Page 39

Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje škodljivcev

Insecticides and Mechanical Pest Protection Products

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES

Odlična mehanska zaščita pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu in na sadnem drevju.

Excellent mechanical protection against a wide range of plant pests found in the vegetable garden and on fruit trees.

DOZIRANJE: 20 – 24 malih plošč / 100 m2

DOSAGE: 20–24 plates / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kosov – 18 kosov/ karton,

64 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

10 kosov

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › za povsem naravno zatiranje listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih škodljivcev › natančno določena rumena barva škodljivca zvabi v past › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage › brez karenčne dobe

ADVANTAGES: › for completely natural control of aphids, Thrips spp., greenhouse whitefly and other pests › specifically chosen yellow color lures the pest into the trap › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › long-lasting effect because of the high resistance to temperature and moisture changes › no waiting period

BIO PLANTELLA PLOŠČE PROTI ČEBULNI MUHI

BIO PLANTELLA PLATES AGAINST ONION FLY

Ekološko najprimernejša zaščita čebule, pora, česna, šalotke, drobnjaka in šopaste čebule.

Ecologically most suitable protection of onion, leek, garlic, shallot and chives from onion fly and leek moth larvae as.

DOZIRANJE: 1 - 2 plošči / m2

DOSAGE: 1 - 2 plates / m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kosov – 18 kosov / karton,

64 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

5 kosov

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 pcs – 18 pcs / box,

64 boxes / pallet

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 pcs – 18 pcs / box,

64 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › za povsem naravno zaščito vrtnin pred ličinkami čebulne muhe in porove zavrtalke, listnimi ušmi, rastlinjakovim ščitkarjem in stebelnim kapusovim kljunotajem › visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi › dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage › enostavna uporaba z dodanimi palčkami

ADVANTAGES: › completely natural vegetable protection against onion fly and leek moth larvae, aphids, greenhouse whitefly and other plant pests › high-quality entomologic adhesive that enables quick adhesion of all pests (including the light ones), does not wash away and does not dissolve › long-lasting effect because of the high resistance to temperature and moisture changes › simple use with added sticks

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČICE / METULJČKI

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES / BUTTERFLIES

Odlična mehanska zaščita sobnih in balkonskih rastlin pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v obliki metulja.

Excellent mechanical protection of indoor and balcony plants against a wide range of plant pests in the form of a butterfly.

DOZIRANJE: Po potrebi

DOSAGE: As necessary

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 kosov – 40 kosov/ karton,

60 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev, se ne izpira in ne topi › dolga obstojnost

10 kosov

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL LABELAND ANDPRODUCT PRODUCTINFORMATION INFORMATIONBEFORE BEFOREUSE. USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 pcs – 40 pcs / box,

60 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › adhesive that enables quick adhesion of all pests, does not wash away and does not dissolve › long-lasting effect

39

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement