Page 1

HAKIJAN OPAS LUT LUT-YLIOPISTO


LUT:läisiä yhdistää asenne ja mielentila. Katsomme asioita yllättävästä näkökulmasta, kyseenalaistamme ja etsimme ratkaisuja. Teemme asioita uudella tavalla paremman huomisen ja hyvien asioiden puolesta. LUT on yksi maailman 20 lupaavimmasta haastajayliopistosta. Arvostetussa Times Higher Education World University Rankings 2018 -vertailussa olemme maailman 550 parhaan yliopiston joukossa. Vahvuuksiamme ovat erityisesti tieteellinen laatu, vaikuttavuus ja koulutus, josta työllistyy. LUT:n maailmassa ketään ei jätetä yksin. Innostumme yhdessä muiden innostuksesta. Uskomme, että yhdessä olemme enemmän kuin yksin. Taistelemme hyvien puolella. Kampuksemme on pääkaupunkimme, joskin mielenmaisemamme on tavoitettavissa missä tahansa. Rohkeat ajattelevat toisin. Ole yksi meistä.

Juha-Matti Saksa Rehtori

Lähteet: Firetail Report 2016 | Times Higher Education World University Rankings 2018

2


3


LUT:ssä voit opiskella tekniikkaa sekä kauppatieteitä ja yhdistää ne. LUT on uteliaiden yliopisto, jossa opiskelu tähtää parempaan huomiseen. Koulutamme osaajia muuttamaan maailmaa, emme vain muuttuvaan maailmaan. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys ovat avainkysymyksiä, joihin etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Tavoitteemme on, että meiltä valmistuvat työllistyvät hyvin ja ovat vastuullisesti uteliaita, yrittäjämäisiä ja aloitekykyisiä. Go with science. Anna tieteen viedä. › lut.fi

Hakijan opas 2018 – 2019 Kuvat Teemu Leinonen, Vesa Laitinen (s. 31 ja 33–35), Rami Hanafi (s. 35), Lotta Hietanen (s. 38–39) ja Valtteri Rautiainen (s. 40 – 41) Painopaikka Hämeen Kirjapaino Oy

4

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Skinnarilankatu 34 53850 Lappeenranta


Sisältö 6 Tekniikka 8 Energiatekniikka 10 Sähkötekniikka 12 Konetekniikka 14 Ympäristötekniikka 16 Kemiantekniikka 18 Laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20 Tietotekniikka 22 Tuotantotalous 24 Kauppatieteet 26 Kauppatieteet – kandidaatin tutkinto 28 Kauppatieteet – maisteriohjelmat 28 Laskentatoimi 29 Tietojohtaminen ja johtajuus 30 International Marketing Management (MIMM) 31 Strategic Finance and Analytics (MSF) 31 Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS) 32 Supply Management (MSM) 33 Business Analytics (MBAN) 33 International Business and Entrepreneurship (MIBE) 34 Juuret ja siivet 36 Lappeenranta 38 Et jää yksin 40 Koti kampuksella 42 Ole utelias 43 Muista nämä 5


6


TOP 3 syytä opiskella tekniikkaa LUT:ssä 1. Todistetusti laadukas koulutus

Kaikki tekniikan koulutusohjelmamme ovat kansainvälisesti akkreditoituja. Meillä on tutkitusti myös maailman parhaat opiskelu- ja laboratoriotilat.

2. Kestävä ajattelu

Jokaisessa koulutusohjelmassamme huomioidaan erityisesti ekologinen kestävyys.

3. Hyvä työllistyminen

Tekniikan akateemisten (TEK) mukaan LUT:stä vastavalmistuneilla diplomi-insinööreillä sekä palkka että työllisyysluvut ovat valtakunnan parhaimmistoa.

LUT:n tekniikan koulutusohjelmista valmistuu teknologisen ja taloudellisen kehityksen sekä kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita. Koulutuksemme keskittyy maailmanlaajuisia tekoja vaativiin asioihin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä puhtaan veden ja energian saatavuuteen. Tekniikan alojen osaajille ja ratkaisuille on jatkuvasti kysyntää. LUT:stä saat monipuolisen diplomi-insinöörin koulutuksen ja tienraivaajaasenteen työelämän muuttuviin tarpeisiin. Valittavanasi on kahdeksan eri tekniikan koulutusohjelmaa. Tekniikan kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on tekniikan kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen erikoistut ja syvennät osaamistasi diplomi-insinöörin tutkinnossa (2 v, 120 op). Opintomenestyksestäsi riippuen sinulla on mahdollisuus vaihtaa kandi­daatin opintojen aikana koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone-, tai ympäristötekniikan kesken. Lisäksi voit hakea näiden alojen yhteiseen englanninkieliseen ohjelmaan. Diplomi-insinööriohjelmissa valittavanasi on useita vaihtoehtoja – myös koulutusohjelmarajat ylittäviä.

Tekniikan alan yhteisvalinta numeroina 50 % opiskelijoista pääsee opiskelemaan ylioppilastodistuksen perusteella (todistuksen perusteella voi päästä ensimmäiseen hakukohteeseen)

35 % opiskelijoista valitaan

ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärällä

60 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille

15 % opiskelijoista otetaan

opiskelemaan valintakokeen perusteella

Luvut pätevät tekniikan alan yhteisvalintaan LUT:ssä.

TEKNIIKKA

7


Energiatekniikka Mitä energiatekniikan koulutusohjelmassa oppii? Opinnoissasi perehdyt energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Saat kattavat perustiedot energiantuotannon tavoista, kuten aurinko-, tuuli-, höyry- ja ydinvoimatekniikasta sekä niiden toiminnasta ja turvallisuudesta. Koulutuksessasi yhdistyvät tekniikka ja luonnontieteet – matematiikka, fysiikka ja kemia. Opit hallitsemaan energiantuotantoon liittyvät tekniikat ja arvioimaan niiden vaikutukset. Opit ymmärtämään, miten luonnon energiavaroja, kuten vettä, tuulta

tai biomassaa muutetaan ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi: lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

ten opintojen kautta voit syventää myös aurinko- ja tuulienergian osaamistasi.

Kantavia teemojamme ovat energian tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys. Ydinvoima ja ennen kaikkea ydinturvallisuus ovat tärkeitä siirryttäessä uusiutuvaan energiantuotantoon. Ydinturvallisuutta voit opiskella Suomessa vain LUT:ssä.

Energiatekniikan tutkimus ja koulutus perustuvat vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Kehitämme kestävämpiä ja tehokkaampia energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiä. Painotamme opinnot työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Opintojen aikana opit arvioimaan, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Valinnais-

› lut.fi/energiatekniikka

Energiaa tarvitaan yhä enemmän. Ilmastonmuutoksen ja ympäristökysymysten huomioiminen sähkön ja lämmön tuotannossa ovat haasteita, joita ratkomaan tarvitaan uusia diplomi-insinöörejä.

8


Sähköä, leipää ja autoja tarvitaan aina. Vili Seppälä energiatekniikan opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

› Energiajärjestelmien mallintaminen › Energiakoneet ja -prosessit › Ympäristövaikutusten hallinta › Voimalaitosprosessit › Voimalaitostekniikka › Uusiutuva energia › Energiatalous › Ydinvoimatekniikka › Ydinturvallisuus › Lämmönsiirto › Virtauslaskenta › Teknillinen termodynamiikka

› Energy Conversion Voimalaitostekniikka, höyryturbiinit, turbokoneet, energian muunto › Nuclear Engineering Ydinturvallisuus, ydintekniikka › Bioenergy Bioenergiajärjestelmät, energiatalous

› Vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla › Reaktori-insinööri ydinvoimalassa › Ydinturvallisuuspäällikkö › Biomassakattiloiden myyntipäällikkö › Tekninen suunnittelija tuulivoimalassa › Myynti-insinööri energiatekniikkayrityksessä › Energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä › Energiantuotannosta vastaava insinööri metsäteollisuudessa

› EnTeDI Energiatalous ja -markkinat, tehokkuus ja hukkalämmön hyödyntäminen, projektityöskentely Voidaan suorittaa monimuotoopiskeluna Lappeenrannassa, Lahdessa tai Turussa.

36 %

Suomen energiakulutuksesta saatiin uusiutuvista energiamuodoista vuonna 2017 Lähde: HS TEKNIIKKA

9


Sähkötekniikka Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii? Opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Syvennyt muun muassa älykkäisiin sähköverkkoihin, tuulivoimaan ja

aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan. Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet. Meillä voit syventyä myös aurinkotalouteen – ainoana yliopistona Suomessa.

voidaan valmistaa polttoainetta, sähköautot latautuvat älykkäästi ja ihmisten hyvinvointia edistetään erilaisin sähköisin sovelluksin. Sähkötekniikan osaajana olet osa suurta teknologista murrosta. › lut.fi/sahkotekniikka

LUT:ssä sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseksi. Teknologian kehittyessä esimerkiksi aurinkoenergiasta

Maailman sähköistyminen on avainroolissa matkalla kohti hiilineutraaliutta. Uusiutuva energia, globaali energiantuotannon murros ja tarve tehostaa energiankulutusta tarjoavat sähkötekniikan osaajille töitä nyt ja tulevaisuudessa.

10


Tuomme kehitysmaiden kotitalouksille wifin ja sähköt kerralla. Sonja Mäkelä sähkötekniikan opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

› Energian tehokas käyttö › Kehittyvät sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa › Älykkäät ja säävarmat sähköverkot › Aurinkotalous › Sähkökoneen suunnittelu ja ohjaus › Sulautetut järjestelmät › Data-analytiikka ja IoT › Elektroniikka › Teollisuusautomaatio

› Sähkötekniikka (Electrical Engineering) Syventymisvaihtoehtoina mm. sähköverkot ja -markkinat, aurinkotalous, sähkökoneen suunnittelu, sähkökäytöt, elektroniikka ja sulautetut järjestelmät

› Teknologiajohtaja sähköteollisuudessa › Testaussuunnittelija › Automaatioinsinööri energiateollisuudessa › Sähköverkkojen suunnittelija jakeluyhtiössä › Tuotekehitysjohtaja elektroniikka-alan yrityksessä › Toimitusjohtaja sähköyhtiössä › Sähkösalkunhoitaja energiateollisuudessa › Suunnitteluinsinööri › Ohjelmistosuunnittelija

280

› Sähkötekniikan DIODI-ohjelma Modernit energiajärjestelmät Voidaan suorittaa joustavana etäopiskeluna › Kone- ja sähkötekniikan MEC- ja ELEC-ohjelmat (Turku) meri- ja autoteollisuus

miljardia dollaria sijoitettiin maailmanlaajuisesti uusiutuvaan energiaan vuonna 2017 Lähde: The Renewables Global Status Report 2018 TEKNIIKKA

11


Konetekniikka Mitä konetekniikan koulutusohjelmassa oppii? Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, suunnittelua ja mallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota, robotiikkaa sekä ihmisten ja asioiden tuloksellista johtamista. Insinöörinä suunnittelet ja valmistat erilaisia kulutustavaroita sekä teollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Konetekniikan opinnot antavat sinulle valmiudet erilaisten koneiden ja laitteiden tuotekehitykseen digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä hyödyntämällä. Opit myös ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. Ymmärrät asiakkaiden tarpeet tuotteiden kehittämiseksi.

Opintojesi pääteemoja ovat valintasi mukaan tuotantotekniikka, vaativien metallirakenteiden suunnittelu ja robotisoitu hitsaus tai mekatronisten laitteiden suunnittelu. Pääset myös rakentamaan, mittaamaan ja testaamaan erilaisia kestävän kehityksen mukaisia teknisiä ratkaisuja niin käytännössä kuin virtuaalisestikin. Opit myös kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Perehdyt yrityksen perustamiseen ja kansainvälisessä virtuaaliyrityksessä toimimiseen asiantuntijana ja esimiehenä. Johtamisessa ja tuotteiden kehittämisessä otetaan huomioon uusimmat digitaalisen

toimintaympäristön vaatimukset ja ominaispiirteet. Monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet myös kansainvälisille työmarkkinoille. Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala ja kone- ja metalliteollisuus sen suurin toimiala. Kone- ja metalliteollisuuden menestystuotteita ovat risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, hissit, nosturit ja nostimet sekä moderneimmat keinoälyn avulla ohjattavat robotit. › lut.fi/konetekniikka

Koneteknisiä sovelluksia tarvitaan kaikkialla. Lähes jokaisen tuotteen tai palvelun tuottamiseen on jossain vaiheessa käytetty konetekniikkaa. 12


Minua kiinnostaa teräksen väsyminen. Matias Tourula konetekniikan opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

› Automaatio › Luova tuotekehittely › Digitaalinen suunnittelu › Virtuaalimallinnus › Tehokas tuotanto › 3D-tulostus › Robotiikka › Teräsrakenteiden keston mallinnus › Ihmisten ja tekniikan johtaminen

› Advanced Structural Design and Robotised Welding Hitsattujen rakenteiden suunnittelu, turvallisuus ja kestoiän määritys, robotisoitu hitsaus › Mechatronic System Design Konetekniikan ja sähkötekniikan yhdistäminen suunnittelussa, mekaniikan, elektroniikan, tieto- ja säätötekniikan soveltaminen, kestävä kehitys › Sustainable Production in Mechanical Engineering Nykyaikaiset valmistusmenetelmät, materiaalien hyödyntäminen, tuotannon johtaminen › Kone- ja sähkötekniikan MEC- ja ELEC-ohjelmat (Turku) meri- ja autoteollisuus › Monimuoto-ohjelma JEDI

› Toimitusjohtaja virtuaalisuunnitteluyrityksessä › Suunnittelupäällikkö kansainvälisessä energiayrityksessä › Tuotantopäällikkö paperi- ja selluteollisuudessa › Mekaniikkasuunnittelija › Laatupäällikkö metallialalla › Tehdaspäällikkö paperitehtaalla › Tutkimusryhmän johtaja › Nuorempi tutkija teknillisessä yliopistossa

50 %

Suomen tavaraviennin tuotteista perustuu konetekniikkaan Lähde: Yle TEKNIIKKA

13


Ympäristötekniikka Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii? Ympäristötekniikan koulutuksessa opit arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten ihmisten toiminta ja kulutustottumukset sekä tuotteiden valmistus vaikuttavat ympäristöömme. Haastavia ongelmia ratkaistaan kehittämällä teknologiaa ja uudenlaisia liiketoimintamalleja. Saat vastauksia siihen, miten tuotteista tehdään vähemmän

kuormittavia, tuotannosta energiatehokkaampaa ja miten tuotteen ympäristövaikutuksia seurataan läpi sen koko elinkaaren. Ilmastonmuutos ja kiertotalous ovat keskeisiä aiheita. Ympäristötekniikka perustuu monitieteelliseen kestävyystutkimukseen, joka yhdistää luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä, lainsäädäntöä, tekniikkaa

ja taloutta. Opit vertailemaan kestävän kehityksen eri ratkaisuja keskenään. Perehdyt myös kestävyysmuutokseen liittyviin lakeihin ja liiketoimintaan. Lisäksi opit viestimään ympäristöasioista eri kohderyhmille. › lut.fi/ymparistotekniikka

Yhteiskuntaa on kehitettävä kestävälle pohjalle. Ympäristötekniikka auttaa hahmottamaan ympäristön muutosta ja kehityksen luomia tarpeita.

14


Mikromuovit ja muovijätteet herättivät huoleni. Hanna Lento ympäristötekniikan opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

› Ympäristö ja liiketoiminta › Systeemiajattelu › Kestävä kehitys yhteisöissä › Jätehuoltojärjestelmät › Elinkaarimallintaminen › Päästöjen hillintä › Yritysvastuu › Muutoksen hallinta › Kestävyyspohjainen päätöksenteko

› Sustainability Science and Solutions Kestävä yhteiskunta, ympäristönäkökulma tekniikassa ja taloudessa, ympäristöjohtaminen, kestävät ratkaisut, elinkaarimallintaminen › Circular Economy (Lahti) Kiertotalous, tuotteiden korvaaminen kestävämmillä vaihtoehdoilla, ympäristöliiketoiminta, uudet tietotekniset sovellukset

› Kestävyysstrategi energiateollisuudessa › Ympäristöasiantuntija konsultointialan yrityksessä › Kehitysinsinööri paperiteollisuudessa › Päästöasiantuntija konepajateollisuudessa › Ympäristötarkastaja viranomaistehtävässä › Energiatehokkuuden asiantuntija rakennusteollisuudessa › Liikenneratkaisujen kestävyysasiantuntija › Ympäristötutkija

56 %

teollisuuden päästöistä EU:ssa voidaan leikata kiertotaloudella vuoteen 2050 mennessä Lähde: Material Economicsin tutkimus, Sitra TEKNIIKKA

15


Kemiantekniikka Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii? Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää teollisuutta puhtaammaksi ja kestävämmälle pohjalle. Uusilla tuotteilla ja tuotantotavoilla vähennetään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Kemiantekniikan ohjelmassa sovellat luonnontieteitä eli matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Kemiantekniikkaa tarvitaan lähes aina, kun tehdään uusia tuotteita raskaan teollisuuden raakaaineista aina lääke- ja kosmetiikkatuotteisiin.

Opit yhdistelemään erilaisia tekniikoita useita eri tuotantovaiheita sisältäviksi kokonaisuuksiksi. Osaamisellasi kehität teknologiaa, joka parantaa energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Tutustut syvällisesti myös teollisuudessa käytettävien prosessien turvallisuuteen sekä talouden hallintaan.

aaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Perehdyt prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan sekä taloudellisen kannattavuuden arviointiin. Opit, miten teollisuuden jätteitä ja jätevesiä käsitellään. › lut.fi/kemiantekniikka

Opinnoissasi perehdyt erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materi-

Kemiantekniikan avulla vaikutetaan miljoonien ihmisten elämänlaatuun. Kemiantekniikan asiantuntijat suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa.

16


Haluan tehdä lääkkeistä ympäristöystävällisempiä. Aino Rimpeläinen kemiantekniikan opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

› Prosessien suunnittelu ja kehitys › Teollisesti merkittävät kemialliset reaktiot › Biojalostamot ja -materiaalit › Vedenpuhdistustekniikat › Erotus- ja puhdistus tekniikat › Puhdistusprosessit

› Chemical Engineering and Water Treatment Syventymisvaihtoehdot: kemiallinen prosessitekniikka (Chemical and Process Engineering), veden käsittely ja puhdistustekniikka (Water Treatment) › Biorefineries Suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna

› Johtaja entsyymitehtaassa › Rikosinsinööri keskusrikospoliisissa › Projektipäällikkö metsäteollisuudessa › Prosessisuunnittelija kemianteollisuudessa › Tutkimusjohtaja metallurgiateollisuudessa › Ympäristönsuojelun asiantuntija › Tutkimuskemisti lääketeollisuudessa › Tuotantojohtaja biojalostamossa › Kemianteollisuuden laitteiden myyntijohtaja

4

miljardia ihmistä kärsii puhtaan veden puutteesta Lähde: Yle TEKNIIKKA

17


Laskennallinen tekniikka ja analytiikka Mitä laskennallisen tekniikan ja analytiikan koulutusohjelmassa oppii? Matematiikan ja fysiikan malleja sekä laskennallisia menetelmiä tarvitaan luonnonlakeihin perustuvien ilmiöiden ymmärtämiseen, erilaisten mallinnettavien ongelmien ratkaisuun ja datamassojen analysointiin. Tietotekniikan nopea kehitys sekä tietokoneiden laskenta- ja tiedonhallintakapasiteetin voimakas kasvu ovat vauhdittaneet laskennallisen tekniikan läpimurtoa ja lisänneet merkittävästi myös käytännön sovelluksissa syntyviä

datamassoja. Tämän seurauksena laskennalliseen tekniikkaan ja analytiikkaan erikoistuneiden osaajien kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla voidaan analysoida datamassoja sekä suunnitella ja toteuttaa uusia teknisiä ratkaisuja. Opit tehostamaan teollista tuotantoa sekä kehittämään uusia

palvelu- ja teollisuusprosesseja hyödyntämällä matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja. Opit ymmärtämään asioiden välisiä riippuvuussuhteita sekä analysoimaan niihin liittyviä riskejä ja epävarmuutta. Hallitset myös optimoinnin eli parhaiden tai parempien ratkaisujen etsimisen menetelmiä. › lut.fi/laskennallinen-tekniikka

Uusien teknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus vaativat fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja laskentaan perustuvia prototyyppejä. Laskennallinen tekniikka ja analytiikka ratkoo ongelmia matematiikan ja tietotekniikan avulla.

18


Oikeassakin maailmassa tarvitaan matematiikkaa. Elias Räsänen laskennallisen tekniikan ja analytiikan opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

› Laskennalliset menetelmät › Luonnontieteelliset mallit › Simulaatio › Materiaalitutkimus › Tietokonenäkö › Koneoppiminen › Teollisuusmatematiikka › Sovellettu optiikka

› Computational Engineering and Technical Physics Syventymisvaihtoehdot: sovellettu matematiikka (Technomathematics), tietokonenäkö ja hahmontunnistus (Computer Vision and Pattern Recognition), teknillinen fysiikka (Technical Physics)

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitset itsellesi kandidaatin opintojen suuntautumiskohteen kolmesta vaihtoehdosta:

› Data-analytiikka Data-analytiikan kandidaatin opintojen jälkeen voi jatkaa tuotantotalouden DI-ohjelmassa

› Riskianalyytikko rahoitusalalla › Projektipäällikkö ICT-yrityksessä › Simulointimallien kehittäjä tuulivoimayrityksessä › Konenäköjärjestelmien suunnittelija › Sää- ja ilmastomallien tutkija › Mobiiliteknologian kehittäjä tietoliikenneyrityksessä › Materiaalien kehittäjä aurinkokennojen valmistajalla › Tutkija kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa › Vakuutusmatemaatikko › Data-analyytikko pankissa

› Teknillinen matematiikka › Data-analytiikka › Teknillinen fysiikka

TEKNIIKKA

19


Tietotekniikka Mitä tietotekniikan koulutusohjelmassa oppii? Tietotekniikan ohjelmassa opit ratkaisemaan isoja yhteiskunnan haasteita digitalisaation ja ohjelmistotuotannon osaamisen avulla. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen, yritysmaailman tutkimus- ja kehitystarpeisiin tai vaikkapa kuluttajien toimintatapojen ohjaamiseen kestävän kehityksen suuntaan. Opit ottamaan ohjelmistojen suunnittelussa huomioon digitalisaation, tiedonhallinnan sekä kestävän kehityksen näkökulmat.

Pääset hyödyntämään loogista ajattelua ja luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa sekä soveltamaan oppimaasi todellisiin arjen ja yrityselämän yliopistolle tarjoamiin haasteisiin.

LUT:n laboratoriotiloissa teet omia ohjelmistotuotannon kokeita. Käyttäjälähtöisen työskentelyn avulla ymmärrät paremmin asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia.

Liiketoimintanäkökulma auttaa sinua hahmottamaan, millaista yritystoimintaa ohjelmistojen avulla voi luoda ja kuinka työllistyt valmistuttuasi. Jo opintojen aikana voit hyödyntää yliopiston start up- ja ohjelmistokehityksen alustoja ja kehittää omaa liiketoimintaasi.

Intensiivisillä code campeillä opit tekemällä ja pääset tiimityönä suunnittelemaan ja rakentamaan ohjelmistoja. Työskentely tapahtuu yhteistyössä yritysten ja yliopiston yhteistyökumppaneiden kanssa. › lut.fi/tietotekniikka

Maailma on digitaalinen. Ohjelmistot ja teknologiat ovat yhä merkittävämpi osa jokapäiväistä elämäämme. Ohjelmointiosaamisella tartutaan esimerkiksi kestävän kehityksen haasteisiin.

20


Ohjelmistoprojekti yritykselle oli mielenkiintoisin harjoitus. Olli Kousa tietotekniikan opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelma

Meiltä valmistuneita

› Tietojenkäsittely › Ohjelmointi › Ohjelmistotuotanto › Verkkosovellukset › Tietorakenteet ja algoritmit › Tietokannat › Käyttöjärjestelmät ja ekosysteemit › Ohjelmistotestaus

› Software Engineering and Digital Transformation Syventymisvaihtoehdot: Ohjelmistosuunnittelu ja kehitys (Software Engineering), liiketoimintaprosessien digitaalinen murros (Digital Transformation)

› Tietoturvajohtaja › Järjestelmäasiantuntija › IT Manager › Lead Programmer › Ohjelmistotalon toimitusjohtaja › Tietohallintapäällikkö › Sovelluskehittäjä › Start up -yrittäjä › User Experience Specialist

8 000

ohjelmistoammattilaista tarvittaisiin Suomessa välittömästi töihin Lähde: Tekniikka & Talous TEKNIIKKA

21


Tuotantotalous Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii? Tuotantotalouden opinnoissa saat laajan kuvan yritysmaailmasta. Tuotantotalous yhdistää matemaattista ja teknistä ongelmanratkaisua taloudelliseen johtamiseen. Opinnoissasi perehdyt siihen, miten organisaatioita voi uudistaa ja kehittää uusin tavoin ja kestävämpään suuntaan. Opit suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja. Liiketoiminnan analysoinnin taidoillasi autat yrityksiä

hyödyntämään henkilöstö-, teknologia- ja rahavarojaan viisaasti. Opit myös toimimaan ja verkostoitumaan kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. LUT:n tuotantotalouden tutkimus painottaa innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista. Kun se yhdistetään digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin, rikotaan perinteisiä rajoja yritysten ja julkisen sektorin

välillä ja parannetaan näiden kilpailukykyä. Myös vihreä energia ja teknologia liittyvät tutkimukseen keskeisesti. Elinkeinoelämä tulee sinulle tutuksi vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yritykselle tekemäsi diplomityön kautta. › lut.fi/tuotantotalous

Tuotantotalous rakentaa siltoja teknologian ja kaupankäynnin välille. Kun yhdistetään matemaattinen ja tekninen ongelmanratkaisu ihmisten ja prosessien johtamiseen autetaan yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

22


Valitsin mahdollisimman laajat uralähtökohdat. Artturi Jokelainen tuotantotalouden opiskelija

Opiskelun sisältöjä

DI-ohjelmat

Meiltä valmistuneita

› Kustannusjohtaminen › Tuotannon optimointi › Tuotekehitys ja innovaatio- järjestelmät › Systeemitekniikka › Yrittäjyys › Johtaminen › Yritysverkostot ja kansain- välinen liiketoiminta

› Tuotannon johtaminen › Digitaalinen palvelutuotanto › Yrittäjyys › Global Management of Innovation and Technology › Data-analytiikka päätöksenteossa › Tuotantotalous TUDI (Lahti)

› Markkinointijohtaja › Controller › Projektipäällikkö › Tuotekehityspäällikkö › Teknologia-alan yrittäjä › Tehdaspäällikkö › Strategic Marketing Consultant › Supply Chain Manager › Export Manager › After Sales Manager › Avainasiakaspäällikkö

95 %

tuotantotaloudesta valmistuneista oli tyytyväisiä saamaansa koulutukseen Lähde: TEKin vastavalmistuneiden palautekysely 2017 TEKNIIKKA

23


24


TOP 3 syytä opiskella kauppatieteitä LUT:ssä 1. Kestävä liiketoiminta

Valmistut kriittisesti, kestävästi ja eettisesti ajattelevaksi talousosaajaksi.

2. Ei pääainekiintiöitä

Saat opiskella niin kandidaatti- kuin maisterivaiheessakin juuri sitä alaa, jota itse haluat.

3. Hyvä palkka ja työllistyminen

LUT:stä valmistuneiden kauppatieteiden maistereiden keskipalkka on korkeampi kuin muista yksiköistä valmistuneiden keskiarvo (Suomen Ekonomit, 2017).

LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelma tarjoaa kansainvälisestä liikeelämästä, talouden prosesseista ja rahan liikkeistä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä laajoja kokonaisuuksia ymmärtäviksi, analyyttisiksi asiantuntijoiksi – tulevaisuuden vastuullisiksi päätöksentekijöiksi. Kauppakorkeakoulun tutkimus ja opetus painottavat kestävän liiketoiminnan edistämistä. Voit yhdistää kauppatieteiden opintoihin ainutlaatuisella tavalla tekniikan opintoja, esimerkiksi tuotantotaloutta tai ohjelmisto-osaamista. Meillä kehität myös vuorovaikutustaitojasi sekä ongelmanratkaisukykyä. Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on kolmivuotinen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Se antaa liiketaloustieteelliset valmiudet. Sen jälkeen suoritettava kaksivuotinen kauppatieteiden maisterin tutkinto (2 v, 120 op) syventää aiemmassa tutkinnossa tai työelämässä hankkimaasi osaamista ja mahdollistaa erikoistumisen. LUT:n kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomen- ja kuusi englanninkielistä vaihtoehtoa. Niihin kuuluvat markkinoinnin, hankinnan, laskentatoimen, rahoituksen, kansainvälisen yrittäjyyden, analytiikan, strategia- ja innovaatiojohtamisen ja tietojohtamisen maisteriohjelmat.

Kauppatieteiden yhteisvalinta numeroina 60 %

aloituspaikoista täytetään ylioppilastodistuksen perusteella

40 %

aloituspaikoista täytetään valintakokeen perusteella

70 %

aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille

Luvut pätevät kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kaikissa yliopistoissa.

KAUPPATIETEET

25


Kauppatieteet – kandidaatin tutkinto Mitä kauppatieteiden koulutusohjelmassa oppii? Liiketalouden osaajat auttavat yrityksiä ja organisaatioita toimimaan kannattavasti ja menestymään kestävällä tavalla. Kauppatieteellinen koulutus kasvattaa aktiivisia ongelmanratkaisijoita, jotka eivät vain mukaudu muuttuvaan maailmaan, vaan muuttavat sitä itse. Kauppatieteiden koulutusohjelma on väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnot valmistavat

sinut vastaamaan talousalan muuttuviin tarpeisiin. Omaksut alan keskeiset käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, yritysjuridiikasta, rahoituksesta ja strategiatutkimuksesta. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteen tutkimus keskittyy kestävän kilpailukyvyn rakentamiseen. Tutkimus paneutuu kestävän arvonluonnin tekijöihin eli siihen, kuinka yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. › lut.fi/kauppatieteet

Kauppatieteiden asiantuntijat ymmärtävät, miten liiketoiminta ja markkinat toimivat. Talouden perustiedot ja -taidot opitaan kandidaattiohjelmassa, jonka jälkeen osaamista syvennetään maisteriopinnoissa.

26


Voin yhdistää kaupallisen alan harrastuksiini. Iida Koskinen kauppatieteiden opiskelija

Opiskelun sisältöjä

Kandidaatin ohjelma

Maisteriohjelmat

› Strategia › Johtaminen › Laskentatoimi › Markkinointi › Yrittäjyys › Kestävä kilpailukyky › Kansainvälinen liiketoiminta

Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

› Laskentatoimi (LAMO) › Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO) › International Marketing Management (MIMM) › Strategic Finance and Analytics (MSF) › Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS) › Supply Management (MSM) › Business Analytics (MBAN) › International Business and Entrepreneurship (MIBE)

› Talousjohtaminen Yritystalous ja -rahoitus, rahoitusmarkkinat, laskentatoimi, yritysjuridiikka, taloustiedon tuottaminen, tulkitseminen ja hyödyntäminen › Kansainvälinen liiketoiminta Mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit, kv-kaupankäynti, hankinnat, markkinointi, myynti, toimitukset, kansainvälistymissuunnitelmat

74 %

Katso tarkemmat tiedot maisteriohjelmista seuraavilta aukeamilta.

LUT:n kauppatieteiden maistereista oli jo valmistuessaan työllistynyt Lähde: Suomen Ekonomit, 2017 KAUPPATIETEET

27


Kauppatieteet – maisteriohjelmat Laskentatoimi (LAMO) › Laskentatoimi › Talousjohtaminen › Strategiatutkimus › Yritysjuridiikka Talouden ja muuttuvan liiketoimintaympäristön yhteyden ymmärtäminen vaatii vahvoja analyyttisia taitoja ja kykyä jäsentää monimutkaisia ilmiöitä ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

Meiltä valmistuneita Tässä maisteriohjelmassa opit ymmärtämään, tuottamaan, analysoimaan ja hyödyntämään yrityksen taloutta koskevaa tietoa. Taloustiedot ovat keskeisiä yrityksen johtamisessa sekä päivittäisessä ja pidemmän aikavälin päätöksenteossa. Opetuksen ydintä ovat todellisiin liike-elämän tilanteisiin ja kehittämistehtäviin liittyvät harjoitukset.

› Talouspäällikkö › Business Controller › Laskentapäällikkö › Tilintarkastaja › Veroasiantuntija

Kauppatieteiden maisterit auttavat yrityksiä ja organisaatioita menestymään kestävällä ja vastuullisella tavalla huomioiden myös tulevien sukupolvien tarpeet. LUT:n kauppakorkeakoulusta valmistuneiden osaamista arvostetaan työmarkkinoilla.

28


Meillä ajatellaan yrittäjämäisesti ja nähdään haasteet mahdollisuuksina. Sami Saarenketo dekaani, professori LUT School of Business and Management

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)

Meiltä valmistuneita

› Tiedon ja osaamisen johtaminen › Strateginen johtaminen › Tiedon hallinnan työkalut › Muutosjohtaminen

› Henkilöstöjohtaja › Koulutuspäällikkö › Viestintäjohtaja › Hallintovastaava › Controller › Myyntijohtaja › Development Specialist

Ohjelmassa opit ymmärtämään, miten ihmisten osaamista ja eri lähteistä saatavaa tietoa voidaan yhdistää ja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Opit kehittämään organisaatioita yhdistämällä talouden ja tekniikan sekä ihmisten johtamisen näkökulmat. Ymmärrät myös verkostojen arvon

toiminnan kehittämisessä ja opit rakentamaan niitä digitaalisin ja perinteisin keinoin. Saat ainutlaatuista liikkeenjohdon osaamista, joka perustuu esimiestaitoihin, tietojohtamiseen ja yrityksen strategiseen johtamiseen. Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelma on suunnattu erityisesti työelämässä oleville henkilöille, joilla on jo aiempi tutkinto. Ohjelma järjestetään Lahdessa, ja lähiopetusta on pääasiassa perjantaisin ja lauantaisin.

80  %

LUT:n pro gradu -tutkielmista perustuu oikeiden yritysten ongelmiin KAUPPATIETEET

29


›› International Marketing Management (MIMM)

Meiltä valmistuneita

› Strateginen ja kansainväli nen markkinointi › Digitaalinen markkinointi › Markkinoinnin analytiikka

› Asiakkuuspäällikkö › Business Development Consultant › Markkinointijohtaja › Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija › Yrityskulttuurimuotoilija › Enterprise Sales Strategist › Head of Digital Marketing › Yhteisöspesialisti

Tässä englanninkielisessä ja EPAS-laatusertifioidussa maisteriohjelmassa yhdistyvät kansainvälisen markkinoinnin strategiat, digitaalisuus ja markkinoinnin analytiikka. Opit ymmärtämään ja analysoimaan asiakkaiden asenteita, käyttäytymistä ja

30

asiakasarvon muodostumista sekä hyödyntämään näitä tietoja markkinoinnin johtamisessa ja yrityksen strategisessa päätöksenteossa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälisen markkinoinnin ohjelma antaa hyvät valmiudet erilaisiin myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja asiakassuhdejohtamisen johto- tai asiantuntijatehtäviin.


Koulutuksen työelämälähtöisyys miellytti. Tomi Sirén Head of Digital Marketing, Arla Oy KTM International Marketing Management -maisteriohjelmasta

Strategic Finance and Analytics (MSF)

Meiltä valmistuneita

› Rahoitus › Strateginen liiketoiminta- suunnittelu › Liiketoiminta-analytiikka

› Rahoituspäällikkö › Analyytikko › Sijoitusasiantuntija › Palvelujohtaja › Controller › Finance Business Partner › Business Developer › Securities Adviser › Financial Economist

Tämän englanninkielisen maisteriohjelman teemoissa yhdistyvät yrityksen tavoitteita palveleva rahoitus ja liiketoiminnasta kerä-

tyn tiedon analysointi. Valmistuttuasi osaat soveltaa eri rahoitus- ja sijoitusratkaisuja nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Ymmärrät rahoitusmarkkinoiden toimintaa käytännössä ja voit toimia rahoitusteorioiden ja -käsitteiden sekä kansainvälisen markkinan asiantuntijana.

KAUPPATIETEET

31


›› Supply Management (MSM) › Strateginen hankinta › Toimittajasuhteet ja -verkostot › Hankintaketjun ja riskien hallinta Hankintojen johtamisen englanninkielisissä opinnoissa perehdyt yrityksen tarvitsemien raakaaineiden, materiaalien ja palvelujen ohjaamiseen sekä hallin-

32

Meiltä valmistuneita nointiin yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Opit, mitä toimivat suhteet tavaroiden ja palvelujen toimittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin merkitsevät ja miten kumppaneiden kanssa rakennetaan verkostoja. Ymmärrät vastuullisen hankintatoimen periaatteet ja opit johtamaan hankinnan prosesseja sekä hallinnoimaan niihin liittyviä riskejä.

› Ostopäällikkö › Hankintajohtaja › Kehitysjohtaja › Strateginen ostaja › Projekti-insinööri


Yhdistämällä kauppatieteisiin tekniikan opintoja erotut työmarkkinoilla. Aino Anttolainen Pricing Manager, Global Sales Development, KONE Oy KTM Supply Management -maisteriohjelmasta

Business Analytics (MBAN) › Liiketoiminta-analytiikka › Liiketoiminnan kehittäminen › Strateginen päätöksenteko › Ongelmanratkaisu Tässä englanninkielisessä maisteriohjelmassa saat vahvan osaamisen liiketoiminta-analytiikan teorioista ja menetelmistä.

Ammattinimikkeitä Ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla analytiikan ja operaatiotutkimuksen menetelmät liiketoimintaan ja teollisuuteen. Opit, miten data-analytiikan projekteja viedään läpi ja miten vaikeitakin liiketoiminnan ja teollisuuden ongelmia voi mallintaa ja ratkaista. Työelämässä on juuri nyt suuri kysyntä näille taidoille.

› Business Intelligence Manager › Analyytikko › Data Scientist › Kehityspäällikkö › Rahastonhoitaja

International Business and Entrepreneurship (MIBE)

Ammattinimikkeitä

› Kansainvälinen yrittäjyys › Kansainvälinen liiketoiminta

› Toimitusjohtaja › Vientijohtaja › Maajohtaja › Yrittäjä › Johdon konsultti

Tässä uudessa englanninkielisessä maisteriohjelmassa perehdyt yrityksen perustamiseen ja kasvuyrittäjyyteen. Valmistuttuasi ymmärrät, miten kansainvälisesti menestyvää ja kasvavaa yritystä

sekä sen resursseja ja prosesseja johdetaan. Opit luomaan yrityksille strategiat kansainvälisille markkinoille ja johtamaan ihmisiä monikansallisissa yrityksissä. Ymmärrät myös, miten kansainvälinen rahoitus toimii.

KAUPPATIETEET

33


Juuret ja siivet Opiskelu LUT:ssä on vastuun, vapauden ja valintojen summa. Monipuolisesta tutkinnosta ja opiskeluista saavutetusta osaamisesta on merkittävää hyötyä työmarkkinoilla. Kolme jo valmistunutta alumnia muistelee hakeutumistaan LUT:n uteliaiden pariin.

Tykkäsin matematiikasta ja fysiikasta todella paljon ja halusin opettajaksi. Äitini kuitenkin vinkkasi, että LUT:ssä voisi opiskella näitä molempia sähkötekniikan muodossa ja työllistyä monipuolisempiin tehtäviin. Sähkötekniikka on ehdottomasti tänä päivänä pinnalla. Jatkuvasti tiukentuva lainsäädäntö tulee asettamaan paljon rajoituksia esimerkiksi energiantuotannolle ja päästöille, mikä ajaa sähkötekniikan osaamista keskiöön niin energia-alalla kuin monella muullakin alalla, missä energian säästö sekä puhdas luonto ja ympäristö ovat tavoitteita.

Hanna Huppunen Director – Customer Service Danfoss Mobile Electrification Ltd Valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööriksi 2003 ja kauppatieteiden maisteriksi 2014

› Kokemuksia LUT:stä

34


Kauppatieteet oli mielestäni hyvä valinta, sillä kauppatieteiden opiskelu avaa paljon ovia eri tehtäviin. Olen myös jo kolmannen polven kauppatieteilijä, joten kauppatieteiden opiskelu kulkee meillä suvussa. Sekin varmasti ohjasi ja helpotti valinnan tekemistä. Sain opiskeluajoilta paljon kokemuksia ja verkostoja, jotka ovat edelleen korvaamattomia. LUT:ssä oli myös mahdollisuus kokeilla erilaisia opintoja yli tiedekuntarajojen ja tavata ihmisiä, jotka ovat tai tulevat olemaan oman alansa huippuja niin kauppatieteiden kuin tekniikan saralla.

Johanna Noreila Company Culture Designer Leidenschaft Valmistunut kauppatieteiden maisteriksi 2015

Lukioaikoina en ollut vielä kuullut tuotantotaloudesta. Isäni mainittua asiasta alkoivat palaset loksahtaa kohdalleen – tuntui, että olin löytänyt alan, jolla saisin tehdä kiinnostavia asioita ja käyttää hyväksi sen, mitä parhaiten osaan. Tahdoin myös pois Uudeltamaalta, jossa vartuin. Tahdoin nähdä, millaista olisi elää jossain aivan muussa Suomen kolkassa, poissa vanhojen kavereiden luota. Vierailimme kampuksella, ja vakuutuin hyvästä meiningistä jo tuossa vaiheessa, eikä matka kotiinkaan ollut liian pitkä.

Heikki Hämäläinen Digital Project Manager Finnair Valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi 2015

JUURET JA SIIVET

35


36


Lappeenranta Sijainti. Etelä-Karjalan maakunnassa Saimaan eteläisellä rannalla. Perille on helppo päästä joka puolelta Suomea. Juna tuo Helsingistä kahdessa ja vie Pietariin puolessatoista tunnissa. Suorat lentoyhteydet Milanoon ja Ateenaan. Asuminen. Edullisia koteja on tarjolla paljon. Suuri osa LOASin opiskelija-asunnoista sijoittuu yliopiston lähelle. Palvelut. Ympäri kaupunkia on runsaasti kahviloita ja ravintoloita. Keskustan alueella on viisi kauppakeskusta, joista yhdestä löytyy myös kaupunginteatteri ja elokuvateatteri. Lisäksi on urheilutalo, kuntosaleja, ja kaksi uimahallia. Linja-autolla pääsee suoraan yliopistolta matkakeskukseen.

kymmenes on opiskelija. Korkeakoulut ja alueen yritykset houkuttelevat seudulle ihmisiä joka puolelta maailmaa. Vapaa-aika. Saimaan rantojen lenkkipoluilla virkistyt luentojen jälkeen. Jääkiekkopeleissä pääset kannattamaan SaiPaa. Harrastuslajeja löytyy golfista telinevoimisteluun ja reggaetonista lukkopainiin. Kajakin, soutuveneen tai SUP-laudan saat käyttöösi satamasta. Nähtävyydet. Luonto ja saimaannorppa. Sataman ravintolalaivat ja linnoituksen vallit. › Opiskelijablogi Lappeenrannasta

Ihmiset. Ystävälliset eteläkarjalaiset ottavat vieraan avosylin vastaan. Kaupungin 73 000 asukkaasta joka

Rovaniemi

Oulu

Vaasa Jyväskylä

Tampere Turku

Joensuu

Lappeenranta

Lahti

Etäisyys

Julkinen

Lahti

150 km

1h 15min

Helsinki

230 km

2h

Jyväskylä

230 km

3h 45min

Joensuu

230 km

2h 30min

Tampere

230 km

3h 15min

Turku

390 km

4h

Vaasa

500 km

6h 15min

Oulu

560 km

6h 30min

Rovaniemi

780 km

9h

Helsinki

LAPPEENRANTA

37


Et jää yksin

38

LUT:ssä kukaan ei jää yksin. Löydät yliopistostamme samanhenkisiä ja samanlaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Tunnet heti ensimmäisestä päivästä lähtien kuuluvasi joukkoon. Tätä tunnetta kutsutaan Skinnarilan hengeksi – yhteisöllisyydeksi, jota et voi kokea missään muualla. Meillä saat olla juuri sellainen kuin olet ja kasvaa sellaiseksi kuin haluat. Ystävien ja tiiviin yhteisön lisäksi Lappeenrannassa on edullista elää. Palvelut ja vuokrat ovat huokeita ja pelkästään yliopiston oma kampus tarjoaa paljon ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Opiskelija-asunnot sijaitsevat aivan yliopiston ja palveluiden äärellä. Saat kaiken tarvitsemasi vain kivenheiton päästä kampukselta. Kampus on kansainvälinen ja täynnä opiskelijoita ympäri maailmaa. Vastavuoroisesti myös LUT:n opiskelijoille on tarjolla vaihto-opiskelupaikkoja yli 150 yliopistossa 40 eri maassa.


8000 80 25 2

opiskelijaa kampuksella

kansallisuutta

harrastekerhoa

330 20 6

m² protopaja J. Hyneman Center

päivää wappua

opiskelijahintaista ravintolaa

liikuntahallia ja kuntosalia

ET JÄÄ YKSIN

39


Koti kampuksella Yliopisto-opintojen aloittaminen tarkoittaa monelle muuttoa omaan kotiin, usein myös muuttoa uuteen kaupunkiin. Lappeenrannassa asunnon löytäminen on 100 %:sti taattu. LUT, Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kaupunki ja LOAS huolehtivat, ettei kenenkään tarvitse jättää opiskelupaikkaa vastaanottamatta asunnon puuttumisen takia.

Uusille opiskelijoille myönnettävä asuntotakuu tarkoittaa, että jokaiselle uudelle opiskelijalle on asunto.

Parinkymmenen minuutin matkan kampukselta keskustaan pääset bussilla puolen tunnin välein, aamusta myöhään yöhön.

Asuntoja on soluasunnoista perheasuntoihin. Yksiöitä on kuitenkin eniten. Lähimmät opiskelijaasunnot sijaitsevat 20 metrin päässä yliopiston luentosaleista, mutta kohteita on myös kaupungin keskustassa.

› loas.fi

Opiskelija-asunnot Lappeenrannassa › › › › › › › › › › ›

40

LOASilla 3000 opiskelija-asuntoa Puolet asunnoista yksiöitä Yksiön vuokra keskimäärin 400 € Soluhuoneen vuokra keskimäärin 280 € Skinnarilan alueella 19 asuntokohdetta Asunnoissa 100 Mbit/s netti Maksuton pesula joka kohteessa Sauna joka kohteessa Yleiset saunavuorot maksuttomia Osa asunnoista kalustettuja Yksityisillä markkinoilla kohtuulliset hinnat


LOASin Timppa › › › ›

1 h, 25 m² 355 €/kk, sis. 100 Mbit/s nettiyhteyden Yliopistolle 150 m, ruokakauppaan 1,9 km Kohteessa paljon kaappitilaa, avokeittiö ja valoisa lasitettu parveke › Asukkaalla oma sähkö- ja vesisopimus, joka laskutetaan kulutuksen mukaan vihreän kampuksemme arvojen mukaisesti

Kotaniemi › 2 h + k, 52 m² › 637 €/kk, sis. 100 Mbit/s nettiyhteyden, veden ja sähkön › Yliopistolle 450 m, ruokakauppaan 2,1 km › Asunnot sijaitsevat Saimaan rannalla › Kohteessa runsaasti säilytystilaa ja tilava kylpyhuone

Orion 5 › 2 h + k (solu), 54 m² › 324 €/kk, sis. 100 Mbit/s nettiyhteyden, veden ja sähkön › Yliopistolle 1,9 km, ruokakauppaan 600 m › Soluasujille omat huoneet, yhteiset tilavat kylpyhuoneet ja keittiöt › Kalusteisiin kuuluu työpöytä, sänky, pöytävalaisin ja verhot › Soluasuntoihin voi myös tuoda omat kalusteet

KOTI KAMPUKSELLA

41


Ole utelias Kysy yliopisto-opiskelusta ja LUT:stä suoraan opiskelijoilta › lut.fi/kysy Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi säännöllisesti luettavaa yliopistoon hakemisesta, opiskelusta ja elämästä Lappeenrannassa › lut.fi/tilaa

42 OLE UTELIAS


Muista nämä Tutustu eri koulutusmahdollisuuksiin Valmistaudu ylioppilaskokeeseen Yo-kokeet

Hakijapalvelut › lut.fi/hakijapalvelut › hakijapalvelut@lut.fi › Tekniikan valintasihteeri p. 0400 295 130 › Kauppatieteiden valintasihteeri p. 0400 295 150

Hae yhteishaussa 20. 3. – 3. 4. 2019 Tieto todistusvalinnasta

Seuraa meitä

Valmistaudu pääsykokeisiin, ellet ole jo tullut valituksi

› Instagram: @unilut › Snapchat: @unilut › Facebook: @unilut › Twitter: @unilut › Blogi: lut.fi/blogi › YouTube: lutvideo

Osallistu pääsykokeisiin Valintojen tulokset julkaistaan Vastaanota opiskelupaikka 8. 7. 2019 klo 15.00 mennessä Kandidaattiopinnot (3 vuotta, 180 op) DI- ja maisteriopinnot (2 vuotta, 120 op) Valmistuminen

MUISTA NÄMÄ

43


Profile for LUT University

Hakijan opas 2018-2019 | LUT-yliopisto  

Hakijan opas 2018-2019 | LUT-yliopisto  

Profile for unilut
Advertisement