Page 55

Fungicidi za preprečevanje bolezni

Fungicides for Preventing Diseases

VIVERA SCORE 250 EC

VIVERA SCORE 250 EC

Fungicid za zatiranje pepelastih plesni, listnih pegavosti in rje na vrtninah in jagodah ter za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa ter jablanove pepelovke.

Fungicide for the control of Erysiphe cichoracearum and rust on garden vegetables and strawberries and for the control of Venturia inaequalis and Podosphaera leucotricha.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 30 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

10 ml

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

VIVERA SWITCH 62,5 WG

VIVERA SWITCH 62.5 WG

Fungicid za zatiranje povzročitelja sive plesni na okrasnih rastlinah, vrtninah, vinski trti in jagodah, za zatiranje bele gnilobe na vrtninah in pepelovk v tratah.

Fungicide for the control of the cause of Botryotinia Fuckeliana on ornamental plants, garden vagetables, vine and strawberries.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 40 g - 20 kosov / karton,

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

25 ml

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › t he active substance is evenly distributed within the plant › b est effect at low temperatures › low volatility also enables excellent effect at high temperatures

126 kartonov / paleto

10 ml

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › aktivna snov se enakomerno razporedi po rastlinskem tkivu › višja učinkovitost pri nizkih temperaturah › zelo nizka hlapnost zagotavlja odlično delovanje pri visokih temperaturah

preberite etiketo in informacije o sredstvu.

40 g

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 30 pcs / box,

126 boxes / pallet

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 40 g - 20 pcs / box,

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › dve aktivni snovi za dvojno delovanje: kontaktno in sistemično › izredno učinkovit proti sivi plesni in beli gnilobi

ADVANTAGES: › t wo different modes of action: contact and systemic › e xtremely effective against gray mould and white rot

VIVERA ORTIVA

VIVERA ORTIVA

Fungicid s širokim spektrom delovanja na bolezni rastlin v številnih kulturah.

Broad spectrum fungicide for the control ofvarious diseases on different crops.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 25 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › odlično in enakomerno zaščiti celotno rastlino › počasi prehaja v notranjost lista - zmerno sistemično delovanje › zelo obstojen na listni površini, zato deluje odlično preventivno › samo en pripravek za vse bolezni vinske trte › primeren za integrirano pridelavo grozdja (IPG)

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › e xcellent and even plant protection › moderate systemic action › v ery resistant on the leaf surface - outstanding prevention › suitable for all diseases of grapevine › suitable for integrated production of grapes (IPG)

55

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement