__MAIN_TEXT__

Page 31

31

ANDE – spöken och andliga jättar

F

ör webbplatsen Genius Loci har som andliga företeelser och andeväsen valts bland annat folksägnernas jättar med sina trojeborgar (jungfrudanser), jättekyrkor och andra sten-formationer, men också offerstenar, spöken och skatter. Fasta fornlämningar fascinerar också, eftersom de har varit utsatta för mer eller mindre vetenskapliga tolkningar och berättelser. Ett slags andliga jättar är också de talrika kulturarbetare i det historiska mellersta Österbotten vilkas kulturhistoriska och samtidigt mytiska värde har bevarats och ökat sekel efter sekel. Visste du att i Pyhäjärvi i närheten av Emoniemi udde tappade en forntida jätte sin stenbörda, som kallas Hiidenkari (jättens grund)? Också de väldiga flyttblocken Pesäkivet som ligger på gränsen mellan Kelviå och Lochteå får fantasin att flyga iväg hos besökaren. Enligt sägnen har man förr i tiden från stenarna kun-

Profile for Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten  

Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten  

Advertisement