Page 23

23

”Puhtaan veden saanti on ihmiskunnan kohtalonkysymys”, sanoo kemiantekniikan johtaja, vihreän kemian professori Mika Sillanpää. Sillanpään johdolla LUT kehittää edistyneitä vedenkäsittelyprosesseja. LUT:n laboratoriot muodostavat Suomen suurimman vesitutkimuksen keskittymän. ”Haemme läpimurtoja maailman vesihaasteisiin”, Sillanpää kertoo. Menetelmiä käytetään raakaveden, jäteveden sekä teollisuuslaitosten erilaisten prosessien vesikiertojen puhdistamiseen. LUT pyrkii tutkimuksellaan veden kulutuksen vähentämiseen, puhtaan juomaveden tuottamiseen tai jätevesien puhdistamiseen niin, etteivät ne pilaa vesistöjä. Esimerkiksi sähköpurkausmenetelmä ja LED-säteilytys ovat hyviä ja lupaavia menetelmiä, samoin valokatalyyttiset menetelmät, hapetusprosessit, membraanitekniikka sekä nanoteknologia.

ILMASTONMUUTOS PILAA VESIÄ Mika Sillanpää on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maapallon vesistöihin. Hän on tutkinut ilmastomuutoksen vaikutusta muun muassa Tiibetin ylängöltä lähtöisin oleviin vesivaroihin ja on käynyt alueella 12 kertaa. ”Tiibetin ylänköä kutsutaan joskus maapallon kolmanneksi navaksi, jonka joet kuljettavat vettä noin kahdelle miljardille ihmiselle. Lisäksi talouskasvu jokien alajuoksuilla on hyvin nopeaa. Siksi tutkimus alueella on erittäin tärkeää.”

MONITIETEINEN LÄHESTYMISTAPA Teollisuus käyttää maapallon makeasta vedestä noin neljänneksen. Suomessa prosessiteollisuuden vedenkäyttö on monilla toimialoilla vähentynyt radikaalisti viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi paperiteollisuuden vedenkulutus on pienentynyt tuotetonnia kohden murto-osaan 1960-luvun tasosta. Sillanpään mukaan paperiteollisuuden vedenkäyttö on hyvä esimerkki, joka on mahdollista monistaa myös teollistuvien maiden vedenkäsittelyyn. ”LUT:n monitieteinen lähestymistapa tarjoaa erinomaisia ratkaisumahdollisuuksia teollistuville maille. On myös muistettava, että maanviljelys kuluttaa suurimman osan makeasta vedestä. Tämä osuus tulee kasvamaan väestönkasvun ja kulutustottumusten vuoksi.”

ÖLJYÄ ARVOKKAAMPAA Lähi-idässä vesilitra on jo nyt viisi kertaa kalliimpaa kuin öljylitra. Elämän edellytysten kannalta maailman makean veden varannot ovat paljon oleellisempia kuin öljy. Mikäli veden arvo ja sen tasapuolinen jakaminen ymmärretään ajoissa, niin myös maailman poliittinen kehitys säilyy stabiilimpana. ”Luultavaa on, että opitaan kovimman tien kautta. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö ratkaisuja kannattaisi tavoitella.”

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Advertisement