Page 15

15

Tarvitsemme tulevaisuudessa kokonaisuuksien ymmärtäjiä ja uusien maailmojen rakentajia.

lytystä, vaikkapa taiteen ja kulttuurin menetelmiä organisaation kehittämisessä. LUT:lla on käynnissä useita tuotantotalouden ja kauppatieteiden tutkimuksia, joissa pyritään lisäämään maamme julkisen sektorin kustannustehokkuutta sekä hankintojen vastuullisuutta.

AGENDALLA YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS Maailmanlaajuisesti yleistyneet yhteiskunnalliset yritykset ratkovat yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia eli luovat voitontavoittelun ohella sosiaalista tai ekologista arvoa. Ne voivat osin täydentää julkista sektoria palveluiden tuottajana. ”Yhteiskunnallinen yrittäjyys on Suomessa heikosti tunnettu asia, mutta EU:n agendalla se on ollut jo pitkään”, Puumalainen kertoo. LUT:n energiatutkimus kattaa koko tuotantoketjun energialähteistä markkinoihin. Cleantech eli puhdas teknologia

puolestaan on ekologisen ja taloudellisen arvon luontia. Sen kehittymistä on tutkittu LUT:ssa muun muassa tuotantotalouden ja ympäristötekniikan yhteistyönä. Tutkimusten mukaan Suomen cleantech-ala tarvitsisi selkeitä kriteereitä, vauhtia kaupallistamiseen ja julkisen rahoituksen uudistamista. Siten alan kehitys lähtisi kunnollisesti käyntiin.

UUTTA VIHREÄN TALOUDEN ASIANTUNTEMUSTA Myös LUT:n koulutus nivoutuu kestävään kehitykseen. Yliopiston koulutusohjelmissa on mukana kestävän kehityksen ja vihreän talouden näkökulmat. ”Big datan hyödyntäminen on jatkossa yhä olennaisempaa. Big data tarkoittaa suurtietomassojen keräämistä ja analysointia tietotekniikalla. Sitä hallitsemalla yritykset voivat luoda uutta arvoa ja kustannustehokkuutta, jolla saadaan osaltaan kolmoisvelkaantumista kuriin”, sanoo Puumalainen.

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Advertisement