Page 37

250 ml

Linija za zdrave in sočne paradižnike

Products for healthy and juicy tomatoes

BIO PLANTELLA KALCIJEVO LISTNO GNOJILO ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA KALCIUM LEAF FERTILISER FOR TOMATOES

Organsko kalcijevo gnojilo za preprečevanje in zdravljenje fizioloških bolezni paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk.

Organic calcium fertiliser for the prevention and treatment of physiological diseases of tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables.

DOZIRANJE: 30–40 ml / 10 l vode / 100 m2 (foliarno) 80–120 ml / 10 l vode (zalivanje)

DOSAGE: 30–40 ml / 10 l of water / 100 m2 (foliar fertilising) 80–120 ml / 10 l of water (fertilising)

ORGANSKA SNOV: 22, N: 3,5, CAO: 8

ORGANIC MATTER : 22, N: 3,5, CAO: 8

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 ml – 15 kosov / karton,

98 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 ml – 15 pcs / box,

98 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PREDNOSTI: › zdravi gnitje vršičkov na paradižniku in ostalih vrtninah › ima trojno delovanje – kot biostimulator, gnojilo in korektor za pomanjkanje kalcija › aminokisline kot rastlinski biostimulator pomagajo pri boljšem prenosu kalcija in ostalih mikroelementov v rastlino › preprečuje pokanje plodov pri paradižniku in grenko pegavost pri jabolkih ter izboljša skladiščno sposobnost plodovk › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ADVANTAGES: › heals bud rotting on tomatoes and other vegetables › has a triple action–as biostimulator, fertilizer and corrector for calcium deficiency › amino acids act as plant biostimulator and enable better transfer of calcium and other trace elements into the plant › Calcium prevents the fruit cracking on tomatoes and bitter pit on apples and improves storage capacity of fruit vegetables › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

BIO PLANTELLA VITAL ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA VITAL FOR TOMATOES / SPRAY

Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk.

Natural product on the basis of field / common horsetail that strengthens tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables.

DOZIRANJE: v razpršilki za takojšnjo uporabo PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

DOSAGE: in ready-to-use spray PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box,

50 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

500 ml

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › njivska preslica je izjemno bogata s silicijem, kalcijem in drugimi minerali in vitamini › krepi celično steno rastlin in tako preprečuje vstop bolezni vanjo, zaradi česar se dvigne odpornost rastlin › sestavine spodbujajo zdravo rast paradižnika in plodovk › priročna embalaža

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL LABELAND ANDPRODUCT PRODUCTINFORMATION INFORMATIONBEFORE BEFOREUSE. USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › field / common horsetail is extremely rich in silicium, calcium and other minerals and vitamins › strengthens plant cell walls and thereby helps prevent the entry of the disease into the plant resulting in raised plant resistance → promotes healthy growth of tomatoes and fruit vegetables › handy packaging

37

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement