Page 62

Rodenticidne vabe za miši in podgane

Rodent Baits for Mice and Rats

RATIMOR PLUS PELETE

RATIMOR PLUS PELLETS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ratimor pelete so izdelane iz stisnjenih drobcev žit, zato so še posebej privlačne za glodavce.

Rodenticide for mice and rats. The Ratimor pellets are made of compressed crumbs of grain, which is especially att ractive to rodents.

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

PREDNOSTI: › zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne › dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce › zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost › vsebuje grenko averzivno sredstvo

ADVANTAGES: › very attractive to rodents due to combination of various grain › added fragrances that attract rodents › highly effective due to delayed action › contains bitter aversive agent

RATIMOR PLUS ŽITNA VABA

RATIMOR PLUS GRAIN BAIT

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Rodenticidna vaba iz celega žita, ki jo je mogoče uporabiti povsod, kjer je zaščitena pred vlago.

Rodenticide for mice and rats. The ready-to-use pest control bait made using whole wheat that can be applied almost everywhere that is protected from moisture.

150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (DUPLEX VREČKA) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto * Možno pakiranje od 100 do 150 g

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (DUPLEX VREČKA) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto * Možno pakiranje od 100 do 150 g PREDNOSTI: › dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce › zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost › vsebuje grenko averzivno sredstvo

62

150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g ADVANTAGES: › added fragrances that att ract rodents › highly effective due to delayed action › contains bitter aversive agent

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement