Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten

Page 9

9

JORD – idoghet och skicklighet

I

platsdatatjänsten Genius Loci innehåller jordtemat uppgifter och berättelser om jordbruket i mellersta Österbotten, bland annat om naturängar, svedjebruk, boskapsskötsel och åkerbruk. Även hantverksfärdigheter, för vilka man på ett eller annat sätt får material ur jorden, förtjänar uppmärksamhet. I sitt historieverk Pohjanlahden ja Suomenselän kansaa konstaterar Pentti Virrankoski att det tog tiotals år innan folkmängden i området återställdes till vad den var före stora ofreden, dvs. till 1714 års nivå. Ändå var befolkningen mycket gles i området, som till största delen kunde kallas ödemark. I det av Virrankoski definierade mellersta Österbotten bodde långt under 20 000 personer i mitten av 1700-talet. Befolkningen började snabbt öka i slutet av seklet och i början av 1800-talet uppgick folkmängden i området till drygt 40 000. Befolkningstätheten var störst i kusttrakterna.