Page 1

HAKIJAN OPAS LUT

#landofthecurious

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO


LAND OF THE CURIOUS LUT:laisia yhdistää asenne ja mielentila. Teemme asioita uudella tavalla. Katsomme asioita yllättävästä näkökulmasta, kyseenalaistamme ja etsimme ratkaisuja. Taistelemme paremman maailman puolesta – hyvien asioiden puolesta. LUT:n maailmassa ketään ei jätetä yksin. Innostumme yhdessä toisten innostuksesta. Tartumme asioihin, joita maailma tarvitsee, mutta joita muut pitävät jopa mahdottomina. Kampuksemme on pääkaupunkimme, mutta mielenmaisemamme on tavoitettavissa missä tahansa.


3


LUT:SSÄ VOIT OPISKELLA

TEKNIIKKAA JA KAUPPATIETEITÄ

JA YHDISTÄÄ NE.

Koulutamme osaajia muuttamaan maailmaa, emme vain muuttuvaan maailmaan. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys ovat avainkysymyksiä, joihin LUT etsii ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Tavoitteemme on, että meiltä valmistuvat työllistyvät hyvin ja ovat vastuullisesti uteliaita, yrittäjämäisiä sekä aloitekykyisiä.

ROHKEAT AJATTELEVAT TOISIN. OLE YKSI MEISTÄ.


TEKNIIKKA

KAUPPATIETEET

12 14 16 18 20 22

34

26 28

ENERGIATEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA SÄHKÖTEKNIIKKA KONETEKNIIKKA KEMIANTEKNIIKKA LASKENNALLINEN TEKNIIKKA JA ANALYTIIKKA TIETOTEKNIIKKA TUOTANTOTALOUS

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA

KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAT

36 37 37 38 38 39

LASKENTATOIMI TIETOJOHTAMINEN JA JOHTAJUUS INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT (MIMM) STRATEGIC FINANCE AND BUSINESS ANALYTICS (MSF) STRATEGY, INNOVATION AND SUSTAINABILITY (MSIS) SUPPLY MANAGEMENT (MSM)

URATARINAT

ELÄMÄNMAKUISTA OPISKELUA

24

44 46 48 50

30 40

SÄHKÖISTYVÄN YHTEISKUNNAN YTIMESSÄ TEKNIIKKAA JA BISNESAJATTELUA BRÄNDIEN MIES

LAPPEENRANTA SKINNARILA CRIBS SKINNARILAN KAMPUS KYSY OPISKELIJOILTA

HAKIJAN OPAS 2017–2018

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Skinnarilankatu 34 53850 LAPPEENRANTA

KUVAT Taru Hakkarainen, Ville Jahn, Vesa Laitinen, Teemu Leinonen, Teemu Parviainen PAINOPAIKKA Hämeen Kirjapaino Oy

4041 0209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY

lut.fi 5


HAKIJAN MUISTILISTA MUISTILISTA ENNEN YHTESHAKUA JA YHTEISHAUN JÄLKEEN

TUTUSTU ERI KOULUTUSMAHDOLLISUUKSIIN

!

VALMISTAUDU YLIOPPILASKOKEISIIN

YO-KOKEET

TIETO TODISTUSVALINNASTA

HAE YHTEISHAUSSA 14.-28.3.2018

VALMISTAUDU PÄÄSYKOKEISIIN, ELLET OLE JO TULLUT VALITUKSI

OSALLISTU PÄÄSYKOKEISIIN

i

VALINTOJEN TULOKSET JULKAISTAAN

VASTAANOTA OPISKELUPAIKKA 10.7.2018 KLO 15.00 MENNESSÄ JA VALMISTAUDU FUKSIVIIKKOIHIN!

Diplomi-insinöörin / Kauppatieteiden maisterin tutkinto (300 op, 5 vuotta) 6

Kandidaattiopinnot (180 op, 3 vuotta)

»

Maisteriopinnot (120 op, 2 vuotta)

»

Valmistuminen


TEKNIIKAN JA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAT NUMEROINA TEKNIIKKA

50 50 1. 50-60

Prosenttia aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla Prosenttia aloituspaikoista täytetään yhteispistein (35%) ja pelkin valintakoepistein (15%).

Voit päästä todistuksella vain alan ensimmäiseen hakukohteeseen Prosenttia aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille

Luvut pätevät LUT:ssä tehtävään tekniikan alan yhteisvalintaan.

KAUPPATIETEET

60 40 1-6 70

Prosenttia aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla Prosenttia aloituspaikoista täytetään valintakoepistein Voit päästä suoraan todistuksella yhteen kuudesta hakukohteesta Prosenttia aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille

Luvut pätevät kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kaikissa yliopistoissa.

VAPAUTTA JA VASTUUTA Opiskelu yliopistossa on vaativampaa kuin lukiossa, mutta myös sallii jokaisen omat tavat työskennellä ja jakaa vastuuta muiden opiskelijoiden kanssa. Yliopistossa voit opiskella ajasta ja osin myös paikasta riippumatta – pääasia on, että omaksut tarvittavat tiedot ja saat vaaditut tehtävät tehtyä.

AKATEEMINEN VAPAUS

YHDESSÄ

Opiskelu yliopistossa on vastuun, vapauden ja valintojen summa. Olet vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä, mutta samalla myös vapaa valitsemaan, mitä ja miten opiskelet. Opiskelet itseäsi ja tulevaisuuttasi varten.

Yliopistomme ketterän koon vuoksi saat helposti ja nopeasti tukea kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Tukenasi ovat opiskelijapalvelut sekä oma opiskelijatutori, jonka opastuksella tutustut yliopistoon, opiskelukavereihisi sekä opiskeluun LUT:ssä. Myös professorit ja muu henkilökunta ovat tukenasi käytännön opiskelussa.

OPISKELUN TAVAT

MONIPUOLINEN TUTKINTO

Opintosi yliopistossa ovat yhdistelmä teoriaa, käytännön harjoituksia, vierailuluentoja ja yritysvierailuja sekä harjoitustöitä yksin ja ryhmässä. Luentojen ohella erilaiset laboratoriotyöt, projektit ja verkko-opiskelu ovat yliopistossa arkipäivää. Hyvä taito on erottaa olennaiset asiat vähemmän olennaisista - se säästää aikaa ja työtä.

Yliopistossa voit rakentaa tutkinnostasi juuri sellaisen kuin itse haluat valitsemalla opintoja oman mielenkiinnon mukaan. Valmistuessasi saat tutkinnon ja osaamista, joita voit hyödyntää monipuolisesti eri aloilla eri tehtävissä. Osaamisesi ei rajoitu vain yhteen ammattiin. Monipuolisuus on valttisi työmarkkinoilla - kukapa tietää, millainen maailma on viiden vuoden päästä.

7


NOUSEVA

TÄHTI LUT on yksi maailman 20 lupaavimmasta haastajayliopistosta. Korkeakoulutuksen konsulttiyritys Firetail on listannut maailmanlaajuisesti 20 yliopistoa, jotka voisivat haastaa yliopistomaailman eliitin ja nousta globaaliin maineeseen vuoteen 2030 mennessä. LUT kuuluu maailman parhaiden yliopistojen joukkoon Times Higher Education ja QS -rankingien mukaan.

Asukkaita 72 800. Noin joka kymmenes on korkeakouluopiskelija (7600 opiskelijaa).

UUDEN AJAN LAPPEENRANTA KAMPUS SOPIVAN KOKOINEN YLIOPISTO

Eletään kuten opetetaan. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Green Campus on ainutlaatuinen tutkimus- ja opetusympäristö, jossa konkreettisesti käytetään yliopiston energiaosaamista ja hyödynnetään omia innovaatioita. Green Campus -ajattelu näkyy opetuksessa, tutkimuksessa sekä jokapäiväisessä elämässä kampuksella.

KAUKANA, RIITTÄVÄN LÄHELLÄ.

LPR–HELSINKI 2h LPR–JOENSUU 2h 10min LPR–TAMPERE 3h 05min LPR-JYVÄSKYLÄ 3h 47min LPR–KUOPIO 3h 52min LPR–TURKU 4h 00min

OIKEAN KOKOINEN YLIOPISTO Kun muualla vielä mietitään, meillä jo tapahtuu. Sopivan kokoisena ja ketteränä yliopistona reagoimme nopeasti muuttuvaan maailmaan. Oikean kokoisessa yliopistossa on etunsa: LUT:ssä opiskelijan palvelut ovat lähellä ja professoreillakin riittää aikaa opiskelijoille. 8

5500 OPISKELIJAA 895 HENKILÖKUNTAA


9


10


TEKNIIKKA LUT:n tekniikan koulutusohjelmista valmistuu teknologisen ja taloudellisen kehityksen sekä kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita. Koulutuksemme keskittyy tekoja vaativiin asioihin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä puhtaan veden ja energian jatkuvaan saatavuuteen. Näiden alojen osaajille ja ratkaisuille on jatkuvasti kysyntää – tarvitsemme tienraivaajia, jotka tuottavat uusia ratkaisuja. LUT:stä saat diplomi-insinöörin koulutuksen työelämän jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Valittavanasi on kahdeksan eri tekniikan koulutusohjelmaa. Tekniikan kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on tekniikan kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen erikoistut ja syvennät osaamistasi diplomi-insinöörin tutkinnossa (2 v, 120 op) LUT:ssä kandidaattiohjelmien jatkoksi on valittavissa useita diplomi-insinööriohjelmia, myös koulutusohjelmarajat ylittäen.

VIISI SYYTÄ OPISKELLA TEKNIIKKAA LUT:SSÄ 1. TODISTETUSTI LAADUKAS KOULUTUS Kaikki tekniikan koulutusohjelmamme ovat kansainvälisesti akkreditoituja. 2. KESTÄVYYS JA YMPÄRISTÖ Kestävyys otetaan huomioon kaikissa tekniikan alan koulutusohjelmissamme. 3. HYVÄ PALKKA Tekniikan akateemisten (TEK) mukaan LUT:stä vastavalmistuneilla diplomi-­ insinööreillä sekä palkka että työllisyysluvut valmistumishetkellä ovat valtakunnan parhaimmistoa. 4. RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET Koulutus ei sido vain yhteen ammattiin, vaan mahdollistaa työskentelyn useilla eri aloilla. 5. UTELIAISUUS Olemme yhteisö, jossa uteliaat ihmiset inspiroivat uteliaita. Ilman uteliaisuutta ei voi muuttaa maailmaa.

11


ENERGIATEKNIIKKA Energia-ala elää voimakkaan kasvun aikaa. Ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja kasvava energiantarve ovat haasteita, joita ratkomaan tarvitaan jatkuvasti uusia energiatekniikan diplomi-insinöörejä.

Opinnoissasi perehdyt energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Tutustut erilaisiin voimalaitoksiin ja opit ymmärtämään energiantuotannon periaatteet vaihe vaiheelta. Opintojesi kantavia teemoja ovat energian tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys. Hallitset energiantuotantoon liittyvät tekniikat, kuten kattilat, polttimet, turbiinit, reaktorit ja pumput. Opit ymmärtämään, miten luonnon energiavaroja, kuten vettä, tuulta tai biomassaa muutetaan ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi eli esimerkiksi lämmöksi, sähköksi tai höyryksi. Saat myös valmiudet arvioida, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Valinnaisten opintojen kautta voit syventää osaamistasi myös aurinko- ja tuulienergiasta. Energiatekniikan diplomi-insinöörinä olet mukana rakentamassa kestävämpää maailmaa. Voit painottaa opintojasi bioenergiaan, energian muuntoon, voima- tai ydinvoimatekniikkaan.

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ Uusiutuva energia

Energiakoneet ja -prosessit

Ydinvoimatekniikka

Voimalaitosprosessit Voimalaitostekniikka

Energiatalous Lämmönsiirto Virtauslaskenta Teknillinen termodynamiikka

URAMAHDOLLISUUDET Energiatekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan hyvin palkattuihin tehtäviin huolehtimaan turvallisesta, taloudellisesta ja vähäpäästöisestä energiantuotannosta. Energiantarpeen kasvaessa energiainsinöörien kysyntä kasvaa jatkuvasti. LUT:stä valmistuneet DI:t työllistyvät pääsääntöisesti energiateollisuuden ja -tuotannon kehitys-, käyttö- ja johtotehtäviin sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Työtehtävät liittyvät usein mm. energiatalouteen, energiantuotannon ympäristövaikutuksiin, säästöihin ja päästöihin, uusiutuviin energialähteisiin, ydinenergian rakentamiseen ja turvallisuuteen sekä voimalaitosten käyttöön, toimintaan ja valvontaan. 12

Lue lisää www.lut.fi/haku/ente

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMA Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on automaattinen oikeus jatkaa opintoja energiatekniikan diplomi-insinööriohjelmissa. Lisäksi sinulla on myös väylä suorittaa DI-opinnot etä- tai monimuoto-opintoina EnTeDI-ohjelmassa, päiväopetuksena järjestettävien DI-ohjelmien sijasta.

ENERGIATEKNIIKKA

Energiatekniikan ohjelmassa voit erikoistua voimatekniikkaan tai energian muuntamiseen (Energy Conversion). VOIMATEKNIIKAN opinnoissa perehdyt höyrykattiloihin ja -turbiineihin sekä energiajärjestelmien suunnitteluun ja kehitykseen. Opit myös, miten energiaa käytetään ja tuotetaan tehokkaasti erityisesti puunjalostusteollisuudessa. ENERGIAN MUUNTAMISEN opinnoissa perehdyt muuntamiseen tarvittaviin laitteisiin ja koneisiin. Opit ymmärtämään nesteiden ja kaasujen virtauksia sekä mallinamaan niiden kulkua energiantuotannossa. Energitekniikan DI-ohjelma on tarkoitettu vain LUT:ssä kandidaatin tutkinnon suorittaneille. OpetusEnergy Conversion -suuntautumisessa tapahtuu pääsääntöisesti englannin kielellä.

ENERGY SYSTEMS

Energiajärjestelmien mallintaminen Ympäristövaikutusten hallinta

»

Kansainvälisessä Energy Systems -ohjelmassa voit suuntautua bioenergiajärjestelmiin (Bio-Energy Systems) tai ydinvoimatekniikkaan (Nuclear Engineering). BIOENERGIAJÄRJESTELMIEN opinnoissa syvennyt eloperäisestä aineksesta saatavaan uusiutuvaan energiaan eli bioenergiaan. Perehdyt bioenergian tuotannon ja loppukäytön tekniikoihin sekä biopolttoaineiden jalostukseen ja kansainväliseen kauppaan. YDINVOIMATEKNIIKAN opinnoissa syvennyt ydinvoimalaitosten suunnitteluun, toimintaan ja perusrakenteisiin. Ohjelma kattaa myös säteily- ja ydinturvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät opinnot. Ydinturvallisuutta voit Suomessa opiskella ainoastaan LUT:ssä. Opetus Energy Systems -ohjelmassa tapahtuu pääsääntöisesti englannin kielellä.

HUOM! Halutessasi voit kandidaatin opintojen aikana joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, konetai ympäristötekniikan kesken.


TYÖELÄMÄSSÄ TÄYTYY OSATA SOVELTAA OMAA OSAAMISTAAN

Energiatekniikan opiskelu on mielenkiintoista, monipuolista ja palkitsevaa. Opiskelun ensimmäisinä vuosina käydään energiatekniikan perusopintoja laajasti läpi. Perusopinnot ovat tärkeitä, sillä ne antavat kattavan käsityksen eri aihealueista ja mihin kiinnostaa erikoistua. Tämän hetken työelämässä täytyy osata soveltaa monipuolisesti eri osaamisalueita, joten laaja perusosaaminen on myös sen takia hyvä hallita. Energiatekniikan opiskelussa parasta antia ovat harjoitustyöt. Harjoitustöitä tehdään kursseilla ja niissä pääsee

soveltamaan opetettuja aiheita sekä pohtimaan niitä kavereiden kanssa. Harjoitustöihin annetaan myös rutkasti aikaa, joten niihin pystyy paneutumaan rauhassa. Aiheinani töissä on ollut esimerkiksi ilmastointikoneen suunnittelu, voimalaitoksen ja tulipesän mitoittaminen, pumpun ja sen moottorin mitoitus sekä säteilyn määrän ja läpäisevyyden määrittäminen. Olli Hämäläinen Energiatekniikan opiskelija

34

%

AMMATTINIMIKKEITÄ Vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla Ydinvoimalan reaktori-­ insinööri Ydinturvallisuuspäällikkö ydinvoimalassa Biomassakattiloiden ­myyntipäällikkö Tuulivoimalan tekninen suunnittelija

Kehityspäällikkö teollisuuden päästöjen hallinnan tehtävissä Myynti-insinööri energia­ tekniikkayrityksessä Energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä Energiantuotannosta vastaava insinööri metsä­ teollisuudessa

SUOMEN ENERGIANKULUTUKSESTA SAATIIN UUSIUTUVISTA ENERGIAMUODOISTA VUONNA 2016.

VUONNA 2020 JO YLI 38%? TEE SE MAHDOLLISEKSI.

13


YMPÄRISTÖTEKNIIKKA Ympäristötekniikka ratkoo ihmiskunnan suuria haasteita: miten muuttaa vallitsevia tuotanto- ja kulutustapoja kestävämpään suuntaan tilanteessa, jossa maapallon sietokyky on uhattuna. Ympäristön huomioiminen on myös yrityksille yhä tärkeämpää, sillä ympäristöä koskeva lainsäädäntö kiristyy ja ympäristötietoisuus lisääntyy.

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMAT Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on automaattinen oikeus jatkaa opintoja ympäristötekniikan diplomi-insinööriohjelmaan Sustainability Science and Solutions. Syksystä 2018 alkaen voit suorittaa ympäristötekniikan maisteriopinnot myös Lahden kampuksella.

SUSTAINABILITY SCIENCE AND SOLUTIONS

Opit tunnistamaan uusien teknisten innovaatioiden tarjoamat mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämisessä, ja ymmärtämään, kuinka yhteiskunnan eri toimijoiden toimintaa voidaan kehittää kestävämpään suuntaan. Opit tarkastelemaan tuotteen tai tuotannon ympäristönäkökohtia elinkaarivaiheittain, ja tekemään kestäviä ratkaisuja päätöksentekoa vaativissa tilanteissa. Saat valmiudet havainnoida, ratkoa sekä ohjata ympäristöhaasteita, ymmärrät ympäristövaikutusten muodostumismekanismit ja osaat valita oikeat tekniikat ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

Ympäristötekniikan koulutus antaa valmiudet arvioida ja vaikuttaa siihen, miten tuotteiden valmistaminen, ihmisten toiminta ja nykyiset kulutustottumukset vaikuttavat ympäristöömme. Opit tarkastelemaan luonnonvarojen sekä muiden resurssien käyttöä läpi koko tuotteen elinajan – raaka-aineen hankinnasta tuotteen käyttöön ja kierrätykseen saakka. Ymmärrät, miten energian ja vedenkulutusta voidaan vähentää tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Osaat myös viestiä ympäristöasioista erilaisille kohderyhmille.

Opetus diplomi-insinööriohjelmassa tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuopintojen ja yksittäisten opintosuoritusten tekeminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Perehdyt ympäristönsuojeluun liittyvään lainsäädäntöön, talouden hallintaan, liiketoiminnan perusteisiin, valmistustekniikoihin sekä päästöjen hallintaan. Saat valmiudet yhdistää olemassa olevaa ja uutta teknologiaa kestävämpien kulutus- ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Samalla luot yrityksille keinoja menestyä kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.

HUOM! Halutessasi voit kandidaatin opintojen aikana joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa ympäristö-, energia-, kone- tai sähkötekniikan kesken.

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ Elinkaarimallintaminen

Jätehuoltojärjestelmät

Muutoksen hallinta

Ympäristö ja liiketoiminta

Ympäristöjohtaminen

Systeemiajattelu

Energiatekniikka

Päästöjen hallinta

Kestävä yhdyskunta

Yritysvastuu

URAMAHDOLLISUUDET Yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota ympäristöarvoihin, ja alan osaajille on kasvava tarve. Kansainväliset ilmastosopimukset ja lisääntynyt tietoisuus ympäristöhaasteista takaavat sen, että ympäristöosaajille on kysyntää myös jatkossa. Ympäristötekniikan diplomi-insinöörejä työllistyy sekä yksityisen että julkisen sektorin tehtäviin. Työpaikkoja tarjoavat muun muassa useat eri teollisuudenalat, kaupungit, kunnat, järjestöt ja hallinnon alat sekä ympäristöosaamista tarjoavat konsultointiyritykset. Työnkuvaasi voi kuulua muun muassa ympäristövaikutusten arviointi ja valvonta, päästöjen hillintä ja hallinta, ympäristöongelmien ratkominen sekä erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. 14

»

Lue lisää www.lut.fi/haku/ymte

AMMATTINIMIKKEITÄ Ympäristöasiantuntija konsultointialan yrityksessä

Tuotekehitysinsinööri tuotteita valmistavassa yrityksessä

Ympäristöpäällikkö pk-yrityksessä

Ilmastovastaava kansainvälisessä luontojärjestössä

Ympäristöinsinööri LVIalan suunnittelu- ja konsultointiyrityksessä Päästöasiantuntija energia-alan yrityksessä Ympäristöasiantuntija julkisella sektorilla

Ilmastoasiantuntija kaupungin ympäristötoimessa

Kestävyysasiantuntija rakennusalalla Ympäristö- ja turvallisuusasiantuntija teollisuudessa Analyytikko kuntapalveluita kehittävässä yhtiössä


HARKKOJA JA MUITA KOULUHOMMIA EI TARVITSE TEHDÄ KOSKAAN YKSIN.

Ympäristötekniikan opiskelu koostuu suurimmaksi osaksi luennoista, laskuharjoituksista sekä harjoitustöistä. Lisäksi teemme laboratoriotöitä, kirjoitamme oppimispäiväkirjoja sekä pidämme seminaareja, eli esitämme ryhmän kanssa tehtyjä töitä. Ilmastonmuutos-kurssilla tehtiin harkkatyö, jossa laskettiin oma hiilijalanjälki. Tätä ei tehty minkään valmiin laskurin avulla, vaan harkkatyötä varten tutkittiin muun muassa asuntojen energiankulutusta, autojen ja lentokoneiden päästöjä sekä ruoan ilmastovaikutusta.

Lukiossa en olisi ikinä uskonut, että osaisin tehdä jotain tällaista. Parasta harkkatöiden teossa on se, että niitä tekemällä oppii parhaiten ja hommia saa tehdä parhaiden kavereiden kanssa. Parasta LUT:ssa opiskelussa muutenkin on se, että mitään laskutehtäviä, harkkoja tai muita kouluhommia ei tarvitse koskaan tehdä yksin, vaan porukalla kavereiden kanssa. Sonja Ahvenainen Ympäristötekniikan opiskelija

97

%

TOIMITUSJOHTAJISTA NÄKEE KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOIMISEN TÄRKEÄNÄ ASIANA YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN MENESTYMISELLE. Strategy CEO Study, UN Global Compact ja Accenture, vastannut yli 1000 toimitusjohtajaa yli 100 maasta, yli 25 eri teollisuuden alalta, 2016.

15


OPISKELU LUT:SSÄ ON ELÄMÄN PARASTA AIKAA

Sähkötekniikan opiskelu on erittäin käytännönläheistä. Tutkinnon alkuvaiheessa kävin työkurssin, jossa tutustuttiin sähkötekniikan perinteisiin komponentteihin, kuten sähkömoottoreihin ja taajuusmuuttajiin. Diplomi-insinöörin opinnoissani suoritin sähkövoimatekniikan työkurssin, jossa perehdyttiin muun muassa sähköverkkojen valvontaan, suojaukseen ja suunnitteluun. Lisäksi usein kursseilla tehdään harjoitustöitä, suunnitellaan esimerkiksi tuulipuisto ja aurinkovoimala.

Kandidaatintyönä suunnittelimme ystäväni kanssa paikallisen partioryhmän erämajalle omavaraisen sähköjärjestelmän. Erämajalla oli ennestään aurinkopaneeleita sekä akusto ja tähän yhteyteen lisättiin vielä pieni tuulivoimala. LUT:ssä eri yksikköjen rajat ovat häilyväisiä ja sivuopintoja voi valita myös muista schooleista. Yleisesti opiskelu on kuitenkin rentoa ja kuten monet sanovatkin: ”Elämän parasta aikaa”. Ville Kenttämaa Sähkötekniikan opiskelija

20% LÄHES

SAKSAN SÄHKÖENERGIASTA

OLI TUULI- JA AURINKOENERGIAA VUONNA 2016. TÄMÄ ON 118 TERAWATTITUNTIA (TWH). SUOMEN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2016 OLI NOIN 85,1 TWH. MARKKINA KASVAA – OSAAJIA TARVITAAN.

16


SÄHKÖTEKNIIKKA Sähköä on kaikkialla. Sen avulla välitetään tietoa, liikutetaan ihmisiä ja pyöritetään maailmaa. Sähköiset kulkuneuvot, uusiutuva energia, globaali energiantuotannon murros ja tarve tehostaa energiankulutusta tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMAT Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on automaattinen oikeus jatkaa opintoja sähkötekniikan diplomi-insinööriohjelmassa. Lisäksi sinulla on myös väylä suorittaa DI-opinnot etä- tai monimuoto-opintoina DIODI-ohjelmassa, päiväopetuksena järjestettävien DI-ohjelmien sijasta.

SÄHKÖTEKNIIKKA

Ohjelmassa opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä.

Ohjelmassa voit suuntautua valintasi mukaan esimerkiksi sähköverkkoihin ja -markkinoihin, sähkökäyttöihin, tehoelektroniikkaan, elektroniikan tuotesuunnitteluun tai aurinkotalouteen. Tarjolla on 13 kurssipakettia, joista voit mielenkiintosi mukaan valita 2–3 omaan tutkintoosi.

Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Syvennyt muun muassa älykkääseen sähköverkkoon, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan. Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet. Meillä voit syventyä myös aurinkotalouteen – ainoana yliopistona Suomessa.

Voit syventyä esimerkiksi erityyppisten sähkölaitteiden moottoreihin ja käyttöön, mekaaniseen kuormitukseen sekä sähkön muuntoon eli kuinka sähköenergia muunnetaan mekaaniseksi energiaksi. Voit tutustua myös teollisuuselektroniikkaan, sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin sekä älykkääseen sähköverkkoon.

Sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseen. Teknologian kehittyessä esimerkiksi sähköautot latautuvat älykkäästi, aurinkoenergiasta voidaan valmistaa polttoainetta ja ihmisten hyvinvointia edistetään erilaisin sähköisin sovelluksin. Sähkötekniikan osaajana pääset osaksi suurta teknologista murrosta.

Mikäli haluat painottaa opinnoissasi uusiutuvaa energiaa, voit perehtyä siihen, millainen on aurinko- ja tuulienergiaan perustuva tulevaisuuden energiajärjestelmä ja -markkinat sekä miten energian varastoidaan järkevästi huomioiden myös yksittäisen kuluttajan rooli. Voit lukea halutessasi koko DI-tutkinnon englanninkielisenä.

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ Uusiutuvat energiajärjestelmät

Sähköautot ja älykäs lataus

Tehokas sähköenergian käyttö

Sähkömoottorikäytöt, hybridikäytöt sähkökoneissa

Kehittyvät sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa

Tehoelektroniikka

HUOM! Halutessasi voit kandidaatin opintojen aikana joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa sähkö-, energia-, konetai ympäristötekniikan kesken.

»

Teollisuusautomaatio

Älykkäät ja säävarmat sähköverkot

URAMAHDOLLISUUDET Kehittyvät energiajärjestelmät, energiatehokas teknologia, älykkäät sähköverkot, sähköistyvä liikenne ja sähkömarkkinat työllistävät sähkötekniikan diplomi-insinöörejä nyt ja tulevaisuudessa. Uusia osaajia tarvitaan tuotekehitykseen, projekti-insinööreiksi, myyntiin ja markkinointiin sekä johtotehtäviin. Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi sähköteknisten laitteiden ja niiden tuotannon suunnittelua, tuotekehitystä, teknistä myyntiä tai tuotannon johtamista.

Lue lisää www.lut.fi/haku/sate

AMMATTINIMIKKEITÄ Elektroniikkasuunnittelija

Toimitusjohtaja sähköyhtiössä

Automaatioinsinööri teollisuudessa

Pörssimeklari sähköpörssissä

Sähköverkkojen suunnittelija jakeluyhtiössä

Asiantuntija tuulivoimayhtiössä

Tuotekehitysinsinööri elektroniikka-alan yrityksessä

Tehoelektroniikan asiantuntija sähköautoteollisuudessa

17


KONETEKNIIKKA Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, tietokoneavusteista suunnittelua ja tehokasta tuotantoa. Konetekniikan insinöörinä suunnittelet ja valmistat erilaisia kulutustavaroita sekä teollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita älykengistä aina ydinreaktoria hitsaavaan robottiin.

Opintojesi pääteemoja ovat mekatroniikka, jossa yhdistyvät mekaniikka ja elektroniikka sekä tuotantotekniikka ja hitsatut metallirakenteet. Opintosi kattavat tuotannon kaikki vaiheet: tuotteen suunnittelun, materiaalivalinnat, valmistettavuuden, kokoonpantavuuden, huollettavuuden sekä uudelleenkäytön. Opit ymmärtämään tuotteen koko elinkaaren ja hyödyntämään digitalisaatiota osana sitä. Perehdyt kierrätyspohjaisiin materiaaleihin sekä kestävän kehityksen mukaisiin tuotantotapoihin. Saat valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa ja virtuaalisia työkaluja suunnittelussa sekä valmistustekniikan alueilla, ja osaat huomioida kuluttajien tarpeet tekniikan kehittämisessä. Hallitset myös tuotekehitykseen ja markkinointiin, tuotannon johtamiseen sekä yrityssuunnitteluun liittyvät tehtävät. Monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet myös kansainvälisille työmarkkinoille.

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ Virtuaalisuunnittelu

Hitsaustekniikka

Konedynamiikka

Lasertekniikka

Mekatroniikka

Tuotantotekniikka

Teräsrakenteet

Kuitukomposiitit

URAMAHDOLLISUUDET Konetekniikan diplomi-insinöörinä voit työllistyä esimies- ja johtotehtäviin, suunnittelu- tai tuotantoinsinööriksi tai tekemään koneiden, laitteiden ja komponenttien suunnittelua. Koneinsinööri myös tutkii ja kehittää valmistusmenetelmiä sekä soveltaa niitä tuotantoon. Työtä tarjoavat niinikään koulutus-, tutkimus- ja markkinointitehtävät sekä erilaiset johto- ja asiantuntijatehtävät esimerkiksi teollisuuden projekteissa tai omassa yrityksessä. 18

»

Lue lisää www.lut.fi/haku/kote

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMAT Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on automaattinen oikeus jatkaa opintoja diplomi-insinööriohjelmaan. Konetekniikassa voit valita kolmesta englanninkielisestä ohjelmasta. Sinulla on myös väylä suorittaa DI-opinnot etä- tai monimuoto-opintoina JEDI-ohjelmassa, päiväopetuksena järjestettävien DI-ohjelmien sijasta.

WELDED METAL STRUCTURES

Ohjelmassa perehdyt kestävän kehityksen mukaisten, turvallisten metallirakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Opetus painottuu erityisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten jäänmurtajiin, arktisiin olosuhteisiin, öljynporauslauttoihin tai tuulivoimaloihin soveltuviin rakenteisiin.

MECHATRONIC SYSTEM DESIGN

Opinnot yhdistävät konetekniikan ja sähkötekniikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Opit soveltamaan mekaniikkaa, elektroniikkaa, säätötekniikkaa ja tietotekniikkaa koneiden sekä laitteiden suunnittelussa ja simuloinnissa, kestävän kehityksen mukaisesti. Osaamistasi voit hyödyntää mm. teollisen tuotannon tehostamiseen älykkäiden kone- ja laitejärjestelmien avulla.

SUSTAINABLE PRODUCTION IN MECHANICAL ENGINEERING

Saat kattavat tiedot kestävän kehityksen mukaisista valmistusmenetelmistä sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Opit analysoimaan haastavia valmistuskokonaisuuksia simulointityökalujen avulla sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta. Saat myös valmiudet tuotannon johtotehtäviin.

HUOM! Halutessasi voit kandidaatin opintojen aikana joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa kone-, energia-, ympäristö- tai sähkötekniikan kesken.

AMMATTINIMIKKEITÄ Tuotekehitysinsinööri tuulivoimaloiden laitevalmistajalla Tuotantopäällikkö konepajateollisuudessa Mekaniikkasuunnittelija metsäkoneteollisuudessa Laatupäällikkö metallialan yrityksessä

Tehdaspäällikkö paperitehtaalla Suunnitteluinsinööri konsulttiyhtiössä Toimitusjohtaja koneteollisuudessa Kunnossapitopäällikkö terästehtaalla


KOULUTUS ON SUUNNITELTU TYÖELÄMÄN TARPEITA PEILATEN

LUT:ssä konetekniikan opiskelussa parasta on se, että opiskelu on erittäin käytännönläheistä ja tähtää työelämää varten. Tämä näkyy hyvin luennoilla, joissa teoriaosuuksia täydennetään oikeilla teollisuuden esimerkeillä. Myös harjoitustöitä on viety lähemmäs käytäntöä, sillä tehtävänannot tulevat todellisesta elämästä. Parhaassa tapauksessa opiskelijat pääsevät itse tekemään kokonaisen projektin jollekin yritykselle alusta loppuun asti. Koneensuunnittelun kurssilla saimme tehdä yritykselle sähkömoottorien

tuotannon tehostamiseksi magneettien asennuslaitteen, mikä oli erittäin mielenkiintoista. Usein harjoitustyöt ovat hyvin laajoja ja työmäärältään isohkoja, mikä näkyy useilla kursseilla siten, että puolet arvosanasta koostuu tehdystä työstä. Käytännönläheisyys lisää huomattavasti motivaatiota työn tekemiseen, sillä niistä saa arvokasta oppia tulevaa työelämää varten. Juuso Raitila Konetekniikan opiskelija

28

MILJARDIN EURON LIIKEVAIHTO. KONE- JA METALLITEOLLISUUS ON TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SUURIN TOIMIALA. LIITY JOUKKOON.

19


YRITYSVIERAILUT OVAT HYVÄT TAPA HANKKIA VERKOSTOJA

Kemiantekniikan opiskelun paras puoli on opiskelun monipuolisuus. Luennot ovat usein vapaaehtoisia, tehdään harjoitustöitä ja kursseilla pääsee myös laboratorioihin. Yliopistossa on itsellä vastuu asian oppimisesta, mutta LUT pyrkii antamaan siihen monipuoliset eväät.

Joskus kursseihin kuuluu yritysvierailu, johon kuuluu yritysesittely ja tehdaskierros. Vierailu on hyvä tapa verkostoitua ja kysellä kesätyömahdollisuuksista. On hyvin palkitsevaa huomata kesätöissä, miten yliopistolla teoriassa opitut asiat tapahtuvat käytännössä.

Yksi mielekkäimpiä kursseja oli Prosessi- ja tehdassuunnittelu, jossa suunniteltiin itse valitsema prosessi alusta loppuun. Suunnitelma sisälsi prosessikaavioita, laite- ja sijoitussuunnittelua sekä kustannus- ja kannattavuuslaskelmia.

Mieleenpainuvin kirjallisuustyöni on kandidaatintyöni, jonka kirjoitin perustuen kesätyönä tekemääni tutkimukseen. Jenni Latva-Kokko Kemiantekniiikan opiskelija

 1,8

MILJARDIA IHMISTÄ KÄRSII PUHTAAN VEDEN PUUTTEESTA. KEMIANTEKNIIKALLA VOIMME MUUTTAA TILANTEEN.

20


KEMIANTEKNIIKKA Kemiantekniikan osaajat suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja. Niillä parannetaan energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Kemiantekniikkaa tarvitaan lähes aina kun tehdään uusia tuotteita – raskaasta teollisuudesta aina kosmetiikkatuotteiden valmistamiseen.

Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet soveltaa luonnontieteitä eli matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tekniikan kehittämiseen. Osaamisellasi uudistat teollisuutta ja kehität ympäristöystävällisempää teknologiaa. Opintosi LUT:ssä keskittyvät erotustekniikkaan, puhdistusmenetelmiin ja prosessikehitykseen. Perehdyt kemian perusilmiöihin, prosessisuunnittelun perusteisiin sekä erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin reaktioihin. Opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Opit ymmärtämään kemiaa teollisen tuotannon näkökulmasta ja yhdistelemään erilaisia tekniikoita kokonaisiksi prosesseiksi. Näillä prosesseilla valmistetaan lukuisia meille tuttuja tuotteita, esim. lääkkeitä, polttoaineita, metalleja sekä teollisuudelle tarpeellisia kemikaaleja.

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMAT Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on oikeus jatkaa opintoja diplomi-insinööriohjelmaan. Kemiantekniikassa voit valita kahdesta ohjelmasta:

CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING

Ohjelmassa keskityt kemiallisten prosessien suunnitteluun, mikä mahdollistaa laajamittaisen teollisen tuotannon. Opit mallintamaan suuria teollisia prosesseja ja suunnittelemaan energiatehokkaita ja raaka-aineita tehokkaasti käyttäviä kokonaisuuksia. Osallistut myös laajaan luovuutta ja teknistä osaamista vaativaan suunnittelutyöhön yhdessä opiskelutovereidesi kanssa.

WATER TREATMENT TECHNOLOGY

Ohjelmassa keskityt keskityt puhtaan veden tuotantoon sekä teollisuuden käyttämien ja tuottamien vesien käsittelyyn ja puhdistukseen. Syvennyt vedenpuhdistuksen menetelmiin tutkimalla muun muassa jätevesien ja raakavesien käsittelyä. Englanninkielisissä ohjelmissa yksittäisten opintosuoritusten, kuten DI-työn, tekeminen on mahdollista myös suomen kielellä.

»

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ Prosessien suunnittelu ja kehitys

Erotus- ja puhdistus­ prosessit

Teollisesti merkittävät kemialliset reaktiot

Vedenpuhdistustekniikat

Lue lisää www.lut.fi/haku/kemia

Biojalostamot ja bio­materiaalit

URAMAHDOLLISUUDET Kemiantekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan muun muassa elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- ja kemianteollisuudessa. Myös uudistuva metsäteollisuus sekä metallien valmistus ja jalostus työllistävät osaajia. Tekijöitä tarvitaan ratkaisemaan puhtaaseen veteen sekä raaka-aineiden kiertoon liittyviä kysymyksiä. Kemiantekniikan diplomi-insinöörinä työllistyt asiantuntija-, tuotekehitystai johtotehtäviin. Työntehtäviisi voi kuulua muun muassa tuotteiden kehitystä ja valmistamista laboratorioissa, tehtaissa tai tuotantolaitoksissa, asiakaspalvelua sekä tutkimus- ja tuotekehitystyön johtamista.

AMMATTINIMIKKEITÄ Projektipäällikkö metsäteollisuudessa

Ympäristönsuojelun asiantuntija

Prosessisuunnittelija ­kemianteollisuudessa

Tutkimuskemisti lääke­teollisuudessa

Johtaja entsyymitehtaassa

Tuotantojohtaja bio­jalostamossa

Tutkimusjohtaja metal­ lurgiateollisuudessa

Kemianteollisuuden laitteiden myyntijohtaja

Opettaja yliopistossa 21


LASKENNALLINEN TEKNIIKKA JA » ANALYTIIKKA Laskennallisen tekniikan ja teknillisen fysiikan avulla kehität ympäröivää yhteiskuntaa ja edistät teknistä sekä kestävää kehitystä. Matematiikan ja fysiikan malleja ja menetelmiä tarvitaan luonnonlakeihin perustuvien ilmiöiden ymmärtämiseen, erilaisten datamassojen analysointiin kuin myös uusien teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Opit ymmärtämään riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita tekniikassa sekä arkipäiväisessä elämässä.

Opit tuottamaan uutta tietoa laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla sekä simuloimalla eli todellisuutta jäljittelemällä ja optimoimalla eli parhaita ratkaisuja etsimällä. Ymmärrät, miten eri asiat ja ilmiöt ovat kytköksissä toisiinsa ja kykenet analysoimaan niihin liittyviä riskejä ja kokonaisuuksia sekä hallitsemaan epävarmuutta tehokkaammin Opetuksessa ovat tasapainossa teoria, kokeellinen tutkimus sekä tietojenkäsittely. Voit valintasi mukaan painottaa opintojasi teknilliseen matematiikkaan ja fysiikkaan tai data-lähtöisiin menetelmiin, joihin lukeutuvat laskennallinen älykkyys ja data-analytiikka. Teknillisen fysiikan suuntautumisessa opintosi painottuvat materiaalifysiikkaan, sovellettuun optiikkaan tai mikroelektroniikkaan. Saat valmiudet tehostaa teollista tuotantoa sekä kehittää uusia teollisia ja palveluita tarjoavia sovelluksia. Osaamistasi tarvitaan teollisuuden suunnittelussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä monissa yhteiskunnan kehitystehtävissä tuulivoimaloiden mallinnuksesta silmäsairauksien diagnosointiin.

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ

22

Teollisuusmatematiikka

Teknillinen fysiikka

Laskennalliset menetelmät

Sovellettu optiikka

Data-analytiikka

Materiaalitutkimus

Lue lisää www.lut.fi/haku/late

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMA Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on automaattinen oikeus jatkaa opintoja koulutusohjelman omassa Computational Engineering and Technical Physics -diplomi-insinööriohjelmassa tai vaihtoehtoisesti tuotantotalouden Business Analytics -diplomi-insinööriohjelmassa.

COMPUTATIONAL ENGINEERING AND TECHNICAL PHYSICS

Ohjelmassa voit syventyä teknilliseen matematiikkaan, tietokonenäköön ja hahmontunnistukseen tai teknilliseen fysiikkaan. TEKNILLINEN MATEMATIIKKA syventyy laskennalliseen ongelmanratkaisuun ja matemaattisiin malleihin. Sovellat niitä teollisuuden prosessien tai ympäristön ilmiöiden mallinnuksessa, analysoinnissa ja ohjauksessa. Voit esimerkiksi luoda numeerisesta mittaustiedosta vaikkapa säämallin meteorologille. TIETOKONENÄKÖ JA HAHMONTUNNISTUS antaa valmiudet analysoida tietoa laskennallisin menetelmin sekä mallintaa ja kehittää konenäköön, hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen perustuvia teollisia sovelluksia, jotka tukevat automaation kehitystä. Opinnoissa keskityt älykkään ja oppivan tietojenkäsittelyn menetelmiin eli tapoihin luokitella tietoja ja ennakoida tulevaisuutta aikaisempien tapahtumien perusteella. TEKNILLISEN FYSIIKAN opinnoissa perehdyt muun muassa materiaalien fysiikaalisiin ominaisuuksiin, sovellettuun optiikkaan ja mikroelektroniikkaan. Saat valmiudet kehittää esimerkiksi materiaalien ominaisuuksia sekä erilaisia sensoreita ja niiden tiedonsiirtoon liittyvää elektroniikkaa, minkä avulla voidaan tehostaa teollisuuden mittausteknisiä järjestelmiä. DI-ohjelmassa opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivu­opintojen ja yksittäisten opintosuoritusten tekeminen suomen kielellä on myös mahdollista.


Olen aina pitänyt matematiikasta ja fysiikasta. Tuntui siltä, että ne antavat paljon mahdollisuuksia työelämässä: ohjelmointi ja matemaattinen ymmärtäminen ovat tarpeellisia taitoja millä alalla tahansa.

Alallamme saa iskeä kädet saveen itse laskemalla, ohjelmoimalla tai mallintamalla, teorian tukiessa oppimista. Ohjelmoinnista olen innostunut täällä toden teolla. En ole edes tiennyt, että se voi olla näin mukavaa, mitä se on ollut.

Opiskelu LUT:ssä on ollut erilaista kuin mihin olen aiemmin tottunut. Akateeminen vapaus on antanut uusia keinoja löytää itselle sopiva opiskelutyyli, sillä luennoilla käyminen tai harjoitusten tekeminen ei yleensä ole pakollista, mutta tietenkin palkitsevaa. Omien opintojen eteneminen on itsestä kiinni – vastuu ja vapaus ovat molemmat omissa käsissä.

Olen tykännyt olla täällä tosi paljon, sillä täällä pidetään huolta uusista opiskelijoista vanhempien toimesta. Haasteet ovat aina kiehtoneet minua, ja opiskellessa niitä kyllä saa. On palkitsevaa kun onnistuu ja ymmärtää – oppii uusia asioita.

URAMAHDOLLISUUDET Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet ovat laajat: teknisten ammattien lisäksi osaajia tarvitaan myös bio- ja lääketieteen, ympäristönsuojelun ja säätieteen aloilla sekä digitaalisen median tuottamisessa ja pelialalla. Tekijöitä tarvitaan erityisesti tutkimus-, kehitys-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. Työhön kuuluvat muun muassa tuote- ja prosessikehitys, laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelu, uusien teknologioiden käyttöönotto sekä laskennallisten mallien soveltaminen käytäntöön.

AMMATTINIMIKKEITÄ

Projektipäällikkö ICTyrityksessä

Sää- ja ilmastomallien tutkija

Simulointimallien kehittäjä teknologiayrityksessä Konenäköjärjestelmien suunnittelija Mobiiliteknologian kehittäjä tietoliikenneyrityksessä Riskianalyytikko rahoitusalalla Vakuutusmatemaatikko vakuutusyhtiössä Data-analyytikko eri aloilla

Markkina-analyytikko

Materiaalien kehittäjä aurinkokennoja valmistavassa yrityksessä

Laskenta- ja analyysipalveluita tarjoava yrittäjä Tutkija suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa

LASKENNALLINEN TEKNIIKKA RATKOO KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ ONGELMIA

Henna Pekkala Laskennallisen tekniikan opiskelija

3,1415 92654 NYKYTEKNOLOGIASSA TÄRKEIN PUOLIJOHDE ON PII, JOKA ON MODERNIN ELEKTRONIIKAN PERUSMATERIAALI. LUT:SSÄ TUTKITAAN MAGNEETTISTEN PUOLIJOHTEIDEN OMINAISUUKSIA JA KEHITETÄÄN UUDENLAISEN ELEKTRONIIKAN MAHDOLLISUUKSIA.

23


URATARINA

DI TESTIMONIAALI

“ OLEN AIVAN HURAHTANUT SKINNARILAN HENKEEN, JOKA KANTAA SEKÄ OPINNOISSA ETTÄ TYÖELÄMÄSSÄ.

Hanna Huppunen Chief Customer Officer, Visedo Oy Valmistunut DI:ksi 2003 ja kauppatieteiden maisteriksi 2014. Opiskellut sähkö­ tekniikkaa ja tietojohtamista.

24


TUPLATUTKINTO TASKUSSA KOHTI SÄHKÖISTYVÄÄ TULEVAISUUTTA Hanna Huppunen on valmistunut LUT:stä kaksi kertaa: ensin sähkötekniikan diplomi-insinööriksi ja sitten kauppatieteiden maisteriksi. Nykään hän työskentelee huollosta ja asiakasprojekteista vastaavan tiimin päällikkönä Visedo Oy:ssä. Visedo kehittää ja valmistaa sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä raskaisiin liikkuviin työkoneisiin ja merenkulun aluksiin. Osaaminen perustuu LUT:n energiatutkimukseen. Yritys operoi Suomessa ja Hollannissa, ja asiakkaita on 19:ssä maassa ympäri maailmaa. Kansainvälisen asiakaskunnan vuoksi matkustaminen on osa Hannan arkea. Kun hän ei ole reissun päällä, löytää hänet Lappeenrannan pääkonttorilta. ”Tyypillistä työpäivää tuskin minun viikosta löytyy, kaikki päivät ovat erilaisia. Teen toimistyötä, vastailen sähköposteihin sekä osallistun erilaisiin vastuualuettani koskeviin palavereihin. Asiakasprojekteissa tärkeää on toimittaa asiakkalle myydyt järjestelmät ja niiden toiminnallisuudet sovitussa aikataulussa”, hän sanoo ja jatkaa: ”Huollossa seuraamme päivittäin, onko asiakkailta tullut yhteydenottoja ja pyrimme ratkaisemaan mahdolliset ongelmat viipymättä. Koordinoin sitä, että meidän palvelu asiakkaalle olisi myös laitteen toimituksen jälkeen hyvää ja toimiavaa.” ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA Hanna pitää työtään ja ylipäätään sähkötekniikan alaa erittäin mielenkiintoisena. Ala kehittyy ja kasvaa jatkuvasti, joten myös omaa osaamista pitää päivittää koko ajan pysyäkseen ajan hermolla. ”Sähkötekniikan ala on ehdottomasti tänä päivänä pinnalla oleva ala. Jatkuvasti tiukentuva lainsäädäntö tulee asettamaan paljon rajoituksia esimerkiksi energiantuotannolle ja päästöille, mikä ajaa sähkötekniikan osaamista keskiöön niin energia-alalla kuin monella muullakin alalla, missä energian säästö sekä puhdas luonto ja ympäristö ovat tavoitteita.”

MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET HOUKUTTIVAT Alun perin Hannasta piti tulla opettaja, vanhempiensa jalanjälkiä seuraten. Hän kuitenkin päätyi valitsemaan sähkötekniikan, sillä se tuntui avaavan ovia useampaan suuntaan. ”Tykkäsin matematiikasta ja fysiikasta todella paljon ja halusin opettajaksi. Äitini kuitenkin vinkkasi, että LUT:ssä voisi opiskella näitä molempia sähkötekniikan muodossa ja työllistyä monipuolisempiin tehtäviin - tehdä muutakin kuin sitä opetusta.” LUT:stä Hanna kokee saaneensa kaikki tarvittavat perustiedot työelämää varten. Myös opiskeluaikana luodut verkostot ovat kantaneet hedelmää opintojen jälkeenkin. ”LUT:ssä opin ajanhermolla olevaa tekniikkaa sekä osaamista sähkötekniikan taustalla. Työelämässä on ollut ehdottomasti hyötyä myös laajoista verkostoista yli tiederajojen sekä ryhmässä työskentelyn ja ongelmanratkaisun taidoista.” SKINNARILAN HENKI VAKUUTTI LUT oli Hannalle luonteva valinta, sillä se oli lähellä hänen kotikaupunkiaan ja ennestään tuttu. Yliopistolla vallitseva yhteishenki on tehnyt Hannaan lähtemättömän vaikutuksen. ”LUT on mielestäni sopivan kokoinen yliopisto: ei liian iso, mutta ei myöskään liian pieni, ja samalla myös hyvin kansainvälinen, kuten työelämä tänä päivänä. Myös Lappeenranta kaupunkina on sopivan kokoinen paikka elää. Olen ihan hurahtanut Skinnarilan henkeen, joka täällä Lappeenrannassa ja LUT:llä huokuu. Se yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen kantaa opinnoissa sinne valmistumiseen asti mutta myös täällä työelämässä.”

25


TIETOTEKNIIKKA Digitalisaatio luo jatkuvasti uusia keinoja kehittää yhteiskuntaa, liiketoimintaa ja ihmisten arkea. Sillä on keskeinen merkitys kestävän kehityksen edistämisessä, alasta ja ratkottavista haasteista riippumatta. Tietotekniikan diplomi-insinöörinä kehität taloudellisesti kannattavia, ekologisia ja käyttäjän tarpeet huomioivia ohjelmistoja sekä palveluita.

Tietotekniikan ohjelmassa opit hyödyntämään ohjelmointia ja koodaamista työkaluna isojen haasteiden ratkaisemiseen. Haasteet voivat liittyä muun muassa materiaalin- tai energiankulutukseen ja niiden vähentämiseen. Pääpaino opinnoissasi on ohjelmistotuotannossa. Opit suunnittelemaan ohjelmistoja käyttäjälähtöisesti huomioiden myös digitaalisaation, tiedonhallinan sekä kestävän kehityksen näkökulmat. Ohjelmistojen ja sovellusten avulla voit ohjata kuluttajien toimintaa kestävämpään suuntaa. Opinnoissasi korostuu ongelmanratkaisu: esimerkiksi code campeillä pääset suunnittelemaan ja rakentamaan tiimityönä ohjelmistoja yrityksiltä saatujen ongelmien ratkaisemiseksi.

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMA Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on automaattinen oikeus jatkaa opintoja tietotekniikan diplomi-insinööriohjelmaan. Opetuskielenä DI-ohjelmassa on englanti.

COMPUTER SCIENCE

Syvennyt ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tuotantoon. Hallitset ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut sekä järjestelmien välisen kommunikoinnin ja tietoverkkojen käytön ohjelmistoissa. Saat valmiudet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien johtamiseen ja ylläpitoon sekä ohjelmistotalon että järjestelmän tilaajan roolissa.

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ Tietojenkäsittely

Tietokannat

Ohjelmointi

Käyttöjärjestelmät ja ekosysteemit

Ohjelmistotuotanto www-sovellukset Tietorakenteet ja algoritmit

Olennainen osa opintojasi on kaupallinen näkökulma, jota voit syventää yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteisiin pureutuvilla opinnoilla. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi voit osallistua ohjelmistoprojekteihin koodarina, ja diplomi-insinöörinä sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana tai ohjelmistoprojektien johtajana.

URAMAHDOLLISUUDET Tietotekniikan diplomi-insinöörin tyypillisiä työtehtäviä on erilaisten ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden suunnittelu ja kehittäminen useille eri aloille. Tietotekniikan ja kestävän ajattelun avulla voit parantaa ja tehostaa esimerkiksi resurssien käyttöä teollisuudessa, kuluttajien terveydenhoitopalveluja ja kaikkea siltä väliltä. Saat valmiudet sekä ratkaista ongelmia että luoda välineitä niiden ratkaisemiseen. Valmistuneita työllistävät pienet ja keskisuuret yritykset sekä isot kaupalliset ja julkiset organisaatiot. Heillä on myös hyvät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi.

26

Ohjelmistotestaus

»

Lue lisää www.lut.fi/haku/tite

AMMATTINIMIKKEITÄ Järjestelmäasiantuntija

Sovelluskehittäjä

IT Manager

Start up -yrittäjä

Lead Programmer

Tietoturvajohtaja

Myyntipäällikkö

User Experience Specialist


YKSILÖLLINEN TUTKINTO LUO VAHVAN POHJAN TYÖELÄMÄÄN

Tietotekniikan, tuttavallisemmin sanottuna titen, opiskelu LUT:ssä on hyvin monimuotoista, sillä suurin osa kursseista koostuu useasta komponentista, kuten luennoista, viikkoharjoituksista, harjoitustyöstä sekä tentistä. Käytännön kautta oppiville, kuten minulle, tämän kaltainen kurssirakenne on erinomainen oppimismuoto. Code campeilla, ohjelmointikurssien harjoituksissa ja erityisesti harjoitustöissä päästään tekemään itse jotain konkreettista ja mielikuvituksen käyttö on sallittavaa, jopa suositeltua. Yksi

opettavimmista harjoitustöistä oli mielestäni Java-kielellä toteutettu paketinlähetysautomaatin käyttöliittymä kuvitteelliselle asiakkaalle. Tutkintoa on helppo täydentää itseään kiinnostavalla sivuopinnoilla, joten tutkinnosta tulee varmasti itselle sopiva ja yksilöllinen. Tietotekniikan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä firmat suorastaan repivät meitä töihin jo opiskeluvaiheessa. Julia Tasa Tietotekniikan opiskelija

15 000 OHJELMISTOAMMATTILAISTA PUUTTUU SUOMESTA VUONNA 2020. OHJELMISTOALAN AMMATTILAISIA VALMISTUU YLIOPISTOISTA VUOSITTAIN VAIN 300. VUONNA 2017 TARVETTA ON 7000 AMMATTILAISELLE, JA TARVE KASVAA JOKA VUOSI 3800 HENKILÖLLÄ.

27


ONGELMALÄHTÖISYYS PARANTAA OPISKELUN MIELEKKYYTTÄ

LUT:ssä tuotantotalouden opiskelu pohjautuu pitkälti case-työskentelyyn ryhmissä. Harjoitustyöt ovat ongelmalähtöisiä, mikä parantaa opiskelun mielekkyyttä.

kelijat johtivat kuvitteellisen kahden yhtiön fuusion. Vuoroviikoin opiskelijat suunnittelivat konsultin asemassa harjoitteita toisille kurssilaisille kurssin vetäjän avustamana.

Ajan kanssa opiskelijoille iskostuu malli siitä, miten ongelmia lähdetään ratkomaan, vaikka jokainen tapaus on ainutlaatuinen. Uskon, että varsinkin konsultin töistä haaveilevalle LUT on mainio vaihtoehto.

Vastuussa oleva ryhmä loi työkalut ongelman ratkaisuun, joita muut opiskelijat hyödynsivät parhaansa mukaan. Tavoitteena oli ymmärtää muutoksien vaikutuksia ja miten ongelmia voi ehkäistä yhtiössä. Luentojen päätteeksi ratkaisut esiteltiin ja niistä keskusteltiin.

Toisena opiskeluvuotena käymäni kurssi Tiimityö organisaation kehittämisessä on hyvä esimerkki käytännönläheisestä kurssista. Kurssilla opis-

6  5 +

KUUSI DI-OHJELMAA JA SIVUOPINTOMAHDOLLISUUS VIIDELTÄ TEKNIIKAN ALALTA. ERIKOISTU KUTEN HALUAT.

28

Eero-Kaappo Koivisto Tuotantotalouden opiskelija

URAMAHDOLLISUUDET Olet taloutta ja yritysten toimintaa ymmärtävä ongelmanratkaisija, jossa on potentiaalia johtajaksi. Osaamisellesi on kysyntää kansainvälisilläkin työmarkkinoilla. Tuotantotalouden DI:nä voit soveltaa osaamistasi eri tuotannon aloilla esimerkiksi tuotekehityksen, logistiikan tai sisäisen laskennan johtotehtävissä. Voit työllistyä esimerkiksi teollisuuden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan palvelukseen. Työtehtäväsi liittyvät yritysten toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä tehostamiseen.

AMMATTINIMIKKEITÄ Controller

Strategic Marketing Consultant

Projektipäällikkö

Supply Chain Manager

Markkinointipäällikkö

Export manager

Tuotekehityspäällikkö

After Sales Manager

Teknologia-alan yrittäjä

Avainasiakaspäällikkö

Tehdaspäällikkö

»

Lue lisää www.lut.fi/haku/tuta


TUOTANTOTALOUS Tuotantotalous rakentaa siltoja tekniikan ja kaupankäynnin välille. Siinä yhdistyvät matemaattinen ja tekninen ongelmanratkaisu sekä ihmisten johtaminen. Tuotantotalouden diplomi-insinöörinä osaat hyödyntää yrityksen henkilöstö- ja rahavaroja viisaasti, kehittää yritysten toimintaa sekä suunnitella uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Voit soveltaa osaamistasi useilla eri aloilla, ja auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantotalouden opinnot antavat sinulle laajan kuvan yritysmaailmasta ja opit ymmärtämään, miten yritykset toimivat keskenään. Opit kuinka yritysten ja yksilöiden kykyjä sekä voimavaroja voidaan kehittää tekniikan keinoin. Saat valmiudet uudistaa yritysten toimintaa sekä kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Opintojesi pohjana ovat matemaattiset ja tekniset tietotaidot. Opintoihisi kuuluu myös laaja kattaus talouden ja johtamisen opintoja. Opit hahmottamaan yritysten toimintaa kokonaisuutena. Pääset soveltamaan oppejasi kursseilla, joissa analyysit ja ideat siirretään käytäntöön ratkomalla yhteistyöyritysten oikeita haasteita. Voit täydentää osaamistasi valitsemalla sivuopintoja laajasta valikoimasta oman mielenkiintosi mukaisesti ja erotut varmasti eduksesi työmarkkinoilla.

OPISKELUN SISÄLTÖJÄ Kustannusjohtaminen Tuotannon optimointi Toimitusketjun johtaminen

Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen Teollinen markkinointi

Innovaatiojärjestelmät ja – johtaminen

Yritysverkostot

Tuotekehitys

Kansainvälinen liiketoiminta

TUOTANTOTALOUS (TUDI)

Yrittäjyys

Ohjelmassa voit syventyä joko toimitusketjun, suorituskyvyn tai innovaatioiden johtamiseen. Toimitusketjun johtamisen avulla parannat yrityksen kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden sekä palvelujen asiakkaalle toimittamiseen liittyviä prosesseja. Suorituskyvyn johtamiseksi opit keräämään ja analysoimaan yritystä koskevaa tietoa ja hyödyntämään sitä toiminnan johtamisessa, suunnittelussa ja ohjaamisessa. Innovaatiojohtamisen avulla luot uusia ja kestäviä tuotteita, palveluita ja prosesseja yrityksille tai palveluorganisaatioille. Ohjelmaan on erillinen haku, ja opinnot toteutetaan Lahden kampuksella.

DIPLOMI-INSINÖÖRIOHJELMAT Kandidaatintutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa opintoja tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Voit valita kuudesta ohjelmasta, joissa opetuskielenä on englanti tai suomi. Kahteen ohjelmaan on erillinen haku.

TUOTANNON JOHTAMINEN

Opit tuottamaan yrityksen tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Perehdyt muun muassa kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen sekä tuotantoon liittyvien raaka-aineiden, osien tai palveluiden toimitukseen. Tästä laskentapainotteisesta ohjelmasta saat valmiudet esimerkiksi uudistaa tuotantoa tai johtaa yrityksen taloutta.

GLOBAL MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

Opit tunnistamaan, ymmärtämään ja luomaan innovaatiota, jotka syntyvät teknologian kehityksestä tai ihmisten tarpeista. Saat valmiuksia jalostaa innovaatioista kaupallisia tuotteita tai palveluita. Perehdyt kansainväliseen toimintaympäristöön ja opit johtamaan markkinointia osana kannattavaa liiketoimintaa.

BUSINESS ANALYTICS

Ohjelma yhdistää ainutlaatuisesti tuotantotalouden, yritysrahoituksen, tietotekniikan ja soveltavan matematiikan opintoja. Opit laajan kirjon liiketoiminnan analysoinnin taitoja ja sinusta kuoriutuu työmarkkinoilla kysytty asiantuntija, joka ymmärtää teollisuuden ja yritysten toimintaa sekä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

YRITTÄJYYDEN DI

Ohjelmassa perehdyt yrittäjyyteen eri näkökulmista. Opit, kuinka liiketoimintaa luodaan, kehitetään ja kasvatetaan, ja kuinka uusista teknologioista syntyy uutta liiketoimintaa. Saat valmiudet toimia erilaisissa liiketoiminnan ja yrittäjyyden taitoja vaativissa tehtävissä. Koulutus valmentaa sinua yrittäjäksi tai yritysten toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen asiantuntijaksi. Ohjelmaan on erillinen haku.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUOTANTO

Ohjelmassa pääset soveltamaan talouden, tekniikan ja johtamisen taitoja sosiaali- ja terveysalan palveluiden haasteiden ratkomiseen. Opit kuinka uusia sote-palveluita kehitetään ja millaisia palveluita tulevaisuudessa tarvitaan. Pääset toimimaan läheisessä yhteistyössä palvelu- ja teknologiayritysten sekä julkisten organisaatioiden kanssa.

29


URATARINA

“ KANSAINVÄLINEN OPINTO-OHJELMA EROTTI LUT:N TUOTANTOTALOUDEN MUISTA VAIHTOEHDOISTA.

Sampo Saarenpää Senior Consultant, 3XO Valmistunut DI:ksi 2014. Opiskellut tuotantotaloutta.

30


TUOTANTOTALOUS ON SOPIVASTI KAUPPATIETEIDEN JA TEKNIIKAN VÄLISSÄ Lukioaikoinaan matematiikasta ja fysiikasta kiinnostunut Sampo Saarenpää innostui tuotantotaloudesta, koska se vaikutti hyvältä yhdistelmältä tekniikkaa ja bisnesajattelua. Nyt hän systematisoi myyntiä konsulttifirma 3XO:ssa. Sampo sai opiskelupaikan LUT:sta heti lukion jälkeen, ja aloitti opiskelut työskenneltyään Puolustusvoimissa lyhyen aikaa varusmiespalveluksen jälkeen.

sa ja myynnissä sekä vakuutusyhtiö Pohjolassa korvauspuolella. Opintojensa loppuvaiheessa Sampo teki diplomityönsä BookIT:lle ICT-yrityksen kansainvälistymisestä.

”LUT:ssä oli tarjolla kiinnostavat pääainevaihtoehdot tuotantotalouden puolella. Erityisesti minua kiinnosti opiskelu kansainvälisessä opinto-ohjelmassa, joka erotti LUT:n tuotantotalouden muista vaihtoehdoista. Halusin myös nähdä Suomesta muutakin kuin pääkaupunkiseutua”, Sampo perustelee valintaansa.

Valmistumisensa jälkeen hän siirtyi Deloittelle liikkeenjohdon konsultiksi. Nykyistä työtään myynnin systematisaatioon ja digitalisaatioon keskittyvässä konsulttifirma 3XO:ssa Sampo kuvailee vaihtelevaksi.

Sampo valitsi opintosuunnakseen teollisen markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan. Sivuaineenaan hän luki tietotekniikkaa. ”Olen ollut tyytyväinen valintoihini ja saamiini valmiuksiin työelämää varten”, Sampo kertoo. ”Opiskeltavat sisällöt olivat yleisesti ajan tasalla. Mieleeni jäi esimerkiksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun kurssi, jossa sovellettiin erilaisia malleja ihmisen toiminnasta, mikä on nykyään relevanttia muun muassa palvelusuunnittelussa. Myös kesätyöt ja työharjoittelut olivat erityisen tärkeitä oppimiskokemuksia ja -paikkoja opiskeluaikana.”

EI SAMANLAISTA TYÖPÄIVÄÄ Opiskeluaikoinaan Sampo osallistui paljon opiskelijajärjestöjen, kuten tuotantotalouden ainejärjestön, ja ylioppilaskunnan toimintaan. ”Järjestötoiminnasta sain arvokasta kokemusta ihmisten kanssa toimimisesta sekä esimerkiksi siitä, miten tapaamisia hoidetaan tavoitteellisesti, Sampo kertoo. Opintojensa aikana Sampo oli töissä muun muassa vakuutusyhtiö If:ssä asiakaspalvelus-

”Keskivertotyöpäivää ei oikeastaan ole, kun työpäivät riippuvat usein asiakkaiden tarpeista. Yksinkertaistettuna esimerkinomaisen työpäivän voi jakaa siten, että aamupäivällä teemme asiakasta varten raportteja sekä valmistaudumme asiakastapaamiseen. Iltapäivällä tapaamme asiakkaan ja yritämme löytää ratkaisun ongelmaan analyysien sekä raporttien pohjalta. Tätä kaikkea on tietysti valmisteltu jo kauemmin”, Sampo kuvailee. ”Tulevaisuudessa haluan urallani eteen- ja ylöspäin. Johtaminen on kiinnostavaa, ja haluan olla mukana kehittämässä nuorta yritystämme täyteen potentiaaliinsa”, Sampo kertoo suunnitelmistaan.

OPISKELEMINEN ON TÄRKEÄÄ Opiskelupaikan valintaa pohtivaa Sampo neuvoo huomioimaan omat vahvuudet ja mielenkiinnot. ”Muista, että ensimmäinen tai vaikkapa toinen saamasi opiskelupaikka ei välttämättä sanele loppuelämääsi. Löydettyäsi mielenkiintoisen alan tee kaikkesi pääsykokeiden läpäisemiseksi. Jos et kuitenkaan pääse ensimmäiseen hakukohteeseesi, niin mielestäni perusopintojen opiskelusta on enemmän hyötyä kuin välivuoden pitämisestä.” 31


KAUPPATIETEET LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelma tarjoaa kansainvälisestä liike-elämästä, talouden prosesseista ja rahan liikkeistä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä laajoja kokonaisuuksia ymmärtäviksi asiantuntijoiksi – tulevaisuuden vastuullisiksi päätöksentekijöiksi. Sekä opetuksessa että tutkimuksessa painopisteemme on kestävän kilpailuedun rakentamisessa ja vihreän teknologian edistämisessä. Meillä voit yhdistää kauppatieteiden opinnoissa ainutlaatuisella tavalla liiketaloutta, tuotantotaloutta ja ohjelmisto-osaamista. Saat sellaista osaamista, jota arvostetaan työmarkkinoilla. Kauppatieteiden maisterina autat yrityksiä ja muita organisaatioita toimimaan kannattavasti ja menestymään kestävällä tavalla. Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on liiketaloustieteelliset valmiudet antava kolmivuotinen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK, 180 op). Sen jälkeen suoritettava kaksivuotinen kauppa­tieteiden maisterin tutkinto (KTM, 120 op) syventää osaamistasi ja mahdollistaa erikoistumisen.

32

VIISI SYYTÄ OPISKELLA KAUPPATIETEITÄ LUT:SSÄ 1. KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA Koulutamme kriittisesti, kestävästi ja eettisesti ajattelevia tulevaisuuden talousosaajia yhteiskuntaan. 2. EI KIINTIÖITÄ PÄÄAINEISSA Tullessasi LUT:hen opiskelemaan saat opiskella juuri sitä alaa, jota haluat niin kandi- kuin maisterivaiheessakin. 3. HYVÄ PALKKA JA TYÖLLISTYMINEN LUT:stä valmistuneista kauppatieteiden maistereista 75 prosenttia oli työllistynyt jo valmistumishetkellä, ja keskipalkka oli 3488 euroa, joka on selvästi yli keskiarvon (Ekonomit, 2016). 4. MAHDOLLISUUS OPISKELLA TEKNIIKKAA Tekniikan sivuaineella mahdollistat halutessasi työllistymisen jollekin tietylle alalle. 5. UTELIAISUUS Olemme yhteisö, jossa uteliaat ihmiset inspiroivat uteliaita. Ilman uteliaisuutta ei voi muuttaa maailmaa.


33


KAUPPATIETEET KANDIDAATIN OHJELMA

Kauppatieteiden osaamista tarvitaan kaikilla toimialoilla. Liiketalouden osaajat auttavat yrityksiä ja muita organisaatioita toimimaan kannattavasti ja menestymään. Kauppatieteellinen koulutus kasvattaa aktiivisia ongelmanratkaisijoita, jotka eivät pelkästään mukaudu muuttuvaan maailmaan vaan voivat itse muuttaa sitä.

Opiskellessasi LUT:n kandidaatin ohjelmassa tutustut liiketaloustieteiden perusteisiin. Yleisopinnot muun muassa laskentatoimesta, rahoituksesta, yritysjuridiikasta, markkinoinnista ja johtamisesta auttavat sinua tekemään itsellesi soveltuvan valinnan kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdoksi. Teet valintasi ensimmäisen vuoden lopussa. Kandidaatin tutkinnossa saat vahvan tietopohjan valitsemastasi suuntautumisvaihtoehdosta. Opit myös analysointitaitoja, keskeisiä teorioita sekä menetelmiä, joita tarvitset, kun siirryt syventämään osaamistasi maisterivaiheeseen. Viestintä- ja yhteistyötaitosi kehittyvät liiketaloustietellisten aineiden rinnalla, kun ratkot projektitöissä aitojen yritysten haasteita tai vastaat ryhmäsi kanssa virtuaaliyrityksen liiketoiminnasta.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA TALOUSJOHTAMINEN

Saat hyvän peruskuvan yrityksen talouden johtamisesta, yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Perehdyt laskentatoimen ja rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa. Opit itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Pystyt soveltamaan taloustietoa erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin. Voit syventyä joko laskentatoimeen tai rahoitukseen ja valita kursseja sen mukaisesti. Talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelet myös yritysjuridiikkaa ja ymmärrät, mitä yritystoimintaa sääteleviä lakeja eri tilanteissa tulee huomioida.

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA

Ohjelmassa saat yleiskuvan kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista, rajoitteista ja riskeistä. Ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat kansainvälisen kaupan syntymiseen ja miten sitä voidaan tehdä kannattavasti. Saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa hankintoja, markkinointia, myyntiä ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla. Voit päästä tekemään esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelmia yhteistyöyrityksille. Osa opinnoistasi tässä ohjelmassa toteutetaan englanniksi ja tutustut kursseilla myös kansainvälisiin opiskelijoihin. Opiskelu ulkomaisessa vaihtoyliopistossa on myös suositeltava osa kansainvälisen liiketoiminnan opintoja.

»

34

Lue lisää www.lut.fi/haku/kati


SOSIAALINEN OPISKELU HITSAA PORUKAN YHTEEN

Parhaiten mieleen jääneet harjoitustyöt ovat ehdottomasti olleet Markkinoinnin perusteiden sekä Case Course of Business -kurssin ryhmätyöt. Molemmissa kursseissa suhteellisen suuret ryhmätyöt saivat hitsattua porukan todella hyvin yhteen ja opettivat valtavasti.

taasta ja toisen meitä kiinnostaneesta markkinointitoimistosta. Ryhmätöiden lisäksi parhaita oppimistapoja ovat ehdottomasti olleet erilaiset harkat, koska niissä asiat käydään uudelleen läpi ja kynnys kysymysten esittämiselle on matala.

Kurssilla Case Course of Business tarkoituksena on esitellä jokin yritys case-muodossa. Nämä ryhmätyöt antoivat myös hieman tavallista vapaammat kädet, koska kohdeyrityksen sai valita vapaasti.

Lisäksi olemme järjestäneet omia opiskelupiirejä tenttejä varten ja muutenkin opiskelleet paljon yhdessä. Kaverilta saa välillä hyviä neuvoja omaan esseeseen tai tenttiin lukemiseen. Ja sosiaalinen opiskelu on aina paljon hauskempaa.

Me teimme esimerkiksi ystävieni kanssa toisen työn virvoitusjuomateh-

Riikka Raukola Kauppatieteiden opiskelija

75% OPISKELIJOISTA ON TYÖLLISTYNYT JO VALMISTUMISHETKELLÄ. Suomen Ekonomien raportti vastavalmistuneiden palautteesta, 2016.

35


KAUPPATIETEET

MAISTERIOHJELMAT

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi pääset syventämään osaamistasi maisteri­ ohjelmassa. Valittavanasi on kaksi suomen- ja neljä englanninkielistä vaihtoehtoa. Oletpa sitten ­kiinnostunut myynnistä ja markkinoinnista, hankinnoista, laskentatoimesta, rahoituksesta tai ­strategia-, tieto- tai innovaatiojohtamisesta, löydät valikoimasta työnantajien arvostaman ohjelman.

LASKENTATOIMI (LAMO) Laskentatoimen maisteriohjelmassa opit ymmärtämään yrityksen talouden toimintaa ja saat valmiudet tuottaa, analysoida ja hyödyntää yrityksen taloutta koskevaa tietoa. Tuottamasi tieto on keskeisessä roolissa talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Opintojesi ydintä ovat todellisiin liike-elämän tilanteisiin perustuvat harjoitukset ja yritysten toiminnan kehittäminen oikeassa ympäristössä. Voit painottaa opintojasi joko tuloslaskentaan, jossa tuotetaan tietoa tilinpäätöksen ja - tarkastuksen perusteella, tai johdon laskentatoimeen, jossa syvennytään kustannus- ja kannattavuuslaskentaan.

OPISKELTAVIA TEEMOJA

URAMAHDOLLISUUDET Laskentatoimen osaajana olet merkittävässä roolissa yrityksen päivittäisessä ja pitkän tähtäimen päätöksenteossa. Valmistumisesi jälkeen toimit tyypillisesti esimerkiksi controllerina eli taloushallinnon asiantuntijana, sisäisenä tarkastajana tai liikkeenjohdon konsulttina. Uran edetessä laskentatoimen osaajat johtavat yrityksen taloutta tai toimivat tilintarkastajina tai laskentaekonomeina.

AMMATTINIMIKKEITÄ Talouspäällikkö

Laskentatoimi

Controller

Strategiatutkimus

Laskentapäällikkö

Yritysjuridiikka

Tilintarkastaja

TIETOJOHTAMINEN JA JOHTAJUUS (TIJO) Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelmassa opit ymmärtämään, miten tietoa ja ihmisten osaamista voidaan yhdistää ja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Osaamisesi soveltuu erityisesti aloille, joilla käsitellään sekä luodaan uutta tietoa. Tietojohtamista tarkastellaan sekä talouden että tekniikan näkökulmasta: opit yhdistämään talouden, tekniikan ja ihmisten johtamista ja parantamaan sen kautta organisaation toimintaa. Ymmärrät myös ihmisten ja yritysten välisiä verkostoja, ja opit hyödyntämään niitä yritystoiminnan kehittämisessä. Saat Suomen mittakaavassa ainutlaatuista liikkeenjohdon osaamista, joka perustuu tietojohtamisen ja strategisen johtamisen yhdistämiseen. Näiden lisäksi johtajuusopinnot valmistavat sinua jokapäiväiseen esimiestyöhön.

OPISKELTAVIA TEEMOJA Tiedon ja osaamisen johtaminen Strateginen johtaminen Tiedon hallinnan työkalut

36

URAMAHDOLLISUUDET Tietojohtamisen ja johtajuuden ohjelmasta valmistuneena pääset toimimaan monipuolisissa henkilöstövoimavaroihin ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Teet tyypillisesti yhteistyötä yrityksen sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa sekä rakennat verkostoja osaajien välille. Kehität sekä perinteisiä että virtuaalisia yhteistyön välineitä ja tiimejä.

AMMATTINIMIKKEITÄ Koulutuspäällikkö Henkilöstöpäällikkö Viestintäjohtaja


INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT (MIMM) Ohjelmassa yhdistyvät markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta ja teknologian johtaminen. Saat valmiudet ymmärtää ja arvioida maailmanlaajuisia markkinoita ja hahmotat, mitä yrityksen menestyminen niillä vaatii. Ymmärrät markkinoinnin roolin yrityksen pidemmän aikavälin päätöksenteossa ja osaat suunnitella, miten markkinointia tulee toteuttaa osana yrityksen toimintaa. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota aloihin ja yrityksiin, missä käsitellään ja luodaan tietoa. Myös asiakkaiden asenteet tuotteita ja palveluita kohtaan tulevat tutuiksi: opit ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja hyödyntämään tietoa markkinoinnin johtamisessa ja päätöksenteossa. Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen ja markkinalähtöinen ajattelu tulevat osaksi tapaasi tehdä työtä.

OPISKELTAVIA TEEMOJA

URAMAHDOLLISUUDET

Kansainvälisen markkinoinnin ohjelmasta valmistuneena voit työskennellä esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, asiakassuhteiden, tuotekehityksen tai markkinatutkimuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä. Voit vastata esimerkiksi vientiyrityksen tietyn markkina-alueen myyntitoiminnoista tai johtaa digitaalisia palveluja tuottavan yrityksen markkinointia.

AMMATTINIMIKKEITÄ Asiakkuuspäällikkö Business Development Consultant Markkinointipäällikkö Maajohtaja

Markkinointi

Myyntijohtaja

Kansainvälinen liiketoiminta

Digitalisoituminen ja teknologiajohtaminen

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

80% LUT:N PRO GRADU -TUTKIELMISTA PERUSTUU OIKEIDEN YRITYSTEN ONGELMIIN. KAUPPATIETEILIJÄT HYÖTYVÄT TEKNILLISEN YLIOPISTON DIPLO­MI­TYÖPERINTEISTÄ.

37


STRATEGIC FINANCE AND BUSINESS ANALYTICS (MSF) Ohjelma on yhdistelmä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita palvelevaa rahoitusta ja liiketoiminnasta kerätyn tiedon analysointia. Nykyaikainen johtaminen tarvitsee tätä tietoa tehdäkseen tosiasioihin perustuvia päätöksiä ja kasvattaakseen yrityksen kilpailukykyä. Ohjelmassa opit ymmärtämään, miten yritykset toimivat kansainvälisen rahoituksen kentällä, hallinnoivat rahavarojaan sekä huomioivat toimintaansa liittyvät riskit. Opit, miten päätöksentekoa liiketoiminnassa voidaan tukea erilaisten mallien avulla sekä miten yritysten toimintaa voidaan kehittää liiketoiminnasta kerätyn tiedon perusteella. Yritysrahoituksen opintojen lisäksi ohjelma sisältää liiketoiminnan analytiikan kursseja, joilla opit soveltamaan analytiikkaa ja päätöksenteon tukimenetelmiä.

URAMAHDOLLISUUDET Rahoitukseen ja liiketoiminta-analytiikkaan perehtyneenä toimit tyypillisesti pankki- tai vakuutusalan yrityksessä esimerkiksi analyytikkona tai sijoitusasiantuntijana. Sinulla on valmiudet toimia myös teollisuudessa tai kaupan alan yrityksissä kontrollerina tai liiketoiminnan kehitystehtävissä. Konsulttiyritykset ovat niin ikään kiinnostuneita osaamisestasi. Liiketoiminta-analytiikan osaajilla on nyt kova kysyntä työmarkkinoilla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

AMMATTINIMIKKEITÄ Controller Liiketoiminnan kehitystehtävät

OPISKELTAVIA TEEMOJA

Analyytikko

Rahoitus

Talous- tai rahoituspäällikkö

Strateginen liiketoimintasuunnittelu

Sijoitusasiantuntija

Liiketoiminta-analytiikka

Rahastonhoitaja

STRATEGY, INNOVATION AND SUSTAINABILITY (MSIS) Ohjelmassa perehdyt strategiseen johtamiseen ja innovaatiojohtamiseen. Opit ennakoimaan yrityksen tulevaisuutta, linjaamaan yrityksen tavoitteita sekä nivomaan yrityksen eri toimintoja yhteen. Osaat johtaa yrityksen toimintoja myös silloin, kun yritys haluaa kasvattaa, tehostaa ja uudistaa omaa toimintaansa. Opintojen pääpaino on vastuullisuudessa: miten taloudellista kasvua vauhditetaan siten, että kasvu ei heikennä yritystoiminnan vakautta eikä ympäristön tai yrityksen henkilöstön hyvinvointia. Saat valmiuksia edistää kestävää kehitystä ja luoda yhteiskunnalle hyödyllistä kasvua yrityksissä.

OPISKELTAVIA TEEMOJA Strategia Innovaatiot

URAMAHDOLLISUUDET

Ohjelmasta valmistuneena toimit todennäköisesti kansainvälisissä tehtävissä. Voit esimerkiksi johtaa vientitoimintoja tai toimia kehityspäällikkönä tai johdon konsulttina. Voit olla yrityksen avainhenkilöitä, kun se uudistaa kasvusuunnitelmiaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

AMMATTINIMIKKEITÄ Kehityspäällikkö Myyntijohtaja Vientipäällikkö Johdon konsultti

Kestävä kehitys

PARAS ILMAPIIRI 38

LUT:stä valmistuneet maisterit antoivat yliopiston opiskeluilmapiirille alan parhaan arvosanan. Suomen Ekonomien raportti vastavalmistuneiden palautteesta, 2016.


“ TAKAAMME, ETTÄ KUTEN LÄÄKÄRILLÄ, MYÖS EKONOMILLA ON SALKUSSAAN TARVITTAVAT OMAN ALAN TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET.

Sami Saarenketo Professori, johtaja, LUT School of Business and Management

SUPPLY MANAGEMENT (MSM) Hankintojen johtaminen on yrityksen tarvitsemien raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen ohjaamista ja hallinnointia yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintojen johtamisen tehtävänä on edistää yrityksen kilpailukykyä sen toimintaa parantavien verkostojen ja toimitusketjujen avulla. Opinnoissa perehdytään siihen, miten yrityksen hankkivat toimintansa kannalta tärkeitä resursseja muilta yrityksiltä tai organisaatioilta ja miten hankintaverkostojen johdetaan. Hankintatoimen maisteriohjelmasta valmistut hankinnan ammattilaiseksi, joka osaa johtaa taitavasti hankintaverkostoja, hillitä hankintojen kustannuksia, ja hallita niihin liittyviä riskejä.

OPISKELTAVIA TEEMOJA

URAMAHDOLLISUUDET Yritysten menestys nojaa vahvasti ulkoisten resurssien hyödyntämiseen ja siihen, että tavarat ja palvelut liikkuvat globaaleilla markkinoilla mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tätä hallitsemaan tarvitaan hankintatoimen asiantuntijoita sekä yksityisissä että julkisen sektorin yrityksissä ja organisaatioissa. Työnkuvaasi voi kuulua yritysten tarvitsemien raaka-aineiden ja palvelujen hankintaan, vastuullisuuteen ja riskienhallintaan, kansainväliseen kauppaan tai kumppaniverkostojen hallintaan liittyviä tehtäviä.

AMMATTINIMIKKEITÄ Ostopäällikkö

Strateginen hankinta

Hankintajohtaja

Toimittajasuhteet ja -verkostot

Kehitysjohtaja

Hankintaketjun- ja riskienhallinta

Strateginen ostaja

39


URATARINA

HALUSIN PARANTAA MAHDOLLISUUKSIA TYÖELÄMÄSSÄ JA MENESTYÄ URALLA.

Tomi Sirén Head of Digital, Arla Foods Valmistunut KTM:ksi 2012. Opiskellut International Marketing Management (MIMM) -ohjelmassa.

40


UNELMIEN URA BRÄNDIEN PARISSA Taloushallinnon tradenomi Tomi Sirén tuli LUT:hen täydentääkseen osaamistaan ja oppiakseen uutta. Taloushallinto vaihtui markkinointiin ja Helsinki Lappeenrantaan. Nousukiito uralla sai alkunsa jo opintojen aikana. Valmistuttuaan taloushallinnon osaajaksi Tomi suuntasi töihin Accenturelle Prahaan. Aikansa alan töitä tehtyään hän ymmärsi, että taloushallinto ei ole hänen juttunsa. Uusi suunta löytyi lopulta LUT:stä. ”Päätin tehdä u-käännöksen ja lähteä opiskelemaan maisterivaiheen opintoihin yliopistoon. LUT:ssä oli tarjolla laadukas ja kiinnostava markkinoinnin maisteriohjelma.”

SELKEÄT TAVOITTEET MOTIVAATION LÄHTEENÄ LUT:ssä opiskelu tuntui Tomista mielekkäältä, ja opinnot sujuivat hyvin. Mies ehti hakea kokemusta myös Suomen rajojen ulkopuolelta. ”Minulla oli opintojeni suhteen selkeät tavoitteet: halusin parantaa mahdollisuuksiani työelämässä ja oppia jotakin uutta sekä menestyä sitä kautta urallani. Selkeät tavoitteet korreloituivat omalla kohdalla opintomenestykseen. Halusin myös uusia kokemuksia ennen työuraa: kävin muun muassa vaihdossa Argentiinassa.” LUT:ssä Tomia miellytti erityisesti koulutuksen työelämälähtöisyys, yliopisto-opiskelun tuomat verkostot sekä opiskelijayhteisö. Lappeenrantaan lähteminen sopi myös hänen silloiseen elämäntilanteeseensa, sillä hän halusi vaihtelua Helsingissä asumiselle. ”Olen ollut opintoihini hyvin tyytyväinen. Pidin paljon ohjelman opetustavoista ja sisällöistä: ohjelmassa yhdistyi mielestäni hyvin akateeminen analyyttisyys sekä käytännönläheinen työelämälähtöisyys erilaisten kurssiprojektien ja –töiden muodossa. Jos saisin tehdä opinnoissani jotain toisin, niin olisin sisällyttänyt tutkintooni tekniikan opintoja, esimerkiksi tuotantotaloutta.”

HAASTAJAN ASEMA Opintojen aikana Tomi oli töissä mm. YK:n palveluksessa Kiinassa. Valmistuttuaan hän työllistyi kansainväliseen markkinointiviestinnän konserniin, jossa hän työskenteli jo gradua kirjoittaessaan. Hän eteni myöhemmin samassa yrityksessä asiakkuuspäälliköksi ja strategiksi. Tällä hetkellä Tomi työskentelee Arla Foodsilla digitaalisen markkinoinnin johtotehtävissä, ja hän vastaa Arlan brändin digitaalisesta markkinoinnista aina analytiikasta sosiaalisen median sisältöihin. Tomin työnkuvaan kuuluu myös muiden brändijohtajien sparraamista, jossa media- ja mainostoimistopuolella kerätystä kokemuksesta on paljon hyötyä. ”Työni on hyvin mielenkiintoista ja haasteellista. Parasta työssäni on, että pääsen kehittämään ja luomaan uusia asioita sekä tekemään niitä käytännössä. Olemme markkinoilla haastajan asemassa, joten meidän tulee tehdä markkinoinnissa asioita oikein ja eri tavalla kuin muut, jotta erotumme asiakkaille. Haluan työskennellä mielenkiintoisten brändien markkinoinnin parissa myös tulevaisuudessa.”

OLE REHELLINEN ITSELLESI Tärkein ohje, jonka Tomi haluaa antaa opiskelupaikkaansa pohtivalle on, että opintoja kannattaa suunnitella oman mielenkiinnon pohjalta. ”Lähdin itse opiskelemaan taloushallintoa, koska ajattelin, että työllistyminen on tärkeintä. Huomasin kuitenkin, että työn ja opiskelun on oltava kiinnostavia, jotta niitä jaksaa tehdä päivästä toiseen. Ole rehellinen itsellesi ja mieti, millaista työtä haluat tehdä, ja kehitä osaamistasi sen mukaisesti.” 41


MAISTERIOHJELMAT

TARJONTA AIEMMAN TUTKINNON SUORITTANEILLE Mikäli olet jo suorittanut aiemman tekniikan tai kaupallisen alan tutkinnon, LUT:ssä ulottuvillasi on kattava valikoima maisteriohjelmia. Esimerkiksi tradenomeilla, amk-insinööreillä ja tekniikan tai kauppatieteiden kandidaateilla on mahdollisuus hakea suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa eli diplomi-­ insinöörin (DI) tai kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoa. Tarjolla on niin suomen- kuin englanninkielisiäkin vaihtoehtoja. Tutustu tarjontaan osoitteessa lut.fi/maisteri .

KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAT

TEKNIIKAN SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT DIPLOMI-INSINÖÖRIN (DI) TUTKINTOON Sähkötekniikka (DIODI) Energiatekniikka (EnTeDi) Konetekniikka (JEDI) Tuotantotalous

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto

Tuotannon johtaminen

Yrittäjyys

Tuotantotalous (TUDI, Lahti)

TEKNIIKAN ENGLANNINKIELISET MAISTERIOHJELMAT

KAUPPATIETEIDEN SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT

DIPLOMI-INSINÖÖRIN (DI) TUTKINTOON

KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN (KTM) TUTKINTOON

Master’s Programme in Energy Systems

Laskentatoimi (LAMO) Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)

KAUPPATIETEIDEN ENGLANNIN­KIELISET MAISTERIOHJELMAT KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN (KTM) TUTKINTOON Master’s Programme in International Marketing Management (MIMM) Master’s Programme in Strategic Finance and Business Analytics (MSF) Master’s Programme in Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS) Master’s Programme in Supply Management (MSM)

42

TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMAT

Master’s Programme in Mechatronic System Design Master’s Programme in Welded Metal Structures Master’s Programme in Sustainable Production in Mechanical Engineering Master’s Programme in Electrical Engineering Master’s Programme in Sustainability Science and Solutions Master’s Programme in Chemical and Process Engineering Master’s Programme in Water Treatment Technology Master’s Programme in Computational Engineering and Technical Physics Master’s Programme in Global Management of Innovation and Technology Master’s Programme in Business Analytics Master’s Programme in Computer Science


43


44


5

VUODEN KULTTUURIMATKA

Ellen Saltevo halusi opiskella muualla kuin kotikaupungissaan Helsingissä. Lappeenranta valikoitui kauppatieteiden opiskelijan osoitteeksi, koska se vaikutti riittävän erilaiselta, sijaitsee hyvien yhteyksien päässä perheestä ja vanhoista ystävistä sekä on kooltaan sopiva.

”Lappeenranta yllätti suuruudellaan. Samassa paketissa sain pikkukaupungin tunnelman ja ison paikan palvelut”, kertoo Ellen. Päiviä ennen muuttoa Ellen kuvaa kauhunsekaisiksi. Uusi kaupunki, ei juuri ketään entuudestaan tuttua ja ensimmäistä kertaa omillaan. ”Yhtälö tuntui pelottavalta, vaikka olin juuri uutta ja erilaista hakenutkin.” Pelot karisivat kuitenkin hetkessä kun heti ensimmäisen fuksiviikon aikana uusia ystäviä oli löytynyt läjäpäin. ”Oltiin kaikki samassa veneessä, kun muillakaan ei ollut vanhaa kaveripiiriä. Koko eka vuosi oli sellainen kokemusten ja tapahtumien sarja, että huippukohtaa on mahdoton nimetä.”

PAIKALLISUUDEN YTIMESSÄ Ydinkeskustassa asuva Ellen edustaa vähemmistöä, sillä valtaosa opiskelijoista asuu yliopiston kampuksen tuntumassa Skinnarilassa. Jos kampuksen opiskelijatapahtumien ja keskustan yökerhojen väliin tarvitaan välilasku, on osoite Ellenin kaveripiirissä selvä. ”Mun kodissa ehdittiin jo vuodessa pitää aika monet etkot ja jatkot”, hymyilee Ellen. ”Halusin alusta asti kokea ja hengittää paitsi opiskelijaelämää, myös paikallisten kanssa samoja asioita. Niihin pääsee kiinni torilla,

satamassa ja keskustassa pörräten. Opiskeluaika on minulle samalla pitkä kotimaan kulttuurimatka.” Saimaa kimmeltää kampusalueellakin, mutta Ellen hyödyntää arjessaan keskustan ehdotonta helmeä.

Rovaniemi

Oulu

”Linnoituksen valleilla, satamaan avautuvassa maisemassa on mahtava istua viltillä ja lukea tentteihin tai tehdä harkkatöitä.” Vaasa

IFK VAI SAIPA? MIKSEI MOLEMMAT Puheliaat ja ystävälliset paikalliset ovat tehneet Elleniin lähtemättömän vaikutuksen. Kenties ruuhka-Suomessa harvinaiset puhuvat bussikuskit ovat syynä siihen, että perhe ja ystävät huomauttavat toisinaan mie-sie-kielen puskemisesta stadin slangin sekaan.

Joensuu Jyväskylä Tampere

LAPPEENRANTA

Turku Helsinki

LAPPEENRANTA NUMEROINA

”Hassua miten murre tarttuu huomaamatta. Huomaan myös alkaneeni salaa kannustaa SaiPaakin, vaikka pohjimmiltani olen IFK:n kannattaja.”

Perustettu 1649

Takaisin tutulle kielialueelle ja perheen luo Helsinkiin juna vie tarvittaessa reilussa parissa tunnissa.

Yli 3000 opiskelija-asuntoa

”Yhteydet tosiaan pelaavat, ja myös kimppakyytejä on usein tarjolla. Kun menen opiskelujen vastapainoksi välillä Helsinkiin, äiti saa himoitsemaansa lappeenrantalaista ruisleipää tuoreena.”

Asukkaita 72 615 (Suomen 13. suurin) Joka kymmenes on korkeakouluopiskelija (7600 opiskelijaa) Skinnarilan kampukselta keskustaan 7,0 km

Lisätietoja www.lappeenranta.fi

45


Skinnarila 2 1 H + TPK 31 m2 398,00 €/kk Yliopistolle 0,4 km

Perinteisesti yksiössä on ”kaikki samassa tilassa”, eli yhdessä huoneessa. Skinnarila 2 -talon yksiö on kuitenkin poikkeuksellinen, nimittäin siinä on väliseinä, joka jakaa tilan kahteen osaan. Väliseinä luo huomattavaa tilan tuntua ja onhan 31 neliön yksiö kerrassaan hulppean kokoinen.

SKINNARILA CRIBS

Yliopisto-opiskeluiden aloittaminen tarkoittaa monelle muuttoa omaan kotiin ja usein myös muuttoa pois kotipaikkakunnalta. Asunnon etsiminen asettaa omat haasteensa ja paineensa opintojen aloittamiselle – tosin ei Lappeenrannassa. LUT, Saimaan AMK, Lappeenrannan kaupunki ja LOAS takaavat, ettei kenenkään tarvitse jättää opiskelupaikkaa vastaanottamatta asunnon puuttumisen ta-

kia. Asuntoja on jokaiseen makuun soluasunnoista perheasuntoihin. Lähimmät LOAS:n asunnot sijaitsevat 20 metrin päässä yliopiston luentosaleista, mutta myös keskustan alueella on LOAS:n asuntokohteita. Tässä esiteltynä muutamia tyypillisiä opiskelija-­asuntoja Lappeenrannassa.

OPISKELIJA-ASUNTOFAKTAA

LOAS:lla on yli 3000 opiskelija-asuntoa. Asuntoja saa myös yksityisiltä markkinoilta. Pelkästään Skinnarilan alueella 19 asuntokohdetta. Soluhuoneen vuokra keskimäärin 280 €. Yksiön vuokra keskimäärin 400 €.

46

Asunnoissa vähintään laajakaistayhteys, yleisemmin 100 / 100 Mbps internet-yhteys. Jokaisessa kohteessa pesula, jonka käyttö on maksutonta. Saunat joka kohteessa, yhteiset saunavuorot maksuttomia, yksityiset vuorot maksullisia.


SK 28 2H + KK (Solu) 49 m2 295 €/kk/hlö Yliopistolle 0,3 km

Vain kivenheiton päässä yliopistolta Skinnarilankatu 28 -talon vastaremontoidussa kohteessa viehättävä ja viihtyisä solukaksio. Aurinkoisina päivinä on mahdollisuus pelailla sisäpihalla beach volleyta.

LOAS Seppo 1H + K 31,5 m2 390 €/kk Yliopistolle 0,3 km

Seppo on LOAS:n uusimpia asuntokohteita ja opiskelija-asumisen ympäristöystävällisyyden edelläkävijä. Normaalisti LOAS:n vuokriin kuuluu automaattisesti vesi+sähkö+netti, mutta Sepossa vedestä ja sähköstä veloitetaan käytön mukaan. Lisäksi Sepon katolla on liuta aurinkopaneeleja, joista saadaan energiaa asuntokohteen käyttöön. 47


LUT:ssä kukaan ei jää yksin. Yliopistostamme löydät samanhenkisiä ja samanlaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien tunnet kuuluvasi joukkoon. Sitä tunnetta kutsutaan Skinnarilan hengeksi – yhteisöllisyydeksi, jota et voi kokea missään muualla. Meillä saat olla ja kasvaa juuri sellaiseksi kuin haluat.

KAMPUKSELLA

YSTÄVÄT JA

YHTEISÖ

MUUTAKIN

 KUIN OPISKELUA Ystävien ja tiiviin yhteisön lisäksi Lappeenrannassa on todella edullista elää. Palvelut ja vuokrat ovat huokeaa tasoa ja pelkästään yliopiston oma kampus tarjoaa paljon ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Opiskelija-asunnot sijaitsevat aivan yliopiston ja palvelujen äärellä. Saat kaiken tarvitsemasi vain kivenheiton päästä kampukselta.

3 KANSAINVÄLINEN 2 YLIOPISTO 200 2200 225 13 70 40 20 8 30

LIIKUNTAHALLIA METRIÄ SAIMAAN RANTAAN

VAIHTOYLIOPISTOA

OPISKELIJAN ASUNNOT

KANSALLISUUTTA YLIOPISTOLLA

TUNTIA RYHMÄLIIKUNTAA VIIKOSSA

MAASSA VAIHTOKOHTEITA

PÄIVÄÄ WAPPUA

KIELTÄ OPISKELTAVANA RUOTSI, ENGLANTI, SAKSA, RANSKA, ESPANJA, VENÄJÄ, KIINA, SUOMI

48

OPISKELIJAHINTAISTA RAVINTOLAA

HARRASTEKERHOA


Skinnarilan liikuntapalvelut www.salut.fi

49


TILAA UUTISKIRJE TAI KYSY SUORAAN OPISKELIJOILTA

50

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi säännöllisesti luettavaa yliopistoon hakemisesta, opiskelusta ja elämästä Lappeenrannassa. lut.fi/tilaa Voit myös kysyä yliopisto-opiskelusta ja LUT:sta suoraan opiskelijoilta osoitteessa lut.fi/kysy


51


HAKIJAPALVELUT

ABITIIMI

lut.fi/haku

www.abitiimi.fi

hakijapalvelut@lut.fi

abitiimi@lut.fi

Tekniikan valintasihteeri p. 0400 295 130

Facebook: Abitiimi.LUT

Kauppatieteiden valintasihteeri p. 0400 295 150

Instagram: @lut.abitiimi

YouTube: lutvideo

Hakijan opas 2017-2018 - LUT  
Hakijan opas 2017-2018 - LUT  
Advertisement