Page 54

Fungicidi za preprečevanje bolezni

Fungicides for Preventing Diseases

VIVERA CHORUS 50 WG

VIVERA CHORUS 50 WG

Fungicid za zatiranje jablanovega škrlupa, sadne gnilobe in monilije na sadnem drevju.

Fungicide for the control of Venturia inaequalisand moniliasis on fruit trees.

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 15 g - 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

15 g

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

ADVANTAGES: › active substance Cyprodinil with systemic action prevents the penetration of the fungus into the plant, as well as inhibits its spreading due to the special structure, it has excellent effect also a low temperatures › it works well as for prevention or curative › the effect shows within 48 hours › excellent solubility in water

VIVERA CUPRABLAU-Z

VIVERA CUPRABLAU-Z

Fungicid na osnovi bakra, ki se uporablja za zimska škropljenja proti rastlinskim boleznim in za zatiranje peronospor ter pegavosti v času vegetacije.

Fungicide on the basis of copper, used for winter spraying against plant disease and at the time of vegetation for the control of the peronospora and alternaria.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 35 g - 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 35 g - 20 pcs / box,

126 boxes / pallet JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

ADVANTAGES: › preventive contact fungicide for the control of plant diseases › suitable for Spring spraying

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

Fungicid za zatiranje plesni na okrasnih rastlinah, peronospore vinske trte, plesni na vrtninah, kot so: plesni na krompirju in paradižniku, čebulne, solatne, špinačne plesni.

Fungicide for the control of mildew on ornamental plants, of Plasmopara viticola and mildews on garden vegetables, such as: Phytophthora infestans on potatoes and tomatoes, Peronospora destructor on onion, Bremia lactucae, Peronospora farinosa.

TRANSPORTNO PAKIRANJE: 30 g - 20 kosov / karton,

126 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 30 g - 20 pcs / box,

126 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

54

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › preventivni kontaktni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti, krompirju, paradižniku, hmelju, jablanah, hruškah, breskvah, koščičastemu sadju in oljkah › primeren za spomladansko škropljenje

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

30 g

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › aktivna snov ciprodinil s sistematičnim in translaminarnim načinom delovanja preprečuje vdor glive v rastlino ter zavira njeno razraščanje v listno tkivo zaradi posebne strukture odlično deluje pri nizkih temperaturah › deluje tako preventivno kot kurativno › kurativen učinek že okoli 48 ur po začetku okužbe › odlična topnost zrnc v vodi

FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

35 g

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 15 g - 20 pcs / box,

126 boxes / pallet

PREDNOSTI: › kombinirani fungicid s sistemičnim in kontaktnim načinom delovanja › po rastlini se giblje navzgor, zato se zelo dobro porazdeljuje v rastlini › že 30 minut po škropljenju dež ne more izprati aktivne snovi › vrhunska učinkovitost na glive plesnivke › uporabniku in okolju najbolj prijazna formulacija

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › fungicide with systemic and contact action › very well distributed within the plant › 30 minutes after spraying the rain cannot wash away the active substance › best effect against mildew › user and environment friendly formulation

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement