__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 22

22

BEDRÖVELSE – krig och gravar

I

bedrövelsetemat ingår krig från och med stora ofreden i början av 1700-talet fram till andra världskrigets slut. Utöver krigen har brott, straff och givetvis hunger orsakat lidande. Även olyckor hör alltid till det tragiska området. Beklagansvärt ofta har dessa företeelser hopat sig i samma samhälleliga, sociala och individuella öden. Under stora ofreden utsattes befolkningen i mellersta Österbotten för de ryska soldaternas plundringar och våldsdåd. I Pentti Virrankoskis historieverk finns en uppskattning enligt vilken befolkningen i mellersta Österbotten, som uppgick till drygt 16 000 personer, under stora ofreden krympte med mer än en tredjedel – största delen av de döda och försvunna hörde till civilbefolkningen. I 1808–09 års krig, som ledde till att Finland skiljdes från Sverige och blev ett ryskt storfurstendöme, omkom många rotesoldater från mellersta Österbotten antingen i striderna eller av farsoter. Nämnas kan att på väggen i Lochteå prästgård finns en minnesplakett över den vapenvila som ingicks där hösten 1808. I Perho ligger Kokkoneva slagfält, där omkring 150

Profile for Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten  

Genius Loci - platsens ande i det historiska mellersta Österbotten  

Advertisement