Page 14

Kärkialat

KOLMOISVELKAANTUMINEN KURIIN KUVA iStockphoto TEKSTI Laura Tikkanen

Tulevaisuudessa tarvitsemme kokonaisuuksien ymmärtäjiä, uusien maailmojen rakentajia ja tuottavuusinnovaatioita.

kestävää kilpailukykyä yrittäjyyden ja uudistumiskyvyn tutkimuksella sekä edistämällä hyvinvointia kehittämällä työelämän prosesseja, tuottavuutta ja johtamista. ”Yritysten on kehitettävä teknologiaa, bisnesmalleja ja toimintatapoja, joilla ne pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat eettisesti sekä ekologisesti vastuullisesti”, sanoo teknologiatutkimuksen professori Kaisu Puumalainen.

RAJAT YLITTÄVÄÄ RISTIPÖLYTYSTÄ Ihmiskunnan kolmoisvelkaantuminen eli taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen velkaantuminen on saatava kuriin vastuullisella toiminnalla. Käytämme luonnonvaroja 1,5-kertaisesti yli varojemme. Elämme velaksi ja syömme näin lastemme lautasilta. Ihmiset voivat pahoin kasvavien paineiden alla. LUT luo edellytyksiä kestävälle yhteiskunnalle ratkaisemalla ympäristöön ja energiaan liittyviä haasteita, luomalla

Ratkaisuna kolmoisvelkaantumiseen ovat ennen kaikkea tuottavuusinnovaatiot. Ne eivät synny yleensä yhden tieteenalan sisällä eivätkä perinteisesti. ”Tarvitsemme tulevaisuudessa kokonaisuuksien ymmärtäjiä ja uusien maailmojen rakentajia”, sanoo tuotantotalouden professori Vesa Harmaakorpi. Harmaakorpi joukkoineen on kehitellyt rohkeita menetelmiä, joissa hyödynnetään rajat ylittävää älyllistä ristipö-

Ratkaisija - LUT  

Rohkeat ajattelevat toisin. Sidosryhmäjulkaisu 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you