Page 27

27

Luova tuho ja kapitalismi eivät istu venäläiseen ajatusmaailmaan. ­menojen kehittymiseen. ”Jos öljyn hinta ei nouse, Venäjän julkisen sektorin menot eivät voi myöskään nousta. Siksi viime vuonna julkiset menot kasvoivat vain neljä prosenttia – eli käytännössä laskivat. Se on yksi syy Venäjän talouden alhaiselle kasvulle.” Jää nähtäväksi, pidetäänkö jatkossakin julkisen sektorin menot sidottuina öljyn hintaan. ”Putin ja kumppanit ovat luvanneet, että sotilasmenoja lisätään 40 prosenttia. Jos kokonaismenot eivät saa kasvaa, jostain on supistettava. Se on hankala yhtälö.”

YRITYKSET LUOTTAVAT SUURUUDEN VOIMAAN Talouskasvua etsivän katse siirtyy yksityiselle sektorille. Mikä onkaan seuraava venäläisinnovaatio, joka saa maan kasvuun? ”Mistä innovaatiot syntyvät, sitä ei pystytä ennakoimaan missään maassa. Kuka arvasi esimerkiksi, että Suomesta tulee kännykkämaa? Se tosin näyttää olleen kovin ohimenevä vaihe.” Innovointi- ja start-up-kulttuuri ei kuitenkaan ole vielä kovin syvällä venäläisessä, nuoressa yrityskulttuurissa. Venäläisessä ajatteluperinteessä on hyvin vahvasti olemassa olevien työpaikkojen suojeleminen. ”Luova tuho ja kapitalismi eivät oikein istu tähän ajatusmaailmaan. Aikaisemmin maassa on luotettu hyvin vahvasti suuruuden voimaan ja mittakaavaetuihin. Alihankintaketjuja ei ole, vaan perinteisesti valtion omistamat tehtaat ovat tehneet kaiken itse. Tämä markkinarakenne heikentää pienyritysten mahdollisuuksia kehittyä keskisuuriksi.”

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Advertisement