Page 30

Ratkaisukeskeisyys

YLIOPISTOSTA KASVUYRITYKSIÄ Yrittäjyys, tutkimustulosten kaupallistaminen ja start-upit ovat osa LUT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta. KUVA Aino Sipilä TEKSTI Heli Huhtanen

”Tämän päivän ja tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä yliopistomaailman ja elinkeinoelämän kanssa”, painottaa LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö. ”Strategiamme mukaisesti haluamme luoda uutta kasvua ja yritystoimintaa Suomeen.” Yliopisto on edistänyt viime vuosina tutkimustulosten kaupallistamista, lisensointia ja uutta yritystoimintaa. LUT on ottanut yliopistojen kolmannen tehtävän, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen haasteen ja mahdollisuuden, ennakkoluulottomasti vastaan. ”Rohkaisemme LUT:ssa tiedeyhteisön jäseniä edistämään innovaatiotoimintaa, hakemaan patentteja ja myötävaikuttamaan tutkimuslähtöisten yritysten perustamiseen”, Rönkkö kertoo.

OMA SIJOITUSYHTIÖ RAHOITTAJANA Vuosittain LUT:ssa tehdään 50-60 keksintöilmoitusta, joista asiantuntijoiden arviointiprosessin jälkeen noin kymmenelle haetaan jatkokehittelyä varten rahoitusta esimerkiksi ­Tekesin tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI)-ohjelmasta. Yliopiston oma sijoitusyhtiö Lureco Oy rahoittaa nyt jo kahta LUT:n tutkimustuloksia hyödyntävää yritystä, uudentyyppistä kaasuturbiinia valmistavaa Aurelia Turbines Oy:tä

ja ekologista puhdistamolietteen käsittelymenetelmää kehittävää Endev Oy:tä. Keksintöilmoituksissa ja kaupallistamishankkeissa näkyy LUT:n vahva teollinen ja teknologinen osaaminen, joka painottuu vihreään energiaan ja teknologiaan. Näissä hankkeissa rahoituksen tarve on suurempaa verrattuna esimerkiksi palvelu- tai ICT-alan yrityksiin.

TEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTAMALLIT YHDISTYVÄT Professor of Practice Anssi Vanjoki on yksi innovaatioiden arvioijista ja sparraajista. ”Roolini on tukea ja auttaa tutkimuksen ankkuroimisessa käytäntöön, tutkimusideoitten testaamisessa, tutkimustiedon ja osaamisen kaupallistamisessa, yrittäjyydessä sekä start-upien etsimisessä ja alkuun saattamisessa”, Vanjoki kertoo. ”Erityisen kiinnostavia LUT:ssa ovat teknologiapohjaiset kärkihankkeet, joissa syvä teknologinen osaaminen ja liiketoimintamallit yhdistyvät.” Vanjoen mukaan osaamisyrittäminen, kuten akateemiset start-up-yritykset, on tulevaisuuden trendi. ”Tutkimukseen ja tietoon perustuvien yritysten merkitys nousee jatkuvasti, kun kustannuksilla on yhä vaikeampi kilpailla kansainvälisessä liiketoiminnassa.”

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Advertisement