Page 61

Rodenticidne vabe za miši in podgane

Rodent Baits for Mice and Rats

RATIMOR PLUS MEHKA VABA

RATIMOR PLUS SOFT BAIT

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Rodenticide for mice and rats. The most palatable ready-to-use bait formulation. Rodents keep returning to feed on the bait so Ratimor soft bait is 100% eff ective.

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

PREDNOSTI: › zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor plus mehka vaba še dolgo ostala sočna › skrbno izbrane sestavine zagotavljajo, da se glodavci vabi ne morejo upreti › dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo › učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane › zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost › vsebuje grenko averzivno sredstvo

ADVANTAGES: › added oils & fats make Ratimor plus soft bait moist and juicy for a long time › carefully selected components make the best bait “take” › added stabilizing agents prevent oxidation › especially suitable for situations when the rodents' natural food is available › highly effective due to delayed action › contains bitter aversive agent

RATIMOR PLUS PARAFINSKI BLOKI

RATIMOR PLUS WAX BLOCKS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami.

Rodenticide for mice and rats. Ready-to-use extruded wax blocks, designed with lots of edges, enabling rodents to gnaw. They provide excellent performance even when exposed to damp conditions or in places with high temperatures.

AKTIVNA SNOV: Bromadiolon DOZIRANJE: Miši: do 40 g na 2 – 5 m; Podgane: do 200 g na 5 – 10 m

ACTIVE INGREDIENTS: Bromadiolone DOSAGE: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

PREDNOSTI: › visoko odporni na pogoje v okolju › vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami › zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost › vsebuje grenko averzivno sredstvo

ADVANTAGES: › highly resistant to various environment specifics › containing a preservative that prevents moulding and protects the bait from bacteria and fungus › highly effective due to delayed action › contains bitter aversive agent

150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (DUPLEX VREČKA) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto * Možno pakiranje od 100 do 150 g

300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto * Možno pakiranje od 100 do 300 g

150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g

300 g - 10 pcs / box, 64 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 300 g

NOTE: USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

61

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement