Page 1

NAVIDEZNI

KOT

RAZSTAVA Å TUDENTOV UNIKATNEGA OBLIKOVANJA AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI


Študij Unikatnega oblikovanja, ki se je kot samostojna smer na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje vzpostavil leta 2009, se posveča ustvarjanju in oblikovanju predvsem v steklu in keramiki. Cilj smeri Unikatno oblikovanje je ne samo izobraziti umetnike in oblikovalce, ki jih bo odlikovalo poznavanje tehnik in materialov, temveč spodbuditi razcvet individuumov. Tako steklo kot keramika zahtevata čas, samostojnost, potrpežljivost, inovativnost, predvsem pa popolno predanost. Študenti so v svojem raziskovalno-umetniškem procesu spodbujeni, da delujejo samostojno in da vanj vpletajo svoje osebne interese in vsebine, ki obogatijo ne le njihov raziskovalni proces, temveč tudi ustvarjalni proces celotne skupine. Ideje materializirajo v kiparskih in oblikovalskih delih. Razstava Navidezni kot predstavlja dela študentov Unikatnega oblikovanja / steklo in keramika, ki so nastala pod mentorstvom profesoric, red. prof. mag. Tanje Pak in doc. Kristine Rutar, v okviru temeljnih predmetov Steklo in Keramika. Študentje s svojim delom presegajo meje klasičnega razumevanja materiala, ki ga kombinirajo ali dopolnjujejo z različnimi drugimi materiali, pristopi oblikovanja in umetniškimi praksami. V avtorskih delih ni ponavljajočega se vzorca, ki bi ga študenti sprejeli ali vzeli za svojega, temveč so v svojem umetniškem in oblikovalskem ustvarjanju izrazito neodvisni. V razstavi bi zaman iskali rdečo nit, ker so pristopi razstavljajočih izrazito individualni in se jih posledično ne da ukalupit v prevladujočo smernico. Študentke in študenti suvereno združujejo pridobljeno strokovno znanje in obvladovanje materiala, v katerem ustvarjajo, s svojimi osebnimi zgodbami in pogledi, s čimer prepričljivo udejanijo lastno umetniško vizijo. Doc. Kristina Rutar


Študij stekla in keramike na smeri Unikatno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, UL, temelji na prehajanju med različnimi polji umetniškega delovanja in izražanja. Od oblikovanja uporabnih predmetov preko unikatnih izdelkov, ki pogosto najdejo pot tudi v serijsko produkcijo, do umetniških kiparskih del in prostorskih postavitev v dialogu z arhitekturo in naravo. Izrazito individualiziran študij spodbuja svobodo, raziskovanje, iniciativo in kritičen pristop posameznikov ter jim s tem daje najboljšo popotnico za samostojno ustvarjalno pot. Pri delu, kjer je nujno poznati in razumeti material, ga nenehno preskušati in ustvarjati dialog z njim, gre vsaj v tolikšni meri za proces kot za same objekte. Ta proces zahteva vztrajnost in predanost, nenehno radovednost in željo po odkrivanju novega, vse to pa temelji na ustvarjalni misli in razmisleku, ter na kritičnem pogledu, ki odlikuje umetniško in oblikovalsko delo. Prof.mag.Tanja Pak


Petra Berčan, Družba Keramika, plošče, 2018, 40 x 20 x 6 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Brigita Gantar, Sprostitvene skodelice Keramika, vlivanje, 2018, 21 x 7 x 11 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Veronika Lah, Krila spanca Porcelan, vlivanje v kalup, glaziranje, 2018, 21 x 11 x 8,5 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Petra BerÄ?an, RavnoteĹžje Steklo, taljenje v kalup, 2019, 30 x 6 x 6 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Renato ArnejÄ?iÄ?, Stik Steklo, taljenje v kalup, platno, 2019, 64 x 40 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Brina Steblovnik, Senca Ogledalo, aluminijasta in jeklena konstrukcija, 2017 Mentorica: prof.mag.Tanja Pak


UrĹĄka Rendla, Utrinek Keramika, vlivanje v kalup, 2019, 18 x 30 x 15 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Renato ArnejÄ?iÄ?, H2O Porcelan, vlivanje v kalup, 2019, 7 x 7x 18,5 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Daša Vinšek, Kitajske palčke Laboratorijsko steklo, les ameriškega oreha, brušenje, 24 cm, 2018 Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Ĺ pela Ĺ edivy, Dialog Steklo, taljenje v kalup, 2018 Mentorica: prof. mag, Tanja Pak


Petra BerÄ?an, Reinterpretacija Steklo, rezanje, les, kovina, 2019, 40 x 21 x 13 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


NeĹža Skapin, DruĹžina Porcelan, vlivanje v kalup, steklo, 2017, 54 x 10 x 2 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Anastasia Krivolapova, Bottle up Keramika, vlivanje v kalup, 2019, 4 x 8 x 3 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Meta Mramor, Meteoriti Steklo, taljenje v kalup, 2020, 6 x 6 x 6 cm, 7 x 7 x 7 cm, 8 x 8 x 8 cm Mentorica: prof. mag, Tanja Pak


Nika Horvat, Svet na dlani Steklo, taljenje v kalup, artemit, 2019, 13 x 6 x 8 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Meta Mramor, Avtoportret Steklo, taljenje v kalup, 2018, 10 x 10 x 8 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Simona Ĺ˝iher, Metamorfoza I Keramika, roÄ?no modeliranje, 2019, 35 x 25 x 8 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


MaruĹĄa Mazej, Diferenciacija kocke Keramika, vrtenje na lonÄ?arskem vretenu, 2019, 40 x 20 x 18 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Katja Orličnik, Plitvina reke Soče Keramika, vrtenje na lončarskem vretenu, 2016, 15 x 25 cm Mentorica: prof. Dragica Čadež Lapajne


Kristina DrnovĹĄek, Lahkotnost bivanja v steklenih Ä?evljih Steklo, taljenje v kalup, usnje, 2016

Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Tamara Fras, You should have listened to me, yours sincerely, Intuition Steklena pasta, ĹĄivanje, 2017 Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Zala ZagorĹĄek, And I Still Rise Steklo, taljenje v kalup, 2020, 20 x 20 x

20 cm

Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Filip Kulčar, Draperija Keramika, plošče, 2019, 50 x 22 x 12cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


MaruĹĄa Mazej, Neuporabni objekt II Keramika, vrtenje, glaziranje, 2019, 25 cm x 13 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Meta Mramor, Ravnovesje Steklo, bruĹĄenje, 2019, 31 x 10 x 31 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Brigita Gantar, Ravnovesje Steklo, upogib, 2019, 30 x 10 x 15 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Ana Ščuka, Ravnotežje Steklo, taljenje v kalup, rezanje, lepljenje, 2019, 15 x 15 x 17,5 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Ana Ščuka, ''Brez naslova'' Keramika, plošče, 2018, 36 x 15 x 28 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Tit Hofinger Mihelič, Šah Keramika, kačice in trakovi, 2018, 40 x 40 x 8 cm Mentorica: doc. Kristina Rutar


Eva Pestotnik, Nakit inspiriran s formami koralnega grebena Diplomsko delo v pripravi, steklo, taljenje v kalup, porcelan, 2018, 30 x 4 x 25 mm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Tamara Fras, Check your Privilege I Steklo, taljenje v kalup, 2019, 6 x 8 cm prof. mag. Tanja Pak


Nina Podobnikar, ''Brez naslova'' Steklo, taljenje v kalup, upogib, bruĹĄenje, 2019, 4,5 x 8 x 31 cm Mentorica: prof. mag. Tanja Pak


Predstavitev smeri Unikatno oblikovanje / steklo in keramika / povzetek iz programske knjižice ALUO / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je edina, ki v Sloveniji izvaja univerzitetni študijski program s področja industrijskega in unikatnega oblikovanja. Študij omogoča vertikalo, saj nudimo študij prve in druge univerzitetne stopnje. Unikatnega oblikovalca odlikuje izkušnja v delu z materialom in njegovem razumevanju le-tega, kar ga ob poglobljenem teoretičnem in praktičnem znanju, v povezavi z ostalimi umetniškimi in humanističnimi vedami, vodi v nenehno odkrivanje novih možnosti, izraza in uporabe različnih medijev. Študenta skozi v veliki meri individualno in interdisciplinarno delo usmerjamo k raziskovanju in eksperimentiranju z medijem. Študij unikatnega oblikovanja na področju stekla in keramike sega v različna polja umetniškega delovanja in izražanja, včasih pa nam nudi predvsem ustvarjalno izhodišče za raziskovanje drugih področij ter izražanje zamisli in konceptov v drugih materialih. Ta širina omogoča študentu umetniško izpoved in samostojno delovanje v majhnem studiu ali v velikih proizvodnjah ter pripravi na fleksibilnost, ki je na trgu nujna. Izrazito individualno in interdisciplinarno usmerjen študij v veliki meri poteka v obliki praktičnega dela v delavnici. Spodbujamo samostojnost, raziskovalno zvedavost, iniciativo in kritičen pristop posameznika. Z individualnimi razgovori in s korekturami razvijamo osebne poetike ter usmerjamo k raziskovanju in eksperimentiranju z medijem. Zagnanosti odpiramo vrata in jo bogatimo ter opremimo z znanjem za lastno kreativno in predano raziskovalno delo.

Podatki o študijskem programu Industrijsko in unikatno oblikovanje

Industrijsko in unikatno oblikovanje

univerzitetni študijski program prve stopnje

magistrski študijski program druge stopnje

trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS

trajanje: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS

smeri: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje

smeri: Industrijsko oblikovanje, Oblikovanje stekla in keramike

strokovni naslov: diplomirana industrijska in unikatna oblikovalka (UN)

strokovni naslov: magistrica industrijskega in unikatnega oblikovanja

oziroma diplomirani industrijski in unikatni oblikovalec (UN)

oziroma magister industrijskega in unikatnega oblikovanja

okrajšava: dipl. ind. in unikat. oblik. (UN)

okrajšava: mag. ind. in unikat. obl.


AVTORJI:

MENTORICE:

Renato Arnejčič

prof. mag. Tanja Pak

Petra Berčan

doc. Kristina Rutar

Kristina Drnovšek

prof. Dragica Čadež Lapajne

Tamara Fras Brigita Gantar

AVTORJA BROŠURE:

Tit Hofinger Mihelič

Renato Arnejčič

Nika Horvat

Nika Horvat

Anastasia Krivolapova Filip Kulčar Veronika Lah Maruša Mazej Meta Mramor Katja Orličnik Eva Pestotnik Nina Podobnikar Urška Rendla Neža Skapin Brina Steblovnik Ana Ščuka Špela Šedivy Daša Vinšek Zala Zagoršek Simona Žiher

APRIL 2020 Univerza v Ljubljani University of Ljubljana Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Academy of Fine Arts and Design Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana, Slovenia T +386 1 421 25 20 http://www.aluo.uni-lj.si

Profile for unikatno.oblikovanje.aluo

Navidezni kot - razstava študentov Unikatnega oblikovanja, ALUO  

Razstava NAVIDEZNI KOT predstavlja oblikovalsko in umetniško udejstvovanje smeri Unikatno oblikovanje ALUO. Ne da bi se zavedali, ljudje vsa...

Navidezni kot - razstava študentov Unikatnega oblikovanja, ALUO  

Razstava NAVIDEZNI KOT predstavlja oblikovalsko in umetniško udejstvovanje smeri Unikatno oblikovanje ALUO. Ne da bi se zavedali, ljudje vsa...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded