Page 1

TA GENVÄGEN! Förvånande enkelt att hjälpa dina kunder bli världsbäst på logistik!

PARTNERN: ”Med Unifaun ger vi våra kunder en överlägsen konkurrensfördel”

UNIFAUNS PARTNERPROGRAM

4

Anledningar att bli partner med Unifaun

KUNDEN:

”Unifaun erbjuder oss enkelhet, snabbhet och flexibilitet!”


FYRA ANLEDNINGAR ATT Du blir enkelt världsledande på logistik!

Fokusera på vad du gör bäst och utnyttja vår innovationskraft när det gäller logistik så blir ditt kunderbjudande enormt mycket mer konkurrenskraftigt!

Ökad synlighet

Vi synliggör dig aktivt genom hela vårt ekosystem bestående av mer än hundra tusen kunder, alla stora transportörer och ett stort nätverk av samarbetspartners. Samarbetet med oss stärker ditt varumärke.


BLI PARTNER MED OSS! Kundnöjdhet och lojalitet

Ökad konkurrenskraft för dig bottnar i att dina kunder får en bättre användarupplevelse av det huvudsystem du levererar. Dina kunder spar tid och kapar kostnader samtidigt som de får ökad flexibilitet. Vi guidar dig framåt och visar dig hur!

Tillväxt!

Med hjälp av oss kan du öka din försäljning och bygga konkurrensfördelar på att vara världsbäst på logistik, skaffa dig nöjdare och mer lojala kunder och dessutom stärka ditt varumärke. Ett partnerskap med oss bidrar till att din affär växer.


VILL DU KUNNA GE DINA KUNDER EXTRA KONKURRENSFÖRDELAR? Ditt erbjudande till dina kunder Våra kunder sköter sin transportadministration i våra system. Många av dem gör det utan en integration mot sitt affärssystem eller e-handelssystem, men de som har valt att integrera sina system har mycket att vinna. Genom att information överförs automatiskt sparar kunden både tid och minskar risken för att göra fel. Och genom att exempelvis integrera flöden för återföring av track & trace-information, återföra fraktpriser, föravisera gods elektroniskt, eller nyttja vår tranportörsgeneriska DeliveryCheckout, kan kundnyttan bli enorm. Det handlar om att kunden ska kunna använda logistik som konkurrensmedel. När logistiken flyter smidigt och nästan omärkbart kan fokus istället läggas på att utveckla företaget och kärnverksamheten. Ni erbjuder på så vis era kunder tid, felfrihet och personalkraft att t.ex. läggas på visionär utveckling istället för transporthantering. Unifaun erbjuder marknadens mest omfattande tjänster för transportadministration – allt finns på plats, redo att direkt integrera med kundens överordnade system. Inga komplicerade projekt, inga höga startavgifter. Genvägen till stärkt konkurrenskraft ligger öppen!

Fördelar för dig Alla som bokar transporter vill att processen ska vara så enkel och smidig som möjligt. När du erbjuder dina kunder en integration mot oss, erbjuder du just det, enkelhet och smidighet! Gör fördelarna till en del av ditt erbjudande – bygg in standardstöd för Unifaun åt dina kunder. Integrationen är okomplicerad och vi stöttar dig genom processen. Tillsammans hjälps vi åt att skapa mer nytta åt våra kunder. Det betyder stärkt konkurrenskraft åt dig. Som leverantör av affärssystem eller e-handelssystem kan du tillgodogöra dig all den värdefulla funktionalitet som finns i Unifauns tjänster och erbjuda den till dina kunder som om allt vore ditt eget. Genom att erbjuda kunderna en integration till Unifaun breddar du direkt funktionaliteten i dina lösningar. Dina kunder kommer få ut mer nytta av att vara kund till dig, de får en stärkt användarupplevelse av dina systemlösningar, och de kommer se ett större värde av att vara nöjd kund hos dig länge. Genvägen är enkel att välja!


ANVÄND VÅRA MUSKLER! Så här stärker vi ditt kunderbjudande Vi är navet inom logistiken på så vis att transportköpande företag kan nå alla transportörer och deras enorma tjänsteutbud genom våra system. Inget krångel, vi gör det komplexa enkelt! Vi uppdaterar löpande våra tjänster med nya transportörer och förändrade transporttjänster, vi erbjuder verktyg och tilläggstjänster som kan användas för att optimera logistikflöden, och vi förenklar så att kunder som ansluter till vår tjänst kan dra nytta av en ”en-till-alla”-integration i begreppets verkliga betydelse: en ingång till alla transportörer. Syftet är att skapa enkelhet och flexibilitet så att transportköpande företag, dvs dina kunder, snabbt ska kunna dra nytta av transportörernas ständigt förändrade utbud av innovativa tjänster. Utan att det ska behöva bli tidsödande IT-projekt. >> Kort sagt: Kunden ska kunna använda logistik som konkurrensmedel!   Att bli partner med oss börjar med en integration, dvs att på ett standardiserat och enkelt sätt göra det möjligt för dina kunder att använda Unifauns tjänster genom det system du levererar. Genom åren har vi stöttat partners som levererat tusentals kundintegrationer och vi vet hur vår styrka ska kunna överlåtas till dig. Rent praktiskt handlar det om att vi kan erbjuda dig som partner ett antal olika integrationsalternativ som utgår från att skapa enkelhet för dig. Våra interface är väldokumenterade och vi stöttar dig genom processen att bygga in vår funktionalitet i dina lösningar. Allt för att vår teknik snabbt ska kunna skapa värde åt dina kunder.

+ På bild: Tove


AFFÄRSMODELL: SÅ GÖR VI AFFÄRER TILLSAMMANS Enkelheten att samverka med Unifaun, bred transportörskonnektivitet, omfattande och värdefull funktionalitet, global täckning och möjligheten till kort time-to-market med gemensamma lösningar har gjort att vi har etablerade samarbeten med en lång rad välkända aktörer. Dessutom är vår affärsmodell optimal för partnersamverkan.

DETTA KAN VI ERBJUDA DIG: 100,000+ kunder Vi hjälper dig marknadsföra din lösning mot denna marknad Enorm marknadstäckning Vi gör dig synlig genom hela vårt ekosystem Innovation Ta till dig vår innovationskraft och gör den till din egen Resurser Vi är en etablerad marknadsledare och hjälper dig hålla vad du lovar Välbeprövat Allt finns på plats så att du snabbt ska kunna agera på nya möjligheter Inga barriärer Inga stora investeringar krävs för att komma igång Välj själv Full valfrihet i hur du vill dra nytta av att samarbeta med oss


PARTNERS BERÄTTAR

“ “

Med vårt nya samarbete med Unifaun ger vi våra kunder en överlägsen konkurrensfördel genom att hela processen kring logistik kan effektiviseras - Johan Lindstedt, VD Starweb. Våra kunder har behov av att hantera fysiska transporter. Vi vill hjälpa dem att få hela den delen av e-handeln så enkel och integrerad som möjligt. Med Unifaun-integrationen blir det ännu enklare för våra kunder som använder Pacsoft Online och Unifaun Online. Effektiv logistik behövs! - Ingrid Bäck, Partneransvarig på Textalk Webshop.

KUNDER BERÄTTAR

“ “

Ska man växa kan man inte hålla på med manuell hantering, då blir något fel förr eller senare. - Peder Näslund, Lyckas Med Mat. Vi har en enorm fördel i och med att Unifaun kan hantera beställningar via olika transportörer och att de enkelt kan integreras mot de olika system vi använder. Vi behöver något snabbt, anpassningsbart och enkelt och Unifaun erbjuder oss just det. - Pouya Boland, grundare och VD på Chiquelle.


HUR MYCKET VILL DU HA?


PREMIUM PARTNERS

är aktörer med stor marknadsnärvaro och som vill skapa fundamentala förbättringar i hur de hjälper sina många kunder till stärkt konkurrenskraft genom logistik.Tillsammans utvecklar vi nya gemensamma lösningar och affärskoncept.

RESELLING PARTNERS är de som erbjuder Unifauns lösningar som en ordinarie del av sitt kunderbjudande. Vi baserar partnerskapet på välbeprövad best-practice och kan tillsammans hjäpa en stor mängd kunder till stärkt konkurrenskraft.

INDEPENDENT PARTNERS är

de som i projektform vill kunna erbjuda Unifauns funktionalitet för en eller många slutkunder. Vi samarbetar i projektform och säkerställer att gemensamma kunder får ut maximal nytta.


Unifaun AB www.unifaun.com partners@unifaun.com

Partner magazine  

Beskriver fördelarna du får genom att bli partner med Unifaun!

Partner magazine  

Beskriver fördelarna du får genom att bli partner med Unifaun!

Advertisement