Page 35

Organska gnojila, stimulatorji rasti in zemlje

250 ml 500 ml

500 ml 1L 3L

35 g 1 kg

Organic Fertilizers, Growth Stimulators and Soils

BIO PLANTELLA VITA

BIO PLANTELLA VITA

Naravni vitaminski kompleks za prehrano in krepitev vseh vrst rastlin z izjemno hitrim delovanjem.

Natural vitamin complex for nutrition and strengthening of all kinds of plants with very high effectivity.

DOZIRANJE: 30–40 ml / 5 l vode

DOSAGE: 30–40 ml / 5 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 250 ml – 15 kosov / karton,

98 kartonov / paleto; 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes / pallet; 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › visoka vsebnost vitaminov za večjo odpornost na bolezni, škodljivce in različne vremenske razmere in strese, kot so vročina, mraz, poškodbe po toči, suši, vetru › bistveno poveča koreninsko maso ter s tem bujno cvetenje in obilen pridelek › primerna za zalivanje ali foliarno gnojenje › idealna kombinacija organske snovi, proteinov, aminokislin, peptidov ter vitaminov za hitro rast › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › high vitamin content for better resistance to diseases, pests, various weather conditions and stress such as heat, cold, hail, drought, wind › significantly increases root mass and thus enables abundant flowering and crop › suitable for watering or foliar application › ideal combination of organic substances, proteins, amino acids, peptides and vitamins for rapid growth › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

BIO PLANTELLA VRT

BIO PLANTELLA GARDEN

Visoko kakovostno tekoče organsko gnojilo iz izvlečka morskih alg za vse vrste vrtnin, jagodičevja, sadnega drevja in okrasnih rastlin.

High-quality liquid organic fertiliser from seaweed extracts for all kind of vegetables, berries, fruit trees and ornamental plants.

DOZIRANJE: 10 ml / 1 l vode

DOSAGE: 10 ml / 1 l of water

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 500 ml – 12 kosov / karton,

84 kartonov / paleto; 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto; 3 l–6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet; 1 l – 12 pcs / box, 45 boxes / pallet; 3 l – 6 pcs / box, 30 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › 100% organsko gnojilo › za zdrav in močan koreninski sistem, optimalno rast in cvete­nje, večji pridelek ter boljšo kakovost plodov polnega okusa › z naravnimi rastlinskimi rastnimi hormoni, mešanico potrebnih hranil, aminokislin in vitaminov › preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

ADVANTAGES: › 100% organic fertiliser › for healthy and strong root system, optimal growth and flowering, increased yield and better quality fruits full of flavour › added natural plant growth hormones, mix of nutrients, aminoacids and vitamins › simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

BIO PLANTELLA CUPROVIN 50

BIO PLANTELLA CUPROVIN 50

Visoko koncentrirano gnojilo z bakrom za listno škropljenje zelenjave, sadnih in drugih rastlin ter vinske trte, ki izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil.

Highly concentraced copper fertiliser for foliar application of vegetables, fruit and other plants and vine that enhances the natural resistance, photosynthesis and nutrient intake.

DOZIRANJE: 10–30 g / 100 m2

DOSAGE: 10–30 g / 100 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 35 g – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto; 1 kg – 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 35 g – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet; 1 kg – 6 pcs / box, 28 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zmanjšuje pojav različnih bolezni › za zimsko in jesensko foliarno škropljenje ter škropljenje v času vegetacije › večja vsebnost bakra v gnojilu ter manjša poraba na enoto v primerjavi s podobnimi bakrenimi pripravki na trgu › dostopen uporabnikom, saj zanj ni potrebna izkaznica o uporabi fitofarmacevtskih sredstev NOTE: ALWAYS READ THE LABEL LABELAND ANDPRODUCT PRODUCTINFORMATION INFORMATIONBEFORE BEFOREUSE. USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › reduces the occurrence of various diseases › for Winter and Autumn foliar application and application during vegetation period › high copper content in the fertiliser and smaller consumption per unit compared with similar copper products on the market › accessible to users as it does not require a plant protection product permit 35

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement