__MAIN_TEXT__

Page 1

LAND OF THE CURIOUS Opas hakijalle | LUT-yliopisto


LAND OF THE CURIOUS LUT-yhteisöä yhdistää asenne ja mielentila. Katsomme asioita yllättävästä näkökulmasta, kyseenalaistamme ja etsimme ratkaisuja. Teemme asioita uudella tavalla paremman huomisen ja hyvien asioiden puolesta. LUT on yksi maailman 20 lupaavimmasta haastajayliopistosta. Arvostetussa Times Higher Education World University Rankings 2019 -vertailussa olemme maailman 600 parhaan yliopiston joukossa. Vahvuuksiamme ovat erityisesti tieteellinen laatu, vaikuttavuus ja koulutus, josta työllistyy. LUTin maailmassa ketään ei jätetä yksin. Innostumme yhdessä muiden innostuksesta. Uskomme, että yhdessä olemme enemmän kuin yksin. Taistelemme hyvien puolella. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa, mutta mielen­maisemamme on tavoitettavissa missä tahansa. Ole utelias. Ole yksi meistä.

Juha-Matti Saksa Rehtori

Lähteet: Firetail Report 2016 | Times Higher Education World University Rankings 2019

2


3


LUTISSA VOIT OPISKELLA

TEK­NIIKKAA SEKÄ KAUPPA­TIETEITÄ JA YHDISTÄÄ NE.

LUT on uteliaiden yliopisto, jossa opiskelu tähtää parempaan huomiseen. Koulutamme osaajia muutta­maan maailmaa, emme vain muuttuvaan maailmaan. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys ovat avainkysymyksiä, joihin etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Tavoitteemme on, että meiltä valmistuvat työllistyvät hyvin ja ovat vastuullisesti uteliaita, yrittäjämäisiä ja aloitekykyisiä.

»»lut.fi/opiskelu

Opas hakijalle 2019 – 2020 Kuvat: Teemu Leinonen, Vesa Laitinen (s. 35), Rami Hanafi (s. 35) ja Valtteri Rautiainen (s. 37) Kuvien mallit ovat LUT-yliopiston opiskelijoita. LUT-YLIOPISTO Lappeenrannan kampus Yliopistonkatu 34 53850 Lappeenranta Lahden kampus Mukkulankatu 19 15210 Lahti Painopaikka Erweko Oy

4


SISÄLTÖ 6 Lappeenrannan kampus 8 TEKNIIKKA 10 Energiatekniikka 12 Kemiantekniikka 14 Konetekniikka 16 Laskennallinen tekniikka ja analytiikka 18 Sähkötekniikka 20 Tietotekniikka 22 Tuotantotalous 24 Ympäristötekniikka 26 Technology and Engineering Science 28 KAUPPATIETEET 30 Kauppatieteet – kandidaatin tutkinto 32 Kauppatieteet – maisteriohjelmat 32 Laskentatoimi 32 Tietojohtaminen ja johtajuus 32 Business Analytics 33 International Business and Entrepreneurship 33 International Marketing Management 33 Strategic Finance and Analytics 33 Supply Management 34 Uteliaat muuttavat maailmaa 36 Koti Lappeenrannan kampuksella 38 Uteliaiden yhteisö 39 Muista nämä

5


LAPPEENRANNAN KAMPUS Lahti Helsinki Joensuu Tampere Turku Vaasa Rovaniemi

Etäisyys 150 km 230 km 230 km 230 km 390 km 500 km 780 km

Julkinen 1 h 15 min 2h 2 h 30 min 3 h 15 min 4h 6 h 15 min 9 h

Rovaniemi

Vaasa Joensuu

Tampere Turku

6 | LAPPEENRANNAN KAMPUS

Lappeenranta

Lahti Helsinki


Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa. Lappeenrannassa järjes­tetään kaikki kandidaattiohjelmat sekä suurin osa maisteriohjelmista. Lahdessa voi opiskella seitsemässä maisteriohjelmassa. Lappeenrannan kampuksemme sijaitsee Saimaan eteläisellä ran­nalla. Vihreä ja moderni kam­puk­ sem­me Skinnarilan kaupunginosassa on kompakti kokonaisuus, jossa työskentelee päivittäin lähes 10 000 ihmistä. Kampuksella on hiljattain valmistunut mittava peruskorjaus, jonka myötä opiskelijoiden käytössä ovat viihtyisät ja oppimista paremmin palvelevat tilat. Kampukselta on matkaa Lappeenrannan keskustaan noin 7 kilo­metriä, ja bussi kulkee sinne vartin välein. Meille on helppo tulla joka puolelta Suomea, junamatka Hel­singistä kestää vain kaksi tuntia. Lappeenrannasta on suorat ympärivuotiset lentoyhteydet Milanoon, Berliiniin ja Budapestiin, lisäksi kesäaikaan myös Ateenaan ja Thessalonikiin. Yliopiston tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä ympäri vuorokauden. Opiskelijoiden käytössä on myös J. Hyneman Center, jossa voi testata erilaisia ratkaisuja ja rakentaa prototyyppejä. Opintojen vastapainoksi Skinnarilassa on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Kampuksella on kaksi liikuntasalia, iso kunto­sali sekä ryhmäliikunta­ tunteja tarjolla lähes päivittäin. Lisäksi Saimaan ympäristö tarjoaa runsaat mahdollisuudet viihtyä ja harrastaa.

Kampukselta löytyy viisi opiskelijahintaista ravintolaa, kahvila sekä ruokakauppa. Lisäksi keskustasta löytyy runsas valikoima kahviloita ja ravintoloita. Lappeenrannan keskustan alueella on viisi kauppakeskusta, joista yhdestä löytyy myös kaupunginteatteri ja elokuvateatteri. Lisäksi liikkujille on tarjolla urheilutalo, useita kuntosaleja ja kaksi uimahallia. Harrastuslajeja löytyy golfista telinevoimisteluun ja reggaetonista lukkopainiin. Lappeenrannan kaupunki jakaa visiomme kestävän kehityksen ratkaisuihin panostamisesta. Kaupunki pyrkii jatkuvasti kehittämään kaupunkielämään soveltuvia vaihtoehtoja uusiutuvan energian ja vih­ reän teknologian saralla. Lappeenrannan 73 000 asukkaasta joka kymmenes on opiskelija.

Lahden kampus

Uusi Lahden kampuksemme sijaitsee NiemiCampuksella Niemen kaupunginosassa. Uuden ajan oppimisympäristö on saneerattu tehdaskiinteistöön. Kampuksen tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä vuorokauden ympäri. 120 000 asukkaan Lahti on yksi Suomen suurimpia kaupunkeja. Urheilukaupunkina arvostettu Lahti tunnetaan kansainvälisesti myös ympäristö- ja muotoiluosaamisesta sekä kulttuuripalveluista.

Lappeenrannan kampus numeroina

8000 81 25

opiskelijaa kampuksella

kansallisuutta

harrastekerhoa

330 20+ 5

m² protopaja J. Hyneman Center

päivää wappua

opiskelijahintaista ravintolaa

LAPPEENRANNAN KAMPUS | 7


TEKNIIKKA LUTin tekniikan koulutusohjelmista valmistuu teknologisen ja taloudellisen kehityksen sekä kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita.

Tekniikan alojen osaajille ja ratkaisuille on jatkuvasti kysyntää. Koulutuksemme keskittyy maailmanlaajuisia tekoja vaativiin asioihin, kuten ilmaston­muutoksen hillitse­miseen sekä puhtaan veden ja energian saatavuuteen. LUTista saat monipuolisen diplomi-insinöörin koulutuksen ja tienraivaaja-asenteen työelämän muuttuviin tarpeisiin. Valittavanasi on kahdeksan eri tekniikan koulutusohjelmaa. Tekniikan kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on tekniikan kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen erikoistut ja syvennät osaamistasi diplomi-insinöörin tutkinnossa (2 v, 120 op). Diplomi-insinööri­ohjelmissa valittavanasi on useita vaihtoehtoja – myös koulutus­ohjelmarajat ylittäviä.

8 | TEKNIIKKA


TOP 4 syytä opiskella tekniikkaa LUTissa 1. Todistetusti laadukas koulutus

Kaikki tekniikan koulutusohjelmamme ovat kansain­välisesti akkreditoituja.

2. Kestävä ajattelu

Jokaisessa koulutusohjelmassamme huomioidaan erityisesti ekologinen kestävyys.

3. Tyytyväiset opiskelijat

Tekniikan akateemisten (TEK) mukaan LUTista valmistuneet diplomi-insinöörit ovat Suomen tyytyväisimpiä opintoihinsa ja opetuksen laatuun.

4. Parhaat opiskelutilat

Kansainvälisen opiskelijatutkimuksen mukaan meillä on maailman parhaat opiskelu- ja laboratoriotilat. (International Student Barometer, 2017)

Tekniikan alan yhteisvalinta numeroina

70 % 30 % 70 %

opiskelijoista pääsee opiske­lemaan ylioppilastodistuksen perusteella opiskelijoista otetaan opiskelemaan valintakokeen perusteella aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille

Luvut pätevät tekniikan alan yhteisvalintaan LUTissa.

TEKNIIKKA | 9


ENERGIATEKNIIKKA Energiaa tarvitaan yhä enemmän. Ilmastonmuutoksen ja ympäristö­kysymysten huomioon ottaminen sähkön ja lämmön tuotannossa ovat haasteita, joita ratkomaan tarvitaan uusia diplomi-insinöörejä. Mitä energiatekniikan koulutusohjelmassa oppii? Opinnoissasi perehdyt energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Saat kattavat perustiedot energian­tuotannon eri tekniikoista, kuten höyry-, ydinvoima-, aurinko-, tuulivoima­ tekniikasta sekä niiden toiminnasta ja turvallisuudesta. Koulutuksessasi yhdistyvät tekniikka ja luonnontieteet – matematiikka ja fysiikka. Pääset soveltamaan niitä ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Opit hallitsemaan energiantuotantoon liittyvät tekniikat ja arvioimaan niiden vaikutukset. Opit ymmärtämään, miten luonnon energiavaroja, kuten vettä, tuulta tai biomassaa muutetaan yhteiskunnan käyttöön sopivaksi energiaksi: lämmöksi, sähköksi tai höyryksi. Kantavia teemojamme ovat energian tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys. Ydinvoima ja ennen kaikkea ydin­turvallisuus ovat tärkeitä siirryttäessä vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Ydinturvallisuutta voit opiskella Suomessa vain LUTissa. Opintojen aikana opit arvioimaan, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Valinnaisten opintojen kautta voit syventää myös aurinko- ja tuulienergian osaamistasi. Energiatekniikan tutkimus ja koulutus perustuvat vahvaan voi­ ma­laitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Kehitämme kestävämpiä ja tehokkaampia energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiä. Painotamme opinnot työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

»» lut.fi/energiatekniikka

10 | TEKNIIKKA


Energiatekniikka on tulevaisuuden ala, jolla riittää töitä.

Vili Seppälä energiatekniikan opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

»» Energiajärjestelmien mallintaminen »» Energiakoneet ja -prosessit »» Voimalaitosprosessit »» Voimalaitostekniikka »» Uusiutuva energia »» Energiatalous »» Ydinvoimatekniikka »» Ydinturvallisuus »» Lämmönsiirto »» Virtauslaskenta »» Teknillinen termodynamiikka

»» Energy Conversion

»» Vientijohtaja energia­ teollisuuden laitevalmistajalla »» Reaktori-insinööri ydinvoimalassa »» Ydinturvallisuuspäällikkö »» Biomassakattiloiden myyntipäällikkö »» Tekninen suunnittelija tuulivoimalassa »» Myynti-insinööri energiatekniikkayrityksessä »» Energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä »» Energiantuotannosta vastaava insinööri metsäteollisuudessa

Voimalaitostekniikka, höyryturbiinit, turbokoneet, energian muunto »» Nuclear Engineering Ydinturvallisuus, ydintekniikka »» Bioenergy Systems Bioenergiajärjestelmät, energiatalous

»» EnTeDI

Energiatalous ja -markkinat, tehokkuus ja hukkalämmön hyödyntäminen, projekti­ työskentely Suoritetaan etäopiskeluna, lähiopetus Lappeen­rannassa, Lahdessa tai Turussa.

80 %

Suomessa tuotetusta sähköstä oli hiilidioksidineutraalia vuonna 2017 Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus / Sähkötilasto, Energiateollisuus ry TEKNIIKKA | 11


KEMIANTEKNIIKKA Kemiantekniikan avulla vaikutetaan miljoonien ihmisten elämän­laatuun. Kemiantekniikan asiantuntijat suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii? Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää uusia kestävämpiä tuotteita ja tuotanto­­­mene­telmiä vähentäen ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta – uusia vedenpuhdistusmenetelmiä, arvokkaiden kompo­nenttien talteenottoa kierrätysja uusiutuvista materiaaleista, puhdasta ympäristö­ ystävällistä ruokaa ja tehokkaampaa ympäristön seurantaa. Opinnoissasi perehdyt erilaisiin kemian­­tekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -mate­riaa­leja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan luonnon­varojen kestävää käyttöä. Perehdyt prosessien turvallisuuteen, kustan­­nus­ten laskentaan sekä taloudellisen kannat­ta­vuuden arvioin­tiin. Opit, miten teollisuuden sivuvirtoja kierrätetään sekä jätteitä ja jätevesiä käsitel­lään. Opinnot sisältävät paljon myös käy­tännön laboratoriotyöskentelyä. Osaamisellasi kehität teknologiaa, joka parantaa energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Tämä antaa hyvän pohjan tulevaisuuden työelämään.

»» lut.fi/kemiantekniikka

12 | TEKNIIKKA


Haluan tehdä lääkkeistä ympäristöystävällisempiä. Aino Rimpeläinen kemiantekniikan opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

»» Vedenpuhdistustekniikat »» Erotus- ja puhdistustekniikat ja -menetelmät »» Kiertotalouden prosessit »» Merkittävät kemialliset reaktiot ja ilmiöt »» Prosessien suunnittelu ja kehitys »» Uusiutuvat raaka-aineet ja materiaalit

2

DI-ohjelmat

»» Chemical Engineering

Kemiallinen prosessitekniikka »» Water Treatment Technology Veden käsittely- ja puhdistustekniikka Suoritetaan etä- tai lähi­ opiskeluna Lappeenrannassa. »» Biorefineries Biojalostamon tuotteet ja prosessit Suoritetaan etä- tai lähi­ opiskeluna Lappeenrannassa.

Meiltä valmistuneita »» Projektipäällikkö metsäteollisuudessa »» Prosessisuunnittelija kemianteollisuudessa »» Ympäristönsuojelun asiantuntija »» Tutkimusinsinööri metallurgiateollisuudessa »» Tutkimuskemisti lääketeollisuudessa »» Tuotantopäällikkö biojalostamossa »» Laboratorioinsinööri »» Rikosinsinööri keskusrikospoliisissa »» Kemianteollisuuden laitteiden myyntipäällikkö

miljardia ihmistä kärsii puhtaan veden puutteesta Lähde: WHO TEKNIIKKA | 13


KONE­ TEKNIIKKA Koneteknisiä sovelluksia tarvitaan kaikkialla. Lähes jokaisen tuotteen tai palvelun tuottamiseen on jossain vaiheessa käytetty konetekniikkaa. Mitä konetekniikan koulutusohjelmassa oppii? Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, suunnittelua ja mallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota, robotiikkaa sekä ihmisten ja asioiden tuloksellista johtamista. Insinöörinä suunnittelet ja valmistat erilaisia kulutustavaroita sekä teollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Konetekniikan opinnot antavat sinulle valmiudet erilaisten koneiden ja laitteiden tuotekehitykseen digitaalisia ja virtuaali­ sia ympäristöjä sekä teollisen muotoilun keinoja hyödyntä­mällä. Opit myös ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. Ymmärrät asiakkaiden tarpeet tuotteiden kehittämiseksi. Opintojesi pääteemoja ovat valintasi mukaan tuotantotekniikka, vaativien metallirakenteiden suunnittelu ja robotisoitu hitsaus, mekatronisten laitteiden suunnittelu tai teolliseen muotoi­luun painottuva tuotteiden valmistettavuus. Pääset myös rakentamaan, mittaamaan ja testaamaan erilaisia kestävän kehityksen mukaisia teknisiä ratkaisuja niin käytännössä kuin virtuaalisestikin. Opit myös kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Perehdyt yrityksen perustamiseen sekä toimimiseen asiantuntijana ja esimiehenä kansainvälisessä virtuaaliyrityksessä. Johtamisessa ja tuotteiden kehittämisessä huomioit uusimmat digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset ja ominaispiirteet. Monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet myös kansainvälisille työmarkkinoille. Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala ja kone- ja metalliteollisuus sen suurin toimiala. Kone- ja metalliteolli­ suuden menestystuotteita ovat risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, hissit, nosturit ja nostimet sekä moderneimmat keinoälyn avulla ohjattavat robotit.

»» lut.fi/konetekniikka

14 | TEKNIIKKA


Konetekniikassa on hienoa, että voi työllistyä tosi monille aloille. Matias Tourula konetekniikan opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

»» Automaatio »» Luova tuotekehitys »» Digitaalinen suunnittelu »» Tuotteen muotoilu »» Virtuaalimallinnus »» Tehokas tuotanto »» 3D-tulostus »» Robotiikka »» Teräsrakenteiden keston mallinnus »» Ihmisten ja tekniikan johtaminen

DI-ohjelmat

»» Advanced Structural Design and

Robotised Welding Hitsattujen rakenteiden digitaali­nen suunnittelu, turvallisuus ja kestoi­än määritys, robotisoitu hitsaus, tuotannon simulointi »» Mechatronic System Design Kone- ja sähkötekniikan yhdistäminen suunnittelussa, mekaniikan, elektroniikan, tieto- ja säätötekniikan soveltaminen, kestävä kehitys »» Sustainable Production in Mechanical Engineering Nykyaikaiset valmistusmenetelmät, materiaalien hyödyntäminen, tuotannon johtaminen »» Konetekniikan MEC-ohjelma Meri- ja autoteollisuus Suoritetaan etäopiskeluna, lähiopetus Turussa.

50 %

»» Konetekniikan JEDI-ohjelma

Suoritetaan etäopiskeluna, lähiopetus Lappeenrannassa. »» Industrial Design Engineering Tuotteiden muotoilun, käytettä­ vyyden ja valmistettavuuden yhdistäminen asiakkaan toi­veiden mukaisen tuotteen toteuttamiseksi Suoritetaan osittain etäopiske­ luna, lähiopetus Lahdessa.

Meiltä valmistuneita »» Toimitusjohtaja virtuaali­ suunnitteluyrityksessä »» Suunnittelupäällikkö kansain­­välisessä energiayrityksessä »» Tuotantopäällikkö paperi- ja selluteollisuudessa »» Mekaniikkasuunnittelija »» Laatupäällikkö metallialalla

Suomen tavaraviennin tuotteista perustuu konetekniikkaan Lähde: Yle TEKNIIKKA | 15


LASKENNALLINEN TEKNIIKKA JA ANALYTIIKKA Uusien teknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus vaativat fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja laskentaan perustuvia prototyyppejä. Laskennallinen tekniikka ja analytiikka ratkoo ongelmia matematiikan ja tietotekniikan avulla. Mitä laskennallisen tekniikan ja analytiikan koulutusohjelmassa oppii? Yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaiseminen edellyttää ammattilaisten kehittämiä uusia tekniikoita, jotka ulottuvat yli yksittäisten tieteenalojen rajojen. Lasken­nallisen tekniikan ja analytiikan koulutusohjelmamme vastaa juuri tähän tarpeeseen – koulutamme tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita. Matematiikan ja fysiikan malleja sekä laskennallisia menetelmiä tarvitaan luonnonlakeihin perustuvien ilmiöiden ymmärtämiseen, erilaisten mallinnettavien ongelmien ratkaisuun ja datamassojen analysointiin. Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla voidaan analysoida datamassoja sekä suunnitella ja toteuttaa uusia teknisiä ratkaisuja. Opit tehostamaan teollista tuotantoa sekä kehittämään uusia palvelu- ja teollisuusprosesseja hyödyntämällä matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja. Opit ymmärtämään asioiden välisiä riippuvuussuhteita sekä analysoimaan niihin liittyviä riskejä ja epävarmuutta. Hallitset myös optimoinnin eli parhaiden tai parempien ratkaisujen etsimisen menetelmiä.

»» lut.fi/laskennallinen-tekniikka

16 | TEKNIIKKA


Laskennallinen tekniikka hyödyntää matikkaa ongelmien ratkaisuun. Elias Räsänen laskennallisen tekniikan ja analytiikan opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

»» Laskennalliset menetelmät »» Luonnontieteelliset mallit »» Simulaatio »» Materiaalitutkimus »» Tietokonenäkö »» Koneoppiminen »» Teollisuusmatematiikka »» Sovellettu optiikka Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitset itsellesi kandidaatin opintojen suuntautumiskohteen kolmesta vaihtoehdosta:

»» Teknillinen matematiikka »» Data-analytiikka

DI-ohjelmat

»» Computational Engineering

and Technical Physics Syventymisvaihtoehdot: sovellettu matematiikka, tietokonenäkö ja hahmontunnistus, teknillinen fysiikka

»» Business Analytics

Liiketoiminta-analytiikan teo­riat ja menetelmät sekä niiden soveltaminen

Meiltä valmistuneita »» Riskianalyytikko rahoitusalalla »» Projektipäällikkö ICT-yrityksessä »» Simulointimallien kehittäjä tuulivoimayrityksessä »» Konenäköjärjestelmien suunnittelija »» Sää- ja ilmastomallien tutkija »» Mobiiliteknologian kehittäjä tietoliikenneyrityksessä »» Materiaalien kehittäjä aurinkokennojen valmistajalla »» Tutkija kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa »» Vakuutusmatemaatikko »» Data-analyytikko pankissa

TEKNIIKKA | 17


SÄHKÖTEKNIIKKA Maailman sähköistyminen on avainroolissa matkalla kohti hiili­neutraaliutta. Uusiutuva energia, globaali energian­tuotannon murros ja tarve tehostaa energiankäyttöä tarjoavat sähkötekniikan osaajille töitä nyt ja tulevaisuudessa. Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii? Opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Syvennyt muun muassa älyk­ käisiin sähköverkkoihin, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan. Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet. Meillä voit syventyä myös aurinkotalouteen. LUTissa sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseksi. Nykyteknologialla esimerkiksi aurinkoenergiasta voidaan valmistaa polttoainetta, ja ihmisten hyvinvointia edistetään erilaisin sähköisin sovelluksin. Lisäksi digitalisaatio ja energian internet tuovat uusia mahdollisuuksia sähköverkon hyödyntämiseen. Sähkö­tekniikan osaajana olet osa suurta teknologista murrosta.

»» lut.fi/sahkotekniikka

18 | TEKNIIKKA


Tuomme kehitysmaiden kotitalouksille wifin ja sähköt kerralla. Sonja Mäkelä sähkötekniikan opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

»» Energian tehokas käyttö »» Kehittyvät sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa »» Älykkäät ja säävarmat sähköverkot »» Aurinkotalous »» Sähkökoneen suunnittelu ja ohjaus »» Sulautetut järjestelmät »» Data-analytiikka ja IoT »» Elektroniikka »» Teollisuusautomaatio

DI-ohjelmat

»» Electrical Engineering

Sähköverkot ja -markkinat, aurinkotalous, sähkökoneen suunnittelu, elektroniikka ja sulautetut järjestelmät »» Sähkötekniikan DIODI-ohjelma Modernit energiajärjestelmät Suoritetaan etäopiskeluna, lähiopetus Lappeenrannassa ja Lahdessa. »» Sähkötekniikan ELEC-ohjelma Meri- ja autoteollisuus, sähkö­ käyttötekniikka Suoritetaan etäopiskeluna, lähiopetus Turussa.

280

Meiltä valmistuneita »» Teknologiajohtaja sähköteollisuudessa »» Testaussuunnittelija »» Automaatioinsinööri energiateollisuudessa »» Sähköverkkojen suunnittelija jakeluyhtiössä »» Tuotekehitysjohtaja elektroniikka-alan yrityksessä »» Toimitusjohtaja sähköyhtiössä »» Sähkösalkunhoitaja energiateollisuudessa »» Suunnitteluinsinööri »» Ohjelmistosuunnittelija

miljardia dollaria sijoitettiin maailmanlaajuisesti uusiutuvaan energiaan vuonna 2017 Lähde: The Renewables Global Status Report 2018 TEKNIIKKA | 19


TIETOTEKNIIKKA Maailma on digitaalinen. Ohjelmistot ja teknologiat ovat yhä merkittä­vämpi osa jokapäiväistä elämäämme. Ohjelmointi­­osaa­misella tartutaan esimerkiksi kestävän kehityksen haasteisiin. Mitä tietotekniikan koulutusohjelmassa oppii? Tietotekniikan ohjelmassa opit ratkaisemaan isoja yhteiskunnan haasteita digitalisaation ja ohjelmistotuotannon osaamisen avulla. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen, yritysmaailman tutkimus- ja kehitystarpeisiin tai kuluttajien toiminta­ tapojen ohjaamiseen kestävän kehityksen suuntaan. Opit ottamaan ohjelmistojen suunnittelussa huomioon digitalisaation, tiedonhallinnan sekä kestävän kehityksen näkökulmat. Pääset hyödyntämään loogista ajattelua ja luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa sekä sovel­ tamaan oppimaasi todellisiin yrityselämän haasteisiin. Liiketoimintanäkökulma auttaa sinua hahmottamaan, millaista yritystoimintaa ohjelmistojen avulla voi luoda ja kuinka työllistyt valmistuttuasi. Jo opintojen aikana voit hyödyntää yliopiston start up- ja ohjelmistokehityksen alustoja sekä kehittää omaa liiketoimintaasi. LUTin laboratoriotiloissa teet omia ohjelmistotuotannon kokeita. Käyttäjälähtöisen työskentelyn avulla ymmärrät paremmin asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia. Intensiivisillä code campeillä opit tekemällä. Pääset suunnittelemaan ja rakentamaan ohjelmistoja tiimityönä. Työskentely tapahtuu yritysten ja yliopiston yhteistyö­ kumppaneiden kanssa.

»» lut.fi/tietotekniikka

20 | TEKNIIKKA


Ohjelmistoprojekti yritykselle oli mielenkiintoisin harjoitustyö. Olli Kousa tietotekniikan opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelma

Meiltä valmistuneita

»» Tietojenkäsittely »» Ohjelmointi »» Ohjelmistotuotanto »» Verkkosovellukset »» Tietorakenteet ja algoritmit »» Tietokannat »» Käyttöjärjestelmät ja ekosysteemit »» Ohjelmistotestaus

»» Software Engineering and

»» Tietoturvajohtaja »» Järjestelmäasiantuntija »» IT Manager »» Lead Programmer »» Ohjelmistotalon toimitusjohtaja »» Tietohallintapäällikkö »» Sovelluskehittäjä »» Start up -yrittäjä »» User Experience Specialist

Digital Transformation Syventymisvaihtoehdot: Ohjelmistosuunnittelu ja kehitys, liiketoimintaprosessien digi­taalinen murros

8 000

ohjelmistoammattilaista tarvittaisiin Suomessa välittömästi töihin Lähde: Tekniikka & Talous TEKNIIKKA | 21


TUOTANTOTALOUS Tuotantotalous rakentaa siltoja teknologian ja yritystoiminnan välille. Kun yhdistetään matemaattinen ja tekninen ongelman­ ratkaisu ihmisten ja prosessien johtamiseen, autetaan yrityksiä tekemään parempia päätöksiä. Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii? Tuotantotalous yhdistää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa. Opinnoissasi perehdyt siihen, miten organisaatioita voi uudistaa ja kehittää kestävämpään suuntaan. Opit analysoimaan teknologisten ratkaisujen soveltamista ja kaupallistamista. Kehität ja tehostat prosesseja ja toimintoja. Opit suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja. Tiedon analysoinnin taidoillasi autat yrityksiä tekemään parempia päätöksiä. Opit myös toimimaan ja verkostoitumaan kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä sekä saat laajan kuvan yritysten toiminnoista. LUTin tuotantotalouden koulutus painottaa innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon, teknologian ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista. Kun se yhdistetään digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin, rikotaan perinteisiä rajoja yritysten ja julkisen sektorin välillä ja parannetaan näiden kilpailukykyä. Elinkeinoelämä tulee sinulle tutuksi vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yrityksille tekemiesi projektitöiden ja diplomityön kautta.

»» lut.fi/tuotantotalous

22 | TEKNIIKKA


Valitsin mahdollisimman laajat ura­­lähtökohdat. Artturi Jokelainen tuotantotalouden opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

»» Tuote- ja palvelukehitys »» Innovaatioiden ja teknologian johtaminen »» Toimitusketjun johtaminen »» Kustannusjohtaminen »» Tuotannon optimointi »» Datan analysointi ja jalostaminen »» Yritysverkostot ja kansainvälinen liiketoiminta »» Yrittäjyys

»» Tuotannon johtaminen »» Digitaalinen palvelutuotanto »» Data-analytiikka

»» Controller »» Projektipäällikkö »» Tuotekehityspäällikkö »» Teknologia-alan yrittäjä »» Tehdaspäällikkö »» Data Analyst »» Supply Chain Manager »» Export Manager »» After Sales Manager »» Avainasiakaspäällikkö

päätöksenteossa

»» Global Management of

Innovation and Technology

»» Yrittäjyys

Ohjelma järjestetään Lahdessa.

98 %

tuotantotaloudesta valmistuneista oli tyytyväisiä saamaansa koulutukseen Lähde: TEKin vastavalmistuneiden palautekysely 2018 TEKNIIKKA | 23


YMPÄRISTÖTEKNIIKKA Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta välttämättömiä muutoksia ollaan käynnistämässä eri puolella maailmaa. Tietoisuus muutosten kiireellisyydestä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii? Ympäristötekniikan ohjelmassa opit arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten tuotantotavat ja kulutustottumukset vaikuttavat ympäristöömme. Haastavia ongelmia ratkaistaan kehittämällä teknisiä järjestelmiä ja innovatiivisia liiketoimintamalleja. Saat vastauksia siihen, kuinka vähentää tuotteiden val­ mis­tuksen ja koko elinkaaren vaikutuksia veden tai ilman laatuun, miten tuotteista aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta vähennetään ja hiilijalanjälkeä pienennetään. Ilmastonmuutos ja kiertotalous ovat keskeisiä koulutus­ ohjelmamme painopisteitä. Ympäristötekniikassa yhdistyvät tekniikka ja talous. Ohjelma perustuu monitieteelliseen kestävyystutkimukseen, joka yhdistää luonnontieteitä, yhteiskunta­tieteitä, lainsäädäntöä. Opit miten tekniset järjestelmät voivat palvella kestävyyshaasteiden ratkaisemista ja miten ratkaisuja vertaillaan keskenään. Ohjelmassamme opit näkemään kestävyyshaas-­ teet mahdollisuuksina, ja pääset työskentelemään koko yhteiskunnan kannalta merkityksellisten kysymysten parissa.

»» lut.fi/ymparistotekniikka

24 | TEKNIIKKA


Mikromuovit ja muovijätteet herättivät huoleni. Hanna Lento ympäristötekniikan opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

»» Ympäristö ja liiketoiminta »» Systeemiajattelu »» Kestävä kehitys yhteisöissä »» Jätehuoltojärjestelmät »» Elinkaarimallintaminen »» Päästöjen hillintä »» Yritysvastuu »» Muutoksen hallinta »» Kestävyyspohjainen päätöksenteko

»» Sustainability Science

»» Kestävyysstrategi energiateollisuudessa »» Ympäristöasiantuntija konsultointialan yrityksessä »» Kehitysinsinööri paperiteollisuudessa »» Päästöasiantuntija konepajateollisuudessa »» Ympäristötarkastaja viranomaistehtävässä »» Energiatehokkuuden asiantuntija rakennusteollisuudessa »» Liikenneratkaisujen kestävyysasiantuntija »» Ympäristötutkija

and Solutions Kestävä yhteiskunta, ympäristönäkökulma tekniikassa ja taloudessa, ympäristöjohtaminen, kestävät ratkaisut, elinkaarimallintaminen

»» Circular Economy

Kiertotalous, tuotteiden korvaaminen kestävämmillä vaihtoehdoilla, ympäristöliike­ toiminta, uudet digitaaliset sovellukset Ohjelma soveltuu työn ohessa suoritettavaksi. Intensiiviopetus Lahdessa.

56 %

teollisuuden päästöistä EU:ssa voidaan leikata kiertotaloudella vuoteen 2050 mennessä Lähde: Material Economicsin tutkimus, Sitra TEKNIIKKA | 25


BACHELOR’S PROGRAMME IN

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCE LUTin englanninkielisessä kandidaatti­ohjelmassa saat laajan osaamispohjan tekniikan eri aloihin. Ohjelma vastaa nykyteollisuuden kestävien hybriditek­no-­ logioiden lisääntyvään tarpeeseen. Ohjelma käsittelee keskeisiä tekniikan alojen kysymyksiä. Koulutukseen kuuluu myös kieliopintoja, yrittäjyyskoulutusta sekä työelämätaitojen kehittämistä. Opit ratkaisemaan monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtamaan projekteja, työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä ja toimimaan yrittäjänä. Ohjelma tarjoaa käytännön kokemusta ja soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä. Ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan perusopinnot. Valitset suuntautumisvaihto­­ehtosi toisena lukuvuonna. Kandidaattiohjelman jälkeen sinulla on oikeus jatkaa LUTin diplomi-insinööriohjelmiin kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan aloilla.

»» lut.fi/kv-kandi

26 | TEKNIIKKA


You will receive a broad foundation of both knowledge and hands-on skills. Michael Child Head of the Programme

Katso video ohjelmasta

Opiskelun sisältöjä

»» Energiajärjestelmät »» Kiertotalous »» Robotiikka ja automaatio »» Valmistusmenetelmät »» Älykkäät sähköverkot »» Yrittäjyys »» Projektijohtaminen

Kandidaattiohjelma

DI-ohjelmat

Suuntautumisvaihtoehto valitaan toisena opis­kelu­vuotena.

Energiatekniikka »» Bioenergy Systems »» Energy Conversion »» Nuclear Engineering

»» Energiatekniikka »» Konetekniikka »» Sähkötekniikka »» Ympäristötekniikka Kandidaattiohjelman jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan DI-ohjelmassa suuntautumisesi mukaan.

Konetekniikka »» Advanced Structural Design and Robotised Welding »» Industrial Design Engineering »» Mechatronic System Design »» Sustainable Production in Mechanical Engineering Sähkötekniikka »» Electrical Engineering Ympäristötekniikka »» Sustainability Science and Solutions »» Circular Economy

Technology and Engineering Science -kandidaattiohjelman hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on

8.1.–22.1.2020

TEKNIIKKA | 27


KAUPPATIETEET LUTin kauppatieteiden koulutusohjelma tarjoaa kansainväli­ sestä liike-elämästä, talouden prosesseista ja rahan liikkeistä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä laajoja kokonaisuuksia ymmärtäviksi, analyyttisiksi asiantuntijoiksi – tulevaisuuden vastuullisiksi päätöksentekijöiksi. LUT-kauppakorkeakoulun tutkimus ja opetus painottavat kestävän liiketoiminnan edistämistä. Meillä kehität myös vuorovaikutustaitojasi sekä ongelmanratkaisukykyä. Voit yhdistää kauppatieteiden opintoihin ainutlaatuisella tavalla tekniikan opintoja, esimerkiksi tuotantotaloutta tai ohjelmisto-osaamista. Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on kolmi­ vuotinen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Se antaa liiketaloustieteelliset valmiudet. Sen jälkeen suoritettava kaksivuotinen kauppatieteiden maisterin tutkinto (2 v, 120 op) syventää aiemmassa tutkinnossa tai työelämässä hankkimaasi osaamista ja mahdollistaa erikoistumisen.

28 | KAUPPATIETEET


TOP 4 syytä opiskella kauppatieteitä LUTissa 1. Kestävä liiketoiminta

Valmistut kriittisesti, kestävästi ja eettisesti ajattelevaksi talousosaajaksi.

2. Ei pääainekiintiöitä

Saat opiskella niin kandidaatti- kuin maisterivaiheessakin juuri sitä alaa, jota itse haluat.

3. Hyvä palkka ja työllistyminen

LUTista valmistuneiden kauppatieteiden maistereiden keskipalkka on korkeampi kuin muista yliopistoista valmistuneiden palkkojen keskiarvo.

(Suomen Ekonomit, 2018)

4. Paras opiskeluilmapiiri

Suomen Ekonomien kyselyn mukaan meillä on Suomen paras opiskeluilmapiiri kaikista kauppakorkeakouluista.

Kauppatieteiden yhteisvalinta numeroina

60%

aloituspaikoista täytetään ylioppilastodistuksen perusteella

40%

aloituspaikoista täytetään valinta­kokeen perusteella

70%

aloituspaikoista on varattu ensi­kertalaisille

Luvut pätevät kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kaikissa yliopistoissa.

KAUPPATIETEET | 29


KAUPPATIETEET KANDIDAATIN TUTKINTO

Kauppatieteiden asiantuntijat ymmärtävät, miten yritykset ja markkinat toimivat. Talouden perustiedot ja -taidot opitaan kandidaattiohjelmassa, jonka jälkeen osaamista syvennetään maisteriopinnoissa. Mitä kauppatieteiden koulutusohjelmassa oppii? Liiketalouden osaajat auttavat yrityksiä ja organisaatioita toimimaan kannattavasti ja menestymään kestävällä tavalla. Kauppatieteellinen koulutus kasvattaa aktiivisia ongelmanratkaisijoita ja vastuullisia päätöksentekijöitä, jotka eivät vain mukaudu muuttuvaan maailmaan, vaan muuttavat sitä itse. Kauppatieteiden koulutusohjelma on väylä yrityselämän monipuolisiin tehtäviin. Opintojen aikana omaksut alan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä sovellat niitä myös käytäntöön. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, yritysjuridiikasta, rahoituksesta, kansantaloustieteestä ja hankintatoimesta. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät. LUTin kauppatieteen tutkimus keskittyy kestävän kilpailukyvyn rakentamiseen. Tutkimus paneutuu kestävän arvonluonnin tekijöihin eli siihen, kuinka yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

»» lut.fi/kauppatieteet

30 | KAUPPATIETEET


Voin yhdistää kaupallisen alan kiinnostuksen kohteisiini. Iida Koskinen kauppatieteiden opiskelija

Katso opiskelijavideo

Opiskelun sisältöjä

»» Johtaminen ja yrittäjyys »» Yritystalous ja -rahoitus »» Strategia »» Markkinointi ja hankintatoimi »» Kestävä kilpailukyky »» Kansainvälinen liiketoiminta

Kandidaattiohjelma

Maisteriohjelmat

Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

»» Laskentatoimi »» Tietojohtaminen ja johtajuus »» Business Analytics »» International Business and Entrepreneurship »» International Marketing Management »» Strategic Finance and Analytics »» Supply Management

»» Hankintojen johtaminen »» Kansainvälinen markkinointi »» Laskentatoimi »» Liiketoiminta-analytiikka »» Strateginen rahoitus

Katso tarkemmat tiedot maisteriohjelmista seuraavalta aukeamalta.

78 %

LUTin kauppatieteiden maistereista oli jo valmistuessaan työllistynyt Lähde: Suomen Ekonomit, 2018 KAUPPATIETEET | 31


KAUPPATIETEET

MAISTERIOHJELMAT

Kauppatieteiden maisterit auttavat yrityksiä ja organisaatioita menestymään kestävällä ja vastuullisella tavalla huomioiden myös tulevien sukupolvien tarpeet. LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuneiden osaamista arvostetaan työmarkkinoilla.

Laskentatoimi »» Laskentatoimi »» Talousjohtaminen »» Strategiatutkimus »» Yritysjuridiikka

Ohjelmassa opit ymmärtämään, tuottamaan, analysoimaan ja hyödyntämään yrityksen taloutta koskevaa tietoa. Opetuksen ydintä ovat todelli­ siin liike-elämän tilanteisiin ja kehittämistehtäviin liittyvät harjoitukset.

Ammattinimikkeitä »» Talouspäällikkö »» Business Controller »» Laskentapäällikkö »» Tilintarkastaja »» Veroasiantuntija

Tietojohtaminen ja johtajuus »» Tiedon ja osaamisen johtaminen »» Strateginen johtaminen »» Tiedon hallinnan työkalut »» Muutosjohtaminen Lähi­opetusta Lahdessa pääasiassa perjantaisin ja lauantaisin.

Ohjelmassa opit ymmärtämään, miten ihmisten osaamista ja eri lähteistä saatavaa tietoa voidaan yhdistää ja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Opit kehittämään organisaatioita yhdistämällä ta­lou­ den ja tekniikan sekä ihmisten johtamisen näkökulmat.

Ammattinimikkeitä »» Henkilöstöjohtaja »» Koulutuspäällikkö »» Viestintäjohtaja »» Hallintovastaava »» Controller »» Myyntijohtaja »» Development Specialist

Ohjelmassa saat vahvan osaami­sen liiketoiminta-analytiikan teo­riois­ta ja menetelmistä. Opit miten vaikeitakin liiketoiminnan ja teolli­suuden ongelmia voi mallintaa ja ratkaista käytännössä. Työelämässä on juuri nyt suuri kysyntä näille taidoille.

Ammattinimikkeitä »» Business Intelligence Manager »» Analyytikko »» Data Scientist »» Kehityspäällikkö »» Operations Manager

Business Analytics »» Liiketoiminta-analytiikka »» Liiketoiminnan kehittäminen »» Strateginen päätöksenteko »» Ongelmanratkaisu Ohjelma on englanninkielinen.

32 | KAUPPATIETEET


International Business and Entrepreneurship »» Kansainvälinen yrittäjyys »» Kansainvälinen liiketoiminta »» Kansainvälisen strategian konsultointi Ohjelma on englanninkielinen.

Ohjelmassa perehdyt yrityksen perustamiseen ja kasvuyrittäjyyteen. Opit luomaan yrityksille strategiat kansainvälisille markkinoille ja ymmärrät, miten globaali kauppa ja rahoitus toimivat.

Ammattinimikkeitä »» Toimitusjohtaja »» Vientijohtaja »» Maajohtaja »» Yrittäjä »» Johdon konsultti

International Marketing Management »» Strateginen ja kansain­välinen markkinointi »» Digitaalinen markkinointi »» Markkinoinnin analytiikka Ohjelma on englanninkielinen ja EPAS-laatusertifioitu.

Ohjelmassa opit ymmärtämään ja analysoimaan asiakkaiden asenteita, käyttäytymistä ja asiakasarvon muodostumista sekä hyödyntämään näitä tietoja markkinoinnin johtamisessa ja yrityksen päätöksenteossa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Ammattinimikkeitä »» Asiakkuuspäällikkö »» Business Development Consultant »» Markkinointijohtaja »» Enterprise Sales Strategist »» Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

Strategic Finance and Analytics »» Rahoitus »» Liiketoiminnan strateginen kehittäminen »» Liiketoiminta-analytiikka Ohjelma on englanninkielinen.

Ohjelmassa opit rahoituksen ja analytiikan menetelmiä ja teoriaa sekä laittamaan ne käytäntöön moderneja työkaluja käyttäen. Osaamisesi soveltuu moniin liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtäviin.

Ammattinimikkeitä »» Rahoituspäällikkö »» Analyytikko »» Sijoitusasiantuntija »» CFO »» Business Developer »» Controller

Ohjelmassa perehdyt yrityksen tarvitsemien raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen hankintaan ja toimitusketjun ohjaamiseen. Opit vastuullisen hankinnan ja toimittajaverkostojen strategisen merkityksen ja hyödynnät näitä tietoja liiketoiminnassa.

Ammattinimikkeitä »» Hankintajohtaja »» Strateginen ostaja »» Kehitysjohtaja »» Ostopäällikkö »» Tuotekategoriapäällikkö

Supply Management »» Strateginen hankinta »» Kansainväliset toimitusketjut ja liiketoimintasuhteet »» Vastuullinen hankinta ja riskienhallinta Ohjelma on englanninkielinen.

Meillä ajatellaan yrittäjämäisesti ja nähdään haasteet mahdollisuuksina. Sami Saarenketo dekaani, professori LUT-kauppakorkeakoulu 33


UTELIAAT MUUTTAVAT MAAILMAA Opiskelu LUTissa on vastuun, vapauden ja valintojen summa. Monipuolisesta tutkinnosta ja opiskeluista saavutetusta osaamisesta on merkittävää hyötyä työmarkkinoilla. Kolme jo valmistunutta alumnia muistelee hakeutumistaan LUTin uteliaiden pariin.

Lue kokemuksia LUTista »

34 | UTELIAAT MUUTTAVAT MAAILMAA


Tykkäsin matematiikasta ja fysiikasta todella paljon ja halusin opettajaksi. Äitini kuitenkin vinkkasi, että LUTissa voisi opiskella näitä molempia sähkötekniikan muodossa ja työllistyä monipuolisempiin tehtäviin. Sähkötekniikka on ehdottomasti tänä päivänä pinnalla. Jatkuvasti tiukentuva lainsäädäntö tulee asettamaan paljon rajoituksia esimerkiksi energiantuotannolle ja päästöille, mikä ajaa sähkötekniikan osaamista keskiöön niin energiaalalla kuin monella muullakin alalla, missä energian säästö sekä puhdas luonto ja ympäristö ovat tavoitteita.

Hanna Huppunen

Customer Service Director & HR Business Partner, Danfoss Editron Valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööriksi 2003 ja kauppatieteiden maisteriksi 2014

Lukioaikoina en ollut vielä kuullut tuotantotaloudesta. Isäni mainittua asiasta alkoivat palaset loksahtaa kohdalleen – tuntui, että olin löytänyt alan, jolla saisin tehdä kiinnostavia asioita ja käyttää hyväksi sen, mitä parhaiten osaan. Tahdoin myös pois Uudeltamaalta, jossa vartuin. Tahdoin nähdä, millaista olisi elää jossain aivan muussa Suomen kolkassa, poissa vanhojen kavereiden luota. Vierailimme kampuksella, ja vakuutuin hyvästä meiningistä jo tuossa vaiheessa, eikä matka kotiinkaan ollut liian pitkä.

Heikki Hämäläinen

Digital Project Manager, Finnair Valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi 2015

Kauppatieteet oli mielestäni hyvä valinta, sillä kaup­ patieteiden opiskelu avaa paljon ovia eri tehtäviin. Olen myös jo kolmannen polven kauppatieteilijä, joten kauppatieteiden opiskelu kulkee meillä suvussa. Sekin varmasti ohjasi ja helpotti valinnan tekemistä. Sain opiskeluajoilta paljon kokemuksia ja verkostoja, jotka ovat edelleen korvaamattomia. LUTissa oli myös mahdollisuus kokeilla erilaisia opintoja yli tiedekuntarajojen ja tavata ihmisiä, jotka ovat tai tulevat olemaan oman alansa huippuja niin kauppatieteiden kuin tekniikan saralla.

Johanna Noreila

Company Culture Designer, Leidenschaft Valmistunut kauppatieteiden maisteriksi 2015 UTELIAAT MUUTTAVAT MAAILMAA | 35


KOTI LAPPEENRANNAN KAMPUKSELLA Yliopisto-opintojen aloittaminen tarkoittaa monelle muuttoa omaan kotiin, usein myös muuttoa uuteen kaupunkiin. Asunnon löytäminen Lappeenrannassa on helppoa, koska asuntoja on hyvin tarjolla. LUT-yliopisto, Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö (LOAS) takaavat, ettei kenenkään tarvitse jättää opiskelupaikkaa vastaanottamatta asunnon puuttumisen takia. Uusien opis­ kelijoiden asuntotakuu tarkoittaa, että Lappeenrannasta löytyy asunto jokaiselle joko LOASin, kaupungin tai yksityisten vuokranantajien kautta. Asuntoja löytyy soluasunnoista perheasuntoihin, mutta yksiöitä on kuitenkin eniten. Opiskelija-asunnot ovat hyväkuntoisia ja asuntoja remontoidaan säännöllisesti. Suurin osa opiskelija-asunnoista sijaitsee yliopiston läheisyydessä, mutta asuntoja on myös kaupungin keskustassa. Lisäksi yksityisillä markkinoilla on kohtuulliset hinnat.

» loas.fi

LOASin opiskelija-asunnot Lappeenrannassa »» LOASilla 3000 opiskelija-asuntoa »» Puolet asunnoista yksiöitä »» Yksiön vuokra keskimäärin 400 € »» Soluhuoneen vuokra keskimäärin 280 €

36

»» Asunnoissa 100 Mbit/s netti »» Maksuton pesula joka talossa »» Sauna joka talossa, yleiset saunavuorot maksuttomia »» Osa asunnoista kalustettuja


LOASin Timppa »» 1 h, 25 m² »» Alkaen 335 €/kk, sis. 100 Mbit/s nettiyhteyden »» Yliopistolle 150 m, ruokakauppaan 100 m »» Kohteessa paljon kaappitilaa, avokeittiö ja valoisa lasitettu parveke »» Asukkaalla oma sähkö- ja vesisopimus, joka laskutetaan kulutuksen mukaan vihreän kampuksemme arvojen mukaisesti

Kotaniemi, LOAS

»» 2 h + k, 52 m² »» Alkaen 630 €/kk, sis. 100 Mbit/s nettiyhteyden, veden ja sähkön »» Yliopistolle 450 m, ruokakauppaan 350 m »» Asunnot sijaitsevat Saimaan rannalla »» Kohteessa runsaasti säilytystilaa ja tilava kylpyhuone

Orion 5, LOAS

»» 2 h + k (solu), 54 m² »» 324 €/kk, sis. 100 Mbit/s nettiyhteyden, veden ja sähkön »» Yliopistolle 1,9 km, ruokakauppaan 600 m »» Soluasujille omat huoneet, yhteiset tilavat kylpyhuoneet ja keittiöt »» Kalusteisiin kuuluu työpöytä ja työtuoli, sänky, pöytävalaisin ja verhot »» Soluasuntoihin voi myös tuoda omat kalusteet

Opiskelija-asunnot Lahden kampuksella Katso lisää asuntoesittelyjä »

»» Opiskelija-asuntoja tarjoaa Lahden Talot Oy »» Soluhuoneen hinta n. 230–400 €/kk »» Yksiöt n. 280–550 €/kk »» Lisätietoa: lahdentalot.fi

KOTI LAPPEENRANNAN KAMPUKSELLA | 37


UTELIAIDEN YHTEISÖ LUTissa kukaan ei jää yksin. Löydät yliopistostamme samanhenkisiä ja samanlaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Tunnet heti ensimmäisestä päivästä lähtien kuuluvasi joukkoon. Tätä tunnetta kutsutaan Skinnarilan hengeksi – yhteisöllisyydeksi, jota et voi kokea missään muualla. Meillä saat olla juuri sellainen kuin olet ja kasvaa sellaiseksi kuin haluat.

Olemme yhteisö, jossa uteliaat ihmiset inspiroivat uteliaita. Uteliaat sukeltavat syvälle intohimoonsa ja vievät ajatteluaan eteenpäin joka päivä. Utelias kokeilee, epäonnistuu ja onnistuu nopeammin kuin muut.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN

SEURAA MEITÄ

Kysy yliopisto-opiskelusta ja LUTista suoraan opiskelijoilta »» lut.fi/kysy

»» Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter: @unilut »» Blogi: lut.fi/blogi »» YouTube: lutvideo

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi säännöllisesti luettavaa yliopistoon hakemisesta, opiskelusta ja elämästä Lappeenrannan kampuksella »» lut.fi/tilaa

38 | UTELIAIDEN YHTEISÖ

Ilman uteliaisuutta ei voi muuttaa maailmaa.


MUISTA NÄMÄ Tutustu eri koulutusmahdollisuuksiin Valmistaudu ylioppilaskokeisiin Yo-kokeet Hae ensimmäisessä yhteishaussa englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan 8.1.–22.1.2020 Hae toisessa yhteishaussa suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin 18.3.–1.4.2020 Tieto todistusvalinnasta Valmistaudu valintakokeeseen, ellet ole jo tullut valituksi Osallistu valintakokeeseen » tekniikan valintakoe 28.5.2020 » kauppatieteiden valintakoe 2.6.2020 Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2020 Vastaanota opiskelupaikka 15. 7. 2020 klo 15.00 mennessä Kandidaattiopinnot (3 vuotta, 180 op) DI- ja maisteriopinnot (2 vuotta, 120 op) VALMISTUMINEN

HAKIJAPALVELUT »» lut.fi/hakijapalvelut »» hakijapalvelut@lut.fi »» Tekniikan valintasihteeri puh. 040 029 5130 »» Kauppatieteiden valintasihteeri puh. 040 029 5150

MUISTA NÄMÄ | 39


Ole utelias. Ole yksi meistä.

Profile for LUT University

Hakijan opas 2019-2020 | LUT-yliopisto  

Hakijan opas 2019-2020 | LUT-yliopisto  

Profile for unilut
Advertisement