Page 3

03

100%

KANSAINVÄLISTYMINEN Kansainvälinen henkilökuntavaihto on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2013 yli

70% 48% 3,8 50% 100 PROSENTTIA SUOSITTELEE LUT:A Kaikki yhteistyötä yliopiston kanssa tehneet vastaajat suosittelevat LUT:a. MYÖNTEINEN MIELIKUVA LUT:n imagotutkimuksessa 2012–2013 haastateltiin 200 suomalaista vaikuttajaa. Kokonaismielikuva yliopistosta on positiivinen: 66 prosentilla vastaajista on joko jonkin verran tai erittäin myönteinen mielikuva LUT:sta.

HAKIJOIDEN MÄÄRÄ Ensisijaisten hakijoiden määrä yhteisvalinnassa on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2014 noin

TUTKIMUKSEN MÄÄRÄ Kansainvälisten referoitujen julkaisujen määrä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2013

KOKONAISMIELIKUVA LUT:STA ON HYVÄ: yhdestä viiteen -asteikolla keskiarvo on 3,8.

LUT NÄYTTÄYTYY VASTAAJILLE

YHTEISTYÖKYKYISENÄ ENNAKKOLUULOTTOMANA ROHKEANA INTOHIMOISENA UUDEN LUOJANA HYVINVOINTIA RAKENTAVANA

TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS Täydentävä rahoitus on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2013 noin

15%

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Advertisement