Page 41

Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje škodljivcev

Insecticides and Mechanical Pest Protection Products

BIO PLANTELLA GEL PROTI POLŽEM

BIO PLANTELLA SNAIL REPELLENT GEL

Naravna mehanska zaščita pred vsemi vrstami polžev.

Natural mechanical protection against all types of snails and slugs.

DOZIRANJE: po potrebi

DOSAGE: as necessary

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 l – 12 kosov / karton,

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 l – 12 pcs / box, 48 boxes / pallet

48 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

1L

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › zaradi naravne sestave je neškodljiv otrokom in domačim živalim › biološko razgradljiv, brez vonja in barve › odlično obstojen proti vlagi – deluje, ko je napad polžev največji › visoka obstojnost v različnih vremenskih razmerah in dolgotrajna zaščita › možnost nanosa na navpične površine omogoča zaščito vhodov, visečih košar, …

ADVANTAGES: › natural composition makes it safe for use in presence of children and pets › biodegradable, odorless, colourless › excellent moisture resistance makes it effective when snails are most active › high stability in various weather conditions and long-lasting protection › application to vertical surfaces enables snail control on hanging baskets, entrances, …

Sredstva za preprečevanje bolezni in varovalna sredstva

Means for preventing diseases and protective substances

BIO PLANTELLA NATUR/ Razpršilka ali Koncentrat

BIO PLANTELLA NATUR / Spray or Concentrate

Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev in vitalnost rastlin v času vegetacije.

Natural preparation based on the field / common horsetail plant strengthens the plants and keeps them vital during vegetation period.

Izvleček njivske preslice (Equisetum arvense L.) je na seznamu osnovnih snovi (1107/2009).

Common horsetail (Equisetum arvense L.) extract is on the list of basic substances (1107/2009).

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo; v koncentratu: 10 ml / 1 l vode

DOSAGE: in ready-to-use spray; c oncentrate: 10 ml / 1 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml (razpršilka) –

12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto; 50 ml (koncentrat) – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

500 ml razpršilka 50 ml koncentrat

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml (spray) – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 50 ml (concentrate) – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › njivska preslica je izjemno bogata s silicijem, kalcijem in drugimi minerali in vitamini › krepi celice rastlin in tako vdor bolezni v rastlino › za preprečevanje in zatiranje plesni, škrlupa, rje, pegavosti in drugih rastlinskih bolezni › uporaba na sadnem drevju, vrtninah in okrasnih rastlinah › brez karence

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL LABELAND ANDPRODUCT PRODUCTINFORMATION INFORMATIONBEFORE BEFOREUSE. USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

ADVANTAGES: › field / common horsetail is extremely rich in silicium, calcium and other minerals and vitamins › strengthens the plant cells and prevents the germs intruding the plant › appropriate for prevention and eradication of mould, black spot, rust, spot and other plant diseases › for fruit trees, garden and ornamental plants › no waiting period

41

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement