Page 1

Dobrodošli u svijet nautike

CJENIK 01.02.2009.

MARINER

ELEKTRI NI MOTOR

500 Watt 12 Volt

MAX SNAGA PODIZANJA

kg. 550

BRZINA PODIZANJA

12 - 16 mt/min

PROSJE NA POTROŠNJA

35 - 60 Ampère

BARBOTIN ZA

lanac ø 6/7 mm sa konopom ø 12 mm

TEŽINA

kg. 8 ca.

MALOPRODAJNA CIJENA u kunama: A

B

C

mm 135 Min 18 110

D

E

F

G

60

84

183

64

H

I

J

211 127 ø82

L

NISKI MODEL

4.570,00

81

VISOKI MODEL

4.730,00

CLIPPER 700-1000-1300

A

B

C

D

Min 25 145 80 700 158 Max 40 Min 25 1000 158 149 80 Max 40 Min 25 1300 158 183 80 Max 40

CLIPPER

MAX

BRZINA

SNAGA

PODIZANJA

kg. 600

18 - 24 mt/min

700 CLIPPER

BARBOTIN ZA lanac ø 6/8 mm sa

TEŽINA kg.17ca.

konopom ø 16mm kg. 800

18 - 24 mt/min

1000

lanac ø 6/8/10 mm

E

F

G

kg. 18

CLIPPER

kg. 1200

16-24 mt/min

lanac ø 8/10 mm sa konopom ø

ELEKTRI NI

PROSJE NA

MALOPRODAJNA

MOTOR

POTROŠNJA

CIJENA u kunama:

700 Watt

50 - 80 Ampère

1000 Watt 1000 Watt

16mm

kg. 21ca.

L

94 232 79 267 162 ø114 121

1300 Watt

50 - 80 Ampère

1300 Watt

6.190,00

Niski model

6.380,00

Visoki model 6.560,00 50 - 65 Ampère

Niski model

6.560,00

Visoki model 6.750,00 80-110 Ampère

12 Volt 24 Volt

Niski model

Visoki model 6.380,00

24 Volt 1300

J

94 232 68 235 162 ø114 117

12 Volt

16mm

I

94 232 68 238 162 ø95 112

12 Volt

sa konopom ø

H

Niski model

8.510,00

Visoki model 8.740,00 50-65 Ampère

Niski model

8.920,00

Visoki model 9.110,00

Zadržavamo si pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Gore navedene cijene su maloprodajne cijene u kunama na paritetu FCO UNIMAR RIJEKA d.o.o. – Preluk b.b. – Rijeka.


Dobrodošli u svijet nautike

CJENIK 01.02.2009. Automatski osigura i 40A (500 W 12V, 700W 24V)

MGN.40

420,00 kn

70A (700 W 12V, 1000W/1500W 24V)

MGN.70

460,00 kn

100A (1000W/1300 W 12V, 2000 W 24V)

MGN.100

495,00 kn

Automatski termi ki prekida i 30A

02.702.30

210,00 kn

Komanda gore/dolje

COM.UPDOWN

Komanda plo a za vitla

02.341.20

100,00 kn

Nožna komanda gore

FOSWI120

102,00 kn

Nožna komanda dolje

FOSWI110

102,00 kn

Nožna komanda inox crvena

02.344.01

127,00 kn

Nožna komanda inox crna

02.344.02

127,00 kn

Broja metara

EV030

1.762,50 kn

Broja za komandnu plo u

EV011

975,00 kn

Daljinska komanda sa broja em

EV020

1.838,00 kn

90,00 kn

Zadržavamo si pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Gore navedene cijene su maloprodajne cijene u kunama na paritetu FCO UNIMAR RIJEKA d.o.o. – Preluk b.b. – Rijeka.

MASTERWINCH  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you