Page 70

70

VAN HOLKEMA & WARENDORF KINDER - & JEUGDBOEKEN

Mooi promotiemateriaal

om uit te delen op uw juffen- en meestersavond! 1

Kopieerblad2

Tip: maak jullie toneelstuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2

helemaal af en knutsel ape! Superjuffiec eerst een maak jullie toneelstuk Tip:pagina 31. Zie helemaal af en knutsel ape! eerst een Superjuffiec Zie pagina 31.

Toneelspelen met Superjuffie

Heb jij altijd al eens1in de 2 laarsjes van Superjuffie 3 willen staan? Vraag4 een om vriendje of vriendinnetje 5 mee te doen met jullie6 eigen Superjuffie-toneelstuk! 7

Heb jij altijd al eens in de laarsjes van Superjuffie willen staan? Vraag een vriendje of vriendinnetje om mee te doen met jullie eigen Superjuffie-toneelstuk!

Scène 2: Scène 2:

Superjuffie heeft 8 9 net een dier gered. komt in de heeft 10 En dat Superjuffie julliegered. van dier dan Een een 1 krant! net Speel je Juf Josje? Bedenk Bedenk eerst samen Superjuffie, samen Snor. Speel je 2 speelt En op meester reageerteerst dat komt in de hoe ze Bedenk een een verhaal: 3 , omdat ze de ander een verhaal: Is ze zenuwachtig krant! Een van jullie die zal 4 journalist bang is dat hij haar alwéér speelt Superjuffie, niet liever wil boos, niet 5 ★ Juf Josje Superjuffie wil lieverOf te ontslaan? ★ Juf Josje proberen de ander een vertellen dat ze een 6 een juf is goede interviewt eenze toch dat die ze vertellen omdat journalist erg 7 dier heeft gered onder onder over een wel heel Snorgered dier heeft en meester Superjuffie 8 ze net schooltijd. Welk smoesje smoesje dier dat zeurt?schooltijd. Welk interviewt zeurt? 9 gebruikt ze om uit te heeft gered. gebruikt ze om uit te over een 20 leggen waarom ze te ze ?teProbeer Snor waarom je meester Speelleggen dier dat ze net 1 hij boos Speel je laat was. Heeft ze zich ze zich waarom was. Heeft bedenken dan telaat heeft gered. ze Was 2 boos verslapen? Was zeIs hij mild reageert. verslapen? of juist 3 haar nakijkwerk thuis voor de thuis niet goed is hetnakijkwerk haar omdat 4 ietsJosje vergeten? Of was er iets er juf Of wasals van zijn school naamvergeten? 5 anders? komt. Of is hij misschien te laatanders? 6 omdat hij alleen maar bezorgd, 7 bleef? Zijn ★ Hoe reageert meester meester juf Josje reageert Hoewaar ★wist niet 8 Snor op het smoesje? niets smoesje? natuurlijk op het juf mag besteSnor 9 Gelooft hij juf Josje Gelooft hij juf Josje overkomen… 30 of niet? En is hij boos of niet? En is hij boos laat te 1 omdat ze alwéér omdat ze alwéér te laat 2 is of heeft hij vandaag is of heeft hij vandaag 3 een goed humeur? een goed humeur? 4 5 ★ Hoe loopt het verhaal af: ★ Hoe loopt het verhaal af: 6 mag Superjuffie gewoon mag Superjuffie gewoon Juf Josje is vlak voor 7 voor vlakklas? is de Josje Juf naar terug door terug naar de klas? schooltijd geroepen door geroepen 8 schooltijd strenge een ze is Krijgt Krijgt ze een strenge een dier in nood en ze9 en ze is dier in nood een g van waarschuwin de waarschuwing van weer eens te laat in de40 in laat te eens heeft weer meester Snor? Of ze naar meester Snor? Of heeft klas. Het liefst wil ze naar liefsterwil 1 dat HetSnor genoeg klas. meester dat meester Snor er genoeg binnen sluipen zonder2 zonder sluipen juf binnen maar juf van en besluit hij om van en besluit hij om meester Snor haar ziet, 3 op te Snor haar ziet, maar meester ontslaan? te al Josje haar staat op te Josje te ontslaan? helaas: hij 4 helaas: hij staat haar al wachten… 5 wachten… 6 met z’n drieën? maar met z’n drieën? 7 met z’n tweeën, maar tweeën, z’n met Tip: zijn jullie niet niet meester jullie : zijn die spelen, die meester 8 de rol van TobyTip Laat een van jullie jullie de rol van Toby spelen, vanprobeert een en gesprek hun Laat probeert en tijdens stoort gesprek 9 hun Josje Snor en juf juf Josje stoort tijdens helpen. te en Snor te helpen. 50 aan een smoesje om juf Josje om juf Josje aan een smoesje 1 2 14 TONEELSPELEN 14 TONEELSPELEN

De rollen l Het verhaa

Het verhaal

Scène 1:

Het grote Superjuffie doeboek

Kreeg een rots? Zat het dier helpen Superjuffie Bedenk eerst samen een moest vast in een val of net? bevalling? met deKreeg het dier jonkies en welk dier Superjuffie helpen moest Superjuffie gered: een kat, heeft samen ★ Bespreek daarna hoe ★ Verzin eerst, een met de bevalling? een babyolifantje welk dier Superjuffie Superjuffie het dier een papegaai, dolfijn,heeft ze veelhoe gered: een kat, gered: haddaarna heeft eekhoorn, Bespreek een ★ rups, een een babyolifantje, een racht nodig Superjuffiek ander een papegaai, Superjuffie het dier je zelf een of weetdolfijn, te bevrijden? om hetheeft gered: had ze veel leuk dier? een rups, een eekhoorn,Moest ze onder water racht nodig Superjuffiek zelf een anderademen? ze haar Had te of weet jewaarom om het bevrijden? daarna ★ Bedenkleuk ogen nodig dier? extra scherpe Zat onder water Moest zevinden? het dier in nood was. dier te Had ze haar om hetademen? boom of vast in eendaarna het ★ waarom Bedenk extra scherpe ogen nodig Zat het dier in nood was. om het dier te vinden? of het vast in een boom

eerst samen ★ Verzin verhaal:

De rollen ? Zorg dat je Speel je de journalist rollen en probeer zo veel De bent nieuwsgierig

te stellen om te slimme vragen mogelijk journalist? Zorg dat je Speel je de zo veel wat er gebeurd is. ontdekken nieuwsgierig bent en probeer vragen te stellen om te mogelijk slimme Superjuffie? Bedenk dan is. Speel je ontdekken wat erjegebeurd net een dier hoe jij zou regeren als is je het dat blij je Ben ? Bedenk dan had gered. Speel je Superjuffie zenuwachtig een dier een beetje Of jij als je netkan gelukt?hoe zou regeren Snor elk moment meester dat je het is omdathad gered. Ben jejeblij omdat honger hebbeetje n? Ofeen zenuwachtig binnenkome gelukt? Ofmoeten vliegen?moment kan hebt je zo lang omdat meester Snor elk je honger omdat binnenkomen? Of heb vliegen? Veel plezier! je zo lang hebt moeten

Scène 1:

Het grote Superjuffie doeboek

17-09-17 16:36

18

Het verhaal een rots? Zat het dier Bedenk eerst samen een een val of net? Het verhaal vast inhet verhaal: dier jonkies en

BI def.indd 14

Het grote Superjuffie doeboek

BI def.indd 14

BI def.indd 15

Het grote Superjuffie doeboek

Kopieerblad

bekroond werd met de 2007 met Villa Fien, dat Veelin plezier! debuteerde inzet voor Janneke Schotveld (1974) ver, een stichting die zich werkt voor De Schoolschrij land. Hotze de Roos-prijs. Ze op basisscholen in het hele ze lezingen en workshops LENen zitten leesbevordering. Ook geeft zeven jaar en ouder TONEELSPE van geschreven voor kinderen verfilmd en in Jannekes boeken zijn vooral populaire Superjuffie-serie 2018 werd haar immens koning. vol humor en fantasie. In De kikkerbilletjes van de LEN 16:36 lovend onthaalde sprookjesboek TONEELSPE17-09-17 oktober verscheen haar

15

BI def.indd 15

10-01-19 16:41

Kopieerblad

Een klas vol kinderen met spaghettisliertkronkels en pluisbollenhersens? #anderewoorden #moetjedoen

Teken hier een trokkelaar

onderbroek

wattenstaafje

schaar

trokkelaar

2

Bedenk een ander woord voor

koelkast

Laat ze de mouwen uit hun handen schudden met de kronkels van Tosca!

#evenrekenen #erwtensoep #lekkernaarbuitenkijken #numagikbijhetraam

Deze opdrachten komen uit Streepjescode Blauw van Tosca Menten

101

Oplossing

Reken uit

In een pot bruine bonen zitten 7000 verdwaalde erwten. Ze willen allemaal bij het raam zitten. Er breekt ruzie uit en 3 erwten slaan elkaar tot erwtensoep. 18 andere erwten raken in het gedrang geblesseerd en nog eens 7 vallen flauw. Hoeveel ongedeerde erwten zitten er nog in de pot?

#bijvoorbeeldlepel #moetjedoen

Bedenk vijf woorden die je ook omgekeerd kan lezen

115

nagellak

19

17-09-17 16:36

p8.indd 18

nietmachine

1 2

15

© Keke Keukelaar

p8.indd 19

10-01-19 16:41

3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 1 9 2 10 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 20 8 1 9 2 20 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 30 8 1 9 2 30 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 40 8 1 9 2 40 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 50 8 1 9 2 50

Tosca Menten is een rasechte verhalenverteller en staat bekend als de grappigste kinderboekenschrijver van Nederland. Haar Roald Dahl-achtige humor, scherpe observaties en ongebreidelde fantasie laten kinderen van alle leeftijden genieten. Talloze fans verslinden haar boeken, waaronder haar nieuwste serie over Siem Subliem en haar knotsgekke steek-demouwen-uit-je-handenboek Streepjescode blauw. Haar serie over Dummie de mummie is verfilmd en wereldwijd in vertaling verschenen. Ook het bizarre verhaal De wraak van Knor gaat naar het witte doek.

22

© Hannah van Herk

p8.indd 22

10-01-19 16:41

Lesidee

Lesidee bij Code Kattenkruid

Lesidee bij De reis van Syntax Bosselman op de moeilijke vraag: Waarom deed Nederland mee aan de slavernij? Ter voorbereiding van de les zelf raden we aan het boek eerst te lezen, om termen ’ als ‘kolonisme’ en ‘slavernij

goed te kunnen uitleggen het en te vertellen waarom vandaag de dag nog steeds is. zo’n belangrijk onderwerp

tentoongesteld moeten worden?

Lees het fragment voor en houd daarna een groepsgesprek, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze discussievragen:

- Wat is een kolonie precies? En hoe heeft kolonisatie met slavernij te maken? in - In 1863 werd de slavernij Suriname afgeschaft. Toch

hebben nog veel mensen uit Suriname last van wat er hun land is gebeurd. de Wat merken zij nog van slavernij? - Tijdens de Wereldtentoonstelling was de slavernij al voorbij. Toch moeten de Surinamers die tentoongesteld werden vaak hebben teruggedacht aan de slavernij.

gehouden zou worden, kwam iemand met het volgende idee: ‘Het is op de Wereldtentoonstelling toch de bedoeling om te laten zien dat wij n Nederlanders trots zij op wat wij in de wereld hebben bereikt? dan Maar waarom laten we alleen de producten zien uit onze koloniën? Waarom vragen we niet ook mensen hun uit allerlei landen om heb kunsten te vertonen? Ik gehoord dat er muzikanten komen uit Indonesië. niet Waarom vragen we dan om mensen uit Suriname te een poosje in Amsterdam komen wonen?’ Dit idee werd met instemming begroet.

10-01-19 16:42

Fragment soorten en maten en tegenwoordig ‘Je hebt kanker in allerlei alleen pech mensen genezen. Ik heb kunnen ze al best veel het dan toch er niet omheen. En als gehad, de dokter draaide Doris nog?’ n manier. Herinner jij je moet, wel graag op mij kat van lieve, grappige zwart-witte Natuurlijk, Doris was de

Instructie euthanasie. een heftig onderwerp: Code Kattenkruid gaat over met een bovenaanknopingspunten om Het verhaal biedt veel het hele We raden aan eerst zelf bouwgroep over te praten. te kunnen om zo’n gesprek goed boek te lezen. Dat zal helpen in te fragment en de discussievragen leiden. Om dit thema, het over gaat. uit te leggen waar het boek leiden is het goed eerst als: met een aantal vragen Vervolgens kun je starten verloren? - Heb jij een opa of oma betekent? - Weet jij wat euthanasie

een land met overwegend witte mensen? - Er zijn nu plannen voor in een slavernijmuseum Nederland. Wat zou daar

Fragment dat Toen er werd besloten er in 1883 in Amsterdam een wereldtentoonstelling

23

Lesidee

oma en opa. beetje strompewerd ziek. Hij ging een ‘Onze Doris was oud en klimmen eten. Maar hij bleef in bomen len en had moeite met hadden geluk, aan zitten. Die beestjes en achter de vogeltjes in zijn mooie ook niet meer. En als je want zo snel was die ouwe En dat dat de dood aan hem knabbelde. gele ogen keek, zag je wist hij zelf ook heel goed. n mooie mij op schoot, duwde zij Op een dag sprong hij bij In de tuin mijn wang en vertrok weer. tegen katerkop stoere met zijn lijf Gerda langs en streelde ging hij nog even bij oma kwijt. Wij zoeken hem we waren langs haar benen. Daarna achter de hem op zijn lievelingsplekje en zoeken. We vonden of hij lag te kattenkruid. Het leek net schuur, want daar groeit morsdood. bloempjes, maar hij was pitten tussen al de blauwe naar van het Houd daarna een groepsgesprek een snuifje heeft genomen Lees het fragment voor. Ik denk dat hij eerst nog high van. Hij n, bijvoorbeeld: werd hij altijd een beetje aanleiding van discussievrage kattenkruid, want daar een plant, ik wil niet eindigen als lijden en te moet ook gedacht hebben: geen zin om veel pijn te mensen heeft n leuke Stij paar van een opa nog - De Ik zeg zachtjes maar wel tússen de planten. dood. Hij zegt: ‘Ik wil graag moeten wachten op de voor En zo ga ik het ook doen.’ gedag en dan ben ik weg. te erg wordt’ en kiest daarom n pij de als den wegglij was, maar ik k een onnozel antwoord van zijn keuze? ‘O,’ zei ik, wat natuurlij euthanasie. Wat vind jij moest zeggen. te helpen wist echt niet wat ik anders - Opa vraagt Stijn hem zitten wachten kste is? Dat je moet gaan brief. ‘Weet je wat het moeilij met het pakken van de kan. wel dat Stijn twijfelt of hij tot je mag vertrekken.’ de dood nog dat me indringend aan. Ik zag Wat vind je ervan dat opa Hij stopte even en keek je dat in de onderste la bij Doris. ‘Luister Stijn, aan Stijn vraagt? En snap niet in zijn ogen, zoals Stijn twijfelt? Waarom? n slaapkamer ligt een koektrommel. van de grote kast op mij het niet brief waarin - Er zijn ook mensen die een envelop in met een van Daar stop ik binnenkort n te erg eens zijn met de beslissing wil wegglijden als de pij Snap staat dat ik graag zachtjes maar opa, zoals zijn zus Miep. zelf te regelen met de dokter, wordt. Ik probeer het eerst jij dat? alleen nog of verkopen praatjes ga als het nodig is en ik rare n toveren.’ jij dat papier tevoorschij maar lig te reutelen, moet de dood? dacht: is hij niet bang voor Ik knikte aarzelend en

Hoe was het voor deze mensen uit Suriname om in tentoongesteld te worden

In De reis van Syntax van Bosselman gaat Arend Dam op zoek naar antwoord

p8.indd 23

zijn. Hij was moet William Mackintosh De man met de hoge hoed van de Surinaamse groep. organisator, gids en begeleider

De groep werd een halfjaar William Mackintosh werd een lang tentoongesteld in taak bereid gevonden om de circustent die daarvoor op zich te nemen. William plan- op het Museumplein was opgegroeid op een was neergezet. Dag in, tage in Suriname. Hij sprak dag uit brachten ze hun alle talen. Omdat zijn moeder uren door in de tent. Ze goede indiaanse was, had hij door werden aangestaard contacten met de bevolking nieuwsgierige bezoekers. trok in het binnenland. En zo Maar van de koning geen uit William Mackintosh erop spoor. stelom een groep samen te len die zo gevarieerd mogelijk was. Enthousiast vertelde William de mensen dat ze de speciale

kind Jacques Vriens wilde als of schoolmeester toneelspeler, schrijver worden. Hij werd het uiteindelijk staat hij niet allemaal. Tegenwoordig toneelspelen en meer voor de klas, maar graag. Vriens schrijven doet hij nog altijd boeken heeft meer dan honderd prijzen gewonnen. geschreven en talloze © Chris van Houts boeken zijn verfilmd, zoals Verschillende van zijn niet (2012). en Achtste-groepers huilen Oorlogsgeheimen (2014) Kalf. Van bekroond met een Gouden Deze films zijn alle twee Vriens tv-serie gemaakt. Jacques Tien torens diep werd een hebben ze zijn vrouw Thérèse. Samen woont in Limburg met

gasten zouden III. zijn van koning Willem hij Op 27 april 1883 kwam samen met 28 Surinamers aan in Amsterdam.

Sindsdien in 1989 met Het Pietenboek. Arend van Dam debuteerde Als geen ander kinderboeken geschreven. heeft hij meer dan honderd van spannende, ke thema’s door middel verwoordt hij maatschappelij Alex de Wolf kinderen. Samen met illustrator s, waarvan leerzame verhalen voor met de bekende serie voorleesbundel boekte hij veel succes een Zilveren Griffel. , bekroond werd met het eerste deel, Lang geleden…, Archeon Thea Bosselman ontving hij de Voor De reis van Syntax

beetje stoer? Of doet hij gewoon een zeg “kattencode af. Als ik tegen jou ‘We spreken een nieuwe

kruid”, dan pak jij die brief.’ ik. ‘Code Kattenkruid,’ herhaalde is: grote kast slaapkamer, ‘Beloofd, Stijn? Kattenkruid brief.’ onderste la, koektrommel, ik dat kan. dacht ik: ik weet niet of Ik zei: ‘Ja’, maar ondertussen dertien ben, maar dertig. Opa doet net of ik geen we nu de ‘dan is dat geregeld, gaan ‘Goed,’ zei opa tevreden, eendjes voeren.’

twee zonen en drie kleinkinderen.

25

Beckmanprijs 2018. © Chris van Houts

24 p8.indd 24

10-01-19 16:42

10-01-19 16:42

p8.indd 25

Profile for Unieboek | Het Spectrum

Kinderboeken zomer 2019  

Kinderboeken zomer 2019  

Advertisement