60; 50.208.12-24

Set za bide od kormiranog mesinga Odgovara svim tipovima W.C.-a za potrebe nautike iz ovog kataloga. Fiksira se izmeu keramike školjke i daske, koristei ve postojee prikljuke daske. Bidei

WC, toilette i oprema

Kat.br.

Opis Verzija sa 1 slavinom, samo za hladnu vodu

50.201.10 50.201.11

Verzija sa 2 slavine, za toplu + hladnu vodu

Rezervne osovine Toilette, rezervne osobine za

Kat.br.

50.207.20 50.207.28 50.207.29

704

WC, toilette i oprema

Parametro2 za 50.206.25-12-24 od bijelo obojenog drva za W.C. 50.207.25-30; 50.205.12-24; 50.207.27; 50.211.12-24 i za sve W.C. Par, Groco, Raritan i Wilcon od bijele plastike za W.C. 50.217.25; 50.207.12 i 50.207.24


WC, toilette i oprema

50

Bide od inoxa sa cirkulacijom vode

Rezervna školjka

50.217.20 Kompletan sa daskom od bijelog drva. Za W.C.-e: 50.207.12-24; 50.211.12-24; 50.207.25; 50.217.25; 50.207.30-50; 50.205.12-24; 50.212.01-02.

50.207.36 Za W.C. 50.207.12-24-25; 50.205.12-24; 50.217.25; 50.207.32-33; 50.212.01-02. Toilette

Bidei

WC, toilette i oprema

WC, toilette i oprema

 WC VACUUM BLUE WAVE W.C. vakumski sa automatskim punjenjem i pražnjenjem. Maksimalno tih, potrošnja za svaki ciklus samo 2,5 litara vode. Centrifugalni macerator visokog kapaciteta radi izbjegavanja zaepljenja. Namjenjeni spajanju sa tankovima otpadnih voda. Mogunost montaže u seriju sa samo jednom pumpom i više elektroventila. Školjka od visokokvalitetne sanitarne keramike. Daska lakirano drvo. Predvien (osim modela:50.212.01/2/3/4) za "kit bide". Ispust diam.38 mm. Isporuuje u kompletu sa komandnom ploom 50.204.42.

WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

volt

50.212.01 50.212.02

mm

Pumpa *

Elektroventil **

12

330x420x350h

16.193.12/50

50.203.10

24

330x420x350h

16.193.24/51

50.203.11

*

16.193.12/24/50/51 Samousisavajua pumpa za usis vode. 16.525.12/24 Samousisavajua pumpa za usis vode.

**

50.203.10/11

*

Elektroventil 12V za umetanje izmeu pumpe otpadnih voda i WC-a u sluaju instaliranja više WC-a uz samo jednu pumpu. Ovaj ventil služi kao antisifon u sluaju montiranja WC-a ispod nivoa vode.

Model Confort - sa velikom školjkom Toilette

WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

volt

50.212.03 50.212.04

mm 350x440x370h 350x440x370h

12 24

*

16.193.12/24/50/51 16.525.12/24

**

50.203.10/11

*

Pumpa *

Elektroventil **

16.193.12/50 16.193.24/51

50.203.10 50.203.11

Samousisavajua pumpa za usis vode Samousisavajua pumpa za usis vode Elektroventil 12V za umetanje izmeu pumpe otpadnih voda i WC-a u sluaju instaliranja više WC-a uz samo jednu pumpu. Ovaj ventil služi kao antisifon u sluaju montiranja WC-a ispod nivoa vode.

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Model Compact - sa standardnom školjkom WC i Toilette

WC VACUUM model SLIM Verzija VACUUM sa ukljuenom centrifugom. Maksimalno tih, minimalna potrošnja vode.

WC

WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

volt ampera

Ciklus visina

50.215.01 50.215.02

mm širina dubina

Usisna pumpa*

Elektroventil **

12

8

automatski

345

335

400

16 16.193.12/50 50.203.10

24

4

automatski

345

335

400

16 16.193.24/51 50.203.11

KARAKTERISTIKE

50.215.01/02 - Automatski ciklus: kompletni sa komandnom ploom 50.204.42 - vrši usis vode, pranje, automatski ispust.

16.193.12/24 - Samousisavajua pumpa za punjenje vode - Elektroventil za instalaciju izmeu pumpe za punjenje vodom i WC-a u sluaju instaliranja

50.203.10/11 više WC-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil ima ulogu i anti-sifona kod punjenja WC-a koji je montiran ispod nivoa vode.

705


50

WC VACUUM BLUE WAVE Model Elegant niski sa pumpom "SILENT" 80 dB Nova pumpa "SILENT" smanjuje bunost pražnjenja na samo 80 dB, najniži nivo na tržištu Toilette

WC VACUUM BLUE WAVE

Stražnji

ravni

volt

Pumpa *

Elektroventil **

12 24

16.193.12/50 16.193.24/51

50.203.10 50.203.11

nagnuti

50.216.01 50.216.02

50.216.03 50.216.04

* * *

16.193.12/24 Samousisavajua pumpa za usis vode. 16.193.50/51 Samousisavajua pumpa za usis vode. 16.525.12/24 Samousisavajua pumpa za usis vode.

**

50.203.10/11 više W.C.-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil ima ulogu i anti-sifona na usi-

Elekrroventil za montažu izmeu pumpe za usis i W.C.-a u sluaju instalacije

( 50.216.01/02

su ukoliko je W.C. montiran ispod nivoa.

( 50.216.03/04

( 50.216.03/04

( 50.216.01/02

Model Elegant visoki sa pumpom "SILENT" 80 dB

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Nova pumpa "SILENT" smanjuje bunost pražnjenja na samo 80 dB, najniži nivo na tržištu Toilette

WC VACUUM BLUE WAVE

Stražnji

ravni

volt

Pumpa *

Elektroventil **

12 24

16.193.12/50 16.193.24/51

50.203.10 50.203.11

nagnuti

50.218.01 50.218.02

50.218.03 50.218.04

* * *

16.193.12/24 Samousisavajua pumpa za usis vode. 16.193.50/51 Samousisavajua pumpa za usis vode. 16.525.12/24 Samousisavajua pumpa za usis vode.

**

50.203.10/11 više W.C.-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil ima i ulogu antisifona na

Elektroventil za montažu izmeu pumpe za usis i W.C.-a u sluaju instaliranja

( 50.218.01/02

usisu u sluaju montiranja WC-a ispod nivoa vode.

( 50.218.03/04

( 50.218.01/02

( 50.218.03/04

( 16.525.12/24

Samousisavajue pumpe za punjenje vodom WC VACUM Toilette

Kat.br.

16.193.50 16.525.12 16.525.24

WC VACUUM BLUE WAVE

Tip

Prikljuci

Nosivost l/min

Sa impelerom

1/2 "

30

Volt

12

4 ventila 4 ventila

1/2 " i 14 mm 1/2 " i 14 mm

17 17

12 24

( 16.193.50

Elekroventil Za umetanje izmeu pumpe i W.C.-a u sluaju instaliranja više W.C.-a sa samo jednom pumpom. Ovaj ventil služi takoer i kao anti-sifon ukoliko je W.C. montiran ispod nivoa vode. Elektroventili za WC | Toilette, elektroventili za

WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

volt

50.203.10 50.203.11

12 24

Kit "bidet" 50.219.00 Sastoji se od kromirane mješalice - slavine sa usmjeravanjem vode u školjku. Bidei

706

WC VACUUM BLUE WAVE


WC VACUUM BLUE WAVE

50

Kontrolna ploa 50.204.42 Ploa koja se serijski isporuuje kod svih vakumskih WC-a. Tri tipke za korištenje: "before use", ubacuje vodu u školjku; "after use" pere i prazni školjku; "short use" vrši funkciju pranja i ispusta sa manjom koliinom vode. Dimenzije su kompatibilne sa prekidaima Vimar. Ploa je sa 3 led-a koji pokazuju nivo u sabirnom spremniku ukoliko je povezan sa sondom 50.204.33 koju treba posebno naruiti. Toilette

WC VACUUM BLUE WAVE

Elektronska sonda za instaliranje u rezervare crnih voda Sonda za rezervare crnih voda, dužina podesiva rezanjem po želji. Za upotrebu sa kontrolnom ploom za W.C. (50.204.41/42). Prirubnica standardna meunarodna sa 5 otvora. Toilette

WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

Za upotrebu sa

50.204.33

50.204.42

Kontrolna ploa Kontrolna ploa za WC VACUUM serije 50.212.xx / 50.216.xx / 50.213.xx. Za onog koji želi jednostavnu i pouzdanu, neuništivu kontrolu. Sa vodonepropusnim prekidaima CARLINGSWITCH. Jedan prekida sa dvostrukom funkcijom: ubacuje vodu u poziciji 1 i prazni je u poziciji 2. Drugi prekida istovremeno puni i prazni i služi za završno ispiranje WC-a. WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

volt

50.204.43

mm 100x60

12/24

Može se isporuiti po narudžbi sa WC-ima 50.212.xx / 50.213.xx / 50.216.xx umjesto elektronske ploe 50.204.42. Finalna cijena je ista.

( 50.209.68/69

Rezervne pumpe za WC nove generacije W.C., prekidai za

WC VACUUM BLUE WAVE

Kat.br.

50.209.60 50.209.61 50.209.64 50.209.65 50.209.68 50.209.69

Opis Pumpa kompletna za 50.218.01/03 - 50.216.01/03

Pumpa kompletna za 50.218.02/04 - 50.216.02/04 Pumpa kompletna za 50.215.01/05 Pumpa kompletna za 50.215.02/06 Pumpa kompletna za 50.214.12

( 50.209.60/61

Pumpa kompletna za 50.214.24

( 50.209.64/65

 Keramiki bidei "Blue Wave" Isporuuju se bez slavine

Bidei

Kat.br.

50.219.01 50.219.02 50.219.03

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

WC, prekidai za

Keramiki bidei "Blue Wave"

Verzija

Stražnji dio

niska

nagnuti

visoka

ravni

visoka

nagnuti

( 50.219.01

( 50.219.02

( 50.219.03

707


50

Rezervari otpadnih voda "Waste"

 Rezervari otpadnih voda "Waste"

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Fleksibilni spremnici za otpadne/sive vode Izraeni od specijalnog materijala sa nepropusnom barijerom protu-mirisnom . Idealni za plovila koja nemaju spremnike otpadnih voda, ukoliko ih žele ugraditi bez dodatnih izmjena na trupu. Kompletni sa ulazima Ø mm 38/25 za punjenje i pražnjenje. Ulazi se mogu montirati u najpovoljnijoj poziciji, te se spremnik može lako puniti i prazniti.

Rezervari crnih voda

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kat.br.

Kapacitet lt

50.146.01 50.146.02 50.146.03

mm 64x75 64x108

50 100 50

Ulazi Ø mm

38/25 38/25

80x88 (trokutasti)

38/25

Rezervari otpadnih voda od tvrdog polietilena Kompletni sa ženskim ulazima sa obje strane od 3/4” i 1 1/2” za ulaz, ispust i odušnik. Sa certifikatom u skladu sa normama ISO 8099. Rezervari crnih voda

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kat.br.

( 50.142.50

50.140.50 50.140.51 50.140.52 50.142.50 50.142.51 50.142.52 50.142.55

Kapacitet lt

Dimenzije mm

50 75 100

430x550 430x800 430x1050

Visina mm 290 sa nagibom za kobilicu 290 sa nagibom za kobilicu 290 sa nagibom za kobilicu

47

480x400

260 pravokutni

78

700x400

300 pravokutni

130 215

880x500 1000x400

300 pravokutni 600

Prikljuci koji se preporuuju: grupa 52 plastini, grupa 17 metalni. Legenda: A=1" - B=1"1/4 - C=1"1/2 - D=3/4 - IS=Inspekcija

( 50.140.50

( 50.142.55

( 50.140.51

( 50.140.50/51/52

Rezervar za otpadne vode Izraen od tvrdog polietilena plave boje, kompletan sa epom za inspekciju od inoxa Ø mm 170 sa mogunošu korištenja sa plovcima tipa 50.204.xx ili plovcima sa prirubnicom sa 5 otvora, etiri ulaza od 1”, dva ulaza od 1”1/4; jednim ispustom od 1”1/4 i jednim od 1”. Prilagoen kobilicama na V i sa utorima za trake za fiksiranje. Rezervari crnih voda

Kat.br.

50.144.95

708

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kapacitet lt

Dimenzije mm

95

1000 x 350 x 320

Napomena Prilagoen kobilicama na "V"


50

Rezervari otpadnih voda "Waste" Spremnik otpadnih voda, za montiranje na pregradu Sa gravitacijskim pražnjenjem, bez potrebe montiranja bilo kakve pumpe. Kompletan sa ženskim prikljucima od 3/4" - 1" 1/2 za punjenje, 1" 1/4 pražnjenje, odušnikom + flanom za pokaziva nivoa. U skladu sa normama ISO 8099. Rezervari crnih voda

Kat.br.

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kapacitet lt 50.145.60 60

mm 450 x 350 dubina x 670 ukupna visina

Max dužina za plovak cm 60

( 52.195.00

Spremnik otpadnih voda u skladu s normama ISO 8099

Rezervari crnih voda

Kat.br.

50.147.12 50.147.24 50.148.12 50.148.24 50.149.12 50.149.24

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Dimenzije mm A B C

450 450 650 650 650 650

350 350 330 330 490 490

400 400 400 400 400 400

Utor D Netto volumen mm

100 100 100 100 100 100

56 56 77 77 117 117

Mljeva

Ø izlaza mljevaa

volt

Max dužina za plovak cm

50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

12 24 12 24 12 24

39 39 39 39 39 39

( 50.147.12/24

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Isporuuje se ve montiran i spreman za instaliranje. Kompatibilan sa svim elektrinim i runim wcima. KOMPLETAN SA: - Elektrinom pumpom - maceratorom; - Ženskim prikljukom za punjenje 1” 1/2 + 3/4”; - Ženskim prikljukom - odušnikom 3/4”; - Ženskim prikljukom za runo pražnjenje u hitnim sluajevima 1” 1/2; - Sjedištem za montiranje pokazivaa nivoa sa 5 rupa;- Utorima za držae za fiksiranje 52.195.00; - Flanom sa 5 rupa za senzore nivoa; - Ventilom koji omoguuje iskljuivanje maceratora radi održavanja.

( 50.149.12/24

Preporueni prikljuci: grupa "52" plastini, grupa "17" metalni

52.195.00 Ploica od inoxa za fiksiranje rezervara

( 50.148.12/24 ( 50.147.12/24

( 52.195.00

Spremnik crnih voda sa vodoravnom pumpom - mljevaem - norma ISO 8099 Isporuuje se ve montiran i spreman za instalaciju. Kompatibilan sa svim elektrinim i runim wcima. KOMPLETAN SA: - Elektrinim mljevaem; - Ženskim ulaznim navojima 1” 1/2 + 3/4”; Ženskim ispusnim navojima 3/4”; - Ženskim navojima za runi ispust 1” 1/2; - Utorima za kuke za fiksiranje 52.195.00; - Ventilom za demotažu mljevaa zbog potrebe održavanja; - Prirubnicom sa 5 otvora ve pripremljenom za senzor nivoa (senzor treba posebno naruiti); - Zaštitom za senzor nivoa. Spremnici za crne vode

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kat.br.

50.147.50 50.147.51 50.147.65 50.147.66 50.147.80 50.147.81 50.147.91

( 52.195.00

A 500 500 650 650 800 800 1050

B 390 390 390 390 390 390 390

C 300 300 300 300 300 300 300

Neto volumen lt

Mljeva ukljuen

Øizlaza mljevaa mm

volt

40 40 60 60 80 80 105

50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24 50.220.12 50.220.24 50.220.24

25 25 25 25 25 25 25

12 24 12 24 12 24 24

Max dužina za plovak Ploica od inoxa za cm fiksiranje rezervara

25 25 25 25 25 25 25

52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00 52.195.00

Preporueni prikljuci: grupa "52" od plastike, grupa "17" metalni

( 50.147.50

( 50.147.50/51

( 50.147.65/66

( 50.147.80/81/91

709


50

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Spremnik crnih voda sa pumpom-drobilicom WHALE Spremnik ve sastavljen sa pumpom-drobilicom “Whale Gulper toiler” 50.113.xx. Pumpa Whale nema impelera i ne postoji mogunost da se blokira ili zaepi. Spremnik je ve sa izlazima/ulazima sa prikljucima za cijev kako bi se izbjegao vei broj povezivanja sa “navojima” kroz koje bi mogao proi miris. Kompletan sa: - epom za inspekciju; - flanom sa 5 rupa - predvienim mjestom za senzor nivoa (treba ga posebno naruiti); - utorima za kuke za fiksiranje 52.195.00 (verzija za ravno dno). Spremnici za crne vode

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kat.br.

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.143.12 50.143.24 50.143.62 50.143.64

Volumen netto Mljeva ukljuen l

110 110 125 125

Ø izlaza mljevaa mm

50.113.12 50.113.24 50.113.12 50.113.24

( 50.143.62/64

volt

Max dužina za plovak cm

38

12

35

38

24

35

38 38

12 24

35 35

( 50.143.12/24

Univerzalni rezervar za skupljanje otpadnih voda Za instaliranje oko W.C.-a. Za sve postojee W.C-e Par, Raritan, RM, Groco plus naše 50.207.25, 50.217.25, 50.207.12, 50.205.12, kako rune tako i elektrine. Za pravilnu instalaciju, sa runim i elektrinim W.C.-ima treba montirati i by pass + pumpu za pražnjenje. Pumpe nisu potrebne ukoliko se pražnjenje vrši pomou “Waste” epa na palubi. Rezervari crnih voda

( 50.144.25

Rezervari otpadnih voda "Waste"

Kat.br. širina

50.144.25

50

cm dubina

40

visina

od litara

25

26

Sa runim WC-om, kompletirati sa pumpom by-passom

50.527.00/15.268.01 ili slini

50.233.38

Sa elektrinim WC-om, kompletirati sa pumpom by-passom

50.527.00/15.268.01 ili slini

17.229.02

 Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda “Deodorsan” 50.138.00 Filtar na bazi aktivnog ugljena za odušnik rezervara otpadnih voda. Eliminira neugodne mirise. Od lake legure i plastike. Kompletan sa gumiranim obujmicama od inoxa za fiksiranje na pregradu. Mjere: Ø mm 50, dužina mm 250, prikljuak za cijev 1/2”.

Filtri WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Filtar Bez-mirisni Filtar na aktivni ugljen za odušnik rezervara crnih voda. WC Filtar

Kat.br.

50.136.00 50.136.02

710

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Opis

Prikljuak za cijev mm

kompletan filtar

16

rezervni filtirajui element

-

mm 110 x 120


50

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda Sifon od polipropilena za W.C Neophodan kao sigurnost, kod montiranja W.C.-a ispod nivoa. Kompletan sa ventilom odušnikom. NB: Ovi sifoni mogu se koristiti i kod sistema za hlaenje brodskih generatora. Sifoni za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Kat.br.

Sa prikljukom za cijev od mm 19 (3/4") 25 (1") 38 (1" 1/2)

50.203.19 50.203.25 50.203.38

Tip ulaz ispust elektrinih WC-arici izlaz

Prikljuci za ispuste WC-a Za cijevi Ø 38 mm. Od sjajnog inoxa. Sifoni za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Kat.br.

Tip Zakrivljen pod 90°, iidealan za uske prostore

50.237.01 50.237.02 50.237.03

( 50.237.01

Prikljuak na “Y” za povezivanje 2 ispusta

( 50.237.02

Prikljuak na “T” za povezivanje 2 ispusta

etka za išenje W.C.-a

Drža toaletnog papira

50.207.15 Od bijelog ABS-a, kompletna sa držaem za pregradu, smanjenih dimenzija za nautike W.C.-e iz našeg kataloga ili ekvivalentne ostalih proizvoaa (ameriki, engleski, Taiwan, nizozemski itd.). Mjere: visina skupa sa rukom mm 355, Ø mm 89, ukupna dubina mm 125.

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Drža toaletnog papira DryRoll 50.207.80 Vodonepropusan, idealan za tuševe kombinirane za WC. Plastika ABS vrlo dugog vijeka trajanja. Automatsko puštanje i ponovno uvlaenje papira. Higijenski i jednostavan za održavanje, može biti ugraen ili montiran na površinu. Boja bijela RAL 9016. Oceanair

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

( 1 - Automatsko uvlaenje; 2 - Automatski izlaz

TANK-ETTE

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

50.207.17 Vodonepropusan od bijelog ABS-a. Za kupaonice u plovilima, gdje se kod tuširanja sve smoi. Univerzalan, dužina mm 130, visina mm 170, dubina mm 150. Držac toaletnog papira

( 50.237.03

Služi za dezinfekciju i deodoriranje W.C. školjke, cijevi ispusta i rezervara otpadnih voda. Tank-ette neutralizira mikroorganizme koji uzrokuju neugodne mirise. Instalira se duž linije ulaska vode u W.C. i ispušta kod svakog ciklusa odreenu koliinu proizvoda. Proizvodi za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Kat.br.

Opis Kompletan ureaj

50.208.50

Specijalna tekuina za kemijske W.C.e i rezervare otpadnih voda

Antifermentacijski deodorant za “sive vode” kamp-kuica i barki

“Paper Pot”

50.208.80 Superkoncentrirana prodaje se u kanistrima od 1 litre “Chem W.C.”, model bez formaldehida u skladu sa novim zakonskim propisima, sa efektom išenja stijenki rezervara.

50.209.00 Sprijeava stvaranje kamenca i neugodnih mirisa. Ne sadrži formaldehide niti korozivne supstance. Upotreba: ubaciti u prazan rezervar 60 ml za svakih 100 litara kapaciteta. Pakovanje od 1 litre.

50.210.00 Toaletni papir za nautike W.C.-e. Ima posebnu karakteristiku da se brzo dezintegrira u kontaktu sa vodom, pakovanje od 6 komada.

Proizvodi za WC Proizvodi za WC

WC, toaletni papir | Toilette, toaletni papir

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Oprema za w c i spremnici otpadnih voda

711


50

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

“W.C. OIL”

Proizveden na bazi prirodnih ulja za umetanje u W.C. školjku: 1) odstranjuje naslage soli - 2) podmazuje i isti gumene brtve pumpe - 3) podmazuje i isti ventile ispusta. Pakovanje od 100 ml. Yachticon

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Efikasno protiv bakterija, virusa, gljivica, HIV, hepatitisa A/B/C. U pakovanju od 60 ml sa raspršivaem. Yachticon

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Kat.br.

Kat.br.

50.610.31

100 ml

Sredstvo za išenje i zaštitu W.C.-a

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Purytec ekološko sredstvo za dezinfekciju WC-a - YACHTICON

Sredstvo za dezinfekciju W.C.-a i kupaonica

50.209.50 Specijalna formula za nautike W.C.-e od plastike ili keramike. Odstranjuje neistou, kamenac i ostale naslage, dezinfecira. Štiti i uva brtve i ventile, pakovanje od 750 ml. Proizvodi za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

50.208.75

Instalira se pomou linijskog držaa na ulaznoj cijevi vode za W.C. (kako elektrinog tako i runog). Voda za pranje školjke se dezinficira i deodorira. Pakovanje od 100 ml za cca.400 pranja. Prikljuak za cijev univerzalan od mm 15/ 19 za upotrebu kod svih W.C.-a. Yachticon

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Kat.br.

Opis Rezervna bocica od 100 ml. Sistem u kompletu

50.208.70 50.208.65

60 ml

PURYCLEAN sredstvo za išenje i dezinfekciju

SCHLAUCH FREI

50.209.52 Služi za išenje rezervara otpadnih voda. Eliminira neugodne mirise i naslage, koncentrirani prah u pakovanju od 500 g.

50.209.53 Specijalni proizvod za išenje i odstranjivanje naslaga na fleksibilnim cijevima za ulaz vode u W.C. Sa anti-bakterijskim djelovanjem koje uklanja neugodne mirise iz cijevi, pakovanje od 1000 g.

Proizvodi za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

Proizvodi za WC

Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

 Pumpe - mljevai za ispust otpadnih voda Pumpa - mljeva samousisavajua "TA" Usisava, melje i izbacuje otpade iz WC-a uzimajui ih iz spremnika crnih voda. Ulazi 38 mm, izlaz 25 mm Kat.br.

Volt

50.222.12

12

Mljevaci za WC

Nosivost l/min sa prevalencijom m 0,0 1,5 3

47 Oprema za w.c. i spremnici otpadnih voda

44

Potrošnja A

40

16

Pumpe - mljevai za ispust otpadnih voda

Macerator - mljeva samousisavajui Za pražnjenje fekalnih tankova. Ulaz mm 38, izlaz mm 25. Mljevaci za WC

Pumpe - mljevai za ispust otpadnih voda

Napajanje 12 volt 24 volt

( 50.221.12/24 ( 50.220.12/24

712

50.220.12 50.221.12

50.220.24 50.221.24

Kapacitet lt/min sa dosegom 3m

od m

Potrošnja A

mm

43

0,60

12

240x130x90

47

1,20

18

260x130x90


Pumpe - mljevai za ispust otpadnih voda

50

Pumpe drobilice - maceratori za W.C. “Whale Gulper” PATENT

Povezuju se sa W.C.-om ili na rezervare otpadnih voda, služe za pražnjenje W.C.-a ili samog rezervara. Praktino se ne mogu blokirati, mogu raditi na suho, samousisavajue su i mogu se koristiti takoer i kod vakumskih W.C.-a.. Materijali: plastika/staklena vlakna + guma Hypalon + mesing + inox. Domet maksimum 3 metra, potrebuju cijevi ulaza/izlaza od 1”/1/2 (38 mm).

Whale

Pumpe - mljevai za ispust otpadnih voda

Kat.br.

volt

Potrošnja A

12

3,5

18

2,120

24

1,8

18

2,120

50.113.12 50.113.24

Kapacitet lt/min

Runa pumpa za rezervare otpadnih voda Whale

Pumpe - mljevai za ispust otpadnih voda

Kat.br.

Ø ulaza/izlaza 1" 1/2 (38 mm)

50.527.00

Kapacitet l/min

56

15.268.04 Kit rezervnih brtvi za 50.527.00

Može se koristiti na dva naina: 1) za ispust otpdanih voda iz w.c.-a u more ili rezervar otpadnih voda pomou sigurnosnog blokiranja rukicom u skladu sa ISO8099 2) za ispust iz rezervara otpadnih voda u more preko pumpe drobilice "maceratora" ili na kopno putem usisne pumpe.

Kuglini ventili sa sistemom za blokiranje za rezervare otpadnih voda Od kromiranog mesinga. Ruka od inoxa sa sistemom za blokiranje sa lokotom. Idealni jer respektiraju norme ISO 8099 za ispust otpadnih voda. Ventili kuglicni

Ventili za sisteme otpadnih voda

Kat.br.

Od

17.228.55

Kat.br.

17.228.56

1" 1/4

Od 1" 1/2

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

 Ventili za sisteme otpadnih voda

Kuglini ventil sa 3 prolaza AISI 316

Od inoxa AISI 316; kompletni sa sistemom za blokiranje na ruki. U skladu sa ISO 8099 za ispust otpadnih voda.

Ventili kuglicni

Ventili za sisteme otpadnih voda

Kat.br.

Od 1" 1/4

17.722.05 17.722.06

1" 1/2

Ventil "Whale" Montiranje na stijenku ili iza pregrade. Whale

Kat.br.

17.713.00

Ventili za sisteme otpadnih voda

Ø cijevi mm

38

mm 104x180

713


50

Ventili za sisteme otpadnih voda

Ventil “Classic”

Ventil STRONG

Od plastike, za daljinsko upravljanje pomou kabela push-pull.

Od plastike ojaane vlaknima. Produžetak prolazi kroz pregradu i omoguava montiranje ruke na vidljivom dijelu a ventila na skrivenom dijelu. Ruka se može blokirati pomou lokota.

Ventili za WC

Ventili za sisteme otpadnih voda

Kat.br.

Ø cijevi mm

50.233.38

Ventili za WC

mm

38

Kat.br.

Ø cijevi mm 38/25

50.234.00

140x150x150

Ventili za sisteme otpadnih voda

mm 200x80x60

Ventil Y ELEKTRINI sa 3 prolaza

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Ovaj ventil bazira se na runoj verziji 50.234.00 koji je elektrificiran. Pomou prekidaa ON-OFF-ON mogue je pokrenuti ventil sa komandne ploe ili iz kabine. Ureaj je projektiran na nain da, u sluaju havarije, može biti i runo korišten. Za cijevi diam.38/25 mm. Vanjske dimenzije mm 250x180x200. Potrošnja 1,5 Ampera na 12 volti. Ventili za WC

12

( Prikljuci za redukciju

( 50.230.12/24

Ventili za sisteme otpadnih voda

volt

( 50.232.00

24

ukljueni

Elektrini ventil KOMPLETAN

Samo Kit za pretvaranje ventila 50.234.00 u elektrini

Opcijonalni panel sa osiguraem i prekidaem

50.230.12 50.230.24

50.231.12 50.231.24

50.232.00 50.232.00

 Senzori niova otpadnih voda Pokaziva nivoa pitkih voda, sivih i otpadnih voda Sastoji se od jednog instrumenta za ugradnju otvora Ø mm 52. Za upotrebu sa sondama 50.204.xx WC | Toilette

Kat.br.

( 50.204.70

( 27.438.01/

Boja siva crna crna

50.204.70 27.438.01 27.438.02

volt 12 12 24

Senzori niova otpadnih voda

Kat.br.

27.538.01 27.538.02

Boja bijela bijela

volt 12 24

Senzor Meunarodna flana sa 5 rupa. Frekvencija 10-180 ohma. Za upotrebu sa našim instrumentima 50.204.70 / 27.438.xx / 27.538.xx ili sa svim instrumentima od 10 do 180 ohma. WC | Toilette

Kat.br.

( 50.204.81

Dužina mm 180 240 280

50.204.81 50.204.82 50.204.83 *

Za rezervoare h mm 200 260 290/300

Senzori niova otpadnih voda

Kat.br.

50.204.84* 50.204.85

Dužina mm 380 480

Za rezervoare h mm 400 500

27.196.60 Otpornik, za korištenje i senzora na 24 V

Senzori nivoa vertikalni za crne vode i pitku vodu Izraeni poptuno od inoxa, sa slojem od inoxa koji onemoguava ulazak prljavštine. Sa meunarodnom flanom sa 5 otvora. Frekvencija 10-180 ohma. Za upotrebu sa našim instrumentima 50.204.70 / 27.438.xx / 27.538.xx ili sa svim instrumentima od 10-180 ohma. Pokazivai crnih voda | Plovci za spremnike crnih Senzori niova otpadnih voda

Kat.br.

Dužina cm 25 28 32 38 48

50.202.25 50.202.28 50.202.32 50.202.38 50.202.48

Kit panel + sonda za prikaz nivoa crnih voda Sastoji se od panela sa signalom sa 4 LED-a (1/4 - 1/2 - 3/4 - FULL) + sonde sa meunarodnom flanom sa 5 rupa, za upotrebu u rezervarima visine cm 15/55. Senzori sonde mogu se rezati ovisno o visini rezervara koji se koristi. Pokazivai crnih voda | Plovci za spremnike crnih voda

Kat.br.

50.204.60 50.204.61

714

Senzori niova otpadnih voda

ploe mm 75x62

Dužina kabela

Produžni kabel od 4m, kompletan sa prikljucima muško/žensko.

4m


Grijai HEATER CRAFT

50

 Grijai HEATER CRAFT Koriste vodu za hlaenje motora za prijenos topline u unutrašnjost plovila. Motor sa 3 brzine, montaža je izuzetno jednostavna i brza.

Model za pregradu Kit se sastoji od grijaa + ploe sa prekidaem sa 4 pozicije + elektrinog kabela + vijaka. Grijaci zraka

Grijai HEATER CRAFT

Kat.br.

V

Potrošnja kod 3 brzine

Toplinska snaga

50.263.00

12

3,9 - 5,0 - 7,7 A

28.000 BTU/sat sa protokom vode 11 l/min na 76° kod temperature ambijenta od 15°

Model centralizirani Montaža na najpogodniju poziciju. Pomou dva izlaza od fleksibilnih cijevi promjera Ø mm 75, na dva okretljiva ležaja za montiranje na stijenku. Istih tehnikih karakteristika kao mod. 50.263.00. Kit se sastoji od grijaa + ploe sa prekidaem sa 4 pozicije + držaa za montiranje + m 3,60 cijevi + 2 ležaja + elektrinog kabela + vijaka. Grijaci zraka

Grijai HEATER CRAFT

V

Potrošnja kod 3 brzine

50.263.01

12

3,9 - 5,0 - 7,7 A

Toplinska snaga

28.000 BTU/sat sa protokom vode od 11 l/min na 76° sa temperaturom ambijenta od 15°

Model centralizirani Model slian modelu 50.263.01, ali jai. Pomou 3 izlaza dolazi se do okretljivih ležajeva. Kit se sastoji od grijaa + ploe sa prekidaem od 4 pozicije + kita za montiranje + 5,4 metara cijevi Ø mm 75 + 3 okretljiva ležaja + elektrinog kabela + vijaka. Grijaci zraka

12 V

Grijai HEATER CRAFT

Napajanje 24 V

50.263.02

50.263.03

Potrošnja kod 3 brzine

Toplinska snaga

4,4 - 5,8 - 8,4 A

40.000 BTU/sat sa protokom vode od 11 l/min na 76° sa temperaturom ambijenta od 15°

Dodatni pribor Heater Craft Grijaci zraka

Grijai HEATER CRAFT

Kat.br.

Opis

50.263.06 50.263.11 50.263.08 50.263.09

Kolut od m

Prikljuak “Y” za usmjeravanje zraka (Ø mm 75)

-

Fleksibilna cijev za provod zraka Ø mm 75

12

Okretljivi ispust za zrak Ø mm 75 crni Okretljivi ispust za zrak Ø mm 75 bijeli

-

( 50.263.08-09

( 50.263.06 ( 50.263.11

 Desalinizatori, generatori i klima ureaji

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kat.br.

Generatori PAGURO by Volpi Kompaktni, lagani i posebno tihi jer su potpuno hlaeni vodom te nemaju ventilacione otvore iz kojih uvijek izlazi buka. Kompletni sa: - kutijom za zvunu izolaciju - komandnom ploom sa 10 metara kabela i brzim spojevima - brojaem sati i sistemom za automatsko zaustavljanje u sluaju niskog pritiska ulja i/ili previsoke temperature - kitom fleksibilnih nosaa - fiksnom pumpom za izmjenu ulja - rezervnim impelerom za pumpu vode - rukom za pokretnja u sluaju nužde. Generatori strujni

Desalinizatori, generatori i klima ureaji

Kat.br.

Model

PAGURO 3000 COMPACT 50.240.04 PAGURO 4000

50.240.03*

dB(A)

Za A/C do

Za desalinizatore do

2.8

60+ 6

52

12.000 BTU

70 l/h

3.5

83

52

21.000 BTU

140 l/h

Sa odvojenom centralinom Uputstva ma talijanskom i engleskom jeziku.

( 50.240.03

( 50.240.03

*

Snaga kontinuirana

( 50.240.04

( 50.240.03 ( 50.240.04

715


50

Desalinizatori, generatori i klima ureaji Pumpa za protok vode Koristi se kod izmjenjivaa topline, hladnjaka i klima-ureaja. Za upotrebu i kao pumpa za napajanje desalinizatora. Vrlo tiha i male potrošnje. Kompletna sa filtrom + 4 prikljuka. Pumpe

Desalinizatori, generatori i klima ureaji

Kat.br.

volt

16.530.12 16.530.24

Kapacitet lt/min

Potrošnja

Rezerni dijelovi Tijelo pumpe Filter

mm

12

6,0

5A

200x105x95

16.541.06

16.533.01

24

6,0

3A

200x105x95

16.541.06

16.533.01

Elektronski grija zraka (kalorifer) 50.383.00 Povezan sa mrežom na brodu, omoguava grijanje barke za nekoliko miunuta. Grije odmah, sa automatskom kontrolom temperature, siguran je i dugog vijeka trajanja. Komande: ukljuen/iskljuen - samo ventilator - grijanje - brzina ventilatora. Napajanje na 12 V, potrošnja 300 watta.

Grijaci zraka

Desalinizatori, generatori i klima ureaji

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Desalinizatori HP Desalinizatori serije UC (Ultra Compact) mogu proizvesti 35 ili 70 litara/sat, vrlo su malih dimenzija, koje omoguavaju jednostavnu montažu na plovilima. Osim toga, svi desalinizatori serije UC su sa sistemom vodenog hlaenja (TERS) instaliranim na motorima pumpi, pomou kojih prolazi morska voda potrebna za desalinizaciju, koja hladi elektromotore i zagrijava vodu za membrane. Dvostruki rezultat koji se postiže pomou ovog sistema omoguava instaliranje ak i u neventiliranim prostorima te proizvodnju vee koliine vode (u odnosu na nominalnu) nakon cca. 1 sata rada. Sistem je pogodan za mala motorna plovila i jedrilice.

( 50.239.35

50.239.35] - Verzija MANUAL sa runom regulacijom pritiska i ventila za pranje, ukljuuje: Pumpu niskog pritiska sa hlaenjem tipa "serpentina" i rune ventile. Predfiltar sa uloškom i 4 rezervna filtra od 5 microna + 1 aktivni ugljen. 50.239.70 - Verzija RP Tronic sa automatskom regulacijom pritiska, automatskim pranjem sistema i daljinskom komandom (pogledati fotografiju “RP Panel”) ukljuuje: Pumpu niskog pritiska sa hlaenjem tipa "serpentina" i rune ventile. Predfiltar sa uloškom i 4 rezervna filtra od 5 microna + 1 aktivni ugljen. Automatski ventil za regulaciju pritiska. Automatski ventil za pranje membrana. Daljinsku komandu (kompletnu sa kabelom dužine 15 metara).

( 50.239.70 Desalinizatori

Desalinizatori, generatori i klima ureaji

Kat.br.

Model

50.239.35 UC 35 12 V 50.239.70 UC70 230V

Kapacitet na Napajanje Kapacitet na sat Lt/h - 60 dan Lt/dan ba

Snaga W

Potrošnja AMP

Ukupna težina kg

Dimenzije mm (L x A x P)

Usis mora mm

Ispust mm

Usis na rezervaru mm

Izlaz mm

30 ÷ 35

12 volt

840

500

40

35

600 X 300 X 260

1/2" - 20

1/2" - 20

1/4" - 10

1/4" - 10

60 ÷ 70

230 volt

1680

750

3,26

55

600 X 300 X 290

1/2" - 20

1/2" - 20

1/4" - 10

1/4" - 10

Kit rezervnih filtera za desalinizatore HP Desalinizatori

Desalinizatori, generatori i klima ureaji

Kat.br.

Ukljuuje

50.239.01

6 filtera

Ciklus održavanja desalinizatora Ciklus se bazira na 3 specifina proizvoda. Svako pakovanje je potrebna koliina proizvoda za bilo koji desalinizator na plovilu. Svakom proizvodu PHASE potrebno je 20 minuta da obavi svoju funkciju. Deterdženti

Desalinizatori, generatori i klima ureaji

Kat.br.

65.749.01 65.749.02 65.749.03

716

Opis “PHASE 1”: proizvod za pranje membrana*

1 lt

“PHASE 2”: proizvod za odstranjivanje naslaga*

1 lt

“PHASE 3”: proizvod za konzerviranje membrana **

1 lt

*

Ova dva proizvoda uvijek se koriste zajedno, u trenutku kada se primijeti da desalinizator slabije radi, što je gotovo uvijek vezano za naslage na membranama, ili jednom godišnje.

**

Za upotrebu kada se desalinizator ne namjerava koristiti duže vrijeme. Sprijeava stvaranje naslaga ili mrlja.


50

Desalinizatori, generatori i klima ureaji Klima ureaji za plovila Climma

Sa bazom i komponentama od nehrajueg elika kako bi se osigurala dugotrajnost i otpornost; isporuuju se kao jedna jedinstvena jedinica sa ekološkom rashladnom tekuinom te ne zahtjevaju nikakav specijalni pribor za montiranje. Ventilator je okretljiv sa horizontalnim i vertikalnim izlazom zraka. Funkcioniraju kao ureaji za hlaenje i grijanje, napajanje na 220V. Klima ureaji

Tehnike karakteristike Kapacitet Btu/h

Verzija A Verzija B Verzija C

hlaenje

grijanje

hladno

Potrošnja toplo

start

Presjek cijevi nominalni

Donos zraka M^3

Težina netto kg

9.000 12.000 16.000

4.500 (grija) 4.500 (grija) 16.000 (inverter)

3,4 A 3,4 A 5,5 A

5,6 A 5,6 A 6,6 A

21 A 20 A 34 A

100 mm/4" 125 mm/5" 150 mm/6"

260 360 900

26 24 40

Desalinizatori, generatori i klima ureaji

Proizvod

Komponente A

Kit pribora morske vode Kit pribora za zrak za 2 izlaza (standardni za art. 50.241.16) Kit pribora za zrak za jedan izlaz Kit pribora za zrak za jedan izlaz

Pumpa mora 120 W, usis mora 1/2”, ispust 1/2” kromirani, slavina, filter 1/2” Usisna rešetka (354x252 mm), cijev (6 m, Ø 150 mm), plenum 3 prolaza (150x125x125 mm), cijev (6 m, Ø 125 mm), 2 prikljuci Ø 125 mm, 2 plenum, 2 rešetke ispusta (302x100 mm) Usisna rešetka (244x244 mm), cijev 6 m Ø 100 mm, prikljuak Ø 100 mm, plenum, rešetka ispusta 200x76 Usisna rešetka (244x244 mm), cijev 6 m Ø 125 mm, prikljuak Ø 125 mm, plenum, rešetka ispusta 300x112

50.241.50

50.241.50

50.241.50

-

-

50.241.55

50.241.20

-

-

-

50.241.40

-

Plenum 3 prolaza (100x100x100 mm), izlaz Ø 100 mm zatvorivi

50.241.25

-

-

Plenum 3 prolaza (125x125x100 mm), izlaz Ø 100 mm zatvorivi, cijev (6 m, Ø 100 mm) klima jedinica + komandna ploa

-

50.241.45

-

50.241.09

50.241.12

50.241.16

50 - Sudoperi, kuhala, hladnjaci, wc

Kit pribora za zrak za eventualni drugi izlaz (opcijonalno, treba naruiti dodatno uz art. 50.241.20) Kit pribora za zrak za eventualni drugi izlaz (opcijonalno, treba naruiti dodatno uz art. 50.241.25) Kit ureaj

Verzija/Proizvod B C

717


51 Flapsovi, ispušni lonci Ploe, Flapsovi Pokretai/cilindri za flapsove Komandne ploe i oprema za flapsove Ispušni lonci i prigušivai Ispušni lonci - prigušivai CENTEK Rozete ispusta Amortizeri i cijevi

PM

 Ploe, Flapsovi Flapsovi - korektori optereenja “Auto Trim” Od pojaanog polietilena i samo-podešavajui. Zbog posebnog oblika i zakrivljenosti u poetku pomažu plovilu da izglisira, kako se brzina poveava sve se više poravnavaju sa trupom - kobilicom, garantirajui optimalnu poziciju i veliku stabilnost. Jednostavna montaža. Korektori opterecenja

Ploe, Flapsovi

Kat.br.

mm

51.640.00 51.650.00

280x200 365x245

do 6 m do 6/8 m

Flapsovi serije Standard dubine mm 230

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Od inoxa, model debljine 2,5 mm i sa specijalnim preklopnim šarnirom po cijeloj dužini. Flapsovi, bez obzira sa kojim kitom za upuivanje se montiraju, mogu rotirati za 180° bez optereenja ili rizika da ispadnu iz ležišta. Za upotrebu sa: 1) elektrohidraulinim kitom “Bennett 51.235.12/24 - 2) sa elektromehanikim kitom “EM” 51.350.00 (samo serija standard 51.134.01/02/03/04/05 - 3) sa mehanikim kitovima 51.134.00 (samo serija standard 51.134.01/2/3/4). Korektori opterecenja

Kat.br.

Ploe, Flapsovi

Par flapsova cm

51.134.01 51.134.02 51.134.03 51.134.04 51.134.05 51.134.06* 51.134.07*

30x23 40x23 55x23 75x23 90x23 105x23 120x23 *

4/4,50 4,50/5,00 5,00/6,00 6,50/7,50 7,50/9,00 9,0/10,50 10,50/12,60

hidraulinim 51.235.12/24 x x x x x x x

Za upotrebu sa kitom elektromehanik mehanikim im 51.350.00 51.134.00 x x x x x x x x x

Za instaliranje po mogunosti sa 2 para cilindara Bennet.

Flapsovi serije Maxi dubine mm 300, sa bonim + centralnim ojaanjem Od inoxa, model debljine 2,5 mm i sa specijalnim preklopnim šarnirom po cijeloj dužini. Flapsovi, bez obzira s kojim kitom za upuivanje se montiraju, mogu rotirati za 180° bez optereenja ili rizika da izau iz ležišta. Za upotrebu sa: 1) elektrohidraulinim kitovima “Bennett 51.235.12/24 2) sa elektromehanikim kitovima “EM” 51.350.00 (samo serija 51.234.02/03/04). Korektori opterecenja

Kat.br.

51.434.02 51.434.03 51.434.04 51.434.05

Ploe, Flapsovi

Par flapsova

45x30 55x30 75x30 90x30

do 6/7 m do 8/9 m do 9/10 m do 10/11 m

Za upotrebu sa kitom hidraulinim 51.235.12/24 elektromehanikim 51.350.00 x x x x x x x -

Flapsovi serije SPORT za plovila preko 40 vorova, Verzija zatvorena, plitka, za upotrebu sa elektromehanikim kitom EM 51.350.00 (samo 51.634.01) ili Bennet. Korektori opterecenja

( 51.634.01

718

( 51.634.02

Kat.br.

51.634.01 51.634.02

Ploe, Flapsovi

Par flapsova cm 30x30 dubina 30x45 dubina


Ploe, Flapsovi

51

Flapsovi serije HS za plovila preko 40 vorova Od inoxa vlastite proizvodnje, model debljine 2,5 mm i sa specijalnim šarnirom po cijeloj dužini. Flapsovi, bez obzira sa kojim kitom za upuivanje se koriste, mogu rotirati za 180° bez optereenja ili rizika da izau iz ležišta. Za upotrebu sa: 1) elektrohidraulinim kitom “Bennett 51.235.12/24 - 2) sa elektromehanikim kitom “EM” 51.350.00 (samo 51.234.01). Korektori opterecenja

Kat.br.

51.234.01

Par flapsova cm 30x30

51.234.02*

30x45 *

Ploe, Flapsovi

Za spajanje sa kit EM 51.350.00 - kit Bennett 51.235.12/24 kit 51.235.12/24 + posebno dodatna dva cilindra 51.237.00 + jedan kit 51.240.00

Za upotrebu sa duplim cilindrom Bennet.

Flapsovi serije HD od inoxa Za hidrauline grupe 51.33012/24 e 51.235.12/24. Novi koncept, potpuno bez ikakvih vidljivih tragova varenja i sa strukturom visoke otpornosti, za teška optereenja. Korektori opterecenja

Ploe, Flapsovi

Kat.br. mm

51.534.01 51.534.02 51.534.03 *

Br. potrebnih klipova

Nosa za BCS * model koliina

500x300

1

10/11

700x300

2

12/13

900x300

2

14/15

51.535.01** 51.535.01** 51.535.01**

2 4 4

Nosa za prikljuivanje svakog para flapsova.

** Ploa za upotrebu flapova 51.534.01/2/3 na kit BCS 51.330.12/24

Mehanicki kit za upuivanje flapsova Sastoji se od dva inox natezaa od mm. 10, 4 ploice od inoxa za fiksiranje natezaa na flapsove i na trup, te 4 velike specijalne matice (desne i lijeve) za blokiranje i deblokiranje natezaa.

Korektori opterecenja

Pokretai/cilindri za flapsove

Kat.br.

Za flapsove 51.134.01/2/3/4

51.134.00

Sistem elektromehanikih flapsova - korektora optereenja EM Kompletan mehanizam zatvoren je u cilindru, elektromotor pokree seriju zupanika koji pokreu osovinu cilindra od inoxa. Elektromotor pokree jednu seriju zupanika, te time i cilindar od inoxa. Montiranje je jednostavno i brzo. Mogu se mijenjati sa cilindrima Bennett jer su im hvatišta ista. Korektori opterecenja

51 - Flapsovi, ispušni lonci

 Pokretai/cilindri za flapsove

Pokretai/cilindri za flapsove

Kat.br.

Verzija Kit koji se sastoji od 2 cilindra na 12 V + komandna ploa art. 51.353.00 “Up-Down” Dodatni elektromehaniki cilindar “EM”

51.350.00 51.352.00* *

Kada su potrebni flapsovi sa 2 para cilindara, treba naruiti:

51.350.00 kit 51.352.00 cilindar X 2

( Komandna ploa

Komandna ploa za 51.350.00 Sastoji se od: 2 prekidaa sa povratom na oprugu u sredini, 4 svjetlosna led-signala za kontrolu UpDown, 2 sigurnosna nosaa za osigura sa staklenim osiguraima od mm 6x32. Prekidai su vodonepropusni ispod gume. Korektori opterecenja

Kat.br.

51.353.00

Pokretai/cilindri za flapsove

mm

60x80

Za cilindre

51.350.00

719


51

Pokretai/cilindri za flapsove Kit stabilizatora kompletan BCS za plovila srednje težine do cca.15/16 metara Sastoji se od elektrohidraulike centraline CO99 + 1 para cilindara od mesinga i inoxa MY 3000 + 1 vodonepropusne komandne ploe + kita prikljuaka, cijevi, prolaza. Tehnike karakteristike: A) Centralina CO99: nosivost 1,92 lt/min. radni pritisak 45 bara, kapacitet rezervara 0,95 litre, težina kg 6, snaga 160 watta, potrošnja na 12 volta 14 Ampera B) Cilindar: tijelo Ø mm 50, razmak oko-oko mm 301, baza za fiksiranje Ø mm 90, otvor oka za fiksiranje na flapsove mm 14. Hod mm 55, volumen 75 c.c., potisak kg 565, pritisak 45 bara, prikljuci 1/8”. Korektori opterecenja

Pokretai/cilindri za flapsove

Kat.br.

51.330.12 51.330.24 51.331.00

Kit na 12 volt, sa 1 parom cilindara Kit na 24 volt, sa 1 parom cilindara Dodatni cilindar Kit prikljuaka za povezivanje drugog para cilindara na centralinu Dodatna ili rezervna komandna ploa

51.332.00 51.239.05

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Poseban dodatak za kit 51.330.12/24 Za montažu ispod kljua za upuivanje koji automatski podiže flapsove kada se iskljui struja. Izbjegava formiranje vegetacije na hidraulinim klipovima. Korektori opterecenja

Pokretai/cilindri za flapsove

Kat.br.

Napajanje

51.333.00

12/24 V

Kompletan kit “Bennett” Sastoji se od: jedne elektronske pumpe, jednog para hidraulinih cilindara za upuivanje, jedne vodonepropusne komandne ploe 51.239.03, elektrinog kabela itd. Korektori opterecenja | Bennet

Pokretai/cilindri za flapsove

Kat.br.

volt

51.235.12 51.235.24

12 24

51.237.01 Cilindri i prikljuci raspoloživi po narudžbi umjesto standardnih 51.237.00

Dodatni cilindar “Bennett” Dodatni cilindar za art.51.235.12/24

( 51.237.00-01

Ukoliko se traže flapsovi koji funkcioniraju sa 2 para cilindara naruiti, osim kita 51.235.12/ 24, takoer i 2 cilindra 51.237.00 i 1 kit 51.240.00. Upotrebljava se tamo gdje, zbog dimenzija, nije mogue instalirati standardni cilindar 51.237.00. Korektori optereenja

Kat.br.

51.237.00 51.237.01

( 51.240.00

Pokretai/cilindri za flapsove

Cilindri max zatvoreni mm

Dužina hoda mm

ukupna otvoreni

340 300

80 80

420 380

1 1

51.240.00 Kit za spajanje dodatnih cilindara

Rezervni dijelovi Bennet Korektori opterecenja

Kat.br.

51.238.12 51.238.24 51.232.01 51.232.02 51.232.03 51.232.04

720

Pokretai/cilindri za flapsove

Opis Rezervna centrala “Bennet” od 12 V

Rezervna centrala “Bennet” od 24 V Rezervni elektroventil za centrale “Bennet” Crvena žica 12 V Rezervni elektroventil za centrale “Bennet” Zelena žica 12 V Rezervni elektroventil za centrale “Bennet” Crvena žica 24 V Rezervni elektroventil za centrale “Bennet” Zelena žica 24 V


Komandne ploe i oprema za flapsove

51

 Komandne ploe i oprema za flapsove Komandna ploa za par hidraulinih flapsova

Relej RM 12

Sastoji se od: 2 prekidaa sa povratom na oprugu u centru, 4 svjetlosna led kontrolna signala “Up Down”, 2 nosaa osiguraa sa staklenim osiguraima od 6x32. Sa vodonepropusnim osiguraem ispod gume.

Za upotrebu sa komandama model 51.239.01/03, štiti centralu od ošteenja u sluaju istovremenog pritiska na prekidae “Up i Down”, ili u sluaju dva komandna mjesta.

Korektori opterecenja

Komandne ploe i oprema za flapsove

Kat.br.

Korektori opterecenja

mm

51.239.03

Kat.br.

51.239.00

60x80

Komandne ploe i oprema za flapsove

Za upotrebu sa

51.239.03

Komandna ploa “Euro Rocker” - Bennett 51.239.04 Original Bennett sa 2 prekidaa. Korektori optereenja

Komandne ploe i oprema za flapsove

Sa svjetlosnim prekidaima “Carlingswitch”. Kompletna sa stražnjom elektronskom ploicom koja maksimalno olakšava elektrinu povezanost, kompletna sa shemom spajanja. Korektori opterecenja

Komandne ploe i oprema za flapsove

Kat.br.

51.239.05

Prednji dio mm

Ugradbene dimenzije mm

60x58

50x48

“Auto Tab Control” Bennet je realizirao kompjuterizirani sistem korektora optereenja koji regulira nagnutost plovila automatski djelujui na flapsove. Sistem analizira 650 puta u sekundi nagnutost plovila u navigaciji i djeluje na njega. Optimalna nagnutost je memorizirana u ATC procesoru i može se mijenjati po želji pomou komandne ploe. Sistem se sastoji od 3 dijela: 1) komandne ploe KEYPAD 2) modula sa mikroprocesorom ATC 3) Releja koji povezuje ATC i hidraulinu centralu (nisu ukljueni u sistemima 51.245.04/05). Sistem se jednostavno instalira sa prikljucima PLUG AND PLAY i nisu potrebni posebni alati. Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

51.245.01 51.245.02 51.245.03 51.245.04 51.245.05

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Vodonepropusna komandna ploa za flapsove UP-DOWN

Komandne ploe i oprema za flapsove

Opis Sistem 24 volt sa standardnim komandama, jedno komandno mjesto

Sistem 12 volt sa standardnim komandama, dva komandna mjesta Sistem 24 volt sa standardnim komandama, dva komandna mjesta 12/24 volt sa komandama 51.246.01/02, jedno komandno mjesto 12/24 volt sa komandama 51.246.03/04, dva komandna mjesta

Kit analognih instrumenta “Bennet” za signaliziranje pozicije flapsova Potpuno su elektronski za sve tipove flapsova Bennet - nove i stare. Jednostavno i brzo se montiraju, aplicirajui na hidrauline cilindre dva senzora, koji se zatim povezuju direktno sa dva instrumenta standardnog Ø od mm 52, bez potrebe bilo kakvih drugih povezivanja. Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

51.231.00 51.231.01

Komandne ploe i oprema za flapsove

Verzija

Napajanje

za jedno komndno mjesto

12 V

za dva komandna mjesta sa 4 instrumenta

12 V

721


51

Komandne ploe i oprema za flapsove Pokaziva pozicije FLAP NMEA 2000 51.230.40 Kit omoguava vizualizaciju pozicije FLAPSOVA direktno na monitoru RAYMARINE (serije A; C; E; G). Povezivanje se vrši pomou kablova crvenog+zelenog cilindara i monitora, uz izmeu pozicioniranu elektronsku kutiju koja je ukljuena u kitu. Pokazivai pozicije

Komandne ploe i oprema za flapsove

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Indikator pozicije Flapsova Bennett na Led Precizan i lijepe obrade, sa vodonepropusnim kuištem; Led niskog intenziteta za no, i visokog intenziteta za dan.

Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

51.230.50 51.230.51

Komandne ploe i oprema za flapsove

Verzija Kit za jedno komandno mjesto, sa senzorima za umetanje u pokretake klipove Bennett Kit za dva komandna mjesta, sa senzorima za umetanje u pokretake klipove Bennett

mm

Napajanje

64x82x19

12/24 V

64x82x19

12/24 V

Kontrolna ploa za FLAP EURO ROKER Za upotrebu sa digitalnim indikatorima sa LED-om i sa automatskim iskljuivanejm flaposva kod prekida struje. Korektori opterecenja | Bennet

Kat.br.

51.246.01 51.246.03 51.246.02 51.246.04

Komandne ploe i oprema za flapsove

Verzija

volt

jedno komandno mjesto

12

dva komandna mjesta jedno komandno mjesto

12 24

dva komandna mjesta

24

Elektronski ureaj za utvrivanje pozicije Flapsova Univerzalan za sve marke Flapsova. Sastoji se od ploe koja se ugrauje u komandu plou na brodu + 2 elektronska senzora za fiksiranje na krmu u blizini flapsova. Univerzalno napajanje od 12/24 volta, sa predvienom mogunošu automatskog podizanja flapsova nakon gašenja motora.

Korektori opterecenja

Kat.br.

51.229.01 51.229.02

722

Komandne ploe i oprema za flapsove

Verzija Panela LED od mm 85x50 (sa okvirom mm 88x64), dubina mm 20

dodatni panel


Elektrini sistem flapsova LENCO

51

 Elektrini sistem flapsova LENCO Ovi flapsovi su vrlo jednostavni za montažu jer nemaju hidraulinih dijelova. Cijeli mehanizam se nalazi u cilindru. Cilindar, koji ima potisak do 340 kg, je izraen od tehnopolimera visoke otpornosti a aktivator je od inoxa. Jedan "beskrajni" vijak montiran na 12 kuglinih ležajeva osigurava vrlo precizno kretanje i bez moguih ošteenja kroz dugi vremenski period. Preporuaju se za upotrebu kod plovila do 60 stopa dužine. Osnovni kit se sastoji od: - 2 cilindra pokretaa - aktivatora - 2 ploe flapsa od inoxa - kompleta elektrinih kablova, sa vodonepropusnim prikljucima Deutsch Connectors. Kontrolnu plou treba posebno naruiti.

Kit standardni Kat.br.

Elektrini sistem flapsova LENCO

51.250.01 51.250.02 51.250.03 51.250.07 51.250.08

Volt

12 12 12 12 12

L mm 229 229 229 305 305

ploe flapsova W mm 305 457 610 457 610

Preporuena upotreba za plovila od mt

5,00/7,50 6,60/9,00 8,00/12,00 8,00/10,80 9,00/13,20

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Kit "Edge Mount" Ploe flapsova duboke, nisu lagane. Za gumenjake ili tamo gdje ima malo mjesta na krmi. Kat.br.

Elektrini sistem flapsova LENCO

51.251.01 51.251.02

Volt L mm 305 305

12 12

ploe flapsova W mm 229 305

Preprueni za plovila dužine mt

5,00/6,50 6,00/9,00

Kit "Performance" (HD) Za velike brze gumenjake ili Fast-Commuter. Kompletni sa cink anodama. Kat.br

Elektrini sistem flapsova LENCO

51.252.02

Volt L mm 406

12

ploe flapsova W mm 355

Preporueni za plovila dužine mt

6,00/11,40

Kit "Super Strong" ( 51.253.01/12

Za brza i teška plovila. Ploe flapsova debljine 4,6 mm. Kompletne sa cink anodama. Kat.br.

Elektrini sistem flapsova LENCO

Volt L mm

51.253.01 51.253.02 51.253.12 51.252.13

12 12 24 24

ploe flapsova W mm

305 305 305 406

Ploe flapsova

Preporueni za upotrebu kod plovila od metara

jedna jedna jedna dupla

8,10/13,00 10,50/14,40 10,50/14,40 13,50/18,00

610 765 765 765

( 51.253.03/13

Kit racing "HP" Za vrlo brza plovila / racing Kat.br.

51.254.02

Elektrini sistem flapsova LENCO

Volt

12

L mm 457

ploe flapsova W mm 305

Preporueni za upotrebu kod plovila mt

8,00/12,00

723


51

Elektrini sistem flapsova LENCO

Kontrolne ploe LENCO Sve imaju funkciju "RETRACTOR", koja omoguava ulaz flapsova kada se prekine dovod struje. Elektrini sistem flapsova LENCO

Kat.br.

.02/03

( 51.256

( 51.256.01

51.256.01 51.256.02 51.256.03

Verzija standardna

Volt

kablovi mt 9,14

sa pozicionim led-om

12/24

9,14

per kit doppio pistone

12/24

9,14

12

Kit "Flyng Bridge" za srugo komandno mjesto Sastoji se od komandne ploe + Y kabela + kabela za povezivanje na baznu komandnu plou Elektrini sistem flapsova LENCO

Kat.br.

51.257.02 51.257.03

Verzija sa pozicionim led-om sa pozicionim led-om

Volt 12/24 12/24

kablovi mt 6 9

Kit LENCO "Retrofit" Ovaj kit sastoji se od 2 elektrina cilindra + opreme + kablova. Obzirom da ima iste dimenzije, može zamijeniti stari kit Bennet elektro/hidraulini eliminiranjem hidrauline centraline i kompatibilan je* sa ve instaliranim komandnim ploama Bennet . Elektrini sistem flapsova LENCO

Kat.br.

Volt

51 - Flapsovi, ispušni lonci

51.258.01

Verzija kit univerzalni

12

ovaj kit nije kompatibilan sa kontrolnim ploama Bennet zadnje generacije na LED (51.245.01/ 02/03/04/05 - 51.230.50/51 - 51.246.01/02/03/04)

TRIM-TABS automatic control device Questo rivoluzionario dispositivo, attraverso un sistema GPS incorporato* regola in maniera totalmente automatico l'assetto della barca in frazione delle condizioni del mare. Tre modalità di funzionamento: 1) Manovra in porto: azzera o riduce al minimo il movimento dei flap. 2) Planata: abbassa i flap in planata e poi li ritrae quando la barca è in assetto. 3) Navigazione: automaticamente regola i flap in funzione degli angoli di rollio e beccheggio, mantenendo la barca nell'assetto migliore in funzione delle condizioni d del mare. * Il dispositivo può essere collegato ad eventuale NETWORK NMEA 2000 gia installato sulla barca. Come sistema backup si raccomanda però di installare in ogni caso il ricevitore/antenna GPS NMEA 2000 fornito nel kit. Disponibile solo su richiesta. Elektrini sistem flapsova LENCO

Complete kit

51.265.01 51.265.02

Version for single cylinder systems

Volt 12/24

for double cylinder systems

12/24

The kit includes what’s necessary for installation ( keyboard, control box, cables, GPS antenna, adapters, etc.)

Kablovi produžnu za centraline - cilindre U sluaju da je standardna sajleod mt 9,14 kratka, potrebni su produžni kablovi. (pojedan kabel za svaki cilindar) Kat.br.

Elektrini sistem flapsova LENCO

metara 4,20 6,00 7,80

51.259.02 51.259.03 51.259.04

Rezervni cilindri Elektrini sistem flapsova LENCO

Kat.br.

Model

Volt

Za kit tipa

51.260.01

15054-001

12

"Standard" - "Edge mount"

292

51.260.02 51.260.03 51.260.04

15055-001 15056-001

12 12

"Performance" "Super strong" - "Racing"

273 273

15063-001

24

"Super strong"

273

Tipkovnice sa led-om i rezervni control box Ploa tip

51.256.01 51.256.02 51.256.03

724

Rezervna tipkovnica

51.262.01 51.262.02 51.262.02

Razmak izmeu rupa zatvoreni mm

Elektrini sistem flapsova LENCO

Rezervni control box

51.261.02 51.261.03


Ispušni lonci i prigušivai

51

 Ispušni lonci i prigušivai Prigušivai Od neoprena, “Americane Salisbury”. Otvori se mogu smanjiti redukcijom putem gumene cijevi ili ploe. Ispušni lonci

Ispušni lonci i prigušivai

Kat.br.

HP benzin

HP diesel

Ø max. mm

Dužina mm

275

140

110

600

51.383.02

Ispušni lonci Od neoprena za motore. Ispušni lonci

Ispušni lonci i prigušivai

Kat.br.

HP benzin

HP diesel

Otvor mm

40

20

42/48

215

120

50

48/60

330

51.380.01 51.380.02

Dužina mm

Ulaz se može smanjiti komadima gumene cijevi.

Ispušni lonci horizontalni za motore sa vodenim hlaenjem Izraeni od polietilena visoke gustoe. Kat.br.

Ispušni lonci i prigušivai

A mm 150 150 150 150 150 183 183

B mm 105 105 105 105 105 135 135

C mm 372 372 372 372 372 460 460

Ispušni sifoni Za motore sa vodenim hlaenjem, od polietilena visoke gustoe. Sifoni ispusta

Kat.br.

Ispušni lonci i prigušivai

Sifon sa ulazom prema dole sa ulazom na 120°

51.374.01 51.374.02

Dimenzije mm 480x110 480x110

( 51.374.01

Za upotrebu sa ispušnim mm 40/45/50 mm 40/45/50

( 51.374.01/02

( 51.374.02

51 - Flapsovi, ispušni lonci

D mm 40 45 50 60 75 90 100

51.376.01 51.376.02 51.376.03 51.376.04 51.376.05 51.377.01 51.377.02

Ispušni lonac za motore sa vodenim hlaenjem Od polietilena visoke gustoe. Ispušni lonci

Kat.br.

51.370.00

Ispušni lonci i prigušivai

Za upotrebu sa Kapacitet ispušnim cijevima Ø mm lt

40/45/50

Pritisak

max 0,3 BAR

6

Dužina mm 370 / 440 sa izdancima

Širina mm

150

Visina mm 190 / 230 sa izdancima

Ispušni lonac za motore sa vodenim hlaenjem Od Eltexa visoke gustoe. Ispušni lonci

Kat.br.

51.371.00 51.372.00 51.372.01

Snaga max HP 115 150 300

Otvori mm 55/60/65 75/90 100/115

Ispušni lonci i prigušivai

Kapacitet lt

20 33 33

A mm Dužina 322 370 370

B mm Dužina 660 760 760

C mm Visina 320 400 400

D mm Širina 220 290 290

725


51

Ispušni lonci i prigušivai

Separator voda/plin

Ispušni lonci

Kat.br.

51.369.00 51.369.01

Ispušni sifoni za motore sa vodenim hlaenjem

Ispušni lonci i prigušivai

Litara

Prikljuci ulaz/ izlaz plina mm

Prikljuci ulaz/izlaz vode mm

A mm

B mm

2,5 4,5

40/45/50 40/45/50

38/15 38/15

200 260

110 160

Za umetanje duž ispušne cijevi. Antisifoni ispusta

Ispušni lonci i prigušivai

Kat.br.

Prikljuci mm

51.368.00

Montaža na pregradu

od 13 do 38

 Ispušni lonci - prigušivai CENTEK Izraeni od stakloplastike, praktino su vjeni

VERNATONE

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Upotreba]: unutrašnji brodski motori Aplikacija: iznad vodene linije Ispušni lonci

Ispušni lonci - prigušivai CENTEK

Kat.br.

A mm

51.379.01 51.379.02 51.379.03 51.379.04 51.379.05

B mm

C mm

D mm

Max snaga benzin diesel

76

180

511

89

160

60

102 127

230 279

648 984

89 112

280 370

125 210

152

310

1054

127

440

280

203

412

1340

152

-

420

Za motore na “V” moraju se upotrijebiti dva ispušna lonca. U tom sluaju treba podijeliti snagu motora na dva. Montaža: iznad vodene linije.

VERNALIFT IN LINE Upotreba: unutrašnji brodski motori, jedrilice, generatori Aplikacija: iznad ili ispod vodene linije Prigušivai ispusta

Ispušni lonci - prigušivai CENTEK

Kat.br.

51.378.01 51.378.02 51.378.03

A 1/2 mm

B mm

C mm

D mm

E mm

benzin

Snaga max

40

50

267

162

124

30

10

50

50

267

162

124

60

25

60

60

356

212

157

90

35

diesel

VERNALIFT TOP ( 51.158.01/2/3/4/5

Upotreba: unutrašnji brodski motori, jedilice, generatori Aplikacija: iznad ili ispod vodene linije Prigušivaci ispuha

( 51.159.01/2/3/4/5

726

Ispušni lonci - prigušivai CENTEK

Usis iznad ispust boni

ispust iznad

51.159.01 51.159.02 51.159.03 51.159.04 51.159.05

51.158.01 51.158.02 51.158.03 51.158.04 51.158.05

A mm

B mm

C mm

D mm

HP benzin

Max snaga

40

40

178

203

35

15

50

50

229

203

50

20

diesel

63

63

229

203

100

30

75

75

267

258

150

50

90

90

305

305

200

75


Rozete ispusta

51

 Rozete ispusta Rozete ispusta Od neoprena i inoxa, univerzalne, antivibracijske i nehrajue. Rozete ispuha

Rozete ispusta

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

Kat.br.

Ø mm

51.381.01

40

51.381.02

50/60

51.381.03

75/90

Poklopci ispušnih otvora Od gume sa obujmicom od inoxa, za montiranje na krajeve cijevi ispusta radi izbjegavanja povrata vode u cijevi, prodaju se u paru. Rozete ispuha

Kat.br.

Rozete ispusta

Tip 2”1/2 3" 4" 6"

51.381.99 51.382.00 51.382.01 51.382.02

Ø minimalni mm 40 62 85 125

Ø maksimalni mm 52 75 100 150

Rozeta ispusta sa nepovratnim ventilom Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletne sa gumenom rozetom sa zaštitom od povrata vode u cijevi. Fiksiranje pomou 4 vijka Ø mm 6.

AISI 316 Rozete ispuha

Kat.br.

Rozete ispusta

Ø prirubnice mm 75 75 100 100 131 131 182 182 182

Ø prolaza netto mm 35 40 45 55 67 73 90 100 113

Dužina vrata mm 75 75 80 80 100 110 120 120 140

51 - Flapsovi, ispušni lonci

Ø cijevi mm 40 45 50 60 75 90 100 110 125

51.384.01 51.384.02 51.384.03 51.384.04 51.384.06 51.384.07 51.384.08 51.384.09 51.384.10

 Amortizeri i cijevi Cijevi za ispušne sisteme Od gume sa odobrenjem RINA + LLOYD Cijevi su pakirane sa zaštitnim slojem od crne glatke gume, ojaane tekstilnim vlaknima visoke otpornosti, sa unutrašnjom metalnom spiralom. Obloga od crne gume koja štiti od plamena otporna je na kontakt sa zapaljivim proizvodima, morsku vodu, atmosferske utjecaje i na abraziju. Cijevi za ispušne plinove

Amortizeri i cijevi

Kat.br.

od mm

51.652.30 51.652.35 51.652.40 51.652.45 51.652.50 51.652.60 51.652.75

30x39

20

35x44

20

*

Kat.br.

40x50

20

45x55

20

50,5x61 60x70

20 20

75x85

10

51.652.90 51.652.10 51.652.11 51.652.12 51.652.13 51.652.15 51.652.20

od mm 90x103

10

101x113

10

110x123

10

125x136

10

130x143 152x168

10 10

200x220

10

Cijevi se prodaju samo u komadima standard.

Amortizeri za unutrašnje brodske motore i generatore Od gume NBR visoke kvlitete. Tvrdoa shore 55 +/- 3 , otvor ženski. Raspoloživi kako od pocinanog elika tako i od inoxa. Fleksibilni nosaci

Inox

51.655.02 51.655.04 51.655.07

Amortizeri i cijevi

Pocinani elik

51.656.03 51.656.02 51.656.04 51.656.07

ØA mm

ØE mm

ØD mm

ØH mm

ØK mm

ØL mm

ØS mm

Ø G mm (slijepi vijci)

Nominalno statiko max optereenje

90 62 90 115

44 25 44 61

10,2 8,2 10,2 16,2

45 30 45 50

110 85 110 160

130 100 130 190

3 2 3 4

16 MA 10 MA 16 MA 18 MA

150 200 350 600

Slijepi vijci ** art. mm 40.142.16 16x120 40.142.11 10x80 40.142.16 16x120 51.657.18 18x150

* Za dinamiko optereenje aplicirati redukciju od cca.30%. ** Od inoxa, kompletni sa 3 matice za amortizere.

( 51.656.07

( 51.656.02 + 51.657.10

727


52 Tankovi, propeleri, impeleri Cijevi i prikljuci za gorivo Spremnici - rezervari prijenosni Spremnici za gorivo Slušalice za ispiranje motora Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore Impeleri za vanbrodske motore SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE KVALITETE SOLAS Propeleri od inoxa original ”SOLAS” Ekstraktori i kljuevi za propelere Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih brodskih motora Tuševi prijenosni Rezervari za vodu Oprema i deterdženti za rezervare za vodu Deumidifikatori - odvlaživai zraka PM

 Cijevi i prikljuci za gorivo Cijevi za gorivo Izraene od specijalne cijevi sa posebnom "arapom" od poliestera. Presjek 8x13, otporna do 15 bara. Kompletna sa ojaanom pumpicom, za zeleni bezolovni benzin.

Cijevi za gorivo

Cijevi i prikljuci za gorivo

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

52.731.70 52.731.90 52.731.80 52.731.75 52.731.77 52.731.78 52.731.76

( 52.731.70

( 52.731.80

( 52.731.75

52.731.79

Dužina m

Sa jednim prikljukom OMC

2

Bez prikljuaka (terminala)

2

Sa 2 prikljuka OMC (ekvivalent originalu)

3

Sa 2 prikljuka Mercury (muški i ženski), za motore do 1987. godine Sa jednim prikljukom Yamaha/Mercury/Mariner, model poslije 1987. godine Sa dva prikljuka Yamaha, model poslije 1987.godine Sa dva prikljuka Mercury/Mariner, poslije 1987.godine Sa dva prikljuka Mercury ženski (52.805.54 + 52.732.41) od 1998. godine

3

( 52.731.76

( 52.731.78

( 52.731.77

2 3 3 3

( 52.731.79

Linija za napajanje visoke kvalitete u elegantnom pakovanju Cijevi za gorivo

Kat.br.

( 52.728.02/04

( 52.728.03

728

( 52.731.90

Verzija

Cijevi i prikljuci za gorivo

Za motore

Dužina m

52.728.01

Univerzalna, bez završnih prikljuaka

2,50

52.728.02

Yamaha + Mercury 88/89

2,50

52.728.03

Novi Mercury / Mariner od 1998. godine

2,50

52.728.04 Johnson/Evinrude

2,50

52.728.05

2,50

( 52.728.05

Honda

Usisavajua pumpa

Cijev

visokog kapaciteta art. 52.732.01 visokog kapaciteta art. 52.732.01 visokog kapaciteta art. 52.732.01 visokog kapaciteta art. 52.732.01 visokog kapaciteta art. 52.732.01

sa ojaanjima od tekstilnih vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm sa ojaanjima od tekstilnih vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm sa ojaanjima od tekstilnih vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm sa ojaanjima od tekstilnih vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm sa ojaanjima od tekstilnih vlakana u 3 sloja 8x15,5 mm

Obujmica za fiksiranje

od inoxa

od inoxa

od inoxa

od inoxa

od inoxa


52

Cijevi i prikljuci za gorivo Specijalna cijev za gorivo Od PVC-a otpornog na benzin sa unutrašnjom mrežicom od plastike plus vanjskim dijelom od crnog PVC-a. Verzija za zeleni bezolovni benzin. Cijevi za gorivo

Cijevi i prikljuci za gorivo

Kat.br.

mm

52.732.10

Otpornost bar

8x13

15

25

Pumpica za usisavanje goriva Kompletna sa ventilima i prikljukom za cijev. Cijevi za gorivo, pumpica za

Cijevi i prikljuci za gorivo

Kat.br.

52.732.00

Ø mm

Dužina mm

Za cijevii Ø mm

45

108

8

Pumpica za usis goriva visoke kvalitete Od specijalne gume. Verzija visokog kapaciteta, u blister pakovanju. Cijevi za gorivo, pumpica za

Cijevi i prikljuci za gorivo

Kat.br.

52.732.01

Ø mm

Dužina mm

Za cijevi goriva Ø mm

50

145

8/10

Cijevi i prikljuci za gorivo

Kat.br.

Opis Obujmica odinoxa za fiksiranje cijevi benzina na krajevima i na pumpi

52.014.00

Prikljuci za gorivo Johnson/Evinrude Cijevi za gorivo, prikljucci za

Cijevi i prikljuci za gorivo

Kat.br.

Verzija Prikljuak ženski, strana motora ili rezervara

52.732.20 52.732.30 52.732.55 52.732.56

Prikljuak muški za motor, sa ventilom Prikljuak muški za rezervar, sa navojem

( 52.732.57

( 52.732.55

( 52.732.56

Prikljuak muški sa prikljukom za cijevi

52.732.57

Prikljuak muški sa duplim prikljukom za cijevi

( 52.732.30

( 52.732.20

Prikljucci za gorivo Yamaha Cijevi za gorivo, prikljucci za

Kat.br.

52.732.41 52.732.50 52.732.51 52.732.58 52.732.59

Cijevi i prikljuci za gorivo

Verzija Prikljuak ženski " Yamaha", strana motora ili rezervara (orig. 6G1-24305-04), odgovara i za "Honda" stari model 17650-921-0032B i "Mercury/Mariner" od 1988. godine, strana motora Prikljuak muški sa navojem za rezervar (orig. 6Y1-24305-03) Prikljuak muški strana motora. Odgovara i za "Mercury/Mariner" od 1988. godine strana motora Prikljuak muški sa prikljukom za cijevi

Prikljuak muški sa duplim prikljukom za cijevi

( 52.732.59

( 52.732.50

( 52.732.58

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Obujmice

( 52.732.41

( 52.732.51

Prikljuci za gorivo Mercury/Mariner Cijevi za gorivo, prikljucci za

Kat.br.

52.805.70 52.805.71 52.805.80

Cijevi i prikljuci za gorivo

Verzija Prikljuak Mercury ženski strana motora sa prikljukom Prikljuak Mercury ženski strana rezervara sa mesinganim prikljukom za cijevi sa navojem Prikljuak Mercury muški strana rezervara sa prikljukom za cijevi

52.732.41

Prikljuak ženski Yamaha, strana motora ili rezervara (orig. 6G1-24305-04), odgovara i za Honda stari model 17650-921-0032B i Mercury/Mariner od 1988. godine, strana motora

52.732.51

Prikljuak muški strana motora. Odgovara i za Mercury/Mariner od 1988. godine strana motora Prikljuak muški Mercury strana rezervara, za navidanje na isti, od 1997. godine Prikljuak ženski Mercury/Mariner strana rezervara od 1997. godine (orig. 22-13567-Q7) Prikljuak muški sa prikljukom za cijevi

52.805.53 52.805.54 52.805.57 52.805.58

( 52.805.58

( 52.805.54

( 52.805.53

( 52.805.80

( 52.805.57

( 52.805.70

Prikljuak muški sa con duplim prikljukom za cijevi

( 52.732.41

( 52.805.71

( 52.732.51

729


52

Cijevi i prikljuci za gorivo Prikljuci Suzuki, Tohatsu, Honda Cijevi za gorivo, prikljucci za

Cijevi i prikljuci za gorivo

Kat.br.

( 52.805.54

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

( 52.395.40

Opis

52.392.60

Mali prikljuak ženski za Suzuki/Force/Crysler do 75 Ks

52.392.65

Mali prikljuak muški za rezervare za Suzuki/Force/Crysler (odgovara art. 52.392.60)

52.392.61

Veliki prikljuak ženski za Suzuki/Tohatsu sa strane rezervara i Honda do 1990

52.395.30

Veliki prikljuak muški za rezervare za Suzuki/Tohatsu I Honda do 1990 (odgovara art. 52.392.61)

52.395.10

Prikljuak ženski za Tohatsu/Nissan (odgovara art. 52.395.20/25)

52.395.20

Prikljuak muški za Tohatsu/Nissan sa strane motora

52.395.25

Prikljuak muški za Tohatsu/Nissan sa strane motora. bez prikljuka za cijev

52.395.42*

Prikljuak ženski za Honda (orig. 17660 ZW5-A00 17660-ZW9-003)

52.395.44*

Prikljuak muški za Honda (orig. 16.977-ZW5-A00)

52.805.54

Prikljuak ženski sa strane rezervara (orig. 17650 921-003ZB)

52.395.40

Innesto Honda sa strane motora (orig. 17650-ZW9-023)

 Spremnici - rezervari prijenosni Spremnik za gorivo Od sjajnog inoxa, kompletaN sa plovkom i epom sa odušnikom od lake legure, sa sklopivom rukom za prenošenje, te rubnikom od gume za zaštitu - idelano za gumenjake, ne degradira tijekom trajanja kao spremnici od plastike i obojenog željeza. Sa specijalnim odušnikom za zaštitu od izlaska benzina kada je otvoren.

Rezervari za gorivo

Spremnici - rezervari prijenosni

Kat.br.

52.737.12

Kapacitet

Vanjske dimenzije mm

12 lt

210x380x210h

Spremnici za gorivo Od eltexa odobreni RINA i CE kompletni sa prikljukom za cijev i epom-odušnikom. Sa rezervom i komorom za ekspanziju plina.

Rezervari za gorivo

Kat.br.

Spremnici - rezervari prijenosni

Kapacitet lt

mm Rezerva lt

Pokaziva nivoa goriva

52.733.10 52.733.22

12

41x26x19

1,0

ne

22

50x33x23

2,0

optiki, pomou prozirne crte

52.733.25

22

50x33x23

2,0

mehaniki u epu (52.742.01)

Spremnik za gorivo Od eltexa, kompletan sa rezervom. Kompletan sa certifikatom CE. Rezervari za gorivo

Kat.br.

52.734.25

Spremnici - rezervari prijenosni

Kapacitet

cm 50x30x27h

25 lt

Model trapezoidalni VIP Posebno za upotrebu na pramcima gumenjaka. U skladu sa normama RINA i sa certifikatom CE, kompletan sa otpikim pokazivaem nivoa. Rezervari za gorivo

Kat.br.

52.034.01

730

Spremnici - rezervari prijenosni

Kapacitet

27 lt

cm 51x39x25 h


Spremnici za gorivo

52

 Spremnici za gorivo Spremnik za gorivo od naranastog eltexa sa certifikatom CE Kompletni sa centralnim poklopcem koji sadrži ep, odušnik, uljev, te mogunost postavljanja pokazivaa nivoa goriva (mogu se koristiti mehaniki pokazivai nivoa 52.037.00 ili elektrini slini našem 27.160.00 ili drugima, ili takoer i aksijalni tip plovka kao 27.160/150/161/151 sa univerzalnom prirubnicom sa 5 rupa. Rezervari za gorivo

Kat.br.

Širina cm

Visina cm

Kapacitet lt

35 35

50 65

30+3 30+3

42 55

35 35

80 50

30+3 23+3

70 33

35

65

23+3

43

35 30

80 66

23+3 41+3

53 62

30 41

91 66

41+3 30+3

91 62

41

91

30+3

91

40 40

80 95

28x3 28+5

70 84

40

110

28+3

96

40

80

40+3

102

40

95

40+3

120

40

110

40+3

140

Poklopac za inspekciju Kompletan sa epom-odušnikom, usisnom cijevi, te slijepom prirubnicom za indikator. Rezervari za gorivo

Kat.br.

52.740.00

Spremnici za gorivo

Za artikle

Prikljuak za cijevi mm

ep

52.033.01/2/3/4/5/6/7/8

8

3/8"

Rezervni ep bez bez pokazivaa nivoa

Rezervni ep bez pokazivaa nivoa

ep kompletan sa pokazivaem nivoa

52.744.01 Rezervni ep bez bez pokazivaa nivoa: 52.033.01/2/3/4/5/6/7/8

52.743.01 Rezervni ep bez pokazivaa nivoa za 52.733.10/22

52.742.01 ep kompletan sa mehanikim pokazivaem nivoa goriva i kazaljkom za artikle 52.733.22/52.034.01

Rezervari za gorivo

Spremnici za gorivo

Rezervari za gorivo

Spremnici za gorivo

Rezervari za gorivo

Brtva za senzore flana sa 5 rupa

ep za internacionalu flanu sa 5 otvora

52.746.00 ep za flanu sa 5 otvora Rezervari za gorivo

52.036.00

nivoa

meunarodna

52.746.01

Serija od etiri držaa

Sastoji se od kom.1 ravnog prikljuka sa navojem + kom.1 prikljuka sa navojem pod 90° Ø cm 38-50-60 + 2 brtve Kat.br.

Spremnici za gorivo

Spremnici za gorivo

Kit univerzalnih prikljuaka

Rezervari za gorivo

mehanikim

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.033.01 52.033.02 52.033.03 52.033.04 52.033.05 52.033.06 52.033.07 52.033.08 52.033.09 52.033.10 52.033.21 52.033.22 52.033.23 52.033.24 52.033.25 52.033.26

Spremnici za gorivo

Dubina cm

Spremnici za gorivo

Za rezervare art. 52.033.../52.730..../52.731..../52.732.../52.733...

Rezervari za gorivo, nosaci za

Kat.br.

52.038.04

Spremnici za gorivo

Opis Od plastike, kompletni sa remenima od polipropilena + kopom za fiksiranje rezervara, bokobrana i slino, univerzalni model.

731


52

Spremnici za gorivo

Dodatni plovak od mesinga. 52.035.95 Plovak za spremnike 52.035.xx i sline. Navoj ženski 1/2". Maksimalna dužina 550, može se rezati po mjeri. Spremnici za gorivo

Spremnici za gorivo

Spremnici za benzin/naftu od mrežastog polietilena. - U skladu sa ISO 21487, - Sa certifikatom RINA CE - Kompletni sa plovkom od mesinga - Sa specijalnom zaštitom za plovak kod baždarenja prilikom naginjanja. Rezervari za gorivo

Kat.br.

Kapacitet lt

52.035.10 52.035.01 52.035.02 52.035.03 52.035.04 52.035.05 52.035.06 52.035.07

mm

Spremnici za gorivo

Odušnik Ø mm

Uljev Ø mm

Plovak Ø inch

95

1075x535x225 h

20

16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8"

149

1150x470x300 (+30) h

25

16 prikljuak za cijev

50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

145

1250x585x270 (+30) h

28

16 prikljuak za cijev

50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

192

900x850x340 (+30) h

30

16 prikljuak za cijev

50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

260

1200x640x330 (+50) h

35

18/16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

222

1100x1000x265 (+30) h

25

16 prikljuak za cijev

50+50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

214

1200x640x270 (+50) h

28

18/16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

410

1000x870x580 (+40) h

50

16 u kalupu

38-50

Kutni 90°, navoj ženski 3/8" + umetak ženski 3/8" (zatvoreni)

52.035.95

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Max lunghezza per galleggiante cm

Dodatni plovak

( 52.035.02

( 52.035.01

( 52.035.02

( 52.035.01

( 52.035.03

( 52.035.04

( 52.035.03

( 52.035.04/06

( 52.035.06 ( 52.035.05 ( 52.035.05

( 52.035.10 ( 52.035.07

732

( 52.035.07

( 52.035.10


Spremnici za gorivo

52

SPREMNICI ZA GORIVO OD SPECIJALNOG POLIETILENA U skladu sa normama ISO 21487 Certifikati RINA CE Kompletni sa plovcima od mesinga Kompletni sa zaštitom od ljuljanja Predvieni za plovke VDO (5 rupa) Spremnici za gorivo

Spremnici za gorivo

Kat.br.

Kapacitet litara

Verzija

Dužina i širina mm

Visina mm

52.025.01

1000

Desna

1955x490

1350

Za umetak od mesinga 1" Za umetak od mesinga 1" Za N° 2 mesingana umetka 3/4" + 1/4 1/2 za mesingani umetak 1/2"

Benzin-Diesel

52.025.02

1000

Lijeva

1955x490

1350

Za umetak od mesinga 1" Za umetak od mesinga 1" Za N° 2 mesingana umetka 3/4" + 1/4 1/2 za mesingani umetak 1/2"

Benzin-Diesel

*

Odušnik Ø (mm ili inch)

Uljev Ø (mm ili inchevi )

Plovak Ø inch

*Slatka voda (sa inspekcijskim otvorom)-Crne vode (sa inspekcijskim otvorom)-Benzin-Diesel. Za proizvesti po narudžbi.

( 52.025.02

( 52.025.02

( 52.025.01

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Spremnici za gorivo Od inoxa u skladu sa normama RINA i CE kompletni sa centralnim epom za uljev, prikljukom za izljev, odušnikom, imaju mogunost za montiranje pokazivaa nivoa goriva pomou tradicionalne prirubnice sa 5 rupa (može se koristiti kako mehaniki 52.037.00, tako i elektrini pokaziva nivoa bilo kojeg tipa). Rezervari za gorivo

Kat.br.

Model*

Spremnici za gorivo

Kapacitet lt

Širina cm

Dužina cm

35

35

50

20 + 3

49 63

35 35

70 90

20 + 3 20 + 3

49

35

50

28 + 3

69

35

70

28 + 3

89

35

90

28 + 3

52.732.35 52.732.45 52.732.60 52.733.49 52.733.69 52.733.89 52.733.60 52.733.80 52.733.11 52.733.12 52.733.13 52.731.16 52.731.27 52.731.32 52.730.40 52.730.50 52.730.60

Visina cm (rezervar+prikljuak)

67

40

60

28 + 3

89 112

40 40

80 100

28 + 3 28 + 3

144

40

120

30 + 3

180

40

150

30 + 3

16

32

30

17 + 3

27 32

32 32

50 60

17 + 3 17 + 3

30

30

40

25 + 3

37

30

50

25 + 3

45

30

60

25 + 3

( 52.117.00

Po narudžbi, mogu se isporuiti rezervari drugih dimenzija.

Ploe za masu 52.117.00 Od porozne bronze za rezervare goriva, neophodni za pražnjenje statikog elektriciteta, koji prilikom punjenja goriva može izazvati iskru i eksploziju. Univerzalna za sve vrste rezervara goriva. Ø 55 mm Ploce za masu

Spremnici za gorivo

Mehaniki mjera nivoa Rezervari za gorivo

Kat.br.

52.037.00 52.037.01 52.037.02 52.037.03

Za rezervare visine H30 H23 H28 H40/41

Spremnici za gorivo

Za upotrebu sa rezervarima 52.033.01/2/3/9/10 52.033.04/5/6 52.033.21/22/23 52.033.07/08/24/25/26

733


52

Spremnici za gorivo Spremnici za gorivo Od od polietilena "reticolato" otporan na bilo koji tip goriva, izraeni u skladu sa ISO 21487, certificirani RINA CE. Kompletni sa kapacitativnim indikatorom nivoa goriva univerzalne frekvencije 10/180 - 240/330 ohm ve instaliranim i testiranim. Spremnici za gorivo

Kat.br.

( 53.032.02

Visina mm

Odušnik

Ulaz mm

Izlaz mm

Verzija

16

39/50

8/10

ispod podnice

52.032.00

91

1085x545

220+40 (ispust)

52.032.01

140

800x620

300+38 (ispust)

16

39/50

8/10

-

52.032.02

191

1500x700

250+40 (ispust)

16

39/50

8/10 (2)

ispod podnice

(2) dvostruki usis, takoer i za Diesel.

( 52.032.02

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Spremnici za gorivo

Kapacitet l Baza mm

( 52.032.00

( 52.032.01

( 52.032.00

( 52.032.01

Spremnik za gorivo Od od polietilena "reticolato" otporan na bilo koji tip goriva, izraeni u skladu sa ISO 21487, certificirani RINA CE. Kompletni sa kapacitativnim indikatorom nivoa goriva univerzalne frekvencije 10/180 - 240/330 ohm ve instaliranim i testiranim. Spremnici za gorivo

Kat.br.

( 52.032.19

Spremnici za gorivo

Kapacitet l Baza mm

52.032.03

40

52.032.13 52.032.15 52.032.17 52.032.18 52.032.19 52.032.20 52.032.23 52.032.24

214 257 270

Visina mm

1300x830

258+40 (ispust) 220

1020x1040

310

1100x665

395

806x286

Odušnik

Ulaz mm

Izlaz mm

Verzija

16

39

8/10 (2)

-

16

39

10

ispod podnice

19

39

10

ispod podnice

16

39

10

ispod podnice ispod podnice

370

1300x930

390

16

50

10 (4)

336 450

1250x600 1500x880

550 380

3/8" 16

50 39

10 (4) 10 (4)

555

2100x1000

300

16

50

10 (4)

767

1600x1190

520

3/8"

50

10 (2)

( 52.032.20 (2) dvostruki usis, takoer i za Diesel.

( 52.032.13

( 52.032.17 ( 52.032.19 ( 52.032.23

( 52.032.15 ( 52.032.15 ( 52.032.18

( 52.032.20 ( 52.032.24 ( 52.032.03

734

( 52.032.03

ispod podnice


Spremnici za gorivo

52

Spremnik za gorivo Od od polietilena "reticolato" otporan na bilo koji tip goriva, izraeni u skladu sa ISO 21487, certificirani RINA CE. Kompletni sa kapacitativnim indikatorom nivoa goriva univerzalne frekvencije 10/180 - 240/330 ohm ve instaliranim i testiranim. Codice

Spremnici za gorivo

Capacità l Pianta mm Altezza mm Sfiato mm Carico mm Uscita mm

Versione

70

450x300

600

16

39

10 (2)

-

107

950x624

234

16

39

10

-

133

988x690

285

16

39

10

ispod podnice

160

1100x450

400

16

39

10

-

207 271

980x580 1300x560

440 383

16 16

39 39

10 (2) 10 (2)

ispod podnice

( 52.032.16

52.032.06 52.032.08 52.032.10 52.032.12 52.032.14 52.032.16

( 52.032.06

Spremnici za gorivo

(2) dvostruki usis, takoer i za Diesel.

( 52.032.14

( 52.032.06

( 52.032.16

( 52.032.12

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

( 52.032.14

( 52.032.10 ( 52.032.12

( 52.032.10

 Slušalice za ispiranje motora Realizirani za ispiranje motora ili nogu sa slatkom vodom. Jednostavna i brza montaža pritiskom.

Motor Flusher "A"

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Kat.br.

52.749.00

Motor Flusher "B"

Slušalice za ispiranje motora

Opis Univerzalan za sve noge OMC i Mercury, za sve vanbrodske motore 2-taktne ili 4-taktne do 300 KS sa usisom vode na nozi motora

52.749.01

Za noge Volvo Penta

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Kat.br.

52.749.02

Slušalice za ispiranje motora

Opis Za ispiranje vanbrodskih motora (na primjer Mercury/Mariner 6/8/9,9/15 HP, Suzuki 20/65 HP), sa usisom za vodu ispod antikavitacijske peraje.

Motor Flusher “C”

Motor Flusher MAX-FLO univerzalni

52.749.03 Za ispiranje vanbrodskih motora Mercury/Mariner 4/5HP, od mesinga.

52.750.00 Sa pravokutnim prijanjaljkama koje odgovaraju i zadnjim tipovima Yamaha motora sa velikim otvorima.

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Slušalice za ispiranje motora

Univerzalni Motor Flusher 52.749.06 Sa ovalnim slušalicama, za upotrebu sa svim tipovima nogu. Kompletan sa prikljukom za cijev za vodu na pritisak. Slušalice za pranje vanbrodskih motora

735


52

Slušalice za ispiranje motora

Slušalice za ispiranje motora univerzalne

Slušalica za ispiranje motora VOLVO

52.749.04 Profesionalni model sa protokom vode sa obje strane.

52.749.05 Kompletna sa elastinim remenom za fiksiranje.

Univerzalne slušalice za ispiranje unutrašnjih brodskih motora Slušalica od gume nasloni se iznad usisa mora, inei polugu pomou teleskopske cijevi od lake legure. Cijev za vodu se umetne pritiskom u univerzalni prikljuak vrtnog tipa.

Slušalice za ispiranje vanbrodskih motora

Slušalice za ispiranje motora

Kat.br.

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.752.01 52.752.02

Dužina

Slušalica Ø mm

podesiva od mm 460 do mm 770

140

podesiva od mm 690 do mm 1210

140

Sistemi za ispiranje prijenosni za cikluse hlaenja vanbrodskih motora Komponente: - elektro-pumpa 12 volt koja se povezuje ne akumulator - cijevi za prolaz vode i povezivanje na usis vode motora - automatski prekida za upuivanje sistema - torba za prenošenje sa gore navedenim sadržajem. Za sistem je dovoljna jedna kanta slatke vode. Kit za išenje vanbrodskih motora

Slušalice za ispiranje motora

Kat.br.

kutije mm 420x250x200

52.758.00

 Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore Runa pumpa za pretakanje tekuina 52.739.00 S ovim jednostavnim i genijalnim priborom mogu se pretakati sve vrste tekuina (voda, nafta, benzin itd.) iz jednog spremnika u drugi bez priljanja i bez napora.. Dovoljno je umetnuti pumpu u spremnik sa tekuinom koju treba pretoiti i krajnji dio cijevi u onaj spremnik u kojega istu treba pretoiti. Ukoliko se drugi spremnik u koji se tekuina treba pretoiti stavi na malo niži nivo od prvog spremnika dovoljno je pomaknuti (promukati) pumpu u tekuini kako bi se tekuina podigla do "gušjeg vrata" cijevi, toke u kojoj se sktivira pretakanje radi “pada” u spremnik u koji se tekuina treba smjestiti. Za blokiranje mlaza dovoljno je odvojiti pumpu od cijevi. Izraena od Bakra i kompletna sa 1.6 mt cijevi. Ne potrebuje elektrinu energiju, brza je, sigurna i ista. Pumpe

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Vodonepropusna zaštita za noge vanbrodskih motora Za zaštitu nogu vanbrodskih motora od morske vegetacije (algi, koralja i ostalog) i galvanskih strujanja. Može se koristiti i kao spremnik za ispiranje slatkom vodom ciklusa hlaenja. Za montažu/ demontažu potrebno je vrlo kratko vrijeme i vrsti PVC materijal iz kojega je izraen garantira dugi vijek trajanja. Zaštita za noge motora

736

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Za motore

Kat.br.

52.756.01

do 100 KS

52.756.02

Za motore preko 100 KS + noge


Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

52

Stabilizatori “Hidro Stabilizer Attwood” Izraeni od crnog poliamida i univerzalni za sve tipove i jaine vanbrodskih motora. Montiraju se na antikavitacijsku plou i daju slijedee prednosti: 1) vrijeme poetka glisiranja smanjuje se na pola i uz manji gubitak snage - 2) eliminiraju kavitaciju - 3) poveavaju stabilnost kod plovidbe, vea je osjetljivost regulacije trima - 4) smanjuju potrošnju goriva od 10 do 40%, jer omoguuju vožnju sa manjom snagom - 5) poveava se maksimalna brzina plovila jer se radi o psljednjoj generaciji stabilizatora sa nagnutim krilom koja kod glisirajueg plovila djelomino izlazi iz vode, eliminirajui trenje. Isporuuju se u izložbenom pakovanju. Montiraju se za 5 minuta. Stabilizatori

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Verzija za motore do 25 HP dva cilindra za motore od 25 HP, 3/4 cilindra do 200 KS

52.209.00 52.211.00

REZERVNI DIJELOVI ZA VANBRODSKE MOTORE: JOHNSON/EVINRUDE Osigurai (vidi vijanu robu)

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Originalni broj Osigurai propelera 203233 52.310.02 302804 - 2,5x25 52.310.03 305296 - 3,2x32 52.310.04 306394 - 3,2x36 307949 52.310.01 313693 - 2,5x45 52.310.05 314502 - 4x25 316558/326032/333513 324690

Osigurai propelera

KS 3/4 3 ogiva - 9,5/15 matica 6 ogiva 18/40 ogiva 6/25 2/4 ogiva 50/140 matica 2/4 4,5/7,5

52.099.00 52.200.00 52.100.00 52.101.00

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Pletenica Od specijalne plastike za pokretanje motora 100m. Pletenica za upucivanje

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Ø mm za vanbrodske motore - 3,0 za vanbrodske motore - 4,0 za vanbrodske motore - 5,0 za vanbrodske motore - 6,0 za vanbrodske motore - 3,5

52.049.03 52.049.04 52.049.05 52.049.06 52.049.35

100 100 100 100 100

Univerzalna ruka Rucke za upucivanje

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Opis

52.049.01

Univerzalna ruka za pokretanje

Kompatibilna sa art. 52.049.03/04/05/06/35

Univerzalna kapica za svjeicu

Rezervni dio za vanbrodski motor

52.748.00 Za V.M. Yamaha od lake legure, kompletan sa utikaem za montiranje.

52.575.00 Za sve motore (OMC 580339). Poklopci za svjecice

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Leptirasta rucka za vanbrodske motore

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Rezervni dio za vanbrodske motore Johnson/Evinrude

Rezervni dio za V.M. Johnson/Evinrude

52.747.00 Od crne anodizirane lake legure. Zamjenjuje originalni plastini dio koji nije bio takve vrstoe. Kompletan sa utikaem od inoxa za montiranje (rif. orig. OMC A-391421)

52.747.01 Od crne anodizirane lake legure. Kompletan sa utikaem od inoxa za montiranje (rif. orig. OMC 398001).

Leptirasta rucka za vanbrodske motore

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Leptirasta rucka za vanbrodske motore

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Klju za upuivanje Isti kao original. Kljucevi za upucivanje

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Univerzalan za vanbrodske motore

52.966.00

Mercury/Mariner

Klju za upuivanje Kljucevi za upucivanje

Oprema i rezervni dijelovi za vanbrodske motore

Kat.br.

Verzija univerzalna za Johnson eiEvinrude, sa starterom na pritisak bez startera na pritisak za najnovije motore

52.965.00 52.965.01 *

Isti kao original 392344/393301.

737


52

Impeleri za vanbrodske motore

 Impeleri za vanbrodske motore

Impeleri za vanbrodske motore Mercury/Mariner Impeleri

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoaa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

Napomena

52.313.00

47-95289/2

396

2,5/3/3,3

-

52.314.00

47.68988/89980

314

3,5/3,6/4/7,5/9,9 od l’80

52.320.01

47.659.57/89981

310

52.315.00

47-16154

52.400.01

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

-

12

41

14

6

-

-

11

32

14,35

6

4/4,5/7,5/8/9,8/10

-

-

11,60

32

14,40

6

377

3,3/4/5/6 od 1989

4/5/6/25

-

10,35

33,60

14,35

6

47-96305M

325

4/5

-

-

11

40

12,60

6

52.400.03

47-95611M

321

8/15

-

-

14

40

22

6

52.320.00

47-22748

309

6/9,8

-

-

11,60

32

14,40

6

52.318.00

47-42038

318

6/8/10/15

9,9/15

-

13

58,80

11,70

6

52.320.02

47659.58/89982

311

20 (30 2 cycle)

-

G

16

51,50

19,05

6

52.320.05

47.850.89

315

18/20 (96) 20/25/30/40

25/30/40

-

16

73

12,60

6

52.320.03

47659.59/89983/ 4720268

312

30/35/50/60/65/70 (3 cil.) 40/125 (4 cil.)

-

-

19

51,80

19,05

6

52.378.00

47-19453T

378

-

40/60

-

19,25

78,20

25,15

6

52.320.04

47659.60/89984/ 47F694065/4780363IT

313

65/225+EFI+Optimax

-

G

22,20

60

33,80

6

52.400.11

47-898689

371

-

225

-

22,45

89

31

6

52.301.00

47.43026T2

301

40/300 HP+Optimax +Alpha 50/275

od 40 do 275 HP

-

22,40

89

32,50

6

52.300.27

47-888689

370

20/25 HP 1978/1984

-

C

16

51

19

6

Oprema: G: brtva; C: osigura

738

Foto

Otisak


52

Impeleri za vanbrodske motore

Impeleri za vanbrodske motore Yamaha/Mariner Impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoaa

HP (2-taktni)

HP (4-taktni)

Oprema

52.400.10

646-44352-01

324

2

-

52.322.00

6L5-44352-00

322

3

52.400.01

6E0/44352-00

325

52.400.03 662-44352-01-00

52.400.00

ØB mm

C mm

Listova

-

11,15

47,50

13,70

6

2,5

-

9,90

36

14,50

6

4/5

4

-

11

40

12,60

6

321

6

-

-

14

40

22

6

6G1-44352-00

302

6/8

-

-

11,90

40

18

6

52.368.00

68T-44352-00

238

-

6/8

-

11,70

52,80

14

6

52.400.02

682-44352-03

320

8/9,9/15

8/9,9

-

13

40

22

6

52.363.00

63V-44352-01

363

9,9/15

9,9/15/20

-

12,85

53

14

6

52.400.04

689-44352-02

326

20C/25D/30A

-

-

16,15

69,50

12,80

6

52.400.08

6L2-44352-00

384

20D/25

-

-

14,10

51

19

6

52.400.09

6H4-44352-02

385

25/30/40/50

20/25/30/40

G

16,10

51

19

6

52.352.00

676-44352-6F544352-001

352

40 (90/94)

-

-

16,04

69,80

22,10

6

52.400.05

6H3-44352-00

316

40/45/50/55/60/70

40/50/60

-

19,05

51,80

19,05

6

52.400.07

688-44352-03

323

60/70/75/80/90

-

-

20,10

58

30

6

52.364.00

67F-44352-00

364

-

80/100

-

20

58,20

34,70

6

52.400.11

6E5-44352-01

371

-

22,45

89

31

6

52.400.12

6AW-44352-00

500389N

-

-

-

-

-

300/350

Uložak

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

ØA mm

da 115 a 300 HP 115/150/200/225/250

Fotografija

Oprema: G: brtva.

739


52

Impeleri za vanbrodske motore

Za vanbrodske motore Johnson/Evinrude Impeleri

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Ĺ ifra proizvoaa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

Oprema

52.313.00

114812

396

2/2,3/3/3,3

-

52.300.09

387361

358

4

52.300.08

389576

354

52.300.25

386084

355

52.300.26

388702

357

Ă˜A mm

Ă˜B mm

C mm

Listova

-

12

41

14

6

-

-

11,2

38,4

17,9

6

4,5/6/7,5

4/5/6 (noga USA)

G

11,2

38,4

18,6

6

9,9/15 1980

8/9,9/15 (noga USA)

-

12,75

38,4

17,9

6

-

G

16

51,5

19,05

6

52.300.29

389589

345

40/60

-

-

16,04

69,2

22,25

6

52.300.31

389642

305

V4/V6

-

N

22,32

89

31,9

6

52.367.00

-

367

-

90/115/140

N

24,3

86

31,7

6

52.300.10

277181/434424

350

3/4/5/5,5/6

-

-

11

69

12,8

6

52.300.19

-

329

-

9,9/15 (noga Suzuki)

-

13,2

42

22

6

52.300.20

375638/389642/775518

351

10/15/18/20/25 do 1978

-

-

12,7

69

12,8

6

52.362.00

-

362

-

25/30/40/50

G

17,1

67,5

16,18

6

52.365.00

-

365

-

60/70

-

22,2

78,3

26

6

52.353.00

390286

353

40/70

-

-

17,5

51,5

19

6

52.300.70

397475-379475

356

-

Stern Drive

-

22,3

107,8

25,4

6

52.336.00

-

336

-

4/5 (noga Suzuki)

-

10,15

41

14

6

52.300.27

395289

370

20/25/35 od 1978/91

-

C

16

51

19

6

52.300.28

432941

372

25 (737) 40/50

-

NC

19,13

91,3

25,4

3

52.300.34

396725

303

60/70/75 (od 1989)

-

NBK

19,13

91,5

25,4

6

52.300.35

438592-437059

373

40/70 od 1995

-

C

19,13

91,3

25,4

3

52.300.32

396809

346

40/50 1986/88

-

C

16,04

70

22,3

6

52.300.33

395864-435748/397131/ 435821-5001593

308

V4/V6

Sea Drive

CR

22,41

89

31,9

6

25/35 od 1977 do 1986

Fotografija

Insert

Oprema: G: brtva; C: osigura; NC: plastini umetak + osigura; NBK: plastini umetak + crni osigura, N: plastini umetak; CR: osigura i O ring

740


52

Impeleri za vanbrodske motore Za vanbrodske motore Suzuki Impeleri

Impeleri za vanbrodske motore

Kat.br.

Originalni broj

Šifra proizvoaa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

Napomena

52.336.00

17461-98501/98502

336

DT2/2,2/4/5/6/8

04-06

52.300.18

17461-93901; 17461-92D02

319

8/9,9

52.300.19

17461-93902

329

DT9,9/.15

Fotografija

Uložak

ØA mm

ØA mm

C mm

Listova

-

10,15

41

14

6

-

-

12,3

42

20

6

DF9,9/15

-

13,2

42

22

6

G

17,1

67,5

16,18

6

362

52.361.00

17461-95201-94700

361

DT40VZ-QD/50C-DQD/60QD/65QZ-YD

-

-

17,1

67

19

6

52.360.00

17461-95501-95300

360

DT50VE/60YE/ 75VE/85Y-YZ-QD

-

-

20,1

67,5

19

6

52.365.00

17461-87E00/87E10/87E11

365

DT90/DT100

DF60/70

-

22,2

78,3

26

6

52.369.00

17461-93J00

393

-

200/225/250

-

24,3

87

39

5

52.320.03

17461-95201

312

DT55/65 (1985/95)

-

-

19

51,8

19,05

6

52.367.00

17461-94511

367

-

90/115

N

24,3

86

31,7

6

DT20/25/30/40VE DF25/3040/50

Oprema: G: brtva; N: umetak od plastike

Za vanbrodske motore Selva Impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoaa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

Oprema

52.420.01

8095020

387

6/8/10/15

-

52.420.02

8095050

386

20/35

52.420.03

8095060

304

52.400.01

-

52.363.00

Fotografija

Uložak

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

-

13

48

14,90

6

-

-

16

53

20

6

40/100

-

-

18,15

58

22,50

8

325

-

4

-

11

40

12,60

6

63V-44352-01

363

-

9,9/15/20

-

12,85

53

14

6

52.400.09

6H4-44352-02

385

25J/25Q/30D/40H/50D

20/25/30/40

G

16,10

51

19

6

52.400.05

6H3-44352-00

316

25B/60/70

40/50/60

-

19,05

51,80

19,05

6

52.364.00

-

364

-

100

-

20

58,20

34,70

6

52.400.11

6E5-44352-01

371

da 115 a 300 HP

115/150/200/225/250

-

22,45

89

31

6

52.368.00

68T-44352-00

238

-

6/8

-

11,70

52,80

14

6

52.364.00

67F-44352-00

364

-

80/100

-

20

58,20

34,70

6

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.362.00 17461-96301-96310-96400/96311

Accessori: G: guarnizione.

741


52

Impeleri za vanbrodske motore

Za vanbrodske motore Honda Impeleri

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoaa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

52.326.00

19210-ZV4-013

328

-

9,9/15 AH/AK/AM/ AN

52.327.00

19210-881-A01-02-03

327

-

52.337.00

19210-ZW1-B02/B04

337

52.328.00

19210-ZV4-651

52.339.00

Oprema

Foto

Inserto

ØA mm

ØB mm

C mm

Listova

-

14,2

41

27,55

6

5/6/7,5/8

-

14,2

41

23

6

-

75/90/115/130/135/ 150 da fine 1998

-

23,35

87,8

31

6

343

-

9,9/15

-

14,1

41

27,55

6

19210-ZV7-003

339

-

20/25/30

-

17,2

55,75

20,2

6

52.338.00

19210-ZW5-003

338

-

35/40/45/50

-

17,25

55,75

20,2

6

52.340.00

19210-ZY3-003

391

-

175/225

-

26

59,75

31,3

6

52.348.00

19210-ZW9-A31

348

-

08-10

-

16,2

45,6

14,8

6

52.301.00

19210-ZW1-003

301

-

75/90

N

22,4

89

32,5

6

52.347.00

19210-ZW9-003

347

-

8/10 Power Trust

-

13

45,6

14,8

6

Oprema:N: umetak od plastike

Za vanbrodske motore Tohatsu Impeleri

Kat.br.

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoaa

KS (2-taktni)

KS (4-taktni)

52.315.00

369-65021-1

377

4/5

52.344.00

3B2-65021-1

344

52.383.00

334-65021-0

52.382.00

Fotografija

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listova

4/5/6

10,35

33,60

14,35

6

6/8/9,8

4/5/6

12,10

40

18

6

383

9,9/15/18

15/18

13,96

40,70

23,35

6

345-65021-0

382

25/30

-

17,12

44,10

20,25

6

52.379.00

3C8-65021-2

379

40/50

-

17,20

50,40

20,15

6

52.388.00

3C7-65021-1/3B765021-2

388

70/90/120/140

-

20,15

67,40

35,10

6

Impeleri za vanbrodske motore Whitehead Impeleri

Kat.br.

52.320.08

Impeleri za vanbrodske motore

Originalni broj

Šifra proizvoaa

KS (2-taktni)

HP (4-taktni)

-

300

6/12

-

Foto

Uložak

Ø A mm

Ø B mm

C mm

Listova

12

32

13,30

6

Izvlakai od inoxa za impelere od neoprena Omoguavaju vaenje impelera bez ošteivanja ležišta pumpe. Impeleri

Kat.br.

16.191.01 16.191.02

742

Impeleri za vanbrodske motore

Za pumpe sa prikljukom do 1" sa prikljukom preko 1"


SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

52

 SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom Naše boje u SPRAY-a proizvedene su u skladu sa specifikacijama dobivenim od matinih kua. Osim toga imaju i jedan specijalni ventil za raspršavanje koji onemugaava stvaranje kapljica boje koje se inae vrlo esto pojavljuju kod nepravilnog doziranja plina. Zbog toga ih mogu korisiti i poetnici postizui optimalne rezultate. Prodaju se u pakovanju od 400 ml po 3 komada po boji.

Za unutrašnje motore AIFO Boje u spreju za motore

Kat.br.

Za vanbrodske motore MERCURY

Boja plava crvena

52.595.00 52.595.01

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina do 1983. 1984. i dalje

Za motore BMW-GM-MTU Boje u spreju za motore

Kat.br.

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi

Za vanbrodske motore EVINRUDE Boje u spreju za motore

Boja cink prajmer bijela svijetlo plava bijela srebrna plava srebrna

52.560.50 52.692.50 52.695.40 52.696.10 52.696.20 52.698.30 52.698.40

Kat.br.

52.560.50 52.695.10 52.695.11 52.695.12 52.695.14

52.125.80 52.560.50

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi svi

Boje u spreju za motore

Kat.br.

Boja žuta

52.692.28

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi

Za vanbrodske motore JOHNSON SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi 1977. i dalje 1978./1987. 1981. i dalje 1983./1987. 1986. i dalje 1987. i dalje

Za motore YAMAHA Boje u spreju za motore

Boja crna cink prajmer

Boje u spreju za motore

Kat.br.

Boja cink prajmer bijela bijela siva "GT"

52.560.50 52.692.50 52.696.10 52.696.40

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi 1971./1980. 1981. i dalje 1988. i dalje

Za motore VOLVO SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja cink prajmer (podloga) plava metalik plava metalik siva metalik bijela

Godina sve 1974./1985. 1984./1993. 1994. na dalje od 2010.

Za motore YANMAR Boje u spreju za motore

Kat.br.

52.692.20

Godina sve

Za noge OMC Godina

52.692.50

bijela

svi

Za motore SELVA

Kat.br.

52.400.66 52.400.67 52.400.92 52.400.93

Boje u spreju za motore

Kat.br.

Boja plava metalik

52.692.26

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Kat.br.

52.410.00

Boja

Godina

zlatno-sivi metalik

svi

Za motore TOHATSU SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja siva plava metalik (4 T) plava metalik (2 T) bijela

Godina od 2010 sve sve od 2010

Za motore SUZUKI Boje u spreju za motore

Godina sve 1979. i dalje 1989. i dalje 1970. i dalje 1995. i dalje

Za motore HONDA Boja

52.695.12 52.695.13 52.400.71 52.400.72

52.560.50 52.693.01 52.693.02 52.693.03 52.693.04 52.125.80 52.400.92

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja cink prajmer (podloga) zeleni (unutrašnji motor) siva aquamatic crvena siva metalik sjajna crna sjajna prozirna

Boje u spreju za motore

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Kat.br.

Kat.br.

Kat.br.

Za motore NANNI SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja siva metalizirana

Boje u spreju za motore

Boje u spreju za motore

Boje u spreju za motore

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

Kat.br.

Za motore CATERPILLAR Boja srebrna

52.692.24

Boje u spreju za motore

Boje u spreju za motore

Kat.br.

52.692.29 52.692.30

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja metalizirana srebrna plava "cobalt"

Godina sve sve

Za motore MARINER SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja zlatna siva prozirna tamno siva (4 T)

Godina svi 1989. i dalje svi svi

Za sve motore VETUS

Boje u spreju za motore

Kat.br.

52.560.50 52.695.60 52.125.80

Boja cink prajmer siva crna

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Godina svi 1977. i dalje svi

Za razne motore

Boje u spreju za motore

Boje u spreju za motore

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Kat.br.

Boja žuta

52.400.94

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Kat.br.

Boja cink spray srebrna priozirni sjajni

52.119.01 52.400.92

Antivegetativni premaz u spreju Boje u spreju za motore

Kat.br.

52.120.00 52.121.00

SPRAY MARINE MOTOR PAINT AKRILINI sa EKOLOŠKIM plinom

Boja bijela crna

Kat.br.

52.122.00 52.123.00

Boja siva Volvo prozirna (za propelere)

Kat.br.

52.560.50

Boja cink prajmer

743


52

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE KVALITETE SOLAS

 PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE KVALITETE SOLAS

MODELI KOJI ODGOVARAJU ORIGINALIMA

Za motore HONDA Propeleri

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

52.305.55 52.305.56 52.305.57 52.305.64 52.511.01 52.511.02 52.511.03 52.305.58 52.305.59 52.305.60

Ø i korak

Motor

9,25x8 9,25x9 9,25x10

9,9A i 15A, 8D, 10D, 15D i 20D

9,25x11 9,90x10 9,90x11

25/30

9,90x12 11,60x11 11,40x12

40/50

11,10x13

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE

Kat.br.

Ø i korak

52.305.61 52.305.62 52.305.63 52.305.81 52.305.82 52.305.83 52.305.84 52.305.15 52.305.16 52.305.17

11,10x14

Motor

11x15

40/50

11x16 11,80x11 11,60x12 11,60x13

ojaani list specijalni 4 taktni 40/50/60

11,60x14 13,75x13 13,50x15

75/90/115 (do 2009) i 130

13,25x17

Kat.br.

Ø i korak

52.305.18 52.305.19 52.305.71 52.305.72 52.305.73 52.305.74 52.305.75 52.305.76 52.305.77 52.305.78

13x19 13x21

Motor

75/90/115 (do 2009) i 130

15x15 15x15 L 14,80x17 14,80x17 L 14,50x19

115 (od 2011) i 135/150/ 175/200/225

14,50x19 L 14,30x21 14,30x21 L

Za motore MERCURY-MARINER-MERCRUISER Propeleri

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE

Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

52.205.01

7,30x6

plastic 2,5/3,3

52.305.33

52.205.14

8,5x7

52.305.34

52.205.15

8,5x8

52.305.35

11,10x14

52.305.36

11x15

8/9,8 (4T od 2007) 8/9,9/15 (2T) bez ispusta na propeleru (baza Yamaha)

52.205.05

9,25x9

52.205.17 52.205.18 52.205.19 52.305.21 52.305.22 52.305.23 52.305.24

9,25x8

10,50x11

52.305.32

40/50/60 (2T) i 30/40 11,60x11 (4T) - za Mercury 40 XR vidi Tohatsu TC)

9,25x9

9,9/10/15 (2T i 4T)

9,25x10 10,30x12 25 (2T) i 25 (4T do 2006, od 2007 vidi Tohatsu 10,10x13 TB) 10x14

52.305.37 52.305.26 52.305.27 52.305.28 52.305.29 52.305.65 52.305.66 52.305.67

Motor

Kat.br.

Ø i korak

11,40x12

52.305.68

13x19

11,10x13

52.305.69

13x21

52.305.41

15x15

52.305.42

15x15 L

40/50/60 (2T) i 30/40 (4T) - za Mercury 40 XR vidi Tohatsu TC)

11x16 11,80x11 ojaani list specijalni 4 taktni 40 (4 cil. - 4T) i 50/ 11,60x13 60 (4T) 11,60x14 11,60x12

13,75x13 13,50x15 13,25x17

40 BIG-FOOT 75/80/ 90/100/115/125 (2 i 4 taktni)

52.305.43 52.305.44 52.305.45 52.305.46 52.305.47 52.305.48 52.305.39

Motor

40 BIG-FOOT 75/80/90/ 100/115/125 (2 i 4 taktni)

14,80x17 14,80x17 L 14,50x19 135/150/175/200/225/250/ 14,50x19 L 300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One 14,30x21 14,30x21 L 15,30x19

52.305.40

15,30x19 L

Kat.br.

Ø i korak

Motor

52.305.84

11,60x14

ojaani list specijalni 4 taktni 40/50/60 (Suzuki, Evinrude - Johnson 4 taktni)

52.205.60 52.205.62 52.205.64 52.205.66 52.504.03 52.504.04

13,75x13

52.504.05

13,75x21

Za motore SUZUKI Propeleri

Kat.br.

52.506.01

52.506.02 52.506.03 52.505.01 52.505.02 52.505.03 52.505.04 52.305.58

744

Ø i korak

9,25x8

Motor

9,9/15 (Suzuki) i 9,9/15 (Johnson - Evinrude 4T od 2002)

9,25x9 9,25x10 10,50x11 10,30x12 10,10x13

20/25/30 (2 i 4 taktni)

10x14 11,60x11

40/50/55/60/65 (Suzuki 2T) 55/60/65 (Suzuki, Evinrude - Johnson 4 taktni)

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE

Kat.br.

Ø i korak

52.305.59

11,40x12

52.305.60 52.305.61 52.305.62 52.305.63 52.305.81 52.305.82

11,10x13

52.305.83

11,60x13

Motor

40/50/55/60/65 (Suzuki 2T) 55/60/65 (Suzuki, Evinrude Johnson 4 taktni)

11,10x14 11x15 11x16 11,80x11 11,60x12

ojaani list specijalni 4 taktni 40/50/60 (Suzuki, Evinrude Johnson 4 taktni)

13,50x15 13,25x17 13x19

75/90/100/115/140 (Suzuki 2T) 60/70 (Suzuki, Evinrude Johnson 4T)

13,75x17 13,75x19

4 LISTA, ojaani list specijalni 4 taktni 90/ 100/115/140 (Suzuki, Evinrude - Johnson 4T)


52

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE KVALITETE SOLAS Za motore YAMAHA Propeleri

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE

Kat.br.

Ø i korak

52.304.01 52.304.02

8,50x7 8,50x8

52.304.03

8,50x9

52.305.55 52.305.56 52.305.57 52.305.64 52.405.01 52.405.02 52.405.03 52.405.04 52.405.05

9,25x8

52.305.58

9,25x9 9,25x10

Motor

Kat.br.

9,9 (4T iz 2008) i 6 8 (2 i 4 taktni)

9,9 - 15 (2T) i 9,9 (4T do 2007) i 15 - 20 (4T)

9,25x11 9,90x9 9,90x10 9,90x11

20 (2T) i 25 (2T i 4T) i Mariner 30 (2T)

9,90x12 9,90x13 11,60x11

40/50/55 i TOP 700 (2T) + 30 i 40 (3 cil. 4T) + 40 (4 cil 4T) + 50/60 (4T)

52.305.59 52.305.60

Ø i korak 11,40x12 11,10x13

Motor

52.305.61

11,10x14

52.305.62 52.305.63 52.305.81 52.305.82 52.305.83 52.305.84 52.405.49 52.405.50 52.405.60

11x15

13,50x15 L

52.405.52

13,25x17

Kat.br.

40/50/55 i TOP 700 (2T) + 30 i 40 (3 cil. 4T) + 40 (4 cil 4T) + 50/60 (4T)

Ø i korak 13,25x17 L 13x19

52.405.55

13x21

52.404.01 52.404.02 52.404.03 52.404.04 52.404.05 52.404.06 52.404.07 52.404.08

11x16 11,80x11 40 (4 cil. - 4T) i 50 - 60 (4T) ojaani list specijalni 4T

11,60x12 11,60x13

52.405.62 52.405.54

11,60x14 13,75x13 13,50x15

Motor

60/70/75/90/100/115/ 130/140 (2T) i 70/80/ 100/115 (4T)

15x15 15x15 L 14,80x17 14,80x17 L 14,50x19

150/300 (2T) i 150/250 (4T)

14,50x19 L 14,30x21 14,30x21 L

60/70/75/90/100/115/ 130/140 (2T) i 70/80/ 100/115 (4T)

Za motore JOHNSON - EVINRUDE Propeleri

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

Motor

52.205.01

7,30x6

plastic 3,5

52.205.13

10,10x13

20/25/30/35 (Evinrude, Johnson i Selva 2T)

52.305.84

11,60x14

40/50 (4 taktni)

52.305.50 52.305.51 52.305.52 52.305.54 52.505.01 52.505.02 52.505.03 52.505.04

12,50x13

52.205.60 52.205.62 52.205.64 52.205.66 52.504.03 52.504.04 52.504.05 52.206.03

13,75x13

18/25 HP glatki otvor do 1977

52.305.81

11,80x11

52.206.05

14,50x19

20/25/30/35 (Evinrude, Johnson i Selva 2T)

52.305.82

11,60x12

52.206.07

14,30x21

52.305.83

11,60x13

52.205.02 52.205.03 52.205.44 52.205.04 52.205.43 52.506.01 52.506.02 52.506.03

8x7 8,50x9 9,25x8 9,25x9 9,25x10 9,25x8 9,25x9 9,25x10

52.205.05

9,25x9

52.205.11

10,50x11

52.205.12

10,30x12

5/6 (4T) i 6/7,5/8 (2T) 9,9/15 (2 taktni) i 9,9/15 (4T do 2001)

9,9/15 (4 taktni)

12,50x14 12,25x15

40/50/60 (EvinrudeJohnson 2T) i 50/60 (Selva 2T)

12x17 10,50x11 10,30x12 10,10x13 10x14

20/25/30 (4 taktni)

40/50 (4 taktni)

40/50/60/75/90/115 (Evinrude 13,50x15 E-TEC) i 70/75/90/100/115/120/ 140 (Evinrude, Johnson i Selva 13,25x17 2 taktni) 13x19 13,75x17 13,75x19 90/115/140 Elica 4 lista (4 taktni) 13,75x21 14,80x17

130/150/175/200/225/250/275/ 300 (Evinrude-Jonhson 2T i Evinrude E-TEC) i Cobra 800 i King Cobra (do 1994, osovina nazubljena sa 15 zubi)

Za motore SELVA Propeleri

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE

Kat.br.

52.205.11 52.205.12

Ø i korak 10,50x11

10,30x12

Motor

Kat.br.

52.305.82 52.305.83

20/25/30/35 (2-taktni)

Ø i korak 11,60x12

Motor

11,60x13

40/50/60 (4 taktni) specijalni ojaani list 4T 40(4cil. - 4 T) i 50/60 (4T)

52.205.13

10,10x13

52.305.84

11,60x14

52.305.50 52.305.51 52.305.52 52.305.54

12,50x13

52.205.60 52.205.62 52.205.64 52.205.66

13,75x13

52.305.81

11,80x11

52.405.49

13,75x13

12,50x14 12,25x15

50/60 (2-taktni)

12x17 40/50/60 (4 taktni) specijalni ojaani list 4T 40(4cil. - 4 T) i 50/60 (4T)

13,50x15 13,25x17

Kat.br.

70/75/80/90/100/115/ 120/140 (2 taktni)

Ø i korak 13,50x15

52.405.50 52.405.60

13.50x15 L

52.405.52

13,25x17

52.405.62 52.405.54 52.405.55

13,25x17 L

Motor

70/80/100/ 115 (4T)

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

13x19 13x21

13x19

70/80/100/115 (4T)

Selva 4-taktni vidi Yamaha 4-taktni, istih snaga

Za motore TOHATSU Propeleri

*

PROPELERI OD ALUMINIJA VISOKE

Kat.br.

Ø i korak

Motor

Kat.br.

Ø i korak

52.205.01

7,30x6

plastic 2,5/3,3

52.511.01

9,90x10

52.509.01 52.509.02 52.509.03 52.510.01 52.510.02 52.510.03

8,50x7 8,50x8

8/9,8

52.511.02 52.511.03 52.305.88 52.305.89 52.305.90 52.305.91

9,90x11 9,90x12

8,50x9 9,25x8 9,25x9 9,25x10

9,9/15/18 (2 i 4 taktni)

Motor

25/30/35 (2 i 4 taktni) i Maxi (2T)

11,60x11 11,40x12 11,10x13

40/50/60 (2 i 4 taktni) i Corsa (2T) i Mercury 40 XR (2T)

Kat.br.

Ø i korak

Motor

52.305.92

11x15

40/50/60 (2 i 4 taktni) i Corsa (2T) i Mercury 40 XR (2T)

52.405.49* 52.405.50* 52.405.52* 52.405.54*

13,75x13 13,50x15 13,25x17

70 (1999) /75/90/115/ 120/140 (2002)

13x19

11,10x14

Za motore od 2003.godine koristiti kit TD-RBKT.

745


52

Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke kvalitete istovjetni originalnima

 Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke kvalitete istovjetni originalnima Propeleri od inoxa "Solas New Saturn" sa 3 lista Propeleri

Ø i korak

Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke

Kat.br. Yamaha/ Selva (4T)

Honda

10 3/4 x 10 52.519.02 20/25 (2-taktni) + 10 1/2 x 11 52.519.03 20/25 (4-taktni) 10 1/4 x 12 52.519.04

Za motore Selva Tohatsu

-

-

-

-

-

-

Mariner Mercury

Suzuki (2-4T) / Evinrude Johnson

-

30HP (Mariner 2T)

-

od 40 do 65 11 5/8 x 11 52.520.01 od 40 do 70 od 40 do 60 (Suzuki 2T) i od 11 3/8 x 12 52.520.02 od 40 do 45 Top od 30 do (<-- 99 2(2T) + od 30 od 40 do 40 do 60 60 (4taktni i 411 1/8x13 52.520.04 700 (2T) + od 30 50 do 60 (4T) + (Envirude do 60 (4T) taktni) taktni) + UMC-KT Johnson, Suzuki 11 1/8x14 52.520.06 UTC-KT 4T)

( 52.519.xx - 52.520.xx

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Inox propeleri, tamo gdje je navedeno, moraju biti kompletirani sa kitom za adaptaciju.

Kit za adaptaciju za propelere Solas New Saturn sa 3 lista Propeleri

Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke

Kat.br.

Tip

Kat.br.

Tip

Kat.br.

Tip

52.536.01 52.536.02

UHD-KT

52.536.03 52.536.04

UMC-KT

52.536.05 52.536.06

UME-KT

UHE-KT

UMD-KT

UTC-KT

PROPELER HR TITAN 4 HR TITAN RUBEX - model sa 4 lista. Propeler visokih mogunosti: - Listovi sa profilom visokih mogunosti; - Vea brzina; - Za upotrebu kod plovila sa dva motora; - Parastrappi fiksni od gume Propeleri

Kat.br.

Ø i hod

Yamaha (2+4T)/Selva (4T) HP

52.533.05 52.533.06 52.533.07

14" 1/8x19 dx

52.533.08

14x21 sx

14" 1/8x19 sx 14x21 dx

Parastrappi

Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke

Honda HP

Mariner - Mercury

Parastrappi

HP

Suzuki/Evinrude - Johnson

Parastrappi

52.537.01 52.537.02 Za sve motore Za sve motore Za sve motore 52.537.01 od 135 do 300 115 HP (od 52.537.02 od 150 do 250 HP (2/4T). 2011), i od 52.537.01 52.537.02 HP (2/4T) i 300 Mercruiser, 135 do 225 HP (2T) 52.537.01 52.537.02 Alpha One, HP Braxo One.

HP

Parastrappi

Johnson - Envirude 2T + E-TEC Selva 2T HP Parastrappi

52.037.03 52.537.05 52.537.04 Za sve motore Za sve motore 52.037.03 od 150 do 225 52.537.05 od 130 do 300 52.537.04 52.037.03 HP (Suzuki 2/4T 52.537.05 HP (Johnson 52.537.04 52.037.03

i Envirude Johnson 4T)

2T, Envirude

52.537.05 2T + E-TEC)

52.537.04

Inox propeleri, tamo gdje je navedeno, trebaju biti kompletirani sa kitom za adaptaciju Ruber

Kit "parastrappi" Rubex Za propelere New Saturn i HR TITAN Rubex Propeleri

Kat.br.

52.537.00

Opis Parastrappi RBX-108 za motore Yamaha 70/115hp

52.537.01

Parastrappi RBX-103 za motore Yamaha 115/300hp 2T i 4T i Selva 4T

52.537.02

Parastrappi RBX-107 za motore Honda od 75hp do 225hp

52.537.03

Parastrappi RBX-102 za motore Mercury od 75hp do 300hp i Mercruiser

52.537.04 52.537.05 52.537.06 52.537.07 52.537.08 52.537.09 52.537.10

746

Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke

Parastrappi RBX-100 za motore Johnson/Evinrude 150/300hp Parastrappi RBX-104 za motore Suzuki DT 150/225hp DF 150/300hp Parastrappi RBX-105 za motore Volvo Penta noga SX Parastrappi RBX-110 za motore Suzuki 70/140hp (2T) 60/70 hp (4T) Parastrappi RBX-106 za motore Johnson/Evinrude 70/140hp (2T) + 40E-TEC + 115E-TEC Parastrappi RBX-109 za motore Johatsu 70/140hp (2T) Parastrappi RBX-127 za motore Yamaha 300/350 (4T)


Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke kvalitete istovjetni originalnima

52

Propeleri NEW SATURN, od inoxa - RUBEX sa 3 lista, sa parastrappima RUBEX koji se mogu mijenjati Parastrappi za kupiti posebno. Propeleri

DX

14 x 19

52.532.50 52.532.51 52.532.52 52.532.53 52.532.54 52.537.10

DX

16 x 19

SX

16 x 19

DX

15 3/4 x 21

SX

15 3/4 x 21

SX

14 x 19

DX

14 x 21

SX

14 x 21

DX

15 5/8 x 23

SX

15 5/8 x 23

150-250 (24 T) i 300 (2T) + stern drive

300-350 (4T)

115 (iz 2011) i od 135 - 225

135-300 (2/ 4T) + Mercruiser, Alpha one, Bravo one

70-140 (Suzuki 2T) i 60/70 (Suzuki 4T) i 60/ 70 (Envirude Johnson 4T)

40-90 + 115 (Envirude E-TEC) i od 70 do 140 (Envirude Johnson / Selva 2T)

150-225 (Suzuki 2/4T) i od 150 do 225 (Envirude Johnson 4T

130-300 (Johnson 2T i Envirude 2T + E-TEC) i OMC Cobra 800 i King Cobra do 1994 (osovina sa 15 zubi)

200-300 (Suzuki 2/4T) i 200/225 (Envirude Johnson 4T)

Parastrappi

HP

Parastrappi

Volvo Penta SX, OMC King Cobra od 1994

52.537.06

14 1/4 x 17

HP

Motori Volvo Penta OMC Cobra dal 1994

52.537.08

14 1/4 x 17

SX

75-125 (2T + 4T)

Parastrappi

52.537.04

DX

HP

52.537.07

52.532.02 52.532.03 52.532.04 52.532.05 52.532.06 52.532.07

Parastrappi

52.537.05

13 x 19

DX

HP

52.537.05

SX

SX

70-140 (2T) od 2003 + kit TDRBKT

75/90/130 i 115 (do 2010)

Parastrappi

Motori Johnson - Envirude (2T) / E-TEC / Selva (2T)

52.537.03

13 1/4 x 17 70-140 (2T) i 70-115 13 1/4 x 17 (4T) 13 x 19

HP

Motori Suzuki / Envirude Johnson (4T)

52.537.03

DX

Parastrappi

52.537.09

13 1/2 x 15

52.537.01

13 1/2 x 15

SX

52.537.10

DX

HP

Motori Mercury Mariner

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

52.522.02 52.522.22 52.522.04 52.522.24 52.522.06 52.522.26

Parastrappi

Motori Tohatsu

52.537.02

HP

Motori Honda

52.537.02

Propeleri od inoxa original ”SOLAS” visoke

Okretanje Ø po hodu Motori Yamaha + Selva 4T

52.537.00

Kat.br.

 Ekstraktori i kljuevi za propelere

Ekstraktor - izvlaka za propelere - osovinske vodove Za upotrebu kod propelera sa 2 do 5 listova. Od visoko-otpornog elila. Propeleri | Propeleri, ekstraktori - izvlakai za

Ekstraktori i kljuevi za propelere

Kat.br.

Opis Za osovinske vodove od mm 25 do mm 38 (1" - 1"1/2)

52.962.01 52.962.02

Za osovinske vodove od mm 40 do mm 52 (1" 5/8- 2")

Specijalni univerzalni klju 52.960.00 Za zavidavanje/odvidavanje matica propelera, dužine mm 330. Od plastike/staklenog vlakna. Propeleri, univerzalni kljuc za

Ekstraktori i kljuevi za propelere

 Tuševi prijenosni Solarni tuš od 20 litara

“Handi Shower” prijenosni tuš na pritisak

52.020.20 Od posebnog PVC-a koji upija suneve zrake, zagrijavajui vodu koja se nalazi unutra. Sa raspršivaem sa blokiranjem.

52.187.00 Sastoji se od plastine posude koja sadrži 8 litara vode, tuša sa slavinom na dugme i 3 metra cijevi, te cilindrom za stvaranje pritiska. Aktivirajui 25 puta cilindar dostiže se pritisak od 3 bara i voda izlazi kroz tuš pod pritiskom idealnim za tuširanje. Handi Shower je vrlo dobre izrade i vrlo funkcionalan.

Solarni tuševi

Tuševi prijenosni

Tuševi

Tuševi prijenosni

747


52

Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih brodskih motora

 Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih brodskih motora Ležajevi za osovinske vodove sa armaturom od mesinga; verzija sa vanjskim promjerom u colima, unutrašnjim u milimetrima. Od samopodmazujue gume Ležajevi za osovine

Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

Ø A mm

52.307.20 52.307.22 52.307.25 52.307.26 52.307.28 52.307.30 52.307.32 52.307.35 52.307.38 52.307.40 52.307.45 52.307.50 52.307.55 52.307.60 52.307.65 52.307.70 52.307.75 52.307.80 52.307.85 52.307.90

Ø B mm 31,75 (1”1/4) 31,75 (1”1/4)

20 22

C mm

76,20 76,20

25

38,1 (1”1/2)

101,60

25

31,75(1”1/4)

101,60

28

41,27 (1”5/8)

114,30

30 32

44,4 (1”3/4) 44,45 (1”3/4)

127,00 127,00

35 38 40

47,6 (1”7/8) 50,80 (2”) 53,9 (2”1/8)

139,70 152,40 165,10

45

60,3 (2”3/8)

177,80

50 55

66,6 (2”5/8) 76,20 (3”)

203,20 228,60

60

82,5 (3”1/4)

241,30

65

85,72 (3”3/8)

266,70

70 75

95,25 (3”3/4) 101,60 (4”)

279,40 300,00

80

101,60 (4”)

320,00

85

114,30 (4" 1/2)

340,00

90

114,30 (4" 1/2)

360,00

Ležajevi za osovinske vodove sa armaturom; verzija sa unutrašnjim/vanjskim promjerom u milimetrima. Od samopodmazujue gume. Ležajevi

Kat.br.

52.308.20 52.308.25 52.308.26 52.308.28 52.308.30 52.308.31 52.308.32 52.308.35 52.308.36 52.308.40 52.308.41 52.308.45

Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih

Ø A mm Ø B mm Ø C mm

20

30

80

25

35

100

25

40

100

28 30

38 40

112 120

30

45

120

32

45

128

35

48

140

35

50

140

40 40

55 56

160 160

45

61

180

Kat.br.

Ø A mm Ø B mm Ø C mm

52.308.46 52.308.50 52.308.51 52.308.55 52.308.56 52.308.60 52.308.61 52.308.65 52.308.66 52.308.70 52.308.80 52.308.81

45

65

180

50

66

200

50

70

200

55 55

73 75

220 220

60

78

240

60

80

240

65

83

260

65

85

260

70 80

90 100

280 320

80

102

320

Ležajevi za osovinske vodove sa armaturom od mesinga; verzija sa vanjskim/unutarnjim promjerom u colima Od gume samopodmazujui, za plovila koja dolaze iz SAD, Velike Britanije i Australije. Ležajevi za osovine

Kat.br.

52.306.00 52.306.01 52.306.02 52.306.03 52.306.04 52.306.05 52.306.21 52.306.22 52.306.23 52.306.24 52.306.06 52.306.08 52.306.09 52.306.10 52.306.12

748

Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih

Ø A mm 1” (25,40)

Ø B mm 1”1/4 (31,75)

C mm 101,60

101,60

1” (25,40)

1”1/2 (38,10)

1”1/4 (31,75)

1”3/4 (44,45)

127,00

1”1/2 (38,10)

2” (50,80)

152,40

1”3/4 (44,45) 2” (50,80)

2”3/8 (60,32) 2”5/8 (66,67)

177,80 203,20

1”1/8 (28,57)

1”5/8 (41,27)

114,70

1”3/8 (34,92)

1”7/8 (47,62)

139,70

1”5/8 (41,27)

2”1/8 (53,97)

165,10

1”7/8 (47,62)

2”5/8 (66,67)

190,50

2" 1/4 (57,15) 2" 1/2 (63,50)

3" (76,20) 3" (76,20)

228,60 254,00

2" 5/8 (66,67)

3" 3/8 (85,72)

266,70

2" 3/4 (69,85)

3" 3/8 (85,72)

279,40

3" (76,20)

4" (101,60)

304,80


Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih brodskih motora

52

Ležajevi za osovinske vodove sa vanjskim dijelom od smole; verzija sa unutrašnjim/vanjskim dijelom u milimetrima Od gume, sa sistemom podmazivanja, te vanjskom ovojnicom od smole, neophodni kod plovila od lake legure sa nosaima osovine od lake legure. Ležajevi za osovinske vodove

Kat.br.

Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih

52.208.25 52.208.30 52.208.35 52.208.40 52.208.45 52.208.50 52.208.60

Ø A mm 25 30 35 40 45 50 60

Ø B mm 38,10 (1" 1/2) 44,45 (1" 3/4) 47,62 (1" 7/8) 53,97 (2" 1/8) 60,32 (2" 3/8) 66,67 (2" 5/8) 82,55 (3" 1/4)

C mm 101.6 127,0 139,7 165,1 177,8 203,2 241,3

Ležajevi za osovinske vodove kompletno od gume; verzija vanjski/unutrašnji promjer u milimetrima. Ležajevi za osovinske vodove

Kat.br

Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih

52.207.22 52.207.23 52.207.25 52.207.26 52.207.30 52.207.35 52.207.40

Ø A mm 22 22 25 25 30 35 40

Ø B mm 29 36 36 40 40 54 54

Ø C mm 75 80 100 120 120 140 140

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Lojena pletenica Od dugakih vlakana od pamuka i teflona kvadratnog presjeka radi vodonepropusnosti kod brtvljenja osovinskih ležajeva. Za pravilno brtvljenje pletenica mora biti montirana u komadima od kojih svaki ini prsten za sebe. Lojena pletenica

Kat.br.

Pakovanje 2m 2m 2m

52.190.06 52.190.08 52.190.10

Ležajevi, lojene pletenice i nosai unutrašnjih brodskih motora

Ø mm 6 8 10

Za osovine Ø 18/25 25/35 40/60

 Rezervari za vodu Tvrdi spremnici za pitku vodu Od polietilena ("polietilene reticolato") bijele boje za upotrebu u prehrambenoj industriji (za namirnice). Bez mirisa su. Isporuuju se u kompletu sa epom za inspekciju i pripremljeni su (mesingani navoj u kalupu) za uliv, pražnjenje, odušnik i prirubnicu za pokaziva nivoa. Izraeni su u skladu sa normama RINA i AISR. Mogua je modularna ugradnja više spremnika, zahvaljujui predvienom mjestu za prikljuak za spajanje. Svi prikljuci ženski u kalupu od plastike. Spremnici za vodu

Kat.br.

52.173.01 52.173.03 52.173.04 52.173.05 52.173.06 52.173.08 52.173.09 52.195.20 52.195.22

Rezervari za vodu

Kapacitet l 215 390 390 390 390 400 600 165 240

Duž. x širina 1000x400 1300x400 1300x400 1300x400 1300x400 1620x520 2430x520 900x600 870x785

Visina mm 600 800 800 700 700 509 509 400 405

52.173.01

Legenda: A=1" - B=1"1/4 - C=1"1/2 - D=3/4 - IS=Inspekcija

( 52.173.04

( 52.173.08

( 52.173.05

( 52.173.09

( 52.173.06

( 52.195.20

( 52.173.03

( 52.173.01

( 52.195.22

749


52

Rezervari za vodu Tvrdi rezervari za pitku vodu Od bijelog polietilena verzija standard pravokutnog oblika. Mogu se montirati u centralnom dijelu broda ili ispod ležaja u pramcu. Kompletni sa epom za inspekciju i 4 slijepe rupe sa navojem od 1/ 2” - 1”1/4 u koje se zavidaju prikljuci za punjenje/pražnjenje, odušnik (vidi razne modele u grupi 17), za posebno naruiti. U skladu sa normama Rina i AISR. Rezervari za vodu

Rezervari za vodu

Kat.br.

Kapacitet lt 54 47 70 105 80 130 170

52.194.49 52.194.50 52.194.51 52.194.69 52.194.70 52.194.71 52.194.72* *

Baza mm 700x400 480x400 700x400 900x400 700x400 880x500 880x500 - 880x400

Visina mm 200 260 260 300 300 300 400-500

Može se okretati za 90° i koristiti kako sa visinom od 400 mm tako i sa visinom od 500 mm (sa dvostrukom serijom prolaza i epom za inspekciju).

Tvrdi rezervari za pitku vodu Realizirani od polietilena za prehrambene artikle. Napravljeni su sa jednom kosom stranicom radi boljeg prijanjanja na bokove plovila. Bez mirisa. Kompletni sa poklopcem za kontrolu i za išenje, sa slijepim rupama za ispust i odušnikom od 1/2" i od 1"1/4 za punjenje. (Za prikljuke za cijev vidi razne modele u grupi 17 i 52). U skladu sa normama Rina i AISR.

Rezervari za vodu

Rezervari za vodu

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

52.195.50 52.195.75 52.195.10

Kapacitet lt

Dimenzije mm

46

430x550

Visina mm

290

70

430x800

290

100

430x1050

290

Tvrdi rezervar za vodu Od bijelog polietilena, trokutastog oblika sa kosinom za pramac. Kompletan sa 4 slijepe rupe sa navojima od 1/2” - 1”1/4 gdje se zavidaju prikljuci za punjenje, pražnjenje i odušnik (Vidi razne modele u grupi 17). Rezervari za vodu

Rezervari za vodu

Kat.br.

cm

52.194.00

Kapacitet lt

max 97x37x23h

80

Rezervar od bijelog polipropilena za pitku vodu od lt 78, za montiranje na pregradu Za montiranje unutar ormara ili brodskih otvora. Kompletan sa ženskim prikljucima od 1/2" - 3/4" 1" 1/2 za punjenje, pražnjenje, odušnikom + flanom pokazivaem nivoa. Rezervari za vodu

Kat.br.

Rezervari za vodu

Kapacitet lt 60

52.145.78

mm 450 x 350 dubina x 670 ukupna visina

Max dužina za plovak cm 60

Rezervar sa pumpom Sastoji se od rezervara od polietilena ve povezanog sa pumpom tipa 16.503.12. Rezervari za vodu

( 52.195.00 ( 52.194.21

( 52.194.21 Rezervari za vodu

Kat.br.

52.194.21

Nosivost 3 lt / minuti 12 volt

Kapacitet lt 32

Ø izlaza hidrofora mm 10

Ø ulaznog prikljuka mm 38

Ø odušnika mm 16

Može se instalirati kako sa bazom 340x400 (visina 260mm) tako i sa bazom 400x260 (visina 340 mm). Za fiksiranje sa držaem 52.195.00.

750

Drža

52.195.00


Rezervari za vodu

52

Kir spremnik + pumpa Spremnik od polietilena za pitku vodu ve spojen sa pumpom 16.512.12 (12V), kapacitet 12,8 litara/ minuti. Za upotrebu sa 1/3 potrošaa. Rezervari za vodu

Kat.br.

52.194.30 52.194.32 52.194.34

Neto Ulazni Odušnik volumen l prikljuak

A

B

C

450 650

350 330

400 400

56 77

1 1/2" 1 1/2"

650

490

400

117

1 1/2"

Drža za fiksiranje

Max dužina za plovak cm

3/4" 3/4"

52.195.00 52.195.00

39 39

3/4"

52.195.00

39

Drža za fiksiranje rezervara Draža od inoxa za fiksiranje rezervara sa dva otvora za vijke za fiksiranje. Rezervari za vodu

Rezervari za vodu

Kat.br.

Za upotrebu sa rezervarima

52.195.00

50.147.12/24 52.194.21

Rezervari za vodu “Utility Water Tank” vlastite proizvodnje

Rezervari za vodu

Kat.br.

Rezervari za vodu

Od litara 55 100 150 210 55 100

52.196.01 52.196.02 52.196.03 52.196.04 52.196.05 52.196.06

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Realizirani su od specijalnog PVC-a za vodu sa zaštitom od mirisa. Praktini su, jer poprimaju oblik prostora u koji se montiraju. Nije potrebno održavanje i cijena im je povoljna. Kompletni su sa otvorom za ulaz i izlaz vode i sa ventilom-odušnikom za mjehurie vode, te za inspekciju rezervara. Model sa tkaninom Nylon-PVC bijele boje vrlo vrst i sa specijalnim aditivom za zaštitu od plijesni, sa dvostukim šavovama koje garantiraju da nee popucati. cm 64x75 64x102 64x135 64x180 80x88 (trokutast) 120x110 (trokutast)

Prikljuci ukljueni 1x16mm/1x38mm

Uljevi Od plastike rezervni za rezervare za vodu 52.196.01/3/5/6/. Rezervari za vodu, prikljucci za

Rezervari za vodu

Kat.br.

Verzija Izljev, Ø prikljuka za cijev mm 16

52.196.90 52.196.92

Uljev, Ø prikljuka za cijev mm 37

Prikljuak završni Kompletan sa epom, za povezivanje putem PVC cijevi na uljeve 52.196.92/93, služi za "letee" ulijevanje vode bez da se uljev fiksira na palubu. Rezervari za vodu, prikljucci za

Rezervari za vodu

Kat.br.

Prikljuak za cijev Ø mm 37

52.196.94

Prikljuak za cijev Od bijele plastike za tvrde rezervare za vodu. Rezervari za vodu, prikljucci za

Kat.br.

52.197.15 52.198.16 52.198.25 52.195.15 52.196.15

Rezervari za vodu

Verzija od 3/4”x15 mm ravni od 3/4”x16 mm zakrivljeni od 90° od 3/4”x25 mm zakrivljeni od 90° od 1/2”x15 mm ravni od 1/2”x15 mm zakrivljeni od 90°

Kat.br.

52.195.38 52.196.38 52.197.38 52.198.38

Verzija od 1”1/4x38 mm ravni od 1”1/4x38 mm zakrivljeni od 90° od 1”1/2x38 mm ravni od 1/2”x38 mm zakrivljeni od 90°

( 52.198.16 ( 52.195.38

Prikljuci za spremnike od polipropilena Prikljuak + matica + brtva od EPDM-a. Za upotrebu kod spremnika kako na pregradama od plastike tako i na pregradama od metala. Za vodu i crne vode. Spremnici za vodu, prikljuci za

Kat.br.

52.197.01 52.197.02 52.197.03 52.197.04 52.197.05

Navoj 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2

E mm 38 43 50 57 63

H mm 49 52 56 65 75

S mm 28 31 36 50 60

D mm 13 18 24 29,5 34,5

Uljevi Od plastike pod 90° za rezervare za vodu 52.196.xx. Rezervari za vodu, prikljucci za

Kat.br.

52.196.91 52.196.93

Rezervari za vodu

Verzija Izljev ili odušnik, Ø prikljuka za cijev mm 15 Uljev, Ø prikljuka za cijev mm 37

751


52

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

 Oprema i deterdženti za rezervare za vodu Panel za pokazivanje nivoa pitke vode Sa (4) leda raznih boja. Sa sondom za rezervare maksimalne visine mm 400 (sonda se može rezati za nize rezervare), kompletan sa kabelom od 4 metra, sa sivim okvirom. Pokazivaci nivoa vode

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

Kat.br.

mm

52.646.01

volt

85x75

12

“Aqua Clean” Specijalni njemaki proizvod za sterilizaciju i konzervaciju za duže vrijeme (do 6 mjeseci) svježe vode u rezervarima, kako fleksibilnim tako i tvrdim. Prodaje se u pakovanju od 100 grama, sa dozatorom. Svaki gram sterilizira 10 litara vode. Proizvod je bez klora i u skladu sa njemakim normama za pitku vodu, u omjeru: 1:10.000. Svaka boica sterilizira 1000 litara vode. Deterdženti

Kat.br.

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

52.193.00

100 gr

Sterilizira 1000 lt

1

Ukoliko se kupi 16 komada dobije se besplatan stalak.

Deterdženti

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

52 - Tankovi, propeleri, impeleri

Kat.br.

Opis

52.193.01

“Aqua Clean” u prahu od 100 grama. Ova koliina dovoljna je za 10.000 litara vode.

52.193.02

“Aqua Clean” u paketu od 100 tableta. Svaka tableta sterilizira 5 litara vode.

“Clean a Tank”

“Pura Tank”

Sredstvo za išenje naslaga kamenca u rezervarima i vodovodima. Nije toksian, preporua ga se koristiti nakon što se prostor (ureaj) koji se želi oistiti neko vrijeme nije koristio. Nakon primjene preporua se dezinficirati cijeli prostor (ureaj) sa "Pura Tank"-om. Pakovanje od 500 ml.

Proizvod bez klora, za pranje i dezinficiranje rezervara vode. Skida naslage i odstranjuje mirise nastale formiranjem bakterija i algi.

Deterdženti

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

Kat.br.

52.191.50

500 ml

Deterdženti

52.191.00

Filtar od 80 mikrona koji se može prati za zaštitu od kamenca

Filter za linijsko proišavanje pitke vode original “Whale”. Za proišavanje do 4.500 litara vode od mirisa, bakterija, algi itd. Filtri

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

Kat.br.

52.124.75

mm

140x60

500 ml

“Aqua Source Clear”

Montira se duž cijevi koje dovode vodu sa obalnog gata na plovilo. Filtrira vodu koja dolazi na plovilo koja sadrži kamenac te može zaepiti cijevi. Kompletan sa 4 prikljuka za montiranje na pritisak duž cijevi. Filtri

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

Kat.br.

Kat.br.

52.124.00

Oprema i deterdženti za rezervare za vodu

Prikljuak za cijevi mm

12

 Deumidifikatori - odvlaživai zraka

Deumidifikatori

Kat.br.

52.155.00 52.155.01

752

Deumidifikatori - odvlaživai zraka

Opis Verzija od 0,5 kg sa plastinim spremnikom. Smanjuje vlažnost do 30m3 za 6 tjedana. Sa klorofilom Rezervno punjenje od dva puta 0,5 kg u pakovanju od 2 komada ili od 0,35 u pakovanju od 3 komada za 52.155.00 .

Deumidifikatori

Kat.br.

52.155.07 52.155.08

Deumidifikatori - odvlaživai zraka

Opis Verzija od 1 kg sa plastinim spremnikom, smanjuje vlažnost do 70 m3 za 6 tjedana Rezervno punjenje od 1 kg za 52.155.07


53

Otvori za zrak Odzranici i rešetke za provjetravanje

PM

 Odzranici i rešetke za provjetravanje

Usis za zrak Od fleksibilnog bijelog PVC-a, okretljiv, kompletan sa epom za zatvaranje. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Tip profila

53.135.93 53.135.94 53.135.95 53.135.96

niski

vrata mm 70

niski

100

Visina mm

Širina mm

90

160

150

185

tradicionalni

70

230

110

tradicionalni

100

250

140

Odzranik

Odzranik DELUXE

AISI 316

AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa epom za zatvaranje sa vijcima.

Od sjajnog inoxa AISI 316, kompletan sa bazom na zavidavanje i epom za zatvaranje. Usisne gljive

Usisne gljive

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Otvor u brodu mm

Visina mm

102

336

53.134.00

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.134.09

Usisi zraka

Kat.br.

53.503.00

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Ø mm

Izboenost mm

Otvor mm

200

30

103

Otvori za zrak “Tannoy” Od inoxa. Ovaj otvor omoguava prolaz zraka, jer je savršeno vodonepropusan. Vrlo funkcionalan i vrlo cijenjen model. Usisi zraka

Kat.br.

53.500.00 53.500.01

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Model

“Ventlite”, sa prolaskom svjetlosti “Ventair”, bez prolaska svjetlosti

Ø vanjski mm

Visina mm

Ugradbeni dio mm

Motor

230

40

112

53.502.00

230

40

112

-

Visina mm

102

136

53 - Otvori za zrak

Ozranik Od inoxa koji omoguava prolaz zraka, ali ne i vode, ve kompletan sa elektro-motorom za ventilaciju kabine, sa napajanjem pomou solarne stanice ugraene u ozraniku.

Otvor u brodu mm

Motor za usis zraka napajan sunevom energijom Preko ugraene elije. Koristei sunevu energiju mogue je postii izmjenu zraka od 30 do 45 m3 na dan. Motor je vrlo tih, montiran na elastinim antishok oprugama, te je stoga skoro nevidljiv u kabini. Može se montirati vertikalno i horizontalno. Vodonepropusan je i nelomljiv, (samo motor).

Usisi zraka, motor za

Kat.br.

53.502.00

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Izboenost mm

25

53.502.01 Od inoxa grube izvedbe

753


53

Odzranici i rešetke za provjetravanje Odušnik zraka 19.041.01 Od ojaane plastike, omoguava izmjenu zraka bez ulaska vode. Može se instalirati na staklo palubnih otvora ili na palubu. Univerzalni model. Sa odobrenjem CE. Lewmar

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Samostalni solarni ventilator SOLARVENT Predstavlja najnapredniji sistem ventilacije putem solarne energije. Kupola od sjajnog inoxa. Cirkulacija zraka 34 m3/sat. Prekida ON-OFF + brzina naprijed-natrag za mijenjanje smjera protoka zraka. Ventilator ima 2 baterije AA NiMH koje akumuliraju energiju tijekom dana, te garantiraju funkcioniranje 48 sati bez suneve svjetlosti. Odzracivaci solarni

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Kupola Ø mm

Otvor mm

Izboenost vanjska/ unutarnja mm

265

108

ukupno 125

53.636.00

Cirkulacija zraka 34m3/sat

Ventilator 12 V Za W.C. Može se instalirati ispod palubnog otvora za zrak obzirom da dobro "drži" vodu. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53 - Otvori za zrak

53.515.00

Eletkroventilator reverzibilni (ventilacija i usis zraka)

Ø mm

Visina mm

178

85

Usis za zrak za palubu ( 53.310.01

( 53.422.90 ( 53.313.00 Predvien za ugradnju u odzraivae Tannoy 53.500.00/01. Model sa plastinim kuištem niskog profila. Dvije brzine, univerzalno napajanje na 12/24 V. Kompletan sa prekidaem sa kabelom. Usisi zraka

Kat.br.

Odzranici i rešetke za provjetravanje

53.421.17

Visina mm 62

Ø max mm 125

Rešetke odzranika ovalne

Kat.br.

53.022.01

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm

53.310.01 53.313.00

Kapacitet 27/40 m3/sat

Usisi zraka Odzranici i rešetke za provjetravanje

mm 116x128

Tip ameriki

175x115x40

-

Od sjajnog inoxa.

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm

53.216.92

165x120

Otvor za zrak okrugli

Ovalni otvori za zrak

Od sjajnog inoxa.

Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Vrat mm 92

Od kromiranog mesinga, modernog i elegantnog dizajna. Usisi zraka

Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.216.90

180x59

Ø mm 83

Rešetke odzranika ovalne Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm 235x118

53.022.02

Otvori za zrak Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Kat.br.

53.468.00 53.468.01 53.468.02 53.468.03

754

Odzranici i rešetke za provjetravanje

mm

Sa mrežicom za komarce

152x76

ne

152x76 229x76

da ne

229x76

da


53

Odzranici i rešetke za provjetravanje Rešetke za ozraivanje prostora, pravokutne Od sjajnog inoxa:. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.021.01 53.021.02 53.021.03 53.021.04 53.021.05 53.021.06 53.021.00 53.021.07 53.021.08 53.021.09 53.021.10 53.021.11 53.021.12 53.021.13

Visina mm

Širina mm

Sa mrežicom za komarce

115 67 128

127 127 232

ne ne ne

232

127

ne

76

152

ne

76

229

ne

116 115 67

340 127 127

ne da da

128

232

da

232

127

da

76

152

da

76 116

229 340

da da

( 53.021.00/13

( 53.021.04/10

( 53.021.01 ( 53.021.03/09

( 53.021.05/11

( 53.021.06/12

( 53.021.02/08

Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Ø mm

Sa mrežicom za komarce

Bez mrežice za komarce

Zaštita od špricanja

102

53.301.67 53.301.68 53.301.69 53.301.64 53.301.66

53.301.71 53.301.72 53.301.73 53.301.63 53.301.70

53.301.85 53.301.86 53.301.87

125 152 178 63

-

( 53.301.85/86/87

-

( 53.302.02

Rešetke za provjetravanje od inoxa

53 - Otvori za zrak

Rešetke za provjetravanje okrugle

Ploa od štampanog i sjajnog inoxa Usisi za zrak

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm 100x100 125x125

53.302.01 53.302.02

( 53.302.01

Usisi za zrak od sjajnog inoxa AISI 316 Usisi zraka

Kat.br.

53.301.80 53.301.81 53.301.82 53.301.83

Odzranici i rešetke za provjetravanje

mm 97x97

Verzija sa vijcima

Razmak izmeu

64

Otvor Ø mm

75

97x97 127x127

sa slijepim vijcima sa vijcima

72 92

75 100

127x127

sa slijepim vijcima

92

100

Okretljivi prikljuci za usise zraka od inoxa Izraeni od plastike, okreu se za 360° Usisi zraka

Kat.br.

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Pripadajui usis zraka

53.404.01 53.404.02

53.301.80/81

Cijev 16.104.35

53.301.82/83

16.104.36

Rešetka za ulaz/izlaz zraka Sva od inoxa, sa mrežicom. Usisi zraka

Kat.br.

53.301.74

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Vrat Ø mm

58

755


53

Odzranici i rešetke za provjetravanje Okrugli otvori za odzraivanje Od sjajnog inoxa, zatvaranje okretanjem. Usisi zraka

Kat.br.

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Ø mm 102 102 127 127 152 152

53.214.45 53.214.46 53.214.55 53.214.56 53.214.65 53.214.66

Sa mrežicom za komarce ne da ne da ne da

Rešetka za provjetravanje Sa pokretnim i zatvorivim krilcima od bijele plastike, sa obruem koji prekriva vijke. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

Ø vrata mm

53.301.75

163

115

-

53.301.77

163

-

115

Verzija stražnja plitka stražnja sa vratom od mm 50 (izboenost)

Koncentrine rešetke Od bijele plastike za distribuciju zraka. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.301.78 53.301.79

Ø mm

Ø otvora mm

165

125

Fiksiranje

sa 3 vijka

165

125

sa oprugom sa klipsovima

53 - Otvori za zrak

Rešetke usisa za zrak Od ABS-a. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm

53.273.26 53.273.27 53.480.82 53.480.84

Boja

85x85

crno

85x85 125x125

bijelo crno

125x125

bijelo

Vrat Od ABS-a sa dvostrukim promjerom. Usisi zraka

Kat.br.

53.273.24

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Ø mm

Za cijevi

70/80

cijevi usisa plinova (tip naših 16.104.30/35)

Otvori za fiksiranje Odgovaraju rešetkama 53.273.26/27

Otvori za zrak Od plastike. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.301.05 53.301.06

mm

Boja

125x260 125x260

crna bijela

Otvori za zrak od ABS plastike. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

53.273.90 53.273.91

mm

Boja

201x101

crna

201x101

bijela

Otvori za zrak tip “Zebra” od ABS-plastike. Usisi zraka

Kat.br.

53.458.01 53.458.02

Odzranici i rešetke za provjetravanje

mm

Boja

435x64

crna

435x64

bijela

Stražnje kuište Od ABS-plastike za prikljuivanje cijevi usisa zraka. Usisi zraka

Kat.br.

53.451.00

756

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Za spajanje sa otvorima zraka

Dubina mm

53.458.01/02

115


Odzranici i rešetke za provjetravanje

53

Usis za zrak za motorne prostore od bijele plastike otporne na UV-zrake Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Esterno mm

53.408.00

420x120

Boni otvori za zrak Od kromirane plastike. Vrlo niskog i aerodinaminog profila. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm

53.405.00 53.406.50 53.406.51 *

Dio za ugradnju mm

Boja kromirana

Kuište* 53.407.00

395x58

crna

53.407.00

395x58

bijela

53.407.00

415x83

395x58

415x83 415x83

Od ABS-plastike za povezivanje na usise zraka art. 53.405.00/406.50/51 dviju cijevi za ventilaciju tipa 16.104.30/35, mjere 294x60 mm. Ugrauje se na navedene otvore za zrak.

Rešetke za provjetravanje Od inoxa japanske proizvodnje, za brodske prostore. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

mm 205x114 326x114

53.401.50 53.401.51

Od inoxa za dovoenje, pomou fleksibilnih cijevi, zraka na baze unutrašnjih brodskih motora. Konstruirani za upotrebu sa otvorima za zrak 53.401.50/51. Usisi zraka

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Kat.br.

Model

53.402.01 53.402.02

Može se spojiti sa otvorima za zrak

za jednu cijev Ø mm 75 art. 16.104.30/35

53.401.50

za dvije cijevi Ø mm 75 art. 16.104.30/35

53.401.51

53 - Otvori za zrak

Kuišta

Stražnja kuišta Od crne plastike za otvore za zrak. Usisi zraka

Kat.br.

Odzranici i rešetke za provjetravanje

Može se spojiti sa otvorima za zrak

Verzija

53.401.51

desna

75

art. 16.104.30/35

53.401.51

lijeva

75

art. 16.104.30/35

53.403.02 53.403.03

Ø mm

Za cijev

Otvori za zrak Od sjajnog inoxa. Usisi zraka

Kat.br.

53.204.00 53.205.00 53.206.00

Odzranici i rešetke za provjetravanje

mm

Ugradbeni dio mm

525x112

27

325x76

27

525x76

27

757


54 Slova i ploice CE Samoljepiva slova i indentifikacijske ploice

 Samoljepiva slova i indentifikacijske ploice Samoljepiva slova visine cm 20 Realizirana su od elastinog materijala za gumenjake. Vrlo fleksibilna, samomodelirajua i prijanjaju savršeno na cjevaste površine gumenjaka. Crne boje sa ljepilom otpornim na more i sol. Ne lome se i ne pucaju kada se gumenjak presavija. Raspoloživa su sva slova i brojevi, pakovanje od 10 slova i brojevapo tipu. Samoljepiva slova

Samoljepiva slova i indentifikacijske ploice

Kat.br.

Visina cm

54.533.10-1

20

10

Kod narudžbe specificirati kompletan kataloški broj artikla. Na primjer 54.533.10Q za slovo Q; 54.533.10-5 za broj 5.

Samoljepiva slova visine cm 8 Za ploice za indentifikaciju i imena na gumenjacima (tenderima). Realizirana od elastinog crnog materijala. U skladu sa trenutno važeim sigurnosnim odredbama. Raspoloživa su sva slova i brojevi u pakovanju od 10 komada po tipu. Samoljepiva slova

Samoljepiva slova i indentifikacijske ploice

Kat.br.

Visina cm

54.534.08-1

8

10

Kod narudžbe specificirati kompletan kataloški broj artikla. Na primjer 54.534.08S za slovo S; 54.534.08-5 za broj 5.

54 - Slova i ploice CE

Plastina samoljepiva slova “Targa” Boje bijele ili crne. U skladu sa odredbama Ministarstva Pomorstva u Italiji. Sa sistemom za samoporavnavanje i sa ljepilom otpornim na more i sol. Sva slova su u pakovanju od 10 komada. Samoljepiva slova

Samoljepiva slova i indentifikacijske ploice

Boja BI

Visina cm NE

54.532.10BI-1

54.532.10NE-1 54.532.11NE *

20

10

25

10

Kod narudžbe specificirati kompletan kataloški broj artikla. Na primjer 54.532.10NE-G za slovo G crno; 54.532.10BI-8 za broj 8 bijelo. * U skladu sa propisima za ribarske brodove

( 54.409.02-03

Ploice za indentifikaciju plovila Od anodizirane lake legure sa serigrafijom, u skladu sa normama CE. Plocice za indentifikaciju

Samoljepiva slova i indentifikacijske ploice

Kat.br.

mm

54.409.01 54.409.02

140x13

Tip za identifikacijske brojeve plovila (matrikula)

125x100

za tehnike karakteristike i nomenklaturu

54.409.03

125x100

za gumenjake (kao 54.409.02 ali sa podatkom "bar")

( 54.409.01

Naljepnica sa crvenim natpisima upozorenja 54.408.01 Prozirni samoljepivi tip, za elektrine ureaje, u skladu sa normama ISO 1329, ukupnih dimenzija mm 235x125. Sastoji se od: A) Samoljepive naljepnice sa upozorenjem na talijanskom jeziku B) Samoljepive naljepnice sa upozorenjem na engleskom jeziku C) 4 odvojena simbola

Specificirati verzija Plocice za indentifikaciju

PM1

758

Samoljepiva slova i indentifikacijske ploice


55

Koloturnici, štoperi

PM

 Koloturnici Mikro-koloturnici Od inoxa sa koloturom od crne plastike. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

Verzija

55.090.01 55.090.02 55.090.03 55.090.04 55.090.05 55.090.06 55.090.07 55.090.08 55.090.09 55.090.10 55.090.11 55.090.20 55.090.30 55.090.31

Jednostruki Jednostruki sa prihvatom Okretni sa škopcem Dupli Dupli sa prihvatom Trostruki Trostruki sa prihvatom Ravni, fiksiranje sa dva vijka Jednostruki sa prihvatom i štoperom Dupli sa prihvatom i štoperom Trostruki sa prihvatom i štoperom Koloturnik tip Optimist Škopac za 55.090.01/02 Koloturnik dupli

Kolotur Ø mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Za konope do mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Prekidna vrstoa kg 300 300 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

( 55.090.01

( 55.090.04

( 55.090.05

( 55.090.08

( 55.090.06

( 55.090.30

( 55.090.11

( 55.090.10

55 - Koloturnici, štoperi

( 55.090.09

( 55.090.07

( 55.090.03

( 55.090.02

( 55.090.31

( 55.090.20

Mini koloturnici serije REGATTA

( 55.042.02/043.02

Od inoxa sa koloturom od plastike. Koloturnici

Koloturnici

Standard

Sa ležajem

Verzija

55.042.01 55.042.02 55.516.78 55.514.78 55.042.03

55.043.01 55.043.02 55.043.03

Jednostruki Jednostruki sa prihvatom Jednostruki na ravnom postolju Jednostruki na zakrivljenom postolju Okretni

Kolotur Ø mm 25 25 25 25 25

Za konope do mm 8 8 8 8 8

( 55.514.78/ 55.516.78

( 55.042.01/ ( 55.040.20

( 55.042.03/ 043.03

043.01

Mini koloturnici serije REGATTA

( 55.040.03

Od inoxa sa koloturom od plastike. Koloturnici

Kat.br.

55.040.01 55.040.02 55.040.03 55.040.04 55.040.05 55.040.06 55.040.07 55.040.08 55.516.75 55.514.75 55.040.20

Verzija

Koloturnici

Kolotur Za konope do Ø mm mm Jednostruki 25 6 Jednostruki sa prihvatom 25 6 Okretni sa škopcem 25 6 Dupli 25 6 Trostruki 25 6 Jednostruki sa štoperom i prihvatom 25 6 Dupli sa štoperom i prihvatom 25 6 Trostruki sa štoperom i prihvatom 25 6 Jednostruki na ravnom postolju 25 6 Jednostruki na zakrivljenom postolju 25 6 Škopac za Grillo per 55.040.01/02 - 55.042.01/02 25 6

Prekidna vrstoa kg 650 650 350 650 650 650 650 650 650 650 650

( 55.040.01

( 55.040.04

( 55.040.02

( 55.040.06

( 55.040.05

( 55.040.20 ( 55.514.75/ ( 55.040.07

( 55.040.08

55.516.75

759


55

Koloturnici Koloturnici serije "Plastinox" Kuište od crne plastike sa ojaanjima od inoxa. Koloturnici

Tehnike karakteristike

( 55.098.xx

( 55.100.xx

( 55.102.xx

( 55.101.xx

Version

Za konop mm

Ø kolotura mm

Prekidna ËvrstoÊa kg

Radna cvrstoca kg

A B C

8 10 12

34 45 56

800 950 1450

300 370 580

Koloturnici

Model

( 55.104.xx

( 55.105.xx

( 55.108.xx ( 55.109.xx

( 55.110.xx ( 55.111.00

A

B

1 kolotur, fiksni

55.098.00

55.098.01

-

1 kolotur univerzalna glava fiksna ili okretna

55.100.00

55.100.01

55.100.02

1 kolotur univerzalna glava fiksna ili okretna sa prihvatom

55.101.00

55.101.01

55.101.02

1 kolotur, glava na “U” okretna 2 kolotura, glava sa škopcem 2 kolotura, glava sa prihvatom

55.102.00 55.104.00 55.105.00

55.102.01 55.104.01 55.105.01

55.104.02 55.105.02

2 kolotura u liniji, univerzalna glava fiksna ili okretna

55.108.00

55.108.01

55.108.02

2 kolotura u liniji, univerzalna glava fiksna ili okretna sa prihvatom

55.109.00

55.109.01

55.109.02

2 kolotura u liniji, univerzalna glava, sa štoperom

55.110.00

55.110.01

55.110.02

2 kolotura u liniji, univerzalna glava, sa štoperom i prihvatom

55.111.00

55.111.01

55.111.02

55 - Koloturnici, štoperi

( 55.111.01/02

*

C

Raspoložive veliine.

Koloturnici na ležajevima "Wind Speed" Serija ojaana, od crne plastike i inoxa. Koloturnici

Tehnike karakteristike

( 55.067.xx

( 55.065.xx

Versione

Za konop mm

Ø kolotura mm

prekidna ËvrstoÊa kg

Radna cvrstoca kg

A B C

8 10 12

34 45 56

800 950 1450

300 370 580

( 55.068.xx ( 55.070.xx ( 55.071.xx

Koloturnici

Model

A

B

C

1 kolotur, fiksni

55.065.08 55.067.08

55.065.10 55.067.10

-

1 kolotur, fiksni sa prihvatom

55.068.08

55.068.10

-

1 kolotur, fiksni ili okretni 1 kolotur, sa prihvatom, fiksni ili okretni 2 kolotura, fiksni

55.070.08

55.070.10

55.070.12

2 kolotura, fiksni sa prihvatom

55.073.08

55.073.10

55.073.12

1 kolotur na ravnom postolju 1 kolotur, prihvat i štoper 2 kolotura u liniji sa štoperom, univerzalna glava 2 kolotura u liniji, univerzalna glava 2 kolotura u liniji sa štoperom, univerzalna glava sa prihvatom 3 kolotura, univerzalna glava 3 kolotura sa prihvatom, univerzalna glava

55.074.08

55.074.10

55.074.12

-

55.076.10*

55.076.12*

55.077.08

55.077.10*

55.077.12*

55.079.08

55.079.10

55.079.12

55.080.08

55.080.10*

55.080.12*

55.084.08 55.085.08

55.084.10 55.085.10

55.084.12 55.085.12

1 kolotur, fiksni na “U”

( 55.072.xx ( 55.073.xx

( 55.074.xx

( 55.079.xx ( 55.077.08

( 55.076.xx

( 55.080.08 ( 55.084.xx e 55.085.xx ( 55.077.10/12 ( 55.080.10/12

( 55.242.30/40

( 55.242.50/60

760

*

( 55.351.40

55.071.10

55.071.12

55.072.08

55.072.10

55.072.12

Koloturnici na ležajevima

Pribor za seriju WIND SPEED Koloturnici

Kat.br.

( 55.541.00/10

55.071.08

55.351.40 55.242.30 55.242.50 55.242.40 55.541.00 55.541.10 55.242.60

Koloturnici

Opis Postolje za montiranje koloturnika, univerzalno Opruga za umetanje izmeu 55.351.40 i glave za mm 8/10 Ploica za montiranje izmeu opruge i glave za mm 10 Opruga za umetanje izmeu 55.351.40 i glave za mm 12 (bez ploice) Vrtuljak za spajanje 55.076.10 i duplih, trostrukih koloturnika Vrtuljak za spajanjee 55.076.12 i duplih, trostrukih koloturnika Ploica za montiranje izmeu 55.351.40 i glave za mm 8


55

Koloturnici Karabini za koloturnike Od inoxa, za upotrebu sa koloturnicima sa univerzalnom glavom “Wind Speed” i koloturnicima na kuglinim ležajevima. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

Za koloturnik od mm

55.293.00

Kat.br.

Za koloturnik od mm

55.293.10

10

12

Koloturnici sa LEZAJEVIMA OD DERLIN-a Kuište od crne plastike sa ojaanjima inoxa. Koloturnici

Tehnike karakteristike Kat.br.

Za konope od mm

Ø kolotur mm

Prekidna vrstoa kg

Radna vrstoa kg

A B C D E

6 8 10 12 14

22 28 38 57 76

700 750 950 1000 2300

100 150 230 280 800

( 55.025.xx

( 55.026.xx

( 55.027.xx

( 55.028.xx

Koloturnici

Type

A

B

C

1 kolotur, fiksni

55.025.06

55.025.08

55.025.10

-

1 kolotur, okretni sa škopcem

55.026.06

55.026.08

55.026.10

55.026.12 55.026.14

1 kolotur, okretni na “U”

55.027.06

55.027.08

-

-

-

1 kolotur, fiksni sa prihvatom

55.028.06

55.028.08

55.028.10

-

-

-

55.029.08

55.029.10

55.029.12 55.029.14

E

-

( 55.029.xx

55.030.06

55.030.08

55.030.10

55.030.12 55.030.14

2 kolotura, sa prihvatom i škopcem 55.031.06

55.031.08

55.031.10

55.031.12 55.031.14

3 kolotura, sa škopcem

55.032.06

55.032.08

55.032.10

55.032.12 -

3 kolotura, sa škopcem i prihvatom

55.033.06

55.033.08

55.033.10

55.033.12 -

3 kolotura + štoper od karbona 3 kolotura + štoper od karbona + prihvat Ravni

55.034.06

55.034.08

55.034.10

-

-

55.035.06

55.035.08

55.035.10

-

-

55.036.06

55.036.08

55.036.10

55.036.12 55.036.14

jednostruki, okretni za stupie Ø mm 22/25

55.037.06

55.037.08

-

-

-

skretni sa štoperom i zglobom

-

55.039.08

-

-

-

koloturnik dupli 2 koloturnika 55.025.06 *

55.024.06

55.024.08

-

-

-

-

55.023.08

-

-

-

( 55.033.xx

( 55.030.xx

( 55.036.xx

( 55.031.xx

( 55.037.xx

( 55.032.xx

( 55.039.08

( 55.034.xx

55 - Koloturnici, štoperi

1 kolotur, sa škopcem okretni sa prihvatom 2 kolotura, sa škopcem

D

( 55.024.06/08 55.023.08

Raspoložive veliine.

( 55.035.xx

Mikro koloturnici Od plastike i inoxa AISI 316. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

55.250.01 55.250.02 55.250.03 55.250.04

Verzija

Kolotur Ø Za konope od mm mm

Prekidna vrstoa kg

Jednostruki sa fiksnim okom

22

4/6

450

Jednostruki sa prihvatom

22

4/6

450

Sa vrtuljkom

22

4/6

450

Na postolju sa otvorima za dva vijka

22

4/6

450

( 55.250.03

( 55.250.01 ( 55.250.02

( 55.250.04

Koloturi plastini montirani na kuglama od DERLIN-a Koriste se blokiranjem centralnog dijela koji na sebi ima otvor. Kolotur rotira oko krune kugle uz minimalno trenje. Koloturnici, rezervni koloturi za

Kat.br.

55.243.01 55.243.02 55.243.03

Koloturnici

D1 mm

D2 mm

D3 mm

D4 mm

S mm

29

5,1

8

22

12,5

Prekidna vrstoa kg

130

38

5,1

10

29

15,9

190

57

6,1

12

46

19,8

240

761


55

Koloturnici

Koloturnici sa ležajevima od specijalne plastike Vrlo lagani, ali i vrlo vrsti. Koloturnici

Tehnike karakteristike Za konop mm

Ø kolotura mm

prekidna ËvrstoÊa kg

Radna cvrstoca kg

A B

10 12

38 57

600 1080

230 320

55 - Koloturnici, štoperi

Versione

Koloturnici

Model

A

1 kolotur okretni ili blokirajui 1 kolotur okretni ili blokirajui sa prihvatom 2 kolotura (univerzalna glava) 2 kolotura (univerzalna glava) sa prihvatom 3 kolotura (univerzalna glava) 3 kolotura (univerzalna glava) sa prihvatom 1 kolotur sa prihvatom i štoperom (max 8 mm)* 3 kolotura (univerzalna glava) sa štoperom 3 kolotura (univerzalna glava) sa prihvatom i štoperom 1 kolotur na ravnom postolju 2 Kolotur tip violina 2 Kolotur tip violina sa prihvatom 2 Kolotur tip violina sa štoperom 2 Kolotur tip violina sa prihvatom i štoperom 4 Koloturi trostruki sa povratom *

55.056.01 koloturnik od lake legure max konop Ø 8;

*

55.057.01 55.058.01 55.063.01 55.064.01 55.065.02

* * * **

762

koloturnik od karbona max konop Ø 8; koloturnik od karbona max konop Ø 8; koloturnik od karbona max konop Ø 8; koloturnik od karbona max konop Ø 8; konop Ø max 10 mm.

55.050.01 55.051.01 55.052.01 55.053.01 55.054.01 55.055.01 55.056.01 55.057.01* 55.058.01* 55.059.01 55.061.01 55.062.01 55.063.01* 55.064.01* -

B

55.050.02 55.051.02 55.052.02 55.053.02 55.054.02 55.055.02 55.056.02 55.057.02 55.058.02 55.059.02 55.061.02 55.062.02 55.063.02 55.064.02 55.065.02**


Koloturnici

55

Koloturnici za winch na ležajevima od specijalnog kompozita Sa ležajevima od inoxa i kriketom. Kolotur Ø 57 mm, konop max Ø 10 mm. prekidna vrstoa 900 kg, radna vrstoa 205 kg. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

Opis Jednostruki okretanje DX

55.408.00 55.408.01 55.409.00 55.410.00 55.410.01 55.411.00 55.412.00 55.413.00 55.414.00 55.415.00 55.416.00 55.417.00 55.418.00 55.419.00 55.420.00

( 55.410.00/01

Jednostruki okretanje SX Jednostruki sa prihvatom Smjer okretanja DX

( 55.409.00

( 55.408.00/01

Smjer okretanja SX Jednostruki sa štoperom Jednostruki sa prihvatom i štoperom Trostruki sa štoperom Trostruki sa prihvatom i štoperom etverostruki + štoper (paranco 7:1) (za upotrebu sa 55.055.02)

( 55.411.00

etverostruki (za upotrebu sa 55.065.02 - paranco 8:1)

( 55.412.00

Tip violina Tip violina sa prihvatom Tip violina sa štoperom Tip violina sa prihvatom i štoperom

( 55.417.00 ( 55.413.00

55 - Koloturnici, štoperi

( 55.420.00 ( 55.416.00

( 55.415.00

( 55.418.00

( 55.419.00 ( 55.414.00

Koloturnici TUFNOL HYE Koloturnici

Tehnike karakteristike Version

Za konop mm

Ø kolotura tufnol mm

Prekidna ËvrstoÊa kg

A B C D E

8 10 12 14 16

30 35 43 50 60

800 1000 1500 2000 2500

Koloturnici

Model 1 kolotur, fiksni (EO)

A

B

C

D

55.001.00

55.001.01

55.001.02

55.001.03

-

1 kolotur, fiksni (EB)

55.002.00

55.002.01

55.002.02

55.002.03

55.002.04

1 kolotur, okretni (EW)

55.003.00

55.003.01

55.003.02

55.003.03

55.003.04

1 kolotur, fiksni sa prihvatom(EHO)

55.004.00

55.004.01

55.004.02

55.004.03

-

1 kolotur, fiksni sa prihvatom (EBH)

55.005.00

55.005.01

55.005.02

55.005.03

55.005.04

2 kolotura, fiksni (TB)

55.006.00

55.006.01

55.006.02

55.006.03

55.006.04

2 kolotura, okretni (TW)

55.007.00

55.007.01

55.007.02

55.007.03

55.007.04

2 kolotura, fiksni sa prihvatom (TBH)

55.008.00

55.008.01

55.008.02

55.008.03

-

2 kolotura, okretni sa prihvatom 55.009.00 (TWH)

55.009.01

55.009.02

55.009.03

55.009.04

1 kolotur, okretni sa prihvatom (EWH)

55.010.00

55.010.01

55.010.02

55.010.03

-

2 kolotura u liniji, okretni (ZBW) 55.011.00

55.011.01

55.011.02

-

-

1 kolotur, na ploi sa 3 vijka (LB) 55.012.00

55.012.01

55.012.02

55.012.03

55.012.04

56.101.08

56.101.10

56.101.12

-

-

2 kolotura + štoper (ZBK)

E

( 55.001.xx

( 55.002.xx

( 55.003.xx

( 55.005.xx ( 55.004.xx

( 55.006.xx

( 55.007.xx

( 55.008.xx

( 55.009.xx

( 56.101.xx

( 55.012.xx ( 55.011.xx

( 55.010.xx

763


55

Koloturnici Koloturnici "HYE serije Offshore"

( 55.100.xx

( 55.130.xx

( 55.110.xx

Sa kuištem od polikarbonata i inoxa, sa koloturom od "Torlon"-a samopodmazujui visoke otpornosti. Ove koloturnike karakterizira visoka prekidna vrstoa, 50% vea od ostalih trenutno na tržištu. Sa blokirajuom glavom u dvije pozicije ili sa okretnom glavom. Koloturnici

Tehnike karakteristike Versione

za konop mm

Ø kolotura mm

prekidna ËvrstoÊa kg

A B

16 20

63 80

3500 4600

Koloturnici

( 55.140.xx

( 55.120.xx

Model Jednostruki sa fiksnim ili okretnim škopcem

A

B

55.100.16

55.100.20

Jednostruki sa prihvatom, sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.110.16

55.110.20

Dupli sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.120.16

55.120.20

Dupli sa prihvatom, sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.130.16

55.130.20

Dupli sa štoperom i prihvatom, sa fiksnim ili okretnim škopcem

55.140.16

-

Mali koloturnici Od inoxa vertikalni sa koloturom od crne plastike. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

Za konope

55 - Koloturnici, štoperi

55.063.04 55.063.06 55.063.08

do mm 4 do mm 6 do mm 8

Koloturnici / skretnice Od inoxa ugradbeni za jarbol ili palubu, koltoru od plastike za tekstilne drizze. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

( 55.240.04

( 55.240.02

( 55.240.03

( 55.038.08

Ø kolotura mm

Ø max konopa mm

1

38

8

700

1

38

8

700

55.241.01 55.241.11* 55.038.06 55.038.08 55.240.02 55.240.03 55.240.04 *

( 55.241.01/11

Br. kolotura

Prekidna vstoa kg

1

22

6

700

1 1

28 55

8 12

750 800

2

25

8

560

2

33

10

600

Zakrivljeno postolje

( 55.038.06

Koloturnici, horizontalna montaža Kolotur od plastike diam.25mm. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

Za konope

55.511.75 55.511.78

Ø 5 mm Ø 8 mm

Koloturnici za metalnu sajlu

( 55.512.73/74 ( 55.513.73 /55.515.74

Od inoxa plitki sa koloturom od lake legure Ø mm 25, za elinu sajlu. Koloturnici

Koloturnici

Za sajle

( 55.241.06

Verzija

Ø mm 2,5

Ø mm 4

55.511.73 55.513.73

55.512.74 55.515.74

Koloturnici za metalne sajle Od elika inox ugradbeni za jarbol ili palubu, kolotur od lake legure, za metalne sajle.

( 55.241.04

Koloturnici

Kat.br.

( 55.240.05

764

Jednostruki Jednostruki sa prihvatom

( 55.241.03

55.241.03 55.241.04 55.241.06 55.240.05

Koloturnici

Br. kolotura

Ø kolotura mm

Ø max. sajle mm

Prekidna vrstoa kg

1

40

5

700

1

22

3

500

1

28

4

500

1

34

5

700


55

Koloturnici Koloturnici za skretanje roll-floka A) Od plastike, kompletno sa zglobom na 2 osovine B) Od plastike, sa prolazom za škote od inoxa. Koloturnici

( 55.504.00

Koloturnici

Kat.br.

55.503.00 55.504.00

Kolotur Ø mm

Ø max škote mm

Za stupie Ø mm

Prolaz konopa Ø max

24

10

25

-

A

-

-

25

12

B

( 55.503.00

Verzija

Koloturnici serije PLASTINOX Od crne plastike i inoxa, sa koloturom od tvrde anodizirane lake legure, za eline sajle, sa univerzalnom fiksnom ili okretljivom glavom. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

Kolotur Ø mm

Za sajle mm

34

4 max

700

45

5 max

950

55

6 max

1450

55.099.00 55.099.01 55.099.02

Prekidna vrstoa kg

Mikro-koloturnici SEA SURE ( 55.260.00

Od inoxa AISI 316, sa koloturom od staklenih vlakana-karbona. Koloturnici

Koloturnici

Opis

Ø kolotura Za konope Max mm od mm nosivost kg

55.256.00

Sa osovinom sa otvorima, i za ravnu montažu

19

4

140

55.257.00 55.259.00 55.260.00 55.261.00

Za ugradnju

19

4

140

Okretni sa okom

19

4

140

Okomita montaža

19

4

140

Sa osovinom na izvlaenje i sigurnosnim prstenom

19

4

140

( 55.257.00 ( 55.256.00

( 55.261.00

( 55.259.00

Serija koloturnika SEA SURE visoke izdržljivosti Sa kuištem od inoxa AISI 316, te koloturom od kromiranog mesinga. Lagani i vrlo vrsti. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

55.265.00 55.266.00 55.263.00 55.267.00 55.267.01 55.264.00 55.268.00 55.269.00

Verzija

Ø kolotura mm

Koloturnik sa osovinom na izvlaenje i nateznom vrstoom od 450 kg

25

6

30

Koloturnik sa fiksnom osovinom i nateznom vrstoom od 750 kg

25

6

30

Jednostavni koloturnik sa nateznom vrstoom od 750 kg Koloturnik za ugradnju na jarbol ili boom

25 25

6 6

30 30

Koloturnik za ugradnju na jarbol ili boom sa ravnom ploom

25

6

30

Koloturnik na ploici sa vijcima

25

6

40

Koloturnik za ugradnju na jarbol, posebno se preporua za spinnaker

25

6

30

Koloturnik za ugradnju na palubu, za razna skretanja

25

6

40

( 55.267.00 ( 55.265.00

( 55.266.0

0

Za konope do mm

( 55.269.00

( 55.268.00

( 55.267.01

( 55.263.00

55 - Koloturnici, štoperi

Kat.br.

( 55.264.00

Koloturnici-skretnice za konope roll-floka SEA SURE Od sjajnog inoxa. Koloturnici

55.508.00 55.509.00 55.506.00 55.507.00 55.505.00

Koloturnici

Model

Za škote do mm

za montažu na stupi ograde Ø mm 25

12

za montažu na pregradu za montažu na palubu sa koloturom koji se montira na dva nivoa za montažu na nosae ograda

12

12

za vertikalnu montažu

12

12

( 55.508.00

-

55.509.00

( 55.507.00 ( 55.505.00

Kat.br.

( 55.506.00

765


55

Koloturnici Koloturnici - skretnice "na polugu" Od inoxa. Koloturnici

Kat.br.

Koloturnici

Za konope od mm

Postolje mm

10/12 6

83x42 83x42

55.081.01 55.081.03

Kolotur materjal

plastika laka legura

Ø mm

55 55

Koloturnik za ugradnju Od crne lake legure sa koloturom od lake legure, za konope i metalne sajle. Koloturnici

Koloturnici

Kat.br.

mm

55.708.40

Ø kolotura mm

107x47x33

40x12

Koloturnik - skretnica za škote floka Drži u unutrašnjosti palube škotu, i olakšava zamotavanje floka, za što je u pravilu potreban izuzetan napor. To omoguava kolotur velikog promjera koji je montiran na ležajevima od delrina.

55 - Koloturnici, štoperi

Koloturnici

766

Kat.br.

55.502.00

Koloturnici

Kolotur Ø mm

Ø max škote mm

Centralni otvor mm

Radno optereenje kg

57

12

25,8

280

120


56

Štoperi Štoperi Štoperi i okretni podizai

 Štoperi i okretni podizai Okretni podiza

Okretni podiza

Okretni podiza

Od lake legure sa štoperom na ležajevima.

Sa štoperom i vodilicama na kuglinim ležajevima od lake legure.

Od crne anodizirane lake lagure sa koloturnikom za winch sa sitemom poluge. I koloturnik i štoper su na ležajevima.

Štoperi

Štoperi

Štoperi i okretni podizai

Kat.br.

56.266.00

Škote max mm

56.268.00

55.026/029/030/031.xx

Koloturnici

Štoperi i okretni podizai

Kat.br.

Za koloturnike

8

Štoperi i okretni podizai

Kat.br.

Za škote do mm 10/12

56.267.00

Vang

56 - Štoperi

Od inoxa, extra vrsti tip, talijanske proizvodnje. Koloturnici

Štoperi i okretni podizai

Kat.br.

Za konope mm

56.314.10

5/7

PM1

 Štoperi Štoperi “Clamcleats” Od aluminija sa plastinom bazom. Samootpusni kada sila pree dozvoljenu. Idealan za blokiranje/odblokiranje kromilarskog ruda u sluaju prepreke ili nasukavanja.

Štoperi

Štoperi

Kat.br.

Konop mm

56.257.00

4/6

Štoperi AISI 316

Od inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, blokiranje pomou sjajnih konusnih zuba.

Štoperi

3/6 3/6

*

Materjal AISI 316 AISI 316

A mm

B mm

C mm

82 55

66 27

18 17

3/6

AISI 316

48

36

15

3/6

AISI 316

82

66

18*

Za bum, sa zaobljenom bazom.

( 56.306.06

56.304.06 56.305.06 56.306.06 56.307.06

( 56.305.06

Za konope mm

( 56.304-307.06

Štoperi

Kat.br.

767


56

Štoperi ŠTOPERI CLAMCLEATS Štoperi

56 - Štoperi

Kat.br.

768

Štoperi

Za škote od mm

Šifra proizvoaa

Materjal

A mm

B mm

C mm

Napomena

56.263.00

1/4

(CL263)

plastika

44

23

13

56.204.05

3/6

(CL204)

plastika

52

36

17

56.213.04

3/6

(CL213)

plastika

70

49

21

desni

56.214.04

3/6

(CL214)

plastika

70

49

21

lijevi

56.222.00

3/6

(CL222)

aluminij

70

36

15

56.222.01

3/6

(CL222AN)

aluminij

70

36

15

56.203.08

3/6

(CL203)

plastika

82

66

18

56.211.08

3/6

(CL211MKI)

aluminij

82

66

18

56.211.28

3/6

(CL211MK1AN) aluminij

82

66

18

56.211.18

3/6

(CL211MK2)

aluminij

55

27

17

56.211.38

3/6

(CL11MK2AN)

aluminij

55

27

17

oksidacija tvrda crna

oksidacija tvrda crna

oksidacija tvrda crna

56.211.39

3/6

(CL11MK2AN)

aluminij

55

27

17

oksidacija tvrda crna sa prihvatom

56.702.00

3/6

(CL702)

aluminij

82

66

18

za boom

56.704.00

3/6

(CL704)

aluminij

82

66

18

za boom + prihvat

56.217.00

3/6

(CL217MKI)

aluminij

82

66

18

desni

56.217.01

3/6

(CL217MKII)

aluminij

55

27

18

desni

56.218.00

3/6

CL218MKI)

aluminij

82

66

18

lijevi

56.218.01

3/6

(CL218MKII)

aluminij

55

27

18

lijevi

56.255.00

3/6

(CL255)

aluminij

46

27

43

za skretnicu ispod palube ili kao "palubni štoper

56.235.00

3/6

(CL244)

alluminij

58

-

-

za boom surfa

56.252.00

3/6

(CL252)

alluminij

56

-

46

za boom surfa

56.247.00

3/6

(CL247)

alluminij

53

31

40

za jarbol surfa

56.248.00

3/6

(CL248)

alluminij

69

69

56.250.00

3/6

(CL250)

alluminij

84 11+29

56.708.00

3/6

(CL708)

alluminij

84 11+29

36

za jarbol surfa

56.230.00

3/6

(CL230)

alluminij

82

18

sa niskim koloturnikom

56.236.00

3/6

(CL236)

alluminij

82

66

18

sa visokim koloturnikom

56.253.01

3/6

(CL253)

alluminij

89

70

18

za trapez i vang.

56.253.02

3/6

(CL253AN)

alluminij

89

70

18

oksidacija tvrda crna

56.209.08

4/8

(CL209)

plastika

73

55

19

56.231.00

4/8

(CL231)

plastika

88

55

22

56.254.00

4/8

(CL254)

alluminij

70

55

19

56.206.10

6/10

(CL206)

plastika

74

51

79

desni

56.207.10

6/10

(CL207)

plastika

74

51

79

lijevi

56.201.10

6/12

(CL201)

plastika

95

72

28

56.201.11

6/12

(CL219)

alluminij

90

72

27

56.202.16

10/16

(CL205)

plastika

122

95

36

56.220.00

10/16

(CL220)

alluminij 118

95

37

56.232.00

3-6

(CL232)

plastika

35

35

36

specijalni mod. CUB

56.223.00

3-6

(CL223)

plastika

52

-

18

specijalni za povezivanja

56.234.00

6/12

(CL234)

plastika

78

-

24

specijalni za povezivanja

56.233.00

2/6

(CL233)

plastika

57

-

36

specijalni za jedra

56.241.00

3/6

(CL241)

alluminij

70

49

21

specijalni za jedra

56.258.00

3/6 lijevi

(CL258)

alluminij

70

49

21

specijalni za jedra

56.259.00

3/6 desni

(CL259

alluminij

70

49

21

specijalni za jedra

56.260.00

2-5

(CL260)

plastika

32

-

10

specijalni za povezivanja

56.261.00

3-6

-

alluminij

-

-

-

specijalni snažni štoper

56.262.00

3-6

-

alluminij

-

-

-

specijalni snažni štoper

66

40

za jedro surfa

48

za jarbol surfa

sa mostiem


Ĺ toperi

56

56 - Ĺ toperi 769


56

Štoperi Štoperi od plastike Specijalno ojaani sa staklenim vlaknima, sa oprugama od inoxa, vrlo lijepe završne obrade i savršene funkcionalnosti, za konope 6/11 mm, mjere: baza mm 70x30. Štoperi

Štoperi

štoperi od legure

( 56.460.00

štoperi od plastike

56.460.01 56.461.01 56.462.01

( 56.460.01

56.460.00 56.461.00 56.462.00

Napomena jednostavni

sa vodilicom sa mostiem za škote

( 56.462.00

( 56.461.01 ( 56.461.00 ( 56.462.01

Štoperi 56.253.00 Od anodizirane lake legure sa štoperima montiranim na kuglama od delrina. Baza 64 x 30 mm, za konope od 5/12 mm. Štoperi

Štoperi

Štoperi Od karbonskih vlakana na kuglama, vrlo lagani i vrsti. Štoperi

Štoperi

Kat.br.

56 - Štoperi

( 56.025.14/44

Za škote od mm

Izlaz mm

56.025.10 56.025.32

3/8

47x23x20

56.025.14

5/14

56.025.44

56.025.11

3/8

64x30x28 47x23x20 s ležajevima od lake anodizirane legure

56.025.14

Mostii u raznim bojama Štoperi

Štoperi

Kat.br.

56.025.15 56.025.16 56.025.17 56.025.18

Za štopere

Boja

56.025.10

crna

56.025.10

crvena

56.025.10 56.025.10

žuta plava

Štoperi

6.2 54 .10

(5

6.2 54 .40

( 56.254.20

Za štopere

Boja

56.085.45 56.085.46 56.085.47 56.085.48

56.025.32

crna

56.025.32

crvena

56.025.32 56.025.32

žuta plava

Štoperi

Kat.br.

(5

Kat.br.

Opis Mosti za štopere 56.025.10

56.318.00 56.319.00 56.254.20 56.254.30 56.254.40 56.254.10

Mosti za štopere 56.253.00/025.32 Vodilica od inoxa, prednja za 56.253.00 Vodilica od inoxa, stražnja za 56.253.00 Podloga od delrina nagnuta za 56.253.00 Podloga od delrina ravna za 56.253.00

( Primjer ( 56.254.30

( 56.319.00

montaže

( 56.318.00

56.814.00 Za upotrebu sa 56.203.08; 56.211.08/28; 56.217.00; 56.218.00; 56.236.00. Onemoguava sluajno otpuštanje škote i u suprotnom smjeru se škota može pustiti da slobno klizi. Štoperi

770

Štoperi

56.816.00 Radi samo kod upotrebe sa 56.814.00. Omoguava rad sa vanjskim kutevima. Može se koristiti sa 56.203.08; 56.211.08/28; 56.218.00; 56.236.00. Prolazi za škote

Štoperi


Štoperi

56

Upotreba i instrukcije za montažu . FIGURA 1 - Specijalni sistem koji drži "zube" na njihovom mjestu kako ne bi došlo do njihovog pomicanja. Ovo garantira montiranje bez problema, kako se štoper ne bi razdvojio.

FIGURA 2 - Štoperi od derlina imaju specijalne "zube" od sjajnog inoxa. Nije potrebno nikakvo održavanje i imaju vrlo dugi vijek trajanja. Sjajnost inox površine garantira zaštitu škota. Ovaj štoper idealna je kombinacija laganog materijala i vrstoe obzirom na dijelove od inoxa.

FIGURA 3 - Umetanjem škote u vertikalnu poziciju, zupanici se automatski zatvaraju. Suprotno ostalima koje se prethodno moraju otvoriti. Zubi na štoperu nagnuti su prema naprijed na prednjem dijelu, te trasformiraju vertikalni pritisak škote (A) u rotaciju zupanika (B) (patentirano). Ovo garantira maksimalnu funkcionalnost. Niti jedan drugi štoper nema ovu karakteristiku.

( SLIKA 1

( SLIKA 2 ( SLIKA 3

Štoperi

“Servo 11” Kompletan sa prolazom za škote (vidi fotografiju) i vijcima, u prozirnom blister pakovanju. Štoperi

Kat.br.

56.011.00

Za škote mm 3/8

Štoperi

Razmak otvora mm 27

Visina mm 18

“Servo 22” Kompletan sa vijcima, u prozirnom blister pakovanju. Za škote mm 6/12 56.022.00 (Razmak otvora mm 42) 56.022.01 (Razmak otvora mm 40) 56.022.02 (Razmak otvora mm 37) Štoperi

“Servo 33” Kompletan sa vijcima, u blister pakovanju. Štoperi

56.033.00

Štoperi

Za škote mm

Razmak otvora mm

Visina mm

10/14

52

31

“Servo 44” Izuzetno dobro klizi, konstrukcija plosnata bez plastinog postolja i ojaanih osovina, kompletan sa vijcima. Štoperi

Kat.br.

56.014.00

Za škote mm 10/14

Štoperi

Razmak otvora mm 52

Visina mm 27

56 - Štoperi

Kat.br.

Vodilica za škote za Servo 22 56.022.10 Opcionalno (doljnja vodilica kao na slici Servo 11), montira se ispod stezalice štopera. Štoperi

Štoperi

Vodilica za škote Horizontalna, kompletna sa ploicama. Štoperi

Kat.br.

56.022.40 56.022.42 56.022.37 56.022.33

Za "Servo" 22 22 22 33/44

Štoperi

Razmak 40 42 37 52

771


57 Ruke za winch, roll-flok Roll-flok Roll-flok i pokrovi za križeve PM1

 Roll-flok Plutajue ruke za winch

Ruke za winch univerzalne i plutajue

Sa sistemom blokiranja “Lock In” na winchu. Univerzalne za bilo koji winch. Drška montirana na ležajevima. Od plastike (staklenih vlakana), garantiraju istu vrstou kao i metalne ruke, vodootporne su i ne tonu. Rucke za winch

Kat.br.

Dužina mm

57.176.09 57.176.10

57 - Ruke za winch, roll-flok

Od plastike/staklenih vlakana, sa površinskim slojem od karbona, ruka montirana na ležajevima, blokiranje “Lock In” na winchu.

Roll-flok

Rucke za winch

200 (8”)

Roll-flok

Kat.br.

Dužina mm

57.177.09

250 (10”)

200 (8”)

Rezervne ruke za winch

Ruka za winch

Od crne lake legure, sa plastinom rukom i sigurnosnim blokiranjem. Model univerzalni.

Od sjajnog inoxa. Sa sigurnosnim blokiranjem.

Rucke za winch

Kat.br.

57.109.00 57.109.01

Rucke za winch

Roll-flok

Roll-flok

Kat.br.

Dužina mm

Dužina mm

57.424.30 57.424.31

200 250

250 200

Univerzalna ruka za winch "Speadgrip" Izraena od anodizirane lake legure, sa kugliastim držaem. Ruke za winch

Roll-flok

Kat.br.

Dužina mm

57.110.01

250

Teleskopska ruka za winch “Speedfriend” Od specijalnog plastinog materijala. Ruka montirana na inox ležajevima. Teleskopski sistem omoguava mijenjanje odnosa snage i brzine podizanja konopa, optimalizirajui kretanje. Prikljuak univerzalni sa blokiranjem. Rucke za winch

Roll-flok

Kat.br.

Hod mm

57.107.00

177/254

Nosa ruki za winch

Nosa ruki za winch

57.635.72 Od mekanog PVC-a, presjek 90x60mm. Dužina 290mm

57.175.20 Od vrstog platna za jedra, univerzalni model, u specijalnom pakovanju.

Univerzalni nosa Od crne plastike za ruke za winch. Fiksira se pomou 3 vijka. Koristi se umjesto džepova od PVC-a. Držaci rucki za winch

Kat.br.

57.635.70

772

Roll-flok

Ø baze mm

Visina mm

52

26


Roll-flok i pokrovi za križeve

57

 Roll-flok i pokrovi za križeve Pokrov za križeve Od mekanog PVC-a antiabrazivnog. Može se koristiti i kao zaštita na stupiima za ograde. Zaštita križeva

Kat.br.

mm 28x91 32x78 50x125

57.490.02 57.490.03 57.490.05

Roll-flok i pokrovi za križeve

Za sajle max mm 6 9 12

Prodaju se u paru.

Zaštita za križeve samopodešavajua aerodinamikog profila Izraena od mekanog termoplastinog materijala, pogodna je za upotrebu sa raznim tipovima križeva. Montiraju se za par sekundi i fiksiraju se pomou našeg artikla 65.115.01 ili slinog. U blister pakovanju. Zaštita za križeve

Kat.br.

57.492.01 57.492.02 57.492.03

Roll-flok i pokrovi za križeve

Za sajle do mm 4 6 8

Za križeve presjeka max mm 38x13 57x17 83x25

Vanjske dimenzije mm 114x45x48 145x65x60 190x93x71

jedan par jedan par jedan par

Od mekanog plastinog materijala UV otpornog koji se vrlo jednostavno odstranjuje kad ostari. Zaštita križeva

Kat.br.

57.374.00

Roll-flok i pokrovi za križeve

Boja

svijetlo siva

25 mm x 10 m

“Sailguard” koluti za zaštitu jedra Od bijele plastike. Instaliraju se u par sekundi bez skidanja sartija. U lijepom izložbenom pakovanju. Zaštita križeva

Roll-flok i pokrovi za križeve

Kat.br.

Za sartie do 9 mm

57.373.40

57 - Ruke za winch, roll-flok

Traka za zaštitu križeva

Prodaju se u paru.

Roll-flok HOOD Sea Flex sa profilom Projektiran je na nain da i malim plovilima da prednosti velikih plovila sa istim troškovima. Jednostavan je za montiranje, profil iz jednog komada, plastini, sa elinim kabelom u sredini za optimalizaciju upotrebe (maksimalna dužina straja 10,30 metara osigura-osigura). Bubanj se može skidati. Konstruiran od plastinih materijala sa UV-zaštitom, inox elika i ležajevima od Derlina kao garancija za maksimalno lagano klizanje.

Roll-flok

Kat.br.

57.050.00

Roll-flok i pokrovi za križeve

Sa štrajima do mm

6

Za plovila od 18 do 26’

773


57

Roll-flok i pokrovi za križeve

Roll-flok sa runim povratom i konopiem “Sea Sure” Od inoxa, sa koloturom od plastike. Roll-flok "Sea Sure" je projektiran kako bi osigurao potpunu pouzdanost. Bubanj je zatvoren i zaštien radi onemoguavanja blokiranja konopa tijekom opreacija otvaranja i zatvaranja. Sastoji se od ležajeva od inoxa te osigurava savršeno funkcioniranje ak i kada je stral podvrgnut makismalnom optereenju. Njegova visina od samo 50mm omoguava instaliranje floka vrlo nisko, malo iznad palube, te time maksimalnu efikasnost jedra. Može biti montiran i ispod palube korištenjem specijalne dodatne cijevi od inoxa. Roll-flok može zamotati do 3,5 m konopa promjera 3mm, omoguavajui korištenje jedara dužine doljnjeg ruba od cca. 3 metra. Ova dužina smanjuje se kod konopa veeg diametra. Roll-flok

Kat.br.

Za male jedrilice svih tipova

57.299.00

Roll-flok i pokrovi za križeve

Ø tambura 69 mm

116

Vrtuljak “Sea Sure” 57.295.00 Od inoxa, za roll-flok, sa ležajem od inoxa. Roll-flok

Roll-flok i pokrovi za križeve

57 - Ruke za winch, roll-flok

ROLL-FLOK CROCIERA BAMAR Izraen radi što jednostavnije montaže uz upotrebu jednostavnog alata, sa uputstvom za montažu. Vrtuljak omoguava da se u unutrašnjosti polozi nateza floka što olakšava instalaciju. Profili ovalnog presjeka su modularni elementi dužine 1,5 mt realizirani od anodizirane aluminijske legure te imaju visoka aerodinamina svojstva. Profili su sa dvostrukom vodilicom. Vrtuljak je sa landama od inoxa koje omoguuju podizanje sa mosta; bande su sa otvorima kako bi se regulirala visina i olakšao prolaz sidra. Okretljiva glava i vrtuljak rade na dvostrukim kuglinim ležajevima od Derlina koje nije potrebno podmazivati i koji zahtjevaju minimalno održavanje. Vrtuljak je kompletno od anodiziranog aluminija a dijelovi od inoxa su izolirani sa zaštitnom folijom od najlona. Montira se na originalni nosa floka (postojeci). Dimenzije doljnjeg terminala moraju biti manje 13 mm za mod. 57.053/054/055 i manje za mm 23 za mod. 57.056/057.

Roll-flok | Bamar

Tehnike karakteristike Aluzija ROD # * Ø Fune 1x19 ** Max vela m2 (150%) LFT max m A B C D E F G H I J L ØM ØN O P Q R S T U V W X Y Z Øa Ød Øi Øm

C0 57.053.00 C0T 57.054.00 C1 57.055.00 C2 57.056.00 C3 57.057.00 -10 -10 -10 -17 -22 4-7 4-7 5-8 8-10 10-12 27 30 45 70 100 8 8,7 10,5 13 15,5 104 104 110 110 168 168 185 185 25 25 30 35 40 40 88 88 93 98 120 120 120 180 180 860 860 990 1080 1170 455 455 600 700 790 340 340 400 445 490 300 300 360 410 450 2.5 2.5 3.0 3.0 4.0 15 15 20 30 32 130 130 178 220 270 110 110 153 200 250 97 97 93 94 103 70 70 75 85 90 100 100 110 125 135 130 130 145 165 180 160 160 180 205 225 190 190 215 245 270 30 30 30 38 50 30 30 30 40 40 370 370 510 610 700 750 750 750 750 750 27 27 58 65 75 15 15 20 23 25 8 8 8 10 12 60 60 78 90 100 30 30 35 45 55 13 13 13 23 23 Roll-flok i pokrovi za križeve

Kat.br.

57.053.00 57.054.00 57.055.00 57.056.00 57.057.00

774

Kit baza

Produžni profil 1,5m

dužina preko svega KK metri 4,12

57.059.01

dužina preko svega KK metri 5,99 dužina preko svega KK metri 9,13

57.059.01 57.059.01

dužina preko svega KK metri 12,23 dužina preko svega KK metri 15,32

57.059.02 57.059.02


58/59 58 - Lande, Šteke za jedra Lande, klizai i pribor Šteke za jedra

59 - Stepenice za jarbol Stepenice za jarbol PM1

 Lande, klizai i pribor Ploa za vrh jarbola Od inoxa. Prikljuci za dvije sartije, jedan štral, jedan podiga floka, sa koloturom. Ploce za jarbol

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Za plovila od m 3,5 do m 4,5

58.234.10

Mostii/Obujmica/Lande

58 - Lande, Šteke za jedra / 59 - Stepenice za jarbol

Ploe za jarbol

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Opis

58.331.00

Mosti od inoxa sa 4 otvora. Za boom od mm 40/50, dužina mm 80

58.330.00

Mosti od inoxa za boom, sa 4 otvora. Za fiksiranje koloturnika na boom

58.531.50

Obujmica od inoxa za fiksiranje, nagnuta za jarbole od mm 50/60

58.528.00

Landa za spajanje sartije od inoxa od mm 15x1,5 sa osovinom Ø mm 6

58.329.00

Kukica od inoxa, za podigae i razne druge upotrebe

Landa sklopljena Lande

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Dužina mm

Ø otvora mm

Osovina mm

Materjal

120

6

6x10

inox

58.529.00

Landa preklopljena sa dvostrukim otvorima Lande

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

58.370.80 58.370.81

Od mm

Ø osovinice mm

Podešavanje mm

Hod mm

Materjal

108x23

5

3 po 3

68

inox

115x30

6

3 po 3

68

inox

( 58.370.80

Landa dvostruka od inoxa, kompletna sa otvorima za regulaciju. Lande

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

mm

58.506.30

Osovinice Ø mm

120

6

Spojka za štral pramana od inoxa

Ploce za jarbol

Kat.br.

Spojka za štral od inoxa

Ploce za jarbol

Lande, klizai i pribor

Ø otvora mm

Baza mm

Visina mm

5

60x34

38

58.604.00

Kat.br.

58.530.40

Lande, klizai i pribor

Ø otvora mm

Baza mm

Visina mm

5

49x16

37

Lande sa otvorima Od inoxa, služe umjesto natezaa. Lande

Kat.br.

58.506.10 58.506.11 58.506.12 58.506.15

Lande, klizai i pribor

Dimenzije mm

Ø otvora mm

14x2

6

80

mm

14x2

6

100

14x2

6

125

14x2

6

1000

775


58/59

Lande, klizai i pribor Lande sa otvorima Od inoxa teški tip. Lande

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

58.507.10 58.507.11

Dužina mm

Širina mm

Debljina mm

Ø otvora mm

145 205

19 19

2,5 2,5

8 8

Ploa za podnožje jarbola Od inoxa, “U” oblika. Sa otvorima za regulaciju. Ploce za jarbol

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

mm

58.511.80

150

od 3 do 5

Mostii za bum Od inoxa za fiksiranje koluturnika na bum, wang, itd. Mostici

Lande, klizai i pribor

58 - Lande, Šteke za jedra / 59 - Stepenice za jarbol

Kat.br.

58.802.06 58.802.08 58.802.10

Kukica za škotu spinnakera

Širina mm

Visina mm

6

60

80

Prolazna osovina mm

5

8

80

120

6

10

100

120

8

Kukica za spinnaker i razne upotrebe

58.248.00 Kukica od crne plastike za spinnaker Kuke

Konop Ø mm

58.135.00 Kukica od crne plastike za spinnaker i razne upotrebe

Lande, klizai i pribor

Kuke

Lande, klizai i pribor

Gancetto per passascotte spi ed usi vari 58.061.00 Kukica od crne plastike za škote spinnakera i druge upotrebe Kuke

( 58.244.00

Lande, klizai i pribor

Karabin za flok Karabini za flok

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Do

Otvor Ø mm

58.144.00 58.244.00

Materjal

4

5

Plastika

5

6

Plastika

( 58.144.00

Jeziak za blokiranje kormila

Kope za privršivanje kormila "teški tip"

58.021.01 Kope od inoxa teški tip od inoxa debljine 1,6 mm sa ovalnim otvorima za regulaciju.

58.021.00 Jeziak od plastike za blokiranje kormila

Kuke

Lande, klizai i pribor

Klizai za glavno jedro visoke otpornosti Od inoxa , za upotrebu i kao prikljuci za bum. Klizaci za glavno jedro

Kat.br.

58.088.01 58.088.02 58.088.03

Lande, klizai i pribor

B mm

C mm

16

4,5

D mm

25

19

4,5

25

22

4,5

25

Klizai za glavno jedro Klizaci za glavno jedro

Kat.br.

58.089.00 58.090.00 58.091.00 58.092.00

Lande, klizai i pribor

Širina B mm 16 18 22 24

Nosivost max kg 400 420 530 530

Materjal Plastika Plastika Plastika Plastika

Škopac "na pritisak" za bona platna Klizaci za glavno jedro

Kat.br.

58.045.20

776

Lande, klizai i pribor

Prolaz sajle od mm

Materjal

8

Plastika


Lande, klizai i pribor

58/59

Kliza za glavno jedro Klizaci za glavno jedro

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

A mm

B mm

C mm

D mm

23

9

13,5

28,5

plastika

22

12

13,5

30

plastika

58.357.00 58.358.00

Materjal

Klizai za glavno jedro polukružni Klizaci za glavno jedro

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

58.047.50 58.047.70

A mm

B mm

D mm

E mm

30

28

14

4,5

Materjal

plastika

25

25

10

3,0

plastika

58 - Lande, Šteke za jedra / 59 - Stepenice za jarbol

Škopac za kliza glavnog jedra Klizaci za glavno jedro

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Ø osovine (Pin) mm

Za kliza model

6

58.357.00

plastika

8

58.358.00

plastika

8

58.357/358.00

plastika

58.045.91 58.045.90 58.045.80* *

Materjal

Dugi tip, svijetli otvor 42 mm, posebno za klizae glavnog jedra

Prolazi za škote Prolazi

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Opis Mosti od crne plastike za škote na derivama

58.101.90

Mostii za škote sa unutrašnjim okom Od inoxa Prolazi

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Za konope od mm

58.101.82 58.101.83 58.101.84

4/6 6/8 8/10

Prolazi za škote od crne plastike Prolazi

Lande, klizai i pribor

Kat.br.

Otvor od mm

58.141.91 58.141.92 58.141.93

Kat.br.

Otvor od mm

58.241.91* 58.241.92*

9 13

6 13

17 *

Sa ojaanjem u prolazu od inoxa.

 Šteke za jedra Šteke za jedra i tende Za jedra od fiberglassa. Vrlo otporne i istovremeno fleksibilne. Izraene u skladu sa najnovijim tehnikim dostignuima prema potrebama regatnih plovila. Šteke za jedra

Šteke za jedra

Ravne mm

Okrugle Ø mm

50x4,0

-

24x2,5

-

2m

58.660.45 58.660.46 58.660.47 58.660.48 58.660.49 58.660.50 58.660.51 58.660.52

Dužina šipke 4m 3m

Terminali 6m

58.660.65

-

-

-

-

-

58.660.67

-

-

-

-

-

-

-

-

58.660.71 58.660.72

-

-

-

-

24x4,0

-

9x2,5

-

18x2,0 15x3,0

-

31x3,0

-

40x4,0

-

-

10

-

-

12

-

-

58.661.10 58.661.12

-

-

14 16

-

-

-

58.661.14 58.661.16

*

-

58.660.58* 58.660.59* 58.660.56 58.660.57 58.660.53 58.660.54 58.660.55 -

( (

58.660.46/48/49

58.660.45/47/50/51/52

(

58.661.10/12/14/16

prodaju se u paru

777


58/59

Šteke za jedra Kapice za krajeve šteka Šteke za jedra

Šteke za jedra

Kat.br.

Za šteke

58.660.53 58.660.54 58.660.55 58.660.56

Kat.br.

Za šteke 58.660.49

58.660.57 58.660.58* 58.660.59*

58.660.50 58.660.51 58.660.52

58.660.46 58.660.47

58.660.48 *

Prodaju se u paru (jedna velika + jedna mala)

Zaštita za krajeve šteka Od plastike, kit se sastoji od jednog para završetaka + vijaka za fiksiranje. Šteke za jedra

Šteke za jedra

Kat.br.

Za šteke ravne mm

58 - Lande, Šteke za jedra / 59 - Stepenice za jarbol

58.662.01 58.662.02 58.662.03

15/31 35/40 Heavy Duty 35/40

 Stepenice za jarbol

Sklopiva stepenica AISI 316

Izraena od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedenog postupkom mikrofuzije, sa zaštitom od vibracija.

Stepenice za jarbol

Stepenice za jarbol

Kat.br.

59.806.00

Baza mm

zatvorena

Izboenost mm otvorena

109x65

38

145

Sklopiva stepenica za jarbol Od inoxa sa protukliznom mekanom plastikom na preki. Stepenice za jarbol

Stepenice za jarbol

Kat.br.

59.805.00

Baza mm

sklopljena

Izboenost mm otvorena

85x60

25

108

Stepenice za jarbol od tondina diam. 6 mm AISI 316

59.804.00 Od inoxa AISI 316. Idealne su za penjanje na jarbol bez stolice za panjanje, potpuno su sigurne; univerzalne za bilo koji tip jarbola. Preporua se razmak od 60 cm izmeu stepenica.

Stepenice za jarbol

Stepenice za jarbol

Hvatišta kormila Od inoxa i lake legure. Prikljucci za kormilo

( 59.127.50

Kat.br.

59.127.50 59.127.51

( 59.127.51

778

Stepenice za jarbol

Za debljinu kormila od mm

kratki

Nosa mm dugi

Za

12 35

75 132

108 179

3/4 5/6


Stepenice za jarbol

58/59

Stepenice za penjanje na jarbol Realizirane od tekstilne trake i stepenica od aluminija. Stepenice treba fiksirati u doljnjem (idealno je fiksirati ih ispod prikljuka buma i nakon toga nategnuti ih pomou drizze; nakon ĹĄto se dobro nategnu (pomou wincha) stepenice postaju vrste i stabilne zahvaljujui posebnom sistemu samostezanja svake stepenice. ak ikad se stepenice nagnu ostaju vrste i ne okreu se oko svoje osi. Stepenice za jarbol

Kat.br.

59.807.03 59.807.05

DuĹžina m

8 12

58 - Lande, Ĺ teke za jedra / 59 - Stepenice za jarbol 779


60 Tanguni, produžetak kormila Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez Glave tanguna i nosai tanguna

PM

 Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez Teleskopski produžetak kormila od anodizirane lake legure sa zglobom od inoxa, obloga "Soft". Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Kat.br.

Cijevi Ø mm

Obloga Ø mm

17 - 20

25

66 - 120

17 - 20

25

93 - 173

60.668.00 60.668.01

Dužina cm

Produžeci poluge kormila Od crne anodizirane lake legure, sa zglobom od elastomera, obloga "golf". Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

60 - Tanguni, produžetak kormila

Kat.br.

Ø mm

60.511.00 60.511.11 60.511.12

Dužina cm

16

61

16 16

76 91

Teleskopski produžetak kormila RWO Od lake legure, sa oblogom od Foam antiskida i završnom drškom, fleksibilna spojka od gume. Idealan za derive i plovila sa malim kabinama. Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Kat.br.

Dužina podesiva cm

60.542.00

70 - 122

Stick FRIEND Podesiv po dužini na jednostavan i precizan nain. Objedinjuje dvije važne funkcije: 1) vrlo je vrst i precizno produživ stick - 2) runi je autopilot; obavlja istu funkciju volantina za blokiranje kormilarskog kola. Kad se jednom blokira u svom sjedištu drži u željenoj poziciji polugu kormila, može se jednostavno regulirati okretanjem ruke i klizanjem do nove željene pozicije; nakon toga se pusti ruka, i “Friend” se blokira u toj poziciji. Vrlo je jednostavno vraanje na upravaljanje tradicionalnim stickom: jednostavno se podigne sa svoje baze da bi se privrstio. Korisno u plovidbi, za napuštanje poluge kormila u svakom trenutku, u luci ili na otvorenom moru kako bi se držala blokiranom poluga kormila.

( E: Mjere maksimalnog i minimalnog produženja sticka. L: Mjere udaljenosti od toke fiksiranja kuke (Y) do toke fiksiranja šarnira sticka na poluzi kormila (X).

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Ruka A

B

60.664.00 60.664.01

60.663.02 60.663.00 60.663.01

Produživost mm

Kvota L plovila

585/821

670/760

642/935

760/870

750/1043

870/980

Zglobovi za produžetak kormila Produžne poluge za kormila

Kat.br.

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Descrizione

60.050.04

Zglob za produžetak, od elastomera, za cijevi Ø mm 13 unutrašnji

60.050.05 60.050.06

Podloška da podešavanje za cijevi mm 25/32 vanjski Ležaj redukcijski za cijevi Ø mm 17 unutrašnji

Fleksibilna spojka za produžetke kormila Od plastike i neoprena, omoguava brzo demontiranje istog kada je to potrebno; Produžne poluge za kormila

Kat.br.

60.237.60

780

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Za cijev unutrašnjeg Ø mm

16


Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Produžetak poluge kormila

60

Produžetak poluge kormila “Grateau"

60.317.00 Drži uvijek horizontalno produžetak bez obzira u kojoj poziciji se nalazi.

60.316.00 Od inoxa, talijanske proizvodnje. Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez Produžne poluge za kormila

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Ležište za fiksiranje produžetaka na polugu Od crne plastike. Jezicci inox

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Kat.br.

Za cijev mm

Kat.br.

Za cijev mm

Kat.br.

Za cijev mm

60.234.00

15/16

60.238.40

18/20

60.238.60

22

Grip Kit Specijalna gumirana samoljepiva traka za oblaganje produžetaka kormila, ruki za skije, buma windsurf-a, kako bi bili potpuno protuklizni. Produžne poluge za kormila

Kat.br.

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Boja

60.640.00

crna

1 m x 38 mm u blister pakovanju

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

Kat.br.

Za škote do mm

Dužina mm

6

180

60.514.70

60.514.80 Produžetak za trapez od inoxa.

60.205.00 Ruka za trapez od crne plastike ILV. Udobna i lagana.

60.534.00 Ruka za anatomskim umecima. Trapez, pribor za

Okrugle ruke za trapez Mogu se koristiti i kao sistem za blokiranje konopa (crvena, zelena, plava, zuta, crna). Trapez, pribor za

crvena

60.202.01RO 60.202.02RO

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

zelena

plava

60.202.01VE 60.202.02VE

žuta

60.202.01BL 60.202.02BL

60.202.01GI 60.202.02GI

crna

Ø mm

60.202.01NE 60.202.02NE

trapez

sa

Teleskopski produžeci kormila i ruke za trapez

52 65

mekanim

60 - Tanguni, produžetak kormila

Prsten trapeza sa koloturnikom za regulaciju Trapez, pribor za

 Glave tanguna i nosai tanguna Prikljuak tanguna vrlo lagan “Rwo”

Glava tanguna

Od crne plastike i inoxa. Montira se u unutrašnjosti cijevi od lake legure.

Kompaktna i vrlo praktina.

Tanguni

Tanguni

Glave tanguna i nosai tanguna

Kat.br.

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

60.137.70 60.137.71

60.043.00 60.043.01

25 32

Glave tanguna i nosai tanguna

Za cijevi Ø mm

30x1,5 40x2

Automatski prikljuci tanguna Pfeiffer Od anodizirane lake legure Tanguni

Kat.br.

60.765.30

Glave tanguna i nosai tanguna

Za cijevi Ø mm

40x2,0

Kat.br.

60.765.40

Za cijevi Ø mm

50x2,5

781


60

Glave tanguna i nosai tanguna Prikljuci tanguna Od anodizirane lake legure sa cilindrom na oprugu od inoxa. Tanguni

Glave tanguna i nosai tanguna

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

60.328.10

Kat.br.

Za cijevi Ø mm

60.328.11

50x46

65x60

Klizai za prikljuke tanguna Pfeiffer Od anodizirane lake legure sa blokiranjem na oprugu. Tanguni

Glave tanguna i nosai tanguna

Kat.br.

Za šine mm

60.528.01

Kat.br.

Za šine mm

60.528.02

25

32

Nosa tanguna 60.157.10 Od inoxa sa ploicom za fiksiranje na rukohvate Ø mm 25. Tanguni

Nosai tanguna

( 60.615.73

60 - Tanguni, produžetak kormila

Glave tanguna i nosai tanguna

AISI 316 Tanguni

Od sjajnog inoxa AISI 316. Vrlo su lagani i funkcionalni. Montiraju se na palubu.

Glave tanguna i nosai tanguna

Kat.br.

Za glavu tanguna

60.615.73

Ploa "Sea Sure" za fiksiranje jarbola

Ploe za fiksiranje sa ravnom bazom

Ploa "Sea Sure". Od inoxa, za fiksiranje na jarbole ili bum sa radijusom od Ø mm 100. Ploce za fiksiranje

Kat.br.

Ploa mm 63x75

60.137.34

Glave tanguna i nosai tanguna

Prsten od mm 8

Karakteristike šipka visine mm 110

Ploa od inoxa, sa ravnom bazom. Ploe za fiksiranje

Kat.br.

Fiksiranje 6 otvora od 5 mm

Ploa mm 50x40

60.137.33

Glave tanguna i nosai tanguna

Prsten Ø mm 6

Fiksiranje 4 otvora od mm 5

Prsten za tangun extra pojaan Od inoxa AISI 316 "Sea Sure" Ploce za fiksiranje

Glave tanguna i nosai tanguna

Kat.br.

Ploa mm

Prsten Ø mm

44x50

6

60.137.32

Fiksiranje 4 otvora od mm 5

Baze / ojaanja Za koluturnike ili razne upotrebe. Ploce za fiksiranje

Glave tanguna i nosai tanguna

Kat.br.

60.137.25 60.137.26

60.137.30 Ploe od inoxa proizvodnje. Ploce za fiksiranje

za ovješavanje prikljuaka 60.137.70, talijanske

60.530.80

782

47

okretni

47

60.147.30 Ploice od inoxa, talijanske proizvodnje. Ploce za fiksiranje

Glave tanguna i nosai tanguna

Ploa od inoxa

Ploe za fiksiranje

Kat.br.

Ø mm

fiksni

Glave tanguna i nosai tanguna

Ploa od inoxa

Ploce za fiksiranje

Mosti

Zakrivljenost mm 55/60

Glave tanguna i nosai tanguna

Ø prstena mm 6

Øotvora mm 5

Kat.br.

60.530.90

Glave tanguna i nosai tanguna

Zakrivljenost mm 70

Ø prstena mm 6

Ø otvora mm 5


61

Skretnice, šine, klizai Šine, prolazi za škote, skretnice PM1

 Šine, prolazi za škote, skretnice Šine ( 61.106.50/60

Od inoxa, za razne klizae. Rotaie

Rotaie, passascotte, rinvii

Kat.br.

Širina mm

Dužina m

Klizai

Završeci

22

1

25

1

61.106.70 61.106.80

61.116.30 61.116.40

61.106.50 61.106.60

( 61.106.70/80 ( 61.116.30/40

Šine za klizae i prolaze za škote Rotaie

Kat.br.

61.510.92

Dužina m 2

61.510.93

2

Rotaie, passascotte, rinvii

mm 22x3

Materjal anodizirana laka legura tvrda anodizirana laka legura + PTFE

22x3

Završeci

61.510.83 61.510.83

( 61.510.93

( 61.510.92 + 61.510.83

Prolazi za škote “Avale Tout” Od inoxa sa koloturom od plastike. Rotaie, cursori per

Rotaie, passascotte, rinvii

Kat.br.

Za konope do mm

61.510.80

Za

14

Za šinu 61.510.92-93

do 7

Kliza sa okom 61.510.90 Od inoxa, za šine 61.510.92-93. Rotaie, passascotte, rinvii

Šine za prolaze za škote za barke do 8/9 metara Rotaie

Kat.br.

61.591.01 61.591.02 61.591.03

mm 25x4 32x6 25x4

Dužina m 2 2 2

( 61.591.01/02

Rotaie, passascotte, rinvii

Materjal laka legura laka legura anodizirana laka legura + PTFE

Završeci 61.591.43 61.591.43

( 61.591.03

Koloturnik na ležajevima Montiran na klizau od anodizirane lake legure, sa blokiranjem pomou opruge. Rotaie, cursori per

Rotaie, passascotte, rinvii

Kat.br.

Ø max konopa mm

Šina mm

12

25

61.594.01

Prolazi za škote sa klizaem

( 61.591.01 + 61.591.43

61 - Rotaie, carrelli, rinvii

Rotaie, cursori per

Od anodizirane lake legure sa koloturnikom od inoxa i crne plastike. Sa blokiranjem na pritisak sa prekidaem. Rotaie, cursori per

Kat.br.

Rotaie, passascotte, rinvii

Koloturnik Ø mm

Prolaz mm

Za šine od mm

40

20

25

61.592.01

Klizai 61.593.01 Od anodizirane lake legure, prekida na oprugu, sa okom, šina mm 25. Rotaie, cursori per

Rotaie, passascotte, rinvii

Koloturnici - skretnice za podigae na palubi Od sjajnog inoxa, sa koloturom od lake legure. Rinvii

Kat.br.

61.234.02 61.234.03 61.334.02 61.334.03

Br. kolotura 2 3 2 3

Rotaie, passascotte, rinvii

Ø kolotura mm 30 30 30 30

mm 90x30x14h 130x30x14h 120x40x21h 175x40x21h

Za konope max mm 8 8 14 14

Skretnice

( 61.230.02

Od anodizirane lake legure + PTFE sa koloturima od delrina. Rinvii

Kat.br.

61.230.02 61.230.03 61.231.02 61.231.03

Br. kolotura

Ø kolotura mm

Rotaie, passascotte, rinvii

Ø max konopa mm

Prekidna vrstoa kg

Rupe Ø mm

2

38

10

800

6

3

38

10

900

6

2

44

14

1200

6

3

44

14

1300

6

( 61.230.03

783


62 Šine, klizai, profili za rub plovila Klizai za škote za plovila do 6 metara Klizai sa dva reda ležajeva za plovila do 7,5 m / 10,50 m / 11,5 m Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje PM1

 Klizai za škote za plovila do 6 metara Šine

Klizai za škote za plovila do 6 metara

Kat.br.

( 62.139.10

( 62.139.50

Opis Kliza za škotu tip "Frea Way". Sa 4 plastina kotaia, za plovila do 6 metara dužine. Šina za klizae 62.139.10, dužine 2 mt

62.139.10 62.139.30 62.139.50

Završetak od plastike za šinu 62.139.30

( 62.139.30

 Klizai sa dva reda ležajeva za plovila do 7,5 metara Kuište od anodizirane lake legure, ležajevi od delrina, ojaanja od inoxa.

62 - Šine, klizai, profili za rub plovila

Dimenzije klizaËa

Dimenzije ina

A 51 mm

A 19 mm

B 20 mm

B 13,4 mm

duæina klizaËa 83 mm

Otvori 5 mm Šine

Klizai sa dva reda ležajeva za plovila do 7,5

Kat.br.

Karakteristike Kliza sa pominim škopcem, za upotrebu kod natezanja izvan osovine za najmanje 10/15°. Radna vrstoa 200 kg. Kliza sa fiksnim škopcem i koloturom-skretnicom. Radna vrstoa 200 kg.

62.940.01

( 62.940.01-02

62.940.02 62.940.07 62.940.13

Kliza za prikljuak tanguna Prikljuak na “U” za skretanje za upotrebu na 62.940.01

( 62.940.13 ( 62.940.11

Šine

Klizai sa dva reda ležajeva za plovila do 7,5

Kat.br.

( 62.940.09

62.940.08

mm 19x13,4

62.940.14

19x13,4

62.940.09

Ø rupa mm

Šipke mt

5

2,0

5

2,0

Materijal anodizirana laka legura tvrda anodizirana laka legura + PTFE

Plastini završetak za kliza

( 62.940.08

( 62.940.14

 Serija klizaa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50 Kuište od crne anodizirane lake legure, ležajevi od delrina, ojaanja od inoxa

Kliza sa mostiem Šine, klizaci za

Serija klizaa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

Kat.br.

62.247.00

Dužina mm

Širina mm

Max nosivost kg

Za plovila do

Šina

86

60

270

8 metara

62.244.50/51

Kratki kliza Šine, klizaci za

Kat.br.

62.244.00

784

Serija klizaa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

Dužina mm

Širina mm

Max nosivost kg

Za plovila do

Šina

115

60

270

8 metara

62.244.50/51


Serija klizaa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

62

Dugi kliza Šine, klizaci za

Serija klizaa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

Kat.br.

Dužina mm

Širina mm

Nosivost max kg

Za plovila do

Šina

150

60

470

10,50 metara

62.244.50/51

62.244.40

Šine, klizaci za

Serija klizaa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

Kat.br.

( 62.244.20

Opis

62.244.20

Kliza za katamarane, kompletan sa štoperom za šinu 62.224.50/51

62.244.80

Završetak sa koloturom-skretnicom i štoperom za šinu 62.224.50/51

( 62.244.80

Šina Šine

Serija klizaa sa ležajevima “dvostrukog kruga” za plovila do metara 8/10,50

Kat.br.

Komadi od m

Materjal

mm

Ø otvora mm

62.244.50

25x16

5

2

laka anodizirana legura

62.244.51

25x16

5

2

laka anodizirana legura + PTFE

( 62.244.60

 Serija “klizaa na ležajevima” za plovila do 11,5 metara Kliza Za koloturnike - skretnice od mm 10 (art. 55.072.10). Šine, klizaci za

Serija “klizaa na ležajevima” za plovila do 11,5 metara

Kat.br.

62.248.00

Dužina mm

Širina mm

Max nosivost kg

Za plovila do

135

83

900

11,50 m

Šina od lake legure Šine

Serija “klizaa na ležajevima” za plovila do 11,5 metara

Kat.br.

mm

62.248.50

Komadi od mt

31x19

Završetak

2

62.248.60

 Profili za rub plovila i baze za stupie Baze za stupie AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316 proizvedene postupkom mikrofuzije.

Baze stupica

( 62.248.60

62 - Šine, klizai, profili za rub plovila

( 62.244.50/51

62.244.60 Plastini završetak za šinu 62.244.50/51

Profili za rub plovila i baze za stupie

Kat.br.

62.510.04 62.510.05

Verzija

Ø mm

Baza mm

Nagnuta 7°

25

90x56

Visina mm

60

Ravna

25

90x56

60

Baze-postolja AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316, za montiranje stupia iznutra.

Baze stupica

Kat.br.

41.173.25

Profili za rub plovila i baze za stupie

Za stupie od mm

25x1,5

Ø mm 14x75

Za art. 41.176.11

785


62

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

 Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

Profil za bok plovila Od prirodne anodizirane lake legure sa zaštitom i šinom za ovješavanje za baze stupia Profili za rub plovila

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

Kat.br.

Baza mm

62.410.01

Unutrašnja visina mm Kut izmeu dvije stranice Komadi od mt

44

52

80°

6

Baze za profile za bok plovila 62.410.01 AISI 316

Izraene od inoxa AISI 316 sjajnog za stupie mm 25. Montira seno na gornji rub profila.

Profili za rub plovila, baze za profile

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

Kat.br.

Baza mm

Visina mm

55x73

65

Verzija Nagnuta od 7°

55x73

65

Ravna od 90°

62 - Šine, klizai, profili za rub plovila

62.410.04 62.410.05

Zjevaa - graninik klizni za profile za rub plovila 62.410.01 AISI 316

Od sjajnog inoxa AISI 316.

Profili za rub plovila, baze za profile

( 62.410.06 int

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316 vlastite proizvodnje

Kat.br.

Verzija

Za konope mm

Baza mm

Visina mm

62.410.06 62.410.07 62.410.09

desna lijeva

do 26 do 26

210x44 210x44

52 52

centralna

do 26

180x44

52

( 62.410.06 ext

( 62.410.09 int

( 62.410.09 ext

( 62.410.07 int ( 62.410.07 ext

Baze za profile za bok broda mod. 62.410.01 Izraene od anodizirane lake legure za stupie od mm 25 (tipa art. 41.174.40; 40.173.39/40/41). Konstruirane na nain da ine jednu cjelinu sa bonim profilom kada se jednom montiraju. Profili za rub plovila, baze za profile

Kat.br.

62.403.01 62.403.02

786

Profili za rub plovila i probor od inoxa AISI 316

Verzija Nagnuta 7°

Otvor Ø mm

25

Za art. 62.410.01

Na 90°

25

62.410.01


63 Elastini konopi, trake Elastini konopi i zaklopi za jedra Trake za fiksiranje

PM

 Elastini konopi i zaklopi za jedra Elastini konopi Od "para" obloženi poliesterom. Elasticni konopi

Elastini konopi i zaklopi za jedra

bijela

fluo. roza

63.173.03 63.173.04 63.173.05 63.173.06 63.173.08 63.173.10

63.171.05 -

crna

Ø mm

63.172.04 63.172.06 -

3

100

4 5

100 100

6

100

8

100

10

100

63 - Elastini konopi, trake

Spceijalne završne kukice za elastine konope Od plastike, fiksiranje pomou vora. Kuke za elasticne konope

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

Za elastinu pletenicu Ø mm

63.176.04 63.176.06

Kat.br.

Za elastinu pletenicu Ø mm

63.176.08 63.176.10

4 6

8 10

Kukice i prsteni od inoxa Za korištenje kao završeci elastinih konopa. Prsteni služe za blokiranje elastinog konopa unutar kukica. Blokiraju se pomou kliješta. Kuke za elasticne konope

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Kukice od inoxa

Prsteni od inoxa

Za elastinu pletenicu Ø mm

63.185.06 63.185.08 63.185.10

63.186.06 63.186.08 63.186.10

6 8

Završna kukica za elastini konop

63.177.00 Od mm 5, široka, posebno za fiksiranje cerada za gumenjake na prikolicama za vuu plovila. Kuke za elasticne konope

Elastini konopi i zaklopi za jedra

10

Plastini prsteni

63.140.80 Za fiksiranje cerada. Zamjenjuje razbijena oka privremeno ili stalno, ne ošteuje platno. Prsteni za fiksiranje cerada

Elastini konopi i zaklopi za jedra

787


63

Elastini konopi i zaklopi za jedra Plastine kukice Montiraju se automatski pritiskom na elastini konop. Kuke za elasticne konope

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

Za elastini konop

63.050.80

Kat.br.

Za elastini konop

63.080.19

od mm 5/6

od mm 8

Brzo fiksiranje od plastike Služi za blokiranje elastinog konopa od mm 4/5/6 i raznih dužina. Koristi se kao zaklop za jedra i slino. Funkcionira na principu “Clamcleats”. Kuke za elasticne konope

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

Verzija samo sistem za blokiranje

63.175.00 63.737.05 63.737.06

63 - Elastini konopi, trake

Zaklopi za jedra za gumenjake

Zaklopi za jedra

Kat.br.

63.550.20 63.550.35 63.550.55

u kompletu sa 55 cm konopa od mm 5 u kompletu sa 75 cm konopa od mm 6

Zaklopi za jedra sa plastinim kuglicama

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Zaklopi za jedra

Dužina cm

Ø mm

20 35

4 4

55

4

Zaklopi za jedra od plastike

Zaklopi za jedra

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

63.570.00 63.572.00 63.574.00 63.576.00

Dužina cm

Ø elastinog konopa mm

30

4

40

4

50

4

60

4

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

Dužina cm

63.530.00 63.532.00 63.538.00

Ø mm

35

6

55

6

75

6

Elastini konopi sa kukicom Od "para", obloženi plastikom. Zaklopi za jedra

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Konop sa kukicama od plastike kukicama od inoxa

63.502.10 63.508.10 63.514.10 63.516.10

63.500.00 63.502.00 63.508.00 63.516.00

Od cm

Ø mm

20

4

vreica od 20

30

6

vreica od 20

50

8

vreica od 20

80 100

10 10

vreica od 20 vreica od 20

Serija "stonoga" za zaklope jedra Sa konopiima od najlona i završnim kukicama od inoxa. Zaklopi za jedra

Kat.br.

63.556.00 63.558.00 63.559.00 63.560.00

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Dužina cm

Ø konopa mm

200

8

Za

5/7

Kraci

6

300 300

8 10

8/10 11/12

6 6

400

10

13/15

8

Podesive trake za zaklope jedra Izraene od poliestera otpornog na UV-zrake, sa završnom kopom na pritisak i unutrašnjim elastinim kompenzacijskim konopom. Zaklopi za jedra

Kat.br.

63.569.01 63.569.02 63.569.03

788

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Promjenjiva duljina cm

Širina trake mm

75-110 100-140

30 30

130-180

30


Elastini konopi i zaklopi za jedra

63

Drža konopa plastini Sa kukicom na pritisak i fiksiranjem na pregradu sa 4 vijka. Držaci konopa

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Kat.br.

63.601.00

Baza mm

Prolaz mm

57x94

60

Za 15 m konopa Ø mm 10

Nosa konopa

Kukica - nosa konopa od plastike

63.602.00 Plastini, kompletan sa stezaljkom za cijev mm 22/25. Držaci konopa

63.450.80 Za montiranje na pregradu ili na cijevi, kompletna sa elastinim konopom.

Elastini konopi i zaklopi za jedra

Držaci konopa

Elastini konopi i zaklopi za jedra

63 - Elastini konopi, trake

 Trake za fiksiranje Trake od obojenog poliestera sa kopom Otporne na UV zrake, sa specijalnom kopom za brzo otpuštanje. Idealne za fiksiranje daski za jedrenje, gumenjaka, prtljage ili bilo kojeg drugog prenosivog predmeta. Prodaju se u vrlo elegantnom izložbenom pakovanju. Trake za fiksiranje plovila

Trake za fiksiranje

Kat.br.

Dužina cm

63.240.25 63.324.40

Širina mm

250

25

400

25

Trake od obojenog poliestera sa kukicama i kriketom Otporne na UV zrake, sa završnim kukicama od pocinanog elika i kriketom , isto od pocinanog elika i obojenog, za reguliranje trake po želji. Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuu pomou pramanih i krmenih prstenova. Trake za fiksiranje plovila

Trake za fiksiranje

Kat.br.

Širina mm

Dužina cm

Prekidna vrstoa

25

200

500

60/200

25

400

500

60/400

25 40

600 650

500 2000

60/600 120/650

63.250.12 63.250.40 63.250.60 63.251.65* *

Podesiva cm

Posebno za upotrebu kod teskih plovila ili tamo gdje je potrebno bolje prijanjanje trake. Kriket i kuke su ojacani

Trake od obojenog poliestera visoke otpornosti AISI 304

Za fiksiranje plovila na kolica za vuu, splavi za spašavanje i gumenjaka na palubu ili krmu, itd. Jedine su na tržištu sa kriketom + kukama za fiksiranje od sjajnog inoxa.

Trake za fiksiranje plovila

Trake za fiksiranje

Kat.br.

63.252.01 63.252.02 63.252.03 63.253.02*

Serija mm

Kriket i kuke

Prekidna vrstoa

25

visoke vrstoe visoke vrstoe visoke vrstoe “Heavy Duty”

900 kg

250

60/250

900 kg

400

60/400

900 kg 3000 kg

600 700

60/600 120/700

25 25 38 *

Profesionalna

Dužina cm

Podesiva cm

( Kriket i kuke od inoxa

789


64 Nautike skije, wakeboard, gume za vuu Konopi za vuu skijaša Konopi za vuu skijaša za takmiare Oprema i pribor za skijanje na vodi Skije za skijanje na vodi Skije FREYRIE Wakeboard Gume za vuu KWIK TEK Kajaci na napuhavanje PM

 Konopi za vuu skijaša

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

Konop za vuu skijaša

Konop za vuu skijaša

Od plutajueg levilena u dvije boje bijelo/naranasti, sa rukom od lake legure obložen mekanom gumom, sa završnicima “Usa” i bijelo/crvenim plovkom.

Konop za vuu skijaša

Konopi za vuu skijaša

Konop za vuu skijaša

Kat.br.

64.419.00

Ø mm

Dužina m

7,5

21,70

64.421.00

Ø mm

Dužina m

7,5

21,70

Konop za vuu skijaša model “Fluo”

Sa rukom od lake legure, obložena mekanim crnim materijalom. Tip u skladu sa D.M. 18/9/86, te u skladu sa RINA N. 665 del 27/7/88. Konop za vuu skijaša

64.421.01

Konopi za vuu skijaša

Kat.br.

Konop za vuu

Kat.br.

Od dvobojnog plutajueg levilena , sa rukama od mekanog crnog materijala, i sa unutrašnjim dijelom od lake legure; . Plovak bijelo/crvene boje.

Konopi za vuu skijaša

Prekidna vrstoa

Dužina m

preko 500 kg

21,70

( 64.427.01

Od plutajueg levilena , ruka plutajua od lake legure , obložena sa mekanom crnom gumom. Konop za vuu skijaša

Konopi za vuu skijaša

Kat.br.

64.420.00

Ø mm

Dužina m

7,5

21,70

Rezervne ruke za konope za vuu skijaša Model sa jezgrom od lake legure obložen mekanom gumom. Konop za vuu skijaša

Konopi za vuu skijaša

Kat.br.

( 64.427.00

Verzija standardna

64.427.00 64.427.01

"takmiarska" sa specijalnim terminalima

Konop za vuu visoke otpornosti Za gume tipa 64.953.00/64.954.00 itd. Konop za vuu skijaša

Konopi za vuu skijaša

Kat.br. od

64.161.00

23 m

Sa plutajuim konopom dvobojni Ø mm

8

od

Prekidna vrstoa kg

16 struka

723

Konop za vuu za gume Od dvobojnog plutajueg levilena, kompletan sa prstenima na krajevima i bijelo/crvenim Konop za vuu skijaša

Kat.br.

64.160.00

790

Konopi za vuu skijaša

Dužina m

18


Konopi za vuu skijaša Trokut za skije

64

Trokut za skije dvobojni plutajui

( 64.422.01 ( 64.422.00 Kompletan sa konopom sa upletcima za fiksiranje na krmene bitve. Praktian i ekonomian.

Za povezivanje konopa na krmene bitve. Plutaju na vodi i imaju konop i kolotur

Konop za vuu skijaša Konop za vuu skijaša

Konopi za vuu skijaša

Kat.br.

Kat.br.

Verzija jednostavna sa dva karabina od inoxa

64.423.00 64.423.10

64.422.00 64.422.01

Konopi za vuu skijaša

Verzija jednostavna samo plovak 100x63 mm

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

 Konopi za vuu skijaša za takmiare Plutajua pletenica Ø mm. 8,0, dužine 22,50 metara. Sa anatomskom plutajuom rukom “Soft”, sa jezgrom od lake legure.

64.428.02 Pletenica sa 8 sekcija raznih boja radi eventualnog skraivanja.

64.428.01 Pletenica dvobojna visoke vidljivosti. Konop za vuu skijaša

Konop za vuu skijaša

Konopi za vuu skijaša za takmiare

Konopi za vuu skijaša za takmiare

 Oprema i pribor za skijanje na vodi Karabin u skladu sa normativima za skijanje na vodi (vidi norme D.M. 4/2/ 60 i ostale.) AISI 316 Karabini

Od inoxa AISI 316; odmah se otvara ak i pod optereenjem, bez obzira sa koje strane se povue konopi za otkaivanje.

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Kat.br.

Ø mm

A mm

B mm

C mm

Prekidna vrstoa kg

09.525.00 09.525.01

15,80

59,5

37,00

16,70

175

Max nosivost kg

700

22,30

100

49,00

20,70

300

1200

Okretljivo ogledalce - retrovizor za skijanje na vodi

Ogledalce za skijanje na vodi

64.494.00 Sa kuištem od plastike, ogledalom od stakla i kromiranim postoljem, okretljivo i za fiksiranje kako na konzolu tako i na vjetrobran. Model super panoramski sa ogledalom od mm 100x300.

64.496.00 Potpuno kromirano. Montiranje na ravnu površinu ili okvir vjetrobrana. Mjere ogledala mm 82x184.

Konop za vuu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

791


64

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Ogledalce - retrovizor za skijanje na vodi model "Flag" Kuište od bijele plastike visoke otpornosti, staklo zaobljeno za panoramsku viziju. Savršena vidljivost. Sa bazom od inoxa AISI 316 za fiksiranje na konzolu ili okvir vjetrobranskog stakla. Sa stražnjim sfernim zglobom za optimalnu regulaciju. Trenutno najkvalitetniji retrovizor na tržištu. Model je u skladu sa odobrenjem na bazi kolaudacije RINA N° 290/88.

Konop za vuu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Kat.br.

mm 225x120

64.492.00

Prsten za vuu skijaša

Prsteni za vuu skijaša

AISI 316

Prsten-kuka za konop za vuu skijaša, ugradbeni

AISI 316

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

AISI 316

( 64.552.00

( 64.553.00

Od sjajnog inoxa proizvedenog postupkom mikrofuzije. Montira se direktno na palubu. Konop za vuu skijaša

Kat.br.

64.552.00 64.553.00

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Opsi

prsten baza

Kompletno za ugradnju. Od sjajnog inoxa AISI 316.

Od sjajnog inoxa. Konop za vuu skijaša

Konop za vuu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Kat.br.

Ø prstena mm Osigurai od mm

64.216.31 64.216.32

60

75x10

83

95x13

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Kat.br.

64.215.00

A

B

mm C

75

50

25

D 85

Stupi za vuu skijaša Od sjajnog inoxa sa bazama od inoxa. U skladu sa normama RINA sa odobrenjem 11/710/88 DIP del 6/12/88. Konop za vuu skijaša

Oprema i pribor za skijanje na vodi

Kat.br.

64.551.00 64.551.01

Dužina cm

Cijev Ø mm

120

40x2

Tip standard

120

40x3

Heavy Duty

 Gume za vuu KWIK TEK Izraene od elektrozavarenog PVC-a + najlonski konop + zaštita od neoprena. Sa specijalnim ventilom za brzo napuhavanje/ispuhavanje.

Airhead RIP II Sa tehnologijom visoke tvrdoe. Idealan za Carving jer je u zavojima mnogo bolji od okruglih modela. Gume za vuu

Kat.br.

64.955.00

792

Gume za vuu KWIK TEK

cm 122x127


64

Gume za vuu KWIK TEK AIRHEAD slide

Airhead BLAST

Trokutastog oblika, koji omoguava jednostavno glisiranje ak i sa motorima malih snaga. Gume za vuu

Ø vanjski cm 142

64.953.00

Vrlo zabavan. 4 ruke za držanje Gume za vuu

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

Ø vanjski cm 138

64.954.00

Airhead SLASH II

Sportska linija, mogu se voziti kako djeca tako i odrasli.

Za 2 osobe. Tehnologija visoke vrstoe. Idealan za carving jer je mnogo bolji u zavojima od okruglih modela.

Gume za vuu

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

Gume za vuu

cm 172x127 (ispuhano)

64.965.00

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

cm 147x122 (ispuhano)

64.966.00

Airhead HOT DOG

Airhead JUMBO DOG

Zabavno za upotrebu u troje i za sportsku upotrebu ukoliko se koristi individualno, sjedalo od mekanog neoprena radi boljeg prijanjanja uz tijelo i vee udobnosti. Maxi Hot Dog. Gume za vuu

Kat.br.

64.956.00

Model banana

Gume za vuu KWIK TEK

cm 260 x 110

br. osoba 3

Airhead RACE & RALLY

Kat.br.

64.806.02

Model trokutasti

Gume za vuu KWIK TEK

cm 210 x 145

Airhead HOT SHOT

Kat.br.

64.960.00

64.956.01

Model BANANA

Gume za vuu KWIK TEK

cm 375x112

br.osoba 1-5

br. osoba 2

Ultra sportska verzija za jednu ili dvije osobe; centralno ojaanje od neoprena i 8 ruki Gume za vuu

Kat.br.

64.807.02

Model Bomber

Gume za vuu KWIK TEK

cm 185x155 (ispuhani)

br. osoba 1/2

Airhead BIG SHOT

Bez centralnog prostora, sa rukom De Luxe. Gume za vuu

Kat.br.

Airhead MATRIX

Verzija poznatog "ciambellone"-a sa dva mjesta Gume za vuu

Gume za vuu

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

Airhead MACH 1

Gume za vuu KWIK TEK

Ø vanjski cm 145

Maxi guma, može vui do 4 osobe. Kompletna sa 8 ruki deluxe obloženih neoprenom. Gume za vuu

Kat.br.

64.954.01

Gume za vuu KWIK TEK

Ø vanjski mm mm 194

793


64

Gume za vuu KWIK TEK "Vip Sportstube" Guma za vzu sa 2 ruke za držanje. Gume za vuu

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

Ø vanjski cm 137

64.954.02

"Bat-X-Ray" Akrobatska guma za vuu idealna za slalom i skokove na valovima. Dno "Veer Tow System". Gume za vuu

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

cm 135x135

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

64.968.00

"Speed Zone Z" dvosjed Guma za vuu za dvije osobe vrlo stabilan i jednostavan za izlazak iz valova ! Gume za vuu

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

cm 223x213

64.965.01

WAKE SURF ( 64.957.00

Ova guma može se vui isto kao i ostali modeli, ali može se korisiti i kao KAYAK!! Sa naslonom, sjedalom od protukliznog neoprena, te ventilima za napuhavanje tipa BOSRON. Gume za vuu

Kat.br.

Broj osoba 1/2 1/3

64.957.00 64.957.01

Gume za vuu KWIK TEK

mm 229x117 310x120

( 64.957.01 ( 64.957.00

Airhead "STORM 2" Dvosjed. Glisira sa malom snagom motora. Sa ergonomskim naslonom i rukama unutrašnjim /vanjskim. Gume za vuu

Kat.br.

64.806.00

Gume za vuu KWIK TEK

Model Storm 2

br.osoba 2

cm 219x190

"Slalom Solo" za jednu osobu Vrlo jednostavan za primjenu na valovima. Sistem "Veer Tow System" na dnu za optimalnu ravnotežu. Gume za vuu

Gume za vuu KWIK TEK

Kat.br.

cm 132x125 183x125

64.967.01 64.967.02

( 64.967.02

( 64.967.01

794

( 64.967.01

( 64.967.01

( 64.967.02


64

Skije FREYRIE

 Skije FREYRIE Ova poznata marka vraa se na tržište sa linijom proizvoda realiziranim sa najsuvremenijim tehnologijama.

Par skija "Mambo" od poliuretana

Par skija "Squalo" od poliuretana

( 64.601.00

( 64.601.01

Mogu se koristiti i kao mono-skije. Izraene od poliuretana visoke gustoe i laminata. Sa parabolinim dnom. Ergonomini vezovi od mekanog neoprena vrlo udobni i lagani za oblaenje. Ove skije posebno lako se nose, i projektirane su ya upotrebu sa motorima i od samo 25HP. Za omladinu i poetnike jer su jednostavne za upotrebu.

Mogu se koristiti i kao mono-skije. Izraeni od poliuretana visoke gustoe i laminata. Dno tunel. Ergonomini vezovi "Confort" od mekanog neoprena. Ove skije, vrlo jednostavne za upotrebu, dobre su i za poetnike i za iskusne skijaše. Skije

Kat.br.

Skije FREYRIE

64.601.00 64.601.01 64.601.02

Tip Mambo 170 cm Mambo junior 145 cm Mambo baby 120 cm

Za upotrebu odrasli, žene, omladina od 50/55 kg na omladina do 50/55 kg djeca od 5 godina na više

Skije

Skije FREYRIE

Kat.br.

64.602.00

Tip "Squalo"

Za upotrebu poetnici, odrasli, žene i omladina

155 cm

Monoskije "Lello III"

Konop za vuu skijaša FREYRE

Monoskoje visokih mogunosti, izraene od poliuretana visoke gustoe i laminata. Dno tunel. Ojaana struktura za bolju kontrolu brzine i zavoja. Sa profesionalnim visokim vezovima "Multi-Pro" koji obuhvaa gležanj. Deriva "Blade" sa otvorima za privršivanje.

64.418.00 Konop za vuu skijaša sa ergonominom rukom od aluminija obloženog neoprenom i terminalima "USA".

Skije

Kat.br.

64.605.00

Skije FREYRIE

Tip "Lello III"

170 cm

Za upotrebu profesionalci

Skije

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

( 64.601.02

Skije FREYRIE

Wakeboard "Slide" Wakeboard realiziran sa sistemom štampanja "bivalva" i nakon toga injektiran od poliuretana visoke gustoe. Ova konstrukcija garantira veliku vrstou proizvoda koji se može koristiti za bilo koju stupanj znanja. Vezovi "Black Dragon Professional" podesivi i automatski. Skije

Kat.br.

64.607.00

Skije FREYRIE

Tip

"Slide"

64.607.10

140x42 cm

Za odrasle, žene, omladinu

Par rezervnih vezova "Black Dragon Professional"

795


64

Skije za skijanje na vodi Profesionali vezovi sa cipelom+držai za pete+prste Skije nautike

Skije za skijanje na vodi

Kat.br.

Opis Profesionalni model od mekane ekspandirane gume maksimalne vrstoe i komfora. Ki sastavljen od dvije prednje papue + dvije pete + stražnja papua za mono skiju Rezervna papua

64.499.00 64.499.01 64.499.02 64.499.03

Rezervna peta Stražnja papua za mono skiju

 Skije za skijanje na vodi

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

Par skija Attaque COMBY TUNNEL RIM

Mogu se koristiti i kao mono skije. Izraene su od poliuretana visoke gustoe + laminat. Doljni dio Tunnel, vrlo vrste i lagane, sa unutrašnjim ojaanjima. Kompletne sa vezovima od ekspandirane gume. Skije nautike

Kat.br.

64.952.00

cm 170

64.952.01

150

Skije za skijanje na vodi

Pogodno za zahtjevne skijaše

djecu ili žene kg 50/ 55

Full Throttle monoskije od poliuretana

Lil Champ

Dvije skije povezane meusobno sa prednje i stražnje strane koje omoguuju djeci od 5 godina da se približe skijanju na vodi. Kompletne sa trokutom za držanje. Jedna odrasla osoba na plovilu mora držati konop koji povlai skije. Skije nautike

Skije za skijanje na vodi

Kat.br.

64.706.00

cm

Materjal Verzija poliuretan 120 cm skije za djecu visoke gustoe

Mono skije agresivne estetike; tvrdoa, brzina i kontola. Profesionalni vezovi od gume i neoprena. Omoguavaju vrlo uske zavoje uz održavanje optimalne kontrole skija. Skije nautike

Kat.br.

64.712.00

cm 170

Skije za skijanje na vodi

Materjal poliuretan visoke gustoe

Full Throttle junior od poliuretana

Full Throttle Senior od poliuretana

Za upotrebu i kao mono-skije za djecu i omladinu do 45 kg težine. Jednostavne za upotrebu u zavojima i vrlo stabilne; idealan izbor za poetnike.

Mogu se koristiti i kao mono-skije. Izraene od poliuretana sa laminatom. Dno sa tunelom; lagan zaobljen za lagane zavoje. Mekani vezovi od gume i neoprena vrlo jednostavni za montiranje; garantiraju zabavu poetnicima i iskusnim skijašima jer se pomou njih postiže optimalna ravnoteža i precizni zavoji.

Skije nautike

Skije za skijanje na vodi

Kat.br.

cm

Materjal

Za

64.705.00

150

poliuretan visoke gustoe

djecu do 50/55 kg ili žene

796

Skije nautike

Kat.br.

64.703.00

Skije za skijanje na vodi

cm 170

Za odrasle


Skije za skijanje na vodi

64

Par skija Attaque COMBY EASY od poliuretana Mogu se koristiti i kao mono skije. Ovo su skije zadnje generacije, sa jezgrom od poliuretana visoke gustoe ojaane staklenim vlaknima, i vanjskim dijelom od laminata sa polikarbonatom. Širokog oblika i za motore od samo 25 HP. Dno parabolino, sa ukrasima gore i dolje, vezovi od ekspandirane gume, vrlo lijepe obrade i visoke kvalitete.

Skije nautike

Skije za skijanje na vodi

Kat.br.

cm 160

64.948.00

 Wakeboard Checks

Wakeboard "Full trottle"

Skije nautike

Kat.br.

64.930.04

Wakeboard

cm 140

Poslijednji proizvod tvrtke Kwiktek je daska za onoga koji želi dobro skijati bez velikih troškova. Zaobljeni krajevi omoguuju jednostavno kretanje u zavojima i skakanje po valovima. Duboka zaobljenja na dnu daju stabilnost i mogunost mekanih doskoka nakon skokova. Sa vezovima FACTION; polu-profesionalni vezovi koji savršeno prijanjaju uz stopalo i gležanj. Udobni i sigurni ! Skije nautike

Kat.br.

64.722.00

 Kajaci na napuhavanje Kajak za dvije osobe od PVC-a, na napuhavanje Od PVC-a na napuhavanje Heavy Duty polutvrdi. Projektiran za mirne vode. Lagan, kompaktan, lako prenosiv. Kompletan sa dva pokretna sjedala. Napuhavanje/ispuhavanje pomou dva brza ventila. Sa zaštitom od špricanja na pramcu i krmi. Sa epom za ispust vode.

Gume za vuu

Kat.br.

Wakeboard

cm

135

Materjal poliuretan visoke gustoe

Verzija wake board

64 - Nautike skije, wakeboard, gume za vuu

Od polikarbonata sa jezgrom od poliuretana sa komprimiranom strukturom radi maksimalne tvrdoe. Dno tunel. Kompletan sa specijalnim vezovima profesionalnog tipa MID-WRAP.

Kajaci na napuhavanje

Dužina m

64.962.00

3,10

Kajak za dvije osobe profesionalni tip od PVC-a, na napuhavanje Za mirne vode ili lagani rafting. Konstruiran od 3 odvojene komore i najlona 840 den. Ojaanja od trostrukog laminata na dnu. Sjedala na napuhavanje sa podesivim naslonom. Pribor od plastike i inoxa. Tri ventila tipa Boston za napuhavanje/ispuhavanje. Zaštita od neoprena. ep za ispust sa navojem.

Gume za vuu

Kat.br.

64.963.00

Kajaci na napuhavanje

Dužina m

3,60

797


65 Izolacije, deterdženti, boje Izolacijski materijali i ploe Sredstva za podmazivanje i "duralac" Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” Aditivi za motore Silikoni i pištolji za nanošenje silikona Proizvodi SIKAFLEX® MS Polimeri - ljepila Zucchini Silikoni i ljepila Boat maintenance Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom high-tech NANOPROM obrada površina nanotehnologijom Proizvodi za išenje i održavanje 3M Marine Zaštitne trake Sistem za fiksiranje i samoljepive trake Proizvodi u Blister-pakovanju TREADMASTER Podne obloge Samoljepive trake Samoljepiva vodena linija. Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin VC SYSTEM, serija proizvoda na bazi Teflona ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI PRAJMERI VENEZIANI KITOVI VENEZIANI PODLOGE VENEZIANI PREMAZI VENEZIANI RAZRJE IVAI VENEZIANI PREMAZI STOPPANI LECHLER PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I REZREDJIVAI STOPPANI PRAJMERI STOPPANI PM

 Izolacijski materijali i ploe ISOBEL zvuna i toplinska izolacija od poliesterske pjene Zvuni valovi se transformiraju iz zvune energije u toplinsku energiju. Sam se gasi. Verzija koja ne upija vodu Izolacijske ploe

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

Gustoa 30 kg/m3

65.099.00 *

Debljina mm

Površina

Ploe od cm

35

valovita

100x200

Cijena se odnosi na plou od 2,00 m2

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Poliesterska izolacija “Polybel”, za zvunu i toplinsku izolaciju, odbija toplinu i samougasiva Tehnike karakteristike: sloj od 5 mm od antivibracijskog poliuretana + fleksibilna masa EPDM + poliuretan + vidljiva površina od aluminijskih vlakana. Ova površina visoke kvalitete je vodonepropusna, fleksibilna i može podnjeti jake udarce bez pucanja i deformacija, garantirajui optimalni estetski izgled. Cijena je za jednu plou. Ploe od cm

Debljina mm

Gustoa kg/m2

100x150

30

3,0

Verzija samoljepiva

100x150

45

4,5

-

Izolacijske ploe

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

( 65.100.00

( 65.100.01

65.100.00 65.100.01

( 65.100.00-01

Prekriva za zvunu izolaciju i otporan na toplinu do 700° Formiran od vanjskog sloja od aluminiziranog staklenog vlakna + spužva za termoakustinu izolaciju od staklenog vlakna + tkanine na bazi staklenih vlakana. Vrlo fleksibilan i otporan, vrlo lijepog estetskog izgleda Izolacijske ploe

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

Debljina mm

65.093.00

m

10 *

1x10

Prilagoava se savršeno stijenkama motornog prostora i može biti zalijepljen ili se fiksirati pomou rozeta 65.098.00. Cijena je po metru.

65.098.00 Rozete

Paneli za zvunu izolaciju, štite od buke i termo-izoliraju formirani za upotrebu sa prekrivaem 65.093.00 ili ploama 65.100.00, postiže se proizvod visokog tehnikog nivoa i optimalne estetike. Fiksiranje lijepljenjem ili pomou rozeta 65.098.00 Izolacijske ploe

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

Ukupna debljina mm

65.094.00

25 *

798

Krajnja težina kg 5/m2

Cijena se odnosi na plou od 1,50 m2

Ploe od cm

100x150


Izolacijski materijali i ploe

65

PU IGNISTOP polietilenska obloga za zvunu izolaciju samoljepiva Sa EPDM fleksibilnom masom. Samogasiva klasa 1. Konstrukcija: vidljiva površina od mrežastog vodonepropusnog aluminija + EPDM masa + poliuretan + samoljepivi film. Ploe za izolaciju

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

Ploe od cm

Debljina mm

100x75

12,5

65.100.05

Masa od kg 4.0/m2

Ukupna težina 6 kg/m2

4 ploa

Izolacija fonosphera Ovaj proizvod je rezultat ciljane studije kako bi garnantirao visoki stupanj zvune izolacije + odline karakteristike reagiranja na plamen (Euroclasse UNI EN 13501-1) sve sa minimalnom debljinom i limitiranom težinom. Tehniki sastav: vanjski vidljivi dio od staklenog vlakna aluminiziranog i obloženog + masa od niskog mehanikog modula od EPDN-a sa dodatkom mineralnih tvari + meusloj od polietilena. Kat.br.

Ploe cm

Debljina mm

Težina m2 kg

65.092.01

100x100

13

3,84

Izolacijske ploe

Verzija Za lijepljenje ili fiksiranje pomou rozeta

5 ploa

za zvunu i toplinsku izolaciju, sa platnom od aluminiziranih staklenih vlakana na vanjskoj strani. Koristi se kao obloga za toplinsku zaštitu na ispušnim cijevima, izmjenjivaima topline i svim cijevima koje se trebaju izolirati. Cijena je za jedan kolut. Izolacijske ploe

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

65.096.00

Nezapaljivo

Debljina mm

klasa 1

10

od cm 20 x 500

Koluti samoljepive aluminijske trake

Nautiko ljepilo CIBA

za dovršavanje panela za zvunu izolaciju 65.094.00, nakon montaže

na bazi fenolnih smola, tamno crvene boje, sa katalizatorom u prahu. Najsnažnije ljepilo na svijetu. Lijepi: smole, poliester, metale itd. Ljepila

Izolacijske ploe

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

65.095.00

Visina mm 50

50

Certifikat

od 1 kg

RINA

za fiksiranje izolacije na stropove ili stijenke

za lijepljenje izolacija. Izolacijske ploe

Izolacijske ploe

Izolacijski materijali i ploe

lt

65.100.02

Pakovanje

65.225.10

Nazubljena plastina rozeta

Specijalno ljepilo koje se samo gasi

Kat.br.

Izolacijski materijali i ploe

Kat.br.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

VETROTEX obloga od staklenih vlakana, za zvunu i toplinsku izolaciju

U skladu sa propisima

0,750

R.I.N.A.

Kat.br.

Ø mm 50

65.098.00

Izolacijski materijali i ploe

Otvor mm 3

Vijci nisu ukljueni.

Kat.br.

65.236.20 65.236.50

Izolacijski materijali i ploe

Netto težina u gramima

20 50

( 65.236.50

Ljepila

( 65.236.20

Ljepilo cianoakrilno profesionalno ADEBONA Lijepi trenutno metal, plastiku, gumu, drvo, kožu, umjetnu kožu .... itd. Sa raspršivaem

799


65

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

 Sredstva za podmazivanje i "duralac" Ulje na bazi vazelina u ekološkom pakovanju

bez plina, sa raspršivaem tipa pištolj. Prirodan proizvod i istovremeno efikasan za zaštitu i podmazivanje: elektrinih spojeva, instrumenata, bitvi, sajli komandi, oblò-a, wincheva itd.

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Kat.br.

Pakovanje

65.287.00

od 200 ml

"Lubrigel" sredstvo za podmazivanje na bazi SINAGEL-a

Najprirodniji i istovremeno najefikasniji proizvod za zaštitu: elektrinih spojeva, instrumenata, bitvi, prolaznika za sajle, stupia za ogradu, oblò-a itd. Ne ostavlja naslage i vrlo se lako odstranjuje ukoliko se to želi.

Specifino sredstvo za podmazivanje i poboljšavanje klizanja patentnih zatvaraa kod tendi. Eliminira škripanje kod klizaa, šina itd.

Vazelin | Mast

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Mast

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Kat.br.

Pakovanje

Kat.br.

65.288.00

od 250 ml

65.286.00

100 ml

”CRC 6-66”

( 65.283.12

( 65.283.01

poznati ameriki proizvod koji štiti od korozije, odstranjuje vlagu i otporan je na vodu

( 65.283.00

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Nautiki vazelin | Mast

"Nautiki vazelin u spreju”

Sredstva za podmazivanje

65.283.00 65.283.01 65.283.12

CRC Expan Lub - Antikorozivno sredstvo za podmazivanje

65.283.20 U spreju u obliku pjene, raspršuje se popunjavajui i štitei sve šupljine koje se nalaze u gornjem dijelu ili iza kutija, motora, ventila. Nije ga potrebno odstraniti. Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Kat.br.

300 ml 1 lt

-

kanta

5 lt

65.283.11

Raspršiva

Quickleen CRC

65.283.30 Izolacijska zaštita, vrlo lako se odstranjuje, od vlage i korozije. Za plovila koja dugo stoje ili su na suhom vezu; neophodna za zaštitu svih metalnih dijelova, profila, instrumenata itd. Pakovanje sprej od 300 ml.

Deterdžent efikasan i brz. Dubinsku isti, otapa i odstranjuje tragove masnoa, praha, naslaga. Brzo hlapi, ostavljajui površine suhima i bez tragova.

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Kat.br.

65.283.32

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Antikorozivno zaštitno sredstvo dugog trajanja. Štiti željezne i ne-željezne legure više od 2 godine. Dubinsko i sa karakteristikom da odbija vlagu formiranjem tankog zaštitnog filma. Nije ga potrebno odstraniti u trenutku spajanja dijelova ili zavidavanja. Odstranjuje se pomou CRC 6-66 koje ima zaštitno djelovanje, ili pomou deterdženata.

Sredstvo za podmazivanje na suho na bazi PTFE-a. Štiti od blokiranja, ne lijepi se, ne koi. Ne ostavlja mrlje, ne lijepi se. Prijanja na drvo, plastiku, metal, gumu. Formira vrlo tanki nevidljivi zaštitini sloj sa minimalnim koeficijentom trenja.

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Kat.br.

65.283.28

65.283.29

300 ml

500 ml

Teflub marine CRC

Kat.br.

800

Koliina

“Corrosion inhibitor” - CRC

Zaštitno sredstvo za nautiku CRC

Sredstva za podmazivanje

Tip spray kanta

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

400 ml


Sredstva za podmazivanje i "duralac"

65

“Marine Silicone” CRC

CRC - “White Lithium” bijela mast na bazi litija

CRC - Electronic Cleaner

65.283.40 Neophodan, vodonepropusan, izolira elektrine dijelove, štiti metal i gumu, podmazuje i ne mijenja karakteristike kroz vrijeme. Pakovanje sprej od 200 ml.

65.283.25 idealna za podmazivanje i zaštitu vitla, natezaa, šarnira, ležajeva, osovinskih vodova, sajli i krajeva komandi te svih ostalih pokretnih dijelova, koji osim podmazivanja trebaju i zaštitu. Otporna na visoke temperature. Pakovanje sprej od 400 ml.

65.283.27 Deterdžent za elektronske ureaje. Eliminira sve neistoe te omoguava bolji rad elektrinih krugova. Pakovanje sprej od 200 ml.

Mast

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

DURALAC

Silikoni

Sredstva za podmazivanje i "duralac"

Kat.br.

65.750.00

250 ml

 Aditivi za motore FASTOL aditiv za gorivo sa slijedeim funkcijama: 1) eliminira kondenziranu vodu koja se formira na svim rezervarima - 2) rastvara blato, katranske i parafinske naslage nafte, dajui gorivu homogenost i istou, ne ostavljajui tragove ili naslage u sistemima za gorivo - smanjuje potrošnju od 5,26 na 9,81% jer Fastol, omoguuje maglovito raspršavanje goriva, koje se bolje miješa sa zrakom i u potpunosti sagorjeva. - 4) štiti od korozije jer onemoguava stvaranje suporne kiseline - 5) smanjuje crne dimove iz ispuha radi boljeg sagorjevanja. Doziranje: 1 litar svakih 1000 litara goriva. Vrlo koristan kod zimskog spremanja plovila jer onemoguava kondenzaciju i naslage na rezervarima i cijevima, omoguavajui korištenje starog goriva i garantirajui jednostavno ponovno stavljanje plovila u more.

Sredstva za podmazivanje

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Izolator/ljepilo plastino za spreavanje elektrolitske korozije na spoju izmeu dva razliita metala kao: viljuške od lake legure fiksirane inox vijcima, vitla od lake legure i mesinga fiksirana maticama od inoxa, inox pribor za jarbol fiksiran na jarbol od lake legure sa pop-nitnama ili vijcima, bitve sa vijcima od drugog metala. Duralact je žuta smjesa na bazi barijevog kromata, otporna i fleksibilna, koja se stavlja izmeu dva metala prilikom njihovog spajanja. Nanosi se kistom i ne treba je razrijediti.

Aditivi za motore

Kat.br.

Opis

65.050.01 65.051.01 65.050.02 65.051.02

Fastol Blue diesel Fastol Blue benzin

100 ml 100 ml

Fastol Blue diesel TRZ Fastol Blue benzin

1 lt 1 lt

ECO BACT baktericid za naftu Bakterijsko zagaenje nafte je kompleksan problem i u poslijednje vrijeme je sve rašireniji. Za razliku od normalnih zagaivaa (parafina, ostataka ugljena, asfaltena, katrana) koje eliminira Fastol, bakterijsko blato je topivo samo u kiselinama. Koliina vode koja odgovara 100 ml na 1000 litara je dovoljna za razvijanje takvih bakterija. Bakterijsko blato (biomase) blokiraju filtere blatom smee-crne boje, njihovo razmnožavanje uzrokuje procese korozije u tankovima. Eco-Bact je baktericid visoke efikasnosti na bazi metil-bisoksazolidina. Topiv je u nafti i koncentrira se u vodenoj fazi gdje dolazi do zagaenja. co-Bact dekontaminira gorivo koje je zagaeno i može se koristiti kao periodino sredstvo za zaštitu i održavanje Sredstva za podmazivanje

Aditivi za motore

Kat.br.

Primjena Kontinuirana

65.049.01

1 kg

250 grama za 1000 litara kod svakog punjenja

Periodina 1000 grama svakih 1000 litara ovisno o volumenu tanka

801


65

Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautike upotrebe

 Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautike upotrebe Ova tvrtka koja proizvodi sredstva za podmazivanje preko 80 godina, odluila je izai sa vlastitim znakom na tržište, sa linijom proizvoda koje ve niz godina proizvodi za druge.

“F1 mare 2 tempi”

ulje mješavina 2% za 2-taktne motore sa NMMA-TC 3W visokim svojstvima. Može se koristiti kako direktno u rezervaru ili sa mješavinama. Za benzin super i bezolovni. Sredstva za podmazivanje

“Red fluid”

“Marine Speed 4 tempi-10W40”

sredstvo za podmazivanje 4-taktnih motora kako unutrašnjih tako i vanbrodskih. Na sintetikoj bazi sa specifinim aditivima za korištenje u teškim uvijetima. (Brodski motori su uvijek na “udaru)

Hidraulino ulje “crveno” sa specijalnim aditivima otpornim na vrlo vlažni ambijent i morsku sol. Za hidrauline kope.

Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautike upotrebe

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Kat.br.

65.081.00 65.081.01

1 lt 5 lt

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautike upotrebe

Kat.br.

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za podmazivanje General Oil “BERGOLINE” za nautike upotrebe

Kat.br.

65.082.00

65.083.00

1 lt

1 lt

SINTETIX diesel Marine 10W40 "BERGOLINE" Polusintetiko ulje visokih mogunosti za diesel turbo motore za plovila. Zadovoljava norme API CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/E3, MB 228.3 MAN 3275, VOLVO VDS-3 Polusintetiko ulje

Sredstva za podmazivanje General Oil

Kat.br.

65.084.00 65.084.01

1 lt 5 lt

PRESTIGE diesel Marine 15W 40 "BERGOLINE" Ulje "multigrado" sa izvrsnim mogunostima za diesel i diesel turbo brodske motore. Zadovoljava norme AP CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3 Olio "multigrado"

Sredstva za podmazivanje General Oil

Kat.br.

65.085.00 65.085.01

1 lt 5 lt

HYPO Marine SAE 80W90 BIO-TYPE "BERGOLINE" Sintetiko ulje biorazgradljivo za prijenose, za podmazivanje nogu vanbrodskih motora, i SAIL DRIVE-a. Zadovoljava norme API GL-5, MIL-L-2105D Multigradno sintetiko ulje za mijenjae

Sredstva za podmazivanje General Oil

Kat.br.

65.086.00

1 lt.

HYPO Marine SAE 80W90 "BERGOLINE" Ulje za prijenos. Za podmazivanje nogu vanbrodskih motora, sail drive-a. Zadovoljava norme API GL-5, MIL-L-2105 D Ulje za prijenos

Sredstva za podmazivanje General Oil

Kat.br.

65.087.00

1 lt.

Prozirna posuda, baždarena za miješanje ulja Baždarena posuda za miješanje

Kat.br.

65.116.10

802

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Ø mm

65

Visina 95 mm

Kapacitet

250 cc


Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

65

 Silikoni i pištolji za nanošenje silikona Monokomponentni elastomer na bazi silikona, proizvodnja HENKEL za lijepljenje paluba, oblò-a, ispusta i svih problematinih toaka na brodu Brtvila

Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

Kat.br.

Pakovanje Tuba od 60 ml prozirna

65.289.00 65.289.01 65.289.02 65.289.12

Tuba od 300 ml prozirna Tuba od 300 ml crna Tuba od 300 ml bijela

65.292.00 Model "Skeleton" za tube od 280/310 cc, ruka od lake legure

65.290.00 Pištolj za tube 280/310 cc Pištolji za silikone

Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

65.293.00 Model "Rotapy" zatvoren za vreice od 600 c.c., izraen od lake legure Pištolji za silikone

Silikoni i pištolji za nanošenje silikona

“Sikaflex 292” ljepilo za nanošenje lopaticom Za elastina i otporna lijepljenja. Bijele boje. Upotreba: lijepljenja izmeu trupa plovila i gornjih struktura ili palube, rukohvata, lijepljenje pregrada (sandwich ploa). Sa odobrenjem RINA. Ljepila

( 65.289.04

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Pakovanje Tuba od 310 ml

65.289.05 65.289.04

( 65.289.05

Vreica od 600 cc

“Sikaflex 291” polivalentni silikon Za vodonepropusna elastina lijepljenja. Upotrebe: lijepljenje pribora (vitla, bitvi, usisa mora, deriva, žarulja), bokobrana, rukohvata itd. Sa odobrenjem RINA Ljepila

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Pakovanje

65.289.07 65.289.08 65.289.06

Boja

Tuba od 300 ml

crna

Tuba od 300 ml

bijela

Vreica 600 cc.

bijela

“Sikaflex 290 DC” elastini monokomponentni poliuretan Za vanjska lijepljenja jer je otporan na UV-zrake. Posebno se preporua za lijepljenje dijelova palube ili za vanjska lijepljenja oblò-a ili prozora. Može se brusiti, ne mrvi se kao silikon. Odlian takoer i kao ljepilo za drvo, drvo-stakloplastiku, metale itd. Potrošnja, na spojevima od mm 6x6 8,9 metara svaka tuba. Silikoni

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Otpornost 1,2 N/mm2

65.289.09 65.289.10

Boja

1,2 N/mm2

crna

Verzija tuba od 300 ml

crna

vreica od 600 c.c.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

 Proizvodi SIKAFLEX®

( 65.289.09

“Sikaflex 298” samonivelirajue elastino ljepilo specifino za lijepljenje. Upotrebe: lijepljenje paluba od vodootporne šperploe, tika, iroka na stakloplastiku, elik, drvo. Lijepljenje unutrašnjih podova (drvo, mramor, laminat). Potrebno je cca. 1 kg po m2 za debljinu ljepila od 3 mm Ljepila

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

65.289.20 65.289.21

Boja

Pakovanje

crna

vreica od 600 c.c.

crna

kanta od 10 lt = 11,7 kg

“Sikaflex 295 UV” silikonsko ljepilo Za lijepljenje plexiglassa, lexana, polikarbonata (šajbe i staklene površine na plovilima) Ljepila

Kat.br.

65.289.14 65.289.28

Proizvodi SIKAFLEX®

Boja

crna

Tuba 300 ml

bijela

300 ml

( 65.289.14/28

“Sikaflex 296” silikonsko ljepilo Za lijepljenje šajbi od stakla Ljepila

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Vreica

65.289.15

600 ml

803


65

Proizvodi SIKAFLEX®

“Sika Primer 290DC” Ljepila

Kat.br.

65.289.11 65.289.23 65.289.24 65.289.25 65.289.26

Opis Primer 290 DC Primer 290 DC Primer 290 DC Primer 209 Primer 206

Pakovanje 250 cc 30 cc 1 lt 250 cc 250 ml

Proizvodi SIKAFLEX®

Pokriva 7 m2/l 7 m2/l 7 m2/l 7 m2/l 7 m2/l

Za upotrebu sa 290 DC za dijelovi palube i sa 298 za drvo kao tikovina i iroko 290 DC za dijelovi palube i sa 298 za drvo kao tikovina i iroko 290 DC za dijelovi palube i sa 298 za drvo kao tikovina i iroko 65.289.14 za ljepljenje plexiglasa 296

“Sikaflex 291” polivalentni poliuretan Ljepila

Proizvodi SIKAFLEX®

Kat.br.

Tuba

65.289.18 65.289.19

Boja

100 ml

bijela

100 ml

crna

 MS Polimeri - ljepila Zucchini

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Specifini za upotrebu u nautici. “MS Polimeri” ne sadrže izocijanate i otapala, te zbog toga ne zagauju okoliš i sigurni su kod upotrebe. Imaju visoku otpornost na starenje, klimatske uvijete i vrlo su elastini i fleksibilni. Optimalna su zamjena za poliuretanske silikone i ljepila. Karakteristike: Bez otapala, bez izocijanat, bez mirisa, bez formiranja mjehuria, jednostavni za obradu, anti-korozivni, otporni na slatku i slanu vodu, mogu se brusiti i bojati, vrlo dugog vijeka trajanja, sa rokom trajanja od 18 mjeseci.

MS- SUPERFAST ljepilo-silikon UV-otporan. Za silikoniranje pribora i lijepljenje paluba. Trajno elastian otporan na temperature od -40°C do +120°C. Izvrsno prijanjanje na raznovrsne slojeve. Izvrsna otpornost na starenje. Ljepila

MS Polimeri - ljepila Zucchini

Kat.br.

Pakovanje

65.284.01 65.284.02

Boja

Tuba 290 ml

bijela

Tuba 290 ml

crna

MS-DECK BONDING fleksibilno ljepilo UV-otporno za lijepljenje paluba od tika na plovila od stakloplastike, drva, elika, aluminija. Takoer i za lijepljenje TREADMASTER-a. Postojana elastinost od -40°C do +100°C. Ljepila

MS Polimeri - ljepila Zucchini

Kat.br.

Pakovanje

65.284.09

Boja

Vreica 600 ml

bijela

MS DECK CAULKING za brtvljenje paluba od tika UV-otporno, ne povlai se i ne formira mjehurie. Trajne elastinosti od -40°C do + 100°C. Može se brusiti i rezati u kratkim vremenskim razmacima od primjene. Ljepila

MS Polimeri - ljepila Zucchini

Kat.br.

65.284.12 65.284.14 65.284.15

Pakovanje Tuba 290 ml

crna

Boja

Tuba 200 ml

bijela

Vreica 600 ml

crna

MS SCREEN strukturalno ljepilo Za lijepljenje stakla, polikarbonata, plexiglassa. Za lijepljenje stakla sa keramikim coating-om (crni rub). Za lijepljenje stakla "coating ceramico" uz prethodnu primjenu prajmera G. Ljepila

MS Polimeri - ljepila Zucchini

Kat.br.

Pakovanje

65.284.18

Boja

Tuba 290 ml

crna

Primer G za MS screen Kompletno uroniti odgovarajui tampon koji se nalazi u pakovanju i nanijeti na staklo, jednim premazom, u jednom jedinstvenom sloju - filmu: na taj nain pruža maksimalno prekrivanje površine koju treba silikonirati postižui efikasnu zaštitu iste od UV-zraka. Ljepila

MS Polimeri - ljepila Zucchini

Kat.br.

65.284.32

Verzija

Upotreba

G

anti UV crni, koristi se sa MSR-FT

50 gr

Primer LM/BV per Deck Bondig / Deck Coulking Kod primjene Primera LM BV treba koristiti iskljuivo iste kistove i valjke. Primjenjivati Primer na nain da se na površini formira kontinuirani i homogen sloj (film). Nakon vremena sušenja od cca. 20 minuta može se nastaviti sa lijepljenjem letvica. Silikoni

Kat.br.

65.284.29 65.284.30

804

MS Polimeri - ljepila Zucchini

80 gr 800 gr


Silikoni i ljepila

65

 Silikoni i ljepila 3M 5200FC Brodsko ljepilo - brtvilo Monokomponentno poliuretansko ljepilo za trajna ljepljenja. Otporno na atmosferske utjecaje te morsku vodu. Ne skuplja se, te se preko njega može bojati nakon što se osuši. Mogue je modelirati ga pomou kista ili lopatice unutar 4 sata od aplikacije. Idealno za brtvljenje i povezivanje: paluba od stakloplastike sa trupom od stakloplastike, paluba od tika sa trupom od stakloplastike, motora na traverse, oblò-a i palubnog pribora. Ljepila

Silikoni i ljepila

Kat.br.

Pakovanje

65.352.00

Boja

296 ml

bijela

3M 4200FC Brodsko ljepilo-brtvilo Monokomponentno poliuretansko ljepilo-brtvilo za razne upotrebe, polimerizira na zraku ostvarujui fleksibilne spojeve sa dobrim prijanjanjem uz drvo, stakloplastiku, gelcoat, plastiku i metale. Može ga se brusiti i bojati. Otporno na atmosferske utjecaje i morsku vodu, idealno za brtvljenje pribora na palubi i spojeva na plovilu kako iznad tako i ispod vodene linije. Ljepila

Silikoni i ljepila

Kat.br.

Pakovanje

Boja

310 ml

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.342.00

bijela

3M 3200 Brodsko ljepilo-brtvilo Silikonsko ljepilo-brtvilo koje polimerizira sa vlagom, otporno na formiranje plijesni i na atmosferske utjecaje. Idealno za fleksibilna brtvljenja, prijanja na stakloplastiku, metal, staklo, drvo za plovila, plastiku. Za fiksiranje stakla jer je na neutralnoj bazi. Ljepila

Silikoni i ljepila

Kat.br.

65.309.80 65.309.81 65.309.82

Boja

Pakovanje

bijela crna

280 ml 280 ml

prozirna

280 ml

3M Spray "77"

Ljepila

Kat.br.

65.309.94

3M "Scotchweld"

Silikoni i ljepila

Opis Univerzalno ljepilo sa podesivim Kompatibilan sa gumom. metalima, raspršivaem. tapisonom, kartonom, feltrom, tkaninama, drvom i bilo kojim Može se ponovno drugim materijalom. pozicionirati ukoliko se aplicira na obje strane. Confezione da 500 ml.

Ljepila

Kat.br.

65.309.95

3M Spray "90"

3M Spray "80"

Ljepila Ljepila

Kat.br.

65.309.93

Silikoni i ljepila

Opis Za pozicioniranje MAT-a staklenih vlakana sa kalupa direktno na gelcoat. Crvene boje, omoguava aplikaciju bez gubitaka. Pakovanje od 500 ml.

Silikoni i ljepila

Opis Ljepilo u spreju sintetiko za ljepljenje ekspandiranog poliuretana, površina od gume, spojeva od gume i plastike, metala, stakloplastike i drva. Pakovanje od 500 ml.

Kat.br.

65.309.96

Silikoni i ljepila

Opis

Neoprensko ljepilo sa podesivim mlazom. Lijepi sve vrste gume (osim EPDM), gotovo sve površine od vinila i kože, ploe od elika, proizvode od plastike laminirane drvom. U spreju od 500 ml.

805


65

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

 Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Njemaka tvrtka sa više od 20 godina iskustva u nautikom sektoru

Deterdžent “Clean Board”

Deterdžent Wash”

YACHTICON “Bio Boat

65.730.00 Proizvod istog proizvoaa kao poznati “Aqua Clean” 52.193.00. Savršeno i dubinski isti: fiberglass, platna od neoprena i PVC-a gumenjaka, bokobrane od mekanog PVC-a, koje je naješe nemogue oistiti. Ne grebe površinu, ali odstranjuje mrlje bilo koje vrste, ostavljajui površinu sjajnom. Ne zagauje okoliš, može se koristiti i sa slanom vodom. Pakovanje od 500 ml.

65.729.00 Visokokoncentrirani deterdžent za pranje plovila, ukljuujui i površine od tikovine. Biorazgradljiv je 98%, bez fosfata ili formaldehida. Dubinski isti i ekonomian je obzirom da je koncentriran te se malo koristi za svako pojedinano pranje. Funkcionira takoer i sa slanom vodom. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Deterdžent YACHTICON "Deck Super Cleaner"

65.211.82 Agresivan proizvod za odstranjivanje mrlji koje nastaju od cipela na palubi od stakloplastike ili prljavština na protukliznim površinama. Ne uništava tikovinu niti plastine površine bilo kojeg tipa. Ne treba strugati sa tvrdim etkama. Koncentrirani proizvod u prahu. Pakovanje od 770 g.

za

65.200.80 Odstranjuje najtvru neistou, kao što je neistoa kod auspuha diesel motora, tragove goriva koji su se nataložili na stakloplastici, tragove hre itd. Ne sadrži fosfate ili otapala. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Deterdžent bez pjene "Foam Free"

YACHTICON

65.726.00 Ovaj deterdžent, koji otklanja sve tipove prljavštine, ulja i masnoe takoer, na palubi, na bokovima broda i na kobilici, ima karakteristiku da se ne pjeni. Pakovanje od 1000 ml. Sredstva za išenje | Yachticon

GFK energini deterdžent stakloplastiku i ABS YACHTICON

Deterdžent i sredstvo za YACHTICON “WASH and WAX”

sjaj

65.102.40 Biorazgradljivi proizvod koji savršeno isti plovilo i privremeno daje sjaj pomou specijalnog voska ("cera carnauba") koji se nalazi u mješavini. Za stakloplastiku i obojene površine, te metale. Pakovanje od 500 ml.

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila Sredstva za cišcenje | Yachticon

Sredstvo za poliranje YATCHICON “Teflon Polish”

65.724.00 Radi se o sredstvu za poliranje na bazi teflona koji garantira dugotrajnu zaštitu, i briljantnu i vodonepropusnu površinu. Ukoliko se upotrebljava na kobilici, ini je posebno glatkom i kliznom te se preporua za regatna plovila. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

806

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstvo za sjaj i zaštitu YACHTICON “Polytur”

Sredstvo za otklanjanje YACHTICON “Anti-Gilb”

mrlji

65.728.00 Predstavlja kombinaciju proizvoda koji daje sjaj i štiti. Upotrebom ovog proizvoda na površini se stvara sloj koji štiti od vode, soli i atmosferskih utjecaja. Ne sadži silikon i stoga se površine mogu bojati bez problema. Za sve plastine materijale, akrile i boje. Pakovanje od 500 ml. 65.722.00 Za odstranjivanje žutih mrlja sa bijelog gelcoat-a, koje se formiraju u blizini ispusta i vodene linije. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON


Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Zaštitni vosak YACHTICON “Hard Wax”

65.246.90 Zaštitni vosak vrlo jak na bazi Teflona, štiti stakloplastiku, ABS, obojene površine znatno duže od konvencionalnih voskova. Jednostavan za upotrebu, štiti od vode, soli i hre openito. Pakovanje od 500 ml.

"Boot Pflege"

"Fender Flesh"

65.117.71 Štiti i daje sjaj svim vrstama PVC-a, Hypalona, neoprena i slinih materijala. Ukoliko se koristi iza svake upotrebe gumenjaka ili prije zimskog spremanja, produžuje njegov vijek trajanja. Zaštitni film štiti od UV-zraka i atmosferskih agenasa. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje

65

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

65.102.50 isti i štiti sa samo jednim nanošenjem bilo koji proizvod od gume ili PVC-a (bokobrani, profilni bokobrani, gumeni spojevi, brtve itd.). Ne sadrži polir-pastu, ne otapa ni gumu niti PVC. Pakovanje od 500 ml.

"Wonder Bilger"

"Rubbing"

65.102.70 isti i daje originalni sjaj jedrima, tendama, ceradama itd. Tradicionalna formula, ne uništava tkanine kako sintetike tako i prirodne. Formula super-koncentrirana. Pakovanje od 500 ml.

65.102.60 Sredstvo za išenje kaljuža, odstranjuje ulje, naftu, masnou itd., Treba ga uliti u kaljužu i nakon toga tekuinu odstraniti pumpom. Uklanja neugodne mirise. Pakovanje od 500 ml.

65.273.40 Srednje agresivan proizvod, koji bez ostavljanja tragova na stakloplastici, odstranjuje hru, naslage, crte, na nain da vraa originalnu boju. Štiti površinu sa sjajnom vodonepropusnom patinom. Ne sadrži silikon. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

“Colour Restorer”

"Blue Wax"

65.214.20 Vraa plastici originalnu boju i sjaj, odstranjuje tragove srednje jake korozije i popunjava površinske pore izolirajui stakloplastiku od atmosferskih utjecaja. Pakovanje od 500 ml.

65.214.22 Specijalni plavi vosak za površine plave boje. Prodire u pore boje ili gel-coat-a vraajui površini priprodnu plavu boju. Dugotrajno štiti od UV-zraka i sprijeava formiranje svijetlih površina koje se formiraju na stakloplastici uslijed kombiniranog djelovanja morske soli i UV-zraka. Pakovanje 500 ml.

Sredstvo za išenje gumenjaka YACHTICON “Boat Cleaner”

“Metal Polish”

"Under-Water Wax"

65.117.70 Za platna gumenjaka, isti, skida hru, dugotrajno štiti i obnavlja boju gumenjaka, PVC-a, Hypalon-a. Štiti od UV-zraka, odstranjuje naslage sa vodene linije. Pakovanje od 500 ml.

65.247.00 isti oksid, daje sjaj i štiti sa samo jednim nanošenjem inox, mesing, kromirani mesing. Dugotrajna zaštita. Voda klizi, daje nov izgled starim površinama. Pakovanje od 500 ml.

65.212.40 specijalno sredstvo za išenje kobilice bez antivegetativnog premaza koja je u vodi krai vremenski period. Savršeno isti i izbjegava formiranje algi do 3 tjedna. Za sve vrste materijala. Pakovanje od 500 ml.

"Vinyl Shampoo"

65.211.87 Odstranjuje mrlje, masnou, tragove prstiju sa jastuka od umjetne kože i bilo koje druge površine od PVC-a i gume, ukljuujui i tende. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon Sredstva za cišcenje | Yachticon Sredstva za cišcenje | Yachticon

65 - Izolacije, deterdženti, boje

YACHTICON “SAIL and CANVAS”

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

807


65

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstvo za obnavljanje boje gelcoat-a YACHTICON 65.214.21 Ovaj proizvod obavlja kemijsko djelovanje prodirui u porozni gel-coat, vraajui originalnu boju. Nije potreban nikakav postupak za davanje sjaja. Obavlja takoer i zaštitino djelovanje od atmosferskih utjecaja. Metalna kantica od 250 ml. Yachticon

Sredstvo za išenje i regeneraciju tika

“ADESIVE + Silicone Remover”

65.211.79 Specijalni proizvod na bazi otapala za odstranjivanje voska, polisha, silikona, masti, ulja i ostalog sa svih površina. Idealan kao priprema prije bojenja ili bilo koje druge obrade- obnavljanja fiberglassa sa polish-em ili voskom. Pakovanje od 500 ml.

65.800.01 Ovaj proizvod objedinjuje dvije vrlo važne funkcije. Vraa originalni sjaj drvu i istovremeno ga isti. Jednostavno za upotrebu jer je dovoljno nanijeti ga i isprati. Pakovanje od 770 g.

Sredstvo za išenje tika u spray-u YACHTICON

65.717.00 Odstranjuje sa tika mrlje od ulja, masnoe, kreme za sunanje, ljepila, itd. Za upotrebu i na tkaninama i tepisima. Pakovanje od 200 ml. Sredstva za išenje | Yachticon

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Teak Oil

( 65.800.05

Ulje i regenerator za dugotrajnu zaštitu, vraa drvu prirodnu boju i štiti od UV-zraka. Prodire duboko u drvo i brzo se suši.

( 65.800.04

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Zaštitno ulje za impregnaciju

65.800.06 Za unutrašnje površine od tika, mahagonija, trešnje, itd., za sve tipove drva. U odnosu na zaštitna sredstva za vanjske površine puno je delikatniji. Ne ostavlja tragove, impregnira drvo i vraa mu prirodni sjaj i boju. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Kat.br.

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Model

Upotreba

65.800.04

CLASSIC

Daje drvu toplu pozlaenu boju

500 ml

65.800.05

CLEAR

Vrlo svjetli, ne potamnjuje drvo

500 ml

"Quick"

"Algen"

65.210.29 univerzalno sredstvo za išenje za bilo koju površinu (stakloplastika, sjedala od PVC-a, stakla, unutrašnji namještaj itd.). Biozazgradljivo 90%, savršeno odstranjuje crne crte sa stakloplastike. Pakovanje od 500 ml.

65.213.60 odstranjuje alge i morsku vegetaciju sa kobilice, propelera, itd. Idealno za išenje vodene linije. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Black Streak Remover

65.118.80 Lako i jednostavno odstranjuje crne crte prouzrokovane kišom + atmosferskim prilikama. Nanošenje sprejom. Nije agresivan na fiberglass-u, gelcoat-u itd. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za išenje

808

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Water Line Cleaner

RUBBER-STREAK

65.117.80 Vrlo jednostavno odstranja sa vodene linije alge i žute crte, mrlje od hre i naslage kamenca. Pakovanje od 500 ml.

65.212.50 odstranjuje ostatke ulja, masti, katrana sa kobilice i palube. Odstranjuje ostatke ispušnih plinova i tragove gume bokobrana. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Sredstva za išenje

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON


Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

TEPPICH

65.282.20 odstranjuje gljivice, mrlje i tragove plijesni sa jastuka, tapisona i tepiha. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

MOTOR REININGER

ACRYLIC CARE

65.213.30 specifian odmašiva koji odstranjuje ulje, katran i svu prljavštinu sa motora, motornih prostora, kormilarnica, wincheva, kormila itd. Može se koristiti na metalu, gumi, fiberglassu, drvu i obojenim površinama. Pakovanje od 500 ml.

65.211.80 Regenerira i vraa originalnu prozirnost i sjaj akrilinim materijalima (plexiglassu) i polikarbonatu. Idealan za sjaj šajbi, oblò-a, palubnih prozora, ulaznih vratiju itd. Sadrži anti-statike estice. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

ACRYLIC SCRATCH REMOVER

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Tekuina za hru i ostale mrlje

65.103.10 Jednostavno i uspješno odstranjuje jake mrlje sa gelcoat-a, metala i boje. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje | Yachticon

Antikorozivni premaz

65.103.15 Odstranjuje željezni oksid i pretvara površinu u optimalnu podlogu za eventualno bojanje, istovremeno vrši zaštitno djelovanje. Pakovanje od 250 ml.

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Odstranjiva mrlji od plijesni i hre

Proizvod za neutralizaciju neugodnih mirisa

65.103.00 Špricanjem na stakloplastiku, plastiku ili druge površine odstranjuje naslage plijesni i hre, te dezinficira kupaonice i ostale površine gdje je važna higijena. Proizvod treba našpricati, ostaviti da djeluje i zatim samo isprati. Pakovanje od 500 ml.

65.214.80 Neutralizira neugodne mirise dima, cigareta, životinja, kaljuže, W.C.-a, ulja, goriva, hrane, itd. Neugodni mirisi se ne pokrivaju jaim mirisom ve se neutraliziraju. Pakovanje od 500 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.211.81 Odstranjuje sa plexiglassa i polikarbonata lagane ogrebotine, naslage soli, itd. Jednostavan za upotrebu, idealan za obnavljanje, oblo’-a, šajbi, kliznih vrata, itd. Pakovanje 250 ml.

65

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Sredstvo za išenje tanjura /aša od melamina

65.719.00 Ovaj proizvod je spacijalno studiran u svrhu odstranjivanja smeih mrlja od aja ili kave sa posua od melamina koje se redovito koristi na plovilima. Djeluje postupkom oksidacije, bez potrebe trljanja. Pakovanje od 250 gr.

Proizvodi za zaštitu od insekata u spray-u YACHTICON "Anti-spinnen"

65.282.30 Jednostavno se pošprica na sve površine plovila, sadrži priprodne sastojke koji eliminiraju psisustvo insekata za duži vremenski period.

Krema za išenje / zaštitu sjedala i obue od kože YACHTICON

65.273.45 Ova krema za išenje, nanesena na kožu kako sjedala tako i obue, savršeno isti i hrani kožu inei je impregniranom, iako i dalje diše.

809


65 - Izolacije, deterdženti, boje

65

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Deterdžent pjena u spreju 3 u 1

Silikon

FABRIC WATER PROF

65.213.00 isti, daje sjaj, štiti, suho isti, ne ostavlja ogrebotine, ne sadrži silikon. Idealan tamo gdje nije dozvoljena upotreba vode za pranje. Pakovanje u spreju od 500 ml.

65.103.20 Za šavove, impregnira šavove na tendama, odjei. Spreman za upotrebu i dugog vijeka trajanja. Pakovanje od 100 ml.

65.102.80 isti, regenerira i ponovno impregnira zaštite za jedra, tende, presvlake itd. Ne mijenja boju materijala. Za sintetike i prirodne tkanine. Pakovanje od 400 ml.

Mast za winch u spreju

MULTI PUROSE GRASE

WINCH GREASE

65.211.83 Višenamjenska mast, podmazuje, štiti i uva klizae, zglobove, spojeve, itd. Silikonira i prodire dubinski u površinu formirajui vodonepropusni film. Otporna na -20° do + 80°. Ne odstranjuje se u dodiru sa vodom. Zadržava viskozitet i gustou u svim uvijetima. Pakovanje od 250 ml.

65.211.84 Podmazuje, uva i štiti. Upija se u površinu formirajui zaštitni film, otporna je na -30° do + 130°. Otporna na morsku sol, koroziju i ostale atmosferske utjecaje. Zadržava vlastiti viskozitet i gustou u svim vremenskim uvijetima. Idealna za zupanike vitla, sajle komandi, klizae glavnog jedra, vrtuljke, šarnire, vodilice kliznih vratiju, ruke plina itd. Pakovanje od 250 g.

65.170.00 podmazuje i štiti zupanike. Smanjuje trošenje i abraziju. Otporna je na slanu vodu i temperature od -30° do + 130°. Punjeno ekološkim prahom. Pakovanje od 200 ml.

Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Zaštitno sredstvo za podmazivanje na bazi Teflona 65.211.85 Ne ostavlja tragove, podmazuje, otporno na UV-zrake i atmosferske utjecaje. Prodire duboko u materijale sprijeavajui hru i koroziju. Nije štetno za plastiku, gumu, drvo, skaj, kožu, boje. Idealno za elektrine spojeve, akumulatore, kormila, šarnire, itd. Pakovanje od 300 ml.

Sredstva za podmazivanje

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

MARINE WAX 65.273.50 Vosak "Cera carnauba" visoke kvalitete pomiješan sa umjetnim voskovima. Nije abrazivan, štiti gelcoat i obojene površine. Sadrži inhibitore UV-zraka. Pakovanje od 300 ml.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Specijalne krpe za išenje i davanje sjaja barci 100% viskoza

65.272.00 Mekane i delikatne, težine 400 gr. Pakovanje od 25

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

ANTI BARNACLE

Sredstvo za blokiranje navoja "High Tech"

65.282.60 Specijalna mast koja sprijeava stvaranje naslaga i formiranje vegetacije na propelerima, osovinama, davaima, usisima mora itd. Sadrži inhibitore korozije. Za sve površine. Biorazgradljiva. Pakovanje od 500 ml. 65.226.00 U pasti, pakovanje od 20 g.

komada. Idealne za upotrebu sa sredstvom za poliranje i voskom. Yachticon

810

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Sredstva za cišcenje

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON


Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila YACHTICON

Upijajue krpe za ulje i gorivo

Epoksidna smola WATER RESISTANT 2-komponentna

Upijaju iz vode kaljuže ulje ili gorivo koje pliva po površini. Idealne i za upijanje goriva koje se prelije prilikom punjenja. Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

Kat.br.

65.210.40

65

Pakovanje

Kapacitet upijanja

od 2 komada mm 41x51, 200 gr/m2

10 puta težine krpe

65.211.32 za popravke ispod vodene linije. Popravlja ošteenja nastala osmozom, i slino. Pakovanje od 450g. Mora se koristiti na temperaturi od 10-35 °.

Sredstva za cišcenje | Yachticon

Linija proizvoda za išenje i održavanje plovila

 Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom high-tech

isti + vraa prvobitini izgled + štiti. Odstranjuje koroziju/ooksidaciju i ulazi u gel-coat stvarajui površinu ekstremno tvrdom i impregniranom kako za slatku tako i za slanu vodu. Izbjegavu dugom vremenskom periodu gubitak sjaja svijetlog gel-coata i stvaranje mrlja na tamnom gel-coat-u. Primjena 5 m2/100 ml. Sredstva za išenje | Yachticon

250

Sredstva za išenje | Yachticon

Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom

Kat.br.

Pakovanje od ml Silikoni

500

"Nano wood "- YACHTICON

Ovo inovativno sredstvo za impregnaciju formira na drvu a posebno na tiku, zaštitni film ekstremno otporan na slanu vodu i atmosferske utjecaje, smanjujui znaajno starenje i koroziju površine. Primjena 1 m2/100 ml.

65.727.04

65.273.51 Zaštitini vosak. Jednostavnim nanošenjem na mokru povšinu, ostavlja sjajni zaštitini film koji štiti od prljavštine i UV-zraka. Pakovanje od 500 ml.

Pakovanje od ml

65.727.00 65.727.01

Kat.br.

Specijalni deterdžent vrlo jakog odmašujueg djelovanja posebno za vosak, ulje, masnie i prethodne tretmane "Nano". Za upotrebu prije od "Nano 12" radi postizanja otpimalnih rezultata.

NANO WAX SEALER

Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom

Kat.br.

Sredstva za išenje | Yachticon

"Nano precleaner" - YACHTICON

65.727.15

Pakovanje od ml

Stvara prozirni film ultra-otporan koji prodire u tkaninu i koji ga ini otpornim na slanu vodu i na sve ostale atmosferske utjecaje. Za upotrebu na najlonu, poliesteru i svakomdrugom sintetikom i prirodnom materijalu. Potrošnja 1 m2/100 ml.

500

Kat.br.

65.727.06

Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom

500

"Nano Textil "- YACHTICON

Sredstva za išenje | Yachticon

Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom

65 - Izolacije, deterdženti, boje

"Nano 12" - YACHTICON

Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom

Pakovanje od ml

250

Nano Regatta" YACHTICON

za

kobilicu

-

Ovaj "nano-proizvod" formira na kobilici ultratanki film koji poveava otpornost i brzinu, na koji se ne hvataju alge ili vegetacija (max 3 tjedna). Za upotrebu kod regatnih plovila i plovila koja malo borave u vodi. Primjena 10 m2 / 100 ml. Sredstva za išenje | Yachticon

Kat.br.

65.727.08

Proizvodi YACHTICON sa nanotehnologijom

Pakovanje od ml

250

811


65

Boat maintenance

 Boat maintenance

Proizvodi za održavanje i išenje plovila, original TTM. Pakovani su u elegantnim kutijicama sa uputstvima na 3 jezika: (ukljuujui i talijanski). Trenutno najbolji proizvodi na tržištu, sa unutrašnjom zaštitom limenki protiv korozije, garantiraju dug vijek trajanja kako za korisnika tako i za trgovca.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Za kupovinu najmanje 96 kantica proizvoda, besplatno se isporuuje izložbeni stalak

Zaštitni vosak koji daje sjaj “Boat Wax”

Zaštitini vosak koji vraa sjaja “Boat Wax Plus”

Sredstvo za poliranje metala “Metal Cleaner”

65.733.00 Vosak koji daje sjaj i štiti, za plastina plovila i poliuretanske i sintetike boje. Pakovanje od 250 ml.

65.731.00 Vosak koji daje sjaj i štiti plovila od plastike te poliuretanske i sintetike premaze. Sadrži aditiv na bazi “Teflon-a i otporan je na UVzrake” koji mu poboljšava karakteristike zaštite i obrade. Pakovanje od 250 ml.

65.735.00 Sredstvo za poliranje metala za kromirani i ne-kromirani mesing, anodiziranu laku leguru i inox. Odstranjuje hru i formira zaštitni film. Pakovanje od 250 ml.

Sredstva za cišcenje

Boat maintenance

Sredstva za cišcenje

Abrazivna pasta “Speed”

65.739.00 Abrazivna pasta specijalna, topiva u vodi, biorazgradljiva, antialergijska. Za davanje sjaja i održavanje obojenih površina i poliesterskih smola. Pakovanje od 250 ml. Sredstva za cišcenje

Boat maintenance

“Cristal Resin”

65.737.00 Poliesterska smola dugog vijeka trajanja. Kompletna sa uvršivaem. Pakovanje od 250 ml. Sredstva za cišcenje

“Nautical”

“Long Life”

65.740.00 Kit na bazi poliuretana bijele boje koji brzo isušuje, otporan na morsku sol i ultraljubiaste zrake, kompletan sa katalizatorom. Pakovanje od 250 ml.

65.736.00 Gel coat bijeli sa dugim rokom trajanja, idealan za popravak ošteenih površina od stakloplastike. Pakovanje od 250 ml.

“Polish Cleaner”

Sredstvo za poliranje plovila plastike “Polish Cleaner Plus”

65.734.00 Dubinski odstanjuje neistou i hru koju stvaraju atmosferske prilike i vraa originalni sjaj fiberglass-u. Pakovanje od 250 ml.

65.732.00 Sredstvo za poliranje za plovila od plastike. Dubinski odstranjuje prljavštinu i hru te vraa originalni sjaj fiberglass-u. Sadrži aditiv na bazi teflona UV-otporan” koji poboljšava zaštitne karakteristike. Štiti površinu od ogrebotina. Pakovanje od 250 ml.

Boat maintenance

Sredstva za cišcenje

812

Boat maintenance

Boat maintenance

Sredstva za cišcenje

Boat maintenance

od


NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

65

 NANOPROM obrada površina nanotehnologijom Obloge NANOPROM: elije se same rasporeuju po površini u nekoliko tankih slojeva, pružajui visoko stabilnu i kompletnu zaštitu.

Sport polish NANOPROM Obloga ALL-in-ONE za trup ili most koja: - isti brod kao cleaner - stvara glatku površinu kao sredstvo za sjaj - daje optimalnu zaštitu otpornu na UV-zrake kao "sealer" - može se nanositi na gelcoat, boje, karbon i metal - isti bez agresivnih deterdženata sol, prljavštinu, ulje, itd... - zahvaljujui svojoj nanostrukturi štiti površinu na optimalni i dugotrajan nain od vremenskih uvijeta - regenerira - obnavlja gellcoat i stare boje Proizvodi za išenje i održavanje plovila

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

Kat.br.

Pakovanje od ml

65.401.01

Dovoljno za 25 m2

250 ml

- Samnjuje trenje površine izmeu broda i vode do 45% - Manjuje naslage na dijelu borda koji je uronjen u more; - Bolje isti kobilicu za vrijeme regata; - Optimalizira karakteristike trupa; - Optimalne karakteristike u vodu do 7 dana; Idealan i za dugorone potrebe; - Optimalan i za windsurf daske, wakeboard i kiteboard. Proizvodi za išenje i održavanje plovila

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

Kat.br.

Pakovanje od ml

65.401.02

Dovoljno za 40 m2

250

Sealnglide NANOPROM, monotretman za jedrilice za krstarenje i regatne - Superiorna aerodinamika jedra zahvaljujui manjem trenju vjetra sa tkaninom; - Poboljšava klizenje (podizanje, spuštanje ili spremanje, genoe, floka, spinnakera); - Smanjuje trenje utora jarbola ili roll floka; - Poveava prekidnu vrstou jedra bez poveavanja težine tkanine; - Impregnira i štiti od neistoa, štiti od plijesni i atmosferskih utjecaja; - Poboljšana estetika, posebno kod ve korištenih jedra. Proizvodi za išenje i održavanje plovila

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Aqua speed NANOPROM

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

Kat.br.

Pakovanje ml

65.401.03

125

Može pokriti 30/40 m2 (filok i glavno jedro) - 50/80 m2 (spinnaker, jedro surf-a)

"Screen coat" - sredstvo koje ne upija vodu za šajbe Tretirana šajba postaje visoko hidrofobna. Voda klizi bez potrebe upotrebe brisaa za prozore. Bolja transparentnost stakla. Efikasnost zagarantirana 6 mjeseci. Može se ponovo nanositi na ve prethodno obraenu površinu.

Proizvodi za išenje i održavanje plovila

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

Kat.br.

Pakovanje ml

65.401.04

Dovoljno za površinu 4/4,5 m2

35

Wood cleaner NANOPROM za tikovinu i tvrda drva - Dubinsko delikatn isti, ali istovremeno vrlo je efikasan za površine od drva sa otvorenim porama; - Jednostavno odstranjuje mrlje; - Površina postaje ista i ravnomjerna; - 2 u jednom: deterdžent i osvjetljiva u jednom. Proizvodi za išenje i održavanje plovila

Kat.br.

65.401.10

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

Pakovanje ml

1000

813


65

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

"Teak-brush" micro 65.401.20 Specijalna etka sa kapilarnim vlaknima od inoxa, nevjerojatne visoke mekoe radi savršenog išenja površine tika, bez ošteenja drva. Druge etke i velike brodske etke koji su do danas bile upotrebljavane na žalost su osteivale tik. "Teak-brush" zahvaljujui i kapilarnim vlaknima ne ošteuje tikovinu. Proizvodi za išenje i održavanje plovila

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

"Teak brush air" 65.401.21 Posebna etka koja efikasno isti najdublju neistou sa tikovine, bez da posebno struže drvo. Idealna kod prisutnosti plijesni. Proizvodi za išenje i održavanje plovila

NANOPROM obrada površina nanotehnologijom

 Serija proizvoda za išenje TIKA

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Sredstvo za išenje “Teak One”

Sredstvo za obnavljanje boje “Teak

“Teak Three”

65.744.00 Sredstvo za zaštitu drva otporno na UVzrake, bezbojno. Ne ošteuje. Potpuno na prirodnoj bazi, ne sadrži silikon i omoguava drvu da diše, hranei ga i istovremeno branei prljavštini da se upije u površinu. Može se koristiti i kod tikovine koja je bila ranije tretirana sa sredstvima drugih proivoaa. Pakovanje od 1 litre.

65.743.00 specijalni proizvod koji, kada se nanese na površinu nakon proizvoda Teak One, daje površini prirodnu boju. Pažnja: nije boja, nego kemijski proizvod koji drvu vraa vlastitu boju. Pakovanje od 1 litre. 65.742.00 Sredstvo za išenje tikovine, otklanja mrlje od ulja, masti, katrana i razne hrane. Pakovanje od 1 litre.

Mora se koristiti sa Teak One proizvodom jer djeluje u interakciji s njim. Sredstva za cišcenje

Serija proizvoda za išenje TIKA

Tekuina za regeneraciju tika “Sunteak”

"Teak Hydro Color"

65.239.00 je specijalna tekuina za regeneraciju tikovih paluba. Odstranjuje mrlje i vraa tiku prirodnu boju. Upotrebljava se razrijeena sa vodom. Kante od 1 litre.

65.747.00 Zaštita na bazi voska. Pigmentirano bez otapala za tik. Štiti od sunca i vremenskih nepogoda.Suši se za 1 sat. Garantira dugotrajno prirodnu boju osvježavajui originalni izgled tika. Radi se o prvom proizvodu bez COV (composti organici volatili), potpuno bez mirisa i u skladu sa zaštitom okoliša.

Sredstva za cišcenje

Serija proizvoda za išenje TIKA

 Proizvodi za išenje i održavanje Osculati Proizvodi pakirani po specifinim uputstvima Osculati radi što jednostavnije upotrebe i sa što nižim uinkom na okoliš (enviroment friendly).

Sredstvo za išenje inoxa “Inox Cleaner”

65.250.00 specifino sredstvo za išenje inoxa. Ne sadrži štetne sastojke i osigurava odstranjivanje mrlji od hre sa inoxa bez ikakvih poteškoa. Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje

814

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Sredstvo za otklanjanje hre “Rust Free”

65.748.00 specijalni proizvod za ootklanjanje mrlja od hre sa stakloplastike, pakovanje sa raspršivaem. Pakovanje od 750 ml.

Deterdžent SPECIAL FOR BOAT

Jaki deterdžent koji se slabo pjeni. isti dubinski bez ogrebotina, stakloplastiku, gumirana platna, PVC, inox, laku leguru. Proizvod je biorazgradljiv. Sredstva za cišcenje

Kat.br.

65.748.50

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

500 ml


Proizvodi za išenje i održavanje Osculati POLI-TEAK

Sredstvo za vraanje prvobitnog sjaja “Color Life”

65.256.00 specijalni odstranjiva mrlji u spreju za palube od tikovine. Dovoljno je pošpricati mrlju i saekati da proizvod ishlapi, te nakon toga isetkati bijeli prah koji je ostao na tiku, paluba e ostati savršeno ista. Pakovanje od 250 ml.

65.746.00 sredstvo za vraanje prvobitnog izgleda stakloplastici i openito površinama izblijedjelih boja. Prodire u mikro pore gelcoat-a ili boje i bez ikakvih vidljivih tragova, vraa površini prvobitnu boju i visoki sjaj. Uinak je dugotrajan. Radi se o stvarnoj revitalizaciji obraenih površina. Pakovanje od 500 ml.

65

Odstranjiva mrlji "ULTRA WHITE"

Specifini proizvod za odstranjivanje žutih mrlja sa GELCOAT-a. Proizvod je biorazgradljiv. Sredstva za cišcenje

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Kat.br.

65.748.60

500 ml

Deterdžent za pranje kaljuže “Bilge Sentidek” proizvod visoke emulzijske snage koji u kratkom vremenu isti kaljužu Sredstva za cišcenje

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Kat.br.

Pakovanje

65.249.00 65.249.01

od 1 lt

Deterdžent za jedra "SAIL CLEANER"

Sredstvo za zaštitu od plijesni “Smuffer”

Ljepilo “Rubber Slide”

32.952.00 Tekui deterdžent za jedra. Savršeno isti svaku neistou i ne ošteuje tkaninu i šavove. Pakovanje od 1 litre.

65.754.00 specijalni proizvod “za razgradnju vlage” proizvoaa Bostik. Efikasno odstranjuje vlagu sa ležajeva, jastuka, cerada, unutrašnjih obloga , itd. na plovilima i istovremeno razgrauje. Pakovanje od 250 ml.

66.458.80 Specijalni proizvod za regeneraciju neoprena gumenjaka i za išenje naslaga na gumenjaku. Produžuje vijek trajanja gumenjaka. Isporuuje se sa pištoljem za raspršivanje. Pakovanje od 0,75 lt.

Sapun

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

“Rubber Life” 66.459.00 Sredstvo za brtvljenje i obnavljanje platna gumenjaka od neoprena ili PVC-a. Formira plastini prozirni sloj visoke otpornosti. U sluaju malih otvora, dovoljno je nanijeti malo proizvoda Rubber u unutrašnjost otvora i on se popuni. U sluaju rezova, i slino, Rubber Life se nanese u unutrašnjost reza postižui efekt proizvoda za popravak gumenjaka. Može se koristiti i kao boja za cjelokupno obnavljanje gumenjaka. Ne sadrži otapala, nije otrovan i preko njega se može bojati specifinim bojama za gumenjake.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

od 5 lt

Pakovanje od 500 ml. Sredstva za cišcenje

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

"Lubrimar SAE 90"

Ulje koje se ne pjeni Hydraulic Oil”

ulje pakirano u plastinoj tubi sa posebno izraenim otvorom za punjenje. Posebno formulirano za noge vanbrodskih motora i Z-pogon

hidraulini proizvod koji ne pjeni sa posebnim antikorozivnim dodacima. Posebno formuliran za podnošenje visokih pritisaka, za upotrebu kod: hidraulinih kormilarskih ureaja, power Trima, power Lift-a vanbrodskih motora i Z-pogona, hidraulinih flapsova.

Sredstva za podmazivanje

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Kat.br.

65.088.00

Prodaje se u pakovanju od

250 ml

24 komada

Sredstva za pomdazivanje

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Kat.br.

65.089.00

“Lubrimar -

Prodaje se u pakovanju od

250 ml

24 komada

Zaštitina mast Lubrimar”

“Marinegrease

-

bijela zaštitina mast, za sve mehanike dijelove kojima je potrebna privremena zaštita i podmazivanje. Sadrži komponente na bazi litija, te podnosi visoke temperature. Sredstva za podmazivanje

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Kat.br.

65.090.00

Prodaje se u pakovanju od

250 ml

24 komada

815


65

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati Ciklus održavanja desanilizatora Ciklus se sastoji od 3 specifina proizvoda Sredstva za cišcenje

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

Kat.br.

Opis “PHASE 1”: proizvod za pranje membrana* “PHASE 2”: proizvod za odstranjivanje naslaga sa membrana* “PHASE 3”: proizvod za konzervaciju membrana **

65.749.01 65.749.02 65.749.03 *

1 lt *** 1 lt *** 1 lt ***

Ova dva proizvoda koriste se uvijek zajedno, u trenutku kada se primijeti da desalinizator slabije radi, što je obino vezano za naslage na membranama, ili jednom godišnje.

Za koristiti kada se desanilizator nee duže vremena koristiti. Onemoguava stvaranje naslaga i mrlja. Potrebna koliina za svaki desalinizator na brodu. Svaki proizvod PHASE treba 20 minuta da pone *** djelovati. **

Kit za popravak plovila Kit za popravak plovila

Kat.br.

Za plovila

65.549.20

od plastike

65.549.25*

od poliestera

*

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

kg 1,2 poliesterske mq. 0,6 staklene vune, katalizator, kist, uputstva i smole odline brusni papir sa posudicom. kvalitete g 500 di epoksidne 1 katalizator, 2 komada staklene vune od cm. 20x30, 2 komada met-vune od cm. 20x30, 1 plastina smole + posudica, 1 kist i uputstva 100 ml utvrivaa

Ovaj kit je mnogo otporniji od uobiajene poliesterske smole, obzirom da sadrži epoksidnu smolu.

“Mini Kit” za popravak plovila od plastike Kit za popravak plovila

Proizvodi za išenje i održavanje Osculati

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Kat.br.

65.549.21

g 350 poliesterske smole odline kvalitete

1 komad mat vune od cm 20x30, 2 komada staklene vune od cm 20x30, 1 posudica, 1 kist, 1 list brusnog papira, 1 katalizator i uputstva

 Compound abrasivni za obnavljanje gelcoat-a, fiberglass-a, boja, metala Ultrafino abrazivno sredstvo 65.273.47 Ultrafino abrazivno sredstvo za odstranjanje crta, oksidacije, nepravilnosti boje, itd... bez tragova na površini. Pakovanje 250g. Ultrafino abrazivno sredstvo

POLISHING COMPOUND 65.273.49 Compound sa srednjim abrazivniom snagom. Odstranjuje ogrebotine, oksidaciju itd.. Idealan nakon upotrebe brusnog papira gr 1000. Savršeno odstranjuje gelcoat, boje, metale. Pakovanje od 250 gr. Sredstva za išenje

Compound abrasivni za obnavljanje gelcoat-a,

Agresivno abrazivno sredstvo 65.273.48 Agresivno abrazivno sredstvo za odstranjivanje ogrebotina, oksidacije, itd.... idealno za upotrebu nakon abrazivnog papira granulacije 800. Pakiranje 250g. Agresivno abrazivno sredstvo

 Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M Marine Fiberglass Restorer & Wax

Sredstvo za sjaj - zaštita za stakloplastiku i metale

Otklanja jake oksidacije, zatamnjenja, sitne ogrebotine, hru te razne mrlje sa stakloplastike. Vraa sjaj te zaštiuje obraenu površinu. Sredstva za cišcenje

Kat.br.

65.309.05 65.309.06

816

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Odstranjuje lagane/srednje tragove oksidacije sa jednim premazom nakon ega površina poprima originalni sjaj i ostaje dugo vrijeme zaštiena od daljnje oksidacije. Sredstva za išenje

1 lt 0,473 lt

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

65.309.04

1 lt


Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

3M Marine Metal Restorer & Polish

65

3M Zaštitno sjajilo za gumenjake i plovila od vinila

Odstranjuje tragove hre, oksidacije, korozije sa nehrajueg elika, mesinga, bronze, bakra, aluminija i ostalih metala. Vraa originalni sjaj obraenim metalima. Sredstva za cišcenje

isti, vraa prvobitni izgled i štiti dijelove od gume na plovilima. Idealno takoer i za obnavljanje gumenjaka.

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

Sredstva za cišcenje

65.309.18 65.309.19

500 ml

Kat.br.

150 ml

65.309.23

Sredstvo za obnavljanje/išenje akrilnih plastika

Sredstva za išenje

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

65.309.03

0,250 l (gel)

3M Marine Ultra Performance Paste Wax

Zaštitni vosak, zaštiuje i daje sjaj gelcoat-u i obojenim površinama od stakloplastike. Vrlo jednostavno se nanosi i odstranjuje, štiti od štetnog djelovanja UV-zraka te morskih agenasa. Sredstva za cišcenje

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

65.309.90

0,250 lt

Sprej za odblokiravanje

SSC sredstvo za išenje u spreju

250 g (pasta)

Univerzalno sredstvo za išenje ljepila

( 65.309.99

65.309.38 Za inox i kromirane i anodizirane površine. Ne ostavlja crte i prikriva nepravilnosti površine. Nije korozivno, ne sadrži derivate nafte. Pakovanje od 600 g.

65.309.59 Djeluje brzo na oksidirane metalne dijelove bez ošteivanja metala ili boje. Pakovanje od 400 ml. Sredstva za podmazivanje

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Sredstva za cišcenje

Specijalna otopina koja omoguava jednostavno išenje skoro svakog tipa ljepila i odstranjivanje voska, masnoe, ulja, katrana. Ne osteuje površinu suhu obojenu, vinil, platna. Sredstva za išenje

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

Pakovanje spray 500 ml

65.309.99 65.309.98

kantica 1lt

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

3M Hookit SBS Buffing System

3M Marine Acryl Putty White

Sistem pribora za poliranje koji se sastoji od ploice (05717) i vunene kapice (05711/05713), jednostavnih za postavljanje i skidanje. Bijela vunena kapica (05711) idealna je za aplikaciju abrazivnih pasti, žuta kapica (05713) idealna je za sredstva za postizanje sjaja i zaštitna sredstva. Koristi se sa elektrinom bušilicom.

Bijeli akrilni kit idealan za niveliranje nepravilnosti, ogrebotina i abrazija na stakloplastici, drvu i metalu. Nije potrebno bojanje.

Sredstva za cišcenje

Silikoni

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

Opis baza + 2 kapice

65.309.50

65 - Izolacije, deterdženti, boje

isti i odstranjuje lagana ošteenja i vraa sjaj površinama od akrilne plastike. Može se koristiti na obojenim akrilnim plastikama (preporua se prethodna proba). Za postizanje boljih rezultata na plastici od polikarbonata treba koristiti opremu za sjaj.

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

65.309.41

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Tuba 200 g

Krpa za raznovrsnu upotrebu scotch brite Zahvaljujui strukturi od mikrovlakana ima visoku upijajuu mo ulja, vode, masnoa, prašine, priljavštine bilo koje vrste. Može se koristiti kako vlažna tako i suha te odstranjuje ak i ostatke silikona, voska, polisha, itd. Pribor za išenje

Kat.br.

65.314.00

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

mm

320x360

od 2 plave krpe u blister pakovanju

817


65

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M 3M Scotch-Brite Cleaning System Sistem koji se sastoji od ruke i tampona, za eliminiranje hre, naslaga kamenca i boje sa metalnih površina, za brušenje hrapavih površina. Za išenje sidra, propelera, kobilica. Sredstva za cišcenje

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

Opis

65.315.01 65.315.02 65.315.03 65.315.92

3M Bijeli tampon: za osjetljive površine Zeleni tampon: za tvrde i mat površine Plavi tampon: za agresivnu upotrebu na tvrdim površinama Ruica-drža

3M Safety Walk Samoljepiva protuklizna traka, garantira protukliznost svih površina na plovilu bez mijenjanja estetskog izgleda. Prozirna za palubne prozore, bijela za palubu od stakloplastike. Protuklizne trake

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Kat.br.

65.312.72 65.312.73 65.312.75 65.312.76

Boja

Visina mm

prozirna

50

18,3

m

prozirna

25

18,3

bijela bijela

50 25

18,3 18,3

Cijena za kolut od 18,3 m.

65 - Izolacije, deterdženti, boje

3M Nomad Vinilni otira, pere se jednostavnim uranjanjem u more, sa zaštitom protiv prljavštine, vlage, bakterija, sa laganim držaem, idealan za passerelle, unutrašnjost plovila i za prolaze izložene svakodnevnoj upotrebi. Obloge

Kat.br.

Proizvodi za išenje i održavanje plovila 3M

Boja plava crvena siva plava

65.316.01 65.316.02 65.316.03 65.317.01

Verzija sa nosaem sa nosaem sa nosaem bez nosaa

91 cm x 6 m 91 cm x 6 m 91 cm x 6 m 91 cm x 6 m

Cijena za kolut od 6 metara.

 Sistem za fiksiranje i samoljepive trake 3M Scotchmate "Hook & Loop" Ovaj napredni sistem za mehaniko fiksiranje je alternativa šarnirima, vijcima, itd... Vrlo esto je i bolji jer omoguava veu fleksibilnost i brže sastavljanje proizvoda, uz glae i iše vanjske površine. iak traka

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

Proizvod

65.310.12 65.310.13

Boja

Ljepilo

"Loop"

crna

25 mm x 46 m

akrilno

"Hook"

crna

25 mm x 46 m

akrilno

Cijena za kolut

3M Dual Lock "Sottile" Sa debljinom od samo 1,7 mm - poluprozirno ljepilo visokih mogunosti koje omoguava prijanjanje i vani na obojenim površinama, staklu, metalima, polikarbonatima, itd... iak traka

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

Boja

65.310.06

prozirna

25 mm x 46 m

ijena za kolut

3M Dual Lock Sistem za fiksiranje-montažu koji se sastoji od dvije plastine samoljepive trake sa ikom, koje spojene daju razne mogunosti montaže kako tvrdih tako i fleksibilnih površina. Gustoa izboenja 250/inch2. Cicak-traka

Kat.br.

Boja crna prozirna

65.310.01 65.310.02

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Neoprensko ljepilo 65.309.92 65.309.92

25 mm x 46 m 25 mm x 46 m

Cijena za kolut.

Scotchmate Dvostruka samoljepiva traka 3M, sistem fiksiranja za površine izložene optereenjima, ali koje se moraju esto micati. Ljepilo je pogodno za visoke temperature u nautici. Idealna za fiksiranje jastuka. Cicak-traka

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

65.311.01

818

Boja

2 para od mm 25x5 m

crna


Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

65

3M Y389 Waterproof Cloth Tape (Grey Tape) Samoljepiva traka od tkanine izuzetno otporna na ogrebotine, rezove, vodu. Idealna za hitne popravke, kod svih operacija kod kojih je potrebno brtvljenje, ojaavanje, zaštita, spajanje i popravak jedara. Samoljepive trake

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

Boja

65.320.00

srebrna

50 mm x 25 m

3M 2090 Long Masking Tape Pokrivna maskirna traka, otporna na UV-zrake, skida se do 7 dana od primjene bez ostavljanja tragova ljepila. Tanka, plave boje radi jednostavne indentifikacije. Samoljepive trake

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Kat.br.

65.326.01 65.326.02

16 mm x 50 m 50 mm x 50 m

3M Scotch 23 Traka za izolaciju, idealna za završetke, spojeve, rekonstrukcije kablova, za zaštitu natezaa, križeva i ostalih metalnih završetaka. Samoljepive trake

Kat.br.

Sistem za fiksiranje i samoljepive trake

Boja

65.330.00

crna

mm 19x9 m

Specijalne ljepive trake anti-abrazivne, štite razne površine plovila za vrijeme popravaka ili održavanja.

3M Marine Protective Tape 5038. Visoke ljepivosti, prozirna, idealna za zaštitu tepiha ili kao zaštita za palubu. Ljepila antiabrazivna

3M Marine Zaštitne trake

Kat.br.

65.329.02

63 cm x 350 m

2

3M Marine Protective Tape 7007 debljine 0,07 mm Plave boje, ljepivost srednja/niska. Za zaštitu prozora (pušta prolaz svjetlosti) i površina od lakiranog drva. Ljepila antiabrazivna

3M Marine Zaštitne trake

Kat.br.

65.329.01

60 cm x 305 m

65 - Izolacije, deterdženti, boje

 3M Marine Zaštitne trake

2

Koluti masking FILM Koluti ne-poroznog filma visoke gustoe za maskiranje i zaštitu prilikom bojenja. Trake za prikrivanje

3M Marine Zaštitne trake

Kat.br.

65.329.04

cm 60 x 55 m

 Proizvodi u Blister-pakovanju Samoljepive trake

Kat.br.

Proizvodi u Blister-pakovanju

Proizvod

Opis

65.331.91

3M Obostrano samoljepiva traka extra-jaka

izuzetno jakih ljepivih svojstava i dugog trajanja,za ljepljenje teških predmeta i na nepravilnim površinama

mm 19x 1,5 m

65.361.91

3M Obostrano samoljepiva traka za ogledala

za fiksiranje ogledala

mm 19x 3m

819


65

Proizvodi u Blister-pakovanju Kuke od bijele plastike koje se mogu više puta upotrijebiti Sa pripadajuim samoljepivim trakama za fiksiranje Kuke

Proizvodi u Blister-pakovanju

Kat.br.

65.398.01 65.398.02

Tip kuke

Nosivost do

XL L

3,40 kg 2,25 kg

3M Dual Lock Sistemi za fiksiranje fleksibilni "apri-e-chiudi", samoljepivi, koji se sastoje od dvije iak trake koje spojene omoguavaju razne tipove fiksiranja (teških i manje teških predmeta). Cicak-traka

Proizvodi u Blister-pakovanju

Kat.br.

Pakovanje 2 para traka

65.396.75

Dužina mm

Boja prozirna

25,4x76,2

3M Paracolpi Bumpon Okrugli zaštitnici, samoljepivi, prozirni, apsorbiraju vibracije, smanjuju buku, reduciraju štetu od udaraca na predmetima. Samoljepive trake

65 - Izolacije, deterdženti, boje

( 65.397.05

( 65.397.01

Kat.br.

Ø mm 12,7 19

65.397.01 65.397.05

Proizvodi u Blister-pakovanju

Komada 12 8

Brusni papir u blisteru Brusni papir bež boje, za runo poliranje. Mineral: aluminijev oksid. Brusni papir

Kat.br.

Proizvodi u Blister-pakovanju

65.390.01 65.390.02 65.390.03 65.390.04

Granulacija P 80 P 120 P 180 razne granulacije

Sadržaj blistera 5 listova 230x280 mm 5 listova 230x280 mm 5 listova 230x280 mm 5 listova 230x280 mm

Brusni papir za podloge i premaze u blisteru Brusni papir crne boje, idealan za poliranje i završnu obradu podloga i premaza. Vrlo otporan, sa fleksibilnom podlogom.. Materijal "carburo di silicio". Brusni papir

Kat.br.

65.391.01 65.391.02 65.391.03 65.391.04

Granulacija P 240 P 400 P 600 razne granulacije

Proizvodi u Blister-pakovanju

Sadržaj blistera 4 lista 230 x 280 mm 4 lista 230 x 280 mm 4 lista 230 x 280 mm 4 lista 230 x 280 mm

 TREADMASTER Poznata protuklizna obloga za palube, kokpite, engleske proizvodnje od spoja gume i pluta.

TREADMASTER M-ORIGINAL Samoljepive ploe u blister pakovanju po 2 komada. Obloge | Treadmaster

Boja

( 65.901.20

275x135

412x203

svijetlo plava

65.901.07

65.901.17

pjesak-bijela

65.901.02

65.901.12

plava

65.901.01

65.901.10

siva

65.901.06

65.901.16

svijetlo siva

65.901.05

65.901.15

crna

65.901.08

65.901.18

-

65.901.20

Tik sa crnim letvicama

820

TREADMASTER


TREADMASTER

65

TREADMASTER M-ORIGINAL klasina obloga za palubu, kokpit i stepenice Boja pjesak-bijela siva plava smea svijetlo plava svijetlo siva zuta

Debljina mm 3 3 3 3 3 3 3

PLoe od mm 1200x900 1200x900 1200x900 1200x900 1200x900 1200x900 1200x900

Površina "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant" "dijamant"

( 65.905.06

( 65.905.04

( 65.905.01

( 65.905.03

TREADMASTER

65.905.01 65.905.02 65.905.03 65.905.04 65.905.05 65.905.06 65.900.04

( 65.905.05

Kat.br.

( 65.905.02

Obloge | Treadmaster

65 - Izolacije, deterdženti, boje

TREADMASTER M-ORIGINAL samoljepive protuklizne ploe Idealne za oblaganje stepenica kojima se silazi u kabinu ili motorni prostor te za ostale prolaze na plovilu. Obloge

TREADMASTER

Boja

svijetlo plava siva

275x135

600x50

65.901.27 65.901.26

65.901.37 65.901.36

( 65.901.26

( 65.901.27

TREADMASTER SP CLASSIC Obloga za kokpit, površine za sunanje i stepenice Obloge | Treadmaster

Kat.br.

TREADMASTER

Debljina mm

Ploe od mm

2

1200x900

Površina protuklizna

2

1200x900

protuklizna

siva

2

1200x900

protuklizna

plava

2 2

1200x900 1200x900

protuklizna protuklizna

svijetlo plava svijetlo siva

65.906.01 65.906.02 65.906.03 65.906.05 65.906.06

( 65.906.01

( 65.906.02

( 65.906.03

( 65.906.05

Boja pjesak-bijela

( 65.906.06

TRADEMASTER ENGINE ROOM Protuklizna obloga vodootporna specijalno izraena za podove u motornim prostorima. Otporna na mineralna ulja. Obloge | Treadmaster

Kat.br.

TREADMASTER

Debljina mm

65.899.00

3

Boja

Ploa od mm

crna

1200x900

TREADMASTER ATLAN TEAK ( 65.904.06

Nova podna protuklizna obloga sa površinom TIPA TEAK. Objedinjuje lijepi izgled sa kvalitetom, nepropusnošu, udobnošu i jednostavnošu primjene. Verzija TK = Vrlo visoke otpornosti, idealna za oblaganje palube i površina po kojima se hoda. Verzija TK-C = Visoki postotak pluta, vrlo slina klasinom TREADMASTERU M, idelana za površine za sunanje i površine po kojima se hoda bosim nogama. Podne obloge

Kat.br.

TREADMASTER

Verzija

Boja

Debljina mm

Ploe od mm

65.904.05

TK

Tika sa crnim utorima

3

2500x1000

65.904.06

TK-C

Tika sa crnim utorima

3

2000x1000

( 65.904.05

821


65

TREADMASTER TREADCOTE Specijalna boja na bazi vode za vraanje originalne boje Treadmaster-u M-ORIGINAL Obloge | Treadmaster

TREADMASTER

Kat.br.

Boja

65.914.01 65.914.02 65.914.03 65.914.04

Specijalno ljepilo Treadmaster

Monokomponentno, za lijepljenje protukliznih obloga. Za stakloplastiku, drvo, elik i aluminij. Treadmaster

1 lt

7

siva svijetlo plava

1 lt 1 lt

7 7

smea

1 lt

7

“Treadmaster Cleaner”

Specijalno dvokomponentno ljepilo

Specifini deterdžent za išenje Treadmaster-a. Odstranjuje neistoe i obnavlja boju i izgled površine

TREADMASTER Treadmaster

Kat.br.

1000 ml

TREADMASTER

Kat.br.

65.910.00

Pakovanje 2 kg (1A+1B)

65.907.00

1000 ml

epoksidno

Za sve tipove Treadmaster-a. Pokrivna mo 3/4 mt 2 Ljepila

TREADMASTER

Kat.br.

65.907.07

65 - Izolacije, deterdženti, boje

m2 /lt

pjesak-bijela

 Podne obloge “Nautolex” materijal za oblaganje paluba i kokpita, od plastike sa platnenom podlogom Obloge

Podne obloge

Kat.br.

65.903.01*

Visina 132 cm

32 m *

Boja bijela sa crnim prugama

Cijena je viša za 30% za rezanje po mjeri. Lijepi se sa art. 65.907.00

“AQUA TURF®” Obloga od polipropilena za podnice i kokpite, original amerika DORSETT. Baza od protuklizne gume sa gornjim dijelom, koji se može usporediti sa tapisonom. Ne zadržava vodu i vrlo je mekana na dodir. Obloge

Kat.br.

65.582.30 65.581.40 65.581.50 65.581.60

Podne obloge

Boja zelena pjeska svijetlo siva plava

Visina m 1,8 1,8 1,8 1,8

30 m 30 m 30 m 30 m

 Samoljepive trake Traka za izolaciju "usporiva plamena" od PVC-a Za identifikaciju faza, za oznaavanje i izolaciju elektrinih kablova. Upotrebljava se i kao obloga za natezae. Ljepive trake

Samoljepive trake

Kat.br.

Boja

65.116.50 65.116.51 65.116.52 65.116.53 65.116.54

Dvostruka samoljepiva taka “forte” PSP

Za trajna i privremena fiksiranja Ljepive trake

Samoljepive trake

65.129.00

822

plava žuta

19 mm x 20 m

zelena

19 mm x 20 m

crna

Samoljepiva, UV-otporna. Za sve potrebne popravke na plovilu. Kada se jednom skine ne ostavlja tragove ljepila na površini. Bijele boje.

65.118.50

EXIT TAPE Samoljepiva reflektirajua traka

Apsorbira danje svjetlo i vraa ga do 24 sata mraka. Ljepive trake

Samoljepive trake

Samoljepive trake

Kat.br.

Kat.br.

50 mm x 5 m

crvena

19 mm x 20 m 19 mm x 20 m

“Dinghy Tape” super otporna traka

Ljepive trake

Kat.br.

19 mm x 20 m

50 mm x 5 m

65.118.30

50 mm x 1 m


Samoljepive trake

65

Leak stop patch

Leak Stop Roll

Traka SPRAY STOP

Specijalna tkanina od staklene vune + epksidne smole u stiku + rukavice, za popravak mrlja na površinama bilo kojeg tipa (fibreglassa, metala, gume, plastike). Popravlja barke, rezervare, cijevi, itd.. Stvrdnjava se za samo 30 minuta; otporna na pritisak od 20 BARA i temperaturu od 260° .

Traka od staklenih vlakana, epoksidno ljepila + rukavice za popravke cijevi bilo kojeg tipa. Stvrdnjava se kao elik za 30 minuta. Otporna je na 260° i na pritisak od 20 BAR-a.

Otporna do 200° i idealna za hitne popravke na cijevima za gorivo i vodu kako toplu tako i hladnu. Sastoji se od jednog sloja iza/aluminija sa silikonskim ljepilom. Ovaj proizvod traži se u skladu sa SOLAS 11-2/15.2.11.

Ljepila | Kit za popravak plovila | Samoljepive

Samoljepive trake | Ljepive trake

Samoljepive trake

Kat.br.

Ploa mm

65.549.30

100x300

Ljepive trake

Samoljepive trake

Kat.br.

65.549.31

Samoljepive trake

Kat.br.

trake

65.118.20

75 mm x 2,7 m

2 Koluta - 25 mm x 1 m

gumirana protuklizna traka, za upotrebu sa samoljepivom trakom koja ne ostavlja tragove ljepila kada se jednom skine. Ljepive trake

Samoljepive trake

Kat.br.

Boja

65.116.90

siva

50 mm x 4 m

Traka od PVC-a “Samovulkanizirajua”

Ljepiva taka od Rayon-a laminiranog

neophodna za blokiranje natezaa, oblaganje elektrinih instalacija, završetke upletaka konopa, itd. Obavija se oko predmeta formirajui jednolinu oblogu.

polietilenom i gumom, vrlo mekana, za razne upotrebe. Kida se i oblikuje rukom. Prijanja uz bilo koju površinu, ak i na dakron od kojeg su izraena jedra te se može koristiti i za vrijeme regata za hitne intervencije. Ljepive trake

Ljepive trake

Samoljepive trake

Kat.br.

65.115.00 65.115.01

Samoljepive trake

Kat.br.

Boja

crna

25 mm x 3 m

siva

25 mm x 5 m

65.118.00 65.118.01

65 - Izolacije, deterdženti, boje

“Soft-Grip” specijalna

Boja

srebrna

25 mm x 10 m

bijela

25 mm x 10 m

Za popravak prsluka za spašavanje, gumenjaka, splavi, itd.

Specijalna super-samoljepiva traka vodonepropusna Popravlja: platno na stolicama, tende, cerade, izme. Može se upotrijebiti i kao izolacijska traka kod elektrinih instalacija. Koristi se i za hitne popravke na plovilima od stakloplastike, daski za jedrenje, kanua, jedara.

Ljepive trake

Samoljepive trake

Kat.br.

Boja

65.116.00GR

srebrna

50 mm x 5 m

65.116.00BI

bijela

50 mm x 5 m

65.116.00BL

plava

50 mm x 5 m

65.116.00GI

žuta

50 mm x 5 m

65.116.00NE

crna

50 mm x 5 m

65.116.00RO

crvena

50 mm x 5 m

823


65

Samoljepiva vodena linija.

 Samoljepiva vodena linija

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Naša vodena linija sadrži posebno trajno ljepilo koje se, kad jednom prione uz plovilo, osuši na nain da traka postaje istovjetna sa onom od premaza (boje). Upotreba je vrlo jednostavna, pomou samonivelirajue površine pomone trake. Za nekoliko minuta savršeno ete obaviti posao za koji vam je inae potrebno nekoliko sati. Prodaje se u pakovanju SKIN PACK.

Jednobojna Vodene linije

Samoljepiva vodena linija.

bijela

plava

crna

crvena

Visina mm

m

65.108.15BI

65.108.15BL

65.108.15NE

65.108.15RO

15

10

65.108.30BI

65.108.30BL

65.108.30NE

65.108.30RO

30

10

65.108.00BI

65.108.00BL

65.108.00NE

65.108.00RO

50

10

Sa 3 crte, jedna široka i dvije uske Vodene linije

Samoljepiva vodena linija.

bijela

plava

žuta

crna

crvena

Visina

65.111.00BI

65.111.00BL

-

65.111.00NE 65.111.00RO

19 mm 3 uze

65.110.00BI

65.110.00BL

65.110.00GI

65.110.00NE 65.110.00RO

50 mm 3 uze

10 m 10 m

Sa tri linije iste boje ali razliitih tonaliteta od najtamnije do najsvijetlije Vodene linije

Samoljepiva vodena linija.

Visina mm

m

65.113.01BL

-

65.113.01RO

33

10

65.113.00BL

65.113.00GI

65.113.00RO

50

10

65.113.02BL

-

65.113.02RO

80

10

Modeli modernih boja “Shocking” Vodene linije

Samoljepiva vodena linija.

plava, zelena, roza

65.106.00

824

Visina

50

10


Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

65

 Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

Antivegetativni premaz “Marlin TF bijeli” Samopolirajui, ne sadrži kositar i bakar, boja se ne mijenja niti ispod niti iznad vodene linije. Za upotrebu i na lakim legurama. Kako za brza tako i za spora plovila Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

bijela

65.880.00

0,75 lt

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Antivegetativni premaz MARLIN "White" Ne sadrži bakar, te je pogodan i za površine od aluminija. Za sve vrste plovila, takoer i brza i regatna, zahvaljujui klizeem filmu i visokom kontroliranom otapanju. Izvrstan za bilo koji tip vegetacije. Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

bijeloextra

Potrošnja 9 m2/l

65.887.00 65.887.02

l 0,75 2,5

9 m2/l

Antivegetativni premaz “Marlin TF” Samopolirajui, ne sadrži kositar. Na bazi specijalnih smola, bakrenih sastojaka i agensa anti-limo. Za sve materijale osim lakih legura. Za upotrebu kako kod sporih tako i kod brzih plovila Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

nebesko plava

65.881.00BL

crna

crvena

65.881.00NE

65.881.00RO

0,75 lt

Antivegetativni premaz “Marlin Maxima” Samopolirajui na bazi bakrenog oksida i biocida sinergijskog djelovanja. Najefikasniji antivegetativni premaz koji postojee tehnologije mogu proizvesti. Za sve materijale osim na lake legure. Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

bijela

nebesko plavo

65.883.00BI

65.883.00BL

crno

65.883.00NE

0,75 lt

Antivegetativni premaz “Marlin Hard” Tvrde matrice, sadrži politetrafluoretilen koji daje ekstremno glatku i klizajuu površinu. Bez bilo kakvih metalnih soli, te je pogodan za plovila od lake legure, fiberglassa, drva, željeza. Ukoliko se koristi na plovilima od fiberglassa ili drva prednost mu je što onemoguava stvaranje korozije osovina, propelera, usisa mora, flapsova, kormila, itd. Otapa se u vodi jednakomjerno i pod kontroliranom brzinom, inei kobilicu savršeno glatkom, smanjujui maksimalno otpor. Zbog toga je vrlo dobar za upotrebu kod brzih plovila ili regatnih jedrilica. Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

bijela

plava

65.883.01BI

siva

65.883.01BL

crna

65.883.01GR

65.883.01NE

0,75 lt

VELOX PLUS antivegetativni premaz Specifian za metalne dijelove pod morem kao što su propeleri, osovinski vodovi. Ne degradira pod utjecajem galvanskih strujanja, koja su uglavnom odgovorna za otpadanje boje. Velox Plus je superioran u odnosu na sve postojee proizvode kako zbog antivegetativnih svojstava tako i zbog dobrog prijanjanja i visoke otpornosti na abraziju. Nije kompatibilan sa ostalim antivegetativnim premazima. Nanijeti preko metal-primer 65.884.01. Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

bijela

siva volvo

65.886.00BI

65.886.00GR

crna

65.886.00NE

500 ml

Velox Plus ne može biti stavljen preko Veloxa normale

Metal Primer Marlin 65.884.01 Primer svijetlo zelene boje sa visokom moi prijanjanja uz metal, preporua se za korištenje prije nanošenja VELOX-a. Pakovanje od 0,5 lt. Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

825


65

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

Fleksibilni premaz "Flexy" Monokomponentni premaz original Marlin, za bojanje gumenjaka. Za korištenje kako na gumenjacima od neoprena, tako i na onima od PVC-a. Potrošnja : 8/10 m2/litra. Pakovanje od 0,5 lt. Boje

naranasta

65.120.03

bež

bijela

65.120.05

žuta

65.120.06

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

siva

65.120.02

crna

65.120.01

crvena

65.120.04

65.120.07

0,5 lt

Elastini antivegetativni premaz FLEXY Posebno za gumenjake sa vrstim dnom. Vrlo dobro prijanja kako uz fiberglass tako i uz gumirano platno. Raspoložive boje: crvena ili crna (nije potrebno nanositi podlogu). Može se primijenjivati i kod gumenjaka sa fleksibilnim dnom. Pakovanje od 0,50 lt. Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

crna

65.885.00NE

0,5 lt

Premaz Marlin tip Epogel 65.503.90 Za bojenje kaljuža plovila od stakloplastike. Neotrovan zaštitni premaz bez otapala, sa vrlo visokim vodonepropusnim uinkom, onemoguava stvaranje osmoze u unutrašnjosti plovila. Takoer eliminira neugodne mirise stakloplastike koji su vrlo esto prisutni i nekoliko godina nakon proizvodnje. Pakovanje od 0,5 lt. *Eliminira neugodan miris sa stakloplastike koji je ponekad prisutan godinama nakon proizvodnje plovila Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Razrijeiva za Flexy, Superflex Boje

Razrijeiva za razne antivegetativne premaze Boje

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

Kat.br.

Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin

Kat.br.

65.121.00

65.122.00

0,5 lt

0,5 lt

 VC SYSTEM, serija proizvoda na bazi Teflona

VC OFFSHORE antivegetativni premaz na bazi TEFLONA Antivegetativni premaz niskog trenja i visoke iskoristivosti. Proivodi vrlo tanki i otporan sloj premaza. Plovilo mose ostati na suhom - kvaliteta ostaje nepromijenjena. Za upotrebu na gliserima i na jedrilicama. Iskoristivost: m2 10,6/lt po jednom sloju premaza. Antivegetativni premazi

bijelo perla

65.605.01

plava

crna

65.605.03

65.605.04

VC SYSTEM, serija proizvoda na bazi Teflona

0,75 l

Primer “Pro-O-Drev”

Antivegetativni premaz “VC-Prop-O-Drev” na bazi Teflona za noge motora

Za korištenje na golom metalu ili ukoliko je originalna boja oguljena

U sprayu. Male debljine premaza i optimalne antifouling zaštite, sa vrlo glatkom površinom, vrlo brzo se suši Boje

VC SYSTEM, serija proizvoda na bazi Teflona

Kat.br.

Boje

VC SYSTEM, serija proizvoda na bazi Teflona

Kat.br.

65.607.01

0.3 lt

VC 17 M antivegetativni premaz na bazi TEFLONA Antivegetativni premaz niskog trenja za slatku vodu. Vrlo je fleksibilan, te dobro prijanja i na gumirana platna. Iskoristivost: m2 11/lt po jednom sloju premaza.

65.606.01GR 65.606.01NE

Kat.br.

65.608.01

826

VC SYSTEM, serija proizvoda na bazi Teflona

Boja

crna grafit

sivo-volvo

0,5 lt

crno

0,5 lt

General Thinner Razredjiva za antivegetativne premaze VC offshore / VC17N. Premazi - Boje

VC SYSTEM, serija proizvoda na bazi Teflona

Kat.br.

65.610.00 Antivegetativni premazi

Boja

1 lt


ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

65

 ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

SPEEDY CARBONIUM - karbonski antivegetativni premaz Za maksimalnu uspješnost. Specijalno za takmiarska plovila, kako za jedrilice tako i za motorna plovila, gdje je glatkoa trupa od izuzetnog znaaja. Dvokomponentni. Boje

ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

svijetlo siva

65.000.00

crna

65.000.03

Potrošnja 10,6 m2/l

0,75 l

RAFFAELLO - antivegetativni premaz Hidrofilni samopolirajui antivegetativni premaz na bazi aktivnog bakra sa karbonom što omoguava bolje klizanje površine. ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

svijetlo plavo

plavo

65.001.12 65.001.22

sivo

65.001.11 65.001.21

crno

65.001.14 65.001.24

crveno

65.001.13 65.001.23

65.001.10 65.001.20

0,75 lt

Potrošnja 10/12 m2/l

2,5 l

10/12 m2/l

RAFFAELLO - bianca Racing Antivegetativni premaz dugog vijeka trajanja vrlo visoke kvalitete, samopodmazujui i posebno klizajui. Boje

ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

Kat.br.

65.001.02 65.001.32

Potrošnja 10/2 m2/l

0,75 l

10/2 m2/l

2,5 l

EUROSPRINT Antivegetativni premaz sa tvrdom matricom dugog vijeka trajanja i visokim sadržajem bakra. Boje

ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

plava

crna

65.002.11 65.002.21

crvena

65.002.12 65.002.22

Potrošnja 9/11 m2/l

65.002.10 65.002.20

0,75 lt 2,5 l

9/11 m2/l

BLANC SPRINT Bijeli antivegetativni premaz sa tvrdom matricom za brza plovila. Boje

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Boje

ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

Kat.br.

65.002.02 65.002.32

Potrošnja 10/12 m2/l

0,75 l

10/12 m2/l

2,5 l

GUMMIPAINT ANTIFOULING Antivegetativni elastini premaz za gumenjake, za upotrebu na NEOPRENU / YPALONU / PVC-u. Boje

ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

bijela

siva

65.009.11BI

crna

65.009.11GR

65.009.11NE

0,375 lt

PROPELLER Antivegetativni premaz sa tvrdom matricom bez bakra za propelere, osovine, flapsove, itd... Boje

ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

bijela

siva

65.021.00BI

crna

65.021.00GR

65.021.00NE

Potrošnja 15 m2/l

0,25 l

Seventy Ekološki antivegetativni premaz koji se sam isti na bazi vode. Za upotrebu za slanu vodu i za slatku vodu. Optoran na esta vaenja. Samo u bijeloj boji za upotrebu i na aluminiju. Boje

ANTIVEGETATIVNI PREMAZI VENEZIANI

Potrošnja 13/8 m2/l

13/8 m2/l

bijela

65.004.10 65.004.20

tamno plava

65.004.11 65.004.21

crna

65.004.13 65.004.23

0,75 l 2,5 l

827


65

PRAJMERI VENEZIANI

 PRAJMERI VENEZIANI

PROPELLER PRIMER

ADHERGLASS

Specifian za propelere, osovine, itd.... na bazi sintetikih smola. Boje

Premaz monokomponentni za stakloplastiku. Nije neophodno potrebno brusiti, ve samo odmastiti površinu. Boje

PRAJMERI VENEZIANI

Kat.br.

Boja

65.021.01

siva

0,25 lt

Potrošnja 14/19 m2/l

ADHERPOX

Kat.br.

65.007.00 65.007.01

65 - Izolacije, deterdženti, boje

PRAJMERI VENEZIANI

Boja bijela bijela

65.006.00

roza

Potrošnja 13 m2/l

0,75 lt

Prajmer epoksidni dvokomponentni za bilo koju metalnu površinu. Premazi - Boje

Potrošnja 3/6 m2/l 3/6 m2/l

2,5 0,7

Boja

EPOXY PRIMER

Epoksidni dvokomponentni prajmer za kobilice od bilo kojeg materijala. Može se koristiti kao prajmer ili kao podloga kod ciklusa bojenja. Premazi - Boje

PRAJMERI VENEZIANI

Kat.br.

PRAJMERI VENEZIANI

Kat.br.

Boja

65.025.00

Svijetlo zelena

Potrošnja 10,5 m2/l

0,75 l

 KITOVI VENEZIANI

EPOMAST RAPIDO

EPOMAST

EPOMAST PRO

Epoksidni dvokomponentni kit visoke otpornosti. Optimalna otpornost na svim površinama i na epoksidnim podlogama.

Epoksidni kit ultra lagan vrlo homogen i jednostavan za brušenje, dobar i za primjenu kod ciklusa za zaštitu od osmoze. Normalno se koristi za velika ošteenja i za znaajnije debljine. Za primjenu na bilo kojoj površini.

Premazi - Boje

KITOVI VENEZIANI

Kat.br.

65.018.00

Boja Svijetlo siva

0,50 l

Premazi - Boje

Epoksidni kit koji se brzo suši za jednostavne popravke, sa debljinom do 10 mm kod svakog nanošenja. Može se koristiti na bilo kojoj podlozi koja je obraena sa prajmerom ili direktno na epomastpro ili na epoksidnim podlogama.

KITOVI VENEZIANI

Kat.br.

Boja

65.018.01

1,5 l

Premazi - Boje

KITOVI VENEZIANI

Kat.br.

65.018.02

Svijetlo plava

Boja grigio chiaro

0,5 l

 PODLOGE VENEZIANI

TICOPRENE YACHTING

PLASTOLITE PRO Dvokomponentna podloga sa efektom barijere za upotrebu kao izolacija i antikorozivna zaštita na svim površinama. Premazi - Boje

Premazi - Boje

PODLOGE VENEZIANI

Kat.br.

Boja

65.015.00

Slonovae

Monokomponentna podloga. Idealna kao zaštita-impregnacija i antikorozivna zaštita kobilica od drva, željeza ili kobilica kod jedrilica ili kao zaštita starih antivegetativnih premaza. Kat.br.

Potrošnja 5 m2/l

0,75 l

PODLOGE VENEZIANI

Boja Zelena

65.024.00

Potrošnja 8,6 m2/l

0,75 l

AQUASTOP

RESINA 2000

ADITIV 2000 LITARA - ADDITIVO 2000 LITRI

Sredstvo za impregnaciju i anti-osmoznu zaštitu specifino za stakloplastiku. Može se koristiti i kao podloga za izolaciju metalnih dijelova (bulbi, kormila, itd...).

Epoksidni strukturalni sistem za zaštitu i obnavljanje drva i stakloplastike. Može biti nanasen za impregnaciju staklenog vlakna, Kevlara, karbona.

Aditiv od max 5% za utvriva RESINA-e 2000, omoguava ubrzavanje katalizacije (unutar 4 sata).

Premazi - Boje

Kat.br.

65.023.00

828

Transparentno svijetlo plava

Potrošnja

0,75 l

Premazi - Boje Premazi - Boje

PODLOGE VENEZIANI

Boja

5 m2/l

Kat.br.

65.027.00 65.027.01

PODLOGE VENEZIANI

Boja

Prozirna

1,5 l

Potrošnja 100 m2/l

-

0,75 l

100 m2/l

PODLOGE VENEZIANI

Kat.br.

Boja

65.027.02

Žuta

0,125


PREMAZI VENEZIANI

65

 PREMAZI VENEZIANI

GEL GLOSS - PRO Dvokomponentni poliuretanski premaz otporan na UV-zrake . Primjenjuje se direktno na GELCOAT ili epoksidne / poliuretanske podloge. Nije pogodan za kontinuranu uronjenost. Boje

PREMAZI VENEZIANI

Kat.br.

bijela

65.008.00RO

atlantsko plava

65.008.00BI

65.008.00BA

sivo jautunno

65.008.00GA

Potrošnja

Pakovanje

13-15 m2/l

0,75 l

UNIGLOSS

Boje

PREMAZI VENEZIANI

bijela

plava "fondale"

65.005.00BI

plava "sky"

65.005.00BF

Potrošnja 13.8 m2/l

65.005.00BS

0,75 lt

WOOD-GLOSS

TIMBER GLOSS

CERAMITE YACHTING

Poliuretanski briljantni dvokomponentni prozirni premaz posebno za vidljive drvene površine.

Flatting briljantan alkidni modificirani jednokomponentni. Za upotrebu na svim površinama od drva.

Epoksidni premaz visoke debljine, bez mirisa, za vanjsku/unutarnju obradu bilo koje površine koju treba izolirati. Idealan za motorne prostore, komore za hlaenje, kaljužu, itd....

Premazi - Boje

PREMAZI VENEZIANI

Kat.br. Premazi - Boje

Boja

Potrošnja

PREMAZI VENEZIANI

Kat.br.

Boja

Potrošnja

65.004.00 65.016.00

Prozirna

0,75 l

Prozirna

0,75 l

11,2 m2/l

2

19 m /l

Premazi - Boje

PREMAZI VENEZIANI

Kat.br.

Boja

65.014.00

bijela

Potrošnja 6,7 m2/l

0,75 l

GUMMIPAINT Premaz monokomponentni elastini za gumenjake. Za upotrebu na neoprenu, YPALONU, PVC-u. Boje - premazi

PREMAZI VENEZIANI

AR

65.009.01AR

BI

65.009.01BI

GI

65.009.01GI

GR

NE

65.009.01GR

RO

65.009.01NE

65.009.01RO

Potrošnja 6,6 m2/l

0,375 l

65 - Izolacije, deterdženti, boje

Monokomponentni alkidni-poliuretanski visokokvalitetni premaz. Za upotrebu vani i unutar plovila. Nije pogodan za trajnu uronjenost.

 RAZRJE IVAI VENEZIANI

Razreivai, podloge i ostali proizvodi Veneziani Boje

RAZRJE IVAI VENEZIANI

Kat.br.

65.010.00 65.011.00 65.011.01 65.012.00 65.013.00

Model 6470 5780 6700 6380 5610

Opis Za antivegetativne i sintetike premaze Za poliuretanske premaze Za Gel-Gloss-Pro Za Gummipaint Za epoksidne premaze

0,50 lt 0,50 lt 0,50 lt 0,50 lt 0,50 lt

AQUASTRIP Gel za skidanje boje za antivegetativne premaze na bazi vode, bez mirisa. Premazi - Boje

Kat.br.

65.026.00

RAZRJE IVAI VENEZIANI

Boja Zelena

0,75 l

Potrošnja 1-1,5 m2/l

829


65

Antivegetative PREMAZI STOPPANI LECHLER

 Antivegetative PREMAZI STOPPANI LECHLER

SINTO FOULING RAME Antivegetativni premaz dugog vijeka trajanja na bazi bakra i akrilnih smola. U skladu sa propisima CEE 76/769. Nije pogodan za primjenu na lakim legurama. Porinue za maksimum 48 sati. Iskoristivost 9/11 m2/l Boje

svijetlo plava

plava

65 - Izolacije, deterdženti, boje

65.878.00AZ 65.878.02AZ

Antivegetative PREMAZI STOPPANI LECHLER

crna

65.878.00BL 65.878.02BL

crvena

65.878.00NE 65.878.02NE

65.878.00RO 65.878.02RO

0,75 lt 2,5 l

"Sibelius" Samopolirajui biološki antivegetativni premaz, bez metala. Za primjenu na bilo kojoj površini ukljuujui i aluminij. U skladu sa propisima CEE 76/769. Potrošnja 11/13 m2/lt. Boje

svijetlo plava

bijela

65.874.00AZ 65.874.02AZ

65.874.01 65.874.11

plava

Antivegetative PREMAZI STOPPANI LECHLER

crna

65.874.00BL 65.874.02BL

crvena

65.874.00NE 65.874.02NE

65.874.00RO 65.874.02RO

0,75 lt 2,5 l

 PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I REZREDJIVAI STOPPANI CLIPPER Monokomponentni poliuretanski premaz, najpoznatiji i najprodavaniji premaz na nautikom tržištu. Boje

PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I

bijela

65.869.00

0,75 lt

PREMAZ ZA UNUTRAŠNJOST PLOVILA

SUPERYACHT

Mat boja specijalno realizirana za bojanje kaljužnih i motornih prostora. Brzo se suši, vrlo je otporna na morsku vodu, naftu, ulja, itd...

Flatting sjajni - optimalnog sjaja i otpornosti na atmosferske utjecaje. Premazi - Boje

PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I

Kat.br.

Pakovanje

65.875.00 Premazi - Boje

1l

PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I

Kat.br.

Pakovanje

65.876.01 65.876.02

0,75 l 0,75 l

Boja

Potrošnja 11 m2/l

Bijela Siva

FISHER PAINT

11 m2/l

FISHER WHITE

RAZRIJE IVAI Boje

Antivegetativni premaz sa tvrdom matricom na bazi bakra za toplije vode. Obzirom da sadrži bakar nije pogodan za upotrebu na lakoj leguri. Premazi - Boje

Kat.br.

65.876.11 65.876.21 65.876.13 65.876.23

PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I REZREDJIVAI STOPPANI

Boja Plava Plava

0,75 l 2,5 l

Samoistei biološki antivegetativni premaz bez bakra i kositra. Za upotrebu na svim površinama. Premazi - Boje

PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I REZREDJIVAI STOPPANI

Potrošnja 8/10 m2/l

Kat.br.

Boja

8/10 m2/l

65.877.12 65.877.22

Bijela

0,75 l

9/10 m2/l

Bijela

4l

9/10 m2/l

Crna

0,75 l

8/10 m2/l

Crna

2,5 l

8/10 m2/l

Potrošnja

Kat.br.

PREMAZI - BOJE, PODLOGE - PRAJMERI I

Tip

RESOLUTION PRIMER Za upotrebu kod antikorozivnih ciklusa kao "ruku" za povezivanje razliitih antivegetativnih premaza. Boje

65.873.00

830

PRAJMERI STOPPANI

Razrijeiva

0,75 l

Za

razrijeiva za Razrijeiva Antivegetativne 1l e premaze 6400/D premaze

65.871.00 antivegetativn - Diluente

 PRAJMERI STOPPANI

Kat.br.

Opis

6400/D


65 Prodotti LEVANTE per il "Fai da te"

Bikomponentni poliesterski kit 65.520.02 Dvokomponentni poliesterski kit sjajan koji se lako nanosi, sa dodatkom staklenih vlakana, radi vece otrpornosti i fleksibilnosti. Za upotrebu kod rekonstrukcije dijelova koji nedostaju i malih rezova. Pakovanje Kg 0,200 Kit

Epoksidni dvokomponentni kit 65.520.04 Epoksidni dvokomponentni kit koji se nanosi lopaticom. Izvstan za rekonstrukciju razbijenih ili ošteenih dijelova. Doba kompromis izmeu tvrdoe i fleksibilnosti. Moze se obraivati rukom ili alataom nakon 4/5 sati. Pakovanje Kg 0,800 ( 0,400 + 0,400). Kit

65.520.06 GEL COAT Bijeli "4 u jednom". Koristi se kao normalni kit koji se nanosi sa lopaticom i krajnji rezultat je briljantna bijela površina koja vraa originalni izgled povrišini sa gel-coat-om. Pakovanje Kg 0,200 GELCOAT

MINIKIT za popravak stakloplastike 65.520.08 Sastoji se od: poliesterske smole Kg 0,200, katalizatora, tkanine od staklenih vlakana, ašice za miješanje. Popravak stakloplastike

VETROKIT

65 - Izolacije, deterdženti, boje

GEL COAT Bijeli

65.520.09 Za popravke stakloplastike. Sastoji se od: poliesterske smole Kg 0,800, katalizatora, ostatka staklenog vlakna, posudice za miješanje, kista, rukavica. Popravak stakloplastike

831


66 Pribor za gumenjake Oprema za gumenjake Oprema za gumenjake PVC Profili od PVC gume za gumenjake Cerade za gumenjake i oprema Ventili i manometri za gumenjake Pumpe za napuhavanje gumenjaka Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka PM

 Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka Pumpa za napuhavanje Model MB50 Elektrine pumpe za napuhavanje/ispuhavanje malih gumenjaka ili luft-madraca ili bilo kojeg drugog artikla za napuhavanje od gume, kompletne sa prikljucima raznih promjera. Pumpe za napuhavanje

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

Kapacitet

66.446.95

400 l/min

Pritisak 40 mbar (0,55 PSA)

Napajanje

12 V

Elektrina pumpa za napuhavanje i ispuhavanje super-profesionalna model 220/1000 Za brodogradilišta i dokove. Kompletna sa cijevi i dugakim kablovima. Pumpe za napuhavanje

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

Kapacitet 1500 lt/min

66 - Pribor za gumenjake

66.446.96

220 V

Kompletna sa baterijom od 7 Ah koja se može puniti i kabelom za punjenje za utinicu za cigarete. Autonomija cca.20 minuta.

Posebno se preporua za korištenje u brodogradilištima i dokovima.

Kat.br.

Napajanje

Bravo na baterije

Elektrina pumpa za napuhavanje i ispuhavanje gumenjaka “Bravo 220 Automatic”

Pumpe za napuhavanje

Max. pritisak 230 mbar - 3,3 psi

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kapacitet

Max. pritisak

*Aparat se sam zaustavlja kod postizanja željenog pritiska

Napajanje mm Pumpe za napuhavanje

66.446.94

800 lt/min

s automatskim reguliranjem od 190 mbar

Kat.br.

240x130x130

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kapacitet

Može se puniti

Punja 220 V

mm

250x250x130

da

66.447.22

220 V

66.446.89

150 l/min

Elektrina pumpa za napuhavanje gumenjaka “Bravo Electric” Ova pumpa je visokog pritiska, te se gumenjak može napuhati kompletno sa Bravo Electric-om, bez potrebe finalne intervencije sa runom ili nožnom pumpom. Služi i kao pumpa za ispuhivanje, i ima univerzalne prikljuke. Pumpe za napuhavanje

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

Kapacitet

Max. pritisak

Napajanje mm

66.446.92

200 l/min *

832

podesiv od 50 do 300 mbar (4,4 PSI)

235x130x130

1,1

Ureaj se automatski zaustavlja kada se postigne željeni pritisak.

12 V


Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

66

BTP 12 Osnovna verzija. Automatski se blokira kod odobranog pritiska koji je podesiv. Kompletna sa futrolom, cijevi dužine 1,70 m, kabelom za napajanje 3 m i univerzalnim prikljucima. Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

V

Kapacitet l/min

Pritisak max

Potrošnja A

66.449.01

12

160

1 BAR

20

( 66.449.01

BTP 12 monometar

( 66.449.03

Napredna verzija. Automatsko blokiranje kod odobranog pritiska koji je podesiv. Sa filterom zraka. Kompletan sa futrolom, cijevi od 1,7 m, kabelom za napajanje 3m, univerzalnim prikljucima. Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

V

Kapacitet l/min

Pritisak max

Potrošnja A

66.449.03

12

Turbina 450 l / Cilindar 160 l

1 BAR

20

BTP digital Automatsko blokiranje kod odabranog pritiska koji je podesiv. Kompletna sa futrolom, cijevi dužine 1,70 m, kabelom za napajanje 3 m i univerzalnim prikljucima. Digitalno odabiranje pritiska. Istovremeni pregled odabranog i stvarnog pritiska. Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

V

Kapacitet l/min

Pritisak max

Potrošnja A

66.449.05

12

Turbina 450l / Cilindar 160 l

1 BAR

20

Kit baterija 66.449.09 Za upotrebu sa svih pumpama za napuhavanje 66.449.01/03/05. Pohranjuje se u futrolu koja se dobija sa pumpama. Baterija Ni-Mh koja prihvaa 1.500 ciklusa ponovnog punjenja. Kapacitet 8 A. Autonomija 20 minuta dovoljnih za napuhavanje jednog gumenjaka dužine 5m. Pumpe za napuhavanje gumenjaka

( 66.449.09

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Pumpa za napuhavanje BRAVO 2000 Sastoji se od jednog glavnog motora + jednog pomonog motora (booster) koji poveava kapacitet i pritisak. Dva motora mogu raditi paralelno, ili može raditi samo glavni motor. Pomou dva prekidaa za upuivanje naranastog i crvenog može se odabrati da li pokrenuti samo jedan ili oba motora. Pumpe za napuhavanje

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

Volt

66.446.93

220

Kapacitet Bazni Sa booster-om

1800 l/min

2500 l/min

Pritisak Bazni Sa boosterom

3.8 PSI

7.4 PSI

Snaga watt Bazna Sa boosterom

1000

66 - Pribor za gumenjake

Kat.br.

2000

Pumpa za napuhavanje / ispuhavanje BRAVO SUPERTURBO Zaustavlja se kod postizanja podešenog pritiska. Kompletna sa univerzalnim prikljucima.

Pumpe za napuhavanje

Kat.br.

Sa baterijom koja se može puniti

66.446.98 66.447.10 66.446.99* 66.447.11*

ne da ne da *

Kapacitet lt/min 450 450 450 450

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Dimenzije mm 155x230x115 155x230x115 180x180x280 180x180x280

volt

Potrošnja

12 12 12 12

15 A 15 A 15 A 15 A

PSI max 4,4 4,4 11,7 11,7

Punja 220 volt

( 66.447.22

66.447.22 66.447.22

Posebno za upotrebu za gumenjake sa mekanim dnom "millefili".

Elektrina pumpa za napuhavanje gumenjaka “Turbo Max” Napuhuje i ispuhuje. Automatsko zaustavljanje kod željenog pritiska. Pumpe za napuhavanje

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

Kapacitet

Pritisak

Napajanje

66.447.00 66.448.00

1000 l/min

250 mbar

12 V

Potrošnja

45/60 A

1000 l/min

250 mbar

24V

23/26 A

833


66

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Elektrina pumpa za napuhavanje gumenjaka “Turbo Max Kit” Fiksna verzija za ugradnju na konzole gumenjaka. Napuhuje i ispuhuje. Sa automatskim zaustavljanjem kod postizanja željenog pritiska. Pumpe za napuhavanje

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

Kapacitet

66.447.01 66.448.01

1000 l/min 1000 l/min

Vodonepropusni spremnik sa prozirnim poklopcem

Kat.br.

66.447.03

volt

Potrošnja

Spremnik

Cijev

250 mbar

12

45/60 A

66.447.03

66.447.02

250 mbar

24

23/26

66.447.03

66.447.02

Cijev za pumpe za napuhavanje gumenjaka

Za montiranje u ravnini sa površinom pumpe za napuhavanje "Turbo Max Kit" 66.447.01. Pumpe za napuhavanje

Pritisak

Za 66.447.00/01 i druge

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Dimenzije mm

Dubina mm

345x220x18

130

Pumpe za napuhavanje

Elektrine pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

Ø mm

66.447.02

25

25

66 - Pribor za gumenjake

 Ventili i manometri za gumenjake Ventil za napuhavanje/ispuhavanje gumenjaka ( 66.446.65

Model univerzalni, sa funkcioniranjem PUSH.PUSH. Izradjen od specijalne smole. Montira se pomou vijaka bez ljepila. Oprema za gumenjake

Kat.br.

( 66.446.64

Verzija sa konopiem vanjskim unutrašnjim

66.446.64 66.446.65*

Dubina mm 38 38

Ventili i manometri za gumenjake

Ø vanjski mm 64 64

Ø otvora mm 38 38

ep

u ravnini u ravnini

* Ova specijalna verzija onemoguava zapinjanje ruku ili nogu na sigurnosni konopi.

Ventil za zaštitu od previsokog pritiska Studirana za zaštitu gumenjaka od previskog pritiska. Ventil može biti ostavljen uvijek otvoren ili zatvoren te otvoren samo u sluaju povremenih kontrola. Oprema za gumenjake

Kat.br.

Ventili i manometri za gumenjake

Baždarenost Otvorenost u barima 250 300 350

66.446.68 66.446.69 66.446.70 Oprema za gumenjake

Zatvorenost 230 270 310 Ventili i manometri za gumenjake

Kat.br.

Opis Spojnica na "bajonetu" izmeu cijevi pumpe za napuhavanje Art. 66.446.59/60 i ventila za napuhavanje tipa 66.446.64/65 i ekvivalentnih (Halkey Roberts, Ceredi itd.)

66.446.55

Pumpe za napuhavanje

Ventili i manometri za gumenjake

Kat.br.

Opis Manometar “skala 1 atm”

66.446.61

Za kontrolu pritiska gumenjaka, može se koristiti sa našom pumpom 66.446.60, ili direktno na ventilu gumenjaka, pomou univerzalnog adaptera.

*

66.446.60 Pumpa

Manometar Može se instalirati izmeu pumpe za napuhavanje i ventila , u svrhu progresivnog oitavanja, ili direktno na ventil za trenutno oitavanje. Manometri

Ventili i manometri za gumenjake

Kat.br.

Fondo scala

66.446.62 66.446.63

Za gumenjake

0,5 bara

Standradne

1,0 bara

Gumenjake sa dnom za visoki pritisak

Manometar Montira se direktno u ventil gumenjaka pomou univerzalnog adaptera Oprema za gumenjake

Kat.br.

66.446.72 66.446.73

834

Ventili i manometri za gumenjake

Skala 0,5 bar (8 PSI)

1,0 bar (15 PSI)


66

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

 Pumpe za napuhavanje gumenjaka Pumpa za napuhavanje TIGER

"Idea 6"

( 66.446.57

( 66.446.58

Sa kontinuiranim protokom zraka nosivosti cca.6 lt po svakom ciklusu. Mnogo brža od tradicionalnih nožnih pumpi. Kompletna sa cijevi i prikljucima raznih promjera. Pumpe za napuhavanje

Kat.br.

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Verzija

66.446.57

Kapaciteta 6 litara kod svakog pumpanja kontinuiranim protokom, te se gumenjak napuše u pola kraem vremenu za razliku od pumpanja tradicionalnim pumpama. Može služiti i kao pumpa za kaljužu ili pumpa kompresor za ronioce.

Kapacite Manometar t

sa kontinuirani m protokom sa kontinuirani m protokom

66.446.58

"Idea 3"

6 lt

ne

Kapaciteta 6 litara kod svakog pumpanja jednostavnim protokom. Može služiti i kao kaljužna pumpa. Pumpe za napuhavanje

Pumpe za napuhavanje

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

6 lt

da

Verzija

Kapacitet

s kontinuiranim protokom zraka

66.446.60

6 lt

Kat.br.

66.446.59

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Verzija Sa jednostrukim efektom

Kapacitet

6 lt

Pumpa za napuhavanje gumenjaka

Adapter završni sa više promjera, univerzalan.

Kapaciteta 6 litara kod svakog pumpanja i sa cijevi sa prikljukom sa više promjera, kako bi se mogla koristiti sa svim ventilima na tržištu.

Pumpe za napuhavanje

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

66.446.79 66.446.78

Sa dvije komore

Kapacitet

Pokaziva pritiska

Tip

mm

200x260x80

ne

5 lt

ne

Bravo 1

210x290x80

ne

6,5 l

ne

Bravo 2

Pumpe za napuhavanje

Profesionalna pumpa za napuhavanje gumenjaka BRAVO 8

Kompletno od plastike i neoprena. Perimetralni dijelovi od inoxa. Sa manometrom 0-0,5 bar (0-8 PSI) ukljuenim. Kapacitet kod svakog ciklusa 6,5 l

66.446.80

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br. mm 320x230x70

66.446.52* *

Sa dvije komore

Kapacitet

Manometar

ne

6,5 lt

da

Kompletna sa univerzalnim prikljucima

Sa dvije komore

Kapacitet

mm

Pokaziva pritiska

280x220x70

ne

6 lt

ne

Pumpa za napuhavanje gumenjaka BRAVO 9

Sa dvostrukom komorom i sistemom koji omoguava optimalno korištenje kapaciteta napuhavanja kako bonih stranica gumenjaka tako i dna pod visokim Pumpe za napuhavanje

Pumpe za napuhavanje

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

66 - Pribor za gumenjake

Pumpa za napuhavanje vrste konstrukcije

Kat.br.

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Sa dvije Pritisak max Pritisak max mm komore komore 1 komore 2 320x230 0,3 bar (kapacitet 1,0 bar (kapacitet 66.446.53* da x70 komore lt 6,5 svaki komore lt 1,5 svaki Kompletna sa univerzalnim prikljucima. Idalna za gumenjake sa mekanim dnom * "millefili".

Pofesionalna pumpa za napuhavanje gumenjaka sa dvije komore SC10 Sa svjetskim patentom N. 21847. Prva komora (volumena 5 l) omoguava brzo podizanje forme gumenjaka. Druga komora (volumena 1,65 litara) omoguava, bez napora, postizanje maksimalnog pritiska od 300 mbara. Sa vizuelnim pokazivaem pritiska. Kompletna sa cijevi koja se ne deformira i tri prikljuka za napuhavanje. Takoer i sa sistemom za ispuhavanje gumenjaka. Pumpe za napuhavanje

Pumpe za napuhavanje gumenjaka

Kat.br.

66.446.50

Sa dvije komore

Komora 1

Komora 2

mm

Pokaziva pritiska

280x210x60

da

5 lt

1,65 lt

da

835


66

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

 Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka “Rubber Slide” Specijalni proizvod za regeneraciju od neoprena za gumenjake, za odstranjivanje naslaga i išenje. Produžuje vijek trajanja gumenjaka. Sa pištoljem - raspršivaem. Deterdženti

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

Kat.br.

66.458.80

0,75 lt

“Rubber Life” Tekuina za brtvljenje i regeneraciju gumenjaka od neoprena ili PVC-a. Formira prozirni plastini sloj visoke otpornosti. U sluaju malih rupa, dovoljno je pomou kista nanijeti malo "Rubber"-a u unutrašnjost i rupa je na taj nain popravljena. U sluaju rezova Rubber Life se nanosi u unutrašnjost reza pomou šprice postižui tako isti efekt kao kod proizvoda za popravak guma. Može se koristiti i kao lak za obnavljanje na optimalni nain cijelog gumenjaka. Ne sadrži otapala, nije otrovan i može se bojati sa specijalnim bojama za gumenjake. Silikoni

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

Kat.br.

66.459.00

500 ml

66 - Pribor za gumenjake

Ljepilo za platna od neoprena i PVC-a ( 66.236.00/01

Ljepila za gumenjake "Adamprene" specijalna dvokomponentna. Naješe korištena na tržištu od stane svih tvornica gumenjaka: Ljepila

Katalizator 10 ml 30 ml 50 ml

32 g 70 g 125 g 400 g 850 g

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

Neopren

PVC

66.236.01 66.236.00 66.240.11 66.240.00 66.240.01

66.240.51 66.240.50 -

Kit za popravak gumenjaka Sastoji se od: zakrpa raznih oblika, 1 tube specijalnog ljepila, brusnog papira, malo tekue gume, uputstava. U vodonepropusnom pakovanju. Ljepila

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

Kat.br.

Boja

66.237.00 66.237.01 66.237.02

Kat.br.

66.237.04 66.237.05

siva naranasta žuta

Boja

crna bijela

Profesionalni kit za popravak gumenjaka - Verzija za gumenjake od neoprena: kit se sastoji od 125 gr. ljepila sa katalizatorom + 2 zakrpe od neoprenskog platna od 15x22cm + kista + brusnog papira + uputstava - Verzija za gumenjake od PVC-a: kit se sastoji od 125 g ljepila + specijalnog deterdženta za PVC + 2 zakrpe 14x21 cm + kista + katalizatora + uputstava. Ljepila

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

Za gumenjake od

Boja

neoprena

pvc-a

66.235.02 66.235.03 66.235.00 66.235.01

66.234.03 66.234.00 66.234.01

naranasta bijela siva crna

Razrjeiva za ljepila CLEANER Koristi se za išenje i vraanje prirodnog izgleda materijalu od kojeg su izraeni gumenjaci, prije primjene ljepila, ili za razrijeivanje samog ljepila. Sredstva za išenje

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

Kat.br.

Opis

66.234.10 66.235.10

Razreiva za PVC ljepilo

250 ml

Razreiva za NEOPRENSKO ljepilo

250 ml

Tkanina od nylona obloženog neoprenenom za popravak gumenjaka Proizvodnja francuska “Pennel & Flipo”, prvoklasne kvalitete. Oprema za gumenjake

Kat.br.

Boja siva naranasta žuta bijela crna

66.241.00* 66.242.00* 66.243.00* 66.245.00* 66.246.00* *

836

Prodaje se po dužnom metru.

Ljepila i proizvodi za održavanje gumenjaka

Visina cm 150 150 150 150 150


Oprema za gumenjake

66

 Oprema za gumenjake Ruka za gumenjake Od sivog EPDM-a visoke kvalitete sa strukturom od sjajnog inoxa AISI 316 RAL 7035.

AISI 316 Oprema za gumenjake

Oprema za gumenjake

Kat.br.

Baze mm

Visina mm

66.070.20

280x115

65

Ruka za gumenjake RAL 7035 Oprema za gumenjake

( 66.070.28

Oprema za gumenjake

Tip

siva

crna

66.070.32 66.070.28 66.070.30

ruka ruka/bitva ruka

mm

66.070.31 66.070.29

230x100 284x116 300x120

( 66.070.29

( 66.070.32

( 66.070.31

( 66.070.30

Pribor za gumenjake od EPDM-a visoke kvalitete, serije “New Style” RAL 7035 Oprema za gumenjake

Kat.br.

Tip

66.070.33 66.070.34 66.070.35 66.070.36 66.070.44 66.070.43 66.070.38 66.070.39 66.070.40 66.070.42 66.070.45 66.070.46

drža vesla

crna

mm 120x90

drža vesla

siva 7035

120x90

35

drža vesla drža vesla

crna siva 7035

120x90 120x90

27 27

prolaz konopa

siva 7035

96x96

18

prolaz konopa

crna

96x96

18

stalak za veslo postolje za rašlje *

siva 7035 crna

99x99 200x100

12,5

postolje za rašlje *

siva 7035

200x100

12,5

postolje za rašlje *

siva 7035

Ø 100

12,5

66.645.00 66.645.01

Boja

Otvor Ø mm

35

( 66.070.38 ( 66.070.44

( 66.070.34/36

( 66.070.40

postolje za tendu

crna

Ø 100

11,5

postolje za tendu baze od EPDM-a za nosae tendi ili stupia za zastavice baze od EPDM-a za nosae tendi ili stupia za zastavice

siva 7035

Ø 100

11,5

crna

Ø 77 x 40

10 (proširiv)

siva

Ø 77 x 40

10 (proširiv)

*

( 66.645.00-01

( 66.070.42-46

34.430.09 Rašlje

Oprema za gumenjake od PVC-a Oprema za gumenjake

66 - Pribor za gumenjake

Oprema za gumenjake

( 66.080.01

Oprema za gumenjake

Kat.br.

66.080.01 66.080.02 66.080.05 66.080.10 66.080.11 66.080.15* 66.080.20 66.080.25 66.080.30 *

Proizvod

Materijal

PVC

Boja Siva

mm 90x280x65H

Debljina mm

Ruka Ruka Fiksiranje vesla Ø 35

PVC

Siva

90x245x47H

-

PVC

Siva

80x132x44H

-

Prihvat za konop Prolaz za konop

PVC PVC

Siva Siva

70x100x33H 88x58x26H

-

Nosa za rašlje

PVC

Siva

90x200x50H

-

-

Nosa za krmu

PVC

Siva

540x100x47H

25

Prsten za pramac

PVC

Siva

95x175x22H

-

Konus za konop

PVC

Siva

Ø 95

-

( 66.080.02

34.430.09 za Drža vesla za 66.080.15

( 66.080.05

( 66.080.10

( 66.080.15

( 66.080.25

( 66.080.11 ( 66.080.20

( 66.080.30

837


66

Oprema za gumenjake Kompaktna baza za rašlje, za gumenjake do 3 metra. Oprema za gumenjake

Oprema za gumenjake

Kat.br.

Materjal

Boja

EPDM

Siva

mm 110x170x40 H

Rašlja 34.430.09

PVC

Siva

110x170x40 H

34.430.09

66.070.49 66.070.50

Baza za tende sa nosaem od EPDM-a za gumenjake Nosa od EPDM-a je projektiran za lijepljenje na površinu gumenjaka. Oprema za gumenjake

Oprema za gumenjake

Kat.br.

46.670.30 46.670.40

nosa EPDM 188x135

Boja Siva RAL 7035

Korištena inox baza

188x135

Siva RAL 7035

46.670.10

46.670.00

Ruke za prenošenje Materijal EPDM Oprema za gumenjake

Oprema za gumenjake

Kat.br.

66 - Pribor za gumenjake

66.676.00

Tip

Baza mm

Ravna

250x110

Oprema za gumenjake

66.244.00

Oprema za gumenjake

Ø baze mm

66.233.00

75

Opis

Baza mm

Visina mm

Otvor mm

nosa zastavice nagnut

100x85

-

-

Držaci zastavica

Boja

Stupi

crna

crna

Oprema za gumenjake

Kat.br.

66.390.04

Dužina cm

Ø mm

40

14

66.390.04

Oprema za gumenjake

( 66.005.00

Boja

Stupi za zastavicu od inoxa sa navojem

Oprema za gumenjake

Kat.br.

crna

Oprema za gumenjake

Kat.br.

Drža zastavice ravni sa navojem od EPDM-a

Boja

Za baze 66.233.00

Oprema za gumenjake

( 66.008.00 Kat.br.

66.008.00 66.005.00

Opis Ruka za pramac od inoxa sa

Boja

Ø baze mm

neoprenom

crna

-

Boni drža vesla od EPDM-a

crna

110

Nosa od gume EPDM ( 66.009.00 ( 66.009.00 / 66.420.00 Oprema za gumenjake

Oprema za gumenjake

Kat.br.

66.009.00

Oprema za gumenjake

Opis

Oprema za gumenjake

Kat.br.

Ruka za vuu od lake legure (samo ruka). Za upotrebu sa 66.420.00/01.

Opis Baza 130x200 mm, crne boje. Koristi se sa rukom 66.009.00

66.420.00

Prsteni na "D" od EPDM-a

( 66.006.00

Oprema za gumenjake

Kat.br.

66.006.00 66.006.01

838

Oprema za gumenjake

Opis

Prsten na “D” kompletan sa nosaem Samo prsten sa otvorom od mm. 23, konop mm. 3 od inoxa

Boja

crna


Profili za gumenjake

66

 Profili za gumenjake Profili za kobilicu ili za bok gumenjaka od EPDM-a Profili za gumenjake

Profili za gumenjake

Kat.br.

Presjek mm

66.016.01 66.016.02 66.020.01 66.020.00 66.018.01 66.018.02 66.017.01 66.017.02

Boja

m

60x2

crna

24

60x2

siva

24

90x2

crna

24

90x2 80x3

siva crna

24 24 24

80x3

siva

110x3

crna

24

110x3

siva

24

Ploica za zaštitu za gumenjake od PVC-a Profili za gumenjake

Profili za gumenjake

Kat.br.

66.036.02

Presjek mm

Materijal

66x4

PVC

Boja Siva RAL 7035

48

Profili za gumenjake

Kat.br.

66.042.02

Presjek mm

Materijal

70x20

PVC

Boja Siva RAL 7035

24

Profil za zaštitu od špricanja, profilni bokoštitinik od EPDM-a Profili za gumenjake

Kat.br.

Profili za gumenjake

Presjek mm 3,5x60x16 3,5x60x16 3x90x26 3x90x26

66.021.01 66.021.02 66.022.01 66.022.02

Boja crna siva crna siva

m

24 24 24 24 2 1/0 1.0 2 6.0 (6

( 66.022.01/02

66 - Pribor za gumenjake

Profil za zaštitu od špricanja / profilni bokoštitnik od EPDM -a Profili za gumenjake

Profil za zaštitu od špricanja dvostruki od EPDM-a Profili za gumenjake

Profili za gumenjake

Kat.br.

Presjek mm

66.023.02

115x21,4

Boja

m

siva

24

Profil završni od EPDM-a Profili za gumenjake

Kat.br.

Presjek mm 2x34,10x13,5 2x34,10x13,5 2x2x40 2x2x40

66.025.01 66.025.02 66.026.01 66.026.02

Profili za gumenjake

Boja crna siva crna siva

m

24 24 24 24 .xx 26 6.0 6 (

( 66.025.xx

Završni profili od PVC-a Profili za gumenjake

Kat.br.

66.045.02

Profili za gumenjake

Presjek mm

Materijal

34x16

PVC

Boja Siva RAL 7035

32

839


66

Oprema za gumenjake

 Oprema za gumenjake Pramana vodilica Za gumenjake, od sjajnog inoxa AISI 316. Aplicira se na prednji dio od stakloplastike. Pramcane vodilice

Kat.br.

Oprema za gumenjake

Baza mm 185x210

66.330.00

Lanac mm od 6

Konop svih promjera

Sidro do kg 10

Pramana vodilica Od sjajnog inoxa za gumenjake. Zalijepi se na pramac gumenjaka pomou odgovarajue gumene ploe. Pramcane vodilice

Oprema za gumenjake

Kat.br.

66.325.10

Ploa mm

Izboenost mm

Širina mm

110x100

110

60

66 - Pribor za gumenjake

 Cerade za gumenjake i oprema Od teškog svijetlo sivog poliesterskog platna, obloženog PVC-om, potpuno vodonepropusan.

Cerade za pokrivanje gumenjaka Cerade za gumenjake

Cerade za gumenjake i oprema

Kat.br.

Za amce od m

66.499.00 66.500.00

Kat.br.

Za amce od m

66.501.00 66.502.00

1,90 / 2,10 2,20 / 2,50

2,70 / 3,00 3,00 / 3,30

Cerade za pokrivanje gumenjaka sa oblim pramcem Cerade za gumenjake

Kat.br.

Cerade za gumenjake i oprema

66.503.00 66.504.00 66.505.00 66.506.00 66.514.00 66.514.01 66.514.02 66.514.03 66.514.04

Za amce od m 3,40 / 3,70 3,80 / 4,10 4,20 / 4,50 4,60 / 4,90 4,90 / 5,20 5,40 / 5,70 5,80 / 6,20 6,30 / 6,60 6,80 / 7,10

Boja Siva Siva Siva Plava Plava Plava Plava Plava Plava

Cerade za pokrivanje gumenjaka sa kvadratnim pramcem Cerade za gumenjake

Kat.br.

Cerade za gumenjake i oprema

66.506.80 66.506.85 66.506.90 66.507.00 66.508.00 66.509.00

Plastina kopa

Za amce od m 3,60 / 3,80 3,90 / 4,20 4,30 / 4,60 4,80 / 5,10 5,30 / 5,60 5,80 / 6,20

Plastina kopa

Za fiksiranje ceradi i tendi na gumenjacima. Za upotrebu sa vertikalnim ili kontinuiranim elastinim konopom.

Za cerade i tende gumenjaka sa regulacijom za traku od mm 25. Kuke za elasticne konope

Kuke za elasticne konope

Kat.br.

66.111.00

840

Kat.br.

Cerade za gumenjake i oprema

Boja crna

Boja Plava Plava Plava Plava Plava Plava

12

66.592.00

Cerade za gumenjake i oprema

Boja

crna

12


67

Pribor "Pfeiffer" od legure PM1

 Stini pribor za jedrilice LAZY JACK

Sistem kompletan u kitu za skraivanje glavnog jedra

Za skupljanje glavnog jedra. Kompletan kit sastoji se od najlon konopa, 6 koloturnika, klizaa-skretnica + 2 bitve od lake legure. Lazy Jack

Sastoji se od klizaa sa koloturnikom + završnika + koloturnika - skretnicom + prikljukom za jarbol i bum. Za sve barke do 34 stope.

Stini pribor za jedrilice

Kat.br.

Kit za

Lazy Jack

67.762.00 67.763.00

do 30 stopa

Kat.br.

do 40 stopa

67.765.00

Stini pribor za jedrilice

Za

do 34 stopa

Bitve za privez Bitve

Kat.br.

Stini pribor za jedrilice

Visina mm 34 52 58 65

Razmak izmeu otvora mm 44 60 70 81

67 - Pribor "Pfeiffer" od legure

Dužina mm 160 220 260 300

67.737.10 67.737.20 67.737.30 67.737.50

Bitve za privez i škote Bitve

Stini pribor za jedrilice

Kat.br.

Dužina mm

67.301.00 67.302.00 67.303.00

Kat.br.

67.305.00 67.306.00 67.307.00

100 127 150

Dužina mm

200 225 265

Kljune ojaane Za podigae i škote. Stini pribor za jedrilice

Kat.br.

Dužina mm

67.316.00 67.317.00 67.319.00 67.320.00

100 125 150 175

Zjevae Sa zaobljenim rubovima, desne i lijeve, vrlo funkcionalne. Prolazi za konope

Kat.br.

mm 107x23 146x32

67.297.00 67.299.00

Stini pribor za jedrilice

Za konope mm do 14 do 18

Ureaj za blokiranje ruda kormila 67.760.90 Realiziran od anodizirane lake legure i inoxa. Instalira se ispod ili iznad ruda kormila i omoguava stezanje konopia koji se nalazi popreno na krmi. Radi se o ekonominoj zamjeni za automatski pilot. Mostii

Stini pribor za jedrilice

Prsteni sa 4 vijka

Mosti

Za razne upotrebe.

. Mostici

Kat.br.

67.340.00

Mostici Stini pribor za jedrilice

mm

66x19

Kat.br.

67.354.00 67.356.00

Stini pribor za jedrilice

Baza mm 25x35 40x45

841


68 Oprema Lewmar Koloturnici serije Control sa ležajevima od inoxa Synchro: koloturnici na plastinom koloturu Pastecche Koloturnici Racing StoperN Štoperi "Organiser" Klizai i skretnice serije NTR Klizai za glavno jedro Winch "Ocean" Winch LEWMAR "Evo" Kit za pretvaranje self-tailing wincha: od runog na elektrini Winch dvosmjerni REVO Winch - presjek Rezervni dijelovi za winch Ruka za winch Koloturnici od aluminija HTX Hidraulini cilindri za reguliranje krmenog "štraja" NAVTEC serije 9 PM

 Koloturnici serije Control sa ležajevima od inoxa Koloturnici Control Lewmar vrlo su lagani i imaju kapacitet bez premca. Laganiji su jer predstavljaju kombinaciju tehnologije MRT metala (Metal Replacement Technology) i centralnog sjedišta klizanja i ležajeva od nehrajueg elika. Tehnologija dugih vlakana nudi vrstou i vrlo dugi vijek trajanja. Otvoreni dizajn omoguava eliminiranje pijeska i soli ispiranjem, pojednostavljujui održavanje i garantirajui sveukupno bolje klizanje. Štoperi su izraeni na nain da podnose samo težinu koja se može aplicirati runo.

68 - Oprema Lewmar

Koloturnici Control od 30-40 mm

( 68.401.xx

( 68.402.xx

( 68.405.xx

( 68.414.30

( 68.420.30

842

( 68.406.xx

( 68.403.xx

( 68.404.xx

( 68.409.40

( 68.410.xx

( 68.441.30

( 68.440.40

Koloturnici

Koloturnici serije Control sa ležajevima od inoxa

sivi koloturnici

crni koloturnici

68.401.30 68.402.30 68.403.30 68.404.30 68.405.30 68.406.30 68.420.30 68.441.30

68.401.31 68.402.31 68.403.31 68.404.31 68.420.31 68.441.31

68.414.30

68.414.31

68.410.30

-

-

68.462.31

68.463.30

68.463.31

68.465.30

68.465.31

68.401.40 68.402.40 68.403.40 68.404.40 68.405.40 68.406.40 -

68.440.30 68.401.41 68.402.41 68.403.41 68.404.41 68.420.41

68.409.40

68.409.41

68.410.40

-

68.463.40 -

68.463.41 68.440.40

( 68.463.30

Tip

Ø kolotura Max radna Prekidna Za konope mm vrstoa kg vstoa mm

Jednostruki

30

200

480

4/8

Dvostruki Trostruki

30 30

300 500

600 1000

4/8 4/8

Jednostruki sa prihvatom

30

200

480

4/8

Dvostruki sa prihvatom

30

300

600

4/8

Trostruki sa prihvatom

30

500

1000

4/8

Jednostruki sa oprugom

30

300

1000

4/8

Jednostruki ne-okretljivi Jednostruki ne-okretljivi sa prihvatom Trostruki sa prihvatom i štoperom Ugradbena skretnica sa dvostrukim koloturom Vertikalna skretnica Okretni podiza sa štoperom Koloturnik otvorivi za "barber"

30

200

480

4/8

30

200

480

4/8

30

200

480

4/8

30

200

480

4/8

30

200

480

4/8

30

200

480

4/8

30

120

240

4/8

Jendostruki Dvostruki

40 40

240 480

800 1200

5/10 5/10

Trostruki

40

720

1800

5/10

Jednostruki sa prihvatom

40

240

800

5/10

Dvostruki sa prihvatom

40

480

1200

5/10

Trostruki sa prihvatom

40

720

1800

5/10

Jednostruki sa oprugom Jednostruki sa prihvatom i štoperom Trostruki sa prihvatom i štoperom Vertikalna skretnica Koloturnik otvorivi za

40

240

800

5/10

40

480

800

5/10

40

720

1800

5/10

40

240

800

5/10

40

180

360

5/10

( 68.463.40

( 68.465.30


Koloturnici serije Control sa ležajevima od inoxa

68

Koloturnici Control od 60 mm Koloturnici

Koloturnici serije Control sa ležajevima od inoxa

Kat.br.

Tip

68.401.60 68.402.60 68.403.60 68.404.60 68.405.60 68.406.60 68.451.60 68.479.60

Jednostruki Dupli Trostruki Jednostruki sa prihvatom Dupli sa prihvatom Trostruki sa prihvatom Jednostruki Trostruki sa štoperom Trostruki sa štoperom i prihvatom

68.460.60

Max radna vrstoa kg 400 750 1000 400 750 1000 400 1000

Prekidna vrstoa kg 800 1500 2000 800 1500 2000 800 2000

Dužina mm 124 138 144 147 160 166 124 144

108 220 333 120 235 348 126 524

Za konope max mm 12 12 12 12 12 12 10 10

1000

2000

166

538

10

( 68.451.60

( 68.479.60

( 68.402.60

( 68.403.60

( 68.401.60

( 68.460.60

( 68.405.60

( 68.404.60

( 68.406.60

 Synchro: koloturnici na plastinom koloturu

Koloturnici Synchro

Jednostruki sa prihvatom

50

450

6/12

Dvostruki

50

450

6/12

Dvostruki sa prihvatom

50

450

6/12

Trostruki

50

450

6/12

Jednostruki sa prihvatom i

50

450

6/12

Trostruki sa prihvatom i štoperom

50

450

6/12

Tip violina

50

450

6/12

Tip violina sa štoperom

50

450

6/12

Tip violina sa prihvatom

50

450

6/12

Tip violina sa prihvatom i štoperom

50

450

6/12

Jednostruki

60

800

8/10

Jednostruki sa glavom tip viljuška

60

800

8/10

Jednostruki sa prihvatom

60

800

8/10

Dvostruki

60

800

8/10

Dvostruki sa prihvatom

60

800

8/10

Trostruki

60

800

8/10

Trostruki sa prihvatom i štoperom

60

800

8/10

Tip violina

60

800

8/10

Tip violina sa štoperom

60

800

8/10

Tip violina sa prihvatom

60

800

8/10

Tip violina sa prihvatom i štoperom

60

800

8/10

Jednostruki

72

1100

10/12

Jednostruki sa glavom tip viljuška

72

1100

10/12

Jednostruki sa prihvatom

72

1100

10/12

Dvostruki

72

1100

10/12

Dvostruki sa prihvatom

72

1100

10/12

Trostruki

72

1100

10/12

Trostruki sa prihvatom i štoperom

72

1100

10/12

Tip violina

72

1100

10/12

Tip violina sa štoperom

72

1100

10/12

Tip violina sa prihvatom

72

1100

10/12

Tip violina sa prihvatom i štoperom

72

1100

10/12

Jednostruki

90

2000

12/14

Jednostruki sa prihvatom

90

2000

12/14

( 68.303.50/60/72

6/12 6/12

( 68.309.50

( 68.331.50/60/72

450 450

( 68.339.50/60/72

50 50

( 68.321.50/60/72

Jednostruki Jednostruki sa glavom tip viljuška

( 68.302.50/60/72

Max radna Za konope vrstoa kg mm

( 68.337.50/60/72

Ø kolotura

( 68.305.50/60/72

65.301.51 68.321.51 68.304.51 68.302.51 68.309.51 68.331.51 68.337.51 68.339.51 68.301.61 68.321.61 68.304.61 68.302.61 68.303.61 68.310.61 68.331.61 68.339.61 68.301.71 68.321.71 68.304.71 68.302.71 68.305.71 68.303.71 68.310.71 68.331.71 68.339.71 68.301.91 68.304.91

Tip

( 68.310.50/60/72

crni koloturnik

( 68.301.50/60/72/90

68.301.50 68.321.50 68.304.50 68.302.50 68.305.50 68.303.50 68.309.50 68.310.50 68.331.50 68.337.50 68.334.50 68.339.50 68.301.60 68.321.60 68.304.60 68.302.60 68.305.60 68.303.60 68.310.60 68.331.60 68.337.60 68.334.60 68.339.60 68.301.72 68.321.72 68.304.72 68.302.72 68.305.72 68.303.72 68.310.72 68.331.72 68.337.72 68.334.72 68.339.72 68.301.90 68.304.90

Synchro: koloturnici na plastinom koloturu

( 68.304.50/60/72/90

sivi koloturnik

( 68.334.50/60/72

Koloturnici

68 - Oprema Lewmar

Koloturnici vrlo jednostavni i pouzdani, plod su detaljnog istraživanja i projektiranja te garantiraju nisko trenje. lagani su i otporni. Kolotur je od specijalnog plastinog materijala, klizi na osovini “Freespin” od sintetikog materijala, dok su ostali dijelovi dizajnirani kako bi vodili pravilno konop u svim uvijetima upotrebe (ovsnuti specijalnom unutrašnjom strukturom od inoxa). Glava se može slobodno okretati ili se može brzo blokirati u dvije pozicije. Svi modeli su kompatibilni sa bazama i mostiima Lewmar.

843


68

Synchro: koloturnici na plastinom koloturu Koloturnici Synchro od 105 mm

( 68.301.10

Koloturnici

Synchro: koloturnici na plastinom koloturu

Kat.br.

68.301.10 68.304.10

Opis

Max. radna vrstoa kg

Jednostruki

3500

Za konope od 14 do 16 mm

Jednostruki sa prihvatom

3500

od 14 do 16 mm

( 68.304.10

Skretnice Synchro Skretnice

siva skretnica

( 68.361.72/90

( 68.364.72

Synchro: koloturnici na plastinom koloturu

crna skretnica

-

68.361.61

-

68.364.61

68.361.72

68.361.71

68.364.72

68.364.71

68.361.90

-

Tip

Ø kolotura

Max. radna vrstoa kg

Prekidna vrstoa

60

800

1600

162

60

800

1600

190

72mm

1200

2400

229

72mm

1200

2400

250

90mm

2000

4000

430

Jednostruka skretnica Jednostruka skretnica sa Jednostruka skretnica Jednostruka skretnica sa Jednostruka skretnica

Fiksiranje

2 osovine od 8 mm 2 osovine od 8 mm 2 osovine od 8 mm 2 osovine od 8 mm 2 osovine od 10 mm

Krabin sa brzim ovješavanjem Synchro Za koloturnike Synchro, transformiraju bilo koji koloturnik sa škopcem u koloturnik koji se može vrlo jedonostavno skinuti. Kompletno od inoxa. Karabini

68 - Oprema Lewmar

Kat.br.

68.940.50 68.940.60 68.940.72 68.940.90

Za koloturnike od mm 50 60 72 90

Synchro: koloturnici na plastinom koloturu

Max radna vrstoa kg Prekidna vrstoa kg Ø osovine mm 450 900 4 800 1600 5 1100 2200 6 2000 4100 9,5

 Pastecche Koloturnici za otvaranje Ocean Sa dijelovima od mekane sintetike gume radi zaštite palube i sa karabinom Synchro. Za upotrebu sa spinnakerom i za ekstremne - teške uvijete. Lewmar

Kat.br.

Pastecche

Max. radna vrstoa kg

Ø max konopa

1135 1590 2155 4000

14 16 16 22

68.906.01 68.906.02 68.906.03 68.906.05

Kolotur Ø mm 66 80 80 125

materjal delrin delrin aluminiji aluminiji

 Koloturnici Racing Izraeni kako bi ponudili bolji odnos izmeu vrstoe i težine. Od anodiziranog aluminija, kod verzije visokog kapaciteta koriste koloture od punog aluminija. Kolotur kliže po valjcima od Torlona i voene su ležajevima od Delrina. Po narudžbi su raspoloživi takoer i u dijametrima do 250 mm.

( 68.511.60

( 68.512.60

Koloturnici Racing od 60 mm Koloturnici

Koloturnici Racing

Kat.br.

844

( 68.512.80/ 502.80

68.511.60 68.512.60 68.500.60

Max radna vrstoa kg

Ø max konopa

Dužina mm

Jednostruki za velike težine

800

12

123

158

Dupli za velike težine Jednostruki na opruzi

1400 800

12 12

132 123

320 283

Koloturnici Racing od 80 mm Koloturnici

( 68.500.80

( 68.501.80

( 68.514.80

( 68.511.80

( 68.500.60

Tip

Koloturnici Racing

Kat.br.

Tip

68.511.80 68.514.80 68.512.80 68.501.80 68.502.80 68.500.80

Jednostruki Jednostruki sa prihvatom

Max radna vrstoa kg

Ø max konopa

Dužina mm

1000 1000

12 12

152 177

251 278

Dupli

1800

12

160

487

Jednostruki za velike težine

2400

14

155

337

Dupli za velike težine

3400

14

174

655

Jednostruki na opruzi

2400

14

155

518


Koloturnici od aluminija HTX

68

 Koloturnici od aluminija HTX HTX 50/60/72/90-mm blocks Range of blocks ensuring high performarnce in terms of load and smoothness and awarded with several prizes from its very first official launch. The aluminium cheeks ensure an optimal load distribution between pulley and connection and allow for the line alignment in case of offset load or line working at wrong angles. Much higher load strength with the same diametre. Pulley sliding on Torlon washer and balls. Blocks

Koloturnici od aluminija HTX

Code

68.601.50 68.602.50 68.603.50 68.604.50 68.605.50 68.621.50 68.609.50 68.610.50 68.631.50 68.639.50

Type

Pulley Ø

Max working load kg

For lines max

Single Double Triple

50 50 50

800 800 800

10 10 10

Single with standing part Double with standing part

50 50

800 800

10 10

Single with fork head Single with standing part and jam cleat Triple with standing part and jam cleat Fiddle

50 50

800 800

10 10

50

800

10

50

800

8

Fiddle with standing part and jam cleat

50

800

8

Single Double

60 60

1100 1100

12 12

Triple

60

1100

12

Single with standing part Double with standing part

60 60

1100 1100

12 12

Single with fork head Triple with standing part and jam cleat Fiddle

60

1100

12

60

1100

12

60

1100

10

Fiddle with standing part and jam cleat

60

1100

10

68.610.60 68.631.60 68.639.60 68.601.72 68.602.72 68.604.72 68.621.72 68.631.72 68.639.72 68.601.90 68.604.90

Single

72

2000

14

Double Single with standing part

72 72

2000 2000

14 14

Single with fork head

72

2000

14

Fiddle

72

2000

12

Fiddle with standing part and jam cleat

72

2000

12

Single Single with standing part

90 90

3500 3500

16 16

( 68.631.6

0

68 - Oprema Lewmar

68.601.60 68.602.60 68.603.60 68.604.60 68.605.60 68.621.60

( 68.601.72

 Stoper

Koriste novi i patentiran sistem "Domino" koji se sastoji od 5 prstenova preko kojih klizi konop. To omoguava veu površinu blokiranja konopa što sprijeava habanje i omoguava otvaranje pod težinom.

( 68.612.08/10

Štoper verzija D1 Za mala optereenja. Štoperi

Stoper

Jednostruki

Tip Dupli

Trostruki

68.611.08 68.611.10

68.612.08 68.612.10

68.613.08 68.613.10

Za konope od

Nosivost max kg

6-8

500

8-10

500

( 68.611.08/10 ( 68.613.08/10

845


68

Stoper Štoper verzija D2

( 68.624.10/12/14

Za velika optereenja. Štoperi

( 68.614.10/12/14

Stoper

Jednostruki

Tip Dupli

Trostruki

68.614.10 68.614.12 68.614.14

68.624.10 68.624.12 68.624.14

68.634.10 68.634.12 68.634.14

Za konope od

Nosivost max kg

8-10 10-12

1200 1200

12-14

1200

( 68.634.10/12/14

 Štoperi Štoperi Realizirani od najnovijih materijala, dugotrajniji su, vrši i bolje se podmazuju. Ležajevi su od plastike izraene od polimera obogaenih dugim vlaknima. Lewmar

Štoperi

Štoper

( 68.610.27/38

Vodilica

Razmak izmeu otvora mm

68.610.04 68.610.14

27

2-8

120

38

4-12

180

( 68.610.04/14 68.610.27 68.610.38

Za konope od

Max radna vrstoa kg

68 - Oprema Lewmar

 "Organiser" "Organiser" jednostavni i pouzdani, struktura od anodiziranog aluminija, koloturi od Acetal-a na osovinama od elika.

"Organiser" tip Ocean Kolotur od 40 mm; za konope od Ø max mm 16. Konstrukcija od anodiziranog aluminija, koloturi od Acetala na osovinama od elika. Skretnice

"Organiser"

Kat.br.

68.991.22 68.991.23 68.991.24 68.991.25

( 68.991.22

( 68.991.00

( 68.991.01

Tip sa 2 kolotura

Max radna vrstoa kg

Dužina mm

1000

123

Fiksiranje 2 osiguraa od 8 mm

sa 3 kolotura

1500

206

3 osiguraa od 8 mm

sa 4 kolotura sa 5 kolotura

2000 2500

275 352

4 osiguraa od 8 mm 5 osiguraa od 8 mm

Rezervni koloturi za "Organiser" Skretnice

"Organiser"

Kat.br.

Materjal

Ø mm

Tip

Max radna vrstoa kg

Za organizer

68.991.00 68.991.01

acetal

40

jednostruki

610

Ocean 40 mm

plastika

40

na kuglinim ležajevima

350

Racing 40 mm

 Klizai i skretnice serije NTR Karakteristike: - Veliki asortiman, za plovila od 6 do 21 metra. Jednostavno montiranje - Klizai raspoloživi u raznim verzijama, sa ležajevima od Derlina ili Torlon-a - Mogunost pretvaranja klizaa tipa "olovka" u klizae sa ležajevima kako bi se poboljšalo klizanje (pomou posebnog kita) - Terminali-završnici od aluminija kako bi se osigurala maksimalna otpornost i preciznost.

Šine sa kliznim vijcima Šine sa kliznim vijcima raspoložive u veliinama 1 i 2, imaju dvije osnovne karakteristike. Prva je da su izraene od glatkog i istog profila, bez vidljivog fiksiranja, druga je da imaju mogunost instaliranja novih šina koristei otvore prijašnjih vijaka: stoga se nije potrebno zabrinjavati oko razmaka izmeu prijašnjih otvora za vijke. Izraene su kako bi omoguile ubacivanje podloške na svaki vijak izmeu šine i mosta, na nain da garantiraju sigurno brtvljenje. Šine

Kat.br.

68.746.01 68.746.02

846

Klizai i skretnice serije NTR

Za klizae Lewmar

širina

mm visina

dužina

Max radna vrstoa kg

Fiksiranje

veliina 1

23

14

3000

900

vijci M6

veliina 2

30

18

3000

1500

vijci M8


Klizai i skretnice serije NTR

68

Šine sa otvorima Koriste se samo kada je mogue izvršiti fiksiranje prolazom kroz palubu ali takoer i kada je potrebno koristiti klizae sa stopom. Raspoložive su u raznim dužinama i veliinama. Šine

Klizai i skretnice serije NTR

Kat.br.

68.741.01 68.743.01 68.741.02 68.743.02

Za klizae Lewmar

širina

veliina 1 veliina 1

23 23

mm visina

13 13

Max radna vrstoa kg

Razmak izmeu

Fiksiranje

dužina

1526 3026

900 900

100 100

vijci M6 vijci M6

veliina 2

30

15

1532

2000

100

vijci M8

veliina 2

30

15

3032

2000

100

vijci M8

Klizai za glavno jedro na ležajevima Raspoloživi u 2 verzije: -veliina 1: za plovila do 10 metara carico max di lavoro kg 900 -veliina 2: za plovila do 14 metara carico max di lavoro kg 1500 Klizaci

Klizai i skretnice serije NTR

Tip

Sa škopcem Sa škopcem i koloturima-skretnicama Sa škopcem i duplim koloturima-skretnicama Sa vertikalnim nosaem Sa vertikalnim nosaem i koloturima-skretnicama Sa vertikalnim nosaem i duplim koloturima-skretnicama

Dužina mm

Veliina 2

Dužina mm

68.710.01 68.711.01 68.712.01 68.720.01 68.721.01 68.722.01 68.723.01

162

210

162

68.710.02 68.711.02 68.712.02 68.720.02 68.721.02 68.722.02 68.723.02

68.724.01

162

68.724.02

210

68.725.01

162

68.725.02

210

68.714.01

162

-

( 68.725.01/02

162 162 162 162 162

( 68.710.01/02

( 68.711.01/02

( 68.712.01/02

( 68.720.01/02

( 68.721.01/02

( 68.722.01/02

210 210 210 210 210 210

( 68.724.01/02

( 68.723.01/02

( 68.714.01

68 - Oprema Lewmar

Sa vertikalnim nosaem, koloturima-skretnicama i prihvatom Sa vertikalnim nosaem, duplim koloturimaskretnicama i prihvatom Sa vertikalnim nosaem, duplim koloturima i štoperom Sa ojaanim vertikalnim nosaem, duplim koloturima-skretnicama i prihvatom

Veliina 1

Klizai za GENOVU Raspoloživi u dvije verzijke: -veliina 1: za plovila do 12 metara max radna vrstoa kg 900 -veliina 2: za plovila do 16 metara max radna vrstoa kg 1500 Klizaci

Klizai i skretnice serije NTR

Tip

Sa ležajevima sa jednostrukim koloturnikom-skretnicom (desni kliza) Sa ležajevima sa jednostrukim koloturnikom-skretnicom (lijevi kliza) Sa sistemom za blokiranje

Veliina 1

Dužina mm

Veliina 2

Dužina mm

68.730.01

162

68.730.02

210

68.731.01

162

68.731.02

210

68.734.01

148

68.734.02

194

( 68.730-731.01/02

( 68.734.01/02

Završnici i stop Raspoloživi u 2 verzije: -veliina 1: za sve šine Lewmar veliine 1 -veliina 2: za sve šine Lewmar veliine 2

(6

8.7

Klizaci

70

Tip

Veliina 1

Ø max konopa

Dužina mm

Veliina 2

Dužina mm

Ø max konopa

od aluminija bez kolotura

68.770.01

-

47

68.770.02

63

-

od aluminija sa jednostrukim koloturom od aluminija sa duplim koloturom od aluminija sa jednostrukim koloturom i prihvatom od aluminija sa duplim koloturom, prihvatom i štoperom Podesivi sistem za blokiranje klizaa Završnik od plastike bez kolotura

68.771.01

8

47

68.771.02

63

10

68.772.01

8

47

68.772.02

63

10

*

68.773.01

8

47

68.773.02

63

10

68.774.01*

8

47

68.774.02*

63

10

68.785.01

-

43

68.785.02

65

-

68.786.01

-

-

68.786.02

-

-

Artikli se prodaju u paru

(6

8.7

.01

Klizai i skretnice serije NTR

/02

/02

8.7

8.7

72

.01

/02

/02 8.7

74

73

.01

(6

8.7

.01

(6

(6

(6

71

86

.01

/02

( 68

.78

.01

/02

5.0

1/0

2

847


68

Klizai i skretnice serije NTR PRIBOR za klizae serije NTR

( 68.781.01-02

( 68.782.01-02 ( 68.783.01-02

Raspoloživi u 2 verzije: -veliina 1: za sve šine Lewmar veliine 1 -veliina 2: za sve šine Lewmar veliine 2 Klizaci

Klizai i skretnice serije NTR

Opis

Veliina 1

Max radna vrstoa kg

Veliina 2

Max radna vrstoa kg

585

900

68.781.02 68.782.02 68.783.02 68.784.02 68.791.02

750

Vertikalni nosa za klizae

68.781.01 68.782.01 68.783.01 68.784.01 68.791.01

1500

Kit štoperi, dupli kolotur, prihvat

68.787.01

585

68.787.02

750

Prihvat (2 kom) Jednostruki kolotur (2 kom) Dupli kolotur (2 kom) Štoperi sa ploicama(2 kom)

( 68.784.01-02

585 585 180

750 750 180

( 68.791.01/02

( 68.792.00/01/02

REZERVNI DIJELOVI za klizae Klizaci

Klizai i skretnice serije NTR

Kat.br.

( 68.790.01

68 - Oprema Lewmar

( 68.793.01/02/03

( 68.780.01

68.792.00 68.792.01 68.793.01 68.793.02 68.793.03 68.790.01 68.780.01

Opis

Veliina

Ležajevi od Delrin-a (100 kom)

0

Ø mm

4,6

Ležajevi od Delrin-a (100 kom)

1

6,4

Ležajevi od Torlon-a (100 kom)

1

6,4

Ležajevi od Torlon-a (100 kom) Ležajevi od Torlon-a (100 kom)

2 3

7,8 9,5

epovi za klizae Ocean

1

-

Skretnica kliza "genoa NTR"

1

-

Max radna vrstoa kg

Dužina mm

 Klizai za glavno jedro Klizai za GENOVU serije T-TRACK Za šine na T od 32 mm, sa sistemom za blokiranje. Raspoloživi u 2 veliine: -veliina 1: za plovila do 12 metara -veliina 2: za plovila do 16 metara

( 68.743.32

( 68.732.01/02

( 68.786.32

Klizaci

Klizai za glavno jedro

Kat.br.

Opis

68.732.01 68.732.02 68.743.32 68.786.32

Veliina

Kliza genoa sa konicom

1

900

111

Kliza genoa sa konicom

2

1500

120

Šina 3 m

jedinstvena

-

3000

Graninik od plastike

jedinstvena

-

-

 Ruka za winch Model Titan Ruke Titan, lagane i otporne na morske uvijete dugi niz godina, realizirane sa materijalima najviše kvalitete. Raspoložive su u dvije verzije, plutajua serija Primary za nautiare i serija Magnum za takmiare.

( 68.231.20/25

Rucke za winch

Ruka za winch

Dužina mm 200

68.231.20

Opis

Boja

250

68.231.25

Verzija Primary sa sistemom za blokiranje

crvena

Drža ruke za winch LEWMAR 68.201.00 Izraen od PVC-a sa zaštitom od UV-zraka, vrlo je optoran na klimatske uvijete. Sa fiksiranjem na stražnjem dijelu i sa otvorom za ispust vode. Ruke za winch

848

Ruka za winch


Ruka za winch

68

Model OneTouch na ležajevima PREMIO DAME Patentirani mehanizam “OneTouch”, rezultat novih projekata, sastoji se od 2006 prekidaa duž itave ruke te omoguuje njeno vrlo jednostavno umetanje/ skidanje sa samo jednom rukom. Raspoloživi sa obradom PowerGrip, što omoguava prihvaanje s obje ruke u trenucima maksimalnog napora.

( 68.221.25 Rucke za winch

Ruka za winch

Kat.br.

Dužina mm

68.221.25 68.222.25

250

Modello Od lake legure

250

Od lake legure, sa PowerGrip

( 68.222.25

Standardni model Raspoloživi u razliitim vezijama, materijalima i sa vanjskim dijelom od PowerGrip-a, što omoguava korištenje sa obje ruke u trenucima maksimalnog napora. Rucke za winch

Ruka za winch

Dužina mm 200

68.201.20 -

Model 250

68.201.25 68.202.25 68.203.25 68.211.25 68.213.25

Od lake legure sa sistemom za blokiranje Od lake legure sa sistemom za blokiranje i PowerGrip Od lake legure sa sistemom za blokiranje i dvostrukim držaem Od kromirane bronze sa sistemom za blokiranje

( 68.201.20/25

Od kromirane bronze sa sistemom za blokiranje i dvostrukim držaem

( 68.202.25

( 68.203.25

( 68.213.25

68 - Oprema Lewmar

( 68.211.25

 Winch - presjek Sto se krije u jednom winchu? Winch - presjek

849


68

Winch LEWMAR "Evo"

 Winch LEWMAR "Evo" Winch self-tailing Novi asortiman - linija wincheva, nastala na osnovi odlinih iskustava i rezultata prethodne serije Ocean. Serija sa malim unapreenjima koja omoguuju da winch manjih dimenzija ima istu snagu, sa izvrsnim gripom ve poznatim i bez uštede na materijalu. Instalira se pomou prolaznih osiguraa ili vijaka. Može se pretvoriti - motorizirati u elektrini i/ili hidrulini wincj. Garancija 7 godina. Winch EVO

Winch LEWMAR "Evo"

68 - Oprema Lewmar

Model

Zvono alumini sivi

Zvono od kromirane bronze

Odnos okretaj ruke/zvono

crni

1

Odnos prenesena snaga/aplicirana

2

1

Ø baze mm

Visina mm

Ø konopa mm

2

15ST

68.103.15

68.104.15

2,3

68.113.15

3,9

2,0:1

15,8:1

30ST

68.103.30

68.104.30

4,2

68.113.30

5,6

2,0:1

40ST

68.103.40

68.104.40

4,9

68.113.40

6,5

1,9:1

5,8:1

13,2:1

40,2:1

148

158

8 - 12

45ST

68.103.45

68.104.45

7,2

68.113.45

9,7

2,4:1

7,6:1

13,9:1

44,8:1

168

178

8 - 14

50ST

68.103.50

68.104.50

8,8

68.113.50

12,1

2,6:1

13,9:1

13,9:1

48,6:1

181

197

8 - 14

55ST

68.103.55

68.104.55

12

68.113.55

17

2,8:1

13,8:1

13,8:1

54,0:1

205

237

8 - 16

4,2:1

13,8:1

29,2:1

121

115

6 - 10

138

146

8 - 12

 Winch "Ocean" Srandardni winch Standardni winchevi brzine Lewmar, tehnološki novitet, projektirani su kako bi osigurali visoke kvalitetu i neusporedivi rok trajanja. Zvono do anodiziranog aluminija antracit boje.

( 68.101.06/08

Lewmar

Winch "Ocean"

Kat.br.

Model

68.101.06 68.101.08 68.101.16

( 68.101.16

Odnos broj okretaja ruke/zvono

Odnos snage

Ø baze mm

Fiksiranje

6

1:1

6,8:1

0,5

94

4 vijka M6

8

1:1

7,9:1

1,4

108

4 vijka M6

16

1:1

16:1

2,1

120

4 vijka M6

Winch self-tailing Sistem Wavespring omoguava sigurno i jednostavno blokiranje kako modernih konopa malih promjera tako i tradicionalnih konopa, zahvaljujui diskovima sa samoregulirajuim oprugama. Ruka za pokretanje od kormirane bronze omoguava lagano klizanje i smanjuje mogunost zapinjanja. Lewmar

( 68.102.xx

( 68.112.xx Winch "Ocean"

Model

16ST 30ST 40ST 46ST 48ST 54ST

850

Zvono od eloksiranog aluminija 68.102.16 68.102.30 68.102.40 68.102.46 68.102.48 68.102.54

Zvono od kromirane bronze

2,9 4,2 4,9 7,2 8,8 12,0

68.112.16 68.112.30 68.112.40 68.112.46 68.112.48 68.112.54

Odnos okretaja ruke/zvono 1a 2a

3,9 5,6 6,5 9,7 12,1 17,0

2:1 2:1 1,9:1 2,4:1 2,6:1 2,8:1

4,2:1 5,8:1 7,6:1 9:1 11,2:1

Odnos snage 1a 2a

15,8:1 13,8:1 13,2:1 13,9:1 13,9:1 13,8:1

29,2:1 40,2:1 44,8:1 48,6:1 54:1

Ø baze mm

Ø konopa mm

Fiksiranje

121 138 148 168 181 205

8-12 8-12 8-12 8-14 8-14 8-16

4 vijkaM6 5 vijka M6 5 vijka M6 5 vijka M8 5 vijka M8 6 vijka M8


68

Kit za pretvaranje self-tailing wincha: od runog na elektrini

 Kit za pretvaranje self-tailing wincha: od runog na elektrini Elektrini winchevi Lewmar sastoje se od: wincha self training + kita za povezivanje + reduktora motora + solenoida ili pumpe + prekidaa. Elektrini winchevi raspoloživi su sa dva nivoa kontrolne jedinice. Elektrini winch Simple (serije E) zahtijeva samo instaliranje jednog solenoida, motora i prekidaa. Winch ELS (Electric Load Sensing, elektrini prikaz optereenja) meutim, koristi umjesto solenoida, elektronsku pumpu koja prati poetnu brzinu i štiti od preoptereenja. Rade tiho i jednostavno se montiraju. Kako bi dobio jedan kompletan elektrini winch treba naruiti: WINCH SELF-TAILING (serije 68.102.xx ili 68.112.xx) + KIT ZA POVEZIVANJE + REDUKTOR MOTORA + SOLENOID/PUMPU+ PREKIDA. Svi winchevi self training Lewmar serije Ocean od veliine 34 na dalje mogu se jednostavno pretvoriti u elektrine pomou odgovarajuih transformacijskih kitova zadržavajui nepromijenjenim karakteristike runog funkcioniranja wincha. Za pretvaranje runog wincha u elektrini treba naruiti: kit za povezivanje + reduktor motora + solenoid/pumpu + prekida.

M

N

P

R

S

T

U

V

34EST

Model

238,5

38,1

50

151

100,5

34,4

120,7

72,5 72,5

40EST

238,5

38,1

50

151

100,5

34,4

120,7

46EST

238,8

41,8

50

181

130,5

64,4

120,7

72,5

48EST

238,5

44,3

50

181

130,5

64,4

120,7

72,5

290

48,5

62

198,5

138,5

59,5

160

80

54EST

290

48,5

62

198,5

138,5

59,5

160

80

68 - Oprema Lewmar

50EST

KIT ZA POVEZIVANJE Ova baza postavlja se ispod wincha i omoguava povezivanje izmeu elektromotora i zupanika wincha. Winch

Kat.br.

Kit za pretvaranje self-tailing wincha: od runog

Za winch model 34ST Ocean 40ST Ocean 44ST Ocean 46ST Ocean 48ST Ocean 50ST Ocean

68.121.34 68.121.40 68.121.44 68.121.46 68.121.48 68.121.50

Kat.br.

Za winch model 54ST Ocean

68.121.54 68.121.41 68.121.45 68.121.51 68.121.55

REDUKTOR MOTORA Elektromotor i kutni reduktor za fiksiranje u doljnjem dijelu kita za povezivanje. Winch

Kit za pretvaranje self-tailing wincha: od runog

12 V

24 V

68.122.12 68.132.12

68.132.24

Za winch model OCEAN 34-40-44-46-48 + EVO 40-45-50 OCEAN 50-54 + EVO 55

( 68.122.12 - 68.132.12/24

ELEKTRONIKA Raspoloživa su dva modela: verzija "E" sa jednostavnim solenoidom koji daje impuls ON-OFF ili "ELS" verzija sa elektronskom pumpom koja prati brzinu pokretanja i štiti od preoptereenja. Winch

Kit za pretvaranje self-tailing wincha: od runog

12 V

68.124.40 68.123.12 68.124.46 68.124.48 68.124.50 68.124.54

24 V

68.134.54

Za winch model OCEAN 34-40 + EVO 40

Verzija

ELS

OCEAN 34-40-46-48 + EVO 40-45-50

E

OCEAN 44 - 46 + EVO 45

ELS

OCEAN 48 + EVO 50

ELS

OCEAN 50 + EVO 50

ELS

OCEAN 54 + EVO 55

ELS

( 68.123.12 ( 68.124/134.xx

ELEKTROPREKIDA Realiziran od ojaane plastike, potpuno vodonepropusan i time pogodan za montiranje na palubu; sa otvorivim vratašcima. Winch

Kat.br.

68.125.03 68.125.04

Kit za pretvaranje self-tailing wincha: od runog

Za winch

Verzija

Ø vanjski mm

Ø otvora mm

sve modele

jednostavna

80

8

sve modele

poklopac inox

80

8

( 68.125.04

( 68.125.03

851


68

Winch dvosmjerni REVO

 Winch dvosmjerni REVO Elektrini winchevi REVO omoguavaju rad sa škotama jednostavnim korištenjem dvjau tipki, smještanih na primjer u blizini kormila. Posebno projektirani diskovi self-training i optimalizirano zvono profila drže škotu u poziciji u oba smjera, olakšavajui i osiguravajui automatsko korištenje wincha. Grupa motor / reduktor, svaršeno dimenzionirani, ine nepotrebnim korištenje dvostruke brzine; winch usporava kada se optereenje poveava, omoguavajui precizno podešavanje jedra. Umetanjem ruke za winch oslobaa se sistem prijenosa pretvarajui ponovo Revo u savršeni runi winch sa dvije brzine sa karakteristikama slinim seriji Evo.

Winchevi elektrini REVO kompletni Zvono od crnog aluminija Winch

Winch dvosmjerni REVO

Kat.br.

Model

68.105.40 68.105.45 68.105.50 68.105.55

40ST 45ST 50ST 55ST

68 - Oprema Lewmar

Winchevi se isporuuju u setu kompletni sa motorom/reduktorom, elektronikom i palubnim komandama Raspoloživ od veljae 2012. Za ostale detalje konzultirati site www.osculati.com

 Hidraulini cilindri za reguliranje krmenog "štraja" NAVTEC serije 9 Navtec je poznat u cijelom svijetu po izvrsnoj kvaliteti svojih proizvoda. Integrirani cilindri za "štraje" su top asortimana nove serije 9, plod višegodišnjeg iskustva u ovom sektoru kombiniranog sa istraživanjima poboljšanja kvalitete materijala i potreba jedriliara koji proizvode Navtec koriste u regatama, osigurava jedan korak naprijed u odnosu na konkurenciju. Cilindar je veeg promjera u odnosu na prethodne cilindre, a to omoguava veu brzinu, vanjsko tijelo, sa novim materijalima i oblikom, garantira otpornost.

Hidraulini cilindri Navtec za krmeni "štraj" Kat.broj

68.370.06 68.370.10 68.370.12 68.370.17

Hidraulini cilindri za reguliranje krmenog "štraja"

Maksimalna Sigurnosni sigurnosna pritisak PSI potezna mo kg 1590 3000 2450 4000 2950 3000 3950 4000

Dužina istezanja mm 1133 1134 1213 1213

Dužina kompresije mm 790 791 850 850

Težina Cilindar kg Ø mm

3,18 3,31 5,53 5,53

14 14 16 16

Sajla Osigura i Ø max mm mm 5,6 11,1 7,1 12,7 7,9 15,9 9,5 15,9

Cilindri se isporuuju u crnoj boji, pakovanje ukljuuje osigurae za fiksiranje i ruku.

Rezervni dijelovi za cilindre krmenog "štraja" Kat.broj

68.371.06 68.371.10 68.371.12 68.370.98 68.370.99

Hidraulini cilindri za reguliranje krmenog "štraja"

Opis Forcella sa zglobom za model 6 Forcella sa zglobom za model 10 Forcella sa zglobom za model 12/17 Rezervna ruka za serije 7-8-9Nosa ruke za kokpit

Set za održavanje može se isporuiti po upitu

852


Rezervni dijelovi za winch

68

 Rezervni dijelovi za winch Raspoloživ je kit za održavanje za svaki winch linije Lewmar. Komponente se ne prodaju odvojeno.

Artikli za periodino održavanje Winch

Rezervni dijelovi za winch

Kat.br.

Opis 6 standardnih zatvaraa za winch 5-48 i 66 + 12 opruga

68.915.01 68.915.02 68.910.00

6 velikih zatvaraa za winch 50-65 + 12 opruga Mast za podmazivanje zupanika vodootporna, pakovanje od 100g Sredstvo za podmazivanje visokog viskoziteta za upotrebu tamo gdje se ne preporua upotreba masti, pakovanje od 55 ml Kit za održavanje wincha, sadrži instrukcije, ulje, mast, kist i 10 opruga

68.916.00 68.915.00

( 68.915.01 ( 68.915.02

( 68.915.00

( 68.916.00 ( 68.910.00

Rezervni dijelovi za winch Ocean self-tailing Winch

Rezervni dijelovi za winch

Za winch model

16ST 28ST 30ST 34ST 40ST 44ST 46ST 48ST

58ST 64ST 65ST

Držaci centralne osovine

Bubanj sa valjcima

Prsten za fiksiranje

Kit diskova selftailing

Kit držaca

Prsten za razmak (5pz)

68.954.01 68.954.02 68.954.03 68.954.04 68.954.05 68.954.06 68.954.13 68.954.07 68.954.08 68.954.09 68.954.10 68.954.11 68.954.12

68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01 68.951.01

68.950.01 68.950.01 68.950.01 68.950.01 68.950.01 68.950.02 68.950.02 68.950.03 68.950.03 68.950.03 68.950.03 68.950.03 68.950.03

68.952.01 68.952.02 68.952.02 68.952.02 68.952.02 68.952.02 68.952.02 68.952.02 68.952.02 68.952.02 68.952.03 68.952.03 68.952.03

68.953.01 68.953.02 68.953.02 68.953.03 68.953.03 68.953.04 68.953.04 68.953.05 68.953.06 68.953.06 68.953.07 68.953.07 68.953.07

68.915.01 68.915.01 68.915.01 68.915.01 68.915.01 68.915.01 68.915.01 68.915.01 68.915.02 68.915.02 68.915.02 68.915.02 68.915.02

68.956.01 68.956.02 68.956.02 68.956.02 68.956.02 68.956.03 68.956.03 68.956.04 68.956.05 68.956.05 68.956.06 68.956.06 68.956.06

Gore navedeni rezervni dijelovi su za wincheve serije Ocean proizvedene nakon 1992.godine prepoznatljivi po kromiranom prstenu za blokiranje zvona.

( 68.951.01 ( 68.950.xx ( 68.954.xx

( 68.952.xx

( 68.953.xx

( 68.953.xx

( 68.915.xx

68 - Oprema Lewmar

50ST 54ST

Rucka self-tailing

Rezervni dijelovi za winch sa 3 brzine Winch

Rezervni dijelovi za winch

Kat.br.

Rezervni dio Prsten-drža opruga trea brzina (4)

68.955.01 68.955.02 68.955.03 68.955.04 68.955.05 68.955.06

Osigura inox za upuivanje tree brzine (2) Opruga za osigura (3) Opruga za prsten (5) Tipka za upuivanje tree brzine (1) Osigura za unutrašnje fiksiranje opruge (6)

Stripper ring za winch Evo Samo za wincheve serije Evo koji su u proizvodnji od 2011.godine (detalj 5 skice “Cosa si cela in un winch”). Winchevi - Sidrena vilta

Kat.br.

68.957.01 68.957.02 68.957.03 68.957.04 68.957.05

Rezervni dijelovi za winch

Tip Evo 15

E