Issuu on Google+

21

Rakennamme LUT:n kanssa tulevaisuutta, jossa ei ole hiilidioksidipäästöjä. Yhteinen tavoitteemme on uudenlainen, pääosin uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä. Pidän siitä visionäärisestä ajattelusta ja tavasta, jolla LUT:n väki hahmottaa tulevaisuuden energiajärjestelmän ja energiamarkkinat kokonaisuutena. LUT:sta valmistuneet diplomiinsinöörit ja kauppatieteilijät ratkaisevat juuri näitä globaaleja kysymyksiä, jotka liittyvät kestävään kilpailukykyyn ja ympäristöasioihin.

TAPIO KUULA Fortum Oyj:n toimitusjohtaja LUT:n kunniatohtori


Ratkaisija - LUT