Page 18

Kärkialat

Ylimääräinen energia syötetään verkon kautta muille käyttäjille.

KULUTTAJASTA KULUTTAJATUOTTAJAKSI ”Tulevaisuudessa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiatarpeesta saadaan suoraan uusiutuvista energialähteistä”, Breyer arvioi. Aurinkoenergialla on tässä merkittävä rooli. Samalla energiantuotannosta tulee osa ihmisten arkea. ”Ihmiset tuottavat ja osittain myös käyttävät itse tuottamaansa energiaa, ja ylimääräinen energia syötetään verkon kautta muille käyttäjille. Olemme siis samaan aikaan sekä energian kuluttajia että tuottajia. ” Jäljelle jäävä kolmasosa tarvittavasta energiasta otetaan energiavarastoista. Varastointi on Breyerin mukaan seuraava suuri tutkimuskysymys. ”Meidän on yhdistettävä energian kysyntä sekä uusiutuvan energian saatavuus ja toimintavarmuus. Siksi on investoitava energiavarastoihin. Varastointiin on jo kehitetty useita erilaisia ratkaisuja, mutta LUT:ssa tutkimme muun muassa, miten aurinko- ja tuulienergia voidaan muuntaa kaasuksi, esimerkiksi metaaniksi, myöhempää sähkön tai lämmön tuotantoa varten. Se vastaa kemiallisesti biokaasua muttei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, jos käytämme kestäviä hiilen lähteitä, kuten sellutehtaiden savukaasuja.”

ONGELMAT OVAT RATKAISTAVISSA Ennen kuin yksikään uusi innovaatio saadaan markkinoille, on investoitava tutkimukseen ja demonstrointiin. LUT:ssa on jo pilottikäytössä älykäs sähköverkko, jossa energiaa tuotetaan, kulutetaan ja varastoidaan. Älykäs sähköverkko on osoittautunut toimivaksi, mutta järjestelmässä on vielä monia ratkaisemattomia kysymyksiä. ”Tavoittelemme syvällistä järjestelmätason ymmärrystä hiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisestä ja sen taloudellisista, ympäristöllisistä, teknisistä ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tämä power-to-gas -hanke on juuri sitä, millä voimme todistaa, että uusi hajautetun tuotannon energiamalli toimii. Pyrimme aikanaan yleistämään mallin globaaliksi kuvaamaan paikallista, hajautettua energiantuotantoa myös muualla maailmassa.”

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Advertisement