Page 56

10 ml

Insekticidi za zatiranje škodljivcev

Insecticides for Pest Protection

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

Učinkovit insekticid, ki deluje na širok spekter škodljivcev v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, na vinski trti in hmelju.

Efficient insecticide for a wide range of pests in agriculture, gardening, fruit cultivation, on vines and hops.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 20 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › varen človeku in naravi zaradi nove Zeon formulacije › zaradi posebnih mikrokapsul učinkuje izredno hitro › deluje kontaktno in želodčno › kratka karenca › do 5x manjša poraba kot pri primerljivih insekticidih na trgu

ADVANTAGES: › safe for people and nature due to the new Zeon formulation › extremely rapid effect due to special microcapsules › contact and stomach-acting effect › short waiting period › up to 5 times smaller consumption than with comparable insecticides available on the market

VIVERA VERTIMEC PRO

VIVERA VERTIMEC PRO

Akaricid in insekticid širokega spektra.

Acaricide and broad-spectrum insecticide.

20 ml

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo

vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

10 ml

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 25 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo › po aplikaciji se hitro vsrka v liste, kjer se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci › zaradi hitre razgradnje na svetobi je za doseganje dobrega delovanja priporočljivo uporabiti sredstvo v večernih urah ali na oblačen dan

25 ml

56

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › used for the control of mites and insects on a number of crops › it is quickly absorbed into the leaves, where it gets deposited in the plant and enables longterm protection › due to the fast degradation on the light it is recommended to use the substance in the evening or on the cloudy day

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement