Page 63

Mehanska zaščita proti mišim in podganam

Machanical Protection against Mice and Rats

RATIMOR PLUS LEPILNA PLOŠČA

RATIMOR PLUS GLUE TRAP

Izdelek je namenjen nadzoru glodavcev v hišah, trgovinah, hlevih in drugih stavbah, kjer je omejena uporaba strupenih rodenticidnih vab (zaradi prisotnosti hišnih ljubljenčkov, otrok). Uporablja se lahko tudi le za opazovanje prisotnosti glodavcev.

The product is meant for the control of commensal rodents in houses, stores, barns and other buildings where the use of poisonous rodenticidal baits is restricted (because of the presence of pets, children). Beside the use for rodent control it can be used also as monitoring device.

BREZ AKTIVNE SNOVI PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS

PREDNOSTI: › ko se namesti, je učinkovita 3 mesece (odvisno od prisotnosti prahu v prostoru, kjer se uporablja) › uporablja se lahko na mestih, kjer je trupla glodavcev težko najti › ostanki proizvoda niso škodljivi › brez strupa in vonja › varen in enostaven za uporabo

2 adhesive plates - 20 pcs / box, 168 boxes / pallet

RATIMOR PLUS LEPLJIVA KNJIGA

RATIMOR PLUS GLUE BOARD

Mehanska zaščita – Ratimor lepljiva knjiga je že pripravljen izdelek, ki se uporablja za zatiranje miši in podgan brez dodanih strupov. Primerna za uporabo v notranjih prostorih, kleteh, kolesarnicah, skladiščih, kuhinjah ter vseh gospodarskih poslopjih, zlasti tam, kjer je uporaba rodenticidnih vab omejena.

Mechanical protection - The Ratimor glue book for rodents is a readymade product without added poisons used for mouse and rat control. It is suitable for use indoors, in basements, bicycle sheds, storage areas, kitchens, and all agricultural buildings, especially where the use of rodenticide traps is limited.

BREZ AKTIVNE SNOVI

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

PREDNOSTI: › brez strupa › brez neprijetnih vonjav › z aromo kikirikija › enostavno za uporabo › pripravljeno za uporabo

ADVANTAGES: › no poison › no odours › peanut aroma › easy to use › ready for use

RATIMOR MONITORING MEHKA VABA

RATIMOR MONITORING SOFT BAIT

Ratimor monitoring mehka vaba je skrbno pripravljen z naravno kakovostne izdelke in dodane arome, ki privabljajo glodavce.

Ratimor Monitoring Soft Bait is carefully prepared with natural quality products and added aromas that lure rodents.

BREZ AKTIVNE SNOVI

WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

PREDNOSTI: › najbolj ješča mehka vaba, ki je izjemno zaželena med vsemi glodavci › izredno uporabna skupaj z lepilnimi ploščami, pastmi itd. v stanovanjskih, komercialnih, ali industrijskih zgradbah › enostavna za uporabo › brez strupov

ADVANTAGES: › highly palatable soft bait that is immensely desirable among all type of rodents › for use in conjunction with glue boards, live animal traps, snap traps, multi- catch units, rodent stations, etc in residential, commercial, or industrial buildings › easy to apply › poison-free, human food-grade ingredients

2 lepilni plošči - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto

250 g

1 lepljiva knjiga - 72 kosov / karton, 44 kartonov / paleto

250 g

60 g tuba

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

ADVANTAGES: › once applied it is effective for 3 months (depends on dust on site where it is applied) › can be used in places where rodent carcasses are difficult to find › remains of the product are not harmful › non-toxic product › safe and easy to use › odorless

1 glue trap - 72 pcs / box, 44 boxes / pallet

60 g tube

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

63

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement