Page 1

Dobrodošli u svijet nautike

CJENIK 01.02.2014. – MPC u kunama PALUBNI PROZORI

PRAVOKUTNA VERZIJA, OKVIRI OD ELOKSIRANOG ALUMINIJA, SA SIVIM METALKRILATOM DEBLJINE 10MM, STANDARDNIH DIMENZIJA: Palubni prozor 450x320……………………………………….2.900,00 kn Palubni prozor 450x450……………………………………….3.100,00 kn Palubni prozor 500x500 (sa jednim drža em)….……….….3.200,00 kn Palubni prozor 500x500 (sa dva drža a)…………....………3.500,00 kn Palubni prozor 550x550 ……………………………………...3.600,00 kn Palubni prozor 600x600……………………………………….3.850,00 kn Dodatna aluminijska flan a po narudžbi ………………………640,00 kn

OKRUGLA VERZIJA, OKVIRI OBOJENI, SA SIVIM METALKRILATOM DEBLJINE 10MM, STANDARDNIH DIMENZIJA: Palubni prozor D.350………………………………………… 3.200,00 kn Palubni prozor D.400………………………………………….3.500,00 kn Palubni prozor D.450………………………………………….3.570,00 kn Palubni prozor D.480………………………………………….3.670,00 kn Palubni prozor D.500………………………………………….3.670,00 kn Palubni prozor D.520………………………………………….3.730,00 kn Palubni prozor D.600………………………………………….3.970,00 kn Dodatna aluminijska flan a po narudžbi …………………...…640,00 kn • • •

Gore navedeni prozori imaju tvorni ki certifikat. Za prozore u razli itim bojama od standardnih ili po narudžbi, zatražiti posebnu ponudu. Gore navedene dimenzije su dimenzije „otvora u stijenci“.

Zadržavamo si pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Gore navedene cijene su maloprodajne cijene u kunama na paritetu FCO UNIMAR RIJEKA d.o.o. – Preluk 6a – Rijeka.

# $% & ' $%

$ $ $ (

# $% & ' $% * +

*

,-...

*

,

!" ! % $)


Dobrodošli u svijet nautike

CJENIK 01.02.2014. – MPC u kunama OTVORIVI ILI FIKSNI BO NI PROZORI TIPA „SL“ OVALNA ILI PRAVOKUTNA OTVORIVA VERZIJA, OKVIRI OD ELOKSIRANOG ALUMINIJA, SA SIVIM METALKRILATOM, STANDARDNIH DIMENZIJA: Ovalni otvorivi bo ni prozor 300x185….…...1.320,00 kn Ovalni otvorivi bo ni prozor 390x130………1.360,00 kn Ovalni otvorivi bo ni prozor 390x185………1.360,00 kn Ovalni otvorivi bo ni prozor 450x130………1.420,00 kn Ovalni otvorivi bo ni prozor 450x185………1.420,00 kn Ovalni otvorivi bo ni prozor 500x185………1.490,00 kn Ovalni otvorivi bo ni prozor 600x185………1.570,00 kn Pravokutni otvorivi bo ni prozor 390x190….1.360,00 kn Pravokutni otvorivi bo ni prozor 450x190….1.420,00 kn

OVALNA ILI PRAVOKUTNA FIKSNA VERZIJA, OKVIRI OD ELOKSIRANOG ALUMINIJA, SA SIVIM METALKRILATOM, STANDARDNIH DIMENZIJA: Ovalni fiksni bo ni prozor 390x185…………1.140,00 kn Pravokutni fiksni bo ni prozor 390x190.......1.140,00 kn • • • •

Dodatna gumena flan a je 150,00 kn po komadu. Gore navedeni oblo-i imaju tvorni ki certifikat. Za oblo-e u razli itim bojama od standardnih ili po narudžbi, zatražiti posebnu ponudu. Gore navedene dimenzije su dimenzije „otvora u stijenci“.

VRATAŠCA VRATAŠCA SA BIJELIM RAL 9010 OBOJANIM OKVIRIMA I BIJELIM METALKRILATOM DEBLJINE 10MM, STANDARDNIH DIMENZIJA: Vratašca 350x350

………………………1.220,00 kn

Vratašca 500x300

………………………1.280,00 kn

Vratašca 600x200 Vratašca 800x400

………………………1.220,00 kn ………………………1.650,00 kn

• •

Za vratašca u razli itim bojama od standardnih ili po narudžbi, zatražiti posebnu ponudu. Gore navedene dimenzije su dimenzije „otvora u stijenci“.

Zadržavamo si pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Gore navedene cijene su maloprodajne cijene u kunama na paritetu FCO UNIMAR RIJEKA d.o.o. – Preluk 6a – Rijeka.

# $% & ' $%

$ $ $ (

# $% & ' $% * +

*

,-...

*

,

!" ! % $)

2014 cjenik nautica f4  
2014 cjenik nautica f4  
Advertisement